Source

emacs / lisp / mpc.el

Full commit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
;;; mpc.el --- A client for the Music Player Daemon  -*- coding: utf-8; lexical-binding: t -*-

;; Copyright (C) 2006-2011 Free Software Foundation, Inc.

;; Author: Stefan Monnier <monnier@iro.umontreal.ca>
;; Keywords: multimedia

;; This file is part of GNU Emacs.

;; GNU Emacs is free software: you can redistribute it and/or modify
;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
;; (at your option) any later version.

;; GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
;; GNU General Public License for more details.

;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with GNU Emacs. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

;;; Commentary:

;; This is an Emacs front end to the Music Player Daemon.

;; It mostly provides a browser inspired from Rhythmbox for your music
;; collection and also allows you to play the music you select. The basic
;; interface is somewhat unusual in that it does not focus on the
;; playlist as much as on the browser.
;; I play albums rather than songs and thus don't have much need for
;; playlists, and it shows. Playlist support exists, but is still limited.

;; Bugs:

;; - when reaching end/start of song while ffwd/rewind, it may get wedged,
;;  signal an error, ... or when mpc-next/prev is called while ffwd/rewind.
;; - MPD errors are not reported to the user.

;; Todo:

;; - add bindings/buttons/menuentries for the various commands.
;; - mpc-undo
;; - visual feedback for drag'n'drop
;; - display/set `repeat' and `random' state (and maybe also `crossfade').
;; - allow multiple *mpc* sessions in the same Emacs to control different mpds.
;; - look for .folder.png (freedesktop) or folder.jpg (XP) as well.
;; - fetch album covers and lyrics from the web?
;; - improve MPC-Status: better volume control, add a way to show/hide the
;;  rest, plus add the buttons currently in the toolbar.
;; - improve mpc-songs-mode's header-line column-headings so they can be
;;  dragged to resize.
;; - allow selecting several entries by drag-mouse.
;; - poll less often
;;  - use the `idle' command
;;  - do the time-ticking locally (and sync every once in a while)
;;  - look at the end of play time to make sure we notice the end
;;   as soon as possible
;; - better volume widget.
;; - add synthesized tags.
;;  e.g. pseudo-artist = artist + composer + performer.
;;  e.g. pseudo-performer = performer or artist
;;  e.g. rewrite artist "Foo bar & baz" to "Foo bar".
;;  e.g. filename regexp -> compilation flag
;; - window/buffer management.
;; - menubar, tooltips, ...
;; - add mpc-describe-song, mpc-describe-album, ...
;; - add import/export commands (especially export to an MP3 player).
;; - add a real notion of album (as opposed to just album-name):
;;  if all songs with same album-name have same artist -> it's an album
;;  else it's either several albums or a compilation album (or both),
;;  in which case we could use heuristics or user provided info:
;;  - if the user followed the 1-album = 1-dir idea, then we can group songs
;;   by their directory to create albums.
;;  - if a `compilation' flag is available, and if <=1 of the songs have it
;;   set, then we can group songs by their artist to create albums.
;;  - if two songs have the same track-nb and disk-nb, they're not in the
;;   same album. So from the set of songs with identical album names, we
;;   can get a lower bound on the number of albums involved, and then see
;;   which of those may be non-compilations, etc...
;;  - use a special directory name for compilations.
;;  - ask the web ;-)

;;; Code:

;; Prefixes used in this code:
;; mpc-proc  : management of connection (in/out formatting, ...)
;; mpc-status : auto-updated status info
;; mpc-volume : stuff handling the volume widget
;; mpc-cmd  : mpdlib abstraction

;; UI-commands    : mpc-
;; internal     : mpc--

(eval-when-compile (require 'cl))

(defgroup mpc ()
 "A Client for the Music Player Daemon."
 :prefix "mpc-"
 :group 'multimedia
 :group 'applications)

(defcustom mpc-browser-tags '(Genre Artist|Composer|Performer
               Album|Playlist)
 "Tags for which a browser buffer should be created by default."
 ;; FIXME: provide a list of tags, for completion.
 :type '(repeat symbol))

;;; Misc utils ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(defun mpc-assq-all (key alist)
 (let ((res ()) val)
  (dolist (elem alist)
   (if (and (eq (car elem) key)
        (not (member (setq val (cdr elem)) res)))
     (push val res)))
  (nreverse res)))

(defun mpc-union (&rest lists)
 (let ((res (nreverse (pop lists))))
  (dolist (list lists)
   (let ((seen res))      ;Don't remove duplicates within each list.
    (dolist (elem list)
     (unless (member elem seen) (push elem res)))))
  (nreverse res)))

(defun mpc-intersection (l1 l2 &optional selectfun)
 "Return L1 after removing all elements not found in L2.
If SELECTFUN is non-nil, elements aren't compared directly, but instead
they are passed through SELECTFUN before comparison."
 (let ((res ()))
  (if selectfun (setq l2 (mapcar selectfun l2)))
  (dolist (elem l1)
   (when (member (if selectfun (funcall selectfun elem) elem) l2)
    (push elem res)))
  (nreverse res)))

(defun mpc-event-set-point (event)
 (condition-case nil (posn-set-point (event-end event))
  (error (condition-case nil (mouse-set-point event)
       (error nil)))))

(defun mpc-compare-strings (str1 str2 &optional ignore-case)
 "Compare strings STR1 and STR2.
Contrary to `compare-strings', this tries to get numbers sorted
numerically rather than lexicographically."
 (let ((res (compare-strings str1 nil nil str2 nil nil ignore-case)))
  (if (not (integerp res)) res
   (let ((index (1- (abs res))))
    (if (or (>= index (length str1)) (>= index (length str2)))
      res
     (let ((digit1 (memq (aref str1 index)
               '(?0 ?1 ?2 ?3 ?4 ?5 ?6 ?7 ?8 ?9)))
        (digit2 (memq (aref str2 index)
               '(?0 ?1 ?2 ?3 ?4 ?5 ?6 ?7 ?8 ?9))))
      (if digit1
        (if digit2
          (let ((num1 (progn (string-match "[0-9]+" str1 index)
                    (match-string 0 str1)))
             (num2 (progn (string-match "[0-9]+" str2 index)
                    (match-string 0 str2))))
           (cond
            ;; Here we presume that leading zeroes are only used
            ;; for same-length numbers. So we'll incorrectly
            ;; consider that "000" comes after "01", but I don't
            ;; think it matters.
            ((< (length num1) (length num2)) (- (abs res)))
            ((> (length num1) (length num2)) (abs res))
            ((< (string-to-number num1) (string-to-number num2))
            (- (abs res)))
            (t (abs res))))
         ;; "1a" comes before "10", but "0" comes before "a".
         (if (and (not (zerop index))
              (memq (aref str1 (1- index))
                 '(?0 ?1 ?2 ?3 ?4 ?5 ?6 ?7 ?8 ?9)))
           (abs res)
          (- (abs res))))
       (if digit2
         ;; "1a" comes before "10", but "0" comes before "a".
         (if (and (not (zerop index))
              (memq (aref str1 (1- index))
                 '(?0 ?1 ?2 ?3 ?4 ?5 ?6 ?7 ?8 ?9)))
           (- (abs res))
          (abs res))
        res))))))))

(defun mpc-string-prefix-p (str1 str2)
 ;; FIXME: copied from pcvs-util.el.
 "Tell whether STR1 is a prefix of STR2."
 (eq t (compare-strings str2 nil (length str1) str1 nil nil)))

;; This can speed up mpc--song-search significantly. The table may grow
;; very large, tho. It's only bounded by the fact that it gets flushed
;; whenever the connection is established; which seems to work OK thanks
;; to the fact that MPD tends to disconnect fairly often, although our
;; constant polling often prevents disconnection.
(defvar mpc--find-memoize (make-hash-table :test 'equal)) ;; :weakness t
(defvar mpc-tag nil) (make-variable-buffer-local 'mpc-tag)

;;; Support for the actual connection and MPD command execution ;;;;;;;;;;;;

(defcustom mpc-host
 (concat (or (getenv "MPD_HOST") "localhost")
     (if (getenv "MPD_PORT") (concat ":" (getenv "MPD_PORT"))))
 "Host (and port) where the Music Player Daemon is running.
The format is \"HOST\" or \"HOST:PORT\" where PORT defaults to 6600
and HOST defaults to localhost."
 :type 'string)

(defvar mpc-proc nil)

(defconst mpc--proc-end-re "^\\(?:OK\\(?: MPD .*\\)?\\|ACK \\(.*\\)\\)\n")

(put 'mpc-proc-error 'error-conditions '(mpc-proc-error error))
(put 'mpc-proc-error 'error-message "MPD error")

(defun mpc--debug (format &rest args)
 (if (get-buffer "*MPC-debug*")
   (with-current-buffer "*MPC-debug*"
    (goto-char (point-max))
    (insert-before-markers     ;So it scrolls.
     (replace-regexp-in-string "\n" "\n	"
                  (apply 'format format args))
     "\n"))))

(defun mpc--proc-filter (proc string)
 (mpc--debug "Receive \"%s\"" string)
 (with-current-buffer (process-buffer proc)
  (if (process-get proc 'ready)
    (if nil ;; (string-match "\\`\\(OK\n\\)+\\'" string)
      ;; I haven't figured out yet why I get those extraneous OKs,
      ;; so I'll just ignore them for now.
      nil
     (delete-process proc)
     (set-process-buffer proc nil)
     (pop-to-buffer (clone-buffer))
     (error "MPD output while idle!?"))
   (save-excursion
    (let ((start (or (marker-position (process-mark proc)) (point-min))))
     (goto-char start)
     (insert string)
     (move-marker (process-mark proc) (point))
     (beginning-of-line)
     (when (and (< start (point))
           (re-search-backward mpc--proc-end-re start t))
      (process-put proc 'ready t)
      (unless (eq (match-end 0) (point-max))
       (error "Unexpected trailing text"))
      (let ((error-text (match-string 1)))
       (delete-region (point) (point-max))
       (let ((callback (process-get proc 'callback)))
        (process-put proc 'callback nil)
        (if error-text
          (process-put proc 'mpc-proc-error error-text))
        (funcall callback)))))))))

(defun mpc--proc-connect (host)
 (mpc--debug "Connecting to %s..." host)
 (with-current-buffer (get-buffer-create (format " *mpc-%s*" host))
  ;; (pop-to-buffer (current-buffer))
  (let (proc)
   (while (and (setq proc (get-buffer-process (current-buffer)))
         (progn ;; (debug)
             (delete-process proc)))))
  (erase-buffer)
  (let ((port 6600))
   (when (string-match ":[^.]+\\'" host)
    (setq port (substring host (1+ (match-beginning 0))))
    (setq host (substring host 0 (match-beginning 0)))
    (unless (string-match "[^[:digit:]]" port)
     (setq port (string-to-number port))))
   (let* ((coding-system-for-read 'utf-8-unix)
       (coding-system-for-write 'utf-8-unix)
       (proc (open-network-stream "MPC" (current-buffer) host port)))
    (when (processp mpc-proc)
     ;; Inherit the properties of the previous connection.
     (let ((plist (process-plist mpc-proc)))
      (while plist (process-put proc (pop plist) (pop plist)))))
    (mpc-proc-buffer proc 'mpd-commands (current-buffer))
    (process-put proc 'callback 'ignore)
    (process-put proc 'ready nil)
    (clrhash mpc--find-memoize)
    (set-process-filter proc 'mpc--proc-filter)
    (set-process-sentinel proc 'ignore)
    (set-process-query-on-exit-flag proc nil)
    ;; This may be called within a process filter ;-(
    (with-local-quit (mpc-proc-sync proc))
    proc))))

(defun mpc--proc-quote-string (s)
 (if (numberp s) (number-to-string s)
  (setq s (replace-regexp-in-string "[\"\\]" "\\\\\\&" s))
  (if (string-match " " s) (concat "\"" s "\"") s)))

(defconst mpc--proc-alist-to-alists-starters '(file directory))

(defun mpc--proc-alist-to-alists (alist)
 (assert (or (null alist)
       (memq (caar alist) mpc--proc-alist-to-alists-starters)))
 (let ((starter (caar alist))
    (alists ())
    tmp)
  (dolist (pair alist)
   (when (eq (car pair) starter)
    (if tmp (push (nreverse tmp) alists))
    (setq tmp ()))
   (push pair tmp))
  (if tmp (push (nreverse tmp) alists))
  (nreverse alists)))

(defun mpc-proc ()
 (or (and mpc-proc
      (buffer-live-p (process-buffer mpc-proc))
      (not (memq (process-status mpc-proc) '(closed)))
      mpc-proc)
   (setq mpc-proc (mpc--proc-connect mpc-host))))

(defun mpc-proc-check (proc)
 (let ((error-text (process-get proc 'mpc-proc-error)))
  (when error-text
   (process-put proc 'mpc-proc-error nil)
   (signal 'mpc-proc-error error-text))))

(defun mpc-proc-sync (&optional proc)
 "Wait for MPC process until it is idle again.
Return the buffer in which the process is/was running."
 (unless proc (setq proc (mpc-proc)))
 (unwind-protect
   (progn
    (while (and (not (process-get proc 'ready))
          (accept-process-output proc)))
    (mpc-proc-check proc)
    (if (process-get proc 'ready) (process-buffer proc)
     (error "No response from MPD")))
  (unless (process-get proc 'ready)
   ;; (debug)
   (message "Killing hung process")
   (delete-process proc))))

(defun mpc-proc-cmd (cmd &optional callback)
 "Send command CMD to the MPD server.
If CALLBACK is nil, wait for the command to finish before returning,
otherwise return immediately and call CALLBACK with no argument
when the command terminates.
CMD can be a string which is passed as-is to MPD or a list of strings
which will be concatenated with proper quoting before passing them to MPD."
 (let ((proc (mpc-proc)))
  (if (and callback (not (process-get proc 'ready)))
    (let ((old (process-get proc 'callback)))
     (process-put proc 'callback
            (lambda ()
             (funcall old)
             (mpc-proc-cmd cmd callback))))
   ;; Wait for any pending async command to terminate.
   (mpc-proc-sync proc)
   (process-put proc 'ready nil)
   (with-current-buffer (process-buffer proc)
    (erase-buffer)
    (mpc--debug "Send \"%s\"" cmd)
    (process-send-string
     proc (concat (if (stringp cmd) cmd
            (mapconcat 'mpc--proc-quote-string cmd " "))
           "\n")))
   (if callback
     ;; (let ((buf (current-buffer)))
     (process-put proc 'callback
            callback
            ;; (lambda ()
            ;;  (funcall callback
            ;;      (prog1 (current-buffer)
            ;;       (set-buffer buf)))))
            )
    ;; If `callback' is nil, we're executing synchronously.
    (process-put proc 'callback 'ignore)
    ;; This returns the process's buffer.
    (mpc-proc-sync proc)))))

;; This function doesn't exist in Emacs-21.
;; (put 'mpc-proc-cmd-list 'byte-optimizer 'byte-optimize-pure-func)
(defun mpc-proc-cmd-list (cmds)
 (concat "command_list_begin\n"
     (mapconcat (lambda (cmd)
            (if (stringp cmd) cmd
             (mapconcat 'mpc--proc-quote-string cmd " ")))
           cmds
           "\n")
     "\ncommand_list_end"))

(defun mpc-proc-cmd-list-ok ()
 ;; To implement this, we'll need to tweak the process filter since we'd
 ;; then sometimes get "trailing" text after "OK\n".
 (error "Not implemented yet"))

(defun mpc-proc-buf-to-alist (&optional buf)
 (with-current-buffer (or buf (current-buffer))
  (let ((res ()))
   (goto-char (point-min))
   (while (re-search-forward "^\\([^:]+\\): \\(.*\\)\n" nil t)
    (push (cons (intern (match-string 1)) (match-string 2)) res))
   (nreverse res))))

(defun mpc-proc-buf-to-alists (buf)
 (mpc--proc-alist-to-alists (mpc-proc-buf-to-alist buf)))

(defun mpc-proc-cmd-to-alist (cmd &optional callback)
 (if callback
   (let ((buf (current-buffer)))
    (mpc-proc-cmd cmd (lambda ()
              (funcall callback (prog1 (mpc-proc-buf-to-alist
                           (current-buffer))
                        (set-buffer buf))))))
  ;; (lexical-let ((res nil))
  ;;  (mpc-proc-cmd-to-alist cmd (lambda (alist) (setq res alist)))
  ;;  (mpc-proc-sync)
  ;;  res)
  (mpc-proc-buf-to-alist (mpc-proc-cmd cmd))))

(defun mpc-proc-tag-string-to-sym (tag)
 (intern (capitalize tag)))

(defun mpc-proc-buffer (proc use &optional buffer)
 (let* ((bufs (process-get proc 'buffers))
     (buf (cdr (assoc use bufs))))
  (cond
   ((and buffer (buffer-live-p buf) (not (eq buffer buf)))
   (error "Duplicate MPC buffer for %s" use))
   (buffer
   (if buf
     (setcdr (assoc use bufs) buffer)
    (process-put proc 'buffers (cons (cons use buffer) bufs))))
   (t buf))))

;;; Support for regularly updated current status information ;;;;;;;;;;;;;;;

;; Exported elements:
;; `mpc-status' holds the uptodate data.
;; `mpc-status-callbacks' holds the registered callback functions.
;; `mpc-status-refresh' forces a refresh of the data.
;; `mpc-status-stop' stops the automatic updating.

(defvar mpc-status nil)
(defvar mpc-status-callbacks
 '((state . mpc--status-timers-refresh)
  ;; (song  . mpc--queue-refresh)
  ;; (state . mpc--queue-refresh)    ;To detect the end of the last song.
  (state . mpc--faster-toggle-refresh) ;Only ffwd/rewind while play/pause.
  (volume . mpc-volume-refresh)
  (file  . mpc-songpointer-refresh)
  ;; The song pointer may need updating even if the file doesn't change,
  ;; if the same song appears multiple times in a row.
  (song  . mpc-songpointer-refresh)
  (updating_db . mpc-updated-db)
  (updating_db . mpc--status-timers-refresh)
  (t   . mpc-current-refresh))
 "Alist associating properties to the functions that care about them.
Each entry has the form (PROP . FUN) where PROP can be t to mean
to call FUN for any change whatsoever.")

(defun mpc--status-callback ()
 (let ((old-status mpc-status))
  ;; Update the alist.
  (setq mpc-status (mpc-proc-buf-to-alist))
  (assert mpc-status)
  (unless (equal old-status mpc-status)
   ;; Run the relevant refresher functions.
   (dolist (pair mpc-status-callbacks)
    (when (or (eq t (car pair))
         (not (equal (cdr (assq (car pair) old-status))
               (cdr (assq (car pair) mpc-status)))))
     (funcall (cdr pair)))))))

(defvar mpc--status-timer nil)
(defun mpc--status-timer-start ()
 (add-hook 'pre-command-hook 'mpc--status-timer-stop)
 (unless mpc--status-timer
  (setq mpc--status-timer (run-with-timer 1 1 'mpc--status-timer-run))))
(defun mpc--status-timer-stop ()
 (when mpc--status-timer
  (cancel-timer mpc--status-timer)
  (setq mpc--status-timer nil)))
(defun mpc--status-timer-run ()
 (when (process-get (mpc-proc) 'ready)
  (condition-case err
    (with-local-quit (mpc-status-refresh))
   (error (message "MPC: %s" err)))))

(defvar mpc--status-idle-timer nil)
(defun mpc--status-idle-timer-start ()
 (when mpc--status-idle-timer
  ;; Turn it off even if we'll start it again, in case it changes the delay.
  (cancel-timer mpc--status-idle-timer))
 (setq mpc--status-idle-timer
    (run-with-idle-timer 1 t 'mpc--status-idle-timer-run))
 ;; Typically, the idle timer is started from the mpc--status-callback,
 ;; which is run asynchronously while we're already idle (we typically
 ;; just started idling), so the timer itself will only be run the next
 ;; time we idle :-(
 ;; To work around that, we immediately start the repeat timer.
 (mpc--status-timer-start))
(defun mpc--status-idle-timer-stop (&optional really)
 (when mpc--status-idle-timer
  ;; Turn it off even if we'll start it again, in case it changes the delay.
  (cancel-timer mpc--status-idle-timer))
 (setq mpc--status-idle-timer
    (unless really
     ;; We don't completely stop the timer, so that if some other MPD
     ;; client starts playback, we may get a chance to notice it.
     (run-with-idle-timer 10 t 'mpc--status-idle-timer-run))))
(defun mpc--status-idle-timer-run ()
 (when (process-get (mpc-proc) 'ready)
  (condition-case err
    (with-local-quit (mpc-status-refresh))
   (error (message "MPC: %s" err))))
 (mpc--status-timer-start))

(defun mpc--status-timers-refresh ()
 "Start/stop the timers according to whether a song is playing."
 (if (or (member (cdr (assq 'state mpc-status)) '("play"))
     (cdr (assq 'updating_db mpc-status)))
   (mpc--status-idle-timer-start)
  (mpc--status-idle-timer-stop)
  (mpc--status-timer-stop)))

(defun mpc-status-refresh (&optional callback)
 "Refresh `mpc-status'."
 (let ((cb callback))
  (mpc-proc-cmd (mpc-proc-cmd-list '("status" "currentsong"))
         (lambda ()
          (mpc--status-callback)
          (if cb (funcall cb))))))

(defun mpc-status-stop ()
 "Stop the autorefresh of `mpc-status'.
This is normally used only when quitting MPC.
Any call to `mpc-status-refresh' may cause it to be restarted."
 (setq mpc-status nil)
 (mpc--status-idle-timer-stop 'really)
 (mpc--status-timer-stop))

;;; A thin layer above the raw protocol commands ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; (defvar mpc-queue nil)
;; (defvar mpc-queue-back nil)

;; (defun mpc--queue-head ()
;;  (if (stringp (car mpc-queue)) (car mpc-queue) (cadar mpc-queue)))
;; (defun mpc--queue-pop ()
;;  (when mpc-queue            ;Can be nil if out of sync.
;;   (let ((song (car mpc-queue)))
;;    (assert song)
;;    (push (if (and (consp song) (cddr song))
;;         ;; The queue's first element is itself a list of
;;         ;; songs, where the first element isn't itself a song
;;         ;; but a description of the list.
;;         (prog1 (cadr song) (setcdr song (cddr song)))
;;        (prog1 (if (consp song) (cadr song) song)
;;         (setq mpc-queue (cdr mpc-queue))))
;;       mpc-queue-back)
;;    (assert (stringp (car mpc-queue-back))))))

;; (defun mpc--queue-refresh ()
;;  ;; Maintain the queue.
;;  (mpc--debug "mpc--queue-refresh")
;;  (let ((pos (cdr (or (assq 'Pos mpc-status) (assq 'song mpc-status)))))
;;   (cond
;;   ((null pos)
;;    (mpc-cmd-clear 'ignore))
;;   ((or (not (member pos '("0" nil)))
;;      ;; There's only one song in the playlist and we've stopped.
;;      ;; Maybe it's because of some external client that set the
;;      ;; playlist like that and/or manually stopped the playback, but
;;      ;; it's more likely that we've simply reached the end of
;;      ;; the song. So remove it.
;;      (and (equal (assq 'state mpc-status) "stop")
;;        (equal (assq 'playlistlength mpc-status) "1")
;;        (setq pos "1")))
;;    ;; We're not playing the first song in the queue/playlist any
;;    ;; more, so update the queue.
;;    (dotimes (i (string-to-number pos)) (mpc--queue-pop))
;;    (mpc-proc-cmd (mpc-proc-cmd-list
;;           (make-list (string-to-number pos) "delete 0"))
;;           'ignore)
;;    (if (not (equal (cdr (assq 'file mpc-status))
;;            (mpc--queue-head)))
;;      (message "MPC's queue is out of sync"))))))

(defvar mpc--find-memoize-union-tags nil)

(defun mpc-cmd-flush (tag value)
 (puthash (cons tag value) nil mpc--find-memoize)
 (dolist (uniontag mpc--find-memoize-union-tags)
  (if (member (symbol-name tag) (split-string (symbol-name uniontag) "|"))
    (puthash (cons uniontag value) nil mpc--find-memoize))))


(defun mpc-cmd-special-tag-p (tag)
 (or (memq tag '(Playlist Search Directory))
   (string-match "|" (symbol-name tag))))

(defun mpc-cmd-find (tag value)
 "Return a list of all songs whose tag TAG has value VALUE.
The songs are returned as alists."
 (or (gethash (cons tag value) mpc--find-memoize)
   (puthash (cons tag value)
        (cond
        ((eq tag 'Playlist)
         ;; Special case for pseudo-tag playlist.
         (let ((l (condition-case nil
               (mpc-proc-buf-to-alists
                (mpc-proc-cmd (list "listplaylistinfo" value)))
              (mpc-proc-error
               ;; "[50@0] {listplaylistinfo} No such playlist"
               nil)))
            (i 0))
          (mapcar (lambda (s)
               (prog1 (cons (cons 'Pos (number-to-string i)) s)
                (incf i)))
              l)))
        ((eq tag 'Search)
         (mpc-proc-buf-to-alists
         (mpc-proc-cmd (list "search" "any" value))))
        ((eq tag 'Directory)
         (let ((pairs
            (mpc-proc-buf-to-alist
             (mpc-proc-cmd (list "listallinfo" value)))))
          (mpc--proc-alist-to-alists
          ;; Strip away the `directory' entries.
          (delq nil (mapcar (lambda (pair)
                    (if (eq (car pair) 'directory)
                      nil pair))
                   pairs)))))
        ((string-match "|" (symbol-name tag))
         (add-to-list 'mpc--find-memoize-union-tags tag)
         (let ((tag1 (intern (substring (symbol-name tag)
                        0 (match-beginning 0))))
            (tag2 (intern (substring (symbol-name tag)
                        (match-end 0)))))
          (mpc-union (mpc-cmd-find tag1 value)
               (mpc-cmd-find tag2 value))))
        (t
         (condition-case nil
           (mpc-proc-buf-to-alists
           (mpc-proc-cmd (list "find" (symbol-name tag) value)))
          (mpc-proc-error
          ;; If `tag' is not one of the expected tags, MPD burps
          ;; about not having the relevant table. FIXME: check
          ;; the kind of error.
          (error "Unknown tag %s" tag)
          (let ((res ()))
           (setq value (cons tag value))
           (dolist (song (mpc-proc-buf-to-alists
                   (mpc-proc-cmd "listallinfo")))
            (if (member value song) (push song res)))
           res)))))
        mpc--find-memoize)))

(defun mpc-cmd-list (tag &optional other-tag value)
 ;; FIXME: we could also provide a `mpc-cmd-list' alternative which
 ;; doesn't take an "other-tag value" constraint but a "song-list" instead.
 ;; That might be more efficient in some cases.
 (cond
  ((eq tag 'Playlist)
  (let ((pls (mpc-assq-all 'playlist (mpc-proc-cmd-to-alist "lsinfo"))))
   (when other-tag
    (dolist (pl (prog1 pls (setq pls nil)))
     (let ((plsongs (mpc-cmd-find 'Playlist pl)))
      (if (not (mpc-cmd-special-tag-p other-tag))
        (when (member (cons other-tag value)
               (apply 'append plsongs))
         (push pl pls))
       ;; Problem N°2: we compute the intersection whereas all
       ;; we care about is whether it's empty. So we could
       ;; speed this up significantly.
       ;; We only compare file names, because the full song-entries
       ;; are slightly different (the ones in plsongs include
       ;; position and id info specific to the playlist), and it's
       ;; good enough because this is only used with "search", which
       ;; doesn't pay attention to playlists and URLs anyway.
       (let* ((osongs (mpc-cmd-find other-tag value))
           (ofiles (mpc-assq-all 'file (apply 'append osongs)))
           (plfiles (mpc-assq-all 'file (apply 'append plsongs))))
        (when (mpc-intersection plfiles ofiles)
         (push pl pls)))))))
   pls))

  ((eq tag 'Directory)
  (if (null other-tag)
    (apply 'nconc
        (mpc-assq-all 'directory
               (mpc-proc-buf-to-alist
               (mpc-proc-cmd "lsinfo")))
        (mapcar (lambda (dir)
             (let ((shortdir
                (if (get-text-property 0 'display dir)
                  (concat "  "
                      (get-text-property 0 'display dir))
                 " ↪ "))
                (subdirs
                (mpc-assq-all 'directory
                       (mpc-proc-buf-to-alist
                        (mpc-proc-cmd (list "lsinfo" dir))))))
              (dolist (subdir subdirs)
               (put-text-property 0 (1+ (length dir))
                        'display shortdir
                        subdir))
              subdirs))
            (process-get (mpc-proc) 'Directory)))
   ;; If there's an other-tag, then just extract the dir info from the
   ;; list of other-tag's songs.
   (let* ((other-songs (mpc-cmd-find other-tag value))
       (files (mpc-assq-all 'file (apply 'append other-songs)))
       (dirs '()))
    (dolist (file files)
     (let ((dir (file-name-directory file)))
      (if (and dir (setq dir (directory-file-name dir))
           (not (equal dir (car dirs))))
        (push dir dirs))))
    ;; Dirs might have duplicates still.
    (setq dirs (delete-dups dirs))
    (let ((newdirs dirs))
     (while newdirs
      (let ((dir (file-name-directory (pop newdirs))))
       (when (and dir (setq dir (directory-file-name dir))
             (not (member dir dirs)))
        (push dir newdirs)
        (push dir dirs)))))
    dirs)))

  ;; The UI should not provide access to such a thing anyway currently.
  ;; But I could imagine adding in the future a browser for the "search"
  ;; tag, which would provide things like previous searches. Not sure how
  ;; useful that would be tho.
  ((eq tag 'Search) (error "Not supported"))

  ((string-match "|" (symbol-name tag))
  (let ((tag1 (intern (substring (symbol-name tag)
                  0 (match-beginning 0))))
     (tag2 (intern (substring (symbol-name tag)
                  (match-end 0)))))
   (mpc-union (mpc-cmd-list tag1 other-tag value)
         (mpc-cmd-list tag2 other-tag value))))

  ((null other-tag)
  (condition-case nil
    (mapcar 'cdr (mpc-proc-cmd-to-alist (list "list" (symbol-name tag))))
   (mpc-proc-error
    ;; If `tag' is not one of the expected tags, MPD burps about not
    ;; having the relevant table.
    ;; FIXME: check the kind of error.
    (error "MPD does not know this tag %s" tag)
    (mpc-assq-all tag (mpc-proc-cmd-to-alist "listallinfo")))))
  (t
  (condition-case nil
    (if (mpc-cmd-special-tag-p other-tag)
      (signal 'mpc-proc-error "Not implemented")
     (mapcar 'cdr
         (mpc-proc-cmd-to-alist
          (list "list" (symbol-name tag)
             (symbol-name other-tag) value))))
   (mpc-proc-error
    ;; DAMN!! the 3-arg form of `list' is new in 0.12 !!
    ;; FIXME: check the kind of error.
    (let ((other-songs (mpc-cmd-find other-tag value)))
     (mpc-assq-all tag
            ;; Don't use `nconc' now that mpc-cmd-find may
            ;; return a memoized result.
            (apply 'append other-songs))))))))

(defun mpc-cmd-stop (&optional callback)
 (mpc-proc-cmd "stop" callback))

(defun mpc-cmd-clear (&optional callback)
 (mpc-proc-cmd "clear" callback)
 ;; (setq mpc-queue-back nil mpc-queue nil)
 )

(defun mpc-cmd-pause (&optional arg callback)
 "Pause or resume playback of the queue of songs."
 (let ((cb callback))
  (mpc-proc-cmd (list "pause" arg)
         (lambda () (mpc-status-refresh) (if cb (funcall cb))))
  (unless callback (mpc-proc-sync))))

(defun mpc-cmd-status ()
 (mpc-proc-cmd-to-alist "status"))

(defun mpc-cmd-play ()
 (mpc-proc-cmd "play")
 (mpc-status-refresh))

(defun mpc-cmd-add (files &optional playlist)
 "Add the songs FILES to PLAYLIST.
If PLAYLIST is t or nil or missing, use the main playlist."
 (mpc-proc-cmd (mpc-proc-cmd-list
         (mapcar (lambda (file)
              (if (stringp playlist)
                (list "playlistadd" playlist file)
               (list "add" file)))
             files)))
  (if (stringp playlist)
    (mpc-cmd-flush 'Playlist playlist)))

(defun mpc-cmd-delete (song-poss &optional playlist)
 "Delete the songs at positions SONG-POSS from PLAYLIST.
If PLAYLIST is t or nil or missing, use the main playlist."
 (mpc-proc-cmd (mpc-proc-cmd-list
         (mapcar (lambda (song-pos)
              (if (stringp playlist)
                (list "playlistdelete" playlist song-pos)
               (list "delete" song-pos)))
             ;; Sort them from last to first, so the renumbering
             ;; caused by the earlier deletions don't affect
             ;; later ones.
             (sort song-poss '>))))
  (if (stringp playlist)
    (puthash (cons 'Playlist playlist) nil mpc--find-memoize)))


(defun mpc-cmd-move (song-poss dest-pos &optional playlist)
 (let ((i 0))
  (mpc-proc-cmd
   (mpc-proc-cmd-list
   (mapcar (lambda (song-pos)
        (if (>= song-pos dest-pos)
          ;; positions past dest-pos have been
          ;; shifted by i.
          (setq song-pos (+ song-pos i)))
        (prog1 (if (stringp playlist)
              (list "playlistmove" playlist song-pos dest-pos)
             (list "move" song-pos dest-pos))
         (if (< song-pos dest-pos)
           ;; This move has shifted dest-pos by 1.
           (decf dest-pos))
         (incf i)))
       ;; Sort them from last to first, so the renumbering
       ;; caused by the earlier deletions affect
       ;; later ones a bit less.
       (sort song-poss '>))))
  (if (stringp playlist)
    (puthash (cons 'Playlist playlist) nil mpc--find-memoize))))

(defun mpc-cmd-update (&optional arg callback)
 (let ((cb callback))
  (mpc-proc-cmd (if arg (list "update" arg) "update")
         (lambda () (mpc-status-refresh) (if cb (funcall cb))))
  (unless callback (mpc-proc-sync))))

(defun mpc-cmd-tagtypes ()
 (mapcar 'cdr (mpc-proc-cmd-to-alist "tagtypes")))

;; This was never integrated into MPD.
;; (defun mpc-cmd-download (file)
;;  (with-current-buffer (generate-new-buffer " *mpc download*")
;;   (set-buffer-multibyte nil)
;;   (let* ((proc (mpc-proc))
;;      (stdbuf (process-buffer proc))
;;      (markpos (marker-position (process-mark proc)))
;;      (stdcoding (process-coding-system proc)))
;;    (unwind-protect
;;      (progn
;;       (set-process-buffer proc (current-buffer))
;;       (set-process-coding-system proc 'binary (cdr stdcoding))
;;       (set-marker (process-mark proc) (point))
;;       (mpc-proc-cmd (list "download" file)))
;;     (set-process-buffer proc stdbuf)
;;     (set-marker (process-mark proc) markpos stdbuf)
;;     (set-process-coding-system proc (car stdcoding) (cdr stdcoding)))
;;    ;; The command has completed, let's decode.
;;    (goto-char (point-max))
;;    (delete-char -1)          ;Delete final newline.
;;    (while (re-search-backward "^>" nil t)
;;     (delete-char 1))
;;    (current-buffer))))

;;; Misc ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(defcustom mpc-mpd-music-directory nil
 "Location of MPD's music directory."
 :type '(choice (const nil) directory))

(defcustom mpc-data-directory
 (if (and (not (file-directory-p "~/.mpc"))
      (file-directory-p "~/.emacs.d"))
   "~/.emacs.d/mpc" "~/.mpc")
 "Directory where MPC.el stores auxiliary data."
 :type 'directory)

(defun mpc-data-directory ()
 (unless (file-directory-p mpc-data-directory)
  (make-directory mpc-data-directory))
 mpc-data-directory)

(defun mpc-file-local-copy (file)
 ;; Try to set mpc-mpd-music-directory.
 (when (and (null mpc-mpd-music-directory)
       (string-match "\\`localhost" mpc-host))
  (let ((files '("~/.mpdconf" "/etc/mpd.conf"))
     file)
   (while (and files (not file))
    (if (file-exists-p (car files)) (setq file (car files)))
    (setq files (cdr files)))
   (with-temp-buffer
    (ignore-errors (insert-file-contents file))
    (goto-char (point-min))
    (if (re-search-forward "^music_directory[ 	]+\"\\([^\"]+\\)\"")
      (setq mpc-mpd-music-directory
         (match-string 1))))))
 ;; Use mpc-mpd-music-directory if applicable, or else try to use the
 ;; `download' command, although it's never been accepted in `mpd' :-(
 (if (and mpc-mpd-music-directory
      (file-exists-p (expand-file-name file mpc-mpd-music-directory)))
   (expand-file-name file mpc-mpd-music-directory)
  ;; (let ((aux (expand-file-name (replace-regexp-in-string "[/]" "|" file)
  ;;               (mpc-data-directory))))
  ;;  (unless (file-exists-p aux)
  ;;   (condition-case err
  ;;     (with-local-quit
  ;;      (with-current-buffer (mpc-cmd-download file)
  ;;       (write-region (point-min) (point-max) aux)
  ;;       (kill-buffer (current-buffer))))
  ;;    (mpc-proc-error (message "Download error: %s" err) (setq aux nil))))
  ;;  aux)
  ))

;;; Formatter ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(defun mpc-secs-to-time (secs)
 ;; We could use `format-seconds', but it doesn't seem worth the trouble
 ;; because we'd still need to check (>= secs (* 60 100)) since the special
 ;; %z only allows us to drop the large units for small values but
 ;; not to drop the small units for large values.
 (if (stringp secs) (setq secs (string-to-number secs)))
 (if (>= secs (* 60 100))       ;More than 100 minutes.
   (format "%dh%02d" ;"%d:%02d:%02d"
       (/ secs 3600) (% (/ secs 60) 60)) ;; (% secs 60)
  (format "%d:%02d" (/ secs 60) (% secs 60))))

(defvar mpc-tempfiles nil)
(defconst mpc-tempfiles-reftable (make-hash-table :weakness 'key))

(defun mpc-tempfiles-clean ()
 (let ((live ()))
  (maphash (lambda (_k v) (push v live)) mpc-tempfiles-reftable)
  (dolist (f mpc-tempfiles)
   (unless (member f live) (ignore-errors (delete-file f))))
  (setq mpc-tempfiles live)))

(defun mpc-tempfiles-add (key file)
 (mpc-tempfiles-clean)
 (puthash key file mpc-tempfiles-reftable)
 (push file mpc-tempfiles))

(defun mpc-format (format-spec info &optional hscroll)
 "Format the INFO according to FORMAT-SPEC, inserting the result at point."
 (let* ((pos 0)
     (start (point))
     (col (if hscroll (- hscroll) 0))
     (insert (lambda (str)
          (cond
          ((>= col 0) (insert str))
          (t (insert (substring str (min (length str) (- col))))))))
     (pred nil))
  (while (string-match "%\\(?:%\\|\\(-\\)?\\([0-9]+\\)?{\\([[:alpha:]][[:alnum:]]*\\)\\(?:-\\([^}]+\\)\\)?}\\)" format-spec pos)
   (let ((pre-text (substring format-spec pos (match-beginning 0))))
    (funcall insert pre-text)
    (setq col (+ col (string-width pre-text))))
   (setq pos (match-end 0))
   (if (null (match-end 3))
     (progn
      (funcall insert "%")
      (setq col (+ col 1)))
    (let* ((size (match-string 2 format-spec))
        (tag (intern (match-string 3 format-spec)))
        (post (match-string 4 format-spec))
        (right-align (match-end 1))
        (text
        (if (eq info 'self) (symbol-name tag)
         (case tag
          ((Time Duration)
           (let ((time (cdr (or (assq 'time info) (assq 'Time info)))))
            (setq pred (list nil)) ;Just assume it's never eq.
            (when time
             (mpc-secs-to-time (if (and (eq tag 'Duration)
                          (string-match ":" time))
                        (substring time (match-end 0))
                       time)))))
          (Cover
           (let* ((dir (file-name-directory (cdr (assq 'file info))))
              (cover (concat dir "cover.jpg"))
              (file (condition-case err
                   (mpc-file-local-copy cover)
                  (error (message "MPC: %s" err))))
              image)
            ;; (debug)
            (push `(equal ',dir (file-name-directory (cdr (assq 'file info)))) pred)
            (if (null file)
              ;; Make sure we return something on which we can
              ;; place the `mpc-pred' property, as
              ;; a negative-cache. We could also use
              ;; a default cover.
              (progn (setq size nil) " ")
             (if (null size) (setq image (create-image file))
              (let ((tempfile (make-temp-file "mpc" nil ".jpg")))
               (call-process "convert" nil nil nil
                      "-scale" size file tempfile)
               (setq image (create-image tempfile))
               (mpc-tempfiles-add image tempfile)))
             (setq size nil)
             (propertize dir 'display image))))
          (t (let ((val (cdr (assq tag info))))
             ;; For Streaming URLs, there's no other info
             ;; than the URL in `file'. Pretend it's in `Title'.
             (when (and (null val) (eq tag 'Title))
              (setq val (cdr (assq 'file info))))
             (push `(equal ',val (cdr (assq ',tag info))) pred)
             val)))))
        (space (when size
            (setq size (string-to-number size))
            (propertize " " 'display
                  (list 'space :align-to (+ col size)))))
        (textwidth (if text (string-width text) 0))
        (postwidth (if post (string-width post) 0)))
     (when text
      (let ((display
          (if (and size
              (> (+ postwidth textwidth) size))
            ;; This doesn't even obey double-width chars :-(
            (propertize
            (if (zerop (- size postwidth 1))
              (substring text 0 1)
             (concat (substring text 0 (- size postwidth textwidth 1)) "…"))
            'help-echo text)
           text)))
       (when (memq tag '(Artist Album Composer)) ;FIXME: wrong list.
        (setq display
           (propertize display
                 'mouse-face 'highlight
                 'follow-link t
                 'keymap `(keymap
                      (mouse-2
                       . (lambda ()
                         (interactive)
                         (mpc-constraints-push 'noerror)
                         (mpc-constraints-restore
                         ',(list (list tag text)))))))))
       (funcall insert
            (concat (when size
                 (propertize " " 'display
                       (list 'space :align-to
                          (+ col
                           (if (and size right-align)
                             (- size postwidth textwidth)
                            0)))))
                display post))))
     (if (null size) (setq col (+ col textwidth postwidth))
      (insert space)
      (setq col (+ col size))))))
  (put-text-property start (point) 'mpc-pred
            `(lambda (info) (and ,@(nreverse pred))))))

;;; The actual UI code ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(defvar mpc-mode-map
 (let ((map (make-keymap)))
  (suppress-keymap map)
  ;; (define-key map "\e" 'mpc-stop)
  (define-key map "q" 'mpc-quit)
  (define-key map "\r" 'mpc-select)
  (define-key map [(shift return)] 'mpc-select-toggle)
  (define-key map [mouse-2] 'mpc-select)
  (define-key map [S-mouse-2] 'mpc-select-extend)
  (define-key map [C-mouse-2] 'mpc-select-toggle)
  (define-key map [drag-mouse-2] 'mpc-drag-n-drop)
  ;; We use `always' because a binding to t is like a binding to nil.
  (define-key map [follow-link] 'always)
  ;; Doesn't work because the first click changes the buffer, so the second
  ;; is applied elsewhere :-(
  ;; (define-key map [(double mouse-2)] 'mpc-play-at-point)
  (define-key map "p" 'mpc-pause)
  map))

(easy-menu-define mpc-mode-menu mpc-mode-map
 "Menu for MPC.el."
 '("MPC.el"
  ["Add new browser" mpc-tagbrowser]
  ["Update DB" mpc-update]
  ["Quit" mpc-quit]))

(defvar mpc-tool-bar-map
 (let ((map (make-sparse-keymap)))
  (tool-bar-local-item "mpc/prev" 'mpc-prev 'prev map
   :enable '(not (equal (cdr (assq 'state mpc-status)) "stop"))
   :label "Prev" :vert-only t)
  ;; FIXME: how can we bind it to the down-event?
  (tool-bar-local-item "mpc/rewind" 'mpc-rewind 'rewind map
   :enable '(not (equal (cdr (assq 'state mpc-status)) "stop"))
   :label "Rew" :vert-only t
   :button '(:toggle . (and mpc--faster-toggle-timer
               (not mpc--faster-toggle-forward))))
  ;; We could use a single toggle command for pause/play, with 2 different
  ;; icons depending on whether or not it's selected, but then it'd have
  ;; to be a toggle-button, thus displayed depressed in one of the
  ;; two states :-(
  (tool-bar-local-item "mpc/pause" 'mpc-pause 'pause map
   :label "Pause" :vert-only t
   :visible '(equal (cdr (assq 'state mpc-status)) "play")
   :help "Pause/play")
  (tool-bar-local-item "mpc/play" 'mpc-play 'play map
   :label "Play" :vert-only t
   :visible '(not (equal (cdr (assq 'state mpc-status)) "play"))
   :help "Play/pause")
  ;; FIXME: how can we bind it to the down-event?
  (tool-bar-local-item "mpc/ffwd" 'mpc-ffwd 'ffwd map
   :enable '(not (equal (cdr (assq 'state mpc-status)) "stop"))
   :label "Ffwd" :vert-only t
   :button '(:toggle . (and mpc--faster-toggle-timer
               mpc--faster-toggle-forward)))
  (tool-bar-local-item "mpc/next" 'mpc-next 'next map
   :label "Next" :vert-only t
   :enable '(not (equal (cdr (assq 'state mpc-status)) "stop")))
  (tool-bar-local-item "mpc/stop" 'mpc-stop 'stop map
   :label "Stop" :vert-only t)
  (tool-bar-local-item "mpc/add" 'mpc-playlist-add 'add map
   :label "Add" :vert-only t
   :help "Append to the playlist")
  map))

(define-derived-mode mpc-mode fundamental-mode "MPC"
 "Major mode for the features common to all buffers of MPC."
 (buffer-disable-undo)
 (setq buffer-read-only t)
 (set (make-local-variable 'tool-bar-map) mpc-tool-bar-map)
 (set (make-local-variable 'truncate-lines) t))

;;; The mpc-status-mode buffer ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(define-derived-mode mpc-status-mode mpc-mode "MPC-Status"
 "Major mode to display MPC status info."
 (set (make-local-variable 'mode-line-format)
    '("%e" mode-line-frame-identification mode-line-buffer-identification))
 (set (make-local-variable 'window-area-factor) 3)
 (set (make-local-variable 'header-line-format) '("MPC " mpc-volume)))

(defvar mpc-status-buffer-format
 '("%-5{Time} / %{Duration} %2{Disc--}%4{Track}" "%{Title}" "%{Album}" "%{Artist}" "%128{Cover}"))

(defun mpc-status-buffer-refresh ()
 (let ((buf (mpc-proc-buffer (mpc-proc) 'status)))
  (when (buffer-live-p buf)
   (with-current-buffer buf
    (save-excursion
     (goto-char (point-min))
     (when (assq 'file mpc-status)
      (let ((inhibit-read-only t))
       (dolist (spec mpc-status-buffer-format)
        (let ((pred (get-text-property (point) 'mpc-pred)))
         (if (and pred (funcall pred mpc-status))
           (forward-line)
          (delete-region (point) (line-beginning-position 2))
          (ignore-errors (mpc-format spec mpc-status))
          (insert "\n"))))
       (unless (eobp) (delete-region (point) (point-max))))))))))

(defun mpc-status-buffer-show ()
 (interactive)
 (let* ((buf (mpc-proc-buffer (mpc-proc) 'status))
     (songs-buf (mpc-proc-buffer (mpc-proc) 'songs))
     (songs-win (if songs-buf (get-buffer-window songs-buf 0))))
  (unless (buffer-live-p buf)
   (setq buf (get-buffer-create "*MPC-Status*"))
   (with-current-buffer buf
    (mpc-status-mode))
   (mpc-proc-buffer (mpc-proc) 'status buf))
  (if (null songs-win) (pop-to-buffer buf)
   (let ((_win (split-window songs-win 20 t)))
    (set-window-dedicated-p songs-win nil)
    (set-window-buffer songs-win buf)
    (set-window-dedicated-p songs-win 'soft)))))

;;; Selection management;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(defvar mpc-separator-ol nil)

(defvar mpc-select nil)
(make-variable-buffer-local 'mpc-select)

(defmacro mpc-select-save (&rest body)
 "Execute BODY and restore the selection afterwards."
 (declare (indent 0) (debug t))
 `(let ((selection (mpc-select-get-selection))
     (position (cons (buffer-substring-no-properties
             (line-beginning-position) (line-end-position))
             (current-column))))
   ,@body
   (mpc-select-restore selection)
   (goto-char (point-min))
   (if (re-search-forward
     (concat "^" (regexp-quote (car position)) "$")
     (if (overlayp mpc-separator-ol)
       (overlay-end mpc-separator-ol))
     t)
     (move-to-column (cdr position)))
   (let ((win (get-buffer-window (current-buffer) 0)))
    (if win (set-window-point win (point))))))

(defun mpc-select-get-selection ()
 (mapcar (lambda (ol)
      (buffer-substring-no-properties
       (overlay-start ol) (1- (overlay-end ol))))
     mpc-select))

(defun mpc-select-restore (selection)
 ;; Restore the selection. I.e. move the overlays back to their
 ;; corresponding location. Actually which overlay is used for what
 ;; doesn't matter.
 (mapc 'delete-overlay mpc-select)
 (setq mpc-select nil)
 (dolist (elem selection)
  ;; After an update, some elements may have disappeared.
  (goto-char (point-min))
  (when (re-search-forward
      (concat "^" (regexp-quote elem) "$") nil t)
   (mpc-select-make-overlay)))
 (when mpc-tag (mpc-tagbrowser-all-select))
 (beginning-of-line))

(defun mpc-select-make-overlay ()
 (assert (not (get-char-property (point) 'mpc-select)))
 (let ((ol (make-overlay
       (line-beginning-position) (line-beginning-position 2))))
  (overlay-put ol 'mpc-select t)
  (overlay-put ol 'face 'region)
  (overlay-put ol 'evaporate t)
  (push ol mpc-select)))

(defun mpc-select (&optional event)
 "Select the tag value at point."
 (interactive (list last-nonmenu-event))
 (mpc-event-set-point event)
 (if (and (bolp) (eobp)) (forward-line -1))
 (mapc 'delete-overlay mpc-select)
 (setq mpc-select nil)
 (if (mpc-tagbrowser-all-p)
   nil
  (mpc-select-make-overlay))
 (when mpc-tag
  (mpc-tagbrowser-all-select)
  (mpc-selection-refresh)))

(defun mpc-select-toggle (&optional event)
 "Toggle the selection of the tag value at point."
 (interactive (list last-nonmenu-event))
 (mpc-event-set-point event)
 (save-excursion
  (cond
   ;; The line is already selected: deselect it.
   ((get-char-property (point) 'mpc-select)
   (let ((ols nil))
    (dolist (ol mpc-select)
     (if (and (<= (overlay-start ol) (point))
          (> (overlay-end ol) (point)))
       (delete-overlay ol)
      (push ol ols)))
    (assert (= (1+ (length ols)) (length mpc-select)))
    (setq mpc-select ols)))
   ;; We're trying to select *ALL* additionally to others.
   ((mpc-tagbrowser-all-p) nil)
   ;; Select the current line.
   (t (mpc-select-make-overlay))))
 (when mpc-tag
  (mpc-tagbrowser-all-select)
  (mpc-selection-refresh)))

(defun mpc-select-extend (&optional event)
 "Extend the selection up to point."
 (interactive (list last-nonmenu-event))
 (mpc-event-set-point event)
 (if (null mpc-select)
   ;; If nothing's selected yet, fallback to selecting the elem at point.
   (mpc-select event)
  (save-excursion
   (cond
    ;; The line is already in a selected area; truncate the area.
    ((get-char-property (point) 'mpc-select)
    (let ((before 0)
       (after 0)
       (mid (line-beginning-position))
       start end)
     (while (and (zerop (forward-line 1))
           (get-char-property (point) 'mpc-select))
      (setq end (1+ (point)))
      (incf after))
     (goto-char mid)
     (while (and (zerop (forward-line -1))
           (get-char-property (point) 'mpc-select))
      (setq start (point))
      (incf before))
     (if (and (= after 0) (= before 0))
       ;; Shortening an already minimum-size region: do nothing.
       nil
      (if (> after before)
        (setq end mid)
       (setq start (1+ mid)))
      (let ((ols '()))
       (dolist (ol mpc-select)
        (if (and (>= (overlay-start ol) start)
             (< (overlay-start ol) end))
          (delete-overlay ol)
         (push ol ols)))
       (setq mpc-select (nreverse ols))))))
    ;; Extending a prior area. Look for the closest selection.
    (t
    (when (mpc-tagbrowser-all-p)
     (forward-line 1))
    (let ((before 0)
       (count 0)
       (dir 1)
       (start (line-beginning-position)))
     (while (and (zerop (forward-line 1))
           (not (get-char-property (point) 'mpc-select)))
      (incf count))
     (unless (get-char-property (point) 'mpc-select)
      (setq count nil))
     (goto-char start)
     (while (and (zerop (forward-line -1))
           (not (get-char-property (point) 'mpc-select)))
      (incf before))
     (unless (get-char-property (point) 'mpc-select)
      (setq before nil))
     (when (and before (or (null count) (< before count)))
      (setq count before)
      (setq dir -1))
     (goto-char start)
     (dotimes (_i (1+ (or count 0)))
      (mpc-select-make-overlay)
      (forward-line dir))))))
  (when mpc-tag
   (mpc-tagbrowser-all-select)
   (mpc-selection-refresh))))

;;; Constraint sets ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(defvar mpc--song-search nil)

(defun mpc-constraints-get-current (&optional avoid-buf)
 "Return currently selected set of constraints.
If AVOID-BUF is non-nil, it specifies a buffer which should be ignored
when constructing the set of constraints."
 (let ((constraints (if mpc--song-search `((Search ,mpc--song-search))))
    tag select)
  (dolist (buf (process-get (mpc-proc) 'buffers))
   (setq buf (cdr buf))
   (when (and (setq tag (buffer-local-value 'mpc-tag buf))
         (not (eq buf avoid-buf))
         (setq select
            (with-current-buffer buf (mpc-select-get-selection))))
    (push (cons tag select) constraints)))
  constraints))

(defun mpc-constraints-tag-lookup (buffer-tag constraints)
 (let (res)
  (dolist (constraint constraints)
   (when (or (eq (car constraint) buffer-tag)
        (and (string-match "|" (symbol-name buffer-tag))
           (member (symbol-name (car constraint))
               (split-string (symbol-name buffer-tag) "|"))))
    (setq res (cdr constraint))))
  res))

(defun mpc-constraints-restore (constraints)
 (let ((search (assq 'Search constraints)))
  (setq mpc--song-search (cadr search))
  (when search (setq constraints (delq search constraints))))
 (dolist (buf (process-get (mpc-proc) 'buffers))
  (setq buf (cdr buf))
  (when (buffer-live-p buf)
   (let* ((tag (buffer-local-value 'mpc-tag buf))
       (constraint (mpc-constraints-tag-lookup tag constraints)))
    (when tag
     (with-current-buffer buf
      (mpc-select-restore constraint))))))
 (mpc-selection-refresh))

;; I don't get the ring.el code. I think it doesn't do what I need, but
;; then I don't understand when what it does would be useful.
(defun mpc-ring-make (size) (cons 0 (cons 0 (make-vector size nil))))
(defun mpc-ring-push (ring val)
 (aset (cddr ring) (car ring) val)
 (setcar (cdr ring) (max (cadr ring) (1+ (car ring))))
 (setcar ring (mod (1+ (car ring)) (length (cddr ring)))))
(defun mpc-ring-pop (ring)
 (setcar ring (mod (1- (car ring)) (cadr ring)))
 (aref (cddr ring) (car ring)))

(defvar mpc-constraints-ring (mpc-ring-make 10))

(defun mpc-constraints-push (&optional noerror)
 "Push the current selection on the ring for later."
 (interactive)
 (let ((constraints (mpc-constraints-get-current)))
  (if (null constraints)
    (unless noerror (error "No selection to push"))
   (mpc-ring-push mpc-constraints-ring constraints))))

(defun mpc-constraints-pop ()
 "Recall the most recently pushed selection."
 (interactive)
 (let ((constraints (mpc-ring-pop mpc-constraints-ring)))
  (if (null constraints)
    (error "No selection to return to")
   (mpc-constraints-restore constraints))))

;;; The TagBrowser mode ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(defconst mpc-tagbrowser-all-name (propertize "*ALL*" 'face 'italic))
(defvar mpc-tagbrowser-all-ol nil)
(make-variable-buffer-local 'mpc-tagbrowser-all-ol)
(defvar mpc-tag-name nil) (make-variable-buffer-local 'mpc-tag-name)
(defun mpc-tagbrowser-all-p ()
 (and (eq (point-min) (line-beginning-position))
    (equal mpc-tagbrowser-all-name
       (buffer-substring (point-min) (line-end-position)))))

(define-derived-mode mpc-tagbrowser-mode mpc-mode '("MPC-" mpc-tag-name)
 (set (make-local-variable 'mode-line-process) '("" mpc-tag-name))
 (set (make-local-variable 'mode-line-format) nil)
 (set (make-local-variable 'header-line-format) '("" mpc-tag-name ;; "s"
                          ))
 (set (make-local-variable 'buffer-undo-list) t)
 )

(defun mpc-tagbrowser-refresh ()
 (mpc-select-save
  (widen)
  (goto-char (point-min))
  (assert (looking-at (regexp-quote mpc-tagbrowser-all-name)))
  (forward-line 1)
  (let ((inhibit-read-only t))
   (delete-region (point) (point-max))
   (dolist (val (mpc-cmd-list mpc-tag)) (insert val "\n")))
  (set-buffer-modified-p nil))
 (mpc-reorder))

(defun mpc-updated-db ()
 ;; FIXME: This is not asynchronous, but is run from a process filter.
 (unless (assq 'updating_db mpc-status)
  (clrhash mpc--find-memoize)
  (dolist (buf (process-get (mpc-proc) 'buffers))
   (setq buf (cdr buf))
   (when (buffer-local-value 'mpc-tag buf)
    (with-current-buffer buf (with-local-quit (mpc-tagbrowser-refresh)))))
  (with-local-quit (mpc-songs-refresh))))

(defun mpc-tagbrowser-tag-name (tag)
 (cond
  ((string-match "|" (symbol-name tag))
  (let ((tag1 (intern (substring (symbol-name tag)
                  0 (match-beginning 0))))
     (tag2 (intern (substring (symbol-name tag)
                  (match-end 0)))))
   (concat (mpc-tagbrowser-tag-name tag1)
       " | "
       (mpc-tagbrowser-tag-name tag2))))
  ((string-match "y\\'" (symbol-name tag))
  (concat (substring (symbol-name tag) 0 -1) "ies"))
  (t (concat (symbol-name tag) "s"))))

(defun mpc-tagbrowser-buf (tag)
 (let ((buf (mpc-proc-buffer (mpc-proc) tag)))
  (if (buffer-live-p buf) buf
   (setq buf (get-buffer-create (format "*MPC %ss*" tag)))
   (mpc-proc-buffer (mpc-proc) tag buf)
   (with-current-buffer buf
    (let ((inhibit-read-only t))
     (erase-buffer)
     (if (member tag '(Directory))
       (mpc-tagbrowser-dir-mode)
      (mpc-tagbrowser-mode))
     (insert mpc-tagbrowser-all-name "\n"))
    (forward-line -1)
    (setq mpc-tag tag)
    (setq mpc-tag-name (mpc-tagbrowser-tag-name tag))
    (mpc-tagbrowser-all-select)
    (mpc-tagbrowser-refresh)
    buf))))

(defvar tag-browser-tagtypes
 (lazy-completion-table tag-browser-tagtypes
             (lambda ()
              (append '("Playlist" "Directory")
                  (mpc-cmd-tagtypes)))))

(defun mpc-tagbrowser (tag)
 "Create a new browser for TAG."
 (interactive
  (list
  (let ((completion-ignore-case t))
   (intern
    (completing-read "Tag: " tag-browser-tagtypes nil 'require-match)))))
 (let* ((newbuf (mpc-tagbrowser-buf tag))
     (win (get-buffer-window newbuf 0)))
  (if win (select-window win)
   (if (with-current-buffer (window-buffer (selected-window))
      (derived-mode-p 'mpc-tagbrowser-mode))
     (setq win (selected-window))
    ;; Find a tagbrowser-mode buffer.
    (let ((buffers (process-get (mpc-proc) 'buffers))
       buffer)
     (while
       (and buffers
          (not (and (buffer-live-p (setq buffer (cdr (pop buffers))))
               (with-current-buffer buffer
                (derived-mode-p 'mpc-tagbrowser-mode))
               (setq win (get-buffer-window buffer 0))))))))
   (if (not win)
     (pop-to-buffer newbuf)
    (setq win (split-window win nil 'horiz))
    (set-window-buffer win newbuf)
    (set-window-dedicated-p win 'soft)
    (select-window win)
    (balance-windows-area)))))

(defun mpc-tagbrowser-all-select ()
 "Select the special *ALL* entry if no other is selected."
 (if mpc-select
   (delete-overlay mpc-tagbrowser-all-ol)
  (save-excursion
   (goto-char (point-min))
   (if mpc-tagbrowser-all-ol
     (move-overlay mpc-tagbrowser-all-ol
            (point) (line-beginning-position 2))
    (let ((ol (make-overlay (point) (line-beginning-position 2))))
     (overlay-put ol 'face 'region)
     (overlay-put ol 'evaporate t)
     (set (make-local-variable 'mpc-tagbrowser-all-ol) ol))))))

;; (defvar mpc-constraints nil)
(defun mpc-separator (active)
 ;; Place a separator mark.
 (unless mpc-separator-ol
  (set (make-local-variable 'mpc-separator-ol)
     (make-overlay (point) (point)))
  (overlay-put mpc-separator-ol 'after-string
         (propertize "\n"
               'face '(:height 0.05 :inverse-video t))))
 (goto-char (point-min))
 (forward-line 1)
 (while
   (and (member (buffer-substring-no-properties
          (line-beginning-position) (line-end-position))
          active)
      (zerop (forward-line 1))))
 (if (or (eobp) (null active))
   (delete-overlay mpc-separator-ol)
  (move-overlay mpc-separator-ol (1- (point)) (point))))

(defun mpc-sort (active)
 ;; Sort the active elements at the front.
 (let ((inhibit-read-only t))
  (goto-char (point-min))
  (if (mpc-tagbrowser-all-p) (forward-line 1))
  (condition-case nil
    (sort-subr nil 'forward-line 'end-of-line
          nil nil
          (lambda (s1 s2)
           (setq s1 (buffer-substring-no-properties
                (car s1) (cdr s1)))
           (setq s2 (buffer-substring-no-properties
                (car s2) (cdr s2)))
           (cond
           ((member s1 active)
            (if (member s2 active)
              (let ((cmp (mpc-compare-strings s1 s2 t)))
               (and (numberp cmp) (< cmp 0)))
             t))
           ((member s2 active) nil)
           (t (let ((cmp (mpc-compare-strings s1 s2 t)))
              (and (numberp cmp) (< cmp 0)))))))
   ;; The comparison predicate arg is new in Emacs-22.
   (wrong-number-of-arguments
    (sort-subr nil 'forward-line 'end-of-line
          (lambda ()
           (let ((name (buffer-substring-no-properties
                 (point) (line-end-position))))
            (cond
            ((member name active) (concat "1" name))
            (t (concat "2" "name"))))))))))

(defvar mpc--changed-selection)

(defun mpc-reorder (&optional nodeactivate)
 "Reorder entries based on thre currently active selections.
I.e. split the current browser buffer into a first part containing the
entries included in the selection, then a separator, and then the entries
not included in the selection.
Return non-nil if a selection was deactivated."
 (mpc-select-save
  (let ((constraints (mpc-constraints-get-current (current-buffer)))
     (active 'all))
   ;; (unless (equal constraints mpc-constraints)
   ;;  (set (make-local-variable 'mpc-constraints) constraints)
   (dolist (cst constraints)
    (let ((vals (apply 'mpc-union
              (mapcar (lambda (val)
                   (mpc-cmd-list mpc-tag (car cst) val))
                  (cdr cst)))))
     (setq active
        (if (listp active) (mpc-intersection active vals) vals))))

   (when (and (listp active))
    ;; Remove the selections if they are all in conflict with
    ;; other constraints.
    (let ((deactivate t))
     (dolist (sel selection)
      (when (member sel active) (setq deactivate nil)))
     (when deactivate
      ;; Variable declared/used by `mpc-select-save'.
      (when selection
       (setq mpc--changed-selection t))
      (unless nodeactivate
       (setq selection nil)
       (mapc 'delete-overlay mpc-select)
       (setq mpc-select nil)
       (mpc-tagbrowser-all-select)))))

   ;; FIXME: This `mpc-sort' takes a lot of time. Maybe we should
   ;; be more clever and presume the buffer is mostly sorted already.
   (mpc-sort (if (listp active) active))
   (mpc-separator (if (listp active) active)))))

(defun mpc-selection-refresh ()
 (let ((mpc--changed-selection t))
  (while mpc--changed-selection
   (setq mpc--changed-selection nil)
   (dolist (buf (process-get (mpc-proc) 'buffers))
       (setq buf (cdr buf))
       (when (and (buffer-local-value 'mpc-tag buf)
             (not (eq buf (current-buffer))))
        (with-current-buffer buf (mpc-reorder)))))
  ;; FIXME: reorder the current buffer last and prevent deactivation,
  ;; since whatever selection we made here is the most recent one
  ;; and should hence take precedence.
  (when mpc-tag (mpc-reorder 'nodeactivate))
  ;; FIXME: comment?
  (if (and mpc--song-search mpc--changed-selection)
    (progn
     (setq mpc--song-search nil)
     (mpc-selection-refresh))
   (mpc-songs-refresh))))

;;; Hierarchical tagbrowser ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; Todo:
;; - Add a button on each dir to open/close it (?)
;; - add the parent dir on the previous line, greyed-out, if it's not
;;  present (because we're in the non-selected part and the parent is
;;  in the selected part).

(defvar mpc-tagbrowser-dir-mode-map
 (let ((map (make-sparse-keymap)))
  (set-keymap-parent map mpc-tagbrowser-mode-map)
  (define-key map [?\M-\C-m] 'mpc-tagbrowser-dir-toggle)
  map))

;; (defvar mpc-tagbrowser-dir-keywords
;;  '(mpc-tagbrowser-dir-hide-prefix))

(define-derived-mode mpc-tagbrowser-dir-mode mpc-tagbrowser-mode '("MPC-" mpc-tag-name)
 ;; (set (make-local-variable 'font-lock-defaults)
 ;;   '(mpc-tagbrowser-dir-keywords t))
 )

;; (defun mpc-tagbrowser-dir-hide-prefix (limit)
;;  (while
;;    (let ((prev (buffer-substring (line-beginning-position 0)
;;                   (line-end-position 0))))
;;     (

(defun mpc-tagbrowser-dir-toggle (event)
 "Open or close the element at point."
 (interactive (list last-nonmenu-event))
 (mpc-event-set-point event)
 (let ((name (buffer-substring (line-beginning-position)
                (line-end-position)))
    (prop (intern mpc-tag)))
  (if (not (member name (process-get (mpc-proc) prop)))
    (process-put (mpc-proc) prop
           (cons name (process-get (mpc-proc) prop)))
   (let ((new (delete name (process-get (mpc-proc) prop))))
    (setq name (concat name "/"))
    (process-put (mpc-proc) prop
           (delq nil
              (mapcar (lambda (x)
                   (if (mpc-string-prefix-p name x)
                     nil x))
                  new)))))
  (mpc-tagbrowser-refresh)))


;;; Playlist management ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(defvar mpc-songs-playlist nil
 "Name of the currently selected playlist, if any.
A value of t means the main playlist.")
(make-variable-buffer-local 'mpc-songs-playlist)

(defun mpc-playlist-create (name)
 "Save current playlist under name NAME."
 (interactive "sPlaylist name: ")
 (mpc-proc-cmd (list "save" name))
 (let ((buf (mpc-proc-buffer (mpc-proc) 'Playlist)))
  (when (buffer-live-p buf)
   (with-current-buffer buf (mpc-tagbrowser-refresh)))))

(defun mpc-playlist-destroy (name)
 "Delete playlist named NAME."
 (interactive
  (list (completing-read "Delete playlist: " (mpc-cmd-list 'Playlist)
             nil 'require-match)))
 (mpc-proc-cmd (list "rm" name))
 (let ((buf (mpc-proc-buffer (mpc-proc) 'Playlist)))
  (when (buffer-live-p buf)
   (with-current-buffer buf (mpc-tagbrowser-refresh)))))

(defun mpc-playlist-rename (oldname newname)
 "Rename playlist OLDNAME to NEWNAME."
 (interactive
  (let* ((oldname (if (and (eq mpc-tag 'Playlist) (null current-prefix-arg))
            (buffer-substring (line-beginning-position)
                     (line-end-position))
           (completing-read "Rename playlist: "
                   (mpc-cmd-list 'Playlist)
                   nil 'require-match)))
     (newname (read-string (format "Rename '%s' to: " oldname))))
   (if (zerop (length newname))
     (error "Aborted")
    (list oldname newname))))
 (mpc-proc-cmd (list "rename" oldname newname))
 (let ((buf (mpc-proc-buffer (mpc-proc) 'Playlist)))
  (if (buffer-live-p buf)
    (with-current-buffer buf (mpc-tagbrowser-refresh)))))

(defun mpc-playlist ()
 "Show the current playlist."
 (interactive)
 (mpc-constraints-push 'noerror)
 (mpc-constraints-restore '()))

(defun mpc-playlist-add ()
 "Add the selection to the playlist."
 (interactive)
 (let ((songs (mapcar #'car (mpc-songs-selection))))
  (mpc-cmd-add songs)
  (message "Appended %d songs" (length songs))
  ;; Return the songs added. Used in `mpc-play'.
  songs))

(defun mpc-playlist-delete ()
 "Remove the selected songs from the playlist."
 (interactive)
 (unless mpc-songs-playlist
  (error "The selected songs aren't part of a playlist"))
 (let ((song-poss (mapcar #'cdr (mpc-songs-selection))))
  (mpc-cmd-delete song-poss mpc-songs-playlist)
  (mpc-songs-refresh)
  (message "Deleted %d songs" (length song-poss))))

;;; Volume management ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(defvar mpc-volume-map
 (let ((map (make-sparse-keymap)))
  (define-key map [down-mouse-1] 'mpc-volume-mouse-set)
  (define-key map [mouse-1] 'ignore)
  (define-key map [header-line down-mouse-1] 'mpc-volume-mouse-set)
  (define-key map [header-line mouse-1] 'ignore)
  (define-key map [mode-line down-mouse-1] 'mpc-volume-mouse-set)
  (define-key map [mode-line mouse-1] 'ignore)
  map))

(defvar mpc-volume nil) (put 'mpc-volume 'risky-local-variable t)

(defun mpc-volume-refresh ()
 ;; Maintain the volume.
 (setq mpc-volume
    (mpc-volume-widget
     (string-to-number (cdr (assq 'volume mpc-status))))))

(defvar mpc-volume-step 5)

(defun mpc-volume-mouse-set (&optional event)
 "Change volume setting."
 (interactive (list last-nonmenu-event))
 (let* ((posn (event-start event))
     (diff
     (if (memq (if (stringp (car-safe (posn-object posn)))
            (aref (car (posn-object posn)) (cdr (posn-object posn)))
           (with-current-buffer (window-buffer (posn-window posn))
            (char-after (posn-point posn))))
          '(?◁ ?<))
       (- mpc-volume-step) mpc-volume-step))
     (newvol (+ (string-to-number (cdr (assq 'volume mpc-status))) diff)))
  (mpc-proc-cmd (list "setvol" newvol) 'mpc-status-refresh)
  (message "Set MPD volume to %s%%" newvol)))

(defun mpc-volume-widget (vol &optional size)
 (unless size (setq size 12.5))
 (let ((scaledvol (* (/ vol 100.0) size)))
  ;; (message "Volume sizes: %s - %s" (/ vol fact) (/ (- 100 vol) fact))
  (list (propertize "<" ;; "◁"
           ;; 'face 'default
           'keymap mpc-volume-map
           'face '(:box (:line-width -2 :style pressed-button))
           'mouse-face '(:box (:line-width -2 :style released-button)))
     " "
     (propertize "a"
           'display (list 'space :width scaledvol)
           'face '(:inverse-video t
               :box (:line-width -2 :style released-button)))
     (propertize "a"
           'display (list 'space :width (- size scaledvol))
           'face '(:box (:line-width -2 :style released-button)))
     " "
     (propertize ">" ;; "▷"
           ;; 'face 'default
           'keymap mpc-volume-map
           'face '(:box (:line-width -2 :style pressed-button))
           'mouse-face '(:box (:line-width -2 :style released-button))))))

;;; MPC songs mode ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(defvar mpc-current-song nil) (put 'mpc-current-song 'risky-local-variable t)
(defvar mpc-current-updating nil) (put 'mpc-current-updating 'risky-local-variable t)
(defvar mpc-songs-format-description nil) (put 'mpc-songs-format-description 'risky-local-variable t)

(defvar mpc-previous-window-config nil)

(defvar mpc-songs-mode-map
 (let ((map (make-sparse-keymap)))
  (set-keymap-parent map mpc-mode-map)
  (define-key map [remap mpc-select] 'mpc-songs-jump-to)
  map))

(defvar mpc-songpointer-set-visible nil)

(defvar mpc-songs-hashcons (make-hash-table :test 'equal :weakness t)
 "Make song file name objects unique via hash consing.
This is used so that they can be compared with `eq', which is needed for
`text-property-any'.")
(defun mpc-songs-hashcons (name)
 (or (gethash name mpc-songs-hashcons) (puthash name name mpc-songs-hashcons)))
(defcustom mpc-songs-format "%2{Disc--}%3{Track} %-5{Time} %25{Title} %20{Album} %20{Artist} %10{Date}"
 "Format used to display each song in the list of songs."
 :type 'string)

(defvar mpc-songs-totaltime)

(defun mpc-songs-refresh ()
 (let ((buf (mpc-proc-buffer (mpc-proc) 'songs)))
  (when (buffer-live-p buf)
   (with-current-buffer buf
    (let ((constraints (mpc-constraints-get-current (current-buffer)))
       (dontsort nil)
       (inhibit-read-only t)
       (totaltime 0)
       (curline (cons (count-lines (point-min)
                     (line-beginning-position))
               (buffer-substring (line-beginning-position)
                        (line-end-position))))
       active)
     (setq mpc-songs-playlist nil)
     (if (null constraints)
       ;; When there are no constraints, rather than show the list of
       ;; all songs (which could take a while to download and
       ;; format), we show the current playlist.
       ;; FIXME: it would be good to be able to show the complete
       ;; list, but that would probably require us to format it
       ;; on-the-fly to make it bearable.
       (setq dontsort t
          mpc-songs-playlist t
          active (mpc-proc-buf-to-alists
              (mpc-proc-cmd "playlistinfo")))
      (dolist (cst constraints)
       (if (and (eq (car cst) 'Playlist)
            (= 1 (length (cdr cst))))
         (setq mpc-songs-playlist (cadr cst)))
       ;; We don't do anything really special here for playlists,
       ;; because it's unclear what's a correct "union" of playlists.
       (let ((vals (apply 'mpc-union
                 (mapcar (lambda (val)
                      (mpc-cmd-find (car cst) val))
                     (cdr cst)))))
        (setq active (cond
               ((null active)
                  (if (eq (car cst) 'Playlist)
                    (setq dontsort t))
                  vals)
               ((or dontsort
                    ;; Try to preserve ordering and
                    ;; repetitions from playlists.
                    (not (eq (car cst) 'Playlist)))
                  (mpc-intersection active vals
                         (lambda (x) (assq 'file x))))
               (t
                 (setq dontsort t)
                 (mpc-intersection vals active
                         (lambda (x)
                          (assq 'file x)))))))))
     (mpc-select-save
      (erase-buffer)
      ;; Sorting songs is surprisingly difficult: when comparing two
      ;; songs with the same album name but different artist name, you
      ;; have to know whether these are two different albums (with the
      ;; same name) or a single album (typically a compilation).
      ;; I punt on it and just use file-name sorting, which does the
      ;; right thing if your library is properly arranged.
      (dolist (song (if dontsort active
              (sort active
                 (lambda (song1 song2)
                  (let ((cmp (mpc-compare-strings
                        (cdr (assq 'file song1))
                        (cdr (assq 'file song2)))))
                   (and (integerp cmp) (< cmp 0)))))))
       (incf totaltime (string-to-number (or (cdr (assq 'Time song)) "0")))
       (mpc-format mpc-songs-format song)
       (delete-char (- (skip-chars-backward " "))) ;Remove trailing space.
       (insert "\n")
       (put-text-property
        (line-beginning-position 0) (line-beginning-position)
        'mpc-file (mpc-songs-hashcons (cdr (assq 'file song))))
       (let ((pos (assq 'Pos song)))
        (if pos
          (put-text-property
           (line-beginning-position 0) (line-beginning-position)
           'mpc-file-pos (string-to-number (cdr pos)))))
       ))
     (goto-char (point-min))
     (forward-line (car curline))
     (if (or (search-forward (cdr curline) nil t)
          (search-backward (cdr curline) nil t))
       (beginning-of-line)
      (goto-char (point-min)))
     (set (make-local-variable 'mpc-songs-totaltime)
        (unless (zerop totaltime)
         (list " " (mpc-secs-to-time totaltime))))
     ))))
 (let ((mpc-songpointer-set-visible t))
  (mpc-songpointer-refresh)))

(defun mpc-songs-search (string)
 "Filter songs to those who include STRING in their metadata."
 (interactive "sSearch for: ")
 (setq mpc--song-search
    (if (zerop (length string)) nil string))
 (let ((mpc--changed-selection t))
  (while mpc--changed-selection
   (setq mpc--changed-selection nil)
   (dolist (buf (process-get (mpc-proc) 'buffers))
    (setq buf (cdr buf))
    (when (buffer-local-value 'mpc-tag buf)
     (with-current-buffer buf (mpc-reorder))))
   (mpc-songs-refresh))))

(defun mpc-songs-kill-search ()
 "Turn off the current search restriction."
 (interactive)
 (mpc-songs-search nil))

(defun mpc-songs-selection ()
 "Return the list of songs currently selected."
 (let ((buf (mpc-proc-buffer (mpc-proc) 'songs)))
  (when (buffer-live-p buf)
   (with-current-buffer buf
    (save-excursion
     (let ((files ()))
      (if mpc-select
        (dolist (ol mpc-select)
         (push (cons
             (get-text-property (overlay-start ol) 'mpc-file)
             (get-text-property (overlay-start ol) 'mpc-file-pos))
            files))
       (goto-char (point-min))
       (while (not (eobp))
        (push (cons
            (get-text-property (point) 'mpc-file)
            (get-text-property (point) 'mpc-file-pos))
           files)
        (forward-line 1)))
      (nreverse files)))))))

(defun mpc-songs-jump-to (song-file &optional posn)
 "Jump to song SONG-FILE; interactively, this is the song at point."
 (interactive
  (let* ((event last-nonmenu-event)
     (posn (event-end event)))
   (with-selected-window (posn-window posn)
    (goto-char (posn-point posn))
    (list (get-text-property (point) 'mpc-file)
       posn))))
 (let* ((plbuf (mpc-proc-cmd "playlist"))
     (re (concat "^\\([0-9]+\\):" (regexp-quote song-file) "$"))
     (sn (with-current-buffer plbuf
        (goto-char (point-min))
        (when (re-search-forward re nil t)
         (match-string 1)))))
  (cond
   ((null sn) (error "This song is not in the playlist"))
   ((null (with-current-buffer plbuf (re-search-forward re nil t)))
   ;; song-file only appears once in the playlist: no ambiguity,
   ;; we're good to go!
   (mpc-proc-cmd (list "play" sn)))
   (t
   ;; The song appears multiple times in the playlist. If the current
   ;; buffer holds not only the destination song but also the current
   ;; song, then we will move in the playlist to the same relative
   ;; position as in the buffer. Otherwise, we will simply choose the
   ;; song occurrence closest to the current song.
   (with-selected-window (posn-window posn)
    (let* ((cur (and (markerp overlay-arrow-position)
             (marker-position overlay-arrow-position)))
        (dest (save-excursion
            (goto-char (posn-point posn))
            (line-beginning-position)))
        (lines (when cur (* (if (< cur dest) 1 -1)
                  (count-lines cur dest)))))
     (with-current-buffer plbuf
      (goto-char (point-min))
      ;; Start the search from the current song.
      (forward-line (string-to-number
              (or (cdr (assq 'song mpc-status)) "0")))
      ;; If the current song is also displayed in the buffer,
      ;; then try to move to the same relative position.
      (if lines (forward-line lines))
      ;; Now search the closest occurrence.
      (let* ((next (save-excursion
              (when (re-search-forward re nil t)
               (cons (point) (match-string 1)))))
          (prev (save-excursion
              (when (re-search-backward re nil t)
               (cons (point) (match-string 1)))))
          (sn (cdr (if (and next prev)
                (if (< (- (car next) (point))
                    (- (point) (car prev)))
                  next prev)
               (or next prev)))))
       (assert sn)
       (mpc-proc-cmd (concat "play " sn))))))))))

(define-derived-mode mpc-songs-mode mpc-mode "MPC-song"
 (setq mpc-songs-format-description
    (with-temp-buffer (mpc-format mpc-songs-format 'self) (buffer-string)))
 (set (make-local-variable 'header-line-format)
    ;; '("MPC " mpc-volume " " mpc-current-song)
    (list (propertize " " 'display '(space :align-to 0))
       ;; 'mpc-songs-format-description
       '(:eval
        (let ((hscroll (window-hscroll)))
         (with-temp-buffer
          (mpc-format mpc-songs-format 'self hscroll)
          ;; That would be simpler than the hscroll handling in
          ;; mpc-format, but currently move-to-column does not
          ;; recognize :space display properties.
          ;; (move-to-column hscroll)
          ;; (delete-region (point-min) (point))
          (buffer-string))))))
 (set (make-local-variable 'mode-line-format)
    '("%e" mode-line-frame-identification mode-line-buffer-identification
     #("  " 0 3
      (help-echo "mouse-1: Select (drag to resize)\nmouse-2: Make current window occupy the whole frame\nmouse-3: Remove current window from display"))
     mode-line-position
     #(" " 0 2
      (help-echo "mouse-1: Select (drag to resize)\nmouse-2: Make current window occupy the whole frame\nmouse-3: Remove current window from display"))
     mpc-songs-totaltime
     mpc-current-updating
     #("  " 0 2
      (help-echo "mouse-1: Select (drag to resize)\nmouse-2: Make current window occupy the whole frame\nmouse-3: Remove current window from display"))
     (mpc--song-search
     (:propertize
      ("Search=\"" mpc--song-search "\"")
      help-echo "mouse-2: kill this search"
      follow-link t
      mouse-face mode-line-highlight
      keymap (keymap (mode-line keymap
                   (mouse-2 . mpc-songs-kill-search))))
     (:propertize "NoSearch"
      help-echo "mouse-2: set a search restriction"
      follow-link t
      mouse-face mode-line-highlight
      keymap (keymap (mode-line keymap (mouse-2 . mpc-songs-search)))))))

 ;; (set (make-local-variable 'mode-line-process)
 ;;   '("" ;; mpc-volume " "
 ;;    mpc-songs-totaltime
 ;;    mpc-current-updating))
 )

(defun mpc-songpointer-set (pos)
 (let* ((win (get-buffer-window (current-buffer) t))
     (visible (when win
          (or mpc-songpointer-set-visible
            (and (markerp overlay-arrow-position)
               (eq (marker-buffer overlay-arrow-position)
                 (current-buffer))
               (<= (window-start win) overlay-arrow-position)
               (< overlay-arrow-position (window-end win)))))))
  (unless (local-variable-p 'overlay-arrow-position)
   (set (make-local-variable 'overlay-arrow-position) (make-marker)))
  (move-marker overlay-arrow-position pos)
  ;; If the arrow was visible, try to keep it that way.
  (if (and visible pos
       (or (> (window-start win) pos) (>= pos (window-end win t))))
   (set-window-point win pos))))

(defun mpc-songpointer-refresh ()
 (let ((buf (mpc-proc-buffer (mpc-proc) 'songs)))
  (when (buffer-live-p buf)
   (with-current-buffer buf
    (let* ((pos (text-property-any
           (point-min) (point-max)
           'mpc-file (mpc-songs-hashcons
                (cdr (assq 'file mpc-status)))))
        (other (when pos
            (save-excursion
             (goto-char pos)
             (text-property-any
              (line-beginning-position 2) (point-max)
              'mpc-file (mpc-songs-hashcons
                   (cdr (assq 'file mpc-status))))))))
     (if other
       ;; The song appears multiple times in the buffer.
       ;; We need to be careful to choose the right occurrence.
       (mpc-proc-cmd "playlist" 'mpc-songpointer-refresh-hairy)
      (mpc-songpointer-set pos)))))))

(defun mpc-songpointer-context (size plbuf)
 (with-current-buffer plbuf
  (goto-char (point-min))
  (forward-line (string-to-number (or (cdr (assq 'song mpc-status)) "0")))
  (let ((context-before '())
     (context-after '()))
   (save-excursion
    (dotimes (_i size)
     (when (re-search-backward "^[0-9]+:\\(.*\\)" nil t)
      (push (mpc-songs-hashcons (match-string 1)) context-before))))
   ;; Skip the actual current song.
   (forward-line 1)
   (dotimes (_i size)
    (when (re-search-forward "^[0-9]+:\\(.*\\)" nil t)
     (push (mpc-songs-hashcons (match-string 1)) context-after)))
   ;; If there isn't `size' context, then return nil.
   (unless (and (< (length context-before) size)
          (< (length context-after) size))
    (cons (nreverse context-before) (nreverse context-after))))))

(defun mpc-songpointer-score (context pos)
 (let ((count 0))
  (goto-char pos)
  (dolist (song (car context))
   (and (zerop (forward-line -1))
      (eq (get-text-property (point) 'mpc-file) song)
      (incf count)))
  (goto-char pos)
  (dolist (song (cdr context))
   (and (zerop (forward-line 1))
      (eq (get-text-property (point) 'mpc-file) song)
      (incf count)))
  count))

(defun mpc-songpointer-refresh-hairy ()
 ;; Based on the complete playlist, we should figure out where in the
 ;; song buffer is the currently playing song.
 (let ((plbuf (current-buffer))
    (buf (mpc-proc-buffer (mpc-proc) 'songs)))
  (when (buffer-live-p buf)
   (with-current-buffer buf
    (let* ((context-size 0)
        (context '(() . ()))
        (pos (text-property-any
           (point-min) (point-max)
           'mpc-file (mpc-songs-hashcons
                (cdr (assq 'file mpc-status)))))
        (score 0)
        (other pos))
     (while
       (setq other
          (save-excursion
           (goto-char other)
           (text-property-any
            (line-beginning-position 2) (point-max)
            'mpc-file (mpc-songs-hashcons
                 (cdr (assq 'file mpc-status))))))
      ;; There is an `other' contestant.
      (let ((other-score (mpc-songpointer-score context other)))
       (cond
        ;; `other' is worse: try the next one.
        ((< other-score score) nil)
        ;; `other' is better: remember it and then search further.
        ((> other-score score)
        (setq pos other)
        (setq score other-score))
        ;; Both are equal and increasing the context size won't help.
        ;; Arbitrarily choose one of the two and keep looking
        ;; for a better match.
        ((< score context-size) nil)
        (t
        ;; Score is equal and increasing context might help: try it.
        (incf context-size)
        (let ((new-context
            (mpc-songpointer-context context-size plbuf)))
         (if (null new-context)
           ;; There isn't more context: choose one arbitrarily
           ;; and keep looking for a better match elsewhere.
           (decf context-size)
          (setq context new-context)
          (setq score (mpc-songpointer-score context pos))
          (save-excursion
           (goto-char other)
           ;; Go back one line so we find `other' again.
           (setq other (line-beginning-position 0)))))))))
     (mpc-songpointer-set pos))))))

(defun mpc-current-refresh ()
 ;; Maintain the current data.
 (mpc-status-buffer-refresh)
 (setq mpc-current-updating
    (if (assq 'updating_db mpc-status) " Updating-DB"))
 (ignore-errors
  (setq mpc-current-song
     (when (assq 'file mpc-status)
      (concat " "
          (mpc-secs-to-time (cdr (assq 'time mpc-status)))
          " "
          (cdr (assq 'Title mpc-status))
          " ("
          (cdr (assq 'Artist mpc-status))
          " / "
          (cdr (assq 'Album mpc-status))
          ")"))))
 (force-mode-line-update t))

(defun mpc-songs-buf ()
 (let ((buf (mpc-proc-buffer (mpc-proc) 'songs)))
  (if (buffer-live-p buf) buf
   (with-current-buffer (setq buf (get-buffer-create "*MPC-Songs*"))
    (mpc-proc-buffer (mpc-proc) 'songs buf)
    (mpc-songs-mode)
    buf))))

(defun mpc-update ()
 "Tell MPD to refresh its database."
 (interactive)
 (mpc-cmd-update))

(defun mpc-quit ()
 "Quit Music Player Daemon."
 (interactive)
 (let* ((proc mpc-proc)
     (bufs (mapcar 'cdr (if proc (process-get proc 'buffers))))
     (wins (mapcar (lambda (buf) (get-buffer-window buf 0)) bufs))
     (song-buf (mpc-songs-buf))
     frames)
  ;; Collect all the frames where MPC buffers appear.
  (dolist (win wins)
   (when (and win (not (memq (window-frame win) frames)))
    (push (window-frame win) frames)))
  (if (and frames song-buf
       (with-current-buffer song-buf mpc-previous-window-config))
    (progn
     (select-frame (car frames))
     (set-window-configuration
      (with-current-buffer song-buf mpc-previous-window-config)))
   ;; Now delete the ones that show nothing else than MPC buffers.
   (dolist (frame frames)
    (let ((delete t))
     (dolist (win (window-list frame))
      (unless (memq (window-buffer win) bufs) (setq delete nil)))
     (if delete (ignore-errors (delete-frame frame))))))
  ;; Then kill the buffers.
  (mapc 'kill-buffer bufs)
  (mpc-status-stop)
  (if proc (delete-process proc))))

(defun mpc-stop ()
 "Stop playing the current queue of songs."
 (interactive)
 (mpc-cmd-stop)
 (mpc-cmd-clear)
 (mpc-status-refresh))

(defun mpc-pause ()
 "Pause playing."
 (interactive)
 (mpc-cmd-pause "1"))

(defun mpc-resume ()
 "Resume playing."
 (interactive)
 (mpc-cmd-pause "0"))

(defun mpc-play ()
 "Start playing whatever is selected."
 (interactive)
 (if (member (cdr (assq 'state (mpc-cmd-status))) '("pause"))
   (mpc-resume)
  ;; When playing the playlist ends, the playlist isn't cleared, but the
  ;; user probably doesn't want to re-listen to it before getting to
  ;; listen to what he just selected.
  ;; (if (member (cdr (assq 'state (mpc-cmd-status))) '("stop"))
  ;;   (mpc-cmd-clear))
  ;; Actually, we don't use mpc-play to append to the playlist any more,
  ;; so we can just always empty the playlist.
  (mpc-cmd-clear)
  (if (mpc-playlist-add)
    (if (member (cdr (assq 'state (mpc-cmd-status))) '("stop"))
      (mpc-cmd-play))
   (error "Don't know what to play"))))

(defun mpc-next ()
 "Jump to the next song in the queue."
 (interactive)
 (mpc-proc-cmd "next")
 (mpc-status-refresh))

(defun mpc-prev ()
 "Jump to the beginning of the current song, or to the previous song."
 (interactive)
 (let ((time (cdr (assq 'time mpc-status))))
  ;; Here we rely on the fact that string-to-number silently ignores
  ;; everything after a non-digit char.
  (cond
   ;; Go back to the beginning of current song.
   ((and time (> (string-to-number time) 0))
   (mpc-proc-cmd (list "seekid" (cdr (assq 'songid mpc-status)) 0)))
   ;; We're at the beginning of the first song of the playlist.
   ;; Fetch the previous one from `mpc-queue-back'.
   ;; ((and (zerop (string-to-number (cdr (assq 'song mpc-status))))
   ;;    mpc-queue-back)
   ;; ;; Because we use cmd-list rather than cmd-play, the queue is not
   ;; ;; automatically updated.
   ;; (let ((prev (pop mpc-queue-back)))
   ;;  (push prev mpc-queue)
   ;;  (mpc-proc-cmd
   ;;   (mpc-proc-cmd-list
   ;;   (list (list "add" prev)
   ;;      (list "move" (cdr (assq 'playlistlength mpc-status)) "0")
   ;;      "previous")))))
   ;; We're at the beginning of a song, but not the first one.
   (t (mpc-proc-cmd "previous")))
  (mpc-status-refresh)))

(defvar mpc-last-seek-time '(0 . 0))

(defun mpc--faster (event speedup step)
 "Fast forward."
 (interactive (list last-nonmenu-event))
 (let ((repeat-delay (/ (abs (float step)) speedup)))
  (if (not (memq 'down (event-modifiers event)))
    (let* ((currenttime (float-time))
        (last-time (- currenttime (car mpc-last-seek-time))))
     (if (< last-time (* 0.9 repeat-delay))
       nil ;; Trottle
      (let* ((status (if (< last-time 1.0)
                mpc-status (mpc-cmd-status)))
          (songid (cdr (assq 'songid status)))
          (time (if songid
               (if (< last-time 1.0)
                 (cdr mpc-last-seek-time)
                (string-to-number
                (cdr (assq 'time status)))))))
       (setq mpc-last-seek-time
          (cons currenttime (setq time (+ time step))))
       (mpc-proc-cmd (list "seekid" songid time)
              'mpc-status-refresh))))
   (let ((status (mpc-cmd-status)))
    (let* ((songid (cdr (assq 'songid status)))
            (time (if songid (string-to-number
                     (cdr (assq 'time status))))))
     (let ((timer (run-with-timer
            t repeat-delay
            (lambda ()
             (mpc-proc-cmd (list "seekid" songid
                       (setq time (+ time step)))
                    'mpc-status-refresh)))))
      (while (mouse-movement-p
          (event-basic-type (setq event (read-event)))))
      (cancel-timer timer)))))))

(defvar mpc--faster-toggle-timer nil)
(defun mpc--faster-stop ()
 (when mpc--faster-toggle-timer
  (cancel-timer mpc--faster-toggle-timer)
  (setq mpc--faster-toggle-timer nil)))

(defun mpc--faster-toggle-refresh ()
 (if (equal (cdr (assq 'state mpc-status)) "stop")
   (mpc--faster-stop)))

(defun mpc--songduration ()
 (string-to-number
  (let ((s (cdr (assq 'time mpc-status))))
   (if (not (string-match ":" s))
     (error "Unexpected time format %S" s)
    (substring s (match-end 0))))))

(defvar mpc--faster-toggle-forward nil)
(defvar mpc--faster-acceleration 0.5)
(defun mpc--faster-toggle (speedup step)
 (setq speedup (float speedup))
 (if mpc--faster-toggle-timer
   (mpc--faster-stop)
  (mpc-status-refresh) (mpc-proc-sync)
  (let* (songid    ;The ID of the currently ffwd/rewinding song.
      songduration ;The duration of that song.
      songtime   ;The time of the song last time we ran.
      oldtime   ;The timeoftheday last time we ran.
      prevsongid) ;The song we're in the process leaving.
   (let ((fun
       (lambda ()
        (let ((newsongid (cdr (assq 'songid mpc-status))))

         (if (and (equal prevsongid newsongid)
             (not (equal prevsongid songid)))
           ;; We left prevsongid and came back to it. Pretend it
           ;; didn't happen.
           (setq newsongid songid))

         (cond
         ((null newsongid) (mpc--faster-stop))
         ((not (equal songid newsongid))
          ;; We jumped to another song: reset.
          (setq songid newsongid)
          (setq songtime (string-to-number
                  (cdr (assq 'time mpc-status))))
          (setq songduration (mpc--songduration))
          (setq oldtime (float-time)))
         ((and (>= songtime songduration) mpc--faster-toggle-forward)
          ;; Skip to the beginning of the next song.
          (if (not (equal (cdr (assq 'state mpc-status)) "play"))
            (mpc-proc-cmd "next" 'mpc-status-refresh)
           ;; If we're playing, this is done automatically, so we
           ;; don't need to do anything, or rather we *shouldn't*
           ;; do anything otherwise there's a race condition where
           ;; we could skip straight to the next next song.
           nil))
         ((and (<= songtime 0) (not mpc--faster-toggle-forward))
          ;; Skip to the end of the previous song.
          (setq prevsongid songid)
          (mpc-proc-cmd "previous"
          (lambda ()
           (mpc-status-refresh
            (lambda ()
             (setq songid (cdr (assq 'songid mpc-status)))
             (setq songtime (setq songduration (mpc--songduration)))
             (setq oldtime (float-time))
             (mpc-proc-cmd (list "seekid" songid songtime)))))))
         (t
          (setq speedup (+ speedup mpc--faster-acceleration))
          (let ((newstep
             (truncate (* speedup (- (float-time) oldtime)))))
           (if (<= newstep 1) (setq newstep 1))
           (setq oldtime (+ oldtime (/ newstep speedup)))
           (if (not mpc--faster-toggle-forward)
             (setq newstep (- newstep)))
           (setq songtime (min songduration (+ songtime newstep)))
           (unless (>= songtime songduration)
            (condition-case nil
              (mpc-proc-cmd
              (list "seekid" songid songtime)
              'mpc-status-refresh)
             (mpc-proc-error (mpc-status-refresh)))))))))))
    (setq mpc--faster-toggle-forward (> step 0))
    (funcall fun)          ;Initialize values.
    (setq mpc--faster-toggle-timer
       (run-with-timer t 0.3 fun))))))(defvar mpc-faster-speedup 8)

(defun mpc-ffwd (_event)
 "Fast forward."
 (interactive (list last-nonmenu-event))
 ;; (mpc--faster event 4.0 1)
 (mpc--faster-toggle mpc-faster-speedup 1))

(defun mpc-rewind (_event)
 "Fast rewind."
 (interactive (list last-nonmenu-event))
 ;; (mpc--faster event 4.0 -1)
 (mpc--faster-toggle mpc-faster-speedup -1))


(defun mpc-play-at-point (&optional event)
 (interactive (list last-nonmenu-event))
 (mpc-select event)
 (mpc-play))

;; (defun mpc-play-tagval ()
;;  "Play all the songs of the tag at point."
;;  (interactive)
;;  (let* ((val (buffer-substring (line-beginning-position) (line-end-position)))
;;     (songs (mapcar 'cdar
;;             (mpc-proc-buf-to-alists
;;             (mpc-proc-cmd (list "find" mpc-tag val))))))
;;   (mpc-cmd-add songs)
;;   (if (member (cdr (assq 'state (mpc-cmd-status))) '("stop"))
;;     (mpc-cmd-play))))

;;; Drag'n'drop support ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; Todo:
;; the main thing to do here, is to provide visual feedback during the drag:
;; - change the mouse-cursor.
;; - highlight/select the source and the current destination.

(defun mpc-drag-n-drop (event)
 "DWIM for a drag EVENT."
 (interactive "e")
 (let* ((start (event-start event))
     (end (event-end event))
     (start-buf (window-buffer (posn-window start)))
     (end-buf (window-buffer (posn-window end)))
     (songs
     (with-current-buffer start-buf
      (goto-char (posn-point start))
      (if (get-text-property (point) 'mpc-select)
        ;; FIXME: actually we should only consider the constraints
        ;; corresponding to the selection in this particular buffer.
        (mpc-songs-selection)
       (cond
        ((and (derived-mode-p 'mpc-songs-mode)
           (get-text-property (point) 'mpc-file))
        (list (cons (get-text-property (point) 'mpc-file)
              (get-text-property (point) 'mpc-file-pos))))
        ((and mpc-tag (not (mpc-tagbrowser-all-p)))
        (mapcar (lambda (song)
             (list (cdr (assq 'file song))))
            (mpc-cmd-find
             mpc-tag
             (buffer-substring (line-beginning-position)
                      (line-end-position)))))
        (t
        (error "Unsupported starting position for drag'n'drop gesture")))))))
  (with-current-buffer end-buf
   (goto-char (posn-point end))
   (cond
    ((eq mpc-tag 'Playlist)
    ;; Adding elements to a named playlist.
    (let ((playlist (if (or (mpc-tagbrowser-all-p)
                (and (bolp) (eolp)))
              (error "Not a playlist")
             (buffer-substring (line-beginning-position)
                      (line-end-position)))))
     (mpc-cmd-add (mapcar 'car songs) playlist)
     (message "Added %d songs to %s" (length songs) playlist)
     (if (member playlist
           (cdr (assq 'Playlist (mpc-constraints-get-current))))
       (mpc-songs-refresh))))
    ((derived-mode-p 'mpc-songs-mode)
    (cond
     ((null mpc-songs-playlist)
     (error "The songs shown do not belong to a playlist"))
     ((eq start-buf end-buf)
     ;; Moving songs within the shown playlist.
     (let ((dest-pos (get-text-property (point) 'mpc-file-pos)))
      (mpc-cmd-move (mapcar 'cdr songs) dest-pos mpc-songs-playlist)
      (message "Moved %d songs" (length songs))))
     (t
     ;; Adding songs to the shown playlist.
     (let ((dest-pos (get-text-property (point) 'mpc-file-pos))
        (pl (if (stringp mpc-songs-playlist)
            (mpc-cmd-find 'Playlist mpc-songs-playlist)
           (mpc-proc-cmd-to-alist "playlist"))))
      ;; MPD's protocol does not let us add songs at a particular
      ;; position in a playlist, so we first have to add them to the
      ;; end, and then move them to their final destination.
      (mpc-cmd-add (mapcar 'car songs) mpc-songs-playlist)
      (mpc-cmd-move (let ((poss '()))
              (dotimes (i (length songs))
                   (push (+ i (length pl)) poss))
              (nreverse poss)) dest-pos mpc-songs-playlist)
      (message "Added %d songs" (length songs)))))
    (mpc-songs-refresh))
   (t
    (error "Unsupported drag'n'drop gesture"))))))

;;; Toplevel ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(defcustom mpc-frame-alist '((name . "MPC") (tool-bar-lines . 1)
               (font . "Sans"))
 "Alist of frame parameters for the MPC frame."
 :type 'alist)

;;;###autoload
(defun mpc ()
 "Main entry point for MPC."
 (interactive
  (progn
   (if current-prefix-arg
     (setq mpc-host (read-string "MPD host and port: " nil nil mpc-host)))
   nil))
 (let* ((song-buf (mpc-songs-buf))
     (song-win (get-buffer-window song-buf 0)))
  (if song-win
    (select-window song-win)
   (if (or (window-dedicated-p (selected-window))
       (window-minibuffer-p))
     (ignore-errors (select-frame (make-frame mpc-frame-alist)))
    (with-current-buffer song-buf
     (set (make-local-variable 'mpc-previous-window-config)
        (current-window-configuration))))
   (let* ((win1 (selected-window))
       (win2 (split-window))
       (tags mpc-browser-tags))
    (unless tags (error "Need at least one entry in `mpc-browser-tags'"))
    (set-window-buffer win2 song-buf)
    (set-window-dedicated-p win2 'soft)
    (mpc-status-buffer-show)
    (while
      (progn
       (set-window-buffer win1 (mpc-tagbrowser-buf (pop tags)))
       (set-window-dedicated-p win1 'soft)
       tags)
     (setq win1 (split-window win1 nil 'horiz)))))
  (balance-windows-area))
 (mpc-songs-refresh)
 (mpc-status-refresh))

(provide 'mpc)

;;; mpc.el ends here