Commits

Nebojša Jakovljević  committed 7770e98

added map to index, and link to new page

 • Participants
 • Parent commits 3777ca3

Comments (0)

Files changed (3)

File prodavnica_mapa.png

Added
New image

File srb/index.html

 <div id="right">
 <div class="post">
  <h1 style="font-size: 42px; text-align: center;">N O V O ! ! !</h1>
- <p>
-  Uskoro se otvara prodavnica "Parket Mont Enterijer - Sve za parkete" na Novosadskom putu br. u Veterniku.
+ <p style="font-size: 14px;">
+  Uskoro se otvara prodavnica "Parket Mont Enterijer - Sve za parkete" na Novosadskom putu br. 144 u Veterniku.
+  <a href="prodavnica.html">Saznajte više</a>
  </p>
  <p>
- Takođe u ponudi će biti prozivodni program <a href="http://www.spacva.net/" target="_blank">Spačva d.d. Zagreb</a>:
+  <img src="../prodavnica_mapa.png" alt="Prodavnica mapa" width="450" />
  </p>
- <table style="width: 450px; text-align: center;">
-  <tr>
-   <td>
-    <a href="parket.html">
-     <img src="../spachva/banner-parket.jpg" width="200" style="border: 3px solid green;" />
-     Parketi
-    </a>
-   </td>
-   <td>
-    <a href="vrata.html">
-     <img src="../spachva/banner-vrata.jpg" width="200" style="border: 3px solid green;" />
-     Ulazna i sobna vrata
-    </a>
-   </td>
-  </tr>
- </table>
 </div>
 </div>
 <div style="clear: both;">&nbsp;</div>

File srb/prodavnica.html

 </div>
 <div id="right">
 <div class="post">
- <h1 style="font-size: 42px; text-align: center;">N O V O ! ! !</h1>
- <p>
-  Uskoro se otvara prodavnica "Parket Mont Enterijer - Sve za parkete" na Novosadskom putu br. u Veterniku.
+ <h1 style="font-size: 42px; text-align: center;">Prodavnica</h1>
+ <p style="font-size: 14px;">
+  Uskoro se otvara prodavnica "Parket Mont Enterijer - Sve za parkete" na Novosadskom putu br. 144 u Veterniku.
  </p>
  <p>
  Takođe u ponudi će biti prozivodni program <a href="http://www.spacva.net/" target="_blank">Spačva d.d. Zagreb</a>: