1. Nic Ferrier
 2. emacs

Source

emacs / src / xselect.c

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
/* X Selection processing for Emacs.
  Copyright (C) 1993, 1994, 1995, 1996 Free Software Foundation.

This file is part of GNU Emacs.

GNU Emacs is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
any later version.

GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to
the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307, USA. */


/* Rewritten by jwz */

#include <config.h>
#include "lisp.h"
#include "xterm.h"	/* for all of the X includes */
#include "dispextern.h"	/* frame.h seems to want this */
#include "frame.h"	/* Need this to get the X window of selected_frame */
#include "blockinput.h"
#include "charset.h"
#include "coding.h"

#define CUT_BUFFER_SUPPORT

Lisp_Object QPRIMARY, QSECONDARY, QSTRING, QINTEGER, QCLIPBOARD, QTIMESTAMP,
 QTEXT, QDELETE, QMULTIPLE, QINCR, QEMACS_TMP, QTARGETS, QATOM, QNULL,
 QATOM_PAIR;

Lisp_Object QCOMPOUND_TEXT;	/* This is a type of selection. */

#ifdef CUT_BUFFER_SUPPORT
Lisp_Object QCUT_BUFFER0, QCUT_BUFFER1, QCUT_BUFFER2, QCUT_BUFFER3,
 QCUT_BUFFER4, QCUT_BUFFER5, QCUT_BUFFER6, QCUT_BUFFER7;
#endif

static Lisp_Object Vx_lost_selection_hooks;
static Lisp_Object Vx_sent_selection_hooks;

/* If this is a smaller number than the max-request-size of the display,
  emacs will use INCR selection transfer when the selection is larger
  than this. The max-request-size is usually around 64k, so if you want
  emacs to use incremental selection transfers when the selection is 
  smaller than that, set this. I added this mostly for debugging the
  incremental transfer stuff, but it might improve server performance. */
#define MAX_SELECTION_QUANTUM 0xFFFFFF

#ifdef HAVE_X11R4
#define SELECTION_QUANTUM(dpy) ((XMaxRequestSize(dpy) << 2) - 100)
#else
#define SELECTION_QUANTUM(dpy) (((dpy)->max_request_size << 2) - 100)
#endif

/* The timestamp of the last input event Emacs received from the X server. */
/* Defined in keyboard.c. */
extern unsigned long last_event_timestamp;

/* This is an association list whose elements are of the form
   ( SELECTION-NAME SELECTION-VALUE SELECTION-TIMESTAMP FRAME)
  SELECTION-NAME is a lisp symbol, whose name is the name of an X Atom.
  SELECTION-VALUE is the value that emacs owns for that selection.
   It may be any kind of Lisp object.
  SELECTION-TIMESTAMP is the time at which emacs began owning this selection,
   as a cons of two 16-bit numbers (making a 32 bit time.)
  FRAME is the frame for which we made the selection.
  If there is an entry in this alist, then it can be assumed that Emacs owns
  that selection.
  The only (eq) parts of this list that are visible from Lisp are the
  selection-values. */
static Lisp_Object Vselection_alist;

/* This is an alist whose CARs are selection-types (whose names are the same
  as the names of X Atoms) and whose CDRs are the names of Lisp functions to
  call to convert the given Emacs selection value to a string representing 
  the given selection type. This is for Lisp-level extension of the emacs
  selection handling. */
static Lisp_Object Vselection_converter_alist;

/* If the selection owner takes too long to reply to a selection request,
  we give up on it. This is in milliseconds (0 = no timeout.) */
static int x_selection_timeout;

/* Utility functions */

static void lisp_data_to_selection_data ();
static Lisp_Object selection_data_to_lisp_data ();
static Lisp_Object x_get_window_property_as_lisp_data ();

/* This converts a Lisp symbol to a server Atom, avoiding a server 
  roundtrip whenever possible. */

static Atom
symbol_to_x_atom (dpyinfo, display, sym)
   struct x_display_info *dpyinfo;
   Display *display;
   Lisp_Object sym;
{
 Atom val;
 if (NILP (sym))	  return 0;
 if (EQ (sym, QPRIMARY))  return XA_PRIMARY;
 if (EQ (sym, QSECONDARY)) return XA_SECONDARY;
 if (EQ (sym, QSTRING))  return XA_STRING;
 if (EQ (sym, QINTEGER))  return XA_INTEGER;
 if (EQ (sym, QATOM))	  return XA_ATOM;
 if (EQ (sym, QCLIPBOARD)) return dpyinfo->Xatom_CLIPBOARD;
 if (EQ (sym, QTIMESTAMP)) return dpyinfo->Xatom_TIMESTAMP;
 if (EQ (sym, QTEXT))	  return dpyinfo->Xatom_TEXT;
 if (EQ (sym, QCOMPOUND_TEXT)) return dpyinfo->Xatom_COMPOUND_TEXT;
 if (EQ (sym, QDELETE))  return dpyinfo->Xatom_DELETE;
 if (EQ (sym, QMULTIPLE)) return dpyinfo->Xatom_MULTIPLE;
 if (EQ (sym, QINCR))	  return dpyinfo->Xatom_INCR;
 if (EQ (sym, QEMACS_TMP)) return dpyinfo->Xatom_EMACS_TMP;
 if (EQ (sym, QTARGETS))  return dpyinfo->Xatom_TARGETS;
 if (EQ (sym, QNULL))	  return dpyinfo->Xatom_NULL;
#ifdef CUT_BUFFER_SUPPORT
 if (EQ (sym, QCUT_BUFFER0)) return XA_CUT_BUFFER0;
 if (EQ (sym, QCUT_BUFFER1)) return XA_CUT_BUFFER1;
 if (EQ (sym, QCUT_BUFFER2)) return XA_CUT_BUFFER2;
 if (EQ (sym, QCUT_BUFFER3)) return XA_CUT_BUFFER3;
 if (EQ (sym, QCUT_BUFFER4)) return XA_CUT_BUFFER4;
 if (EQ (sym, QCUT_BUFFER5)) return XA_CUT_BUFFER5;
 if (EQ (sym, QCUT_BUFFER6)) return XA_CUT_BUFFER6;
 if (EQ (sym, QCUT_BUFFER7)) return XA_CUT_BUFFER7;
#endif
 if (!SYMBOLP (sym)) abort ();

#if 0
 fprintf (stderr, " XInternAtom %s\n", (char *) XSYMBOL (sym)->name->data);
#endif
 BLOCK_INPUT;
 val = XInternAtom (display, (char *) XSYMBOL (sym)->name->data, False);
 UNBLOCK_INPUT;
 return val;
}


/* This converts a server Atom to a Lisp symbol, avoiding server roundtrips
  and calls to intern whenever possible. */

static Lisp_Object
x_atom_to_symbol (dpyinfo, display, atom)
   struct x_display_info *dpyinfo;
   Display *display;
   Atom atom;
{
 char *str;
 Lisp_Object val;
 if (! atom) return Qnil;
 switch (atom)
  {
  case XA_PRIMARY:
   return QPRIMARY;
  case XA_SECONDARY:
   return QSECONDARY;
  case XA_STRING:
   return QSTRING;
  case XA_INTEGER:
   return QINTEGER;
  case XA_ATOM:
   return QATOM;
#ifdef CUT_BUFFER_SUPPORT
  case XA_CUT_BUFFER0:
   return QCUT_BUFFER0;
  case XA_CUT_BUFFER1:
   return QCUT_BUFFER1;
  case XA_CUT_BUFFER2:
   return QCUT_BUFFER2;
  case XA_CUT_BUFFER3:
   return QCUT_BUFFER3;
  case XA_CUT_BUFFER4:
   return QCUT_BUFFER4;
  case XA_CUT_BUFFER5:
   return QCUT_BUFFER5;
  case XA_CUT_BUFFER6:
   return QCUT_BUFFER6;
  case XA_CUT_BUFFER7:
   return QCUT_BUFFER7;
#endif
  }

 if (atom == dpyinfo->Xatom_CLIPBOARD)
  return QCLIPBOARD;
 if (atom == dpyinfo->Xatom_TIMESTAMP)
  return QTIMESTAMP;
 if (atom == dpyinfo->Xatom_TEXT)
  return QTEXT;
 if (atom == dpyinfo->Xatom_COMPOUND_TEXT)
  return QCOMPOUND_TEXT;
 if (atom == dpyinfo->Xatom_DELETE)
  return QDELETE;
 if (atom == dpyinfo->Xatom_MULTIPLE)
  return QMULTIPLE;
 if (atom == dpyinfo->Xatom_INCR)
  return QINCR;
 if (atom == dpyinfo->Xatom_EMACS_TMP)
  return QEMACS_TMP;
 if (atom == dpyinfo->Xatom_TARGETS)
  return QTARGETS;
 if (atom == dpyinfo->Xatom_NULL)
  return QNULL;

 BLOCK_INPUT;
 str = XGetAtomName (display, atom);
 UNBLOCK_INPUT;
#if 0
 fprintf (stderr, " XGetAtomName --> %s\n", str);
#endif
 if (! str) return Qnil;
 val = intern (str);
 BLOCK_INPUT;
 /* This was allocated by Xlib, so use XFree. */
 XFree (str);
 UNBLOCK_INPUT;
 return val;
}

/* Do protocol to assert ourself as a selection owner.
  Update the Vselection_alist so that we can reply to later requests for 
  our selection. */

static void
x_own_selection (selection_name, selection_value)
   Lisp_Object selection_name, selection_value;
{
 Window selecting_window = FRAME_X_WINDOW (selected_frame);
 Display *display = FRAME_X_DISPLAY (selected_frame);
 Time time = last_event_timestamp;
 Atom selection_atom;
 struct x_display_info *dpyinfo = FRAME_X_DISPLAY_INFO (selected_frame);

 CHECK_SYMBOL (selection_name, 0);
 selection_atom = symbol_to_x_atom (dpyinfo, display, selection_name);

 BLOCK_INPUT;
 x_catch_errors (display);
 XSetSelectionOwner (display, selection_atom, selecting_window, time);
 x_check_errors (display, "Can't set selection: %s");
 x_uncatch_errors (display);
 UNBLOCK_INPUT;

 /* Now update the local cache */
 {
  Lisp_Object selection_time;
  Lisp_Object selection_data;
  Lisp_Object prev_value;

  selection_time = long_to_cons ((unsigned long) time);
  selection_data = Fcons (selection_name,
			  Fcons (selection_value,
				  Fcons (selection_time,
					 Fcons (Fselected_frame (), Qnil))));
  prev_value = assq_no_quit (selection_name, Vselection_alist);

  Vselection_alist = Fcons (selection_data, Vselection_alist);

  /* If we already owned the selection, remove the old selection data.
    Perhaps we should destructively modify it instead.
    Don't use Fdelq as that may QUIT. */
  if (!NILP (prev_value))
   {
	Lisp_Object rest;	/* we know it's not the CAR, so it's easy. */
	for (rest = Vselection_alist; !NILP (rest); rest = Fcdr (rest))
	 if (EQ (prev_value, Fcar (XCONS (rest)->cdr)))
	  {
	   XCONS (rest)->cdr = Fcdr (XCONS (rest)->cdr);
	   break;
	  }
   }
 }
}

/* Given a selection-name and desired type, look up our local copy of
  the selection value and convert it to the type.
  The value is nil or a string.
  This function is used both for remote requests
  and for local x-get-selection-internal.

  This calls random Lisp code, and may signal or gc. */

static Lisp_Object
x_get_local_selection (selection_symbol, target_type)
   Lisp_Object selection_symbol, target_type;
{
 Lisp_Object local_value;
 Lisp_Object handler_fn, value, type, check;
 int count;

 local_value = assq_no_quit (selection_symbol, Vselection_alist);

 if (NILP (local_value)) return Qnil;

 /* TIMESTAMP and MULTIPLE are special cases 'cause that's easiest. */
 if (EQ (target_type, QTIMESTAMP))
  {
   handler_fn = Qnil;
   value = XCONS (XCONS (XCONS (local_value)->cdr)->cdr)->car;
  }
#if 0
 else if (EQ (target_type, QDELETE))
  {
   handler_fn = Qnil;
   Fx_disown_selection_internal
	(selection_symbol,
	 XCONS (XCONS (XCONS (local_value)->cdr)->cdr)->car);
   value = QNULL;
  }
#endif

#if 0 /* #### MULTIPLE doesn't work yet */
 else if (CONSP (target_type)
	  && XCONS (target_type)->car == QMULTIPLE)
  {
   Lisp_Object pairs;
   int size;
   int i;
   pairs = XCONS (target_type)->cdr;
   size = XVECTOR (pairs)->size;
   /* If the target is MULTIPLE, then target_type looks like
	 (MULTIPLE . [[SELECTION1 TARGET1] [SELECTION2 TARGET2] ... ])
	 We modify the second element of each pair in the vector and
	 return it as [[SELECTION1 <value1>] [SELECTION2 <value2>] ... ]
    */
   for (i = 0; i < size; i++)
	{
	 Lisp_Object pair;
	 pair = XVECTOR (pairs)->contents [i];
	 XVECTOR (pair)->contents [1]
	  = x_get_local_selection (XVECTOR (pair)->contents [0],
				   XVECTOR (pair)->contents [1]);
	}
   return pairs;
  }
#endif
 else
  {
   /* Don't allow a quit within the converter.
	 When the user types C-g, he would be surprised
	 if by luck it came during a converter. */
   count = specpdl_ptr - specpdl;
   specbind (Qinhibit_quit, Qt);

   CHECK_SYMBOL (target_type, 0);
   handler_fn = Fcdr (Fassq (target_type, Vselection_converter_alist));
   if (!NILP (handler_fn))
	value = call3 (handler_fn,
		    selection_symbol, target_type,
		    XCONS (XCONS (local_value)->cdr)->car);
   else
	value = Qnil;
   unbind_to (count, Qnil);
  }

 /* Make sure this value is of a type that we could transmit
   to another X client. */

 check = value;
 if (CONSP (value)
   && SYMBOLP (XCONS (value)->car))
  type = XCONS (value)->car,
  check = XCONS (value)->cdr;
 
 if (STRINGP (check)
   || VECTORP (check)
   || SYMBOLP (check)
   || INTEGERP (check)
   || NILP (value))
  return value;
 /* Check for a value that cons_to_long could handle. */
 else if (CONSP (check)
	  && INTEGERP (XCONS (check)->car)
	  && (INTEGERP (XCONS (check)->cdr)
	    ||
	    (CONSP (XCONS (check)->cdr)
		&& INTEGERP (XCONS (XCONS (check)->cdr)->car)
		&& NILP (XCONS (XCONS (check)->cdr)->cdr))))
  return value;
 else
  return
   Fsignal (Qerror,
	    Fcons (build_string ("invalid data returned by selection-conversion function"),
		   Fcons (handler_fn, Fcons (value, Qnil))));
}

/* Subroutines of x_reply_selection_request. */

/* Send a SelectionNotify event to the requestor with property=None,
  meaning we were unable to do what they wanted. */

static void
x_decline_selection_request (event)
   struct input_event *event;
{
 XSelectionEvent reply;
 reply.type = SelectionNotify;
 reply.display = SELECTION_EVENT_DISPLAY (event);
 reply.requestor = SELECTION_EVENT_REQUESTOR (event);
 reply.selection = SELECTION_EVENT_SELECTION (event);
 reply.time = SELECTION_EVENT_TIME (event);
 reply.target = SELECTION_EVENT_TARGET (event);
 reply.property = None;

 BLOCK_INPUT;
 XSendEvent (reply.display, reply.requestor, False, 0L,
	   (XEvent *) &reply);
 XFlush (reply.display);
 UNBLOCK_INPUT;
}

/* This is the selection request currently being processed.
  It is set to zero when the request is fully processed. */
static struct input_event *x_selection_current_request;

/* Used as an unwind-protect clause so that, if a selection-converter signals
  an error, we tell the requester that we were unable to do what they wanted
  before we throw to top-level or go into the debugger or whatever. */

static Lisp_Object
x_selection_request_lisp_error (ignore)
   Lisp_Object ignore;
{
 if (x_selection_current_request != 0)
  x_decline_selection_request (x_selection_current_request);
 return Qnil;
}


/* This stuff is so that INCR selections are reentrant (that is, so we can
  be servicing multiple INCR selection requests simultaneously.) I haven't
  actually tested that yet. */

/* Keep a list of the property changes that are awaited. */

struct prop_location
{
 int identifier;
 Display *display;
 Window window;
 Atom property;
 int desired_state;
 int arrived;
 struct prop_location *next;
};

static struct prop_location *expect_property_change ();
static void wait_for_property_change ();
static void unexpect_property_change ();
static int waiting_for_other_props_on_window ();

static int prop_location_identifier;

static Lisp_Object property_change_reply;

static struct prop_location *property_change_reply_object;

static struct prop_location *property_change_wait_list;

static Lisp_Object
queue_selection_requests_unwind (frame)
   Lisp_Object frame;
{
 FRAME_PTR f = XFRAME (frame);

 if (! NILP (frame))
  x_stop_queuing_selection_requests (FRAME_X_DISPLAY (f));
 return Qnil;
}

/* Return some frame whose display info is DPYINFO.
  Return nil if there is none. */

static Lisp_Object
some_frame_on_display (dpyinfo)
   struct x_display_info *dpyinfo;
{
 Lisp_Object list, frame;

 FOR_EACH_FRAME (list, frame)
  {
   if (FRAME_X_DISPLAY_INFO (XFRAME (frame)) == dpyinfo)
	return frame;
  }

 return Qnil;
}

/* Send the reply to a selection request event EVENT.
  TYPE is the type of selection data requested.
  DATA and SIZE describe the data to send, already converted.
  FORMAT is the unit-size (in bits) of the data to be transmitted. */

static void
x_reply_selection_request (event, format, data, size, type)
   struct input_event *event;
   int format, size;
   unsigned char *data;
   Atom type;
{
 XSelectionEvent reply;
 Display *display = SELECTION_EVENT_DISPLAY (event);
 Window window = SELECTION_EVENT_REQUESTOR (event);
 int bytes_remaining;
 int format_bytes = format/8;
 int max_bytes = SELECTION_QUANTUM (display);
 struct x_display_info *dpyinfo = x_display_info_for_display (display);

 if (max_bytes > MAX_SELECTION_QUANTUM)
  max_bytes = MAX_SELECTION_QUANTUM;

 reply.type = SelectionNotify;
 reply.display = display;
 reply.requestor = window;
 reply.selection = SELECTION_EVENT_SELECTION (event);
 reply.time = SELECTION_EVENT_TIME (event);
 reply.target = SELECTION_EVENT_TARGET (event);
 reply.property = SELECTION_EVENT_PROPERTY (event);
 if (reply.property == None)
  reply.property = reply.target;

 /* #### XChangeProperty can generate BadAlloc, and we must handle it! */
 BLOCK_INPUT;
 x_catch_errors (display);

 /* Store the data on the requested property.
   If the selection is large, only store the first N bytes of it.
  */
 bytes_remaining = size * format_bytes;
 if (bytes_remaining <= max_bytes)
  {
   /* Send all the data at once, with minimal handshaking. */
#if 0
   fprintf (stderr,"\nStoring all %d\n", bytes_remaining);
#endif
   XChangeProperty (display, window, reply.property, type, format,
		    PropModeReplace, data, size);
   /* At this point, the selection was successfully stored; ack it. */
   XSendEvent (display, window, False, 0L, (XEvent *) &reply);
  }
 else
  {
   /* Send an INCR selection. */
   struct prop_location *wait_object;
   int had_errors;
   int count = specpdl_ptr - specpdl;
   Lisp_Object frame;

   frame = some_frame_on_display (dpyinfo);

   /* If the display no longer has frames, we can't expect
	 to get many more selection requests from it, so don't
	 bother trying to queue them. */
   if (!NILP (frame))
	{
	 x_start_queuing_selection_requests (display);

	 record_unwind_protect (queue_selection_requests_unwind,
				 frame);
	}

   if (x_window_to_frame (dpyinfo, window)) /* #### debug */
	error ("Attempt to transfer an INCR to ourself!");
#if 0
   fprintf (stderr, "\nINCR %d\n", bytes_remaining);
#endif
   wait_object = expect_property_change (display, window, reply.property,
					  PropertyDelete);

   XChangeProperty (display, window, reply.property, dpyinfo->Xatom_INCR,
		    32, PropModeReplace,
		    (unsigned char *) &bytes_remaining, 1);
   XSelectInput (display, window, PropertyChangeMask);
   /* Tell 'em the INCR data is there... */
   XSendEvent (display, window, False, 0L, (XEvent *) &reply);
   XFlush (display);

   had_errors = x_had_errors_p (display);
   UNBLOCK_INPUT;

   /* First, wait for the requester to ack by deleting the property.
	 This can run random lisp code (process handlers) or signal. */
   if (! had_errors)
	wait_for_property_change (wait_object);

   while (bytes_remaining)
	{
	 int i = ((bytes_remaining < max_bytes)
		  ? bytes_remaining
		  : max_bytes);

	 BLOCK_INPUT;

	 wait_object
	  = expect_property_change (display, window, reply.property,
				   PropertyDelete);
#if 0
	 fprintf (stderr," INCR adding %d\n", i);
#endif
	 /* Append the next chunk of data to the property. */
	 XChangeProperty (display, window, reply.property, type, format,
			  PropModeAppend, data, i / format_bytes);
	 bytes_remaining -= i;
	 data += i;
	 XFlush (display);
	 had_errors = x_had_errors_p (display);
	 UNBLOCK_INPUT;

	 if (had_errors)
	  break;

	 /* Now wait for the requester to ack this chunk by deleting the
	   property.	 This can run random lisp code or signal.
	  */
	 wait_for_property_change (wait_object);
	}
   /* Now write a zero-length chunk to the property to tell the requester
	 that we're done. */
#if 0
   fprintf (stderr," INCR done\n");
#endif
   BLOCK_INPUT;
   if (! waiting_for_other_props_on_window (display, window))
	XSelectInput (display, window, 0L);

   XChangeProperty (display, window, reply.property, type, format,
		    PropModeReplace, data, 0);

   unbind_to (count, Qnil);
  }

 XFlush (display);
 x_uncatch_errors (display);
 UNBLOCK_INPUT;
}

/* Handle a SelectionRequest event EVENT.
  This is called from keyboard.c when such an event is found in the queue. */

void
x_handle_selection_request (event)
   struct input_event *event;
{
 struct gcpro gcpro1, gcpro2, gcpro3;
 Lisp_Object local_selection_data;
 Lisp_Object selection_symbol;
 Lisp_Object target_symbol;
 Lisp_Object converted_selection;
 Time local_selection_time;
 Lisp_Object successful_p;
 int count;
 struct x_display_info *dpyinfo
  = x_display_info_for_display (SELECTION_EVENT_DISPLAY (event));

 local_selection_data = Qnil;
 target_symbol = Qnil;
 converted_selection = Qnil;
 successful_p = Qnil;

 GCPRO3 (local_selection_data, converted_selection, target_symbol);

 selection_symbol = x_atom_to_symbol (dpyinfo,
				    SELECTION_EVENT_DISPLAY (event),
				    SELECTION_EVENT_SELECTION (event));

 local_selection_data = assq_no_quit (selection_symbol, Vselection_alist);

 if (NILP (local_selection_data))
  {
   /* Someone asked for the selection, but we don't have it any more.
    */
   x_decline_selection_request (event);
   goto DONE;
  }

 local_selection_time = (Time)
  cons_to_long (XCONS (XCONS (XCONS (local_selection_data)->cdr)->cdr)->car);

 if (SELECTION_EVENT_TIME (event) != CurrentTime
   && local_selection_time > SELECTION_EVENT_TIME (event))
  {
   /* Someone asked for the selection, and we have one, but not the one
	 they're looking for.
    */
   x_decline_selection_request (event);
   goto DONE;
  }

 count = specpdl_ptr - specpdl;
 x_selection_current_request = event;
 record_unwind_protect (x_selection_request_lisp_error, Qnil);

 target_symbol = x_atom_to_symbol (dpyinfo, SELECTION_EVENT_DISPLAY (event),
				  SELECTION_EVENT_TARGET (event));

#if 0 /* #### MULTIPLE doesn't work yet */
 if (EQ (target_symbol, QMULTIPLE))
  target_symbol = fetch_multiple_target (event);
#endif
 
 /* Convert lisp objects back into binary data */
 
 converted_selection
  = x_get_local_selection (selection_symbol, target_symbol);
 
 if (! NILP (converted_selection))
  {
   unsigned char *data;
   unsigned int size;
   int format;
   Atom type;
   int nofree;

   lisp_data_to_selection_data (SELECTION_EVENT_DISPLAY (event),
				  converted_selection,
				  &data, &type, &size, &format, &nofree);
   
   x_reply_selection_request (event, format, data, size, type);
   successful_p = Qt;

   /* Indicate we have successfully processed this event. */
   x_selection_current_request = 0;

   /* Use free, not XFree, because lisp_data_to_selection_data
	 calls xmalloc itself. */
   if (!nofree)
	free (data);
  }
 unbind_to (count, Qnil);

 DONE:

 UNGCPRO;

 /* Let random lisp code notice that the selection has been asked for. */
 {
  Lisp_Object rest;
  rest = Vx_sent_selection_hooks;
  if (!EQ (rest, Qunbound))
   for (; CONSP (rest); rest = Fcdr (rest))
	call3 (Fcar (rest), selection_symbol, target_symbol, successful_p);
 }
}

/* Handle a SelectionClear event EVENT, which indicates that some other
  client cleared out our previously asserted selection.
  This is called from keyboard.c when such an event is found in the queue. */

void
x_handle_selection_clear (event)
   struct input_event *event;
{
 Display *display = SELECTION_EVENT_DISPLAY (event);
 Atom selection = SELECTION_EVENT_SELECTION (event);
 Time changed_owner_time = SELECTION_EVENT_TIME (event);
 
 Lisp_Object selection_symbol, local_selection_data;
 Time local_selection_time;
 struct x_display_info *dpyinfo = x_display_info_for_display (display);

 selection_symbol = x_atom_to_symbol (dpyinfo, display, selection);

 local_selection_data = assq_no_quit (selection_symbol, Vselection_alist);

 /* Well, we already believe that we don't own it, so that's just fine. */
 if (NILP (local_selection_data)) return;

 local_selection_time = (Time)
  cons_to_long (XCONS (XCONS (XCONS (local_selection_data)->cdr)->cdr)->car);

 /* This SelectionClear is for a selection that we no longer own, so we can
   disregard it. (That is, we have reasserted the selection since this
   request was generated.) */

 if (changed_owner_time != CurrentTime
   && local_selection_time > changed_owner_time)
  return;

 /* Otherwise, we're really honest and truly being told to drop it.
   Don't use Fdelq as that may QUIT;. */

 if (EQ (local_selection_data, Fcar (Vselection_alist)))
  Vselection_alist = Fcdr (Vselection_alist);
 else
  {
   Lisp_Object rest;
   for (rest = Vselection_alist; !NILP (rest); rest = Fcdr (rest))
	if (EQ (local_selection_data, Fcar (XCONS (rest)->cdr)))
	 {
	  XCONS (rest)->cdr = Fcdr (XCONS (rest)->cdr);
	  break;
	 }
  }

 /* Let random lisp code notice that the selection has been stolen. */

 {
  Lisp_Object rest;
  rest = Vx_lost_selection_hooks;
  if (!EQ (rest, Qunbound))
   {
	for (; CONSP (rest); rest = Fcdr (rest))
	 call1 (Fcar (rest), selection_symbol);
	prepare_menu_bars ();
	redisplay_preserve_echo_area ();
   }
 }
}

/* Clear all selections that were made from frame F.
  We do this when about to delete a frame. */

void
x_clear_frame_selections (f)
   FRAME_PTR f;
{
 Lisp_Object frame;
 Lisp_Object rest;

 XSETFRAME (frame, f);

 /* Otherwise, we're really honest and truly being told to drop it.
   Don't use Fdelq as that may QUIT;. */

 /* Delete elements from the beginning of Vselection_alist. */
 while (!NILP (Vselection_alist)
	 && EQ (frame, Fcar (Fcdr (Fcdr (Fcdr (Fcar (Vselection_alist)))))))
  {
   /* Let random Lisp code notice that the selection has been stolen. */
   Lisp_Object hooks, selection_symbol;

   hooks = Vx_lost_selection_hooks;
   selection_symbol = Fcar (Fcar (Vselection_alist));

   if (!EQ (hooks, Qunbound))
	{
	 for (; CONSP (hooks); hooks = Fcdr (hooks))
	  call1 (Fcar (hooks), selection_symbol);
#if 0 /* This can crash when deleting a frame
	 from x_connection_closed. Anyway, it seems unnecessary;
	 something else should cause a redisplay. */
	 redisplay_preserve_echo_area ();
#endif
	}

   Vselection_alist = Fcdr (Vselection_alist);
  }

 /* Delete elements after the beginning of Vselection_alist. */
 for (rest = Vselection_alist; !NILP (rest); rest = Fcdr (rest))
  if (EQ (frame, Fcar (Fcdr (Fcdr (Fcdr (Fcar (XCONS (rest)->cdr)))))))
   {
	/* Let random Lisp code notice that the selection has been stolen. */
	Lisp_Object hooks, selection_symbol;

	hooks = Vx_lost_selection_hooks;
	selection_symbol = Fcar (Fcar (XCONS (rest)->cdr));

	if (!EQ (hooks, Qunbound))
	 {
	  for (; CONSP (hooks); hooks = Fcdr (hooks))
	   call1 (Fcar (hooks), selection_symbol);
#if 0 /* See above */
	  redisplay_preserve_echo_area ();
#endif
	 }
	XCONS (rest)->cdr = Fcdr (XCONS (rest)->cdr);
	break;
   }
}

/* Nonzero if any properties for DISPLAY and WINDOW
  are on the list of what we are waiting for. */

static int
waiting_for_other_props_on_window (display, window)
   Display *display;
   Window window;
{
 struct prop_location *rest = property_change_wait_list;
 while (rest)
  if (rest->display == display && rest->window == window)
   return 1;
  else
   rest = rest->next;
 return 0;
}

/* Add an entry to the list of property changes we are waiting for.
  DISPLAY, WINDOW, PROPERTY, STATE describe what we will wait for.
  The return value is a number that uniquely identifies
  this awaited property change. */

static struct prop_location *
expect_property_change (display, window, property, state)
   Display *display;
   Window window;
   Atom property;
   int state;
{
 struct prop_location *pl
  = (struct prop_location *) xmalloc (sizeof (struct prop_location));
 pl->identifier = ++prop_location_identifier;
 pl->display = display;
 pl->window = window;
 pl->property = property;
 pl->desired_state = state;
 pl->next = property_change_wait_list;
 pl->arrived = 0;
 property_change_wait_list = pl;
 return pl;
}

/* Delete an entry from the list of property changes we are waiting for.
  IDENTIFIER is the number that uniquely identifies the entry. */

static void
unexpect_property_change (location)
   struct prop_location *location;
{
 struct prop_location *prev = 0, *rest = property_change_wait_list;
 while (rest)
  {
   if (rest == location)
	{
	 if (prev)
	  prev->next = rest->next;
	 else
	  property_change_wait_list = rest->next;
	 free (rest);
	 return;
	}
   prev = rest;
   rest = rest->next;
  }
}

/* Remove the property change expectation element for IDENTIFIER. */

static Lisp_Object
wait_for_property_change_unwind (identifierval)
   Lisp_Object identifierval;
{
 unexpect_property_change ((struct prop_location *)
			  (XFASTINT (XCONS (identifierval)->car) << 16
			   | XFASTINT (XCONS (identifierval)->cdr)));
 return Qnil;
}

/* Actually wait for a property change.
  IDENTIFIER should be the value that expect_property_change returned. */

static void
wait_for_property_change (location)
   struct prop_location *location;
{
 int secs, usecs;
 int count = specpdl_ptr - specpdl;
 Lisp_Object tem;

 tem = Fcons (Qnil, Qnil);
 XSETFASTINT (XCONS (tem)->car, (EMACS_UINT)location >> 16);
 XSETFASTINT (XCONS (tem)->cdr, (EMACS_UINT)location & 0xffff);

 /* Make sure to do unexpect_property_change if we quit or err. */
 record_unwind_protect (wait_for_property_change_unwind, tem);

 XCONS (property_change_reply)->car = Qnil;

 property_change_reply_object = location;
 /* If the event we are waiting for arrives beyond here, it will set
   property_change_reply, because property_change_reply_object says so. */
 if (! location->arrived)
  {
   secs = x_selection_timeout / 1000;
   usecs = (x_selection_timeout % 1000) * 1000;
   wait_reading_process_input (secs, usecs, property_change_reply, 0);

   if (NILP (XCONS (property_change_reply)->car))
	error ("Timed out waiting for property-notify event");
  }

 unbind_to (count, Qnil);
}

/* Called from XTread_socket in response to a PropertyNotify event. */

void
x_handle_property_notify (event)
   XPropertyEvent *event;
{
 struct prop_location *prev = 0, *rest = property_change_wait_list;
 while (rest)
  {
   if (rest->property == event->atom
	 && rest->window == event->window
	 && rest->display == event->display
	 && rest->desired_state == event->state)
	{
#if 0
	 fprintf (stderr, "Saw expected prop-%s on %s\n",
		  (event->state == PropertyDelete ? "delete" : "change"),
		  (char *) XSYMBOL (x_atom_to_symbol (dpyinfo, event->display,
						    event->atom))
		  ->name->data);
#endif

	 rest->arrived = 1;

	 /* If this is the one wait_for_property_change is waiting for,
	   tell it to wake up. */
	 if (rest == property_change_reply_object)
	  XCONS (property_change_reply)->car = Qt;

	 if (prev)
	  prev->next = rest->next;
	 else
	  property_change_wait_list = rest->next;
	 free (rest);
	 return;
	}
   prev = rest;
   rest = rest->next;
  }
#if 0
 fprintf (stderr, "Saw UNexpected prop-%s on %s\n",
	  (event->state == PropertyDelete ? "delete" : "change"),
	  (char *) XSYMBOL (x_atom_to_symbol (dpyinfo,
					    event->display, event->atom))
	  ->name->data);
#endif
}



#if 0 /* #### MULTIPLE doesn't work yet */

static Lisp_Object
fetch_multiple_target (event)
   XSelectionRequestEvent *event;
{
 Display *display = event->display;
 Window window = event->requestor;
 Atom target = event->target;
 Atom selection_atom = event->selection;
 int result;

 return
  Fcons (QMULTIPLE,
	  x_get_window_property_as_lisp_data (display, window, target,
					    QMULTIPLE, selection_atom));
}

static Lisp_Object
copy_multiple_data (obj)
   Lisp_Object obj;
{
 Lisp_Object vec;
 int i;
 int size;
 if (CONSP (obj))
  return Fcons (XCONS (obj)->car, copy_multiple_data (XCONS (obj)->cdr));
  
 CHECK_VECTOR (obj, 0);
 vec = Fmake_vector (size = XVECTOR (obj)->size, Qnil);
 for (i = 0; i < size; i++)
  {
   Lisp_Object vec2 = XVECTOR (obj)->contents [i];
   CHECK_VECTOR (vec2, 0);
   if (XVECTOR (vec2)->size != 2)
	/* ??? Confusing error message */
	Fsignal (Qerror, Fcons (build_string ("vectors must be of length 2"),
				Fcons (vec2, Qnil)));
   XVECTOR (vec)->contents [i] = Fmake_vector (2, Qnil);
   XVECTOR (XVECTOR (vec)->contents [i])->contents [0]
	= XVECTOR (vec2)->contents [0];
   XVECTOR (XVECTOR (vec)->contents [i])->contents [1]
	= XVECTOR (vec2)->contents [1];
  }
 return vec;
}

#endif


/* Variables for communication with x_handle_selection_notify. */
static Atom reading_which_selection;
static Lisp_Object reading_selection_reply;
static Window reading_selection_window;

/* Do protocol to read selection-data from the server.
  Converts this to Lisp data and returns it. */

static Lisp_Object
x_get_foreign_selection (selection_symbol, target_type)
   Lisp_Object selection_symbol, target_type;
{
 Window requestor_window = FRAME_X_WINDOW (selected_frame);
 Display *display = FRAME_X_DISPLAY (selected_frame);
 struct x_display_info *dpyinfo = FRAME_X_DISPLAY_INFO (selected_frame);
 Time requestor_time = last_event_timestamp;
 Atom target_property = dpyinfo->Xatom_EMACS_TMP;
 Atom selection_atom = symbol_to_x_atom (dpyinfo, display, selection_symbol);
 Atom type_atom;
 int secs, usecs;
 int count = specpdl_ptr - specpdl;
 Lisp_Object frame;

 if (CONSP (target_type))
  type_atom = symbol_to_x_atom (dpyinfo, display, XCONS (target_type)->car);
 else
  type_atom = symbol_to_x_atom (dpyinfo, display, target_type);

 BLOCK_INPUT;
 x_catch_errors (display);
 XConvertSelection (display, selection_atom, type_atom, target_property,
		   requestor_window, requestor_time);
 XFlush (display);

 /* Prepare to block until the reply has been read. */
 reading_selection_window = requestor_window;
 reading_which_selection = selection_atom;
 XCONS (reading_selection_reply)->car = Qnil;

 frame = some_frame_on_display (dpyinfo);

 /* If the display no longer has frames, we can't expect
   to get many more selection requests from it, so don't
   bother trying to queue them. */
 if (!NILP (frame))
  {
   x_start_queuing_selection_requests (display);

   record_unwind_protect (queue_selection_requests_unwind,
			   frame);
  }
 UNBLOCK_INPUT;

 /* This allows quits. Also, don't wait forever. */
 secs = x_selection_timeout / 1000;
 usecs = (x_selection_timeout % 1000) * 1000;
 wait_reading_process_input (secs, usecs, reading_selection_reply, 0);

 BLOCK_INPUT;
 x_check_errors (display, "Cannot get selection: %s");
 x_uncatch_errors (display);
 unbind_to (count, Qnil);
 UNBLOCK_INPUT;

 if (NILP (XCONS (reading_selection_reply)->car))
  error ("Timed out waiting for reply from selection owner");
 if (EQ (XCONS (reading_selection_reply)->car, Qlambda))
  error ("No `%s' selection", XSYMBOL (selection_symbol)->name->data);

 /* Otherwise, the selection is waiting for us on the requested property. */
 return
  x_get_window_property_as_lisp_data (display, requestor_window,
					target_property, target_type,
					selection_atom);
}

/* Subroutines of x_get_window_property_as_lisp_data */

/* Use free, not XFree, to free the data obtained with this function. */

static void
x_get_window_property (display, window, property, data_ret, bytes_ret,
		    actual_type_ret, actual_format_ret, actual_size_ret,
		    delete_p)
   Display *display;
   Window window;
   Atom property;
   unsigned char **data_ret;
   int *bytes_ret;
   Atom *actual_type_ret;
   int *actual_format_ret;
   unsigned long *actual_size_ret;
   int delete_p;
{
 int total_size;
 unsigned long bytes_remaining;
 int offset = 0;
 unsigned char *tmp_data = 0;
 int result;
 int buffer_size = SELECTION_QUANTUM (display);
 if (buffer_size > MAX_SELECTION_QUANTUM) buffer_size = MAX_SELECTION_QUANTUM;
 
 BLOCK_INPUT;
 /* First probe the thing to find out how big it is. */
 result = XGetWindowProperty (display, window, property,
			    0L, 0L, False, AnyPropertyType,
			    actual_type_ret, actual_format_ret,
			    actual_size_ret,
			    &bytes_remaining, &tmp_data);
 if (result != Success)
  {
   UNBLOCK_INPUT;
   *data_ret = 0;
   *bytes_ret = 0;
   return;
  }
 /* This was allocated by Xlib, so use XFree. */
 XFree ((char *) tmp_data);
 
 if (*actual_type_ret == None || *actual_format_ret == 0)
  {
   UNBLOCK_INPUT;
   return;
  }

 total_size = bytes_remaining + 1;
 *data_ret = (unsigned char *) xmalloc (total_size);
 
 /* Now read, until we've gotten it all. */
 while (bytes_remaining)
  {
#if 0
   int last = bytes_remaining;
#endif
   result
	= XGetWindowProperty (display, window, property,
			   (long)offset/4, (long)buffer_size/4,
			   False,
			   AnyPropertyType,
			   actual_type_ret, actual_format_ret,
			   actual_size_ret, &bytes_remaining, &tmp_data);
#if 0
   fprintf (stderr, "<< read %d\n", last-bytes_remaining);
#endif
   /* If this doesn't return Success at this point, it means that
	 some clod deleted the selection while we were in the midst of
	 reading it. Deal with that, I guess....
    */
   if (result != Success) break;
   *actual_size_ret *= *actual_format_ret / 8;
   bcopy (tmp_data, (*data_ret) + offset, *actual_size_ret);
   offset += *actual_size_ret;
   /* This was allocated by Xlib, so use XFree. */
   XFree ((char *) tmp_data);
  }

 XFlush (display);
 UNBLOCK_INPUT;
 *bytes_ret = offset;
}

/* Use free, not XFree, to free the data obtained with this function. */

static void
receive_incremental_selection (display, window, property, target_type,
			    min_size_bytes, data_ret, size_bytes_ret,
			    type_ret, format_ret, size_ret)
   Display *display;
   Window window;
   Atom property;
   Lisp_Object target_type; /* for error messages only */
   unsigned int min_size_bytes;
   unsigned char **data_ret;
   int *size_bytes_ret;
   Atom *type_ret;
   unsigned long *size_ret;
   int *format_ret;
{
 int offset = 0;
 struct prop_location *wait_object;
 *size_bytes_ret = min_size_bytes;
 *data_ret = (unsigned char *) xmalloc (*size_bytes_ret);
#if 0
 fprintf (stderr, "\nread INCR %d\n", min_size_bytes);
#endif

 /* At this point, we have read an INCR property.
   Delete the property to ack it.
   (But first, prepare to receive the next event in this handshake.)

   Now, we must loop, waiting for the sending window to put a value on
   that property, then reading the property, then deleting it to ack.
   We are done when the sender places a property of length 0.
  */
 BLOCK_INPUT;
 XSelectInput (display, window, STANDARD_EVENT_SET | PropertyChangeMask);
 XDeleteProperty (display, window, property);
 wait_object = expect_property_change (display, window, property,
					PropertyNewValue);
 XFlush (display);
 UNBLOCK_INPUT;

 while (1)
  {
   unsigned char *tmp_data;
   int tmp_size_bytes;
   wait_for_property_change (wait_object);
   /* expect it again immediately, because x_get_window_property may
	 .. no it won't, I don't get it.
	 .. Ok, I get it now, the Xt code that implements INCR is broken.
    */
   x_get_window_property (display, window, property,
			   &tmp_data, &tmp_size_bytes,
			   type_ret, format_ret, size_ret, 1);

   if (tmp_size_bytes == 0) /* we're done */
	{
#if 0
	 fprintf (stderr, " read INCR done\n");
#endif
	 if (! waiting_for_other_props_on_window (display, window))
	  XSelectInput (display, window, STANDARD_EVENT_SET);
	 unexpect_property_change (wait_object);
	 /* Use free, not XFree, because x_get_window_property
	   calls xmalloc itself. */
	 if (tmp_data) free (tmp_data);
	 break;
	}

   BLOCK_INPUT;
   XDeleteProperty (display, window, property);
   wait_object = expect_property_change (display, window, property,
					  PropertyNewValue);
   XFlush (display);
   UNBLOCK_INPUT;

#if 0
   fprintf (stderr, " read INCR %d\n", tmp_size_bytes);
#endif
   if (*size_bytes_ret < offset + tmp_size_bytes)
	{
#if 0
	 fprintf (stderr, " read INCR realloc %d -> %d\n",
		  *size_bytes_ret, offset + tmp_size_bytes);
#endif
	 *size_bytes_ret = offset + tmp_size_bytes;
	 *data_ret = (unsigned char *) xrealloc (*data_ret, *size_bytes_ret);
	}
   bcopy (tmp_data, (*data_ret) + offset, tmp_size_bytes);
   offset += tmp_size_bytes;
   /* Use free, not XFree, because x_get_window_property
	 calls xmalloc itself. */
   free (tmp_data);
  }
}

/* Once a requested selection is "ready" (we got a SelectionNotify event),
  fetch value from property PROPERTY of X window WINDOW on display DISPLAY.
  TARGET_TYPE and SELECTION_ATOM are used in error message if this fails. */

static Lisp_Object
x_get_window_property_as_lisp_data (display, window, property, target_type,
				  selection_atom)
   Display *display;
   Window window;
   Atom property;
   Lisp_Object target_type;	/* for error messages only */
   Atom selection_atom;	/* for error messages only */
{
 Atom actual_type;
 int actual_format;
 unsigned long actual_size;
 unsigned char *data = 0;
 int bytes = 0;
 Lisp_Object val;
 struct x_display_info *dpyinfo = x_display_info_for_display (display);

 x_get_window_property (display, window, property, &data, &bytes,
			 &actual_type, &actual_format, &actual_size, 1);
 if (! data)
  {
   int there_is_a_selection_owner;
   BLOCK_INPUT;
   there_is_a_selection_owner
	= XGetSelectionOwner (display, selection_atom);
   UNBLOCK_INPUT;
   while (1) /* Note debugger can no longer return, so this is obsolete */
	Fsignal (Qerror,
		 there_is_a_selection_owner ?
		 Fcons (build_string ("selection owner couldn't convert"),
			actual_type
			? Fcons (target_type,
				 Fcons (x_atom_to_symbol (dpyinfo, display,
							 actual_type),
					Qnil))
			: Fcons (target_type, Qnil))
		 : Fcons (build_string ("no selection"),
			 Fcons (x_atom_to_symbol (dpyinfo, display,
						  selection_atom),
				 Qnil)));
  }
 
 if (actual_type == dpyinfo->Xatom_INCR)
  {
   /* That wasn't really the data, just the beginning. */

   unsigned int min_size_bytes = * ((unsigned int *) data);
   BLOCK_INPUT;
   /* Use free, not XFree, because x_get_window_property
	 calls xmalloc itself. */
   free ((char *) data);
   UNBLOCK_INPUT;
   receive_incremental_selection (display, window, property, target_type,
				   min_size_bytes, &data, &bytes,
				   &actual_type, &actual_format,
				   &actual_size);
  }

 BLOCK_INPUT;
 XDeleteProperty (display, window, property);
 XFlush (display);
 UNBLOCK_INPUT;

 /* It's been read. Now convert it to a lisp object in some semi-rational
   manner. */
 val = selection_data_to_lisp_data (display, data, bytes,
				   actual_type, actual_format);
 
 /* Use free, not XFree, because x_get_window_property
   calls xmalloc itself. */
 free ((char *) data);
 return val;
}

/* These functions convert from the selection data read from the server into
  something that we can use from Lisp, and vice versa.

	Type:	Format:	Size:		Lisp Type:
	-----	-------	-----		-----------
	*	8	*		String
	ATOM	32	1		Symbol
	ATOM	32	> 1		Vector of Symbols
	*	16	1		Integer
	*	16	> 1		Vector of Integers
	*	32	1		if <=16 bits: Integer
					if > 16 bits: Cons of top16, bot16
	*	32	> 1		Vector of the above

  When converting a Lisp number to C, it is assumed to be of format 16 if
  it is an integer, and of format 32 if it is a cons of two integers.

  When converting a vector of numbers from Lisp to C, it is assumed to be
  of format 16 if every element in the vector is an integer, and is assumed
  to be of format 32 if any element is a cons of two integers.

  When converting an object to C, it may be of the form (SYMBOL . <data>)
  where SYMBOL is what we should claim that the type is. Format and
  representation are as above. */static Lisp_Object
selection_data_to_lisp_data (display, data, size, type, format)
   Display *display;
   unsigned char *data;
   Atom type;
   int size, format;
{
 struct x_display_info *dpyinfo = x_display_info_for_display (display);

 if (type == dpyinfo->Xatom_NULL)
  return QNULL;

 /* Convert any 8-bit data to a string, for compactness. */
 else if (format == 8)
  {
   Lisp_Object str;

   if (type != dpyinfo->Xatom_TEXT && type != dpyinfo->Xatom_COMPOUND_TEXT)
	str = make_string ((char *) data, size);
   else
	{
	 /* If TYPE is `TEXT' or `COMPOUND_TEXT', we should decode
	   DATA to Emacs internal format because DATA may be
	   encoded in compound text format. */
	 int bufsize, dummy;
	 unsigned char *buf;
	 struct coding_system coding;
	 Lisp_Object sym = intern ("iso-8859-1");

	 setup_coding_system (Fcheck_coding_system (sym), &coding);
	 coding.last_block = 1;
	 bufsize = decoding_buffer_size (&coding, size);
	 buf = (unsigned char *) xmalloc (bufsize);
	 size = decode_coding (&coding, data, buf, size, bufsize, &dummy);
	 str = make_string ((char *) buf, size);
	 xfree (buf);
	}
   return str;
  }
 /* Convert a single atom to a Lisp_Symbol. Convert a set of atoms to
   a vector of symbols.
  */
 else if (type == XA_ATOM)
  {
   int i;
   if (size == sizeof (Atom))
	return x_atom_to_symbol (dpyinfo, display, *((Atom *) data));
   else
	{
	 Lisp_Object v = Fmake_vector (size / sizeof (Atom), 0);
	 for (i = 0; i < size / sizeof (Atom); i++)
	  Faset (v, i, x_atom_to_symbol (dpyinfo, display,
					  ((Atom *) data) [i]));
	 return v;
	}
  }

 /* Convert a single 16 or small 32 bit number to a Lisp_Int.
   If the number is > 16 bits, convert it to a cons of integers,
   16 bits in each half.
  */
 else if (format == 32 && size == sizeof (long))
  return long_to_cons (((unsigned long *) data) [0]);
 else if (format == 16 && size == sizeof (short))
  return make_number ((int) (((unsigned short *) data) [0]));

 /* Convert any other kind of data to a vector of numbers, represented
   as above (as an integer, or a cons of two 16 bit integers.)
  */
 else if (format == 16)
  {
   int i;
   Lisp_Object v = Fmake_vector (size / 4, 0);
   for (i = 0; i < size / 4; i++)
	{
	 int j = (int) ((unsigned short *) data) [i];
	 Faset (v, i, make_number (j));
	}
   return v;
  }
 else
  {
   int i;
   Lisp_Object v = Fmake_vector (size / 4, 0);
   for (i = 0; i < size / 4; i++)
	{
	 unsigned long j = ((unsigned long *) data) [i];
	 Faset (v, i, long_to_cons (j));
	}
   return v;
  }
}


/* Use free, not XFree, to free the data obtained with this function. */

static void
lisp_data_to_selection_data (display, obj,
			   data_ret, type_ret, size_ret,
			   format_ret, nofree_ret)
   Display *display;
   Lisp_Object obj;
   unsigned char **data_ret;
   Atom *type_ret;
   unsigned int *size_ret;
   int *format_ret;
   int *nofree_ret;
{
 Lisp_Object type = Qnil;
 struct x_display_info *dpyinfo = x_display_info_for_display (display);

 *nofree_ret = 0;

 if (CONSP (obj) && SYMBOLP (XCONS (obj)->car))
  {
   type = XCONS (obj)->car;
   obj = XCONS (obj)->cdr;
   if (CONSP (obj) && NILP (XCONS (obj)->cdr))
	obj = XCONS (obj)->car;
  }

 if (EQ (obj, QNULL) || (EQ (type, QNULL)))
  {				/* This is not the same as declining */
   *format_ret = 32;
   *size_ret = 0;
   *data_ret = 0;
   type = QNULL;
  }
 else if (STRINGP (obj))
  {
   /* Since we are now handling multilingual text, we must consider
	 sending back compound text. */
   char charsets[MAX_CHARSET + 1];
   int num;

   *format_ret = 8;
   *size_ret = XSTRING (obj)->size;
   *data_ret = XSTRING (obj)->data;
   bzero (charsets, MAX_CHARSET + 1);
   num = ((*size_ret <= 1)	/* Check the possibility of short cut. */
	   ? 0
	   : find_charset_in_str (*data_ret, *size_ret, charsets));

   if (!num || (num == 1 && charsets[CHARSET_ASCII]))
	{
	 /* No multibyte character in OBJ. We need not encode it. */
	 *nofree_ret = 1;
	 if (NILP (type)) type = QSTRING;
	}
   else
	{
	 /* We must encode contents of OBJ to compound text format.
       The format is compatible with what the target `STRING'
       expects if OBJ contains only ASCII and Latin-1
       characters. */
	 int bufsize, dummy;
	 unsigned char *buf;
	 struct coding_system coding;
	 Lisp_Object sym = intern ("iso-8859-1");

	 setup_coding_system (Fcheck_coding_system (sym), &coding);
	 coding.last_block = 1;
	 bufsize = encoding_buffer_size (&coding, *size_ret);
	 buf = (unsigned char *) xmalloc (bufsize);
	 *size_ret = encode_coding (&coding, *data_ret, buf,
				   *size_ret, bufsize, &dummy);
	 *data_ret = buf;
	 if (charsets[charset_latin_iso8859_1]
	   && (num == 1 || (num == 2 && charsets[CHARSET_ASCII])))
	  {
	   /* Ok, we can return it as `STRING'. */
	   if (NILP (type)) type = QSTRING;
	  }
	 else
	  {
	   /* We must return it as `COMPOUND_TEXT'. */
	   if (NILP (type)) type = QCOMPOUND_TEXT;
	  }
	}
  }
 else if (SYMBOLP (obj))
  {
   *format_ret = 32;
   *size_ret = 1;
   *data_ret = (unsigned char *) xmalloc (sizeof (Atom) + 1);
   (*data_ret) [sizeof (Atom)] = 0;
   (*(Atom **) data_ret) [0] = symbol_to_x_atom (dpyinfo, display, obj);
   if (NILP (type)) type = QATOM;
  }
 else if (INTEGERP (obj)
	  && XINT (obj) < 0xFFFF
	  && XINT (obj) > -0xFFFF)
  {
   *format_ret = 16;
   *size_ret = 1;
   *data_ret = (unsigned char *) xmalloc (sizeof (short) + 1);
   (*data_ret) [sizeof (short)] = 0;
   (*(short **) data_ret) [0] = (short) XINT (obj);
   if (NILP (type)) type = QINTEGER;
  }
 else if (INTEGERP (obj)
	  || (CONSP (obj) && INTEGERP (XCONS (obj)->car)
	    && (INTEGERP (XCONS (obj)->cdr)
		  || (CONSP (XCONS (obj)->cdr)
		    && INTEGERP (XCONS (XCONS (obj)->cdr)->car)))))
  {
   *format_ret = 32;
   *size_ret = 1;
   *data_ret = (unsigned char *) xmalloc (sizeof (long) + 1);
   (*data_ret) [sizeof (long)] = 0;
   (*(unsigned long **) data_ret) [0] = cons_to_long (obj);
   if (NILP (type)) type = QINTEGER;
  }
 else if (VECTORP (obj))
  {
   /* Lisp_Vectors may represent a set of ATOMs;
	 a set of 16 or 32 bit INTEGERs;
	 or a set of ATOM_PAIRs (represented as [[A1 A2] [A3 A4] ...]
    */
   int i;

   if (SYMBOLP (XVECTOR (obj)->contents [0]))
	/* This vector is an ATOM set */
	{
	 if (NILP (type)) type = QATOM;
	 *size_ret = XVECTOR (obj)->size;
	 *format_ret = 32;
	 *data_ret = (unsigned char *) xmalloc ((*size_ret) * sizeof (Atom));
	 for (i = 0; i < *size_ret; i++)
	  if (SYMBOLP (XVECTOR (obj)->contents [i]))
	   (*(Atom **) data_ret) [i]
		= symbol_to_x_atom (dpyinfo, display, XVECTOR (obj)->contents [i]);
	  else
	   Fsignal (Qerror, /* Qselection_error */
		    Fcons (build_string
		  ("all elements of selection vector must have same type"),
			   Fcons (obj, Qnil)));
	}
#if 0 /* #### MULTIPLE doesn't work yet */
   else if (VECTORP (XVECTOR (obj)->contents [0]))
	/* This vector is an ATOM_PAIR set */
	{
	 if (NILP (type)) type = QATOM_PAIR;
	 *size_ret = XVECTOR (obj)->size;
	 *format_ret = 32;
	 *data_ret = (unsigned char *)
	  xmalloc ((*size_ret) * sizeof (Atom) * 2);
	 for (i = 0; i < *size_ret; i++)
	  if (VECTORP (XVECTOR (obj)->contents [i]))
	   {
		Lisp_Object pair = XVECTOR (obj)->contents [i];
		if (XVECTOR (pair)->size != 2)
		 Fsignal (Qerror,
			  Fcons (build_string 
    ("elements of the vector must be vectors of exactly two elements"),
				 Fcons (pair, Qnil)));
		
		(*(Atom **) data_ret) [i * 2]
		 = symbol_to_x_atom (dpyinfo, display,
				   XVECTOR (pair)->contents [0]);
		(*(Atom **) data_ret) [(i * 2) + 1]
		 = symbol_to_x_atom (dpyinfo, display,
				   XVECTOR (pair)->contents [1]);
	   }
	  else
	   Fsignal (Qerror,
		    Fcons (build_string
		  ("all elements of the vector must be of the same type"),
			   Fcons (obj, Qnil)));
	 
	}
#endif
   else
	/* This vector is an INTEGER set, or something like it */
	{
	 *size_ret = XVECTOR (obj)->size;
	 if (NILP (type)) type = QINTEGER;
	 *format_ret = 16;
	 for (i = 0; i < *size_ret; i++)
	  if (CONSP (XVECTOR (obj)->contents [i]))
	   *format_ret = 32;
	  else if (!INTEGERP (XVECTOR (obj)->contents [i]))
	   Fsignal (Qerror, /* Qselection_error */
		    Fcons (build_string
	("elements of selection vector must be integers or conses of integers"),
			   Fcons (obj, Qnil)));

	 *data_ret = (unsigned char *) xmalloc (*size_ret * (*format_ret/8));
	 for (i = 0; i < *size_ret; i++)
	  if (*format_ret == 32)
	   (*((unsigned long **) data_ret)) [i]
		= cons_to_long (XVECTOR (obj)->contents [i]);
	  else
	   (*((unsigned short **) data_ret)) [i]
		= (unsigned short) cons_to_long (XVECTOR (obj)->contents [i]);
	}
  }
 else
  Fsignal (Qerror, /* Qselection_error */
	   Fcons (build_string ("unrecognised selection data"),
		  Fcons (obj, Qnil)));

 *type_ret = symbol_to_x_atom (dpyinfo, display, type);
}

static Lisp_Object
clean_local_selection_data (obj)
   Lisp_Object obj;
{
 if (CONSP (obj)
   && INTEGERP (XCONS (obj)->car)
   && CONSP (XCONS (obj)->cdr)
   && INTEGERP (XCONS (XCONS (obj)->cdr)->car)
   && NILP (XCONS (XCONS (obj)->cdr)->cdr))
  obj = Fcons (XCONS (obj)->car, XCONS (obj)->cdr);

 if (CONSP (obj)
   && INTEGERP (XCONS (obj)->car)
   && INTEGERP (XCONS (obj)->cdr))
  {
   if (XINT (XCONS (obj)->car) == 0)
	return XCONS (obj)->cdr;
   if (XINT (XCONS (obj)->car) == -1)
	return make_number (- XINT (XCONS (obj)->cdr));
  }
 if (VECTORP (obj))
  {
   int i;
   int size = XVECTOR (obj)->size;
   Lisp_Object copy;
   if (size == 1)
	return clean_local_selection_data (XVECTOR (obj)->contents [0]);
   copy = Fmake_vector (size, Qnil);
   for (i = 0; i < size; i++)
	XVECTOR (copy)->contents [i]
	 = clean_local_selection_data (XVECTOR (obj)->contents [i]);
   return copy;
  }
 return obj;
}

/* Called from XTread_socket to handle SelectionNotify events.
  If it's the selection we are waiting for, stop waiting
  by setting the car of reading_selection_reply to non-nil.
  We store t there if the reply is successful, lambda if not. */

void
x_handle_selection_notify (event)
   XSelectionEvent *event;
{
 if (event->requestor != reading_selection_window)
  return;
 if (event->selection != reading_which_selection)
  return;

 XCONS (reading_selection_reply)->car
  = (event->property != 0 ? Qt : Qlambda);
}


DEFUN ("x-own-selection-internal", Fx_own_selection_internal,
 Sx_own_selection_internal, 2, 2, 0,
 "Assert an X selection of the given TYPE with the given VALUE.\n\
TYPE is a symbol, typically `PRIMARY', `SECONDARY', or `CLIPBOARD'.\n\
\(Those are literal upper-case symbol names, since that's what X expects.)\n\
VALUE is typically a string, or a cons of two markers, but may be\n\
anything that the functions on `selection-converter-alist' know about.")
 (selection_name, selection_value)
   Lisp_Object selection_name, selection_value;
{
 check_x ();
 CHECK_SYMBOL (selection_name, 0);
 if (NILP (selection_value)) error ("selection-value may not be nil");
 x_own_selection (selection_name, selection_value);
 return selection_value;
}


/* Request the selection value from the owner. If we are the owner,
  simply return our selection value. If we are not the owner, this
  will block until all of the data has arrived. */

DEFUN ("x-get-selection-internal", Fx_get_selection_internal,
 Sx_get_selection_internal, 2, 2, 0,
 "Return text selected from some X window.\n\
SELECTION is a symbol, typically `PRIMARY', `SECONDARY', or `CLIPBOARD'.\n\
\(Those are literal upper-case symbol names, since that's what X expects.)\n\
TYPE is the type of data desired, typically `STRING'.")
 (selection_symbol, target_type)
   Lisp_Object selection_symbol, target_type;
{
 Lisp_Object val = Qnil;
 struct gcpro gcpro1, gcpro2;
 GCPRO2 (target_type, val); /* we store newly consed data into these */
 check_x ();
 CHECK_SYMBOL (selection_symbol, 0);

#if 0 /* #### MULTIPLE doesn't work yet */
 if (CONSP (target_type)
   && XCONS (target_type)->car == QMULTIPLE)
  {
   CHECK_VECTOR (XCONS (target_type)->cdr, 0);
   /* So we don't destructively modify this... */
   target_type = copy_multiple_data (target_type);
  }
 else
#endif
  CHECK_SYMBOL (target_type, 0);

 val = x_get_local_selection (selection_symbol, target_type);

 if (NILP (val))
  {
   val = x_get_foreign_selection (selection_symbol, target_type);
   goto DONE;
  }

 if (CONSP (val)
   && SYMBOLP (XCONS (val)->car))
  {
   val = XCONS (val)->cdr;
   if (CONSP (val) && NILP (XCONS (val)->cdr))
	val = XCONS (val)->car;
  }
 val = clean_local_selection_data (val);
 DONE:
 UNGCPRO;
 return val;
}

DEFUN ("x-disown-selection-internal", Fx_disown_selection_internal,
 Sx_disown_selection_internal, 1, 2, 0,
 "If we own the selection SELECTION, disown it.\n\
Disowning it means there is no such selection.")
 (selection, time)
   Lisp_Object selection;
   Lisp_Object time;
{
 Time timestamp;
 Atom selection_atom;
 XSelectionClearEvent event;
 Display *display;
 struct x_display_info *dpyinfo;

 check_x ();
 display = FRAME_X_DISPLAY (selected_frame);
 dpyinfo = FRAME_X_DISPLAY_INFO (selected_frame);
 CHECK_SYMBOL (selection, 0);
 if (NILP (time))
  timestamp = last_event_timestamp;
 else
  timestamp = cons_to_long (time);

 if (NILP (assq_no_quit (selection, Vselection_alist)))
  return Qnil; /* Don't disown the selection when we're not the owner. */

 selection_atom = symbol_to_x_atom (dpyinfo, display, selection);

 BLOCK_INPUT;
 XSetSelectionOwner (display, selection_atom, None, timestamp);
 UNBLOCK_INPUT;

 /* It doesn't seem to be guaranteed that a SelectionClear event will be
   generated for a window which owns the selection when that window sets
   the selection owner to None. The NCD server does, the MIT Sun4 server
   doesn't. So we synthesize one; this means we might get two, but
   that's ok, because the second one won't have any effect. */
 SELECTION_EVENT_DISPLAY (&event) = display;
 SELECTION_EVENT_SELECTION (&event) = selection_atom;
 SELECTION_EVENT_TIME (&event) = timestamp;
 x_handle_selection_clear (&event);

 return Qt;
}

/* Get rid of all the selections in buffer BUFFER.
  This is used when we kill a buffer. */

void
x_disown_buffer_selections (buffer)
   Lisp_Object buffer;
{
 Lisp_Object tail;
 struct buffer *buf = XBUFFER (buffer);

 for (tail = Vselection_alist; CONSP (tail); tail = XCONS (tail)->cdr)
  {
   Lisp_Object elt, value;
   elt = XCONS (tail)->car;
   value = XCONS (elt)->cdr;
   if (CONSP (value) && MARKERP (XCONS (value)->car)
	 && XMARKER (XCONS (value)->car)->buffer == buf)
	Fx_disown_selection_internal (XCONS (elt)->car, Qnil);
  }
}

DEFUN ("x-selection-owner-p", Fx_selection_owner_p, Sx_selection_owner_p,
 0, 1, 0,
 "Whether the current Emacs process owns the given X Selection.\n\
The arg should be the name of the selection in question, typically one of\n\
the symbols `PRIMARY', `SECONDARY', or `CLIPBOARD'.\n\
\(Those are literal upper-case symbol names, since that's what X expects.)\n\
For convenience, the symbol nil is the same as `PRIMARY',\n\
and t is the same as `SECONDARY'.)")
 (selection)
   Lisp_Object selection;
{
 check_x ();
 CHECK_SYMBOL (selection, 0);
 if (EQ (selection, Qnil)) selection = QPRIMARY;
 if (EQ (selection, Qt)) selection = QSECONDARY;
 
 if (NILP (Fassq (selection, Vselection_alist)))
  return Qnil;
 return Qt;
}

DEFUN ("x-selection-exists-p", Fx_selection_exists_p, Sx_selection_exists_p,
 0, 1, 0,
 "Whether there is an owner for the given X Selection.\n\
The arg should be the name of the selection in question, typically one of\n\
the symbols `PRIMARY', `SECONDARY', or `CLIPBOARD'.\n\
\(Those are literal upper-case symbol names, since that's what X expects.)\n\
For convenience, the symbol nil is the same as `PRIMARY',\n\
and t is the same as `SECONDARY'.)")
 (selection)
   Lisp_Object selection;
{
 Window owner;
 Atom atom;
 Display *dpy;

 /* It should be safe to call this before we have an X frame. */
 if (! FRAME_X_P (selected_frame))
  return Qnil;

 dpy = FRAME_X_DISPLAY (selected_frame);
 CHECK_SYMBOL (selection, 0);
 if (!NILP (Fx_selection_owner_p (selection)))
  return Qt;
 if (EQ (selection, Qnil)) selection = QPRIMARY;
 if (EQ (selection, Qt)) selection = QSECONDARY;
 atom = symbol_to_x_atom (FRAME_X_DISPLAY_INFO (selected_frame),
			  dpy, selection);
 if (atom == 0)
  return Qnil;
 BLOCK_INPUT;
 owner = XGetSelectionOwner (dpy, atom);
 UNBLOCK_INPUT;
 return (owner ? Qt : Qnil);
}


#ifdef CUT_BUFFER_SUPPORT

/* Ensure that all 8 cut buffers exist. ICCCM says we gotta... */
static void
initialize_cut_buffers (display, window)
   Display *display;
   Window window;
{
 unsigned char *data = (unsigned char *) "";
 BLOCK_INPUT;
#define FROB(atom) XChangeProperty (display, window, atom, XA_STRING, 8, \
				  PropModeAppend, data, 0)
 FROB (XA_CUT_BUFFER0);
 FROB (XA_CUT_BUFFER1);
 FROB (XA_CUT_BUFFER2);
 FROB (XA_CUT_BUFFER3);
 FROB (XA_CUT_BUFFER4);
 FROB (XA_CUT_BUFFER5);
 FROB (XA_CUT_BUFFER6);
 FROB (XA_CUT_BUFFER7);
#undef FROB
 UNBLOCK_INPUT;
}


#define CHECK_CUT_BUFFER(symbol,n)					\
 { CHECK_SYMBOL ((symbol), (n));					\
  if (!EQ((symbol), QCUT_BUFFER0) && !EQ((symbol), QCUT_BUFFER1)	\
	&& !EQ((symbol), QCUT_BUFFER2) && !EQ((symbol), QCUT_BUFFER3)	\
	&& !EQ((symbol), QCUT_BUFFER4) && !EQ((symbol), QCUT_BUFFER5)	\
	&& !EQ((symbol), QCUT_BUFFER6) && !EQ((symbol), QCUT_BUFFER7))	\
   Fsignal (Qerror,							\
	    Fcons (build_string ("doesn't name a cut buffer"),	\
			   Fcons ((symbol), Qnil)));			\
 }

DEFUN ("x-get-cut-buffer-internal", Fx_get_cut_buffer_internal,
 Sx_get_cut_buffer_internal, 1, 1, 0,
 "Returns the value of the named cut buffer (typically CUT_BUFFER0).")
 (buffer)
   Lisp_Object buffer;
{
 Window window;
 Atom buffer_atom;
 unsigned char *data;
 int bytes;
 Atom type;
 int format;
 unsigned long size;
 Lisp_Object ret;
 Display *display;
 struct x_display_info *dpyinfo;

 check_x ();
 display = FRAME_X_DISPLAY (selected_frame);
 dpyinfo = FRAME_X_DISPLAY_INFO (selected_frame);
 window = RootWindow (display, 0); /* Cut buffers are on screen 0 */
 CHECK_CUT_BUFFER (buffer, 0);
 buffer_atom = symbol_to_x_atom (dpyinfo, display, buffer);

 x_get_window_property (display, window, buffer_atom, &data, &bytes,
			 &type, &format, &size, 0);
 if (!data) return Qnil;
 
 if (format != 8 || type != XA_STRING)
  Fsignal (Qerror,
	   Fcons (build_string ("cut buffer doesn't contain 8-bit data"),
		  Fcons (x_atom_to_symbol (dpyinfo, display, type),
			  Fcons (make_number (format), Qnil))));

 ret = (bytes ? make_string ((char *) data, bytes) : Qnil);
 /* Use free, not XFree, because x_get_window_property
   calls xmalloc itself. */
 free (data);
 return ret;
}


DEFUN ("x-store-cut-buffer-internal", Fx_store_cut_buffer_internal,
 Sx_store_cut_buffer_internal, 2, 2, 0,
 "Sets the value of the named cut buffer (typically CUT_BUFFER0).")
 (buffer, string)
   Lisp_Object buffer, string;
{
 Window window;
 Atom buffer_atom;
 unsigned char *data;
 int bytes;
 int bytes_remaining;
 int max_bytes;
 Display *display;

 check_x ();
 display = FRAME_X_DISPLAY (selected_frame);
 window = RootWindow (display, 0); /* Cut buffers are on screen 0 */

 max_bytes = SELECTION_QUANTUM (display);
 if (max_bytes > MAX_SELECTION_QUANTUM)
  max_bytes = MAX_SELECTION_QUANTUM;

 CHECK_CUT_BUFFER (buffer, 0);
 CHECK_STRING (string, 0);
 buffer_atom = symbol_to_x_atom (FRAME_X_DISPLAY_INFO (selected_frame),
				 display, buffer);
 data = (unsigned char *) XSTRING (string)->data;
 bytes = XSTRING (string)->size;
 bytes_remaining = bytes;

 if (! FRAME_X_DISPLAY_INFO (selected_frame)->cut_buffers_initialized)
  {
   initialize_cut_buffers (display, window);
   FRAME_X_DISPLAY_INFO (selected_frame)->cut_buffers_initialized = 1;
  }

 BLOCK_INPUT;

 /* Don't mess up with an empty value. */
 if (!bytes_remaining)
  XChangeProperty (display, window, buffer_atom, XA_STRING, 8,
		   PropModeReplace, data, 0);

 while (bytes_remaining)
  {
   int chunk = (bytes_remaining < max_bytes
		  ? bytes_remaining : max_bytes);
   XChangeProperty (display, window, buffer_atom, XA_STRING, 8,
		    (bytes_remaining == bytes
			? PropModeReplace
			: PropModeAppend),
		    data, chunk);
   data += chunk;
   bytes_remaining -= chunk;
  }
 UNBLOCK_INPUT;
 return string;
}


DEFUN ("x-rotate-cut-buffers-internal", Fx_rotate_cut_buffers_internal,
 Sx_rotate_cut_buffers_internal, 1, 1, 0,
 "Rotate the values of the cut buffers by the given number of steps;\n\
positive means move values forward, negative means backward.")
 (n)
   Lisp_Object n;
{
 Window window;
 Atom props[8];
 Display *display;

 check_x ();
 display = FRAME_X_DISPLAY (selected_frame);
 window = RootWindow (display, 0); /* Cut buffers are on screen 0 */
 CHECK_NUMBER (n, 0);
 if (XINT (n) == 0)
  return n;
 if (! FRAME_X_DISPLAY_INFO (selected_frame)->cut_buffers_initialized)
  {
   initialize_cut_buffers (display, window);
   FRAME_X_DISPLAY_INFO (selected_frame)->cut_buffers_initialized = 1;
  }

 props[0] = XA_CUT_BUFFER0;
 props[1] = XA_CUT_BUFFER1;
 props[2] = XA_CUT_BUFFER2;
 props[3] = XA_CUT_BUFFER3;
 props[4] = XA_CUT_BUFFER4;
 props[5] = XA_CUT_BUFFER5;
 props[6] = XA_CUT_BUFFER6;
 props[7] = XA_CUT_BUFFER7;
 BLOCK_INPUT;
 XRotateWindowProperties (display, window, props, 8, XINT (n));
 UNBLOCK_INPUT;
 return n;
}

#endif

void
syms_of_xselect ()
{
 defsubr (&Sx_get_selection_internal);
 defsubr (&Sx_own_selection_internal);
 defsubr (&Sx_disown_selection_internal);
 defsubr (&Sx_selection_owner_p);
 defsubr (&Sx_selection_exists_p);

#ifdef CUT_BUFFER_SUPPORT
 defsubr (&Sx_get_cut_buffer_internal);
 defsubr (&Sx_store_cut_buffer_internal);
 defsubr (&Sx_rotate_cut_buffers_internal);
#endif

 reading_selection_reply = Fcons (Qnil, Qnil);
 staticpro (&reading_selection_reply);
 reading_selection_window = 0;
 reading_which_selection = 0;

 property_change_wait_list = 0;
 prop_location_identifier = 0;
 property_change_reply = Fcons (Qnil, Qnil);
 staticpro (&property_change_reply);

 Vselection_alist = Qnil;
 staticpro (&Vselection_alist);

 DEFVAR_LISP ("selection-converter-alist", &Vselection_converter_alist,
 "An alist associating X Windows selection-types with functions.\n\
These functions are called to convert the selection, with three args:\n\
the name of the selection (typically `PRIMARY', `SECONDARY', or `CLIPBOARD');\n\
a desired type to which the selection should be converted;\n\
and the local selection value (whatever was given to `x-own-selection').\n\
\n\
The function should return the value to send to the X server\n\
\(typically a string). A return value of nil\n\
means that the conversion could not be done.\n\
A return value which is the symbol `NULL'\n\
means that a side-effect was executed,\n\
and there is no meaningful selection value.");
 Vselection_converter_alist = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("x-lost-selection-hooks", &Vx_lost_selection_hooks,
 "A list of functions to be called when Emacs loses an X selection.\n\
\(This happens when some other X client makes its own selection\n\
or when a Lisp program explicitly clears the selection.)\n\
The functions are called with one argument, the selection type\n\
\(a symbol, typically `PRIMARY', `SECONDARY', or `CLIPBOARD').");
 Vx_lost_selection_hooks = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("x-sent-selection-hooks", &Vx_sent_selection_hooks,
 "A list of functions to be called when Emacs answers a selection request.\n\
The functions are called with four arguments:\n\
 - the selection name (typically `PRIMARY', `SECONDARY', or `CLIPBOARD');\n\
 - the selection-type which Emacs was asked to convert the\n\
  selection into before sending (for example, `STRING' or `LENGTH');\n\
 - a flag indicating success or failure for responding to the request.\n\
We might have failed (and declined the request) for any number of reasons,\n\
including being asked for a selection that we no longer own, or being asked\n\
to convert into a type that we don't know about or that is inappropriate.\n\
This hook doesn't let you change the behavior of Emacs's selection replies,\n\
it merely informs you that they have happened.");
 Vx_sent_selection_hooks = Qnil;

 DEFVAR_INT ("x-selection-timeout", &x_selection_timeout,
  "Number of milliseconds to wait for a selection reply.\n\
If the selection owner doesn't reply in this time, we give up.\n\
A value of 0 means wait as long as necessary. This is initialized from the\n\
\"*selectionTimeout\" resource.");
 x_selection_timeout = 0;

 QPRIMARY  = intern ("PRIMARY");	staticpro (&QPRIMARY);
 QSECONDARY = intern ("SECONDARY");	staticpro (&QSECONDARY);
 QSTRING  = intern ("STRING");	staticpro (&QSTRING);
 QINTEGER  = intern ("INTEGER");	staticpro (&QINTEGER);
 QCLIPBOARD = intern ("CLIPBOARD");	staticpro (&QCLIPBOARD);
 QTIMESTAMP = intern ("TIMESTAMP");	staticpro (&QTIMESTAMP);
 QTEXT   = intern ("TEXT"); 	staticpro (&QTEXT);
 QCOMPOUND_TEXT = intern ("COMPOUND_TEXT"); staticpro (&QCOMPOUND_TEXT);
 QTIMESTAMP = intern ("TIMESTAMP");	staticpro (&QTIMESTAMP);
 QDELETE  = intern ("DELETE");	staticpro (&QDELETE);
 QMULTIPLE = intern ("MULTIPLE");	staticpro (&QMULTIPLE);
 QINCR   = intern ("INCR");		staticpro (&QINCR);
 QEMACS_TMP = intern ("_EMACS_TMP_");	staticpro (&QEMACS_TMP);
 QTARGETS  = intern ("TARGETS");	staticpro (&QTARGETS);
 QATOM	   = intern ("ATOM");		staticpro (&QATOM);
 QATOM_PAIR = intern ("ATOM_PAIR");	staticpro (&QATOM_PAIR);
 QNULL	   = intern ("NULL");		staticpro (&QNULL);

#ifdef CUT_BUFFER_SUPPORT
 QCUT_BUFFER0 = intern ("CUT_BUFFER0"); staticpro (&QCUT_BUFFER0);
 QCUT_BUFFER1 = intern ("CUT_BUFFER1"); staticpro (&QCUT_BUFFER1);
 QCUT_BUFFER2 = intern ("CUT_BUFFER2"); staticpro (&QCUT_BUFFER2);
 QCUT_BUFFER3 = intern ("CUT_BUFFER3"); staticpro (&QCUT_BUFFER3);
 QCUT_BUFFER4 = intern ("CUT_BUFFER4"); staticpro (&QCUT_BUFFER4);
 QCUT_BUFFER5 = intern ("CUT_BUFFER5"); staticpro (&QCUT_BUFFER5);
 QCUT_BUFFER6 = intern ("CUT_BUFFER6"); staticpro (&QCUT_BUFFER6);
 QCUT_BUFFER7 = intern ("CUT_BUFFER7"); staticpro (&QCUT_BUFFER7);
#endif

}