Source

emacs / src / xmenu.c

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
/* X Communication module for terminals which understand the X protocol.
  Copyright (C) 1986, 1988, 1993, 1994, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
         2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.

This file is part of GNU Emacs.

GNU Emacs is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
any later version.

GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to
the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
Boston, MA 02110-1301, USA. */

/* X pop-up deck-of-cards menu facility for GNU Emacs.
 *
 * Written by Jon Arnold and Roman Budzianowski
 * Mods and rewrite by Robert Krawitz
 *
 */

/* Modified by Fred Pierresteguy on December 93
  to make the popup menus and menubar use the Xt. */

/* Rewritten for clarity and GC protection by rms in Feb 94. */

#include <config.h>

#if 0 /* Why was this included? And without syssignal.h? */
/* On 4.3 this loses if it comes after xterm.h. */
#include <signal.h>
#endif

#include <stdio.h>

#include "lisp.h"
#include "termhooks.h"
#include "keyboard.h"
#include "keymap.h"
#include "frame.h"
#include "window.h"
#include "blockinput.h"
#include "buffer.h"
#include "charset.h"
#include "coding.h"
#include "sysselect.h"

#ifdef MSDOS
#include "msdos.h"
#endif

#ifdef HAVE_X_WINDOWS
/* This may include sys/types.h, and that somehow loses
  if this is not done before the other system files. */
#include "xterm.h"
#endif

/* Load sys/types.h if not already loaded.
  In some systems loading it twice is suicidal. */
#ifndef makedev
#include <sys/types.h>
#endif

#include "dispextern.h"

#ifdef HAVE_X_WINDOWS
/* Defining HAVE_MULTILINGUAL_MENU would mean that the toolkit menu
  code accepts the Emacs internal encoding. */
#undef HAVE_MULTILINGUAL_MENU
#ifdef USE_X_TOOLKIT
#include "widget.h"
#include <X11/Xlib.h>
#include <X11/IntrinsicP.h>
#include <X11/CoreP.h>
#include <X11/StringDefs.h>
#include <X11/Shell.h>
#ifdef USE_LUCID
#include <X11/Xaw/Paned.h>
#endif /* USE_LUCID */
#include "../lwlib/lwlib.h"
#else /* not USE_X_TOOLKIT */
#ifndef USE_GTK
#include "../oldXMenu/XMenu.h"
#endif
#endif /* not USE_X_TOOLKIT */
#endif /* HAVE_X_WINDOWS */

#ifndef TRUE
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#endif /* no TRUE */

Lisp_Object Qdebug_on_next_call;

extern Lisp_Object Vmenu_updating_frame;

extern Lisp_Object Qmenu_bar;

extern Lisp_Object QCtoggle, QCradio;

extern Lisp_Object Voverriding_local_map;
extern Lisp_Object Voverriding_local_map_menu_flag;

extern Lisp_Object Qoverriding_local_map, Qoverriding_terminal_local_map;

extern Lisp_Object Qmenu_bar_update_hook;

#ifdef USE_X_TOOLKIT
extern void set_frame_menubar P_ ((FRAME_PTR, int, int));
extern XtAppContext Xt_app_con;

static Lisp_Object xdialog_show P_ ((FRAME_PTR, int, Lisp_Object, Lisp_Object,
				   char **));
static void popup_get_selection P_ ((XEvent *, struct x_display_info *,
                   LWLIB_ID, int));

/* Define HAVE_BOXES if menus can handle radio and toggle buttons. */

#define HAVE_BOXES 1
#endif /* USE_X_TOOLKIT */

#ifdef USE_GTK
#include "gtkutil.h"
#define HAVE_BOXES 1
extern void set_frame_menubar P_ ((FRAME_PTR, int, int));
static Lisp_Object xdialog_show P_ ((FRAME_PTR, int, Lisp_Object, Lisp_Object,
				   char **));
#endif

/* This is how to deal with multibyte text if HAVE_MULTILINGUAL_MENU
  isn't defined. The use of HAVE_MULTILINGUAL_MENU could probably be
  confined to an extended version of this with sections of code below
  using it unconditionally. */
#ifdef USE_GTK
/* gtk just uses utf-8. */
# define ENCODE_MENU_STRING(str) ENCODE_UTF_8 (str)
#elif defined HAVE_X_I18N
# define ENCODE_MENU_STRING(str) ENCODE_SYSTEM (str)
#else
# define ENCODE_MENU_STRING(str) string_make_unibyte (str)
#endif

static void push_menu_item P_ ((Lisp_Object, Lisp_Object, Lisp_Object,
				Lisp_Object, Lisp_Object, Lisp_Object,
				Lisp_Object, Lisp_Object));
static int update_frame_menubar P_ ((struct frame *));
static Lisp_Object xmenu_show P_ ((struct frame *, int, int, int, int,
				  Lisp_Object, char **));
static void keymap_panes P_ ((Lisp_Object *, int, int));
static void single_keymap_panes P_ ((Lisp_Object, Lisp_Object, Lisp_Object,
				   int, int));
static void list_of_panes P_ ((Lisp_Object));
static void list_of_items P_ ((Lisp_Object));


/* This holds a Lisp vector that holds the results of decoding
  the keymaps or alist-of-alists that specify a menu.

  It describes the panes and items within the panes.

  Each pane is described by 3 elements in the vector:
  t, the pane name, the pane's prefix key.
  Then follow the pane's items, with 5 elements per item:
  the item string, the enable flag, the item's value,
  the definition, and the equivalent keyboard key's description string.

  In some cases, multiple levels of menus may be described.
  A single vector slot containing nil indicates the start of a submenu.
  A single vector slot containing lambda indicates the end of a submenu.
  The submenu follows a menu item which is the way to reach the submenu.

  A single vector slot containing quote indicates that the
  following items should appear on the right of a dialog box.

  Using a Lisp vector to hold this information while we decode it
  takes care of protecting all the data from GC. */

#define MENU_ITEMS_PANE_NAME 1
#define MENU_ITEMS_PANE_PREFIX 2
#define MENU_ITEMS_PANE_LENGTH 3

enum menu_item_idx
{
 MENU_ITEMS_ITEM_NAME = 0,
 MENU_ITEMS_ITEM_ENABLE,
 MENU_ITEMS_ITEM_VALUE,
 MENU_ITEMS_ITEM_EQUIV_KEY,
 MENU_ITEMS_ITEM_DEFINITION,
 MENU_ITEMS_ITEM_TYPE,
 MENU_ITEMS_ITEM_SELECTED,
 MENU_ITEMS_ITEM_HELP,
 MENU_ITEMS_ITEM_LENGTH
};

static Lisp_Object menu_items;

/* If non-nil, means that the global vars defined here are already in use.
  Used to detect cases where we try to re-enter this non-reentrant code. */
static Lisp_Object menu_items_inuse;

/* Number of slots currently allocated in menu_items. */
static int menu_items_allocated;

/* This is the index in menu_items of the first empty slot. */
static int menu_items_used;

/* The number of panes currently recorded in menu_items,
  excluding those within submenus. */
static int menu_items_n_panes;

/* Current depth within submenus. */
static int menu_items_submenu_depth;

/* Flag which when set indicates a dialog or menu has been posted by
  Xt on behalf of one of the widget sets. */
static int popup_activated_flag;

static int next_menubar_widget_id;

/* This is set nonzero after the user activates the menu bar, and set
  to zero again after the menu bars are redisplayed by prepare_menu_bar.
  While it is nonzero, all calls to set_frame_menubar go deep.

  I don't understand why this is needed, but it does seem to be
  needed on Motif, according to Marcus Daniels <marcus@sysc.pdx.edu>. */

int pending_menu_activation;

#ifdef USE_X_TOOLKIT

/* Return the frame whose ->output_data.x->id equals ID, or 0 if none. */

static struct frame *
menubar_id_to_frame (id)
   LWLIB_ID id;
{
 Lisp_Object tail, frame;
 FRAME_PTR f;

 for (tail = Vframe_list; GC_CONSP (tail); tail = XCDR (tail))
  {
   frame = XCAR (tail);
   if (!GC_FRAMEP (frame))
    continue;
   f = XFRAME (frame);
   if (!FRAME_WINDOW_P (f))
	continue;
   if (f->output_data.x->id == id)
	return f;
  }
 return 0;
}

#endif

/* Initialize the menu_items structure if we haven't already done so.
  Also mark it as currently empty. */

static void
init_menu_items ()
{
 if (!NILP (menu_items_inuse))
  error ("Trying to use a menu from within a menu-entry");

 if (NILP (menu_items))
  {
   menu_items_allocated = 60;
   menu_items = Fmake_vector (make_number (menu_items_allocated), Qnil);
  }

 menu_items_inuse = Qt;
 menu_items_used = 0;
 menu_items_n_panes = 0;
 menu_items_submenu_depth = 0;
}

/* Call at the end of generating the data in menu_items. */

static void
finish_menu_items ()
{
}

static Lisp_Object
unuse_menu_items (dummy)
   Lisp_Object dummy;
{
 return menu_items_inuse = Qnil;
}

/* Call when finished using the data for the current menu
  in menu_items. */

static void
discard_menu_items ()
{
 /* Free the structure if it is especially large.
   Otherwise, hold on to it, to save time. */
 if (menu_items_allocated > 200)
  {
   menu_items = Qnil;
   menu_items_allocated = 0;
  }
 xassert (NILP (menu_items_inuse));
}

/* This undoes save_menu_items, and it is called by the specpdl unwind
  mechanism. */

static Lisp_Object
restore_menu_items (saved)
   Lisp_Object saved;
{
 menu_items = XCAR (saved);
 menu_items_inuse = (! NILP (menu_items) ? Qt : Qnil);
 menu_items_allocated = (VECTORP (menu_items) ? ASIZE (menu_items) : 0);
 saved = XCDR (saved);
 menu_items_used = XINT (XCAR (saved));
 saved = XCDR (saved);
 menu_items_n_panes = XINT (XCAR (saved));
 saved = XCDR (saved); 
 menu_items_submenu_depth = XINT (XCAR (saved));
 return Qnil;
}

/* Push the whole state of menu_items processing onto the specpdl.
  It will be restored when the specpdl is unwound. */

static void
save_menu_items ()
{
 Lisp_Object saved = list4 (!NILP (menu_items_inuse) ? menu_items : Qnil,
			   make_number (menu_items_used),
			   make_number (menu_items_n_panes),
			   make_number (menu_items_submenu_depth));
 record_unwind_protect (restore_menu_items, saved);
 menu_items_inuse = Qnil;
 menu_items = Qnil;
}

/* Make the menu_items vector twice as large. */

static void
grow_menu_items ()
{
 Lisp_Object old;
 int old_size = menu_items_allocated;
 old = menu_items;

 menu_items_allocated *= 2;

 menu_items = Fmake_vector (make_number (menu_items_allocated), Qnil);
 bcopy (XVECTOR (old)->contents, XVECTOR (menu_items)->contents,
	 old_size * sizeof (Lisp_Object));
}

/* Begin a submenu. */

static void
push_submenu_start ()
{
 if (menu_items_used + 1 > menu_items_allocated)
  grow_menu_items ();

 XVECTOR (menu_items)->contents[menu_items_used++] = Qnil;
 menu_items_submenu_depth++;
}

/* End a submenu. */

static void
push_submenu_end ()
{
 if (menu_items_used + 1 > menu_items_allocated)
  grow_menu_items ();

 XVECTOR (menu_items)->contents[menu_items_used++] = Qlambda;
 menu_items_submenu_depth--;
}

/* Indicate boundary between left and right. */

static void
push_left_right_boundary ()
{
 if (menu_items_used + 1 > menu_items_allocated)
  grow_menu_items ();

 XVECTOR (menu_items)->contents[menu_items_used++] = Qquote;
}

/* Start a new menu pane in menu_items.
  NAME is the pane name. PREFIX_VEC is a prefix key for this pane. */

static void
push_menu_pane (name, prefix_vec)
   Lisp_Object name, prefix_vec;
{
 if (menu_items_used + MENU_ITEMS_PANE_LENGTH > menu_items_allocated)
  grow_menu_items ();

 if (menu_items_submenu_depth == 0)
  menu_items_n_panes++;
 XVECTOR (menu_items)->contents[menu_items_used++] = Qt;
 XVECTOR (menu_items)->contents[menu_items_used++] = name;
 XVECTOR (menu_items)->contents[menu_items_used++] = prefix_vec;
}

/* Push one menu item into the current pane. NAME is the string to
  display. ENABLE if non-nil means this item can be selected. KEY
  is the key generated by choosing this item, or nil if this item
  doesn't really have a definition. DEF is the definition of this
  item. EQUIV is the textual description of the keyboard equivalent
  for this item (or nil if none). TYPE is the type of this menu
  item, one of nil, `toggle' or `radio'. */

static void
push_menu_item (name, enable, key, def, equiv, type, selected, help)
   Lisp_Object name, enable, key, def, equiv, type, selected, help;
{
 if (menu_items_used + MENU_ITEMS_ITEM_LENGTH > menu_items_allocated)
  grow_menu_items ();

 XVECTOR (menu_items)->contents[menu_items_used++] = name;
 XVECTOR (menu_items)->contents[menu_items_used++] = enable;
 XVECTOR (menu_items)->contents[menu_items_used++] = key;
 XVECTOR (menu_items)->contents[menu_items_used++] = equiv;
 XVECTOR (menu_items)->contents[menu_items_used++] = def;
 XVECTOR (menu_items)->contents[menu_items_used++] = type;
 XVECTOR (menu_items)->contents[menu_items_used++] = selected;
 XVECTOR (menu_items)->contents[menu_items_used++] = help;
}

/* Look through KEYMAPS, a vector of keymaps that is NMAPS long,
  and generate menu panes for them in menu_items.
  If NOTREAL is nonzero,
  don't bother really computing whether an item is enabled. */

static void
keymap_panes (keymaps, nmaps, notreal)
   Lisp_Object *keymaps;
   int nmaps;
   int notreal;
{
 int mapno;

 init_menu_items ();

 /* Loop over the given keymaps, making a pane for each map.
   But don't make a pane that is empty--ignore that map instead.
   P is the number of panes we have made so far. */
 for (mapno = 0; mapno < nmaps; mapno++)
  single_keymap_panes (keymaps[mapno],
			 Fkeymap_prompt (keymaps[mapno]), Qnil, notreal, 10);

 finish_menu_items ();
}

/* Args passed between single_keymap_panes and single_menu_item. */
struct skp
 {
   Lisp_Object pending_maps;
   int maxdepth, notreal;
   int notbuttons;
 };

static void single_menu_item P_ ((Lisp_Object, Lisp_Object, Lisp_Object,
				 void *));

/* This is a recursive subroutine of keymap_panes.
  It handles one keymap, KEYMAP.
  The other arguments are passed along
  or point to local variables of the previous function.
  If NOTREAL is nonzero, only check for equivalent key bindings, don't
  evaluate expressions in menu items and don't make any menu.

  If we encounter submenus deeper than MAXDEPTH levels, ignore them. */

static void
single_keymap_panes (keymap, pane_name, prefix, notreal, maxdepth)
   Lisp_Object keymap;
   Lisp_Object pane_name;
   Lisp_Object prefix;
   int notreal;
   int maxdepth;
{
 struct skp skp;
 struct gcpro gcpro1;

 skp.pending_maps = Qnil;
 skp.maxdepth = maxdepth;
 skp.notreal = notreal;
 skp.notbuttons = 0;

 if (maxdepth <= 0)
  return;

 push_menu_pane (pane_name, prefix);

#ifndef HAVE_BOXES
 /* Remember index for first item in this pane so we can go back and
   add a prefix when (if) we see the first button. After that, notbuttons
   is set to 0, to mark that we have seen a button and all non button
   items need a prefix. */
 skp.notbuttons = menu_items_used;
#endif

 GCPRO1 (skp.pending_maps);
 map_keymap (keymap, single_menu_item, Qnil, &skp, 1);
 UNGCPRO;

 /* Process now any submenus which want to be panes at this level. */
 while (CONSP (skp.pending_maps))
  {
   Lisp_Object elt, eltcdr, string;
   elt = XCAR (skp.pending_maps);
   eltcdr = XCDR (elt);
   string = XCAR (eltcdr);
   /* We no longer discard the @ from the beginning of the string here.
	 Instead, we do this in xmenu_show. */
   single_keymap_panes (Fcar (elt), string,
			  XCDR (eltcdr), notreal, maxdepth - 1);
   skp.pending_maps = XCDR (skp.pending_maps);
  }
}

/* This is a subroutine of single_keymap_panes that handles one
  keymap entry.
  KEY is a key in a keymap and ITEM is its binding.
  SKP->PENDING_MAPS_PTR is a list of keymaps waiting to be made into
  separate panes.
  If SKP->NOTREAL is nonzero, only check for equivalent key bindings, don't
  evaluate expressions in menu items and don't make any menu.
  If we encounter submenus deeper than SKP->MAXDEPTH levels, ignore them.
  SKP->NOTBUTTONS is only used when simulating toggle boxes and radio
  buttons. It keeps track of if we have seen a button in this menu or
  not. */

static void
single_menu_item (key, item, dummy, skp_v)
   Lisp_Object key, item, dummy;
   void *skp_v;
{
 Lisp_Object map, item_string, enabled;
 struct gcpro gcpro1, gcpro2;
 int res;
 struct skp *skp = skp_v;

 /* Parse the menu item and leave the result in item_properties. */
 GCPRO2 (key, item);
 res = parse_menu_item (item, skp->notreal, 0);
 UNGCPRO;
 if (!res)
  return;			/* Not a menu item. */

 map = XVECTOR (item_properties)->contents[ITEM_PROPERTY_MAP];

 if (skp->notreal)
  {
   /* We don't want to make a menu, just traverse the keymaps to
	 precompute equivalent key bindings. */
   if (!NILP (map))
	single_keymap_panes (map, Qnil, key, 1, skp->maxdepth - 1);
   return;
  }

 enabled = XVECTOR (item_properties)->contents[ITEM_PROPERTY_ENABLE];
 item_string = XVECTOR (item_properties)->contents[ITEM_PROPERTY_NAME];

 if (!NILP (map) && SREF (item_string, 0) == '@')
  {
   if (!NILP (enabled))
	/* An enabled separate pane. Remember this to handle it later. */
	skp->pending_maps = Fcons (Fcons (map, Fcons (item_string, key)),
				  skp->pending_maps);
   return;
  }

#ifndef HAVE_BOXES
 /* Simulate radio buttons and toggle boxes by putting a prefix in
   front of them. */
 {
  Lisp_Object prefix = Qnil;
  Lisp_Object type = XVECTOR (item_properties)->contents[ITEM_PROPERTY_TYPE];
  if (!NILP (type))
   {
	Lisp_Object selected
	 = XVECTOR (item_properties)->contents[ITEM_PROPERTY_SELECTED];

	if (skp->notbuttons)
	 /* The first button. Line up previous items in this menu. */
	 {
	  int index = skp->notbuttons; /* Index for first item this menu. */
	  int submenu = 0;
	  Lisp_Object tem;
	  while (index < menu_items_used)
	   {
		tem
		 = XVECTOR (menu_items)->contents[index + MENU_ITEMS_ITEM_NAME];
		if (NILP (tem))
		 {
		  index++;
		  submenu++;		/* Skip sub menu. */
		 }
		else if (EQ (tem, Qlambda))
		 {
		  index++;
		  submenu--;		/* End sub menu. */
		 }
		else if (EQ (tem, Qt))
		 index += 3;		/* Skip new pane marker. */
		else if (EQ (tem, Qquote))
		 index++;		/* Skip a left, right divider. */
		else
		 {
		  if (!submenu && SREF (tem, 0) != '\0'
			&& SREF (tem, 0) != '-')
		   XVECTOR (menu_items)->contents[index + MENU_ITEMS_ITEM_NAME]
			= concat2 (build_string ("  "), tem);
		  index += MENU_ITEMS_ITEM_LENGTH;
		 }
	   }
	  skp->notbuttons = 0;
	 }

	/* Calculate prefix, if any, for this item. */
	if (EQ (type, QCtoggle))
	 prefix = build_string (NILP (selected) ? "[ ] " : "[X] ");
	else if (EQ (type, QCradio))
	 prefix = build_string (NILP (selected) ? "( ) " : "(*) ");
   }
  /* Not a button. If we have earlier buttons, then we need a prefix. */
  else if (!skp->notbuttons && SREF (item_string, 0) != '\0'
	   && SREF (item_string, 0) != '-')
   prefix = build_string ("  ");

  if (!NILP (prefix))
   item_string = concat2 (prefix, item_string);
 }
#endif /* not HAVE_BOXES */

#if ! defined (USE_X_TOOLKIT) && ! defined (USE_GTK)
 if (!NILP (map))
  /* Indicate visually that this is a submenu. */
  item_string = concat2 (item_string, build_string (" >"));
#endif

 push_menu_item (item_string, enabled, key,
		 XVECTOR (item_properties)->contents[ITEM_PROPERTY_DEF],
		 XVECTOR (item_properties)->contents[ITEM_PROPERTY_KEYEQ],
		 XVECTOR (item_properties)->contents[ITEM_PROPERTY_TYPE],
		 XVECTOR (item_properties)->contents[ITEM_PROPERTY_SELECTED],
		 XVECTOR (item_properties)->contents[ITEM_PROPERTY_HELP]);

#if defined (USE_X_TOOLKIT) || defined (USE_GTK)
 /* Display a submenu using the toolkit. */
 if (! (NILP (map) || NILP (enabled)))
  {
   push_submenu_start ();
   single_keymap_panes (map, Qnil, key, 0, skp->maxdepth - 1);
   push_submenu_end ();
  }
#endif
}

/* Push all the panes and items of a menu described by the
  alist-of-alists MENU.
  This handles old-fashioned calls to x-popup-menu. */

static void
list_of_panes (menu)
   Lisp_Object menu;
{
 Lisp_Object tail;

 init_menu_items ();

 for (tail = menu; CONSP (tail); tail = XCDR (tail))
  {
   Lisp_Object elt, pane_name, pane_data;
   elt = XCAR (tail);
   pane_name = Fcar (elt);
   CHECK_STRING (pane_name);
   push_menu_pane (ENCODE_MENU_STRING (pane_name), Qnil);
   pane_data = Fcdr (elt);
   CHECK_CONS (pane_data);
   list_of_items (pane_data);
  }

 finish_menu_items ();
}

/* Push the items in a single pane defined by the alist PANE. */

static void
list_of_items (pane)
   Lisp_Object pane;
{
 Lisp_Object tail, item, item1;

 for (tail = pane; CONSP (tail); tail = XCDR (tail))
  {
   item = XCAR (tail);
   if (STRINGP (item))
	push_menu_item (ENCODE_MENU_STRING (item), Qnil, Qnil, Qt,
			Qnil, Qnil, Qnil, Qnil);
   else if (CONSP (item))
	{
	 item1 = XCAR (item);
	 CHECK_STRING (item1);
	 push_menu_item (ENCODE_MENU_STRING (item1), Qt, XCDR (item),
			 Qt, Qnil, Qnil, Qnil, Qnil);
	}
   else
	push_left_right_boundary ();

  }
}

#ifdef HAVE_X_WINDOWS
/* Return the mouse position in *X and *Y. The coordinates are window
  relative for the edit window in frame F.
  This is for Fx_popup_menu. The mouse_position_hook can not
  be used for X, as it returns window relative coordinates
  for the window where the mouse is in. This could be the menu bar,
  the scroll bar or the edit window. Fx_popup_menu needs to be
  sure it is the edit window. */
static void
mouse_position_for_popup (f, x, y)
   FRAME_PTR f;
   int *x;
   int *y;
{
 Window root, dummy_window;
 int dummy;

 BLOCK_INPUT;

 XQueryPointer (FRAME_X_DISPLAY (f),
         DefaultRootWindow (FRAME_X_DISPLAY (f)),

         /* The root window which contains the pointer. */
         &root,

         /* Window pointer is on, not used */
         &dummy_window,

         /* The position on that root window. */
         x, y,

         /* x/y in dummy_window coordinates, not used. */
         &dummy, &dummy,

         /* Modifier keys and pointer buttons, about which
          we don't care. */
         (unsigned int *) &dummy);

 UNBLOCK_INPUT;

 /* xmenu_show expects window coordinates, not root window
   coordinates. Translate. */
 *x -= f->left_pos + FRAME_OUTER_TO_INNER_DIFF_X (f);
 *y -= f->top_pos + FRAME_OUTER_TO_INNER_DIFF_Y (f);
}

#endif /* HAVE_X_WINDOWS */

DEFUN ("x-popup-menu", Fx_popup_menu, Sx_popup_menu, 2, 2, 0,
    doc: /* Pop up a deck-of-cards menu and return user's selection.
POSITION is a position specification. This is either a mouse button event
or a list ((XOFFSET YOFFSET) WINDOW)
where XOFFSET and YOFFSET are positions in pixels from the top left
corner of WINDOW. (WINDOW may be a window or a frame object.)
This controls the position of the top left of the menu as a whole.
If POSITION is t, it means to use the current mouse position.

MENU is a specifier for a menu. For the simplest case, MENU is a keymap.
The menu items come from key bindings that have a menu string as well as
a definition; actually, the "definition" in such a key binding looks like
\(STRING . REAL-DEFINITION). To give the menu a title, put a string into
the keymap as a top-level element.

If REAL-DEFINITION is nil, that puts a nonselectable string in the menu.
Otherwise, REAL-DEFINITION should be a valid key binding definition.

You can also use a list of keymaps as MENU.
 Then each keymap makes a separate pane.

When MENU is a keymap or a list of keymaps, the return value is the
list of events corresponding to the user's choice. Note that
`x-popup-menu' does not actually execute the command bound to that
sequence of events.

Alternatively, you can specify a menu of multiple panes
 with a list of the form (TITLE PANE1 PANE2...),
where each pane is a list of form (TITLE ITEM1 ITEM2...).
Each ITEM is normally a cons cell (STRING . VALUE);
but a string can appear as an item--that makes a nonselectable line
in the menu.
With this form of menu, the return value is VALUE from the chosen item.

If POSITION is nil, don't display the menu at all, just precalculate the
cached information about equivalent key sequences.

If the user gets rid of the menu without making a valid choice, for
instance by clicking the mouse away from a valid choice or by typing
keyboard input, then this normally results in a quit and
`x-popup-menu' does not return. But if POSITION is a mouse button
event (indicating that the user invoked the menu with the mouse) then
no quit occurs and `x-popup-menu' returns nil. */)
   (position, menu)
   Lisp_Object position, menu;
{
 Lisp_Object keymap, tem;
 int xpos = 0, ypos = 0;
 Lisp_Object title;
 char *error_name = NULL;
 Lisp_Object selection;
 FRAME_PTR f = NULL;
 Lisp_Object x, y, window;
 int keymaps = 0;
 int for_click = 0;
 int specpdl_count = SPECPDL_INDEX ();
 struct gcpro gcpro1;

#ifdef HAVE_MENUS
 if (! NILP (position))
  {
   int get_current_pos_p = 0;
   check_x ();

   /* Decode the first argument: find the window and the coordinates. */
   if (EQ (position, Qt)
	 || (CONSP (position) && (EQ (XCAR (position), Qmenu_bar)
				  || EQ (XCAR (position), Qtool_bar))))
	{
     get_current_pos_p = 1;
    }
   else
	{
	 tem = Fcar (position);
	 if (CONSP (tem))
	  {
	   window = Fcar (Fcdr (position));
	   x = XCAR (tem);
	   y = Fcar (XCDR (tem));
	  }
	 else
	  {
	   for_click = 1;
	   tem = Fcar (Fcdr (position)); /* EVENT_START (position) */
	   window = Fcar (tem);	   /* POSN_WINDOW (tem) */
	   tem = Fcar (Fcdr (Fcdr (tem))); /* POSN_WINDOW_POSN (tem) */
	   x = Fcar (tem);
	   y = Fcdr (tem);
	  }

     /* If a click happens in an external tool bar or a detached
       tool bar, x and y is NIL. In that case, use the current
       mouse position. This happens for the help button in the
       tool bar. Ideally popup-menu should pass NIL to
       this function, but it doesn't. */
     if (NILP (x) && NILP (y))
      get_current_pos_p = 1;
	}

   if (get_current_pos_p)
    {
	 /* Use the mouse's current position. */
	 FRAME_PTR new_f = SELECTED_FRAME ();
#ifdef HAVE_X_WINDOWS
     /* Can't use mouse_position_hook for X since it returns
       coordinates relative to the window the mouse is in,
       we need coordinates relative to the edit widget always. */
     if (new_f != 0)
      {
       int cur_x, cur_y;

       mouse_position_for_popup (new_f, &cur_x, &cur_y);
       /* cur_x/y may be negative, so use make_number. */
       x = make_number (cur_x);
       y = make_number (cur_y);
      }

#else /* not HAVE_X_WINDOWS */
	 Lisp_Object bar_window;
	 enum scroll_bar_part part;
	 unsigned long time;

	 if (mouse_position_hook)
	  (*mouse_position_hook) (&new_f, 1, &bar_window,
				  &part, &x, &y, &time);
#endif /* not HAVE_X_WINDOWS */

	 if (new_f != 0)
	  XSETFRAME (window, new_f);
	 else
	  {
	   window = selected_window;
	   XSETFASTINT (x, 0);
	   XSETFASTINT (y, 0);
	  }
	}

   CHECK_NUMBER (x);
   CHECK_NUMBER (y);

   /* Decode where to put the menu. */

   if (FRAMEP (window))
	{
	 f = XFRAME (window);
	 xpos = 0;
	 ypos = 0;
	}
   else if (WINDOWP (window))
	{
	 CHECK_LIVE_WINDOW (window);
	 f = XFRAME (WINDOW_FRAME (XWINDOW (window)));

	 xpos = WINDOW_LEFT_EDGE_X (XWINDOW (window));
	 ypos = WINDOW_TOP_EDGE_Y (XWINDOW (window));
	}
   else
	/* ??? Not really clean; should be CHECK_WINDOW_OR_FRAME,
	  but I don't want to make one now. */
	CHECK_WINDOW (window);

   xpos += XINT (x);
   ypos += XINT (y);

   XSETFRAME (Vmenu_updating_frame, f);
  }
 else
  Vmenu_updating_frame = Qnil;
#endif /* HAVE_MENUS */

 record_unwind_protect (unuse_menu_items, Qnil);
 title = Qnil;
 GCPRO1 (title);

 /* Decode the menu items from what was specified. */

 keymap = get_keymap (menu, 0, 0);
 if (CONSP (keymap))
  {
   /* We were given a keymap. Extract menu info from the keymap. */
   Lisp_Object prompt;

   /* Extract the detailed info to make one pane. */
   keymap_panes (&menu, 1, NILP (position));

   /* Search for a string appearing directly as an element of the keymap.
	 That string is the title of the menu. */
   prompt = Fkeymap_prompt (keymap);
   if (NILP (title) && !NILP (prompt))
	title = prompt;

   /* Make that be the pane title of the first pane. */
   if (!NILP (prompt) && menu_items_n_panes >= 0)
	XVECTOR (menu_items)->contents[MENU_ITEMS_PANE_NAME] = prompt;

   keymaps = 1;
  }
 else if (CONSP (menu) && KEYMAPP (XCAR (menu)))
  {
   /* We were given a list of keymaps. */
   int nmaps = XFASTINT (Flength (menu));
   Lisp_Object *maps
	= (Lisp_Object *) alloca (nmaps * sizeof (Lisp_Object));
   int i;

   title = Qnil;

   /* The first keymap that has a prompt string
	 supplies the menu title. */
   for (tem = menu, i = 0; CONSP (tem); tem = XCDR (tem))
	{
	 Lisp_Object prompt;

	 maps[i++] = keymap = get_keymap (XCAR (tem), 1, 0);

	 prompt = Fkeymap_prompt (keymap);
	 if (NILP (title) && !NILP (prompt))
	  title = prompt;
	}

   /* Extract the detailed info to make one pane. */
   keymap_panes (maps, nmaps, NILP (position));

   /* Make the title be the pane title of the first pane. */
   if (!NILP (title) && menu_items_n_panes >= 0)
	XVECTOR (menu_items)->contents[MENU_ITEMS_PANE_NAME] = title;

   keymaps = 1;
  }
 else
  {
   /* We were given an old-fashioned menu. */
   title = Fcar (menu);
   CHECK_STRING (title);

   list_of_panes (Fcdr (menu));

   keymaps = 0;
  }

 unbind_to (specpdl_count, Qnil);

 if (NILP (position))
  {
   discard_menu_items ();
   UNGCPRO;
   return Qnil;
  }

#ifdef HAVE_MENUS
 /* Display them in a menu. */
 BLOCK_INPUT;

 selection = xmenu_show (f, xpos, ypos, for_click,
			 keymaps, title, &error_name);
 UNBLOCK_INPUT;

 discard_menu_items ();

 UNGCPRO;
#endif /* HAVE_MENUS */

 if (error_name) error (error_name);
 return selection;
}

#ifdef HAVE_MENUS

DEFUN ("x-popup-dialog", Fx_popup_dialog, Sx_popup_dialog, 2, 3, 0,
    doc: /* Pop up a dialog box and return user's selection.
POSITION specifies which frame to use.
This is normally a mouse button event or a window or frame.
If POSITION is t, it means to use the frame the mouse is on.
The dialog box appears in the middle of the specified frame.

CONTENTS specifies the alternatives to display in the dialog box.
It is a list of the form (DIALOG ITEM1 ITEM2...).
Each ITEM is a cons cell (STRING . VALUE).
The return value is VALUE from the chosen item.

An ITEM may also be just a string--that makes a nonselectable item.
An ITEM may also be nil--that means to put all preceding items
on the left of the dialog box and all following items on the right.
\(By default, approximately half appear on each side.)

If HEADER is non-nil, the frame title for the box is "Information",
otherwise it is "Question".

If the user gets rid of the dialog box without making a valid choice,
for instance using the window manager, then this produces a quit and
`x-popup-dialog' does not return. */)
   (position, contents, header)
   Lisp_Object position, contents, header;
{
 FRAME_PTR f = NULL;
 Lisp_Object window;

 check_x ();

 /* Decode the first argument: find the window or frame to use. */
 if (EQ (position, Qt)
   || (CONSP (position) && (EQ (XCAR (position), Qmenu_bar)
			    || EQ (XCAR (position), Qtool_bar))))
  {
#if 0 /* Using the frame the mouse is on may not be right. */
   /* Use the mouse's current position. */
   FRAME_PTR new_f = SELECTED_FRAME ();
   Lisp_Object bar_window;
   enum scroll_bar_part part;
   unsigned long time;
   Lisp_Object x, y;

   (*mouse_position_hook) (&new_f, 1, &bar_window, &part, &x, &y, &time);

   if (new_f != 0)
	XSETFRAME (window, new_f);
   else
	window = selected_window;
#endif
   window = selected_window;
  }
 else if (CONSP (position))
  {
   Lisp_Object tem;
   tem = Fcar (position);
   if (CONSP (tem))
	window = Fcar (Fcdr (position));
   else
	{
	 tem = Fcar (Fcdr (position)); /* EVENT_START (position) */
	 window = Fcar (tem);	   /* POSN_WINDOW (tem) */
	}
  }
 else if (WINDOWP (position) || FRAMEP (position))
  window = position;
 else
  window = Qnil;

 /* Decode where to put the menu. */

 if (FRAMEP (window))
  f = XFRAME (window);
 else if (WINDOWP (window))
  {
   CHECK_LIVE_WINDOW (window);
   f = XFRAME (WINDOW_FRAME (XWINDOW (window)));
  }
 else
  /* ??? Not really clean; should be CHECK_WINDOW_OR_FRAME,
    but I don't want to make one now. */
  CHECK_WINDOW (window);

#if ! defined (USE_X_TOOLKIT) && ! defined (USE_GTK)
 /* Display a menu with these alternatives
   in the middle of frame F. */
 {
  Lisp_Object x, y, frame, newpos;
  XSETFRAME (frame, f);
  XSETINT (x, x_pixel_width (f) / 2);
  XSETINT (y, x_pixel_height (f) / 2);
  newpos = Fcons (Fcons (x, Fcons (y, Qnil)), Fcons (frame, Qnil));

  return Fx_popup_menu (newpos,
			 Fcons (Fcar (contents), Fcons (contents, Qnil)));
 }
#else
 {
  Lisp_Object title;
  char *error_name;
  Lisp_Object selection;
  int specpdl_count = SPECPDL_INDEX ();

  /* Decode the dialog items from what was specified. */
  title = Fcar (contents);
  CHECK_STRING (title);
  record_unwind_protect (unuse_menu_items, Qnil);

  if (NILP (Fcar (Fcdr (contents))))
   /* No buttons specified, add an "Ok" button so users can pop down
     the dialog. Also, the lesstif/motif version crashes if there are
     no buttons. */
   contents = Fcons (title, Fcons (Fcons (build_string ("Ok"), Qt), Qnil));

  list_of_panes (Fcons (contents, Qnil));

  /* Display them in a dialog box. */
  BLOCK_INPUT;
  selection = xdialog_show (f, 0, title, header, &error_name);
  UNBLOCK_INPUT;

  unbind_to (specpdl_count, Qnil);
  discard_menu_items ();

  if (error_name) error (error_name);
  return selection;
 }
#endif
}


#ifndef MSDOS

/* Set menu_items_inuse so no other popup menu or dialog is created. */

void
x_menu_set_in_use (in_use)
   int in_use;
{
 menu_items_inuse = in_use ? Qt : Qnil;
 popup_activated_flag = in_use;
#ifdef USE_X_TOOLKIT
 if (popup_activated_flag)
  x_activate_timeout_atimer ();
#endif
}

/* Wait for an X event to arrive or for a timer to expire. */

void
x_menu_wait_for_event (void *data)
{
 extern EMACS_TIME timer_check P_ ((int));

 /* Another way to do this is to register a timer callback, that can be
   done in GTK and Xt. But we have to do it like this when using only X
   anyway, and with callbacks we would have three variants for timer handling
   instead of the small ifdefs below. */

 while (
#ifdef USE_X_TOOLKIT
     ! XtAppPending (Xt_app_con)
#elif defined USE_GTK
     ! gtk_events_pending ()
#else
     ! XPending ((Display*) data)
#endif
     )
  {
   EMACS_TIME next_time = timer_check (1);
   long secs = EMACS_SECS (next_time);
   long usecs = EMACS_USECS (next_time);
   SELECT_TYPE read_fds;
   struct x_display_info *dpyinfo;
   int n = 0;

   FD_ZERO (&read_fds);
   for (dpyinfo = x_display_list; dpyinfo; dpyinfo = dpyinfo->next)
    {
     int fd = ConnectionNumber (dpyinfo->display);
     FD_SET (fd, &read_fds);
     if (fd > n) n = fd;
    }

   if (secs < 0 || (secs == 0 && usecs == 0))
    {
     /* Sometimes timer_check returns -1 (no timers) even if there are
       timers. So do a timeout anyway. */
     EMACS_SET_SECS (next_time, 1);
     EMACS_SET_USECS (next_time, 0);
    }

   select (n + 1, &read_fds, (SELECT_TYPE *)0, (SELECT_TYPE *)0, &next_time);
  }
}
#endif /* ! MSDOS */


#if defined (USE_X_TOOLKIT) || defined (USE_GTK)

#ifdef USE_X_TOOLKIT

/* Loop in Xt until the menu pulldown or dialog popup has been
  popped down (deactivated). This is used for x-popup-menu
  and x-popup-dialog; it is not used for the menu bar.

  NOTE: All calls to popup_get_selection should be protected
  with BLOCK_INPUT, UNBLOCK_INPUT wrappers. */

static void
popup_get_selection (initial_event, dpyinfo, id, do_timers)
   XEvent *initial_event;
   struct x_display_info *dpyinfo;
   LWLIB_ID id;
   int do_timers;
{
 XEvent event;

 while (popup_activated_flag)
  {
   if (initial_event)
    {
     event = *initial_event;
     initial_event = 0;
    }
   else
    {
     if (do_timers) x_menu_wait_for_event (0);
     XtAppNextEvent (Xt_app_con, &event);
    }

   /* Make sure we don't consider buttons grabbed after menu goes.
     And make sure to deactivate for any ButtonRelease,
     even if XtDispatchEvent doesn't do that. */
   if (event.type == ButtonRelease
     && dpyinfo->display == event.xbutton.display)
    {
     dpyinfo->grabbed &= ~(1 << event.xbutton.button);
#ifdef USE_MOTIF /* Pretending that the event came from a
          Btn1Down seems the only way to convince Motif to
          activate its callbacks; setting the XmNmenuPost
          isn't working. --marcus@sysc.pdx.edu. */
     event.xbutton.button = 1;
     /* Motif only pops down menus when no Ctrl, Alt or Mod
       key is pressed and the button is released. So reset key state
       so Motif thinks this is the case. */
     event.xbutton.state = 0;
#endif
    }
   /* Pop down on C-g and Escape. */
   else if (event.type == KeyPress
        && dpyinfo->display == event.xbutton.display)
    {
     KeySym keysym = XLookupKeysym (&event.xkey, 0);

     if ((keysym == XK_g && (event.xkey.state & ControlMask) != 0)
       || keysym == XK_Escape) /* Any escape, ignore modifiers. */
      popup_activated_flag = 0;
    }

   x_dispatch_event (&event, event.xany.display);
  }
}

DEFUN ("menu-bar-open", Fmenu_bar_open, Smenu_bar_open, 0, 1, "i",
    doc: /* Start key navigation of the menu bar in FRAME.
This initially opens the first menu bar item and you can then navigate with the
arrow keys, select a menu entry with the return key or cancel with the
escape key. If FRAME has no menu bar this function does nothing.

If FRAME is nil or not given, use the selected frame. */)
   (frame)
   Lisp_Object frame;
{
 XEvent ev;
 FRAME_PTR f = check_x_frame (frame);
 Widget menubar;
 BLOCK_INPUT;

 if (FRAME_EXTERNAL_MENU_BAR (f))
  set_frame_menubar (f, 0, 1);

 menubar = FRAME_X_OUTPUT (f)->menubar_widget;
 if (menubar)
  {
   Window child;
   int error_p = 0;

   x_catch_errors (FRAME_X_DISPLAY (f));
   memset (&ev, 0, sizeof ev);
   ev.xbutton.display = FRAME_X_DISPLAY (f);
   ev.xbutton.window = XtWindow (menubar);
   ev.xbutton.root = FRAME_X_DISPLAY_INFO (f)->root_window;
   ev.xbutton.time = XtLastTimestampProcessed (FRAME_X_DISPLAY (f));
   ev.xbutton.button = Button1;
   ev.xbutton.x = ev.xbutton.y = FRAME_MENUBAR_HEIGHT (f) / 2;
   ev.xbutton.same_screen = True;

#ifdef USE_MOTIF
   {
    Arg al[2];
    WidgetList list;
    Cardinal nr;
    XtSetArg (al[0], XtNchildren, &list);
    XtSetArg (al[1], XtNnumChildren, &nr);
    XtGetValues (menubar, al, 2);
    ev.xbutton.window = XtWindow (list[0]);
   }
#endif

   XTranslateCoordinates (FRAME_X_DISPLAY (f),
               /* From-window, to-window. */
               ev.xbutton.window, ev.xbutton.root,

               /* From-position, to-position. */
               ev.xbutton.x, ev.xbutton.y,
               &ev.xbutton.x_root, &ev.xbutton.y_root,

               /* Child of win. */
               &child);
   error_p = x_had_errors_p (FRAME_X_DISPLAY (f));
   x_uncatch_errors ();

   if (! error_p)
    {
     ev.type = ButtonPress;
     ev.xbutton.state = 0;

     XtDispatchEvent (&ev);
     ev.xbutton.type = ButtonRelease;
     ev.xbutton.state = Button1Mask;
     XtDispatchEvent (&ev);
    }
  }

 UNBLOCK_INPUT;

 return Qnil;
}
#endif /* USE_X_TOOLKIT */


#ifdef USE_GTK
DEFUN ("menu-bar-open", Fmenu_bar_open, Smenu_bar_open, 0, 1, "i",
    doc: /* Start key navigation of the menu bar in FRAME.
This initially opens the first menu bar item and you can then navigate with the
arrow keys, select a menu entry with the return key or cancel with the
escape key. If FRAME has no menu bar this function does nothing.

If FRAME is nil or not given, use the selected frame. */)
   (frame)
   Lisp_Object frame;
{
 GtkWidget *menubar;
 BLOCK_INPUT;
 FRAME_PTR f = check_x_frame (frame);

 if (FRAME_EXTERNAL_MENU_BAR (f))
  set_frame_menubar (f, 0, 1);

 menubar = FRAME_X_OUTPUT (f)->menubar_widget;
 if (menubar)
  {
   /* Activate the first menu. */
   GList *children = gtk_container_get_children (GTK_CONTAINER (menubar));

   gtk_menu_shell_select_item (GTK_MENU_SHELL (menubar),
                 GTK_WIDGET (children->data));
   
   popup_activated_flag = 1;
   g_list_free (children);
  }
 UNBLOCK_INPUT;

 return Qnil;
}

/* Loop util popup_activated_flag is set to zero in a callback.
  Used for popup menus and dialogs. */

static void
popup_widget_loop (do_timers, widget)
   int do_timers;
   GtkWidget *widget;
{
 ++popup_activated_flag;

 /* Process events in the Gtk event loop until done. */
 while (popup_activated_flag)
  {
   if (do_timers) x_menu_wait_for_event (0);
   gtk_main_iteration ();
  }
}
#endif

/* Activate the menu bar of frame F.
  This is called from keyboard.c when it gets the
  MENU_BAR_ACTIVATE_EVENT out of the Emacs event queue.

  To activate the menu bar, we use the X button-press event
  that was saved in saved_menu_event.
  That makes the toolkit do its thing.

  But first we recompute the menu bar contents (the whole tree).

  The reason for saving the button event until here, instead of
  passing it to the toolkit right away, is that we can safely
  execute Lisp code. */

void
x_activate_menubar (f)
   FRAME_PTR f;
{
 if (!f->output_data.x->saved_menu_event->type)
  return;

#ifdef USE_GTK
 if (! xg_win_to_widget (FRAME_X_DISPLAY (f),
             f->output_data.x->saved_menu_event->xany.window))
  return;
#endif

 set_frame_menubar (f, 0, 1);
 BLOCK_INPUT;
#ifdef USE_GTK
 XPutBackEvent (f->output_data.x->display_info->display,
         f->output_data.x->saved_menu_event);
 popup_activated_flag = 1;
#else
 XtDispatchEvent (f->output_data.x->saved_menu_event);
#endif
 UNBLOCK_INPUT;
#ifdef USE_MOTIF
 if (f->output_data.x->saved_menu_event->type == ButtonRelease)
  pending_menu_activation = 1;
#endif

 /* Ignore this if we get it a second time. */
 f->output_data.x->saved_menu_event->type = 0;
}

/* Detect if a dialog or menu has been posted. */

int
popup_activated ()
{
 return popup_activated_flag;
}

/* This callback is invoked when the user selects a menubar cascade
  pushbutton, but before the pulldown menu is posted. */

#ifndef USE_GTK
static void
popup_activate_callback (widget, id, client_data)
   Widget widget;
   LWLIB_ID id;
   XtPointer client_data;
{
 popup_activated_flag = 1;
#ifdef USE_X_TOOLKIT
 x_activate_timeout_atimer ();
#endif
}
#endif

/* This callback is invoked when a dialog or menu is finished being
  used and has been unposted. */

#ifdef USE_GTK
static void
popup_deactivate_callback (widget, client_data)
   GtkWidget *widget;
   gpointer client_data;
{
 popup_activated_flag = 0;
}
#else
static void
popup_deactivate_callback (widget, id, client_data)
   Widget widget;
   LWLIB_ID id;
   XtPointer client_data;
{
 popup_activated_flag = 0;
}
#endif


/* Function that finds the frame for WIDGET and shows the HELP text
  for that widget.
  F is the frame if known, or NULL if not known. */
static void
show_help_event (f, widget, help)
   FRAME_PTR f;
   xt_or_gtk_widget widget;
   Lisp_Object help;
{
 Lisp_Object frame;

 if (f)
  {
   XSETFRAME (frame, f);
   kbd_buffer_store_help_event (frame, help);
  }
 else
  {
#if 0 /* This code doesn't do anything useful. ++kfs */
   /* WIDGET is the popup menu. It's parent is the frame's
	 widget. See which frame that is. */
   xt_or_gtk_widget frame_widget = XtParent (widget);
   Lisp_Object tail;

   for (tail = Vframe_list; GC_CONSP (tail); tail = XCDR (tail))
	{
	 frame = XCAR (tail);
	 if (GC_FRAMEP (frame)
	   && (f = XFRAME (frame),
		 FRAME_X_P (f) && f->output_data.x->widget == frame_widget))
	  break;
	}
#endif
   show_help_echo (help, Qnil, Qnil, Qnil, 1);
  }
}

/* Callback called when menu items are highlighted/unhighlighted
  while moving the mouse over them. WIDGET is the menu bar or menu
  popup widget. ID is its LWLIB_ID. CALL_DATA contains a pointer to
  the data structure for the menu item, or null in case of
  unhighlighting. */

#ifdef USE_GTK
void
menu_highlight_callback (widget, call_data)
   GtkWidget *widget;
   gpointer call_data;
{
 xg_menu_item_cb_data *cb_data;
 Lisp_Object help;

 cb_data = (xg_menu_item_cb_data*) g_object_get_data (G_OBJECT (widget),
                            XG_ITEM_DATA);
 if (! cb_data) return;

 help = call_data ? cb_data->help : Qnil;

 /* If popup_activated_flag is greater than 1 we are in a popup menu.
   Don't show help for them, they won't appear before the
   popup is popped down. */
 if (popup_activated_flag <= 1)
  show_help_event (cb_data->cl_data->f, widget, help);
}
#else
void
menu_highlight_callback (widget, id, call_data)
   Widget widget;
   LWLIB_ID id;
   void *call_data;
{
 struct frame *f;
 Lisp_Object help;

 widget_value *wv = (widget_value *) call_data;

 help = wv ? wv->help : Qnil;

 /* Determine the frame for the help event. */
 f = menubar_id_to_frame (id);

 show_help_event (f, widget, help);
}
#endif

/* Find the menu selection and store it in the keyboard buffer.
  F is the frame the menu is on.
  MENU_BAR_ITEMS_USED is the length of VECTOR.
  VECTOR is an array of menu events for the whole menu. */

static void
find_and_call_menu_selection (f, menu_bar_items_used, vector, client_data)
   FRAME_PTR f;
   int menu_bar_items_used;
   Lisp_Object vector;
   void *client_data;
{
 Lisp_Object prefix, entry;
 Lisp_Object *subprefix_stack;
 int submenu_depth = 0;
 int i;

 entry = Qnil;
 subprefix_stack = (Lisp_Object *) alloca (menu_bar_items_used * sizeof (Lisp_Object));
 prefix = Qnil;
 i = 0;

 while (i < menu_bar_items_used)
  {
   if (EQ (XVECTOR (vector)->contents[i], Qnil))
	{
	 subprefix_stack[submenu_depth++] = prefix;
	 prefix = entry;
	 i++;
	}
   else if (EQ (XVECTOR (vector)->contents[i], Qlambda))
	{
	 prefix = subprefix_stack[--submenu_depth];
	 i++;
	}
   else if (EQ (XVECTOR (vector)->contents[i], Qt))
	{
	 prefix = XVECTOR (vector)->contents[i + MENU_ITEMS_PANE_PREFIX];
	 i += MENU_ITEMS_PANE_LENGTH;
	}
   else
	{
	 entry = XVECTOR (vector)->contents[i + MENU_ITEMS_ITEM_VALUE];
	 /* The EMACS_INT cast avoids a warning. There's no problem
	   as long as pointers have enough bits to hold small integers. */
	 if ((int) (EMACS_INT) client_data == i)
	  {
	   int j;
	   struct input_event buf;
	   Lisp_Object frame;
	   EVENT_INIT (buf);

	   XSETFRAME (frame, f);
	   buf.kind = MENU_BAR_EVENT;
	   buf.frame_or_window = frame;
	   buf.arg = frame;
	   kbd_buffer_store_event (&buf);

	   for (j = 0; j < submenu_depth; j++)
		if (!NILP (subprefix_stack[j]))
		 {
		  buf.kind = MENU_BAR_EVENT;
		  buf.frame_or_window = frame;
		  buf.arg = subprefix_stack[j];
		  kbd_buffer_store_event (&buf);
		 }

	   if (!NILP (prefix))
		{
		 buf.kind = MENU_BAR_EVENT;
		 buf.frame_or_window = frame;
		 buf.arg = prefix;
		 kbd_buffer_store_event (&buf);
		}

	   buf.kind = MENU_BAR_EVENT;
	   buf.frame_or_window = frame;
	   buf.arg = entry;
	   kbd_buffer_store_event (&buf);

	   return;
	  }
	 i += MENU_ITEMS_ITEM_LENGTH;
	}
  }
}


#ifdef USE_GTK
/* Gtk calls callbacks just because we tell it what item should be
  selected in a radio group. If this variable is set to a non-zero
  value, we are creating menus and don't want callbacks right now.
*/
static int xg_crazy_callback_abort;

/* This callback is called from the menu bar pulldown menu
  when the user makes a selection.
  Figure out what the user chose
  and put the appropriate events into the keyboard buffer. */
static void
menubar_selection_callback (widget, client_data)
   GtkWidget *widget;
   gpointer client_data;
{
 xg_menu_item_cb_data *cb_data = (xg_menu_item_cb_data*) client_data;

 if (xg_crazy_callback_abort)
  return;

 if (! cb_data || ! cb_data->cl_data || ! cb_data->cl_data->f)
  return;

 /* For a group of radio buttons, GTK calls the selection callback first
   for the item that was active before the selection and then for the one that
   is active after the selection. For C-h k this means we get the help on
   the deselected item and then the selected item is executed. Prevent that
   by ignoring the non-active item. */
 if (GTK_IS_RADIO_MENU_ITEM (widget)
   && ! gtk_check_menu_item_get_active (GTK_CHECK_MENU_ITEM (widget)))
  return;

 /* When a menu is popped down, X generates a focus event (i.e. focus
   goes back to the frame below the menu). Since GTK buffers events,
   we force it out here before the menu selection event. Otherwise
   sit-for will exit at once if the focus event follows the menu selection
   event. */

 BLOCK_INPUT;
 while (gtk_events_pending ())
  gtk_main_iteration ();
 UNBLOCK_INPUT;

 find_and_call_menu_selection (cb_data->cl_data->f,
                cb_data->cl_data->menu_bar_items_used,
                cb_data->cl_data->menu_bar_vector,
                cb_data->call_data);
}

#else /* not USE_GTK */

/* This callback is called from the menu bar pulldown menu
  when the user makes a selection.
  Figure out what the user chose
  and put the appropriate events into the keyboard buffer. */
static void
menubar_selection_callback (widget, id, client_data)
   Widget widget;
   LWLIB_ID id;
   XtPointer client_data;
{
 FRAME_PTR f;

 f = menubar_id_to_frame (id);
 if (!f)
  return;
 find_and_call_menu_selection (f, f->menu_bar_items_used,
                f->menu_bar_vector, client_data);
}
#endif /* not USE_GTK */

/* Allocate a widget_value, blocking input. */

widget_value *
xmalloc_widget_value ()
{
 widget_value *value;

 BLOCK_INPUT;
 value = malloc_widget_value ();
 UNBLOCK_INPUT;

 return value;
}

/* This recursively calls free_widget_value on the tree of widgets.
  It must free all data that was malloc'ed for these widget_values.
  In Emacs, many slots are pointers into the data of Lisp_Strings, and
  must be left alone. */

void
free_menubar_widget_value_tree (wv)
   widget_value *wv;
{
 if (! wv) return;

 wv->name = wv->value = wv->key = (char *) 0xDEADBEEF;

 if (wv->contents && (wv->contents != (widget_value*)1))
  {
   free_menubar_widget_value_tree (wv->contents);
   wv->contents = (widget_value *) 0xDEADBEEF;
  }
 if (wv->next)
  {
   free_menubar_widget_value_tree (wv->next);
   wv->next = (widget_value *) 0xDEADBEEF;
  }
 BLOCK_INPUT;
 free_widget_value (wv);
 UNBLOCK_INPUT;
}

/* Set up data in menu_items for a menu bar item
  whose event type is ITEM_KEY (with string ITEM_NAME)
  and whose contents come from the list of keymaps MAPS. */

static int
parse_single_submenu (item_key, item_name, maps)
   Lisp_Object item_key, item_name, maps;
{
 Lisp_Object length;
 int len;
 Lisp_Object *mapvec;
 int i;
 int top_level_items = 0;

 length = Flength (maps);
 len = XINT (length);

 /* Convert the list MAPS into a vector MAPVEC. */
 mapvec = (Lisp_Object *) alloca (len * sizeof (Lisp_Object));
 for (i = 0; i < len; i++)
  {
   mapvec[i] = Fcar (maps);
   maps = Fcdr (maps);
  }

 /* Loop over the given keymaps, making a pane for each map.
   But don't make a pane that is empty--ignore that map instead. */
 for (i = 0; i < len; i++)
  {
   if (!KEYMAPP (mapvec[i]))
	{
	 /* Here we have a command at top level in the menu bar
	   as opposed to a submenu. */
	 top_level_items = 1;
	 push_menu_pane (Qnil, Qnil);
	 push_menu_item (item_name, Qt, item_key, mapvec[i],
			 Qnil, Qnil, Qnil, Qnil);
	}
   else
	{
	 Lisp_Object prompt;
	 prompt = Fkeymap_prompt (mapvec[i]);
	 single_keymap_panes (mapvec[i],
			    !NILP (prompt) ? prompt : item_name,
			    item_key, 0, 10);
	}
  }

 return top_level_items;
}

/* Create a tree of widget_value objects
  representing the panes and items
  in menu_items starting at index START, up to index END. */

static widget_value *
digest_single_submenu (start, end, top_level_items)
   int start, end, top_level_items;
{
 widget_value *wv, *prev_wv, *save_wv, *first_wv;
 int i;
 int submenu_depth = 0;
 widget_value **submenu_stack;
 int panes_seen = 0;

 submenu_stack
  = (widget_value **) alloca (menu_items_used * sizeof (widget_value *));
 wv = xmalloc_widget_value ();
 wv->name = "menu";
 wv->value = 0;
 wv->enabled = 1;
 wv->button_type = BUTTON_TYPE_NONE;
 wv->help = Qnil;
 first_wv = wv;
 save_wv = 0;
 prev_wv = 0;

 /* Loop over all panes and items made by the preceding call
   to parse_single_submenu and construct a tree of widget_value objects.
   Ignore the panes and items used by previous calls to
   digest_single_submenu, even though those are also in menu_items. */
 i = start;
 while (i < end)
  {
   if (EQ (XVECTOR (menu_items)->contents[i], Qnil))
	{
	 submenu_stack[submenu_depth++] = save_wv;
	 save_wv = prev_wv;
	 prev_wv = 0;
	 i++;
	}
   else if (EQ (XVECTOR (menu_items)->contents[i], Qlambda))
	{
	 prev_wv = save_wv;
	 save_wv = submenu_stack[--submenu_depth];
	 i++;
	}
   else if (EQ (XVECTOR (menu_items)->contents[i], Qt)
	    && submenu_depth != 0)
	i += MENU_ITEMS_PANE_LENGTH;
   /* Ignore a nil in the item list.
	 It's meaningful only for dialog boxes. */
   else if (EQ (XVECTOR (menu_items)->contents[i], Qquote))
	i += 1;
   else if (EQ (XVECTOR (menu_items)->contents[i], Qt))
	{
	 /* Create a new pane. */
	 Lisp_Object pane_name, prefix;
	 char *pane_string;

	 panes_seen++;

	 pane_name = XVECTOR (menu_items)->contents[i + MENU_ITEMS_PANE_NAME];
	 prefix = XVECTOR (menu_items)->contents[i + MENU_ITEMS_PANE_PREFIX];

#ifndef HAVE_MULTILINGUAL_MENU
	 if (STRINGP (pane_name) && STRING_MULTIBYTE (pane_name))
	  {
	   pane_name = ENCODE_MENU_STRING (pane_name);
	   AREF (menu_items, i + MENU_ITEMS_PANE_NAME) = pane_name;
	  }
#endif
	 pane_string = (NILP (pane_name)
			 ? "" : (char *) SDATA (pane_name));
	 /* If there is just one top-level pane, put all its items directly
	   under the top-level menu. */
	 if (menu_items_n_panes == 1)
	  pane_string = "";

	 /* If the pane has a meaningful name,
	   make the pane a top-level menu item
	   with its items as a submenu beneath it. */
	 if (strcmp (pane_string, ""))
	  {
	   wv = xmalloc_widget_value ();
	   if (save_wv)
		save_wv->next = wv;
	   else
		first_wv->contents = wv;
	   wv->lname = pane_name;
       /* Set value to 1 so update_submenu_strings can handle '@' */
	   wv->value = (char *)1;
	   wv->enabled = 1;
	   wv->button_type = BUTTON_TYPE_NONE;
	   wv->help = Qnil;
	   save_wv = wv;
	  }
	 else
	  save_wv = first_wv;

	 prev_wv = 0;
	 i += MENU_ITEMS_PANE_LENGTH;
	}
   else
	{
	 /* Create a new item within current pane. */
	 Lisp_Object item_name, enable, descrip, def, type, selected;
	 Lisp_Object help;

	 /* All items should be contained in panes. */
	 if (panes_seen == 0)
	  abort ();

	 item_name = AREF (menu_items, i + MENU_ITEMS_ITEM_NAME);
	 enable = AREF (menu_items, i + MENU_ITEMS_ITEM_ENABLE);
	 descrip = AREF (menu_items, i + MENU_ITEMS_ITEM_EQUIV_KEY);
	 def = AREF (menu_items, i + MENU_ITEMS_ITEM_DEFINITION);
	 type = AREF (menu_items, i + MENU_ITEMS_ITEM_TYPE);
	 selected = AREF (menu_items, i + MENU_ITEMS_ITEM_SELECTED);
	 help = AREF (menu_items, i + MENU_ITEMS_ITEM_HELP);

#ifndef HAVE_MULTILINGUAL_MENU
     if (STRING_MULTIBYTE (item_name))
	  {
	   item_name = ENCODE_MENU_STRING (item_name);
	   AREF (menu_items, i + MENU_ITEMS_ITEM_NAME) = item_name;
	  }

     if (STRINGP (descrip) && STRING_MULTIBYTE (descrip))
	  {
	   descrip = ENCODE_MENU_STRING (descrip);
	   AREF (menu_items, i + MENU_ITEMS_ITEM_EQUIV_KEY) = descrip;
	  }
#endif /* not HAVE_MULTILINGUAL_MENU */

	 wv = xmalloc_widget_value ();
	 if (prev_wv)
	  prev_wv->next = wv;
	 else
	  save_wv->contents = wv;

	 wv->lname = item_name;
	 if (!NILP (descrip))
	  wv->lkey = descrip;
	 wv->value = 0;
	 /* The EMACS_INT cast avoids a warning. There's no problem
	   as long as pointers have enough bits to hold small integers. */
	 wv->call_data = (!NILP (def) ? (void *) (EMACS_INT) i : 0);
	 wv->enabled = !NILP (enable);

	 if (NILP (type))
	  wv->button_type = BUTTON_TYPE_NONE;
	 else if (EQ (type, QCradio))
	  wv->button_type = BUTTON_TYPE_RADIO;
	 else if (EQ (type, QCtoggle))
	  wv->button_type = BUTTON_TYPE_TOGGLE;
	 else
	  abort ();

	 wv->selected = !NILP (selected);
	 if (! STRINGP (help))
	  help = Qnil;

	 wv->help = help;

	 prev_wv = wv;

	 i += MENU_ITEMS_ITEM_LENGTH;
	}
  }

 /* If we have just one "menu item"
   that was originally a button, return it by itself. */
 if (top_level_items && first_wv->contents && first_wv->contents->next == 0)
  {
   wv = first_wv->contents;
   free_widget_value (first_wv);
   return wv;
  }

 return first_wv;
}

/* Walk through the widget_value tree starting at FIRST_WV and update
  the char * pointers from the corresponding lisp values.
  We do this after building the whole tree, since GC may happen while the
  tree is constructed, and small strings are relocated. So we must wait
  until no GC can happen before storing pointers into lisp values. */
static void
update_submenu_strings (first_wv)
   widget_value *first_wv;
{
 widget_value *wv;

 for (wv = first_wv; wv; wv = wv->next)
  {
   if (STRINGP (wv->lname))
    {
     wv->name = (char *) SDATA (wv->lname);

     /* Ignore the @ that means "separate pane".
       This is a kludge, but this isn't worth more time. */
     if (wv->value == (char *)1)
      {
       if (wv->name[0] == '@')
		wv->name++;
       wv->value = 0;
      }
    }

   if (STRINGP (wv->lkey))
    wv->key = (char *) SDATA (wv->lkey);

   if (wv->contents)
    update_submenu_strings (wv->contents);
  }
}


/* Recompute all the widgets of frame F, when the menu bar has been
  changed. Value is non-zero if widgets were updated. */

static int
update_frame_menubar (f)
   FRAME_PTR f;
{
#ifdef USE_GTK
 return xg_update_frame_menubar (f);
#else
 struct x_output *x = f->output_data.x;
 int columns, rows;

 if (!x->menubar_widget || XtIsManaged (x->menubar_widget))
  return 0;

 BLOCK_INPUT;
 /* Save the size of the frame because the pane widget doesn't accept
   to resize itself. So force it. */
 columns = FRAME_COLS (f);
 rows = FRAME_LINES (f);

 /* Do the voodoo which means "I'm changing lots of things, don't try
   to refigure sizes until I'm done." */
 lw_refigure_widget (x->column_widget, False);

 /* The order in which children are managed is the top to bottom
   order in which they are displayed in the paned window. First,
   remove the text-area widget. */
 XtUnmanageChild (x->edit_widget);

 /* Remove the menubar that is there now, and put up the menubar that
   should be there. */
 XtManageChild (x->menubar_widget);
 XtMapWidget (x->menubar_widget);
 XtVaSetValues (x->menubar_widget, XtNmappedWhenManaged, 1, NULL);

 /* Re-manage the text-area widget, and then thrash the sizes. */
 XtManageChild (x->edit_widget);
 lw_refigure_widget (x->column_widget, True);

 /* Force the pane widget to resize itself with the right values. */
 EmacsFrameSetCharSize (x->edit_widget, columns, rows);
 UNBLOCK_INPUT;
#endif
 return 1;
}

/* Set the contents of the menubar widgets of frame F.
  The argument FIRST_TIME is currently ignored;
  it is set the first time this is called, from initialize_frame_menubar. */

void
set_frame_menubar (f, first_time, deep_p)
   FRAME_PTR f;
   int first_time;
   int deep_p;
{
 xt_or_gtk_widget menubar_widget = f->output_data.x->menubar_widget;
#ifdef USE_X_TOOLKIT
 LWLIB_ID id;
#endif
 Lisp_Object items;
 widget_value *wv, *first_wv, *prev_wv = 0;
 int i, last_i = 0;
 int *submenu_start, *submenu_end;
 int *submenu_top_level_items, *submenu_n_panes;


 XSETFRAME (Vmenu_updating_frame, f);

#ifdef USE_X_TOOLKIT
 if (f->output_data.x->id == 0)
  f->output_data.x->id = next_menubar_widget_id++;
 id = f->output_data.x->id;
#endif

 if (! menubar_widget)
  deep_p = 1;
 else if (pending_menu_activation && !deep_p)
  deep_p = 1;
 /* Make the first call for any given frame always go deep. */
 else if (!f->output_data.x->saved_menu_event && !deep_p)
  {
   deep_p = 1;
   f->output_data.x->saved_menu_event = (XEvent*)xmalloc (sizeof (XEvent));
   f->output_data.x->saved_menu_event->type = 0;
  }

#ifdef USE_GTK
 /* If we have detached menus, we must update deep so detached menus
   also gets updated. */
 deep_p = deep_p || xg_have_tear_offs ();
#endif

 if (deep_p)
  {
   /* Make a widget-value tree representing the entire menu trees. */

   struct buffer *prev = current_buffer;
   Lisp_Object buffer;
   int specpdl_count = SPECPDL_INDEX ();
   int previous_menu_items_used = f->menu_bar_items_used;
   Lisp_Object *previous_items
	= (Lisp_Object *) alloca (previous_menu_items_used
				 * sizeof (Lisp_Object));

   /* If we are making a new widget, its contents are empty,
	 do always reinitialize them. */
   if (! menubar_widget)
	previous_menu_items_used = 0;

   buffer = XWINDOW (FRAME_SELECTED_WINDOW (f))->buffer;
   specbind (Qinhibit_quit, Qt);
   /* Don't let the debugger step into this code
	 because it is not reentrant. */
   specbind (Qdebug_on_next_call, Qnil);

   record_unwind_save_match_data ();
   if (NILP (Voverriding_local_map_menu_flag))
	{
	 specbind (Qoverriding_terminal_local_map, Qnil);
	 specbind (Qoverriding_local_map, Qnil);
	}

   set_buffer_internal_1 (XBUFFER (buffer));

   /* Run the Lucid hook. */
   safe_run_hooks (Qactivate_menubar_hook);

   /* If it has changed current-menubar from previous value,
	 really recompute the menubar from the value. */
   if (! NILP (Vlucid_menu_bar_dirty_flag))
	call0 (Qrecompute_lucid_menubar);
   safe_run_hooks (Qmenu_bar_update_hook);
   FRAME_MENU_BAR_ITEMS (f) = menu_bar_items (FRAME_MENU_BAR_ITEMS (f));

   items = FRAME_MENU_BAR_ITEMS (f);

   /* Save the frame's previous menu bar contents data. */
   if (previous_menu_items_used)
	bcopy (XVECTOR (f->menu_bar_vector)->contents, previous_items,
	    previous_menu_items_used * sizeof (Lisp_Object));

   /* Fill in menu_items with the current menu bar contents.
	 This can evaluate Lisp code. */
   save_menu_items ();

   menu_items = f->menu_bar_vector;
   menu_items_allocated = VECTORP (menu_items) ? ASIZE (menu_items) : 0;
   submenu_start = (int *) alloca (XVECTOR (items)->size * sizeof (int *));
   submenu_end = (int *) alloca (XVECTOR (items)->size * sizeof (int *));
   submenu_n_panes = (int *) alloca (XVECTOR (items)->size * sizeof (int));
   submenu_top_level_items
	= (int *) alloca (XVECTOR (items)->size * sizeof (int *));
   init_menu_items ();
   for (i = 0; i < XVECTOR (items)->size; i += 4)
	{
	 Lisp_Object key, string, maps;

	 last_i = i;

	 key = XVECTOR (items)->contents[i];
	 string = XVECTOR (items)->contents[i + 1];
	 maps = XVECTOR (items)->contents[i + 2];
	 if (NILP (string))
	  break;

	 submenu_start[i] = menu_items_used;

	 menu_items_n_panes = 0;
	 submenu_top_level_items[i]
	  = parse_single_submenu (key, string, maps);
	 submenu_n_panes[i] = menu_items_n_panes;

	 submenu_end[i] = menu_items_used;
	}

   finish_menu_items ();

   /* Convert menu_items into widget_value trees
	 to display the menu. This cannot evaluate Lisp code. */

   wv = xmalloc_widget_value ();
   wv->name = "menubar";
   wv->value = 0;
   wv->enabled = 1;
   wv->button_type = BUTTON_TYPE_NONE;
   wv->help = Qnil;
   first_wv = wv;

   for (i = 0; i < last_i; i += 4)
	{
	 menu_items_n_panes = submenu_n_panes[i];
	 wv = digest_single_submenu (submenu_start[i], submenu_end[i],
				   submenu_top_level_items[i]);
	 if (prev_wv)
	  prev_wv->next = wv;
	 else
	  first_wv->contents = wv;
	 /* Don't set wv->name here; GC during the loop might relocate it. */
	 wv->enabled = 1;
	 wv->button_type = BUTTON_TYPE_NONE;
	 prev_wv = wv;
	}

   set_buffer_internal_1 (prev);

   /* If there has been no change in the Lisp-level contents
	 of the menu bar, skip redisplaying it. Just exit. */

   /* Compare the new menu items with the ones computed last time. */
   for (i = 0; i < previous_menu_items_used; i++)
	if (menu_items_used == i
	  || (!EQ (previous_items[i], XVECTOR (menu_items)->contents[i])))
	 break;
   if (i == menu_items_used && i == previous_menu_items_used && i != 0)
	{
	 /* The menu items have not changed. Don't bother updating
	   the menus in any form, since it would be a no-op. */
	 free_menubar_widget_value_tree (first_wv);
	 discard_menu_items ();
	 unbind_to (specpdl_count, Qnil);
	 return;
	}

   /* The menu items are different, so store them in the frame. */
   f->menu_bar_vector = menu_items;
   f->menu_bar_items_used = menu_items_used;

   /* This calls restore_menu_items to restore menu_items, etc.,
	 as they were outside. */
   unbind_to (specpdl_count, Qnil);

   /* Now GC cannot happen during the lifetime of the widget_value,
	 so it's safe to store data from a Lisp_String. */
   wv = first_wv->contents;
   for (i = 0; i < XVECTOR (items)->size; i += 4)
	{
	 Lisp_Object string;
	 string = XVECTOR (items)->contents[i + 1];
	 if (NILP (string))
      break;
     wv->name = (char *) SDATA (string);
     update_submenu_strings (wv->contents);
     wv = wv->next;
	}

  }
 else
  {
   /* Make a widget-value tree containing
	 just the top level menu bar strings. */

   wv = xmalloc_widget_value ();
   wv->name = "menubar";
   wv->value = 0;
   wv->enabled = 1;
   wv->button_type = BUTTON_TYPE_NONE;
   wv->help = Qnil;
   first_wv = wv;

   items = FRAME_MENU_BAR_ITEMS (f);
   for (i = 0; i < XVECTOR (items)->size; i += 4)
	{
	 Lisp_Object string;

	 string = XVECTOR (items)->contents[i + 1];
	 if (NILP (string))
	  break;

	 wv = xmalloc_widget_value ();
	 wv->name = (char *) SDATA (string);
	 wv->value = 0;
	 wv->enabled = 1;
	 wv->button_type = BUTTON_TYPE_NONE;
	 wv->help = Qnil;
	 /* This prevents lwlib from assuming this
	   menu item is really supposed to be empty. */
	 /* The EMACS_INT cast avoids a warning.
	   This value just has to be different from small integers. */
	 wv->call_data = (void *) (EMACS_INT) (-1);

	 if (prev_wv)
	  prev_wv->next = wv;
	 else
	  first_wv->contents = wv;
	 prev_wv = wv;
	}

   /* Forget what we thought we knew about what is in the
	 detailed contents of the menu bar menus.
	 Changing the top level always destroys the contents. */
   f->menu_bar_items_used = 0;
  }

 /* Create or update the menu bar widget. */

 BLOCK_INPUT;

#ifdef USE_GTK
 xg_crazy_callback_abort = 1;
 if (menubar_widget)
  {
   /* The fourth arg is DEEP_P, which says to consider the entire
	 menu trees we supply, rather than just the menu bar item names. */
   xg_modify_menubar_widgets (menubar_widget,
                 f,
                 first_wv,
                 deep_p,
                 G_CALLBACK (menubar_selection_callback),
                 G_CALLBACK (popup_deactivate_callback),
                 G_CALLBACK (menu_highlight_callback));
  }
 else
  {
   GtkWidget *wvbox = f->output_data.x->vbox_widget;

   menubar_widget
    = xg_create_widget ("menubar", "menubar", f, first_wv,
              G_CALLBACK (menubar_selection_callback),
              G_CALLBACK (popup_deactivate_callback),
              G_CALLBACK (menu_highlight_callback));

   f->output_data.x->menubar_widget = menubar_widget;
  }


#else /* not USE_GTK */
 if (menubar_widget)
  {
   /* Disable resizing (done for Motif!) */
   lw_allow_resizing (f->output_data.x->widget, False);

   /* The third arg is DEEP_P, which says to consider the entire
	 menu trees we supply, rather than just the menu bar item names. */
   lw_modify_all_widgets (id, first_wv, deep_p);

   /* Re-enable the edit widget to resize. */
   lw_allow_resizing (f->output_data.x->widget, True);
  }
 else
  {
   char menuOverride[] = "Ctrl<KeyPress>g: MenuGadgetEscape()";
   XtTranslations override = XtParseTranslationTable (menuOverride);

   menubar_widget = lw_create_widget ("menubar", "menubar", id, first_wv,
					 f->output_data.x->column_widget,
					 0,
					 popup_activate_callback,
					 menubar_selection_callback,
					 popup_deactivate_callback,
					 menu_highlight_callback);
   f->output_data.x->menubar_widget = menubar_widget;

   /* Make menu pop down on C-g. */
   XtOverrideTranslations (menubar_widget, override);
  }

 {
  int menubar_size
   = (f->output_data.x->menubar_widget
	 ? (f->output_data.x->menubar_widget->core.height
	  + f->output_data.x->menubar_widget->core.border_width)
	 : 0);

#if 0 /* Experimentally, we now get the right results
	 for -geometry -0-0 without this. 24 Aug 96, rms. */
#ifdef USE_LUCID
  if (FRAME_EXTERNAL_MENU_BAR (f))
   {
    Dimension ibw = 0;
    XtVaGetValues (f->output_data.x->column_widget,
		    XtNinternalBorderWidth, &ibw, NULL);
    menubar_size += ibw;
   }
#endif /* USE_LUCID */
#endif /* 0 */

  f->output_data.x->menubar_height = menubar_size;
 }
#endif /* not USE_GTK */

 free_menubar_widget_value_tree (first_wv);
 update_frame_menubar (f);

#ifdef USE_GTK
 xg_crazy_callback_abort = 0;
#endif

 UNBLOCK_INPUT;
}

/* Called from Fx_create_frame to create the initial menubar of a frame
  before it is mapped, so that the window is mapped with the menubar already
  there instead of us tacking it on later and thrashing the window after it
  is visible. */

void
initialize_frame_menubar (f)
   FRAME_PTR f;
{
 /* This function is called before the first chance to redisplay
   the frame. It has to be, so the frame will have the right size. */
 FRAME_MENU_BAR_ITEMS (f) = menu_bar_items (FRAME_MENU_BAR_ITEMS (f));
 set_frame_menubar (f, 1, 1);
}


/* Get rid of the menu bar of frame F, and free its storage.
  This is used when deleting a frame, and when turning off the menu bar.
  For GTK this function is in gtkutil.c. */

#ifndef USE_GTK
void
free_frame_menubar (f)
   FRAME_PTR f;
{
 Widget menubar_widget;

 menubar_widget = f->output_data.x->menubar_widget;

 f->output_data.x->menubar_height = 0;

 if (menubar_widget)
  {
#ifdef USE_MOTIF
   /* Removing the menu bar magically changes the shell widget's x
	 and y position of (0, 0) which, when the menu bar is turned
	 on again, leads to pull-down menuss appearing in strange
	 positions near the upper-left corner of the display. This
	 happens only with some window managers like twm and ctwm,
	 but not with other like Motif's mwm or kwm, because the
	 latter generate ConfigureNotify events when the menu bar
	 is switched off, which fixes the shell position. */
   Position x0, y0, x1, y1;
#endif

   BLOCK_INPUT;

#ifdef USE_MOTIF
   if (f->output_data.x->widget)
	XtVaGetValues (f->output_data.x->widget, XtNx, &x0, XtNy, &y0, NULL);
#endif

   lw_destroy_all_widgets ((LWLIB_ID) f->output_data.x->id);
   f->output_data.x->menubar_widget = NULL;

#ifdef USE_MOTIF
   if (f->output_data.x->widget)
	{
	 XtVaGetValues (f->output_data.x->widget, XtNx, &x1, XtNy, &y1, NULL);
	 if (x1 == 0 && y1 == 0)
	  XtVaSetValues (f->output_data.x->widget, XtNx, x0, XtNy, y0, NULL);
	}
#endif

   UNBLOCK_INPUT;
  }
}
#endif /* not USE_GTK */

#endif /* USE_X_TOOLKIT || USE_GTK */

/* xmenu_show actually displays a menu using the panes and items in menu_items
  and returns the value selected from it.
  There are two versions of xmenu_show, one for Xt and one for Xlib.
  Both assume input is blocked by the caller. */

/* F is the frame the menu is for.
  X and Y are the frame-relative specified position,
  relative to the inside upper left corner of the frame F.
  FOR_CLICK is nonzero if this menu was invoked for a mouse click.
  KEYMAPS is 1 if this menu was specified with keymaps;
  in that case, we return a list containing the chosen item's value
  and perhaps also the pane's prefix.
  TITLE is the specified menu title.
  ERROR is a place to store an error message string in case of failure.
  (We return nil on failure, but the value doesn't actually matter.) */

#if defined (USE_X_TOOLKIT) || defined (USE_GTK)

/* The item selected in the popup menu. */
static Lisp_Object *volatile menu_item_selection;

#ifdef USE_GTK

/* Used when position a popup menu. See menu_position_func and
  create_and_show_popup_menu below. */
struct next_popup_x_y
{
 FRAME_PTR f;
 int x;
 int y;
};

/* The menu position function to use if we are not putting a popup
  menu where the pointer is.
  MENU is the menu to pop up.
  X and Y shall on exit contain x/y where the menu shall pop up.
  PUSH_IN is not documented in the GTK manual.
  USER_DATA is any data passed in when calling gtk_menu_popup.
  Here it points to a struct next_popup_x_y where the coordinates
  to store in *X and *Y are as well as the frame for the popup.

  Here only X and Y are used. */
static void
menu_position_func (menu, x, y, push_in, user_data)
   GtkMenu *menu;
   gint *x;
   gint *y;
   gboolean *push_in;
   gpointer user_data;
{
 struct next_popup_x_y* data = (struct next_popup_x_y*)user_data;
 GtkRequisition req;
 int disp_width = FRAME_X_DISPLAY_INFO (data->f)->width;
 int disp_height = FRAME_X_DISPLAY_INFO (data->f)->height;

 *x = data->x;
 *y = data->y;

 /* Check if there is room for the menu. If not, adjust x/y so that
   the menu is fully visible. */
 gtk_widget_size_request (GTK_WIDGET (menu), &req);
 if (data->x + req.width > disp_width)
  *x -= data->x + req.width - disp_width;
 if (data->y + req.height > disp_height)
  *y -= data->y + req.height - disp_height;
}

static void
popup_selection_callback (widget, client_data)
   GtkWidget *widget;
   gpointer client_data;
{
 xg_menu_item_cb_data *cb_data = (xg_menu_item_cb_data*) client_data;

 if (xg_crazy_callback_abort) return;
 if (cb_data) menu_item_selection = (Lisp_Object *) cb_data->call_data;
}

static Lisp_Object
pop_down_menu (arg)
   Lisp_Object arg;
{
 struct Lisp_Save_Value *p = XSAVE_VALUE (arg);

 popup_activated_flag = 0;
 BLOCK_INPUT;
 gtk_widget_destroy (GTK_WIDGET (p->pointer));
 UNBLOCK_INPUT;
 return Qnil;
}

/* Pop up the menu for frame F defined by FIRST_WV at X/Y and loop until the
  menu pops down.
  menu_item_selection will be set to the selection. */
static void
create_and_show_popup_menu (f, first_wv, x, y, for_click)
   FRAME_PTR f;
   widget_value *first_wv;
   int x;
   int y;
   int for_click;
{
 int i;
 GtkWidget *menu;
 GtkMenuPositionFunc pos_func = 0; /* Pop up at pointer. */
 struct next_popup_x_y popup_x_y;
 int specpdl_count = SPECPDL_INDEX ();

 xg_crazy_callback_abort = 1;
 menu = xg_create_widget ("popup", first_wv->name, f, first_wv,
              G_CALLBACK (popup_selection_callback),
              G_CALLBACK (popup_deactivate_callback),
              G_CALLBACK (menu_highlight_callback));
 xg_crazy_callback_abort = 0;

 if (! for_click)
  {
   /* Not invoked by a click. pop up at x/y. */
   pos_func = menu_position_func;

   /* Adjust coordinates to be root-window-relative. */
   x += f->left_pos + FRAME_OUTER_TO_INNER_DIFF_X (f);
   y += f->top_pos + FRAME_OUTER_TO_INNER_DIFF_Y (f);

   popup_x_y.x = x;
   popup_x_y.y = y;
   popup_x_y.f = f;

   i = 0; /* gtk_menu_popup needs this to be 0 for a non-button popup. */
  }
 else
  {
   for (i = 0; i < 5; i++)
    if (FRAME_X_DISPLAY_INFO (f)->grabbed & (1 << i))
     break;
  }

 /* Display the menu. */
 gtk_widget_show_all (menu);
 gtk_menu_popup (GTK_MENU (menu), 0, 0, pos_func, &popup_x_y, i, 0);

 record_unwind_protect (pop_down_menu, make_save_value (menu, 0));

 if (GTK_WIDGET_MAPPED (menu))
  {
   /* Set this to one. popup_widget_loop increases it by one, so it becomes
     two. show_help_echo uses this to detect popup menus. */
   popup_activated_flag = 1;
   /* Process events that apply to the menu. */
   popup_widget_loop (1, menu);
  }

 unbind_to (specpdl_count, Qnil);

 /* Must reset this manually because the button release event is not passed
   to Emacs event loop. */
 FRAME_X_DISPLAY_INFO (f)->grabbed = 0;
}

#else /* not USE_GTK */

/* We need a unique id for each widget handled by the Lucid Widget
  library.

  For the main windows, and popup menus, we use this counter,
  which we increment each time after use. This starts from 1<<16.

  For menu bars, we use numbers starting at 0, counted in
  next_menubar_widget_id. */
LWLIB_ID widget_id_tick;

static void
popup_selection_callback (widget, id, client_data)
   Widget widget;
   LWLIB_ID id;
   XtPointer client_data;
{
 menu_item_selection = (Lisp_Object *) client_data;
}

/* ARG is the LWLIB ID of the dialog box, represented
  as a Lisp object as (HIGHPART . LOWPART). */

static Lisp_Object
pop_down_menu (arg)
   Lisp_Object arg;
{
 LWLIB_ID id = (XINT (XCAR (arg)) << 4 * sizeof (LWLIB_ID)
         | XINT (XCDR (arg)));

 BLOCK_INPUT;
 lw_destroy_all_widgets (id);
 UNBLOCK_INPUT;
 popup_activated_flag = 0;

 return Qnil;
}

/* Pop up the menu for frame F defined by FIRST_WV at X/Y and loop until the
  menu pops down.
  menu_item_selection will be set to the selection. */
static void
create_and_show_popup_menu (f, first_wv, x, y, for_click)
   FRAME_PTR f;
   widget_value *first_wv;
   int x;
   int y;
   int for_click;
{
 int i;
 Arg av[2];
 int ac = 0;
 XButtonPressedEvent dummy;
 LWLIB_ID menu_id;
 Widget menu;

 menu_id = widget_id_tick++;
 menu = lw_create_widget ("popup", first_wv->name, menu_id, first_wv,
              f->output_data.x->widget, 1, 0,
              popup_selection_callback,
              popup_deactivate_callback,
              menu_highlight_callback);

 dummy.type = ButtonPress;
 dummy.serial = 0;
 dummy.send_event = 0;
 dummy.display = FRAME_X_DISPLAY (f);
 dummy.time = CurrentTime;
 dummy.root = FRAME_X_DISPLAY_INFO (f)->root_window;
 dummy.window = dummy.root;
 dummy.subwindow = dummy.root;
 dummy.x = x;
 dummy.y = y;

 /* Adjust coordinates to be root-window-relative. */
 x += f->left_pos + FRAME_OUTER_TO_INNER_DIFF_X (f);
 y += f->top_pos + FRAME_OUTER_TO_INNER_DIFF_Y (f);

 dummy.x_root = x;
 dummy.y_root = y;

 dummy.state = 0;
 dummy.button = 0;
 for (i = 0; i < 5; i++)
  if (FRAME_X_DISPLAY_INFO (f)->grabbed & (1 << i))
   dummy.button = i;

 /* Don't allow any geometry request from the user. */
 XtSetArg (av[ac], XtNgeometry, 0); ac++;
 XtSetValues (menu, av, ac);

 /* Display the menu. */
 lw_popup_menu (menu, (XEvent *) &dummy);
 popup_activated_flag = 1;
 x_activate_timeout_atimer ();

 {
  int fact = 4 * sizeof (LWLIB_ID);
  int specpdl_count = SPECPDL_INDEX ();
  record_unwind_protect (pop_down_menu,
              Fcons (make_number (menu_id >> (fact)),
                 make_number (menu_id & ~(-1 << (fact)))));

  /* Process events that apply to the menu. */
  popup_get_selection ((XEvent *) 0, FRAME_X_DISPLAY_INFO (f), menu_id, 1);

  unbind_to (specpdl_count, Qnil);
 }
}

#endif /* not USE_GTK */

static Lisp_Object
xmenu_show (f, x, y, for_click, keymaps, title, error)
   FRAME_PTR f;
   int x;
   int y;
   int for_click;
   int keymaps;
   Lisp_Object title;
   char **error;
{
 int i;
 widget_value *wv, *save_wv = 0, *first_wv = 0, *prev_wv = 0;
 widget_value **submenu_stack
  = (widget_value **) alloca (menu_items_used * sizeof (widget_value *));
 Lisp_Object *subprefix_stack
  = (Lisp_Object *) alloca (menu_items_used * sizeof (Lisp_Object));
 int submenu_depth = 0;

 int first_pane;

 *error = NULL;

 if (menu_items_used <= MENU_ITEMS_PANE_LENGTH)
  {
   *error = "Empty menu";
   return Qnil;
  }

 /* Create a tree of widget_value objects
   representing the panes and their items. */
 wv = xmalloc_widget_value ();
 wv->name = "menu";
 wv->value = 0;
 wv->enabled = 1;
 wv->button_type = BUTTON_TYPE_NONE;
 wv->help =Qnil;
 first_wv = wv;
 first_pane = 1;

 /* Loop over all panes and items, filling in the tree. */
 i = 0;
 while (i < menu_items_used)
  {
   if (EQ (XVECTOR (menu_items)->contents[i], Qnil))
	{
	 submenu_stack[submenu_depth++] = save_wv;
	 save_wv = prev_wv;
	 prev_wv = 0;
	 first_pane = 1;
	 i++;
	}
   else if (EQ (XVECTOR (menu_items)->contents[i], Qlambda))
	{
	 prev_wv = save_wv;
	 save_wv = submenu_stack[--submenu_depth];
	 first_pane = 0;
	 i++;
	}
   else if (EQ (XVECTOR (menu_items)->contents[i], Qt)
	    && submenu_depth != 0)
	i += MENU_ITEMS_PANE_LENGTH;
   /* Ignore a nil in the item list.
	 It's meaningful only for dialog boxes. */
   else if (EQ (XVECTOR (menu_items)->contents[i], Qquote))
	i += 1;
   else if (EQ (XVECTOR (menu_items)->contents[i], Qt))
	{
	 /* Create a new pane. */
	 Lisp_Object pane_name, prefix;
	 char *pane_string;

	 pane_name = AREF (menu_items, i + MENU_ITEMS_PANE_NAME);
	 prefix = AREF (menu_items, i + MENU_ITEMS_PANE_PREFIX);

#ifndef HAVE_MULTILINGUAL_MENU
	 if (STRINGP (pane_name) && STRING_MULTIBYTE (pane_name))
	  {
	   pane_name = ENCODE_MENU_STRING (pane_name);
	   AREF (menu_items, i + MENU_ITEMS_PANE_NAME) = pane_name;
	  }
#endif
	 pane_string = (NILP (pane_name)
			 ? "" : (char *) SDATA (pane_name));
	 /* If there is just one top-level pane, put all its items directly
	   under the top-level menu. */
	 if (menu_items_n_panes == 1)
	  pane_string = "";

	 /* If the pane has a meaningful name,
	   make the pane a top-level menu item
	   with its items as a submenu beneath it. */
	 if (!keymaps && strcmp (pane_string, ""))
	  {
	   wv = xmalloc_widget_value ();
	   if (save_wv)
		save_wv->next = wv;
	   else
		first_wv->contents = wv;
	   wv->name = pane_string;
	   if (keymaps && !NILP (prefix))
		wv->name++;
	   wv->value = 0;
	   wv->enabled = 1;
	   wv->button_type = BUTTON_TYPE_NONE;
	   wv->help = Qnil;
	   save_wv = wv;
	   prev_wv = 0;
	  }
	 else if (first_pane)
	  {
	   save_wv = wv;
	   prev_wv = 0;
	  }
	 first_pane = 0;
	 i += MENU_ITEMS_PANE_LENGTH;
	}
   else
	{
	 /* Create a new item within current pane. */
	 Lisp_Object item_name, enable, descrip, def, type, selected, help;
	 item_name = AREF (menu_items, i + MENU_ITEMS_ITEM_NAME);
	 enable = AREF (menu_items, i + MENU_ITEMS_ITEM_ENABLE);
	 descrip = AREF (menu_items, i + MENU_ITEMS_ITEM_EQUIV_KEY);
	 def = AREF (menu_items, i + MENU_ITEMS_ITEM_DEFINITION);
	 type = AREF (menu_items, i + MENU_ITEMS_ITEM_TYPE);
	 selected = AREF (menu_items, i + MENU_ITEMS_ITEM_SELECTED);
	 help = AREF (menu_items, i + MENU_ITEMS_ITEM_HELP);

#ifndef HAVE_MULTILINGUAL_MENU
     if (STRINGP (item_name) && STRING_MULTIBYTE (item_name))
	  {
	   item_name = ENCODE_MENU_STRING (item_name);
	   AREF (menu_items, i + MENU_ITEMS_ITEM_NAME) = item_name;
	  }

     if (STRINGP (descrip) && STRING_MULTIBYTE (descrip))
	  {
	   descrip = ENCODE_MENU_STRING (descrip);
	   AREF (menu_items, i + MENU_ITEMS_ITEM_EQUIV_KEY) = descrip;
	  }
#endif /* not HAVE_MULTILINGUAL_MENU */

	 wv = xmalloc_widget_value ();
	 if (prev_wv)
	  prev_wv->next = wv;
	 else
	  save_wv->contents = wv;
	 wv->name = (char *) SDATA (item_name);
	 if (!NILP (descrip))
	  wv->key = (char *) SDATA (descrip);
	 wv->value = 0;
	 /* If this item has a null value,
	   make the call_data null so that it won't display a box
	   when the mouse is on it. */
	 wv->call_data
	  = (!NILP (def) ? (void *) &XVECTOR (menu_items)->contents[i] : 0);
	 wv->enabled = !NILP (enable);

	 if (NILP (type))
	  wv->button_type = BUTTON_TYPE_NONE;
	 else if (EQ (type, QCtoggle))
	  wv->button_type = BUTTON_TYPE_TOGGLE;
	 else if (EQ (type, QCradio))
	  wv->button_type = BUTTON_TYPE_RADIO;
	 else
	  abort ();

	 wv->selected = !NILP (selected);

     if (! STRINGP (help))
	  help = Qnil;

	 wv->help = help;

	 prev_wv = wv;

	 i += MENU_ITEMS_ITEM_LENGTH;
	}
  }

 /* Deal with the title, if it is non-nil. */
 if (!NILP (title))
  {
   widget_value *wv_title = xmalloc_widget_value ();
   widget_value *wv_sep1 = xmalloc_widget_value ();
   widget_value *wv_sep2 = xmalloc_widget_value ();

   wv_sep2->name = "--";
   wv_sep2->next = first_wv->contents;
   wv_sep2->help = Qnil;

   wv_sep1->name = "--";
   wv_sep1->next = wv_sep2;
   wv_sep1->help = Qnil;

#ifndef HAVE_MULTILINGUAL_MENU
   if (STRING_MULTIBYTE (title))
	title = ENCODE_MENU_STRING (title);
#endif

   wv_title->name = (char *) SDATA (title);
   wv_title->enabled = TRUE;
   wv_title->button_type = BUTTON_TYPE_NONE;
   wv_title->next = wv_sep1;
   wv_title->help = Qnil;
   first_wv->contents = wv_title;
  }

 /* No selection has been chosen yet. */
 menu_item_selection = 0;

 /* Actually create and show the menu until popped down. */
 create_and_show_popup_menu (f, first_wv, x, y, for_click);

 /* Free the widget_value objects we used to specify the contents. */
 free_menubar_widget_value_tree (first_wv);

 /* Find the selected item, and its pane, to return
   the proper value. */
 if (menu_item_selection != 0)
  {
   Lisp_Object prefix, entry;

   prefix = entry = Qnil;
   i = 0;
   while (i < menu_items_used)
	{
	 if (EQ (XVECTOR (menu_items)->contents[i], Qnil))
	  {
	   subprefix_stack[submenu_depth++] = prefix;
	   prefix = entry;
	   i++;
	  }
	 else if (EQ (XVECTOR (menu_items)->contents[i], Qlambda))
	  {
	   prefix = subprefix_stack[--submenu_depth];
	   i++;
	  }
	 else if (EQ (XVECTOR (menu_items)->contents[i], Qt))
	  {
	   prefix
		= XVECTOR (menu_items)->contents[i + MENU_ITEMS_PANE_PREFIX];
	   i += MENU_ITEMS_PANE_LENGTH;
	  }
	 /* Ignore a nil in the item list.
	   It's meaningful only for dialog boxes. */
	 else if (EQ (XVECTOR (menu_items)->contents[i], Qquote))
	  i += 1;
	 else
	  {
	   entry
		= XVECTOR (menu_items)->contents[i + MENU_ITEMS_ITEM_VALUE];
	   if (menu_item_selection == &XVECTOR (menu_items)->contents[i])
		{
		 if (keymaps != 0)
		  {
		   int j;

		   entry = Fcons (entry, Qnil);
		   if (!NILP (prefix))
			entry = Fcons (prefix, entry);
		   for (j = submenu_depth - 1; j >= 0; j--)
			if (!NILP (subprefix_stack[j]))
			 entry = Fcons (subprefix_stack[j], entry);
		  }
		 return entry;
		}
	   i += MENU_ITEMS_ITEM_LENGTH;
	  }
	}
  }
 else if (!for_click)
  /* Make "Cancel" equivalent to C-g. */
  Fsignal (Qquit, Qnil);

 return Qnil;
}

#ifdef USE_GTK
static void
dialog_selection_callback (widget, client_data)
   GtkWidget *widget;
   gpointer client_data;
{
 /* The EMACS_INT cast avoids a warning. There's no problem
   as long as pointers have enough bits to hold small integers. */
 if ((int) (EMACS_INT) client_data != -1)
  menu_item_selection = (Lisp_Object *) client_data;

 popup_activated_flag = 0;
}

/* Pop up the dialog for frame F defined by FIRST_WV and loop until the
  dialog pops down.
  menu_item_selection will be set to the selection. */
static void
create_and_show_dialog (f, first_wv)
   FRAME_PTR f;
   widget_value *first_wv;
{
 GtkWidget *menu;

 menu = xg_create_widget ("dialog", first_wv->name, f, first_wv,
              G_CALLBACK (dialog_selection_callback),
              G_CALLBACK (popup_deactivate_callback),
              0);

 if (menu)
  {
   int specpdl_count = SPECPDL_INDEX ();
   record_unwind_protect (pop_down_menu, make_save_value (menu, 0));

   /* Display the menu. */
   gtk_widget_show_all (menu);

   /* Process events that apply to the menu. */
   popup_widget_loop (1, menu);

   unbind_to (specpdl_count, Qnil);
  }
}

#else /* not USE_GTK */
static void
dialog_selection_callback (widget, id, client_data)
   Widget widget;
   LWLIB_ID id;
   XtPointer client_data;
{
 /* The EMACS_INT cast avoids a warning. There's no problem
   as long as pointers have enough bits to hold small integers. */
 if ((int) (EMACS_INT) client_data != -1)
  menu_item_selection = (Lisp_Object *) client_data;

 BLOCK_INPUT;
 lw_destroy_all_widgets (id);
 UNBLOCK_INPUT;
 popup_activated_flag = 0;
}


/* Pop up the dialog for frame F defined by FIRST_WV and loop until the
  dialog pops down.
  menu_item_selection will be set to the selection. */
static void
create_and_show_dialog (f, first_wv)
   FRAME_PTR f;
   widget_value *first_wv;
{
 LWLIB_ID dialog_id;

 dialog_id = widget_id_tick++;
 lw_create_widget (first_wv->name, "dialog", dialog_id, first_wv,
          f->output_data.x->widget, 1, 0,
          dialog_selection_callback, 0, 0);
 lw_modify_all_widgets (dialog_id, first_wv->contents, True);

 /* Display the dialog box. */
 lw_pop_up_all_widgets (dialog_id);
 popup_activated_flag = 1;
 x_activate_timeout_atimer ();

 /* Process events that apply to the dialog box.
   Also handle timers. */
 {
  int count = SPECPDL_INDEX ();
  int fact = 4 * sizeof (LWLIB_ID);

  /* xdialog_show_unwind is responsible for popping the dialog box down. */
  record_unwind_protect (pop_down_menu,
              Fcons (make_number (dialog_id >> (fact)),
                 make_number (dialog_id & ~(-1 << (fact)))));

  popup_get_selection ((XEvent *) 0, FRAME_X_DISPLAY_INFO (f),
             dialog_id, 1);

  unbind_to (count, Qnil);
 }
}

#endif /* not USE_GTK */

static char * button_names [] = {
 "button1", "button2", "button3", "button4", "button5",
 "button6", "button7", "button8", "button9", "button10" };

static Lisp_Object
xdialog_show (f, keymaps, title, header, error_name)
   FRAME_PTR f;
   int keymaps;
   Lisp_Object title, header;
   char **error_name;
{
 int i, nb_buttons=0;
 char dialog_name[6];

 widget_value *wv, *first_wv = 0, *prev_wv = 0;

 /* Number of elements seen so far, before boundary. */
 int left_count = 0;
 /* 1 means we've seen the boundary between left-hand elts and right-hand. */
 int boundary_seen = 0;

 *error_name = NULL;

 if (menu_items_n_panes > 1)
  {
   *error_name = "Multiple panes in dialog box";
   return Qnil;
  }

 /* Create a tree of widget_value objects
   representing the text label and buttons. */
 {
  Lisp_Object pane_name, prefix;
  char *pane_string;
  pane_name = XVECTOR (menu_items)->contents[MENU_ITEMS_PANE_NAME];
  prefix = XVECTOR (menu_items)->contents[MENU_ITEMS_PANE_PREFIX];
  pane_string = (NILP (pane_name)
		  ? "" : (char *) SDATA (pane_name));
  prev_wv = xmalloc_widget_value ();
  prev_wv->value = pane_string;
  if (keymaps && !NILP (prefix))
   prev_wv->name++;
  prev_wv->enabled = 1;
  prev_wv->name = "message";
  prev_wv->help = Qnil;
  first_wv = prev_wv;

  /* Loop over all panes and items, filling in the tree. */
  i = MENU_ITEMS_PANE_LENGTH;
  while (i < menu_items_used)
   {

	/* Create a new item within current pane. */
	Lisp_Object item_name, enable, descrip;
	item_name = XVECTOR (menu_items)->contents[i + MENU_ITEMS_ITEM_NAME];
	enable = XVECTOR (menu_items)->contents[i + MENU_ITEMS_ITEM_ENABLE];
	descrip
	 = XVECTOR (menu_items)->contents[i + MENU_ITEMS_ITEM_EQUIV_KEY];

	if (NILP (item_name))
	 {
	  free_menubar_widget_value_tree (first_wv);
	  *error_name = "Submenu in dialog items";
	  return Qnil;
	 }
	if (EQ (item_name, Qquote))
	 {
	  /* This is the boundary between left-side elts
	    and right-side elts. Stop incrementing right_count. */
	  boundary_seen = 1;
	  i++;
	  continue;
	 }
	if (nb_buttons >= 9)
	 {
	  free_menubar_widget_value_tree (first_wv);
	  *error_name = "Too many dialog items";
	  return Qnil;
	 }

	wv = xmalloc_widget_value ();
	prev_wv->next = wv;
	wv->name = (char *) button_names[nb_buttons];
	if (!NILP (descrip))
	 wv->key = (char *) SDATA (descrip);
	wv->value = (char *) SDATA (item_name);
	wv->call_data = (void *) &XVECTOR (menu_items)->contents[i];
	wv->enabled = !NILP (enable);
	wv->help = Qnil;
	prev_wv = wv;

	if (! boundary_seen)
	 left_count++;

	nb_buttons++;
	i += MENU_ITEMS_ITEM_LENGTH;
   }

  /* If the boundary was not specified,
    by default put half on the left and half on the right. */
  if (! boundary_seen)
   left_count = nb_buttons - nb_buttons / 2;

  wv = xmalloc_widget_value ();
  wv->name = dialog_name;
  wv->help = Qnil;

  /* Frame title: 'Q' = Question, 'I' = Information.
    Can also have 'E' = Error if, one day, we want
    a popup for errors. */
  if (NILP(header))
   dialog_name[0] = 'Q';
  else
   dialog_name[0] = 'I';

  /* Dialog boxes use a really stupid name encoding
    which specifies how many buttons to use
    and how many buttons are on the right. */
  dialog_name[1] = '0' + nb_buttons;
  dialog_name[2] = 'B';
  dialog_name[3] = 'R';
  /* Number of buttons to put on the right. */
  dialog_name[4] = '0' + nb_buttons - left_count;
  dialog_name[5] = 0;
  wv->contents = first_wv;
  first_wv = wv;
 }

 /* No selection has been chosen yet. */
 menu_item_selection = 0;

 /* Actually create and show the dialog. */
 create_and_show_dialog (f, first_wv);

 /* Free the widget_value objects we used to specify the contents. */
 free_menubar_widget_value_tree (first_wv);

 /* Find the selected item, and its pane, to return
   the proper value. */
 if (menu_item_selection != 0)
  {
   Lisp_Object prefix;

   prefix = Qnil;
   i = 0;
   while (i < menu_items_used)
	{
	 Lisp_Object entry;

	 if (EQ (XVECTOR (menu_items)->contents[i], Qt))
	  {
	   prefix
		= XVECTOR (menu_items)->contents[i + MENU_ITEMS_PANE_PREFIX];
	   i += MENU_ITEMS_PANE_LENGTH;
	  }
	 else if (EQ (XVECTOR (menu_items)->contents[i], Qquote))
	  {
	   /* This is the boundary between left-side elts and
		 right-side elts. */
	   ++i;
	  }
	 else
	  {
	   entry
		= XVECTOR (menu_items)->contents[i + MENU_ITEMS_ITEM_VALUE];
	   if (menu_item_selection == &XVECTOR (menu_items)->contents[i])
		{
		 if (keymaps != 0)
		  {
		   entry = Fcons (entry, Qnil);
		   if (!NILP (prefix))
			entry = Fcons (prefix, entry);
		  }
		 return entry;
		}
	   i += MENU_ITEMS_ITEM_LENGTH;
	  }
	}
  }
 else
  /* Make "Cancel" equivalent to C-g. */
  Fsignal (Qquit, Qnil);

 return Qnil;
}

#else /* not USE_X_TOOLKIT && not USE_GTK */

/* The frame of the last activated non-toolkit menu bar.
  Used to generate menu help events. */

static struct frame *menu_help_frame;


/* Show help HELP_STRING, or clear help if HELP_STRING is null.

  PANE is the pane number, and ITEM is the menu item number in
  the menu (currently not used).

  This cannot be done with generating a HELP_EVENT because
  XMenuActivate contains a loop that doesn't let Emacs process
  keyboard events. */

static void
menu_help_callback (help_string, pane, item)
   char *help_string;
   int pane, item;
{
 extern Lisp_Object Qmenu_item;
 Lisp_Object *first_item;
 Lisp_Object pane_name;
 Lisp_Object menu_object;

 first_item = XVECTOR (menu_items)->contents;
 if (EQ (first_item[0], Qt))
  pane_name = first_item[MENU_ITEMS_PANE_NAME];
 else if (EQ (first_item[0], Qquote))
  /* This shouldn't happen, see xmenu_show. */
  pane_name = empty_string;
 else
  pane_name = first_item[MENU_ITEMS_ITEM_NAME];

 /* (menu-item MENU-NAME PANE-NUMBER) */
 menu_object = Fcons (Qmenu_item,
 		    Fcons (pane_name,
 			   Fcons (make_number (pane), Qnil)));
 show_help_echo (help_string ? build_string (help_string) : Qnil,
 		 Qnil, menu_object, make_number (item), 1);
}

static Lisp_Object
pop_down_menu (arg)
   Lisp_Object arg;
{
 struct Lisp_Save_Value *p1 = XSAVE_VALUE (Fcar (arg));
 struct Lisp_Save_Value *p2 = XSAVE_VALUE (Fcdr (arg));

 FRAME_PTR f = p1->pointer;
 XMenu *menu = p2->pointer;

 BLOCK_INPUT;
#ifndef MSDOS
 XUngrabPointer (FRAME_X_DISPLAY (f), CurrentTime);
 XUngrabKeyboard (FRAME_X_DISPLAY (f), CurrentTime);
#endif
 XMenuDestroy (FRAME_X_DISPLAY (f), menu);

#ifdef HAVE_X_WINDOWS
 /* Assume the mouse has moved out of the X window.
   If it has actually moved in, we will get an EnterNotify. */
 x_mouse_leave (FRAME_X_DISPLAY_INFO (f));

 /* State that no mouse buttons are now held.
   (The oldXMenu code doesn't track this info for us.)
   That is not necessarily true, but the fiction leads to reasonable
   results, and it is a pain to ask which are actually held now. */
 FRAME_X_DISPLAY_INFO (f)->grabbed = 0;

#endif /* HAVE_X_WINDOWS */

 UNBLOCK_INPUT;

 return Qnil;
}


static Lisp_Object
xmenu_show (f, x, y, for_click, keymaps, title, error)
   FRAME_PTR f;
   int x, y;
   int for_click;
   int keymaps;
   Lisp_Object title;
   char **error;
{
 Window root;
 XMenu *menu;
 int pane, selidx, lpane, status;
 Lisp_Object entry, pane_prefix;
 char *datap;
 int ulx, uly, width, height;
 int dispwidth, dispheight;
 int i, j, lines, maxlines;
 int maxwidth;
 int dummy_int;
 unsigned int dummy_uint;
 int specpdl_count = SPECPDL_INDEX ();

 *error = 0;
 if (menu_items_n_panes == 0)
  return Qnil;

 if (menu_items_used <= MENU_ITEMS_PANE_LENGTH)
  {
   *error = "Empty menu";
   return Qnil;
  }

 /* Figure out which root window F is on. */
 XGetGeometry (FRAME_X_DISPLAY (f), FRAME_X_WINDOW (f), &root,
		&dummy_int, &dummy_int, &dummy_uint, &dummy_uint,
		&dummy_uint, &dummy_uint);

 /* Make the menu on that window. */
 menu = XMenuCreate (FRAME_X_DISPLAY (f), root, "emacs");
 if (menu == NULL)
  {
   *error = "Can't create menu";
   return Qnil;
  }

 /* Don't GC while we prepare and show the menu,
   because we give the oldxmenu library pointers to the
   contents of strings. */
 inhibit_garbage_collection ();

#ifdef HAVE_X_WINDOWS
 /* Adjust coordinates to relative to the outer (window manager) window. */
 x += FRAME_OUTER_TO_INNER_DIFF_X (f);
 y += FRAME_OUTER_TO_INNER_DIFF_Y (f);
#endif /* HAVE_X_WINDOWS */

 /* Adjust coordinates to be root-window-relative. */
 x += f->left_pos;
 y += f->top_pos;

 /* Create all the necessary panes and their items. */
 maxlines = lines = i = 0;
 while (i < menu_items_used)
  {
   if (EQ (XVECTOR (menu_items)->contents[i], Qt))
	{
	 /* Create a new pane. */
	 Lisp_Object pane_name, prefix;
	 char *pane_string;

     maxlines = max (maxlines, lines);
     lines = 0;
	 pane_name = XVECTOR (menu_items)->contents[i + MENU_ITEMS_PANE_NAME];
	 prefix = XVECTOR (menu_items)->contents[i + MENU_ITEMS_PANE_PREFIX];
	 pane_string = (NILP (pane_name)
			 ? "" : (char *) SDATA (pane_name));
	 if (keymaps && !NILP (prefix))
	  pane_string++;

	 lpane = XMenuAddPane (FRAME_X_DISPLAY (f), menu, pane_string, TRUE);
	 if (lpane == XM_FAILURE)
	  {
	   XMenuDestroy (FRAME_X_DISPLAY (f), menu);
	   *error = "Can't create pane";
	   return Qnil;
	  }
	 i += MENU_ITEMS_PANE_LENGTH;

	 /* Find the width of the widest item in this pane. */
	 maxwidth = 0;
	 j = i;
	 while (j < menu_items_used)
	  {
	   Lisp_Object item;
	   item = XVECTOR (menu_items)->contents[j];
	   if (EQ (item, Qt))
		break;
	   if (NILP (item))
		{
		 j++;
		 continue;
		}
	   width = SBYTES (item);
	   if (width > maxwidth)
		maxwidth = width;

	   j += MENU_ITEMS_ITEM_LENGTH;
	  }
	}
   /* Ignore a nil in the item list.
	 It's meaningful only for dialog boxes. */
   else if (EQ (XVECTOR (menu_items)->contents[i], Qquote))
	i += 1;
   else
	{
	 /* Create a new item within current pane. */
	 Lisp_Object item_name, enable, descrip, help;
	 unsigned char *item_data;
	 char *help_string;

	 item_name = XVECTOR (menu_items)->contents[i + MENU_ITEMS_ITEM_NAME];
	 enable = XVECTOR (menu_items)->contents[i + MENU_ITEMS_ITEM_ENABLE];
	 descrip
	  = XVECTOR (menu_items)->contents[i + MENU_ITEMS_ITEM_EQUIV_KEY];
	 help = XVECTOR (menu_items)->contents[i + MENU_ITEMS_ITEM_HELP];
	 help_string = STRINGP (help) ? SDATA (help) : NULL;

	 if (!NILP (descrip))
	  {
	   int gap = maxwidth - SBYTES (item_name);
#ifdef C_ALLOCA
	   Lisp_Object spacer;
	   spacer = Fmake_string (make_number (gap), make_number (' '));
	   item_name = concat2 (item_name, spacer);
	   item_name = concat2 (item_name, descrip);
	   item_data = SDATA (item_name);
#else
	   /* if alloca is fast, use that to make the space,
		 to reduce gc needs. */
	   item_data
		= (unsigned char *) alloca (maxwidth
					  + SBYTES (descrip) + 1);
	   bcopy (SDATA (item_name), item_data,
		   SBYTES (item_name));
	   for (j = SCHARS (item_name); j < maxwidth; j++)
		item_data[j] = ' ';
	   bcopy (SDATA (descrip), item_data + j,
		   SBYTES (descrip));
	   item_data[j + SBYTES (descrip)] = 0;
#endif
	  }
	 else
	  item_data = SDATA (item_name);

	 if (XMenuAddSelection (FRAME_X_DISPLAY (f),
				 menu, lpane, 0, item_data,
				 !NILP (enable), help_string)
	   == XM_FAILURE)
	  {
	   XMenuDestroy (FRAME_X_DISPLAY (f), menu);
	   *error = "Can't add selection to menu";
	   return Qnil;
	  }
	 i += MENU_ITEMS_ITEM_LENGTH;
     lines++;
	}
  }

 maxlines = max (maxlines, lines);

 /* All set and ready to fly. */
 XMenuRecompute (FRAME_X_DISPLAY (f), menu);
 dispwidth = DisplayWidth (FRAME_X_DISPLAY (f), FRAME_X_SCREEN_NUMBER (f));
 dispheight = DisplayHeight (FRAME_X_DISPLAY (f), FRAME_X_SCREEN_NUMBER (f));
 x = min (x, dispwidth);
 y = min (y, dispheight);
 x = max (x, 1);
 y = max (y, 1);
 XMenuLocate (FRAME_X_DISPLAY (f), menu, 0, 0, x, y,
	    &ulx, &uly, &width, &height);
 if (ulx+width > dispwidth)
  {
   x -= (ulx + width) - dispwidth;
   ulx = dispwidth - width;
  }
 if (uly+height > dispheight)
  {
   y -= (uly + height) - dispheight;
   uly = dispheight - height;
  }
 if (ulx < 0) x -= ulx;
 if (uly < 0) y -= uly;

 if (! for_click)
  {
   /* If position was not given by a mouse click, adjust so upper left
     corner of the menu as a whole ends up at given coordinates. This
     is what x-popup-menu says in its documentation. */
   x += width/2;
   y += 1.5*height/(maxlines+2);
  }

 XMenuSetAEQ (menu, TRUE);
 XMenuSetFreeze (menu, TRUE);
 pane = selidx = 0;

#ifndef MSDOS
 XMenuActivateSetWaitFunction (x_menu_wait_for_event, FRAME_X_DISPLAY (f));
#endif

 record_unwind_protect (pop_down_menu,
             Fcons (make_save_value (f, 0),
                make_save_value (menu, 0)));

 /* Help display under X won't work because XMenuActivate contains
   a loop that doesn't give Emacs a chance to process it. */
 menu_help_frame = f;
 status = XMenuActivate (FRAME_X_DISPLAY (f), menu, &pane, &selidx,
             x, y, ButtonReleaseMask, &datap,
             menu_help_callback);

 switch (status)
  {
  case XM_SUCCESS:
#ifdef XDEBUG
   fprintf (stderr, "pane= %d line = %d\n", panes, selidx);
#endif

   /* Find the item number SELIDX in pane number PANE. */
   i = 0;
   while (i < menu_items_used)
	{
	 if (EQ (XVECTOR (menu_items)->contents[i], Qt))
	  {
	   if (pane == 0)
		pane_prefix
		 = XVECTOR (menu_items)->contents[i + MENU_ITEMS_PANE_PREFIX];
	   pane--;
	   i += MENU_ITEMS_PANE_LENGTH;
	  }
	 else
	  {
	   if (pane == -1)
		{
		 if (selidx == 0)
		  {
		   entry
			= XVECTOR (menu_items)->contents[i + MENU_ITEMS_ITEM_VALUE];
		   if (keymaps != 0)
			{
			 entry = Fcons (entry, Qnil);
			 if (!NILP (pane_prefix))
			  entry = Fcons (pane_prefix, entry);
			}
		   break;
		  }
		 selidx--;
		}
	   i += MENU_ITEMS_ITEM_LENGTH;
	  }
	}
   break;

  case XM_FAILURE:
   *error = "Can't activate menu";
  case XM_IA_SELECT:
   entry = Qnil;
   break;
  case XM_NO_SELECT:
   /* Make "Cancel" equivalent to C-g unless FOR_CLICK (which means
	 the menu was invoked with a mouse event as POSITION). */
   if (! for_click)
    Fsignal (Qquit, Qnil);
   entry = Qnil;
   break;
  }

 unbind_to (specpdl_count, Qnil);

 return entry;
}

#endif /* not USE_X_TOOLKIT */

#endif /* HAVE_MENUS */

void
syms_of_xmenu ()
{
 staticpro (&menu_items);
 menu_items = Qnil;
 menu_items_inuse = Qnil;

 Qdebug_on_next_call = intern ("debug-on-next-call");
 staticpro (&Qdebug_on_next_call);

#ifdef USE_X_TOOLKIT
 widget_id_tick = (1<<16);
 next_menubar_widget_id = 1;
#endif

 defsubr (&Sx_popup_menu);

#if defined (USE_GTK) || defined (USE_X_TOOLKIT)
 defsubr (&Smenu_bar_open);
 Ffset (intern ("accelerate-menu"), intern (Smenu_bar_open.symbol_name));
#endif

#ifdef HAVE_MENUS
 defsubr (&Sx_popup_dialog);
#endif
}

/* arch-tag: 92ea573c-398e-496e-ac73-2436f7d63242
  (do not change this comment) */