Source

emacs / lisp / ibuffer.el

Full commit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
;;; ibuffer.el --- operate on buffers like dired

;; Copyright (C) 2000-2011 Free Software Foundation, Inc.

;; Author: Colin Walters <walters@verbum.org>
;; Maintainer: John Paul Wallington <jpw@gnu.org>
;; Created: 8 Sep 2000
;; Keywords: buffer, convenience

;; This file is part of GNU Emacs.

;; GNU Emacs is free software: you can redistribute it and/or modify
;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
;; (at your option) any later version.

;; GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
;; GNU General Public License for more details.

;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with GNU Emacs. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

;;; Commentary:

;; ibuffer.el is an advanced replacement for the `buffer-menu' which
;; is normally distributed with Emacs. Its interface is intended to
;; be analogous to that of Dired.

;;; Code:

(eval-when-compile
 (require 'cl)
 (require 'ibuf-macs)
 (require 'dired))

(require 'font-core)

;; These come from ibuf-ext.el, which can not be require'd at compile time
;; because it has a recursive dependency on ibuffer.el
(defvar ibuffer-auto-mode)
(defvar ibuffer-cached-filter-formats)
(defvar ibuffer-compiled-filter-formats)
(defvar ibuffer-filter-format-alist)
(defvar ibuffer-filter-group-kill-ring)
(defvar ibuffer-filter-groups)
(defvar ibuffer-filtering-qualifiers)
(defvar ibuffer-header-line-format)
(defvar ibuffer-hidden-filter-groups)
(defvar ibuffer-inline-columns)
(defvar ibuffer-show-empty-filter-groups)
(defvar ibuffer-tmp-hide-regexps)
(defvar ibuffer-tmp-show-regexps)

(declare-function ibuffer-mark-on-buffer "ibuf-ext"
		 (func &optional ibuffer-mark-on-buffer-mark group))
(declare-function ibuffer-generate-filter-groups "ibuf-ext"
		 (bmarklist &optional noempty nodefault))
(declare-function ibuffer-format-filter-group-data "ibuf-ext" (filter))

(defgroup ibuffer nil
 "An advanced replacement for `buffer-menu'.

Ibuffer allows you to operate on buffers in a manner much like Dired.
Operations include sorting, marking by regular expression, and
the ability to filter the displayed buffers by various criteria."
 :version "22.1"
 :group 'convenience)

(defcustom ibuffer-formats '((mark modified read-only " " (name 18 18 :left :elide)
				  " " (size 9 -1 :right)
				  " " (mode 16 16 :left :elide) " " filename-and-process)
			   (mark " " (name 16 -1) " " filename))
 "A list of ways to display buffer lines.

With Ibuffer, you are not limited to displaying just certain
attributes of a buffer such as size, name, and mode in a particular
order. Through this variable, you can completely customize and
control the appearance of an Ibuffer buffer. See also
`define-ibuffer-column', which allows you to define your own columns
for display.

This variable has the form
 ((COLUMN COLUMN ...) (COLUMN COLUMN ...) ...)
Each element in `ibuffer-formats' should be a list containing COLUMN
specifiers. A COLUMN can be any of the following:

 SYMBOL - A symbol naming the column. Predefined columns are:
    mark modified read-only name size mode process filename
  When you define your own columns using `define-ibuffer-column', just
  use their name like the predefined columns here. This entry can
  also be a function of two arguments, which should return a string.
  The first argument is the buffer object, and the second is the mark
  on that buffer.
 or
 \"STRING\" - A literal string to display.
 or
 (SYMBOL MIN-SIZE MAX-SIZE &optional ALIGN ELIDE) - SYMBOL is a
  symbol naming the column, and MIN-SIZE and MAX-SIZE are integers (or
  functions of no arguments returning an integer) which constrict the
  size of a column. If MAX-SIZE is -1, there is no upper bound. The
  default values are 0 and -1, respectively. If MIN-SIZE is negative,
  use the end of the string. The optional element ALIGN describes the
  alignment of the column; it can be :left, :center or :right. The
  optional element ELIDE describes whether or not to elide the column
  if it is too long; valid values are :elide and nil. The default is
  nil (don't elide).

Some example of valid entries in `ibuffer-formats', with
description (also, feel free to try them out, and experiment with your
own!):

 (mark \" \" name)
 This format just displays the current mark (if any) and the name of
 the buffer, separated by a space.
 (mark modified read-only \" \" (name 16 16 :left) \" \" (size 6 -1 :right))
 This format displays the current mark (if any), its modification and
 read-only status, as well as the name of the buffer and its size. In
 this format, the name is restricted to 16 characters (longer names
 will be truncated, and shorter names will be padded with spaces), and
 the name is also aligned to the left. The size of the buffer will
 be padded with spaces up to a minimum of six characters, but there is
 no upper limit on its size. The size will also be aligned to the
 right.

Thus, if you wanted to use these two formats, add

 (setq ibuffer-formats '((mark \" \" name)
		     (mark modified read-only
			 (name 16 16 :left) (size 6 -1 :right))))

to your ~/.emacs file.

Using \\[ibuffer-switch-format], you can rotate the display between
the specified formats in the list."
 :type '(repeat sexp)
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-always-compile-formats (featurep 'bytecomp)
 "If non-nil, then use the byte-compiler to optimize `ibuffer-formats'.
This will increase the redisplay speed, at the cost of loading the
elisp byte-compiler."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-fontification-alist
 `((10 buffer-read-only font-lock-constant-face)
  (15 (and buffer-file-name
	   (string-match ibuffer-compressed-file-name-regexp
			  buffer-file-name))
	font-lock-doc-face)
  (20 (string-match "^*" (buffer-name)) font-lock-keyword-face)
  (25 (and (string-match "^ " (buffer-name))
	   (null buffer-file-name))
	italic)
  (30 (memq major-mode ibuffer-help-buffer-modes) font-lock-comment-face)
  (35 (eq major-mode 'dired-mode) font-lock-function-name-face))
 "An alist describing how to fontify buffers.
Each element should be of the form (PRIORITY FORM FACE), where
PRIORITY is an integer, FORM is an arbitrary form to evaluate in the
buffer, and FACE is the face to use for fontification. If the FORM
evaluates to non-nil, then FACE will be put on the buffer name. The
element with the highest PRIORITY takes precedence.

If you change this variable, you must kill the Ibuffer buffer and
recreate it for the change to take effect."
 :type '(repeat
	 (list (integer :tag "Priority")
		(sexp :tag "Test Form")
		face))
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-use-other-window nil
 "If non-nil, display Ibuffer in another window by default."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-default-shrink-to-minimum-size nil
 "If non-nil, minimize the size of the Ibuffer window by default."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)
(defvar ibuffer-shrink-to-minimum-size nil)

(defcustom ibuffer-display-summary t
 "If non-nil, summarize Ibuffer columns."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-truncate-lines t
 "If non-nil, do not display continuation lines."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-case-fold-search case-fold-search
 "If non-nil, ignore case when searching."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-default-sorting-mode 'recency
 "The criteria by which to sort the buffers.

Note that this variable is local to each Ibuffer buffer. Thus, you
can have multiple Ibuffer buffers open, each with a different sorted
view of the buffers."
 :type '(choice (const :tag "Last view time" :value recency)
		 (const :tag "Lexicographic" :value alphabetic)
		 (const :tag "Buffer size" :value size)
		 (const :tag "File name" :value filename/process)
		 (const :tag "Major mode" :value major-mode))
 :group 'ibuffer)
(defvar ibuffer-sorting-mode nil)
(defvar ibuffer-last-sorting-mode nil)

(defcustom ibuffer-default-sorting-reversep nil
 "If non-nil, reverse the default sorting order."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)
(defvar ibuffer-sorting-reversep nil)

(defcustom ibuffer-elide-long-columns nil
 "If non-nil, then elide column entries which exceed their max length."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)
(make-obsolete-variable 'ibuffer-elide-long-columns
            "use the :elide argument of `ibuffer-formats'."
            "22.1")

(defcustom ibuffer-eliding-string "..."
 "The string to use for eliding long columns."
 :type 'string
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-maybe-show-predicates `(,(lambda (buf)
					   (and (string-match "^ " (buffer-name buf))
						  (null buffer-file-name))))
 "A list of predicates for buffers to display conditionally.

A predicate can be a regexp or a function.
If a regexp, then it will be matched against the buffer's name.
If a function, it will be called with the buffer as an argument, and
should return non-nil if this buffer should be shown.

Viewing of buffers hidden because of these predicates may be customized
via `ibuffer-default-display-maybe-show-predicates' and is toggled by
giving a non-nil prefix argument to `ibuffer-update'.
Note that this specialized filtering occurs before real filtering."
 :type '(repeat (choice regexp function))
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-default-display-maybe-show-predicates nil
 "Non-nil means show buffers that match `ibuffer-maybe-show-predicates'."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)

(defvar ibuffer-display-maybe-show-predicates nil)

(defvar ibuffer-current-format nil)

(defcustom ibuffer-movement-cycle t
 "If non-nil, then forward and backwards movement commands cycle."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-modified-char ?*
 "The character to display for modified buffers."
 :type 'character
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-read-only-char ?%
 "The character to display for read-only buffers."
 :type 'character
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-marked-char ?>
 "The character to display for marked buffers."
 :type 'character
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-deletion-char ?D
 "The character to display for buffers marked for deletion."
 :type 'character
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-expert nil
 "If non-nil, don't ask for confirmation of \"dangerous\" operations."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-view-ibuffer nil
 "If non-nil, display the current Ibuffer buffer itself.
Note that this has a drawback - the data about the current Ibuffer
buffer will most likely be inaccurate. This includes modification
state, size, etc."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-always-show-last-buffer nil
 "If non-nil, always display the previous buffer.
This variable takes precedence over filtering, and even
`ibuffer-never-show-predicates'."
 :type '(choice (const :tag "Always" :value t)
		 (const :tag "Never" :value nil)
		 (const :tag "Always except minibuffer" :value :nomini))
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-jump-offer-only-visible-buffers nil
 "If non-nil, only offer buffers visible in the Ibuffer buffer
in completion lists of the `ibuffer-jump-to-buffer' command."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-use-header-line (boundp 'header-line-format)
 "If non-nil, display a header line containing current filters."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-default-directory nil
 "The default directory to use for a new Ibuffer buffer.
If nil, inherit the directory of the buffer in which `ibuffer' was
called. Otherwise, this variable should be a string naming a
directory, like `default-directory'."
 :type '(choice (const :tag "Inherit" :value nil)
		 string)
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-help-buffer-modes
 '(help-mode apropos-mode Info-mode Info-edit-mode)
 "List of \"Help\" major modes."
 :type '(repeat function)
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-compressed-file-name-regexp
 "\\.\\(arj\\|bgz\\|bz2\\|gz\\|lzh\\|taz\\|tgz\\|xz\\|zip\\|z\\)$"
 "Regexp to match compressed file names."
 :version "24.1"            ; added xz
 :type 'regexp
 :group 'ibuffer)

(define-obsolete-variable-alias 'ibuffer-hooks 'ibuffer-hook "22.1")

(defcustom ibuffer-hook nil
 "Hook run when `ibuffer' is called."
 :type 'hook
 :group 'ibuffer)

(define-obsolete-variable-alias 'ibuffer-mode-hooks 'ibuffer-mode-hook "22.1")

(defcustom ibuffer-mode-hook nil
 "Hook run upon entry into `ibuffer-mode'."
 :type 'hook
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-load-hook nil
 "Hook run when Ibuffer is loaded."
 :type 'hook
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-marked-face 'warning
 "Face used for displaying marked buffers."
 :type 'face
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-deletion-face 'error
 "Face used for displaying buffers marked for deletion."
 :type 'face
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-title-face 'font-lock-type-face
 "Face used for the title string."
 :type 'face
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-filter-group-name-face 'bold
 "Face used for displaying filtering group names."
 :type 'face
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-directory-abbrev-alist nil
 "An alist of file name abbreviations like `directory-abbrev-alist'."
 :type '(repeat (cons :format "%v"
		    :value ("" . "")
		    (regexp :tag "From")
		    (regexp :tag "To")))
 :group 'ibuffer)

(defvar ibuffer-mode-groups-popup
 (let ((groups-map (make-sparse-keymap "Filter Groups")))
  ;; Filter groups

  (define-key-after groups-map [filters-to-filter-group]
   '(menu-item "Create filter group from current filters..."
    ibuffer-filters-to-filter-group
    :enable (and (featurep 'ibuf-ext) ibuffer-filtering-qualifiers)))
  (define-key-after groups-map [forward-filter-group]
   '(menu-item "Move point to the next filter group"
    ibuffer-forward-filter-group))
  (define-key-after groups-map [backward-filter-group]
   '(menu-item "Move point to the previous filter group"
    ibuffer-backward-filter-group))
  (define-key-after groups-map [jump-to-filter-group]
   '(menu-item "Move point to a specific filter group..."
    ibuffer-jump-to-filter-group))
  (define-key-after groups-map [kill-filter-group]
   '(menu-item "Kill filter group named..."
    ibuffer-kill-filter-group
    :enable (and (featurep 'ibuf-ext) ibuffer-filter-groups)))
  (define-key-after groups-map [yank-filter-group]
   '(menu-item "Yank last killed filter group before..."
    ibuffer-yank-filter-group
    :enable (and (featurep 'ibuf-ext) ibuffer-filter-group-kill-ring)))
  (define-key-after groups-map [pop-filter-group]
   '(menu-item "Remove top filter group"
    ibuffer-pop-filter-group
    :enable (and (featurep 'ibuf-ext) ibuffer-filter-groups)))
  (define-key-after groups-map [clear-filter-groups]
   '(menu-item "Remove all filter groups"
    ibuffer-clear-filter-groups
    :enable (and (featurep 'ibuf-ext) ibuffer-filter-groups)))
  (define-key-after groups-map [pop-filter-group]
   '(menu-item "Decompose filter group..."
    ibuffer-pop-filter-group
    :help "\"Unmake\" a filter group"
    :enable (and (featurep 'ibuf-ext) ibuffer-filter-groups)))
  (define-key-after groups-map [save-filter-groups]
   '(menu-item "Save current filter groups permanently..."
    ibuffer-save-filter-groups
    :enable (and (featurep 'ibuf-ext) ibuffer-filter-groups)
    :help "Use a mnemonic name to store current filter groups"))
  (define-key-after groups-map [switch-to-saved-filter-groups]
   '(menu-item "Restore permanently saved filters..."
    ibuffer-switch-to-saved-filter-groups
    :enable (and (featurep 'ibuf-ext) ibuffer-saved-filter-groups)
    :help "Replace current filters with a saved stack"))
  (define-key-after groups-map [delete-saved-filter-groups]
   '(menu-item "Delete permanently saved filter groups..."
    ibuffer-delete-saved-filter-groups
    :enable (and (featurep 'ibuf-ext) ibuffer-saved-filter-groups)))
  (define-key-after groups-map [set-filter-groups-by-mode]
   '(menu-item "Set current filter groups to filter by mode"
    ibuffer-set-filter-groups-by-mode))

  groups-map))

(defvar ibuffer-mode-map
 (let ((map (make-keymap)))
  (define-key map (kbd "0") 'digit-argument)
  (define-key map (kbd "1") 'digit-argument)
  (define-key map (kbd "2") 'digit-argument)
  (define-key map (kbd "3") 'digit-argument)
  (define-key map (kbd "4") 'digit-argument)
  (define-key map (kbd "5") 'digit-argument)
  (define-key map (kbd "6") 'digit-argument)
  (define-key map (kbd "7") 'digit-argument)
  (define-key map (kbd "8") 'digit-argument)
  (define-key map (kbd "9") 'digit-argument)

  (define-key map (kbd "m") 'ibuffer-mark-forward)
  (define-key map (kbd "t") 'ibuffer-toggle-marks)
  (define-key map (kbd "u") 'ibuffer-unmark-forward)
  (define-key map (kbd "=") 'ibuffer-diff-with-file)
  (define-key map (kbd "j") 'ibuffer-jump-to-buffer)
  (define-key map (kbd "M-g") 'ibuffer-jump-to-buffer)
  (define-key map (kbd "M-s a C-s") 'ibuffer-do-isearch)
  (define-key map (kbd "M-s a M-C-s") 'ibuffer-do-isearch-regexp)
  (define-key map (kbd "DEL") 'ibuffer-unmark-backward)
  (define-key map (kbd "M-DEL") 'ibuffer-unmark-all)
  (define-key map (kbd "* *") 'ibuffer-unmark-all)
  (define-key map (kbd "* M") 'ibuffer-mark-by-mode)
  (define-key map (kbd "* m") 'ibuffer-mark-modified-buffers)
  (define-key map (kbd "* u") 'ibuffer-mark-unsaved-buffers)
  (define-key map (kbd "* s") 'ibuffer-mark-special-buffers)
  (define-key map (kbd "* r") 'ibuffer-mark-read-only-buffers)
  (define-key map (kbd "* /") 'ibuffer-mark-dired-buffers)
  (define-key map (kbd "* e") 'ibuffer-mark-dissociated-buffers)
  (define-key map (kbd "* h") 'ibuffer-mark-help-buffers)
  (define-key map (kbd "* z") 'ibuffer-mark-compressed-file-buffers)
  (define-key map (kbd ".") 'ibuffer-mark-old-buffers)

  (define-key map (kbd "d") 'ibuffer-mark-for-delete)
  (define-key map (kbd "C-d") 'ibuffer-mark-for-delete-backwards)
  (define-key map (kbd "k") 'ibuffer-mark-for-delete)
  (define-key map (kbd "x") 'ibuffer-do-kill-on-deletion-marks)

  ;; immediate operations
  (define-key map (kbd "n") 'ibuffer-forward-line)
  (define-key map (kbd "SPC") 'forward-line)
  (define-key map (kbd "p") 'ibuffer-backward-line)
  (define-key map (kbd "M-}") 'ibuffer-forward-next-marked)
  (define-key map (kbd "M-{") 'ibuffer-backwards-next-marked)
  (define-key map (kbd "l") 'ibuffer-redisplay)
  (define-key map (kbd "g") 'ibuffer-update)
  (define-key map "`" 'ibuffer-switch-format)
  (define-key map "-" 'ibuffer-add-to-tmp-hide)
  (define-key map "+" 'ibuffer-add-to-tmp-show)
  (define-key map "b" 'ibuffer-bury-buffer)
  (define-key map (kbd ",") 'ibuffer-toggle-sorting-mode)
  (define-key map (kbd "s i") 'ibuffer-invert-sorting)
  (define-key map (kbd "s a") 'ibuffer-do-sort-by-alphabetic)
  (define-key map (kbd "s v") 'ibuffer-do-sort-by-recency)
  (define-key map (kbd "s s") 'ibuffer-do-sort-by-size)
  (define-key map (kbd "s f") 'ibuffer-do-sort-by-filename/process)
  (define-key map (kbd "s m") 'ibuffer-do-sort-by-major-mode)

  (define-key map (kbd "/ m") 'ibuffer-filter-by-mode)
  (define-key map (kbd "/ M") 'ibuffer-filter-by-used-mode)
  (define-key map (kbd "/ n") 'ibuffer-filter-by-name)
  (define-key map (kbd "/ c") 'ibuffer-filter-by-content)
  (define-key map (kbd "/ e") 'ibuffer-filter-by-predicate)
  (define-key map (kbd "/ f") 'ibuffer-filter-by-filename)
  (define-key map (kbd "/ >") 'ibuffer-filter-by-size-gt)
  (define-key map (kbd "/ <") 'ibuffer-filter-by-size-lt)
  (define-key map (kbd "/ r") 'ibuffer-switch-to-saved-filters)
  (define-key map (kbd "/ a") 'ibuffer-add-saved-filters)
  (define-key map (kbd "/ x") 'ibuffer-delete-saved-filters)
  (define-key map (kbd "/ d") 'ibuffer-decompose-filter)
  (define-key map (kbd "/ s") 'ibuffer-save-filters)
  (define-key map (kbd "/ p") 'ibuffer-pop-filter)
  (define-key map (kbd "/ !") 'ibuffer-negate-filter)
  (define-key map (kbd "/ t") 'ibuffer-exchange-filters)
  (define-key map (kbd "/ TAB") 'ibuffer-exchange-filters)
  (define-key map (kbd "/ o") 'ibuffer-or-filter)
  (define-key map (kbd "/ g") 'ibuffer-filters-to-filter-group)
  (define-key map (kbd "/ P") 'ibuffer-pop-filter-group)
  (define-key map (kbd "/ D") 'ibuffer-decompose-filter-group)
  (define-key map (kbd "/ /") 'ibuffer-filter-disable)

  (define-key map (kbd "M-n") 'ibuffer-forward-filter-group)
  (define-key map "\t" 'ibuffer-forward-filter-group)
  (define-key map (kbd "M-p") 'ibuffer-backward-filter-group)
  (define-key map [backtab] 'ibuffer-backward-filter-group)
  (define-key map (kbd "M-j") 'ibuffer-jump-to-filter-group)
  (define-key map (kbd "C-k") 'ibuffer-kill-line)
  (define-key map (kbd "C-y") 'ibuffer-yank)
  (define-key map (kbd "/ S") 'ibuffer-save-filter-groups)
  (define-key map (kbd "/ R") 'ibuffer-switch-to-saved-filter-groups)
  (define-key map (kbd "/ X") 'ibuffer-delete-saved-filter-groups)
  (define-key map (kbd "/ \\") 'ibuffer-clear-filter-groups)

  (define-key map (kbd "q") 'ibuffer-quit)
  (define-key map (kbd "h") 'describe-mode)
  (define-key map (kbd "?") 'describe-mode)

  (define-key map (kbd "% n") 'ibuffer-mark-by-name-regexp)
  (define-key map (kbd "% m") 'ibuffer-mark-by-mode-regexp)
  (define-key map (kbd "% f") 'ibuffer-mark-by-file-name-regexp)

  (define-key map (kbd "C-t") 'ibuffer-visit-tags-table)

  (define-key map (kbd "|") 'ibuffer-do-shell-command-pipe)
  (define-key map (kbd "!") 'ibuffer-do-shell-command-file)
  (define-key map (kbd "~") 'ibuffer-do-toggle-modified)
  ;; marked operations
  (define-key map (kbd "A") 'ibuffer-do-view)
  (define-key map (kbd "D") 'ibuffer-do-delete)
  (define-key map (kbd "E") 'ibuffer-do-eval)
  (define-key map (kbd "F") 'ibuffer-do-shell-command-file)
  (define-key map (kbd "I") 'ibuffer-do-query-replace-regexp)
  (define-key map (kbd "H") 'ibuffer-do-view-other-frame)
  (define-key map (kbd "N") 'ibuffer-do-shell-command-pipe-replace)
  (define-key map (kbd "M") 'ibuffer-do-toggle-modified)
  (define-key map (kbd "O") 'ibuffer-do-occur)
  (define-key map (kbd "P") 'ibuffer-do-print)
  (define-key map (kbd "Q") 'ibuffer-do-query-replace)
  (define-key map (kbd "R") 'ibuffer-do-rename-uniquely)
  (define-key map (kbd "S") 'ibuffer-do-save)
  (define-key map (kbd "T") 'ibuffer-do-toggle-read-only)
  (define-key map (kbd "U") 'ibuffer-do-replace-regexp)
  (define-key map (kbd "V") 'ibuffer-do-revert)
  (define-key map (kbd "W") 'ibuffer-do-view-and-eval)
  (define-key map (kbd "X") 'ibuffer-do-shell-command-pipe)

  (define-key map (kbd "k") 'ibuffer-do-kill-lines)
  (define-key map (kbd "w") 'ibuffer-copy-filename-as-kill)

  (define-key map (kbd "RET") 'ibuffer-visit-buffer)
  (define-key map (kbd "e") 'ibuffer-visit-buffer)
  (define-key map (kbd "f") 'ibuffer-visit-buffer)
  (define-key map (kbd "C-x C-f") 'ibuffer-find-file)
  (define-key map (kbd "o") 'ibuffer-visit-buffer-other-window)
  (define-key map (kbd "C-o") 'ibuffer-visit-buffer-other-window-noselect)
  (define-key map (kbd "M-o") 'ibuffer-visit-buffer-1-window)
  (define-key map (kbd "v") 'ibuffer-do-view)
  (define-key map (kbd "C-x v") 'ibuffer-do-view-horizontally)
  (define-key map (kbd "C-c C-a") 'ibuffer-auto-mode)
  (define-key map (kbd "C-x 4 RET") 'ibuffer-visit-buffer-other-window)
  (define-key map (kbd "C-x 5 RET") 'ibuffer-visit-buffer-other-frame)

  (define-key map [menu-bar view]
   (cons "View" (make-sparse-keymap "View")))

  (define-key-after map [menu-bar view visit-buffer]
   '(menu-item "View this buffer" ibuffer-visit-buffer))
  (define-key-after map [menu-bar view visit-buffer-other-window]
   '(menu-item "View (other window)" ibuffer-visit-buffer-other-window))
  (define-key-after map [menu-bar view visit-buffer-other-frame]
   '(menu-item "View (other frame)" ibuffer-visit-buffer-other-frame))
  (define-key-after map [menu-bar view ibuffer-update]
   '(menu-item "Update" ibuffer-update
    :help "Regenerate the list of buffers"))
  (define-key-after map [menu-bar view switch-format]
   '(menu-item "Switch display format" ibuffer-switch-format
    :help "Toggle between available values of `ibuffer-formats'"))

  (define-key-after map [menu-bar view dashes]
   '("--"))

  (define-key-after map [menu-bar view sort]
   (cons "Sort" (make-sparse-keymap "Sort")))

  (define-key-after map [menu-bar view sort do-sort-by-major-mode]
   '(menu-item "Sort by major mode" ibuffer-do-sort-by-major-mode))
  (define-key-after map [menu-bar view sort do-sort-by-size]
   '(menu-item "Sort by buffer size" ibuffer-do-sort-by-size))
  (define-key-after map [menu-bar view sort do-sort-by-alphabetic]
   '(menu-item "Sort lexicographically" ibuffer-do-sort-by-alphabetic
    :help "Sort by the alphabetic order of buffer name"))
  (define-key-after map [menu-bar view sort do-sort-by-recency]
   '(menu-item "Sort by view time" ibuffer-do-sort-by-recency
    :help "Sort by the last time the buffer was displayed"))
  (define-key-after map [menu-bar view sort dashes]
   '("--"))
  (define-key-after map [menu-bar view sort invert-sorting]
   '(menu-item "Reverse sorting order" ibuffer-invert-sorting))
  (define-key-after map [menu-bar view sort toggle-sorting-mode]
   '(menu-item "Switch sorting mode" ibuffer-toggle-sorting-mode
    :help "Switch between the various sorting criteria"))

  (define-key-after map [menu-bar view filter]
   (cons "Filter" (make-sparse-keymap "Filter")))

  (define-key-after map [menu-bar view filter filter-disable]
   '(menu-item "Disable all filtering" ibuffer-filter-disable
    :enable (and (featurep 'ibuf-ext) ibuffer-filtering-qualifiers)))
  (define-key-after map [menu-bar view filter filter-by-mode]
   '(menu-item "Add filter by major mode..." ibuffer-filter-by-mode))
  (define-key-after map [menu-bar view filter filter-by-mode]
   '(menu-item "Add filter by major mode in use..."
    ibuffer-filter-by-used-mode))
  (define-key-after map [menu-bar view filter filter-by-name]
   '(menu-item "Add filter by buffer name..." ibuffer-filter-by-name))
  (define-key-after map [menu-bar view filter filter-by-filename]
   '(menu-item "Add filter by filename..." ibuffer-filter-by-filename))
  (define-key-after map [menu-bar view filter filter-by-size-lt]
   '(menu-item "Add filter by size less than..." ibuffer-filter-by-size-lt))
  (define-key-after map [menu-bar view filter filter-by-size-gt]
   '(menu-item "Add filter by size greater than..."
    ibuffer-filter-by-size-gt))
  (define-key-after map [menu-bar view filter filter-by-content]
   '(menu-item "Add filter by content (regexp)..."
    ibuffer-filter-by-content))
  (define-key-after map [menu-bar view filter filter-by-predicate]
   '(menu-item "Add filter by Lisp predicate..."
    ibuffer-filter-by-predicate))
  (define-key-after map [menu-bar view filter pop-filter]
   '(menu-item "Remove top filter" ibuffer-pop-filter
    :enable (and (featurep 'ibuf-ext) ibuffer-filtering-qualifiers)))
  (define-key-after map [menu-bar view filter or-filter]
   '(menu-item "OR top two filters" ibuffer-or-filter
    :enable (and (featurep 'ibuf-ext) ibuffer-filtering-qualifiers
           (cdr ibuffer-filtering-qualifiers))
    :help
    "Create a new filter which is the logical OR of the top two filters"))
  (define-key-after map [menu-bar view filter negate-filter]
   '(menu-item "Negate top filter" ibuffer-negate-filter
    :enable (and (featurep 'ibuf-ext) ibuffer-filtering-qualifiers)))
  (define-key-after map [menu-bar view filter decompose-filter]
   '(menu-item "Decompose top filter" ibuffer-decompose-filter
    :enable (and (featurep 'ibuf-ext)
           (memq (car ibuffer-filtering-qualifiers) '(or saved not)))
    :help "Break down a complex filter like OR or NOT"))
  (define-key-after map [menu-bar view filter exchange-filters]
   '(menu-item "Swap top two filters" ibuffer-exchange-filters
    :enable (and (featurep 'ibuf-ext) ibuffer-filtering-qualifiers
           (cdr ibuffer-filtering-qualifiers))))
  (define-key-after map [menu-bar view filter save-filters]
   '(menu-item "Save current filters permanently..." ibuffer-save-filters
    :enable (and (featurep 'ibuf-ext) ibuffer-filtering-qualifiers)
    :help "Use a mnemonic name to store current filter stack"))
  (define-key-after map [menu-bar view filter switch-to-saved-filters]
   '(menu-item "Restore permanently saved filters..."
    ibuffer-switch-to-saved-filters
    :enable (and (featurep 'ibuf-ext) ibuffer-saved-filters)
    :help "Replace current filters with a saved stack"))
  (define-key-after map [menu-bar view filter add-saved-filters]
   '(menu-item "Add to permanently saved filters..."
    ibuffer-add-saved-filters
    :enable (and (featurep 'ibuf-ext) ibuffer-filtering-qualifiers)
    :help "Include already saved stack with current filters"))
  (define-key-after map [menu-bar view filter delete-saved-filters]
   '(menu-item "Delete permanently saved filters..."
    ibuffer-delete-saved-filters
    :enable (and (featurep 'ibuf-ext) ibuffer-saved-filters)))

  (define-key-after map [menu-bar view filter-groups]
   (cons "Filter Groups" ibuffer-mode-groups-popup))

  (define-key-after map [menu-bar view dashes2]
   '("--"))
  (define-key-after map [menu-bar view diff-with-file]
   '(menu-item "Diff with file" ibuffer-diff-with-file
    :help "View the differences between this buffer and its file"))
  (define-key-after map [menu-bar view auto-mode]
   '(menu-item "Toggle Auto Mode" ibuffer-auto-mode
    :help "Attempt to automatically update the Ibuffer buffer"))
  (define-key-after map [menu-bar view customize]
   '(menu-item "Customize Ibuffer" ibuffer-customize
    :help "Use Custom to customize Ibuffer"))

  (define-key-after map [menu-bar mark]
   (cons "Mark" (make-sparse-keymap "Mark")))

  (define-key-after map [menu-bar mark toggle-marks]
   '(menu-item "Toggle marks" ibuffer-toggle-marks
    :help "Unmark marked buffers, and mark unmarked buffers"))
  (define-key-after map [menu-bar mark mark-forward]
   '(menu-item "Mark" ibuffer-mark-forward
    :help "Mark the buffer at point"))
  (define-key-after map [menu-bar mark unmark-forward]
   '(menu-item "Unmark" ibuffer-unmark-forward
    :help "Unmark the buffer at point"))
  (define-key-after map [menu-bar mark mark-by-mode]
   '(menu-item "Mark by mode..." ibuffer-mark-by-mode
    :help "Mark all buffers in a particular major mode"))
  (define-key-after map [menu-bar mark mark-modified-buffers]
   '(menu-item "Mark modified buffers" ibuffer-mark-modified-buffers
    :help "Mark all buffers which have been modified"))
  (define-key-after map [menu-bar mark mark-unsaved-buffers]
   '(menu-item "Mark unsaved buffers" ibuffer-mark-unsaved-buffers
    :help "Mark all buffers which have a file and are modified"))
  (define-key-after map [menu-bar mark mark-read-only-buffers]
   '(menu-item "Mark read-only buffers" ibuffer-mark-read-only-buffers
    :help "Mark all buffers which are read-only"))
  (define-key-after map [menu-bar mark mark-special-buffers]
   '(menu-item "Mark special buffers" ibuffer-mark-special-buffers
    :help "Mark all buffers whose name begins with a *"))
  (define-key-after map [menu-bar mark mark-dired-buffers]
   '(menu-item "Mark dired buffers" ibuffer-mark-dired-buffers
    :help "Mark buffers in dired-mode"))
  (define-key-after map [menu-bar mark mark-dissociated-buffers]
   '(menu-item "Mark dissociated buffers" ibuffer-mark-dissociated-buffers
    :help "Mark buffers with a non-existent associated file"))
  (define-key-after map [menu-bar mark mark-help-buffers]
   '(menu-item "Mark help buffers" ibuffer-mark-help-buffers
    :help "Mark buffers in help-mode"))
  (define-key-after map [menu-bar mark mark-compressed-file-buffers]
   '(menu-item "Mark compressed file buffers"
    ibuffer-mark-compressed-file-buffers
    :help "Mark buffers which have a file that is compressed"))
  (define-key-after map [menu-bar mark mark-old-buffers]
   '(menu-item "Mark old buffers" ibuffer-mark-old-buffers
    :help "Mark buffers which have not been viewed recently"))
  (define-key-after map [menu-bar mark unmark-all]
   '(menu-item "Unmark All" ibuffer-unmark-all))

  (define-key-after map [menu-bar mark dashes]
   '("--"))

  (define-key-after map [menu-bar mark mark-by-name-regexp]
   '(menu-item "Mark by buffer name (regexp)..." ibuffer-mark-by-name-regexp
    :help "Mark buffers whose name matches a regexp"))
  (define-key-after map [menu-bar mark mark-by-mode-regexp]
   '(menu-item "Mark by major mode (regexp)..." ibuffer-mark-by-mode-regexp
    :help "Mark buffers whose major mode name matches a regexp"))
  (define-key-after map [menu-bar mark mark-by-file-name-regexp]
   '(menu-item "Mark by file name (regexp)..."
    ibuffer-mark-by-file-name-regexp
    :help "Mark buffers whose file name matches a regexp"))

  map))

(defvar ibuffer-mode-operate-map
 (let ((operate-map (make-sparse-keymap "Operate")))
  (define-key-after operate-map [do-view]
   '(menu-item "View" ibuffer-do-view))
  (define-key-after operate-map [do-view-other-frame]
   '(menu-item "View (separate frame)" ibuffer-do-view-other-frame))
  (define-key-after operate-map [do-save]
   '(menu-item "Save" ibuffer-do-save))
  (define-key-after operate-map [do-replace-regexp]
   '(menu-item "Replace (regexp)..." ibuffer-do-replace-regexp
    :help "Replace text inside marked buffers"))
  (define-key-after operate-map [do-query-replace]
   '(menu-item "Query Replace..." ibuffer-do-query-replace
    :help "Replace text in marked buffers, asking each time"))
  (define-key-after operate-map [do-query-replace-regexp]
   '(menu-item "Query Replace (regexp)..." ibuffer-do-query-replace-regexp
    :help "Replace text in marked buffers by regexp, asking each time"))
  (define-key-after operate-map [do-print]
   '(menu-item "Print" ibuffer-do-print))
  (define-key-after operate-map [do-toggle-modified]
   '(menu-item "Toggle modification flag" ibuffer-do-toggle-modified))
  (define-key-after operate-map [do-revert]
   '(menu-item "Revert" ibuffer-do-revert
    :help "Revert marked buffers to their associated file"))
  (define-key-after operate-map [do-rename-uniquely]
   '(menu-item "Rename Uniquely" ibuffer-do-rename-uniquely
    :help "Rename marked buffers to a new, unique name"))
  (define-key-after operate-map [do-delete]
   '(menu-item "Kill" ibuffer-do-delete))
  (define-key-after operate-map [do-occur]
   '(menu-item "List lines matching..." ibuffer-do-occur
    :help "View all lines in marked buffers matching a regexp"))
  (define-key-after operate-map [do-shell-command-pipe]
   '(menu-item "Pipe to shell command..." ibuffer-do-shell-command-pipe
    :help "For each marked buffer, send its contents to a shell command"))
  (define-key-after operate-map [do-shell-command-pipe-replace]
   '(menu-item "Pipe to shell command (replace)..." ibuffer-do-shell-command-pipe-replace
    :help "For each marked buffer, replace its contents with output of shell command"))
  (define-key-after operate-map [do-shell-command-file]
   '(menu-item "Shell command on buffer's file..." ibuffer-do-shell-command-file
    :help "For each marked buffer, run a shell command with its file as argument"))
  (define-key-after operate-map [do-eval]
   '(menu-item "Eval..." ibuffer-do-eval
    :help "Evaluate a Lisp form in each marked buffer"))
  (define-key-after operate-map [do-view-and-eval]
   '(menu-item "Eval (viewing buffer)..." ibuffer-do-view-and-eval
    :help "Evaluate a Lisp form in each marked buffer while viewing it"))

  operate-map))

(define-key ibuffer-mode-groups-popup [kill-filter-group]
 '(menu-item "Kill filter group"
	   ibuffer-kill-line
	   :enable (and (featurep 'ibuf-ext)
			  ibuffer-filter-groups)))
(define-key ibuffer-mode-groups-popup [yank-filter-group]
 '(menu-item "Yank last killed filter group"
	   ibuffer-yank
	   :enable (and (featurep 'ibuf-ext)
			  ibuffer-filter-group-kill-ring)))

(defvar ibuffer-name-map
 (let ((map (make-sparse-keymap)))
  (define-key map [(mouse-1)] 'ibuffer-mouse-toggle-mark)
  (define-key map [(mouse-2)] 'ibuffer-mouse-visit-buffer)
  (define-key map [down-mouse-3] 'ibuffer-mouse-popup-menu)
  map))

(defvar ibuffer-filename/process-header-map
 (let ((map (make-sparse-keymap)))
  (define-key map [(mouse-1)] 'ibuffer-do-sort-by-filename/process)
  map))

(defvar ibuffer-mode-name-map
 (let ((map (make-sparse-keymap)))
  (define-key map [(mouse-2)] 'ibuffer-mouse-filter-by-mode)
  (define-key map (kbd "RET") 'ibuffer-interactive-filter-by-mode)
  map))

(defvar ibuffer-name-header-map
 (let ((map (make-sparse-keymap)))
  (define-key map [(mouse-1)] 'ibuffer-do-sort-by-alphabetic)
  map))

(defvar ibuffer-size-header-map
 (let ((map (make-sparse-keymap)))
  (define-key map [(mouse-1)] 'ibuffer-do-sort-by-size)
  map))

(defvar ibuffer-mode-header-map
 (let ((map (make-sparse-keymap)))
  (define-key map [(mouse-1)] 'ibuffer-do-sort-by-major-mode)
  map))

(defvar ibuffer-mode-filter-group-map
 (let ((map (make-sparse-keymap)))
  (define-key map [(mouse-1)] 'ibuffer-mouse-toggle-mark)
  (define-key map [(mouse-2)] 'ibuffer-mouse-toggle-filter-group)
  (define-key map (kbd "RET") 'ibuffer-toggle-filter-group)
  (define-key map [down-mouse-3] 'ibuffer-mouse-popup-menu)
  map))

(defvar ibuffer-restore-window-config-on-quit nil
 "If non-nil, restore previous window configuration upon exiting `ibuffer'.")

(defvar ibuffer-prev-window-config nil
 "Window configuration before starting Ibuffer.")

(defvar ibuffer-did-modification nil)

(defvar ibuffer-compiled-formats nil)
(defvar ibuffer-cached-formats nil)
(defvar ibuffer-cached-eliding-string nil)
(defvar ibuffer-cached-elide-long-columns 0)

(defvar ibuffer-sorting-functions-alist nil
 "An alist of functions which describe how to sort buffers.

Note: You most likely do not want to modify this variable directly;
use `define-ibuffer-sorter' instead.

The alist elements are constructed like (NAME DESCRIPTION FUNCTION)
Where NAME is a symbol describing the sorting method, DESCRIPTION is a
short string which will be displayed in the minibuffer and menu, and
FUNCTION is a function of two arguments, which will be the buffers to
compare.")

;;; Utility functions
(defun ibuffer-columnize-and-insert-list (list &optional pad-width)
 "Insert LIST into the current buffer in as many columns as possible.
The maximum number of columns is determined by the current window
width and the longest string in LIST."
 (unless pad-width
  (setq pad-width 3))
 (let ((width (window-width))
	(max (+ (apply #'max (mapcar #'length list))
		pad-width)))
  (let ((columns (/ width max)))
   (when (zerop columns)
	(setq columns 1))
   (while list
	(dotimes (i (1- columns))
	 (insert (concat (car list) (make-string (- max (length (car list)))
						 ?\s)))
	 (setq list (cdr list)))
	(when (not (null list))
	 (insert (pop list)))
	(insert "\n")))))

(defsubst ibuffer-current-mark ()
 (cadr (get-text-property (line-beginning-position)
			  'ibuffer-properties)))

(defun ibuffer-mouse-toggle-mark (event)
 "Toggle the marked status of the buffer chosen with the mouse."
 (interactive "e")
 (unwind-protect
   (let ((pt (save-excursion
		 (mouse-set-point event)
		 (point))))
	(ibuffer-aif (get-text-property (point) 'ibuffer-filter-group-name)
	  (ibuffer-toggle-marks it)
	 (goto-char pt)
	 (let ((mark (ibuffer-current-mark)))
	  (setq buffer-read-only nil)
	  (if (eq mark ibuffer-marked-char)
		(ibuffer-set-mark ?\s)
	   (ibuffer-set-mark ibuffer-marked-char)))))
  (setq buffer-read-only t)))

(defun ibuffer-find-file (file &optional wildcards)
 "Like `find-file', but default to the directory of the buffer at point."
 (interactive
  (let ((default-directory (let ((buf (ibuffer-current-buffer)))
			   (if (buffer-live-p buf)
				 (with-current-buffer buf
				  default-directory)
				default-directory))))
   (list (read-file-name "Find file: " default-directory)
	  t)))
 (find-file file wildcards))

(defun ibuffer-mouse-visit-buffer (event)
 "Visit the buffer chosen with the mouse."
 (interactive "e")
 (switch-to-buffer
  (save-excursion
   (mouse-set-point event)
   (ibuffer-current-buffer t))))

(defun ibuffer-mouse-popup-menu (event)
 "Display a menu of operations."
 (interactive "e")
 (let ((eventpt (posn-point (event-end event)))
	(origpt (point)))
  (unwind-protect
	(if (get-text-property eventpt 'ibuffer-filter-group-name)
	  (progn
	   (goto-char eventpt)
	   (popup-menu ibuffer-mode-groups-popup))
	 (let ((inhibit-read-only t))
	  (ibuffer-save-marks
	   ;; hm. we could probably do this in a better fashion
	   (ibuffer-unmark-all ?\r)
	   (save-excursion
		(goto-char eventpt)
		(ibuffer-set-mark ibuffer-marked-char))
	   (save-excursion
		(popup-menu ibuffer-mode-operate-map)))))
   (setq buffer-read-only t)
   (if (= eventpt (point))
	 (goto-char origpt)))))

(defun ibuffer-skip-properties (props direction)
 (while (and (not (eobp))
	   (let ((hit nil))
		(dolist (prop props hit)
		 (when (get-text-property (point) prop)
		  (setq hit t)))))
  (forward-line direction)
  (beginning-of-line)))

(defun ibuffer-customize ()
 "Begin customizing Ibuffer interactively."
 (interactive)
 (customize-group 'ibuffer))

(defun ibuffer-backward-line (&optional arg skip-group-names)
 "Move backwards ARG lines, wrapping around the list if necessary."
 (interactive "P")
 (or arg (setq arg 1))
 (beginning-of-line)
 (while (> arg 0)
  (forward-line -1)
  (when (and ibuffer-movement-cycle
	    (or (get-text-property (point) 'ibuffer-title)
		  (and skip-group-names
			(get-text-property (point)
					  'ibuffer-filter-group-name))))
   (goto-char (point-max))
   (beginning-of-line))
  (ibuffer-skip-properties (append '(ibuffer-summary)
				   (when skip-group-names
				    '(ibuffer-filter-group-name)))
			   -1)
  ;; Handle the special case of no buffers.
  (when (get-text-property (point) 'ibuffer-title)
   (forward-line 1)
   (setq arg 1))
  (decf arg)))

(defun ibuffer-forward-line (&optional arg skip-group-names)
 "Move forward ARG lines, wrapping around the list if necessary."
 (interactive "P")
 (or arg (setq arg 1))
 (beginning-of-line)
 (when (and ibuffer-movement-cycle
	   (or (eobp)
		 (get-text-property (point) 'ibuffer-summary)))
  (goto-char (point-min)))
 (when (or (get-text-property (point) 'ibuffer-title)
	  (and skip-group-names
		 (get-text-property (point) 'ibuffer-filter-group-name)))
  (when (> arg 0)
   (decf arg))
  (ibuffer-skip-properties (append '(ibuffer-title)
				   (when skip-group-names
				    '(ibuffer-filter-group-name)))
			   1))
 (if (< arg 0)
   (ibuffer-backward-line (- arg))
  (while (> arg 0)
   (forward-line 1)
   (when (and ibuffer-movement-cycle
		 (or (eobp)
		   (get-text-property (point) 'ibuffer-summary)))
	(goto-char (point-min)))
   (decf arg)
   (ibuffer-skip-properties (append '(ibuffer-title)
				    (when skip-group-names
					 '(ibuffer-filter-group-name)))
			    1))))

(defun ibuffer-visit-buffer (&optional single)
 "Visit the buffer on this line.
If optional argument SINGLE is non-nil, then also ensure there is only
one window."
 (interactive "P")
 (let ((buf (ibuffer-current-buffer t)))
  (switch-to-buffer buf)
  (when single
   (delete-other-windows))))

(defun ibuffer-visit-buffer-other-window (&optional noselect)
 "Visit the buffer on this line in another window."
 (interactive)
 (let ((buf (ibuffer-current-buffer t)))
  (bury-buffer (current-buffer))
  (if noselect
	(let ((curwin (selected-window)))
	 (pop-to-buffer buf)
	 (select-window curwin))
   (switch-to-buffer-other-window buf))))

(defun ibuffer-visit-buffer-other-window-noselect ()
 "Visit the buffer on this line in another window, but don't select it."
 (interactive)
 (ibuffer-visit-buffer-other-window t))

(defun ibuffer-visit-buffer-other-frame ()
 "Visit the buffer on this line in another frame."
 (interactive)
 (let ((buf (ibuffer-current-buffer t)))
  (bury-buffer (current-buffer))
  (switch-to-buffer-other-frame buf)))

(defun ibuffer-visit-buffer-1-window ()
 "Visit the buffer on this line, and delete other windows."
 (interactive)
 (ibuffer-visit-buffer t))

(defun ibuffer-bury-buffer ()
 "Bury the buffer on this line."
 (interactive)
 (let ((buf (ibuffer-current-buffer t))
	(line (+ 1 (count-lines 1 (point)))))
  (bury-buffer buf)
  (ibuffer-update nil t)
  (goto-char (point-min))
  (forward-line (1- line))))

(defun ibuffer-visit-tags-table ()
 "Visit the tags table in the buffer on this line. See `visit-tags-table'."
 (interactive)
 (let ((file (buffer-file-name (ibuffer-current-buffer t))))
  (if file
	(visit-tags-table file)
   (error "Specified buffer has no file"))))

(defun ibuffer-do-view (&optional other-frame)
 "View marked buffers, or the buffer on the current line.
If optional argument OTHER-FRAME is non-nil, then display each
marked buffer in a new frame. Otherwise, display each buffer as
a new window in the current frame, splitting vertically."
 (interactive)
 (ibuffer-do-view-1 (if other-frame 'other-frame 'vertically)))

(defun ibuffer-do-view-horizontally (&optional other-frame)
 "As `ibuffer-do-view', but split windows horizontally."
 (interactive)
 (ibuffer-do-view-1 (if other-frame 'other-frame 'horizontally)))

(defun ibuffer-do-view-1 (type)
 (let ((marked-bufs (ibuffer-get-marked-buffers)))
  (when (null marked-bufs)
   (setq marked-bufs (list (ibuffer-current-buffer t))))
  (unless (and (eq type 'other-frame)
		 (not ibuffer-expert)
		 (> (length marked-bufs) 3)
		 (not (y-or-n-p (format "Really create a new frame for %s buffers? "
					(length marked-bufs)))))
   (set-buffer-modified-p nil)
   (delete-other-windows)
   (switch-to-buffer (pop marked-bufs))
   (let ((height (/ (1- (if (eq type 'horizontally) (frame-width)
			   (frame-height)))
		    (1+ (length marked-bufs)))))
	(mapcar (if (eq type 'other-frame)
		  (lambda (buf)
		   (let ((curframe (selected-frame)))
			(select-frame (make-frame))
			(switch-to-buffer buf)
			(select-frame curframe)))
		 (lambda (buf)
		  (split-window nil height (eq type 'horizontally))
		  (other-window 1)
		  (switch-to-buffer buf)))
		marked-bufs)))))

(defun ibuffer-do-view-other-frame ()
 "View each of the marked buffers in a separate frame."
 (interactive)
 (ibuffer-do-view t))

(defsubst ibuffer-map-marked-lines (func)
 (prog1 (ibuffer-map-on-mark ibuffer-marked-char func)
  (ibuffer-redisplay t)))

(defun ibuffer-shrink-to-fit (&optional owin)
 ;; Make sure that redisplay is performed, otherwise there can be a
 ;; bad interaction with code in the window-scroll-functions hook
 (redisplay t)
 (fit-window-to-buffer nil (when owin (/ (frame-height)
					 (length (window-list (selected-frame)))))))

(defun ibuffer-confirm-operation-on (operation names)
 "Display a buffer asking whether to perform OPERATION on NAMES."
 (or ibuffer-expert
   (if (= (length names) 1)
	 (y-or-n-p (format "Really %s buffer %s? " operation (car names)))
	(let ((buf (get-buffer-create "*Ibuffer confirmation*")))
	 (with-current-buffer buf
	  (setq buffer-read-only nil)
	  (erase-buffer)
	  (ibuffer-columnize-and-insert-list names)
	  (goto-char (point-min))
	  (setq buffer-read-only t))
	 (let ((lastwin (car (last (window-list nil 'nomini)))))
	  ;; Now attempt to display the buffer...
	  (save-window-excursion
	   (select-window lastwin)
	   ;; The window might be too small to split; in that case,
	   ;; try a few times to increase its size before giving up.
	   (let ((attempts 0)
		  (trying t))
		(while trying
		 (condition-case err
		   (progn
			(split-window)
			(setq trying nil))
		  (error
		   ;; Handle a failure
		   (if (or (> (incf attempts) 4)
			   (and (stringp (cadr err))
				 ;; This definitely falls in the
				 ;; ghetto hack category...
				 (not (string-match "too small" (cadr err)))))
			 (signal (car err) (cdr err))
		    (enlarge-window 3))))))
	   (select-window (next-window))
	   (switch-to-buffer buf)
	   (unwind-protect
		 (progn
		  (fit-window-to-buffer)
		  (y-or-n-p (format "Really %s %d buffers? "
				   operation (length names))))
		(kill-buffer buf))))))))

(defsubst ibuffer-map-lines-nomodify (function)
 "As `ibuffer-map-lines', but don't set the modification flag."
 (ibuffer-map-lines function t))

(defun ibuffer-buffer-names-with-mark (mark)
 (let ((ibuffer-buffer-names-with-mark-result nil))
  (ibuffer-map-lines-nomodify
   (lambda (buf mk)
    (when (char-equal mark mk)
	 (push (buffer-name buf)
	    ibuffer-buffer-names-with-mark-result))))
  ibuffer-buffer-names-with-mark-result))

(defsubst ibuffer-marked-buffer-names ()
 (ibuffer-buffer-names-with-mark ibuffer-marked-char))

(defsubst ibuffer-deletion-marked-buffer-names ()
 (ibuffer-buffer-names-with-mark ibuffer-deletion-char))

(defun ibuffer-count-marked-lines (&optional all)
 (if all
   (ibuffer-map-lines-nomodify
    (lambda (_buf mark)
	 (not (char-equal mark ?\s))))
  (ibuffer-map-lines-nomodify
   (lambda (_buf mark)
    (char-equal mark ibuffer-marked-char)))))

(defsubst ibuffer-count-deletion-lines ()
 (ibuffer-map-lines-nomodify
  (lambda (_buf mark)
   (char-equal mark ibuffer-deletion-char))))

(defsubst ibuffer-map-deletion-lines (func)
 (ibuffer-map-on-mark ibuffer-deletion-char func))

(defsubst ibuffer-assert-ibuffer-mode ()
 (assert (derived-mode-p 'ibuffer-mode)))

(defun ibuffer-buffer-file-name ()
 (or buffer-file-name
   (let ((dirname (or (and (boundp 'dired-directory)
			   (if (stringp dired-directory)
				 dired-directory
				(car dired-directory)))
			 (bound-and-true-p list-buffers-directory))))
	(and dirname (expand-file-name dirname)))))

(define-ibuffer-op ibuffer-do-save ()
 "Save marked buffers as with `save-buffer'."
 (:complex t
  :opstring "saved"
  :modifier-p :maybe)
 (when (buffer-modified-p buf)
  (if (not (with-current-buffer buf
	    buffer-file-name))
	;; handle the case where we're prompted
	;; for a file name
	(save-window-excursion
	 (switch-to-buffer buf)
	 (save-buffer))
   (with-current-buffer buf
	(save-buffer))))
 t)

(define-ibuffer-op ibuffer-do-toggle-modified ()
 "Toggle modification flag of marked buffers."
 (:opstring "(un)marked as modified"
  :modifier-p t)
 (set-buffer-modified-p (not (buffer-modified-p))))

(define-ibuffer-op ibuffer-do-toggle-read-only (&optional arg)
 "Toggle read only status in marked buffers.
With optional ARG, make read-only only if ARG is positive."
 (:opstring "toggled read only status in"
  :interactive "P"
  :modifier-p t)
 (toggle-read-only arg))

(define-ibuffer-op ibuffer-do-delete ()
 "Kill marked buffers as with `kill-this-buffer'."
 (:opstring "killed"
  :active-opstring "kill"
  :dangerous t
  :complex t
  :modifier-p t)
 (if (kill-buffer buf)
   'kill
  nil))

(define-ibuffer-op ibuffer-do-kill-on-deletion-marks ()
 "Kill buffers marked for deletion as with `kill-this-buffer'."
 (:opstring "killed"
  :active-opstring "kill"
  :dangerous t
  :complex t
  :mark :deletion
  :modifier-p t)
 (if (kill-buffer buf)
   'kill
  nil))

(defun ibuffer-unmark-all (mark)
 "Unmark all buffers with mark MARK."
 (interactive "cRemove marks (RET means all):")
 (if (= (ibuffer-count-marked-lines t) 0)
   (message "No buffers marked; use 'm' to mark a buffer")
  (cond
   ((char-equal mark ibuffer-marked-char)
   (ibuffer-map-marked-lines
    (lambda (_buf _mark)
	 (ibuffer-set-mark-1 ?\s)
	 t)))
   ((char-equal mark ibuffer-deletion-char)
   (ibuffer-map-deletion-lines
    (lambda (_buf _mark)
	 (ibuffer-set-mark-1 ?\s)
	 t)))
   (t
   (ibuffer-map-lines
    (lambda (_buf mark)
	 (when (not (char-equal mark ?\s))
	  (ibuffer-set-mark-1 ?\s))
	 t)))))
 (ibuffer-redisplay t))

(defun ibuffer-toggle-marks (&optional group)
 "Toggle which buffers are marked.
In other words, unmarked buffers become marked, and marked buffers
become unmarked.
If point is on a group name, then this function operates on that
group."
 (interactive)
 (ibuffer-aif (get-text-property (point) 'ibuffer-filter-group-name)
   (setq group it))
 (let ((count
	 (ibuffer-map-lines
	 (lambda (_buf mark)
	  (cond ((eq mark ibuffer-marked-char)
		  (ibuffer-set-mark-1 ?\s)
		  nil)
		 ((eq mark ?\s)
		  (ibuffer-set-mark-1 ibuffer-marked-char)
		  t)
		 (t
		  nil)))
	 nil group)))
  (message "%s buffers marked" count))
 (ibuffer-redisplay t))

(defun ibuffer-mark-forward (arg)
 "Mark the buffer on this line, and move forward ARG lines.
If point is on a group name, this function operates on that group."
 (interactive "P")
 (ibuffer-mark-interactive arg ibuffer-marked-char 1))

(defun ibuffer-unmark-forward (arg)
 "Unmark the buffer on this line, and move forward ARG lines.
If point is on a group name, this function operates on that group."
 (interactive "P")
 (ibuffer-mark-interactive arg ?\s 1))

(defun ibuffer-unmark-backward (arg)
 "Unmark the buffer on this line, and move backward ARG lines.
If point is on a group name, this function operates on that group."
 (interactive "P")
 (ibuffer-mark-interactive arg ?\s -1))

(defun ibuffer-mark-interactive (arg mark movement)
 (ibuffer-assert-ibuffer-mode)
 (or arg (setq arg 1))
 (ibuffer-forward-line 0)
 (ibuffer-aif (get-text-property (point) 'ibuffer-filter-group-name)
   (progn
	(require 'ibuf-ext)
	(ibuffer-mark-on-buffer #'identity mark it))
  (ibuffer-forward-line 0 t)
  (let ((inhibit-read-only t))
   (while (> arg 0)
	(ibuffer-set-mark mark)
	(ibuffer-forward-line movement t)
	(setq arg (1- arg))))))

(defun ibuffer-set-mark (mark)
 (ibuffer-assert-ibuffer-mode)
 (let ((inhibit-read-only t))
  (ibuffer-set-mark-1 mark)
  (setq ibuffer-did-modification t)
  (ibuffer-redisplay-current)
  (beginning-of-line)))

(defun ibuffer-set-mark-1 (mark)
 (let ((beg (line-beginning-position))
	(end (line-end-position)))
  (put-text-property beg end 'ibuffer-properties
		    (list (ibuffer-current-buffer)
			   mark))))

(defun ibuffer-mark-for-delete (arg)
 "Mark the buffers on ARG lines forward for deletion.
If point is on a group name, this function operates on that group."
 (interactive "P")
 (ibuffer-mark-interactive arg ibuffer-deletion-char 1))

(defun ibuffer-mark-for-delete-backwards (arg)
 "Mark the buffers on ARG lines backward for deletion.
If point is on a group name, this function operates on that group."
 (interactive "P")
 (ibuffer-mark-interactive arg ibuffer-deletion-char -1))

(defun ibuffer-current-buffer (&optional must-be-live)
 (let ((buf (car (get-text-property (line-beginning-position)
				   'ibuffer-properties))))
  (when must-be-live
   (if (bufferp buf)
	 (unless (buffer-live-p buf)
	  (error "Buffer %s has been killed; %s" buf (substitute-command-keys "use `\\[ibuffer-update]' to update")))
	(error "No buffer on this line")))
  buf))

(defun ibuffer-active-formats-name ()
 (if (boundp 'ibuffer-filter-format-alist)
   (let ((ret nil))
	(dolist (filter ibuffer-filtering-qualifiers ret)
	 (let ((val (assq (car filter) ibuffer-filter-format-alist)))
	  (when val
	   (setq ret (car filter)))))
	(if ret
	  ret
	 :ibuffer-formats))
  :ibuffer-formats))

(defun ibuffer-current-formats (uncompiledp)
 (let* ((name (ibuffer-active-formats-name)))
  (ibuffer-check-formats)
  (if (eq name :ibuffer-formats)
	(if uncompiledp
	  ibuffer-formats
	 ibuffer-compiled-formats)
   (cadr (assq name
		 (if uncompiledp
		   ibuffer-filter-format-alist
		  ibuffer-compiled-filter-formats))))))

(defun ibuffer-current-format (&optional uncompiledp)
 (or ibuffer-current-format
   (setq ibuffer-current-format 0))
 (nth ibuffer-current-format (ibuffer-current-formats uncompiledp)))

(defun ibuffer-expand-format-entry (form)
 (if (or (consp form)
	 (symbolp form))
   (let ((sym (intern (concat "ibuffer-make-column-"
				 (symbol-name (if (consp form)
						 (car form)
						form))))))
	(unless (or (fboundp sym)
		  (assq sym ibuffer-inline-columns))
	 (error "Unknown column %s in ibuffer-formats" form))
	(let (min max align elide)
	 (if (consp form)
	   (setq min (or (nth 1 form) 0)
		  max (or (nth 2 form) -1)
		  align (or (nth 3 form) :left)
		  elide (or (nth 4 form) nil))
	  (setq min 0
		 max -1
		 align :left
		 elide nil))
	 (list sym min max align elide)))
  form))

(defun ibuffer-compile-make-eliding-form (strvar elide from-end-p)
 (let ((ellipsis (propertize ibuffer-eliding-string 'font-lock-face 'bold)))
  (if (or elide (with-no-warnings ibuffer-elide-long-columns))
	`(if (> strlen 5)
	   ,(if from-end-p
		 `(concat ,ellipsis
			  (substring ,strvar
				   (length ibuffer-eliding-string)))
		`(concat
		 (substring ,strvar 0 (- strlen ,(length ellipsis)))
		 ,ellipsis))
	  ,strvar)
   strvar)))

(defun ibuffer-compile-make-substring-form (strvar maxvar from-end-p)
 (if from-end-p
   `(substring str
		 (- strlen ,maxvar))
  `(substring ,strvar 0 ,maxvar)))

(defun ibuffer-compile-make-format-form (strvar widthform alignment)
 (let* ((left `(make-string tmp2 ?\s))
	 (right `(make-string (- tmp1 tmp2) ?\s)))
  `(progn
    (setq tmp1 ,widthform
	   tmp2 (/ tmp1 2))
    ,(case alignment
	 (:right `(concat ,left ,right ,strvar))
	 (:center `(concat ,left ,strvar ,right))
	 (:left `(concat ,strvar ,left ,right))
	 (t (error "Invalid alignment %s" alignment))))))

(defun ibuffer-compile-format (format)
 (let ((result nil)
	;; We use these variables to keep track of which variables
	;; inside the generated function we need to bind, since
	;; binding variables in Emacs takes time.
	str-used tmp1-used tmp2-used global-strlen-used)
  (dolist (form format)
   (push
    ;; Generate a form based on a particular format entry, like
    ;; " ", mark, or (mode 16 16 :right).
    (if (stringp form)
	  ;; It's a string; all we need to do is insert it.
	  `(insert ,form)
	 (let* ((form (ibuffer-expand-format-entry form))
		(sym (nth 0 form))
		(min (nth 1 form))
		(max (nth 2 form))
		(align (nth 3 form))
		(elide (nth 4 form)))
	  (let* ((from-end-p (when (minusp min)
				(setq min (- min))
				t))
		 (letbindings nil)
		 (outforms nil)
		 minform
		 maxform
		 min-used max-used strlen-used)
	   (when (or (not (integerp min)) (>= min 0))
	    ;; This is a complex case; they want it limited to a
	    ;; minimum size.
	    (setq min-used t)
	    (setq str-used t strlen-used t global-strlen-used t
		   tmp1-used t tmp2-used t)
	    ;; Generate code to limit the string to a minimum size.
	    (setq minform `(progn
				(setq str
				   ,(ibuffer-compile-make-format-form
					'str
					`(- ,(if (integerp min)
						 min
					    'min)
					  strlen)
					align)))))
	   (when (or (not (integerp max)) (> max 0))
	    (setq str-used t max-used t)
	    ;; Generate code to limit the string to a maximum size.
	    (setq maxform `(progn
				(setq str
				   ,(ibuffer-compile-make-substring-form
					'str
					(if (integerp max)
					  max
					 'max)
					from-end-p))
				(setq strlen (length str))
				(setq str
				   ,(ibuffer-compile-make-eliding-form
                    'str elide from-end-p)))))
	   ;; Now, put these forms together with the rest of the code.
	   (let ((callform
		  ;; Is this an "inline" column? This means we have
		  ;; to get the code from the
		  ;; `ibuffer-inline-columns' alist and insert it
		  ;; into our generated code. Otherwise, we just
		  ;; generate a call to the column function.
		  (ibuffer-aif (assq sym ibuffer-inline-columns)
			(nth 1 it)
		   `(,sym buffer mark)))
		  ;; You're not expected to understand this. Hell, I
		  ;; don't even understand it, and I wrote it five
		  ;; minutes ago.
		  (insertgenfn
          (ibuffer-aif (get sym 'ibuffer-column-summarizer)
            ;; I really, really wish Emacs Lisp had closures.
            (lambda (arg sym)
             `(insert
              (let ((ret ,arg))
               (put ',sym 'ibuffer-column-summary
                  (cons ret (get ',sym
                         'ibuffer-column-summary)))
               ret)))
           (lambda (arg sym)
            `(insert ,arg))))
		  (mincompform `(< strlen ,(if (integerp min)
						min
					   'min)))
		  (maxcompform `(> strlen ,(if (integerp max)
						max
					   'max))))
	    (if (or min-used max-used)
		  ;; The complex case, where we have to limit the
		  ;; form to a maximum or minimum size.
		  (progn
		   (when (and min-used (not (integerp min)))
		    (push `(min ,min) letbindings))
		   (when (and max-used (not (integerp max)))
		    (push `(max ,max) letbindings))
		   (push
		   (if (and min-used max-used)
			 `(if ,mincompform
			    ,minform
			   (if ,maxcompform
				 ,maxform))
			(if min-used
			  `(when ,mincompform
			    ,minform)
			 `(when ,maxcompform
			   ,maxform)))
		   outforms)
		   (push (append
			  `(setq str ,callform)
			  (when strlen-used
			   `(strlen (length str))))
			  outforms)
		   (setq outforms
			  (append outforms
                  (list (funcall insertgenfn 'str sym)))))
		 ;; The simple case; just insert the string.
		 (push (funcall insertgenfn callform sym) outforms))
	    ;; Finally, return a `let' form which binds the
	    ;; variables in `letbindings', and contains all the
	    ;; code in `outforms'.
	    `(let ,letbindings
		 ,@outforms)))))
    result))
  (setq result
	 ;; We don't want to unconditionally load the byte-compiler.
	 (funcall (if (or ibuffer-always-compile-formats
			  (featurep 'bytecomp))
		    #'byte-compile
		   #'identity)
		  ;; Here, we actually create a lambda form which
		  ;; inserts all the generated forms for each entry
		  ;; in the format string.
		  (nconc (list 'lambda '(buffer mark))
			 `((let ,(append (when str-used
					  '(str))
					 (when global-strlen-used
					  '(strlen))
					 (when tmp1-used
					  '(tmp1))
					 (when tmp2-used
					  '(tmp2)))
			   ,@(nreverse result))))))))

(defun ibuffer-recompile-formats ()
 "Recompile `ibuffer-formats'."
 (interactive)
 (setq ibuffer-compiled-formats
	(mapcar #'ibuffer-compile-format ibuffer-formats))
 (when (boundp 'ibuffer-filter-format-alist)
  (setq ibuffer-compiled-filter-formats
	 (mapcar (lambda (entry)
		  (cons (car entry)
			 (mapcar (lambda (formats)
				  (mapcar #'ibuffer-compile-format formats))
				 (cdr entry))))
		 ibuffer-filter-format-alist))))

(defun ibuffer-clear-summary-columns (format)
 (dolist (form format)
  (ibuffer-awhen (and (consp form)
			(get (car form) 'ibuffer-column-summarizer))
   (put (car form) 'ibuffer-column-summary nil))))

(defun ibuffer-check-formats ()
 (when (null ibuffer-formats)
  (error "No formats!"))
 (let ((ext-loaded (featurep 'ibuf-ext)))
  (when (or (null ibuffer-compiled-formats)
	   (null ibuffer-cached-formats)
	   (not (eq ibuffer-cached-formats ibuffer-formats))
	   (null ibuffer-cached-eliding-string)
	   (not (equal ibuffer-cached-eliding-string ibuffer-eliding-string))
	   (eql 0 ibuffer-cached-elide-long-columns)
	   (not (eql ibuffer-cached-elide-long-columns
			(with-no-warnings ibuffer-elide-long-columns)))
	   (and ext-loaded
		  (not (eq ibuffer-cached-filter-formats
			  ibuffer-filter-format-alist))
		  (and ibuffer-filter-format-alist
			(null ibuffer-compiled-filter-formats))))
   (message "Formats have changed, recompiling...")
   (ibuffer-recompile-formats)
   (setq ibuffer-cached-formats ibuffer-formats
	  ibuffer-cached-eliding-string ibuffer-eliding-string
	  ibuffer-cached-elide-long-columns (with-no-warnings ibuffer-elide-long-columns))
   (when ext-loaded
	(setq ibuffer-cached-filter-formats ibuffer-filter-format-alist))
   (message "Formats have changed, recompiling...done"))))

(defvar ibuffer-inline-columns nil)

(define-ibuffer-column mark (:name " " :inline t)
 (string mark))

(define-ibuffer-column read-only (:name "R" :inline t)
 (if buffer-read-only
   (string ibuffer-read-only-char)
  " "))

(define-ibuffer-column modified (:name "M" :inline t)
 (if (buffer-modified-p)
   (string ibuffer-modified-char)
  " "))

(define-ibuffer-column name
 (:inline t
  :header-mouse-map ibuffer-name-header-map
  :props
  ('mouse-face 'highlight 'keymap ibuffer-name-map
		'ibuffer-name-column t
		'help-echo '(if tooltip-mode
				"mouse-1: mark this buffer\nmouse-2: select this buffer\nmouse-3: operate on this buffer"
			   "mouse-1: mark buffer  mouse-2: select buffer  mouse-3: operate"))
  :summarizer
  (lambda (strings)
   (let ((bufs (length strings)))
    (cond ((zerop bufs) "No buffers")
	   ((= 1 bufs) "1 buffer")
	   (t (format "%s buffers" bufs))))))
 (propertize (buffer-name) 'font-lock-face (ibuffer-buffer-name-face buffer mark)))

(define-ibuffer-column size
 (:inline t
  :header-mouse-map ibuffer-size-header-map
  :summarizer
  (lambda (column-strings)
   (let ((total 0))
    (dolist (string column-strings)
	 (setq total
	    ;; like, ewww ...
	    (+ (float (string-to-number string))
		 total)))
    (format "%.0f" total))))
 (format "%s" (buffer-size)))

(define-ibuffer-column mode
 (:inline t
  :header-mouse-map ibuffer-mode-header-map
  :props
  ('mouse-face 'highlight
		'keymap ibuffer-mode-name-map
		'help-echo "mouse-2: filter by this mode"))
 (format-mode-line mode-name nil nil (current-buffer)))

(define-ibuffer-column process
 (:summarizer
  (lambda (strings)
   (let ((total (length (delete "" strings))))
    (cond ((zerop total) "No processes")
	   ((= 1 total) "1 process")
	   (t (format "%d processes" total))))))
 (ibuffer-aif (get-buffer-process buffer)
   (format "(%s %s)" it (process-status it))
  ""))

(define-ibuffer-column filename
 (:summarizer
  (lambda (strings)
   (let ((total (length (delete "" strings))))
    (cond ((zerop total) "No files")
	   ((= 1 total) "1 file")
	   (t (format "%d files" total))))))
 (let ((directory-abbrev-alist ibuffer-directory-abbrev-alist))
  (abbreviate-file-name
   (or (ibuffer-buffer-file-name) ""))))

(define-ibuffer-column filename-and-process
 (:name "Filename/Process"
  :header-mouse-map ibuffer-filename/process-header-map
  :summarizer
  (lambda (strings)
   (setq strings (delete "" strings))
   (let ((procs 0)
	  (files 0))
    (dolist (string strings)
	 (if (string-match "\\(\?:\\`(\[\[:ascii:\]\]\+)\\)" string)
	   (progn (setq procs (1+ procs))
		  (if (< (match-end 0) (length string))
			(setq files (1+ files))))
	  (setq files (1+ files))))
    (concat (cond ((zerop files) "No files")
		   ((= 1 files) "1 file")
		   (t (format "%d files" files)))
	    ", "
	    (cond ((zerop procs) "no processes")
		   ((= 1 procs) "1 process")
		   (t (format "%d processes" procs)))))))
 (let ((proc (get-buffer-process buffer))
	(filename (ibuffer-make-column-filename buffer mark)))
  (if proc
	(concat (propertize (format "(%s %s)" proc (process-status proc))
			  'font-lock-face 'italic)
		(if (> (length filename) 0)
		  (format " %s" filename)
		 ""))
   filename)))

(defun ibuffer-format-column (str width alignment)
 (let ((left (make-string (/ width 2) ?\s))
	(right (make-string (- width (/ width 2)) ?\s)))
  (case alignment
   (:right (concat left right str))
   (:center (concat left str right))
   (t (concat str left right)))))

(defun ibuffer-buffer-name-face (buf mark)
 (cond ((char-equal mark ibuffer-marked-char)
	 ibuffer-marked-face)
	((char-equal mark ibuffer-deletion-char)
	 ibuffer-deletion-face)
	(t
	 (let ((level -1)
	    result)
	  (dolist (e ibuffer-fontification-alist result)
	   (when (and (> (car e) level)
			(with-current-buffer buf
			 (eval (nth 1 e))))
	    (setq level (car e)
		   result (nth 2 e))))))))

(defun ibuffer-insert-buffer-line (buffer mark format)
 "Insert a line describing BUFFER and MARK using FORMAT."
 (ibuffer-assert-ibuffer-mode)
 (let ((beg (point)))
  (funcall format buffer mark)
  (put-text-property beg (point) 'ibuffer-properties (list buffer mark)))
 (insert "\n"))

;; This function knows a bit too much of the internals. It would be
;; nice if it was all abstracted away.
(defun ibuffer-redisplay-current ()
 (ibuffer-assert-ibuffer-mode)
 (when (eobp)
  (forward-line -1))
 (beginning-of-line)
 (let ((curformat (mapcar #'ibuffer-expand-format-entry
			  (ibuffer-current-format t))))
  (ibuffer-clear-summary-columns curformat)
  (let ((buf (ibuffer-current-buffer)))
   (when buf
	(let ((mark (ibuffer-current-mark)))
	 (save-excursion
	  (delete-region (point) (1+ (line-end-position)))
	  (ibuffer-insert-buffer-line
	   buf mark
	   (ibuffer-current-format)))
	 (when ibuffer-shrink-to-minimum-size
	  (ibuffer-shrink-to-fit)))))))

(defun ibuffer-map-on-mark (mark func)
 (ibuffer-map-lines
  (lambda (buf mk)
   (if (char-equal mark mk)
	 (funcall func buf mark)
    nil))))

(defun ibuffer-map-lines (function &optional nomodify group)
 "Call FUNCTION for each buffer.
Set the ibuffer modification flag unless NOMODIFY is non-nil.

If optional argument GROUP is non-nil, then only call FUNCTION on
buffers in filtering group GROUP.

FUNCTION is called with two arguments:
the buffer object itself and the current mark symbol."
 (ibuffer-assert-ibuffer-mode)
 (ibuffer-forward-line 0)
 (let* ((orig-target-line (1+ (count-lines (save-excursion
					   (goto-char (point-min))
					   (ibuffer-forward-line 0)
					   (point))
					  (point))))
	 (target-line-offset orig-target-line)
	 (ibuffer-map-lines-total 0)
	 (ibuffer-map-lines-count 0))
  (unwind-protect
	(progn
	 (setq buffer-read-only nil)
	 (goto-char (point-min))
	 (ibuffer-forward-line 0 t)
	 (while (and (not (eobp))
		   (not (get-text-property (point) 'ibuffer-summary))
		   (progn
			(ibuffer-forward-line 0 t)
			(and (not (eobp))
			   (not (get-text-property (point) 'ibuffer-summary)))))
	  (let ((result
		  (if (buffer-live-p (ibuffer-current-buffer))
		    (when (or (null group)
				 (ibuffer-aif (get-text-property (point) 'ibuffer-filter-group)
				   (equal group it)))
			 (save-excursion
			  (funcall function
				  (ibuffer-current-buffer)
				  (ibuffer-current-mark))))
		   ;; Kill the line if the buffer is dead
		   'kill)))
	   ;; A given mapping function should return:
	   ;; `nil' if it chose not to affect the buffer
	   ;; `kill' means the remove line from the buffer list
	   ;; `t' otherwise
	   (incf ibuffer-map-lines-total)
	   (cond ((null result)
		   (forward-line 1))
		  ((eq result 'kill)
		   (delete-region (line-beginning-position)
				  (1+ (line-end-position)))
		   (incf ibuffer-map-lines-count)
		   (when (< ibuffer-map-lines-total
			   orig-target-line)
		    (decf target-line-offset)))
		  (t
		   (incf ibuffer-map-lines-count)
		   (forward-line 1)))))
	 ibuffer-map-lines-count)
   (progn
	(setq buffer-read-only t)
	(unless nomodify
	 (set-buffer-modified-p nil))
	(goto-char (point-min))
	(ibuffer-forward-line 0)
	(ibuffer-forward-line (1- target-line-offset))))))

(defun ibuffer-get-marked-buffers ()
 "Return a list of buffer objects currently marked."
 (delq nil
	(mapcar (lambda (e)
		 (when (eq (cdr e) ibuffer-marked-char)
		  (car e)))
		(ibuffer-current-state-list))))

(defun ibuffer-current-state-list (&optional pos)
 "Return a list like (BUF . MARK) of all buffers in an ibuffer.
If POS is non-nil, return a list like (BUF MARK POINT), where POINT is
the value of point at the beginning of the line for that buffer."
 (let ((ibuffer-current-state-list-tmp '()))
  ;; ah, if only we had closures. I bet this will mysteriously
  ;; break later. Don't blame me.
  (if pos
	(ibuffer-map-lines-nomodify
	 (lambda (buf mark)
	  (when (buffer-live-p buf)
	   (push (list buf mark (point)) ibuffer-current-state-list-tmp))))
   (ibuffer-map-lines-nomodify
    (lambda (buf mark)
	 (when (buffer-live-p buf)
	  (push (cons buf mark) ibuffer-current-state-list-tmp)))))
  (nreverse ibuffer-current-state-list-tmp)))

(defun ibuffer-current-buffers-with-marks (curbufs)
 "Return a list like (BUF . MARK) of all open buffers."
 (let ((bufs (ibuffer-current-state-list)))
  (mapcar (lambda (buf) (let ((e (assq buf bufs)))
			  (if e
				e
			   (cons buf ?\s))))
	  curbufs)))

(defun ibuffer-buf-matches-predicates (buf predicates)
 (let ((hit nil)
	(name (buffer-name buf)))
  (dolist (pred predicates)
   (when (if (stringp pred)
		(string-match pred name)
	   (funcall pred buf))
	(setq hit t)))
  hit))

(defun ibuffer-filter-buffers (ibuffer-buf last bmarklist all)
 (let ((ext-loaded (featurep 'ibuf-ext)))
  (delq nil
	 (mapcar
	  ;; element should be like (BUFFER . MARK)
	  (lambda (e)
	   (let* ((buf (car e)))
	    (when
		  ;; This takes precedence over anything else
		  (or (and ibuffer-always-show-last-buffer
			  (eq last buf))
		    (funcall (if ext-loaded
				  #'ibuffer-ext-visible-p
				 #'ibuffer-visible-p)
				buf all ibuffer-buf))
		 e)))
	  bmarklist))))

(defun ibuffer-visible-p (buf all &optional ibuffer-buf)
 (and (or all
	  (not
	  (ibuffer-buf-matches-predicates buf ibuffer-maybe-show-predicates)))
    (or ibuffer-view-ibuffer
	  (and ibuffer-buf
		(not (eq ibuffer-buf buf))))))

;; This function is a special case; it's not defined by
;; `define-ibuffer-sorter'.
(defun ibuffer-do-sort-by-recency ()
 "Sort the buffers by last view time."
 (interactive)
 (setq ibuffer-sorting-mode 'recency)
 (when (eq ibuffer-last-sorting-mode 'recency)
  (setq ibuffer-sorting-reversep (not ibuffer-sorting-reversep)))
 (ibuffer-update nil t)
 (setq ibuffer-last-sorting-mode 'recency))

(defun ibuffer-update-format ()
 (when (null ibuffer-current-format)
  (setq ibuffer-current-format 0))
 (when (null ibuffer-formats)
  (error "Ibuffer error: no formats!")))

(defun ibuffer-switch-format ()
 "Switch the current display format."
 (interactive)
 (ibuffer-assert-ibuffer-mode)
 (unless (consp ibuffer-formats)
  (error "Ibuffer error: No formats!"))
 (setq ibuffer-current-format
	(if (>= ibuffer-current-format (1- (length (ibuffer-current-formats nil))))
	  0
	 (1+ ibuffer-current-format)))
 (ibuffer-update-format)
 (ibuffer-redisplay t))

(defun ibuffer-update-title-and-summary (format)
 (ibuffer-assert-ibuffer-mode)
 ;; Don't do funky font-lock stuff here
 (let ((after-change-functions nil))
  (if (get-text-property (point-min) 'ibuffer-title)
	(delete-region (point-min)
		    (next-single-property-change
			(point-min) 'ibuffer-title)))
  (goto-char (point-min))
  (add-text-properties
   (point)
   (progn
    (let ((opos (point)))
	 ;; Insert the title names.
	 (dolist (element format)
	  (insert
	  (if (stringp element)
		element
	   (let ((sym (car element))
		  (min (cadr element))
		  ;; (max (caddr element))
		  (align (cadddr element)))
		;; Ignore a negative min when we're inserting the title
		(when (minusp min)
		 (setq min (- min)))
		(let* ((name (or (get sym 'ibuffer-column-name)
				 (error "Unknown column %s in ibuffer-formats" sym)))
		    (len (length name))
		    (hmap (get sym 'header-mouse-map))
		    (strname (if (< len min)
				  (ibuffer-format-column name
							  (- min len)
							  align)
				 name)))
		 (when hmap
		  (setq
		   strname
		   (propertize strname 'mouse-face 'highlight 'keymap hmap)))
		 strname)))))
	 (add-text-properties opos (point) `(ibuffer-title-header t))
	 (insert "\n")
	 ;; Add the underlines
	 (let ((str (save-excursion
		   (forward-line -1)
		   (beginning-of-line)
		   (buffer-substring (point) (line-end-position)))))
	  (apply #'insert (mapcar
			  (lambda (c)
			   (if (not (or (char-equal c ?\s)
					  (char-equal c ?\n)))
				 ?-
				?\s))
			  str)))
	 (insert "\n"))
    (point))
   `(ibuffer-title t font-lock-face ,ibuffer-title-face))
  ;; Now, insert the summary columns.
  (goto-char (point-max))
  (if (get-text-property (1- (point-max)) 'ibuffer-summary)
	(delete-region (previous-single-property-change
			(point-max) 'ibuffer-summary)
		    (point-max)))
  (if ibuffer-display-summary
	(add-text-properties
	 (point)
	 (progn
	  (insert "\n")
	  (dolist (element format)
	   (insert
	   (if (stringp element)
		 (make-string (length element) ?\s)
		(let ((sym (car element)))
		 (let ((min (cadr element))
			;; (max (caddr element))
			(align (cadddr element)))
		  ;; Ignore a negative min when we're inserting the title
		  (when (minusp min)
		   (setq min (- min)))
		  (let* ((summary (if (get sym 'ibuffer-column-summarizer)
					(funcall (get sym 'ibuffer-column-summarizer)
						 (get sym 'ibuffer-column-summary))
				   (make-string (length (get sym 'ibuffer-column-name))
						  ?\s)))
			  (len (length summary)))
		   (if (< len min)
			 (ibuffer-format-column summary
						 (- min len)
						 align)
			summary)))))))
	  (point))
	 `(ibuffer-summary t)))))


(defun ibuffer-redisplay (&optional silent)
 "Redisplay the current list of buffers.
This does not show new buffers; use `ibuffer-update' for that.

If optional arg SILENT is non-nil, do not display progress messages."
 (interactive)
 (ibuffer-forward-line 0)
 (unless silent
  (message "Redisplaying current buffer list..."))
 (let ((blist (ibuffer-current-state-list)))
  (when (null blist)
   (if (and (featurep 'ibuf-ext)
	    (or ibuffer-filtering-qualifiers ibuffer-hidden-filter-groups))
	 (message "No buffers! (note: filtering in effect)")
	(error "No buffers!")))
  (ibuffer-redisplay-engine blist t)
  (unless silent
   (message "Redisplaying current buffer list...done"))
  (ibuffer-forward-line 0)))

(defun ibuffer-update (arg &optional silent)
 "Regenerate the list of all buffers.

Prefix arg non-nil means to toggle whether buffers that match
`ibuffer-maybe-show-predicates' should be displayed.

If optional arg SILENT is non-nil, do not display progress messages."
 (interactive "P")
 (if arg
   (setq ibuffer-display-maybe-show-predicates
	  (not ibuffer-display-maybe-show-predicates)))
 (ibuffer-forward-line 0)
 (let* ((bufs (buffer-list))
	 (blist (ibuffer-filter-buffers
		 (current-buffer)
		 (if (and
		   (cadr bufs)
		   (eq ibuffer-always-show-last-buffer
			 :nomini)
		   (minibufferp (cadr bufs)))
		   (caddr bufs)
		  (cadr bufs))
		 (ibuffer-current-buffers-with-marks bufs)
		 ibuffer-display-maybe-show-predicates)))
  (when (null blist)
   (if (and (featurep 'ibuf-ext)
	    ibuffer-filtering-qualifiers)
	 (message "No buffers! (note: filtering in effect)")
	(error "No buffers!")))
  (unless silent
   (message "Updating buffer list..."))
  (ibuffer-redisplay-engine blist arg)
  (unless silent
   (message "Updating buffer list...done")))
 (if (eq ibuffer-shrink-to-minimum-size 'onewindow)
   (ibuffer-shrink-to-fit t)
  (when ibuffer-shrink-to-minimum-size
   (ibuffer-shrink-to-fit)))
 (ibuffer-forward-line 0)
 ;; I tried to update this automatically from the mode-line-process format,
 ;; but changing nil-ness of header-line-format while computing
 ;; mode-line-format is asking a bit too much it seems. --Stef
 (setq header-line-format
    (and ibuffer-use-header-line
       ibuffer-filtering-qualifiers
       ibuffer-header-line-format)))

(defun ibuffer-sort-bufferlist (bmarklist)
 (unless ibuffer-sorting-functions-alist
  ;; make sure the sorting functions are loaded
  (require 'ibuf-ext))
 (let* ((sortdat (assq ibuffer-sorting-mode
			ibuffer-sorting-functions-alist))
	 (func (caddr sortdat)))
  (let ((result
	  ;; actually sort the buffers
	  (if (and sortdat func)
	    (sort bmarklist func)
	   bmarklist)))
   ;; perhaps reverse the sorted buffer list
   (if ibuffer-sorting-reversep
	 (nreverse result)
	result))))

(defun ibuffer-insert-filter-group (name display-name filter-string format bmarklist)
 (add-text-properties
  (point)
  (progn
   (insert "[ " display-name " ]")
   (point))
  `(ibuffer-filter-group-name
   ,name
   font-lock-face ,ibuffer-filter-group-name-face
   keymap ,ibuffer-mode-filter-group-map
   mouse-face highlight
   help-echo ,(let ((echo '(if tooltip-mode
				 "mouse-1: toggle marks in this group\nmouse-2: hide/show this filtering group"
			    "mouse-1: toggle marks mouse-2: hide/show")))
		 (if (> (length filter-string) 0)
		   `(concat ,filter-string
			    (if tooltip-mode "\n" " ")
			    ,echo)
		  echo))))
 (insert "\n")
 (when bmarklist
  (put-text-property
   (point)
   (progn
    (dolist (entry bmarklist)
	 (ibuffer-insert-buffer-line (car entry) (cdr entry) format))
    (point))
   'ibuffer-filter-group
   name)))

(defun ibuffer-redisplay-engine (bmarklist &optional _ignore)
 (ibuffer-assert-ibuffer-mode)
 (let* ((--ibuffer-insert-buffers-and-marks-format
	 (ibuffer-current-format))
	 (--ibuffer-expanded-format (mapcar #'ibuffer-expand-format-entry
					  (ibuffer-current-format t)))
	 (orig (count-lines (point-min) (point)))
	 ;; Inhibit font-lock caching tricks, since we're modifying the
	 ;; entire buffer at once
	 (after-change-functions nil)
	 (ext-loaded (featurep 'ibuf-ext))
	 (bgroups (if ext-loaded
		   (ibuffer-generate-filter-groups bmarklist)
		  (list (cons "Default" bmarklist)))))
  (ibuffer-clear-summary-columns --ibuffer-expanded-format)
  (unwind-protect
	(progn
	 (setq buffer-read-only nil)
	 (erase-buffer)
	 (ibuffer-update-format)
	 (dolist (group (nreverse bgroups))
	  (let* ((name (car group))
		  (disabled (and ext-loaded
				 (member name ibuffer-hidden-filter-groups)))
		  (bmarklist (cdr group)))
	   (unless (and (null bmarklist)
			  (not disabled)
			  ext-loaded
			  (null ibuffer-show-empty-filter-groups))
		(ibuffer-insert-filter-group
		 name
		 (if disabled (concat name " ...") name)
		 (if ext-loaded
		   (ibuffer-format-filter-group-data name)
		  "")
		 --ibuffer-insert-buffers-and-marks-format
		 (if disabled
		   nil
		  (ibuffer-sort-bufferlist bmarklist))))))
	 (ibuffer-update-title-and-summary --ibuffer-expanded-format))
   (setq buffer-read-only t)
   (set-buffer-modified-p ibuffer-did-modification)
   (setq ibuffer-did-modification nil)
   (goto-char (point-min))
   (forward-line orig))))

(defun ibuffer-quit ()
 "Quit this `ibuffer' session.
Try to restore the previous window configuration if
`ibuffer-restore-window-config-on-quit' is non-nil."
 (interactive)
 (if ibuffer-restore-window-config-on-quit
   (progn
	(bury-buffer)
	(unless (= (count-windows) 1)
	 (set-window-configuration ibuffer-prev-window-config)))
  (bury-buffer)))

;;;###autoload
(defun ibuffer-list-buffers (&optional files-only)
 "Display a list of buffers, in another window.
If optional argument FILES-ONLY is non-nil, then add a filter for
buffers which are visiting a file."
 (interactive "P")
 (ibuffer t nil (when files-only
		  '((filename . ".*"))) t))

;;;###autoload
(defun ibuffer-other-window (&optional files-only)
 "Like `ibuffer', but displayed in another window by default.
If optional argument FILES-ONLY is non-nil, then add a filter for
buffers which are visiting a file."
 (interactive "P")
 (ibuffer t nil (when files-only
		  '((filename . ".*")))))

;;;###autoload
(defun ibuffer (&optional other-window-p name qualifiers noselect
			 shrink filter-groups formats)
 "Begin using Ibuffer to edit a list of buffers.
Type 'h' after entering ibuffer for more information.

All arguments are optional.
OTHER-WINDOW-P says to use another window.
NAME specifies the name of the buffer (defaults to \"*Ibuffer*\").
QUALIFIERS is an initial set of filtering qualifiers to use;
 see `ibuffer-filtering-qualifiers'.
NOSELECT means don't select the Ibuffer buffer.
SHRINK means shrink the buffer to minimal size. The special
 value `onewindow' means always use another window.
FILTER-GROUPS is an initial set of filtering groups to use;
 see `ibuffer-filter-groups'.
FORMATS is the value to use for `ibuffer-formats'.
 If specified, then the variable `ibuffer-formats' will have
 that value locally in this buffer."
 (interactive "P")
 (when ibuffer-use-other-window
  (setq other-window-p t))
 (setq ibuffer-prev-window-config (current-window-configuration))
 (let ((buf (get-buffer-create (or name "*Ibuffer*"))))
  (if other-window-p
	(funcall (if noselect (lambda (buf) (display-buffer buf t)) #'pop-to-buffer) buf)
   (funcall (if noselect #'display-buffer #'switch-to-buffer) buf))
  (with-current-buffer buf
   (save-selected-window
	;; We switch to the buffer's window in order to be able
	;; to modify the value of point
	(select-window (get-buffer-window buf 0))
	(or (eq major-mode 'ibuffer-mode)
	  (ibuffer-mode))
	(setq ibuffer-restore-window-config-on-quit other-window-p)
	(when shrink
	 (setq ibuffer-shrink-to-minimum-size shrink))
	(when qualifiers
	 (require 'ibuf-ext)
	 (setq ibuffer-filtering-qualifiers qualifiers))
	(when filter-groups
	 (require 'ibuf-ext)
	 (setq ibuffer-filter-groups filter-groups))
	(when formats
	 (set (make-local-variable 'ibuffer-formats) formats))
	(ibuffer-update nil)
	;; Skip the group name by default.
	(ibuffer-forward-line 0 t)
	(unwind-protect
	  (progn
	   (setq buffer-read-only nil)
	   (run-hooks 'ibuffer-hook))
	 (setq buffer-read-only t))
	(unless ibuffer-expert
	 (message "Commands: m, u, t, RET, g, k, S, D, Q; q to quit; h for help"))))))

(put 'ibuffer-mode 'mode-class 'special)
(defun ibuffer-mode ()
 "A major mode for viewing a list of buffers.
In Ibuffer, you can conveniently perform many operations on the
currently open buffers, in addition to filtering your view to a
particular subset of them, and sorting by various criteria.

Operations on marked buffers:

 '\\[ibuffer-do-save]' - Save the marked buffers
 '\\[ibuffer-do-view]' - View the marked buffers in this frame.
 '\\[ibuffer-do-view-other-frame]' - View the marked buffers in another frame.
 '\\[ibuffer-do-revert]' - Revert the marked buffers.
 '\\[ibuffer-do-toggle-read-only]' - Toggle read-only state of marked buffers.
 '\\[ibuffer-do-delete]' - Kill the marked buffers.
 '\\[ibuffer-do-isearch]' - Do incremental search in the marked buffers.
 '\\[ibuffer-do-isearch-regexp]' - Isearch for regexp in the marked buffers.
 '\\[ibuffer-do-replace-regexp]' - Replace by regexp in each of the marked
     buffers.
 '\\[ibuffer-do-query-replace]' - Query replace in each of the marked buffers.
 '\\[ibuffer-do-query-replace-regexp]' - As above, with a regular expression.
 '\\[ibuffer-do-print]' - Print the marked buffers.
 '\\[ibuffer-do-occur]' - List lines in all marked buffers which match
     a given regexp (like the function `occur').
 '\\[ibuffer-do-shell-command-pipe]' - Pipe the contents of the marked
     buffers to a shell command.
 '\\[ibuffer-do-shell-command-pipe-replace]' - Replace the contents of the marked
     buffers with the output of a shell command.
 '\\[ibuffer-do-shell-command-file]' - Run a shell command with the
     buffer's file as an argument.
 '\\[ibuffer-do-eval]' - Evaluate a form in each of the marked buffers. This
     is a very flexible command. For example, if you want to make all
     of the marked buffers read only, try using (toggle-read-only 1) as
     the input form.
 '\\[ibuffer-do-view-and-eval]' - As above, but view each buffer while the form
     is evaluated.
 '\\[ibuffer-do-kill-lines]' - Remove the marked lines from the *Ibuffer* buffer,
     but don't kill the associated buffer.
 '\\[ibuffer-do-kill-on-deletion-marks]' - Kill all buffers marked for deletion.

Marking commands:

 '\\[ibuffer-mark-forward]' - Mark the buffer at point.
 '\\[ibuffer-toggle-marks]' - Unmark all currently marked buffers, and mark
     all unmarked buffers.
 '\\[ibuffer-unmark-forward]' - Unmark the buffer at point.
 '\\[ibuffer-unmark-backward]' - Unmark the buffer at point, and move to the
     previous line.
 '\\[ibuffer-unmark-all]' - Unmark all marked buffers.
 '\\[ibuffer-mark-by-mode]' - Mark buffers by major mode.
 '\\[ibuffer-mark-unsaved-buffers]' - Mark all \"unsaved\" buffers.
     This means that the buffer is modified, and has an associated file.
 '\\[ibuffer-mark-modified-buffers]' - Mark all modified buffers,
     regardless of whether or not they have an associated file.
 '\\[ibuffer-mark-special-buffers]' - Mark all buffers whose name begins and
     ends with '*'.
 '\\[ibuffer-mark-dissociated-buffers]' - Mark all buffers which have
     an associated file, but that file doesn't currently exist.
 '\\[ibuffer-mark-read-only-buffers]' - Mark all read-only buffers.
 '\\[ibuffer-mark-dired-buffers]' - Mark buffers in `dired' mode.
 '\\[ibuffer-mark-help-buffers]' - Mark buffers in `help-mode', `apropos-mode', etc.
 '\\[ibuffer-mark-old-buffers]' - Mark buffers older than `ibuffer-old-time'.
 '\\[ibuffer-mark-for-delete]' - Mark the buffer at point for deletion.
 '\\[ibuffer-mark-by-name-regexp]' - Mark buffers by their name, using a regexp.
 '\\[ibuffer-mark-by-mode-regexp]' - Mark buffers by their major mode, using a regexp.
 '\\[ibuffer-mark-by-file-name-regexp]' - Mark buffers by their filename, using a regexp.

Filtering commands:

 '\\[ibuffer-filter-by-mode]' - Add a filter by major mode.
 '\\[ibuffer-filter-by-used-mode]' - Add a filter by major mode now in use.
 '\\[ibuffer-filter-by-name]' - Add a filter by buffer name.
 '\\[ibuffer-filter-by-content]' - Add a filter by buffer content.
 '\\[ibuffer-filter-by-filename]' - Add a filter by filename.
 '\\[ibuffer-filter-by-size-gt]' - Add a filter by buffer size.
 '\\[ibuffer-filter-by-size-lt]' - Add a filter by buffer size.
 '\\[ibuffer-filter-by-predicate]' - Add a filter by an arbitrary Lisp predicate.
 '\\[ibuffer-save-filters]' - Save the current filters with a name.
 '\\[ibuffer-switch-to-saved-filters]' - Switch to previously saved filters.
 '\\[ibuffer-add-saved-filters]' - Add saved filters to current filters.
 '\\[ibuffer-or-filter]' - Replace the top two filters with their logical OR.
 '\\[ibuffer-pop-filter]' - Remove the top filter.
 '\\[ibuffer-negate-filter]' - Invert the logical sense of the top filter.
 '\\[ibuffer-decompose-filter]' - Break down the topmost filter.
 '\\[ibuffer-filter-disable]' - Remove all filtering currently in effect.

Filter group commands:

 '\\[ibuffer-filters-to-filter-group]' - Create filter group from filters.
 '\\[ibuffer-pop-filter-group]' - Remove top filter group.
 '\\[ibuffer-forward-filter-group]' - Move to the next filter group.
 '\\[ibuffer-backward-filter-group]' - Move to the previous filter group.
 '\\[ibuffer-clear-filter-groups]' - Remove all active filter groups.
 '\\[ibuffer-save-filter-groups]' - Save the current groups with a name.
 '\\[ibuffer-switch-to-saved-filter-groups]' - Restore previously saved groups.
 '\\[ibuffer-delete-saved-filter-groups]' - Delete previously saved groups.

Sorting commands:

 '\\[ibuffer-toggle-sorting-mode]' - Rotate between the various sorting modes.
 '\\[ibuffer-invert-sorting]' - Reverse the current sorting order.
 '\\[ibuffer-do-sort-by-alphabetic]' - Sort the buffers lexicographically.
 '\\[ibuffer-do-sort-by-filename/process]' - Sort the buffers by the file name.
 '\\[ibuffer-do-sort-by-recency]' - Sort the buffers by last viewing time.
 '\\[ibuffer-do-sort-by-size]' - Sort the buffers by size.
 '\\[ibuffer-do-sort-by-major-mode]' - Sort the buffers by major mode.

Other commands:

 '\\[ibuffer-update]' - Regenerate the list of all buffers.
     Prefix arg means to toggle whether buffers that match
     `ibuffer-maybe-show-predicates' should be displayed.

 '\\[ibuffer-switch-format]' - Change the current display format.
 '\\[forward-line]' - Move point to the next line.
 '\\[previous-line]' - Move point to the previous line.
 '\\[ibuffer-quit]' - Bury the Ibuffer buffer.
 '\\[describe-mode]' - This help.
 '\\[ibuffer-diff-with-file]' - View the differences between this buffer
     and its associated file.
 '\\[ibuffer-visit-buffer]' - View the buffer on this line.
 '\\[ibuffer-visit-buffer-other-window]' - As above, but in another window.
 '\\[ibuffer-visit-buffer-other-window-noselect]' - As both above, but don't select
     the new window.
 '\\[ibuffer-bury-buffer]' - Bury (not kill!) the buffer on this line.

** Information on Filtering:

 You can filter your ibuffer view via different criteria. Each Ibuffer
buffer has its own stack of active filters. For example, suppose you
are working on an Emacs Lisp project. You can create an Ibuffer
buffer displays buffers in just `emacs-lisp' modes via
'\\[ibuffer-filter-by-mode] emacs-lisp-mode RET'. In this case, there
is just one entry on the filtering stack.

You can also combine filters. The various filtering commands push a
new filter onto the stack, and the filters combine to show just
buffers which satisfy ALL criteria on the stack. For example, suppose
you only want to see buffers in `emacs-lisp' mode, whose names begin
with \"gnus\". You can accomplish this via:
'\\[ibuffer-filter-by-mode] emacs-lisp-mode RET
\\[ibuffer-filter-by-name] ^gnus RET'.

Additionally, you can OR the top two filters together with
'\\[ibuffer-or-filters]'. To see all buffers in either
`emacs-lisp-mode' or `lisp-interaction-mode', type:

'\\[ibuffer-filter-by-mode] emacs-lisp-mode RET \\[ibuffer-filter-by-mode] lisp-interaction-mode RET \\[ibuffer-or-filters]'.

Filters can also be saved and restored using mnemonic names: see the
functions `ibuffer-save-filters' and `ibuffer-switch-to-saved-filters'.

To remove the top filter on the stack, use '\\[ibuffer-pop-filter]', and
to disable all filtering currently in effect, use
'\\[ibuffer-filter-disable]'.

** Filter Groups:

Once one has mastered filters, the next logical step up is \"filter
groups\". A filter group is basically a named group of buffers which
match a filter, which are displayed together in an Ibuffer buffer. To
create a filter group, simply use the regular functions to create a
filter, and then type '\\[ibuffer-filters-to-filter-group]'.

A quick example will make things clearer. Suppose that one wants to
group all of one's Emacs Lisp buffers together. To do this, type

'\\[ibuffer-filter-by-mode] emacs-lisp-mode RET \\[ibuffer-filters-to-filter-group] RET emacs lisp buffers RET'

You may, of course, name the group whatever you want; it doesn't have
to be \"emacs lisp buffers\". Filter groups may be composed of any
arbitrary combination of filters.

Just like filters themselves, filter groups act as a stack. Buffers
will not be displayed multiple times if they would be included in
multiple filter groups; instead, the first filter group is used. The
filter groups are displayed in this order of precedence.

You may rearrange filter groups by using the regular
'\\[ibuffer-kill-line]' and '\\[ibuffer-yank]' pair. Yanked groups
will be inserted before the group at point."
 (kill-all-local-variables)
 (use-local-map ibuffer-mode-map)
 (setq major-mode 'ibuffer-mode)
 (setq mode-name "Ibuffer")
 ;; Include state info next to the mode name.
 (set (make-local-variable 'mode-line-process)
    '(" by "
     (ibuffer-sorting-mode (:eval (symbol-name ibuffer-sorting-mode))
                "view time")
     (ibuffer-sorting-reversep " [rev]")
     (ibuffer-auto-mode " (Auto)")
     ;; Only list the filters if they're not already in the header-line.
     (header-line-format
      ""
      (:eval (if (functionp 'ibuffer-format-qualifier)
           (mapconcat 'ibuffer-format-qualifier
                 ibuffer-filtering-qualifiers ""))))))
 ;; `ibuffer-update' puts this on header-line-format when needed.
 (setq ibuffer-header-line-format
    ;; Display the part that won't be in the mode-line.
    (list* "" mode-name
        (mapcar (lambda (elem)
             (if (eq (car-safe elem) 'header-line-format)
               (nth 2 elem) elem))
            mode-line-process)))

 (setq buffer-read-only t)
 (buffer-disable-undo)
 (setq truncate-lines ibuffer-truncate-lines)
 ;; This makes things less ugly for Emacs 21 users with a non-nil
 ;; `show-trailing-whitespace'.
 (setq show-trailing-whitespace nil)
 ;; disable `show-paren-mode' buffer-locally
 (if (bound-and-true-p show-paren-mode)
   (set (make-local-variable 'show-paren-mode) nil))
 (set (make-local-variable 'revert-buffer-function)
    #'ibuffer-update)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-sorting-mode)
    ibuffer-default-sorting-mode)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-sorting-reversep)
    ibuffer-default-sorting-reversep)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-shrink-to-minimum-size)
    ibuffer-default-shrink-to-minimum-size)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-display-maybe-show-predicates)
    ibuffer-default-display-maybe-show-predicates)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-filtering-qualifiers) nil)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-filter-groups) nil)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-filter-group-kill-ring) nil)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-hidden-filter-groups) nil)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-compiled-formats) nil)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-cached-formats) nil)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-cached-eliding-string) nil)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-cached-elide-long-columns) nil)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-current-format) nil)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-restore-window-config-on-quit) nil)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-did-modification) nil)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-tmp-hide-regexps) nil)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-tmp-show-regexps) nil)
 (define-key ibuffer-mode-map [menu-bar edit] 'undefined)
 (define-key ibuffer-mode-map [menu-bar operate] (cons "Operate" ibuffer-mode-operate-map))
 (ibuffer-update-format)
 (when ibuffer-default-directory
  (setq default-directory ibuffer-default-directory))
 (add-hook 'change-major-mode-hook 'font-lock-defontify nil t)
 (run-mode-hooks 'ibuffer-mode-hook))


;;; Start of automatically extracted autoloads.

;;;### (autoloads (ibuffer-do-occur ibuffer-mark-dired-buffers ibuffer-mark-read-only-buffers
;;;;;; ibuffer-mark-special-buffers ibuffer-mark-old-buffers ibuffer-mark-compressed-file-buffers
;;;;;; ibuffer-mark-help-buffers ibuffer-mark-dissociated-buffers
;;;;;; ibuffer-mark-unsaved-buffers ibuffer-mark-modified-buffers
;;;;;; ibuffer-mark-by-mode ibuffer-mark-by-file-name-regexp ibuffer-mark-by-mode-regexp
;;;;;; ibuffer-mark-by-name-regexp ibuffer-copy-filename-as-kill
;;;;;; ibuffer-diff-with-file ibuffer-jump-to-buffer ibuffer-do-kill-lines
;;;;;; ibuffer-backwards-next-marked ibuffer-forward-next-marked
;;;;;; ibuffer-add-to-tmp-show ibuffer-add-to-tmp-hide ibuffer-bs-show
;;;;;; ibuffer-invert-sorting ibuffer-toggle-sorting-mode ibuffer-switch-to-saved-filters
;;;;;; ibuffer-add-saved-filters ibuffer-delete-saved-filters ibuffer-save-filters
;;;;;; ibuffer-or-filter ibuffer-negate-filter ibuffer-exchange-filters
;;;;;; ibuffer-decompose-filter ibuffer-pop-filter ibuffer-filter-disable
;;;;;; ibuffer-switch-to-saved-filter-groups ibuffer-delete-saved-filter-groups
;;;;;; ibuffer-save-filter-groups ibuffer-yank-filter-group ibuffer-yank
;;;;;; ibuffer-kill-line ibuffer-kill-filter-group ibuffer-jump-to-filter-group
;;;;;; ibuffer-clear-filter-groups ibuffer-decompose-filter-group
;;;;;; ibuffer-pop-filter-group ibuffer-set-filter-groups-by-mode
;;;;;; ibuffer-filters-to-filter-group ibuffer-included-in-filters-p
;;;;;; ibuffer-backward-filter-group ibuffer-forward-filter-group
;;;;;; ibuffer-toggle-filter-group ibuffer-mouse-toggle-filter-group
;;;;;; ibuffer-interactive-filter-by-mode ibuffer-mouse-filter-by-mode
;;;;;; ibuffer-auto-mode) "ibuf-ext" "ibuf-ext.el" "897e64e4465af94b89e21fa84ae61290")
;;; Generated autoloads from ibuf-ext.el

(autoload 'ibuffer-auto-mode "ibuf-ext" "\
Toggle use of Ibuffer's auto-update facility (Ibuffer Auto mode).
With a prefix argument ARG, enable Ibuffer Auto mode if ARG is
positive, and disable it otherwise. If called from Lisp, enable
the mode if ARG is omitted or nil.

\(fn &optional ARG)" t nil)

(autoload 'ibuffer-mouse-filter-by-mode "ibuf-ext" "\
Enable or disable filtering by the major mode chosen via mouse.

\(fn EVENT)" t nil)

(autoload 'ibuffer-interactive-filter-by-mode "ibuf-ext" "\
Enable or disable filtering by the major mode at point.

\(fn EVENT-OR-POINT)" t nil)

(autoload 'ibuffer-mouse-toggle-filter-group "ibuf-ext" "\
Toggle the display status of the filter group chosen with the mouse.

\(fn EVENT)" t nil)

(autoload 'ibuffer-toggle-filter-group "ibuf-ext" "\
Toggle the display status of the filter group on this line.

\(fn)" t nil)

(autoload 'ibuffer-forward-filter-group "ibuf-ext" "\
Move point forwards by COUNT filtering groups.

\(fn &optional COUNT)" t nil)

(autoload 'ibuffer-backward-filter-group "ibuf-ext" "\
Move point backwards by COUNT filtering groups.

\(fn &optional COUNT)" t nil)
 (autoload 'ibuffer-do-shell-command-pipe "ibuf-ext")
 (autoload 'ibuffer-do-shell-command-pipe-replace "ibuf-ext")
 (autoload 'ibuffer-do-shell-command-file "ibuf-ext")
 (autoload 'ibuffer-do-eval "ibuf-ext")
 (autoload 'ibuffer-do-view-and-eval "ibuf-ext")
 (autoload 'ibuffer-do-rename-uniquely "ibuf-ext")
 (autoload 'ibuffer-do-revert "ibuf-ext")
 (autoload 'ibuffer-do-isearch "ibuf-ext")
 (autoload 'ibuffer-do-isearch-regexp "ibuf-ext")
 (autoload 'ibuffer-do-replace-regexp "ibuf-ext")
 (autoload 'ibuffer-do-query-replace "ibuf-ext")
 (autoload 'ibuffer-do-query-replace-regexp "ibuf-ext")
 (autoload 'ibuffer-do-print "ibuf-ext")

(autoload 'ibuffer-included-in-filters-p "ibuf-ext" "\


\(fn BUF FILTERS)" nil nil)

(autoload 'ibuffer-filters-to-filter-group "ibuf-ext" "\
Make the current filters into a filtering group.

\(fn NAME)" t nil)

(autoload 'ibuffer-set-filter-groups-by-mode "ibuf-ext" "\
Set the current filter groups to filter by mode.

\(fn)" t nil)

(autoload 'ibuffer-pop-filter-group "ibuf-ext" "\
Remove the first filter group.

\(fn)" t nil)

(autoload 'ibuffer-decompose-filter-group "ibuf-ext" "\
Decompose the filter group GROUP into active filters.

\(fn GROUP)" t nil)

(autoload 'ibuffer-clear-filter-groups "ibuf-ext" "\
Remove all filter groups.

\(fn)" t nil)

(autoload 'ibuffer-jump-to-filter-group "ibuf-ext" "\
Move point to the filter group whose name is NAME.

\(fn NAME)" t nil)

(autoload 'ibuffer-kill-filter-group "ibuf-ext" "\
Kill the filter group named NAME.
The group will be added to `ibuffer-filter-group-kill-ring'.

\(fn NAME)" t nil)

(autoload 'ibuffer-kill-line "ibuf-ext" "\
Kill the filter group at point.
See also `ibuffer-kill-filter-group'.

\(fn &optional ARG INTERACTIVE-P)" t nil)

(autoload 'ibuffer-yank "ibuf-ext" "\
Yank the last killed filter group before group at point.

\(fn)" t nil)

(autoload 'ibuffer-yank-filter-group "ibuf-ext" "\
Yank the last killed filter group before group named NAME.

\(fn NAME)" t nil)

(autoload 'ibuffer-save-filter-groups "ibuf-ext" "\
Save all active filter groups GROUPS as NAME.
They are added to `ibuffer-saved-filter-groups'. Interactively,
prompt for NAME, and use the current filters.

\(fn NAME GROUPS)" t nil)

(autoload 'ibuffer-delete-saved-filter-groups "ibuf-ext" "\
Delete saved filter groups with NAME.
They are removed from `ibuffer-saved-filter-groups'.

\(fn NAME)" t nil)

(autoload 'ibuffer-switch-to-saved-filter-groups "ibuf-ext" "\
Set this buffer's filter groups to saved version with NAME.
The value from `ibuffer-saved-filter-groups' is used.

\(fn NAME)" t nil)

(autoload 'ibuffer-filter-disable "ibuf-ext" "\
Disable all filters currently in effect in this buffer.
With optional arg DELETE-FILTER-GROUPS non-nil, delete all filter
group definitions by setting `ibuffer-filter-groups' to nil.

\(fn &optional DELETE-FILTER-GROUPS)" t nil)

(autoload 'ibuffer-pop-filter "ibuf-ext" "\
Remove the top filter in this buffer.

\(fn)" t nil)

(autoload 'ibuffer-decompose-filter "ibuf-ext" "\
Separate the top compound filter (OR, NOT, or SAVED) in this buffer.

This means that the topmost filter on the filtering stack, which must
be a complex filter like (OR [name: foo] [mode: bar-mode]), will be
turned into two separate filters [name: foo] and [mode: bar-mode].

\(fn)" t nil)

(autoload 'ibuffer-exchange-filters "ibuf-ext" "\
Exchange the top two filters on the stack in this buffer.

\(fn)" t nil)

(autoload 'ibuffer-negate-filter "ibuf-ext" "\
Negate the sense of the top filter in the current buffer.

\(fn)" t nil)

(autoload 'ibuffer-or-filter "ibuf-ext" "\
Replace the top two filters in this buffer with their logical OR.
If optional argument REVERSE is non-nil, instead break the top OR
filter into parts.

\(fn &optional REVERSE)" t nil)

(autoload 'ibuffer-save-filters "ibuf-ext" "\
Save FILTERS in this buffer with name NAME in `ibuffer-saved-filters'.
Interactively, prompt for NAME, and use the current filters.

\(fn NAME FILTERS)" t nil)

(autoload 'ibuffer-delete-saved-filters "ibuf-ext" "\
Delete saved filters with NAME from `ibuffer-saved-filters'.

\(fn NAME)" t nil)

(autoload 'ibuffer-add-saved-filters "ibuf-ext" "\
Add saved filters from `ibuffer-saved-filters' to this buffer's filters.

\(fn NAME)" t nil)

(autoload 'ibuffer-switch-to-saved-filters "ibuf-ext" "\
Set this buffer's filters to filters with NAME from `ibuffer-saved-filters'.

\(fn NAME)" t nil)
 (autoload 'ibuffer-filter-by-mode "ibuf-ext")
 (autoload 'ibuffer-filter-by-used-mode "ibuf-ext")
 (autoload 'ibuffer-filter-by-name "ibuf-ext")
 (autoload 'ibuffer-filter-by-filename "ibuf-ext")
 (autoload 'ibuffer-filter-by-size-gt "ibuf-ext")
 (autoload 'ibuffer-filter-by-size-lt "ibuf-ext")
 (autoload 'ibuffer-filter-by-content "ibuf-ext")
 (autoload 'ibuffer-filter-by-predicate "ibuf-ext")

(autoload 'ibuffer-toggle-sorting-mode "ibuf-ext" "\
Toggle the current sorting mode.
Default sorting modes are:
 Recency - the last time the buffer was viewed
 Name - the name of the buffer
 Major Mode - the name of the major mode of the buffer
 Size - the size of the buffer

\(fn)" t nil)

(autoload 'ibuffer-invert-sorting "ibuf-ext" "\
Toggle whether or not sorting is in reverse order.

\(fn)" t nil)
 (autoload 'ibuffer-do-sort-by-major-mode "ibuf-ext")
 (autoload 'ibuffer-do-sort-by-mode-name "ibuf-ext")
 (autoload 'ibuffer-do-sort-by-alphabetic "ibuf-ext")
 (autoload 'ibuffer-do-sort-by-size "ibuf-ext")
 (autoload 'ibuffer-do-sort-by-filename/process "ibuf-ext")

(autoload 'ibuffer-bs-show "ibuf-ext" "\
Emulate `bs-show' from the bs.el package.

\(fn)" t nil)

(autoload 'ibuffer-add-to-tmp-hide "ibuf-ext" "\
Add REGEXP to `ibuffer-tmp-hide-regexps'.
This means that buffers whose name matches REGEXP will not be shown
for this Ibuffer session.

\(fn REGEXP)" t nil)

(autoload 'ibuffer-add-to-tmp-show "ibuf-ext" "\
Add REGEXP to `ibuffer-tmp-show-regexps'.
This means that buffers whose name matches REGEXP will always be shown
for this Ibuffer session.

\(fn REGEXP)" t nil)

(autoload 'ibuffer-forward-next-marked "ibuf-ext" "\
Move forward by COUNT marked buffers (default 1).

If MARK is non-nil, it should be a character denoting the type of mark
to move by. The default is `ibuffer-marked-char'.

If DIRECTION is non-nil, it should be an integer; negative integers
mean move backwards, non-negative integers mean move forwards.

\(fn &optional COUNT MARK DIRECTION)" t nil)

(autoload 'ibuffer-backwards-next-marked "ibuf-ext" "\
Move backwards by COUNT marked buffers (default 1).

If MARK is non-nil, it should be a character denoting the type of mark
to move by. The default is `ibuffer-marked-char'.

\(fn &optional COUNT MARK)" t nil)

(autoload 'ibuffer-do-kill-lines "ibuf-ext" "\
Hide all of the currently marked lines.

\(fn)" t nil)

(autoload 'ibuffer-jump-to-buffer "ibuf-ext" "\
Move point to the buffer whose name is NAME.

If called interactively, prompt for a buffer name and go to the
corresponding line in the Ibuffer buffer. If said buffer is in a
hidden group filter, open it.

If `ibuffer-jump-offer-only-visible-buffers' is non-nil, only offer
visible buffers in the completion list. Calling the command with
a prefix argument reverses the meaning of that variable.

\(fn NAME)" t nil)

(autoload 'ibuffer-diff-with-file "ibuf-ext" "\
View the differences between marked buffers and their associated files.
If no buffers are marked, use buffer at point.
This requires the external program \"diff\" to be in your `exec-path'.

\(fn)" t nil)

(autoload 'ibuffer-copy-filename-as-kill "ibuf-ext" "\
Copy filenames of marked buffers into the kill ring.

The names are separated by a space.
If a buffer has no filename, it is ignored.

With no prefix arg, use the filename sans its directory of each marked file.
With a zero prefix arg, use the complete filename of each marked file.
With \\[universal-argument], use the filename of each marked file relative
to `ibuffer-default-directory' if non-nil, otherwise `default-directory'.

You can then feed the file name(s) to other commands with \\[yank].

\(fn &optional ARG)" t nil)

(autoload 'ibuffer-mark-by-name-regexp "ibuf-ext" "\
Mark all buffers whose name matches REGEXP.

\(fn REGEXP)" t nil)

(autoload 'ibuffer-mark-by-mode-regexp "ibuf-ext" "\
Mark all buffers whose major mode matches REGEXP.

\(fn REGEXP)" t nil)

(autoload 'ibuffer-mark-by-file-name-regexp "ibuf-ext" "\
Mark all buffers whose file name matches REGEXP.

\(fn REGEXP)" t nil)

(autoload 'ibuffer-mark-by-mode "ibuf-ext" "\
Mark all buffers whose major mode equals MODE.

\(fn MODE)" t nil)

(autoload 'ibuffer-mark-modified-buffers "ibuf-ext" "\
Mark all modified buffers.

\(fn)" t nil)

(autoload 'ibuffer-mark-unsaved-buffers "ibuf-ext" "\
Mark all modified buffers that have an associated file.

\(fn)" t nil)

(autoload 'ibuffer-mark-dissociated-buffers "ibuf-ext" "\
Mark all buffers whose associated file does not exist.

\(fn)" t nil)

(autoload 'ibuffer-mark-help-buffers "ibuf-ext" "\
Mark buffers like *Help*, *Apropos*, *Info*.

\(fn)" t nil)

(autoload 'ibuffer-mark-compressed-file-buffers "ibuf-ext" "\
Mark buffers whose associated file is compressed.

\(fn)" t nil)

(autoload 'ibuffer-mark-old-buffers "ibuf-ext" "\
Mark buffers which have not been viewed in `ibuffer-old-time' hours.

\(fn)" t nil)

(autoload 'ibuffer-mark-special-buffers "ibuf-ext" "\
Mark all buffers whose name begins and ends with '*'.

\(fn)" t nil)

(autoload 'ibuffer-mark-read-only-buffers "ibuf-ext" "\
Mark all read-only buffers.

\(fn)" t nil)

(autoload 'ibuffer-mark-dired-buffers "ibuf-ext" "\
Mark all `dired' buffers.

\(fn)" t nil)

(autoload 'ibuffer-do-occur "ibuf-ext" "\
View lines which match REGEXP in all marked buffers.
Optional argument NLINES says how many lines of context to display: it
defaults to one.

\(fn REGEXP &optional NLINES)" t nil)

;;;***

;;; End of automatically extracted autoloads.


(provide 'ibuffer)

(run-hooks 'ibuffer-load-hook)

;; Local Variables:
;; coding: iso-8859-1
;; End:

;;; ibuffer.el ends here