1. Nic Ferrier
 2. emacs

Source

emacs / lisp / pcvs.el

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
;;; pcvs.el --- a front-end to CVS

;; Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
;;  2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.

;; Author: (The PCL-CVS Trust) pcl-cvs@cyclic.com
;;	(Per Cederqvist) ceder@lysator.liu.se
;;	(Greg A. Woods) woods@weird.com
;;	(Jim Blandy) jimb@cyclic.com
;;	(Karl Fogel) kfogel@floss.red-bean.com
;;	(Jim Kingdon) kingdon@cyclic.com
;;	(Stefan Monnier) monnier@cs.yale.edu
;;	(Greg Klanderman) greg@alphatech.com
;;	(Jari Aalto+mail.emacs) jari.aalto@poboxes.com
;; Maintainer: (Stefan Monnier) monnier@gnu.org
;; Keywords: CVS, version control, release management

;; This file is part of GNU Emacs.

;; GNU Emacs is free software; you can redistribute it and/or modify
;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
;; any later version.

;; GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
;; GNU General Public License for more details.

;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to the
;; Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
;; Boston, MA 02110-1301, USA.

;;; Commentary:

;; PCL-CVS is a front-end to the CVS version control system. For people
;; familiar with VC, it is somewhat like VC-dired: it presents the status of
;; all the files in your working area and allows you to commit/update several
;; of them at a time. Compared to VC-dired, it is considerably better and
;; faster (but only for CVS).

;; PCL-CVS was originally written by Per Cederqvist many years ago. This
;; version derives from the XEmacs-21 version, itself based on the 2.0b2
;; version (last release from Per). It is a thorough rework.

;; Contrary to what you'd expect, PCL-CVS is not a replacement for VC but only
;; for VC-dired. As such, I've tried to make PCL-CVS and VC interoperate
;; seamlessly (I also use VC).

;; To use PCL-CVS just use `M-x cvs-examine RET <dir> RET'.
;; There is a TeXinfo manual, which can be helpful to get started.

;;; Bugs:

;; - Extracting an old version seems not to recognize encoding correctly.
;;  That's probably because it's done via a process rather than a file.

;;; Todo:

;; ******** FIX THE DOCUMENTATION *********
;;
;; - rework the displaying of error messages.
;; - allow to flush messages only
;; - allow to protect files like ChangeLog from flushing
;; - automatically cvs-mode-insert files from find-file-hook
;;  (and don't flush them as long as they are visited)
;; - query the user for cvs-get-marked (for some cmds or if nothing's selected)
;; - don't return the first (resp last) FI if the cursor is before
;;  (resp after) it.
;; - allow cvs-confirm-removals to force always confirmation.
;; - cvs-checkout should ask for a revision (with completion).
;; - removal confirmation should allow specifying another file name.
;;
;; - hide fileinfos without getting rid of them (will require ewok work).
;; - add toolbar entries
;; - marking
;;  marking directories should jump to just after the dir.
;;  allow (un)marking directories at a time with the mouse.
;;  allow cvs-cmd-do to either clear the marks or not.
;;  add a "marks active" notion, like transient-mark-mode does.
;; - liveness indicator
;; - indicate in docstring if the cmd understands the `b' prefix(es).
;; - call smerge-mode when opening CONFLICT files.
;; - have vc-checkin delegate to cvs-mode-commit when applicable
;; - higher-level CVS operations
;;  cvs-mode-rename
;;  cvs-mode-branch
;; - module-level commands
;;  add support for parsing 'modules' file ("cvs co -c")
;;  cvs-mode-rcs2log
;;  cvs-rdiff
;;  cvs-release
;;  cvs-import
;;  C-u M-x cvs-checkout should ask for a cvsroot
;;  cvs-mode-handle-new-vendor-version
;; 	- checks out module, or alternately does update join
;; 	- does "cvs -n tag LAST_VENDOR" to find old files into *cvs*
;;  cvs-export
;; 	(with completion on tag names and hooks to help generate full releases)
;; - display stickiness information. And current CVS/Tag as well.
;; - write 'cvs-mode-admin' to do arbitrary 'cvs admin' commands
;;  Most interesting would be version removal and log message replacement.
;;  The last one would be neat when called from log-view-mode.
;; - cvs-mode-incorporate
;; 	It would merge in the status from one *cvs* buffer into another.
;; 	This would be used to populate such a buffer that had been created with
;; 	a `cvs {update,status,checkout} -l'.
;; - cvs-mode-(i)diff-other-{file,buffer,cvs-buffer}
;; - offer the choice to kill the process when the user kills the cvs buffer.
;; 	right now, it's killed without further ado.
;; - make `cvs-mode-ignore' allow manually entering a pattern.
;; 	to which dir should it apply ?
;; - cvs-mode-ignore should try to remove duplicate entries.
;; - maybe poll/check CVS/Entries files to react to external `cvs' commands ?
;; - some kind of `cvs annotate' support ?
;; 	but vc-annotate can be used instead.
;; - proper `g' that passes safe args and uses either cvs-status or cvs-examine
;;  maybe also use cvs-update depending on I-don't-know-what.
;; - add message-levels so that we can hide some levels of messages

;;; Code:

(eval-when-compile (require 'cl))
(require 'ewoc)				;Ewoc was once cookie
(require 'pcvs-defs)
(require 'pcvs-util)
(require 'pcvs-parse)
(require 'pcvs-info)


;;;;
;;;; global vars
;;;;

(defvar cvs-cookies) ;;nil
 ;;"Handle for the cookie structure that is displayed in the *cvs* buffer.")
;;(make-variable-buffer-local 'cvs-cookies)

;;;;
;;;; Dynamically scoped variables
;;;;

(defvar cvs-from-vc nil "Bound to t inside VC advice.")

;;;;
;;;; flags variables
;;;;

(defun cvs-defaults (&rest defs)
 (let ((defs (cvs-first defs cvs-shared-start)))
  (append defs
	  (make-list (- cvs-shared-start (length defs)) (car defs))
	  cvs-shared-flags)))

;; For cvs flags, we need to add "-f" to override the cvsrc settings
;; we also want to evict the annoying -q and -Q options that hide useful
;; information from pcl-cvs.
(cvs-flags-define cvs-cvs-flags '(("-f")))

(cvs-flags-define cvs-checkout-flags (cvs-defaults '("-P")))
(cvs-flags-define cvs-status-flags (cvs-defaults '("-v") nil))
(cvs-flags-define cvs-log-flags (cvs-defaults nil))
(cvs-flags-define cvs-diff-flags (cvs-defaults '("-u" "-N") '("-c" "-N") '("-u" "-b")))
(cvs-flags-define cvs-tag-flags (cvs-defaults nil))
(cvs-flags-define cvs-add-flags (cvs-defaults nil))
(cvs-flags-define cvs-commit-flags (cvs-defaults nil))
(cvs-flags-define cvs-remove-flags (cvs-defaults nil))
;;(cvs-flags-define cvs-undo-flags (cvs-defaults nil))
(cvs-flags-define cvs-update-flags (cvs-defaults '("-d" "-P")))

(defun cvs-reread-cvsrc ()
 "Reset the default arguments to those in the `cvs-cvsrc-file'."
 (interactive)
 (condition-case nil
   (with-temp-buffer
	(insert-file-contents cvs-cvsrc-file)
	;; fetch the values
	(dolist (cmd '("cvs" "checkout" "status" "log" "diff" "tag"
		    "add" "commit" "remove" "update"))
	 (goto-char (point-min))
	 (when (re-search-forward
		 (concat "^" cmd "\\(\\s-+\\(.*\\)\\)?$") nil t)
	  (let* ((sym (intern (concat "cvs-" cmd "-flags")))
		  (val (split-string-and-unquote (or (match-string 2) ""))))
	   (cvs-flags-set sym 0 val))))
	;; ensure that cvs doesn't have -q or -Q
	(cvs-flags-set 'cvs-cvs-flags 0
		    (cons "-f"
			   (cdr (cvs-partition
				  (lambda (x) (member x '("-q" "-Q" "-f")))
				  (cvs-flags-query 'cvs-cvs-flags
						  nil 'noquery))))))
   (file-error nil)))

;; initialize to cvsrc's default values
(cvs-reread-cvsrc)


;;;;
;;;; Mouse bindings and mode motion
;;;;

(defvar cvs-minor-current-files)

(defun cvs-menu (e)
 "Popup the CVS menu."
 (interactive "e")
 (let ((cvs-minor-current-files
	 (list (ewoc-data (ewoc-locate
			  cvs-cookies (posn-point (event-end e)))))))
  (popup-menu cvs-menu e)))

(defvar cvs-mode-line-process nil
 "Mode-line control for displaying info on cvs process status.")


;;;;
;;;; Query-Type-Descriptor for Tags
;;;;

(autoload 'cvs-status-get-tags "cvs-status")
(defun cvs-tags-list ()
 "Return a list of acceptable tags, ready for completions."
 (assert (cvs-buffer-p))
 (let ((marked (cvs-get-marked)))
  (list* '("BASE") '("HEAD")
	  (when marked
	   (with-temp-buffer
	    (process-file cvs-program
			   nil	;no input
			   t		;output to current-buffer
			   nil	;don't update display while running
			   "status"
			   "-v"
			   (cvs-fileinfo->full-name (car marked)))
	    (goto-char (point-min))
	    (let ((tags (cvs-status-get-tags)))
		 (when (listp tags) tags)))))))

(defvar cvs-tag-history nil)
(defconst cvs-qtypedesc-tag
 (cvs-qtypedesc-create 'identity 'identity 'cvs-tags-list 'cvs-tag-history))

;;;;

(defun cvs-mode! (&optional -cvs-mode!-fun)
 "Switch to the *cvs* buffer.
If -CVS-MODE!-FUN is provided, it is executed *cvs* being the current buffer
 and with its window selected. Else, the *cvs* buffer is simply selected.
-CVS-MODE!-FUN is called interactively if applicable and else with no argument."
 (let* ((-cvs-mode!-buf (current-buffer))
	 (cvsbuf (cond ((cvs-buffer-p) (current-buffer))
		    ((and cvs-buffer (cvs-buffer-p cvs-buffer)) cvs-buffer)
		    (t (error "can't find the *cvs* buffer"))))
	 (-cvs-mode!-wrapper cvs-minor-wrap-function)
	 (-cvs-mode!-cont (lambda ()
			  (save-current-buffer
			   (if (commandp -cvs-mode!-fun)
				 (call-interactively -cvs-mode!-fun)
				(funcall -cvs-mode!-fun))))))
  (if (not -cvs-mode!-fun) (set-buffer cvsbuf)
   (let ((cvs-mode!-buf (current-buffer))
	  (cvs-mode!-owin (selected-window))
	  (cvs-mode!-nwin (get-buffer-window cvsbuf 'visible)))
	(unwind-protect
	  (progn
	   (set-buffer cvsbuf)
	   (when cvs-mode!-nwin (select-window cvs-mode!-nwin))
	   (if -cvs-mode!-wrapper
		 (funcall -cvs-mode!-wrapper -cvs-mode!-buf -cvs-mode!-cont)
		(funcall -cvs-mode!-cont)))
	 (set-buffer cvs-mode!-buf)
	 (when (and cvs-mode!-nwin (eq cvs-mode!-nwin (selected-window)))
	  ;; the selected window has not been changed by FUN
	  (select-window cvs-mode!-owin)))))))

;;;;
;;;; Prefixes
;;;;

(defvar cvs-branches (list cvs-vendor-branch "HEAD" "HEAD"))
(cvs-prefix-define cvs-branch-prefix
 "Current selected branch."
 "version"
 (cons cvs-vendor-branch cvs-branches)
 cvs-qtypedesc-tag)

(defun cvs-set-branch-prefix (arg)
 "Set the branch prefix to take action at the next command.
See `cvs-prefix-set' for a further the description of the behavior.
\\[universal-argument] 1 selects the vendor branch
and \\[universal-argument] 2 selects the HEAD."
 (interactive "P")
 (cvs-mode!)
 (cvs-prefix-set 'cvs-branch-prefix arg))

(defun cvs-add-branch-prefix (flags &optional arg)
 "Add branch selection argument if the branch prefix was set.
The argument is added (or not) to the list of FLAGS and is constructed
by appending the branch to ARG which defaults to \"-r\"."
 (let ((branch (cvs-prefix-get 'cvs-branch-prefix)))
  ;; deactivate the secondary prefix, even if not used.
  (cvs-prefix-get 'cvs-secondary-branch-prefix)
  (if branch (cons (concat (or arg "-r") branch) flags) flags)))

(cvs-prefix-define cvs-secondary-branch-prefix
 "Current secondary selected branch."
 "version"
 (cons cvs-vendor-branch cvs-branches)
 cvs-qtypedesc-tag)

(defun cvs-set-secondary-branch-prefix (arg)
 "Set the branch prefix to take action at the next command.
See `cvs-prefix-set' for a further the description of the behavior.
\\[universal-argument] 1 selects the vendor branch
and \\[universal-argument] 2 selects the HEAD."
 (interactive "P")
 (cvs-mode!)
 (cvs-prefix-set 'cvs-secondary-branch-prefix arg))

(defun cvs-add-secondary-branch-prefix (flags &optional arg)
 "Add branch selection argument if the secondary branch prefix was set.
The argument is added (or not) to the list of FLAGS and is constructed
by appending the branch to ARG which defaults to \"-r\".
Since the `cvs-secondary-branch-prefix' is only active if the primary
prefix is active, it is important to read the secondary prefix before
the primay since reading the primary can deactivate it."
 (let ((branch (and (cvs-prefix-get 'cvs-branch-prefix 'read-only)
		   (cvs-prefix-get 'cvs-secondary-branch-prefix))))
  (if branch (cons (concat (or arg "-r") branch) flags) flags)))

;;;;

(define-minor-mode cvs-minor-mode
 "This mode is used for buffers related to a main *cvs* buffer.
All the `cvs-mode' buffer operations are simply rebound under
the \\[cvs-mode-map] prefix."
 nil " CVS"
 :group 'pcl-cvs)
(put 'cvs-minor-mode 'permanent-local t)


(defvar cvs-temp-buffers nil)
(defun cvs-temp-buffer (&optional cmd normal nosetup)
 "Create a temporary buffer to run CMD in.
If CMD is a string, use it to lookup `cvs-buffer-name-alist' to find
the buffer name to be used and its `major-mode'.

The selected window will not be changed. The new buffer will not maintain undo
information and will be read-only unless NORMAL is non-nil. It will be emptied
\(unless NOSETUP is non-nil\) and its `default-directory' will be inherited
from the current buffer."
 (let* ((cvs-buf (current-buffer))
	 (info (cdr (assoc cmd cvs-buffer-name-alist)))
	 (name (eval (nth 0 info)))
	 (mode (nth 1 info))
	 (dir default-directory)
	 (buf (cond
	    (name (cvs-get-buffer-create name))
	    ((and (bufferp cvs-temp-buffer) (buffer-live-p cvs-temp-buffer))
		cvs-temp-buffer)
	    (t
		(set (make-local-variable 'cvs-temp-buffer)
		   (cvs-get-buffer-create
		   (eval cvs-temp-buffer-name) 'noreuse))))))

  ;; handle the potential pre-existing process
  (let ((proc (get-buffer-process buf)))
   (when (and (not normal) (processp proc)
		 (memq (process-status proc) '(run stop)))
	(if cmd
	  ;; When CMD is specified, the buffer is normally shown to the
	  ;; user, so interrupting the process is not harmful.
	  ;; Use `delete-process' rather than `kill-process' otherwise
	  ;; the pending output of the process will still get inserted
	  ;; after we erase the buffer.
	  (delete-process proc)
	 (error "Can not run two cvs processes simultaneously"))))

  (if (not name) (kill-local-variable 'other-window-scroll-buffer)
   ;; Strangely, if no window is created, `display-buffer' ends up
   ;; doing a `switch-to-buffer' which does a `set-buffer', hence
   ;; the need for `save-excursion'.
   (unless nosetup (save-excursion (display-buffer buf)))
   ;; FIXME: this doesn't do the right thing if the user later on
   ;; does a `find-file-other-window' and `scroll-other-window'
   (set (make-local-variable 'other-window-scroll-buffer) buf))

  (add-to-list 'cvs-temp-buffers buf)

  (with-current-buffer buf
   (setq buffer-read-only nil)
   (setq default-directory dir)
   (unless nosetup
    ;; Disable undo before calling erase-buffer since it may generate
    ;; a very large and unwanted undo record.
    (buffer-disable-undo)
    (erase-buffer))
   (set (make-local-variable 'cvs-buffer) cvs-buf)
   ;;(cvs-minor-mode 1)
   (let ((lbd list-buffers-directory))
	(if (fboundp mode) (funcall mode) (fundamental-mode))
	(when lbd (set (make-local-variable 'list-buffers-directory) lbd)))
   (cvs-minor-mode 1)
   ;;(set (make-local-variable 'cvs-buffer) cvs-buf)
   (if normal
     (buffer-enable-undo)
	(setq buffer-read-only t)
	(buffer-disable-undo))
   buf)))

(defun cvs-mode-kill-buffers ()
 "Kill all the \"temporary\" buffers created by the *cvs* buffer."
 (interactive)
 (dolist (buf cvs-temp-buffers) (ignore-errors (kill-buffer buf))))

(defun cvs-make-cvs-buffer (dir &optional new)
 "Create the *cvs* buffer for directory DIR.
If non-nil, NEW means to create a new buffer no matter what."
 ;; the real cvs-buffer creation
 (setq dir (cvs-expand-dir-name dir))
 (let* ((buffer-name (eval cvs-buffer-name))
	 (buffer
	 (or (and (not new)
		  (eq cvs-reuse-cvs-buffer 'current)
		  (cvs-buffer-p)	;reuse the current buffer if possible
		  (current-buffer))
	   ;; look for another cvs buffer visiting the same directory
	   (save-excursion
		(unless new
		 (dolist (buffer (cons (current-buffer) (buffer-list)))
		  (set-buffer buffer)
		  (and (cvs-buffer-p)
			 (case cvs-reuse-cvs-buffer
			  (always t)
			  (subdir
			  (or (cvs-string-prefix-p default-directory dir)
				(cvs-string-prefix-p dir default-directory)))
			  (samedir (string= default-directory dir)))
			 (return buffer)))))
	   ;; we really have to create a new buffer:
	   ;; we temporarily bind cwd to "" to prevent
	   ;; create-file-buffer from using directory info
	   ;; unless it is explicitly in the cvs-buffer-name.
	   (cvs-get-buffer-create buffer-name new))))
  (with-current-buffer buffer
   (or
    (and (string= dir default-directory) (cvs-buffer-p)
	  ;; just a refresh
	  (ignore-errors
	   (cvs-cleanup-collection cvs-cookies nil nil t)
	   (current-buffer)))
    ;; setup from scratch
    (progn
	 (setq default-directory dir)
	 (setq buffer-read-only nil)
	 (erase-buffer)
	 (insert "Repository : " (directory-file-name (cvs-get-cvsroot))
		 "\nModule   : " (cvs-get-module)
		 "\nWorking dir: " (abbreviate-file-name dir)
		 (if (not (file-readable-p "CVS/Tag")) "\n"
		  (let ((tag (cvs-file-to-string "CVS/Tag")))
		   (cond
		   ((string-match "\\`T" tag)
		    (concat "\nTag    : " (substring tag 1)))
		   ((string-match "\\`D" tag)
		    (concat "\nDate    : " (substring tag 1)))
		   ("\n"))))
		 "\n")
	 (setq buffer-read-only t)
	 (cvs-mode)
	 (set (make-local-variable 'list-buffers-directory) buffer-name)
	 ;;(set (make-local-variable 'cvs-temp-buffer) (cvs-temp-buffer))
	 (let ((cookies (ewoc-create 'cvs-fileinfo-pp "\n\n" "\n" t)))
	  (set (make-local-variable 'cvs-cookies) cookies)
	  (add-hook 'kill-buffer-hook
		   (lambda ()
		    (ignore-errors (kill-buffer cvs-temp-buffer)))
		   nil t)
	  ;;(set-buffer buf)
	  buffer))))))

(defun* cvs-cmd-do (cmd dir flags fis new
			&key cvsargs noexist dont-change-disc noshow)
 (let* ((dir (file-name-as-directory
	    (abbreviate-file-name (expand-file-name dir))))
	 (cvsbuf (cvs-make-cvs-buffer dir new)))
  ;; Check that dir is under CVS control.
  (unless (file-directory-p dir)
   (error "%s is not a directory" dir))
  (unless (or noexist (file-directory-p (expand-file-name "CVS" dir))
		(file-expand-wildcards (expand-file-name "*/CVS" dir)))
   (error "%s does not contain CVS controlled files" dir))

  (set-buffer cvsbuf)
  (cvs-mode-run cmd flags fis
		 :cvsargs cvsargs :dont-change-disc dont-change-disc)

  (if noshow cvsbuf
   (let ((pop-up-windows nil)) (pop-to-buffer cvsbuf)))))
;;   (funcall (if (and (boundp 'pop-up-frames) pop-up-frames)
;;		  'pop-to-buffer 'switch-to-buffer)
;;	    cvsbuf))))

(defun cvs-run-process (args fis postprocess &optional single-dir)
 (assert (cvs-buffer-p cvs-buffer))
 (save-current-buffer
  (let ((procbuf (current-buffer))
	 (cvsbuf cvs-buffer)
	 (single-dir (or single-dir (eq cvs-execute-single-dir t))))

   (set-buffer procbuf)
   (goto-char (point-max))
   (unless (bolp) (let ((inhibit-read-only t)) (insert "\n")))
   ;; find the set of files we'll process in this round
   (let* ((dir+files+rest
	   (if (or (null fis) (not single-dir))
		 ;; not single-dir mode: just process the whole thing
		 (list "" (mapcar 'cvs-fileinfo->full-name fis) nil)
		;; single-dir mode: extract the same-dir-elements
		(let ((dir (cvs-fileinfo->dir (car fis))))
		 ;; output the concerned dir so the parser can translate paths
		 (let ((inhibit-read-only t))
		  (insert "pcl-cvs: descending directory " dir "\n"))
		 ;; loop to find the same-dir-elems
		 (do* ((files () (cons (cvs-fileinfo->file fi) files))
			(fis fis (cdr fis))
			(fi (car fis) (car fis)))
		   ((not (and fis (string= dir (cvs-fileinfo->dir fi))))
		    (list dir files fis))))))
	   (dir (nth 0 dir+files+rest))
	   (files (nth 1 dir+files+rest))
	   (rest (nth 2 dir+files+rest)))

	(add-hook 'kill-buffer-hook
		 (lambda ()
		  (let ((proc (get-buffer-process (current-buffer))))
		   (when (processp proc)
			(set-process-filter proc nil)
			;; Abort postprocessing but leave the sentinel so it
			;; will update the list of running procs.
			(process-put proc 'cvs-postprocess nil)
			(interrupt-process proc))))
		 nil t)

	;; create the new process and setup the procbuffer correspondingly
	(let* ((msg (cvs-header-msg args fis))
	    (args (append (cvs-flags-query 'cvs-cvs-flags nil 'noquery)
			   (if cvs-cvsroot (list "-d" cvs-cvsroot))
			   args
			   files))
	    ;; If process-connection-type is nil and the repository
	    ;; is accessed via SSH, a bad interaction between libc,
	    ;; CVS and SSH can lead to garbled output.
	    ;; It might be a glibc-specific problem (but it can also happens
	    ;; under Mac OS X, it seems).
	    ;; It seems that using a pty can help circumvent the problem,
	    ;; but at the cost of screwing up when the process thinks it
	    ;; can ask for user input (such as password or host-key
	    ;; confirmation). A better workaround is to set CVS_RSH to
	    ;; an appropriate script, or to use a later version of CVS.
	    (process-connection-type nil) ; Use a pipe, not a pty.
	    (process
		;; the process will be run in the selected dir
		(let ((default-directory (cvs-expand-dir-name dir)))
		 (apply 'start-file-process "cvs" procbuf cvs-program args))))
	 ;; setup the process.
	 (process-put process 'cvs-buffer cvs-buffer)
	 (with-current-buffer cvs-buffer (cvs-update-header msg 'add))
	 (process-put process 'cvs-header msg)
	 (process-put
	  process 'cvs-postprocess
	  (if (null rest)
	    ;; this is the last invocation
	    postprocess
	   ;; else, we have to register ourselves to be rerun on the rest
	   `(cvs-run-process ',args ',rest ',postprocess ',single-dir)))
	 (set-process-sentinel process 'cvs-sentinel)
	 (set-process-filter process 'cvs-update-filter)
	 (set-marker (process-mark process) (point-max))
	 (ignore-errors (process-send-eof process)) ;close its stdin to avoid hangs

	 ;; now finish setting up the cvs-buffer
	 (set-buffer cvsbuf)
	 (setq cvs-mode-line-process (symbol-name (process-status process)))
	 (force-mode-line-update)))))

 ;; The following line is said to improve display updates on some
 ;; emacsen. It shouldn't be needed, but it does no harm.
 (sit-for 0))

(defun cvs-header-msg (args fis)
 (let* ((lastarg nil)
	 (args (mapcar (lambda (arg)
			 (cond
			 ;; filter out the largish commit message
			 ((and (eq lastarg nil) (string= arg "commit"))
			  (setq lastarg 'commit) arg)
			 ((and (eq lastarg 'commit) (string= arg "-m"))
			  (setq lastarg '-m) arg)
			 ((eq lastarg '-m)
			  (setq lastarg 'done) "<log message>")
			 ;; filter out the largish `admin -mrev:msg' message
			 ((and (eq lastarg nil) (string= arg "admin"))
			  (setq lastarg 'admin) arg)
			 ((and (eq lastarg 'admin)
				(string-match "\\`-m[^:]*:" arg))
			  (setq lastarg 'done)
			  (concat (match-string 0 arg) "<log message>"))
			 ;; Keep the rest as is.
			 (t arg)))
		    args)))
  (concat cvs-program " "
	  (combine-and-quote-strings
	   (append (cvs-flags-query 'cvs-cvs-flags nil 'noquery)
		   (if cvs-cvsroot (list "-d" cvs-cvsroot))
		   args
		   (mapcar 'cvs-fileinfo->full-name fis))))))

(defun cvs-update-header (cmd add)
 (let* ((hf (ewoc-get-hf cvs-cookies))
	 (str (car hf))
	 (done "")
	 (tin (ewoc-nth cvs-cookies 0)))
  ;; look for the first *real* fileinfo (to determine emptyness)
  (while
	(and tin
	   (memq (cvs-fileinfo->type (ewoc-data tin))
		  '(MESSAGE DIRCHANGE)))
   (setq tin (ewoc-next cvs-cookies tin)))
  (if add
    (progn
     ;; Remove the default empty line, if applicable.
     (if (not (string-match "." str)) (setq str "\n"))
     (setq str (concat "-- Running " cmd " ...\n" str)))
   (if (not (string-match
        ;; FIXME: If `cmd' is large, this will bump into the
        ;; compiled-regexp size limit. We could drop the "^" anchor
        ;; and use search-forward to circumvent the problem.
		(concat "^-- Running " (regexp-quote cmd) " \\.\\.\\.\n") str))
	 (error "Internal PCL-CVS error while removing message")
	(setq str (replace-match "" t t str))
    ;; Re-add the default empty line, if applicable.
    (if (not (string-match "." str)) (setq str "\n\n"))
	(setq done (concat "-- last cmd: " cmd " --\n"))))
  ;; set the new header and footer
  (ewoc-set-hf cvs-cookies
		 str (concat "\n--------------------- "
			   (if tin "End" "Empty")
			   " ---------------------\n"
			   done))))


(defun cvs-sentinel (proc msg)
 "Sentinel for the cvs update process.
This is responsible for parsing the output from the cvs update when
it is finished."
 (when (memq (process-status proc) '(signal exit))
  (let ((cvs-postproc (process-get proc 'cvs-postprocess))
	 (cvs-buf (process-get proc 'cvs-buffer))
     (procbuf (process-buffer proc)))
   (unless (buffer-live-p cvs-buf) (setq cvs-buf nil))
   (unless (buffer-live-p procbuf) (setq procbuf nil))
   ;; Since the buffer and mode line will show that the
   ;; process is dead, we can delete it now. Otherwise it
   ;; will stay around until M-x list-processes.
   (process-put proc 'postprocess nil)
   (delete-process proc)
   ;; Don't do anything if the main buffer doesn't exist any more.
   (when cvs-buf
	(with-current-buffer cvs-buf
	 (cvs-update-header (process-get proc 'cvs-header) nil)
	 (setq cvs-mode-line-process (symbol-name (process-status proc)))
	 (force-mode-line-update)
	 (when cvs-postproc
	  (if (null procbuf)
		;;(set-process-buffer proc nil)
		(error "cvs' process buffer was killed")
	   (with-current-buffer procbuf
		;; Do the postprocessing like parsing and such.
		(save-excursion (eval cvs-postproc)))))))
   ;; Check whether something is left.
   (when (and procbuf (not (get-buffer-process procbuf)))
    (with-current-buffer procbuf
     ;; IIRC, we enable undo again once the process is finished
     ;; for cases where the output was inserted in *vc-diff* or
     ;; in a file-like buffer. --Stef
     (buffer-enable-undo)
     (with-current-buffer (or cvs-buf (current-buffer))
      (message "CVS process has completed in %s"
           (buffer-name))))))))

(defun cvs-parse-process (dcd &optional subdir old-fis)
 "Parse the output of a cvs process.
DCD is the `dont-change-disc' flag to use when parsing that output.
SUBDIR is the subdirectory (if any) where this command was run.
OLD-FIS is the list of fileinfos on which the cvs command was applied and
 which should be considered up-to-date if they are missing from the output."
 (when (eq system-type 'darwin)
  ;; Fixup the ^D^H^H inserted at beginning of buffer sometimes on MacOSX
  ;; because of the call to `process-send-eof'.
  (save-excursion
   (goto-char (point-min))
   (while (re-search-forward "^\\^D+" nil t)
	(let ((inhibit-read-only t))
	 (delete-region (match-beginning 0) (match-end 0))))))
 (let* ((fileinfos (cvs-parse-buffer 'cvs-parse-table dcd subdir))
	 last)
  (with-current-buffer cvs-buffer
   ;; Expand OLD-FIS to actual files.
   (let ((fis nil))
	(dolist (fi old-fis)
	 (setq fis (if (eq (cvs-fileinfo->type fi) 'DIRCHANGE)
			(nconc (ewoc-collect cvs-cookies 'cvs-dir-member-p
					   (cvs-fileinfo->dir fi))
			    fis)
		   (cons fi fis))))
	(setq old-fis fis))
   ;; Drop OLD-FIS which were already up-to-date.
   (let ((fis nil))
	(dolist (fi old-fis)
	 (unless (eq (cvs-fileinfo->type fi) 'UP-TO-DATE) (push fi fis)))
	(setq old-fis fis))
   ;; Add the new fileinfos to the ewoc.
   (dolist (fi fileinfos)
	(setq last (cvs-addto-collection cvs-cookies fi last))
	;; This FI was in the output, so remove it from OLD-FIS.
	(setq old-fis (delq (ewoc-data last) old-fis)))
   ;; Process the "silent output" (i.e. absence means up-to-date).
   (dolist (fi old-fis)
	(setf (cvs-fileinfo->type fi) 'UP-TO-DATE)
	(setq last (cvs-addto-collection cvs-cookies fi last)))
   (setq fileinfos (nconc old-fis fileinfos))
   ;; Clean up the ewoc as requested by the user.
   (cvs-cleanup-collection cvs-cookies
			   (eq cvs-auto-remove-handled t)
			   cvs-auto-remove-directories
			   nil)
   ;; Revert buffers if necessary.
   (when (and cvs-auto-revert (not dcd) (not cvs-from-vc))
	(cvs-revert-if-needed fileinfos)))))

(defmacro defun-cvs-mode (fun args docstring interact &rest body)
 "Define a function to be used in a *cvs* buffer.
This will look for a *cvs* buffer and execute BODY in it.
Since the interactive arguments might need to be queried after
switching to the *cvs* buffer, the generic code is rather ugly,
but luckily we can often use simpler alternatives.

FUN can be either a symbol (i.e. STYLE is nil) or a cons (FUN . STYLE).
ARGS and DOCSTRING are the normal argument list.
INTERACT is the interactive specification or nil for non-commands.

STYLE can be either SIMPLE, NOARGS or DOUBLE. It's an error for it
to have any other value, unless other details of the function make it
clear what alternative to use.
- SIMPLE will get all the interactive arguments from the original buffer.
- NOARGS will get all the arguments from the *cvs* buffer and will
 always behave as if called interactively.
- DOUBLE is the generic case."
 (declare (debug (&define sexp lambda-list stringp ("interactive" interactive) def-body)))
 (let ((style (cvs-cdr fun))
	(fun (cvs-car fun)))
  (cond
   ;; a trivial interaction, no need to move it
   ((or (eq style 'SIMPLE)
	 (null (nth 1 interact))
	 (stringp (nth 1 interact)))
   `(defun ,fun ,args ,docstring ,interact
	 (cvs-mode! (lambda () ,@body))))

   ;; fun is only called interactively: move all the args to the inner fun
   ((eq style 'NOARGS)
   `(defun ,fun () ,docstring (interactive)
	 (cvs-mode! (lambda ,args ,interact ,@body))))

   ;; bad case
   ((eq style 'DOUBLE)
   (string-match ".*" docstring)
   (let ((line1 (match-string 0 docstring))
	  (fun-1 (intern (concat (symbol-name fun) "-1"))))
	`(progn
	  (defun ,fun-1 ,args
	   ,(concat docstring "\nThis function only works within a *cvs* buffer.
For interactive use, use `" (symbol-name fun) "' instead.")
	   ,interact
	   ,@body)
	  (put ',fun-1 'definition-name ',fun)
	  (defun ,fun ()
	   ,(concat line1 "\nWrapper function that switches to a *cvs* buffer
before calling the real function `" (symbol-name fun-1) "'.\n")
	   (interactive)
	   (cvs-mode! ',fun-1)))))

   (t (error "Unknown style %s in `defun-cvs-mode'" style)))))

(defun-cvs-mode cvs-mode-kill-process ()
 "Kill the temporary buffer and associated process."
 (interactive)
 (when (and (bufferp cvs-temp-buffer) (buffer-live-p cvs-temp-buffer))
  (let ((proc (get-buffer-process cvs-temp-buffer)))
   (when proc (delete-process proc)))))

;;
;; Maintaining the collection in the face of updates
;;

(defun cvs-addto-collection (c fi &optional tin)
 "Add FI to C and return FI's corresponding tin.
FI is inserted in its proper place or maybe even merged with a preexisting
 fileinfo if applicable.
TIN specifies an optional starting point."
 (unless tin (setq tin (ewoc-nth c 0)))
 (while (and tin (cvs-fileinfo< fi (ewoc-data tin)))
  (setq tin (ewoc-prev c tin)))
 (if (null tin) (ewoc-enter-first c fi) ;empty collection
  (assert (not (cvs-fileinfo< fi (ewoc-data tin))))
  (let ((next-tin (ewoc-next c tin)))
   (while (not (or (null next-tin)
		   (cvs-fileinfo< fi (ewoc-data next-tin))))
	(setq tin next-tin next-tin (ewoc-next c next-tin)))
   (if (or (cvs-fileinfo< (ewoc-data tin) fi)
	   (eq (cvs-fileinfo->type fi) 'MESSAGE))
	 ;; tin < fi < next-tin
	 (ewoc-enter-after c tin fi)
	;; fi == tin
	(cvs-fileinfo-update (ewoc-data tin) fi)
	(ewoc-invalidate c tin)
	;; Move cursor back to where it belongs.
	(when (bolp) (cvs-move-to-goal-column))
	tin))))

(defcustom cvs-cleanup-functions nil
 "Functions to tweak the cleanup process.
The functions are called with a single argument (a FILEINFO) and should
return a non-nil value if that fileinfo should be removed."
 :group 'pcl-cvs
 :type '(hook :options (cvs-cleanup-removed)))

(defun cvs-cleanup-removed (fi)
 "Non-nil if FI has been cvs-removed but still exists.
This is intended for use on `cvs-cleanup-functions' when you have cvs-removed
automatically generated files (which should hence not be under CVS control)
but can't commit the removal because the repository's owner doesn't understand
the problem."
 (and (or (eq (cvs-fileinfo->type fi) 'REMOVED)
	  (and (eq (cvs-fileinfo->type fi) 'CONFLICT)
		(eq (cvs-fileinfo->subtype fi) 'REMOVED)))
    (file-exists-p (cvs-fileinfo->full-name fi))))

;; called at the following times:
;; - postparse ((eq cvs-auto-remove-handled t) cvs-auto-remove-directories nil)
;; - pre-run  ((eq cvs-auto-remove-handled 'delayed) nil t)
;; - remove-handled (t (or cvs-auto-remove-directories 'handled) t)
;; - cvs-cmd-do (nil nil t)
;; - post-ignore (nil nil nil)
;; - acknowledge (nil nil nil)
;; - remove   (nil nil nil)
(defun cvs-cleanup-collection (c rm-handled rm-dirs rm-msgs)
 "Remove undesired entries.
C is the collection
RM-HANDLED if non-nil means remove handled entries.
RM-DIRS behaves like `cvs-auto-remove-directories'.
RM-MSGS if non-nil means remove messages."
 (let (last-fi first-dir (rerun t))
  (while rerun
   (setq rerun nil)
   (setq first-dir t)
   (setq last-fi (cvs-create-fileinfo 'DEAD "../" "" "")) ;place-holder
   (ewoc-filter
    c (lambda (fi)
	  (let* ((type (cvs-fileinfo->type fi))
		 (subtype (cvs-fileinfo->subtype fi))
		 (keep
		  (case type
		   ;; remove temp messages and keep the others
		   (MESSAGE (not (or rm-msgs (eq subtype 'TEMP))))
		   ;; remove entries
		   (DEAD nil)
		   ;; handled also?
		   (UP-TO-DATE (not rm-handled))
		   ;; keep the rest
		   (t (not (run-hook-with-args-until-success
			   'cvs-cleanup-functions fi))))))

	   ;; mark dirs for removal
	   (when (and keep rm-dirs
			(eq (cvs-fileinfo->type last-fi) 'DIRCHANGE)
			(not (when first-dir (setq first-dir nil) t))
			(or (eq rm-dirs 'all)
			  (not (cvs-string-prefix-p
				 (cvs-fileinfo->dir last-fi)
				 (cvs-fileinfo->dir fi)))
			  (and (eq type 'DIRCHANGE) (eq rm-dirs 'empty))
			  (eq subtype 'FOOTER)))
	    (setf (cvs-fileinfo->type last-fi) 'DEAD)
	    (setq rerun t))
	   (when keep (setq last-fi fi)))))
   ;; remove empty last dir
   (when (and rm-dirs
		 (not first-dir)
		 (eq (cvs-fileinfo->type last-fi) 'DIRCHANGE))
	(setf (cvs-fileinfo->type last-fi) 'DEAD)
	(setq rerun t)))))

(defun cvs-get-cvsroot ()
 "Gets the CVSROOT for DIR."
 (let ((cvs-cvsroot-file (expand-file-name "Root" "CVS")))
  (or (cvs-file-to-string cvs-cvsroot-file t)
	cvs-cvsroot
	(getenv "CVSROOT")
	"?????")))

(defun cvs-get-module ()
 "Return the current CVS module.
This usually doesn't really work but is a handy initval in a prompt."
 (let* ((repfile (expand-file-name "Repository" "CVS"))
	 (rep (cvs-file-to-string repfile t)))
  (cond
   ((null rep) "")
   ((not (file-name-absolute-p rep)) rep)
   (t
   (let* ((root (cvs-get-cvsroot))
	   (str (concat (file-name-as-directory (or root "/")) " || " rep)))
	(if (and root (string-match "\\(.*\\) || \\1\\(.*\\)\\'" str))
	  (match-string 2 str)
	 (file-name-nondirectory rep)))))))



;;;;
;;;; running a "cvs checkout".
;;;;

;;;###autoload
(defun cvs-checkout (modules dir flags &optional root)
 "Run a 'cvs checkout MODULES' in DIR.
Feed the output to a *cvs* buffer, display it in the current window,
and run `cvs-mode' on it.

With a prefix argument, prompt for cvs FLAGS to use."
 (interactive
  (let ((root (cvs-get-cvsroot)))
   (if (or (null root) current-prefix-arg)
	 (setq root (read-string "CVS Root: ")))
   (list (split-string-and-unquote
	  (read-string "Module(s): " (cvs-get-module)))
	  (read-directory-name "CVS Checkout Directory: "
				nil default-directory nil)
	  (cvs-add-branch-prefix
	  (cvs-flags-query 'cvs-checkout-flags "cvs checkout flags"))
	  root)))
 (when (eq flags t)
  (setf flags (cvs-flags-query 'cvs-checkout-flags nil 'noquery)))
 (let ((cvs-cvsroot root))
  (cvs-cmd-do "checkout" (or dir default-directory)
		(append flags modules) nil 'new
		:noexist t)))

(defun-cvs-mode (cvs-mode-checkout . NOARGS) (dir)
 "Run cvs checkout against the current branch.
The files are stored to DIR."
 (interactive
  (let* ((branch (cvs-prefix-get 'cvs-branch-prefix))
	 (prompt (format "CVS Checkout Directory for `%s%s': "
			 (cvs-get-module)
			 (if branch (format " (branch: %s)" branch)
			  ""))))
   (list (read-directory-name prompt nil default-directory nil))))
 (let ((modules (split-string-and-unquote (cvs-get-module)))
	(flags (cvs-add-branch-prefix
		(cvs-flags-query 'cvs-checkout-flags "cvs checkout flags")))
	(cvs-cvsroot (cvs-get-cvsroot)))
  (cvs-checkout modules dir flags)))

;;;;
;;;; The code for running a "cvs update" and friends in various ways.
;;;;

(defun-cvs-mode (cvs-mode-revert-buffer . SIMPLE)
        (&optional ignore-auto noconfirm)
 "Rerun `cvs-examine' on the current directory with the default flags."
 (interactive)
 (cvs-examine default-directory t))

(defun cvs-query-directory (prompt)
 "Read directory name, prompting with PROMPT.
If in a *cvs* buffer, don't prompt unless a prefix argument is given."
 (if (and (cvs-buffer-p)
	  (not current-prefix-arg))
   default-directory
  (read-directory-name prompt nil default-directory nil)))

;;;###autoload
(defun cvs-quickdir (dir &optional flags noshow)
 "Open a *cvs* buffer on DIR without running cvs.
With a prefix argument, prompt for a directory to use.
A prefix arg >8 (ex: \\[universal-argument] \\[universal-argument]),
 prevents reuse of an existing *cvs* buffer.
Optional argument NOSHOW if non-nil means not to display the buffer.
FLAGS is ignored."
 (interactive (list (cvs-query-directory "CVS quickdir (directory): ")))
 ;; FIXME: code duplication with cvs-cmd-do and cvs-parse-process
 (let* ((dir (file-name-as-directory
	    (abbreviate-file-name (expand-file-name dir))))
	 (new (> (prefix-numeric-value current-prefix-arg) 8))
	 (cvsbuf (cvs-make-cvs-buffer dir new))
	 last)
  ;; Check that dir is under CVS control.
  (unless (file-directory-p dir)
   (error "%s is not a directory" dir))
  (unless (file-directory-p (expand-file-name "CVS" dir))
   (error "%s does not contain CVS controlled files" dir))
  (set-buffer cvsbuf)
  (dolist (fi (cvs-fileinfo-from-entries ""))
   (setq last (cvs-addto-collection cvs-cookies fi last)))
  (cvs-cleanup-collection cvs-cookies
			  (eq cvs-auto-remove-handled t)
			  cvs-auto-remove-directories
			  nil)
  (if noshow cvsbuf
   (let ((pop-up-windows nil)) (pop-to-buffer cvsbuf)))))

;;;###autoload
(defun cvs-examine (directory flags &optional noshow)
 "Run a `cvs -n update' in the specified DIRECTORY.
That is, check what needs to be done, but don't change the disc.
Feed the output to a *cvs* buffer and run `cvs-mode' on it.
With a prefix argument, prompt for a directory and cvs FLAGS to use.
A prefix arg >8 (ex: \\[universal-argument] \\[universal-argument]),
 prevents reuse of an existing *cvs* buffer.
Optional argument NOSHOW if non-nil means not to display the buffer."
 (interactive (list (cvs-query-directory "CVS Examine (directory): ")
		   (cvs-flags-query 'cvs-update-flags "cvs -n update flags")))
 (when (eq flags t)
  (setf flags (cvs-flags-query 'cvs-update-flags nil 'noquery)))
 (when find-file-visit-truename (setq directory (file-truename directory)))
 (cvs-cmd-do "update" directory flags nil
	   (> (prefix-numeric-value current-prefix-arg) 8)
	   :cvsargs '("-n")
	   :noshow noshow
	   :dont-change-disc t))


;;;###autoload
(defun cvs-update (directory flags)
 "Run a `cvs update' in the current working DIRECTORY.
Feed the output to a *cvs* buffer and run `cvs-mode' on it.
With a \\[universal-argument] prefix argument, prompt for a directory to use.
A prefix arg >8 (ex: \\[universal-argument] \\[universal-argument]),
 prevents reuse of an existing *cvs* buffer.
The prefix is also passed to `cvs-flags-query' to select the FLAGS
 passed to cvs."
 (interactive (list (cvs-query-directory "CVS Update (directory): ")
		   (cvs-flags-query 'cvs-update-flags "cvs update flags")))
 (when (eq flags t)
  (setf flags (cvs-flags-query 'cvs-update-flags nil 'noquery)))
 (cvs-cmd-do "update" directory flags nil
	   (> (prefix-numeric-value current-prefix-arg) 8)))


;;;###autoload
(defun cvs-status (directory flags &optional noshow)
 "Run a `cvs status' in the current working DIRECTORY.
Feed the output to a *cvs* buffer and run `cvs-mode' on it.
With a prefix argument, prompt for a directory and cvs FLAGS to use.
A prefix arg >8 (ex: \\[universal-argument] \\[universal-argument]),
 prevents reuse of an existing *cvs* buffer.
Optional argument NOSHOW if non-nil means not to display the buffer."
 (interactive (list (cvs-query-directory "CVS Status (directory): ")
		   (cvs-flags-query 'cvs-status-flags "cvs status flags")))
 (when (eq flags t)
  (setf flags (cvs-flags-query 'cvs-status-flags nil 'noquery)))
 (cvs-cmd-do "status" directory flags nil
	   (> (prefix-numeric-value current-prefix-arg) 8)
	   :noshow noshow :dont-change-disc t))

(defun cvs-update-filter (proc string)
 "Filter function for pcl-cvs.
This function gets the output that CVS sends to stdout. It inserts
the STRING into (process-buffer PROC) but it also checks if CVS is waiting
for a lock file. If so, it inserts a message cookie in the *cvs* buffer."
 (save-match-data
  (with-current-buffer (process-buffer proc)
   (let ((inhibit-read-only t))
	(save-excursion
	 ;; Insert the text, moving the process-marker.
	 (goto-char (process-mark proc))
	 (insert string)
	 (set-marker (process-mark proc) (point))
	 ;; FIXME: Delete any old lock message
	 ;;(if (tin-nth cookies 1)
	 ;; (tin-delete cookies
	 ;;	   (tin-nth cookies 1)))
	 ;; Check if CVS is waiting for a lock.
	 (beginning-of-line 0)	   ;Move to beginning of last complete line.
	 (when (looking-at "^[ a-z]+: \\(.*waiting for .*lock in \\(.*\\)\\)$")
	  (let ((msg (match-string 1))
		 (lock (match-string 2)))
	   (with-current-buffer cvs-buffer
		(set (make-local-variable 'cvs-lock-file) lock)
		;; display the lock situation in the *cvs* buffer:
		(ewoc-enter-last
		 cvs-cookies
		 (cvs-create-fileinfo
		 'MESSAGE "" " "
		 (concat msg
			 (when (file-exists-p lock)
			  (substitute-command-keys
			   "\n\t(type \\[cvs-mode-delete-lock] to delete it)")))
		 :subtype 'TEMP))
		(pop-to-buffer (current-buffer))
		(goto-char (point-max))
		(beep)))))))))


;;;;
;;;; The cvs-mode and its associated commands.
;;;;

(cvs-prefix-define cvs-force-command "" "" '("/F") cvs-qtypedesc-string1)
(defun-cvs-mode cvs-mode-force-command (arg)
 "Force the next cvs command to operate on all the selected files.
By default, cvs commands only operate on files on which the command
\"makes sense\". This overrides the safety feature on the next cvs command.
It actually behaves as a toggle. If prefixed by \\[universal-argument] \\[universal-argument],
the override will persist until the next toggle."
 (interactive "P")
 (cvs-prefix-set 'cvs-force-command arg))

(put 'cvs-mode 'mode-class 'special)
(define-derived-mode cvs-mode nil "CVS"
 "Mode used for PCL-CVS, a frontend to CVS.
Full documentation is in the Texinfo file."
 (setq mode-line-process
	'("" cvs-force-command cvs-ignore-marks-modif
	 ":" (cvs-branch-prefix
	    ("" cvs-branch-prefix (cvs-secondary-branch-prefix
				   ("->" cvs-secondary-branch-prefix))))
	 " " cvs-mode-line-process))
 (if buffer-file-name
   (error "Use M-x cvs-quickdir to get a *cvs* buffer"))
 (buffer-disable-undo)
 ;;(set (make-local-variable 'goal-column) cvs-cursor-column)
 (set (make-local-variable 'revert-buffer-function) 'cvs-mode-revert-buffer)
 (setq truncate-lines t)
 (cvs-prefix-make-local 'cvs-branch-prefix)
 (cvs-prefix-make-local 'cvs-secondary-branch-prefix)
 (cvs-prefix-make-local 'cvs-force-command)
 (cvs-prefix-make-local 'cvs-ignore-marks-modif)
 (make-local-variable 'cvs-mode-line-process)
 (make-local-variable 'cvs-temp-buffers))


(defun cvs-buffer-p (&optional buffer)
 "Return whether the (by default current) BUFFER is a `cvs-mode' buffer."
 (save-excursion
  (if buffer (set-buffer buffer))
  (and (eq major-mode 'cvs-mode))))

(defun cvs-buffer-check ()
 "Check that the current buffer follows cvs-buffer's conventions."
 (let ((buf (current-buffer))
	(check 'none))
  (or (and (setq check 'collection)
	   (eq (ewoc-buffer cvs-cookies) buf)
	   (setq check 'cvs-temp-buffer)
	   (or (null cvs-temp-buffer)
		 (null (buffer-live-p cvs-temp-buffer))
		 (and (eq (with-current-buffer cvs-temp-buffer cvs-buffer) buf)
		   (equal (with-current-buffer cvs-temp-buffer
			    default-directory)
			   default-directory)))
	   t)
	(error "Inconsistent %s in buffer %s" check (buffer-name buf)))))


(defun cvs-mode-quit ()
 "Quit PCL-CVS, killing the *cvs* buffer."
 (interactive)
 (and (y-or-n-p "Quit pcl-cvs? ") (kill-buffer (current-buffer))))

;; Give help....

(defun cvs-help ()
 "Display help for various PCL-CVS commands."
 (interactive)
 (if (eq last-command 'cvs-help)
   (describe-function 'cvs-mode)  ; would need minor-mode for log-edit-mode
  (message "%s"
   (substitute-command-keys
   "`\\[cvs-help]':help `\\[cvs-mode-add]':add `\\[cvs-mode-commit]':commit \
`\\[cvs-mode-diff-map]':diff* `\\[cvs-mode-log]':log \
`\\[cvs-mode-remove]':remove `\\[cvs-mode-status]':status \
`\\[cvs-mode-undo]':undo"))))

;; Move around in the buffer

(defun cvs-move-to-goal-column ()
 (let* ((eol (line-end-position))
	 (fpos (next-single-property-change (point) 'cvs-goal-column nil eol)))
  (when (< fpos eol)
   (goto-char fpos))))

(defun-cvs-mode cvs-mode-previous-line (arg)
 "Go to the previous line.
If a prefix argument is given, move by that many lines."
 (interactive "p")
 (ewoc-goto-prev cvs-cookies arg)
 (cvs-move-to-goal-column))

(defun-cvs-mode cvs-mode-next-line (arg)
 "Go to the next line.
If a prefix argument is given, move by that many lines."
 (interactive "p")
 (ewoc-goto-next cvs-cookies arg)
 (cvs-move-to-goal-column))

;;;;
;;;; Mark handling
;;;;

(defun-cvs-mode cvs-mode-mark (&optional arg)
 "Mark the fileinfo on the current line.
If the fileinfo is a directory, all the contents of that directory are
marked instead. A directory can never be marked."
 (interactive)
 (let* ((tin (ewoc-locate cvs-cookies))
	 (fi (ewoc-data tin)))
  (if (eq (cvs-fileinfo->type fi) 'DIRCHANGE)
	;; it's a directory: let's mark all files inside
	(ewoc-map
	 (lambda (f dir)
	  (when (cvs-dir-member-p f dir)
	   (setf (cvs-fileinfo->marked f)
		  (not (if (eq arg 'toggle) (cvs-fileinfo->marked f) arg)))
	   t))			;Tell cookie to redisplay this cookie.
	 cvs-cookies
	 (cvs-fileinfo->dir fi))
   ;; not a directory: just do the obvious
   (setf (cvs-fileinfo->marked fi)
	  (not (if (eq arg 'toggle) (cvs-fileinfo->marked fi) arg)))
   (ewoc-invalidate cvs-cookies tin)
   (cvs-mode-next-line 1))))

(defalias 'cvs-mouse-toggle-mark 'cvs-mode-toggle-mark)
(defun cvs-mode-toggle-mark (e)
 "Toggle the mark of the entry at point."
 (interactive (list last-input-event))
 (save-excursion
  (posn-set-point (event-end e))
  (cvs-mode-mark 'toggle)))

(defun-cvs-mode cvs-mode-unmark ()
 "Unmark the fileinfo on the current line."
 (interactive)
 (cvs-mode-mark t))

(defun-cvs-mode cvs-mode-mark-all-files ()
 "Mark all files."
 (interactive)
 (ewoc-map (lambda (cookie)
	   (unless (eq (cvs-fileinfo->type cookie) 'DIRCHANGE)
		(setf (cvs-fileinfo->marked cookie) t)))
	  cvs-cookies))

(defun-cvs-mode (cvs-mode-mark-on-state . SIMPLE) (state)
 "Mark all files in state STATE."
 (interactive
  (list
  (let ((default
	  (condition-case nil
		(downcase
		 (symbol-name
		 (cvs-fileinfo->type
		  (cvs-mode-marked nil nil :read-only t :one t :noquery t))))
	   (error nil))))
   (intern
    (upcase
	(completing-read
	 (concat
	 "Mark files in state" (if default (concat " [" default "]")) ": ")
	 (mapcar (lambda (x)
		  (list (downcase (symbol-name (car x)))))
		 cvs-states)
	 nil t nil nil default))))))
 (ewoc-map (lambda (fi)
	   (when (eq (cvs-fileinfo->type fi) state)
		(setf (cvs-fileinfo->marked fi) t)))
	  cvs-cookies))

(defun-cvs-mode cvs-mode-mark-matching-files (regex)
 "Mark all files matching REGEX."
 (interactive "sMark files matching: ")
 (ewoc-map (lambda (cookie)
	   (when (and (not (eq (cvs-fileinfo->type cookie) 'DIRCHANGE))
			 (string-match regex (cvs-fileinfo->file cookie)))
		(setf (cvs-fileinfo->marked cookie) t)))
	  cvs-cookies))

(defun-cvs-mode cvs-mode-unmark-all-files ()
 "Unmark all files.
Directories are also unmarked, but that doesn't matter, since
they should always be unmarked."
 (interactive)
 (ewoc-map (lambda (cookie)
	   (setf (cvs-fileinfo->marked cookie) nil)
	   t)
	  cvs-cookies))

(defun-cvs-mode cvs-mode-unmark-up ()
 "Unmark the file on the previous line."
 (interactive)
 (let ((tin (ewoc-goto-prev cvs-cookies 1)))
  (when tin
   (setf (cvs-fileinfo->marked (ewoc-data tin)) nil)
   (ewoc-invalidate cvs-cookies tin)))
 (cvs-move-to-goal-column))

(defconst cvs-ignore-marks-alternatives
 '(("toggle-marks"	. "/TM")
  ("force-marks"	. "/FM")
  ("ignore-marks"	. "/IM")))

(cvs-prefix-define cvs-ignore-marks-modif
 "Prefix to decide whether to ignore marks or not."
 "active"
 (mapcar 'cdr cvs-ignore-marks-alternatives)
 (cvs-qtypedesc-create
  (lambda (str) (cdr (assoc str cvs-ignore-marks-alternatives)))
  (lambda (obj) (car (rassoc obj cvs-ignore-marks-alternatives)))
  (lambda () cvs-ignore-marks-alternatives)
  nil t))

(defun-cvs-mode cvs-mode-toggle-marks (arg)
 "Toggle whether the next CVS command uses marks.
See `cvs-prefix-set' for further description of the behavior.
\\[universal-argument] 1 selects `force-marks',
\\[universal-argument] 2 selects `ignore-marks',
\\[universal-argument] 3 selects `toggle-marks'."
 (interactive "P")
 (cvs-prefix-set 'cvs-ignore-marks-modif arg))

(defun cvs-ignore-marks-p (cmd &optional read-only)
 (let ((default (if (member cmd cvs-invert-ignore-marks)
		   (not cvs-default-ignore-marks)
		  cvs-default-ignore-marks))
	(modif (cvs-prefix-get 'cvs-ignore-marks-modif read-only)))
  (cond
   ((equal modif "/IM") t)
   ((equal modif "/TM") (not default))
   ((equal modif "/FM") nil)
   (t default))))

(defun cvs-mode-mark-get-modif (cmd)
 (if (cvs-ignore-marks-p cmd 'read-only) "/IM" "/FM"))

(defun cvs-get-marked (&optional ignore-marks ignore-contents)
 "Return a list of all selected fileinfos.
If there are any marked tins, and IGNORE-MARKS is nil, return them.
Otherwise, if the cursor selects a directory, and IGNORE-CONTENTS is
nil, return all files in it, else return just the directory.
Otherwise return (a list containing) the file the cursor points to, or
an empty list if it doesn't point to a file at all."
 (let ((fis nil))
  (dolist (fi (if (and (boundp 'cvs-minor-current-files)
			 (consp cvs-minor-current-files))
		  (mapcar
		   (lambda (f)
		    (if (cvs-fileinfo-p f) f
			 (let ((f (file-relative-name f)))
			  (if (file-directory-p f)
			    (cvs-create-fileinfo
				'DIRCHANGE (file-name-as-directory f) "." "")
			   (let ((dir (file-name-directory f))
				  (file (file-name-nondirectory f)))
			    (cvs-create-fileinfo
				'UNKNOWN (or dir "") file ""))))))
		   cvs-minor-current-files)
		 (or (and (not ignore-marks)
			  (ewoc-collect cvs-cookies 'cvs-fileinfo->marked))
		   (list (ewoc-data (ewoc-locate cvs-cookies))))))

   (if (or ignore-contents (not (eq (cvs-fileinfo->type fi) 'DIRCHANGE)))
	 (push fi fis)
	;; If a directory is selected, return members, if any.
	(setq fis
	   (append (ewoc-collect
		    cvs-cookies 'cvs-dir-member-p (cvs-fileinfo->dir fi))
		   fis))))
  (nreverse fis)))

(defun* cvs-mode-marked (filter &optional cmd
				&key read-only one file noquery)
 "Get the list of marked FIS.
CMD is used to determine whether to use the marks or not.
Only files for which FILTER is applicable are returned.
If READ-ONLY is non-nil, the current toggling is left intact.
If ONE is non-nil, marks are ignored and a single FI is returned.
If FILE is non-nil, directory entries won't be selected."
 (unless cmd (setq cmd (symbol-name filter)))
 (let* ((fis (cvs-get-marked (or one (cvs-ignore-marks-p cmd read-only))
			   (and (not file)
				  (cvs-applicable-p 'DIRCHANGE filter))))
	 (force (cvs-prefix-get 'cvs-force-command))
	 (fis (car (cvs-partition
		  (lambda (fi) (cvs-applicable-p fi (and (not force) filter)))
		  fis))))
  (when (and (or (null fis) (and one (cdr fis))) (not noquery))
   (message (if (null fis)
		  "`%s' is not applicable to any of the selected files."
		 "`%s' is only applicable to a single file.") cmd)
   (sit-for 1)
   (setq fis (list (cvs-insert-file
		    (read-file-name (format "File to %s: " cmd))))))
  (if one (car fis) fis)))

(defun cvs-enabledp (filter)
 "Determine whether FILTER applies to at least one of the selected files."
 (ignore-errors (cvs-mode-marked filter nil :read-only t :noquery t)))

(defun cvs-mode-files (&rest -cvs-mode-files-args)
 (cvs-mode!
  (lambda ()
   (mapcar 'cvs-fileinfo->full-name
	   (apply 'cvs-mode-marked -cvs-mode-files-args)))))

;;
;; Interface between Log-Edit and PCL-CVS
;;

(defun cvs-mode-commit-setup ()
 "Run `cvs-mode-commit' with setup."
 (interactive)
 (cvs-mode-commit 'force))

(defcustom cvs-mode-commit-hook nil
 "Hook run after setting up the commit buffer."
 :type 'hook
 :options '(cvs-mode-diff)
 :group 'pcl-cvs)

(defun cvs-mode-commit (setup)
 "Check in all marked files, or the current file.
The user will be asked for a log message in a buffer.
The buffer's mode and name is determined by the \"message\" setting
 of `cvs-buffer-name-alist'.
The POSTPROC specified there (typically `log-edit') is then called,
 passing it the SETUP argument."
 (interactive "P")
 ;; It seems that the save-excursion that happens if I use the better
 ;; form of `(cvs-mode! (lambda ...))' screws up a couple things which
 ;; end up being rather annoying (like log-edit-mode's message being
 ;; displayed in the wrong minibuffer).
 (cvs-mode!)
 (let ((buf (cvs-temp-buffer "message" 'normal 'nosetup))
	(setupfun (or (nth 2 (cdr (assoc "message" cvs-buffer-name-alist)))
		   'log-edit)))
  (funcall setupfun 'cvs-do-commit setup 
	   '((log-edit-listfun . cvs-commit-filelist)
	    (log-edit-diff-function . cvs-mode-diff)) buf)
  (set (make-local-variable 'cvs-minor-wrap-function) 'cvs-commit-minor-wrap)
  (run-hooks 'cvs-mode-commit-hook)))

(defun cvs-commit-minor-wrap (buf f)
 (let ((cvs-ignore-marks-modif (cvs-mode-mark-get-modif "commit")))
  (funcall f)))

(defun cvs-commit-filelist ()
 (cvs-mode-files 'commit nil :read-only t :file t :noquery t))

(defun cvs-do-commit (flags)
 "Do the actual commit, using the current buffer as the log message."
 (interactive (list (cvs-flags-query 'cvs-commit-flags "cvs commit flags")))
 (let ((msg (buffer-substring-no-properties (point-min) (point-max))))
  (cvs-mode!)
  ;;(pop-to-buffer cvs-buffer)
  (cvs-mode-do "commit" (list* "-m" msg flags) 'commit)))


;;;; Editing existing commit log messages.

(defun cvs-edit-log-text-at-point ()
 (save-excursion
  (end-of-line)
  (when (re-search-backward "^revision " nil t)
   (forward-line 1)
   (if (looking-at "date:") (forward-line 1))
   (if (looking-at "branches:") (forward-line 1))
   (buffer-substring
    (point)
    (if (re-search-forward
	  "^\\(-\\{28\\}\\|=\\{77\\}\\|revision [.0-9]+\\)$"
	  nil t)
	  (match-beginning 0)
	 (point))))))

(defvar cvs-edit-log-revision)
(defvar cvs-edit-log-files) (put 'cvs-edit-log-files 'permanent-local t)
(defun cvs-mode-edit-log (file rev &optional text)
 "Edit the log message at point.
This is best called from a `log-view-mode' buffer."
 (interactive
  (list
  (or (cvs-mode! (lambda ()
           (car (cvs-mode-files nil nil
                     :read-only t :file t :noquery t))))
    (read-string "File name: "))
  (or (cvs-mode! (lambda () (cvs-prefix-get 'cvs-branch-prefix)))
	(read-string "Revision to edit: "))
  (cvs-edit-log-text-at-point)))
 ;; It seems that the save-excursion that happens if I use the better
 ;; form of `(cvs-mode! (lambda ...))' screws up a couple things which
 ;; end up being rather annoying (like log-edit-mode's message being
 ;; displayed in the wrong minibuffer).
 (cvs-mode!)
 (let ((buf (cvs-temp-buffer "message" 'normal 'nosetup))
	(setupfun (or (nth 2 (cdr (assoc "message" cvs-buffer-name-alist)))
		   'log-edit)))
  (with-current-buffer buf
   ;; Set the filename before, so log-edit can correctly setup its
   ;; log-edit-initial-files variable.
   (set (make-local-variable 'cvs-edit-log-files) (list file)))
  (funcall setupfun 'cvs-do-edit-log nil 
	   '((log-edit-listfun . cvs-edit-log-filelist)
	    (log-edit-diff-function . cvs-mode-diff))
	   buf)
  (when text (erase-buffer) (insert text))
  (set (make-local-variable 'cvs-edit-log-revision) rev)
  (set (make-local-variable 'cvs-minor-wrap-function)
     'cvs-edit-log-minor-wrap)
  ;; (run-hooks 'cvs-mode-commit-hook)
  ))

(defun cvs-edit-log-minor-wrap (buf f)
 (let ((cvs-branch-prefix (with-current-buffer buf cvs-edit-log-revision))
    (cvs-minor-current-files
     (with-current-buffer buf cvs-edit-log-files))
    ;; FIXME: I need to force because the fileinfos are UNKNOWN
    (cvs-force-command "/F"))
  (funcall f)))

(defun cvs-edit-log-filelist ()
 (if cvs-minor-wrap-function
   (cvs-mode-files nil nil :read-only t :file t :noquery t)
  cvs-edit-log-files))

(defun cvs-do-edit-log (rev)
 "Do the actual commit, using the current buffer as the log message."
 (interactive (list cvs-edit-log-revision))
 (let ((msg (buffer-substring-no-properties (point-min) (point-max))))
  (cvs-mode!
   (lambda ()
    (cvs-mode-do "admin" (list (concat "-m" rev ":" msg)) nil)))))


;;;;
;;;; CVS Mode commands
;;;;

(defun-cvs-mode (cvs-mode-insert . NOARGS) (file)
 "Insert an entry for a specific file into the current listing.
This is typically used if the file is up-to-date (or has been added
outside of PCL-CVS) and one wants to do some operation on it."
 (interactive
  (list (read-file-name
	 "File to insert: "
	 ;; Can't use ignore-errors here because interactive
	 ;; specs aren't byte-compiled.
	 (condition-case nil
	   (file-name-as-directory
	    (expand-file-name
		(cvs-fileinfo->dir
		 (cvs-mode-marked nil nil :read-only t :one t :noquery t))))
	  (error nil)))))
 (cvs-insert-file file))

(defun cvs-insert-file (file)
 "Insert FILE (and its contents if it's a dir) and return its FI."
 (let ((file (file-relative-name (directory-file-name file))) last)
  (dolist (fi (cvs-fileinfo-from-entries file))
   (setq last (cvs-addto-collection cvs-cookies fi last)))
  ;; There should have been at least one entry.
  (goto-char (ewoc-location last))
  (ewoc-data last)))

(defun cvs-mark-fis-dead (fis)
 ;; Helper function, introduced because of the need for macro-expansion.
 (dolist (fi fis)
  (setf (cvs-fileinfo->type fi) 'DEAD)))

(defun-cvs-mode (cvs-mode-add . SIMPLE) (flags)
 "Add marked files to the cvs repository.
With prefix argument, prompt for cvs flags."
 (interactive (list (cvs-flags-query 'cvs-add-flags "cvs add flags")))
 (let ((fis (cvs-mode-marked 'add))
	(needdesc nil) (dirs nil))
  ;; find directories and look for fis needing a description
  (dolist (fi fis)
   (cond
    ((file-directory-p (cvs-fileinfo->full-name fi)) (push fi dirs))
    ((eq (cvs-fileinfo->type fi) 'UNKNOWN) (setq needdesc t))))
  ;; prompt for description if necessary
  (let* ((msg (if (and needdesc
			 (or current-prefix-arg (not cvs-add-default-message)))
		  (read-from-minibuffer "Enter description: ")
		 (or cvs-add-default-message "")))
	  (flags (list* "-m" msg flags))
	  (postproc
	  ;; setup postprocessing for the directory entries
	  (when dirs
	   `((cvs-run-process (list "-n" "update")
				 ',dirs
				 '(cvs-parse-process t))
		(cvs-mark-fis-dead ',dirs)))))
   (cvs-mode-run "add" flags fis :postproc postproc))))

(defun-cvs-mode (cvs-mode-diff . DOUBLE) (flags)
 "Diff the selected files against the repository.
This command compares the files in your working area against the
revision which they are based upon."
 (interactive
  (list (cvs-add-branch-prefix
	 (cvs-add-secondary-branch-prefix
	  (cvs-flags-query 'cvs-diff-flags "cvs diff flags")))))
 (cvs-mode-do "diff" flags 'diff
	    :show t)) ;; :ignore-exit t

(defun-cvs-mode (cvs-mode-diff-head . SIMPLE) (flags)
 "Diff the selected files against the head of the current branch.
See ``cvs-mode-diff'' for more info."
 (interactive (list (cvs-flags-query 'cvs-diff-flags "cvs diff flags")))
 (cvs-mode-diff-1 (cons "-rHEAD" flags)))

(defun-cvs-mode (cvs-mode-diff-repository . SIMPLE) (flags)
 "Diff the files for changes in the repository since last co/update/commit.
See ``cvs-mode-diff'' for more info."
 (interactive (list (cvs-flags-query 'cvs-diff-flags "cvs diff flags")))
 (cvs-mode-diff-1 (cons "-rBASE" (cons "-rHEAD" flags))))

(defun-cvs-mode (cvs-mode-diff-yesterday . SIMPLE) (flags)
 "Diff the selected files against yesterday's head of the current branch.
See ``cvs-mode-diff'' for more info."
 (interactive (list (cvs-flags-query 'cvs-diff-flags "cvs diff flags")))
 (cvs-mode-diff-1 (cons "-Dyesterday" flags)))

(defun-cvs-mode (cvs-mode-diff-vendor . SIMPLE) (flags)
 "Diff the selected files against the head of the vendor branch.
See ``cvs-mode-diff'' for more info."
 (interactive (list (cvs-flags-query 'cvs-diff-flags "cvs diff flags")))
 (cvs-mode-diff-1 (cons (concat "-r" cvs-vendor-branch) flags)))

;; sadly, this is not provided by cvs, so we have to roll our own
(defun-cvs-mode (cvs-mode-diff-backup . SIMPLE) (flags)
 "Diff the files against the backup file.
This command can be used on files that are marked with \"Merged\"
or \"Conflict\" in the *cvs* buffer."
 (interactive (list (cvs-flags-query 'cvs-diff-flags "diff flags")))
 (unless (listp flags) (error "flags should be a list of strings"))
 (save-some-buffers)
 (let* ((marked (cvs-get-marked (cvs-ignore-marks-p "diff")))
	 (fis (car (cvs-partition 'cvs-fileinfo->backup-file marked))))
  (unless (consp fis)
   (error "No files with a backup file selected!"))
  ;; let's extract some info into the environment for `buffer-name'
  (let* ((dir (cvs-fileinfo->dir (car fis)))
	  (file (cvs-fileinfo->file (car fis))))
   (set-buffer (cvs-temp-buffer "diff")))
  (message "cvs diff backup...")
  (cvs-execute-single-file-list fis 'cvs-diff-backup-extractor
				 cvs-diff-program flags))
 (message "cvs diff backup... Done."))

(defun cvs-diff-backup-extractor (fileinfo)
 "Return the filename and the name of the backup file as a list.
Signal an error if there is no backup file."
 (let ((backup-file (cvs-fileinfo->backup-file fileinfo)))
  (unless backup-file
   (error "%s has no backup file" (cvs-fileinfo->full-name fileinfo)))
  (list backup-file (cvs-fileinfo->full-name fileinfo))))

;;
;; Emerge support
;;
(defun cvs-emerge-diff (b1 b2) (emerge-buffers b1 b2 b1))
(defun cvs-emerge-merge (b1 b2 base out)
 (emerge-buffers-with-ancestor b1 b2 base (find-file-noselect out)))

;;
;; Ediff support
;;

(defvar ediff-after-quit-destination-buffer)
(defvar ediff-after-quit-hook-internal)
(defvar cvs-transient-buffers)
(defun cvs-ediff-startup-hook ()
 (add-hook 'ediff-after-quit-hook-internal
	  `(lambda ()
	    (cvs-ediff-exit-hook
		',ediff-after-quit-destination-buffer ',cvs-transient-buffers))
	  nil 'local))

(defun cvs-ediff-exit-hook (cvs-buf tmp-bufs)
 ;; kill the temp buffers (and their associated windows)
 (dolist (tb tmp-bufs)
  (when (and tb (buffer-live-p tb) (not (buffer-modified-p tb)))
   (let ((win (get-buffer-window tb t)))
	(kill-buffer tb)
	(when (window-live-p win) (ignore-errors (delete-window win))))))
 ;; switch back to the *cvs* buffer
 (when (and cvs-buf (buffer-live-p cvs-buf)
	   (not (get-buffer-window cvs-buf t)))
  (ignore-errors (switch-to-buffer cvs-buf))))

(defun cvs-ediff-diff (b1 b2)
 (let ((ediff-after-quit-destination-buffer (current-buffer))
	(startup-hook '(cvs-ediff-startup-hook)))
  (ediff-buffers b1 b2 startup-hook 'ediff-revision)))

(defun cvs-ediff-merge (b1 b2 base out)
 (let ((ediff-after-quit-destination-buffer (current-buffer))
	(startup-hook '(cvs-ediff-startup-hook)))
  (ediff-merge-buffers-with-ancestor
   b1 b2 base startup-hook
   'ediff-merge-revisions-with-ancestor
   out)))

;;
;; Interactive merge/diff support.
;;

(defun cvs-retrieve-revision (fileinfo rev)
 "Retrieve the given REVision of the file in FILEINFO into a new buffer."
 (let* ((file (cvs-fileinfo->full-name fileinfo))
	 (buffile (concat file "." rev)))
  (or (find-buffer-visiting buffile)
	(with-current-buffer (create-file-buffer buffile)
	 (message "Retrieving revision %s..." rev)
	 ;; Discard stderr output to work around the CVS+SSH+libc
	 ;; problem when stdout and stderr are the same.
	 (let ((res
         (let ((coding-system-for-read 'binary))
          (apply 'process-file cvs-program nil '(t nil) nil
             "-q" "update" "-p"
             ;; If `rev' is HEAD, don't pass it at all:
             ;; the default behavior is to get the head
             ;; of the current branch whereas "-r HEAD"
             ;; stupidly gives you the head of the trunk.
             (append (unless (equal rev "HEAD") (list "-r" rev))
                 (list file))))))
	  (when (and res (not (and (equal 0 res))))
	   (error "Something went wrong retrieving revision %s: %s" rev res))
      ;; Figure out the encoding used and decode the byte-sequence
      ;; into a sequence of chars.
      (decode-coding-inserted-region
       (point-min) (point-max) file t nil nil t)
      ;; Set buffer-file-coding-system.
      (after-insert-file-set-coding (buffer-size) t)
	  (set-buffer-modified-p nil)
	  (let ((buffer-file-name (expand-file-name file)))
	   (after-find-file))
	  (toggle-read-only 1)
	  (message "Retrieving revision %s... Done" rev)
	  (current-buffer))))))

;; FIXME: The user should be able to specify ancestor/head/backup and we should
;; provide sensible defaults when merge info is unavailable (rather than rely
;; on smerge-ediff). Also provide sane defaults for need-merge files.
(defun-cvs-mode cvs-mode-imerge ()
 "Merge interactively appropriate revisions of the selected file."
 (interactive)
 (let ((fi (cvs-mode-marked 'merge nil :one t :file t)))
  (let ((merge (cvs-fileinfo->merge fi))
	 (file (cvs-fileinfo->full-name fi))
	 (backup-file (cvs-fileinfo->backup-file fi)))
   (if (not (and merge backup-file))
	 (let ((buf (find-file-noselect file)))
	  (message "Missing merge info or backup file, using VC.")
	  (with-current-buffer buf
	   (smerge-ediff)))
	(let* ((ancestor-buf (cvs-retrieve-revision fi (car merge)))
	    (head-buf (cvs-retrieve-revision fi (cdr merge)))
	    (backup-buf (let ((auto-mode-alist nil))
			   (find-file-noselect backup-file)))
	    ;; this binding is used by cvs-ediff-startup-hook
	    (cvs-transient-buffers (list ancestor-buf backup-buf head-buf)))
	 (with-current-buffer backup-buf
	  (let ((buffer-file-name (expand-file-name file)))
	   (after-find-file)))
	 (funcall (cdr cvs-idiff-imerge-handlers)
		  backup-buf head-buf ancestor-buf file))))))

(cvs-flags-define cvs-idiff-version
		 (list "BASE" cvs-vendor-branch cvs-vendor-branch "BASE" "BASE")
		 "version: " cvs-qtypedesc-tag)

(defun-cvs-mode (cvs-mode-idiff . NOARGS) (&optional rev1 rev2)
 "Diff interactively current file to revisions."
 (interactive
  (let* ((rev1 (cvs-prefix-get 'cvs-branch-prefix))
	 (rev2 (and rev1 (cvs-prefix-get 'cvs-secondary-branch-prefix))))
   (list (or rev1 (cvs-flags-query 'cvs-idiff-version))
	  rev2)))
 (let ((fi (cvs-mode-marked 'diff "idiff" :one t :file t)))
  (let* ((file (cvs-fileinfo->full-name fi))
	  (rev1-buf (cvs-retrieve-revision fi (or rev1 "BASE")))
	  (rev2-buf (if rev2 (cvs-retrieve-revision fi rev2)))
	  ;; this binding is used by cvs-ediff-startup-hook
	  (cvs-transient-buffers (list rev1-buf rev2-buf)))
   (funcall (car cvs-idiff-imerge-handlers)
	    rev1-buf (or rev2-buf (find-file-noselect file))))))

(defun-cvs-mode (cvs-mode-idiff-other . NOARGS) ()
 "Diff interactively current file to revisions."
 (interactive)
 (let* ((rev1 (cvs-prefix-get 'cvs-branch-prefix))
	 (rev2 (and rev1 (cvs-prefix-get 'cvs-secondary-branch-prefix)))
	 (fis (cvs-mode-marked 'diff "idiff" :file t)))
  (when (> (length fis) 2)
   (error "idiff-other cannot be applied to more than 2 files at a time"))
  (let* ((fi1 (car fis))
	  (rev1-buf (if rev1 (cvs-retrieve-revision fi1 rev1)
		    (find-file-noselect (cvs-fileinfo->full-name fi1))))
	  rev2-buf)
   (if (cdr fis)
	 (let ((fi2 (nth 1 fis)))
	  (setq rev2-buf
		 (if rev2 (cvs-retrieve-revision fi2 rev2)
		  (find-file-noselect (cvs-fileinfo->full-name fi2)))))
	(error "idiff-other doesn't know what other file/buffer to use"))
   (let* (;; this binding is used by cvs-ediff-startup-hook
	   (cvs-transient-buffers (list rev1-buf rev2-buf)))
	(funcall (car cvs-idiff-imerge-handlers)
		 rev1-buf rev2-buf)))))


(defun cvs-is-within-p (fis dir)
 "Non-nil if buffer is inside one of FIS (in DIR)."
 (when (stringp buffer-file-name)
  (setq buffer-file-name (expand-file-name buffer-file-name))
  (let (ret)
   (dolist (fi (or fis (list (cvs-create-fileinfo 'DIRCHANGE "" "." ""))))
	(when (cvs-string-prefix-p
	    (expand-file-name (cvs-fileinfo->full-name fi) dir)
	    buffer-file-name)
	 (setq ret t)))
   ret)))

(defun* cvs-mode-run (cmd flags fis
		   &key (buf (cvs-temp-buffer))
		      dont-change-disc cvsargs postproc)
 "Generic cvs-mode-<foo> function.
Executes `cvs CVSARGS CMD FLAGS FIS'.
BUF is the buffer to be used for cvs' output.
DONT-CHANGE-DISC non-nil indicates that the command will not change the
 contents of files. This is only used by the parser.
POSTPROC is a list of expressions to be evaluated at the very end (after
 parsing if applicable). It will be prepended with `progn' if necessary."
 (let ((def-dir default-directory))
  ;; Save the relevant buffers
  (save-some-buffers nil (lambda () (cvs-is-within-p fis def-dir))))
 (unless (listp flags) (error "flags should be a list of strings"))
 ;; Some w32 versions of CVS don't like an explicit . too much.
 (when (and (car fis) (null (cdr fis))
	   (eq (cvs-fileinfo->type (car fis)) 'DIRCHANGE)
	   ;; (equal (cvs-fileinfo->file (car fis)) ".")
	   (equal (cvs-fileinfo->dir (car fis)) ""))
  (setq fis nil))
 (let* ((single-dir (or (not (listp cvs-execute-single-dir))
			 (member cmd cvs-execute-single-dir)))
	 (parse (member cmd cvs-parse-known-commands))
	 (args (append cvsargs (list cmd) flags))
	 (after-mode (nth 2 (cdr (assoc cmd cvs-buffer-name-alist)))))
  (cvs-cleanup-collection cvs-cookies ;cleanup remaining messages
			  (eq cvs-auto-remove-handled 'delayed) nil t)
  (when (fboundp after-mode)
   (setq postproc (append postproc `((,after-mode)))))
  (when parse
   (let ((old-fis
	   (when (member cmd '("status" "update"))	;FIXME: Yuck!!
		;; absence of `cvs update' output has a specific meaning.
		(or fis (list (cvs-create-fileinfo 'DIRCHANGE "" "." ""))))))
	(push `(cvs-parse-process ',dont-change-disc nil ',old-fis) postproc)))
  (setq postproc (if (cdr postproc) (cons 'progn postproc) (car postproc)))
  (with-current-buffer buf
   (let ((inhibit-read-only t)) (erase-buffer))
   (message "Running cvs %s ..." cmd)
   (cvs-run-process args fis postproc single-dir))))


(defun* cvs-mode-do (cmd flags filter
		   &key show dont-change-disc cvsargs postproc)
 "Generic cvs-mode-<foo> function.
Executes `cvs CVSARGS CMD FLAGS' on the selected files.
FILTER is passed to `cvs-applicable-p' to only apply the command to
 files for which it makes sense.
SHOW indicates that CMD should be not be run in the default temp buffer and
 should be shown to the user. The buffer and mode to be used is determined
 by `cvs-buffer-name-alist'.
DONT-CHANGE-DISC non-nil indicates that the command will not change the
 contents of files. This is only used by the parser."
 (cvs-mode-run cmd flags (cvs-mode-marked filter cmd)
		:buf (cvs-temp-buffer (when show cmd))
		:dont-change-disc dont-change-disc
		:cvsargs cvsargs
		:postproc postproc))

(defun-cvs-mode (cvs-mode-status . SIMPLE) (flags)
 "Show cvs status for all marked files.
With prefix argument, prompt for cvs flags."
 (interactive (list (cvs-flags-query 'cvs-status-flags "cvs status flags")))
 (cvs-mode-do "status" flags nil :dont-change-disc t :show t
	    :postproc (when (eq cvs-auto-remove-handled 'status)
			  `((with-current-buffer ,(current-buffer)
			    (cvs-mode-remove-handled))))))

(defun-cvs-mode (cvs-mode-tree . SIMPLE) (flags)
 "Call cvstree using the file under the point as a keyfile."
 (interactive (list (cvs-flags-query 'cvs-status-flags "cvs status flags")))
 (cvs-mode-run "status" (cons "-v" flags) (cvs-mode-marked nil "status")
		:buf (cvs-temp-buffer "tree")
		:dont-change-disc t
		:postproc '((cvs-status-cvstrees))))

;; cvs log

(defun-cvs-mode (cvs-mode-log . NOARGS) (flags)
 "Display the cvs log of all selected files.
With prefix argument, prompt for cvs flags."
 (interactive (list (cvs-add-branch-prefix
		   (cvs-flags-query 'cvs-log-flags "cvs log flags"))))
 (cvs-mode-do "log" flags nil :show t))


(defun-cvs-mode (cvs-mode-update . NOARGS) (flags)
 "Update all marked files.
With a prefix argument, prompt for cvs flags."
 (interactive
  (list (cvs-add-branch-prefix
	 (cvs-add-secondary-branch-prefix
	  (cvs-flags-query 'cvs-update-flags "cvs update flags")
	  "-j") "-j")))
 (cvs-mode-do "update" flags 'update))


(defun-cvs-mode (cvs-mode-examine . NOARGS) (flags)
 "Re-examine all marked files.
With a prefix argument, prompt for cvs flags."
 (interactive
  (list (cvs-add-branch-prefix
	 (cvs-add-secondary-branch-prefix
	  (cvs-flags-query 'cvs-update-flags "cvs -n update flags")
	  "-j") "-j")))
 (cvs-mode-do "update" flags nil :cvsargs '("-n") :dont-change-disc t))


(defun-cvs-mode cvs-mode-ignore (&optional pattern)
 "Arrange so that CVS ignores the selected files.
This command ignores files that are not flagged as `Unknown'."
 (interactive)
 (dolist (fi (cvs-mode-marked 'ignore))
  (cvs-append-to-ignore (cvs-fileinfo->dir fi) (cvs-fileinfo->file fi)
			 (eq (cvs-fileinfo->subtype fi) 'NEW-DIR))
  (setf (cvs-fileinfo->type fi) 'DEAD))
 (cvs-cleanup-collection cvs-cookies nil nil nil))

(declare-function vc-editable-p "vc" (file))
(declare-function vc-checkout "vc" (file &optional writable rev))

(defun cvs-append-to-ignore (dir str &optional old-dir)
 "Add STR to the .cvsignore file in DIR.
If OLD-DIR is non-nil, then this is a directory that we don't want
to hear about anymore."
 (with-current-buffer
   (find-file-noselect (expand-file-name ".cvsignore" dir))
  (when (ignore-errors
	  (and buffer-read-only
		 (eq 'CVS (vc-backend buffer-file-name))
		 (not (vc-editable-p buffer-file-name))))
   ;; CVSREAD=on special case
   (vc-checkout buffer-file-name t))
  (goto-char (point-max))
  (unless (bolp) (insert "\n"))
  (insert str (if old-dir "/\n" "\n"))
  (if cvs-sort-ignore-file (sort-lines nil (point-min) (point-max)))
  (save-buffer)))


(defun cvs-mode-find-file-other-window (e)
 "Select a buffer containing the file in another window."
 (interactive (list last-input-event))
 (cvs-mode-find-file e t))


(defun cvs-mode-display-file (e)
 "Show a buffer containing the file in another window."
 (interactive (list last-input-event))
 (cvs-mode-find-file e 'dont-select))


(defun cvs-mode-view-file (e)
 "View the file."
 (interactive (list last-input-event))
 (cvs-mode-find-file e nil t))


(defun cvs-mode-view-file-other-window (e)
 "View the file."
 (interactive (list last-input-event))
 (cvs-mode-find-file e t t))


(defun cvs-find-modif (fi)
 (with-temp-buffer
  (process-file cvs-program nil (current-buffer) nil
		 "-f" "diff" (cvs-fileinfo->file fi))
  (goto-char (point-min))
  (if (re-search-forward "^\\([0-9]+\\)" nil t)
	(string-to-number (match-string 1))
   1)))


(defun cvs-mode-find-file (e &optional other view)
 "Select a buffer containing the file.
With a prefix, opens the buffer in an OTHER window."
 (interactive (list last-input-event current-prefix-arg))
 ;; If the event moves point, check that it moves it to a valid location.
 (when (and (/= (point) (progn (posn-set-point (event-end e)) (point)))
	   (not (memq (get-text-property (1- (line-end-position))
                      'font-lock-face)
            '(cvs-header cvs-filename))))
  (error "Not a file name"))
 (cvs-mode!
  (lambda (&optional rev)
   (interactive (list (cvs-prefix-get 'cvs-branch-prefix)))
   (let* ((cvs-buf (current-buffer))
	  (fi (cvs-mode-marked nil nil :one t)))
    (if (eq (cvs-fileinfo->type fi) 'DIRCHANGE)
	  (let ((odir default-directory))
	   (setq default-directory
		  (cvs-expand-dir-name (cvs-fileinfo->dir fi)))
	   (cond ((eq other 'dont-select)
		  (display-buffer (find-file-noselect default-directory)))
		  (other (dired-other-window default-directory))
		  (t (dired default-directory)))
	   (set-buffer cvs-buf)
	   (setq default-directory odir))
	 (let ((buf (if rev (cvs-retrieve-revision fi rev)
		   (find-file-noselect (cvs-fileinfo->full-name fi)))))
	  (funcall (cond ((eq other 'dont-select) 'display-buffer)
			 (other
			  (if view 'view-buffer-other-window
			   'switch-to-buffer-other-window))
			 (t (if view 'view-buffer 'switch-to-buffer)))
		  buf)
	  (when (and cvs-find-file-and-jump (cvs-applicable-p fi 'diff-base))
	   (goto-line (cvs-find-modif fi)))
	  buf))))))


(defun-cvs-mode (cvs-mode-undo . SIMPLE) (flags)
 "Undo local changes to all marked files.
The file is removed and `cvs update FILE' is run."
 ;;"With prefix argument, prompt for cvs FLAGS."
 (interactive (list nil));; (cvs-flags-query 'cvs-undo-flags "undo flags")
 (if current-prefix-arg (call-interactively 'cvs-mode-revert-to-rev)
  (let* ((fis (cvs-do-removal 'undo "update" 'all))
	  (removedp (lambda (fi)
		    (or (eq (cvs-fileinfo->type fi) 'REMOVED)
			  (and (eq (cvs-fileinfo->type fi) 'CONFLICT)
				(eq (cvs-fileinfo->subtype fi) 'REMOVED)))))
	  (fis-split (cvs-partition removedp fis))
	  (fis-removed (car fis-split))
	  (fis-other (cdr fis-split)))
   (if (null fis-other)
	 (when fis-removed (cvs-mode-run "add" nil fis-removed))
	(cvs-mode-run "update" flags fis-other
		   :postproc
		   (when fis-removed
			`((with-current-buffer ,(current-buffer)
			  (cvs-mode-run "add" nil ',fis-removed)))))))))


(defun-cvs-mode (cvs-mode-revert-to-rev . NOARGS) (rev)
 "Revert the selected files to an old revision."
 (interactive
  (list (or (cvs-prefix-get 'cvs-branch-prefix)
	   (let ((current-prefix-arg '(4)))
	    (cvs-flags-query 'cvs-idiff-version)))))
 (let* ((fis (cvs-mode-marked 'revert "revert" :file t))
	 (tag (concat "tmp_pcl_tag_" (make-temp-name "")))
	 (untag `((with-current-buffer ,(current-buffer)
		  (cvs-mode-run "tag" (list "-d" ',tag) ',fis))))
	 (update `((with-current-buffer ,(current-buffer)
		   (cvs-mode-run "update" (list "-j" ',tag "-j" ',rev) ',fis
				  :postproc ',untag)))))
  (cvs-mode-run "tag" (list tag) fis :postproc update)))


(defun-cvs-mode cvs-mode-delete-lock ()
 "Delete the lock file that CVS is waiting for.
Note that this can be dangerous. You should only do this
if you are convinced that the process that created the lock is dead."
 (interactive)
 (let* ((default-directory (cvs-expand-dir-name cvs-lock-file))
	 (locks (directory-files default-directory nil cvs-lock-file-regexp)))
  (cond
   ((not locks) (error "No lock files found"))
   ((yes-or-no-p (concat "Really delete locks in " cvs-lock-file "? "))
   (dolist (lock locks)
	(cond ((file-directory-p lock) (delete-directory lock))
	   ((file-exists-p lock) (delete-file lock))))))))


(defun-cvs-mode cvs-mode-remove-handled ()
 "Remove all lines that are handled.
Empty directories are removed."
 (interactive)
 (cvs-cleanup-collection cvs-cookies
			 t (or cvs-auto-remove-directories 'handled) t))


(defun-cvs-mode cvs-mode-acknowledge ()
 "Remove all marked files from the buffer."
 (interactive)
 (dolist (fi (cvs-get-marked (cvs-ignore-marks-p "acknowledge") t))
  (setf (cvs-fileinfo->type fi) 'DEAD))
 (cvs-cleanup-collection cvs-cookies nil nil nil))

(defun cvs-do-removal (filter &optional cmd all)
 "Remove files.
Returns a list of FIS that should be `cvs remove'd."
 (let* ((files (cvs-mode-marked filter cmd :file t :read-only t))
	 (fis (cdr (cvs-partition (lambda (fi)
				  (eq (cvs-fileinfo->type fi) 'UNKNOWN))
				 (cvs-mode-marked filter cmd))))
	 (silent (or (not cvs-confirm-removals)
		   (cvs-every (lambda (fi)
				 (or (not (file-exists-p
					  (cvs-fileinfo->full-name fi)))
				   (cvs-applicable-p fi 'safe-rm)))
				files)))
	 (tmpbuf (cvs-temp-buffer)))
  (when (and (not silent) (equal cvs-confirm-removals 'list))
   (with-current-buffer tmpbuf
	(let ((inhibit-read-only t))
	 (cvs-insert-strings (mapcar 'cvs-fileinfo->full-name fis))
	 (cvs-pop-to-buffer-same-frame (current-buffer))
	 (shrink-window-if-larger-than-buffer))))
  (if (not (or silent
		 (unwind-protect
		   (yes-or-no-p
		   (let ((nfiles (length files))
			  (verb (if (eq filter 'undo) "Undo" "Delete")))
			(if (= 1 nfiles)
			  (format "%s file: \"%s\" ? "
				  verb
				  (cvs-fileinfo->file (car files)))
			 (format "%s %d files? "
				 verb
				 nfiles))))
		  (cvs-bury-buffer tmpbuf cvs-buffer))))
	(progn (message "Aborting") nil)
   (dolist (fi files)
	(let* ((type (cvs-fileinfo->type fi))
	    (file (cvs-fileinfo->full-name fi)))
	 (when (or all (eq type 'UNKNOWN))
	  (when (file-exists-p file) (delete-file file))
	  (unless all (setf (cvs-fileinfo->type fi) 'DEAD) t))))
   fis)))

(defun-cvs-mode (cvs-mode-remove . SIMPLE) (flags)
 "Remove all marked files.
With prefix argument, prompt for cvs flags."
 (interactive (list (cvs-flags-query 'cvs-remove-flags "cvs remove flags")))
 (let ((fis (cvs-do-removal 'remove)))
  (if fis (cvs-mode-run "remove" (cons "-f" flags) fis)
   (cvs-cleanup-collection cvs-cookies nil nil nil))))


(defvar cvs-tag-name "")
(defun-cvs-mode (cvs-mode-tag . SIMPLE) (tag &optional flags)
 "Run `cvs tag TAG' on all selected files.
With prefix argument, prompt for cvs flags.
By default this can only be used on directories.
Use \\[cvs-mode-force-command] or change `cvs-force-dir-tag' if you need
to use it on individual files."
 (interactive
  (list (setq cvs-tag-name
	    (cvs-query-read cvs-tag-name "Tag name: " cvs-qtypedesc-tag))
	 (cvs-flags-query 'cvs-tag-flags "tag flags")))
 (cvs-mode-do "tag" (append flags (list tag))
	    (when cvs-force-dir-tag 'tag)))

(defun-cvs-mode (cvs-mode-untag . SIMPLE) (tag &optional flags)
 "Run `cvs tag -d TAG' on all selected files.
With prefix argument, prompt for cvs flags."
 (interactive
  (list (setq cvs-tag-name
	    (cvs-query-read cvs-tag-name "Tag to delete: " cvs-qtypedesc-tag))
	 (cvs-flags-query 'cvs-tag-flags "tag flags")))
 (cvs-mode-do "tag" (append '("-d") flags (list tag))
	    (when cvs-force-dir-tag 'tag)))


;; Byte compile files.

(defun-cvs-mode cvs-mode-byte-compile-files ()
 "Run byte-compile-file on all selected files that end in '.el'."
 (interactive)
 (let ((marked (cvs-get-marked (cvs-ignore-marks-p "byte-compile"))))
  (dolist (fi marked)
   (let ((filename (cvs-fileinfo->full-name fi)))
	(when (string-match "\\.el\\'" filename)
	 (byte-compile-file filename))))))

;; ChangeLog support.

(defun-cvs-mode cvs-mode-add-change-log-entry-other-window ()
 "Add a ChangeLog entry in the ChangeLog of the current directory."
 (interactive)
 ;; Require `add-log' explicitly, because if it gets autoloaded when we call
 ;; add-change-log-entry-other-window below, the
 ;; add-log-buffer-file-name-function ends up unbound when we leave the `let'.
 (require 'add-log)
 (dolist (fi (cvs-mode-marked nil nil))
  (let* ((default-directory (cvs-expand-dir-name (cvs-fileinfo->dir fi)))
	  (add-log-buffer-file-name-function
      (lambda ()
       (let ((file (expand-file-name (cvs-fileinfo->file fi))))
        (if (file-directory-p file)
          ;; Be careful to use a directory name, otherwise add-log
          ;; starts looking for a ChangeLog file in the
          ;; parent dir.
          (file-name-as-directory file)
         file)))))
   (kill-local-variable 'change-log-default-name)
   (save-excursion (add-change-log-entry-other-window)))))

;; interactive commands to set optional flags

(defun cvs-mode-set-flags (flag)
 "Ask for new setting of cvs-FLAG-flags."
 (interactive
  (list (completing-read
	 "Which flag: "
	 '("cvs" "diff" "update" "status" "log" "tag" ;"rtag"
	  "commit" "remove" "undo" "checkout")
	 nil t)))
 (let* ((sym (intern (concat "cvs-" flag "-flags"))))
  (let ((current-prefix-arg '(16)))
   (cvs-flags-query sym (concat flag " flags")))))


;;;;
;;;; Utilities for the *cvs* buffer
;;;;

(defun cvs-dir-member-p (fileinfo dir)
 "Return true if FILEINFO represents a file in directory DIR."
 (and (not (eq (cvs-fileinfo->type fileinfo) 'DIRCHANGE))
    (cvs-string-prefix-p dir (cvs-fileinfo->dir fileinfo))))

(defun cvs-execute-single-file (fi extractor program constant-args)
 "Internal function for `cvs-execute-single-file-list'."
 (let* ((arg-list (funcall extractor fi))
	 (inhibit-read-only t))

  ;; Execute the command unless extractor returned t.
  (when (listp arg-list)
   (let* ((args (append constant-args arg-list)))

	(insert (format "=== %s %s\n\n"
			program (split-string-and-unquote args)))

	;; FIXME: return the exit status?
	(apply 'process-file program nil t t args)
	(goto-char (point-max))))))

;; FIXME: make this run in the background ala cvs-run-process...
(defun cvs-execute-single-file-list (fis extractor program constant-args)
 "Run PROGRAM on all elements on FIS.
CONSTANT-ARGS is a list of strings to pass as arguments to PROGRAM.
The arguments given to the program will be CONSTANT-ARGS followed by
the list that EXTRACTOR returns.

EXTRACTOR will be called once for each file on FIS. It is given
one argument, the cvs-fileinfo. It can return t, which means ignore
this file, or a list of arguments to send to the program."
 (dolist (fi fis)
  (cvs-execute-single-file fi extractor program constant-args)))


(defun cvs-revert-if-needed (fis)
 (dolist (fileinfo fis)
  (let* ((file (cvs-fileinfo->full-name fileinfo))
	  (buffer (find-buffer-visiting file)))
   ;; For a revert to happen the user must be editing the file...
   (unless (or (null buffer)
		 (memq (cvs-fileinfo->type fileinfo) '(MESSAGE UNKNOWN))
		 ;; FIXME: check whether revert is really needed.
		 ;; `(verify-visited-file-modtime buffer)' doesn't cut it
		 ;; because it only looks at the time stamp (it ignores
		 ;; read-write changes) which is not changed by `commit'.
		 (buffer-modified-p buffer))
	(with-current-buffer buffer
	 (ignore-errors
	  (revert-buffer 'ignore-auto 'dont-ask 'preserve-modes)
	  ;; `preserve-modes' avoids changing the (minor) modes. But we
	  ;; do want to reset the mode for VC, so we do it explicitly.
	  (vc-find-file-hook)
	  (when (eq (cvs-fileinfo->type fileinfo) 'CONFLICT)
	   (smerge-start-session))))))))


(defun cvs-change-cvsroot (newroot)
 "Change the cvsroot."
 (interactive "DNew repository: ")
 (if (or (file-directory-p (expand-file-name "CVSROOT" newroot))
	 (y-or-n-p (concat "Warning: no CVSROOT found inside repository."
			  " Change cvs-cvsroot anyhow? ")))
   (setq cvs-cvsroot newroot)))

;;;;
;;;; useful global settings
;;;;

;;;###autoload
(add-to-list 'completion-ignored-extensions "CVS/")

;;
;; Hook to allow calling PCL-CVS by visiting the /CVS subdirectory
;;

;;;###autoload
(defcustom cvs-dired-action 'cvs-quickdir
 "The action to be performed when opening a CVS directory.
Sensible values are `cvs-examine', `cvs-status' and `cvs-quickdir'."
 :group 'pcl-cvs
 :type '(choice (const cvs-examine) (const cvs-status) (const cvs-quickdir)))

;;;###autoload
(defcustom cvs-dired-use-hook '(4)
 "Whether or not opening a CVS directory should run PCL-CVS.
A value of nil means never do it.
ALWAYS means to always do it unless a prefix argument is given to the
 command that prompted the opening of the directory.
Anything else means to do it only if the prefix arg is equal to this value."
 :group 'pcl-cvs
 :type '(choice (const :tag "Never" nil)
		 (const :tag "Always" always)
		 (const :tag "Prefix" (4))))

;;;###autoload
(progn (defun cvs-dired-noselect (dir)
 "Run `cvs-examine' if DIR is a CVS administrative directory.
The exact behavior is determined also by `cvs-dired-use-hook'."
 (when (stringp dir)
  (setq dir (directory-file-name dir))
  (when (and (string= "CVS" (file-name-nondirectory dir))
	    (file-readable-p (expand-file-name "Entries" dir))
	    cvs-dired-use-hook
	    (if (eq cvs-dired-use-hook 'always)
		  (not current-prefix-arg)
		 (equal current-prefix-arg cvs-dired-use-hook)))
   (save-excursion
	(funcall cvs-dired-action (file-name-directory dir) t t))))))

;;
;; hook into VC
;;

(add-hook 'vc-post-command-functions 'cvs-vc-command-advice)

(defun cvs-vc-command-advice (command files flags)
 (when (and (equal command "cvs")
	   (progn
	    (while (and (stringp (car flags))
			  (string-match "\\`-" (car flags)))
		 (pop flags))
	    ;; don't parse output we don't understand.
	    (member (car flags) cvs-parse-known-commands))
	   ;; Don't parse "update -p" output.
	   (not (and (member (car flags) '("update" "checkout"))
		    (let ((found-p nil))
			 (dolist (flag flags found-p)
			  (if (equal flag "-p") (setq found-p t)))))))
  (save-current-buffer
   (let ((buffer (current-buffer))
	  (dir default-directory)
	  (cvs-from-vc t))
	(dolist (cvs-buf (buffer-list))
	 (set-buffer cvs-buf)
	 ;; look for a corresponding pcl-cvs buffer
	 (when (and (eq major-mode 'cvs-mode)
		   (cvs-string-prefix-p default-directory dir))
	  (let ((subdir (substring dir (length default-directory))))
	   (set-buffer buffer)
	   (set (make-local-variable 'cvs-buffer) cvs-buf)
	   ;; `cvs -q add file' produces no useful output :-(
	   (when (and (equal (car flags) "add")
			 (goto-char (point-min))
			 (looking-at ".*to add this file permanently\n\\'"))
        (dolist (file (if (listp files) files (list files)))
         (insert "cvs add: scheduling file `"
             (file-name-nondirectory file)
             "' for addition\n")))
	   ;; VC never (?) does `cvs -n update' so dcd=nil
	   ;; should probably always be the right choice.
	   (cvs-parse-process nil subdir))))))))

;;
;; Hook into write-buffer
;;

(defun cvs-mark-buffer-changed ()
 (let* ((file (expand-file-name buffer-file-name))
	 (version (and (fboundp 'vc-backend)
		    (eq (vc-backend file) 'CVS)
		    (vc-working-revision file))))
  (when version
   (save-excursion
	(dolist (cvs-buf (buffer-list))
	 (set-buffer cvs-buf)
	 ;; look for a corresponding pcl-cvs buffer
	 (when (and (eq major-mode 'cvs-mode)
		   (cvs-string-prefix-p default-directory file))
	  (let* ((file (substring file (length default-directory)))
		  (fi (cvs-create-fileinfo
			(if (string= "0" version)
			  'ADDED 'MODIFIED)
			(or (file-name-directory file) "")
			(file-name-nondirectory file)
			"cvs-mark-buffer-changed")))
	   (cvs-addto-collection cvs-cookies fi))))))))

(add-hook 'after-save-hook 'cvs-mark-buffer-changed)


(provide 'pcvs)

;; arch-tag: 8e3a7494-0453-4389-9ab3-a557ce9fab61
;;; pcvs.el ends here