Source

emacs / src / window.c

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
/* Window creation, deletion and examination for GNU Emacs.
  Does not include redisplay.
  Copyright (C) 1985,86,87,93,94,95,96,97,1998,2000 Free Software Foundation, Inc.

This file is part of GNU Emacs.

GNU Emacs is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
any later version.

GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to
the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307, USA. */

#include <config.h>
#include "lisp.h"
#include "buffer.h"
#include "keyboard.h"
#include "frame.h"
#include "window.h"
#include "commands.h"
#include "indent.h"
#include "termchar.h"
#include "disptab.h"
#include "dispextern.h"
#include "blockinput.h"
#include "intervals.h"

#ifdef HAVE_X_WINDOWS
#include "xterm.h"
#endif	/* HAVE_X_WINDOWS */
#ifdef WINDOWSNT
#include "w32term.h"
#endif
#ifdef MSDOS
#include "msdos.h"
#endif
#ifdef macintosh
#include "macterm.h"
#endif

#ifndef max
#define max(a, b) ((a) < (b) ? (b) : (a))
#endif


Lisp_Object Qwindowp, Qwindow_live_p, Qwindow_configuration_p;
Lisp_Object Qwindow_size_fixed, Qleft_bitmap_area, Qright_bitmap_area;
extern Lisp_Object Qheight, Qwidth;

static struct window *decode_window P_ ((Lisp_Object));
static Lisp_Object select_window_1 P_ ((Lisp_Object, int));
static int count_windows P_ ((struct window *));
static int get_leaf_windows P_ ((struct window *, struct window **, int));
static void window_scroll P_ ((Lisp_Object, int, int, int));
static void window_scroll_pixel_based P_ ((Lisp_Object, int, int, int));
static void window_scroll_line_based P_ ((Lisp_Object, int, int, int));
static int window_min_size_1 P_ ((struct window *, int));
static int window_min_size P_ ((struct window *, int, int, int *));
static void size_window P_ ((Lisp_Object, int, int, int));
static int freeze_window_start P_ ((struct window *, void *));
static int window_fixed_size_p P_ ((struct window *, int, int));
static void enlarge_window P_ ((Lisp_Object, int, int));
static Lisp_Object window_list P_ ((void));
static int add_window_to_list P_ ((struct window *, void *));
static int candidate_window_p P_ ((Lisp_Object, Lisp_Object, Lisp_Object,
				  Lisp_Object));
static Lisp_Object next_window P_ ((Lisp_Object, Lisp_Object,
				  Lisp_Object, int));
static void decode_next_window_args P_ ((Lisp_Object *, Lisp_Object *,
					 Lisp_Object *));
static int foreach_window_1 P_ ((struct window *,
				 int (* fn) (struct window *, void *),
				 void *));

/* This is the window in which the terminal's cursor should
  be left when nothing is being done with it. This must
  always be a leaf window, and its buffer is selected by
  the top level editing loop at the end of each command.

  This value is always the same as
  FRAME_SELECTED_WINDOW (selected_frame). */

Lisp_Object selected_window;

/* A list of all windows for use by next_window and Fwindow_list.
  Functions creating or deleting windows should invalidate this cache
  by setting it to nil. */

Lisp_Object Vwindow_list;

/* The mini-buffer window of the selected frame.
  Note that you cannot test for mini-bufferness of an arbitrary window
  by comparing against this; but you can test for mini-bufferness of
  the selected window. */

Lisp_Object minibuf_window;

/* Non-nil means it is the window for C-M-v to scroll
  when the mini-buffer is selected. */

Lisp_Object Vminibuf_scroll_window;

/* Non-nil means this is the buffer whose window C-M-v should scroll. */

Lisp_Object Vother_window_scroll_buffer;

/* Non-nil means it's function to call to display temp buffers. */

Lisp_Object Vtemp_buffer_show_function;

/* If a window gets smaller than either of these, it is removed. */

int window_min_height;
int window_min_width;

/* Nonzero implies Fdisplay_buffer should create windows. */

int pop_up_windows;

/* Nonzero implies make new frames for Fdisplay_buffer. */

int pop_up_frames;

/* Nonzero means reuse existing frames for displaying buffers. */

int display_buffer_reuse_frames;

/* Non-nil means use this function instead of default */

Lisp_Object Vpop_up_frame_function;

/* Function to call to handle Fdisplay_buffer. */

Lisp_Object Vdisplay_buffer_function;

/* List of buffer *names* for buffers that should have their own frames. */

Lisp_Object Vspecial_display_buffer_names;

/* List of regexps for buffer names that should have their own frames. */

Lisp_Object Vspecial_display_regexps;

/* Function to pop up a special frame. */

Lisp_Object Vspecial_display_function;

/* List of buffer *names* for buffers to appear in selected window. */

Lisp_Object Vsame_window_buffer_names;

/* List of regexps for buffer names to appear in selected window. */

Lisp_Object Vsame_window_regexps;

/* Hook run at end of temp_output_buffer_show. */

Lisp_Object Qtemp_buffer_show_hook;

/* Fdisplay_buffer always splits the largest window
  if that window is more than this high. */

int split_height_threshold;

/* Number of lines of continuity in scrolling by screenfuls. */

int next_screen_context_lines;

/* Incremented for each window created. */

static int sequence_number;

/* Nonzero after init_window_once has finished. */

static int window_initialized;

/* Hook to run when window config changes. */

Lisp_Object Qwindow_configuration_change_hook;
Lisp_Object Vwindow_configuration_change_hook;

/* Nonzero means scroll commands try to put point
  at the same screen height as previously. */

Lisp_Object Vscroll_preserve_screen_position;

#if 0 /* This isn't used anywhere. */
/* Nonzero means we can split a frame even if it is "unsplittable". */
static int inhibit_frame_unsplittable;
#endif /* 0 */

#define min(a, b) ((a) < (b) ? (a) : (b))

extern int scroll_margin;

extern Lisp_Object Qwindow_scroll_functions, Vwindow_scroll_functions;

DEFUN ("windowp", Fwindowp, Swindowp, 1, 1, 0,
 "Returns t if OBJECT is a window.")
 (object)
   Lisp_Object object;
{
 return WINDOWP (object) ? Qt : Qnil;
}

DEFUN ("window-live-p", Fwindow_live_p, Swindow_live_p, 1, 1, 0,
 "Returns t if OBJECT is a window which is currently visible.")
   (object)
   Lisp_Object object;
{
 return (WINDOWP (object) && ! NILP (XWINDOW (object)->buffer) ? Qt : Qnil);
}

Lisp_Object
make_window ()
{
 Lisp_Object val;
 register struct window *p;
 register struct Lisp_Vector *vec;
 int i;

 vec = allocate_vectorlike ((EMACS_INT) VECSIZE (struct window));
 for (i = 0; i < VECSIZE (struct window); i++)
  vec->contents[i] = Qnil;
 vec->size = VECSIZE (struct window);
 p = (struct window *) vec;
 XSETFASTINT (p->sequence_number, ++sequence_number);
 XSETFASTINT (p->left, 0);
 XSETFASTINT (p->top, 0);
 XSETFASTINT (p->height, 0);
 XSETFASTINT (p->width, 0);
 XSETFASTINT (p->hscroll, 0);
 p->orig_top = p->orig_height = Qnil;
 p->start = Fmake_marker ();
 p->pointm = Fmake_marker ();
 XSETFASTINT (p->use_time, 0);
 p->frame = Qnil;
 p->display_table = Qnil;
 p->dedicated = Qnil;
 p->pseudo_window_p = 0;
 bzero (&p->cursor, sizeof (p->cursor));
 bzero (&p->last_cursor, sizeof (p->last_cursor));
 bzero (&p->phys_cursor, sizeof (p->phys_cursor));
 p->desired_matrix = p->current_matrix = 0;
 p->phys_cursor_type = -1;
 p->must_be_updated_p = 0;
 XSETFASTINT (p->window_end_vpos, 0);
 XSETFASTINT (p->window_end_pos, 0);
 p->window_end_valid = Qnil;
 p->vscroll = 0;
 XSETWINDOW (val, p);
 XSETFASTINT (p->last_point, 0);
 p->frozen_window_start_p = 0;

 Vwindow_list = Qnil;
 return val;
}

DEFUN ("selected-window", Fselected_window, Sselected_window, 0, 0, 0,
 "Return the window that the cursor now appears in and commands apply to.")
 ()
{
 return selected_window;
}

DEFUN ("minibuffer-window", Fminibuffer_window, Sminibuffer_window, 0, 1, 0,
 "Return the window used now for minibuffers.\n\
If the optional argument FRAME is specified, return the minibuffer window\n\
used by that frame.")
 (frame)
  Lisp_Object frame;
{
 if (NILP (frame))
  frame = selected_frame;
 CHECK_LIVE_FRAME (frame, 0);
 return FRAME_MINIBUF_WINDOW (XFRAME (frame));
}

DEFUN ("window-minibuffer-p", Fwindow_minibuffer_p, Swindow_minibuffer_p, 0, 1, 0,
 "Returns non-nil if WINDOW is a minibuffer window.")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 struct window *w = decode_window (window);
 return MINI_WINDOW_P (w) ? Qt : Qnil;
}


DEFUN ("pos-visible-in-window-p", Fpos_visible_in_window_p,
 Spos_visible_in_window_p, 0, 3, 0,
 "Return t if position POS is currently on the frame in WINDOW.\n\
Return nil if that position is scrolled vertically out of view.\n\
If FULLY is non-nil, then only return t when POS is completely visible.\n\
POS defaults to point in WINDOW; WINDOW defaults to the selected window.")
 (pos, window, fully)
   Lisp_Object pos, window, fully;
{
 register struct window *w;
 register int posint;
 register struct buffer *buf;
 struct text_pos top;
 Lisp_Object in_window;
 int fully_p;

 w = decode_window (window);
 buf = XBUFFER (w->buffer);
 SET_TEXT_POS_FROM_MARKER (top, w->start);

 if (!NILP (pos))
  {
   CHECK_NUMBER_COERCE_MARKER (pos, 0);
   posint = XINT (pos);
  }
 else if (w == XWINDOW (selected_window))
  posint = PT;
 else
  posint = XMARKER (w->pointm)->charpos;

 /* If position is above window start, it's not visible. */
 if (posint < CHARPOS (top))
  in_window = Qnil;
 else if (XFASTINT (w->last_modified) >= BUF_MODIFF (buf)
	  && XFASTINT (w->last_overlay_modified) >= BUF_OVERLAY_MODIFF (buf)
	  && posint < BUF_Z (buf) - XFASTINT (w->window_end_pos))
  {
   /* If frame is up-to-date, and POSINT is < window end pos, use
	 that info. This doesn't work for POSINT == end pos, because
	 the window end pos is actually the position _after_ the last
	 char in the window. */
   if (!NILP (fully))
	{
	 pos_visible_p (w, posint, &fully_p);
	 in_window = fully_p ? Qt : Qnil;
	}
   else
	in_window = Qt;
  }
 else if (posint > BUF_ZV (buf))
  in_window = Qnil;
 else if (CHARPOS (top) < BUF_BEGV (buf) || CHARPOS (top) > BUF_ZV (buf))
  /* If window start is out of range, do something reasonable. */
  in_window = Qnil;
 else
  {
   if (pos_visible_p (w, posint, &fully_p))
	in_window = NILP (fully) || fully_p ? Qt : Qnil;
   else
	in_window = Qnil;
  }

 return in_window;
}


static struct window *
decode_window (window)
   register Lisp_Object window;
{
 if (NILP (window))
  return XWINDOW (selected_window);

 CHECK_LIVE_WINDOW (window, 0);
 return XWINDOW (window);
}

DEFUN ("window-buffer", Fwindow_buffer, Swindow_buffer, 0, 1, 0,
 "Return the buffer that WINDOW is displaying.")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 return decode_window (window)->buffer;
}

DEFUN ("window-height", Fwindow_height, Swindow_height, 0, 1, 0,
 "Return the number of lines in WINDOW (including its mode line).")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 return decode_window (window)->height;
}

DEFUN ("window-width", Fwindow_width, Swindow_width, 0, 1, 0,
 "Return the number of display columns in WINDOW.\n\
This is the width that is usable columns available for text in WINDOW.\n\
If you want to find out how many columns WINDOW takes up,\n\
use (let ((edges (window-edges))) (- (nth 2 edges) (nth 0 edges))).")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 return make_number (window_internal_width (decode_window (window)));
}

DEFUN ("window-hscroll", Fwindow_hscroll, Swindow_hscroll, 0, 1, 0,
 "Return the number of columns by which WINDOW is scrolled from left margin.")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 return decode_window (window)->hscroll;
}

DEFUN ("set-window-hscroll", Fset_window_hscroll, Sset_window_hscroll, 2, 2, 0,
 "Set number of columns WINDOW is scrolled from left margin to NCOL.\n\
NCOL should be zero or positive.")
 (window, ncol)
   register Lisp_Object window, ncol;
{
 register struct window *w;

 CHECK_NUMBER (ncol, 1);
 if (XINT (ncol) < 0) XSETFASTINT (ncol, 0);
 w = decode_window (window);
 if (XINT (w->hscroll) != XINT (ncol))
  /* Prevent redisplay shortcuts */
  XBUFFER (w->buffer)->prevent_redisplay_optimizations_p = 1;
 w->hscroll = ncol;
 return ncol;
}

DEFUN ("window-redisplay-end-trigger", Fwindow_redisplay_end_trigger,
    Swindow_redisplay_end_trigger, 0, 1, 0,
 "Return WINDOW's redisplay end trigger value.\n\
See `set-window-redisplay-end-trigger' for more information.")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 return decode_window (window)->redisplay_end_trigger;
}

DEFUN ("set-window-redisplay-end-trigger", Fset_window_redisplay_end_trigger,
    Sset_window_redisplay_end_trigger, 2, 2, 0,
 "Set WINDOW's redisplay end trigger value to VALUE.\n\
VALUE should be a buffer position (typically a marker) or nil.\n\
If it is a buffer position, then if redisplay in WINDOW reaches a position\n\
beyond VALUE, the functions in `redisplay-end-trigger-functions' are called\n\
with two arguments: WINDOW, and the end trigger value.\n\
Afterwards the end-trigger value is reset to nil.")
 (window, value)
   register Lisp_Object window, value;
{
 register struct window *w;

 w = decode_window (window);
 w->redisplay_end_trigger = value;
 return value;
}

DEFUN ("window-edges", Fwindow_edges, Swindow_edges, 0, 1, 0,
 "Return a list of the edge coordinates of WINDOW.\n\
\(LEFT TOP RIGHT BOTTOM), all relative to 0, 0 at top left corner of frame.\n\
RIGHT is one more than the rightmost column used by WINDOW,\n\
and BOTTOM is one more than the bottommost row used by WINDOW\n\
 and its mode-line.")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 register struct window *w = decode_window (window);

 return Fcons (w->left, Fcons (w->top,
      Fcons (make_number (WINDOW_RIGHT_EDGE (w)),
		 Fcons (make_number (XFASTINT (w->top)
				   + XFASTINT (w->height)),
			 Qnil))));
}

/* Test if the character at column *X, row *Y is within window W.
  If it is not, return 0;
  if it is in the window's text area,
   set *x and *y to its location relative to the upper left corner
     of the window, and
   return 1;
  if it is on the window's modeline, return 2;
  if it is on the border between the window and its right sibling,
   return 3.
  if it is on the window's top line, return 4;
  if it is in the bitmap area to the left/right of the window,
  return 5 or 6, and convert *X and *Y to window-relative corrdinates.

  X and Y are frame relative pixel coordinates. */

static int
coordinates_in_window (w, x, y)
   register struct window *w;
   register int *x, *y;
{
 struct frame *f = XFRAME (WINDOW_FRAME (w));
 int left_x, right_x, top_y, bottom_y;
 int flags_area_width = FRAME_LEFT_FLAGS_AREA_WIDTH (f);

 /* In what's below, we subtract 1 when computing right_x because we
   want the rightmost pixel, which is given by left_pixel+width-1. */
 if (w->pseudo_window_p)
  {
   left_x = 0;
   right_x = XFASTINT (w->width) * CANON_Y_UNIT (f) - 1;
   top_y = WINDOW_DISPLAY_TOP_EDGE_PIXEL_Y (w);
   bottom_y = WINDOW_DISPLAY_BOTTOM_EDGE_PIXEL_Y (w);
  }
 else
  {
   left_x = (WINDOW_DISPLAY_LEFT_EDGE_PIXEL_X (w)
		- FRAME_INTERNAL_BORDER_WIDTH_SAFE (f));
   right_x = WINDOW_DISPLAY_RIGHT_EDGE_PIXEL_X (w) - 1;
   top_y = (WINDOW_DISPLAY_TOP_EDGE_PIXEL_Y (w)
	    - FRAME_INTERNAL_BORDER_WIDTH_SAFE (f));
   bottom_y = WINDOW_DISPLAY_BOTTOM_EDGE_PIXEL_Y (w);
  }

 if (*y < top_y
   || *y >= bottom_y
   || *x < (left_x
	    - flags_area_width
	    - (FRAME_LEFT_SCROLL_BAR_WIDTH (f)
		 * CANON_X_UNIT (f)))
   || *x > right_x + flags_area_width)
  /* Completely outside anything interesting. */
  return 0;
 else if (WINDOW_WANTS_MODELINE_P (w)
	  && *y >= bottom_y - CURRENT_MODE_LINE_HEIGHT (w))
  /* On the mode line. */
  return 2;
 else if (WINDOW_WANTS_HEADER_LINE_P (w)
	  && *y < top_y + CURRENT_HEADER_LINE_HEIGHT (w))
  /* On the top line. */
  return 4;
 /* Need to say "*x > right_x" rather than >=, since on character
   terminals, the vertical line's x coordinate is right_x. */
 else if (*x < left_x || *x > right_x)
  {
   /* Other lines than the mode line don't include flags areas and
	 scroll bars on the left. */
   
   /* Convert X and Y to window-relative pixel coordinates. */
   *x -= left_x;
   *y -= top_y;
   return *x < left_x ? 5 : 6;
  }
 /* Here, too, "*x > right_x" is because of character terminals. */
 else if (!w->pseudo_window_p
	  && !WINDOW_RIGHTMOST_P (w)
	  && *x > right_x - CANON_X_UNIT (f))
  /* On the border on the right side of the window? Assume that
    this area begins at RIGHT_X minus a canonical char width. */
  return 3;
 else
  {
   /* Convert X and Y to window-relative pixel coordinates. */
   *x -= left_x;
   *y -= top_y;
   return 1;
  }
}

DEFUN ("coordinates-in-window-p", Fcoordinates_in_window_p,
 Scoordinates_in_window_p, 2, 2, 0,
 "Return non-nil if COORDINATES are in WINDOW.\n\
COORDINATES is a cons of the form (X . Y), X and Y being distances\n\
measured in characters from the upper-left corner of the frame.\n\
(0 . 0) denotes the character in the upper left corner of the\n\
frame.\n\
If COORDINATES are in the text portion of WINDOW,\n\
  the coordinates relative to the window are returned.\n\
If they are in the mode line of WINDOW, `mode-line' is returned.\n\
If they are in the top mode line of WINDOW, `header-line' is returned.\n\
If they are in the bitmap-area to the left of the window,\n\
  `left-bitmap-area' is returned, if they are in the area on the right of\n\
  the window, `right-bitmap-area' is returned.\n\
If they are on the border between WINDOW and its right sibling,\n\
  `vertical-line' is returned.")
 (coordinates, window)
   register Lisp_Object coordinates, window;
{
 struct window *w;
 struct frame *f;
 int x, y;
 Lisp_Object lx, ly;

 CHECK_LIVE_WINDOW (window, 0);
 w = XWINDOW (window);
 f = XFRAME (w->frame);
 CHECK_CONS (coordinates, 1);
 lx = Fcar (coordinates);
 ly = Fcdr (coordinates);
 CHECK_NUMBER_OR_FLOAT (lx, 1);
 CHECK_NUMBER_OR_FLOAT (ly, 1);
 x = PIXEL_X_FROM_CANON_X (f, lx);
 y = PIXEL_Y_FROM_CANON_Y (f, ly);

 switch (coordinates_in_window (w, &x, &y))
  {
  case 0:			/* NOT in window at all. */
   return Qnil;

  case 1:			/* In text part of window. */
   /* X and Y are now window relative pixel coordinates.
	 Convert them to canonical char units before returning
	 them. */
   return Fcons (CANON_X_FROM_PIXEL_X (f, x), 
		  CANON_Y_FROM_PIXEL_Y (f, y));

  case 2:			/* In mode line of window. */
   return Qmode_line;

  case 3:			/* On right border of window. */
   return Qvertical_line;

  case 4:
   return Qheader_line;

  case 5:
   return Qleft_bitmap_area;
   
  case 6:
   return Qright_bitmap_area;

  default:
   abort ();
  }
}


/* Callback for foreach_window, used in window_from_coordinates.
  Check if window W contains coordinates specified by USER_DATA which
  is actually a pointer to a struct check_window_data CW.

  Check if window W contains coordinates *CW->x and *CW->y. If it
  does, return W in *CW->window, as Lisp_Object, and return in
  *CW->part the part of the window under coordinates *X,*Y. Return
  zero from this function to stop iterating over windows. */

struct check_window_data
{
 Lisp_Object *window;
 int *x, *y, *part;
};

static int
check_window_containing (w, user_data)
   struct window *w;
   void *user_data;
{
 struct check_window_data *cw = (struct check_window_data *) user_data;
 int found;

 found = coordinates_in_window (w, cw->x, cw->y);
 if (found)
  {
   *cw->part = found - 1;
   XSETWINDOW (*cw->window, w);
  }
 
 return !found;
}


/* Find the window containing frame-relative pixel position X/Y and
  return it as a Lisp_Object. If X, Y is on the window's modeline,
  set *PART to 1; if it is on the separating line between the window
  and its right sibling, set it to 2; otherwise set it to 0. If
  there is no window under X, Y return nil and leave *PART
  unmodified. TOOL_BAR_P non-zero means detect tool-bar windows.

  This function was previously implemented with a loop cycling over
  windows with Fnext_window, and starting with the frame's selected
  window. It turned out that this doesn't work with an
  implementation of next_window using Vwindow_list, because
  FRAME_SELECTED_WINDOW (F) is not always contained in the window
  tree of F when this function is called asynchronously from
  note_mouse_highlight. The original loop didn't terminate in this
  case. */

Lisp_Object
window_from_coordinates (f, x, y, part, tool_bar_p)
   struct frame *f;
   int x, y;
   int *part;
   int tool_bar_p;
{
 Lisp_Object window;
 struct check_window_data cw;

 window = Qnil;
 cw.window = &window, cw.x = &x, cw.y = &y; cw.part = part;
 foreach_window (f, check_window_containing, &cw);
 
 /* If not found above, see if it's in the tool bar window, if a tool
   bar exists. */
 if (NILP (window)
   && tool_bar_p
   && WINDOWP (f->tool_bar_window)
   && XINT (XWINDOW (f->tool_bar_window)->height) > 0
   && coordinates_in_window (XWINDOW (f->tool_bar_window), &x, &y))
  {
   *part = 0;
   window = f->tool_bar_window;
  }

 return window;
}

DEFUN ("window-at", Fwindow_at, Swindow_at, 2, 3, 0,
 "Return window containing coordinates X and Y on FRAME.\n\
If omitted, FRAME defaults to the currently selected frame.\n\
The top left corner of the frame is considered to be row 0,\n\
column 0.")
 (x, y, frame)
   Lisp_Object x, y, frame;
{
 int part;
 struct frame *f;

 if (NILP (frame))
  frame = selected_frame;
 CHECK_LIVE_FRAME (frame, 2);
 f = XFRAME (frame);

 /* Check that arguments are integers or floats. */
 CHECK_NUMBER_OR_FLOAT (x, 0);
 CHECK_NUMBER_OR_FLOAT (y, 1);

 return window_from_coordinates (f, 
				 PIXEL_X_FROM_CANON_X (f, x),
				 PIXEL_Y_FROM_CANON_Y (f, y),
				 &part, 0);
}

DEFUN ("window-point", Fwindow_point, Swindow_point, 0, 1, 0,
 "Return current value of point in WINDOW.\n\
For a nonselected window, this is the value point would have\n\
if that window were selected.\n\
\n\
Note that, when WINDOW is the selected window and its buffer\n\
is also currently selected, the value returned is the same as (point).\n\
It would be more strictly correct to return the `top-level' value\n\
of point, outside of any save-excursion forms.\n\
But that is hard to define.")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 register struct window *w = decode_window (window);

 if (w == XWINDOW (selected_window)
   && current_buffer == XBUFFER (w->buffer))
  return Fpoint ();
 return Fmarker_position (w->pointm);
}

DEFUN ("window-start", Fwindow_start, Swindow_start, 0, 1, 0,
 "Return position at which display currently starts in WINDOW.\n\
This is updated by redisplay or by calling `set-window-start'.")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 return Fmarker_position (decode_window (window)->start);
}

/* This is text temporarily removed from the doc string below.

This function returns nil if the position is not currently known.\n\
That happens when redisplay is preempted and doesn't finish.\n\
If in that case you want to compute where the end of the window would\n\
have been if redisplay had finished, do this:\n\
  (save-excursion\n\
   (goto-char (window-start window))\n\
   (vertical-motion (1- (window-height window)) window)\n\
   (point))") */

DEFUN ("window-end", Fwindow_end, Swindow_end, 0, 2, 0,
 "Return position at which display currently ends in WINDOW.\n\
This is updated by redisplay, when it runs to completion.\n\
Simply changing the buffer text or setting `window-start'\n\
does not update this value.\n\
If UP-TO-DATE is non-nil, compute the up-to-date position\n\
if it isn't already recorded.")
 (window, update)
   Lisp_Object window, update;
{
 Lisp_Object value;
 struct window *w = decode_window (window);
 Lisp_Object buf;

 buf = w->buffer;
 CHECK_BUFFER (buf, 0);

#if 0 /* This change broke some things. We should make it later. */
 /* If we don't know the end position, return nil.
   The user can compute it with vertical-motion if he wants to.
   It would be nicer to do it automatically,
   but that's so slow that it would probably bother people. */
 if (NILP (w->window_end_valid))
  return Qnil;
#endif

 if (! NILP (update)
   && ! (! NILP (w->window_end_valid)
	  && XFASTINT (w->last_modified) >= MODIFF))
  {
   struct text_pos startp;
   struct it it;

   /* In case W->start is out of the range, use something
     reasonable. This situation occured when loading a file with
     `-l' containing a call to `rmail' with subsequent other
     commands. At the end, W->start happened to be BEG, while
     rmail had already narrowed the buffer. */
   if (XMARKER (w->start)->charpos < BEGV)
	SET_TEXT_POS (startp, BEGV, BEGV_BYTE);
   else if (XMARKER (w->start)->charpos > ZV)
	SET_TEXT_POS (startp, ZV, ZV_BYTE);
   else
	SET_TEXT_POS_FROM_MARKER (startp, w->start);

   /* Cannot use Fvertical_motion because that function doesn't
	 cope with variable-height lines. */
   start_display (&it, w, startp);
   move_it_vertically (&it, window_box_height (w));
   value = make_number (IT_CHARPOS (it));
  }
 else
  XSETINT (value, BUF_Z (XBUFFER (buf)) - XFASTINT (w->window_end_pos));

 return value;
}

DEFUN ("set-window-point", Fset_window_point, Sset_window_point, 2, 2, 0,
 "Make point value in WINDOW be at position POS in WINDOW's buffer.")
 (window, pos)
   Lisp_Object window, pos;
{
 register struct window *w = decode_window (window);

 CHECK_NUMBER_COERCE_MARKER (pos, 1);
 if (w == XWINDOW (selected_window)
   && XBUFFER (w->buffer) == current_buffer)
  Fgoto_char (pos);
 else
  set_marker_restricted (w->pointm, pos, w->buffer);
 
 return pos;
}

DEFUN ("set-window-start", Fset_window_start, Sset_window_start, 2, 3, 0,
 "Make display in WINDOW start at position POS in WINDOW's buffer.\n\
Optional third arg NOFORCE non-nil inhibits next redisplay\n\
from overriding motion of point in order to display at this exact start.")
 (window, pos, noforce)
   Lisp_Object window, pos, noforce;
{
 register struct window *w = decode_window (window);

 CHECK_NUMBER_COERCE_MARKER (pos, 1);
 set_marker_restricted (w->start, pos, w->buffer);
 /* this is not right, but much easier than doing what is right. */
 w->start_at_line_beg = Qnil;
 if (NILP (noforce))
  w->force_start = Qt;
 w->update_mode_line = Qt;
 XSETFASTINT (w->last_modified, 0);
 XSETFASTINT (w->last_overlay_modified, 0);
 if (!EQ (window, selected_window))
  windows_or_buffers_changed++;

 return pos;
}

DEFUN ("window-dedicated-p", Fwindow_dedicated_p, Swindow_dedicated_p,
    1, 1, 0,
 "Return WINDOW's dedicated object, usually t or nil.\n\
See also `set-window-dedicated-p'.")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 return decode_window (window)->dedicated;
}

DEFUN ("set-window-dedicated-p", Fset_window_dedicated_p,
    Sset_window_dedicated_p, 2, 2, 0,
 "Control whether WINDOW is dedicated to the buffer it displays.\n\
If it is dedicated, Emacs will not automatically change\n\
which buffer appears in it.\n\
The second argument is the new value for the dedication flag;\n\
non-nil means yes.")
 (window, arg)
    Lisp_Object window, arg;
{
 register struct window *w = decode_window (window);

 if (NILP (arg))
  w->dedicated = Qnil;
 else
  w->dedicated = Qt;

 return w->dedicated;
}

DEFUN ("window-display-table", Fwindow_display_table, Swindow_display_table,
    0, 1, 0,
 "Return the display-table that WINDOW is using.")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 return decode_window (window)->display_table;
}

/* Get the display table for use on window W. This is either W's
  display table or W's buffer's display table. Ignore the specified
  tables if they are not valid; if no valid table is specified,
  return 0. */

struct Lisp_Char_Table *
window_display_table (w)
   struct window *w;
{
 struct Lisp_Char_Table *dp = NULL;

 if (DISP_TABLE_P (w->display_table))
  dp = XCHAR_TABLE (w->display_table);
 else if (BUFFERP (w->buffer))
  {
   struct buffer *b = XBUFFER (w->buffer);
   
   if (DISP_TABLE_P (b->display_table))
	dp = XCHAR_TABLE (b->display_table);
   else if (DISP_TABLE_P (Vstandard_display_table))
	dp = XCHAR_TABLE (Vstandard_display_table);
  }

 return dp;
}

DEFUN ("set-window-display-table", Fset_window_display_table, Sset_window_display_table, 2, 2, 0,
 "Set WINDOW's display-table to TABLE.")
 (window, table)
   register Lisp_Object window, table;
{
 register struct window *w;

 w = decode_window (window);
 w->display_table = table;
 return table;
}

/* Record info on buffer window w is displaying
  when it is about to cease to display that buffer. */
static void
unshow_buffer (w)
   register struct window *w;
{
 Lisp_Object buf;
 struct buffer *b;

 buf = w->buffer;
 b = XBUFFER (buf);
 if (b != XMARKER (w->pointm)->buffer)
  abort ();

#if 0
 if (w == XWINDOW (selected_window)
   || ! EQ (buf, XWINDOW (selected_window)->buffer))
  /* Do this except when the selected window's buffer
    is being removed from some other window. */
#endif
  /* last_window_start records the start position that this buffer
    had in the last window to be disconnected from it.
    Now that this statement is unconditional,
    it is possible for the buffer to be displayed in the
    selected window, while last_window_start reflects another
    window which was recently showing the same buffer.
    Some people might say that might be a good thing. Let's see. */
  b->last_window_start = marker_position (w->start);

 /* Point in the selected window's buffer
   is actually stored in that buffer, and the window's pointm isn't used.
   So don't clobber point in that buffer. */
 if (! EQ (buf, XWINDOW (selected_window)->buffer)
   /* This line helps to fix Horsley's testbug.el bug. */
   && !(WINDOWP (b->last_selected_window)
	  && w != XWINDOW (b->last_selected_window)
	  && EQ (buf, XWINDOW (b->last_selected_window)->buffer)))
  temp_set_point_both (b,
			 clip_to_bounds (BUF_BEGV (b),
					 XMARKER (w->pointm)->charpos,
					 BUF_ZV (b)),
			 clip_to_bounds (BUF_BEGV_BYTE (b),
					 marker_byte_position (w->pointm),
					 BUF_ZV_BYTE (b)));
 
 if (WINDOWP (b->last_selected_window)
   && w == XWINDOW (b->last_selected_window))
  b->last_selected_window = Qnil;
}

/* Put replacement into the window structure in place of old. */
static void
replace_window (old, replacement)
   Lisp_Object old, replacement;
{
 register Lisp_Object tem;
 register struct window *o = XWINDOW (old), *p = XWINDOW (replacement);

 /* If OLD is its frame's root_window, then replacement is the new
   root_window for that frame. */

 if (EQ (old, FRAME_ROOT_WINDOW (XFRAME (o->frame))))
  FRAME_ROOT_WINDOW (XFRAME (o->frame)) = replacement;

 p->left = o->left;
 p->top = o->top;
 p->width = o->width;
 p->height = o->height;
 p->desired_matrix = p->current_matrix = 0;
 p->vscroll = 0;
 bzero (&p->cursor, sizeof (p->cursor));
 bzero (&p->last_cursor, sizeof (p->last_cursor));
 bzero (&p->phys_cursor, sizeof (p->phys_cursor));
 p->phys_cursor_type = -1;
 p->must_be_updated_p = 0;
 p->pseudo_window_p = 0;
 XSETFASTINT (p->window_end_vpos, 0);
 XSETFASTINT (p->window_end_pos, 0);
 p->window_end_valid = Qnil;
 p->frozen_window_start_p = 0;
 p->orig_top = p->orig_height = Qnil;

 p->next = tem = o->next;
 if (!NILP (tem))
  XWINDOW (tem)->prev = replacement;

 p->prev = tem = o->prev;
 if (!NILP (tem))
  XWINDOW (tem)->next = replacement;

 p->parent = tem = o->parent;
 if (!NILP (tem))
  {
   if (EQ (XWINDOW (tem)->vchild, old))
	XWINDOW (tem)->vchild = replacement;
   if (EQ (XWINDOW (tem)->hchild, old))
	XWINDOW (tem)->hchild = replacement;
  }

/*** Here, if replacement is a vertical combination
and so is its new parent, we should make replacement's
children be children of that parent instead. ***/
}

DEFUN ("delete-window", Fdelete_window, Sdelete_window, 0, 1, "",
 "Remove WINDOW from the display. Default is selected window.")
 (window)
   register Lisp_Object window;
{
 delete_window (window);

 if (! NILP (Vwindow_configuration_change_hook)
   && ! NILP (Vrun_hooks))
  call1 (Vrun_hooks, Qwindow_configuration_change_hook);

 return Qnil;
}

void
delete_window (window)
   register Lisp_Object window;
{
 register Lisp_Object tem, parent, sib;
 register struct window *p;
 register struct window *par;
 FRAME_PTR frame;

 /* Because this function is called by other C code on non-leaf
   windows, the CHECK_LIVE_WINDOW macro would choke inappropriately,
   so we can't decode_window here. */
 if (NILP (window))
  window = selected_window;
 else
  CHECK_WINDOW (window, 0);
 p = XWINDOW (window);

 /* It's okay to delete an already-deleted window. */
 if (NILP (p->buffer)
   && NILP (p->hchild)
   && NILP (p->vchild))
  return;

 parent = p->parent;
 if (NILP (parent))
  error ("Attempt to delete minibuffer or sole ordinary window");
 par = XWINDOW (parent);

 windows_or_buffers_changed++;
 Vwindow_list = Qnil;
 frame = XFRAME (WINDOW_FRAME (p));
 FRAME_WINDOW_SIZES_CHANGED (frame) = 1;

 /* Are we trying to delete any frame's selected window? */
 {
  Lisp_Object frame, pwindow;

  /* See if the frame's selected window is either WINDOW
    or any subwindow of it, by finding all that window's parents
    and comparing each one with WINDOW. */
  frame = WINDOW_FRAME (XWINDOW (window));
  pwindow = FRAME_SELECTED_WINDOW (XFRAME (frame));

  while (!NILP (pwindow))
   {
	if (EQ (window, pwindow))
	 break;
	pwindow = XWINDOW (pwindow)->parent;
   }

  if (EQ (window, pwindow))
   {
	Lisp_Object alternative;
	alternative = Fnext_window (window, Qlambda, Qnil);

	/* If we're about to delete the selected window on the
	  selected frame, then we should use Fselect_window to select
	  the new window. On the other hand, if we're about to
	  delete the selected window on any other frame, we shouldn't do
	  anything but set the frame's selected_window slot. */
	if (EQ (window, selected_window))
	 Fselect_window (alternative);
	else
	 FRAME_SELECTED_WINDOW (XFRAME (frame)) = alternative;
   }
 }

 tem = p->buffer;
 /* tem is null for dummy parent windows
   (which have inferiors but not any contents themselves) */
 if (!NILP (tem))
  {
   unshow_buffer (p);
   unchain_marker (p->pointm);
   unchain_marker (p->start);
  }

 /* Free window glyph matrices. It is sure that they are allocated
   again when ADJUST_GLYPHS is called. Block input so that expose
   events and other events that access glyph matrices are not
   processed while we are changing them. */
 BLOCK_INPUT;
 free_window_matrices (XWINDOW (FRAME_ROOT_WINDOW (frame)));

 tem = p->next;
 if (!NILP (tem))
  XWINDOW (tem)->prev = p->prev;

 tem = p->prev;
 if (!NILP (tem))
  XWINDOW (tem)->next = p->next;

 if (EQ (window, par->hchild))
  par->hchild = p->next;
 if (EQ (window, par->vchild))
  par->vchild = p->next;

 /* Find one of our siblings to give our space to. */
 sib = p->prev;
 if (NILP (sib))
  {
   /* If p gives its space to its next sibling, that sibling needs
	 to have its top/left side pulled back to where p's is.
	 set_window_{height,width} will re-position the sibling's
	 children. */
   sib = p->next;
   XWINDOW (sib)->top = p->top;
   XWINDOW (sib)->left = p->left;
  }

 /* Stretch that sibling. */
 if (!NILP (par->vchild))
  set_window_height (sib,
		    XFASTINT (XWINDOW (sib)->height) + XFASTINT (p->height),
		    1);
 if (!NILP (par->hchild))
  set_window_width (sib,
		   XFASTINT (XWINDOW (sib)->width) + XFASTINT (p->width),
		   1);

 /* If parent now has only one child,
   put the child into the parent's place. */
 tem = par->hchild;
 if (NILP (tem))
  tem = par->vchild;
 if (NILP (XWINDOW (tem)->next))
  replace_window (parent, tem);

 /* Since we may be deleting combination windows, we must make sure that
   not only p but all its children have been marked as deleted. */
 if (! NILP (p->hchild))
  delete_all_subwindows (XWINDOW (p->hchild));
 else if (! NILP (p->vchild))
  delete_all_subwindows (XWINDOW (p->vchild));

 /* Mark this window as deleted. */
 p->buffer = p->hchild = p->vchild = Qnil;

 /* Adjust glyph matrices. */
 adjust_glyphs (frame);
 UNBLOCK_INPUT;
}



/***********************************************************************
			   Window List
 ***********************************************************************/

/* Add window W to *USER_DATA. USER_DATA is actually a Lisp_Object
  pointer. This is a callback function for foreach_window, used in
  function window_list. */

static int
add_window_to_list (w, user_data)
   struct window *w;
   void *user_data;
{
 Lisp_Object *list = (Lisp_Object *) user_data;
 Lisp_Object window;
 XSETWINDOW (window, w);
 *list = Fcons (window, *list);
 return 1;
}


/* Return a list of all windows, for use by next_window. If
  Vwindow_list is a list, return that list. Otherwise, build a new
  list, cache it in Vwindow_list, and return that. */

static Lisp_Object
window_list ()
{
 if (!CONSP (Vwindow_list))
  {
   Lisp_Object tail;

   Vwindow_list = Qnil;
   for (tail = Vframe_list; CONSP (tail); tail = XCDR (tail))
	{
	 Lisp_Object args[2];

	 /* We are visiting windows in canonical order, and add
	   new windows at the front of args[1], which means we
	   have to reverse this list at the end. */
	 args[1] = Qnil;
	 foreach_window (XFRAME (XCAR (tail)), add_window_to_list, &args[1]);
	 args[0] = Vwindow_list;
	 args[1] = Fnreverse (args[1]);
	 Vwindow_list = Fnconc (2, args);
	}
  }
 
 return Vwindow_list;
}


/* Value is non-zero if WINDOW satisfies the constraints given by
  OWINDOW, MINIBUF and ALL_FRAMES.

  MINIBUF	t means WINDOW may be minibuffer windows.
		`lambda' means WINDOW may not be a minibuffer window.
		a window means a specific minibuffer window

  ALL_FRAMES	t means search all frames,
		nil means search just current frame,
		`visible' means search just visible frames,
		0 means search visible and iconified frames,
		a window means search the frame that window belongs to,
		a frame means consider windows on that frame, only. */

static int
candidate_window_p (window, owindow, minibuf, all_frames)
   Lisp_Object window, owindow, minibuf, all_frames;
{
 struct window *w = XWINDOW (window);
 struct frame *f = XFRAME (w->frame);
 int candidate_p = 1;

 if (!BUFFERP (w->buffer))
  candidate_p = 0;
 else if (MINI_WINDOW_P (w)
      && (EQ (minibuf, Qlambda)
	    || (WINDOWP (minibuf) && !EQ (minibuf, window))))
  {
   /* If MINIBUF is `lambda' don't consider any mini-windows.
     If it is a window, consider only that one. */
   candidate_p = 0;
  }
 else if (EQ (all_frames, Qt))
  candidate_p = 1;
 else if (NILP (all_frames))
  {
   xassert (WINDOWP (owindow));
   candidate_p = EQ (w->frame, XWINDOW (owindow)->frame);
  }
 else if (EQ (all_frames, Qvisible))
  {
   FRAME_SAMPLE_VISIBILITY (f);
   candidate_p = FRAME_VISIBLE_P (f);
  }
 else if (INTEGERP (all_frames) && XINT (all_frames) == 0)
  {
   FRAME_SAMPLE_VISIBILITY (f);
   candidate_p = FRAME_VISIBLE_P (f) || FRAME_ICONIFIED_P (f);
  }
 else if (WINDOWP (all_frames))
  candidate_p = (EQ (FRAME_MINIBUF_WINDOW (f), all_frames)
		  || EQ (XWINDOW (all_frames)->frame, w->frame)
		  || EQ (XWINDOW (all_frames)->frame, FRAME_FOCUS_FRAME (f)));
 else if (FRAMEP (all_frames))
  candidate_p = EQ (all_frames, w->frame);

 return candidate_p;
}


/* Decode arguments as allowed by Fnext_window, Fprevious_window, and
  Fwindow_list. See there for the meaning of WINDOW, MINIBUF, and
  ALL_FRAMES. */

static void
decode_next_window_args (window, minibuf, all_frames)
   Lisp_Object *window, *minibuf, *all_frames;
{
 if (NILP (*window))
  *window = selected_window;
 else
  CHECK_LIVE_WINDOW (*window, 0);
 
 /* MINIBUF nil may or may not include minibuffers. Decide if it
   does. */
 if (NILP (*minibuf))
  *minibuf = minibuf_level ? minibuf_window : Qlambda;
 else if (!EQ (*minibuf, Qt))
  *minibuf = Qlambda;
 
 /* Now *MINIBUF can be t => count all minibuffer windows, `lambda'
   => count none of them, or a specific minibuffer window (the
   active one) to count. */

 /* ALL_FRAMES nil doesn't specify which frames to include. */
 if (NILP (*all_frames))
  *all_frames = (!EQ (*minibuf, Qlambda)
		  ? FRAME_MINIBUF_WINDOW (XFRAME (XWINDOW (*window)->frame))
		  : Qnil);
 else if (EQ (*all_frames, Qvisible))
  ;
 else if (XFASTINT (*all_frames) == 0)
  ;
 else if (FRAMEP (*all_frames))
  ;
 else if (!EQ (*all_frames, Qt))
  *all_frames = Qnil;
 
 /* Now *ALL_FRAMES is t meaning search all frames, nil meaning
   search just current frame, `visible' meaning search just visible
   frames, 0 meaning search visible and iconified frames, or a
   window, meaning search the frame that window belongs to, or a
   frame, meaning consider windows on that frame, only. */
}


/* Return the next or previous window of WINDOW in canonical ordering
  of windows. NEXT_P non-zero means return the next window. See the
  documentation string of next-window for the meaning of MINIBUF and
  ALL_FRAMES. */

static Lisp_Object
next_window (window, minibuf, all_frames, next_p)
   Lisp_Object window, minibuf, all_frames;
   int next_p;
{
 decode_next_window_args (&window, &minibuf, &all_frames);
 
 /* If ALL_FRAMES is a frame, and WINDOW isn't on that frame, just
   return the first window on the frame. */
 if (FRAMEP (all_frames)
   && !EQ (all_frames, XWINDOW (window)->frame))
  return Fframe_first_window (all_frames);
 
 if (next_p)
  {
   Lisp_Object list;
   
   /* Find WINDOW in the list of all windows. */
   list = Fmemq (window, window_list ());

   /* Scan forward from WINDOW to the end of the window list. */
   if (CONSP (list))
	for (list = XCDR (list); CONSP (list); list = XCDR (list))
	 if (candidate_window_p (XCAR (list), window, minibuf, all_frames))
	  break;

   /* Scan from the start of the window list up to WINDOW. */
   if (!CONSP (list))
	for (list = Vwindow_list;
	   CONSP (list) && !EQ (XCAR (list), window);
	   list = XCDR (list))
	 if (candidate_window_p (XCAR (list), window, minibuf, all_frames))
	  break;

   if (CONSP (list))
	window = XCAR (list);
  }
 else
  {
   Lisp_Object candidate, list;
   
   /* Scan through the list of windows for candidates. If there are
	 candidate windows in front of WINDOW, the last one of these
	 is the one we want. If there are candidates following WINDOW
	 in the list, again the last one of these is the one we want. */
   candidate = Qnil;
   for (list = window_list (); CONSP (list); list = XCDR (list))
	{
	 if (EQ (XCAR (list), window))
	  {
	   if (WINDOWP (candidate))
		break;
	  }
	 else if (candidate_window_p (XCAR (list), window, minibuf,
				    all_frames))
	  candidate = XCAR (list);
	}

   if (WINDOWP (candidate))
	window = candidate;
  }

 return window;
}


/* This comment supplies the doc string for `next-window',
  for make-docfile to see. We cannot put this in the real DEFUN
  due to limits in the Unix cpp.

DEFUN ("next-window", Ffoo, Sfoo, 0, 3, 0,
 "Return next window after WINDOW in canonical ordering of windows.\n\
If omitted, WINDOW defaults to the selected window.\n\
\n\
Optional second arg MINIBUF t means count the minibuffer window even\n\
if not active. MINIBUF nil or omitted means count the minibuffer iff\n\
it is active. MINIBUF neither t nor nil means not to count the\n\
minibuffer even if it is active.\n\
\n\
Several frames may share a single minibuffer; if the minibuffer\n\
counts, all windows on all frames that share that minibuffer count\n\
too. Therefore, `next-window' can be used to iterate through the\n\
set of windows even when the minibuffer is on another frame. If the\n\
minibuffer does not count, only windows from WINDOW's frame count.\n\
\n\
Optional third arg ALL-FRAMES t means include windows on all frames.\n\
ALL-FRAMES nil or omitted means cycle within the frames as specified\n\
above. ALL-FRAMES = `visible' means include windows on all visible frames.\n\
ALL-FRAMES = 0 means include windows on all visible and iconified frames.\n\
If ALL-FRAMES is a frame, restrict search to windows on that frame.\n\
Anything else means restrict to WINDOW's frame.\n\
\n\
If you use consistent values for MINIBUF and ALL-FRAMES, you can use\n\
`next-window' to iterate through the entire cycle of acceptable\n\
windows, eventually ending up back at the window you started with.\n\
`previous-window' traverses the same cycle, in the reverse order.")
 (window, minibuf, all_frames) */

DEFUN ("next-window", Fnext_window, Snext_window, 0, 3, 0,
    0)
 (window, minibuf, all_frames)
   Lisp_Object window, minibuf, all_frames;
{
 return next_window (window, minibuf, all_frames, 1);
}


/* This comment supplies the doc string for `previous-window',
  for make-docfile to see. We cannot put this in the real DEFUN
  due to limits in the Unix cpp.

DEFUN ("previous-window", Ffoo, Sfoo, 0, 3, 0,
 "Return the window preceding WINDOW in canonical ordering of windows.\n\
If omitted, WINDOW defaults to the selected window.\n\
\n\
Optional second arg MINIBUF t means count the minibuffer window even\n\
if not active. MINIBUF nil or omitted means count the minibuffer iff\n\
it is active. MINIBUF neither t nor nil means not to count the\n\
minibuffer even if it is active.\n\
\n\
Several frames may share a single minibuffer; if the minibuffer\n\
counts, all windows on all frames that share that minibuffer count\n\
too. Therefore, `previous-window' can be used to iterate through\n\
the set of windows even when the minibuffer is on another frame. If\n\
the minibuffer does not count, only windows from WINDOW's frame count\n\
\n\
Optional third arg ALL-FRAMES t means include windows on all frames.\n\
ALL-FRAMES nil or omitted means cycle within the frames as specified\n\
above. ALL-FRAMES = `visible' means include windows on all visible frames.\n\
ALL-FRAMES = 0 means include windows on all visible and iconified frames.\n\
If ALL-FRAMES is a frame, restrict search to windows on that frame.\n\
Anything else means restrict to WINDOW's frame.\n\
\n\
If you use consistent values for MINIBUF and ALL-FRAMES, you can use\n\
`previous-window' to iterate through the entire cycle of acceptable\n\
windows, eventually ending up back at the window you started with.\n\
`next-window' traverses the same cycle, in the reverse order.")
 (window, minibuf, all_frames) */


DEFUN ("previous-window", Fprevious_window, Sprevious_window, 0, 3, 0,
    0)
 (window, minibuf, all_frames)
   Lisp_Object window, minibuf, all_frames;
{
 return next_window (window, minibuf, all_frames, 0);
}


DEFUN ("other-window", Fother_window, Sother_window, 1, 2, "p",
 "Select the ARG'th different window on this frame.\n\
All windows on current frame are arranged in a cyclic order.\n\
This command selects the window ARG steps away in that order.\n\
A negative ARG moves in the opposite order. If the optional second\n\
argument ALL_FRAMES is non-nil, cycle through all frames.")
 (arg, all_frames)
   Lisp_Object arg, all_frames;
{
 Lisp_Object window;
 int i;

 CHECK_NUMBER (arg, 0);
 window = selected_window;
 
 for (i = XINT (arg); i > 0; --i)
  window = Fnext_window (window, Qnil, all_frames);
 for (; i < 0; ++i)
  window = Fprevious_window (window, Qnil, all_frames);
 
 Fselect_window (window);
 return Qnil;
}


DEFUN ("window-list", Fwindow_list, Swindow_list, 0, 3, 0,
 "Return a list of windows in canonical ordering.\n\
Arguments are like for `next-window'.")
 (window, minibuf, all_frames)
   Lisp_Object window, minibuf, all_frames;
{
 Lisp_Object tail, list;

 decode_next_window_args (&window, &minibuf, &all_frames);
 list = Qnil;
 
 for (tail = window_list (); CONSP (tail); tail = XCDR (tail))
  if (candidate_window_p (XCAR (tail), window, minibuf, all_frames))
   list = Fcons (XCAR (tail), list);
 
 return Fnreverse (list);
}



/* Look at all windows, performing an operation specified by TYPE
  with argument OBJ.
  If FRAMES is Qt, look at all frames;
        Qnil, look at just the selected frame;
		Qvisible, look at visible frames;
	    a frame, just look at windows on that frame.
  If MINI is non-zero, perform the operation on minibuffer windows too.
*/

enum window_loop
{
 WINDOW_LOOP_UNUSED,
 GET_BUFFER_WINDOW,		/* Arg is buffer */
 GET_LRU_WINDOW,		/* Arg is t for full-width windows only */
 DELETE_OTHER_WINDOWS,		/* Arg is window not to delete */
 DELETE_BUFFER_WINDOWS,	/* Arg is buffer */
 GET_LARGEST_WINDOW,
 UNSHOW_BUFFER,		/* Arg is buffer */
 CHECK_ALL_WINDOWS
};

static Lisp_Object
window_loop (type, obj, mini, frames)
   enum window_loop type;
   Lisp_Object obj, frames;
   int mini;
{
 Lisp_Object window, windows, best_window, frame_arg;
 struct frame *f;
 struct gcpro gcpro1;
 
 /* If we're only looping through windows on a particular frame,
   frame points to that frame. If we're looping through windows
   on all frames, frame is 0. */
 if (FRAMEP (frames))
  f = XFRAME (frames);
 else if (NILP (frames))
  f = SELECTED_FRAME ();
 else
  f = NULL;
 
 if (f)
  frame_arg = Qlambda;
 else if (XFASTINT (frames) == 0)
  frame_arg = frames;
 else if (EQ (frames, Qvisible))
  frame_arg = frames;
 else
  frame_arg = Qt;

 /* frame_arg is Qlambda to stick to one frame,
   Qvisible to consider all visible frames,
   or Qt otherwise. */

 /* Pick a window to start with. */
 if (WINDOWP (obj))
  window = obj;
 else if (f)
  window = FRAME_SELECTED_WINDOW (f);
 else
  window = FRAME_SELECTED_WINDOW (SELECTED_FRAME ());

 /* Figure out the last window we're going to mess with. Since
   Fnext_window, given the same options, is guaranteed to go in a
   ring, we can just use Fprevious_window to find the last one.

   We can't just wait until we hit the first window again, because
   it might be deleted. */

 windows = Fwindow_list (window, mini ? Qt : Qnil, frame_arg);
 GCPRO1 (windows);
 best_window = Qnil;

 for (; CONSP (windows); windows = CDR (windows))
  {
   struct window *w;
   
   window = XCAR (windows);
   w = XWINDOW (window);
   
   /* Note that we do not pay attention here to whether the frame
	 is visible, since Fwindow_list skips non-visible frames if
	 that is desired, under the control of frame_arg. */
   if (!MINI_WINDOW_P (w)
	 /* For UNSHOW_BUFFER, we must always consider all windows. */
	 || type == UNSHOW_BUFFER
	 || (mini && minibuf_level > 0))
	switch (type)
	 {
	 case GET_BUFFER_WINDOW:
	  if (EQ (w->buffer, obj)
		/* Don't find any minibuffer window
		  except the one that is currently in use. */
		&& (MINI_WINDOW_P (w)
		  ? EQ (window, minibuf_window)
		  : 1))
	   {
		UNGCPRO;
		return window;
	   }
	  break;

	 case GET_LRU_WINDOW:
	  /* t as arg means consider only full-width windows */
	  if (!NILP (obj) && !WINDOW_FULL_WIDTH_P (w))
	   break;
	  /* Ignore dedicated windows and minibuffers. */
	  if (MINI_WINDOW_P (w) || !NILP (w->dedicated))
	   break;
	  if (NILP (best_window)
		|| (XFASTINT (XWINDOW (best_window)->use_time)
		  > XFASTINT (w->use_time)))
	   best_window = window;
	  break;

	 case DELETE_OTHER_WINDOWS:
	  if (!EQ (window, obj))
	   Fdelete_window (window);
	  break;

	 case DELETE_BUFFER_WINDOWS:
	  if (EQ (w->buffer, obj))
	   {
		struct frame *f = XFRAME (WINDOW_FRAME (w));

		/* If this window is dedicated, and in a frame of its own,
		  kill the frame. */
		if (EQ (window, FRAME_ROOT_WINDOW (f))
		  && !NILP (w->dedicated)
		  && other_visible_frames (f))
		 {
		  /* Skip the other windows on this frame.
		    There might be one, the minibuffer! */
		  while (CONSP (XCDR (windows))
			  && EQ (XWINDOW (XCAR (windows))->frame,
				 XWINDOW (XCAR (XCDR (windows)))->frame))
		   windows = XCDR (windows);
		  
		  /* Now we can safely delete the frame. */
		  Fdelete_frame (w->frame, Qnil);
		 }
		else if (NILP (w->parent))
		 {
		  /* If we're deleting the buffer displayed in the
		    only window on the frame, find a new buffer to
		    display there. */
		  Lisp_Object buffer;
		  buffer = Fother_buffer (obj, Qnil, w->frame);
		  if (NILP (buffer))
		   buffer = Fget_buffer_create (build_string ("*scratch*"));
		  Fset_window_buffer (window, buffer);
		  if (EQ (window, selected_window))
		   Fset_buffer (w->buffer);
		 }
		else
		 Fdelete_window (window);
	   }
	  break;

	 case GET_LARGEST_WINDOW:
	  {
	   /* Ignore dedicated windows and minibuffers. */
	   if (MINI_WINDOW_P (w) || !NILP (w->dedicated))
		break;
	   
	   if (NILP (best_window))
		best_window = window;
	   else
		{
		 struct window *b = XWINDOW (best_window);
		 if (XFASTINT (w->height) * XFASTINT (w->width)
		   > XFASTINT (b->height) * XFASTINT (b->width))
		  best_window = window;
		}
	  }
	  break;

	 case UNSHOW_BUFFER:
	  if (EQ (w->buffer, obj))
	   {
		Lisp_Object buffer;
		struct frame *f = XFRAME (w->frame);
		
		/* Find another buffer to show in this window. */
		buffer = Fother_buffer (obj, Qnil, w->frame);
		if (NILP (buffer))
		 buffer = Fget_buffer_create (build_string ("*scratch*"));
		
		/* If this window is dedicated, and in a frame of its own,
		  kill the frame. */
		if (EQ (window, FRAME_ROOT_WINDOW (f))
		  && !NILP (w->dedicated)
		  && other_visible_frames (f))
		 {
		  /* Skip the other windows on this frame.
		    There might be one, the minibuffer! */
		  while (CONSP (XCDR (windows))
			  && EQ (XWINDOW (XCAR (windows))->frame,
				 XWINDOW (XCAR (XCDR (windows)))->frame))
		   windows = XCDR (windows);
		  
		  /* Now we can safely delete the frame. */
		  Fdelete_frame (w->frame, Qnil);
		 }
		else
		 {
		  /* Otherwise show a different buffer in the window. */
		  w->dedicated = Qnil;
		  Fset_window_buffer (window, buffer);
		  if (EQ (window, selected_window))
		   Fset_buffer (w->buffer);
		 }
	   }
	  break;

	  /* Check for a window that has a killed buffer. */
	 case CHECK_ALL_WINDOWS:
	  if (! NILP (w->buffer)
		&& NILP (XBUFFER (w->buffer)->name))
	   abort ();
	  break;

	 case WINDOW_LOOP_UNUSED:
	  break;
	 }
  }

 UNGCPRO;
 return best_window;
}

/* Used for debugging. Abort if any window has a dead buffer. */

void
check_all_windows ()
{
 window_loop (CHECK_ALL_WINDOWS, Qnil, 1, Qt);
}

DEFUN ("get-lru-window", Fget_lru_window, Sget_lru_window, 0, 1, 0,
 "Return the window least recently selected or used for display.\n\
If optional argument FRAME is `visible', search all visible frames.\n\
If FRAME is 0, search all visible and iconified frames.\n\
If FRAME is t, search all frames.\n\
If FRAME is nil, search only the selected frame.\n\
If FRAME is a frame, search only that frame.")
 (frame)
  Lisp_Object frame;
{
 register Lisp_Object w;
 /* First try for a window that is full-width */
 w = window_loop (GET_LRU_WINDOW, Qt, 0, frame);
 if (!NILP (w) && !EQ (w, selected_window))
  return w;
 /* If none of them, try the rest */
 return window_loop (GET_LRU_WINDOW, Qnil, 0, frame);
}

DEFUN ("get-largest-window", Fget_largest_window, Sget_largest_window, 0, 1, 0,
 "Return the largest window in area.\n\
If optional argument FRAME is `visible', search all visible frames.\n\
If FRAME is 0, search all visible and iconified frames.\n\
If FRAME is t, search all frames.\n\
If FRAME is nil, search only the selected frame.\n\
If FRAME is a frame, search only that frame.")
 (frame)
  Lisp_Object frame;
{
 return window_loop (GET_LARGEST_WINDOW, Qnil, 0,
		   frame);
}

DEFUN ("get-buffer-window", Fget_buffer_window, Sget_buffer_window, 1, 2, 0,
 "Return a window currently displaying BUFFER, or nil if none.\n\
If optional argument FRAME is `visible', search all visible frames.\n\
If optional argument FRAME is 0, search all visible and iconified frames.\n\
If FRAME is t, search all frames.\n\
If FRAME is nil, search only the selected frame.\n\
If FRAME is a frame, search only that frame.")
 (buffer, frame)
  Lisp_Object buffer, frame;
{
 buffer = Fget_buffer (buffer);
 if (BUFFERP (buffer))
  return window_loop (GET_BUFFER_WINDOW, buffer, 1, frame);
 else
  return Qnil;
}

DEFUN ("delete-other-windows", Fdelete_other_windows, Sdelete_other_windows,
 0, 1, "",
 "Make WINDOW (or the selected window) fill its frame.\n\
Only the frame WINDOW is on is affected.\n\
This function tries to reduce display jumps\n\
by keeping the text previously visible in WINDOW\n\
in the same place on the frame. Doing this depends on\n\
the value of (window-start WINDOW), so if calling this function\n\
in a program gives strange scrolling, make sure the window-start\n\
value is reasonable when this function is called.")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 struct window *w;
 int startpos;
 int top;

 if (NILP (window))
  window = selected_window;
 else
  CHECK_LIVE_WINDOW (window, 0);

 w = XWINDOW (window);

 startpos = marker_position (w->start);
 top = XFASTINT (w->top) - FRAME_TOP_MARGIN (XFRAME (WINDOW_FRAME (w)));

 if (MINI_WINDOW_P (w) && top > 0)
  error ("Can't expand minibuffer to full frame");

 window_loop (DELETE_OTHER_WINDOWS, window, 0, WINDOW_FRAME (w));

 /* Try to minimize scrolling, by setting the window start to the point
   will cause the text at the old window start to be at the same place
   on the frame. But don't try to do this if the window start is
   outside the visible portion (as might happen when the display is
   not current, due to typeahead). */
 if (startpos >= BUF_BEGV (XBUFFER (w->buffer))
   && startpos <= BUF_ZV (XBUFFER (w->buffer)))
  {
   struct position pos;
   struct buffer *obuf = current_buffer;

   Fset_buffer (w->buffer);
   /* This computation used to temporarily move point, but that can
	 have unwanted side effects due to text properties. */
   pos = *vmotion (startpos, -top, w);

   set_marker_both (w->start, w->buffer, pos.bufpos, pos.bytepos);
   w->start_at_line_beg = ((pos.bytepos == BEGV_BYTE
			    || FETCH_BYTE (pos.bytepos - 1) == '\n') ? Qt
			   : Qnil);
   /* We need to do this, so that the window-scroll-functions
	 get called. */
   w->optional_new_start = Qt;

   set_buffer_internal (obuf);
  }

 return Qnil;
}

DEFUN ("delete-windows-on", Fdelete_windows_on, Sdelete_windows_on,
 1, 2, "bDelete windows on (buffer): ",
 "Delete all windows showing BUFFER.\n\
Optional second argument FRAME controls which frames are affected.\n\
If optional argument FRAME is `visible', search all visible frames.\n\
If FRAME is 0, search all visible and iconified frames.\n\
If FRAME is nil, search all frames.\n\
If FRAME is t, search only the selected frame.\n\
If FRAME is a frame, search only that frame.")
 (buffer, frame)
   Lisp_Object buffer, frame;
{
 /* FRAME uses t and nil to mean the opposite of what window_loop
   expects. */
 if (NILP (frame))
  frame = Qt;
 else if (EQ (frame, Qt))
  frame = Qnil;

 if (!NILP (buffer))
  {
   buffer = Fget_buffer (buffer);
   CHECK_BUFFER (buffer, 0);
   window_loop (DELETE_BUFFER_WINDOWS, buffer, 0, frame);
  }
 
 return Qnil;
}

DEFUN ("replace-buffer-in-windows", Freplace_buffer_in_windows,
 Sreplace_buffer_in_windows,
 1, 1, "bReplace buffer in windows: ",
 "Replace BUFFER with some other buffer in all windows showing it.")
 (buffer)
   Lisp_Object buffer;
{
 if (!NILP (buffer))
  {
   buffer = Fget_buffer (buffer);
   CHECK_BUFFER (buffer, 0);
   window_loop (UNSHOW_BUFFER, buffer, 0, Qt);
  }
 return Qnil;
}

/* Replace BUFFER with some other buffer in all windows
  of all frames, even those on other keyboards. */

void
replace_buffer_in_all_windows (buffer)
   Lisp_Object buffer;
{
#ifdef MULTI_KBOARD
 Lisp_Object tail, frame;

 /* A single call to window_loop won't do the job
   because it only considers frames on the current keyboard.
   So loop manually over frames, and handle each one. */
 FOR_EACH_FRAME (tail, frame)
  window_loop (UNSHOW_BUFFER, buffer, 1, frame);
#else
 window_loop (UNSHOW_BUFFER, buffer, 1, Qt);
#endif
}

/* Set the height of WINDOW and all its inferiors. */

/* The smallest acceptable dimensions for a window. Anything smaller
  might crash Emacs. */

#define MIN_SAFE_WINDOW_WIDTH (2)
#define MIN_SAFE_WINDOW_HEIGHT (2)

/* Make sure that window_min_height and window_min_width are
  not too small; if they are, set them to safe minima. */

static void
check_min_window_sizes ()
{
 /* Smaller values might permit a crash. */
 if (window_min_width < MIN_SAFE_WINDOW_WIDTH)
  window_min_width = MIN_SAFE_WINDOW_WIDTH;
 if (window_min_height < MIN_SAFE_WINDOW_HEIGHT)
  window_min_height = MIN_SAFE_WINDOW_HEIGHT;
}

/* If *ROWS or *COLS are too small a size for FRAME, set them to the
  minimum allowable size. */

void
check_frame_size (frame, rows, cols)
   FRAME_PTR frame;
   int *rows, *cols;
{
 /* For height, we have to see:
   whether the frame has a minibuffer,
   whether it wants a mode line, and
   whether it has a menu bar. */
 int min_height =
  (FRAME_MINIBUF_ONLY_P (frame) ? MIN_SAFE_WINDOW_HEIGHT - 1
   : (! FRAME_HAS_MINIBUF_P (frame)) ? MIN_SAFE_WINDOW_HEIGHT
   : 2 * MIN_SAFE_WINDOW_HEIGHT - 1);
 
 if (FRAME_TOP_MARGIN (frame) > 0)
  min_height += FRAME_TOP_MARGIN (frame);

 if (*rows < min_height)
  *rows = min_height;
 if (*cols < MIN_SAFE_WINDOW_WIDTH)
  *cols = MIN_SAFE_WINDOW_WIDTH;
}


/* Value is non-zero if window W is fixed-size. WIDTH_P non-zero means
  check if W's width can be changed, otherwise check W's height.
  CHECK_SIBLINGS_P non-zero means check resizablity of WINDOW's
  siblings, too. If none of the siblings is resizable, WINDOW isn't
  either. */

static int
window_fixed_size_p (w, width_p, check_siblings_p)
   struct window *w;
   int width_p, check_siblings_p;
{
 int fixed_p;
 struct window *c;
 
 if (!NILP (w->hchild))
  {
   c = XWINDOW (w->hchild);
   
   if (width_p)
	{
	 /* A horiz. combination is fixed-width if all of if its
	   children are. */
	 while (c && window_fixed_size_p (c, width_p, 0))
	  c = WINDOWP (c->next) ? XWINDOW (c->next) : NULL;
	 fixed_p = c == NULL;
	}
   else
	{
	 /* A horiz. combination is fixed-height if one of if its
	   children is. */
	 while (c && !window_fixed_size_p (c, width_p, 0))
	  c = WINDOWP (c->next) ? XWINDOW (c->next) : NULL;
	 fixed_p = c != NULL;
	}
  }
 else if (!NILP (w->vchild))
  {
   c = XWINDOW (w->vchild);
   
   if (width_p)
	{
	 /* A vert. combination is fixed-width if one of if its
	   children is. */
	 while (c && !window_fixed_size_p (c, width_p, 0))
	  c = WINDOWP (c->next) ? XWINDOW (c->next) : NULL;
	 fixed_p = c != NULL;
	}
   else
	{
	 /* A vert. combination is fixed-height if all of if its
	   children are. */
	 while (c && window_fixed_size_p (c, width_p, 0))
	  c = WINDOWP (c->next) ? XWINDOW (c->next) : NULL;
	 fixed_p = c == NULL;
	}
  }
 else if (BUFFERP (w->buffer))
  {
   if (w->height_fixed_p && !width_p)
	fixed_p = 1;
   else
	{
	 struct buffer *old = current_buffer;
	 Lisp_Object val;
   
	 current_buffer = XBUFFER (w->buffer);
	 val = find_symbol_value (Qwindow_size_fixed);
	 current_buffer = old;

	 fixed_p = 0;
	 if (!EQ (val, Qunbound))
	  {
	   fixed_p = !NILP (val);
	   
	   if (fixed_p
		 && ((EQ (val, Qheight) && width_p)
		   || (EQ (val, Qwidth) && !width_p)))
		fixed_p = 0;
	  }
	}

   /* Can't tell if this one is resizable without looking at
	 siblings. If all siblings are fixed-size this one is too. */
   if (!fixed_p && check_siblings_p && WINDOWP (w->parent))
	{
	 Lisp_Object child;
	 
	 for (child = w->prev; !NILP (child); child = XWINDOW (child)->prev)
	  if (!window_fixed_size_p (XWINDOW (child), width_p, 0))
	   break;

	 if (NILP (child))
	  for (child = w->next; !NILP (child); child = XWINDOW (child)->next)
	   if (!window_fixed_size_p (XWINDOW (child), width_p, 0))
		break;

	 if (NILP (child))
	  fixed_p = 1;
	}
  }
 else
  fixed_p = 1;

 return fixed_p;
}
 

/* Return the minimum size of window W, not taking fixed-width windows
  into account. WIDTH_P non-zero means return the minimum width,
  otherwise return the minimum height. If W is a combination window,
  compute the minimum size from the minimum sizes of W's children. */

static int
window_min_size_1 (w, width_p)
   struct window *w;
   int width_p;
{
 struct window *c;
 int size;
 
 if (!NILP (w->hchild))
  {
   c = XWINDOW (w->hchild);
   size = 0;
   
   if (width_p)
	{
	 /* The min width of a horizontal combination is
	   the sum of the min widths of its children. */
	 while (c)
	  {
	   size += window_min_size_1 (c, width_p);
	   c = WINDOWP (c->next) ? XWINDOW (c->next) : NULL;
	  }
	}
   else
	{
	 /* The min height a horizontal combination equals
	   the maximum of all min height of its children. */
	 while (c)
	  {
	   int min_size = window_min_size_1 (c, width_p);
	   size = max (min_size, size);
	   c = WINDOWP (c->next) ? XWINDOW (c->next) : NULL;
	  }
	}
  }
 else if (!NILP (w->vchild))
  {
   c = XWINDOW (w->vchild);
   size = 0;
   
   if (width_p)
	{
	 /* The min width of a vertical combination is
	   the maximum of the min widths of its children. */
	 while (c)
	  {
	   int min_size = window_min_size_1 (c, width_p);
	   size = max (min_size, size);
	   c = WINDOWP (c->next) ? XWINDOW (c->next) : NULL;
	  }
	}
   else
	{
	 /* The min height of a vertical combination equals
	   the sum of the min height of its children. */
	 while (c)
	  {
	   size += window_min_size_1 (c, width_p);
	   c = WINDOWP (c->next) ? XWINDOW (c->next) : NULL;
	  }
	}
  }
 else
  {
   if (width_p)
	size = window_min_width;
   else
	{
	 if (MINI_WINDOW_P (w)
	   || (!WINDOW_WANTS_MODELINE_P (w)
		 && !WINDOW_WANTS_HEADER_LINE_P (w)))
	  size = 1;
	 else
	  size = window_min_height;
	}
  }

 return size;
}


/* Return the minimum size of window W, taking fixed-size windows into
  account. WIDTH_P non-zero means return the minimum width,
  otherwise return the minimum height. IGNORE_FIXED_P non-zero means
  ignore if W is fixed-size. Set *FIXED to 1 if W is fixed-size
  unless FIXED is null. */

static int
window_min_size (w, width_p, ignore_fixed_p, fixed)
   struct window *w;
   int width_p, ignore_fixed_p, *fixed;
{
 int size, fixed_p;

 if (ignore_fixed_p)
  fixed_p = 0;
 else
  fixed_p = window_fixed_size_p (w, width_p, 1);
 
 if (fixed)
  *fixed = fixed_p;
 
 if (fixed_p)
  size = width_p ? XFASTINT (w->width) : XFASTINT (w->height);
 else
  size = window_min_size_1 (w, width_p);
   
 return size;
}


/* Set WINDOW's height or width to SIZE. WIDTH_P non-zero means set
  WINDOW's width. Resize WINDOW's children, if any, so that they
  keep their proportionate size relative to WINDOW. Propagate
  WINDOW's top or left edge position to children. Delete windows
  that become too small unless NODELETE_P is non-zero. */

static void
size_window (window, size, width_p, nodelete_p)
   Lisp_Object window;
   int size, width_p, nodelete_p;
{
 struct window *w = XWINDOW (window);
 struct window *c;
 Lisp_Object child, *forward, *sideward;
 int old_size, min_size;

 check_min_window_sizes ();
 size = max (0, size);
 
 /* If the window has been "too small" at one point,
   don't delete it for being "too small" in the future.
   Preserve it as long as that is at all possible. */
 if (width_p)
  {
   old_size = XINT (w->width);
   min_size = window_min_width;
  }
 else
  {
   old_size = XINT (w->height);
   min_size = window_min_height;
  }
 
 if (old_size < window_min_width)
  w->too_small_ok = Qt;

 /* Maybe delete WINDOW if it's too small. */
 if (!nodelete_p && !NILP (w->parent))
  {
   int min_size;

   if (!MINI_WINDOW_P (w) && !NILP (w->too_small_ok))
	min_size = width_p ? MIN_SAFE_WINDOW_WIDTH : MIN_SAFE_WINDOW_HEIGHT;
   else
	min_size = width_p ? window_min_width : window_min_height;
   
   if (size < min_size)
	{
	 delete_window (window);
	 return;
	}
  }

 /* Set redisplay hints. */
 w->last_modified = make_number (0);
 w->last_overlay_modified = make_number (0);
 windows_or_buffers_changed++;
 FRAME_WINDOW_SIZES_CHANGED (XFRAME (w->frame)) = 1;

 if (width_p)
  {
   sideward = &w->vchild;
   forward = &w->hchild;
   w->width = make_number (size);
  }
 else
  {
   sideward = &w->hchild;
   forward = &w->vchild;
   w->height = make_number (size);
  }

 if (!NILP (*sideward))
  {
   for (child = *sideward; !NILP (child); child = c->next)
	{
	 c = XWINDOW (child);
	 if (width_p)
	  c->left = w->left;
	 else
	  c->top = w->top;
	 size_window (child, size, width_p, nodelete_p);
	}
  }
 else if (!NILP (*forward))
  {
   int fixed_size, each, extra, n;
   int resize_fixed_p, nfixed;
   int last_pos, first_pos, nchildren, total;

   /* Determine the fixed-size portion of the this window, and the
	 number of child windows. */
   fixed_size = nchildren = nfixed = total = 0;
   for (child = *forward; !NILP (child); child = c->next, ++nchildren)
	{
	 int child_size;
	 
	 c = XWINDOW (child);
	 child_size = width_p ? XINT (c->width) : XINT (c->height);
	 total += child_size;
	 
	 if (window_fixed_size_p (c, width_p, 0))
	  {
	   fixed_size += child_size;
	   ++nfixed;
	  }
	}

   /* If the new size is smaller than fixed_size, or if there
	 aren't any resizable windows, allow resizing fixed-size
	 windows. */
   resize_fixed_p = nfixed == nchildren || size < fixed_size;

   /* Compute how many lines/columns to add to each child. The
	 value of extra takes care of rounding errors. */
   n = resize_fixed_p ? nchildren : nchildren - nfixed;
   each = (size - total) / n;
   extra = (size - total) - n * each;

   /* Compute new children heights and edge positions. */
   first_pos = width_p ? XINT (w->left) : XINT (w->top);
   last_pos = first_pos;
   for (child = *forward; !NILP (child); child = c->next)
	{
	 int new_size, old_size;
	 
	 c = XWINDOW (child);
	 old_size = width_p ? XFASTINT (c->width) : XFASTINT (c->height);
	 new_size = old_size;

	 /* The top or left edge position of this child equals the
	   bottom or right edge of its predecessor. */
	 if (width_p)
	  c->left = make_number (last_pos);
	 else
	  c->top = make_number (last_pos);

	 /* If this child can be resized, do it. */
	 if (resize_fixed_p || !window_fixed_size_p (c, width_p, 0))
	  {
	   new_size = old_size + each + extra;
	   extra = 0;
	  }
	 
	 /* Set new height. Note that size_window also propagates
	   edge positions to children, so it's not a no-op if we
	   didn't change the child's size. */
	 size_window (child, new_size, width_p, 1);

	 /* Remember the bottom/right edge position of this child; it
	   will be used to set the top/left edge of the next child. */
	 last_pos += new_size;
	}

   /* We should have covered the parent exactly with child windows. */
   xassert (size == last_pos - first_pos);
   
   /* Now delete any children that became too small. */
   if (!nodelete_p)
	for (child = *forward; !NILP (child); child = c->next)
	 {
	  int child_size;
	  c = XWINDOW (child);
	  child_size = width_p ? XINT (c->width) : XINT (c->height);
	  size_window (child, child_size, width_p, 0);
	 }
  }
}

/* Set WINDOW's height to HEIGHT, and recursively change the height of
  WINDOW's children. NODELETE non-zero means don't delete windows
  that become too small in the process. (The caller should check
  later and do so if appropriate.) */

void
set_window_height (window, height, nodelete)
   Lisp_Object window;
   int height;
   int nodelete;
{
 size_window (window, height, 0, nodelete);
}


/* Set WINDOW's width to WIDTH, and recursively change the width of
  WINDOW's children. NODELETE non-zero means don't delete windows
  that become too small in the process. (The caller should check
  later and do so if appropriate.) */

void
set_window_width (window, width, nodelete)
   Lisp_Object window;
   int width;
   int nodelete;
{
 size_window (window, width, 1, nodelete);
}


int window_select_count;

Lisp_Object
Fset_window_buffer_unwind (obuf)
   Lisp_Object obuf;
{
 Fset_buffer (obuf);
 return Qnil;
}


/* Make WINDOW display BUFFER as its contents. RUN_HOOKS_P non-zero
  means it's allowed to run hooks. See make_frame for a case where
  it's not allowed. */

void
set_window_buffer (window, buffer, run_hooks_p)
   Lisp_Object window, buffer;
   int run_hooks_p;
{
 struct window *w = XWINDOW (window);
 struct buffer *b = XBUFFER (buffer);
 int count = specpdl_ptr - specpdl;

 w->buffer = buffer;

 if (EQ (window, selected_window))
  b->last_selected_window = window;

 /* Update time stamps of buffer display. */
 if (INTEGERP (b->display_count))
  XSETINT (b->display_count, XINT (b->display_count) + 1);
 b->display_time = Fcurrent_time ();

 XSETFASTINT (w->window_end_pos, 0);
 XSETFASTINT (w->window_end_vpos, 0);
 bzero (&w->last_cursor, sizeof w->last_cursor);
 w->window_end_valid = Qnil;
 XSETFASTINT (w->hscroll, 0);
 set_marker_both (w->pointm, buffer, BUF_PT (b), BUF_PT_BYTE (b));
 set_marker_restricted (w->start,
			 make_number (b->last_window_start),
			 buffer);
 w->start_at_line_beg = Qnil;
 w->force_start = Qnil;
 XSETFASTINT (w->last_modified, 0);
 XSETFASTINT (w->last_overlay_modified, 0);
 windows_or_buffers_changed++;

 /* We must select BUFFER for running the window-scroll-functions.
   If WINDOW is selected, switch permanently.
   Otherwise, switch but go back to the ambient buffer afterward. */
 if (EQ (window, selected_window))
  Fset_buffer (buffer);
 /* We can't check ! NILP (Vwindow_scroll_functions) here
   because that might itself be a local variable. */
 else if (window_initialized)
  {
   record_unwind_protect (Fset_window_buffer_unwind, Fcurrent_buffer ());
   Fset_buffer (buffer);
  }

 /* Set left and right marginal area width from buffer. */
 Fset_window_margins (window, b->left_margin_width, b->right_margin_width);

 if (run_hooks_p)
  {
   if (! NILP (Vwindow_scroll_functions))
	run_hook_with_args_2 (Qwindow_scroll_functions, window,
			   Fmarker_position (w->start));

   if (! NILP (Vwindow_configuration_change_hook)
	 && ! NILP (Vrun_hooks))
	call1 (Vrun_hooks, Qwindow_configuration_change_hook);
  }

 unbind_to (count, Qnil);
}


DEFUN ("set-window-buffer", Fset_window_buffer, Sset_window_buffer, 2, 2, 0,
 "Make WINDOW display BUFFER as its contents.\n\
BUFFER can be a buffer or buffer name.")
 (window, buffer)
   register Lisp_Object window, buffer;
{
 register Lisp_Object tem;
 register struct window *w = decode_window (window);

 XSETWINDOW (window, w);
 buffer = Fget_buffer (buffer);
 CHECK_BUFFER (buffer, 1);

 if (NILP (XBUFFER (buffer)->name))
  error ("Attempt to display deleted buffer");

 tem = w->buffer;
 if (NILP (tem))
  error ("Window is deleted");
 else if (! EQ (tem, Qt))	/* w->buffer is t when the window
				  is first being set up. */
  {
   if (!NILP (w->dedicated) && !EQ (tem, buffer))
	error ("Window is dedicated to `%s'",
	    XSTRING (XBUFFER (tem)->name)->data);

   unshow_buffer (w);
  }

 set_window_buffer (window, buffer, 1);
 return Qnil;
}

DEFUN ("select-window", Fselect_window, Sselect_window, 1, 1, 0,
 "Select WINDOW. Most editing will apply to WINDOW's buffer.\n\
If WINDOW is not already selected, also make WINDOW's buffer current.\n\
Note that the main editor command loop\n\
selects the buffer of the selected window before each command.")
 (window)
   register Lisp_Object window;
{
 return select_window_1 (window, 1);
}

/* Note that selected_window can be nil
  when this is called from Fset_window_configuration. */
 
static Lisp_Object
select_window_1 (window, recordflag)
   register Lisp_Object window;
   int recordflag;
{
 register struct window *w;
 register struct window *ow;
 struct frame *sf;

 CHECK_LIVE_WINDOW (window, 0);

 w = XWINDOW (window);

 if (NILP (w->buffer))
  error ("Trying to select deleted window or non-leaf window");

 XSETFASTINT (w->use_time, ++window_select_count);
 if (EQ (window, selected_window))
  return window;

 if (!NILP (selected_window))
  {
   ow = XWINDOW (selected_window);
   if (! NILP (ow->buffer))
	set_marker_both (ow->pointm, ow->buffer,
			 BUF_PT (XBUFFER (ow->buffer)),
			 BUF_PT_BYTE (XBUFFER (ow->buffer)));
  }

 selected_window = window;
 sf = SELECTED_FRAME ();
 if (XFRAME (WINDOW_FRAME (w)) != sf)
  {
   XFRAME (WINDOW_FRAME (w))->selected_window = window;
   /* Use this rather than Fhandle_switch_frame
	 so that FRAME_FOCUS_FRAME is moved appropriately as we
	 move around in the state where a minibuffer in a separate
	 frame is active. */
   Fselect_frame (WINDOW_FRAME (w), Qnil);
  }
 else
  sf->selected_window = window;

 if (recordflag)
  record_buffer (w->buffer);
 Fset_buffer (w->buffer);

 XBUFFER (w->buffer)->last_selected_window = window;

 /* Go to the point recorded in the window.
   This is important when the buffer is in more
   than one window. It also matters when
   redisplay_window has altered point after scrolling,
   because it makes the change only in the window. */
 {
  register int new_point = marker_position (w->pointm);
  if (new_point < BEGV)
   SET_PT (BEGV);
  else if (new_point > ZV)
   SET_PT (ZV);
  else
   SET_PT (new_point);
 }

 windows_or_buffers_changed++;
 return window;
}

/* Deiconify the frame containing the window WINDOW,
  unless it is the selected frame;
  then return WINDOW.

  The reason for the exception for the selected frame
  is that it seems better not to change the selected frames visibility
  merely because of displaying a different buffer in it.
  The deiconification is useful when a buffer gets shown in
  another frame that you were not using lately. */

static Lisp_Object
display_buffer_1 (window)
   Lisp_Object window;
{
 Lisp_Object frame = XWINDOW (window)->frame;
 FRAME_PTR f = XFRAME (frame);
 
 FRAME_SAMPLE_VISIBILITY (f);
 
 if (!EQ (frame, selected_frame))
  {
   if (FRAME_ICONIFIED_P (f))
	Fmake_frame_visible (frame);
   else if (FRAME_VISIBLE_P (f))
	Fraise_frame (frame);
  }
 
 return window;
}

DEFUN ("special-display-p", Fspecial_display_p, Sspecial_display_p, 1, 1, 0,
 "Returns non-nil if a buffer named BUFFER-NAME would be created specially.\n\
The value is actually t if the frame should be called with default frame\n\
parameters, and a list of frame parameters if they were specified.\n\
See `special-display-buffer-names', and `special-display-regexps'.")
 (buffer_name)
   Lisp_Object buffer_name;
{
 Lisp_Object tem;

 CHECK_STRING (buffer_name, 1);

 tem = Fmember (buffer_name, Vspecial_display_buffer_names);
 if (!NILP (tem))
  return Qt;

 tem = Fassoc (buffer_name, Vspecial_display_buffer_names);
 if (!NILP (tem))
  return XCDR (tem);

 for (tem = Vspecial_display_regexps; CONSP (tem); tem = XCDR (tem))
  {
   Lisp_Object car = XCAR (tem);
   if (STRINGP (car)
	 && fast_string_match (car, buffer_name) >= 0)
	return Qt;
   else if (CONSP (car)
	    && STRINGP (XCAR (car))
	    && fast_string_match (XCAR (car), buffer_name) >= 0)
	return XCDR (car);
  }
 return Qnil;
} 

DEFUN ("same-window-p", Fsame_window_p, Ssame_window_p, 1, 1, 0,
 "Returns non-nil if a new buffer named BUFFER-NAME would use the same window.\n\
See `same-window-buffer-names' and `same-window-regexps'.")
 (buffer_name)
   Lisp_Object buffer_name;
{
 Lisp_Object tem;

 CHECK_STRING (buffer_name, 1);

 tem = Fmember (buffer_name, Vsame_window_buffer_names);
 if (!NILP (tem))
  return Qt;

 tem = Fassoc (buffer_name, Vsame_window_buffer_names);
 if (!NILP (tem))
  return Qt;

 for (tem = Vsame_window_regexps; CONSP (tem); tem = XCDR (tem))
  {
   Lisp_Object car = XCAR (tem);
   if (STRINGP (car)
	 && fast_string_match (car, buffer_name) >= 0)
	return Qt;
   else if (CONSP (car)
	    && STRINGP (XCAR (car))
	    && fast_string_match (XCAR (car), buffer_name) >= 0)
	return Qt;
  }
 return Qnil;
}

  /* Use B so the default is (other-buffer). */
DEFUN ("display-buffer", Fdisplay_buffer, Sdisplay_buffer, 1, 3,
   "BDisplay buffer: \nP",
 "Make BUFFER appear in some window but don't select it.\n\
BUFFER can be a buffer or a buffer name.\n\
If BUFFER is shown already in some window, just use that one,\n\
unless the window is the selected window and the optional second\n\
argument NOT-THIS-WINDOW is non-nil (interactively, with prefix arg).\n\
If `pop-up-frames' is non-nil, make a new frame if no window shows BUFFER.\n\
Returns the window displaying BUFFER.\n\
If `display-reuse-frames' is non-nil, and another frame is currently\n\
displaying BUFFER, then simply raise that frame.\n\
\n\
The variables `special-display-buffer-names', `special-display-regexps',\n\
`same-window-buffer-names', and `same-window-regexps' customize how certain\n\
buffer names are handled.\n\
\n\
If optional argument FRAME is `visible', search all visible frames.\n\
If FRAME is 0, search all visible and iconified frames.\n\
If FRAME is t, search all frames.\n\
If FRAME is a frame, search only that frame.\n\
If FRAME is nil, search only the selected frame\n\
 (actually the last nonminibuffer frame),\n\
 unless `pop-up-frames' or `display-buffer-reuse-frames' is non-nil,\n\
 which means search visible and iconified frames.")
 (buffer, not_this_window, frame)
   register Lisp_Object buffer, not_this_window, frame;
{
 register Lisp_Object window, tem, swp;
 struct frame *f;

 swp = Qnil;
 buffer = Fget_buffer (buffer);
 CHECK_BUFFER (buffer, 0);

 if (!NILP (Vdisplay_buffer_function))
  return call2 (Vdisplay_buffer_function, buffer, not_this_window);

 if (NILP (not_this_window)
   && XBUFFER (XWINDOW (selected_window)->buffer) == XBUFFER (buffer))
  return display_buffer_1 (selected_window);

 /* See if the user has specified this buffer should appear
   in the selected window. */
 if (NILP (not_this_window))
  {
   swp = Fsame_window_p (XBUFFER (buffer)->name);
   if (!NILP (swp) && !no_switch_window (selected_window))
	{
	 Fswitch_to_buffer (buffer, Qnil);
	 return display_buffer_1 (selected_window);
	}
  }

 /* If the user wants pop-up-frames or display-reuse-frames, then
   look for a window showing BUFFER on any visible or iconified frame.
   Otherwise search only the current frame. */
 if (! NILP (frame))
  tem = frame;
 else if (pop_up_frames
	  || display_buffer_reuse_frames
	  || last_nonminibuf_frame == 0)
  XSETFASTINT (tem, 0);
 else
  XSETFRAME (tem, last_nonminibuf_frame);
 
 window = Fget_buffer_window (buffer, tem);
 if (!NILP (window)
   && (NILP (not_this_window) || !EQ (window, selected_window)))
  return display_buffer_1 (window);

 /* Certain buffer names get special handling. */
 if (!NILP (Vspecial_display_function) && NILP (swp))
  {
   tem = Fspecial_display_p (XBUFFER (buffer)->name);
   if (EQ (tem, Qt))
	return call1 (Vspecial_display_function, buffer);
   if (CONSP (tem))
	return call2 (Vspecial_display_function, buffer, tem);
  }

 /* If there are no frames open that have more than a minibuffer,
   we need to create a new frame. */
 if (pop_up_frames || last_nonminibuf_frame == 0)
  {
   window = Fframe_selected_window (call0 (Vpop_up_frame_function));
   Fset_window_buffer (window, buffer);
   return display_buffer_1 (window);
  }

 f = SELECTED_FRAME ();
 if (pop_up_windows
   || FRAME_MINIBUF_ONLY_P (f)
   /* If the current frame is a special display frame,
	 don't try to reuse its windows. */
   || !NILP (XWINDOW (FRAME_ROOT_WINDOW (f))->dedicated))
  {
   Lisp_Object frames;

   frames = Qnil;
   if (FRAME_MINIBUF_ONLY_P (f))
	XSETFRAME (frames, last_nonminibuf_frame);
   /* Don't try to create a window if would get an error */
   if (split_height_threshold < window_min_height << 1)
	split_height_threshold = window_min_height << 1;

   /* Note that both Fget_largest_window and Fget_lru_window
	 ignore minibuffers and dedicated windows.
	 This means they can return nil. */

   /* If the frame we would try to split cannot be split,
	 try other frames. */
   if (FRAME_NO_SPLIT_P (NILP (frames) ? f : last_nonminibuf_frame))
	{
	 /* Try visible frames first. */
	 window = Fget_largest_window (Qvisible);
	 /* If that didn't work, try iconified frames. */
	 if (NILP (window))
	  window = Fget_largest_window (make_number (0));
	 if (NILP (window))
	  window = Fget_largest_window (Qt);
	}
   else
	window = Fget_largest_window (frames);

   /* If we got a tall enough full-width window that can be split,
	 split it. */
   if (!NILP (window)
	 && ! FRAME_NO_SPLIT_P (XFRAME (XWINDOW (window)->frame))
	 && window_height (window) >= split_height_threshold
	 && WINDOW_FULL_WIDTH_P (XWINDOW (window)))
	window = Fsplit_window (window, Qnil, Qnil);
   else
	{
	 Lisp_Object upper, lower, other;

	 window = Fget_lru_window (frames);
	 /* If the LRU window is selected, and big enough,
	   and can be split, split it. */
	 if (!NILP (window)
	   && ! FRAME_NO_SPLIT_P (XFRAME (XWINDOW (window)->frame))
	   && (EQ (window, selected_window)
		 || EQ (XWINDOW (window)->parent, Qnil))
	   && window_height (window) >= window_min_height << 1)
	  window = Fsplit_window (window, Qnil, Qnil);
	 /* If Fget_lru_window returned nil, try other approaches. */

	 /* Try visible frames first. */
	 if (NILP (window))
	  window = Fget_buffer_window (buffer, Qvisible);
	 if (NILP (window))
	  window = Fget_largest_window (Qvisible);
	 /* If that didn't work, try iconified frames. */
	 if (NILP (window))
	  window = Fget_buffer_window (buffer, make_number (0));
	 if (NILP (window))
	  window = Fget_largest_window (make_number (0));
	 /* Try invisible frames. */
	 if (NILP (window))
	  window = Fget_buffer_window (buffer, Qt);
	 if (NILP (window))
	  window = Fget_largest_window (Qt);
	 /* As a last resort, make a new frame. */
	 if (NILP (window))
	  window = Fframe_selected_window (call0 (Vpop_up_frame_function));
	 /* If window appears above or below another,
	   even out their heights. */
	 other = upper = lower = Qnil;
	 if (!NILP (XWINDOW (window)->prev))
	  other = upper = XWINDOW (window)->prev, lower = window;
	 if (!NILP (XWINDOW (window)->next))
	  other = lower = XWINDOW (window)->next, upper = window;
	 if (!NILP (other)
	   /* Check that OTHER and WINDOW are vertically arrayed. */
	   && !EQ (XWINDOW (other)->top, XWINDOW (window)->top)
	   && (XFASTINT (XWINDOW (other)->height)
		 > XFASTINT (XWINDOW (window)->height)))
	  {
	   int total = (XFASTINT (XWINDOW (other)->height)
			  + XFASTINT (XWINDOW (window)->height));
	   enlarge_window (upper,
			   total / 2 - XFASTINT (XWINDOW (upper)->height),
			   0);
	  }
	}
  }
 else
  window = Fget_lru_window (Qnil);

 Fset_window_buffer (window, buffer);
 return display_buffer_1 (window);
}

void
temp_output_buffer_show (buf)
   register Lisp_Object buf;
{
 register struct buffer *old = current_buffer;
 register Lisp_Object window;
 register struct window *w;

 XBUFFER (buf)->directory = current_buffer->directory;

 Fset_buffer (buf);
 BUF_SAVE_MODIFF (XBUFFER (buf)) = MODIFF;
 BEGV = BEG;
 ZV = Z;
 SET_PT (BEG);
 XBUFFER (buf)->prevent_redisplay_optimizations_p = 1;
 set_buffer_internal (old);

 if (!EQ (Vtemp_buffer_show_function, Qnil))
  call1 (Vtemp_buffer_show_function, buf);
 else
  {
   window = Fdisplay_buffer (buf, Qnil, Qnil);

   if (!EQ (XWINDOW (window)->frame, selected_frame))
	Fmake_frame_visible (WINDOW_FRAME (XWINDOW (window)));
   Vminibuf_scroll_window = window;
   w = XWINDOW (window);
   XSETFASTINT (w->hscroll, 0);
   set_marker_restricted_both (w->start, buf, 1, 1);
   set_marker_restricted_both (w->pointm, buf, 1, 1);

   /* Run temp-buffer-show-hook, with the chosen window selected
	 and it sbuffer current. */
   if (!NILP (Vrun_hooks))
	{
	 Lisp_Object tem;
	 tem = Fboundp (Qtemp_buffer_show_hook);
	 if (!NILP (tem))
	  {
	   tem = Fsymbol_value (Qtemp_buffer_show_hook);
	   if (!NILP (tem))
		{
		 int count = specpdl_ptr - specpdl;
		 Lisp_Object prev_window;
		 prev_window = selected_window;

		 /* Select the window that was chosen, for running the hook. */
		 record_unwind_protect (Fselect_window, prev_window);
		 select_window_1 (window, 0);
		 Fset_buffer (w->buffer);
		 call1 (Vrun_hooks, Qtemp_buffer_show_hook);
		 select_window_1 (prev_window, 0);
		 unbind_to (count, Qnil);
		}
	  }
	}
  }
}

static void
make_dummy_parent (window)
   Lisp_Object window;
{
 Lisp_Object new;
 register struct window *o, *p;
 register struct Lisp_Vector *vec;
 int i;

 o = XWINDOW (window);
 vec = allocate_vectorlike ((EMACS_INT)VECSIZE (struct window));
 for (i = 0; i < VECSIZE (struct window); ++i)
  vec->contents[i] = ((struct Lisp_Vector *)o)->contents[i];
 vec->size = VECSIZE (struct window);
 p = (struct window *)vec;
 XSETWINDOW (new, p);

 XSETFASTINT (p->sequence_number, ++sequence_number);

 /* Put new into window structure in place of window */
 replace_window (window, new);

 o->next = Qnil;
 o->prev = Qnil;
 o->vchild = Qnil;
 o->hchild = Qnil;
 o->parent = new;

 p->start = Qnil;
 p->pointm = Qnil;
 p->buffer = Qnil;
}

DEFUN ("split-window", Fsplit_window, Ssplit_window, 0, 3, "",
 "Split WINDOW, putting SIZE lines in the first of the pair.\n\
WINDOW defaults to selected one and SIZE to half its size.\n\
If optional third arg HORFLAG is non-nil, split side by side\n\
and put SIZE columns in the first of the pair. In that case,\n\
SIZE includes that window's scroll bar, or the divider column to its right.")
 (window, size, horflag)
   Lisp_Object window, size, horflag;
{
 register Lisp_Object new;
 register struct window *o, *p;
 FRAME_PTR fo;
 register int size_int;

 if (NILP (window))
  window = selected_window;
 else
  CHECK_LIVE_WINDOW (window, 0);

 o = XWINDOW (window);
 fo = XFRAME (WINDOW_FRAME (o));

 if (NILP (size))
  {
   if (!NILP (horflag))
	/* Calculate the size of the left-hand window, by dividing
	  the usable space in columns by two.
	  We round up, since the left-hand window may include
	  a dividing line, while the right-hand may not. */
	size_int = (XFASTINT (o->width) + 1) >> 1;
   else
	size_int = XFASTINT (o->height) >> 1;
  }
 else
  {
   CHECK_NUMBER (size, 1);
   size_int = XINT (size);
  }

 if (MINI_WINDOW_P (o))
  error ("Attempt to split minibuffer window");
 else if (window_fixed_size_p (o, !NILP (horflag), 0))
  error ("Attempt to split fixed-size window");

 check_min_window_sizes ();

 if (NILP (horflag))
  {
   if (size_int < window_min_height)
	error ("Window height %d too small (after splitting)", size_int);
   if (size_int + window_min_height > XFASTINT (o->height))
	error ("Window height %d too small (after splitting)",
	    XFASTINT (o->height) - size_int);
   if (NILP (o->parent)
	 || NILP (XWINDOW (o->parent)->vchild))
	{
	 make_dummy_parent (window);
	 new = o->parent;
	 XWINDOW (new)->vchild = window;
	}
  }
 else
  {
   if (size_int < window_min_width)
	error ("Window width %d too small (after splitting)", size_int);

   if (size_int + window_min_width > XFASTINT (o->width))
	error ("Window width %d too small (after splitting)",
	    XFASTINT (o->width) - size_int);
   if (NILP (o->parent)
	 || NILP (XWINDOW (o->parent)->hchild))
	{
	 make_dummy_parent (window);
	 new = o->parent;
	 XWINDOW (new)->hchild = window;
	}
  }

 /* Now we know that window's parent is a vertical combination
   if we are dividing vertically, or a horizontal combination
   if we are making side-by-side windows */

 windows_or_buffers_changed++;
 FRAME_WINDOW_SIZES_CHANGED (fo) = 1;
 new = make_window ();
 p = XWINDOW (new);

 p->frame = o->frame;
 p->next = o->next;
 if (!NILP (p->next))
  XWINDOW (p->next)->prev = new;
 p->prev = window;
 o->next = new;
 p->parent = o->parent;
 p->buffer = Qt;
 p->window_end_valid = Qnil;
 bzero (&p->last_cursor, sizeof p->last_cursor);

 /* Apportion the available frame space among the two new windows */

 if (!NILP (horflag))
  {
   p->height = o->height;
   p->top = o->top;
   XSETFASTINT (p->width, XFASTINT (o->width) - size_int);
   XSETFASTINT (o->width, size_int);
   XSETFASTINT (p->left, XFASTINT (o->left) + size_int);
  }
 else
  {
   p->left = o->left;
   p->width = o->width;
   XSETFASTINT (p->height, XFASTINT (o->height) - size_int);
   XSETFASTINT (o->height, size_int);
   XSETFASTINT (p->top, XFASTINT (o->top) + size_int);
  }

 /* Adjust glyph matrices. */
 adjust_glyphs (fo);
 Fset_window_buffer (new, o->buffer);
 return new;
}

DEFUN ("enlarge-window", Fenlarge_window, Senlarge_window, 1, 2, "p",
 "Make current window ARG lines bigger.\n\
From program, optional second arg non-nil means grow sideways ARG columns.")
 (arg, side)
   register Lisp_Object arg, side;
{
 CHECK_NUMBER (arg, 0);
 enlarge_window (selected_window, XINT (arg), !NILP (side));

 if (! NILP (Vwindow_configuration_change_hook))
  call1 (Vrun_hooks, Qwindow_configuration_change_hook);

 return Qnil;
}

DEFUN ("shrink-window", Fshrink_window, Sshrink_window, 1, 2, "p",
 "Make current window ARG lines smaller.\n\
From program, optional second arg non-nil means shrink sideways arg columns.")
 (arg, side)
   register Lisp_Object arg, side;
{
 CHECK_NUMBER (arg, 0);
 enlarge_window (selected_window, -XINT (arg), !NILP (side));

 if (! NILP (Vwindow_configuration_change_hook))
  call1 (Vrun_hooks, Qwindow_configuration_change_hook);

 return Qnil;
}

int
window_height (window)
   Lisp_Object window;
{
 register struct window *p = XWINDOW (window);
 return XFASTINT (p->height);
}

int
window_width (window)
   Lisp_Object window;
{
 register struct window *p = XWINDOW (window);
 return XFASTINT (p->width);
}

	
#define CURBEG(w) \
 *(widthflag ? &(XWINDOW (w)->left) : &(XWINDOW (w)->top))

#define CURSIZE(w) \
 *(widthflag ? &(XWINDOW (w)->width) : &(XWINDOW (w)->height))


/* Enlarge selected_window by DELTA. WIDTHFLAG non-zero means
  increase its width. Siblings of the selected window are resized to
  fullfil the size request. If they become too small in the process,
  they will be deleted. */

static void
enlarge_window (window, delta, widthflag)
   Lisp_Object window;
   int delta, widthflag;
{
 Lisp_Object parent, next, prev;
 struct window *p;
 Lisp_Object *sizep;
 int maximum;
 int (*sizefun) P_ ((Lisp_Object))
  = widthflag ? window_width : window_height;
 void (*setsizefun) P_ ((Lisp_Object, int, int))
  = (widthflag ? set_window_width : set_window_height);

 /* Check values of window_min_width and window_min_height for
   validity. */
 check_min_window_sizes ();

 /* Give up if this window cannot be resized. */
 if (window_fixed_size_p (XWINDOW (window), widthflag, 1))
  error ("Window is not resizable");

 /* Find the parent of the selected window. */
 while (1)
  {
   p = XWINDOW (window);
   parent = p->parent;
   
   if (NILP (parent))
	{
	 if (widthflag)
	  error ("No other window to side of this one");
	 break;
	}
   
   if (widthflag
	 ? !NILP (XWINDOW (parent)->hchild)
	 : !NILP (XWINDOW (parent)->vchild))
	break;
   
   window = parent;
  }

 sizep = &CURSIZE (window);

 {
  register int maxdelta;

  maxdelta = (!NILP (parent) ? (*sizefun) (parent) - XINT (*sizep)
		: !NILP (p->next) ? ((*sizefun) (p->next)
				   - window_min_size (XWINDOW (p->next),
							widthflag, 0, 0))
		: !NILP (p->prev) ? ((*sizefun) (p->prev)
				   - window_min_size (XWINDOW (p->prev),
							widthflag, 0, 0))
		/* This is a frame with only one window, a minibuffer-only
		  or a minibufferless frame. */
		: (delta = 0));

  if (delta > maxdelta)
   /* This case traps trying to make the minibuffer
	 the full frame, or make the only window aside from the
	 minibuffer the full frame. */
   delta = maxdelta;
 }

 if (XINT (*sizep) + delta < window_min_size (XWINDOW (window), widthflag, 0, 0))
  {
   delete_window (window);
   return;
  }

 if (delta == 0)
  return;

 /* Find the total we can get from other siblings. */
 maximum = 0;
 for (next = p->next; ! NILP (next); next = XWINDOW (next)->next)
  maximum += (*sizefun) (next) - window_min_size (XWINDOW (next),
						  widthflag, 0, 0);
 for (prev = p->prev; ! NILP (prev); prev = XWINDOW (prev)->prev)
  maximum += (*sizefun) (prev) - window_min_size (XWINDOW (prev),
						  widthflag, 0, 0);

 /* If we can get it all from them, do so. */
 if (delta <= maximum)
  {
   Lisp_Object first_unaffected;
   Lisp_Object first_affected;
   int fixed_p;

   next = p->next;
   prev = p->prev;
   first_affected = window;
   /* Look at one sibling at a time,
	 moving away from this window in both directions alternately,
	 and take as much as we can get without deleting that sibling. */
   while (delta != 0 && (!NILP (next) || !NILP (prev)))
	{
	 if (! NILP (next))
	  {
	   int this_one = ((*sizefun) (next)
			   - window_min_size (XWINDOW (next),
						 widthflag, 0, &fixed_p));
	   if (!fixed_p)
		{
		 if (this_one > delta)
		  this_one = delta;
		 
		 (*setsizefun) (next, (*sizefun) (next) - this_one, 0);
		 (*setsizefun) (window, XINT (*sizep) + this_one, 0);

		 delta -= this_one;
		}
	   
	   next = XWINDOW (next)->next;
	  }
	 
	 if (delta == 0)
	  break;
	 
	 if (! NILP (prev))
	  {
	   int this_one = ((*sizefun) (prev)
			   - window_min_size (XWINDOW (prev),
						 widthflag, 0, &fixed_p));
	   if (!fixed_p)
		{
		 if (this_one > delta)
		  this_one = delta;
		 
		 first_affected = prev;
		 
		 (*setsizefun) (prev, (*sizefun) (prev) - this_one, 0);
		 (*setsizefun) (window, XINT (*sizep) + this_one, 0);

		 delta -= this_one;
		}
	   
	   prev = XWINDOW (prev)->prev;
	  }
	}

   xassert (delta == 0);

   /* Now recalculate the edge positions of all the windows affected,
	 based on the new sizes. */
   first_unaffected = next;
   prev = first_affected;
   for (next = XWINDOW (prev)->next; ! EQ (next, first_unaffected);
	  prev = next, next = XWINDOW (next)->next)
	{
	 XSETINT (CURBEG (next), XINT (CURBEG (prev)) + (*sizefun) (prev));
	 /* This does not change size of NEXT,
	   but it propagates the new top edge to its children */
	 (*setsizefun) (next, (*sizefun) (next), 0);
	}
  }
 else
  {
   register int delta1;
   register int opht = (*sizefun) (parent);

   /* If trying to grow this window to or beyond size of the parent,
	 make delta1 so big that, on shrinking back down,
	 all the siblings end up with less than one line and are deleted. */
   if (opht <= XINT (*sizep) + delta)
	delta1 = opht * opht * 2;
   else
	{
	 /* Otherwise, make delta1 just right so that if we add
	   delta1 lines to this window and to the parent, and then
	   shrink the parent back to its original size, the new
	   proportional size of this window will increase by delta.

	   The function size_window will compute the new height h'
	   of the window from delta1 as:
	   
	   e = delta1/n
	   x = delta1 - delta1/n * n for the 1st resizable child
	   h' = h + e + x

	   where n is the number of children that can be resized.
	   We can ignore x by choosing a delta1 that is a multiple of
	   n. We want the height of this window to come out as
	   
	   h' = h + delta

	   So, delta1 must be
	   
	   h + e = h + delta
	   delta1/n = delta
	   delta1 = n * delta.

	   The number of children n rquals the number of resizable
	   children of this window + 1 because we know window itself
	   is resizable (otherwise we would have signalled an error. */

	 struct window *w = XWINDOW (window);
	 Lisp_Object s;
	 int n = 1;

	 for (s = w->next; !NILP (s); s = XWINDOW (s)->next)
	  if (!window_fixed_size_p (XWINDOW (s), widthflag, 0))
	   ++n;
	 for (s = w->prev; !NILP (s); s = XWINDOW (s)->prev)
	  if (!window_fixed_size_p (XWINDOW (s), widthflag, 0))
	   ++n;

	 delta1 = n * delta;
	}

   /* Add delta1 lines or columns to this window, and to the parent,
	 keeping things consistent while not affecting siblings. */
   XSETINT (CURSIZE (parent), opht + delta1);
   (*setsizefun) (window, XINT (*sizep) + delta1, 0);

   /* Squeeze out delta1 lines or columns from our parent,
	 shriking this window and siblings proportionately.
	 This brings parent back to correct size.
	 Delta1 was calculated so this makes this window the desired size,
	 taking it all out of the siblings. */
   (*setsizefun) (parent, opht, 0);
  }

 XSETFASTINT (p->last_modified, 0);
 XSETFASTINT (p->last_overlay_modified, 0);

 /* Adjust glyph matrices. */
 adjust_glyphs (XFRAME (WINDOW_FRAME (XWINDOW (window))));
}

#undef CURBEG
#undef CURSIZE



/***********************************************************************
			Resizing Mini-Windows
 ***********************************************************************/

static void shrink_window_lowest_first P_ ((struct window *, int));

enum save_restore_action
{
  CHECK_ORIG_SIZES,
  SAVE_ORIG_SIZES,
  RESTORE_ORIG_SIZES
};

static int save_restore_orig_size P_ ((struct window *, 
                    enum save_restore_action));

/* Shrink windows rooted in window W to HEIGHT. Take the space needed
  from lowest windows first. */

static void
shrink_window_lowest_first (w, height)
   struct window *w;
   int height;
{
 struct window *c;
 Lisp_Object child;
 int old_height;

 xassert (!MINI_WINDOW_P (w));

 /* Set redisplay hints. */
 XSETFASTINT (w->last_modified, 0);
 XSETFASTINT (w->last_overlay_modified, 0);
 windows_or_buffers_changed++;
 FRAME_WINDOW_SIZES_CHANGED (XFRAME (WINDOW_FRAME (w))) = 1;

 old_height = XFASTINT (w->height);
 XSETFASTINT (w->height, height);

 if (!NILP (w->hchild))
  {
   for (child = w->hchild; !NILP (child); child = c->next)
	{
	 c = XWINDOW (child);
	 c->top = w->top;
	 shrink_window_lowest_first (c, height);
	}
  }
 else if (!NILP (w->vchild))
  {
   Lisp_Object last_child;
   int delta = old_height - height;
   int last_top;

   last_child = Qnil;
   
   /* Find the last child. We are taking space from lowest windows
	 first, so we iterate over children from the last child
	 backwards. */
   for (child = w->vchild; !NILP (child); child = XWINDOW (child)->next)
	last_child = child;

   /* Assign new heights. We leave only MIN_SAFE_WINDOW_HEIGHT. */
   for (child = last_child; delta && !NILP (child); child = c->prev)
	{
	 int this_one;
	 
	 c = XWINDOW (child);
	 this_one = XFASTINT (c->height) - MIN_SAFE_WINDOW_HEIGHT;

	 if (this_one > delta)
	  this_one = delta;

	 shrink_window_lowest_first (c, XFASTINT (c->height) - this_one);
	 delta -= this_one;
	}

   /* Compute new positions. */
   last_top = XINT (w->top);
   for (child = w->vchild; !NILP (child); child = c->next)
	{
	 c = XWINDOW (child);
	 c->top = make_number (last_top);
	 shrink_window_lowest_first (c, XFASTINT (c->height));
	 last_top += XFASTINT (c->height);
	}
  }
}


/* Save, restore, or check positions and sizes in the window tree
  rooted at W. ACTION says what to do.

  If ACTION is CHECK_ORIG_SIZES, check if orig_top and orig_height
  members are valid for all windows in the window tree. Value is
  non-zero if they are valid.
  
  If ACTION is SAVE_ORIG_SIZES, save members top and height in
  orig_top and orig_height for all windows in the tree.

  If ACTION is RESTORE_ORIG_SIZES, restore top and height from
  values stored in orig_top and orig_height for all windows. */

static int
save_restore_orig_size (w, action)
   struct window *w;
   enum save_restore_action action;
{
 int success_p = 1;

 while (w)
  {
   if (!NILP (w->hchild))
	{
	 if (!save_restore_orig_size (XWINDOW (w->hchild), action))
	  success_p = 0;
	}
   else if (!NILP (w->vchild))
	{
	 if (!save_restore_orig_size (XWINDOW (w->vchild), action))
	  success_p = 0;
	}
   
   switch (action)
	{
	case CHECK_ORIG_SIZES:
	 if (!INTEGERP (w->orig_top) || !INTEGERP (w->orig_height))
	  return 0;
	 break;

	case SAVE_ORIG_SIZES:
	 w->orig_top = w->top;
	 w->orig_height = w->height;
     XSETFASTINT (w->last_modified, 0);
     XSETFASTINT (w->last_overlay_modified, 0);
	 break;

	case RESTORE_ORIG_SIZES:
	 xassert (INTEGERP (w->orig_top) && INTEGERP (w->orig_height));
	 w->top = w->orig_top;
	 w->height = w->orig_height;
	 w->orig_height = w->orig_top = Qnil;
     XSETFASTINT (w->last_modified, 0);
     XSETFASTINT (w->last_overlay_modified, 0);
	 break;

	default:
	 abort ();
	}

   w = NILP (w->next) ? NULL : XWINDOW (w->next);
  }

 return success_p;
}


/* Grow mini-window W by DELTA lines, DELTA >= 0, or as much as we can
  without deleting other windows. */

void
grow_mini_window (w, delta)
   struct window *w;
   int delta;
{
 struct frame *f = XFRAME (w->frame);
 struct window *root;
 
 xassert (MINI_WINDOW_P (w));
 xassert (delta >= 0);
	  
 /* Check values of window_min_width and window_min_height for
   validity. */
 check_min_window_sizes ();

 /* Compute how much we can enlarge the mini-window without deleting
   other windows. */
 root = XWINDOW (FRAME_ROOT_WINDOW (f));
 if (delta)
  {
   int min_height = window_min_size (root, 0, 0, 0);
   if (XFASTINT (root->height) - delta < min_height)
	delta = XFASTINT (root->height) - min_height;
  }
  
 if (delta)
  {
   /* Save original window sizes and positions, if not already done. */
   if (!save_restore_orig_size (root, CHECK_ORIG_SIZES))
	save_restore_orig_size (root, SAVE_ORIG_SIZES);

   /* Shrink other windows. */
   shrink_window_lowest_first (root, XFASTINT (root->height) - delta);

   /* Grow the mini-window. */
   w->top = make_number (XFASTINT (root->top) + XFASTINT (root->height));
   w->height = make_number (XFASTINT (w->height) + delta);
   XSETFASTINT (w->last_modified, 0);
   XSETFASTINT (w->last_overlay_modified, 0);
   
   adjust_glyphs (f);
  }
}


/* Shrink mini-window W. If there is recorded info about window sizes
  before a call to grow_mini_window, restore recorded window sizes.
  Otherwise, if the mini-window is higher than 1 line, resize it to 1
  line. */

void
shrink_mini_window (w)
   struct window *w;
{
 struct frame *f = XFRAME (w->frame);
 struct window *root = XWINDOW (FRAME_ROOT_WINDOW (f));

 if (save_restore_orig_size (root, CHECK_ORIG_SIZES))
  {
   save_restore_orig_size (root, RESTORE_ORIG_SIZES);
   adjust_glyphs (f);
   FRAME_WINDOW_SIZES_CHANGED (f) = 1;
   windows_or_buffers_changed = 1;
  }
 else if (XFASTINT (w->height) > 1)
  {
   Lisp_Object window;
   XSETWINDOW (window, w);
   enlarge_window (window, 1 - XFASTINT (w->height), 0);
  }
}



/* Mark window cursors off for all windows in the window tree rooted
  at W by setting their phys_cursor_on_p flag to zero. Called from
  xterm.c, e.g. when a frame is cleared and thereby all cursors on
  the frame are cleared. */

void
mark_window_cursors_off (w)
   struct window *w;
{
 while (w)
  {
   if (!NILP (w->hchild))
	mark_window_cursors_off (XWINDOW (w->hchild));
   else if (!NILP (w->vchild))
	mark_window_cursors_off (XWINDOW (w->vchild));
   else
	w->phys_cursor_on_p = 0;

   w = NILP (w->next) ? 0 : XWINDOW (w->next);
  }
}


/* Return number of lines of text (not counting mode line) in W. */

int
window_internal_height (w)
   struct window *w;
{
 int ht = XFASTINT (w->height);

 if (MINI_WINDOW_P (w))
  return ht;

 if (!NILP (w->parent) || !NILP (w->vchild) || !NILP (w->hchild)
   || !NILP (w->next) || !NILP (w->prev)
   || FRAME_WANTS_MODELINE_P (XFRAME (WINDOW_FRAME (w))))
  return ht - 1;

 return ht;
}


/* Return the number of columns in W.
  Don't count columns occupied by scroll bars or the vertical bar
  separating W from the sibling to its right. */

int
window_internal_width (w)
   struct window *w;
{
 struct frame *f = XFRAME (WINDOW_FRAME (w));
 int width = XINT (w->width);

 if (FRAME_HAS_VERTICAL_SCROLL_BARS (f))
  /* Scroll bars occupy a few columns. */
  width -= FRAME_SCROLL_BAR_COLS (f);
 else if (!WINDOW_RIGHTMOST_P (w) && !WINDOW_FULL_WIDTH_P (w))
  /* The column of `|' characters separating side-by-side windows
    occupies one column only. */
  width -= 1;

 /* On window-systems, areas to the left and right of the window
   are used to display bitmaps there. */
 if (FRAME_WINDOW_P (f))
  width -= FRAME_FLAGS_AREA_COLS (f);

 return width;
}


/************************************************************************
			  Window Scrolling
 ***********************************************************************/

/* Scroll contents of window WINDOW up. If WHOLE is non-zero, scroll
  one screen-full, which is defined as the height of the window minus
  next_screen_context_lines. If WHOLE is zero, scroll up N lines
  instead. Negative values of N mean scroll down. NOERROR non-zero
  means don't signal an error if we try to move over BEGV or ZV,
  respectively. */

static void
window_scroll (window, n, whole, noerror)
   Lisp_Object window;
   int n;
   int whole;
   int noerror;
{
 /* If we must, use the pixel-based version which is much slower than
   the line-based one but can handle varying line heights. */
 if (FRAME_WINDOW_P (XFRAME (XWINDOW (window)->frame)))
  window_scroll_pixel_based (window, n, whole, noerror);
 else
  window_scroll_line_based (window, n, whole, noerror);
}


/* Implementation of window_scroll that works based on pixel line
  heights. See the comment of window_scroll for parameter
  descriptions. */

static void
window_scroll_pixel_based (window, n, whole, noerror)
   Lisp_Object window;
   int n;
   int whole;
   int noerror;
{
 struct it it;
 struct window *w = XWINDOW (window);
 struct text_pos start;
 Lisp_Object tem;
 int this_scroll_margin;
 int preserve_y;

 SET_TEXT_POS_FROM_MARKER (start, w->start);
 
 /* If PT is not visible in WINDOW, move back one half of
   the screen. */
 XSETFASTINT (tem, PT);
 tem = Fpos_visible_in_window_p (tem, window, Qnil);
 if (NILP (tem))
  {
   /* Move backward half the height of the window. Performance note:
	 vmotion used here is about 10% faster, but would give wrong
	 results for variable height lines. */
   init_iterator (&it, w, PT, PT_BYTE, NULL, DEFAULT_FACE_ID);
   it.current_y = it.last_visible_y;
   move_it_vertically (&it, -it.last_visible_y / 2);
   
   /* The function move_iterator_vertically may move over more than
	 the specified y-distance. If it->w is small, e.g. a
	 mini-buffer window, we may end up in front of the window's
	 display area. This is the case when Start displaying at the
	 start of the line containing PT in this case. */
   if (it.current_y <= 0)
	{
	 init_iterator (&it, w, PT, PT_BYTE, NULL, DEFAULT_FACE_ID);
	 move_it_vertically (&it, 0);
	 it.current_y = 0;
	}

   start = it.current.pos;
  }

 /* If scroll_preserve_screen_position is non-zero, we try to set
   point in the same window line as it is now, so get that line. */
 if (!NILP (Vscroll_preserve_screen_position))
  {
   start_display (&it, w, start);
   move_it_to (&it, PT, -1, -1, -1, MOVE_TO_POS);
   preserve_y = it.current_y;
  }
 else
  preserve_y = -1;

 /* Move iterator it from start the specified distance forward or
   backward. The result is the new window start. */
 start_display (&it, w, start);
 if (whole)
  {
   int screen_full = (it.last_visible_y
			 - next_screen_context_lines * CANON_Y_UNIT (it.f));
   int direction = n < 0 ? -1 : 1;
   move_it_vertically (&it, direction * screen_full);
  }
 else
  move_it_by_lines (&it, n, 1);

 /* End if we end up at ZV or BEGV. */
 if ((n > 0 && IT_CHARPOS (it) == ZV)
   || (n < 0 && IT_CHARPOS (it) == CHARPOS (start)))
  {
   if (noerror)
	return;
   else if (IT_CHARPOS (it) == ZV)
	Fsignal (Qend_of_buffer, Qnil);
   else
	Fsignal (Qbeginning_of_buffer, Qnil);
  }

 /* Set the window start, and set up the window for redisplay. */
 set_marker_restricted (w->start, make_number (IT_CHARPOS (it)), w->buffer);
 w->start_at_line_beg = Fbolp ();
 w->update_mode_line = Qt;
 XSETFASTINT (w->last_modified, 0);
 XSETFASTINT (w->last_overlay_modified, 0);
 /* Set force_start so that redisplay_window will run the
   window-scroll-functions. */
 w->force_start = Qt;
 
 it.current_y = it.vpos = 0;
 
 /* Preserve the screen position if we must. */
 if (preserve_y >= 0)
  {
   move_it_to (&it, -1, -1, preserve_y, -1, MOVE_TO_Y);
   SET_PT_BOTH (IT_CHARPOS (it), IT_BYTEPOS (it));
  }
 else
  {
   /* Move PT out of scroll margins. */
   this_scroll_margin = max (0, scroll_margin);
   this_scroll_margin = min (this_scroll_margin, XFASTINT (w->height) / 4);
   this_scroll_margin *= CANON_Y_UNIT (it.f);

   if (n > 0)
	{
	 /* We moved the window start towards ZV, so PT may be now
	   in the scroll margin at the top. */
	 move_it_to (&it, PT, -1, -1, -1, MOVE_TO_POS);
	 while (it.current_y < this_scroll_margin)
	  move_it_by_lines (&it, 1, 1);
	 SET_PT_BOTH (IT_CHARPOS (it), IT_BYTEPOS (it));
	}
   else if (n < 0)
	{
	 /* We moved the window start towards BEGV, so PT may be now
	   in the scroll margin at the bottom. */
	 move_it_to (&it, PT, -1,
		   it.last_visible_y - this_scroll_margin - 1, -1,
		   MOVE_TO_POS | MOVE_TO_Y);
   
	 /* Don't put point on a partially visible line at the end. */
	 if (it.current_y + it.max_ascent + it.max_descent
	   > it.last_visible_y)
	  move_it_by_lines (&it, -1, 0);
   
	 SET_PT_BOTH (IT_CHARPOS (it), IT_BYTEPOS (it));
	}
  }
}


/* Implementation of window_scroll that works based on screen lines.
  See the comment of window_scroll for parameter descriptions. */

static void
window_scroll_line_based (window, n, whole, noerror)
   Lisp_Object window;
   int n;
   int whole;
   int noerror;
{
 register struct window *w = XWINDOW (window);
 register int opoint = PT, opoint_byte = PT_BYTE;
 register int pos, pos_byte;
 register int ht = window_internal_height (w);
 register Lisp_Object tem;
 int lose;
 Lisp_Object bolp;
 int startpos;
 struct position posit;
 int original_vpos;

 startpos = marker_position (w->start);

 posit = *compute_motion (startpos, 0, 0, 0,
			  PT, ht, 0,
			  window_internal_width (w), XINT (w->hscroll),
			  0, w);
 original_vpos = posit.vpos;

 XSETFASTINT (tem, PT);
 tem = Fpos_visible_in_window_p (tem, window, Qnil);

 if (NILP (tem))
  {
   Fvertical_motion (make_number (- (ht / 2)), window);
   startpos = PT;
  }

 SET_PT (startpos);
 lose = n < 0 && PT == BEGV;
 Fvertical_motion (make_number (n), window);
 pos = PT;
 pos_byte = PT_BYTE;
 bolp = Fbolp ();
 SET_PT_BOTH (opoint, opoint_byte);

 if (lose)
  {
   if (noerror)
	return;
   else
	Fsignal (Qbeginning_of_buffer, Qnil);
  }

 if (pos < ZV)
  {
   int this_scroll_margin = scroll_margin;

   /* Don't use a scroll margin that is negative or too large. */
   if (this_scroll_margin < 0)
	this_scroll_margin = 0;

   if (XINT (w->height) < 4 * scroll_margin)
	this_scroll_margin = XINT (w->height) / 4;

   set_marker_restricted_both (w->start, w->buffer, pos, pos_byte);
   w->start_at_line_beg = bolp;
   w->update_mode_line = Qt;
   XSETFASTINT (w->last_modified, 0);
   XSETFASTINT (w->last_overlay_modified, 0);
   /* Set force_start so that redisplay_window will run
	 the window-scroll-functions. */
   w->force_start = Qt;

   if (whole && !NILP (Vscroll_preserve_screen_position))
	{
	 SET_PT_BOTH (pos, pos_byte);
	 Fvertical_motion (make_number (original_vpos), window);
	}
   /* If we scrolled forward, put point enough lines down
	 that it is outside the scroll margin. */
   else if (n > 0)
	{
	 int top_margin;

	 if (this_scroll_margin > 0)
	  {
	   SET_PT_BOTH (pos, pos_byte);
	   Fvertical_motion (make_number (this_scroll_margin), window);
	   top_margin = PT;
	  }
	 else
	  top_margin = pos;

	 if (top_margin <= opoint)
	  SET_PT_BOTH (opoint, opoint_byte);
	 else if (!NILP (Vscroll_preserve_screen_position))
	  {
	   SET_PT_BOTH (pos, pos_byte);
	   Fvertical_motion (make_number (original_vpos), window);
	  }
	 else
	  SET_PT (top_margin);
	}
   else if (n < 0)
	{
	 int bottom_margin;

	 /* If we scrolled backward, put point near the end of the window
	   but not within the scroll margin. */
	 SET_PT_BOTH (pos, pos_byte);
	 tem = Fvertical_motion (make_number (ht - this_scroll_margin), window);
	 if (XFASTINT (tem) == ht - this_scroll_margin)
	  bottom_margin = PT;
	 else
	  bottom_margin = PT + 1;

	 if (bottom_margin > opoint)
	  SET_PT_BOTH (opoint, opoint_byte);
	 else
	  {
	   if (!NILP (Vscroll_preserve_screen_position))
		{
		 SET_PT_BOTH (pos, pos_byte);
		 Fvertical_motion (make_number (original_vpos), window);
		}
	   else
		Fvertical_motion (make_number (-1), window);
	  }
	}
  }
 else
  {
   if (noerror)
	return;
   else
	Fsignal (Qend_of_buffer, Qnil);
  }
}


/* Scroll selected_window up or down. If N is nil, scroll a
  screen-full which is defined as the height of the window minus
  next_screen_context_lines. If N is the symbol `-', scroll.
  DIRECTION may be 1 meaning to scroll down, or -1 meaning to scroll
  up. This is the guts of Fscroll_up and Fscroll_down. */

static void
scroll_command (n, direction)
   Lisp_Object n;
   int direction;
{
 register int defalt;
 int count = specpdl_ptr - specpdl;

 xassert (abs (direction) == 1);

 /* If selected window's buffer isn't current, make it current for
   the moment. But don't screw up if window_scroll gets an error. */
 if (XBUFFER (XWINDOW (selected_window)->buffer) != current_buffer)
  {
   record_unwind_protect (save_excursion_restore, save_excursion_save ());
   Fset_buffer (XWINDOW (selected_window)->buffer);

   /* Make redisplay consider other windows than just selected_window. */
   ++windows_or_buffers_changed;
  }

 defalt = (window_internal_height (XWINDOW (selected_window))
	  - next_screen_context_lines);
 defalt = direction * (defalt < 1 ? 1 : defalt);

 if (NILP (n))
  window_scroll (selected_window, defalt, 1, 0);
 else if (EQ (n, Qminus))
  window_scroll (selected_window, - defalt, 1, 0);
 else
  {
   n = Fprefix_numeric_value (n);
   window_scroll (selected_window, XINT (n) * direction, 0, 0);
  }

 unbind_to (count, Qnil);
}

DEFUN ("scroll-up", Fscroll_up, Sscroll_up, 0, 1, "P",
 "Scroll text of current window upward ARG lines; or near full screen if no ARG.\n\
A near full screen is `next-screen-context-lines' less than a full screen.\n\
Negative ARG means scroll downward.\n\
If ARG is the atom `-', scroll downward by nearly full screen.\n\
When calling from a program, supply as argument a number, nil, or `-'.")
 (arg)
   Lisp_Object arg;
{
 scroll_command (arg, 1);
 return Qnil;
}

DEFUN ("scroll-down", Fscroll_down, Sscroll_down, 0, 1, "P",
 "Scroll text of current window down ARG lines; or near full screen if no ARG.\n\
A near full screen is `next-screen-context-lines' less than a full screen.\n\
Negative ARG means scroll upward.\n\
If ARG is the atom `-', scroll upward by nearly full screen.\n\
When calling from a program, supply as argument a number, nil, or `-'.")
 (arg)
   Lisp_Object arg;
{
 scroll_command (arg, -1);
 return Qnil;
}

DEFUN ("other-window-for-scrolling", Fother_window_for_scrolling, Sother_window_for_scrolling, 0, 0, 0,
 "Return the other window for \"other window scroll\" commands.\n\
If in the minibuffer, `minibuffer-scroll-window' if non-nil\n\
specifies the window.\n\
If `other-window-scroll-buffer' is non-nil, a window\n\
showing that buffer is used.")
 ()
{
 Lisp_Object window;

 if (MINI_WINDOW_P (XWINDOW (selected_window))
   && !NILP (Vminibuf_scroll_window))
  window = Vminibuf_scroll_window;
 /* If buffer is specified, scroll that buffer. */
 else if (!NILP (Vother_window_scroll_buffer))
  {
   window = Fget_buffer_window (Vother_window_scroll_buffer, Qnil);
   if (NILP (window))
	window = Fdisplay_buffer (Vother_window_scroll_buffer, Qt, Qnil);
  }
 else
  {
   /* Nothing specified; look for a neighboring window on the same
	 frame. */
   window = Fnext_window (selected_window, Qnil, Qnil);

   if (EQ (window, selected_window))
	/* That didn't get us anywhere; look for a window on another
      visible frame. */
	do
	 window = Fnext_window (window, Qnil, Qt);
	while (! FRAME_VISIBLE_P (XFRAME (WINDOW_FRAME (XWINDOW (window))))
	    && ! EQ (window, selected_window));
  }

 CHECK_LIVE_WINDOW (window, 0);

 if (EQ (window, selected_window))
  error ("There is no other window");

 return window;
}

DEFUN ("scroll-other-window", Fscroll_other_window, Sscroll_other_window, 0, 1, "P",
 "Scroll next window upward ARG lines; or near full screen if no ARG.\n\
A near full screen is `next-screen-context-lines' less than a full screen.\n\
The next window is the one below the current one; or the one at the top\n\
if the current one is at the bottom. Negative ARG means scroll downward.\n\
If ARG is the atom `-', scroll downward by nearly full screen.\n\
When calling from a program, supply as argument a number, nil, or `-'.\n\
\n\
If in the minibuffer, `minibuffer-scroll-window' if non-nil\n\
specifies the window to scroll.\n\
If `other-window-scroll-buffer' is non-nil, scroll the window\n\
showing that buffer, popping the buffer up if necessary.")
 (arg)
   register Lisp_Object arg;
{
 register Lisp_Object window;
 register int defalt;
 register struct window *w;
 register int count = specpdl_ptr - specpdl;

 window = Fother_window_for_scrolling ();

 w = XWINDOW (window);
 defalt = window_internal_height (w) - next_screen_context_lines;
 if (defalt < 1) defalt = 1;

 /* Don't screw up if window_scroll gets an error. */
 record_unwind_protect (save_excursion_restore, save_excursion_save ());
 ++windows_or_buffers_changed;

 Fset_buffer (w->buffer);
 SET_PT (marker_position (w->pointm));

 if (NILP (arg))
  window_scroll (window, defalt, 1, 1);
 else if (EQ (arg, Qminus))
  window_scroll (window, -defalt, 1, 1);
 else
  {
   if (CONSP (arg))
	arg = Fcar (arg);
   CHECK_NUMBER (arg, 0);
   window_scroll (window, XINT (arg), 0, 1);
  }

 set_marker_both (w->pointm, Qnil, PT, PT_BYTE);
 unbind_to (count, Qnil);

 return Qnil;
}

DEFUN ("scroll-left", Fscroll_left, Sscroll_left, 0, 1, "P",
 "Scroll selected window display ARG columns left.\n\
Default for ARG is window width minus 2.")
 (arg)
   register Lisp_Object arg;
{

 if (NILP (arg))
  XSETFASTINT (arg, window_internal_width (XWINDOW (selected_window)) - 2);
 else
  arg = Fprefix_numeric_value (arg);

 return
  Fset_window_hscroll (selected_window,
			 make_number (XINT (XWINDOW (selected_window)->hscroll)
				   + XINT (arg)));
}

DEFUN ("scroll-right", Fscroll_right, Sscroll_right, 0, 1, "P",
 "Scroll selected window display ARG columns right.\n\
Default for ARG is window width minus 2.")
 (arg)
   register Lisp_Object arg;
{
 if (NILP (arg))
  XSETFASTINT (arg, window_internal_width (XWINDOW (selected_window)) - 2);
 else
  arg = Fprefix_numeric_value (arg);

 return
  Fset_window_hscroll (selected_window,
			 make_number (XINT (XWINDOW (selected_window)->hscroll)
				   - XINT (arg)));
}

DEFUN ("recenter", Frecenter, Srecenter, 0, 1, "P",
 "Center point in window and redisplay frame. With ARG, put point on line ARG.\n\
The desired position of point is always relative to the current window.\n\
Just C-u as prefix means put point in the center of the window.\n\
If ARG is omitted or nil, erases the entire frame and then\n\
redraws with point in the center of the current window.")
 (arg)
   register Lisp_Object arg;
{
 register struct window *w = XWINDOW (selected_window);
 register int ht = window_internal_height (w);
 struct position pos;
 struct buffer *buf = XBUFFER (w->buffer);
 struct buffer *obuf = current_buffer;

 if (NILP (arg))
  {
   extern int frame_garbaged;
   int i;

   /* Invalidate pixel data calculated for all compositions. */
   for (i = 0; i < n_compositions; i++)
	composition_table[i]->font = NULL;

   Fredraw_frame (w->frame);
   SET_FRAME_GARBAGED (XFRAME (WINDOW_FRAME (w)));
   XSETFASTINT (arg, ht / 2);
  }
 else if (CONSP (arg)) /* Just C-u. */
  {
   XSETFASTINT (arg, ht / 2);
  }
 else
  {
   arg = Fprefix_numeric_value (arg);
   CHECK_NUMBER (arg, 0);
  }

 if (XINT (arg) < 0)
  XSETINT (arg, XINT (arg) + ht);

 set_buffer_internal (buf);
 pos = *vmotion (PT, - XINT (arg), w);

 set_marker_both (w->start, w->buffer, pos.bufpos, pos.bytepos);
 w->start_at_line_beg = ((pos.bytepos == BEGV_BYTE
			  || FETCH_BYTE (pos.bytepos - 1) == '\n')
			 ? Qt : Qnil);
 w->force_start = Qt;
 set_buffer_internal (obuf);

 return Qnil;
}


/* Value is the number of lines actually displayed in window W,
  as opposed to its height. */

static int
displayed_window_lines (w)
   struct window *w;
{
 struct it it;
 struct text_pos start;
 int height = window_box_height (w);
 struct buffer *old_buffer;
 int bottom_y;

 if (XBUFFER (w->buffer) != current_buffer)
  {
   old_buffer = current_buffer;
   set_buffer_internal (XBUFFER (w->buffer));
  }
 else
  old_buffer = NULL;

 SET_TEXT_POS_FROM_MARKER (start, w->start);
 start_display (&it, w, start);
 move_it_vertically (&it, height);

 if (old_buffer)
  set_buffer_internal (old_buffer);

 /* Add in empty lines at the bottom of the window. */
 bottom_y = it.current_y + it.max_ascent + it.max_descent;
 if (bottom_y < height)
  {
   struct frame *f = XFRAME (w->frame);
   int rest = height - bottom_y;
   int lines = (rest + CANON_Y_UNIT (f) - 1) / CANON_Y_UNIT (f);
   it.vpos += lines;
  }
 else if (bottom_y > height)
  ++it.vpos;
 
 return it.vpos;
}



DEFUN ("move-to-window-line", Fmove_to_window_line, Smove_to_window_line,
 1, 1, "P",
 "Position point relative to window.\n\
With no argument, position point at center of window.\n\
An argument specifies vertical position within the window;\n\
zero means top of window, negative means relative to bottom of window.")
 (arg)
   Lisp_Object arg;
{
 struct window *w = XWINDOW (selected_window);
 int lines, start;
 Lisp_Object window;

 window = selected_window;
 start = marker_position (w->start);
 if (start < BEGV || start > ZV)
  {
   int height = window_internal_height (w);
   Fvertical_motion (make_number (- (height / 2)), window);
   set_marker_both (w->start, w->buffer, PT, PT_BYTE);
   w->start_at_line_beg = Fbolp ();
   w->force_start = Qt;
  }
 else
  Fgoto_char (w->start);

 lines = displayed_window_lines (w);
 if (NILP (arg))
  XSETFASTINT (arg, lines / 2);
 else
  {
   arg = Fprefix_numeric_value (arg);
   if (XINT (arg) < 0)
	XSETINT (arg, XINT (arg) + lines);
  }

 return Fvertical_motion (arg, window);
}



/***********************************************************************
			 Window Configuration
 ***********************************************************************/

struct save_window_data
 {
  EMACS_INT size_from_Lisp_Vector_struct;
  struct Lisp_Vector *next_from_Lisp_Vector_struct;
  Lisp_Object frame_width, frame_height, frame_menu_bar_lines;
  Lisp_Object frame_tool_bar_lines;
  Lisp_Object selected_frame;
  Lisp_Object current_window;
  Lisp_Object current_buffer;
  Lisp_Object minibuf_scroll_window;
  Lisp_Object root_window;
  Lisp_Object focus_frame;
  /* Record the values of window-min-width and window-min-height
    so that window sizes remain consistent with them. */
  Lisp_Object min_width, min_height;
  /* A vector, each of whose elements is a struct saved_window
    for one window. */
  Lisp_Object saved_windows;
 };

/* This is saved as a Lisp_Vector */
struct saved_window
 {
  /* these first two must agree with struct Lisp_Vector in lisp.h */
  EMACS_INT size_from_Lisp_Vector_struct;
  struct Lisp_Vector *next_from_Lisp_Vector_struct;

  Lisp_Object window;
  Lisp_Object buffer, start, pointm, mark;
  Lisp_Object left, top, width, height, hscroll;
  Lisp_Object parent, prev;
  Lisp_Object start_at_line_beg;
  Lisp_Object display_table;
 };
#define SAVED_WINDOW_VECTOR_SIZE 14 /* Arg to Fmake_vector */

#define SAVED_WINDOW_N(swv,n) \
 ((struct saved_window *) (XVECTOR ((swv)->contents[(n)])))

DEFUN ("window-configuration-p", Fwindow_configuration_p, Swindow_configuration_p, 1, 1, 0,
 "Return t if OBJECT is a window-configuration object.")
 (object)
   Lisp_Object object;
{
 if (WINDOW_CONFIGURATIONP (object))
  return Qt;
 return Qnil;
}

DEFUN ("window-configuration-frame", Fwindow_configuration_frame, Swindow_configuration_frame, 1, 1, 0,
 "Return the frame that CONFIG, a window-configuration object, is about.")
 (config)
   Lisp_Object config;
{
 register struct save_window_data *data;
 struct Lisp_Vector *saved_windows;

 if (! WINDOW_CONFIGURATIONP (config))
  wrong_type_argument (Qwindow_configuration_p, config);

 data = (struct save_window_data *) XVECTOR (config);
 saved_windows = XVECTOR (data->saved_windows);
 return XWINDOW (SAVED_WINDOW_N (saved_windows, 0)->window)->frame;
}

DEFUN ("set-window-configuration", Fset_window_configuration,
 Sset_window_configuration, 1, 1, 0,
 "Set the configuration of windows and buffers as specified by CONFIGURATION.\n\
CONFIGURATION must be a value previously returned\n\
by `current-window-configuration' (which see).\n\
If CONFIGURATION was made from a frame that is now deleted,\n\
only frame-independent values can be restored. In this case,\n\
the return value is nil. Otherwise the value is t.")
 (configuration)
   Lisp_Object configuration;
{
 register struct save_window_data *data;
 struct Lisp_Vector *saved_windows;
 Lisp_Object new_current_buffer;
 Lisp_Object frame;
 FRAME_PTR f;
 int old_point = -1;

 while (!WINDOW_CONFIGURATIONP (configuration))
  wrong_type_argument (Qwindow_configuration_p, configuration);

 data = (struct save_window_data *) XVECTOR (configuration);
 saved_windows = XVECTOR (data->saved_windows);

 new_current_buffer = data->current_buffer;
 if (NILP (XBUFFER (new_current_buffer)->name))
  new_current_buffer = Qnil;
 else
  {
   if (XBUFFER (new_current_buffer) == current_buffer)
	old_point = PT;

  }

 frame = XWINDOW (SAVED_WINDOW_N (saved_windows, 0)->window)->frame;
 f = XFRAME (frame);

 /* If f is a dead frame, don't bother rebuilding its window tree.
   However, there is other stuff we should still try to do below. */
 if (FRAME_LIVE_P (f))
  {
   register struct window *w;
   register struct saved_window *p;
   struct window *root_window;
   struct window **leaf_windows;
   int n_leaf_windows;
   int k, i;

   /* If the frame has been resized since this window configuration was
	 made, we change the frame to the size specified in the
	 configuration, restore the configuration, and then resize it
	 back. We keep track of the prevailing height in these variables. */
   int previous_frame_height = FRAME_HEIGHT (f);
   int previous_frame_width = FRAME_WIDTH (f);
   int previous_frame_menu_bar_lines = FRAME_MENU_BAR_LINES (f);
   int previous_frame_tool_bar_lines = FRAME_TOOL_BAR_LINES (f);

   /* The mouse highlighting code could get screwed up
	 if it runs during this. */
   BLOCK_INPUT;

   if (XFASTINT (data->frame_height) != previous_frame_height
	 || XFASTINT (data->frame_width) != previous_frame_width)
	change_frame_size (f, XFASTINT (data->frame_height),
			  XFASTINT (data->frame_width), 0, 0, 0);
#if defined (HAVE_WINDOW_SYSTEM) || defined (MSDOS)
   if (XFASTINT (data->frame_menu_bar_lines)
	 != previous_frame_menu_bar_lines)
	x_set_menu_bar_lines (f, data->frame_menu_bar_lines, make_number (0));
#ifdef HAVE_WINDOW_SYSTEM
   if (XFASTINT (data->frame_tool_bar_lines)
	 != previous_frame_tool_bar_lines)
	x_set_tool_bar_lines (f, data->frame_tool_bar_lines, make_number (0));
#endif
#endif

   /* "Swap out" point from the selected window
	 into its buffer. We do this now, before
	 restoring the window contents, and prevent it from
	 being done later on when we select a new window. */
   if (! NILP (XWINDOW (selected_window)->buffer))
	{
	 w = XWINDOW (selected_window);
	 set_marker_both (w->pointm,
			  w->buffer,
			  BUF_PT (XBUFFER (w->buffer)),
			  BUF_PT_BYTE (XBUFFER (w->buffer)));
	}

   windows_or_buffers_changed++;
   FRAME_WINDOW_SIZES_CHANGED (f) = 1;

   /* Problem: Freeing all matrices and later allocating them again
	 is a serious redisplay flickering problem. What we would 
	 really like to do is to free only those matrices not reused
	 below.  */
   root_window = XWINDOW (FRAME_ROOT_WINDOW (f));
   leaf_windows
	= (struct window **) alloca (count_windows (root_window)
				   * sizeof (struct window *));
   n_leaf_windows = get_leaf_windows (root_window, leaf_windows, 0);

   /* Temporarily avoid any problems with windows that are smaller
	 than they are supposed to be. */
   window_min_height = 1;
   window_min_width = 1;

   /* Kludge Alert!
	 Mark all windows now on frame as "deleted".
	 Restoring the new configuration "undeletes" any that are in it.

	 Save their current buffers in their height fields, since we may
	 need it later, if a buffer saved in the configuration is now
	 dead. */
   delete_all_subwindows (XWINDOW (FRAME_ROOT_WINDOW (f)));

   for (k = 0; k < saved_windows->size; k++)
	{
	 p = SAVED_WINDOW_N (saved_windows, k);
	 w = XWINDOW (p->window);
	 w->next = Qnil;

	 if (!NILP (p->parent))
	  w->parent = SAVED_WINDOW_N (saved_windows,
					XFASTINT (p->parent))->window;
	 else
	  w->parent = Qnil;

	 if (!NILP (p->prev))
	  {
	   w->prev = SAVED_WINDOW_N (saved_windows,
					XFASTINT (p->prev))->window;
	   XWINDOW (w->prev)->next = p->window;
	  }
	 else
	  {
	   w->prev = Qnil;
	   if (!NILP (w->parent))
		{
		 if (EQ (p->width, XWINDOW (w->parent)->width))
		  {
		   XWINDOW (w->parent)->vchild = p->window;
		   XWINDOW (w->parent)->hchild = Qnil;
		  }
		 else
		  {
		   XWINDOW (w->parent)->hchild = p->window;
		   XWINDOW (w->parent)->vchild = Qnil;
		  }
		}
	  }

	 /* If we squirreled away the buffer in the window's height,
	   restore it now. */
	 if (BUFFERP (w->height))
	  w->buffer = w->height;
	 w->left = p->left;
	 w->top = p->top;
	 w->width = p->width;
	 w->height = p->height;
	 w->hscroll = p->hscroll;
	 w->display_table = p->display_table;
	 XSETFASTINT (w->last_modified, 0);
	 XSETFASTINT (w->last_overlay_modified, 0);

	 /* Reinstall the saved buffer and pointers into it. */
	 if (NILP (p->buffer))
	  w->buffer = p->buffer;
	 else
	  {
	   if (!NILP (XBUFFER (p->buffer)->name))
		/* If saved buffer is alive, install it. */
		{
		 w->buffer = p->buffer;
		 w->start_at_line_beg = p->start_at_line_beg;
		 set_marker_restricted (w->start, p->start, w->buffer);
		 set_marker_restricted (w->pointm, p->pointm, w->buffer);
		 Fset_marker (XBUFFER (w->buffer)->mark,
			    p->mark, w->buffer);

		 /* As documented in Fcurrent_window_configuration, don't
		   save the location of point in the buffer which was current
		   when the window configuration was recorded. */
		 if (!EQ (p->buffer, new_current_buffer)
		   && XBUFFER (p->buffer) == current_buffer)
		  Fgoto_char (w->pointm);
		}
	   else if (NILP (w->buffer) || NILP (XBUFFER (w->buffer)->name))
		/* Else unless window has a live buffer, get one. */
		{
		 w->buffer = Fcdr (Fcar (Vbuffer_alist));
		 /* This will set the markers to beginning of visible
		   range. */
		 set_marker_restricted (w->start, make_number (0), w->buffer);
		 set_marker_restricted (w->pointm, make_number (0),w->buffer);
		 w->start_at_line_beg = Qt;
		}
	   else
		/* Keeping window's old buffer; make sure the markers
		  are real. */
		{
		 /* Set window markers at start of visible range. */
		 if (XMARKER (w->start)->buffer == 0)
		  set_marker_restricted (w->start, make_number (0),
					  w->buffer);
		 if (XMARKER (w->pointm)->buffer == 0)
		  set_marker_restricted_both (w->pointm, w->buffer,
						BUF_PT (XBUFFER (w->buffer)),
						BUF_PT_BYTE (XBUFFER (w->buffer)));
		 w->start_at_line_beg = Qt;
		}
	  }
	}

   FRAME_ROOT_WINDOW (f) = data->root_window;
   /* Prevent "swapping out point" in the old selected window
	 using the buffer that has been restored into it.
	 That swapping out has already been done,
	 near the beginning of this function. */
   selected_window = Qnil;
   Fselect_window (data->current_window);
   XBUFFER (XWINDOW (selected_window)->buffer)->last_selected_window
	= selected_window;

   if (NILP (data->focus_frame)
	 || (FRAMEP (data->focus_frame)
	   && FRAME_LIVE_P (XFRAME (data->focus_frame))))
	Fredirect_frame_focus (frame, data->focus_frame);

#if 0 /* I don't understand why this is needed, and it causes problems
     when the frame's old selected window has been deleted. */
   if (f != selected_frame && FRAME_WINDOW_P (f))
	do_switch_frame (WINDOW_FRAME (XWINDOW (data->root_window)),
			 Qnil, 0);
#endif

   /* Set the screen height to the value it had before this function. */
   if (previous_frame_height != FRAME_HEIGHT (f)
	 || previous_frame_width != FRAME_WIDTH (f))
	change_frame_size (f, previous_frame_height, previous_frame_width,
			  0, 0, 0);
#if defined (HAVE_WINDOW_SYSTEM) || defined (MSDOS)
   if (previous_frame_menu_bar_lines != FRAME_MENU_BAR_LINES (f))
	x_set_menu_bar_lines (f, make_number (previous_frame_menu_bar_lines),
			   make_number (0));
#ifdef HAVE_WINDOW_SYSTEM
   if (previous_frame_tool_bar_lines != FRAME_TOOL_BAR_LINES (f))
	x_set_tool_bar_lines (f, make_number (previous_frame_tool_bar_lines),
			   make_number (0));
#endif
#endif

   /* Now, free glyph matrices in windows that were not reused. */
   for (i = 0; i < n_leaf_windows; ++i)
	if (NILP (leaf_windows[i]->buffer))
	 {
	  /* Assert it's not reused as a combination. */
	  xassert (NILP (leaf_windows[i]->hchild) 
		   && NILP (leaf_windows[i]->vchild));
	  free_window_matrices (leaf_windows[i]);
	  SET_FRAME_GARBAGED (f);
	 }
   
   adjust_glyphs (f);

   UNBLOCK_INPUT;

   /* Fselect_window will have made f the selected frame, so we
	 reselect the proper frame here. Fhandle_switch_frame will change the
	 selected window too, but that doesn't make the call to
	 Fselect_window above totally superfluous; it still sets f's
	 selected window. */
   if (FRAME_LIVE_P (XFRAME (data->selected_frame)))
	do_switch_frame (data->selected_frame, Qnil, 0);

   if (! NILP (Vwindow_configuration_change_hook)
	 && ! NILP (Vrun_hooks))
	call1 (Vrun_hooks, Qwindow_configuration_change_hook);
  }

 if (!NILP (new_current_buffer))
  {
   Fset_buffer (new_current_buffer);

   /* If the buffer that is current now is the same
	 that was current before setting the window configuration,
	 don't alter its PT. */
   if (old_point >= 0)
	SET_PT (old_point);
  }

 /* Restore the minimum heights recorded in the configuration. */
 window_min_height = XINT (data->min_height);
 window_min_width = XINT (data->min_width);

 Vminibuf_scroll_window = data->minibuf_scroll_window;

 return (FRAME_LIVE_P (f) ? Qt : Qnil);
}

/* Mark all windows now on frame as deleted
  by setting their buffers to nil. */

void
delete_all_subwindows (w)
   register struct window *w;
{
 if (!NILP (w->next))
  delete_all_subwindows (XWINDOW (w->next));
 if (!NILP (w->vchild))
  delete_all_subwindows (XWINDOW (w->vchild));
 if (!NILP (w->hchild))
  delete_all_subwindows (XWINDOW (w->hchild));

 w->height = w->buffer;    /* See Fset_window_configuration for excuse. */

 if (!NILP (w->buffer))
  unshow_buffer (w);

 /* We set all three of these fields to nil, to make sure that we can
   distinguish this dead window from any live window. Live leaf
   windows will have buffer set, and combination windows will have
   vchild or hchild set. */
 w->buffer = Qnil;
 w->vchild = Qnil;
 w->hchild = Qnil;

 Vwindow_list = Qnil;
}

static int
count_windows (window)
   register struct window *window;
{
 register int count = 1;
 if (!NILP (window->next))
  count += count_windows (XWINDOW (window->next));
 if (!NILP (window->vchild))
  count += count_windows (XWINDOW (window->vchild));
 if (!NILP (window->hchild))
  count += count_windows (XWINDOW (window->hchild));
 return count;
}


/* Fill vector FLAT with leaf windows under W, starting at index I. 
  Value is last index + 1. */

static int
get_leaf_windows (w, flat, i)
   struct window *w;
   struct window **flat;
   int i;
{
 while (w)
  {
   if (!NILP (w->hchild))
	i = get_leaf_windows (XWINDOW (w->hchild), flat, i);
   else if (!NILP (w->vchild))
	i = get_leaf_windows (XWINDOW (w->vchild), flat, i);
   else 
	flat[i++] = w;

   w = NILP (w->next) ? 0 : XWINDOW (w->next);
  }

 return i;
}


/* Return a pointer to the glyph W's physical cursor is on. Value is
  null if W's current matrix is invalid, so that no meaningfull glyph
  can be returned. */

struct glyph *
get_phys_cursor_glyph (w)
   struct window *w;
{
 struct glyph_row *row;
 struct glyph *glyph;

 if (w->phys_cursor.vpos >= 0
   && w->phys_cursor.vpos < w->current_matrix->nrows
   && (row = MATRIX_ROW (w->current_matrix, w->phys_cursor.vpos),
	 row->enabled_p)
   && row->used[TEXT_AREA] > w->phys_cursor.hpos)
  glyph = row->glyphs[TEXT_AREA] + w->phys_cursor.hpos;
 else
  glyph = NULL;

 return glyph;
}


static int
save_window_save (window, vector, i)
   Lisp_Object window;
   struct Lisp_Vector *vector;
   int i;
{
 register struct saved_window *p;
 register struct window *w;
 register Lisp_Object tem;

 for (;!NILP (window); window = w->next)
  {
   p = SAVED_WINDOW_N (vector, i);
   w = XWINDOW (window);

   XSETFASTINT (w->temslot, i++);
   p->window = window;
   p->buffer = w->buffer;
   p->left = w->left;
   p->top = w->top;
   p->width = w->width;
   p->height = w->height;
   p->hscroll = w->hscroll;
   p->display_table = w->display_table;
   if (!NILP (w->buffer))
	{
	 /* Save w's value of point in the window configuration.
	   If w is the selected window, then get the value of point
	   from the buffer; pointm is garbage in the selected window. */
	 if (EQ (window, selected_window))
	  {
	   p->pointm = Fmake_marker ();
	   set_marker_both (p->pointm, w->buffer,
			    BUF_PT (XBUFFER (w->buffer)),
			    BUF_PT_BYTE (XBUFFER (w->buffer)));
	  }
	 else
	  p->pointm = Fcopy_marker (w->pointm, Qnil);

	 p->start = Fcopy_marker (w->start, Qnil);
	 p->start_at_line_beg = w->start_at_line_beg;

	 tem = XBUFFER (w->buffer)->mark;
	 p->mark = Fcopy_marker (tem, Qnil);
	}
   else
	{
	 p->pointm = Qnil;
	 p->start = Qnil;
	 p->mark = Qnil;
	 p->start_at_line_beg = Qnil;
	}

   if (NILP (w->parent))
	p->parent = Qnil;
   else
	p->parent = XWINDOW (w->parent)->temslot;

   if (NILP (w->prev))
	p->prev = Qnil;
   else
	p->prev = XWINDOW (w->prev)->temslot;

   if (!NILP (w->vchild))
	i = save_window_save (w->vchild, vector, i);
   if (!NILP (w->hchild))
	i = save_window_save (w->hchild, vector, i);
  }

 return i;
}

DEFUN ("current-window-configuration", Fcurrent_window_configuration,
 Scurrent_window_configuration, 0, 1, 0,
 "Return an object representing the current window configuration of FRAME.\n\
If FRAME is nil or omitted, use the selected frame.\n\
This describes the number of windows, their sizes and current buffers,\n\
and for each displayed buffer, where display starts, and the positions of\n\
point and mark. An exception is made for point in the current buffer:\n\
its value is -not- saved.\n\
This also records the currently selected frame, and FRAME's focus\n\
redirection (see `redirect-frame-focus').")
 (frame)
   Lisp_Object frame;
{
 register Lisp_Object tem;
 register int n_windows;
 register struct save_window_data *data;
 register struct Lisp_Vector *vec;
 register int i;
 FRAME_PTR f;

 if (NILP (frame))
  frame = selected_frame;
 CHECK_LIVE_FRAME (frame, 0);
 f = XFRAME (frame);

 n_windows = count_windows (XWINDOW (FRAME_ROOT_WINDOW (f)));
 vec = allocate_vectorlike (VECSIZE (struct save_window_data));
 for (i = 0; i < VECSIZE (struct save_window_data); i++)
  vec->contents[i] = Qnil;
 vec->size = VECSIZE (struct save_window_data);
 data = (struct save_window_data *)vec;

 XSETFASTINT (data->frame_width, FRAME_WIDTH (f));
 XSETFASTINT (data->frame_height, FRAME_HEIGHT (f));
 XSETFASTINT (data->frame_menu_bar_lines, FRAME_MENU_BAR_LINES (f));
 XSETFASTINT (data->frame_tool_bar_lines, FRAME_TOOL_BAR_LINES (f));
 data->selected_frame = selected_frame;
 data->current_window = FRAME_SELECTED_WINDOW (f);
 XSETBUFFER (data->current_buffer, current_buffer);
 data->minibuf_scroll_window = Vminibuf_scroll_window;
 data->root_window = FRAME_ROOT_WINDOW (f);
 data->focus_frame = FRAME_FOCUS_FRAME (f);
 XSETINT (data->min_height, window_min_height);
 XSETINT (data->min_width, window_min_width);
 tem = Fmake_vector (make_number (n_windows), Qnil);
 data->saved_windows = tem;
 for (i = 0; i < n_windows; i++)
  XVECTOR (tem)->contents[i]
   = Fmake_vector (make_number (SAVED_WINDOW_VECTOR_SIZE), Qnil);
 save_window_save (FRAME_ROOT_WINDOW (f),
		  XVECTOR (tem), 0);
 XSETWINDOW_CONFIGURATION (tem, data);
 return (tem);
}

DEFUN ("save-window-excursion", Fsave_window_excursion, Ssave_window_excursion,
 0, UNEVALLED, 0,
 "Execute body, preserving window sizes and contents.\n\
Restore which buffer appears in which window, where display starts,\n\
and the value of point and mark for each window.\n\
Also restore the choice of selected window.\n\
Also restore which buffer is current.\n\
Does not restore the value of point in current buffer.")
 (args)
   Lisp_Object args;
{
 register Lisp_Object val;
 register int count = specpdl_ptr - specpdl;

 record_unwind_protect (Fset_window_configuration,
			 Fcurrent_window_configuration (Qnil));
 val = Fprogn (args);
 return unbind_to (count, val);
}


/***********************************************************************
			  Marginal Areas
 ***********************************************************************/

DEFUN ("set-window-margins", Fset_window_margins, Sset_window_margins,
    2, 3, 0,
 "Set width of marginal areas of window WINDOW.\n\
If window is nil, set margins of the currently selected window.\n\
First parameter LEFT-WIDTH specifies the number of character\n\
cells to reserve for the left marginal area. Second parameter\n\
RIGHT-WIDTH does the same for the right marginal area.\n\
A nil width parameter means no margin.")
 (window, left, right)
   Lisp_Object window, left, right;
{
 struct window *w = decode_window (window);

 if (!NILP (left))
  CHECK_NUMBER_OR_FLOAT (left, 1);
 if (!NILP (right))
  CHECK_NUMBER_OR_FLOAT (right, 2);

 /* Check widths < 0 and translate a zero width to nil.
   Margins that are too wide have to be checked elsewhere. */
 if ((INTEGERP (left) && XINT (left) < 0)
   || (FLOATP (left) && XFLOAT_DATA (left) <= 0))
   XSETFASTINT (left, 0);
 if (INTEGERP (left) && XFASTINT (left) == 0)
  left = Qnil;
 
 if ((INTEGERP (right) && XINT (right) < 0)
   || (FLOATP (right) && XFLOAT_DATA (right) <= 0))
  XSETFASTINT (right, 0);
 if (INTEGERP (right) && XFASTINT (right) == 0)
  right = Qnil;

 w->left_margin_width = left;
 w->right_margin_width = right;

 ++windows_or_buffers_changed;
 adjust_glyphs (XFRAME (WINDOW_FRAME (w)));
 return Qnil;
}


DEFUN ("window-margins", Fwindow_margins, Swindow_margins,
    0, 1, 0,
 "Get width of marginal areas of window WINDOW.\n\
If WINDOW is omitted or nil, use the currently selected window.\n\
Value is a cons of the form (LEFT-WIDTH . RIGHT-WIDTH).\n\
If a marginal area does not exist, its width will be returned\n\
as nil.")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 struct window *w = decode_window (window);
 return Fcons (w->left_margin_width, w->right_margin_width);
}



/***********************************************************************
			  Smooth scrolling
 ***********************************************************************/

DEFUN ("window-vscroll", Fwindow_vscroll, Swindow_vscroll, 0, 1, 0,
 "Return the amount by which WINDOW is scrolled vertically.\n\
Use the selected window if WINDOW is nil or omitted.\n\
Value is a multiple of the canonical character height of WINDOW.")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 Lisp_Object result;
 struct frame *f;
 struct window *w;
 
 if (NILP (window))
  window = selected_window;
 else
  CHECK_WINDOW (window, 0);
 w = XWINDOW (window);
 f = XFRAME (w->frame);
 
 if (FRAME_WINDOW_P (f))
  result = CANON_Y_FROM_PIXEL_Y (f, -w->vscroll);
 else
  result = make_number (0);
 return result;
}


DEFUN ("set-window-vscroll", Fset_window_vscroll, Sset_window_vscroll,
    2, 2, 0,
 "Set amount by which WINDOW should be scrolled vertically to VSCROLL.\n\
WINDOW nil or omitted means use the selected window. VSCROLL is a\n\
non-negative multiple of the canonical character height of WINDOW.")
 (window, vscroll)
   Lisp_Object window, vscroll;
{
 struct window *w;
 struct frame *f;
 
 if (NILP (window))
  window = selected_window;
 else
  CHECK_WINDOW (window, 0);
 CHECK_NUMBER_OR_FLOAT (vscroll, 1);
 
 w = XWINDOW (window);
 f = XFRAME (w->frame);

 if (FRAME_WINDOW_P (f))
  {
   int old_dy = w->vscroll;
   
   w->vscroll = - CANON_Y_UNIT (f) * XFLOATINT (vscroll);
   w->vscroll = min (w->vscroll, 0);

   /* Adjust glyph matrix of the frame if the virtual display
	 area becomes larger than before. */
   if (w->vscroll < 0 && w->vscroll < old_dy)
	adjust_glyphs (f);
   
   /* Prevent redisplay shortcuts. */
   XBUFFER (w->buffer)->prevent_redisplay_optimizations_p = 1;
  }
 
 return Fwindow_vscroll (window);
}
    

/* Call FN for all leaf windows on frame F. FN is called with the
  first argument being a pointer to the leaf window, and with
  additional argument USER_DATA. Stops when FN returns 0. */

void
foreach_window (f, fn, user_data)
   struct frame *f;
   int (* fn) P_ ((struct window *, void *));
   void *user_data;
{
 foreach_window_1 (XWINDOW (FRAME_ROOT_WINDOW (f)), fn, user_data);
}


/* Helper function for foreach_window. Call FN for all leaf windows
  reachable from W. FN is called with the first argument being a
  pointer to the leaf window, and with additional argument USER_DATA.
  Stop when FN returns 0. Value is 0 if stopped by FN. */

static int
foreach_window_1 (w, fn, user_data)
   struct window *w;
   int (* fn) P_ ((struct window *, void *));
   void *user_data;
{
 int cont;
 
 for (cont = 1; w && cont;)
  {
   if (!NILP (w->hchild))
 	cont = foreach_window_1 (XWINDOW (w->hchild), fn, user_data);
   else if (!NILP (w->vchild))
 	cont = foreach_window_1 (XWINDOW (w->vchild), fn, user_data);
   else 
	cont = fn (w, user_data);
   
   w = NILP (w->next) ? 0 : XWINDOW (w->next);
  }

 return cont;
}


/* Freeze or unfreeze the window start of W if unless it is a
  mini-window or the selected window. FREEZE_P non-null means freeze
  the window start. */

static int
freeze_window_start (w, freeze_p)
   struct window *w;
   void *freeze_p;
{
 if (w == XWINDOW (selected_window)
   || MINI_WINDOW_P (w)
   || (MINI_WINDOW_P (XWINDOW (selected_window))
	 && ! NILP (Vminibuf_scroll_window)
	 && w == XWINDOW (Vminibuf_scroll_window)))
  freeze_p = NULL;
 
 w->frozen_window_start_p = freeze_p != NULL;
 return 1;
}


/* Freeze or unfreeze the window starts of all leaf windows on frame
  F, except the selected window and a mini-window. FREEZE_P non-zero
  means freeze the window start. */

void
freeze_window_starts (f, freeze_p)
   struct frame *f;
   int freeze_p;
{
 foreach_window (f, freeze_window_start, (void *) (freeze_p ? f : 0));
}


/***********************************************************************
			  Initialization
 ***********************************************************************/

/* Return 1 if window configurations C1 and C2
  describe the same state of affairs. This is used by Fequal.  */

int
compare_window_configurations (c1, c2, ignore_positions)
   Lisp_Object c1, c2;
   int ignore_positions;
{
 register struct save_window_data *d1, *d2;
 struct Lisp_Vector *sw1, *sw2;
 int i;

 if (!WINDOW_CONFIGURATIONP (c1))
  wrong_type_argument (Qwindow_configuration_p, c1);
 if (!WINDOW_CONFIGURATIONP (c2))
  wrong_type_argument (Qwindow_configuration_p, c2);
 
 d1 = (struct save_window_data *) XVECTOR (c1);
 d2 = (struct save_window_data *) XVECTOR (c2);
 sw1 = XVECTOR (d1->saved_windows);
 sw2 = XVECTOR (d2->saved_windows);

 if (! EQ (d1->frame_width, d2->frame_width))
  return 0;
 if (! EQ (d1->frame_height, d2->frame_height))
  return 0;
 if (! EQ (d1->frame_menu_bar_lines, d2->frame_menu_bar_lines))
  return 0;
 if (! EQ (d1->selected_frame, d2->selected_frame))
  return 0;
 /* Don't compare the current_window field directly.
   Instead see w1_is_current and w2_is_current, below. */
 if (! EQ (d1->current_buffer, d2->current_buffer))
  return 0;
 if (! ignore_positions)
  if (! EQ (d1->minibuf_scroll_window, d2->minibuf_scroll_window))
   return 0;
 /* Don't compare the root_window field.
   We don't require the two configurations
   to use the same window object,
   and the two root windows must be equivalent
   if everything else compares equal. */
 if (! EQ (d1->focus_frame, d2->focus_frame))
  return 0;
 if (! EQ (d1->min_width, d2->min_width))
  return 0;
 if (! EQ (d1->min_height, d2->min_height))
  return 0;

 /* Verify that the two confis have the same number of windows. */
 if (sw1->size != sw2->size)
  return 0;

 for (i = 0; i < sw1->size; i++)
  {
   struct saved_window *p1, *p2;
   int w1_is_current, w2_is_current;

   p1 = SAVED_WINDOW_N (sw1, i);
   p2 = SAVED_WINDOW_N (sw2, i);

   /* Verify that the current windows in the two
	 configurations correspond to each other. */
   w1_is_current = EQ (d1->current_window, p1->window);
   w2_is_current = EQ (d2->current_window, p2->window);

   if (w1_is_current != w2_is_current)
	return 0;

   /* Verify that the corresponding windows do match. */
   if (! EQ (p1->buffer, p2->buffer))
	return 0;
   if (! EQ (p1->left, p2->left))
	return 0;
   if (! EQ (p1->top, p2->top))
	return 0;
   if (! EQ (p1->width, p2->width))
	return 0;
   if (! EQ (p1->height, p2->height))
	return 0;
   if (! EQ (p1->display_table, p2->display_table))
	return 0;
   if (! EQ (p1->parent, p2->parent))
	return 0;
   if (! EQ (p1->prev, p2->prev))
	return 0;
   if (! ignore_positions)
	{
	 if (! EQ (p1->hscroll, p2->hscroll))
	  return 0;
	 if (! EQ (p1->start_at_line_beg, p2->start_at_line_beg))
	  return 0;
	 if (NILP (Fequal (p1->start, p2->start)))
	  return 0;
	 if (NILP (Fequal (p1->pointm, p2->pointm)))
	  return 0;
	 if (NILP (Fequal (p1->mark, p2->mark)))
	  return 0;
	}
  }

 return 1;
}

DEFUN ("compare-window-configurations", Fcompare_window_configurations,
    Scompare_window_configurations, 2, 2, 0,
 "Compare two window configurations as regards the structure of windows.\n\
This function ignores details such as the values of point and mark\n\
and scrolling positions.")
 (x, y)
   Lisp_Object x, y;
{
 if (compare_window_configurations (x, y, 1))
  return Qt;
 return Qnil;
}

void
init_window_once ()
{
 struct frame *f = make_terminal_frame ();
 XSETFRAME (selected_frame, f);
 Vterminal_frame = selected_frame;
 minibuf_window = f->minibuffer_window;
 selected_window = f->selected_window;
 last_nonminibuf_frame = f;

 window_initialized = 1;
}

void
init_window ()
{
 Vwindow_list = Qnil;
}

void
syms_of_window ()
{
 Qleft_bitmap_area = intern ("left-bitmap-area");
 staticpro (&Qleft_bitmap_area);
 Qright_bitmap_area = intern ("right-bitmap-area");
 staticpro (&Qright_bitmap_area);
 
 Qwindow_size_fixed = intern ("window-size-fixed");
 staticpro (&Qwindow_size_fixed);
 
 staticpro (&Qwindow_configuration_change_hook);
 Qwindow_configuration_change_hook
  = intern ("window-configuration-change-hook");

 Qwindowp = intern ("windowp");
 staticpro (&Qwindowp);

 Qwindow_configuration_p = intern ("window-configuration-p");
 staticpro (&Qwindow_configuration_p);

 Qwindow_live_p = intern ("window-live-p");
 staticpro (&Qwindow_live_p);

 Qtemp_buffer_show_hook = intern ("temp-buffer-show-hook");
 staticpro (&Qtemp_buffer_show_hook);

 staticpro (&Vwindow_list);

 DEFVAR_LISP ("temp-buffer-show-function", &Vtemp_buffer_show_function,
  "Non-nil means call as function to display a help buffer.\n\
The function is called with one argument, the buffer to be displayed.\n\
Used by `with-output-to-temp-buffer'.\n\
If this function is used, then it must do the entire job of showing\n\
the buffer; `temp-buffer-show-hook' is not run unless this function runs it.");
 Vtemp_buffer_show_function = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("display-buffer-function", &Vdisplay_buffer_function,
  "If non-nil, function to call to handle `display-buffer'.\n\
It will receive two args, the buffer and a flag which if non-nil means\n\
 that the currently selected window is not acceptable.\n\
Commands such as `switch-to-buffer-other-window' and `find-file-other-window'\n\
work using this function.");
 Vdisplay_buffer_function = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("minibuffer-scroll-window", &Vminibuf_scroll_window,
  "Non-nil means it is the window that C-M-v in minibuffer should scroll.");
 Vminibuf_scroll_window = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("other-window-scroll-buffer", &Vother_window_scroll_buffer,
  "If non-nil, this is a buffer and \\[scroll-other-window] should scroll its window.");
 Vother_window_scroll_buffer = Qnil;

 DEFVAR_BOOL ("pop-up-frames", &pop_up_frames,
  "*Non-nil means `display-buffer' should make a separate frame.");
 pop_up_frames = 0;

 DEFVAR_BOOL ("display-buffer-reuse-frames", &display_buffer_reuse_frames,
  "*Non-nil means `display-buffer' should reuse frames.\n\
If the buffer in question is already displayed in a frame, raise that frame.");
 display_buffer_reuse_frames = 0;

 DEFVAR_LISP ("pop-up-frame-function", &Vpop_up_frame_function,
  "Function to call to handle automatic new frame creation.\n\
It is called with no arguments and should return a newly created frame.\n\
\n\
A typical value might be `(lambda () (new-frame pop-up-frame-alist))'\n\
where `pop-up-frame-alist' would hold the default frame parameters.");
 Vpop_up_frame_function = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("special-display-buffer-names", &Vspecial_display_buffer_names,
  "*List of buffer names that should have their own special frames.\n\
Displaying a buffer whose name is in this list makes a special frame for it\n\
using `special-display-function'. See also `special-display-regexps'.\n\
\n\
An element of the list can be a list instead of just a string.\n\
There are two ways to use a list as an element:\n\
 (BUFFER FRAME-PARAMETERS...)  (BUFFER FUNCTION OTHER-ARGS...)\n\
In the first case, FRAME-PARAMETERS are used to create the frame.\n\
In the latter case, FUNCTION is called with BUFFER as the first argument,\n\
followed by OTHER-ARGS--it can display BUFFER in any way it likes.\n\
All this is done by the function found in `special-display-function'.\n\
\n\
If this variable appears \"not to work\", because you add a name to it\n\
but that buffer still appears in the selected window, look at the\n\
values of `same-window-buffer-names' and `same-window-regexps'.\n\
Those variables take precedence over this one.");
 Vspecial_display_buffer_names = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("special-display-regexps", &Vspecial_display_regexps,
  "*List of regexps saying which buffers should have their own special frames.\n\
If a buffer name matches one of these regexps, it gets its own frame.\n\
Displaying a buffer whose name is in this list makes a special frame for it\n\
using `special-display-function'.\n\
\n\
An element of the list can be a list instead of just a string.\n\
There are two ways to use a list as an element:\n\
 (REGEXP FRAME-PARAMETERS...)  (REGEXP FUNCTION OTHER-ARGS...)\n\
In the first case, FRAME-PARAMETERS are used to create the frame.\n\
In the latter case, FUNCTION is called with the buffer as first argument,\n\
followed by OTHER-ARGS--it can display the buffer in any way it likes.\n\
All this is done by the function found in `special-display-function'.\n\
\n\
If this variable appears \"not to work\", because you add a regexp to it\n\
but the matching buffers still appear in the selected window, look at the\n\
values of `same-window-buffer-names' and `same-window-regexps'.\n\
Those variables take precedence over this one.");
 Vspecial_display_regexps = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("special-display-function", &Vspecial_display_function,
  "Function to call to make a new frame for a special buffer.\n\
It is called with two arguments, the buffer and optional buffer specific\n\
data, and should return a window displaying that buffer.\n\
The default value makes a separate frame for the buffer,\n\
using `special-display-frame-alist' to specify the frame parameters.\n\
\n\
A buffer is special if its is listed in `special-display-buffer-names'\n\
or matches a regexp in `special-display-regexps'.");
 Vspecial_display_function = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("same-window-buffer-names", &Vsame_window_buffer_names,
  "*List of buffer names that should appear in the selected window.\n\
Displaying one of these buffers using `display-buffer' or `pop-to-buffer'\n\
switches to it in the selected window, rather than making it appear\n\
in some other window.\n\
\n\
An element of the list can be a cons cell instead of just a string.\n\
Then the car must be a string, which specifies the buffer name.\n\
This is for compatibility with `special-display-buffer-names';\n\
the cdr of the cons cell is ignored.\n\
\n\
See also `same-window-regexps'.");
 Vsame_window_buffer_names = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("same-window-regexps", &Vsame_window_regexps,
  "*List of regexps saying which buffers should appear in the selected window.\n\
If a buffer name matches one of these regexps, then displaying it\n\
using `display-buffer' or `pop-to-buffer' switches to it\n\
in the selected window, rather than making it appear in some other window.\n\
\n\
An element of the list can be a cons cell instead of just a string.\n\
Then the car must be a string, which specifies the buffer name.\n\
This is for compatibility with `special-display-buffer-names';\n\
the cdr of the cons cell is ignored.\n\
\n\
See also `same-window-buffer-names'.");
 Vsame_window_regexps = Qnil;

 DEFVAR_BOOL ("pop-up-windows", &pop_up_windows,
  "*Non-nil means display-buffer should make new windows.");
 pop_up_windows = 1;

 DEFVAR_INT ("next-screen-context-lines", &next_screen_context_lines,
  "*Number of lines of continuity when scrolling by screenfuls.");
 next_screen_context_lines = 2;

 DEFVAR_INT ("split-height-threshold", &split_height_threshold,
  "*display-buffer would prefer to split the largest window if this large.\n\
If there is only one window, it is split regardless of this value.");
 split_height_threshold = 500;

 DEFVAR_INT ("window-min-height", &window_min_height,
  "*Delete any window less than this tall (including its mode line).");
 window_min_height = 4;

 DEFVAR_INT ("window-min-width", &window_min_width,
  "*Delete any window less than this wide.");
 window_min_width = 10;

 DEFVAR_LISP ("scroll-preserve-screen-position",
	    &Vscroll_preserve_screen_position,
  "*Nonzero means scroll commands move point to keep its screen line unchanged.");
 Vscroll_preserve_screen_position = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("window-configuration-change-hook",
	    &Vwindow_configuration_change_hook,
  "Functions to call when window configuration changes.\n\
The selected frame is the one whose configuration has changed.");
 Vwindow_configuration_change_hook = Qnil;

 defsubr (&Sselected_window);
 defsubr (&Sminibuffer_window);
 defsubr (&Swindow_minibuffer_p);
 defsubr (&Swindowp);
 defsubr (&Swindow_live_p);
 defsubr (&Spos_visible_in_window_p);
 defsubr (&Swindow_buffer);
 defsubr (&Swindow_height);
 defsubr (&Swindow_width);
 defsubr (&Swindow_hscroll);
 defsubr (&Sset_window_hscroll);
 defsubr (&Swindow_redisplay_end_trigger);
 defsubr (&Sset_window_redisplay_end_trigger);
 defsubr (&Swindow_edges);
 defsubr (&Scoordinates_in_window_p);
 defsubr (&Swindow_at);
 defsubr (&Swindow_point);
 defsubr (&Swindow_start);
 defsubr (&Swindow_end);
 defsubr (&Sset_window_point);
 defsubr (&Sset_window_start);
 defsubr (&Swindow_dedicated_p);
 defsubr (&Sset_window_dedicated_p);
 defsubr (&Swindow_display_table);
 defsubr (&Sset_window_display_table);
 defsubr (&Snext_window);
 defsubr (&Sprevious_window);
 defsubr (&Sother_window);
 defsubr (&Sget_lru_window);
 defsubr (&Sget_largest_window);
 defsubr (&Sget_buffer_window);
 defsubr (&Sdelete_other_windows);
 defsubr (&Sdelete_windows_on);
 defsubr (&Sreplace_buffer_in_windows);
 defsubr (&Sdelete_window);
 defsubr (&Sset_window_buffer);
 defsubr (&Sselect_window);
 defsubr (&Sspecial_display_p);
 defsubr (&Ssame_window_p);
 defsubr (&Sdisplay_buffer);
 defsubr (&Ssplit_window);
 defsubr (&Senlarge_window);
 defsubr (&Sshrink_window);
 defsubr (&Sscroll_up);
 defsubr (&Sscroll_down);
 defsubr (&Sscroll_left);
 defsubr (&Sscroll_right);
 defsubr (&Sother_window_for_scrolling);
 defsubr (&Sscroll_other_window);
 defsubr (&Srecenter);
 defsubr (&Smove_to_window_line);
 defsubr (&Swindow_configuration_p);
 defsubr (&Swindow_configuration_frame);
 defsubr (&Sset_window_configuration);
 defsubr (&Scurrent_window_configuration);
 defsubr (&Ssave_window_excursion);
 defsubr (&Sset_window_margins);
 defsubr (&Swindow_margins);
 defsubr (&Swindow_vscroll);
 defsubr (&Sset_window_vscroll);
 defsubr (&Scompare_window_configurations);
 defsubr (&Swindow_list);
}

void
keys_of_window ()
{
 initial_define_key (control_x_map, '1', "delete-other-windows");
 initial_define_key (control_x_map, '2', "split-window");
 initial_define_key (control_x_map, '0', "delete-window");
 initial_define_key (control_x_map, 'o', "other-window");
 initial_define_key (control_x_map, '^', "enlarge-window");
 initial_define_key (control_x_map, '<', "scroll-left");
 initial_define_key (control_x_map, '>', "scroll-right");

 initial_define_key (global_map, Ctl ('V'), "scroll-up");
 initial_define_key (meta_map, Ctl ('V'), "scroll-other-window");
 initial_define_key (meta_map, 'v', "scroll-down");

 initial_define_key (global_map, Ctl('L'), "recenter");
 initial_define_key (meta_map, 'r', "move-to-window-line");
}