1. Nic Ferrier
 2. emacs

Source

emacs / src / buffer.c

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
/* Buffer manipulation primitives for GNU Emacs.
  Copyright (C) 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1994, 1995, 1997
	Free Software Foundation, Inc.

This file is part of GNU Emacs.

GNU Emacs is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
any later version.

GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to
the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307, USA. */


#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/param.h>

#ifndef MAXPATHLEN
/* in 4.1, param.h fails to define this. */
#define MAXPATHLEN 1024
#endif /* not MAXPATHLEN */

#include <config.h>
#include "lisp.h"
#include "intervals.h"
#include "window.h"
#include "commands.h"
#include "buffer.h"
#include "charset.h"
#include "region-cache.h"
#include "indent.h"
#include "blockinput.h"

struct buffer *current_buffer;		/* the current buffer */

/* First buffer in chain of all buffers (in reverse order of creation).
  Threaded through ->next. */

struct buffer *all_buffers;

/* This structure holds the default values of the buffer-local variables
  defined with DEFVAR_PER_BUFFER, that have special slots in each buffer.
  The default value occupies the same slot in this structure
  as an individual buffer's value occupies in that buffer.
  Setting the default value also goes through the alist of buffers
  and stores into each buffer that does not say it has a local value. */

struct buffer buffer_defaults;

/* A Lisp_Object pointer to the above, used for staticpro */

static Lisp_Object Vbuffer_defaults;

/* This structure marks which slots in a buffer have corresponding
  default values in buffer_defaults.
  Each such slot has a nonzero value in this structure.
  The value has only one nonzero bit.

  When a buffer has its own local value for a slot,
  the bit for that slot (found in the same slot in this structure)
  is turned on in the buffer's local_var_flags slot.

  If a slot in this structure is -1, then even though there may
  be a DEFVAR_PER_BUFFER for the slot, there is no default value for it;
  and the corresponding slot in buffer_defaults is not used.

  If a slot is -2, then there is no DEFVAR_PER_BUFFER for it,
  but there is a default value which is copied into each buffer.

  If a slot in this structure is negative, then even though there may
  be a DEFVAR_PER_BUFFER for the slot, there is no default value for it;
  and the corresponding slot in buffer_defaults is not used.

  If a slot in this structure corresponding to a DEFVAR_PER_BUFFER is
  zero, that is a bug */

struct buffer buffer_local_flags;

/* This structure holds the names of symbols whose values may be
  buffer-local. It is indexed and accessed in the same way as the above. */

struct buffer buffer_local_symbols;
/* A Lisp_Object pointer to the above, used for staticpro */
static Lisp_Object Vbuffer_local_symbols;

/* This structure holds the required types for the values in the
  buffer-local slots. If a slot contains Qnil, then the
  corresponding buffer slot may contain a value of any type. If a
  slot contains an integer, then prospective values' tags must be
  equal to that integer. When a tag does not match, the function
  buffer_slot_type_mismatch will signal an error. */
struct buffer buffer_local_types;

/* Flags indicating which built-in buffer-local variables
  are permanent locals. */
static int buffer_permanent_local_flags;

Lisp_Object Fset_buffer ();
void set_buffer_internal ();
void set_buffer_internal_1 ();
static void call_overlay_mod_hooks ();
static void swap_out_buffer_local_variables ();
static void reset_buffer_local_variables ();

/* Alist of all buffer names vs the buffers. */
/* This used to be a variable, but is no longer,
 to prevent lossage due to user rplac'ing this alist or its elements. */
Lisp_Object Vbuffer_alist;

/* Functions to call before and after each text change. */
Lisp_Object Vbefore_change_function;
Lisp_Object Vafter_change_function;
Lisp_Object Vbefore_change_functions;
Lisp_Object Vafter_change_functions;

Lisp_Object Vtransient_mark_mode;

/* t means ignore all read-only text properties.
  A list means ignore such a property if its value is a member of the list.
  Any non-nil value means ignore buffer-read-only. */
Lisp_Object Vinhibit_read_only;

/* List of functions to call that can query about killing a buffer.
  If any of these functions returns nil, we don't kill it. */
Lisp_Object Vkill_buffer_query_functions;

/* List of functions to call before changing an unmodified buffer. */
Lisp_Object Vfirst_change_hook;

Lisp_Object Qfirst_change_hook;
Lisp_Object Qbefore_change_functions;
Lisp_Object Qafter_change_functions;

Lisp_Object Qfundamental_mode, Qmode_class, Qpermanent_local;

Lisp_Object Qprotected_field;

Lisp_Object QSFundamental;	/* A string "Fundamental" */

Lisp_Object Qkill_buffer_hook;

Lisp_Object Qget_file_buffer;

Lisp_Object Qoverlayp;

Lisp_Object Qpriority, Qwindow, Qevaporate, Qbefore_string, Qafter_string;

Lisp_Object Qmodification_hooks;
Lisp_Object Qinsert_in_front_hooks;
Lisp_Object Qinsert_behind_hooks;

/* For debugging; temporary. See set_buffer_internal. */
/* Lisp_Object Qlisp_mode, Vcheck_symbol; */

nsberror (spec)
   Lisp_Object spec;
{
 if (STRINGP (spec))
  error ("No buffer named %s", XSTRING (spec)->data);
 error ("Invalid buffer argument");
}

DEFUN ("buffer-live-p", Fbuffer_live_p, Sbuffer_live_p, 1, 1, 0,
 "Return non-nil if OBJECT is a buffer which has not been killed.\n\
Value is nil if OBJECT is not a buffer or if it has been killed.")
 (object)
   Lisp_Object object;
{
 return ((BUFFERP (object) && ! NILP (XBUFFER (object)->name))
	 ? Qt : Qnil);
}

DEFUN ("buffer-list", Fbuffer_list, Sbuffer_list, 0, 0, 0,
 "Return a list of all existing live buffers.")
 ()
{
 return Fmapcar (Qcdr, Vbuffer_alist);
}

/* Like Fassoc, but use Fstring_equal to compare
  (which ignores text properties),
  and don't ever QUIT. */

static Lisp_Object
assoc_ignore_text_properties (key, list)
   register Lisp_Object key;
   Lisp_Object list;
{
 register Lisp_Object tail;
 for (tail = list; !NILP (tail); tail = Fcdr (tail))
  {
   register Lisp_Object elt, tem;
   elt = Fcar (tail);
   tem = Fstring_equal (Fcar (elt), key);
   if (!NILP (tem))
	return elt;
  }
 return Qnil;
}

DEFUN ("get-buffer", Fget_buffer, Sget_buffer, 1, 1, 0,
 "Return the buffer named NAME (a string).\n\
If there is no live buffer named NAME, return nil.\n\
NAME may also be a buffer; if so, the value is that buffer.")
 (name)
   register Lisp_Object name;
{
 if (BUFFERP (name))
  return name;
 CHECK_STRING (name, 0);

 return Fcdr (assoc_ignore_text_properties (name, Vbuffer_alist));
}

DEFUN ("get-file-buffer", Fget_file_buffer, Sget_file_buffer, 1, 1, 0,
 "Return the buffer visiting file FILENAME (a string).\n\
The buffer's `buffer-file-name' must match exactly the expansion of FILENAME.\n\
If there is no such live buffer, return nil.\n\
See also `find-buffer-visiting'.")
 (filename)
   register Lisp_Object filename;
{
 register Lisp_Object tail, buf, tem;
 Lisp_Object handler;

 CHECK_STRING (filename, 0);
 filename = Fexpand_file_name (filename, Qnil);

 /* If the file name has special constructs in it,
   call the corresponding file handler. */
 handler = Ffind_file_name_handler (filename, Qget_file_buffer);
 if (!NILP (handler))
  return call2 (handler, Qget_file_buffer, filename);

 for (tail = Vbuffer_alist; CONSP (tail); tail = XCONS (tail)->cdr)
  {
   buf = Fcdr (XCONS (tail)->car);
   if (!BUFFERP (buf)) continue;
   if (!STRINGP (XBUFFER (buf)->filename)) continue;
   tem = Fstring_equal (XBUFFER (buf)->filename, filename);
   if (!NILP (tem))
	return buf;
  }
 return Qnil;
}

Lisp_Object
get_truename_buffer (filename)
   register Lisp_Object filename;
{
 register Lisp_Object tail, buf, tem;

 for (tail = Vbuffer_alist; CONSP (tail); tail = XCONS (tail)->cdr)
  {
   buf = Fcdr (XCONS (tail)->car);
   if (!BUFFERP (buf)) continue;
   if (!STRINGP (XBUFFER (buf)->file_truename)) continue;
   tem = Fstring_equal (XBUFFER (buf)->file_truename, filename);
   if (!NILP (tem))
	return buf;
  }
 return Qnil;
}

/* Incremented for each buffer created, to assign the buffer number. */
int buffer_count;

DEFUN ("get-buffer-create", Fget_buffer_create, Sget_buffer_create, 1, 1, 0,
 "Return the buffer named NAME, or create such a buffer and return it.\n\
A new buffer is created if there is no live buffer named NAME.\n\
If NAME starts with a space, the new buffer does not keep undo information.\n\
If NAME is a buffer instead of a string, then it is the value returned.\n\
The value is never nil.") 
 (name)
   register Lisp_Object name;
{
 register Lisp_Object buf;
 register struct buffer *b;

 buf = Fget_buffer (name);
 if (!NILP (buf))
  return buf;

 if (XSTRING (name)->size == 0)
  error ("Empty string for buffer name is not allowed");

 b = (struct buffer *) xmalloc (sizeof (struct buffer));

 b->size = sizeof (struct buffer) / sizeof (EMACS_INT);

 /* An ordinary buffer uses its own struct buffer_text. */
 b->text = &b->own_text;
 b->base_buffer = 0;

 BUF_GAP_SIZE (b) = 20;
 BLOCK_INPUT;
 /* We allocate extra 1-byte at the tail and keep it always '\0' for
   anchoring a search. */
 BUFFER_ALLOC (BUF_BEG_ADDR (b), (BUF_GAP_SIZE (b) + 1));
 UNBLOCK_INPUT;
 if (! BUF_BEG_ADDR (b))
  buffer_memory_full ();

 BUF_PT (b) = 1;
 BUF_GPT (b) = 1;
 BUF_BEGV (b) = 1;
 BUF_ZV (b) = 1;
 BUF_Z (b) = 1;
 BUF_MODIFF (b) = 1;
 BUF_OVERLAY_MODIFF (b) = 1;
 BUF_SAVE_MODIFF (b) = 1;
 BUF_INTERVALS (b) = 0;
 *(BUF_GPT_ADDR (b)) = *(BUF_Z_ADDR (b)) = 0; /* Put an anchor '\0'. */

 b->newline_cache = 0;
 b->width_run_cache = 0;
 b->width_table = Qnil;

 /* Put this on the chain of all buffers including killed ones. */
 b->next = all_buffers;
 all_buffers = b;

 /* An ordinary buffer normally doesn't need markers
   to handle BEGV and ZV. */
 b->pt_marker = Qnil;
 b->begv_marker = Qnil;
 b->zv_marker = Qnil;

 name = Fcopy_sequence (name);
 INITIALIZE_INTERVAL (XSTRING (name), NULL_INTERVAL);
 b->name = name;

 if (XSTRING (name)->data[0] != ' ')
  b->undo_list = Qnil;
 else
  b->undo_list = Qt;

 reset_buffer (b);
 reset_buffer_local_variables (b, 1);

 /* Put this in the alist of all live buffers. */
 XSETBUFFER (buf, b);
 Vbuffer_alist = nconc2 (Vbuffer_alist, Fcons (Fcons (name, buf), Qnil));

 b->mark = Fmake_marker ();
 BUF_MARKERS (b) = Qnil;
 b->name = name;
 return buf;
}

DEFUN ("make-indirect-buffer", Fmake_indirect_buffer, Smake_indirect_buffer, 2, 2,
    "bMake indirect buffer (to buffer): \nBName of indirect buffer: ",
 "Create and return an indirect buffer for buffer BASE-BUFFER, named NAME.\n\
BASE-BUFFER should be an existing buffer (or buffer name).\n\
NAME should be a string which is not the name of an existing buffer.")
 (base_buffer, name)
   register Lisp_Object base_buffer, name;
{
 register Lisp_Object buf;
 register struct buffer *b;

 buf = Fget_buffer (name);
 if (!NILP (buf))
  error ("Buffer name `%s' is in use", XSTRING (name)->data);

 base_buffer = Fget_buffer (base_buffer);
 if (NILP (base_buffer))
  error ("No such buffer: `%s'",
	  XSTRING (XBUFFER (base_buffer)->name)->data);

 if (XSTRING (name)->size == 0)
  error ("Empty string for buffer name is not allowed");

 b = (struct buffer *) xmalloc (sizeof (struct buffer));

 b->size = sizeof (struct buffer) / sizeof (EMACS_INT);

 if (XBUFFER (base_buffer)->base_buffer)
  b->base_buffer = XBUFFER (base_buffer)->base_buffer;
 else
  b->base_buffer = XBUFFER (base_buffer);

 /* Use the base buffer's text object. */
 b->text = b->base_buffer->text;

 BUF_BEGV (b) = BUF_BEGV (b->base_buffer);
 BUF_ZV (b) = BUF_ZV (b->base_buffer);
 BUF_PT (b) = BUF_PT (b->base_buffer);

 b->newline_cache = 0;
 b->width_run_cache = 0;
 b->width_table = Qnil;

 /* Put this on the chain of all buffers including killed ones. */
 b->next = all_buffers;
 all_buffers = b;

 name = Fcopy_sequence (name);
 INITIALIZE_INTERVAL (XSTRING (name), NULL_INTERVAL);
 b->name = name;

 reset_buffer (b);
 reset_buffer_local_variables (b, 1);

 /* Put this in the alist of all live buffers. */
 XSETBUFFER (buf, b);
 Vbuffer_alist = nconc2 (Vbuffer_alist, Fcons (Fcons (name, buf), Qnil));

 b->mark = Fmake_marker ();
 b->name = name;

 /* Make sure the base buffer has markers for its narrowing. */
 if (NILP (b->base_buffer->pt_marker))
  {
   b->base_buffer->pt_marker = Fmake_marker ();
   Fset_marker (b->base_buffer->pt_marker,
		  make_number (BUF_PT (b->base_buffer)), base_buffer);
  }
 if (NILP (b->base_buffer->begv_marker))
  {
   b->base_buffer->begv_marker = Fmake_marker ();
   Fset_marker (b->base_buffer->begv_marker,
		  make_number (BUF_BEGV (b->base_buffer)), base_buffer);
  }
 if (NILP (b->base_buffer->zv_marker))
  {
   b->base_buffer->zv_marker = Fmake_marker ();
   Fset_marker (b->base_buffer->zv_marker,
		  make_number (BUF_ZV (b->base_buffer)), base_buffer);
   XMARKER (b->base_buffer->zv_marker)->insertion_type = 1;
  }

 /* Give the indirect buffer markers for its narrowing. */
 b->pt_marker = Fmake_marker ();
 Fset_marker (b->pt_marker, make_number (BUF_PT (b)), buf);
 b->begv_marker = Fmake_marker ();
 Fset_marker (b->begv_marker, make_number (BUF_BEGV (b)), buf);
 b->zv_marker = Fmake_marker ();
 Fset_marker (b->zv_marker, make_number (BUF_ZV (b)), buf);

 XMARKER (b->zv_marker)->insertion_type = 1;

 return buf;
}

/* Reinitialize everything about a buffer except its name and contents
  and local variables. */

void
reset_buffer (b)
   register struct buffer *b;
{
 b->filename = Qnil;
 b->file_truename = Qnil;
 b->directory = (current_buffer) ? current_buffer->directory : Qnil;
 b->modtime = 0;
 XSETFASTINT (b->save_length, 0);
 b->last_window_start = 1;
 /* It is more conservative to start out "changed" than "unchanged". */
 b->clip_changed = 1;
 b->backed_up = Qnil;
 b->auto_save_modified = 0;
 b->auto_save_failure_time = -1;
 b->auto_save_file_name = Qnil;
 b->read_only = Qnil;
 b->overlays_before = Qnil;
 b->overlays_after = Qnil;
 XSETFASTINT (b->overlay_center, 1);
 b->mark_active = Qnil;
 b->point_before_scroll = Qnil;
 b->file_format = Qnil;
 b->last_selected_window = Qnil;
 XSETINT (b->display_count, 0);
 b->extra2 = Qnil;
 b->extra3 = Qnil;
}

/* Reset buffer B's local variables info.
  Don't use this on a buffer that has already been in use;
  it does not treat permanent locals consistently.
  Instead, use Fkill_all_local_variables.

  If PERMANENT_TOO is 1, then we reset permanent built-in
  buffer-local variables. If PERMANENT_TOO is 0,
  we preserve those. */

static void
reset_buffer_local_variables (b, permanent_too)
   register struct buffer *b;
   int permanent_too;
{
 register int offset;
 int dont_reset;

 /* Decide which built-in local variables to reset. */
 if (permanent_too)
  dont_reset = 0;
 else
  dont_reset = buffer_permanent_local_flags;

 /* Reset the major mode to Fundamental, together with all the
   things that depend on the major mode.
   default-major-mode is handled at a higher level.
   We ignore it here. */
 b->major_mode = Qfundamental_mode;
 b->keymap = Qnil;
 b->abbrev_table = Vfundamental_mode_abbrev_table;
 b->mode_name = QSFundamental;
 b->minor_modes = Qnil;

 /* If the standard case table has been altered and invalidated,
   fix up its insides first. */
 if (! (CHAR_TABLE_P (XCHAR_TABLE (Vascii_downcase_table)->extras[0])
	 && CHAR_TABLE_P (XCHAR_TABLE (Vascii_downcase_table)->extras[1])
	 && CHAR_TABLE_P (XCHAR_TABLE (Vascii_downcase_table)->extras[2])))
  Fset_standard_case_table (Vascii_downcase_table);

 b->downcase_table = Vascii_downcase_table;
 b->upcase_table = XCHAR_TABLE (Vascii_downcase_table)->extras[0];
 b->case_canon_table = XCHAR_TABLE (Vascii_downcase_table)->extras[1];
 b->case_eqv_table = XCHAR_TABLE (Vascii_downcase_table)->extras[2];
 b->invisibility_spec = Qt;
#ifndef DOS_NT
 b->buffer_file_type = Qnil;
#endif

#if 0
 b->sort_table = XSTRING (Vascii_sort_table);
 b->folding_sort_table = XSTRING (Vascii_folding_sort_table);
#endif /* 0 */

 /* Reset all (or most) per-buffer variables to their defaults. */
 b->local_var_alist = Qnil;
 b->local_var_flags &= dont_reset;

 /* For each slot that has a default value,
   copy that into the slot. */

 for (offset = (char *)&buffer_local_flags.name - (char *)&buffer_local_flags;
    offset < sizeof (struct buffer);
    offset += sizeof (Lisp_Object)) /* sizeof EMACS_INT == sizeof Lisp_Object */
  {
   int flag = XINT (*(Lisp_Object *)(offset + (char *)&buffer_local_flags));
   if ((flag > 0
	  /* Don't reset a permanent local. */
	  && ! (dont_reset & flag))
	 || flag == -2)
	*(Lisp_Object *)(offset + (char *)b)
	 = *(Lisp_Object *)(offset + (char *)&buffer_defaults);
  }
}

/* We split this away from generate-new-buffer, because rename-buffer
  and set-visited-file-name ought to be able to use this to really
  rename the buffer properly. */

DEFUN ("generate-new-buffer-name", Fgenerate_new_buffer_name, Sgenerate_new_buffer_name,
 1, 2, 0,
 "Return a string that is the name of no existing buffer based on NAME.\n\
If there is no live buffer named NAME, then return NAME.\n\
Otherwise modify name by appending `<NUMBER>', incrementing NUMBER\n\
until an unused name is found, and then return that name.\n\
Optional second argument IGNORE specifies a name that is okay to use\n\
\(if it is in the sequence to be tried)\n\
even if a buffer with that name exists.")
 (name, ignore)
   register Lisp_Object name, ignore;
{
 register Lisp_Object gentemp, tem;
 int count;
 char number[10];

 CHECK_STRING (name, 0);

 tem = Fget_buffer (name);
 if (NILP (tem))
  return name;

 count = 1;
 while (1)
  {
   sprintf (number, "<%d>", ++count);
   gentemp = concat2 (name, build_string (number));
   tem = Fstring_equal (gentemp, ignore);
   if (!NILP (tem))
	return gentemp;
   tem = Fget_buffer (gentemp);
   if (NILP (tem))
	return gentemp;
  }
}


DEFUN ("buffer-name", Fbuffer_name, Sbuffer_name, 0, 1, 0,
 "Return the name of BUFFER, as a string.\n\
With no argument or nil as argument, return the name of the current buffer.")
 (buffer)
   register Lisp_Object buffer;
{
 if (NILP (buffer))
  return current_buffer->name;
 CHECK_BUFFER (buffer, 0);
 return XBUFFER (buffer)->name;
}

DEFUN ("buffer-file-name", Fbuffer_file_name, Sbuffer_file_name, 0, 1, 0,
 "Return name of file BUFFER is visiting, or nil if none.\n\
No argument or nil as argument means use the current buffer.")
 (buffer)
   register Lisp_Object buffer;
{
 if (NILP (buffer))
  return current_buffer->filename;
 CHECK_BUFFER (buffer, 0);
 return XBUFFER (buffer)->filename;
}

DEFUN ("buffer-base-buffer", Fbuffer_base_buffer, Sbuffer_base_buffer,
    0, 1, 0,
 "Return the base buffer of indirect buffer BUFFER.\n\
If BUFFER is not indirect, return nil.")
 (buffer)
   register Lisp_Object buffer;
{
 struct buffer *base;
 Lisp_Object base_buffer;

 if (NILP (buffer))
  base = current_buffer->base_buffer;
 else
  {
   CHECK_BUFFER (buffer, 0);
   base = XBUFFER (buffer)->base_buffer;
  }

 if (! base)
  return Qnil;
 XSETBUFFER (base_buffer, base);
 return base_buffer;
}

DEFUN ("buffer-local-variables", Fbuffer_local_variables,
 Sbuffer_local_variables, 0, 1, 0,
 "Return an alist of variables that are buffer-local in BUFFER.\n\
Most elements look like (SYMBOL . VALUE), describing one variable.\n\
For a symbol that is locally unbound, just the symbol appears in the value.\n\
Note that storing new VALUEs in these elements doesn't change the variables.\n\
No argument or nil as argument means use current buffer as BUFFER.")
 (buffer)
   register Lisp_Object buffer;
{
 register struct buffer *buf;
 register Lisp_Object result;

 if (NILP (buffer))
  buf = current_buffer;
 else
  {
   CHECK_BUFFER (buffer, 0);
   buf = XBUFFER (buffer);
  }

 result = Qnil;

 {
  register Lisp_Object tail;
  for (tail = buf->local_var_alist; CONSP (tail); tail = XCONS (tail)->cdr)
   {
	Lisp_Object val, elt;

	elt = XCONS (tail)->car;

	/* Reference each variable in the alist in buf.
	  If inquiring about the current buffer, this gets the current values,
	  so store them into the alist so the alist is up to date.
	  If inquiring about some other buffer, this swaps out any values
	  for that buffer, making the alist up to date automatically. */
	val = find_symbol_value (XCONS (elt)->car);
	/* Use the current buffer value only if buf is the current buffer. */
	if (buf != current_buffer)
	 val = XCONS (elt)->cdr;

	/* If symbol is unbound, put just the symbol in the list. */
	if (EQ (val, Qunbound))
	 result = Fcons (XCONS (elt)->car, result);
	/* Otherwise, put (symbol . value) in the list. */
	else
	 result = Fcons (Fcons (XCONS (elt)->car, val), result);
   }
 }

 /* Add on all the variables stored in special slots. */
 {
  register int offset, mask;

  for (offset = (char *)&buffer_local_symbols.name - (char *)&buffer_local_symbols;
	 offset < sizeof (struct buffer);
	 offset += (sizeof (EMACS_INT))) /* sizeof EMACS_INT == sizeof Lisp_Object */
   {
	mask = XINT (*(Lisp_Object *)(offset + (char *)&buffer_local_flags));
	if (mask == -1 || (buf->local_var_flags & mask))
	 if (SYMBOLP (*(Lisp_Object *)(offset
					+ (char *)&buffer_local_symbols)))
	  result = Fcons (Fcons (*((Lisp_Object *)
				   (offset + (char *)&buffer_local_symbols)),
				  *(Lisp_Object *)(offset + (char *)buf)),
			  result);
   }
 }

 return result;
}


DEFUN ("buffer-modified-p", Fbuffer_modified_p, Sbuffer_modified_p,
 0, 1, 0,
 "Return t if BUFFER was modified since its file was last read or saved.\n\
No argument or nil as argument means use current buffer as BUFFER.")
 (buffer)
   register Lisp_Object buffer;
{
 register struct buffer *buf;
 if (NILP (buffer))
  buf = current_buffer;
 else
  {
   CHECK_BUFFER (buffer, 0);
   buf = XBUFFER (buffer);
  }

 return BUF_SAVE_MODIFF (buf) < BUF_MODIFF (buf) ? Qt : Qnil;
}

DEFUN ("set-buffer-modified-p", Fset_buffer_modified_p, Sset_buffer_modified_p,
 1, 1, 0,
 "Mark current buffer as modified or unmodified according to FLAG.\n\
A non-nil FLAG means mark the buffer modified.")
 (flag)
   register Lisp_Object flag;
{
 register int already;
 register Lisp_Object fn;

#ifdef CLASH_DETECTION
 /* If buffer becoming modified, lock the file.
   If buffer becoming unmodified, unlock the file. */

 fn = current_buffer->file_truename;
 if (!NILP (fn))
  {
   already = SAVE_MODIFF < MODIFF;
   if (!already && !NILP (flag))
	lock_file (fn);
   else if (already && NILP (flag))
	unlock_file (fn);
  }
#endif /* CLASH_DETECTION */

 SAVE_MODIFF = NILP (flag) ? MODIFF : 0;
 update_mode_lines++;
 return flag;
}

DEFUN ("buffer-modified-tick", Fbuffer_modified_tick, Sbuffer_modified_tick,
 0, 1, 0,
 "Return BUFFER's tick counter, incremented for each change in text.\n\
Each buffer has a tick counter which is incremented each time the text in\n\
that buffer is changed. It wraps around occasionally.\n\
No argument or nil as argument means use current buffer as BUFFER.")
 (buffer)
   register Lisp_Object buffer;
{
 register struct buffer *buf;
 if (NILP (buffer))
  buf = current_buffer;
 else
  {
   CHECK_BUFFER (buffer, 0);
   buf = XBUFFER (buffer);
  }

 return make_number (BUF_MODIFF (buf));
}

DEFUN ("rename-buffer", Frename_buffer, Srename_buffer, 1, 2,
    "sRename buffer (to new name): \nP",
 "Change current buffer's name to NEWNAME (a string).\n\
If second arg UNIQUE is nil or omitted, it is an error if a\n\
buffer named NEWNAME already exists.\n\
If UNIQUE is non-nil, come up with a new name using\n\
`generate-new-buffer-name'.\n\
Interactively, you can set UNIQUE with a prefix argument.\n\
We return the name we actually gave the buffer.\n\
This does not change the name of the visited file (if any).")
 (newname, unique)
   register Lisp_Object newname, unique;
{
 register Lisp_Object tem, buf;

 CHECK_STRING (newname, 0);

 if (XSTRING (newname)->size == 0)
  error ("Empty string is invalid as a buffer name");

 tem = Fget_buffer (newname);
 /* Don't short-circuit if UNIQUE is t. That is a useful way to rename
   the buffer automatically so you can create another with the original name.
   It makes UNIQUE equivalent to
   (rename-buffer (generate-new-buffer-name NEWNAME)). */
 if (NILP (unique) && XBUFFER (tem) == current_buffer)
  return current_buffer->name;
 if (!NILP (tem))
  {
   if (!NILP (unique))
	newname = Fgenerate_new_buffer_name (newname, current_buffer->name);
   else
	error ("Buffer name `%s' is in use", XSTRING (newname)->data);
  }

 current_buffer->name = newname;

 /* Catch redisplay's attention. Unless we do this, the mode lines for
   any windows displaying current_buffer will stay unchanged. */
 update_mode_lines++;

 XSETBUFFER (buf, current_buffer);
 Fsetcar (Frassq (buf, Vbuffer_alist), newname);
 if (NILP (current_buffer->filename)
   && !NILP (current_buffer->auto_save_file_name))
  call0 (intern ("rename-auto-save-file"));
 /* Refetch since that last call may have done GC. */
 return current_buffer->name;
}

DEFUN ("other-buffer", Fother_buffer, Sother_buffer, 0, 2, 0,
 "Return most recently selected buffer other than BUFFER.\n\
Buffers not visible in windows are preferred to visible buffers,\n\
unless optional second argument VISIBLE-OK is non-nil.\n\
If no other buffer exists, the buffer `*scratch*' is returned.\n\
If BUFFER is omitted or nil, some interesting buffer is returned.")
 (buffer, visible_ok)
   register Lisp_Object buffer, visible_ok;
{
 Lisp_Object Fset_buffer_major_mode ();
 register Lisp_Object tail, buf, notsogood, tem, pred, add_ons;
 notsogood = Qnil;

 tail = Vbuffer_alist;
 pred = frame_buffer_predicate ();

 /* Consider buffers that have been seen in the selected frame
   before other buffers. */
  
 tem = frame_buffer_list ();
 add_ons = Qnil;
 while (CONSP (tem))
  {
   if (BUFFERP (XCONS (tem)->car))
	add_ons = Fcons (Fcons (Qnil, XCONS (tem)->car), add_ons);
   tem = XCONS (tem)->cdr;
  }
 tail = nconc2 (Fnreverse (add_ons), tail);

 for (; !NILP (tail); tail = Fcdr (tail))
  {
   buf = Fcdr (Fcar (tail));
   if (EQ (buf, buffer))
	continue;
   if (XSTRING (XBUFFER (buf)->name)->data[0] == ' ')
	continue;
   /* If the selected frame has a buffer_predicate,
	 disregard buffers that don't fit the predicate. */
   if (!NILP (pred))
	{
	 tem = call1 (pred, buf);
	 if (NILP (tem))
	  continue;
	}

   if (NILP (visible_ok))
	tem = Fget_buffer_window (buf, Qt);
   else
	tem = Qnil;
   if (NILP (tem))
	return buf;
   if (NILP (notsogood))
	notsogood = buf;
  }
 if (!NILP (notsogood))
  return notsogood;
 buf = Fget_buffer_create (build_string ("*scratch*"));
 Fset_buffer_major_mode (buf);
 return buf;
}

DEFUN ("buffer-disable-undo", Fbuffer_disable_undo, Sbuffer_disable_undo,
    0, 1, "",
 "Make BUFFER stop keeping undo information.\n\
No argument or nil as argument means do this for the current buffer.")
 (buffer)
   register Lisp_Object buffer;
{
 Lisp_Object real_buffer;

 if (NILP (buffer))
  XSETBUFFER (real_buffer, current_buffer);
 else
  {
   real_buffer = Fget_buffer (buffer);
   if (NILP (real_buffer))
	nsberror (buffer);
  }

 XBUFFER (real_buffer)->undo_list = Qt;

 return Qnil;
}

DEFUN ("buffer-enable-undo", Fbuffer_enable_undo, Sbuffer_enable_undo,
    0, 1, "",
 "Start keeping undo information for buffer BUFFER.\n\
No argument or nil as argument means do this for the current buffer.")
 (buffer)
   register Lisp_Object buffer;
{
 Lisp_Object real_buffer;

 if (NILP (buffer))
  XSETBUFFER (real_buffer, current_buffer);
 else
  {
   real_buffer = Fget_buffer (buffer);
   if (NILP (real_buffer))
	nsberror (buffer);
  }

 if (EQ (XBUFFER (real_buffer)->undo_list, Qt))
  XBUFFER (real_buffer)->undo_list = Qnil;

 return Qnil;
}

/*
 DEFVAR_LISP ("kill-buffer-hook", no_cell, "\
Hook to be run (by `run-hooks', which see) when a buffer is killed.\n\
The buffer being killed will be current while the hook is running.\n\
See `kill-buffer'."
 */
DEFUN ("kill-buffer", Fkill_buffer, Skill_buffer, 1, 1, "bKill buffer: ",
 "Kill the buffer BUFFER.\n\
The argument may be a buffer or may be the name of a buffer.\n\
An argument of nil means kill the current buffer.\n\n\
Value is t if the buffer is actually killed, nil if user says no.\n\n\
The value of `kill-buffer-hook' (which may be local to that buffer),\n\
if not void, is a list of functions to be called, with no arguments,\n\
before the buffer is actually killed. The buffer to be killed is current\n\
when the hook functions are called.\n\n\
Any processes that have this buffer as the `process-buffer' are killed\n\
with SIGHUP.")
 (buffer)
   Lisp_Object buffer;
{
 Lisp_Object buf;
 register struct buffer *b;
 register Lisp_Object tem;
 register struct Lisp_Marker *m;
 struct gcpro gcpro1, gcpro2;

 if (NILP (buffer))
  buf = Fcurrent_buffer ();
 else
  buf = Fget_buffer (buffer);
 if (NILP (buf))
  nsberror (buffer);

 b = XBUFFER (buf);

 /* Avoid trouble for buffer already dead. */
 if (NILP (b->name))
  return Qnil;

 /* Query if the buffer is still modified. */
 if (INTERACTIVE && !NILP (b->filename)
   && BUF_MODIFF (b) > BUF_SAVE_MODIFF (b))
  {
   GCPRO1 (buf);
   tem = do_yes_or_no_p (format1 ("Buffer %s modified; kill anyway? ",
				   XSTRING (b->name)->data));
   UNGCPRO;
   if (NILP (tem))
	return Qnil;
  }

 /* Run hooks with the buffer to be killed the current buffer. */
 {
  register Lisp_Object val;
  int count = specpdl_ptr - specpdl;
  Lisp_Object list;

  record_unwind_protect (save_excursion_restore, save_excursion_save ());
  set_buffer_internal (b);

  /* First run the query functions; if any query is answered no,
    don't kill the buffer. */
  for (list = Vkill_buffer_query_functions; !NILP (list); list = Fcdr (list))
   {
	tem = call0 (Fcar (list));
	if (NILP (tem))
	 return unbind_to (count, Qnil);
   }

  /* Then run the hooks. */
  if (!NILP (Vrun_hooks))
   call1 (Vrun_hooks, Qkill_buffer_hook);
  unbind_to (count, Qnil);
 }

 /* We have no more questions to ask. Verify that it is valid
   to kill the buffer. This must be done after the questions
   since anything can happen within do_yes_or_no_p. */

 /* Don't kill the minibuffer now current. */
 if (EQ (buf, XWINDOW (minibuf_window)->buffer))
  return Qnil;

 if (NILP (b->name))
  return Qnil;

 /* When we kill a base buffer, kill all its indirect buffers.
   We do it at this stage so nothing terrible happens if they
   ask questions or their hooks get errors. */
 if (! b->base_buffer)
  {
   struct buffer *other;

   GCPRO1 (buf);

   for (other = all_buffers; other; other = other->next)
	/* all_buffers contains dead buffers too;
	  don't re-kill them. */
	if (other->base_buffer == b && !NILP (other->name))
	 {
	  Lisp_Object buf;
	  XSETBUFFER (buf, other);
	  Fkill_buffer (buf);
	 }

   UNGCPRO;
  }
 
 /* Make this buffer not be current.
   In the process, notice if this is the sole visible buffer
   and give up if so. */
 if (b == current_buffer)
  {
   tem = Fother_buffer (buf, Qnil);
   Fset_buffer (tem);
   if (b == current_buffer)
	return Qnil;
  }

 /* Now there is no question: we can kill the buffer. */

#ifdef CLASH_DETECTION
 /* Unlock this buffer's file, if it is locked. */
 unlock_buffer (b);
#endif /* CLASH_DETECTION */

 kill_buffer_processes (buf);

 tem = Vinhibit_quit;
 Vinhibit_quit = Qt;
 replace_buffer_in_all_windows (buf);
 Vbuffer_alist = Fdelq (Frassq (buf, Vbuffer_alist), Vbuffer_alist);
 frames_discard_buffer (buf);
 Vinhibit_quit = tem;

 /* Delete any auto-save file, if we saved it in this session. */
 if (STRINGP (b->auto_save_file_name)
   && b->auto_save_modified != 0
   && SAVE_MODIFF < b->auto_save_modified)
  {
   Lisp_Object tem;
   tem = Fsymbol_value (intern ("delete-auto-save-files"));
   if (! NILP (tem))
	internal_delete_file (b->auto_save_file_name);
  }

 if (b->base_buffer)
  {
   /* Unchain all markers that belong to this indirect buffer.
	 Don't unchain the markers that belong to the base buffer
	 or its other indirect buffers. */
   for (tem = BUF_MARKERS (b); !NILP (tem); )
	{
	 Lisp_Object next;
	 m = XMARKER (tem);
	 next = m->chain;
	 if (m->buffer == b)
	  unchain_marker (tem);
	 tem = next;
	}
  }
 else
  {
   /* Unchain all markers of this buffer and its indirect buffers.
	 and leave them pointing nowhere. */
   for (tem = BUF_MARKERS (b); !NILP (tem); )
	{
	 m = XMARKER (tem);
	 m->buffer = 0;
	 tem = m->chain;
	 m->chain = Qnil;
	}
   BUF_MARKERS (b) = Qnil;

#ifdef USE_TEXT_PROPERTIES
   BUF_INTERVALS (b) = NULL_INTERVAL;
#endif

   /* Perhaps we should explicitly free the interval tree here... */
  }

 /* Reset the local variables, so that this buffer's local values
   won't be protected from GC. They would be protected
   if they happened to remain encached in their symbols.
   This gets rid of them for certain. */
 swap_out_buffer_local_variables (b);
 reset_buffer_local_variables (b, 1);

 b->name = Qnil;

 BLOCK_INPUT;
 if (! b->base_buffer)
  BUFFER_FREE (BUF_BEG_ADDR (b));

 if (b->newline_cache)
  {
   free_region_cache (b->newline_cache);
   b->newline_cache = 0;
  }
 if (b->width_run_cache)
  {
   free_region_cache (b->width_run_cache);
   b->width_run_cache = 0;
  }
 b->width_table = Qnil;
 UNBLOCK_INPUT;
 b->undo_list = Qnil;

 return Qt;
}

/* Move the assoc for buffer BUF to the front of buffer-alist. Since
  we do this each time BUF is selected visibly, the more recently
  selected buffers are always closer to the front of the list. This
  means that other_buffer is more likely to choose a relevant buffer. */

record_buffer (buf)
   Lisp_Object buf;
{
 register Lisp_Object link, prev;

 prev = Qnil;
 for (link = Vbuffer_alist; CONSP (link); link = XCONS (link)->cdr)
  {
   if (EQ (XCONS (XCONS (link)->car)->cdr, buf))
	break;
   prev = link;
  }

 /* Effectively do Vbuffer_alist = Fdelq (link, Vbuffer_alist);
   we cannot use Fdelq itself here because it allows quitting. */

 if (NILP (prev))
  Vbuffer_alist = XCONS (Vbuffer_alist)->cdr;
 else
  XCONS (prev)->cdr = XCONS (XCONS (prev)->cdr)->cdr;
	
 XCONS (link)->cdr = Vbuffer_alist;
 Vbuffer_alist = link;

 /* Now move this buffer to the front of frame_buffer_list also. */

 prev = Qnil;
 for (link = frame_buffer_list (); CONSP (link); link = XCONS (link)->cdr)
  {
   if (EQ (XCONS (link)->car, buf))
	break;
   prev = link;
  }

 /* Effectively do delq. */

 if (CONSP (link))
  {
   if (NILP (prev))
	set_frame_buffer_list (XCONS (frame_buffer_list ())->cdr);
   else
	XCONS (prev)->cdr = XCONS (XCONS (prev)->cdr)->cdr;
	
   XCONS (link)->cdr = frame_buffer_list ();
   set_frame_buffer_list (link);
  }
 else
  set_frame_buffer_list (Fcons (buf, frame_buffer_list ()));
}

DEFUN ("set-buffer-major-mode", Fset_buffer_major_mode, Sset_buffer_major_mode, 1, 1, 0,
 "Set an appropriate major mode for BUFFER, according to `default-major-mode'.\n\
Use this function before selecting the buffer, since it may need to inspect\n\
the current buffer's major mode.")
 (buffer)
   Lisp_Object buffer;
{
 int count;
 Lisp_Object function;

 function = buffer_defaults.major_mode;
 if (NILP (function) && NILP (Fget (current_buffer->major_mode, Qmode_class)))
  function = current_buffer->major_mode;

 if (NILP (function) || EQ (function, Qfundamental_mode))
  return Qnil;

 count = specpdl_ptr - specpdl;

 /* To select a nonfundamental mode,
   select the buffer temporarily and then call the mode function. */

 record_unwind_protect (save_excursion_restore, save_excursion_save ());

 Fset_buffer (buffer);
 call0 (function);

 return unbind_to (count, Qnil);
}

DEFUN ("switch-to-buffer", Fswitch_to_buffer, Sswitch_to_buffer, 1, 2, "BSwitch to buffer: ",
 "Select buffer BUFFER in the current window.\n\
BUFFER may be a buffer or a buffer name.\n\
Optional second arg NORECORD non-nil means\n\
do not put this buffer at the front of the list of recently selected ones.\n\
\n\
WARNING: This is NOT the way to work on another buffer temporarily\n\
within a Lisp program! Use `set-buffer' instead. That avoids messing with\n\
the window-buffer correspondences.")
 (buffer, norecord)
   Lisp_Object buffer, norecord;
{
 register Lisp_Object buf;
 Lisp_Object tem;

 if (EQ (minibuf_window, selected_window))
  error ("Cannot switch buffers in minibuffer window");
 tem = Fwindow_dedicated_p (selected_window);
 if (!NILP (tem))
  error ("Cannot switch buffers in a dedicated window");

 if (NILP (buffer))
  buf = Fother_buffer (Fcurrent_buffer (), Qnil);
 else
  {
   buf = Fget_buffer (buffer);
   if (NILP (buf))
	{
	 buf = Fget_buffer_create (buffer);
	 Fset_buffer_major_mode (buf);
	}
  }
 Fset_buffer (buf);
 if (NILP (norecord))
  record_buffer (buf);

 Fset_window_buffer (EQ (selected_window, minibuf_window)
		   ? Fnext_window (minibuf_window, Qnil, Qnil)
		   : selected_window,
		   buf);

 return buf;
}

DEFUN ("pop-to-buffer", Fpop_to_buffer, Spop_to_buffer, 1, 3, 0,
 "Select buffer BUFFER in some window, preferably a different one.\n\
If BUFFER is nil, then some other buffer is chosen.\n\
If `pop-up-windows' is non-nil, windows can be split to do this.\n\
If optional second arg OTHER-WINDOW is non-nil, insist on finding another\n\
window even if BUFFER is already visible in the selected window.\n\
This uses the function `display-buffer' as a subroutine; see the documentation\n\
of `display-buffer' for additional customization information.\n\
\n\
Optional third arg NORECORD non-nil means\n\
do not put this buffer at the front of the list of recently selected ones.")
 (buffer, other_window, norecord)
   Lisp_Object buffer, other_window, norecord;
{
 register Lisp_Object buf;
 if (NILP (buffer))
  buf = Fother_buffer (Fcurrent_buffer (), Qnil);
 else
  {
   buf = Fget_buffer (buffer);
   if (NILP (buf))
	{
	 buf = Fget_buffer_create (buffer);
	 Fset_buffer_major_mode (buf);
	}
  }
 Fset_buffer (buf);
 if (NILP (norecord))
  record_buffer (buf);
 Fselect_window (Fdisplay_buffer (buf, other_window));
 return buf;
}

DEFUN ("current-buffer", Fcurrent_buffer, Scurrent_buffer, 0, 0, 0,
 "Return the current buffer as a Lisp object.")
 ()
{
 register Lisp_Object buf;
 XSETBUFFER (buf, current_buffer);
 return buf;
}

/* Set the current buffer to B. */

void
set_buffer_internal (b)
   register struct buffer *b;
{
 register struct buffer *old_buf;
 register Lisp_Object tail, valcontents;
 Lisp_Object tem;

 if (current_buffer == b)
  return;

 windows_or_buffers_changed = 1;
 set_buffer_internal_1 (b);
}

/* Set the current buffer to B, and do not set windows_or_buffers_changed.
  This is used by redisplay. */

void
set_buffer_internal_1 (b)
   register struct buffer *b;
{
 register struct buffer *old_buf;
 register Lisp_Object tail, valcontents;
 Lisp_Object tem;

 if (current_buffer == b)
  return;

 old_buf = current_buffer;
 current_buffer = b;
 last_known_column_point = -1;  /* invalidate indentation cache */

 if (old_buf)
  {
   /* Put the undo list back in the base buffer, so that it appears
	 that an indirect buffer shares the undo list of its base. */
   if (old_buf->base_buffer)
	old_buf->base_buffer->undo_list = old_buf->undo_list;

   /* If the old current buffer has markers to record PT, BEGV and ZV
	 when it is not current, update them now. */
   if (! NILP (old_buf->pt_marker))
	{
	 Lisp_Object obuf;
	 XSETBUFFER (obuf, old_buf);
	 Fset_marker (old_buf->pt_marker, BUF_PT (old_buf), obuf);
	}
   if (! NILP (old_buf->begv_marker))
	{
	 Lisp_Object obuf;
	 XSETBUFFER (obuf, old_buf);
	 Fset_marker (old_buf->begv_marker, BUF_BEGV (old_buf), obuf);
	}
   if (! NILP (old_buf->zv_marker))
	{
	 Lisp_Object obuf;
	 XSETBUFFER (obuf, old_buf);
	 Fset_marker (old_buf->zv_marker, BUF_ZV (old_buf), obuf);
	}
  }

 /* Get the undo list from the base buffer, so that it appears
   that an indirect buffer shares the undo list of its base. */
 if (b->base_buffer)
  b->undo_list = b->base_buffer->undo_list;

 /* If the new current buffer has markers to record PT, BEGV and ZV
   when it is not current, fetch them now. */
 if (! NILP (b->pt_marker))
  BUF_PT (b) = marker_position (b->pt_marker);
 if (! NILP (b->begv_marker))
  BUF_BEGV (b) = marker_position (b->begv_marker);
 if (! NILP (b->zv_marker))
  BUF_ZV (b) = marker_position (b->zv_marker);

 /* Look down buffer's list of local Lisp variables
   to find and update any that forward into C variables. */

 for (tail = b->local_var_alist; !NILP (tail); tail = XCONS (tail)->cdr)
  {
   valcontents = XSYMBOL (XCONS (XCONS (tail)->car)->car)->value;
   if ((BUFFER_LOCAL_VALUEP (valcontents)
	  || SOME_BUFFER_LOCAL_VALUEP (valcontents))
	 && (tem = XBUFFER_LOCAL_VALUE (valcontents)->car,
	   (BOOLFWDP (tem) || INTFWDP (tem) || OBJFWDP (tem))))
	/* Just reference the variable
	   to cause it to become set for this buffer. */
	Fsymbol_value (XCONS (XCONS (tail)->car)->car);
  }

 /* Do the same with any others that were local to the previous buffer */

 if (old_buf)
  for (tail = old_buf->local_var_alist; !NILP (tail); tail = XCONS (tail)->cdr)
   {
	valcontents = XSYMBOL (XCONS (XCONS (tail)->car)->car)->value;
	if ((BUFFER_LOCAL_VALUEP (valcontents)
	   || SOME_BUFFER_LOCAL_VALUEP (valcontents))
	  && (tem = XBUFFER_LOCAL_VALUE (valcontents)->car,
		(BOOLFWDP (tem) || INTFWDP (tem) || OBJFWDP (tem))))
	 /* Just reference the variable
        to cause it to become set for this buffer. */
	 Fsymbol_value (XCONS (XCONS (tail)->car)->car);
   }
}

/* Switch to buffer B temporarily for redisplay purposes.
  This avoids certain things that don't need to be done within redisplay. */

void
set_buffer_temp (b)
   struct buffer *b;
{
 register struct buffer *old_buf;

 if (current_buffer == b)
  return;

 old_buf = current_buffer;
 current_buffer = b;

 if (old_buf)
  {
   /* If the old current buffer has markers to record PT, BEGV and ZV
	 when it is not current, update them now. */
   if (! NILP (old_buf->pt_marker))
	{
	 Lisp_Object obuf;
	 XSETBUFFER (obuf, old_buf);
	 Fset_marker (old_buf->pt_marker, BUF_PT (old_buf), obuf);
	}
   if (! NILP (old_buf->begv_marker))
	{
	 Lisp_Object obuf;
	 XSETBUFFER (obuf, old_buf);
	 Fset_marker (old_buf->begv_marker, BUF_BEGV (old_buf), obuf);
	}
   if (! NILP (old_buf->zv_marker))
	{
	 Lisp_Object obuf;
	 XSETBUFFER (obuf, old_buf);
	 Fset_marker (old_buf->zv_marker, BUF_ZV (old_buf), obuf);
	}
  }

 /* If the new current buffer has markers to record PT, BEGV and ZV
   when it is not current, fetch them now. */
 if (! NILP (b->pt_marker))
  BUF_PT (b) = marker_position (b->pt_marker);
 if (! NILP (b->begv_marker))
  BUF_BEGV (b) = marker_position (b->begv_marker);
 if (! NILP (b->zv_marker))
  BUF_ZV (b) = marker_position (b->zv_marker);
}

DEFUN ("set-buffer", Fset_buffer, Sset_buffer, 1, 1, 0,
 "Make the buffer BUFFER current for editing operations.\n\
BUFFER may be a buffer or the name of an existing buffer.\n\
See also `save-excursion' when you want to make a buffer current temporarily.\n\
This function does not display the buffer, so its effect ends\n\
when the current command terminates.\n\
Use `switch-to-buffer' or `pop-to-buffer' to switch buffers permanently.")
 (buffer)
   register Lisp_Object buffer;
{
 register Lisp_Object buf;
 buf = Fget_buffer (buffer);
 if (NILP (buf))
  nsberror (buffer);
 if (NILP (XBUFFER (buf)->name))
  error ("Selecting deleted buffer");
 set_buffer_internal (XBUFFER (buf));
 return buf;
}

DEFUN ("barf-if-buffer-read-only", Fbarf_if_buffer_read_only,
				  Sbarf_if_buffer_read_only, 0, 0, 0,
 "Signal a `buffer-read-only' error if the current buffer is read-only.")
 ()
{
 if (!NILP (current_buffer->read_only)
   && NILP (Vinhibit_read_only))
  Fsignal (Qbuffer_read_only, (Fcons (Fcurrent_buffer (), Qnil)));
 return Qnil;
}

DEFUN ("bury-buffer", Fbury_buffer, Sbury_buffer, 0, 1, "",
 "Put BUFFER at the end of the list of all buffers.\n\
There it is the least likely candidate for `other-buffer' to return;\n\
thus, the least likely buffer for \\[switch-to-buffer] to select by default.\n\
If BUFFER is nil or omitted, bury the current buffer.\n\
Also, if BUFFER is nil or omitted, remove the current buffer from the\n\
selected window if it is displayed there.")
 (buffer)
   register Lisp_Object buffer;
{
 /* Figure out what buffer we're going to bury. */
 if (NILP (buffer))
  {
   XSETBUFFER (buffer, current_buffer);

   /* If we're burying the current buffer, unshow it. */
   Fswitch_to_buffer (Fother_buffer (buffer, Qnil), Qnil);
  }
 else
  {
   Lisp_Object buf1;
   
   buf1 = Fget_buffer (buffer);
   if (NILP (buf1))
	nsberror (buffer);
   buffer = buf1;
  }

 /* Move buffer to the end of the buffer list. */
 {
  register Lisp_Object aelt, link;

  aelt = Frassq (buffer, Vbuffer_alist);
  link = Fmemq (aelt, Vbuffer_alist);
  Vbuffer_alist = Fdelq (aelt, Vbuffer_alist);
  XCONS (link)->cdr = Qnil;
  Vbuffer_alist = nconc2 (Vbuffer_alist, link);
 }

 frames_bury_buffer (buffer);

 return Qnil;
}

DEFUN ("erase-buffer", Ferase_buffer, Serase_buffer, 0, 0, "*",
 "Delete the entire contents of the current buffer.\n\
Any narrowing restriction in effect (see `narrow-to-region') is removed,\n\
so the buffer is truly empty after this.")
 ()
{
 Fwiden ();
 del_range (BEG, Z);
 current_buffer->last_window_start = 1;
 /* Prevent warnings, or suspension of auto saving, that would happen
   if future size is less than past size. Use of erase-buffer
   implies that the future text is not really related to the past text. */
 XSETFASTINT (current_buffer->save_length, 0);
 return Qnil;
}

validate_region (b, e)
   register Lisp_Object *b, *e;
{
 CHECK_NUMBER_COERCE_MARKER (*b, 0);
 CHECK_NUMBER_COERCE_MARKER (*e, 1);

 if (XINT (*b) > XINT (*e))
  {
   Lisp_Object tem;
   tem = *b; *b = *e; *e = tem;
  }

 if (!(BEGV <= XINT (*b) && XINT (*b) <= XINT (*e)
    && XINT (*e) <= ZV))
  args_out_of_range (*b, *e);
}

DEFUN ("kill-all-local-variables", Fkill_all_local_variables, Skill_all_local_variables,
 0, 0, 0,
 "Switch to Fundamental mode by killing current buffer's local variables.\n\
Most local variable bindings are eliminated so that the default values\n\
become effective once more. Also, the syntax table is set from\n\
`standard-syntax-table', the local keymap is set to nil,\n\
and the abbrev table from `fundamental-mode-abbrev-table'.\n\
This function also forces redisplay of the mode line.\n\
\n\
Every function to select a new major mode starts by\n\
calling this function.\n\n\
As a special exception, local variables whose names have\n\
a non-nil `permanent-local' property are not eliminated by this function.\n\
\n\
The first thing this function does is run\n\
the normal hook `change-major-mode-hook'.")
 ()
{
 register Lisp_Object alist, sym, tem;
 Lisp_Object oalist;

 if (!NILP (Vrun_hooks))
  call1 (Vrun_hooks, intern ("change-major-mode-hook"));
 oalist = current_buffer->local_var_alist;

 /* Make sure none of the bindings in oalist
   remain swapped in, in their symbols. */

 swap_out_buffer_local_variables (current_buffer);

 /* Actually eliminate all local bindings of this buffer. */

 reset_buffer_local_variables (current_buffer, 0);

 /* Redisplay mode lines; we are changing major mode. */

 update_mode_lines++;

 /* Any which are supposed to be permanent,
   make local again, with the same values they had. */
   
 for (alist = oalist; !NILP (alist); alist = XCONS (alist)->cdr)
  {
   sym = XCONS (XCONS (alist)->car)->car;
   tem = Fget (sym, Qpermanent_local);
   if (! NILP (tem))
	{
	 Fmake_local_variable (sym);
	 Fset (sym, XCONS (XCONS (alist)->car)->cdr);
	}
  }

 /* Force mode-line redisplay. Useful here because all major mode
   commands call this function. */
 update_mode_lines++;

 return Qnil;
}

/* Make sure no local variables remain set up with buffer B
  for their current values. */

static void
swap_out_buffer_local_variables (b)
   struct buffer *b;
{
 Lisp_Object oalist, alist, sym, tem, buffer;

 XSETBUFFER (buffer, b);
 oalist = b->local_var_alist;

 for (alist = oalist; !NILP (alist); alist = XCONS (alist)->cdr)
  {
   sym = XCONS (XCONS (alist)->car)->car;

   /* Need not do anything if some other buffer's binding is now encached. */
   tem = XCONS (XBUFFER_LOCAL_VALUE (XSYMBOL (sym)->value)->cdr)->car;
   if (XBUFFER (tem) == current_buffer)
	{
	 /* Symbol is set up for this buffer's old local value.
	   Set it up for the current buffer with the default value. */

	 tem = XCONS (XBUFFER_LOCAL_VALUE (XSYMBOL (sym)->value)->cdr)->cdr;
	 /* Store the symbol's current value into the alist entry
	   it is currently set up for. This is so that, if the
	   local is marked permanent, and we make it local again
	   later in Fkill_all_local_variables, we don't lose the value. */
	 XCONS (XCONS (tem)->car)->cdr
	  = do_symval_forwarding (XBUFFER_LOCAL_VALUE (XSYMBOL (sym)->value)->car);
	 /* Switch to the symbol's default-value alist entry. */
	 XCONS (tem)->car = tem;
	 /* Mark it as current for buffer B. */
	 XCONS (XBUFFER_LOCAL_VALUE (XSYMBOL (sym)->value)->cdr)->car
	  = buffer;
	 /* Store the current value into any forwarding in the symbol. */
	 store_symval_forwarding (sym, XBUFFER_LOCAL_VALUE (XSYMBOL (sym)->value)->car,
				  XCONS (tem)->cdr);
	}
  }
}

/* Find all the overlays in the current buffer that contain position POS.
  Return the number found, and store them in a vector in *VEC_PTR. 
  Store in *LEN_PTR the size allocated for the vector.
  Store in *NEXT_PTR the next position after POS where an overlay starts,
   or ZV if there are no more overlays.
  Store in *PREV_PTR the previous position before POS where an overlay ends,
   or BEGV if there are no previous overlays.
  NEXT_PTR and/or PREV_PTR may be 0, meaning don't store that info.

  *VEC_PTR and *LEN_PTR should contain a valid vector and size
  when this function is called.

  If EXTEND is non-zero, we make the vector bigger if necessary.
  If EXTEND is zero, we never extend the vector,
  and we store only as many overlays as will fit.
  But we still return the total number of overlays. */

int
overlays_at (pos, extend, vec_ptr, len_ptr, next_ptr, prev_ptr)
   int pos;
   int extend;
   Lisp_Object **vec_ptr;
   int *len_ptr;
   int *next_ptr;
   int *prev_ptr;
{
 Lisp_Object tail, overlay, start, end, result;
 int idx = 0;
 int len = *len_ptr;
 Lisp_Object *vec = *vec_ptr;
 int next = ZV;
 int prev = BEGV;
 int inhibit_storing = 0;

 for (tail = current_buffer->overlays_before;
    GC_CONSP (tail);
    tail = XCONS (tail)->cdr)
  {
   int startpos, endpos;

   overlay = XCONS (tail)->car;

   start = OVERLAY_START (overlay);
   end = OVERLAY_END (overlay);
   endpos = OVERLAY_POSITION (end);
   if (endpos < pos)
	{
	 if (prev < endpos)
	  prev = endpos;
	 break;
	}
   if (endpos == pos)
	continue;
   startpos = OVERLAY_POSITION (start);
   if (startpos <= pos)
	{
	 if (idx == len)
	  {
	   /* The supplied vector is full.
		 Either make it bigger, or don't store any more in it. */
	   if (extend)
		{
		 *len_ptr = len *= 2;
		 vec = (Lisp_Object *) xrealloc (vec, len * sizeof (Lisp_Object));
		 *vec_ptr = vec;
		}
	   else
		inhibit_storing = 1;
	  }

	 if (!inhibit_storing)
	  vec[idx] = overlay;
	 /* Keep counting overlays even if we can't return them all. */
	 idx++;
	}
   else if (startpos < next)
	next = startpos;
  }

 for (tail = current_buffer->overlays_after;
    GC_CONSP (tail);
    tail = XCONS (tail)->cdr)
  {
   int startpos, endpos;

   overlay = XCONS (tail)->car;

   start = OVERLAY_START (overlay);
   end = OVERLAY_END (overlay);
   startpos = OVERLAY_POSITION (start);
   if (pos < startpos)
	{
	 if (startpos < next)
	  next = startpos;
	 break;
	}
   endpos = OVERLAY_POSITION (end);
   if (pos < endpos)
	{
	 if (idx == len)
	  {
	   if (extend)
		{
		 *len_ptr = len *= 2;
		 vec = (Lisp_Object *) xrealloc (vec, len * sizeof (Lisp_Object));
		 *vec_ptr = vec;
		}
	   else
		inhibit_storing = 1;
	  }

	 if (!inhibit_storing)
	  vec[idx] = overlay;
	 idx++;
	}
   else if (endpos < pos && endpos > prev)
	prev = endpos;
  }

 if (next_ptr)
  *next_ptr = next;
 if (prev_ptr)
  *prev_ptr = prev;
 return idx;
}

/* Find all the overlays in the current buffer that overlap the range BEG-END
  or are empty at BEG.

  Return the number found, and store them in a vector in *VEC_PTR. 
  Store in *LEN_PTR the size allocated for the vector.
  Store in *NEXT_PTR the next position after POS where an overlay starts,
   or ZV if there are no more overlays.
  Store in *PREV_PTR the previous position before POS where an overlay ends,
   or BEGV if there are no previous overlays.
  NEXT_PTR and/or PREV_PTR may be 0, meaning don't store that info.

  *VEC_PTR and *LEN_PTR should contain a valid vector and size
  when this function is called.

  If EXTEND is non-zero, we make the vector bigger if necessary.
  If EXTEND is zero, we never extend the vector,
  and we store only as many overlays as will fit.
  But we still return the total number of overlays. */

int
overlays_in (beg, end, extend, vec_ptr, len_ptr, next_ptr, prev_ptr)
   int beg, end;
   int extend;
   Lisp_Object **vec_ptr;
   int *len_ptr;
   int *next_ptr;
   int *prev_ptr;
{
 Lisp_Object tail, overlay, ostart, oend, result;
 int idx = 0;
 int len = *len_ptr;
 Lisp_Object *vec = *vec_ptr;
 int next = ZV;
 int prev = BEGV;
 int inhibit_storing = 0;

 for (tail = current_buffer->overlays_before;
    GC_CONSP (tail);
    tail = XCONS (tail)->cdr)
  {
   int startpos, endpos;

   overlay = XCONS (tail)->car;

   ostart = OVERLAY_START (overlay);
   oend = OVERLAY_END (overlay);
   endpos = OVERLAY_POSITION (oend);
   if (endpos < beg)
	{
	 if (prev < endpos)
	  prev = endpos;
	 break;
	}
   startpos = OVERLAY_POSITION (ostart);
   /* Count an interval if it either overlaps the range
	 or is empty at the start of the range. */
   if ((beg < endpos && startpos < end)
	 || (startpos == endpos && beg == endpos))
	{
	 if (idx == len)
	  {
	   /* The supplied vector is full.
		 Either make it bigger, or don't store any more in it. */
	   if (extend)
		{
		 *len_ptr = len *= 2;
		 vec = (Lisp_Object *) xrealloc (vec, len * sizeof (Lisp_Object));
		 *vec_ptr = vec;
		}
	   else
		inhibit_storing = 1;
	  }

	 if (!inhibit_storing)
	  vec[idx] = overlay;
	 /* Keep counting overlays even if we can't return them all. */
	 idx++;
	}
   else if (startpos < next)
	next = startpos;
  }

 for (tail = current_buffer->overlays_after;
    GC_CONSP (tail);
    tail = XCONS (tail)->cdr)
  {
   int startpos, endpos;

   overlay = XCONS (tail)->car;

   ostart = OVERLAY_START (overlay);
   oend = OVERLAY_END (overlay);
   startpos = OVERLAY_POSITION (ostart);
   if (end < startpos)
	{
	 if (startpos < next)
	  next = startpos;
	 break;
	}
   endpos = OVERLAY_POSITION (oend);
   /* Count an interval if it either overlaps the range
	 or is empty at the start of the range. */
   if ((beg < endpos && startpos < end)
	 || (startpos == endpos && beg == endpos))
	{
	 if (idx == len)
	  {
	   if (extend)
		{
		 *len_ptr = len *= 2;
		 vec = (Lisp_Object *) xrealloc (vec, len * sizeof (Lisp_Object));
		 *vec_ptr = vec;
		}
	   else
		inhibit_storing = 1;
	  }

	 if (!inhibit_storing)
	  vec[idx] = overlay;
	 idx++;
	}
   else if (endpos < beg && endpos > prev)
	prev = endpos;
  }

 if (next_ptr)
  *next_ptr = next;
 if (prev_ptr)
  *prev_ptr = prev;
 return idx;
}

/* Fast function to just test if we're at an overlay boundary. */
int
overlay_touches_p (pos)
   int pos;
{
 Lisp_Object tail, overlay;

 for (tail = current_buffer->overlays_before; GC_CONSP (tail);
    tail = XCONS (tail)->cdr)
  {
   int endpos;

   overlay = XCONS (tail)->car;
   if (!GC_OVERLAYP (overlay))
	abort ();

   endpos = OVERLAY_POSITION (OVERLAY_END (overlay));
   if (endpos < pos)
	break;
   if (endpos == pos || OVERLAY_POSITION (OVERLAY_START (overlay)) == pos)
	return 1;
  }

 for (tail = current_buffer->overlays_after; GC_CONSP (tail);
    tail = XCONS (tail)->cdr)
  {
   int startpos;

   overlay = XCONS (tail)->car;
   if (!GC_OVERLAYP (overlay))
	abort ();

   startpos = OVERLAY_POSITION (OVERLAY_START (overlay));
   if (pos < startpos)
	break;
   if (startpos == pos || OVERLAY_POSITION (OVERLAY_END (overlay)) == pos)
	return 1;
  }
 return 0;
}

struct sortvec
{
 Lisp_Object overlay;
 int beg, end;
 int priority;
};

static int
compare_overlays (s1, s2)
   struct sortvec *s1, *s2;
{
 if (s1->priority != s2->priority)
  return s1->priority - s2->priority;
 if (s1->beg != s2->beg)
  return s1->beg - s2->beg;
 if (s1->end != s2->end)
  return s2->end - s1->end;
 return 0;
}

/* Sort an array of overlays by priority. The array is modified in place.
  The return value is the new size; this may be smaller than the original
  size if some of the overlays were invalid or were window-specific. */
int
sort_overlays (overlay_vec, noverlays, w)
   Lisp_Object *overlay_vec;
   int noverlays;
   struct window *w;
{
 int i, j;
 struct sortvec *sortvec;
 sortvec = (struct sortvec *) alloca (noverlays * sizeof (struct sortvec));

 /* Put the valid and relevant overlays into sortvec. */

 for (i = 0, j = 0; i < noverlays; i++)
  {
   Lisp_Object tem;
   Lisp_Object overlay;

   overlay = overlay_vec[i];
   if (OVERLAY_VALID (overlay)
	 && OVERLAY_POSITION (OVERLAY_START (overlay)) > 0
	 && OVERLAY_POSITION (OVERLAY_END (overlay)) > 0)
	{
	 /* If we're interested in a specific window, then ignore
	   overlays that are limited to some other window. */
	 if (w)
	  {
	   Lisp_Object window;

	   window = Foverlay_get (overlay, Qwindow);
	   if (WINDOWP (window) && XWINDOW (window) != w)
		continue;
	  }

	 /* This overlay is good and counts: put it into sortvec. */
	 sortvec[j].overlay = overlay;
	 sortvec[j].beg = OVERLAY_POSITION (OVERLAY_START (overlay));
	 sortvec[j].end = OVERLAY_POSITION (OVERLAY_END (overlay));
	 tem = Foverlay_get (overlay, Qpriority);
	 if (INTEGERP (tem))
	  sortvec[j].priority = XINT (tem);
	 else
	  sortvec[j].priority = 0;
	 j++;
	}
  }
 noverlays = j;

 /* Sort the overlays into the proper order: increasing priority. */

 if (noverlays > 1)
  qsort (sortvec, noverlays, sizeof (struct sortvec), compare_overlays);

 for (i = 0; i < noverlays; i++)
  overlay_vec[i] = sortvec[i].overlay;
 return (noverlays);
}

struct sortstr
{
 Lisp_Object string, string2;
 int size;
 int priority;
};

struct sortstrlist
{
 struct sortstr *buf;	/* An array that expands as needed; never freed. */
 int size;		/* Allocated length of that array. */
 int used;		/* How much of the array is currently in use. */
 int bytes;		/* Total length of the strings in buf. */
};

/* Buffers for storing information about the overlays touching a given
  position. These could be automatic variables in overlay_strings, but
  it's more efficient to hold onto the memory instead of repeatedly
  allocating and freeing it. */
static struct sortstrlist overlay_heads, overlay_tails;
static char *overlay_str_buf;

/* Allocated length of overlay_str_buf. */
static int overlay_str_len;

/* A comparison function suitable for passing to qsort. */
static int
cmp_for_strings (as1, as2)
   char *as1, *as2;
{
 struct sortstr *s1 = (struct sortstr *)as1;
 struct sortstr *s2 = (struct sortstr *)as2;
 if (s1->size != s2->size)
  return s2->size - s1->size;
 if (s1->priority != s2->priority)
  return s1->priority - s2->priority;
 return 0;
}

static void
record_overlay_string (ssl, str, str2, pri, size)
   struct sortstrlist *ssl;
   Lisp_Object str, str2, pri;
   int size;
{
 if (ssl->used == ssl->size)
  {
   if (ssl->buf)
	ssl->size *= 2;
   else
	ssl->size = 5;
   ssl->buf = ((struct sortstr *)
		 xrealloc (ssl->buf, ssl->size * sizeof (struct sortstr)));
  }
 ssl->buf[ssl->used].string = str;
 ssl->buf[ssl->used].string2 = str2;
 ssl->buf[ssl->used].size = size;
 ssl->buf[ssl->used].priority = (INTEGERP (pri) ? XINT (pri) : 0);
 ssl->used++;
 ssl->bytes += XSTRING (str)->size;
 if (STRINGP (str2))
  ssl->bytes += XSTRING (str2)->size;
}

/* Return the concatenation of the strings associated with overlays that
  begin or end at POS, ignoring overlays that are specific to a window
  other than W. The strings are concatenated in the appropriate order:
  shorter overlays nest inside longer ones, and higher priority inside
  lower. Normally all of the after-strings come first, but zero-sized
  overlays have their after-strings ride along with the before-strings
  because it would look strange to print them inside-out.

  Returns the string length, and stores the contents indirectly through
  PSTR, if that variable is non-null. The string may be overwritten by
  subsequent calls. */

int
overlay_strings (pos, w, pstr)
   int pos;
   struct window *w;
   unsigned char **pstr;
{
 Lisp_Object ov, overlay, window, str;
 int startpos, endpos;

 overlay_heads.used = overlay_heads.bytes = 0;
 overlay_tails.used = overlay_tails.bytes = 0;
 for (ov = current_buffer->overlays_before; CONSP (ov); ov = XCONS (ov)->cdr)
  {
   overlay = XCONS (ov)->car;
   if (!OVERLAYP (overlay))
	abort ();

   startpos = OVERLAY_POSITION (OVERLAY_START (overlay));
   endpos = OVERLAY_POSITION (OVERLAY_END (overlay));
   if (endpos < pos)
	break;
   if (endpos != pos && startpos != pos)
	continue;
   window = Foverlay_get (overlay, Qwindow);
   if (WINDOWP (window) && XWINDOW (window) != w)
	continue;
   if (startpos == pos
	 && (str = Foverlay_get (overlay, Qbefore_string), STRINGP (str)))
	record_overlay_string (&overlay_heads, str,
			    (startpos == endpos
				? Foverlay_get (overlay, Qafter_string)
				: Qnil),
			    Foverlay_get (overlay, Qpriority),
			    endpos - startpos);
   else if (endpos == pos
	 && (str = Foverlay_get (overlay, Qafter_string), STRINGP (str)))
	record_overlay_string (&overlay_tails, str, Qnil,
			    Foverlay_get (overlay, Qpriority),
			    endpos - startpos);
  }
 for (ov = current_buffer->overlays_after; CONSP (ov); ov = XCONS (ov)->cdr)
  {
   overlay = XCONS (ov)->car;
   if (!OVERLAYP (overlay))
	abort ();

   startpos = OVERLAY_POSITION (OVERLAY_START (overlay));
   endpos = OVERLAY_POSITION (OVERLAY_END (overlay));
   if (startpos > pos)
	break;
   if (endpos != pos && startpos != pos)
	continue;
   window = Foverlay_get (overlay, Qwindow);
   if (WINDOWP (window) && XWINDOW (window) != w)
	continue;
   if (startpos == pos
	 && (str = Foverlay_get (overlay, Qbefore_string), STRINGP (str)))
	record_overlay_string (&overlay_heads, str,
			    (startpos == endpos
				? Foverlay_get (overlay, Qafter_string)
				: Qnil),
			    Foverlay_get (overlay, Qpriority),
			    endpos - startpos);
   else if (endpos == pos
	    && (str = Foverlay_get (overlay, Qafter_string), STRINGP (str)))
	record_overlay_string (&overlay_tails, str, Qnil,
			    Foverlay_get (overlay, Qpriority),
			    endpos - startpos);
  }
 if (overlay_tails.used > 1)
  qsort (overlay_tails.buf, overlay_tails.used, sizeof (struct sortstr),
	  cmp_for_strings);
 if (overlay_heads.used > 1)
  qsort (overlay_heads.buf, overlay_heads.used, sizeof (struct sortstr),
	  cmp_for_strings);
 if (overlay_heads.bytes || overlay_tails.bytes)
  {
   Lisp_Object tem;
   int i;
   char *p;
   int total = overlay_heads.bytes + overlay_tails.bytes;

   if (total > overlay_str_len)
	overlay_str_buf = (char *)xrealloc (overlay_str_buf,
					  overlay_str_len = total);
   p = overlay_str_buf;
   for (i = overlay_tails.used; --i >= 0;)
	{
	 tem = overlay_tails.buf[i].string;
	 bcopy (XSTRING (tem)->data, p, XSTRING (tem)->size);
	 p += XSTRING (tem)->size;
	}
   for (i = 0; i < overlay_heads.used; ++i)
	{
	 tem = overlay_heads.buf[i].string;
	 bcopy (XSTRING (tem)->data, p, XSTRING (tem)->size);
	 p += XSTRING (tem)->size;
	 tem = overlay_heads.buf[i].string2;
	 if (STRINGP (tem))
	  {
	   bcopy (XSTRING (tem)->data, p, XSTRING (tem)->size);
	   p += XSTRING (tem)->size;
	  }
	}
   if (p != overlay_str_buf + total)
	abort ();
   if (pstr)
	*pstr = overlay_str_buf;
   return total;
  }
 return 0;
}

/* Shift overlays in BUF's overlay lists, to center the lists at POS. */

void
recenter_overlay_lists (buf, pos)
   struct buffer *buf;
   int pos;
{
 Lisp_Object overlay, tail, next, prev, beg, end;

 /* See if anything in overlays_before should move to overlays_after. */

 /* We don't strictly need prev in this loop; it should always be nil.
   But we use it for symmetry and in case that should cease to be true
   with some future change. */
 prev = Qnil;
 for (tail = buf->overlays_before;
    CONSP (tail);
    prev = tail, tail = next)
  {
   next = XCONS (tail)->cdr;
   overlay = XCONS (tail)->car;

   /* If the overlay is not valid, get rid of it. */
   if (!OVERLAY_VALID (overlay))
#if 1
	abort ();
#else
	{
	 /* Splice the cons cell TAIL out of overlays_before. */
	 if (!NILP (prev))
	  XCONS (prev)->cdr = next;
	 else
	  buf->overlays_before = next;
	 tail = prev;
	 continue;
	}
#endif

   beg = OVERLAY_START (overlay);
   end = OVERLAY_END (overlay);

   if (OVERLAY_POSITION (end) > pos)
	{
	 /* OVERLAY needs to be moved. */
	 int where = OVERLAY_POSITION (beg);
	 Lisp_Object other, other_prev;

	 /* Splice the cons cell TAIL out of overlays_before. */
	 if (!NILP (prev))
	  XCONS (prev)->cdr = next;
	 else
	  buf->overlays_before = next;

	 /* Search thru overlays_after for where to put it. */
	 other_prev = Qnil;
	 for (other = buf->overlays_after;
	    CONSP (other);
	    other_prev = other, other = XCONS (other)->cdr)
	  {
	   Lisp_Object otherbeg, otheroverlay, follower;
	   int win;

	   otheroverlay = XCONS (other)->car;
	   if (! OVERLAY_VALID (otheroverlay))
		abort ();

	   otherbeg = OVERLAY_START (otheroverlay);
	   if (OVERLAY_POSITION (otherbeg) >= where)
		break;
	  }

	 /* Add TAIL to overlays_after before OTHER. */
	 XCONS (tail)->cdr = other;
	 if (!NILP (other_prev))
	  XCONS (other_prev)->cdr = tail;
	 else
	  buf->overlays_after = tail;
	 tail = prev;
	}
   else
	/* We've reached the things that should stay in overlays_before.
	  All the rest of overlays_before must end even earlier,
	  so stop now. */
	break;
  }

 /* See if anything in overlays_after should be in overlays_before. */
 prev = Qnil;
 for (tail = buf->overlays_after;
    CONSP (tail);
    prev = tail, tail = next)
  {
   next = XCONS (tail)->cdr;
   overlay = XCONS (tail)->car;

   /* If the overlay is not valid, get rid of it. */
   if (!OVERLAY_VALID (overlay))
#if 1
	abort ();
#else
	{
	 /* Splice the cons cell TAIL out of overlays_after. */
	 if (!NILP (prev))
	  XCONS (prev)->cdr = next;
	 else
	  buf->overlays_after = next;
	 tail = prev;
	 continue;
	}
#endif

   beg = OVERLAY_START (overlay);
   end = OVERLAY_END (overlay);

   /* Stop looking, when we know that nothing further
	 can possibly end before POS. */
   if (OVERLAY_POSITION (beg) > pos)
	break;

   if (OVERLAY_POSITION (end) <= pos)
	{
	 /* OVERLAY needs to be moved. */
	 int where = OVERLAY_POSITION (end);
	 Lisp_Object other, other_prev;

	 /* Splice the cons cell TAIL out of overlays_after. */
	 if (!NILP (prev))
	  XCONS (prev)->cdr = next;
	 else
	  buf->overlays_after = next;

	 /* Search thru overlays_before for where to put it. */
	 other_prev = Qnil;
	 for (other = buf->overlays_before;
	    CONSP (other);
	    other_prev = other, other = XCONS (other)->cdr)
	  {
	   Lisp_Object otherend, otheroverlay;
	   int win;

	   otheroverlay = XCONS (other)->car;
	   if (! OVERLAY_VALID (otheroverlay))
		abort ();

	   otherend = OVERLAY_END (otheroverlay);
	   if (OVERLAY_POSITION (otherend) <= where)
		break;
	  }

	 /* Add TAIL to overlays_before before OTHER. */
	 XCONS (tail)->cdr = other;
	 if (!NILP (other_prev))
	  XCONS (other_prev)->cdr = tail;
	 else
	  buf->overlays_before = tail;
	 tail = prev;
	}
  }

 XSETFASTINT (buf->overlay_center, pos);
}

void
adjust_overlays_for_insert (pos, length)
   int pos;
   int length;
{
 /* After an insertion, the lists are still sorted properly,
   but we may need to update the value of the overlay center. */
 if (XFASTINT (current_buffer->overlay_center) >= pos)
  XSETFASTINT (current_buffer->overlay_center,
		 XFASTINT (current_buffer->overlay_center) + length);
}

void
adjust_overlays_for_delete (pos, length)
   int pos;
   int length;
{
 if (XFASTINT (current_buffer->overlay_center) < pos)
  /* The deletion was to our right. No change needed; the before- and
    after-lists are still consistent. */
  ;
 else if (XFASTINT (current_buffer->overlay_center) > pos + length)
  /* The deletion was to our left. We need to adjust the center value
    to account for the change in position, but the lists are consistent
    given the new value. */
  XSETFASTINT (current_buffer->overlay_center,
		 XFASTINT (current_buffer->overlay_center) - length);
 else
  /* We're right in the middle. There might be things on the after-list
    that now belong on the before-list. Recentering will move them,
    and also update the center point. */
  recenter_overlay_lists (current_buffer, pos);
}

/* Fix up overlays that were garbled as a result of permuting markers
  in the range START through END. Any overlay with at least one
  endpoint in this range will need to be unlinked from the overlay
  list and reinserted in its proper place.
  Such an overlay might even have negative size at this point.
  If so, we'll reverse the endpoints. Can you think of anything
  better to do in this situation? */
void
fix_overlays_in_range (start, end)
   register int start, end;
{
 Lisp_Object tem, overlay;
 Lisp_Object before_list, after_list;
 Lisp_Object *ptail, *pbefore = &before_list, *pafter = &after_list;
 int startpos, endpos;

 /* This algorithm shifts links around instead of consing and GCing.
   The loop invariant is that before_list (resp. after_list) is a
   well-formed list except that its last element, the one that
   *pbefore (resp. *pafter) points to, is still uninitialized.
   So it's not a bug that before_list isn't initialized, although
   it may look strange. */
 for (ptail = &current_buffer->overlays_before; CONSP (*ptail);)
  {
   overlay = XCONS (*ptail)->car;
   endpos = OVERLAY_POSITION (OVERLAY_END (overlay));
   if (endpos < start)
	break;
   startpos = OVERLAY_POSITION (OVERLAY_START (overlay));
   if (endpos < end
	 || (startpos >= start && startpos < end))
	{
	 /* If the overlay is backwards, fix that now. */
	 if (startpos > endpos)
	  {
	   int tem;
	   Fset_marker (OVERLAY_START (overlay), endpos, Qnil);
	   Fset_marker (OVERLAY_END (overlay), startpos, Qnil);
	   tem = startpos; startpos = endpos; endpos = tem;
	  }
	 /* Add it to the end of the wrong list. Later on,
	   recenter_overlay_lists will move it to the right place. */
	 if (endpos < XINT (current_buffer->overlay_center))
	  {
	   *pafter = *ptail;
	   pafter = &XCONS (*ptail)->cdr;
	  }
	 else
	  {
	   *pbefore = *ptail;
	   pbefore = &XCONS (*ptail)->cdr;
	  }
	 *ptail = XCONS (*ptail)->cdr;
	}
   else
	ptail = &XCONS (*ptail)->cdr;
  }
 for (ptail = &current_buffer->overlays_after; CONSP (*ptail);)
  {
   overlay = XCONS (*ptail)->car;
   startpos = OVERLAY_POSITION (OVERLAY_START (overlay));
   if (startpos >= end)
	break;
   endpos = OVERLAY_POSITION (OVERLAY_END (overlay));
   if (startpos >= start
	 || (endpos >= start && endpos < end))
	{
	 if (startpos > endpos)
	  {
	   int tem;
	   Fset_marker (OVERLAY_START (overlay), endpos, Qnil);
	   Fset_marker (OVERLAY_END (overlay), startpos, Qnil);
	   tem = startpos; startpos = endpos; endpos = tem;
	  }
	 if (endpos < XINT (current_buffer->overlay_center))
	  {
	   *pafter = *ptail;
	   pafter = &XCONS (*ptail)->cdr;
	  }
	 else
	  {
	   *pbefore = *ptail;
	   pbefore = &XCONS (*ptail)->cdr;
	  }
	 *ptail = XCONS (*ptail)->cdr;
	}
   else
	ptail = &XCONS (*ptail)->cdr;
  }

 /* Splice the constructed (wrong) lists into the buffer's lists,
   and let the recenter function make it sane again. */
 *pbefore = current_buffer->overlays_before;
 current_buffer->overlays_before = before_list;
 recenter_overlay_lists (current_buffer,
			 XINT (current_buffer->overlay_center));

 *pafter = current_buffer->overlays_after;
 current_buffer->overlays_after = after_list;
 recenter_overlay_lists (current_buffer,
			 XINT (current_buffer->overlay_center));
}

/* We have two types of overlay: the one whose ending marker is
  after-insertion-marker (this is the usual case) and the one whose
  ending marker is before-insertion-marker. When `overlays_before'
  contains overlays of the latter type and the former type in this
  order and both overlays end at inserting position, inserting a text
  increases only the ending marker of the latter type, which results
  in incorrect ordering of `overlays_before'.

  This function fixes ordering of overlays in the slot
  `overlays_before' of the buffer *BP. Before the insertion, `point'
  was at PREV, and now is at POS. */

fix_overlays_before (bp, prev, pos)
   struct buffer *bp;
   int prev, pos;
{
 Lisp_Object *tailp = &bp->overlays_before;
 Lisp_Object *right_place;
 int end;

 /* After the insertion, the several overlays may be in incorrect
   order. The possibility is that, in the list `overlays_before',
   an overlay which ends at POS appears after an overlay which ends
   at PREV. Since POS is greater than PREV, we must fix the
   ordering of these overlays, by moving overlays ends at POS before
   the overlays ends at PREV. */

 /* At first, find a place where disordered overlays should be linked
   in. It is where an overlay which end before POS exists. (i.e. an
   overlay whose ending marker is after-insertion-marker if disorder
   exists). */
 while (!NILP (*tailp)
	 && ((end = OVERLAY_POSITION (OVERLAY_END (XCONS (*tailp)->car)))
	   >= pos))
  tailp = &XCONS (*tailp)->cdr;

 /* If we don't find such an overlay,
   or the found one ends before PREV,
   or the found one is the last one in the list,
   we don't have to fix anything. */
 if (NILP (*tailp)
   || end < prev
   || NILP (XCONS (*tailp)->cdr))
  return;

 right_place = tailp;
 tailp = &XCONS (*tailp)->cdr;

 /* Now, end position of overlays in the list *TAILP should be before
   or equal to PREV. In the loop, an overlay which ends at POS is
   moved ahead to the place pointed by RIGHT_PLACE. If we found an
   overlay which ends before PREV, the remaining overlays are in
   correct order. */
 while (!NILP (*tailp))
  {
   end = OVERLAY_POSITION (OVERLAY_END (XCONS (*tailp)->car));

   if (end == pos)
	{			/* This overlay is disordered. */
	 Lisp_Object found = *tailp;

	 /* Unlink the found overlay. */
	 *tailp = XCONS (found)->cdr;
	 /* Move an overlay at RIGHT_PLACE to the next of the found one. */
	 XCONS (found)->cdr = *right_place;
	 /* Link it into the right place. */
	 *right_place = found;
	}
   else if (end == prev)
	tailp = &XCONS (*tailp)->cdr;
   else			/* No more disordered overlay. */
	break;
  }
}

DEFUN ("overlayp", Foverlayp, Soverlayp, 1, 1, 0,
 "Return t if OBJECT is an overlay.")
 (object)
   Lisp_Object object;
{
 return (OVERLAYP (object) ? Qt : Qnil);
}

DEFUN ("make-overlay", Fmake_overlay, Smake_overlay, 2, 5, 0,
 "Create a new overlay with range BEG to END in BUFFER.\n\
If omitted, BUFFER defaults to the current buffer.\n\
BEG and END may be integers or markers.\n\
The fourth arg FRONT-ADVANCE, if non-nil, makes the\n\
front delimiter advance when text is inserted there.\n\
The fifth arg REAR-ADVANCE, if non-nil, makes the\n\
rear delimiter advance when text is inserted there.")
 (beg, end, buffer, front_advance, rear_advance)
   Lisp_Object beg, end, buffer;
   Lisp_Object front_advance, rear_advance;
{
 Lisp_Object overlay;
 struct buffer *b;

 if (NILP (buffer))
  XSETBUFFER (buffer, current_buffer);
 else
  CHECK_BUFFER (buffer, 2);
 if (MARKERP (beg)
   && ! EQ (Fmarker_buffer (beg), buffer))
  error ("Marker points into wrong buffer");
 if (MARKERP (end)
   && ! EQ (Fmarker_buffer (end), buffer))
  error ("Marker points into wrong buffer");

 CHECK_NUMBER_COERCE_MARKER (beg, 1);
 CHECK_NUMBER_COERCE_MARKER (end, 1);

 if (XINT (beg) > XINT (end))
  {
   Lisp_Object temp;
   temp = beg; beg = end; end = temp;
  }

 b = XBUFFER (buffer);

 beg = Fset_marker (Fmake_marker (), beg, buffer);
 end = Fset_marker (Fmake_marker (), end, buffer);

 if (!NILP (front_advance))
  XMARKER (beg)->insertion_type = 1;
 if (!NILP (rear_advance))
  XMARKER (end)->insertion_type = 1;

 overlay = allocate_misc ();
 XMISCTYPE (overlay) = Lisp_Misc_Overlay;
 XOVERLAY (overlay)->start = beg;
 XOVERLAY (overlay)->end = end;
 XOVERLAY (overlay)->plist = Qnil;

 /* Put the new overlay on the wrong list. */ 
 end = OVERLAY_END (overlay);
 if (OVERLAY_POSITION (end) < XINT (b->overlay_center))
  b->overlays_after = Fcons (overlay, b->overlays_after);
 else
  b->overlays_before = Fcons (overlay, b->overlays_before);

 /* This puts it in the right list, and in the right order. */
 recenter_overlay_lists (b, XINT (b->overlay_center));

 /* We don't need to redisplay the region covered by the overlay, because
   the overlay has no properties at the moment. */

 return overlay;
}

/* Mark a section of BUF as needing redisplay because of overlays changes. */

static void
modify_overlay (buf, start, end)
   struct buffer *buf;
   int start, end;
{
 if (start == end)
  return;

 if (start > end)
  {
   int temp = start;
   start = end; end = temp;
  }

 /* If this is a buffer not in the selected window,
   we must do other windows. */
 if (buf != XBUFFER (XWINDOW (selected_window)->buffer))
  windows_or_buffers_changed = 1;
 /* If it's not current, we can't use beg_unchanged, end_unchanged for it. */
 else if (buf != current_buffer)
  windows_or_buffers_changed = 1;
 /* If multiple windows show this buffer, we must do other windows. */
 else if (buffer_shared > 1)
  windows_or_buffers_changed = 1;
 else
  {
   if (unchanged_modified == MODIFF
	 && overlay_unchanged_modified == OVERLAY_MODIFF)
	{
	 beg_unchanged = start - BEG;
	 end_unchanged = Z - end;
	}
   else
	{
	 if (Z - end < end_unchanged)
	  end_unchanged = Z - end;
	 if (start - BEG < beg_unchanged)
	  beg_unchanged = start - BEG;
	}
  }

 ++OVERLAY_MODIFF;
}


DEFUN ("move-overlay", Fmove_overlay, Smove_overlay, 3, 4, 0,
 "Set the endpoints of OVERLAY to BEG and END in BUFFER.\n\
If BUFFER is omitted, leave OVERLAY in the same buffer it inhabits now.\n\
If BUFFER is omitted, and OVERLAY is in no buffer, put it in the current\n\
buffer.")
 (overlay, beg, end, buffer)
   Lisp_Object overlay, beg, end, buffer;
{
 struct buffer *b, *ob;
 Lisp_Object obuffer;
 int count = specpdl_ptr - specpdl;

 CHECK_OVERLAY (overlay, 0);
 if (NILP (buffer))
  buffer = Fmarker_buffer (OVERLAY_START (overlay));
 if (NILP (buffer))
  XSETBUFFER (buffer, current_buffer);
 CHECK_BUFFER (buffer, 3);

 if (MARKERP (beg)
   && ! EQ (Fmarker_buffer (beg), buffer))
  error ("Marker points into wrong buffer");
 if (MARKERP (end)
   && ! EQ (Fmarker_buffer (end), buffer))
  error ("Marker points into wrong buffer");

 CHECK_NUMBER_COERCE_MARKER (beg, 1);
 CHECK_NUMBER_COERCE_MARKER (end, 1);

 if (XINT (beg) == XINT (end) && ! NILP (Foverlay_get (overlay, Qevaporate)))
  return Fdelete_overlay (overlay);

 if (XINT (beg) > XINT (end))
  {
   Lisp_Object temp;
   temp = beg; beg = end; end = temp;
  }

 specbind (Qinhibit_quit, Qt);

 obuffer = Fmarker_buffer (OVERLAY_START (overlay));
 b = XBUFFER (buffer);
 ob = XBUFFER (obuffer);

 /* If the overlay has changed buffers, do a thorough redisplay. */
 if (!EQ (buffer, obuffer))
  {
   /* Redisplay where the overlay was. */
   if (!NILP (obuffer))
	{
	 Lisp_Object o_beg;
	 Lisp_Object o_end;

	 o_beg = OVERLAY_START (overlay);
	 o_end = OVERLAY_END  (overlay);
	 o_beg = OVERLAY_POSITION (o_beg);
	 o_end = OVERLAY_POSITION (o_end);

	 modify_overlay (ob, XINT (o_beg), XINT (o_end));
	}

   /* Redisplay where the overlay is going to be. */
   modify_overlay (b, XINT (beg), XINT (end));
  }
 else
  /* Redisplay the area the overlay has just left, or just enclosed. */
  {
   Lisp_Object o_beg;
   Lisp_Object o_end;
   int change_beg, change_end;

   o_beg = OVERLAY_START (overlay);
   o_end = OVERLAY_END  (overlay);
   o_beg = OVERLAY_POSITION (o_beg);
   o_end = OVERLAY_POSITION (o_end);

   if (XINT (o_beg) == XINT (beg))
	modify_overlay (b, XINT (o_end), XINT (end));
   else if (XINT (o_end) == XINT (end))
	modify_overlay (b, XINT (o_beg), XINT (beg));
   else
	{
	 if (XINT (beg) < XINT (o_beg)) o_beg = beg;
	 if (XINT (end) > XINT (o_end)) o_end = end;
	 modify_overlay (b, XINT (o_beg), XINT (o_end));
	}
  }

 if (!NILP (obuffer))
  {
   ob->overlays_before = Fdelq (overlay, ob->overlays_before);
   ob->overlays_after = Fdelq (overlay, ob->overlays_after);
  }

 Fset_marker (OVERLAY_START (overlay), beg, buffer);
 Fset_marker (OVERLAY_END  (overlay), end, buffer);

 /* Put the overlay on the wrong list. */ 
 end = OVERLAY_END (overlay);
 if (OVERLAY_POSITION (end) < XINT (b->overlay_center))
  b->overlays_after = Fcons (overlay, b->overlays_after);
 else
  b->overlays_before = Fcons (overlay, b->overlays_before);

 /* This puts it in the right list, and in the right order. */
 recenter_overlay_lists (b, XINT (b->overlay_center));

 return unbind_to (count, overlay);
}

DEFUN ("delete-overlay", Fdelete_overlay, Sdelete_overlay, 1, 1, 0,
 "Delete the overlay OVERLAY from its buffer.")
 (overlay)
   Lisp_Object overlay;
{
 Lisp_Object buffer;
 struct buffer *b;
 int count = specpdl_ptr - specpdl;

 CHECK_OVERLAY (overlay, 0);

 buffer = Fmarker_buffer (OVERLAY_START (overlay));
 if (NILP (buffer))
  return Qnil;

 b = XBUFFER (buffer);

 specbind (Qinhibit_quit, Qt);

 b->overlays_before = Fdelq (overlay, b->overlays_before);
 b->overlays_after = Fdelq (overlay, b->overlays_after);

 modify_overlay (b,
		  marker_position (OVERLAY_START (overlay)),
		  marker_position (OVERLAY_END  (overlay)));

 Fset_marker (OVERLAY_START (overlay), Qnil, Qnil);
 Fset_marker (OVERLAY_END  (overlay), Qnil, Qnil);

 return unbind_to (count, Qnil);
}

/* Overlay dissection functions. */

DEFUN ("overlay-start", Foverlay_start, Soverlay_start, 1, 1, 0,
 "Return the position at which OVERLAY starts.")
   (overlay)
   Lisp_Object overlay;
{
 CHECK_OVERLAY (overlay, 0);

 return (Fmarker_position (OVERLAY_START (overlay)));
}

DEFUN ("overlay-end", Foverlay_end, Soverlay_end, 1, 1, 0,
 "Return the position at which OVERLAY ends.")
   (overlay)
   Lisp_Object overlay;
{
 CHECK_OVERLAY (overlay, 0);

 return (Fmarker_position (OVERLAY_END (overlay)));
}

DEFUN ("overlay-buffer", Foverlay_buffer, Soverlay_buffer, 1, 1, 0,
 "Return the buffer OVERLAY belongs to.")
   (overlay)
    Lisp_Object overlay;
{
 CHECK_OVERLAY (overlay, 0);

 return Fmarker_buffer (OVERLAY_START (overlay));
}

DEFUN ("overlay-properties", Foverlay_properties, Soverlay_properties, 1, 1, 0,
 "Return a list of the properties on OVERLAY.\n\
This is a copy of OVERLAY's plist; modifying its conses has no effect on\n\
OVERLAY.")
 (overlay)
  Lisp_Object overlay;
{
 CHECK_OVERLAY (overlay, 0);

 return Fcopy_sequence (XOVERLAY (overlay)->plist);
}


DEFUN ("overlays-at", Foverlays_at, Soverlays_at, 1, 1, 0,
 "Return a list of the overlays that contain position POS.")
 (pos)
   Lisp_Object pos;
{
 int noverlays;
 Lisp_Object *overlay_vec;
 int len;
 Lisp_Object result;

 CHECK_NUMBER_COERCE_MARKER (pos, 0);

 len = 10;
 overlay_vec = (Lisp_Object *) xmalloc (len * sizeof (Lisp_Object));

 /* Put all the overlays we want in a vector in overlay_vec.
   Store the length in len. */
 noverlays = overlays_at (XINT (pos), 1, &overlay_vec, &len,
			  (int *) 0, (int *) 0);

 /* Make a list of them all. */
 result = Flist (noverlays, overlay_vec);

 xfree (overlay_vec);
 return result;
}

DEFUN ("overlays-in", Foverlays_in, Soverlays_in, 2, 2, 0,
 "Return a list of the overlays that overlap the region BEG ... END.\n\
Overlap means that at least one character is contained within the overlay\n\
and also contained within the specified region.\n\
Empty overlays are included in the result if they are located at BEG\n\
or between BEG and END.")
 (beg, end)
   Lisp_Object beg, end;
{
 int noverlays;
 Lisp_Object *overlay_vec;
 int len;
 Lisp_Object result;

 CHECK_NUMBER_COERCE_MARKER (beg, 0);
 CHECK_NUMBER_COERCE_MARKER (end, 0);

 len = 10;
 overlay_vec = (Lisp_Object *) xmalloc (len * sizeof (Lisp_Object));

 /* Put all the overlays we want in a vector in overlay_vec.
   Store the length in len. */
 noverlays = overlays_in (XINT (beg), XINT (end), 1, &overlay_vec, &len,
			  (int *) 0, (int *) 0);

 /* Make a list of them all. */
 result = Flist (noverlays, overlay_vec);

 xfree (overlay_vec);
 return result;
}

DEFUN ("next-overlay-change", Fnext_overlay_change, Snext_overlay_change,
 1, 1, 0,
 "Return the next position after POS where an overlay starts or ends.\n\
If there are no more overlay boundaries after POS, return (point-max).")
 (pos)
   Lisp_Object pos;
{
 int noverlays;
 int endpos;
 Lisp_Object *overlay_vec;
 int len;
 int i;

 CHECK_NUMBER_COERCE_MARKER (pos, 0);

 len = 10;
 overlay_vec = (Lisp_Object *) xmalloc (len * sizeof (Lisp_Object));

 /* Put all the overlays we want in a vector in overlay_vec.
   Store the length in len.
   endpos gets the position where the next overlay starts. */
 noverlays = overlays_at (XINT (pos), 1, &overlay_vec, &len,
			  &endpos, (int *) 0);

 /* If any of these overlays ends before endpos,
   use its ending point instead. */
 for (i = 0; i < noverlays; i++)
  {
   Lisp_Object oend;
   int oendpos;

   oend = OVERLAY_END (overlay_vec[i]);
   oendpos = OVERLAY_POSITION (oend);
   if (oendpos < endpos)
	endpos = oendpos;
  }

 xfree (overlay_vec);
 return make_number (endpos);
}

DEFUN ("previous-overlay-change", Fprevious_overlay_change,
    Sprevious_overlay_change, 1, 1, 0,
 "Return the previous position before POS where an overlay starts or ends.\n\
If there are no more overlay boundaries before POS, return (point-min).")
 (pos)
   Lisp_Object pos;
{
 int noverlays;
 int prevpos;
 Lisp_Object *overlay_vec;
 int len;
 int i;
 Lisp_Object tail;

 CHECK_NUMBER_COERCE_MARKER (pos, 0);

 len = 10;
 overlay_vec = (Lisp_Object *) xmalloc (len * sizeof (Lisp_Object));

 /* At beginning of buffer, we know the answer;
   avoid bug subtracting 1 below. */
 if (XINT (pos) == BEGV)
  return pos;

 /* Put all the overlays we want in a vector in overlay_vec.
   Store the length in len.
   prevpos gets the position of an overlay end. */
 noverlays = overlays_at (XINT (pos), 1, &overlay_vec, &len,
			  (int *) 0, &prevpos);

 /* If any of these overlays starts after prevpos,
   maybe use its starting point instead. */
 for (i = 0; i < noverlays; i++)
  {
   Lisp_Object ostart;
   int ostartpos;

   ostart = OVERLAY_START (overlay_vec[i]);
   ostartpos = OVERLAY_POSITION (ostart);
   if (ostartpos > prevpos && ostartpos < XINT (pos))
	prevpos = ostartpos;
  }

 /* If any overlay ends at pos, consider its starting point too. */
 for (tail = current_buffer->overlays_before;
    GC_CONSP (tail);
    tail = XCONS (tail)->cdr)
  {
   Lisp_Object overlay, ostart;
   int ostartpos;

   overlay = XCONS (tail)->car;

   ostart = OVERLAY_START (overlay);
   ostartpos = OVERLAY_POSITION (ostart);
   if (ostartpos > prevpos && ostartpos < XINT (pos))
	prevpos = ostartpos;
  }

 xfree (overlay_vec);
 return make_number (prevpos);
}

/* These functions are for debugging overlays. */

DEFUN ("overlay-lists", Foverlay_lists, Soverlay_lists, 0, 0, 0,
 "Return a pair of lists giving all the overlays of the current buffer.\n\
The car has all the overlays before the overlay center;\n\
the cdr has all the overlays after the overlay center.\n\
Recentering overlays moves overlays between these lists.\n\
The lists you get are copies, so that changing them has no effect.\n\
However, the overlays you get are the real objects that the buffer uses.")
 ()
{
 Lisp_Object before, after;
 before = current_buffer->overlays_before;
 if (CONSP (before))
  before = Fcopy_sequence (before);
 after = current_buffer->overlays_after;
 if (CONSP (after))
  after = Fcopy_sequence (after);

 return Fcons (before, after);
}

DEFUN ("overlay-recenter", Foverlay_recenter, Soverlay_recenter, 1, 1, 0,
 "Recenter the overlays of the current buffer around position POS.")
 (pos)
   Lisp_Object pos;
{
 CHECK_NUMBER_COERCE_MARKER (pos, 0);

 recenter_overlay_lists (current_buffer, XINT (pos));
 return Qnil;
}

DEFUN ("overlay-get", Foverlay_get, Soverlay_get, 2, 2, 0,
 "Get the property of overlay OVERLAY with property name PROP.")
 (overlay, prop)
   Lisp_Object overlay, prop;
{
 Lisp_Object plist, fallback;

 CHECK_OVERLAY (overlay, 0);

 fallback = Qnil;

 for (plist = XOVERLAY (overlay)->plist;
    CONSP (plist) && CONSP (XCONS (plist)->cdr);
    plist = XCONS (XCONS (plist)->cdr)->cdr)
  {
   if (EQ (XCONS (plist)->car, prop))
	return XCONS (XCONS (plist)->cdr)->car;
   else if (EQ (XCONS (plist)->car, Qcategory))
	{
	 Lisp_Object tem;
	 tem = Fcar (Fcdr (plist));
	 if (SYMBOLP (tem))
	  fallback = Fget (tem, prop);
	}
  }

 return fallback;
}

DEFUN ("overlay-put", Foverlay_put, Soverlay_put, 3, 3, 0,
 "Set one property of overlay OVERLAY: give property PROP value VALUE.")
 (overlay, prop, value)
   Lisp_Object overlay, prop, value;
{
 Lisp_Object tail, buffer;
 int changed;

 CHECK_OVERLAY (overlay, 0);

 buffer = Fmarker_buffer (OVERLAY_START (overlay));

 for (tail = XOVERLAY (overlay)->plist;
    CONSP (tail) && CONSP (XCONS (tail)->cdr);
    tail = XCONS (XCONS (tail)->cdr)->cdr)
  if (EQ (XCONS (tail)->car, prop))
   {
	changed = !EQ (XCONS (XCONS (tail)->cdr)->car, value);
	XCONS (XCONS (tail)->cdr)->car = value;
	goto found;
   }
 /* It wasn't in the list, so add it to the front. */
 changed = !NILP (value);
 XOVERLAY (overlay)->plist
  = Fcons (prop, Fcons (value, XOVERLAY (overlay)->plist));
 found:
 if (! NILP (buffer))
  {
   if (changed)
	modify_overlay (XBUFFER (buffer),
			 marker_position (OVERLAY_START (overlay)),
			 marker_position (OVERLAY_END  (overlay)));
   if (EQ (prop, Qevaporate) && ! NILP (value)
	 && (OVERLAY_POSITION (OVERLAY_START (overlay))
	   == OVERLAY_POSITION (OVERLAY_END (overlay))))
	Fdelete_overlay (overlay);
  }
 return value;
}

/* Subroutine of report_overlay_modification. */

/* Lisp vector holding overlay hook functions to call.
  Vector elements come in pairs.
  Each even-index element is a list of hook functions.
  The following odd-index element is the overlay they came from.

  Before the buffer change, we fill in this vector
  as we call overlay hook functions.
  After the buffer change, we get the functions to call from this vector.
  This way we always call the same functions before and after the change. */
static Lisp_Object last_overlay_modification_hooks;

/* Number of elements actually used in last_overlay_modification_hooks. */
static int last_overlay_modification_hooks_used;

/* Add one functionlist/overlay pair
  to the end of last_overlay_modification_hooks. */

static void
add_overlay_mod_hooklist (functionlist, overlay)
   Lisp_Object functionlist, overlay;
{
 int oldsize = XVECTOR (last_overlay_modification_hooks)->size;

 if (last_overlay_modification_hooks_used == oldsize)
  {
   Lisp_Object old;
   old = last_overlay_modification_hooks;
   last_overlay_modification_hooks
	= Fmake_vector (make_number (oldsize * 2), Qnil);
   bcopy (XVECTOR (old)->contents,
	   XVECTOR (last_overlay_modification_hooks)->contents,
	   sizeof (Lisp_Object) * oldsize);
  }
 XVECTOR (last_overlay_modification_hooks)->contents[last_overlay_modification_hooks_used++] = functionlist;
 XVECTOR (last_overlay_modification_hooks)->contents[last_overlay_modification_hooks_used++] = overlay;
}

/* Run the modification-hooks of overlays that include
  any part of the text in START to END.
  If this change is an insertion, also
  run the insert-before-hooks of overlay starting at END,
  and the insert-after-hooks of overlay ending at START.

  This is called both before and after the modification.
  AFTER is nonzero when we call after the modification.

  ARG1, ARG2, ARG3 are arguments to pass to the hook functions.
  When AFTER is nonzero, they are the start position,
  the position after the inserted new text,
  and the length of deleted or replaced old text. */

void
report_overlay_modification (start, end, after, arg1, arg2, arg3)
   Lisp_Object start, end;
   int after;
   Lisp_Object arg1, arg2, arg3;
{
 Lisp_Object prop, overlay, tail;
 /* 1 if this change is an insertion. */
 int insertion = (after ? XFASTINT (arg3) == 0 : EQ (start, end));
 int tail_copied;
 struct gcpro gcpro1, gcpro2, gcpro3, gcpro4, gcpro5;

 overlay = Qnil;
 tail = Qnil;
 GCPRO5 (overlay, tail, arg1, arg2, arg3);

 if (after)
  {
   /* Call the functions recorded in last_overlay_modification_hooks
	 rather than scanning the overlays again.
	 First copy the vector contents, in case some of these hooks
	 do subsequent modification of the buffer. */
   int size = last_overlay_modification_hooks_used;
   Lisp_Object *copy = (Lisp_Object *) alloca (size * sizeof (Lisp_Object));
   int i;

   bcopy (XVECTOR (last_overlay_modification_hooks)->contents,
	   copy, size * sizeof (Lisp_Object));
   gcpro1.var = copy;
   gcpro1.nvars = size;

   for (i = 0; i < size;)
	{
	 Lisp_Object prop, overlay;
	 prop = copy[i++];
	 overlay = copy[i++];
	 call_overlay_mod_hooks (prop, overlay, after, arg1, arg2, arg3);
	}
   UNGCPRO;
   return;
  }

 /* We are being called before a change.
   Scan the overlays to find the functions to call. */
 last_overlay_modification_hooks_used = 0;
 tail_copied = 0;
 for (tail = current_buffer->overlays_before;
    CONSP (tail);
    tail = XCONS (tail)->cdr)
  {
   int startpos, endpos;
   Lisp_Object ostart, oend;

   overlay = XCONS (tail)->car;

   ostart = OVERLAY_START (overlay);
   oend = OVERLAY_END (overlay);
   endpos = OVERLAY_POSITION (oend);
   if (XFASTINT (start) > endpos)
	break;
   startpos = OVERLAY_POSITION (ostart);
   if (insertion && (XFASTINT (start) == startpos
			|| XFASTINT (end) == startpos))
	{
	 prop = Foverlay_get (overlay, Qinsert_in_front_hooks);
	 if (!NILP (prop))
	  {
	   /* Copy TAIL in case the hook recenters the overlay lists. */
	   if (!tail_copied)
		tail = Fcopy_sequence (tail);
	   tail_copied = 1;
	   call_overlay_mod_hooks (prop, overlay, after, arg1, arg2, arg3);
	  }
	}
   if (insertion && (XFASTINT (start) == endpos
			|| XFASTINT (end) == endpos))
	{
	 prop = Foverlay_get (overlay, Qinsert_behind_hooks);
	 if (!NILP (prop))
	  {
	   if (!tail_copied)
		tail = Fcopy_sequence (tail);
	   tail_copied = 1;
	   call_overlay_mod_hooks (prop, overlay, after, arg1, arg2, arg3);
	  }
	}
   /* Test for intersecting intervals. This does the right thing
	 for both insertion and deletion. */
   if (XFASTINT (end) > startpos && XFASTINT (start) < endpos)
	{
	 prop = Foverlay_get (overlay, Qmodification_hooks);
	 if (!NILP (prop))
	  {
	   if (!tail_copied)
		tail = Fcopy_sequence (tail);
	   tail_copied = 1;
	   call_overlay_mod_hooks (prop, overlay, after, arg1, arg2, arg3);
	  }
	}
  }

 tail_copied = 0;
 for (tail = current_buffer->overlays_after;
    CONSP (tail);
    tail = XCONS (tail)->cdr)
  {
   int startpos, endpos;
   Lisp_Object ostart, oend;

   overlay = XCONS (tail)->car;

   ostart = OVERLAY_START (overlay);
   oend = OVERLAY_END (overlay);
   startpos = OVERLAY_POSITION (ostart);
   endpos = OVERLAY_POSITION (oend);
   if (XFASTINT (end) < startpos)
	break;
   if (insertion && (XFASTINT (start) == startpos
			|| XFASTINT (end) == startpos))
	{
	 prop = Foverlay_get (overlay, Qinsert_in_front_hooks);
	 if (!NILP (prop))
	  {
	   if (!tail_copied)
		tail = Fcopy_sequence (tail);
	   tail_copied = 1;
	   call_overlay_mod_hooks (prop, overlay, after, arg1, arg2, arg3);
	  }
	}
   if (insertion && (XFASTINT (start) == endpos
			|| XFASTINT (end) == endpos))
	{
	 prop = Foverlay_get (overlay, Qinsert_behind_hooks);
	 if (!NILP (prop))
	  {
	   if (!tail_copied)
		tail = Fcopy_sequence (tail);
	   tail_copied = 1;
	   call_overlay_mod_hooks (prop, overlay, after, arg1, arg2, arg3);
	  }
	}
   /* Test for intersecting intervals. This does the right thing
	 for both insertion and deletion. */
   if (XFASTINT (end) > startpos && XFASTINT (start) < endpos)
	{
	 prop = Foverlay_get (overlay, Qmodification_hooks);
	 if (!NILP (prop))
	  {
	   if (!tail_copied)
		tail = Fcopy_sequence (tail);
	   tail_copied = 1;
	   call_overlay_mod_hooks (prop, overlay, after, arg1, arg2, arg3);
	  }
	}
  }

 UNGCPRO;
}

static void
call_overlay_mod_hooks (list, overlay, after, arg1, arg2, arg3)
   Lisp_Object list, overlay;
   int after;
   Lisp_Object arg1, arg2, arg3;
{
 struct gcpro gcpro1, gcpro2, gcpro3, gcpro4;

 GCPRO4 (list, arg1, arg2, arg3);
 if (! after)
  add_overlay_mod_hooklist (list, overlay);

 while (!NILP (list))
  {
   if (NILP (arg3))
	call4 (Fcar (list), overlay, after ? Qt : Qnil, arg1, arg2);
   else
	call5 (Fcar (list), overlay, after ? Qt : Qnil, arg1, arg2, arg3);
   list = Fcdr (list);
  }
 UNGCPRO;
}

/* Delete any zero-sized overlays at position POS, if the `evaporate'
  property is set. */
void
evaporate_overlays (pos)
   int pos;
{
 Lisp_Object tail, overlay, hit_list;

 hit_list = Qnil;
 if (pos <= XFASTINT (current_buffer->overlay_center))
  for (tail = current_buffer->overlays_before; CONSP (tail);
	 tail = XCONS (tail)->cdr)
   {
	int endpos;
	overlay = XCONS (tail)->car;
	endpos = OVERLAY_POSITION (OVERLAY_END (overlay));
	if (endpos < pos)
	 break;
	if (endpos == pos && OVERLAY_POSITION (OVERLAY_START (overlay)) == pos
	  && ! NILP (Foverlay_get (overlay, Qevaporate)))
	 hit_list = Fcons (overlay, hit_list);
   }
 else
  for (tail = current_buffer->overlays_after; CONSP (tail);
	 tail = XCONS (tail)->cdr)
   {
	int startpos;
	overlay = XCONS (tail)->car;
	startpos = OVERLAY_POSITION (OVERLAY_START (overlay));
	if (startpos > pos)
	 break;
	if (startpos == pos && OVERLAY_POSITION (OVERLAY_END (overlay)) == pos
	  && ! NILP (Foverlay_get (overlay, Qevaporate)))
	 hit_list = Fcons (overlay, hit_list);
   }
 for (; CONSP (hit_list); hit_list = XCONS (hit_list)->cdr)
  Fdelete_overlay (XCONS (hit_list)->car);
}

/* Somebody has tried to store a value with an unacceptable type
  into the buffer-local slot with offset OFFSET. */
void
buffer_slot_type_mismatch (offset)
   int offset;
{
 Lisp_Object sym;
 char *type_name;
 sym = *(Lisp_Object *)(offset + (char *)&buffer_local_symbols);
 switch (XINT (*(Lisp_Object *)(offset + (char *)&buffer_local_types)))
  {
  case Lisp_Int:	type_name = "integers"; break;
  case Lisp_String:	type_name = "strings";  break;
  case Lisp_Symbol:	type_name = "symbols";  break;
  default:
   abort ();
  }

 error ("only %s should be stored in the buffer-local variable %s",
	 type_name, XSYMBOL (sym)->name->data);
}

init_buffer_once ()
{
 register Lisp_Object tem;

 buffer_permanent_local_flags = 0;

 /* Make sure all markable slots in buffer_defaults
   are initialized reasonably, so mark_buffer won't choke. */
 reset_buffer (&buffer_defaults);
 reset_buffer_local_variables (&buffer_defaults, 1);
 reset_buffer (&buffer_local_symbols);
 reset_buffer_local_variables (&buffer_local_symbols, 1);
 /* Prevent GC from getting confused. */
 buffer_defaults.text = &buffer_defaults.own_text;
 buffer_local_symbols.text = &buffer_local_symbols.own_text;
#ifdef USE_TEXT_PROPERTIES
 BUF_INTERVALS (&buffer_defaults) = 0;
 BUF_INTERVALS (&buffer_local_symbols) = 0;
#endif
 XSETBUFFER (Vbuffer_defaults, &buffer_defaults);
 XSETBUFFER (Vbuffer_local_symbols, &buffer_local_symbols);

 /* Set up the default values of various buffer slots. */
 /* Must do these before making the first buffer! */

 /* real setup is done in loaddefs.el */
 buffer_defaults.mode_line_format = build_string ("%-");
 buffer_defaults.abbrev_mode = Qnil;
 buffer_defaults.overwrite_mode = Qnil;
 buffer_defaults.case_fold_search = Qt;
 buffer_defaults.auto_fill_function = Qnil;
 buffer_defaults.selective_display = Qnil;
#ifndef old
 buffer_defaults.selective_display_ellipses = Qt;
#endif
 buffer_defaults.abbrev_table = Qnil;
 buffer_defaults.display_table = Qnil;
 buffer_defaults.undo_list = Qnil;
 buffer_defaults.mark_active = Qnil;
 buffer_defaults.file_format = Qnil;
 buffer_defaults.overlays_before = Qnil;
 buffer_defaults.overlays_after = Qnil;
 XSETFASTINT (buffer_defaults.overlay_center, BEG);

 XSETFASTINT (buffer_defaults.tab_width, 8);
 buffer_defaults.truncate_lines = Qnil;
 buffer_defaults.ctl_arrow = Qt;
 buffer_defaults.direction_reversed = Qnil;

#ifdef DOS_NT
 buffer_defaults.buffer_file_type = Qnil; /* TEXT */
#endif
 buffer_defaults.enable_multibyte_characters = Qt;
 XSETFASTINT (buffer_defaults.fill_column, 70);
 XSETFASTINT (buffer_defaults.left_margin, 0);
 buffer_defaults.cache_long_line_scans = Qnil;
 buffer_defaults.file_truename = Qnil;
 XSETFASTINT (buffer_defaults.display_count, 0);

 /* Assign the local-flags to the slots that have default values.
   The local flag is a bit that is used in the buffer
   to say that it has its own local value for the slot.
   The local flag bits are in the local_var_flags slot of the buffer. */

 /* Nothing can work if this isn't true */
 if (sizeof (EMACS_INT) != sizeof (Lisp_Object)) abort ();

 /* 0 means not a lisp var, -1 means always local, else mask */
 bzero (&buffer_local_flags, sizeof buffer_local_flags);
 XSETINT (buffer_local_flags.filename, -1);
 XSETINT (buffer_local_flags.directory, -1);
 XSETINT (buffer_local_flags.backed_up, -1);
 XSETINT (buffer_local_flags.save_length, -1);
 XSETINT (buffer_local_flags.auto_save_file_name, -1);
 XSETINT (buffer_local_flags.read_only, -1);
 XSETINT (buffer_local_flags.major_mode, -1);
 XSETINT (buffer_local_flags.mode_name, -1);
 XSETINT (buffer_local_flags.undo_list, -1);
 XSETINT (buffer_local_flags.mark_active, -1);
 XSETINT (buffer_local_flags.point_before_scroll, -1);
 XSETINT (buffer_local_flags.file_truename, -1);
 XSETINT (buffer_local_flags.invisibility_spec, -1);
 XSETINT (buffer_local_flags.file_format, -1);
 XSETINT (buffer_local_flags.display_count, -1);

 XSETFASTINT (buffer_local_flags.mode_line_format, 1);
 XSETFASTINT (buffer_local_flags.abbrev_mode, 2);
 XSETFASTINT (buffer_local_flags.overwrite_mode, 4);
 XSETFASTINT (buffer_local_flags.case_fold_search, 8);
 XSETFASTINT (buffer_local_flags.auto_fill_function, 0x10);
 XSETFASTINT (buffer_local_flags.selective_display, 0x20);
#ifndef old
 XSETFASTINT (buffer_local_flags.selective_display_ellipses, 0x40);
#endif
 XSETFASTINT (buffer_local_flags.tab_width, 0x80);
 XSETFASTINT (buffer_local_flags.truncate_lines, 0x100);
 XSETFASTINT (buffer_local_flags.ctl_arrow, 0x200);
 XSETFASTINT (buffer_local_flags.fill_column, 0x400);
 XSETFASTINT (buffer_local_flags.left_margin, 0x800);
 XSETFASTINT (buffer_local_flags.abbrev_table, 0x1000);
 XSETFASTINT (buffer_local_flags.display_table, 0x2000);
#ifdef DOS_NT
 XSETFASTINT (buffer_local_flags.buffer_file_type, 0x4000);
 /* Make this one a permanent local. */
 buffer_permanent_local_flags |= 0x4000;
#endif
 XSETFASTINT (buffer_local_flags.syntax_table, 0x8000);
 XSETFASTINT (buffer_local_flags.cache_long_line_scans, 0x10000);
 XSETFASTINT (buffer_local_flags.category_table, 0x20000);
 XSETFASTINT (buffer_local_flags.direction_reversed, 0x40000);
 XSETFASTINT (buffer_local_flags.enable_multibyte_characters, 0x80000);
 /* Make this one a permanent local. */
 buffer_permanent_local_flags |= 0x80000;

 Vbuffer_alist = Qnil;
 current_buffer = 0;
 all_buffers = 0;

 QSFundamental = build_string ("Fundamental");

 Qfundamental_mode = intern ("fundamental-mode");
 buffer_defaults.major_mode = Qfundamental_mode;

 Qmode_class = intern ("mode-class");

 Qprotected_field = intern ("protected-field");

 Qpermanent_local = intern ("permanent-local");

 Qkill_buffer_hook = intern ("kill-buffer-hook");

 Vprin1_to_string_buffer = Fget_buffer_create (build_string (" prin1"));

 /* super-magic invisible buffer */
 Vbuffer_alist = Qnil;

 Fset_buffer (Fget_buffer_create (build_string ("*scratch*")));
}

init_buffer ()
{
 char buf[MAXPATHLEN+1];
 char *pwd;
 struct stat dotstat, pwdstat;
 Lisp_Object temp;
 int rc;

 Fset_buffer (Fget_buffer_create (build_string ("*scratch*")));

 /* If PWD is accurate, use it instead of calling getwd. This is faster
   when PWD is right, and may avoid a fatal error. */
 if ((pwd = getenv ("PWD")) != 0 && IS_DIRECTORY_SEP (*pwd)
   && stat (pwd, &pwdstat) == 0
   && stat (".", &dotstat) == 0
   && dotstat.st_ino == pwdstat.st_ino
   && dotstat.st_dev == pwdstat.st_dev
   && strlen (pwd) < MAXPATHLEN)
  strcpy (buf, pwd);
 else if (getwd (buf) == 0)
  fatal ("`getwd' failed: %s\n", buf);

#ifndef VMS
 /* Maybe this should really use some standard subroutine
   whose definition is filename syntax dependent. */
 rc = strlen (buf);
 if (!(IS_DIRECTORY_SEP (buf[rc - 1])))
  {
   buf[rc] = DIRECTORY_SEP;
   buf[rc + 1] = '\0';
  }
#endif /* not VMS */

 current_buffer->directory = build_string (buf);

 /* Add /: to the front of the name
   if it would otherwise be treated as magic. */
 temp = Ffind_file_name_handler (current_buffer->directory, Qt);
 if (! NILP (temp))
  current_buffer->directory
   = concat2 (build_string ("/:"), current_buffer->directory);

 temp = get_minibuffer (0);
 XBUFFER (temp)->directory = current_buffer->directory;
}

/* initialize the buffer routines */
syms_of_buffer ()
{
 extern Lisp_Object Qdisabled;

 staticpro (&last_overlay_modification_hooks);
 last_overlay_modification_hooks
  = Fmake_vector (make_number (10), Qnil);

 staticpro (&Vbuffer_defaults);
 staticpro (&Vbuffer_local_symbols);
 staticpro (&Qfundamental_mode);
 staticpro (&Qmode_class);
 staticpro (&QSFundamental);
 staticpro (&Vbuffer_alist);
 staticpro (&Qprotected_field);
 staticpro (&Qpermanent_local);
 staticpro (&Qkill_buffer_hook);
 Qoverlayp = intern ("overlayp");
 staticpro (&Qoverlayp);
 Qevaporate = intern ("evaporate");
 staticpro (&Qevaporate);
 Qmodification_hooks = intern ("modification-hooks");
 staticpro (&Qmodification_hooks);
 Qinsert_in_front_hooks = intern ("insert-in-front-hooks");
 staticpro (&Qinsert_in_front_hooks);
 Qinsert_behind_hooks = intern ("insert-behind-hooks");
 staticpro (&Qinsert_behind_hooks);
 Qget_file_buffer = intern ("get-file-buffer");
 staticpro (&Qget_file_buffer);
 Qpriority = intern ("priority");
 staticpro (&Qpriority);
 Qwindow = intern ("window");
 staticpro (&Qwindow);
 Qbefore_string = intern ("before-string");
 staticpro (&Qbefore_string);
 Qafter_string = intern ("after-string");
 staticpro (&Qafter_string);
 Qfirst_change_hook = intern ("first-change-hook");
 staticpro (&Qfirst_change_hook);
 Qbefore_change_functions = intern ("before-change-functions");
 staticpro (&Qbefore_change_functions);
 Qafter_change_functions = intern ("after-change-functions");
 staticpro (&Qafter_change_functions);

 Fput (Qprotected_field, Qerror_conditions,
	Fcons (Qprotected_field, Fcons (Qerror, Qnil)));
 Fput (Qprotected_field, Qerror_message,
	build_string ("Attempt to modify a protected field"));

 /* All these use DEFVAR_LISP_NOPRO because the slots in
   buffer_defaults will all be marked via Vbuffer_defaults. */

 DEFVAR_LISP_NOPRO ("default-mode-line-format",
		   &buffer_defaults.mode_line_format,
  "Default value of `mode-line-format' for buffers that don't override it.\n\
This is the same as (default-value 'mode-line-format).");

 DEFVAR_LISP_NOPRO ("default-abbrev-mode",
	   &buffer_defaults.abbrev_mode,
  "Default value of `abbrev-mode' for buffers that do not override it.\n\
This is the same as (default-value 'abbrev-mode).");

 DEFVAR_LISP_NOPRO ("default-ctl-arrow",
	   &buffer_defaults.ctl_arrow,
  "Default value of `ctl-arrow' for buffers that do not override it.\n\
This is the same as (default-value 'ctl-arrow).");

  DEFVAR_LISP_NOPRO ("default-direction-reversed",
 	   &buffer_defaults.direction_reversed,
   "Default value of `direction_reversed' for buffers that do not override it.\n\
 This is the same as (default-value 'direction-reversed).");
 
  DEFVAR_LISP_NOPRO ("default-enable-multibyte-characters",
 	   &buffer_defaults.enable_multibyte_characters,
   "Default value of `enable-multibyte-characters' for buffers not overriding it.\n\
 This is the same as (default-value 'enable-multibyte-characters).");
 
 DEFVAR_LISP_NOPRO ("default-truncate-lines",
	   &buffer_defaults.truncate_lines,
  "Default value of `truncate-lines' for buffers that do not override it.\n\
This is the same as (default-value 'truncate-lines).");

 DEFVAR_LISP_NOPRO ("default-fill-column",
	   &buffer_defaults.fill_column,
  "Default value of `fill-column' for buffers that do not override it.\n\
This is the same as (default-value 'fill-column).");

 DEFVAR_LISP_NOPRO ("default-left-margin",
	   &buffer_defaults.left_margin,
  "Default value of `left-margin' for buffers that do not override it.\n\
This is the same as (default-value 'left-margin).");

 DEFVAR_LISP_NOPRO ("default-tab-width",
	   &buffer_defaults.tab_width,
  "Default value of `tab-width' for buffers that do not override it.\n\
This is the same as (default-value 'tab-width).");

 DEFVAR_LISP_NOPRO ("default-case-fold-search",
	   &buffer_defaults.case_fold_search,
  "Default value of `case-fold-search' for buffers that don't override it.\n\
This is the same as (default-value 'case-fold-search).");

#ifdef DOS_NT
 DEFVAR_LISP_NOPRO ("default-buffer-file-type", 
		   &buffer_defaults.buffer_file_type,
  "Default file type for buffers that do not override it.\n\
This is the same as (default-value 'buffer-file-type).\n\
The file type is nil for text, t for binary.");
#endif

 DEFVAR_PER_BUFFER ("mode-line-format", &current_buffer->mode_line_format, 
		   Qnil, 0);

/* This doc string is too long for cpp; cpp dies if it isn't in a comment.
  But make-docfile finds it!
 DEFVAR_PER_BUFFER ("mode-line-format", &current_buffer->mode_line_format,
  Qnil,
  "Template for displaying mode line for current buffer.\n\
Each buffer has its own value of this variable.\n\
Value may be a string, a symbol or a list or cons cell.\n\
For a symbol, its value is used (but it is ignored if t or nil).\n\
 A string appearing directly as the value of a symbol is processed verbatim\n\
 in that the %-constructs below are not recognized.\n\
For a list whose car is a symbol, the symbol's value is taken,\n\
 and if that is non-nil, the cadr of the list is processed recursively.\n\
 Otherwise, the caddr of the list (if there is one) is processed.\n\
For a list whose car is a string or list, each element is processed\n\
 recursively and the results are effectively concatenated.\n\
For a list whose car is an integer, the cdr of the list is processed\n\
 and padded (if the number is positive) or truncated (if negative)\n\
 to the width specified by that number.\n\
A string is printed verbatim in the mode line except for %-constructs:\n\
 (%-constructs are allowed when the string is the entire mode-line-format\n\
  or when it is found in a cons-cell or a list)\n\
 %b -- print buffer name.   %f -- print visited file name.\n\
 %* -- print %, * or hyphen.  %+ -- print *, % or hyphen.\n\
	% means buffer is read-only and * means it is modified.\n\
	For a modified read-only buffer, %* gives % and %+ gives *.\n\
 %s -- print process status.  %l -- print the current line number.\n\
 %c -- print the current column number (this makes editing slower).\n\
 %p -- print percent of buffer above top of window, or Top, Bot or All.\n\
 %P -- print percent of buffer above bottom of window, perhaps plus Top,\n\
    or print Bottom or All.\n\
 %n -- print Narrow if appropriate.\n\
 %t -- print T if file is text, B if binary.\n\
 %[ -- print one [ for each recursive editing level. %] similar.\n\
 %% -- print %.  %- -- print infinitely many dashes.\n\
Decimal digits after the % specify field width to which to pad.");
*/

 DEFVAR_LISP_NOPRO ("default-major-mode", &buffer_defaults.major_mode,
  "*Major mode for new buffers. Defaults to `fundamental-mode'.\n\
nil here means use current buffer's major mode.");

 DEFVAR_PER_BUFFER ("major-mode", &current_buffer->major_mode,
		   make_number (Lisp_Symbol),
  "Symbol for current buffer's major mode.");

 DEFVAR_PER_BUFFER ("mode-name", &current_buffer->mode_name,
           make_number (Lisp_String),
  "Pretty name of current buffer's major mode (a string).");

 DEFVAR_PER_BUFFER ("abbrev-mode", &current_buffer->abbrev_mode, Qnil, 
  "Non-nil turns on automatic expansion of abbrevs as they are inserted.\n\
Automatically becomes buffer-local when set in any fashion.");

 DEFVAR_PER_BUFFER ("case-fold-search", &current_buffer->case_fold_search,
		   Qnil,
  "*Non-nil if searches should ignore case.\n\
Automatically becomes buffer-local when set in any fashion.");

 DEFVAR_PER_BUFFER ("fill-column", &current_buffer->fill_column,
		   make_number (Lisp_Int),
  "*Column beyond which automatic line-wrapping should happen.\n\
Automatically becomes buffer-local when set in any fashion.");

 DEFVAR_PER_BUFFER ("left-margin", &current_buffer->left_margin,
		   make_number (Lisp_Int),
  "*Column for the default indent-line-function to indent to.\n\
Linefeed indents to this column in Fundamental mode.\n\
Automatically becomes buffer-local when set in any fashion.");

 DEFVAR_PER_BUFFER ("tab-width", &current_buffer->tab_width,
		   make_number (Lisp_Int),
  "*Distance between tab stops (for display of tab characters), in columns.\n\
Automatically becomes buffer-local when set in any fashion.");

 DEFVAR_PER_BUFFER ("ctl-arrow", &current_buffer->ctl_arrow, Qnil,
  "*Non-nil means display control chars with uparrow.\n\
Nil means use backslash and octal digits.\n\
Automatically becomes buffer-local when set in any fashion.\n\
This variable does not apply to characters whose display is specified\n\
in the current display table (if there is one).");

 DEFVAR_PER_BUFFER ("enable-multibyte-characters",
		   &current_buffer->enable_multibyte_characters, Qnil,
  "Non-nil means the buffer contents are regarded as multi-byte form\n\
of characters, not a binary code. This affects the display, file I/O,\n\
and behaviors of various editing commands.");

 DEFVAR_PER_BUFFER ("direction-reversed", &current_buffer->direction_reversed,
		   Qnil,
  "*Non-nil means lines in the buffer are displayed right to left.");

 DEFVAR_PER_BUFFER ("truncate-lines", &current_buffer->truncate_lines, Qnil,
  "*Non-nil means do not display continuation lines;\n\
give each line of text one screen line.\n\
Automatically becomes buffer-local when set in any fashion.\n\
\n\
Note that this is overridden by the variable\n\
`truncate-partial-width-windows' if that variable is non-nil\n\
and this buffer is not full-frame width.");

#ifdef DOS_NT
 DEFVAR_PER_BUFFER ("buffer-file-type", &current_buffer->buffer_file_type,
		   Qnil,
  "Non-nil if the visited file is a binary file.\n\
This variable is meaningful on MS-DOG and Windows NT.\n\
On those systems, it is automatically local in every buffer.\n\
On other systems, this variable is normally always nil.");
#endif

 DEFVAR_PER_BUFFER ("default-directory", &current_buffer->directory,
		   make_number (Lisp_String),
  "Name of default directory of current buffer. Should end with slash.\n\
Each buffer has its own value of this variable.");

 DEFVAR_PER_BUFFER ("auto-fill-function", &current_buffer->auto_fill_function,
		   Qnil,
  "Function called (if non-nil) to perform auto-fill.\n\
It is called after self-inserting a space or newline.\n\
Each buffer has its own value of this variable.\n\
NOTE: This variable is not a hook;\n\
its value may not be a list of functions.");

 DEFVAR_PER_BUFFER ("buffer-file-name", &current_buffer->filename,
		   make_number (Lisp_String),
  "Name of file visited in current buffer, or nil if not visiting a file.\n\
Each buffer has its own value of this variable.");

 DEFVAR_PER_BUFFER ("buffer-file-truename", &current_buffer->file_truename,
		   make_number (Lisp_String),
  "Abbreviated truename of file visited in current buffer, or nil if none.\n\
The truename of a file is calculated by `file-truename'\n\
and then abbreviated with `abbreviate-file-name'.\n\
Each buffer has its own value of this variable.");

 DEFVAR_PER_BUFFER ("buffer-auto-save-file-name",
		   &current_buffer->auto_save_file_name,
		   make_number (Lisp_String),
  "Name of file for auto-saving current buffer,\n\
or nil if buffer should not be auto-saved.\n\
Each buffer has its own value of this variable.");

 DEFVAR_PER_BUFFER ("buffer-read-only", &current_buffer->read_only, Qnil,
  "Non-nil if this buffer is read-only.\n\
Each buffer has its own value of this variable.");

 DEFVAR_PER_BUFFER ("buffer-backed-up", &current_buffer->backed_up, Qnil,
  "Non-nil if this buffer's file has been backed up.\n\
Backing up is done before the first time the file is saved.\n\
Each buffer has its own value of this variable.");

 DEFVAR_PER_BUFFER ("buffer-saved-size", &current_buffer->save_length,
		   make_number (Lisp_Int),
  "Length of current buffer when last read in, saved or auto-saved.\n\
0 initially.\n\
Each buffer has its own value of this variable.");

 DEFVAR_PER_BUFFER ("selective-display", &current_buffer->selective_display,
		   Qnil,
  "Non-nil enables selective display:\n\
Integer N as value means display only lines\n\
 that start with less than n columns of space.\n\
A value of t means, after a ^M, all the rest of the line is invisible.\n\
 Then ^M's in the file are written into files as newlines.\n\n\
Automatically becomes buffer-local when set in any fashion.");

#ifndef old
 DEFVAR_PER_BUFFER ("selective-display-ellipses",
		  &current_buffer->selective_display_ellipses,
		   Qnil,
  "t means display ... on previous line when a line is invisible.\n\
Automatically becomes buffer-local when set in any fashion.");
#endif

 DEFVAR_PER_BUFFER ("overwrite-mode", &current_buffer->overwrite_mode, Qnil,
  "Non-nil if self-insertion should replace existing text.\n\
The value should be one of `overwrite-mode-textual',\n\
`overwrite-mode-binary', or nil.\n\
If it is `overwrite-mode-textual', self-insertion still\n\
inserts at the end of a line, and inserts when point is before a tab,\n\
until the tab is filled in.\n\
If `overwrite-mode-binary', self-insertion replaces newlines and tabs too.\n\
Automatically becomes buffer-local when set in any fashion.");

#if 0 /* The doc string is too long for some compilers,
	 but make-docfile can find it in this comment. */
 DEFVAR_PER_BUFFER ("buffer-display-table", &current_buffer->display_table,
		   Qnil,
  "Display table that controls display of the contents of current buffer.\n\
Automatically becomes buffer-local when set in any fashion.\n\
The display table is a char-table created with `make-display-table'.\n\
The ordinary char-table elements control how to display each possible text\n\
character. Each value should be a vector of characters or nil;\n\
nil means display the character in the default fashion.\n\
There are six extra slots to control the display of\n\
 the end of a truncated screen line (extra-slot 0, a single character);\n\
 the end of a continued line (extra-slot 1, a single character);\n\
 the escape character used to display character codes in octal\n\
  (extra-slot 2, a single character);\n\
 the character used as an arrow for control characters (extra-slot 3,\n\
  a single character);\n\
 the decoration indicating the presence of invisible lines (extra-slot 4,\n\
  a vector of characters);\n\
 the character used to draw the border between side-by-side windows\n\
  (extra-slot 5, a single character).\n\
See also the functions `display-table-slot' and `set-display-table-slot'.\n\
If this variable is nil, the value of `standard-display-table' is used.\n\
Each window can have its own, overriding display table.");
#endif
 DEFVAR_PER_BUFFER ("buffer-display-table", &current_buffer->display_table,
		   Qnil, 0);

/*DEFVAR_LISP ("debug-check-symbol", &Vcheck_symbol,
  "Don't ask.");
*/
 DEFVAR_LISP ("before-change-function", &Vbefore_change_function,
   "If non-nil, a function to call before each text change (obsolete).\n\
Two arguments are passed to the function: the positions of\n\
the beginning and end of the range of old text to be changed.\n\
\(For an insertion, the beginning and end are at the same place.)\n\
No information is given about the length of the text after the change.\n\
\n\
Buffer changes made while executing the `before-change-function'\n\
don't call any before-change or after-change functions.\n\
That's because these variables are temporarily set to nil.\n\
As a result, a hook function cannot straightforwardly alter the value of\n\
these variables. See the Emacs Lisp manual for a way of\n\
accomplishing an equivalent result by using other variables.\n\n\
This variable is obsolete; use `before-change-functions' instead.");
 Vbefore_change_function = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("after-change-function", &Vafter_change_function,
   "If non-nil, a Function to call after each text change (obsolete).\n\
Three arguments are passed to the function: the positions of\n\
the beginning and end of the range of changed text,\n\
and the length of the pre-change text replaced by that range.\n\
\(For an insertion, the pre-change length is zero;\n\
for a deletion, that length is the number of characters deleted,\n\
and the post-change beginning and end are at the same place.)\n\
\n\
Buffer changes made while executing the `after-change-function'\n\
don't call any before-change or after-change functions.\n\
That's because these variables are temporarily set to nil.\n\
As a result, a hook function cannot straightforwardly alter the value of\n\
these variables. See the Emacs Lisp manual for a way of\n\
accomplishing an equivalent result by using other variables.\n\n\
This variable is obsolete; use `after-change-functions' instead.");
 Vafter_change_function = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("before-change-functions", &Vbefore_change_functions,
	    "List of functions to call before each text change.\n\
Two arguments are passed to each function: the positions of\n\
the beginning and end of the range of old text to be changed.\n\
\(For an insertion, the beginning and end are at the same place.)\n\
No information is given about the length of the text after the change.\n\
\n\
Buffer changes made while executing the `before-change-functions'\n\
don't call any before-change or after-change functions.\n\
That's because these variables are temporarily set to nil.\n\
As a result, a hook function cannot straightforwardly alter the value of\n\
these variables. See the Emacs Lisp manual for a way of\n\
accomplishing an equivalent result by using other variables.");
 Vbefore_change_functions = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("after-change-functions", &Vafter_change_functions,
	    "List of function to call after each text change.\n\
Three arguments are passed to each function: the positions of\n\
the beginning and end of the range of changed text,\n\
and the length of the pre-change text replaced by that range.\n\
\(For an insertion, the pre-change length is zero;\n\
for a deletion, that length is the number of characters deleted,\n\
and the post-change beginning and end are at the same place.)\n\
\n\
Buffer changes made while executing the `after-change-functions'\n\
don't call any before-change or after-change functions.\n\
That's because these variables are temporarily set to nil.\n\
As a result, a hook function cannot straightforwardly alter the value of\n\
these variables. See the Emacs Lisp manual for a way of\n\
accomplishing an equivalent result by using other variables.");

 Vafter_change_functions = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("first-change-hook", &Vfirst_change_hook,
 "A list of functions to call before changing a buffer which is unmodified.\n\
The functions are run using the `run-hooks' function.");
 Vfirst_change_hook = Qnil;

#if 0 /* The doc string is too long for some compilers,
	 but make-docfile can find it in this comment. */
 DEFVAR_PER_BUFFER ("buffer-undo-list", &current_buffer->undo_list, Qnil,
  "List of undo entries in current buffer.\n\
Recent changes come first; older changes follow newer.\n\
\n\
An entry (BEG . END) represents an insertion which begins at\n\
position BEG and ends at position END.\n\
\n\
An entry (TEXT . POSITION) represents the deletion of the string TEXT\n\
from (abs POSITION). If POSITION is positive, point was at the front\n\
of the text being deleted; if negative, point was at the end.\n\
\n\
An entry (t HIGH . LOW) indicates that the buffer previously had\n\
\"unmodified\" status. HIGH and LOW are the high and low 16-bit portions\n\
of the visited file's modification time, as of that time. If the\n\
modification time of the most recent save is different, this entry is\n\
obsolete.\n\
\n\
An entry (nil PROPERTY VALUE BEG . END) indicates that a text property\n\
was modified between BEG and END. PROPERTY is the property name,\n\
and VALUE is the old value.\n\
\n\
An entry (MARKER . DISTANCE) indicates that the marker MARKER\n\
was adjusted in position by the offset DISTANCE (an integer).\n\
\n\
An entry of the form POSITION indicates that point was at the buffer\n\
location given by the integer. Undoing an entry of this form places\n\
point at POSITION.\n\
\n\
nil marks undo boundaries. The undo command treats the changes\n\
between two undo boundaries as a single step to be undone.\n\
\n\
If the value of the variable is t, undo information is not recorded.");
#endif
 DEFVAR_PER_BUFFER ("buffer-undo-list", &current_buffer->undo_list, Qnil,
  0);

 DEFVAR_PER_BUFFER ("mark-active", &current_buffer->mark_active, Qnil, 
  "Non-nil means the mark and region are currently active in this buffer.\n\
Automatically local in all buffers.");

 DEFVAR_PER_BUFFER ("cache-long-line-scans", &current_buffer->cache_long_line_scans, Qnil, 
  "Non-nil means that Emacs should use caches to handle long lines more quickly.\n\
This variable is buffer-local, in all buffers.\n\
\n\
Normally, the line-motion functions work by scanning the buffer for\n\
newlines. Columnar operations (like move-to-column and\n\
compute-motion) also work by scanning the buffer, summing character\n\
widths as they go. This works well for ordinary text, but if the\n\
buffer's lines are very long (say, more than 500 characters), these\n\
motion functions will take longer to execute. Emacs may also take\n\
longer to update the display.\n\
\n\
If cache-long-line-scans is non-nil, these motion functions cache the\n\
results of their scans, and consult the cache to avoid rescanning\n\
regions of the buffer until the text is modified. The caches are most\n\
beneficial when they prevent the most searching---that is, when the\n\
buffer contains long lines and large regions of characters with the\n\
same, fixed screen width.\n\
\n\
When cache-long-line-scans is non-nil, processing short lines will\n\
become slightly slower (because of the overhead of consulting the\n\
cache), and the caches will use memory roughly proportional to the\n\
number of newlines and characters whose screen width varies.\n\
\n\
The caches require no explicit maintenance; their accuracy is\n\
maintained internally by the Emacs primitives. Enabling or disabling\n\
the cache should not affect the behavior of any of the motion\n\
functions; it should only affect their performance.");

 DEFVAR_PER_BUFFER ("point-before-scroll", &current_buffer->point_before_scroll, Qnil,
 "Value of point before the last series of scroll operations, or nil.");

 DEFVAR_PER_BUFFER ("buffer-file-format", &current_buffer->file_format, Qnil,
  "List of formats to use when saving this buffer.\n\
Formats are defined by `format-alist'. This variable is\n\
set when a file is visited. Automatically local in all buffers.");

 DEFVAR_PER_BUFFER ("buffer-invisibility-spec",
		   &current_buffer->invisibility_spec, Qnil,
 "Invisibility spec of this buffer.\n\
The default is t, which means that text is invisible\n\
if it has a non-nil `invisible' property.\n\
If the value is a list, a text character is invisible if its `invisible'\n\
property is an element in that list.\n\
If an element is a cons cell of the form (PROP . ELLIPSIS),\n\
then characters with property value PROP are invisible,\n\
and they have an ellipsis as well if ELLIPSIS is non-nil.");

 DEFVAR_PER_BUFFER ("buffer-display-count",
		   &current_buffer->display_count, Qnil,
 "A number incremented each time the buffer is displayed in a window.");

 DEFVAR_LISP ("transient-mark-mode", &Vtransient_mark_mode,
  "*Non-nil means deactivate the mark when the buffer contents change.\n\
Non-nil also enables highlighting of the region whenever the mark is active.\n\
The variable `highlight-nonselected-windows' controls whether to highlight\n\
all windows or just the selected window.");
 Vtransient_mark_mode = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("inhibit-read-only", &Vinhibit_read_only,
  "*Non-nil means disregard read-only status of buffers or characters.\n\
If the value is t, disregard `buffer-read-only' and all `read-only'\n\
text properties. If the value is a list, disregard `buffer-read-only'\n\
and disregard a `read-only' text property if the property value\n\
is a member of the list.");
 Vinhibit_read_only = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("kill-buffer-query-functions", &Vkill_buffer_query_functions,
  "List of functions called with no args to query before killing a buffer.");
 Vkill_buffer_query_functions = Qnil;

 defsubr (&Sbuffer_live_p);
 defsubr (&Sbuffer_list);
 defsubr (&Sget_buffer);
 defsubr (&Sget_file_buffer);
 defsubr (&Sget_buffer_create);
 defsubr (&Smake_indirect_buffer);
 defsubr (&Sgenerate_new_buffer_name);
 defsubr (&Sbuffer_name);
/*defsubr (&Sbuffer_number);*/
 defsubr (&Sbuffer_file_name);
 defsubr (&Sbuffer_base_buffer);
 defsubr (&Sbuffer_local_variables);
 defsubr (&Sbuffer_modified_p);
 defsubr (&Sset_buffer_modified_p);
 defsubr (&Sbuffer_modified_tick);
 defsubr (&Srename_buffer);
 defsubr (&Sother_buffer);
 defsubr (&Sbuffer_disable_undo);
 defsubr (&Sbuffer_enable_undo);
 defsubr (&Skill_buffer);
 defsubr (&Serase_buffer);
 defsubr (&Sset_buffer_major_mode);
 defsubr (&Sswitch_to_buffer);
 defsubr (&Spop_to_buffer);
 defsubr (&Scurrent_buffer);
 defsubr (&Sset_buffer);
 defsubr (&Sbarf_if_buffer_read_only);
 defsubr (&Sbury_buffer);
 defsubr (&Skill_all_local_variables);

 defsubr (&Soverlayp);
 defsubr (&Smake_overlay);
 defsubr (&Sdelete_overlay);
 defsubr (&Smove_overlay);
 defsubr (&Soverlay_start);
 defsubr (&Soverlay_end);
 defsubr (&Soverlay_buffer);
 defsubr (&Soverlay_properties);
 defsubr (&Soverlays_at);
 defsubr (&Soverlays_in);
 defsubr (&Snext_overlay_change);
 defsubr (&Sprevious_overlay_change);
 defsubr (&Soverlay_recenter);
 defsubr (&Soverlay_lists);
 defsubr (&Soverlay_get);
 defsubr (&Soverlay_put);
}

keys_of_buffer ()
{
 initial_define_key (control_x_map, 'b', "switch-to-buffer");
 initial_define_key (control_x_map, 'k', "kill-buffer");

 /* This must not be in syms_of_buffer, because Qdisabled is not
   initialized when that function gets called. */
 Fput (intern ("erase-buffer"), Qdisabled, Qt);
}