1. Nic Ferrier
 2. emacs

Source

emacs / lisp / tumme.el

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
;;; tumme.el --- use dired to browse and manipulate your images
;;
;; Copyright (C) 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
;;
;; Version: 0.4.11
;; Keywords: multimedia
;; Author: Mathias Dahl <mathias.rem0veth1s.dahl@gmail.com>

;; This file is part of GNU Emacs.

;; GNU Emacs is free software; you can redistribute it and/or modify
;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
;; any later version.

;; GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
;; GNU General Public License for more details.

;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to the
;; Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
;; Boston, MA 02110-1301, USA.

;;; Commentary:
;;
;; BACKGROUND
;; ==========
;;
;; I needed a program to browse, organize and tag my pictures. I got
;; tired of the old gallery program I used as it did not allow
;; multi-file operations easily. Also, it put things out of my
;; control. Image viewing programs I tested did not allow multi-file
;; operations or did not do what I wanted it to.
;;
;; So, I got the idea to use the wonderful functionality of Emacs and
;; `dired' to do it. It would allow me to do almost anything I wanted,
;; which is basically just to browse all my pictures in an easy way,
;; letting me manipulate and tag them in various ways. `dired' already
;; provide all the file handling and navigation facilities; I only
;; needed to add some functions to display the images.
;;
;; I briefly tried out thumbs.el, and although it seemed more
;; powerful than this package, it did not work the way I wanted to. It
;; was too slow to created thumbnails of all files in a directory (I
;; currently keep all my 2000+ images in the same directory) and
;; browsing the thumbnail buffer was slow too. tumme.el will not
;; create thumbnails until they are needed and the browsing is done
;; quickly and easily in dired. I copied a great deal of ideas and
;; code from there though... :)
;;
;; About the name: tumme means thumb in Swedish and it is used for
;; working with thumbnails, so... :) If you want to know how to
;; pronounce it, go to the page on EmacsWiki and download the .ogg
;; file from there.
;;
;; `tumme' stores the thumbnail files in `tumme-dir' using the file
;; name format ORIGNAME.thumb.ORIGEXT. For example
;; ~/.emacs.d/tumme/myimage01.thumb.jpg. The "database" is for now
;; just a plain text file with the following format:
;;
;; file-name-non-directory;comment:comment-text;tag1;tag2;tag3;...;tagN
;;
;;
;; PREREQUISITES
;; =============
;;
;; * The ImageMagick package. Currently, `convert' and `mogrify' are
;; used. Find it here: http://www.imagemagick.org.
;;
;; * For non-lossy rotation of JPEG images, the JpegTRAN program is
;; needed.
;;
;; * For `tumme-get-exif-data' and `tumme-write-exif-data' to work,
;; the command line tool `exiftool' is needed. It can be found here:
;; http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/. These two functions
;; are, among other things, used for writing comments to image files
;; using `tumme-thumbnail-set-image-description' and to create
;; "unique" file names using `tumme-get-exif-file-name' (used by
;; `tumme-copy-with-exif-file-name').
;;
;;
;; USAGE
;; =====
;;
;; This information has been moved to the manual. Type `C-h r' to open
;; the Emacs manual and go to the node Thumbnails by typing `g
;; Thumbnails RET'.
;;
;; Quickstart: M-x tumme RET DIRNAME RET
;;
;; where DIRNAME is a directory containing image files.
;;
;; LIMITATIONS
;; ===========
;;
;; * Supports all image formats that Emacs and convert supports, but
;; the thumbnails are hard-coded to JPEG format.
;;
;; * WARNING: The "database" format used might be changed so keep a
;; backup of `tumme-db-file' when testing new versions.
;;
;;
;; TODO
;; ====
;;
;; * Support gallery creation when using per-directory thumbnail
;; storage.
;;
;; * Some sort of auto-rotate function based on rotate info in the
;; EXIF data.
;;
;; * Check if exiftool exist before trying to call it to give a better
;; error message.
;;
;; * Investigate if it is possible to also write the tags to the image
;; files.
;;
;; * From thumbs.el: Add an option for clean-up/max-size functionality
;;  for thumbnail directory.
;;
;; * From thumbs.el: Add setroot function.
;;
;; * From thumbs.el: Add image resizing, if useful (tumme's automatic
;; "image fit" might be enough)
;;
;; * From thumbs.el: Add the "modify" commands (emboss, negate,
;;  monochrome etc).
;;
;; * Asynchronous creation of thumbnails.
;;
;; * Add `tumme-display-thumbs-ring' and functions to cycle that. Find
;; out which is best, saving old batch just before inserting new, or
;; saving the current batch in the ring when inserting it. Adding it
;; probably needs rewriting `tumme-display-thumbs' to be more general.
;;
;; * Find some way of toggling on and off really nice keybindings in
;; dired (for example, using C-n or <down> instead of C-S-n). Richard
;; suggested that we could keep C-t as prefix for tumme commands as it
;; is currently not used in dired. He also suggested that
;; `dired-next-line' and `dired-previous-line' figure out if tumme is
;; enabled in the current buffer and, if it is, call
;; `tumme-dired-next-line' and `tumme-dired-previous-line',
;; respectively. Update: This is partly done; some bindings have now
;; been added to dired.
;;
;; * Enhanced gallery creation with basic CSS-support and pagination
;; of tag pages with many pictures.
;;
;; * Rewrite `tumme-modify-mark-on-thumb-original-file' to be less
;; ugly.
;;
;; * In some way keep track of buffers and windows and stuff so that
;; it works as the user expects.
;;
;; * More/better documentation
;;
;;
;;; Code:

(require 'dired)
(require 'format-spec)
(require 'widget)

(eval-when-compile
 (require 'wid-edit))

(defgroup tumme nil
 "Use dired to browse your images as thumbnails, and more."
 :prefix "tumme-"
 :group 'multimedia)

(defcustom tumme-dir "~/.emacs.d/tumme/"
 "Directory where thumbnail images are stored."
 :type 'string
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-thumbnail-storage 'use-tumme-dir
 "How to store tumme's thumbnail files.
Tumme can store thumbnail files in one of two ways and this is
controlled by this variable. \"Use tumme dir\" means that the
thumbnails are stored in a central directory. \"Per directory\"
means that each thumbnail is stored in a subdirectory called
\".tumme\" in the same directory where the image file is.
\"Thumbnail Managing Standard\" means that the thumbnails are
stored and generated according to the Thumbnail Managing Standard
that allows sharing of thumbnails across different programs."
 :type '(choice :tag "How to store thumbnail files"
         (const :tag "Thumbnail Managing Standard" standard)
         (const :tag "Use tumme-dir" use-tumme-dir)
         (const :tag "Per-directory" per-directory))
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-db-file "~/.emacs.d/tumme/.tumme_db"
 "Database file where file names and their associated tags are stored."
 :type 'string
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-temp-image-file "~/.emacs.d/tumme/.tumme_temp"
 "Name of temporary image file used by various commands."
 :type 'string
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-gallery-dir "~/.emacs.d/tumme/.tumme_gallery"
 "Directory to store generated gallery html pages.
This path needs to be \"shared\" to the public so that it can access
the index.html page that tumme creates."
 :type 'string
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-gallery-image-root-url
"http://your.own.server/tummepics"
 "URL where the full size images are to be found.
Note that this path has to be configured in your web server. Tumme
expects to find pictures in this directory."
 :type 'string
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-gallery-thumb-image-root-url
"http://your.own.server/tummethumbs"
 "URL where the thumbnail images are to be found.
Note that this path has to be configured in your web server. Tumme
expects to find pictures in this directory."
 :type 'string
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-cmd-create-thumbnail-program
 "convert"
 "Executable used to create thumbnail.
Used together with `tumme-cmd-create-thumbnail-options'."
 :type 'string
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-cmd-create-thumbnail-options
 "%p -size %wx%h \"%f\" -resize %wx%h +profile \"*\" jpeg:\"%t\""
 "Format of command used to create thumbnail image.
Available options are %p which is replaced by
`tumme-cmd-create-thumbnail-program', %w which is replaced by
`tumme-thumb-width', %h which is replaced by `tumme-thumb-height',
%f which is replaced by the file name of the original image and %t
which is replaced by the file name of the thumbnail file."
 :type 'string
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-cmd-create-temp-image-program
 "convert"
 "Executable used to create temporary image.
Used together with `tumme-cmd-create-temp-image-options'."
 :type 'string
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-cmd-create-temp-image-options
 "%p -size %wx%h \"%f\" -resize %wx%h +profile \"*\" jpeg:\"%t\""
 "Format of command used to create temporary image for display window.
Available options are %p which is replaced by
`tumme-cmd-create-temp-image-program', %w and %h which is replaced by
the calculated max size for width and height in the image display window,
%f which is replaced by the file name of the original image and %t which
is replaced by the file name of the temporary file."
 :type 'string
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-cmd-pngnq-program (executable-find "pngnq")
 "The file name of the `pngnq' program.
It quantizes colors of PNG images down to 256 colors."
 :type '(choice (const :tag "Not Set" nil) string)
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-cmd-pngcrush-program (executable-find "pngcrush")
 "The file name of the `pngcrush' program.
It optimizes the compression of PNG images. Also it adds PNG textual chunks
with the information required by the Thumbnail Managing Standard."
 :type '(choice (const :tag "Not Set" nil) string)
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-cmd-create-standard-thumbnail-command
 (concat
  tumme-cmd-create-thumbnail-program " "
  "-size %wx%h \"%f\" "
  (unless (or tumme-cmd-pngcrush-program tumme-cmd-pngnq-program)
   (concat
   "-set \"Thumb::MTime\" \"%m\" "
   "-set \"Thumb::URI\" \"file://%f\" "
   "-set \"Description\" \"Thumbnail of file://%f\" "
   "-set \"Software\" \"" (emacs-version) "\" "))
  "-thumbnail %wx%h png:\"%t\""
  (if tumme-cmd-pngnq-program
    (concat
    " ; " tumme-cmd-pngnq-program " -f \"%t\""
    (unless tumme-cmd-pngcrush-program
     " ; mv %q %t")))
  (if tumme-cmd-pngcrush-program
    (concat
    (unless tumme-cmd-pngcrush-program
     " ; cp %t %q")
    " ; " tumme-cmd-pngcrush-program " -q "
    "-text b \"Description\" \"Thumbnail of file://%f\" "
    "-text b \"Software\" \"" (emacs-version) "\" "
    ;; "-text b \"Thumb::Image::Height\" \"%oh\" "
    ;; "-text b \"Thumb::Image::Mimetype\" \"%mime\" "
    ;; "-text b \"Thumb::Image::Width\" \"%ow\" "
    "-text b \"Thumb::MTime\" \"%m\" "
    ;; "-text b \"Thumb::Size\" \"%b\" "
    "-text b \"Thumb::URI\" \"file://%f\" "
    "%q %t"
    " ; rm %q")))
 "Command to create thumbnails according to the Thumbnail Managing Standard."
 :type 'string
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-cmd-rotate-thumbnail-program
 "mogrify"
 "Executable used to rotate thumbnail.
Used together with `tumme-cmd-rotate-thumbnail-options'."
 :type 'string
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-cmd-rotate-thumbnail-options
 "%p -rotate %d \"%t\""
 "Format of command used to rotate thumbnail image.
Available options are %p which is replaced by
`tumme-cmd-rotate-thumbnail-program', %d which is replaced by the
number of (positive) degrees to rotate the image, normally 90 or 270
\(for 90 degrees right and left), %t which is replaced by the file name
of the thumbnail file."
 :type 'string
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-cmd-rotate-original-program
 "jpegtran"
 "Executable used to rotate original image.
Used together with `tumme-cmd-rotate-original-options'."
 :type 'string
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-cmd-rotate-original-options
 "%p -rotate %d -copy all \"%o\" > %t"
 "Format of command used to rotate original image.
Available options are %p which is replaced by
`tumme-cmd-rotate-original-program', %d which is replaced by the
number of (positive) degrees to rotate the image, normally 90 or
270 \(for 90 degrees right and left), %o which is replaced by the
original image file name and %t which is replaced by
`tumme-temp-image-file'."
 :type 'string
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-temp-rotate-image-file
 "~/.emacs.d/tumme/.tumme_rotate_temp"
 "Temporary file for rotate operations."
 :type 'string
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-rotate-original-ask-before-overwrite t
 "Confirm overwrite of original file after rotate operation.
If non-nil, ask user for confirmation before overwriting the
original file with `tumme-temp-rotate-image-file'."
 :type 'boolean
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-cmd-write-exif-data-program
 "exiftool"
 "Program used to write EXIF data to image.
Used together with `tumme-cmd-write-exif-data-options'."
 :type 'string
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-cmd-write-exif-data-options
 "%p -%t=\"%v\" \"%f\""
 "Format of command used to write EXIF data.
Available options are %p which is replaced by
`tumme-cmd-write-exif-data-program', %f which is replaced by the
image file name, %t which is replaced by the tag name and %v
which is replaced by the tag value."
 :type 'string
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-cmd-read-exif-data-program
 "exiftool"
 "Program used to read EXIF data to image.
Used together with `tumme-cmd-read-exif-data-program-options'."
 :type 'string
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-cmd-read-exif-data-options
 "%p -s -s -s -%t \"%f\""
 "Format of command used to read EXIF data.
Available options are %p which is replaced by
`tumme-cmd-write-exif-data-options', %f which is replaced
by the image file name and %t which is replaced by the tag name."
 :type 'string
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-gallery-hidden-tags
 (list "private" "hidden" "pending")
 "List of \"hidden\" tags.
Used by `tumme-gallery-generate' to leave out \"hidden\" images."
 :type '(repeat string)
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-thumb-size (if (eq 'standard tumme-thumbnail-storage) 128 100)
 "Size of thumbnails, in pixels.
This is the default size for both `tumme-thumb-width' and `tumme-thumb-height'."
 :type 'integer
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-thumb-width tumme-thumb-size
 "Width of thumbnails, in pixels."
 :type 'integer
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-thumb-height tumme-thumb-size
 "Height of thumbnails, in pixels."
 :type 'integer
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-thumb-relief 2
 "Size of button-like border around thumbnails."
 :type 'integer
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-thumb-margin 2
 "Size of the margin around thumbnails.
This is where you see the cursor."
 :type 'integer
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-line-up-method 'dynamic
 "Default method for line-up of thumbnails in thumbnail buffer.
Used by `tumme-display-thumbs' and other functions that needs to
line-up thumbnails. Dynamic means to use the available width of the
window containing the thumbnail buffer, Fixed means to use
`tumme-thumbs-per-row', Interactive is for asking the user, and No
line-up means that no automatic line-up will be done."
 :type '(choice :tag "Default line-up method"
         (const :tag "Dynamic" dynamic)
		 (const :tag "Fixed" fixed)
		 (const :tag "Interactive" interactive)
         (const :tag "No line-up" none))
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-thumbs-per-row 3
 "Number of thumbnails to display per row in thumb buffer."
 :type 'integer
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-display-window-width-correction 1
 "Number to be used to correct image display window width.
Change if the default (1) does not work (i.e. if the image does not
completely fit)."
 :type 'integer
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-display-window-height-correction 0
 "Number to be used to correct image display window height.
Change if the default (0) does not work (i.e. if the image does not
completely fit)."
 :type 'integer
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-track-movement t
 "The current state of the tracking and mirroring.
For more information, see the documentation for
`tumme-toggle-movement-tracking'."
 :type 'boolean
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-append-when-browsing nil
 "Append thumbnails in thumbnail buffer when browsing.
If non-nil, using `tumme-next-line-and-display' and
`tumme-previous-line-and-display' will leave a trail of thumbnail
images in the thumbnail buffer. If you enable this and want to clean
the thumbnail buffer because it is filled with too many thumbmnails,
just call `tumme-display-thumb' to display only the image at point.
This value can be toggled using `tumme-toggle-append-browsing'."
 :type 'boolean
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-dired-disp-props t
 "If non-nil, display properties for dired file when browsing.
Used by `tumme-next-line-and-display',
`tumme-previous-line-and-display' and `tumme-mark-and-display-next'.
If the database file is large, this can slow down image browsing in
dired and you might want to turn it off."
 :type 'boolean
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-display-properties-format "%b: %f (%t): %c"
 "Display format for thumbnail properties.
%b is replaced with associated dired buffer name, %f with file name
\(without path) of original image file, %t with the list of tags and %c
with the comment."
 :type 'string
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-external-viewer
 ;; TODO: Use mailcap, dired-guess-shell-alist-default,
 ;; dired-view-command-alist.
 (cond ((executable-find "display"))
    ((executable-find "xli"))
    ((executable-find "qiv") "qiv -t"))
 "Name of external viewer.
Including parameters. Used when displaying original image from
`tumme-thumbnail-mode'."
 :type 'string
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-main-image-directory "~/pics/"
 "Name of main image directory, if any.
Used by `tumme-copy-with-exif-file-name'."
 :type 'string
 :group 'tumme)

(defcustom tumme-show-all-from-dir-max-files 50
 "Maximum number of files to show using `tumme-show-all-from-dir'.
before warning the user."
 :type 'integer
 :group 'tumme)

(defun tumme-dir ()
 "Return the current thumbnails directory (from variable `tumme-dir').
Create the thumbnails directory if it does not exist."
 (let ((tumme-dir (file-name-as-directory
          (expand-file-name tumme-dir))))
  (unless (file-directory-p tumme-dir)
   (make-directory tumme-dir t)
   (message "Creating thumbnails directory"))
  tumme-dir))

(defun tumme-insert-image (file type relief margin)
 "Insert image FILE of image TYPE, using RELIEF and MARGIN, at point."

 (let ((i `(image :type ,type
          :file ,file
          :relief ,relief
          :margin ,margin)))
  (insert-image i)))

(defun tumme-get-thumbnail-image (file)
 "Return the image descriptor for a thumbnail of image file FILE."
 (unless (string-match (image-file-name-regexp) file)
  (error "%s is not a valid image file" file))
 (let ((thumb-file (tumme-thumb-name file)))
  (unless (and (file-exists-p thumb-file)
		 (<= (float-time (nth 5 (file-attributes file)))
		   (float-time (nth 5 (file-attributes thumb-file)))))
   (tumme-create-thumb file thumb-file))
  (create-image thumb-file)
;;   (list 'image :type 'jpeg
;;      :file thumb-file
;; 	 :relief tumme-thumb-relief :margin tumme-thumb-margin)
  ))

(defun tumme-insert-thumbnail (file original-file-name
                  associated-dired-buffer)
 "Insert thumbnail image FILE.
Add text properties ORIGINAL-FILE-NAME and ASSOCIATED-DIRED-BUFFER."
 (let (beg end)
  (setq beg (point))
  (tumme-insert-image file
            ;; TODO: this should depend on the real file type
            (if (eq 'standard tumme-thumbnail-storage)
              'png 'jpeg)
            tumme-thumb-relief
            tumme-thumb-margin)
  (setq end (point))
  (add-text-properties
   beg end
   (list 'tumme-thumbnail t
      'original-file-name original-file-name
      'associated-dired-buffer associated-dired-buffer
      'tags (tumme-list-tags original-file-name)
      'mouse-face 'highlight
      'comment (tumme-get-comment original-file-name)))))

(defun tumme-thumb-name (file)
 "Return thumbnail file name for FILE.
Depending on the value of `tumme-thumbnail-storage', the file
name will vary. For central thumbnail file storage, make a
MD5-hash of the image file's directory name and add that to make
the thumbnail file name unique. For per-directory storage, just
add a subdirectory. For standard storage, produce the file name
according to the Thumbnail Managing Standard."
 (cond ((eq 'standard tumme-thumbnail-storage)
     (expand-file-name
     (concat "~/.thumbnails/normal/"
         (md5 (concat "file://" (expand-file-name file))) ".png")))
    ((eq 'use-tumme-dir tumme-thumbnail-storage)
     (let* ((f (expand-file-name file))
        (md5-hash
         ;; Is MD5 hashes fast enough? The checksum of a
         ;; thumbnail file name need not be that
         ;; "cryptographically" good so a faster one could
         ;; be used here.
         (md5 (file-name-as-directory (file-name-directory f)))))
      (format "%s%s%s.thumb.%s"
          (file-name-as-directory (expand-file-name (tumme-dir)))
          (file-name-sans-extension (file-name-nondirectory f))
          (if md5-hash (concat "_" md5-hash) "")
          (file-name-extension f))))
    ((eq 'per-directory tumme-thumbnail-storage)
     (let ((f (expand-file-name file)))
      (format "%s.tumme/%s.thumb.%s"
          (file-name-directory f)
          (file-name-sans-extension (file-name-nondirectory f))
          (file-name-extension f))))))

(defun tumme-create-thumb (original-file thumbnail-file)
 "For ORIGINAL-FILE, create thumbnail image named THUMBNAIL-FILE."
 (let* ((width (int-to-string tumme-thumb-width))
     (height (int-to-string tumme-thumb-height))
     (modif-time (format "%.0f" (float-time (nth 5 (file-attributes
                            original-file)))))
     (thumbnail-nq8-file (replace-regexp-in-string ".png\\'" "-nq8.png"
                            thumbnail-file))
     (command
     (format-spec
      (if (eq 'standard tumme-thumbnail-storage)
        tumme-cmd-create-standard-thumbnail-command
       tumme-cmd-create-thumbnail-options)
      (list
      (cons ?p tumme-cmd-create-thumbnail-program)
      (cons ?w width)
      (cons ?h height)
      (cons ?m modif-time)
      (cons ?f original-file)
      (cons ?q thumbnail-nq8-file)
      (cons ?t thumbnail-file))))
     thumbnail-dir)
  (when (not (file-exists-p
        (setq thumbnail-dir (file-name-directory thumbnail-file))))
   (message "Creating thumbnail directory.")
   (make-directory thumbnail-dir))
  (call-process shell-file-name nil nil nil shell-command-switch command)))

;;;###autoload
(defun tumme-dired-insert-marked-thumbs ()
 "Insert thumbnails before file names of marked files in the dired buffer."
 (interactive)
 (dired-map-over-marks
  (let* ((image-pos (dired-move-to-filename))
     (image-file (dired-get-filename))
     (thumb-file (tumme-get-thumbnail-image image-file))
     overlay)
   ;; If image is not already added, then add it.
   (unless (delq nil (mapcar (lambda (o) (overlay-get o 'put-image))
                ;; Can't use (overlays-at (point)), BUG?
                (overlays-in (point) (1+ (point)))))
    (put-image thumb-file image-pos)
    (setq
	overlay
	(car (delq nil (mapcar (lambda (o) (and (overlay-get o 'put-image) o))
			    (overlays-in (point) (1+ (point)))))))
    (overlay-put overlay 'image-file image-file)
    (overlay-put overlay 'thumb-file thumb-file)))
  nil)
 (add-hook 'dired-after-readin-hook 'tumme-dired-after-readin-hook nil t))

(defun tumme-dired-after-readin-hook ()
 "Relocate existing thumbnail overlays in dired buffer after reverting.
Move them to their corresponding files if they are still exist.
Otherwise, delete overlays."
 (mapc (lambda (overlay)
     (when (overlay-get overlay 'put-image)
      (let* ((image-file (overlay-get overlay 'image-file))
          (image-pos (dired-goto-file image-file)))
       (if image-pos
         (move-overlay overlay image-pos image-pos)
        (delete-overlay overlay)))))
    (overlays-in (point-min) (point-max))))

(defun tumme-next-line-and-display ()
 "Move to next dired line and display thumbnail image."
 (interactive)
 (dired-next-line 1)
 (tumme-display-thumbs
  t (or tumme-append-when-browsing nil) t)
 (if tumme-dired-disp-props
   (tumme-dired-display-properties)))

(defun tumme-previous-line-and-display ()
 "Move to previous dired line and display thumbnail image."
 (interactive)
 (dired-previous-line 1)
 (tumme-display-thumbs
  t (or tumme-append-when-browsing nil) t)
 (if tumme-dired-disp-props
   (tumme-dired-display-properties)))

(defun tumme-toggle-append-browsing ()
 "Toggle `tumme-append-when-browsing'."
 (interactive)
 (setq tumme-append-when-browsing
    (not tumme-append-when-browsing))
 (message "Append browsing %s."
      (if tumme-append-when-browsing
        "on"
       "off")))

(defun tumme-mark-and-display-next ()
 "Mark current file in dired and display next thumbnail image."
 (interactive)
 (dired-mark 1)
 (tumme-display-thumbs
  t (or tumme-append-when-browsing nil) t)
 (if tumme-dired-disp-props
   (tumme-dired-display-properties)))

(defun tumme-toggle-dired-display-properties ()
 "Toggle `tumme-dired-disp-props'."
 (interactive)
 (setq tumme-dired-disp-props
    (not tumme-dired-disp-props))
 (message "Dired display properties %s."
      (if tumme-dired-disp-props
        "on"
       "off")))

(defvar tumme-thumbnail-buffer "*tumme*"
 "Tumme's thumbnail buffer.")

(defun tumme-create-thumbnail-buffer ()
 "Create thumb buffer and set `tumme-thumbnail-mode'."
 (let ((buf (get-buffer-create tumme-thumbnail-buffer)))
  (with-current-buffer buf
   (setq buffer-read-only t)
   (if (not (eq major-mode 'tumme-thumbnail-mode))
     (tumme-thumbnail-mode)))
  buf))

(defvar tumme-display-image-buffer "*tumme-display-image*"
 "Where larger versions of the images are display.")

(defun tumme-create-display-image-buffer ()
 "Create image display buffer and set `tumme-display-image-mode'."
 (let ((buf (get-buffer-create tumme-display-image-buffer)))
  (with-current-buffer buf
   (setq buffer-read-only t)
   (if (not (eq major-mode 'tumme-display-image-mode))
     (tumme-display-image-mode)))
  buf))

(defvar tumme-saved-window-configuration nil
 "Saved window configuration.")

;;;###autoload
(defun tumme-dired-with-window-configuration (dir &optional arg)
 "Open directory DIR and create a default window configuration.

Convenience command that:

 - Opens dired in folder DIR
 - Splits windows in most useful (?) way
 - Set `truncate-lines' to t

After the command has finished, you would typically mark some
image files in dired and type
\\[tumme-display-thumbs] (`tumme-display-thumbs').

If called with prefix argument ARG, skip splitting of windows.

The current window configuration is saved and can be restored by
calling `tumme-restore-window-configuration'."
 (interactive "DDirectory: \nP")
 (let ((buf (tumme-create-thumbnail-buffer))
    (buf2 (tumme-create-display-image-buffer)))
  (setq tumme-saved-window-configuration
     (current-window-configuration))
  (dired dir)
  (delete-other-windows)
  (when (not arg)
   (split-window-horizontally)
   (setq truncate-lines t)
   (save-excursion
    (other-window 1)
    (switch-to-buffer buf)
    (split-window-vertically)
    (other-window 1)
    (switch-to-buffer buf2)
    (other-window -2)))))

(defun tumme-restore-window-configuration ()
 "Restore window configuration.
Restore any changes to the window configuration made by calling
`tumme-dired-with-window-configuration'."
 (interactive)
 (if tumme-saved-window-configuration
   (set-window-configuration tumme-saved-window-configuration)
  (message "No saved window configuration")))

;;;###autoload
(defun tumme-display-thumbs (&optional arg append do-not-pop)
 "Display thumbnails of all marked files, in `tumme-thumbnail-buffer'.
If a thumbnail image does not exist for a file, it is created on the
fly. With prefix argument ARG, display only thumbnail for file at
point (this is useful if you have marked some files but want to show
another one).

Recommended usage is to split the current frame horizontally so that
you have the dired buffer in the left window and the
`tumme-thumbnail-buffer' buffer in the right window.

With optional argument APPEND, append thumbnail to thumbnail buffer
instead of erasing it first.

Option argument DO-NOT-POP controls if `pop-to-buffer' should be
used or not. If non-nil, use `display-buffer' instead of
`pop-to-buffer'. This is used from functions like
`tumme-next-line-and-display' and
`tumme-previous-line-and-display' where we do not want the
thumbnail buffer to be selected."
 (interactive "P")
 (let ((buf (tumme-create-thumbnail-buffer))
    curr-file thumb-name files count dired-buf beg)
  (if arg
    (setq files (list (dired-get-filename)))
   (setq files (dired-get-marked-files)))
  (setq dired-buf (current-buffer))
  (with-current-buffer buf
   (let ((inhibit-read-only t))
    (if (not append)
      (erase-buffer)
     (goto-char (point-max)))
    (mapcar
     (lambda (curr-file)
      (setq thumb-name (tumme-thumb-name curr-file))
      (if (and (not (file-exists-p thumb-name))
          (not (= 0 (tumme-create-thumb curr-file thumb-name))))
        (message "Thumb could not be created for file %s" curr-file)
       (tumme-insert-thumbnail thumb-name curr-file dired-buf)))
     files))
   (cond ((eq 'dynamic tumme-line-up-method)
       (tumme-line-up-dynamic))
      ((eq 'fixed tumme-line-up-method)
       (tumme-line-up))
      ((eq 'interactive tumme-line-up-method)
       (tumme-line-up-interactive))
      ((eq 'none tumme-line-up-method)
       nil)
      (t
       (tumme-line-up-dynamic))))
  (if do-not-pop
    (display-buffer tumme-thumbnail-buffer)
   (pop-to-buffer tumme-thumbnail-buffer))))

;;;###autoload
(defun tumme-show-all-from-dir (dir)
 "Make a preview buffer for all images in DIR and display it.
If the number of files in DIR matching `image-file-name-regexp'
exceeds `tumme-show-all-from-dir-max-files', a warning will be
displayed."
 (interactive "DDir: ")
 (dired dir)
 (dired-mark-files-regexp (image-file-name-regexp))
 (let ((files (dired-get-marked-files)))
  (if (or (<= (length files) tumme-show-all-from-dir-max-files)
      (and (> (length files) tumme-show-all-from-dir-max-files)
         (y-or-n-p
         (format
          "Directory contains more than %d image files. Proceed? "
          tumme-show-all-from-dir-max-files))))
    (progn
     (tumme-display-thumbs)
     (pop-to-buffer tumme-thumbnail-buffer))
   (message "Cancelled."))))

;;;###autoload
(defalias 'tumme 'tumme-show-all-from-dir)

(defun tumme-write-tags (file-tags)
 "Write file tags to database.
Write each file and tag in FILE-TAGS to the database. FILE-TAGS
is an alist in the following form:
 ((FILE . TAG) ... )"
 (let (end file tag)
  (with-temp-file tumme-db-file
   (insert-file-contents tumme-db-file)
   (dolist (elt file-tags)
	(setq file (car elt)
	   tag (cdr elt))
	(goto-char (point-min))
	(if (search-forward-regexp (format "^%s.*$" file) nil t)
	  (progn
	   (setq end (point))
	   (beginning-of-line)
	   (when (not (search-forward (format ";%s" tag) end t))
		(end-of-line)
		(insert (format ";%s" tag))))
	 (goto-char (point-max))
	 (insert (format "\n%s;%s" file tag)))))))

(defun tumme-remove-tag (files tag)
 "For all FILES, remove TAG from the image database."
 (save-excursion
  (let (end buf start)
   (setq buf (find-file tumme-db-file))
   (if (not (listp files))
     (if (stringp files)
       (setq files (list files))
      (error "Files must be a string or a list of strings!")))
   (mapcar
    (lambda (file)
     (goto-char (point-min))
     (when (search-forward-regexp
        (format "^%s" file) nil t)
      (end-of-line)
      (setq end (point))
      (beginning-of-line)
      (when (search-forward-regexp (format "\\(;%s\\)" tag) end t)
       (delete-region (match-beginning 1) (match-end 1))
       ;; Check if file should still be in the database. If
       ;; it has no tags or comments, it will be removed.
       (end-of-line)
       (setq end (point))
       (beginning-of-line)
       (when (not (search-forward ";" end t))
        (kill-line 1)
        ;; If on empty line at end of buffer
        (when (and (eobp)
             (looking-at "^$"))
         (delete-backward-char 1))))))
    files)
   (save-buffer)
   (kill-buffer buf))))

(defun tumme-list-tags (file)
 "Read all tags for image FILE from the image database."
 (save-excursion
  (let (end buf (tags ""))
   (setq buf (find-file tumme-db-file))
   (goto-char (point-min))
   (when (search-forward-regexp
       (format "^%s" file) nil t)
    (end-of-line)
    (setq end (point))
    (beginning-of-line)
    (if (search-forward ";" end t)
      (if (search-forward "comment:" end t)
        (if (search-forward ";" end t)
          (setq tags (buffer-substring (point) end)))
       (setq tags (buffer-substring (point) end)))))
   (kill-buffer buf)
   (split-string tags ";"))))

;;;###autoload
(defun tumme-tag-files (arg)
 "Tag marked file(s) in dired. With prefix ARG, tag file at point."
 (interactive "P")
 (let ((tag (read-string "Tags to add (separate tags with a semicolon): "))
    curr-file files)
  (if arg
    (setq files (list (dired-get-filename)))
   (setq files (dired-get-marked-files)))
  (tumme-write-tags
   (mapcar
   (lambda (x)
    (cons x tag))
   files))))

(defun tumme-tag-thumbnail ()
 "Tag current thumbnail."
 (interactive)
 (let ((tag (read-string "Tags to add (separate tags with a semicolon): ")))
  (tumme-write-tags (list (cons (tumme-original-file-name) tag))))
 (tumme-update-property
  'tags (tumme-list-tags (tumme-original-file-name))))

;;;###autoload
(defun tumme-delete-tag (arg)
 "Remove tag for selected file(s).
With prefix argument ARG, remove tag from file at point."
 (interactive "P")
 (let ((tag (read-string "Tag to remove: "))
    files)
  (if arg
    (setq files (list (dired-get-filename)))
   (setq files (dired-get-marked-files)))
  (tumme-remove-tag files tag)))

(defun tumme-tag-thumbnail-remove ()
 "Remove tag from thumbnail."
 (interactive)
 (let ((tag (read-string "Tag to remove: ")))
  (tumme-remove-tag (tumme-original-file-name) tag))
 (tumme-update-property
  'tags (tumme-list-tags (tumme-original-file-name))))

(defun tumme-original-file-name ()
 "Get original file name for thumbnail or display image at point."
 (get-text-property (point) 'original-file-name))

(defun tumme-associated-dired-buffer ()
 "Get associated dired buffer at point."
 (get-text-property (point) 'associated-dired-buffer))

(defun tumme-get-buffer-window (buf)
 "Return window where buffer BUF is."
 (get-window-with-predicate
  (lambda (window)
   (equal (window-buffer window) buf))
  nil t))

(defun tumme-track-original-file ()
 "Track the original file in the associated dired buffer.
See documentation for `tumme-toggle-movement-tracking'. Interactive
use only useful if `tumme-track-movement' is nil."
 (interactive)
 (let ((old-buf (current-buffer))
    (dired-buf (tumme-associated-dired-buffer))
    (file-name (tumme-original-file-name)))
  (when (and (buffer-live-p dired-buf) file-name)
   (setq file-name (file-name-nondirectory file-name))
   (set-buffer dired-buf)
   (goto-char (point-min))
   (if (not (search-forward file-name nil t))
     (message "Could not track file")
    (dired-move-to-filename)
    (set-window-point
     (tumme-get-buffer-window dired-buf) (point)))
   (set-buffer old-buf))))

(defun tumme-toggle-movement-tracking ()
 "Turn on and off `tumme-track-movement'.
Tracking of the movements between thumbnail and dired buffer so that
they are \"mirrored\" in the dired buffer. When this is on, moving
around in the thumbnail or dired buffer will find the matching
position in the other buffer."
 (interactive)
 (setq tumme-track-movement (not tumme-track-movement))
 (message "Tracking %s" (if tumme-track-movement "on" "off")))

(defun tumme-track-thumbnail ()
 "Track current dired file's thumb in `tumme-thumbnail-buffer'.
This is almost the same as what `tumme-track-original-file' does, but
the other way around."
 (let ((file (dired-get-filename))
    (old-buf (current-buffer))
    prop-val found)
  (when (get-buffer tumme-thumbnail-buffer)
   (set-buffer tumme-thumbnail-buffer)
   (goto-char (point-min))
   (while (and (not (eobp))
         (not found))
    (if (and (setq prop-val
            (get-text-property (point) 'original-file-name))
         (string= prop-val file))
      (setq found t))
    (if (not found)
      (forward-char 1)))
   (when found
    (set-window-point
     (tumme-thumbnail-window) (point))
    (tumme-display-thumb-properties))
   (set-buffer old-buf))))

(defun tumme-dired-next-line (&optional arg)
 "Call `dired-next-line', then track thumbnail.
This can safely replace `dired-next-line'. With prefix argument, move
ARG lines."
 (interactive "P")
 (dired-next-line (or arg 1))
 (if tumme-track-movement
   (tumme-track-thumbnail)))

(defun tumme-dired-previous-line (&optional arg)
 "Call `dired-previous-line', then track thumbnail.
This can safely replace `dired-previous-line'. With prefix argument,
move ARG lines."
 (interactive "P")
 (dired-previous-line (or arg 1))
 (if tumme-track-movement
   (tumme-track-thumbnail)))

(defun tumme-forward-image (&optional arg)
 "Move to next image and display properties.
Optional prefix ARG says how many images to move; default is one
image."
 (interactive "p")
 (let (pos (steps (or arg 1)))
  (dotimes (i steps)
   (if (and (not (eobp))
        (save-excursion
         (forward-char)
         (while (and (not (eobp))
               (not (tumme-image-at-point-p)))
          (forward-char))
         (setq pos (point))
         (tumme-image-at-point-p)))
     (goto-char pos)
    (error "At last image"))))
 (when tumme-track-movement
  (tumme-track-original-file))
 (tumme-display-thumb-properties))

(defun tumme-backward-image (&optional arg)
 "Move to previous image and display properties.
Optional prefix ARG says how many images to move; default is one
image."
 (interactive "p")
 (let (pos (steps (or arg 1)))
  (dotimes (i steps)
   (if (and (not (bobp))
        (save-excursion
         (backward-char)
         (while (and (not (bobp))
               (not (tumme-image-at-point-p)))
          (backward-char))
         (setq pos (point))
         (tumme-image-at-point-p)))
     (goto-char pos)
    (error "At first image"))))
 (when tumme-track-movement
  (tumme-track-original-file))
 (tumme-display-thumb-properties))

(defun tumme-next-line ()
 "Move to next line and display properties."
 (interactive)
 (next-line 1)
 ;; If we end up in an empty spot, back up to the next thumbnail.
 (if (not (tumme-image-at-point-p))
   (tumme-backward-image))
 (if tumme-track-movement
   (tumme-track-original-file))
 (tumme-display-thumb-properties))


(defun tumme-previous-line ()
 "Move to previous line and display properties."
 (interactive)
 (previous-line 1)
 ;; If we end up in an empty spot, back up to the next
 ;; thumbnail. This should only happen if the user deleted a
 ;; thumbnail and did not refresh, so it is not very common. But we
 ;; can handle it in a good manner, so why not?
 (if (not (tumme-image-at-point-p))
   (tumme-backward-image))
 (if tumme-track-movement
   (tumme-track-original-file))
 (tumme-display-thumb-properties))

(defun tumme-format-properties-string (buf file props comment)
 "Format display properties.
BUF is the associated dired buffer, FILE is the original image file
name, PROPS is a list of tags and COMMENT is the image files's
comment."
 (format-spec
  tumme-display-properties-format
  (list
  (cons ?b (or buf ""))
  (cons ?f file)
  (cons ?t (or (princ props) ""))
  (cons ?c (or comment "")))))

(defun tumme-display-thumb-properties ()
 "Display thumbnail properties in the echo area."
 (if (not (eobp))
   (let ((file-name (file-name-nondirectory (tumme-original-file-name)))
      (dired-buf (buffer-name (tumme-associated-dired-buffer)))
      (props (mapconcat
          'princ
          (get-text-property (point) 'tags)
          ", "))
      (comment (get-text-property (point) 'comment)))
    (if file-name
      (message
       (tumme-format-properties-string
       dired-buf
       file-name
       props
       comment))))))

(defun tumme-dired-file-marked-p ()
 "Check whether file on current line is marked or not."
 (save-excursion
  (beginning-of-line)
  (not (looking-at "^ .*$"))))

(defun tumme-modify-mark-on-thumb-original-file (command)
 "Modify mark in dired buffer.
This is quite ugly but I don't know how to implemented in a better
way. COMMAND is one of 'mark for marking file in dired, 'unmark for
unmarking file in dired or 'flag for flagging file for delete in
dired."
 (let ((file-name (tumme-original-file-name))
    (dired-buf (tumme-associated-dired-buffer)))
  (if (not (and dired-buf file-name))
    (message "No image, or image with correct properties, at point.")
  (with-current-buffer dired-buf
    (message file-name)
    (setq file-name (file-name-nondirectory file-name))
    (goto-char (point-min))
    (if (search-forward file-name nil t)
      (cond ((eq command 'mark) (dired-mark 1))
         ((eq command 'unmark) (dired-unmark 1))
         ((eq command 'toggle)
          (if (tumme-dired-file-marked-p)
            (dired-unmark 1)
           (dired-mark 1)))
         ((eq command 'flag) (dired-flag-file-deletion 1))))))))

(defun tumme-mark-thumb-original-file ()
 "Mark original image file in associated dired buffer."
 (interactive)
 (tumme-modify-mark-on-thumb-original-file 'mark)
 (tumme-forward-image))

(defun tumme-unmark-thumb-original-file ()
 "Unmark original image file in associated dired buffer."
 (interactive)
 (tumme-modify-mark-on-thumb-original-file 'unmark)
 (tumme-forward-image))

(defun tumme-flag-thumb-original-file ()
 "Flag original image file for deletion in associated dired buffer."
 (interactive)
 (tumme-modify-mark-on-thumb-original-file 'flag)
 (tumme-forward-image))

(defun tumme-toggle-mark-thumb-original-file ()
 "Toggle mark on original image file in associated dired buffer."
 (interactive)
 (tumme-modify-mark-on-thumb-original-file 'toggle))

(defun tumme-jump-original-dired-buffer ()
 "Jump to the dired buffer associated with the current image file.
You probably want to use this together with
`tumme-track-original-file'."
 (interactive)
 (let ((buf (tumme-associated-dired-buffer))
    window frame)
  (setq window (tumme-get-buffer-window buf))
  (if window
    (progn
     (if (not (equal (selected-frame) (setq frame (window-frame window))))
       (select-frame-set-input-focus frame))
     (select-window window))
   (message "Associated dired buffer not visible"))))

;;;###autoload
(defun tumme-jump-thumbnail-buffer ()
 "Jump to thumbnail buffer."
 (interactive)
 (let ((window (tumme-thumbnail-window))
    frame)
  (if window
    (progn
     (if (not (equal (selected-frame) (setq frame (window-frame window))))
       (select-frame-set-input-focus frame))
     (select-window window))
   (message "Thumbnail buffer not visible"))))

(defvar tumme-thumbnail-mode-map (make-sparse-keymap)
 "Keymap for `tumme-thumbnail-mode'.")

(defvar tumme-thumbnail-mode-line-up-map (make-sparse-keymap)
 "Keymap for line-up commands in `tumme-thumbnail-mode'.")

(defvar tumme-thumbnail-mode-tag-map (make-sparse-keymap)
 "Keymap for tag commands in `tumme-thumbnail-mode'.")

(defun tumme-define-thumbnail-mode-keymap ()
 "Define keymap for `tumme-thumbnail-mode'."

 ;; Keys
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map [right] 'tumme-forward-image)
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map [left] 'tumme-backward-image)
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map [up] 'tumme-previous-line)
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map [down] 'tumme-next-line)
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map "\C-f" 'tumme-forward-image)
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map "\C-b" 'tumme-backward-image)
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map "\C-p" 'tumme-previous-line)
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map "\C-n" 'tumme-next-line)

 (define-key tumme-thumbnail-mode-map "d" 'tumme-flag-thumb-original-file)
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map [delete]
  'tumme-flag-thumb-original-file)
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map "m" 'tumme-mark-thumb-original-file)
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map "u" 'tumme-unmark-thumb-original-file)
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map "." 'tumme-track-original-file)
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map [tab] 'tumme-jump-original-dired-buffer)

 ;; add line-up map
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map "g" tumme-thumbnail-mode-line-up-map)

 ;; map it to "g" so that the user can press it more quickly
 (define-key tumme-thumbnail-mode-line-up-map "g" 'tumme-line-up-dynamic)
 ;; "f" for "fixed" number of thumbs per row
 (define-key tumme-thumbnail-mode-line-up-map "f" 'tumme-line-up)
 ;; "i" for "interactive"
 (define-key tumme-thumbnail-mode-line-up-map "i" 'tumme-line-up-interactive)

 ;; add tag map
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map "t" tumme-thumbnail-mode-tag-map)

 ;; map it to "t" so that the user can press it more quickly
 (define-key tumme-thumbnail-mode-tag-map "t" 'tumme-tag-thumbnail)
 ;; "r" for "remove"
 (define-key tumme-thumbnail-mode-tag-map "r" 'tumme-tag-thumbnail-remove)

 (define-key tumme-thumbnail-mode-map "\C-m"
  'tumme-display-thumbnail-original-image)
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map [C-return]
  'tumme-thumbnail-display-external)

 (define-key tumme-thumbnail-mode-map "l" 'tumme-rotate-thumbnail-left)
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map "r" 'tumme-rotate-thumbnail-right)

 (define-key tumme-thumbnail-mode-map "L" 'tumme-rotate-original-left)
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map "R" 'tumme-rotate-original-right)

 (define-key tumme-thumbnail-mode-map "D"
  'tumme-thumbnail-set-image-description)

 (define-key tumme-thumbnail-mode-map "\C-d" 'tumme-delete-char)
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map " "
  'tumme-display-next-thumbnail-original)
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map
  (kbd "DEL") 'tumme-display-previous-thumbnail-original)
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map "c" 'tumme-comment-thumbnail)
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map "q" 'tumme-kill-buffer-and-window)

 ;; Mouse
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map [mouse-2] 'tumme-mouse-display-image)
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map [mouse-1] 'tumme-mouse-select-thumbnail)

 ;; Seems I must first set C-down-mouse-1 to undefined, or else it
 ;; will trigger the buffer menu. If I try to instead bind
 ;; C-down-mouse-1 to `tumme-mouse-toggle-mark', I get a message
 ;; about C-mouse-1 not being defined afterwards. Annoying, but I
 ;; probably do not completely understand mouse events.

 (define-key tumme-thumbnail-mode-map [C-down-mouse-1] 'undefined)
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map [C-mouse-1] 'tumme-mouse-toggle-mark)

 ;; Menu
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map [menu-bar tumme]
  (cons "Tumme" (make-sparse-keymap "Tumme")))

 (define-key tumme-thumbnail-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-kill-buffer-and-window]
  '("Quit" . tumme-kill-buffer-and-window))

 (define-key tumme-thumbnail-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-delete-char]
  '("Delete thumbnail from buffer" . tumme-delete-char))

 (define-key tumme-thumbnail-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-tag-thumbnail-remove]
  '("Remove tag from thumbnail" . tumme-tag-thumbnail-remove))

 (define-key tumme-thumbnail-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-tag-thumbnail]
  '("Tag thumbnail" . tumme-tag-thumbnail))

 (define-key tumme-thumbnail-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-comment-thumbnail]
  '("Comment thumbnail" . tumme-comment-thumbnail))

 (define-key tumme-thumbnail-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-refresh-thumb]
  '("Refresh thumb" . tumme-refresh-thumb))
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-line-up-dynamic]
  '("Dynamic line up" . tumme-line-up-dynamic))
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-line-up]
  '("Line up thumbnails" . tumme-line-up))

 (define-key tumme-thumbnail-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-rotate-thumbnail-left]
  '("Rotate thumbnail left" . tumme-rotate-thumbnail-left))
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-rotate-thumbnail-right]
  '("Rotate thumbnail right" . tumme-rotate-thumbnail-right))

 (define-key tumme-thumbnail-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-rotate-original-left]
  '("Rotate original left" . tumme-rotate-original-left))
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-rotate-original-right]
  '("Rotate original right" . tumme-rotate-original-right))

 (define-key tumme-thumbnail-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-toggle-movement-tracking]
  '("Toggle movement tracking on/off" . tumme-toggle-movement-tracking))

 (define-key tumme-thumbnail-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-jump-original-dired-buffer]
  '("Jump to dired buffer" . tumme-jump-original-dired-buffer))
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-track-original-file]
  '("Track original" . tumme-track-original-file))

 (define-key tumme-thumbnail-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-flag-thumb-original-file]
  '("Flag original for deletion" . tumme-flag-thumb-original-file))
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-unmark-thumb-original-file]
  '("Unmark original" . tumme-unmark-thumb-original-file))
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-mark-thumb-original-file]
  '("Mark original" . tumme-mark-thumb-original-file))

 (define-key tumme-thumbnail-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-thumbnail-display-external]
  '("Display in external viewer" . tumme-thumbnail-display-external))
 (define-key tumme-thumbnail-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-display-thumbnail-original-image]
  '("Display image" . tumme-display-thumbnail-original-image)))

(defvar tumme-display-image-mode-map (make-sparse-keymap)
 "Keymap for `tumme-display-image-mode'.")

(defun tumme-define-display-image-mode-keymap ()
 "Define keymap for `tumme-display-image-mode'."

 ;; Keys
 (define-key tumme-display-image-mode-map "q" 'tumme-kill-buffer-and-window)

 (define-key tumme-display-image-mode-map "f"
  'tumme-display-current-image-full)

 (define-key tumme-display-image-mode-map "s"
  'tumme-display-current-image-sized)

 ;; Menu
 (define-key tumme-display-image-mode-map [menu-bar tumme]
  (cons "Tumme" (make-sparse-keymap "Tumme")))

 (define-key tumme-display-image-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-kill-buffer-and-window]
  '("Quit" . tumme-kill-buffer-and-window))

 (define-key tumme-display-image-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-display-current-image-sized]
  '("Display original, sized to fit" . tumme-display-current-image-sized))

 (define-key tumme-display-image-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-display-current-image-full]
  '("Display original, full size" . tumme-display-current-image-full))

 )

(defun tumme-display-current-image-full ()
 "Display current image in full size."
 (interactive)
 (let ((file (tumme-original-file-name)))
  (if file
    (progn
     (tumme-display-image file t)
     (message "Full size image displayed"))
   (error "No original file name at point"))))

(defun tumme-display-current-image-sized ()
 "Display current image in sized to fit window dimensions."
 (interactive)
 (let ((file (tumme-original-file-name)))
  (if file
    (progn
     (tumme-display-image file)
     (message "Full size image displayed"))
   (error "No original file name at point"))))

(define-derived-mode tumme-thumbnail-mode
 fundamental-mode "tumme-thumbnail"
 "Browse and manipulate thumbnail images using dired.
Use `tumme-dired' and `tumme-setup-dired-keybindings' to get a
nice setup to start with."
 (tumme-define-thumbnail-mode-keymap)
 (message "tumme-thumbnail-mode enabled"))

(define-derived-mode tumme-display-image-mode
 fundamental-mode "tumme-image-display"
 "Mode for displaying and manipulating original image.
Resized or in full-size."
 (tumme-define-display-image-mode-keymap)
 (message "tumme-display-image-mode enabled"))

;;;###autoload
(defun tumme-setup-dired-keybindings ()
 "Setup easy-to-use keybindings for the commands to be used in dired mode.
Note that n, p and <down> and <up> will be hijacked and bound to
`tumme-dired-x-line'."
 (interactive)

 ;; Hijack previous and next line movement. Let C-p and C-b be
 ;; though...

 (define-key dired-mode-map "p" 'tumme-dired-previous-line)
 (define-key dired-mode-map "n" 'tumme-dired-next-line)
 (define-key dired-mode-map [up] 'tumme-dired-previous-line)
 (define-key dired-mode-map [down] 'tumme-dired-next-line)

 (define-key dired-mode-map (kbd "C-S-n") 'tumme-next-line-and-display)
 (define-key dired-mode-map (kbd "C-S-p") 'tumme-previous-line-and-display)
 (define-key dired-mode-map (kbd "C-S-m") 'tumme-mark-and-display-next)

 (define-key dired-mode-map "\C-td" 'tumme-display-thumbs)
 (define-key dired-mode-map "\C-tt" 'tumme-tag-files)
 (define-key dired-mode-map "\C-tr" 'tumme-delete-tag)
 (define-key dired-mode-map [tab] 'tumme-jump-thumbnail-buffer)
 (define-key dired-mode-map "\C-ti" 'tumme-dired-display-image)
 (define-key dired-mode-map "\C-tx" 'tumme-dired-display-external)
 (define-key dired-mode-map "\C-ta" 'tumme-display-thumbs-append)
 (define-key dired-mode-map "\C-t." 'tumme-display-thumb)
 (define-key dired-mode-map "\C-tc" 'tumme-dired-comment-files)
 (define-key dired-mode-map "\C-tf" 'tumme-mark-tagged-files)

 ;; Menu for dired
 (define-key dired-mode-map [menu-bar tumme]
  (cons "Tumme" (make-sparse-keymap "Tumme")))

 (define-key dired-mode-map [menu-bar tumme tumme-copy-with-exif-file-name]
  '("Copy with EXIF file name" . tumme-copy-with-exif-file-name))

 (define-key dired-mode-map [menu-bar tumme tumme-dired-comment-files]
  '("Comment files" . tumme-dired-comment-files))

 (define-key dired-mode-map [menu-bar tumme tumme-mark-tagged-files]
  '("Mark tagged files" . tumme-mark-tagged-files))

 (define-key dired-mode-map [menu-bar tumme tumme-delete-tag]
  '("Remove tag from files" . tumme-delete-tag))

 (define-key dired-mode-map [menu-bar tumme tumme-tag-files]
  '("Tag files" . tumme-tag-files))

 (define-key dired-mode-map [menu-bar tumme tumme-jump-thumbnail-buffer]
  '("Jump to thumbnail buffer" . tumme-jump-thumbnail-buffer))

 (define-key dired-mode-map [menu-bar tumme tumme-toggle-movement-tracking]
  '("Toggle movement tracking" . tumme-toggle-movement-tracking))

 (define-key dired-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-toggle-append-browsing]
  '("Toggle append browsing" . tumme-toggle-append-browsing))

 (define-key dired-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-toggle-disp-props]
  '("Toggle display properties" . tumme-toggle-dired-display-properties))

 (define-key dired-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-dired-display-external]
  '("Display in external viewer" . tumme-dired-display-external))
 (define-key dired-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-dired-display-image]
  '("Display image" . tumme-dired-display-image))
 (define-key dired-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-display-thumb]
  '("Display this thumbnail" . tumme-display-thumb))
 (define-key dired-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-display-thumbs-append]
  '("Display thumbnails append" . tumme-display-thumbs-append))
 (define-key dired-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-display-thumbs]
  '("Display thumbnails" . tumme-display-thumbs))

 (define-key dired-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-create-thumbs]
  '("Create thumbnails for marked files" . tumme-create-thumbs))

 (define-key dired-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-mark-and-display-next]
  '("Mark and display next" . tumme-mark-and-display-next))
 (define-key dired-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-previous-line-and-display]
  '("Display thumb for previous file" . tumme-previous-line-and-display))
 (define-key dired-mode-map
  [menu-bar tumme tumme-next-line-and-display]
  '("Display thumb for next file" . tumme-next-line-and-display)))

(defun tumme-create-thumbs (&optional arg)
 "Create thumbnail images for all marked files in dired.
With prefix argument ARG, create thumbnails even if they already exist
\(i.e. use this to refresh your thumbnails)."
 (interactive "P")
 (let (curr-file thumb-name files count)
  (setq files (dired-get-marked-files))
  (mapcar
   (lambda (curr-file)
    (setq thumb-name (tumme-thumb-name curr-file))
    ;; If the user overrides the exist check, we must clear the
    ;; image cache so that if the user wants to display the
    ;; thumnail, it is not fetched from cache.
    (if arg
      (clear-image-cache))
    (if (or (not (file-exists-p thumb-name))
        arg)
      (if (not (= 0 (tumme-create-thumb curr-file
                       (tumme-thumb-name curr-file))))
        (error "Thumb could not be created"))))
   files)))

(defvar tumme-slideshow-timer nil
 "Slideshow timer.")

(defvar tumme-slideshow-count 0
 "Keeping track on number of images in slideshow.")

(defvar tumme-slideshow-times 0
 "Number of pictures to display in slideshow.")

(defun tumme-slideshow-step ()
 "Step to next file, if `tumme-slideshow-times' has not been reached."
 (if (< tumme-slideshow-count tumme-slideshow-times)
   (progn
    (message "%s" (1+ tumme-slideshow-count))
    (setq tumme-slideshow-count (1+ tumme-slideshow-count))
    (tumme-next-line-and-display))
  (tumme-slideshow-stop)))

(defun tumme-slideshow-start ()
 "Start slideshow.
Ask user for number of images to show and the delay in between."
 (interactive)
 (setq tumme-slideshow-count 0)
 (setq tumme-slideshow-times (string-to-number (read-string "How many: ")))
 (let ((repeat (string-to-number
         (read-string
         "Delay, in seconds. Decimals are accepted : " "1"))))
  (setq tumme-slideshow-timer
     (run-with-timer
      0 repeat
      'tumme-slideshow-step))))

(defun tumme-slideshow-stop ()
 "Cancel slideshow."
 (interactive)
 (cancel-timer tumme-slideshow-timer))

(defun tumme-delete-char ()
 "Remove current thumbnail from thumbnail buffer and line up."
 (interactive)
 (let ((inhibit-read-only t))
  (delete-char 1)
  (if (looking-at " ")
    (delete-char 1))))

;;;###autoload
(defun tumme-display-thumbs-append ()
 "Append thumbnails to `tumme-thumbnail-buffer'."
 (interactive)
 (tumme-display-thumbs nil t t))

;;;###autoload
(defun tumme-display-thumb ()
 "Shorthard for `tumme-display-thumbs' with prefix argument."
 (interactive)
 (tumme-display-thumbs t nil t))

(defun tumme-line-up ()
 "Line up thumbnails according to `tumme-thumbs-per-row'.
See also `tumme-line-up-dynamic'."
 (interactive)
 (let ((inhibit-read-only t))
  (goto-char (point-min))
  (while (and (not (tumme-image-at-point-p))
        (not (eobp)))
   (delete-char 1))
  (while (not (eobp))
   (forward-char)
   (while (and (not (tumme-image-at-point-p))
         (not (eobp)))
    (delete-char 1)))
  (goto-char (point-min))
  (let ((count 0))
   (while (not (eobp))
    (forward-char)
    (if (= tumme-thumbs-per-row 1)
      (insert "\n")
     (insert " ")
     (setq count (1+ count))
     (when (and (= count (- tumme-thumbs-per-row 1))
		   (not (eobp)))
      (forward-char)
      (insert "\n")
      (setq count 0)))))
  (goto-char (point-min))))

(defun tumme-line-up-dynamic ()
 "Line up thumbnails images dynamically.
Calculate how many thumbnails fit."
 (interactive)
 (let* ((char-width (frame-char-width))
    (width (tumme-window-width-pixels (tumme-thumbnail-window)))
    (tumme-thumbs-per-row
     (/ width
      (+ (* 2 tumme-thumb-relief)
        (* 2 tumme-thumb-margin)
        tumme-thumb-width char-width))))
  (tumme-line-up)))

(defun tumme-line-up-interactive ()
 "Line up thumbnails interactively.
Ask user how many thumbnails should be displayed per row."
 (interactive)
 (let ((tumme-thumbs-per-row
     (string-to-number (read-string "How many thumbs per row: "))))
  (if (not (> tumme-thumbs-per-row 0))
    (message "Number must be greater than 0")
   (tumme-line-up))))

(defun tumme-thumbnail-display-external ()
 "Display original image for thumbnail at point using external viewer."
 (interactive)
 (let ((file (tumme-original-file-name)))
  (if (not (tumme-image-at-point-p))
    (message "No thumbnail at point")
   (if (not file)
     (message "No original file name found")
    (call-process shell-file-name nil nil nil shell-command-switch
		   (format "%s \"%s\"" tumme-external-viewer file))))))

;;;###autoload
(defun tumme-dired-display-external ()
 "Display file at point using an external viewer."
 (interactive)
 (let ((file (dired-get-filename)))
  (call-process shell-file-name nil nil nil shell-command-switch
		 (format "%s \"%s\"" tumme-external-viewer file))))

(defun tumme-window-width-pixels (window)
 "Calculate WINDOW width in pixels."
  (* (window-width window) (frame-char-width)))

(defun tumme-window-height-pixels (window)
 "Calculate WINDOW height in pixels."
 ;; Note: The mode-line consumes one line
  (* (- (window-height window) 1) (frame-char-height)))

(defun tumme-display-window ()
 "Return window where `tumme-display-image-buffer' is visible."
 (get-window-with-predicate
  (lambda (window)
   (equal (buffer-name (window-buffer window)) tumme-display-image-buffer))
  nil t))

(defun tumme-thumbnail-window ()
 "Return window where `tumme-thumbnail-buffer' is visible."
 (get-window-with-predicate
  (lambda (window)
   (equal (buffer-name (window-buffer window)) tumme-thumbnail-buffer))
  nil t))

(defun tumme-associated-dired-buffer-window ()
 "Return window where associated dired buffer is visible."
 (let (buf)
  (if (tumme-image-at-point-p)
    (progn
     (setq buf (tumme-associated-dired-buffer))
     (get-window-with-predicate
      (lambda (window)
       (equal (window-buffer window) buf))))
   (error "No thumbnail image at point"))))

(defun tumme-display-window-width ()
 "Return width, in pixels, of tumme's image display window."
 (- (tumme-window-width-pixels (tumme-display-window))
   tumme-display-window-width-correction))

(defun tumme-display-window-height ()
 "Return height, in pixels, of tumme's image display window."
 (- (tumme-window-height-pixels (tumme-display-window))
   tumme-display-window-height-correction))

(defun tumme-display-image (file &optional original-size)
 "Display image FILE in image buffer.
Use this when you want to display the image, semi sized, in a new
window. The image is sized to fit the display window (using a
temporary file, don't worry). Because of this, it will not be as
quick as opening it directly, but on most modern systems it
should feel snappy enough.

If optional argument ORIGINAL-SIZE is non-nil, display image in its
original size."
 (let ((new-file (expand-file-name tumme-temp-image-file))
    width height command ret)
  (setq file (expand-file-name file))
  (if (not original-size)
    (progn
     (setq width (tumme-display-window-width))
     (setq height (tumme-display-window-height))
     (setq command
        (format-spec
         tumme-cmd-create-temp-image-options
         (list
         (cons ?p tumme-cmd-create-temp-image-program)
         (cons ?w width)
         (cons ?h height)
         (cons ?f file)
         (cons ?t new-file))))
     (setq ret (call-process shell-file-name nil nil nil
				 shell-command-switch command))
     (if (not (= 0 ret))
       (error "Could not resize image")))
   (copy-file file new-file t))
  (with-current-buffer (tumme-create-display-image-buffer)
   (let ((inhibit-read-only t))
    (erase-buffer)
    (clear-image-cache)
    (tumme-insert-image tumme-temp-image-file 'jpeg 0 0)
    (goto-char (point-min))
    (tumme-update-property 'original-file-name file)))))

(defun tumme-display-thumbnail-original-image (&optional arg)
 "Display current thumbnail's original image in display buffer.
See documentation for `tumme-display-image' for more information.
With prefix argument ARG, display image in its original size."
 (interactive "P")
 (let ((file (tumme-original-file-name)))
  (if (not (string-equal major-mode "tumme-thumbnail-mode"))
    (message "Not in tumme-thumbnail-mode")
   (if (not (tumme-image-at-point-p))
     (message "No thumbnail at point")
    (if (not file)
      (message "No original file name found")
	 (tumme-create-display-image-buffer)
     (display-buffer tumme-display-image-buffer)
     (tumme-display-image file arg))))))


;;;###autoload
(defun tumme-dired-display-image (&optional arg)
 "Display current image file.
See documentation for `tumme-display-image' for more information.
With prefix argument ARG, display image in its original size."
 (interactive "P")
 (tumme-create-display-image-buffer)
 (display-buffer tumme-display-image-buffer)
 (tumme-display-image (dired-get-filename) arg))

(defun tumme-image-at-point-p ()
 "Return true if there is a tumme thumbnail at point."
 (get-text-property (point) 'tumme-thumbnail))

(defun tumme-rotate-thumbnail (degrees)
 "Rotate thumbnail DEGREES degrees."
 (if (not (tumme-image-at-point-p))
   (message "No thumbnail at point")
  (let ((file (tumme-thumb-name (tumme-original-file-name)))
     command)
   (setq command (format-spec
           tumme-cmd-rotate-thumbnail-options
           (list
           (cons ?p tumme-cmd-rotate-thumbnail-program)
           (cons ?d degrees)
           (cons ?t (expand-file-name file)))))
   (call-process shell-file-name nil nil nil shell-command-switch command)
   ;; Clear the cache to refresh image. I wish I could just refresh
   ;; the current file but I do not know how to do that. Yet...
   (clear-image-cache))))

(defun tumme-rotate-thumbnail-left ()
 "Rotate thumbnail left (counter clockwise) 90 degrees.
The result of the rotation is displayed in the image display area
and a confirmation is needed before the original image files is
overwritten. This confirmation can be turned off using
`tumme-rotate-original-ask-before-overwrite'."
 (interactive)
 (tumme-rotate-thumbnail "270"))

(defun tumme-rotate-thumbnail-right ()
 "Rotate thumbnail counter right (clockwise) 90 degrees.
The result of the rotation is displayed in the image display area
and a confirmation is needed before the original image files is
overwritten. This confirmation can be turned off using
`tumme-rotate-original-ask-before-overwrite'."
 (interactive)
 (tumme-rotate-thumbnail "90"))

(defun tumme-refresh-thumb ()
 "Force creation of new image for current thumbnail."
 (interactive)
 (let ((file (tumme-original-file-name)))
  (clear-image-cache)
  (tumme-create-thumb file (tumme-thumb-name file))))

(defun tumme-rotate-original (degrees)
 "Rotate original image DEGREES degrees."
 (if (not (tumme-image-at-point-p))
   (message "No image at point")
  (let ((file (tumme-original-file-name))
     command temp-file)
   (if (not (string-match "\.[jJ][pP[eE]?[gG]$" file))
     (error "Only JPEG images can be rotated!"))
   (setq command (format-spec
           tumme-cmd-rotate-original-options
           (list
           (cons ?p tumme-cmd-rotate-original-program)
           (cons ?d degrees)
           (cons ?o (expand-file-name file))
           (cons ?t tumme-temp-rotate-image-file))))
   (if (not (= 0 (call-process shell-file-name nil nil nil
				 shell-command-switch command)))
     (error "Could not rotate image")
    (tumme-display-image tumme-temp-rotate-image-file)
    (if (or (and tumme-rotate-original-ask-before-overwrite
           (y-or-n-p
		   "Rotate to temp file OK. Overwrite original image? "))
        (not tumme-rotate-original-ask-before-overwrite))
      (progn
       (copy-file tumme-temp-rotate-image-file file t)
       (tumme-refresh-thumb))
     (tumme-display-image file))))))

(defun tumme-rotate-original-left ()
 "Rotate original image left (counter clockwise) 90 degrees."
 (interactive)
 (tumme-rotate-original "270"))

(defun tumme-rotate-original-right ()
 "Rotate original image right (clockwise) 90 degrees."
 (interactive)
 (tumme-rotate-original "90"))

(defun tumme-get-exif-file-name (file)
 "Use the image's EXIF information to return a unique file name.
The file name should be unique as long as you do not take more than
one picture per second. The original file name is suffixed at the end
for traceability. The format of the returned file name is
YYYY_MM_DD_HH_MM_DD_ORIG_FILE_NAME.jpg. Used from
`tumme-copy-with-exif-file-name'."
 (let (data no-exif-data-found)
  (if (not (string-match "\.[Jj][Pp][Ee]?[Gg]$" (expand-file-name file)))
    (progn
     (setq no-exif-data-found t)
     (setq data
        (format-time-string
         "%Y:%m:%d %H:%M:%S"
         (nth 5 (file-attributes (expand-file-name file))))))
   (setq data (tumme-get-exif-data (expand-file-name file)
				   "DateTimeOriginal")))
  (while (string-match "[ :]" data)
   (setq data (replace-match "_" nil nil data)))
  (format "%s%s%s" data
      (if no-exif-data-found
        "_noexif_"
       "_")
      (file-name-nondirectory file))))

(defun tumme-thumbnail-set-image-description ()
 "Set the ImageDescription EXIF tag for the original image.
If the image already has a value for this tag, it is used as the
default value at the prompt."
 (interactive)
 (if (not (tumme-image-at-point-p))
   (message "No thumbnail at point")
  (let* ((file (tumme-original-file-name))
      (old-value (tumme-get-exif-data file "ImageDescription")))
   (if (eq 0
       (tumme-set-exif-data file "ImageDescription"
                  (read-string "Value of ImageDescription: "
						old-value)))
     (message "Successfully wrote ImageDescription tag.")
    (error "Could not write ImageDescription tag")))))

(defun tumme-set-exif-data (file tag-name tag-value)
 "In FILE, set EXIF tag TAG-NAME to value TAG-VALUE."
 (let (command)
  (setq command (format-spec
          tumme-cmd-write-exif-data-options
          (list
          (cons ?p tumme-cmd-write-exif-data-program)
          (cons ?f (expand-file-name file))
          (cons ?t tag-name)
          (cons ?v tag-value))))
  (call-process shell-file-name nil nil nil shell-command-switch command)))

(defun tumme-get-exif-data (file tag-name)
 "From FILE, return EXIF tag TAG-NAME."
 (let ((buf (get-buffer-create "*tumme-get-exif-data*"))
    command tag-value)
  (setq command (format-spec
          tumme-cmd-read-exif-data-options
          (list
          (cons ?p tumme-cmd-read-exif-data-program)
          (cons ?f file)
          (cons ?t tag-name))))
  (with-current-buffer buf
   (delete-region (point-min) (point-max))
   (if (not (eq (call-process shell-file-name nil t nil
				 shell-command-switch command) 0))
     (error "Could not get EXIF tag")
    (goto-char (point-min))
    ;; Clean buffer from newlines and carriage returns before
    ;; getting final info
    (while (search-forward-regexp "[\n\r]" nil t)
     (replace-match "" nil t))
    (setq tag-value (buffer-substring (point-min) (point-max)))))
  tag-value))

(defun tumme-copy-with-exif-file-name ()
 "Copy file with unique name to main image directory.
Copy current or all marked files in dired to a new file in your
main image directory, using a file name generated by
`tumme-get-exif-file-name'. A typical usage for this if when
copying images from a digital camera into the image directory.

 Typically, you would open up the folder with the incoming
digital images, mark the files to be copied, and execute this
function. The result is a couple of new files in
`tumme-main-image-directory' called
2005_05_08_12_52_00_dscn0319.jpg,
2005_05_08_14_27_45_dscn0320.jpg etc."
 (interactive)
 (let (new-name
    (files (dired-get-marked-files)))
  (mapcar
   (lambda (curr-file)
    (setq new-name
       (format "%s/%s"
           (file-name-as-directory
           (expand-file-name tumme-main-image-directory))
           (tumme-get-exif-file-name curr-file)))
    (message "Copying %s to %s" curr-file new-name)
    (copy-file curr-file new-name))
   files)))

(defun tumme-display-next-thumbnail-original ()
 "In thubnail buffer, move to next thumbnail and display the image."
 (interactive)
 (tumme-forward-image)
 (tumme-display-thumbnail-original-image))

(defun tumme-display-previous-thumbnail-original ()
 "Move to previous thumbnail and display image."
 (interactive)
 (tumme-backward-image)
 (tumme-display-thumbnail-original-image))

(defun tumme-write-comments (file-comments)
 "Write file comments to database.
Write file comments to one or more files. FILE-COMMENTS is an alist on
the following form:
 ((FILE . COMMENT) ... )"
 (let (end comment-beg-pos comment-end-pos file comment)
  (with-temp-file tumme-db-file
   (insert-file-contents tumme-db-file)
   (dolist (elt file-comments)
	(setq file (car elt)
	   comment (cdr elt))
	(goto-char (point-min))
	(if (search-forward-regexp (format "^%s.*$" file) nil t)
	  (progn
	   (setq end (point))
	   (beginning-of-line)
	   ;; Delete old comment, if any
	   (when (search-forward ";comment:" end t)
		(setq comment-beg-pos (match-beginning 0))
		;; Any tags after the comment?
		(if (search-forward ";" end t)
		  (setq comment-end-pos (- (point) 1))
		 (setq comment-end-pos end))
		;; Delete comment tag and comment
		(delete-region comment-beg-pos comment-end-pos))
	   ;; Insert new comment
	   (beginning-of-line)
	   (unless (search-forward ";" end t)
		(end-of-line)
		(insert ";"))
	   (insert (format "comment:%s;" comment)))
	 ;; File does not exist in database - add it.
	 (goto-char (point-max))
	 (insert (format "\n%s;comment:%s" file comment)))))))

(defun tumme-update-property (prop value)
 "Update text property PROP with value VALUE at point."
 (let ((inhibit-read-only t))
  (put-text-property
   (point) (1+ (point))
   prop
   value)))

;;;###autoload
(defun tumme-dired-comment-files ()
 "Add comment to current or marked files in dired."
 (interactive)
 (let ((comment (tumme-read-comment)))
  (tumme-write-comments
   (mapcar
   (lambda (curr-file)
    (cons curr-file comment))
   (dired-get-marked-files)))))

(defun tumme-comment-thumbnail ()
 "Add comment to current thumbnail in thumbnail buffer."
 (interactive)
 (let* ((file (tumme-original-file-name))
     (comment (tumme-read-comment file)))
  (tumme-write-comments (list (cons file comment)))
  (tumme-update-property 'comment comment))
 (tumme-display-thumb-properties))

(defun tumme-read-comment (&optional file)
 "Read comment for an image.
Read comment for an image, optionally using old comment from FILE
as initial value."
 (let ((comment
     (read-string
     "Comment: "
     (if file (tumme-get-comment file)))))
  comment))

(defun tumme-get-comment (file)
 "Get comment for file FILE."
 (save-excursion
  (let (end buf comment-beg-pos comment-end-pos comment)
   (setq buf (find-file tumme-db-file))
   (goto-char (point-min))
   (when (search-forward-regexp
       (format "^%s" file) nil t)
    (end-of-line)
    (setq end (point))
    (beginning-of-line)
    (cond ((search-forward ";comment:" end t)
        (setq comment-beg-pos (point))
        (if (search-forward ";" end t)
          (setq comment-end-pos (- (point) 1))
         (setq comment-end-pos end))
        (setq comment (buffer-substring
               comment-beg-pos comment-end-pos)))))
   (kill-buffer buf)
   comment)))

;;;###autoload
(defun tumme-mark-tagged-files ()
 "Use regexp to mark files with matching tag.
A `tag' is a keyword, a piece of meta data, associated with an
image file and stored in tumme's database file. This command
lets you input a regexp and this will be matched against all tags
on all image files in the database file. The files that have a
matching tags will be marked in the dired buffer."
 (interactive)
 (let ((tag (read-string "Mark tagged files (regexp): "))
    (hits 0)
    files buf)
  (save-excursion
   (setq buf (find-file tumme-db-file))
   (goto-char (point-min))
   ;; Collect matches
   (while (search-forward-regexp
       (concat "\\(^[^;\n]+\\);.*" tag ".*$") nil t)
    (setq files (append (list (match-string 1)) files)))
   (kill-buffer buf)
   ;; Mark files
   (mapcar
    ;; I tried using `dired-mark-files-regexp' but it was
    ;; waaaay to slow.
    (lambda (curr-file)
     ;; Don't bother about hits found in other directories than
     ;; the current one.
     (when (string= (file-name-as-directory
             (expand-file-name default-directory))
           (file-name-as-directory
            (file-name-directory curr-file)))
      (setq curr-file (file-name-nondirectory curr-file))
      (goto-char (point-min))
      (when (search-forward-regexp (format "\\s %s$" curr-file) nil t)
       (setq hits (+ hits 1))
       (dired-mark 1))))
    files))
  (message "%d files with matching tag marked." hits)))

(defun tumme-mouse-display-image (event)
 "Use mouse EVENT, call `tumme-display-image' to display image.
Track this in associated dired buffer if `tumme-track-movement' is
non-nil."
 (interactive "e")
 (let (file)
  (mouse-set-point event)
  (goto-char (posn-point (event-end event)))
  (setq file (tumme-original-file-name))
  (if tumme-track-movement
    (tumme-track-original-file))
  (tumme-create-display-image-buffer)
  (display-buffer tumme-display-image-buffer)
  (tumme-display-image file)))

(defun tumme-mouse-select-thumbnail (event)
 "Use mouse EVENT to select thumbnail image.
Track this in associated dired buffer if `tumme-track-movement' is
non-nil."
 (interactive "e")
 (let (file)
  (mouse-set-point event)
  (goto-char (posn-point (event-end event)))
  (if tumme-track-movement
    (tumme-track-original-file)))
 (tumme-display-thumb-properties))

(defun tumme-mouse-toggle-mark (event)
 "Use mouse EVENT to toggle dired mark for thumbnail.
Track this in associated dired buffer if `tumme-track-movement' is
non-nil."
 (interactive "e")
 (let (file)
  (mouse-set-point event)
  (goto-char (posn-point (event-end event)))
  (if tumme-track-movement
    (tumme-track-original-file)))
 (tumme-toggle-mark-thumb-original-file))

(defun tumme-dired-display-properties ()
 "Display properties for dired file in the echo area."
 (interactive)
 (let* ((file (dired-get-filename))
     (file-name (file-name-nondirectory file))
     (dired-buf (buffer-name (current-buffer)))
     (props (mapconcat
         'princ
         (tumme-list-tags file)
         ", "))
     (comment (tumme-get-comment file)))
  (if file-name
    (message
     (tumme-format-properties-string
     dired-buf
     file-name
     props
     comment)))))

(defvar tumme-tag-file-list nil
 "List to store tag-file structure.")

(defvar tumme-file-tag-list nil
 "List to store file-tag structure.")

(defvar tumme-file-comment-list nil
 "List to store file comments.")

(defun tumme-add-to-tag-file-list (tag file)
 "Add relation between TAG and FILE."
 (let (curr)
  (if tumme-tag-file-list
    (if (setq curr (assoc tag tumme-tag-file-list))
      (if (not (member file curr))
        (setcdr curr (cons file (cdr curr))))
     (setcdr tumme-tag-file-list
         (cons (list tag file) (cdr tumme-tag-file-list))))
   (setq tumme-tag-file-list (list (list tag file))))))

(defun tumme-add-to-tag-file-lists (tag file)
 "Helper function used from `tumme-create-gallery-lists'.

Add TAG to FILE in one list and FILE to TAG in the other.

Lisp structures look like the following:

tumme-file-tag-list:

 ((\"filename1\" \"tag1\" \"tag2\" \"tag3\" ...)
  (\"filename2\" \"tag1\" \"tag2\" \"tag3\" ...)
  ...)

tumme-tag-file-list:

 ((\"tag1\" \"filename1\" \"filename2\" \"filename3\" ...)
 (\"tag2\" \"filename1\" \"filename2\" \"filename3\" ...)
 ...)"
 ;; Add tag to file list
 (let (curr)
  (if tumme-file-tag-list
    (if (setq curr (assoc file tumme-file-tag-list))
      (setcdr curr (cons tag (cdr curr)))
     (setcdr tumme-file-tag-list
         (cons (list file tag) (cdr tumme-file-tag-list))))
   (setq tumme-file-tag-list (list (list file tag))))
  ;; Add file to tag list
  (if tumme-tag-file-list
    (if (setq curr (assoc tag tumme-tag-file-list))
      (if (not (member file curr))
        (setcdr curr (cons file (cdr curr))))
     (setcdr tumme-tag-file-list
         (cons (list tag file) (cdr tumme-tag-file-list))))
   (setq tumme-tag-file-list (list (list tag file))))))

(defun tumme-add-to-file-comment-list (file comment)
 "Helper function used from `tumme-create-gallery-lists'.

For FILE, add COMMENT to list.

Lisp structure looks like the following:

tumme-file-comment-list:

 ((\"filename1\" . \"comment1\")
  (\"filename2\" . \"comment2\")
  ...)"
 (if tumme-file-comment-list
   (if (not (assoc file tumme-file-comment-list))
     (setcdr tumme-file-comment-list
         (cons (cons file comment)
            (cdr tumme-file-comment-list))))
  (setq tumme-file-comment-list (list (cons file comment)))))

(defun tumme-create-gallery-lists ()
 "Create temporary lists used by `tumme-gallery-generate'."
 (let ((buf (find-file tumme-db-file))
    end beg file row-tags)
  (setq tumme-tag-file-list nil)
  (setq tumme-file-tag-list nil)
  (setq tumme-file-comment-list nil)
  (goto-char (point-min))
  (while (search-forward-regexp "^." nil t)
   (end-of-line)
   (setq end (point))
   (beginning-of-line)
   (setq beg (point))
   (if (not (search-forward ";" end nil))
     (error "Something is really wrong, check format of database"))
   (setq row-tags (split-string
           (buffer-substring beg end) ";"))
   (setq file (car row-tags))
   (mapc
    (lambda (x)
     (if (not (string-match "^comment:\\(.*\\)" x))
       (tumme-add-to-tag-file-lists x file)
      (tumme-add-to-file-comment-list file (match-string 1 x))))
    (cdr row-tags)))
  (kill-buffer buf))
 ;; Sort tag-file list
 (setq tumme-tag-file-list
    (sort tumme-tag-file-list
       (lambda (x y)
        (string< (car x) (car y))))))

(defun tumme-hidden-p (file)
 "Return t if image FILE has a \"hidden\" tag."
 (let (hidden)
  (mapc
   (lambda (tag)
    (if (member tag tumme-gallery-hidden-tags)
      (setq hidden t)))
   (cdr (assoc file tumme-file-tag-list)))
  hidden))

(defun tumme-gallery-generate ()
 "Generate gallery pages.
First we create a couple of Lisp structures from the database to make
it easier to generate, then HTML-files are created in
`tumme-gallery-dir'"
 (interactive)
 (if (eq 'per-directory tumme-thumbnail-storage)
   (error "Currently, gallery generation is not supported \
when using per-directory thumbnail file storage"))
 (tumme-create-gallery-lists)
 (let ((tags tumme-tag-file-list)
    count curr tag index-buf tag-buf
    comment file-tags tag-link tag-link-list)
  ;; Make sure gallery root exist
  (if (file-exists-p tumme-gallery-dir)
    (if (not (file-directory-p tumme-gallery-dir))
      (error "Variable tumme-gallery-dir is not a directory"))
   (make-directory tumme-gallery-dir))
  ;; Open index file
  (setq index-buf (find-file
           (format "%s/index.html" tumme-gallery-dir)))
  (erase-buffer)
  (insert "<html>\n")
  (insert " <body>\n")
  (insert "  <h2>Tumme Gallery</h2>\n")
  (insert (format "<p>\n  Gallery generated %s\n  <p>\n"
          (current-time-string)))
  (insert "  <h3>Tag index</h3>\n")
  (setq count 1)
  ;; Pre-generate list of all tag links
  (mapc
   (lambda (curr)
    (setq tag (car curr))
    (when (not (member tag tumme-gallery-hidden-tags))
     (setq tag-link (format "<a href=\"%d.html\">%s</a>" count tag))
     (if tag-link-list
       (setq tag-link-list
          (append tag-link-list (list (cons tag tag-link))))
      (setq tag-link-list (list (cons tag tag-link))))
     (setq count (1+ count))))
   tags)
  (setq count 1)
  ;; Main loop where we generated thumbnail pages per tag
  (mapc
   (lambda (curr)
    (setq tag (car curr))
    ;; Don't display hidden tags
    (when (not (member tag tumme-gallery-hidden-tags))
     ;; Insert link to tag page in index
     (insert (format "  %s<br>\n" (cdr (assoc tag tag-link-list))))
     ;; Open per-tag file
     (setq tag-buf (find-file
            (format "%s/%s.html" tumme-gallery-dir count)))
     (erase-buffer)
     (insert "<html>\n")
     (insert " <body>\n")
     (insert " <p><a href=\"index.html\">Index</a></p>\n")
     (insert (format " <h2>Images with tag &quot;%s&quot;</h2>" tag))
     ;; Main loop for files per tag page
     (mapc
     (lambda (file)
      (when (not (tumme-hidden-p file))
       ;; Insert thumbnail with link to full image
       (insert
        (format "<a href=\"%s/%s\"><img src=\"%s/%s\"%s></a>\n"
            tumme-gallery-image-root-url
		    (file-name-nondirectory file)
            tumme-gallery-thumb-image-root-url
            (file-name-nondirectory (tumme-thumb-name file)) file))
       ;; Insert comment, if any
       (if (setq comment (cdr (assoc file tumme-file-comment-list)))
         (insert (format "<br>\n%s<br>\n" comment))
        (insert "<br>\n"))
       ;; Insert links to other tags, if any
       (when (> (length
            (setq file-tags (assoc file tumme-file-tag-list))) 2)
        (insert "[ ")
        (mapc
         (lambda (extra-tag)
          ;; Only insert if not file name or the main tag
          (if (and (not (equal extra-tag tag))
              (not (equal extra-tag file)))
            (insert
            (format "%s " (cdr (assoc extra-tag tag-link-list))))))
         file-tags)
        (insert "]<br>\n"))))
     (cdr curr))
     (insert " <p><a href=\"index.html\">Index</a></p>\n")
     (insert " </body>\n")
     (insert "</html>\n")
     (save-buffer)
     (kill-buffer tag-buf)
     (setq count (1+ count))))
    tags)
  (insert " </body>\n")
  (insert "</html>")
  (save-buffer)
  (kill-buffer index-buf)))

(defun tumme-kill-buffer-and-window ()
 "Kill the current buffer and, if possible, also the window."
 (interactive)
 (let ((buffer (current-buffer)))
  (condition-case nil
    (delete-window (selected-window))
   (error nil))
  (kill-buffer buffer)))

(defvar tumme-widget-list nil
 "List to keep track of meta data in edit buffer.")

;;;###autoload
(defun tumme-dired-edit-comment-and-tags ()
 "Edit comment and tags of current or marked image files.
Edit comment and tags for all marked image files in an
easy-to-use form."
 (interactive)
 (setq tumme-widget-list nil)
 ;; Setup buffer.
 (let ((files (dired-get-marked-files)))
  (switch-to-buffer "*Tumme Edit Meta Data*")
  (kill-all-local-variables)
  (make-local-variable 'widget-example-repeat)
  (let ((inhibit-read-only t))
   (erase-buffer))
  (remove-overlays)
  ;; Some help for the user.
  (widget-insert
"\nEdit comments and tags for each image. Separate multiple tags
with a comma. Move forward between fields using TAB or RET.
Move to the previous field using backtab (S-TAB). Save by
activating the Save button at the bottom of the form or cancel
the operation by activating the Cancel button.\n\n")
  ;; Here comes all images and a comment and tag field for each
  ;; image.
  (let (thumb-file img comment-widget tag-widget)

   (dolist (file files)

    (setq thumb-file (tumme-thumb-name file)
       img (create-image thumb-file))

    (insert-image img)
    (widget-insert "\n\nComment: ")
    (setq comment-widget
       (widget-create 'editable-field
              :size 60
              :format "%v "
              :value (or (tumme-get-comment file) "")))
    (widget-insert "\nTags:  ")
    (setq tag-widget
       (widget-create 'editable-field
              :size 60
              :format "%v "
              :value (or (mapconcat
                    (lambda (tag)
                     tag)
                    (tumme-list-tags file)
                    ",") "")))
    ;; Save information in all widgets so that we can use it when
    ;; the user saves the form.
    (setq tumme-widget-list
       (append tumme-widget-list
           (list (list file comment-widget tag-widget))))
    (widget-insert "\n\n")))

  ;; Footer with Save and Cancel button.
  (widget-insert "\n")
  (widget-create 'push-button
         :notify
         (lambda (&rest ignore)
          (tumme-save-information-from-widgets)
          (bury-buffer)
          (message "Done."))
         "Save")
  (widget-insert " ")
  (widget-create 'push-button
          :notify
          (lambda (&rest ignore)
           (bury-buffer)
           (message "Operation canceled."))
          "Cancel")
  (widget-insert "\n")
  (use-local-map widget-keymap)
  (widget-setup)
  ;; Jump to the first widget.
  (widget-forward 1)))

(defun tumme-save-information-from-widgets ()
 "Save information found in `tumme-widget-list'.
Use the information in `tumme-widget-list' to save comments and
tags to their respective image file. Internal function used by
`tumme-dired-edit-comment-and-tags'."
 (let (file comment tag-string tag-list lst)
  (tumme-write-comments
     (mapcar
      (lambda (widget)
       (setq file (car widget)
          comment (widget-value (cadr widget)))
       (cons file comment))
      tumme-widget-list))
  (tumme-write-tags
   (dolist (widget tumme-widget-list lst)
    (setq file (car widget)
       tag-string (widget-value (car (cddr widget)))
       tag-list (split-string tag-string ","))
    (dolist (tag tag-list)
     (push (cons file tag) lst))))))

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;; TEST-SECTION ;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; (defvar tumme-dir-max-size 12300000)

;; (defun tumme-test-clean-old-files ()
;;  "Clean `tumme-dir' from old thumbnail files.
;; \"Oldness\" measured using last access time. If the total size of all
;; thumbnail files in `tumme-dir' is larger than 'tumme-dir-max-size',
;; old files are deleted until the max size is reached."
;;  (let* ((files
;;      (sort
;;      (mapcar
;;       (lambda (f)
;;        (let ((fattribs (file-attributes f)))
;;         ;; Get last access time and file size
;;         `(,(nth 4 fattribs) ,(nth 7 fattribs) ,f)))
;;       (directory-files (tumme-dir) t ".+\.thumb\..+$"))
;;      ;; Sort function. Compare time between two files.
;;      '(lambda (l1 l2)
;;        (time-less-p (car l1) (car l2)))))
;;     (dirsize (apply '+ (mapcar (lambda (x) (cadr x)) files))))
;;   (while (> dirsize tumme-dir-max-size)
;;    (y-or-n-p
;;    (format "Size of thumbnail directory: %d, delete old file %s? "
;;        dirsize (cadr (cdar files))))
;;    (delete-file (cadr (cdar files)))
;;    (setq dirsize (- dirsize (car (cdar files))))
;;    (setq files (cdr files)))))

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,

;; (defun dired-speedbar-buttons (dired-buffer)
;;  (when (and (boundp 'tumme-use-speedbar)
;; 	   tumme-use-speedbar)
;;   (let ((filename (with-current-buffer dired-buffer
;; 		   (dired-get-filename))))
;;    (when (and (not (string-equal filename (buffer-string)))
;; 		 (string-match (image-file-name-regexp) filename))
;; 	(erase-buffer)
;; 	(insert (propertize
;; 		 filename
;; 		 'display
;; 		 (tumme-get-thumbnail-image filename)))))))

;; (setq tumme-use-speedbar t)

(provide 'tumme)

;; arch-tag: 9d11411d-331f-4380-8b44-8adfe3a0343e
;;; tumme.el ends here