Source

emacs / src / mac.c

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
/* Unix emulation routines for GNU Emacs on the Mac OS.
  Copyright (C) 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.

This file is part of GNU Emacs.

GNU Emacs is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
any later version.

GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to
the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307, USA. */

/* Contributed by Andrew Choi (akochoi@mac.com). */

#include <config.h>

#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <utime.h>
#include <dirent.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <string.h>
#include <pwd.h>
#include <sys/param.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#if __MWERKS__
#include <unistd.h>
#endif

#ifdef MAC_OSX
#undef mktime
#undef DEBUG
#undef free
#undef malloc
#undef realloc
#undef init_process
#include <Carbon/Carbon.h>
#undef free
#define free unexec_free
#undef malloc
#define malloc unexec_malloc
#undef realloc
#define realloc unexec_realloc
#undef init_process
#define init_process emacs_init_process
#else /* not MAC_OSX */
#include <Files.h>
#include <MacTypes.h>
#include <TextUtils.h>
#include <Folders.h>
#include <Resources.h>
#include <Aliases.h>
#include <FixMath.h>
#include <Timer.h>
#include <OSA.h>
#include <AppleScript.h>
#include <Scrap.h>
#endif /* not MAC_OSX */

#include "lisp.h"
#include "process.h"
#include "sysselect.h"
#include "systime.h"

Lisp_Object QCLIPBOARD;

/* An instance of the AppleScript component. */
static ComponentInstance as_scripting_component;
/* The single script context used for all script executions. */
static OSAID as_script_context;


/* When converting from Mac to Unix pathnames, /'s in folder names are
  converted to :'s. This function, used in copying folder names,
  performs a strncat and converts all character a to b in the copy of
  the string s2 appended to the end of s1. */

void
string_cat_and_replace (char *s1, const char *s2, int n, char a, char b)
{
 int l1 = strlen (s1);
 int l2 = strlen (s2);
 char *p = s1 + l1;
 int i;

 strncat (s1, s2, n);
 for (i = 0; i < l2; i++)
  {
   if (*p == a)
    *p = b;
   p++;
  }
}


/* Convert a Mac pathname to Posix form. A Mac full pathname is one
  that does not begin with a ':' and contains at least one ':'. A Mac
  full pathname causes a '/' to be prepended to the Posix pathname.
  The algorithm for the rest of the pathname is as follows:
   For each segment between two ':',
    if it is non-null, copy as is and then add a '/' at the end,
    otherwise, insert a "../" into the Posix pathname.
  Returns 1 if successful; 0 if fails. */

int
mac_to_posix_pathname (const char *mfn, char *ufn, int ufnbuflen)
{
 const char *p, *q, *pe;

 strcpy (ufn, "");

 if (*mfn == '\0')
  return 1;

 p = strchr (mfn, ':');
 if (p != 0 && p != mfn) /* full pathname */
  strcat (ufn, "/");

 p = mfn;
 if (*p == ':')
  p++;

 pe = mfn + strlen (mfn);
 while (p < pe)
  {
   q = strchr (p, ':');
   if (q)
	{
	 if (q == p)
	  { /* two consecutive ':' */
	   if (strlen (ufn) + 3 >= ufnbuflen)
		return 0;
	   strcat (ufn, "../");
	  }
	 else
	  {
	   if (strlen (ufn) + (q - p) + 1 >= ufnbuflen)
		return 0;
	   string_cat_and_replace (ufn, p, q - p, '/', ':');
	   strcat (ufn, "/");
	  }
	 p = q + 1;
	}
   else
	{
	 if (strlen (ufn) + (pe - p) >= ufnbuflen)
	  return 0;
	 string_cat_and_replace (ufn, p, pe - p, '/', ':');
	  /* no separator for last one */
	 p = pe;
	}
  }

 return 1;
}


extern char *get_temp_dir_name ();


/* Convert a Posix pathname to Mac form. Approximately reverse of the
  above in algorithm. */

int
posix_to_mac_pathname (const char *ufn, char *mfn, int mfnbuflen)
{
 const char *p, *q, *pe;
 char expanded_pathname[MAXPATHLEN+1];

 strcpy (mfn, "");

 if (*ufn == '\0')
  return 1;

 p = ufn;

 /* Check for and handle volume names. Last comparison: strangely
   somewhere "/.emacs" is passed. A temporary fix for now. */
 if (*p == '/' && strchr (p+1, '/') == NULL && strcmp (p, "/.emacs") != 0)
  {
   if (strlen (p) + 1 > mfnbuflen)
	return 0;
   strcpy (mfn, p+1);
   strcat (mfn, ":");
   return 1;
  }

 /* expand to emacs dir found by init_emacs_passwd_dir */
 if (strncmp (p, "~emacs/", 7) == 0)
  {
   struct passwd *pw = getpwnam ("emacs");
   p += 7;
   if (strlen (pw->pw_dir) + strlen (p) > MAXPATHLEN)
	return 0;
   strcpy (expanded_pathname, pw->pw_dir);
   strcat (expanded_pathname, p);
   p = expanded_pathname;
    /* now p points to the pathname with emacs dir prefix */
  }
 else if (strncmp (p, "/tmp/", 5) == 0)
  {
   char *t = get_temp_dir_name ();
   p += 5;
   if (strlen (t) + strlen (p) > MAXPATHLEN)
	return 0;
   strcpy (expanded_pathname, t);
   strcat (expanded_pathname, p);
   p = expanded_pathname;
    /* now p points to the pathname with emacs dir prefix */
  }
 else if (*p != '/') /* relative pathname */
  strcat (mfn, ":");

 if (*p == '/')
  p++;

 pe = p + strlen (p);
 while (p < pe)
  {
   q = strchr (p, '/');
   if (q)
	{
	 if (q - p == 2 && *p == '.' && *(p+1) == '.')
	  {
	   if (strlen (mfn) + 1 >= mfnbuflen)
		return 0;
	   strcat (mfn, ":");
	  }
	 else
	  {
	   if (strlen (mfn) + (q - p) + 1 >= mfnbuflen)
		return 0;
	   string_cat_and_replace (mfn, p, q - p, ':', '/');
	   strcat (mfn, ":");
	  }
	 p = q + 1;
	}
   else
	{
	 if (strlen (mfn) + (pe - p) >= mfnbuflen)
	  return 0;
	 string_cat_and_replace (mfn, p, pe - p, ':', '/');
	 p = pe;
	}
  }

 return 1;
}

#ifndef MAC_OSX

/* The following functions with "sys_" prefix are stubs to Unix
  functions that have already been implemented by CW or MPW. The
  calls to them in Emacs source course are #define'd to call the sys_
  versions by the header files s-mac.h. In these stubs pathnames are
  converted between their Unix and Mac forms. */


/* Unix epoch is Jan 1, 1970 while Mac epoch is Jan 1, 1904: 66 years
  + 17 leap days. These are for adjusting time values returned by
  MacOS Toolbox functions. */

#define MAC_UNIX_EPOCH_DIFF ((365L * 66 + 17) * 24 * 60 * 60)

#ifdef __MWERKS__
#if __MSL__ < 0x6000
/* CW Pro 5 epoch is Jan 1, 1900 (aaarghhhhh!); remember, 1900 is not
  a leap year! This is for adjusting time_t values returned by MSL
  functions. */
#define CW_OR_MPW_UNIX_EPOCH_DIFF ((365L * 70 + 17) * 24 * 60 * 60)
#else /* __MSL__ >= 0x6000 */
/* CW changes Pro 6 to follow Unix! */
#define CW_OR_MPW_UNIX_EPOCH_DIFF ((365L * 66 + 17) * 24 * 60 * 60)
#endif /* __MSL__ >= 0x6000 */
#elif __MRC__
/* MPW library functions follow Unix (confused?). */
#define CW_OR_MPW_UNIX_EPOCH_DIFF ((365L * 66 + 17) * 24 * 60 * 60)
#else /* not __MRC__ */
You lose!!!
#endif /* not __MRC__ */


/* Define our own stat function for both MrC and CW. The reason for
  doing this: "stat" is both the name of a struct and function name:
  can't use the same trick like that for sys_open, sys_close, etc. to
  redirect Emacs's calls to our own version that converts Unix style
  filenames to Mac style filename because all sorts of compilation
  errors will be generated if stat is #define'd to be sys_stat. */

int
stat_noalias (const char *path, struct stat *buf)
{
 char mac_pathname[MAXPATHLEN+1];
 CInfoPBRec cipb;

 if (posix_to_mac_pathname (path, mac_pathname, MAXPATHLEN+1) == 0)
  return -1;

 c2pstr (mac_pathname);
 cipb.hFileInfo.ioNamePtr = mac_pathname;
 cipb.hFileInfo.ioVRefNum = 0;
 cipb.hFileInfo.ioDirID = 0;
 cipb.hFileInfo.ioFDirIndex = 0;
  /* set to 0 to get information about specific dir or file */

 errno = PBGetCatInfo (&cipb, false);
 if (errno == -43) /* -43: fnfErr defined in Errors.h */
  errno = ENOENT;
 if (errno != noErr)
  return -1;

 if (cipb.hFileInfo.ioFlAttrib & 0x10) /* bit 4 = 1 for directories */
  {
   buf->st_mode = S_IFDIR | S_IREAD | S_IEXEC;

   if (!(cipb.hFileInfo.ioFlAttrib & 0x1))
	buf->st_mode |= S_IWRITE; /* bit 1 = 1 for locked files/directories */
   buf->st_ino = cipb.dirInfo.ioDrDirID;
   buf->st_dev = cipb.dirInfo.ioVRefNum;
   buf->st_size = cipb.dirInfo.ioDrNmFls;
    /* size of dir = number of files and dirs */
   buf->st_atime
	= buf->st_mtime
	= cipb.dirInfo.ioDrMdDat - MAC_UNIX_EPOCH_DIFF;
   buf->st_ctime = cipb.dirInfo.ioDrCrDat - MAC_UNIX_EPOCH_DIFF;
  }
 else
  {
   buf->st_mode = S_IFREG | S_IREAD;
   if (!(cipb.hFileInfo.ioFlAttrib & 0x1))
	buf->st_mode |= S_IWRITE; /* bit 1 = 1 for locked files/directories */
   if (cipb.hFileInfo.ioFlFndrInfo.fdType == 'APPL')
	buf->st_mode |= S_IEXEC;
   buf->st_ino = cipb.hFileInfo.ioDirID;
   buf->st_dev = cipb.hFileInfo.ioVRefNum;
   buf->st_size = cipb.hFileInfo.ioFlLgLen;
   buf->st_atime
	= buf->st_mtime
	= cipb.hFileInfo.ioFlMdDat - MAC_UNIX_EPOCH_DIFF;
   buf->st_ctime = cipb.hFileInfo.ioFlCrDat - MAC_UNIX_EPOCH_DIFF;
  }

 if (cipb.hFileInfo.ioFlFndrInfo.fdFlags & 0x8000)
  {
   /* identify alias files as symlinks */
   buf->st_mode &= ~S_IFREG;
   buf->st_mode |= S_IFLNK;
  }

 buf->st_nlink = 1;
 buf->st_uid = getuid ();
 buf->st_gid = getgid ();
 buf->st_rdev = 0;

 return 0;
}


int
lstat (const char *path, struct stat *buf)
{
 int result;
 char true_pathname[MAXPATHLEN+1];

 /* Try looking for the file without resolving aliases first. */
 if ((result = stat_noalias (path, buf)) >= 0)
  return result;

 if (find_true_pathname (path, true_pathname, MAXPATHLEN+1) == -1)
  return -1;

 return stat_noalias (true_pathname, buf);
}


int
stat (const char *path, struct stat *sb)
{
 int result;
 char true_pathname[MAXPATHLEN+1], fully_resolved_name[MAXPATHLEN+1];
 int len;

 if ((result = stat_noalias (path, sb)) >= 0 &&
   ! (sb->st_mode & S_IFLNK))
  return result;

 if (find_true_pathname (path, true_pathname, MAXPATHLEN+1) == -1)
  return -1;

 len = readlink (true_pathname, fully_resolved_name, MAXPATHLEN);
 if (len > -1)
  {
   fully_resolved_name[len] = '\0';
    /* in fact our readlink terminates strings */
   return lstat (fully_resolved_name, sb);
  }
 else
  return lstat (true_pathname, sb);
}


#if __MRC__
/* CW defines fstat in stat.mac.c while MPW does not provide this
  function. Without the information of how to get from a file
  descriptor in MPW StdCLib to a Mac OS file spec, it should be hard
  to implement this function. Fortunately, there is only one place
  where this function is called in our configuration: in fileio.c,
  where only the st_dev and st_ino fields are used to determine
  whether two fildes point to different i-nodes to prevent copying
  a file onto itself equal. What we have here probably needs
  improvement. */

int
fstat (int fildes, struct stat *buf)
{
 buf->st_dev = 0;
 buf->st_ino = fildes;
 buf->st_mode = S_IFREG; /* added by T.I. for the copy-file */
 return 0; /* success */
}
#endif /* __MRC__ */


int
mkdir (const char *dirname, int mode)
{
#pragma unused(mode)

 HFileParam hfpb;
 char true_pathname[MAXPATHLEN+1], mac_pathname[MAXPATHLEN+1];

 if (find_true_pathname (dirname, true_pathname, MAXPATHLEN+1) == -1)
  return -1;

 if (posix_to_mac_pathname (true_pathname, mac_pathname, MAXPATHLEN+1) == 0)
  return -1;

 c2pstr (mac_pathname);
 hfpb.ioNamePtr = mac_pathname;
 hfpb.ioVRefNum = 0; /* ignored unless name is invalid */
 hfpb.ioDirID = 0; /* parent is the root */

 errno = PBDirCreate ((HParmBlkPtr) &hfpb, false);
  /* just return the Mac OSErr code for now */
 return errno == noErr ? 0 : -1;
}


#undef rmdir
sys_rmdir (const char *dirname)
{
 HFileParam hfpb;
 char mac_pathname[MAXPATHLEN+1];

 if (posix_to_mac_pathname (dirname, mac_pathname, MAXPATHLEN+1) == 0)
  return -1;

 c2pstr (mac_pathname);
 hfpb.ioNamePtr = mac_pathname;
 hfpb.ioVRefNum = 0; /* ignored unless name is invalid */
 hfpb.ioDirID = 0; /* parent is the root */

 errno = PBHDelete ((HParmBlkPtr) &hfpb, false);
 return errno == noErr ? 0 : -1;
}


#ifdef __MRC__
/* No implementation yet. */
int
execvp (const char *path, ...)
{
 return -1;
}
#endif /* __MRC__ */


int
utime (const char *path, const struct utimbuf *times)
{
 char true_pathname[MAXPATHLEN+1], fully_resolved_name[MAXPATHLEN+1];
 int len;
 char mac_pathname[MAXPATHLEN+1];
 CInfoPBRec cipb;

 if (find_true_pathname (path, true_pathname, MAXPATHLEN+1) == -1)
  return -1;

 len = readlink (true_pathname, fully_resolved_name, MAXPATHLEN);
 if (len > -1)
  fully_resolved_name[len] = '\0';
 else
  strcpy (fully_resolved_name, true_pathname);

 if (!posix_to_mac_pathname (fully_resolved_name, mac_pathname, MAXPATHLEN+1))
  return -1;

 c2pstr (mac_pathname);
 cipb.hFileInfo.ioNamePtr = mac_pathname;
 cipb.hFileInfo.ioVRefNum = 0;
 cipb.hFileInfo.ioDirID = 0;
 cipb.hFileInfo.ioFDirIndex = 0;
  /* set to 0 to get information about specific dir or file */

 errno = PBGetCatInfo (&cipb, false);
 if (errno != noErr)
  return -1;

 if (cipb.hFileInfo.ioFlAttrib & 0x10) /* bit 4 = 1 for directories */
  {
   if (times)
	cipb.dirInfo.ioDrMdDat = times->modtime + MAC_UNIX_EPOCH_DIFF;
   else
	GetDateTime (&cipb.dirInfo.ioDrMdDat);
  }
 else
  {
   if (times)
	cipb.hFileInfo.ioFlMdDat = times->modtime + MAC_UNIX_EPOCH_DIFF;
   else
	GetDateTime (&cipb.hFileInfo.ioFlMdDat);
  }

 errno = PBSetCatInfo (&cipb, false);
 return errno == noErr ? 0 : -1;
}


#ifndef F_OK
#define F_OK 0
#endif
#ifndef X_OK
#define X_OK 1
#endif
#ifndef W_OK
#define W_OK 2
#endif

/* Like stat, but test for access mode in hfpb.ioFlAttrib */
int
access (const char *path, int mode)
{
 char true_pathname[MAXPATHLEN+1], fully_resolved_name[MAXPATHLEN+1];
 int len;
 char mac_pathname[MAXPATHLEN+1];
 CInfoPBRec cipb;

 if (find_true_pathname (path, true_pathname, MAXPATHLEN+1) == -1)
  return -1;

 len = readlink (true_pathname, fully_resolved_name, MAXPATHLEN);
 if (len > -1)
  fully_resolved_name[len] = '\0';
 else
  strcpy (fully_resolved_name, true_pathname);

 if (!posix_to_mac_pathname (fully_resolved_name, mac_pathname, MAXPATHLEN+1))
  return -1;

 c2pstr (mac_pathname);
 cipb.hFileInfo.ioNamePtr = mac_pathname;
 cipb.hFileInfo.ioVRefNum = 0;
 cipb.hFileInfo.ioDirID = 0;
 cipb.hFileInfo.ioFDirIndex = 0;
  /* set to 0 to get information about specific dir or file */

 errno = PBGetCatInfo (&cipb, false);
 if (errno != noErr)
  return -1;

 if (mode == F_OK) /* got this far, file exists */
  return 0;

 if (mode & X_OK)
  if (cipb.hFileInfo.ioFlAttrib & 0x10) /* path refers to a directory */
   return 0;
  else
   {
	if (cipb.hFileInfo.ioFlFndrInfo.fdType == 'APPL')
	 return 0;
	else
	 return -1;
   }

 if (mode & W_OK)
  return (cipb.hFileInfo.ioFlAttrib & 0x1) ? -1 : 0;
   /* don't allow if lock bit is on */

 return -1;
}


#define DEV_NULL_FD 0x10000

#undef open
int
sys_open (const char *path, int oflag)
{
 char true_pathname[MAXPATHLEN+1], fully_resolved_name[MAXPATHLEN+1];
 int len;
 char mac_pathname[MAXPATHLEN+1];

 if (strcmp (path, "/dev/null") == 0)
  return DEV_NULL_FD; /* some bogus fd to be ignored in write */

 if (find_true_pathname (path, true_pathname, MAXPATHLEN+1) == -1)
  return -1;

 len = readlink (true_pathname, fully_resolved_name, MAXPATHLEN);
 if (len > -1)
  fully_resolved_name[len] = '\0';
 else
  strcpy (fully_resolved_name, true_pathname);

 if (!posix_to_mac_pathname (fully_resolved_name, mac_pathname, MAXPATHLEN+1))
  return -1;
 else
  {
#ifdef __MRC__
   int res = open (mac_pathname, oflag);
   /* if (oflag == O_WRONLY || oflag == O_RDWR) */
   if (oflag & O_CREAT)
    fsetfileinfo (mac_pathname, 'EMAx', 'TEXT');
   return res;
#else /* not __MRC__ */
   return open (mac_pathname, oflag);
#endif /* not __MRC__ */
  }
}


#undef creat
int
sys_creat (const char *path, mode_t mode)
{
 char true_pathname[MAXPATHLEN+1];
 int len;
 char mac_pathname[MAXPATHLEN+1];

 if (find_true_pathname (path, true_pathname, MAXPATHLEN+1) == -1)
  return -1;

 if (!posix_to_mac_pathname (true_pathname, mac_pathname, MAXPATHLEN+1))
  return -1;
 else
  {
#ifdef __MRC__
   int result = creat (mac_pathname);
   fsetfileinfo (mac_pathname, 'EMAx', 'TEXT');
   return result;
#else /* not __MRC__ */
   return creat (mac_pathname, mode);
#endif /* not __MRC__ */
  }
}


#undef unlink
int
sys_unlink (const char *path)
{
 char true_pathname[MAXPATHLEN+1], fully_resolved_name[MAXPATHLEN+1];
 int len;
 char mac_pathname[MAXPATHLEN+1];

 if (find_true_pathname (path, true_pathname, MAXPATHLEN+1) == -1)
  return -1;

 len = readlink (true_pathname, fully_resolved_name, MAXPATHLEN);
 if (len > -1)
  fully_resolved_name[len] = '\0';
 else
  strcpy (fully_resolved_name, true_pathname);

 if (!posix_to_mac_pathname (fully_resolved_name, mac_pathname, MAXPATHLEN+1))
  return -1;
 else
  return unlink (mac_pathname);
}


#undef read
int
sys_read (int fildes, char *buf, int count)
{
 if (fildes == 0) /* this should not be used for console input */
  return -1;
 else
#if __MSL__ >= 0x6000
  return _read (fildes, buf, count);
#else
  return read (fildes, buf, count);
#endif
}


#undef write
int
sys_write (int fildes, const char *buf, int count)
{
 if (fildes == DEV_NULL_FD)
  return count;
 else
#if __MSL__ >= 0x6000
  return _write (fildes, buf, count);
#else
  return write (fildes, buf, count);
#endif
}


#undef rename
int
sys_rename (const char * old_name, const char * new_name)
{
 char true_old_pathname[MAXPATHLEN+1], true_new_pathname[MAXPATHLEN+1];
 char fully_resolved_old_name[MAXPATHLEN+1];
 int len;
 char mac_old_name[MAXPATHLEN+1], mac_new_name[MAXPATHLEN+1];

 if (find_true_pathname (old_name, true_old_pathname, MAXPATHLEN+1) == -1)
  return -1;

 len = readlink (true_old_pathname, fully_resolved_old_name, MAXPATHLEN);
 if (len > -1)
  fully_resolved_old_name[len] = '\0';
 else
  strcpy (fully_resolved_old_name, true_old_pathname);

 if (find_true_pathname (new_name, true_new_pathname, MAXPATHLEN+1) == -1)
  return -1;

 if (strcmp (fully_resolved_old_name, true_new_pathname) == 0)
  return 0;

 if (!posix_to_mac_pathname (fully_resolved_old_name,
			   mac_old_name,
			   MAXPATHLEN+1))
  return -1;

 if (!posix_to_mac_pathname(true_new_pathname, mac_new_name, MAXPATHLEN+1))
  return -1;

 /* If a file with new_name already exists, rename deletes the old
   file in Unix. CW version fails in these situation. So we add a
   call to unlink here. */
 (void) unlink (mac_new_name);

 return rename (mac_old_name, mac_new_name);
}


#undef fopen
extern FILE *fopen (const char *name, const char *mode);
FILE *
sys_fopen (const char *name, const char *mode)
{
 char true_pathname[MAXPATHLEN+1], fully_resolved_name[MAXPATHLEN+1];
 int len;
 char mac_pathname[MAXPATHLEN+1];

 if (find_true_pathname (name, true_pathname, MAXPATHLEN+1) == -1)
  return 0;

 len = readlink (true_pathname, fully_resolved_name, MAXPATHLEN);
 if (len > -1)
  fully_resolved_name[len] = '\0';
 else
  strcpy (fully_resolved_name, true_pathname);

 if (!posix_to_mac_pathname (fully_resolved_name, mac_pathname, MAXPATHLEN+1))
  return 0;
 else
  {
#ifdef __MRC__
   if (mode[0] == 'w' || mode[0] == 'a')
    fsetfileinfo (mac_pathname, 'EMAx', 'TEXT');
#endif /* not __MRC__ */
   return fopen (mac_pathname, mode);
  }
}


#include <Events.h>

long target_ticks = 0;

#ifdef __MRC__
__sigfun alarm_signal_func = (__sigfun) 0;
#elif __MWERKS__
__signal_func_ptr alarm_signal_func = (__signal_func_ptr) 0;
#else /* not __MRC__ and not __MWERKS__ */
You lose!!!
#endif /* not __MRC__ and not __MWERKS__ */


/* These functions simulate SIG_ALRM. The stub for function signal
  stores the signal handler function in alarm_signal_func if a
  SIG_ALRM is encountered. check_alarm is called in XTread_socket,
  which emacs calls periodically. A pending alarm is represented by
  a non-zero target_ticks value. check_alarm calls the handler
  function pointed to by alarm_signal_func if one has been set up and
  an alarm is pending. */

void
check_alarm ()
{
 if (target_ticks && TickCount () > target_ticks)
  {
   target_ticks = 0;
   if (alarm_signal_func)
	(*alarm_signal_func)(SIGALRM);
  }
}


int
select (n, rfds, wfds, efds, timeout)
 int n;
 SELECT_TYPE *rfds;
 SELECT_TYPE *wfds;
 SELECT_TYPE *efds;
 struct timeval *timeout;
{
#ifdef TARGET_API_MAC_CARBON
 return 1;
#else /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
 EMACS_TIME end_time, now;
 EventRecord e;

 /* Can only handle wait for keyboard input. */
 if (n > 1 || wfds || efds)
  return -1;

 EMACS_GET_TIME (end_time);
 EMACS_ADD_TIME (end_time, end_time, *timeout);

 do
  {
   /* Also return true if an event other than a keyDown has
     occurred. This causes kbd_buffer_get_event in keyboard.c to
     call read_avail_input which in turn calls XTread_socket to
     poll for these events. Otherwise these never get processed
     except but a very slow poll timer. */
   if (FD_ISSET (0, rfds) && EventAvail (everyEvent, &e))
    return 1;

   /* Also check movement of the mouse. */
   {
    Point mouse_pos;
    static Point old_mouse_pos = {-1, -1};

    GetMouse (&mouse_pos);
    if (!EqualPt (mouse_pos, old_mouse_pos))
     {
      old_mouse_pos = mouse_pos;
      return 1;
     }
   }

   WaitNextEvent (0, &e, 1UL, NULL);	/* Accept no event; wait 1
					  tic. by T.I. */

   EMACS_GET_TIME (now);
   EMACS_SUB_TIME (now, end_time, now);
  }
 while (!EMACS_TIME_NEG_P (now));

 return 0;
#endif /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
}


/* Called in sys_select to wait for an alarm signal to arrive. */

int
pause ()
{
 EventRecord e;
 unsigned long tick;

 if (!target_ticks) /* no alarm pending */
  return -1;

 if ((tick = TickCount ()) < target_ticks)
  WaitNextEvent (0, &e, target_ticks - tick, NULL); /* Accept no event;
							 just wait. by T.I. */

 target_ticks = 0;
 if (alarm_signal_func)
  (*alarm_signal_func)(SIGALRM);

 return 0;
}


int
alarm (int seconds)
{
 long remaining = target_ticks ? (TickCount () - target_ticks) / 60 : 0;

 target_ticks = seconds ? TickCount () + 60 * seconds : 0;

 return (remaining < 0) ? 0 : (unsigned int) remaining;
}


#undef signal
#ifdef __MRC__
extern __sigfun signal (int signal, __sigfun signal_func);
__sigfun
sys_signal (int signal_num, __sigfun signal_func)
#elif __MWERKS__
extern __signal_func_ptr signal (int signal, __signal_func_ptr signal_func);
__signal_func_ptr
sys_signal (int signal_num, __signal_func_ptr signal_func)
#else /* not __MRC__ and not __MWERKS__ */
   You lose!!!
#endif /* not __MRC__ and not __MWERKS__ */
{
 if (signal_num != SIGALRM)
  return signal (signal_num, signal_func);
 else
  {
#ifdef __MRC__
   __sigfun old_signal_func;
#elif __MWERKS__
   __signal_func_ptr old_signal_func;
#else
   You lose!!!
#endif
   old_signal_func = alarm_signal_func;
   alarm_signal_func = signal_func;
   return old_signal_func;
  }
}


/* gettimeofday should return the amount of time (in a timeval
  structure) since midnight today. The toolbox function Microseconds
  returns the number of microseconds (in a UnsignedWide value) since
  the machine was booted. Also making this complicated is WideAdd,
  WideSubtract, etc. take wide values. */

int
gettimeofday (tp)
   struct timeval *tp;
{
 static inited = 0;
 static wide wall_clock_at_epoch, clicks_at_epoch;
 UnsignedWide uw_microseconds;
 wide w_microseconds;
 time_t sys_time (time_t *);

 /* If this function is called for the first time, record the number
   of seconds since midnight and the number of microseconds since
   boot at the time of this first call. */
 if (!inited)
  {
   time_t systime;
   inited = 1;
   systime = sys_time (NULL);
   /* Store microseconds since midnight in wall_clock_at_epoch. */
   WideMultiply (systime, 1000000L, &wall_clock_at_epoch);
   Microseconds (&uw_microseconds);
   /* Store microseconds since boot in clicks_at_epoch. */
   clicks_at_epoch.hi = uw_microseconds.hi;
   clicks_at_epoch.lo = uw_microseconds.lo;
  }

 /* Get time since boot */
 Microseconds (&uw_microseconds);

 /* Convert to time since midnight*/
 w_microseconds.hi = uw_microseconds.hi;
 w_microseconds.lo = uw_microseconds.lo;
 WideSubtract (&w_microseconds, &clicks_at_epoch);
 WideAdd (&w_microseconds, &wall_clock_at_epoch);
 tp->tv_sec = WideDivide (&w_microseconds, 1000000L, &tp->tv_usec);

 return 0;
}


#ifdef __MRC__
unsigned int
sleep (unsigned int seconds)
{
 unsigned long time_up;
 EventRecord e;

 time_up = TickCount () + seconds * 60;
 while (TickCount () < time_up)
  {
   /* Accept no event; just wait. by T.I. */
   WaitNextEvent (0, &e, 30, NULL);
  }

 return (0);
}
#endif /* __MRC__ */


/* The time functions adjust time values according to the difference
  between the Unix and CW epoches. */

#undef gmtime
extern struct tm *gmtime (const time_t *);
struct tm *
sys_gmtime (const time_t *timer)
{
 time_t unix_time = *timer + CW_OR_MPW_UNIX_EPOCH_DIFF;

 return gmtime (&unix_time);
}


#undef localtime
extern struct tm *localtime (const time_t *);
struct tm *
sys_localtime (const time_t *timer)
{
#if __MSL__ >= 0x6000
 time_t unix_time = *timer;
#else
 time_t unix_time = *timer + CW_OR_MPW_UNIX_EPOCH_DIFF;
#endif

 return localtime (&unix_time);
}


#undef ctime
extern char *ctime (const time_t *);
char *
sys_ctime (const time_t *timer)
{
#if __MSL__ >= 0x6000
 time_t unix_time = *timer;
#else
 time_t unix_time = *timer + CW_OR_MPW_UNIX_EPOCH_DIFF;
#endif

 return ctime (&unix_time);
}


#undef time
extern time_t time (time_t *);
time_t
sys_time (time_t *timer)
{
#if __MSL__ >= 0x6000
 time_t mac_time = time (NULL);
#else
 time_t mac_time = time (NULL) - CW_OR_MPW_UNIX_EPOCH_DIFF;
#endif

 if (timer)
  *timer = mac_time;

 return mac_time;
}


/* MPW strftime broken for "%p" format */
#ifdef __MRC__
#undef strftime
#include <time.h>
size_t
sys_strftime (char * s, size_t maxsize, const char * format,
	   const struct tm * timeptr)
{
 if (strcmp (format, "%p") == 0)
  {
   if (maxsize < 3)
    return 0;
   if (timeptr->tm_hour < 12)
    {
     strcpy (s, "AM");
     return 2;
    }
   else
    {
     strcpy (s, "PM");
     return 2;
    }
  }
 else
  return strftime (s, maxsize, format, timeptr);
}
#endif /* __MRC__ */


/* no subprocesses, empty wait */

int
wait (int pid)
{
 return 0;
}


void
croak (char *badfunc)
{
 printf ("%s not yet implemented\r\n", badfunc);
 exit (1);
}


char *
index (const char * str, int chr)
{
 return strchr (str, chr);
}


char *
mktemp (char *template)
{
 int len, k;
 static seqnum = 0;

 len = strlen (template);
 k = len - 1;
 while (k >= 0 && template[k] == 'X')
  k--;

 k++; /* make k index of first 'X' */

 if (k < len)
  {
   /* Zero filled, number of digits equal to the number of X's. */
   sprintf (&template[k], "%0*d", len-k, seqnum++);

   return template;
  }
 else
  return 0;
}


/* Emulate getpwuid, getpwnam and others. */

#define PASSWD_FIELD_SIZE 256

static char my_passwd_name[PASSWD_FIELD_SIZE];
static char my_passwd_dir[MAXPATHLEN+1];

static struct passwd my_passwd =
{
 my_passwd_name,
 my_passwd_dir,
};


/* Initialized by main () in macterm.c to pathname of emacs directory. */

char emacs_passwd_dir[MAXPATHLEN+1];

char *
getwd (char *);

void
init_emacs_passwd_dir ()
{
 int found = false;

 if (getwd (emacs_passwd_dir) && getwd (my_passwd_dir))
  {
   /* Need pathname of first ancestor that begins with "emacs"
	 since Mac emacs application is somewhere in the emacs-*
	 tree. */
   int len = strlen (emacs_passwd_dir);
   int j = len - 1;
    /* j points to the "/" following the directory name being
	  compared. */
   int i = j - 1;
   while (i >= 0 && !found)
	{
	 while (i >= 0 && emacs_passwd_dir[i] != '/')
	  i--;
	 if (emacs_passwd_dir[i] == '/' && i+5 < len)
	  found = (strncmp (&(emacs_passwd_dir[i+1]), "emacs", 5) == 0);
	 if (found)
	  emacs_passwd_dir[j+1] = '\0';
	 else
	  {
	   j = i;
	   i = j - 1;
	  }
	}
  }

 if (!found)
  {
   /* Setting to "/" probably won't work but set it to something
	 anyway. */
   strcpy (emacs_passwd_dir, "/");
   strcpy (my_passwd_dir, "/");
  }
}


static struct passwd emacs_passwd =
{
 "emacs",
 emacs_passwd_dir,
};

static int my_passwd_inited = 0;


static void
init_my_passwd ()
{
 char **owner_name;

 /* Note: my_passwd_dir initialized in int_emacs_passwd_dir to
   directory where Emacs was started. */

 owner_name = (char **) GetResource ('STR ',-16096);
 if (owner_name)
  {
   HLock (owner_name);
   BlockMove ((unsigned char *) *owner_name,
		 (unsigned char *) my_passwd_name,
		 *owner_name[0]+1);
   HUnlock (owner_name);
   p2cstr ((unsigned char *) my_passwd_name);
  }
 else
  my_passwd_name[0] = 0;
}


struct passwd *
getpwuid (uid_t uid)
{
 if (!my_passwd_inited)
  {
   init_my_passwd ();
   my_passwd_inited = 1;
  }

 return &my_passwd;
}


struct passwd *
getpwnam (const char *name)
{
 if (strcmp (name, "emacs") == 0)
 	return &emacs_passwd;

 if (!my_passwd_inited)
  {
   init_my_passwd ();
   my_passwd_inited = 1;
  }

 return &my_passwd;
}


/* The functions fork, kill, sigsetmask, sigblock, request_sigio,
  setpgrp, setpriority, and unrequest_sigio are defined to be empty
  as in msdos.c. */


int
fork ()
{
 return -1;
}


int
kill (int x, int y)
{
 return -1;
}


void
sys_subshell ()
{
 error ("Can't spawn subshell");
}


int
sigsetmask (int x)
{
 return 0;
}


int
sigblock (int mask)
{
 return 0;
}


void
request_sigio (void)
{
}


void
unrequest_sigio (void)
{
}


int
setpgrp ()
{
 return 0;
}


/* No pipes yet. */

int
pipe (int _fildes[2])
{
 errno = EACCES;
 return -1;
}


/* Hard and symbolic links. */

int
symlink (const char *name1, const char *name2)
{
 errno = ENOENT;
 return -1;
}


int
link (const char *name1, const char *name2)
{
 errno = ENOENT;
 return -1;
}

#endif /* ! MAC_OSX */

/* Determine the path name of the file specified by VREFNUM, DIRID,
  and NAME and place that in the buffer PATH of length
  MAXPATHLEN. */
int
path_from_vol_dir_name (char *path, int man_path_len, short vol_ref_num,
			long dir_id, ConstStr255Param name)
{
 Str255 dir_name;
 CInfoPBRec cipb;
 OSErr err;

 if (strlen (name) > man_path_len)
  return 0;

 memcpy (dir_name, name, name[0]+1);
 memcpy (path, name, name[0]+1);
 p2cstr (path);

 cipb.dirInfo.ioDrParID = dir_id;
 cipb.dirInfo.ioNamePtr = dir_name;

 do
  {
   cipb.dirInfo.ioVRefNum = vol_ref_num;
   cipb.dirInfo.ioFDirIndex = -1;
   cipb.dirInfo.ioDrDirID = cipb.dirInfo.ioDrParID;
    /* go up to parent each time */

   err = PBGetCatInfo (&cipb, false);
   if (err != noErr)
    return 0;

   p2cstr (dir_name);
   if (strlen (dir_name) + strlen (path) + 1 >= man_path_len)
    return 0;

   strcat (dir_name, ":");
   strcat (dir_name, path);
    /* attach to front since we're going up directory tree */
   strcpy (path, dir_name);
  }
 while (cipb.dirInfo.ioDrDirID != fsRtDirID);
  /* stop when we see the volume's root directory */

 return 1; /* success */
}

#ifndef MAC_OSX

int
readlink (const char *path, char *buf, int bufsiz)
{
 char mac_sym_link_name[MAXPATHLEN+1];
 OSErr err;
 FSSpec fsspec;
 Boolean target_is_folder, was_aliased;
 Str255 directory_name, mac_pathname;
 CInfoPBRec cipb;

 if (posix_to_mac_pathname (path, mac_sym_link_name, MAXPATHLEN+1) == 0)
  return -1;

 c2pstr (mac_sym_link_name);
 err = FSMakeFSSpec (0, 0, mac_sym_link_name, &fsspec);
 if (err != noErr)
  {
   errno = ENOENT;
   return -1;
  }

 err = ResolveAliasFile (&fsspec, true, &target_is_folder, &was_aliased);
 if (err != noErr || !was_aliased)
  {
   errno = ENOENT;
   return -1;
  }

 if (path_from_vol_dir_name (mac_pathname, 255, fsspec.vRefNum, fsspec.parID,
			   fsspec.name) == 0)
  {
   errno = ENOENT;
   return -1;
  }

 if (mac_to_posix_pathname (mac_pathname, buf, bufsiz) == 0)
  {
   errno = ENOENT;
   return -1;
  }

 return strlen (buf);
}


/* Convert a path to one with aliases fully expanded. */

static int
find_true_pathname (const char *path, char *buf, int bufsiz)
{
 char *q, temp[MAXPATHLEN+1];
 const char *p;
 int len;

 if (bufsiz <= 0 || path == 0 || path[0] == '\0')
  return -1;

 buf[0] = '\0';

 p = path;
 if (*p == '/')
  q = strchr (p + 1, '/');
 else
  q = strchr (p, '/');
 len = 0; /* loop may not be entered, e.g., for "/" */

 while (q)
  {
   strcpy (temp, buf);
   strncat (temp, p, q - p);
   len = readlink (temp, buf, bufsiz);
   if (len <= -1)
    {
     if (strlen (temp) + 1 > bufsiz)
      return -1;
     strcpy (buf, temp);
    }
   strcat (buf, "/");
   len++;
   p = q + 1;
   q = strchr(p, '/');
  }

 if (len + strlen (p) + 1 >= bufsiz)
  return -1;

 strcat (buf, p);
 return len + strlen (p);
}


mode_t
umask (mode_t numask)
{
 static mode_t mask = 022;
 mode_t oldmask = mask;
 mask = numask;
 return oldmask;
}


int
chmod (const char *path, mode_t mode)
{
 /* say it always succeed for now */
 return 0;
}


int
dup (int oldd)
{
#ifdef __MRC__
 return fcntl (oldd, F_DUPFD, 0);
#elif __MWERKS__
 /* current implementation of fcntl in fcntl.mac.c simply returns old
   descriptor */
 return fcntl (oldd, F_DUPFD);
#else
You lose!!!
#endif
}


/* This is from the original sysdep.c. Emulate BSD dup2. First close
  newd if it already exists. Then, attempt to dup oldd. If not
  successful, call dup2 recursively until we are, then close the
  unsuccessful ones. */

int
dup2 (int oldd, int newd)
{
 int fd, ret;

 close (newd);

 fd = dup (oldd);
 if (fd == -1)
  return -1;
 if (fd == newd)
  return newd;
 ret = dup2 (oldd, newd);
 close (fd);
 return ret;
}


/* let it fail for now */

char *
sbrk (int incr)
{
 return (char *) -1;
}


int
fsync (int fd)
{
 return 0;
}


int
ioctl (int d, int request, void *argp)
{
 return -1;
}


#ifdef __MRC__
int
isatty (int fildes)
{
 if (fildes >=0 && fildes <= 2)
  return 1;
 else
  return 0;
}


int
getgid ()
{
 return 100;
}


int
getegid ()
{
 return 100;
}


int
getuid ()
{
 return 200;
}


int
geteuid ()
{
 return 200;
}
#endif /* __MRC__ */


#ifdef __MWERKS__
#if __MSL__ < 0x6000
#undef getpid
int
getpid ()
{
 return 9999;
}
#endif
#endif /* __MWERKS__ */

#endif /* ! MAC_OSX */


/* Return the path to the directory in which Emacs can create
  temporary files. The MacOS "temporary items" directory cannot be
  used because it removes the file written by a process when it
  exits. In that sense it's more like "/dev/null" than "/tmp" (but
  again not exactly). And of course Emacs needs to read back the
  files written by its subprocesses. So here we write the files to a
  directory "Emacs" in the Preferences Folder. This directory is
  created if it does not exist. */

char *
get_temp_dir_name ()
{
 static char *temp_dir_name = NULL;
 short vol_ref_num;
 long dir_id;
 OSErr err;
 Str255 dir_name, full_path;
 CInfoPBRec cpb;
 char unix_dir_name[MAXPATHLEN+1];
 DIR *dir;

 /* Cache directory name with pointer temp_dir_name.
   Look for it only the first time. */
 if (!temp_dir_name)
  {
   err = FindFolder (kOnSystemDisk, kPreferencesFolderType, kCreateFolder,
			&vol_ref_num, &dir_id);
   if (err != noErr)
	return NULL;

   if (!path_from_vol_dir_name (full_path, 255, vol_ref_num, dir_id, "\p"))
    return NULL;

   if (strlen (full_path) + 6 <= MAXPATHLEN)
	strcat (full_path, "Emacs:");
   else
	return NULL;

   if (!mac_to_posix_pathname (full_path, unix_dir_name, MAXPATHLEN+1))
	return NULL;

   dir = opendir (unix_dir_name); /* check whether temp directory exists */
   if (dir)
	closedir (dir);
   else if (mkdir (unix_dir_name, 0700) != 0) /* create it if not */
	return NULL;

   temp_dir_name = (char *) malloc (strlen (unix_dir_name) + 1);
   strcpy (temp_dir_name, unix_dir_name);
  }

 return temp_dir_name;
}

#ifndef MAC_OSX

/* Allocate and construct an array of pointers to strings from a list
  of strings stored in a 'STR#' resource. The returned pointer array
  is stored in the style of argv and environ: if the 'STR#' resource
  contains numString strings, a pointer array with numString+1
  elements is returned in which the last entry contains a null
  pointer. The pointer to the pointer array is passed by pointer in
  parameter t. The resource ID of the 'STR#' resource is passed in
  parameter StringListID.
  */

void
get_string_list (char ***t, short string_list_id)
{
 Handle h;
 Ptr p;
 int i, num_strings;

 h = GetResource ('STR#', string_list_id);
 if (h)
  {
   HLock (h);
   p = *h;
   num_strings = * (short *) p;
   p += sizeof(short);
   *t = (char **) malloc (sizeof (char *) * (num_strings + 1));
   for (i = 0; i < num_strings; i++)
    {
     short length = *p++;
     (*t)[i] = (char *) malloc (length + 1);
     strncpy ((*t)[i], p, length);
     (*t)[i][length] = '\0';
     p += length;
    }
   (*t)[num_strings] = 0;
   HUnlock (h);
  }
 else
  {
   /* Return no string in case GetResource fails. Bug fixed by
     Ikegami Tsutomu. Caused MPW build to crash without sym -on
     option (no sym -on implies -opt local). */
   *t = (char **) malloc (sizeof (char *));
   (*t)[0] = 0;
  }
}


static char *
get_path_to_system_folder ()
{
 short vol_ref_num;
 long dir_id;
 OSErr err;
 Str255 dir_name, full_path;
 CInfoPBRec cpb;
 static char system_folder_unix_name[MAXPATHLEN+1];
 DIR *dir;

 err = FindFolder (kOnSystemDisk, kSystemFolderType, kDontCreateFolder,
		  &vol_ref_num, &dir_id);
 if (err != noErr)
  return NULL;

 if (!path_from_vol_dir_name (full_path, 255, vol_ref_num, dir_id, "\p"))
  return NULL;

 if (!mac_to_posix_pathname (full_path, system_folder_unix_name,
			   MAXPATHLEN+1))
  return NULL;

 return system_folder_unix_name;
}


char **environ;

#define ENVIRON_STRING_LIST_ID 128

/* Get environment variable definitions from STR# resource. */

void
init_environ ()
{
 int i;

 get_string_list (&environ, ENVIRON_STRING_LIST_ID);

 i = 0;
 while (environ[i])
  i++;

 /* Make HOME directory the one Emacs starts up in if not specified
   by resource. */
 if (getenv ("HOME") == NULL)
  {
   environ = (char **) realloc (environ, sizeof (char *) * (i + 2));
   if (environ)
    {
     environ[i] = (char *) malloc (strlen (my_passwd_dir) + 6);
     if (environ[i])
      {
       strcpy (environ[i], "HOME=");
       strcat (environ[i], my_passwd_dir);
      }
     environ[i+1] = 0;
     i++;
    }
  }

 /* Make HOME directory the one Emacs starts up in if not specified
   by resource. */
 if (getenv ("MAIL") == NULL)
  {
   environ = (char **) realloc (environ, sizeof (char *) * (i + 2));
   if (environ)
    {
     char * path_to_system_folder = get_path_to_system_folder ();
     environ[i] = (char *) malloc (strlen (path_to_system_folder) + 22);
     if (environ[i])
      {
       strcpy (environ[i], "MAIL=");
       strcat (environ[i], path_to_system_folder);
       strcat (environ[i], "Eudora Folder/In");
      }
     environ[i+1] = 0;
    }
  }
}


/* Return the value of the environment variable NAME. */

char *
getenv (const char *name)
{
 int length = strlen(name);
 char **e;

 for (e = environ; *e != 0; e++)
  if (strncmp(*e, name, length) == 0 && (*e)[length] == '=')
   return &(*e)[length + 1];

 if (strcmp (name, "TMPDIR") == 0)
  return get_temp_dir_name ();

 return 0;
}


#ifdef __MRC__
/* see Interfaces&Libraries:Interfaces:CIncludes:signal.h */
char *sys_siglist[] =
{
 "Zero is not a signal!!!",
 "Abort", /* 1 */
 "Interactive user interrupt", /* 2 */ "?",
 "Floating point exception", /* 4 */ "?", "?", "?",
 "Illegal instruction", /* 8 */ "?", "?", "?", "?", "?", "?", "?",
 "Segment violation", /* 16 */ "?", "?", "?", "?", "?", "?", "?",
  "?", "?", "?", "?", "?", "?", "?", "?",
 "Terminal" /* 32 */
};
#elif __MWERKS__
char *sys_siglist[] =
{
 "Zero is not a signal!!!",
 "Abort",
 "Floating point exception",
 "Illegal instruction",
 "Interactive user interrupt",
 "Segment violation",
 "Terminal"
};
#else /* not __MRC__ and not __MWERKS__ */
You lose!!!
#endif /* not __MRC__ and not __MWERKS__ */


#include <utsname.h>

int
uname (struct utsname *name)
{
 char **system_name;
 system_name = GetString (-16413); /* IM - Resource Manager Reference */
 if (system_name)
  {
   BlockMove (*system_name, name->nodename, (*system_name)[0]+1);
   p2cstr (name->nodename);
   return 0;
  }
 else
  return -1;
}


#include <Processes.h>
#include <EPPC.h>

/* Event class of HLE sent to subprocess. */
const OSType kEmacsSubprocessSend = 'ESND';

/* Event class of HLE sent back from subprocess. */
const OSType kEmacsSubprocessReply = 'ERPY';


char *
mystrchr (char *s, char c)
{
 while (*s && *s != c)
  {
   if (*s == '\\')
	s++;
   s++;
  }

 if (*s)
  {
   *s = '\0';
   return s;
  }
 else
  return NULL;
}


char *
mystrtok (char *s)
{
 while (*s)
  s++;

 return s + 1;
}


void
mystrcpy (char *to, char *from)
{
 while (*from)
  {
   if (*from == '\\')
	from++;
   *to++ = *from++;
  }
 *to = '\0';
}


/* Start a Mac subprocess. Arguments for it is passed in argv (null
  terminated). The process should run with the default directory
  "workdir", read input from "infn", and write output and error to
  "outfn" and "errfn", resp. The Process Manager call
  LaunchApplication is used to start the subprocess. We use high
  level events as the mechanism to pass arguments to the subprocess
  and to make Emacs wait for the subprocess to terminate and pass
  back a result code. The bulk of the code here packs the arguments
  into one message to be passed together with the high level event.
  Emacs also sometimes starts a subprocess using a shell to perform
  wildcard filename expansion. Since we don't really have a shell on
  the Mac, this case is detected and the starting of the shell is
  by-passed. We really need to add code here to do filename
  expansion to support such functionality. */

int
run_mac_command (argv, workdir, infn, outfn, errfn)
   unsigned char **argv;
   const char *workdir;
   const char *infn, *outfn, *errfn;
{
#ifdef TARGET_API_MAC_CARBON
 return -1;
#else /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
 char macappname[MAXPATHLEN+1], macworkdir[MAXPATHLEN+1];
 char macinfn[MAXPATHLEN+1], macoutfn[MAXPATHLEN+1], macerrfn[MAXPATHLEN+1];
 int paramlen, argc, newargc, j, retries;
 char **newargv, *param, *p;
 OSErr iErr;
 FSSpec spec;
 LaunchParamBlockRec lpbr;
 EventRecord send_event, reply_event;
 RgnHandle cursor_region_handle;
 TargetID targ;
 unsigned long ref_con, len;

 if (posix_to_mac_pathname (workdir, macworkdir, MAXPATHLEN+1) == 0)
  return -1;
 if (posix_to_mac_pathname (infn, macinfn, MAXPATHLEN+1) == 0)
  return -1;
 if (posix_to_mac_pathname (outfn, macoutfn, MAXPATHLEN+1) == 0)
  return -1;
 if (posix_to_mac_pathname (errfn, macerrfn, MAXPATHLEN+1) == 0)
  return -1;

 paramlen = strlen (macworkdir) + strlen (macinfn) + strlen (macoutfn)
       + strlen (macerrfn) + 4; /* count nulls at end of strings */

 argc = 0;
 while (argv[argc])
  argc++;

 if (argc == 0)
  return -1;

 /* If a subprocess is invoked with a shell, we receive 3 arguments
   of the form: "<path to emacs bins>/sh" "-c" "<path to emacs
   bins>/<command> <command args>" */
 j = strlen (argv[0]);
 if (j >= 3 && strcmp (argv[0]+j-3, "/sh") == 0
   && argc == 3 && strcmp (argv[1], "-c") == 0)
  {
   char *command, *t, tempmacpathname[MAXPATHLEN+1];

   /* The arguments for the command in argv[2] are separated by
	 spaces. Count them and put the count in newargc. */
   command = (char *) alloca (strlen (argv[2])+2);
   strcpy (command, argv[2]);
   if (command[strlen (command) - 1] != ' ')
	strcat (command, " ");

   t = command;
   newargc = 0;
   t = mystrchr (t, ' ');
   while (t)
	{
	 newargc++;
	 t = mystrchr (t+1, ' ');
	}

   newargv = (char **) alloca (sizeof (char *) * newargc);

   t = command;
   for (j = 0; j < newargc; j++)
	{
	 newargv[j] = (char *) alloca (strlen (t) + 1);
	 mystrcpy (newargv[j], t);

	 t = mystrtok (t);
	 paramlen += strlen (newargv[j]) + 1;
	}

   if (strncmp (newargv[0], "~emacs/", 7) == 0)
	{
	 if (posix_to_mac_pathname (newargv[0], tempmacpathname, MAXPATHLEN+1)
	   == 0)
	  return -1;
	}
   else
	{ /* sometimes Emacs call "sh" without a path for the command */
#if 0
	 char *t = (char *) alloca (strlen (newargv[0]) + 7 + 1);
	 strcpy (t, "~emacs/");
	 strcat (t, newargv[0]);
#endif /* 0 */
	 Lisp_Object path;
	 openp (Vexec_path, build_string (newargv[0]), EXEC_SUFFIXES, &path,
		 make_number (X_OK));

	 if (NILP (path))
	  return -1;
	 if (posix_to_mac_pathname (SDATA (path), tempmacpathname,
				  MAXPATHLEN+1) == 0)
	  return -1;
	}
   strcpy (macappname, tempmacpathname);
  }
 else
  {
   if (posix_to_mac_pathname (argv[0], macappname, MAXPATHLEN+1) == 0)
	return -1;

   newargv = (char **) alloca (sizeof (char *) * argc);
   newargc = argc;
   for (j = 1; j < argc; j++)
	{
	 if (strncmp (argv[j], "~emacs/", 7) == 0)
	  {
	   char *t = strchr (argv[j], ' ');
	   if (t)
		{
		 char tempcmdname[MAXPATHLEN+1], tempmaccmdname[MAXPATHLEN+1];
		 strncpy (tempcmdname, argv[j], t-argv[j]);
		 tempcmdname[t-argv[j]] = '\0';
		 if (posix_to_mac_pathname (tempcmdname, tempmaccmdname,
					  MAXPATHLEN+1) == 0)
		  return -1;
		 newargv[j] = (char *) alloca (strlen (tempmaccmdname)
						+ strlen (t) + 1);
		 strcpy (newargv[j], tempmaccmdname);
		 strcat (newargv[j], t);
		}
	   else
		{
		 char tempmaccmdname[MAXPATHLEN+1];
		 if (posix_to_mac_pathname (argv[j], tempmaccmdname,
					  MAXPATHLEN+1) == 0)
		  return -1;
		 newargv[j] = (char *) alloca (strlen (tempmaccmdname)+1);
		 strcpy (newargv[j], tempmaccmdname);
		}
	  }
	 else
	  newargv[j] = argv[j];
	 paramlen += strlen (newargv[j]) + 1;
	}
  }

 /* After expanding all the arguments, we now know the length of the
   parameter block to be sent to the subprocess as a message
   attached to the HLE. */
 param = (char *) malloc (paramlen + 1);
 if (!param)
  return -1;

 p = param;
 *p++ = newargc;
  /* first byte of message contains number of arguments for command */
 strcpy (p, macworkdir);
 p += strlen (macworkdir);
 *p++ = '\0';
  /* null terminate strings sent so it's possible to use strcpy over there */
 strcpy (p, macinfn);
 p += strlen (macinfn);
 *p++ = '\0';
 strcpy (p, macoutfn);
 p += strlen (macoutfn);
 *p++ = '\0';
 strcpy (p, macerrfn);
 p += strlen (macerrfn);
 *p++ = '\0';
 for (j = 1; j < newargc; j++)
  {
   strcpy (p, newargv[j]);
   p += strlen (newargv[j]);
   *p++ = '\0';
  }

 c2pstr (macappname);

 iErr = FSMakeFSSpec (0, 0, macappname, &spec);

 if (iErr != noErr)
  {
   free (param);
   return -1;
  }

 lpbr.launchBlockID = extendedBlock;
 lpbr.launchEPBLength = extendedBlockLen;
 lpbr.launchControlFlags = launchContinue + launchNoFileFlags;
 lpbr.launchAppSpec = &spec;
 lpbr.launchAppParameters = NULL;

 iErr = LaunchApplication (&lpbr); /* call the subprocess */
 if (iErr != noErr)
  {
   free (param);
   return -1;
  }

 send_event.what = kHighLevelEvent;
 send_event.message = kEmacsSubprocessSend;
  /* Event ID stored in "where" unused */

 retries = 3;
 /* OS may think current subprocess has terminated if previous one
   terminated recently. */
 do
  {
   iErr = PostHighLevelEvent (&send_event, &lpbr.launchProcessSN, 0, param,
				 paramlen + 1, receiverIDisPSN);
  }
 while (iErr == sessClosedErr && retries-- > 0);

 if (iErr != noErr)
  {
   free (param);
   return -1;
  }

 cursor_region_handle = NewRgn ();

 /* Wait for the subprocess to finish, when it will send us a ERPY
   high level event. */
 while (1)
  if (WaitNextEvent (highLevelEventMask, &reply_event, 180,
		    cursor_region_handle)
	&& reply_event.message == kEmacsSubprocessReply)
   break;

 /* The return code is sent through the refCon */
 iErr = AcceptHighLevelEvent (&targ, &ref_con, NULL, &len);
 if (iErr != noErr)
  {
   DisposeHandle ((Handle) cursor_region_handle);
   free (param);
   return -1;
  }

 DisposeHandle ((Handle) cursor_region_handle);
 free (param);

 return ref_con;
#endif /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
}


DIR *
opendir (const char *dirname)
{
 char true_pathname[MAXPATHLEN+1], fully_resolved_name[MAXPATHLEN+1];
 char mac_pathname[MAXPATHLEN+1], vol_name[MAXPATHLEN+1];
 DIR *dirp;
 CInfoPBRec cipb;
 HVolumeParam vpb;
 int len, vol_name_len;

 if (find_true_pathname (dirname, true_pathname, MAXPATHLEN+1) == -1)
  return 0;

 len = readlink (true_pathname, fully_resolved_name, MAXPATHLEN);
 if (len > -1)
  fully_resolved_name[len] = '\0';
 else
  strcpy (fully_resolved_name, true_pathname);

 dirp = (DIR *) malloc (sizeof(DIR));
 if (!dirp)
  return 0;

 /* Handle special case when dirname is "/": sets up for readir to
   get all mount volumes. */
 if (strcmp (fully_resolved_name, "/") == 0)
  {
   dirp->getting_volumes = 1; /* special all mounted volumes DIR struct */
   dirp->current_index = 1; /* index for first volume */
   return dirp;
  }

 /* Handle typical cases: not accessing all mounted volumes. */
 if (!posix_to_mac_pathname (fully_resolved_name, mac_pathname, MAXPATHLEN+1))
  return 0;

 /* Emacs calls opendir without the trailing '/', Mac needs trailing ':' */
 len = strlen (mac_pathname);
 if (mac_pathname[len - 1] != ':' && len < MAXPATHLEN)
  strcat (mac_pathname, ":");

 /* Extract volume name */
 vol_name_len = strchr (mac_pathname, ':') - mac_pathname;
 strncpy (vol_name, mac_pathname, vol_name_len);
 vol_name[vol_name_len] = '\0';
 strcat (vol_name, ":");

 c2pstr (mac_pathname);
 cipb.hFileInfo.ioNamePtr = mac_pathname;
  /* using full pathname so vRefNum and DirID ignored */
 cipb.hFileInfo.ioVRefNum = 0;
 cipb.hFileInfo.ioDirID = 0;
 cipb.hFileInfo.ioFDirIndex = 0;
  /* set to 0 to get information about specific dir or file */

 errno = PBGetCatInfo (&cipb, false);
 if (errno != noErr)
  {
   errno = ENOENT;
   return 0;
  }

 if (!(cipb.hFileInfo.ioFlAttrib & 0x10)) /* bit 4 = 1 for directories */
  return 0; /* not a directory */

 dirp->dir_id = cipb.dirInfo.ioDrDirID; /* used later in readdir */
 dirp->getting_volumes = 0;
 dirp->current_index = 1; /* index for first file/directory */

 c2pstr (vol_name);
 vpb.ioNamePtr = vol_name;
  /* using full pathname so vRefNum and DirID ignored */
 vpb.ioVRefNum = 0;
 vpb.ioVolIndex = -1;
 errno = PBHGetVInfo ((union HParamBlockRec *) &vpb, false);
 if (errno != noErr)
  {
   errno = ENOENT;
   return 0;
  }

 dirp->vol_ref_num = vpb.ioVRefNum;

 return dirp;
}

int
closedir (DIR *dp)
{
 free (dp);

 return 0;
}


struct dirent *
readdir (DIR *dp)
{
 HParamBlockRec hpblock;
 CInfoPBRec cipb;
 static struct dirent s_dirent;
 static Str255 s_name;
 int done;
 char *p;

 /* Handle the root directory containing the mounted volumes. Call
   PBHGetVInfo specifying an index to obtain the info for a volume.
   PBHGetVInfo returns an error when it receives an index beyond the
   last volume, at which time we should return a nil dirent struct
   pointer. */
 if (dp->getting_volumes)
  {
   hpblock.volumeParam.ioNamePtr = s_name;
   hpblock.volumeParam.ioVRefNum = 0;
   hpblock.volumeParam.ioVolIndex = dp->current_index;

   errno = PBHGetVInfo (&hpblock, false);
   if (errno != noErr)
	{
	 errno = ENOENT;
	 return 0;
	}

   p2cstr (s_name);
   strcat (s_name, "/"); /* need "/" for stat to work correctly */

   dp->current_index++;

   s_dirent.d_ino = hpblock.volumeParam.ioVRefNum;
   s_dirent.d_name = s_name;

   return &s_dirent;
  }
 else
  {
   cipb.hFileInfo.ioVRefNum = dp->vol_ref_num;
   cipb.hFileInfo.ioNamePtr = s_name;
    /* location to receive filename returned */

   /* return only visible files */
   done = false;
   while (!done)
	{
	 cipb.hFileInfo.ioDirID = dp->dir_id;
	  /* directory ID found by opendir */
	 cipb.hFileInfo.ioFDirIndex = dp->current_index;

	 errno = PBGetCatInfo (&cipb, false);
	 if (errno != noErr)
	  {
	   errno = ENOENT;
	   return 0;
	  }

	 /* insist on a visible entry */
	 if (cipb.hFileInfo.ioFlAttrib & 0x10) /* directory? */
	  done = !(cipb.dirInfo.ioDrUsrWds.frFlags & fInvisible);
	 else
	  done = !(cipb.hFileInfo.ioFlFndrInfo.fdFlags & fInvisible);

	 dp->current_index++;
	}

   p2cstr (s_name);

   p = s_name;
   while (*p)
    {
     if (*p == '/')
      *p = ':';
     p++;
    }

   s_dirent.d_ino = cipb.dirInfo.ioDrDirID;
    /* value unimportant: non-zero for valid file */
   s_dirent.d_name = s_name;

   return &s_dirent;
  }
}


char *
getwd (char *path)
{
 char mac_pathname[MAXPATHLEN+1];
 Str255 directory_name;
 OSErr errno;
 CInfoPBRec cipb;

 if (path_from_vol_dir_name (mac_pathname, 255, 0, 0, "\p") == 0)
  return NULL;

 if (mac_to_posix_pathname (mac_pathname, path, MAXPATHLEN+1) == 0)
  return 0;
 else
  return path;
}

#endif /* ! MAC_OSX */


void
initialize_applescript ()
{
 AEDesc null_desc;
 OSAError osaerror;

 /* if open fails, as_scripting_component is set to NULL. Its
   subsequent use in OSA calls will fail with badComponentInstance
   error. */
 as_scripting_component = OpenDefaultComponent (kOSAComponentType,
						 kAppleScriptSubtype);

 null_desc.descriptorType = typeNull;
 null_desc.dataHandle = 0;
 osaerror = OSAMakeContext (as_scripting_component, &null_desc,
			   kOSANullScript, &as_script_context);
 if (osaerror)
  as_script_context = kOSANullScript;
   /* use default context if create fails */
}


void terminate_applescript()
{
 OSADispose (as_scripting_component, as_script_context);
 CloseComponent (as_scripting_component);
}


/* Compile and execute the AppleScript SCRIPT and return the error
  status as function value. A zero is returned if compilation and
  execution is successful, in which case RESULT returns a pointer to
  a string containing the resulting script value. Otherwise, the Mac
  error code is returned and RESULT returns a pointer to an error
  string. In both cases the caller should deallocate the storage
  used by the string pointed to by RESULT if it is non-NULL. For
  documentation on the MacOS scripting architecture, see Inside
  Macintosh - Interapplication Communications: Scripting Components. */

static long
do_applescript (char *script, char **result)
{
 AEDesc script_desc, result_desc, error_desc;
 OSErr error;
 OSAError osaerror;
 long length;

 *result = 0;

 if (!as_scripting_component)
  initialize_applescript();

 error = AECreateDesc (typeChar, script, strlen(script), &script_desc);
 if (error)
  return error;

 osaerror = OSADoScript (as_scripting_component, &script_desc, kOSANullScript,
			 typeChar, kOSAModeNull, &result_desc);

 if (osaerror == errOSAScriptError)
  {
   /* error executing AppleScript: retrieve error message */
   if (!OSAScriptError (as_scripting_component, kOSAErrorMessage, typeChar,
			  &error_desc))
    {
#if TARGET_API_MAC_CARBON
     length = AEGetDescDataSize (&error_desc);
     *result = (char *) xmalloc (length + 1);
     if (*result)
      {
       AEGetDescData (&error_desc, *result, length);
       *(*result + length) = '\0';
      }
#else /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
     HLock (error_desc.dataHandle);
     length = GetHandleSize(error_desc.dataHandle);
     *result = (char *) xmalloc (length + 1);
     if (*result)
      {
       memcpy (*result, *(error_desc.dataHandle), length);
       *(*result + length) = '\0';
      }
     HUnlock (error_desc.dataHandle);
#endif /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
     AEDisposeDesc (&error_desc);
    }
  }
 else if (osaerror == noErr) /* success: retrieve resulting script value */
  {
#if TARGET_API_MAC_CARBON
   length = AEGetDescDataSize (&result_desc);
   *result = (char *) xmalloc (length + 1);
   if (*result)
    {
     AEGetDescData (&result_desc, *result, length);
     *(*result + length) = '\0';
    }
#else /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
   HLock (result_desc.dataHandle);
   length = GetHandleSize(result_desc.dataHandle);
   *result = (char *) xmalloc (length + 1);
   if (*result)
    {
     memcpy (*result, *(result_desc.dataHandle), length);
     *(*result + length) = '\0';
    }
   HUnlock (result_desc.dataHandle);
#endif /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
   AEDisposeDesc (&result_desc);
  }

 AEDisposeDesc (&script_desc);

 return osaerror;
}


DEFUN ("do-applescript", Fdo_applescript, Sdo_applescript, 1, 1, 0,
    doc: /* Compile and execute AppleScript SCRIPT and retrieve and return the result.
If compilation and execution are successful, the resulting script
value is returned as a string. Otherwise the function aborts and
displays the error message returned by the AppleScript scripting
component. */)
 (script)
  Lisp_Object script;
{
 char *result, *temp;
 Lisp_Object lisp_result;
 long status;

 CHECK_STRING (script);

 status = do_applescript (SDATA (script), &result);
 if (status)
  {
   if (!result)
    error ("AppleScript error %d", status);
   else
    {
     /* Unfortunately only OSADoScript in do_applescript knows how
       how large the resulting script value or error message is
       going to be and therefore as caller memory must be
       deallocated here. It is necessary to free the error
       message before calling error to avoid a memory leak. */
     temp = (char *) alloca (strlen (result) + 1);
     strcpy (temp, result);
     xfree (result);
     error (temp);
    }
  }
 else
  {
   lisp_result = build_string (result);
   xfree (result);
   return lisp_result;
  }
}


DEFUN ("mac-file-name-to-posix", Fmac_file_name_to_posix,
    Smac_file_name_to_posix, 1, 1, 0,
    doc: /* Convert Macintosh filename to Posix form. */)
   (mac_filename)
   Lisp_Object mac_filename;
{
 char posix_filename[MAXPATHLEN+1];

 CHECK_STRING (mac_filename);

 if (mac_to_posix_pathname (SDATA (mac_filename), posix_filename,
			  MAXPATHLEN))
  return build_string (posix_filename);
 else
  return Qnil;
}


DEFUN ("posix-file-name-to-mac", Fposix_file_name_to_mac,
    Sposix_file_name_to_mac, 1, 1, 0,
    doc: /* Convert Posix filename to Mac form. */)
   (posix_filename)
   Lisp_Object posix_filename;
{
 char mac_filename[MAXPATHLEN+1];

 CHECK_STRING (posix_filename);

 if (posix_to_mac_pathname (SDATA (posix_filename), mac_filename,
			  MAXPATHLEN))
  return build_string (mac_filename);
 else
  return Qnil;
}


/* set interprogram-paste-function to mac-paste-function in mac-win.el
  to enable Emacs to obtain the contents of the Mac clipboard. */
DEFUN ("mac-paste-function", Fmac_paste_function, Smac_paste_function, 0, 0, 0,
    doc: /* Return the contents of the Mac clipboard as a string. */)
   ()
{
#if TARGET_API_MAC_CARBON
 ScrapRef scrap;
 ScrapFlavorFlags sff;
 Size s;
 int i;
 char *data;

 if (GetCurrentScrap (&scrap) != noErr)
  return Qnil;

 if (GetScrapFlavorFlags (scrap, kScrapFlavorTypeText, &sff) != noErr)
  return Qnil;

 if (GetScrapFlavorSize (scrap, kScrapFlavorTypeText, &s) != noErr)
  return Qnil;

 if ((data = (char*) alloca (s)) == NULL)
  return Qnil;

 if (GetScrapFlavorData (scrap, kScrapFlavorTypeText, &s, data) != noErr
   || s == 0)
  return Qnil;

 /* Emacs expects clipboard contents have Unix-style eol's */
 for (i = 0; i < s; i++)
  if (data[i] == '\r')
   data[i] = '\n';

 return make_string (data, s);
#else /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
 Lisp_Object value;
 Handle my_handle;
 long scrap_offset, rc, i;

 my_handle = NewHandle (0); /* allocate 0-length data area */

 rc = GetScrap (my_handle, 'TEXT', &scrap_offset);
 if (rc < 0)
  return Qnil;

 HLock (my_handle);

 /* Emacs expects clipboard contents have Unix-style eol's */
 for (i = 0; i < rc; i++)
  if ((*my_handle)[i] == '\r')
   (*my_handle)[i] = '\n';

 value = make_string (*my_handle, rc);

 HUnlock (my_handle);

 DisposeHandle (my_handle);

 return value;
#endif /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
}


/* set interprogram-cut-function to mac-cut-function in mac-win.el
  to enable Emacs to write the top of the kill-ring to the Mac clipboard. */
DEFUN ("mac-cut-function", Fmac_cut_function, Smac_cut_function, 1, 2, 0,
    doc: /* Put the value of the string parameter to the Mac clipboard. */)
 (value, push)
  Lisp_Object value, push;
{
 char *buf;
 int len, i;

 /* fixme: ignore the push flag for now */

 CHECK_STRING (value);

 len = SCHARS (value);
 buf = (char *) alloca (len+1);
 bcopy (SDATA (value), buf, len);
 buf[len] = '\0';

 /* convert to Mac-style eol's before sending to clipboard */
 for (i = 0; i < len; i++)
  if (buf[i] == '\n')
   buf[i] = '\r';

#if TARGET_API_MAC_CARBON
 {
  ScrapRef scrap;
  ClearCurrentScrap ();
  if (GetCurrentScrap (&scrap) != noErr)
   error ("cannot get current scrap");

  if (PutScrapFlavor (scrap, kScrapFlavorTypeText, kScrapFlavorMaskNone, len,
			buf) != noErr)
   error ("cannot put to scrap");
 }
#else /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
 ZeroScrap ();
 PutScrap (len, 'TEXT', buf);
#endif /* not TARGET_API_MAC_CARBON */

 return Qnil;
}


DEFUN ("x-selection-exists-p", Fx_selection_exists_p, Sx_selection_exists_p,
    0, 1, 0,
    doc: /* Whether there is an owner for the given X Selection.
The arg should be the name of the selection in question, typically one of
the symbols `PRIMARY', `SECONDARY', or `CLIPBOARD'.
\(Those are literal upper-case symbol names, since that's what X expects.)
For convenience, the symbol nil is the same as `PRIMARY',
and t is the same as `SECONDARY'. */)
 (selection)
   Lisp_Object selection;
{
 CHECK_SYMBOL (selection);

 /* Return nil for PRIMARY and SECONDARY selections; for CLIPBOARD, check
   if the clipboard currently has valid text format contents. */

 if (EQ (selection, QCLIPBOARD))
  {
   Lisp_Object val = Qnil;

#if TARGET_API_MAC_CARBON
   ScrapRef scrap;
   ScrapFlavorFlags sff;

   if (GetCurrentScrap (&scrap) == noErr)
    if (GetScrapFlavorFlags (scrap, kScrapFlavorTypeText, &sff) == noErr)
     val = Qt;
#else /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
   Handle my_handle;
   long rc, scrap_offset;

   my_handle = NewHandle (0);

   rc = GetScrap (my_handle, 'TEXT', &scrap_offset);
   if (rc >= 0)
    val = Qt;

   DisposeHandle (my_handle);
#endif /* not TARGET_API_MAC_CARBON */

   return val;
  }
 return Qnil;
}

#ifdef MAC_OSX
#undef select

extern int inhibit_window_system;
extern int noninteractive;

/* When Emacs is started from the Finder, SELECT always immediately
  returns as if input is present when file descriptor 0 is polled for
  input. Strangely, when Emacs is run as a GUI application from the
  command line, it blocks in the same situation. This `wrapper' of
  the system call SELECT corrects this discrepancy. */
int
sys_select (n, rfds, wfds, efds, timeout)
 int n;
 SELECT_TYPE *rfds;
 SELECT_TYPE *wfds;
 SELECT_TYPE *efds;
 struct timeval *timeout;
{
 if (!inhibit_window_system && rfds && FD_ISSET (0, rfds))
  return 1;
 else if (inhibit_window_system || noninteractive ||
	  (timeout && (EMACS_SECS(*timeout)==0) &&
	  (EMACS_USECS(*timeout)==0)))
  return select(n, rfds, wfds, efds, timeout);
 else
  {
   EMACS_TIME end_time, now;

   EMACS_GET_TIME (end_time);
   if (timeout)
	EMACS_ADD_TIME (end_time, end_time, *timeout);

   do
	{
	 int r;
	 EMACS_TIME one_second;
	 SELECT_TYPE orfds;

	 FD_ZERO (&orfds);
	 if (rfds)
	  {
	   orfds = *rfds;
	  }

	 EMACS_SET_SECS (one_second, 1);
	 EMACS_SET_USECS (one_second, 0);

	 if (timeout && EMACS_TIME_LT(*timeout, one_second))
	  one_second = *timeout;

	 if ((r = select (n, &orfds, wfds, efds, &one_second)) > 0)
	  {
	   *rfds = orfds;
	   return r;
	  }

	 mac_check_for_quit_char();

	 EMACS_GET_TIME (now);
	 EMACS_SUB_TIME (now, end_time, now);
	}
   while (!timeout || !EMACS_TIME_NEG_P (now));

   return 0;
  }
}

#undef read
int sys_read (fds, buf, nbyte)
   int fds;
   char *buf;
   unsigned int nbyte;
{
 SELECT_TYPE rfds;
 EMACS_TIME one_second;
 int r;

 /* Use select to block on IO while still checking for quit_char */
 if (!inhibit_window_system && !noninteractive &&
   ! (fcntl(fds, F_GETFL, 0) & O_NONBLOCK))
  {
   FD_ZERO (&rfds);
   FD_SET (fds, &rfds);
   if (sys_select (fds+1, &rfds, 0, 0, NULL) < 0)
	return -1;
  }

 return read (fds, buf, nbyte);
}


/* Set up environment variables so that Emacs can correctly find its
  support files when packaged as an application bundle. Directories
  placed in /usr/local/share/emacs/<emacs-version>/, /usr/local/bin,
  and /usr/local/libexec/emacs/<emacs-version>/<system-configuration>
  by `make install' by default can instead be placed in
  .../Emacs.app/Contents/Resources/ and
  .../Emacs.app/Contents/MacOS/. Each of these environment variables
  is changed only if it is not already set. Presumably if the user
  sets an environment variable, he will want to use files in his path
  instead of ones in the application bundle. */
void
init_mac_osx_environment ()
{
 CFBundleRef bundle;
 CFURLRef bundleURL;
 CFStringRef cf_app_bundle_pathname;
 int app_bundle_pathname_len;
 char *app_bundle_pathname;
 char *p, *q;
 struct stat st;

 /* Fetch the pathname of the application bundle as a C string into
   app_bundle_pathname. */

 bundle = CFBundleGetMainBundle ();
 if (!bundle)
  return;

 bundleURL = CFBundleCopyBundleURL (bundle);
 if (!bundleURL)
  return;

 cf_app_bundle_pathname = CFURLCopyFileSystemPath (bundleURL,
						  kCFURLPOSIXPathStyle);
 app_bundle_pathname_len = CFStringGetLength (cf_app_bundle_pathname);
 app_bundle_pathname = (char *) alloca (app_bundle_pathname_len + 1);

 if (!CFStringGetCString (cf_app_bundle_pathname,
			  app_bundle_pathname,
			  app_bundle_pathname_len + 1,
			  kCFStringEncodingISOLatin1))
  {
   CFRelease (cf_app_bundle_pathname);
   return;
  }

 CFRelease (cf_app_bundle_pathname);

 /* P should have sufficient room for the pathname of the bundle plus
   the subpath in it leading to the respective directories. Q
   should have three times that much room because EMACSLOADPATH can
   have the value "<path to lisp dir>:<path to leim dir>:<path to
   site-lisp dir>". */
 p = (char *) alloca (app_bundle_pathname_len + 50);
 q = (char *) alloca (3 * app_bundle_pathname_len + 150);
 if (!getenv ("EMACSLOADPATH"))
  {
   q[0] = '\0';

   strcpy (p, app_bundle_pathname);
   strcat (p, "/Contents/Resources/lisp");
   if (stat (p, &st) == 0 && (st.st_mode & S_IFMT) == S_IFDIR)
	strcat (q, p);

   strcpy (p, app_bundle_pathname);
   strcat (p, "/Contents/Resources/leim");
   if (stat (p, &st) == 0 && (st.st_mode & S_IFMT) == S_IFDIR)
	{
	 if (q[0] != '\0')
	  strcat (q, ":");
	 strcat (q, p);
	}

   strcpy (p, app_bundle_pathname);
   strcat (p, "/Contents/Resources/site-lisp");
   if (stat (p, &st) == 0 && (st.st_mode & S_IFMT) == S_IFDIR)
	{
	 if (q[0] != '\0')
	  strcat (q, ":");
	 strcat (q, p);
	}

   if (q[0] != '\0')
	setenv ("EMACSLOADPATH", q, 1);
  }

 if (!getenv ("EMACSPATH"))
  {
   q[0] = '\0';

   strcpy (p, app_bundle_pathname);
   strcat (p, "/Contents/MacOS/libexec");
   if (stat (p, &st) == 0 && (st.st_mode & S_IFMT) == S_IFDIR)
	strcat (q, p);

   strcpy (p, app_bundle_pathname);
   strcat (p, "/Contents/MacOS/bin");
   if (stat (p, &st) == 0 && (st.st_mode & S_IFMT) == S_IFDIR)
	{
	 if (q[0] != '\0')
	  strcat (q, ":");
	 strcat (q, p);
	}

   if (q[0] != '\0')
	setenv ("EMACSPATH", q, 1);
  }

 if (!getenv ("EMACSDATA"))
  {
   strcpy (p, app_bundle_pathname);
   strcat (p, "/Contents/Resources/etc");
   if (stat (p, &st) == 0 && (st.st_mode & S_IFMT) == S_IFDIR)
	setenv ("EMACSDATA", p, 1);
  }

 if (!getenv ("EMACSDOC"))
  {
   strcpy (p, app_bundle_pathname);
   strcat (p, "/Contents/Resources/etc");
   if (stat (p, &st) == 0 && (st.st_mode & S_IFMT) == S_IFDIR)
	setenv ("EMACSDOC", p, 1);
  }

 if (!getenv ("INFOPATH"))
  {
   strcpy (p, app_bundle_pathname);
   strcat (p, "/Contents/Resources/info");
   if (stat (p, &st) == 0 && (st.st_mode & S_IFMT) == S_IFDIR)
	setenv ("INFOPATH", p, 1);
  }
}
#endif /* MAC_OSX */

void
syms_of_mac ()
{
 QCLIPBOARD = intern ("CLIPBOARD");
 staticpro (&QCLIPBOARD);

 defsubr (&Smac_paste_function);
 defsubr (&Smac_cut_function);
 defsubr (&Sx_selection_exists_p);

 defsubr (&Sdo_applescript);
 defsubr (&Smac_file_name_to_posix);
 defsubr (&Sposix_file_name_to_mac);
}