Source

emacs / lisp / info.el

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
;; info.el --- info package for Emacs

;; Copyright (C) 1985-1986, 1992-2011 Free Software Foundation, Inc.

;; Maintainer: FSF
;; Keywords: help

;; This file is part of GNU Emacs.

;; GNU Emacs is free software: you can redistribute it and/or modify
;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
;; (at your option) any later version.

;; GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
;; GNU General Public License for more details.

;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with GNU Emacs. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

;;; Commentary:

;; Note that nowadays we expect Info files to be made using makeinfo.
;; In particular we make these assumptions:
;; - a menu item MAY contain colons but not colon-space ": "
;; - a menu item ending with ": " (but not ":: ") is an index entry
;; - a node name MAY NOT contain a colon
;; This distinction is to support indexing of computer programming
;; language terms that may contain ":" but not ": ".

;;; Code:

(eval-when-compile (require 'cl))

(defgroup info nil
 "Info subsystem."
 :group 'help
 :group 'docs)


(defvar Info-history nil
 "Stack of Info nodes user has visited.
Each element of the stack is a list (FILENAME NODENAME BUFFERPOS).")

(defvar Info-history-forward nil
 "Stack of Info nodes user has visited with `Info-history-back' command.
Each element of the stack is a list (FILENAME NODENAME BUFFERPOS).")

(defvar Info-history-list nil
 "List of all Info nodes user has visited.
Each element of the list is a list (FILENAME NODENAME).")

(defcustom Info-enable-edit nil
 "Non-nil means the \\<Info-mode-map>\\[Info-edit] command in Info can edit the current node.
This is convenient if you want to write Info files by hand.
However, we recommend that you not do this.
It is better to write a Texinfo file and generate the Info file from that,
because that gives you a printed manual as well."
 :type 'boolean
 :group 'info)

(defvar Info-enable-active-nodes nil
 "Non-nil allows Info to execute Lisp code associated with nodes.
The Lisp code is executed when the node is selected.")
(put 'Info-enable-active-nodes 'risky-local-variable t)

(defface info-node
 '((((class color) (background light)) :foreground "brown" :weight bold :slant italic)
  (((class color) (background dark)) :foreground "white" :weight bold :slant italic)
  (t :weight bold :slant italic))
 "Face for Info node names."
 :group 'info)

(defface info-title-1
 '((((type tty pc) (class color) (background light))
   :foreground "green" :weight bold)
  (((type tty pc) (class color) (background dark))
   :foreground "yellow" :weight bold)
  (t :height 1.2 :inherit info-title-2))
 "Face for info titles at level 1."
 :group 'info)
(define-obsolete-face-alias 'Info-title-1-face 'info-title-1 "22.1")

(defface info-title-2
 '((((type tty pc) (class color)) :foreground "lightblue" :weight bold)
  (t :height 1.2 :inherit info-title-3))
 "Face for info titles at level 2."
 :group 'info)
(define-obsolete-face-alias 'Info-title-2-face 'info-title-2 "22.1")

(defface info-title-3
 '((((type tty pc) (class color)) :weight bold)
  (t :height 1.2 :inherit info-title-4))
 "Face for info titles at level 3."
 :group 'info)
(define-obsolete-face-alias 'Info-title-3-face 'info-title-3 "22.1")

(defface info-title-4
 '((((type tty pc) (class color)) :weight bold)
  (t :weight bold :inherit variable-pitch))
 "Face for info titles at level 4."
 :group 'info)
(define-obsolete-face-alias 'Info-title-4-face 'info-title-4 "22.1")

(defface info-menu-header
 '((((type tty pc))
   :underline t
   :weight bold)
  (t
   :inherit variable-pitch
   :weight bold))
 "Face for headers in Info menus."
 :group 'info)

(defface info-menu-star
 '((((class color)) :foreground "red1")
  (t :underline t))
 "Face for every third `*' in an Info menu."
 :group 'info)
(define-obsolete-face-alias 'info-menu-5 'info-menu-star "22.1")

(defface info-xref
 '((t :inherit link))
 "Face for unvisited Info cross-references."
 :group 'info)

(defface info-xref-visited
 '((t :inherit (link-visited info-xref)))
 "Face for visited Info cross-references."
 :version "22.1"
 :group 'info)

(defcustom Info-fontify-visited-nodes t
 "Non-nil to fontify references to visited nodes in `info-xref-visited' face."
 :version "22.1"
 :type 'boolean
 :group 'info)

(defcustom Info-fontify-maximum-menu-size 100000
 "Maximum size of menu to fontify if `font-lock-mode' is non-nil.
Set to nil to disable node fontification."
 :type 'integer
 :group 'info)

(defcustom Info-use-header-line t
 "Non-nil means to put the beginning-of-node links in an Emacs header-line.
A header-line does not scroll with the rest of the buffer."
 :type 'boolean
 :group 'info)

(defface info-header-xref
 '((t :inherit info-xref))
 "Face for Info cross-references in a node header."
 :group 'info)

(defface info-header-node
 '((t :inherit info-node))
 "Face for Info nodes in a node header."
 :group 'info)

(defvar Info-directory-list nil
 "List of directories to search for Info documentation files.
If nil, meaning not yet initialized, Info uses the environment
variable INFOPATH to initialize it, or `Info-default-directory-list'
if there is no INFOPATH variable in the environment, or the
concatenation of the two if INFOPATH ends with a `path-separator'.

When `Info-directory-list' is initialized from the value of
`Info-default-directory-list', and Emacs is installed in one of the
standard directories, the directory of Info files that come with Emacs
is put last (so that local Info files override standard ones).

When `Info-directory-list' is initialized from the value of
`Info-default-directory-list', and Emacs is not installed in one
of the standard directories, the first element of the resulting
list is the directory where Emacs installs the Info files that
come with it. This is so that Emacs's own manual, which suits the
version of Emacs you are using, will always be found first. This
is useful when you install an experimental version of Emacs without
removing the standard installation.

If you want to override the order of directories in
`Info-default-directory-list', set INFOPATH in the environment.

If you run the Emacs executable from the `src' directory in the Emacs
source tree, and INFOPATH is not defined, the `info' directory in the
source tree is used as the first element of `Info-directory-list', in
place of the installation Info directory. This is useful when you run
a version of Emacs without installing it.")

(defcustom Info-additional-directory-list nil
 "List of additional directories to search for Info documentation files.
These directories are searched after those in `Info-directory-list'."
 :type '(repeat directory)
 :group 'info)

(defcustom Info-scroll-prefer-subnodes nil
 "If non-nil, \\<Info-mode-map>\\[Info-scroll-up] in a menu visits subnodes.

If this is non-nil, and you scroll far enough in a node that its menu
appears on the screen, the next \\<Info-mode-map>\\[Info-scroll-up]
moves to a subnode indicated by the following menu item. This means
that you visit a subnode before getting to the end of the menu.

Setting this option to nil results in behavior similar to the stand-alone
Info reader program, which visits the first subnode from the menu only
when you hit the end of the current node."
 :version "22.1"
 :type 'boolean
 :group 'info)

(defcustom Info-hide-note-references t
 "If non-nil, hide the tag and section reference in *note and * menu items.
If value is non-nil but not `hide', also replaces the \"*note\" with \"see\".
If value is non-nil but not t or `hide', the reference section is still shown.
`nil' completely disables this feature. If this is non-nil, you might
want to set `Info-refill-paragraphs'."
 :version "22.1"
 :type '(choice (const :tag "No hiding" nil)
		 (const :tag "Replace tag and hide reference" t)
		 (const :tag "Hide tag and reference" hide)
		 (other :tag "Only replace tag" tag))
 :group 'info)

(defcustom Info-refill-paragraphs nil
 "If non-nil, attempt to refill paragraphs with hidden references.
This refilling may accidentally remove explicit line breaks in the Info
file, so be prepared for a few surprises if you enable this feature.
This only has an effect if `Info-hide-note-references' is non-nil."
 :version "22.1"
 :type 'boolean
 :group 'info)

(defcustom Info-breadcrumbs-depth 4
 "Depth of breadcrumbs to display.
0 means do not display breadcrumbs."
 :version "23.1"
 :type 'integer
 :group 'info)

(defcustom Info-search-whitespace-regexp "\\s-+"
 "If non-nil, regular expression to match a sequence of whitespace chars.
This applies to Info search for regular expressions.
You might want to use something like \"[ \\t\\r\\n]+\" instead.
In the Customization buffer, that is `[' followed by a space,
a tab, a carriage return (control-M), a newline, and `]+'."
 :type 'regexp
 :group 'info)

(defcustom Info-isearch-search t
 "If non-nil, isearch in Info searches through multiple nodes.
Before leaving the initial Info node, where isearch was started,
it fails once with the error message [initial node], and with
subsequent C-s/C-r continues through other nodes without failing
with this error message in other nodes. When isearch fails for
the rest of the manual, it wraps aroung the whole manual and
restarts the search from the top/final node depending on
search direction.

Setting this option to nil restores the default isearch behavior
with wrapping around the current Info node."
 :version "22.1"
 :type 'boolean
 :group 'info)

(defvar Info-isearch-initial-node nil)
(defvar Info-isearch-initial-history nil)
(defvar Info-isearch-initial-history-list nil)

(defcustom Info-mode-hook
 ;; Try to obey obsolete Info-fontify settings.
 (unless (and (boundp 'Info-fontify) (null Info-fontify))
  '(turn-on-font-lock))
 "Hooks run when `Info-mode' is called."
 :type 'hook
 :group 'info)

(defcustom Info-selection-hook nil
 "Hooks run when `Info-select-node' is called."
 :type 'hook
 :group 'info)

(defvar Info-edit-mode-hook nil
 "Hooks run when `Info-edit-mode' is called.")

(defvar Info-current-file nil
 "Info file that Info is now looking at, or nil.
This is the name that was specified in Info, not the actual file name.
It doesn't contain directory names or file name extensions added by Info.")

(defvar Info-current-subfile nil
 "Info subfile that is actually in the *info* buffer now.
It is nil if current Info file is not split into subfiles.")

(defvar Info-current-node nil
 "Name of node that Info is now looking at, or nil.")

(defvar Info-tag-table-marker nil
 "Marker pointing at beginning of current Info file's tag table.
Marker points nowhere if file has no tag table.")

(defvar Info-tag-table-buffer nil
 "Buffer used for indirect tag tables.")

(defvar Info-current-file-completions nil
 "Cached completion list for current Info file.")

(defvar Info-file-supports-index-cookies nil
 "Non-nil if current Info file supports index cookies.")

(defvar Info-file-supports-index-cookies-list nil
 "List of Info files with information about index cookies support.
Each element of the list is a list (FILENAME SUPPORTS-INDEX-COOKIES)
where SUPPORTS-INDEX-COOKIES can be either t or nil.")

(defvar Info-index-alternatives nil
 "List of possible matches for last `Info-index' command.")

(defvar Info-point-loc nil
 "Point location within a selected node.
If string, the point is moved to the proper occurrence of the
name of the followed cross reference within a selected node.
If number, the point is moved to the corresponding line.")

(defvar Info-standalone nil
 "Non-nil if Emacs was started solely as an Info browser.")

(defvar Info-virtual-files nil
 "List of definitions of virtual Info files.
Each element of the list has the format (FILENAME (OPERATION . HANDLER) ...)
where FILENAME is a regexp that matches a class of virtual Info file names.
It should be carefully chosen to not cause file name clashes with
existing file names. OPERATION is one of the following operation
symbols `find-file', `find-node', `toc-nodes' that define what HANDLER
function to call instead of calling the default corresponding function
to override it.")

(defvar Info-virtual-nodes nil
 "List of definitions of virtual Info nodes.
Each element of the list has the format (NODENAME (OPERATION . HANDLER) ...)
where NODENAME is a regexp that matches a class of virtual Info node names.
It should be carefully chosen to not cause node name clashes with
existing node names. OPERATION is one of the following operation
symbols `find-node' that define what HANDLER function to call instead
of calling the default corresponding function to override it.")

(defvar Info-current-node-virtual nil
 "Non-nil if the current Info node is virtual.")

(defun Info-virtual-file-p (filename)
 "Check if Info file FILENAME is virtual."
 (Info-virtual-fun 'find-file filename nil))

(defun Info-virtual-fun (op filename nodename)
 "Find a function that handles operations on virtual manuals.
OP is an operation symbol (`find-file', `find-node' or `toc-nodes'),
FILENAME is a virtual Info file name, NODENAME is a virtual Info
node name. Return a function found either in `Info-virtual-files'
or `Info-virtual-nodes'."
 (or (and (stringp filename) ; some legacy code can still use a symbol
	  (cdr-safe (assoc op (assoc-default filename
					   Info-virtual-files
					   'string-match))))
   (and (stringp nodename) ; some legacy code can still use a symbol
	  (cdr-safe (assoc op (assoc-default nodename
					   Info-virtual-nodes
					   'string-match))))))

(defun Info-virtual-call (virtual-fun &rest args)
 "Call a function that handles operations on virtual manuals."
 (when (functionp virtual-fun)
  (or (apply virtual-fun args) t)))


(defvar Info-suffix-list
 ;; The MS-DOS list should work both when long file names are
 ;; supported (Windows 9X), and when only 8+3 file names are available.
 (if (eq system-type 'ms-dos)
   '( (".gz"    . "gunzip")
	 (".z"    . "gunzip")
	 (".bz2"   . ("bzip2" "-dc"))
	 (".inz"   . "gunzip")
	 (".igz"   . "gunzip")
	 (".info.Z"  . "gunzip")
	 (".info.gz" . "gunzip")
	 ("-info.Z"  . "gunzip")
	 ("-info.gz" . "gunzip")
	 ("/index.gz" . "gunzip")
	 ("/index.z" . "gunzip")
	 (".inf"   . nil)
	 (".info"   . nil)
	 ("-info"   . nil)
	 ("/index"  . nil)
	 (""     . nil))
  '( (".info.Z"  . "uncompress")
    (".info.Y"  . "unyabba")
    (".info.gz"  . "gunzip")
    (".info.z"  . "gunzip")
    (".info.bz2" . ("bzip2" "-dc"))
    (".info.xz"  . "unxz")
    (".info"   . nil)
    ("-info.Z"  . "uncompress")
    ("-info.Y"  . "unyabba")
    ("-info.gz"  . "gunzip")
    ("-info.bz2" . ("bzip2" "-dc"))
    ("-info.z"  . "gunzip")
    ("-info.xz"  . "unxz")
    ("-info"   . nil)
    ("/index.Z"  . "uncompress")
    ("/index.Y"  . "unyabba")
    ("/index.gz" . "gunzip")
    ("/index.z"  . "gunzip")
    ("/index.bz2" . ("bzip2" "-dc"))
    ("/index.xz" . "unxz")
    ("/index"   . nil)
    (".Z"     . "uncompress")
    (".Y"     . "unyabba")
    (".gz"    . "gunzip")
    (".z"     . "gunzip")
    (".bz2"    . ("bzip2" "-dc"))
    (".xz"    . "unxz")
    (""      . nil)))
 "List of file name suffixes and associated decoding commands.
Each entry should be (SUFFIX . STRING); the file is given to
the command as standard input.

STRING may be a list of strings. In that case, the first element is
the command name, and the rest are arguments to that command.

If STRING is nil, no decoding is done.
Because the SUFFIXes are tried in order, the empty string should
be last in the list.")

;; Concatenate SUFFIX onto FILENAME. SUFFIX should start with a dot.
;; First, on MS-DOS with no long file names support, delete some of
;; the extension in FILENAME to make room.
(defun info-insert-file-contents-1 (filename suffix lfn)
 (if lfn	; long file names are supported
   (concat filename suffix)
  (let* ((sans-exts (file-name-sans-extension filename))
	  ;; How long is the extension in FILENAME (not counting the dot).
	  (ext-len (max 0 (- (length filename) (length sans-exts) 1)))
	  ext-left)
   ;; SUFFIX starts with a dot. If FILENAME already has one,
   ;; get rid of the one in SUFFIX (unless suffix is empty).
   (or (and (<= ext-len 0)
	    (not (eq (aref filename (1- (length filename))) ?.)))
	 (= (length suffix) 0)
	 (setq suffix (substring suffix 1)))
   ;; How many chars of that extension should we keep?
   (setq ext-left (min ext-len (max 0 (- 3 (length suffix)))))
   ;; Get rid of the rest of the extension, and add SUFFIX.
   (concat (substring filename 0 (- (length filename)
				    (- ext-len ext-left)))
	   suffix))))

(defun info-file-exists-p (filename)
 (and (file-exists-p filename)
    (not (file-directory-p filename))))

(defun info-insert-file-contents (filename &optional visit)
 "Insert the contents of an Info file in the current buffer.
Do the right thing if the file has been compressed or zipped."
 (let* ((tail Info-suffix-list)
	 (jka-compr-verbose nil)
	 (lfn (if (fboundp 'msdos-long-file-names)
		 (msdos-long-file-names)
		t))
	 (check-short (and (fboundp 'msdos-long-file-names)
			  lfn))
	 fullname decoder done)
  (if (info-file-exists-p filename)
	;; FILENAME exists--see if that name contains a suffix.
	;; If so, set DECODE accordingly.
	(progn
	 (while (and tail
		   (not (string-match
			  (concat (regexp-quote (car (car tail))) "$")
			  filename)))
	  (setq tail (cdr tail)))
	 (setq fullname filename
		decoder (cdr (car tail))))
   ;; Try adding suffixes to FILENAME and see if we can find something.
   (while (and tail (not done))
	(setq fullname (info-insert-file-contents-1 filename
						  (car (car tail)) lfn))
	(if (info-file-exists-p fullname)
	  (setq done t
		 ;; If we found a file with a suffix, set DECODER
		 ;; according to the suffix.
		 decoder (cdr (car tail)))
	 ;; When the MS-DOS port runs on Windows, we need to check
	 ;; the short variant of a long file name as well.
	 (when check-short
	  (setq fullname (info-insert-file-contents-1 filename
							(car (car tail)) nil))
	  (if (info-file-exists-p fullname)
		(setq done t
		   decoder (cdr (car tail))))))
	(setq tail (cdr tail)))
   (or tail
	 (error "Can't find %s or any compressed version of it" filename)))
  ;; check for conflict with jka-compr
  (if (and (jka-compr-installed-p)
	   (jka-compr-get-compression-info fullname))
	(setq decoder nil))
  (if decoder
	(progn
	 (insert-file-contents-literally fullname visit)
	 (let ((inhibit-read-only t)
		(coding-system-for-write 'no-conversion)
		(inhibit-null-byte-detection t) ; Index nodes include null bytes
		(default-directory (or (file-name-directory fullname)
				    default-directory)))
	  (or (consp decoder)
		(setq decoder (list decoder)))
	  (apply 'call-process-region (point-min) (point-max)
		  (car decoder) t t nil (cdr decoder))))
   (let ((inhibit-null-byte-detection t)) ; Index nodes include null bytes
	(insert-file-contents fullname visit)))))

(defun Info-file-supports-index-cookies (&optional file)
 "Return non-nil value if FILE supports Info index cookies.
Info index cookies were first introduced in 4.7, and all later
makeinfo versions output them in index nodes, so we can rely
solely on the makeinfo version. This function caches the information
in `Info-file-supports-index-cookies-list'."
 (or file (setq file Info-current-file))
 (or (assoc file Info-file-supports-index-cookies-list)
   ;; Skip virtual Info files
   (and (or (not (stringp file))
	    (Info-virtual-file-p file))
      (setq Info-file-supports-index-cookies-list
		 (cons (cons file nil) Info-file-supports-index-cookies-list)))
   (save-excursion
	(let ((found nil))
	 (goto-char (point-min))
	 (condition-case ()
	   (if (and (re-search-forward
			"makeinfo[ \n]version[ \n]\\([0-9]+.[0-9]+\\)"
			(line-beginning-position 4) t)
		    (not (version< (match-string 1) "4.7")))
		 (setq found t))
	  (error nil))
	 (setq Info-file-supports-index-cookies-list
		(cons (cons file found) Info-file-supports-index-cookies-list)))))
 (cdr (assoc file Info-file-supports-index-cookies-list)))


(defun Info-default-dirs ()
 (let ((source (expand-file-name "info/" source-directory))
	(sibling (if installation-directory
		   (expand-file-name "info/" installation-directory)
		  (if invocation-directory
		    (let ((infodir (expand-file-name
				    "../share/info/"
				    invocation-directory)))
			 (if (file-exists-p infodir)
			   infodir
			  (setq infodir (expand-file-name
					 "../../../share/info/"
					 invocation-directory))
			  (and (file-exists-p infodir)
				infodir))))))
	alternative)
  (setq alternative
	 (if (and sibling (file-exists-p sibling))
	   ;; Uninstalled, Emacs builddir != srcdir.
	   sibling
	  ;; Uninstalled, builddir == srcdir
	  source))
  (if (or (member alternative Info-default-directory-list)
	  ;; On DOS/NT, we use movable executables always,
	  ;; and we must always find the Info dir at run time.
	  (if (memq system-type '(ms-dos windows-nt))
		nil
	   ;; Use invocation-directory for Info
	   ;; only if we used it for exec-directory also.
	   (not (string= exec-directory
			  (expand-file-name "lib-src/"
					   installation-directory))))
	  (not (file-exists-p alternative)))
	Info-default-directory-list
   ;; `alternative' contains the Info files that came with this
   ;; version, so we should look there first. `Info-insert-dir'
   ;; currently expects to find `alternative' first on the list.
   (cons alternative
	  ;; Don't drop the last part, it might contain non-Emacs stuff.
	  ;; (reverse (cdr (reverse
	  Info-default-directory-list)))) ;; )))

(defun info-initialize ()
 "Initialize `Info-directory-list', if that hasn't been done yet."
 (unless Info-directory-list
  (let ((path (getenv "INFOPATH"))
	 (sep (regexp-quote path-separator)))
   (setq Info-directory-list
	  (prune-directory-list
	   (if path
		 (if (string-match-p (concat sep "\\'") path)
		   (append (split-string (substring path 0 -1) sep)
			   (Info-default-dirs))
		  (split-string path sep))
	    (Info-default-dirs)))))))

;;;###autoload
(defun info-other-window (&optional file-or-node)
 "Like `info' but show the Info buffer in another window."
 (interactive (if current-prefix-arg
		  (list (read-file-name "Info file name: " nil nil t))))
 (info-setup file-or-node (switch-to-buffer-other-window "*info*")))

;;;###autoload (put 'info 'info-file (purecopy "emacs"))
;;;###autoload
(defun info (&optional file-or-node buffer)
 "Enter Info, the documentation browser.
Optional argument FILE-OR-NODE specifies the file to examine;
the default is the top-level directory of Info.
Called from a program, FILE-OR-NODE may specify an Info node of the form
\"(FILENAME)NODENAME\".
Optional argument BUFFER specifies the Info buffer name;
the default buffer name is *info*. If BUFFER exists,
just switch to BUFFER. Otherwise, create a new buffer
with the top-level Info directory.

In interactive use, a non-numeric prefix argument directs
this command to read a file name from the minibuffer.
A numeric prefix argument selects an Info buffer with the prefix number
appended to the Info buffer name.

The search path for Info files is in the variable `Info-directory-list'.
The top-level Info directory is made by combining all the files named `dir'
in all the directories in that path.

See a list of available Info commands in `Info-mode'."
 (interactive (list
        (if (and current-prefix-arg (not (numberp current-prefix-arg)))
          (read-file-name "Info file name: " nil nil t))
        (if (numberp current-prefix-arg)
          (format "*info*<%s>" current-prefix-arg))))
 (info-setup file-or-node (switch-to-buffer (or buffer "*info*"))))

(defun info-setup (file-or-node buffer)
 "Display Info node FILE-OR-NODE in BUFFER."
 (if (and buffer (not (eq major-mode 'Info-mode)))
   (Info-mode))
 (if file-or-node
   ;; If argument already contains parentheses, don't add another set
   ;; since the argument will then be parsed improperly. This also
   ;; has the added benefit of allowing node names to be included
   ;; following the parenthesized filename.
   (Info-goto-node
    (if (and (stringp file-or-node) (string-match "(.*)" file-or-node))
      file-or-node
     (concat "(" file-or-node ")")))
  (if (and (zerop (buffer-size))
	   (null Info-history))
	;; If we just created the Info buffer, go to the directory.
	(Info-directory))))

;;;###autoload
(defun info-emacs-manual ()
 "Display the Emacs manual in Info mode."
 (interactive)
 (info "emacs"))

;;;###autoload
(defun info-standalone ()
 "Run Emacs as a standalone Info reader.
Usage: emacs -f info-standalone [filename]
In standalone mode, \\<Info-mode-map>\\[Info-exit] exits Emacs itself."
 (setq Info-standalone t)
 (if (and command-line-args-left
	  (not (string-match "^-" (car command-line-args-left))))
   (condition-case err
	 (progn
	  (info (car command-line-args-left))
	  (setq command-line-args-left (cdr command-line-args-left)))
	(error (send-string-to-terminal
		(format "%s\n" (if (eq (car-safe err) 'error)
				  (nth 1 err) err)))
	    (save-buffers-kill-emacs)))
  (info)))

;; See if the accessible portion of the buffer begins with a node
;; delimiter, and the node header line which follows matches REGEXP.
;; Typically, this test will be followed by a loop that examines the
;; rest of the buffer with (search-forward "\n\^_"), and it's a pity
;; to have the overhead of this special test inside the loop.

;; This function changes match-data, but supposedly the caller might
;; want to use the results of re-search-backward.

;; The return value is the value of point at the beginning of matching
;; REGEXP, if the function succeeds, nil otherwise.
(defun Info-node-at-bob-matching (regexp)
 (and (bobp)				; are we at beginning of buffer?
    (looking-at "\^_")		; does it begin with node delimiter?
    (let (beg)
	 (forward-line 1)
	 (setq beg (point))
	 (forward-line 1)		; does the line after delimiter match REGEXP?
	 (re-search-backward regexp beg t))))

(defun Info-find-file (filename &optional noerror)
 "Return expanded FILENAME, or t if FILENAME is \"dir\".
Optional second argument NOERROR, if t, means if file is not found
just return nil (no error)."
 ;; Convert filename to lower case if not found as specified.
 ;; Expand it.
 (cond
  ((Info-virtual-call
   (Info-virtual-fun 'find-file filename nil)
   filename noerror))
  ((stringp filename)
  (let (temp temp-downcase found)
   (setq filename (substitute-in-file-name filename))
   (let ((dirs (if (string-match "^\\./" filename)
		   ;; If specified name starts with `./'
		   ;; then just try current directory.
		   '("./")
		  (if (file-name-absolute-p filename)
			;; No point in searching for an
			;; absolute file name
			'(nil)
		   (if Info-additional-directory-list
			 (append Info-directory-list
				 Info-additional-directory-list)
			Info-directory-list)))))
	;; Fall back on the installation directory if we can't find
	;; the info node anywhere else.
	(when installation-directory
	 (setq dirs (append dirs (list (expand-file-name
					 "info" installation-directory)))))
	;; Search the directory list for file FILENAME.
	(while (and dirs (not found))
	 (setq temp (expand-file-name filename (car dirs)))
	 (setq temp-downcase
		(expand-file-name (downcase filename) (car dirs)))
	 ;; Try several variants of specified name.
	 (let ((suffix-list Info-suffix-list)
		(lfn (if (fboundp 'msdos-long-file-names)
			 (msdos-long-file-names)
		    t)))
	  (while (and suffix-list (not found))
	   (cond ((info-file-exists-p
		   (info-insert-file-contents-1
		    temp (car (car suffix-list)) lfn))
		   (setq found temp))
		  ((info-file-exists-p
		   (info-insert-file-contents-1
		    temp-downcase (car (car suffix-list)) lfn))
		   (setq found temp-downcase))
		  ((and (fboundp 'msdos-long-file-names)
			 lfn
			 (info-file-exists-p
			  (info-insert-file-contents-1
			  temp (car (car suffix-list)) nil)))
		   (setq found temp)))
	   (setq suffix-list (cdr suffix-list))))
	 (setq dirs (cdr dirs))))
   (if found
	 (setq filename found)
	(if noerror
	  (setq filename nil)
	 (error "Info file %s does not exist" filename)))
   filename))))

(defun Info-find-node (filename nodename &optional no-going-back)
 "Go to an Info node specified as separate FILENAME and NODENAME.
NO-GOING-BACK is non-nil if recovering from an error in this function;
it says do not attempt further (recursive) error recovery."
 (info-initialize)
 (setq filename (Info-find-file filename))
 ;; Go into Info buffer.
 (or (eq major-mode 'Info-mode) (switch-to-buffer "*info*"))
 ;; Record the node we are leaving, if we were in one.
 (and (not no-going-back)
    Info-current-file
    (push (list Info-current-file Info-current-node (point))
       Info-history))
 (Info-find-node-2 filename nodename no-going-back))

;;;###autoload
(defun Info-on-current-buffer (&optional nodename)
 "Use Info mode to browse the current Info buffer.
With a prefix arg, this queries for the node name to visit first;
otherwise, that defaults to `Top'."
 (interactive
  (list (if current-prefix-arg
	   (completing-read "Node name: " (Info-build-node-completions)
			   nil t "Top"))))
 (unless nodename (setq nodename "Top"))
 (info-initialize)
 (Info-mode)
 (set (make-local-variable 'Info-current-file)
    (or buffer-file-name
	  ;; If called on a non-file buffer, make a fake file name.
	  (concat default-directory (buffer-name))))
 (Info-find-node-2 nil nodename))

;; It's perhaps a bit nasty to kill the *info* buffer to force a re-read,
;; but at least it keeps this routine (which is for makeinfo-buffer and
;; Info-revert-buffer-function) out of the way of normal operations.
;;
(defun Info-revert-find-node (filename nodename)
 "Go to an Info node FILENAME and NODENAME, re-reading disk contents.
When *info* is already displaying FILENAME and NODENAME, the window position
is preserved, if possible."
 (or (eq major-mode 'Info-mode) (switch-to-buffer "*info*"))
 (let ((old-filename Info-current-file)
	(old-nodename Info-current-node)
	(old-buffer-name (buffer-name))
	(pcolumn   (current-column))
	(pline    (count-lines (point-min) (line-beginning-position)))
	(wline    (count-lines (point-min) (window-start)))
	(old-history-forward Info-history-forward)
	(old-history Info-history)
	(new-history (and Info-current-file
			  (list Info-current-file Info-current-node (point)))))
  (kill-buffer (current-buffer))
  (switch-to-buffer (or old-buffer-name "*info*"))
  (Info-mode)
  (Info-find-node filename nodename)
  (setq Info-history-forward old-history-forward)
  (setq Info-history old-history)
  (if (and (equal old-filename Info-current-file)
	   (equal old-nodename Info-current-node))
	(progn
	 ;; note goto-line is no good, we want to measure from point-min
	 (goto-char (point-min))
	 (forward-line wline)
	 (set-window-start (selected-window) (point))
	 (goto-char (point-min))
	 (forward-line pline)
	 (move-to-column pcolumn))
   ;; only add to the history when coming from a different file+node
   (if new-history
	 (setq Info-history (cons new-history Info-history))))))

(defun Info-revert-buffer-function (_ignore-auto noconfirm)
 (when (or noconfirm (y-or-n-p "Revert info buffer? "))
  (Info-revert-find-node Info-current-file Info-current-node)
  (message "Reverted %s" Info-current-file)))

(defun Info-find-in-tag-table-1 (marker regexp case-fold)
 "Find a node in a tag table.
MARKER specifies the buffer and position to start searching at.
REGEXP is a regular expression matching nodes or references. Its first
group should match `Node:' or `Ref:'.
CASE-FOLD t means search for a case-insensitive match.
If a match was found, value is a list (FOUND-ANCHOR POS MODE), where
FOUND-ANCHOR is non-nil if a `Ref:' was matched, POS is the position
where the match was found, and MODE is `major-mode' of the buffer in
which the match was found."
 (let ((case-fold-search case-fold))
  (with-current-buffer (marker-buffer marker)
   (goto-char marker)

   ;; Search tag table
   (beginning-of-line)
   (when (re-search-forward regexp nil t)
	(list (string-equal "Ref:" (match-string 1))
	   (+ (point-min) (read (current-buffer)))
	   major-mode)))))

(defun Info-find-in-tag-table (marker regexp)
 "Find a node in a tag table.
MARKER specifies the buffer and position to start searching at.
REGEXP is a regular expression matching nodes or references. Its first
group should match `Node:' or `Ref:'.
If a match was found, value is a list (FOUND-ANCHOR POS MODE), where
FOUND-ANCHOR is non-nil if a `Ref:' was matched, POS is the position
where the match was found, and MODE is `major-mode' of the buffer in
which the match was found.
This function tries to find a case-sensitive match first, then a
case-insensitive match is tried."
 (let ((result (Info-find-in-tag-table-1 marker regexp nil)))
  (when (null (car result))
   (setq result (Info-find-in-tag-table-1 marker regexp t)))
  result))

(defun Info-find-node-in-buffer-1 (regexp case-fold)
 "Find a node or anchor in the current buffer.
REGEXP is a regular expression matching nodes or references. Its first
group should match `Node:' or `Ref:'.
CASE-FOLD t means search for a case-insensitive match.
Value is the position at which a match was found, or nil if not found."
 (let ((case-fold-search case-fold)
	found)
  (save-excursion
   (if (Info-node-at-bob-matching regexp)
     (setq found (point))
    (while (and (not found)
          (search-forward "\n\^_" nil t))
     (forward-line 1)
     (let ((beg (point)))
      (forward-line 1)
      (if (re-search-backward regexp beg t)
        (setq found (line-beginning-position)))))))
  found))

(defun Info-find-node-in-buffer (regexp)
 "Find a node or anchor in the current buffer.
REGEXP is a regular expression matching nodes or references. Its first
group should match `Node:' or `Ref:'.
Value is the position at which a match was found, or nil if not found.
This function looks for a case-sensitive match first. If none is found,
a case-insensitive match is tried."
 (or (Info-find-node-in-buffer-1 regexp nil)
   (Info-find-node-in-buffer-1 regexp t)))

(defun Info-find-node-2 (filename nodename &optional no-going-back)
 (buffer-disable-undo (current-buffer))
 (or (eq major-mode 'Info-mode)
   (Info-mode))
 (widen)
 (setq Info-current-node nil)
 (unwind-protect
   (let ((case-fold-search t)
	  (virtual-fun (Info-virtual-fun 'find-node
					  (or filename Info-current-file)
					  nodename))
	  anchorpos)
	(cond
	 ((functionp virtual-fun)
	 (let ((filename (or filename Info-current-file)))
	  (setq buffer-read-only nil)
	  (setq Info-current-file filename
		 Info-current-subfile nil
		 Info-current-file-completions nil
		 buffer-file-name nil)
	  (erase-buffer)
	  (Info-virtual-call virtual-fun filename nodename no-going-back)
	  (set-marker Info-tag-table-marker nil)
	  (setq buffer-read-only t)
	  (set-buffer-modified-p nil)
	  (set (make-local-variable 'Info-current-node-virtual) t)))
	 ((not (and
		;; Reread a file when moving from a virtual node.
		(not Info-current-node-virtual)
		(or (null filename)
		  (equal Info-current-file filename))))
	 ;; Switch files if necessary
	 (let ((inhibit-read-only t))
	  (when Info-current-node-virtual
	   ;; When moving from a virtual node.
	   (set (make-local-variable 'Info-current-node-virtual) nil)
	   (if (null filename)
		 (setq filename Info-current-file)))
	  (setq Info-current-file nil
		 Info-current-subfile nil
		 Info-current-file-completions nil
		 buffer-file-name nil)
	  (erase-buffer)
	  (info-insert-file-contents filename nil)
	  (setq default-directory (file-name-directory filename))
	  (set-buffer-modified-p nil)
	  (set (make-local-variable 'Info-file-supports-index-cookies)
		 (Info-file-supports-index-cookies filename))

	  ;; See whether file has a tag table. Record the location if yes.
	  (goto-char (point-max))
	  (forward-line -8)
	  ;; Use string-equal, not equal, to ignore text props.
	  (if (not (or (string-equal nodename "*")
			 (not
			 (search-forward "\^_\nEnd tag table\n" nil t))))
		(let (pos)
		 ;; We have a tag table. Find its beginning.
		 ;; Is this an indirect file?
		 (search-backward "\nTag table:\n")
		 (setq pos (point))
		 (if (save-excursion
			(forward-line 2)
			(looking-at "(Indirect)\n"))
		   ;; It is indirect. Copy it to another buffer
		   ;; and record that the tag table is in that buffer.
		   (let ((buf (current-buffer))
			  (tagbuf
			   (or Info-tag-table-buffer
				 (generate-new-buffer " *info tag table*"))))
			(setq Info-tag-table-buffer tagbuf)
			(with-current-buffer tagbuf
			 (buffer-disable-undo (current-buffer))
			 (setq case-fold-search t)
			 (erase-buffer)
			 (insert-buffer-substring buf))
			(set-marker Info-tag-table-marker
				  (match-end 0) tagbuf))
		  (set-marker Info-tag-table-marker pos)))
	   (set-marker Info-tag-table-marker nil))
	  (setq Info-current-file filename)
	  )))

    ;; Use string-equal, not equal, to ignore text props.
    (if (string-equal nodename "*")
      (progn (setq Info-current-node nodename)
          (Info-set-mode-line))
     ;; Possibilities:
     ;;
     ;; 1. Anchor found in tag table
     ;; 2. Anchor *not* in tag table
     ;;
     ;; 3. Node found in tag table
     ;; 4. Node *not* found in tag table, but found in file
     ;; 5. Node *not* in tag table, and *not* in file
     ;;
     ;; *Or* the same, but in an indirect subfile.

     ;; Search file for a suitable node.
	 (let ((guesspos (point-min))
		(regexp (concat "\\(Node:\\|Ref:\\) *\\("
				(if (stringp nodename)
				  (regexp-quote nodename)
				 "")
				"\\) *[,\t\n\177]")))

	  (catch 'foo

	   ;; First, search a tag table, if any
	   (when (marker-position Info-tag-table-marker)
		(let* ((m Info-tag-table-marker)
		    (found (Info-find-in-tag-table m regexp)))

		 (when found
		  ;; FOUND is (ANCHOR POS MODE).
		  (setq guesspos (nth 1 found))

		  ;; If this is an indirect file, determine which
		  ;; file really holds this node and read it in.
		  (unless (eq (nth 2 found) 'Info-mode)
		   ;; Note that the current buffer must be the
		   ;; *info* buffer on entry to
		   ;; Info-read-subfile. Thus the hackery above.
		   (setq guesspos (Info-read-subfile guesspos)))

		  ;; Handle anchor
		  (when (nth 0 found)
		   (goto-char (setq anchorpos guesspos))
		   (throw 'foo t)))))

	   ;; Else we may have a node, which we search for:
	   (goto-char (max (point-min)
			   (- (byte-to-position guesspos) 1000)))

	   ;; Now search from our advised position (or from beg of
	   ;; buffer) to find the actual node. First, check
	   ;; whether the node is right where we are, in case the
	   ;; buffer begins with a node.
	   (let ((pos (Info-find-node-in-buffer regexp)))
		(when pos
		 (goto-char pos)
		 (throw 'foo t)))

       (when (string-match "\\([^.]+\\)\\." nodename)
        (let (Info-point-loc)
         (Info-find-node-2
          filename (match-string 1 nodename) no-going-back))
        (widen)
        (throw 'foo t))

       ;; No such anchor in tag table or node in tag table or file
       (error "No such node or anchor: %s" nodename))

	  (Info-select-node)
	  (goto-char (point-min))
	  (forward-line 1)		    ; skip header line
	  ;; (when (> Info-breadcrumbs-depth 0) ; skip breadcrumbs line
	  ;;  (forward-line 1))

	  (cond (anchorpos
          (let ((new-history (list Info-current-file
                      (substring-no-properties nodename))))
           ;; Add anchors to the history too
           (setq Info-history-list
              (cons new-history
                 (delete new-history Info-history-list))))
          (goto-char anchorpos))
         ((numberp Info-point-loc)
          (forward-line (- Info-point-loc 2))
          (setq Info-point-loc nil))
		 ((stringp Info-point-loc)
		  (Info-find-index-name Info-point-loc)
		  (setq Info-point-loc nil))))))
  ;; If we did not finish finding the specified node,
  ;; go back to the previous one.
  (or Info-current-node no-going-back (null Info-history)
    (let ((hist (car Info-history)))
     (setq Info-history (cdr Info-history))
     (Info-find-node (nth 0 hist) (nth 1 hist) t)
     (goto-char (nth 2 hist))))))

;; Cache the contents of the (virtual) dir file, once we have merged
;; it for the first time, so we can save time subsequently.
(defvar Info-dir-contents nil)

;; Cache for the directory we decided to use for the default-directory
;; of the merged dir text.
(defvar Info-dir-contents-directory nil)

;; Record the file attributes of all the files from which we
;; constructed Info-dir-contents.
(defvar Info-dir-file-attributes nil)

(defvar Info-dir-file-name nil)

;; Construct the Info directory node by merging the files named `dir'
;; from various directories. Set the *info* buffer's
;; default-directory to the first directory we actually get any text
;; from.
(defun Info-insert-dir ()
 (if (and Info-dir-contents Info-dir-file-attributes
	  ;; Verify that none of the files we used has changed
	  ;; since we used it.
	  (eval (cons 'and
		    (mapcar (lambda (elt)
				 (let ((curr (file-attributes
					   ;; Handle symlinks
					   (file-truename (car elt)))))

				  ;; Don't compare the access time.
				  (if curr (setcar (nthcdr 4 curr) 0))
				  (setcar (nthcdr 4 (cdr elt)) 0)
				  (equal (cdr elt) curr)))
			    Info-dir-file-attributes))))
   (progn
	(insert Info-dir-contents)
	(goto-char (point-min)))
  (let ((dirs (if Info-additional-directory-list
		  (append Info-directory-list
			  Info-additional-directory-list)
		 Info-directory-list))
	 (dir-file-attrs nil)
	 ;; Bind this in case the user sets it to nil.
	 (case-fold-search t)
	 ;; This is set non-nil if we find a problem in some input files.
	 problems
	 buffers buffer others nodes dirs-done)

   ;; Search the directory list for the directory file.
   (while dirs
	(let ((truename (file-truename (expand-file-name (car dirs)))))
	 (or (member truename dirs-done)
	   (member (directory-file-name truename) dirs-done)
	   ;; Try several variants of specified name.
	   ;; Try upcasing, appending `.info', or both.
	   (let* (file
		   (attrs
		   (or
		    (progn (setq file (expand-file-name "dir" truename))
			   (file-attributes file))
		    (progn (setq file (expand-file-name "DIR" truename))
			   (file-attributes file))
		    (progn (setq file (expand-file-name "dir.info" truename))
			   (file-attributes file))
		    (progn (setq file (expand-file-name "DIR.INFO" truename))
			   (file-attributes file)))))
		(setq dirs-done
		   (cons truename
			  (cons (directory-file-name truename)
				 dirs-done)))
		(if attrs
		  (with-current-buffer (generate-new-buffer " info dir")
		   (or buffers
			 (message "Composing main Info directory..."))
		   (condition-case nil
			 ;; Index nodes include null bytes. DIR
			 ;; files should not have indices, but who
			 ;; knows...
			 (let ((inhibit-null-byte-detection t))
			  (insert-file-contents file)
			  (set (make-local-variable 'Info-dir-file-name)
				 file)
			  (push (current-buffer) buffers)
			  (push (cons file attrs) dir-file-attrs))
			(error (kill-buffer (current-buffer))))))))
	 (unless (cdr dirs)
	  (set (make-local-variable 'Info-dir-contents-directory)
		 (file-name-as-directory (car dirs))))
	 (setq dirs (cdr dirs))))

   (or buffers
	 (error "Can't find the Info directory node"))

   ;; Distinguish the dir file that comes with Emacs from all the
   ;; others. Yes, that is really what this is supposed to do.
   ;; The definition of `Info-directory-list' puts it first on that
   ;; list and so last in `buffers' at this point.
   (setq buffer (car (last buffers))
	  others (delq buffer buffers))

   ;; Insert the entire original dir file as a start; note that we've
   ;; already saved its default directory to use as the default
   ;; directory for the whole concatenation.
   (save-excursion (insert-buffer-substring buffer))

   ;; Look at each of the other buffers one by one.
   (dolist (other others)
	(let (this-buffer-nodes)
	 ;; In each, find all the menus.
	 (with-current-buffer other
	  (goto-char (point-min))
	  ;; Find each menu, and add an elt to NODES for it.
	  (while (re-search-forward "^\\* Menu:" nil t)
	   (while (and (zerop (forward-line 1)) (eolp)))
	   (let ((beg (point))
		  nodename end)
		(re-search-backward "^\^_")
		(search-forward "Node: ")
		(setq nodename (Info-following-node-name))
		(search-forward "\n\^_" nil 'move)
		(beginning-of-line)
		(setq end (point))
		(push (list nodename other beg end) this-buffer-nodes)))
	  (if (assoc-string "top" this-buffer-nodes t)
		(setq nodes (nconc this-buffer-nodes nodes))
	   (setq problems t)
	   (message "No `top' node in %s" Info-dir-file-name)))))
   ;; Add to the main menu a menu item for each other node.
   (re-search-forward "^\\* Menu:")
   (forward-line 1)
   (let ((menu-items '("top"))
	  (end (save-excursion (search-forward "\^_" nil t) (point))))
	(dolist (node nodes)
	 (let ((nodename (car node)))
	  (save-excursion
	   (or (member (downcase nodename) menu-items)
		 (re-search-forward (concat "^\\* +"
					   (regexp-quote nodename)
					   "::")
				   end t)
		 (progn
		  (insert "* " nodename "::" "\n")
		  (push nodename menu-items)))))))
   ;; Now take each node of each of the other buffers
   ;; and merge it into the main buffer.
   (dolist (node nodes)
	(let ((case-fold-search t)
	   (nodename (car node)))
	 (goto-char (point-min))
	 ;; Find the like-named node in the main buffer.
	 (if (re-search-forward (concat "^\^_.*\n.*Node: "
					 (regexp-quote nodename)
					 "[,\n\t]")
				 nil t)
	   (progn
		(search-forward "\n\^_" nil 'move)
		(beginning-of-line)
		(insert "\n"))
	  ;; If none exists, add one.
	  (goto-char (point-max))
	  (insert "\^_\nFile: dir\tNode: " nodename "\n\n* Menu:\n\n"))
	 ;; Merge the text from the other buffer's menu
	 ;; into the menu in the like-named node in the main buffer.
	 (apply 'insert-buffer-substring (cdr node))))
   (Info-dir-remove-duplicates)
   ;; Kill all the buffers we just made, including the special one excised.
   (mapc 'kill-buffer (cons buffer buffers))
   (goto-char (point-min))
   (if problems
	 (message "Composing main Info directory...problems encountered, see `*Messages*'")
	(message "Composing main Info directory...done"))
   (set (make-local-variable 'Info-dir-contents) (buffer-string))
   (set (make-local-variable 'Info-dir-file-attributes) dir-file-attrs)))
 (setq default-directory Info-dir-contents-directory))

(defvar Info-streamline-headings
 '(("Emacs" . "Emacs")
  ("Programming" . "Programming")
  ("Libraries" . "Libraries")
  ("World Wide Web\\|Net Utilities" . "Net Utilities"))
 "List of elements (RE . NAME) to merge headings matching RE to NAME.")

(defun Info-dir-remove-duplicates ()
 (let (limit)
  (goto-char (point-min))
  ;; Remove duplicate headings in the same menu.
  (while (search-forward "\n* Menu:" nil t)
   (setq limit (save-excursion (search-forward "\n\^_" nil t)))
   ;; Look for the next heading to unify.
   (while (re-search-forward "^\\(\\w.*\\)\n\\*" limit t)
	(let ((name (match-string 1))
	   (start (match-beginning 0))
	   (entries nil) re)
	 ;; Check whether this heading should be streamlined.
	 (save-match-data
	  (dolist (x Info-streamline-headings)
	   (when (string-match (car x) name)
		(setq name (cdr x))
		(setq re (car x)))))
	 (if re (replace-match name t t nil 1))
	 (goto-char (if (re-search-forward "^[^* \n\t]" limit t)
			 (match-beginning 0)
		    (or limit (point-max))))
	 ;; Look for other headings of the same category and merge them.
	 (save-excursion
	  (while (re-search-forward "^\\(\\w.*\\)\n\\*" limit t)
	   (when (if re (save-match-data (string-match re (match-string 1)))
		   (equal name (match-string 1)))
		(forward-line 0)
		;; Delete redundant heading.
		(delete-region (match-beginning 0) (point))
		;; Push the entries onto `text'.
		(push
		 (delete-and-extract-region
		 (point)
		 (if (re-search-forward "^[^* \n\t]" nil t)
		   (match-beginning 0)
		  (or limit (point-max))))
		 entries)
		(forward-line 0))))
	 ;; Insert the entries just found.
	 (while (= (line-beginning-position 0) (1- (point)))
	  (backward-char))
	 (dolist (entry (nreverse entries))
	  (insert entry)
	  (while (= (line-beginning-position 0) (1- (point)))
	   (delete-region (1- (point)) (point))))

	 ;; Now remove duplicate entries under the same heading.
	 (let (seen)
	  (save-restriction
	   (narrow-to-region start (point))
	   (goto-char (point-min))
	   (while (re-search-forward "^* \\([^:\n]+:\\(:\\|[^.\n]+\\).\\)" nil 'move)
		;; Fold case straight away; `member-ignore-case' here wasteful.
		(let ((x (downcase (match-string 1))))
		 (if (member x seen)
		   (delete-region
		    (match-beginning 0)
		    (if (re-search-forward "^[^ \t]" nil 'move)
			  (goto-char (match-beginning 0))
			 (point-max)))
		  (push x seen)))))))))))

;; Note that on entry to this function the current-buffer must be the
;; *info* buffer; not the info tags buffer.
(defun Info-read-subfile (nodepos)
 ;; NODEPOS is either a position (in the Info file as a whole,
 ;; not relative to a subfile) or the name of a subfile.
 (let (lastfilepos
	lastfilename)
  (if (numberp nodepos)
	(with-current-buffer (marker-buffer Info-tag-table-marker)
	 (goto-char (point-min))
	 (or (looking-at "\^_")
	   (search-forward "\n\^_"))
	 (forward-line 2)
	 (catch 'foo
	  (while (not (looking-at "\^_"))
	   (if (not (eolp))
		 (let ((beg (point))
			thisfilepos thisfilename)
		  (search-forward ": ")
		  (setq thisfilename (buffer-substring beg (- (point) 2)))
		  (setq thisfilepos (+ (point-min) (read (current-buffer))))
		  ;; read in version 19 stops at the end of number.
		  ;; Advance to the next line.
		  (forward-line 1)
		  (if (> thisfilepos nodepos)
			(throw 'foo t))
		  (setq lastfilename thisfilename)
		  (setq lastfilepos thisfilepos))
		(forward-line 1)))))
   (setq lastfilename nodepos)
   (setq lastfilepos 0))
  ;; Assume previous buffer is in Info-mode.
  ;; (set-buffer (get-buffer "*info*"))
  (or (equal Info-current-subfile lastfilename)
	(let ((inhibit-read-only t))
	 (setq buffer-file-name nil)
	 (widen)
	 (erase-buffer)
	 (info-insert-file-contents lastfilename)
	 (set-buffer-modified-p nil)
	 (setq Info-current-subfile lastfilename)))
  ;; Widen in case we are in the same subfile as before.
  (widen)
  (goto-char (point-min))
  (if (looking-at "\^_")
	(forward-char 1)
   (search-forward "\n\^_"))
  (if (numberp nodepos)
	(+ (- nodepos lastfilepos) (point)))))

(defun Info-unescape-quotes (value)
 "Unescape double quotes and backslashes in VALUE."
 (let ((start 0)
	(unquote value))
  (while (string-match "[^\\\"]*\\(\\\\\\)[\\\\\"]" unquote start)
   (setq unquote (replace-match "" t t unquote 1))
   (setq start (- (match-end 0) 1)))
  unquote))

;; As of Texinfo 4.6, makeinfo writes constructs like
;;  \0\h[image param=value ...\h\0]
;; into the Info file for handling images.
(defun Info-split-parameter-string (parameter-string)
 "Return alist of (\"KEY\" . \"VALUE\") from PARAMETER-STRING.
PARAMETER-STRING is a whitespace separated list of KEY=VALUE pairs.
If VALUE contains whitespace or double quotes, it must be quoted
in double quotes and any double quotes or backslashes must be
escaped (\\\",\\\\)."
 (let ((start 0)
	(parameter-alist))
  (while (string-match
	  "\\s *\\([^=]+\\)=\\(?:\\([^\\s \"]+\\)\\|\\(?:\"\\(\\(?:[^\\\"]\\|\\\\[\\\\\"]\\)*\\)\"\\)\\)"
	  parameter-string start)
   (setq start (match-end 0))
   (push (cons (match-string 1 parameter-string)
		 (or (match-string 2 parameter-string)
		   (Info-unescape-quotes
		    (match-string 3 parameter-string))))
	  parameter-alist))
  parameter-alist))

(defun Info-display-images-node ()
 "Display images in current node."
 (save-excursion
  (let ((inhibit-read-only t)
	 (case-fold-search t))
   (goto-char (point-min))
   (while (re-search-forward
	   "\\(\0\b[[]image\\(\\(?:[^\b]\\|[^\0]+\b\\)*\\)\0\b[]]\\)"
	   nil t)
	(let* ((start (match-beginning 1))
	    (parameter-alist (Info-split-parameter-string (match-string 2)))
        (src (cdr (assoc-string "src" parameter-alist))))
     (if (display-images-p)
       (let* ((image-file (if src (if (file-name-absolute-p src) src
                      (concat default-directory src))
                  ""))
           (image (if (file-exists-p image-file)
                (create-image image-file)
               "[broken image]")))
        (if (not (get-text-property start 'display))
          (add-text-properties
           start (point) `(display ,image rear-nonsticky (display)))))
      ;; text-only display, show alternative text if provided, or
      ;; otherwise a clue that there's meant to be a picture
      (delete-region start (point))
      (insert (or (cdr (assoc-string "text" parameter-alist))
            (cdr (assoc-string "alt" parameter-alist))
            (and src
               (concat "[image:" src "]"))
            "[image]"))))))
  (set-buffer-modified-p nil)))

;; Texinfo 4.7 adds cookies of the form ^@^H[NAME CONTENTS ^@^H].
;; Hide any construct of the general form ^@[^@-^_][ ... ^@[^@-^_]],
;; including one optional trailing newline.
(defun Info-hide-cookies-node ()
 "Hide unrecognized cookies in current node."
 (save-excursion
  (let ((inhibit-read-only t)
	 (case-fold-search t))
   (goto-char (point-min))
   (while (re-search-forward
	   "\\(\0[\0-\37][[][^\0]*\0[\0-\37][]]\n?\\)"
	   nil t)
	(let* ((start (match-beginning 1)))
	 (if (and (not (get-text-property start 'invisible))
		  (not (get-text-property start 'display)))
	   (put-text-property start (point) 'invisible t)))))
  (set-buffer-modified-p nil)))

(defun Info-select-node ()
 "Select the Info node that point is in."
 ;; Bind this in case the user sets it to nil.
 (let ((case-fold-search t))
  (save-excursion
   ;; Find beginning of node.
   (if (search-backward "\n\^_" nil 'move)
	 (forward-line 2)
	(if (looking-at "\^_")
	  (forward-line 1)
	 (signal 'search-failed (list "\n\^_"))))
   ;; Get nodename spelled as it is in the node.
   (re-search-forward "Node:[ \t]*")
   (setq Info-current-node
	  (buffer-substring-no-properties (point)
					  (progn
					   (skip-chars-forward "^,\t\n")
					   (point))))
   (Info-set-mode-line)
   ;; Find the end of it, and narrow.
   (beginning-of-line)
   (let (active-expression)
	;; Narrow to the node contents
	(narrow-to-region (point)
			 (if (re-search-forward "\n[\^_\f]" nil t)
			   (prog1
				 (1- (point))
				(if (looking-at "[\n\^_\f]*execute: ")
				  (progn
				   (goto-char (match-end 0))
				   (setq active-expression
					  (read (current-buffer))))))
			  (point-max)))
	(if Info-enable-active-nodes (eval active-expression))
	;; Add a new unique history item to full history list
	(let ((new-history (list Info-current-file Info-current-node)))
	 (setq Info-history-list
		(cons new-history (delete new-history Info-history-list)))
	 (setq Info-history-forward nil))
	(if (not (eq Info-fontify-maximum-menu-size nil))
      (Info-fontify-node))
	(Info-display-images-node)
	(Info-hide-cookies-node)
	(run-hooks 'Info-selection-hook)))))

(defvar Info-mode-line-node-keymap
 (let ((map (make-sparse-keymap)))
  (define-key map [mode-line mouse-1] 'Info-mouse-scroll-up)
  (define-key map [mode-line mouse-3] 'Info-mouse-scroll-down)
  map)
 "Keymap to put on the Info node name in the mode line.")

(defun Info-set-mode-line ()
 (setq mode-line-buffer-identification
	(nconc (propertized-buffer-identification "%b")
	    (list
		(concat
		 " ("
		 (if (stringp Info-current-file)
		   (replace-regexp-in-string
		   "%" "%%" (file-name-nondirectory Info-current-file))
		  (format "*%S*" Info-current-file))
		 ") "
		 (if Info-current-node
		   (propertize (replace-regexp-in-string
				 "%" "%%" Info-current-node)
				 'face 'mode-line-buffer-id
				 'help-echo
				 "mouse-1: scroll forward, mouse-3: scroll back"
				 'mouse-face 'mode-line-highlight
				 'local-map Info-mode-line-node-keymap)
		  ""))))))

;; Go to an Info node specified with a filename-and-nodename string
;; of the sort that is found in pointers in nodes.

;; Don't autoload this function: the correct entry point for other packages
;; to use is `info'. --Stef
;; ;;;###autoload
(defun Info-goto-node (nodename &optional fork)
 "Go to Info node named NODENAME. Give just NODENAME or (FILENAME)NODENAME.
If NODENAME is of the form (FILENAME)NODENAME, the node is in the Info file
FILENAME; otherwise, NODENAME should be in the current Info file (or one of
its sub-files).
Completion is available, but only for node names in the current Info file.
If FORK is non-nil (interactively with a prefix arg), show the node in
a new Info buffer.
If FORK is a string, it is the name to use for the new buffer."
 (interactive (list (Info-read-node-name "Go to node: ") current-prefix-arg))
 (info-initialize)
 (if fork
   (set-buffer
    (clone-buffer (concat "*info-" (if (stringp fork) fork nodename) "*") t)))
 (let (filename)
  (string-match "\\s *\\((\\s *\\([^\t)]*\\)\\s *)\\s *\\|\\)\\(.*\\)"
		 nodename)
  (setq filename (if (= (match-beginning 1) (match-end 1))
		    ""
		   (match-string 2 nodename))
	 nodename (match-string 3 nodename))
  (let ((trim (string-match "\\s +\\'" filename)))
   (if trim (setq filename (substring filename 0 trim))))
  (let ((trim (string-match "\\s +\\'" nodename)))
   (if trim (setq nodename (substring nodename 0 trim))))
  (if transient-mark-mode (deactivate-mark))
  (Info-find-node (if (equal filename "") nil filename)
		  (if (equal nodename "") "Top" nodename))))

(defvar Info-read-node-completion-table)

(defun Info-read-node-name-2 (dirs suffixes string pred action)
 "Internal function used to complete Info node names.
Return a completion table for Info files---the FILENAME part of a
node named \"(FILENAME)NODENAME\". DIRS is a list of Info
directories to search if FILENAME is not absolute; SUFFIXES is a
list of valid filename suffixes for Info files. See
`try-completion' for a description of the remaining arguments."
 (setq suffixes (remove "" suffixes))
 (when (file-name-absolute-p string)
  (setq dirs (list (file-name-directory string))))
 (let ((names nil)
    (suffix (concat (regexp-opt suffixes t) "\\'"))
    (string-dir (file-name-directory string)))
  (dolist (dir dirs)
   (unless dir
	(setq dir default-directory))
   (if string-dir (setq dir (expand-file-name string-dir dir)))
   (when (file-directory-p dir)
	(dolist (file (file-name-all-completions
		    (file-name-nondirectory string) dir))
	 ;; If the file name has no suffix or a standard suffix,
	 ;; include it.
	 (and (or (null (file-name-extension file))
		  (string-match suffix file))
	    ;; But exclude subfiles of split Info files.
	    (not (string-match "-[0-9]+\\'" file))
	    ;; And exclude backup files.
	    (not (string-match "~\\'" file))
	    (push (if string-dir (concat string-dir file) file) names))
	 ;; If the file name ends in a standard suffix,
	 ;; add the unsuffixed name as a completion option.
	 (when (string-match suffix file)
	  (setq file (substring file 0 (match-beginning 0)))
	  (push (if string-dir (concat string-dir file) file) names)))))
  (complete-with-action action names string pred)))

(defun Info-read-node-name-1 (string predicate code)
 "Internal function used by `Info-read-node-name'.
See `completing-read' for a description of arguments and usage."
 (cond
  ;; First complete embedded file names.
  ((string-match "\\`([^)]*\\'" string)
  (completion-table-with-context
   "("
   (apply-partially 'completion-table-with-terminator ")"
           (apply-partially 'Info-read-node-name-2
                    Info-directory-list
                    (mapcar 'car Info-suffix-list)))
   (substring string 1)
   predicate
   code))
  ;; If a file name was given, then any node is fair game.
  ((string-match "\\`(" string)
  (cond
   ((eq code nil) string)
   ((eq code t) nil)
   (t t)))
  ;; Otherwise use Info-read-node-completion-table.
  (t (complete-with-action
    code Info-read-node-completion-table string predicate))))

;; Arrange to highlight the proper letters in the completion list buffer.
(defun Info-read-node-name (prompt)
 "Read an Info node name with completion, prompting with PROMPT.
A node name can have the form \"NODENAME\", referring to a node
in the current Info file, or \"(FILENAME)NODENAME\"."
 (let* ((completion-ignore-case t)
	 (Info-read-node-completion-table (Info-build-node-completions))
	 (nodename (completing-read prompt 'Info-read-node-name-1 nil t)))
  (if (equal nodename "")
	(Info-read-node-name prompt)
   nodename)))

(defun Info-build-node-completions ()
 (or Info-current-file-completions
   (let ((compl nil)
	  ;; Bind this in case the user sets it to nil.
	  (case-fold-search t)
	  (node-regexp "Node: *\\([^,\n]*\\) *[,\n\t]"))
	(save-excursion
	 (save-restriction
	  (or Info-tag-table-marker
		(error "No Info tags found"))
	  (if (marker-buffer Info-tag-table-marker)
		(let ((marker Info-tag-table-marker))
		 (set-buffer (marker-buffer marker))
		 (widen)
		 (goto-char marker)
		 (while (re-search-forward "\n\\(Node\\|Ref\\): \\(.*\\)\177" nil t)
		  (setq compl
			 (cons (list (match-string-no-properties 2))
				compl))))
	   (widen)
	   (goto-char (point-min))
	   ;; If the buffer begins with a node header, process that first.
	   (if (Info-node-at-bob-matching node-regexp)
		 (setq compl (list (match-string-no-properties 1))))
	   ;; Now for the rest of the nodes.
	   (while (search-forward "\n\^_" nil t)
		(forward-line 1)
		(let ((beg (point)))
		 (forward-line 1)
		 (if (re-search-backward node-regexp beg t)
		   (setq compl
			  (cons (list (match-string-no-properties 1))
				 compl))))))))
	(setq compl (cons '("*") compl))
	(set (make-local-variable 'Info-current-file-completions) compl))))

(defun Info-restore-point (hl)
 "If this node has been visited, restore the point value when we left."
 (while hl
  (if (and (equal (nth 0 (car hl)) Info-current-file)
	   ;; Use string-equal, not equal, to ignore text props.
	   (string-equal (nth 1 (car hl)) Info-current-node))
	(progn
	 (goto-char (nth 2 (car hl)))
	 (setq hl nil))		;terminate the while at next iter
   (setq hl (cdr hl)))))

(defvar Info-search-history nil
 "The history list for `Info-search'.")

(defvar Info-search-case-fold nil
 "The value of `case-fold-search' from previous `Info-search' command.")

(defun Info-search (regexp &optional bound _noerror _count direction)
 "Search for REGEXP, starting from point, and select node it's found in.
If DIRECTION is `backward', search in the reverse direction."
 (interactive (list (read-string
		   (if Info-search-history
			 (format "Regexp search%s (default %s): "
				 (if case-fold-search "" " case-sensitively")
				 (car Info-search-history))
			(format "Regexp search%s: "
				(if case-fold-search "" " case-sensitively")))
		   nil 'Info-search-history)))
 (deactivate-mark)
 (when (equal regexp "")
  (setq regexp (car Info-search-history)))
 (when regexp
  (let (found beg-found give-up
	 (backward (eq direction 'backward))
	 (onode Info-current-node)
	 (ofile Info-current-file)
	 (opoint (point))
	 (opoint-min (point-min))
	 (opoint-max (point-max))
	 (ostart (window-start))
	 (osubfile Info-current-subfile))
   (setq Info-search-case-fold case-fold-search)
   (save-excursion
	(save-restriction
	 (widen)
	 (when backward
	  ;; Hide Info file header for backward search
	  (narrow-to-region (save-excursion
				(goto-char (point-min))
				(search-forward "\n\^_")
				(1- (point)))
			   (point-max)))
	 (while (and (not give-up)
		   (or (null found)
			 (not (funcall isearch-filter-predicate beg-found found))))
	  (let ((search-spaces-regexp
		  (if (or (not isearch-mode) isearch-regexp)
		    Info-search-whitespace-regexp)))
	   (if (if backward
		   (re-search-backward regexp bound t)
		  (re-search-forward regexp bound t))
		 (setq found (point) beg-found (if backward (match-end 0)
						 (match-beginning 0)))
		(setq give-up t))))))

   (when (and isearch-mode Info-isearch-search
		 (not Info-isearch-initial-node)
		 (not bound)
		 (or give-up (and found (not (and (> found opoint-min)
						 (< found opoint-max))))))
	(signal 'search-failed (list regexp "initial node")))

   ;; If no subfiles, give error now.
   (if give-up
	 (if (null Info-current-subfile)
	   (let ((search-spaces-regexp
		   (if (or (not isearch-mode) isearch-regexp)
			 Info-search-whitespace-regexp)))
		(if backward
		  (re-search-backward regexp)
		 (re-search-forward regexp)))
	  (setq found nil)))

   (if (and bound (not found))
	 (signal 'search-failed (list regexp)))

   (unless (or found bound)
	(unwind-protect
	  ;; Try other subfiles.
	  (let ((list ()))
	   (with-current-buffer (marker-buffer Info-tag-table-marker)
		(goto-char (point-min))
		(search-forward "\n\^_\nIndirect:")
		(save-restriction
		 (narrow-to-region (point)
				  (progn (search-forward "\n\^_")
					  (1- (point))))
		 (goto-char (point-min))
		 ;; Find the subfile we just searched.
		 (search-forward (concat "\n" osubfile ": "))
		 ;; Skip that one.
		 (forward-line (if backward 0 1))
		 (if backward (forward-char -1))
		 ;; Make a list of all following subfiles.
		 ;; Each elt has the form (VIRT-POSITION . SUBFILENAME).
		 (while (not (if backward (bobp) (eobp)))
		  (if backward
		    (re-search-backward "\\(^.*\\): [0-9]+$")
		   (re-search-forward "\\(^.*\\): [0-9]+$"))
		  (goto-char (+ (match-end 1) 2))
		  (setq list (cons (cons (+ (point-min)
					   (read (current-buffer)))
					  (match-string-no-properties 1))
				   list))
		  (goto-char (if backward
                  (1- (match-beginning 0))
                 (1+ (match-end 0)))))
		 ;; Put in forward order
		 (setq list (nreverse list))))
	   (while list
		(message "Searching subfile %s..." (cdr (car list)))
		(Info-read-subfile (car (car list)))
		(when backward
		 ;; Hide Info file header for backward search
		 (narrow-to-region (save-excursion
				   (goto-char (point-min))
				   (search-forward "\n\^_")
				   (1- (point)))
				  (point-max))
		 (goto-char (point-max)))
		(setq list (cdr list))
		(setq give-up nil found nil)
		(while (and (not give-up)
			  (or (null found)
				(not (funcall isearch-filter-predicate beg-found found))))
		 (let ((search-spaces-regexp
			 (if (or (not isearch-mode) isearch-regexp)
			   Info-search-whitespace-regexp)))
		  (if (if backward
			  (re-search-backward regexp nil t)
			 (re-search-forward regexp nil t))
			(setq found (point) beg-found (if backward (match-end 0)
							(match-beginning 0)))
		   (setq give-up t))))
		(if give-up
		  (setq found nil))
		(if found
		  (setq list nil)))
	   (if found
		 (message "")
		(signal 'search-failed (list regexp))))
	 (if (not found)
	   (progn (Info-read-subfile osubfile)
		   (goto-char opoint)
		   (Info-select-node)
		   (set-window-start (selected-window) ostart)))))

   (if (and (string= osubfile Info-current-subfile)
        (> found opoint-min)
        (< found opoint-max))
     ;; Search landed in the same node
     (goto-char found)
    (widen)
    (goto-char found)
    (save-match-data (Info-select-node)))

   ;; Use string-equal, not equal, to ignore text props.
   (or (and (string-equal onode Info-current-node)
	    (equal ofile Info-current-file))
     (and isearch-mode isearch-wrapped
	    (eq opoint (if isearch-forward opoint-min opoint-max)))
	 (setq Info-history (cons (list ofile onode opoint)
				  Info-history))))))

(defun Info-search-case-sensitively ()
 "Search for a regexp case-sensitively."
 (interactive)
 (let ((case-fold-search nil))
  (call-interactively 'Info-search)))

(defun Info-search-next ()
 "Search for next regexp from a previous `Info-search' command."
 (interactive)
 (let ((case-fold-search Info-search-case-fold))
  (if Info-search-history
    (Info-search (car Info-search-history))
   (call-interactively 'Info-search))))

(defun Info-search-backward (regexp &optional bound noerror count)
 "Search for REGEXP in the reverse direction."
 (interactive (list (read-string
		   (if Info-search-history
			 (format "Regexp search%s backward (default %s): "
				 (if case-fold-search "" " case-sensitively")
				 (car Info-search-history))
			(format "Regexp search%s backward: "
				(if case-fold-search "" " case-sensitively")))
		   nil 'Info-search-history)))
 (Info-search regexp bound noerror count 'backward))

(defun Info-isearch-search ()
 (if Info-isearch-search
   (lambda (string &optional bound noerror count)
	(if isearch-word
	  (Info-search (concat "\\b" (replace-regexp-in-string
					"\\W+" "\\W+"
					(replace-regexp-in-string
					 "^\\W+\\|\\W+$" "" string)
					nil t)
				 ;; Lax version of word search
				 (if (or isearch-nonincremental
					 (eq (length string)
					   (length (isearch-string-state
						   (car isearch-cmds)))))
				   "\\b"))
			 bound noerror count
			 (unless isearch-forward 'backward))
	 (Info-search (if isearch-regexp string (regexp-quote string))
		    bound noerror count
		    (unless isearch-forward 'backward)))
	(point))
  (let ((isearch-search-fun-function nil))
   (isearch-search-fun))))

(defun Info-isearch-wrap ()
 (if Info-isearch-search
   (if Info-isearch-initial-node
	 (progn
	  (if isearch-forward (Info-top-node) (Info-final-node))
	  (goto-char (if isearch-forward (point-min) (point-max))))
	(setq Info-isearch-initial-node Info-current-node)
	(setq isearch-wrapped nil))
  (goto-char (if isearch-forward (point-min) (point-max)))))

(defun Info-isearch-push-state ()
 `(lambda (cmd)
   (Info-isearch-pop-state cmd ',Info-current-file ',Info-current-node)))

(defun Info-isearch-pop-state (_cmd file node)
 (or (and (equal Info-current-file file)
      (equal Info-current-node node))
   (progn (Info-find-node file node) (sit-for 0))))

(defun Info-isearch-start ()
 (setq Info-isearch-initial-node
	;; Don't stop at initial node for nonincremental search.
	;; Otherwise this variable is set after first search failure.
	(and isearch-nonincremental Info-current-node))
 (setq Info-isearch-initial-history   Info-history
	Info-isearch-initial-history-list Info-history-list)
 (add-hook 'isearch-mode-end-hook 'Info-isearch-end nil t))

(defun Info-isearch-end ()
 ;; Remove intermediate nodes (visited while searching)
 ;; from the history. Add only the last node (where Isearch ended).
 (if (> (length Info-history)
	 (length Info-isearch-initial-history))
   (setq Info-history
	  (nthcdr (- (length Info-history)
		    (length Info-isearch-initial-history)
		    1)
		  Info-history)))
 (if (> (length Info-history-list)
	 (length Info-isearch-initial-history-list))
   (setq Info-history-list
	  (cons (car Info-history-list)
		 Info-isearch-initial-history-list)))
 (remove-hook 'isearch-mode-end-hook 'Info-isearch-end t))

(defun Info-isearch-filter (beg-found found)
 "Test whether the current search hit is a visible useful text.
Return non-nil if the text from BEG-FOUND to FOUND is visible
and is not in the header line or a tag table."
 (save-match-data
  (let ((backward (< found beg-found)))
   (not
    (or
	(and (not (eq search-invisible t))
	   (if backward
		 (or (text-property-not-all found beg-found 'invisible nil)
		   (text-property-not-all found beg-found 'display nil))
	    (or (text-property-not-all beg-found found 'invisible nil)
		  (text-property-not-all beg-found found 'display nil))))
	;; Skip node header line
	(and (save-excursion (forward-line -1)
			   (looking-at "\^_"))
	   (forward-line (if backward -1 1)))
	;; Skip Tag Table node
	(save-excursion
	 (and (search-backward "\^_" nil t)
	    (looking-at
		"\^_\n\\(Tag Table\\|Local Variables\\)"))))))))


(defun Info-extract-pointer (name &optional errorname)
 "Extract the value of the node-pointer named NAME.
If there is none, use ERRORNAME in the error message;
if ERRORNAME is nil, just return nil."
 ;; Bind this in case the user sets it to nil.
 (let ((case-fold-search t))
  (save-excursion
   (goto-char (point-min))
   (let ((bound (point)))
	(forward-line 1)
	(cond ((re-search-backward
		(concat name ":" (Info-following-node-name-re)) bound t)
	    (match-string-no-properties 1))
	   ((not (eq errorname t))
	    (error "Node has no %s"
		   (capitalize (or errorname name)))))))))

(defun Info-following-node-name-re (&optional allowedchars)
 "Return a regexp matching a node name.
ALLOWEDCHARS, if non-nil, goes within [...] to make a regexp
saying which chars may appear in the node name.
Submatch 1 is the complete node name.
Submatch 2 if non-nil is the parenthesized file name part of the node name.
Submatch 3 is the local part of the node name.
End of submatch 0, 1, and 3 are the same, so you can safely concat."
 (concat "[ \t]*"			;Skip leading space.
	 "\\(\\(([^)]+)\\)?"	;Node name can start with a file name.
	 "\\([" (or allowedchars "^,\t\n") "]*" ;Any number of allowed chars.
	 "[" (or allowedchars "^,\t\n") " ]" ;The last char can't be a space.
	 "\\|\\)\\)"))			   ;Allow empty node names.

;;; For compatibility; other files have used this name.
(defun Info-following-node-name ()
 (and (looking-at (Info-following-node-name-re))
    (match-string-no-properties 1)))

(defun Info-next ()
 "Go to the next node of this node."
 (interactive)
 ;; In case another window is currently selected
 (save-window-excursion
  (or (eq major-mode 'Info-mode) (switch-to-buffer "*info*"))
  (Info-goto-node (Info-extract-pointer "next"))))

(defun Info-prev ()
 "Go to the previous node of this node."
 (interactive)
 ;; In case another window is currently selected
 (save-window-excursion
  (or (eq major-mode 'Info-mode) (switch-to-buffer "*info*"))
  (Info-goto-node (Info-extract-pointer "prev[ious]*" "previous"))))

(defun Info-up (&optional same-file)
 "Go to the superior node of this node.
If SAME-FILE is non-nil, do not move to a different Info file."
 (interactive)
 ;; In case another window is currently selected
 (save-window-excursion
  (or (eq major-mode 'Info-mode) (switch-to-buffer "*info*"))
  (let ((old-node Info-current-node)
	 (old-file Info-current-file)
	 (node (Info-extract-pointer "up")) p)
   (and same-file
	  (string-match "^(" node)
	  (error "Up node is in another Info file"))
   (Info-goto-node node)
   (setq p (point))
   (goto-char (point-min))
   (if (and (stringp old-file)
	    (search-forward "\n* Menu:" nil t)
	    (re-search-forward
		(if (string-equal old-node "Top")
		  (concat "\n\\*[^:]+: +(" (file-name-nondirectory old-file) ")")
		 (concat "\n\\* +\\(" (regexp-quote old-node)
			 ":\\|[^:]+: +" (regexp-quote old-node) "\\)"))
		nil t))
	 (progn (beginning-of-line) (if (looking-at "^\\* ") (forward-char 2)))
	(goto-char p)
	(Info-restore-point Info-history)))))

(defun Info-history-back ()
 "Go back in the history to the last node visited."
 (interactive)
 (or Info-history
   (error "This is the first Info node you looked at"))
 (let ((history-forward
	 (cons (list Info-current-file Info-current-node (point))
	    Info-history-forward))
	filename nodename opoint)
  (setq filename (car (car Info-history)))
  (setq nodename (car (cdr (car Info-history))))
  (setq opoint (car (cdr (cdr (car Info-history)))))
  (setq Info-history (cdr Info-history))
  (Info-find-node filename nodename)
  (setq Info-history (cdr Info-history))
  (setq Info-history-forward history-forward)
  (goto-char opoint)))

(defalias 'Info-last 'Info-history-back)

(defun Info-history-forward ()
 "Go forward in the history of visited nodes."
 (interactive)
 (or Info-history-forward
   (error "This is the last Info node you looked at"))
 (let ((history-forward (cdr Info-history-forward))
	filename nodename opoint)
  (setq filename (car (car Info-history-forward)))
  (setq nodename (car (cdr (car Info-history-forward))))
  (setq opoint (car (cdr (cdr (car Info-history-forward)))))
  (Info-find-node filename nodename)
  (setq Info-history-forward history-forward)
  (goto-char opoint)))

(add-to-list 'Info-virtual-files
	   '("\\`dir\\'"
	    (toc-nodes . Info-directory-toc-nodes)
	    (find-file . Info-directory-find-file)
	    (find-node . Info-directory-find-node)
	    ))

(defun Info-directory-toc-nodes (filename)
 "Directory-specific implementation of `Info-toc-nodes'."
 `(,filename
  ("Top" nil nil nil)))

(defun Info-directory-find-file (filename &optional _noerror)
 "Directory-specific implementation of `Info-find-file'."
 filename)

(defun Info-directory-find-node (_filename _nodename &optional _no-going-back)
 "Directory-specific implementation of `Info-find-node-2'."
 (Info-insert-dir))

;;;###autoload
(defun Info-directory ()
 "Go to the Info directory node."
 (interactive)
 (Info-find-node "dir" "top"))

(add-to-list 'Info-virtual-files
	   '("\\`\\*History\\*\\'"
	    (toc-nodes . Info-history-toc-nodes)
	    (find-file . Info-history-find-file)
	    (find-node . Info-history-find-node)
	    ))

(defun Info-history-toc-nodes (filename)
 "History-specific implementation of `Info-toc-nodes'."
 `(,filename
  ("Top" nil nil nil)))

(defun Info-history-find-file (filename &optional _noerror)
 "History-specific implementation of `Info-find-file'."
 filename)

(defun Info-history-find-node (filename nodename &optional _no-going-back)
 "History-specific implementation of `Info-find-node-2'."
 (insert (format "\n\^_\nFile: %s, Node: %s, Up: (dir)\n\n"
		 (or filename Info-current-file) nodename))
 (insert "Recently Visited Nodes\n")
 (insert "**********************\n\n")
 (insert "* Menu:\n\n")
 (let ((hl (delete '("*History*" "Top") Info-history-list)))
  (while hl
   (let ((file (nth 0 (car hl)))
	  (node (nth 1 (car hl))))
	(if (stringp file)
	  (insert "* " node ": ("
		  (propertize (or (file-name-directory file) "") 'invisible t)
		  (file-name-nondirectory file)
		  ")" node ".\n")))
   (setq hl (cdr hl)))))

(defun Info-history ()
 "Go to a node with a menu of visited nodes."
 (interactive)
 (Info-find-node "*History*" "Top")
 (Info-next-reference)
 (Info-next-reference))

(add-to-list 'Info-virtual-nodes
	   '("\\`\\*TOC\\*\\'"
	    (find-node . Info-toc-find-node)
	    ))

(defun Info-toc-find-node (filename nodename &optional _no-going-back)
 "Toc-specific implementation of `Info-find-node-2'."
 (let* ((curr-file (substring-no-properties (or filename Info-current-file)))
	 (curr-node (substring-no-properties (or nodename Info-current-node)))
	 (node-list (Info-toc-nodes curr-file)))
  (insert (format "\n\^_\nFile: %s, Node: %s, Up: Top\n\n"
		  curr-file curr-node))
  (insert "Table of Contents\n")
  (insert "*****************\n\n")
  (insert "*Note Top::\n")
  (Info-toc-insert
   (nth 3 (assoc "Top" node-list))	; get Top nodes
   node-list 0 curr-file)
  (unless (bobp)
   (let ((Info-hide-note-references 'hide)
	  (Info-fontify-visited-nodes nil))
	(setq Info-current-file filename Info-current-node "*TOC*")
	(goto-char (point-min))
	(narrow-to-region (or (re-search-forward "\n[\^_\f]\n" nil t)
			   (point-min))
			 (point-max))
	(Info-fontify-node)
	(widen)))))

(defun Info-toc ()
 "Go to a node with table of contents of the current Info file.
Table of contents is created from the tree structure of menus."
 (interactive)
 (Info-find-node Info-current-file "*TOC*")
 (let ((prev-node (nth 1 (car Info-history))) p)
  (goto-char (point-min))
  (if (setq p (search-forward (concat "*Note " prev-node ":") nil t))
	(setq p (- p (length prev-node) 2)))
  (goto-char (or p (point-min)))))

(defun Info-toc-insert (nodes node-list level curr-file)
 "Insert table of contents with references to nodes."
 (let ((section "Top"))
  (while nodes
   (let ((node (assoc (car nodes) node-list)))
    (unless (member (nth 2 node) (list nil section))
     (insert (setq section (nth 2 node)) "\n"))
    (insert (make-string level ?\t))
    (insert "*Note " (car nodes) ":: \n")
    (Info-toc-insert (nth 3 node) node-list (1+ level) curr-file)
    (setq nodes (cdr nodes))))))

(defun Info-toc-build (file)
 "Build table of contents from menus of Info FILE and its subfiles."
 (with-temp-buffer
  (let* ((file (and (stringp file) (Info-find-file file)))
      (default-directory (or (and (stringp file)
                    (file-name-directory file))
                 default-directory))
      (main-file (and (stringp file) file))
      (sections '(("Top" "Top")))
      nodes subfiles)
   (while (or main-file subfiles)
    ;; (or main-file (message "Searching subfile %s..." (car subfiles)))
    (erase-buffer)
    (info-insert-file-contents (or main-file (car subfiles)))
    (goto-char (point-min))
    (while (and (search-forward "\n\^_\nFile:" nil 'move)
          (search-forward "Node: " nil 'move))
     (let* ((nodename (substring-no-properties (Info-following-node-name)))
		 (bound (- (or (save-excursion (search-forward "\n\^_" nil t))
			    (point-max)) 2))
		 (upnode (and (re-search-forward
			    (concat "Up:" (Info-following-node-name-re))
			    bound t)
			   (match-string-no-properties 1)))
		 (section "Top")
		 menu-items)
	  (when (string-match "(" upnode) (setq upnode nil))
      (when (and (not (Info-index-node nodename file))
            (re-search-forward "^\\* Menu:" bound t))
       (forward-line 1)
       (beginning-of-line)
       (setq bound (or (and (equal nodename "Top")
                  (save-excursion
                   (re-search-forward
                   "^[ \t-]*The Detailed Node Listing" nil t)))
               bound))
       (while (< (point) bound)
        (cond
         ;; Menu item line
         ((looking-at "^\\* +[^:]+:")
         (beginning-of-line)
         (forward-char 2)
         (let ((menu-node-name (substring-no-properties
                     (Info-extract-menu-node-name))))
          (setq menu-items (cons menu-node-name menu-items))
          (if (equal nodename "Top")
            (setq sections
               (cons (list menu-node-name section) sections)))))
         ;; Other non-empty strings in the Top node are section names
         ((and (equal nodename "Top")
            (looking-at "^\\([^ \t\n*=.-][^:\n]*\\)"))
         (setq section (match-string-no-properties 1))))
        (forward-line 1)
        (beginning-of-line)))
      (setq nodes (cons (list nodename upnode
                  (cadr (assoc nodename sections))
                  (nreverse menu-items))
               nodes))
      (goto-char bound)))
    (if main-file
      (save-excursion
       (goto-char (point-min))
       (if (search-forward "\n\^_\nIndirect:" nil t)
         (let ((bound (save-excursion (search-forward "\n\^_" nil t))))
          (while (re-search-forward "^\\(.*\\): [0-9]+$" bound t)
           (setq subfiles (cons (match-string-no-properties 1)
                      subfiles)))))
       (setq subfiles (nreverse subfiles)
          main-file nil))
     (setq subfiles (cdr subfiles))))
   (message "")
   (nreverse nodes))))

(defvar Info-toc-nodes nil
 "Alist of cached parent-children node information in visited Info files.
Each element is (FILE (NODE-NAME PARENT SECTION CHILDREN) ...)
where PARENT is the parent node extracted from the Up pointer,
SECTION is the section name in the Top node where this node is placed,
CHILDREN is a list of child nodes extracted from the node menu.")

(defun Info-toc-nodes (filename)
 "Return a node list of Info FILENAME with parent-children information.
This information is cached in the variable `Info-toc-nodes' with the help
of the function `Info-toc-build'."
 (cond
  ((Info-virtual-call
   (Info-virtual-fun 'toc-nodes (or filename Info-current-file) nil)
   filename))
  (t
  (or filename (setq filename Info-current-file))
  (or (assoc filename Info-toc-nodes)
	;; Skip virtual Info files
	(and (or (not (stringp filename))
		 (Info-virtual-file-p filename))
	   (push (cons filename nil) Info-toc-nodes))
	;; Scan the entire manual and cache the result in Info-toc-nodes
	(let ((nodes (Info-toc-build filename)))
	 (push (cons filename nodes) Info-toc-nodes)
	 nodes)
	;; If there is an error, still add nil to the cache
	(push (cons filename nil) Info-toc-nodes))
  (cdr (assoc filename Info-toc-nodes)))))


(defun Info-follow-reference (footnotename &optional fork)
 "Follow cross reference named FOOTNOTENAME to the node it refers to.
FOOTNOTENAME may be an abbreviation of the reference name.
If FORK is non-nil (interactively with a prefix arg), show the node in
a new Info buffer. If FORK is a string, it is the name to use for the
new buffer."
 (interactive
  (let ((completion-ignore-case t)
	 (case-fold-search t)
	 completions default alt-default (start-point (point)) str i bol eol)
   (save-excursion
    ;; Store end and beginning of line.
    (setq eol (line-end-position)
       bol (line-beginning-position))
    (goto-char (point-min))
    (while (re-search-forward "\\*note[ \n\t]+\\([^:]*\\):" nil t)
	 (setq str (match-string-no-properties 1))
	 ;; See if this one should be the default.
	 (and (null default)
	   (<= (match-beginning 0) start-point)
	   (<= start-point (point))
	   (setq default t))
	 ;; See if this one should be the alternate default.
	 (and (null alt-default)
	   (and (<= bol (match-beginning 0))
		  (<= (point) eol))
	   (setq alt-default t))
	 (setq i 0)
	 (while (setq i (string-match "[ \n\t]+" str i))
	  (setq str (concat (substring str 0 i) " "
			   (substring str (match-end 0))))
	  (setq i (1+ i)))
	 ;; Record as a completion and perhaps as default.
	 (if (eq default t) (setq default str))
	 (if (eq alt-default t) (setq alt-default str))
	 ;; Don't add this string if it's a duplicate.
	 (or (assoc-string str completions t)
	   (push str completions))))
   ;; If no good default was found, try an alternate.
   (or default
	 (setq default alt-default))
   ;; If only one cross-reference found, then make it default.
   (if (eq (length completions) 1)
     (setq default (car completions)))
   (if completions
	 (let ((input (completing-read (if default
					  (concat
					  "Follow reference named (default "
					  default "): ")
					 "Follow reference named: ")
				    completions nil t)))
	  (list (if (equal input "")
		   default input) current-prefix-arg))
    (error "No cross-references in this node"))))

 (unless footnotename
  (error "No reference was specified"))

 (let (target i (str (concat "\\*note " (regexp-quote footnotename)))
	    (case-fold-search t))
  (while (setq i (string-match " " str i))
   (setq str (concat (substring str 0 i) "[ \t\n]+" (substring str (1+ i))))
   (setq i (+ i 6)))
  (save-excursion
   ;; Move point to the beginning of reference if point is on reference
   (or (looking-at "\\*note[ \n\t]+")
     (and (looking-back "\\*note[ \n\t]+")
        (goto-char (match-beginning 0)))
     (if (and (save-excursion
           (goto-char (+ (point) 5)) ; skip a possible *note
           (re-search-backward "\\*note[ \n\t]+" nil t)
           (looking-at str))
          (<= (point) (match-end 0)))
       (goto-char (match-beginning 0))))
   ;; Go to the reference closest to point
   (let ((next-ref (save-excursion (and (re-search-forward str nil t)
                      (+ (match-beginning 0) 5))))
      (prev-ref (save-excursion (and (re-search-backward str nil t)
                      (+ (match-beginning 0) 5)))))
    (goto-char (cond ((and next-ref prev-ref)
             (if (< (abs (- next-ref (point)))
                 (abs (- prev-ref (point))))
               next-ref prev-ref))
             ((or next-ref prev-ref))
             ((error "No cross-reference named %s" footnotename))))
    (setq target (Info-extract-menu-node-name t))))
  (while (setq i (string-match "[ \t\n]+" target i))
   (setq target (concat (substring target 0 i) " "
			  (substring target (match-end 0))))
   (setq i (+ i 1)))
  (Info-goto-node target fork)))

(defconst Info-menu-entry-name-re "\\(?:[^:]\\|:[^:,.;() \t\n]\\)*"
 ;; We allow newline because this is also used in Info-follow-reference,
 ;; where the xref name might be wrapped over two lines.
 "Regexp that matches a menu entry name upto but not including the colon.
Because of ambiguities, this should be concatenated with something like
`:' and `Info-following-node-name-re'.")

(defun Info-extract-menu-node-name (&optional multi-line index-node)
 (skip-chars-forward " \t\n")
 (when (looking-at (concat Info-menu-entry-name-re ":\\(:\\|"
			  (Info-following-node-name-re
               (cond
               (index-node "^,\t\n")
               (multi-line "^.,\t")
               (t     "^.,\t\n")))
              "\\)"
              (if index-node
                "\\.\\(?:[ \t\n]+(line +\\([0-9]+\\))\\)?"
               "")))
  (if index-node
    (setq Info-point-loc
       (if (match-beginning 5)
         (string-to-number (match-string 5))
        (buffer-substring-no-properties
		 (match-beginning 0) (1- (match-beginning 1)))))
;;; Uncomment next line to use names of cross-references in non-index nodes:
;;;    (setq Info-point-loc
;;;       (buffer-substring (match-beginning 0) (1- (match-beginning 1))))
   )
  (replace-regexp-in-string
   "[ \n]+" " "
   (or (and (not (equal (match-string-no-properties 2) ""))
	   (match-string-no-properties 2))
	 ;; If the node name is the menu entry name (using `entry::').
	 (buffer-substring-no-properties
	 (match-beginning 0) (1- (match-beginning 1)))))))

;; No one calls this.
;;(defun Info-menu-item-sequence (list)
;; (while list
;;  (Info-menu (car list))
;;  (setq list (cdr list))))

(defvar Info-complete-menu-buffer)
(defvar Info-complete-next-re nil)
(defvar Info-complete-nodes nil)
(defvar Info-complete-cache nil)

(defconst Info-node-spec-re
 (concat (Info-following-node-name-re "^.,:") "[,:.]")
 "Regexp to match the text after a : until the terminating `.'.")

(defun Info-complete-menu-item (string predicate action)
 ;; This uses two dynamically bound variables:
 ;; - `Info-complete-menu-buffer' which contains the buffer in which
 ;; is the menu of items we're trying to complete.
 ;; - `Info-complete-next-re' which, if non-nil, indicates that we should
 ;; also look for menu items in subsequent nodes as long as those
 ;; nodes' names match `Info-complete-next-re'. This feature is currently
 ;; not used.
 ;; - `Info-complete-nodes' which, if non-nil, indicates that we should
 ;; also look for menu items in these nodes. This feature is currently
 ;; only used for completion in Info-index.

 ;; Note that `Info-complete-menu-buffer' could be current already,
 ;; so we want to save point.
 (with-current-buffer Info-complete-menu-buffer
  (save-excursion
   (let ((completion-ignore-case t)
      (case-fold-search t)
      (orignode Info-current-node)
      nextnode)
    (goto-char (point-min))
    (search-forward "\n* Menu:")
    (cond
     ((eq (car-safe action) 'boundaries) nil)
     ((eq action 'lambda)
     (re-search-forward
      (concat "\n\\* +" (regexp-quote string) ":") nil t))
     (t
     (let ((pattern (concat "\n\\* +\\("
                 (regexp-quote string)
                 Info-menu-entry-name-re "\\):"
                 Info-node-spec-re))
        completions
        (complete-nodes Info-complete-nodes))
      ;; Check the cache.
      (if (and (equal (nth 0 Info-complete-cache) Info-current-file)
           (equal (nth 1 Info-complete-cache) Info-current-node)
           (equal (nth 2 Info-complete-cache) Info-complete-next-re)
           (equal (nth 5 Info-complete-cache) Info-complete-nodes)
           (let ((prev (nth 3 Info-complete-cache)))
            (eq t (compare-strings string 0 (length prev)
                       prev 0 nil t))))
        ;; We can reuse the previous list.
        (setq completions (nth 4 Info-complete-cache))
       ;; The cache can't be used.
       (while
         (progn
          (while (re-search-forward pattern nil t)
           (push (match-string-no-properties 1)
              completions))
          ;; Check subsequent nodes if applicable.
          (or (and Info-complete-next-re
               (setq nextnode (Info-extract-pointer "next" t))
               (string-match Info-complete-next-re nextnode))
            (and complete-nodes
               (setq complete-nodes (cdr complete-nodes)
                  nextnode (car complete-nodes)))))
        (Info-goto-node nextnode))
       ;; Go back to the start node (for the next completion).
       (unless (equal Info-current-node orignode)
        (Info-goto-node orignode))
       ;; Update the cache.
       (set (make-local-variable 'Info-complete-cache)
		  (list Info-current-file Info-current-node
			 Info-complete-next-re string completions
			 Info-complete-nodes)))
      (complete-with-action action completions string predicate))))))))


(defun Info-menu (menu-item &optional fork)
 "Go to the node pointed to by the menu item named (or abbreviated) MENU-ITEM.
The menu item should one of those listed in the current node's menu.
Completion is allowed, and the default menu item is the one point is on.
If FORK is non-nil (interactively with a prefix arg), show the node in
a new Info buffer. If FORK is a string, it is the name to use for the
new buffer."
 (interactive
  (let (;; If point is within a menu item, use that item as the default
	 (default nil)
	 (p (point))
	 beg
	 (case-fold-search t))
   (save-excursion
    (goto-char (point-min))
    (if (not (search-forward "\n* menu:" nil t))
	  (error "No menu in this node"))
    (setq beg (point))
    (and (< (point) p)
	  (save-excursion
	   (goto-char p)
	   (end-of-line)
	   (if (re-search-backward (concat "\n\\* +\\("
					   Info-menu-entry-name-re
					   "\\):") beg t)
		 (setq default (match-string-no-properties 1))))))
   (let ((item nil))
    (while (null item)
	 (setq item (let ((completion-ignore-case t)
			 (Info-complete-menu-buffer (current-buffer)))
		   (completing-read (if default
					  (format "Menu item (default %s): "
						  default)
					 "Menu item: ")
				    'Info-complete-menu-item nil t)))
	 ;; we rely on the fact that completing-read accepts an input
	 ;; of "" even when the require-match argument is true and ""
	 ;; is not a valid possibility
	 (if (string= item "")
	   (if default
		 (setq item default)
	    ;; ask again
	    (setq item nil))))
    (list item current-prefix-arg))))
 ;; there is a problem here in that if several menu items have the same
 ;; name you can only go to the node of the first with this command.
 (Info-goto-node (Info-extract-menu-item menu-item) (if fork menu-item)))

(defun Info-extract-menu-item (menu-item)
 (setq menu-item (regexp-quote menu-item))
 (let ((case-fold-search t))
  (save-excursion
   (let ((case-fold-search t))
	(goto-char (point-min))
	(or (search-forward "\n* menu:" nil t)
	  (error "No menu in this node"))
	(or (re-search-forward (concat "\n\\* +" menu-item ":") nil t)
	  (re-search-forward (concat "\n\\* +" menu-item) nil t)
	  (error "No such item in menu"))
	(beginning-of-line)
	(forward-char 2)
	(Info-extract-menu-node-name nil (Info-index-node))))))

;; If COUNT is nil, use the last item in the menu.
(defun Info-extract-menu-counting (count &optional no-detail)
 (let ((case-fold-search t))
  (save-excursion
   (let ((case-fold-search t)
	  (bound (when (and no-detail
			   (re-search-forward
			    "^[ \t-]*The Detailed Node Listing" nil t))
		   (match-beginning 0))))
	(goto-char (point-min))
	(or (search-forward "\n* menu:" bound t)
	  (error "No menu in this node"))
	(if count
	  (or (search-forward "\n* " bound t count)
		(error "Too few items in menu"))
	 (while (search-forward "\n* " bound t)
	  nil))
	(Info-extract-menu-node-name nil (Info-index-node))))))

(defun Info-nth-menu-item ()
 "Go to the node of the Nth menu item.
N is the digit argument used to invoke this command."
 (interactive)
 (Info-goto-node
  (Info-extract-menu-counting
  (- (aref (this-command-keys) (1- (length (this-command-keys)))) ?0))))

(defun Info-top-node ()
 "Go to the Top node of this file."
 (interactive)
 (Info-goto-node "Top"))

(defun Info-final-node ()
 "Go to the final node in this file."
 (interactive)
 (Info-goto-node "Top")
 (let ((Info-history nil)
	(case-fold-search t))
  ;; Go to the last node in the menu of Top. But don't delve into
  ;; detailed node listings.
  (Info-goto-node (Info-extract-menu-counting nil t))
  ;; If the last node in the menu is not last in pointer structure,
  ;; move forward (but not down- or upward - see bug#1116) until we
  ;; can't go any farther.
  (while (Info-forward-node t t t) nil)
  ;; Then keep moving down to last subnode, unless we reach an index.
  (while (and (not (Info-index-node))
		(save-excursion (search-forward "\n* Menu:" nil t)))
   (Info-goto-node (Info-extract-menu-counting nil)))))

(defun Info-forward-node (&optional not-down not-up no-error)
 "Go forward one node, considering all nodes as forming one sequence."
 (interactive)
 (goto-char (point-min))
 (forward-line 1)
 (let ((case-fold-search t))
  ;; three possibilities, in order of priority:
  ;;   1. next node is in a menu in this node (but not in an index)
  ;;   2. next node is next at same level
  ;;   3. next node is up and next
  (cond ((and (not not-down)
		(save-excursion (search-forward "\n* menu:" nil t))
		(not (Info-index-node)))
	  (Info-goto-node (Info-extract-menu-counting 1))
	  t)
	 ((save-excursion (search-backward "next:" nil t))
	  (Info-next)
	  t)
	 ((and (not not-up)
		(save-excursion (search-backward "up:" nil t))
		;; Use string-equal, not equal, to ignore text props.
		(not (string-equal (downcase (Info-extract-pointer "up"))
				  "top")))
	  (let ((old-node Info-current-node))
	   (Info-up)
	   (let (Info-history success)
	    (unwind-protect
		  (setq success (Info-forward-node t nil no-error))
		 (or success (Info-goto-node old-node))))))
	 (no-error nil)
	 (t (error "No pointer forward from this node")))))

(defun Info-backward-node ()
 "Go backward one node, considering all nodes as forming one sequence."
 (interactive)
 (let ((prevnode (Info-extract-pointer "prev[ious]*" t))
	(upnode (Info-extract-pointer "up" t))
	(case-fold-search t))
  (cond ((and upnode (string-match "(" upnode))
	  (error "First node in file"))
	 ((and upnode (or (null prevnode)
			  ;; Use string-equal, not equal,
			  ;; to ignore text properties.
			  (string-equal (downcase prevnode)
					 (downcase upnode))))
	  (Info-up))
	 (prevnode
	  ;; If we move back at the same level,
	  ;; go down to find the last subnode*.
	  (Info-prev)
	  (let (Info-history)
	   (while (and (not (Info-index-node))
			 (save-excursion (search-forward "\n* Menu:" nil t)))
	    (Info-goto-node (Info-extract-menu-counting nil)))))
	 (t
	  (error "No pointer backward from this node")))))

(defun Info-exit ()
 "Exit Info by selecting some other buffer."
 (interactive)
 (if Info-standalone
   (save-buffers-kill-emacs)
  (quit-window)))

(defun Info-next-menu-item ()
 "Go to the node of the next menu item."
 (interactive)
 ;; Bind this in case the user sets it to nil.
 (let* ((case-fold-search t)
	 (node
	 (save-excursion
	  (forward-line -1)
	  (search-forward "\n* menu:" nil t)
	  (and (search-forward "\n* " nil t)
		 (Info-extract-menu-node-name)))))
  (if node (Info-goto-node node)
   (error "No more items in menu"))))

(defun Info-last-menu-item ()
 "Go to the node of the previous menu item."
 (interactive)
 (save-excursion
  (forward-line 1)
  ;; Bind this in case the user sets it to nil.
  (let* ((case-fold-search t)
	  (beg (save-excursion
		 (and (search-backward "\n* menu:" nil t)
		    (point)))))
   (or (and beg (search-backward "\n* " beg t))
	 (error "No previous items in menu")))
  (Info-goto-node (save-excursion
		   (goto-char (match-end 0))
		   (Info-extract-menu-node-name)))))

(defmacro Info-no-error (&rest body)
 (list 'condition-case nil (cons 'progn (append body '(t))) '(error nil)))

(defun Info-next-preorder ()
 "Go to the next subnode or the next node, or go up a level."
 (interactive)
 (cond ((Info-no-error (Info-next-menu-item)))
	((Info-no-error (Info-next)))
	((Info-no-error (Info-up t))
	 ;; Since we have already gone thru all the items in this menu,
	 ;; go up to the end of this node.
	 (goto-char (point-max))
	 ;; Since logically we are done with the node with that menu,
	 ;; move on from it. But don't add intermediate nodes
	 ;; to the history on recursive calls.
	 (let (Info-history)
	  (Info-next-preorder)))
	(t
	 (error "No more nodes"))))

(defun Info-last-preorder ()
 "Go to the last node, popping up a level if there is none."
 (interactive)
 (cond ((Info-no-error
	 (Info-last-menu-item)
	 ;; If we go down a menu item, go to the end of the node
	 ;; so we can scroll back through it.
	 (goto-char (point-max)))
	 ;; Keep going down, as long as there are nested menu nodes.
	 (let (Info-history) ; Don't add intermediate nodes to the history.
	  (while (Info-no-error
		  (Info-last-menu-item)
		  ;; If we go down a menu item, go to the end of the node
		  ;; so we can scroll back through it.
		  (goto-char (point-max)))))
	 (recenter -1))
	((and (Info-no-error (Info-extract-pointer "prev"))
	   (not (equal (Info-extract-pointer "up")
			 (Info-extract-pointer "prev"))))
	 (Info-no-error (Info-prev))
	 (goto-char (point-max))
	 (let (Info-history) ; Don't add intermediate nodes to the history.
	  (while (Info-no-error
		  (Info-last-menu-item)
		  ;; If we go down a menu item, go to the end of the node
		  ;; so we can scroll back through it.
		  (goto-char (point-max)))))
	 (recenter -1))
	((Info-no-error (Info-up t))
	 (goto-char (point-min))
	 (let ((case-fold-search t))
	  (or (search-forward "\n* Menu:" nil t)
	    (goto-char (point-max)))))
	(t (error "No previous nodes"))))

(defun Info-scroll-up ()
 "Scroll one screenful forward in Info, considering all nodes as one sequence.
Once you scroll far enough in a node that its menu appears on the screen
but after point, the next scroll moves into its first subnode, unless
`Info-scroll-prefer-subnodes' is nil.

When you scroll past the end of a node, that goes to the next node if
`Info-scroll-prefer-subnodes' is non-nil and to the first subnode otherwise;
if this node has no successor, it moves to the parent node's successor,
and so on. If `Info-scroll-prefer-subnodes' is non-nil and point is inside
the menu of a node, it moves to subnode indicated by the following menu
item. (That case won't normally result from this command, but can happen
in other ways.)"

 (interactive)
 (if (or (< (window-start) (point-min))
	 (> (window-start) (point-max)))
   (set-window-start (selected-window) (point)))
 (let* ((case-fold-search t)
	 (virtual-end (save-excursion
			(goto-char (point-min))
			(if (and Info-scroll-prefer-subnodes
				 (search-forward "\n* Menu:" nil t))
			  (point)
			 (point-max)))))
  (if (or (< virtual-end (window-start))
	  (pos-visible-in-window-p virtual-end))
	(cond
	 (Info-scroll-prefer-subnodes (Info-next-preorder))
	 ((Info-no-error (Info-goto-node (Info-extract-menu-counting 1))))
	 (t (Info-next-preorder)))
   (scroll-up))))

(defun Info-mouse-scroll-up (e)
 "Scroll one screenful forward in Info, using the mouse.
See `Info-scroll-up'."
 (interactive "e")
 (save-selected-window
  (if (eventp e)
	(select-window (posn-window (event-start e))))
  (Info-scroll-up)))

(defun Info-scroll-down ()
 "Scroll one screenful back in Info, considering all nodes as one sequence.
If point is within the menu of a node, and `Info-scroll-prefer-subnodes'
is non-nil, this goes to its last subnode. When you scroll past the
beginning of a node, that goes to the previous node or back up to the
parent node."
 (interactive)
 (if (or (< (window-start) (point-min))
	 (> (window-start) (point-max)))
   (set-window-start (selected-window) (point)))
 (let* ((case-fold-search t)
	 (current-point (point))
	 (virtual-end
	 (and Info-scroll-prefer-subnodes
	    (save-excursion
		 (setq current-point (line-beginning-position))
		 (goto-char (point-min))
		 (search-forward "\n* Menu:" current-point t)))))
  (if (or virtual-end
	  (pos-visible-in-window-p (point-min) nil t))
	(Info-last-preorder)
   (scroll-down))))

(defun Info-mouse-scroll-down (e)
 "Scroll one screenful backward in Info, using the mouse.
See `Info-scroll-down'."
 (interactive "e")
 (save-selected-window
  (if (eventp e)
	(select-window (posn-window (event-start e))))
  (Info-scroll-down)))

(defun Info-next-reference (&optional recur)
 "Move cursor to the next cross-reference or menu item in the node."
 (interactive)
 (let ((pat "\\*note[ \n\t]+\\([^:]+\\):\\|^\\* .*:\\|[hf]t?tps?://")
	(old-pt (point))
	(case-fold-search t))
  (or (eobp) (forward-char 1))
  (or (re-search-forward pat nil t)
	(progn
	 (goto-char (point-min))
	 (or (re-search-forward pat nil t)
	   (progn
		(goto-char old-pt)
		(error "No cross references in this node")))))
  (goto-char (or (match-beginning 1) (match-beginning 0)))
  (if (looking-at "\\* Menu:")
	(if recur
	  (error "No cross references in this node")
	 (Info-next-reference t))
   (if (looking-at "^\\* ")
	 (forward-char 2)))))

(defun Info-prev-reference (&optional recur)
 "Move cursor to the previous cross-reference or menu item in the node."
 (interactive)
 (let ((pat "\\*note[ \n\t]+\\([^:]+\\):\\|^\\* .*:\\|[hf]t?tps?://")
	(old-pt (point))
	(case-fold-search t))
  (or (re-search-backward pat nil t)
	(progn
	 (goto-char (point-max))
	 (or (re-search-backward pat nil t)
	   (progn
		(goto-char old-pt)
		(error "No cross references in this node")))))
  (goto-char (or (match-beginning 1) (match-beginning 0)))
  (if (looking-at "\\* Menu:")
	(if recur
	  (error "No cross references in this node")
	 (Info-prev-reference t))
   (if (looking-at "^\\* ")
	 (forward-char 2)))))

(defvar Info-index-nodes nil
 "Alist of cached index node names of visited Info files.
Each element has the form (INFO-FILE INDEX-NODE-NAMES-LIST).")

(defun Info-index-nodes (&optional file)
 "Return a list of names of all index nodes in Info FILE.
If FILE is omitted, it defaults to the current Info file.
First look in a list of cached index node names. Then scan Info
file and its subfiles for nodes with the index cookie. Then try
to find index nodes starting from the first node in the top level
menu whose name contains the word \"Index\", plus any immediately
following nodes whose names also contain the word \"Index\"."
 (or file (setq file Info-current-file))
 (or (assoc file Info-index-nodes)
   ;; Skip virtual Info files
   (and (or (not (stringp file))
	    (Info-virtual-file-p file))
      (setq Info-index-nodes (cons (cons file nil) Info-index-nodes)))
   (if (Info-file-supports-index-cookies file)
	 ;; Find nodes with index cookie
	 (let* ((default-directory (or (and (stringp file)
					   (file-name-directory
					   (setq file (Info-find-file file))))
					default-directory))
		 Info-history Info-history-list Info-fontify-maximum-menu-size
		 (main-file file) subfiles nodes)
	  (condition-case nil
		(with-temp-buffer
		 (while (or main-file subfiles)
		  (erase-buffer)
		  (info-insert-file-contents (or main-file (car subfiles)))
		  (goto-char (point-min))
		  (while (search-forward "\0\b[index\0\b]" nil 'move)
		   (save-excursion
			(re-search-backward "^\^_")
			(search-forward "Node: ")
			(setq nodes (cons (Info-following-node-name) nodes))))
		  (if main-file
			(save-excursion
			 (goto-char (point-min))
			 (if (search-forward "\n\^_\nIndirect:" nil t)
			   (let ((bound (save-excursion (search-forward "\n\^_" nil t))))
				(while (re-search-forward "^\\(.*\\): [0-9]+$" bound t)
				 (setq subfiles (cons (match-string-no-properties 1)
						    subfiles)))))
			 (setq subfiles (nreverse subfiles)
				main-file nil))
		   (setq subfiles (cdr subfiles)))))
	   (error nil))
	  (if nodes
		(setq nodes (nreverse nodes)
		   Info-index-nodes (cons (cons file nodes) Info-index-nodes)))
	  nodes)
	;; Else find nodes with the word "Index" in the node name
	(let ((case-fold-search t)
	   Info-history Info-history-list Info-fontify-maximum-menu-size Info-point-loc
	   nodes node)
	 (condition-case nil
	   (with-temp-buffer
		(Info-mode)
		(Info-find-node file "Top")
		(when (and (search-forward "\n* menu:" nil t)
			  (re-search-forward "\n\\* \\(.*\\<Index\\>\\)" nil t))
		 (goto-char (match-beginning 1))
		 (setq nodes (list (Info-extract-menu-node-name)))
		 (Info-goto-node (car nodes))
		 (while (and (setq node (Info-extract-pointer "next" t))
			   (string-match "\\<Index\\>" node))
		  (push node nodes)
		  (Info-goto-node node))))
	  (error nil))
	 (if nodes
	   (setq nodes (nreverse nodes)
		  Info-index-nodes (cons (cons file nodes) Info-index-nodes)))
	 nodes))
   ;; If file has no index nodes, still add it to the cache
   (setq Info-index-nodes (cons (cons file nil) Info-index-nodes)))
 (cdr (assoc file Info-index-nodes)))

(defun Info-index-node (&optional node file)
 "Return non-nil value if NODE is an index node.
If NODE is nil, check the current Info node.
If FILE is nil, check the current Info file."
 (or file (setq file Info-current-file))
 (if (and (or (and node (not (equal node Info-current-node)))
	    (assoc file Info-index-nodes))
	  (not Info-current-node-virtual))
   (member (or node Info-current-node) (Info-index-nodes file))
  ;; Don't search all index nodes if request is only for the current node
  ;; and file is not in the cache of index nodes
  (save-match-data
   (if (Info-file-supports-index-cookies file)
	 (save-excursion
	  (goto-char (+ (or (save-excursion
				(search-backward "\n\^_" nil t))
			   (point-min)) 2))
	  (search-forward "\0\b[index\0\b]"
			  (or (save-excursion
				 (search-forward "\n\^_" nil t))
				(point-max)) t))
	(string-match "\\<Index\\>" (or node Info-current-node ""))))))

(defun Info-goto-index ()
 "Go to the first index node."
 (let ((node (car (Info-index-nodes))))
  (or node (error "No index"))
  (Info-goto-node node)))

;;;###autoload
(defun Info-index (topic)
 "Look up a string TOPIC in the index for this manual and go to that entry.
If there are no exact matches to the specified topic, this chooses
the first match which is a case-insensitive substring of a topic.
Use the \\<Info-mode-map>\\[Info-index-next] command to see the other matches.
Give an empty topic name to go to the Index node itself."
 (interactive
  (list
  (let ((completion-ignore-case t)
	 (Info-complete-menu-buffer (clone-buffer))
	 (Info-complete-nodes (Info-index-nodes))
	 (Info-history-list nil))
   (if (equal Info-current-file "dir")
	 (error "The Info directory node has no index; use m to select a manual"))
   (unwind-protect
	 (with-current-buffer Info-complete-menu-buffer
	  (Info-goto-index)
	  (completing-read "Index topic: " 'Info-complete-menu-item))
	(kill-buffer Info-complete-menu-buffer)))))
 (if (equal Info-current-file "dir")
   (error "The Info directory node has no index; use m to select a manual"))
 ;; Strip leading colon in topic; index format does not allow them.
 (if (and (stringp topic)
	  (> (length topic) 0)
	  (= (aref topic 0) ?:))
   (setq topic (substring topic 1)))
 (let ((orignode Info-current-node)
	(pattern (format "\n\\* +\\([^\n]*%s[^\n]*\\):[ \t]+\\([^\n]*\\)\\.\\(?:[ \t\n]*(line +\\([0-9]+\\))\\)?"
			 (regexp-quote topic)))
	node (nodes (Info-index-nodes))
	(ohist-list Info-history-list)
	(case-fold-search t))
  (Info-goto-index)
  (or (equal topic "")
	(let ((matches nil)
	   (exact nil)
	   ;; We bind Info-history to nil for internal node-switches so
	   ;; that we don't put junk in the history. In the first
	   ;; Info-goto-index call, above, we do update the history
	   ;; because that is what the user's previous node choice into it.
	   (Info-history nil)
	   found)
	 (while
	   (progn
		(goto-char (point-min))
		(while (re-search-forward pattern nil t)
		 (push (list (match-string-no-properties 1)
			   (match-string-no-properties 2)
			   Info-current-node
			   (string-to-number (concat "0"
							(match-string 3))))
			matches))
		(setq nodes (cdr nodes) node (car nodes)))
	  (Info-goto-node node))
	 (or matches
	   (progn
		(Info-goto-node orignode)
		(error "No `%s' in index" topic)))
	 ;; Here it is a feature that assoc is case-sensitive.
	 (while (setq found (assoc topic matches))
	  (setq exact (cons found exact)
		 matches (delq found matches)))
     (setq Info-history-list ohist-list)
	 (setq Info-index-alternatives (nconc exact (nreverse matches)))
	 (Info-index-next 0)))))

(defun Info-index-next (num)
 "Go to the next matching index item from the last \\<Info-mode-map>\\[Info-index] command."
 (interactive "p")
 (or Info-index-alternatives
   (error "No previous `i' command"))
 (while (< num 0)
  (setq num (+ num (length Info-index-alternatives))))
 (while (> num 0)
  (setq Info-index-alternatives
	 (nconc (cdr Info-index-alternatives)
		 (list (car Info-index-alternatives)))
	 num (1- num)))
 (Info-goto-node (nth 1 (car Info-index-alternatives)))
 (if (> (nth 3 (car Info-index-alternatives)) 0)
   ;; Forward 2 lines less because `Info-find-node-2' initially
   ;; puts point to the 2nd line.
   (forward-line (- (nth 3 (car Info-index-alternatives)) 2))
  (forward-line 3)			; don't search in headers
  (let ((name (car (car Info-index-alternatives))))
   (Info-find-index-name name)))
 (message "Found `%s' in %s. %s"
	  (car (car Info-index-alternatives))
	  (nth 2 (car Info-index-alternatives))
	  (if (cdr Info-index-alternatives)
	    (format "(%s total; use `%s' for next)"
		    (length Info-index-alternatives)
		    (key-description (where-is-internal
					 'Info-index-next overriding-local-map
					 t)))
	   "(Only match)")))

(defun Info-find-index-name (name)
 "Move point to the place within the current node where NAME is defined."
 (let ((case-fold-search t))
  (if (or (re-search-forward (format
				"[a-zA-Z]+: %s\\( \\|$\\)"
				(regexp-quote name)) nil t)
	  ;; Find a function definition with a return type.
	  (re-search-forward (format
                "[a-zA-Z]+: [a-zA-Z0-9_ *&]+ %s\\( \\|$\\)"
                (regexp-quote name)) nil t)
	  (search-forward (format "`%s'" name) nil t)
	  (and (string-match "\\`.*\\( (.*)\\)\\'" name)
		 (search-forward
		 (format "`%s'" (substring name 0 (match-beginning 1)))
		 nil t))
	  (search-forward name nil t)
	  ;; Try again without the " <1>" makeinfo can append
      (and (string-match "\\`\\(.*\\) <[0-9]+>\\'" name)
         (Info-find-index-name (match-string 1 name))))
	(progn (beginning-of-line) t) ;; non-nil for recursive call
   (goto-char (point-min)))))

(add-to-list 'Info-virtual-nodes
	   '("\\`\\*Index.*\\*\\'"
	    (find-node . Info-virtual-index-find-node)
	    (slow . t)
	    ))

(defvar Info-virtual-index-nodes nil
 "Alist of cached matched index search nodes.
Each element is ((FILENAME . TOPIC) MATCHES) where
FILENAME is the file name of the manual,
TOPIC is the search string given as an argument to `Info-virtual-index',
MATCHES is a list of index matches found by `Info-index'.")

(defun Info-virtual-index-find-node (filename nodename &optional _no-going-back)
 "Index-specific implementation of `Info-find-node-2'."
 ;; Generate Index-like menu of matches
 (if (string-match "^\\*Index for `\\(.+\\)'\\*$" nodename)
   ;; Generate Index-like menu of matches
   (let* ((topic (match-string 1 nodename))
	   (matches (cdr (assoc (cons (or filename Info-current-file) topic)
				 Info-virtual-index-nodes))))
	(insert (format "\n\^_\nFile: %s, Node: %s, Up: *Index*\n\n"
			(or filename Info-current-file) nodename))
	(insert "Info Virtual Index\n")
	(insert "******************\n\n")
	(insert "Index entries that match `" topic "':\n\n")
	(insert "\0\b[index\0\b]\n")
	(if (null matches)
	  (insert "No matches found.\n")
	 (insert "* Menu:\n\n")
	 (dolist (entry matches)
	  (insert (format "* %-38s %s.%s\n"
			  (format "%s [%s]:" (nth 0 entry) (nth 2 entry))
			  (nth 1 entry)
			  (if (nth 3 entry)
				(format " (line %s)" (nth 3 entry))
			   ""))))))
  ;; Else, Generate a list of previous search results
  (let ((nodes (reverse Info-virtual-index-nodes)))
   (insert (format "\n\^_\nFile: %s, Node: %s, Up: Top\n\n"
		   (or filename Info-current-file) nodename))
   (insert "Info Virtual Index\n")
   (insert "******************\n\n")
   (insert "This is a list of search results produced by\n"
	   "`Info-virtual-index' for the current manual.\n\n")
   (insert "* Menu:\n\n")
   (dolist (nodeinfo nodes)
	(when (equal (car (nth 0 nodeinfo)) (or filename Info-current-file))
	 (insert
	  (format "* %-20s %s.\n"
		  (format "*Index for `%s'*::" (cdr (nth 0 nodeinfo)))
		  (cdr (nth 0 nodeinfo)))))))))

(defun Info-virtual-index (topic)
 "Show a node with all lines in the index containing a string TOPIC.
Like `Info-index' but displays a node with index search results.
Give an empty topic name to go to the node with links to previous
search results."
 ;; `interactive' is a copy from `Info-index'
 (interactive
  (list
  (let ((completion-ignore-case t)
	 (Info-complete-menu-buffer (clone-buffer))
	 (Info-complete-nodes (Info-index-nodes))
	 (Info-history-list nil))
   (if (equal Info-current-file "dir")
	 (error "The Info directory node has no index; use m to select a manual"))
   (unwind-protect
	 (with-current-buffer Info-complete-menu-buffer
	  (Info-goto-index)
	  (completing-read "Index topic: " 'Info-complete-menu-item))
	(kill-buffer Info-complete-menu-buffer)))))
 (if (equal topic "")
   (Info-find-node Info-current-file "*Index*")
  (unless (assoc (cons Info-current-file topic) Info-virtual-index-nodes)
   (let ((orignode Info-current-node)
	  (ohist-list Info-history-list))
	;; Reuse `Info-index' to set `Info-index-alternatives'.
	(Info-index topic)
	(push (cons (cons Info-current-file topic) Info-index-alternatives)
	   Info-virtual-index-nodes)
	;; Clean up unneccessary side-effects of `Info-index'.
	(setq Info-history-list ohist-list)
	(Info-goto-node orignode)
	(message "")))
  (Info-find-node Info-current-file (format "*Index for `%s'*" topic))))

(add-to-list 'Info-virtual-files
	   '("\\`\\*Apropos\\*\\'"
	    (toc-nodes . Info-apropos-toc-nodes)
	    (find-file . Info-apropos-find-file)
	    (find-node . Info-apropos-find-node)
	    (slow . t)
	    ))

(defvar Info-apropos-file "*Apropos*"
 "Info file name of the virtual manual for matches of `info-apropos'.")

(defvar Info-apropos-nodes nil
 "Alist of cached apropos matched nodes.
Each element is (NODENAME STRING MATCHES) where
NODENAME is the name of the node that holds the search result,
STRING is the search string given as an argument to `info-apropos',
MATCHES is a list of index matches found by `Info-apropos-matches'.")

(defun Info-apropos-toc-nodes (filename)
 "Apropos-specific implementation of `Info-toc-nodes'."
 (let ((nodes (mapcar 'car (reverse Info-apropos-nodes))))
  `(,filename
   ("Top" nil nil ,nodes)
   ,@(mapcar (lambda (node) `(,node "Top" nil nil)) nodes))))

(defun Info-apropos-find-file (filename &optional _noerror)
 "Apropos-specific implementation of `Info-find-file'."
 filename)

(defun Info-apropos-find-node (_filename nodename &optional _no-going-back)
 "Apropos-specific implementation of `Info-find-node-2'."
 (if (equal nodename "Top")
   ;; Generate Top menu
   (let ((nodes (reverse Info-apropos-nodes)))
	(insert (format "\n\^_\nFile: %s, Node: %s, Up: (dir)\n\n"
			Info-apropos-file nodename))
	(insert "Apropos Index\n")
	(insert "*************\n\n")
	(insert "This is a list of search results produced by `info-apropos'.\n\n")
	(insert "* Menu:\n\n")
	(dolist (nodeinfo nodes)
	 (insert (format "* %-20s %s.\n"
			 (format "%s::" (nth 0 nodeinfo))
			 (nth 1 nodeinfo)))))
  ;; Else, Generate Index-like menu of matches
  (let* ((nodeinfo (assoc nodename Info-apropos-nodes))
	  (matches (nth 2 nodeinfo)))
   (when matches
	(insert (format "\n\^_\nFile: %s, Node: %s, Up: Top\n\n"
			Info-apropos-file nodename))
	(insert "Apropos Index\n")
	(insert "*************\n\n")
	(insert "Index entries that match `" (nth 1 nodeinfo) "':\n\n")
	(insert "\0\b[index\0\b]\n")
	(if (eq matches t)
	  (insert "No matches found.\n")
	 (insert "* Menu:\n\n")
	 (dolist (entry matches)
	  (insert (format "* %-38s (%s)%s.%s\n"
			  (format "%s [%s]:" (nth 1 entry) (nth 0 entry))
			  (nth 0 entry)
			  (nth 2 entry)
			  (if (nth 3 entry)
				(format " (line %s)" (nth 3 entry))
			   "")))))))))

(defun Info-apropos-matches (string)
 "Collect STRING matches from all known Info files on your system.
Return a list of matches where each element is in the format
\((FILENAME INDEXTEXT NODENAME LINENUMBER))."
 (unless (string= string "")
  (let ((pattern (format "\n\\* +\\([^\n]*%s[^\n]*\\):[ \t]+\\([^\n]+\\)\\.\\(?:[ \t\n]*(line +\\([0-9]+\\))\\)?"
			  (regexp-quote string)))
	 (ohist Info-history)
	 (ohist-list Info-history-list)
	 (current-node Info-current-node)
	 (current-file Info-current-file)
	 manuals matches node nodes)
   (let ((Info-fontify-maximum-menu-size nil))
	(Info-directory)
	;; current-node and current-file are nil when they invoke info-apropos
	;; as the first Info command, i.e. info-apropos loads info.el. In that
	;; case, we use (DIR)Top instead, to avoid signalling an error after
	;; the search is complete.
	(when (null current-node)
	 (setq current-file Info-current-file)
	 (setq current-node Info-current-node))
	(message "Searching indices...")
	(goto-char (point-min))
	(re-search-forward "\\* Menu: *\n" nil t)
	(while (re-search-forward "\\*.*: *(\\([^)]+\\))" nil t)
	 ;; add-to-list makes sure we don't have duplicates in `manuals',
	 ;; so that the following dolist loop runs faster.
	 (add-to-list 'manuals (match-string 1)))
	(dolist (manual (nreverse manuals))
	 (message "Searching %s" manual)
	 (condition-case err
	   (if (setq nodes (Info-index-nodes (Info-find-file manual)))
         (save-excursion
          (Info-find-node manual (car nodes))
          (while
            (progn
             (goto-char (point-min))
             (while (re-search-forward pattern nil t)
			  (setq matches
				 (cons (list manual
					   (match-string-no-properties 1)
					   (match-string-no-properties 2)
					   (match-string-no-properties 3))
					matches)))
             (setq nodes (cdr nodes) node (car nodes)))
           (Info-goto-node node))))
	  (error
	   (message "%s" (if (eq (car-safe err) 'error)
			    (nth 1 err) err))
	   (sit-for 1 t)))))
   (Info-find-node current-file current-node)
   (setq Info-history ohist
	  Info-history-list ohist-list)
   (message "Searching indices...done")
   (or (nreverse matches) t))))

;;;###autoload
(defun info-apropos (string)
 "Grovel indices of all known Info files on your system for STRING.
Build a menu of the possible matches."
 (interactive "sIndex apropos: ")
 (if (equal string "")
   (Info-find-node Info-apropos-file "Top")
  (let* ((nodes Info-apropos-nodes) nodename)
   (while (and nodes (not (equal string (nth 1 (car nodes)))))
	(setq nodes (cdr nodes)))
   (if nodes
	 (Info-find-node Info-apropos-file (car (car nodes)))
	(setq nodename (format "Index for `%s'" string))
	(push (list nodename string (Info-apropos-matches string))
	   Info-apropos-nodes)
	(Info-find-node Info-apropos-file nodename)))))

(add-to-list 'Info-virtual-files
	   '("\\`\\*Finder.*\\*\\'"
	    (find-file . Info-finder-find-file)
	    (find-node . Info-finder-find-node)
	    ))

(defvar Info-finder-file "*Finder*"
 "Info file name of the virtual Info keyword finder manual.")

(defun Info-finder-find-file (filename &optional _noerror)
 "Finder-specific implementation of `Info-find-file'."
 filename)

(defvar finder-known-keywords)
(declare-function find-library-name "find-func" (library))
(declare-function finder-unknown-keywords "finder" ())
(declare-function lm-commentary "lisp-mnt" (&optional file))
(defvar finder-keywords-hash)
(defvar package-alist)         ; finder requires package

(defun Info-finder-find-node (_filename nodename &optional _no-going-back)
 "Finder-specific implementation of `Info-find-node-2'."
 (require 'finder)
 (cond
  ((equal nodename "Top")
  ;; Display Top menu with descriptions of the keywords
  (insert (format "\n\^_\nFile: %s, Node: %s, Up: (dir)\n\n"
		  Info-finder-file nodename))
  (insert "Finder Keywords\n")
  (insert "***************\n\n")
  (insert "* Menu:\n\n")
  (dolist (assoc (append '((all . "All package info")
			   (unknown . "unknown keywords"))
			  finder-known-keywords))
   (let ((keyword (car assoc)))
	(insert (format "* %s %s.\n"
			(concat (symbol-name keyword) ": "
				"kw:" (symbol-name keyword) ".")
			(cdr assoc))))))
  ((equal nodename "unknown")
  ;; Display unknown keywords
  (insert (format "\n\^_\nFile: %s, Node: %s, Up: Top\n\n"
		  Info-finder-file nodename))
  (insert "Finder Unknown Keywords\n")
  (insert "***********************\n\n")
  (insert "* Menu:\n\n")
  (mapc
   (lambda (assoc)
    (insert (format "* %-14s %s.\n"
		    (concat (symbol-name (car assoc)) "::")
		    (cdr assoc))))
   (finder-unknown-keywords)))
  ((equal nodename "all")
  ;; Display all package info.
  (insert (format "\n\^_\nFile: %s, Node: %s, Up: Top\n\n"
		  Info-finder-file nodename))
  (insert "Finder Package Info\n")
  (insert "*******************\n\n")
  (dolist (package package-alist)
   (insert (format "%s - %s\n"
		   (format "*Note %s::" (nth 0 package))
		   (nth 1 package)))))
  ((string-match "\\`kw:" nodename)
  (setq nodename (substring nodename (match-end 0)))
  ;; Display packages that match the keyword
  ;; or the list of keywords separated by comma.
  (insert (format "\n\^_\nFile: %s, Node: kw:%s, Up: Top\n\n"
		  Info-finder-file nodename))
  (insert "Finder Packages\n")
  (insert "***************\n\n")
  (insert
   "The following packages match the keyword `" nodename "':\n\n")
  (insert "* Menu:\n\n")
  (let ((keywords
	  (mapcar 'intern (if (string-match-p "," nodename)
			    (split-string nodename ",[ \t\n]*" t)
			   (list nodename))))
	 hits desc)
   (dolist (kw keywords)
	(push (copy-tree (gethash kw finder-keywords-hash)) hits))
   (setq hits (delete-dups (apply 'append hits)))
   (dolist (package hits)
	(setq desc (cdr-safe (assq package package-alist)))
	(when (vectorp desc)
	 (insert (format "* %-16s %s.\n"
			 (concat (symbol-name package) "::")
			 (aref desc 2)))))))
  (t
  ;; Display commentary section
  (insert (format "\n\^_\nFile: %s, Node: %s, Up: Top\n\n"
		  Info-finder-file nodename))
  (insert "Finder Commentary\n")
  (insert "*****************\n\n")
  (insert
   "Commentary section of the package `" nodename "':\n\n")
  (let ((str (lm-commentary (find-library-name nodename))))
   (if (null str)
	 (insert "Can't find any Commentary section\n\n")
	(insert
	 (with-temp-buffer
	  (insert str)
	  (goto-char (point-min))
	  (delete-blank-lines)
	  (goto-char (point-max))
	  (delete-blank-lines)
	  (goto-char (point-min))
	  (while (re-search-forward "^;+ ?" nil t)
	   (replace-match "" nil nil))
	  (buffer-string))))))))

;;;###autoload
(defun info-finder (&optional keywords)
 "Display descriptions of the keywords in the Finder virtual manual.
In interactive use, a prefix argument directs this command to read
a list of keywords separated by comma. After that, it displays a node
with a list of packages that contain all specified keywords."
 (interactive
  (when current-prefix-arg
   (require 'finder)
   (list
   (completing-read-multiple
    "Keywords (separated by comma): "
    (mapcar 'symbol-name (mapcar 'car (append finder-known-keywords
						 (finder-unknown-keywords))))
    nil t))))
 (require 'finder)
 (if keywords
   (Info-find-node Info-finder-file (mapconcat 'identity keywords ", "))
  (Info-find-node Info-finder-file "Top")))


(defun Info-undefined ()
 "Make command be undefined in Info."
 (interactive)
 (ding))

(defun Info-help ()
 "Enter the Info tutorial."
 (interactive)
 (delete-other-windows)
 (Info-find-node "info"
		 (if (< (window-height) 23)
		   "Help-Small-Screen"
		  "Help")))

(defun Info-summary ()
 "Display a brief summary of all Info commands."
 (interactive)
 (save-window-excursion
  (switch-to-buffer "*Help*")
  (setq buffer-read-only nil)
  (erase-buffer)
  (insert (documentation 'Info-mode))
  (help-mode)
  (goto-char (point-min))
  (let (ch flag)
   (while (progn (setq flag (not (pos-visible-in-window-p (point-max))))
		  (message (if flag "Type Space to see more"
			    "Type Space to return to Info"))
		  (if (not (eq ?\s (setq ch (read-event))))
			(progn (setq unread-command-events (list ch)) nil)
		   flag))
	(scroll-up)))
  (bury-buffer "*Help*")))

(defun Info-get-token (pos start all &optional errorstring)
 "Return the token around POS.
POS must be somewhere inside the token.
START is a regular expression which will match the
  beginning of the tokens delimited string.
ALL is a regular expression with a single
  parenthesized subpattern which is the token to be
  returned. E.g. '{\(.*\)}' would return any string
  enclosed in braces around POS.
ERRORSTRING optional fourth argument, controls action on no match:
  nil: return nil
  t: beep
  a string: signal an error, using that string."
 (let ((case-fold-search t))
  (save-excursion
   (goto-char pos)
   ;; First look for a match for START that goes across POS.
   (while (and (not (bobp)) (> (point) (- pos (length start)))
		 (not (looking-at start)))
	(forward-char -1))
   ;; If we did not find one, search back for START
   ;; (this finds only matches that end at or before POS).
   (or (looking-at start)
	 (progn
	  (goto-char pos)
	  (re-search-backward start (max (point-min) (- pos 200)) 'yes)))
   (let (found)
	(while (and (re-search-forward all (min (point-max) (+ pos 200)) 'yes)
		  (not (setq found (and (<= (match-beginning 0) pos)
					 (> (match-end 0) pos))))))
	(if (and found (<= (match-beginning 0) pos)
		 (> (match-end 0) pos))
	  (match-string-no-properties 1)
	 (cond ((null errorstring)
		 nil)
		((eq errorstring t)
		 (beep)
		 nil)
		(t
		 (error "No %s around position %d" errorstring pos))))))))

(defun Info-mouse-follow-nearest-node (click)
 "\\<Info-mode-map>Follow a node reference near point.
Like \\[Info-menu], \\[Info-follow-reference], \\[Info-next], \\[Info-prev] or \\[Info-up] command, depending on where you click.
At end of the node's text, moves to the next node, or up if none."
 (interactive "e")
 (mouse-set-point click)
 (and (not (Info-follow-nearest-node))
    (save-excursion (forward-line 1) (eobp))
    (Info-next-preorder)))

(defun Info-follow-nearest-node (&optional fork)
 "Follow a node reference near point.
If point is on a reference, follow that reference. Otherwise,
if point is in a menu item description, follow that menu item.

If FORK is non-nil (interactively with a prefix arg), show the node in
a new Info buffer.
If FORK is a string, it is the name to use for the new buffer."
 (interactive "P")
 (or (Info-try-follow-nearest-node fork)
   (when (save-excursion
	   (search-backward "\n* menu:" nil t))
	(save-excursion
	 (beginning-of-line)
	 (while (not (or (bobp) (looking-at "[^ \t]\\|[ \t]*$")))
	  (beginning-of-line 0))
	 (when (looking-at "\\* +\\([^\t\n]*\\):")
	  (Info-goto-node
	   (Info-extract-menu-item (match-string-no-properties 1)) fork)
	  t)))
   (and (eq this-command 'Info-mouse-follow-nearest-node)
	  ;; Don't raise an error when mouse-1 is bound to this - it's
	  ;; often used to simply select the window or frame.
	  (eq 'mouse-1 (event-basic-type last-input-event)))
   (error "Point neither on reference nor in menu item description")))

;; Common subroutine.
(defun Info-try-follow-nearest-node (&optional fork)
 "Follow a node reference near point. Return non-nil if successful.
If FORK is non-nil, it is passed to `Info-goto-node'."
 (let (node)
  (cond
   ((setq node (Info-get-token (point) "[hf]t?tps?://"
				 "\\([hf]t?tps?://[^ \t\n\"`({<>})']+\\)"))
   (browse-url node)
   (setq node t))
   ((setq node (Info-get-token (point) "\\*note[ \n\t]+"
				 "\\*note[ \n\t]+\\([^:]*\\):\\(:\\|[ \n\t]*(\\)?"))
   (Info-follow-reference node fork))
   ;; menu item: node name
   ((setq node (Info-get-token (point) "\\* +" "\\* +\\([^:]*\\)::"))
   (Info-goto-node node fork))
   ;; menu item: node name or index entry
   ((Info-get-token (point) "\\* +" "\\* +\\(.*\\): ")
   (beginning-of-line)
   (forward-char 2)
   (setq node (Info-extract-menu-node-name nil (Info-index-node)))
   (Info-goto-node node fork))
   ((setq node (Info-get-token (point) "Up: " "Up: \\([^,\n\t]*\\)"))
   (Info-goto-node node fork))
   ((setq node (Info-get-token (point) "Next: " "Next: \\([^,\n\t]*\\)"))
   (Info-goto-node node fork))
   ((setq node (Info-get-token (point) "File: " "File: \\([^,\n\t]*\\)"))
   (Info-goto-node "Top" fork))
   ((setq node (Info-get-token (point) "Prev: " "Prev: \\([^,\n\t]*\\)"))
   (Info-goto-node node fork)))
  node))

(defun Info-mouse-follow-link (click)
 "Follow a link where you click."
 (interactive "e")
 (let* ((position (event-start click))
	 (posn-string (and position (posn-string position)))
	 (string (car-safe posn-string))
	 (string-pos (cdr-safe posn-string))
	 (link-args (and string string-pos
			 (get-text-property string-pos 'link-args string))))
  (when link-args
   (Info-goto-node link-args))))


(defvar Info-mode-map
 (let ((map (make-keymap)))
  (suppress-keymap map)
  (define-key map "." 'beginning-of-buffer)
  (define-key map " " 'Info-scroll-up)
  (define-key map "\C-m" 'Info-follow-nearest-node)
  (define-key map "\t" 'Info-next-reference)
  (define-key map "\e\t" 'Info-prev-reference)
  (define-key map [backtab] 'Info-prev-reference)
  (define-key map "1" 'Info-nth-menu-item)
  (define-key map "2" 'Info-nth-menu-item)
  (define-key map "3" 'Info-nth-menu-item)
  (define-key map "4" 'Info-nth-menu-item)
  (define-key map "5" 'Info-nth-menu-item)
  (define-key map "6" 'Info-nth-menu-item)
  (define-key map "7" 'Info-nth-menu-item)
  (define-key map "8" 'Info-nth-menu-item)
  (define-key map "9" 'Info-nth-menu-item)
  (define-key map "0" 'undefined)
  (define-key map "?" 'Info-summary)
  (define-key map "]" 'Info-forward-node)
  (define-key map "[" 'Info-backward-node)
  (define-key map "<" 'Info-top-node)
  (define-key map ">" 'Info-final-node)
  (define-key map "b" 'beginning-of-buffer)
  (put 'beginning-of-buffer :advertised-binding "b")
  (define-key map "d" 'Info-directory)
  (define-key map "e" 'Info-edit)
  (define-key map "f" 'Info-follow-reference)
  (define-key map "g" 'Info-goto-node)
  (define-key map "h" 'Info-help)
  (define-key map "i" 'Info-index)
  (define-key map "I" 'Info-virtual-index)
  (define-key map "l" 'Info-history-back)
  (define-key map "L" 'Info-history)
  (define-key map "m" 'Info-menu)
  (define-key map "n" 'Info-next)
  (define-key map "p" 'Info-prev)
  (define-key map "q" 'Info-exit)
  (define-key map "r" 'Info-history-forward)
  (define-key map "s" 'Info-search)
  (define-key map "S" 'Info-search-case-sensitively)
  (define-key map "\M-n" 'clone-buffer)
  (define-key map "t" 'Info-top-node)
  (define-key map "T" 'Info-toc)
  (define-key map "u" 'Info-up)
  ;; `w' for consistency with `dired-copy-filename-as-kill'.
  (define-key map "w" 'Info-copy-current-node-name)
  (define-key map "c" 'Info-copy-current-node-name)
  ;; `^' for consistency with `dired-up-directory'.
  (define-key map "^" 'Info-up)
  (define-key map "," 'Info-index-next)
  (define-key map "\177" 'Info-scroll-down)
  (define-key map [mouse-2] 'Info-mouse-follow-nearest-node)
  (define-key map [follow-link] 'mouse-face)
  map)
 "Keymap containing Info commands.")


(defun Info-check-pointer (item)
 "Non-nil if ITEM is present in this node."
 (condition-case nil
   (Info-extract-pointer item)
  (error nil)))

(easy-menu-define
 Info-mode-menu Info-mode-map
 "Menu for Info files."
 '("Info"
  ["Up" Info-up :active (Info-check-pointer "up")
  :help "Go up in the Info tree"]
  ["Next" Info-next :active (Info-check-pointer "next")
  :help "Go to the next node"]
  ["Previous" Info-prev :active (Info-check-pointer "prev[ious]*")
  :help "Go to the previous node"]
  ["Backward" Info-backward-node
  :help "Go backward one node, considering all as a sequence"]
  ["Forward" Info-forward-node
  :help "Go forward one node, considering all as a sequence"]
  ["Beginning" beginning-of-buffer
  :help "Go to beginning of this node"]
  ["Top" Info-top-node
  :help "Go to top node of file"]
  ["Final Node" Info-final-node
  :help "Go to final node in this file"]
  ("Menu Item" ["You should never see this" report-emacs-bug t])
  ("Reference" ["You should never see this" report-emacs-bug t])
  ["Search..." Info-search
  :help "Search for regular expression in this Info file"]
  ["Search Next" Info-search-next
  :help "Search for another occurrence of regular expression"]
  ["Go to Node..." Info-goto-node
  :help "Go to a named node"]
  ["Back in history" Info-history-back :active Info-history
  :help "Go back in history to the last node you were at"]
  ["Forward in history" Info-history-forward :active Info-history-forward
  :help "Go forward in history"]
  ["History" Info-history :active Info-history-list
  :help "Go to menu of visited nodes"]
  ["Table of Contents" Info-toc
  :help "Go to table of contents"]
  ("Index"
  ["Lookup a String..." Info-index
   :help "Look for a string in the index items"]
  ["Next Matching Item" Info-index-next :active Info-index-alternatives
   :help "Look for another occurrence of previous item"]
  ["Lookup a string and display index of results..." Info-virtual-index
   :help "Look for a string in the index items and display node with results"]
  ["Lookup a string in all indices..." info-apropos
   :help "Look for a string in the indices of all manuals"])
  ["Copy Node Name" Info-copy-current-node-name
  :help "Copy the name of the current node into the kill ring"]
  ["Clone Info buffer" clone-buffer
  :help "Create a twin copy of the current Info buffer."]
  ["Exit" Info-exit :help "Stop reading Info"]))


(defvar info-tool-bar-map
 (let ((map (make-sparse-keymap)))
  (tool-bar-local-item-from-menu 'Info-history-back "left-arrow" map Info-mode-map
				  :rtl "right-arrow"
				  :label "Back"
				  :vert-only t)
  (tool-bar-local-item-from-menu 'Info-history-forward "right-arrow" map Info-mode-map
				  :rtl "left-arrow"
				  :label "Forward"
				  :vert-only t)
  (define-key-after map [separator-1] menu-bar-separator)
  (tool-bar-local-item-from-menu 'Info-prev "prev-node" map Info-mode-map
				  :rtl "next-node")
  (tool-bar-local-item-from-menu 'Info-next "next-node" map Info-mode-map
				  :rtl "prev-node")
  (tool-bar-local-item-from-menu 'Info-up "up-node" map Info-mode-map
				  :vert-only t)
  (define-key-after map [separator-2] menu-bar-separator)
  (tool-bar-local-item-from-menu 'Info-top-node "home" map Info-mode-map
				  :vert-only t)
  (tool-bar-local-item-from-menu 'Info-goto-node "jump-to" map Info-mode-map)
  (define-key-after map [separator-3] menu-bar-separator)
  (tool-bar-local-item-from-menu 'Info-index "index" map Info-mode-map
				  :label "Index")
  (tool-bar-local-item-from-menu 'Info-search "search" map Info-mode-map
				  :vert-only t)
  (tool-bar-local-item-from-menu 'Info-exit "exit" map Info-mode-map
				  :vert-only t)
  map))

(defvar Info-menu-last-node nil)
;; Last node the menu was created for.
;; Value is a list, (FILE-NAME NODE-NAME).

(defun Info-menu-update ()
 "Update the Info menu for the current node."
 (condition-case nil
   (if (or (not (eq major-mode 'Info-mode))
	   (equal (list Info-current-file Info-current-node)
		   Info-menu-last-node))
	 ()
	;; Update menu menu.
	(let* ((Info-complete-menu-buffer (current-buffer))
	    (items (nreverse (condition-case nil
				  (Info-complete-menu-item "" nil t)
				 (error nil))))
	    entries current
	    (number 0))
	 (while (and items (< number 9))
	  (setq current (car items)
		 items (cdr items)
		 number (1+ number))
	  (setq entries (cons `[,current
				 (Info-menu ,current)
				 :keys ,(format "%d" number)]
				entries)))
	 (if items
	   (setq entries (cons ["Other..." Info-menu t] entries)))
	 (or entries
	   (setq entries (list ["No menu" nil nil] nil :active)))
	 (easy-menu-change '("Info") "Menu Item" (nreverse entries)))
	;; Update reference menu. Code stolen from `Info-follow-reference'.
	(let ((items nil)
	   str i entries current
	   (number 0)
	   (case-fold-search t))
	 (save-excursion
	  (goto-char (point-min))
	  (while (re-search-forward "\\*note[ \n\t]+\\([^:]*\\):" nil t)
	   (setq str (match-string 1))
	   (setq i 0)
	   (while (setq i (string-match "[ \n\t]+" str i))
		(setq str (concat (substring str 0 i) " "
				 (substring str (match-end 0))))
		(setq i (1+ i)))
	   (setq items
		  (cons str items))))
	 (while (and items (< number 9))
	  (setq current (car items)
		 items (cdr items)
		 number (1+ number))
	  (setq entries (cons `[,current
				 (Info-follow-reference ,current)
				 t]
				entries)))
	 (if items
	   (setq entries (cons ["Other..." Info-follow-reference t]
				 entries)))
	 (or entries
	   (setq entries (list ["No references" nil nil] nil :active)))
	 (easy-menu-change '("Info") "Reference" (nreverse entries)))
	;; Update last seen node.
	(setq Info-menu-last-node (list Info-current-file Info-current-node)))
  ;; Try to avoid entering infinite beep mode in case of errors.
  (error (ding))))


(defun Info-copy-current-node-name (&optional arg)
 "Put the name of the current Info node into the kill ring.
The name of the Info file is prepended to the node name in parentheses.
With a zero prefix arg, put the name inside a function call to `info'."
 (interactive "P")
 (unless Info-current-node
  (error "No current Info node"))
 (let ((node (if (stringp Info-current-file)
		 (concat "(" (file-name-nondirectory Info-current-file) ") "
			 Info-current-node))))
  (if (zerop (prefix-numeric-value arg))
    (setq node (concat "(info \"" node "\")")))
  (unless (stringp Info-current-file)
   (setq node (format "(Info-find-node '%S '%S)"
			 Info-current-file Info-current-node)))
  (kill-new node)
  (message "%s" node)))


;; Info mode is suitable only for specially formatted data.
(put 'Info-mode 'mode-class 'special)
(put 'Info-mode 'no-clone-indirect t)

(defvar tool-bar-map)
(defvar bookmark-make-record-function)

(defvar Info-mode-syntax-table
 (let ((st (copy-syntax-table text-mode-syntax-table)))
  ;; Use punctuation syntax for apostrophe because of
  ;; extensive use of quotes like `this' in Info manuals.
  (modify-syntax-entry ?' "." st)
  st)
 "Syntax table used in `Info-mode'.")

;; Autoload cookie needed by desktop.el
;;;###autoload
(define-derived-mode Info-mode nil "Info"
 "Info mode provides commands for browsing through the Info documentation tree.
Documentation in Info is divided into \"nodes\", each of which discusses
one topic and contains references to other nodes which discuss related
topics. Info has commands to follow the references and show you other nodes.

\\<Info-mode-map>\
\\[Info-help]	Invoke the Info tutorial.
\\[Info-exit]	Quit Info: reselect previously selected buffer.

Selecting other nodes:
\\[Info-mouse-follow-nearest-node]
	Follow a node reference you click on.
	 This works with menu items, cross references, and
	 the \"next\", \"previous\" and \"up\", depending on where you click.
\\[Info-follow-nearest-node]	Follow a node reference near point, like \\[Info-mouse-follow-nearest-node].
\\[Info-next]	Move to the \"next\" node of this node.
\\[Info-prev]	Move to the \"previous\" node of this node.
\\[Info-up]	Move \"up\" from this node.
\\[Info-menu]	Pick menu item specified by name (or abbreviation).
	 Picking a menu item causes another node to be selected.
\\[Info-directory]	Go to the Info directory node.
\\[Info-top-node]	Go to the Top node of this file.
\\[Info-final-node]	Go to the final node in this file.
\\[Info-backward-node]	Go backward one node, considering all nodes as forming one sequence.
\\[Info-forward-node]	Go forward one node, considering all nodes as forming one sequence.
\\[Info-next-reference]	Move cursor to next cross-reference or menu item.
\\[Info-prev-reference]	Move cursor to previous cross-reference or menu item.
\\[Info-follow-reference]	Follow a cross reference. Reads name of reference.
\\[Info-history-back]	Move back in history to the last node you were at.
\\[Info-history-forward]	Move forward in history to the node you returned from after using \\[Info-history-back].
\\[Info-history]	Go to menu of visited nodes.
\\[Info-toc]	Go to table of contents of the current Info file.

Moving within a node:
\\[Info-scroll-up]	Normally, scroll forward a full screen.
	 Once you scroll far enough in a node that its menu appears on the
	 screen but after point, the next scroll moves into its first
	 subnode. When after all menu items (or if there is no menu),
	 move up to the parent node.
\\[Info-scroll-down]	Normally, scroll backward. If the beginning of the buffer is
	 already visible, try to go to the previous menu entry, or up
	 if there is none.
\\[beginning-of-buffer]	Go to beginning of node.

Advanced commands:
\\[Info-search]	Search through this Info file for specified regexp,
	 and select the node in which the next occurrence is found.
\\[Info-search-case-sensitively]	Search through this Info file for specified regexp case-sensitively.
\\[isearch-forward], \\[isearch-forward-regexp]	Use Isearch to search through multiple Info nodes.
\\[Info-index]	Search for a topic in this manual's Index and go to index entry.
\\[Info-index-next]	(comma) Move to the next match from a previous \\<Info-mode-map>\\[Info-index] command.
\\[Info-virtual-index]	Look for a string and display the index node with results.
\\[info-apropos]	Look for a string in the indices of all manuals.
\\[Info-goto-node]	Move to node specified by name.
	 You may include a filename as well, as (FILENAME)NODENAME.
1 .. 9	Pick first ... ninth item in node's menu.
	 Every third `*' is highlighted to help pick the right number.
\\[Info-copy-current-node-name]	Put name of current Info node in the kill ring.
\\[clone-buffer]	Select a new cloned Info buffer in another window.
\\[universal-argument] \\[info]	Move to new Info file with completion.
\\[universal-argument] N \\[info]	Select Info buffer with prefix number in the name *info*<N>."
 :syntax-table Info-mode-syntax-table
 :abbrev-table text-mode-abbrev-table
 (setq tab-width 8)
 (add-hook 'activate-menubar-hook 'Info-menu-update nil t)
 (setq case-fold-search t)
 (setq buffer-read-only t)
 (make-local-variable 'Info-current-file)
 (make-local-variable 'Info-current-subfile)
 (make-local-variable 'Info-current-node)
 (set (make-local-variable 'Info-tag-table-marker) (make-marker))
 (set (make-local-variable 'Info-tag-table-buffer) nil)
 (make-local-variable 'Info-history)
 (make-local-variable 'Info-history-forward)
 (make-local-variable 'Info-index-alternatives)
 (if Info-use-header-line  ; do not override global header lines
   (setq header-line-format
 	  '(:eval (get-text-property (point-min) 'header-line))))
 (set (make-local-variable 'tool-bar-map) info-tool-bar-map)
 ;; This is for the sake of the invisible text we use handling titles.
 (set (make-local-variable 'line-move-ignore-invisible) t)
 (set (make-local-variable 'desktop-save-buffer)
    'Info-desktop-buffer-misc-data)
 (set (make-local-variable 'widen-automatically) nil)
 (add-hook 'kill-buffer-hook 'Info-kill-buffer nil t)
 (add-hook 'clone-buffer-hook 'Info-clone-buffer nil t)
 (add-hook 'change-major-mode-hook 'font-lock-defontify nil t)
 (add-hook 'isearch-mode-hook 'Info-isearch-start nil t)
 (set (make-local-variable 'isearch-search-fun-function)
    'Info-isearch-search)
 (set (make-local-variable 'isearch-wrap-function)
    'Info-isearch-wrap)
 (set (make-local-variable 'isearch-push-state-function)
    'Info-isearch-push-state)
 (set (make-local-variable 'isearch-filter-predicate)
    'Info-isearch-filter)
 (set (make-local-variable 'search-whitespace-regexp)
    Info-search-whitespace-regexp)
 (set (make-local-variable 'revert-buffer-function)
    'Info-revert-buffer-function)
 (Info-set-mode-line)
 (set (make-local-variable 'bookmark-make-record-function)
    'Info-bookmark-make-record))

;; When an Info buffer is killed, make sure the associated tags buffer
;; is killed too.
(defun Info-kill-buffer ()
 (and (eq major-mode 'Info-mode)
    Info-tag-table-buffer
    (kill-buffer Info-tag-table-buffer)))

;; Placed on `clone-buffer-hook'.
(defun Info-clone-buffer ()
 (when (bufferp Info-tag-table-buffer)
  (setq Info-tag-table-buffer
	 (with-current-buffer Info-tag-table-buffer (clone-buffer))))
 (let ((m Info-tag-table-marker))
  (when (markerp m)
   (setq Info-tag-table-marker
	  (if (and (marker-position m) (bufferp Info-tag-table-buffer))
		(with-current-buffer Info-tag-table-buffer
		 (copy-marker (marker-position m)))
	   (make-marker))))))

(defvar Info-edit-map (let ((map (make-sparse-keymap)))
			(set-keymap-parent map text-mode-map)
			(define-key map "\C-c\C-c" 'Info-cease-edit)
			map)
 "Local keymap used within `e' command of Info.")

;; Info-edit mode is suitable only for specially formatted data.
(put 'Info-edit-mode 'mode-class 'special)

(defun Info-edit-mode ()
 "Major mode for editing the contents of an Info node.
Like text mode with the addition of `Info-cease-edit'
which returns to Info mode for browsing.
\\{Info-edit-map}"
 (use-local-map Info-edit-map)
 (setq major-mode 'Info-edit-mode)
 (setq mode-name "Info Edit")
 (kill-local-variable 'mode-line-buffer-identification)
 (setq buffer-read-only nil)
 (force-mode-line-update)
 (buffer-enable-undo (current-buffer))
 (run-mode-hooks 'Info-edit-mode-hook))

(defun Info-edit ()
 "Edit the contents of this Info node.
Allowed only if variable `Info-enable-edit' is non-nil."
 (interactive)
 (or Info-enable-edit
   (error "Editing Info nodes is not enabled"))
 (Info-edit-mode)
 (message "%s" (substitute-command-keys
		 "Editing: Type \\<Info-edit-map>\\[Info-cease-edit] to return to info")))

(defun Info-cease-edit ()
 "Finish editing Info node; switch back to Info proper."
 (interactive)
 ;; Do this first, so nothing has changed if user C-g's at query.
 (and (buffer-modified-p)
    (y-or-n-p "Save the file? ")
    (save-buffer))
 (use-local-map Info-mode-map)
 (setq major-mode 'Info-mode)
 (setq mode-name "Info")
 (Info-set-mode-line)
 (setq buffer-read-only t)
 (force-mode-line-update)
 (and (marker-position Info-tag-table-marker)
    (buffer-modified-p)
    (message "Tags may have changed. Use Info-tagify if necessary")))

(defvar Info-file-list-for-emacs
 '("ediff" "eudc" "forms" "gnus" "info" ("Info" . "info") ("mh" . "mh-e")
  "sc" "message" ("dired" . "dired-x") "viper" "vip" "idlwave"
  ("c" . "ccmode") ("c++" . "ccmode") ("objc" . "ccmode")
  ("java" . "ccmode") ("idl" . "ccmode") ("pike" . "ccmode")
  ("skeleton" . "autotype") ("auto-insert" . "autotype")
  ("copyright" . "autotype") ("executable" . "autotype")
  ("time-stamp" . "autotype") ("quickurl" . "autotype")
  ("tempo" . "autotype") ("hippie-expand" . "autotype")
  ("cvs" . "pcl-cvs") ("ada" . "ada-mode") "calc"
  ("calcAlg" . "calc") ("calcDigit" . "calc") ("calcVar" . "calc")
  "ebrowse" "eshell" "cl" "reftex" "speedbar" "widget" "woman"
  ("mail-header" . "emacs-mime") ("mail-content" . "emacs-mime")
  ("mail-encode" . "emacs-mime") ("mail-decode" . "emacs-mime")
  ("rfc2045" . "emacs-mime")
  ("rfc2231" . "emacs-mime") ("rfc2047" . "emacs-mime")
  ("rfc2045" . "emacs-mime") ("rfc1843" . "emacs-mime")
  ("ietf-drums" . "emacs-mime") ("quoted-printable" . "emacs-mime")
  ("binhex" . "emacs-mime") ("uudecode" . "emacs-mime")
  ("mailcap" . "emacs-mime") ("mm" . "emacs-mime")
  ("mml" . "emacs-mime"))
 "List of Info files that describe Emacs commands.
An element can be a file name, or a list of the form (PREFIX . FILE)
where PREFIX is a name prefix and FILE is the file to look in.
If the element is just a file name, the file name also serves as the prefix.")

(defun Info-find-emacs-command-nodes (command)
 "Return a list of locations documenting COMMAND.
The `info-file' property of COMMAND says which Info manual to search.
If COMMAND has no property, the variable `Info-file-list-for-emacs'
defines heuristics for which Info manual to try.
The locations are of the format used in `Info-history', i.e.
\(FILENAME NODENAME BUFFERPOS), where BUFFERPOS is the line number
in the first element of the returned list (which is treated specially in
`Info-goto-emacs-command-node'), and 0 for the rest elements of a list."
 (let ((where '()) line-number
	(cmd-desc (concat "^\\* +" (regexp-quote (symbol-name command))
			 "\\( <[0-9]+>\\)?:\\s *\\(.*\\)\\."
			 "\\(?:[ \t\n]+(line +\\([0-9]+\\))\\)?"))
	(info-file "emacs"))		;default
  ;; Determine which Info file this command is documented in.
  (if (get command 'info-file)
	(setq info-file (get command 'info-file))
   ;; If it doesn't say explicitly, test its name against
   ;; various prefixes that we know.
   (let ((file-list Info-file-list-for-emacs))
	(while file-list
	 (let* ((elt (car file-list))
		 (name (if (consp elt)
			  (car elt)
			 elt))
		 (file (if (consp elt) (cdr elt) elt))
		 (case-fold-search nil)
		 (regexp (concat "\\`" (regexp-quote name)
				 "\\(\\'\\|-\\)")))
	  (if (string-match regexp (symbol-name command))
		(setq info-file file file-list nil))
	  (setq file-list (cdr file-list))))))
  (Info-find-node info-file "Top")
  ;; Bind Info-history to nil, to prevent the index nodes from
  ;; getting into the node history.
  (let ((Info-history nil)
     (Info-history-list nil)
	 node (nodes (Info-index-nodes)))
   (Info-goto-node (car nodes))
   (while
	 (progn
	  (goto-char (point-min))
	  (while (re-search-forward cmd-desc nil t)
	   (setq where
		  (cons (list Info-current-file
				(match-string-no-properties 2)
				0)
			 where))
	   (setq line-number (and (match-beginning 3)
				   (string-to-number (match-string 3)))))
	  (and (setq nodes (cdr nodes) node (car nodes))))
	(Info-goto-node node)))
  (if (and line-number where)
	(cons (list (nth 0 (car where)) (nth 1 (car where)) line-number)
	   (cdr where))
   where)))

;;;###autoload (put 'Info-goto-emacs-command-node 'info-file (purecopy "emacs"))
;;;###autoload
(defun Info-goto-emacs-command-node (command)
 "Go to the Info node in the Emacs manual for command COMMAND.
The command is found by looking up in Emacs manual's indices
or in another manual found via COMMAND's `info-file' property or
the variable `Info-file-list-for-emacs'.
COMMAND must be a symbol or string."
 (interactive "CFind documentation for command: ")
 ;; If command is given as a string, convert it to a symbol.
 (if (stringp command)
   (setq command (intern command)))
 (or (commandp command)
   (signal 'wrong-type-argument (list 'commandp command)))
 (let ((where (Info-find-emacs-command-nodes command)))
  (if where
	(let ((num-matches (length where)))
	 ;; Get Info running, and pop to it in another window.
	 (save-window-excursion
	  (info))
	 (or (eq major-mode 'Info-mode) (pop-to-buffer "*info*"))
	 ;; Bind Info-history to nil, to prevent the last Index node
	 ;; visited by Info-find-emacs-command-nodes from being
	 ;; pushed onto the history.
	 (let ((Info-history nil) (Info-history-list nil)
		(line-number (nth 2 (car where))))
	  (Info-find-node (nth 0 (car where)) (nth 1 (car where)))
	  (if (and (integerp line-number) (> line-number 0))
		(forward-line (1- line-number))))
	 (if (> num-matches 1)
	   (progn
		;; (car where) will be pushed onto Info-history
		;; when/if they go to another node. Put the other
		;; nodes that were found on the history.
		(setq Info-history (nconc (cdr where) Info-history))
		(message "Found %d other entr%s. Use %s to see %s."
			 (1- num-matches)
			 (if (> num-matches 2) "ies" "y")
			 (substitute-command-keys "\\[Info-history-back]")
			 (if (> num-matches 2) "them" "it")))))
   (error "Couldn't find documentation for %s" command))))

;;;###autoload (put 'Info-goto-emacs-key-command-node 'info-file (purecopy "emacs"))
;;;###autoload
(defun Info-goto-emacs-key-command-node (key)
 "Go to the node in the Emacs manual which describes the command bound to KEY.
KEY is a string.
Interactively, if the binding is `execute-extended-command', a command is read.
The command is found by looking up in Emacs manual's indices
or in another manual found via COMMAND's `info-file' property or
the variable `Info-file-list-for-emacs'."
 (interactive "kFind documentation for key: ")
 (let ((command (key-binding key)))
  (cond ((null command)
	  (message "%s is undefined" (key-description key)))
	 ((and (called-interactively-p 'interactive)
		(eq command 'execute-extended-command))
	  (Info-goto-emacs-command-node
	  (read-command "Find documentation for command: ")))
	 (t
	  (Info-goto-emacs-command-node command)))))

(defvar Info-next-link-keymap
 (let ((keymap (make-sparse-keymap)))
  (define-key keymap [header-line mouse-1] 'Info-next)
  (define-key keymap [header-line mouse-2] 'Info-next)
  (define-key keymap [header-line down-mouse-1] 'ignore)
  (define-key keymap [mouse-2] 'Info-next)
  (define-key keymap [follow-link] 'mouse-face)
  keymap)
 "Keymap to put on the Next link in the text or the header line.")

(defvar Info-prev-link-keymap
 (let ((keymap (make-sparse-keymap)))
  (define-key keymap [header-line mouse-1] 'Info-prev)
  (define-key keymap [header-line mouse-2] 'Info-prev)
  (define-key keymap [header-line down-mouse-1] 'ignore)
  (define-key keymap [mouse-2] 'Info-prev)
  (define-key keymap [follow-link] 'mouse-face)
  keymap)
 "Keymap to put on the Prev link in the text or the header line.")

(defvar Info-up-link-keymap
 (let ((keymap (make-sparse-keymap)))
  (define-key keymap [header-line mouse-1] 'Info-up)
  (define-key keymap [header-line mouse-2] 'Info-up)
  (define-key keymap [header-line down-mouse-1] 'ignore)
  (define-key keymap [mouse-2] 'Info-up)
  (define-key keymap [follow-link] 'mouse-face)
  keymap)
 "Keymap to put on the Up link in the text or the header line.")

(defvar Info-link-keymap
 (let ((keymap (make-sparse-keymap)))
  (define-key keymap [header-line mouse-1] 'Info-mouse-follow-link)
  (define-key keymap [header-line mouse-2] 'Info-mouse-follow-link)
  (define-key keymap [header-line down-mouse-1] 'ignore)
  (define-key keymap [mouse-2] 'Info-mouse-follow-link)
  (define-key keymap [follow-link] 'mouse-face)
  keymap)
 "Keymap to put on the link in the text or the header line.")

(defun Info-breadcrumbs ()
 (let ((nodes (Info-toc-nodes Info-current-file))
	(node Info-current-node)
    (crumbs ())
    (depth Info-breadcrumbs-depth)
	line)

  ;; Get ancestors from the cached parent-children node info
  (while (and (not (equal "Top" node)) (> depth 0))
   (setq node (nth 1 (assoc node nodes)))
   (if node (push node crumbs))
   (setq depth (1- depth)))

  ;; Add bottom node.
  (when Info-use-header-line
   ;; Let it disappear if crumbs is nil.
   (nconc crumbs (list Info-current-node)))
  (when (or Info-use-header-line crumbs)
   ;; Add top node (and continuation if needed).
   (setq crumbs
	  (cons "Top" (if (member (pop crumbs) '(nil "Top"))
			  crumbs (cons nil crumbs))))
   ;; Eliminate duplicate.
   (forward-line 1)
   (dolist (node crumbs)
	(let ((text
	    (if (not (equal node "Top")) node
		 (format "(%s)Top"
			 (if (stringp Info-current-file)
			   (file-name-nondirectory Info-current-file)
			  ;; Some legacy code can still use a symbol.
			  Info-current-file)))))
	 (setq line (concat
		   line
		   (if (null line) "" " > ")
		   (cond
		    ((null node) "...")
		    ((equal node Info-current-node)
			;; No point linking to ourselves.
			(propertize text 'font-lock-face 'info-header-node))
		    (t
			(propertize text
				  'mouse-face 'highlight
				  'font-lock-face 'info-header-xref
				  'help-echo "mouse-2: Go to node"
				  'keymap Info-link-keymap
				  'link-args text)))))))
   (setq line (concat line "\n")))
  ;; (font-lock-append-text-property 0 (length line)
  ;; 				  'font-lock-face 'header-line line)
  line))

(defun Info-fontify-node ()
 "Fontify the node."
 (save-excursion
  (let* ((inhibit-read-only t)
      (case-fold-search t)
      paragraph-markers
      (not-fontified-p ; the node hasn't already been fontified
      (not (let ((where (next-single-property-change (point-min)
							  'font-lock-face)))
          (and where (not (= where (point-max)))))))
      (fontify-visited-p ; visited nodes need to be re-fontified
      (and Info-fontify-visited-nodes
         ;; Don't take time to refontify visited nodes in huge nodes
		 Info-fontify-maximum-menu-size
         (< (- (point-max) (point-min)) Info-fontify-maximum-menu-size)))
      rbeg rend)

   ;; Fontify header line
   (goto-char (point-min))
   (when (and not-fontified-p (looking-at "^\\(File: [^,: \t]+,?[ \t]+\\)?"))
    (goto-char (match-end 0))
    (while (looking-at "[ \t]*\\([^:, \t\n]+\\):[ \t]+\\([^:,\t\n]+\\),?")
     (goto-char (match-end 0))
     (let* ((nbeg (match-beginning 2))
         (nend (match-end 2))
         (tbeg (match-beginning 1))
         (tag (match-string 1)))
      (if (string-equal (downcase tag) "node")
        (put-text-property nbeg nend 'font-lock-face 'info-header-node)
       (put-text-property nbeg nend 'font-lock-face 'info-header-xref)
       (put-text-property tbeg nend 'mouse-face 'highlight)
       (put-text-property tbeg nend
                 'help-echo
                 (concat "mouse-2: Go to node "
                     (buffer-substring nbeg nend)))
       ;; Always set up the text property keymap.
       ;; It will either be used in the buffer
       ;; or copied in the header line.
       (put-text-property
	    tbeg nend 'keymap
	    (cond
		((string-equal (downcase tag) "prev") Info-prev-link-keymap)
		((string-equal (downcase tag) "next") Info-next-link-keymap)
		((string-equal (downcase tag) "up" ) Info-up-link-keymap))))))

    ;; (when (> Info-breadcrumbs-depth 0)
    ;;  (insert (Info-breadcrumbs)))

    ;; Treat header line.
    (when Info-use-header-line
     (goto-char (point-min))
     (let* ((header-end (line-end-position))
         (header
         ;; If we find neither Next: nor Prev: link, show the entire
         ;; node header. Otherwise, don't show the File: and Node:
         ;; parts, to avoid wasting precious space on information that
         ;; is available in the mode line.
         (if (re-search-forward
            "\\(next\\|up\\|prev[ious]*\\): "
            header-end t)
           (progn
            (goto-char (match-beginning 1))
            (buffer-substring (point) header-end))
          (if (re-search-forward "node:[ \t]*[^ \t]+[ \t]*"
                      header-end t)
            (concat "No next, prev or up links -- "
                (buffer-substring (point) header-end))
           (buffer-substring (point) header-end)))))
      (put-text-property (point-min) (1+ (point-min))
                'header-line
			    (replace-regexp-in-string
				"%"
				;; Preserve text properties on duplicated `%'.
				(lambda (s) (concat s s)) header))
      ;; Hide the part of the first line
      ;; that is in the header, if it is just part.
      (cond
       ((> Info-breadcrumbs-depth 0)
	   (let ((ov (make-overlay (point-min) (1+ header-end))))
		(overlay-put ov 'display (Info-breadcrumbs))
		(overlay-put ov 'evaporate t)))
       ((not (bobp))
       ;; Hide the punctuation at the end, too.
       (skip-chars-backward " \t,")
       (put-text-property (point) header-end 'invisible t))))))

   ;; Fontify titles
   (goto-char (point-min))
   (when (and font-lock-mode not-fontified-p)
    (while (and (re-search-forward "\n\\([^ \t\n].+\\)\n\\(\\*\\*+\\|==+\\|--+\\|\\.\\.+\\)$"
                    nil t)
          ;; Only consider it as an underlined title if the ASCII
          ;; underline has the same size as the text. A typical
          ;; counter example is when a continuation "..." is alone
          ;; on a line.
          (= (string-width (match-string 1))
            (string-width (match-string 2))))
     (let* ((c (preceding-char))
         (face
         (cond ((= c ?*) 'info-title-1)
            ((= c ?=) 'info-title-2)
            ((= c ?-) 'info-title-3)
            (t    'info-title-4))))
      (put-text-property (match-beginning 1) (match-end 1)
                'font-lock-face face))
     ;; This is a serious problem for trying to handle multiple
     ;; frame types at once. We want this text to be invisible
     ;; on frames that can display the font above.
     (when (memq (framep (selected-frame)) '(x pc w32 ns))
      (add-text-properties (1- (match-beginning 2)) (match-end 2)
                 '(invisible t front-sticky nil rear-nonsticky t)))))

   ;; Fontify cross references
   (goto-char (point-min))
   (when (or not-fontified-p fontify-visited-p)
    (while (re-search-forward "\\(\\*Note[ \n\t]+\\)\\([^:]*\\)\\(:[ \t]*\\([^.,:(]*\\)\\(\\(([^)]*)\\)[^.,:]*\\)?[,:]?\n?\\)" nil t)
     (let ((start (match-beginning 0))
        (next (point))
        other-tag)
      (when not-fontified-p
       (when Info-hide-note-references
        (when (and (not (eq Info-hide-note-references 'hide))
              (> (line-number-at-pos) 4)) ; Skip breadcrumbs
         ;; *Note is often used where *note should have been
         (goto-char start)
         (skip-syntax-backward " ")
		 (when (memq (char-before) '(?\( ?\[ ?\{))
		  ;; Check whether the paren is preceded by
		  ;; an end of sentence
		  (skip-syntax-backward " ("))
         (setq other-tag
			(cond ((save-match-data (looking-back "\\<see"))
			    "")
			   ((save-match-data (looking-back "\\<in"))
			    "")
			   ((memq (char-before) '(nil ?\. ?! ??))
                "See ")
			   ((save-match-data
				 (save-excursion
				  (search-forward "\n\n" start t)))
			    "See ")
			   (t "see "))))
        (goto-char next)
        (add-text-properties
         (match-beginning 1)
         (or (save-match-data
            ;; Don't hide \n after *Note
            (let ((start1 (match-beginning 1)))
             (if (string-match "\n" (match-string 1))
               (+ start1 (match-beginning 0)))))
           (match-end 1))
         (if other-tag
           `(display ,other-tag front-sticky nil rear-nonsticky t)
          '(invisible t front-sticky nil rear-nonsticky t))))
       (add-text-properties
        (match-beginning 2) (match-end 2)
        (list
        'help-echo (if (or (match-end 5)
                  (not (equal (match-string 4) "")))
                (concat "mouse-2: go to " (or (match-string 5)
                               (match-string 4)))
               "mouse-2: go to this node")
        'mouse-face 'highlight)))
      (when (or not-fontified-p fontify-visited-p)
       (setq rbeg (match-beginning 2)
          rend (match-end 2))
       (put-text-property
        rbeg rend
        'font-lock-face
        ;; Display visited nodes in a different face
        (if (and Info-fontify-visited-nodes
            (save-match-data
             (let* ((node (replace-regexp-in-string
                    "^[ \t]+" ""
                    (replace-regexp-in-string
                     "[ \t\n]+" " "
                     (or (match-string-no-properties 5)
                       (and (not (equal (match-string 4) ""))
                         (match-string-no-properties 4))
                       (match-string-no-properties 2)))))
				 (external-link-p
				 (string-match "(\\([^)]+\\))\\([^)]*\\)" node))
                 (file (if external-link-p
					  (file-name-nondirectory
					  (match-string-no-properties 1 node))
					 Info-current-file))
                 (hl Info-history-list)
                 res)
              (if external-link-p
				(setq node (if (equal (match-string 2 node) "")
                        "Top"
                       (match-string-no-properties 2 node))))
			  (while hl
			   (if (and (string-equal node (nth 1 (car hl)))
				    (equal file
					   (if (and external-link-p
						    (stringp (caar hl)))
						 (file-name-nondirectory
						  (caar hl))
						(caar hl))))
				 (setq res (car hl) hl nil)
				(setq hl (cdr hl))))
              res))) 'info-xref-visited 'info-xref))
       ;; For multiline ref, unfontify newline and surrounding whitespace
       (save-excursion
        (goto-char rbeg)
        (save-match-data
         (while (re-search-forward "\\s-*\n\\s-*" rend t nil)
          (remove-text-properties (match-beginning 0)
                      (match-end 0)
                      '(font-lock-face t))))))
      (when not-fontified-p
       (when (memq Info-hide-note-references '(t hide))
        (add-text-properties (match-beginning 3) (match-end 3)
                   '(invisible t front-sticky nil rear-nonsticky t))
        ;; Unhide the file name of the external reference in parens
        (if (and (match-string 6) (not (eq Info-hide-note-references 'hide)))
          (remove-text-properties (match-beginning 6) (match-end 6)
                      '(invisible t front-sticky nil rear-nonsticky t)))
        ;; Unhide newline because hidden newlines cause too long lines
        (save-match-data
         (let ((beg3 (match-beginning 3))
            (end3 (match-end 3)))
          (if (and (string-match "\n[ \t]*" (match-string 3))
               (not (save-match-data
                  (save-excursion
                   (goto-char (1+ end3))
                   (looking-at "[.)]*$")))))
            (remove-text-properties (+ beg3 (match-beginning 0))
                        (+ beg3 (match-end 0))
                        '(invisible t front-sticky nil rear-nonsticky t))))))
       (when (and Info-refill-paragraphs Info-hide-note-references)
        (push (set-marker (make-marker) start)
           paragraph-markers))))))

   ;; Refill paragraphs (experimental feature)
   (when (and not-fontified-p
         Info-refill-paragraphs
         paragraph-markers)
    (let ((fill-nobreak-invisible t)
       (fill-individual-varying-indent nil)
       (paragraph-start "\f\\|[ \t]*[-*]\\|[ \t]*$")
       (paragraph-separate ".*\\.[ \t]*\n[ \t]\\|[ \t]*[-*]\\|[ \t\f]*$")
       (adaptive-fill-mode nil))
     (goto-char (point-max))
     (dolist (m paragraph-markers)
      (when (< m (point))
       (goto-char m)
       (beginning-of-line)
       (let ((beg (point)))
        (when (zerop (forward-paragraph))
         (fill-individual-paragraphs beg (point) nil nil)
         (goto-char beg))))
      (set-marker m nil))))

   ;; Fontify menu items
   (goto-char (point-min))
   (when (and (or not-fontified-p fontify-visited-p)
         (search-forward "\n* Menu:" nil t)
         ;; Don't take time to annotate huge menus
		 Info-fontify-maximum-menu-size
         (< (- (point-max) (point)) Info-fontify-maximum-menu-size))
    (let ((n 0)
       cont)
     (while (re-search-forward
         (concat "^\\* Menu:\\|\\(?:^\\* +\\(" Info-menu-entry-name-re "\\)\\(:"
             Info-node-spec-re "\\([ \t]*\\)\\)\\)")
         nil t)
	  (when (match-beginning 1)
	   (when not-fontified-p
		(setq n (1+ n))
		(if (and (<= n 9) (zerop (% n 3))) ; visual aids to help with 1-9 keys
		  (put-text-property (match-beginning 0)
				    (1+ (match-beginning 0))
				    'font-lock-face 'info-menu-star)))
	   (when not-fontified-p
		(add-text-properties
		 (match-beginning 1) (match-end 1)
		 (list
		 'help-echo (if (and (match-end 3)
				   (not (equal (match-string 3) "")))
				 (concat "mouse-2: go to " (match-string 3))
			    "mouse-2: go to this node")
		 'mouse-face 'highlight)))
	   (when (or not-fontified-p fontify-visited-p)
		(put-text-property
		 (match-beginning 1) (match-end 1)
         'font-lock-face
         ;; Display visited menu items in a different face
         (if (and Info-fontify-visited-nodes
             (save-match-data
              (let* ((node (if (equal (match-string 3) "")
					   (match-string-no-properties 1)
					  (match-string-no-properties 3)))
				  (external-link-p
				  (string-match "(\\([^)]+\\))\\([^)]*\\)" node))
				  (file (if external-link-p
					   (file-name-nondirectory
					   (match-string-no-properties 1 node))
					  Info-current-file))
				  (hl Info-history-list)
				  res)
               (if external-link-p
                 (setq node (if (equal (match-string 2 node) "")
                         "Top"
                        (match-string-no-properties 2 node))))
			   (while hl
				(if (and (string-equal node (nth 1 (car hl)))
					 (equal file
						(if (and external-link-p
							 (stringp (caar hl)))
						  (file-name-nondirectory
						   (caar hl))
						 (caar hl))))
				  (setq res (car hl) hl nil)
				 (setq hl (cdr hl))))
               res))) 'info-xref-visited 'info-xref)))
	   (when (and not-fontified-p
			 (memq Info-hide-note-references '(t hide))
			 (not (Info-index-node)))
		(put-text-property (match-beginning 2) (1- (match-end 6))
				  'invisible t)
		;; Unhide the file name in parens
		(if (and (match-end 4) (not (eq (char-after (match-end 4)) ?.)))
		  (remove-text-properties (match-beginning 4) (match-end 4)
					  '(invisible t)))
		;; We need a stretchable space like :align-to but with
		;; a minimum value.
		(put-text-property (1- (match-end 6)) (match-end 6) 'display
				  (if (>= 22 (- (match-end 1)
						 (match-beginning 0)))
				    '(space :align-to 24)
				   '(space :width 2)))
		(setq cont (looking-at "."))
		(while (and (= (forward-line 1) 0)
			  (looking-at "\\([ \t]+\\)[^*\n]"))
		 (put-text-property (match-beginning 1) (1- (match-end 1))
				   'invisible t)
		 (put-text-property (1- (match-end 1)) (match-end 1)
				   'display
				   (if cont
					 '(space :align-to 26)
				    '(space :align-to 24)))
		 (setq cont t)))))))

   ;; Fontify menu headers
   ;; Add the face `info-menu-header' to any header before a menu entry
   (goto-char (point-min))
   (when (and not-fontified-p (re-search-forward "^\\* Menu:" nil t))
    (put-text-property (match-beginning 0) (match-end 0)
              'font-lock-face 'info-menu-header)
    (while (re-search-forward "\n\n\\([^*\n ].*\\)\n\n?[*]" nil t)
     (put-text-property (match-beginning 1) (match-end 1)
               'font-lock-face 'info-menu-header)))

   ;; Hide index line numbers
   (goto-char (point-min))
   (when (and not-fontified-p (Info-index-node))
    (while (re-search-forward "[ \t\n]*(line +[0-9]+)" nil t)
     (put-text-property (match-beginning 0) (match-end 0)
               'invisible t)))

   ;; Fontify http and ftp references
   (goto-char (point-min))
   (when not-fontified-p
    (while (re-search-forward "\\(https?\\|ftp\\)://[^ \t\n\"`({<>})']+"
                 nil t)
     (add-text-properties (match-beginning 0) (match-end 0)
                '(font-lock-face info-xref
                 mouse-face highlight
                 help-echo "mouse-2: go to this URL"))))

   (set-buffer-modified-p nil))))

;;; Speedbar support:
;; These functions permit speedbar to display the "tags" in the
;; current Info node.
(eval-when-compile (require 'speedbar))

(defvar Info-speedbar-key-map nil
 "Keymap used when in the Info display mode.")

(defun Info-install-speedbar-variables ()
 "Install those variables used by speedbar to enhance Info."
 (if Info-speedbar-key-map
   nil
  (setq Info-speedbar-key-map (speedbar-make-specialized-keymap))

  ;; Basic tree features
  (define-key Info-speedbar-key-map "e" 'speedbar-edit-line)
  (define-key Info-speedbar-key-map "\C-m" 'speedbar-edit-line)
  (define-key Info-speedbar-key-map "+" 'speedbar-expand-line)
  (define-key Info-speedbar-key-map "-" 'speedbar-contract-line)
  )

 (speedbar-add-expansion-list '("Info" Info-speedbar-menu-items
				 Info-speedbar-key-map
				 Info-speedbar-hierarchy-buttons)))

(defvar Info-speedbar-menu-items
 '(["Browse Node" speedbar-edit-line t]
  ["Expand Node" speedbar-expand-line
   (save-excursion (beginning-of-line)
		   (looking-at "[0-9]+: *.\\+. "))]
  ["Contract Node" speedbar-contract-line
   (save-excursion (beginning-of-line)
		   (looking-at "[0-9]+: *.-. "))]
  )
 "Additional menu-items to add to speedbar frame.")

;; Make sure our special speedbar major mode is loaded
(if (featurep 'speedbar)
  (Info-install-speedbar-variables)
 (add-hook 'speedbar-load-hook 'Info-install-speedbar-variables))

;;; Info hierarchy display method
;;;###autoload
(defun Info-speedbar-browser ()
 "Initialize speedbar to display an Info node browser.
This will add a speedbar major display mode."
 (interactive)
 (require 'speedbar)
 ;; Make sure that speedbar is active
 (speedbar-frame-mode 1)
 ;; Now, throw us into Info mode on speedbar.
 (speedbar-change-initial-expansion-list "Info")
 )

(defun Info-speedbar-hierarchy-buttons (_directory depth &optional node)
 "Display an Info directory hierarchy in speedbar.
DIRECTORY is the current directory in the attached frame.
DEPTH is the current indentation depth.
NODE is an optional argument that is used to represent the
specific node to expand."
 (if (and (not node)
	  (save-excursion (goto-char (point-min))
			  (let ((case-fold-search t))
			   (looking-at "Info Nodes:"))))
   ;; Update our "current node" maybe?
   nil
  ;; We cannot use the generic list code, that depends on all leaves
  ;; being known at creation time.
  (if (not node)
	(speedbar-with-writable (insert "Info Nodes:\n")))
  (let ((completions nil))
   (speedbar-select-attached-frame)
   (save-window-excursion
	(setq completions
	   (Info-speedbar-fetch-file-nodes (or node '"(dir)top"))))
   (select-frame (speedbar-current-frame))
   (if completions
	 (speedbar-with-writable
	  (dolist (completion completions)
	   (speedbar-make-tag-line 'bracket ?+ 'Info-speedbar-expand-node
				   (cdr completion)
				   (car completion)
				   'Info-speedbar-goto-node
				   (cdr completion)
				   'info-xref depth))
	  t)
	nil))))

(defun Info-speedbar-goto-node (_text node _indent)
 "When user clicks on TEXT, go to an info NODE.
The INDENT level is ignored."
 (speedbar-select-attached-frame)
 (let* ((buff (or (get-buffer "*info*")
		  (progn (info) (get-buffer "*info*"))))
	 (bwin (get-buffer-window buff 0)))
  (if bwin
	(progn
	 (select-window bwin)
	 (raise-frame (window-frame bwin)))
   (if speedbar-power-click
	 (switch-to-buffer-other-frame buff)
	(speedbar-select-attached-frame)
	(switch-to-buffer buff)))
  (if (not (string-match "^(\\([^)]+\\))\\([^.]+\\)$" node))
	(error "Invalid node %s" node)
   (Info-find-node (match-string 1 node) (match-string 2 node))
   ;; If we do a find-node, and we were in info mode, restore
   ;; the old default method. Once we are in info mode, it makes
   ;; sense to return to whatever method the user was using before.
   (if (string= speedbar-initial-expansion-list-name "Info")
	 (speedbar-change-initial-expansion-list
	  speedbar-previously-used-expansion-list-name)))))

(defun Info-speedbar-expand-node (text token indent)
 "Expand the node the user clicked on.
TEXT is the text of the button we clicked on, a + or - item.
TOKEN is data related to this node (NAME . FILE).
INDENT is the current indentation depth."
 (cond ((string-match "+" text)	;we have to expand this file
	 (speedbar-change-expand-button-char ?-)
	 (if (speedbar-with-writable
	   (save-excursion
		(end-of-line) (forward-char 1)
		(Info-speedbar-hierarchy-buttons nil (1+ indent) token)))
	   (speedbar-change-expand-button-char ?-)
	  (speedbar-change-expand-button-char ??)))
	((string-match "-" text)	;we have to contract this node
	 (speedbar-change-expand-button-char ?+)
	 (speedbar-delete-subblock indent))
	(t (error "Ooops... not sure what to do")))
 (speedbar-center-buffer-smartly))

(defun Info-speedbar-fetch-file-nodes (nodespec)
 "Fetch the subnodes from the info NODESPEC.
NODESPEC is a string of the form: (file)node."
 ;; Set up a buffer we can use to fake-out Info.
 (with-current-buffer (get-buffer-create " *info-browse-tmp*")
  (if (not (equal major-mode 'Info-mode))
	(Info-mode))
  ;; Get the node into this buffer
  (if (not (string-match "^(\\([^)]+\\))\\([^.]+\\)$" nodespec))
	(error "Invalid node specification %s" nodespec)
   (Info-find-node (match-string 1 nodespec) (match-string 2 nodespec)))
  ;; Scan the created buffer
  (goto-char (point-min))
  (let ((completions nil)
	 (case-fold-search t)
	 (thisfile (progn (string-match "^(\\([^)]+\\))" nodespec)
			  (match-string 1 nodespec))))
   ;; Always skip the first one...
   (re-search-forward "\n\\* \\([^:\t\n]*\\):" nil t)
   (while (re-search-forward "\n\\* \\([^:\t\n]*\\):" nil t)
	(let ((name (match-string 1)))
	 (push (cons name
		   (if (looking-at " *\\(([^)]+)[^.\n]+\\)\\.")
			 (match-string 1)
			(if (looking-at " *\\(([^)]+)\\)\\.")
			  (concat (match-string 1) "Top")
			 (concat "(" thisfile ")"
				 (if (looking-at " \\([^.]+\\).")
				   (match-string 1)
				  name)))))
		completions)))
   (nreverse completions))))

;;; Info mode node listing
;; This is called by `speedbar-add-localized-speedbar-support'
(defun Info-speedbar-buttons (_buffer)
 "Create a speedbar display to help navigation in an Info file.
BUFFER is the buffer speedbar is requesting buttons for."
 (if (save-excursion (goto-char (point-min))
		   (let ((case-fold-search t))
			(not (looking-at "Info Nodes:"))))
   (erase-buffer))
 (Info-speedbar-hierarchy-buttons nil 0))

(dolist (mess '("^First node in file$"
		"^No `.*' in index$"
		"^No cross-reference named"
		"^No cross.references in this node$"
		"^No current Info node$"
		"^No menu in this node$"
		"^No more items in menu$"
		"^No more nodes$"
		"^No pointer \\(?:forward\\|backward\\) from this node$"
		"^No previous `i' command$"
		"^No previous items in menu$"
		"^No previous nodes$"
		"^No such item in menu$"
		"^No such node or anchor"
		"^Node has no"
		"^Point neither on reference nor in menu item description$"
		"^This is the \\(?:first\\|last\\) Info node you looked at$"
		search-failed))
 (add-to-list 'debug-ignored-errors mess))

;;;; Desktop support

(defun Info-desktop-buffer-misc-data (_desktop-dirname)
 "Auxiliary information to be saved in desktop file."
 (list Info-current-file
	Info-current-node
	;; Additional data as an association list.
	(delq nil (list
		  (and Info-history
			(cons 'history Info-history))
		  (and (Info-virtual-fun
			 'slow Info-current-file Info-current-node)
			(cons 'slow t))))))

(defun Info-restore-desktop-buffer (_desktop-buffer-file-name
                  desktop-buffer-name
                  desktop-buffer-misc)
 "Restore an Info buffer specified in a desktop file."
 (let* ((file (nth 0 desktop-buffer-misc))
	 (node (nth 1 desktop-buffer-misc))
	 (data (nth 2 desktop-buffer-misc))
	 (hist (assq 'history data))
	 (slow (assq 'slow data)))
  ;; Don't restore nodes slow to regenerate.
  (unless slow
   (when (and file node)
	(when desktop-buffer-name
	 (set-buffer (get-buffer-create desktop-buffer-name))
	 (Info-mode))
	(Info-find-node file node)
	(when hist
	 (setq Info-history (cdr hist)))
	(current-buffer)))))

(add-to-list 'desktop-buffer-mode-handlers
	   '(Info-mode . Info-restore-desktop-buffer))

;;;; Bookmark support
(declare-function bookmark-make-record-default
         "bookmark" (&optional no-file no-context posn))
(declare-function bookmark-prop-get "bookmark" (bookmark prop))
(declare-function bookmark-default-handler "bookmark" (bmk))
(declare-function bookmark-get-bookmark-record "bookmark" (bmk))

(defun Info-bookmark-make-record ()
 "This implements the `bookmark-make-record-function' type (which see)
for Info nodes."
 `(,Info-current-node
  ,@(bookmark-make-record-default 'no-file)
  (filename . ,Info-current-file)
  (info-node . ,Info-current-node)
  (handler . Info-bookmark-jump)))

;;;###autoload
(defun Info-bookmark-jump (bmk)
 "This implements the `handler' function interface for the record
type returned by `Info-bookmark-make-record', which see."
 (let* ((file          (bookmark-prop-get bmk 'filename))
     (info-node       (bookmark-prop-get bmk 'info-node))
     (buf (save-window-excursion  ;FIXME: doesn't work with frames!
        (Info-find-node file info-node) (current-buffer))))
  ;; Use bookmark-default-handler to move to the appropriate location
  ;; within the node.
  (bookmark-default-handler
   `("" (buffer . ,buf) . ,(bookmark-get-bookmark-record bmk)))))


;;;###autoload
(defun info-display-manual (manual)
 "Go to Info buffer that displays MANUAL, creating it if none already exists."
 (interactive "sManual name: ")
 (let ((blist (buffer-list))
	(manual-re (concat "\\(/\\|\\`\\)" manual "\\(\\.\\|\\'\\)"))
	(case-fold-search t)
	found)
  (dolist (buffer blist)
   (with-current-buffer buffer
	(when (and (eq major-mode 'Info-mode)
		  (stringp Info-current-file)
		  (string-match manual-re Info-current-file))
	 (setq found buffer
		blist nil))))
  (if found
	(switch-to-buffer found)
   (info-initialize)
   (info (Info-find-file manual)))))

(provide 'info)

;;; info.el ends here