1. Nic Ferrier
 2. emacs

Source

emacs / src / keyboard.c

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
7038
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7073
7074
7075
7076
7077
7078
7079
7080
7081
7082
7083
7084
7085
7086
7087
7088
7089
7090
7091
7092
7093
7094
7095
7096
7097
7098
7099
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119
7120
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
7128
7129
7130
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7137
7138
7139
7140
7141
7142
7143
7144
7145
7146
7147
7148
7149
7150
7151
7152
7153
7154
7155
7156
7157
7158
7159
7160
7161
7162
7163
7164
7165
7166
7167
7168
7169
7170
7171
7172
7173
7174
7175
7176
7177
7178
7179
7180
7181
7182
7183
7184
7185
7186
7187
7188
7189
7190
7191
7192
7193
7194
7195
7196
7197
7198
7199
7200
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
7219
7220
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7230
7231
7232
7233
7234
7235
7236
7237
7238
7239
7240
7241
7242
7243
7244
7245
7246
7247
7248
7249
7250
7251
7252
7253
7254
7255
7256
7257
7258
7259
7260
7261
7262
7263
7264
7265
7266
7267
7268
7269
7270
7271
7272
7273
7274
7275
7276
7277
7278
7279
7280
7281
7282
7283
7284
7285
7286
7287
7288
7289
7290
7291
7292
7293
7294
7295
7296
7297
7298
7299
7300
7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
7321
7322
7323
7324
7325
7326
7327
7328
7329
7330
7331
7332
7333
7334
7335
7336
7337
7338
7339
7340
7341
7342
7343
7344
7345
7346
7347
7348
7349
7350
7351
7352
7353
7354
7355
7356
7357
7358
7359
7360
7361
7362
7363
7364
7365
7366
7367
7368
7369
7370
7371
7372
7373
7374
7375
7376
7377
7378
7379
7380
7381
7382
7383
7384
7385
7386
7387
7388
7389
7390
7391
7392
7393
7394
7395
7396
7397
7398
7399
7400
7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408
7409
7410
7411
7412
7413
7414
7415
7416
7417
7418
7419
7420
7421
7422
7423
7424
7425
7426
7427
7428
7429
7430
7431
7432
7433
7434
7435
7436
7437
7438
7439
7440
7441
7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7456
7457
7458
7459
7460
7461
7462
7463
7464
7465
7466
7467
7468
7469
7470
7471
7472
7473
7474
7475
7476
7477
7478
7479
7480
7481
7482
7483
7484
7485
7486
7487
7488
7489
7490
7491
7492
7493
7494
7495
7496
7497
7498
7499
7500
7501
7502
7503
7504
7505
7506
7507
7508
7509
7510
7511
7512
7513
7514
7515
7516
7517
7518
7519
7520
7521
7522
7523
7524
7525
7526
7527
7528
7529
7530
7531
7532
7533
7534
7535
7536
7537
7538
7539
7540
7541
7542
7543
7544
7545
7546
7547
7548
7549
7550
7551
7552
7553
7554
7555
7556
7557
7558
7559
7560
7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
7569
7570
7571
7572
7573
7574
7575
7576
7577
7578
7579
7580
7581
7582
7583
7584
7585
7586
7587
7588
7589
7590
7591
7592
7593
7594
7595
7596
7597
7598
7599
7600
7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7610
7611
7612
7613
7614
7615
7616
7617
7618
7619
7620
7621
7622
7623
7624
7625
7626
7627
7628
7629
7630
7631
7632
7633
7634
7635
7636
7637
7638
7639
7640
7641
7642
7643
7644
7645
7646
7647
7648
7649
7650
7651
7652
7653
7654
7655
7656
7657
7658
7659
7660
7661
7662
7663
7664
7665
7666
7667
7668
7669
7670
7671
7672
7673
7674
7675
7676
7677
7678
7679
7680
7681
7682
7683
7684
7685
7686
7687
7688
7689
7690
7691
7692
7693
7694
7695
7696
7697
7698
7699
7700
7701
7702
7703
7704
7705
7706
7707
7708
7709
7710
7711
7712
7713
7714
7715
7716
7717
7718
7719
7720
7721
7722
7723
7724
7725
7726
7727
7728
7729
7730
7731
7732
7733
7734
7735
7736
7737
7738
7739
7740
7741
7742
7743
7744
7745
7746
7747
7748
7749
7750
7751
7752
7753
7754
7755
7756
7757
7758
7759
7760
7761
7762
7763
7764
7765
7766
7767
7768
7769
7770
7771
7772
7773
7774
7775
7776
7777
7778
7779
7780
7781
7782
7783
7784
7785
7786
7787
7788
7789
7790
7791
7792
7793
7794
7795
7796
7797
7798
7799
7800
7801
7802
7803
7804
7805
7806
7807
7808
7809
7810
7811
7812
7813
7814
7815
7816
7817
7818
7819
7820
7821
7822
7823
7824
7825
7826
7827
7828
7829
7830
7831
7832
7833
7834
7835
7836
7837
7838
7839
7840
7841
7842
7843
7844
7845
7846
7847
7848
7849
7850
7851
7852
7853
7854
7855
7856
7857
7858
7859
7860
7861
7862
7863
7864
7865
7866
7867
7868
7869
7870
7871
7872
7873
7874
7875
7876
7877
7878
7879
7880
7881
7882
7883
7884
7885
7886
7887
7888
7889
7890
7891
7892
7893
7894
7895
7896
7897
7898
7899
7900
7901
7902
7903
7904
7905
7906
7907
7908
7909
7910
7911
7912
7913
7914
7915
7916
7917
7918
7919
7920
7921
7922
7923
7924
7925
7926
7927
7928
7929
7930
7931
7932
7933
7934
7935
7936
7937
7938
7939
7940
7941
7942
7943
7944
7945
7946
7947
7948
7949
7950
7951
7952
7953
7954
7955
7956
7957
7958
7959
7960
7961
7962
7963
7964
7965
7966
7967
7968
7969
7970
7971
7972
7973
7974
7975
7976
7977
7978
7979
7980
7981
7982
7983
7984
7985
7986
7987
7988
7989
7990
7991
7992
7993
7994
7995
7996
7997
7998
7999
8000
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017
8018
8019
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
8030
8031
8032
8033
8034
8035
8036
8037
8038
8039
8040
8041
8042
8043
8044
8045
8046
8047
8048
8049
8050
8051
8052
8053
8054
8055
8056
8057
8058
8059
8060
8061
8062
8063
8064
8065
8066
8067
8068
8069
8070
8071
8072
8073
8074
8075
8076
8077
8078
8079
8080
8081
8082
8083
8084
8085
8086
8087
8088
8089
8090
8091
8092
8093
8094
8095
8096
8097
8098
8099
8100
8101
8102
8103
8104
8105
8106
8107
8108
8109
8110
8111
8112
8113
8114
8115
8116
8117
8118
8119
8120
8121
8122
8123
8124
8125
8126
8127
8128
8129
8130
8131
8132
8133
8134
8135
8136
8137
8138
8139
8140
8141
8142
8143
8144
8145
8146
8147
8148
8149
8150
8151
8152
8153
8154
8155
8156
8157
8158
8159
8160
8161
8162
8163
8164
8165
8166
8167
8168
8169
8170
8171
8172
8173
8174
8175
8176
8177
8178
8179
8180
8181
8182
8183
8184
8185
8186
8187
8188
8189
8190
8191
8192
8193
8194
8195
8196
8197
8198
8199
8200
8201
8202
8203
8204
8205
8206
8207
8208
8209
8210
8211
8212
8213
8214
8215
8216
8217
8218
8219
8220
8221
8222
8223
8224
8225
8226
8227
8228
8229
8230
8231
8232
8233
8234
8235
8236
8237
8238
8239
8240
8241
8242
8243
8244
8245
8246
8247
8248
8249
8250
8251
8252
8253
8254
8255
8256
8257
8258
8259
8260
8261
8262
8263
8264
8265
8266
8267
8268
8269
8270
8271
8272
8273
8274
8275
8276
8277
8278
8279
8280
8281
8282
8283
8284
8285
8286
8287
8288
8289
8290
8291
8292
8293
8294
8295
8296
8297
8298
8299
8300
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8307
8308
8309
8310
8311
8312
8313
8314
8315
8316
8317
8318
8319
8320
8321
8322
8323
8324
8325
8326
8327
8328
8329
8330
8331
8332
8333
8334
8335
8336
8337
8338
8339
8340
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8347
8348
8349
8350
8351
8352
8353
8354
8355
8356
8357
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8365
/* Keyboard and mouse input; editor command loop.
  Copyright (C) 1985,86,87,88,89,93,94,95,96,97 Free Software Foundation, Inc.

This file is part of GNU Emacs.

GNU Emacs is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
any later version.

GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to
the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307, USA. */

/* Allow config.h to undefine symbols found here. */
#include <signal.h>

#include <config.h>
#include <stdio.h>
#include "termchar.h"
#include "termopts.h"
#include "lisp.h"
#include "termhooks.h"
#include "macros.h"
#include "frame.h"
#include "window.h"
#include "commands.h"
#include "buffer.h"
#include "charset.h"
#include "disptab.h"
#include "dispextern.h"
#include "keyboard.h"
#include "intervals.h"
#include "blockinput.h"
#include <setjmp.h>
#include <errno.h>

#ifdef MSDOS
#include "msdos.h"
#include <time.h>
#else /* not MSDOS */
#ifndef VMS
#include <sys/ioctl.h>
#endif
#endif /* not MSDOS */

#include "syssignal.h"
#include "systty.h"

/* This is to get the definitions of the XK_ symbols. */
#ifdef HAVE_X_WINDOWS
#include "xterm.h"
#endif

#ifdef HAVE_NTGUI
#include "w32term.h"
#endif /* HAVE_NTGUI */

/* Include systime.h after xterm.h to avoid double inclusion of time.h. */
#include "systime.h"

extern int errno;

/* Variables for blockinput.h: */

/* Non-zero if interrupt input is blocked right now. */
int interrupt_input_blocked;

/* Nonzero means an input interrupt has arrived
  during the current critical section. */
int interrupt_input_pending;


/* File descriptor to use for input. */
extern int input_fd;

#ifdef HAVE_WINDOW_SYSTEM
/* Make all keyboard buffers much bigger when using X windows. */
#define KBD_BUFFER_SIZE 4096
#else	/* No X-windows, character input */
#define KBD_BUFFER_SIZE 256
#endif	/* No X-windows */

/* Following definition copied from eval.c */

struct backtrace
 {
  struct backtrace *next;
  Lisp_Object *function;
  Lisp_Object *args;	/* Points to vector of args. */
  int nargs;		/* length of vector. If nargs is UNEVALLED,
			  args points to slot holding list of
			  unevalled args */
  char evalargs;
 };

#ifdef MULTI_KBOARD
KBOARD *initial_kboard;
KBOARD *current_kboard;
KBOARD *all_kboards;
int single_kboard;
#else
KBOARD the_only_kboard;
#endif

/* Non-nil disable property on a command means
  do not execute it; call disabled-command-hook's value instead. */
Lisp_Object Qdisabled, Qdisabled_command_hook;

#define NUM_RECENT_KEYS (100)
int recent_keys_index;	/* Index for storing next element into recent_keys */
int total_keys;		/* Total number of elements stored into recent_keys */
Lisp_Object recent_keys; /* A vector, holding the last 100 keystrokes */

/* Vector holding the key sequence that invoked the current command.
  It is reused for each command, and it may be longer than the current
  sequence; this_command_key_count indicates how many elements
  actually mean something.
  It's easier to staticpro a single Lisp_Object than an array. */
Lisp_Object this_command_keys;
int this_command_key_count;

/* Number of elements of this_command_keys
  that precede this key sequence. */
int this_single_command_key_start;

/* Record values of this_command_key_count and echo_length ()
  before this command was read. */
static int before_command_key_count;
static int before_command_echo_length;
/* Values of before_command_key_count and before_command_echo_length
  saved by reset-this-command-lengths. */
static int before_command_key_count_1;
static int before_command_echo_length_1;
/* Flag set by reset-this-command-lengths,
  saying to reset the lengths when add_command_key is called. */
static int before_command_restore_flag;

extern int minbuf_level;

extern struct backtrace *backtrace_list;

/* Nonzero means do menu prompting. */
static int menu_prompting;

/* Character to see next line of menu prompt. */
static Lisp_Object menu_prompt_more_char;

/* For longjmp to where kbd input is being done. */
static jmp_buf getcjmp;

/* True while doing kbd input. */
int waiting_for_input;

/* True while displaying for echoing.  Delays C-g throwing. */
static int echoing;

/* True means we can start echoing at the next input pause
  even though there is something in the echo area. */
static char *ok_to_echo_at_next_pause;

/* Nonzero means disregard local maps for the menu bar. */
static int inhibit_local_menu_bar_menus;

/* Nonzero means C-g should cause immediate error-signal. */
int immediate_quit;

/* The user's ERASE setting. */
Lisp_Object Vtty_erase_char;

/* Character to recognize as the help char. */
Lisp_Object Vhelp_char;

/* List of other event types to recognize as meaning "help". */
Lisp_Object Vhelp_event_list;

/* Form to execute when help char is typed. */
Lisp_Object Vhelp_form;

/* Command to run when the help character follows a prefix key. */
Lisp_Object Vprefix_help_command;

/* List of items that should move to the end of the menu bar. */
Lisp_Object Vmenu_bar_final_items;

/* Non-nil means show the equivalent key-binding for
  any M-x command that has one.
  The value can be a length of time to show the message for.
  If the value is non-nil and not a number, we wait 2 seconds. */
Lisp_Object Vsuggest_key_bindings;

/* Character that causes a quit. Normally C-g.

  If we are running on an ordinary terminal, this must be an ordinary
  ASCII char, since we want to make it our interrupt character.

  If we are not running on an ordinary terminal, it still needs to be
  an ordinary ASCII char. This character needs to be recognized in
  the input interrupt handler. At this point, the keystroke is
  represented as a struct input_event, while the desired quit
  character is specified as a lispy event. The mapping from struct
  input_events to lispy events cannot run in an interrupt handler,
  and the reverse mapping is difficult for anything but ASCII
  keystrokes.

  FOR THESE ELABORATE AND UNSATISFYING REASONS, quit_char must be an
  ASCII character. */
int quit_char;

extern Lisp_Object current_global_map;
extern int minibuf_level;

/* If non-nil, this is a map that overrides all other local maps. */
Lisp_Object Voverriding_local_map;

/* If non-nil, Voverriding_local_map applies to the menu bar. */
Lisp_Object Voverriding_local_map_menu_flag;

/* Keymap that defines special misc events that should
  be processed immediately at a low level. */
Lisp_Object Vspecial_event_map;

/* Current depth in recursive edits. */
int command_loop_level;

/* Total number of times command_loop has read a key sequence. */
int num_input_keys;

/* Last input character read as a command. */
Lisp_Object last_command_char;

/* Last input character read as a command, not counting menus
  reached by the mouse. */
Lisp_Object last_nonmenu_event;

/* Last input character read for any purpose. */
Lisp_Object last_input_char;

/* If not Qnil, a list of objects to be read as subsequent command input. */
Lisp_Object Vunread_command_events;

/* If not -1, an event to be read as subsequent command input. */
int unread_command_char;

/* If not Qnil, this is a switch-frame event which we decided to put
  off until the end of a key sequence. This should be read as the
  next command input, after any unread_command_events.

  read_key_sequence uses this to delay switch-frame events until the
  end of the key sequence; Fread_char uses it to put off switch-frame
  events until a non-ASCII event is acceptable as input. */
Lisp_Object unread_switch_frame;

/* A mask of extra modifier bits to put into every keyboard char. */
int extra_keyboard_modifiers;

/* Char to use as prefix when a meta character is typed in.
  This is bound on entry to minibuffer in case ESC is changed there. */

Lisp_Object meta_prefix_char;

/* Last size recorded for a current buffer which is not a minibuffer. */
static int last_non_minibuf_size;

/* Number of idle seconds before an auto-save and garbage collection. */
static Lisp_Object Vauto_save_timeout;

/* Total number of times read_char has returned. */
int num_input_events;

/* Total number of times read_char has returned, outside of macros. */
int num_nonmacro_input_events;

/* Auto-save automatically when this many characters have been typed
  since the last time. */

static int auto_save_interval;

/* Value of num_nonmacro_input_events as of last auto save. */

int last_auto_save;

/* The command being executed by the command loop.
  Commands may set this, and the value set will be copied into
  current_kboard->Vlast_command instead of the actual command. */
Lisp_Object this_command;

/* The value of point when the last command was executed. */
int last_point_position;

/* The buffer that was current when the last command was started. */
Lisp_Object last_point_position_buffer;

/* The frame in which the last input event occurred, or Qmacro if the
  last event came from a macro. We use this to determine when to
  generate switch-frame events. This may be cleared by functions
  like Fselect_frame, to make sure that a switch-frame event is
  generated by the next character. */
Lisp_Object internal_last_event_frame;

/* A user-visible version of the above, intended to allow users to
  figure out where the last event came from, if the event doesn't
  carry that information itself (i.e. if it was a character). */
Lisp_Object Vlast_event_frame;

/* The timestamp of the last input event we received from the X server.
  X Windows wants this for selection ownership. */
unsigned long last_event_timestamp;

Lisp_Object Qself_insert_command;
Lisp_Object Qforward_char;
Lisp_Object Qbackward_char;
Lisp_Object Qundefined;
Lisp_Object Qtimer_event_handler;

/* read_key_sequence stores here the command definition of the
  key sequence that it reads. */
Lisp_Object read_key_sequence_cmd;

/* Form to evaluate (if non-nil) when Emacs is started. */
Lisp_Object Vtop_level;

/* User-supplied string to translate input characters through. */
Lisp_Object Vkeyboard_translate_table;

/* Keymap mapping ASCII function key sequences onto their preferred forms. */
extern Lisp_Object Vfunction_key_map;

/* Another keymap that maps key sequences into key sequences.
  This one takes precedence over ordinary definitions. */
extern Lisp_Object Vkey_translation_map;

/* Non-nil means deactivate the mark at end of this command. */
Lisp_Object Vdeactivate_mark;

/* Menu bar specified in Lucid Emacs fashion. */

Lisp_Object Vlucid_menu_bar_dirty_flag;
Lisp_Object Qrecompute_lucid_menubar, Qactivate_menubar_hook;

Lisp_Object Qecho_area_clear_hook;

/* Hooks to run before and after each command. */
Lisp_Object Qpre_command_hook, Vpre_command_hook;
Lisp_Object Qpost_command_hook, Vpost_command_hook;
Lisp_Object Qcommand_hook_internal, Vcommand_hook_internal;
/* Hook run after a command if there's no more input soon. */
Lisp_Object Qpost_command_idle_hook, Vpost_command_idle_hook;

/* Delay time in microseconds before running post-command-idle-hook. */
int post_command_idle_delay;

/* List of deferred actions to be performed at a later time.
  The precise format isn't relevant here; we just check whether it is nil. */
Lisp_Object Vdeferred_action_list;

/* Function to call to handle deferred actions, when there are any. */
Lisp_Object Vdeferred_action_function;
Lisp_Object Qdeferred_action_function;

/* File in which we write all commands we read. */
FILE *dribble;

/* Nonzero if input is available. */
int input_pending;

/* 1 if should obey 0200 bit in input chars as "Meta", 2 if should
  keep 0200 bit in input chars. 0 to ignore the 0200 bit. */

int meta_key;

extern char *pending_malloc_warning;

/* Circular buffer for pre-read keyboard input. */
static struct input_event kbd_buffer[KBD_BUFFER_SIZE];

/* Vector to GCPRO the frames and windows mentioned in kbd_buffer.

  The interrupt-level event handlers will never enqueue an event on a
  frame which is not in Vframe_list, and once an event is dequeued,
  internal_last_event_frame or the event itself points to the frame.
  So that's all fine.

  But while the event is sitting in the queue, it's completely
  unprotected. Suppose the user types one command which will run for
  a while and then delete a frame, and then types another event at
  the frame that will be deleted, before the command gets around to
  it. Suppose there are no references to this frame elsewhere in
  Emacs, and a GC occurs before the second event is dequeued. Now we
  have an event referring to a freed frame, which will crash Emacs
  when it is dequeued.

  Similar things happen when an event on a scroll bar is enqueued; the
  window may be deleted while the event is in the queue.

  So, we use this vector to protect the frame_or_window field in the
  event queue. That way, they'll be dequeued as dead frames or
  windows, but still valid lisp objects.

  If kbd_buffer[i].kind != no_event, then
   (XVECTOR (kbd_buffer_frame_or_window)->contents[i]
   == kbd_buffer[i].frame_or_window. */
static Lisp_Object kbd_buffer_frame_or_window;

/* Pointer to next available character in kbd_buffer.
  If kbd_fetch_ptr == kbd_store_ptr, the buffer is empty.
  This may be kbd_buffer + KBD_BUFFER_SIZE, meaning that the the
  next available char is in kbd_buffer[0]. */
static struct input_event *kbd_fetch_ptr;

/* Pointer to next place to store character in kbd_buffer. This
  may be kbd_buffer + KBD_BUFFER_SIZE, meaning that the next
  character should go in kbd_buffer[0]. */
static volatile struct input_event *kbd_store_ptr;

/* The above pair of variables forms a "queue empty" flag. When we
  enqueue a non-hook event, we increment kbd_store_ptr. When we
  dequeue a non-hook event, we increment kbd_fetch_ptr. We say that
  there is input available iff the two pointers are not equal.

  Why not just have a flag set and cleared by the enqueuing and
  dequeuing functions? Such a flag could be screwed up by interrupts
  at inopportune times. */

/* If this flag is non-nil, we check mouse_moved to see when the
  mouse moves, and motion events will appear in the input stream.
  Otherwise, mouse motion is ignored. */
static Lisp_Object do_mouse_tracking;

/* Symbols to head events. */
Lisp_Object Qmouse_movement;
Lisp_Object Qscroll_bar_movement;
Lisp_Object Qswitch_frame;
Lisp_Object Qdelete_frame;
Lisp_Object Qiconify_frame;
Lisp_Object Qmake_frame_visible;

/* Symbols to denote kinds of events. */
Lisp_Object Qfunction_key;
Lisp_Object Qmouse_click;
/* Lisp_Object Qmouse_movement; - also an event header */

/* Properties of event headers. */
Lisp_Object Qevent_kind;
Lisp_Object Qevent_symbol_elements;

Lisp_Object Qmenu_enable;

/* An event header symbol HEAD may have a property named
  Qevent_symbol_element_mask, which is of the form (BASE MODIFIERS);
  BASE is the base, unmodified version of HEAD, and MODIFIERS is the
  mask of modifiers applied to it. If present, this is used to help
  speed up parse_modifiers. */
Lisp_Object Qevent_symbol_element_mask;

/* An unmodified event header BASE may have a property named
  Qmodifier_cache, which is an alist mapping modifier masks onto
  modified versions of BASE. If present, this helps speed up
  apply_modifiers. */
Lisp_Object Qmodifier_cache;

/* Symbols to use for parts of windows. */
Lisp_Object Qmode_line;
Lisp_Object Qvertical_line;
Lisp_Object Qvertical_scroll_bar;
Lisp_Object Qmenu_bar;

extern Lisp_Object Qmenu_enable;

Lisp_Object recursive_edit_unwind (), command_loop ();
Lisp_Object Fthis_command_keys ();
Lisp_Object Qextended_command_history;
EMACS_TIME timer_check ();

extern char *x_get_keysym_name ();

static void record_menu_key ();

Lisp_Object Qpolling_period;

/* List of absolute timers. Appears in order of next scheduled event. */
Lisp_Object Vtimer_list;

/* List of idle time timers. Appears in order of next scheduled event. */
Lisp_Object Vtimer_idle_list;

/* Incremented whenever a timer is run. */
int timers_run;

extern Lisp_Object Vprint_level, Vprint_length;

/* Address (if not 0) of EMACS_TIME to zero out if a SIGIO interrupt
  happens. */
EMACS_TIME *input_available_clear_time;

/* Nonzero means use SIGIO interrupts; zero means use CBREAK mode.
  Default is 1 if INTERRUPT_INPUT is defined. */
int interrupt_input;

/* Nonzero while interrupts are temporarily deferred during redisplay. */
int interrupts_deferred;

/* Nonzero means use ^S/^Q for flow control. */
int flow_control;

/* Allow m- file to inhibit use of FIONREAD. */
#ifdef BROKEN_FIONREAD
#undef FIONREAD
#endif

/* We are unable to use interrupts if FIONREAD is not available,
  so flush SIGIO so we won't try. */
#ifndef FIONREAD
#ifdef SIGIO
#undef SIGIO
#endif
#endif

/* If we support a window system, turn on the code to poll periodically
  to detect C-g. It isn't actually used when doing interrupt input. */
#ifdef HAVE_WINDOW_SYSTEM
#define POLL_FOR_INPUT
#endif

/* Global variable declarations. */

/* Function for init_keyboard to call with no args (if nonzero). */
void (*keyboard_init_hook) ();

static int read_avail_input ();
static void get_input_pending ();
static int readable_events ();
static Lisp_Object read_char_x_menu_prompt ();
static Lisp_Object read_char_minibuf_menu_prompt ();
static Lisp_Object make_lispy_event ();
#ifdef HAVE_MOUSE
static Lisp_Object make_lispy_movement ();
#endif
static Lisp_Object modify_event_symbol ();
static Lisp_Object make_lispy_switch_frame ();
static int parse_solitary_modifier ();

/* > 0 if we are to echo keystrokes. */
static int echo_keystrokes;

/* Nonzero means don't try to suspend even if the operating system seems
  to support it. */
static int cannot_suspend;

#define	min(a,b)	((a)<(b)?(a):(b))
#define	max(a,b)	((a)>(b)?(a):(b))

/* Install the string STR as the beginning of the string of echoing,
  so that it serves as a prompt for the next character.
  Also start echoing. */

echo_prompt (str)
   char *str;
{
 int len = strlen (str);

 if (len > ECHOBUFSIZE - 4)
  len = ECHOBUFSIZE - 4;
 bcopy (str, current_kboard->echobuf, len);
 current_kboard->echoptr = current_kboard->echobuf + len;
 *current_kboard->echoptr = '\0';

 current_kboard->echo_after_prompt = len;

 echo_now ();
}

/* Add C to the echo string, if echoing is going on.
  C can be a character, which is printed prettily ("M-C-x" and all that
  jazz), or a symbol, whose name is printed. */

echo_char (c)
   Lisp_Object c;
{
 extern char *push_key_description ();

 if (current_kboard->immediate_echo)
  {
   char *ptr = current_kboard->echoptr;

   if (ptr != current_kboard->echobuf)
	*ptr++ = ' ';

   /* If someone has passed us a composite event, use its head symbol. */
   c = EVENT_HEAD (c);

   if (INTEGERP (c))
	{
	 if (ptr - current_kboard->echobuf > ECHOBUFSIZE - 6)
	  return;

	 ptr = push_key_description (XINT (c), ptr);
	}
   else if (SYMBOLP (c))
	{
	 struct Lisp_String *name = XSYMBOL (c)->name;
	 if ((ptr - current_kboard->echobuf) + name->size + 4 > ECHOBUFSIZE)
	  return;
	 bcopy (name->data, ptr, name->size);
	 ptr += name->size;
	}

   if (current_kboard->echoptr == current_kboard->echobuf
	 && help_char_p (c))
	{
	 strcpy (ptr, " (Type ? for further options)");
	 ptr += strlen (ptr);
	}

   *ptr = 0;
   current_kboard->echoptr = ptr;

   echo_now ();
  }
}

/* Temporarily add a dash to the end of the echo string if it's not
  empty, so that it serves as a mini-prompt for the very next character. */

echo_dash ()
{
 if (!current_kboard->immediate_echo
   && current_kboard->echoptr == current_kboard->echobuf)
  return;
 /* Do nothing if we just printed a prompt. */
 if (current_kboard->echo_after_prompt
   == current_kboard->echoptr - current_kboard->echobuf)
  return;
 /* Do nothing if not echoing at all. */
 if (current_kboard->echoptr == 0)
  return;

 /* Put a dash at the end of the buffer temporarily,
   but make it go away when the next character is added. */
 current_kboard->echoptr[0] = '-';
 current_kboard->echoptr[1] = 0;

 echo_now ();
}

/* Display the current echo string, and begin echoing if not already
  doing so. */

echo_now ()
{
 if (!current_kboard->immediate_echo)
  {
   int i;
   current_kboard->immediate_echo = 1;

   for (i = 0; i < this_command_key_count; i++)
	{
	 Lisp_Object c;
	 c = XVECTOR (this_command_keys)->contents[i];
	 if (! (EVENT_HAS_PARAMETERS (c)
		 && EQ (EVENT_HEAD_KIND (EVENT_HEAD (c)), Qmouse_movement)))
	  echo_char (c);
	}
   echo_dash ();
  }

 echoing = 1;
 message1_nolog (current_kboard->echobuf);
 echoing = 0;

 if (waiting_for_input && !NILP (Vquit_flag))
  quit_throw_to_read_char ();
}

/* Turn off echoing, for the start of a new command. */

cancel_echoing ()
{
 current_kboard->immediate_echo = 0;
 current_kboard->echoptr = current_kboard->echobuf;
 current_kboard->echo_after_prompt = -1;
 ok_to_echo_at_next_pause = 0;
}

/* Return the length of the current echo string. */

static int
echo_length ()
{
 return current_kboard->echoptr - current_kboard->echobuf;
}

/* Truncate the current echo message to its first LEN chars.
  This and echo_char get used by read_key_sequence when the user
  switches frames while entering a key sequence. */

static void
echo_truncate (len)
   int len;
{
 current_kboard->echobuf[len] = '\0';
 current_kboard->echoptr = current_kboard->echobuf + len;
 truncate_echo_area (len);
}


/* Functions for manipulating this_command_keys. */
static void
add_command_key (key)
   Lisp_Object key;
{
 int size = XVECTOR (this_command_keys)->size;

 /* If reset-this-command-length was called recently, obey it now.
   See the doc string of that function for an explanation of why. */
 if (before_command_restore_flag)
  {
   this_command_key_count = before_command_key_count_1;
   if (this_command_key_count < this_single_command_key_start)
	this_single_command_key_start = this_command_key_count;
   echo_truncate (before_command_echo_length_1);
   before_command_restore_flag = 0;
  }

 if (this_command_key_count >= size)
  {
   Lisp_Object new_keys;

   new_keys = Fmake_vector (make_number (size * 2), Qnil);
   bcopy (XVECTOR (this_command_keys)->contents,
	   XVECTOR (new_keys)->contents,
	   size * sizeof (Lisp_Object));

   this_command_keys = new_keys;
  }

 XVECTOR (this_command_keys)->contents[this_command_key_count++] = key;
}

Lisp_Object
recursive_edit_1 ()
{
 int count = specpdl_ptr - specpdl;
 Lisp_Object val;

 if (command_loop_level > 0)
  {
   specbind (Qstandard_output, Qt);
   specbind (Qstandard_input, Qt);
  }

 val = command_loop ();
 if (EQ (val, Qt))
  Fsignal (Qquit, Qnil);
 /* Handle throw from read_minibuf when using minibuffer
   while it's active but we're in another window. */
 if (STRINGP (val))
  Fsignal (Qerror, Fcons (val, Qnil));

 return unbind_to (count, Qnil);
}

/* When an auto-save happens, record the "time", and don't do again soon. */

record_auto_save ()
{
 last_auto_save = num_nonmacro_input_events;
}

/* Make an auto save happen as soon as possible at command level. */

force_auto_save_soon ()
{
 last_auto_save = - auto_save_interval - 1;

 record_asynch_buffer_change ();
}

DEFUN ("recursive-edit", Frecursive_edit, Srecursive_edit, 0, 0, "",
 "Invoke the editor command loop recursively.\n\
To get out of the recursive edit, a command can do `(throw 'exit nil)';\n\
that tells this function to return.\n\
Alternately, `(throw 'exit t)' makes this function signal an error.\n\
This function is called by the editor initialization to begin editing.")
 ()
{
 int count = specpdl_ptr - specpdl;
 Lisp_Object val;

 command_loop_level++;
 update_mode_lines = 1;

 record_unwind_protect (recursive_edit_unwind,
			 (command_loop_level
			 && current_buffer != XBUFFER (XWINDOW (selected_window)->buffer))
			 ? Fcurrent_buffer ()
			 : Qnil);
 recursive_edit_1 ();
 return unbind_to (count, Qnil);
}

Lisp_Object
recursive_edit_unwind (buffer)
   Lisp_Object buffer;
{
 if (!NILP (buffer))
  Fset_buffer (buffer);

 command_loop_level--;
 update_mode_lines = 1;
 return Qnil;
}

static void
any_kboard_state ()
{
#ifdef MULTI_KBOARD
#if 0 /* Theory: if there's anything in Vunread_command_events,
	 it will right away be read by read_key_sequence,
	 and then if we do switch KBOARDS, it will go into the side
	 queue then. So we don't need to do anything special here -- rms. */
 if (CONSP (Vunread_command_events))
  {
   current_kboard->kbd_queue
	= nconc2 (Vunread_command_events, current_kboard->kbd_queue);
   current_kboard->kbd_queue_has_data = 1;
  }
 Vunread_command_events = Qnil;
#endif
 single_kboard = 0;
#endif
}

/* Switch to the single-kboard state, making current_kboard
  the only KBOARD from which further input is accepted. */

void
single_kboard_state ()
{
#ifdef MULTI_KBOARD
 single_kboard = 1;
#endif
}

/* Maintain a stack of kboards, so other parts of Emacs
  can switch temporarily to the kboard of a given frame
  and then revert to the previous status. */

struct kboard_stack
{
 KBOARD *kboard;
 struct kboard_stack *next;
};

static struct kboard_stack *kboard_stack;

void
push_frame_kboard (f)
   FRAME_PTR f;
{
#ifdef MULTI_KBOARD
 struct kboard_stack *p
  = (struct kboard_stack *) xmalloc (sizeof (struct kboard_stack));

 p->next = kboard_stack;
 p->kboard = current_kboard;
 kboard_stack = p;

 current_kboard = FRAME_KBOARD (f);
#endif
}

void
pop_frame_kboard ()
{
#ifdef MULTI_KBOARD
 struct kboard_stack *p = kboard_stack;
 current_kboard = p->kboard;
 kboard_stack = p->next;
 xfree (p);
#endif
}

/* Handle errors that are not handled at inner levels
  by printing an error message and returning to the editor command loop. */

Lisp_Object
cmd_error (data)
   Lisp_Object data;
{
 Lisp_Object old_level, old_length;
 char macroerror[50];

 if (!NILP (executing_macro))
  {
   if (executing_macro_iterations == 1)
	sprintf (macroerror, "After 1 kbd macro iteration: ");
   else
	sprintf (macroerror, "After %d kbd macro iterations: ",
		 executing_macro_iterations);
  }
 else
  *macroerror = 0;

 Vstandard_output = Qt;
 Vstandard_input = Qt;
 Vexecuting_macro = Qnil;
 executing_macro = Qnil;
 current_kboard->Vprefix_arg = Qnil;
 cancel_echoing ();

 /* Avoid unquittable loop if data contains a circular list. */
 old_level = Vprint_level;
 old_length = Vprint_length;
 XSETFASTINT (Vprint_level, 10);
 XSETFASTINT (Vprint_length, 10);
 cmd_error_internal (data, macroerror);
 Vprint_level = old_level;
 Vprint_length = old_length;

 Vquit_flag = Qnil;

 Vinhibit_quit = Qnil;
#ifdef MULTI_KBOARD
 any_kboard_state ();
#endif

 return make_number (0);
}

cmd_error_internal (data, context)
   Lisp_Object data;
   char *context;
{
 Lisp_Object stream;

 Vquit_flag = Qnil;
 Vinhibit_quit = Qt;
 echo_area_glyphs = 0;

 /* If the window system or terminal frame hasn't been initialized
   yet, or we're not interactive, it's best to dump this message out
   to stderr and exit. */
 if (! FRAME_MESSAGE_BUF (selected_frame)
   || noninteractive)
  stream = Qexternal_debugging_output;
 else
  {
   Fdiscard_input ();
   bitch_at_user ();
   stream = Qt;
  }

 if (context != 0)
  write_string_1 (context, -1, stream);

 print_error_message (data, stream);

 /* If the window system or terminal frame hasn't been initialized
   yet, or we're in -batch mode, this error should cause Emacs to exit. */
 if (! FRAME_MESSAGE_BUF (selected_frame)
   || noninteractive)
  {
   Fterpri (stream);
   Fkill_emacs (make_number (-1));
  }
}

Lisp_Object command_loop_1 ();
Lisp_Object command_loop_2 ();
Lisp_Object top_level_1 ();

/* Entry to editor-command-loop.
  This level has the catches for exiting/returning to editor command loop.
  It returns nil to exit recursive edit, t to abort it. */

Lisp_Object
command_loop ()
{
 if (command_loop_level > 0 || minibuf_level > 0)
  {
   return internal_catch (Qexit, command_loop_2, Qnil);
  }
 else
  while (1)
   {
	internal_catch (Qtop_level, top_level_1, Qnil);
	internal_catch (Qtop_level, command_loop_2, Qnil);

	/* End of file in -batch run causes exit here. */
	if (noninteractive)
	 Fkill_emacs (Qt);
   }
}

/* Here we catch errors in execution of commands within the
  editing loop, and reenter the editing loop.
  When there is an error, cmd_error runs and returns a non-nil
  value to us. A value of nil means that cmd_loop_1 itself
  returned due to end of file (or end of kbd macro). */

Lisp_Object
command_loop_2 ()
{
 register Lisp_Object val;

 do
  val = internal_condition_case (command_loop_1, Qerror, cmd_error);
 while (!NILP (val));

 return Qnil;
}

Lisp_Object
top_level_2 ()
{
 return Feval (Vtop_level);
}

Lisp_Object
top_level_1 ()
{
 /* On entry to the outer level, run the startup file */
 if (!NILP (Vtop_level))
  internal_condition_case (top_level_2, Qerror, cmd_error);
 else if (!NILP (Vpurify_flag))
  message ("Bare impure Emacs (standard Lisp code not loaded)");
 else
  message ("Bare Emacs (standard Lisp code not loaded)");
 return Qnil;
}

DEFUN ("top-level", Ftop_level, Stop_level, 0, 0, "",
 "Exit all recursive editing levels.")
 ()
{
 Fthrow (Qtop_level, Qnil);
}

DEFUN ("exit-recursive-edit", Fexit_recursive_edit, Sexit_recursive_edit, 0, 0, "",
 "Exit from the innermost recursive edit or minibuffer.")
 ()
{
 if (command_loop_level > 0 || minibuf_level > 0)
  Fthrow (Qexit, Qnil);

 error ("No recursive edit is in progress");
}

DEFUN ("abort-recursive-edit", Fabort_recursive_edit, Sabort_recursive_edit, 0, 0, "",
 "Abort the command that requested this recursive edit or minibuffer input.")
 ()
{
 if (command_loop_level > 0 || minibuf_level > 0)
  Fthrow (Qexit, Qt);

 error ("No recursive edit is in progress");
}

/* This is the actual command reading loop,
  sans error-handling encapsulation. */

Lisp_Object Fcommand_execute ();
static int read_key_sequence ();
void safe_run_hooks ();

Lisp_Object
command_loop_1 ()
{
 Lisp_Object cmd, tem;
 int lose, lose2;
 int nonundocount;
 Lisp_Object keybuf[30];
 int i;
 int no_redisplay;
 int no_direct;
 int prev_modiff;
 struct buffer *prev_buffer;
#ifdef MULTI_KBOARD
 int was_locked = single_kboard;
#endif

 current_kboard->Vprefix_arg = Qnil;
 Vdeactivate_mark = Qnil;
 waiting_for_input = 0;
 cancel_echoing ();

 nonundocount = 0;
 no_redisplay = 0;
 this_command_key_count = 0;
 this_single_command_key_start = 0;

 /* Make sure this hook runs after commands that get errors and
   throw to top level. */
 /* Note that the value cell will never directly contain nil
   if the symbol is a local variable. */
 if (!NILP (Vpost_command_hook) && !NILP (Vrun_hooks))
  safe_run_hooks (Qpost_command_hook);

 if (!NILP (Vdeferred_action_list))
  call0 (Vdeferred_action_function);

 if (!NILP (Vpost_command_idle_hook) && !NILP (Vrun_hooks))
  {
   if (NILP (Vunread_command_events)
	 && NILP (Vexecuting_macro)
	 && !NILP (sit_for (0, post_command_idle_delay, 0, 1, 1)))
	safe_run_hooks (Qpost_command_idle_hook);
  }

 /* Do this after running Vpost_command_hook, for consistency. */
 current_kboard->Vlast_command = this_command;

 while (1)
  {
   /* Make sure the current window's buffer is selected. */
   if (XBUFFER (XWINDOW (selected_window)->buffer) != current_buffer)
	set_buffer_internal (XBUFFER (XWINDOW (selected_window)->buffer));

   /* Display any malloc warning that just came out. Use while because
	 displaying one warning can cause another. */

   while (pending_malloc_warning)
	display_malloc_warning ();

   no_direct = 0;

   Vdeactivate_mark = Qnil;

   /* If minibuffer on and echo area in use,
	 wait 2 sec and redraw minibuffer. */

   if (minibuf_level && echo_area_glyphs
	 && EQ (minibuf_window, echo_area_window))
	{
	 /* Bind inhibit-quit to t so that C-g gets read in
	   rather than quitting back to the minibuffer. */
	 int count = specpdl_ptr - specpdl;
	 specbind (Qinhibit_quit, Qt);

	 Fsit_for (make_number (2), Qnil, Qnil);
	 /* Clear the echo area. */
	 message2 (0);
	 safe_run_hooks (Qecho_area_clear_hook);

	 unbind_to (count, Qnil);

	 /* If a C-g came in before, treat it as input now. */
	 if (!NILP (Vquit_flag))
	  {
	   Vquit_flag = Qnil;
	   Vunread_command_events = Fcons (make_number (quit_char), Qnil);
	  }
	}

#ifdef C_ALLOCA
   alloca (0);		/* Cause a garbage collection now */
				/* Since we can free the most stuff here. */
#endif /* C_ALLOCA */

#if 0
   /* Select the frame that the last event came from. Usually,
	 switch-frame events will take care of this, but if some lisp
	 code swallows a switch-frame event, we'll fix things up here.
	 Is this a good idea? */
   if (FRAMEP (internal_last_event_frame)
	 && XFRAME (internal_last_event_frame) != selected_frame)
	Fselect_frame (internal_last_event_frame, Qnil);
#endif
   /* If it has changed current-menubar from previous value,
	 really recompute the menubar from the value. */
   if (! NILP (Vlucid_menu_bar_dirty_flag)
	 && !NILP (Ffboundp (Qrecompute_lucid_menubar)))
	call0 (Qrecompute_lucid_menubar);

   before_command_key_count = this_command_key_count;
   before_command_echo_length = echo_length ();

   this_command = Qnil;

   /* Read next key sequence; i gets its length. */
   i = read_key_sequence (keybuf, sizeof keybuf / sizeof keybuf[0],
			   Qnil, 0, 1, 1);

   /* A filter may have run while we were reading the input. */
   if (XBUFFER (XWINDOW (selected_window)->buffer) != current_buffer)
	set_buffer_internal (XBUFFER (XWINDOW (selected_window)->buffer));

   ++num_input_keys;

   /* Now we have read a key sequence of length I,
	 or else I is 0 and we found end of file. */

   if (i == 0)		/* End of file -- happens only in */
	return Qnil;		/* a kbd macro, at the end. */
   /* -1 means read_key_sequence got a menu that was rejected.
	 Just loop around and read another command. */
   if (i == -1)
	{
	 cancel_echoing ();
	 this_command_key_count = 0;
	 this_single_command_key_start = 0;
	 goto finalize;
	}

   last_command_char = keybuf[i - 1];

   /* If the previous command tried to force a specific window-start,
	 forget about that, in case this command moves point far away
	 from that position. But also throw away beg_unchanged and
	 end_unchanged information in that case, so that redisplay will
	 update the whole window properly. */
   if (!NILP (XWINDOW (selected_window)->force_start))
	{
	 XWINDOW (selected_window)->force_start = Qnil;
	 beg_unchanged = end_unchanged = 0;
	}

   cmd = read_key_sequence_cmd;
   if (!NILP (Vexecuting_macro))
	{
	 if (!NILP (Vquit_flag))
	  {
	   Vexecuting_macro = Qt;
	   QUIT;		/* Make some noise. */
				/* Will return since macro now empty. */
	  }
	}

   /* Do redisplay processing after this command except in special
	 cases identified below that set no_redisplay to 1.
	 (actually, there's currently no way to prevent the redisplay,
	 and no_redisplay is ignored.
	 Perhaps someday we will really implement it.) */
   no_redisplay = 0;

   prev_buffer = current_buffer;
   prev_modiff = MODIFF;
   last_point_position = PT;
   XSETBUFFER (last_point_position_buffer, prev_buffer);

   /* Execute the command. */

   this_command = cmd;
   /* Note that the value cell will never directly contain nil
	 if the symbol is a local variable. */
   if (!NILP (Vpre_command_hook) && !NILP (Vrun_hooks))
	safe_run_hooks (Qpre_command_hook);

   if (NILP (this_command))
	{
	 /* nil means key is undefined. */
	 bitch_at_user ();
	 current_kboard->defining_kbd_macro = Qnil;
	 update_mode_lines = 1;
	 current_kboard->Vprefix_arg = Qnil;
	}
   else
	{
	 if (NILP (current_kboard->Vprefix_arg) && ! no_direct)
	  {
	   /* Recognize some common commands in common situations and
		 do them directly. */
	   if (EQ (this_command, Qforward_char) && PT < ZV)
		{
         struct Lisp_Char_Table *dp
		  = window_display_table (XWINDOW (selected_window));
		 lose = FETCH_BYTE (PT);
		 SET_PT (forward_point (1));
		 if ((dp
		    ? (VECTORP (DISP_CHAR_VECTOR (dp, lose))
			 ? XVECTOR (DISP_CHAR_VECTOR (dp, lose))->size == 1
             : (NILP (DISP_CHAR_VECTOR (dp, lose))
               && (lose >= 0x20 && lose < 0x7f)))
		    : (lose >= 0x20 && lose < 0x7f))
		   /* To extract the case of continuation on
             wide-column characters. */
		   && (WIDTH_BY_CHAR_HEAD (FETCH_BYTE (PT)) == 1)
		   && (XFASTINT (XWINDOW (selected_window)->last_modified)
			 >= MODIFF)
		   && (XFASTINT (XWINDOW (selected_window)->last_overlay_modified)
			 >= OVERLAY_MODIFF)
		   && (XFASTINT (XWINDOW (selected_window)->last_point)
			 == PT - 1)
		   && !windows_or_buffers_changed
		   && EQ (current_buffer->selective_display, Qnil)
		   && !detect_input_pending ()
		   && NILP (XWINDOW (selected_window)->column_number_displayed)
		   && NILP (Vexecuting_macro))
		  no_redisplay = direct_output_forward_char (1);
		 goto directly_done;
		}
	   else if (EQ (this_command, Qbackward_char) && PT > BEGV)
		{
         struct Lisp_Char_Table *dp
		  = window_display_table (XWINDOW (selected_window));
		 SET_PT (forward_point (-1));
		 lose = FETCH_BYTE (PT);
		 if ((dp
		    ? (VECTORP (DISP_CHAR_VECTOR (dp, lose))
			 ? XVECTOR (DISP_CHAR_VECTOR (dp, lose))->size == 1
             : (NILP (DISP_CHAR_VECTOR (dp, lose))
               && (lose >= 0x20 && lose < 0x7f)))
		    : (lose >= 0x20 && lose < 0x7f))
		   && (XFASTINT (XWINDOW (selected_window)->last_modified)
			 >= MODIFF)
		   && (XFASTINT (XWINDOW (selected_window)->last_overlay_modified)
			 >= OVERLAY_MODIFF)
		   && (XFASTINT (XWINDOW (selected_window)->last_point)
			 == PT + 1)
		   && !windows_or_buffers_changed
		   && EQ (current_buffer->selective_display, Qnil)
		   && !detect_input_pending ()
		   && NILP (XWINDOW (selected_window)->column_number_displayed)
		   && NILP (Vexecuting_macro))
		  no_redisplay = direct_output_forward_char (-1);
		 goto directly_done;
		}
	   else if (EQ (this_command, Qself_insert_command)
		    /* Try this optimization only on ascii keystrokes. */
		    && INTEGERP (last_command_char))
		{
		 unsigned int c = XINT (last_command_char);
		 int value;

		 if (NILP (Vexecuting_macro)
		   && !EQ (minibuf_window, selected_window))
		  {
		   if (!nonundocount || nonundocount >= 20)
			{
			 Fundo_boundary ();
			 nonundocount = 0;
			}
		   nonundocount++;
		  }
		 lose = ((XFASTINT (XWINDOW (selected_window)->last_modified)
			  < MODIFF)
			 || (XFASTINT (XWINDOW (selected_window)->last_overlay_modified)
			   < OVERLAY_MODIFF)
			 || (XFASTINT (XWINDOW (selected_window)->last_point)
			   != PT)
			 || MODIFF <= SAVE_MODIFF
			 || windows_or_buffers_changed
			 || !EQ (current_buffer->selective_display, Qnil)
			 || detect_input_pending ()
			 || !NILP (XWINDOW (selected_window)->column_number_displayed)
			 || !NILP (Vexecuting_macro));
		 value = internal_self_insert (c, 0);
		 if (value)
		  lose = 1;
		 if (value == 2)
		  nonundocount = 0;

		 if (!lose
		   && (PT == ZV || FETCH_BYTE (PT) == '\n'))
		  {
		   struct Lisp_Char_Table *dp
			= window_display_table (XWINDOW (selected_window));
		   int lose = c;

		   if (dp)
			{
			 Lisp_Object obj;

			 obj = DISP_CHAR_VECTOR (dp, lose);
			 if (NILP (obj))
			  {
			   /* Do it only for char codes
				 that by default display as themselves. */
			   if (lose >= 0x20 && lose <= 0x7e)
				no_redisplay = direct_output_for_insert (lose);
			  }
			 else if (VECTORP (obj)
				  && XVECTOR (obj)->size == 1
				  && (obj = XVECTOR (obj)->contents[0],
				    INTEGERP (obj))
				  /* Insist face not specified in glyph. */
				  && (XINT (obj) & ((-1) << 8)) == 0)
			  no_redisplay
			   = direct_output_for_insert (XINT (obj));
			}
		   else
			{
			 if (lose >= 0x20 && lose <= 0x7e)
			  no_redisplay = direct_output_for_insert (lose);
			}
		  }
		 goto directly_done;
		}
	  }

	 /* Here for a command that isn't executed directly */

	 nonundocount = 0;
	 if (NILP (current_kboard->Vprefix_arg))
	  Fundo_boundary ();
	 Fcommand_execute (this_command, Qnil, Qnil, Qnil);

	}
  directly_done: ;

   /* If there is a prefix argument,
	 1) We don't want Vlast_command to be ``universal-argument''
	 (that would be dumb), so don't set Vlast_command,
	 2) we want to leave echoing on so that the prefix will be
	 echoed as part of this key sequence, so don't call
	 cancel_echoing, and
	 3) we want to leave this_command_key_count non-zero, so that
	 read_char will realize that it is re-reading a character, and
	 not echo it a second time.

	 If the command didn't actually create a prefix arg,
	 but is merely a frame event that is transparent to prefix args,
	 then the above doesn't apply. */
   if (NILP (current_kboard->Vprefix_arg) || CONSP (last_command_char))
	{
	 current_kboard->Vlast_command = this_command;
	 cancel_echoing ();
	 this_command_key_count = 0;
	 this_single_command_key_start = 0;
	}

   /* Note that the value cell will never directly contain nil
	 if the symbol is a local variable. */
   if (!NILP (Vpost_command_hook) && !NILP (Vrun_hooks))
	safe_run_hooks (Qpost_command_hook);

   if (!NILP (Vdeferred_action_list))
	safe_run_hooks (Qdeferred_action_function);

   if (!NILP (Vpost_command_idle_hook) && !NILP (Vrun_hooks))
	{
	 if (NILP (Vunread_command_events)
	   && NILP (Vexecuting_macro)
	   && !NILP (sit_for (0, post_command_idle_delay, 0, 1, 1)))
	  safe_run_hooks (Qpost_command_idle_hook);
	}

   if (!NILP (current_buffer->mark_active) && !NILP (Vrun_hooks))
	{
	 if (!NILP (Vdeactivate_mark) && !NILP (Vtransient_mark_mode))
	  {
	   current_buffer->mark_active = Qnil;
	   call1 (Vrun_hooks, intern ("deactivate-mark-hook"));
	  }
	 else if (current_buffer != prev_buffer || MODIFF != prev_modiff)
	  call1 (Vrun_hooks, intern ("activate-mark-hook"));
	}

  finalize:
   /* Install chars successfully executed in kbd macro. */

   if (!NILP (current_kboard->defining_kbd_macro)
	 && NILP (current_kboard->Vprefix_arg))
	finalize_kbd_macro_chars ();

#ifdef MULTI_KBOARD
   if (!was_locked)
	any_kboard_state ();
#endif
  }
}

/* Subroutine for safe_run_hooks: run the hook HOOK. */

static Lisp_Object
safe_run_hooks_1 (hook)
   Lisp_Object hook;
{
 return call1 (Vrun_hooks, Vinhibit_quit);
}

/* Subroutine for safe_run_hooks: handle an error by clearing out the hook. */

static Lisp_Object
safe_run_hooks_error (data)
   Lisp_Object data;
{
 Fset (Vinhibit_quit, Qnil);
}

/* If we get an error while running the hook, cause the hook variable
  to be nil. Also inhibit quits, so that C-g won't cause the hook
  to mysteriously evaporate. */

void
safe_run_hooks (hook)
   Lisp_Object hook;
{
 Lisp_Object value;
 int count = specpdl_ptr - specpdl;
 specbind (Qinhibit_quit, hook);

 internal_condition_case (safe_run_hooks_1, Qt, safe_run_hooks_error);

 unbind_to (count, Qnil);
}

/* Number of seconds between polling for input. */
int polling_period;

/* Nonzero means polling for input is temporarily suppressed. */
int poll_suppress_count;

/* Nonzero if polling_for_input is actually being used. */
int polling_for_input;

#ifdef POLL_FOR_INPUT

/* Handle an alarm once each second and read pending input
  so as to handle a C-g if it comces in. */

SIGTYPE
input_poll_signal (signalnum)	/* If we don't have an argument, */
   int signalnum;		/* some compilers complain in signal calls. */
{
 /* This causes the call to start_polling at the end
   to do its job. It also arranges for a quit or error
   from within read_avail_input to resume polling. */
 poll_suppress_count++;
 if (interrupt_input_blocked == 0
   && !waiting_for_input)
  read_avail_input (0);
 /* Turn on the SIGALRM handler and request another alarm. */
 start_polling ();
}

#endif

/* Begin signals to poll for input, if they are appropriate.
  This function is called unconditionally from various places. */

start_polling ()
{
#ifdef POLL_FOR_INPUT
 if (read_socket_hook && !interrupt_input)
  {
   poll_suppress_count--;
   if (poll_suppress_count == 0)
	{
	 signal (SIGALRM, input_poll_signal);
	 polling_for_input = 1;
	 alarm (polling_period);
	}
  }
#endif
}

/* Nonzero if we are using polling to handle input asynchronously. */

int
input_polling_used ()
{
#ifdef POLL_FOR_INPUT
 return read_socket_hook && !interrupt_input;
#else
 return 0;
#endif
}

/* Turn off polling. */

stop_polling ()
{
#ifdef POLL_FOR_INPUT
 if (read_socket_hook && !interrupt_input)
  {
   if (poll_suppress_count == 0)
	{
	 polling_for_input = 0;
	 alarm (0);
	}
   poll_suppress_count++;
  }
#endif
}

/* Set the value of poll_suppress_count to COUNT
  and start or stop polling accordingly. */

void
set_poll_suppress_count (count)
   int count;
{
#ifdef POLL_FOR_INPUT
 if (count == 0 && poll_suppress_count != 0)
  {
   poll_suppress_count = 1;
   start_polling ();
  }
 else if (count != 0 && poll_suppress_count == 0)
  {
   stop_polling ();
  }
 poll_suppress_count = count;
#endif
}

/* Bind polling_period to a value at least N.
  But don't decrease it. */

bind_polling_period (n)
   int n;
{
#ifdef POLL_FOR_INPUT
 int new = polling_period;

 if (n > new)
  new = n;

 stop_polling ();
 specbind (Qpolling_period, make_number (new));
 /* Start a new alarm with the new period. */
 start_polling ();
#endif
}

/* Apply the control modifier to CHARACTER. */

int
make_ctrl_char (c)
   int c;
{
 /* Save the upper bits here. */
 int upper = c & ~0177;

 c &= 0177;

 /* Everything in the columns containing the upper-case letters
   denotes a control character. */
 if (c >= 0100 && c < 0140)
  {
   int oc = c;
   c &= ~0140;
   /* Set the shift modifier for a control char
	 made from a shifted letter. But only for letters! */
   if (oc >= 'A' && oc <= 'Z')
	c |= shift_modifier;
  }

 /* The lower-case letters denote control characters too. */
 else if (c >= 'a' && c <= 'z')
  c &= ~0140;

 /* Include the bits for control and shift
   only if the basic ASCII code can't indicate them. */
 else if (c >= ' ')
  c |= ctrl_modifier;

 /* Replace the high bits. */
 c |= (upper & ~ctrl_modifier);

 return c;
}



/* Input of single characters from keyboard */

Lisp_Object print_help ();
static Lisp_Object kbd_buffer_get_event ();
static void record_char ();

#ifdef MULTI_KBOARD
static jmp_buf wrong_kboard_jmpbuf;
#endif

/* read a character from the keyboard; call the redisplay if needed */
/* commandflag 0 means do not do auto-saving, but do do redisplay.
  -1 means do not do redisplay, but do do autosaving.
  1 means do both. */

/* The arguments MAPS and NMAPS are for menu prompting.
  MAPS is an array of keymaps; NMAPS is the length of MAPS.

  PREV_EVENT is the previous input event, or nil if we are reading
  the first event of a key sequence.

  If USED_MOUSE_MENU is non-null, then we set *USED_MOUSE_MENU to 1
  if we used a mouse menu to read the input, or zero otherwise. If
  USED_MOUSE_MENU is null, we don't dereference it.

  Value is t if we showed a menu and the user rejected it. */

Lisp_Object
read_char (commandflag, nmaps, maps, prev_event, used_mouse_menu)
   int commandflag;
   int nmaps;
   Lisp_Object *maps;
   Lisp_Object prev_event;
   int *used_mouse_menu;
{
 register Lisp_Object c;
 int count;
 jmp_buf local_getcjmp;
 jmp_buf save_jump;
 int key_already_recorded = 0;
 Lisp_Object tem, save;
 Lisp_Object also_record;
 also_record = Qnil;

 before_command_key_count = this_command_key_count;
 before_command_echo_length = echo_length ();

 retry:

 if (CONSP (Vunread_command_events))
  {
   c = XCONS (Vunread_command_events)->car;
   Vunread_command_events = XCONS (Vunread_command_events)->cdr;

   /* Undo what read_char_x_menu_prompt did when it unread
	 additional keys returned by Fx_popup_menu. */
   if (CONSP (c)
	 && (SYMBOLP (XCONS (c)->car) || INTEGERP (XCONS (c)->car))
	 && NILP (XCONS (c)->cdr))
	c = XCONS (c)->car;

   if (this_command_key_count == 0)
	goto reread_first;
   else
	goto reread;
  }

 if (unread_command_char != -1)
  {
   XSETINT (c, unread_command_char);
   unread_command_char = -1;

   if (this_command_key_count == 0)
	goto reread_first;
   else
	goto reread;
  }

 /* If there is no function key translated before
   reset-this-command-lengths takes effect, forget about it. */
 before_command_restore_flag = 0;

 if (!NILP (Vexecuting_macro))
  {
   /* We set this to Qmacro; since that's not a frame, nobody will
	 try to switch frames on us, and the selected window will
	 remain unchanged.

     Since this event came from a macro, it would be misleading to
	 leave internal_last_event_frame set to wherever the last
	 real event came from. Normally, a switch-frame event selects
	 internal_last_event_frame after each command is read, but
	 events read from a macro should never cause a new frame to be
	 selected. */
   Vlast_event_frame = internal_last_event_frame = Qmacro;

   /* Exit the macro if we are at the end.
	 Also, some things replace the macro with t
	 to force an early exit. */
   if (EQ (Vexecuting_macro, Qt)
	 || executing_macro_index >= XFASTINT (Flength (Vexecuting_macro)))
	{
	 XSETINT (c, -1);
	 return c;
	}

   c = Faref (Vexecuting_macro, make_number (executing_macro_index));
   if (STRINGP (Vexecuting_macro)
	 && (XINT (c) & 0x80))
	XSETFASTINT (c, CHAR_META | (XINT (c) & ~0x80));

   executing_macro_index++;

   goto from_macro;
  }

 if (!NILP (unread_switch_frame))
  {
   c = unread_switch_frame;
   unread_switch_frame = Qnil;

   /* This event should make it into this_command_keys, and get echoed
	 again, so we go to reread_first, rather than reread. */
   goto reread_first;
  }

 if (commandflag >= 0 && !input_pending
   && !detect_input_pending_run_timers (0))
  redisplay ();

 /* Message turns off echoing unless more keystrokes turn it on again. */
 if (echo_area_glyphs && *echo_area_glyphs
   && echo_area_glyphs != current_kboard->echobuf
   && ok_to_echo_at_next_pause != echo_area_glyphs)
  cancel_echoing ();
 else
  /* If already echoing, continue. */
  echo_dash ();

 /* Try reading a character via menu prompting in the minibuf.
   Try this before the sit-for, because the sit-for
   would do the wrong thing if we are supposed to do
   menu prompting. If EVENT_HAS_PARAMETERS then we are reading
   after a mouse event so don't try a minibuf menu. */
 c = Qnil;
 if (nmaps > 0 && INTERACTIVE
   && !NILP (prev_event) && ! EVENT_HAS_PARAMETERS (prev_event)
   /* Don't bring up a menu if we already have another event. */
   && NILP (Vunread_command_events)
   && unread_command_char < 0
   && !detect_input_pending_run_timers (0))
  {
   c = read_char_minibuf_menu_prompt (commandflag, nmaps, maps);
   if (! NILP (c))
	{
	 key_already_recorded = 1;
	 goto non_reread_1;
	}
  }

 /* Make a longjmp point for quits to use, but don't alter getcjmp just yet.
   We will do that below, temporarily for short sections of code,
   when appropriate. local_getcjmp must be in effect
   around any call to sit_for or kbd_buffer_get_event;
   it *must not* be in effect when we call redisplay. */

 if (_setjmp (local_getcjmp))
  {
   XSETINT (c, quit_char);
   XSETFRAME (internal_last_event_frame, selected_frame);
   Vlast_event_frame = internal_last_event_frame;
   /* If we report the quit char as an event,
	 don't do so more than once. */
   if (!NILP (Vinhibit_quit))
	Vquit_flag = Qnil;

#ifdef MULTI_KBOARD
   {
	KBOARD *kb = FRAME_KBOARD (selected_frame);
	if (kb != current_kboard)
	 {
	  Lisp_Object *tailp = &kb->kbd_queue;
	  /* We shouldn't get here if we were in single-kboard mode! */
	  if (single_kboard)
	   abort ();
	  while (CONSP (*tailp))
	   tailp = &XCONS (*tailp)->cdr;
	  if (!NILP (*tailp))
	   abort ();
	  *tailp = Fcons (c, Qnil);
	  kb->kbd_queue_has_data = 1;
	  current_kboard = kb;
	  longjmp (wrong_kboard_jmpbuf, 1);
	 }
   }
#endif
   goto non_reread;
  }

 timer_start_idle ();

 /* If in middle of key sequence and minibuffer not active,
   start echoing if enough time elapses. */

 if (minibuf_level == 0 && !current_kboard->immediate_echo
   && this_command_key_count > 0
   && ! noninteractive
   && echo_keystrokes > 0
   && (echo_area_glyphs == 0 || *echo_area_glyphs == 0
	 || ok_to_echo_at_next_pause == echo_area_glyphs))
  {
   Lisp_Object tem0;

   /* After a mouse event, start echoing right away.
	 This is because we are probably about to display a menu,
	 and we don't want to delay before doing so. */
   if (EVENT_HAS_PARAMETERS (prev_event))
	echo_now ();
   else
	{
	 save_getcjmp (save_jump);
	 restore_getcjmp (local_getcjmp);
	 tem0 = sit_for (echo_keystrokes, 0, 1, 1, 0);
	 restore_getcjmp (save_jump);
	 if (EQ (tem0, Qt)
	   && ! CONSP (Vunread_command_events))
	  echo_now ();
	}
  }

 /* Maybe auto save due to number of keystrokes. */

 if (commandflag != 0
   && auto_save_interval > 0
   && num_nonmacro_input_events - last_auto_save > max (auto_save_interval, 20)
   && !detect_input_pending_run_timers (0))
  {
   Fdo_auto_save (Qnil, Qnil);
   /* Hooks can actually change some buffers in auto save. */
   redisplay ();
  }

 /* Try reading using an X menu.
   This is never confused with reading using the minibuf
   because the recursive call of read_char in read_char_minibuf_menu_prompt
   does not pass on any keymaps. */

 if (nmaps > 0 && INTERACTIVE
   && !NILP (prev_event)
   && EVENT_HAS_PARAMETERS (prev_event)
   && !EQ (XCONS (prev_event)->car, Qmenu_bar)
   /* Don't bring up a menu if we already have another event. */
   && NILP (Vunread_command_events)
   && unread_command_char < 0)
  {
   c = read_char_x_menu_prompt (nmaps, maps, prev_event, used_mouse_menu);

   /* Now that we have read an event, Emacs is not idle. */
   timer_stop_idle ();

   return c;
  }

 /* Maybe autosave and/or garbage collect due to idleness. */

 if (INTERACTIVE && NILP (c))
  {
   int delay_level, buffer_size;

   /* Slow down auto saves logarithmically in size of current buffer,
	 and garbage collect while we're at it. */
   if (! MINI_WINDOW_P (XWINDOW (selected_window)))
	last_non_minibuf_size = Z - BEG;
   buffer_size = (last_non_minibuf_size >> 8) + 1;
   delay_level = 0;
   while (buffer_size > 64)
	delay_level++, buffer_size -= buffer_size >> 2;
   if (delay_level < 4) delay_level = 4;
   /* delay_level is 4 for files under around 50k, 7 at 100k,
	 9 at 200k, 11 at 300k, and 12 at 500k. It is 15 at 1 meg. */

   /* Auto save if enough time goes by without input. */
   if (commandflag != 0
	 && num_nonmacro_input_events > last_auto_save
	 && INTEGERP (Vauto_save_timeout)
	 && XINT (Vauto_save_timeout) > 0)
	{
	 Lisp_Object tem0;

	 save_getcjmp (save_jump);
	 restore_getcjmp (local_getcjmp);
	 tem0 = sit_for (delay_level * XFASTINT (Vauto_save_timeout) / 4,
			 0, 1, 1, 0);
	 restore_getcjmp (save_jump);

	 if (EQ (tem0, Qt)
	   && ! CONSP (Vunread_command_events))
	  {
	   Fdo_auto_save (Qnil, Qnil);

	   /* If we have auto-saved and there is still no input
		 available, garbage collect if there has been enough
		 consing going on to make it worthwhile. */
	   if (!detect_input_pending_run_timers (0)
		 && consing_since_gc > gc_cons_threshold / 2)
		Fgarbage_collect ();

	   redisplay ();
	  }
	}
  }

 /* If this has become non-nil here, it has been set by a timer
   or sentinel or filter. */
 if (CONSP (Vunread_command_events))
  {
   c = XCONS (Vunread_command_events)->car;
   Vunread_command_events = XCONS (Vunread_command_events)->cdr;
  }

 /* Read something from current KBOARD's side queue, if possible. */

 if (NILP (c))
  {
   if (current_kboard->kbd_queue_has_data)
	{
	 if (!CONSP (current_kboard->kbd_queue))
	  abort ();
	 c = XCONS (current_kboard->kbd_queue)->car;
	 current_kboard->kbd_queue
	  = XCONS (current_kboard->kbd_queue)->cdr;
	 if (NILP (current_kboard->kbd_queue))
	  current_kboard->kbd_queue_has_data = 0;
	 input_pending = readable_events (0);
	 if (EVENT_HAS_PARAMETERS (c)
	   && EQ (EVENT_HEAD_KIND (EVENT_HEAD (c)), Qswitch_frame))
	  internal_last_event_frame = XCONS (XCONS (c)->cdr)->car;
	 Vlast_event_frame = internal_last_event_frame;
	}
  }

#ifdef MULTI_KBOARD
 /* If current_kboard's side queue is empty check the other kboards.
   If one of them has data that we have not yet seen here,
   switch to it and process the data waiting for it.

   Note: if the events queued up for another kboard
   have already been seen here, and therefore are not a complete command,
   the kbd_queue_has_data field is 0, so we skip that kboard here.
   That's to avoid an infinite loop switching between kboards here. */
 if (NILP (c) && !single_kboard)
  {
   KBOARD *kb;
   for (kb = all_kboards; kb; kb = kb->next_kboard)
	if (kb->kbd_queue_has_data)
	 {
	  current_kboard = kb;
	  longjmp (wrong_kboard_jmpbuf, 1);
	 }
  }
#endif

 wrong_kboard:

 stop_polling ();

 /* Finally, we read from the main queue,
   and if that gives us something we can't use yet, we put it on the
   appropriate side queue and try again. */

 if (NILP (c))
  {
   KBOARD *kb;

   /* Actually read a character, waiting if necessary. */
   save_getcjmp (save_jump);
   restore_getcjmp (local_getcjmp);
   c = kbd_buffer_get_event (&kb, used_mouse_menu);
   restore_getcjmp (save_jump);

#ifdef MULTI_KBOARD
   if (! NILP (c) && (kb != current_kboard))
	{
	 Lisp_Object *tailp = &kb->kbd_queue;
	 while (CONSP (*tailp))
	  tailp = &XCONS (*tailp)->cdr;
	 if (!NILP (*tailp))
	  abort ();
	 *tailp = Fcons (c, Qnil);
	 kb->kbd_queue_has_data = 1;
	 c = Qnil;
	 if (single_kboard)
	  goto wrong_kboard;
	 current_kboard = kb;
	 longjmp (wrong_kboard_jmpbuf, 1);
	}
#endif
  }

 /* Terminate Emacs in batch mode if at eof. */
 if (noninteractive && INTEGERP (c) && XINT (c) < 0)
  Fkill_emacs (make_number (1));

 if (INTEGERP (c))
  {
   /* Add in any extra modifiers, where appropriate. */
   if ((extra_keyboard_modifiers & CHAR_CTL)
	 || ((extra_keyboard_modifiers & 0177) < ' '
	   && (extra_keyboard_modifiers & 0177) != 0))
	XSETINT (c, make_ctrl_char (XINT (c)));

   /* Transfer any other modifier bits directly from
	 extra_keyboard_modifiers to c. Ignore the actual character code
	 in the low 16 bits of extra_keyboard_modifiers. */
   XSETINT (c, XINT (c) | (extra_keyboard_modifiers & ~0xff7f & ~CHAR_CTL));
  }

 non_reread:

 /* Now that we have read an event, Emacs is not idle--
   unless the event was a timer event (not used now). */
 if (! CONSP (c))
  timer_stop_idle ();

 start_polling ();

 if (NILP (c))
  {
   if (commandflag >= 0
	 && !input_pending && !detect_input_pending_run_timers (0))
	redisplay ();

   goto wrong_kboard;
  }

 non_reread_1:

 /* Buffer switch events are only for internal wakeups
   so don't show them to the user. */
 if (BUFFERP (c))
  return c;

 if (key_already_recorded)
  return c;

 /* Process special events within read_char
   and loop around to read another event. */
 save = Vquit_flag;
 Vquit_flag = Qnil;
 tem = get_keyelt (access_keymap (get_keymap_1 (Vspecial_event_map, 0, 0),
				  c, 0, 0), 1);
 Vquit_flag = save;

 if (!NILP (tem))
  {
   int was_locked = single_kboard;

   last_input_char = c;
   Fcommand_execute (tem, Qnil, Fvector (1, &last_input_char), Qt);

   /* Resume allowing input from any kboard, if that was true before. */
   if (!was_locked)
	any_kboard_state ();

   goto retry;
  }

 /* Wipe the echo area. */
 if (echo_area_glyphs)
  safe_run_hooks (Qecho_area_clear_hook);
 echo_area_glyphs = 0;

 /* Handle things that only apply to characters. */
 if (INTEGERP (c))
  {
   /* If kbd_buffer_get_event gave us an EOF, return that. */
   if (XINT (c) == -1)
	return c;

   if (STRINGP (Vkeyboard_translate_table)
	 && XSTRING (Vkeyboard_translate_table)->size > (unsigned) XFASTINT (c))
	XSETINT (c, XSTRING (Vkeyboard_translate_table)->data[XFASTINT (c)]);
   else if ((VECTORP (Vkeyboard_translate_table)
		&& XVECTOR (Vkeyboard_translate_table)->size > (unsigned) XFASTINT (c))
	    || (CHAR_TABLE_P (Vkeyboard_translate_table)
		  && CHAR_TABLE_ORDINARY_SLOTS > (unsigned) XFASTINT (c)))
	{
	 Lisp_Object d;
	 d = Faref (Vkeyboard_translate_table, c);
	 /* nil in keyboard-translate-table means no translation. */
	 if (!NILP (d))
	  c = d;
	}
  }

 /* If this event is a mouse click in the menu bar,
   return just menu-bar for now. Modify the mouse click event
   so we won't do this twice, then queue it up. */
 if (EVENT_HAS_PARAMETERS (c)
   && CONSP (XCONS (c)->cdr)
   && CONSP (EVENT_START (c))
   && CONSP (XCONS (EVENT_START (c))->cdr))
  {
   Lisp_Object posn;

   posn = POSN_BUFFER_POSN (EVENT_START (c));
   /* Handle menu-bar events:
	 insert the dummy prefix event `menu-bar'. */
   if (EQ (posn, Qmenu_bar))
	{
	 /* Change menu-bar to (menu-bar) as the event "position". */
	 POSN_BUFFER_POSN (EVENT_START (c)) = Fcons (posn, Qnil);

	 also_record = c;
	 Vunread_command_events = Fcons (c, Vunread_command_events);
	 c = posn;
	}
  }

 record_char (c);
 if (! NILP (also_record))
  record_char (also_record);

 from_macro:
 reread_first:
 before_command_key_count = this_command_key_count;
 before_command_echo_length = echo_length ();

 /* Don't echo mouse motion events. */
 if (echo_keystrokes
   && ! (EVENT_HAS_PARAMETERS (c)
	  && EQ (EVENT_HEAD_KIND (EVENT_HEAD (c)), Qmouse_movement)))
  {
   echo_char (c);
   if (! NILP (also_record))
	echo_char (also_record);
   /* Once we reread a character, echoing can happen
	 the next time we pause to read a new one. */
   ok_to_echo_at_next_pause = echo_area_glyphs;
  }

 /* Record this character as part of the current key. */
 add_command_key (c);
 if (! NILP (also_record))
  add_command_key (also_record);

 /* Re-reading in the middle of a command */
 reread:
 last_input_char = c;
 num_input_events++;

 /* Process the help character specially if enabled */
 if (!NILP (Vhelp_form) && help_char_p (c))
  {
   Lisp_Object tem0;
   count = specpdl_ptr - specpdl;

   record_unwind_protect (Fset_window_configuration,
			   Fcurrent_window_configuration (Qnil));

   tem0 = Feval (Vhelp_form);
   if (STRINGP (tem0))
	internal_with_output_to_temp_buffer ("*Help*", print_help, tem0);

   cancel_echoing ();
   do
	c = read_char (0, 0, 0, Qnil, 0);
   while (BUFFERP (c));
   /* Remove the help from the frame */
   unbind_to (count, Qnil);

   redisplay ();
   if (EQ (c, make_number (040)))
	{
	 cancel_echoing ();
	 do
	  c = read_char (0, 0, 0, Qnil, 0);
	 while (BUFFERP (c));
	}
  }

 return c;
}

/* Record a key that came from a mouse menu.
  Record it for echoing, for this-command-keys, and so on. */

static void
record_menu_key (c)
   Lisp_Object c;
{
 /* Wipe the echo area. */
 echo_area_glyphs = 0;

 record_char (c);

 before_command_key_count = this_command_key_count;
 before_command_echo_length = echo_length ();

 /* Don't echo mouse motion events. */
 if (echo_keystrokes)
  {
   echo_char (c);

   /* Once we reread a character, echoing can happen
	 the next time we pause to read a new one. */
   ok_to_echo_at_next_pause = 0;
  }

 /* Record this character as part of the current key. */
 add_command_key (c);

 /* Re-reading in the middle of a command */
 last_input_char = c;
 num_input_events++;
}

/* Return 1 if should recognize C as "the help character". */

int
help_char_p (c)
   Lisp_Object c;
{
 Lisp_Object tail;

 if (EQ (c, Vhelp_char))
  return 1;
 for (tail = Vhelp_event_list; CONSP (tail); tail = XCONS (tail)->cdr)
  if (EQ (c, XCONS (tail)->car))
   return 1;
 return 0;
}

/* Record the input event C in various ways. */

static void
record_char (c)
   Lisp_Object c;
{
 total_keys++;
 XVECTOR (recent_keys)->contents[recent_keys_index] = c;
 if (++recent_keys_index >= NUM_RECENT_KEYS)
  recent_keys_index = 0;

 /* Write c to the dribble file. If c is a lispy event, write
   the event's symbol to the dribble file, in <brackets>. Bleaugh.
   If you, dear reader, have a better idea, you've got the source. :-) */
 if (dribble)
  {
   if (INTEGERP (c))
	{
	 if (XUINT (c) < 0x100)
	  putc (XINT (c), dribble);
	 else
	  fprintf (dribble, " 0x%x", (int) XUINT (c));
	}
   else
	{
	 Lisp_Object dribblee;

	 /* If it's a structured event, take the event header. */
	 dribblee = EVENT_HEAD (c);

	 if (SYMBOLP (dribblee))
	  {
	   putc ('<', dribble);
	   fwrite (XSYMBOL (dribblee)->name->data, sizeof (char),
		   XSYMBOL (dribblee)->name->size,
		   dribble);
	   putc ('>', dribble);
	  }
	}

   fflush (dribble);
  }

 store_kbd_macro_char (c);

 num_nonmacro_input_events++;
}

Lisp_Object
print_help (object)
   Lisp_Object object;
{
 struct buffer *old = current_buffer;
 Fprinc (object, Qnil);
 set_buffer_internal (XBUFFER (Vstandard_output));
 call0 (intern ("help-mode"));
 set_buffer_internal (old);
 return Qnil;
}

/* Copy out or in the info on where C-g should throw to.
  This is used when running Lisp code from within get_char,
  in case get_char is called recursively.
  See read_process_output. */

save_getcjmp (temp)
   jmp_buf temp;
{
 bcopy (getcjmp, temp, sizeof getcjmp);
}

restore_getcjmp (temp)
   jmp_buf temp;
{
 bcopy (temp, getcjmp, sizeof getcjmp);
}

#ifdef HAVE_MOUSE

/* Restore mouse tracking enablement. See Ftrack_mouse for the only use
  of this function. */

static Lisp_Object
tracking_off (old_value)
   Lisp_Object old_value;
{
 do_mouse_tracking = old_value;
 if (NILP (old_value))
  {
   /* Redisplay may have been preempted because there was input
	 available, and it assumes it will be called again after the
	 input has been processed. If the only input available was
	 the sort that we have just disabled, then we need to call
	 redisplay. */
   if (!readable_events (1))
	{
	 redisplay_preserve_echo_area ();
	 get_input_pending (&input_pending, 1);
	}
  }
}

DEFUN ("track-mouse", Ftrack_mouse, Strack_mouse, 0, UNEVALLED, 0,
 "Evaluate BODY with mouse movement events enabled.\n\
Within a `track-mouse' form, mouse motion generates input events that\n\
you can read with `read-event'.\n\
Normally, mouse motion is ignored.")
 (args)
   Lisp_Object args;
{
 int count = specpdl_ptr - specpdl;
 Lisp_Object val;

 record_unwind_protect (tracking_off, do_mouse_tracking);

 do_mouse_tracking = Qt;

 val = Fprogn (args);
 return unbind_to (count, val);
}

/* If mouse has moved on some frame, return one of those frames.
  Return 0 otherwise. */

static FRAME_PTR
some_mouse_moved ()
{
 Lisp_Object tail, frame;

 FOR_EACH_FRAME (tail, frame)
  {
   if (XFRAME (frame)->mouse_moved)
	return XFRAME (frame);
  }

 return 0;
}

#endif	/* HAVE_MOUSE */

/* Low level keyboard/mouse input.
  kbd_buffer_store_event places events in kbd_buffer, and
  kbd_buffer_get_event retrieves them. */

/* Return true iff there are any events in the queue that read-char
  would return. If this returns false, a read-char would block. */
static int
readable_events (do_timers_now)
   int do_timers_now;
{
 if (do_timers_now)
  timer_check (do_timers_now);

 if (kbd_fetch_ptr != kbd_store_ptr)
  return 1;
#ifdef HAVE_MOUSE
 if (!NILP (do_mouse_tracking) && some_mouse_moved ())
  return 1;
#endif
 if (single_kboard)
  {
   if (current_kboard->kbd_queue_has_data)
	return 1;
  }
 else
  {
   KBOARD *kb;
   for (kb = all_kboards; kb; kb = kb->next_kboard)
	if (kb->kbd_queue_has_data)
	 return 1;
  }
 return 0;
}

/* Set this for debugging, to have a way to get out */
int stop_character;

#ifdef MULTI_KBOARD
static KBOARD *
event_to_kboard (event)
   struct input_event *event;
{
 Lisp_Object frame;
 frame = event->frame_or_window;
 if (CONSP (frame))
  frame = XCONS (frame)->car;
 else if (WINDOWP (frame))
  frame = WINDOW_FRAME (XWINDOW (frame));

 /* There are still some events that don't set this field.
   For now, just ignore the problem.
   Also ignore dead frames here. */
 if (!FRAMEP (frame) || !FRAME_LIVE_P (XFRAME (frame)))
  return 0;
 else
  return FRAME_KBOARD (XFRAME (frame));
}
#endif

/* Store an event obtained at interrupt level into kbd_buffer, fifo */

void
kbd_buffer_store_event (event)
   register struct input_event *event;
{
 if (event->kind == no_event)
  abort ();

 if (event->kind == ascii_keystroke)
  {
   register int c = event->code & 0377;

   if (event->modifiers & ctrl_modifier)
	c = make_ctrl_char (c);

   c |= (event->modifiers
	  & (meta_modifier | alt_modifier
	    | hyper_modifier | super_modifier));

   if (c == quit_char)
	{
	 extern SIGTYPE interrupt_signal ();
#ifdef MULTI_KBOARD
	 KBOARD *kb;
	 struct input_event *sp;

	 if (single_kboard
	   && (kb = FRAME_KBOARD (XFRAME (event->frame_or_window)),
		 kb != current_kboard))
	  {
	   kb->kbd_queue
		= Fcons (make_lispy_switch_frame (event->frame_or_window),
			 Fcons (make_number (c), Qnil));
	   kb->kbd_queue_has_data = 1;
	   for (sp = kbd_fetch_ptr; sp != kbd_store_ptr; sp++)
		{
		 if (sp == kbd_buffer + KBD_BUFFER_SIZE)
		  sp = kbd_buffer;

		 if (event_to_kboard (sp) == kb)
		  {
		   sp->kind = no_event;
		   sp->frame_or_window = Qnil;
		  }
		}
	   return;
	  }
#endif

	 /* If this results in a quit_char being returned to Emacs as
	   input, set Vlast_event_frame properly. If this doesn't
	   get returned to Emacs as an event, the next event read
	   will set Vlast_event_frame again, so this is safe to do. */
	 {
	  Lisp_Object focus;

	  focus = FRAME_FOCUS_FRAME (XFRAME (event->frame_or_window));
	  if (NILP (focus))
	   focus = event->frame_or_window;
	  internal_last_event_frame = focus;
	  Vlast_event_frame = focus;
	 }

	 last_event_timestamp = event->timestamp;
	 interrupt_signal ();
	 return;
	}

   if (c && c == stop_character)
	{
	 sys_suspend ();
	 return;
	}
  }
 /* Don't insert two buffer_switch_event's in a row.
   Just ignore the second one. */
 else if (event->kind == buffer_switch_event
	  && kbd_fetch_ptr != kbd_store_ptr
	  && kbd_store_ptr->kind == buffer_switch_event)
  return;

 if (kbd_store_ptr - kbd_buffer == KBD_BUFFER_SIZE)
  kbd_store_ptr = kbd_buffer;

 /* Don't let the very last slot in the buffer become full,
   since that would make the two pointers equal,
   and that is indistinguishable from an empty buffer.
   Discard the event if it would fill the last slot. */
 if (kbd_fetch_ptr - 1 != kbd_store_ptr)
  {
   volatile struct input_event *sp = kbd_store_ptr;
   sp->kind = event->kind;
   if (event->kind == selection_request_event)
	{
	 /* We must not use the ordinary copying code for this case,
	   since `part' is an enum and copying it might not copy enough
	   in this case. */
	 bcopy (event, (char *) sp, sizeof (*event));
	}
   else
	{
	 sp->code = event->code;
	 sp->part = event->part;
	 sp->frame_or_window = event->frame_or_window;
	 sp->modifiers = event->modifiers;
	 sp->x = event->x;
	 sp->y = event->y;
	 sp->timestamp = event->timestamp;
	}
   (XVECTOR (kbd_buffer_frame_or_window)->contents[kbd_store_ptr
						   - kbd_buffer]
    = event->frame_or_window);

   kbd_store_ptr++;
  }
}

/* Read one event from the event buffer, waiting if necessary.
  The value is a Lisp object representing the event.
  The value is nil for an event that should be ignored,
  or that was handled here.
  We always read and discard one event. */

static Lisp_Object
kbd_buffer_get_event (kbp, used_mouse_menu)
   KBOARD **kbp;
   int *used_mouse_menu;
{
 register int c;
 Lisp_Object obj;
 EMACS_TIME next_timer_delay;

 if (noninteractive)
  {
   c = getchar ();
   XSETINT (obj, c);
   *kbp = current_kboard;
   return obj;
  }

 /* Wait until there is input available. */
 for (;;)
  {
   if (kbd_fetch_ptr != kbd_store_ptr)
	break;
#ifdef HAVE_MOUSE
   if (!NILP (do_mouse_tracking) && some_mouse_moved ())
	break;
#endif

   /* If the quit flag is set, then read_char will return
	 quit_char, so that counts as "available input." */
   if (!NILP (Vquit_flag))
	quit_throw_to_read_char ();

   /* One way or another, wait until input is available; then, if
	 interrupt handlers have not read it, read it now. */

#ifdef OLDVMS
   wait_for_kbd_input ();
#else
/* Note SIGIO has been undef'd if FIONREAD is missing. */
#ifdef SIGIO
   gobble_input (0);
#endif /* SIGIO */
   if (kbd_fetch_ptr != kbd_store_ptr)
	break;
#ifdef HAVE_MOUSE
   if (!NILP (do_mouse_tracking) && some_mouse_moved ())
	break;
#endif
   {
	Lisp_Object minus_one;

	XSETINT (minus_one, -1);
	wait_reading_process_input (0, 0, minus_one, 1);

	if (!interrupt_input && kbd_fetch_ptr == kbd_store_ptr)
	 /* Pass 1 for EXPECT since we just waited to have input. */
	 read_avail_input (1);
   }
#endif /* not VMS */
  }

 if (CONSP (Vunread_command_events))
  {
   Lisp_Object first;
   first = XCONS (Vunread_command_events)->car;
   Vunread_command_events = XCONS (Vunread_command_events)->cdr;
   *kbp = current_kboard;
   return first;
  }

 /* At this point, we know that there is a readable event available
   somewhere. If the event queue is empty, then there must be a
   mouse movement enabled and available. */
 if (kbd_fetch_ptr != kbd_store_ptr)
  {
   struct input_event *event;

   event = ((kbd_fetch_ptr < kbd_buffer + KBD_BUFFER_SIZE)
	    ? kbd_fetch_ptr
	    : kbd_buffer);

   last_event_timestamp = event->timestamp;

#ifdef MULTI_KBOARD
   *kbp = event_to_kboard (event);
   if (*kbp == 0)
	*kbp = current_kboard; /* Better than returning null ptr? */
#else
   *kbp = &the_only_kboard;
#endif

   obj = Qnil;

   /* These two kinds of events get special handling
	 and don't actually appear to the command loop.
	 We return nil for them. */
   if (event->kind == selection_request_event)
	{
#ifdef HAVE_X11
	 struct input_event copy;

	 /* Remove it from the buffer before processing it,
	   since otherwise swallow_events will see it
	   and process it again. */
	 copy = *event;
	 kbd_fetch_ptr = event + 1;
	 input_pending = readable_events (0);
	 x_handle_selection_request (&copy);
#else
	 /* We're getting selection request events, but we don't have
       a window system. */
	 abort ();
#endif
	}

   else if (event->kind == selection_clear_event)
	{
#ifdef HAVE_X11
	 struct input_event copy;

	 /* Remove it from the buffer before processing it. */
	 copy = *event;
	 kbd_fetch_ptr = event + 1;
	 input_pending = readable_events (0);
	 x_handle_selection_clear (&copy);
#else
	 /* We're getting selection request events, but we don't have
       a window system. */
	 abort ();
#endif
	}
#if defined (HAVE_X11) || defined (HAVE_NTGUI)
   else if (event->kind == delete_window_event)
	{
	 /* Make an event (delete-frame (FRAME)). */
	 obj = Fcons (event->frame_or_window, Qnil);
	 obj = Fcons (Qdelete_frame, Fcons (obj, Qnil));
	 kbd_fetch_ptr = event + 1;
	}
   else if (event->kind == iconify_event)
	{
	 /* Make an event (iconify-frame (FRAME)). */
	 obj = Fcons (event->frame_or_window, Qnil);
	 obj = Fcons (Qiconify_frame, Fcons (obj, Qnil));
	 kbd_fetch_ptr = event + 1;
	}
   else if (event->kind == deiconify_event)
	{
	 /* Make an event (make-frame-visible (FRAME)). */
	 obj = Fcons (event->frame_or_window, Qnil);
	 obj = Fcons (Qmake_frame_visible, Fcons (obj, Qnil));
	 kbd_fetch_ptr = event + 1;
	}
#endif
   else if (event->kind == buffer_switch_event)
	{
	 /* The value doesn't matter here; only the type is tested. */
	 XSETBUFFER (obj, current_buffer);
	 kbd_fetch_ptr = event + 1;
	}
#ifdef USE_X_TOOLKIT
   else if (event->kind == menu_bar_activate_event)
	{
	 kbd_fetch_ptr = event + 1;
	 input_pending = readable_events (0);
	 if (FRAME_LIVE_P (XFRAME (event->frame_or_window)))
	  x_activate_menubar (XFRAME (event->frame_or_window));
	}
#endif
   /* Just discard these, by returning nil.
	 With MULTI_KBOARD, these events are used as placeholders
	 when we need to randomly delete events from the queue.
	 (They shouldn't otherwise be found in the buffer,
	 but on some machines it appears they do show up
	 even without MULTI_KBOARD.) */
   else if (event->kind == no_event)
	kbd_fetch_ptr = event + 1;

   /* If this event is on a different frame, return a switch-frame this
	 time, and leave the event in the queue for next time. */
   else
	{
	 Lisp_Object frame;
	 Lisp_Object focus;

	 frame = event->frame_or_window;
	 if (CONSP (frame))
	  frame = XCONS (frame)->car;
	 else if (WINDOWP (frame))
	  frame = WINDOW_FRAME (XWINDOW (frame));

	 focus = FRAME_FOCUS_FRAME (XFRAME (frame));
	 if (! NILP (focus))
	  frame = focus;

	 if (! EQ (frame, internal_last_event_frame)
	   && XFRAME (frame) != selected_frame)
	  obj = make_lispy_switch_frame (frame);
	 internal_last_event_frame = frame;

	 /* If we didn't decide to make a switch-frame event, go ahead
	   and build a real event from the queue entry. */

	 if (NILP (obj))
	  {
	   obj = make_lispy_event (event);
#if defined (USE_X_TOOLKIT) || defined (HAVE_NTGUI)
	   /* If this was a menu selection, then set the flag to inhibit
		 writing to last_nonmenu_event. Don't do this if the event
		 we're returning is (menu-bar), though; that indicates the
		 beginning of the menu sequence, and we might as well leave
		 that as the `event with parameters' for this selection. */
	   if (event->kind == menu_bar_event
		 && !(CONSP (obj) && EQ (XCONS (obj)->car, Qmenu_bar))
		 && used_mouse_menu)
		*used_mouse_menu = 1;
#endif

	   /* Wipe out this event, to catch bugs. */
	   event->kind = no_event;
	   XVECTOR (kbd_buffer_frame_or_window)->contents[event - kbd_buffer] = Qnil;

	   kbd_fetch_ptr = event + 1;
	  }
	}
  }
#ifdef HAVE_MOUSE
 /* Try generating a mouse motion event. */
 else if (!NILP (do_mouse_tracking) && some_mouse_moved ())
  {
   FRAME_PTR f = some_mouse_moved ();
   Lisp_Object bar_window;
   enum scroll_bar_part part;
   Lisp_Object x, y;
   unsigned long time;

   *kbp = current_kboard;
   /* Note that this uses F to determine which display to look at.
	 If there is no valid info, it does not store anything
	 so x remains nil. */
   x = Qnil;
   (*mouse_position_hook) (&f, 0, &bar_window, &part, &x, &y, &time);

   obj = Qnil;

   /* Decide if we should generate a switch-frame event. Don't
	 generate switch-frame events for motion outside of all Emacs
	 frames. */
   if (!NILP (x) && f)
	{
	 Lisp_Object frame;

	 frame = FRAME_FOCUS_FRAME (f);
	 if (NILP (frame))
	  XSETFRAME (frame, f);

	 if (! EQ (frame, internal_last_event_frame)
	   && XFRAME (frame) != selected_frame)
	  obj = make_lispy_switch_frame (frame);
	 internal_last_event_frame = frame;
	}

   /* If we didn't decide to make a switch-frame event, go ahead and
	 return a mouse-motion event. */
   if (!NILP (x) && NILP (obj))
	obj = make_lispy_movement (f, bar_window, part, x, y, time);
  }
#endif	/* HAVE_MOUSE */
 else
  /* We were promised by the above while loop that there was
    something for us to read! */
  abort ();

 input_pending = readable_events (0);

 Vlast_event_frame = internal_last_event_frame;

 return (obj);
}

/* Process any events that are not user-visible,
  then return, without reading any user-visible events. */

void
swallow_events (do_display)
   int do_display;
{
 int old_timers_run;

 while (kbd_fetch_ptr != kbd_store_ptr)
  {
   struct input_event *event;

   event = ((kbd_fetch_ptr < kbd_buffer + KBD_BUFFER_SIZE)
	    ? kbd_fetch_ptr
	    : kbd_buffer);

   last_event_timestamp = event->timestamp;

   /* These two kinds of events get special handling
	 and don't actually appear to the command loop. */
   if (event->kind == selection_request_event)
	{
#ifdef HAVE_X11
	 struct input_event copy;

	 /* Remove it from the buffer before processing it,
	   since otherwise swallow_events called recursively could see it
	   and process it again. */
	 copy = *event;
	 kbd_fetch_ptr = event + 1;
	 input_pending = readable_events (0);
	 x_handle_selection_request (&copy);
#else
	 /* We're getting selection request events, but we don't have
       a window system. */
	 abort ();
#endif
	}

   else if (event->kind == selection_clear_event)
	{
#ifdef HAVE_X11
	 struct input_event copy;

	 /* Remove it from the buffer before processing it, */
	 copy = *event;

	 kbd_fetch_ptr = event + 1;
	 input_pending = readable_events (0);
	 x_handle_selection_clear (&copy);
#else
	 /* We're getting selection request events, but we don't have
       a window system. */
	 abort ();
#endif
	}
   else
	break;
  }

 old_timers_run = timers_run;
 get_input_pending (&input_pending, 1);

 if (timers_run != old_timers_run && do_display)
  redisplay_preserve_echo_area ();
}

static EMACS_TIME timer_idleness_start_time;

/* Record the start of when Emacs is idle,
  for the sake of running idle-time timers. */

timer_start_idle ()
{
 Lisp_Object timers;

 /* If we are already in the idle state, do nothing. */
 if (! EMACS_TIME_NEG_P (timer_idleness_start_time))
  return;

 EMACS_GET_TIME (timer_idleness_start_time);

 /* Mark all idle-time timers as once again candidates for running. */
 for (timers = Vtimer_idle_list; CONSP (timers); timers = XCONS (timers)->cdr)
  {
   Lisp_Object timer;

   timer = XCONS (timers)->car;

   if (!VECTORP (timer) || XVECTOR (timer)->size != 8)
	continue;
   XVECTOR (timer)->contents[0] = Qnil;
  }
}

/* Record that Emacs is no longer idle, so stop running idle-time timers. */

timer_stop_idle ()
{
 EMACS_SET_SECS_USECS (timer_idleness_start_time, -1, -1);
}

/* This is only for debugging. */
struct input_event last_timer_event;

/* Check whether a timer has fired. To prevent larger problems we simply
  disregard elements that are not proper timers. Do not make a circular
  timer list for the time being.

  Returns the number of seconds to wait until the next timer fires. If a
  timer is triggering now, return zero seconds.
  If no timer is active, return -1 seconds.

  If a timer is ripe, we run it, with quitting turned off.

  DO_IT_NOW is now ignored. It used to mean that we should
  run the timer directly instead of queueing a timer-event.
  Now we always run timers directly. */

EMACS_TIME
timer_check (do_it_now)
   int do_it_now;
{
 EMACS_TIME nexttime;
 EMACS_TIME now, idleness_now;
 Lisp_Object timers, idle_timers, chosen_timer;
 struct gcpro gcpro1, gcpro2, gcpro3;

 EMACS_SET_SECS (nexttime, -1);
 EMACS_SET_USECS (nexttime, -1);

 /* Always consider the ordinary timers. */
 timers = Vtimer_list;
 /* Consider the idle timers only if Emacs is idle. */
 if (! EMACS_TIME_NEG_P (timer_idleness_start_time))
  idle_timers = Vtimer_idle_list;
 else
  idle_timers = Qnil;
 chosen_timer = Qnil;
 GCPRO3 (timers, idle_timers, chosen_timer);

 if (CONSP (timers) || CONSP (idle_timers))
  {
   EMACS_GET_TIME (now);
   if (! EMACS_TIME_NEG_P (timer_idleness_start_time))
	EMACS_SUB_TIME (idleness_now, now, timer_idleness_start_time);
  }

 while (CONSP (timers) || CONSP (idle_timers))
  {
   int triggertime = EMACS_SECS (now);
   Lisp_Object *vector;
   Lisp_Object timer, idle_timer;
   EMACS_TIME timer_time, idle_timer_time;
   EMACS_TIME difference, timer_difference, idle_timer_difference;

   /* Skip past invalid timers and timers already handled. */
   if (!NILP (timers))
	{
	 timer = XCONS (timers)->car;
	 if (!VECTORP (timer) || XVECTOR (timer)->size != 8)
	  {
	   timers = XCONS (timers)->cdr;
	   continue;
	  }
	 vector = XVECTOR (timer)->contents;

	 if (!INTEGERP (vector[1]) || !INTEGERP (vector[2])
	   || !INTEGERP (vector[3])
	   || ! NILP (vector[0]))
	  {
	   timers = XCONS (timers)->cdr;
	   continue;
	  }
	}
   if (!NILP (idle_timers))
	{
	 timer = XCONS (idle_timers)->car;
	 if (!VECTORP (timer) || XVECTOR (timer)->size != 8)
	  {
	   idle_timers = XCONS (idle_timers)->cdr;
	   continue;
	  }
	 vector = XVECTOR (timer)->contents;

	 if (!INTEGERP (vector[1]) || !INTEGERP (vector[2])
	   || !INTEGERP (vector[3])
	   || ! NILP (vector[0]))
	  {
	   idle_timers = XCONS (idle_timers)->cdr;
	   continue;
	  }
	}

   /* Set TIMER, TIMER_TIME and TIMER_DIFFERENCE
	 based on the next ordinary timer.
	 TIMER_DIFFERENCE is the distance in time from NOW to when
	 this timer becomes ripe (negative if it's already ripe). */
   if (!NILP (timers))
	{
	 timer = XCONS (timers)->car;
	 vector = XVECTOR (timer)->contents;
	 EMACS_SET_SECS (timer_time,
			 (XINT (vector[1]) << 16) | (XINT (vector[2])));
	 EMACS_SET_USECS (timer_time, XINT (vector[3]));
	 EMACS_SUB_TIME (timer_difference, timer_time, now);
	}

   /* Set IDLE_TIMER, IDLE_TIMER_TIME and IDLE_TIMER_DIFFERENCE
	 based on the next idle timer. */
   if (!NILP (idle_timers))
	{
	 idle_timer = XCONS (idle_timers)->car;
	 vector = XVECTOR (idle_timer)->contents;
	 EMACS_SET_SECS (idle_timer_time,
			 (XINT (vector[1]) << 16) | (XINT (vector[2])));
	 EMACS_SET_USECS (idle_timer_time, XINT (vector[3]));
	 EMACS_SUB_TIME (idle_timer_difference, idle_timer_time, idleness_now);
	}

   /* Decide which timer is the next timer,
	 and set CHOSEN_TIMER, VECTOR and DIFFERENCE accordingly.
	 Also step down the list where we found that timer. */

   if (! NILP (timers) && ! NILP (idle_timers))
	{
	 EMACS_TIME temp;
	 EMACS_SUB_TIME (temp, timer_difference, idle_timer_difference);
	 if (EMACS_TIME_NEG_P (temp))
	  {
	   chosen_timer = timer;
	   timers = XCONS (timers)->cdr;
	   difference = timer_difference;
	  }
	 else
	  {
	   chosen_timer = idle_timer;
	   idle_timers = XCONS (idle_timers)->cdr;
	   difference = idle_timer_difference;
	  }
	}
   else if (! NILP (timers))
	{
	 chosen_timer = timer;
	 timers = XCONS (timers)->cdr;
	 difference = timer_difference;
	}
   else
	{
	 chosen_timer = idle_timer;
	 idle_timers = XCONS (idle_timers)->cdr;
	 difference = idle_timer_difference;
	}
   vector = XVECTOR (chosen_timer)->contents;
	
   /* If timer is rupe, run it if it hasn't been run. */
   if (EMACS_TIME_NEG_P (difference)
	 || (EMACS_SECS (difference) == 0
	   && EMACS_USECS (difference) == 0))
	{
	 if (NILP (vector[0]))
	  {
	   Lisp_Object tem;
	   int was_locked = single_kboard;
	   int count = specpdl_ptr - specpdl;

	   /* Mark the timer as triggered to prevent problems if the lisp
		 code fails to reschedule it right. */
	   vector[0] = Qt;

	   specbind (Qinhibit_quit, Qt);

	   call1 (Qtimer_event_handler, chosen_timer);
	   timers_run++;

	   unbind_to (count, Qnil);

	   /* Resume allowing input from any kboard, if that was true before. */
	   if (!was_locked)
		any_kboard_state ();

	   /* Since we have handled the event,
		 we don't need to tell the caller to wake up and do it. */
	  }
	}
   else
	/* When we encounter a timer that is still waiting,
	  return the amount of time to wait before it is ripe. */
	{
	 UNGCPRO;
	 return difference;
	}
  }

 /* No timers are pending in the future. */
 /* Return 0 if we generated an event, and -1 if not. */
 UNGCPRO;
 return nexttime;
}

/* Caches for modify_event_symbol. */
static Lisp_Object accent_key_syms;
static Lisp_Object func_key_syms;
static Lisp_Object mouse_syms;

/* This is a list of keysym codes for special "accent" characters.
  It parallels lispy_accent_keys. */

static int lispy_accent_codes[] =
{
#ifdef XK_dead_circumflex
 XK_dead_circumflex,
#else
 0,
#endif
#ifdef XK_dead_grave
 XK_dead_grave,
#else
 0,
#endif
#ifdef XK_dead_tilde
 XK_dead_tilde,
#else
 0,
#endif
#ifdef XK_dead_diaeresis
 XK_dead_diaeresis,
#else
 0,
#endif
#ifdef XK_dead_macron
 XK_dead_macron,
#else
 0,
#endif
#ifdef XK_dead_degree
 XK_dead_degree,
#else
 0,
#endif
#ifdef XK_dead_acute
 XK_dead_acute,
#else
 0,
#endif
#ifdef XK_dead_cedilla
 XK_dead_cedilla,
#else
 0,
#endif
#ifdef XK_dead_breve
 XK_dead_breve,
#else
 0,
#endif
#ifdef XK_dead_ogonek
 XK_dead_ogonek,
#else
 0,
#endif
#ifdef XK_dead_caron
 XK_dead_caron,
#else
 0,
#endif
#ifdef XK_dead_doubleacute
 XK_dead_doubleacute,
#else
 0,
#endif
#ifdef XK_dead_abovedot
 XK_dead_abovedot,
#else
 0,
#endif
};

/* This is a list of Lisp names for special "accent" characters.
  It parallels lispy_accent_codes. */

static char *lispy_accent_keys[] =
{
 "dead-circumflex",
 "dead-grave",
 "dead-tilde",
 "dead-diaeresis",
 "dead-macron",
 "dead-degree",
 "dead-acute",
 "dead-cedilla",
 "dead-breve",
 "dead-ogonek",
 "dead-caron",
 "dead-doubleacute",
 "dead-abovedot",
};

#ifdef HAVE_NTGUI
#define FUNCTION_KEY_OFFSET 0x0

char *lispy_function_keys[] =
 {
  0,        /* 0           */
  
  0,        /* VK_LBUTTON    0x01 */
  0,        /* VK_RBUTTON    0x02 */
  "cancel",     /* VK_CANCEL     0x03 */
  0,        /* VK_MBUTTON    0x04 */
  
  0, 0, 0,     /*  0x05 .. 0x07    */
  
  "backspace",   /* VK_BACK      0x08 */
  "tab",      /* VK_TAB      0x09 */
  
  0, 0,       /*  0x0A .. 0x0B    */
  
  "clear",     /* VK_CLEAR     0x0C */
  "return",     /* VK_RETURN     0x0D */
  
  0, 0,       /*  0x0E .. 0x0F    */
 
  "shift",     /* VK_SHIFT     0x10 */
  "control",    /* VK_CONTROL    0x11 */
  "menu",      /* VK_MENU      0x12 */
  "pause",     /* VK_PAUSE     0x13 */
  "capital",    /* VK_CAPITAL    0x14 */
  
  0, 0, 0, 0, 0, 0, /*  0x15 .. 0x1A    */
  
  0,        /* VK_ESCAPE     0x1B */
  
  0, 0, 0, 0,    /*  0x1C .. 0x1F    */
  
  0,        /* VK_SPACE     0x20 */
  "prior",     /* VK_PRIOR     0x21 */
  "next",      /* VK_NEXT      0x22 */
  "end",      /* VK_END      0x23 */
  "home",      /* VK_HOME      0x24 */
  "left",      /* VK_LEFT      0x25 */
  "up",       /* VK_UP       0x26 */
  "right",     /* VK_RIGHT     0x27 */
  "down",      /* VK_DOWN      0x28 */
  "select",     /* VK_SELECT     0x29 */
  "print",     /* VK_PRINT     0x2A */
  "execute",    /* VK_EXECUTE    0x2B */
  "snapshot",    /* VK_SNAPSHOT    0x2C */
  "insert",     /* VK_INSERT     0x2D */
  "delete",     /* VK_DELETE     0x2E */
  "help",      /* VK_HELP      0x2F */
 
  /* VK_0 thru VK_9 are the same as ASCII '0' thru '9' (0x30 - 0x39) */
  
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* 0x3A .. 0x40    */
  
  /* VK_A thru VK_Z are the same as ASCII 'A' thru 'Z' (0x41 - 0x5A) */
  
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  
  "lwindow",    /* VK_LWIN      0x5B */
  "rwindow",    /* VK_RWIN      0x5C */
  "apps",     /* VK_APPS      0x5D */
  
  0, 0,      /*  0x5E .. 0x5F    */
  
  "kp-0",     /* VK_NUMPAD0    0x60 */
  "kp-1",     /* VK_NUMPAD1    0x61 */
  "kp-2",     /* VK_NUMPAD2    0x62 */
  "kp-3",     /* VK_NUMPAD3    0x63 */
  "kp-4",     /* VK_NUMPAD4    0x64 */
  "kp-5",     /* VK_NUMPAD5    0x65 */
  "kp-6",     /* VK_NUMPAD6    0x66 */
  "kp-7",     /* VK_NUMPAD7    0x67 */
  "kp-8",     /* VK_NUMPAD8    0x68 */
  "kp-9",     /* VK_NUMPAD9    0x69 */
  "kp-multiply",  /* VK_MULTIPLY    0x6A */
  "kp-add",    /* VK_ADD      0x6B */
  "kp-separator", /* VK_SEPARATOR   0x6C */
  "kp-subtract",  /* VK_SUBTRACT    0x6D */
  "kp-decimal",  /* VK_DECIMAL    0x6E */
  "kp-divide",   /* VK_DIVIDE     0x6F */
  "f1",      /* VK_F1       0x70 */
  "f2",      /* VK_F2       0x71 */
  "f3",      /* VK_F3       0x72 */
  "f4",      /* VK_F4       0x73 */
  "f5",      /* VK_F5       0x74 */
  "f6",      /* VK_F6       0x75 */
  "f7",      /* VK_F7       0x76 */
  "f8",      /* VK_F8       0x77 */
  "f9",      /* VK_F9       0x78 */
  "f10",      /* VK_F10      0x79 */
  "f11",      /* VK_F11      0x7A */
  "f12",      /* VK_F12      0x7B */
  "f13",      /* VK_F13      0x7C */
  "f14",      /* VK_F14      0x7D */
  "f15",      /* VK_F15      0x7E */
  "f16",      /* VK_F16      0x7F */
  "f17",      /* VK_F17      0x80 */
  "f18",      /* VK_F18      0x81 */
  "f19",      /* VK_F19      0x82 */
  "f20",      /* VK_F20      0x83 */
  "f21",      /* VK_F21      0x84 */
  "f22",      /* VK_F22      0x85 */
  "f23",      /* VK_F23      0x86 */
  "f24",      /* VK_F24      0x87 */
  
  0, 0, 0, 0,   /*  0x88 .. 0x8B    */
  0, 0, 0, 0,   /*  0x8C .. 0x8F    */
  
  "kp-numlock",  /* VK_NUMLOCK    0x90 */
  "scroll",    /* VK_SCROLL     0x91 */
  
  "kp-space",	   /* VK_NUMPAD_CLEAR  0x92 */
  "kp-enter",	   /* VK_NUMPAD_ENTER  0x93 */
  "kp-prior",	   /* VK_NUMPAD_PRIOR  0x94 */
  "kp-next",	   /* VK_NUMPAD_NEXT  0x95 */
  "kp-end",	   /* VK_NUMPAD_END   0x96 */
  "kp-home",	   /* VK_NUMPAD_HOME  0x97 */
  "kp-left",	   /* VK_NUMPAD_LEFT  0x98 */
  "kp-up",	   /* VK_NUMPAD_UP   0x99 */
  "kp-right",	   /* VK_NUMPAD_RIGHT  0x9A */
  "kp-down",	   /* VK_NUMPAD_DOWN  0x9B */
  "kp-insert",   /* VK_NUMPAD_INSERT 0x9C */
  "kp-delete",   /* VK_NUMPAD_DELETE 0x9D */

  0, 0,	   /*  0x9E .. 0x9F    */

  /*
   * VK_L* & VK_R* - left and right Alt, Ctrl and Shift virtual keys.
   * Used only as parameters to GetAsyncKeyState() and GetKeyState().
   * No other API or message will distinguish left and right keys this way.
   */
  /* 0xA0 .. 0xEF */
  
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  
  /* 0xF0 .. 0xF5 */
  
  0, 0, 0, 0, 0, 0,
  
  "attn",     /* VK_ATTN      0xF6 */
  "crsel",     /* VK_CRSEL     0xF7 */
  "exsel",     /* VK_EXSEL     0xF8 */
  "ereof",     /* VK_EREOF     0xF9 */
  "play",     /* VK_PLAY      0xFA */
  "zoom",     /* VK_ZOOM      0xFB */
  "noname",    /* VK_NONAME     0xFC */
  "pa1",      /* VK_PA1      0xFD */
  "oem_clear",   /* VK_OEM_CLEAR   0xFE */
 };

#else /* not HAVE_NTGUI */

#ifdef XK_kana_A
static char *lispy_kana_keys[] =
 {
  /* X Keysym value */
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	/* 0x400 .. 0x40f */
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	/* 0x410 .. 0x41f */
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	/* 0x420 .. 0x42f */
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	/* 0x430 .. 0x43f */
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	/* 0x440 .. 0x44f */
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	/* 0x450 .. 0x45f */
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	/* 0x460 .. 0x46f */
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"overline",0,
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	/* 0x480 .. 0x48f */
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	/* 0x490 .. 0x49f */
  0, "kana-fullstop", "kana-openingbracket", "kana-closingbracket", 
  "kana-comma", "kana-conjunctive", "kana-WO", "kana-a",
  "kana-i", "kana-u", "kana-e", "kana-o",
  "kana-ya", "kana-yu", "kana-yo", "kana-tsu",
  "prolongedsound", "kana-A", "kana-I", "kana-U",
  "kana-E", "kana-O", "kana-KA", "kana-KI",
  "kana-KU", "kana-KE", "kana-KO", "kana-SA",
  "kana-SHI", "kana-SU", "kana-SE", "kana-SO",
  "kana-TA", "kana-CHI", "kana-TSU", "kana-TE",
  "kana-TO", "kana-NA", "kana-NI", "kana-NU",
  "kana-NE", "kana-NO", "kana-HA", "kana-HI",
  "kana-FU", "kana-HE", "kana-HO", "kana-MA",
  "kana-MI", "kana-MU", "kana-ME", "kana-MO",
  "kana-YA", "kana-YU", "kana-YO", "kana-RA",
  "kana-RI", "kana-RU", "kana-RE", "kana-RO",
  "kana-WA", "kana-N", "voicedsound", "semivoicedsound",
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	/* 0x4e0 .. 0x4ef */
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	/* 0x4f0 .. 0x4ff */
 };
#endif /* XK_kana_A */

#define FUNCTION_KEY_OFFSET 0xff00

/* You'll notice that this table is arranged to be conveniently
  indexed by X Windows keysym values. */
static char *lispy_function_keys[] =
 {
  /* X Keysym value */

  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	/* 0xff00 */
  "backspace",
  "tab",
  "linefeed",
  "clear",
  0,
  "return",
  0, 0,
  0, 0, 0,			/* 0xff10 */
  "pause",
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  "escape",
  0, 0, 0, 0,
  0, "kanji", "muhenkan", 
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  /* 0xff20...2f */
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  /* 0xff30...3f */
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  /* 0xff40...4f */

  "home",			/* 0xff50 */	/* IsCursorKey */
  "left",
  "up",
  "right",
  "down",
  "prior",
  "next",
  "end",
  "begin",
  0,				/* 0xff59 */
  0, 0, 0, 0, 0, 0,
  "select",			/* 0xff60 */	/* IsMiscFunctionKey */
  "print",
  "execute",
  "insert",
  0,		/* 0xff64 */
  "undo",
  "redo",
  "menu",
  "find",
  "cancel",
  "help",
  "break",			/* 0xff6b */

  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "backtab", 0,
  0,				/* 0xff76 */
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "kp-numlock",	/* 0xff7f */
  "kp-space",			/* 0xff80 */	/* IsKeypadKey */
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  "kp-tab",			/* 0xff89 */
  0, 0, 0,
  "kp-enter",			/* 0xff8d */
  0, 0, 0,
  "kp-f1",			/* 0xff91 */
  "kp-f2",
  "kp-f3",
  "kp-f4",
  "kp-home",			/* 0xff95 */
  "kp-left",
  "kp-up",
  "kp-right",
  "kp-down",
  "kp-prior",			/* kp-page-up */
  "kp-next",			/* kp-page-down */
  "kp-end",
  "kp-begin",
  "kp-insert",
  "kp-delete",
  0,				/* 0xffa0 */
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  "kp-multiply",		/* 0xffaa */
  "kp-add",
  "kp-separator",
  "kp-subtract",
  "kp-decimal",
  "kp-divide",		/* 0xffaf */
  "kp-0",			/* 0xffb0 */
  "kp-1",	"kp-2",	"kp-3",	"kp-4",	"kp-5",	"kp-6",	"kp-7",	"kp-8",	"kp-9",
  0,		/* 0xffba */
  0, 0,
  "kp-equal",			/* 0xffbd */
  "f1",			/* 0xffbe */	/* IsFunctionKey */
  "f2",
  "f3", "f4", "f5", "f6", "f7", "f8",	"f9", "f10", /* 0xffc0 */
  "f11", "f12", "f13", "f14", "f15", "f16", "f17", "f18",
  "f19", "f20", "f21", "f22", "f23", "f24", "f25", "f26", /* 0xffd0 */
  "f27", "f28", "f29", "f30", "f31", "f32", "f33", "f34",
  "f35", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	/* 0xffe0 */
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,   /* 0xfff0 */
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "delete"
 };

/* ISO 9995 Function and Modifier Keys; the first byte is 0xFE. */
#define ISO_FUNCTION_KEY_OFFSET 0xfe00

static char *iso_lispy_function_keys[] =
 {
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	/* 0xfe00 */
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	/* 0xfe08 */
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	/* 0xfe10 */
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	/* 0xfe18 */
  "iso-lefttab",		/* 0xfe20 */
  "iso-move-line-up", "iso-move-line-down", 
  "iso-partial-line-up", "iso-partial-line-down", 
  "iso-partial-space-left", "iso-partial-space-right", 
  "iso-set-margin-left", "iso-set-margin-right", /* 0xffe27, 28 */
  "iso-release-margin-left", "iso-release-margin-right",
  "iso-release-both-margins",
  "iso-fast-cursor-left", "iso-fast-cursor-right",
  "iso-fast-cursor-up", "iso-fast-cursor-down",
  "iso-continuous-underline", "iso-discontinuous-underline", /* 0xfe30, 31 */
  "iso-emphasize", "iso-center-object", "iso-enter", /* ... 0xfe34 */
 };

#endif /* not HAVE_NTGUI */

static char *lispy_mouse_names[] =
{
 "mouse-1", "mouse-2", "mouse-3", "mouse-4", "mouse-5"
};

/* Scroll bar parts. */
Lisp_Object Qabove_handle, Qhandle, Qbelow_handle;
Lisp_Object Qup, Qdown;

/* An array of scroll bar parts, indexed by an enum scroll_bar_part value. */
Lisp_Object *scroll_bar_parts[] = {
 &Qabove_handle, &Qhandle, &Qbelow_handle,
 &Qup, &Qdown,
};


/* A vector, indexed by button number, giving the down-going location
  of currently depressed buttons, both scroll bar and non-scroll bar.

  The elements have the form
   (BUTTON-NUMBER MODIFIER-MASK . REST)
  where REST is the cdr of a position as it would be reported in the event.

  The make_lispy_event function stores positions here to tell the
  difference between click and drag events, and to store the starting
  location to be included in drag events. */

static Lisp_Object button_down_location;

/* Information about the most recent up-going button event: Which
  button, what location, and what time. */

static int last_mouse_button;
static int last_mouse_x;
static int last_mouse_y;
static unsigned long button_down_time;

/* The maximum time between clicks to make a double-click,
  or Qnil to disable double-click detection,
  or Qt for no time limit. */
Lisp_Object Vdouble_click_time;

/* The number of clicks in this multiple-click. */

int double_click_count;

/* Given a struct input_event, build the lisp event which represents
  it. If EVENT is 0, build a mouse movement event from the mouse
  movement buffer, which should have a movement event in it.

  Note that events must be passed to this function in the order they
  are received; this function stores the location of button presses
  in order to build drag events when the button is released. */

static Lisp_Object
make_lispy_event (event)
   struct input_event *event;
{
 int i;

 switch (SWITCH_ENUM_CAST (event->kind))
  {
   /* A simple keystroke. */
  case ascii_keystroke:
   {
	Lisp_Object lispy_c;
	int c = event->code & 0377;
	/* Turn ASCII characters into control characters
	  when proper. */
	if (event->modifiers & ctrl_modifier)
	 c = make_ctrl_char (c);

	/* Add in the other modifier bits. We took care of ctrl_modifier
	  just above, and the shift key was taken care of by the X code,
	  and applied to control characters by make_ctrl_char. */
	c |= (event->modifiers
	   & (meta_modifier | alt_modifier
		 | hyper_modifier | super_modifier));
	button_down_time = 0;
	XSETFASTINT (lispy_c, c);
	return lispy_c;
   }

   /* A function key. The symbol may need to have modifier prefixes
	 tacked onto it. */
  case non_ascii_keystroke:
   button_down_time = 0;

   for (i = 0; i < sizeof (lispy_accent_codes) / sizeof (int); i++)
	if (event->code == lispy_accent_codes[i])
	 return modify_event_symbol (i,
				   event->modifiers,
				   Qfunction_key, Qnil,
				   lispy_accent_keys, &accent_key_syms,
				   (sizeof (lispy_accent_keys)
				    / sizeof (lispy_accent_keys[0])));

   /* Handle system-specific keysyms. */
   if (event->code & (1 << 28))
	{
	 /* We need to use an alist rather than a vector as the cache
	   since we can't make a vector long enuf. */
	 if (NILP (current_kboard->system_key_syms))
	  current_kboard->system_key_syms = Fcons (Qnil, Qnil);
	 return modify_event_symbol (event->code,
				   event->modifiers,
				   Qfunction_key,
				   current_kboard->Vsystem_key_alist,
				   0, &current_kboard->system_key_syms,
				   (unsigned)-1);
	}

#ifdef XK_kana_A
   if (event->code >= 0x400 && event->code < 0x500)
	return modify_event_symbol (event->code - 0x400,
				  event->modifiers & ~shift_modifier,
				  Qfunction_key, Qnil,
				  lispy_kana_keys, &func_key_syms,
				  (sizeof (lispy_kana_keys)
				   / sizeof (lispy_kana_keys[0])));
#endif /* XK_kana_A */

   if (event->code < FUNCTION_KEY_OFFSET
	 && event->code >= ISO_FUNCTION_KEY_OFFSET)
	return modify_event_symbol (event->code - ISO_FUNCTION_KEY_OFFSET,
				  event->modifiers,
				  Qfunction_key, Qnil,
				  iso_lispy_function_keys, &func_key_syms,
				  (sizeof (iso_lispy_function_keys)
				   / sizeof (iso_lispy_function_keys[0])));
   else
	return modify_event_symbol (event->code - FUNCTION_KEY_OFFSET,
				  event->modifiers,
				  Qfunction_key, Qnil,
				  lispy_function_keys, &func_key_syms,
				  (sizeof (lispy_function_keys)
				   / sizeof (lispy_function_keys[0])));

#ifdef HAVE_MOUSE
   /* A mouse click. Figure out where it is, decide whether it's
     a press, click or drag, and build the appropriate structure. */
  case mouse_click:
  case scroll_bar_click:
   {
	int button = event->code;
	int is_double;
	Lisp_Object position;
	Lisp_Object *start_pos_ptr;
	Lisp_Object start_pos;

	if (button < 0 || button >= NUM_MOUSE_BUTTONS)
	 abort ();

	/* Build the position as appropriate for this mouse click. */
	if (event->kind == mouse_click)
	 {
	  int part;
	  FRAME_PTR f = XFRAME (event->frame_or_window);
	  Lisp_Object window;
	  Lisp_Object posn;
	  int row, column;

	  /* Ignore mouse events that were made on frame that
	    have been deleted. */
	  if (! FRAME_LIVE_P (f))
	   return Qnil;

	  pixel_to_glyph_coords (f, XINT (event->x), XINT (event->y),
				  &column, &row, NULL, 1);

#ifndef USE_X_TOOLKIT
	  /* In the non-toolkit version, clicks on the menu bar
	    are ordinary button events in the event buffer.
	    Distinguish them, and invoke the menu.

	    (In the toolkit version, the toolkit handles the menu bar
	    and Emacs doesn't know about it until after the user
	    makes a selection.) */
	  if (row >= 0 && row < FRAME_MENU_BAR_LINES (f)
		&& (event->modifiers & down_modifier))
	   {
		Lisp_Object items, item;
		int hpos;
		int i;

#if 0
		/* Activate the menu bar on the down event. If the
		  up event comes in before the menu code can deal with it,
		  just ignore it. */
		if (! (event->modifiers & down_modifier))
		 return Qnil;
#endif

		item = Qnil;
		items = FRAME_MENU_BAR_ITEMS (f);
		for (i = 0; i < XVECTOR (items)->size; i += 4)
		 {
		  Lisp_Object pos, string;
		  string = XVECTOR (items)->contents[i + 1];
		  pos = XVECTOR (items)->contents[i + 3];
		  if (NILP (string))
		   break;
		  if (column >= XINT (pos)
			&& column < XINT (pos) + XSTRING (string)->size)
		   {
			item = XVECTOR (items)->contents[i];
			break;
		   }
		 }

		position
		 = Fcons (event->frame_or_window,
			  Fcons (Qmenu_bar,
				 Fcons (Fcons (event->x, event->y),
					 Fcons (make_number (event->timestamp),
						Qnil))));

		return Fcons (item, Fcons (position, Qnil));
	   }
#endif /* not USE_X_TOOLKIT */

	  window = window_from_coordinates (f, column, row, &part);

	  if (!WINDOWP (window))
	   {
		window = event->frame_or_window;
		posn = Qnil;
	   }
	  else
	   {
		int pixcolumn, pixrow;
		column -= WINDOW_LEFT_MARGIN (XWINDOW (window));
		row -= XINT (XWINDOW (window)->top);
		glyph_to_pixel_coords (f, column, row, &pixcolumn, &pixrow);
		XSETINT (event->x, pixcolumn);
		XSETINT (event->y, pixrow);

		if (part == 1)
		 posn = Qmode_line;
		else if (part == 2)
		 posn = Qvertical_line;
		else
		 XSETINT (posn,
			  buffer_posn_from_coords (XWINDOW (window),
						  column, row));
	   }

	  position
	   = Fcons (window,
		    Fcons (posn,
			   Fcons (Fcons (event->x, event->y),
				   Fcons (make_number (event->timestamp),
					  Qnil))));
	 }
	else
	 {
	  Lisp_Object window;
	  Lisp_Object portion_whole;
	  Lisp_Object part;

	  window = event->frame_or_window;
	  portion_whole = Fcons (event->x, event->y);
	  part = *scroll_bar_parts[(int) event->part];

	  position
	   = Fcons (window,
		    Fcons (Qvertical_scroll_bar,
			   Fcons (portion_whole,
				   Fcons (make_number (event->timestamp),
					  Fcons (part, Qnil)))));
	 }

	start_pos_ptr = &XVECTOR (button_down_location)->contents[button];

	start_pos = *start_pos_ptr;
	*start_pos_ptr = Qnil;

	is_double = (button == last_mouse_button
		   && XINT (event->x) == last_mouse_x
		   && XINT (event->y) == last_mouse_y
		   && button_down_time != 0
		   && (EQ (Vdouble_click_time, Qt)
			 || (INTEGERP (Vdouble_click_time)
			   && ((int)(event->timestamp - button_down_time)
				 < XINT (Vdouble_click_time)))));
	last_mouse_button = button;
	last_mouse_x = XINT (event->x);
	last_mouse_y = XINT (event->y);

	/* If this is a button press, squirrel away the location, so
      we can decide later whether it was a click or a drag. */
	if (event->modifiers & down_modifier)
	 {
	  if (is_double)
	   {
		double_click_count++;
		event->modifiers |= ((double_click_count > 2)
				   ? triple_modifier
				   : double_modifier);
	   }
	  else
	   double_click_count = 1;
	  button_down_time = event->timestamp;
	  *start_pos_ptr = Fcopy_alist (position);
	 }

	/* Now we're releasing a button - check the co-ordinates to
      see if this was a click or a drag. */
	else if (event->modifiers & up_modifier)
	 {
	  /* If we did not see a down before this up,
	    ignore the up. Probably this happened because
	    the down event chose a menu item.
	    It would be an annoyance to treat the release
	    of the button that chose the menu item
	    as a separate event. */

	  if (!CONSP (start_pos))
	   return Qnil;

	  event->modifiers &= ~up_modifier;
#if 0 /* Formerly we treated an up with no down as a click event. */
	  if (!CONSP (start_pos))
	   event->modifiers |= click_modifier;
	  else
#endif
	   {
		/* The third element of every position should be the (x,y)
		  pair. */
		Lisp_Object down;

		down = Fnth (make_number (2), start_pos);
		if (EQ (event->x, XCONS (down)->car)
		  && EQ (event->y, XCONS (down)->cdr))
		 {
		  event->modifiers |= click_modifier;
		 }
		else
		 {
		  button_down_time = 0;
		  event->modifiers |= drag_modifier;
		 }
		/* Don't check is_double; treat this as multiple
		  if the down-event was multiple. */
		if (double_click_count > 1)
		 event->modifiers |= ((double_click_count > 2)
				    ? triple_modifier
				    : double_modifier);
	   }
	 }
	else
	 /* Every mouse event should either have the down_modifier or
       the up_modifier set. */
	 abort ();

	{
	 /* Get the symbol we should use for the mouse click. */
	 Lisp_Object head;

	 head = modify_event_symbol (button,
				   event->modifiers,
				   Qmouse_click, Qnil,
				   lispy_mouse_names, &mouse_syms,
				   (sizeof (lispy_mouse_names)
				    / sizeof (lispy_mouse_names[0])));
	 if (event->modifiers & drag_modifier)
	  return Fcons (head,
			 Fcons (start_pos,
				 Fcons (position,
					Qnil)));
	 else if (event->modifiers & (double_modifier | triple_modifier))
	  return Fcons (head,
			 Fcons (position,
				 Fcons (make_number (double_click_count),
					Qnil)));
	 else
	  return Fcons (head,
			 Fcons (position,
				 Qnil));
	}
   }

#ifdef WINDOWSNT
  case w32_scroll_bar_click:
   {
	int button = event->code;
	int is_double;
	Lisp_Object position;
	Lisp_Object *start_pos_ptr;
	Lisp_Object start_pos;

	if (button < 0 || button >= NUM_MOUSE_BUTTONS)
	 abort ();

	{
	 Lisp_Object window;
	 Lisp_Object portion_whole;
	 Lisp_Object part;

	 window = event->frame_or_window;
	 portion_whole = Fcons (event->x, event->y);
	 part = *scroll_bar_parts[(int) event->part];

	 position =
	  Fcons (window,
		  Fcons (Qvertical_scroll_bar,
			 Fcons (portion_whole,
				 Fcons (make_number (event->timestamp),
					Fcons (part, Qnil)))));
	}

	/* Always treat W32 scroll bar events as clicks. */
	event->modifiers |= click_modifier;

	{
	 /* Get the symbol we should use for the mouse click. */
	 Lisp_Object head;

	 head = modify_event_symbol (button,
				   event->modifiers,
				   Qmouse_click, Qnil,
				   lispy_mouse_names, &mouse_syms,
				   (sizeof (lispy_mouse_names)
				    / sizeof (lispy_mouse_names[0])));
	 return Fcons (head,
			Fcons (position,
			    Qnil));
	}
   }
#endif

#endif /* HAVE_MOUSE */

#if defined (USE_X_TOOLKIT) || defined (HAVE_NTGUI)
  case menu_bar_event:
   /* The event value is in the cdr of the frame_or_window slot. */
   if (!CONSP (event->frame_or_window))
	abort ();
   return XCONS (event->frame_or_window)->cdr;
#endif

   /* The 'kind' field of the event is something we don't recognize. */
  default:
   abort ();
  }
}

#ifdef HAVE_MOUSE

static Lisp_Object
make_lispy_movement (frame, bar_window, part, x, y, time)
   FRAME_PTR frame;
   Lisp_Object bar_window;
   enum scroll_bar_part part;
   Lisp_Object x, y;
   unsigned long time;
{
 /* Is it a scroll bar movement? */
 if (frame && ! NILP (bar_window))
  {
   Lisp_Object part_sym;

   part_sym = *scroll_bar_parts[(int) part];
   return Fcons (Qscroll_bar_movement,
		  (Fcons (Fcons (bar_window,
				  Fcons (Qvertical_scroll_bar,
					 Fcons (Fcons (x, y),
						 Fcons (make_number (time),
							Fcons (part_sym,
							    Qnil))))),
			  Qnil)));
  }

 /* Or is it an ordinary mouse movement? */
 else
  {
   int area;
   Lisp_Object window;
   Lisp_Object posn;
   int column, row;

   if (frame)
	{
	 /* It's in a frame; which window on that frame? */
	 pixel_to_glyph_coords (frame, XINT (x), XINT (y), &column, &row,
				 NULL, 1);
	 window = window_from_coordinates (frame, column, row, &area);
	}
   else
	window = Qnil;

   if (WINDOWP (window))
	{
	 int pixcolumn, pixrow;
	 column -= WINDOW_LEFT_MARGIN (XWINDOW (window));
	 row -= XINT (XWINDOW (window)->top);
	 glyph_to_pixel_coords (frame, column, row, &pixcolumn, &pixrow);
	 XSETINT (x, pixcolumn);
	 XSETINT (y, pixrow);

	 if (area == 1)
	  posn = Qmode_line;
	 else if (area == 2)
	  posn = Qvertical_line;
	 else
	  XSETINT (posn,
		   buffer_posn_from_coords (XWINDOW (window), column, row));
	}
   else if (frame != 0)
	{
	 XSETFRAME (window, frame);
	 posn = Qnil;
	}
   else
	{
	 window = Qnil;
	 posn = Qnil;
	 XSETFASTINT (x, 0);
	 XSETFASTINT (y, 0);
	}

   return Fcons (Qmouse_movement,
		  Fcons (Fcons (window,
				 Fcons (posn,
					 Fcons (Fcons (x, y),
						Fcons (make_number (time),
						    Qnil)))),
			  Qnil));
  }
}

#endif /* HAVE_MOUSE */

/* Construct a switch frame event. */
static Lisp_Object
make_lispy_switch_frame (frame)
   Lisp_Object frame;
{
 return Fcons (Qswitch_frame, Fcons (frame, Qnil));
}

/* Manipulating modifiers. */

/* Parse the name of SYMBOL, and return the set of modifiers it contains.

  If MODIFIER_END is non-zero, set *MODIFIER_END to the position in
  SYMBOL's name of the end of the modifiers; the string from this
  position is the unmodified symbol name.

  This doesn't use any caches. */

static int
parse_modifiers_uncached (symbol, modifier_end)
   Lisp_Object symbol;
   int *modifier_end;
{
 struct Lisp_String *name;
 int i;
 int modifiers;

 CHECK_SYMBOL (symbol, 1);

 modifiers = 0;
 name = XSYMBOL (symbol)->name;

 for (i = 0; i+2 <= name->size; )
  {
   int this_mod_end = 0;
   int this_mod = 0;

   /* See if the name continues with a modifier word.
	 Check that the word appears, but don't check what follows it.
	 Set this_mod and this_mod_end to record what we find. */

   switch (name->data[i])
	{
#define SINGLE_LETTER_MOD(BIT)				\
	 (this_mod_end = i + 1, this_mod = BIT)

	case 'A':
	 SINGLE_LETTER_MOD (alt_modifier);
	 break;

	case 'C':
	 SINGLE_LETTER_MOD (ctrl_modifier);
	 break;

	case 'H':
	 SINGLE_LETTER_MOD (hyper_modifier);
	 break;

	case 'M':
	 SINGLE_LETTER_MOD (meta_modifier);
	 break;

	case 'S':
	 SINGLE_LETTER_MOD (shift_modifier);
	 break;

	case 's':
	 SINGLE_LETTER_MOD (super_modifier);
	 break;

#undef SINGLE_LETTER_MOD
	}

   /* If we found no modifier, stop looking for them. */
   if (this_mod_end == 0)
	break;

   /* Check there is a dash after the modifier, so that it
	 really is a modifier. */
   if (this_mod_end >= name->size || name->data[this_mod_end] != '-')
	break;

   /* This modifier is real; look for another. */
   modifiers |= this_mod;
   i = this_mod_end + 1;
  }

 /* Should we include the `click' modifier? */
 if (! (modifiers & (down_modifier | drag_modifier
		   | double_modifier | triple_modifier))
   && i + 7 == name->size
   && strncmp (name->data + i, "mouse-", 6) == 0
   && ('0' <= name->data[i + 6] && name->data[i + 6] <= '9'))
  modifiers |= click_modifier;

 if (modifier_end)
  *modifier_end = i;

 return modifiers;
}

/* Return a symbol whose name is the modifier prefixes for MODIFIERS
  prepended to the string BASE[0..BASE_LEN-1].
  This doesn't use any caches. */
static Lisp_Object
apply_modifiers_uncached (modifiers, base, base_len)
   int modifiers;
   char *base;
   int base_len;
{
 /* Since BASE could contain nulls, we can't use intern here; we have
   to use Fintern, which expects a genuine Lisp_String, and keeps a
   reference to it. */
 char *new_mods =
  (char *) alloca (sizeof ("A-C-H-M-S-s-down-drag-double-triple-"));
 int mod_len;

 {
  char *p = new_mods;

  /* Only the event queue may use the `up' modifier; it should always
    be turned into a click or drag event before presented to lisp code. */
  if (modifiers & up_modifier)
   abort ();

  if (modifiers & alt_modifier)  { *p++ = 'A'; *p++ = '-'; }
  if (modifiers & ctrl_modifier) { *p++ = 'C'; *p++ = '-'; }
  if (modifiers & hyper_modifier) { *p++ = 'H'; *p++ = '-'; }
  if (modifiers & meta_modifier) { *p++ = 'M'; *p++ = '-'; }
  if (modifiers & shift_modifier) { *p++ = 'S'; *p++ = '-'; }
  if (modifiers & super_modifier) { *p++ = 's'; *p++ = '-'; }
  if (modifiers & double_modifier) { strcpy (p, "double-"); p += 7; }
  if (modifiers & triple_modifier) { strcpy (p, "triple-"); p += 7; }
  if (modifiers & down_modifier) { strcpy (p, "down-"); p += 5; }
  if (modifiers & drag_modifier) { strcpy (p, "drag-"); p += 5; }
  /* The click modifier is denoted by the absence of other modifiers. */

  *p = '\0';

  mod_len = p - new_mods;
 }

 {
  Lisp_Object new_name;

  new_name = make_uninit_string (mod_len + base_len);
  bcopy (new_mods, XSTRING (new_name)->data,	    mod_len);
  bcopy (base,   XSTRING (new_name)->data + mod_len, base_len);

  return Fintern (new_name, Qnil);
 }
}


static char *modifier_names[] =
{
 "up", "down", "drag", "click", "double", "triple", 0, 0,
 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
 0, 0, "alt", "super", "hyper", "shift", "control", "meta"
};
#define NUM_MOD_NAMES (sizeof (modifier_names) / sizeof (modifier_names[0]))

static Lisp_Object modifier_symbols;

/* Return the list of modifier symbols corresponding to the mask MODIFIERS. */
static Lisp_Object
lispy_modifier_list (modifiers)
   int modifiers;
{
 Lisp_Object modifier_list;
 int i;

 modifier_list = Qnil;
 for (i = 0; (1<<i) <= modifiers && i < NUM_MOD_NAMES; i++)
  if (modifiers & (1<<i))
   modifier_list = Fcons (XVECTOR (modifier_symbols)->contents[i],
			   modifier_list);

 return modifier_list;
}


/* Parse the modifiers on SYMBOL, and return a list like (UNMODIFIED MASK),
  where UNMODIFIED is the unmodified form of SYMBOL,
  MASK is the set of modifiers present in SYMBOL's name.
  This is similar to parse_modifiers_uncached, but uses the cache in
  SYMBOL's Qevent_symbol_element_mask property, and maintains the
  Qevent_symbol_elements property. */

static Lisp_Object
parse_modifiers (symbol)
   Lisp_Object symbol;
{
 Lisp_Object elements;

 elements = Fget (symbol, Qevent_symbol_element_mask);
 if (CONSP (elements))
  return elements;
 else
  {
   int end;
   int modifiers = parse_modifiers_uncached (symbol, &end);
   Lisp_Object unmodified;
   Lisp_Object mask;

   unmodified = Fintern (make_string (XSYMBOL (symbol)->name->data + end,
					 XSYMBOL (symbol)->name->size - end),
			  Qnil);

   if (modifiers & ~(((EMACS_INT)1 << VALBITS) - 1))
	abort ();
   XSETFASTINT (mask, modifiers);
   elements = Fcons (unmodified, Fcons (mask, Qnil));

   /* Cache the parsing results on SYMBOL. */
   Fput (symbol, Qevent_symbol_element_mask,
	  elements);
   Fput (symbol, Qevent_symbol_elements,
	  Fcons (unmodified, lispy_modifier_list (modifiers)));

   /* Since we know that SYMBOL is modifiers applied to unmodified,
	 it would be nice to put that in unmodified's cache.
	 But we can't, since we're not sure that parse_modifiers is
	 canonical. */

   return elements;
  }
}

/* Apply the modifiers MODIFIERS to the symbol BASE.
  BASE must be unmodified.

  This is like apply_modifiers_uncached, but uses BASE's
  Qmodifier_cache property, if present. It also builds
  Qevent_symbol_elements properties, since it has that info anyway.

  apply_modifiers copies the value of BASE's Qevent_kind property to
  the modified symbol. */
static Lisp_Object
apply_modifiers (modifiers, base)
   int modifiers;
   Lisp_Object base;
{
 Lisp_Object cache, index, entry, new_symbol;

 /* Mask out upper bits. We don't know where this value's been. */
 modifiers &= ((EMACS_INT)1 << VALBITS) - 1;

 /* The click modifier never figures into cache indices. */
 cache = Fget (base, Qmodifier_cache);
 XSETFASTINT (index, (modifiers & ~click_modifier));
 entry = assq_no_quit (index, cache);

 if (CONSP (entry))
  new_symbol = XCONS (entry)->cdr;
 else
  {
   /* We have to create the symbol ourselves. */
   new_symbol = apply_modifiers_uncached (modifiers,
					   XSYMBOL (base)->name->data,
					   XSYMBOL (base)->name->size);

   /* Add the new symbol to the base's cache. */
   entry = Fcons (index, new_symbol);
   Fput (base, Qmodifier_cache, Fcons (entry, cache));

   /* We have the parsing info now for free, so add it to the caches. */
   XSETFASTINT (index, modifiers);
   Fput (new_symbol, Qevent_symbol_element_mask,
	  Fcons (base, Fcons (index, Qnil)));
   Fput (new_symbol, Qevent_symbol_elements,
	  Fcons (base, lispy_modifier_list (modifiers)));
  }

 /* Make sure this symbol is of the same kind as BASE.

   You'd think we could just set this once and for all when we
   intern the symbol above, but reorder_modifiers may call us when
   BASE's property isn't set right; we can't assume that just
   because it has a Qmodifier_cache property it must have its
   Qevent_kind set right as well. */
 if (NILP (Fget (new_symbol, Qevent_kind)))
  {
   Lisp_Object kind;

   kind = Fget (base, Qevent_kind);
   if (! NILP (kind))
	Fput (new_symbol, Qevent_kind, kind);
  }

 return new_symbol;
}


/* Given a symbol whose name begins with modifiers ("C-", "M-", etc),
  return a symbol with the modifiers placed in the canonical order.
  Canonical order is alphabetical, except for down and drag, which
  always come last. The 'click' modifier is never written out.

  Fdefine_key calls this to make sure that (for example) C-M-foo
  and M-C-foo end up being equivalent in the keymap. */

Lisp_Object
reorder_modifiers (symbol)
   Lisp_Object symbol;
{
 /* It's hopefully okay to write the code this way, since everything
   will soon be in caches, and no consing will be done at all. */
 Lisp_Object parsed;

 parsed = parse_modifiers (symbol);
 return apply_modifiers ((int) XINT (XCONS (XCONS (parsed)->cdr)->car),
			 XCONS (parsed)->car);
}


/* For handling events, we often want to produce a symbol whose name
  is a series of modifier key prefixes ("M-", "C-", etcetera) attached
  to some base, like the name of a function key or mouse button.
  modify_event_symbol produces symbols of this sort.

  NAME_TABLE should point to an array of strings, such that NAME_TABLE[i]
  is the name of the i'th symbol. TABLE_SIZE is the number of elements
  in the table.

  Alternatively, NAME_ALIST is an alist mapping codes into symbol names.
  NAME_ALIST is used if it is non-nil; otherwise NAME_TABLE is used.

  SYMBOL_TABLE should be a pointer to a Lisp_Object whose value will
  persist between calls to modify_event_symbol that it can use to
  store a cache of the symbols it's generated for this NAME_TABLE
  before. The object stored there may be a vector or an alist.

  SYMBOL_NUM is the number of the base name we want from NAME_TABLE.

  MODIFIERS is a set of modifier bits (as given in struct input_events)
  whose prefixes should be applied to the symbol name.

  SYMBOL_KIND is the value to be placed in the event_kind property of
  the returned symbol.

  The symbols we create are supposed to have an
  `event-symbol-elements' property, which lists the modifiers present
  in the symbol's name. */

static Lisp_Object
modify_event_symbol (symbol_num, modifiers, symbol_kind, name_alist,
           name_table, symbol_table, table_size)
   int symbol_num;
   unsigned modifiers;
   Lisp_Object symbol_kind;
   Lisp_Object name_alist;
   char **name_table;
   Lisp_Object *symbol_table;
   unsigned int table_size;
{
 Lisp_Object value;
 Lisp_Object symbol_int;

 /* Get rid of the "vendor-specific" bit here. */
 XSETINT (symbol_int, symbol_num & 0xffffff);

 /* Is this a request for a valid symbol? */
 if (symbol_num < 0 || symbol_num >= table_size)
  return Qnil;

 if (CONSP (*symbol_table))
  value = Fcdr (assq_no_quit (symbol_int, *symbol_table));

 /* If *symbol_table doesn't seem to be initialized properly, fix that.
   *symbol_table should be a lisp vector TABLE_SIZE elements long,
   where the Nth element is the symbol for NAME_TABLE[N], or nil if
   we've never used that symbol before. */
 else
  {
   if (! VECTORP (*symbol_table)
	 || XVECTOR (*symbol_table)->size != table_size)
	{
	 Lisp_Object size;

	 XSETFASTINT (size, table_size);
	 *symbol_table = Fmake_vector (size, Qnil);
	}

   value = XVECTOR (*symbol_table)->contents[symbol_num];
  }

 /* Have we already used this symbol before? */
 if (NILP (value))
  {
   /* No; let's create it. */
   if (!NILP (name_alist))
	value = Fcdr_safe (Fassq (symbol_int, name_alist));
   else if (name_table != 0 && name_table[symbol_num])
	value = intern (name_table[symbol_num]);

#ifdef HAVE_WINDOW_SYSTEM
   if (NILP (value))
	{
	 char *name = x_get_keysym_name (symbol_num);
	 if (name)
	  value = intern (name);
	}
#endif

   if (NILP (value))
	{
	 char buf[20];
	 sprintf (buf, "key-%d", symbol_num);
	 value = intern (buf);
	}

   if (CONSP (*symbol_table))
    *symbol_table = Fcons (Fcons (symbol_int, value), *symbol_table);
   else
	XVECTOR (*symbol_table)->contents[symbol_num] = value;

   /* Fill in the cache entries for this symbol; this also
	 builds the Qevent_symbol_elements property, which the user
	 cares about. */
   apply_modifiers (modifiers & click_modifier, value);
   Fput (value, Qevent_kind, symbol_kind);
  }

 /* Apply modifiers to that symbol. */
 return apply_modifiers (modifiers, value);
}

/* Convert a list that represents an event type,
  such as (ctrl meta backspace), into the usual representation of that
  event type as a number or a symbol. */

DEFUN ("event-convert-list", Fevent_convert_list, Sevent_convert_list, 1, 1, 0,
 "Convert the event description list EVENT-DESC to an event type.\n\
EVENT-DESC should contain one base event type (a character or symbol)\n\
and zero or more modifier names (control, meta, hyper, super, shift, alt,\n\
drag, down, double or triple). The base must be last.\n\
The return value is an event type (a character or symbol) which\n\
has the same base event type and all the specified modifiers.")
 (event_desc)
   Lisp_Object event_desc;
{
 Lisp_Object base;
 int modifiers = 0;
 Lisp_Object rest;

 base = Qnil;
 rest = event_desc;
 while (CONSP (rest))
  {
   Lisp_Object elt;
   int this = 0;

   elt = XCONS (rest)->car;
   rest = XCONS (rest)->cdr;

   /* Given a symbol, see if it is a modifier name. */
   if (SYMBOLP (elt) && CONSP (rest))
	this = parse_solitary_modifier (elt);

   if (this != 0)
	modifiers |= this;
   else if (!NILP (base))
	error ("Two bases given in one event");
   else
	base = elt;

  }

 /* Let the symbol A refer to the character A. */
 if (SYMBOLP (base) && XSYMBOL (base)->name->size == 1)
  XSETINT (base, XSYMBOL (base)->name->data[0]);

 if (INTEGERP (base))
  {
   /* Turn (shift a) into A. */
   if ((modifiers & shift_modifier) != 0
	 && (XINT (base) >= 'a' && XINT (base) <= 'z'))
	{
	 XSETINT (base, XINT (base) - ('a' - 'A'));
	 modifiers &= ~shift_modifier;
	}

   /* Turn (control a) into C-a. */
   if (modifiers & ctrl_modifier)
	return make_number ((modifiers & ~ctrl_modifier)
			  | make_ctrl_char (XINT (base)));
   else
	return make_number (modifiers | XINT (base));
  }
 else if (SYMBOLP (base))
  return apply_modifiers (modifiers, base);
 else
  error ("Invalid base event");
}

/* Try to recognize SYMBOL as a modifier name.
  Return the modifier flag bit, or 0 if not recognized. */

static int
parse_solitary_modifier (symbol)
   Lisp_Object symbol;
{
 struct Lisp_String *name = XSYMBOL (symbol)->name;

 switch (name->data[0])
  {
#define SINGLE_LETTER_MOD(BIT)				\
   if (name->size == 1)				\
	return BIT;

#define MULTI_LETTER_MOD(BIT, NAME, LEN)		\
   if (LEN == name->size				\
	 && ! strncmp (name->data, NAME, LEN))		\
	return BIT;

  case 'A':
   SINGLE_LETTER_MOD (alt_modifier);
   break;

  case 'a':
   MULTI_LETTER_MOD (alt_modifier, "alt", 3);
   break;

  case 'C':
   SINGLE_LETTER_MOD (ctrl_modifier);
   break;

  case 'c':
   MULTI_LETTER_MOD (ctrl_modifier, "ctrl", 4);
   MULTI_LETTER_MOD (ctrl_modifier, "control", 7);
   break;

  case 'H':
   SINGLE_LETTER_MOD (hyper_modifier);
   break;

  case 'h':
   MULTI_LETTER_MOD (hyper_modifier, "hyper", 5);
   break;

  case 'M':
   SINGLE_LETTER_MOD (meta_modifier);
   break;

  case 'm':
   MULTI_LETTER_MOD (meta_modifier, "meta", 4);
   break;

  case 'S':
   SINGLE_LETTER_MOD (shift_modifier);
   break;

  case 's':
   MULTI_LETTER_MOD (shift_modifier, "shift", 5);
   MULTI_LETTER_MOD (super_modifier, "super", 5);
   SINGLE_LETTER_MOD (super_modifier);
   break;

  case 'd':
   MULTI_LETTER_MOD (drag_modifier, "drag", 4);
   MULTI_LETTER_MOD (down_modifier, "down", 4);
   MULTI_LETTER_MOD (double_modifier, "double", 6);
   break;

  case 't':
   MULTI_LETTER_MOD (triple_modifier, "triple", 6);
   break;

#undef SINGLE_LETTER_MOD
#undef MULTI_LETTER_MOD
  }

 return 0;
}

/* Return 1 if EVENT is a list whose elements are all integers or symbols.
  Such a list is not valid as an event,
  but it can be a Lucid-style event type list. */

int
lucid_event_type_list_p (object)
   Lisp_Object object;
{
 Lisp_Object tail;

 if (! CONSP (object))
  return 0;

 for (tail = object; CONSP (tail); tail = XCONS (tail)->cdr)
  {
   Lisp_Object elt;
   elt = XCONS (tail)->car;
   if (! (INTEGERP (elt) || SYMBOLP (elt)))
	return 0;
  }

 return NILP (tail);
}

/* Store into *addr a value nonzero if terminal input chars are available.
  Serves the purpose of ioctl (0, FIONREAD, addr)
  but works even if FIONREAD does not exist.
  (In fact, this may actually read some input.)

  If DO_TIMERS_NOW is nonzero, actually run timer events that are ripe. */

static void
get_input_pending (addr, do_timers_now)
   int *addr;
   int do_timers_now;
{
 /* First of all, have we already counted some input? */
 *addr = !NILP (Vquit_flag) || readable_events (do_timers_now);

 /* If input is being read as it arrives, and we have none, there is none. */
 if (*addr > 0 || (interrupt_input && ! interrupts_deferred))
  return;

 /* Try to read some input and see how much we get. */
 gobble_input (0);
 *addr = !NILP (Vquit_flag) || readable_events (do_timers_now);
}

/* Interface to read_avail_input, blocking SIGIO or SIGALRM if necessary. */

int
gobble_input (expected)
   int expected;
{
#ifndef VMS
#ifdef SIGIO
 if (interrupt_input)
  {
   SIGMASKTYPE mask;
   mask = sigblock (sigmask (SIGIO));
   read_avail_input (expected);
   sigsetmask (mask);
  }
 else
#ifdef POLL_FOR_INPUT
 if (read_socket_hook && !interrupt_input && poll_suppress_count == 0)
  {
   SIGMASKTYPE mask;
   mask = sigblock (sigmask (SIGALRM));
   read_avail_input (expected);
   sigsetmask (mask);
  }
 else
#endif
#endif
  read_avail_input (expected);
#endif
}

/* Put a buffer_switch_event in the buffer
  so that read_key_sequence will notice the new current buffer. */

record_asynch_buffer_change ()
{
 struct input_event event;
 Lisp_Object tem;

 event.kind = buffer_switch_event;
 event.frame_or_window = Qnil;

#ifdef subprocesses
 /* We don't need a buffer-switch event unless Emacs is waiting for input.
   The purpose of the event is to make read_key_sequence look up the
   keymaps again. If we aren't in read_key_sequence, we don't need one,
   and the event could cause trouble by messing up (input-pending-p). */
 tem = Fwaiting_for_user_input_p ();
 if (NILP (tem))
  return;
#else
 /* We never need these events if we have no asynchronous subprocesses. */
 return;
#endif

 /* Make sure no interrupt happens while storing the event. */
#ifdef SIGIO
 if (interrupt_input)
  {
   SIGMASKTYPE mask;
   mask = sigblock (sigmask (SIGIO));
   kbd_buffer_store_event (&event);
   sigsetmask (mask);
  }
 else
#endif
  {
   stop_polling ();
   kbd_buffer_store_event (&event);
   start_polling ();
  }
}

#ifndef VMS

/* Read any terminal input already buffered up by the system
  into the kbd_buffer, but do not wait.

  EXPECTED should be nonzero if the caller knows there is some input.

  Except on VMS, all input is read by this function.
  If interrupt_input is nonzero, this function MUST be called
  only when SIGIO is blocked.

  Returns the number of keyboard chars read, or -1 meaning
  this is a bad time to try to read input. */

static int
read_avail_input (expected)
   int expected;
{
 struct input_event buf[KBD_BUFFER_SIZE];
 register int i;
 int nread;

 if (read_socket_hook)
  /* No need for FIONREAD or fcntl; just say don't wait. */
  nread = (*read_socket_hook) (input_fd, buf, KBD_BUFFER_SIZE, expected);
 else
  {
   /* Using KBD_BUFFER_SIZE - 1 here avoids reading more than
	 the kbd_buffer can really hold. That may prevent loss
	 of characters on some systems when input is stuffed at us. */
   unsigned char cbuf[KBD_BUFFER_SIZE - 1];
   int n_to_read;

   /* Determine how many characters we should *try* to read. */
#ifdef WINDOWSNT
   return 0;
#else /* not WINDOWSNT */
#ifdef MSDOS
   n_to_read = dos_keysns ();
   if (n_to_read == 0)
	return 0;
#else /* not MSDOS */
#ifdef FIONREAD
   /* Find out how much input is available. */
   if (ioctl (input_fd, FIONREAD, &n_to_read) < 0)
	/* Formerly simply reported no input, but that sometimes led to
	  a failure of Emacs to terminate.
	  SIGHUP seems appropriate if we can't reach the terminal. */
	/* ??? Is it really right to send the signal just to this process
	  rather than to the whole process group?
	  Perhaps on systems with FIONREAD Emacs is alone in its group. */
	kill (getpid (), SIGHUP);
   if (n_to_read == 0)
	return 0;
   if (n_to_read > sizeof cbuf)
	n_to_read = sizeof cbuf;
#else /* no FIONREAD */
#if defined (USG) || defined (DGUX)
   /* Read some input if available, but don't wait. */
   n_to_read = sizeof cbuf;
   fcntl (input_fd, F_SETFL, O_NDELAY);
#else
   you lose;
#endif
#endif
#endif /* not MSDOS */
#endif /* not WINDOWSNT */

   /* Now read; for one reason or another, this will not block.
	 NREAD is set to the number of chars read. */
   do
	{
#ifdef MSDOS
	 cbuf[0] = dos_keyread ();
	 nread = 1;
#else
	 nread = read (input_fd, cbuf, n_to_read);
#endif
	 /* POSIX infers that processes which are not in the session leader's
	   process group won't get SIGHUP's at logout time. BSDI adheres to
	   this part standard and returns -1 from read(0) with errno==EIO
	   when the control tty is taken away.
	   Jeffrey Honig <jch@bsdi.com> says this is generally safe. */
	 if (nread == -1 && errno == EIO)
	  kill (0, SIGHUP);
#if defined (AIX) && (! defined (aix386) && defined (_BSD))
	 /* The kernel sometimes fails to deliver SIGHUP for ptys.
	   This looks incorrect, but it isn't, because _BSD causes
	   O_NDELAY to be defined in fcntl.h as O_NONBLOCK,
	   and that causes a value other than 0 when there is no input. */
	 if (nread == 0)
	  kill (0, SIGHUP);
#endif
	}
   while (
	   /* We used to retry the read if it was interrupted.
		But this does the wrong thing when O_NDELAY causes
		an EAGAIN error. Does anybody know of a situation
		where a retry is actually needed? */
#if 0
	   nread < 0 && (errno == EAGAIN
#ifdef EFAULT
			  || errno == EFAULT
#endif
#ifdef EBADSLT
			  || errno == EBADSLT
#endif
			  )
#else
	   0
#endif
	   );

#ifndef FIONREAD
#if defined (USG) || defined (DGUX)
   fcntl (input_fd, F_SETFL, 0);
#endif /* USG or DGUX */
#endif /* no FIONREAD */
   for (i = 0; i < nread; i++)
	{
	 buf[i].kind = ascii_keystroke;
	 buf[i].modifiers = 0;
	 if (meta_key == 1 && (cbuf[i] & 0x80))
	  buf[i].modifiers = meta_modifier;
	 if (meta_key != 2)
	  cbuf[i] &= ~0x80;

	 buf[i].code = cbuf[i];
	 XSETFRAME (buf[i].frame_or_window, selected_frame);
	}
  }

 /* Scan the chars for C-g and store them in kbd_buffer. */
 for (i = 0; i < nread; i++)
  {
   kbd_buffer_store_event (&buf[i]);
   /* Don't look at input that follows a C-g too closely.
	 This reduces lossage due to autorepeat on C-g. */
   if (buf[i].kind == ascii_keystroke
	 && buf[i].code == quit_char)
	break;
  }

 return nread;
}
#endif /* not VMS */

#ifdef SIGIO  /* for entire page */
/* Note SIGIO has been undef'd if FIONREAD is missing. */

SIGTYPE
input_available_signal (signo)
   int signo;
{
 /* Must preserve main program's value of errno. */
 int old_errno = errno;
#ifdef BSD4_1
 extern int select_alarmed;
#endif

#if defined (USG) && !defined (POSIX_SIGNALS)
 /* USG systems forget handlers when they are used;
   must reestablish each time */
 signal (signo, input_available_signal);
#endif /* USG */

#ifdef BSD4_1
 sigisheld (SIGIO);
#endif

 if (input_available_clear_time)
  EMACS_SET_SECS_USECS (*input_available_clear_time, 0, 0);

 while (1)
  {
   int nread;
   nread = read_avail_input (1);
   /* -1 means it's not ok to read the input now.
	 UNBLOCK_INPUT will read it later; now, avoid infinite loop.
	 0 means there was no keyboard input available. */
   if (nread <= 0)
	break;

#ifdef BSD4_1
   select_alarmed = 1; /* Force the select emulator back to life */
#endif
  }

#ifdef BSD4_1
 sigfree ();
#endif
 errno = old_errno;
}
#endif /* SIGIO */

/* Send ourselves a SIGIO.

  This function exists so that the UNBLOCK_INPUT macro in
  blockinput.h can have some way to take care of input we put off
  dealing with, without assuming that every file which uses
  UNBLOCK_INPUT also has #included the files necessary to get SIGIO. */
void
reinvoke_input_signal ()
{
#ifdef SIGIO
 kill (getpid (), SIGIO);
#endif
}



/* Return the prompt-string of a sparse keymap.
  This is the first element which is a string.
  Return nil if there is none. */

Lisp_Object
map_prompt (map)
   Lisp_Object map;
{
 while (CONSP (map))
  {
   register Lisp_Object tem;
   tem = Fcar (map);
   if (STRINGP (tem))
	return tem;
   map = Fcdr (map);
  }
 return Qnil;
}

static void menu_bar_item ();
static void menu_bar_one_keymap ();

/* These variables hold the vector under construction within
  menu_bar_items and its subroutines, and the current index
  for storing into that vector. */
static Lisp_Object menu_bar_items_vector;
static int menu_bar_items_index;

/* Return a vector of menu items for a menu bar, appropriate
  to the current buffer. Each item has three elements in the vector:
  KEY STRING MAPLIST.

  OLD is an old vector we can optionally reuse, or nil. */

Lisp_Object
menu_bar_items (old)
   Lisp_Object old;
{
 /* The number of keymaps we're scanning right now, and the number of
   keymaps we have allocated space for. */
 int nmaps;

 /* maps[0..nmaps-1] are the prefix definitions of KEYBUF[0..t-1]
   in the current keymaps, or nil where it is not a prefix. */
 Lisp_Object *maps;

 Lisp_Object def, tem, tail;

 Lisp_Object result;

 int mapno;
 Lisp_Object oquit;

 int i;

 struct gcpro gcpro1;

 /* In order to build the menus, we need to call the keymap
   accessors. They all call QUIT. But this function is called
   during redisplay, during which a quit is fatal. So inhibit
   quitting while building the menus.
   We do this instead of specbind because (1) errors will clear it anyway
   and (2) this avoids risk of specpdl overflow. */
 oquit = Vinhibit_quit;
 Vinhibit_quit = Qt;

 if (!NILP (old))
  menu_bar_items_vector = old;
 else
  menu_bar_items_vector = Fmake_vector (make_number (24), Qnil);
 menu_bar_items_index = 0;

 GCPRO1 (menu_bar_items_vector);

 /* Build our list of keymaps.
   If we recognize a function key and replace its escape sequence in
   keybuf with its symbol, or if the sequence starts with a mouse
   click and we need to switch buffers, we jump back here to rebuild
   the initial keymaps from the current buffer. */
 {
  Lisp_Object *tmaps;

  /* Should overriding-terminal-local-map and overriding-local-map apply? */
  if (!NILP (Voverriding_local_map_menu_flag))
   {
	/* Yes, use them (if non-nil) as well as the global map. */
	maps = (Lisp_Object *) alloca (3 * sizeof (maps[0]));
	nmaps = 0;
	if (!NILP (current_kboard->Voverriding_terminal_local_map))
	 maps[nmaps++] = current_kboard->Voverriding_terminal_local_map;
	if (!NILP (Voverriding_local_map))
	 maps[nmaps++] = Voverriding_local_map;
   }
  else
   {
	/* No, so use major and minor mode keymaps. */
	nmaps = current_minor_maps (NULL, &tmaps);
	maps = (Lisp_Object *) alloca ((nmaps + 2) * sizeof (maps[0]));
	bcopy (tmaps, maps, nmaps * sizeof (maps[0]));
#ifdef USE_TEXT_PROPERTIES
	maps[nmaps++] = get_local_map (PT, current_buffer);
#else
	maps[nmaps++] = current_buffer->keymap;
#endif
   }
  maps[nmaps++] = current_global_map;
 }

 /* Look up in each map the dummy prefix key `menu-bar'. */

 result = Qnil;

 for (mapno = nmaps - 1; mapno >= 0; mapno--)
  {
   if (! NILP (maps[mapno]))
	def = get_keyelt (access_keymap (maps[mapno], Qmenu_bar, 1, 0));
   else
	def = Qnil;

   tem = Fkeymapp (def);
   if (!NILP (tem))
	menu_bar_one_keymap (def);
  }

 /* Move to the end those items that should be at the end. */

 for (tail = Vmenu_bar_final_items; CONSP (tail); tail = XCONS (tail)->cdr)
  {
   int i;
   int end = menu_bar_items_index;

   for (i = 0; i < end; i += 4)
	if (EQ (XCONS (tail)->car, XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[i]))
	 {
	  Lisp_Object tem0, tem1, tem2, tem3;
	  /* Move the item at index I to the end,
	    shifting all the others forward. */
	  tem0 = XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[i + 0];
	  tem1 = XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[i + 1];
	  tem2 = XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[i + 2];
	  tem3 = XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[i + 3];
	  if (end > i + 4)
	   bcopy (&XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[i + 4],
		   &XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[i],
		   (end - i - 4) * sizeof (Lisp_Object));
	  XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[end - 4] = tem0;
	  XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[end - 3] = tem1;
	  XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[end - 2] = tem2;
	  XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[end - 1] = tem3;
	  break;
	 }
  }

 /* Add nil, nil, nil, nil at the end. */
 i = menu_bar_items_index;
 if (i + 4 > XVECTOR (menu_bar_items_vector)->size)
  {
   Lisp_Object tem;
   int newsize = 2 * i;
   tem = Fmake_vector (make_number (2 * i), Qnil);
   bcopy (XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents,
	   XVECTOR (tem)->contents, i * sizeof (Lisp_Object));
   menu_bar_items_vector = tem;
  }
 /* Add this item. */
 XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[i++] = Qnil;
 XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[i++] = Qnil;
 XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[i++] = Qnil;
 XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[i++] = Qnil;
 menu_bar_items_index = i;

 Vinhibit_quit = oquit;
 UNGCPRO;
 return menu_bar_items_vector;
}

/* Scan one map KEYMAP, accumulating any menu items it defines
  in menu_bar_items_vector. */

static void
menu_bar_one_keymap (keymap)
   Lisp_Object keymap;
{
 Lisp_Object tail, item, key, binding, item_string, table;

 /* Loop over all keymap entries that have menu strings. */
 for (tail = keymap; CONSP (tail); tail = XCONS (tail)->cdr)
  {
   item = XCONS (tail)->car;
   if (CONSP (item))
	{
	 key = XCONS (item)->car;
	 binding = XCONS (item)->cdr;
	 if (CONSP (binding))
	  {
	   item_string = XCONS (binding)->car;
	   if (STRINGP (item_string))
		menu_bar_item (key, item_string, Fcdr (binding));
	  }
	 else if (EQ (binding, Qundefined))
	  menu_bar_item (key, Qnil, binding);
	}
   else if (VECTORP (item))
	{
	 /* Loop over the char values represented in the vector. */
	 int len = XVECTOR (item)->size;
	 int c;
	 for (c = 0; c < len; c++)
	  {
	   Lisp_Object character;
	   XSETFASTINT (character, c);
	   binding = XVECTOR (item)->contents[c];
	   if (CONSP (binding))
		{
		 item_string = XCONS (binding)->car;
		 if (STRINGP (item_string))
		  menu_bar_item (key, item_string, Fcdr (binding));
		}
	   else if (EQ (binding, Qundefined))
		menu_bar_item (key, Qnil, binding);
	  }
	}
  }
}

/* This is used as the handler when calling internal_condition_case_1. */

static Lisp_Object
menu_bar_item_1 (arg)
   Lisp_Object arg;
{
 return Qnil;
}

/* Add one item to menu_bar_items_vector, for KEY, ITEM_STRING and DEF.
  If there's already an item for KEY, add this DEF to it. */

static void
menu_bar_item (key, item_string, def)
   Lisp_Object key, item_string, def;
{
 Lisp_Object tem;
 Lisp_Object enabled;
 int i;

 /* Skip menu-bar equiv keys data. */
 if (CONSP (def) && CONSP (XCONS (def)->car))
  def = XCONS (def)->cdr;

 if (EQ (def, Qundefined))
  {
   /* If a map has an explicit `undefined' as definition,
	 discard any previously made menu bar item. */

   for (i = 0; i < menu_bar_items_index; i += 4)
	if (EQ (key, XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[i]))
	 {
	  if (menu_bar_items_index > i + 4)
	   bcopy (&XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[i + 4],
		   &XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[i],
		   (menu_bar_items_index - i - 4) * sizeof (Lisp_Object));
	  menu_bar_items_index -= 4;
	  return;
	 }

   /* If there's no definition for this key yet,
	 just ignore `undefined'. */
   return;
  }

 /* See if this entry is enabled. */
 enabled = Qt;

 if (SYMBOLP (def))
  {
   /* No property, or nil, means enable.
	 Otherwise, enable if value is not nil. */
   tem = Fget (def, Qmenu_enable);
   if (!NILP (tem))
	/* (condition-case nil (eval tem)
	   (error nil)) */
	enabled = internal_condition_case_1 (Feval, tem, Qerror,
					   menu_bar_item_1);
  }

 /* Ignore this item if it's not enabled. */
 if (NILP (enabled))
  return;

 /* Find any existing item for this KEY. */
 for (i = 0; i < menu_bar_items_index; i += 4)
  if (EQ (key, XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[i]))
   break;

 /* If we did not find this KEY, add it at the end. */
 if (i == menu_bar_items_index)
  {
   /* If vector is too small, get a bigger one. */
   if (i + 4 > XVECTOR (menu_bar_items_vector)->size)
	{
	 Lisp_Object tem;
	 int newsize = 2 * i;
	 tem = Fmake_vector (make_number (2 * i), Qnil);
	 bcopy (XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents,
		 XVECTOR (tem)->contents, i * sizeof (Lisp_Object));
	 menu_bar_items_vector = tem;
	}
   /* Add this item. */
   XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[i++] = key;
   XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[i++] = item_string;
   XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[i++] = Fcons (def, Qnil);
   XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[i++] = make_number (0);
   menu_bar_items_index = i;
  }
 /* We did find an item for this KEY. Add DEF to its list of maps. */
 else
  {
   Lisp_Object old;
   old = XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[i + 2];
   XVECTOR (menu_bar_items_vector)->contents[i + 2] = Fcons (def, old);
  }
}

/* Read a character using menus based on maps in the array MAPS.
  NMAPS is the length of MAPS. Return nil if there are no menus in the maps.
  Return t if we displayed a menu but the user rejected it.

  PREV_EVENT is the previous input event, or nil if we are reading
  the first event of a key sequence.

  If USED_MOUSE_MENU is non-null, then we set *USED_MOUSE_MENU to 1
  if we used a mouse menu to read the input, or zero otherwise. If
  USED_MOUSE_MENU is null, we don't dereference it.

  The prompting is done based on the prompt-string of the map
  and the strings associated with various map elements.

  This can be done with X menus or with menus put in the minibuf.
  These are done in different ways, depending on how the input will be read.
  Menus using X are done after auto-saving in read-char, getting the input
  event from Fx_popup_menu; menus using the minibuf use read_char recursively
  and do auto-saving in the inner call of read_char. */

static Lisp_Object
read_char_x_menu_prompt (nmaps, maps, prev_event, used_mouse_menu)
   int nmaps;
   Lisp_Object *maps;
   Lisp_Object prev_event;
   int *used_mouse_menu;
{
 int mapno;
 register Lisp_Object name;
 Lisp_Object rest, vector;

 if (used_mouse_menu)
  *used_mouse_menu = 0;

 /* Use local over global Menu maps */

 if (! menu_prompting)
  return Qnil;

 /* Optionally disregard all but the global map. */
 if (inhibit_local_menu_bar_menus)
  {
   maps += (nmaps - 1);
   nmaps = 1;
  }

 /* Get the menu name from the first map that has one (a prompt string). */
 for (mapno = 0; mapno < nmaps; mapno++)
  {
   name = map_prompt (maps[mapno]);
   if (!NILP (name))
	break;
  }

 /* If we don't have any menus, just read a character normally. */
 if (mapno >= nmaps)
  return Qnil;

#ifdef HAVE_MENUS
 /* If we got to this point via a mouse click,
   use a real menu for mouse selection. */
 if (EVENT_HAS_PARAMETERS (prev_event)
   && !EQ (XCONS (prev_event)->car, Qmenu_bar))
  {
   /* Display the menu and get the selection. */
   Lisp_Object *realmaps
	= (Lisp_Object *) alloca (nmaps * sizeof (Lisp_Object));
   Lisp_Object value;
   int nmaps1 = 0;

   /* Use the maps that are not nil. */
   for (mapno = 0; mapno < nmaps; mapno++)
	if (!NILP (maps[mapno]))
	 realmaps[nmaps1++] = maps[mapno];

   value = Fx_popup_menu (prev_event, Flist (nmaps1, realmaps));
   if (CONSP (value))
	{
	 Lisp_Object tem;

	 record_menu_key (XCONS (value)->car);

	 /* If we got multiple events, unread all but
	   the first.
	   There is no way to prevent those unread events
	   from showing up later in last_nonmenu_event.
	   So turn symbol and integer events into lists,
	   to indicate that they came from a mouse menu,
	   so that when present in last_nonmenu_event
	   they won't confuse things. */
	 for (tem = XCONS (value)->cdr; !NILP (tem);
	    tem = XCONS (tem)->cdr)
	  {
	   record_menu_key (XCONS (tem)->car);
	   if (SYMBOLP (XCONS (tem)->car)
		 || INTEGERP (XCONS (tem)->car))
		XCONS (tem)->car
		 = Fcons (XCONS (tem)->car, Qnil);
	  }

	 /* If we got more than one event, put all but the first
	   onto this list to be read later.
	   Return just the first event now. */
	 Vunread_command_events
	  = nconc2 (XCONS (value)->cdr, Vunread_command_events);
	 value = XCONS (value)->car;
	}
   else if (NILP (value))
	value = Qt;
   if (used_mouse_menu)
	*used_mouse_menu = 1;
   return value;
  }
#endif /* HAVE_MENUS */
 return Qnil ;
}

/* Buffer in use so far for the minibuf prompts for menu keymaps.
  We make this bigger when necessary, and never free it. */
static char *read_char_minibuf_menu_text;
/* Size of that buffer. */
static int read_char_minibuf_menu_width;

static Lisp_Object
read_char_minibuf_menu_prompt (commandflag, nmaps, maps)
   int commandflag ;
   int nmaps;
   Lisp_Object *maps;
{
 int mapno;
 register Lisp_Object name;
 int nlength;
 int width = FRAME_WIDTH (selected_frame) - 4;
 int idx = -1;
 int nobindings = 1;
 Lisp_Object rest, vector;
 char *menu;

 if (! menu_prompting)
  return Qnil;

 /* Make sure we have a big enough buffer for the menu text. */
 if (read_char_minibuf_menu_text == 0)
  {
   read_char_minibuf_menu_width = width + 4;
   read_char_minibuf_menu_text = (char *) xmalloc (width + 4);
  }
 else if (width + 4 > read_char_minibuf_menu_width)
  {
   read_char_minibuf_menu_width = width + 4;
   read_char_minibuf_menu_text
	= (char *) xrealloc (read_char_minibuf_menu_text, width + 4);
  }
 menu = read_char_minibuf_menu_text;

 /* Get the menu name from the first map that has one (a prompt string). */
 for (mapno = 0; mapno < nmaps; mapno++)
  {
   name = map_prompt (maps[mapno]);
   if (!NILP (name))
	break;
  }

 /* If we don't have any menus, just read a character normally. */
 if (mapno >= nmaps)
  return Qnil;

 /* Prompt string always starts with map's prompt, and a space. */
 strcpy (menu, XSTRING (name)->data);
 nlength = XSTRING (name)->size;
 menu[nlength++] = ':';
 menu[nlength++] = ' ';
 menu[nlength] = 0;

 /* Start prompting at start of first map. */
 mapno = 0;
 rest = maps[mapno];

 /* Present the documented bindings, a line at a time. */
 while (1)
  {
   int notfirst = 0;
   int i = nlength;
   Lisp_Object obj;
   int ch;
   Lisp_Object orig_defn_macro;

   /* Loop over elements of map. */
   while (i < width)
	{
	 Lisp_Object s, elt;

	 /* If reached end of map, start at beginning of next map. */
	 if (NILP (rest))
	  {
	   mapno++;
	   /* At end of last map, wrap around to first map if just starting,
		 or end this line if already have something on it. */
	   if (mapno == nmaps)
		{
		 mapno = 0;
		 if (notfirst || nobindings) break;
		}
	   rest = maps[mapno];
	  }

	 /* Look at the next element of the map. */
	 if (idx >= 0)
	  elt = XVECTOR (vector)->contents[idx];
	 else
	  elt = Fcar_safe (rest);

	 if (idx < 0 && VECTORP (elt))
	  {
	   /* If we found a dense table in the keymap,
		 advanced past it, but start scanning its contents. */
	   rest = Fcdr_safe (rest);
	   vector = elt;
	   idx = 0;
	  }
	 else
	  {
	   /* An ordinary element. */
	   Lisp_Object event;

	   if (idx < 0)
		{
		 s = Fcar_safe (Fcdr_safe (elt));	/* alist */
		 event = Fcar_safe (elt);
		}
	   else
		{
		 s = Fcar_safe (elt);			/* vector */
		 XSETINT (event, idx);
		}

	   /* Ignore the element if it has no prompt string. */
	   if (STRINGP (s) && INTEGERP (event))
		{
		 /* 1 if the char to type matches the string. */
		 int char_matches;
		 Lisp_Object upcased_event, downcased_event;
		 Lisp_Object desc;

		 upcased_event = Fupcase (event);
		 downcased_event = Fdowncase (event);
		 char_matches = (XINT (upcased_event) == XSTRING (s)->data[0]
				 || XINT (downcased_event) == XSTRING (s)->data[0]);
		 if (! char_matches)
		  desc = Fsingle_key_description (event);

		 /* If we have room for the prompt string, add it to this line.
		   If this is the first on the line, always add it. */
		 if ((XSTRING (s)->size + i + 2
		    + (char_matches ? 0 : XSTRING (desc)->size + 3))
		   < width
		   || !notfirst)
		  {
		   int thiswidth;

		   /* Punctuate between strings. */
		   if (notfirst)
			{
			 strcpy (menu + i, ", ");
			 i += 2;
			}
		   notfirst = 1;
		   nobindings = 0 ;

		   /* If the char to type doesn't match the string's
			 first char, explicitly show what char to type. */
		   if (! char_matches)
			{
			 /* Add as much of string as fits. */
			 thiswidth = XSTRING (desc)->size;
			 if (thiswidth + i > width)
			  thiswidth = width - i;
			 bcopy (XSTRING (desc)->data, menu + i, thiswidth);
			 i += thiswidth;
			 strcpy (menu + i, " = ");
			 i += 3;
			}

		   /* Add as much of string as fits. */
		   thiswidth = XSTRING (s)->size;
		   if (thiswidth + i > width)
			thiswidth = width - i;
		   bcopy (XSTRING (s)->data, menu + i, thiswidth);
		   i += thiswidth;
		   menu[i] = 0;
		  }
		 else
		  {
		   /* If this element does not fit, end the line now,
			 and save the element for the next line. */
		   strcpy (menu + i, "...");
		   break;
		  }
		}

	   /* Move past this element. */
	   if (idx >= 0 && idx + 1 >= XVECTOR (vector)->size)
		/* Handle reaching end of dense table. */
		idx = -1;
	   if (idx >= 0)
		idx++;
	   else
		rest = Fcdr_safe (rest);
	  }
	}

   /* Prompt with that and read response. */
   message1 (menu);

   /* Make believe its not a keyboard macro in case the help char
	 is pressed. Help characters are not recorded because menu prompting
	 is not used on replay.
	 */
   orig_defn_macro = current_kboard->defining_kbd_macro;
   current_kboard->defining_kbd_macro = Qnil;
   do
	obj = read_char (commandflag, 0, 0, Qnil, 0);
   while (BUFFERP (obj));
   current_kboard->defining_kbd_macro = orig_defn_macro;

   if (!INTEGERP (obj))
	return obj;
   else
	ch = XINT (obj);

   if (! EQ (obj, menu_prompt_more_char)
	 && (!INTEGERP (menu_prompt_more_char)
	   || ! EQ (obj, make_number (Ctl (XINT (menu_prompt_more_char))))))
	{
	 if (!NILP (current_kboard->defining_kbd_macro))
	  store_kbd_macro_char (obj);
	 return obj;
	}
   /* Help char - go round again */
  }
}

/* Reading key sequences. */

/* Follow KEY in the maps in CURRENT[0..NMAPS-1], placing its bindings
  in DEFS[0..NMAPS-1]. Set NEXT[i] to DEFS[i] if DEFS[i] is a
  keymap, or nil otherwise. Return the index of the first keymap in
  which KEY has any binding, or NMAPS if no map has a binding.

  If KEY is a meta ASCII character, treat it like meta-prefix-char
  followed by the corresponding non-meta character. Keymaps in
  CURRENT with non-prefix bindings for meta-prefix-char become nil in
  NEXT.

  If KEY has no bindings in any of the CURRENT maps, NEXT is left
  unmodified.

  NEXT may be the same array as CURRENT. */

static int
follow_key (key, nmaps, current, defs, next)
   Lisp_Object key;
   Lisp_Object *current, *defs, *next;
   int nmaps;
{
 int i, first_binding;
 int did_meta = 0;

 /* If KEY is a meta ASCII character, treat it like meta-prefix-char
   followed by the corresponding non-meta character.
   Put the results into DEFS, since we are going to alter that anyway.
   Do not alter CURRENT or NEXT. */
 if (INTEGERP (key) && (XINT (key) & CHAR_META))
  {
   for (i = 0; i < nmaps; i++)
	if (! NILP (current[i]))
	 {
	  Lisp_Object def;
	  def = get_keyelt (access_keymap (current[i],
					   meta_prefix_char, 1, 0));

	  /* Note that since we pass the resulting bindings through
	    get_keymap_1, non-prefix bindings for meta-prefix-char
	    disappear. */
	  defs[i] = get_keymap_1 (def, 0, 1);
	 }
	else
	 defs[i] = Qnil;

   did_meta = 1;
   XSETINT (key, XFASTINT (key) & ~CHAR_META);
  }

 first_binding = nmaps;
 for (i = nmaps - 1; i >= 0; i--)
  {
   if (! NILP (current[i]))
	{
	 Lisp_Object map;
	 if (did_meta)
	  map = defs[i];
	 else
	  map = current[i];

	 defs[i] = get_keyelt (access_keymap (map, key, 1, 0));
	 if (! NILP (defs[i]))
	  first_binding = i;
	}
   else
	defs[i] = Qnil;
  }

 /* Given the set of bindings we've found, produce the next set of maps. */
 if (first_binding < nmaps)
  for (i = 0; i < nmaps; i++)
   next[i] = NILP (defs[i]) ? Qnil : get_keymap_1 (defs[i], 0, 1);

 return first_binding;
}

/* Read a sequence of keys that ends with a non prefix character,
  storing it in KEYBUF, a buffer of size BUFSIZE.
  Prompt with PROMPT.
  Return the length of the key sequence stored.
  Return -1 if the user rejected a command menu.

  Echo starting immediately unless `prompt' is 0.

  Where a key sequence ends depends on the currently active keymaps.
  These include any minor mode keymaps active in the current buffer,
  the current buffer's local map, and the global map.

  If a key sequence has no other bindings, we check Vfunction_key_map
  to see if some trailing subsequence might be the beginning of a
  function key's sequence. If so, we try to read the whole function
  key, and substitute its symbolic name into the key sequence.

  We ignore unbound `down-' mouse clicks. We turn unbound `drag-' and
  `double-' events into similar click events, if that would make them
  bound. We try to turn `triple-' events first into `double-' events,
  then into clicks.

  If we get a mouse click in a mode line, vertical divider, or other
  non-text area, we treat the click as if it were prefixed by the
  symbol denoting that area - `mode-line', `vertical-line', or
  whatever.

  If the sequence starts with a mouse click, we read the key sequence
  with respect to the buffer clicked on, not the current buffer.

  If the user switches frames in the midst of a key sequence, we put
  off the switch-frame event until later; the next call to
  read_char will return it.

  If FIX_CURRENT_BUFFER is nonzero, we restore current_buffer
  from the selected window's buffer. */

static int
read_key_sequence (keybuf, bufsize, prompt, dont_downcase_last,
		  can_return_switch_frame, fix_current_buffer)
   Lisp_Object *keybuf;
   int bufsize;
   Lisp_Object prompt;
   int dont_downcase_last;
   int can_return_switch_frame;
   int fix_current_buffer;
{
 int count = specpdl_ptr - specpdl;

 /* How many keys there are in the current key sequence. */
 int t;

 /* The length of the echo buffer when we started reading, and
   the length of this_command_keys when we started reading. */
 int echo_start;
 int keys_start;

 /* The number of keymaps we're scanning right now, and the number of
   keymaps we have allocated space for. */
 int nmaps;
 int nmaps_allocated = 0;

 /* defs[0..nmaps-1] are the definitions of KEYBUF[0..t-1] in
   the current keymaps. */
 Lisp_Object *defs;

 /* submaps[0..nmaps-1] are the prefix definitions of KEYBUF[0..t-1]
   in the current keymaps, or nil where it is not a prefix. */
 Lisp_Object *submaps;

 /* The local map to start out with at start of key sequence. */
 Lisp_Object orig_local_map;

 /* 1 if we have already considered switching to the local-map property
   of the place where a mouse click occurred. */
 int localized_local_map = 0;

 /* The index in defs[] of the first keymap that has a binding for
   this key sequence. In other words, the lowest i such that
   defs[i] is non-nil. */
 int first_binding;

 /* If t < mock_input, then KEYBUF[t] should be read as the next
   input key.

   We use this to recover after recognizing a function key. Once we
   realize that a suffix of the current key sequence is actually a
   function key's escape sequence, we replace the suffix with the
   function key's binding from Vfunction_key_map. Now keybuf
   contains a new and different key sequence, so the echo area,
   this_command_keys, and the submaps and defs arrays are wrong. In
   this situation, we set mock_input to t, set t to 0, and jump to
   restart_sequence; the loop will read keys from keybuf up until
   mock_input, thus rebuilding the state; and then it will resume
   reading characters from the keyboard. */
 int mock_input = 0;

 /* If the sequence is unbound in submaps[], then
   keybuf[fkey_start..fkey_end-1] is a prefix in Vfunction_key_map,
   and fkey_map is its binding.

   These might be > t, indicating that all function key scanning
   should hold off until t reaches them. We do this when we've just
   recognized a function key, to avoid searching for the function
   key's again in Vfunction_key_map. */
 int fkey_start = 0, fkey_end = 0;
 Lisp_Object fkey_map;

 /* Likewise, for key_translation_map. */
 int keytran_start = 0, keytran_end = 0;
 Lisp_Object keytran_map;

 /* If we receive a ``switch-frame'' event in the middle of a key sequence,
   we put it off for later. While we're reading, we keep the event here. */
 Lisp_Object delayed_switch_frame;

 /* See the comment below... */
#if defined (GOBBLE_FIRST_EVENT)
 Lisp_Object first_event;
#endif

 Lisp_Object original_uppercase;
 int original_uppercase_position = -1;

 /* Gets around Microsoft compiler limitations. */
 int dummyflag = 0;

 struct buffer *starting_buffer;

 /* Nonzero if we seem to have got the beginning of a binding
   in function_key_map. */
 int function_key_possible = 0;
 int key_translation_possible = 0;

 /* Save the status of key translation before each step,
   so that we can restore this after downcasing. */
 Lisp_Object prev_fkey_map;
 int prev_fkey_start;
 int prev_fkey_end;

 Lisp_Object prev_keytran_map;
 int prev_keytran_start;
 int prev_keytran_end;

 int junk;

 last_nonmenu_event = Qnil;

 delayed_switch_frame = Qnil;
 fkey_map = Vfunction_key_map;
 keytran_map = Vkey_translation_map;

 /* If there is no function-key-map, turn off function key scanning. */
 if (NILP (Fkeymapp (Vfunction_key_map)))
  fkey_start = fkey_end = bufsize + 1;

 /* If there is no key-translation-map, turn off scanning. */
 if (NILP (Fkeymapp (Vkey_translation_map)))
  keytran_start = keytran_end = bufsize + 1;

 if (INTERACTIVE)
  {
   if (!NILP (prompt))
	echo_prompt (XSTRING (prompt)->data);
   else if (cursor_in_echo_area && echo_keystrokes)
	/* This doesn't put in a dash if the echo buffer is empty, so
	  you don't always see a dash hanging out in the minibuffer. */
	echo_dash ();
  }

 /* Record the initial state of the echo area and this_command_keys;
   we will need to restore them if we replay a key sequence. */
 if (INTERACTIVE)
  echo_start = echo_length ();
 keys_start = this_command_key_count;
 this_single_command_key_start = keys_start;

#if defined (GOBBLE_FIRST_EVENT)
 /* This doesn't quite work, because some of the things that read_char
   does cannot safely be bypassed. It seems too risky to try to make
   this work right. */

 /* Read the first char of the sequence specially, before setting
   up any keymaps, in case a filter runs and switches buffers on us. */
 first_event = read_char (NILP (prompt), 0, submaps, last_nonmenu_event,
			  &junk);
#endif /* GOBBLE_FIRST_EVENT */

 orig_local_map = get_local_map (PT, current_buffer);

 /* We jump here when the key sequence has been thoroughly changed, and
   we need to rescan it starting from the beginning. When we jump here,
   keybuf[0..mock_input] holds the sequence we should reread. */
 replay_sequence:

 starting_buffer = current_buffer;
 function_key_possible = 0;
 key_translation_possible = 0;

 /* Build our list of keymaps.
   If we recognize a function key and replace its escape sequence in
   keybuf with its symbol, or if the sequence starts with a mouse
   click and we need to switch buffers, we jump back here to rebuild
   the initial keymaps from the current buffer. */
 {
  Lisp_Object *maps;

  if (!NILP (current_kboard->Voverriding_terminal_local_map)
	|| !NILP (Voverriding_local_map))
   {
	if (3 > nmaps_allocated)
	 {
	  submaps = (Lisp_Object *) alloca (3 * sizeof (submaps[0]));
	  defs  = (Lisp_Object *) alloca (3 * sizeof (defs[0]));
	  nmaps_allocated = 3;
	 }
	nmaps = 0;
	if (!NILP (current_kboard->Voverriding_terminal_local_map))
	 submaps[nmaps++] = current_kboard->Voverriding_terminal_local_map;
	if (!NILP (Voverriding_local_map))
	 submaps[nmaps++] = Voverriding_local_map;
   }
  else
   {
	nmaps = current_minor_maps (0, &maps);
	if (nmaps + 2 > nmaps_allocated)
	 {
	  submaps = (Lisp_Object *) alloca ((nmaps+2) * sizeof (submaps[0]));
	  defs  = (Lisp_Object *) alloca ((nmaps+2) * sizeof (defs[0]));
	  nmaps_allocated = nmaps + 2;
	 }
	bcopy (maps, submaps, nmaps * sizeof (submaps[0]));
#ifdef USE_TEXT_PROPERTIES
	submaps[nmaps++] = orig_local_map;
#else
	submaps[nmaps++] = current_buffer->keymap;
#endif
   }
  submaps[nmaps++] = current_global_map;
 }

 /* Find an accurate initial value for first_binding. */
 for (first_binding = 0; first_binding < nmaps; first_binding++)
  if (! NILP (submaps[first_binding]))
   break;

 /* Start from the beginning in keybuf. */
 t = 0;

 /* These are no-ops the first time through, but if we restart, they
   revert the echo area and this_command_keys to their original state. */
 this_command_key_count = keys_start;
 if (INTERACTIVE && t < mock_input)
  echo_truncate (echo_start);

 /* If the best binding for the current key sequence is a keymap, or
   we may be looking at a function key's escape sequence, keep on
   reading. */
 while ((first_binding < nmaps && ! NILP (submaps[first_binding]))
	 || (first_binding >= nmaps
	   && fkey_start < t
	   /* mock input is never part of a function key's sequence. */
	   && mock_input <= fkey_start)
	 || (first_binding >= nmaps
	   && keytran_start < t && key_translation_possible)
	 /* Don't return in the middle of a possible function key sequence,
	  if the only bindings we found were via case conversion.
	  Thus, if ESC O a has a function-key-map translation
	  and ESC o has a binding, don't return after ESC O,
	  so that we can translate ESC O plus the next character. */
	 )
  {
   Lisp_Object key;
   int used_mouse_menu = 0;

   /* Where the last real key started. If we need to throw away a
     key that has expanded into more than one element of keybuf
     (say, a mouse click on the mode line which is being treated
     as [mode-line (mouse-...)], then we backtrack to this point
     of keybuf. */
   int last_real_key_start;

   /* These variables are analogous to echo_start and keys_start;
	 while those allow us to restart the entire key sequence,
	 echo_local_start and keys_local_start allow us to throw away
	 just one key. */
   int echo_local_start, keys_local_start, local_first_binding;

   if (t >= bufsize)
	error ("Key sequence too long");

   if (INTERACTIVE)
	echo_local_start = echo_length ();
   keys_local_start = this_command_key_count;
   local_first_binding = first_binding;

  replay_key:
   /* These are no-ops, unless we throw away a keystroke below and
	 jumped back up to replay_key; in that case, these restore the
	 variables to their original state, allowing us to replay the
	 loop. */
   if (INTERACTIVE && t < mock_input)
	echo_truncate (echo_local_start);
   this_command_key_count = keys_local_start;
   first_binding = local_first_binding;

   /* By default, assume each event is "real". */
   last_real_key_start = t;

   /* Does mock_input indicate that we are re-reading a key sequence? */
   if (t < mock_input)
	{
	 key = keybuf[t];
	 add_command_key (key);
	 if (echo_keystrokes)
	  echo_char (key);
	}

   /* If not, we should actually read a character. */
   else
	{
	 struct buffer *buf = current_buffer;

	 {
#ifdef MULTI_KBOARD
	  KBOARD *interrupted_kboard = current_kboard;
	  struct frame *interrupted_frame = selected_frame;
	  if (setjmp (wrong_kboard_jmpbuf))
	   {
		if (!NILP (delayed_switch_frame))
		 {
		  interrupted_kboard->kbd_queue
		   = Fcons (delayed_switch_frame,
			    interrupted_kboard->kbd_queue);
		  delayed_switch_frame = Qnil;
		 }
		while (t > 0)
		 interrupted_kboard->kbd_queue
		  = Fcons (keybuf[--t], interrupted_kboard->kbd_queue);

		/* If the side queue is non-empty, ensure it begins with a
		  switch-frame, so we'll replay it in the right context. */
		if (CONSP (interrupted_kboard->kbd_queue)
		  && (key = XCONS (interrupted_kboard->kbd_queue)->car,
			!(EVENT_HAS_PARAMETERS (key)
			 && EQ (EVENT_HEAD_KIND (EVENT_HEAD (key)),
				 Qswitch_frame))))
		 {
		  Lisp_Object frame;
		  XSETFRAME (frame, interrupted_frame);
		  interrupted_kboard->kbd_queue
		   = Fcons (make_lispy_switch_frame (frame),
			    interrupted_kboard->kbd_queue);
		 }
		mock_input = 0;
		orig_local_map = get_local_map (PT, current_buffer);
		goto replay_sequence;
	   }
#endif
	  key = read_char (NILP (prompt), nmaps, submaps, last_nonmenu_event,
			   &used_mouse_menu);
	 }

	 /* read_char returns t when it shows a menu and the user rejects it.
	   Just return -1. */
	 if (EQ (key, Qt))
	  return -1;

	 /* read_char returns -1 at the end of a macro.
	   Emacs 18 handles this by returning immediately with a
	   zero, so that's what we'll do. */
	 if (INTEGERP (key) && XINT (key) == -1)
	  {
	   t = 0;
	   /* The Microsoft C compiler can't handle the goto that
		 would go here. */
	   dummyflag = 1;
	   break;
	  }

	 /* If the current buffer has been changed from under us, the
	   keymap may have changed, so replay the sequence. */
	 if (BUFFERP (key))
	  {
	   mock_input = t;
	   /* Reset the current buffer from the selected window
		 in case something changed the former and not the latter.
		 This is to be more consistent with the behavior
		 of the command_loop_1. */
	   if (fix_current_buffer)
		if (XBUFFER (XWINDOW (selected_window)->buffer) != current_buffer)
		 Fset_buffer (XWINDOW (selected_window)->buffer);

	   orig_local_map = get_local_map (PT, current_buffer);
	   goto replay_sequence;
	  }

	 /* If we have a quit that was typed in another frame, and
	   quit_throw_to_read_char switched buffers,
	   replay to get the right keymap. */
	 if (XINT (key) == quit_char && current_buffer != starting_buffer)
	  {
	   keybuf[t++] = key;
	   mock_input = t;
	   Vquit_flag = Qnil;
	   orig_local_map = get_local_map (PT, current_buffer);
	   goto replay_sequence;
	  }

	 Vquit_flag = Qnil;
	}

   /* Clicks in non-text areas get prefixed by the symbol
	 in their CHAR-ADDRESS field. For example, a click on
	 the mode line is prefixed by the symbol `mode-line'.

	 Furthermore, key sequences beginning with mouse clicks
	 are read using the keymaps of the buffer clicked on, not
	 the current buffer. So we may have to switch the buffer
	 here.

	 When we turn one event into two events, we must make sure
	 that neither of the two looks like the original--so that,
	 if we replay the events, they won't be expanded again.
	 If not for this, such reexpansion could happen either here
	 or when user programs play with this-command-keys. */
   if (EVENT_HAS_PARAMETERS (key))
	{
	 Lisp_Object kind;

	 kind = EVENT_HEAD_KIND (EVENT_HEAD (key));
	 if (EQ (kind, Qmouse_click))
	  {
	   Lisp_Object window, posn;

	   window = POSN_WINDOW   (EVENT_START (key));
	   posn  = POSN_BUFFER_POSN (EVENT_START (key));
	   if (CONSP (posn))
		{
		 /* We're looking at the second event of a
		   sequence which we expanded before. Set
		   last_real_key_start appropriately. */
		 if (t > 0)
		  last_real_key_start = t - 1;
		}

	   /* Key sequences beginning with mouse clicks are
		 read using the keymaps in the buffer clicked on,
		 not the current buffer. If we're at the
		 beginning of a key sequence, switch buffers. */
	   if (last_real_key_start == 0
		 && WINDOWP (window)
		 && BUFFERP (XWINDOW (window)->buffer)
		 && XBUFFER (XWINDOW (window)->buffer) != current_buffer)
		{
		 keybuf[t] = key;
		 mock_input = t + 1;

		 /* Arrange to go back to the original buffer once we're
		   done reading the key sequence. Note that we can't
		   use save_excursion_{save,restore} here, because they
		   save point as well as the current buffer; we don't
		   want to save point, because redisplay may change it,
		   to accommodate a Fset_window_start or something. We
		   don't want to do this at the top of the function,
		   because we may get input from a subprocess which
		   wants to change the selected window and stuff (say,
		   emacsclient). */
		 record_unwind_protect (Fset_buffer, Fcurrent_buffer ());

		 set_buffer_internal (XBUFFER (XWINDOW (window)->buffer));
		 orig_local_map = get_local_map (PT, current_buffer);
		 goto replay_sequence;
		}
	   /* For a mouse click, get the local text-property keymap
		 of the place clicked on, rather than point. */
	   if (last_real_key_start == 0 && CONSP (XCONS (key)->cdr)
		 && ! localized_local_map)
		{
		 Lisp_Object map_here, start, pos;

		 localized_local_map = 1;
		 start = EVENT_START (key);
		 if (CONSP (start) && CONSP (XCONS (start)->cdr))
		  {
		   pos = POSN_BUFFER_POSN (start);
		   if (INTEGERP (pos)
			 && XINT (pos) >= BEG && XINT (pos) <= Z)
			{
			 map_here = get_local_map (XINT (pos), current_buffer);
			 if (!EQ (map_here, orig_local_map))
			  {
			   orig_local_map = map_here;
			   keybuf[t] = key;
			   mock_input = t + 1;

			   goto replay_sequence;
			  }
			}
		  }
		}

	   /* Expand mode-line and scroll-bar events into two events:
		 use posn as a fake prefix key. */
	   if (SYMBOLP (posn))
		{
		 if (t + 1 >= bufsize)
		  error ("Key sequence too long");
		 keybuf[t] = posn;
		 keybuf[t+1] = key;
		 mock_input = t + 2;

		 /* Zap the position in key, so we know that we've
		   expanded it, and don't try to do so again. */
		 POSN_BUFFER_POSN (EVENT_START (key))
		  = Fcons (posn, Qnil);
		 goto replay_key;
		}
	  }
	 else if (EQ (kind, Qswitch_frame))
	  {
	   /* If we're at the beginning of a key sequence, and the caller
		 says it's okay, go ahead and return this event. If we're
		 in the midst of a key sequence, delay it until the end. */
	   if (t > 0 || !can_return_switch_frame)
		{
		 delayed_switch_frame = key;
		 goto replay_key;
		}
	  }
	 else if (CONSP (XCONS (key)->cdr)
		  && CONSP (EVENT_START (key))
		  && CONSP (XCONS (EVENT_START (key))->cdr))
	  {
	   Lisp_Object posn;

	   posn = POSN_BUFFER_POSN (EVENT_START (key));
	   /* Handle menu-bar events:
		 insert the dummy prefix event `menu-bar'. */
	   if (EQ (posn, Qmenu_bar))
		{
		 if (t + 1 >= bufsize)
		  error ("Key sequence too long");
		 keybuf[t] = posn;
		 keybuf[t+1] = key;

		 /* Zap the position in key, so we know that we've
		   expanded it, and don't try to do so again. */
		 POSN_BUFFER_POSN (EVENT_START (key))
		  = Fcons (posn, Qnil);

		 mock_input = t + 2;
		 goto replay_sequence;
		}
	   else if (CONSP (posn))
		{
		 /* We're looking at the second event of a
		   sequence which we expanded before. Set
		   last_real_key_start appropriately. */
		 if (last_real_key_start == t && t > 0)
		  last_real_key_start = t - 1;
		}
	  }
	}

   /* We have finally decided that KEY is something we might want
	 to look up. */
   first_binding = (follow_key (key,
				  nmaps  - first_binding,
				  submaps + first_binding,
				  defs  + first_binding,
				  submaps + first_binding)
		    + first_binding);

   /* If KEY wasn't bound, we'll try some fallbacks. */
   if (first_binding >= nmaps)
	{
	 Lisp_Object head;

	 head = EVENT_HEAD (key);
	 if (help_char_p (head) && t > 0)
	  {
	   read_key_sequence_cmd = Vprefix_help_command;
	   keybuf[t++] = key;
	   last_nonmenu_event = key;
	   /* The Microsoft C compiler can't handle the goto that
		 would go here. */
	   dummyflag = 1;
	   break;
	  }

	 if (SYMBOLP (head))
	  {
	   Lisp_Object breakdown;
	   int modifiers;

	   breakdown = parse_modifiers (head);
	   modifiers = XINT (XCONS (XCONS (breakdown)->cdr)->car);
	   /* Attempt to reduce an unbound mouse event to a simpler
		 event that is bound:
		  Drags reduce to clicks.
		  Double-clicks reduce to clicks.
		  Triple-clicks reduce to double-clicks, then to clicks.
		  Down-clicks are eliminated.
		  Double-downs reduce to downs, then are eliminated.
		  Triple-downs reduce to double-downs, then to downs,
		   then are eliminated. */
	   if (modifiers & (down_modifier | drag_modifier
			    | double_modifier | triple_modifier))
		{
		 while (modifiers & (down_modifier | drag_modifier
				   | double_modifier | triple_modifier))
		  {
		   Lisp_Object new_head, new_click;
		   if (modifiers & triple_modifier)
			modifiers ^= (double_modifier | triple_modifier);
		   else if (modifiers & double_modifier)
			modifiers &= ~double_modifier;
		   else if (modifiers & drag_modifier)
			modifiers &= ~drag_modifier;
		   else
			{
			 /* Dispose of this `down' event by simply jumping
			   back to replay_key, to get another event.

			   Note that if this event came from mock input,
			   then just jumping back to replay_key will just
			   hand it to us again. So we have to wipe out any
			   mock input.

			   We could delete keybuf[t] and shift everything
			   after that to the left by one spot, but we'd also
			   have to fix up any variable that points into
			   keybuf, and shifting isn't really necessary
			   anyway.

			   Adding prefixes for non-textual mouse clicks
			   creates two characters of mock input, and both
			   must be thrown away. If we're only looking at
			   the prefix now, we can just jump back to
			   replay_key. On the other hand, if we've already
			   processed the prefix, and now the actual click
			   itself is giving us trouble, then we've lost the
			   state of the keymaps we want to backtrack to, and
			   we need to replay the whole sequence to rebuild
			   it.

			   Beyond that, only function key expansion could
			   create more than two keys, but that should never
			   generate mouse events, so it's okay to zero
			   mock_input in that case too.

			   Isn't this just the most wonderful code ever? */
			 if (t == last_real_key_start)
			  {
			   mock_input = 0;
			   goto replay_key;
			  }
			 else
			  {
			   mock_input = last_real_key_start;
			   goto replay_sequence;
			  }
			}

		   new_head
			= apply_modifiers (modifiers, XCONS (breakdown)->car);
		   new_click
			= Fcons (new_head, Fcons (EVENT_START (key), Qnil));

		   /* Look for a binding for this new key. follow_key
			 promises that it didn't munge submaps the
			 last time we called it, since key was unbound. */
		   first_binding
			= (follow_key (new_click,
				    nmaps  - local_first_binding,
				    submaps + local_first_binding,
				    defs  + local_first_binding,
				    submaps + local_first_binding)
			  + local_first_binding);

		   /* If that click is bound, go for it. */
		   if (first_binding < nmaps)
			{
			 key = new_click;
			 break;
			}
		   /* Otherwise, we'll leave key set to the drag event. */
		  }
		}
	  }
	}

   keybuf[t++] = key;
   /* Normally, last_nonmenu_event gets the previous key we read.
	 But when a mouse popup menu is being used,
	 we don't update last_nonmenu_event; it continues to hold the mouse
	 event that preceded the first level of menu. */
   if (!used_mouse_menu)
	last_nonmenu_event = key;

   /* Record what part of this_command_keys is the current key sequence. */
   this_single_command_key_start = this_command_key_count - t;

   prev_fkey_map = fkey_map;
   prev_fkey_start = fkey_start;
   prev_fkey_end = fkey_end;

   prev_keytran_map = keytran_map;
   prev_keytran_start = keytran_start;
   prev_keytran_end = keytran_end;

   /* If the sequence is unbound, see if we can hang a function key
	 off the end of it. We only want to scan real keyboard input
	 for function key sequences, so if mock_input says that we're
	 re-reading old events, don't examine it. */
   if (first_binding >= nmaps
	 && t >= mock_input)
	{
	 Lisp_Object fkey_next;

	 /* Continue scan from fkey_end until we find a bound suffix.
	   If we fail, increment fkey_start
	   and start fkey_end from there. */
	 while (fkey_end < t)
	  {
	   Lisp_Object key;

	   key = keybuf[fkey_end++];
	   /* Look up meta-characters by prefixing them
		 with meta_prefix_char. I hate this. */
	   if (INTEGERP (key) && XINT (key) & meta_modifier)
		{
		 fkey_next
		  = get_keymap_1
		   (get_keyelt
		    (access_keymap (fkey_map, meta_prefix_char, 1, 0)),
		    0, 1);
		 XSETFASTINT (key, XFASTINT (key) & ~meta_modifier);
		}
	   else
		fkey_next = fkey_map;

	   fkey_next
		= get_keyelt (access_keymap (fkey_next, key, 1, 0));

#if 0 /* I didn't turn this on, because it might cause trouble
	 for the mapping of return into C-m and tab into C-i. */
	   /* Optionally don't map function keys into other things.
		 This enables the user to redefine kp- keys easily. */
	   if (SYMBOLP (key) && !NILP (Vinhibit_function_key_mapping))
		fkey_next = Qnil;
#endif

	   /* If the function key map gives a function, not an
		 array, then call the function with no args and use
		 its value instead. */
	   if (SYMBOLP (fkey_next) && ! NILP (Ffboundp (fkey_next))
		 && fkey_end == t)
		{
		 struct gcpro gcpro1, gcpro2, gcpro3;
		 Lisp_Object tem;
		 tem = fkey_next;

		 GCPRO3 (fkey_map, keytran_map, delayed_switch_frame);
		 fkey_next = call1 (fkey_next, prompt);
		 UNGCPRO;
		 /* If the function returned something invalid,
		   barf--don't ignore it.
		   (To ignore it safely, we would need to gcpro a bunch of
		   other variables.) */
		 if (! (VECTORP (fkey_next) || STRINGP (fkey_next)))
		  error ("Function in key-translation-map returns invalid key sequence");
		}

	   function_key_possible = ! NILP (fkey_next);

	   /* If keybuf[fkey_start..fkey_end] is bound in the
		 function key map and it's a suffix of the current
		 sequence (i.e. fkey_end == t), replace it with
		 the binding and restart with fkey_start at the end. */
	   if ((VECTORP (fkey_next) || STRINGP (fkey_next))
		 && fkey_end == t)
		{
		 int len = XFASTINT (Flength (fkey_next));

		 t = fkey_start + len;
		 if (t >= bufsize)
		  error ("Key sequence too long");

		 if (VECTORP (fkey_next))
		  bcopy (XVECTOR (fkey_next)->contents,
			  keybuf + fkey_start,
			  (t - fkey_start) * sizeof (keybuf[0]));
		 else if (STRINGP (fkey_next))
		  {
		   int i;

		   for (i = 0; i < len; i++)
			XSETFASTINT (keybuf[fkey_start + i],
				   XSTRING (fkey_next)->data[i]);
		  }

		 mock_input = t;
		 fkey_start = fkey_end = t;
		 fkey_map = Vfunction_key_map;

		 /* Do pass the results through key-translation-map. */
		 keytran_start = keytran_end = 0;
		 keytran_map = Vkey_translation_map;

		 goto replay_sequence;
		}

	   fkey_map = get_keymap_1 (fkey_next, 0, 1);

	   /* If we no longer have a bound suffix, try a new positions for
		 fkey_start. */
	   if (NILP (fkey_map))
		{
		 fkey_end = ++fkey_start;
		 fkey_map = Vfunction_key_map;
		 function_key_possible = 0;
		}
	  }
	}

   /* Look for this sequence in key-translation-map. */
   {
	Lisp_Object keytran_next;

	/* Scan from keytran_end until we find a bound suffix. */
	while (keytran_end < t)
	 {
	  Lisp_Object key;

	  key = keybuf[keytran_end++];
	  /* Look up meta-characters by prefixing them
	    with meta_prefix_char. I hate this. */
	  if (INTEGERP (key) && XINT (key) & meta_modifier)
	   {
		keytran_next
		 = get_keymap_1
		  (get_keyelt
		   (access_keymap (keytran_map, meta_prefix_char, 1, 0)),
		   0, 1);
		XSETFASTINT (key, XFASTINT (key) & ~meta_modifier);
	   }
	  else
	   keytran_next = keytran_map;

	  keytran_next
	   = get_keyelt (access_keymap (keytran_next, key, 1, 0));

	  /* If the key translation map gives a function, not an
	    array, then call the function with no args and use
	    its value instead. */
	  if (SYMBOLP (keytran_next) && ! NILP (Ffboundp (keytran_next))
		&& keytran_end == t)
	   {
		struct gcpro gcpro1, gcpro2, gcpro3;
		Lisp_Object tem;
		tem = keytran_next;

		GCPRO3 (fkey_map, keytran_map, delayed_switch_frame);
		keytran_next = call1 (keytran_next, prompt);
		UNGCPRO;
		/* If the function returned something invalid,
		  barf--don't ignore it.
		  (To ignore it safely, we would need to gcpro a bunch of
		  other variables.) */
		if (! (VECTORP (keytran_next) || STRINGP (keytran_next)))
		 error ("Function in key-translation-map returns invalid key sequence");
	   }

	  key_translation_possible = ! NILP (keytran_next);

	  /* If keybuf[keytran_start..keytran_end] is bound in the
	    key translation map and it's a suffix of the current
	    sequence (i.e. keytran_end == t), replace it with
	    the binding and restart with keytran_start at the end. */
	  if ((VECTORP (keytran_next) || STRINGP (keytran_next))
		&& keytran_end == t)
	   {
		int len = XFASTINT (Flength (keytran_next));

		t = keytran_start + len;
		if (t >= bufsize)
		 error ("Key sequence too long");

		if (VECTORP (keytran_next))
		 bcopy (XVECTOR (keytran_next)->contents,
			 keybuf + keytran_start,
			 (t - keytran_start) * sizeof (keybuf[0]));
		else if (STRINGP (keytran_next))
		 {
		  int i;

		  for (i = 0; i < len; i++)
		   XSETFASTINT (keybuf[keytran_start + i],
				  XSTRING (keytran_next)->data[i]);
		 }

		mock_input = t;
		keytran_start = keytran_end = t;
		keytran_map = Vkey_translation_map;

		/* Don't pass the results of key-translation-map
		  through function-key-map. */
		fkey_start = fkey_end = t;
		fkey_map = Vkey_translation_map;

		goto replay_sequence;
	   }

	  keytran_map = get_keymap_1 (keytran_next, 0, 1);

	  /* If we no longer have a bound suffix, try a new positions for
	    keytran_start. */
	  if (NILP (keytran_map))
	   {
		keytran_end = ++keytran_start;
		keytran_map = Vkey_translation_map;
		key_translation_possible = 0;
	   }
	 }
   }

   /* If KEY is not defined in any of the keymaps,
	 and cannot be part of a function key or translation,
	 and is an upper case letter
	 use the corresponding lower-case letter instead. */
   if (first_binding == nmaps && ! function_key_possible
	 && ! key_translation_possible
	 && INTEGERP (key)
	 && ((((XINT (key) & 0x3ffff)
		< XSTRING (current_buffer->downcase_table)->size)
	    && UPPERCASEP (XINT (key) & 0x3ffff))
	   || (XINT (key) & shift_modifier)))
	{
	 Lisp_Object new_key;

	 original_uppercase = key;
	 original_uppercase_position = t - 1;

	 if (XINT (key) & shift_modifier)
	  XSETINT (new_key, XINT (key) & ~shift_modifier);
	 else
	  XSETINT (new_key, (DOWNCASE (XINT (key) & 0x3ffff)
			    | (XINT (key) & ~0x3ffff)));

	 /* We have to do this unconditionally, regardless of whether
	   the lower-case char is defined in the keymaps, because they
	   might get translated through function-key-map. */
	 keybuf[t - 1] = new_key;
	 mock_input = t;

	 fkey_map = prev_fkey_map;
	 fkey_start = prev_fkey_start;
	 fkey_end = prev_fkey_end;

	 keytran_map = prev_keytran_map;
	 keytran_start = prev_keytran_start;
	 keytran_end = prev_keytran_end;

	 goto replay_sequence;
	}
   /* If KEY is not defined in any of the keymaps,
	 and cannot be part of a function key or translation,
	 and is a shifted function key,
	 use the corresponding unshifted function key instead. */
   if (first_binding == nmaps && ! function_key_possible
	 && ! key_translation_possible
	 && SYMBOLP (key))
	{
	 Lisp_Object breakdown;
	 int modifiers;

	 breakdown = parse_modifiers (key);
	 modifiers = XINT (XCONS (XCONS (breakdown)->cdr)->car);
	 if (modifiers & shift_modifier)
	  {
	   Lisp_Object new_key;

	   original_uppercase = key;
	   original_uppercase_position = t - 1;

	   modifiers &= ~shift_modifier;
	   new_key = apply_modifiers (modifiers,
					 XCONS (breakdown)->car);

	   keybuf[t - 1] = new_key;
	   mock_input = t;

	   fkey_map = prev_fkey_map;
	   fkey_start = prev_fkey_start;
	   fkey_end = prev_fkey_end;

	   keytran_map = prev_keytran_map;
	   keytran_start = prev_keytran_start;
	   keytran_end = prev_keytran_end;

	   goto replay_sequence;
	  }
	}
  }

 if (!dummyflag)
  read_key_sequence_cmd = (first_binding < nmaps
			   ? defs[first_binding]
			   : Qnil);

 unread_switch_frame = delayed_switch_frame;
 unbind_to (count, Qnil);

 /* Don't downcase the last character if the caller says don't.
   Don't downcase it if the result is undefined, either. */
 if ((dont_downcase_last || first_binding >= nmaps)
   && t - 1 == original_uppercase_position)
  keybuf[t - 1] = original_uppercase;

 /* Occasionally we fabricate events, perhaps by expanding something
   according to function-key-map, or by adding a prefix symbol to a
   mouse click in the scroll bar or modeline. In this cases, return
   the entire generated key sequence, even if we hit an unbound
   prefix or a definition before the end. This means that you will
   be able to push back the event properly, and also means that
   read-key-sequence will always return a logical unit.

   Better ideas? */
 for (; t < mock_input; t++)
  {
   if (echo_keystrokes)
	echo_char (keybuf[t]);
   add_command_key (keybuf[t]);
  }

 return t;
}

#if 0 /* This doc string is too long for some compilers.
	 This commented-out definition serves for DOC. */
DEFUN ("read-key-sequence", Fread_key_sequence, Sread_key_sequence, 1, 4, 0,
 "Read a sequence of keystrokes and return as a string or vector.\n\
The sequence is sufficient to specify a non-prefix command in the\n\
current local and global maps.\n\
\n\
First arg PROMPT is a prompt string. If nil, do not prompt specially.\n\
Second (optional) arg CONTINUE-ECHO, if non-nil, means this key echos\n\
as a continuation of the previous key.\n\
\n\
The third (optional) arg DONT-DOWNCASE-LAST, if non-nil, means do not\n\
convert the last event to lower case. (Normally any upper case event\n\
is converted to lower case if the original event is undefined and the lower\n\
case equivalent is defined.) A non-nil value is appropriate for reading\n\
a key sequence to be defined.\n\
\n\
A C-g typed while in this function is treated like any other character,\n\
and `quit-flag' is not set.\n\
\n\
If the key sequence starts with a mouse click, then the sequence is read\n\
using the keymaps of the buffer of the window clicked in, not the buffer\n\
of the selected window as normal.\n\
""\n\
`read-key-sequence' drops unbound button-down events, since you normally\n\
only care about the click or drag events which follow them. If a drag\n\
or multi-click event is unbound, but the corresponding click event would\n\
be bound, `read-key-sequence' turns the event into a click event at the\n\
drag's starting position. This means that you don't have to distinguish\n\
between click and drag, double, or triple events unless you want to.\n\
\n\
`read-key-sequence' prefixes mouse events on mode lines, the vertical\n\
lines separating windows, and scroll bars with imaginary keys\n\
`mode-line', `vertical-line', and `vertical-scroll-bar'.\n\
\n\
Optional fourth argument CAN-RETURN-SWITCH-FRAME non-nil means that this\n\
function will process a switch-frame event if the user switches frames\n\
before typing anything. If the user switches frames in the middle of a\n\
key sequence, or at the start of the sequence but CAN-RETURN-SWITCH-FRAME\n\
is nil, then the event will be put off until after the current key sequence.\n\
\n\
`read-key-sequence' checks `function-key-map' for function key\n\
sequences, where they wouldn't conflict with ordinary bindings. See\n\
`function-key-map' for more details.")
 (prompt, continue_echo, dont_downcase_last, can_return_switch_frame)
#endif

DEFUN ("read-key-sequence", Fread_key_sequence, Sread_key_sequence, 1, 4, 0,
 0)
 (prompt, continue_echo, dont_downcase_last, can_return_switch_frame)
   Lisp_Object prompt, continue_echo, dont_downcase_last;
   Lisp_Object can_return_switch_frame;
{
 Lisp_Object keybuf[30];
 register int i;
 struct gcpro gcpro1, gcpro2;

 if (!NILP (prompt))
  CHECK_STRING (prompt, 0);
 QUIT;

 bzero (keybuf, sizeof keybuf);
 GCPRO1 (keybuf[0]);
 gcpro1.nvars = (sizeof keybuf/sizeof (keybuf[0]));

 if (NILP (continue_echo))
  {
   this_command_key_count = 0;
   this_single_command_key_start = 0;
  }

 i = read_key_sequence (keybuf, (sizeof keybuf/sizeof (keybuf[0])),
			 prompt, ! NILP (dont_downcase_last),
			 ! NILP (can_return_switch_frame), 0);

 if (i == -1)
  {
   Vquit_flag = Qt;
   QUIT;
  }
 UNGCPRO;
 return make_event_array (i, keybuf);
}

DEFUN ("command-execute", Fcommand_execute, Scommand_execute, 1, 4, 0,
 "Execute CMD as an editor command.\n\
CMD must be a symbol that satisfies the `commandp' predicate.\n\
Optional second arg RECORD-FLAG non-nil\n\
means unconditionally put this command in `command-history'.\n\
Otherwise, that is done only if an arg is read using the minibuffer.\n\
The argument KEYS specifies the value to use instead of (this-command-keys)\n\
when reading the arguments; if it is nil, (this-command-keys) is used.\n\
The argument SPECIAL, if non-nil, means that this command is executing\n\
a special event, so ignore the prefix argument and don't clear it.")
   (cmd, record_flag, keys, special)
   Lisp_Object cmd, record_flag, keys, special;
{
 register Lisp_Object final;
 register Lisp_Object tem;
 Lisp_Object prefixarg;
 struct backtrace backtrace;
 extern int debug_on_next_call;

 debug_on_next_call = 0;

 if (NILP (special))
  {
   prefixarg = current_kboard->Vprefix_arg;
   Vcurrent_prefix_arg = prefixarg;
   current_kboard->Vprefix_arg = Qnil;
  }
 else
  prefixarg = Qnil;

 if (SYMBOLP (cmd))
  {
   tem = Fget (cmd, Qdisabled);
   if (!NILP (tem) && !NILP (Vrun_hooks))
	{
	 tem = Fsymbol_value (Qdisabled_command_hook);
	 if (!NILP (tem))
	  return call1 (Vrun_hooks, Qdisabled_command_hook);
	}
  }

 while (1)
  {
   final = Findirect_function (cmd);

   if (CONSP (final) && (tem = Fcar (final), EQ (tem, Qautoload)))
	{
	 struct gcpro gcpro1, gcpro2;

	 GCPRO2 (cmd, prefixarg);
	 do_autoload (final, cmd);
	 UNGCPRO;
	}
   else
	break;
  }

 if (STRINGP (final) || VECTORP (final))
  {
   /* If requested, place the macro in the command history. For
	 other sorts of commands, call-interactively takes care of
	 this. */
   if (!NILP (record_flag))
	Vcommand_history
	 = Fcons (Fcons (Qexecute_kbd_macro,
			 Fcons (final, Fcons (prefixarg, Qnil))),
		  Vcommand_history);

   return Fexecute_kbd_macro (final, prefixarg);
  }
 if (CONSP (final) || SUBRP (final) || COMPILEDP (final))
  {
   backtrace.next = backtrace_list;
   backtrace_list = &backtrace;
   backtrace.function = &Qcall_interactively;
   backtrace.args = &cmd;
   backtrace.nargs = 1;
   backtrace.evalargs = 0;

   tem = Fcall_interactively (cmd, record_flag, keys);

   backtrace_list = backtrace.next;
   return tem;
  }
 return Qnil;
}

DEFUN ("execute-extended-command", Fexecute_extended_command, Sexecute_extended_command,
 1, 1, "P",
 "Read function name, then read its arguments and call it.")
 (prefixarg)
   Lisp_Object prefixarg;
{
 Lisp_Object function;
 char buf[40];
 Lisp_Object saved_keys;
 Lisp_Object bindings, value;
 struct gcpro gcpro1, gcpro2;

 saved_keys = Fvector (this_command_key_count,
			XVECTOR (this_command_keys)->contents);
 buf[0] = 0;
 GCPRO2 (saved_keys, prefixarg);

 if (EQ (prefixarg, Qminus))
  strcpy (buf, "- ");
 else if (CONSP (prefixarg) && XINT (XCONS (prefixarg)->car) == 4)
  strcpy (buf, "C-u ");
 else if (CONSP (prefixarg) && INTEGERP (XCONS (prefixarg)->car))
  {
   if (sizeof (int) == sizeof (EMACS_INT))
	sprintf (buf, "%d ", XINT (XCONS (prefixarg)->car));
   else if (sizeof (long) == sizeof (EMACS_INT))
	sprintf (buf, "%ld ", XINT (XCONS (prefixarg)->car));
   else
	abort ();
  }
 else if (INTEGERP (prefixarg))
  {
   if (sizeof (int) == sizeof (EMACS_INT))
	sprintf (buf, "%d ", XINT (prefixarg));
   else if (sizeof (long) == sizeof (EMACS_INT))
	sprintf (buf, "%ld ", XINT (prefixarg));
   else
	abort ();
  }

 /* This isn't strictly correct if execute-extended-command
   is bound to anything else. Perhaps it should use
   this_command_keys? */
 strcat (buf, "M-x ");

 /* Prompt with buf, and then read a string, completing from and
   restricting to the set of all defined commands. Don't provide
   any initial input. Save the command read on the extended-command
   history list. */
 function = Fcompleting_read (build_string (buf),
			    Vobarray, Qcommandp,
			    Qt, Qnil, Qextended_command_history, Qnil);

 if (STRINGP (function) && XSTRING (function)->size == 0)
  error ("No command name given");

 /* Set this_command_keys to the concatenation of saved_keys and
   function, followed by a RET. */
 {
  struct Lisp_String *str;
  Lisp_Object *keys;
  int i;
  Lisp_Object tem;

  this_command_key_count = 0;
  this_single_command_key_start = 0;

  keys = XVECTOR (saved_keys)->contents;
  for (i = 0; i < XVECTOR (saved_keys)->size; i++)
   add_command_key (keys[i]);

  str = XSTRING (function);
  for (i = 0; i < str->size; i++)
   {
	XSETFASTINT (tem, str->data[i]);
	add_command_key (tem);
   }

  XSETFASTINT (tem, '\015');
  add_command_key (tem);
 }

 UNGCPRO;

 function = Fintern (function, Qnil);
 current_kboard->Vprefix_arg = prefixarg;
 this_command = function;

 /* If enabled, show which key runs this command. */
 if (!NILP (Vsuggest_key_bindings)
   && NILP (Vexecuting_macro)
   && SYMBOLP (function))
  bindings = Fwhere_is_internal (function, Voverriding_local_map,
				  Qt, Qnil);
 else
  bindings = Qnil;

 value = Qnil;
 GCPRO2 (bindings, value);
 value = Fcommand_execute (function, Qt, Qnil, Qnil);

 /* If the command has a key binding, print it now. */
 if (!NILP (bindings))
  {
   /* But first wait, and skip the message if there is input. */
   if (!NILP (Fsit_for ((NUMBERP (Vsuggest_key_bindings)
			  ? Vsuggest_key_bindings : make_number (2)),
			  Qnil, Qnil))
	 && ! CONSP (Vunread_command_events))
	{
	 Lisp_Object binding;
	 char *newmessage;
	 char *oldmessage = echo_area_glyphs;
	 int oldmessage_len = echo_area_glyphs_length;

	 binding = Fkey_description (bindings);

	 newmessage
	  = (char *) alloca (XSYMBOL (function)->name->size
			    + XSTRING (binding)->size
			    + 100);
	 sprintf (newmessage, "You can run the command `%s' by typing %s",
		  XSYMBOL (function)->name->data,
		  XSTRING (binding)->data);
	 message1_nolog (newmessage);
	 if (!NILP (Fsit_for ((NUMBERP (Vsuggest_key_bindings)
				? Vsuggest_key_bindings : make_number (2)),
			    Qnil, Qnil)))
	  message2_nolog (oldmessage, oldmessage_len);
	}
  }

 RETURN_UNGCPRO (value);
}

/* Find the set of keymaps now active.
  Store into *MAPS_P a vector holding the various maps
  and return the number of them. The vector was malloc'd
  and the caller should free it. */

int
current_active_maps (maps_p)
   Lisp_Object **maps_p;
{
 Lisp_Object *tmaps, *maps;
 int nmaps;

 /* Should overriding-terminal-local-map and overriding-local-map apply? */
 if (!NILP (Voverriding_local_map_menu_flag))
  {
   /* Yes, use them (if non-nil) as well as the global map. */
   maps = (Lisp_Object *) xmalloc (3 * sizeof (maps[0]));
   nmaps = 0;
   if (!NILP (current_kboard->Voverriding_terminal_local_map))
	maps[nmaps++] = current_kboard->Voverriding_terminal_local_map;
   if (!NILP (Voverriding_local_map))
	maps[nmaps++] = Voverriding_local_map;
  }
 else
  {
   /* No, so use major and minor mode keymaps. */
   nmaps = current_minor_maps (NULL, &tmaps);
   maps = (Lisp_Object *) xmalloc ((nmaps + 2) * sizeof (maps[0]));
   bcopy (tmaps, maps, nmaps * sizeof (maps[0]));
#ifdef USE_TEXT_PROPERTIES
   maps[nmaps++] = get_local_map (PT, current_buffer);
#else
   maps[nmaps++] = current_buffer->keymap;
#endif
  }
 maps[nmaps++] = current_global_map;

 *maps_p = maps;
 return nmaps;
}

/* Return nonzero if input events are pending. */

detect_input_pending ()
{
 if (!input_pending)
  get_input_pending (&input_pending, 0);

 return input_pending;
}

/* Return nonzero if input events are pending, and run any pending timers. */

detect_input_pending_run_timers (do_display)
   int do_display;
{
 int old_timers_run = timers_run;

 if (!input_pending)
  get_input_pending (&input_pending, 1);

 if (old_timers_run != timers_run && do_display)
  redisplay_preserve_echo_area ();

 return input_pending;
}

/* This is called in some cases before a possible quit.
  It cases the next call to detect_input_pending to recompute input_pending.
  So calling this function unnecessarily can't do any harm. */
clear_input_pending ()
{
 input_pending = 0;
}

/* Return nonzero if there are pending requeued events.
  This isn't used yet. The hope is to make wait_reading_process_input
  call it, and return return if it runs Lisp code that unreads something.
  The problem is, kbd_buffer_get_event needs to be fixed to know what
  to do in that case. It isn't trivial. */

requeued_events_pending_p ()
{
 return (!NILP (Vunread_command_events) || unread_command_char != -1);
}


DEFUN ("input-pending-p", Finput_pending_p, Sinput_pending_p, 0, 0, 0,
 "T if command input is currently available with no waiting.\n\
Actually, the value is nil only if we can be sure that no input is available.")
 ()
{
 if (!NILP (Vunread_command_events) || unread_command_char != -1)
  return (Qt);

 get_input_pending (&input_pending, 1);
 return input_pending > 0 ? Qt : Qnil;
}

DEFUN ("recent-keys", Frecent_keys, Srecent_keys, 0, 0, 0,
 "Return vector of last 100 events, not counting those from keyboard macros.")
 ()
{
 Lisp_Object *keys = XVECTOR (recent_keys)->contents;
 Lisp_Object val;

 if (total_keys < NUM_RECENT_KEYS)
  return Fvector (total_keys, keys);
 else
  {
   val = Fvector (NUM_RECENT_KEYS, keys);
   bcopy (keys + recent_keys_index,
	   XVECTOR (val)->contents,
	   (NUM_RECENT_KEYS - recent_keys_index) * sizeof (Lisp_Object));
   bcopy (keys,
	   XVECTOR (val)->contents + NUM_RECENT_KEYS - recent_keys_index,
	   recent_keys_index * sizeof (Lisp_Object));
   return val;
  }
}

DEFUN ("this-command-keys", Fthis_command_keys, Sthis_command_keys, 0, 0, 0,
 "Return the key sequence that invoked this command.\n\
The value is a string or a vector.")
 ()
{
 return make_event_array (this_command_key_count,
			  XVECTOR (this_command_keys)->contents);
}

DEFUN ("this-single-command-keys", Fthis_single_command_keys,
    Sthis_single_command_keys, 0, 0, 0,
 "Return the key sequence that invoked this command.\n\
Unlike `this-command-keys', this function's value\n\
does not include prefix arguments.\n\
The value is a string or a vector.")
 ()
{
 return make_event_array (this_command_key_count
			  - this_single_command_key_start,
			  (XVECTOR (this_command_keys)->contents
			  + this_single_command_key_start));
}

DEFUN ("reset-this-command-lengths", Freset_this_command_lengths,
 Sreset_this_command_lengths, 0, 0, 0,
 "Used for complicated reasons in `universal-argument-other-key'.\n\
\n\
`universal-argument-other-key' rereads the event just typed.\n\
It then gets translated through `function-key-map'.\n\
The translated event gets included in the echo area and in\n\
the value of `this-command-keys' in addition to the raw original event.\n\
That is not right.\n\
\n\
Calling this function directs the translated event to replace\n\
the original event, so that only one version of the event actually\n\
appears in the echo area and in the value of `this-command-keys.'.")
 ()
{
 before_command_restore_flag = 1;
 before_command_key_count_1 = before_command_key_count;
 before_command_echo_length_1 = before_command_echo_length;
}

DEFUN ("recursion-depth", Frecursion_depth, Srecursion_depth, 0, 0, 0,
 "Return the current depth in recursive edits.")
 ()
{
 Lisp_Object temp;
 XSETFASTINT (temp, command_loop_level + minibuf_level);
 return temp;
}

DEFUN ("open-dribble-file", Fopen_dribble_file, Sopen_dribble_file, 1, 1,
 "FOpen dribble file: ",
 "Start writing all keyboard characters to a dribble file called FILE.\n\
If FILE is nil, close any open dribble file.")
 (file)
   Lisp_Object file;
{
 if (dribble)
  {
   fclose (dribble);
   dribble = 0;
  }
 if (!NILP (file))
  {
   file = Fexpand_file_name (file, Qnil);
   dribble = fopen (XSTRING (file)->data, "w");
   if (dribble == 0)
	report_file_error ("Opening dribble", Fcons (file, Qnil));
  }
 return Qnil;
}

DEFUN ("discard-input", Fdiscard_input, Sdiscard_input, 0, 0, 0,
 "Discard the contents of the terminal input buffer.\n\
Also cancel any kbd macro being defined.")
 ()
{
 current_kboard->defining_kbd_macro = Qnil;
 update_mode_lines++;

 Vunread_command_events = Qnil;
 unread_command_char = -1;

 discard_tty_input ();

 /* Without the cast, GCC complains that this assignment loses the
   volatile qualifier of kbd_store_ptr. Is there anything wrong
   with that? */
 kbd_fetch_ptr = (struct input_event *) kbd_store_ptr;
 Ffillarray (kbd_buffer_frame_or_window, Qnil);
 input_pending = 0;

 return Qnil;
}

DEFUN ("suspend-emacs", Fsuspend_emacs, Ssuspend_emacs, 0, 1, "",
 "Stop Emacs and return to superior process. You can resume later.\n\
If `cannot-suspend' is non-nil, or if the system doesn't support job\n\
control, run a subshell instead.\n\n\
If optional arg STUFFSTRING is non-nil, its characters are stuffed\n\
to be read as terminal input by Emacs's parent, after suspension.\n\
\n\
Before suspending, run the normal hook `suspend-hook'.\n\
After resumption run the normal hook `suspend-resume-hook'.\n\
\n\
Some operating systems cannot stop the Emacs process and resume it later.\n\
On such systems, Emacs starts a subshell instead of suspending.")
 (stuffstring)
   Lisp_Object stuffstring;
{
 Lisp_Object tem;
 int count = specpdl_ptr - specpdl;
 int old_height, old_width;
 int width, height;
 struct gcpro gcpro1, gcpro2;
 extern init_sys_modes ();

 if (!NILP (stuffstring))
  CHECK_STRING (stuffstring, 0);

 /* Run the functions in suspend-hook. */
 if (!NILP (Vrun_hooks))
  call1 (Vrun_hooks, intern ("suspend-hook"));

 GCPRO1 (stuffstring);
 get_frame_size (&old_width, &old_height);
 reset_sys_modes ();
 /* sys_suspend can get an error if it tries to fork a subshell
   and the system resources aren't available for that. */
 record_unwind_protect (init_sys_modes, 0);
 stuff_buffered_input (stuffstring);
 if (cannot_suspend)
  sys_subshell ();
 else
  sys_suspend ();
 unbind_to (count, Qnil);

 /* Check if terminal/window size has changed.
   Note that this is not useful when we are running directly
   with a window system; but suspend should be disabled in that case. */
 get_frame_size (&width, &height);
 if (width != old_width || height != old_height)
  change_frame_size (selected_frame, height, width, 0, 0);

 /* Run suspend-resume-hook. */
 if (!NILP (Vrun_hooks))
  call1 (Vrun_hooks, intern ("suspend-resume-hook"));

 UNGCPRO;
 return Qnil;
}

/* If STUFFSTRING is a string, stuff its contents as pending terminal input.
  Then in any case stuff anything Emacs has read ahead and not used. */

stuff_buffered_input (stuffstring)
   Lisp_Object stuffstring;
{
/* stuff_char works only in BSD, versions 4.2 and up. */
#ifdef BSD_SYSTEM
#ifndef BSD4_1
 register unsigned char *p;

 if (STRINGP (stuffstring))
  {
   register int count;

   p = XSTRING (stuffstring)->data;
   count = XSTRING (stuffstring)->size;
   while (count-- > 0)
	stuff_char (*p++);
   stuff_char ('\n');
  }
 /* Anything we have read ahead, put back for the shell to read. */
 /* ?? What should this do when we have multiple keyboards??
   Should we ignore anything that was typed in at the "wrong" kboard? */
 for (; kbd_fetch_ptr != kbd_store_ptr; kbd_fetch_ptr++)
  {
   if (kbd_fetch_ptr == kbd_buffer + KBD_BUFFER_SIZE)
	kbd_fetch_ptr = kbd_buffer;
   if (kbd_fetch_ptr->kind == ascii_keystroke)
	stuff_char (kbd_fetch_ptr->code);
   kbd_fetch_ptr->kind = no_event;
   (XVECTOR (kbd_buffer_frame_or_window)->contents[kbd_fetch_ptr
						   - kbd_buffer]
    = Qnil);
  }
 input_pending = 0;
#endif
#endif /* BSD_SYSTEM and not BSD4_1 */
}

set_waiting_for_input (time_to_clear)
   EMACS_TIME *time_to_clear;
{
 input_available_clear_time = time_to_clear;

 /* Tell interrupt_signal to throw back to read_char, */
 waiting_for_input = 1;

 /* If interrupt_signal was called before and buffered a C-g,
   make it run again now, to avoid timing error. */
 if (!NILP (Vquit_flag))
  quit_throw_to_read_char ();
}

clear_waiting_for_input ()
{
 /* Tell interrupt_signal not to throw back to read_char, */
 waiting_for_input = 0;
 input_available_clear_time = 0;
}

/* This routine is called at interrupt level in response to C-G.
 If interrupt_input, this is the handler for SIGINT.
 Otherwise, it is called from kbd_buffer_store_event,
 in handling SIGIO or SIGTINT.

 If `waiting_for_input' is non zero, then unless `echoing' is nonzero,
 immediately throw back to read_char.

 Otherwise it sets the Lisp variable quit-flag not-nil.
 This causes eval to throw, when it gets a chance.
 If quit-flag is already non-nil, it stops the job right away. */

SIGTYPE
interrupt_signal (signalnum)	/* If we don't have an argument, */
   int signalnum;		/* some compilers complain in signal calls. */
{
 char c;
 /* Must preserve main program's value of errno. */
 int old_errno = errno;

#if defined (USG) && !defined (POSIX_SIGNALS)
 if (!read_socket_hook && NILP (Vwindow_system))
  {
   /* USG systems forget handlers when they are used;
	 must reestablish each time */
   signal (SIGINT, interrupt_signal);
   signal (SIGQUIT, interrupt_signal);
  }
#endif /* USG */

 cancel_echoing ();

 if (!NILP (Vquit_flag)
   && (FRAME_TERMCAP_P (selected_frame) || FRAME_MSDOS_P (selected_frame)))
  {
   /* If SIGINT isn't blocked, don't let us be interrupted by
	 another SIGINT, it might be harmful due to non-reentrancy
	 in I/O functions. */
   sigblock (sigmask (SIGINT));

   fflush (stdout);
   reset_sys_modes ();

#ifdef SIGTSTP			/* Support possible in later USG versions */
/*
 * On systems which can suspend the current process and return to the original
 * shell, this command causes the user to end up back at the shell.
 * The "Auto-save" and "Abort" questions are not asked until
 * the user elects to return to emacs, at which point he can save the current
 * job and either dump core or continue.
 */
   sys_suspend ();
#else
#ifdef VMS
   if (sys_suspend () == -1)
	{
	 printf ("Not running as a subprocess;\n");
	 printf ("you can continue or abort.\n");
	}
#else /* not VMS */
   /* Perhaps should really fork an inferior shell?
	 But that would not provide any way to get back
	 to the original shell, ever. */
   printf ("No support for stopping a process on this operating system;\n");
   printf ("you can continue or abort.\n");
#endif /* not VMS */
#endif /* not SIGTSTP */
#ifdef MSDOS
   /* We must remain inside the screen area when the internal terminal
	 is used. Note that [Enter] is not echoed by dos. */
   cursor_to (0, 0);
#endif
   /* It doesn't work to autosave while GC is in progress;
	 the code used for auto-saving doesn't cope with the mark bit. */
   if (!gc_in_progress)
	{
	 printf ("Auto-save? (y or n) ");
	 fflush (stdout);
	 if (((c = getchar ()) & ~040) == 'Y')
	  {
	   Fdo_auto_save (Qt, Qnil);
#ifdef MSDOS
	   printf ("\r\nAuto-save done");
#else /* not MSDOS */
	   printf ("Auto-save done\n");
#endif /* not MSDOS */
	  }
	 while (c != '\n') c = getchar ();
	}
   else 
	{
	 /* During GC, it must be safe to reenable quitting again. */
	 Vinhibit_quit = Qnil;
#ifdef MSDOS
	 printf ("\r\n");
#endif /* not MSDOS */
	 printf ("Garbage collection in progress; cannot auto-save now\r\n");
	 printf ("but will instead do a real quit after garbage collection ends\r\n");
	 fflush (stdout);
	}

#ifdef MSDOS
   printf ("\r\nAbort? (y or n) ");
#else /* not MSDOS */
#ifdef VMS
   printf ("Abort (and enter debugger)? (y or n) ");
#else /* not VMS */
   printf ("Abort (and dump core)? (y or n) ");
#endif /* not VMS */
#endif /* not MSDOS */
   fflush (stdout);
   if (((c = getchar ()) & ~040) == 'Y')
	abort ();
   while (c != '\n') c = getchar ();
#ifdef MSDOS
   printf ("\r\nContinuing...\r\n");
#else /* not MSDOS */
   printf ("Continuing...\n");
#endif /* not MSDOS */
   fflush (stdout);
   init_sys_modes ();
   sigfree ();
  }
 else
  {
   /* If executing a function that wants to be interrupted out of
	 and the user has not deferred quitting by binding `inhibit-quit'
	 then quit right away. */
   if (immediate_quit && NILP (Vinhibit_quit))
	{
	 immediate_quit = 0;
     sigfree ();
	 Fsignal (Qquit, Qnil);
	}
   else
	/* Else request quit when it's safe */
	Vquit_flag = Qt;
  }

 if (waiting_for_input && !echoing)
  quit_throw_to_read_char ();

 errno = old_errno;
}

/* Handle a C-g by making read_char return C-g. */

quit_throw_to_read_char ()
{
 quit_error_check ();
 sigfree ();
 /* Prevent another signal from doing this before we finish. */
 clear_waiting_for_input ();
 input_pending = 0;

 Vunread_command_events = Qnil;
 unread_command_char = -1;

#if 0 /* Currently, sit_for is called from read_char without turning
	 off polling. And that can call set_waiting_for_input.
	 It seems to be harmless. */
#ifdef POLL_FOR_INPUT
 /* May be > 1 if in recursive minibuffer. */
 if (poll_suppress_count == 0)
  abort ();
#endif
#endif
 if (FRAMEP (internal_last_event_frame)
   && XFRAME (internal_last_event_frame) != selected_frame)
  do_switch_frame (make_lispy_switch_frame (internal_last_event_frame),
		   Qnil, 0);

 _longjmp (getcjmp, 1);
}

DEFUN ("set-input-mode", Fset_input_mode, Sset_input_mode, 3, 4, 0,
 "Set mode of reading keyboard input.\n\
First arg INTERRUPT non-nil means use input interrupts;\n\
 nil means use CBREAK mode.\n\
Second arg FLOW non-nil means use ^S/^Q flow control for output to terminal\n\
 (no effect except in CBREAK mode).\n\
Third arg META t means accept 8-bit input (for a Meta key).\n\
 META nil means ignore the top bit, on the assumption it is parity.\n\
 Otherwise, accept 8-bit input and don't use the top bit for Meta.\n\
Optional fourth arg QUIT if non-nil specifies character to use for quitting.\n\
See also `current-input-mode'.")
 (interrupt, flow, meta, quit)
   Lisp_Object interrupt, flow, meta, quit;
{
 if (!NILP (quit)
   && (!INTEGERP (quit) || XINT (quit) < 0 || XINT (quit) > 0400))
  error ("set-input-mode: QUIT must be an ASCII character");

#ifdef POLL_FOR_INPUT
 stop_polling ();
#endif

#ifndef MSDOS
 /* this causes startup screen to be restored and messes with the mouse */
 reset_sys_modes ();
#endif

#ifdef SIGIO
/* Note SIGIO has been undef'd if FIONREAD is missing. */
 if (read_socket_hook)
  {
   /* When using X, don't give the user a real choice,
	 because we haven't implemented the mechanisms to support it. */
#ifdef NO_SOCK_SIGIO
   interrupt_input = 0;
#else /* not NO_SOCK_SIGIO */
   interrupt_input = 1;
#endif /* NO_SOCK_SIGIO */
  }
 else
  interrupt_input = !NILP (interrupt);
#else /* not SIGIO */
 interrupt_input = 0;
#endif /* not SIGIO */

/* Our VMS input only works by interrupts, as of now. */
#ifdef VMS
 interrupt_input = 1;
#endif

 flow_control = !NILP (flow);
 if (NILP (meta))
  meta_key = 0;
 else if (EQ (meta, Qt))
  meta_key = 1;
 else
  meta_key = 2;
 if (!NILP (quit))
  /* Don't let this value be out of range. */
  quit_char = XINT (quit) & (meta_key ? 0377 : 0177);

#ifndef MSDOS
 init_sys_modes ();
#endif

#ifdef POLL_FOR_INPUT
 poll_suppress_count = 1;
 start_polling ();
#endif
 return Qnil;
}

DEFUN ("current-input-mode", Fcurrent_input_mode, Scurrent_input_mode, 0, 0, 0,
 "Return information about the way Emacs currently reads keyboard input.\n\
The value is a list of the form (INTERRUPT FLOW META QUIT), where\n\
 INTERRUPT is non-nil if Emacs is using interrupt-driven input; if\n\
  nil, Emacs is using CBREAK mode.\n\
 FLOW is non-nil if Emacs uses ^S/^Q flow control for output to the\n\
  terminal; this does not apply if Emacs uses interrupt-driven input.\n\
 META is t if accepting 8-bit input with 8th bit as Meta flag.\n\
  META nil means ignoring the top bit, on the assumption it is parity.\n\
  META is neither t nor nil if accepting 8-bit input and using\n\
  all 8 bits as the character code.\n\
 QUIT is the character Emacs currently uses to quit.\n\
The elements of this list correspond to the arguments of\n\
`set-input-mode'.")
 ()
{
 Lisp_Object val[4];

 val[0] = interrupt_input ? Qt : Qnil;
 val[1] = flow_control ? Qt : Qnil;
 val[2] = meta_key == 2 ? make_number (0) : meta_key == 1 ? Qt : Qnil;
 XSETFASTINT (val[3], quit_char);

 return Flist (sizeof (val) / sizeof (val[0]), val);
}


/*
 * Set up a new kboard object with reasonable initial values.
 */
void
init_kboard (kb)
   KBOARD *kb;
{
 kb->Voverriding_terminal_local_map = Qnil;
 kb->Vlast_command = Qnil;
 kb->Vprefix_arg = Qnil;
 kb->kbd_queue = Qnil;
 kb->kbd_queue_has_data = 0;
 kb->immediate_echo = 0;
 kb->echoptr = kb->echobuf;
 kb->echo_after_prompt = -1;
 kb->kbd_macro_buffer = 0;
 kb->kbd_macro_bufsize = 0;
 kb->defining_kbd_macro = Qnil;
 kb->Vlast_kbd_macro = Qnil;
 kb->reference_count = 0;
 kb->Vsystem_key_alist = Qnil;
 kb->system_key_syms = Qnil;
 kb->Vdefault_minibuffer_frame = Qnil;
}

/*
 * Destroy the contents of a kboard object, but not the object itself.
 * We use this just before deleting it, or if we're going to initialize
 * it a second time.
 */
static void
wipe_kboard (kb)
   KBOARD *kb;
{
 if (kb->kbd_macro_buffer)
  xfree (kb->kbd_macro_buffer);
}

#ifdef MULTI_KBOARD
void
delete_kboard (kb)
 KBOARD *kb;
{
 KBOARD **kbp;
 for (kbp = &all_kboards; *kbp != kb; kbp = &(*kbp)->next_kboard)
  if (*kbp == NULL)
   abort ();
 *kbp = kb->next_kboard;
 wipe_kboard (kb);
 xfree (kb);
}
#endif

init_keyboard ()
{
 /* This is correct before outermost invocation of the editor loop */
 command_loop_level = -1;
 immediate_quit = 0;
 quit_char = Ctl ('g');
 Vunread_command_events = Qnil;
 unread_command_char = -1;
 EMACS_SET_SECS_USECS (timer_idleness_start_time, -1, -1);
 total_keys = 0;
 recent_keys_index = 0;
 kbd_fetch_ptr = kbd_buffer;
 kbd_store_ptr = kbd_buffer;
 kbd_buffer_frame_or_window
  = Fmake_vector (make_number (KBD_BUFFER_SIZE), Qnil);
#ifdef HAVE_MOUSE
 do_mouse_tracking = Qnil;
#endif
 input_pending = 0;

 /* This means that command_loop_1 won't try to select anything the first
   time through. */
 internal_last_event_frame = Qnil;
 Vlast_event_frame = internal_last_event_frame;

#ifdef MULTI_KBOARD
 current_kboard = initial_kboard;
#endif
 wipe_kboard (current_kboard);
 init_kboard (current_kboard);

 if (initialized)
  Ffillarray (kbd_buffer_frame_or_window, Qnil);

 kbd_buffer_frame_or_window
  = Fmake_vector (make_number (KBD_BUFFER_SIZE), Qnil);
 if (!noninteractive && !read_socket_hook && NILP (Vwindow_system))
  {
   signal (SIGINT, interrupt_signal);
#if defined (HAVE_TERMIO) || defined (HAVE_TERMIOS)
   /* For systems with SysV TERMIO, C-g is set up for both SIGINT and
	 SIGQUIT and we can't tell which one it will give us. */
   signal (SIGQUIT, interrupt_signal);
#endif /* HAVE_TERMIO */
  }
/* Note SIGIO has been undef'd if FIONREAD is missing. */
#ifdef SIGIO
 if (!noninteractive)
  signal (SIGIO, input_available_signal);
#endif /* SIGIO */

/* Use interrupt input by default, if it works and noninterrupt input
  has deficiencies. */

#ifdef INTERRUPT_INPUT
 interrupt_input = 1;
#else
 interrupt_input = 0;
#endif

/* Our VMS input only works by interrupts, as of now. */
#ifdef VMS
 interrupt_input = 1;
#endif

 sigfree ();
 dribble = 0;

 if (keyboard_init_hook)
  (*keyboard_init_hook) ();

#ifdef POLL_FOR_INPUT
 poll_suppress_count = 1;
 start_polling ();
#endif
}

/* This type's only use is in syms_of_keyboard, to initialize the
  event header symbols and put properties on them. */
struct event_head {
 Lisp_Object *var;
 char *name;
 Lisp_Object *kind;
};

struct event_head head_table[] = {
 &Qmouse_movement,	"mouse-movement",	&Qmouse_movement,
 &Qscroll_bar_movement, "scroll-bar-movement",	&Qmouse_movement,
 &Qswitch_frame,	"switch-frame",		&Qswitch_frame,
 &Qdelete_frame,	"delete-frame",		&Qdelete_frame,
 &Qiconify_frame,	"iconify-frame",	&Qiconify_frame,
 &Qmake_frame_visible,	"make-frame-visible",	&Qmake_frame_visible,
};

syms_of_keyboard ()
{
 Qtimer_event_handler = intern ("timer-event-handler");
 staticpro (&Qtimer_event_handler);

 Qdisabled_command_hook = intern ("disabled-command-hook");
 staticpro (&Qdisabled_command_hook);

 Qself_insert_command = intern ("self-insert-command");
 staticpro (&Qself_insert_command);

 Qforward_char = intern ("forward-char");
 staticpro (&Qforward_char);

 Qbackward_char = intern ("backward-char");
 staticpro (&Qbackward_char);

 Qdisabled = intern ("disabled");
 staticpro (&Qdisabled);

 Qundefined = intern ("undefined");
 staticpro (&Qundefined);

 Qpre_command_hook = intern ("pre-command-hook");
 staticpro (&Qpre_command_hook);

 Qpost_command_hook = intern ("post-command-hook");
 staticpro (&Qpost_command_hook);

 Qpost_command_idle_hook = intern ("post-command-idle-hook");
 staticpro (&Qpost_command_idle_hook);

 Qdeferred_action_function = intern ("deferred-action-function");
 staticpro (&Qdeferred_action_function);

 Qcommand_hook_internal = intern ("command-hook-internal");
 staticpro (&Qcommand_hook_internal);

 Qfunction_key = intern ("function-key");
 staticpro (&Qfunction_key);
 Qmouse_click = intern ("mouse-click");
 staticpro (&Qmouse_click);

 Qmenu_enable = intern ("menu-enable");
 staticpro (&Qmenu_enable);

 Qmode_line = intern ("mode-line");
 staticpro (&Qmode_line);
 Qvertical_line = intern ("vertical-line");
 staticpro (&Qvertical_line);
 Qvertical_scroll_bar = intern ("vertical-scroll-bar");
 staticpro (&Qvertical_scroll_bar);
 Qmenu_bar = intern ("menu-bar");
 staticpro (&Qmenu_bar);

 Qabove_handle = intern ("above-handle");
 staticpro (&Qabove_handle);
 Qhandle = intern ("handle");
 staticpro (&Qhandle);
 Qbelow_handle = intern ("below-handle");
 staticpro (&Qbelow_handle);
 Qup = intern ("up");
 staticpro (&Qup);
 Qdown = intern ("down");
 staticpro (&Qdown);

 Qevent_kind = intern ("event-kind");
 staticpro (&Qevent_kind);
 Qevent_symbol_elements = intern ("event-symbol-elements");
 staticpro (&Qevent_symbol_elements);
 Qevent_symbol_element_mask = intern ("event-symbol-element-mask");
 staticpro (&Qevent_symbol_element_mask);
 Qmodifier_cache = intern ("modifier-cache");
 staticpro (&Qmodifier_cache);

 Qrecompute_lucid_menubar = intern ("recompute-lucid-menubar");
 staticpro (&Qrecompute_lucid_menubar);
 Qactivate_menubar_hook = intern ("activate-menubar-hook");
 staticpro (&Qactivate_menubar_hook);

 Qpolling_period = intern ("polling-period");
 staticpro (&Qpolling_period);

 {
  struct event_head *p;

  for (p = head_table;
	 p < head_table + (sizeof (head_table) / sizeof (head_table[0]));
	 p++)
   {
	*p->var = intern (p->name);
	staticpro (p->var);
	Fput (*p->var, Qevent_kind, *p->kind);
	Fput (*p->var, Qevent_symbol_elements, Fcons (*p->var, Qnil));
   }
 }

 button_down_location = Fmake_vector (make_number (NUM_MOUSE_BUTTONS), Qnil);
 staticpro (&button_down_location);

 {
  int i;
  int len = sizeof (modifier_names) / sizeof (modifier_names[0]);

  modifier_symbols = Fmake_vector (make_number (len), Qnil);
  for (i = 0; i < len; i++)
   if (modifier_names[i])
	XVECTOR (modifier_symbols)->contents[i] = intern (modifier_names[i]);
  staticpro (&modifier_symbols);
 }

 recent_keys = Fmake_vector (make_number (NUM_RECENT_KEYS), Qnil);
 staticpro (&recent_keys);

 this_command_keys = Fmake_vector (make_number (40), Qnil);
 staticpro (&this_command_keys);

 Qextended_command_history = intern ("extended-command-history");
 Fset (Qextended_command_history, Qnil);
 staticpro (&Qextended_command_history);

 kbd_buffer_frame_or_window
  = Fmake_vector (make_number (KBD_BUFFER_SIZE), Qnil);
 staticpro (&kbd_buffer_frame_or_window);

 accent_key_syms = Qnil;
 staticpro (&accent_key_syms);

 func_key_syms = Qnil;
 staticpro (&func_key_syms);

 mouse_syms = Qnil;
 staticpro (&mouse_syms);

 unread_switch_frame = Qnil;
 staticpro (&unread_switch_frame);

 internal_last_event_frame = Qnil;
 staticpro (&internal_last_event_frame);

 read_key_sequence_cmd = Qnil;
 staticpro (&read_key_sequence_cmd);

 defsubr (&Sevent_convert_list);
 defsubr (&Sread_key_sequence);
 defsubr (&Srecursive_edit);
#ifdef HAVE_MOUSE
 defsubr (&Strack_mouse);
#endif
 defsubr (&Sinput_pending_p);
 defsubr (&Scommand_execute);
 defsubr (&Srecent_keys);
 defsubr (&Sthis_command_keys);
 defsubr (&Sthis_single_command_keys);
 defsubr (&Sreset_this_command_lengths);
 defsubr (&Ssuspend_emacs);
 defsubr (&Sabort_recursive_edit);
 defsubr (&Sexit_recursive_edit);
 defsubr (&Srecursion_depth);
 defsubr (&Stop_level);
 defsubr (&Sdiscard_input);
 defsubr (&Sopen_dribble_file);
 defsubr (&Sset_input_mode);
 defsubr (&Scurrent_input_mode);
 defsubr (&Sexecute_extended_command);

 DEFVAR_LISP ("last-command-char", &last_command_char,
  "Last input event that was part of a command.");

 DEFVAR_LISP_NOPRO ("last-command-event", &last_command_char,
  "Last input event that was part of a command.");

 DEFVAR_LISP ("last-nonmenu-event", &last_nonmenu_event,
  "Last input event in a command, except for mouse menu events.\n\
Mouse menus give back keys that don't look like mouse events;\n\
this variable holds the actual mouse event that led to the menu,\n\
so that you can determine whether the command was run by mouse or not.");

 DEFVAR_LISP ("last-input-char", &last_input_char,
  "Last input event.");

 DEFVAR_LISP_NOPRO ("last-input-event", &last_input_char,
  "Last input event.");

 DEFVAR_LISP ("unread-command-events", &Vunread_command_events,
  "List of objects to be read as next command input events.");

 DEFVAR_INT ("unread-command-char", &unread_command_char,
  "If not -1, an object to be read as next command input event.");

 DEFVAR_LISP ("meta-prefix-char", &meta_prefix_char,
  "Meta-prefix character code. Meta-foo as command input\n\
turns into this character followed by foo.");
 XSETINT (meta_prefix_char, 033);

 DEFVAR_KBOARD ("last-command", Vlast_command,
  "The last command executed. Normally a symbol with a function definition,\n\
but can be whatever was found in the keymap, or whatever the variable\n\
`this-command' was set to by that command.\n\
\n\
The value `mode-exit' is special; it means that the previous command\n\
read an event that told it to exit, and it did so and unread that event.\n\
In other words, the present command is the event that made the previous\n\
command exit.\n\
\n\
The value `kill-region' is special; it means that the previous command\n\
was a kill command.");

 DEFVAR_LISP ("this-command", &this_command,
  "The command now being executed.\n\
The command can set this variable; whatever is put here\n\
will be in `last-command' during the following command.");
 this_command = Qnil;

 DEFVAR_INT ("auto-save-interval", &auto_save_interval,
  "*Number of keyboard input characters between auto-saves.\n\
Zero means disable autosaving due to number of characters typed.");
 auto_save_interval = 300;

 DEFVAR_LISP ("auto-save-timeout", &Vauto_save_timeout,
  "*Number of seconds idle time before auto-save.\n\
Zero or nil means disable auto-saving due to idleness.\n\
After auto-saving due to this many seconds of idle time,\n\
Emacs also does a garbage collection if that seems to be warranted.");
 XSETFASTINT (Vauto_save_timeout, 30);

 DEFVAR_INT ("echo-keystrokes", &echo_keystrokes,
  "*Nonzero means echo unfinished commands after this many seconds of pause.");
 echo_keystrokes = 1;

 DEFVAR_INT ("polling-period", &polling_period,
  "*Interval between polling for input during Lisp execution.\n\
The reason for polling is to make C-g work to stop a running program.\n\
Polling is needed only when using X windows and SIGIO does not work.\n\
Polling is automatically disabled in all other cases.");
 polling_period = 2;

 DEFVAR_LISP ("double-click-time", &Vdouble_click_time,
  "*Maximum time between mouse clicks to make a double-click.\n\
Measured in milliseconds. nil means disable double-click recognition;\n\
t means double-clicks have no time limit and are detected\n\
by position only.");
 Vdouble_click_time = make_number (500);

 DEFVAR_BOOL ("inhibit-local-menu-bar-menus", &inhibit_local_menu_bar_menus,
  "*Non-nil means inhibit local map menu bar menus.");
 inhibit_local_menu_bar_menus = 0;

 DEFVAR_INT ("num-input-keys", &num_input_keys,
  "Number of complete key sequences read as input so far.\n\
This includes key sequences read from keyboard macros.\n\
The number is effectively the number of interactive command invocations.");
 num_input_keys = 0;

 DEFVAR_INT ("num-nonmacro-input-events", &num_nonmacro_input_events,
  "Number of input events read from the keyboard so far.\n\
This does not include events generated by keyboard macros.");
 num_nonmacro_input_events = 0;

 DEFVAR_LISP ("last-event-frame", &Vlast_event_frame,
  "The frame in which the most recently read event occurred.\n\
If the last event came from a keyboard macro, this is set to `macro'.");
 Vlast_event_frame = Qnil;

 /* This variable is set up in sysdep.c. */
 DEFVAR_LISP ("tty-erase-char", &Vtty_erase_char,
  "The ERASE character as set by the user with stty.");

 DEFVAR_LISP ("help-char", &Vhelp_char,
  "Character to recognize as meaning Help.\n\
When it is read, do `(eval help-form)', and display result if it's a string.\n\
If the value of `help-form' is nil, this char can be read normally.");
 XSETINT (Vhelp_char, Ctl ('H'));

 DEFVAR_LISP ("help-event-list", &Vhelp_event_list,
  "List of input events to recognize as meaning Help.\n\
These work just like the value of `help-char' (see that).");
 Vhelp_event_list = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("help-form", &Vhelp_form,
  "Form to execute when character `help-char' is read.\n\
If the form returns a string, that string is displayed.\n\
If `help-form' is nil, the help char is not recognized.");
 Vhelp_form = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("prefix-help-command", &Vprefix_help_command,
  "Command to run when `help-char' character follows a prefix key.\n\
This command is used only when there is no actual binding\n\
for that character after that prefix key.");
 Vprefix_help_command = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("top-level", &Vtop_level,
  "Form to evaluate when Emacs starts up.\n\
Useful to set before you dump a modified Emacs.");
 Vtop_level = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("keyboard-translate-table", &Vkeyboard_translate_table,
  "Translate table for keyboard input, or nil.\n\
Each character is looked up in this string and the contents used instead.\n\
The value may be a string, a vector, or a char-table.\n\
If it is a string or vector of length N,\n\
character codes N and up are untranslated.\n\
In a vector or a char-table, an element which is nil means \"no translation\".");
 Vkeyboard_translate_table = Qnil;

 DEFVAR_BOOL ("cannot-suspend", &cannot_suspend,
  "Non-nil means to always spawn a subshell instead of suspending,\n\
even if the operating system has support for stopping a process.");
 cannot_suspend = 0;

 DEFVAR_BOOL ("menu-prompting", &menu_prompting,
  "Non-nil means prompt with menus when appropriate.\n\
This is done when reading from a keymap that has a prompt string,\n\
for elements that have prompt strings.\n\
The menu is displayed on the screen\n\
if X menus were enabled at configuration\n\
time and the previous event was a mouse click prefix key.\n\
Otherwise, menu prompting uses the echo area.");
 menu_prompting = 1;

 DEFVAR_LISP ("menu-prompt-more-char", &menu_prompt_more_char,
  "Character to see next line of menu prompt.\n\
Type this character while in a menu prompt to rotate around the lines of it.");
 XSETINT (menu_prompt_more_char, ' ');

 DEFVAR_INT ("extra-keyboard-modifiers", &extra_keyboard_modifiers,
  "A mask of additional modifier keys to use with every keyboard character.\n\
Emacs applies the modifiers of the character stored here to each keyboard\n\
character it reads. For example, after evaluating the expression\n\
  (setq extra-keyboard-modifiers ?\\C-x)\n\
all input characters will have the control modifier applied to them.\n\
\n\
Note that the character ?\\C-@, equivalent to the integer zero, does\n\
not count as a control character; rather, it counts as a character\n\
with no modifiers; thus, setting `extra-keyboard-modifiers' to zero\n\
cancels any modification.");
 extra_keyboard_modifiers = 0;

 DEFVAR_LISP ("deactivate-mark", &Vdeactivate_mark,
  "If an editing command sets this to t, deactivate the mark afterward.\n\
The command loop sets this to nil before each command,\n\
and tests the value when the command returns.\n\
Buffer modification stores t in this variable.");
 Vdeactivate_mark = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("command-hook-internal", &Vcommand_hook_internal,
  "Temporary storage of pre-command-hook or post-command-hook.");
 Vcommand_hook_internal = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("pre-command-hook", &Vpre_command_hook,
  "Normal hook run before each command is executed.\n\
Errors running the hook are caught and ignored.");
 Vpre_command_hook = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("post-command-hook", &Vpost_command_hook,
  "Normal hook run after each command is executed.\n\
Errors running the hook are caught and ignored.");
 Vpost_command_hook = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("post-command-idle-hook", &Vpost_command_idle_hook,
  "Normal hook run after each command is executed, if idle.\n\
Errors running the hook are caught and ignored.\n\
This feature is obsolete; use idle timers instead. See `etc/NEWS'.");
 Vpost_command_idle_hook = Qnil;

 DEFVAR_INT ("post-command-idle-delay", &post_command_idle_delay,
  "Delay time before running `post-command-idle-hook'.\n\
This is measured in microseconds.");
 post_command_idle_delay = 100000;

#if 0
 DEFVAR_LISP ("echo-area-clear-hook", ...,
  "Normal hook run when clearing the echo area.");
#endif
 Qecho_area_clear_hook = intern ("echo-area-clear-hook");
 XSYMBOL (Qecho_area_clear_hook)->value = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("lucid-menu-bar-dirty-flag", &Vlucid_menu_bar_dirty_flag,
  "t means menu bar, specified Lucid style, needs to be recomputed.");
 Vlucid_menu_bar_dirty_flag = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("menu-bar-final-items", &Vmenu_bar_final_items,
  "List of menu bar items to move to the end of the menu bar.\n\
The elements of the list are event types that may have menu bar bindings.");
 Vmenu_bar_final_items = Qnil;

 DEFVAR_KBOARD ("overriding-terminal-local-map",
		 Voverriding_terminal_local_map,
  "Per-terminal keymap that overrides all other local keymaps.\n\
If this variable is non-nil, it is used as a keymap instead of the\n\
buffer's local map, and the minor mode keymaps and text property keymaps.\n\
This variable is intended to let commands such as `universal-argumemnt'\n\
set up a different keymap for reading the next command.");

 DEFVAR_LISP ("overriding-local-map", &Voverriding_local_map,
  "Keymap that overrides all other local keymaps.\n\
If this variable is non-nil, it is used as a keymap instead of the\n\
buffer's local map, and the minor mode keymaps and text property keymaps.");
 Voverriding_local_map = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("overriding-local-map-menu-flag", &Voverriding_local_map_menu_flag,
  "Non-nil means `overriding-local-map' applies to the menu bar.\n\
Otherwise, the menu bar continues to reflect the buffer's local map\n\
and the minor mode maps regardless of `overriding-local-map'.");
 Voverriding_local_map_menu_flag = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("special-event-map", &Vspecial_event_map,
  "Keymap defining bindings for special events to execute at low level.");
 Vspecial_event_map = Fcons (intern ("keymap"), Qnil);

 DEFVAR_LISP ("track-mouse", &do_mouse_tracking,
  "*Non-nil means generate motion events for mouse motion.");

 DEFVAR_KBOARD ("system-key-alist", Vsystem_key_alist,
  "Alist of system-specific X windows key symbols.\n\
Each element should have the form (N . SYMBOL) where N is the\n\
numeric keysym code (sans the \"system-specific\" bit 1<<28)\n\
and SYMBOL is its name.");

 DEFVAR_LISP ("deferred-action-list", &Vdeferred_action_list,
  "List of deferred actions to be performed at a later time.\n\
The precise format isn't relevant here; we just check whether it is nil.");
 Vdeferred_action_list = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("deferred-action-function", &Vdeferred_action_function,
  "Function to call to handle deferred actions, after each command.\n\
This function is called with no arguments after each command\n\
whenever `deferred-action-list' is non-nil.");
 Vdeferred_action_function = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("suggest-key-bindings", &Vsuggest_key_bindings,
  "Non-nil means show the equivalent key-binding when M-x command has one.\n\
The value can be a length of time to show the message for.\n\
If the value is non-nil and not a number, we wait 2 seconds.");
 Vsuggest_key_bindings = Qt;

 DEFVAR_LISP ("timer-list", &Vtimer_list,
  "List of active absolute time timers in order of increasing time");
 Vtimer_list = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("timer-idle-list", &Vtimer_idle_list,
  "List of active idle-time timers in order of increasing time");
 Vtimer_idle_list = Qnil;
}

keys_of_keyboard ()
{
 initial_define_key (global_map, Ctl ('Z'), "suspend-emacs");
 initial_define_key (control_x_map, Ctl ('Z'), "suspend-emacs");
 initial_define_key (meta_map, Ctl ('C'), "exit-recursive-edit");
 initial_define_key (global_map, Ctl (']'), "abort-recursive-edit");
 initial_define_key (meta_map, 'x', "execute-extended-command");

 initial_define_lispy_key (Vspecial_event_map, "delete-frame",
			  "handle-delete-frame");
 initial_define_lispy_key (Vspecial_event_map, "iconify-frame",
			  "ignore-event");
 initial_define_lispy_key (Vspecial_event_map, "make-frame-visible",
			  "ignore-event");
}