1. mst
  2. ooo340

Commits

kz  committed 8c4d268

CWS-TOOLING: integrate CWS sw32bf05
2009-10-08 12:41:26 +0200 tl r276785 : #ii102766# updated de_* hyphenation patterns
2009-10-08 11:09:24 +0200 tl r276775 : #i105715# update for hu_HU dictionary
2009-10-06 09:25:53 +0200 tl r276694 : #i105565# fix for dictionary.xcu in dict-de.oxt
2009-10-05 12:29:46 +0200 mst r276675 : #i105453#: hintids.hxx: change order of RES_TXTATR_WITHEND hints
2009-10-05 12:28:49 +0200 mst r276674 : unochart.cxx: fix warning on unxlngi6 debug=t
2009-10-05 11:46:18 +0200 tl r276672 : #i105490# Hebrew dictionary added
2009-10-05 11:39:41 +0200 tl r276670 : #i105490# Hebrew dictionary added
2009-10-05 11:33:56 +0200 tl r276669 : #i105490# Hebrew dictionary added
2009-10-05 11:21:02 +0200 tl r276667 : #i105490# Hebrew dictionary added
2009-10-05 11:17:37 +0200 tl r276666 : #i105565# de_* dictionay updates
2009-10-03 09:54:58 +0200 tl r276654 : #i105565# de_* dictionay updates
2009-10-03 08:52:38 +0200 tl r276653 : #i105564# pt_BR dictionaries updated
2009-10-03 08:46:42 +0200 tl r276652 : #i105510#, #i105278# outdated dictionary.lst removed
2009-10-02 14:17:03 +0200 tl r276644 : #i105510#, #i105278# fr_FR and da_DK dictionary updates
2009-10-01 10:05:28 +0200 od r276577 : #i105447# method <lcl_GetUndoIdAndName(..)>
- assure correct access to undo stack objects

  • Participants
  • Parent commits 034eba5
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (150)

File dictionaries/af_ZA/dictionary.lst

-DICT af ZA af_ZA
-DICT af NA af_ZA
-HYPH af ZA hyph_af_ZA
-HYPH af NA hyph_af_ZA

File dictionaries/cs_CZ/dictionary.lst

-THES cs CZ th_cs_CZ_v2

File dictionaries/da_DK/README_da_DK.txt

View file
 Stavekontrolden - Danish dictionary files for Hunspell
-Version 1.1 - 2007-11-17
-
-da_DK.dic, da_DK.aff: © 2007 Foreningen for frit tilgængelige sprogværktøjer
+Version 1.4 - 2009-09-25
+da_DK.dic, da_DK.aff: © 2009 Foreningen for frit tilgængelige sprogværktøjer
 http://www.stavekontrolden.dk
 These files are published under the following open source licenses:
 

File dictionaries/da_DK/da_DK.aff

View file
-#Stavekontrolden version 1.1
+#Stavekontrolden version 1.4
 #Denne fil er en del af Stavekontrolden - et softwareprodukt, der gør det muligt at stavekontrollere på dansk.
 
-#Copyright (C) 2007 Foreningen for frit tilgængelige sprogværktøjer
+#Copyright (C) 2009 Foreningen for frit tilgængelige sprogværktøjer
 #Website: http://www.stavekontrolden.dk
 #E-mail: info@stavekontrolden.dk
 
 SET UTF-8
 TRY esrntliadkogmufbvphæøyjåcSMAKBHTLzRNEGéJVFDCwPIxOZ'.UWqØYÅüXQöèóáúðëÆíÖäÜÁàôïêÞÓÿîçãÒÍ.
 FLAG num
+KEY qwertyuiopå|asdfghjklæø|zxcvbnm
 #Til sammensætninger: Bindestreg er et ord i sammensætninger
 COMPOUNDMIN 1
 WORDCHARS -
 #Undlad at foreslå opdeling af ord - opdeling vil forårsage flere fejl end det vil afhjælpe
 NOSPLITSUGS
 
-REP 89
+REP 96
 REP k g
 REP g k
 REP b p
 REP y ud
 REP sj g
 REP ds c
+REP u in #ueffektiv ineffektiv
+REP in u #inkorrekte ukorrekt
+REP ind u #indkorrekte ukorrekt
+REP je æ #kjekke kække
+REP le ti #stalestikkerne -> statistikkerne
+REP op efter #opfølgeren -> efterfølgeren
+REP ede te #låsede -> låste
 
 
 #Verbum, svagt bøjet, -ede i datid
 SFX 20 0 es/944 .	+GENITIV
 SFX 20 0 enes/944 [^e][^r]	+PLUR_BEK
 SFX 20 0 nes/944 er	+GENITIV
+#Ulovligt ord
+FORBIDDENWORD 36
 #Substantiv, konsonantfordobling, fælleskøn, -er i flertal 
 SFX 46 Y 120 
 SFX 46 0 ben/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 #Adjektiv, svagt bøjet uden komparation
 SFX 913 Y 2
 SFX 913 0 e/944 .	+PLUR_BEK
-SFX 913 0 t/944 .	+BESTEMT_ENTAL
+SFX 913 0 t/944 [^t]	+BESTEMT_ENTAL
 #Adjektiv, d erstatter t med komparation
 SFX 914 Y 4
 SFX 914 t de/70,70,944 .	+PLUR_BEK
 #Sammensætning, fugeelement -
 SFX 466 Y 2
 SFX 466 0 -/942,945 .
-SFX 466 0 -/943,945 .
+SFX 466 0 -/943,945,943 .
 #Proprium med mulighed for retning som præfix
 PFX 699 Y 261
 PFX 699 A Norda/55 A
 PFX 699 Å Sydvestå/55 Å
 PFX 699 Å Sydøstå/55 Å
 PFX 699 Å Midtå/55 Å
-
+#Sammensætning, fugeelement fjern e
+SFX 404 Y 2
+SFX 404 e 0/946,943 .
+SFX 404 e 0/946,945,942 .
+#Sammensætning, fugeelement fjern e tilføj s
+SFX 405 Y 2
+SFX 405 e s/946,942,945 .
+SFX 405 e s/946,943,945 .
+#Substantiv, konsonantfordobling, intetkøn, torso
+SFX 736 Y 20
+SFX 736 0 bet/944,70 b	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 736 0 cet/944,70 c	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 736 0 det/944,70 d	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 736 0 fet/944,70 f	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 736 0 get/944,70 g	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 736 0 het/944,70 h	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 736 0 jet/944,70 j	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 736 0 ket/944,70 k	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 736 0 let/944,70 l	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 736 0 met/944,70 m	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 736 0 net/944,70 n	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 736 0 pet/944,70 p	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 736 0 qet/944,70 q	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 736 0 ret/944,70 r	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 736 0 set/944,70 s	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 736 0 tet/944,70 t	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 736 0 vet/944,70 v	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 736 0 wet/944,70 w	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 736 0 xet/944,70 x	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 736 0 zet/944,70 z	+KONSONANT_FORDOBLING
+#Substantiv, konsonantfordobling, fælleskøn, torso
+SFX 737 Y 20
+SFX 737 0 ben/944,70 b	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 737 0 cen/944,70 c	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 737 0 den/944,70 d	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 737 0 fen/944,70 f	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 737 0 gen/944,70 g	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 737 0 hen/944,70 h	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 737 0 jen/944,70 j	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 737 0 ken/944,70 k	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 737 0 len/944,70 l	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 737 0 men/944,70 m	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 737 0 nen/944,70 n	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 737 0 pen/944,70 p	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 737 0 qen/944,70 q	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 737 0 ren/944,70 r	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 737 0 sen/944,70 s	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 737 0 ten/944,70 t	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 737 0 ven/944,70 v	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 737 0 wen/944,70 w	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 737 0 xen/944,70 x	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 737 0 zen/944,70 z	+KONSONANT_FORDOBLING
+#Adjektiv, svagt bøjet uden komparation, dobbeltkonsonant
+SFX 841 Y 20
+SFX 841 0 b b	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 841 0 c c	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 841 0 d d	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 841 0 f f	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 841 0 g g	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 841 0 h h	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 841 0 j j	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 841 0 k k	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 841 0 l l	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 841 0 m m	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 841 0 n n	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 841 0 p p	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 841 0 q q	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 841 0 r r	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 841 0 s s	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 841 0 t t	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 841 0 v v	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 841 0 w w	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 841 0 x x	+KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 841 0 z z	+KONSONANT_FORDOBLING
+#Sammensætning, fugeelement -er-
+SFX 437 Y 2
+SFX 437 0 er/942,945,946 .
+SFX 437 0 er/946,943,945 .
+#Sammensætning, fugeelement -ne-
+SFX 449 Y 2
+SFX 449 0 ne/946,945,942 .
+SFX 449 0 ne/946,943,945 .