1. Nic Ferrier
 2. emacs

Source

emacs / src / w32.c

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
/* Utility and Unix shadow routines for GNU Emacs on the Microsoft W32 API.
  Copyright (C) 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
         2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.

This file is part of GNU Emacs.

GNU Emacs is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
any later version.

GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to
the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
Boston, MA 02110-1301, USA.

  Geoff Voelker (voelker@cs.washington.edu)             7-29-94
*/
#include <stddef.h> /* for offsetof */
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <io.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
#include <ctype.h>
#include <signal.h>
#include <sys/file.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/utime.h>
#include <mbstring.h>	/* for _mbspbrk */

/* must include CRT headers *before* config.h */

#ifdef HAVE_CONFIG_H
#include <config.h>
#endif

#undef access
#undef chdir
#undef chmod
#undef creat
#undef ctime
#undef fopen
#undef link
#undef mkdir
#undef mktemp
#undef open
#undef rename
#undef rmdir
#undef unlink

#undef close
#undef dup
#undef dup2
#undef pipe
#undef read
#undef write

#undef strerror

#include "lisp.h"

#include <pwd.h>
#include <grp.h>

#ifdef __GNUC__
#define _ANONYMOUS_UNION
#define _ANONYMOUS_STRUCT
#endif
#include <windows.h>
#include <shlobj.h>

#ifdef HAVE_SOCKETS	/* TCP connection support, if kernel can do it */
#include <sys/socket.h>
#undef socket
#undef bind
#undef connect
#undef htons
#undef ntohs
#undef inet_addr
#undef gethostname
#undef gethostbyname
#undef getservbyname
#undef getpeername
#undef shutdown
#undef setsockopt
#undef listen
#undef getsockname
#undef accept
#undef recvfrom
#undef sendto
#endif

#include "w32.h"
#include "ndir.h"
#include "w32heap.h"
#include "systime.h"

typedef HRESULT (WINAPI * ShGetFolderPath_fn)
 (IN HWND, IN int, IN HANDLE, IN DWORD, OUT char *);

void globals_of_w32 ();

extern Lisp_Object Vw32_downcase_file_names;
extern Lisp_Object Vw32_generate_fake_inodes;
extern Lisp_Object Vw32_get_true_file_attributes;
extern int w32_num_mouse_buttons;


/*
 Initialization states
 */
static BOOL g_b_init_is_windows_9x;
static BOOL g_b_init_open_process_token;
static BOOL g_b_init_get_token_information;
static BOOL g_b_init_lookup_account_sid;
static BOOL g_b_init_get_sid_identifier_authority;

/*
 BEGIN: Wrapper functions around OpenProcessToken
 and other functions in advapi32.dll that are only
 supported in Windows NT / 2k / XP
*/
 /* ** Function pointer typedefs ** */
typedef BOOL (WINAPI * OpenProcessToken_Proc) (
  HANDLE ProcessHandle,
  DWORD DesiredAccess,
  PHANDLE TokenHandle);
typedef BOOL (WINAPI * GetTokenInformation_Proc) (
  HANDLE TokenHandle,
  TOKEN_INFORMATION_CLASS TokenInformationClass,
  LPVOID TokenInformation,
  DWORD TokenInformationLength,
  PDWORD ReturnLength);
typedef BOOL (WINAPI * GetProcessTimes_Proc) (
  HANDLE process_handle,
  LPFILETIME creation_time,
  LPFILETIME exit_time,
  LPFILETIME kernel_time,
  LPFILETIME user_time);

GetProcessTimes_Proc get_process_times_fn = NULL;

#ifdef _UNICODE
const char * const LookupAccountSid_Name = "LookupAccountSidW";
#else
const char * const LookupAccountSid_Name = "LookupAccountSidA";
#endif
typedef BOOL (WINAPI * LookupAccountSid_Proc) (
  LPCTSTR lpSystemName,
  PSID Sid,
  LPTSTR Name,
  LPDWORD cbName,
  LPTSTR DomainName,
  LPDWORD cbDomainName,
  PSID_NAME_USE peUse);
typedef PSID_IDENTIFIER_AUTHORITY (WINAPI * GetSidIdentifierAuthority_Proc) (
  PSID pSid);

 /* ** A utility function ** */
static BOOL
is_windows_9x ()
{
 static BOOL s_b_ret=0;
 OSVERSIONINFO os_ver;
 if (g_b_init_is_windows_9x == 0)
  {
   g_b_init_is_windows_9x = 1;
   ZeroMemory(&os_ver, sizeof(OSVERSIONINFO));
   os_ver.dwOSVersionInfoSize = sizeof(OSVERSIONINFO);
   if (GetVersionEx (&os_ver))
    {
     s_b_ret = (os_ver.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS);
    }
  }
 return s_b_ret;
}

/* Get total user and system times for get-internal-run-time.
  Returns a list of three integers if the times are provided by the OS
  (NT derivatives), otherwise it returns the result of current-time. */
Lisp_Object
w32_get_internal_run_time ()
{
 if (get_process_times_fn)
  {
   FILETIME create, exit, kernel, user;
   HANDLE proc = GetCurrentProcess();
   if ((*get_process_times_fn) (proc, &create, &exit, &kernel, &user))
    {
     LARGE_INTEGER user_int, kernel_int, total;
     int microseconds;
     user_int.LowPart = user.dwLowDateTime;
     user_int.HighPart = user.dwHighDateTime;
     kernel_int.LowPart = kernel.dwLowDateTime;
     kernel_int.HighPart = kernel.dwHighDateTime;
     total.QuadPart = user_int.QuadPart + kernel_int.QuadPart;
     /* FILETIME is 100 nanosecond increments, Emacs only wants
       microsecond resolution. */
     total.QuadPart /= 10;
     microseconds = total.QuadPart % 1000000;
     total.QuadPart /= 1000000;

     /* Sanity check to make sure we can represent the result. */
     if (total.HighPart == 0)
      {
       int secs = total.LowPart;

       return list3 (make_number ((secs >> 16) & 0xffff),
              make_number (secs & 0xffff),
              make_number (microseconds));
      }
    }
  }

 return Fcurrent_time ();
}

 /* ** The wrapper functions ** */

BOOL WINAPI open_process_token (
  HANDLE ProcessHandle,
  DWORD DesiredAccess,
  PHANDLE TokenHandle)
{
 static OpenProcessToken_Proc s_pfn_Open_Process_Token = NULL;
 HMODULE hm_advapi32 = NULL;
 if (is_windows_9x () == TRUE)
  {
   return FALSE;
  }
 if (g_b_init_open_process_token == 0)
  {
   g_b_init_open_process_token = 1;
   hm_advapi32 = LoadLibrary ("Advapi32.dll");
   s_pfn_Open_Process_Token =
    (OpenProcessToken_Proc) GetProcAddress (hm_advapi32, "OpenProcessToken");
  }
 if (s_pfn_Open_Process_Token == NULL)
  {
   return FALSE;
  }
 return (
   s_pfn_Open_Process_Token (
     ProcessHandle,
     DesiredAccess,
     TokenHandle)
   );
}

BOOL WINAPI get_token_information (
  HANDLE TokenHandle,
  TOKEN_INFORMATION_CLASS TokenInformationClass,
  LPVOID TokenInformation,
  DWORD TokenInformationLength,
  PDWORD ReturnLength)
{
 static GetTokenInformation_Proc s_pfn_Get_Token_Information = NULL;
 HMODULE hm_advapi32 = NULL;
 if (is_windows_9x () == TRUE)
  {
   return FALSE;
  }
 if (g_b_init_get_token_information == 0)
  {
   g_b_init_get_token_information = 1;
   hm_advapi32 = LoadLibrary ("Advapi32.dll");
   s_pfn_Get_Token_Information =
    (GetTokenInformation_Proc) GetProcAddress (hm_advapi32, "GetTokenInformation");
  }
 if (s_pfn_Get_Token_Information == NULL)
  {
   return FALSE;
  }
 return (
   s_pfn_Get_Token_Information (
     TokenHandle,
     TokenInformationClass,
     TokenInformation,
     TokenInformationLength,
     ReturnLength)
   );
}

BOOL WINAPI lookup_account_sid (
  LPCTSTR lpSystemName,
  PSID Sid,
  LPTSTR Name,
  LPDWORD cbName,
  LPTSTR DomainName,
  LPDWORD cbDomainName,
  PSID_NAME_USE peUse)
{
 static LookupAccountSid_Proc s_pfn_Lookup_Account_Sid = NULL;
 HMODULE hm_advapi32 = NULL;
 if (is_windows_9x () == TRUE)
  {
   return FALSE;
  }
 if (g_b_init_lookup_account_sid == 0)
  {
   g_b_init_lookup_account_sid = 1;
   hm_advapi32 = LoadLibrary ("Advapi32.dll");
   s_pfn_Lookup_Account_Sid =
    (LookupAccountSid_Proc) GetProcAddress (hm_advapi32, LookupAccountSid_Name);
  }
 if (s_pfn_Lookup_Account_Sid == NULL)
  {
   return FALSE;
  }
 return (
   s_pfn_Lookup_Account_Sid (
     lpSystemName,
     Sid,
     Name,
     cbName,
     DomainName,
     cbDomainName,
     peUse)
   );
}

PSID_IDENTIFIER_AUTHORITY WINAPI get_sid_identifier_authority (
  PSID pSid)
{
 static GetSidIdentifierAuthority_Proc s_pfn_Get_Sid_Identifier_Authority = NULL;
 HMODULE hm_advapi32 = NULL;
 if (is_windows_9x () == TRUE)
  {
   return NULL;
  }
 if (g_b_init_get_sid_identifier_authority == 0)
  {
   g_b_init_get_sid_identifier_authority = 1;
   hm_advapi32 = LoadLibrary ("Advapi32.dll");
   s_pfn_Get_Sid_Identifier_Authority =
    (GetSidIdentifierAuthority_Proc) GetProcAddress (
      hm_advapi32, "GetSidIdentifierAuthority");
  }
 if (s_pfn_Get_Sid_Identifier_Authority == NULL)
  {
   return NULL;
  }
 return (s_pfn_Get_Sid_Identifier_Authority (pSid));
}

/*
 END: Wrapper functions around OpenProcessToken
 and other functions in advapi32.dll that are only
 supported in Windows NT / 2k / XP
*/


/* Equivalent of strerror for W32 error codes. */
char *
w32_strerror (int error_no)
{
 static char buf[500];

 if (error_no == 0)
  error_no = GetLastError ();

 buf[0] = '\0';
 if (!FormatMessage (FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM, NULL,
		   error_no,
		   0, /* choose most suitable language */
		   buf, sizeof (buf), NULL))
  sprintf (buf, "w32 error %u", error_no);
 return buf;
}

/* Return 1 if P is a valid pointer to an object of size SIZE. Return
  0 if P is NOT a valid pointer. Return -1 if we cannot validate P.

  This is called from alloc.c:valid_pointer_p. */
int
w32_valid_pointer_p (void *p, int size)
{
 SIZE_T done;
 HANDLE h = OpenProcess (PROCESS_VM_READ, FALSE, GetCurrentProcessId ());

 if (h)
  {
   unsigned char *buf = alloca (size);
   int retval = ReadProcessMemory (h, p, buf, size, &done);

   CloseHandle (h);
   return retval;
  }
 else
  return -1;
}

static char startup_dir[MAXPATHLEN];

/* Get the current working directory. */
char *
getwd (char *dir)
{
#if 0
 if (GetCurrentDirectory (MAXPATHLEN, dir) > 0)
  return dir;
 return NULL;
#else
 /* Emacs doesn't actually change directory itself, and we want to
   force our real wd to be where emacs.exe is to avoid unnecessary
   conflicts when trying to rename or delete directories. */
 strcpy (dir, startup_dir);
 return dir;
#endif
}

#ifndef HAVE_SOCKETS
/* Emulate gethostname. */
int
gethostname (char *buffer, int size)
{
 /* NT only allows small host names, so the buffer is
   certainly large enough. */
 return !GetComputerName (buffer, &size);
}
#endif /* HAVE_SOCKETS */

/* Emulate getloadavg. */
int
getloadavg (double loadavg[], int nelem)
{
 int i;

 /* A faithful emulation is going to have to be saved for a rainy day. */
 for (i = 0; i < nelem; i++)
  {
   loadavg[i] = 0.0;
  }
 return i;
}

/* Emulate getpwuid, getpwnam and others. */

#define PASSWD_FIELD_SIZE 256

static char the_passwd_name[PASSWD_FIELD_SIZE];
static char the_passwd_passwd[PASSWD_FIELD_SIZE];
static char the_passwd_gecos[PASSWD_FIELD_SIZE];
static char the_passwd_dir[PASSWD_FIELD_SIZE];
static char the_passwd_shell[PASSWD_FIELD_SIZE];

static struct passwd the_passwd =
{
 the_passwd_name,
 the_passwd_passwd,
 0,
 0,
 0,
 the_passwd_gecos,
 the_passwd_dir,
 the_passwd_shell,
};

static struct group the_group =
{
 /* There are no groups on NT, so we just return "root" as the
   group name. */
 "root",
};

int
getuid ()
{
 return the_passwd.pw_uid;
}

int
geteuid ()
{
 /* I could imagine arguing for checking to see whether the user is
   in the Administrators group and returning a UID of 0 for that
   case, but I don't know how wise that would be in the long run. */
 return getuid ();
}

int
getgid ()
{
 return the_passwd.pw_gid;
}

int
getegid ()
{
 return getgid ();
}

struct passwd *
getpwuid (int uid)
{
 if (uid == the_passwd.pw_uid)
  return &the_passwd;
 return NULL;
}

struct group *
getgrgid (gid_t gid)
{
 return &the_group;
}

struct passwd *
getpwnam (char *name)
{
 struct passwd *pw;

 pw = getpwuid (getuid ());
 if (!pw)
  return pw;

 if (stricmp (name, pw->pw_name))
  return NULL;

 return pw;
}

void
init_user_info ()
{
 /* Find the user's real name by opening the process token and
   looking up the name associated with the user-sid in that token.

   Use the relative portion of the identifier authority value from
   the user-sid as the user id value (same for group id using the
   primary group sid from the process token). */

 char     user_sid[256], name[256], domain[256];
 DWORD    length = sizeof (name), dlength = sizeof (domain), trash;
 HANDLE    token = NULL;
 SID_NAME_USE user_type;

 if (open_process_token (GetCurrentProcess (), TOKEN_QUERY, &token)
   && get_token_information (token, TokenUser,
				(PVOID) user_sid, sizeof (user_sid), &trash)
   && lookup_account_sid (NULL, *((PSID *) user_sid), name, &length,
			   domain, &dlength, &user_type))
  {
   strcpy (the_passwd.pw_name, name);
   /* Determine a reasonable uid value. */
   if (stricmp ("administrator", name) == 0)
	{
	 the_passwd.pw_uid = 0;
	 the_passwd.pw_gid = 0;
	}
   else
	{
	 SID_IDENTIFIER_AUTHORITY * pSIA;

	 pSIA = get_sid_identifier_authority (*((PSID *) user_sid));
	 /* I believe the relative portion is the last 4 bytes (of 6)
	   with msb first. */
	 the_passwd.pw_uid = ((pSIA->Value[2] << 24) +
			    (pSIA->Value[3] << 16) +
			    (pSIA->Value[4] << 8) +
			    (pSIA->Value[5] << 0));
	 /* restrict to conventional uid range for normal users */
	 the_passwd.pw_uid = the_passwd.pw_uid % 60001;

	 /* Get group id */
	 if (get_token_information (token, TokenPrimaryGroup,
				   (PVOID) user_sid, sizeof (user_sid), &trash))
	  {
	   SID_IDENTIFIER_AUTHORITY * pSIA;

	   pSIA = get_sid_identifier_authority (*((PSID *) user_sid));
	   the_passwd.pw_gid = ((pSIA->Value[2] << 24) +
				  (pSIA->Value[3] << 16) +
				  (pSIA->Value[4] << 8) +
				  (pSIA->Value[5] << 0));
	   /* I don't know if this is necessary, but for safety... */
	   the_passwd.pw_gid = the_passwd.pw_gid % 60001;
	  }
	 else
	  the_passwd.pw_gid = the_passwd.pw_uid;
	}
  }
 /* If security calls are not supported (presumably because we
   are running under Windows 95), fallback to this. */
 else if (GetUserName (name, &length))
  {
   strcpy (the_passwd.pw_name, name);
   if (stricmp ("administrator", name) == 0)
	the_passwd.pw_uid = 0;
   else
	the_passwd.pw_uid = 123;
   the_passwd.pw_gid = the_passwd.pw_uid;
  }
 else
  {
   strcpy (the_passwd.pw_name, "unknown");
   the_passwd.pw_uid = 123;
   the_passwd.pw_gid = 123;
  }

 /* Ensure HOME and SHELL are defined. */
 if (getenv ("HOME") == NULL)
  abort ();
 if (getenv ("SHELL") == NULL)
  abort ();

 /* Set dir and shell from environment variables. */
 strcpy (the_passwd.pw_dir, getenv ("HOME"));
 strcpy (the_passwd.pw_shell, getenv ("SHELL"));

 if (token)
  CloseHandle (token);
}

int
random ()
{
 /* rand () on NT gives us 15 random bits...hack together 30 bits. */
 return ((rand () << 15) | rand ());
}

void
srandom (int seed)
{
 srand (seed);
}


/* Normalize filename by converting all path separators to
  the specified separator. Also conditionally convert upper
  case path name components to lower case. */

static void
normalize_filename (fp, path_sep)
   register char *fp;
   char path_sep;
{
 char sep;
 char *elem;

 /* Always lower-case drive letters a-z, even if the filesystem
   preserves case in filenames.
   This is so filenames can be compared by string comparison
   functions that are case-sensitive. Even case-preserving filesystems
   do not distinguish case in drive letters. */
 if (fp[1] == ':' && *fp >= 'A' && *fp <= 'Z')
  {
   *fp += 'a' - 'A';
   fp += 2;
  }

 if (NILP (Vw32_downcase_file_names))
  {
   while (*fp)
	{
	 if (*fp == '/' || *fp == '\\')
	  *fp = path_sep;
	 fp++;
	}
   return;
  }

 sep = path_sep;		/* convert to this path separator */
 elem = fp;			/* start of current path element */

 do {
  if (*fp >= 'a' && *fp <= 'z')
   elem = 0;			/* don't convert this element */

  if (*fp == 0 || *fp == ':')
   {
	sep = *fp;		/* restore current separator (or 0) */
	*fp = '/';		/* after conversion of this element */
   }

  if (*fp == '/' || *fp == '\\')
   {
	if (elem && elem != fp)
	 {
	  *fp = 0;		/* temporary end of string */
	  _strlwr (elem);	/* while we convert to lower case */
	 }
	*fp = sep;		/* convert (or restore) path separator */
	elem = fp + 1;		/* next element starts after separator */
	sep = path_sep;
   }
 } while (*fp++);
}

/* Destructively turn backslashes into slashes. */
void
dostounix_filename (p)
   register char *p;
{
 normalize_filename (p, '/');
}

/* Destructively turn slashes into backslashes. */
void
unixtodos_filename (p)
   register char *p;
{
 normalize_filename (p, '\\');
}

/* Remove all CR's that are followed by a LF.
  (From msdos.c...probably should figure out a way to share it,
  although this code isn't going to ever change.) */
int
crlf_to_lf (n, buf)
   register int n;
   register unsigned char *buf;
{
 unsigned char *np = buf;
 unsigned char *startp = buf;
 unsigned char *endp = buf + n;

 if (n == 0)
  return n;
 while (buf < endp - 1)
  {
   if (*buf == 0x0d)
	{
	 if (*(++buf) != 0x0a)
	  *np++ = 0x0d;
	}
   else
	*np++ = *buf++;
  }
 if (buf < endp)
  *np++ = *buf++;
 return np - startp;
}

/* Parse the root part of file name, if present. Return length and
  optionally store pointer to char after root. */
static int
parse_root (char * name, char ** pPath)
{
 char * start = name;

 if (name == NULL)
  return 0;

 /* find the root name of the volume if given */
 if (isalpha (name[0]) && name[1] == ':')
  {
   /* skip past drive specifier */
   name += 2;
   if (IS_DIRECTORY_SEP (name[0]))
	name++;
  }
 else if (IS_DIRECTORY_SEP (name[0]) && IS_DIRECTORY_SEP (name[1]))
  {
   int slashes = 2;
   name += 2;
   do
    {
	 if (IS_DIRECTORY_SEP (*name) && --slashes == 0)
	  break;
	 name++;
	}
   while ( *name );
   if (IS_DIRECTORY_SEP (name[0]))
	name++;
  }

 if (pPath)
  *pPath = name;

 return name - start;
}

/* Get long base name for name; name is assumed to be absolute. */
static int
get_long_basename (char * name, char * buf, int size)
{
 WIN32_FIND_DATA find_data;
 HANDLE dir_handle;
 int len = 0;

 /* must be valid filename, no wild cards or other invalid characters */
 if (_mbspbrk (name, "*?|<>\""))
  return 0;

 dir_handle = FindFirstFile (name, &find_data);
 if (dir_handle != INVALID_HANDLE_VALUE)
  {
   if ((len = strlen (find_data.cFileName)) < size)
	memcpy (buf, find_data.cFileName, len + 1);
   else
	len = 0;
   FindClose (dir_handle);
  }
 return len;
}

/* Get long name for file, if possible (assumed to be absolute). */
BOOL
w32_get_long_filename (char * name, char * buf, int size)
{
 char * o = buf;
 char * p;
 char * q;
 char full[ MAX_PATH ];
 int len;

 len = strlen (name);
 if (len >= MAX_PATH)
  return FALSE;

 /* Use local copy for destructive modification. */
 memcpy (full, name, len+1);
 unixtodos_filename (full);

 /* Copy root part verbatim. */
 len = parse_root (full, &p);
 memcpy (o, full, len);
 o += len;
 *o = '\0';
 size -= len;

 while (p != NULL && *p)
  {
   q = p;
   p = strchr (q, '\\');
   if (p) *p = '\0';
   len = get_long_basename (full, o, size);
   if (len > 0)
	{
	 o += len;
	 size -= len;
	 if (p != NULL)
	  {
	   *p++ = '\\';
	   if (size < 2)
		return FALSE;
	   *o++ = '\\';
	   size--;
	   *o = '\0';
	  }
	}
   else
	return FALSE;
  }

 return TRUE;
}

int
is_unc_volume (const char *filename)
{
 const char *ptr = filename;

 if (!IS_DIRECTORY_SEP (ptr[0]) || !IS_DIRECTORY_SEP (ptr[1]) || !ptr[2])
  return 0;

 if (_mbspbrk (ptr + 2, "*?|<>\"\\/"))
  return 0;

 return 1;
}

/* Routines that are no-ops on NT but are defined to get Emacs to compile. */

int
sigsetmask (int signal_mask)
{
 return 0;
}

int
sigmask (int sig)
{
 return 0;
}

int
sigblock (int sig)
{
 return 0;
}

int
sigunblock (int sig)
{
 return 0;
}

int
setpgrp (int pid, int gid)
{
 return 0;
}

int
alarm (int seconds)
{
 return 0;
}

void
unrequest_sigio (void)
{
 return;
}

void
request_sigio (void)
{
 return;
}

#define REG_ROOT "SOFTWARE\\GNU\\Emacs"

LPBYTE
w32_get_resource (key, lpdwtype)
  char *key;
  LPDWORD lpdwtype;
{
 LPBYTE lpvalue;
 HKEY hrootkey = NULL;
 DWORD cbData;
 BOOL ok = FALSE;

 /* Check both the current user and the local machine to see if
   we have any resources. */

 if (RegOpenKeyEx (HKEY_CURRENT_USER, REG_ROOT, 0, KEY_READ, &hrootkey) == ERROR_SUCCESS)
  {
   lpvalue = NULL;

   if (RegQueryValueEx (hrootkey, key, NULL, NULL, NULL, &cbData) == ERROR_SUCCESS
	 && (lpvalue = (LPBYTE) xmalloc (cbData)) != NULL
	 && RegQueryValueEx (hrootkey, key, NULL, lpdwtype, lpvalue, &cbData) == ERROR_SUCCESS)
	{
	 return (lpvalue);
	}

   if (lpvalue) xfree (lpvalue);

   RegCloseKey (hrootkey);
  }

 if (RegOpenKeyEx (HKEY_LOCAL_MACHINE, REG_ROOT, 0, KEY_READ, &hrootkey) == ERROR_SUCCESS)
  {
   lpvalue = NULL;

   if (RegQueryValueEx (hrootkey, key, NULL, NULL, NULL, &cbData) == ERROR_SUCCESS
	 && (lpvalue = (LPBYTE) xmalloc (cbData)) != NULL
	 && RegQueryValueEx (hrootkey, key, NULL, lpdwtype, lpvalue, &cbData) == ERROR_SUCCESS)
	{
	 return (lpvalue);
	}

   if (lpvalue) xfree (lpvalue);

   RegCloseKey (hrootkey);
  }

 return (NULL);
}

char *get_emacs_configuration (void);
extern Lisp_Object Vsystem_configuration;

void
init_environment (char ** argv)
{
 static const char * const tempdirs[] = {
  "$TMPDIR", "$TEMP", "$TMP", "c:/"
 };

 int i;

 const int imax = sizeof (tempdirs) / sizeof (tempdirs[0]);

 /* Make sure they have a usable $TMPDIR. Many Emacs functions use
   temporary files and assume "/tmp" if $TMPDIR is unset, which
   will break on DOS/Windows. Refuse to work if we cannot find
   a directory, not even "c:/", usable for that purpose. */
 for (i = 0; i < imax ; i++)
  {
   const char *tmp = tempdirs[i];

   if (*tmp == '$')
	tmp = getenv (tmp + 1);
   /* Note that `access' can lie to us if the directory resides on a
	 read-only filesystem, like CD-ROM or a write-protected floppy.
	 The only way to be really sure is to actually create a file and
	 see if it succeeds. But I think that's too much to ask. */
   if (tmp && _access (tmp, D_OK) == 0)
	{
	 char * var = alloca (strlen (tmp) + 8);
	 sprintf (var, "TMPDIR=%s", tmp);
	 _putenv (strdup (var));
	 break;
	}
  }
 if (i >= imax)
  cmd_error_internal
   (Fcons (Qerror,
	   Fcons (build_string ("no usable temporary directories found!!"),
		   Qnil)),
    "While setting TMPDIR: ");

 /* Check for environment variables and use registry settings if they
   don't exist. Fallback on default values where applicable. */
 {
  int i;
  LPBYTE lpval;
  DWORD dwType;
  char locale_name[32];
  struct stat ignored;
  char default_home[MAX_PATH];

  static const struct env_entry
  {
   char * name;
   char * def_value;
  } dflt_envvars[] =
  {
   {"HOME", "C:/"},
   {"PRELOAD_WINSOCK", NULL},
   {"emacs_dir", "C:/emacs"},
   {"EMACSLOADPATH", "%emacs_dir%/site-lisp;%emacs_dir%/../site-lisp;%emacs_dir%/lisp;%emacs_dir%/leim"},
   {"SHELL", "%emacs_dir%/bin/cmdproxy.exe"},
   {"EMACSDATA", "%emacs_dir%/etc"},
   {"EMACSPATH", "%emacs_dir%/bin"},
   /* We no longer set INFOPATH because Info-default-directory-list
	 is then ignored. */
   /* {"INFOPATH", "%emacs_dir%/info"}, */
   {"EMACSDOC", "%emacs_dir%/etc"},
   {"TERM", "cmd"},
   {"LANG", NULL},
  };

#define N_ENV_VARS sizeof(dflt_envvars)/sizeof(dflt_envvars[0])

  /* We need to copy dflt_envvars[] and work on the copy because we
    don't want the dumped Emacs to inherit the values of
    environment variables we saw during dumping (which could be on
    a different system). The defaults above must be left intact. */
  struct env_entry env_vars[N_ENV_VARS];

  for (i = 0; i < N_ENV_VARS; i++)
   env_vars[i] = dflt_envvars[i];

  /* For backwards compatibility, check if a .emacs file exists in C:/
    If not, then we can try to default to the appdata directory under the
    user's profile, which is more likely to be writable.  */
  if (stat ("C:/.emacs", &ignored) < 0)
  {
   HRESULT profile_result;
   /* Dynamically load ShGetFolderPath, as it won't exist on versions
	 of Windows 95 and NT4 that have not been updated to include
	 MSIE 5. Also we don't link with shell32.dll by default. */
   HMODULE shell32_dll;
   ShGetFolderPath_fn get_folder_path;
   shell32_dll = GetModuleHandle ("shell32.dll");
   get_folder_path = (ShGetFolderPath_fn)
	GetProcAddress (shell32_dll, "SHGetFolderPathA");

   if (get_folder_path != NULL)
	{
	 profile_result = get_folder_path (NULL, CSIDL_APPDATA, NULL,
					  0, default_home);

	 /* If we can't get the appdata dir, revert to old behaviour. */
	 if (profile_result == S_OK)
	  env_vars[0].def_value = default_home;
	}

   /* Unload shell32.dll, it is not needed anymore. */
   FreeLibrary (shell32_dll);
  }

 /* Get default locale info and use it for LANG. */
 if (GetLocaleInfo (LOCALE_USER_DEFAULT,
           LOCALE_SABBREVLANGNAME | LOCALE_USE_CP_ACP,
           locale_name, sizeof (locale_name)))
  {
   for (i = 0; i < N_ENV_VARS; i++)
    {
     if (strcmp (env_vars[i].name, "LANG") == 0)
      {
       env_vars[i].def_value = locale_name;
       break;
      }
    }
  }

#define SET_ENV_BUF_SIZE (4 * MAX_PATH)	/* to cover EMACSLOADPATH */

  /* Treat emacs_dir specially: set it unconditionally based on our
    location, if it appears that we are running from the bin subdir
    of a standard installation. */
  {
   char *p;
   char modname[MAX_PATH];

   if (!GetModuleFileName (NULL, modname, MAX_PATH))
	abort ();
   if ((p = strrchr (modname, '\\')) == NULL)
	abort ();
   *p = 0;

   if ((p = strrchr (modname, '\\')) && stricmp (p, "\\bin") == 0)
	{
	 char buf[SET_ENV_BUF_SIZE];

	 *p = 0;
	 for (p = modname; *p; p++)
	  if (*p == '\\') *p = '/';

	 _snprintf (buf, sizeof(buf)-1, "emacs_dir=%s", modname);
	 _putenv (strdup (buf));
	}
   /* Handle running emacs from the build directory: src/oo-spd/i386/ */

   /* FIXME: should use substring of get_emacs_configuration ().
	 But I don't think the Windows build supports alpha, mips etc
     anymore, so have taken the easy option for now. */
   else if (p && stricmp (p, "\\i386") == 0)
	{
	 *p = 0;
	 p = strrchr (modname, '\\');
	 if (p != NULL)
	  {
	   *p = 0;
	   p = strrchr (modname, '\\');
	   if (p && stricmp (p, "\\src") == 0)
		{
		 char buf[SET_ENV_BUF_SIZE];

		 *p = 0;
		 for (p = modname; *p; p++)
		  if (*p == '\\') *p = '/';

		 _snprintf (buf, sizeof(buf)-1, "emacs_dir=%s", modname);
		 _putenv (strdup (buf));
		}
	  }
	}
  }

  for (i = 0; i < N_ENV_VARS; i++)
   {
	if (!getenv (env_vars[i].name))
	 {
	  int dont_free = 0;

	  if ((lpval = w32_get_resource (env_vars[i].name, &dwType)) == NULL
		/* Also ignore empty environment variables. */
		|| *lpval == 0)
	   {
		lpval = env_vars[i].def_value;
		dwType = REG_EXPAND_SZ;
		dont_free = 1;
	   }

	  if (lpval)
	   {
		char buf1[SET_ENV_BUF_SIZE], buf2[SET_ENV_BUF_SIZE];

		if (dwType == REG_EXPAND_SZ)
		 ExpandEnvironmentStrings ((LPSTR) lpval, buf1, sizeof(buf1));
		else if (dwType == REG_SZ)
		 strcpy (buf1, lpval);
		if (dwType == REG_EXPAND_SZ || dwType == REG_SZ)
		 {
		  _snprintf (buf2, sizeof(buf2)-1, "%s=%s", env_vars[i].name,
			    buf1);
		  _putenv (strdup (buf2));
		 }

		if (!dont_free)
		 xfree (lpval);
	   }
	 }
   }
 }

 /* Rebuild system configuration to reflect invoking system. */
 Vsystem_configuration = build_string (EMACS_CONFIGURATION);

 /* Another special case: on NT, the PATH variable is actually named
   "Path" although cmd.exe (perhaps NT itself) arranges for
   environment variable lookup and setting to be case insensitive.
   However, Emacs assumes a fully case sensitive environment, so we
   need to change "Path" to "PATH" to match the expectations of
   various elisp packages. We do this by the sneaky method of
   modifying the string in the C runtime environ entry.

   The same applies to COMSPEC. */
 {
  char ** envp;

  for (envp = environ; *envp; envp++)
   if (_strnicmp (*envp, "PATH=", 5) == 0)
	memcpy (*envp, "PATH=", 5);
   else if (_strnicmp (*envp, "COMSPEC=", 8) == 0)
	memcpy (*envp, "COMSPEC=", 8);
 }

 /* Remember the initial working directory for getwd, then make the
   real wd be the location of emacs.exe to avoid conflicts when
   renaming or deleting directories. (We also don't call chdir when
   running subprocesses for the same reason.) */
 if (!GetCurrentDirectory (MAXPATHLEN, startup_dir))
  abort ();

 {
  char *p;
  static char modname[MAX_PATH];

  if (!GetModuleFileName (NULL, modname, MAX_PATH))
   abort ();
  if ((p = strrchr (modname, '\\')) == NULL)
   abort ();
  *p = 0;

  SetCurrentDirectory (modname);

  /* Ensure argv[0] has the full path to Emacs. */
  *p = '\\';
  argv[0] = modname;
 }

 /* Determine if there is a middle mouse button, to allow parse_button
   to decide whether right mouse events should be mouse-2 or
   mouse-3. */
 w32_num_mouse_buttons = GetSystemMetrics (SM_CMOUSEBUTTONS);

 init_user_info ();
}

char *
emacs_root_dir (void)
{
 static char root_dir[FILENAME_MAX];
 const char *p;

 p = getenv ("emacs_dir");
 if (p == NULL)
  abort ();
 strcpy (root_dir, p);
 root_dir[parse_root (root_dir, NULL)] = '\0';
 dostounix_filename (root_dir);
 return root_dir;
}

/* We don't have scripts to automatically determine the system configuration
  for Emacs before it's compiled, and we don't want to have to make the
  user enter it, so we define EMACS_CONFIGURATION to invoke this runtime
  routine. */

char *
get_emacs_configuration (void)
{
 char *arch, *oem, *os;
 int build_num;
 static char configuration_buffer[32];

 /* Determine the processor type. */
 switch (get_processor_type ())
  {

#ifdef PROCESSOR_INTEL_386
  case PROCESSOR_INTEL_386:
  case PROCESSOR_INTEL_486:
  case PROCESSOR_INTEL_PENTIUM:
   arch = "i386";
   break;
#endif

#ifdef PROCESSOR_INTEL_860
  case PROCESSOR_INTEL_860:
   arch = "i860";
   break;
#endif

#ifdef PROCESSOR_MIPS_R2000
  case PROCESSOR_MIPS_R2000:
  case PROCESSOR_MIPS_R3000:
  case PROCESSOR_MIPS_R4000:
   arch = "mips";
   break;
#endif

#ifdef PROCESSOR_ALPHA_21064
  case PROCESSOR_ALPHA_21064:
   arch = "alpha";
   break;
#endif

  default:
   arch = "unknown";
   break;
  }

 /* Use the OEM field to reflect the compiler/library combination. */
#ifdef _MSC_VER
#define COMPILER_NAME	"msvc"
#else
#ifdef __GNUC__
#define COMPILER_NAME	"mingw"
#else
#define COMPILER_NAME	"unknown"
#endif
#endif
 oem = COMPILER_NAME;

 switch (osinfo_cache.dwPlatformId) {
 case VER_PLATFORM_WIN32_NT:
  os = "nt";
  build_num = osinfo_cache.dwBuildNumber;
  break;
 case VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS:
  if (osinfo_cache.dwMinorVersion == 0) {
   os = "windows95";
  } else {
   os = "windows98";
  }
  build_num = LOWORD (osinfo_cache.dwBuildNumber);
  break;
 case VER_PLATFORM_WIN32s:
  /* Not supported, should not happen. */
  os = "windows32s";
  build_num = LOWORD (osinfo_cache.dwBuildNumber);
  break;
 default:
  os = "unknown";
  build_num = 0;
  break;
 }

 if (osinfo_cache.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32_NT) {
  sprintf (configuration_buffer, "%s-%s-%s%d.%d.%d", arch, oem, os,
	   get_w32_major_version (), get_w32_minor_version (), build_num);
 } else {
  sprintf (configuration_buffer, "%s-%s-%s.%d", arch, oem, os, build_num);
 }

 return configuration_buffer;
}

char *
get_emacs_configuration_options (void)
{
 static char options_buffer[256];

/* Work out the effective configure options for this build. */
#ifdef _MSC_VER
#define COMPILER_VERSION	"--with-msvc (%d.%02d)", _MSC_VER / 100, _MSC_VER % 100
#else
#ifdef __GNUC__
#define COMPILER_VERSION	"--with-gcc (%d.%d)", __GNUC__, __GNUC_MINOR__
#else
#define COMPILER_VERSION	""
#endif
#endif

 sprintf (options_buffer, COMPILER_VERSION);
#ifdef EMACSDEBUG
 strcat (options_buffer, " --no-opt");
#endif
#ifdef USER_CFLAGS
 strcat (options_buffer, " --cflags");
 strcat (options_buffer, USER_CFLAGS);
#endif
#ifdef USER_LDFLAGS
 strcat (options_buffer, " --ldflags");
 strcat (options_buffer, USER_LDFLAGS);
#endif
 return options_buffer;
}


#include <sys/timeb.h>

/* Emulate gettimeofday (Ulrich Leodolter, 1/11/95). */
void
gettimeofday (struct timeval *tv, struct timezone *tz)
{
 struct _timeb tb;
 _ftime (&tb);

 tv->tv_sec = tb.time;
 tv->tv_usec = tb.millitm * 1000L;
 if (tz)
  {
   tz->tz_minuteswest = tb.timezone;	/* minutes west of Greenwich */
   tz->tz_dsttime = tb.dstflag;	/* type of dst correction */
  }
}

/* ------------------------------------------------------------------------- */
/* IO support and wrapper functions for W32 API. */
/* ------------------------------------------------------------------------- */

/* Place a wrapper around the MSVC version of ctime. It returns NULL
  on network directories, so we handle that case here.
  (Ulrich Leodolter, 1/11/95). */
char *
sys_ctime (const time_t *t)
{
 char *str = (char *) ctime (t);
 return (str ? str : "Sun Jan 01 00:00:00 1970");
}

/* Emulate sleep...we could have done this with a define, but that
  would necessitate including windows.h in the files that used it.
  This is much easier. */
void
sys_sleep (int seconds)
{
 Sleep (seconds * 1000);
}

/* Internal MSVC functions for low-level descriptor munging */
extern int __cdecl _set_osfhnd (int fd, long h);
extern int __cdecl _free_osfhnd (int fd);

/* parallel array of private info on file handles */
filedesc fd_info [ MAXDESC ];

typedef struct volume_info_data {
 struct volume_info_data * next;

 /* time when info was obtained */
 DWORD   timestamp;

 /* actual volume info */
 char *  root_dir;
 DWORD   serialnum;
 DWORD   maxcomp;
 DWORD   flags;
 char *  name;
 char *  type;
} volume_info_data;

/* Global referenced by various functions. */
static volume_info_data volume_info;

/* Vector to indicate which drives are local and fixed (for which cached
  data never expires). */
static BOOL fixed_drives[26];

/* Consider cached volume information to be stale if older than 10s,
  at least for non-local drives. Info for fixed drives is never stale. */
#define DRIVE_INDEX( c ) ( (c) <= 'Z' ? (c) - 'A' : (c) - 'a' )
#define VOLINFO_STILL_VALID( root_dir, info )		\
 ( ( isalpha (root_dir[0]) &&				\
   fixed_drives[ DRIVE_INDEX (root_dir[0]) ] )	\
  || GetTickCount () - info->timestamp < 10000 )

/* Cache support functions. */

/* Simple linked list with linear search is sufficient. */
static volume_info_data *volume_cache = NULL;

static volume_info_data *
lookup_volume_info (char * root_dir)
{
 volume_info_data * info;

 for (info = volume_cache; info; info = info->next)
  if (stricmp (info->root_dir, root_dir) == 0)
   break;
 return info;
}

static void
add_volume_info (char * root_dir, volume_info_data * info)
{
 info->root_dir = xstrdup (root_dir);
 info->next = volume_cache;
 volume_cache = info;
}


/* Wrapper for GetVolumeInformation, which uses caching to avoid
  performance penalty (~2ms on 486 for local drives, 7.5ms for local
  cdrom drive, ~5-10ms or more for remote drives on LAN). */
volume_info_data *
GetCachedVolumeInformation (char * root_dir)
{
 volume_info_data * info;
 char default_root[ MAX_PATH ];

 /* NULL for root_dir means use root from current directory. */
 if (root_dir == NULL)
  {
   if (GetCurrentDirectory (MAX_PATH, default_root) == 0)
	return NULL;
   parse_root (default_root, &root_dir);
   *root_dir = 0;
   root_dir = default_root;
  }

 /* Local fixed drives can be cached permanently. Removable drives
   cannot be cached permanently, since the volume name and serial
   number (if nothing else) can change. Remote drives should be
   treated as if they are removable, since there is no sure way to
   tell whether they are or not. Also, the UNC association of drive
   letters mapped to remote volumes can be changed at any time (even
   by other processes) without notice.

   As a compromise, so we can benefit from caching info for remote
   volumes, we use a simple expiry mechanism to invalidate cache
   entries that are more than ten seconds old. */

#if 0
 /* No point doing this, because WNetGetConnection is even slower than
   GetVolumeInformation, consistently taking ~50ms on a 486 (FWIW,
   GetDriveType is about the only call of this type which does not
   involve network access, and so is extremely quick). */

 /* Map drive letter to UNC if remote. */
 if ( isalpha( root_dir[0] ) && !fixed[ DRIVE_INDEX( root_dir[0] ) ] )
  {
   char remote_name[ 256 ];
   char drive[3] = { root_dir[0], ':' };

   if (WNetGetConnection (drive, remote_name, sizeof (remote_name))
	 == NO_ERROR)
	/* do something */ ;
  }
#endif

 info = lookup_volume_info (root_dir);

 if (info == NULL || ! VOLINFO_STILL_VALID (root_dir, info))
 {
  char name[ 256 ];
  DWORD serialnum;
  DWORD maxcomp;
  DWORD flags;
  char type[ 256 ];

  /* Info is not cached, or is stale. */
  if (!GetVolumeInformation (root_dir,
			    name, sizeof (name),
			    &serialnum,
			    &maxcomp,
			    &flags,
			    type, sizeof (type)))
   return NULL;

  /* Cache the volume information for future use, overwriting existing
    entry if present. */
  if (info == NULL)
   {
	info = (volume_info_data *) xmalloc (sizeof (volume_info_data));
	add_volume_info (root_dir, info);
   }
  else
   {
	xfree (info->name);
	xfree (info->type);
   }

  info->name = xstrdup (name);
  info->serialnum = serialnum;
  info->maxcomp = maxcomp;
  info->flags = flags;
  info->type = xstrdup (type);
  info->timestamp = GetTickCount ();
 }

 return info;
}

/* Get information on the volume where name is held; set path pointer to
  start of pathname in name (past UNC header\volume header if present). */
int
get_volume_info (const char * name, const char ** pPath)
{
 char temp[MAX_PATH];
 char *rootname = NULL; /* default to current volume */
 volume_info_data * info;

 if (name == NULL)
  return FALSE;

 /* find the root name of the volume if given */
 if (isalpha (name[0]) && name[1] == ':')
  {
   rootname = temp;
   temp[0] = *name++;
   temp[1] = *name++;
   temp[2] = '\\';
   temp[3] = 0;
  }
 else if (IS_DIRECTORY_SEP (name[0]) && IS_DIRECTORY_SEP (name[1]))
  {
   char *str = temp;
   int slashes = 4;
   rootname = temp;
   do
    {
	 if (IS_DIRECTORY_SEP (*name) && --slashes == 0)
	  break;
	 *str++ = *name++;
	}
   while ( *name );

   *str++ = '\\';
   *str = 0;
  }

 if (pPath)
  *pPath = name;

 info = GetCachedVolumeInformation (rootname);
 if (info != NULL)
  {
   /* Set global referenced by other functions. */
   volume_info = *info;
   return TRUE;
  }
 return FALSE;
}

/* Determine if volume is FAT format (ie. only supports short 8.3
  names); also set path pointer to start of pathname in name. */
int
is_fat_volume (const char * name, const char ** pPath)
{
 if (get_volume_info (name, pPath))
  return (volume_info.maxcomp == 12);
 return FALSE;
}

/* Map filename to a legal 8.3 name if necessary. */
const char *
map_w32_filename (const char * name, const char ** pPath)
{
 static char shortname[MAX_PATH];
 char * str = shortname;
 char c;
 char * path;
 const char * save_name = name;

 if (strlen (name) >= MAX_PATH)
  {
   /* Return a filename which will cause callers to fail. */
   strcpy (shortname, "?");
   return shortname;
  }

 if (is_fat_volume (name, (const char **)&path)) /* truncate to 8.3 */
  {
   register int left = 8;	/* maximum number of chars in part */
   register int extn = 0;	/* extension added? */
   register int dots = 2;	/* maximum number of dots allowed */

   while (name < path)
	*str++ = *name++;	/* skip past UNC header */

   while ((c = *name++))
    {
	 switch ( c )
	  {
	  case '\\':
	  case '/':
	   *str++ = '\\';
	   extn = 0;		/* reset extension flags */
	   dots = 2;		/* max 2 dots */
	   left = 8;		/* max length 8 for main part */
	   break;
	  case ':':
	   *str++ = ':';
	   extn = 0;		/* reset extension flags */
	   dots = 2;		/* max 2 dots */
	   left = 8;		/* max length 8 for main part */
	   break;
	  case '.':
	   if ( dots )
	    {
		 /* Convert path components of the form .xxx to _xxx,
		   but leave . and .. as they are. This allows .emacs
		   to be read as _emacs, for example. */

		 if (! *name ||
		   *name == '.' ||
		   IS_DIRECTORY_SEP (*name))
		  {
		   *str++ = '.';
		   dots--;
		  }
		 else
		  {
		   *str++ = '_';
		   left--;
		   dots = 0;
		  }
		}
	   else if ( !extn )
	    {
		 *str++ = '.';
		 extn = 1;		/* we've got an extension */
		 left = 3;		/* 3 chars in extension */
		}
	   else
	    {
		 /* any embedded dots after the first are converted to _ */
		 *str++ = '_';
		}
	   break;
	  case '~':
	  case '#':			/* don't lose these, they're important */
	   if ( ! left )
		str[-1] = c;		/* replace last character of part */
	   /* FALLTHRU */
	  default:
	   if ( left )
	    {
		 *str++ = tolower (c);	/* map to lower case (looks nicer) */
		 left--;
		 dots = 0;		/* started a path component */
		}
	   break;
	  }
	}
   *str = '\0';
  }
 else
  {
   strcpy (shortname, name);
   unixtodos_filename (shortname);
  }

 if (pPath)
  *pPath = shortname + (path - save_name);

 return shortname;
}

static int
is_exec (const char * name)
{
 char * p = strrchr (name, '.');
 return
  (p != NULL
   && (stricmp (p, ".exe") == 0 ||
	 stricmp (p, ".com") == 0 ||
	 stricmp (p, ".bat") == 0 ||
	 stricmp (p, ".cmd") == 0));
}

/* Emulate the Unix directory procedures opendir, closedir,
  and readdir. We can't use the procedures supplied in sysdep.c,
  so we provide them here. */

struct direct dir_static;    /* simulated directory contents */
static HANDLE dir_find_handle = INVALID_HANDLE_VALUE;
static int  dir_is_fat;
static char  dir_pathname[MAXPATHLEN+1];
static WIN32_FIND_DATA dir_find_data;

/* Support shares on a network resource as subdirectories of a read-only
  root directory. */
static HANDLE wnet_enum_handle = INVALID_HANDLE_VALUE;
HANDLE open_unc_volume (const char *);
char *read_unc_volume (HANDLE, char *, int);
void  close_unc_volume (HANDLE);

DIR *
opendir (char *filename)
{
 DIR *dirp;

 /* Opening is done by FindFirstFile. However, a read is inherent to
   this operation, so we defer the open until read time. */

 if (dir_find_handle != INVALID_HANDLE_VALUE)
  return NULL;
 if (wnet_enum_handle != INVALID_HANDLE_VALUE)
  return NULL;

 if (is_unc_volume (filename))
  {
   wnet_enum_handle = open_unc_volume (filename);
   if (wnet_enum_handle == INVALID_HANDLE_VALUE)
	return NULL;
  }

 if (!(dirp = (DIR *) malloc (sizeof (DIR))))
  return NULL;

 dirp->dd_fd = 0;
 dirp->dd_loc = 0;
 dirp->dd_size = 0;

 strncpy (dir_pathname, map_w32_filename (filename, NULL), MAXPATHLEN);
 dir_pathname[MAXPATHLEN] = '\0';
 dir_is_fat = is_fat_volume (filename, NULL);

 return dirp;
}

void
closedir (DIR *dirp)
{
 /* If we have a find-handle open, close it. */
 if (dir_find_handle != INVALID_HANDLE_VALUE)
  {
   FindClose (dir_find_handle);
   dir_find_handle = INVALID_HANDLE_VALUE;
  }
 else if (wnet_enum_handle != INVALID_HANDLE_VALUE)
  {
   close_unc_volume (wnet_enum_handle);
   wnet_enum_handle = INVALID_HANDLE_VALUE;
  }
 xfree ((char *) dirp);
}

struct direct *
readdir (DIR *dirp)
{
 if (wnet_enum_handle != INVALID_HANDLE_VALUE)
  {
   if (!read_unc_volume (wnet_enum_handle,
			   dir_find_data.cFileName,
			   MAX_PATH))
	return NULL;
  }
 /* If we aren't dir_finding, do a find-first, otherwise do a find-next. */
 else if (dir_find_handle == INVALID_HANDLE_VALUE)
  {
   char filename[MAXNAMLEN + 3];
   int ln;

   strcpy (filename, dir_pathname);
   ln = strlen (filename) - 1;
   if (!IS_DIRECTORY_SEP (filename[ln]))
	strcat (filename, "\\");
   strcat (filename, "*");

   dir_find_handle = FindFirstFile (filename, &dir_find_data);

   if (dir_find_handle == INVALID_HANDLE_VALUE)
	return NULL;
  }
 else
  {
   if (!FindNextFile (dir_find_handle, &dir_find_data))
	return NULL;
  }

 /* Emacs never uses this value, so don't bother making it match
   value returned by stat(). */
 dir_static.d_ino = 1;

 dir_static.d_reclen = sizeof (struct direct) - MAXNAMLEN + 3 +
  dir_static.d_namlen - dir_static.d_namlen % 4;

 dir_static.d_namlen = strlen (dir_find_data.cFileName);
 strcpy (dir_static.d_name, dir_find_data.cFileName);
 if (dir_is_fat)
  _strlwr (dir_static.d_name);
 else if (!NILP (Vw32_downcase_file_names))
  {
   register char *p;
   for (p = dir_static.d_name; *p; p++)
	if (*p >= 'a' && *p <= 'z')
	 break;
   if (!*p)
	_strlwr (dir_static.d_name);
  }

 return &dir_static;
}

HANDLE
open_unc_volume (const char *path)
{
 NETRESOURCE nr;
 HANDLE henum;
 int result;

 nr.dwScope = RESOURCE_GLOBALNET;
 nr.dwType = RESOURCETYPE_DISK;
 nr.dwDisplayType = RESOURCEDISPLAYTYPE_SERVER;
 nr.dwUsage = RESOURCEUSAGE_CONTAINER;
 nr.lpLocalName = NULL;
 nr.lpRemoteName = (LPSTR)map_w32_filename (path, NULL);
 nr.lpComment = NULL;
 nr.lpProvider = NULL;

 result = WNetOpenEnum(RESOURCE_GLOBALNET, RESOURCETYPE_DISK,
			RESOURCEUSAGE_CONNECTABLE, &nr, &henum);

 if (result == NO_ERROR)
  return henum;
 else
  return INVALID_HANDLE_VALUE;
}

char *
read_unc_volume (HANDLE henum, char *readbuf, int size)
{
 DWORD count;
 int result;
 DWORD bufsize = 512;
 char *buffer;
 char *ptr;

 count = 1;
 buffer = alloca (bufsize);
 result = WNetEnumResource (wnet_enum_handle, &count, buffer, &bufsize);
 if (result != NO_ERROR)
  return NULL;

 /* WNetEnumResource returns \\resource\share...skip forward to "share". */
 ptr = ((LPNETRESOURCE) buffer)->lpRemoteName;
 ptr += 2;
 while (*ptr && !IS_DIRECTORY_SEP (*ptr)) ptr++;
 ptr++;

 strncpy (readbuf, ptr, size);
 return readbuf;
}

void
close_unc_volume (HANDLE henum)
{
 if (henum != INVALID_HANDLE_VALUE)
  WNetCloseEnum (henum);
}

DWORD
unc_volume_file_attributes (const char *path)
{
 HANDLE henum;
 DWORD attrs;

 henum = open_unc_volume (path);
 if (henum == INVALID_HANDLE_VALUE)
  return -1;

 attrs = FILE_ATTRIBUTE_READONLY | FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY;

 close_unc_volume (henum);

 return attrs;
}


/* Shadow some MSVC runtime functions to map requests for long filenames
  to reasonable short names if necessary. This was originally added to
  permit running Emacs on NT 3.1 on a FAT partition, which doesn't support
  long file names. */

int
sys_access (const char * path, int mode)
{
 DWORD attributes;

 /* MSVC implementation doesn't recognize D_OK. */
 path = map_w32_filename (path, NULL);
 if (is_unc_volume (path))
  {
   attributes = unc_volume_file_attributes (path);
   if (attributes == -1) {
	errno = EACCES;
	return -1;
   }
  }
 else if ((attributes = GetFileAttributes (path)) == -1)
  {
   /* Should try mapping GetLastError to errno; for now just indicate
	 that path doesn't exist. */
   errno = EACCES;
   return -1;
  }
 if ((mode & X_OK) != 0 && !is_exec (path))
  {
   errno = EACCES;
   return -1;
  }
 if ((mode & W_OK) != 0 && (attributes & FILE_ATTRIBUTE_READONLY) != 0)
  {
   errno = EACCES;
   return -1;
  }
 if ((mode & D_OK) != 0 && (attributes & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) == 0)
  {
   errno = EACCES;
   return -1;
  }
 return 0;
}

int
sys_chdir (const char * path)
{
 return _chdir (map_w32_filename (path, NULL));
}

int
sys_chmod (const char * path, int mode)
{
 return _chmod (map_w32_filename (path, NULL), mode);
}

int
sys_chown (const char *path, uid_t owner, gid_t group)
{
 if (sys_chmod (path, _S_IREAD) == -1) /* check if file exists */
  return -1;
 return 0;
}

int
sys_creat (const char * path, int mode)
{
 return _creat (map_w32_filename (path, NULL), mode);
}

FILE *
sys_fopen(const char * path, const char * mode)
{
 int fd;
 int oflag;
 const char * mode_save = mode;

 /* Force all file handles to be non-inheritable. This is necessary to
   ensure child processes don't unwittingly inherit handles that might
   prevent future file access. */

 if (mode[0] == 'r')
  oflag = O_RDONLY;
 else if (mode[0] == 'w' || mode[0] == 'a')
  oflag = O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC;
 else
  return NULL;

 /* Only do simplistic option parsing. */
 while (*++mode)
  if (mode[0] == '+')
   {
	oflag &= ~(O_RDONLY | O_WRONLY);
	oflag |= O_RDWR;
   }
  else if (mode[0] == 'b')
   {
	oflag &= ~O_TEXT;
	oflag |= O_BINARY;
   }
  else if (mode[0] == 't')
   {
	oflag &= ~O_BINARY;
	oflag |= O_TEXT;
   }
  else break;

 fd = _open (map_w32_filename (path, NULL), oflag | _O_NOINHERIT, 0644);
 if (fd < 0)
  return NULL;

 return _fdopen (fd, mode_save);
}

/* This only works on NTFS volumes, but is useful to have. */
int
sys_link (const char * old, const char * new)
{
 HANDLE fileh;
 int  result = -1;
 char oldname[MAX_PATH], newname[MAX_PATH];

 if (old == NULL || new == NULL)
  {
   errno = ENOENT;
   return -1;
  }

 strcpy (oldname, map_w32_filename (old, NULL));
 strcpy (newname, map_w32_filename (new, NULL));

 fileh = CreateFile (oldname, 0, 0, NULL, OPEN_EXISTING,
		   FILE_FLAG_BACKUP_SEMANTICS, NULL);
 if (fileh != INVALID_HANDLE_VALUE)
  {
   int wlen;

   /* Confusingly, the "alternate" stream name field does not apply
     when restoring a hard link, and instead contains the actual
     stream data for the link (ie. the name of the link to create).
     The WIN32_STREAM_ID structure before the cStreamName field is
     the stream header, which is then immediately followed by the
     stream data. */

   struct {
	WIN32_STREAM_ID wid;
	WCHAR wbuffer[MAX_PATH];	/* extra space for link name */
   } data;

   wlen = MultiByteToWideChar (CP_ACP, MB_PRECOMPOSED, newname, -1,
				 data.wid.cStreamName, MAX_PATH);
   if (wlen > 0)
	{
	 LPVOID context = NULL;
	 DWORD wbytes = 0;

	 data.wid.dwStreamId = BACKUP_LINK;
	 data.wid.dwStreamAttributes = 0;
	 data.wid.Size.LowPart = wlen * sizeof(WCHAR);
	 data.wid.Size.HighPart = 0;
	 data.wid.dwStreamNameSize = 0;

	 if (BackupWrite (fileh, (LPBYTE)&data,
			  offsetof (WIN32_STREAM_ID, cStreamName)
			  + data.wid.Size.LowPart,
			  &wbytes, FALSE, FALSE, &context)
	   && BackupWrite (fileh, NULL, 0, &wbytes, TRUE, FALSE, &context))
	  {
	   /* succeeded */
	   result = 0;
	  }
	 else
	  {
	   /* Should try mapping GetLastError to errno; for now just
		 indicate a general error (eg. links not supported). */
	   errno = EINVAL; // perhaps EMLINK?
	  }
	}

   CloseHandle (fileh);
  }
 else
  errno = ENOENT;

 return result;
}

int
sys_mkdir (const char * path)
{
 return _mkdir (map_w32_filename (path, NULL));
}

/* Because of long name mapping issues, we need to implement this
  ourselves. Also, MSVC's _mktemp returns NULL when it can't generate
  a unique name, instead of setting the input template to an empty
  string.

  Standard algorithm seems to be use pid or tid with a letter on the
  front (in place of the 6 X's) and cycle through the letters to find a
  unique name. We extend that to allow any reasonable character as the
  first of the 6 X's. */
char *
sys_mktemp (char * template)
{
 char * p;
 int i;
 unsigned uid = GetCurrentThreadId ();
 static char first_char[] = "abcdefghijklmnopqrstuvwyz0123456789!%-_@#";

 if (template == NULL)
  return NULL;
 p = template + strlen (template);
 i = 5;
 /* replace up to the last 5 X's with uid in decimal */
 while (--p >= template && p[0] == 'X' && --i >= 0)
  {
   p[0] = '0' + uid % 10;
   uid /= 10;
  }

 if (i < 0 && p[0] == 'X')
  {
   i = 0;
   do
	{
	 int save_errno = errno;
	 p[0] = first_char[i];
	 if (sys_access (template, 0) < 0)
	  {
	   errno = save_errno;
	   return template;
	  }
	}
   while (++i < sizeof (first_char));
  }

 /* Template is badly formed or else we can't generate a unique name,
   so return empty string */
 template[0] = 0;
 return template;
}

int
sys_open (const char * path, int oflag, int mode)
{
 const char* mpath = map_w32_filename (path, NULL);
 /* Try to open file without _O_CREAT, to be able to write to hidden
   and system files. Force all file handles to be
   non-inheritable. */
 int res = _open (mpath, (oflag & ~_O_CREAT) | _O_NOINHERIT, mode);
 if (res >= 0)
  return res;
 return _open (mpath, oflag | _O_NOINHERIT, mode);
}

int
sys_rename (const char * oldname, const char * newname)
{
 BOOL result;
 char temp[MAX_PATH];

 /* MoveFile on Windows 95 doesn't correctly change the short file name
   alias in a number of circumstances (it is not easy to predict when
   just by looking at oldname and newname, unfortunately). In these
   cases, renaming through a temporary name avoids the problem.

   A second problem on Windows 95 is that renaming through a temp name when
   newname is uppercase fails (the final long name ends up in
   lowercase, although the short alias might be uppercase) UNLESS the
   long temp name is not 8.3.

   So, on Windows 95 we always rename through a temp name, and we make sure
   the temp name has a long extension to ensure correct renaming. */

 strcpy (temp, map_w32_filename (oldname, NULL));

 if (os_subtype == OS_WIN95)
  {
   char * o;
   char * p;
   int  i = 0;

   oldname = map_w32_filename (oldname, NULL);
   if (o = strrchr (oldname, '\\'))
	o++;
   else
	o = (char *) oldname;

   if (p = strrchr (temp, '\\'))
	p++;
   else
	p = temp;

   do
	{
	 /* Force temp name to require a manufactured 8.3 alias - this
	   seems to make the second rename work properly. */
	 sprintf (p, "_.%s.%u", o, i);
	 i++;
	 result = rename (oldname, temp);
	}
   /* This loop must surely terminate! */
   while (result < 0 && errno == EEXIST);
   if (result < 0)
	return -1;
  }

 /* Emulate Unix behaviour - newname is deleted if it already exists
   (at least if it is a file; don't do this for directories).

   Since we mustn't do this if we are just changing the case of the
   file name (we would end up deleting the file we are trying to
   rename!), we let rename detect if the destination file already
   exists - that way we avoid the possible pitfalls of trying to
   determine ourselves whether two names really refer to the same
   file, which is not always possible in the general case. (Consider
   all the permutations of shared or subst'd drives, etc.) */

 newname = map_w32_filename (newname, NULL);
 result = rename (temp, newname);

 if (result < 0
   && errno == EEXIST
   && _chmod (newname, 0666) == 0
   && _unlink (newname) == 0)
  result = rename (temp, newname);

 return result;
}

int
sys_rmdir (const char * path)
{
 return _rmdir (map_w32_filename (path, NULL));
}

int
sys_unlink (const char * path)
{
 path = map_w32_filename (path, NULL);

 /* On Unix, unlink works without write permission. */
 _chmod (path, 0666);
 return _unlink (path);
}

static FILETIME utc_base_ft;
static long double utc_base;
static int init = 0;

static time_t
convert_time (FILETIME ft)
{
 long double ret;

 if (!init)
  {
   /* Determine the delta between 1-Jan-1601 and 1-Jan-1970. */
   SYSTEMTIME st;

   st.wYear = 1970;
   st.wMonth = 1;
   st.wDay = 1;
   st.wHour = 0;
   st.wMinute = 0;
   st.wSecond = 0;
   st.wMilliseconds = 0;

   SystemTimeToFileTime (&st, &utc_base_ft);
   utc_base = (long double) utc_base_ft.dwHighDateTime
	* 4096.0L * 1024.0L * 1024.0L + utc_base_ft.dwLowDateTime;
   init = 1;
  }

 if (CompareFileTime (&ft, &utc_base_ft) < 0)
  return 0;

 ret = (long double) ft.dwHighDateTime
  * 4096.0L * 1024.0L * 1024.0L + ft.dwLowDateTime;
 ret -= utc_base;
 return (time_t) (ret * 1e-7L);
}

void
convert_from_time_t (time_t time, FILETIME * pft)
{
 long double tmp;

 if (!init)
  {
   /* Determine the delta between 1-Jan-1601 and 1-Jan-1970. */
   SYSTEMTIME st;

   st.wYear = 1970;
   st.wMonth = 1;
   st.wDay = 1;
   st.wHour = 0;
   st.wMinute = 0;
   st.wSecond = 0;
   st.wMilliseconds = 0;

   SystemTimeToFileTime (&st, &utc_base_ft);
   utc_base = (long double) utc_base_ft.dwHighDateTime
	* 4096 * 1024 * 1024 + utc_base_ft.dwLowDateTime;
   init = 1;
  }

 /* time in 100ns units since 1-Jan-1601 */
 tmp = (long double) time * 1e7 + utc_base;
 pft->dwHighDateTime = (DWORD) (tmp / (4096.0 * 1024 * 1024));
 pft->dwLowDateTime = (DWORD) (tmp - (4096.0 * 1024 * 1024) * pft->dwHighDateTime);
}

#if 0
/* No reason to keep this; faking inode values either by hashing or even
  using the file index from GetInformationByHandle, is not perfect and
  so by default Emacs doesn't use the inode values on Windows.
  Instead, we now determine file-truename correctly (except for
  possible drive aliasing etc). */

/* Modified version of "PJW" algorithm (see the "Dragon" compiler book). */
static unsigned
hashval (const unsigned char * str)
{
 unsigned h = 0;
 while (*str)
  {
   h = (h << 4) + *str++;
   h ^= (h >> 28);
  }
 return h;
}

/* Return the hash value of the canonical pathname, excluding the
  drive/UNC header, to get a hopefully unique inode number. */
static DWORD
generate_inode_val (const char * name)
{
 char fullname[ MAX_PATH ];
 char * p;
 unsigned hash;

 /* Get the truly canonical filename, if it exists. (Note: this
   doesn't resolve aliasing due to subst commands, or recognise hard
   links. */
 if (!w32_get_long_filename ((char *)name, fullname, MAX_PATH))
  abort ();

 parse_root (fullname, &p);
 /* Normal W32 filesystems are still case insensitive. */
 _strlwr (p);
 return hashval (p);
}

#endif

/* MSVC stat function can't cope with UNC names and has other bugs, so
  replace it with our own. This also allows us to calculate consistent
  inode values without hacks in the main Emacs code. */
int
stat (const char * path, struct stat * buf)
{
 char *name, *r;
 WIN32_FIND_DATA wfd;
 HANDLE fh;
 DWORD fake_inode;
 int permission;
 int len;
 int rootdir = FALSE;

 if (path == NULL || buf == NULL)
  {
   errno = EFAULT;
   return -1;
  }

 name = (char *) map_w32_filename (path, &path);
 /* Must be valid filename, no wild cards or other invalid
   characters. We use _mbspbrk to support multibyte strings that
   might look to strpbrk as if they included literal *, ?, and other
   characters mentioned below that are disallowed by Windows
   filesystems. */
 if (_mbspbrk (name, "*?|<>\""))
  {
   errno = ENOENT;
   return -1;
  }

 /* If name is "c:/.." or "/.." then stat "c:/" or "/". */
 r = IS_DEVICE_SEP (name[1]) ? &name[2] : name;
 if (IS_DIRECTORY_SEP (r[0]) && r[1] == '.' && r[2] == '.' && r[3] == '\0')
  {
   r[1] = r[2] = '\0';
  }

 /* Remove trailing directory separator, unless name is the root
   directory of a drive or UNC volume in which case ensure there
   is a trailing separator. */
 len = strlen (name);
 rootdir = (path >= name + len - 1
	   && (IS_DIRECTORY_SEP (*path) || *path == 0));
 name = strcpy (alloca (len + 2), name);

 if (is_unc_volume (name))
  {
   DWORD attrs = unc_volume_file_attributes (name);

   if (attrs == -1)
	return -1;

   memset (&wfd, 0, sizeof (wfd));
   wfd.dwFileAttributes = attrs;
   wfd.ftCreationTime = utc_base_ft;
   wfd.ftLastAccessTime = utc_base_ft;
   wfd.ftLastWriteTime = utc_base_ft;
   strcpy (wfd.cFileName, name);
  }
 else if (rootdir)
  {
   if (!IS_DIRECTORY_SEP (name[len-1]))
	strcat (name, "\\");
   if (GetDriveType (name) < 2)
	{
	 errno = ENOENT;
	 return -1;
	}
   memset (&wfd, 0, sizeof (wfd));
   wfd.dwFileAttributes = FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY;
   wfd.ftCreationTime = utc_base_ft;
   wfd.ftLastAccessTime = utc_base_ft;
   wfd.ftLastWriteTime = utc_base_ft;
   strcpy (wfd.cFileName, name);
  }
 else
  {
   if (IS_DIRECTORY_SEP (name[len-1]))
	name[len - 1] = 0;

   /* (This is hacky, but helps when doing file completions on
	 network drives.) Optimize by using information available from
	 active readdir if possible. */
   len = strlen (dir_pathname);
   if (IS_DIRECTORY_SEP (dir_pathname[len-1]))
	len--;
   if (dir_find_handle != INVALID_HANDLE_VALUE
	 && strnicmp (name, dir_pathname, len) == 0
	 && IS_DIRECTORY_SEP (name[len])
	 && stricmp (name + len + 1, dir_static.d_name) == 0)
	{
	 /* This was the last entry returned by readdir. */
	 wfd = dir_find_data;
	}
   else
	{
	 fh = FindFirstFile (name, &wfd);
	 if (fh == INVALID_HANDLE_VALUE)
	  {
	   errno = ENOENT;
	   return -1;
	  }
	 FindClose (fh);
	}
  }

 if (!NILP (Vw32_get_true_file_attributes)
   /* No access rights required to get info. */
   && (fh = CreateFile (name, 0, 0, NULL, OPEN_EXISTING,
			  FILE_FLAG_BACKUP_SEMANTICS, NULL))
     != INVALID_HANDLE_VALUE)
  {
   /* This is more accurate in terms of gettting the correct number
	 of links, but is quite slow (it is noticeable when Emacs is
	 making a list of file name completions). */
   BY_HANDLE_FILE_INFORMATION info;

   if (GetFileInformationByHandle (fh, &info))
	{
	 buf->st_nlink = info.nNumberOfLinks;
	 /* Might as well use file index to fake inode values, but this
	   is not guaranteed to be unique unless we keep a handle open
	   all the time (even then there are situations where it is
	   not unique). Reputedly, there are at most 48 bits of info
	   (on NTFS, presumably less on FAT). */
	 fake_inode = info.nFileIndexLow ^ info.nFileIndexHigh;
	}
   else
	{
	 buf->st_nlink = 1;
	 fake_inode = 0;
	}

   if (wfd.dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY)
	{
	 buf->st_mode = _S_IFDIR;
	}
   else
	{
	 switch (GetFileType (fh))
	  {
	  case FILE_TYPE_DISK:
	   buf->st_mode = _S_IFREG;
	   break;
	  case FILE_TYPE_PIPE:
	   buf->st_mode = _S_IFIFO;
	   break;
	  case FILE_TYPE_CHAR:
	  case FILE_TYPE_UNKNOWN:
	  default:
	   buf->st_mode = _S_IFCHR;
	  }
	}
   CloseHandle (fh);
  }
 else
  {
   /* Don't bother to make this information more accurate. */
   buf->st_mode = (wfd.dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) ?
	_S_IFDIR : _S_IFREG;
   buf->st_nlink = 1;
   fake_inode = 0;
  }

#if 0
 /* Not sure if there is any point in this. */
 if (!NILP (Vw32_generate_fake_inodes))
  fake_inode = generate_inode_val (name);
 else if (fake_inode == 0)
  {
   /* For want of something better, try to make everything unique. */
   static DWORD gen_num = 0;
   fake_inode = ++gen_num;
  }
#endif

 /* MSVC defines _ino_t to be short; other libc's might not. */
 if (sizeof (buf->st_ino) == 2)
  buf->st_ino = fake_inode ^ (fake_inode >> 16);
 else
  buf->st_ino = fake_inode;

 /* consider files to belong to current user */
 buf->st_uid = the_passwd.pw_uid;
 buf->st_gid = the_passwd.pw_gid;

 /* volume_info is set indirectly by map_w32_filename */
 buf->st_dev = volume_info.serialnum;
 buf->st_rdev = volume_info.serialnum;


 buf->st_size = wfd.nFileSizeLow;

 /* Convert timestamps to Unix format. */
 buf->st_mtime = convert_time (wfd.ftLastWriteTime);
 buf->st_atime = convert_time (wfd.ftLastAccessTime);
 if (buf->st_atime == 0) buf->st_atime = buf->st_mtime;
 buf->st_ctime = convert_time (wfd.ftCreationTime);
 if (buf->st_ctime == 0) buf->st_ctime = buf->st_mtime;

 /* determine rwx permissions */
 if (wfd.dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_READONLY)
  permission = _S_IREAD;
 else
  permission = _S_IREAD | _S_IWRITE;

 if (wfd.dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY)
  permission |= _S_IEXEC;
 else if (is_exec (name))
  permission |= _S_IEXEC;

 buf->st_mode |= permission | (permission >> 3) | (permission >> 6);

 return 0;
}

/* Provide fstat and utime as well as stat for consistent handling of
  file timestamps. */
int
fstat (int desc, struct stat * buf)
{
 HANDLE fh = (HANDLE) _get_osfhandle (desc);
 BY_HANDLE_FILE_INFORMATION info;
 DWORD fake_inode;
 int permission;

 switch (GetFileType (fh) & ~FILE_TYPE_REMOTE)
  {
  case FILE_TYPE_DISK:
   buf->st_mode = _S_IFREG;
   if (!GetFileInformationByHandle (fh, &info))
	{
	 errno = EACCES;
	 return -1;
	}
   break;
  case FILE_TYPE_PIPE:
   buf->st_mode = _S_IFIFO;
   goto non_disk;
  case FILE_TYPE_CHAR:
  case FILE_TYPE_UNKNOWN:
  default:
   buf->st_mode = _S_IFCHR;
  non_disk:
   memset (&info, 0, sizeof (info));
   info.dwFileAttributes = 0;
   info.ftCreationTime = utc_base_ft;
   info.ftLastAccessTime = utc_base_ft;
   info.ftLastWriteTime = utc_base_ft;
  }

 if (info.dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY)
   buf->st_mode = _S_IFDIR;

 buf->st_nlink = info.nNumberOfLinks;
 /* Might as well use file index to fake inode values, but this
   is not guaranteed to be unique unless we keep a handle open
   all the time (even then there are situations where it is
   not unique). Reputedly, there are at most 48 bits of info
   (on NTFS, presumably less on FAT). */
 fake_inode = info.nFileIndexLow ^ info.nFileIndexHigh;

 /* MSVC defines _ino_t to be short; other libc's might not. */
 if (sizeof (buf->st_ino) == 2)
  buf->st_ino = fake_inode ^ (fake_inode >> 16);
 else
  buf->st_ino = fake_inode;

 /* consider files to belong to current user */
 buf->st_uid = 0;
 buf->st_gid = 0;

 buf->st_dev = info.dwVolumeSerialNumber;
 buf->st_rdev = info.dwVolumeSerialNumber;

 buf->st_size = info.nFileSizeLow;

 /* Convert timestamps to Unix format. */
 buf->st_mtime = convert_time (info.ftLastWriteTime);
 buf->st_atime = convert_time (info.ftLastAccessTime);
 if (buf->st_atime == 0) buf->st_atime = buf->st_mtime;
 buf->st_ctime = convert_time (info.ftCreationTime);
 if (buf->st_ctime == 0) buf->st_ctime = buf->st_mtime;

 /* determine rwx permissions */
 if (info.dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_READONLY)
  permission = _S_IREAD;
 else
  permission = _S_IREAD | _S_IWRITE;

 if (info.dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY)
  permission |= _S_IEXEC;
 else
  {
#if 0 /* no way of knowing the filename */
   char * p = strrchr (name, '.');
   if (p != NULL &&
	 (stricmp (p, ".exe") == 0 ||
	  stricmp (p, ".com") == 0 ||
	  stricmp (p, ".bat") == 0 ||
	  stricmp (p, ".cmd") == 0))
	permission |= _S_IEXEC;
#endif
  }

 buf->st_mode |= permission | (permission >> 3) | (permission >> 6);

 return 0;
}

int
utime (const char *name, struct utimbuf *times)
{
 struct utimbuf deftime;
 HANDLE fh;
 FILETIME mtime;
 FILETIME atime;

 if (times == NULL)
  {
   deftime.modtime = deftime.actime = time (NULL);
   times = &deftime;
  }

 /* Need write access to set times. */
 fh = CreateFile (name, GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
		  0, OPEN_EXISTING, 0, NULL);
 if (fh)
  {
   convert_from_time_t (times->actime, &atime);
   convert_from_time_t (times->modtime, &mtime);
   if (!SetFileTime (fh, NULL, &atime, &mtime))
	{
	 CloseHandle (fh);
	 errno = EACCES;
	 return -1;
	}
   CloseHandle (fh);
  }
 else
  {
   errno = EINVAL;
   return -1;
  }
 return 0;
}

#ifdef HAVE_SOCKETS

/* Wrappers for winsock functions to map between our file descriptors
  and winsock's handles; also set h_errno for convenience.

  To allow Emacs to run on systems which don't have winsock support
  installed, we dynamically link to winsock on startup if present, and
  otherwise provide the minimum necessary functionality
  (eg. gethostname). */

/* function pointers for relevant socket functions */
int (PASCAL *pfn_WSAStartup) (WORD wVersionRequired, LPWSADATA lpWSAData);
void (PASCAL *pfn_WSASetLastError) (int iError);
int (PASCAL *pfn_WSAGetLastError) (void);
int (PASCAL *pfn_WSAEventSelect) (SOCKET s, HANDLE hEventObject, long lNetworkEvents);
HANDLE (PASCAL *pfn_WSACreateEvent) (void);
int (PASCAL *pfn_WSACloseEvent) (HANDLE hEvent);
int (PASCAL *pfn_socket) (int af, int type, int protocol);
int (PASCAL *pfn_bind) (SOCKET s, const struct sockaddr *addr, int namelen);
int (PASCAL *pfn_connect) (SOCKET s, const struct sockaddr *addr, int namelen);
int (PASCAL *pfn_ioctlsocket) (SOCKET s, long cmd, u_long *argp);
int (PASCAL *pfn_recv) (SOCKET s, char * buf, int len, int flags);
int (PASCAL *pfn_send) (SOCKET s, const char * buf, int len, int flags);
int (PASCAL *pfn_closesocket) (SOCKET s);
int (PASCAL *pfn_shutdown) (SOCKET s, int how);
int (PASCAL *pfn_WSACleanup) (void);

u_short (PASCAL *pfn_htons) (u_short hostshort);
u_short (PASCAL *pfn_ntohs) (u_short netshort);
unsigned long (PASCAL *pfn_inet_addr) (const char * cp);
int (PASCAL *pfn_gethostname) (char * name, int namelen);
struct hostent * (PASCAL *pfn_gethostbyname) (const char * name);
struct servent * (PASCAL *pfn_getservbyname) (const char * name, const char * proto);
int (PASCAL *pfn_getpeername) (SOCKET s, struct sockaddr *addr, int * namelen);
int (PASCAL *pfn_setsockopt) (SOCKET s, int level, int optname,
			   const char * optval, int optlen);
int (PASCAL *pfn_listen) (SOCKET s, int backlog);
int (PASCAL *pfn_getsockname) (SOCKET s, struct sockaddr * name,
			    int * namelen);
SOCKET (PASCAL *pfn_accept) (SOCKET s, struct sockaddr * addr, int * addrlen);
int (PASCAL *pfn_recvfrom) (SOCKET s, char * buf, int len, int flags,
		    struct sockaddr * from, int * fromlen);
int (PASCAL *pfn_sendto) (SOCKET s, const char * buf, int len, int flags,
			 const struct sockaddr * to, int tolen);

/* SetHandleInformation is only needed to make sockets non-inheritable. */
BOOL (WINAPI *pfn_SetHandleInformation) (HANDLE object, DWORD mask, DWORD flags);
#ifndef HANDLE_FLAG_INHERIT
#define HANDLE_FLAG_INHERIT	1
#endif

HANDLE winsock_lib;
static int winsock_inuse;

BOOL
term_winsock (void)
{
 if (winsock_lib != NULL && winsock_inuse == 0)
  {
   /* Not sure what would cause WSAENETDOWN, or even if it can happen
	 after WSAStartup returns successfully, but it seems reasonable
	 to allow unloading winsock anyway in that case. */
   if (pfn_WSACleanup () == 0 ||
	 pfn_WSAGetLastError () == WSAENETDOWN)
	{
	 if (FreeLibrary (winsock_lib))
	 winsock_lib = NULL;
	 return TRUE;
	}
  }
 return FALSE;
}

BOOL
init_winsock (int load_now)
{
 WSADATA winsockData;

 if (winsock_lib != NULL)
  return TRUE;

 pfn_SetHandleInformation = NULL;
 pfn_SetHandleInformation
  = (void *) GetProcAddress (GetModuleHandle ("kernel32.dll"),
			    "SetHandleInformation");

 winsock_lib = LoadLibrary ("Ws2_32.dll");

 if (winsock_lib != NULL)
  {
   /* dynamically link to socket functions */

#define LOAD_PROC(fn) \
   if ((pfn_##fn = (void *) GetProcAddress (winsock_lib, #fn)) == NULL) \
    goto fail;

   LOAD_PROC( WSAStartup );
   LOAD_PROC( WSASetLastError );
   LOAD_PROC( WSAGetLastError );
   LOAD_PROC( WSAEventSelect );
   LOAD_PROC( WSACreateEvent );
   LOAD_PROC( WSACloseEvent );
   LOAD_PROC( socket );
   LOAD_PROC( bind );
   LOAD_PROC( connect );
   LOAD_PROC( ioctlsocket );
   LOAD_PROC( recv );
   LOAD_PROC( send );
   LOAD_PROC( closesocket );
   LOAD_PROC( shutdown );
   LOAD_PROC( htons );
   LOAD_PROC( ntohs );
   LOAD_PROC( inet_addr );
   LOAD_PROC( gethostname );
   LOAD_PROC( gethostbyname );
   LOAD_PROC( getservbyname );
   LOAD_PROC( getpeername );
   LOAD_PROC( WSACleanup );
   LOAD_PROC( setsockopt );
   LOAD_PROC( listen );
   LOAD_PROC( getsockname );
   LOAD_PROC( accept );
   LOAD_PROC( recvfrom );
   LOAD_PROC( sendto );
#undef LOAD_PROC

   /* specify version 1.1 of winsock */
   if (pfn_WSAStartup (0x101, &winsockData) == 0)
    {
	 if (winsockData.wVersion != 0x101)
	  goto fail;

	 if (!load_now)
	  {
	   /* Report that winsock exists and is usable, but leave
		 socket functions disabled. I am assuming that calling
		 WSAStartup does not require any network interaction,
		 and in particular does not cause or require a dial-up
		 connection to be established. */

	   pfn_WSACleanup ();
	   FreeLibrary (winsock_lib);
	   winsock_lib = NULL;
	  }
	 winsock_inuse = 0;
	 return TRUE;
	}

  fail:
   FreeLibrary (winsock_lib);
   winsock_lib = NULL;
  }

 return FALSE;
}


int h_errno = 0;

/* function to set h_errno for compatability; map winsock error codes to
  normal system codes where they overlap (non-overlapping definitions
  are already in <sys/socket.h> */
static void
set_errno ()
{
 if (winsock_lib == NULL)
  h_errno = EINVAL;
 else
  h_errno = pfn_WSAGetLastError ();

 switch (h_errno)
  {
  case WSAEACCES:		h_errno = EACCES; break;
  case WSAEBADF: 		h_errno = EBADF; break;
  case WSAEFAULT:		h_errno = EFAULT; break;
  case WSAEINTR: 		h_errno = EINTR; break;
  case WSAEINVAL:		h_errno = EINVAL; break;
  case WSAEMFILE:		h_errno = EMFILE; break;
  case WSAENAMETOOLONG: 	h_errno = ENAMETOOLONG; break;
  case WSAENOTEMPTY:		h_errno = ENOTEMPTY; break;
  }
 errno = h_errno;
}

static void
check_errno ()
{
 if (h_errno == 0 && winsock_lib != NULL)
  pfn_WSASetLastError (0);
}

/* Extend strerror to handle the winsock-specific error codes. */
struct {
 int errnum;
 char * msg;
} _wsa_errlist[] = {
 WSAEINTR        , "Interrupted function call",
 WSAEBADF        , "Bad file descriptor",
 WSAEACCES        , "Permission denied",
 WSAEFAULT        , "Bad address",
 WSAEINVAL        , "Invalid argument",
 WSAEMFILE        , "Too many open files",

 WSAEWOULDBLOCK     , "Resource temporarily unavailable",
 WSAEINPROGRESS     , "Operation now in progress",
 WSAEALREADY       , "Operation already in progress",
 WSAENOTSOCK       , "Socket operation on non-socket",
 WSAEDESTADDRREQ     , "Destination address required",
 WSAEMSGSIZE       , "Message too long",
 WSAEPROTOTYPE      , "Protocol wrong type for socket",
 WSAENOPROTOOPT     , "Bad protocol option",
 WSAEPROTONOSUPPORT   , "Protocol not supported",
 WSAESOCKTNOSUPPORT   , "Socket type not supported",
 WSAEOPNOTSUPP      , "Operation not supported",
 WSAEPFNOSUPPORT     , "Protocol family not supported",
 WSAEAFNOSUPPORT     , "Address family not supported by protocol family",
 WSAEADDRINUSE      , "Address already in use",
 WSAEADDRNOTAVAIL    , "Cannot assign requested address",
 WSAENETDOWN       , "Network is down",
 WSAENETUNREACH     , "Network is unreachable",
 WSAENETRESET      , "Network dropped connection on reset",
 WSAECONNABORTED     , "Software caused connection abort",
 WSAECONNRESET      , "Connection reset by peer",
 WSAENOBUFS       , "No buffer space available",
 WSAEISCONN       , "Socket is already connected",
 WSAENOTCONN       , "Socket is not connected",
 WSAESHUTDOWN      , "Cannot send after socket shutdown",
 WSAETOOMANYREFS     , "Too many references",	  /* not sure */
 WSAETIMEDOUT      , "Connection timed out",
 WSAECONNREFUSED     , "Connection refused",
 WSAELOOP        , "Network loop",		  /* not sure */
 WSAENAMETOOLONG     , "Name is too long",
 WSAEHOSTDOWN      , "Host is down",
 WSAEHOSTUNREACH     , "No route to host",
 WSAENOTEMPTY      , "Buffer not empty",		  /* not sure */
 WSAEPROCLIM       , "Too many processes",
 WSAEUSERS        , "Too many users",		  /* not sure */
 WSAEDQUOT        , "Double quote in host name",  /* really not sure */
 WSAESTALE        , "Data is stale",		  /* not sure */
 WSAEREMOTE       , "Remote error",		  /* not sure */

 WSASYSNOTREADY     , "Network subsystem is unavailable",
 WSAVERNOTSUPPORTED   , "WINSOCK.DLL version out of range",
 WSANOTINITIALISED    , "Winsock not initialized successfully",
 WSAEDISCON       , "Graceful shutdown in progress",
#ifdef WSAENOMORE
 WSAENOMORE       , "No more operations allowed",  /* not sure */
 WSAECANCELLED      , "Operation cancelled",	  /* not sure */
 WSAEINVALIDPROCTABLE  , "Invalid procedure table from service provider",
 WSAEINVALIDPROVIDER   , "Invalid service provider version number",
 WSAEPROVIDERFAILEDINIT , "Unable to initialize a service provider",
 WSASYSCALLFAILURE    , "System call failure",
 WSASERVICE_NOT_FOUND  , "Service not found",	  /* not sure */
 WSATYPE_NOT_FOUND    , "Class type not found",
 WSA_E_NO_MORE      , "No more resources available", /* really not sure */
 WSA_E_CANCELLED     , "Operation already cancelled", /* really not sure */
 WSAEREFUSED       , "Operation refused",	  /* not sure */
#endif

 WSAHOST_NOT_FOUND    , "Host not found",
 WSATRY_AGAIN      , "Authoritative host not found during name lookup",
 WSANO_RECOVERY     , "Non-recoverable error during name lookup",
 WSANO_DATA       , "Valid name, no data record of requested type",

 -1, NULL
};

char *
sys_strerror(int error_no)
{
 int i;
 static char unknown_msg[40];

 if (error_no >= 0 && error_no < sys_nerr)
  return sys_errlist[error_no];

 for (i = 0; _wsa_errlist[i].errnum >= 0; i++)
  if (_wsa_errlist[i].errnum == error_no)
   return _wsa_errlist[i].msg;

 sprintf(unknown_msg, "Unidentified error: %d", error_no);
 return unknown_msg;
}

/* [andrewi 3-May-96] I've had conflicting results using both methods,
  but I believe the method of keeping the socket handle separate (and
  insuring it is not inheritable) is the correct one. */

//#define SOCK_REPLACE_HANDLE

#ifdef SOCK_REPLACE_HANDLE
#define SOCK_HANDLE(fd) ((SOCKET) _get_osfhandle (fd))
#else
#define SOCK_HANDLE(fd) ((SOCKET) fd_info[fd].hnd)
#endif

int socket_to_fd (SOCKET s);

int
sys_socket(int af, int type, int protocol)
{
 SOCKET s;

 if (winsock_lib == NULL)
  {
   h_errno = ENETDOWN;
   return INVALID_SOCKET;
  }

 check_errno ();

 /* call the real socket function */
 s = pfn_socket (af, type, protocol);

 if (s != INVALID_SOCKET)
  return socket_to_fd (s);

 set_errno ();
 return -1;
}

/* Convert a SOCKET to a file descriptor. */
int
socket_to_fd (SOCKET s)
{
 int fd;
 child_process * cp;

 /* Although under NT 3.5 _open_osfhandle will accept a socket
   handle, if opened with SO_OPENTYPE == SO_SYNCHRONOUS_NONALERT,
   that does not work under NT 3.1. However, we can get the same
   effect by using a backdoor function to replace an existing
   descriptor handle with the one we want. */

 /* allocate a file descriptor (with appropriate flags) */
 fd = _open ("NUL:", _O_RDWR);
 if (fd >= 0)
  {
#ifdef SOCK_REPLACE_HANDLE
   /* now replace handle to NUL with our socket handle */
   CloseHandle ((HANDLE) _get_osfhandle (fd));
   _free_osfhnd (fd);
   _set_osfhnd (fd, s);
   /* setmode (fd, _O_BINARY); */
#else
   /* Make a non-inheritable copy of the socket handle. Note
	 that it is possible that sockets aren't actually kernel
	 handles, which appears to be the case on Windows 9x when
	 the MS Proxy winsock client is installed. */
   {
	/* Apparently there is a bug in NT 3.51 with some service
	  packs, which prevents using DuplicateHandle to make a
	  socket handle non-inheritable (causes WSACleanup to
	  hang). The work-around is to use SetHandleInformation
	  instead if it is available and implemented. */
	if (pfn_SetHandleInformation)
	 {
	  pfn_SetHandleInformation ((HANDLE) s, HANDLE_FLAG_INHERIT, 0);
	 }
	else
	 {
	  HANDLE parent = GetCurrentProcess ();
	  HANDLE new_s = INVALID_HANDLE_VALUE;

	  if (DuplicateHandle (parent,
				 (HANDLE) s,
				 parent,
				 &new_s,
				 0,
				 FALSE,
				 DUPLICATE_SAME_ACCESS))
	   {
		/* It is possible that DuplicateHandle succeeds even
		  though the socket wasn't really a kernel handle,
		  because a real handle has the same value. So
		  test whether the new handle really is a socket. */
		long nonblocking = 0;
		if (pfn_ioctlsocket ((SOCKET) new_s, FIONBIO, &nonblocking) == 0)
		 {
		  pfn_closesocket (s);
		  s = (SOCKET) new_s;
		 }
		else
		 {
		  CloseHandle (new_s);
		 }
	   }
	 }
   }
   fd_info[fd].hnd = (HANDLE) s;
#endif

   /* set our own internal flags */
   fd_info[fd].flags = FILE_SOCKET | FILE_BINARY | FILE_READ | FILE_WRITE;

   cp = new_child ();
   if (cp)
	{
	 cp->fd = fd;
	 cp->status = STATUS_READ_ACKNOWLEDGED;

	 /* attach child_process to fd_info */
	 if (fd_info[ fd ].cp != NULL)
	  {
	   DebPrint (("sys_socket: fd_info[%d] apparently in use!\n", fd));
	   abort ();
	  }

	 fd_info[ fd ].cp = cp;

	 /* success! */
	 winsock_inuse++;	/* count open sockets */
	 return fd;
	}

   /* clean up */
   _close (fd);
  }
 pfn_closesocket (s);
 h_errno = EMFILE;
 return -1;
}


int
sys_bind (int s, const struct sockaddr * addr, int namelen)
{
 if (winsock_lib == NULL)
  {
   h_errno = ENOTSOCK;
   return SOCKET_ERROR;
  }

 check_errno ();
 if (fd_info[s].flags & FILE_SOCKET)
  {
   int rc = pfn_bind (SOCK_HANDLE (s), addr, namelen);
   if (rc == SOCKET_ERROR)
	set_errno ();
   return rc;
  }
 h_errno = ENOTSOCK;
 return SOCKET_ERROR;
}


int
sys_connect (int s, const struct sockaddr * name, int namelen)
{
 if (winsock_lib == NULL)
  {
   h_errno = ENOTSOCK;
   return SOCKET_ERROR;
  }

 check_errno ();
 if (fd_info[s].flags & FILE_SOCKET)
  {
   int rc = pfn_connect (SOCK_HANDLE (s), name, namelen);
   if (rc == SOCKET_ERROR)
	set_errno ();
   return rc;
  }
 h_errno = ENOTSOCK;
 return SOCKET_ERROR;
}

u_short
sys_htons (u_short hostshort)
{
 return (winsock_lib != NULL) ?
  pfn_htons (hostshort) : hostshort;
}

u_short
sys_ntohs (u_short netshort)
{
 return (winsock_lib != NULL) ?
  pfn_ntohs (netshort) : netshort;
}

unsigned long
sys_inet_addr (const char * cp)
{
 return (winsock_lib != NULL) ?
  pfn_inet_addr (cp) : INADDR_NONE;
}

int
sys_gethostname (char * name, int namelen)
{
 if (winsock_lib != NULL)
  return pfn_gethostname (name, namelen);

 if (namelen > MAX_COMPUTERNAME_LENGTH)
  return !GetComputerName (name, (DWORD *)&namelen);

 h_errno = EFAULT;
 return SOCKET_ERROR;
}

struct hostent *
sys_gethostbyname(const char * name)
{
 struct hostent * host;

 if (winsock_lib == NULL)
  {
   h_errno = ENETDOWN;
   return NULL;
  }

 check_errno ();
 host = pfn_gethostbyname (name);
 if (!host)
  set_errno ();
 return host;
}

struct servent *
sys_getservbyname(const char * name, const char * proto)
{
 struct servent * serv;

 if (winsock_lib == NULL)
  {
   h_errno = ENETDOWN;
   return NULL;
  }

 check_errno ();
 serv = pfn_getservbyname (name, proto);
 if (!serv)
  set_errno ();
 return serv;
}

int
sys_getpeername (int s, struct sockaddr *addr, int * namelen)
{
 if (winsock_lib == NULL)
  {
   h_errno = ENETDOWN;
   return SOCKET_ERROR;
  }

 check_errno ();
 if (fd_info[s].flags & FILE_SOCKET)
  {
   int rc = pfn_getpeername (SOCK_HANDLE (s), addr, namelen);
   if (rc == SOCKET_ERROR)
	set_errno ();
   return rc;
  }
 h_errno = ENOTSOCK;
 return SOCKET_ERROR;
}


int
sys_shutdown (int s, int how)
{
 if (winsock_lib == NULL)
  {
   h_errno = ENETDOWN;
   return SOCKET_ERROR;
  }

 check_errno ();
 if (fd_info[s].flags & FILE_SOCKET)
  {
   int rc = pfn_shutdown (SOCK_HANDLE (s), how);
   if (rc == SOCKET_ERROR)
	set_errno ();
   return rc;
  }
 h_errno = ENOTSOCK;
 return SOCKET_ERROR;
}

int
sys_setsockopt (int s, int level, int optname, const void * optval, int optlen)
{
 if (winsock_lib == NULL)
  {
   h_errno = ENETDOWN;
   return SOCKET_ERROR;
  }

 check_errno ();
 if (fd_info[s].flags & FILE_SOCKET)
  {
   int rc = pfn_setsockopt (SOCK_HANDLE (s), level, optname,
			    (const char *)optval, optlen);
   if (rc == SOCKET_ERROR)
	set_errno ();
   return rc;
  }
 h_errno = ENOTSOCK;
 return SOCKET_ERROR;
}

int
sys_listen (int s, int backlog)
{
 if (winsock_lib == NULL)
  {
   h_errno = ENETDOWN;
   return SOCKET_ERROR;
  }

 check_errno ();
 if (fd_info[s].flags & FILE_SOCKET)
  {
   int rc = pfn_listen (SOCK_HANDLE (s), backlog);
   if (rc == SOCKET_ERROR)
	set_errno ();
   else
	fd_info[s].flags |= FILE_LISTEN;
   return rc;
  }
 h_errno = ENOTSOCK;
 return SOCKET_ERROR;
}

int
sys_getsockname (int s, struct sockaddr * name, int * namelen)
{
 if (winsock_lib == NULL)
  {
   h_errno = ENETDOWN;
   return SOCKET_ERROR;
  }

 check_errno ();
 if (fd_info[s].flags & FILE_SOCKET)
  {
   int rc = pfn_getsockname (SOCK_HANDLE (s), name, namelen);
   if (rc == SOCKET_ERROR)
	set_errno ();
   return rc;
  }
 h_errno = ENOTSOCK;
 return SOCKET_ERROR;
}

int
sys_accept (int s, struct sockaddr * addr, int * addrlen)
{
 if (winsock_lib == NULL)
  {
   h_errno = ENETDOWN;
   return -1;
  }

 check_errno ();
 if (fd_info[s].flags & FILE_LISTEN)
  {
   SOCKET t = pfn_accept (SOCK_HANDLE (s), addr, addrlen);
   int fd = -1;
   if (t == INVALID_SOCKET)
	set_errno ();
   else
	fd = socket_to_fd (t);

   fd_info[s].cp->status = STATUS_READ_ACKNOWLEDGED;
   ResetEvent (fd_info[s].cp->char_avail);
   return fd;
  }
 h_errno = ENOTSOCK;
 return -1;
}

int
sys_recvfrom (int s, char * buf, int len, int flags,
	 struct sockaddr * from, int * fromlen)
{
 if (winsock_lib == NULL)
  {
   h_errno = ENETDOWN;
   return SOCKET_ERROR;
  }

 check_errno ();
 if (fd_info[s].flags & FILE_SOCKET)
  {
   int rc = pfn_recvfrom (SOCK_HANDLE (s), buf, len, flags, from, fromlen);
   if (rc == SOCKET_ERROR)
	set_errno ();
   return rc;
  }
 h_errno = ENOTSOCK;
 return SOCKET_ERROR;
}

int
sys_sendto (int s, const char * buf, int len, int flags,
	  const struct sockaddr * to, int tolen)
{
 if (winsock_lib == NULL)
  {
   h_errno = ENETDOWN;
   return SOCKET_ERROR;
  }

 check_errno ();
 if (fd_info[s].flags & FILE_SOCKET)
  {
   int rc = pfn_sendto (SOCK_HANDLE (s), buf, len, flags, to, tolen);
   if (rc == SOCKET_ERROR)
	set_errno ();
   return rc;
  }
 h_errno = ENOTSOCK;
 return SOCKET_ERROR;
}

/* Windows does not have an fcntl function. Provide an implementation
  solely for making sockets non-blocking. */
int
fcntl (int s, int cmd, int options)
{
 if (winsock_lib == NULL)
  {
   h_errno = ENETDOWN;
   return -1;
  }

 check_errno ();
 if (fd_info[s].flags & FILE_SOCKET)
  {
   if (cmd == F_SETFL && options == O_NDELAY)
	{
	 unsigned long nblock = 1;
	 int rc = pfn_ioctlsocket (SOCK_HANDLE (s), FIONBIO, &nblock);
	 if (rc == SOCKET_ERROR)
	  set_errno();
	 /* Keep track of the fact that we set this to non-blocking. */
	 fd_info[s].flags |= FILE_NDELAY;
	 return rc;
	}
   else
	{
	 h_errno = EINVAL;
	 return SOCKET_ERROR;
	}
  }
 h_errno = ENOTSOCK;
 return SOCKET_ERROR;
}

#endif /* HAVE_SOCKETS */


/* Shadow main io functions: we need to handle pipes and sockets more
  intelligently, and implement non-blocking mode as well. */

int
sys_close (int fd)
{
 int rc;

 if (fd < 0)
  {
   errno = EBADF;
   return -1;
  }

 if (fd < MAXDESC && fd_info[fd].cp)
  {
   child_process * cp = fd_info[fd].cp;

   fd_info[fd].cp = NULL;

   if (CHILD_ACTIVE (cp))
    {
	 /* if last descriptor to active child_process then cleanup */
	 int i;
	 for (i = 0; i < MAXDESC; i++)
	  {
	   if (i == fd)
		continue;
	   if (fd_info[i].cp == cp)
		break;
	  }
	 if (i == MAXDESC)
	  {
#ifdef HAVE_SOCKETS
	   if (fd_info[fd].flags & FILE_SOCKET)
		{
#ifndef SOCK_REPLACE_HANDLE
		 if (winsock_lib == NULL) abort ();

		 pfn_shutdown (SOCK_HANDLE (fd), 2);
		 rc = pfn_closesocket (SOCK_HANDLE (fd));
#endif
		 winsock_inuse--; /* count open sockets */
		}
#endif
	   delete_child (cp);
	  }
	}
  }

 /* Note that sockets do not need special treatment here (at least on
   NT and Windows 95 using the standard tcp/ip stacks) - it appears that
   closesocket is equivalent to CloseHandle, which is to be expected
   because socket handles are fully fledged kernel handles. */
 rc = _close (fd);

 if (rc == 0 && fd < MAXDESC)
  fd_info[fd].flags = 0;

 return rc;
}

int
sys_dup (int fd)
{
 int new_fd;

 new_fd = _dup (fd);
 if (new_fd >= 0 && new_fd < MAXDESC)
  {
   /* duplicate our internal info as well */
   fd_info[new_fd] = fd_info[fd];
  }
 return new_fd;
}


int
sys_dup2 (int src, int dst)
{
 int rc;

 if (dst < 0 || dst >= MAXDESC)
  {
   errno = EBADF;
   return -1;
  }

 /* make sure we close the destination first if it's a pipe or socket */
 if (src != dst && fd_info[dst].flags != 0)
  sys_close (dst);

 rc = _dup2 (src, dst);
 if (rc == 0)
  {
   /* duplicate our internal info as well */
   fd_info[dst] = fd_info[src];
  }
 return rc;
}

/* Unix pipe() has only one arg */
int
sys_pipe (int * phandles)
{
 int rc;
 unsigned flags;

 /* make pipe handles non-inheritable; when we spawn a child, we
   replace the relevant handle with an inheritable one. Also put
   pipes into binary mode; we will do text mode translation ourselves
   if required. */
 rc = _pipe (phandles, 0, _O_NOINHERIT | _O_BINARY);

 if (rc == 0)
  {
   /* Protect against overflow, since Windows can open more handles than
	 our fd_info array has room for. */
   if (phandles[0] >= MAXDESC || phandles[1] >= MAXDESC)
	{
	 _close (phandles[0]);
	 _close (phandles[1]);
	 rc = -1;
	}
   else
	{
	 flags = FILE_PIPE | FILE_READ | FILE_BINARY;
	 fd_info[phandles[0]].flags = flags;

	 flags = FILE_PIPE | FILE_WRITE | FILE_BINARY;
	 fd_info[phandles[1]].flags = flags;
	}
  }

 return rc;
}

/* From ntproc.c */
extern int w32_pipe_read_delay;

/* Function to do blocking read of one byte, needed to implement
  select. It is only allowed on sockets and pipes. */
int
_sys_read_ahead (int fd)
{
 child_process * cp;
 int rc;

 if (fd < 0 || fd >= MAXDESC)
  return STATUS_READ_ERROR;

 cp = fd_info[fd].cp;

 if (cp == NULL || cp->fd != fd || cp->status != STATUS_READ_READY)
  return STATUS_READ_ERROR;

 if ((fd_info[fd].flags & (FILE_PIPE | FILE_SOCKET)) == 0
   || (fd_info[fd].flags & FILE_READ) == 0)
  {
   DebPrint (("_sys_read_ahead: internal error: fd %d is not a pipe or socket!\n", fd));
   abort ();
  }

 cp->status = STATUS_READ_IN_PROGRESS;

 if (fd_info[fd].flags & FILE_PIPE)
  {
   rc = _read (fd, &cp->chr, sizeof (char));

   /* Give subprocess time to buffer some more output for us before
	 reporting that input is available; we need this because Windows 95
	 connects DOS programs to pipes by making the pipe appear to be
	 the normal console stdout - as a result most DOS programs will
	 write to stdout without buffering, ie. one character at a
	 time. Even some W32 programs do this - "dir" in a command
	 shell on NT is very slow if we don't do this. */
   if (rc > 0)
	{
	 int wait = w32_pipe_read_delay;

	 if (wait > 0)
	  Sleep (wait);
	 else if (wait < 0)
	  while (++wait <= 0)
	   /* Yield remainder of our time slice, effectively giving a
		 temporary priority boost to the child process. */
	   Sleep (0);
	}
  }
#ifdef HAVE_SOCKETS
 else if (fd_info[fd].flags & FILE_SOCKET)
  {
   unsigned long nblock = 0;
   /* We always want this to block, so temporarily disable NDELAY. */
   if (fd_info[fd].flags & FILE_NDELAY)
	pfn_ioctlsocket (SOCK_HANDLE (fd), FIONBIO, &nblock);

   rc = pfn_recv (SOCK_HANDLE (fd), &cp->chr, sizeof (char), 0);

   if (fd_info[fd].flags & FILE_NDELAY)
	{
	 nblock = 1;
	 pfn_ioctlsocket (SOCK_HANDLE (fd), FIONBIO, &nblock);
	}
  }
#endif

 if (rc == sizeof (char))
  cp->status = STATUS_READ_SUCCEEDED;
 else
  cp->status = STATUS_READ_FAILED;

 return cp->status;
}

int
_sys_wait_accept (int fd)
{
 HANDLE hEv;
 child_process * cp;
 int rc;

 if (fd < 0 || fd >= MAXDESC)
  return STATUS_READ_ERROR;

 cp = fd_info[fd].cp;

 if (cp == NULL || cp->fd != fd || cp->status != STATUS_READ_READY)
  return STATUS_READ_ERROR;

 cp->status = STATUS_READ_FAILED;

 hEv = pfn_WSACreateEvent ();
 rc = pfn_WSAEventSelect (SOCK_HANDLE (fd), hEv, FD_ACCEPT);
 if (rc != SOCKET_ERROR)
  {
   rc = WaitForSingleObject (hEv, INFINITE);
   pfn_WSAEventSelect (SOCK_HANDLE (fd), NULL, 0);
   if (rc == WAIT_OBJECT_0)
	cp->status = STATUS_READ_SUCCEEDED;
  }
 pfn_WSACloseEvent (hEv);

 return cp->status;
}

int
sys_read (int fd, char * buffer, unsigned int count)
{
 int nchars;
 int to_read;
 DWORD waiting;
 char * orig_buffer = buffer;

 if (fd < 0)
  {
   errno = EBADF;
   return -1;
  }

 if (fd < MAXDESC && fd_info[fd].flags & (FILE_PIPE | FILE_SOCKET))
  {
   child_process *cp = fd_info[fd].cp;

   if ((fd_info[fd].flags & FILE_READ) == 0)
    {
	 errno = EBADF;
	 return -1;
	}

   nchars = 0;

   /* re-read CR carried over from last read */
   if (fd_info[fd].flags & FILE_LAST_CR)
	{
	 if (fd_info[fd].flags & FILE_BINARY) abort ();
	 *buffer++ = 0x0d;
	 count--;
	 nchars++;
	 fd_info[fd].flags &= ~FILE_LAST_CR;
	}

   /* presence of a child_process structure means we are operating in
	 non-blocking mode - otherwise we just call _read directly.
	 Note that the child_process structure might be missing because
	 reap_subprocess has been called; in this case the pipe is
	 already broken, so calling _read on it is okay. */
   if (cp)
    {
	 int current_status = cp->status;

	 switch (current_status)
	  {
	  case STATUS_READ_FAILED:
	  case STATUS_READ_ERROR:
	   /* report normal EOF if nothing in buffer */
	   if (nchars <= 0)
		fd_info[fd].flags |= FILE_AT_EOF;
	   return nchars;

	  case STATUS_READ_READY:
	  case STATUS_READ_IN_PROGRESS:
	   DebPrint (("sys_read called when read is in progress\n"));
	   errno = EWOULDBLOCK;
	   return -1;

	  case STATUS_READ_SUCCEEDED:
	   /* consume read-ahead char */
	   *buffer++ = cp->chr;
	   count--;
	   nchars++;
	   cp->status = STATUS_READ_ACKNOWLEDGED;
	   ResetEvent (cp->char_avail);

	  case STATUS_READ_ACKNOWLEDGED:
	   break;

	  default:
	   DebPrint (("sys_read: bad status %d\n", current_status));
	   errno = EBADF;
	   return -1;
	  }

	 if (fd_info[fd].flags & FILE_PIPE)
	  {
	   PeekNamedPipe ((HANDLE) _get_osfhandle (fd), NULL, 0, NULL, &waiting, NULL);
	   to_read = min (waiting, (DWORD) count);

	   if (to_read > 0)
		nchars += _read (fd, buffer, to_read);
	  }
#ifdef HAVE_SOCKETS
	 else /* FILE_SOCKET */
	  {
	   if (winsock_lib == NULL) abort ();

	   /* do the equivalent of a non-blocking read */
	   pfn_ioctlsocket (SOCK_HANDLE (fd), FIONREAD, &waiting);
	   if (waiting == 0 && nchars == 0)
	    {
		 h_errno = errno = EWOULDBLOCK;
		 return -1;
		}

	   if (waiting)
	    {
		 /* always use binary mode for sockets */
		 int res = pfn_recv (SOCK_HANDLE (fd), buffer, count, 0);
		 if (res == SOCKET_ERROR)
		  {
		   DebPrint(("sys_read.recv failed with error %d on socket %ld\n",
				pfn_WSAGetLastError (), SOCK_HANDLE (fd)));
		   set_errno ();
		   return -1;
		  }
		 nchars += res;
		}
	  }
#endif
	}
   else
	{
	 int nread = _read (fd, buffer, count);
	 if (nread >= 0)
	  nchars += nread;
	 else if (nchars == 0)
	  nchars = nread;
	}

   if (nchars <= 0)
	fd_info[fd].flags |= FILE_AT_EOF;
   /* Perform text mode translation if required. */
   else if ((fd_info[fd].flags & FILE_BINARY) == 0)
	{
	 nchars = crlf_to_lf (nchars, orig_buffer);
	 /* If buffer contains only CR, return that. To be absolutely
	   sure we should attempt to read the next char, but in
	   practice a CR to be followed by LF would not appear by
	   itself in the buffer. */
	 if (nchars > 1 && orig_buffer[nchars - 1] == 0x0d)
	  {
	   fd_info[fd].flags |= FILE_LAST_CR;
	   nchars--;
	  }
	}
  }
 else
  nchars = _read (fd, buffer, count);

 return nchars;
}

/* For now, don't bother with a non-blocking mode */
int
sys_write (int fd, const void * buffer, unsigned int count)
{
 int nchars;

 if (fd < 0)
  {
   errno = EBADF;
   return -1;
  }

 if (fd < MAXDESC && fd_info[fd].flags & (FILE_PIPE | FILE_SOCKET))
  {
   if ((fd_info[fd].flags & FILE_WRITE) == 0)
	{
	 errno = EBADF;
	 return -1;
	}

   /* Perform text mode translation if required. */
   if ((fd_info[fd].flags & FILE_BINARY) == 0)
	{
	 char * tmpbuf = alloca (count * 2);
	 unsigned char * src = (void *)buffer;
	 unsigned char * dst = tmpbuf;
	 int nbytes = count;

	 while (1)
	  {
	   unsigned char *next;
	   /* copy next line or remaining bytes */
	   next = _memccpy (dst, src, '\n', nbytes);
	   if (next)
		{
		 /* copied one line ending with '\n' */
		 int copied = next - dst;
		 nbytes -= copied;
		 src += copied;
		 /* insert '\r' before '\n' */
		 next[-1] = '\r';
		 next[0] = '\n';
		 dst = next + 1;
		 count++;
		}
	   else
		/* copied remaining partial line -> now finished */
		break;
	  }
	 buffer = tmpbuf;
	}
  }

#ifdef HAVE_SOCKETS
 if (fd < MAXDESC && fd_info[fd].flags & FILE_SOCKET)
  {
   unsigned long nblock = 0;
   if (winsock_lib == NULL) abort ();

   /* TODO: implement select() properly so non-blocking I/O works. */
   /* For now, make sure the write blocks. */
   if (fd_info[fd].flags & FILE_NDELAY)
	pfn_ioctlsocket (SOCK_HANDLE (fd), FIONBIO, &nblock);

   nchars = pfn_send (SOCK_HANDLE (fd), buffer, count, 0);

   /* Set the socket back to non-blocking if it was before,
	 for other operations that support it. */
   if (fd_info[fd].flags & FILE_NDELAY)
	{
	 nblock = 1;
	 pfn_ioctlsocket (SOCK_HANDLE (fd), FIONBIO, &nblock);
	}

   if (nchars == SOCKET_ERROR)
    {
	 DebPrint(("sys_write.send failed with error %d on socket %ld\n",
		  pfn_WSAGetLastError (), SOCK_HANDLE (fd)));
	 set_errno ();
	}
  }
 else
#endif
  nchars = _write (fd, buffer, count);

 return nchars;
}

static void
check_windows_init_file ()
{
 extern int noninteractive, inhibit_window_system;

 /* A common indication that Emacs is not installed properly is when
   it cannot find the Windows installation file. If this file does
   not exist in the expected place, tell the user. */

 if (!noninteractive && !inhibit_window_system)
  {
   extern Lisp_Object Vwindow_system, Vload_path, Qfile_exists_p;
   Lisp_Object objs[2];
   Lisp_Object full_load_path;
   Lisp_Object init_file;
   int fd;

   objs[0] = Vload_path;
   objs[1] = decode_env_path (0, (getenv ("EMACSLOADPATH")));
   full_load_path = Fappend (2, objs);
   init_file = build_string ("term/w32-win");
   fd = openp (full_load_path, init_file, Fget_load_suffixes (), NULL, Qnil);
   if (fd < 0)
	{
	 Lisp_Object load_path_print = Fprin1_to_string (full_load_path, Qnil);
	 char *init_file_name = SDATA (init_file);
	 char *load_path = SDATA (load_path_print);
	 char *buffer = alloca (1024
				 + strlen (init_file_name)
				 + strlen (load_path));

	 sprintf (buffer,
		  "The Emacs Windows initialization file \"%s.el\" "
		  "could not be found in your Emacs installation. "
		  "Emacs checked the following directories for this file:\n"
		  "\n%s\n\n"
		  "When Emacs cannot find this file, it usually means that it "
		  "was not installed properly, or its distribution file was "
		  "not unpacked properly.\nSee the README.W32 file in the "
		  "top-level Emacs directory for more information.",
		  init_file_name, load_path);
	 MessageBox (NULL,
		   buffer,
		   "Emacs Abort Dialog",
		   MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION | MB_TASKMODAL);
   /* Use the low-level Emacs abort. */
#undef abort
	 abort ();
	}
   else
	{
	 _close (fd);
	}
  }
}

void
term_ntproc ()
{
#ifdef HAVE_SOCKETS
 /* shutdown the socket interface if necessary */
 term_winsock ();
#endif

 term_w32select ();
}

void
init_ntproc ()
{
#ifdef HAVE_SOCKETS
 /* Initialise the socket interface now if available and requested by
   the user by defining PRELOAD_WINSOCK; otherwise loading will be
   delayed until open-network-stream is called (w32-has-winsock can
   also be used to dynamically load or reload winsock).

   Conveniently, init_environment is called before us, so
   PRELOAD_WINSOCK can be set in the registry. */

 /* Always initialize this correctly. */
 winsock_lib = NULL;

 if (getenv ("PRELOAD_WINSOCK") != NULL)
  init_winsock (TRUE);
#endif

 /* Initial preparation for subprocess support: replace our standard
   handles with non-inheritable versions. */
 {
  HANDLE parent;
  HANDLE stdin_save = INVALID_HANDLE_VALUE;
  HANDLE stdout_save = INVALID_HANDLE_VALUE;
  HANDLE stderr_save = INVALID_HANDLE_VALUE;

  parent = GetCurrentProcess ();

  /* ignore errors when duplicating and closing; typically the
    handles will be invalid when running as a gui program. */
  DuplicateHandle (parent,
		   GetStdHandle (STD_INPUT_HANDLE),
		   parent,
		   &stdin_save,
		   0,
		   FALSE,
		   DUPLICATE_SAME_ACCESS);

  DuplicateHandle (parent,
		   GetStdHandle (STD_OUTPUT_HANDLE),
		   parent,
		   &stdout_save,
		   0,
		   FALSE,
		   DUPLICATE_SAME_ACCESS);

  DuplicateHandle (parent,
		   GetStdHandle (STD_ERROR_HANDLE),
		   parent,
		   &stderr_save,
		   0,
		   FALSE,
		   DUPLICATE_SAME_ACCESS);

  fclose (stdin);
  fclose (stdout);
  fclose (stderr);

  if (stdin_save != INVALID_HANDLE_VALUE)
   _open_osfhandle ((long) stdin_save, O_TEXT);
  else
   _open ("nul", O_TEXT | O_NOINHERIT | O_RDONLY);
  _fdopen (0, "r");

  if (stdout_save != INVALID_HANDLE_VALUE)
   _open_osfhandle ((long) stdout_save, O_TEXT);
  else
   _open ("nul", O_TEXT | O_NOINHERIT | O_WRONLY);
  _fdopen (1, "w");

  if (stderr_save != INVALID_HANDLE_VALUE)
   _open_osfhandle ((long) stderr_save, O_TEXT);
  else
   _open ("nul", O_TEXT | O_NOINHERIT | O_WRONLY);
  _fdopen (2, "w");
 }

 /* unfortunately, atexit depends on implementation of malloc */
 /* atexit (term_ntproc); */
 signal (SIGABRT, term_ntproc);

 /* determine which drives are fixed, for GetCachedVolumeInformation */
 {
  /* GetDriveType must have trailing backslash. */
  char drive[] = "A:\\";

  /* Loop over all possible drive letters */
  while (*drive <= 'Z')
  {
   /* Record if this drive letter refers to a fixed drive. */
   fixed_drives[DRIVE_INDEX (*drive)] =
	(GetDriveType (drive) == DRIVE_FIXED);

   (*drive)++;
  }

  /* Reset the volume info cache. */
  volume_cache = NULL;
 }

 /* Check to see if Emacs has been installed correctly. */
 check_windows_init_file ();
}

/*
    shutdown_handler ensures that buffers' autosave files are
	up to date when the user logs off, or the system shuts down.
*/
BOOL WINAPI shutdown_handler(DWORD type)
{
 /* Ctrl-C and Ctrl-Break are already suppressed, so don't handle them. */
 if (type == CTRL_CLOSE_EVENT    /* User closes console window. */
   || type == CTRL_LOGOFF_EVENT  /* User logs off. */
   || type == CTRL_SHUTDOWN_EVENT) /* User shutsdown. */
  {
   /* Shut down cleanly, making sure autosave files are up to date. */
   shut_down_emacs (0, 0, Qnil);
  }

 /* Allow other handlers to handle this signal. */
 return FALSE;
}

/*
	globals_of_w32 is used to initialize those global variables that
	must always be initialized on startup even when the global variable
	initialized is non zero (see the function main in emacs.c).
*/
void
globals_of_w32 ()
{
 HMODULE kernel32 = GetModuleHandle ("kernel32.dll");

 get_process_times_fn = (GetProcessTimes_Proc)
  GetProcAddress (kernel32, "GetProcessTimes");

 g_b_init_is_windows_9x = 0;
 g_b_init_open_process_token = 0;
 g_b_init_get_token_information = 0;
 g_b_init_lookup_account_sid = 0;
 g_b_init_get_sid_identifier_authority = 0;
 /* The following sets a handler for shutdown notifications for
   console apps. This actually applies to Emacs in both console and
   GUI modes, since we had to fool windows into thinking emacs is a
   console application to get console mode to work. */
 SetConsoleCtrlHandler(shutdown_handler, TRUE);
}

/* end of w32.c */

/* arch-tag: 90442dd3-37be-482b-b272-ac752e3049f1
  (do not change this comment) */