1. Nic Ferrier
 2. emacs

Source

emacs / src / window.c

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
/* Window creation, deletion and examination for GNU Emacs.
  Does not include redisplay.
  Copyright (C) 1985,86,87,93,94,95,96,97,1998 Free Software Foundation, Inc.

This file is part of GNU Emacs.

GNU Emacs is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
any later version.

GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to
the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307, USA. */

#include <config.h>
#include "lisp.h"
#include "buffer.h"
#include "frame.h"
#include "window.h"
#include "commands.h"
#include "indent.h"
#include "termchar.h"
#include "disptab.h"
#include "keyboard.h"
#include "blockinput.h"
#include "dispextern.h"
#ifdef HAVE_X_WINDOWS
#include "xterm.h"
#endif

Lisp_Object Qwindowp, Qwindow_live_p;

static struct window *decode_window P_ ((Lisp_Object));

static Lisp_Object select_window_1 P_ ((Lisp_Object, int));

/* This is the window in which the terminal's cursor should
  be left when nothing is being done with it. This must
  always be a leaf window, and its buffer is selected by
  the top level editing loop at the end of each command.

  This value is always the same as
  FRAME_SELECTED_WINDOW (selected_frame). */

Lisp_Object selected_window;

/* The minibuffer window of the selected frame.
  Note that you cannot test for minibufferness of an arbitrary window
  by comparing against this; but you can test for minibufferness of
  the selected window. */
Lisp_Object minibuf_window;

/* Non-nil means it is the window for C-M-v to scroll
  when the minibuffer is selected. */
Lisp_Object Vminibuf_scroll_window;

/* Non-nil means this is the buffer whose window C-M-v should scroll. */
Lisp_Object Vother_window_scroll_buffer;

/* Non-nil means it's function to call to display temp buffers. */
Lisp_Object Vtemp_buffer_show_function;

/* If a window gets smaller than either of these, it is removed. */
int window_min_height;
int window_min_width;

/* Nonzero implies Fdisplay_buffer should create windows. */
int pop_up_windows;

/* Nonzero implies make new frames for Fdisplay_buffer. */
int pop_up_frames;

/* Non-nil means use this function instead of default */
Lisp_Object Vpop_up_frame_function;

/* Function to call to handle Fdisplay_buffer. */
Lisp_Object Vdisplay_buffer_function;

/* List of buffer *names* for buffers that should have their own frames. */
Lisp_Object Vspecial_display_buffer_names;

/* List of regexps for buffer names that should have their own frames. */
Lisp_Object Vspecial_display_regexps;

/* Function to pop up a special frame. */
Lisp_Object Vspecial_display_function;

/* List of buffer *names* for buffers to appear in selected window. */
Lisp_Object Vsame_window_buffer_names;

/* List of regexps for buffer names to appear in selected window. */
Lisp_Object Vsame_window_regexps;

/* Hook run at end of temp_output_buffer_show. */
Lisp_Object Qtemp_buffer_show_hook;

/* Fdisplay_buffer always splits the largest window
  if that window is more than this high. */
int split_height_threshold;

/* Number of lines of continuity in scrolling by screenfuls. */
int next_screen_context_lines;

/* Incremented for each window created. */
static int sequence_number;

/* Nonzero after init_window_once has finished. */
static int window_initialized;

/* Hook to run when window config changes. */
Lisp_Object Qwindow_configuration_change_hook;
Lisp_Object Vwindow_configuration_change_hook;

/* Nonzero means scroll commands try to put point
  at the same screen height as previously. */
static int scroll_preserve_screen_position;

/* Nonzero means we can split a frame even if it is "unsplittable". */
static int inhibit_frame_unsplittable;

#define min(a, b) ((a) < (b) ? (a) : (b))

extern int scroll_margin;

extern Lisp_Object Qwindow_scroll_functions, Vwindow_scroll_functions;

DEFUN ("windowp", Fwindowp, Swindowp, 1, 1, 0,
 "Returns t if OBJECT is a window.")
 (object)
   Lisp_Object object;
{
 return WINDOWP (object) ? Qt : Qnil;
}

DEFUN ("window-live-p", Fwindow_live_p, Swindow_live_p, 1, 1, 0,
 "Returns t if OBJECT is a window which is currently visible.")
   (object)
   Lisp_Object object;
{
 return (WINDOWP (object) && ! NILP (XWINDOW (object)->buffer) ? Qt : Qnil);
}

Lisp_Object
make_window ()
{
 Lisp_Object val;
 register struct window *p;
 register struct Lisp_Vector *vec;
 int i;

 vec = allocate_vectorlike ((EMACS_INT) VECSIZE (struct window));
 for (i = 0; i < VECSIZE (struct window); i++)
  vec->contents[i] = Qnil;
 vec->size = VECSIZE (struct window);
 p = (struct window *)vec;
 XSETFASTINT (p->sequence_number, ++sequence_number);
 XSETFASTINT (p->left, 0);
 XSETFASTINT (p->top, 0);
 XSETFASTINT (p->height, 0);
 XSETFASTINT (p->width, 0);
 XSETFASTINT (p->hscroll, 0);
 XSETFASTINT (p->last_point, 0);
 XSETFASTINT (p->last_point_x, 0);
 XSETFASTINT (p->last_point_y, 0);
 p->start = Fmake_marker ();
 p->pointm = Fmake_marker ();
 XSETFASTINT (p->use_time, 0);
 p->frame = Qnil;
 p->display_table = Qnil;
 p->dedicated = Qnil;
 XSETWINDOW (val, p);
 return val;
}

DEFUN ("selected-window", Fselected_window, Sselected_window, 0, 0, 0,
 "Return the window that the cursor now appears in and commands apply to.")
 ()
{
 return selected_window;
}

DEFUN ("minibuffer-window", Fminibuffer_window, Sminibuffer_window, 0, 1, 0,
 "Return the window used now for minibuffers.\n\
If the optional argument FRAME is specified, return the minibuffer window\n\
used by that frame.")
 (frame)
  Lisp_Object frame;
{
 if (NILP (frame))
  XSETFRAME (frame, selected_frame);
 else
  CHECK_LIVE_FRAME (frame, 0);

 return FRAME_MINIBUF_WINDOW (XFRAME (frame));
}

DEFUN ("window-minibuffer-p", Fwindow_minibuffer_p, Swindow_minibuffer_p, 0, 1, 0,
 "Returns non-nil if WINDOW is a minibuffer window.")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 struct window *w = decode_window (window);
 return (MINI_WINDOW_P (w) ? Qt : Qnil);
}

DEFUN ("pos-visible-in-window-p", Fpos_visible_in_window_p,
 Spos_visible_in_window_p, 0, 2, 0,
 "Return t if position POS is currently on the frame in WINDOW.\n\
Returns nil if that position is scrolled vertically out of view.\n\
POS defaults to point; WINDOW, to the selected window.")
 (pos, window)
   Lisp_Object pos, window;
{
 register struct window *w;
 register int top;
 register int height;
 register int posint;
 register struct buffer *buf;
 struct position posval;
 int hscroll;

 if (NILP (pos))
  posint = PT;
 else
  {
   CHECK_NUMBER_COERCE_MARKER (pos, 0);
   posint = XINT (pos);
  }

 w = decode_window (window);
 top = marker_position (w->start);
 hscroll = XINT (w->hscroll);

 if (posint < top)
  return Qnil;

 height = XFASTINT (w->height) - ! MINI_WINDOW_P (w);

 buf = XBUFFER (w->buffer);
 if (XFASTINT (w->last_modified) >= BUF_MODIFF (buf)
   && XFASTINT (w->last_overlay_modified) >= BUF_OVERLAY_MODIFF (buf))
  {
   /* If frame is up to date,
	 use the info recorded about how much text fit on it. */
   if (posint < BUF_Z (buf) - XFASTINT (w->window_end_pos)
	 || (XFASTINT (w->window_end_vpos) < height))
	return Qt;
   return Qnil;
  }
 else
  {
   if (posint > BUF_ZV (buf))
	return Qnil;

   /* w->start can be out of range. If it is, do something reasonable. */
   if (top < BUF_BEGV (buf) || top > BUF_ZV (buf))
	return Qnil;

   /* If that info is not correct, calculate afresh */
   /* BUG FIX for the 7th arg (TOHPOS).

	 '0' is harmless, however, ' - (1 << (BITS_PER_SHORT - 1))' is
	 more appropriate here. In case of HSCROLL > 0, this can avoid
	 needless calculation done until (HPOS == 0).

	 We want to determine if the position POSINT is in HEIGHT or
	 not. We don't have to do calculation until (HPOS == 0). We
	 can stop it when VPOS goes beyond HEIGHT. */
   posval = *compute_motion (top, 0, (hscroll ? 1 - hscroll : 0), 0,
				posint, height, - (1 << (BITS_PER_SHORT - 1)),
				window_internal_width (w) - 1,
				hscroll, 0, w);

   return posval.vpos < height ? Qt : Qnil;
  }
}

static struct window *
decode_window (window)
   register Lisp_Object window;
{
 if (NILP (window))
  return XWINDOW (selected_window);

 CHECK_LIVE_WINDOW (window, 0);
 return XWINDOW (window);
}

DEFUN ("window-buffer", Fwindow_buffer, Swindow_buffer, 0, 1, 0,
 "Return the buffer that WINDOW is displaying.")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 return decode_window (window)->buffer;
}

DEFUN ("window-height", Fwindow_height, Swindow_height, 0, 1, 0,
 "Return the number of lines in WINDOW (including its mode line).")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 return decode_window (window)->height;
}

DEFUN ("window-width", Fwindow_width, Swindow_width, 0, 1, 0,
 "Return the number of display columns in WINDOW.\n\
This is the width that is usable columns available for text in WINDOW.\n\
If you want to find out how many columns WINDOW takes up,\n\
use (let ((edges (window-edges))) (- (nth 2 edges) (nth 0 edges))).")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 return make_number (window_internal_width (decode_window (window)));
}

DEFUN ("window-hscroll", Fwindow_hscroll, Swindow_hscroll, 0, 1, 0,
 "Return the number of columns by which WINDOW is scrolled from left margin.")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 return decode_window (window)->hscroll;
}

DEFUN ("set-window-hscroll", Fset_window_hscroll, Sset_window_hscroll, 2, 2, 0,
 "Set number of columns WINDOW is scrolled from left margin to NCOL.\n\
NCOL should be zero or positive.")
 (window, ncol)
   register Lisp_Object window, ncol;
{
 register struct window *w;

 CHECK_NUMBER (ncol, 1);
 if (XINT (ncol) < 0) XSETFASTINT (ncol, 0);
 w = decode_window (window);
 if (XINT (w->hscroll) != XINT (ncol))
  XBUFFER (w->buffer)->clip_changed = 1; /* Prevent redisplay shortcuts */
 w->hscroll = ncol;
 return ncol;
}

DEFUN ("window-redisplay-end-trigger", Fwindow_redisplay_end_trigger,
    Swindow_redisplay_end_trigger, 0, 1, 0,
 "Return WINDOW's redisplay end trigger value.\n\
See `set-window-redisplay-end-trigger' for more information.")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 return decode_window (window)->redisplay_end_trigger;
}

DEFUN ("set-window-redisplay-end-trigger", Fset_window_redisplay_end_trigger,
    Sset_window_redisplay_end_trigger, 2, 2, 0,
 "Set WINDOW's redisplay end trigger value to VALUE.\n\
VALUE should be a buffer position (typically a marker) or nil.\n\
If it is a buffer position, then if redisplay in WINDOW reaches a position\n\
beyond VALUE, the functions in `redisplay-end-trigger-functions' are called\n\
with two arguments: WINDOW, and the end trigger value.\n\
Afterwards the end-trigger value is reset to nil.")
 (window, value)
   register Lisp_Object window, value;
{
 register struct window *w;

 w = decode_window (window);
 w->redisplay_end_trigger = value;
 return value;
}

DEFUN ("window-edges", Fwindow_edges, Swindow_edges, 0, 1, 0,
 "Return a list of the edge coordinates of WINDOW.\n\
\(LEFT TOP RIGHT BOTTOM), all relative to 0, 0 at top left corner of frame.\n\
RIGHT is one more than the rightmost column used by WINDOW,\n\
and BOTTOM is one more than the bottommost row used by WINDOW\n\
 and its mode-line.")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 register struct window *w = decode_window (window);

 return Fcons (w->left, Fcons (w->top,
      Fcons (make_number (WINDOW_RIGHT_EDGE (w)),
		 Fcons (make_number (XFASTINT (w->top)
				   + XFASTINT (w->height)),
			 Qnil))));
}

/* Test if the character at column *x, row *y is within window *w.
  If it is not, return 0;
  if it is in the window's text area,
   set *x and *y to its location relative to the upper left corner
     of the window, and
   return 1;
  if it is on the window's modeline, return 2;
  if it is on the border between the window and its right sibling,
   return 3. */
static int
coordinates_in_window (w, x, y)
   register struct window *w;
   register int *x, *y;
{
 register int left = XINT (w->left);
 register int right_edge = WINDOW_RIGHT_EDGE (w);
 register int left_margin = WINDOW_LEFT_MARGIN (w);
 register int right_margin = WINDOW_RIGHT_MARGIN (w);
 register int window_height = XINT (w->height);
 register int top = XFASTINT (w->top);
 
 if (  *x < left || *x >= right_edge
   || *y < top || *y >= top + window_height)
  return 0;

 if (left_margin != left && *x < left_margin && *x >= left)
  return 3;
 
 if (right_margin != right_edge && *x >= right_margin && *x < right_edge)
  return 3;
 
 /* Is the character is the mode line? */
 if (*y == top + window_height - 1
   && ! MINI_WINDOW_P (w))
  return 2;

 *x -= WINDOW_LEFT_MARGIN (w);
 *y -= top;
 return 1;
}

DEFUN ("coordinates-in-window-p", Fcoordinates_in_window_p,
 Scoordinates_in_window_p, 2, 2, 0,
 "Return non-nil if COORDINATES are in WINDOW.\n\
COORDINATES is a cons of the form (X . Y), X and Y being distances\n\
measured in characters from the upper-left corner of the frame.\n\
(0 . 0) denotes the character in the upper left corner of the\n\
frame.\n\
If COORDINATES are in the text portion of WINDOW,\n\
  the coordinates relative to the window are returned.\n\
If they are in the mode line of WINDOW, `mode-line' is returned.\n\
If they are on the border between WINDOW and its right sibling,\n\
  `vertical-line' is returned.")
 (coordinates, window)
   register Lisp_Object coordinates, window;
{
 int x, y;

 CHECK_LIVE_WINDOW (window, 0);
 CHECK_CONS (coordinates, 1);
 x = XINT (Fcar (coordinates));
 y = XINT (Fcdr (coordinates));

 switch (coordinates_in_window (XWINDOW (window), &x, &y))
  {
  case 0:			/* NOT in window at all. */
   return Qnil;

  case 1:			/* In text part of window. */
   return Fcons (make_number (x), make_number (y));

  case 2:			/* In mode line of window. */
   return Qmode_line;

  case 3:			/* On right border of window. */
   return Qvertical_line;

  default:
   abort ();
  }
}

/* Find the window containing column x, row y, and return it as a
  Lisp_Object. If x, y is on the window's modeline, set *part
  to 1; if it is on the separating line between the window and its
  right sibling, set it to 2; otherwise set it to 0. If there is no
  window under x, y return nil and leave *part unmodified. */
Lisp_Object
window_from_coordinates (frame, x, y, part)
   FRAME_PTR frame;
   int x, y;
   int *part;
{
 register Lisp_Object tem, first;

 tem = first = FRAME_SELECTED_WINDOW (frame);

 do
  {
   int found = coordinates_in_window (XWINDOW (tem), &x, &y);

   if (found)
	{
	 *part = found - 1;
	 return tem;
	}

   tem = Fnext_window (tem, Qt, Qlambda);
  }
 while (! EQ (tem, first));

 return Qnil;
}

DEFUN ("window-at", Fwindow_at, Swindow_at, 2, 3, 0,
 "Return window containing coordinates X and Y on FRAME.\n\
If omitted, FRAME defaults to the currently selected frame.\n\
The top left corner of the frame is considered to be row 0,\n\
column 0.")
 (x, y, frame)
   Lisp_Object x, y, frame;
{
 int part;

 if (NILP (frame))
  XSETFRAME (frame, selected_frame);
 else
  CHECK_LIVE_FRAME (frame, 2);
 CHECK_NUMBER (x, 0);
 CHECK_NUMBER (y, 1);

 return window_from_coordinates (XFRAME (frame),
				 XINT (x), XINT (y),
				 &part);
}

DEFUN ("window-point", Fwindow_point, Swindow_point, 0, 1, 0,
 "Return current value of point in WINDOW.\n\
For a nonselected window, this is the value point would have\n\
if that window were selected.\n\
\n\
Note that, when WINDOW is the selected window and its buffer\n\
is also currently selected, the value returned is the same as (point).\n\
It would be more strictly correct to return the `top-level' value\n\
of point, outside of any save-excursion forms.\n\
But that is hard to define.")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 register struct window *w = decode_window (window);

 if (w == XWINDOW (selected_window)
   && current_buffer == XBUFFER (w->buffer))
  return Fpoint ();
 return Fmarker_position (w->pointm);
}

DEFUN ("window-start", Fwindow_start, Swindow_start, 0, 1, 0,
 "Return position at which display currently starts in WINDOW.\n\
This is updated by redisplay or by calling `set-window-start'.")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 return Fmarker_position (decode_window (window)->start);
}

/* This is text temporarily removed from the doc string below.

This function returns nil if the position is not currently known.\n\
That happens when redisplay is preempted and doesn't finish.\n\
If in that case you want to compute where the end of the window would\n\
have been if redisplay had finished, do this:\n\
  (save-excursion\n\
   (goto-char (window-start window))\n\
   (vertical-motion (1- (window-height window)) window)\n\
   (point))") */

DEFUN ("window-end", Fwindow_end, Swindow_end, 0, 2, 0,
 "Return position at which display currently ends in WINDOW.\n\
This is updated by redisplay, when it runs to completion.\n\
Simply changing the buffer text or setting `window-start'\n\
does not update this value.\n\
If UP-TO-DATE is non-nil, compute the up-to-date position\n\
if it isn't already recorded.")
 (window, update)
   Lisp_Object window, update;
{
 Lisp_Object value;
 struct window *w = decode_window (window);
 Lisp_Object buf;

 buf = w->buffer;
 CHECK_BUFFER (buf, 0);

#if 0 /* This change broke some things. We should make it later. */
 /* If we don't know the end position, return nil.
   The user can compute it with vertical-motion if he wants to.
   It would be nicer to do it automatically,
   but that's so slow that it would probably bother people. */
 if (NILP (w->window_end_valid))
  return Qnil;
#endif

 if (! NILP (update)
   && ! (! NILP (w->window_end_valid)
	  && XFASTINT (w->last_modified) >= MODIFF))
  {
   int opoint = PT, opoint_byte = PT_BYTE;
   TEMP_SET_PT_BOTH (XMARKER (w->start)->charpos,
			XMARKER (w->start)->bytepos);
   Fvertical_motion (make_number (window_internal_height (w)), Qnil);
   XSETINT (value, PT);
   TEMP_SET_PT_BOTH (opoint, opoint_byte);
  }
 else
  XSETINT (value,
	   BUF_Z (XBUFFER (buf)) - XFASTINT (w->window_end_pos));

 return value;
}

DEFUN ("set-window-point", Fset_window_point, Sset_window_point, 2, 2, 0,
 "Make point value in WINDOW be at position POS in WINDOW's buffer.")
 (window, pos)
   Lisp_Object window, pos;
{
 register struct window *w = decode_window (window);

 CHECK_NUMBER_COERCE_MARKER (pos, 1);
 if (w == XWINDOW (selected_window))
  Fgoto_char (pos);
 else
  set_marker_restricted (w->pointm, pos, w->buffer);

 return pos;
}

DEFUN ("set-window-start", Fset_window_start, Sset_window_start, 2, 3, 0,
 "Make display in WINDOW start at position POS in WINDOW's buffer.\n\
Optional third arg NOFORCE non-nil inhibits next redisplay\n\
from overriding motion of point in order to display at this exact start.")
 (window, pos, noforce)
   Lisp_Object window, pos, noforce;
{
 register struct window *w = decode_window (window);

 CHECK_NUMBER_COERCE_MARKER (pos, 1);
 set_marker_restricted (w->start, pos, w->buffer);
 /* this is not right, but much easier than doing what is right. */
 w->start_at_line_beg = Qnil;
 if (NILP (noforce))
  w->force_start = Qt;
 w->update_mode_line = Qt;
 XSETFASTINT (w->last_modified, 0);
 XSETFASTINT (w->last_overlay_modified, 0);
 if (!EQ (window, selected_window))
  windows_or_buffers_changed++;
 return pos;
}

DEFUN ("window-dedicated-p", Fwindow_dedicated_p, Swindow_dedicated_p,
    1, 1, 0,
 "Return WINDOW's dedicated object, usually t or nil.\n\
See also `set-window-dedicated-p'.")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 return decode_window (window)->dedicated;
}

DEFUN ("set-window-dedicated-p", Fset_window_dedicated_p,
    Sset_window_dedicated_p, 2, 2, 0,
 "Control whether WINDOW is dedicated to the buffer it displays.\n\
If it is dedicated, Emacs will not automatically change\n\
which buffer appears in it.\n\
The second argument is the new value for the dedication flag;\n\
non-nil means yes.")
 (window, arg)
    Lisp_Object window, arg;
{
 register struct window *w = decode_window (window);

 if (NILP (arg))
  w->dedicated = Qnil;
 else
  w->dedicated = Qt;

 return w->dedicated;
}

DEFUN ("window-display-table", Fwindow_display_table, Swindow_display_table,
    0, 1, 0,
 "Return the display-table that WINDOW is using.")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 return decode_window (window)->display_table;
}

/* Get the display table for use currently on window W.
  This is either W's display table or W's buffer's display table.
  Ignore the specified tables if they are not valid;
  if no valid table is specified, return 0. */

struct Lisp_Char_Table *
window_display_table (w)
   struct window *w;
{
 Lisp_Object tem;
 tem = w->display_table;
 if (DISP_TABLE_P (tem))
  return XCHAR_TABLE (tem);
 if (NILP (w->buffer))
  return 0;

 tem = XBUFFER (w->buffer)->display_table;
 if (DISP_TABLE_P (tem))
  return XCHAR_TABLE (tem);
 tem = Vstandard_display_table;
 if (DISP_TABLE_P (tem))
  return XCHAR_TABLE (tem);
 return 0;
}

DEFUN ("set-window-display-table", Fset_window_display_table, Sset_window_display_table, 2, 2, 0,
 "Set WINDOW's display-table to TABLE.")
 (window, table)
   register Lisp_Object window, table;
{
 register struct window *w;
 register Lisp_Object z;	/* Return value. */

 w = decode_window (window);
 w->display_table = table;
 return table;
}

/* Record info on buffer window w is displaying
  when it is about to cease to display that buffer. */
static void
unshow_buffer (w)
   register struct window *w;
{
 Lisp_Object buf;
 struct buffer *b;

 buf = w->buffer;
 b = XBUFFER (buf);
 if (b != XMARKER (w->pointm)->buffer)
  abort ();

 if (w == XWINDOW (b->last_selected_window))
  b->last_selected_window = Qnil;

#if 0
 if (w == XWINDOW (selected_window)
   || ! EQ (buf, XWINDOW (selected_window)->buffer))
  /* Do this except when the selected window's buffer
    is being removed from some other window. */
#endif
  /* last_window_start records the start position that this buffer
    had in the last window to be disconnected from it.
    Now that this statement is unconditional,
    it is possible for the buffer to be displayed in the
    selected window, while last_window_start reflects another
    window which was recently showing the same buffer.
    Some people might say that might be a good thing. Let's see. */
  b->last_window_start = marker_position (w->start);

 /* Point in the selected window's buffer
   is actually stored in that buffer, and the window's pointm isn't used.
   So don't clobber point in that buffer. */
 if (! EQ (buf, XWINDOW (selected_window)->buffer))
  temp_set_point_both (b,
			 clip_to_bounds (BUF_BEGV (b),
					 XMARKER (w->pointm)->charpos,
					 BUF_ZV (b)),
			 clip_to_bounds (BUF_BEGV_BYTE (b),
					 marker_byte_position (w->pointm),
					 BUF_ZV_BYTE (b)));
}

/* Put replacement into the window structure in place of old. */
static void
replace_window (old, replacement)
   Lisp_Object old, replacement;
{
 register Lisp_Object tem;
 register struct window *o = XWINDOW (old), *p = XWINDOW (replacement);

 /* If OLD is its frame's root_window, then replacement is the new
   root_window for that frame. */

 if (EQ (old, FRAME_ROOT_WINDOW (XFRAME (o->frame))))
  FRAME_ROOT_WINDOW (XFRAME (o->frame)) = replacement;

 p->left = o->left;
 p->top = o->top;
 p->width = o->width;
 p->height = o->height;

 p->next = tem = o->next;
 if (!NILP (tem))
  XWINDOW (tem)->prev = replacement;

 p->prev = tem = o->prev;
 if (!NILP (tem))
  XWINDOW (tem)->next = replacement;

 p->parent = tem = o->parent;
 if (!NILP (tem))
  {
   if (EQ (XWINDOW (tem)->vchild, old))
	XWINDOW (tem)->vchild = replacement;
   if (EQ (XWINDOW (tem)->hchild, old))
	XWINDOW (tem)->hchild = replacement;
  }

/*** Here, if replacement is a vertical combination
and so is its new parent, we should make replacement's
children be children of that parent instead. ***/
}

DEFUN ("delete-window", Fdelete_window, Sdelete_window, 0, 1, "",
 "Remove WINDOW from the display. Default is selected window.")
 (window)
   register Lisp_Object window;
{
 delete_window (window);

 if (! NILP (Vwindow_configuration_change_hook)
   && ! NILP (Vrun_hooks))
  call1 (Vrun_hooks, Qwindow_configuration_change_hook);

 return Qnil;
}

void
delete_window (window)
   register Lisp_Object window;
{
 register Lisp_Object tem, parent, sib;
 register struct window *p;
 register struct window *par;

 /* Because this function is called by other C code on non-leaf
   windows, the CHECK_LIVE_WINDOW macro would choke inappropriately,
   so we can't decode_window here. */
 if (NILP (window))
  window = selected_window;
 else
  CHECK_WINDOW (window, 0);
 p = XWINDOW (window);

 /* It's okay to delete an already-deleted window. */
 if (NILP (p->buffer)
   && NILP (p->hchild)
   && NILP (p->vchild))
  return;

 parent = p->parent;
 if (NILP (parent))
  error ("Attempt to delete minibuffer or sole ordinary window");
 par = XWINDOW (parent);

 windows_or_buffers_changed++;
 FRAME_WINDOW_SIZES_CHANGED (XFRAME (WINDOW_FRAME (p))) = 1;

 /* Are we trying to delete any frame's selected window? */
 {
  Lisp_Object frame, pwindow;

  /* See if the frame's selected window is either WINDOW
    or any subwindow of it, by finding all that window's parents
    and comparing each one with WINDOW. */
  frame = WINDOW_FRAME (XWINDOW (window));
  pwindow = FRAME_SELECTED_WINDOW (XFRAME (frame));

  while (!NILP (pwindow))
   {
	if (EQ (window, pwindow))
	 break;
	pwindow = XWINDOW (pwindow)->parent;
   }

  if (EQ (window, pwindow))
   {
	Lisp_Object alternative;
	alternative = Fnext_window (window, Qlambda, Qnil);

	/* If we're about to delete the selected window on the
	  selected frame, then we should use Fselect_window to select
	  the new window. On the other hand, if we're about to
	  delete the selected window on any other frame, we shouldn't do
	  anything but set the frame's selected_window slot. */
	if (EQ (window, selected_window))
	 Fselect_window (alternative);
	else
	 FRAME_SELECTED_WINDOW (XFRAME (frame)) = alternative;
   }
 }

 tem = p->buffer;
 /* tem is null for dummy parent windows
   (which have inferiors but not any contents themselves) */
 if (!NILP (tem))
  {
   unshow_buffer (p);
   unchain_marker (p->pointm);
   unchain_marker (p->start);
  }

 tem = p->next;
 if (!NILP (tem))
  XWINDOW (tem)->prev = p->prev;

 tem = p->prev;
 if (!NILP (tem))
  XWINDOW (tem)->next = p->next;

 if (EQ (window, par->hchild))
  par->hchild = p->next;
 if (EQ (window, par->vchild))
  par->vchild = p->next;

 /* Find one of our siblings to give our space to. */
 sib = p->prev;
 if (NILP (sib))
  {
   /* If p gives its space to its next sibling, that sibling needs
	 to have its top/left side pulled back to where p's is.
	 set_window_{height,width} will re-position the sibling's
	 children. */
   sib = p->next;
   XWINDOW (sib)->top = p->top;
   XWINDOW (sib)->left = p->left;
  }

 /* Stretch that sibling. */
 if (!NILP (par->vchild))
  set_window_height (sib,
		    XFASTINT (XWINDOW (sib)->height) + XFASTINT (p->height),
		    1);
 if (!NILP (par->hchild))
  set_window_width (sib,
		   XFASTINT (XWINDOW (sib)->width) + XFASTINT (p->width),
		   1);

 /* If parent now has only one child,
   put the child into the parent's place. */
 tem = par->hchild;
 if (NILP (tem))
  tem = par->vchild;
 if (NILP (XWINDOW (tem)->next))
  replace_window (parent, tem);

 /* Since we may be deleting combination windows, we must make sure that
   not only p but all its children have been marked as deleted. */
 if (! NILP (p->hchild))
  delete_all_subwindows (XWINDOW (p->hchild));
 else if (! NILP (p->vchild))
  delete_all_subwindows (XWINDOW (p->vchild));

 /* Mark this window as deleted. */
 p->buffer = p->hchild = p->vchild = Qnil;
}


extern Lisp_Object next_frame (), prev_frame ();

/* This comment supplies the doc string for `next-window',
  for make-docfile to see. We cannot put this in the real DEFUN
  due to limits in the Unix cpp.

DEFUN ("next-window", Ffoo, Sfoo, 0, 3, 0,
 "Return next window after WINDOW in canonical ordering of windows.\n\
If omitted, WINDOW defaults to the selected window.\n\
\n\
Optional second arg MINIBUF t means count the minibuffer window even\n\
if not active. MINIBUF nil or omitted means count the minibuffer iff\n\
it is active. MINIBUF neither t nor nil means not to count the\n\
minibuffer even if it is active.\n\
\n\
Several frames may share a single minibuffer; if the minibuffer\n\
counts, all windows on all frames that share that minibuffer count\n\
too. Therefore, `next-window' can be used to iterate through the\n\
set of windows even when the minibuffer is on another frame. If the\n\
minibuffer does not count, only windows from WINDOW's frame count.\n\
\n\
Optional third arg ALL-FRAMES t means include windows on all frames.\n\
ALL-FRAMES nil or omitted means cycle within the frames as specified\n\
above. ALL-FRAMES = `visible' means include windows on all visible frames.\n\
ALL-FRAMES = 0 means include windows on all visible and iconified frames.\n\
If ALL-FRAMES is a frame, restrict search to windows on that frame.\n\
Anything else means restrict to WINDOW's frame.\n\
\n\
If you use consistent values for MINIBUF and ALL-FRAMES, you can use\n\
`next-window' to iterate through the entire cycle of acceptable\n\
windows, eventually ending up back at the window you started with.\n\
`previous-window' traverses the same cycle, in the reverse order.")
 (window, minibuf, all_frames) */

DEFUN ("next-window", Fnext_window, Snext_window, 0, 3, 0,
    0)
 (window, minibuf, all_frames)
   register Lisp_Object window, minibuf, all_frames;
{
 register Lisp_Object tem;
 Lisp_Object start_window;

 if (NILP (window))
  window = selected_window;
 else
  CHECK_LIVE_WINDOW (window, 0);

 start_window = window;

 /* minibuf == nil may or may not include minibuffers.
   Decide if it does. */
 if (NILP (minibuf))
  minibuf = (minibuf_level ? minibuf_window : Qlambda);
 else if (! EQ (minibuf, Qt))
  minibuf = Qlambda;
 /* Now minibuf can be t => count all minibuffer windows,
   lambda => count none of them,
   or a specific minibuffer window (the active one) to count. */

 /* all_frames == nil doesn't specify which frames to include. */
 if (NILP (all_frames))
  all_frames = (! EQ (minibuf, Qlambda)
		 ? (FRAME_MINIBUF_WINDOW
		   (XFRAME
		   (WINDOW_FRAME
		    (XWINDOW (window)))))
		 : Qnil);
 else if (EQ (all_frames, Qvisible))
  ;
 else if (XFASTINT (all_frames) == 0)
  ;
 else if (FRAMEP (all_frames) && ! EQ (all_frames, Fwindow_frame (window)))
  /* If all_frames is a frame and window arg isn't on that frame, just
    return the first window on the frame. */
  return Fframe_first_window (all_frames);
 else if (! EQ (all_frames, Qt))
  all_frames = Qnil;
 /* Now all_frames is t meaning search all frames,
   nil meaning search just current frame,
   visible meaning search just visible frames,
   0 meaning search visible and iconified frames,
   or a window, meaning search the frame that window belongs to. */

 /* Do this loop at least once, to get the next window, and perhaps
   again, if we hit the minibuffer and that is not acceptable. */
 do
  {
   /* Find a window that actually has a next one. This loop
	 climbs up the tree. */
   while (tem = XWINDOW (window)->next, NILP (tem))
	if (tem = XWINDOW (window)->parent, !NILP (tem))
	 window = tem;
	else
	 {
	  /* We've reached the end of this frame.
	    Which other frames are acceptable? */
	  tem = WINDOW_FRAME (XWINDOW (window));
	  if (! NILP (all_frames))
	   {
		Lisp_Object tem1;

		tem1 = tem;
		tem = next_frame (tem, all_frames);
		/* In the case where the minibuffer is active,
		  and we include its frame as well as the selected one,
		  next_frame may get stuck in that frame.
		  If that happens, go back to the selected frame
		  so we can complete the cycle. */
		if (EQ (tem, tem1))
		 XSETFRAME (tem, selected_frame);
	   }
	  tem = FRAME_ROOT_WINDOW (XFRAME (tem));

	  break;
	 }

   window = tem;

   /* If we're in a combination window, find its first child and
	 recurse on that. Otherwise, we've found the window we want. */
   while (1)
	{
	 if (!NILP (XWINDOW (window)->hchild))
	  window = XWINDOW (window)->hchild;
	 else if (!NILP (XWINDOW (window)->vchild))
	  window = XWINDOW (window)->vchild;
	 else break;
	}
  }
 /* Which windows are acceptable?
   Exit the loop and accept this window if
   this isn't a minibuffer window,
   or we're accepting all minibuffer windows,
   or this is the active minibuffer and we are accepting that one, or
   we've come all the way around and we're back at the original window. */
 while (MINI_WINDOW_P (XWINDOW (window))
	 && ! EQ (minibuf, Qt)
	 && ! EQ (minibuf, window)
	 && ! EQ (window, start_window));

 return window;
}

/* This comment supplies the doc string for `previous-window',
  for make-docfile to see. We cannot put this in the real DEFUN
  due to limits in the Unix cpp.

DEFUN ("previous-window", Ffoo, Sfoo, 0, 3, 0,
 "Return the window preceding WINDOW in canonical ordering of windows.\n\
If omitted, WINDOW defaults to the selected window.\n\
\n\
Optional second arg MINIBUF t means count the minibuffer window even\n\
if not active. MINIBUF nil or omitted means count the minibuffer iff\n\
it is active. MINIBUF neither t nor nil means not to count the\n\
minibuffer even if it is active.\n\
\n\
Several frames may share a single minibuffer; if the minibuffer\n\
counts, all windows on all frames that share that minibuffer count\n\
too. Therefore, `previous-window' can be used to iterate through\n\
the set of windows even when the minibuffer is on another frame. If\n\
the minibuffer does not count, only windows from WINDOW's frame count\n\
\n\
Optional third arg ALL-FRAMES t means include windows on all frames.\n\
ALL-FRAMES nil or omitted means cycle within the frames as specified\n\
above. ALL-FRAMES = `visible' means include windows on all visible frames.\n\
ALL-FRAMES = 0 means include windows on all visible and iconified frames.\n\
If ALL-FRAMES is a frame, restrict search to windows on that frame.\n\
Anything else means restrict to WINDOW's frame.\n\
\n\
If you use consistent values for MINIBUF and ALL-FRAMES, you can use\n\
`previous-window' to iterate through the entire cycle of acceptable\n\
windows, eventually ending up back at the window you started with.\n\
`next-window' traverses the same cycle, in the reverse order.")
 (window, minibuf, all_frames) */


DEFUN ("previous-window", Fprevious_window, Sprevious_window, 0, 3, 0,
    0)
 (window, minibuf, all_frames)
   register Lisp_Object window, minibuf, all_frames;
{
 register Lisp_Object tem;
 Lisp_Object start_window;

 if (NILP (window))
  window = selected_window;
 else
  CHECK_LIVE_WINDOW (window, 0);

 start_window = window;

 /* minibuf == nil may or may not include minibuffers.
   Decide if it does. */
 if (NILP (minibuf))
  minibuf = (minibuf_level ? minibuf_window : Qlambda);
 else if (! EQ (minibuf, Qt))
  minibuf = Qlambda;
 /* Now minibuf can be t => count all minibuffer windows,
   lambda => count none of them,
   or a specific minibuffer window (the active one) to count. */

 /* all_frames == nil doesn't specify which frames to include.
   Decide which frames it includes. */
 if (NILP (all_frames))
  all_frames = (! EQ (minibuf, Qlambda)
		  ? (FRAME_MINIBUF_WINDOW
		   (XFRAME
		    (WINDOW_FRAME
			(XWINDOW (window)))))
		  : Qnil);
 else if (EQ (all_frames, Qvisible))
  ;
 else if (XFASTINT (all_frames) == 0)
  ;
 else if (FRAMEP (all_frames) && ! EQ (all_frames, Fwindow_frame (window)))
  /* If all_frames is a frame and window arg isn't on that frame, just
    return the first window on the frame. */
  return Fframe_first_window (all_frames);
 else if (! EQ (all_frames, Qt))
  all_frames = Qnil;
 /* Now all_frames is t meaning search all frames,
   nil meaning search just current frame,
   visible meaning search just visible frames,
   0 meaning search visible and iconified frames,
   or a window, meaning search the frame that window belongs to. */

 /* Do this loop at least once, to get the previous window, and perhaps
   again, if we hit the minibuffer and that is not acceptable. */
 do
  {
   /* Find a window that actually has a previous one. This loop
	 climbs up the tree. */
   while (tem = XWINDOW (window)->prev, NILP (tem))
	if (tem = XWINDOW (window)->parent, !NILP (tem))
	 window = tem;
	else
	 {
	  /* We have found the top window on the frame.
	    Which frames are acceptable? */
	  tem = WINDOW_FRAME (XWINDOW (window));
	  if (! NILP (all_frames))
	   /* It's actually important that we use prev_frame here,
		 rather than next_frame. All the windows acceptable
		 according to the given parameters should form a ring;
		 Fnext_window and Fprevious_window should go back and
		 forth around the ring. If we use next_frame here,
		 then Fnext_window and Fprevious_window take different
		 paths through the set of acceptable windows.
		 window_loop assumes that these `ring' requirement are
		 met. */
	   {
		Lisp_Object tem1;

		tem1 = tem;
		tem = prev_frame (tem, all_frames);
		/* In the case where the minibuffer is active,
		  and we include its frame as well as the selected one,
		  next_frame may get stuck in that frame.
		  If that happens, go back to the selected frame
		  so we can complete the cycle. */
		if (EQ (tem, tem1))
		 XSETFRAME (tem, selected_frame);
	   }
	  /* If this frame has a minibuffer, find that window first,
	    because it is conceptually the last window in that frame. */
	  if (FRAME_HAS_MINIBUF_P (XFRAME (tem)))
	   tem = FRAME_MINIBUF_WINDOW (XFRAME (tem));
	  else
	   tem = FRAME_ROOT_WINDOW (XFRAME (tem));

	  break;
	 }

   window = tem;
   /* If we're in a combination window, find its last child and
	 recurse on that. Otherwise, we've found the window we want. */
   while (1)
	{
	 if (!NILP (XWINDOW (window)->hchild))
	  window = XWINDOW (window)->hchild;
	 else if (!NILP (XWINDOW (window)->vchild))
	  window = XWINDOW (window)->vchild;
	 else break;
	 while (tem = XWINDOW (window)->next, !NILP (tem))
	  window = tem;
	}
  }
 /* Which windows are acceptable?
   Exit the loop and accept this window if
   this isn't a minibuffer window,
   or we're accepting all minibuffer windows,
   or this is the active minibuffer and we are accepting that one, or
   we've come all the way around and we're back at the original window. */
 while (MINI_WINDOW_P (XWINDOW (window))
	 && ! EQ (minibuf, Qt)
	 && ! EQ (minibuf, window)
	 && ! EQ (window, start_window));

 return window;
}

DEFUN ("other-window", Fother_window, Sother_window, 1, 2, "p",
 "Select the ARG'th different window on this frame.\n\
All windows on current frame are arranged in a cyclic order.\n\
This command selects the window ARG steps away in that order.\n\
A negative ARG moves in the opposite order. If the optional second\n\
argument ALL_FRAMES is non-nil, cycle through all frames.")
 (arg, all_frames)
   register Lisp_Object arg, all_frames;
{
 register int i;
 register Lisp_Object w;

 CHECK_NUMBER (arg, 0);
 w = selected_window;
 i = XINT (arg);

 while (i > 0)
  {
   w = Fnext_window (w, Qnil, all_frames);
   i--;
  }
 while (i < 0)
  {
   w = Fprevious_window (w, Qnil, all_frames);
   i++;
  }
 Fselect_window (w);
 return Qnil;
}

/* Look at all windows, performing an operation specified by TYPE
  with argument OBJ.
  If FRAMES is Qt, look at all frames;
        Qnil, look at just the selected frame;
		Qvisible, look at visible frames;
	    a frame, just look at windows on that frame.
  If MINI is non-zero, perform the operation on minibuffer windows too.
*/

enum window_loop
{
 WINDOW_LOOP_UNUSED,
 GET_BUFFER_WINDOW,		/* Arg is buffer */
 GET_LRU_WINDOW,		/* Arg is t for full-width windows only */
 DELETE_OTHER_WINDOWS,		/* Arg is window not to delete */
 DELETE_BUFFER_WINDOWS,	/* Arg is buffer */
 GET_LARGEST_WINDOW,
 UNSHOW_BUFFER		/* Arg is buffer */
};

static Lisp_Object
window_loop (type, obj, mini, frames)
   enum window_loop type;
   register Lisp_Object obj, frames;
   int mini;
{
 register Lisp_Object w;
 register Lisp_Object best_window;
 register Lisp_Object next_window;
 register Lisp_Object last_window;
 FRAME_PTR frame;
 Lisp_Object frame_arg;
 frame_arg = Qt;

 /* If we're only looping through windows on a particular frame,
   frame points to that frame. If we're looping through windows
   on all frames, frame is 0. */
 if (FRAMEP (frames))
  frame = XFRAME (frames);
 else if (NILP (frames))
  frame = selected_frame;
 else
  frame = 0;
 if (frame)
  frame_arg = Qlambda;
 else if (XFASTINT (frames) == 0)
  frame_arg = frames;
 else if (EQ (frames, Qvisible))
  frame_arg = frames;

 /* frame_arg is Qlambda to stick to one frame,
   Qvisible to consider all visible frames,
   or Qt otherwise. */

 /* Pick a window to start with. */
 if (WINDOWP (obj))
  w = obj;
 else if (frame)
  w = FRAME_SELECTED_WINDOW (frame);
 else
  w = FRAME_SELECTED_WINDOW (selected_frame);

 /* Figure out the last window we're going to mess with. Since
   Fnext_window, given the same options, is guaranteed to go in a
   ring, we can just use Fprevious_window to find the last one.

   We can't just wait until we hit the first window again, because
   it might be deleted. */

 last_window = Fprevious_window (w, mini ? Qt : Qnil, frame_arg);

 best_window = Qnil;
 for (;;)
  {
   FRAME_PTR w_frame = XFRAME (WINDOW_FRAME (XWINDOW (w)));

   /* Pick the next window now, since some operations will delete
	 the current window. */
   next_window = Fnext_window (w, mini ? Qt : Qnil, frame_arg);

   /* Note that we do not pay attention here to whether
	 the frame is visible, since Fnext_window skips non-visible frames
	 if that is desired, under the control of frame_arg. */
   if (! MINI_WINDOW_P (XWINDOW (w))
	 || (mini && minibuf_level > 0))
	switch (type)
	 {
	 case GET_BUFFER_WINDOW:
	  if (XBUFFER (XWINDOW (w)->buffer) == XBUFFER (obj)
		/* Don't find any minibuffer window
		  except the one that is currently in use. */
		&& (MINI_WINDOW_P (XWINDOW (w))
		  ? EQ (w, minibuf_window) : 1))
	   return w;
	  break;

	 case GET_LRU_WINDOW:
	  /* t as arg means consider only full-width windows */
	  if (!NILP (obj) && !WINDOW_FULL_WIDTH_P (XWINDOW (w)))
	   break;
	  /* Ignore dedicated windows and minibuffers. */
	  if (MINI_WINDOW_P (XWINDOW (w))
		|| !NILP (XWINDOW (w)->dedicated))
	   break;
	  if (NILP (best_window)
		|| (XFASTINT (XWINDOW (best_window)->use_time)
		  > XFASTINT (XWINDOW (w)->use_time)))
	   best_window = w;
	  break;

	 case DELETE_OTHER_WINDOWS:
	  if (XWINDOW (w) != XWINDOW (obj))
	   Fdelete_window (w);
	  break;

	 case DELETE_BUFFER_WINDOWS:
	  if (EQ (XWINDOW (w)->buffer, obj))
	   {
		FRAME_PTR f = XFRAME (WINDOW_FRAME (XWINDOW (w)));

		/* If this window is dedicated, and in a frame of its own,
		  kill the frame. */
		if (EQ (w, FRAME_ROOT_WINDOW (f))
		  && !NILP (XWINDOW (w)->dedicated)
		  && other_visible_frames (f))
		 {
		  /* Skip the other windows on this frame.
		    There might be one, the minibuffer! */
		  if (! EQ (w, last_window))
		   while (f == XFRAME (WINDOW_FRAME (XWINDOW (next_window))))
			{
			 /* As we go, check for the end of the loop.
			   We mustn't start going around a second time. */
			 if (EQ (next_window, last_window))
			  {
			   last_window = w;
			   break;
			  }
			 next_window = Fnext_window (next_window,
						   mini ? Qt : Qnil,
						   frame_arg);
			}
		  /* Now we can safely delete the frame. */
		  Fdelete_frame (WINDOW_FRAME (XWINDOW (w)), Qnil);
		 }
		else
		 /* If we're deleting the buffer displayed in the only window
		   on the frame, find a new buffer to display there. */
		 if (NILP (XWINDOW (w)->parent))
		  {
		   Lisp_Object new_buffer;
		   new_buffer = Fother_buffer (obj, Qnil,
						 XWINDOW (w)->frame);
		   if (NILP (new_buffer))
			new_buffer
			 = Fget_buffer_create (build_string ("*scratch*"));
		   Fset_window_buffer (w, new_buffer);
		   if (EQ (w, selected_window))
			Fset_buffer (XWINDOW (w)->buffer);
		  }
		 else
		  Fdelete_window (w);
	   }
	  break;

	 case GET_LARGEST_WINDOW:
	  /* Ignore dedicated windows and minibuffers. */
	  if (MINI_WINDOW_P (XWINDOW (w))
		|| !NILP (XWINDOW (w)->dedicated))
	   break;
	  {
	   struct window *best_window_ptr = XWINDOW (best_window);
	   struct window *w_ptr = XWINDOW (w);
	   if (NILP (best_window)
		 || (XFASTINT (w_ptr->height) * XFASTINT (w_ptr->width)
		   > (XFASTINT (best_window_ptr->height)
			 * XFASTINT (best_window_ptr->width))))
		best_window = w;
	  }
	  break;

	 case UNSHOW_BUFFER:
	  if (EQ (XWINDOW (w)->buffer, obj))
	   {
		/* Find another buffer to show in this window. */
		Lisp_Object another_buffer;
		FRAME_PTR f = XFRAME (WINDOW_FRAME (XWINDOW (w)));
		another_buffer = Fother_buffer (obj, Qnil, XWINDOW (w)->frame);
		if (NILP (another_buffer))
		 another_buffer
		  = Fget_buffer_create (build_string ("*scratch*"));
		/* If this window is dedicated, and in a frame of its own,
		  kill the frame. */
		if (EQ (w, FRAME_ROOT_WINDOW (f))
		  && !NILP (XWINDOW (w)->dedicated)
		  && other_visible_frames (f))
		 {
		  /* Skip the other windows on this frame.
		    There might be one, the minibuffer! */
		  if (! EQ (w, last_window))
		   while (f == XFRAME (WINDOW_FRAME (XWINDOW (next_window))))
			{
			 /* As we go, check for the end of the loop.
			   We mustn't start going around a second time. */
			 if (EQ (next_window, last_window))
			  {
			   last_window = w;
			   break;
			  }
			 next_window = Fnext_window (next_window,
						   mini ? Qt : Qnil,
						   frame_arg);
			}
		  /* Now we can safely delete the frame. */
		  Fdelete_frame (WINDOW_FRAME (XWINDOW (w)), Qnil);
		 }
		else
		 {
		  /* Otherwise show a different buffer in the window. */
		  XWINDOW (w)->dedicated = Qnil;
		  Fset_window_buffer (w, another_buffer);
		  if (EQ (w, selected_window))
		   Fset_buffer (XWINDOW (w)->buffer);
		 }
	   }
	  break;
	 }

   if (EQ (w, last_window))
	break;

   w = next_window;
  }

 return best_window;
}

DEFUN ("get-lru-window", Fget_lru_window, Sget_lru_window, 0, 1, 0,
 "Return the window least recently selected or used for display.\n\
If optional argument FRAME is `visible', search all visible frames.\n\
If FRAME is 0, search all visible and iconified frames.\n\
If FRAME is t, search all frames.\n\
If FRAME is nil, search only the selected frame.\n\
If FRAME is a frame, search only that frame.")
 (frame)
  Lisp_Object frame;
{
 register Lisp_Object w;
 /* First try for a window that is full-width */
 w = window_loop (GET_LRU_WINDOW, Qt, 0, frame);
 if (!NILP (w) && !EQ (w, selected_window))
  return w;
 /* If none of them, try the rest */
 return window_loop (GET_LRU_WINDOW, Qnil, 0, frame);
}

DEFUN ("get-largest-window", Fget_largest_window, Sget_largest_window, 0, 1, 0,
 "Return the largest window in area.\n\
If optional argument FRAME is `visible', search all visible frames.\n\
If FRAME is 0, search all visible and iconified frames.\n\
If FRAME is t, search all frames.\n\
If FRAME is nil, search only the selected frame.\n\
If FRAME is a frame, search only that frame.")
 (frame)
  Lisp_Object frame;
{
 return window_loop (GET_LARGEST_WINDOW, Qnil, 0,
		   frame);
}

DEFUN ("get-buffer-window", Fget_buffer_window, Sget_buffer_window, 1, 2, 0,
 "Return a window currently displaying BUFFER, or nil if none.\n\
If optional argument FRAME is `visible', search all visible frames.\n\
If optional argument FRAME is 0, search all visible and iconified frames.\n\
If FRAME is t, search all frames.\n\
If FRAME is nil, search only the selected frame.\n\
If FRAME is a frame, search only that frame.")
 (buffer, frame)
  Lisp_Object buffer, frame;
{
 buffer = Fget_buffer (buffer);
 if (BUFFERP (buffer))
  return window_loop (GET_BUFFER_WINDOW, buffer, 1, frame);
 else
  return Qnil;
}

DEFUN ("delete-other-windows", Fdelete_other_windows, Sdelete_other_windows,
 0, 1, "",
 "Make WINDOW (or the selected window) fill its frame.\n\
Only the frame WINDOW is on is affected.\n\
This function tries to reduce display jumps\n\
by keeping the text previously visible in WINDOW\n\
in the same place on the frame. Doing this depends on\n\
the value of (window-start WINDOW), so if calling this function\n\
in a program gives strange scrolling, make sure the window-start\n\
value is reasonable when this function is called.")
 (window)
   Lisp_Object window;
{
 struct window *w;
 int startpos;
 int top;

 if (NILP (window))
  window = selected_window;
 else
  CHECK_LIVE_WINDOW (window, 0);

 w = XWINDOW (window);

 startpos = marker_position (w->start);
 top = XFASTINT (w->top) - FRAME_MENU_BAR_LINES (XFRAME (WINDOW_FRAME (w)));

 if (MINI_WINDOW_P (w) && top > 0)
  error ("Can't expand minibuffer to full frame");

 window_loop (DELETE_OTHER_WINDOWS, window, 0, WINDOW_FRAME (w));

 /* Try to minimize scrolling, by setting the window start to the point
   will cause the text at the old window start to be at the same place
   on the frame. But don't try to do this if the window start is
   outside the visible portion (as might happen when the display is
   not current, due to typeahead). */
 if (startpos >= BUF_BEGV (XBUFFER (w->buffer))
   && startpos <= BUF_ZV (XBUFFER (w->buffer)))
  {
   struct position pos;
   struct buffer *obuf = current_buffer;

   Fset_buffer (w->buffer);
   /* This computation used to temporarily move point, but that can
	 have unwanted side effects due to text properties. */
   pos = *vmotion (startpos, -top, w);

   set_marker_both (w->start, w->buffer, pos.bufpos, pos.bytepos);
   w->start_at_line_beg = ((pos.bytepos == BEGV_BYTE
			    || FETCH_BYTE (pos.bytepos - 1) == '\n') ? Qt
			   : Qnil);
   /* We need to do this, so that the window-scroll-functions
	 get called. */
   w->optional_new_start = Qt;

   set_buffer_internal (obuf);
  }
 return Qnil;
}

DEFUN ("delete-windows-on", Fdelete_windows_on, Sdelete_windows_on,
 1, 2, "bDelete windows on (buffer): ",
 "Delete all windows showing BUFFER.\n\
Optional second argument FRAME controls which frames are affected.\n\
If optional argument FRAME is `visible', search all visible frames.\n\
If FRAME is 0, search all visible and iconified frames.\n\
If FRAME is nil, search all frames.\n\
If FRAME is t, search only the selected frame.\n\
If FRAME is a frame, search only that frame.")
 (buffer, frame)
   Lisp_Object buffer, frame;
{
 /* FRAME uses t and nil to mean the opposite of what window_loop
   expects. */
 if (NILP (frame))
  frame = Qt;
 else if (EQ (frame, Qt))
  frame = Qnil;

 if (!NILP (buffer))
  {
   buffer = Fget_buffer (buffer);
   CHECK_BUFFER (buffer, 0);
   window_loop (DELETE_BUFFER_WINDOWS, buffer, 0, frame);
  }
 return Qnil;
}

DEFUN ("replace-buffer-in-windows", Freplace_buffer_in_windows,
 Sreplace_buffer_in_windows,
 1, 1, "bReplace buffer in windows: ",
 "Replace BUFFER with some other buffer in all windows showing it.")
 (buffer)
   Lisp_Object buffer;
{
 if (!NILP (buffer))
  {
   buffer = Fget_buffer (buffer);
   CHECK_BUFFER (buffer, 0);
   window_loop (UNSHOW_BUFFER, buffer, 0, Qt);
  }
 return Qnil;
}

/* Replace BUFFER with some other buffer in all windows
  of all frames, even those on other keyboards. */

void
replace_buffer_in_all_windows (buffer)
   Lisp_Object buffer;
{
#ifdef MULTI_KBOARD
 Lisp_Object tail, frame;

 /* A single call to window_loop won't do the job
   because it only considers frames on the current keyboard.
   So loop manually over frames, and handle each one. */
 FOR_EACH_FRAME (tail, frame)
  window_loop (UNSHOW_BUFFER, buffer, 1, frame);
#else
 window_loop (UNSHOW_BUFFER, buffer, 1, Qt);
#endif
}

/* Set the height of WINDOW and all its inferiors. */

/* The smallest acceptable dimensions for a window. Anything smaller
  might crash Emacs. */
#define MIN_SAFE_WINDOW_WIDTH (2)
#define MIN_SAFE_WINDOW_HEIGHT (2)

/* Make sure that window_min_height and window_min_width are
  not too small; if they are, set them to safe minima. */

static void
check_min_window_sizes ()
{
 /* Smaller values might permit a crash. */
 if (window_min_width < MIN_SAFE_WINDOW_WIDTH)
  window_min_width = MIN_SAFE_WINDOW_WIDTH;
 if (window_min_height < MIN_SAFE_WINDOW_HEIGHT)
  window_min_height = MIN_SAFE_WINDOW_HEIGHT;
}

/* If *ROWS or *COLS are too small a size for FRAME, set them to the
  minimum allowable size. */
void
check_frame_size (frame, rows, cols)
   FRAME_PTR frame;
   int *rows, *cols;
{
 /* For height, we have to see:
   whether the frame has a minibuffer,
   whether it wants a mode line, and
   whether it has a menu bar. */
 int min_height =
  (FRAME_MINIBUF_ONLY_P (frame) ? MIN_SAFE_WINDOW_HEIGHT - 1
   : (! FRAME_HAS_MINIBUF_P (frame)) ? MIN_SAFE_WINDOW_HEIGHT
   : 2 * MIN_SAFE_WINDOW_HEIGHT - 1);
 if (FRAME_MENU_BAR_LINES (frame) > 0)
  min_height += FRAME_MENU_BAR_LINES (frame);

 if (*rows < min_height)
  *rows = min_height;
 if (*cols < MIN_SAFE_WINDOW_WIDTH)
  *cols = MIN_SAFE_WINDOW_WIDTH;
}

/* Normally the window is deleted if it gets too small.
  nodelete nonzero means do not do this.
  (The caller should check later and do so if appropriate) */

void
set_window_height (window, height, nodelete)
   Lisp_Object window;
   int height;
   int nodelete;
{
 register struct window *w = XWINDOW (window);
 register struct window *c;
 int oheight = XFASTINT (w->height);
 int top, pos, lastbot, opos, lastobot;
 Lisp_Object child;

 check_min_window_sizes ();

 if (!nodelete
   && ! NILP (w->parent)
   && (MINI_WINDOW_P (w)
	 ? height < 1
	 : height < window_min_height))
  {
   delete_window (window);
   return;
  }

 XSETFASTINT (w->last_modified, 0);
 XSETFASTINT (w->last_overlay_modified, 0);
 windows_or_buffers_changed++;
 FRAME_WINDOW_SIZES_CHANGED (XFRAME (WINDOW_FRAME (w))) = 1;

 XSETFASTINT (w->height, height);
 if (!NILP (w->hchild))
  {
   for (child = w->hchild; !NILP (child); child = XWINDOW (child)->next)
	{
	 XWINDOW (child)->top = w->top;
	 set_window_height (child, height, nodelete);
	}
  }
 else if (!NILP (w->vchild))
  {
   lastbot = top = XFASTINT (w->top);
   lastobot = 0;
   for (child = w->vchild; !NILP (child); child = c->next)
	{
	 c = XWINDOW (child);

	 opos = lastobot + XFASTINT (c->height);

	 XSETFASTINT (c->top, lastbot);

	 pos = (((opos * height) << 1) + oheight) / (oheight << 1);

	 /* Avoid confusion: inhibit deletion of child if becomes too small */
	 set_window_height (child, pos + top - lastbot, 1);

	 /* Now advance child to next window,
	   and set lastbot if child was not just deleted. */
	 lastbot = pos + top;
	 lastobot = opos;
	}
   /* Now delete any children that became too small. */
   if (!nodelete)
	for (child = w->vchild; !NILP (child); child = XWINDOW (child)->next)
	 {
	  set_window_height (child, XINT (XWINDOW (child)->height), 0);
	 }
  }
}

/* Recursively set width of WINDOW and its inferiors. */

void
set_window_width (window, width, nodelete)
   Lisp_Object window;
   int width;
   int nodelete;
{
 register struct window *w = XWINDOW (window);
 register struct window *c;
 int owidth = XFASTINT (w->width);
 int left, pos, lastright, opos, lastoright;
 Lisp_Object child;

 if (!nodelete && width < window_min_width && !NILP (w->parent))
  {
   delete_window (window);
   return;
  }

 XSETFASTINT (w->last_modified, 0);
 XSETFASTINT (w->last_overlay_modified, 0);
 windows_or_buffers_changed++;
 FRAME_WINDOW_SIZES_CHANGED (XFRAME (WINDOW_FRAME (w))) = 1;

 XSETFASTINT (w->width, width);
 if (!NILP (w->vchild))
  {
   for (child = w->vchild; !NILP (child); child = XWINDOW (child)->next)
	{
	 XWINDOW (child)->left = w->left;
	 set_window_width (child, width, nodelete);
	}
  }
 else if (!NILP (w->hchild))
  {
   lastright = left = XFASTINT (w->left);
   lastoright = 0;
   for (child = w->hchild; !NILP (child); child = c->next)
	{
	 c = XWINDOW (child);

	 opos = lastoright + XFASTINT (c->width);

	 XSETFASTINT (c->left, lastright);

	 pos = (((opos * width) << 1) + owidth) / (owidth << 1);

	 /* Inhibit deletion for becoming too small */
	 set_window_width (child, pos + left - lastright, 1);

	 /* Now advance child to next window,
	   and set lastright if child was not just deleted. */
	 lastright = pos + left, lastoright = opos;
	}
   /* Delete children that became too small */
   if (!nodelete)
	for (child = w->hchild; !NILP (child); child = XWINDOW (child)->next)
	 {
	  set_window_width (child, XINT (XWINDOW (child)->width), 0);
	 }
  }
}

int window_select_count;

Lisp_Object
Fset_window_buffer_unwind (obuf)
   Lisp_Object obuf;
{
 Fset_buffer (obuf);
 return Qnil;
}

DEFUN ("set-window-buffer", Fset_window_buffer, Sset_window_buffer, 2, 2, 0,
 "Make WINDOW display BUFFER as its contents.\n\
BUFFER can be a buffer or buffer name.")
 (window, buffer)
   register Lisp_Object window, buffer;
{
 register Lisp_Object tem;
 register struct window *w = decode_window (window);
 int count = specpdl_ptr - specpdl;

 buffer = Fget_buffer (buffer);
 CHECK_BUFFER (buffer, 1);

 if (NILP (XBUFFER (buffer)->name))
  error ("Attempt to display deleted buffer");

 tem = w->buffer;
 if (NILP (tem))
  error ("Window is deleted");
 else if (! EQ (tem, Qt))	/* w->buffer is t when the window
				  is first being set up. */
  {
   if (!NILP (w->dedicated) && !EQ (tem, buffer))
	error ("Window is dedicated to `%s'",
	    XSTRING (XBUFFER (tem)->name)->data);

   unshow_buffer (w);
  }

 w->buffer = buffer;

 if (EQ (window, selected_window))
  XBUFFER (w->buffer)->last_selected_window = window;

 /* Update time stamps of buffer display. */
 if (INTEGERP (XBUFFER (buffer)->display_count))
  XSETINT (XBUFFER (buffer)->display_count,
	   XINT (XBUFFER (buffer)->display_count) + 1);
 XBUFFER (buffer)->display_time = Fcurrent_time ();

 XSETFASTINT (w->window_end_pos, 0);
 w->window_end_valid = Qnil;
 XSETFASTINT (w->hscroll, 0);
 set_marker_both (w->pointm, buffer,
		  BUF_PT (XBUFFER (buffer)), BUF_PT_BYTE (XBUFFER (buffer)));
 set_marker_restricted (w->start,
			 make_number (XBUFFER (buffer)->last_window_start),
			 buffer);
 w->start_at_line_beg = Qnil;
 w->force_start = Qnil;
 XSETFASTINT (w->last_modified, 0);
 XSETFASTINT (w->last_overlay_modified, 0);
 windows_or_buffers_changed++;

 /* We must select BUFFER for running the window-scroll-functions.
   If WINDOW is selected, switch permanently.
   Otherwise, switch but go back to the ambient buffer afterward. */
 if (EQ (window, selected_window))
  Fset_buffer (buffer);
 /* We can't check ! NILP (Vwindow_scroll_functions) here
   because that might itself be a local variable. */
 else if (window_initialized)
  {
   record_unwind_protect (Fset_window_buffer_unwind, Fcurrent_buffer ());
   Fset_buffer (buffer);
  }

 if (! NILP (Vwindow_scroll_functions))
  run_hook_with_args_2 (Qwindow_scroll_functions, window,
			 Fmarker_position (w->start));

 if (! NILP (Vwindow_configuration_change_hook)
   && ! NILP (Vrun_hooks))
  call1 (Vrun_hooks, Qwindow_configuration_change_hook);

 unbind_to (count, Qnil);

 return Qnil;
}

DEFUN ("select-window", Fselect_window, Sselect_window, 1, 1, 0,
 "Select WINDOW. Most editing will apply to WINDOW's buffer.\n\
If WINDOW is not already selected, also make WINDOW's buffer current.\n\
Note that the main editor command loop\n\
selects the buffer of the selected window before each command.")
 (window)
   register Lisp_Object window;
{
 return select_window_1 (window, 1);
}

static Lisp_Object
select_window_1 (window, recordflag)
   register Lisp_Object window;
   int recordflag;
{
 register struct window *w;
 register struct window *ow = XWINDOW (selected_window);

 CHECK_LIVE_WINDOW (window, 0);

 w = XWINDOW (window);

 if (NILP (w->buffer))
  error ("Trying to select deleted window or non-leaf window");

 XSETFASTINT (w->use_time, ++window_select_count);
 if (EQ (window, selected_window))
  return window;

 if (! NILP (ow->buffer))
  set_marker_both (ow->pointm, ow->buffer,
		   BUF_PT (XBUFFER (ow->buffer)),
		   BUF_PT_BYTE (XBUFFER (ow->buffer)));

 selected_window = window;
 if (XFRAME (WINDOW_FRAME (w)) != selected_frame)
  {
   XFRAME (WINDOW_FRAME (w))->selected_window = window;
   /* Use this rather than Fhandle_switch_frame
	 so that FRAME_FOCUS_FRAME is moved appropriately as we
	 move around in the state where a minibuffer in a separate
	 frame is active. */
   Fselect_frame (WINDOW_FRAME (w), Qnil);
  }
 else
  selected_frame->selected_window = window;

 if (recordflag)
  record_buffer (w->buffer);
 Fset_buffer (w->buffer);

 XBUFFER (w->buffer)->last_selected_window = window;

 /* Go to the point recorded in the window.
   This is important when the buffer is in more
   than one window. It also matters when
   redisplay_window has altered point after scrolling,
   because it makes the change only in the window. */
 {
  register int new_point = marker_position (w->pointm);
  if (new_point < BEGV)
   SET_PT (BEGV);
  else if (new_point > ZV)
   SET_PT (ZV);
  else
   SET_PT (new_point);
 }

 windows_or_buffers_changed++;
 return window;
}

/* Deiconify the frame containing the window WINDOW,
  unless it is the selected frame;
  then return WINDOW.

  The reason for the exception for the selected frame
  is that it seems better not to change the selected frames visibility
  merely because of displaying a different buffer in it.
  The deiconification is useful when a buffer gets shown in
  another frame that you were not using lately. */

static Lisp_Object
display_buffer_1 (window)
   Lisp_Object window;
{
 FRAME_PTR f = XFRAME (WINDOW_FRAME (XWINDOW (window)));
 FRAME_SAMPLE_VISIBILITY (f);
 if (f != selected_frame)
  {
   if (FRAME_ICONIFIED_P (f))
	Fmake_frame_visible (WINDOW_FRAME (XWINDOW (window)));
   else if (FRAME_VISIBLE_P (f))
	Fraise_frame (WINDOW_FRAME (XWINDOW (window)));
  }
 return window;
}

DEFUN ("special-display-p", Fspecial_display_p, Sspecial_display_p, 1, 1, 0,
 "Returns non-nil if a buffer named BUFFER-NAME would be created specially.\n\
The value is actually t if the frame should be called with default frame\n\
parameters, and a list of frame parameters if they were specified.\n\
See `special-display-buffer-names', and `special-display-regexps'.")
 (buffer_name)
   Lisp_Object buffer_name;
{
 Lisp_Object tem;

 CHECK_STRING (buffer_name, 1);

 tem = Fmember (buffer_name, Vspecial_display_buffer_names);
 if (!NILP (tem))
  return Qt;

 tem = Fassoc (buffer_name, Vspecial_display_buffer_names);
 if (!NILP (tem))
  return XCDR (tem);

 for (tem = Vspecial_display_regexps; CONSP (tem); tem = XCDR (tem))
  {
   Lisp_Object car = XCAR (tem);
   if (STRINGP (car)
	 && fast_string_match (car, buffer_name) >= 0)
	return Qt;
   else if (CONSP (car)
	    && STRINGP (XCAR (car))
	    && fast_string_match (XCAR (car), buffer_name) >= 0)
	return XCDR (car);
  }
 return Qnil;
} 

DEFUN ("same-window-p", Fsame_window_p, Ssame_window_p, 1, 1, 0,
 "Returns non-nil if a new buffer named BUFFER-NAME would use the same window.\n\
See `same-window-buffer-names' and `same-window-regexps'.")
 (buffer_name)
   Lisp_Object buffer_name;
{
 Lisp_Object tem;

 CHECK_STRING (buffer_name, 1);

 tem = Fmember (buffer_name, Vsame_window_buffer_names);
 if (!NILP (tem))
  return Qt;

 tem = Fassoc (buffer_name, Vsame_window_buffer_names);
 if (!NILP (tem))
  return Qt;

 for (tem = Vsame_window_regexps; CONSP (tem); tem = XCDR (tem))
  {
   Lisp_Object car = XCAR (tem);
   if (STRINGP (car)
	 && fast_string_match (car, buffer_name) >= 0)
	return Qt;
   else if (CONSP (car)
	    && STRINGP (XCAR (car))
	    && fast_string_match (XCAR (car), buffer_name) >= 0)
	return Qt;
  }
 return Qnil;
}

  /* Use B so the default is (other-buffer). */
DEFUN ("display-buffer", Fdisplay_buffer, Sdisplay_buffer, 1, 3,
   "BDisplay buffer: \nP",
 "Make BUFFER appear in some window but don't select it.\n\
BUFFER can be a buffer or a buffer name.\n\
If BUFFER is shown already in some window, just use that one,\n\
unless the window is the selected window and the optional second\n\
argument NOT-THIS-WINDOW is non-nil (interactively, with prefix arg).\n\
If `pop-up-frames' is non-nil, make a new frame if no window shows BUFFER.\n\
Returns the window displaying BUFFER.\n\
\n\
The variables `special-display-buffer-names', `special-display-regexps',\n\
`same-window-buffer-names', and `same-window-regexps' customize how certain\n\
buffer names are handled.\n\
\n\
If optional argument FRAME is `visible', search all visible frames.\n\
If FRAME is 0, search all visible and iconified frames.\n\
If FRAME is t, search all frames.\n\
If FRAME is a frame, search only that frame.\n\
If FRAME is nil, search only the selected frame\n\
 (actually the last nonminibuffer frame),\n\
 unless `pop-up-frames' is non-nil,\n\
 which means search visible and iconified frames.")
 (buffer, not_this_window, frame)
   register Lisp_Object buffer, not_this_window, frame;
{
 register Lisp_Object window, tem;

 buffer = Fget_buffer (buffer);
 CHECK_BUFFER (buffer, 0);

 if (!NILP (Vdisplay_buffer_function))
  return call2 (Vdisplay_buffer_function, buffer, not_this_window);

 if (NILP (not_this_window)
   && XBUFFER (XWINDOW (selected_window)->buffer) == XBUFFER (buffer))
  return display_buffer_1 (selected_window);

 /* See if the user has specified this buffer should appear
   in the selected window. */
 if (NILP (not_this_window))
  {
   tem = Fsame_window_p (XBUFFER (buffer)->name);
   if (!NILP (tem))
	{
	 Fswitch_to_buffer (buffer, Qnil);
	 return display_buffer_1 (selected_window);
	}
  }

 /* If pop_up_frames,
   look for a window showing BUFFER on any visible or iconified frame.
   Otherwise search only the current frame. */
 if (! NILP (frame))
  tem = frame;
 else if (pop_up_frames || last_nonminibuf_frame == 0)
  XSETFASTINT (tem, 0);
 else
  XSETFRAME (tem, last_nonminibuf_frame);
 window = Fget_buffer_window (buffer, tem);
 if (!NILP (window)
   && (NILP (not_this_window) || !EQ (window, selected_window)))
  {
   return display_buffer_1 (window);
  }

 /* Certain buffer names get special handling. */
 if (!NILP (Vspecial_display_function))
  {
   tem = Fspecial_display_p (XBUFFER (buffer)->name);
   if (EQ (tem, Qt))
	return call1 (Vspecial_display_function, buffer);
   if (CONSP (tem))
	return call2 (Vspecial_display_function, buffer, tem);
  }

 /* If there are no frames open that have more than a minibuffer,
   we need to create a new frame. */
 if (pop_up_frames || last_nonminibuf_frame == 0)
  {
   window = Fframe_selected_window (call0 (Vpop_up_frame_function));
   Fset_window_buffer (window, buffer);
   return display_buffer_1 (window);
  }

 if (pop_up_windows
   || FRAME_MINIBUF_ONLY_P (selected_frame)
   /* If the current frame is a special display frame,
	 don't try to reuse its windows. */
   || !NILP (XWINDOW (FRAME_ROOT_WINDOW (selected_frame))->dedicated)
   )
  {
   Lisp_Object frames;

   frames = Qnil;
   if (FRAME_MINIBUF_ONLY_P (selected_frame))
	XSETFRAME (frames, last_nonminibuf_frame);
   /* Don't try to create a window if would get an error */
   if (split_height_threshold < window_min_height << 1)
	split_height_threshold = window_min_height << 1;

   /* Note that both Fget_largest_window and Fget_lru_window
	 ignore minibuffers and dedicated windows.
	 This means they can return nil. */

   /* If the frame we would try to split cannot be split,
	 try other frames. */
   if (FRAME_NO_SPLIT_P (NILP (frames) ? selected_frame
			  : last_nonminibuf_frame))
	{
	 /* Try visible frames first. */
	 window = Fget_largest_window (Qvisible);
	 /* If that didn't work, try iconified frames. */
	 if (NILP (window))
	  window = Fget_largest_window (make_number (0));
	 if (NILP (window))
	  window = Fget_largest_window (Qt);
	}
   else
	window = Fget_largest_window (frames);

   /* If we got a tall enough full-width window that can be split,
	 split it. */
   if (!NILP (window)
	 && ! FRAME_NO_SPLIT_P (XFRAME (XWINDOW (window)->frame))
	 && window_height (window) >= split_height_threshold
	 && WINDOW_FULL_WIDTH_P (XWINDOW (window)))
	window = Fsplit_window (window, Qnil, Qnil);
   else
	{
	 Lisp_Object upper, lower, other;

	 window = Fget_lru_window (frames);
	 /* If the LRU window is selected, and big enough,
	   and can be split, split it. */
	 if (!NILP (window)
	   && ! FRAME_NO_SPLIT_P (XFRAME (XWINDOW (window)->frame))
	   && (EQ (window, selected_window)
		 || EQ (XWINDOW (window)->parent, Qnil))
	   && window_height (window) >= window_min_height << 1)
	  window = Fsplit_window (window, Qnil, Qnil);
	 /* If Fget_lru_window returned nil, try other approaches. */

	 /* Try visible frames first. */
	 if (NILP (window))
	  window = Fget_buffer_window (buffer, Qvisible);
	 if (NILP (window))
	  window = Fget_largest_window (Qvisible);
	 /* If that didn't work, try iconified frames. */
	 if (NILP (window))
	  window = Fget_buffer_window (buffer, make_number (0));
	 if (NILP (window))
	  window = Fget_largest_window (make_number (0));
	 /* Try invisible frames. */
	 if (NILP (window))
	  window = Fget_buffer_window (buffer, Qt);
	 if (NILP (window))
	  window = Fget_largest_window (Qt);
	 /* As a last resort, make a new frame. */
	 if (NILP (window))
	  window = Fframe_selected_window (call0 (Vpop_up_frame_function));
	 /* If window appears above or below another,
	   even out their heights. */
	 other = upper = lower = Qnil;
	 if (!NILP (XWINDOW (window)->prev))
	  other = upper = XWINDOW (window)->prev, lower = window;
	 if (!NILP (XWINDOW (window)->next))
	  other = lower = XWINDOW (window)->next, upper = window;
	 if (!NILP (other)
	   /* Check that OTHER and WINDOW are vertically arrayed. */
	   && !EQ (XWINDOW (other)->top, XWINDOW (window)->top)
	   && (XFASTINT (XWINDOW (other)->height)
		 > XFASTINT (XWINDOW (window)->height)))
	  {
	   int total = (XFASTINT (XWINDOW (other)->height)
			  + XFASTINT (XWINDOW (window)->height));
	   Lisp_Object old_selected_window;
	   old_selected_window = selected_window;

	   selected_window = upper;
	   change_window_height ((total / 2
				   - XFASTINT (XWINDOW (upper)->height)),
				  0);
	   selected_window = old_selected_window;
	  }
	}
  }
 else
  window = Fget_lru_window (Qnil);

 Fset_window_buffer (window, buffer);
 return display_buffer_1 (window);
}

void
temp_output_buffer_show (buf)
   register Lisp_Object buf;
{
 register struct buffer *old = current_buffer;
 register Lisp_Object window;
 register struct window *w;

 XBUFFER (buf)->directory = current_buffer->directory;

 Fset_buffer (buf);
 BUF_SAVE_MODIFF (XBUFFER (buf)) = MODIFF;
 BEGV = BEG;
 ZV = Z;
 SET_PT (BEG);
 XBUFFER (buf)->clip_changed = 1;
 set_buffer_internal (old);

 if (!EQ (Vtemp_buffer_show_function, Qnil))
  call1 (Vtemp_buffer_show_function, buf);
 else
  {
   window = Fdisplay_buffer (buf, Qnil, Qnil);

   if (XFRAME (XWINDOW (window)->frame) != selected_frame)
	Fmake_frame_visible (WINDOW_FRAME (XWINDOW (window)));
   Vminibuf_scroll_window = window;
   w = XWINDOW (window);
   XSETFASTINT (w->hscroll, 0);
   set_marker_restricted_both (w->start, buf, 1, 1);
   set_marker_restricted_both (w->pointm, buf, 1, 1);

   /* Run temp-buffer-show-hook, with the chosen window selected
	 and it sbuffer current. */
   if (!NILP (Vrun_hooks))
	{
	 Lisp_Object tem;
	 tem = Fboundp (Qtemp_buffer_show_hook);
	 if (!NILP (tem))
	  {
	   tem = Fsymbol_value (Qtemp_buffer_show_hook);
	   if (!NILP (tem))
		{
		 int count = specpdl_ptr - specpdl;
		 Lisp_Object prev_window;
		 prev_window = selected_window;

		 /* Select the window that was chosen, for running the hook. */
		 record_unwind_protect (Fset_window_configuration,
					 Fcurrent_window_configuration (Qnil));

		 select_window_1 (window, 0);
		 Fset_buffer (w->buffer);
		 call1 (Vrun_hooks, Qtemp_buffer_show_hook);
		 select_window_1 (prev_window, 0);
		 unbind_to (count, Qnil);
		}
	  }
	}
  }
}

static void
make_dummy_parent (window)
   Lisp_Object window;
{
 Lisp_Object new;
 register struct window *o, *p;
 register struct Lisp_Vector *vec;
 int i;

 o = XWINDOW (window);
 vec = allocate_vectorlike ((EMACS_INT)VECSIZE (struct window));
 for (i = 0; i < VECSIZE (struct window); ++i)
  vec->contents[i] = ((struct Lisp_Vector *)o)->contents[i];
 vec->size = VECSIZE (struct window);
 p = (struct window *)vec;
 XSETWINDOW (new, p);

 XSETFASTINT (p->sequence_number, ++sequence_number);

 /* Put new into window structure in place of window */
 replace_window (window, new);

 o->next = Qnil;
 o->prev = Qnil;
 o->vchild = Qnil;
 o->hchild = Qnil;
 o->parent = new;

 p->start = Qnil;
 p->pointm = Qnil;
 p->buffer = Qnil;
}

DEFUN ("split-window", Fsplit_window, Ssplit_window, 0, 3, "",
 "Split WINDOW, putting SIZE lines in the first of the pair.\n\
WINDOW defaults to selected one and SIZE to half its size.\n\
If optional third arg HORFLAG is non-nil, split side by side\n\
and put SIZE columns in the first of the pair.")
 (window, size, horflag)
   Lisp_Object window, size, horflag;
{
 register Lisp_Object new;
 register struct window *o, *p;
 FRAME_PTR fo;
 register int size_int;

 if (NILP (window))
  window = selected_window;
 else
  CHECK_LIVE_WINDOW (window, 0);

 o = XWINDOW (window);
 fo = XFRAME (WINDOW_FRAME (o));

 if (NILP (size))
  {
   if (!NILP (horflag))
	/* Calculate the size of the left-hand window, by dividing
	  the usable space in columns by two. */
	size_int = XFASTINT (o->width) >> 1;
   else
	size_int = XFASTINT (o->height) >> 1;
  }
 else
  {
   CHECK_NUMBER (size, 1);
   size_int = XINT (size);
  }

 if (MINI_WINDOW_P (o))
  error ("Attempt to split minibuffer window");

 check_min_window_sizes ();

 if (NILP (horflag))
  {
   if (size_int < window_min_height)
	error ("Window height %d too small (after splitting)", size_int);
   if (size_int + window_min_height > XFASTINT (o->height))
	error ("Window height %d too small (after splitting)",
	    XFASTINT (o->height) - size_int);
   if (NILP (o->parent)
	 || NILP (XWINDOW (o->parent)->vchild))
	{
	 make_dummy_parent (window);
	 new = o->parent;
	 XWINDOW (new)->vchild = window;
	}
  }
 else
  {
   if (size_int < window_min_width)
	error ("Window width %d too small (after splitting)", size_int);

   if (size_int + window_min_width > XFASTINT (o->width))
	error ("Window width %d too small (after splitting)",
	    XFASTINT (o->width) - size_int);
   if (NILP (o->parent)
	 || NILP (XWINDOW (o->parent)->hchild))
	{
	 make_dummy_parent (window);
	 new = o->parent;
	 XWINDOW (new)->hchild = window;
	}
  }

 /* Now we know that window's parent is a vertical combination
   if we are dividing vertically, or a horizontal combination
   if we are making side-by-side windows */

 windows_or_buffers_changed++;
 FRAME_WINDOW_SIZES_CHANGED (fo) = 1;
 new = make_window ();
 p = XWINDOW (new);

 p->frame = o->frame;
 p->next = o->next;
 if (!NILP (p->next))
  XWINDOW (p->next)->prev = new;
 p->prev = window;
 o->next = new;
 p->parent = o->parent;
 p->buffer = Qt;

 /* Apportion the available frame space among the two new windows */

 if (!NILP (horflag))
  {
   p->height = o->height;
   p->top = o->top;
   XSETFASTINT (p->width, XFASTINT (o->width) - size_int);
   XSETFASTINT (o->width, size_int);
   XSETFASTINT (p->left, XFASTINT (o->left) + size_int);
  }
 else
  {
   p->left = o->left;
   p->width = o->width;
   XSETFASTINT (p->height, XFASTINT (o->height) - size_int);
   XSETFASTINT (o->height, size_int);
   XSETFASTINT (p->top, XFASTINT (o->top) + size_int);
  }

 Fset_window_buffer (new, o->buffer);

 return new;
}

DEFUN ("enlarge-window", Fenlarge_window, Senlarge_window, 1, 2, "p",
 "Make current window ARG lines bigger.\n\
From program, optional second arg non-nil means grow sideways ARG columns.")
 (arg, side)
   register Lisp_Object arg, side;
{
 CHECK_NUMBER (arg, 0);
 change_window_height (XINT (arg), !NILP (side));

 if (! NILP (Vwindow_configuration_change_hook))
  call1 (Vrun_hooks, Qwindow_configuration_change_hook);

 return Qnil;
}

DEFUN ("shrink-window", Fshrink_window, Sshrink_window, 1, 2, "p",
 "Make current window ARG lines smaller.\n\
From program, optional second arg non-nil means shrink sideways arg columns.")
 (arg, side)
   register Lisp_Object arg, side;
{
 CHECK_NUMBER (arg, 0);
 change_window_height (-XINT (arg), !NILP (side));

 if (! NILP (Vwindow_configuration_change_hook))
  call1 (Vrun_hooks, Qwindow_configuration_change_hook);

 return Qnil;
}

int
window_height (window)
   Lisp_Object window;
{
 register struct window *p = XWINDOW (window);
 return XFASTINT (p->height);
}

int
window_width (window)
   Lisp_Object window;
{
 register struct window *p = XWINDOW (window);
 return XFASTINT (p->width);
}

#define MINSIZE(w)						\
 (widthflag							\
  ? window_min_width						\
  : (MINI_WINDOW_P (XWINDOW (w)) ? 1 : window_min_height))

#define CURBEG(w) \
 *(widthflag ? (int *) &(XWINDOW (w)->left) : (int *) &(XWINDOW (w)->top))

#define CURSIZE(w) \
 *(widthflag ? (int *) &(XWINDOW (w)->width) : (int *) &(XWINDOW (w)->height))

/* Unlike set_window_height, this function
  also changes the heights of the siblings so as to
  keep everything consistent. */

void
change_window_height (delta, widthflag)
   register int delta;
   int widthflag;
{
 register Lisp_Object parent;
 Lisp_Object window;
 register struct window *p;
 int *sizep;
 int (*sizefun) P_ ((Lisp_Object))
  = widthflag ? window_width : window_height;
 register void (*setsizefun) P_ ((Lisp_Object, int, int))
  = (widthflag ? set_window_width : set_window_height);
 int maximum;
 Lisp_Object next, prev;

 check_min_window_sizes ();

 window = selected_window;
 while (1)
  {
   p = XWINDOW (window);
   parent = p->parent;
   if (NILP (parent))
	{
	 if (widthflag)
	  error ("No other window to side of this one");
	 break;
	}
   if (widthflag ? !NILP (XWINDOW (parent)->hchild)
	 : !NILP (XWINDOW (parent)->vchild))
	break;
   window = parent;
  }

 sizep = &CURSIZE (window);

 {
  register int maxdelta;

  maxdelta = (!NILP (parent) ? (*sizefun) (parent) - *sizep
		: !NILP (p->next) ? (*sizefun) (p->next) - MINSIZE (p->next)
		: !NILP (p->prev) ? (*sizefun) (p->prev) - MINSIZE (p->prev)
		/* This is a frame with only one window, a minibuffer-only
		  or a minibufferless frame. */
		: (delta = 0));

  if (delta > maxdelta)
   /* This case traps trying to make the minibuffer
	 the full frame, or make the only window aside from the
	 minibuffer the full frame. */
   delta = maxdelta;
 }

 if (*sizep + delta < MINSIZE (window))
  {
   delete_window (window);
   return;
  }

 if (delta == 0)
  return;

 /* Find the total we can get from other siblings. */
 maximum = 0;
 for (next = p->next; ! NILP (next); next = XWINDOW (next)->next)
  maximum += (*sizefun) (next) - MINSIZE (next);
 for (prev = p->prev; ! NILP (prev); prev = XWINDOW (prev)->prev)
  maximum += (*sizefun) (prev) - MINSIZE (prev);

 /* If we can get it all from them, do so. */
 if (delta <= maximum)
  {
   Lisp_Object first_unaffected;
   Lisp_Object first_affected;

   next = p->next;
   prev = p->prev;
   first_affected = window;
   /* Look at one sibling at a time,
	 moving away from this window in both directions alternately,
	 and take as much as we can get without deleting that sibling. */
   while (delta != 0)
	{
	 if (delta == 0)
	  break;
	 if (! NILP (next))
	  {
	   int this_one = (*sizefun) (next) - MINSIZE (next);
	   if (this_one > delta)
		this_one = delta;

	   (*setsizefun) (next, (*sizefun) (next) - this_one, 0);
	   (*setsizefun) (window, *sizep + this_one, 0);

	   delta -= this_one;
	   next = XWINDOW (next)->next;
	  }
	 if (delta == 0)
	  break;
	 if (! NILP (prev))
	  {
	   int this_one = (*sizefun) (prev) - MINSIZE (prev);
	   if (this_one > delta)
		this_one = delta;

	   first_affected = prev;

	   (*setsizefun) (prev, (*sizefun) (prev) - this_one, 0);
	   (*setsizefun) (window, *sizep + this_one, 0);

	   delta -= this_one;
	   prev = XWINDOW (prev)->prev;
	  }
	}

   /* Now recalculate the edge positions of all the windows affected,
	 based on the new sizes. */
   first_unaffected = next;
   prev = first_affected;
   for (next = XWINDOW (prev)->next; ! EQ (next, first_unaffected);
	  prev = next, next = XWINDOW (next)->next)
	{
	 CURBEG (next) = CURBEG (prev) + (*sizefun) (prev);
	 /* This does not change size of NEXT,
	   but it propagates the new top edge to its children */
	 (*setsizefun) (next, (*sizefun) (next), 0);
	}
  }
 else
  {
   register int delta1;
   register int opht = (*sizefun) (parent);

   /* If trying to grow this window to or beyond size of the parent,
	 make delta1 so big that, on shrinking back down,
	 all the siblings end up with less than one line and are deleted. */
   if (opht <= *sizep + delta)
	delta1 = opht * opht * 2;
   /* Otherwise, make delta1 just right so that if we add delta1
	 lines to this window and to the parent, and then shrink
	 the parent back to its original size, the new proportional
	 size of this window will increase by delta. */
   else
	delta1 = (delta * opht * 100) / ((opht - *sizep - delta) * 100);

   /* Add delta1 lines or columns to this window, and to the parent,
	 keeping things consistent while not affecting siblings. */
   CURSIZE (parent) = opht + delta1;
   (*setsizefun) (window, *sizep + delta1, 0);

   /* Squeeze out delta1 lines or columns from our parent,
	 shriking this window and siblings proportionately.
	 This brings parent back to correct size.
	 Delta1 was calculated so this makes this window the desired size,
	 taking it all out of the siblings. */
   (*setsizefun) (parent, opht, 0);
  }

 XSETFASTINT (p->last_modified, 0);
 XSETFASTINT (p->last_overlay_modified, 0);
}
#undef MINSIZE
#undef CURBEG
#undef CURSIZE


/* Return number of lines of text (not counting mode line) in W. */

int
window_internal_height (w)
   struct window *w;
{
 int ht = XFASTINT (w->height);

 if (MINI_WINDOW_P (w))
  return ht;

 if (!NILP (w->parent) || !NILP (w->vchild) || !NILP (w->hchild)
   || !NILP (w->next) || !NILP (w->prev)
   || FRAME_WANTS_MODELINE_P (XFRAME (WINDOW_FRAME (w))))
  return ht - 1;

 return ht;
}


/* Return the number of columns in W.
  Don't count columns occupied by scroll bars or the vertical bar
  separating W from the sibling to its right. */
int
window_internal_width (w)
   struct window *w;
{
 FRAME_PTR f = XFRAME (WINDOW_FRAME (w));
 int width = XINT (w->width);

 /* Scroll bars occupy a few columns. */
 if (FRAME_HAS_VERTICAL_SCROLL_BARS (f))
  return width - FRAME_SCROLL_BAR_COLS (f);

 /* The column of `|' characters separating side-by-side windows
   occupies one column only. */
 if (!WINDOW_RIGHTMOST_P (w) && !WINDOW_FULL_WIDTH_P (w))
  return width - 1;

 return width;
}


/* Scroll contents of window WINDOW up N lines.
  If WHOLE is nonzero, it means scroll N screenfuls instead. */

static void
window_scroll (window, n, whole, noerror)
   Lisp_Object window;
   int n;
   int whole;
   int noerror;
{
 register struct window *w = XWINDOW (window);
 register int opoint = PT;
 register int opoint_byte = PT_BYTE;
 register int pos, pos_byte;
 register int ht = window_internal_height (w);
 register Lisp_Object tem;
 int lose;
 Lisp_Object bolp, nmoved;
 int startpos;
 struct position posit;
 int original_vpos;

 startpos = marker_position (w->start);

 posit = *compute_motion (startpos, 0, 0, 0,
			  PT, ht, 0,
			  window_internal_width (w), XINT (w->hscroll),
			  0, w);
 original_vpos = posit.vpos;

 XSETFASTINT (tem, PT);
 tem = Fpos_visible_in_window_p (tem, window);

 if (NILP (tem))
  {
   Fvertical_motion (make_number (- (ht / 2)), window);
   startpos = PT;
  }

 SET_PT (startpos);
 lose = n < 0 && PT == BEGV;
 Fvertical_motion (make_number (n), window);
 pos = PT;
 pos_byte = PT_BYTE;
 bolp = Fbolp ();
 SET_PT_BOTH (opoint, opoint_byte);

 if (lose)
  {
   if (noerror)
	return;
   else
	Fsignal (Qbeginning_of_buffer, Qnil);
  }

 if (pos < ZV)
  {
   int this_scroll_margin = scroll_margin;

   /* Don't use a scroll margin that is negative or too large. */
   if (this_scroll_margin < 0)
	this_scroll_margin = 0;

   if (XINT (w->height) < 4 * scroll_margin)
	this_scroll_margin = XINT (w->height) / 4;

   set_marker_restricted_both (w->start, w->buffer, pos, pos_byte);
   w->start_at_line_beg = bolp;
   w->update_mode_line = Qt;
   XSETFASTINT (w->last_modified, 0);
   XSETFASTINT (w->last_overlay_modified, 0);
   /* Set force_start so that redisplay_window will run
	 the window-scroll-functions. */
   w->force_start = Qt;

   if (whole && scroll_preserve_screen_position)
	{
	 SET_PT_BOTH (pos, pos_byte);
	 Fvertical_motion (make_number (original_vpos), window);
	}
   /* If we scrolled forward, put point enough lines down
	 that it is outside the scroll margin. */
   else if (n > 0)
	{
	 int top_margin;

	 if (this_scroll_margin > 0)
	  {
	   SET_PT_BOTH (pos, pos_byte);
	   Fvertical_motion (make_number (this_scroll_margin), window);
	   top_margin = PT;
	  }
	 else
	  top_margin = pos;

	 if (top_margin <= opoint)
	  SET_PT_BOTH (opoint, opoint_byte);
	 else if (scroll_preserve_screen_position)
	  {
	   SET_PT_BOTH (pos, pos_byte);
	   Fvertical_motion (make_number (original_vpos), window);
	  }
	 else
	  SET_PT (top_margin);
	}
   else if (n < 0)
	{
	 int bottom_margin;

	 /* If we scrolled backward, put point near the end of the window
	   but not within the scroll margin. */
	 SET_PT_BOTH (pos, pos_byte);
	 tem = Fvertical_motion (make_number (ht - this_scroll_margin), window);
	 if (XFASTINT (tem) == ht - this_scroll_margin)
	  bottom_margin = PT;
	 else
	  bottom_margin = PT + 1;

	 if (bottom_margin > opoint)
	  SET_PT_BOTH (opoint, opoint_byte);
	 else
	  {
	   if (scroll_preserve_screen_position)
		{
		 SET_PT_BOTH (pos, pos_byte);
		 Fvertical_motion (make_number (original_vpos), window);
		}
	   else
		Fvertical_motion (make_number (-1), window);
	  }
	}
  }
 else
  {
   if (noerror)
	return;
   else
	Fsignal (Qend_of_buffer, Qnil);
  }
}

/* This is the guts of Fscroll_up and Fscroll_down. */

static void
scroll_command (n, direction)
   register Lisp_Object n;
   int direction;
{
 register int defalt;
 int count = specpdl_ptr - specpdl;

 /* If selected window's buffer isn't current, make it current for the moment.
   But don't screw up if window_scroll gets an error. */
 if (XBUFFER (XWINDOW (selected_window)->buffer) != current_buffer)
  {
   record_unwind_protect (save_excursion_restore, save_excursion_save ());
   Fset_buffer (XWINDOW (selected_window)->buffer);
  }

 defalt = (window_internal_height (XWINDOW (selected_window))
	  - next_screen_context_lines);
 defalt = direction * (defalt < 1 ? 1 : defalt);

 if (NILP (n))
  window_scroll (selected_window, defalt, 1, 0);
 else if (EQ (n, Qminus))
  window_scroll (selected_window, - defalt, 1, 0);
 else
  {
   n = Fprefix_numeric_value (n);
   window_scroll (selected_window, XINT (n) * direction, 0, 0);
  }

 unbind_to (count, Qnil);
}

DEFUN ("scroll-up", Fscroll_up, Sscroll_up, 0, 1, "P",
 "Scroll text of current window upward ARG lines; or near full screen if no ARG.\n\
A near full screen is `next-screen-context-lines' less than a full screen.\n\
Negative ARG means scroll downward.\n\
If ARG is the atom `-', scroll downward by nearly full screen.\n\
When calling from a program, supply as argument a number, nil, or `-'.")
 (arg)
   Lisp_Object arg;
{
 scroll_command (arg, 1);
 return Qnil;
}

DEFUN ("scroll-down", Fscroll_down, Sscroll_down, 0, 1, "P",
 "Scroll text of current window down ARG lines; or near full screen if no ARG.\n\
A near full screen is `next-screen-context-lines' less than a full screen.\n\
Negative ARG means scroll upward.\n\
If ARG is the atom `-', scroll upward by nearly full screen.\n\
When calling from a program, supply as argument a number, nil, or `-'.")
 (arg)
   Lisp_Object arg;
{
 scroll_command (arg, -1);
 return Qnil;
}

DEFUN ("other-window-for-scrolling", Fother_window_for_scrolling, Sother_window_for_scrolling, 0, 0, 0,
 "Return the other window for \"other window scroll\" commands.\n\
If in the minibuffer, `minibuffer-scroll-window' if non-nil\n\
specifies the window.\n\
If `other-window-scroll-buffer' is non-nil, a window\n\
showing that buffer is used.")
 ()
{
 Lisp_Object window;

 if (MINI_WINDOW_P (XWINDOW (selected_window))
   && !NILP (Vminibuf_scroll_window))
  window = Vminibuf_scroll_window;
 /* If buffer is specified, scroll that buffer. */
 else if (!NILP (Vother_window_scroll_buffer))
  {
   window = Fget_buffer_window (Vother_window_scroll_buffer, Qnil);
   if (NILP (window))
	window = Fdisplay_buffer (Vother_window_scroll_buffer, Qt, Qnil);
  }
 else
  {
   /* Nothing specified; look for a neighboring window on the same
	 frame. */
   window = Fnext_window (selected_window, Qnil, Qnil);

   if (EQ (window, selected_window))
	/* That didn't get us anywhere; look for a window on another
      visible frame. */
	do
	 window = Fnext_window (window, Qnil, Qt);
	while (! FRAME_VISIBLE_P (XFRAME (WINDOW_FRAME (XWINDOW (window))))
	    && ! EQ (window, selected_window));
  }

 CHECK_LIVE_WINDOW (window, 0);

 if (EQ (window, selected_window))
  error ("There is no other window");

 return window;
}

DEFUN ("scroll-other-window", Fscroll_other_window, Sscroll_other_window, 0, 1, "P",
 "Scroll next window upward ARG lines; or near full screen if no ARG.\n\
A near full screen is `next-screen-context-lines' less than a full screen.\n\
The next window is the one below the current one; or the one at the top\n\
if the current one is at the bottom. Negative ARG means scroll downward.\n\
If ARG is the atom `-', scroll downward by nearly full screen.\n\
When calling from a program, supply as argument a number, nil, or `-'.\n\
\n\
If in the minibuffer, `minibuffer-scroll-window' if non-nil\n\
specifies the window to scroll.\n\
If `other-window-scroll-buffer' is non-nil, scroll the window\n\
showing that buffer, popping the buffer up if necessary.")
 (arg)
   register Lisp_Object arg;
{
 register Lisp_Object window;
 register int defalt;
 register struct window *w;
 register int count = specpdl_ptr - specpdl;

 window = Fother_window_for_scrolling ();

 w = XWINDOW (window);
 defalt = window_internal_height (w) - next_screen_context_lines;
 if (defalt < 1) defalt = 1;

 /* Don't screw up if window_scroll gets an error. */
 record_unwind_protect (save_excursion_restore, save_excursion_save ());

 Fset_buffer (w->buffer);
 SET_PT (marker_position (w->pointm));

 if (NILP (arg))
  window_scroll (window, defalt, 1, 1);
 else if (EQ (arg, Qminus))
  window_scroll (window, -defalt, 1, 1);
 else
  {
   if (CONSP (arg))
	arg = Fcar (arg);
   CHECK_NUMBER (arg, 0);
   window_scroll (window, XINT (arg), 0, 1);
  }

 set_marker_both (w->pointm, Qnil, PT, PT_BYTE);
 unbind_to (count, Qnil);

 return Qnil;
}

DEFUN ("scroll-left", Fscroll_left, Sscroll_left, 0, 1, "P",
 "Scroll selected window display ARG columns left.\n\
Default for ARG is window width minus 2.")
 (arg)
   register Lisp_Object arg;
{

 if (NILP (arg))
  XSETFASTINT (arg, window_internal_width (XWINDOW (selected_window)) - 2);
 else
  arg = Fprefix_numeric_value (arg);

 return
  Fset_window_hscroll (selected_window,
			 make_number (XINT (XWINDOW (selected_window)->hscroll)
				   + XINT (arg)));
}

DEFUN ("scroll-right", Fscroll_right, Sscroll_right, 0, 1, "P",
 "Scroll selected window display ARG columns right.\n\
Default for ARG is window width minus 2.")
 (arg)
   register Lisp_Object arg;
{
 if (NILP (arg))
  XSETFASTINT (arg, window_internal_width (XWINDOW (selected_window)) - 2);
 else
  arg = Fprefix_numeric_value (arg);

 return
  Fset_window_hscroll (selected_window,
			 make_number (XINT (XWINDOW (selected_window)->hscroll)
				   - XINT (arg)));
}

DEFUN ("recenter", Frecenter, Srecenter, 0, 1, "P",
 "Center point in window and redisplay frame. With ARG, put point on line ARG.\n\
The desired position of point is always relative to the current window.\n\
Just C-u as prefix means put point in the center of the window.\n\
If ARG is omitted or nil, erases the entire frame and then\n\
redraws with point in the center of the current window.")
 (arg)
   register Lisp_Object arg;
{
 register struct window *w = XWINDOW (selected_window);
 register int ht = window_internal_height (w);
 struct position pos;
 struct buffer *buf = XBUFFER (w->buffer);
 struct buffer *obuf = current_buffer;

 if (NILP (arg))
  {
   extern int frame_garbaged;

   SET_FRAME_GARBAGED (XFRAME (WINDOW_FRAME (w)));
   XSETFASTINT (arg, ht / 2);
  }
 else if (CONSP (arg)) /* Just C-u. */
  {
   XSETFASTINT (arg, ht / 2);
  }
 else
  {
   arg = Fprefix_numeric_value (arg);
   CHECK_NUMBER (arg, 0);
  }

 if (XINT (arg) < 0)
  XSETINT (arg, XINT (arg) + ht);

 set_buffer_internal (buf);
 pos = *vmotion (PT, - XINT (arg), w);

 set_marker_both (w->start, w->buffer, pos.bufpos, pos.bytepos);
 w->start_at_line_beg = ((pos.bytepos == BEGV_BYTE
			  || FETCH_BYTE (pos.bytepos - 1) == '\n')
			 ? Qt : Qnil);
 w->force_start = Qt;
 set_buffer_internal (obuf);

 return Qnil;
}

DEFUN ("move-to-window-line", Fmove_to_window_line, Smove_to_window_line,
 1, 1, "P",
 "Position point relative to window.\n\
With no argument, position point at center of window.\n\
An argument specifies frame line; zero means top of window,\n\
negative means relative to bottom of window.")
 (arg)
   register Lisp_Object arg;
{
 register struct window *w = XWINDOW (selected_window);
 register int height = window_internal_height (w);
 register int start;
 Lisp_Object window;

 if (NILP (arg))
  XSETFASTINT (arg, height / 2);
 else
  {
   arg = Fprefix_numeric_value (arg);
   if (XINT (arg) < 0)
	XSETINT (arg, XINT (arg) + height);
  }

 start = marker_position (w->start);
 XSETWINDOW (window, w);
 if (start < BEGV || start > ZV)
  {
   Fvertical_motion (make_number (- (height / 2)), window);
   set_marker_both (w->start, w->buffer, PT, PT_BYTE);
   w->start_at_line_beg = Fbolp ();
   w->force_start = Qt;
  }
 else
  Fgoto_char (w->start);

 return Fvertical_motion (arg, window);
}

struct save_window_data
 {
  EMACS_INT size_from_Lisp_Vector_struct;
  struct Lisp_Vector *next_from_Lisp_Vector_struct;
  Lisp_Object frame_width, frame_height, frame_menu_bar_lines;
  Lisp_Object selected_frame;
  Lisp_Object current_window;
  Lisp_Object current_buffer;
  Lisp_Object minibuf_scroll_window;
  Lisp_Object root_window;
  Lisp_Object focus_frame;
  /* Record the values of window-min-width and window-min-height
    so that window sizes remain consistent with them. */
  Lisp_Object min_width, min_height;
  /* A vector, each of whose elements is a struct saved_window
    for one window. */
  Lisp_Object saved_windows;
 };

/* This is saved as a Lisp_Vector */
struct saved_window
 {
  /* these first two must agree with struct Lisp_Vector in lisp.h */
  EMACS_INT size_from_Lisp_Vector_struct;
  struct Lisp_Vector *next_from_Lisp_Vector_struct;

  Lisp_Object window;
  Lisp_Object buffer, start, pointm, mark;
  Lisp_Object left, top, width, height, hscroll;
  Lisp_Object parent, prev;
  Lisp_Object start_at_line_beg;
  Lisp_Object display_table;
 };
#define SAVED_WINDOW_VECTOR_SIZE 14 /* Arg to Fmake_vector */

#define SAVED_WINDOW_N(swv,n) \
 ((struct saved_window *) (XVECTOR ((swv)->contents[(n)])))

DEFUN ("window-configuration-p", Fwindow_configuration_p, Swindow_configuration_p, 1, 1, 0,
 "Return t if OBJECT is a window-configuration object.")
 (object)
   Lisp_Object object;
{
 if (WINDOW_CONFIGURATIONP (object))
  return Qt;
 return Qnil;
}

DEFUN ("set-window-configuration", Fset_window_configuration,
 Sset_window_configuration, 1, 1, 0,
 "Set the configuration of windows and buffers as specified by CONFIGURATION.\n\
CONFIGURATION must be a value previously returned\n\
by `current-window-configuration' (which see).")
   (configuration)
   Lisp_Object configuration;
{
 register struct save_window_data *data;
 struct Lisp_Vector *saved_windows;
 Lisp_Object new_current_buffer;
 Lisp_Object frame;
 FRAME_PTR f;
 int old_point = -1;

 while (!WINDOW_CONFIGURATIONP (configuration))
  {
   configuration = wrong_type_argument (intern ("window-configuration-p"),
					  configuration);
  }

 data = (struct save_window_data *) XVECTOR (configuration);
 saved_windows = XVECTOR (data->saved_windows);

 new_current_buffer = data->current_buffer;
 if (NILP (XBUFFER (new_current_buffer)->name))
  new_current_buffer = Qnil;
 else
  {
   if (XBUFFER (new_current_buffer) == current_buffer)
	old_point = PT;

  }

 frame = XWINDOW (SAVED_WINDOW_N (saved_windows, 0)->window)->frame;
 f = XFRAME (frame);

 /* If f is a dead frame, don't bother rebuilding its window tree.
   However, there is other stuff we should still try to do below. */
 if (FRAME_LIVE_P (f))
  {
   register struct window *w;
   register struct saved_window *p;
   int k;

   /* If the frame has been resized since this window configuration was
	 made, we change the frame to the size specified in the
	 configuration, restore the configuration, and then resize it
	 back. We keep track of the prevailing height in these variables. */
   int previous_frame_height = FRAME_HEIGHT (f);
   int previous_frame_width = FRAME_WIDTH (f);
   int previous_frame_menu_bar_lines = FRAME_MENU_BAR_LINES (f);

   /* The mouse highlighting code could get screwed up
	 if it runs during this. */
   BLOCK_INPUT;

   if (XFASTINT (data->frame_height) != previous_frame_height
	 || XFASTINT (data->frame_width) != previous_frame_width)
	change_frame_size (f, XFASTINT (data->frame_height),
			  XFASTINT (data->frame_width), 0, 0);
#if defined (HAVE_WINDOW_SYSTEM) || defined (MSDOS)
   if (XFASTINT (data->frame_menu_bar_lines)
	 != previous_frame_menu_bar_lines)
	x_set_menu_bar_lines (f, data->frame_menu_bar_lines, make_number (0));
#endif

   if (! NILP (XWINDOW (selected_window)->buffer))
	{
	 w = XWINDOW (selected_window);
	 set_marker_both (w->pointm,
			  w->buffer,
			  BUF_PT (XBUFFER (w->buffer)),
			  BUF_PT_BYTE (XBUFFER (w->buffer)));
	}

   windows_or_buffers_changed++;
   FRAME_WINDOW_SIZES_CHANGED (f) = 1;

   /* Temporarily avoid any problems with windows that are smaller
	 than they are supposed to be. */
   window_min_height = 1;
   window_min_width = 1;

   /* Kludge Alert!
	 Mark all windows now on frame as "deleted".
	 Restoring the new configuration "undeletes" any that are in it.

	 Save their current buffers in their height fields, since we may
	 need it later, if a buffer saved in the configuration is now
	 dead. */
   delete_all_subwindows (XWINDOW (FRAME_ROOT_WINDOW (f)));

   for (k = 0; k < saved_windows->size; k++)
	{
	 p = SAVED_WINDOW_N (saved_windows, k);
	 w = XWINDOW (p->window);
	 w->next = Qnil;

	 if (!NILP (p->parent))
	  w->parent = SAVED_WINDOW_N (saved_windows,
					XFASTINT (p->parent))->window;
	 else
	  w->parent = Qnil;

	 if (!NILP (p->prev))
	  {
	   w->prev = SAVED_WINDOW_N (saved_windows,
					XFASTINT (p->prev))->window;
	   XWINDOW (w->prev)->next = p->window;
	  }
	 else
	  {
	   w->prev = Qnil;
	   if (!NILP (w->parent))
		{
		 if (EQ (p->width, XWINDOW (w->parent)->width))
		  {
		   XWINDOW (w->parent)->vchild = p->window;
		   XWINDOW (w->parent)->hchild = Qnil;
		  }
		 else
		  {
		   XWINDOW (w->parent)->hchild = p->window;
		   XWINDOW (w->parent)->vchild = Qnil;
		  }
		}
	  }

	 /* If we squirreled away the buffer in the window's height,
	   restore it now. */
	 if (BUFFERP (w->height))
	  w->buffer = w->height;
	 w->left = p->left;
	 w->top = p->top;
	 w->width = p->width;
	 w->height = p->height;
	 w->hscroll = p->hscroll;
	 w->display_table = p->display_table;
	 XSETFASTINT (w->last_modified, 0);
	 XSETFASTINT (w->last_overlay_modified, 0);

	 /* Reinstall the saved buffer and pointers into it. */
	 if (NILP (p->buffer))
	  w->buffer = p->buffer;
	 else
	  {
	   if (!NILP (XBUFFER (p->buffer)->name))
		/* If saved buffer is alive, install it. */
		{
		 w->buffer = p->buffer;
		 w->start_at_line_beg = p->start_at_line_beg;
		 set_marker_restricted (w->start, p->start, w->buffer);
		 set_marker_restricted (w->pointm, p->pointm, w->buffer);
		 Fset_marker (XBUFFER (w->buffer)->mark,
			    p->mark, w->buffer);

		 /* As documented in Fcurrent_window_configuration, don't
		   save the location of point in the buffer which was current
		   when the window configuration was recorded. */
		 if (!EQ (p->buffer, new_current_buffer)
		   && XBUFFER (p->buffer) == current_buffer)
		  Fgoto_char (w->pointm);
		}
	   else if (NILP (w->buffer) || NILP (XBUFFER (w->buffer)->name))
		/* Else unless window has a live buffer, get one. */
		{
		 w->buffer = Fcdr (Fcar (Vbuffer_alist));
		 /* This will set the markers to beginning of visible
		   range. */
		 set_marker_restricted (w->start, make_number (0), w->buffer);
		 set_marker_restricted (w->pointm, make_number (0),w->buffer);
		 w->start_at_line_beg = Qt;
		}
	   else
		/* Keeping window's old buffer; make sure the markers
		  are real. */
		{
		 /* Set window markers at start of visible range. */
		 if (XMARKER (w->start)->buffer == 0)
		  set_marker_restricted (w->start, make_number (0),
					  w->buffer);
		 if (XMARKER (w->pointm)->buffer == 0)
		  set_marker_restricted_both (w->pointm, w->buffer,
						BUF_PT (XBUFFER (w->buffer)),
						BUF_PT_BYTE (XBUFFER (w->buffer)));
		 w->start_at_line_beg = Qt;
		}
	  }
	}

   FRAME_ROOT_WINDOW (f) = data->root_window;
   Fselect_window (data->current_window);
   XBUFFER (XWINDOW (selected_window)->buffer)->last_selected_window
	= selected_window;

   if (NILP (data->focus_frame)
	 || (FRAMEP (data->focus_frame)
	   && FRAME_LIVE_P (XFRAME (data->focus_frame))))
	Fredirect_frame_focus (frame, data->focus_frame);

#if 0 /* I don't understand why this is needed, and it causes problems
     when the frame's old selected window has been deleted. */
   if (f != selected_frame && FRAME_WINDOW_P (f))
	do_switch_frame (WINDOW_FRAME (XWINDOW (data->root_window)),
			 Qnil, 0);
#endif

   /* Set the screen height to the value it had before this function. */
   if (previous_frame_height != FRAME_HEIGHT (f)
	 || previous_frame_width != FRAME_WIDTH (f))
	change_frame_size (f, previous_frame_height, previous_frame_width,
			  0, 0);
#if defined (HAVE_WINDOW_SYSTEM) || defined (MSDOS)
   if (previous_frame_menu_bar_lines != FRAME_MENU_BAR_LINES (f))
	x_set_menu_bar_lines (f, make_number (previous_frame_menu_bar_lines),
			   make_number (0));
#endif

   UNBLOCK_INPUT;

   /* Fselect_window will have made f the selected frame, so we
	 reselect the proper frame here. Fhandle_switch_frame will change the
	 selected window too, but that doesn't make the call to
	 Fselect_window above totally superfluous; it still sets f's
	 selected window. */
   if (FRAME_LIVE_P (XFRAME (data->selected_frame)))
	do_switch_frame (data->selected_frame, Qnil, 0);

   if (! NILP (Vwindow_configuration_change_hook)
	 && ! NILP (Vrun_hooks))
	call1 (Vrun_hooks, Qwindow_configuration_change_hook);
  }

 if (!NILP (new_current_buffer))
  {
   Fset_buffer (new_current_buffer);

   /* If the buffer that is current now is the same
	 that was current before setting the window configuration,
	 don't alter its PT. */
   if (old_point >= 0)
	SET_PT (old_point);
  }

 /* Restore the minimum heights recorded in the configuration. */
 window_min_height = XINT (data->min_height);
 window_min_width = XINT (data->min_width);

 Vminibuf_scroll_window = data->minibuf_scroll_window;

 return Qnil;
}

/* Mark all windows now on frame as deleted
  by setting their buffers to nil. */

void
delete_all_subwindows (w)
   register struct window *w;
{
 if (!NILP (w->next))
  delete_all_subwindows (XWINDOW (w->next));
 if (!NILP (w->vchild))
  delete_all_subwindows (XWINDOW (w->vchild));
 if (!NILP (w->hchild))
  delete_all_subwindows (XWINDOW (w->hchild));

 w->height = w->buffer;    /* See Fset_window_configuration for excuse. */

 if (!NILP (w->buffer))
  unshow_buffer (w);

 /* We set all three of these fields to nil, to make sure that we can
   distinguish this dead window from any live window. Live leaf
   windows will have buffer set, and combination windows will have
   vchild or hchild set. */
 w->buffer = Qnil;
 w->vchild = Qnil;
 w->hchild = Qnil;
}

static int
count_windows (window)
   register struct window *window;
{
 register int count = 1;
 if (!NILP (window->next))
  count += count_windows (XWINDOW (window->next));
 if (!NILP (window->vchild))
  count += count_windows (XWINDOW (window->vchild));
 if (!NILP (window->hchild))
  count += count_windows (XWINDOW (window->hchild));
 return count;
}

static int
save_window_save (window, vector, i)
   Lisp_Object window;
   struct Lisp_Vector *vector;
   int i;
{
 register struct saved_window *p;
 register struct window *w;
 register Lisp_Object tem;

 for (;!NILP (window); window = w->next)
  {
   p = SAVED_WINDOW_N (vector, i);
   w = XWINDOW (window);

   XSETFASTINT (w->temslot, i++);
   p->window = window;
   p->buffer = w->buffer;
   p->left = w->left;
   p->top = w->top;
   p->width = w->width;
   p->height = w->height;
   p->hscroll = w->hscroll;
   p->display_table = w->display_table;
   if (!NILP (w->buffer))
	{
	 /* Save w's value of point in the window configuration.
	   If w is the selected window, then get the value of point
	   from the buffer; pointm is garbage in the selected window. */
	 if (EQ (window, selected_window))
	  {
	   p->pointm = Fmake_marker ();
	   set_marker_both (p->pointm, w->buffer,
			    BUF_PT (XBUFFER (w->buffer)),
			    BUF_PT_BYTE (XBUFFER (w->buffer)));
	  }
	 else
	  p->pointm = Fcopy_marker (w->pointm, Qnil);

	 p->start = Fcopy_marker (w->start, Qnil);
	 p->start_at_line_beg = w->start_at_line_beg;

	 tem = XBUFFER (w->buffer)->mark;
	 p->mark = Fcopy_marker (tem, Qnil);
	}
   else
	{
	 p->pointm = Qnil;
	 p->start = Qnil;
	 p->mark = Qnil;
	 p->start_at_line_beg = Qnil;
	}

   if (NILP (w->parent))
	p->parent = Qnil;
   else
	p->parent = XWINDOW (w->parent)->temslot;

   if (NILP (w->prev))
	p->prev = Qnil;
   else
	p->prev = XWINDOW (w->prev)->temslot;

   if (!NILP (w->vchild))
	i = save_window_save (w->vchild, vector, i);
   if (!NILP (w->hchild))
	i = save_window_save (w->hchild, vector, i);
  }

 return i;
}

DEFUN ("current-window-configuration", Fcurrent_window_configuration,
 Scurrent_window_configuration, 0, 1, 0,
 "Return an object representing the current window configuration of FRAME.\n\
If FRAME is nil or omitted, use the selected frame.\n\
This describes the number of windows, their sizes and current buffers,\n\
and for each displayed buffer, where display starts, and the positions of\n\
point and mark. An exception is made for point in the current buffer:\n\
its value is -not- saved.\n\
This also records the currently selected frame, and FRAME's focus\n\
redirection (see `redirect-frame-focus').")
 (frame)
   Lisp_Object frame;
{
 register Lisp_Object tem;
 register int n_windows;
 register struct save_window_data *data;
 register struct Lisp_Vector *vec;
 register int i;
 FRAME_PTR f;

 if (NILP (frame))
  f = selected_frame;
 else
  {
   CHECK_LIVE_FRAME (frame, 0);
   f = XFRAME (frame);
  }

 n_windows = count_windows (XWINDOW (FRAME_ROOT_WINDOW (f)));
 vec = allocate_vectorlike (VECSIZE (struct save_window_data));
 for (i = 0; i < VECSIZE (struct save_window_data); i++)
  vec->contents[i] = Qnil;
 vec->size = VECSIZE (struct save_window_data);
 data = (struct save_window_data *)vec;

 XSETFASTINT (data->frame_width, FRAME_WIDTH (f));
 XSETFASTINT (data->frame_height, FRAME_HEIGHT (f));
 XSETFASTINT (data->frame_menu_bar_lines, FRAME_MENU_BAR_LINES (f));
 XSETFRAME (data->selected_frame, selected_frame);
 data->current_window = FRAME_SELECTED_WINDOW (f);
 XSETBUFFER (data->current_buffer, current_buffer);
 data->minibuf_scroll_window = Vminibuf_scroll_window;
 data->root_window = FRAME_ROOT_WINDOW (f);
 data->focus_frame = FRAME_FOCUS_FRAME (f);
 XSETINT (data->min_height, window_min_height);
 XSETINT (data->min_width, window_min_width);
 tem = Fmake_vector (make_number (n_windows), Qnil);
 data->saved_windows = tem;
 for (i = 0; i < n_windows; i++)
  XVECTOR (tem)->contents[i]
   = Fmake_vector (make_number (SAVED_WINDOW_VECTOR_SIZE), Qnil);
 save_window_save (FRAME_ROOT_WINDOW (f),
		  XVECTOR (tem), 0);
 XSETWINDOW_CONFIGURATION (tem, data);
 return (tem);
}

DEFUN ("save-window-excursion", Fsave_window_excursion, Ssave_window_excursion,
 0, UNEVALLED, 0,
 "Execute body, preserving window sizes and contents.\n\
Restore which buffer appears in which window, where display starts,\n\
and the value of point and mark for each window.\n\
Also restore which buffer is current.\n\
But do not preserve point in the current buffer.\n\
Does not restore the value of point in current buffer.")
 (args)
   Lisp_Object args;
{
 register Lisp_Object val;
 register int count = specpdl_ptr - specpdl;

 record_unwind_protect (Fset_window_configuration,
			 Fcurrent_window_configuration (Qnil));
 val = Fprogn (args);
 return unbind_to (count, val);
}

/* Return 1 if window configurations C1 and C2
  describe the same state of affairs. This is used by Fequal.  */

int
compare_window_configurations (c1, c2, ignore_positions)
   Lisp_Object c1, c2;
   int ignore_positions;
{
 register struct save_window_data *d1, *d2;
 struct Lisp_Vector *sw1, *sw2;
 int i;

 d1 = (struct save_window_data *) XVECTOR (c1);
 d2 = (struct save_window_data *) XVECTOR (c2);
 sw1 = XVECTOR (d1->saved_windows);
 sw2 = XVECTOR (d2->saved_windows);

 if (! EQ (d1->frame_width, d2->frame_width))
  return 0;
 if (! EQ (d1->frame_height, d2->frame_height))
  return 0;
 if (! EQ (d1->frame_menu_bar_lines, d2->frame_menu_bar_lines))
  return 0;
 if (! EQ (d1->selected_frame, d2->selected_frame))
  return 0;
 /* Don't compare the current_window field directly.
   Instead see w1_is_current and w2_is_current, below. */
 if (! EQ (d1->current_buffer, d2->current_buffer))
  return 0;
 if (! ignore_positions)
  if (! EQ (d1->minibuf_scroll_window, d2->minibuf_scroll_window))
   return 0;
 /* Don't compare the root_window field.
   We don't require the two configurations
   to use the same window object,
   and the two root windows must be equivalent
   if everything else compares equal. */
 if (! EQ (d1->focus_frame, d2->focus_frame))
  return 0;
 if (! EQ (d1->min_width, d2->min_width))
  return 0;
 if (! EQ (d1->min_height, d2->min_height))
  return 0;

 /* Verify that the two confis have the same number of windows. */
 if (sw1->size != sw2->size)
  return 0;

 for (i = 0; i < sw1->size; i++)
  {
   struct saved_window *p1, *p2;
   int w1_is_current, w2_is_current;

   p1 = SAVED_WINDOW_N (sw1, i);
   p2 = SAVED_WINDOW_N (sw2, i);

   /* Verify that the current windows in the two
	 configurations correspond to each other. */
   w1_is_current = EQ (d1->current_window, p1->window);
   w2_is_current = EQ (d2->current_window, p2->window);

   if (w1_is_current != w2_is_current)
	return 0;

   /* Verify that the corresponding windows do match. */
   if (! EQ (p1->buffer, p2->buffer))
	return 0;
   if (! EQ (p1->left, p2->left))
	return 0;
   if (! EQ (p1->top, p2->top))
	return 0;
   if (! EQ (p1->width, p2->width))
	return 0;
   if (! EQ (p1->height, p2->height))
	return 0;
   if (! EQ (p1->display_table, p2->display_table))
	return 0;
   if (! EQ (p1->parent, p2->parent))
	return 0;
   if (! EQ (p1->prev, p2->prev))
	return 0;
   if (! ignore_positions)
	{
	 if (! EQ (p1->hscroll, p2->hscroll))
	  return 0;
	 if (! EQ (p1->start_at_line_beg, p2->start_at_line_beg))
	  return 0;
	 if (NILP (Fequal (p1->start, p2->start)))
	  return 0;
	 if (NILP (Fequal (p1->pointm, p2->pointm)))
	  return 0;
	 if (NILP (Fequal (p1->mark, p2->mark)))
	  return 0;
	}
  }

 return 1;
}

DEFUN ("compare-window-configurations", Fcompare_window_configurations,
    Scompare_window_configurations, 2, 2, 0,
 "Compare two window configurations as regards the structure of windows.\n\
This function ignores details such as the values of point and mark\n\
and scrolling positions.")
 (x, y)
   Lisp_Object x, y;
{
 if (compare_window_configurations (x, y, 1))
  return Qt;
 return Qnil;
}

void
init_window_once ()
{
 selected_frame = make_terminal_frame ();
 XSETFRAME (Vterminal_frame, selected_frame);
 minibuf_window = selected_frame->minibuffer_window;
 selected_window = selected_frame->selected_window;
 last_nonminibuf_frame = selected_frame;

 window_initialized = 1;
}

void
syms_of_window ()
{
 staticpro (&Qwindow_configuration_change_hook);
 Qwindow_configuration_change_hook
  = intern ("window-configuration-change-hook");

 Qwindowp = intern ("windowp");
 staticpro (&Qwindowp);

 Qwindow_live_p = intern ("window-live-p");
 staticpro (&Qwindow_live_p);

 Qtemp_buffer_show_hook = intern ("temp-buffer-show-hook");
 staticpro (&Qtemp_buffer_show_hook);

 DEFVAR_LISP ("temp-buffer-show-function", &Vtemp_buffer_show_function,
  "Non-nil means call as function to display a help buffer.\n\
The function is called with one argument, the buffer to be displayed.\n\
Used by `with-output-to-temp-buffer'.\n\
If this function is used, then it must do the entire job of showing\n\
the buffer; `temp-buffer-show-hook' is not run unless this function runs it.");
 Vtemp_buffer_show_function = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("display-buffer-function", &Vdisplay_buffer_function,
  "If non-nil, function to call to handle `display-buffer'.\n\
It will receive two args, the buffer and a flag which if non-nil means\n\
 that the currently selected window is not acceptable.\n\
Commands such as `switch-to-buffer-other-window' and `find-file-other-window'\n\
work using this function.");
 Vdisplay_buffer_function = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("minibuffer-scroll-window", &Vminibuf_scroll_window,
  "Non-nil means it is the window that C-M-v in minibuffer should scroll.");
 Vminibuf_scroll_window = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("other-window-scroll-buffer", &Vother_window_scroll_buffer,
  "If non-nil, this is a buffer and \\[scroll-other-window] should scroll its window.");
 Vother_window_scroll_buffer = Qnil;

 DEFVAR_BOOL ("pop-up-frames", &pop_up_frames,
  "*Non-nil means `display-buffer' should make a separate frame.");
 pop_up_frames = 0;

 DEFVAR_LISP ("pop-up-frame-function", &Vpop_up_frame_function,
  "Function to call to handle automatic new frame creation.\n\
It is called with no arguments and should return a newly created frame.\n\
\n\
A typical value might be `(lambda () (new-frame pop-up-frame-alist))'\n\
where `pop-up-frame-alist' would hold the default frame parameters.");
 Vpop_up_frame_function = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("special-display-buffer-names", &Vspecial_display_buffer_names,
  "*List of buffer names that should have their own special frames.\n\
Displaying a buffer whose name is in this list makes a special frame for it\n\
using `special-display-function'. See also `special-display-regexps'.\n\
\n\
An element of the list can be a list instead of just a string.\n\
There are two ways to use a list as an element:\n\
 (BUFFER FRAME-PARAMETERS...)  (BUFFER FUNCTION OTHER-ARGS...)\n\
In the first case, FRAME-PARAMETERS are used to create the frame.\n\
In the latter case, FUNCTION is called with BUFFER as the first argument,\n\
followed by OTHER-ARGS--it can display BUFFER in any way it likes.\n\
All this is done by the function found in `special-display-function'.\n\
\n\
If this variable appears \"not to work\", because you add a name to it\n\
but that buffer still appears in the selected window, look at the\n\
values of `same-window-buffer-names' and `same-window-regexps'.\n\
Those variables take precedence over this one.");
 Vspecial_display_buffer_names = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("special-display-regexps", &Vspecial_display_regexps,
  "*List of regexps saying which buffers should have their own special frames.\n\
If a buffer name matches one of these regexps, it gets its own frame.\n\
Displaying a buffer whose name is in this list makes a special frame for it\n\
using `special-display-function'.\n\
\n\
An element of the list can be a list instead of just a string.\n\
There are two ways to use a list as an element:\n\
 (REGEXP FRAME-PARAMETERS...)  (REGEXP FUNCTION OTHER-ARGS...)\n\
In the first case, FRAME-PARAMETERS are used to create the frame.\n\
In the latter case, FUNCTION is called with the buffer as first argument,\n\
followed by OTHER-ARGS--it can display the buffer in any way it likes.\n\
All this is done by the function found in `special-display-function'.\n\
\n\
If this variable appears \"not to work\", because you add a regexp to it\n\
but the matching buffers still appear in the selected window, look at the\n\
values of `same-window-buffer-names' and `same-window-regexps'.\n\
Those variables take precedence over this one.");
 Vspecial_display_regexps = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("special-display-function", &Vspecial_display_function,
  "Function to call to make a new frame for a special buffer.\n\
It is called with two arguments, the buffer and optional buffer specific\n\
data, and should return a window displaying that buffer.\n\
The default value makes a separate frame for the buffer,\n\
using `special-display-frame-alist' to specify the frame parameters.\n\
\n\
A buffer is special if its is listed in `special-display-buffer-names'\n\
or matches a regexp in `special-display-regexps'.");
 Vspecial_display_function = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("same-window-buffer-names", &Vsame_window_buffer_names,
  "*List of buffer names that should appear in the selected window.\n\
Displaying one of these buffers using `display-buffer' or `pop-to-buffer'\n\
switches to it in the selected window, rather than making it appear\n\
in some other window.\n\
\n\
An element of the list can be a cons cell instead of just a string.\n\
Then the car must be a string, which specifies the buffer name.\n\
This is for compatibility with `special-display-buffer-names';\n\
the cdr of the cons cell is ignored.\n\
\n\
See also `same-window-regexps'.");
 Vsame_window_buffer_names = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("same-window-regexps", &Vsame_window_regexps,
  "*List of regexps saying which buffers should appear in the selected window.\n\
If a buffer name matches one of these regexps, then displaying it\n\
using `display-buffer' or `pop-to-buffer' switches to it\n\
in the selected window, rather than making it appear in some other window.\n\
\n\
An element of the list can be a cons cell instead of just a string.\n\
Then the car must be a string, which specifies the buffer name.\n\
This is for compatibility with `special-display-buffer-names';\n\
the cdr of the cons cell is ignored.\n\
\n\
See also `same-window-buffer-names'.");
 Vsame_window_regexps = Qnil;

 DEFVAR_BOOL ("pop-up-windows", &pop_up_windows,
  "*Non-nil means display-buffer should make new windows.");
 pop_up_windows = 1;

 DEFVAR_INT ("next-screen-context-lines", &next_screen_context_lines,
  "*Number of lines of continuity when scrolling by screenfuls.");
 next_screen_context_lines = 2;

 DEFVAR_INT ("split-height-threshold", &split_height_threshold,
  "*display-buffer would prefer to split the largest window if this large.\n\
If there is only one window, it is split regardless of this value.");
 split_height_threshold = 500;

 DEFVAR_INT ("window-min-height", &window_min_height,
  "*Delete any window less than this tall (including its mode line).");
 window_min_height = 4;

 DEFVAR_INT ("window-min-width", &window_min_width,
  "*Delete any window less than this wide.");
 window_min_width = 10;

 DEFVAR_BOOL ("scroll-preserve-screen-position",
	    &scroll_preserve_screen_position,
  "*Nonzero means scroll commands move point to keep its screen line unchanged.");
 scroll_preserve_screen_position = 0;

 DEFVAR_LISP ("window-configuration-change-hook",
	    &Vwindow_configuration_change_hook,
  "Functions to call when window configuration changes.\n\
The selected frame is the one whose configuration has changed.");
 Vwindow_configuration_change_hook = Qnil;

 defsubr (&Sselected_window);
 defsubr (&Sminibuffer_window);
 defsubr (&Swindow_minibuffer_p);
 defsubr (&Swindowp);
 defsubr (&Swindow_live_p);
 defsubr (&Spos_visible_in_window_p);
 defsubr (&Swindow_buffer);
 defsubr (&Swindow_height);
 defsubr (&Swindow_width);
 defsubr (&Swindow_hscroll);
 defsubr (&Sset_window_hscroll);
 defsubr (&Swindow_redisplay_end_trigger);
 defsubr (&Sset_window_redisplay_end_trigger);
 defsubr (&Swindow_edges);
 defsubr (&Scoordinates_in_window_p);
 defsubr (&Swindow_at);
 defsubr (&Swindow_point);
 defsubr (&Swindow_start);
 defsubr (&Swindow_end);
 defsubr (&Sset_window_point);
 defsubr (&Sset_window_start);
 defsubr (&Swindow_dedicated_p);
 defsubr (&Sset_window_dedicated_p);
 defsubr (&Swindow_display_table);
 defsubr (&Sset_window_display_table);
 defsubr (&Snext_window);
 defsubr (&Sprevious_window);
 defsubr (&Sother_window);
 defsubr (&Sget_lru_window);
 defsubr (&Sget_largest_window);
 defsubr (&Sget_buffer_window);
 defsubr (&Sdelete_other_windows);
 defsubr (&Sdelete_windows_on);
 defsubr (&Sreplace_buffer_in_windows);
 defsubr (&Sdelete_window);
 defsubr (&Sset_window_buffer);
 defsubr (&Sselect_window);
 defsubr (&Sspecial_display_p);
 defsubr (&Ssame_window_p);
 defsubr (&Sdisplay_buffer);
 defsubr (&Ssplit_window);
 defsubr (&Senlarge_window);
 defsubr (&Sshrink_window);
 defsubr (&Sscroll_up);
 defsubr (&Sscroll_down);
 defsubr (&Sscroll_left);
 defsubr (&Sscroll_right);
 defsubr (&Sother_window_for_scrolling);
 defsubr (&Sscroll_other_window);
 defsubr (&Srecenter);
 defsubr (&Smove_to_window_line);
 defsubr (&Swindow_configuration_p);
 defsubr (&Sset_window_configuration);
 defsubr (&Scurrent_window_configuration);
 defsubr (&Ssave_window_excursion);
 defsubr (&Scompare_window_configurations);
}

void
keys_of_window ()
{
 initial_define_key (control_x_map, '1', "delete-other-windows");
 initial_define_key (control_x_map, '2', "split-window");
 initial_define_key (control_x_map, '0', "delete-window");
 initial_define_key (control_x_map, 'o', "other-window");
 initial_define_key (control_x_map, '^', "enlarge-window");
 initial_define_key (control_x_map, '<', "scroll-left");
 initial_define_key (control_x_map, '>', "scroll-right");

 initial_define_key (global_map, Ctl ('V'), "scroll-up");
 initial_define_key (meta_map, Ctl ('V'), "scroll-other-window");
 initial_define_key (meta_map, 'v', "scroll-down");

 initial_define_key (global_map, Ctl('L'), "recenter");
 initial_define_key (meta_map, 'r', "move-to-window-line");
}