Source

emacs / src / xdisp.c

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
7038
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7073
7074
7075
7076
7077
7078
7079
7080
7081
7082
7083
7084
7085
7086
7087
7088
7089
7090
7091
7092
7093
7094
7095
7096
7097
7098
7099
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119
7120
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
7128
7129
7130
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7137
7138
7139
7140
7141
7142
7143
7144
7145
7146
7147
7148
7149
7150
7151
7152
7153
7154
7155
7156
7157
7158
7159
7160
7161
7162
7163
7164
7165
7166
7167
7168
7169
7170
7171
7172
7173
7174
7175
7176
7177
7178
7179
7180
7181
7182
7183
7184
7185
7186
7187
7188
7189
7190
7191
7192
7193
7194
7195
7196
7197
7198
7199
7200
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
7219
7220
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7230
7231
7232
7233
7234
7235
7236
7237
7238
7239
7240
7241
7242
7243
7244
7245
7246
7247
7248
7249
7250
7251
7252
7253
7254
7255
7256
7257
7258
7259
7260
7261
7262
7263
7264
7265
7266
7267
7268
7269
7270
7271
7272
7273
7274
7275
7276
7277
7278
7279
7280
7281
7282
7283
7284
7285
7286
7287
7288
7289
7290
7291
7292
7293
7294
7295
7296
7297
7298
7299
7300
7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
7321
7322
7323
7324
7325
7326
7327
7328
7329
7330
7331
7332
7333
7334
7335
7336
7337
7338
7339
7340
7341
7342
7343
7344
7345
7346
7347
7348
7349
7350
7351
7352
7353
7354
7355
7356
7357
7358
7359
7360
7361
7362
7363
7364
7365
7366
7367
7368
7369
7370
7371
7372
7373
7374
7375
7376
7377
7378
7379
7380
7381
7382
7383
7384
7385
7386
7387
7388
7389
7390
7391
7392
7393
7394
7395
7396
7397
7398
7399
7400
7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408
7409
7410
7411
7412
7413
7414
7415
7416
7417
7418
7419
7420
7421
7422
7423
7424
7425
7426
7427
7428
7429
7430
7431
7432
7433
7434
7435
7436
7437
7438
7439
7440
7441
7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7456
7457
7458
7459
7460
7461
7462
7463
7464
7465
7466
7467
7468
7469
7470
7471
7472
7473
7474
7475
7476
7477
7478
7479
7480
7481
7482
7483
7484
7485
7486
7487
7488
7489
7490
7491
7492
7493
7494
7495
7496
7497
7498
7499
7500
7501
7502
7503
7504
7505
7506
7507
7508
7509
7510
7511
7512
7513
7514
7515
7516
7517
7518
7519
7520
7521
7522
7523
7524
7525
7526
7527
7528
7529
7530
7531
7532
7533
7534
7535
7536
7537
7538
7539
7540
7541
7542
7543
7544
7545
7546
7547
7548
7549
7550
7551
7552
7553
7554
7555
7556
7557
7558
7559
7560
7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
7569
7570
7571
7572
7573
7574
7575
7576
7577
7578
7579
7580
7581
7582
7583
7584
7585
7586
7587
7588
7589
7590
7591
7592
7593
7594
7595
7596
7597
7598
7599
7600
7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7610
7611
7612
7613
7614
7615
7616
7617
7618
7619
7620
7621
7622
7623
7624
7625
7626
7627
7628
7629
7630
7631
7632
7633
7634
7635
7636
7637
7638
7639
7640
7641
7642
7643
7644
7645
7646
7647
7648
7649
7650
7651
7652
7653
7654
7655
7656
7657
7658
7659
7660
7661
7662
7663
7664
7665
7666
7667
7668
7669
7670
7671
7672
7673
7674
7675
7676
7677
7678
7679
7680
7681
7682
7683
7684
7685
7686
7687
7688
7689
7690
7691
7692
7693
7694
7695
7696
7697
7698
7699
7700
7701
7702
7703
7704
7705
7706
7707
7708
7709
7710
7711
7712
7713
7714
7715
7716
7717
7718
7719
7720
7721
7722
7723
7724
7725
7726
7727
7728
7729
7730
7731
7732
7733
7734
7735
7736
7737
7738
7739
7740
7741
7742
7743
7744
7745
7746
7747
7748
7749
7750
7751
7752
7753
7754
7755
7756
7757
7758
7759
7760
7761
7762
7763
7764
7765
7766
7767
7768
7769
7770
7771
7772
7773
7774
7775
7776
7777
7778
7779
7780
7781
7782
7783
7784
7785
7786
7787
7788
7789
7790
7791
7792
7793
7794
7795
7796
7797
7798
7799
7800
7801
7802
7803
7804
7805
7806
7807
7808
7809
7810
7811
7812
7813
7814
7815
7816
7817
7818
7819
7820
7821
7822
7823
7824
7825
7826
7827
7828
7829
7830
7831
7832
7833
7834
7835
7836
7837
7838
7839
7840
7841
7842
7843
7844
7845
7846
7847
7848
7849
7850
7851
7852
7853
7854
7855
7856
7857
7858
7859
7860
7861
7862
7863
7864
7865
7866
7867
7868
7869
7870
7871
7872
7873
7874
7875
7876
7877
7878
7879
7880
7881
7882
7883
7884
7885
7886
7887
7888
7889
7890
7891
7892
7893
7894
7895
7896
7897
7898
7899
7900
7901
7902
7903
7904
7905
7906
7907
7908
7909
7910
7911
7912
7913
7914
7915
7916
7917
7918
7919
7920
7921
7922
7923
7924
7925
7926
7927
7928
7929
7930
7931
7932
7933
7934
7935
7936
7937
7938
7939
7940
7941
7942
7943
7944
7945
7946
7947
7948
7949
7950
7951
7952
7953
7954
7955
7956
7957
7958
7959
7960
7961
7962
7963
7964
7965
7966
7967
7968
7969
7970
7971
7972
7973
7974
7975
7976
7977
7978
7979
7980
7981
7982
7983
7984
7985
7986
7987
7988
7989
7990
7991
7992
7993
7994
7995
7996
7997
7998
7999
8000
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017
8018
8019
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
8030
8031
8032
8033
8034
8035
8036
8037
8038
8039
8040
8041
8042
8043
8044
8045
8046
8047
8048
8049
8050
8051
8052
8053
8054
8055
8056
8057
8058
8059
8060
8061
8062
8063
8064
8065
8066
8067
8068
8069
8070
8071
8072
8073
8074
8075
8076
8077
8078
8079
8080
8081
8082
8083
8084
8085
8086
8087
8088
8089
8090
8091
8092
8093
8094
8095
8096
8097
8098
8099
8100
8101
8102
8103
8104
8105
8106
8107
8108
8109
8110
8111
8112
8113
8114
8115
8116
8117
8118
8119
8120
8121
8122
8123
8124
8125
8126
8127
8128
8129
8130
8131
8132
8133
8134
8135
8136
8137
8138
8139
8140
8141
8142
8143
8144
8145
8146
8147
8148
8149
8150
8151
8152
8153
8154
8155
8156
8157
8158
8159
8160
8161
8162
8163
8164
8165
8166
8167
8168
8169
8170
8171
8172
8173
8174
8175
8176
8177
8178
8179
8180
8181
8182
8183
8184
8185
8186
8187
8188
8189
8190
8191
8192
8193
8194
8195
8196
8197
8198
8199
8200
8201
8202
8203
8204
8205
8206
8207
8208
8209
8210
8211
8212
8213
8214
8215
8216
8217
8218
8219
8220
8221
8222
8223
8224
8225
8226
8227
8228
8229
8230
8231
8232
8233
8234
8235
8236
8237
8238
8239
8240
8241
8242
8243
8244
8245
8246
8247
8248
8249
8250
8251
8252
8253
8254
8255
8256
8257
8258
8259
8260
8261
8262
8263
8264
8265
8266
8267
8268
8269
8270
8271
8272
8273
8274
8275
8276
8277
8278
8279
8280
8281
8282
8283
8284
8285
8286
8287
8288
8289
8290
8291
8292
8293
8294
8295
8296
8297
8298
8299
8300
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8307
8308
8309
8310
8311
8312
8313
8314
8315
8316
8317
8318
8319
8320
8321
8322
8323
8324
8325
8326
8327
8328
8329
8330
8331
8332
8333
8334
8335
8336
8337
8338
8339
8340
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8347
8348
8349
8350
8351
8352
8353
8354
8355
8356
8357
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8365
8366
8367
8368
8369
8370
8371
8372
8373
8374
8375
8376
8377
8378
8379
8380
8381
8382
8383
8384
8385
8386
8387
8388
8389
8390
8391
8392
8393
8394
8395
8396
8397
8398
8399
8400
8401
8402
8403
8404
8405
8406
8407
8408
8409
8410
8411
8412
8413
8414
8415
8416
8417
8418
8419
8420
8421
8422
8423
8424
8425
8426
8427
8428
8429
8430
8431
8432
8433
8434
8435
8436
8437
8438
8439
8440
8441
8442
8443
8444
8445
8446
8447
8448
8449
8450
8451
8452
8453
8454
8455
8456
8457
8458
8459
8460
8461
8462
8463
8464
8465
8466
8467
8468
8469
8470
8471
8472
8473
8474
8475
8476
8477
8478
8479
8480
8481
8482
8483
8484
8485
8486
8487
8488
8489
8490
8491
8492
8493
8494
8495
8496
8497
8498
8499
8500
8501
8502
8503
8504
8505
8506
8507
8508
8509
8510
8511
8512
8513
8514
8515
8516
8517
8518
8519
8520
8521
8522
8523
8524
8525
8526
8527
8528
8529
8530
8531
8532
8533
8534
8535
8536
8537
8538
8539
8540
8541
8542
8543
8544
8545
8546
8547
8548
8549
8550
8551
8552
8553
8554
8555
8556
8557
8558
8559
8560
8561
8562
8563
8564
8565
8566
8567
8568
8569
8570
8571
8572
8573
8574
8575
8576
8577
8578
8579
8580
8581
8582
8583
8584
8585
8586
8587
8588
8589
8590
8591
8592
8593
8594
8595
8596
8597
8598
8599
8600
8601
8602
8603
8604
8605
8606
8607
8608
8609
8610
8611
8612
8613
8614
8615
8616
8617
8618
8619
8620
8621
8622
8623
8624
8625
8626
8627
8628
8629
8630
8631
8632
8633
8634
8635
8636
8637
8638
8639
8640
8641
8642
8643
8644
8645
8646
8647
8648
8649
8650
8651
8652
8653
8654
8655
8656
8657
8658
8659
8660
8661
8662
8663
8664
8665
8666
8667
8668
8669
8670
8671
8672
8673
8674
8675
8676
8677
8678
8679
8680
8681
8682
8683
8684
8685
8686
8687
8688
8689
8690
8691
8692
8693
8694
8695
8696
8697
8698
8699
8700
8701
8702
8703
8704
8705
8706
8707
8708
8709
8710
8711
8712
8713
8714
8715
8716
8717
8718
8719
8720
8721
8722
8723
8724
8725
8726
8727
8728
8729
8730
8731
8732
8733
8734
8735
8736
8737
8738
8739
8740
8741
8742
8743
8744
8745
8746
8747
8748
8749
8750
8751
8752
8753
8754
8755
8756
8757
8758
8759
8760
8761
8762
8763
8764
8765
8766
8767
8768
8769
8770
8771
8772
8773
8774
8775
8776
8777
8778
8779
8780
8781
8782
8783
8784
8785
8786
8787
8788
8789
8790
8791
8792
8793
8794
8795
8796
8797
8798
8799
8800
8801
8802
8803
8804
8805
8806
8807
8808
8809
8810
8811
8812
8813
8814
8815
8816
8817
8818
8819
8820
8821
8822
8823
8824
8825
8826
8827
8828
8829
8830
8831
8832
8833
8834
8835
8836
8837
8838
8839
8840
8841
8842
8843
8844
8845
8846
8847
8848
8849
8850
8851
8852
8853
8854
8855
8856
8857
8858
8859
8860
8861
8862
8863
8864
8865
8866
8867
8868
8869
8870
8871
8872
8873
8874
8875
8876
8877
8878
8879
8880
8881
8882
8883
8884
8885
8886
8887
8888
8889
8890
8891
8892
8893
8894
8895
8896
8897
8898
8899
8900
8901
8902
8903
8904
8905
8906
8907
8908
8909
8910
8911
8912
8913
8914
8915
8916
8917
8918
8919
8920
8921
8922
8923
8924
8925
8926
8927
8928
8929
8930
8931
8932
8933
8934
8935
8936
8937
8938
8939
8940
8941
8942
8943
8944
8945
8946
8947
8948
8949
8950
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8959
8960
8961
8962
8963
8964
8965
8966
8967
8968
8969
8970
8971
8972
8973
8974
8975
8976
8977
8978
8979
8980
8981
8982
8983
8984
8985
8986
8987
8988
8989
8990
8991
8992
8993
8994
8995
8996
8997
8998
8999
9000
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014
9015
9016
9017
9018
9019
9020
9021
9022
9023
9024
9025
9026
9027
9028
9029
9030
9031
9032
9033
9034
9035
9036
9037
9038
9039
9040
9041
9042
9043
9044
9045
9046
9047
9048
9049
9050
9051
9052
9053
9054
9055
9056
9057
9058
9059
9060
9061
9062
9063
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9070
9071
9072
9073
9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
9082
9083
9084
9085
9086
9087
9088
9089
9090
9091
9092
9093
9094
9095
9096
9097
9098
9099
9100
9101
9102
9103
9104
9105
9106
9107
9108
9109
9110
9111
9112
9113
9114
9115
9116
9117
9118
9119
9120
9121
9122
9123
9124
9125
9126
9127
9128
9129
9130
9131
9132
9133
9134
9135
9136
9137
9138
9139
9140
9141
9142
9143
9144
9145
9146
9147
9148
9149
9150
9151
9152
9153
9154
9155
9156
9157
9158
9159
9160
9161
9162
9163
9164
9165
9166
9167
9168
9169
9170
9171
9172
9173
9174
9175
9176
9177
9178
9179
9180
9181
9182
9183
9184
9185
9186
9187
9188
9189
9190
9191
9192
9193
9194
9195
9196
9197
9198
9199
9200
9201
9202
9203
9204
9205
9206
9207
9208
9209
9210
9211
9212
9213
9214
9215
9216
9217
9218
9219
9220
9221
9222
9223
9224
9225
9226
9227
9228
9229
9230
9231
9232
9233
9234
9235
9236
9237
9238
9239
9240
9241
9242
9243
9244
9245
9246
9247
9248
9249
9250
9251
9252
9253
9254
9255
9256
9257
9258
9259
9260
9261
9262
9263
9264
9265
9266
9267
9268
9269
9270
9271
9272
9273
9274
9275
9276
9277
9278
9279
9280
9281
9282
9283
9284
9285
9286
9287
9288
9289
9290
9291
9292
9293
9294
9295
9296
9297
9298
9299
9300
9301
9302
9303
9304
9305
9306
9307
9308
9309
9310
9311
9312
9313
9314
9315
9316
9317
9318
9319
9320
9321
9322
9323
9324
9325
9326
9327
9328
9329
9330
9331
9332
9333
9334
9335
9336
9337
9338
9339
9340
9341
9342
9343
9344
9345
9346
9347
9348
9349
9350
9351
9352
9353
9354
9355
9356
9357
9358
9359
9360
9361
9362
9363
9364
9365
9366
9367
9368
9369
9370
9371
9372
9373
9374
9375
9376
9377
9378
9379
9380
9381
9382
9383
9384
9385
9386
9387
9388
9389
9390
9391
9392
9393
9394
9395
9396
9397
9398
9399
9400
9401
9402
9403
9404
9405
9406
9407
9408
9409
9410
9411
9412
9413
9414
9415
9416
9417
9418
9419
9420
9421
9422
9423
9424
9425
9426
9427
9428
9429
9430
9431
9432
9433
9434
9435
9436
9437
9438
9439
9440
9441
9442
9443
9444
9445
9446
9447
9448
9449
9450
9451
9452
9453
9454
9455
9456
9457
9458
9459
9460
9461
9462
9463
9464
9465
9466
9467
9468
9469
9470
9471
9472
9473
9474
9475
9476
9477
9478
9479
9480
9481
9482
9483
9484
9485
9486
9487
9488
9489
9490
9491
9492
9493
9494
9495
9496
9497
9498
9499
9500
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9510
9511
9512
9513
9514
9515
9516
9517
9518
9519
9520
9521
9522
9523
9524
9525
9526
9527
9528
9529
9530
9531
9532
9533
9534
9535
9536
9537
9538
9539
9540
9541
9542
9543
9544
9545
9546
9547
9548
9549
9550
9551
9552
9553
9554
9555
9556
9557
9558
9559
9560
9561
9562
9563
9564
9565
9566
9567
9568
9569
9570
9571
9572
9573
9574
9575
9576
9577
9578
9579
9580
9581
9582
9583
9584
9585
9586
9587
9588
9589
9590
9591
9592
9593
9594
9595
9596
9597
9598
9599
9600
9601
9602
9603
9604
9605
9606
9607
9608
9609
9610
9611
9612
9613
9614
9615
9616
9617
9618
9619
9620
9621
9622
9623
9624
9625
9626
9627
9628
9629
9630
9631
9632
9633
9634
9635
9636
9637
9638
9639
9640
9641
9642
9643
9644
9645
9646
9647
9648
9649
9650
9651
9652
9653
9654
9655
9656
9657
9658
9659
9660
9661
9662
9663
9664
9665
9666
9667
9668
9669
9670
9671
9672
9673
9674
9675
9676
9677
9678
9679
9680
9681
9682
9683
9684
9685
9686
9687
9688
9689
9690
9691
9692
9693
9694
9695
9696
9697
9698
9699
9700
9701
9702
9703
9704
9705
9706
9707
9708
9709
9710
9711
9712
9713
9714
9715
9716
9717
9718
9719
9720
9721
9722
9723
9724
9725
9726
9727
9728
9729
9730
9731
9732
9733
9734
9735
9736
9737
9738
9739
9740
9741
9742
9743
9744
9745
9746
9747
9748
9749
9750
9751
9752
9753
9754
9755
9756
9757
9758
9759
9760
9761
9762
9763
9764
9765
9766
9767
9768
9769
9770
9771
9772
9773
9774
9775
9776
9777
9778
9779
9780
9781
9782
9783
9784
9785
9786
9787
9788
9789
9790
9791
9792
9793
9794
9795
9796
9797
9798
9799
9800
9801
9802
9803
9804
9805
9806
9807
9808
9809
9810
9811
9812
9813
9814
9815
9816
9817
9818
9819
9820
9821
9822
9823
9824
9825
9826
9827
9828
9829
9830
9831
9832
9833
9834
9835
9836
9837
9838
9839
9840
9841
9842
9843
9844
9845
9846
9847
9848
9849
9850
9851
9852
9853
9854
9855
9856
9857
9858
9859
9860
9861
9862
9863
9864
9865
9866
9867
9868
9869
9870
9871
9872
9873
9874
9875
9876
9877
9878
9879
9880
9881
9882
9883
9884
9885
9886
9887
9888
9889
9890
9891
9892
9893
9894
9895
9896
9897
9898
9899
9900
9901
9902
9903
9904
9905
9906
9907
9908
9909
9910
9911
9912
9913
9914
9915
9916
9917
9918
9919
9920
9921
9922
9923
9924
9925
9926
9927
9928
9929
9930
9931
9932
9933
9934
9935
9936
9937
9938
9939
9940
9941
9942
9943
9944
9945
9946
9947
9948
9949
9950
9951
9952
9953
9954
9955
9956
9957
9958
9959
9960
9961
9962
9963
9964
9965
9966
9967
9968
9969
9970
9971
9972
9973
9974
9975
9976
9977
9978
9979
9980
9981
9982
9983
9984
9985
9986
9987
9988
9989
9990
9991
9992
9993
9994
9995
9996
9997
9998
9999
10000
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10012
10013
10014
10015
10016
10017
10018
10019
10020
10021
10022
10023
10024
10025
10026
10027
10028
10029
10030
10031
10032
10033
10034
10035
10036
10037
10038
10039
10040
10041
10042
10043
10044
10045
10046
10047
10048
10049
10050
10051
10052
10053
10054
10055
10056
10057
10058
10059
10060
10061
10062
10063
10064
10065
10066
10067
10068
10069
10070
10071
10072
10073
10074
10075
10076
10077
10078
10079
10080
10081
10082
10083
10084
10085
10086
10087
10088
10089
10090
10091
10092
10093
10094
10095
10096
10097
10098
10099
10100
10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10112
10113
10114
10115
10116
10117
10118
10119
10120
10121
10122
10123
10124
10125
10126
10127
10128
10129
10130
10131
10132
10133
10134
10135
10136
10137
10138
10139
10140
10141
10142
10143
10144
10145
10146
10147
10148
10149
10150
10151
10152
10153
10154
10155
10156
10157
10158
10159
10160
10161
10162
10163
10164
10165
10166
10167
10168
10169
10170
10171
10172
10173
10174
10175
10176
10177
10178
10179
10180
10181
10182
10183
10184
10185
10186
10187
10188
10189
10190
10191
10192
10193
10194
10195
10196
10197
10198
10199
10200
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
10208
10209
10210
10211
10212
10213
10214
10215
10216
10217
10218
10219
10220
10221
10222
10223
10224
10225
10226
10227
10228
10229
10230
10231
10232
10233
10234
10235
10236
10237
10238
10239
10240
10241
10242
10243
10244
10245
10246
10247
10248
10249
10250
10251
10252
10253
10254
10255
10256
10257
10258
10259
10260
10261
10262
10263
10264
10265
10266
10267
10268
10269
10270
10271
10272
10273
10274
10275
10276
10277
10278
10279
10280
10281
10282
10283
10284
10285
10286
10287
10288
10289
10290
10291
10292
10293
10294
10295
10296
10297
10298
10299
10300
10301
10302
10303
10304
10305
10306
10307
10308
10309
10310
10311
10312
10313
10314
10315
10316
10317
10318
10319
10320
10321
10322
10323
10324
10325
10326
10327
10328
10329
10330
10331
10332
10333
10334
10335
10336
10337
10338
10339
10340
10341
10342
10343
10344
10345
10346
10347
10348
10349
10350
10351
10352
10353
10354
10355
10356
10357
10358
10359
10360
10361
10362
10363
10364
10365
10366
10367
10368
10369
10370
10371
10372
10373
10374
10375
10376
10377
10378
10379
10380
10381
10382
10383
10384
10385
10386
10387
10388
10389
10390
10391
10392
10393
10394
10395
10396
10397
10398
10399
10400
10401
10402
10403
10404
10405
10406
10407
10408
10409
10410
10411
10412
10413
10414
10415
10416
10417
10418
10419
10420
10421
10422
10423
10424
10425
10426
10427
10428
10429
10430
10431
10432
10433
10434
10435
10436
10437
10438
10439
10440
10441
10442
10443
10444
10445
10446
10447
10448
10449
10450
10451
10452
10453
10454
10455
10456
10457
10458
10459
10460
10461
10462
10463
10464
10465
10466
10467
10468
10469
10470
10471
10472
10473
10474
10475
10476
10477
10478
10479
10480
10481
10482
10483
10484
10485
10486
10487
10488
10489
10490
10491
10492
10493
10494
10495
10496
10497
10498
10499
10500
10501
10502
10503
10504
10505
10506
10507
10508
10509
10510
10511
10512
10513
10514
10515
10516
10517
10518
10519
10520
10521
10522
10523
10524
10525
10526
10527
10528
10529
10530
10531
10532
10533
10534
10535
10536
10537
10538
10539
10540
10541
10542
10543
10544
10545
10546
10547
10548
10549
10550
10551
10552
10553
10554
10555
10556
10557
10558
10559
10560
10561
10562
10563
10564
10565
10566
10567
10568
10569
10570
10571
10572
10573
10574
10575
10576
10577
10578
10579
10580
10581
10582
10583
10584
10585
10586
10587
10588
10589
10590
10591
10592
10593
10594
10595
10596
10597
10598
10599
10600
10601
10602
10603
10604
10605
10606
10607
10608
10609
10610
10611
10612
10613
10614
10615
10616
10617
10618
10619
10620
10621
10622
10623
10624
10625
10626
10627
10628
10629
10630
10631
10632
10633
10634
10635
10636
10637
10638
10639
10640
10641
10642
10643
10644
10645
10646
10647
10648
10649
10650
10651
10652
10653
10654
10655
10656
10657
10658
10659
10660
10661
10662
10663
10664
10665
10666
10667
10668
10669
10670
10671
10672
10673
10674
10675
10676
10677
10678
10679
10680
10681
10682
10683
10684
10685
10686
10687
10688
10689
10690
10691
10692
10693
10694
10695
10696
10697
10698
10699
10700
10701
10702
10703
10704
10705
10706
10707
10708
10709
10710
10711
10712
10713
10714
10715
10716
10717
10718
10719
10720
10721
10722
10723
10724
10725
10726
10727
10728
10729
10730
10731
10732
10733
10734
10735
10736
10737
10738
10739
10740
10741
10742
10743
10744
10745
10746
10747
10748
10749
10750
10751
10752
10753
10754
10755
10756
10757
10758
10759
10760
10761
10762
10763
10764
10765
10766
10767
10768
10769
10770
10771
10772
10773
10774
10775
10776
10777
10778
10779
10780
10781
10782
10783
10784
10785
10786
10787
10788
10789
10790
10791
10792
10793
10794
10795
10796
10797
10798
10799
10800
10801
10802
10803
10804
10805
10806
10807
10808
10809
10810
10811
10812
10813
10814
10815
10816
10817
10818
10819
10820
10821
10822
10823
10824
10825
10826
10827
10828
10829
10830
10831
10832
10833
10834
10835
10836
10837
10838
10839
10840
10841
10842
10843
10844
10845
10846
10847
10848
10849
10850
10851
10852
10853
10854
10855
10856
10857
10858
10859
10860
10861
10862
10863
10864
10865
10866
10867
10868
10869
10870
10871
10872
10873
10874
10875
10876
10877
10878
10879
10880
10881
10882
10883
10884
10885
10886
10887
10888
10889
10890
10891
10892
10893
10894
10895
10896
10897
10898
10899
10900
10901
10902
10903
10904
10905
10906
10907
10908
10909
10910
10911
10912
10913
10914
10915
10916
10917
10918
10919
10920
10921
10922
10923
10924
10925
10926
10927
10928
10929
10930
10931
10932
10933
10934
10935
10936
10937
10938
10939
10940
10941
10942
10943
10944
10945
10946
10947
10948
10949
10950
10951
10952
10953
10954
10955
10956
10957
10958
10959
10960
10961
10962
10963
10964
10965
10966
10967
10968
10969
10970
10971
10972
10973
10974
10975
10976
10977
10978
10979
10980
10981
10982
10983
10984
10985
10986
10987
10988
10989
10990
10991
10992
10993
10994
10995
10996
10997
10998
10999
11000
11001
11002
11003
11004
11005
11006
11007
11008
11009
11010
11011
11012
11013
11014
11015
11016
11017
11018
11019
11020
11021
11022
11023
11024
11025
11026
11027
11028
11029
11030
11031
11032
11033
11034
11035
11036
11037
11038
11039
11040
11041
11042
11043
11044
11045
11046
11047
11048
11049
11050
11051
11052
11053
11054
11055
11056
11057
11058
11059
11060
11061
11062
11063
11064
11065
11066
11067
11068
11069
11070
11071
11072
11073
11074
11075
11076
11077
11078
11079
11080
11081
11082
11083
11084
11085
11086
11087
11088
11089
11090
11091
11092
11093
11094
11095
11096
11097
11098
11099
11100
11101
11102
11103
11104
11105
11106
11107
11108
11109
11110
11111
11112
11113
11114
11115
11116
11117
11118
11119
11120
11121
11122
11123
11124
11125
11126
11127
11128
11129
11130
11131
11132
11133
11134
11135
11136
11137
11138
11139
11140
11141
11142
11143
11144
11145
11146
11147
11148
11149
11150
11151
11152
11153
11154
11155
11156
11157
11158
11159
11160
11161
11162
11163
11164
11165
11166
11167
11168
11169
11170
11171
11172
11173
11174
11175
11176
11177
11178
11179
11180
11181
11182
11183
11184
11185
11186
11187
11188
11189
11190
11191
11192
11193
11194
11195
11196
11197
11198
11199
11200
11201
11202
11203
11204
11205
11206
11207
11208
11209
11210
11211
11212
11213
11214
11215
11216
11217
11218
11219
11220
11221
11222
11223
11224
11225
11226
11227
11228
11229
11230
11231
11232
11233
11234
11235
11236
11237
11238
11239
11240
11241
11242
11243
11244
11245
11246
11247
11248
11249
11250
11251
11252
11253
11254
11255
11256
11257
11258
11259
11260
11261
11262
11263
11264
11265
11266
11267
11268
11269
11270
11271
11272
11273
11274
11275
11276
11277
11278
11279
11280
11281
11282
11283
11284
11285
11286
11287
11288
11289
11290
11291
11292
11293
11294
11295
11296
11297
11298
11299
11300
11301
11302
11303
11304
11305
11306
11307
11308
11309
11310
11311
11312
11313
11314
11315
11316
11317
11318
11319
11320
11321
11322
11323
11324
11325
11326
11327
11328
11329
11330
11331
11332
11333
11334
11335
11336
11337
11338
11339
11340
11341
11342
11343
11344
11345
11346
11347
11348
11349
11350
11351
11352
11353
11354
11355
11356
11357
11358
11359
11360
11361
11362
11363
11364
11365
11366
11367
11368
11369
11370
11371
11372
11373
11374
11375
11376
11377
11378
11379
11380
11381
11382
11383
11384
11385
11386
11387
11388
11389
11390
11391
11392
11393
11394
11395
11396
11397
11398
11399
11400
11401
11402
11403
11404
11405
11406
11407
11408
11409
11410
11411
11412
11413
11414
11415
11416
11417
11418
11419
11420
11421
11422
11423
11424
11425
11426
11427
11428
11429
11430
11431
11432
11433
11434
11435
11436
11437
11438
11439
11440
11441
11442
11443
11444
11445
11446
11447
11448
11449
11450
11451
11452
11453
11454
11455
11456
11457
11458
11459
11460
11461
11462
11463
11464
11465
11466
11467
11468
11469
11470
11471
11472
11473
11474
11475
11476
11477
11478
11479
11480
11481
11482
11483
11484
11485
11486
11487
11488
11489
11490
11491
11492
11493
11494
11495
11496
11497
11498
11499
11500
11501
11502
11503
11504
11505
11506
11507
11508
11509
11510
11511
11512
11513
11514
11515
11516
11517
11518
11519
11520
11521
11522
11523
11524
11525
11526
11527
11528
11529
11530
11531
11532
11533
11534
11535
11536
11537
11538
11539
11540
11541
11542
11543
11544
11545
11546
11547
11548
11549
11550
11551
11552
11553
11554
11555
11556
11557
11558
11559
11560
11561
11562
11563
11564
11565
11566
11567
11568
11569
11570
11571
11572
11573
11574
11575
11576
11577
11578
11579
11580
11581
11582
11583
11584
11585
11586
11587
11588
11589
11590
11591
11592
11593
11594
11595
11596
11597
11598
11599
11600
11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608
11609
11610
11611
11612
11613
11614
11615
11616
11617
11618
11619
11620
11621
11622
11623
11624
11625
11626
11627
11628
11629
11630
11631
11632
11633
11634
11635
11636
11637
11638
11639
11640
11641
11642
11643
11644
11645
11646
11647
11648
11649
11650
11651
11652
11653
11654
11655
11656
11657
11658
11659
11660
11661
11662
11663
11664
11665
11666
11667
11668
11669
11670
11671
11672
11673
11674
11675
11676
11677
11678
11679
11680
11681
11682
11683
11684
11685
11686
11687
11688
11689
11690
11691
11692
11693
11694
11695
11696
11697
11698
11699
11700
11701
11702
11703
11704
11705
11706
11707
11708
11709
11710
11711
11712
11713
11714
11715
11716
11717
11718
11719
11720
11721
11722
11723
11724
11725
11726
11727
11728
11729
11730
11731
11732
11733
11734
11735
11736
11737
11738
11739
11740
11741
11742
11743
11744
11745
11746
11747
11748
11749
11750
11751
11752
11753
11754
11755
11756
11757
11758
11759
11760
11761
11762
11763
11764
11765
11766
11767
11768
11769
11770
11771
11772
11773
11774
11775
11776
11777
11778
11779
11780
11781
11782
11783
11784
11785
11786
11787
11788
11789
11790
11791
11792
11793
11794
11795
11796
11797
11798
11799
11800
11801
11802
11803
11804
11805
11806
11807
11808
11809
11810
11811
11812
11813
11814
11815
11816
11817
11818
11819
11820
11821
11822
11823
11824
11825
11826
11827
11828
11829
11830
11831
11832
11833
11834
11835
11836
11837
11838
11839
11840
11841
11842
11843
11844
11845
11846
11847
11848
11849
11850
11851
11852
11853
11854
11855
11856
11857
11858
11859
11860
11861
11862
11863
11864
11865
11866
11867
11868
11869
11870
11871
11872
11873
11874
11875
11876
11877
11878
11879
11880
11881
11882
11883
11884
11885
11886
11887
11888
11889
11890
11891
11892
11893
11894
11895
11896
11897
11898
11899
11900
11901
11902
11903
11904
11905
11906
11907
11908
11909
11910
11911
11912
11913
11914
11915
11916
11917
11918
11919
11920
11921
11922
11923
11924
11925
11926
11927
11928
11929
11930
11931
11932
11933
11934
11935
11936
11937
11938
11939
11940
11941
11942
11943
11944
11945
11946
11947
11948
11949
11950
11951
11952
11953
11954
11955
11956
11957
11958
11959
11960
11961
11962
11963
11964
11965
11966
11967
11968
11969
11970
11971
11972
11973
11974
11975
11976
11977
11978
11979
11980
11981
11982
11983
11984
11985
11986
11987
11988
11989
11990
11991
11992
11993
11994
11995
11996
11997
11998
11999
12000
12001
12002
12003
12004
12005
12006
12007
12008
12009
12010
12011
12012
12013
12014
12015
12016
12017
12018
12019
12020
12021
12022
12023
12024
12025
12026
12027
12028
12029
12030
12031
12032
12033
12034
12035
12036
12037
12038
12039
12040
12041
12042
12043
12044
12045
12046
12047
12048
12049
12050
12051
12052
12053
12054
12055
12056
12057
12058
12059
12060
12061
12062
12063
12064
12065
12066
12067
12068
12069
12070
12071
12072
12073
12074
12075
12076
12077
12078
12079
12080
12081
12082
12083
12084
12085
12086
12087
12088
12089
12090
12091
12092
12093
12094
12095
12096
12097
12098
12099
12100
12101
12102
12103
12104
12105
12106
12107
12108
12109
12110
12111
12112
12113
12114
12115
12116
12117
12118
12119
12120
12121
12122
12123
12124
12125
12126
12127
12128
12129
12130
12131
12132
12133
12134
12135
12136
12137
12138
12139
12140
12141
12142
12143
12144
12145
12146
12147
12148
12149
12150
12151
12152
12153
12154
12155
12156
12157
12158
12159
12160
12161
12162
12163
12164
12165
12166
12167
12168
12169
12170
12171
12172
12173
12174
12175
12176
12177
12178
12179
12180
12181
12182
12183
12184
12185
12186
12187
12188
12189
12190
12191
12192
12193
12194
12195
12196
12197
12198
12199
12200
12201
12202
12203
12204
12205
12206
12207
12208
12209
12210
12211
12212
12213
12214
12215
12216
12217
12218
12219
12220
12221
12222
12223
12224
12225
12226
12227
12228
12229
12230
12231
12232
12233
12234
12235
12236
12237
12238
12239
12240
12241
12242
12243
12244
12245
12246
12247
12248
12249
12250
12251
12252
12253
12254
12255
12256
12257
12258
12259
12260
12261
12262
12263
12264
12265
12266
12267
12268
12269
12270
12271
12272
12273
12274
12275
12276
12277
12278
12279
12280
12281
12282
12283
12284
12285
12286
12287
12288
12289
12290
12291
12292
12293
12294
12295
12296
12297
12298
12299
12300
12301
12302
12303
12304
12305
12306
12307
12308
12309
12310
12311
12312
12313
12314
12315
12316
12317
12318
12319
12320
12321
12322
12323
12324
12325
12326
12327
12328
12329
12330
12331
12332
12333
12334
12335
12336
12337
12338
12339
12340
12341
12342
12343
12344
12345
12346
12347
12348
12349
12350
12351
12352
12353
12354
12355
12356
12357
12358
12359
12360
12361
12362
12363
12364
12365
12366
12367
12368
12369
12370
12371
12372
12373
12374
12375
12376
12377
12378
12379
12380
12381
12382
12383
12384
12385
12386
12387
12388
12389
12390
12391
12392
12393
12394
12395
12396
12397
12398
12399
12400
12401
12402
12403
12404
12405
12406
12407
12408
12409
12410
12411
12412
12413
12414
12415
12416
12417
12418
12419
12420
12421
12422
12423
12424
12425
12426
12427
12428
12429
12430
12431
12432
12433
12434
12435
12436
12437
12438
12439
12440
12441
12442
12443
12444
12445
12446
12447
12448
12449
12450
12451
12452
12453
12454
12455
12456
12457
12458
12459
12460
12461
12462
12463
12464
12465
12466
12467
12468
12469
12470
12471
12472
12473
12474
12475
12476
12477
12478
12479
12480
12481
12482
12483
12484
12485
12486
12487
12488
12489
12490
12491
12492
12493
12494
12495
12496
12497
12498
12499
12500
12501
12502
12503
12504
12505
12506
12507
12508
12509
12510
12511
12512
12513
12514
12515
12516
12517
12518
12519
12520
12521
12522
12523
12524
12525
12526
12527
12528
12529
12530
12531
12532
12533
12534
12535
12536
12537
12538
12539
12540
12541
12542
12543
12544
12545
12546
12547
12548
12549
12550
12551
12552
12553
12554
12555
12556
12557
12558
12559
12560
12561
12562
12563
12564
12565
12566
12567
12568
12569
12570
12571
12572
12573
12574
12575
12576
12577
12578
12579
12580
12581
12582
12583
12584
12585
12586
12587
12588
12589
12590
12591
12592
12593
12594
12595
12596
12597
12598
12599
12600
12601
12602
12603
12604
12605
12606
12607
12608
12609
12610
12611
12612
12613
12614
12615
12616
12617
12618
12619
12620
12621
12622
12623
12624
12625
12626
12627
12628
12629
12630
12631
12632
12633
12634
12635
12636
12637
12638
12639
12640
12641
12642
12643
12644
12645
12646
12647
12648
12649
12650
12651
12652
12653
12654
12655
12656
12657
12658
12659
12660
12661
12662
12663
12664
12665
12666
12667
12668
12669
12670
12671
12672
12673
12674
12675
12676
12677
12678
12679
12680
12681
12682
12683
12684
12685
12686
12687
12688
12689
12690
12691
12692
12693
12694
12695
12696
12697
12698
12699
12700
12701
12702
12703
12704
12705
12706
12707
12708
12709
12710
12711
12712
12713
12714
12715
12716
12717
12718
12719
12720
12721
12722
12723
12724
12725
12726
12727
12728
12729
12730
12731
12732
12733
12734
12735
12736
12737
12738
12739
12740
12741
12742
12743
12744
12745
12746
12747
12748
12749
12750
12751
12752
12753
12754
12755
12756
12757
12758
12759
12760
12761
12762
12763
12764
12765
12766
12767
12768
12769
12770
12771
12772
12773
12774
12775
12776
12777
12778
12779
12780
12781
12782
12783
12784
12785
12786
12787
12788
12789
12790
12791
12792
12793
12794
12795
12796
12797
12798
12799
12800
12801
12802
12803
12804
12805
12806
12807
12808
12809
12810
12811
12812
12813
12814
12815
12816
12817
12818
12819
12820
12821
12822
12823
12824
12825
12826
12827
12828
12829
12830
12831
12832
12833
12834
12835
12836
12837
12838
12839
12840
12841
12842
12843
12844
12845
12846
12847
12848
12849
12850
12851
12852
12853
12854
12855
12856
12857
12858
12859
12860
12861
12862
12863
12864
12865
12866
12867
12868
12869
12870
12871
12872
12873
12874
12875
12876
12877
12878
12879
12880
12881
12882
12883
12884
12885
12886
12887
12888
12889
12890
12891
12892
12893
12894
12895
12896
12897
12898
12899
12900
12901
12902
12903
12904
12905
12906
12907
12908
12909
12910
12911
12912
12913
12914
12915
12916
12917
12918
12919
12920
12921
12922
12923
12924
12925
12926
12927
12928
12929
12930
12931
12932
12933
12934
12935
12936
12937
12938
12939
12940
12941
12942
12943
12944
12945
12946
12947
12948
12949
12950
12951
12952
12953
12954
12955
12956
12957
12958
12959
12960
12961
12962
12963
12964
12965
12966
12967
12968
12969
12970
12971
12972
12973
12974
12975
12976
12977
12978
12979
12980
12981
12982
12983
12984
12985
12986
12987
12988
12989
12990
12991
12992
12993
12994
12995
12996
12997
12998
12999
13000
13001
13002
13003
13004
13005
13006
13007
13008
13009
13010
13011
13012
13013
13014
13015
13016
13017
13018
13019
13020
13021
13022
13023
13024
13025
13026
13027
13028
13029
13030
13031
13032
13033
13034
13035
13036
13037
13038
13039
13040
13041
13042
13043
13044
13045
13046
13047
13048
13049
13050
13051
13052
13053
13054
13055
13056
13057
13058
13059
13060
13061
13062
13063
13064
13065
13066
13067
13068
13069
13070
13071
13072
13073
13074
13075
13076
13077
13078
13079
13080
13081
13082
13083
13084
13085
13086
13087
13088
13089
13090
13091
13092
13093
13094
13095
13096
13097
13098
13099
13100
13101
13102
13103
13104
13105
13106
13107
13108
13109
13110
13111
13112
13113
13114
13115
13116
13117
13118
13119
13120
13121
13122
13123
13124
13125
13126
13127
13128
13129
13130
13131
13132
13133
13134
13135
13136
13137
13138
13139
13140
13141
13142
13143
13144
13145
13146
13147
13148
13149
13150
13151
13152
13153
13154
13155
13156
13157
13158
13159
13160
13161
13162
13163
13164
13165
13166
13167
13168
13169
13170
13171
13172
13173
13174
13175
13176
13177
13178
13179
13180
13181
13182
13183
13184
13185
13186
13187
13188
13189
13190
13191
13192
13193
13194
13195
13196
13197
13198
13199
13200
13201
13202
13203
13204
13205
13206
13207
13208
13209
13210
13211
13212
13213
13214
13215
13216
13217
13218
13219
13220
13221
13222
13223
13224
13225
13226
13227
13228
13229
13230
13231
13232
13233
13234
13235
13236
13237
13238
13239
13240
13241
13242
13243
13244
13245
13246
13247
13248
13249
13250
13251
13252
13253
13254
13255
13256
13257
13258
13259
13260
13261
13262
13263
13264
13265
13266
13267
13268
13269
13270
13271
13272
13273
13274
13275
13276
13277
13278
13279
13280
13281
13282
13283
13284
13285
13286
13287
13288
13289
13290
13291
13292
13293
13294
13295
13296
13297
13298
13299
13300
13301
13302
13303
13304
13305
13306
13307
13308
13309
13310
13311
13312
13313
13314
13315
13316
13317
13318
13319
13320
13321
13322
13323
13324
13325
13326
13327
13328
13329
13330
13331
13332
13333
13334
13335
13336
13337
13338
13339
13340
13341
13342
13343
13344
13345
13346
13347
13348
13349
13350
13351
13352
13353
13354
13355
13356
13357
13358
13359
13360
13361
13362
13363
13364
13365
13366
13367
13368
13369
13370
13371
13372
13373
13374
13375
13376
13377
13378
13379
13380
13381
13382
13383
13384
13385
13386
13387
13388
13389
13390
13391
13392
13393
13394
13395
13396
13397
13398
13399
13400
13401
13402
13403
13404
13405
13406
13407
13408
13409
13410
13411
13412
13413
13414
13415
13416
13417
13418
13419
13420
13421
13422
13423
13424
13425
13426
13427
13428
13429
13430
13431
13432
13433
13434
13435
13436
13437
13438
13439
13440
13441
13442
13443
13444
13445
13446
13447
13448
13449
13450
13451
13452
13453
13454
13455
13456
13457
13458
13459
13460
13461
13462
13463
13464
13465
13466
13467
13468
13469
13470
13471
13472
13473
13474
13475
13476
13477
13478
13479
13480
13481
13482
13483
13484
13485
13486
13487
13488
13489
13490
13491
13492
13493
13494
13495
13496
13497
13498
13499
13500
13501
13502
13503
13504
13505
13506
13507
13508
13509
13510
13511
13512
13513
13514
13515
13516
13517
13518
13519
13520
13521
13522
13523
13524
13525
13526
13527
13528
13529
13530
13531
13532
13533
13534
13535
13536
13537
13538
13539
13540
13541
13542
13543
13544
13545
13546
13547
13548
13549
13550
13551
13552
13553
13554
13555
13556
13557
13558
13559
13560
13561
13562
13563
13564
13565
13566
13567
13568
13569
13570
13571
13572
13573
13574
13575
13576
13577
13578
13579
13580
13581
13582
13583
13584
13585
13586
13587
13588
13589
13590
13591
13592
13593
13594
13595
13596
13597
13598
13599
13600
13601
13602
13603
13604
13605
13606
13607
13608
13609
13610
13611
13612
13613
13614
13615
13616
13617
13618
13619
13620
13621
13622
13623
13624
13625
13626
13627
13628
13629
13630
13631
13632
13633
13634
13635
13636
13637
13638
13639
13640
13641
13642
13643
13644
13645
13646
13647
13648
13649
13650
13651
13652
13653
13654
13655
13656
13657
13658
13659
13660
13661
13662
13663
13664
13665
13666
13667
13668
13669
13670
13671
13672
13673
13674
13675
13676
13677
13678
13679
13680
13681
13682
13683
13684
13685
13686
13687
13688
13689
13690
13691
13692
13693
13694
13695
13696
13697
13698
13699
13700
13701
13702
13703
13704
13705
13706
13707
13708
13709
13710
13711
13712
13713
13714
13715
13716
13717
13718
13719
13720
13721
13722
13723
13724
13725
13726
13727
13728
13729
13730
13731
13732
13733
13734
13735
13736
13737
13738
13739
13740
13741
13742
13743
13744
13745
13746
13747
13748
13749
13750
13751
13752
13753
13754
13755
13756
13757
13758
13759
13760
13761
13762
13763
13764
13765
13766
13767
13768
13769
13770
13771
13772
13773
13774
13775
13776
13777
13778
13779
13780
13781
13782
13783
13784
13785
13786
13787
13788
13789
13790
13791
13792
13793
13794
13795
13796
13797
13798
13799
13800
13801
13802
13803
13804
13805
13806
13807
13808
13809
13810
13811
13812
13813
13814
13815
13816
13817
13818
13819
13820
13821
13822
13823
13824
13825
13826
13827
13828
13829
13830
13831
13832
13833
13834
13835
13836
13837
13838
13839
13840
13841
13842
13843
13844
13845
13846
13847
13848
13849
13850
13851
13852
13853
13854
13855
13856
13857
13858
13859
13860
13861
13862
13863
13864
13865
13866
13867
13868
13869
13870
13871
13872
13873
13874
13875
13876
13877
13878
13879
13880
13881
13882
13883
13884
13885
13886
13887
13888
13889
13890
13891
13892
13893
13894
13895
13896
13897
13898
13899
13900
13901
13902
13903
13904
13905
13906
13907
13908
13909
13910
13911
13912
13913
13914
13915
13916
13917
13918
13919
13920
13921
13922
13923
13924
13925
13926
13927
13928
13929
13930
13931
13932
13933
13934
13935
13936
13937
13938
13939
13940
13941
13942
13943
13944
13945
13946
13947
13948
13949
13950
13951
13952
13953
13954
13955
13956
13957
13958
13959
13960
13961
13962
13963
13964
13965
13966
13967
13968
13969
13970
13971
13972
13973
13974
13975
13976
13977
13978
13979
13980
13981
13982
13983
13984
13985
13986
13987
13988
13989
13990
13991
13992
13993
13994
13995
13996
13997
13998
13999
14000
14001
14002
14003
14004
14005
14006
14007
14008
14009
14010
14011
14012
14013
14014
14015
14016
14017
14018
14019
14020
14021
14022
14023
14024
14025
14026
14027
14028
14029
14030
14031
14032
14033
14034
14035
14036
14037
14038
14039
14040
14041
14042
14043
14044
14045
14046
14047
14048
14049
14050
14051
14052
14053
14054
14055
14056
14057
14058
14059
14060
14061
14062
14063
14064
14065
14066
14067
14068
14069
14070
14071
14072
14073
14074
14075
14076
14077
14078
14079
14080
14081
14082
14083
14084
14085
14086
14087
14088
14089
14090
14091
14092
14093
14094
14095
14096
14097
14098
14099
14100
14101
14102
14103
14104
14105
14106
14107
14108
14109
14110
14111
14112
14113
14114
14115
14116
14117
14118
14119
14120
14121
14122
14123
14124
14125
14126
14127
14128
14129
14130
14131
14132
14133
14134
14135
14136
14137
14138
14139
14140
14141
14142
14143
14144
14145
14146
14147
14148
14149
14150
14151
14152
14153
14154
14155
14156
14157
14158
14159
14160
14161
14162
14163
14164
14165
14166
14167
14168
14169
14170
14171
14172
14173
14174
14175
14176
14177
14178
14179
14180
14181
14182
14183
14184
14185
14186
14187
14188
14189
14190
14191
14192
14193
14194
14195
14196
14197
14198
14199
14200
14201
14202
14203
14204
14205
14206
14207
14208
14209
14210
14211
14212
14213
14214
14215
14216
14217
14218
14219
14220
14221
14222
14223
14224
14225
14226
14227
14228
14229
14230
14231
14232
14233
14234
14235
14236
14237
14238
14239
14240
14241
14242
14243
14244
14245
14246
14247
14248
14249
14250
14251
14252
14253
14254
14255
14256
14257
14258
14259
14260
14261
14262
14263
14264
14265
14266
14267
14268
14269
14270
14271
14272
14273
14274
14275
14276
14277
14278
14279
14280
14281
14282
14283
14284
14285
14286
14287
14288
14289
14290
14291
14292
14293
14294
14295
14296
14297
14298
14299
14300
14301
14302
14303
14304
14305
14306
14307
14308
14309
14310
14311
14312
14313
14314
14315
14316
14317
14318
14319
14320
14321
14322
14323
14324
14325
14326
14327
14328
14329
14330
14331
14332
14333
14334
14335
14336
14337
14338
14339
14340
14341
14342
14343
14344
14345
14346
14347
14348
14349
14350
14351
14352
14353
14354
14355
14356
14357
14358
14359
14360
14361
14362
14363
14364
14365
14366
14367
14368
14369
14370
14371
14372
14373
14374
14375
14376
14377
14378
14379
14380
14381
14382
14383
14384
14385
14386
14387
14388
14389
14390
14391
14392
14393
14394
14395
14396
14397
14398
14399
14400
14401
14402
14403
14404
14405
14406
14407
14408
14409
14410
14411
14412
14413
14414
14415
14416
14417
14418
14419
14420
14421
14422
14423
14424
14425
14426
14427
14428
14429
14430
14431
14432
14433
14434
14435
14436
14437
14438
14439
14440
14441
14442
14443
14444
14445
14446
14447
14448
14449
14450
14451
14452
14453
14454
14455
14456
14457
14458
14459
14460
14461
14462
14463
14464
14465
14466
14467
14468
14469
14470
14471
14472
14473
14474
14475
14476
14477
14478
14479
14480
14481
14482
14483
14484
14485
14486
14487
14488
14489
14490
14491
14492
14493
14494
14495
14496
14497
14498
14499
14500
14501
14502
14503
14504
14505
14506
14507
14508
14509
14510
14511
14512
14513
14514
14515
14516
14517
14518
14519
14520
14521
14522
14523
14524
14525
14526
14527
14528
14529
14530
14531
14532
14533
14534
14535
14536
14537
14538
14539
14540
14541
14542
14543
14544
14545
14546
14547
14548
14549
14550
14551
14552
14553
14554
14555
14556
14557
14558
14559
14560
14561
14562
14563
14564
14565
14566
14567
14568
14569
14570
14571
14572
14573
14574
14575
14576
14577
14578
14579
14580
14581
14582
14583
14584
14585
14586
14587
14588
14589
14590
14591
14592
14593
14594
14595
14596
14597
14598
14599
14600
14601
14602
14603
14604
14605
14606
14607
14608
14609
14610
14611
14612
14613
14614
14615
14616
14617
14618
14619
14620
14621
14622
14623
14624
14625
14626
14627
14628
14629
14630
14631
14632
14633
14634
14635
14636
14637
14638
14639
14640
14641
14642
14643
14644
14645
14646
14647
14648
14649
14650
14651
14652
14653
14654
14655
14656
14657
14658
14659
14660
14661
14662
14663
14664
14665
14666
14667
14668
14669
14670
14671
14672
14673
14674
14675
14676
14677
14678
14679
14680
14681
14682
14683
14684
14685
14686
14687
14688
14689
14690
14691
14692
14693
14694
14695
14696
14697
14698
14699
14700
14701
14702
14703
14704
14705
14706
14707
14708
14709
14710
14711
14712
14713
14714
14715
14716
14717
14718
14719
14720
14721
14722
14723
14724
14725
14726
14727
14728
14729
14730
14731
14732
14733
14734
14735
14736
14737
14738
14739
14740
14741
14742
14743
14744
14745
14746
14747
14748
14749
14750
14751
14752
14753
14754
14755
14756
14757
14758
14759
14760
14761
14762
14763
14764
14765
14766
14767
14768
14769
14770
14771
14772
14773
14774
14775
14776
14777
14778
14779
14780
14781
14782
14783
14784
14785
14786
14787
14788
14789
14790
14791
14792
14793
14794
14795
14796
14797
14798
14799
14800
14801
14802
14803
14804
14805
14806
14807
14808
14809
14810
14811
14812
14813
14814
14815
14816
14817
14818
14819
14820
14821
14822
14823
14824
14825
14826
14827
14828
14829
14830
14831
14832
14833
14834
14835
14836
14837
14838
14839
14840
14841
14842
14843
14844
14845
14846
14847
14848
14849
14850
14851
14852
14853
14854
14855
14856
14857
14858
14859
14860
14861
14862
14863
14864
14865
14866
14867
14868
14869
14870
14871
14872
14873
14874
14875
14876
14877
14878
14879
14880
14881
14882
14883
14884
14885
14886
14887
14888
14889
14890
14891
14892
14893
14894
14895
14896
14897
14898
14899
14900
14901
14902
14903
14904
14905
14906
14907
14908
14909
14910
14911
14912
14913
14914
14915
14916
14917
14918
14919
14920
14921
14922
14923
14924
14925
14926
14927
14928
14929
14930
14931
14932
14933
14934
14935
14936
14937
14938
14939
14940
14941
14942
14943
14944
14945
14946
14947
14948
14949
14950
14951
14952
14953
14954
14955
14956
14957
14958
14959
14960
14961
14962
14963
14964
14965
14966
14967
14968
14969
14970
/* Display generation from window structure and buffer text.
  Copyright (C) 1985, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 2000, 2001
  Free Software Foundation, Inc.

This file is part of GNU Emacs.

GNU Emacs is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
any later version.

GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to
the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307, USA. */

/* New redisplay written by Gerd Moellmann <gerd@gnu.org>.

  Redisplay.

  Emacs separates the task of updating the display from code
  modifying global state, e.g. buffer text. This way functions
  operating on buffers don't also have to be concerned with updating
  the display.

  Updating the display is triggered by the Lisp interpreter when it
  decides it's time to do it. This is done either automatically for
  you as part of the interpreter's command loop or as the result of
  calling Lisp functions like `sit-for'. The C function `redisplay'
  in xdisp.c is the only entry into the inner redisplay code. (Or,
  let's say almost---see the description of direct update
  operations, below.).

  The following diagram shows how redisplay code is invoked. As you
  can see, Lisp calls redisplay and vice versa. Under window systems
  like X, some portions of the redisplay code are also called
  asynchronously during mouse movement or expose events. It is very
  important that these code parts do NOT use the C library (malloc,
  free) because many C libraries under Unix are not reentrant. They
  may also NOT call functions of the Lisp interpreter which could
  change the interpreter's state. If you don't follow these rules,
  you will encounter bugs which are very hard to explain.

	   (Direct functions, see below)
       direct_output_for_insert, 
       direct_forward_char (dispnew.c)
  	 +---------------------------------+
     |                 |
	 |                 V
  +--------------+  redisplay()  +----------------+
  | Lisp machine |---------------->| Redisplay code |<--+
  +--------------+  (xdisp.c)   +----------------+  |
	 ^				   |		 |
	 +----------------------------------+      |
	  Don't use this path when called		 |
	  asynchronously!				 |
                             |
              expose_window (asynchronous) |
                             |
			      X expose events -----+

  What does redisplay? Obviously, it has to figure out somehow what
  has been changed since the last time the display has been updated,
  and to make these changes visible. Preferably it would do that in
  a moderately intelligent way, i.e. fast.

  Changes in buffer text can be deduced from window and buffer
  structures, and from some global variables like `beg_unchanged' and
  `end_unchanged'. The contents of the display are additionally
  recorded in a `glyph matrix', a two-dimensional matrix of glyph
  structures. Each row in such a matrix corresponds to a line on the
  display, and each glyph in a row corresponds to a column displaying
  a character, an image, or what else. This matrix is called the
  `current glyph matrix' or `current matrix' in redisplay
  terminology.

  For buffer parts that have been changed since the last update, a
  second glyph matrix is constructed, the so called `desired glyph
  matrix' or short `desired matrix'. Current and desired matrix are
  then compared to find a cheap way to update the display, e.g. by
  reusing part of the display by scrolling lines.


  Direct operations.

  You will find a lot of redisplay optimizations when you start
  looking at the innards of redisplay. The overall goal of all these
  optimizations is to make redisplay fast because it is done
  frequently.

  Two optimizations are not found in xdisp.c. These are the direct
  operations mentioned above. As the name suggests they follow a
  different principle than the rest of redisplay. Instead of
  building a desired matrix and then comparing it with the current
  display, they perform their actions directly on the display and on
  the current matrix.

  One direct operation updates the display after one character has
  been entered. The other one moves the cursor by one position
  forward or backward. You find these functions under the names
  `direct_output_for_insert' and `direct_output_forward_char' in
  dispnew.c.

  
  Desired matrices.

  Desired matrices are always built per Emacs window. The function
  `display_line' is the central function to look at if you are
  interested. It constructs one row in a desired matrix given an
  iterator structure containing both a buffer position and a
  description of the environment in which the text is to be
  displayed. But this is too early, read on.

  Characters and pixmaps displayed for a range of buffer text depend
  on various settings of buffers and windows, on overlays and text
  properties, on display tables, on selective display. The good news
  is that all this hairy stuff is hidden behind a small set of
  interface functions taking a iterator structure (struct it)
  argument.

  Iteration over things to be displayed is then simple. It is
  started by initializing an iterator with a call to init_iterator.
  Calls to get_next_display_element fill the iterator structure with
  relevant information about the next thing to display. Calls to
  set_iterator_to_next move the iterator to the next thing.

  Besides this, an iterator also contains information about the
  display environment in which glyphs for display elements are to be
  produced. It has fields for the width and height of the display,
  the information whether long lines are truncated or continued, a
  current X and Y position, and lots of other stuff you can better
  see in dispextern.h.

  Glyphs in a desired matrix are normally constructed in a loop
  calling get_next_display_element and then produce_glyphs. The call
  to produce_glyphs will fill the iterator structure with pixel
  information about the element being displayed and at the same time
  produce glyphs for it. If the display element fits on the line
  being displayed, set_iterator_to_next is called next, otherwise the
  glyphs produced are discarded.


  Frame matrices.

  That just couldn't be all, could it? What about terminal types not
  supporting operations on sub-windows of the screen? To update the
  display on such a terminal, window-based glyph matrices are not
  well suited. To be able to reuse part of the display (scrolling
  lines up and down), we must instead have a view of the whole
  screen. This is what `frame matrices' are for. They are a trick.

  Frames on terminals like above have a glyph pool. Windows on such
  a frame sub-allocate their glyph memory from their frame's glyph
  pool. The frame itself is given its own glyph matrices. By
  coincidence---or maybe something else---rows in window glyph
  matrices are slices of corresponding rows in frame matrices. Thus
  writing to window matrices implicitly updates a frame matrix which
  provides us with the view of the whole screen that we originally
  wanted to have without having to move many bytes around. To be
  honest, there is a little bit more done, but not much more. If you
  plan to extend that code, take a look at dispnew.c. The function
  build_frame_matrix is a good starting point. */

#include <config.h>
#include <stdio.h>

#include "lisp.h"
#include "keyboard.h"
#include "frame.h"
#include "window.h"
#include "termchar.h"
#include "dispextern.h"
#include "buffer.h"
#include "charset.h"
#include "indent.h"
#include "commands.h"
#include "macros.h"
#include "disptab.h"
#include "termhooks.h"
#include "intervals.h"
#include "coding.h"
#include "process.h"
#include "region-cache.h"
#include "fontset.h"

#ifdef HAVE_X_WINDOWS
#include "xterm.h"
#endif
#ifdef WINDOWSNT
#include "w32term.h"
#endif
#ifdef macintosh
#include "macterm.h"
#endif

#define INFINITY 10000000

#if defined (USE_X_TOOLKIT) || defined (HAVE_NTGUI) || defined (macintosh)
extern void set_frame_menubar P_ ((struct frame *f, int, int));
extern int pending_menu_activation;
#endif

extern int interrupt_input;
extern int command_loop_level;

extern int minibuffer_auto_raise;

extern Lisp_Object Qface;

extern Lisp_Object Voverriding_local_map;
extern Lisp_Object Voverriding_local_map_menu_flag;
extern Lisp_Object Qmenu_item;

Lisp_Object Qoverriding_local_map, Qoverriding_terminal_local_map;
Lisp_Object Qwindow_scroll_functions, Vwindow_scroll_functions;
Lisp_Object Qredisplay_end_trigger_functions;
Lisp_Object Qinhibit_point_motion_hooks;
Lisp_Object QCeval, Qwhen, QCfile, QCdata;
Lisp_Object Qfontified;
Lisp_Object Qgrow_only;
Lisp_Object Qinhibit_eval_during_redisplay;
Lisp_Object Qbuffer_position, Qposition, Qobject;

/* Functions called to fontify regions of text. */

Lisp_Object Vfontification_functions;
Lisp_Object Qfontification_functions;

/* Non-zero means draw tool bar buttons raised when the mouse moves
  over them. */

int auto_raise_tool_bar_buttons_p;

/* Margin around tool bar buttons in pixels. */

Lisp_Object Vtool_bar_button_margin;

/* Thickness of shadow to draw around tool bar buttons. */

int tool_bar_button_relief;

/* Non-zero means automatically resize tool-bars so that all tool-bar
  items are visible, and no blank lines remain. */

int auto_resize_tool_bars_p;

/* Non-nil means don't actually do any redisplay. */

Lisp_Object Vinhibit_redisplay, Qinhibit_redisplay;

/* Non-zero means Lisp evaluation during redisplay is inhibited. */

int inhibit_eval_during_redisplay;

/* Names of text properties relevant for redisplay. */

Lisp_Object Qdisplay, Qrelative_width, Qalign_to;
extern Lisp_Object Qface, Qinvisible, Qimage, Qwidth;

/* Symbols used in text property values. */

Lisp_Object Qspace, QCalign_to, QCrelative_width, QCrelative_height;
Lisp_Object Qleft_margin, Qright_margin, Qspace_width, Qraise;
Lisp_Object Qmargin;
extern Lisp_Object Qheight;

/* Non-nil means highlight trailing whitespace. */

Lisp_Object Vshow_trailing_whitespace;

/* Name of the face used to highlight trailing whitespace. */

Lisp_Object Qtrailing_whitespace;

/* The symbol `image' which is the car of the lists used to represent
  images in Lisp. */

Lisp_Object Qimage;

/* Non-zero means print newline to stdout before next mini-buffer
  message. */

int noninteractive_need_newline;

/* Non-zero means print newline to message log before next message. */

static int message_log_need_newline;


/* The buffer position of the first character appearing entirely or
  partially on the line of the selected window which contains the
  cursor; <= 0 if not known. Set by set_cursor_from_row, used for
  redisplay optimization in redisplay_internal. */

static struct text_pos this_line_start_pos;

/* Number of characters past the end of the line above, including the
  terminating newline. */

static struct text_pos this_line_end_pos;

/* The vertical positions and the height of this line. */

static int this_line_vpos;
static int this_line_y;
static int this_line_pixel_height;

/* X position at which this display line starts. Usually zero;
  negative if first character is partially visible. */

static int this_line_start_x;

/* Buffer that this_line_.* variables are referring to. */

static struct buffer *this_line_buffer;

/* Nonzero means truncate lines in all windows less wide than the
  frame. */

int truncate_partial_width_windows;

/* A flag to control how to display unibyte 8-bit character. */

int unibyte_display_via_language_environment;
 
/* Nonzero means we have more than one non-mini-buffer-only frame.
  Not guaranteed to be accurate except while parsing
  frame-title-format. */

int multiple_frames;

Lisp_Object Vglobal_mode_string;

/* Marker for where to display an arrow on top of the buffer text. */

Lisp_Object Voverlay_arrow_position;

/* String to display for the arrow. Only used on terminal frames. */

Lisp_Object Voverlay_arrow_string;

/* Values of those variables at last redisplay. However, if
  Voverlay_arrow_position is a marker, last_arrow_position is its
  numerical position. */

static Lisp_Object last_arrow_position, last_arrow_string;

/* Like mode-line-format, but for the title bar on a visible frame. */

Lisp_Object Vframe_title_format;

/* Like mode-line-format, but for the title bar on an iconified frame. */

Lisp_Object Vicon_title_format;

/* List of functions to call when a window's size changes. These
  functions get one arg, a frame on which one or more windows' sizes
  have changed. */

static Lisp_Object Vwindow_size_change_functions;

Lisp_Object Qmenu_bar_update_hook, Vmenu_bar_update_hook;

/* Nonzero if overlay arrow has been displayed once in this window. */

static int overlay_arrow_seen;

/* Nonzero means highlight the region even in nonselected windows. */

int highlight_nonselected_windows;

/* If cursor motion alone moves point off frame, try scrolling this
  many lines up or down if that will bring it back. */

static int scroll_step;

/* Non-0 means scroll just far enough to bring point back on the
  screen, when appropriate. */

static int scroll_conservatively;

/* Recenter the window whenever point gets within this many lines of
  the top or bottom of the window. This value is translated into a
  pixel value by multiplying it with CANON_Y_UNIT, which means that
  there is really a fixed pixel height scroll margin. */

int scroll_margin;

/* Number of windows showing the buffer of the selected window (or
  another buffer with the same base buffer). keyboard.c refers to
  this. */

int buffer_shared;

/* Vector containing glyphs for an ellipsis `...'. */

static Lisp_Object default_invis_vector[3];

/* Zero means display the mode-line/header-line/menu-bar in the default face
  (this slightly odd definition is for compatibility with previous versions
  of emacs), non-zero means display them using their respective faces.

  This variable is deprecated. */

int mode_line_inverse_video;

/* Prompt to display in front of the mini-buffer contents. */

Lisp_Object minibuf_prompt;

/* Width of current mini-buffer prompt. Only set after display_line
  of the line that contains the prompt. */

int minibuf_prompt_width;
int minibuf_prompt_pixel_width;

/* This is the window where the echo area message was displayed. It
  is always a mini-buffer window, but it may not be the same window
  currently active as a mini-buffer. */

Lisp_Object echo_area_window;

/* List of pairs (MESSAGE . MULTIBYTE). The function save_message
  pushes the current message and the value of
  message_enable_multibyte on the stack, the function restore_message
  pops the stack and displays MESSAGE again. */

Lisp_Object Vmessage_stack;

/* Nonzero means multibyte characters were enabled when the echo area
  message was specified. */

int message_enable_multibyte;

/* True if we should redraw the mode lines on the next redisplay. */

int update_mode_lines;

/* Nonzero if window sizes or contents have changed since last
  redisplay that finished */

int windows_or_buffers_changed;

/* Nonzero after display_mode_line if %l was used and it displayed a
  line number. */

int line_number_displayed;

/* Maximum buffer size for which to display line numbers. */

Lisp_Object Vline_number_display_limit;

/* line width to consider when repostioning for line number display */

static int line_number_display_limit_width;

/* Number of lines to keep in the message log buffer. t means
  infinite. nil means don't log at all. */

Lisp_Object Vmessage_log_max;

/* The name of the *Messages* buffer, a string. */

static Lisp_Object Vmessages_buffer_name;

/* Current, index 0, and last displayed echo area message. Either
  buffers from echo_buffers, or nil to indicate no message. */

Lisp_Object echo_area_buffer[2];

/* The buffers referenced from echo_area_buffer. */

static Lisp_Object echo_buffer[2];

/* A vector saved used in with_area_buffer to reduce consing. */

static Lisp_Object Vwith_echo_area_save_vector;

/* Non-zero means display_echo_area should display the last echo area
  message again. Set by redisplay_preserve_echo_area. */

static int display_last_displayed_message_p;

/* Nonzero if echo area is being used by print; zero if being used by
  message. */

int message_buf_print;

/* The symbol `inhibit-menubar-update' and its DEFVAR_BOOL variable. */

Lisp_Object Qinhibit_menubar_update;
int inhibit_menubar_update;

/* Maximum height for resizing mini-windows. Either a float
  specifying a fraction of the available height, or an integer
  specifying a number of lines. */

Lisp_Object Vmax_mini_window_height;

/* Non-zero means messages should be displayed with truncated
  lines instead of being continued. */

int message_truncate_lines;
Lisp_Object Qmessage_truncate_lines;

/* Set to 1 in clear_message to make redisplay_internal aware
  of an emptied echo area.  */

static int message_cleared_p;

/* Non-zero means we want a hollow cursor in windows that are not
  selected. Zero means there's no cursor in such windows. */

int cursor_in_non_selected_windows;

/* A scratch glyph row with contents used for generating truncation
  glyphs. Also used in direct_output_for_insert. */

#define MAX_SCRATCH_GLYPHS 100
struct glyph_row scratch_glyph_row;
static struct glyph scratch_glyphs[MAX_SCRATCH_GLYPHS];

/* Ascent and height of the last line processed by move_it_to. */

static int last_max_ascent, last_height;

/* Non-zero if there's a help-echo in the echo area. */

int help_echo_showing_p;

/* If >= 0, computed, exact values of mode-line and header-line height
  to use in the macros CURRENT_MODE_LINE_HEIGHT and
  CURRENT_HEADER_LINE_HEIGHT. */

int current_mode_line_height, current_header_line_height;

/* The maximum distance to look ahead for text properties. Values
  that are too small let us call compute_char_face and similar 
  functions too often which is expensive. Values that are too large
  let us call compute_char_face and alike too often because we
  might not be interested in text properties that far away. */

#define TEXT_PROP_DISTANCE_LIMIT 100

#if GLYPH_DEBUG

/* Variables to turn off display optimizations from Lisp. */

int inhibit_try_window_id, inhibit_try_window_reusing;
int inhibit_try_cursor_movement;

/* Non-zero means print traces of redisplay if compiled with
  GLYPH_DEBUG != 0. */

int trace_redisplay_p;

#endif /* GLYPH_DEBUG */

#ifdef DEBUG_TRACE_MOVE
/* Non-zero means trace with TRACE_MOVE to stderr. */
int trace_move;

#define TRACE_MOVE(x)	if (trace_move) fprintf x; else (void) 0
#else
#define TRACE_MOVE(x)	(void) 0
#endif
 
/* Non-zero means automatically scroll windows horizontally to make
  point visible. */

int automatic_hscrolling_p;

/* A list of symbols, one for each supported image type. */

Lisp_Object Vimage_types;

/* The variable `resize-mini-windows'. If nil, don't resize
  mini-windows. If t, always resize them to fit the text they
  display. If `grow-only', let mini-windows grow only until they
  become empty. */

Lisp_Object Vresize_mini_windows;

/* Value returned from text property handlers (see below). */

enum prop_handled
{
 HANDLED_NORMALLY,
 HANDLED_RECOMPUTE_PROPS,
 HANDLED_OVERLAY_STRING_CONSUMED,
 HANDLED_RETURN
};

/* A description of text properties that redisplay is interested
  in. */

struct props
{
 /* The name of the property. */
 Lisp_Object *name;

 /* A unique index for the property. */
 enum prop_idx idx;

 /* A handler function called to set up iterator IT from the property
   at IT's current position. Value is used to steer handle_stop. */
 enum prop_handled (*handler) P_ ((struct it *it));
};

static enum prop_handled handle_face_prop P_ ((struct it *));
static enum prop_handled handle_invisible_prop P_ ((struct it *));
static enum prop_handled handle_display_prop P_ ((struct it *));
static enum prop_handled handle_composition_prop P_ ((struct it *));
static enum prop_handled handle_overlay_change P_ ((struct it *));
static enum prop_handled handle_fontified_prop P_ ((struct it *));

/* Properties handled by iterators. */

static struct props it_props[] =
{
 {&Qfontified,		FONTIFIED_PROP_IDX,	handle_fontified_prop},
 /* Handle `face' before `display' because some sub-properties of
   `display' need to know the face. */
 {&Qface,		FACE_PROP_IDX,		handle_face_prop},
 {&Qdisplay,		DISPLAY_PROP_IDX,	handle_display_prop},
 {&Qinvisible,		INVISIBLE_PROP_IDX,	handle_invisible_prop},
 {&Qcomposition,	COMPOSITION_PROP_IDX,	handle_composition_prop},
 {NULL,		0,			NULL}
};

/* Value is the position described by X. If X is a marker, value is
  the marker_position of X. Otherwise, value is X. */

#define COERCE_MARKER(X) (MARKERP ((X)) ? Fmarker_position (X) : (X))

/* Enumeration returned by some move_it_.* functions internally. */

enum move_it_result
{
 /* Not used. Undefined value. */
 MOVE_UNDEFINED,

 /* Move ended at the requested buffer position or ZV. */
 MOVE_POS_MATCH_OR_ZV,

 /* Move ended at the requested X pixel position. */
 MOVE_X_REACHED,

 /* Move within a line ended at the end of a line that must be
   continued. */
 MOVE_LINE_CONTINUED,
 
 /* Move within a line ended at the end of a line that would
   be displayed truncated. */
 MOVE_LINE_TRUNCATED,

 /* Move within a line ended at a line end. */
 MOVE_NEWLINE_OR_CR
};



/* Function prototypes. */

static void setup_for_ellipsis P_ ((struct it *));
static void mark_window_display_accurate_1 P_ ((struct window *, int));
static int single_display_prop_string_p P_ ((Lisp_Object, Lisp_Object));
static int display_prop_string_p P_ ((Lisp_Object, Lisp_Object));
static int cursor_row_p P_ ((struct window *, struct glyph_row *));
static int redisplay_mode_lines P_ ((Lisp_Object, int));
static char *decode_mode_spec_coding P_ ((Lisp_Object, char *, int));

#if 0
static int invisible_text_between_p P_ ((struct it *, int, int));
#endif

static int next_element_from_ellipsis P_ ((struct it *));
static void pint2str P_ ((char *, int, int));
static struct text_pos run_window_scroll_functions P_ ((Lisp_Object,
							struct text_pos));
static void reconsider_clip_changes P_ ((struct window *, struct buffer *));
static int text_outside_line_unchanged_p P_ ((struct window *, int, int));
static void store_frame_title_char P_ ((char));
static int store_frame_title P_ ((unsigned char *, int, int));
static void x_consider_frame_title P_ ((Lisp_Object));
static void handle_stop P_ ((struct it *));
static int tool_bar_lines_needed P_ ((struct frame *));
static int single_display_prop_intangible_p P_ ((Lisp_Object));
static void ensure_echo_area_buffers P_ ((void));
static Lisp_Object unwind_with_echo_area_buffer P_ ((Lisp_Object));
static Lisp_Object with_echo_area_buffer_unwind_data P_ ((struct window *));
static int with_echo_area_buffer P_ ((struct window *, int,
				   int (*) (EMACS_INT, Lisp_Object, EMACS_INT, EMACS_INT),
				   EMACS_INT, Lisp_Object, EMACS_INT, EMACS_INT));
static void clear_garbaged_frames P_ ((void));
static int current_message_1 P_ ((EMACS_INT, Lisp_Object, EMACS_INT, EMACS_INT));
static int truncate_message_1 P_ ((EMACS_INT, Lisp_Object, EMACS_INT, EMACS_INT));
static int set_message_1 P_ ((EMACS_INT, Lisp_Object, EMACS_INT, EMACS_INT));
static int display_echo_area P_ ((struct window *));
static int display_echo_area_1 P_ ((EMACS_INT, Lisp_Object, EMACS_INT, EMACS_INT));
static int resize_mini_window_1 P_ ((EMACS_INT, Lisp_Object, EMACS_INT, EMACS_INT));
static Lisp_Object unwind_redisplay P_ ((Lisp_Object));
static int string_char_and_length P_ ((unsigned char *, int, int *));
static struct text_pos display_prop_end P_ ((struct it *, Lisp_Object,
					   struct text_pos));
static int compute_window_start_on_continuation_line P_ ((struct window *));
static Lisp_Object safe_eval_handler P_ ((Lisp_Object));
static void insert_left_trunc_glyphs P_ ((struct it *));
static struct glyph_row *get_overlay_arrow_glyph_row P_ ((struct window *));
static void extend_face_to_end_of_line P_ ((struct it *));
static int append_space P_ ((struct it *, int));
static int make_cursor_line_fully_visible P_ ((struct window *));
static int try_scrolling P_ ((Lisp_Object, int, int, int, int));
static int try_cursor_movement P_ ((Lisp_Object, struct text_pos, int *));
static int trailing_whitespace_p P_ ((int));
static int message_log_check_duplicate P_ ((int, int, int, int));
static void push_it P_ ((struct it *));
static void pop_it P_ ((struct it *));
static void sync_frame_with_window_matrix_rows P_ ((struct window *));
static void redisplay_internal P_ ((int));
static int echo_area_display P_ ((int));
static void redisplay_windows P_ ((Lisp_Object));
static void redisplay_window P_ ((Lisp_Object, int));
static void update_menu_bar P_ ((struct frame *, int));
static int try_window_reusing_current_matrix P_ ((struct window *));
static int try_window_id P_ ((struct window *));
static int display_line P_ ((struct it *));
static int display_mode_lines P_ ((struct window *));
static int display_mode_line P_ ((struct window *, enum face_id, Lisp_Object));
static int display_mode_element P_ ((struct it *, int, int, int, Lisp_Object));
static char *decode_mode_spec P_ ((struct window *, int, int, int, int *));
static void display_menu_bar P_ ((struct window *));
static int display_count_lines P_ ((int, int, int, int, int *));
static int display_string P_ ((unsigned char *, Lisp_Object, Lisp_Object,
			    int, int, struct it *, int, int, int, int));
static void compute_line_metrics P_ ((struct it *));
static void run_redisplay_end_trigger_hook P_ ((struct it *));
static int get_overlay_strings P_ ((struct it *, int));
static void next_overlay_string P_ ((struct it *));
static void reseat P_ ((struct it *, struct text_pos, int));
static void reseat_1 P_ ((struct it *, struct text_pos, int));
static void back_to_previous_visible_line_start P_ ((struct it *));
static void reseat_at_previous_visible_line_start P_ ((struct it *));
static void reseat_at_next_visible_line_start P_ ((struct it *, int));
static int next_element_from_display_vector P_ ((struct it *));
static int next_element_from_string P_ ((struct it *));
static int next_element_from_c_string P_ ((struct it *));
static int next_element_from_buffer P_ ((struct it *));
static int next_element_from_composition P_ ((struct it *));
static int next_element_from_image P_ ((struct it *));
static int next_element_from_stretch P_ ((struct it *));
static void load_overlay_strings P_ ((struct it *, int));
static int init_from_display_pos P_ ((struct it *, struct window *,
				   struct display_pos *));
static void reseat_to_string P_ ((struct it *, unsigned char *,
				 Lisp_Object, int, int, int, int));
static enum move_it_result move_it_in_display_line_to P_ ((struct it *,
							  int, int, int));
void move_it_vertically_backward P_ ((struct it *, int));
static void init_to_row_start P_ ((struct it *, struct window *,
				  struct glyph_row *));
static int init_to_row_end P_ ((struct it *, struct window *,
				struct glyph_row *));
static void back_to_previous_line_start P_ ((struct it *));
static int forward_to_next_line_start P_ ((struct it *, int *));
static struct text_pos string_pos_nchars_ahead P_ ((struct text_pos,
						  Lisp_Object, int));
static struct text_pos string_pos P_ ((int, Lisp_Object));
static struct text_pos c_string_pos P_ ((int, unsigned char *, int));
static int number_of_chars P_ ((unsigned char *, int));
static void compute_stop_pos P_ ((struct it *));
static void compute_string_pos P_ ((struct text_pos *, struct text_pos,
				  Lisp_Object));
static int face_before_or_after_it_pos P_ ((struct it *, int));
static int next_overlay_change P_ ((int));
static int handle_single_display_prop P_ ((struct it *, Lisp_Object,
					  Lisp_Object, struct text_pos *,
					  int));
static int underlying_face_id P_ ((struct it *));
static int in_ellipses_for_invisible_text_p P_ ((struct display_pos *,
						 struct window *));

#define face_before_it_pos(IT) face_before_or_after_it_pos ((IT), 1)
#define face_after_it_pos(IT) face_before_or_after_it_pos ((IT), 0)

#ifdef HAVE_WINDOW_SYSTEM

static void update_tool_bar P_ ((struct frame *, int));
static void build_desired_tool_bar_string P_ ((struct frame *f));
static int redisplay_tool_bar P_ ((struct frame *));
static void display_tool_bar_line P_ ((struct it *));

#endif /* HAVE_WINDOW_SYSTEM */


/***********************************************************************
		   Window display dimensions
 ***********************************************************************/

/* Return the window-relative maximum y + 1 for glyph rows displaying
  text in window W. This is the height of W minus the height of a
  mode line, if any. */

INLINE int
window_text_bottom_y (w)
   struct window *w;
{
 struct frame *f = XFRAME (w->frame);
 int height = XFASTINT (w->height) * CANON_Y_UNIT (f);

 if (WINDOW_WANTS_MODELINE_P (w))
  height -= CURRENT_MODE_LINE_HEIGHT (w);
 return height;
}


/* Return the pixel width of display area AREA of window W. AREA < 0
  means return the total width of W, not including bitmap areas to
  the left and right of the window. */

INLINE int
window_box_width (w, area)
   struct window *w;
   int area;
{
 struct frame *f = XFRAME (w->frame);
 int width = XFASTINT (w->width);
 
 if (!w->pseudo_window_p)
  {
   width -= FRAME_SCROLL_BAR_WIDTH (f) + FRAME_FLAGS_AREA_COLS (f);
   
   if (area == TEXT_AREA)
	{
	 if (INTEGERP (w->left_margin_width))
	  width -= XFASTINT (w->left_margin_width);
	 if (INTEGERP (w->right_margin_width))
	  width -= XFASTINT (w->right_margin_width);
	}
   else if (area == LEFT_MARGIN_AREA)
	width = (INTEGERP (w->left_margin_width)
		 ? XFASTINT (w->left_margin_width) : 0);
   else if (area == RIGHT_MARGIN_AREA)
	width = (INTEGERP (w->right_margin_width)
		 ? XFASTINT (w->right_margin_width) : 0);
  }

 return width * CANON_X_UNIT (f);
}


/* Return the pixel height of the display area of window W, not
  including mode lines of W, if any.. */

INLINE int
window_box_height (w)
   struct window *w;
{
 struct frame *f = XFRAME (w->frame);
 int height = XFASTINT (w->height) * CANON_Y_UNIT (f);

 xassert (height >= 0);
 
 /* Note: the code below that determines the mode-line/header-line
   height is essentially the same as that contained in the macro
   CURRENT_{MODE,HEADER}_LINE_HEIGHT, except that it checks whether
   the appropriate glyph row has its `mode_line_p' flag set,
   and if it doesn't, uses estimate_mode_line_height instead. */

 if (WINDOW_WANTS_MODELINE_P (w))
  {
   struct glyph_row *ml_row
	= (w->current_matrix && w->current_matrix->rows
	  ? MATRIX_MODE_LINE_ROW (w->current_matrix)
	  : 0);
   if (ml_row && ml_row->mode_line_p)
	height -= ml_row->height;
   else
	height -= estimate_mode_line_height (f, MODE_LINE_FACE_ID);
  }

 if (WINDOW_WANTS_HEADER_LINE_P (w))
  {
   struct glyph_row *hl_row
	= (w->current_matrix && w->current_matrix->rows
	  ? MATRIX_HEADER_LINE_ROW (w->current_matrix)
	  : 0);
   if (hl_row && hl_row->mode_line_p)
	height -= hl_row->height;
   else
	height -= estimate_mode_line_height (f, HEADER_LINE_FACE_ID);
  }

 return height;
}


/* Return the frame-relative coordinate of the left edge of display
  area AREA of window W. AREA < 0 means return the left edge of the
  whole window, to the right of any bitmap area at the left side of
  W. */

INLINE int
window_box_left (w, area)
   struct window *w;
   int area;
{
 struct frame *f = XFRAME (w->frame);
 int x = FRAME_INTERNAL_BORDER_WIDTH_SAFE (f);

 if (!w->pseudo_window_p)
  {
   x += (WINDOW_LEFT_MARGIN (w) * CANON_X_UNIT (f)
	  + FRAME_LEFT_FLAGS_AREA_WIDTH (f));
   
   if (area == TEXT_AREA)
	x += window_box_width (w, LEFT_MARGIN_AREA);
   else if (area == RIGHT_MARGIN_AREA)
	x += (window_box_width (w, LEFT_MARGIN_AREA)
	   + window_box_width (w, TEXT_AREA));
  }

 return x;
}   


/* Return the frame-relative coordinate of the right edge of display
  area AREA of window W. AREA < 0 means return the left edge of the
  whole window, to the left of any bitmap area at the right side of
  W. */

INLINE int
window_box_right (w, area)
   struct window *w;
   int area;
{
 return window_box_left (w, area) + window_box_width (w, area);
}   
   

/* Get the bounding box of the display area AREA of window W, without
  mode lines, in frame-relative coordinates. AREA < 0 means the
  whole window, not including bitmap areas to the left and right of
  the window. Return in *BOX_X and *BOX_Y the frame-relative pixel
  coordinates of the upper-left corner of the box. Return in
  *BOX_WIDTH, and *BOX_HEIGHT the pixel width and height of the box. */

INLINE void
window_box (w, area, box_x, box_y, box_width, box_height)
   struct window *w;
   int area;
   int *box_x, *box_y, *box_width, *box_height;
{
 struct frame *f = XFRAME (w->frame);
 
 *box_width = window_box_width (w, area);
 *box_height = window_box_height (w);
 *box_x = window_box_left (w, area);
 *box_y = (FRAME_INTERNAL_BORDER_WIDTH_SAFE (f)
	  + XFASTINT (w->top) * CANON_Y_UNIT (f));
 if (WINDOW_WANTS_HEADER_LINE_P (w))
  *box_y += CURRENT_HEADER_LINE_HEIGHT (w);
}


/* Get the bounding box of the display area AREA of window W, without
  mode lines. AREA < 0 means the whole window, not including bitmap
  areas to the left and right of the window. Return in *TOP_LEFT_X
  and TOP_LEFT_Y the frame-relative pixel coordinates of the
  upper-left corner of the box. Return in *BOTTOM_RIGHT_X, and
  *BOTTOM_RIGHT_Y the coordinates of the bottom-right corner of the
  box. */

INLINE void
window_box_edges (w, area, top_left_x, top_left_y,
		 bottom_right_x, bottom_right_y)
   struct window *w;
   int area;
   int *top_left_x, *top_left_y, *bottom_right_x, *bottom_right_y;
{
 window_box (w, area, top_left_x, top_left_y, bottom_right_x,
	   bottom_right_y);
 *bottom_right_x += *top_left_x;
 *bottom_right_y += *top_left_y;
}



/***********************************************************************
			   Utilities
 ***********************************************************************/

/* Return the bottom y-position of the line the iterator IT is in.
  This can modify IT's settings. */

int
line_bottom_y (it)
   struct it *it;
{
 int line_height = it->max_ascent + it->max_descent;
 int line_top_y = it->current_y;
 
 if (line_height == 0)
  {
   if (last_height)
	line_height = last_height;
   else if (IT_CHARPOS (*it) < ZV)
	{
	 move_it_by_lines (it, 1, 1);
	 line_height = (it->max_ascent || it->max_descent
			 ? it->max_ascent + it->max_descent
			 : last_height);
	}
   else
	{
	 struct glyph_row *row = it->glyph_row;
	 
	 /* Use the default character height. */
	 it->glyph_row = NULL;
	 it->what = IT_CHARACTER;
	 it->c = ' ';
	 it->len = 1;
	 PRODUCE_GLYPHS (it);
	 line_height = it->ascent + it->descent;
	 it->glyph_row = row;
	}
  }

 return line_top_y + line_height;
}


/* Return 1 if position CHARPOS is visible in window W. Set *FULLY to
  1 if POS is visible and the line containing POS is fully visible.
  EXACT_MODE_LINE_HEIGHTS_P non-zero means compute exact mode-line
  and header-lines heights. */

int
pos_visible_p (w, charpos, fully, exact_mode_line_heights_p)
   struct window *w;
   int charpos, *fully, exact_mode_line_heights_p;
{
 struct it it;
 struct text_pos top;
 int visible_p;
 struct buffer *old_buffer = NULL;

 if (XBUFFER (w->buffer) != current_buffer)
  {
   old_buffer = current_buffer;
   set_buffer_internal_1 (XBUFFER (w->buffer));
  }

 *fully = visible_p = 0;
 SET_TEXT_POS_FROM_MARKER (top, w->start);
 
 /* Compute exact mode line heights, if requested. */
 if (exact_mode_line_heights_p)
  {
   if (WINDOW_WANTS_MODELINE_P (w))
	current_mode_line_height
	 = display_mode_line (w, MODE_LINE_FACE_ID,
			    current_buffer->mode_line_format);
 
   if (WINDOW_WANTS_HEADER_LINE_P (w))
	current_header_line_height
	 = display_mode_line (w, HEADER_LINE_FACE_ID,
			    current_buffer->header_line_format);
  }

 start_display (&it, w, top);
 move_it_to (&it, charpos, 0, it.last_visible_y, -1,
	   MOVE_TO_POS | MOVE_TO_X | MOVE_TO_Y);

 /* Note that we may overshoot because of invisible text. */
 if (IT_CHARPOS (it) >= charpos)
  {
   int top_y = it.current_y;
   int bottom_y = line_bottom_y (&it);
   int window_top_y = WINDOW_DISPLAY_HEADER_LINE_HEIGHT (w);
   
   if (top_y < window_top_y)
	visible_p = bottom_y > window_top_y;
   else if (top_y < it.last_visible_y)
	{
	 visible_p = 1;
	 *fully = bottom_y <= it.last_visible_y;
	}
  }
 else if (it.current_y + it.max_ascent + it.max_descent > it.last_visible_y)
  {
   move_it_by_lines (&it, 1, 0);
   if (charpos < IT_CHARPOS (it))
	{
	 visible_p = 1;
	 *fully = 0;
	}
  }

 if (old_buffer)
  set_buffer_internal_1 (old_buffer);

 current_header_line_height = current_mode_line_height = -1;
 return visible_p;
}


/* Return the next character from STR which is MAXLEN bytes long.
  Return in *LEN the length of the character. This is like
  STRING_CHAR_AND_LENGTH but never returns an invalid character. If
  we find one, we return a `?', but with the length of the invalid
  character. */

static INLINE int
string_char_and_length (str, maxlen, len)
   unsigned char *str;
   int maxlen, *len;
{
 int c;

 c = STRING_CHAR_AND_LENGTH (str, maxlen, *len);
 if (!CHAR_VALID_P (c, 1))
  /* We may not change the length here because other places in Emacs
    don't use this function, i.e. they silently accept invalid
    characters. */
  c = '?';

 return c;
}/* Given a position POS containing a valid character and byte position
  in STRING, return the position NCHARS ahead (NCHARS >= 0). */

static struct text_pos
string_pos_nchars_ahead (pos, string, nchars)
   struct text_pos pos;
   Lisp_Object string;
   int nchars;
{
 xassert (STRINGP (string) && nchars >= 0);

 if (STRING_MULTIBYTE (string))
  {
   int rest = STRING_BYTES (XSTRING (string)) - BYTEPOS (pos);
   unsigned char *p = XSTRING (string)->data + BYTEPOS (pos);
   int len;

   while (nchars--)
	{
	 string_char_and_length (p, rest, &len);
	 p += len, rest -= len;
	 xassert (rest >= 0);
	 CHARPOS (pos) += 1;
	 BYTEPOS (pos) += len;
	}
  }
 else
  SET_TEXT_POS (pos, CHARPOS (pos) + nchars, BYTEPOS (pos) + nchars);

 return pos;
}


/* Value is the text position, i.e. character and byte position,
  for character position CHARPOS in STRING. */

static INLINE struct text_pos
string_pos (charpos, string)
   int charpos;
   Lisp_Object string;
{
 struct text_pos pos;
 xassert (STRINGP (string));
 xassert (charpos >= 0);
 SET_TEXT_POS (pos, charpos, string_char_to_byte (string, charpos));
 return pos;
}


/* Value is a text position, i.e. character and byte position, for
  character position CHARPOS in C string S. MULTIBYTE_P non-zero
  means recognize multibyte characters. */

static struct text_pos
c_string_pos (charpos, s, multibyte_p)
   int charpos;
   unsigned char *s;
   int multibyte_p;
{
 struct text_pos pos;

 xassert (s != NULL);
 xassert (charpos >= 0);

 if (multibyte_p)
  {
   int rest = strlen (s), len;

   SET_TEXT_POS (pos, 0, 0);
   while (charpos--)
	{
	 string_char_and_length (s, rest, &len);
	 s += len, rest -= len;
	 xassert (rest >= 0);
	 CHARPOS (pos) += 1;
	 BYTEPOS (pos) += len;
	}
  }
 else
  SET_TEXT_POS (pos, charpos, charpos);

 return pos;
}


/* Value is the number of characters in C string S. MULTIBYTE_P
  non-zero means recognize multibyte characters. */

static int
number_of_chars (s, multibyte_p)
   unsigned char *s;
   int multibyte_p;
{
 int nchars;
 
 if (multibyte_p)
  {
   int rest = strlen (s), len;
   unsigned char *p = (unsigned char *) s;

   for (nchars = 0; rest > 0; ++nchars)
	{
	 string_char_and_length (p, rest, &len);
	 rest -= len, p += len;
	}
  }
 else
  nchars = strlen (s);

 return nchars;
}

   
/* Compute byte position NEWPOS->bytepos corresponding to
  NEWPOS->charpos. POS is a known position in string STRING.
  NEWPOS->charpos must be >= POS.charpos. */

static void
compute_string_pos (newpos, pos, string)
   struct text_pos *newpos, pos;
   Lisp_Object string;
{
 xassert (STRINGP (string));
 xassert (CHARPOS (*newpos) >= CHARPOS (pos));
 
 if (STRING_MULTIBYTE (string))
  *newpos = string_pos_nchars_ahead (pos, string,
				    CHARPOS (*newpos) - CHARPOS (pos));
 else
  BYTEPOS (*newpos) = CHARPOS (*newpos);
}



/***********************************************************************
			Lisp form evaluation
 ***********************************************************************/

/* Error handler for safe_eval and safe_call. */

static Lisp_Object
safe_eval_handler (arg)
   Lisp_Object arg;
{
 add_to_log ("Error during redisplay: %s", arg, Qnil);
 return Qnil;
}


/* Evaluate SEXPR and return the result, or nil if something went
  wrong. Prevent redisplay during the evaluation. */

Lisp_Object
safe_eval (sexpr)
   Lisp_Object sexpr;
{
 Lisp_Object val;
 
 if (inhibit_eval_during_redisplay)
  val = Qnil;
 else
  {
   int count = BINDING_STACK_SIZE ();
   struct gcpro gcpro1;

   GCPRO1 (sexpr);
   specbind (Qinhibit_redisplay, Qt);
   val = internal_condition_case_1 (Feval, sexpr, Qerror,
				    safe_eval_handler);
   UNGCPRO;
   val = unbind_to (count, val);
  }
 
 return val;
}


/* Call function ARGS[0] with arguments ARGS[1] to ARGS[NARGS - 1].
  Return the result, or nil if something went wrong. Prevent
  redisplay during the evaluation. */

Lisp_Object
safe_call (nargs, args)
   int nargs;
   Lisp_Object *args;
{
 Lisp_Object val;
 
 if (inhibit_eval_during_redisplay)
  val = Qnil;
 else
  {
   int count = BINDING_STACK_SIZE ();
   struct gcpro gcpro1;

   GCPRO1 (args[0]);
   gcpro1.nvars = nargs;
   specbind (Qinhibit_redisplay, Qt);
   val = internal_condition_case_2 (Ffuncall, nargs, args, Qerror,
				    safe_eval_handler);
   UNGCPRO;
   val = unbind_to (count, val);
  }

 return val;
}


/* Call function FN with one argument ARG.
  Return the result, or nil if something went wrong. */

Lisp_Object
safe_call1 (fn, arg)
   Lisp_Object fn, arg;
{
 Lisp_Object args[2];
 args[0] = fn;
 args[1] = arg;
 return safe_call (2, args);
}



/***********************************************************************
			   Debugging
 ***********************************************************************/

#if 0

/* Define CHECK_IT to perform sanity checks on iterators.
  This is for debugging. It is too slow to do unconditionally. */

static void
check_it (it)
   struct it *it;
{
 if (it->method == next_element_from_string)
  {
   xassert (STRINGP (it->string));
   xassert (IT_STRING_CHARPOS (*it) >= 0);
  }
 else if (it->method == next_element_from_buffer)
  {
   /* Check that character and byte positions agree. */
   xassert (IT_CHARPOS (*it) == BYTE_TO_CHAR (IT_BYTEPOS (*it)));
  }

 if (it->dpvec)
  xassert (it->current.dpvec_index >= 0);
 else
  xassert (it->current.dpvec_index < 0);
}

#define CHECK_IT(IT)	check_it ((IT))

#else /* not 0 */

#define CHECK_IT(IT)	(void) 0

#endif /* not 0 */


#if GLYPH_DEBUG

/* Check that the window end of window W is what we expect it
  to be---the last row in the current matrix displaying text. */

static void
check_window_end (w)
   struct window *w;
{
 if (!MINI_WINDOW_P (w)
   && !NILP (w->window_end_valid))
  {
   struct glyph_row *row;
   xassert ((row = MATRIX_ROW (w->current_matrix,
				 XFASTINT (w->window_end_vpos)),
		!row->enabled_p
		|| MATRIX_ROW_DISPLAYS_TEXT_P (row)
		|| MATRIX_ROW_VPOS (row, w->current_matrix) == 0));
  }
}

#define CHECK_WINDOW_END(W)	check_window_end ((W))

#else /* not GLYPH_DEBUG */

#define CHECK_WINDOW_END(W)	(void) 0

#endif /* not GLYPH_DEBUG */



/***********************************************************************
		    Iterator initialization
 ***********************************************************************/

/* Initialize IT for displaying current_buffer in window W, starting
  at character position CHARPOS. CHARPOS < 0 means that no buffer
  position is specified which is useful when the iterator is assigned
  a position later. BYTEPOS is the byte position corresponding to
  CHARPOS. BYTEPOS < 0 means compute it from CHARPOS.

  If ROW is not null, calls to produce_glyphs with IT as parameter
  will produce glyphs in that row.

  BASE_FACE_ID is the id of a base face to use. It must be one of
  DEFAULT_FACE_ID for normal text, MODE_LINE_FACE_ID or
  HEADER_LINE_FACE_ID for displaying mode lines, or TOOL_BAR_FACE_ID for
  displaying the tool-bar.
  
  If ROW is null and BASE_FACE_ID is equal to MODE_LINE_FACE_ID or
  HEADER_LINE_FACE_ID, the iterator will be initialized to use the
  corresponding mode line glyph row of the desired matrix of W. */

void
init_iterator (it, w, charpos, bytepos, row, base_face_id)
   struct it *it;
   struct window *w;
   int charpos, bytepos;
   struct glyph_row *row;
   enum face_id base_face_id;
{
 int highlight_region_p;

 /* Some precondition checks. */
 xassert (w != NULL && it != NULL);
 xassert (charpos < 0 || (charpos >= BUF_BEG (current_buffer)
			  && charpos <= ZV));

 /* If face attributes have been changed since the last redisplay,
   free realized faces now because they depend on face definitions
   that might have changed. */
 if (face_change_count)
  {
   face_change_count = 0;
   free_all_realized_faces (Qnil);
  }

 /* Use one of the mode line rows of W's desired matrix if
   appropriate. */
 if (row == NULL)
  {
   if (base_face_id == MODE_LINE_FACE_ID)
	row = MATRIX_MODE_LINE_ROW (w->desired_matrix);
   else if (base_face_id == HEADER_LINE_FACE_ID)
	row = MATRIX_HEADER_LINE_ROW (w->desired_matrix);
  }
 
 /* Clear IT. */
 bzero (it, sizeof *it);
 it->current.overlay_string_index = -1;
 it->current.dpvec_index = -1;
 it->base_face_id = base_face_id;

 /* The window in which we iterate over current_buffer: */
 XSETWINDOW (it->window, w);
 it->w = w;
 it->f = XFRAME (w->frame);

 /* Extra space between lines (on window systems only). */
 if (base_face_id == DEFAULT_FACE_ID
   && FRAME_WINDOW_P (it->f))
  {
   if (NATNUMP (current_buffer->extra_line_spacing))
	it->extra_line_spacing = XFASTINT (current_buffer->extra_line_spacing);
   else if (it->f->extra_line_spacing > 0)
	it->extra_line_spacing = it->f->extra_line_spacing;
  }

 /* If realized faces have been removed, e.g. because of face
   attribute changes of named faces, recompute them. When running
   in batch mode, the face cache of Vterminal_frame is null. If
   we happen to get called, make a dummy face cache. */
 if (
#ifndef WINDOWSNT
   noninteractive &&
#endif
   FRAME_FACE_CACHE (it->f) == NULL)
  init_frame_faces (it->f);
 if (FRAME_FACE_CACHE (it->f)->used == 0)
  recompute_basic_faces (it->f);

 /* Current value of the `space-width', and 'height' properties. */
 it->space_width = Qnil;
 it->font_height = Qnil;
 
 /* Are control characters displayed as `^C'? */
 it->ctl_arrow_p = !NILP (current_buffer->ctl_arrow);

 /* -1 means everything between a CR and the following line end
   is invisible. >0 means lines indented more than this value are
   invisible. */
 it->selective = (INTEGERP (current_buffer->selective_display)
		  ? XFASTINT (current_buffer->selective_display)
		  : (!NILP (current_buffer->selective_display) 
		   ? -1 : 0));
 it->selective_display_ellipsis_p
  = !NILP (current_buffer->selective_display_ellipses);

 /* Display table to use. */
 it->dp = window_display_table (w);

 /* Are multibyte characters enabled in current_buffer? */
 it->multibyte_p = !NILP (current_buffer->enable_multibyte_characters);

 /* Non-zero if we should highlight the region. */
 highlight_region_p
  = (!NILP (Vtransient_mark_mode)
    && !NILP (current_buffer->mark_active)
    && XMARKER (current_buffer->mark)->buffer != 0);

 /* Set IT->region_beg_charpos and IT->region_end_charpos to the
   start and end of a visible region in window IT->w. Set both to
   -1 to indicate no region. */
 if (highlight_region_p
   /* Maybe highlight only in selected window. */
   && (/* Either show region everywhere. */ 
	 highlight_nonselected_windows
	 /* Or show region in the selected window. */
	 || w == XWINDOW (selected_window)
	 /* Or show the region if we are in the mini-buffer and W is
	   the window the mini-buffer refers to. */
	 || (MINI_WINDOW_P (XWINDOW (selected_window))
	   && WINDOWP (Vminibuf_scroll_window)
	   && w == XWINDOW (Vminibuf_scroll_window))))
  {
   int charpos = marker_position (current_buffer->mark);
   it->region_beg_charpos = min (PT, charpos);
   it->region_end_charpos = max (PT, charpos);
  }
 else
  it->region_beg_charpos = it->region_end_charpos = -1;

 /* Get the position at which the redisplay_end_trigger hook should
   be run, if it is to be run at all. */
 if (MARKERP (w->redisplay_end_trigger)
   && XMARKER (w->redisplay_end_trigger)->buffer != 0)
  it->redisplay_end_trigger_charpos
   = marker_position (w->redisplay_end_trigger);
 else if (INTEGERP (w->redisplay_end_trigger))
  it->redisplay_end_trigger_charpos = XINT (w->redisplay_end_trigger);

 /* Correct bogus values of tab_width. */
 it->tab_width = XINT (current_buffer->tab_width);
 if (it->tab_width <= 0 || it->tab_width > 1000)
  it->tab_width = 8;

 /* Are lines in the display truncated? */
 it->truncate_lines_p
  = (base_face_id != DEFAULT_FACE_ID
    || XINT (it->w->hscroll)
    || (truncate_partial_width_windows
	  && !WINDOW_FULL_WIDTH_P (it->w))
    || !NILP (current_buffer->truncate_lines));

 /* Get dimensions of truncation and continuation glyphs. These are
   displayed as bitmaps under X, so we don't need them for such
   frames. */
 if (!FRAME_WINDOW_P (it->f))
  {
   if (it->truncate_lines_p)
	{
	 /* We will need the truncation glyph. */
	 xassert (it->glyph_row == NULL);
	 produce_special_glyphs (it, IT_TRUNCATION);
	 it->truncation_pixel_width = it->pixel_width;
	}
   else
	{
	 /* We will need the continuation glyph. */
	 xassert (it->glyph_row == NULL);
	 produce_special_glyphs (it, IT_CONTINUATION);
	 it->continuation_pixel_width = it->pixel_width;
	}

   /* Reset these values to zero becaue the produce_special_glyphs
	 above has changed them. */
   it->pixel_width = it->ascent = it->descent = 0;
   it->phys_ascent = it->phys_descent = 0;
  }

 /* Set this after getting the dimensions of truncation and
   continuation glyphs, so that we don't produce glyphs when calling
   produce_special_glyphs, above. */
 it->glyph_row = row;
 it->area = TEXT_AREA;

 /* Get the dimensions of the display area. The display area
   consists of the visible window area plus a horizontally scrolled
   part to the left of the window. All x-values are relative to the
   start of this total display area. */
 if (base_face_id != DEFAULT_FACE_ID)
  {
   /* Mode lines, menu bar in terminal frames. */
   it->first_visible_x = 0;
   it->last_visible_x = XFASTINT (w->width) * CANON_X_UNIT (it->f);
  }
 else
  {
   it->first_visible_x
	= XFASTINT (it->w->hscroll) * CANON_X_UNIT (it->f);
   it->last_visible_x = (it->first_visible_x
			  + window_box_width (w, TEXT_AREA));

   /* If we truncate lines, leave room for the truncator glyph(s) at
	 the right margin. Otherwise, leave room for the continuation
	 glyph(s). Truncation and continuation glyphs are not inserted
	 for window-based redisplay. */
   if (!FRAME_WINDOW_P (it->f))
	{
	 if (it->truncate_lines_p)
	  it->last_visible_x -= it->truncation_pixel_width;
	 else
	  it->last_visible_x -= it->continuation_pixel_width;
	}

   it->header_line_p = WINDOW_WANTS_HEADER_LINE_P (w);
   it->current_y = WINDOW_DISPLAY_HEADER_LINE_HEIGHT (w) + w->vscroll;
  }

 /* Leave room for a border glyph. */
 if (!FRAME_WINDOW_P (it->f)
   && !WINDOW_RIGHTMOST_P (it->w))
  it->last_visible_x -= 1;

 it->last_visible_y = window_text_bottom_y (w);

 /* For mode lines and alike, arrange for the first glyph having a
   left box line if the face specifies a box. */
 if (base_face_id != DEFAULT_FACE_ID)
  {
   struct face *face;
   
   it->face_id = base_face_id;

   /* If we have a boxed mode line, make the first character appear
	 with a left box line. */
   face = FACE_FROM_ID (it->f, base_face_id);
   if (face->box != FACE_NO_BOX)
	it->start_of_box_run_p = 1;
  }

 /* If a buffer position was specified, set the iterator there,
   getting overlays and face properties from that position. */
 if (charpos >= BUF_BEG (current_buffer))
  {
   it->end_charpos = ZV;
   it->face_id = -1;
   IT_CHARPOS (*it) = charpos;
   
   /* Compute byte position if not specified. */
   if (bytepos < charpos)
	IT_BYTEPOS (*it) = CHAR_TO_BYTE (charpos);
   else
	IT_BYTEPOS (*it) = bytepos;

   /* Compute faces etc. */
   reseat (it, it->current.pos, 1);
  }
 
 CHECK_IT (it);
}


/* Initialize IT for the display of window W with window start POS. */

void
start_display (it, w, pos)
   struct it *it;
   struct window *w;
   struct text_pos pos;
{
 struct glyph_row *row;
 int first_vpos = WINDOW_WANTS_HEADER_LINE_P (w) ? 1 : 0;

 row = w->desired_matrix->rows + first_vpos;
 init_iterator (it, w, CHARPOS (pos), BYTEPOS (pos), row, DEFAULT_FACE_ID);

 if (!it->truncate_lines_p)
  {
   int start_at_line_beg_p;
   int first_y = it->current_y;
 
   /* If window start is not at a line start, skip forward to POS to
	 get the correct continuation lines width. */
   start_at_line_beg_p = (CHARPOS (pos) == BEGV
			   || FETCH_BYTE (BYTEPOS (pos) - 1) == '\n');
   if (!start_at_line_beg_p)
	{
	 reseat_at_previous_visible_line_start (it);
	 move_it_to (it, CHARPOS (pos), -1, -1, -1, MOVE_TO_POS);

	 /* If lines are continued, this line may end in the middle
	   of a multi-glyph character (e.g. a control character
	   displayed as \003, or in the middle of an overlay
	   string). In this case move_it_to above will not have
	   taken us to the start of the continuation line but to the
	   end of the continued line. */
	 if (it->current_x > 0)
	  {
	   if (it->current.dpvec_index >= 0
		 || it->current.overlay_string_index >= 0)
		{
		 set_iterator_to_next (it, 1);
		 move_it_in_display_line_to (it, -1, -1, 0);
		}
	   
	   it->continuation_lines_width += it->current_x;
	  }

	 /* We're starting a new display line, not affected by the
	   height of the continued line, so clear the appropriate
	   fields in the iterator structure. */
	 it->max_ascent = it->max_descent = 0;
	 it->max_phys_ascent = it->max_phys_descent = 0;
   
	 it->current_y = first_y;
	 it->vpos = 0;
	 it->current_x = it->hpos = 0;
	}
  }

#if 0 /* Don't assert the following because start_display is sometimes
     called intentionally with a window start that is not at a
	 line start. Please leave this code in as a comment. */
 
 /* Window start should be on a line start, now. */
 xassert (it->continuation_lines_width
	  || IT_CHARPOS (it) == BEGV
	  || FETCH_BYTE (IT_BYTEPOS (it) - 1) == '\n');
#endif /* 0 */
}


/* Return 1 if POS is a position in ellipses displayed for invisible
  text. W is the window we display, for text property lookup. */

static int
in_ellipses_for_invisible_text_p (pos, w)
   struct display_pos *pos;
   struct window *w;
{
 Lisp_Object prop, window;
 int ellipses_p = 0;
 int charpos = CHARPOS (pos->pos);
 
 /* If POS specifies a position in a display vector, this might
   be for an ellipsis displayed for invisible text. We won't
   get the iterator set up for delivering that ellipsis unless
   we make sure that it gets aware of the invisible text. */
 if (pos->dpvec_index >= 0
   && pos->overlay_string_index < 0
   && CHARPOS (pos->string_pos) < 0
   && charpos > BEGV
   && (XSETWINDOW (window, w),
	 prop = Fget_char_property (make_number (charpos),
				   Qinvisible, window),
	 !TEXT_PROP_MEANS_INVISIBLE (prop)))
  {
   prop = Fget_char_property (make_number (charpos - 1), Qinvisible,
				 window);
   ellipses_p = 2 == TEXT_PROP_MEANS_INVISIBLE (prop);
  }

 return ellipses_p;
}


/* Initialize IT for stepping through current_buffer in window W,
  starting at position POS that includes overlay string and display
  vector/ control character translation position information. Value
  is zero if there are overlay strings with newlines at POS. */

static int
init_from_display_pos (it, w, pos)
   struct it *it;
   struct window *w;
   struct display_pos *pos;
{
 int charpos = CHARPOS (pos->pos), bytepos = BYTEPOS (pos->pos);
 int i, overlay_strings_with_newlines = 0;
 
 /* If POS specifies a position in a display vector, this might
   be for an ellipsis displayed for invisible text. We won't
   get the iterator set up for delivering that ellipsis unless
   we make sure that it gets aware of the invisible text. */
 if (in_ellipses_for_invisible_text_p (pos, w))
  {
   --charpos;
   bytepos = 0;
  }
  
 /* Keep in mind: the call to reseat in init_iterator skips invisible
   text, so we might end up at a position different from POS. This
   is only a problem when POS is a row start after a newline and an
   overlay starts there with an after-string, and the overlay has an
   invisible property. Since we don't skip invisible text in
   display_line and elsewhere immediately after consuming the
   newline before the row start, such a POS will not be in a string,
   but the call to init_iterator below will move us to the
   after-string. */
 init_iterator (it, w, charpos, bytepos, NULL, DEFAULT_FACE_ID);

 for (i = 0; i < it->n_overlay_strings; ++i)
  {
   char *s = XSTRING (it->overlay_strings[i])->data;
   char *e = s + STRING_BYTES (XSTRING (it->overlay_strings[i]));
   
   while (s < e && *s != '\n')
	++s;

   if (s < e)
	{
	 overlay_strings_with_newlines = 1;
	 break;
	}
  }

 /* If position is within an overlay string, set up IT to the right
   overlay string. */
 if (pos->overlay_string_index >= 0)
  {
   int relative_index;

   /* If the first overlay string happens to have a `display'
	 property for an image, the iterator will be set up for that
	 image, and we have to undo that setup first before we can
	 correct the overlay string index. */
   if (it->method == next_element_from_image)
	pop_it (it);
   
   /* We already have the first chunk of overlay strings in
	 IT->overlay_strings. Load more until the one for
	 pos->overlay_string_index is in IT->overlay_strings. */
   if (pos->overlay_string_index >= OVERLAY_STRING_CHUNK_SIZE)
	{
	 int n = pos->overlay_string_index / OVERLAY_STRING_CHUNK_SIZE;
	 it->current.overlay_string_index = 0;
	 while (n--)
	  {
	   load_overlay_strings (it, 0);
	   it->current.overlay_string_index += OVERLAY_STRING_CHUNK_SIZE;
	  }
	}
   
   it->current.overlay_string_index = pos->overlay_string_index;
   relative_index = (it->current.overlay_string_index
			% OVERLAY_STRING_CHUNK_SIZE);
   it->string = it->overlay_strings[relative_index];
   xassert (STRINGP (it->string));
   it->current.string_pos = pos->string_pos;
   it->method = next_element_from_string;
  }
 
#if 0 /* This is bogus because POS not having an overlay string
	 position does not mean it's after the string. Example: A
	 line starting with a before-string and initialization of IT
	 to the previous row's end position. */
 else if (it->current.overlay_string_index >= 0)
  {
   /* If POS says we're already after an overlay string ending at
	 POS, make sure to pop the iterator because it will be in
	 front of that overlay string. When POS is ZV, we've thereby
	 also ``processed'' overlay strings at ZV. */
   while (it->sp)
	pop_it (it);
   it->current.overlay_string_index = -1;
   it->method = next_element_from_buffer;
   if (CHARPOS (pos->pos) == ZV)
	it->overlay_strings_at_end_processed_p = 1;
  }
#endif /* 0 */
 
 if (CHARPOS (pos->string_pos) >= 0)
  {
   /* Recorded position is not in an overlay string, but in another
	 string. This can only be a string from a `display' property.
	 IT should already be filled with that string. */
   it->current.string_pos = pos->string_pos;
   xassert (STRINGP (it->string));
  }

 /* Restore position in display vector translations, control
   character translations or ellipses. */
 if (pos->dpvec_index >= 0)
  {
   if (it->dpvec == NULL)
	get_next_display_element (it);
   xassert (it->dpvec && it->current.dpvec_index == 0);
   it->current.dpvec_index = pos->dpvec_index;
  }
 
 CHECK_IT (it);
 return !overlay_strings_with_newlines;
}


/* Initialize IT for stepping through current_buffer in window W
  starting at ROW->start. */

static void
init_to_row_start (it, w, row)
   struct it *it;
   struct window *w;
   struct glyph_row *row;
{
 init_from_display_pos (it, w, &row->start);
 it->continuation_lines_width = row->continuation_lines_width;
 CHECK_IT (it);
}

   
/* Initialize IT for stepping through current_buffer in window W
  starting in the line following ROW, i.e. starting at ROW->end.
  Value is zero if there are overlay strings with newlines at ROW's
  end position. */

static int
init_to_row_end (it, w, row)
   struct it *it;
   struct window *w;
   struct glyph_row *row;
{
 int success = 0;
 
 if (init_from_display_pos (it, w, &row->end))
  {
   if (row->continued_p)
	it->continuation_lines_width
	 = row->continuation_lines_width + row->pixel_width;
   CHECK_IT (it);
   success = 1;
  }
 
 return success;
}
/***********************************************************************
			  Text properties
 ***********************************************************************/

/* Called when IT reaches IT->stop_charpos. Handle text property and
  overlay changes. Set IT->stop_charpos to the next position where
  to stop. */

static void
handle_stop (it)
   struct it *it;
{
 enum prop_handled handled;
 int handle_overlay_change_p = 1;
 struct props *p;

 it->dpvec = NULL;
 it->current.dpvec_index = -1;

 do
  {
   handled = HANDLED_NORMALLY;
   
   /* Call text property handlers. */
   for (p = it_props; p->handler; ++p)
	{
	 handled = p->handler (it);

	 if (handled == HANDLED_RECOMPUTE_PROPS)
	  break;
	 else if (handled == HANDLED_RETURN)
	  return;
	 else if (handled == HANDLED_OVERLAY_STRING_CONSUMED)
	  handle_overlay_change_p = 0;
	}

   if (handled != HANDLED_RECOMPUTE_PROPS)
	{
	 /* Don't check for overlay strings below when set to deliver
	   characters from a display vector. */
	 if (it->method == next_element_from_display_vector)
	  handle_overlay_change_p = 0;

	 /* Handle overlay changes. */
	 if (handle_overlay_change_p)
	  handled = handle_overlay_change (it);
   
	 /* Determine where to stop next. */
	 if (handled == HANDLED_NORMALLY)
	  compute_stop_pos (it);
	}
  }
 while (handled == HANDLED_RECOMPUTE_PROPS);
}


/* Compute IT->stop_charpos from text property and overlay change
  information for IT's current position. */

static void
compute_stop_pos (it)
   struct it *it;
{
 register INTERVAL iv, next_iv;
 Lisp_Object object, limit, position;

 /* If nowhere else, stop at the end. */
 it->stop_charpos = it->end_charpos;
 
 if (STRINGP (it->string))
  {
   /* Strings are usually short, so don't limit the search for
	 properties. */
   object = it->string;
   limit = Qnil;
   position = make_number (IT_STRING_CHARPOS (*it));
  }
 else
  {
   int charpos;

   /* If next overlay change is in front of the current stop pos
	 (which is IT->end_charpos), stop there. Note: value of
	 next_overlay_change is point-max if no overlay change
	 follows. */
   charpos = next_overlay_change (IT_CHARPOS (*it));
   if (charpos < it->stop_charpos)
	it->stop_charpos = charpos;

   /* If showing the region, we have to stop at the region
	 start or end because the face might change there. */
   if (it->region_beg_charpos > 0)
	{
	 if (IT_CHARPOS (*it) < it->region_beg_charpos)
	  it->stop_charpos = min (it->stop_charpos, it->region_beg_charpos);
	 else if (IT_CHARPOS (*it) < it->region_end_charpos)
	  it->stop_charpos = min (it->stop_charpos, it->region_end_charpos);
	}
   
   /* Set up variables for computing the stop position from text
     property changes. */
   XSETBUFFER (object, current_buffer);
   limit = make_number (IT_CHARPOS (*it) + TEXT_PROP_DISTANCE_LIMIT);
   position = make_number (IT_CHARPOS (*it));

  }

 /* Get the interval containing IT's position. Value is a null
   interval if there isn't such an interval. */
 iv = validate_interval_range (object, &position, &position, 0);
 if (!NULL_INTERVAL_P (iv))
  {
   Lisp_Object values_here[LAST_PROP_IDX];
   struct props *p;

   /* Get properties here. */
   for (p = it_props; p->handler; ++p)
	values_here[p->idx] = textget (iv->plist, *p->name);

   /* Look for an interval following iv that has different
	 properties. */
   for (next_iv = next_interval (iv);
	  (!NULL_INTERVAL_P (next_iv)
	  && (NILP (limit)
		|| XFASTINT (limit) > next_iv->position));
	  next_iv = next_interval (next_iv))
	{
	 for (p = it_props; p->handler; ++p)
	  {
	   Lisp_Object new_value;

	   new_value = textget (next_iv->plist, *p->name);
	   if (!EQ (values_here[p->idx], new_value))
		break;
	  }
	 
	 if (p->handler)
	  break;
	}

   if (!NULL_INTERVAL_P (next_iv))
	{
	 if (INTEGERP (limit)
	   && next_iv->position >= XFASTINT (limit))
	  /* No text property change up to limit. */
	  it->stop_charpos = min (XFASTINT (limit), it->stop_charpos);
	 else
	  /* Text properties change in next_iv. */
	  it->stop_charpos = min (it->stop_charpos, next_iv->position);
	}
  }

 xassert (STRINGP (it->string)
	  || (it->stop_charpos >= BEGV
	    && it->stop_charpos >= IT_CHARPOS (*it)));
}


/* Return the position of the next overlay change after POS in
  current_buffer. Value is point-max if no overlay change
  follows. This is like `next-overlay-change' but doesn't use
  xmalloc. */

static int
next_overlay_change (pos)
   int pos;
{
 int noverlays;
 int endpos;
 Lisp_Object *overlays;
 int len;
 int i;

 /* Get all overlays at the given position. */
 len = 10;
 overlays = (Lisp_Object *) alloca (len * sizeof *overlays);
 noverlays = overlays_at (pos, 0, &overlays, &len, &endpos, NULL, 1);
 if (noverlays > len)
  {
   len = noverlays;
   overlays = (Lisp_Object *) alloca (len * sizeof *overlays);
   noverlays = overlays_at (pos, 0, &overlays, &len, &endpos, NULL, 1);
  }

 /* If any of these overlays ends before endpos,
   use its ending point instead. */
 for (i = 0; i < noverlays; ++i)
  {
   Lisp_Object oend;
   int oendpos;

   oend = OVERLAY_END (overlays[i]);
   oendpos = OVERLAY_POSITION (oend);
   endpos = min (endpos, oendpos);
  }

 return endpos;
}



/***********************************************************************
			  Fontification
 ***********************************************************************/

/* Handle changes in the `fontified' property of the current buffer by
  calling hook functions from Qfontification_functions to fontify
  regions of text. */

static enum prop_handled
handle_fontified_prop (it)
   struct it *it;
{
 Lisp_Object prop, pos;
 enum prop_handled handled = HANDLED_NORMALLY;

 /* Get the value of the `fontified' property at IT's current buffer
   position. (The `fontified' property doesn't have a special
   meaning in strings.) If the value is nil, call functions from
   Qfontification_functions. */
 if (!STRINGP (it->string)
   && it->s == NULL
   && !NILP (Vfontification_functions)
   && !NILP (Vrun_hooks)
   && (pos = make_number (IT_CHARPOS (*it)),
	 prop = Fget_char_property (pos, Qfontified, Qnil),
	 NILP (prop)))
  {
   int count = BINDING_STACK_SIZE ();
   Lisp_Object val;

   val = Vfontification_functions;
   specbind (Qfontification_functions, Qnil);
 
   if (!CONSP (val) || EQ (XCAR (val), Qlambda))
	safe_call1 (val, pos);
   else
	{
	 Lisp_Object globals, fn;
	 struct gcpro gcpro1, gcpro2;

	 globals = Qnil;
	 GCPRO2 (val, globals);
	 
	 for (; CONSP (val); val = XCDR (val))
	  {
	   fn = XCAR (val);
	   
	   if (EQ (fn, Qt))
		{
		 /* A value of t indicates this hook has a local
		   binding; it means to run the global binding too.
		   In a global value, t should not occur. If it
		   does, we must ignore it to avoid an endless
		   loop. */
		 for (globals = Fdefault_value (Qfontification_functions);
		    CONSP (globals);
		    globals = XCDR (globals))
		  {
		   fn = XCAR (globals);
		   if (!EQ (fn, Qt))
			safe_call1 (fn, pos);
		  }
		}
	   else
		safe_call1 (fn, pos);
	  }

	 UNGCPRO;
	}

   unbind_to (count, Qnil);

   /* Return HANDLED_RECOMPUTE_PROPS only if function fontified
	 something. This avoids an endless loop if they failed to
	 fontify the text for which reason ever. */
   if (!NILP (Fget_char_property (pos, Qfontified, Qnil)))
	handled = HANDLED_RECOMPUTE_PROPS;
  }

 return handled;
}



/***********************************************************************
				Faces
 ***********************************************************************/

/* Set up iterator IT from face properties at its current position.
  Called from handle_stop. */

static enum prop_handled
handle_face_prop (it)
   struct it *it;
{
 int new_face_id, next_stop;
 
 if (!STRINGP (it->string))
  {
   new_face_id
	= face_at_buffer_position (it->w,
				  IT_CHARPOS (*it),
				  it->region_beg_charpos,
				  it->region_end_charpos,
				  &next_stop,
				  (IT_CHARPOS (*it)
				  + TEXT_PROP_DISTANCE_LIMIT),
				  0);
   
   /* Is this a start of a run of characters with box face?
	 Caveat: this can be called for a freshly initialized
	 iterator; face_id is -1 is this case. We know that the new
	 face will not change until limit, i.e. if the new face has a
	 box, all characters up to limit will have one. But, as
	 usual, we don't know whether limit is really the end. */
   if (new_face_id != it->face_id)
	{
	 struct face *new_face = FACE_FROM_ID (it->f, new_face_id);
	 
	 /* If new face has a box but old face has not, this is
	   the start of a run of characters with box, i.e. it has
	   a shadow on the left side. The value of face_id of the
	   iterator will be -1 if this is the initial call that gets
	   the face. In this case, we have to look in front of IT's
	   position and see whether there is a face != new_face_id. */
	 it->start_of_box_run_p
	  = (new_face->box != FACE_NO_BOX
	    && (it->face_id >= 0
		  || IT_CHARPOS (*it) == BEG
		  || new_face_id != face_before_it_pos (it)));
	 it->face_box_p = new_face->box != FACE_NO_BOX;
	}
  }
 else
  {
   int base_face_id, bufpos;

   if (it->current.overlay_string_index >= 0)
	bufpos = IT_CHARPOS (*it);
   else
	bufpos = 0;
   
   /* For strings from a buffer, i.e. overlay strings or strings
	 from a `display' property, use the face at IT's current
	 buffer position as the base face to merge with, so that
	 overlay strings appear in the same face as surrounding
	 text, unless they specify their own faces. */
   base_face_id = underlying_face_id (it);
   
   new_face_id = face_at_string_position (it->w,
					   it->string,
					   IT_STRING_CHARPOS (*it),
					   bufpos,
					   it->region_beg_charpos,
					   it->region_end_charpos,
					   &next_stop,
					   base_face_id, 0);
   
#if 0 /* This shouldn't be neccessary. Let's check it. */
   /* If IT is used to display a mode line we would really like to
	 use the mode line face instead of the frame's default face. */
   if (it->glyph_row == MATRIX_MODE_LINE_ROW (it->w->desired_matrix)
	 && new_face_id == DEFAULT_FACE_ID)
	new_face_id = MODE_LINE_FACE_ID;
#endif
   
   /* Is this a start of a run of characters with box? Caveat:
	 this can be called for a freshly allocated iterator; face_id
	 is -1 is this case. We know that the new face will not
	 change until the next check pos, i.e. if the new face has a
	 box, all characters up to that position will have a
	 box. But, as usual, we don't know whether that position
	 is really the end. */
   if (new_face_id != it->face_id)
	{
	 struct face *new_face = FACE_FROM_ID (it->f, new_face_id);
	 struct face *old_face = FACE_FROM_ID (it->f, it->face_id);
	 
	 /* If new face has a box but old face hasn't, this is the
	   start of a run of characters with box, i.e. it has a
	   shadow on the left side. */
	 it->start_of_box_run_p
	  = new_face->box && (old_face == NULL || !old_face->box);
	 it->face_box_p = new_face->box != FACE_NO_BOX;
	}
  }
 
 it->face_id = new_face_id;
 return HANDLED_NORMALLY;
}


/* Return the ID of the face ``underlying'' IT's current position,
  which is in a string. If the iterator is associated with a
  buffer, return the face at IT's current buffer position.
  Otherwise, use the iterator's base_face_id. */

static int
underlying_face_id (it)
   struct it *it;
{
 int face_id = it->base_face_id, i;

 xassert (STRINGP (it->string));

 for (i = it->sp - 1; i >= 0; --i)
  if (NILP (it->stack[i].string))
   face_id = it->stack[i].face_id;

 return face_id;
}


/* Compute the face one character before or after the current position
  of IT. BEFORE_P non-zero means get the face in front of IT's
  position. Value is the id of the face. */

static int
face_before_or_after_it_pos (it, before_p)
   struct it *it;
   int before_p;
{
 int face_id, limit;
 int next_check_charpos;
 struct text_pos pos;

 xassert (it->s == NULL);
  
 if (STRINGP (it->string))
  {
   int bufpos, base_face_id;
   
   /* No face change past the end of the string (for the case
	 we are padding with spaces). No face change before the
	 string start. */
   if (IT_STRING_CHARPOS (*it) >= XSTRING (it->string)->size
	 || (IT_STRING_CHARPOS (*it) == 0 && before_p))
	return it->face_id;

   /* Set pos to the position before or after IT's current position. */
   if (before_p)
	pos = string_pos (IT_STRING_CHARPOS (*it) - 1, it->string);
   else
	/* For composition, we must check the character after the
      composition. */
	pos = (it->what == IT_COMPOSITION
	    ? string_pos (IT_STRING_CHARPOS (*it) + it->cmp_len, it->string)
	    : string_pos (IT_STRING_CHARPOS (*it) + 1, it->string));

   if (it->current.overlay_string_index >= 0)
	bufpos = IT_CHARPOS (*it);
   else
	bufpos = 0;

   base_face_id = underlying_face_id (it);

   /* Get the face for ASCII, or unibyte. */
   face_id = face_at_string_position (it->w,
					 it->string,
					 CHARPOS (pos),
					 bufpos,
					 it->region_beg_charpos,
					 it->region_end_charpos,
					 &next_check_charpos,
					 base_face_id, 0);

   /* Correct the face for charsets different from ASCII. Do it
	 for the multibyte case only. The face returned above is
	 suitable for unibyte text if IT->string is unibyte. */
   if (STRING_MULTIBYTE (it->string))
	{
	 unsigned char *p = XSTRING (it->string)->data + BYTEPOS (pos);
	 int rest = STRING_BYTES (XSTRING (it->string)) - BYTEPOS (pos);
	 int c, len;
	 struct face *face = FACE_FROM_ID (it->f, face_id);
   
	 c = string_char_and_length (p, rest, &len);
	 face_id = FACE_FOR_CHAR (it->f, face, c);
	}
  }
 else
  {
   if ((IT_CHARPOS (*it) >= ZV && !before_p)
	 || (IT_CHARPOS (*it) <= BEGV && before_p))
	return it->face_id;
   
   limit = IT_CHARPOS (*it) + TEXT_PROP_DISTANCE_LIMIT;
   pos = it->current.pos;
   
   if (before_p)
	DEC_TEXT_POS (pos, it->multibyte_p);
   else
	{
	 if (it->what == IT_COMPOSITION)
	  /* For composition, we must check the position after the
	    composition. */
	  pos.charpos += it->cmp_len, pos.bytepos += it->len;
	 else
	  INC_TEXT_POS (pos, it->multibyte_p);
	}
   
   /* Determine face for CHARSET_ASCII, or unibyte. */
   face_id = face_at_buffer_position (it->w,
					 CHARPOS (pos),
					 it->region_beg_charpos,
					 it->region_end_charpos,
					 &next_check_charpos,
					 limit, 0);

   /* Correct the face for charsets different from ASCII. Do it
	 for the multibyte case only. The face returned above is
	 suitable for unibyte text if current_buffer is unibyte. */
   if (it->multibyte_p)
	{
	 int c = FETCH_MULTIBYTE_CHAR (CHARPOS (pos));
	 struct face *face = FACE_FROM_ID (it->f, face_id);
	 face_id = FACE_FOR_CHAR (it->f, face, c);
	}
  }
 
 return face_id;
}



/***********************************************************************
			  Invisible text
 ***********************************************************************/

/* Set up iterator IT from invisible properties at its current
  position. Called from handle_stop. */

static enum prop_handled
handle_invisible_prop (it)
   struct it *it;
{
 enum prop_handled handled = HANDLED_NORMALLY;

 if (STRINGP (it->string))
  {
   extern Lisp_Object Qinvisible;
   Lisp_Object prop, end_charpos, limit, charpos;

   /* Get the value of the invisible text property at the
	 current position. Value will be nil if there is no such
	 property. */
   charpos = make_number (IT_STRING_CHARPOS (*it));
   prop = Fget_text_property (charpos, Qinvisible, it->string);

   if (!NILP (prop)
	 && IT_STRING_CHARPOS (*it) < it->end_charpos)
	{
	 handled = HANDLED_RECOMPUTE_PROPS;
	 
	 /* Get the position at which the next change of the
	   invisible text property can be found in IT->string.
	   Value will be nil if the property value is the same for
	   all the rest of IT->string. */
	 XSETINT (limit, XSTRING (it->string)->size);
	 end_charpos = Fnext_single_property_change (charpos, Qinvisible,
						 it->string, limit);
	 
	 /* Text at current position is invisible. The next
	   change in the property is at position end_charpos.
	   Move IT's current position to that position. */
	 if (INTEGERP (end_charpos)
	   && XFASTINT (end_charpos) < XFASTINT (limit))
	  {
	   struct text_pos old;
	   old = it->current.string_pos;
	   IT_STRING_CHARPOS (*it) = XFASTINT (end_charpos);
	   compute_string_pos (&it->current.string_pos, old, it->string);
	  }
	 else
	  {
	   /* The rest of the string is invisible. If this is an
		 overlay string, proceed with the next overlay string
		 or whatever comes and return a character from there. */
	   if (it->current.overlay_string_index >= 0)
		{
		 next_overlay_string (it);
		 /* Don't check for overlay strings when we just
		   finished processing them. */
		 handled = HANDLED_OVERLAY_STRING_CONSUMED;
		}
	   else
		{
		 struct Lisp_String *s = XSTRING (it->string);
		 IT_STRING_CHARPOS (*it) = s->size;
		 IT_STRING_BYTEPOS (*it) = STRING_BYTES (s);
		}
	  }
	}
  }
 else
  {
   int invis_p, newpos, next_stop, start_charpos;
   Lisp_Object pos, prop, overlay;

   /* First of all, is there invisible text at this position? */
   start_charpos = IT_CHARPOS (*it);
   pos = make_number (IT_CHARPOS (*it));
   prop = get_char_property_and_overlay (pos, Qinvisible, it->window,
					  &overlay);
   invis_p = TEXT_PROP_MEANS_INVISIBLE (prop);

   /* If we are on invisible text, skip over it. */
   if (invis_p && IT_CHARPOS (*it) < it->end_charpos)
	{
	 /* Record whether we have to display an ellipsis for the
	   invisible text. */
	 int display_ellipsis_p = invis_p == 2;

	 handled = HANDLED_RECOMPUTE_PROPS;
	 
	 /* Loop skipping over invisible text. The loop is left at
	   ZV or with IT on the first char being visible again. */
	 do
	  {
	   /* Try to skip some invisible text. Return value is the
		 position reached which can be equal to IT's position
		 if there is nothing invisible here. This skips both
		 over invisible text properties and overlays with
		 invisible property. */
	   newpos = skip_invisible (IT_CHARPOS (*it),
				    &next_stop, ZV, it->window);

	   /* If we skipped nothing at all we weren't at invisible
		 text in the first place. If everything to the end of
		 the buffer was skipped, end the loop. */
	   if (newpos == IT_CHARPOS (*it) || newpos >= ZV)
		invis_p = 0;
	   else
		{
		 /* We skipped some characters but not necessarily
		   all there are. Check if we ended up on visible
		   text. Fget_char_property returns the property of
		   the char before the given position, i.e. if we
		   get invis_p = 0, this means that the char at
		   newpos is visible. */
		 pos = make_number (newpos);
		 prop = Fget_char_property (pos, Qinvisible, it->window);
		 invis_p = TEXT_PROP_MEANS_INVISIBLE (prop);
		}
	   
	   /* If we ended up on invisible text, proceed to
		 skip starting with next_stop. */
	   if (invis_p)
		IT_CHARPOS (*it) = next_stop;
	  }
	 while (invis_p);

	 /* The position newpos is now either ZV or on visible text. */
	 IT_CHARPOS (*it) = newpos;
	 IT_BYTEPOS (*it) = CHAR_TO_BYTE (newpos);
	 
	 /* If there are before-strings at the start of invisible
	   text, and the text is invisible because of a text
	   property, arrange to show before-strings because 20.x did
	   it that way. (If the text is invisible because of an
	   overlay property instead of a text property, this is
	   already handled in the overlay code.) */
	 if (NILP (overlay)
	   && get_overlay_strings (it, start_charpos))
	  {
	   handled = HANDLED_RECOMPUTE_PROPS;
	   it->stack[it->sp - 1].display_ellipsis_p = display_ellipsis_p;
	  }
	 else if (display_ellipsis_p)
	  setup_for_ellipsis (it);
	}
  }

 return handled;
}


/* Make iterator IT return `...' next. */

static void
setup_for_ellipsis (it)
   struct it *it;
{
 if (it->dp 
   && VECTORP (DISP_INVIS_VECTOR (it->dp)))
  {
   struct Lisp_Vector *v = XVECTOR (DISP_INVIS_VECTOR (it->dp));
   it->dpvec = v->contents;
   it->dpend = v->contents + v->size;
  }
 else 
  {
   /* Default `...'. */
   it->dpvec = default_invis_vector;
   it->dpend = default_invis_vector + 3;
  }
 
 /* The ellipsis display does not replace the display of the
   character at the new position. Indicate this by setting
   IT->dpvec_char_len to zero. */
 it->dpvec_char_len = 0;
 
 it->current.dpvec_index = 0;
 it->method = next_element_from_display_vector;
}



/***********************************************************************
			  'display' property
 ***********************************************************************/

/* Set up iterator IT from `display' property at its current position.
  Called from handle_stop. */

static enum prop_handled
handle_display_prop (it)
   struct it *it;
{
 Lisp_Object prop, object;
 struct text_pos *position;
 int display_replaced_p = 0;

 if (STRINGP (it->string))
  {
   object = it->string;
   position = &it->current.string_pos;
  }
 else
  {
   object = it->w->buffer;
   position = &it->current.pos;
  }

 /* Reset those iterator values set from display property values. */
 it->font_height = Qnil;
 it->space_width = Qnil;
 it->voffset = 0;

 /* We don't support recursive `display' properties, i.e. string
   values that have a string `display' property, that have a string
   `display' property etc. */
 if (!it->string_from_display_prop_p)
  it->area = TEXT_AREA;

 prop = Fget_char_property (make_number (position->charpos),
			   Qdisplay, object);
 if (NILP (prop))
  return HANDLED_NORMALLY;

 if (CONSP (prop)
   /* Simple properties. */
   && !EQ (XCAR (prop), Qimage)
   && !EQ (XCAR (prop), Qspace)
   && !EQ (XCAR (prop), Qwhen)
   && !EQ (XCAR (prop), Qspace_width)
   && !EQ (XCAR (prop), Qheight)
   && !EQ (XCAR (prop), Qraise)
   /* Marginal area specifications. */
   && !(CONSP (XCAR (prop)) && EQ (XCAR (XCAR (prop)), Qmargin))
   && !NILP (XCAR (prop)))
  {
   for (; CONSP (prop); prop = XCDR (prop))
	{
	 if (handle_single_display_prop (it, XCAR (prop), object,
					 position, display_replaced_p))
	  display_replaced_p = 1;
	}
  }
 else if (VECTORP (prop))
  {
   int i;
   for (i = 0; i < ASIZE (prop); ++i)
	if (handle_single_display_prop (it, AREF (prop, i), object,
					position, display_replaced_p))
	 display_replaced_p = 1;
  }
 else
  {
   if (handle_single_display_prop (it, prop, object, position, 0))
	display_replaced_p = 1;
  }

 return display_replaced_p ? HANDLED_RETURN : HANDLED_NORMALLY;
}


/* Value is the position of the end of the `display' property starting
  at START_POS in OBJECT. */

static struct text_pos
display_prop_end (it, object, start_pos)
   struct it *it;
   Lisp_Object object;
   struct text_pos start_pos;
{
 Lisp_Object end;
 struct text_pos end_pos;

 end = Fnext_single_char_property_change (make_number (CHARPOS (start_pos)),
					  Qdisplay, object, Qnil);
 CHARPOS (end_pos) = XFASTINT (end);
 if (STRINGP (object))
  compute_string_pos (&end_pos, start_pos, it->string);
 else
  BYTEPOS (end_pos) = CHAR_TO_BYTE (XFASTINT (end));

 return end_pos;
}


/* Set up IT from a single `display' sub-property value PROP. OBJECT
  is the object in which the `display' property was found. *POSITION
  is the position at which it was found. DISPLAY_REPLACED_P non-zero
  means that we previously saw a display sub-property which already
  replaced text display with something else, for example an image;
  ignore such properties after the first one has been processed.

  If PROP is a `space' or `image' sub-property, set *POSITION to the
  end position of the `display' property.

  Value is non-zero something was found which replaces the display
  of buffer or string text. */

static int
handle_single_display_prop (it, prop, object, position,
			  display_replaced_before_p)
   struct it *it;
   Lisp_Object prop;
   Lisp_Object object;
   struct text_pos *position;
   int display_replaced_before_p;
{
 Lisp_Object value;
 int replaces_text_display_p = 0;
 Lisp_Object form;

 /* If PROP is a list of the form `(when FORM . VALUE)', FORM is
   evaluated. If the result is nil, VALUE is ignored. */
 form = Qt;
 if (CONSP (prop) && EQ (XCAR (prop), Qwhen))
  {
   prop = XCDR (prop);
   if (!CONSP (prop))
	return 0;
   form = XCAR (prop);
   prop = XCDR (prop);
  }

 if (!NILP (form) && !EQ (form, Qt))
  {
   int count = BINDING_STACK_SIZE ();
   struct gcpro gcpro1;

   /* Bind `object' to the object having the `display' property, a
	 buffer or string. Bind `position' to the position in the
	 object where the property was found, and `buffer-position'
	 to the current position in the buffer. */
   specbind (Qobject, object);
   specbind (Qposition, make_number (CHARPOS (*position)));
   specbind (Qbuffer_position,
		make_number (STRINGP (object)
			   ? IT_CHARPOS (*it) : CHARPOS (*position)));
   GCPRO1 (form);
   form = safe_eval (form);
   UNGCPRO;
   unbind_to (count, Qnil);
  }
 
 if (NILP (form))
  return 0;

 if (CONSP (prop)
   && EQ (XCAR (prop), Qheight)
   && CONSP (XCDR (prop)))
  {
   if (FRAME_TERMCAP_P (it->f) || FRAME_MSDOS_P (it->f))
	return 0;
   
   /* `(height HEIGHT)'. */
   it->font_height = XCAR (XCDR (prop));
   if (!NILP (it->font_height))
	{
	 struct face *face = FACE_FROM_ID (it->f, it->face_id);
	 int new_height = -1;

	 if (CONSP (it->font_height)
	   && (EQ (XCAR (it->font_height), Qplus)
		 || EQ (XCAR (it->font_height), Qminus))
	   && CONSP (XCDR (it->font_height))
	   && INTEGERP (XCAR (XCDR (it->font_height))))
	  {
	   /* `(+ N)' or `(- N)' where N is an integer. */
	   int steps = XINT (XCAR (XCDR (it->font_height)));
	   if (EQ (XCAR (it->font_height), Qplus))
		steps = - steps;
	   it->face_id = smaller_face (it->f, it->face_id, steps);
	  }
	 else if (FUNCTIONP (it->font_height))
	  {
	   /* Call function with current height as argument.
		 Value is the new height. */
	   Lisp_Object height;
	   height = safe_call1 (it->font_height,
				  face->lface[LFACE_HEIGHT_INDEX]);
	   if (NUMBERP (height))
		new_height = XFLOATINT (height);
	  }
	 else if (NUMBERP (it->font_height))
	  {
	   /* Value is a multiple of the canonical char height. */
	   struct face *face;
	   
	   face = FACE_FROM_ID (it->f, DEFAULT_FACE_ID);
	   new_height = (XFLOATINT (it->font_height)
			  * XINT (face->lface[LFACE_HEIGHT_INDEX]));
	  }
	 else
	  {
	   /* Evaluate IT->font_height with `height' bound to the
		 current specified height to get the new height. */
	   Lisp_Object value;
	   int count = BINDING_STACK_SIZE ();
	   
	   specbind (Qheight, face->lface[LFACE_HEIGHT_INDEX]);
	   value = safe_eval (it->font_height);
	   unbind_to (count, Qnil);
	   
	   if (NUMBERP (value))
		new_height = XFLOATINT (value);
	  }
	 
	 if (new_height > 0)
	  it->face_id = face_with_height (it->f, it->face_id, new_height);
	}
  }
 else if (CONSP (prop)
	  && EQ (XCAR (prop), Qspace_width)
	  && CONSP (XCDR (prop)))
  {
   /* `(space_width WIDTH)'. */
   if (FRAME_TERMCAP_P (it->f) || FRAME_MSDOS_P (it->f))
	return 0;
   
   value = XCAR (XCDR (prop));
   if (NUMBERP (value) && XFLOATINT (value) > 0)
	it->space_width = value;
  }
 else if (CONSP (prop)
	  && EQ (XCAR (prop), Qraise)
	  && CONSP (XCDR (prop)))
  {
   /* `(raise FACTOR)'. */
   if (FRAME_TERMCAP_P (it->f) || FRAME_MSDOS_P (it->f))
	return 0;
   
#ifdef HAVE_WINDOW_SYSTEM
   value = XCAR (XCDR (prop));
   if (NUMBERP (value))
	{
	 struct face *face = FACE_FROM_ID (it->f, it->face_id);
	 it->voffset = - (XFLOATINT (value)
			  * (FONT_HEIGHT (face->font)));
	}
#endif /* HAVE_WINDOW_SYSTEM */
  }
 else if (!it->string_from_display_prop_p)
  {
   /* `((margin left-margin) VALUE)' or `((margin right-margin)
	 VALUE) or `((margin nil) VALUE)' or VALUE. */
   Lisp_Object location, value;
   struct text_pos start_pos;
   int valid_p;

   /* Characters having this form of property are not displayed, so
     we have to find the end of the property. */
   start_pos = *position;
   *position = display_prop_end (it, object, start_pos);
   value = Qnil;

   /* Let's stop at the new position and assume that all
	 text properties change there. */
   it->stop_charpos = position->charpos;

   location = Qunbound;
   if (CONSP (prop) && CONSP (XCAR (prop)))
	{
	 Lisp_Object tem;
	 
	 value = XCDR (prop);
	 if (CONSP (value))
	  value = XCAR (value);

	 tem = XCAR (prop);
	 if (EQ (XCAR (tem), Qmargin)
	   && (tem = XCDR (tem),
		 tem = CONSP (tem) ? XCAR (tem) : Qnil,
		 (NILP (tem)
		  || EQ (tem, Qleft_margin)
		  || EQ (tem, Qright_margin))))
	  location = tem;
	}

   if (EQ (location, Qunbound))
	{
	 location = Qnil;
	 value = prop;
	}

#ifdef HAVE_WINDOW_SYSTEM
   if (FRAME_TERMCAP_P (it->f))
	valid_p = STRINGP (value);
   else
	valid_p = (STRINGP (value)
		  || (CONSP (value) && EQ (XCAR (value), Qspace))
		  || valid_image_p (value));
#else /* not HAVE_WINDOW_SYSTEM */
   valid_p = STRINGP (value);
#endif /* not HAVE_WINDOW_SYSTEM */
   
   if ((EQ (location, Qleft_margin)
	  || EQ (location, Qright_margin)
	  || NILP (location))
	 && valid_p
	 && !display_replaced_before_p)
	{
	 replaces_text_display_p = 1;
	 
	 /* Save current settings of IT so that we can restore them
	   when we are finished with the glyph property value. */
	 push_it (it);
	 
	 if (NILP (location))
	  it->area = TEXT_AREA;
	 else if (EQ (location, Qleft_margin))
	  it->area = LEFT_MARGIN_AREA;
	 else
	  it->area = RIGHT_MARGIN_AREA;
	 
	 if (STRINGP (value))
	  {
	   it->string = value;
	   it->multibyte_p = STRING_MULTIBYTE (it->string);
	   it->current.overlay_string_index = -1;
	   IT_STRING_CHARPOS (*it) = IT_STRING_BYTEPOS (*it) = 0;
	   it->end_charpos = it->string_nchars
		= XSTRING (it->string)->size;
	   it->method = next_element_from_string;
	   it->stop_charpos = 0;
	   it->string_from_display_prop_p = 1;
	   /* Say that we haven't consumed the characters with
		 `display' property yet. The call to pop_it in
		 set_iterator_to_next will clean this up. */
	   *position = start_pos;
	  }
	 else if (CONSP (value) && EQ (XCAR (value), Qspace))
	  {
	   it->method = next_element_from_stretch;
	   it->object = value;
	   it->current.pos = it->position = start_pos;
	  }
#ifdef HAVE_WINDOW_SYSTEM
	 else
	  {
	   it->what = IT_IMAGE;
	   it->image_id = lookup_image (it->f, value);
	   it->position = start_pos;
	   it->object = NILP (object) ? it->w->buffer : object;
	   it->method = next_element_from_image;
	   
	   /* Say that we haven't consumed the characters with
		 `display' property yet. The call to pop_it in
		 set_iterator_to_next will clean this up. */
	   *position = start_pos;
	  }
#endif /* HAVE_WINDOW_SYSTEM */
	}
   else
	/* Invalid property or property not supported. Restore
	  the position to what it was before. */
	*position = start_pos;
  }

 return replaces_text_display_p;
}


/* Check if PROP is a display sub-property value whose text should be
  treated as intangible. */

static int
single_display_prop_intangible_p (prop)
   Lisp_Object prop;
{
 /* Skip over `when FORM'. */
 if (CONSP (prop) && EQ (XCAR (prop), Qwhen))
  {
   prop = XCDR (prop);
   if (!CONSP (prop))
	return 0;
   prop = XCDR (prop);
  }

 if (!CONSP (prop))
  return 0;

 /* Skip over `margin LOCATION'. If LOCATION is in the margins,
   we don't need to treat text as intangible. */
 if (EQ (XCAR (prop), Qmargin))
  {
   prop = XCDR (prop);
   if (!CONSP (prop))
	return 0;

   prop = XCDR (prop);
   if (!CONSP (prop)
	 || EQ (XCAR (prop), Qleft_margin)
	 || EQ (XCAR (prop), Qright_margin))
	return 0;
  }
 
 return CONSP (prop) && EQ (XCAR (prop), Qimage);
}


/* Check if PROP is a display property value whose text should be
  treated as intangible. */

int
display_prop_intangible_p (prop)
   Lisp_Object prop;
{
 if (CONSP (prop)
   && CONSP (XCAR (prop))
   && !EQ (Qmargin, XCAR (XCAR (prop))))
  {
   /* A list of sub-properties. */
   while (CONSP (prop))
	{
	 if (single_display_prop_intangible_p (XCAR (prop)))
	  return 1;
	 prop = XCDR (prop);
	}
  }
 else if (VECTORP (prop))
  {
   /* A vector of sub-properties. */
   int i;
   for (i = 0; i < ASIZE (prop); ++i)
	if (single_display_prop_intangible_p (AREF (prop, i)))
	 return 1;
  }
 else
  return single_display_prop_intangible_p (prop);

 return 0;
}


/* Return 1 if PROP is a display sub-property value containing STRING. */

static int
single_display_prop_string_p (prop, string)
   Lisp_Object prop, string;
{
 if (EQ (string, prop))
  return 1;
 
 /* Skip over `when FORM'. */
 if (CONSP (prop) && EQ (XCAR (prop), Qwhen))
  {
   prop = XCDR (prop);
   if (!CONSP (prop))
	return 0;
   prop = XCDR (prop);
  }

 if (CONSP (prop))
  /* Skip over `margin LOCATION'. */
  if (EQ (XCAR (prop), Qmargin))
   {
	prop = XCDR (prop);
	if (!CONSP (prop))
	 return 0;

	prop = XCDR (prop);
	if (!CONSP (prop))
	 return 0;
   }
 
 return CONSP (prop) && EQ (XCAR (prop), string);
}


/* Return 1 if STRING appears in the `display' property PROP. */

static int
display_prop_string_p (prop, string)
   Lisp_Object prop, string;
{
 if (CONSP (prop)
   && CONSP (XCAR (prop))
   && !EQ (Qmargin, XCAR (XCAR (prop))))
  {
   /* A list of sub-properties. */
   while (CONSP (prop))
	{
	 if (single_display_prop_string_p (XCAR (prop), string))
	  return 1;
	 prop = XCDR (prop);
	}
  }
 else if (VECTORP (prop))
  {
   /* A vector of sub-properties. */
   int i;
   for (i = 0; i < ASIZE (prop); ++i)
	if (single_display_prop_string_p (AREF (prop, i), string))
	 return 1;
  }
 else
  return single_display_prop_string_p (prop, string);

 return 0;
}


/* Determine from which buffer position in W's buffer STRING comes
  from. AROUND_CHARPOS is an approximate position where it could
  be from. Value is the buffer position or 0 if it couldn't be
  determined.

  W's buffer must be current.

  This function is necessary because we don't record buffer positions
  in glyphs generated from strings (to keep struct glyph small).
  This function may only use code that doesn't eval because it is
  called asynchronously from note_mouse_highlight. */

int
string_buffer_position (w, string, around_charpos)
   struct window *w;
   Lisp_Object string;
   int around_charpos;
{
 Lisp_Object limit, prop, pos;
 const int MAX_DISTANCE = 1000;
 int found = 0;

 pos = make_number (around_charpos);
 limit = make_number (min (XINT (pos) + MAX_DISTANCE, ZV));
 while (!found && !EQ (pos, limit))
  {
   prop = Fget_char_property (pos, Qdisplay, Qnil);
   if (!NILP (prop) && display_prop_string_p (prop, string))
	found = 1;
   else
	pos = Fnext_single_char_property_change (pos, Qdisplay, Qnil, limit);
  }

 if (!found)
  {
   pos = make_number (around_charpos);
   limit = make_number (max (XINT (pos) - MAX_DISTANCE, BEGV));
   while (!found && !EQ (pos, limit))
	{
	 prop = Fget_char_property (pos, Qdisplay, Qnil);
	 if (!NILP (prop) && display_prop_string_p (prop, string))
	  found = 1;
	 else
	  pos = Fprevious_single_char_property_change (pos, Qdisplay, Qnil,
							 limit);
	}
  }

 return found ? XINT (pos) : 0;
}



/***********************************************************************
			`composition' property
 ***********************************************************************/

/* Set up iterator IT from `composition' property at its current
  position. Called from handle_stop. */

static enum prop_handled
handle_composition_prop (it)
   struct it *it;
{
 Lisp_Object prop, string;
 int pos, pos_byte, end;
 enum prop_handled handled = HANDLED_NORMALLY;

 if (STRINGP (it->string))
  {
   pos = IT_STRING_CHARPOS (*it);
   pos_byte = IT_STRING_BYTEPOS (*it);
   string = it->string;
  }
 else
  {
   pos = IT_CHARPOS (*it);
   pos_byte = IT_BYTEPOS (*it);
   string = Qnil;
  }

 /* If there's a valid composition and point is not inside of the
   composition (in the case that the composition is from the current
   buffer), draw a glyph composed from the composition components. */
 if (find_composition (pos, -1, &pos, &end, &prop, string)
   && COMPOSITION_VALID_P (pos, end, prop)
   && (STRINGP (it->string) || (PT <= pos || PT >= end)))
  {
   int id = get_composition_id (pos, pos_byte, end - pos, prop, string);

   if (id >= 0)
	{
	 it->method = next_element_from_composition;
	 it->cmp_id = id;
	 it->cmp_len = COMPOSITION_LENGTH (prop);
	 /* For a terminal, draw only the first character of the
       components. */
	 it->c = COMPOSITION_GLYPH (composition_table[id], 0);
	 it->len = (STRINGP (it->string)
		   ? string_char_to_byte (it->string, end)
		   : CHAR_TO_BYTE (end)) - pos_byte;
	 it->stop_charpos = end;
	 handled = HANDLED_RETURN;
	}
  }

 return handled;
}



/***********************************************************************
			  Overlay strings
 ***********************************************************************/

/* The following structure is used to record overlay strings for
  later sorting in load_overlay_strings. */

struct overlay_entry
{
 Lisp_Object overlay;
 Lisp_Object string;
 int priority;
 int after_string_p;
};


/* Set up iterator IT from overlay strings at its current position.
  Called from handle_stop. */

static enum prop_handled
handle_overlay_change (it)
   struct it *it;
{
 if (!STRINGP (it->string) && get_overlay_strings (it, 0))
  return HANDLED_RECOMPUTE_PROPS;
 else
  return HANDLED_NORMALLY;
}


/* Set up the next overlay string for delivery by IT, if there is an
  overlay string to deliver. Called by set_iterator_to_next when the
  end of the current overlay string is reached. If there are more
  overlay strings to display, IT->string and
  IT->current.overlay_string_index are set appropriately here.
  Otherwise IT->string is set to nil. */
  
static void
next_overlay_string (it)
   struct it *it;
{
 ++it->current.overlay_string_index;
 if (it->current.overlay_string_index == it->n_overlay_strings)
  {
   /* No more overlay strings. Restore IT's settings to what
	 they were before overlay strings were processed, and
	 continue to deliver from current_buffer. */
   int display_ellipsis_p = it->stack[it->sp - 1].display_ellipsis_p;
   
   pop_it (it);
   xassert (it->stop_charpos >= BEGV
	    && it->stop_charpos <= it->end_charpos);
   it->string = Qnil;
   it->current.overlay_string_index = -1;
   SET_TEXT_POS (it->current.string_pos, -1, -1);
   it->n_overlay_strings = 0;
   it->method = next_element_from_buffer;

   /* If we're at the end of the buffer, record that we have
	 processed the overlay strings there already, so that
	 next_element_from_buffer doesn't try it again. */
   if (IT_CHARPOS (*it) >= it->end_charpos)
	it->overlay_strings_at_end_processed_p = 1;

   /* If we have to display `...' for invisible text, set
	 the iterator up for that. */
   if (display_ellipsis_p)
	setup_for_ellipsis (it);
  }
 else
  {
   /* There are more overlay strings to process. If
	 IT->current.overlay_string_index has advanced to a position
	 where we must load IT->overlay_strings with more strings, do
	 it. */
   int i = it->current.overlay_string_index % OVERLAY_STRING_CHUNK_SIZE;
 
   if (it->current.overlay_string_index && i == 0)
	load_overlay_strings (it, 0);

   /* Initialize IT to deliver display elements from the overlay
     string. */
   it->string = it->overlay_strings[i];
   it->multibyte_p = STRING_MULTIBYTE (it->string);
   SET_TEXT_POS (it->current.string_pos, 0, 0);
   it->method = next_element_from_string;
   it->stop_charpos = 0;
  }
 
 CHECK_IT (it);
}


/* Compare two overlay_entry structures E1 and E2. Used as a
  comparison function for qsort in load_overlay_strings. Overlay
  strings for the same position are sorted so that

  1. All after-strings come in front of before-strings, except
  when they come from the same overlay.
  
  2. Within after-strings, strings are sorted so that overlay strings
  from overlays with higher priorities come first.

  2. Within before-strings, strings are sorted so that overlay
  strings from overlays with higher priorities come last.

  Value is analogous to strcmp. */

 
static int
compare_overlay_entries (e1, e2)
   void *e1, *e2;
{
 struct overlay_entry *entry1 = (struct overlay_entry *) e1;
 struct overlay_entry *entry2 = (struct overlay_entry *) e2;
 int result;

 if (entry1->after_string_p != entry2->after_string_p)
  {
   /* Let after-strings appear in front of before-strings if
	 they come from different overlays. */
   if (EQ (entry1->overlay, entry2->overlay))
	result = entry1->after_string_p ? 1 : -1;
   else
	result = entry1->after_string_p ? -1 : 1;
  }
 else if (entry1->after_string_p)
  /* After-strings sorted in order of decreasing priority. */
  result = entry2->priority - entry1->priority;
 else
  /* Before-strings sorted in order of increasing priority. */
  result = entry1->priority - entry2->priority;

 return result;
}


/* Load the vector IT->overlay_strings with overlay strings from IT's
  current buffer position, or from CHARPOS if that is > 0. Set
  IT->n_overlays to the total number of overlay strings found.

  Overlay strings are processed OVERLAY_STRING_CHUNK_SIZE strings at
  a time. On entry into load_overlay_strings,
  IT->current.overlay_string_index gives the number of overlay
  strings that have already been loaded by previous calls to this
  function.

  IT->add_overlay_start contains an additional overlay start
  position to consider for taking overlay strings from, if non-zero.
  This position comes into play when the overlay has an `invisible'
  property, and both before and after-strings. When we've skipped to
  the end of the overlay, because of its `invisible' property, we
  nevertheless want its before-string to appear.
  IT->add_overlay_start will contain the overlay start position
  in this case.

  Overlay strings are sorted so that after-string strings come in
  front of before-string strings. Within before and after-strings,
  strings are sorted by overlay priority. See also function
  compare_overlay_entries. */
  
static void
load_overlay_strings (it, charpos)
   struct it *it;
   int charpos;
{
 extern Lisp_Object Qafter_string, Qbefore_string, Qwindow, Qpriority;
 Lisp_Object ov, overlay, window, str, invisible;
 int start, end;
 int size = 20;
 int n = 0, i, j, invis_p;
 struct overlay_entry *entries
  = (struct overlay_entry *) alloca (size * sizeof *entries);

 if (charpos <= 0)
  charpos = IT_CHARPOS (*it);

 /* Append the overlay string STRING of overlay OVERLAY to vector
   `entries' which has size `size' and currently contains `n'
   elements. AFTER_P non-zero means STRING is an after-string of
   OVERLAY. */
#define RECORD_OVERLAY_STRING(OVERLAY, STRING, AFTER_P)			\
 do									\
  {									\
   Lisp_Object priority;						\
									\
   if (n == size)							\
	{								\
	 int new_size = 2 * size;					\
	 struct overlay_entry *old = entries;				\
	 entries =							\
      (struct overlay_entry *) alloca (new_size			\
					   * sizeof *entries);	\
	 bcopy (old, entries, size * sizeof *entries);			\
	 size = new_size;						\
	}								\
									\
   entries[n].string = (STRING);					\
   entries[n].overlay = (OVERLAY);					\
   priority = Foverlay_get ((OVERLAY), Qpriority);			\
   entries[n].priority = INTEGERP (priority) ? XINT (priority) : 0; \
   entries[n].after_string_p = (AFTER_P);				\
   ++n;								\
  }									\
 while (0)

 /* Process overlay before the overlay center. */
 for (ov = current_buffer->overlays_before; CONSP (ov); ov = XCDR (ov))
  {
   overlay = XCAR (ov);
   xassert (OVERLAYP (overlay));
   start = OVERLAY_POSITION (OVERLAY_START (overlay));
   end = OVERLAY_POSITION (OVERLAY_END (overlay));
   
   if (end < charpos)
	break;

   /* Skip this overlay if it doesn't start or end at IT's current
	 position. */
   if (end != charpos && start != charpos)
	continue;
   
   /* Skip this overlay if it doesn't apply to IT->w. */
   window = Foverlay_get (overlay, Qwindow);
   if (WINDOWP (window) && XWINDOW (window) != it->w)
	continue;

   /* If the text ``under'' the overlay is invisible, both before-
	 and after-strings from this overlay are visible; start and
	 end position are indistinguishable. */
   invisible = Foverlay_get (overlay, Qinvisible);
   invis_p = TEXT_PROP_MEANS_INVISIBLE (invisible);

   /* If overlay has a non-empty before-string, record it. */
   if ((start == charpos || (end == charpos && invis_p))
	 && (str = Foverlay_get (overlay, Qbefore_string), STRINGP (str))
	 && XSTRING (str)->size)
	RECORD_OVERLAY_STRING (overlay, str, 0);
   
   /* If overlay has a non-empty after-string, record it. */
   if ((end == charpos || (start == charpos && invis_p))
	 && (str = Foverlay_get (overlay, Qafter_string), STRINGP (str))
	 && XSTRING (str)->size)
	RECORD_OVERLAY_STRING (overlay, str, 1);
  }
   
 /* Process overlays after the overlay center. */
 for (ov = current_buffer->overlays_after; CONSP (ov); ov = XCDR (ov))
  {
   overlay = XCAR (ov);
   xassert (OVERLAYP (overlay));
   start = OVERLAY_POSITION (OVERLAY_START (overlay));
   end = OVERLAY_POSITION (OVERLAY_END (overlay));

   if (start > charpos)
	break;
   
   /* Skip this overlay if it doesn't start or end at IT's current
	 position. */
   if (end != charpos && start != charpos)
	continue;

   /* Skip this overlay if it doesn't apply to IT->w. */
   window = Foverlay_get (overlay, Qwindow);
   if (WINDOWP (window) && XWINDOW (window) != it->w)
	continue;
   
   /* If the text ``under'' the overlay is invisible, it has a zero
	 dimension, and both before- and after-strings apply. */
   invisible = Foverlay_get (overlay, Qinvisible);
   invis_p = TEXT_PROP_MEANS_INVISIBLE (invisible);

   /* If overlay has a non-empty before-string, record it. */
   if ((start == charpos || (end == charpos && invis_p))
	 && (str = Foverlay_get (overlay, Qbefore_string), STRINGP (str))
	 && XSTRING (str)->size)
	RECORD_OVERLAY_STRING (overlay, str, 0);
			    
   /* If overlay has a non-empty after-string, record it. */
   if ((end == charpos || (start == charpos && invis_p))
	 && (str = Foverlay_get (overlay, Qafter_string), STRINGP (str))
	 && XSTRING (str)->size)
	RECORD_OVERLAY_STRING (overlay, str, 1);
  }

#undef RECORD_OVERLAY_STRING
  
 /* Sort entries. */
 if (n > 1)
  qsort (entries, n, sizeof *entries, compare_overlay_entries);

 /* Record the total number of strings to process. */
 it->n_overlay_strings = n;

 /* IT->current.overlay_string_index is the number of overlay strings
   that have already been consumed by IT. Copy some of the
   remaining overlay strings to IT->overlay_strings. */
 i = 0;
 j = it->current.overlay_string_index;
 while (i < OVERLAY_STRING_CHUNK_SIZE && j < n)
  it->overlay_strings[i++] = entries[j++].string;

 CHECK_IT (it);
}


/* Get the first chunk of overlay strings at IT's current buffer
  position, or at CHARPOS if that is > 0. Value is non-zero if at
  least one overlay string was found. */

static int
get_overlay_strings (it, charpos)
   struct it *it;
   int charpos;
{
 /* Get the first OVERLAY_STRING_CHUNK_SIZE overlay strings to
   process. This fills IT->overlay_strings with strings, and sets
   IT->n_overlay_strings to the total number of strings to process.
   IT->pos.overlay_string_index has to be set temporarily to zero
   because load_overlay_strings needs this; it must be set to -1
   when no overlay strings are found because a zero value would
   indicate a position in the first overlay string. */
 it->current.overlay_string_index = 0;
 load_overlay_strings (it, charpos);

 /* If we found overlay strings, set up IT to deliver display
   elements from the first one. Otherwise set up IT to deliver
   from current_buffer. */
 if (it->n_overlay_strings)
  {
   /* Make sure we know settings in current_buffer, so that we can
	 restore meaningful values when we're done with the overlay
	 strings. */
   compute_stop_pos (it);
   xassert (it->face_id >= 0);
   
   /* Save IT's settings. They are restored after all overlay
	 strings have been processed. */
   xassert (it->sp == 0);
   push_it (it);

   /* Set up IT to deliver display elements from the first overlay
	 string. */
   IT_STRING_CHARPOS (*it) = IT_STRING_BYTEPOS (*it) = 0;
   it->string = it->overlay_strings[0];
   it->stop_charpos = 0;
   it->end_charpos = XSTRING (it->string)->size;
   it->multibyte_p = STRING_MULTIBYTE (it->string);
   xassert (STRINGP (it->string));
   it->method = next_element_from_string;
  }
 else
  {
   it->string = Qnil;
   it->current.overlay_string_index = -1;
   it->method = next_element_from_buffer;
  }

 CHECK_IT (it);

 /* Value is non-zero if we found at least one overlay string. */
 return STRINGP (it->string);
}



/***********************************************************************
		   Saving and restoring state
 ***********************************************************************/

/* Save current settings of IT on IT->stack. Called, for example,
  before setting up IT for an overlay string, to be able to restore
  IT's settings to what they were after the overlay string has been
  processed. */

static void
push_it (it)
   struct it *it;
{
 struct iterator_stack_entry *p;
 
 xassert (it->sp < 2);
 p = it->stack + it->sp;

 p->stop_charpos = it->stop_charpos;
 xassert (it->face_id >= 0);
 p->face_id = it->face_id;
 p->string = it->string;
 p->pos = it->current;
 p->end_charpos = it->end_charpos;
 p->string_nchars = it->string_nchars;
 p->area = it->area;
 p->multibyte_p = it->multibyte_p;
 p->space_width = it->space_width;
 p->font_height = it->font_height;
 p->voffset = it->voffset;
 p->string_from_display_prop_p = it->string_from_display_prop_p;
 p->display_ellipsis_p = 0;
 ++it->sp;
}


/* Restore IT's settings from IT->stack. Called, for example, when no
  more overlay strings must be processed, and we return to delivering
  display elements from a buffer, or when the end of a string from a
  `display' property is reached and we return to delivering display
  elements from an overlay string, or from a buffer. */

static void
pop_it (it)
   struct it *it;
{
 struct iterator_stack_entry *p;
 
 xassert (it->sp > 0);
 --it->sp;
 p = it->stack + it->sp;
 it->stop_charpos = p->stop_charpos;
 it->face_id = p->face_id;
 it->string = p->string;
 it->current = p->pos;
 it->end_charpos = p->end_charpos;
 it->string_nchars = p->string_nchars;
 it->area = p->area;
 it->multibyte_p = p->multibyte_p;
 it->space_width = p->space_width;
 it->font_height = p->font_height;
 it->voffset = p->voffset;
 it->string_from_display_prop_p = p->string_from_display_prop_p;
}



/***********************************************************************
			 Moving over lines
 ***********************************************************************/

/* Set IT's current position to the previous line start. */

static void
back_to_previous_line_start (it)
   struct it *it;
{
 IT_CHARPOS (*it) = find_next_newline_no_quit (IT_CHARPOS (*it) - 1, -1);
 IT_BYTEPOS (*it) = CHAR_TO_BYTE (IT_CHARPOS (*it));
}


/* Move IT to the next line start.
  
  Value is non-zero if a newline was found. Set *SKIPPED_P to 1 if
  we skipped over part of the text (as opposed to moving the iterator
  continuously over the text). Otherwise, don't change the value
  of *SKIPPED_P.
  
  Newlines may come from buffer text, overlay strings, or strings
  displayed via the `display' property. That's the reason we can't
  simply use find_next_newline_no_quit.

  Note that this function may not skip over invisible text that is so
  because of text properties and immediately follows a newline. If
  it would, function reseat_at_next_visible_line_start, when called
  from set_iterator_to_next, would effectively make invisible
  characters following a newline part of the wrong glyph row, which
  leads to wrong cursor motion. */

static int
forward_to_next_line_start (it, skipped_p)
   struct it *it;
   int *skipped_p;
{
 int old_selective, newline_found_p, n;
 const int MAX_NEWLINE_DISTANCE = 500;

 /* If already on a newline, just consume it to avoid unintended
   skipping over invisible text below. */
 if (it->what == IT_CHARACTER
   && it->c == '\n'
   && CHARPOS (it->position) == IT_CHARPOS (*it))
  {
   set_iterator_to_next (it, 0);
   it->c = 0;
   return 1;
  }

 /* Don't handle selective display in the following. It's (a)
   unnecessary because it's done by the caller, and (b) leads to an
   infinite recursion because next_element_from_ellipsis indirectly
   calls this function. */
 old_selective = it->selective;
 it->selective = 0;

 /* Scan for a newline within MAX_NEWLINE_DISTANCE display elements
   from buffer text. */
 for (n = newline_found_p = 0;
    !newline_found_p && n < MAX_NEWLINE_DISTANCE;
    n += STRINGP (it->string) ? 0 : 1)
  {
   if (!get_next_display_element (it))
	break;
   newline_found_p = it->what == IT_CHARACTER && it->c == '\n';
   set_iterator_to_next (it, 0);
  }

 /* If we didn't find a newline near enough, see if we can use a
   short-cut. */
 if (n == MAX_NEWLINE_DISTANCE)
  {
   int start = IT_CHARPOS (*it);
   int limit = find_next_newline_no_quit (start, 1);
   Lisp_Object pos;

   xassert (!STRINGP (it->string));

   /* If there isn't any `display' property in sight, and no
	 overlays, we can just use the position of the newline in
	 buffer text. */
   if (it->stop_charpos >= limit
	 || ((pos = Fnext_single_property_change (make_number (start),
						  Qdisplay,
						  Qnil, make_number (limit)),
	    NILP (pos))
	   && next_overlay_change (start) == ZV))
	{
	 IT_CHARPOS (*it) = limit;
	 IT_BYTEPOS (*it) = CHAR_TO_BYTE (limit);
	 *skipped_p = newline_found_p = 1;
	}
   else
	{
	 while (get_next_display_element (it)
		 && !newline_found_p)
	  {
	   newline_found_p = ITERATOR_AT_END_OF_LINE_P (it);
	   set_iterator_to_next (it, 0);
	  }
	}
  }

 it->selective = old_selective;
 return newline_found_p;
}


/* Set IT's current position to the previous visible line start. Skip
  invisible text that is so either due to text properties or due to
  selective display. Caution: this does not change IT->current_x and
  IT->hpos. */

static void
back_to_previous_visible_line_start (it)
   struct it *it;
{
 int visible_p = 0;

 /* Go back one newline if not on BEGV already. */
 if (IT_CHARPOS (*it) > BEGV)
  back_to_previous_line_start (it);

 /* Move over lines that are invisible because of selective display
   or text properties. */
 while (IT_CHARPOS (*it) > BEGV
	 && !visible_p)
  {
   visible_p = 1;

   /* If selective > 0, then lines indented more than that values
	 are invisible. */
   if (it->selective > 0
	 && indented_beyond_p (IT_CHARPOS (*it), IT_BYTEPOS (*it),
				it->selective))
	visible_p = 0;
   else 
	{
	 Lisp_Object prop;

	 prop = Fget_char_property (make_number (IT_CHARPOS (*it)),
				   Qinvisible, it->window);
	 if (TEXT_PROP_MEANS_INVISIBLE (prop))
	  visible_p = 0;
	}

   /* Back one more newline if the current one is invisible. */
   if (!visible_p)
	back_to_previous_line_start (it);
  }

 xassert (IT_CHARPOS (*it) >= BEGV);
 xassert (IT_CHARPOS (*it) == BEGV
	  || FETCH_BYTE (IT_BYTEPOS (*it) - 1) == '\n');
 CHECK_IT (it);
}


/* Reseat iterator IT at the previous visible line start. Skip
  invisible text that is so either due to text properties or due to
  selective display. At the end, update IT's overlay information,
  face information etc. */

static void
reseat_at_previous_visible_line_start (it)
   struct it *it;
{
 back_to_previous_visible_line_start (it);
 reseat (it, it->current.pos, 1);
 CHECK_IT (it);
}


/* Reseat iterator IT on the next visible line start in the current
  buffer. ON_NEWLINE_P non-zero means position IT on the newline
  preceding the line start. Skip over invisible text that is so
  because of selective display. Compute faces, overlays etc at the
  new position. Note that this function does not skip over text that
  is invisible because of text properties. */

static void
reseat_at_next_visible_line_start (it, on_newline_p)
   struct it *it;
   int on_newline_p;
{
 int newline_found_p, skipped_p = 0;

 newline_found_p = forward_to_next_line_start (it, &skipped_p);

 /* Skip over lines that are invisible because they are indented
   more than the value of IT->selective. */
 if (it->selective > 0)
  while (IT_CHARPOS (*it) < ZV
	  && indented_beyond_p (IT_CHARPOS (*it), IT_BYTEPOS (*it),
				 it->selective))
   {
	xassert (FETCH_BYTE (IT_BYTEPOS (*it) - 1) == '\n');
	newline_found_p = forward_to_next_line_start (it, &skipped_p);
   }

 /* Position on the newline if that's what's requested. */
 if (on_newline_p && newline_found_p)
  {
   if (STRINGP (it->string))
	{
	 if (IT_STRING_CHARPOS (*it) > 0)
	  {
	   --IT_STRING_CHARPOS (*it);
	   --IT_STRING_BYTEPOS (*it);
	  }
	}
   else if (IT_CHARPOS (*it) > BEGV)
	{
	 --IT_CHARPOS (*it);
	 --IT_BYTEPOS (*it);
	 reseat (it, it->current.pos, 0);
	}
  }
 else if (skipped_p)
  reseat (it, it->current.pos, 0);
 
 CHECK_IT (it);
}



/***********************************************************************
		  Changing an iterator's position
***********************************************************************/

/* Change IT's current position to POS in current_buffer. If FORCE_P
  is non-zero, always check for text properties at the new position.
  Otherwise, text properties are only looked up if POS >=
  IT->check_charpos of a property. */

static void
reseat (it, pos, force_p)
   struct it *it;
   struct text_pos pos;
   int force_p;
{
 int original_pos = IT_CHARPOS (*it);

 reseat_1 (it, pos, 0);

 /* Determine where to check text properties. Avoid doing it
   where possible because text property lookup is very expensive. */
 if (force_p
   || CHARPOS (pos) > it->stop_charpos
   || CHARPOS (pos) < original_pos)
  handle_stop (it);

 CHECK_IT (it);
}


/* Change IT's buffer position to POS. SET_STOP_P non-zero means set
  IT->stop_pos to POS, also. */

static void
reseat_1 (it, pos, set_stop_p)
   struct it *it;
   struct text_pos pos;
   int set_stop_p;
{
 /* Don't call this function when scanning a C string. */
 xassert (it->s == NULL);

 /* POS must be a reasonable value. */
 xassert (CHARPOS (pos) >= BEGV && CHARPOS (pos) <= ZV);

 it->current.pos = it->position = pos;
 XSETBUFFER (it->object, current_buffer);
 it->end_charpos = ZV;
 it->dpvec = NULL;
 it->current.dpvec_index = -1;
 it->current.overlay_string_index = -1;
 IT_STRING_CHARPOS (*it) = -1;
 IT_STRING_BYTEPOS (*it) = -1;
 it->string = Qnil;
 it->method = next_element_from_buffer;
 it->multibyte_p = !NILP (current_buffer->enable_multibyte_characters);
 it->sp = 0;
 it->face_before_selective_p = 0;

 if (set_stop_p)
  it->stop_charpos = CHARPOS (pos);
}


/* Set up IT for displaying a string, starting at CHARPOS in window W.
  If S is non-null, it is a C string to iterate over. Otherwise,
  STRING gives a Lisp string to iterate over.
  
  If PRECISION > 0, don't return more then PRECISION number of
  characters from the string.

  If FIELD_WIDTH > 0, return padding spaces until FIELD_WIDTH
  characters have been returned. FIELD_WIDTH < 0 means an infinite
  field width.

  MULTIBYTE = 0 means disable processing of multibyte characters,
  MULTIBYTE > 0 means enable it,
  MULTIBYTE < 0 means use IT->multibyte_p.

  IT must be initialized via a prior call to init_iterator before
  calling this function. */

static void
reseat_to_string (it, s, string, charpos, precision, field_width, multibyte)
   struct it *it;
   unsigned char *s;
   Lisp_Object string;
   int charpos;
   int precision, field_width, multibyte;
{
 /* No region in strings. */
 it->region_beg_charpos = it->region_end_charpos = -1;

 /* No text property checks performed by default, but see below. */
 it->stop_charpos = -1;

 /* Set iterator position and end position. */
 bzero (&it->current, sizeof it->current);
 it->current.overlay_string_index = -1;
 it->current.dpvec_index = -1;
 xassert (charpos >= 0);
 
 /* If STRING is specified, use its multibyteness, otherwise use the
   setting of MULTIBYTE, if specified. */
 if (multibyte >= 0)
  it->multibyte_p = multibyte > 0;
 
 if (s == NULL)
  {
   xassert (STRINGP (string));
   it->string = string;
   it->s = NULL;
   it->end_charpos = it->string_nchars = XSTRING (string)->size;
   it->method = next_element_from_string;
   it->current.string_pos = string_pos (charpos, string);
  }
 else
  {
   it->s = s;
   it->string = Qnil;

   /* Note that we use IT->current.pos, not it->current.string_pos,
	 for displaying C strings. */
   IT_STRING_CHARPOS (*it) = IT_STRING_BYTEPOS (*it) = -1;
   if (it->multibyte_p)
	{
	 it->current.pos = c_string_pos (charpos, s, 1);
	 it->end_charpos = it->string_nchars = number_of_chars (s, 1);
	}
   else
	{
	 IT_CHARPOS (*it) = IT_BYTEPOS (*it) = charpos;
	 it->end_charpos = it->string_nchars = strlen (s);
	}
   
   it->method = next_element_from_c_string;
  }

 /* PRECISION > 0 means don't return more than PRECISION characters
   from the string. */
 if (precision > 0 && it->end_charpos - charpos > precision)
  it->end_charpos = it->string_nchars = charpos + precision;

 /* FIELD_WIDTH > 0 means pad with spaces until FIELD_WIDTH
   characters have been returned. FIELD_WIDTH == 0 means don't pad,
   FIELD_WIDTH < 0 means infinite field width. This is useful for
   padding with `-' at the end of a mode line. */
 if (field_width < 0)
  field_width = INFINITY;
 if (field_width > it->end_charpos - charpos)
  it->end_charpos = charpos + field_width;

 /* Use the standard display table for displaying strings. */
 if (DISP_TABLE_P (Vstandard_display_table))
  it->dp = XCHAR_TABLE (Vstandard_display_table);

 it->stop_charpos = charpos;
 CHECK_IT (it);
}



/***********************************************************************
			   Iteration
 ***********************************************************************/

/* Load IT's display element fields with information about the next
  display element from the current position of IT. Value is zero if
  end of buffer (or C string) is reached. */

int
get_next_display_element (it)
   struct it *it;
{
 /* Non-zero means that we found an display element. Zero means that
   we hit the end of what we iterate over. Performance note: the
   function pointer `method' used here turns out to be faster than
   using a sequence of if-statements. */
 int success_p = (*it->method) (it);

 if (it->what == IT_CHARACTER)
  {
   /* Map via display table or translate control characters.
	 IT->c, IT->len etc. have been set to the next character by
	 the function call above. If we have a display table, and it
	 contains an entry for IT->c, translate it. Don't do this if
	 IT->c itself comes from a display table, otherwise we could
	 end up in an infinite recursion. (An alternative could be to
	 count the recursion depth of this function and signal an
	 error when a certain maximum depth is reached.) Is it worth
	 it? */
   if (success_p && it->dpvec == NULL)
	{
	 Lisp_Object dv;

	 if (it->dp
	   && (dv = DISP_CHAR_VECTOR (it->dp, it->c),
		 VECTORP (dv)))
	  {
	   struct Lisp_Vector *v = XVECTOR (dv);

	   /* Return the first character from the display table
		 entry, if not empty. If empty, don't display the
		 current character. */
	   if (v->size)
		{
		 it->dpvec_char_len = it->len;
		 it->dpvec = v->contents;
		 it->dpend = v->contents + v->size;
		 it->current.dpvec_index = 0;
		 it->method = next_element_from_display_vector;
		 success_p = get_next_display_element (it);
		}
	   else
		{
		 set_iterator_to_next (it, 0);
		 success_p = get_next_display_element (it);
		}
	  }

	 /* Translate control characters into `\003' or `^C' form.
	   Control characters coming from a display table entry are
	   currently not translated because we use IT->dpvec to hold
	   the translation. This could easily be changed but I
	   don't believe that it is worth doing.

	   Non-printable multibyte characters are also translated
	   octal form. */
	 else if ((it->c < ' '
		  && (it->area != TEXT_AREA
			|| (it->c != '\n' && it->c != '\t')))
		  || (it->c >= 127
		    && it->len == 1)
		  || !CHAR_PRINTABLE_P (it->c))
	  {
	   /* IT->c is a control character which must be displayed
		 either as '\003' or as `^C' where the '\\' and '^'
		 can be defined in the display table. Fill
		 IT->ctl_chars with glyphs for what we have to
		 display. Then, set IT->dpvec to these glyphs. */
	   GLYPH g;

	   if (it->c < 128 && it->ctl_arrow_p)
		{
		 /* Set IT->ctl_chars[0] to the glyph for `^'. */
		 if (it->dp
		   && INTEGERP (DISP_CTRL_GLYPH (it->dp))
		   && GLYPH_CHAR_VALID_P (XINT (DISP_CTRL_GLYPH (it->dp))))
		  g = XINT (DISP_CTRL_GLYPH (it->dp));
		 else
		  g = FAST_MAKE_GLYPH ('^', 0);
		 XSETINT (it->ctl_chars[0], g);

		 g = FAST_MAKE_GLYPH (it->c ^ 0100, 0);
		 XSETINT (it->ctl_chars[1], g);

		 /* Set up IT->dpvec and return first character from it. */
		 it->dpvec_char_len = it->len;
		 it->dpvec = it->ctl_chars;
		 it->dpend = it->dpvec + 2;
		 it->current.dpvec_index = 0;
		 it->method = next_element_from_display_vector;
		 get_next_display_element (it);
		}
	   else
		{
		 unsigned char str[MAX_MULTIBYTE_LENGTH];
		 int len;
		 int i;
		 GLYPH escape_glyph;

		 /* Set IT->ctl_chars[0] to the glyph for `\\'. */
		 if (it->dp
		   && INTEGERP (DISP_ESCAPE_GLYPH (it->dp))
		   && GLYPH_CHAR_VALID_P (XFASTINT (DISP_ESCAPE_GLYPH (it->dp))))
		  escape_glyph = XFASTINT (DISP_ESCAPE_GLYPH (it->dp));
		 else
		  escape_glyph = FAST_MAKE_GLYPH ('\\', 0);

		 if (SINGLE_BYTE_CHAR_P (it->c))
		  str[0] = it->c, len = 1;
		 else
		  {
		   len = CHAR_STRING_NO_SIGNAL (it->c, str);
		   if (len < 0)
			{
			 /* It's an invalid character, which
			   shouldn't happen actually, but due to
			   bugs it may happen. Let's print the char
			   as is, there's not much meaningful we can
			   do with it. */
			 str[0] = it->c;
			 str[1] = it->c >> 8;
			 str[2] = it->c >> 16;
			 str[3] = it->c >> 24;
			 len = 4;
			}
		  }

		 for (i = 0; i < len; i++)
		  {
		   XSETINT (it->ctl_chars[i * 4], escape_glyph);
		   /* Insert three more glyphs into IT->ctl_chars for
			 the octal display of the character. */
		   g = FAST_MAKE_GLYPH (((str[i] >> 6) & 7) + '0', 0); 
		   XSETINT (it->ctl_chars[i * 4 + 1], g);
		   g = FAST_MAKE_GLYPH (((str[i] >> 3) & 7) + '0', 0); 
		   XSETINT (it->ctl_chars[i * 4 + 2], g);
		   g = FAST_MAKE_GLYPH ((str[i] & 7) + '0', 0); 
		   XSETINT (it->ctl_chars[i * 4 + 3], g);
		  }

		 /* Set up IT->dpvec and return the first character
           from it. */
		 it->dpvec_char_len = it->len;
		 it->dpvec = it->ctl_chars;
		 it->dpend = it->dpvec + len * 4;
		 it->current.dpvec_index = 0;
		 it->method = next_element_from_display_vector;
		 get_next_display_element (it);
		}
	  }
	}

   /* Adjust face id for a multibyte character. There are no
     multibyte character in unibyte text. */
   if (it->multibyte_p
	 && success_p
	 && FRAME_WINDOW_P (it->f))
	{
	 struct face *face = FACE_FROM_ID (it->f, it->face_id);
	 it->face_id = FACE_FOR_CHAR (it->f, face, it->c);
	}
  }

 /* Is this character the last one of a run of characters with
   box? If yes, set IT->end_of_box_run_p to 1. */
 if (it->face_box_p
   && it->s == NULL)
  {
   int face_id;
   struct face *face;

   it->end_of_box_run_p
	= ((face_id = face_after_it_pos (it),
	  face_id != it->face_id)
	  && (face = FACE_FROM_ID (it->f, face_id),
	    face->box == FACE_NO_BOX));
  }

 /* Value is 0 if end of buffer or string reached. */
 return success_p;
}


/* Move IT to the next display element.

  RESEAT_P non-zero means if called on a newline in buffer text,
  skip to the next visible line start.

  Functions get_next_display_element and set_iterator_to_next are
  separate because I find this arrangement easier to handle than a
  get_next_display_element function that also increments IT's
  position. The way it is we can first look at an iterator's current
  display element, decide whether it fits on a line, and if it does,
  increment the iterator position. The other way around we probably
  would either need a flag indicating whether the iterator has to be
  incremented the next time, or we would have to implement a
  decrement position function which would not be easy to write. */

void
set_iterator_to_next (it, reseat_p)
   struct it *it;
   int reseat_p;
{
 /* Reset flags indicating start and end of a sequence of characters
   with box. Reset them at the start of this function because
   moving the iterator to a new position might set them. */
 it->start_of_box_run_p = it->end_of_box_run_p = 0;
 
 if (it->method == next_element_from_buffer)
  {
   /* The current display element of IT is a character from
	 current_buffer. Advance in the buffer, and maybe skip over
	 invisible lines that are so because of selective display. */
   if (ITERATOR_AT_END_OF_LINE_P (it) && reseat_p)
	reseat_at_next_visible_line_start (it, 0);
   else
	{
	 xassert (it->len != 0);
	 IT_BYTEPOS (*it) += it->len;
	 IT_CHARPOS (*it) += 1;
	 xassert (IT_BYTEPOS (*it) == CHAR_TO_BYTE (IT_CHARPOS (*it)));
	}
  }
 else if (it->method == next_element_from_composition)
  {
   xassert (it->cmp_id >= 0 && it ->cmp_id < n_compositions);
   if (STRINGP (it->string))
	{
	 IT_STRING_BYTEPOS (*it) += it->len;
	 IT_STRING_CHARPOS (*it) += it->cmp_len;
	 it->method = next_element_from_string;
	 goto consider_string_end;
	}
   else
	{
	 IT_BYTEPOS (*it) += it->len;
	 IT_CHARPOS (*it) += it->cmp_len;
	 it->method = next_element_from_buffer;
	}
  }
 else if (it->method == next_element_from_c_string)
  {
   /* Current display element of IT is from a C string. */
   IT_BYTEPOS (*it) += it->len;
   IT_CHARPOS (*it) += 1;
  }
 else if (it->method == next_element_from_display_vector)
  {
   /* Current display element of IT is from a display table entry.
	 Advance in the display table definition. Reset it to null if
	 end reached, and continue with characters from buffers/
	 strings. */
   ++it->current.dpvec_index;

   /* Restore face of the iterator to what they were before the
     display vector entry (these entries may contain faces). */
   it->face_id = it->saved_face_id;
   
   if (it->dpvec + it->current.dpvec_index == it->dpend)
	{
	 if (it->s)
	  it->method = next_element_from_c_string;
	 else if (STRINGP (it->string))
	  it->method = next_element_from_string;
	 else
	  it->method = next_element_from_buffer;

	 it->dpvec = NULL;
	 it->current.dpvec_index = -1;

	 /* Skip over characters which were displayed via IT->dpvec. */
	 if (it->dpvec_char_len < 0)
	  reseat_at_next_visible_line_start (it, 1);
	 else if (it->dpvec_char_len > 0)
	  {
	   it->len = it->dpvec_char_len;
	   set_iterator_to_next (it, reseat_p);
	  }
	}
  }
 else if (it->method == next_element_from_string)
  {
   /* Current display element is a character from a Lisp string. */
   xassert (it->s == NULL && STRINGP (it->string));
   IT_STRING_BYTEPOS (*it) += it->len;
   IT_STRING_CHARPOS (*it) += 1;
   
  consider_string_end:

   if (it->current.overlay_string_index >= 0)
	{
	 /* IT->string is an overlay string. Advance to the
	   next, if there is one. */
	 if (IT_STRING_CHARPOS (*it) >= XSTRING (it->string)->size)
	  next_overlay_string (it);
	}
   else
	{
	 /* IT->string is not an overlay string. If we reached
	   its end, and there is something on IT->stack, proceed
	   with what is on the stack. This can be either another
	   string, this time an overlay string, or a buffer. */
	 if (IT_STRING_CHARPOS (*it) == XSTRING (it->string)->size
	   && it->sp > 0)
	  {
	   pop_it (it);
	   if (!STRINGP (it->string))
		it->method = next_element_from_buffer;
	   else
		goto consider_string_end;
	  }
	}
  }
 else if (it->method == next_element_from_image
	  || it->method == next_element_from_stretch)
  {
   /* The position etc with which we have to proceed are on
	 the stack. The position may be at the end of a string,
     if the `display' property takes up the whole string. */
   pop_it (it);
   it->image_id = 0;
   if (STRINGP (it->string))
	{
	 it->method = next_element_from_string;
	 goto consider_string_end;
	}
   else
	it->method = next_element_from_buffer;
  }
 else
  /* There are no other methods defined, so this should be a bug. */
  abort ();

 xassert (it->method != next_element_from_string
	  || (STRINGP (it->string)
	    && IT_STRING_CHARPOS (*it) >= 0));
}


/* Load IT's display element fields with information about the next
  display element which comes from a display table entry or from the
  result of translating a control character to one of the forms `^C'
  or `\003'. IT->dpvec holds the glyphs to return as characters. */

static int
next_element_from_display_vector (it)
   struct it *it;
{
 /* Precondition. */
 xassert (it->dpvec && it->current.dpvec_index >= 0);

 /* Remember the current face id in case glyphs specify faces.
   IT's face is restored in set_iterator_to_next. */
 it->saved_face_id = it->face_id;
 
 if (INTEGERP (*it->dpvec)
   && GLYPH_CHAR_VALID_P (XFASTINT (*it->dpvec)))
  {
   int lface_id;
   GLYPH g;

   g = XFASTINT (it->dpvec[it->current.dpvec_index]);
   it->c = FAST_GLYPH_CHAR (g);
   it->len = CHAR_BYTES (it->c);

   /* The entry may contain a face id to use. Such a face id is
	 the id of a Lisp face, not a realized face. A face id of
	 zero means no face is specified. */
   lface_id = FAST_GLYPH_FACE (g);
   if (lface_id)
	{
	 /* The function returns -1 if lface_id is invalid. */
	 int face_id = ascii_face_of_lisp_face (it->f, lface_id);
	 if (face_id >= 0)
	  it->face_id = face_id;
	}
  }
 else
  /* Display table entry is invalid. Return a space. */
  it->c = ' ', it->len = 1;

 /* Don't change position and object of the iterator here. They are
   still the values of the character that had this display table
   entry or was translated, and that's what we want. */
 it->what = IT_CHARACTER;
 return 1;
}


/* Load IT with the next display element from Lisp string IT->string.
  IT->current.string_pos is the current position within the string.
  If IT->current.overlay_string_index >= 0, the Lisp string is an
  overlay string. */

static int
next_element_from_string (it)
   struct it *it;
{
 struct text_pos position;

 xassert (STRINGP (it->string));
 xassert (IT_STRING_CHARPOS (*it) >= 0);
 position = it->current.string_pos;

 /* Time to check for invisible text? */
 if (IT_STRING_CHARPOS (*it) < it->end_charpos
   && IT_STRING_CHARPOS (*it) == it->stop_charpos)
  {
   handle_stop (it);

   /* Since a handler may have changed IT->method, we must
	 recurse here. */
   return get_next_display_element (it);
  }

 if (it->current.overlay_string_index >= 0)
  {
   /* Get the next character from an overlay string. In overlay
	 strings, There is no field width or padding with spaces to
	 do. */
   if (IT_STRING_CHARPOS (*it) >= XSTRING (it->string)->size)
	{
	 it->what = IT_EOB;
	 return 0;
	}
   else if (STRING_MULTIBYTE (it->string))
	{
	 int remaining = (STRING_BYTES (XSTRING (it->string))
			  - IT_STRING_BYTEPOS (*it));
	 unsigned char *s = (XSTRING (it->string)->data
			   + IT_STRING_BYTEPOS (*it));
	 it->c = string_char_and_length (s, remaining, &it->len);
	}
   else
	{
	 it->c = XSTRING (it->string)->data[IT_STRING_BYTEPOS (*it)];
	 it->len = 1;
	}
  }
 else
  {
   /* Get the next character from a Lisp string that is not an
	 overlay string. Such strings come from the mode line, for
	 example. We may have to pad with spaces, or truncate the
	 string. See also next_element_from_c_string. */
   if (IT_STRING_CHARPOS (*it) >= it->end_charpos)
	{
	 it->what = IT_EOB;
	 return 0;
	}
   else if (IT_STRING_CHARPOS (*it) >= it->string_nchars)
	{
	 /* Pad with spaces. */
	 it->c = ' ', it->len = 1;
	 CHARPOS (position) = BYTEPOS (position) = -1;
	}
   else if (STRING_MULTIBYTE (it->string))
	{
	 int maxlen = (STRING_BYTES (XSTRING (it->string))
			- IT_STRING_BYTEPOS (*it));
	 unsigned char *s = (XSTRING (it->string)->data
			   + IT_STRING_BYTEPOS (*it));
	 it->c = string_char_and_length (s, maxlen, &it->len);
	}
   else
	{
	 it->c = XSTRING (it->string)->data[IT_STRING_BYTEPOS (*it)];
	 it->len = 1;
	}
  }

 /* Record what we have and where it came from. Note that we store a
   buffer position in IT->position although it could arguably be a
   string position. */
 it->what = IT_CHARACTER;
 it->object = it->string;
 it->position = position;
 return 1;
}


/* Load IT with next display element from C string IT->s.
  IT->string_nchars is the maximum number of characters to return
  from the string. IT->end_charpos may be greater than
  IT->string_nchars when this function is called, in which case we
  may have to return padding spaces. Value is zero if end of string
  reached, including padding spaces. */

static int
next_element_from_c_string (it)
   struct it *it;
{
 int success_p = 1;
 
 xassert (it->s);
 it->what = IT_CHARACTER;
 BYTEPOS (it->position) = CHARPOS (it->position) = 0;
 it->object = Qnil;
 
 /* IT's position can be greater IT->string_nchars in case a field
   width or precision has been specified when the iterator was
   initialized. */
 if (IT_CHARPOS (*it) >= it->end_charpos)
  {
   /* End of the game. */
   it->what = IT_EOB;
   success_p = 0;
  }
 else if (IT_CHARPOS (*it) >= it->string_nchars)
  {
   /* Pad with spaces. */
   it->c = ' ', it->len = 1;
   BYTEPOS (it->position) = CHARPOS (it->position) = -1;
  }
 else if (it->multibyte_p)
  {
   /* Implementation note: The calls to strlen apparently aren't a
	 performance problem because there is no noticeable performance
	 difference between Emacs running in unibyte or multibyte mode. */
   int maxlen = strlen (it->s) - IT_BYTEPOS (*it);
   it->c = string_char_and_length (it->s + IT_BYTEPOS (*it),
				   maxlen, &it->len);
  }
 else
  it->c = it->s[IT_BYTEPOS (*it)], it->len = 1;
 
 return success_p;
}


/* Set up IT to return characters from an ellipsis, if appropriate.
  The definition of the ellipsis glyphs may come from a display table
  entry. This function Fills IT with the first glyph from the
  ellipsis if an ellipsis is to be displayed. */

static int
next_element_from_ellipsis (it)
   struct it *it;
{
 if (it->selective_display_ellipsis_p)
  {
   if (it->dp && VECTORP (DISP_INVIS_VECTOR (it->dp)))
	{
	 /* Use the display table definition for `...'. Invalid glyphs
	   will be handled by the method returning elements from dpvec. */
	 struct Lisp_Vector *v = XVECTOR (DISP_INVIS_VECTOR (it->dp));
	 it->dpvec_char_len = it->len;
	 it->dpvec = v->contents;
	 it->dpend = v->contents + v->size;
	 it->current.dpvec_index = 0;
	 it->method = next_element_from_display_vector;
	}
   else
	{
	 /* Use default `...' which is stored in default_invis_vector. */
	 it->dpvec_char_len = it->len;
	 it->dpvec = default_invis_vector;
	 it->dpend = default_invis_vector + 3;
	 it->current.dpvec_index = 0;
	 it->method = next_element_from_display_vector;
	}
  }
 else
  {
   /* The face at the current position may be different from the
	 face we find after the invisible text. Remember what it
	 was in IT->saved_face_id, and signal that it's there by
	 setting face_before_selective_p. */
   it->saved_face_id = it->face_id;
   it->method = next_element_from_buffer;
   reseat_at_next_visible_line_start (it, 1);
   it->face_before_selective_p = 1;
  }
 
 return get_next_display_element (it);
}


/* Deliver an image display element. The iterator IT is already
  filled with image information (done in handle_display_prop). Value
  is always 1. */
 

static int
next_element_from_image (it)
   struct it *it;
{
 it->what = IT_IMAGE;
 return 1;
}


/* Fill iterator IT with next display element from a stretch glyph
  property. IT->object is the value of the text property. Value is
  always 1. */

static int
next_element_from_stretch (it)
   struct it *it;
{
 it->what = IT_STRETCH;
 return 1;
}


/* Load IT with the next display element from current_buffer. Value
  is zero if end of buffer reached. IT->stop_charpos is the next
  position at which to stop and check for text properties or buffer
  end. */

static int
next_element_from_buffer (it)
   struct it *it;
{
 int success_p = 1;

 /* Check this assumption, otherwise, we would never enter the
   if-statement, below. */
 xassert (IT_CHARPOS (*it) >= BEGV
	  && IT_CHARPOS (*it) <= it->stop_charpos);

 if (IT_CHARPOS (*it) >= it->stop_charpos)
  {
   if (IT_CHARPOS (*it) >= it->end_charpos)
	{
	 int overlay_strings_follow_p;
	 
	 /* End of the game, except when overlay strings follow that
	   haven't been returned yet. */
	 if (it->overlay_strings_at_end_processed_p)
	  overlay_strings_follow_p = 0;
	 else
	  {
	   it->overlay_strings_at_end_processed_p = 1;
	   overlay_strings_follow_p = get_overlay_strings (it, 0);
	  }

	 if (overlay_strings_follow_p)
	  success_p = get_next_display_element (it);
	 else
	  {
	   it->what = IT_EOB;
	   it->position = it->current.pos;
	   success_p = 0;
	  }
	}
   else
	{
	 handle_stop (it);
	 return get_next_display_element (it);
	}
  }
 else
  {
   /* No face changes, overlays etc. in sight, so just return a
	 character from current_buffer. */
   unsigned char *p;

   /* Maybe run the redisplay end trigger hook. Performance note:
	 This doesn't seem to cost measurable time. */
   if (it->redisplay_end_trigger_charpos
	 && it->glyph_row
	 && IT_CHARPOS (*it) >= it->redisplay_end_trigger_charpos)
	run_redisplay_end_trigger_hook (it);

   /* Get the next character, maybe multibyte. */
   p = BYTE_POS_ADDR (IT_BYTEPOS (*it));
   if (it->multibyte_p && !ASCII_BYTE_P (*p))
	{
	 int maxlen = ((IT_BYTEPOS (*it) >= GPT_BYTE ? ZV_BYTE : GPT_BYTE)
			- IT_BYTEPOS (*it));
	 it->c = string_char_and_length (p, maxlen, &it->len);
	}
   else
	it->c = *p, it->len = 1;

   /* Record what we have and where it came from. */
   it->what = IT_CHARACTER;;
   it->object = it->w->buffer;
   it->position = it->current.pos;

   /* Normally we return the character found above, except when we
	 really want to return an ellipsis for selective display. */
   if (it->selective)
	{
	 if (it->c == '\n')
	  {
	   /* A value of selective > 0 means hide lines indented more
		 than that number of columns. */
	   if (it->selective > 0
		 && IT_CHARPOS (*it) + 1 < ZV
		 && indented_beyond_p (IT_CHARPOS (*it) + 1,
					IT_BYTEPOS (*it) + 1,
					it->selective))
		{
		 success_p = next_element_from_ellipsis (it);
		 it->dpvec_char_len = -1;
		}
	  }
	 else if (it->c == '\r' && it->selective == -1)
	  {
	   /* A value of selective == -1 means that everything from the
		 CR to the end of the line is invisible, with maybe an
		 ellipsis displayed for it. */
	   success_p = next_element_from_ellipsis (it);
	   it->dpvec_char_len = -1;
	  }
	}
  }

 /* Value is zero if end of buffer reached. */
 xassert (!success_p || it->what != IT_CHARACTER || it->len > 0);
 return success_p;
}

   
/* Run the redisplay end trigger hook for IT. */

static void
run_redisplay_end_trigger_hook (it)
   struct it *it;
{
 Lisp_Object args[3];

 /* IT->glyph_row should be non-null, i.e. we should be actually
   displaying something, or otherwise we should not run the hook. */
 xassert (it->glyph_row);

 /* Set up hook arguments. */
 args[0] = Qredisplay_end_trigger_functions;
 args[1] = it->window;
 XSETINT (args[2], it->redisplay_end_trigger_charpos);
 it->redisplay_end_trigger_charpos = 0;

 /* Since we are *trying* to run these functions, don't try to run
   them again, even if they get an error. */
 it->w->redisplay_end_trigger = Qnil;
 Frun_hook_with_args (3, args);
 
 /* Notice if it changed the face of the character we are on. */
 handle_face_prop (it);
}


/* Deliver a composition display element. The iterator IT is already
  filled with composition information (done in
  handle_composition_prop). Value is always 1. */

static int
next_element_from_composition (it)
   struct it *it;
{
 it->what = IT_COMPOSITION;
 it->position = (STRINGP (it->string)
		 ? it->current.string_pos
		 : it->current.pos);
 return 1;
}



/***********************************************************************
	   Moving an iterator without producing glyphs
 ***********************************************************************/

/* Move iterator IT to a specified buffer or X position within one
  line on the display without producing glyphs.

  Begin to skip at IT's current position. Skip to TO_CHARPOS or TO_X
  whichever is reached first.

  TO_CHARPOS <= 0 means no TO_CHARPOS is specified.

  TO_X < 0 means that no TO_X is specified. TO_X is normally a value
  0 <= TO_X <= IT->last_visible_x. This means in particular, that
  TO_X includes the amount by which a window is horizontally
  scrolled.

  Value is

  MOVE_POS_MATCH_OR_ZV
   - when TO_POS or ZV was reached.
	
  MOVE_X_REACHED
   -when TO_X was reached before TO_POS or ZV were reached.
	
  MOVE_LINE_CONTINUED
   - when we reached the end of the display area and the line must
   be continued.
			  
  MOVE_LINE_TRUNCATED
   - when we reached the end of the display area and the line is
   truncated.

  MOVE_NEWLINE_OR_CR
   - when we stopped at a line end, i.e. a newline or a CR and selective
   display is on. */

static enum move_it_result
move_it_in_display_line_to (it, to_charpos, to_x, op)
   struct it *it;
   int to_charpos, to_x, op;
{
 enum move_it_result result = MOVE_UNDEFINED;
 struct glyph_row *saved_glyph_row;

 /* Don't produce glyphs in produce_glyphs. */
 saved_glyph_row = it->glyph_row;
 it->glyph_row = NULL;

 while (1)
  {
   int x, i, ascent = 0, descent = 0;
   
   /* Stop when ZV or TO_CHARPOS reached. */
   if (!get_next_display_element (it)
	 || ((op & MOVE_TO_POS) != 0
	   && BUFFERP (it->object)
	   && IT_CHARPOS (*it) >= to_charpos))
	{
	 result = MOVE_POS_MATCH_OR_ZV;
	 break;
	}
	 
   /* The call to produce_glyphs will get the metrics of the
	 display element IT is loaded with. We record in x the
	 x-position before this display element in case it does not
	 fit on the line. */
   x = it->current_x;
   
   /* Remember the line height so far in case the next element doesn't
	 fit on the line. */
   if (!it->truncate_lines_p)
	{
	 ascent = it->max_ascent;
	 descent = it->max_descent;
	}
   
   PRODUCE_GLYPHS (it);

   if (it->area != TEXT_AREA)
	{
	 set_iterator_to_next (it, 1);
	 continue;
	}

   /* The number of glyphs we get back in IT->nglyphs will normally
	 be 1 except when IT->c is (i) a TAB, or (ii) a multi-glyph
	 character on a terminal frame, or (iii) a line end. For the
	 second case, IT->nglyphs - 1 padding glyphs will be present
	 (on X frames, there is only one glyph produced for a
	 composite character.

	 The behavior implemented below means, for continuation lines,
	 that as many spaces of a TAB as fit on the current line are
	 displayed there. For terminal frames, as many glyphs of a
	 multi-glyph character are displayed in the current line, too.
	 This is what the old redisplay code did, and we keep it that
	 way. Under X, the whole shape of a complex character must
	 fit on the line or it will be completely displayed in the
	 next line.

	 Note that both for tabs and padding glyphs, all glyphs have
	 the same width.  */
   if (it->nglyphs)
	{
	 /* More than one glyph or glyph doesn't fit on line. All
	   glyphs have the same width. */
	 int single_glyph_width = it->pixel_width / it->nglyphs;
	 int new_x;
	 
	 for (i = 0; i < it->nglyphs; ++i, x = new_x)
	  {
	   new_x = x + single_glyph_width;

	   /* We want to leave anything reaching TO_X to the caller. */
	   if ((op & MOVE_TO_X) && new_x > to_x)
		{
		 it->current_x = x;
		 result = MOVE_X_REACHED;
		 break;
		}
	   else if (/* Lines are continued. */
		    !it->truncate_lines_p
		    && (/* And glyph doesn't fit on the line. */
			  new_x > it->last_visible_x
			  /* Or it fits exactly and we're on a window
			   system frame. */
			  || (new_x == it->last_visible_x
			    && FRAME_WINDOW_P (it->f))))
		{
		 if (/* IT->hpos == 0 means the very first glyph
			 doesn't fit on the line, e.g. a wide image. */
		   it->hpos == 0
		   || (new_x == it->last_visible_x
			 && FRAME_WINDOW_P (it->f)))
		  {
		   ++it->hpos;
		   it->current_x = new_x;
		   if (i == it->nglyphs - 1)
			set_iterator_to_next (it, 1);
		  }
		 else
		  {
		   it->current_x = x;
		   it->max_ascent = ascent;
		   it->max_descent = descent;
		  }
		 
		 TRACE_MOVE ((stderr, "move_it_in: continued at %d\n",
			    IT_CHARPOS (*it)));
		 result = MOVE_LINE_CONTINUED;
		 break;
		}
	   else if (new_x > it->first_visible_x)
		{
		 /* Glyph is visible. Increment number of glyphs that
		   would be displayed. */
		 ++it->hpos;
		}
	   else
		{
		 /* Glyph is completely off the left margin of the display 
		   area. Nothing to do. */
		}
	  }

	 if (result != MOVE_UNDEFINED)
	  break;
	}
   else if ((op & MOVE_TO_X) && it->current_x >= to_x)
	{
	 /* Stop when TO_X specified and reached. This check is
	   necessary here because of lines consisting of a line end,
	   only. The line end will not produce any glyphs and we
	   would never get MOVE_X_REACHED. */
	 xassert (it->nglyphs == 0);
	 result = MOVE_X_REACHED;
	 break;
	}
 
   /* Is this a line end? If yes, we're done. */
   if (ITERATOR_AT_END_OF_LINE_P (it))
	{
	 result = MOVE_NEWLINE_OR_CR;
	 break;
	}
   
   /* The current display element has been consumed. Advance
	 to the next. */
   set_iterator_to_next (it, 1);
   
   /* Stop if lines are truncated and IT's current x-position is
	 past the right edge of the window now. */
   if (it->truncate_lines_p
	 && it->current_x >= it->last_visible_x)
	{
	 result = MOVE_LINE_TRUNCATED;
	 break;
	}
  }

 /* Restore the iterator settings altered at the beginning of this
   function. */
 it->glyph_row = saved_glyph_row;
 return result;
}


/* Move IT forward to a specified buffer position TO_CHARPOS, TO_X,
  TO_Y, TO_VPOS. OP is a bit-mask that specifies where to stop. See
  the description of enum move_operation_enum.
  
  If TO_CHARPOS is in invisible text, e.g. a truncated part of a
  screen line, this function will set IT to the next position >
  TO_CHARPOS. */

void
move_it_to (it, to_charpos, to_x, to_y, to_vpos, op)
   struct it *it;
   int to_charpos, to_x, to_y, to_vpos;
   int op;
{
 enum move_it_result skip, skip2 = MOVE_X_REACHED;
 int line_height;
 int reached = 0;

 for (;;)
  {
   if (op & MOVE_TO_VPOS)
	{
	 /* If no TO_CHARPOS and no TO_X specified, stop at the
	   start of the line TO_VPOS. */
	 if ((op & (MOVE_TO_X | MOVE_TO_POS)) == 0)
	  {
	   if (it->vpos == to_vpos)
		{
		 reached = 1;
		 break;
		}
	   else
		skip = move_it_in_display_line_to (it, -1, -1, 0);
	  }
	 else
	  {
	   /* TO_VPOS >= 0 means stop at TO_X in the line at
		 TO_VPOS, or at TO_POS, whichever comes first. */
	   if (it->vpos == to_vpos)
		{
		 reached = 2;
		 break;
		}
	   
	   skip = move_it_in_display_line_to (it, to_charpos, to_x, op);

	   if (skip == MOVE_POS_MATCH_OR_ZV || it->vpos == to_vpos)
		{
		 reached = 3;
		 break;
		}
	   else if (skip == MOVE_X_REACHED && it->vpos != to_vpos)
		{
		 /* We have reached TO_X but not in the line we want. */
		 skip = move_it_in_display_line_to (it, to_charpos,
						   -1, MOVE_TO_POS);
		 if (skip == MOVE_POS_MATCH_OR_ZV)
		  {
		   reached = 4;
		   break;
		  }
		}
	  }
	}
   else if (op & MOVE_TO_Y)
	{
	 struct it it_backup;
	 
	 /* TO_Y specified means stop at TO_X in the line containing
	   TO_Y---or at TO_CHARPOS if this is reached first. The
	   problem is that we can't really tell whether the line
	   contains TO_Y before we have completely scanned it, and
	   this may skip past TO_X. What we do is to first scan to
	   TO_X.

	   If TO_X is not specified, use a TO_X of zero. The reason
	   is to make the outcome of this function more predictable.
	   If we didn't use TO_X == 0, we would stop at the end of
	   the line which is probably not what a caller would expect
	   to happen. */
	 skip = move_it_in_display_line_to (it, to_charpos,
					   ((op & MOVE_TO_X)
					   ? to_x : 0),
					   (MOVE_TO_X
					   | (op & MOVE_TO_POS)));

	 /* If TO_CHARPOS is reached or ZV, we don't have to do more. */
	 if (skip == MOVE_POS_MATCH_OR_ZV)
	  {
	   reached = 5;
	   break;
	  }
	 
	 /* If TO_X was reached, we would like to know whether TO_Y
	   is in the line. This can only be said if we know the
	   total line height which requires us to scan the rest of
	   the line. */
	 if (skip == MOVE_X_REACHED)
	  {
	   it_backup = *it;
	   TRACE_MOVE ((stderr, "move_it: from %d\n", IT_CHARPOS (*it)));
	   skip2 = move_it_in_display_line_to (it, to_charpos, -1,
						 op & MOVE_TO_POS);
	   TRACE_MOVE ((stderr, "move_it: to %d\n", IT_CHARPOS (*it)));
	  }

	 /* Now, decide whether TO_Y is in this line. */
	 line_height = it->max_ascent + it->max_descent;
	 TRACE_MOVE ((stderr, "move_it: line_height = %d\n", line_height));
	 
	 if (to_y >= it->current_y
	   && to_y < it->current_y + line_height)
	  {
	   if (skip == MOVE_X_REACHED)
		/* If TO_Y is in this line and TO_X was reached above,
		  we scanned too far. We have to restore IT's settings
		  to the ones before skipping. */
		*it = it_backup;
	   reached = 6;
	  }
	 else if (skip == MOVE_X_REACHED)
	  {
	   skip = skip2;
	   if (skip == MOVE_POS_MATCH_OR_ZV)
		reached = 7;
	  }

	 if (reached)
	  break;
	}
   else
	skip = move_it_in_display_line_to (it, to_charpos, -1, MOVE_TO_POS);

   switch (skip)
	{
	case MOVE_POS_MATCH_OR_ZV:
	 reached = 8;
	 goto out;

	case MOVE_NEWLINE_OR_CR:
	 set_iterator_to_next (it, 1);
	 it->continuation_lines_width = 0;
	 break;

	case MOVE_LINE_TRUNCATED:
	 it->continuation_lines_width = 0;
	 reseat_at_next_visible_line_start (it, 0);
	 if ((op & MOVE_TO_POS) != 0
	   && IT_CHARPOS (*it) > to_charpos)
	  {
	   reached = 9;
	   goto out;
	  }
	 break;

	case MOVE_LINE_CONTINUED:
	 it->continuation_lines_width += it->current_x;
	 break;

	default:
	 abort ();
	}

   /* Reset/increment for the next run. */
   recenter_overlay_lists (current_buffer, IT_CHARPOS (*it));
   it->current_x = it->hpos = 0;
   it->current_y += it->max_ascent + it->max_descent;
   ++it->vpos;
   last_height = it->max_ascent + it->max_descent;
   last_max_ascent = it->max_ascent;
   it->max_ascent = it->max_descent = 0;
  }
 
 out:

 TRACE_MOVE ((stderr, "move_it_to: reached %d\n", reached));
}


/* Move iterator IT backward by a specified y-distance DY, DY >= 0.

  If DY > 0, move IT backward at least that many pixels. DY = 0
  means move IT backward to the preceding line start or BEGV. This
  function may move over more than DY pixels if IT->current_y - DY
  ends up in the middle of a line; in this case IT->current_y will be
  set to the top of the line moved to. */

void
move_it_vertically_backward (it, dy)
   struct it *it;
   int dy;
{
 int nlines, h;
 struct it it2, it3;
 int start_pos = IT_CHARPOS (*it);
 
 xassert (dy >= 0);

 /* Estimate how many newlines we must move back. */
 nlines = max (1, dy / CANON_Y_UNIT (it->f));

 /* Set the iterator's position that many lines back. */
 while (nlines-- && IT_CHARPOS (*it) > BEGV)
  back_to_previous_visible_line_start (it);

 /* Reseat the iterator here. When moving backward, we don't want
   reseat to skip forward over invisible text, set up the iterator
   to deliver from overlay strings at the new position etc. So,
   use reseat_1 here. */
 reseat_1 (it, it->current.pos, 1);

 /* We are now surely at a line start. */
 it->current_x = it->hpos = 0;

 /* Move forward and see what y-distance we moved. First move to the
   start of the next line so that we get its height. We need this
   height to be able to tell whether we reached the specified
   y-distance. */
 it2 = *it;
 it2.max_ascent = it2.max_descent = 0;
 move_it_to (&it2, start_pos, -1, -1, it2.vpos + 1,
	   MOVE_TO_POS | MOVE_TO_VPOS);
 xassert (IT_CHARPOS (*it) >= BEGV);
 it3 = it2;
 
 move_it_to (&it2, start_pos, -1, -1, -1, MOVE_TO_POS);
 xassert (IT_CHARPOS (*it) >= BEGV);
 h = it2.current_y - it->current_y;
 nlines = it2.vpos - it->vpos;

 /* Correct IT's y and vpos position. */
 it->vpos -= nlines;
 it->current_y -= h;
 
 if (dy == 0)
  {
   /* DY == 0 means move to the start of the screen line. The
	 value of nlines is > 0 if continuation lines were involved. */
   if (nlines > 0)
	move_it_by_lines (it, nlines, 1);
   xassert (IT_CHARPOS (*it) <= start_pos);
  }
 else if (nlines)
  {
   /* The y-position we try to reach. Note that h has been
     subtracted in front of the if-statement. */
   int target_y = it->current_y + h - dy;
   int y0 = it3.current_y;
   int y1 = line_bottom_y (&it3);
   int line_height = y1 - y0;
   
   /* If we did not reach target_y, try to move further backward if
	 we can. If we moved too far backward, try to move forward. */
   if (target_y < it->current_y
	 /* This is heuristic. In a window that's 3 lines high, with
	   a line height of 13 pixels each, recentering with point
	   on the bottom line will try to move -39/2 = 19 pixels
	   backward. Try to avoid moving into the first line. */
	 && it->current_y - target_y > line_height / 3 * 2
	 && IT_CHARPOS (*it) > BEGV)
	{
	 move_it_vertically (it, target_y - it->current_y);
	 xassert (IT_CHARPOS (*it) >= BEGV);
	}
   else if (target_y >= it->current_y + line_height
	    && IT_CHARPOS (*it) < ZV)
	{
	 move_it_vertically (it, target_y - (it->current_y + line_height));
	 xassert (IT_CHARPOS (*it) >= BEGV);
	}
  }
}


/* Move IT by a specified amount of pixel lines DY. DY negative means
  move backwards. DY = 0 means move to start of screen line. At the
  end, IT will be on the start of a screen line. */

void 
move_it_vertically (it, dy)
  struct it *it;
  int dy;
{
 if (dy <= 0)
  move_it_vertically_backward (it, -dy);
 else if (dy > 0)
  {
   TRACE_MOVE ((stderr, "move_it_v: from %d, %d\n", IT_CHARPOS (*it), dy));
   move_it_to (it, ZV, -1, it->current_y + dy, -1,
		 MOVE_TO_POS | MOVE_TO_Y);
   TRACE_MOVE ((stderr, "move_it_v: to %d\n", IT_CHARPOS (*it)));

   /* If buffer ends in ZV without a newline, move to the start of
	 the line to satisfy the post-condition. */
   if (IT_CHARPOS (*it) == ZV
	 && FETCH_BYTE (IT_BYTEPOS (*it) - 1) != '\n')
	move_it_by_lines (it, 0, 0);
  }
}


/* Move iterator IT past the end of the text line it is in. */

void
move_it_past_eol (it)
   struct it *it;
{
 enum move_it_result rc;
 
 rc = move_it_in_display_line_to (it, Z, 0, MOVE_TO_POS);
 if (rc == MOVE_NEWLINE_OR_CR)
  set_iterator_to_next (it, 0);
}


#if 0 /* Currently not used. */

/* Return non-zero if some text between buffer positions START_CHARPOS
  and END_CHARPOS is invisible. IT->window is the window for text
  property lookup. */

static int
invisible_text_between_p (it, start_charpos, end_charpos)
   struct it *it;
   int start_charpos, end_charpos;
{
 Lisp_Object prop, limit;
 int invisible_found_p;
 
 xassert (it != NULL && start_charpos <= end_charpos);

 /* Is text at START invisible? */
 prop = Fget_char_property (make_number (start_charpos), Qinvisible,
			   it->window);
 if (TEXT_PROP_MEANS_INVISIBLE (prop))
  invisible_found_p = 1;
 else
  {
   limit = Fnext_single_char_property_change (make_number (start_charpos),
						 Qinvisible, Qnil,
						 make_number (end_charpos));
   invisible_found_p = XFASTINT (limit) < end_charpos;
  }

 return invisible_found_p;
}

#endif /* 0 */


/* Move IT by a specified number DVPOS of screen lines down. DVPOS
  negative means move up. DVPOS == 0 means move to the start of the
  screen line. NEED_Y_P non-zero means calculate IT->current_y. If
  NEED_Y_P is zero, IT->current_y will be left unchanged.

  Further optimization ideas: If we would know that IT->f doesn't use
  a face with proportional font, we could be faster for
  truncate-lines nil. */

void
move_it_by_lines (it, dvpos, need_y_p)
   struct it *it;
   int dvpos, need_y_p;
{
 struct position pos;
 
 if (!FRAME_WINDOW_P (it->f))
  {
   struct text_pos textpos;
   
   /* We can use vmotion on frames without proportional fonts. */
   pos = *vmotion (IT_CHARPOS (*it), dvpos, it->w);
   SET_TEXT_POS (textpos, pos.bufpos, pos.bytepos);
   reseat (it, textpos, 1);
   it->vpos += pos.vpos;
   it->current_y += pos.vpos;
  }
 else if (dvpos == 0)
  {
   /* DVPOS == 0 means move to the start of the screen line. */
   move_it_vertically_backward (it, 0);
   xassert (it->current_x == 0 && it->hpos == 0);
  }
 else if (dvpos > 0)
  move_it_to (it, -1, -1, -1, it->vpos + dvpos, MOVE_TO_VPOS);
 else
  {
   struct it it2;
   int start_charpos, i;
   
   /* Start at the beginning of the screen line containing IT's
	 position. */
   move_it_vertically_backward (it, 0);
   
   /* Go back -DVPOS visible lines and reseat the iterator there. */
   start_charpos = IT_CHARPOS (*it);
   for (i = -dvpos; i && IT_CHARPOS (*it) > BEGV; --i)
	back_to_previous_visible_line_start (it);
   reseat (it, it->current.pos, 1);
   it->current_x = it->hpos = 0;

   /* Above call may have moved too far if continuation lines
	 are involved. Scan forward and see if it did. */
   it2 = *it;
   it2.vpos = it2.current_y = 0;
   move_it_to (&it2, start_charpos, -1, -1, -1, MOVE_TO_POS);
   it->vpos -= it2.vpos;
   it->current_y -= it2.current_y;
   it->current_x = it->hpos = 0;

   /* If we moved too far, move IT some lines forward. */
   if (it2.vpos > -dvpos)
	{
	 int delta = it2.vpos + dvpos;
	 move_it_to (it, -1, -1, -1, it->vpos + delta, MOVE_TO_VPOS);
	}
  }
}



/***********************************************************************
			    Messages
 ***********************************************************************/


/* Add a message with format string FORMAT and arguments ARG1 and ARG2
  to *Messages*. */

void
add_to_log (format, arg1, arg2)
   char *format;
   Lisp_Object arg1, arg2;
{
 Lisp_Object args[3];
 Lisp_Object msg, fmt;
 char *buffer;
 int len;
 struct gcpro gcpro1, gcpro2, gcpro3, gcpro4;

 /* Do nothing if called asynchronously. Inserting text into
   a buffer may call after-change-functions and alike and
   that would means running Lisp asynchronously. */
 if (handling_signal)
  return;

 fmt = msg = Qnil;
 GCPRO4 (fmt, msg, arg1, arg2);
 
 args[0] = fmt = build_string (format);
 args[1] = arg1;
 args[2] = arg2;
 msg = Fformat (3, args);

 len = STRING_BYTES (XSTRING (msg)) + 1;
 buffer = (char *) alloca (len);
 bcopy (XSTRING (msg)->data, buffer, len);
 
 message_dolog (buffer, len - 1, 1, 0);
 UNGCPRO;
}


/* Output a newline in the *Messages* buffer if "needs" one. */

void
message_log_maybe_newline ()
{
 if (message_log_need_newline)
  message_dolog ("", 0, 1, 0);
}


/* Add a string M of length NBYTES to the message log, optionally
  terminated with a newline when NLFLAG is non-zero. MULTIBYTE, if
  nonzero, means interpret the contents of M as multibyte. This
  function calls low-level routines in order to bypass text property
  hooks, etc. which might not be safe to run. */

void
message_dolog (m, nbytes, nlflag, multibyte)
   char *m;
   int nbytes, nlflag, multibyte;
{
 if (!NILP (Vmessage_log_max))
  {
   struct buffer *oldbuf;
   Lisp_Object oldpoint, oldbegv, oldzv;
   int old_windows_or_buffers_changed = windows_or_buffers_changed;
   int point_at_end = 0;
   int zv_at_end = 0;
   Lisp_Object old_deactivate_mark, tem;
   struct gcpro gcpro1, gcpro2, gcpro3, gcpro4;

   old_deactivate_mark = Vdeactivate_mark;
   oldbuf = current_buffer;
   Fset_buffer (Fget_buffer_create (Vmessages_buffer_name));
   current_buffer->undo_list = Qt;

   oldpoint = Fpoint_marker ();
   oldbegv = Fpoint_min_marker ();
   oldzv = Fpoint_max_marker ();
   GCPRO4 (oldpoint, oldbegv, oldzv, old_deactivate_mark);

   if (PT == Z)
	point_at_end = 1;
   if (ZV == Z)
	zv_at_end = 1;

   BEGV = BEG;
   BEGV_BYTE = BEG_BYTE;
   ZV = Z;
   ZV_BYTE = Z_BYTE;
   TEMP_SET_PT_BOTH (Z, Z_BYTE);

   /* Insert the string--maybe converting multibyte to single byte
	 or vice versa, so that all the text fits the buffer. */
   if (multibyte
	 && NILP (current_buffer->enable_multibyte_characters))
	{
	 int i, c, char_bytes;
	 unsigned char work[1];
	 
	 /* Convert a multibyte string to single-byte
	   for the *Message* buffer. */
	 for (i = 0; i < nbytes; i += nbytes)
	  {
	   c = string_char_and_length (m + i, nbytes - i, &char_bytes);
	   work[0] = (SINGLE_BYTE_CHAR_P (c)
			 ? c
			 : multibyte_char_to_unibyte (c, Qnil));
	   insert_1_both (work, 1, 1, 1, 0, 0);
	  }
	}
   else if (! multibyte
	    && ! NILP (current_buffer->enable_multibyte_characters))
	{
	 int i, c, char_bytes;
	 unsigned char *msg = (unsigned char *) m;
	 unsigned char str[MAX_MULTIBYTE_LENGTH];
	 /* Convert a single-byte string to multibyte
	   for the *Message* buffer. */
	 for (i = 0; i < nbytes; i++)
	  {
	   c = unibyte_char_to_multibyte (msg[i]);
	   char_bytes = CHAR_STRING (c, str);
	   insert_1_both (str, 1, char_bytes, 1, 0, 0);
	  }
	}
   else if (nbytes)
	insert_1 (m, nbytes, 1, 0, 0);

   if (nlflag)
	{
	 int this_bol, this_bol_byte, prev_bol, prev_bol_byte, dup;
	 insert_1 ("\n", 1, 1, 0, 0);

	 scan_newline (Z, Z_BYTE, BEG, BEG_BYTE, -2, 0);
	 this_bol = PT;
	 this_bol_byte = PT_BYTE;

	 if (this_bol > BEG)
	  {
	   scan_newline (PT, PT_BYTE, BEG, BEG_BYTE, -2, 0);
	   prev_bol = PT;
	   prev_bol_byte = PT_BYTE;

	   dup = message_log_check_duplicate (prev_bol, prev_bol_byte,
						 this_bol, this_bol_byte);
	   if (dup)
		{
		 del_range_both (prev_bol, prev_bol_byte,
				 this_bol, this_bol_byte, 0);
		 if (dup > 1)
		  {
		   char dupstr[40];
		   int duplen;

		   /* If you change this format, don't forget to also
			 change message_log_check_duplicate. */
		   sprintf (dupstr, " [%d times]", dup);
		   duplen = strlen (dupstr);
		   TEMP_SET_PT_BOTH (Z - 1, Z_BYTE - 1);
		   insert_1 (dupstr, duplen, 1, 0, 1);
		  }
		}
	  }

	 if (NATNUMP (Vmessage_log_max))
	  {
	   scan_newline (Z, Z_BYTE, BEG, BEG_BYTE,
			  -XFASTINT (Vmessage_log_max) - 1, 0);
	   del_range_both (BEG, BEG_BYTE, PT, PT_BYTE, 0);
	  }
	}
   BEGV = XMARKER (oldbegv)->charpos;
   BEGV_BYTE = marker_byte_position (oldbegv);

   if (zv_at_end)
	{
	 ZV = Z;
	 ZV_BYTE = Z_BYTE;
	}
   else
	{
	 ZV = XMARKER (oldzv)->charpos;
	 ZV_BYTE = marker_byte_position (oldzv);
	}

   if (point_at_end)
	TEMP_SET_PT_BOTH (Z, Z_BYTE);
   else
	/* We can't do Fgoto_char (oldpoint) because it will run some
      Lisp code. */
	TEMP_SET_PT_BOTH (XMARKER (oldpoint)->charpos,
			 XMARKER (oldpoint)->bytepos);

   UNGCPRO;
   free_marker (oldpoint);
   free_marker (oldbegv);
   free_marker (oldzv);

   tem = Fget_buffer_window (Fcurrent_buffer (), Qt);
   set_buffer_internal (oldbuf);
   if (NILP (tem))
	windows_or_buffers_changed = old_windows_or_buffers_changed;
   message_log_need_newline = !nlflag;
   Vdeactivate_mark = old_deactivate_mark;
  }
}


/* We are at the end of the buffer after just having inserted a newline.
  (Note: We depend on the fact we won't be crossing the gap.)
  Check to see if the most recent message looks a lot like the previous one.
  Return 0 if different, 1 if the new one should just replace it, or a
  value N > 1 if we should also append " [N times]". */

static int
message_log_check_duplicate (prev_bol, prev_bol_byte, this_bol, this_bol_byte)
   int prev_bol, this_bol;
   int prev_bol_byte, this_bol_byte;
{
 int i;
 int len = Z_BYTE - 1 - this_bol_byte;
 int seen_dots = 0;
 unsigned char *p1 = BUF_BYTE_ADDRESS (current_buffer, prev_bol_byte);
 unsigned char *p2 = BUF_BYTE_ADDRESS (current_buffer, this_bol_byte);

 for (i = 0; i < len; i++)
  {
   if (i >= 3 && p1[i-3] == '.' && p1[i-2] == '.' && p1[i-1] == '.')
	seen_dots = 1;
   if (p1[i] != p2[i])
	return seen_dots;
  }
 p1 += len;
 if (*p1 == '\n')
  return 2;
 if (*p1++ == ' ' && *p1++ == '[')
  {
   int n = 0;
   while (*p1 >= '0' && *p1 <= '9')
	n = n * 10 + *p1++ - '0';
   if (strncmp (p1, " times]\n", 8) == 0)
	return n+1;
  }
 return 0;
}


/* Display an echo area message M with a specified length of NBYTES
  bytes. The string may include null characters. If M is 0, clear
  out any existing message, and let the mini-buffer text show
  through.

  The buffer M must continue to exist until after the echo area gets
  cleared or some other message gets displayed there. This means do
  not pass text that is stored in a Lisp string; do not pass text in
  a buffer that was alloca'd. */

void
message2 (m, nbytes, multibyte)
   char *m;
   int nbytes;
   int multibyte;
{
 /* First flush out any partial line written with print. */
 message_log_maybe_newline ();
 if (m)
  message_dolog (m, nbytes, 1, multibyte);
 message2_nolog (m, nbytes, multibyte);
}


/* The non-logging counterpart of message2. */

void
message2_nolog (m, nbytes, multibyte)
   char *m;
   int nbytes;
{
 struct frame *sf = SELECTED_FRAME ();
 message_enable_multibyte = multibyte;

 if (noninteractive)
  {
   if (noninteractive_need_newline)
	putc ('\n', stderr);
   noninteractive_need_newline = 0;
   if (m)
	fwrite (m, nbytes, 1, stderr);
   if (cursor_in_echo_area == 0)
	fprintf (stderr, "\n");
   fflush (stderr);
  }
 /* A null message buffer means that the frame hasn't really been
   initialized yet. Error messages get reported properly by
   cmd_error, so this must be just an informative message; toss it. */
 else if (INTERACTIVE 
	  && sf->glyphs_initialized_p
	  && FRAME_MESSAGE_BUF (sf))
  {
   Lisp_Object mini_window;
   struct frame *f;

   /* Get the frame containing the mini-buffer
	 that the selected frame is using. */
   mini_window = FRAME_MINIBUF_WINDOW (sf);
   f = XFRAME (WINDOW_FRAME (XWINDOW (mini_window)));

   FRAME_SAMPLE_VISIBILITY (f);
   if (FRAME_VISIBLE_P (sf)
	 && ! FRAME_VISIBLE_P (f))
	Fmake_frame_visible (WINDOW_FRAME (XWINDOW (mini_window)));

   if (m)
	{
	 set_message (m, Qnil, nbytes, multibyte);
	 if (minibuffer_auto_raise)
	  Fraise_frame (WINDOW_FRAME (XWINDOW (mini_window)));
	}
   else
	clear_message (1, 1);

   do_pending_window_change (0);
   echo_area_display (1);
   do_pending_window_change (0);
   if (frame_up_to_date_hook != 0 && ! gc_in_progress)
	(*frame_up_to_date_hook) (f);
  }
}


/* Display an echo area message M with a specified length of NBYTES
  bytes. The string may include null characters. If M is not a
  string, clear out any existing message, and let the mini-buffer
  text show through. */

void
message3 (m, nbytes, multibyte)
   Lisp_Object m;
   int nbytes;
   int multibyte;
{
 struct gcpro gcpro1;

 GCPRO1 (m);
 
 /* First flush out any partial line written with print. */
 message_log_maybe_newline ();
 if (STRINGP (m))
  message_dolog (XSTRING (m)->data, nbytes, 1, multibyte);
 message3_nolog (m, nbytes, multibyte);

 UNGCPRO;
}


/* The non-logging version of message3. */

void
message3_nolog (m, nbytes, multibyte)
   Lisp_Object m;
   int nbytes, multibyte;
{
 struct frame *sf = SELECTED_FRAME ();
 message_enable_multibyte = multibyte;

 if (noninteractive)
  {
   if (noninteractive_need_newline)
	putc ('\n', stderr);
   noninteractive_need_newline = 0;
   if (STRINGP (m))
	fwrite (XSTRING (m)->data, nbytes, 1, stderr);
   if (cursor_in_echo_area == 0)
	fprintf (stderr, "\n");
   fflush (stderr);
  }
 /* A null message buffer means that the frame hasn't really been
   initialized yet. Error messages get reported properly by
   cmd_error, so this must be just an informative message; toss it. */
 else if (INTERACTIVE 
	  && sf->glyphs_initialized_p
	  && FRAME_MESSAGE_BUF (sf))
  {
   Lisp_Object mini_window;
   Lisp_Object frame;
   struct frame *f;

   /* Get the frame containing the mini-buffer
	 that the selected frame is using. */
   mini_window = FRAME_MINIBUF_WINDOW (sf);
   frame = XWINDOW (mini_window)->frame;
   f = XFRAME (frame);

   FRAME_SAMPLE_VISIBILITY (f);
   if (FRAME_VISIBLE_P (sf)
	 && !FRAME_VISIBLE_P (f))
	Fmake_frame_visible (frame);

   if (STRINGP (m) && XSTRING (m)->size)
	{
	 set_message (NULL, m, nbytes, multibyte);
	 if (minibuffer_auto_raise)
	  Fraise_frame (frame);
	}
   else
	clear_message (1, 1);

   do_pending_window_change (0);
   echo_area_display (1);
   do_pending_window_change (0);
   if (frame_up_to_date_hook != 0 && ! gc_in_progress)
	(*frame_up_to_date_hook) (f);
  }
}


/* Display a null-terminated echo area message M. If M is 0, clear
  out any existing message, and let the mini-buffer text show through.

  The buffer M must continue to exist until after the echo area gets
  cleared or some other message gets displayed there. Do not pass
  text that is stored in a Lisp string. Do not pass text in a buffer
  that was alloca'd. */

void
message1 (m)
   char *m;
{
 message2 (m, (m ? strlen (m) : 0), 0);
}


/* The non-logging counterpart of message1. */

void
message1_nolog (m)
   char *m;
{
 message2_nolog (m, (m ? strlen (m) : 0), 0);
}

/* Display a message M which contains a single %s
  which gets replaced with STRING. */

void
message_with_string (m, string, log)
   char *m;
   Lisp_Object string;
   int log;
{
 if (noninteractive)
  {
   if (m)
	{
	 if (noninteractive_need_newline)
	  putc ('\n', stderr);
	 noninteractive_need_newline = 0;
	 fprintf (stderr, m, XSTRING (string)->data);
	 if (cursor_in_echo_area == 0)
	  fprintf (stderr, "\n");
	 fflush (stderr);
	}
  }
 else if (INTERACTIVE)
  {
   /* The frame whose minibuffer we're going to display the message on.
	 It may be larger than the selected frame, so we need
	 to use its buffer, not the selected frame's buffer. */
   Lisp_Object mini_window;
   struct frame *f, *sf = SELECTED_FRAME ();

   /* Get the frame containing the minibuffer
	 that the selected frame is using. */
   mini_window = FRAME_MINIBUF_WINDOW (sf);
   f = XFRAME (WINDOW_FRAME (XWINDOW (mini_window)));

   /* A null message buffer means that the frame hasn't really been
	 initialized yet. Error messages get reported properly by
	 cmd_error, so this must be just an informative message; toss it. */
   if (FRAME_MESSAGE_BUF (f))
	{
	 int len;
	 char *a[1];
	 a[0] = (char *) XSTRING (string)->data;

	 len = doprnt (FRAME_MESSAGE_BUF (f),
			FRAME_MESSAGE_BUF_SIZE (f), m, (char *)0, 3, a);

	 if (log)
	  message2 (FRAME_MESSAGE_BUF (f), len,
		   STRING_MULTIBYTE (string));
	 else
	  message2_nolog (FRAME_MESSAGE_BUF (f), len,
			  STRING_MULTIBYTE (string));

	 /* Print should start at the beginning of the message
	   buffer next time. */
	 message_buf_print = 0;
	}
  }
}


/* Dump an informative message to the minibuf. If M is 0, clear out
  any existing message, and let the mini-buffer text show through. */

/* VARARGS 1 */
void
message (m, a1, a2, a3)
   char *m;
   EMACS_INT a1, a2, a3;
{
 if (noninteractive)
  {
   if (m)
	{
	 if (noninteractive_need_newline)
	  putc ('\n', stderr);
	 noninteractive_need_newline = 0;
	 fprintf (stderr, m, a1, a2, a3);
	 if (cursor_in_echo_area == 0)
	  fprintf (stderr, "\n");
	 fflush (stderr);
	}
  }
 else if (INTERACTIVE)
  {
   /* The frame whose mini-buffer we're going to display the message
	 on. It may be larger than the selected frame, so we need to
	 use its buffer, not the selected frame's buffer. */
   Lisp_Object mini_window;
   struct frame *f, *sf = SELECTED_FRAME ();

   /* Get the frame containing the mini-buffer
	 that the selected frame is using. */
   mini_window = FRAME_MINIBUF_WINDOW (sf);
   f = XFRAME (WINDOW_FRAME (XWINDOW (mini_window)));

   /* A null message buffer means that the frame hasn't really been
	 initialized yet. Error messages get reported properly by
	 cmd_error, so this must be just an informative message; toss
	 it. */
   if (FRAME_MESSAGE_BUF (f))
	{
	 if (m)
	  {
	   int len;
#ifdef NO_ARG_ARRAY
	   char *a[3];
	   a[0] = (char *) a1;
	   a[1] = (char *) a2;
	   a[2] = (char *) a3;

	   len = doprnt (FRAME_MESSAGE_BUF (f),
			  FRAME_MESSAGE_BUF_SIZE (f), m, (char *)0, 3, a);
#else
	   len = doprnt (FRAME_MESSAGE_BUF (f),
			  FRAME_MESSAGE_BUF_SIZE (f), m, (char *)0, 3,
			  (char **) &a1);
#endif /* NO_ARG_ARRAY */

	   message2 (FRAME_MESSAGE_BUF (f), len, 0);
	  }
	 else
	  message1 (0);

	 /* Print should start at the beginning of the message
	   buffer next time. */
	 message_buf_print = 0;
	}
  }
}


/* The non-logging version of message. */

void
message_nolog (m, a1, a2, a3)
   char *m;
   EMACS_INT a1, a2, a3;
{
 Lisp_Object old_log_max;
 old_log_max = Vmessage_log_max;
 Vmessage_log_max = Qnil;
 message (m, a1, a2, a3);
 Vmessage_log_max = old_log_max;
}


/* Display the current message in the current mini-buffer. This is
  only called from error handlers in process.c, and is not time
  critical. */

void
update_echo_area ()
{
 if (!NILP (echo_area_buffer[0]))
  {
   Lisp_Object string;
   string = Fcurrent_message ();
   message3 (string, XSTRING (string)->size, 
		!NILP (current_buffer->enable_multibyte_characters));
  }
}


/* Make sure echo area buffers in echo_buffers[] are life. If they
  aren't, make new ones. */

static void
ensure_echo_area_buffers ()
{
 int i;

 for (i = 0; i < 2; ++i)
  if (!BUFFERP (echo_buffer[i])
	|| NILP (XBUFFER (echo_buffer[i])->name))
   {
	char name[30];
	Lisp_Object old_buffer;
	int j;

	old_buffer = echo_buffer[i];
	sprintf (name, " *Echo Area %d*", i);
	echo_buffer[i] = Fget_buffer_create (build_string (name));
	XBUFFER (echo_buffer[i])->truncate_lines = Qnil;

	for (j = 0; j < 2; ++j)
	 if (EQ (old_buffer, echo_area_buffer[j]))
	  echo_area_buffer[j] = echo_buffer[i];
   }
}


/* Call FN with args A1..A4 with either the current or last displayed
  echo_area_buffer as current buffer.

  WHICH zero means use the current message buffer
  echo_area_buffer[0]. If that is nil, choose a suitable buffer
  from echo_buffer[] and clear it.

  WHICH > 0 means use echo_area_buffer[1]. If that is nil, choose a
  suitable buffer from echo_buffer[] and clear it.

  If WHICH < 0, set echo_area_buffer[1] to echo_area_buffer[0], so
  that the current message becomes the last displayed one, make
  choose a suitable buffer for echo_area_buffer[0], and clear it.

  Value is what FN returns. */

static int
with_echo_area_buffer (w, which, fn, a1, a2, a3, a4)
   struct window *w;
   int which;
   int (*fn) P_ ((EMACS_INT, Lisp_Object, EMACS_INT, EMACS_INT));
   EMACS_INT a1;
   Lisp_Object a2;
   EMACS_INT a3, a4;
{
 Lisp_Object buffer;
 int this_one, the_other, clear_buffer_p, rc;
 int count = BINDING_STACK_SIZE ();

 /* If buffers aren't life, make new ones. */
 ensure_echo_area_buffers ();

 clear_buffer_p = 0;
 
 if (which == 0)
  this_one = 0, the_other = 1;
 else if (which > 0)
  this_one = 1, the_other = 0;
 else
  {
   this_one = 0, the_other = 1;
   clear_buffer_p = 1;
   
   /* We need a fresh one in case the current echo buffer equals
	 the one containing the last displayed echo area message. */
   if (!NILP (echo_area_buffer[this_one])
	 && EQ (echo_area_buffer[this_one], echo_area_buffer[the_other]))
	echo_area_buffer[this_one] = Qnil;
  }

 /* Choose a suitable buffer from echo_buffer[] is we don't
   have one. */
 if (NILP (echo_area_buffer[this_one]))
  {
   echo_area_buffer[this_one]
	= (EQ (echo_area_buffer[the_other], echo_buffer[this_one])
	  ? echo_buffer[the_other]
	  : echo_buffer[this_one]);
   clear_buffer_p = 1;
  }

 buffer = echo_area_buffer[this_one];

 /* Don't get confused by reusing the buffer used for echoing
   for a different purpose. */
 if (echo_kboard == NULL && EQ (buffer, echo_message_buffer))
  cancel_echoing ();

 record_unwind_protect (unwind_with_echo_area_buffer,
			 with_echo_area_buffer_unwind_data (w));

 /* Make the echo area buffer current. Note that for display
   purposes, it is not necessary that the displayed window's buffer
   == current_buffer, except for text property lookup. So, let's
   only set that buffer temporarily here without doing a full
   Fset_window_buffer. We must also change w->pointm, though,
   because otherwise an assertions in unshow_buffer fails, and Emacs
   aborts. */
 set_buffer_internal_1 (XBUFFER (buffer));
 if (w)
  {
   w->buffer = buffer;
   set_marker_both (w->pointm, buffer, BEG, BEG_BYTE);
  }

 current_buffer->undo_list = Qt;
 current_buffer->read_only = Qnil;
 specbind (Qinhibit_read_only, Qt);
 specbind (Qinhibit_modification_hooks, Qt);

 if (clear_buffer_p && Z > BEG)
  del_range (BEG, Z);

 xassert (BEGV >= BEG);
 xassert (ZV <= Z && ZV >= BEGV);

 rc = fn (a1, a2, a3, a4);

 xassert (BEGV >= BEG);
 xassert (ZV <= Z && ZV >= BEGV);

 unbind_to (count, Qnil);
 return rc;
}


/* Save state that should be preserved around the call to the function
  FN called in with_echo_area_buffer. */

static Lisp_Object
with_echo_area_buffer_unwind_data (w)
   struct window *w;
{
 int i = 0;
 Lisp_Object vector;

 /* Reduce consing by keeping one vector in
   Vwith_echo_area_save_vector. */
 vector = Vwith_echo_area_save_vector;
 Vwith_echo_area_save_vector = Qnil;
 
 if (NILP (vector))
  vector = Fmake_vector (make_number (7), Qnil);
 
 XSETBUFFER (AREF (vector, i), current_buffer); ++i;
 AREF (vector, i) = Vdeactivate_mark, ++i;
 AREF (vector, i) = make_number (windows_or_buffers_changed), ++i;
 
 if (w)
  {
   XSETWINDOW (AREF (vector, i), w); ++i;
   AREF (vector, i) = w->buffer; ++i;
   AREF (vector, i) = make_number (XMARKER (w->pointm)->charpos); ++i;
   AREF (vector, i) = make_number (XMARKER (w->pointm)->bytepos); ++i;
  }
 else
  {
   int end = i + 4;
   for (; i < end; ++i)
	AREF (vector, i) = Qnil;
  }

 xassert (i == ASIZE (vector));
 return vector;
}


/* Restore global state from VECTOR which was created by
  with_echo_area_buffer_unwind_data. */

static Lisp_Object
unwind_with_echo_area_buffer (vector)
   Lisp_Object vector;
{
 set_buffer_internal_1 (XBUFFER (AREF (vector, 0)));
 Vdeactivate_mark = AREF (vector, 1);
 windows_or_buffers_changed = XFASTINT (AREF (vector, 2));

 if (WINDOWP (AREF (vector, 3)))
  {
   struct window *w;
   Lisp_Object buffer, charpos, bytepos;
   
   w = XWINDOW (AREF (vector, 3));
   buffer = AREF (vector, 4);
   charpos = AREF (vector, 5);
   bytepos = AREF (vector, 6);
   
   w->buffer = buffer;
   set_marker_both (w->pointm, buffer,
		    XFASTINT (charpos), XFASTINT (bytepos));
  }

 Vwith_echo_area_save_vector = vector;
 return Qnil;
}


/* Set up the echo area for use by print functions. MULTIBYTE_P
  non-zero means we will print multibyte. */

void
setup_echo_area_for_printing (multibyte_p)
   int multibyte_p;
{
 ensure_echo_area_buffers ();

 if (!message_buf_print)
  {
   /* A message has been output since the last time we printed.
	 Choose a fresh echo area buffer. */
   if (EQ (echo_area_buffer[1], echo_buffer[0]))
	echo_area_buffer[0] = echo_buffer[1]; 
   else
	echo_area_buffer[0] = echo_buffer[0];

   /* Switch to that buffer and clear it. */
   set_buffer_internal (XBUFFER (echo_area_buffer[0]));
   current_buffer->truncate_lines = Qnil;
   
   if (Z > BEG)
	{
	 int count = BINDING_STACK_SIZE ();
	 specbind (Qinhibit_read_only, Qt);
	 del_range (BEG, Z);
	 unbind_to (count, Qnil);
	}
   TEMP_SET_PT_BOTH (BEG, BEG_BYTE);

   /* Set up the buffer for the multibyteness we need. */
   if (multibyte_p
	 != !NILP (current_buffer->enable_multibyte_characters))
	Fset_buffer_multibyte (multibyte_p ? Qt : Qnil);

   /* Raise the frame containing the echo area. */
   if (minibuffer_auto_raise)
	{
	 struct frame *sf = SELECTED_FRAME ();
	 Lisp_Object mini_window;
	 mini_window = FRAME_MINIBUF_WINDOW (sf);
	 Fraise_frame (WINDOW_FRAME (XWINDOW (mini_window)));
	}

   message_log_maybe_newline ();
   message_buf_print = 1;
  }
 else
  {
   if (NILP (echo_area_buffer[0]))
	{
	 if (EQ (echo_area_buffer[1], echo_buffer[0]))
	  echo_area_buffer[0] = echo_buffer[1]; 
	 else
	  echo_area_buffer[0] = echo_buffer[0];
	}
   
   if (current_buffer != XBUFFER (echo_area_buffer[0]))
	{
	 /* Someone switched buffers between print requests. */
	 set_buffer_internal (XBUFFER (echo_area_buffer[0]));
	 current_buffer->truncate_lines = Qnil;
	}
  }
}


/* Display an echo area message in window W. Value is non-zero if W's
  height is changed. If display_last_displayed_message_p is
  non-zero, display the message that was last displayed, otherwise
  display the current message. */

static int
display_echo_area (w)
   struct window *w;
{
 int i, no_message_p, window_height_changed_p, count;

 /* Temporarily disable garbage collections while displaying the echo
   area. This is done because a GC can print a message itself.
   That message would modify the echo area buffer's contents while a
   redisplay of the buffer is going on, and seriously confuse
   redisplay. */
 count = inhibit_garbage_collection ();

 /* If there is no message, we must call display_echo_area_1
   nevertheless because it resizes the window. But we will have to
   reset the echo_area_buffer in question to nil at the end because
   with_echo_area_buffer will sets it to an empty buffer. */
 i = display_last_displayed_message_p ? 1 : 0;
 no_message_p = NILP (echo_area_buffer[i]);
 
 window_height_changed_p
  = with_echo_area_buffer (w, display_last_displayed_message_p,
			   display_echo_area_1,
			   (EMACS_INT) w, Qnil, 0, 0);

 if (no_message_p)
  echo_area_buffer[i] = Qnil;

 unbind_to (count, Qnil);
 return window_height_changed_p;
}


/* Helper for display_echo_area. Display the current buffer which
  contains the current echo area message in window W, a mini-window,
  a pointer to which is passed in A1. A2..A4 are currently not used.
  Change the height of W so that all of the message is displayed.
  Value is non-zero if height of W was changed. */

static int
display_echo_area_1 (a1, a2, a3, a4)
   EMACS_INT a1;
   Lisp_Object a2;
   EMACS_INT a3, a4;
{
 struct window *w = (struct window *) a1;
 Lisp_Object window;
 struct text_pos start;
 int window_height_changed_p = 0;

 /* Do this before displaying, so that we have a large enough glyph
   matrix for the display. */
 window_height_changed_p = resize_mini_window (w, 0);

 /* Display. */
 clear_glyph_matrix (w->desired_matrix);
 XSETWINDOW (window, w);
 SET_TEXT_POS (start, BEG, BEG_BYTE);
 try_window (window, start);

 return window_height_changed_p;
}


/* Resize the echo area window to exactly the size needed for the
  currently displayed message, if there is one. If a mini-buffer
  is active, don't shrink it. */

void
resize_echo_area_exactly ()
{
 if (BUFFERP (echo_area_buffer[0])
   && WINDOWP (echo_area_window))
  {
   struct window *w = XWINDOW (echo_area_window);
   int resized_p;
   Lisp_Object resize_exactly;

   if (minibuf_level == 0)
	resize_exactly = Qt;
   else
	resize_exactly = Qnil;
   
   resized_p = with_echo_area_buffer (w, 0, resize_mini_window_1,
					 (EMACS_INT) w, resize_exactly, 0, 0);
   if (resized_p)
	{
	 ++windows_or_buffers_changed;
	 ++update_mode_lines;
	 redisplay_internal (0);
	}
  }
}


/* Callback function for with_echo_area_buffer, when used from
  resize_echo_area_exactly. A1 contains a pointer to the window to
  resize, EXACTLY non-nil means resize the mini-window exactly to the
  size of the text displayed. A3 and A4 are not used. Value is what
  resize_mini_window returns. */

static int
resize_mini_window_1 (a1, exactly, a3, a4)
   EMACS_INT a1;
   Lisp_Object exactly;
   EMACS_INT a3, a4;
{
 return resize_mini_window ((struct window *) a1, !NILP (exactly));
}


/* Resize mini-window W to fit the size of its contents. EXACT:P
  means size the window exactly to the size needed. Otherwise, it's
  only enlarged until W's buffer is empty. Value is non-zero if
  the window height has been changed. */

int
resize_mini_window (w, exact_p)
   struct window *w;
   int exact_p;
{
 struct frame *f = XFRAME (w->frame);
 int window_height_changed_p = 0;

 xassert (MINI_WINDOW_P (w));

 /* Don't resize windows while redisplaying a window; it would
   confuse redisplay functions when the size of the window they are
   displaying changes from under them. Such a resizing can happen,
   for instance, when which-func prints a long message while
   we are running fontification-functions. We're running these
   functions with safe_call which binds inhibit-redisplay to t. */
 if (!NILP (Vinhibit_redisplay))
  return 0;
 
 /* Nil means don't try to resize. */
 if (NILP (Vresize_mini_windows)
   || (FRAME_X_P (f) && f->output_data.x == NULL))
  return 0;
 
 if (!FRAME_MINIBUF_ONLY_P (f))
  {
   struct it it;
   struct window *root = XWINDOW (FRAME_ROOT_WINDOW (f));
   int total_height = XFASTINT (root->height) + XFASTINT (w->height);
   int height, max_height;
   int unit = CANON_Y_UNIT (f);
   struct text_pos start;
   struct buffer *old_current_buffer = NULL;

   if (current_buffer != XBUFFER (w->buffer))
	{
	 old_current_buffer = current_buffer;
	 set_buffer_internal (XBUFFER (w->buffer));
	}

   init_iterator (&it, w, BEGV, BEGV_BYTE, NULL, DEFAULT_FACE_ID);

   /* Compute the max. number of lines specified by the user. */
   if (FLOATP (Vmax_mini_window_height))
	max_height = XFLOATINT (Vmax_mini_window_height) * FRAME_HEIGHT (f);
   else if (INTEGERP (Vmax_mini_window_height))
	max_height = XINT (Vmax_mini_window_height);
   else
	max_height = total_height / 4;
   
   /* Correct that max. height if it's bogus. */
   max_height = max (1, max_height);
   max_height = min (total_height, max_height);
   
   /* Find out the height of the text in the window. */
   if (it.truncate_lines_p)
	height = 1;
   else
	{
	 last_height = 0;
	 move_it_to (&it, ZV, -1, -1, -1, MOVE_TO_POS);
	 if (it.max_ascent == 0 && it.max_descent == 0)
	  height = it.current_y + last_height;
	 else
	  height = it.current_y + it.max_ascent + it.max_descent;
	 height -= it.extra_line_spacing;
	 height = (height + unit - 1) / unit;
	}
   
   /* Compute a suitable window start. */
   if (height > max_height)
	{
	 height = max_height;
	 init_iterator (&it, w, PT, PT_BYTE, NULL, DEFAULT_FACE_ID);
	 move_it_vertically_backward (&it, (height - 1) * unit);
	 start = it.current.pos;
	}
   else
	SET_TEXT_POS (start, BEGV, BEGV_BYTE);
   SET_MARKER_FROM_TEXT_POS (w->start, start);

   if (EQ (Vresize_mini_windows, Qgrow_only))
	{
	 /* Let it grow only, until we display an empty message, in which
	   case the window shrinks again. */
	 if (height > XFASTINT (w->height))
	  {
	   int old_height = XFASTINT (w->height);
	   freeze_window_starts (f, 1);
	   grow_mini_window (w, height - XFASTINT (w->height));
	   window_height_changed_p = XFASTINT (w->height) != old_height;
	  }
	 else if (height < XFASTINT (w->height)
		  && (exact_p || BEGV == ZV))
	  {
	   int old_height = XFASTINT (w->height);
	   freeze_window_starts (f, 0);
	   shrink_mini_window (w);
	   window_height_changed_p = XFASTINT (w->height) != old_height;
	  }
	}
   else 
	{
	 /* Always resize to exact size needed. */
	 if (height > XFASTINT (w->height))
	  {
	   int old_height = XFASTINT (w->height);
	   freeze_window_starts (f, 1);
	   grow_mini_window (w, height - XFASTINT (w->height));
	   window_height_changed_p = XFASTINT (w->height) != old_height;
	  }
	 else if (height < XFASTINT (w->height))
	  {
	   int old_height = XFASTINT (w->height);
	   freeze_window_starts (f, 0);
	   shrink_mini_window (w);

	   if (height)
		{
		 freeze_window_starts (f, 1);
		 grow_mini_window (w, height - XFASTINT (w->height));
		}
	   
	   window_height_changed_p = XFASTINT (w->height) != old_height;
	  }
	}

   if (old_current_buffer)
	set_buffer_internal (old_current_buffer);
  }

 return window_height_changed_p;
}


/* Value is the current message, a string, or nil if there is no
  current message. */

Lisp_Object
current_message ()
{
 Lisp_Object msg;

 if (NILP (echo_area_buffer[0]))
  msg = Qnil;
 else
  {
   with_echo_area_buffer (0, 0, current_message_1,
			   (EMACS_INT) &msg, Qnil, 0, 0);
   if (NILP (msg))
	echo_area_buffer[0] = Qnil;
  }
 
 return msg;
}


static int
current_message_1 (a1, a2, a3, a4)
   EMACS_INT a1;
   Lisp_Object a2;
   EMACS_INT a3, a4;
{
 Lisp_Object *msg = (Lisp_Object *) a1;
 
 if (Z > BEG)
  *msg = make_buffer_string (BEG, Z, 1);
 else
  *msg = Qnil;
 return 0;
}


/* Push the current message on Vmessage_stack for later restauration
  by restore_message. Value is non-zero if the current message isn't
  empty. This is a relatively infrequent operation, so it's not
  worth optimizing. */

int
push_message ()
{
 Lisp_Object msg;
 msg = current_message ();
 Vmessage_stack = Fcons (msg, Vmessage_stack);
 return STRINGP (msg);
}


/* Handler for record_unwind_protect calling pop_message. */

Lisp_Object
push_message_unwind (dummy)
   Lisp_Object dummy;
{
 pop_message ();
 return Qnil;
}


/* Restore message display from the top of Vmessage_stack. */

void
restore_message ()
{
 Lisp_Object msg;
 
 xassert (CONSP (Vmessage_stack));
 msg = XCAR (Vmessage_stack);
 if (STRINGP (msg))
  message3_nolog (msg, STRING_BYTES (XSTRING (msg)), STRING_MULTIBYTE (msg));
 else
  message3_nolog (msg, 0, 0);
}


/* Pop the top-most entry off Vmessage_stack. */

void
pop_message ()
{
 xassert (CONSP (Vmessage_stack));
 Vmessage_stack = XCDR (Vmessage_stack);
}


/* Check that Vmessage_stack is nil. Called from emacs.c when Emacs
  exits. If the stack is not empty, we have a missing pop_message
  somewhere. */

void
check_message_stack ()
{
 if (!NILP (Vmessage_stack))
  abort ();
}


/* Truncate to NCHARS what will be displayed in the echo area the next
  time we display it---but don't redisplay it now. */

void
truncate_echo_area (nchars)
   int nchars;
{
 if (nchars == 0)
  echo_area_buffer[0] = Qnil;
 /* A null message buffer means that the frame hasn't really been
   initialized yet. Error messages get reported properly by
   cmd_error, so this must be just an informative message; toss it. */
 else if (!noninteractive
	  && INTERACTIVE
	  && !NILP (echo_area_buffer[0]))
  {
   struct frame *sf = SELECTED_FRAME ();
   if (FRAME_MESSAGE_BUF (sf))
	with_echo_area_buffer (0, 0, truncate_message_1, nchars, Qnil, 0, 0);
  }
}


/* Helper function for truncate_echo_area. Truncate the current
  message to at most NCHARS characters. */

static int
truncate_message_1 (nchars, a2, a3, a4)
   EMACS_INT nchars;
   Lisp_Object a2;
   EMACS_INT a3, a4;
{
 if (BEG + nchars < Z)
  del_range (BEG + nchars, Z);
 if (Z == BEG)
  echo_area_buffer[0] = Qnil;
 return 0;
}


/* Set the current message to a substring of S or STRING.

  If STRING is a Lisp string, set the message to the first NBYTES
  bytes from STRING. NBYTES zero means use the whole string. If
  STRING is multibyte, the message will be displayed multibyte.

  If S is not null, set the message to the first LEN bytes of S. LEN
  zero means use the whole string. MULTIBYTE_P non-zero means S is
  multibyte. Display the message multibyte in that case. */

void
set_message (s, string, nbytes, multibyte_p)
   char *s;
   Lisp_Object string;
   int nbytes;
{
 message_enable_multibyte
  = ((s && multibyte_p)
    || (STRINGP (string) && STRING_MULTIBYTE (string)));
 
 with_echo_area_buffer (0, -1, set_message_1,
			 (EMACS_INT) s, string, nbytes, multibyte_p);
 message_buf_print = 0;
 help_echo_showing_p = 0;
}


/* Helper function for set_message. Arguments have the same meaning
  as there, with A1 corresponding to S and A2 corresponding to STRING
  This function is called with the echo area buffer being
  current. */

static int
set_message_1 (a1, a2, nbytes, multibyte_p)
   EMACS_INT a1;
   Lisp_Object a2;
   EMACS_INT nbytes, multibyte_p;
{
 char *s = (char *) a1;
 Lisp_Object string = a2;
 
 xassert (BEG == Z);
 
 /* Change multibyteness of the echo buffer appropriately. */
 if (message_enable_multibyte
   != !NILP (current_buffer->enable_multibyte_characters))
  Fset_buffer_multibyte (message_enable_multibyte ? Qt : Qnil);

 current_buffer->truncate_lines = message_truncate_lines ? Qt : Qnil;
 
 /* Insert new message at BEG. */
 TEMP_SET_PT_BOTH (BEG, BEG_BYTE);

 if (STRINGP (string))
  {
   int nchars;
   
   if (nbytes == 0)
	nbytes = XSTRING (string)->size_byte;
   nchars = string_byte_to_char (string, nbytes);
   
   /* This function takes care of single/multibyte conversion. We
     just have to ensure that the echo area buffer has the right
     setting of enable_multibyte_characters. */
   insert_from_string (string, 0, 0, nchars, nbytes, 1);
  }
 else if (s)
  {
   if (nbytes == 0)
	nbytes = strlen (s);
   
   if (multibyte_p && NILP (current_buffer->enable_multibyte_characters))
	{
	 /* Convert from multi-byte to single-byte. */
	 int i, c, n;
	 unsigned char work[1];
	 
	 /* Convert a multibyte string to single-byte. */
	 for (i = 0; i < nbytes; i += n)
	  {
	   c = string_char_and_length (s + i, nbytes - i, &n);
	   work[0] = (SINGLE_BYTE_CHAR_P (c)
			 ? c
			 : multibyte_char_to_unibyte (c, Qnil));
	   insert_1_both (work, 1, 1, 1, 0, 0);
	  }
	}
   else if (!multibyte_p
	    && !NILP (current_buffer->enable_multibyte_characters))
	{
	 /* Convert from single-byte to multi-byte. */
	 int i, c, n;
	 unsigned char *msg = (unsigned char *) s;
	 unsigned char str[MAX_MULTIBYTE_LENGTH];
   
	 /* Convert a single-byte string to multibyte. */
	 for (i = 0; i < nbytes; i++)
	  {
	   c = unibyte_char_to_multibyte (msg[i]);
	   n = CHAR_STRING (c, str);
	   insert_1_both (str, 1, n, 1, 0, 0);
	  }
	}
   else
	insert_1 (s, nbytes, 1, 0, 0);
  }

 return 0;
}


/* Clear messages. CURRENT_P non-zero means clear the current
  message. LAST_DISPLAYED_P non-zero means clear the message
  last displayed. */

void
clear_message (current_p, last_displayed_p)
   int current_p, last_displayed_p;
{
 if (current_p)
  {
   echo_area_buffer[0] = Qnil;
   message_cleared_p = 1;
  }
 
 if (last_displayed_p)
  echo_area_buffer[1] = Qnil;
 
 message_buf_print = 0;
}

/* Clear garbaged frames.

  This function is used where the old redisplay called
  redraw_garbaged_frames which in turn called redraw_frame which in
  turn called clear_frame. The call to clear_frame was a source of
  flickering. I believe a clear_frame is not necessary. It should
  suffice in the new redisplay to invalidate all current matrices,
  and ensure a complete redisplay of all windows. */

static void
clear_garbaged_frames ()
{
 if (frame_garbaged)
  {
   Lisp_Object tail, frame;
   
   FOR_EACH_FRAME (tail, frame)
	{
	 struct frame *f = XFRAME (frame);
	 
	 if (FRAME_VISIBLE_P (f) && FRAME_GARBAGED_P (f))
	  {
	   if (f->resized_p)
		Fredraw_frame (frame);
	   clear_current_matrices (f);
	   f->garbaged = 0;
	   f->resized_p = 0;
	  }
	}

   frame_garbaged = 0;
   ++windows_or_buffers_changed;
  }
}


/* Redisplay the echo area of the selected frame. If UPDATE_FRAME_P
  is non-zero update selected_frame. Value is non-zero if the
  mini-windows height has been changed. */

static int
echo_area_display (update_frame_p)
   int update_frame_p;
{
 Lisp_Object mini_window;
 struct window *w;
 struct frame *f;
 int window_height_changed_p = 0;
 struct frame *sf = SELECTED_FRAME ();

 mini_window = FRAME_MINIBUF_WINDOW (sf);
 w = XWINDOW (mini_window);
 f = XFRAME (WINDOW_FRAME (w));

 /* Don't display if frame is invisible or not yet initialized. */
 if (!FRAME_VISIBLE_P (f) || !f->glyphs_initialized_p)
  return 0;

/* The terminal frame is used as the first Emacs frame on the Mac OS. */
#ifndef macintosh
#ifdef HAVE_WINDOW_SYSTEM
 /* When Emacs starts, selected_frame may be a visible terminal
   frame, even if we run under a window system. If we let this
   through, a message would be displayed on the terminal. */
 if (EQ (selected_frame, Vterminal_frame) 
   && !NILP (Vwindow_system))
  return 0;
#endif /* HAVE_WINDOW_SYSTEM */
#endif

 /* Redraw garbaged frames. */
 if (frame_garbaged)
  clear_garbaged_frames ();

 if (!NILP (echo_area_buffer[0]) || minibuf_level == 0)
  {
   echo_area_window = mini_window;
   window_height_changed_p = display_echo_area (w);
   w->must_be_updated_p = 1;

   /* Update the display, unless called from redisplay_internal.
	 Also don't update the screen during redisplay itself. The
	 update will happen at the end of redisplay, and an update
	 here could cause confusion. */
   if (update_frame_p && !redisplaying_p)
	{
	 int n = 0;

	 /* If the display update has been interrupted by pending
	   input, update mode lines in the frame. Due to the
	   pending input, it might have been that redisplay hasn't
	   been called, so that mode lines above the echo area are
	   garbaged. This looks odd, so we prevent it here. */
	 if (!display_completed)
	  n = redisplay_mode_lines (FRAME_ROOT_WINDOW (f), 0);
	  
	 if (window_height_changed_p
	   /* Don't do this if Emacs is shutting down. Redisplay
	     needs to run hooks. */
	   && !NILP (Vrun_hooks))
	  {
	   /* Must update other windows. Likewise as in other
		 cases, don't let this update be interrupted by
		 pending input. */
	   int count = BINDING_STACK_SIZE ();
	   specbind (Qredisplay_dont_pause, Qt);
	   windows_or_buffers_changed = 1;
	   redisplay_internal (0);
	   unbind_to (count, Qnil);
	  }
	 else if (FRAME_WINDOW_P (f) && n == 0)
	  {
	   /* Window configuration is the same as before.
		 Can do with a display update of the echo area,
		 unless we displayed some mode lines. */
	   update_single_window (w, 1);
	   rif->flush_display (f);
	  }
	 else
	  update_frame (f, 1, 1);

	 /* If cursor is in the echo area, make sure that the next
	   redisplay displays the minibuffer, so that the cursor will
	   be replaced with what the minibuffer wants. */
	 if (cursor_in_echo_area)
	  ++windows_or_buffers_changed;
	}
  }
 else if (!EQ (mini_window, selected_window))
  windows_or_buffers_changed++;

 /* Last displayed message is now the current message. */
 echo_area_buffer[1] = echo_area_buffer[0];
   
 /* Prevent redisplay optimization in redisplay_internal by resetting
   this_line_start_pos. This is done because the mini-buffer now
   displays the message instead of its buffer text. */
 if (EQ (mini_window, selected_window))
  CHARPOS (this_line_start_pos) = 0;

 return window_height_changed_p;
}



/***********************************************************************
			   Frame Titles
 ***********************************************************************/


#ifdef HAVE_WINDOW_SYSTEM

/* A buffer for constructing frame titles in it; allocated from the
  heap in init_xdisp and resized as needed in store_frame_title_char. */

static char *frame_title_buf;

/* The buffer's end, and a current output position in it. */

static char *frame_title_buf_end;
static char *frame_title_ptr;


/* Store a single character C for the frame title in frame_title_buf.
  Re-allocate frame_title_buf if necessary. */

static void
store_frame_title_char (c)
  char c;
{
 /* If output position has reached the end of the allocated buffer,
   double the buffer's size. */
 if (frame_title_ptr == frame_title_buf_end)
  {
   int len = frame_title_ptr - frame_title_buf;
   int new_size = 2 * len * sizeof *frame_title_buf;
   frame_title_buf = (char *) xrealloc (frame_title_buf, new_size);
   frame_title_buf_end = frame_title_buf + new_size;
   frame_title_ptr = frame_title_buf + len;
  }

 *frame_title_ptr++ = c;
}


/* Store part of a frame title in frame_title_buf, beginning at
  frame_title_ptr. STR is the string to store. Do not copy
  characters that yield more columns than PRECISION; PRECISION <= 0
  means copy the whole string. Pad with spaces until FIELD_WIDTH
  number of characters have been copied; FIELD_WIDTH <= 0 means don't
  pad. Called from display_mode_element when it is used to build a
  frame title. */

static int
store_frame_title (str, field_width, precision)
   unsigned char *str;
   int field_width, precision;
{
 int n = 0;
 int dummy, nbytes;

 /* Copy at most PRECISION chars from STR. */
 nbytes = strlen (str);
 n+= c_string_width (str, nbytes, precision, &dummy, &nbytes);
 while (nbytes--)
  store_frame_title_char (*str++);

 /* Fill up with spaces until FIELD_WIDTH reached. */
 while (field_width > 0
	 && n < field_width)
  {
   store_frame_title_char (' ');
   ++n;
  }

 return n;
}


/* Set the title of FRAME, if it has changed. The title format is
  Vicon_title_format if FRAME is iconified, otherwise it is
  frame_title_format. */

static void
x_consider_frame_title (frame)
   Lisp_Object frame;
{
 struct frame *f = XFRAME (frame);

 if (FRAME_WINDOW_P (f)
   || FRAME_MINIBUF_ONLY_P (f)
   || f->explicit_name)
  {
   /* Do we have more than one visible frame on this X display? */
   Lisp_Object tail;
   Lisp_Object fmt;
   struct buffer *obuf;
   int len;
   struct it it;

   for (tail = Vframe_list; CONSP (tail); tail = XCDR (tail))
	{
	 struct frame *tf = XFRAME (XCAR (tail));

	 if (tf != f 
	   && FRAME_KBOARD (tf) == FRAME_KBOARD (f)
	   && !FRAME_MINIBUF_ONLY_P (tf)
	   && (FRAME_VISIBLE_P (tf) || FRAME_ICONIFIED_P (tf)))
	  break;
	}

   /* Set global variable indicating that multiple frames exist. */
   multiple_frames = CONSP (tail);

   /* Switch to the buffer of selected window of the frame. Set up
	 frame_title_ptr so that display_mode_element will output into it;
	 then display the title. */
   obuf = current_buffer;
   Fset_buffer (XWINDOW (f->selected_window)->buffer);
   fmt = FRAME_ICONIFIED_P (f) ? Vicon_title_format : Vframe_title_format;
   frame_title_ptr = frame_title_buf;
   init_iterator (&it, XWINDOW (f->selected_window), -1, -1,
		   NULL, DEFAULT_FACE_ID);
   display_mode_element (&it, 0, -1, -1, fmt);
   len = frame_title_ptr - frame_title_buf;
   frame_title_ptr = NULL;
   set_buffer_internal (obuf);

   /* Set the title only if it's changed. This avoids consing in
	 the common case where it hasn't. (If it turns out that we've
	 already wasted too much time by walking through the list with
	 display_mode_element, then we might need to optimize at a
	 higher level than this.) */
   if (! STRINGP (f->name) 
	 || STRING_BYTES (XSTRING (f->name)) != len
	 || bcmp (frame_title_buf, XSTRING (f->name)->data, len) != 0)
	x_implicitly_set_name (f, make_string (frame_title_buf, len), Qnil);
  }
}

#else /* not HAVE_WINDOW_SYSTEM */

#define frame_title_ptr ((char *)0)
#define store_frame_title(str, mincol, maxcol) 0

#endif /* not HAVE_WINDOW_SYSTEM */
/***********************************************************************
			   Menu Bars
 ***********************************************************************/


/* Prepare for redisplay by updating menu-bar item lists when
  appropriate. This can call eval. */

void
prepare_menu_bars ()
{
 int all_windows;
 struct gcpro gcpro1, gcpro2;
 struct frame *f;
 Lisp_Object tooltip_frame;

#ifdef HAVE_X_WINDOWS
 tooltip_frame = tip_frame;
#else
 tooltip_frame = Qnil;
#endif

 /* Update all frame titles based on their buffer names, etc. We do
   this before the menu bars so that the buffer-menu will show the
   up-to-date frame titles. */
#ifdef HAVE_WINDOW_SYSTEM
 if (windows_or_buffers_changed || update_mode_lines)
  {
   Lisp_Object tail, frame;

   FOR_EACH_FRAME (tail, frame)
	{
	 f = XFRAME (frame);
	 if (!EQ (frame, tooltip_frame)
	   && (FRAME_VISIBLE_P (f) || FRAME_ICONIFIED_P (f)))
	  x_consider_frame_title (frame);
	}
  }
#endif /* HAVE_WINDOW_SYSTEM */

 /* Update the menu bar item lists, if appropriate. This has to be
   done before any actual redisplay or generation of display lines. */
 all_windows = (update_mode_lines 
		 || buffer_shared > 1
		 || windows_or_buffers_changed);
 if (all_windows)
  {
   Lisp_Object tail, frame;
   int count = BINDING_STACK_SIZE ();

   record_unwind_protect (Fset_match_data, Fmatch_data (Qnil, Qnil));

   FOR_EACH_FRAME (tail, frame)
	{
	 f = XFRAME (frame);

	 /* Ignore tooltip frame. */
	 if (EQ (frame, tooltip_frame))
	  continue;
	 
	 /* If a window on this frame changed size, report that to
	   the user and clear the size-change flag. */
	 if (FRAME_WINDOW_SIZES_CHANGED (f))
	  {
	   Lisp_Object functions;
	   
	   /* Clear flag first in case we get an error below. */
	   FRAME_WINDOW_SIZES_CHANGED (f) = 0;
	   functions = Vwindow_size_change_functions;
	   GCPRO2 (tail, functions);
	   
	   while (CONSP (functions))
		{
		 call1 (XCAR (functions), frame);
		 functions = XCDR (functions);
		}
	   UNGCPRO;
	  }
	 
	 GCPRO1 (tail);
	 update_menu_bar (f, 0);
#ifdef HAVE_WINDOW_SYSTEM
	 update_tool_bar (f, 0);
#endif
	 UNGCPRO;
	}

   unbind_to (count, Qnil);
  }
 else
  {
   struct frame *sf = SELECTED_FRAME ();
   update_menu_bar (sf, 1);
#ifdef HAVE_WINDOW_SYSTEM
   update_tool_bar (sf, 1);
#endif
  }

 /* Motif needs this. See comment in xmenu.c. Turn it off when
   pending_menu_activation is not defined. */
#ifdef USE_X_TOOLKIT
 pending_menu_activation = 0;
#endif
}


/* Update the menu bar item list for frame F. This has to be done
  before we start to fill in any display lines, because it can call
  eval.

  If SAVE_MATCH_DATA is non-zero, we must save and restore it here. */

static void
update_menu_bar (f, save_match_data)
   struct frame *f;
   int save_match_data;
{
 Lisp_Object window;
 register struct window *w;

 /* If called recursively during a menu update, do nothing. This can
   happen when, for instance, an activate-menubar-hook causes a
   redisplay. */
 if (inhibit_menubar_update)
  return;

 window = FRAME_SELECTED_WINDOW (f);
 w = XWINDOW (window);
 
 if (update_mode_lines)
  w->update_mode_line = Qt;

 if (FRAME_WINDOW_P (f)
   ?
#if defined (USE_X_TOOLKIT) || defined (HAVE_NTGUI) || defined (macintosh)
   FRAME_EXTERNAL_MENU_BAR (f) 
#else
   FRAME_MENU_BAR_LINES (f) > 0
#endif
   : FRAME_MENU_BAR_LINES (f) > 0)
  {
   /* If the user has switched buffers or windows, we need to
	 recompute to reflect the new bindings. But we'll
	 recompute when update_mode_lines is set too; that means
	 that people can use force-mode-line-update to request
	 that the menu bar be recomputed. The adverse effect on
	 the rest of the redisplay algorithm is about the same as
	 windows_or_buffers_changed anyway. */
   if (windows_or_buffers_changed
	 || !NILP (w->update_mode_line)
	 || ((BUF_SAVE_MODIFF (XBUFFER (w->buffer))
	    < BUF_MODIFF (XBUFFER (w->buffer)))
	   != !NILP (w->last_had_star))
	 || ((!NILP (Vtransient_mark_mode)
	    && !NILP (XBUFFER (w->buffer)->mark_active))
	   != !NILP (w->region_showing)))
	{
	 struct buffer *prev = current_buffer;
	 int count = BINDING_STACK_SIZE ();

	 specbind (Qinhibit_menubar_update, Qt);

	 set_buffer_internal_1 (XBUFFER (w->buffer));
	 if (save_match_data)
	  record_unwind_protect (Fset_match_data, Fmatch_data (Qnil, Qnil));
	 if (NILP (Voverriding_local_map_menu_flag))
	  {
	   specbind (Qoverriding_terminal_local_map, Qnil);
	   specbind (Qoverriding_local_map, Qnil);
	  }

	 /* Run the Lucid hook. */
	 safe_run_hooks (Qactivate_menubar_hook);
	 
	 /* If it has changed current-menubar from previous value,
	   really recompute the menu-bar from the value. */
	 if (! NILP (Vlucid_menu_bar_dirty_flag))
	  call0 (Qrecompute_lucid_menubar);
	 
	 safe_run_hooks (Qmenu_bar_update_hook);
	 FRAME_MENU_BAR_ITEMS (f) = menu_bar_items (FRAME_MENU_BAR_ITEMS (f));
	 
	 /* Redisplay the menu bar in case we changed it. */
#if defined (USE_X_TOOLKIT) || defined (HAVE_NTGUI) || defined (macintosh)
	 if (FRAME_WINDOW_P (f)
#if defined (macintosh)
       /* All frames on Mac OS share the same menubar. So only the
         selected frame should be allowed to set it. */
       && f == SELECTED_FRAME ()
#endif
	   )
	  set_frame_menubar (f, 0, 0);
	 else
	  /* On a terminal screen, the menu bar is an ordinary screen
	    line, and this makes it get updated. */
	  w->update_mode_line = Qt;
#else /* ! (USE_X_TOOLKIT || HAVE_NTGUI) */
	 /* In the non-toolkit version, the menu bar is an ordinary screen
	   line, and this makes it get updated. */
	 w->update_mode_line = Qt;
#endif /* ! (USE_X_TOOLKIT || HAVE_NTGUI) */

	 unbind_to (count, Qnil);
	 set_buffer_internal_1 (prev);
	}
  }
}



/***********************************************************************
			    Tool-bars
 ***********************************************************************/

#ifdef HAVE_WINDOW_SYSTEM

/* Update the tool-bar item list for frame F. This has to be done
  before we start to fill in any display lines. Called from
  prepare_menu_bars. If SAVE_MATCH_DATA is non-zero, we must save
  and restore it here. */

static void
update_tool_bar (f, save_match_data)
   struct frame *f;
   int save_match_data;
{
 if (WINDOWP (f->tool_bar_window)
   && XFASTINT (XWINDOW (f->tool_bar_window)->height) > 0)
  {
   Lisp_Object window;
   struct window *w;

   window = FRAME_SELECTED_WINDOW (f);
   w = XWINDOW (window);
 
   /* If the user has switched buffers or windows, we need to
	 recompute to reflect the new bindings. But we'll
	 recompute when update_mode_lines is set too; that means
	 that people can use force-mode-line-update to request
	 that the menu bar be recomputed. The adverse effect on
	 the rest of the redisplay algorithm is about the same as
	 windows_or_buffers_changed anyway. */
   if (windows_or_buffers_changed
	 || !NILP (w->update_mode_line)
	 || ((BUF_SAVE_MODIFF (XBUFFER (w->buffer))
	    < BUF_MODIFF (XBUFFER (w->buffer)))
	   != !NILP (w->last_had_star))
	 || ((!NILP (Vtransient_mark_mode)
	    && !NILP (XBUFFER (w->buffer)->mark_active))
	   != !NILP (w->region_showing)))
	{
	 struct buffer *prev = current_buffer;
	 int count = BINDING_STACK_SIZE ();

	 /* Set current_buffer to the buffer of the selected
	   window of the frame, so that we get the right local
	   keymaps. */
	 set_buffer_internal_1 (XBUFFER (w->buffer));

	 /* Save match data, if we must. */
	 if (save_match_data)
	  record_unwind_protect (Fset_match_data, Fmatch_data (Qnil, Qnil));

	 /* Make sure that we don't accidentally use bogus keymaps. */
	 if (NILP (Voverriding_local_map_menu_flag))
	  {
	   specbind (Qoverriding_terminal_local_map, Qnil);
	   specbind (Qoverriding_local_map, Qnil);
	  }

	 /* Build desired tool-bar items from keymaps. */
	 f->tool_bar_items
	  = tool_bar_items (f->tool_bar_items, &f->n_tool_bar_items);
	 
	 /* Redisplay the tool-bar in case we changed it. */
	 w->update_mode_line = Qt;

	 unbind_to (count, Qnil);
	 set_buffer_internal_1 (prev);
	}
  }
}


/* Set F->desired_tool_bar_string to a Lisp string representing frame
  F's desired tool-bar contents. F->tool_bar_items must have
  been set up previously by calling prepare_menu_bars. */

static void
build_desired_tool_bar_string (f)
   struct frame *f;
{
 int i, size, size_needed;
 struct gcpro gcpro1, gcpro2, gcpro3;
 Lisp_Object image, plist, props;

 image = plist = props = Qnil;
 GCPRO3 (image, plist, props);

 /* Prepare F->desired_tool_bar_string. If we can reuse it, do so.
   Otherwise, make a new string. */
 
 /* The size of the string we might be able to reuse. */
 size = (STRINGP (f->desired_tool_bar_string)
	 ? XSTRING (f->desired_tool_bar_string)->size
	 : 0);

 /* We need one space in the string for each image. */
 size_needed = f->n_tool_bar_items;
 
 /* Reuse f->desired_tool_bar_string, if possible. */
 if (size < size_needed || NILP (f->desired_tool_bar_string))
  f->desired_tool_bar_string = Fmake_string (make_number (size_needed),
					    make_number (' '));
 else
  {
   props = list4 (Qdisplay, Qnil, Qmenu_item, Qnil);
   Fremove_text_properties (make_number (0), make_number (size),
			    props, f->desired_tool_bar_string);
  }

 /* Put a `display' property on the string for the images to display,
   put a `menu_item' property on tool-bar items with a value that
   is the index of the item in F's tool-bar item vector. */
 for (i = 0; i < f->n_tool_bar_items; ++i)
  {
#define PROP(IDX) AREF (f->tool_bar_items, i * TOOL_BAR_ITEM_NSLOTS + (IDX))

   int enabled_p = !NILP (PROP (TOOL_BAR_ITEM_ENABLED_P));
   int selected_p = !NILP (PROP (TOOL_BAR_ITEM_SELECTED_P));
   int hmargin, vmargin, relief, idx, end;
   extern Lisp_Object QCrelief, QCmargin, QCconversion, Qimage;

   /* If image is a vector, choose the image according to the
	 button state. */
   image = PROP (TOOL_BAR_ITEM_IMAGES);
   if (VECTORP (image))
	{
	 if (enabled_p)
	  idx = (selected_p
		  ? TOOL_BAR_IMAGE_ENABLED_SELECTED
		  : TOOL_BAR_IMAGE_ENABLED_DESELECTED);
	 else
	  idx = (selected_p
		  ? TOOL_BAR_IMAGE_DISABLED_SELECTED
		  : TOOL_BAR_IMAGE_DISABLED_DESELECTED);
	 
	 xassert (ASIZE (image) >= idx);
	 image = AREF (image, idx);
	}
   else
	idx = -1;

   /* Ignore invalid image specifications. */
   if (!valid_image_p (image))
	continue;

   /* Display the tool-bar button pressed, or depressed. */
   plist = Fcopy_sequence (XCDR (image));

   /* Compute margin and relief to draw. */
   relief = (tool_bar_button_relief > 0
		? tool_bar_button_relief
		: DEFAULT_TOOL_BAR_BUTTON_RELIEF);
   hmargin = vmargin = relief;

   if (INTEGERP (Vtool_bar_button_margin)
	 && XINT (Vtool_bar_button_margin) > 0)
	{
	 hmargin += XFASTINT (Vtool_bar_button_margin);
	 vmargin += XFASTINT (Vtool_bar_button_margin);
	}
   else if (CONSP (Vtool_bar_button_margin))
	{
	 if (INTEGERP (XCAR (Vtool_bar_button_margin))
	   && XINT (XCAR (Vtool_bar_button_margin)) > 0)
	  hmargin += XFASTINT (XCAR (Vtool_bar_button_margin));
	 
	 if (INTEGERP (XCDR (Vtool_bar_button_margin))
	   && XINT (XCDR (Vtool_bar_button_margin)) > 0)
	  vmargin += XFASTINT (XCDR (Vtool_bar_button_margin));
	}
   
   if (auto_raise_tool_bar_buttons_p)
	{
	 /* Add a `:relief' property to the image spec if the item is
	   selected. */
	 if (selected_p)
	  {
	   plist = Fplist_put (plist, QCrelief, make_number (-relief));
	   hmargin -= relief;
	   vmargin -= relief;
	  }
	}
   else
	{
	 /* If image is selected, display it pressed, i.e. with a
	   negative relief. If it's not selected, display it with a
	   raised relief. */
	 plist = Fplist_put (plist, QCrelief,
			   (selected_p
			    ? make_number (-relief)
			    : make_number (relief)));
	 hmargin -= relief;
	 vmargin -= relief;
	}

   /* Put a margin around the image. */
   if (hmargin || vmargin)
	{
	 if (hmargin == vmargin)
	  plist = Fplist_put (plist, QCmargin, make_number (hmargin));
	 else
	  plist = Fplist_put (plist, QCmargin,
				Fcons (make_number (hmargin),
				    make_number (vmargin)));
	}
	 
   /* If button is not enabled, and we don't have special images
	 for the disabled state, make the image appear disabled by
	 applying an appropriate algorithm to it. */
   if (!enabled_p && idx < 0)
	plist = Fplist_put (plist, QCconversion, Qdisabled);
   
   /* Put a `display' text property on the string for the image to
	 display. Put a `menu-item' property on the string that gives
	 the start of this item's properties in the tool-bar items
	 vector. */
   image = Fcons (Qimage, plist);
   props = list4 (Qdisplay, image,
		   Qmenu_item, make_number (i * TOOL_BAR_ITEM_NSLOTS));

   /* Let the last image hide all remaining spaces in the tool bar
     string. The string can be longer than needed when we reuse a
     previous string. */
   if (i + 1 == f->n_tool_bar_items)
	end = XSTRING (f->desired_tool_bar_string)->size;
   else
	end = i + 1;
   Fadd_text_properties (make_number (i), make_number (end),
			  props, f->desired_tool_bar_string);
#undef PROP
  }

 UNGCPRO;
}


/* Display one line of the tool-bar of frame IT->f. */

static void
display_tool_bar_line (it)
   struct it *it;
{
 struct glyph_row *row = it->glyph_row;
 int max_x = it->last_visible_x;
 struct glyph *last;
 
 prepare_desired_row (row);
 row->y = it->current_y;

 /* Note that this isn't made use of if the face hasn't a box,
   so there's no need to check the face here. */
 it->start_of_box_run_p = 1;
 
 while (it->current_x < max_x)
  {
   int x_before, x, n_glyphs_before, i, nglyphs;

   /* Get the next display element. */
   if (!get_next_display_element (it))
	break;

   /* Produce glyphs. */
   x_before = it->current_x;
   n_glyphs_before = it->glyph_row->used[TEXT_AREA];
   PRODUCE_GLYPHS (it);

   nglyphs = it->glyph_row->used[TEXT_AREA] - n_glyphs_before;
   i = 0;
   x = x_before;
   while (i < nglyphs)
	{
	 struct glyph *glyph = row->glyphs[TEXT_AREA] + n_glyphs_before + i;
	 
	 if (x + glyph->pixel_width > max_x)
	  {
	   /* Glyph doesn't fit on line. */
	   it->glyph_row->used[TEXT_AREA] = n_glyphs_before + i;
	   it->current_x = x;
	   goto out;
	  }

	 ++it->hpos;
	 x += glyph->pixel_width;
	 ++i;
	}

   /* Stop at line ends. */
   if (ITERATOR_AT_END_OF_LINE_P (it))
	break;

   set_iterator_to_next (it, 1);
  }

 out:;

 row->displays_text_p = row->used[TEXT_AREA] != 0;
 extend_face_to_end_of_line (it);
 last = row->glyphs[TEXT_AREA] + row->used[TEXT_AREA] - 1;
 last->right_box_line_p = 1;
 if (last == row->glyphs[TEXT_AREA])
  last->left_box_line_p = 1;
 compute_line_metrics (it);
 
 /* If line is empty, make it occupy the rest of the tool-bar. */
 if (!row->displays_text_p)
  {
   row->height = row->phys_height = it->last_visible_y - row->y;
   row->ascent = row->phys_ascent = 0;
  }
 
 row->full_width_p = 1;
 row->continued_p = 0;
 row->truncated_on_left_p = 0;
 row->truncated_on_right_p = 0;

 it->current_x = it->hpos = 0;
 it->current_y += row->height;
 ++it->vpos;
 ++it->glyph_row;
}


/* Value is the number of screen lines needed to make all tool-bar
  items of frame F visible. */

static int
tool_bar_lines_needed (f)
   struct frame *f;
{
 struct window *w = XWINDOW (f->tool_bar_window);
 struct it it;
 
 /* Initialize an iterator for iteration over
   F->desired_tool_bar_string in the tool-bar window of frame F. */
 init_iterator (&it, w, -1, -1, w->desired_matrix->rows, TOOL_BAR_FACE_ID);
 it.first_visible_x = 0;
 it.last_visible_x = FRAME_WINDOW_WIDTH (f) * CANON_X_UNIT (f);
 reseat_to_string (&it, NULL, f->desired_tool_bar_string, 0, 0, 0, -1);

 while (!ITERATOR_AT_END_P (&it))
  {
   it.glyph_row = w->desired_matrix->rows;
   clear_glyph_row (it.glyph_row);
   display_tool_bar_line (&it);
  }

 return (it.current_y + CANON_Y_UNIT (f) - 1) / CANON_Y_UNIT (f);
}


DEFUN ("tool-bar-lines-needed", Ftool_bar_lines_needed, Stool_bar_lines_needed,
    0, 1, 0,
    doc: /* Return the number of lines occupied by the tool bar of FRAME. */)
   (frame)
   Lisp_Object frame;
{
 struct frame *f;
 struct window *w;
 int nlines = 0;

 if (NILP (frame))
  frame = selected_frame;
 else
  CHECK_FRAME (frame);
 f = XFRAME (frame);
 
 if (WINDOWP (f->tool_bar_window)
   || (w = XWINDOW (f->tool_bar_window),
	 XFASTINT (w->height) > 0))
  {
   update_tool_bar (f, 1);
   if (f->n_tool_bar_items)
	{
	 build_desired_tool_bar_string (f);
	 nlines = tool_bar_lines_needed (f);
	}
  }

 return make_number (nlines);
}


/* Display the tool-bar of frame F. Value is non-zero if tool-bar's
  height should be changed. */

static int
redisplay_tool_bar (f)
   struct frame *f;
{
 struct window *w;
 struct it it;
 struct glyph_row *row;
 int change_height_p = 0;
 
 /* If frame hasn't a tool-bar window or if it is zero-height, don't
   do anything. This means you must start with tool-bar-lines
   non-zero to get the auto-sizing effect. Or in other words, you
   can turn off tool-bars by specifying tool-bar-lines zero. */
 if (!WINDOWP (f->tool_bar_window)
   || (w = XWINDOW (f->tool_bar_window),
	 XFASTINT (w->height) == 0))
  return 0;

 /* Set up an iterator for the tool-bar window. */
 init_iterator (&it, w, -1, -1, w->desired_matrix->rows, TOOL_BAR_FACE_ID);
 it.first_visible_x = 0;
 it.last_visible_x = FRAME_WINDOW_WIDTH (f) * CANON_X_UNIT (f);
 row = it.glyph_row;

 /* Build a string that represents the contents of the tool-bar. */
 build_desired_tool_bar_string (f);
 reseat_to_string (&it, NULL, f->desired_tool_bar_string, 0, 0, 0, -1);

 /* Display as many lines as needed to display all tool-bar items. */
 while (it.current_y < it.last_visible_y)
  display_tool_bar_line (&it);

 /* It doesn't make much sense to try scrolling in the tool-bar
   window, so don't do it. */
 w->desired_matrix->no_scrolling_p = 1;
 w->must_be_updated_p = 1;

 if (auto_resize_tool_bars_p)
  {
   int nlines;

   /* If we couldn't display everything, change the tool-bar's
	 height. */
   if (IT_STRING_CHARPOS (it) < it.end_charpos)
	change_height_p = 1;
   
   /* If there are blank lines at the end, except for a partially
	 visible blank line at the end that is smaller than
	 CANON_Y_UNIT, change the tool-bar's height. */
   row = it.glyph_row - 1;
   if (!row->displays_text_p
	 && row->height >= CANON_Y_UNIT (f))
	change_height_p = 1;

   /* If row displays tool-bar items, but is partially visible,
	 change the tool-bar's height. */
   if (row->displays_text_p
	 && MATRIX_ROW_BOTTOM_Y (row) > it.last_visible_y)
	change_height_p = 1;

   /* Resize windows as needed by changing the `tool-bar-lines'
	 frame parameter. */
   if (change_height_p
	 && (nlines = tool_bar_lines_needed (f),
	   nlines != XFASTINT (w->height)))
	{
	 extern Lisp_Object Qtool_bar_lines;
	 Lisp_Object frame;
	 int old_height = XFASTINT (w->height);
	 
	 XSETFRAME (frame, f);
	 clear_glyph_matrix (w->desired_matrix);
	 Fmodify_frame_parameters (frame,
				  Fcons (Fcons (Qtool_bar_lines,
						 make_number (nlines)),
					  Qnil));
	 if (XFASTINT (w->height) != old_height)
	  fonts_changed_p = 1;
	}
  }

 return change_height_p;
}


/* Get information about the tool-bar item which is displayed in GLYPH
  on frame F. Return in *PROP_IDX the index where tool-bar item
  properties start in F->tool_bar_items. Value is zero if
  GLYPH doesn't display a tool-bar item. */

int
tool_bar_item_info (f, glyph, prop_idx)
   struct frame *f;
   struct glyph *glyph;
   int *prop_idx;
{
 Lisp_Object prop;
 int success_p;
 
 /* Get the text property `menu-item' at pos. The value of that
   property is the start index of this item's properties in
   F->tool_bar_items. */
 prop = Fget_text_property (make_number (glyph->charpos),
			   Qmenu_item, f->current_tool_bar_string);
 if (INTEGERP (prop))
  {
   *prop_idx = XINT (prop);
   success_p = 1;
  }
 else
  success_p = 0;

 return success_p;
}
 
#endif /* HAVE_WINDOW_SYSTEM */



/************************************************************************
			 Horizontal scrolling
 ************************************************************************/

static int hscroll_window_tree P_ ((Lisp_Object));
static int hscroll_windows P_ ((Lisp_Object));

/* For all leaf windows in the window tree rooted at WINDOW, set their
  hscroll value so that PT is (i) visible in the window, and (ii) so
  that it is not within a certain margin at the window's left and
  right border. Value is non-zero if any window's hscroll has been
  changed. */

static int
hscroll_window_tree (window)
   Lisp_Object window;
{
 int hscrolled_p = 0;
 
 while (WINDOWP (window))
  {
   struct window *w = XWINDOW (window);
   
   if (WINDOWP (w->hchild))
	hscrolled_p |= hscroll_window_tree (w->hchild);
   else if (WINDOWP (w->vchild))
	hscrolled_p |= hscroll_window_tree (w->vchild);
   else if (w->cursor.vpos >= 0)
	{
	 int hscroll_margin, text_area_x, text_area_y;
	 int text_area_width, text_area_height;
	 struct glyph_row *current_cursor_row
	  = MATRIX_ROW (w->current_matrix, w->cursor.vpos);
	 struct glyph_row *desired_cursor_row
	  = MATRIX_ROW (w->desired_matrix, w->cursor.vpos);
	 struct glyph_row *cursor_row
	  = (desired_cursor_row->enabled_p
	    ? desired_cursor_row
	    : current_cursor_row);

	 window_box (w, TEXT_AREA, &text_area_x, &text_area_y,
		   &text_area_width, &text_area_height);

	 /* Scroll when cursor is inside this scroll margin. */
	 /* Shouldn't we export this `5' for customization ? -stef */
	 hscroll_margin = 5 * CANON_X_UNIT (XFRAME (w->frame));
	 
	 if ((XFASTINT (w->hscroll)
	    && w->cursor.x < hscroll_margin)
	   || (cursor_row->enabled_p
		 && cursor_row->truncated_on_right_p
		 && (w->cursor.x > text_area_width - hscroll_margin)))
	  {
	   struct it it;
	   int hscroll;
	   struct buffer *saved_current_buffer;
	   int pt;

	   /* Find point in a display of infinite width. */
	   saved_current_buffer = current_buffer;
	   current_buffer = XBUFFER (w->buffer);
	   
	   if (w == XWINDOW (selected_window))
		pt = BUF_PT (current_buffer);
	   else
		{
		 pt = marker_position (w->pointm);
		 pt = max (BEGV, pt);
		 pt = min (ZV, pt);
		}

	   /* Move iterator to pt starting at cursor_row->start in
		 a line with infinite width. */
	   init_to_row_start (&it, w, cursor_row);
	   it.last_visible_x = INFINITY;
	   move_it_in_display_line_to (&it, pt, -1, MOVE_TO_POS);
	   current_buffer = saved_current_buffer;

	   /* Center cursor in window. */
	   hscroll = (max (0, it.current_x - text_area_width / 2)
			 / CANON_X_UNIT (it.f));
	   hscroll = max (hscroll, XFASTINT (w->min_hscroll));

	   /* Don't call Fset_window_hscroll if value hasn't
		 changed because it will prevent redisplay
		 optimizations. */
	   if (XFASTINT (w->hscroll) != hscroll)
		{
		 XBUFFER (w->buffer)->prevent_redisplay_optimizations_p = 1;
		 w->hscroll = make_number (hscroll);
		 hscrolled_p = 1;
		}
	  }
	}

   window = w->next;
  }

 /* Value is non-zero if hscroll of any leaf window has been changed. */
 return hscrolled_p;
}


/* Set hscroll so that cursor is visible and not inside horizontal
  scroll margins for all windows in the tree rooted at WINDOW. See
  also hscroll_window_tree above. Value is non-zero if any window's
  hscroll has been changed. If it has, desired matrices on the frame
  of WINDOW are cleared. */

static int
hscroll_windows (window)
   Lisp_Object window;
{
 int hscrolled_p;
 
 if (automatic_hscrolling_p)
  {
   hscrolled_p = hscroll_window_tree (window);
   if (hscrolled_p)
	clear_desired_matrices (XFRAME (WINDOW_FRAME (XWINDOW (window))));
  }
 else
  hscrolled_p = 0;
 return hscrolled_p;
}



/************************************************************************
				Redisplay
 ************************************************************************/

/* Variables holding some state of redisplay if GLYPH_DEBUG is defined
  to a non-zero value. This is sometimes handy to have in a debugger
  session. */

#if GLYPH_DEBUG

/* First and last unchanged row for try_window_id. */

int debug_first_unchanged_at_end_vpos;
int debug_last_unchanged_at_beg_vpos;

/* Delta vpos and y. */

int debug_dvpos, debug_dy;

/* Delta in characters and bytes for try_window_id. */

int debug_delta, debug_delta_bytes;

/* Values of window_end_pos and window_end_vpos at the end of
  try_window_id. */

int debug_end_pos, debug_end_vpos;

/* Append a string to W->desired_matrix->method. FMT is a printf
  format string. A1...A9 are a supplement for a variable-length
  argument list. If trace_redisplay_p is non-zero also printf the
  resulting string to stderr. */

static void
debug_method_add (w, fmt, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9)
   struct window *w;
   char *fmt;
   int a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9;
{
 char buffer[512];
 char *method = w->desired_matrix->method;
 int len = strlen (method);
 int size = sizeof w->desired_matrix->method;
 int remaining = size - len - 1;

 sprintf (buffer, fmt, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9);
 if (len && remaining)
  {
   method[len] = '|';
   --remaining, ++len;
  }
 
 strncpy (method + len, buffer, remaining);

 if (trace_redisplay_p)
  fprintf (stderr, "%p (%s): %s\n",
	   w,
	   ((BUFFERP (w->buffer)
	    && STRINGP (XBUFFER (w->buffer)->name))
	   ? (char *) XSTRING (XBUFFER (w->buffer)->name)->data
	   : "no buffer"),
	   buffer);
}

#endif /* GLYPH_DEBUG */


/* This counter is used to clear the face cache every once in a while
  in redisplay_internal. It is incremented for each redisplay.
  Every CLEAR_FACE_CACHE_COUNT full redisplays, the face cache is
  cleared. */

#define CLEAR_FACE_CACHE_COUNT	10000
static int clear_face_cache_count;

/* Record the previous terminal frame we displayed. */

static struct frame *previous_terminal_frame;

/* Non-zero while redisplay_internal is in progress. */

int redisplaying_p;


/* Value is non-zero if all changes in window W, which displays
  current_buffer, are in the text between START and END. START is a
  buffer position, END is given as a distance from Z. Used in
  redisplay_internal for display optimization. */

static INLINE int
text_outside_line_unchanged_p (w, start, end)
   struct window *w;
   int start, end;
{
 int unchanged_p = 1;
 
 /* If text or overlays have changed, see where. */
 if (XFASTINT (w->last_modified) < MODIFF
   || XFASTINT (w->last_overlay_modified) < OVERLAY_MODIFF)
  {
   /* Gap in the line? */
   if (GPT < start || Z - GPT < end)
	unchanged_p = 0;

   /* Changes start in front of the line, or end after it? */
   if (unchanged_p
	 && (BEG_UNCHANGED < start - 1
	   || END_UNCHANGED < end))
	unchanged_p = 0;
   
   /* If selective display, can't optimize if changes start at the
	 beginning of the line. */
   if (unchanged_p
	 && INTEGERP (current_buffer->selective_display)
	 && XINT (current_buffer->selective_display) > 0
	 && (BEG_UNCHANGED < start || GPT <= start))
	unchanged_p = 0;

   /* If there are overlays at the start or end of the line, these
	 may have overlay strings with newlines in them. A change at
	 START, for instance, may actually concern the display of such
	 overlay strings as well, and they are displayed on different
	 lines. So, quickly rule out this case. (For the future, it
	 might be desirable to implement something more telling than
	 just BEG/END_UNCHANGED.) */
   if (unchanged_p)
	{
	 if (BEG + BEG_UNCHANGED == start
	   && overlay_touches_p (start))
	  unchanged_p = 0;
	 if (END_UNCHANGED == end
	   && overlay_touches_p (Z - end))
	  unchanged_p = 0;
	}
  }

 return unchanged_p;
}


/* Do a frame update, taking possible shortcuts into account. This is
  the main external entry point for redisplay.

  If the last redisplay displayed an echo area message and that message
  is no longer requested, we clear the echo area or bring back the
  mini-buffer if that is in use. */

void
redisplay ()
{
 redisplay_internal (0);
}


/* Return 1 if point moved out of or into a composition. Otherwise
  return 0. PREV_BUF and PREV_PT are the last point buffer and
  position. BUF and PT are the current point buffer and position. */

int
check_point_in_composition (prev_buf, prev_pt, buf, pt)
   struct buffer *prev_buf, *buf;
   int prev_pt, pt;
{
 int start, end;
 Lisp_Object prop;
 Lisp_Object buffer;

 XSETBUFFER (buffer, buf);
 /* Check a composition at the last point if point moved within the
   same buffer. */
 if (prev_buf == buf)
  {
   if (prev_pt == pt)
	/* Point didn't move. */
	return 0;
  
   if (prev_pt > BUF_BEGV (buf) && prev_pt < BUF_ZV (buf)
	 && find_composition (prev_pt, -1, &start, &end, &prop, buffer)
	 && COMPOSITION_VALID_P (start, end, prop)
	 && start < prev_pt && end > prev_pt)
	/* The last point was within the composition. Return 1 iff
      point moved out of the composition. */
	return (pt <= start || pt >= end);
  }

 /* Check a composition at the current point. */
 return (pt > BUF_BEGV (buf) && pt < BUF_ZV (buf)
	 && find_composition (pt, -1, &start, &end, &prop, buffer)
	 && COMPOSITION_VALID_P (start, end, prop)
	 && start < pt && end > pt);
}


/* Reconsider the setting of B->clip_changed which is displayed
  in window W. */

static INLINE void
reconsider_clip_changes (w, b)
   struct window *w;
   struct buffer *b;
{
 if (b->prevent_redisplay_optimizations_p)
  b->clip_changed = 1;
 else if (b->clip_changed
	  && !NILP (w->window_end_valid)
	  && w->current_matrix->buffer == b
	  && w->current_matrix->zv == BUF_ZV (b)
	  && w->current_matrix->begv == BUF_BEGV (b))
  b->clip_changed = 0;

 /* If display wasn't paused, and W is not a tool bar window, see if
   point has been moved into or out of a composition. In that case,
   we set b->clip_changed to 1 to force updating the screen. If
   b->clip_changed has already been set to 1, we can skip this
   check. */
 if (!b->clip_changed
   && BUFFERP (w->buffer) && !NILP (w->window_end_valid))
  {
   int pt;

   if (w == XWINDOW (selected_window))
	pt = BUF_PT (current_buffer);
   else
	pt = marker_position (w->pointm);

   if ((w->current_matrix->buffer != XBUFFER (w->buffer)
	  || pt != XINT (w->last_point))
	 && check_point_in_composition (w->current_matrix->buffer,
					 XINT (w->last_point),
					 XBUFFER (w->buffer), pt))
	b->clip_changed = 1;
  }
}


/* If PRESERVE_ECHO_AREA is nonzero, it means this redisplay is not in
  response to any user action; therefore, we should preserve the echo
  area. (Actually, our caller does that job.) Perhaps in the future
  avoid recentering windows if it is not necessary; currently that
  causes some problems. */

static void
redisplay_internal (preserve_echo_area)
   int preserve_echo_area;
{
 struct window *w = XWINDOW (selected_window);
 struct frame *f = XFRAME (w->frame);
 int pause;
 int must_finish = 0;
 struct text_pos tlbufpos, tlendpos;
 int number_of_visible_frames;
 int count;
 struct frame *sf = SELECTED_FRAME ();

 /* Non-zero means redisplay has to consider all windows on all
   frames. Zero means, only selected_window is considered. */
 int consider_all_windows_p;
 
 TRACE ((stderr, "redisplay_internal %d\n", redisplaying_p));

 /* No redisplay if running in batch mode or frame is not yet fully
   initialized, or redisplay is explicitly turned off by setting
   Vinhibit_redisplay. */
 if (noninteractive
   || !NILP (Vinhibit_redisplay)
   || !f->glyphs_initialized_p)
  return;

 /* The flag redisplay_performed_directly_p is set by
   direct_output_for_insert when it already did the whole screen
   update necessary. */
 if (redisplay_performed_directly_p)
  {
   redisplay_performed_directly_p = 0;
   if (!hscroll_windows (selected_window))
	return;
  }

#ifdef USE_X_TOOLKIT
 if (popup_activated ())
  return;
#endif

 /* I don't think this happens but let's be paranoid. */
 if (redisplaying_p)
  return;

 /* Record a function that resets redisplaying_p to its old value
   when we leave this function. */
 count = BINDING_STACK_SIZE ();
 record_unwind_protect (unwind_redisplay, make_number (redisplaying_p));
 ++redisplaying_p;
 
 retry:
 pause = 0;
 reconsider_clip_changes (w, current_buffer);

 /* If new fonts have been loaded that make a glyph matrix adjustment
   necessary, do it. */
 if (fonts_changed_p)
  {
   adjust_glyphs (NULL);
   ++windows_or_buffers_changed;
   fonts_changed_p = 0;
  }

 /* If face_change_count is non-zero, init_iterator will free all
   realized faces, which includes the faces referenced from current
   matrices. So, we can't reuse current matrices in this case. */
 if (face_change_count)
  ++windows_or_buffers_changed;

 if (! FRAME_WINDOW_P (sf)
   && previous_terminal_frame != sf)
  {
   /* Since frames on an ASCII terminal share the same display
	 area, displaying a different frame means redisplay the whole
	 thing. */
   windows_or_buffers_changed++;
   SET_FRAME_GARBAGED (sf);
   XSETFRAME (Vterminal_frame, sf);
  }
 previous_terminal_frame = sf;

 /* Set the visible flags for all frames. Do this before checking
   for resized or garbaged frames; they want to know if their frames
   are visible. See the comment in frame.h for
   FRAME_SAMPLE_VISIBILITY. */
 {
  Lisp_Object tail, frame;

  number_of_visible_frames = 0;

  FOR_EACH_FRAME (tail, frame)
   {
	struct frame *f = XFRAME (frame);
	
	FRAME_SAMPLE_VISIBILITY (f);
	if (FRAME_VISIBLE_P (f))
	 ++number_of_visible_frames;
	clear_desired_matrices (f);
   }
 }

 /* Notice any pending interrupt request to change frame size. */
 do_pending_window_change (1);

 /* Clear frames marked as garbaged. */
 if (frame_garbaged)
  clear_garbaged_frames ();

 /* Build menubar and tool-bar items. */
 prepare_menu_bars ();

 if (windows_or_buffers_changed)
  update_mode_lines++;

 /* Detect case that we need to write or remove a star in the mode line. */
 if ((SAVE_MODIFF < MODIFF) != !NILP (w->last_had_star))
  {
   w->update_mode_line = Qt;
   if (buffer_shared > 1)
	update_mode_lines++;
  }

 /* If %c is in the mode line, update it if needed. */
 if (!NILP (w->column_number_displayed)
   /* This alternative quickly identifies a common case
	 where no change is needed. */
   && !(PT == XFASTINT (w->last_point)
	  && XFASTINT (w->last_modified) >= MODIFF
	  && XFASTINT (w->last_overlay_modified) >= OVERLAY_MODIFF)
   && XFASTINT (w->column_number_displayed) != current_column ())
  w->update_mode_line = Qt; 

 FRAME_SCROLL_BOTTOM_VPOS (XFRAME (w->frame)) = -1;

 /* The variable buffer_shared is set in redisplay_window and
   indicates that we redisplay a buffer in different windows. See
   there. */
 consider_all_windows_p = update_mode_lines || buffer_shared > 1;

 /* If specs for an arrow have changed, do thorough redisplay
   to ensure we remove any arrow that should no longer exist. */
 if (! EQ (COERCE_MARKER (Voverlay_arrow_position), last_arrow_position)
   || ! EQ (Voverlay_arrow_string, last_arrow_string))
  consider_all_windows_p = windows_or_buffers_changed = 1;

 /* Normally the message* functions will have already displayed and
   updated the echo area, but the frame may have been trashed, or
   the update may have been preempted, so display the echo area
   again here. Checking message_cleared_p captures the case that
   the echo area should be cleared. */
 if ((!NILP (echo_area_buffer[0]) && !display_last_displayed_message_p)
   || (!NILP (echo_area_buffer[1]) && display_last_displayed_message_p)
   || (message_cleared_p
	 && minibuf_level == 0
	 /* If the mini-window is currently selected, this means the
	   echo-area doesn't show through. */
	 && !MINI_WINDOW_P (XWINDOW (selected_window))))
  {
   int window_height_changed_p = echo_area_display (0);
   must_finish = 1;

   /* If we don't display the current message, don't clear the
	 message_cleared_p flag, because, if we did, we wouldn't clear
	 the echo area in the next redisplay which doesn't preserve
	 the echo area. */
   if (!display_last_displayed_message_p)
	message_cleared_p = 0;
   
   if (fonts_changed_p)
	goto retry;
   else if (window_height_changed_p)
	{
	 consider_all_windows_p = 1;
	 ++update_mode_lines;
	 ++windows_or_buffers_changed;
	 
	 /* If window configuration was changed, frames may have been
	   marked garbaged. Clear them or we will experience
	   surprises wrt scrolling. */
	 if (frame_garbaged)
	  clear_garbaged_frames ();
	}
  }
 else if (EQ (selected_window, minibuf_window)
	  && (current_buffer->clip_changed
	    || XFASTINT (w->last_modified) < MODIFF
	    || XFASTINT (w->last_overlay_modified) < OVERLAY_MODIFF)
	  && resize_mini_window (w, 0))
  {
   /* Resized active mini-window to fit the size of what it is
     showing if its contents might have changed. */
   must_finish = 1;
   consider_all_windows_p = 1;
   ++windows_or_buffers_changed;
   ++update_mode_lines;
   
   /* If window configuration was changed, frames may have been
	 marked garbaged. Clear them or we will experience
	 surprises wrt scrolling. */
   if (frame_garbaged)
	clear_garbaged_frames ();
  }
 

 /* If showing the region, and mark has changed, we must redisplay
   the whole window. The assignment to this_line_start_pos prevents
   the optimization directly below this if-statement. */
 if (((!NILP (Vtransient_mark_mode)
	&& !NILP (XBUFFER (w->buffer)->mark_active))
    != !NILP (w->region_showing))
   || (!NILP (w->region_showing)
	 && !EQ (w->region_showing,
		 Fmarker_position (XBUFFER (w->buffer)->mark))))
  CHARPOS (this_line_start_pos) = 0;

 /* Optimize the case that only the line containing the cursor in the
   selected window has changed. Variables starting with this_ are
   set in display_line and record information about the line
   containing the cursor. */
 tlbufpos = this_line_start_pos;
 tlendpos = this_line_end_pos;
 if (!consider_all_windows_p
   && CHARPOS (tlbufpos) > 0
   && NILP (w->update_mode_line)
   && !current_buffer->clip_changed
   && FRAME_VISIBLE_P (XFRAME (w->frame))
   && !FRAME_OBSCURED_P (XFRAME (w->frame))
   /* Make sure recorded data applies to current buffer, etc. */
   && this_line_buffer == current_buffer
   && current_buffer == XBUFFER (w->buffer)
   && NILP (w->force_start)
   /* Point must be on the line that we have info recorded about. */
   && PT >= CHARPOS (tlbufpos)
   && PT <= Z - CHARPOS (tlendpos)
   /* All text outside that line, including its final newline,
	 must be unchanged */
   && text_outside_line_unchanged_p (w, CHARPOS (tlbufpos),
					CHARPOS (tlendpos)))
  {
   if (CHARPOS (tlbufpos) > BEGV
	 && FETCH_BYTE (BYTEPOS (tlbufpos) - 1) != '\n'
	 && (CHARPOS (tlbufpos) == ZV
	   || FETCH_BYTE (BYTEPOS (tlbufpos)) == '\n'))
	/* Former continuation line has disappeared by becoming empty */
	goto cancel;
   else if (XFASTINT (w->last_modified) < MODIFF
	    || XFASTINT (w->last_overlay_modified) < OVERLAY_MODIFF
	    || MINI_WINDOW_P (w))
	{
	 /* We have to handle the case of continuation around a
	   wide-column character (See the comment in indent.c around
	   line 885).

	   For instance, in the following case:

	   -------- Insert --------
	   K_A_N_\\  `a'  K_A_N_a\		`X_' are wide-column chars.
	   J_I_    ==>  J_I_		`^^' are cursors.
	   ^^        ^^
	   --------     --------

	   As we have to redraw the line above, we should goto cancel. */

	 struct it it;
	 int line_height_before = this_line_pixel_height;

	 /* Note that start_display will handle the case that the
	   line starting at tlbufpos is a continuation lines. */
	 start_display (&it, w, tlbufpos);

	 /* Implementation note: It this still necessary? */
	 if (it.current_x != this_line_start_x)
	  goto cancel;

	 TRACE ((stderr, "trying display optimization 1\n"));
	 w->cursor.vpos = -1;
	 overlay_arrow_seen = 0;
	 it.vpos = this_line_vpos;
	 it.current_y = this_line_y;
	 it.glyph_row = MATRIX_ROW (w->desired_matrix, this_line_vpos);
	 display_line (&it);

	 /* If line contains point, is not continued,
       and ends at same distance from eob as before, we win */
	 if (w->cursor.vpos >= 0 
       /* Line is not continued, otherwise this_line_start_pos
         would have been set to 0 in display_line. */
	   && CHARPOS (this_line_start_pos)
	   /* Line ends as before. */
	   && CHARPOS (this_line_end_pos) == CHARPOS (tlendpos)
       /* Line has same height as before. Otherwise other lines
         would have to be shifted up or down. */
	   && this_line_pixel_height == line_height_before)
	  {
 	   /* If this is not the window's last line, we must adjust
 		 the charstarts of the lines below. */
 	   if (it.current_y < it.last_visible_y)
 		{
 		 struct glyph_row *row
 		  = MATRIX_ROW (w->current_matrix, this_line_vpos + 1);
 		 int delta, delta_bytes;
 
 		 if (Z - CHARPOS (tlendpos) == ZV)
		  {
		   /* This line ends at end of (accessible part of)
			 buffer. There is no newline to count. */
		   delta = (Z
			    - CHARPOS (tlendpos)
			    - MATRIX_ROW_START_CHARPOS (row));
		   delta_bytes = (Z_BYTE
				   - BYTEPOS (tlendpos)
				   - MATRIX_ROW_START_BYTEPOS (row));
		  }
 		 else
		  {
		   /* This line ends in a newline. Must take
			 account of the newline and the rest of the
			 text that follows. */
		   delta = (Z
			    - CHARPOS (tlendpos)
			    - MATRIX_ROW_START_CHARPOS (row));
		   delta_bytes = (Z_BYTE
				   - BYTEPOS (tlendpos)
				   - MATRIX_ROW_START_BYTEPOS (row));
		  }
 
 		 increment_matrix_positions (w->current_matrix,
					   this_line_vpos + 1,
					   w->current_matrix->nrows,
					   delta, delta_bytes);
		}

	   /* If this row displays text now but previously didn't,
		 or vice versa, w->window_end_vpos may have to be
		 adjusted. */
	   if ((it.glyph_row - 1)->displays_text_p)
		{
		 if (XFASTINT (w->window_end_vpos) < this_line_vpos)
		  XSETINT (w->window_end_vpos, this_line_vpos);
		}
	   else if (XFASTINT (w->window_end_vpos) == this_line_vpos
		    && this_line_vpos > 0)
		XSETINT (w->window_end_vpos, this_line_vpos - 1);
	   w->window_end_valid = Qnil;
	   
	   /* Update hint: No need to try to scroll in update_window. */
	   w->desired_matrix->no_scrolling_p = 1;

#if GLYPH_DEBUG
	   *w->desired_matrix->method = 0;
	   debug_method_add (w, "optimization 1");
#endif
	   goto update;
	  }
	 else
	  goto cancel;
	}
   else if (/* Cursor position hasn't changed. */
	    PT == XFASTINT (w->last_point)
	    /* Make sure the cursor was last displayed
		 in this window. Otherwise we have to reposition it. */
	    && 0 <= w->cursor.vpos
	    && XINT (w->height) > w->cursor.vpos)
	{
	 if (!must_finish)
	  {
	   do_pending_window_change (1);

	   /* We used to always goto end_of_redisplay here, but this 
		 isn't enough if we have a blinking cursor. */
	   if (w->cursor_off_p == w->last_cursor_off_p)
		goto end_of_redisplay;
	  }
	 goto update;
	}
   /* If highlighting the region, or if the cursor is in the echo area,
	 then we can't just move the cursor. */
   else if (! (!NILP (Vtransient_mark_mode)
		 && !NILP (current_buffer->mark_active))
	    && (EQ (selected_window, current_buffer->last_selected_window)
		  || highlight_nonselected_windows)
	    && NILP (w->region_showing)
	    && NILP (Vshow_trailing_whitespace)
	    && !cursor_in_echo_area)
	{
	 struct it it;
	 struct glyph_row *row;

	 /* Skip from tlbufpos to PT and see where it is. Note that
	   PT may be in invisible text. If so, we will end at the
	   next visible position. */
	 init_iterator (&it, w, CHARPOS (tlbufpos), BYTEPOS (tlbufpos),
			 NULL, DEFAULT_FACE_ID);
	 it.current_x = this_line_start_x;
	 it.current_y = this_line_y;
	 it.vpos = this_line_vpos;
	 
	 /* The call to move_it_to stops in front of PT, but
	   moves over before-strings. */
	 move_it_to (&it, PT, -1, -1, -1, MOVE_TO_POS);

	 if (it.vpos == this_line_vpos
	   && (row = MATRIX_ROW (w->current_matrix, this_line_vpos),
		 row->enabled_p))
	  {
	   xassert (this_line_vpos == it.vpos);
	   xassert (this_line_y == it.current_y);
	   set_cursor_from_row (w, row, w->current_matrix, 0, 0, 0, 0);
#if GLYPH_DEBUG
	   *w->desired_matrix->method = 0;
	   debug_method_add (w, "optimization 3");
#endif
	   goto update;
	  }
	 else
	  goto cancel;
	}

  cancel:
   /* Text changed drastically or point moved off of line. */
   SET_MATRIX_ROW_ENABLED_P (w->desired_matrix, this_line_vpos, 0);
  }

 CHARPOS (this_line_start_pos) = 0;
 consider_all_windows_p |= buffer_shared > 1;
 ++clear_face_cache_count;

 
 /* Build desired matrices, and update the display. If
   consider_all_windows_p is non-zero, do it for all windows on all
   frames. Otherwise do it for selected_window, only. */

 if (consider_all_windows_p)
  {
   Lisp_Object tail, frame;
   int i, n = 0, size = 50;
   struct frame **updated
	= (struct frame **) alloca (size * sizeof *updated);

   /* Clear the face cache eventually. */
   if (clear_face_cache_count > CLEAR_FACE_CACHE_COUNT)
	{
	 clear_face_cache (0);
	 clear_face_cache_count = 0;
	}

   /* Recompute # windows showing selected buffer. This will be
	 incremented each time such a window is displayed. */
   buffer_shared = 0;

   FOR_EACH_FRAME (tail, frame)
	{
	 struct frame *f = XFRAME (frame);
	 
	 if (FRAME_WINDOW_P (f) || f == sf)
	  {
	   /* Mark all the scroll bars to be removed; we'll redeem
		 the ones we want when we redisplay their windows. */
	   if (condemn_scroll_bars_hook)
		condemn_scroll_bars_hook (f);

	   if (FRAME_VISIBLE_P (f) && !FRAME_OBSCURED_P (f))
		redisplay_windows (FRAME_ROOT_WINDOW (f));

	   /* Any scroll bars which redisplay_windows should have
		 nuked should now go away. */
	   if (judge_scroll_bars_hook)
		judge_scroll_bars_hook (f);

	   /* If fonts changed, display again. */
	   if (fonts_changed_p)
		goto retry;
	   
	   if (FRAME_VISIBLE_P (f) && !FRAME_OBSCURED_P (f))
		{
		 /* See if we have to hscroll. */
		 if (hscroll_windows (f->root_window))
		  goto retry;

		 /* Prevent various kinds of signals during display
		   update. stdio is not robust about handling
		   signals, which can cause an apparent I/O
		   error. */
		 if (interrupt_input)
		  unrequest_sigio ();
		 stop_polling ();

		 /* Update the display. */
		 set_window_update_flags (XWINDOW (f->root_window), 1);
		 pause |= update_frame (f, 0, 0);
		 if (pause)
		  break;

		 if (n == size)
		  {
		   int nbytes = size * sizeof *updated;
		   struct frame **p = (struct frame **) alloca (2 * nbytes);
		   bcopy (updated, p, nbytes);
		   size *= 2;
		  }
		 
		 updated[n++] = f;
		}
	  }
	}

   /* Do the mark_window_display_accurate after all windows have
	 been redisplayed because this call resets flags in buffers
	 which are needed for proper redisplay. */
   for (i = 0; i < n; ++i)
	{
	 struct frame *f = updated[i];
	 mark_window_display_accurate (f->root_window, 1);
	 if (frame_up_to_date_hook)
	  frame_up_to_date_hook (f);
	}
  }
 else if (FRAME_VISIBLE_P (sf) && !FRAME_OBSCURED_P (sf))
  {
   Lisp_Object mini_window;
   struct frame *mini_frame;

   redisplay_window (selected_window, 1);
 
   /* Compare desired and current matrices, perform output. */
  update:
 
   /* If fonts changed, display again. */
   if (fonts_changed_p)
	goto retry;

   /* Prevent various kinds of signals during display update.
	 stdio is not robust about handling signals,
	 which can cause an apparent I/O error. */
   if (interrupt_input)
	unrequest_sigio ();
   stop_polling ();

   if (FRAME_VISIBLE_P (sf) && !FRAME_OBSCURED_P (sf))
	{
	 if (hscroll_windows (selected_window))
	  goto retry;
	 
	 XWINDOW (selected_window)->must_be_updated_p = 1;
	 pause = update_frame (sf, 0, 0);
	}

   /* We may have called echo_area_display at the top of this
	 function. If the echo area is on another frame, that may
	 have put text on a frame other than the selected one, so the
	 above call to update_frame would not have caught it. Catch
	 it here. */
   mini_window = FRAME_MINIBUF_WINDOW (sf);
   mini_frame = XFRAME (WINDOW_FRAME (XWINDOW (mini_window)));
	
   if (mini_frame != sf && FRAME_WINDOW_P (mini_frame))
	{
	 XWINDOW (mini_window)->must_be_updated_p = 1;
	 pause |= update_frame (mini_frame, 0, 0);
	 if (!pause && hscroll_windows (mini_window))
	  goto retry;
	}
  }

 /* If display was paused because of pending input, make sure we do a
   thorough update the next time. */
 if (pause)
  {
   /* Prevent the optimization at the beginning of
	 redisplay_internal that tries a single-line update of the
	 line containing the cursor in the selected window. */
   CHARPOS (this_line_start_pos) = 0;

   /* Let the overlay arrow be updated the next time. */
   if (!NILP (last_arrow_position))
	{
	 last_arrow_position = Qt;
	 last_arrow_string = Qt;
	}
   
   /* If we pause after scrolling, some rows in the current
	 matrices of some windows are not valid. */
   if (!WINDOW_FULL_WIDTH_P (w)
	 && !FRAME_WINDOW_P (XFRAME (w->frame)))
	update_mode_lines = 1;
  }
 else
  {
   if (!consider_all_windows_p)
	{
	 /* This has already been done above if
	   consider_all_windows_p is set. */
	 mark_window_display_accurate_1 (w, 1);
	 
	 last_arrow_position = COERCE_MARKER (Voverlay_arrow_position);
	 last_arrow_string = Voverlay_arrow_string;
	 
	 if (frame_up_to_date_hook != 0)
	  frame_up_to_date_hook (sf);
	}

   update_mode_lines = 0;
   windows_or_buffers_changed = 0;
  }

 /* Start SIGIO interrupts coming again. Having them off during the
   code above makes it less likely one will discard output, but not
   impossible, since there might be stuff in the system buffer here.
   But it is much hairier to try to do anything about that. */
 if (interrupt_input)
  request_sigio ();
 start_polling ();

 /* If a frame has become visible which was not before, redisplay
   again, so that we display it. Expose events for such a frame
   (which it gets when becoming visible) don't call the parts of
   redisplay constructing glyphs, so simply exposing a frame won't
   display anything in this case. So, we have to display these
   frames here explicitly. */
 if (!pause)
  {
   Lisp_Object tail, frame;
   int new_count = 0;

   FOR_EACH_FRAME (tail, frame)
	{
	 int this_is_visible = 0;

	 if (XFRAME (frame)->visible)
	  this_is_visible = 1;
	 FRAME_SAMPLE_VISIBILITY (XFRAME (frame));
	 if (XFRAME (frame)->visible)
	  this_is_visible = 1;

	 if (this_is_visible)
	  new_count++;
	}

   if (new_count != number_of_visible_frames)
	windows_or_buffers_changed++;
  }

 /* Change frame size now if a change is pending. */
 do_pending_window_change (1);

 /* If we just did a pending size change, or have additional
   visible frames, redisplay again. */
 if (windows_or_buffers_changed && !pause)
  goto retry;

 end_of_redisplay:;

 unbind_to (count, Qnil);
}


/* Redisplay, but leave alone any recent echo area message unless
  another message has been requested in its place.

  This is useful in situations where you need to redisplay but no
  user action has occurred, making it inappropriate for the message
  area to be cleared. See tracking_off and
  wait_reading_process_input for examples of these situations.

  FROM_WHERE is an integer saying from where this function was
  called. This is useful for debugging. */

void
redisplay_preserve_echo_area (from_where)
   int from_where;
{
 TRACE ((stderr, "redisplay_preserve_echo_area (%d)\n", from_where));

 if (!NILP (echo_area_buffer[1]))
  {
   /* We have a previously displayed message, but no current
	 message. Redisplay the previous message. */
   display_last_displayed_message_p = 1;
   redisplay_internal (1);
   display_last_displayed_message_p = 0;
  }
 else
  redisplay_internal (1);
}


/* Function registered with record_unwind_protect in
  redisplay_internal. Clears the flag indicating that a redisplay is
  in progress. */

static Lisp_Object
unwind_redisplay (old_redisplaying_p)
   Lisp_Object old_redisplaying_p;
{
 redisplaying_p = XFASTINT (old_redisplaying_p);
 return Qnil;
}


/* Mark the display of window W as accurate or inaccurate. If
  ACCURATE_P is non-zero mark display of W as accurate. If
  ACCURATE_P is zero, arrange for W to be redisplayed the next time
  redisplay_internal is called. */

static void
mark_window_display_accurate_1 (w, accurate_p)
   struct window *w;
   int accurate_p;
{
 if (BUFFERP (w->buffer))
  {
   struct buffer *b = XBUFFER (w->buffer);
	 
   w->last_modified
	= make_number (accurate_p ? BUF_MODIFF (b) : 0);
   w->last_overlay_modified
	= make_number (accurate_p ? BUF_OVERLAY_MODIFF (b) : 0);
   w->last_had_star
	= BUF_MODIFF (b) > BUF_SAVE_MODIFF (b) ? Qt : Qnil;

   if (accurate_p)
	{
	 b->clip_changed = 0;
	 b->prevent_redisplay_optimizations_p = 0;

	 BUF_UNCHANGED_MODIFIED (b) = BUF_MODIFF (b);
	 BUF_OVERLAY_UNCHANGED_MODIFIED (b) = BUF_OVERLAY_MODIFF (b);
	 BUF_BEG_UNCHANGED (b) = BUF_GPT (b) - BUF_BEG (b);
	 BUF_END_UNCHANGED (b) = BUF_Z (b) - BUF_GPT (b);
	 
	 w->current_matrix->buffer = b;
	 w->current_matrix->begv = BUF_BEGV (b);
	 w->current_matrix->zv = BUF_ZV (b);
	 
	 w->last_cursor = w->cursor;
	 w->last_cursor_off_p = w->cursor_off_p;
	 
	 if (w == XWINDOW (selected_window))
	  w->last_point = make_number (BUF_PT (b));
	 else
	  w->last_point = make_number (XMARKER (w->pointm)->charpos);
	}
  }

 if (accurate_p)
  {
   w->window_end_valid = w->buffer;
#if 0 /* This is incorrect with variable-height lines. */
   xassert (XINT (w->window_end_vpos)
	    < (XINT (w->height)
		 - (WINDOW_WANTS_MODELINE_P (w) ? 1 : 0)));
#endif
   w->update_mode_line = Qnil;
  }
}


/* Mark the display of windows in the window tree rooted at WINDOW as
  accurate or inaccurate. If ACCURATE_P is non-zero mark display of
  windows as accurate. If ACCURATE_P is zero, arrange for windows to
  be redisplayed the next time redisplay_internal is called. */

void
mark_window_display_accurate (window, accurate_p)
   Lisp_Object window;
   int accurate_p;
{
 struct window *w;
 
 for (; !NILP (window); window = w->next)
  {
   w = XWINDOW (window);
   mark_window_display_accurate_1 (w, accurate_p);

   if (!NILP (w->vchild))
	mark_window_display_accurate (w->vchild, accurate_p);
   if (!NILP (w->hchild))
	mark_window_display_accurate (w->hchild, accurate_p);
  }

 if (accurate_p)
  {
   last_arrow_position = COERCE_MARKER (Voverlay_arrow_position);
   last_arrow_string = Voverlay_arrow_string;
  }
 else
  {
   /* Force a thorough redisplay the next time by setting
	 last_arrow_position and last_arrow_string to t, which is
	 unequal to any useful value of Voverlay_arrow_... */
   last_arrow_position = Qt;
   last_arrow_string = Qt;
  }
}


/* Return value in display table DP (Lisp_Char_Table *) for character
  C. Since a display table doesn't have any parent, we don't have to
  follow parent. Do not call this function directly but use the
  macro DISP_CHAR_VECTOR. */

Lisp_Object
disp_char_vector (dp, c)
   struct Lisp_Char_Table *dp;
   int c;
{
 int code[4], i;
 Lisp_Object val;

 if (SINGLE_BYTE_CHAR_P (c))
  return (dp->contents[c]);
 
 SPLIT_CHAR (c, code[0], code[1], code[2]);
 if (code[1] < 32)
  code[1] = -1;
 else if (code[2] < 32)
  code[2] = -1;
 
 /* Here, the possible range of code[0] (== charset ID) is
   128..max_charset. Since the top level char table contains data
   for multibyte characters after 256th element, we must increment
   code[0] by 128 to get a correct index. */
 code[0] += 128;
 code[3] = -1;		/* anchor */

 for (i = 0; code[i] >= 0; i++, dp = XCHAR_TABLE (val))
  {
   val = dp->contents[code[i]];
   if (!SUB_CHAR_TABLE_P (val))
	return (NILP (val) ? dp->defalt : val);
  }
 
 /* Here, val is a sub char table. We return the default value of
   it. */
 return (dp->defalt);
}



/***********************************************************************
			  Window Redisplay
 ***********************************************************************/

/* Redisplay all leaf windows in the window tree rooted at WINDOW. */

static void
redisplay_windows (window)
   Lisp_Object window;
{
 while (!NILP (window))
  {
   struct window *w = XWINDOW (window);
   
   if (!NILP (w->hchild))
	redisplay_windows (w->hchild);
   else if (!NILP (w->vchild))
	redisplay_windows (w->vchild);
   else
	redisplay_window (window, 0);

   window = w->next;
  }
}


/* Set cursor position of W. PT is assumed to be displayed in ROW.
  DELTA is the number of bytes by which positions recorded in ROW
  differ from current buffer positions. */

void
set_cursor_from_row (w, row, matrix, delta, delta_bytes, dy, dvpos)
   struct window *w;
   struct glyph_row *row;
   struct glyph_matrix *matrix;
   int delta, delta_bytes, dy, dvpos;
{
 struct glyph *glyph = row->glyphs[TEXT_AREA];
 struct glyph *end = glyph + row->used[TEXT_AREA];
 int x = row->x;
 int pt_old = PT - delta;

 /* Skip over glyphs not having an object at the start of the row.
   These are special glyphs like truncation marks on terminal
   frames. */
 if (row->displays_text_p)
  while (glyph < end
	  && INTEGERP (glyph->object)
	  && glyph->charpos < 0)
   {
	x += glyph->pixel_width;
	++glyph;
   }

 while (glyph < end
	 && !INTEGERP (glyph->object)
	 && (!BUFFERP (glyph->object)
	   || glyph->charpos < pt_old))
  {
   x += glyph->pixel_width;
   ++glyph;
  }

 w->cursor.hpos = glyph - row->glyphs[TEXT_AREA];
 w->cursor.x = x;
 w->cursor.vpos = MATRIX_ROW_VPOS (row, matrix) + dvpos;
 w->cursor.y = row->y + dy;

 if (w == XWINDOW (selected_window))
  {
   if (!row->continued_p
	 && !MATRIX_ROW_CONTINUATION_LINE_P (row)
	 && row->x == 0)
	{
	 this_line_buffer = XBUFFER (w->buffer);
	 
	 CHARPOS (this_line_start_pos)
	  = MATRIX_ROW_START_CHARPOS (row) + delta;
	 BYTEPOS (this_line_start_pos)
	  = MATRIX_ROW_START_BYTEPOS (row) + delta_bytes;
	 
	 CHARPOS (this_line_end_pos)
	  = Z - (MATRIX_ROW_END_CHARPOS (row) + delta);
	 BYTEPOS (this_line_end_pos)
	  = Z_BYTE - (MATRIX_ROW_END_BYTEPOS (row) + delta_bytes);
	 
	 this_line_y = w->cursor.y;
	 this_line_pixel_height = row->height;
	 this_line_vpos = w->cursor.vpos;
	 this_line_start_x = row->x;
	}
   else
	CHARPOS (this_line_start_pos) = 0;
  }
}


/* Run window scroll functions, if any, for WINDOW with new window
  start STARTP. Sets the window start of WINDOW to that position.

  We assume that the window's buffer is really current. */

static INLINE struct text_pos
run_window_scroll_functions (window, startp)
   Lisp_Object window;
   struct text_pos startp;
{
 struct window *w = XWINDOW (window);
 SET_MARKER_FROM_TEXT_POS (w->start, startp);

 if (current_buffer != XBUFFER (w->buffer))
  abort ();

 if (!NILP (Vwindow_scroll_functions))
  {
   run_hook_with_args_2 (Qwindow_scroll_functions, window, 
			  make_number (CHARPOS (startp)));
   SET_TEXT_POS_FROM_MARKER (startp, w->start);
   /* In case the hook functions switch buffers. */
   if (current_buffer != XBUFFER (w->buffer))
	set_buffer_internal_1 (XBUFFER (w->buffer));
  }

 return startp;
}


/* Modify the desired matrix of window W and W->vscroll so that the
  line containing the cursor is fully visible. If this requires
  larger matrices than are allocated, set fonts_changed_p and return
  0. */

static int
make_cursor_line_fully_visible (w)
   struct window *w;
{
 struct glyph_matrix *matrix;
 struct glyph_row *row;
 int window_height;
 
 /* It's not always possible to find the cursor, e.g, when a window
   is full of overlay strings. Don't do anything in that case. */
 if (w->cursor.vpos < 0)
  return 1;
 
 matrix = w->desired_matrix;
 row = MATRIX_ROW (matrix, w->cursor.vpos);

 /* If the cursor row is not partially visible, there's nothing
   to do. */
 if (!MATRIX_ROW_PARTIALLY_VISIBLE_P (row))
  return 1;

 /* If the row the cursor is in is taller than the window's height,
   it's not clear what to do, so do nothing. */
 window_height = window_box_height (w);
 if (row->height >= window_height)
  return 1;

 if (MATRIX_ROW_PARTIALLY_VISIBLE_AT_TOP_P (w, row))
  {
   int dy = row->height - row->visible_height;
   w->vscroll = 0;
   w->cursor.y += dy;
   shift_glyph_matrix (w, matrix, 0, matrix->nrows, dy);
  }
 else /* MATRIX_ROW_PARTIALLY_VISIBLE_AT_BOTTOM_P (w, row)) */
  {
   int dy = - (row->height - row->visible_height);
   w->vscroll = dy;
   w->cursor.y += dy;
   shift_glyph_matrix (w, matrix, 0, matrix->nrows, dy);
  }
 
 /* When we change the cursor y-position of the selected window,
   change this_line_y as well so that the display optimization for
   the cursor line of the selected window in redisplay_internal uses
   the correct y-position. */
 if (w == XWINDOW (selected_window))
  this_line_y = w->cursor.y;

 /* If vscrolling requires a larger glyph matrix, arrange for a fresh
   redisplay with larger matrices. */
 if (matrix->nrows < required_matrix_height (w))
  {
   fonts_changed_p = 1;
   return 0;
  }

 return 1;
}


/* Try scrolling PT into view in window WINDOW. JUST_THIS_ONE_P
  non-zero means only WINDOW is redisplayed in redisplay_internal.
  TEMP_SCROLL_STEP has the same meaning as scroll_step, and is used
  in redisplay_window to bring a partially visible line into view in
  the case that only the cursor has moved.

  Value is

  1	if scrolling succeeded
  
  0	if scrolling didn't find point.
  
  -1	if new fonts have been loaded so that we must interrupt
  redisplay, adjust glyph matrices, and try again. */

enum
{
 SCROLLING_SUCCESS,
 SCROLLING_FAILED,
 SCROLLING_NEED_LARGER_MATRICES
};

static int
try_scrolling (window, just_this_one_p, scroll_conservatively,
	    scroll_step, temp_scroll_step)
   Lisp_Object window;
   int just_this_one_p;
   int scroll_conservatively, scroll_step;
   int temp_scroll_step;
{
 struct window *w = XWINDOW (window);
 struct frame *f = XFRAME (w->frame);
 struct text_pos scroll_margin_pos;
 struct text_pos pos;
 struct text_pos startp;
 struct it it;
 Lisp_Object window_end;
 int this_scroll_margin;
 int dy = 0;
 int scroll_max;
 int rc;
 int amount_to_scroll = 0;
 Lisp_Object aggressive;
 int height;

#if GLYPH_DEBUG
 debug_method_add (w, "try_scrolling");
#endif

 SET_TEXT_POS_FROM_MARKER (startp, w->start);
 
 /* Compute scroll margin height in pixels. We scroll when point is
   within this distance from the top or bottom of the window. */
 if (scroll_margin > 0)
  {
   this_scroll_margin = min (scroll_margin, XINT (w->height) / 4);
   this_scroll_margin *= CANON_Y_UNIT (f);
  }
 else
  this_scroll_margin = 0;

 /* Compute how much we should try to scroll maximally to bring point
   into view. */
 if (scroll_step || scroll_conservatively || temp_scroll_step)
  scroll_max = max (scroll_step,
		   max (scroll_conservatively, temp_scroll_step));
 else if (NUMBERP (current_buffer->scroll_down_aggressively)
	  || NUMBERP (current_buffer->scroll_up_aggressively))
  /* We're trying to scroll because of aggressive scrolling
    but no scroll_step is set. Choose an arbitrary one. Maybe
    there should be a variable for this. */
  scroll_max = 10;
 else
  scroll_max = 0;
 scroll_max *= CANON_Y_UNIT (f);

 /* Decide whether we have to scroll down. Start at the window end
   and move this_scroll_margin up to find the position of the scroll
   margin. */
 window_end = Fwindow_end (window, Qt);
 CHARPOS (scroll_margin_pos) = XINT (window_end);
 BYTEPOS (scroll_margin_pos) = CHAR_TO_BYTE (CHARPOS (scroll_margin_pos));
 if (this_scroll_margin)
  {
   start_display (&it, w, scroll_margin_pos);
   move_it_vertically (&it, - this_scroll_margin);
   scroll_margin_pos = it.current.pos;
  }

 if (PT >= CHARPOS (scroll_margin_pos))
  {
   int y0;
   
   /* Point is in the scroll margin at the bottom of the window, or
	 below. Compute a new window start that makes point visible. */

   /* Compute the distance from the scroll margin to PT.
	 Give up if the distance is greater than scroll_max. */
   start_display (&it, w, scroll_margin_pos);
   y0 = it.current_y;
   move_it_to (&it, PT, 0, it.last_visible_y, -1,
		 MOVE_TO_POS | MOVE_TO_X | MOVE_TO_Y);
   
   /* With a scroll_margin of 0, scroll_margin_pos is at the window
	 end, which is one line below the window. The iterator's
	 current_y will be same as y0 in that case, but we have to
	 scroll a line to make PT visible. That's the reason why 1 is
	 added below. */
   dy = 1 + it.current_y - y0;
   
   if (dy > scroll_max)
	return SCROLLING_FAILED;
   
   /* Move the window start down. If scrolling conservatively,
	 move it just enough down to make point visible. If
	 scroll_step is set, move it down by scroll_step. */
   start_display (&it, w, startp);

   if (scroll_conservatively)
	amount_to_scroll
	 = max (max (dy, CANON_Y_UNIT (f)),
		 CANON_Y_UNIT (f) * max (scroll_step, temp_scroll_step));
   else if (scroll_step || temp_scroll_step)
	amount_to_scroll = scroll_max;
   else
	{
	 aggressive = current_buffer->scroll_down_aggressively;
	 height = (WINDOW_DISPLAY_HEIGHT_NO_MODE_LINE (w)
		  - WINDOW_DISPLAY_HEADER_LINE_HEIGHT (w));
	 if (NUMBERP (aggressive))
	  amount_to_scroll = XFLOATINT (aggressive) * height;
	}

   if (amount_to_scroll <= 0)
	return SCROLLING_FAILED;

   move_it_vertically (&it, amount_to_scroll);
   startp = it.current.pos;
  }
 else
  {
   /* See if point is inside the scroll margin at the top of the
     window. */
   scroll_margin_pos = startp;
   if (this_scroll_margin)
	{
	 start_display (&it, w, startp);
	 move_it_vertically (&it, this_scroll_margin);
	 scroll_margin_pos = it.current.pos;
	}

   if (PT < CHARPOS (scroll_margin_pos))
	{
	 /* Point is in the scroll margin at the top of the window or
	   above what is displayed in the window. */
	 int y0;
	 
	 /* Compute the vertical distance from PT to the scroll
	   margin position. Give up if distance is greater than
	   scroll_max. */
	 SET_TEXT_POS (pos, PT, PT_BYTE);
	 start_display (&it, w, pos);
	 y0 = it.current_y;
	 move_it_to (&it, CHARPOS (scroll_margin_pos), 0,
		   it.last_visible_y, -1,
		   MOVE_TO_POS | MOVE_TO_X | MOVE_TO_Y);
	 dy = it.current_y - y0;
	 if (dy > scroll_max)
	  return SCROLLING_FAILED;
	 
	 /* Compute new window start. */
	 start_display (&it, w, startp);
	 
	 if (scroll_conservatively)
	  amount_to_scroll =
	   max (dy, CANON_Y_UNIT (f) * max (scroll_step, temp_scroll_step));
	 else if (scroll_step || temp_scroll_step)
	  amount_to_scroll = scroll_max;
	 else
	  {
	   aggressive = current_buffer->scroll_up_aggressively;
	   height = (WINDOW_DISPLAY_HEIGHT_NO_MODE_LINE (w)
			- WINDOW_DISPLAY_HEADER_LINE_HEIGHT (w));
	   if (NUMBERP (aggressive))
		amount_to_scroll = XFLOATINT (aggressive) * height;
	  }

	 if (amount_to_scroll <= 0)
	  return SCROLLING_FAILED;
	 
	 move_it_vertically (&it, - amount_to_scroll);
	 startp = it.current.pos;
	}
  }

 /* Run window scroll functions. */
 startp = run_window_scroll_functions (window, startp);

 /* Display the window. Give up if new fonts are loaded, or if point
   doesn't appear. */
 if (!try_window (window, startp))
  rc = SCROLLING_NEED_LARGER_MATRICES;
 else if (w->cursor.vpos < 0)
  {
   clear_glyph_matrix (w->desired_matrix);
   rc = SCROLLING_FAILED;
  }
 else
  {
   /* Maybe forget recorded base line for line number display. */
   if (!just_this_one_p 
	 || current_buffer->clip_changed
	 || BEG_UNCHANGED < CHARPOS (startp))
	w->base_line_number = Qnil;
   
   /* If cursor ends up on a partially visible line, shift display
	 lines up or down. If that fails because we need larger
	 matrices, give up. */
   if (!make_cursor_line_fully_visible (w))
	rc = SCROLLING_NEED_LARGER_MATRICES;
   else
	rc = SCROLLING_SUCCESS;
  }

 return rc;
}


/* Compute a suitable window start for window W if display of W starts
  on a continuation line. Value is non-zero if a new window start
  was computed.

  The new window start will be computed, based on W's width, starting
  from the start of the continued line. It is the start of the
  screen line with the minimum distance from the old start W->start. */

static int
compute_window_start_on_continuation_line (w)
   struct window *w;
{
 struct text_pos pos, start_pos;
 int window_start_changed_p = 0;

 SET_TEXT_POS_FROM_MARKER (start_pos, w->start);

 /* If window start is on a continuation line... Window start may be
   < BEGV in case there's invisible text at the start of the 
   buffer (M-x rmail, for example). */
 if (CHARPOS (start_pos) > BEGV
   && FETCH_BYTE (BYTEPOS (start_pos) - 1) != '\n')
  {
   struct it it;
   struct glyph_row *row;

   /* Handle the case that the window start is out of range. */
   if (CHARPOS (start_pos) < BEGV)
	SET_TEXT_POS (start_pos, BEGV, BEGV_BYTE);
   else if (CHARPOS (start_pos) > ZV)
	SET_TEXT_POS (start_pos, ZV, ZV_BYTE);
   
   /* Find the start of the continued line. This should be fast
	 because scan_buffer is fast (newline cache). */
   row = w->desired_matrix->rows + (WINDOW_WANTS_HEADER_LINE_P (w) ? 1 : 0);
   init_iterator (&it, w, CHARPOS (start_pos), BYTEPOS (start_pos),
		   row, DEFAULT_FACE_ID);
   reseat_at_previous_visible_line_start (&it);

   /* If the line start is "too far" away from the window start,
     say it takes too much time to compute a new window start. */
   if (CHARPOS (start_pos) - IT_CHARPOS (it)
	 < XFASTINT (w->height) * XFASTINT (w->width))
	{
	 int min_distance, distance;
	 
	 /* Move forward by display lines to find the new window
	   start. If window width was enlarged, the new start can
	   be expected to be > the old start. If window width was
	   decreased, the new window start will be < the old start.
	   So, we're looking for the display line start with the
	   minimum distance from the old window start. */
	 pos = it.current.pos;
	 min_distance = INFINITY;
	 while ((distance = abs (CHARPOS (start_pos) - IT_CHARPOS (it))),
		 distance < min_distance)
	  {
	   min_distance = distance;
	   pos = it.current.pos;
	   move_it_by_lines (&it, 1, 0);
	  }
	 
	 /* Set the window start there. */
	 SET_MARKER_FROM_TEXT_POS (w->start, pos);
	 window_start_changed_p = 1;
	}
  }
 
 return window_start_changed_p;
}


/* Try cursor movement in case text has not changes in window WINDOW,
  with window start STARTP. Value is

  CURSOR_MOVEMENT_SUCCESS if successful
  
  CURSOR_MOVEMENT_CANNOT_BE_USED if this method cannot be used

  CURSOR_MOVEMENT_MUST_SCROLL if we know we have to scroll the
  display. *SCROLL_STEP is set to 1, under certain circumstances, if
  we want to scroll as if scroll-step were set to 1. See the code.

  CURSOR_MOVEMENT_NEED_LARGER_MATRICES if we need larger matrices, in
  which case we have to abort this redisplay, and adjust matrices
  first. */

enum 
{
 CURSOR_MOVEMENT_SUCCESS,
 CURSOR_MOVEMENT_CANNOT_BE_USED,
 CURSOR_MOVEMENT_MUST_SCROLL,
 CURSOR_MOVEMENT_NEED_LARGER_MATRICES
};

static int
try_cursor_movement (window, startp, scroll_step)
   Lisp_Object window;
   struct text_pos startp;
   int *scroll_step;
{
 struct window *w = XWINDOW (window);
 struct frame *f = XFRAME (w->frame);
 int rc = CURSOR_MOVEMENT_CANNOT_BE_USED;
 
#if GLYPH_DEBUG
 if (inhibit_try_cursor_movement)
  return rc;
#endif

 /* Handle case where text has not changed, only point, and it has
   not moved off the frame. */
 if (/* Point may be in this window. */
   PT >= CHARPOS (startp)
   /* Selective display hasn't changed. */
   && !current_buffer->clip_changed
   /* Function force-mode-line-update is used to force a thorough
	 redisplay. It sets either windows_or_buffers_changed or
	 update_mode_lines. So don't take a shortcut here for these
	 cases. */
   && !update_mode_lines
   && !windows_or_buffers_changed
   /* Can't use this case if highlighting a region. When a 
     region exists, cursor movement has to do more than just
     set the cursor. */
   && !(!NILP (Vtransient_mark_mode)
	  && !NILP (current_buffer->mark_active))
   && NILP (w->region_showing)
   && NILP (Vshow_trailing_whitespace)
   /* Right after splitting windows, last_point may be nil. */
   && INTEGERP (w->last_point)
   /* This code is not used for mini-buffer for the sake of the case
	 of redisplaying to replace an echo area message; since in
	 that case the mini-buffer contents per se are usually
	 unchanged. This code is of no real use in the mini-buffer
	 since the handling of this_line_start_pos, etc., in redisplay
	 handles the same cases. */
   && !EQ (window, minibuf_window)
   /* When splitting windows or for new windows, it happens that
	 redisplay is called with a nil window_end_vpos or one being
	 larger than the window. This should really be fixed in
	 window.c. I don't have this on my list, now, so we do
	 approximately the same as the old redisplay code. --gerd. */
   && INTEGERP (w->window_end_vpos)
   && XFASTINT (w->window_end_vpos) < w->current_matrix->nrows
   && (FRAME_WINDOW_P (f)
	 || !MARKERP (Voverlay_arrow_position)
	 || current_buffer != XMARKER (Voverlay_arrow_position)->buffer))
  {
   int this_scroll_margin;
   struct glyph_row *row = NULL;

#if GLYPH_DEBUG
   debug_method_add (w, "cursor movement");
#endif

   /* Scroll if point within this distance from the top or bottom
	 of the window. This is a pixel value. */
   this_scroll_margin = max (0, scroll_margin);
   this_scroll_margin = min (this_scroll_margin, XFASTINT (w->height) / 4);
   this_scroll_margin *= CANON_Y_UNIT (f);

   /* Start with the row the cursor was displayed during the last
	 not paused redisplay. Give up if that row is not valid. */
   if (w->last_cursor.vpos < 0
	 || w->last_cursor.vpos >= w->current_matrix->nrows)
	rc = CURSOR_MOVEMENT_MUST_SCROLL;
   else
	{
	 row = MATRIX_ROW (w->current_matrix, w->last_cursor.vpos);
	 if (row->mode_line_p)
	  ++row;
	 if (!row->enabled_p)
	  rc = CURSOR_MOVEMENT_MUST_SCROLL;
	}

   if (rc == CURSOR_MOVEMENT_CANNOT_BE_USED)
	{
	 int scroll_p = 0;
	 int last_y = window_text_bottom_y (w) - this_scroll_margin;
	 
	 if (PT > XFASTINT (w->last_point))
	  {
	   /* Point has moved forward. */
	   while (MATRIX_ROW_END_CHARPOS (row) < PT
		   && MATRIX_ROW_BOTTOM_Y (row) < last_y)
		{
		 xassert (row->enabled_p);
		 ++row;
		}

	   /* The end position of a row equals the start position
		 of the next row. If PT is there, we would rather
		 display it in the next line. */
	   while (MATRIX_ROW_BOTTOM_Y (row) < last_y
		   && MATRIX_ROW_END_CHARPOS (row) == PT
		   && !cursor_row_p (w, row))
		++row;

	   /* If within the scroll margin, scroll. Note that
		 MATRIX_ROW_BOTTOM_Y gives the pixel position at which
		 the next line would be drawn, and that
		 this_scroll_margin can be zero. */
	   if (MATRIX_ROW_BOTTOM_Y (row) > last_y
		 || PT > MATRIX_ROW_END_CHARPOS (row)
		 /* Line is completely visible last line in window
		   and PT is to be set in the next line. */
		 || (MATRIX_ROW_BOTTOM_Y (row) == last_y
		   && PT == MATRIX_ROW_END_CHARPOS (row)
		   && !row->ends_at_zv_p
		   && !MATRIX_ROW_ENDS_IN_MIDDLE_OF_CHAR_P (row)))
		scroll_p = 1;
	  }
	 else if (PT < XFASTINT (w->last_point))
	  {
	   /* Cursor has to be moved backward. Note that PT >=
		 CHARPOS (startp) because of the outer
		 if-statement. */
	   while (!row->mode_line_p
		   && (MATRIX_ROW_START_CHARPOS (row) > PT
			 || (MATRIX_ROW_START_CHARPOS (row) == PT
			   && MATRIX_ROW_STARTS_IN_MIDDLE_OF_CHAR_P (row)))
		   && (row->y > this_scroll_margin
			 || CHARPOS (startp) == BEGV))
		{
		 xassert (row->enabled_p);
		 --row;
		}

	   /* Consider the following case: Window starts at BEGV,
		 there is invisible, intangible text at BEGV, so that
		 display starts at some point START > BEGV. It can
		 happen that we are called with PT somewhere between
		 BEGV and START. Try to handle that case. */
	   if (row < w->current_matrix->rows
		 || row->mode_line_p)
		{
		 row = w->current_matrix->rows;
		 if (row->mode_line_p)
		  ++row;
		}

	   /* Due to newlines in overlay strings, we may have to
		 skip forward over overlay strings. */
	   while (MATRIX_ROW_BOTTOM_Y (row) < last_y
		   && MATRIX_ROW_END_CHARPOS (row) == PT
		   && !cursor_row_p (w, row))
		++row;
	 
	   /* If within the scroll margin, scroll. */
	   if (row->y < this_scroll_margin
		 && CHARPOS (startp) != BEGV)
		scroll_p = 1;
	  }

	 if (PT < MATRIX_ROW_START_CHARPOS (row)
	   || PT > MATRIX_ROW_END_CHARPOS (row))
	  {
	   /* if PT is not in the glyph row, give up. */
	   rc = CURSOR_MOVEMENT_MUST_SCROLL;
	  }
	 else if (MATRIX_ROW_PARTIALLY_VISIBLE_P (row))
	  {
	   if (PT == MATRIX_ROW_END_CHARPOS (row)
		 && !row->ends_at_zv_p
		 && !MATRIX_ROW_ENDS_IN_MIDDLE_OF_CHAR_P (row))
		rc = CURSOR_MOVEMENT_MUST_SCROLL;
	   else if (row->height > window_box_height (w))
		{
		 /* If we end up in a partially visible line, let's
		   make it fully visible, except when it's taller
		   than the window, in which case we can't do much
		   about it. */
		 *scroll_step = 1;
		 rc = CURSOR_MOVEMENT_MUST_SCROLL;
		}
	   else
		{
		 set_cursor_from_row (w, row, w->current_matrix, 0, 0, 0, 0);
		 try_window (window, startp);
		 if (!make_cursor_line_fully_visible (w))
		  rc = CURSOR_MOVEMENT_NEED_LARGER_MATRICES;
		 else
		  rc = CURSOR_MOVEMENT_SUCCESS;
		}
	  }
	 else if (scroll_p)
	  rc = CURSOR_MOVEMENT_MUST_SCROLL;
	 else
	  {
	   set_cursor_from_row (w, row, w->current_matrix, 0, 0, 0, 0);
	   rc = CURSOR_MOVEMENT_SUCCESS;
	  }
	}
  }

 return rc;
}


/* Redisplay leaf window WINDOW. JUST_THIS_ONE_P non-zero means only
  selected_window is redisplayed. */

static void
redisplay_window (window, just_this_one_p)
   Lisp_Object window;
   int just_this_one_p;
{
 struct window *w = XWINDOW (window);
 struct frame *f = XFRAME (w->frame);
 struct buffer *buffer = XBUFFER (w->buffer);
 struct buffer *old = current_buffer;
 struct text_pos lpoint, opoint, startp;
 int update_mode_line;
 int tem;
 struct it it;
 /* Record it now because it's overwritten. */
 int current_matrix_up_to_date_p = 0;
 int temp_scroll_step = 0;
 int count = BINDING_STACK_SIZE ();
 int rc;

 SET_TEXT_POS (lpoint, PT, PT_BYTE);
 opoint = lpoint;

 /* W must be a leaf window here. */
 xassert (!NILP (w->buffer));
#if GLYPH_DEBUG
 *w->desired_matrix->method = 0;
#endif

 specbind (Qinhibit_point_motion_hooks, Qt);

 reconsider_clip_changes (w, buffer);
  
 /* Has the mode line to be updated? */ 
 update_mode_line = (!NILP (w->update_mode_line)
		   || update_mode_lines
		   || buffer->clip_changed);

 if (MINI_WINDOW_P (w))
  {
   if (w == XWINDOW (echo_area_window)
	 && !NILP (echo_area_buffer[0]))
	{
	 if (update_mode_line)
	  /* We may have to update a tty frame's menu bar or a
	    tool-bar. Example `M-x C-h C-h C-g'. */
	  goto finish_menu_bars;
	 else
	  /* We've already displayed the echo area glyphs in this window. */
	  goto finish_scroll_bars;
	}
   else if (w != XWINDOW (minibuf_window))
	{
	 /* W is a mini-buffer window, but it's not the currently
	   active one, so clear it. */
	 int yb = window_text_bottom_y (w);
	 struct glyph_row *row;
	 int y;

	 for (y = 0, row = w->desired_matrix->rows;
	    y < yb;
	    y += row->height, ++row)
	  blank_row (w, row, y);
	 goto finish_scroll_bars;
	}

   clear_glyph_matrix (w->desired_matrix);
  }

 /* Otherwise set up data on this window; select its buffer and point
   value. */
 /* Really select the buffer, for the sake of buffer-local
   variables. */
 set_buffer_internal_1 (XBUFFER (w->buffer));
 SET_TEXT_POS (opoint, PT, PT_BYTE);

 current_matrix_up_to_date_p
  = (!NILP (w->window_end_valid)
    && !current_buffer->clip_changed
    && XFASTINT (w->last_modified) >= MODIFF
    && XFASTINT (w->last_overlay_modified) >= OVERLAY_MODIFF);

 /* When windows_or_buffers_changed is non-zero, we can't rely on
   the window end being valid, so set it to nil there. */
 if (windows_or_buffers_changed)
  {
   /* If window starts on a continuation line, maybe adjust the
	 window start in case the window's width changed. */
   if (XMARKER (w->start)->buffer == current_buffer)
	compute_window_start_on_continuation_line (w);
   
   w->window_end_valid = Qnil;
  }

 /* Some sanity checks. */
 CHECK_WINDOW_END (w);
 if (Z == Z_BYTE && CHARPOS (opoint) != BYTEPOS (opoint))
  abort ();
 if (BYTEPOS (opoint) < CHARPOS (opoint))
  abort ();

 /* If %c is in mode line, update it if needed. */
 if (!NILP (w->column_number_displayed)
   /* This alternative quickly identifies a common case
	 where no change is needed. */
   && !(PT == XFASTINT (w->last_point)
	  && XFASTINT (w->last_modified) >= MODIFF
	  && XFASTINT (w->last_overlay_modified) >= OVERLAY_MODIFF)
   && XFASTINT (w->column_number_displayed) != current_column ())
  update_mode_line = 1; 

 /* Count number of windows showing the selected buffer. An indirect
   buffer counts as its base buffer. */
 if (!just_this_one_p)
  {
   struct buffer *current_base, *window_base;
   current_base = current_buffer;
   window_base = XBUFFER (XWINDOW (selected_window)->buffer);
   if (current_base->base_buffer)
	current_base = current_base->base_buffer;
   if (window_base->base_buffer)
	window_base = window_base->base_buffer;
   if (current_base == window_base)
	buffer_shared++;
  }

 /* Point refers normally to the selected window. For any other
   window, set up appropriate value. */
 if (!EQ (window, selected_window))
  {
   int new_pt = XMARKER (w->pointm)->charpos;
   int new_pt_byte = marker_byte_position (w->pointm);
   if (new_pt < BEGV)
	{
	 new_pt = BEGV;
	 new_pt_byte = BEGV_BYTE;
	 set_marker_both (w->pointm, Qnil, BEGV, BEGV_BYTE);
	}
   else if (new_pt > (ZV - 1))
	{
	 new_pt = ZV;
	 new_pt_byte = ZV_BYTE;
	 set_marker_both (w->pointm, Qnil, ZV, ZV_BYTE);
	}
   
   /* We don't use SET_PT so that the point-motion hooks don't run. */
   TEMP_SET_PT_BOTH (new_pt, new_pt_byte);
  }

 /* If any of the character widths specified in the display table
   have changed, invalidate the width run cache. It's true that
   this may be a bit late to catch such changes, but the rest of
   redisplay goes (non-fatally) haywire when the display table is
   changed, so why should we worry about doing any better? */
 if (current_buffer->width_run_cache)
  {
   struct Lisp_Char_Table *disptab = buffer_display_table ();

   if (! disptab_matches_widthtab (disptab,
                   XVECTOR (current_buffer->width_table)))
    {
     invalidate_region_cache (current_buffer,
                  current_buffer->width_run_cache,
                  BEG, Z);
     recompute_width_table (current_buffer, disptab);
    }
  }

 /* If window-start is screwed up, choose a new one. */
 if (XMARKER (w->start)->buffer != current_buffer)
  goto recenter;

 SET_TEXT_POS_FROM_MARKER (startp, w->start);

 /* If someone specified a new starting point but did not insist,
   check whether it can be used. */
 if (!NILP (w->optional_new_start)
   && CHARPOS (startp) >= BEGV
   && CHARPOS (startp) <= ZV)
  {
   w->optional_new_start = Qnil;
   start_display (&it, w, startp);
   move_it_to (&it, PT, 0, it.last_visible_y, -1,
		 MOVE_TO_POS | MOVE_TO_X | MOVE_TO_Y);
   if (IT_CHARPOS (it) == PT)
	w->force_start = Qt;
  }

 /* Handle case where place to start displaying has been specified,
   unless the specified location is outside the accessible range. */
 if (!NILP (w->force_start)
   || w->frozen_window_start_p)
  {
   w->force_start = Qnil;
   w->vscroll = 0;
   w->window_end_valid = Qnil;

   /* Forget any recorded base line for line number display. */
   if (!current_matrix_up_to_date_p
	 || current_buffer->clip_changed)
	w->base_line_number = Qnil;

   /* Redisplay the mode line. Select the buffer properly for that.
	 Also, run the hook window-scroll-functions
	 because we have scrolled. */
   /* Note, we do this after clearing force_start because
	 if there's an error, it is better to forget about force_start
	 than to get into an infinite loop calling the hook functions
	 and having them get more errors. */
   if (!update_mode_line
	 || ! NILP (Vwindow_scroll_functions))
	{
	 update_mode_line = 1;
	 w->update_mode_line = Qt;
	 startp = run_window_scroll_functions (window, startp);
	}
   
   w->last_modified = make_number (0);
   w->last_overlay_modified = make_number (0);
   if (CHARPOS (startp) < BEGV)
	SET_TEXT_POS (startp, BEGV, BEGV_BYTE);
   else if (CHARPOS (startp) > ZV)
	SET_TEXT_POS (startp, ZV, ZV_BYTE);
   
   /* Redisplay, then check if cursor has been set during the 
	 redisplay. Give up if new fonts were loaded. */
   if (!try_window (window, startp))
	{
	 w->force_start = Qt;
	 clear_glyph_matrix (w->desired_matrix);
	 goto finish_scroll_bars;
	}

   if (w->cursor.vpos < 0 && !w->frozen_window_start_p)
	{
	 /* If point does not appear, try to move point so it does
	   appear. The desired matrix has been built above, so we
	   can use it here. */
	 int window_height;
	 struct glyph_row *row;

	 window_height = window_box_height (w) / 2;
	 row = MATRIX_FIRST_TEXT_ROW (w->desired_matrix);
	 while (MATRIX_ROW_BOTTOM_Y (row) < window_height)
	  ++row;

	 TEMP_SET_PT_BOTH (MATRIX_ROW_START_CHARPOS (row),
			  MATRIX_ROW_START_BYTEPOS (row));

	 if (w != XWINDOW (selected_window))
	  set_marker_both (w->pointm, Qnil, PT, PT_BYTE);
	 else if (current_buffer == old)
	  SET_TEXT_POS (lpoint, PT, PT_BYTE);

	 set_cursor_from_row (w, row, w->desired_matrix, 0, 0, 0, 0);
	 
	 /* If we are highlighting the region, then we just changed
	   the region, so redisplay to show it. */
	 if (!NILP (Vtransient_mark_mode)
	   && !NILP (current_buffer->mark_active))
	  {
	   clear_glyph_matrix (w->desired_matrix);
	   if (!try_window (window, startp))
		goto need_larger_matrices;
	  }
	}

   if (!make_cursor_line_fully_visible (w))
	goto need_larger_matrices;
#if GLYPH_DEBUG
   debug_method_add (w, "forced window start");
#endif
   goto done;
  }

 /* Handle case where text has not changed, only point, and it has
   not moved off the frame. */
 if (current_matrix_up_to_date_p
   && (rc = try_cursor_movement (window, startp, &temp_scroll_step),
	 rc != CURSOR_MOVEMENT_CANNOT_BE_USED))
  {
   switch (rc)
	{
	case CURSOR_MOVEMENT_SUCCESS:
	 goto done;
	 
	case CURSOR_MOVEMENT_NEED_LARGER_MATRICES:
	 goto need_larger_matrices;
	 
	case CURSOR_MOVEMENT_MUST_SCROLL:
	 goto try_to_scroll;
	 
	default:
	 abort ();
	}
  }
 /* If current starting point was originally the beginning of a line
   but no longer is, find a new starting point. */
 else if (!NILP (w->start_at_line_beg)
	  && !(CHARPOS (startp) <= BEGV
		|| FETCH_BYTE (BYTEPOS (startp) - 1) == '\n'))
  {
#if GLYPH_DEBUG
   debug_method_add (w, "recenter 1");
#endif
   goto recenter;
  }
 
 /* Try scrolling with try_window_id. Value is > 0 if update has
   been done, it is -1 if we know that the same window start will
   not work. It is 0 if unsuccessful for some other reason. */
 else if ((tem = try_window_id (w)) != 0)
  {
#if GLYPH_DEBUG
   debug_method_add (w, "try_window_id %d", tem);
#endif

   if (fonts_changed_p)
	goto need_larger_matrices;
   if (tem > 0)
	goto done;

   /* Otherwise try_window_id has returned -1 which means that we
	 don't want the alternative below this comment to execute. */
  }
 else if (CHARPOS (startp) >= BEGV
	  && CHARPOS (startp) <= ZV
	  && PT >= CHARPOS (startp)
	  && (CHARPOS (startp) < ZV
	    /* Avoid starting at end of buffer. */
	    || CHARPOS (startp) == BEGV
	    || (XFASTINT (w->last_modified) >= MODIFF
		  && XFASTINT (w->last_overlay_modified) >= OVERLAY_MODIFF)))
  {
#if GLYPH_DEBUG
   debug_method_add (w, "same window start");
#endif
   
   /* Try to redisplay starting at same place as before.
     If point has not moved off frame, accept the results. */
   if (!current_matrix_up_to_date_p
	 /* Don't use try_window_reusing_current_matrix in this case
	   because a window scroll function can have changed the
	   buffer. */
	 || !NILP (Vwindow_scroll_functions)
	 || MINI_WINDOW_P (w)
	 || !try_window_reusing_current_matrix (w))
	{
	 IF_DEBUG (debug_method_add (w, "1"));
	 try_window (window, startp);
	}

   if (fonts_changed_p)
	goto need_larger_matrices;
   
   if (w->cursor.vpos >= 0)
	{
	 if (!just_this_one_p 
	   || current_buffer->clip_changed
	   || BEG_UNCHANGED < CHARPOS (startp))
	  /* Forget any recorded base line for line number display. */
	  w->base_line_number = Qnil;
	 
	 if (!make_cursor_line_fully_visible (w))
	  goto need_larger_matrices;
	 goto done;
	}
   else
	clear_glyph_matrix (w->desired_matrix);
  }

 try_to_scroll:

 w->last_modified = make_number (0);
 w->last_overlay_modified = make_number (0);

 /* Redisplay the mode line. Select the buffer properly for that. */
 if (!update_mode_line)
  {
   update_mode_line = 1;
   w->update_mode_line = Qt;
  }

 /* Try to scroll by specified few lines. */
 if ((scroll_conservatively
    || scroll_step
    || temp_scroll_step
    || NUMBERP (current_buffer->scroll_up_aggressively)
    || NUMBERP (current_buffer->scroll_down_aggressively))
   && !current_buffer->clip_changed
   && CHARPOS (startp) >= BEGV 
   && CHARPOS (startp) <= ZV)
  {
   /* The function returns -1 if new fonts were loaded, 1 if
	 successful, 0 if not successful. */
   int rc = try_scrolling (window, just_this_one_p,
			   scroll_conservatively,
			   scroll_step,
			   temp_scroll_step);
   switch (rc)
	{
	case SCROLLING_SUCCESS:
	 goto done;
	 
	case SCROLLING_NEED_LARGER_MATRICES:
	 goto need_larger_matrices;
	 
	case SCROLLING_FAILED:
	 break;
	 
	default:
	 abort ();
	}
  }

 /* Finally, just choose place to start which centers point */

 recenter:

#if GLYPH_DEBUG
 debug_method_add (w, "recenter");
#endif

 /* w->vscroll = 0; */

 /* Forget any previously recorded base line for line number display. */
 if (!current_matrix_up_to_date_p
   || current_buffer->clip_changed)
  w->base_line_number = Qnil;

 /* Move backward half the height of the window. */
 init_iterator (&it, w, PT, PT_BYTE, NULL, DEFAULT_FACE_ID);
 it.current_y = it.last_visible_y;
 move_it_vertically_backward (&it, window_box_height (w) / 2);
 xassert (IT_CHARPOS (it) >= BEGV);

 /* The function move_it_vertically_backward may move over more
   than the specified y-distance. If it->w is small, e.g. a
   mini-buffer window, we may end up in front of the window's
   display area. Start displaying at the start of the line
   containing PT in this case. */
 if (it.current_y <= 0)
  {
   init_iterator (&it, w, PT, PT_BYTE, NULL, DEFAULT_FACE_ID);
   move_it_vertically (&it, 0);
   xassert (IT_CHARPOS (it) <= PT);
   it.current_y = 0;
  }

 it.current_x = it.hpos = 0;
 
 /* Set startp here explicitly in case that helps avoid an infinite loop
   in case the window-scroll-functions functions get errors. */
 set_marker_both (w->start, Qnil, IT_CHARPOS (it), IT_BYTEPOS (it));

 /* Run scroll hooks. */
 startp = run_window_scroll_functions (window, it.current.pos);

 /* Redisplay the window. */
 if (!current_matrix_up_to_date_p
   || windows_or_buffers_changed
   /* Don't use try_window_reusing_current_matrix in this case
	 because it can have changed the buffer. */
   || !NILP (Vwindow_scroll_functions)
   || !just_this_one_p
   || MINI_WINDOW_P (w)
   || !try_window_reusing_current_matrix (w))
  try_window (window, startp);

 /* If new fonts have been loaded (due to fontsets), give up. We
   have to start a new redisplay since we need to re-adjust glyph
   matrices. */
 if (fonts_changed_p)
  goto need_larger_matrices;

 /* If cursor did not appear assume that the middle of the window is
   in the first line of the window. Do it again with the next line.
   (Imagine a window of height 100, displaying two lines of height
   60. Moving back 50 from it->last_visible_y will end in the first
   line.) */
 if (w->cursor.vpos < 0)
  {
   if (!NILP (w->window_end_valid)
	 && PT >= Z - XFASTINT (w->window_end_pos))
	{
	 clear_glyph_matrix (w->desired_matrix);
	 move_it_by_lines (&it, 1, 0);
	 try_window (window, it.current.pos);
	}
   else if (PT < IT_CHARPOS (it))
	{
	 clear_glyph_matrix (w->desired_matrix);
	 move_it_by_lines (&it, -1, 0);
	 try_window (window, it.current.pos);
	}
   else
	{
	 /* Not much we can do about it. */
	}
  }

 /* Consider the following case: Window starts at BEGV, there is
   invisible, intangible text at BEGV, so that display starts at
   some point START > BEGV. It can happen that we are called with
   PT somewhere between BEGV and START. Try to handle that case. */
 if (w->cursor.vpos < 0)
  {
   struct glyph_row *row = w->current_matrix->rows;
   if (row->mode_line_p)
	++row;
   set_cursor_from_row (w, row, w->current_matrix, 0, 0, 0, 0);
  }
 
 if (!make_cursor_line_fully_visible (w))
  goto need_larger_matrices;

 done:

 SET_TEXT_POS_FROM_MARKER (startp, w->start);
 w->start_at_line_beg = ((CHARPOS (startp) == BEGV
			  || FETCH_BYTE (BYTEPOS (startp) - 1) == '\n')
			 ? Qt : Qnil);

 /* Display the mode line, if we must. */
 if ((update_mode_line
    /* If window not full width, must redo its mode line
	 if (a) the window to its side is being redone and 
	 (b) we do a frame-based redisplay. This is a consequence
	 of how inverted lines are drawn in frame-based redisplay. */
    || (!just_this_one_p 
	  && !FRAME_WINDOW_P (f)
	  && !WINDOW_FULL_WIDTH_P (w))
    /* Line number to display. */
    || INTEGERP (w->base_line_pos)
    /* Column number is displayed and different from the one displayed. */
    || (!NILP (w->column_number_displayed)
	  && XFASTINT (w->column_number_displayed) != current_column ()))
    /* This means that the window has a mode line. */
    && (WINDOW_WANTS_MODELINE_P (w)
	  || WINDOW_WANTS_HEADER_LINE_P (w)))
  {
   display_mode_lines (w);

   /* If mode line height has changed, arrange for a thorough
	 immediate redisplay using the correct mode line height. */
   if (WINDOW_WANTS_MODELINE_P (w)
	 && CURRENT_MODE_LINE_HEIGHT (w) != DESIRED_MODE_LINE_HEIGHT (w))
	{
	 fonts_changed_p = 1;
	 MATRIX_MODE_LINE_ROW (w->current_matrix)->height
	  = DESIRED_MODE_LINE_HEIGHT (w);
	}
   
   /* If top line height has changed, arrange for a thorough
	 immediate redisplay using the correct mode line height. */
   if (WINDOW_WANTS_HEADER_LINE_P (w)
	 && CURRENT_HEADER_LINE_HEIGHT (w) != DESIRED_HEADER_LINE_HEIGHT (w))
	{
	 fonts_changed_p = 1;
	 MATRIX_HEADER_LINE_ROW (w->current_matrix)->height
	  = DESIRED_HEADER_LINE_HEIGHT (w);
	}

   if (fonts_changed_p)
	goto need_larger_matrices;
  }

 if (!line_number_displayed
   && !BUFFERP (w->base_line_pos))
  {
   w->base_line_pos = Qnil;
   w->base_line_number = Qnil;
  }

 finish_menu_bars:
 
 /* When we reach a frame's selected window, redo the frame's menu bar. */
 if (update_mode_line
   && EQ (FRAME_SELECTED_WINDOW (f), window))
  {
   int redisplay_menu_p = 0;

   if (FRAME_WINDOW_P (f))
	{
#if defined (USE_X_TOOLKIT) || defined (HAVE_NTGUI) || defined (macintosh)
	 redisplay_menu_p = FRAME_EXTERNAL_MENU_BAR (f);
#else
	 redisplay_menu_p = FRAME_MENU_BAR_LINES (f) > 0;
#endif
	}
   else
    redisplay_menu_p = FRAME_MENU_BAR_LINES (f) > 0;

   if (redisplay_menu_p)
    display_menu_bar (w);

#ifdef HAVE_WINDOW_SYSTEM
   if (WINDOWP (f->tool_bar_window)
	 && (FRAME_TOOL_BAR_LINES (f) > 0
	   || auto_resize_tool_bars_p))
	redisplay_tool_bar (f);
#endif
  }

 need_larger_matrices:
 ;
 finish_scroll_bars:

 if (FRAME_HAS_VERTICAL_SCROLL_BARS (f))
  {
   int start, end, whole;

   /* Calculate the start and end positions for the current window.
	 At some point, it would be nice to choose between scrollbars
	 which reflect the whole buffer size, with special markers
	 indicating narrowing, and scrollbars which reflect only the
	 visible region.

	 Note that mini-buffers sometimes aren't displaying any text. */
   if (!MINI_WINDOW_P (w)
	 || (w == XWINDOW (minibuf_window)
	   && NILP (echo_area_buffer[0])))
	{
	 whole = ZV - BEGV;
	 start = marker_position (w->start) - BEGV;
	 /* I don't think this is guaranteed to be right. For the
	   moment, we'll pretend it is. */
	 end = (Z - XFASTINT (w->window_end_pos)) - BEGV;

	 if (end < start) 
	  end = start;
	 if (whole < (end - start)) 
	  whole = end - start;
	}
   else
	start = end = whole = 0;

   /* Indicate what this scroll bar ought to be displaying now. */
   set_vertical_scroll_bar_hook (w, end - start, whole, start);

   /* Note that we actually used the scroll bar attached to this
	 window, so it shouldn't be deleted at the end of redisplay. */
   redeem_scroll_bar_hook (w);
  }

 /* Restore current_buffer and value of point in it. */
 TEMP_SET_PT_BOTH (CHARPOS (opoint), BYTEPOS (opoint));
 set_buffer_internal_1 (old);
 TEMP_SET_PT_BOTH (CHARPOS (lpoint), BYTEPOS (lpoint));

 unbind_to (count, Qnil);
}


/* Build the complete desired matrix of WINDOW with a window start
  buffer position POS. Value is non-zero if successful. It is zero
  if fonts were loaded during redisplay which makes re-adjusting
  glyph matrices necessary. */

int
try_window (window, pos)
   Lisp_Object window;
   struct text_pos pos;
{
 struct window *w = XWINDOW (window);
 struct it it;
 struct glyph_row *last_text_row = NULL;

 /* Make POS the new window start. */
 set_marker_both (w->start, Qnil, CHARPOS (pos), BYTEPOS (pos));

 /* Mark cursor position as unknown. No overlay arrow seen. */
 w->cursor.vpos = -1;
 overlay_arrow_seen = 0;

 /* Initialize iterator and info to start at POS. */
 start_display (&it, w, pos);

 /* Display all lines of W. */
 while (it.current_y < it.last_visible_y)
  {
   if (display_line (&it))
	last_text_row = it.glyph_row - 1;
   if (fonts_changed_p)
	return 0;
  }

 /* If bottom moved off end of frame, change mode line percentage. */
 if (XFASTINT (w->window_end_pos) <= 0
   && Z != IT_CHARPOS (it))
  w->update_mode_line = Qt;

 /* Set window_end_pos to the offset of the last character displayed
   on the window from the end of current_buffer. Set
   window_end_vpos to its row number. */
 if (last_text_row)
  {
   xassert (MATRIX_ROW_DISPLAYS_TEXT_P (last_text_row));
   w->window_end_bytepos
	= Z_BYTE - MATRIX_ROW_END_BYTEPOS (last_text_row);
   w->window_end_pos
	= make_number (Z - MATRIX_ROW_END_CHARPOS (last_text_row));
   w->window_end_vpos
	= make_number (MATRIX_ROW_VPOS (last_text_row, w->desired_matrix));
   xassert (MATRIX_ROW (w->desired_matrix, XFASTINT (w->window_end_vpos))
	    ->displays_text_p);
  }
 else
  {
   w->window_end_bytepos = 0;
   w->window_end_pos = w->window_end_vpos = make_number (0);
  }
 
 /* But that is not valid info until redisplay finishes. */
 w->window_end_valid = Qnil;
 return 1;
}



/************************************************************************
  Window redisplay reusing current matrix when buffer has not changed
 ************************************************************************/

/* Try redisplay of window W showing an unchanged buffer with a
  different window start than the last time it was displayed by
  reusing its current matrix. Value is non-zero if successful.
  W->start is the new window start. */

static int
try_window_reusing_current_matrix (w)
   struct window *w;
{
 struct frame *f = XFRAME (w->frame);
 struct glyph_row *row, *bottom_row;
 struct it it;
 struct run run;
 struct text_pos start, new_start;
 int nrows_scrolled, i;
 struct glyph_row *last_text_row;
 struct glyph_row *last_reused_text_row;
 struct glyph_row *start_row;
 int start_vpos, min_y, max_y;

#if GLYPH_DEBUG
 if (inhibit_try_window_reusing)
  return 0;
#endif

 if (/* This function doesn't handle terminal frames. */
   !FRAME_WINDOW_P (f)
   /* Don't try to reuse the display if windows have been split
	 or such. */
   || windows_or_buffers_changed)
  return 0;

 /* Can't do this if region may have changed. */
 if ((!NILP (Vtransient_mark_mode)
    && !NILP (current_buffer->mark_active))
   || !NILP (w->region_showing)
   || !NILP (Vshow_trailing_whitespace))
  return 0;

 /* If top-line visibility has changed, give up. */
 if (WINDOW_WANTS_HEADER_LINE_P (w)
   != MATRIX_HEADER_LINE_ROW (w->current_matrix)->mode_line_p)
  return 0;

 /* Give up if old or new display is scrolled vertically. We could
   make this function handle this, but right now it doesn't. */
 start_row = MATRIX_FIRST_TEXT_ROW (w->current_matrix);
 if (w->vscroll || MATRIX_ROW_PARTIALLY_VISIBLE_P (start_row))
  return 0;

 /* The variable new_start now holds the new window start. The old
   start `start' can be determined from the current matrix. */
 SET_TEXT_POS_FROM_MARKER (new_start, w->start);
 start = start_row->start.pos;
 start_vpos = MATRIX_ROW_VPOS (start_row, w->current_matrix);

 /* Clear the desired matrix for the display below. */
 clear_glyph_matrix (w->desired_matrix);
 
 if (CHARPOS (new_start) <= CHARPOS (start))
  {
   int first_row_y;
   
   /* Don't use this method if the display starts with an ellipsis
	 displayed for invisible text. It's not easy to handle that case
	 below, and it's certainly not worth the effort since this is
	 not a frequent case. */
   if (in_ellipses_for_invisible_text_p (&start_row->start, w))
	return 0;

   IF_DEBUG (debug_method_add (w, "twu1"));
   
   /* Display up to a row that can be reused. The variable
	 last_text_row is set to the last row displayed that displays
	 text. Note that it.vpos == 0 if or if not there is a
     header-line; it's not the same as the MATRIX_ROW_VPOS! */
   start_display (&it, w, new_start);
   first_row_y = it.current_y;
   w->cursor.vpos = -1;
   last_text_row = last_reused_text_row = NULL;
   
   while (it.current_y < it.last_visible_y
	   && IT_CHARPOS (it) < CHARPOS (start)
	   && !fonts_changed_p)
	if (display_line (&it))
	 last_text_row = it.glyph_row - 1;

   /* A value of current_y < last_visible_y means that we stopped
	 at the previous window start, which in turn means that we
	 have at least one reusable row. */
   if (it.current_y < it.last_visible_y)
	{
	 /* IT.vpos always starts from 0; it counts text lines. */
	 nrows_scrolled = it.vpos;
	 
	 /* Find PT if not already found in the lines displayed. */
	 if (w->cursor.vpos < 0)
	  {
	   int dy = it.current_y - first_row_y;
	   
	   row = MATRIX_FIRST_TEXT_ROW (w->current_matrix);
	   row = row_containing_pos (w, PT, row, NULL, dy);
	   if (row)
		set_cursor_from_row (w, row, w->current_matrix, 0, 0,
				   dy, nrows_scrolled);
	   else
		{
		 clear_glyph_matrix (w->desired_matrix);
		 return 0;
		}
	  }

	 /* Scroll the display. Do it before the current matrix is
	   changed. The problem here is that update has not yet
	   run, i.e. part of the current matrix is not up to date.
	   scroll_run_hook will clear the cursor, and use the
	   current matrix to get the height of the row the cursor is
	   in. */
	 run.current_y = first_row_y;
	 run.desired_y = it.current_y;
	 run.height = it.last_visible_y - it.current_y;

	 if (run.height > 0 && run.current_y != run.desired_y)
	  {
	   update_begin (f);
	   rif->update_window_begin_hook (w);
	   rif->clear_mouse_face (w);
	   rif->scroll_run_hook (w, &run);
	   rif->update_window_end_hook (w, 0, 0);
	   update_end (f);
	  }

	 /* Shift current matrix down by nrows_scrolled lines. */
	 bottom_row = MATRIX_BOTTOM_TEXT_ROW (w->current_matrix, w);
	 rotate_matrix (w->current_matrix,
			 start_vpos,
			 MATRIX_ROW_VPOS (bottom_row, w->current_matrix),
			 nrows_scrolled);
	 
	 /* Disable lines that must be updated. */
	 for (i = 0; i < it.vpos; ++i)
	  (start_row + i)->enabled_p = 0;

	 /* Re-compute Y positions. */
	 min_y = WINDOW_DISPLAY_HEADER_LINE_HEIGHT (w);
	 max_y = it.last_visible_y;
	 for (row = start_row + nrows_scrolled;
	    row < bottom_row;
	    ++row)
	  {
	   row->y = it.current_y;
	   row->visible_height = row->height;

	   if (row->y < min_y)
		row->visible_height -= min_y - row->y;
	   if (row->y + row->height > max_y)
		row->visible_height -= row->y + row->height - max_y;
	   
	   it.current_y += row->height;

	   if (MATRIX_ROW_DISPLAYS_TEXT_P (row))
		last_reused_text_row = row;
	   if (MATRIX_ROW_BOTTOM_Y (row) >= it.last_visible_y)
		break;
	  }
	 
	 /* Disable lines in the current matrix which are now
	   below the window. */
	 for (++row; row < bottom_row; ++row)
	  row->enabled_p = 0;
	}

   /* Update window_end_pos etc.; last_reused_text_row is the last
	 reused row from the current matrix containing text, if any.
	 The value of last_text_row is the last displayed line
	 containing text. */
   if (last_reused_text_row)
	{
	 w->window_end_bytepos
	  = Z_BYTE - MATRIX_ROW_END_BYTEPOS (last_reused_text_row);
	 w->window_end_pos
	  = make_number (Z - MATRIX_ROW_END_CHARPOS (last_reused_text_row));
	 w->window_end_vpos
	  = make_number (MATRIX_ROW_VPOS (last_reused_text_row,
					  w->current_matrix));
	}
   else if (last_text_row)
	{
	 w->window_end_bytepos
	  = Z_BYTE - MATRIX_ROW_END_BYTEPOS (last_text_row);
	 w->window_end_pos
	  = make_number (Z - MATRIX_ROW_END_CHARPOS (last_text_row));
	 w->window_end_vpos
	  = make_number (MATRIX_ROW_VPOS (last_text_row, w->desired_matrix));
	}
   else
	{
	 /* This window must be completely empty. */
	 w->window_end_bytepos = 0;
	 w->window_end_pos = w->window_end_vpos = make_number (0);
	}
   w->window_end_valid = Qnil;

   /* Update hint: don't try scrolling again in update_window. */
   w->desired_matrix->no_scrolling_p = 1;
   
#if GLYPH_DEBUG
   debug_method_add (w, "try_window_reusing_current_matrix 1");
#endif
   return 1;
  }
 else if (CHARPOS (new_start) > CHARPOS (start))
  {
   struct glyph_row *pt_row, *row;
   struct glyph_row *first_reusable_row;
   struct glyph_row *first_row_to_display;
   int dy;
   int yb = window_text_bottom_y (w);

   /* Find the row starting at new_start, if there is one. Don't
	 reuse a partially visible line at the end. */
   first_reusable_row = start_row;
   while (first_reusable_row->enabled_p
	   && MATRIX_ROW_BOTTOM_Y (first_reusable_row) < yb
	   && (MATRIX_ROW_START_CHARPOS (first_reusable_row)
		 < CHARPOS (new_start)))
	++first_reusable_row;

   /* Give up if there is no row to reuse. */
   if (MATRIX_ROW_BOTTOM_Y (first_reusable_row) >= yb
	 || !first_reusable_row->enabled_p
	 || (MATRIX_ROW_START_CHARPOS (first_reusable_row)
	   != CHARPOS (new_start)))
	return 0;

   /* We can reuse fully visible rows beginning with
     first_reusable_row to the end of the window. Set
     first_row_to_display to the first row that cannot be reused.
     Set pt_row to the row containing point, if there is any. */
   pt_row = NULL;
   for (first_row_to_display = first_reusable_row;
	  MATRIX_ROW_BOTTOM_Y (first_row_to_display) < yb;
	  ++first_row_to_display)
	{
	 if (PT >= MATRIX_ROW_START_CHARPOS (first_row_to_display)
	   && PT < MATRIX_ROW_END_CHARPOS (first_row_to_display))
	  pt_row = first_row_to_display;
	}

   /* Start displaying at the start of first_row_to_display. */
   xassert (first_row_to_display->y < yb);
   init_to_row_start (&it, w, first_row_to_display);

   nrows_scrolled = (MATRIX_ROW_VPOS (first_reusable_row, w->current_matrix)
			- start_vpos);
   it.vpos = (MATRIX_ROW_VPOS (first_row_to_display, w->current_matrix)
		 - nrows_scrolled);
   it.current_y = (first_row_to_display->y - first_reusable_row->y
		   + WINDOW_DISPLAY_HEADER_LINE_HEIGHT (w));

   /* Display lines beginning with first_row_to_display in the
     desired matrix. Set last_text_row to the last row displayed
     that displays text. */
   it.glyph_row = MATRIX_ROW (w->desired_matrix, it.vpos);
   if (pt_row == NULL)
	w->cursor.vpos = -1;
   last_text_row = NULL;
   while (it.current_y < it.last_visible_y && !fonts_changed_p)
	if (display_line (&it))
	 last_text_row = it.glyph_row - 1;

   /* Give up If point isn't in a row displayed or reused. */
   if (w->cursor.vpos < 0)
	{
	 clear_glyph_matrix (w->desired_matrix);
	 return 0;
	}

   /* If point is in a reused row, adjust y and vpos of the cursor
	 position. */
   if (pt_row)
	{
	 w->cursor.vpos -= MATRIX_ROW_VPOS (first_reusable_row,
					   w->current_matrix);
	 w->cursor.y -= first_reusable_row->y;
	}

   /* Scroll the display. */
   run.current_y = first_reusable_row->y;
   run.desired_y = WINDOW_DISPLAY_HEADER_LINE_HEIGHT (w);
   run.height = it.last_visible_y - run.current_y;
   dy = run.current_y - run.desired_y;
   
   if (run.height)
	{
	 struct frame *f = XFRAME (WINDOW_FRAME (w));
	 update_begin (f);
	 rif->update_window_begin_hook (w);
	 rif->clear_mouse_face (w);
	 rif->scroll_run_hook (w, &run);
	 rif->update_window_end_hook (w, 0, 0);
	 update_end (f);
	}

   /* Adjust Y positions of reused rows. */
   bottom_row = MATRIX_BOTTOM_TEXT_ROW (w->current_matrix, w);
   min_y = WINDOW_DISPLAY_HEADER_LINE_HEIGHT (w);
   max_y = it.last_visible_y;
   for (row = first_reusable_row; row < first_row_to_display; ++row)
	{
	 row->y -= dy;
	 row->visible_height = row->height;
	 if (row->y < min_y)
	  row->visible_height -= min_y - row->y;
	 if (row->y + row->height > max_y)
	  row->visible_height -= row->y + row->height - max_y;
	}

   /* Scroll the current matrix. */
   xassert (nrows_scrolled > 0);
   rotate_matrix (w->current_matrix,
		   start_vpos,
		   MATRIX_ROW_VPOS (bottom_row, w->current_matrix),
		   -nrows_scrolled);

   /* Disable rows not reused. */
   for (row -= nrows_scrolled; row < bottom_row; ++row)
	row->enabled_p = 0;

   /* Adjust window end. A null value of last_text_row means that
	 the window end is in reused rows which in turn means that
	 only its vpos can have changed. */
   if (last_text_row)
	{
	 w->window_end_bytepos
	  = Z_BYTE - MATRIX_ROW_END_BYTEPOS (last_text_row);
	 w->window_end_pos
	  = make_number (Z - MATRIX_ROW_END_CHARPOS (last_text_row));
	 w->window_end_vpos
	  = make_number (MATRIX_ROW_VPOS (last_text_row, w->desired_matrix));
	}
   else
	{
	 w->window_end_vpos
	  = make_number (XFASTINT (w->window_end_vpos) - nrows_scrolled);
	}
   
   w->window_end_valid = Qnil;
   w->desired_matrix->no_scrolling_p = 1;