1. Nic Ferrier
 2. emacs

Source

emacs / etc / TUTORIAL.cs

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
Copyright (c) 1985 Free Software Foundation, Inc; podmнnky viz na konci.
Do иetiny pшeloѕil Milan Zamazal <pdm@zamazal.org>.

Mбte pшed sebou tutoriбl k Emacsu.

Pшнkazy Emacsu obecnм vyuѕнvajн klбvesu CONTROL (obиas oznaиovanou CTRL nebo
CTL) nebo klбvesu META (obиas oznaиovanou EDIT nebo ALT). Abychom tyto nбzvy
nemuseli stбle psбt v plnйm znмnн, budeme pouѕнvat nбsledujнcн zkratky:

 C-<chr> znamenб pшidrѕet klбvesu CONTROL a stisknout znak <chr>.
     Tedy C-f znamenб: pшidrѕte klбvesu CONTROL a stisknмte f.
 M-<chr> znamenб pшidrѕet klбvesu META, EDIT nebo ALT a stisknout <chr>.
     Pokud ѕбdnou z klбves META, EDIT ani ALT nemбte, tak mнsto toho
     stisknмte a pus»te klбvesu ESC a potй <chr>. Klбvesu ESC budeme
     znaиit <ESC>.

Dщleѕitб poznбmka: prбci s Emacsem ukonинte stiskem C-x C-c (dva znaky).
Znaky ">>" na levйm okraji znaин mнsta, kde si mбte vyzkouet pшнkaz.
Napшнklad:
<<Blank lines inserted here by startup of help-with-tutorial>>
[Prostшednн ибst obrazovky je prбzdnб zбmмrnм. Text pokraиuje nнѕe.]
>> Nynн stisknмte C-v (view next screen) pro posun na dalн obrazovku.
    (Smмle do toho, proveпte to pшidrѕenнm klбvesy CONTROL a stiskem v.)
	Od tйto chvнle byste toto mмli provбdмt kdykoliv doиtete zobrazenou
    obrazovku.

Vimnмte si, ѕe pшi posuvu obrazovek vѕdy zщstбvajн zobrazeny dva шбdky
z pшedchozн obrazovky; to poskytuje urиitou nбvaznost pшi postupnйm
иtenн textu.

Prvnн vмc, kterou potшebujete vмdмt, je jak se v textu pohybovat
z jednoho mнsta na druhй.  vнte, jak se posunout o jednu obrazovku
vpшed, pomocн C-v. K pшechodu o obrazovku zpмt pouѕijte M-v
(pшidrѕte klбvesu META a stisknмte v nebo stisknмte <ESC>v, jestliѕe
nemбte ѕбdnou z klбves META, EDIT nebo ALT).

>> Zkuste stisknout M-v a pak C-v, nмkolikrбt to zopakujte.


* SHRNUTН
---------

K prohlнѕenн obrazovkovэch strбnek jsou uѕiteиnй nбsledujнcн pшнkazy:

	C-v	Posun o obrazovku vpшed
	M-v	Posun o obrazovku zpмt
	C-l	Smazбnн obrazovky a znovuzobrazenн celйho textu,
		 pшitom se text pod kurzorem pшesune ke stшedu obrazovky.
		 (Jednб se o CONTROL-L a ne CONTROL-1.)

>> Najdмte kurzor a zapamatujte si, jakэ text je kolem nмj.
  Pak stisknмte C-l.
  Najdмte kurzor znovu a vimnмte si, ѕe je kolem nмj tentэѕ text.


* ZБKLADNН OVLБDБNН KURZORU
---------------------------

Pohyb mezi obrazovkami je uѕiteиnэ, ale jak se pшemнstнte na konkrйtnн
mнsto v textu na obrazovce?

Je toho moѕno dosбhnout nмkolika zpщsoby. Nejzбkladnмjнm zpщsobem je
pouѕitн pшнkazщ C-p, C-b, C-f a C-n. Kaѕdэ z tмchto pшнkazщ pшesune
kurzor na obrazovce o jeden шбdek nebo sloupec v danйm smмru.
Zde je tabulka znбzorтujнcн smмr posuvu kurzoru vyvolanэ tмmito иtyшmi
pшнkazy:
 
			 Pшedchozн шбdek, C-p
				 :
				 :
   Dozadu, C-b .... Momentбlnн pozice kurzoru .... Dopшedu, C-f
				 :
				 :
			 Nбsledujнcн шбdek, C-n

>> Pшesuтte kurzor na prostшednн шбdek tohoto diagramu pomocн
  C-n nebo C-p. Potom stisknмte C-l, abyste na obrazovce vidмli celэ
  diagram vycentrovбn.

Pravdмpodobnм se vбm budou tyto pшнkazy snadno pamatovat podle
poибteиnнch pнsmen anglickэch nбzvщ: P jako previous (pшedchozн),
N jako next (nбsledujнcн), B jako backward (zpмt), F jako forward (vpшed).
Jsou to zбkladnн pшнkazy pro pohyb kurzoru a budete je pouѕнvat
neustбle, takѕe by bylo velmi vhodnй, kdybyste se je teп nauиili.

>> Proveпte nмkolikrбt C-n, abyste kurzor pшesunuli na tento шбdek.

>> Posuтte kurzor dovnitш шбdku pomocн nмkolika C-f a pak nahoru stiskem C-p.
  Pozorujte, co C-p dмlб, kdyѕ je kurzor uprostшed шбdku.

Kaѕdэ шбdek textu konин znakem novйho шбdku, kterэ jej oddмluje od шбdku
nбsledujнcнho. Znakem novйho шбdku by mмl bэt ukonиen i poslednн шбdek
souboru (pшestoѕe to Emacs nevyѕaduje).

>> Vyzkouejte C-b na zaибtku шбdku. Kurzor by se mмl pшesunout na konec
  pшedchozнho шбdku, nebo» jej tнm pшesunete pшes znak novйho шбdku.

C-f funguje analogicky jako C-b, tj. na konci шбdku dojde k pшesunu na
dalн шбdek.

>> Proveпte nмkolik C-b, takѕe uvidнte, kde se nachбzн kurzor.
  Pak provбdмjte C-f, abyste se vrбtili na konec шбdku.
  Pak proveпte je jednou C-f, abyste se pшesunuli na nбsledujнcн
  шбdek.

Kdyѕ kurzorem pшejdete pшes hornн nebo dolnн okraj obrazovky, posune se
text za pшнslunэm okrajem na obrazovku. Tato vlastnost se nazэvб
"scrollovбnн". Umoѕтuje pшemнstit kurzor na libovolnй mнsto v textu,
aniѕ by kurzor opustil obrazovku.

>> Zkuste posunout kurzor pod dolnн okraj obrazovky pomocн C-n a pozorujte,
  co se stane.

Jestliѕe je posun po znacнch pшнli pomalэ, mщѕete se pohybovat po
slovech. M-f (META-f) provбdн posun o slovo vpшed a M-b provбdн posun
o slovo zpмt.

>> Stisknмte nмkolikrбt M-f a M-b.

Pokud se kurzor nachбzн uprostшed slova, M-f provede pшesun na konec
tohoto slova. Nachбzн-li se kurzor v mezeшe mezi slovy, M-f provede
pшesun na konec nбsledujнcнho slova. M-b pracuje analogicky v opaиnйm
smмru.

>> Stisknмte nмkolikrбt M-f a M-b proloѕenм s C-f a C-b, abyste vidмli
  vэsledky pшнkazщ M-f a M-b provбdмnэch z rщznэch mнst uvnitш slov a
  mezi nimi.

Vimnмte si analogie mezi C-f a C-b na jednй stranм a M-f a M-b na
stranм druhй. Znaky s klбvesou META jsou velmi иasto vyuѕнvбny pro operace
vztahujнcн se k entitбm definovanэm jazykem (slova, vмty, odstavce),
zatнmco znaky s klбvesou CONTROL pracujн na zбkladnнch prvcнch
nezбvislэch na tom, co zrovna editujete (znaky, шбdky, apod.).

Tato analogie platн takй pro шбdky a vмty: C-a a C-e provбdн pшesun
na zaибtek a konec шбdku, M-a a M-e provбdн pшesun na zaибtek a konec
vмty.

>> Zkuste nмkolikrбt C-a a potй nмkolikrбt C-e.
  Zkuste nмkolikrбt M-a a potй nмkolikrбt M-e.

Vimnмte si, ѕe opakovanй C-a nedмlб nic, zatнmco opakovanй M-a vѕdy
provбdн posun o dalн vмtu. Principu analogie to sice pшнli
neodpovнdб, ale pшesto je toto chovбnн moѕno povaѕovat za pшirozenй.

Pozice kurzoru v textu se takй nazэvб "bod" ("point"). Abychom to
parafrбzovali, kurzor je vidмt na obrazovce v mнstм, kde je bod umнstмn
v textu.

Zde je pшehled jednoduchэch operacн pro pohyb kurzoru vиetnм pшнkazщ pro
pohyb mezi slovy a vмtami:

	C-f	Pшesun o znak vpшed
	C-b	Pшesun o znak zpмt

	M-f	Pшesun o slovo vpшed
	M-b	Pшesun o slovo zpмt

	C-n	Pшesun na nбsledujнcн шбdek
	C-p	Pшesun na pшedchozн шбdek

	C-a	Pшesun na zaибtek шбdku
	C-e	Pшesun na konec шбdku

	M-a	Pшesun zpмt na zaибtek vмty
	M-e	Pшesun vpшed na konec vмty

>> Vyzkouejte si teп nмkolikrбt vechny tyto pшнkazy pro procviиenн.
  Jsou to nejpouѕнvanмjн pшнkazy.

Dalн dva dщleѕitй pшнkazy pro pohyb kurzoru jsou M-< (META menн-neѕ),
kterэ provede pшesun na zaибtek celйho textu, a M-> (META vмtн-neѕ),
kterэ provede pшesun na konec celйho textu.

Na vмtinм terminбlщ je "<" nad ибrkou, takѕe pro vyvolбnн tohoto znaku
musнte pouѕнt klбvesu Shift. Na tмchto terminбlech je tedy nutno pouѕнt
klбvesu Shift i v pшнpadм pшнkazu M-<; bez klбvesy Shift byste provedli
M-ибrka.

>> Zkuste teп M-< pro pшesun na zaибtek tutoriбlu.
  Pouѕijte pak opakovanм C-v, abyste se opмt vrбtili sem.

>> Zkuste teп M-> pro pшesun na konec tutoriбlu.
  Pouѕijte pak opakovanм M-v, abyste se opмt vrбtili sem.

Kurzor mщѕete pшesouvat takй pomocн kurzorovэch klбves (klбvesy
se ipkami), pokud je terminбl . My vak doporuиujeme nauиit se
C-b, C-f, C-n a C-p, a to ze tшн dщvodщ. Za prvй, tyto klбvesy fungujн
na vech typech terminбlщ. Za druhй, jakmile jednou zнskбte cvik
v pouѕнvбnн Emacsu, zjistнte, ѕe pouѕнvбnн tмchto CTRL znakщ je
rychlejн neѕ pouѕнvбnн kurzorovэch klбves (protoѕe nemusнte pшesouvat
ruku z psacн pozice). Za tшetн, zvyknete-li si pouѕнvat tyto CTRL-znak
pшнkazy, snadno se nauинte pouѕнvat jinй pokroиilй pшнkazy pro pohyb
kurzoru.

Vмtina pшнkazщ Emacsu akceptuje numerickэ argument; ten pro vмtinu
pшнkazщ slouѕн jako opakovaи. Poиet opakovбnн pшнkazu zadбte
prostшednictvнm stisku C-u nбsledovanйho stiskem pшнslunэch инslic pшed
vyvolбnнm pшнkazu. Mбte-li META (nebo EDIT иi ALT) klбvesu, existuje
alternativnн moѕnost zadбnн numerickйho argumentu: pшidrѕte klбvesu META
a stisknмte pшнslu инslice. Doporuиujeme nauиit se C-u metodu,
protoѕe ta funguje na jakйmkoliv terminбlu.

Napшнklad C-u 8 C-f provede pшesun o osm znakщ vpшed.

Vмtina pшнkazщ pouѕнvб numerickэ argument jako opakovaи. Jistй
vэjimeиnй pшнkazy jej pouѕнvajн jinэm zpщsobem. Mezi tyto vэjimky patшн
C-v a M-v. Dostanou-li numerickэ argument, posunou obrazovku nahoru
nebo dolщ o odpovнdajнcн poиet шбdkщ mнsto obrazovek. Napшнklad
C-u 4 C-v posune obrazovku o 4 шбdky.

>> Zkuste teп stisknout C-u 8 C-v.

To by mмlo posunout obrazovku o 8 шбdkщ nahoru. Pokud byste ji chtмli
posunout zpмt dolщ, mщѕete dбt argument pшнkazu M-v.

Pouѕнvбte-li X Window, mмli byste mнt na levй stranм emacsovйho okna
vysokou obdйlnнkovou oblast, nazэvanou scrollbar. Mщѕete pak text
posouvat klikбnнm myн na scrollbar.

>> Zkuste stisknout prostшednн tlaинtko na vrcholu zvэraznмnй oblasti
  uvnitш scrollbaru. To by mмlo text posunout na pozici danou tнm, jak
  vysoko nebo nнzko jste kliknuli.

>> Zkuste pшi stisknutйm prostшednнm tlaинtku posouvat myн nahoru a
  dolщ. Uvidнte, jak se text posouvб nahoru a dolщ podle toho, jak
  posouvбte myн.


* KDY® EMACS NEREAGUJE
----------------------

Jestliѕe Emacs pшestane reagovat na vae pшнkazy, mщѕete probнhajнcн
иinnost bezpeиnм zastavit pomocн C-g. Pomocн C-g mщѕete zastavit
pшнkaz, jehoѕ provбdмnн trvб pшнli dlouho.

C-g mщѕete pouѕнt takй pro odstranмnн numerickйho argumentu pшнkazu,
kterэ nechcete dokonиit.

>> Stisknмte C-u 100 pro vytvoшenн numerickйho argumentu 100 a pak
  stisknмte C-g. Nynн stisknмte C-f. Mмl by bэt proveden posun
  o prбvм jeden znak, protoѕe jste argument zruili prostшednictvнm
  C-g.

Pokud jste omylem stiskli <ESC>, mщѕete se jej zbavit pomocн C-g.


* DEAKTIVOVANЙ PШНKAZY
----------------------

Nмkterй pшнkazy Emacsu jsou "deaktivovanй" ("disabled"), aby je
zaинnajнcн uѕivatelй nemohli vyvolat nбhodnм.

Pokud vyvolбte nмkterэ z deaktivovanэch pшнkazщ, Emacs zobrazн hlбenн
oznamujнcн, kterэ pшнkaz to byl, s dotazem, zda chcete tento pшнkaz
provйst.

Pokud opravdu chcete pшнkaz vyzkouet, stisknмte mezernнk jako odpovмп
na tuto otбzku. Obyиejnм, jestliѕe nechcete deaktivovanэ pшнkaz
provйst, odpovмzte na tuto otбzku pomocн "n".

>> Stisknмte C-x C-l (coѕ je deaktivovanэ pшнkaz),
  pak na otбzku odpovмzte n.


* OKNA
------

Emacs mщѕe mнt nмkolik oken (windows), z nichѕ kaѕdй zobrazuje svщj
vlastnн text. Jak vнce oken pouѕнvat, objasnнme pozdмji. Nynн chceme
objasnit, jak se zbavit nadbyteиnэch oken a vrбtit se do zбkladnн
jednookennн editace. Je to jednoduchй:

	C-x 1	Jedno okno (tj. zruenн vech ostatnнch oken)

Tedy vloѕenн CONTROL-x nбsledovanй инslicн 1. C-x 1 rozншн okno
obsahujнcн kurzor pшes celou obrazovku. Zruн to vechna ostatnн okna.

>> Stisknмte C-h k C-f.
  Pozorujte, jak se aktuбlnн okno zmenн a objevн se novй okno za
  ъиelem zobrazenн dokumentace k pшнkazu C-f.

>> Stisknмte C-x 1 a pozorujte, jak okno s dokumentacн zmizн.


* VKLБDБNН A MAZБNН
-------------------

Chcete-li vloѕit text, prostм jej napite. Znaky, kterй vidнte,
jako A, 7, *, atd., jsou Emacsem chбpбny jako text a vklбdбny okamѕitм.
Pro vloѕenн znaku novйho шбdku stisknмte <Return> (klбvesu Enter).

Poslednн znak, kterэ jste napsali, mщѕete smazat stiskem <Delete>.
<Delete> je klбvesa, kterб mщѕe bэt na klбvesnici oznaиena "Del".
V nмkterэch pшнpadech jako <Delete> slouѕн klбvesa "Backspace", avak ne
vѕdy!

Obecnмji, <Delete> maѕe znak bezprostшednм pшed momentбlnн pozicн
kurzoru.

>> Proveпte to teп -- napite nмkolik znakщ a pak je smaѕte nмkolika
  stisky <Delete>. Nebojte se zmмn v tomto souboru; originбlnн
  tutoriбl se nezmмnн. Toto je vae osobnн kopie.

Kdyѕ se шбdek textu zvмtн natolik, ѕe pшesбhne jeden шбdek obrazovky,
je zobrazen na vнce шбdcнch obrazovky. Шбdek textu, kterэ pokraиuje na
dalнm шбdku obrazovky, je indikovбn zpмtnэm lomнtkem ("\") na pravйm
okraji obrazovky.

>> Vklбdejte text, dosбhnete pravйho okraje, a pokraиujte ve vklбdбnн.
  Objevн se vбm pokraиovacн шбdek.

>> Pouѕijte <Delete> pro smazбnн textu, se шбdek textu opмt vejde na
  jeden шбdek obrazovky. Pokraиovacн шбdek zmizн.

Znak novйho шбdku mщѕete smazat jako kterэkoliv jinэ znak. Smazбnн
znaku novйho шбdku mezi dvмma шбdky zpщsobн jejich spojenн do jedinйho
шбdku. Je-li vэslednэ шбdek pшнli dlouhэ na to, aby se veel na ншku
obrazovky, bude zobrazen pokraиovacнm шбdkem.

>> Pшesuтte kurzor na zaибtek шбdku a stisknмte <Delete>. To tento
  шбdek spojн s шбdkem pшedchozнm.

>> Stisknмte <Return> pro znovuvloѕenн smazanйho znaku novйho шбdku.

Vzpomeтte si, ѕe vмtina pшнkazщ Emacsu mщѕe dostat poиet opakovбnн;
vиetnм textovэch znakщ. Opakovбnн textovэch znakщ je vloѕн nмkolikrбt.

>> Vyzkouejte si to teп -- stisknмte C-u 8 * pro vloѕenн ********.

Teп znбte nejzбkladnмjн zpщsoby, jak nмco v Emacsu napsat a jak
opravovat chyby. Mщѕete ovem takй mazat po slovech nebo po шбdcнch.
Zde je shrnutн operacн pro mazбnн textu:

	<Delete>   Smazбnн znaku bezprostшednм pшed kurzorem
	C-d  	   Smazбnн znaku nбsledujнcнho za kurzorem

	M-<Delete>  Zruenн slova bezprostшednм pшed kurzorem
	M-d	   Zruenн slova nбsledujнcнho za kurzorem

	C-k	   Zruenн textu od pozice kurzoru do konce шбdku
	M-k	   Zruenн textu do konce aktuбlnн vмty

Vimnмte si, ѕe <Delete> a C-d, resp. M-<Delete> a M-d, roziшujн
paralelu zapoиatou C-f a M-f (pravda, <Delete> opravdu nenн CONTROL
znak, ale netrapme se tнm). C-k a M-k jsou jako C-e a M-e ve smyslu
vztahu шбdkщ k vмtбm.

Libovolnou ибst bufferu mщѕete tйѕ zruit nбsledujнcн metodou.
Pшesuтte se na jeden konec tйto ибsti a stisknмte C-@ nebo C-SPC
(libovolnou z tмchto kombinacн). (SPC oznaиuje mezernнk.) Pшesuтte
se na druhэ konec tйto ибsti a stisknмte C-w. Text mezi tмmito
pozicemi bude zruen.

>> Pшesuтte kurzor na pнsmeno L na zaибtku pшedchozнho odstavce.
>> Stisknмte C-SPC. Emacs by mмl ve spodnнm шбdku obrazovky
  zobrazit zprбvu "Mark set".
>> Pшesuтte kurzor na pнsmeno c ve slovм "konec" na druhйm шбdku
  odstavce.
>> Stisknмte C-w. Text zaинnajнcн pнsmenem L a konинcн pшed pнsmenem
  c bude zruen.

Uvмdomte si, ѕe rozdнl mezi "ru№enнm" ("killing") a "mazбnнm"
("deleting") je ten, ѕe "zru№enй" vмci mohou bэt zpмt vhozeny, zatнmco
"smazanй" nikoliv. Obecnм pшнkazy, kterй mohou smazat vмtн mnoѕstvн
textu, uklбdajн text, zatнmco pшнkazy, kterй maѕou jedinэ znak nebo
pouze prбzdnй шбdky a mezery, mazanэ text neuklбdajн.

>> Pшesuтte kurzor na zaибtek neprбzdnйho шбdku.
  Pak stisknмte C-k pro zruenн textu na tomto шбdku.
>> Stisknмte C-k podruhй. Uvidнte, ѕe to zruн znak novйho шбdku, kterэ
  je za tнmto шбdkem.

Vimnмte si, ѕe jedno C-k zruн obsah шбdku a druhй C-k zruн шбdek
samotnэ a posune vechny dalн шбdky nahoru. C-k zpracovбvб numerickэ
argument speciбlnм: zruн odpovнdajнcн poиet шбdkщ VИETNМ jejich
obsahu. To nenн opakovбnн. C-u 2 C-k zruн dva шбdky a jejich
obsah; dvojitэ stisk C-k by toto obvykle neudмlal.

Vracenн textu zpмt se nazэvб "vhazovбnн" ("yanking"). (Pшedstavte
si opмtovnй vhazovбnн, vracenн dшнve odstranмnйho textu zpбtky.)
Zruenэ text mщѕete vhodit buп na stejnй mнsto, kde byl zruen,
nebo na jinй mнsto v bufferu, nebo dokonce i do jinйho souboru.
Text mщѕete vhodit i vнcekrбt, vytvбшнte tak jeho dalн kopie.

Pшнkazem pro vhazovбnн je C-y. Tento pшнkaz vloѕн poslednн smazanэ
text na pozici, na kterй se nachбzн kurzor.

>> Zkuste to; stisknмte C-y pro vhozenн textu zpмt.

Stisknete-li nмkolikrбt C-k po sobм, vechen smazanэ text je uloѕen
spoleиnм tak, aby bylo moѕnй vhodit zpмt vechny шбdky najednou.

>> Stisknмte nмkolikrбt C-k.

Nynн obnovte poslednм zruenэ text:

>> Stisknмte C-y. Pak posuтte kurzor o nмkolik шбdkщ nнѕe a stisknмte
  C-y znova. Nynн vidнte, jak lze text kopнrovat.

Co kdyѕ mбte nмjakэ text, kterэ byste rбdi vhodili zpмt a pak zruнte
nмco jinйho? C-y by vloѕilo poslednн zruenэ text. Avak pшedchozн
text nenн ztracen. Mщѕete jej zнskat zpмt pouѕitнm pшнkazu M-y. Potй,
co provedete C-y pro zнskбnн poslednнho zruenйho textu, stisk M-y
vymмnн tento vhozenэ text za pшedchozн zruenэ text. Dalнmi a
dalнmi stisky M-y dostбvбte pшedchбzejнcн a pшedchбzejнcн zruenй
texty. Kdyѕ dosбhnete textu, kterэ hledбte, nemusнte s nнm pro jeho
uchovбnн nic dalнho provбdмt. Jednodue vhozenэ text ponechejte, kde
je, a pokraиujte v editaci.

Pokud opakujete M-y dostateиnм dlouho, dostanete se zpбtky k vэchozнmu
bodu (poslednм zruenйmu textu).

>> Zrute шбdek, pшesuтte kurzor nмkam jinam a zrute jinэ шбdek.
  Pak proveпte C-y pro vrбcenн druhйho zruenйho шбdku.
  Pak proveпte M-y a vhozenэ шбdek bude nahrazen prvnнm zruenэm шбdkem.
  Opakujte M-y a pozorujte, co dostбvбte. Pokraиujte v tom, dokud se
  znovu neobjevн druhэ zruenэ шбdek a pak nмkolik dalнch.
  Chcete-li, mщѕete zkusit pшedat M-y kladnй a zбpornй argumenty.


* UNDO
------

Jestliѕe provedete v textu zmмnu a pak zjistнte, ѕe to byl omyl, mщѕete
zmмnu vrбtit pшнkazem undo, C-x u.

C-x u obvykle vrбtн zmмny provedenй jednнm pшнkazem; pokud C-x u
zopakujete nмkolikrбt za sebou, kaѕdй opakovбnн vrбtн jeden dalн
pшнkaz.

Jsou ale dvм vэjimky: pшнkazy, kterй nemмnн text, se nepoинtajн (to
zahrnuje pшнkazy pro pohyb kurzoru a scrollovбnн) a znaky vklбdajнcн
samy sebe jsou obvykle zpracovбvбny ve skupinбch po 20. (To je kvщli
tomu, aby se zredukoval poиet C-x u nutnэch pro vrбcenн vklбdanйho
textu.)

>> Zrute tento шбdek pomocн C-k, stisknмte pak C-x u a шбdek by se mмl
  znovu objevit.

Alternativnн undo pшнkaz je C-_; pracuje stejnм jako C-x u, je vak
mйnм pracnй jej aplikovat nмkolikrбt za sebou. Nevэhodou C-_ je, ѕe
na nмkterэch klбvesnicнch nenн zшejmй, jak jej vyvolat. To je dщvod,
proи nabнzнme i C-x u. Na nмkterэch terminбlech mщѕete C-_ vyvolat
stiskem / pшi stisknutйm CTRL.

Numerickэ argument pro C-_ a C-x u funguje jako poиet opakovбnн.

Pomocн pшнkazu undo mщѕete vrбtit zruenэ stejnм jako smazanэ text.
Rozdнl mezi mazбnнm a ruenнm textu ovlivтuje moѕnost vhozenн tohoto
textu pomocн C-y, neovlivтuje moѕnosti pшнkazu undo.


* SOUBORY
---------

Aby text, kterэ editujete, zщstal trvale uchovбn, musнte jej uloѕit do
souboru. Jinak by byl po ukonиenн Emacsu ztracen. Svoji editaci
spojнte se souborem "vyhledбnнm" ("finding") souboru. (Takй se to
nazэvб "nav№tнvenн" ("visiting") souboru.)

Vyhledбnн souboru znamenб, ѕe vidнte jeho obsah v Emacsu. V mnoha
ohledech je to, jako byste editovali pшнmo ten soubor. Nicmйnм zmмny,
kterй prostшednictvнm Emacsu иinнte, se nestanou trvalэmi, dokud tyto
zmмny do souboru "neuloѕнte" ("save"). Tнm se zamezн nechtмnйmu ponechбnн
ибsteиnм zmмnмnйho souboru v systйmu. Dokonce i kdyѕ soubor uloѕнte,
Emacs uchovб pщvodnн soubor pod zmмnмnэm nбzvem pro pшнpad, ѕe byste
zjistili, ѕe vae ъpravy byly chybnй.

Kdyѕ se podнvбte do dolnн ибsti obrazovky, uvidнte шбdek, kterэ zaинnб a
konин pomlиkami a na zaибtku "2J:-- TUTORIAL.cs" nebo nмco podobnйho.
Tato ибst obrazovky obvykle obsahuje jmйno souboru, kterэ je prбvм
navtнven. Zrovna teп mбte navtнven soubor nazvanэ "TUTORIAL.cs",
kterэ je vaн osobnн иmбracн kopiн tutoriбlu Emacsu. Kdyѕ v Emacsu
vyhledбte soubor, jeho jmйno se objevн pшesnм na tom mнstм.

Pшнkazy pro vyhledбvбnн a uklбdбnн souborщ se na rozdнl od ostatnнch
pшнkazщ, kterй jste se zatнm nauиili, sklбdajн ze dvou znakщ. Oba
zaинnajн znakem CONTROL-x. Existuje celб шada pшнkazщ zaинnajнcнch na
CONTROL-x; mnoho z nich pracuje se soubory, buffery a podobnэmi vмcmi.
Tyto pшнkazy jsou dlouhй dva, tшi nebo иtyшi znaky.

Dalн vмcн ohlednм pшнkazu pro vyhledбnн souboru je to, ѕe musнte шнct,
kterй jmйno souboru chcete. Шнkбme, ѕe pшнkaz "иte argument
z terminбlu" (v tomto pшнpadм je argumentem jmйno souboru). Potй co
vyvolбte pшнkaz

	C-x C-f  Vyhledбnн souboru

Emacs se vбs zeptб na jmйno souboru. Jmйno souboru, kterй ete, se
objevuje ve spodnнm шбdku obrazovky, kterэ se v tйto situaci nazэvб
minibuffer. Pro editaci jmйna souboru mщѕete pouѕнvat obvyklй editaиnн
pшнkazy Emacsu.

Zadбvбnн jmйna souboru (obecnм kterэkoliv vstup z minibufferu) mщѕete
zruit pшнkazem C-g.

>> Stisknмte C-x C-f a pak C-g. To minibuffer zruн a taktйѕ to zruн
  pшнkaz C-x C-f, kterэ minibuffer pouѕil. Takѕe nevyhledбte ѕбdnэ
  soubor.

Po napsбnн jmйna souboru stisknмte <Return>.
Pшнkaz C-x C-f pak zaиne pracovat a vyhledб soubor, kterэ jste zvolili.
Po skonиenн pшнkazu C-x C-f minibuffer zmizн.

Po malй chvilce se obsah souboru objevн na obrazovce a mщѕete jej
editovat. Kdyѕ chcete zmмny trvale uloѕit, pouѕijte pшнkaz

	C-x C-s  Uloѕenн souboru

To zkopнruje text z Emacsu do souboru. Kdyѕ to provedete poprvй, Emacs
pшejmenuje pщvodnн soubor na soubor s novэm jmйnem, aby nebyl ztracen.
Novй jmйno je vytvoшeno pшidбnнm "~" na konec pщvodnнho jmйna souboru.

Kdyѕ je uklбdбnн dokonиeno, Emacs zobrazн jmйno zapsanйho souboru.
Mмli byste uklбdat rozumnм иasto, abyste neztratili pшнli mnoho prбce
v pшнpadм pбdu systйmu.

>> Stisknмte C-x C-s pro uloѕenн vaн kopie tutoriбlu.
  Mмlo by to zobrazit "Wrote ...TUTORIAL.cs" ve spodnнm шбdku obrazovky.

POZNБMKA: Na nмkterэch systйmech zpщsobн stisk C-x C-s ztuhnutн
obrazovky a nevidнte ѕбdnэ dalн vэstup z Emacsu. To znamenб, ѕe
"vlastnost" operaиnнho systйmu zvanб "flow control" zachycuje C-s a
nepropustн jej k Emacsu. Pro odtuhnutн obrazovky stisknмte C-q. Pak
v sekci "Spontaneous Entry to Incremental Search" v manuбlu Emacsu
vyhledejte radu, jak se vypoшбdat s touto "vlastnostн".

Existujнcн soubor mщѕete vyhledat, abyste jej mohli prohlнѕet nebo
editovat. Mщѕete takй vyhledat soubor, kterэ je neexistuje. To je
zpщsob, jakэm lze vytvoшit soubor v Emacsu: vyhledejte soubor, kterэ
bude na zaибtku prбzdnэ a pak zaиnмte vklбdat text urиenэ pro tento
soubor. Kdyѕ poѕбdбte o uloѕenн, Emacs skuteиnм vytvoшн soubor
s textem, kterэ jste vloѕili. Od chvнle se pak mщѕete cнtit, jako
kdybyste editovali jiѕ existujнcн soubor.


* BUFFERY
---------

Jestliѕe vyhledбte pomocн C-x C-f druhэ soubor, prvnн soubor v Emacsu
zщstбvб. Mщѕete se do nмj zpмt pшepnout jeho opмtovnэm vyhledбnнm
pomocн C-x C-f. Tнmto zpщsobem mщѕete do Emacsu dostat pomмrnм hodnм
souborщ.

>> Vytvoшte soubor pojmenovanэ "foo" stiskem C-x C-f foo <Return>.
  Potom vloѕte nмjakэ text, zeditujte jej a uloѕte "foo" stiskem C-x C-s.
  Nakonec stisknмte C-x C-f TUTORIAL.cs <Return>, инmѕ se vrбtнte zpмt do
  tutoriбlu.

Emacs uklбdб text kaѕdйho souboru do objektu nazэvanйho "buffer".
Vyhledбnн souboru vytvoшн v Emacsu novэ buffer. Chcete-li vidмt seznam
bufferщ, kterй momentбlnм existujн ve vaem procesu Emacs, stisknмte:

	C-x C-b  Seznam bufferщ

>> Zkuste teп C-x C-b.

Podнvejte se, ѕe kaѕdэ buffer v seznamu jmйno a mщѕe tam mнt takй jmйno
souboru, jehoѕ text obsahuje. Nмkterй buffery neodpovнdajн souborщm.
Napшнklad buffer pojmenovanэ "*Buffer List*" nemб ѕбdnэ soubor. Je to
buffer, kterэ obsahuje seznam bufferщ vytvoшenэ pomocн C-x C-b.
JAKЭKOLIV text, kterэ vidнte v emacsovйm oknм, je vѕdy souибstн
nмjakйho bufferu.

>> Stisknмte C-x 1, abyste se zbavili seznamu bufferщ.

Pokud provedete zmмny textu jednoho souboru a pak vyhledбte jinэ soubor,
nezpщsobн to uloѕenн prvnнho souboru. Jeho zmмny zщstбvajн v Emacsu
uchovбny v jemu odpovнdajнcнm bufferu. Vytvoшenн a editace druhйho
souboru nemб ѕбdnэ vliv na buffer prvnнho souboru. To je velmi
uѕiteиnй, ale takй to znamenб, ѕe potшebujete vhodnэ zpщsob, jak uloѕit
buffer prvnнho souboru. Nutnost pшepnout se zpбtky pomocн C-x C-f, aby
jej bylo moѕno uloѕit prostшednictvнm C-x C-s, by byla nemнstnм
obtмѕujнcн. Takѕe mбme

	C-x s   Uloѕenн nмkterэch bufferщ

C-x s se vбs zeptб na kaѕdэ buffer, kterэ obsahuje zmмny, kterй jste
neuloѕili. Pro kaѕdэ takovэ buffer se vбs zeptб, zda jej uloѕit.

>> Vloѕte шбdek textu a pak stisknмte C-x s.
  Mмli byste bэt dotбzбni, zda bэt uloѕen buffer nazvanэ TUTORIAL.cs.
  Odpovмzte na tuto otбzku ano (yes) stiskem "y".


* ROZ©IШOVБNН SADY PШНKAZЩ
--------------------------

Existuje mnohem, mnohem vнce pшнkazщ Emacsu, neѕ kterй by vщbec mohly
bэt rozmнstмny na vechny CONTROL a META znaky. Emacs tento problйm
obchбzн prostшednictvнm X (eXtend) pшнkazu. Ten vznikб dvмma zpщsoby:

	C-x	Znakovэ eXtend. Nбsledovбn jednнm znakem.
	M-x	Pojmenovanэ pшнkaz eXtend. Nбsledovбn dlouhэm nбzvem.

To jsou pшнkazy, kterй jsou obecnм uѕiteиnй, avak mйnм иasto pouѕнvanй
neѕ ty, kterй jste se jiѕ nauиili.  jste vidмli dva z nich: souborovй
pшнkazy C-x C-f pro vyhledбnн a C-x C-s pro uloѕenн. Jinэ pшнklad je
pшнkaz pro ukonиenн Emacsu -- tj. pшнkaz C-x C-c. (Nemмjte obavy
o ztrбtu zmмn, kterй jste provedli; C-x C-c nabнdne uloѕenн kaѕdйho
zmмnмnйho souboru, neѕ Emacs ukonин.)

C-z je pшнkaz na *doиasnй* oputмnн Emacsu -- mщѕete se po nмm do
sputмnйho Emacsu vrбtit.

Na systйmech, kterй to umoѕтujн, C-z Emacs "pozastavн"; tzn. vrбtн vбs
do shellu, avak Emacs neukonин. V nejbмѕnмjнch shellech se mщѕete do
Emacsu vrбtit pшнkazem `fg' nebo pomocн `%emacs'.

Na systйmech, kterй pozastavovбnн procesщ nemajн implementovбno, C-z
vytvoшн subshell bмѕнcн pod Emacsem, aby vбm dal anci spustit jinй
programy a pak se do Emacsu vrбtit; neprovede tedy pravй oputмnн
Emacsu. V tom pшнpadм je obvyklou cestou nбvratu ze subshellu do Emacsu
shellovskэ pшнkaz `exit'.

Chvнle pro pouѕitн C-x C-c nastane, kdyѕ se chystбte odhlбsit ze
systйmu. Sprбvnй je to takй pшi ukonиovбnн Emacsu vyvolanйho potovnнm
programem a rщznэmi jinэmi utilitami, protoѕe ty nemusн vмdмt, jak si
poradit s pozastavenнm Emacsu. Nicmйnм za normбlnнch okolnostн, pokud
se nechystбte odlogovat, je lйpe Emacs pozastavit pomocн C-z neѕ jej
ukonиit.

Existuje mnoho C-x pшнkazщ. Zde je seznam tмch, kterй jste se jiѕ nauиili:

	C-x C-f		Vyhledбnн souboru
	C-x C-s		Uloѕenн soubor
	C-x C-b		Seznam bufferщ
	C-x C-c		Ukonиenн Emacsu
	C-x u		Undo

Pojmenovanй eXtended pшнkazy jsou pшнkazy, kterй jsou pouѕнvбny je
mйnм, nebo pшнkazy, kterй jsou pouѕнvбny jenom v jistэch mуdech.
Pшнkladem je pшнkaz replace-string, kterэ globбlnм nahradн jeden шetмzec
jinэm. Kdyѕ stisknete M-x, vypнe se na spodnнm шбdku obrazovky prompt
M-x a vy byste mмli zadat jmйno pшнkazu; v tomto pшнpadм
"replace-string". Jednodue napite "repl s<TAB>" a Emacs nбzev doplnн.
Dokonиete zadбvбnн jmйna pшнkazu pomocн <Return>.

Pшнkaz replace-string vyѕaduje dva argumenty -- шetмzec, kterэ bэt
nahrazen, a шetмzec, kterэ jej nahradit. Kaѕdэ argument musнte
ukonиit pomocн <Return>.

>> Pшesuтte kurzor na prбzdnэ шбdek dva шбdky pod tнmto.
  Pak napite M-x repl s<Return>zmмnil<Return>modifikoval<Return>.

  Vimnмte si, jak se tento шбdek zmмnil: nahradili jste slovo
  z-m-м-n-i-l slovem "modifikoval", kdekoliv se za aktuбlnн pozicн
  kurzoru vyskytlo.


* AUTOMATICKЙ UKLБDБNН
----------------------

Jestliѕe jste provedli zmмny v souboru, ale nemбte je je uloѕeny,
mohou bэt v pшнpadм pбdu systйmu ztraceny. Aby vбs Emacs od toho
uchrбnil, periodicky zapisuje "auto save" soubor pro kaѕdэ soubor, kterэ
editujete. Jmйno auto save souboru na zaибtku a na konci #;
napшнklad jestliѕe se soubor jmenuje "hello.c", jeho auto save
soubor se jmenuje "#hello.c#". Kdyѕ soubor uloѕнte normбlnнm zpщsobem,
Emacs auto save soubor smaѕe.

Jestliѕe dojde k pбdu systйmu, mщѕete svoji editaci obnovit z auto-save
souboru, a to normбlnнm vyhledбnнm souboru (toho, kterэ jste editovali,
ne auto save souboru) a nбslednou aplikacн M-x recover file<return>.
Na ѕбdost o potvrzenн odpovмzte zadбnнm yes<return> pro pokraиovбnн a
obnovenн auto-save dat.


* ECHO OBLAST
-------------

Kdyѕ Emacs vidн, ѕe ete pшнkazy pomalu, ukazuje vбm je ve spodnн
ибsti obrazovky v oblasti nazэvanй "echo oblast". Echo oblast obsahuje
dolnн шбdek obrazovky.


* STAVOVЭ ШБDEK
---------------

Шбdek bezprostшednм nad echo oblastн se nazэvб "stavovэ шбdek" ("mode line").
Stavovэ шбdek шнkб nмco jako:

2J:** TUTORIAL.cs    (Fundamental)--L670--58%----------------

Tento шбdek podбvб uѕiteиnou informaci o stavu Emacsu a textu, kterэ
editujete.

 vнte, co znamenб jmйno souboru -- je to soubor, kterэ jste vyhledali.
-NN%-- oznaиuje vai aktuбlnн pozici v textu; шнkб, ѕe NN procent textu
je nad hornнm okrajem obrazovky. Je-li zaибtek souboru na obrazovce, je
zde --Top-- a ne --00%--. Je-li konec textu na obrazovce, je zde
--Bot--. Jestliѕe se dнvбte na tak malэ text, ѕe se celэ vejde na
obrazovku, stavovэ шбdek шнkб --All--.

Hvмzdiиky poblнѕ zaибtku znamenajн, ѕe jste text zmмnili. Tмsnм po
vyhledбnн nebo uloѕenн souboru v tйto ибsti stavovйho шбdku nejsou ѕбdnй
hvмzdiиky, pouze pomlиky.

Ибst stavovйho шбdku v zбvorkбch шнkб, v jakэch editaиnнch mуdech se
nachбzнte. Implicitnн mуd je Fundamental, coѕ je ten, kterэ momentбlnм
pouѕнvбte. Je pшнkladem hlavnнho mуdu ("major mode").

Emacs celou шadu hlavnнch mуdщ. Nмkterй z nich jsou urиeny pro
editaci rщznэch programovacнch jazykщ a/nebo textщ jako tшeba Lisp mуd,
Text mуd, atd. V libovolnйm okamѕiku je aktivnн prбvм jeden hlavnн mуd a
jeho jmйno lze nalйzt ve stavovйm шбdku na mнstм, kde je teп
"Fundamental".

Kaѕdэ hlavnн mуd mмnн chovбnн nмkterэch pшнkazщ. Napшнklad existujн
pшнkazy pro vytvбшenн komentбшщ v programu, a protoѕe kaѕdэ programovacн
programovacн jazyk jinou pшedstavu o tom, jak komentбш vypadat,
musн kaѕdэ hlavnн mуd vklбdat komentбшe jinak. Kaѕdэ hlavnн mуd je
vlastnм jmйno extended pшнkazu, kterэm se do tohoto mуdu mщѕete
pшepnout. Napшнklad M-x fundamental-mode je pшнkaz pro pшepnutн se do
Fundamental mуdu.

Chystбte-li se editovat иeskэ text, jako tшeba tento soubor,
pravdмpodobnм byste mмli pouѕнt Text mуd.
>> Napite M-x text-mode<Return>.

Nebojte se, ѕбdnэ z pшнkazщ, kterй jste se nauиili, chovбnн Emacsu nijak
vэznamnм nezmмnн. Mщѕete si ale vimnout, ѕe M-f a M-b nynн pracujн
s apostrofy jako se souибstmi slov. Pшedtнm, ve Fundamental mуdu, M-f a
M-b pracovaly s apostrofy coby oddмlovaиi slov.

Hlavnн mуdy obvykle dмlajн menн zmмny, jako byla tato: pшнkazy vмtinou
dмlajн "totйѕ", ale v kaѕdйm hlavnнm mуdu pracujн troku jinak.

Dokumentaci k aktuбlnнmu hlavnнmu mуdu si mщѕete zobrazit stiskem C-h m.

>> Jednou nebo nмkolikrбt pouѕijte C-u C-v, abyste tento шбdek dostali
  k vrcholu obrazovky.
>> Stisknмte C-h m, abyste vidмli, jak se Text mуd liн od Fundamental
  mуdu.
>> Stisknмte C-x 1 pro odstranмnн dokumentace z obrazovky.

Hlavnн mуdy se nazэvajн hlavnн proto, ѕe takй existujн vedlejн mуdy
(minor modes). Vedlejн mуdy nejsou alternativou k hlavnнm mуdщm, nэbrѕ
jejich malй modifikace. Kaѕdэ vedlejн mуd mщѕe bэt zapnut nebo vypnut
sбm o sobм nezбvisle na vech ostatnнch vedlejнch mуdech a nezбvisle na
hlavnнm mуdu. Takѕe nemusнte pouѕнvat ѕбdnэ vedlejн mуd nebo mщѕete
pouѕнvat jeden vedlejн mуd nebo libovolnou kombinaci nмkolika
vedlejнch mуdщ.

Jednнm z velmi uѕiteиnэch vedlejнch mуdщ, zejmйna pro editaci иeskэch
textщ, je Auto Fill mуd. Kdyѕ je tento mуd zapnut, Emacs zalomн шбdek
mezi dvмma slovy, kdykoliv vklбdбte text a шбdek se stane pшнli
dlouhэm.

Auto Fill mуd mщѕete zapnout provedenнm M-x auto-fill-mode<Return>.
Je-li tento mуd zapnut, mщѕete jej vypnout provedenнm M-x
auto-fill-mode<Return>. Je-li mуd vypnut, tento pшнkaz jej zapнnб,
a je-li mуd zapnut, tak jej tento pшнkaz vypнnб. Шнkбme, ѕe tento
pшнkaz pшepнnб ("toggles") tento mуd.

>> Napite teп M-x auto-fill-mode<Return>. Pak vklбdejte "asdf " stбle
  dokola tak dlouho, uvidнte, jak se vklбdanэ шбdek rozdмlн na dva
  шбdky. Do textu musнte vklбdat mezery proto, ѕe Auto Fill mуd
  zalamuje шбdky pouze v mezerбch.

Okraj je obvykle nastaven na 70 znakщ, ale mщѕete to zmмnit pшнkazem
C-x f. Hodnotu okraje, kterou si pшejete, byste mмli pшedat jako
numerickэ argument.

>> Napite C-x f s argumentem 20. (C-u 2 0 C-x f).
  Pak pite nмjakэ text a pozorujte, jak Emacs vyplтuje шбdky po
  20 znacнch. Pak nastavte okraj zpбtky na 70 opмtovnэm pouѕitнm
  C-x f.

Jestliѕe provedete zmмny uprostшed odstavce, Auto Fill mуd jej
nepшeformбtuje. 
Pro pшeformбtovбnн odstavce stisknмte M-q (META-q) s kurzorem uvnitш
odstavce.

>> Pшesuтte kurzor do pшedchozнho odstavce a stisknмte M-q.


* VYHLEDБVБNН
-------------

Emacs umн v textu vyhledбvat шetмzce (tj. skupiny spojenэch znakщ nebo
slov) smмrem vpшed nebo vzad. Hledбnн шetмzce je pшнkaz pшesunujнcн
kurzor; pшesune kurzor na nejbliѕн mнsto, kde se tento шetмzec nachбzн.

Vyhledбvacн pшнkaz Emacsu se liн od vyhledбvacнch pшнkazщ vмtiny
editorщ v tom smyslu, ѕe je "inkrementбlnн". To znamenб, ѕe vyhledбvбnн
se provбdн v okamѕiku, kdy zadбvбte vyhledбvacн шetмzec.

Pшнkaz pro zahбjenн hledбnн vpшed je C-s a pro hledбnн vzad C-r.
ALE POZOR! Nezkouejte to je.

Kdyѕ stisknete C-s, uvidнte v echo oblasti prompt "I-search". To vбm
шнkб, ѕe Emacs se nachбzн ve stavu, kterэ se nazэvб inkrementбlnн hledбnн,
a иekб, mu zadбte, co chcete hledat. <RET> hledбnн ukonин.

>> Nynн zahajte hledбnн stiskem C-s. POMALU, pнsmeno po pнsmenu, pite
  slovo 'kurzor'. Po kaѕdйm pнsmenu si vimnмte, co se dмje s kurzorem. 
  Teп jste vyhledali "kurzor" poprvй.
>> Stisknмte C-s znovu, abyste nalezli dalн vэskyt "kurzor".
>> Nynн иtyшikrбt stisknмte <Delete> a pozorujte, jak se kurzor
  pшesunuje.
>> Stisknмte <RET> pro ukonиenн hledбnн.

Vidмli jste, co se stalo? Emacs se v inkrementбlnнm hledбnн pokouн
pшejнt na dalн vэskyt шetмzce, kterэ jste dosud napsali. Chcete-li
pшejнt na dalн vэskyt 'kurzor', jednodue stisknмte C-s znovu.
Jestliѕe ѕбdnэ takovэ vэskyt nenн, Emacs pнpne a шekne vбm, ѕe
hledбnн momentбlnм "selhбvб", C-g hledбnн ukonин.

POZNБMKA: Na nмkterэch systйmech stisk C-s zpщsobн ztuhnutн
obrazovky a nevidнte ѕбdnэ dalн vэstup z Emacsu. To znamenб, ѕe
"vlastnost" operaиnнho systйmu zvanб "flow control" zachycuje C-s a
nepropustн jej k Emacsu. Pro odtuhnutн obrazovky stisknмte C-q. Pak
v sekci "Spontaneous Entry to Incremental Search" v manuбlu Emacsu
vyhledejte radu, jak se vypoшбdat s touto "vlastnostн".

Jestliѕe uprostшed inkrementбlnнho hledбnн stisknete <Delete>, uvidнte,
ѕe poslednн znak v hledanйm шetмzci zmizн a hledбnн se vracн na poslednн
mнsto hledбnн. Pшedpoklбdejme napшнklad, ѕe jste napsali "c", abyste
nali prvnн vэskyt "k". Jestliѕe nynн stisknete "u", kurzor se pшesune na
prvnн vэskyt "ku". Teп stisknмte <Delete>. To vymaѕe "u" z hledanйho
шetмzce a kurzor se pшesune zpмt na prvnн vэskyt "k".

Jestliѕe uprostшed hledбnн stisknete CONTROL nebo META znak (s nмkolika
vэjimkami -- znaky, kterй jsou speciбlnн v hledбnн, jako C-s a C-r),
hledбnн se ukonин.

C-s zahajuje hledбnн, kterй hledб jakэkoliv vэskyt hledanйho шetмzce ZA
aktuбlnн pozicн kurzoru. Chcete-li nмco hledat v pшedchбzejнcнm textu,
stisknмte C-r mнsto C-s. Ve, co jsme шekli o C-s, platн takй o C-r
kromм toho, ѕe smмr hledбnн je opaиnэ.


* VНCE OKEN
-----------

Jednou z pмknэch vlastnostн Emacsu je to, ѕe mщѕe na obrazovce zobrazit
vнce oken souиasnм.

>> Pшesuтte kurzor na tento шбdek a stisknмte C-u 0 C-l.

>> Teп stisknмte C-x 2, coѕ rozdмlн obrazovku na dvм okna.
  Obм okna zobrazujн tento tutoriбl. Kurzor zщstбvб navrchu okna.

>> Tisknмte C-M-v pro scrollovбnн spodnнho okna.
  (Nemбte-li skuteиnou klбvesu META, stisknмte ESC C-v.)

>> Stisknмte C-x o ("o" jako "other") pro pшesun kurzoru do dolnнho okna.

>> Pouѕijte C-v a M-v ve spodnнm oknм pro jeho scrollovбnн.
  Pokraиujte ve иtenн tмchto instrukcн v hornнm oknм.

>> Znovu stisknмte C-x o pro pшesun kurzoru zpмt do hornнho okna.
  Kurzor v hornнm oknм je pшesnм na mнstм, kde byl pщvodnм.

Mщѕete dбle pouѕнvat C-x o pro pшepнnбnн mezi okny. Kaѕdй okno svoji
vlastnн pozici kurzoru, ale jenom jedno okno kurzor skuteиnм zobrazuje.
Vechny obvyklй editaиnн pшнkazy platн pro okno, ve kterйm se nachбzн
kurzor. Toto okno nazэvбme "aktivnн okno" ("selected window").

Pшнkaz C-M-v je velmi uѕiteиnэ, jestliѕe v jednom oknм editujete text a
druhй okno pouѕнvбte pouze pro pшehled. Mщѕete kurzor nechбvat stбle
v oknм, kde editujete, a postupovat po druhйm oknм pomocн C-M-v.

C-M-v je pшнkladem CONTROL-META znaku. Mбte-li skuteиnou META klбvesu,
mщѕete vyvolat C-M-v pшidrѕenнm obou klбves CTRL a META pшi stisku v.
Nezбleѕн na tom, zda je prvnм stisknuta CTRL nebo META, protoѕe obм tyto
klбvesy fungujн jako modifikбtory klбves, kterй tisknete.

Pokud nemбte skuteиnou META klбvesu, mщѕete mнsto pouѕнt ESC, na
poшadн zбleѕн: musнte stisknout ESC a nбslednм CTRL-v; CTRL-ESC v by
nefungovalo. To proto, ѕe ESC je samostatnэ znak, nikoliv modifikбtor.

>> Stisknмte C-x 1 (v hornнm oknм), abyste se zbavili dolnнho okna.

(Kdybyste C-x 1 stiskli v dolnнm oknм, odstranilo by to hornн okno.
Chбpejte tento pшнkaz jako "ponechej prбvм jedno okno -- to, ve kterйm
zrovna jsem".)

Nemusнte v obou oknech zobrazovat tentэѕ buffer. Jestliѕe pouѕijete
C-x C-f pro vyhledбnн souboru v jednom z oken, druhй okno se nezmмnн.
Mщѕete vyhledбvat soubory v obou oknech nezбvisle.

Zde je dalн zpщsob, jak vyuѕнt dvм okna ke zobrazenн dvou rщznэch vмcн:

>> Stisknмte C-x 4 C-f nбsledovanй jmйnem nмkterйho z vaich souborщ.
  Dokonиete to pomocн <Return>. Vidнte zadanэ soubor v dolnнm oknм.
  Pшesunul se tam i kurzor.

>> Stisknмte C-x o pro pшesun zpмt do hornнho okna a C-x 1 pro smazбnн
  dolnнho okna.


* REKURZIVNН EDITAИNН ЪROVNМ
----------------------------

Obиas se dostanete do nмиeho, co se nazэvб "rekurzivnн editaиnн ъroveт"
("recursive editing level"). To je indikovбno hranatэmi zбvorkami ve
stavovйm шбdku obklopujнcнmi zбvorky okolo jmйna hlavnнho mуdu.
Napшнklad mщѕete vidмt [(Fundamental)] mнsto (Fundamental).

Abyste se dostali z rekurzivnн editaиnн ъrovnм, stisknмte ESC ESC ESC.
To je obecnэ "vyskakovacн" pшнkaz. Mщѕete jej pouѕнt tйѕ pro odstranмnн
nмkterэch oken a vyskoиenн z minibufferu.

>> Stisknмte M-x, abyste se dostali do minibufferu; pak stisknмte
  ESC ESC ESC, abyste se z nмj dostali ven.

Z rekurzivnн editaиnн ъrovnм nemщѕete vyskoиit pomocн C-g. To proto, ѕe
C-g je vyuѕнvбno pro ruenн pшнkazщ a argumentщ UVNITШ rekurzivnн
editaиnн vrstvy.


* ZНSKБNН DAL©Н NБPOVМDY
------------------------

V tomto tutoriбlu jsme se pokusili poskytnout vбm dostatek informacн,
abyste mohli zaинt Emacs pouѕнvat. V Emacsu je toho tolik, ѕe by bylo
nemoѕnй to zde vechno objasnit. Nicmйnм se o Emacsu mщѕete nauиit
vнce, protoѕe mnoho uѕiteиnэch vlastnostн. Emacs nabнzн pшнkazy pro
иtenн dokumentace svэch pшнkazщ. Vechny tyto "help" pшнkazy
zaинnajн znakem CONTROL-h, kterэ se nazэvб "help znak".

Pro pouѕitн vlastnostн nбpovмdy stisknмte znak C-h a pak znak шнkajнcн,
jakэ druh nбpovмdy ѕбdбte. Jste-li OPRAVDU ztraceni, stisknмte C-h ? a
Emacs vбm sdмlн, jakй druhy nбpovмdy vбm mщѕe poskytnout. Jestliѕe
jste stiskli C-h a pak jste se rozhodli, ѕe ѕбdnou nбpovмdu nechcete,
jednodue to zrute stiskem C-g.

(Na nмkterэch poинtaинch je vэznam znaku C-h zmмnмn. To by opravdu
nemмlo bэt obecnэm nastavenнm pro vechny uѕivatele, takѕe mбte prбvo
stмѕovat si systйmovйmu administrбtorovi. Do doby, jestliѕe C-h
nezobrazuje hlбenн o nбpovмdм v dolnн ибsti obrazovky, zkuste mнsto
toho pouѕнvat klбvesu F1 nebo M-x help RET.)

Nejzбkladnмjн help pшнkaz je C-h c. Stisknмte C-h, znak c a klбvesovэ
pшнkaz; Emacs pak zobrazн velmi struиnэ popis pшнkazu.

>> Stisknмte C-h c C-p.
  Hlбenн by mмlo vypadat asi takto

	C-p runs the command previous-line

To vбm sdмluje "jmйno funkce". Jmйna funkcн jsou pouѕнvбna zejmйna pro
konfiguraci a roziшovбnн Emacsu. Ale protoѕe jmйna funkcн jsou volena
tak, aby naznaиovala, co odpovнdajнcн pшнkaz dмlб, mohou slouѕit takй
jako velmi struиnб dokumentace -- dostateиnб k tomu, aby vбm pшipomenula
pшнkazy, kterй jste se jiѕ nauиili.

Vнceznakovй pшнkazy jako C-x C-s a (pokud nemбte META, EDIT ani ALT
klбvesu) <ESC>v jsou po C-h c povoleny takй.

K zнskбnн vнce informacн o pшнkazu mнsto C-h c pouѕijte C-h k.

>> Stisknмte C-h k C-p.

To zobrazн dokumentaci k funkci a jejн jmйno v emacsovйm oknм. 
vэstup pшeиtete, stisknмte C-x 1, abyste se textu nбpovмdy zbavili.
Nemusнte to dмlat hned. Mщѕete chvнli editovat a nahlнѕet do textu
nбpovмdy a teprve pak stisknout C-x 1.

Zde jsou dalн uѕiteиnй C-h volby:

  C-h f	Popis funkce. Zadбvбte jmйno funkce.

>> Zkuste napsat C-h f previous-line<Return>.
  To vypнe vekerй informace, kterй Emacs o funkci implementujнcн
  pшнkaz C-p.

Podobnэ pшнkaz C-h v zobrazн dokumentaci promмnnй, jejнѕ hodnotu
mщѕete nastavit a zmмnit tнm chovбnн Emacsu. Jmйno promмnnй zadбte, 
se na Emacs zeptб.

  C-h a	Pшнkazovй apropos. Zadejte klниovй slovo a Emacs vypнe
		vechny pшнkazy, jejichѕ jmйna obsahujн toto klниovй
		slovo. Vechny tyto pшнkazy mohou bэt vyvolбny pomocн
		META-x. Pro nмkterй pшнkazy pшнkazovй apropos vypнe
		takй jedno nebo dvouznakovй sekvence, kterй provбdмjн
		tentэѕ pшнkaz.

>> Napite C-h a file<Return>.

To zobrazн v druhйm oknм seznam vech M-x pшнkazщ obsahujнcнch "file" ve
svйm nбzvu. Znakovй pшнkazy jako C-x C-f uvidнte vypsanй vedle
odpovнdajнcнch jmen pшнkazщ jako find-file.

>> Stisknмte C-M-v pro posun okna s nбpovмdou. Proveпte to nмkolikrбt.

>> Stisknмte C-x 1 pro smazбnн okna s nбpovмdou.

  C-h i	Иtenн on-line manuбlщ (tйѕ Info). Tento pшнkaz
		vбs pшepne do speciбlnнho bufferu s nбzvem `*info*',
		ve kterйm mщѕete инst on-line manuбly pro balнky
		nainstalovanй na vaem systйmu. Pokud stisknete
		m emacs <Return> mщѕete si napшнklad pшeинst manuбl
		k Emacsu. Pokud jste dosud nikdy nepouѕнvali Info,
		stisknмte ? a Emacs vбm pшedstavн hlavnн moѕnosti
		mуdu pro Info.  si tyto moѕnosti prostudujete,
		mмli byste pouѕнvat Info manuбl Emacsu jako svoji
		primбrnн dokumentaci.


* ZБVМR
-------

Nezapomeтte, Emacs ukonинte provedenнm pшнkazu C-x C-c. Pro doиasnэ
odskok do shellu, ze kterйho se do Emacsu mщѕete opмt vrбtit,
pouѕijte C-z.

Zбmмrem tohoto tutoriбlu je bэt srozumitelnэ vem novэm uѕivatelщm, takѕe
narazнte-li na nмco nejasnйho, tak neusedejte a neklaпte to za vinu sobм
-- stмѕujte si!


KOPНROVБNН
----------

Tento tutoriбl vychбzн z dlouhй шady emacsovэch tutoriбlщ zahбjenй
tutoriбlem napsanэm Stuartem Cracraftem pro pщvodnн Emacs.

Tato verze tutoriбlu je, podobnм jako GNU Emacs, chrбnмna copyrightem a
je ншena se svolenнm distribuovat kopie za jistэch podmнnek:

Copyright (c) 1985, 1996 Free Software Foundation

  Kaѕdйmu je zaruиeno prбvo vytvбшet a distribuovat pшesnй kopie tohoto
  dokumentu tak, jak jej obdrѕel, na jakйmkoliv mйdiu, s tнm, ѕe bude
  zachovбna tato poznбmka o autorstvн a poznбmka o svolenн a ѕe
  distributor zaruиuje pшнjemci prбvo na dalн redistribuci povolenou
  touto poznбmkou.

  Je zaruиeno prбvo distribuovat modifikovanй verze tohoto dokumentu
  nebo jeho ибstн pod e uvedenэmi podmнnkami za pшedpokladu, ѕe
  obsahuje jasnй poznбmky uvбdмjнcн, kdo provedl poslednн modifikace.

Podmнnky pro kopнrovбnн Emacsu samotnйho jsou sloѕitмjн, avak ve
stejnйm duchu. Pшeиtмte si prosнm soubor COPYING a pak pшedбvejte kopie
GNU Emacsu svэm pшбtelщm. Pomбhejte potнrat softwarovou obstrukci
("vlastnictvн") pouѕнvбnнm, psanнm a sdнlenнm free softwaru!

;;; Local Variables:
;;; coding: iso-latin-2
;;; End: