1. Nic Ferrier
 2. emacs

Source

emacs / src / sysdep.c

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
/* Interfaces to system-dependent kernel and library entries.
  Copyright (C) 1985-1988, 1993-1995, 1999-2011
         Free Software Foundation, Inc.

This file is part of GNU Emacs.

GNU Emacs is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with GNU Emacs. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. */

#include <config.h>
#include <ctype.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <setjmp.h>
#ifdef HAVE_PWD_H
#include <pwd.h>
#include <grp.h>
#endif /* HAVE_PWD_H */
#include <limits.h>
#include <unistd.h>

#include <allocator.h>
#include <careadlinkat.h>
#include <ignore-value.h>

#include "lisp.h"
#include "sysselect.h"
#include "blockinput.h"

#ifdef WINDOWSNT
#define read sys_read
#define write sys_write
#include <windows.h>
#ifndef NULL
#define NULL 0
#endif
#endif /* not WINDOWSNT */

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <errno.h>

#ifdef HAVE_SETPGID
#if !defined (USG)
#undef setpgrp
#define setpgrp setpgid
#endif
#endif

/* Get SI_SRPC_DOMAIN, if it is available. */
#ifdef HAVE_SYS_SYSTEMINFO_H
#include <sys/systeminfo.h>
#endif

#ifdef MSDOS	/* Demacs 1.1.2 91/10/20 Manabu Higashida, MW Aug 1993 */
#include <dos.h>
#include "dosfns.h"
#include "msdos.h"
#include <sys/param.h>
#endif

#include <sys/file.h>
#include <fcntl.h>

#include "systty.h"
#include "syswait.h"

#ifdef HAVE_SYS_UTSNAME_H
#include <sys/utsname.h>
#include <memory.h>
#endif /* HAVE_SYS_UTSNAME_H */

#include "keyboard.h"
#include "frame.h"
#include "window.h"
#include "termhooks.h"
#include "termchar.h"
#include "termopts.h"
#include "dispextern.h"
#include "process.h"
#include "cm.h" /* for reset_sys_modes */

#ifdef WINDOWSNT
#include <direct.h>
/* In process.h which conflicts with the local copy. */
#define _P_WAIT 0
int _cdecl _spawnlp (int, const char *, const char *, ...);
int _cdecl _getpid (void);
extern char *getwd (char *);
#endif

#include "syssignal.h"
#include "systime.h"
#ifdef HAVE_UTIME_H
#include <utime.h>
#endif

#ifndef HAVE_UTIMES
#ifndef HAVE_STRUCT_UTIMBUF
/* We want to use utime rather than utimes, but we couldn't find the
  structure declaration. We'll use the traditional one. */
struct utimbuf {
 long actime;
 long modtime;
};
#endif
#endif

static int emacs_get_tty (int, struct emacs_tty *);
static int emacs_set_tty (int, struct emacs_tty *, int);
#if defined TIOCNOTTY || defined USG5 || defined CYGWIN
static void croak (char *) NO_RETURN;
#endif

/* Declare here, including term.h is problematic on some systems. */
extern void tputs (const char *, int, int (*)(int));

static const int baud_convert[] =
 {
  0, 50, 75, 110, 135, 150, 200, 300, 600, 1200,
  1800, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
 };


#if !defined (HAVE_GET_CURRENT_DIR_NAME) || defined (BROKEN_GET_CURRENT_DIR_NAME)

/* Return the current working directory. Returns NULL on errors.
  Any other returned value must be freed with free. This is used
  only when get_current_dir_name is not defined on the system. */
char*
get_current_dir_name (void)
{
 char *buf;
 char *pwd;
 struct stat dotstat, pwdstat;
 /* If PWD is accurate, use it instead of calling getwd. PWD is
   sometimes a nicer name, and using it may avoid a fatal error if a
   parent directory is searchable but not readable. */
  if ((pwd = getenv ("PWD")) != 0
   && (IS_DIRECTORY_SEP (*pwd) || (*pwd && IS_DEVICE_SEP (pwd[1])))
   && stat (pwd, &pwdstat) == 0
   && stat (".", &dotstat) == 0
   && dotstat.st_ino == pwdstat.st_ino
   && dotstat.st_dev == pwdstat.st_dev
#ifdef MAXPATHLEN
   && strlen (pwd) < MAXPATHLEN
#endif
   )
  {
   buf = (char *) malloc (strlen (pwd) + 1);
   if (!buf)
    return NULL;
   strcpy (buf, pwd);
  }
#ifdef HAVE_GETCWD
 else
  {
   size_t buf_size = 1024;
   buf = (char *) malloc (buf_size);
   if (!buf)
    return NULL;
   for (;;)
    {
     if (getcwd (buf, buf_size) == buf)
      break;
     if (errno != ERANGE)
      {
       int tmp_errno = errno;
       free (buf);
       errno = tmp_errno;
       return NULL;
      }
     buf_size *= 2;
     buf = (char *) realloc (buf, buf_size);
     if (!buf)
      return NULL;
    }
  }
#else
 else
  {
   /* We need MAXPATHLEN here. */
   buf = (char *) malloc (MAXPATHLEN + 1);
   if (!buf)
    return NULL;
   if (getwd (buf) == NULL)
    {
     int tmp_errno = errno;
     free (buf);
     errno = tmp_errno;
     return NULL;
    }
  }
#endif
 return buf;
}
#endif


/* Discard pending input on all input descriptors. */

void
discard_tty_input (void)
{
#ifndef WINDOWSNT
 struct emacs_tty buf;

 if (noninteractive)
  return;

#ifdef MSDOS  /* Demacs 1.1.1 91/10/16 HIRANO Satoshi */
 while (dos_keyread () != -1)
  ;
#else /* not MSDOS */
 {
  struct tty_display_info *tty;
  for (tty = tty_list; tty; tty = tty->next)
   {
    if (tty->input)     /* Is the device suspended? */
     {
      emacs_get_tty (fileno (tty->input), &buf);
      emacs_set_tty (fileno (tty->input), &buf, 0);
     }
   }
 }
#endif /* not MSDOS */
#endif /* not WINDOWSNT */
}


#ifdef SIGTSTP

/* Arrange for character C to be read as the next input from
  the terminal.
  XXX What if we have multiple ttys?
*/

void
stuff_char (char c)
{
 if (! FRAME_TERMCAP_P (SELECTED_FRAME ()))
  return;

/* Should perhaps error if in batch mode */
#ifdef TIOCSTI
 ioctl (fileno (CURTTY()->input), TIOCSTI, &c);
#else /* no TIOCSTI */
 error ("Cannot stuff terminal input characters in this version of Unix");
#endif /* no TIOCSTI */
}

#endif /* SIGTSTP */

void
init_baud_rate (int fd)
{
 int emacs_ospeed;

 if (noninteractive)
  emacs_ospeed = 0;
 else
  {
#ifdef DOS_NT
  emacs_ospeed = 15;
#else /* not DOS_NT */
   struct termios sg;

   sg.c_cflag = B9600;
   tcgetattr (fd, &sg);
   emacs_ospeed = cfgetospeed (&sg);
#endif /* not DOS_NT */
  }

 baud_rate = (emacs_ospeed < sizeof baud_convert / sizeof baud_convert[0]
	    ? baud_convert[emacs_ospeed] : 9600);
 if (baud_rate == 0)
  baud_rate = 1200;
}



/* Set nonzero to make following function work under dbx
  (at least for bsd). */
int wait_debugging EXTERNALLY_VISIBLE;

#ifndef MSDOS

static void
wait_for_termination_1 (int pid, int interruptible)
{
 while (1)
  {
#if (defined (BSD_SYSTEM) || defined (HPUX)) && !defined (__GNU__)
   /* Note that kill returns -1 even if the process is just a zombie now.
	 But inevitably a SIGCHLD interrupt should be generated
	 and child_sig will do wait3 and make the process go away. */
   /* There is some indication that there is a bug involved with
	 termination of subprocesses, perhaps involving a kernel bug too,
	 but no idea what it is. Just as a hunch we signal SIGCHLD to see
	 if that causes the problem to go away or get worse. */
   sigsetmask (sigmask (SIGCHLD));
   if (0 > kill (pid, 0))
	{
	 sigsetmask (SIGEMPTYMASK);
	 kill (getpid (), SIGCHLD);
	 break;
	}
   if (wait_debugging)
	sleep (1);
   else
	sigpause (SIGEMPTYMASK);
#else /* not BSD_SYSTEM, and not HPUX version >= 6 */
#ifdef WINDOWSNT
   wait (0);
   break;
#else /* not WINDOWSNT */
   sigblock (sigmask (SIGCHLD));
   errno = 0;
   if (kill (pid, 0) == -1 && errno == ESRCH)
	{
	 sigunblock (sigmask (SIGCHLD));
	 break;
	}

   sigsuspend (&empty_mask);
#endif /* not WINDOWSNT */
#endif /* not BSD_SYSTEM, and not HPUX version >= 6 */
   if (interruptible)
	QUIT;
  }
}

/* Wait for subprocess with process id `pid' to terminate and
  make sure it will get eliminated (not remain forever as a zombie) */

void
wait_for_termination (int pid)
{
 wait_for_termination_1 (pid, 0);
}

/* Like the above, but allow keyboard interruption. */
void
interruptible_wait_for_termination (int pid)
{
 wait_for_termination_1 (pid, 1);
}

/*
 *	flush any pending output
 *   (may flush input as well; it does not matter the way we use it)
 */

void
flush_pending_output (int channel)
{
 /* FIXME: maybe this function should be removed */
}

/* Set up the terminal at the other end of a pseudo-terminal that
  we will be controlling an inferior through.
  It should not echo or do line-editing, since that is done
  in Emacs. No padding needed for insertion into an Emacs buffer. */

void
child_setup_tty (int out)
{
#ifndef WINDOWSNT
 struct emacs_tty s;

 emacs_get_tty (out, &s);
 s.main.c_oflag |= OPOST;	/* Enable output postprocessing */
 s.main.c_oflag &= ~ONLCR;	/* Disable map of NL to CR-NL on output */
#ifdef NLDLY
 /* http://lists.gnu.org/archive/html/emacs-devel/2008-05/msg00406.html
   Some versions of GNU Hurd do not have FFDLY? */
#ifdef FFDLY
 s.main.c_oflag &= ~(NLDLY|CRDLY|TABDLY|BSDLY|VTDLY|FFDLY);
 				/* No output delays */
#else
 s.main.c_oflag &= ~(NLDLY|CRDLY|TABDLY|BSDLY|VTDLY);
 				/* No output delays */
#endif
#endif
 s.main.c_lflag &= ~ECHO;	/* Disable echo */
 s.main.c_lflag |= ISIG;	/* Enable signals */
#ifdef IUCLC
 s.main.c_iflag &= ~IUCLC;	/* Disable downcasing on input. */
#endif
#ifdef ISTRIP
 s.main.c_iflag &= ~ISTRIP;	/* don't strip 8th bit on input */
#endif
#ifdef OLCUC
 s.main.c_oflag &= ~OLCUC;	/* Disable upcasing on output. */
#endif
 s.main.c_oflag &= ~TAB3;	/* Disable tab expansion */
 s.main.c_cflag = (s.main.c_cflag & ~CSIZE) | CS8; /* Don't strip 8th bit */
 s.main.c_cc[VERASE] = CDISABLE;	/* disable erase processing */
 s.main.c_cc[VKILL] = CDISABLE;	/* disable kill processing */

#ifdef HPUX
 s.main.c_cflag = (s.main.c_cflag & ~CBAUD) | B9600; /* baud rate sanity */
#endif /* HPUX */

#ifdef SIGNALS_VIA_CHARACTERS
 /* the QUIT and INTR character are used in process_send_signal
   so set them here to something useful. */
 if (s.main.c_cc[VQUIT] == CDISABLE)
  s.main.c_cc[VQUIT] = '\\'&037;	/* Control-\ */
 if (s.main.c_cc[VINTR] == CDISABLE)
  s.main.c_cc[VINTR] = 'C'&037;	/* Control-C */
#endif /* not SIGNALS_VIA_CHARACTERS */

#ifdef AIX
 /* Also, PTY overloads NUL and BREAK.
   don't ignore break, but don't signal either, so it looks like NUL. */
 s.main.c_iflag &= ~IGNBRK;
 s.main.c_iflag &= ~BRKINT;
 /* rms: Formerly it set s.main.c_cc[VINTR] to 0377 here
   unconditionally. Then a SIGNALS_VIA_CHARACTERS conditional
   would force it to 0377. That looks like duplicated code. */
 s.main.c_cflag = (s.main.c_cflag & ~CBAUD) | B9600; /* baud rate sanity */
#endif /* AIX */

 /* We originally enabled ICANON (and set VEOF to 04), and then had
   process.c send additional EOF chars to flush the output when faced
   with long lines, but this leads to weird effects when the
   subprocess has disabled ICANON and ends up seeing those spurious
   extra EOFs. So we don't send EOFs any more in
   process.c:send_process. First we tried to disable ICANON by
   default, so if a subsprocess sets up ICANON, it's his problem (or
   the Elisp package that talks to it) to deal with lines that are
   too long. But this disables some features, such as the ability
   to send EOF signals. So we re-enabled ICANON but there is no
   more "send eof to flush" going on (which is wrong and unportable
   in itself). The correct way to handle too much output is to
   buffer what could not be written and then write it again when
   select returns ok for writing. This has it own set of
   problems. Write is now asynchronous, is that a problem? How much
   do we buffer, and what do we do when that limit is reached? */

 s.main.c_lflag |= ICANON;	/* Enable line editing and eof processing */
 s.main.c_cc[VEOF] = 'D'&037;	/* Control-D */
#if 0	  /* These settings only apply to non-ICANON mode. */
 s.main.c_cc[VMIN] = 1;
 s.main.c_cc[VTIME] = 0;
#endif

 emacs_set_tty (out, &s, 0);
#endif /* not WINDOWSNT */
}
#endif	/* not MSDOS */


/* Record a signal code and the handler for it. */
struct save_signal
{
 int code;
 void (*handler) (int);
};

static void save_signal_handlers (struct save_signal *);
static void restore_signal_handlers (struct save_signal *);

/* Suspend the Emacs process; give terminal to its superior. */

void
sys_suspend (void)
{
#if defined (SIGTSTP) && !defined (MSDOS)

 {
  int pgrp = EMACS_GETPGRP (0);
  EMACS_KILLPG (pgrp, SIGTSTP);
 }

#else /* No SIGTSTP */
/* On a system where suspending is not implemented,
  instead fork a subshell and let it talk directly to the terminal
  while we wait. */
 sys_subshell ();

#endif /* no SIGTSTP */
}

/* Fork a subshell. */

void
sys_subshell (void)
{
#ifdef DOS_NT	/* Demacs 1.1.2 91/10/20 Manabu Higashida */
 int st;
 char oldwd[MAXPATHLEN+1]; /* Fixed length is safe on MSDOS. */
#endif
 int pid;
 struct save_signal saved_handlers[5];
 Lisp_Object dir;
 unsigned char *volatile str_volatile = 0;
 unsigned char *str;
 int len;

 saved_handlers[0].code = SIGINT;
 saved_handlers[1].code = SIGQUIT;
 saved_handlers[2].code = SIGTERM;
#ifdef SIGIO
 saved_handlers[3].code = SIGIO;
 saved_handlers[4].code = 0;
#else
 saved_handlers[3].code = 0;
#endif

 /* Mentioning current_buffer->buffer would mean including buffer.h,
   which somehow wedges the hp compiler. So instead... */

 dir = intern ("default-directory");
 if (NILP (Fboundp (dir)))
  goto xyzzy;
 dir = Fsymbol_value (dir);
 if (!STRINGP (dir))
  goto xyzzy;

 dir = expand_and_dir_to_file (Funhandled_file_name_directory (dir), Qnil);
 str_volatile = str = (unsigned char *) alloca (SCHARS (dir) + 2);
 len = SCHARS (dir);
 memcpy (str, SDATA (dir), len);
 if (str[len - 1] != '/') str[len++] = '/';
 str[len] = 0;
 xyzzy:

#ifdef DOS_NT
 pid = 0;
 save_signal_handlers (saved_handlers);
 synch_process_alive = 1;
#else
 pid = vfork ();
 if (pid == -1)
  error ("Can't spawn subshell");
#endif

 if (pid == 0)
  {
   const char *sh = 0;

#ifdef DOS_NT  /* MW, Aug 1993 */
   getwd (oldwd);
   if (sh == 0)
	sh = (char *) egetenv ("SUSPEND");	/* KFS, 1994-12-14 */
#endif
   if (sh == 0)
	sh = (char *) egetenv ("SHELL");
   if (sh == 0)
	sh = "sh";

   /* Use our buffer's default directory for the subshell. */
   str = str_volatile;
   if (str && chdir ((char *) str) != 0)
	{
#ifndef DOS_NT
	 ignore_value (write (1, "Can't chdir\n", 12));
	 _exit (1);
#endif
	}

   close_process_descs ();	/* Close Emacs's pipes/ptys */

#ifdef MSDOS  /* Demacs 1.1.2 91/10/20 Manabu Higashida */
   {
	char *epwd = getenv ("PWD");
	char old_pwd[MAXPATHLEN+1+4];

	/* If PWD is set, pass it with corrected value. */
	if (epwd)
	 {
	  strcpy (old_pwd, epwd);
	  if (str[len - 1] == '/')
	   str[len - 1] = '\0';
	  setenv ("PWD", str, 1);
	 }
	st = system (sh);
	chdir (oldwd);	/* FIXME: Do the right thing on chdir failure. */
	if (epwd)
	 putenv (old_pwd);	/* restore previous value */
   }
#else /* not MSDOS */
#ifdef WINDOWSNT
   /* Waits for process completion */
   pid = _spawnlp (_P_WAIT, sh, sh, NULL);
   chdir (oldwd);	/* FIXME: Do the right thing on chdir failure. */
   if (pid == -1)
	write (1, "Can't execute subshell", 22);
#else  /* not WINDOWSNT */
   execlp (sh, sh, (char *) 0);
   ignore_value (write (1, "Can't execute subshell", 22));
   _exit (1);
#endif /* not WINDOWSNT */
#endif /* not MSDOS */
  }

 /* Do this now if we did not do it before. */
#ifndef MSDOS
 save_signal_handlers (saved_handlers);
 synch_process_alive = 1;
#endif

#ifndef DOS_NT
 wait_for_termination (pid);
#endif
 restore_signal_handlers (saved_handlers);
 synch_process_alive = 0;
}

static void
save_signal_handlers (struct save_signal *saved_handlers)
{
 while (saved_handlers->code)
  {
   saved_handlers->handler
    = (void (*) (int)) signal (saved_handlers->code, SIG_IGN);
   saved_handlers++;
  }
}

static void
restore_signal_handlers (struct save_signal *saved_handlers)
{
 while (saved_handlers->code)
  {
   signal (saved_handlers->code, saved_handlers->handler);
   saved_handlers++;
  }
}

#ifndef SIGIO
/* If SIGIO is broken, don't do anything. */
void
init_sigio (int fd)
{
}

static void
reset_sigio (int fd)
{
}

void
request_sigio (void)
{
}

void
unrequest_sigio (void)
{
}

#else
#ifdef F_SETFL

static int old_fcntl_flags[MAXDESC];

void
init_sigio (int fd)
{
#ifdef FASYNC
 old_fcntl_flags[fd] = fcntl (fd, F_GETFL, 0) & ~FASYNC;
 fcntl (fd, F_SETFL, old_fcntl_flags[fd] | FASYNC);
#endif
 interrupts_deferred = 0;
}

static void
reset_sigio (int fd)
{
#ifdef FASYNC
 fcntl (fd, F_SETFL, old_fcntl_flags[fd]);
#endif
}

#ifdef FASYNC		/* F_SETFL does not imply existence of FASYNC */
/* XXX Uhm, FASYNC is not used anymore here. */
/* XXX Yeah, but you need it for SIGIO, don't you? */

void
request_sigio (void)
{
 if (noninteractive)
  return;

#ifdef SIGWINCH
 sigunblock (sigmask (SIGWINCH));
#endif
 sigunblock (sigmask (SIGIO));

 interrupts_deferred = 0;
}

void
unrequest_sigio (void)
{
 if (noninteractive)
  return;

#if 0 /* XXX What's wrong with blocking SIGIO under X? */
 if (x_display_list)
  return;
#endif

#ifdef SIGWINCH
 sigblock (sigmask (SIGWINCH));
#endif
 sigblock (sigmask (SIGIO));
 interrupts_deferred = 1;
}

#else /* no FASYNC */
#ifndef MSDOS

void
request_sigio (void)
{
 if (noninteractive || read_socket_hook)
  return;

 croak ("request_sigio");
}

void
unrequest_sigio (void)
{
 if (noninteractive || read_socket_hook)
  return;

 croak ("unrequest_sigio");
}

#endif /* MSDOS */
#endif /* FASYNC */
#endif /* F_SETFL */
#endif /* SIGIO */


/* Getting and setting emacs_tty structures. */

/* Set *TC to the parameters associated with the terminal FD.
  Return zero if all's well, or -1 if we ran into an error we
  couldn't deal with. */
int
emacs_get_tty (int fd, struct emacs_tty *settings)
{
 /* Retrieve the primary parameters - baud rate, character size, etcetera. */
#ifndef DOS_NT
 /* We have those nifty POSIX tcmumbleattr functions. */
 memset (&settings->main, 0, sizeof (settings->main));
 if (tcgetattr (fd, &settings->main) < 0)
  return -1;
#endif

 /* We have survived the tempest. */
 return 0;
}


/* Set the parameters of the tty on FD according to the contents of
  *SETTINGS. If FLUSHP is non-zero, we discard input.
  Return 0 if all went well, and -1 if anything failed. */

int
emacs_set_tty (int fd, struct emacs_tty *settings, int flushp)
{
 /* Set the primary parameters - baud rate, character size, etcetera. */
#ifndef DOS_NT
 int i;
 /* We have those nifty POSIX tcmumbleattr functions.
   William J. Smith <wjs@wiis.wang.com> writes:
   "POSIX 1003.1 defines tcsetattr to return success if it was
   able to perform any of the requested actions, even if some
   of the requested actions could not be performed.
   We must read settings back to ensure tty setup properly.
   AIX requires this to keep tty from hanging occasionally." */
 /* This make sure that we don't loop indefinitely in here. */
 for (i = 0 ; i < 10 ; i++)
  if (tcsetattr (fd, flushp ? TCSAFLUSH : TCSADRAIN, &settings->main) < 0)
   {
	if (errno == EINTR)
	 continue;
	else
	 return -1;
   }
  else
   {
	struct termios new;

	memset (&new, 0, sizeof (new));
	/* Get the current settings, and see if they're what we asked for. */
	tcgetattr (fd, &new);
	/* We cannot use memcmp on the whole structure here because under
	 * aix386 the termios structure has some reserved field that may
	 * not be filled in.
	 */
	if (  new.c_iflag == settings->main.c_iflag
	  && new.c_oflag == settings->main.c_oflag
	  && new.c_cflag == settings->main.c_cflag
	  && new.c_lflag == settings->main.c_lflag
	  && memcmp (new.c_cc, settings->main.c_cc, NCCS) == 0)
	 break;
	else
	 continue;
   }
#endif

 /* We have survived the tempest. */
 return 0;
}



#ifdef F_SETOWN
static int old_fcntl_owner[MAXDESC];
#endif /* F_SETOWN */

/* This may also be defined in stdio,
  but if so, this does no harm,
  and using the same name avoids wasting the other one's space. */

#if defined (USG)
unsigned char _sobuf[BUFSIZ+8];
#else
char _sobuf[BUFSIZ];
#endif

/* Initialize the terminal mode on all tty devices that are currently
  open. */

void
init_all_sys_modes (void)
{
 struct tty_display_info *tty;
 for (tty = tty_list; tty; tty = tty->next)
  init_sys_modes (tty);
}

/* Initialize the terminal mode on the given tty device. */

void
init_sys_modes (struct tty_display_info *tty_out)
{
 struct emacs_tty tty;
 Lisp_Object terminal;

 Vtty_erase_char = Qnil;

 if (noninteractive)
  return;

 if (!tty_out->output)
  return;           /* The tty is suspended. */

 if (! tty_out->old_tty)
  tty_out->old_tty = (struct emacs_tty *) xmalloc (sizeof (struct emacs_tty));

 emacs_get_tty (fileno (tty_out->input), tty_out->old_tty);

 tty = *tty_out->old_tty;

#if !defined (DOS_NT)
 XSETINT (Vtty_erase_char, tty.main.c_cc[VERASE]);

 tty.main.c_iflag |= (IGNBRK);	/* Ignore break condition */
 tty.main.c_iflag &= ~ICRNL;	/* Disable map of CR to NL on input */
#ifdef INLCR /* I'm just being cautious,
		 since I can't check how widespread INLCR is--rms. */
 tty.main.c_iflag &= ~INLCR;	/* Disable map of NL to CR on input */
#endif
#ifdef ISTRIP
 tty.main.c_iflag &= ~ISTRIP;	/* don't strip 8th bit on input */
#endif
 tty.main.c_lflag &= ~ECHO;	/* Disable echo */
 tty.main.c_lflag &= ~ICANON;	/* Disable erase/kill processing */
#ifdef IEXTEN
 tty.main.c_lflag &= ~IEXTEN;	/* Disable other editing characters. */
#endif
 tty.main.c_lflag |= ISIG;	/* Enable signals */
 if (tty_out->flow_control)
  {
   tty.main.c_iflag |= IXON;	/* Enable start/stop output control */
#ifdef IXANY
   tty.main.c_iflag &= ~IXANY;
#endif /* IXANY */
  }
 else
  tty.main.c_iflag &= ~IXON;	/* Disable start/stop output control */
 tty.main.c_oflag &= ~ONLCR;	/* Disable map of NL to CR-NL
                  on output */
 tty.main.c_oflag &= ~TAB3;	/* Disable tab expansion */
#ifdef CS8
 if (tty_out->meta_key)
  {
   tty.main.c_cflag |= CS8;	/* allow 8th bit on input */
   tty.main.c_cflag &= ~PARENB;/* Don't check parity */
  }
#endif

 XSETTERMINAL(terminal, tty_out->terminal);
 if (!NILP (Fcontrolling_tty_p (terminal)))
  {
   tty.main.c_cc[VINTR] = quit_char;	/* C-g (usually) gives SIGINT */
   /* Set up C-g for both SIGQUIT and SIGINT.
     We don't know which we will get, but we handle both alike
     so which one it really gives us does not matter. */
   tty.main.c_cc[VQUIT] = quit_char;
  }
 else
  {
   /* We normally don't get interrupt or quit signals from tty
     devices other than our controlling terminal; therefore,
     we must handle C-g as normal input. Unfortunately, this
     means that the interrupt and quit feature must be
     disabled on secondary ttys, or we would not even see the
     keypress.

     Note that even though emacsclient could have special code
     to pass SIGINT to Emacs, we should _not_ enable
     interrupt/quit keys for emacsclient frames. This means
     that we can't break out of loops in C code from a
     secondary tty frame, but we can always decide what
     display the C-g came from, which is more important from a
     usability point of view. (Consider the case when two
     people work together using the same Emacs instance.) */
   tty.main.c_cc[VINTR] = CDISABLE;
   tty.main.c_cc[VQUIT] = CDISABLE;
  }
 tty.main.c_cc[VMIN] = 1;	/* Input should wait for at least 1 char */
 tty.main.c_cc[VTIME] = 0;	/* no matter how long that takes. */
#ifdef VSWTCH
 tty.main.c_cc[VSWTCH] = CDISABLE;	/* Turn off shell layering use
					  of C-z */
#endif /* VSWTCH */

#ifdef VSUSP
 tty.main.c_cc[VSUSP] = CDISABLE;	/* Turn off handling of C-z. */
#endif /* VSUSP */
#ifdef V_DSUSP
 tty.main.c_cc[V_DSUSP] = CDISABLE; /* Turn off handling of C-y. */
#endif /* V_DSUSP */
#ifdef VDSUSP /* Some systems have VDSUSP, some have V_DSUSP. */
 tty.main.c_cc[VDSUSP] = CDISABLE;
#endif /* VDSUSP */
#ifdef VLNEXT
 tty.main.c_cc[VLNEXT] = CDISABLE;
#endif /* VLNEXT */
#ifdef VREPRINT
 tty.main.c_cc[VREPRINT] = CDISABLE;
#endif /* VREPRINT */
#ifdef VWERASE
 tty.main.c_cc[VWERASE] = CDISABLE;
#endif /* VWERASE */
#ifdef VDISCARD
 tty.main.c_cc[VDISCARD] = CDISABLE;
#endif /* VDISCARD */

 if (tty_out->flow_control)
  {
#ifdef VSTART
   tty.main.c_cc[VSTART] = '\021';
#endif /* VSTART */
#ifdef VSTOP
   tty.main.c_cc[VSTOP] = '\023';
#endif /* VSTOP */
  }
 else
  {
#ifdef VSTART
   tty.main.c_cc[VSTART] = CDISABLE;
#endif /* VSTART */
#ifdef VSTOP
   tty.main.c_cc[VSTOP] = CDISABLE;
#endif /* VSTOP */
  }

#ifdef AIX
 tty.main.c_cc[VSTRT] = CDISABLE;
 tty.main.c_cc[VSTOP] = CDISABLE;
 tty.main.c_cc[VSUSP] = CDISABLE;
 tty.main.c_cc[VDSUSP] = CDISABLE;
 if (tty_out->flow_control)
  {
#ifdef VSTART
   tty.main.c_cc[VSTART] = '\021';
#endif /* VSTART */
#ifdef VSTOP
   tty.main.c_cc[VSTOP] = '\023';
#endif /* VSTOP */
  }
 /* Also, PTY overloads NUL and BREAK.
   don't ignore break, but don't signal either, so it looks like NUL.
   This really serves a purpose only if running in an XTERM window
   or via TELNET or the like, but does no harm elsewhere. */
 tty.main.c_iflag &= ~IGNBRK;
 tty.main.c_iflag &= ~BRKINT;
#endif
#endif /* not DOS_NT */

#ifdef MSDOS	/* Demacs 1.1.2 91/10/20 Manabu Higashida, MW Aug 1993 */
 if (!tty_out->term_initted)
  internal_terminal_init ();
 dos_ttraw (tty_out);
#endif

 emacs_set_tty (fileno (tty_out->input), &tty, 0);

 /* This code added to insure that, if flow-control is not to be used,
   we have an unlocked terminal at the start. */

#ifdef TCXONC
 if (!tty_out->flow_control) ioctl (fileno (tty_out->input), TCXONC, 1);
#endif
#ifdef TIOCSTART
 if (!tty_out->flow_control) ioctl (fileno (tty_out->input), TIOCSTART, 0);
#endif

#if !defined (DOS_NT)
#ifdef TCOON
 if (!tty_out->flow_control) tcflow (fileno (tty_out->input), TCOON);
#endif
#endif

#ifdef F_SETFL
#ifdef F_GETOWN		/* F_SETFL does not imply existence of F_GETOWN */
 if (interrupt_input)
  {
   old_fcntl_owner[fileno (tty_out->input)] =
    fcntl (fileno (tty_out->input), F_GETOWN, 0);
   fcntl (fileno (tty_out->input), F_SETOWN, getpid ());
   init_sigio (fileno (tty_out->input));
#ifdef HAVE_GPM
   if (gpm_tty == tty_out)
	{
	 /* Arrange for mouse events to give us SIGIO signals. */
	 fcntl (gpm_fd, F_SETOWN, getpid ());
	 fcntl (gpm_fd, F_SETFL, fcntl (gpm_fd, F_GETFL, 0) | O_NONBLOCK);
	 init_sigio (gpm_fd);
	}
#endif /* HAVE_GPM */
  }
#endif /* F_GETOWN */
#endif /* F_SETFL */

#ifdef _IOFBF
 /* This symbol is defined on recent USG systems.
   Someone says without this call USG won't really buffer the file
   even with a call to setbuf. */
 setvbuf (tty_out->output, (char *) _sobuf, _IOFBF, sizeof _sobuf);
#else
 setbuf (tty_out->output, (char *) _sobuf);
#endif

 if (tty_out->terminal->set_terminal_modes_hook)
  tty_out->terminal->set_terminal_modes_hook (tty_out->terminal);

 if (!tty_out->term_initted)
  {
   Lisp_Object tail, frame;
   FOR_EACH_FRAME (tail, frame)
    {
     /* XXX This needs to be revised. */
     if (FRAME_TERMCAP_P (XFRAME (frame))
       && FRAME_TTY (XFRAME (frame)) == tty_out)
      init_frame_faces (XFRAME (frame));
    }
  }

 if (tty_out->term_initted && no_redraw_on_reenter)
  {
   /* We used to call "direct_output_forward_char(0)" here,
	 but it's not clear why, since it may not do anything anyway. */
  }
 else
  {
   Lisp_Object tail, frame;
   frame_garbaged = 1;
   FOR_EACH_FRAME (tail, frame)
    {
     if ((FRAME_TERMCAP_P (XFRAME (frame))
	    || FRAME_MSDOS_P (XFRAME (frame)))
       && FRAME_TTY (XFRAME (frame)) == tty_out)
      FRAME_GARBAGED_P (XFRAME (frame)) = 1;
    }
  }

 tty_out->term_initted = 1;
}

/* Return nonzero if safe to use tabs in output.
  At the time this is called, init_sys_modes has not been done yet. */

int
tabs_safe_p (int fd)
{
 struct emacs_tty etty;

 emacs_get_tty (fd, &etty);
#ifndef DOS_NT
#ifdef TABDLY
 return ((etty.main.c_oflag & TABDLY) != TAB3);
#else /* not TABDLY */
 return 1;
#endif /* not TABDLY */
#else /* DOS_NT */
 return 0;
#endif /* DOS_NT */
}

/* Get terminal size from system.
  Store number of lines into *HEIGHTP and width into *WIDTHP.
  We store 0 if there's no valid information. */

void
get_tty_size (int fd, int *widthp, int *heightp)
{
#if defined TIOCGWINSZ

 /* BSD-style. */
 struct winsize size;

 if (ioctl (fd, TIOCGWINSZ, &size) == -1)
  *widthp = *heightp = 0;
 else
  {
   *widthp = size.ws_col;
   *heightp = size.ws_row;
  }

#elif defined TIOCGSIZE

 /* SunOS - style. */
 struct ttysize size;

 if (ioctl (fd, TIOCGSIZE, &size) == -1)
  *widthp = *heightp = 0;
 else
  {
   *widthp = size.ts_cols;
   *heightp = size.ts_lines;
  }

#elif defined WINDOWSNT

 CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO info;
 if (GetConsoleScreenBufferInfo (GetStdHandle (STD_OUTPUT_HANDLE), &info))
  {
   *widthp = info.srWindow.Right - info.srWindow.Left + 1;
   *heightp = info.srWindow.Bottom - info.srWindow.Top + 1;
  }
 else
  *widthp = *heightp = 0;

#elif defined MSDOS

 *widthp = ScreenCols ();
 *heightp = ScreenRows ();

#else /* system doesn't know size */

 *widthp = 0;
 *heightp = 0;

#endif
}

/* Set the logical window size associated with descriptor FD
  to HEIGHT and WIDTH. This is used mainly with ptys. */

int
set_window_size (int fd, int height, int width)
{
#ifdef TIOCSWINSZ

 /* BSD-style. */
 struct winsize size;
 size.ws_row = height;
 size.ws_col = width;

 if (ioctl (fd, TIOCSWINSZ, &size) == -1)
  return 0; /* error */
 else
  return 1;

#else
#ifdef TIOCSSIZE

 /* SunOS - style. */
 struct ttysize size;
 size.ts_lines = height;
 size.ts_cols = width;

 if (ioctl (fd, TIOCGSIZE, &size) == -1)
  return 0;
 else
  return 1;
#else
 return -1;
#endif /* not SunOS-style */
#endif /* not BSD-style */
}



/* Prepare all terminal devices for exiting Emacs. */

void
reset_all_sys_modes (void)
{
 struct tty_display_info *tty;
 for (tty = tty_list; tty; tty = tty->next)
  reset_sys_modes (tty);
}

/* Prepare the terminal for closing it; move the cursor to the
  bottom of the frame, turn off interrupt-driven I/O, etc. */

void
reset_sys_modes (struct tty_display_info *tty_out)
{
 if (noninteractive)
  {
   fflush (stdout);
   return;
  }
 if (!tty_out->term_initted)
  return;

 if (!tty_out->output)
  return;           /* The tty is suspended. */

 /* Go to and clear the last line of the terminal. */

 cmgoto (tty_out, FrameRows (tty_out) - 1, 0);

 /* Code adapted from tty_clear_end_of_line. */
 if (tty_out->TS_clr_line)
  {
   emacs_tputs (tty_out, tty_out->TS_clr_line, 1, cmputc);
  }
 else
  {			/* have to do it the hard way */
   int i;
   tty_turn_off_insert (tty_out);

   for (i = curX (tty_out); i < FrameCols (tty_out) - 1; i++)
    {
     fputc (' ', tty_out->output);
    }
  }

 cmgoto (tty_out, FrameRows (tty_out) - 1, 0);
 fflush (tty_out->output);

 if (tty_out->terminal->reset_terminal_modes_hook)
  tty_out->terminal->reset_terminal_modes_hook (tty_out->terminal);

#ifdef BSD_SYSTEM
 /* Avoid possible loss of output when changing terminal modes. */
 fsync (fileno (tty_out->output));
#endif

#ifdef F_SETFL
#ifdef F_SETOWN		/* F_SETFL does not imply existence of F_SETOWN */
 if (interrupt_input)
  {
   reset_sigio (fileno (tty_out->input));
   fcntl (fileno (tty_out->input), F_SETOWN,
       old_fcntl_owner[fileno (tty_out->input)]);
  }
#endif /* F_SETOWN */
#ifdef O_NDELAY
 fcntl (fileno (tty_out->input), F_SETFL,
     fcntl (fileno (tty_out->input), F_GETFL, 0) & ~O_NDELAY);
#endif
#endif /* F_SETFL */

 if (tty_out->old_tty)
  while (emacs_set_tty (fileno (tty_out->input),
             tty_out->old_tty, 0) < 0 && errno == EINTR)
   ;

#ifdef MSDOS	/* Demacs 1.1.2 91/10/20 Manabu Higashida */
 dos_ttcooked ();
#endif

}

#ifdef HAVE_PTYS

/* Set up the proper status flags for use of a pty. */

void
setup_pty (int fd)
{
 /* I'm told that TOICREMOTE does not mean control chars
   "can't be sent" but rather that they don't have
   input-editing or signaling effects.
   That should be good, because we have other ways
   to do those things in Emacs.
   However, telnet mode seems not to work on 4.2.
   So TIOCREMOTE is turned off now. */

 /* Under hp-ux, if TIOCREMOTE is turned on, some calls
   will hang. In particular, the "timeout" feature (which
   causes a read to return if there is no data available)
   does this. Also it is known that telnet mode will hang
   in such a way that Emacs must be stopped (perhaps this
   is the same problem).

   If TIOCREMOTE is turned off, then there is a bug in
   hp-ux which sometimes loses data. Apparently the
   code which blocks the master process when the internal
   buffer fills up does not work. Other than this,
   though, everything else seems to work fine.

   Since the latter lossage is more benign, we may as well
   lose that way. -- cph */
#ifdef FIONBIO
#if defined (UNIX98_PTYS)
 {
  int on = 1;
  ioctl (fd, FIONBIO, &on);
 }
#endif
#endif
}
#endif /* HAVE_PTYS */

#ifdef HAVE_SOCKETS
#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>
#endif /* HAVE_SOCKETS */

#ifdef TRY_AGAIN
#ifndef HAVE_H_ERRNO
extern int h_errno;
#endif
#endif /* TRY_AGAIN */

void
init_system_name (void)
{
#ifndef HAVE_GETHOSTNAME
 struct utsname uts;
 uname (&uts);
 Vsystem_name = build_string (uts.nodename);
#else /* HAVE_GETHOSTNAME */
 unsigned int hostname_size = 256;
 char *hostname = (char *) alloca (hostname_size);

 /* Try to get the host name; if the buffer is too short, try
   again. Apparently, the only indication gethostname gives of
   whether the buffer was large enough is the presence or absence
   of a '\0' in the string. Eech. */
 for (;;)
  {
   gethostname (hostname, hostname_size - 1);
   hostname[hostname_size - 1] = '\0';

   /* Was the buffer large enough for the '\0'? */
   if (strlen (hostname) < hostname_size - 1)
	break;

   hostname_size <<= 1;
   hostname = (char *) alloca (hostname_size);
  }
#ifdef HAVE_SOCKETS
 /* Turn the hostname into the official, fully-qualified hostname.
   Don't do this if we're going to dump; this can confuse system
   libraries on some machines and make the dumped emacs core dump. */
#ifndef CANNOT_DUMP
 if (initialized)
#endif /* not CANNOT_DUMP */
  if (! strchr (hostname, '.'))
   {
	int count;
#ifdef HAVE_GETADDRINFO
    struct addrinfo *res;
    struct addrinfo hints;
    int ret;

    memset (&hints, 0, sizeof (hints));
    hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;
    hints.ai_flags = AI_CANONNAME;

	for (count = 0;; count++)
	 {
      if ((ret = getaddrinfo (hostname, NULL, &hints, &res)) == 0
        || ret != EAI_AGAIN)
       break;

      if (count >= 5)
	   break;
	  Fsleep_for (make_number (1), Qnil);
	 }

    if (ret == 0)
     {
      struct addrinfo *it = res;
      while (it)
       {
        char *fqdn = it->ai_canonname;
        if (fqdn && strchr (fqdn, '.')
          && strcmp (fqdn, "localhost.localdomain") != 0)
         break;
        it = it->ai_next;
       }
      if (it)
       {
        hostname = alloca (strlen (it->ai_canonname) + 1);
        strcpy (hostname, it->ai_canonname);
       }
      freeaddrinfo (res);
     }
#else /* !HAVE_GETADDRINFO */
    struct hostent *hp;
	for (count = 0;; count++)
	 {

#ifdef TRY_AGAIN
	  h_errno = 0;
#endif
	  hp = gethostbyname (hostname);
#ifdef TRY_AGAIN
	  if (! (hp == 0 && h_errno == TRY_AGAIN))
#endif

	   break;

	  if (count >= 5)
	   break;
	  Fsleep_for (make_number (1), Qnil);
	 }

	if (hp)
	 {
	  char *fqdn = (char *) hp->h_name;

	  if (!strchr (fqdn, '.'))
	   {
		/* We still don't have a fully qualified domain name.
		  Try to find one in the list of alternate names */
		char **alias = hp->h_aliases;
		while (*alias
		    && (!strchr (*alias, '.')
			  || !strcmp (*alias, "localhost.localdomain")))
		 alias++;
		if (*alias)
		 fqdn = *alias;
	   }
	  hostname = fqdn;
	 }
#endif /* !HAVE_GETADDRINFO */
   }
#endif /* HAVE_SOCKETS */
 Vsystem_name = build_string (hostname);
#endif /* HAVE_GETHOSTNAME */
 {
  unsigned char *p;
  for (p = SDATA (Vsystem_name); *p; p++)
   if (*p == ' ' || *p == '\t')
	*p = '-';
 }
}

/* POSIX signals support - DJB */
/* Anyone with POSIX signals should have ANSI C declarations */

sigset_t empty_mask;

#ifndef WINDOWSNT

signal_handler_t
sys_signal (int signal_number, signal_handler_t action)
{
 struct sigaction new_action, old_action;
 sigemptyset (&new_action.sa_mask);
 new_action.sa_handler = action;
 new_action.sa_flags = 0;
#if defined (SA_RESTART)
 /* Emacs mostly works better with restartable system services. If this
   flag exists, we probably want to turn it on here.
   However, on some systems this resets the timeout of `select'
   which means that `select' never finishes if it keeps getting signals.
   BROKEN_SA_RESTART is defined on those systems. */
 /* It's not clear why the comment above says "mostly works better". --Stef
   When SYNC_INPUT is set, we don't want SA_RESTART because we need to poll
   for pending input so we need long-running syscalls to be interrupted
   after a signal that sets the interrupt_input_pending flag. */
 /* Non-interactive keyboard input goes through stdio, where we always
   want restartable system calls. */
# if defined (BROKEN_SA_RESTART) || defined (SYNC_INPUT)
 if (noninteractive)
# endif
  new_action.sa_flags = SA_RESTART;
#endif
 sigaction (signal_number, &new_action, &old_action);
 return (old_action.sa_handler);
}

#endif	/* WINDOWSNT */

#ifndef __GNUC__
/* If we're compiling with GCC, we don't need this function, since it
  can be written as a macro. */
sigset_t
sys_sigmask (int sig)
{
 sigset_t mask;
 sigemptyset (&mask);
 sigaddset (&mask, sig);
 return mask;
}
#endif

/* I'd like to have these guys return pointers to the mask storage in here,
  but there'd be trouble if the code was saving multiple masks. I'll be
  safe and pass the structure. It normally won't be more than 2 bytes
  anyhow. - DJB */

sigset_t
sys_sigblock (sigset_t new_mask)
{
 sigset_t old_mask;
 pthread_sigmask (SIG_BLOCK, &new_mask, &old_mask);
 return (old_mask);
}

sigset_t
sys_sigunblock (sigset_t new_mask)
{
 sigset_t old_mask;
 pthread_sigmask (SIG_UNBLOCK, &new_mask, &old_mask);
 return (old_mask);
}

sigset_t
sys_sigsetmask (sigset_t new_mask)
{
 sigset_t old_mask;
 pthread_sigmask (SIG_SETMASK, &new_mask, &old_mask);
 return (old_mask);
}


#if !defined HAVE_STRSIGNAL && !HAVE_DECL_SYS_SIGLIST
static char *my_sys_siglist[NSIG];
# ifdef sys_siglist
# undef sys_siglist
# endif
# define sys_siglist my_sys_siglist
#endif

void
init_signals (void)
{
 sigemptyset (&empty_mask);

#if !defined HAVE_STRSIGNAL && !HAVE_DECL_SYS_SIGLIST
 if (! initialized)
  {
# ifdef SIGABRT
   sys_siglist[SIGABRT] = "Aborted";
# endif
# ifdef SIGAIO
   sys_siglist[SIGAIO] = "LAN I/O interrupt";
# endif
# ifdef SIGALRM
   sys_siglist[SIGALRM] = "Alarm clock";
# endif
# ifdef SIGBUS
   sys_siglist[SIGBUS] = "Bus error";
# endif
# ifdef SIGCLD
   sys_siglist[SIGCLD] = "Child status changed";
# endif
# ifdef SIGCHLD
   sys_siglist[SIGCHLD] = "Child status changed";
# endif
# ifdef SIGCONT
   sys_siglist[SIGCONT] = "Continued";
# endif
# ifdef SIGDANGER
   sys_siglist[SIGDANGER] = "Swap space dangerously low";
# endif
# ifdef SIGDGNOTIFY
   sys_siglist[SIGDGNOTIFY] = "Notification message in queue";
# endif
# ifdef SIGEMT
   sys_siglist[SIGEMT] = "Emulation trap";
# endif
# ifdef SIGFPE
   sys_siglist[SIGFPE] = "Arithmetic exception";
# endif
# ifdef SIGFREEZE
   sys_siglist[SIGFREEZE] = "SIGFREEZE";
# endif
# ifdef SIGGRANT
   sys_siglist[SIGGRANT] = "Monitor mode granted";
# endif
# ifdef SIGHUP
   sys_siglist[SIGHUP] = "Hangup";
# endif
# ifdef SIGILL
   sys_siglist[SIGILL] = "Illegal instruction";
# endif
# ifdef SIGINT
   sys_siglist[SIGINT] = "Interrupt";
# endif
# ifdef SIGIO
   sys_siglist[SIGIO] = "I/O possible";
# endif
# ifdef SIGIOINT
   sys_siglist[SIGIOINT] = "I/O intervention required";
# endif
# ifdef SIGIOT
   sys_siglist[SIGIOT] = "IOT trap";
# endif
# ifdef SIGKILL
   sys_siglist[SIGKILL] = "Killed";
# endif
# ifdef SIGLOST
   sys_siglist[SIGLOST] = "Resource lost";
# endif
# ifdef SIGLWP
   sys_siglist[SIGLWP] = "SIGLWP";
# endif
# ifdef SIGMSG
   sys_siglist[SIGMSG] = "Monitor mode data available";
# endif
# ifdef SIGPHONE
   sys_siglist[SIGWIND] = "SIGPHONE";
# endif
# ifdef SIGPIPE
   sys_siglist[SIGPIPE] = "Broken pipe";
# endif
# ifdef SIGPOLL
   sys_siglist[SIGPOLL] = "Pollable event occurred";
# endif
# ifdef SIGPROF
   sys_siglist[SIGPROF] = "Profiling timer expired";
# endif
# ifdef SIGPTY
   sys_siglist[SIGPTY] = "PTY I/O interrupt";
# endif
# ifdef SIGPWR
   sys_siglist[SIGPWR] = "Power-fail restart";
# endif
# ifdef SIGQUIT
   sys_siglist[SIGQUIT] = "Quit";
# endif
# ifdef SIGRETRACT
   sys_siglist[SIGRETRACT] = "Need to relinquish monitor mode";
# endif
# ifdef SIGSAK
   sys_siglist[SIGSAK] = "Secure attention";
# endif
# ifdef SIGSEGV
   sys_siglist[SIGSEGV] = "Segmentation violation";
# endif
# ifdef SIGSOUND
   sys_siglist[SIGSOUND] = "Sound completed";
# endif
# ifdef SIGSTOP
   sys_siglist[SIGSTOP] = "Stopped (signal)";
# endif
# ifdef SIGSTP
   sys_siglist[SIGSTP] = "Stopped (user)";
# endif
# ifdef SIGSYS
   sys_siglist[SIGSYS] = "Bad argument to system call";
# endif
# ifdef SIGTERM
   sys_siglist[SIGTERM] = "Terminated";
# endif
# ifdef SIGTHAW
   sys_siglist[SIGTHAW] = "SIGTHAW";
# endif
# ifdef SIGTRAP
   sys_siglist[SIGTRAP] = "Trace/breakpoint trap";
# endif
# ifdef SIGTSTP
   sys_siglist[SIGTSTP] = "Stopped (user)";
# endif
# ifdef SIGTTIN
   sys_siglist[SIGTTIN] = "Stopped (tty input)";
# endif
# ifdef SIGTTOU
   sys_siglist[SIGTTOU] = "Stopped (tty output)";
# endif
# ifdef SIGURG
   sys_siglist[SIGURG] = "Urgent I/O condition";
# endif
# ifdef SIGUSR1
   sys_siglist[SIGUSR1] = "User defined signal 1";
# endif
# ifdef SIGUSR2
   sys_siglist[SIGUSR2] = "User defined signal 2";
# endif
# ifdef SIGVTALRM
   sys_siglist[SIGVTALRM] = "Virtual timer expired";
# endif
# ifdef SIGWAITING
   sys_siglist[SIGWAITING] = "Process's LWPs are blocked";
# endif
# ifdef SIGWINCH
   sys_siglist[SIGWINCH] = "Window size changed";
# endif
# ifdef SIGWIND
   sys_siglist[SIGWIND] = "SIGWIND";
# endif
# ifdef SIGXCPU
   sys_siglist[SIGXCPU] = "CPU time limit exceeded";
# endif
# ifdef SIGXFSZ
   sys_siglist[SIGXFSZ] = "File size limit exceeded";
# endif
  }
#endif /* !defined HAVE_STRSIGNAL && !defined HAVE_DECL_SYS_SIGLIST */
}

#ifndef HAVE_RANDOM
#ifdef random
#define HAVE_RANDOM
#endif
#endif

/* Figure out how many bits the system's random number generator uses.
  `random' and `lrand48' are assumed to return 31 usable bits.
  BSD `rand' returns a 31 bit value but the low order bits are unusable;
  so we'll shift it and treat it like the 15-bit USG `rand'. */

#ifndef RAND_BITS
# ifdef HAVE_RANDOM
# define RAND_BITS 31
# else /* !HAVE_RANDOM */
# ifdef HAVE_LRAND48
#  define RAND_BITS 31
#  define random lrand48
# else /* !HAVE_LRAND48 */
#  define RAND_BITS 15
#  if RAND_MAX == 32767
#  define random rand
#  else /* RAND_MAX != 32767 */
#  if RAND_MAX == 2147483647
#   define random() (rand () >> 16)
#  else /* RAND_MAX != 2147483647 */
#   ifdef USG
#   define random rand
#   else
#   define random() (rand () >> 16)
#   endif /* !USG */
#  endif /* RAND_MAX != 2147483647 */
#  endif /* RAND_MAX != 32767 */
# endif /* !HAVE_LRAND48 */
# endif /* !HAVE_RANDOM */
#endif /* !RAND_BITS */

void
seed_random (long int arg)
{
#ifdef HAVE_RANDOM
 srandom ((unsigned int)arg);
#else
# ifdef HAVE_LRAND48
 srand48 (arg);
# else
 srand ((unsigned int)arg);
# endif
#endif
}

/*
 * Return a nonnegative random integer out of whatever we've got.
 * It contains enough bits to make a random (signed) Emacs fixnum.
 * This suffices even for a 64-bit architecture with a 15-bit rand.
 */
EMACS_INT
get_random (void)
{
 EMACS_UINT val = 0;
 int i;
 for (i = 0; i < (FIXNUM_BITS + RAND_BITS - 1) / RAND_BITS; i++)
  val = (random () ^ (val << RAND_BITS)
	  ^ (val >> (BITS_PER_EMACS_INT - RAND_BITS)));
 val ^= val >> (BITS_PER_EMACS_INT - FIXNUM_BITS);
 return val & INTMASK;
}

#ifndef HAVE_STRERROR
#ifndef WINDOWSNT
char *
strerror (int errnum)
{
 extern char *sys_errlist[];
 extern int sys_nerr;

 if (errnum >= 0 && errnum < sys_nerr)
  return sys_errlist[errnum];
 return (char *) "Unknown error";
}
#endif /* not WINDOWSNT */
#endif /* ! HAVE_STRERROR */

#ifndef HAVE_SNPRINTF
/* Approximate snprintf as best we can on ancient hosts that lack it. */
int
snprintf (char *buf, size_t bufsize, char const *format, ...)
{
 ptrdiff_t size = min (bufsize, PTRDIFF_MAX);
 ptrdiff_t nbytes = size - 1;
 va_list ap;

 if (size)
  {
   va_start (ap, format);
   nbytes = doprnt (buf, size, format, 0, ap);
   va_end (ap);
  }

 if (nbytes == size - 1)
  {
   /* Calculate the length of the string that would have been created
	 had the buffer been large enough. */
   char stackbuf[4000];
   char *b = stackbuf;
   ptrdiff_t bsize = sizeof stackbuf;
   va_start (ap, format);
   nbytes = evxprintf (&b, &bsize, stackbuf, -1, format, ap);
   va_end (ap);
   if (b != stackbuf)
	xfree (b);
  }

 if (INT_MAX < nbytes)
  {
#ifdef EOVERFLOW
   errno = EOVERFLOW;
#else
   errno = EDOM;
#endif
   return -1;
  }
 return nbytes;
}
#endif

int
emacs_open (const char *path, int oflag, int mode)
{
 register int rtnval;

 while ((rtnval = open (path, oflag, mode)) == -1
	 && (errno == EINTR))
  QUIT;
 return (rtnval);
}

int
emacs_close (int fd)
{
 int did_retry = 0;
 register int rtnval;

 while ((rtnval = close (fd)) == -1
	 && (errno == EINTR))
  did_retry = 1;

 /* If close is interrupted SunOS 4.1 may or may not have closed the
   file descriptor. If it did the second close will fail with
   errno = EBADF. That means we have succeeded. */
 if (rtnval == -1 && did_retry && errno == EBADF)
  return 0;

 return rtnval;
}

/* Maximum number of bytes to read or write in a single system call.
  This works around a serious bug in Linux kernels before 2.6.16; see
  <https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?format=multiple&id=612839>.
  It's likely to work around similar bugs in other operating systems, so do it
  on all platforms. Round INT_MAX down to a page size, with the conservative
  assumption that page sizes are at most 2**18 bytes (any kernel with a
  page size larger than that shouldn't have the bug). */
#ifndef MAX_RW_COUNT
#define MAX_RW_COUNT (INT_MAX >> 18 << 18)
#endif

/* Read from FILEDESC to a buffer BUF with size NBYTE, retrying if interrupted.
  Return the number of bytes read, which might be less than NBYTE.
  On error, set errno and return -1. */
EMACS_INT
emacs_read (int fildes, char *buf, EMACS_INT nbyte)
{
 register ssize_t rtnval;

 /* There is no need to check against MAX_RW_COUNT, since no caller ever
   passes a size that large to emacs_read. */

 while ((rtnval = read (fildes, buf, nbyte)) == -1
	 && (errno == EINTR))
  QUIT;
 return (rtnval);
}

/* Write to FILEDES from a buffer BUF with size NBYTE, retrying if interrupted
  or if a partial write occurs. Return the number of bytes written, setting
  errno if this is less than NBYTE. */
EMACS_INT
emacs_write (int fildes, const char *buf, EMACS_INT nbyte)
{
 ssize_t rtnval;
 EMACS_INT bytes_written;

 bytes_written = 0;

 while (nbyte > 0)
  {
   rtnval = write (fildes, buf, min (nbyte, MAX_RW_COUNT));

   if (rtnval < 0)
	{
	 if (errno == EINTR)
	  {
#ifdef SYNC_INPUT
	   /* I originally used `QUIT' but that might causes files to
		 be truncated if you hit C-g in the middle of it. --Stef */
	   process_pending_signals ();
#endif
	   continue;
	  }
	 else
	  break;
	}

   buf += rtnval;
   nbyte -= rtnval;
   bytes_written += rtnval;
  }

 return (bytes_written);
}

static struct allocator const emacs_norealloc_allocator =
 { xmalloc, NULL, xfree, memory_full };

/* Get the symbolic link value of FILENAME. Return a pointer to a
  NUL-terminated string. If readlink fails, return NULL and set
  errno. If the value fits in INITIAL_BUF, return INITIAL_BUF.
  Otherwise, allocate memory and return a pointer to that memory. If
  memory allocation fails, diagnose and fail without returning. If
  successful, store the length of the symbolic link into *LINKLEN. */
char *
emacs_readlink (char const *filename, char initial_buf[READLINK_BUFSIZE])
{
 return careadlinkat (AT_FDCWD, filename, initial_buf, READLINK_BUFSIZE,
		    &emacs_norealloc_allocator, careadlinkatcwd);
}

#ifdef USG
/*
 *	All of the following are for USG.
 *
 *	On USG systems the system calls are INTERRUPTIBLE by signals
 *	that the user program has elected to catch. Thus the system call
 *	must be retried in these cases. To handle this without massive
 *	changes in the source code, we remap the standard system call names
 *	to names for our own functions in sysdep.c that do the system call
 *	with retries. Actually, for portability reasons, it is good
 *	programming practice, as this example shows, to limit all actual
 *	system calls to a single occurrence in the source. Sure, this
 *	adds an extra level of function call overhead but it is almost
 *	always negligible.  Fred Fish, Unisoft Systems Inc.
 */

/*
 *	Warning, this function may not duplicate 4.2 action properly
 *	under error conditions.
 */

#ifndef HAVE_GETWD

#ifndef MAXPATHLEN
/* In 4.1, param.h fails to define this. */
#define MAXPATHLEN 1024
#endif

char *
getwd (char *pathname)
{
 char *npath, *spath;
 extern char *getcwd (char *, size_t);

 BLOCK_INPUT;			/* getcwd uses malloc */
 spath = npath = getcwd ((char *) 0, MAXPATHLEN);
 if (spath == 0)
  {
   UNBLOCK_INPUT;
   return spath;
  }
 /* On Altos 3068, getcwd can return @hostname/dir, so discard
   up to first slash. Should be harmless on other systems. */
 while (*npath && *npath != '/')
  npath++;
 strcpy (pathname, npath);
 free (spath);			/* getcwd uses malloc */
 UNBLOCK_INPUT;
 return pathname;
}

#endif /* HAVE_GETWD */

/*
 *	Emulate rename using unlink/link. Note that this is
 *	only partially correct. Also, doesn't enforce restriction
 *	that files be of same type (regular->regular, dir->dir, etc).
 */

#ifndef HAVE_RENAME

int
rename (const char *from, const char *to)
{
 if (access (from, 0) == 0)
  {
   unlink (to);
   if (link (from, to) == 0)
	if (unlink (from) == 0)
	 return (0);
  }
 return (-1);
}

#endif


#if defined (HPUX) && !defined (HAVE_PERROR)

/* HPUX curses library references perror, but as far as we know
  it won't be called. Anyway this definition will do for now. */

void
perror (void)
{
}
#endif /* HPUX and not HAVE_PERROR */

/*
 *	Gettimeofday. Simulate as much as possible. Only accurate
 *	to nearest second. Emacs doesn't use tzp so ignore it for now.
 *	Only needed when subprocesses are defined.
 */

#ifndef HAVE_GETTIMEOFDAY
#ifdef HAVE_TIMEVAL

int
gettimeofday (struct timeval *tp, struct timezone *tzp)
{
 extern long time (long);

 tp->tv_sec = time ((long *)0);
 tp->tv_usec = 0;
 if (tzp != 0)
  tzp->tz_minuteswest = -1;
 return 0;
}

#endif
#endif /* !HAVE_GETTIMEOFDAY && HAVE_TIMEVAL */

/*
 *	This function will go away as soon as all the stubs fixed. (fnf)
 */

void
croak (char *badfunc)
{
 printf ("%s not yet implemented\r\n", badfunc);
 reset_all_sys_modes ();
 exit (1);
}

#endif /* USG */

/* Directory routines for systems that don't have them. */

#ifdef HAVE_DIRENT_H

#include <dirent.h>

#if !defined (HAVE_CLOSEDIR)

int
closedir (DIR *dirp /* stream from opendir */)
{
 int rtnval;

 rtnval = emacs_close (dirp->dd_fd);
 xfree ((char *) dirp);

 return rtnval;
}
#endif /* not HAVE_CLOSEDIR */
#endif /* HAVE_DIRENT_H */


int
set_file_times (const char *filename, EMACS_TIME atime, EMACS_TIME mtime)
{
#ifdef HAVE_UTIMES
 struct timeval tv[2];
 tv[0] = atime;
 tv[1] = mtime;
 return utimes (filename, tv);
#else /* not HAVE_UTIMES */
 struct utimbuf utb;
 utb.actime = EMACS_SECS (atime);
 utb.modtime = EMACS_SECS (mtime);
 return utime (filename, &utb);
#endif /* not HAVE_UTIMES */
}

/* mkdir and rmdir functions, for systems which don't have them. */

#ifndef HAVE_MKDIR
/*
 * Written by Robert Rother, Mariah Corporation, August 1985.
 *
 * If you want it, it's yours. All I ask in return is that if you
 * figure out how to do this in a Bourne Shell script you send me
 * a copy.
 *					sdcsvax!rmr or rmr@uscd
 *
 * Severely hacked over by John Gilmore to make a 4.2BSD compatible
 * subroutine. 11Mar86; hoptoad!gnu
 *
 * Modified by rmtodd@uokmax 6-28-87 -- when making an already existing dir,
 * subroutine didn't return EEXIST. It does now.
 */

/*
 * Make a directory.
 */
int
mkdir (char *dpath, int dmode)
{
 int cpid, status, fd;
 struct stat statbuf;

 if (stat (dpath, &statbuf) == 0)
  {
   errno = EEXIST;		/* Stat worked, so it already exists */
   return -1;
  }

 /* If stat fails for a reason other than non-existence, return error */
 if (errno != ENOENT)
  return -1;

 synch_process_alive = 1;
 switch (cpid = fork ())
  {

  case -1:			/* Error in fork */
   return (-1);		/* Errno is set already */

  case 0:			/* Child process */
   /*
		 * Cheap hack to set mode of new directory. Since this
		 * child process is going away anyway, we zap its umask.
		 * FIXME, this won't suffice to set SUID, SGID, etc. on this
		 * directory. Does anybody care?
		 */
   status = umask (0);	/* Get current umask */
   status = umask (status | (0777 & ~dmode));	/* Set for mkdir */
   fd = emacs_open ("/dev/null", O_RDWR, 0);
   if (fd >= 0)
    {
	 dup2 (fd, 0);
	 dup2 (fd, 1);
	 dup2 (fd, 2);
    }
   execl ("/bin/mkdir", "mkdir", dpath, (char *) 0);
   _exit (-1);		/* Can't exec /bin/mkdir */

  default:			/* Parent process */
   wait_for_termination (cpid);
  }

 if (synch_process_death != 0 || synch_process_retcode != 0
   || synch_process_termsig != 0)
  {
   errno = EIO;		/* We don't know why, but */
   return -1;		/* /bin/mkdir failed */
  }

 return 0;
}
#endif /* not HAVE_MKDIR */

#ifndef HAVE_RMDIR
int
rmdir (char *dpath)
{
 int cpid, status, fd;
 struct stat statbuf;

 if (stat (dpath, &statbuf) != 0)
  {
   /* Stat just set errno. We don't have to */
   return -1;
  }

 synch_process_alive = 1;
 switch (cpid = fork ())
  {

  case -1:			/* Error in fork */
   return (-1);		/* Errno is set already */

  case 0:			/* Child process */
   fd = emacs_open ("/dev/null", O_RDWR, 0);
   if (fd >= 0)
    {
	 dup2 (fd, 0);
	 dup2 (fd, 1);
	 dup2 (fd, 2);
    }
   execl ("/bin/rmdir", "rmdir", dpath, (char *) 0);
   _exit (-1);		/* Can't exec /bin/rmdir */

  default:			/* Parent process */
   wait_for_termination (cpid);
  }

 if (synch_process_death != 0 || synch_process_retcode != 0
   || synch_process_termsig != 0)
  {
   errno = EIO;		/* We don't know why, but */
   return -1;		/* /bin/rmdir failed */
  }

 return 0;
}
#endif /* !HAVE_RMDIR */


#ifndef HAVE_STRSIGNAL
char *
strsignal (int code)
{
 char *signame = 0;

 if (0 <= code && code < NSIG)
  {
   /* Cast to suppress warning if the table has const char *. */
   signame = (char *) sys_siglist[code];
  }

 return signame;
}
#endif /* HAVE_STRSIGNAL */

#ifndef DOS_NT
/* For make-serial-process */
int
serial_open (char *port)
{
 int fd = -1;

 fd = emacs_open ((char*) port,
		  O_RDWR
#ifdef O_NONBLOCK
		  | O_NONBLOCK
#else
		  | O_NDELAY
#endif
#ifdef O_NOCTTY
		  | O_NOCTTY
#endif
		  , 0);
 if (fd < 0)
  {
   error ("Could not open %s: %s",
	   port, emacs_strerror (errno));
  }
#ifdef TIOCEXCL
 ioctl (fd, TIOCEXCL, (char *) 0);
#endif

 return fd;
}

#if !defined (HAVE_CFMAKERAW)
/* Workaround for targets which are missing cfmakeraw. */
/* Pasted from man page. */
static void
cfmakeraw (struct termios *termios_p)
{
  termios_p->c_iflag &= ~(IGNBRK|BRKINT|PARMRK|ISTRIP|INLCR|IGNCR|ICRNL|IXON);
  termios_p->c_oflag &= ~OPOST;
  termios_p->c_lflag &= ~(ECHO|ECHONL|ICANON|ISIG|IEXTEN);
  termios_p->c_cflag &= ~(CSIZE|PARENB);
  termios_p->c_cflag |= CS8;
}
#endif /* !defined (HAVE_CFMAKERAW */

#if !defined (HAVE_CFSETSPEED)
/* Workaround for targets which are missing cfsetspeed. */
static int
cfsetspeed (struct termios *termios_p, speed_t vitesse)
{
 return (cfsetispeed (termios_p, vitesse)
	 + cfsetospeed (termios_p, vitesse));
}
#endif

/* For serial-process-configure */
void
serial_configure (struct Lisp_Process *p,
		 Lisp_Object contact)
{
 Lisp_Object childp2 = Qnil;
 Lisp_Object tem = Qnil;
 struct termios attr;
 int err = -1;
 char summary[4] = "???"; /* This usually becomes "8N1". */

 childp2 = Fcopy_sequence (p->childp);

 /* Read port attributes and prepare default configuration. */
 err = tcgetattr (p->outfd, &attr);
 if (err != 0)
  error ("tcgetattr() failed: %s", emacs_strerror (errno));
 cfmakeraw (&attr);
#if defined (CLOCAL)
 attr.c_cflag |= CLOCAL;
#endif
#if defined (CREAD)
 attr.c_cflag |= CREAD;
#endif

 /* Configure speed. */
 if (!NILP (Fplist_member (contact, QCspeed)))
  tem = Fplist_get (contact, QCspeed);
 else
  tem = Fplist_get (p->childp, QCspeed);
 CHECK_NUMBER (tem);
 err = cfsetspeed (&attr, XINT (tem));
 if (err != 0)
  error ("cfsetspeed(%"pI"d) failed: %s", XINT (tem),
	  emacs_strerror (errno));
 childp2 = Fplist_put (childp2, QCspeed, tem);

 /* Configure bytesize. */
 if (!NILP (Fplist_member (contact, QCbytesize)))
  tem = Fplist_get (contact, QCbytesize);
 else
  tem = Fplist_get (p->childp, QCbytesize);
 if (NILP (tem))
  tem = make_number (8);
 CHECK_NUMBER (tem);
 if (XINT (tem) != 7 && XINT (tem) != 8)
  error (":bytesize must be nil (8), 7, or 8");
 summary[0] = XINT (tem) + '0';
#if defined (CSIZE) && defined (CS7) && defined (CS8)
 attr.c_cflag &= ~CSIZE;
 attr.c_cflag |= ((XINT (tem) == 7) ? CS7 : CS8);
#else
 /* Don't error on bytesize 8, which should be set by cfmakeraw. */
 if (XINT (tem) != 8)
  error ("Bytesize cannot be changed");
#endif
 childp2 = Fplist_put (childp2, QCbytesize, tem);

 /* Configure parity. */
 if (!NILP (Fplist_member (contact, QCparity)))
  tem = Fplist_get (contact, QCparity);
 else
  tem = Fplist_get (p->childp, QCparity);
 if (!NILP (tem) && !EQ (tem, Qeven) && !EQ (tem, Qodd))
  error (":parity must be nil (no parity), `even', or `odd'");
#if defined (PARENB) && defined (PARODD) && defined (IGNPAR) && defined (INPCK)
 attr.c_cflag &= ~(PARENB | PARODD);
 attr.c_iflag &= ~(IGNPAR | INPCK);
 if (NILP (tem))
  {
   summary[1] = 'N';
  }
 else if (EQ (tem, Qeven))
  {
   summary[1] = 'E';
   attr.c_cflag |= PARENB;
   attr.c_iflag |= (IGNPAR | INPCK);
  }
 else if (EQ (tem, Qodd))
  {
   summary[1] = 'O';
   attr.c_cflag |= (PARENB | PARODD);
   attr.c_iflag |= (IGNPAR | INPCK);
  }
#else
 /* Don't error on no parity, which should be set by cfmakeraw. */
 if (!NILP (tem))
  error ("Parity cannot be configured");
#endif
 childp2 = Fplist_put (childp2, QCparity, tem);

 /* Configure stopbits. */
 if (!NILP (Fplist_member (contact, QCstopbits)))
  tem = Fplist_get (contact, QCstopbits);
 else
  tem = Fplist_get (p->childp, QCstopbits);
 if (NILP (tem))
  tem = make_number (1);
 CHECK_NUMBER (tem);
 if (XINT (tem) != 1 && XINT (tem) != 2)
  error (":stopbits must be nil (1 stopbit), 1, or 2");
 summary[2] = XINT (tem) + '0';
#if defined (CSTOPB)
 attr.c_cflag &= ~CSTOPB;
 if (XINT (tem) == 2)
  attr.c_cflag |= CSTOPB;
#else
 /* Don't error on 1 stopbit, which should be set by cfmakeraw. */
 if (XINT (tem) != 1)
  error ("Stopbits cannot be configured");
#endif
 childp2 = Fplist_put (childp2, QCstopbits, tem);

 /* Configure flowcontrol. */
 if (!NILP (Fplist_member (contact, QCflowcontrol)))
  tem = Fplist_get (contact, QCflowcontrol);
 else
  tem = Fplist_get (p->childp, QCflowcontrol);
 if (!NILP (tem) && !EQ (tem, Qhw) && !EQ (tem, Qsw))
  error (":flowcontrol must be nil (no flowcontrol), `hw', or `sw'");
#if defined (CRTSCTS)
 attr.c_cflag &= ~CRTSCTS;
#endif
#if defined (CNEW_RTSCTS)
 attr.c_cflag &= ~CNEW_RTSCTS;
#endif
#if defined (IXON) && defined (IXOFF)
 attr.c_iflag &= ~(IXON | IXOFF);
#endif
 if (NILP (tem))
  {
   /* Already configured. */
  }
 else if (EQ (tem, Qhw))
  {
#if defined (CRTSCTS)
   attr.c_cflag |= CRTSCTS;
#elif defined (CNEW_RTSCTS)
   attr.c_cflag |= CNEW_RTSCTS;
#else
   error ("Hardware flowcontrol (RTS/CTS) not supported");
#endif
  }
 else if (EQ (tem, Qsw))
  {
#if defined (IXON) && defined (IXOFF)
   attr.c_iflag |= (IXON | IXOFF);
#else
   error ("Software flowcontrol (XON/XOFF) not supported");
#endif
  }
 childp2 = Fplist_put (childp2, QCflowcontrol, tem);

 /* Activate configuration. */
 err = tcsetattr (p->outfd, TCSANOW, &attr);
 if (err != 0)
  error ("tcsetattr() failed: %s", emacs_strerror (errno));

 childp2 = Fplist_put (childp2, QCsummary, build_string (summary));
 p->childp = childp2;

}
#endif /* not DOS_NT */

/* System depended enumeration of and access to system processes a-la ps(1). */

#ifdef HAVE_PROCFS

/* Process enumeration and access via /proc. */

Lisp_Object
list_system_processes (void)
{
 Lisp_Object procdir, match, proclist, next;
 struct gcpro gcpro1, gcpro2;
 register Lisp_Object tail;

 GCPRO2 (procdir, match);
 /* For every process on the system, there's a directory in the
   "/proc" pseudo-directory whose name is the numeric ID of that
   process. */
 procdir = build_string ("/proc");
 match = build_string ("[0-9]+");
 proclist = directory_files_internal (procdir, Qnil, match, Qt, 0, Qnil);

 /* `proclist' gives process IDs as strings. Destructively convert
   each string into a number. */
 for (tail = proclist; CONSP (tail); tail = next)
  {
   next = XCDR (tail);
   XSETCAR (tail, Fstring_to_number (XCAR (tail), Qnil));
  }
 UNGCPRO;

 /* directory_files_internal returns the files in reverse order; undo
   that. */
 proclist = Fnreverse (proclist);
 return proclist;
}

/* The WINDOWSNT implementation is in w32.c.
  The MSDOS implementation is in dosfns.c. */
#elif !defined (WINDOWSNT) && !defined (MSDOS)

Lisp_Object
list_system_processes (void)
{
 return Qnil;
}

#endif /* !defined (WINDOWSNT) */

#ifdef GNU_LINUX
static void
time_from_jiffies (unsigned long long tval, long hz,
		  time_t *sec, unsigned *usec)
{
 unsigned long long ullsec;

 *sec = tval / hz;
 ullsec = *sec;
 tval -= ullsec * hz;
 /* Careful: if HZ > 1 million, then integer division by it yields zero. */
 if (hz <= 1000000)
  *usec = tval * 1000000 / hz;
 else
  *usec = tval / (hz / 1000000);
}

static Lisp_Object
ltime_from_jiffies (unsigned long long tval, long hz)
{
 time_t sec;
 unsigned usec;

 time_from_jiffies (tval, hz, &sec, &usec);

 return list3 (make_number ((sec >> 16) & 0xffff),
		make_number (sec & 0xffff),
		make_number (usec));
}

static void
get_up_time (time_t *sec, unsigned *usec)
{
 FILE *fup;

 *sec = *usec = 0;

 BLOCK_INPUT;
 fup = fopen ("/proc/uptime", "r");

 if (fup)
  {
   double uptime, idletime;

   /* The numbers in /proc/uptime use C-locale decimal point, but
	 we already set ourselves to the C locale (see `fixup_locale'
	 in emacs.c). */
   if (2 <= fscanf (fup, "%lf %lf", &uptime, &idletime))
	{
	 *sec = uptime;
	 *usec = (uptime - *sec) * 1000000;
	}
   fclose (fup);
  }
 UNBLOCK_INPUT;
}

#define MAJOR(d) (((unsigned)(d) >> 8) & 0xfff)
#define MINOR(d) (((unsigned)(d) & 0xff) | (((unsigned)(d) & 0xfff00000) >> 12))

static Lisp_Object
procfs_ttyname (int rdev)
{
 FILE *fdev = NULL;
 char name[PATH_MAX];

 BLOCK_INPUT;
 fdev = fopen ("/proc/tty/drivers", "r");

 if (fdev)
  {
   unsigned major;
   unsigned long minor_beg, minor_end;
   char minor[25];	/* 2 32-bit numbers + dash */
   char *endp;

   while (!feof (fdev) && !ferror (fdev))
	{
	 if (3 <= fscanf (fdev, "%*s %s %u %s %*s\n", name, &major, minor)
	   && major == MAJOR (rdev))
	  {
	   minor_beg = strtoul (minor, &endp, 0);
	   if (*endp == '\0')
		minor_end = minor_beg;
	   else if (*endp == '-')
		minor_end = strtoul (endp + 1, &endp, 0);
	   else
		continue;

	   if (MINOR (rdev) >= minor_beg && MINOR (rdev) <= minor_end)
		{
		 sprintf (name + strlen (name), "%u", MINOR (rdev));
		 break;
		}
	  }
	}
   fclose (fdev);
  }
 UNBLOCK_INPUT;
 return build_string (name);
}

static unsigned long
procfs_get_total_memory (void)
{
 FILE *fmem = NULL;
 unsigned long retval = 2 * 1024 * 1024; /* default: 2GB */

 BLOCK_INPUT;
 fmem = fopen ("/proc/meminfo", "r");

 if (fmem)
  {
   unsigned long entry_value;
   char entry_name[20];	/* the longest I saw is 13+1 */

   while (!feof (fmem) && !ferror (fmem))
	{
	 if (2 <= fscanf (fmem, "%s %lu kB\n", entry_name, &entry_value)
	   && strcmp (entry_name, "MemTotal:") == 0)
	  {
	   retval = entry_value;
	   break;
	  }
	}
   fclose (fmem);
  }
 UNBLOCK_INPUT;
 return retval;
}

Lisp_Object
system_process_attributes (Lisp_Object pid)
{
 char procfn[PATH_MAX], fn[PATH_MAX];
 struct stat st;
 struct passwd *pw;
 struct group *gr;
 long clocks_per_sec;
 char *procfn_end;
 char procbuf[1025], *p, *q;
 int fd;
 ssize_t nread;
 const char *cmd = NULL;
 char *cmdline = NULL;
 ptrdiff_t cmdsize = 0, cmdline_size;
 unsigned char c;
 int proc_id, ppid, uid, gid, pgrp, sess, tty, tpgid, thcount;
 unsigned long long u_time, s_time, cutime, cstime, start;
 long priority, niceness, rss;
 unsigned long minflt, majflt, cminflt, cmajflt, vsize;
 time_t sec;
 unsigned usec;
 EMACS_TIME tnow, tstart, tboot, telapsed;
 double pcpu, pmem;
 Lisp_Object attrs = Qnil;
 Lisp_Object cmd_str, decoded_cmd, tem;
 struct gcpro gcpro1, gcpro2;
 EMACS_INT uid_eint, gid_eint;

 CHECK_NUMBER_OR_FLOAT (pid);
 proc_id = FLOATP (pid) ? XFLOAT_DATA (pid) : XINT (pid);
 sprintf (procfn, "/proc/%u", proc_id);
 if (stat (procfn, &st) < 0)
  return attrs;

 GCPRO2 (attrs, decoded_cmd);

 /* euid egid */
 uid = st.st_uid;
 /* Use of EMACS_INT stops GCC whining about limited range of data type. */
 uid_eint = uid;
 attrs = Fcons (Fcons (Qeuid, make_fixnum_or_float (uid_eint)), attrs);
 BLOCK_INPUT;
 pw = getpwuid (uid);
 UNBLOCK_INPUT;
 if (pw)
  attrs = Fcons (Fcons (Quser, build_string (pw->pw_name)), attrs);

 gid = st.st_gid;
 gid_eint = gid;
 attrs = Fcons (Fcons (Qegid, make_fixnum_or_float (gid_eint)), attrs);
 BLOCK_INPUT;
 gr = getgrgid (gid);
 UNBLOCK_INPUT;
 if (gr)
  attrs = Fcons (Fcons (Qgroup, build_string (gr->gr_name)), attrs);

 strcpy (fn, procfn);
 procfn_end = fn + strlen (fn);
 strcpy (procfn_end, "/stat");
 fd = emacs_open (fn, O_RDONLY, 0);
 if (fd >= 0 && (nread = emacs_read (fd, procbuf, sizeof (procbuf) - 1)) > 0)
  {
   procbuf[nread] = '\0';
   p = procbuf;

   p = strchr (p, '(');
   if (p != NULL)
	{
	 q = strrchr (p + 1, ')');
	 /* comm */
	 if (q != NULL)
	  {
	   cmd = p + 1;
	   cmdsize = q - cmd;
	  }
	}
   else
	q = NULL;
   if (cmd == NULL)
	{
	 cmd = "???";
	 cmdsize = 3;
	}
   /* Command name is encoded in locale-coding-system; decode it. */
   cmd_str = make_unibyte_string (cmd, cmdsize);
   decoded_cmd = code_convert_string_norecord (cmd_str,
						 Vlocale_coding_system, 0);
   attrs = Fcons (Fcons (Qcomm, decoded_cmd), attrs);

   if (q)
	{
	 EMACS_INT ppid_eint, pgrp_eint, sess_eint, tpgid_eint, thcount_eint;
	 p = q + 2;
	 /* state ppid pgrp sess tty tpgid . minflt cminflt majflt cmajflt utime stime cutime cstime priority nice thcount . start vsize rss */
	 sscanf (p, "%c %d %d %d %d %d %*u %lu %lu %lu %lu %Lu %Lu %Lu %Lu %ld %ld %d %*d %Lu %lu %ld",
		 &c, &ppid, &pgrp, &sess, &tty, &tpgid,
		 &minflt, &cminflt, &majflt, &cmajflt,
		 &u_time, &s_time, &cutime, &cstime,
		 &priority, &niceness, &thcount, &start, &vsize, &rss);
	 {
	  char state_str[2];

	  state_str[0] = c;
	  state_str[1] = '\0';
	  tem = build_string (state_str);
	  attrs = Fcons (Fcons (Qstate, tem), attrs);
	 }
	 /* Stops GCC whining about limited range of data type. */
	 ppid_eint = ppid;
	 pgrp_eint = pgrp;
	 sess_eint = sess;
	 tpgid_eint = tpgid;
	 thcount_eint = thcount;
	 attrs = Fcons (Fcons (Qppid, make_fixnum_or_float (ppid_eint)), attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qpgrp, make_fixnum_or_float (pgrp_eint)), attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qsess, make_fixnum_or_float (sess_eint)), attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qttname, procfs_ttyname (tty)), attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qtpgid, make_fixnum_or_float (tpgid_eint)), attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qminflt, make_fixnum_or_float (minflt)), attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qmajflt, make_fixnum_or_float (majflt)), attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qcminflt, make_fixnum_or_float (cminflt)), attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qcmajflt, make_fixnum_or_float (cmajflt)), attrs);
	 clocks_per_sec = sysconf (_SC_CLK_TCK);
	 if (clocks_per_sec < 0)
	  clocks_per_sec = 100;
	 attrs = Fcons (Fcons (Qutime,
				ltime_from_jiffies (u_time, clocks_per_sec)),
			 attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qstime,
				ltime_from_jiffies (s_time, clocks_per_sec)),
			 attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qtime,
				ltime_from_jiffies (s_time + u_time,
						  clocks_per_sec)),
			 attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qcutime,
				ltime_from_jiffies (cutime, clocks_per_sec)),
			 attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qcstime,
				ltime_from_jiffies (cstime, clocks_per_sec)),
			 attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qctime,
				ltime_from_jiffies (cstime+cutime, clocks_per_sec)),
			 attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qpri, make_number (priority)), attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qnice, make_number (niceness)), attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qthcount, make_fixnum_or_float (thcount_eint)), attrs);
	 EMACS_GET_TIME (tnow);
	 get_up_time (&sec, &usec);
	 EMACS_SET_SECS (telapsed, sec);
	 EMACS_SET_USECS (telapsed, usec);
	 EMACS_SUB_TIME (tboot, tnow, telapsed);
	 time_from_jiffies (start, clocks_per_sec, &sec, &usec);
	 EMACS_SET_SECS (tstart, sec);
	 EMACS_SET_USECS (tstart, usec);
	 EMACS_ADD_TIME (tstart, tboot, tstart);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qstart,
				list3 (make_number
				    ((EMACS_SECS (tstart) >> 16) & 0xffff),
				    make_number
				    (EMACS_SECS (tstart) & 0xffff),
				    make_number
				    (EMACS_USECS (tstart)))),
			 attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qvsize, make_fixnum_or_float (vsize/1024)), attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qrss, make_fixnum_or_float (4*rss)), attrs);
	 EMACS_SUB_TIME (telapsed, tnow, tstart);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qetime,
				list3 (make_number
				    ((EMACS_SECS (telapsed) >> 16) & 0xffff),
				    make_number
				    (EMACS_SECS (telapsed) & 0xffff),
				    make_number
				    (EMACS_USECS (telapsed)))),
			 attrs);
	 time_from_jiffies (u_time + s_time, clocks_per_sec, &sec, &usec);
	 pcpu = (sec + usec / 1000000.0) / (EMACS_SECS (telapsed) + EMACS_USECS (telapsed) / 1000000.0);
	 if (pcpu > 1.0)
	  pcpu = 1.0;
	 attrs = Fcons (Fcons (Qpcpu, make_float (100 * pcpu)), attrs);
	 pmem = 4.0 * 100 * rss / procfs_get_total_memory ();
	 if (pmem > 100)
	  pmem = 100;
	 attrs = Fcons (Fcons (Qpmem, make_float (pmem)), attrs);
	}
  }
 if (fd >= 0)
  emacs_close (fd);

 /* args */
 strcpy (procfn_end, "/cmdline");
 fd = emacs_open (fn, O_RDONLY, 0);
 if (fd >= 0)
  {
   char ch;
   for (cmdline_size = 0; cmdline_size < STRING_BYTES_BOUND; cmdline_size++)
	{
	 if (emacs_read (fd, &ch, 1) != 1)
	  break;
	 c = ch;
	 if (isspace (c) || c == '\\')
	  cmdline_size++;	/* for later quoting, see below */
	}
   if (cmdline_size)
	{
	 cmdline = xmalloc (cmdline_size + 1);
	 lseek (fd, 0L, SEEK_SET);
	 cmdline[0] = '\0';
	 if ((nread = read (fd, cmdline, cmdline_size)) >= 0)
	  cmdline[nread++] = '\0';
	 else
	  {
	   /* Assigning zero to `nread' makes us skip the following
		 two loops, assign zero to cmdline_size, and enter the
		 following `if' clause that handles unknown command
		 lines. */
	   nread = 0;
	  }
	 /* We don't want trailing null characters. */
	 for (p = cmdline + nread; p > cmdline + 1 && !p[-1]; p--)
	  nread--;
	 for (p = cmdline; p < cmdline + nread; p++)
	  {
	   /* Escape-quote whitespace and backslashes. */
	   if (isspace (*p) || *p == '\\')
		{
		 memmove (p + 1, p, nread - (p - cmdline));
		 nread++;
		 *p++ = '\\';
		}
	   else if (*p == '\0')
		*p = ' ';
	  }
	 cmdline_size = nread;
	}
   if (!cmdline_size)
	{
	 if (!cmd)
	  cmd = "???";
	 if (!cmdsize)
	  cmdsize = strlen (cmd);
	 cmdline_size = cmdsize + 2;
	 cmdline = xmalloc (cmdline_size + 1);
	 strcpy (cmdline, "[");
	 strcat (strncat (cmdline, cmd, cmdsize), "]");
	}
   emacs_close (fd);
   /* Command line is encoded in locale-coding-system; decode it. */
   cmd_str = make_unibyte_string (cmdline, cmdline_size);
   decoded_cmd = code_convert_string_norecord (cmd_str,
						 Vlocale_coding_system, 0);
   xfree (cmdline);
   attrs = Fcons (Fcons (Qargs, decoded_cmd), attrs);
  }

 UNGCPRO;
 return attrs;
}

#elif defined (SOLARIS2) && defined (HAVE_PROCFS)

/* The <procfs.h> header does not like to be included if _LP64 is defined and
  __FILE_OFFSET_BITS == 64. This is an ugly workaround that. */
#if !defined (_LP64) && defined (_FILE_OFFSET_BITS) && (_FILE_OFFSET_BITS == 64)
#define PROCFS_FILE_OFFSET_BITS_HACK 1
#undef _FILE_OFFSET_BITS
#else
#define PROCFS_FILE_OFFSET_BITS_HACK 0
#endif

#include <procfs.h>

#if PROCFS_FILE_OFFSET_BITS_HACK == 1
#define _FILE_OFFSET_BITS 64
#ifdef _FILE_OFFSET_BITS /* Avoid unused-macro warnings. */
#endif
#endif /* PROCFS_FILE_OFFSET_BITS_HACK == 1 */

Lisp_Object
system_process_attributes (Lisp_Object pid)
{
 char procfn[PATH_MAX], fn[PATH_MAX];
 struct stat st;
 struct passwd *pw;
 struct group *gr;
 char *procfn_end;
 struct psinfo pinfo;
 int fd;
 ssize_t nread;
 int proc_id, uid, gid;
 Lisp_Object attrs = Qnil;
 Lisp_Object decoded_cmd, tem;
 struct gcpro gcpro1, gcpro2;
 EMACS_INT uid_eint, gid_eint;

 CHECK_NUMBER_OR_FLOAT (pid);
 proc_id = FLOATP (pid) ? XFLOAT_DATA (pid) : XINT (pid);
 sprintf (procfn, "/proc/%u", proc_id);
 if (stat (procfn, &st) < 0)
  return attrs;

 GCPRO2 (attrs, decoded_cmd);

 /* euid egid */
 uid = st.st_uid;
 /* Use of EMACS_INT stops GCC whining about limited range of data type. */
 uid_eint = uid;
 attrs = Fcons (Fcons (Qeuid, make_fixnum_or_float (uid_eint)), attrs);
 BLOCK_INPUT;
 pw = getpwuid (uid);
 UNBLOCK_INPUT;
 if (pw)
  attrs = Fcons (Fcons (Quser, build_string (pw->pw_name)), attrs);

 gid = st.st_gid;
 gid_eint = gid;
 attrs = Fcons (Fcons (Qegid, make_fixnum_or_float (gid_eint)), attrs);
 BLOCK_INPUT;
 gr = getgrgid (gid);
 UNBLOCK_INPUT;
 if (gr)
  attrs = Fcons (Fcons (Qgroup, build_string (gr->gr_name)), attrs);

 strcpy (fn, procfn);
 procfn_end = fn + strlen (fn);
 strcpy (procfn_end, "/psinfo");
 fd = emacs_open (fn, O_RDONLY, 0);
 if (fd >= 0
   && (nread = read (fd, (char*)&pinfo, sizeof (struct psinfo)) > 0))
  {
     attrs = Fcons (Fcons (Qppid, make_fixnum_or_float (pinfo.pr_ppid)), attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qpgrp, make_fixnum_or_float (pinfo.pr_pgid)), attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qsess, make_fixnum_or_float (pinfo.pr_sid)), attrs);

	 {
	  char state_str[2];
	  state_str[0] = pinfo.pr_lwp.pr_sname;
	  state_str[1] = '\0';
	  tem =  build_string (state_str);
	  attrs = Fcons (Fcons (Qstate, tem), attrs);
	 }

	 /* FIXME: missing Qttyname. psinfo.pr_ttydev is a dev_t,
	   need to get a string from it. */

	 /* FIXME: missing: Qtpgid */

	 /* FIXME: missing:
		Qminflt
		Qmajflt
		Qcminflt
		Qcmajflt

		Qutime
		Qcutime
		Qstime
		Qcstime
		Are they available? */

	 attrs = Fcons (Fcons (Qtime,
	 			list3 (make_number (pinfo.pr_time.tv_sec >> 16),
	 			    make_number (pinfo.pr_time.tv_sec & 0xffff),
	 			    make_number (pinfo.pr_time.tv_nsec))),
	 		 attrs);

	 attrs = Fcons (Fcons (Qctime,
	 			list3 (make_number (pinfo.pr_ctime.tv_sec >> 16),
	 			    make_number (pinfo.pr_ctime.tv_sec & 0xffff),
	 			    make_number (pinfo.pr_ctime.tv_nsec))),
	 		 attrs);

	 attrs = Fcons (Fcons (Qpri, make_number (pinfo.pr_lwp.pr_pri)), attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qnice, make_number (pinfo.pr_lwp.pr_nice)), attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qthcount, make_fixnum_or_float (pinfo.pr_nlwp)), attrs);

	 attrs = Fcons (Fcons (Qstart,
	 			list3 (make_number (pinfo.pr_start.tv_sec >> 16),
	 			    make_number (pinfo.pr_start.tv_sec & 0xffff),
	 			    make_number (pinfo.pr_start.tv_nsec))),
	 		 attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qvsize, make_fixnum_or_float (pinfo.pr_size)), attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qrss, make_fixnum_or_float (pinfo.pr_rssize)), attrs);

	 /* pr_pctcpu and pr_pctmem are encoded as a fixed point 16 bit number in [0 ... 1]. */
	 attrs = Fcons (Fcons (Qpcpu, (pinfo.pr_pctcpu * 100.0) / (double)0x8000), attrs);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qpmem, (pinfo.pr_pctmem * 100.0) / (double)0x8000), attrs);

	 decoded_cmd
	  = code_convert_string_norecord (make_unibyte_string (pinfo.pr_fname,
								 strlen (pinfo.pr_fname)),
					   Vlocale_coding_system, 0);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qcomm, decoded_cmd), attrs);
	 decoded_cmd
	  = code_convert_string_norecord (make_unibyte_string (pinfo.pr_psargs,
								 strlen (pinfo.pr_psargs)),
					   Vlocale_coding_system, 0);
	 attrs = Fcons (Fcons (Qargs, decoded_cmd), attrs);
  }

 if (fd >= 0)
  emacs_close (fd);

 UNGCPRO;
 return attrs;
}

/* The WINDOWSNT implementation is in w32.c.
  The MSDOS implementation is in dosfns.c. */
#elif !defined (WINDOWSNT) && !defined (MSDOS)

Lisp_Object
system_process_attributes (Lisp_Object pid)
{
 return Qnil;
}

#endif	/* !defined (WINDOWSNT) */