Source

emacs / src / minibuf.c

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
/* Minibuffer input and completion.
  Copyright (C) 1985, 1986, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
         2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
         2006 Free Software Foundation, Inc.

This file is part of GNU Emacs.

GNU Emacs is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
any later version.

GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to
the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
Boston, MA 02110-1301, USA. */


#include <config.h>
#include <stdio.h>

#include "lisp.h"
#include "commands.h"
#include "buffer.h"
#include "charset.h"
#include "dispextern.h"
#include "keyboard.h"
#include "frame.h"
#include "window.h"
#include "syntax.h"
#include "intervals.h"
#include "keymap.h"

extern int quit_char;

/* List of buffers for use as minibuffers.
  The first element of the list is used for the outermost minibuffer
  invocation, the next element is used for a recursive minibuffer
  invocation, etc. The list is extended at the end as deeper
  minibuffer recursions are encountered. */

Lisp_Object Vminibuffer_list;

/* Data to remember during recursive minibuffer invocations */

Lisp_Object minibuf_save_list;

/* Depth in minibuffer invocations. */

int minibuf_level;

/* Nonzero means display completion help for invalid input. */

Lisp_Object Vcompletion_auto_help;

/* The maximum length of a minibuffer history. */

Lisp_Object Qhistory_length, Vhistory_length;

/* No duplicates in history. */

int history_delete_duplicates;

/* Fread_minibuffer leaves the input here as a string. */

Lisp_Object last_minibuf_string;

/* Nonzero means let functions called when within a minibuffer
  invoke recursive minibuffers (to read arguments, or whatever) */

int enable_recursive_minibuffers;

/* Nonzero means don't ignore text properties
  in Fread_from_minibuffer. */

int minibuffer_allow_text_properties;

/* help-form is bound to this while in the minibuffer. */

Lisp_Object Vminibuffer_help_form;

/* Variable which is the history list to add minibuffer values to. */

Lisp_Object Vminibuffer_history_variable;

/* Current position in the history list (adjusted by M-n and M-p). */

Lisp_Object Vminibuffer_history_position;

/* Text properties that are added to minibuffer prompts.
  These are in addition to the basic `field' property, and stickiness
  properties. */

Lisp_Object Vminibuffer_prompt_properties;

Lisp_Object Qminibuffer_history, Qbuffer_name_history;

Lisp_Object Qread_file_name_internal;

/* Normal hooks for entry to and exit from minibuffer. */

Lisp_Object Qminibuffer_setup_hook, Vminibuffer_setup_hook;
Lisp_Object Qminibuffer_exit_hook, Vminibuffer_exit_hook;

/* Function to call to read a buffer name. */
Lisp_Object Vread_buffer_function;

/* Nonzero means completion ignores case. */

int completion_ignore_case;

/* List of regexps that should restrict possible completions. */

Lisp_Object Vcompletion_regexp_list;

/* Nonzero means raise the minibuffer frame when the minibuffer
  is entered. */

int minibuffer_auto_raise;

/* If last completion attempt reported "Complete but not unique"
  then this is the string completed then; otherwise this is nil. */

static Lisp_Object last_exact_completion;

extern Lisp_Object Voverriding_local_map;

Lisp_Object Quser_variable_p;

Lisp_Object Qminibuffer_default;

Lisp_Object Qcurrent_input_method, Qactivate_input_method;

Lisp_Object Qcase_fold_search;

extern Lisp_Object Qmouse_face;

extern Lisp_Object Qfield;

/* Put minibuf on currently selected frame's minibuffer.
  We do this whenever the user starts a new minibuffer
  or when a minibuffer exits. */

void
choose_minibuf_frame ()
{
 if (FRAMEP (selected_frame)
   && FRAME_LIVE_P (XFRAME (selected_frame))
   && !EQ (minibuf_window, XFRAME (selected_frame)->minibuffer_window))
  {
   struct frame *sf = XFRAME (selected_frame);
   Lisp_Object buffer;

   /* I don't think that any frames may validly have a null minibuffer
	 window anymore. */
   if (NILP (sf->minibuffer_window))
	abort ();

   /* Under X, we come here with minibuf_window being the
	 minibuffer window of the unused termcap window created in
	 init_window_once. That window doesn't have a buffer. */
   buffer = XWINDOW (minibuf_window)->buffer;
   if (BUFFERP (buffer))
	Fset_window_buffer (sf->minibuffer_window, buffer, Qnil);
   minibuf_window = sf->minibuffer_window;
  }

 /* Make sure no other frame has a minibuffer as its selected window,
   because the text would not be displayed in it, and that would be
   confusing. Only allow the selected frame to do this,
   and that only if the minibuffer is active. */
 {
  Lisp_Object tail, frame;

  FOR_EACH_FRAME (tail, frame)
   if (MINI_WINDOW_P (XWINDOW (FRAME_SELECTED_WINDOW (XFRAME (frame))))
	 && !(EQ (frame, selected_frame)
	    && minibuf_level > 0))
	Fset_frame_selected_window (frame, Fframe_first_window (frame));
 }
}

Lisp_Object
choose_minibuf_frame_1 (ignore)
   Lisp_Object ignore;
{
 choose_minibuf_frame ();
 return Qnil;
}

DEFUN ("set-minibuffer-window", Fset_minibuffer_window,
    Sset_minibuffer_window, 1, 1, 0,
    doc: /* Specify which minibuffer window to use for the minibuffer.
This affects where the minibuffer is displayed if you put text in it
without invoking the usual minibuffer commands. */)
   (window)
   Lisp_Object window;
{
 CHECK_WINDOW (window);
 if (! MINI_WINDOW_P (XWINDOW (window)))
  error ("Window is not a minibuffer window");

 minibuf_window = window;

 return window;
}


/* Actual minibuffer invocation. */

static Lisp_Object read_minibuf_unwind P_ ((Lisp_Object));
static Lisp_Object run_exit_minibuf_hook P_ ((Lisp_Object));
static Lisp_Object read_minibuf P_ ((Lisp_Object, Lisp_Object,
				   Lisp_Object, Lisp_Object,
				   int, Lisp_Object,
				   Lisp_Object, Lisp_Object,
				   int, int, int));
static Lisp_Object read_minibuf_noninteractive P_ ((Lisp_Object, Lisp_Object,
						  Lisp_Object, Lisp_Object,
						  int, Lisp_Object,
						  Lisp_Object, Lisp_Object,
						  int, int));
static Lisp_Object string_to_object P_ ((Lisp_Object, Lisp_Object));


/* Read a Lisp object from VAL and return it. If VAL is an empty
  string, and DEFALT is a string, read from DEFALT instead of VAL. */

static Lisp_Object
string_to_object (val, defalt)
   Lisp_Object val, defalt;
{
 struct gcpro gcpro1, gcpro2;
 Lisp_Object expr_and_pos;
 int pos;

 GCPRO2 (val, defalt);

 if (STRINGP (val) && SCHARS (val) == 0
   && STRINGP (defalt))
  val = defalt;

 expr_and_pos = Fread_from_string (val, Qnil, Qnil);
 pos = XINT (Fcdr (expr_and_pos));
 if (pos != SCHARS (val))
  {
   /* Ignore trailing whitespace; any other trailing junk
	 is an error. */
   int i;
   pos = string_char_to_byte (val, pos);
   for (i = pos; i < SBYTES (val); i++)
	{
	 int c = SREF (val, i);
	 if (c != ' ' && c != '\t' && c != '\n')
	  error ("Trailing garbage following expression");
	}
  }

 val = Fcar (expr_and_pos);
 RETURN_UNGCPRO (val);
}


/* Like read_minibuf but reading from stdin. This function is called
  from read_minibuf to do the job if noninteractive. */

static Lisp_Object
read_minibuf_noninteractive (map, initial, prompt, backup_n, expflag,
			   histvar, histpos, defalt, allow_props,
			   inherit_input_method)
   Lisp_Object map;
   Lisp_Object initial;
   Lisp_Object prompt;
   Lisp_Object backup_n;
   int expflag;
   Lisp_Object histvar;
   Lisp_Object histpos;
   Lisp_Object defalt;
   int allow_props;
   int inherit_input_method;
{
 int size, len;
 char *line, *s;
 Lisp_Object val;

 fprintf (stdout, "%s", SDATA (prompt));
 fflush (stdout);

 val = Qnil;
 size = 100;
 len = 0;
 line = (char *) xmalloc (size * sizeof *line);
 while ((s = fgets (line + len, size - len, stdin)) != NULL
	 && (len = strlen (line),
	   len == size - 1 && line[len - 1] != '\n'))
  {
   size *= 2;
   line = (char *) xrealloc (line, size);
  }

 if (s)
  {
   len = strlen (line);

   if (len > 0 && line[len - 1] == '\n')
	line[--len] = '\0';

   val = build_string (line);
   xfree (line);
  }
 else
  {
   xfree (line);
   error ("Error reading from stdin");
  }

 /* If Lisp form desired instead of string, parse it. */
 if (expflag)
  val = string_to_object (val, defalt);

 return val;
}

DEFUN ("minibufferp", Fminibufferp,
    Sminibufferp, 0, 1, 0,
    doc: /* Return t if BUFFER is a minibuffer.
No argument or nil as argument means use current buffer as BUFFER.
BUFFER can be a buffer or a buffer name. */)
   (buffer)
   Lisp_Object buffer;
{
 Lisp_Object tem;

 if (NILP (buffer))
  buffer = Fcurrent_buffer ();
 else if (STRINGP (buffer))
  buffer = Fget_buffer (buffer);
 else
  CHECK_BUFFER (buffer);

 tem = Fmemq (buffer, Vminibuffer_list);
 return ! NILP (tem) ? Qt : Qnil;
}

DEFUN ("minibuffer-prompt-end", Fminibuffer_prompt_end,
    Sminibuffer_prompt_end, 0, 0, 0,
    doc: /* Return the buffer position of the end of the minibuffer prompt.
Return (point-min) if current buffer is not a minibuffer. */)
   ()
{
 /* This function is written to be most efficient when there's a prompt. */
 Lisp_Object beg, end, tem;
 beg = make_number (BEGV);

 tem = Fmemq (Fcurrent_buffer (), Vminibuffer_list);
 if (NILP (tem))
  return beg;

 end = Ffield_end (beg, Qnil, Qnil);

 if (XINT (end) == ZV && NILP (Fget_char_property (beg, Qfield, Qnil)))
  return beg;
 else
  return end;
}

DEFUN ("minibuffer-contents", Fminibuffer_contents,
    Sminibuffer_contents, 0, 0, 0,
    doc: /* Return the user input in a minibuffer as a string.
The current buffer must be a minibuffer. */)
   ()
{
 int prompt_end = XINT (Fminibuffer_prompt_end ());
 return make_buffer_string (prompt_end, ZV, 1);
}

DEFUN ("minibuffer-contents-no-properties", Fminibuffer_contents_no_properties,
    Sminibuffer_contents_no_properties, 0, 0, 0,
    doc: /* Return the user input in a minibuffer as a string, without text-properties.
The current buffer must be a minibuffer. */)
   ()
{
 int prompt_end = XINT (Fminibuffer_prompt_end ());
 return make_buffer_string (prompt_end, ZV, 0);
}

DEFUN ("minibuffer-completion-contents", Fminibuffer_completion_contents,
    Sminibuffer_completion_contents, 0, 0, 0,
    doc: /* Return the user input in a minibuffer before point as a string.
That is what completion commands operate on.
The current buffer must be a minibuffer. */)
   ()
{
 int prompt_end = XINT (Fminibuffer_prompt_end ());
 if (PT < prompt_end)
  error ("Cannot do completion in the prompt");
 return make_buffer_string (prompt_end, PT, 1);
}

DEFUN ("delete-minibuffer-contents", Fdelete_minibuffer_contents,
    Sdelete_minibuffer_contents, 0, 0, 0,
    doc: /* Delete all user input in a minibuffer.
The current buffer must be a minibuffer. */)
   ()
{
 int prompt_end = XINT (Fminibuffer_prompt_end ());
 if (prompt_end < ZV)
  del_range (prompt_end, ZV);
 return Qnil;
}


/* Read from the minibuffer using keymap MAP and initial contents INITIAL,
  putting point minus BACKUP_N bytes from the end of INITIAL,
  prompting with PROMPT (a string), using history list HISTVAR
  with initial position HISTPOS. INITIAL should be a string or a
  cons of a string and an integer. BACKUP_N should be <= 0, or
  Qnil, which is equivalent to 0. If INITIAL is a cons, BACKUP_N is
  ignored and replaced with an integer that puts point at one-indexed
  position N in INITIAL, where N is the CDR of INITIAL, or at the
  beginning of INITIAL if N <= 0.

  Normally return the result as a string (the text that was read),
  but if EXPFLAG is nonzero, read it and return the object read.
  If HISTVAR is given, save the value read on that history only if it doesn't
  match the front of that history list exactly. The value is pushed onto
  the list as the string that was read.

  DEFALT specifies the default value for the sake of history commands.

  If ALLOW_PROPS is nonzero, we do not throw away text properties.

  if INHERIT_INPUT_METHOD is nonzero, the minibuffer inherits the
  current input method. */

static Lisp_Object
read_minibuf (map, initial, prompt, backup_n, expflag,
	   histvar, histpos, defalt, allow_props, inherit_input_method,
	   keep_all)
   Lisp_Object map;
   Lisp_Object initial;
   Lisp_Object prompt;
   Lisp_Object backup_n;
   int expflag;
   Lisp_Object histvar;
   Lisp_Object histpos;
   Lisp_Object defalt;
   int allow_props;
   int inherit_input_method;
   int keep_all;
{
 Lisp_Object val;
 int count = SPECPDL_INDEX ();
 Lisp_Object mini_frame, ambient_dir, minibuffer, input_method;
 struct gcpro gcpro1, gcpro2, gcpro3, gcpro4, gcpro5;
 Lisp_Object enable_multibyte;
 int pos = INTEGERP (backup_n) ? XINT (backup_n) : 0;

 /* String to add to the history. */
 Lisp_Object histstring;

 Lisp_Object empty_minibuf;
 Lisp_Object dummy, frame;

 extern Lisp_Object Qfront_sticky;
 extern Lisp_Object Qrear_nonsticky;

 specbind (Qminibuffer_default, defalt);

 single_kboard_state ();
#ifdef HAVE_X_WINDOWS
 if (display_hourglass_p)
  cancel_hourglass ();
#endif

 if (!NILP (initial))
  {
   if (CONSP (initial))
	{
	 backup_n = Fcdr (initial);
	 initial = Fcar (initial);
	 CHECK_STRING (initial);
	 if (!NILP (backup_n))
	  {
	   CHECK_NUMBER (backup_n);
	   /* Convert to distance from end of input. */
	   if (XINT (backup_n) < 1)
		/* A number too small means the beginning of the string. */
		pos = - SCHARS (initial);
	   else
		pos = XINT (backup_n) - 1 - SCHARS (initial);
	  }
	}
   else
	CHECK_STRING (initial);
  }
 val = Qnil;
 ambient_dir = current_buffer->directory;
 input_method = Qnil;
 enable_multibyte = Qnil;

 /* Don't need to protect PROMPT, HISTVAR, and HISTPOS because we
   store them away before we can GC. Don't need to protect
   BACKUP_N because we use the value only if it is an integer. */
 GCPRO5 (map, initial, val, ambient_dir, input_method);

 if (!STRINGP (prompt))
  prompt = empty_string;

 if (!enable_recursive_minibuffers
   && minibuf_level > 0)
  {
   if (EQ (selected_window, minibuf_window))
	error ("Command attempted to use minibuffer while in minibuffer");
   else
	/* If we're in another window, cancel the minibuffer that's active. */
	Fthrow (Qexit,
		build_string ("Command attempted to use minibuffer while in minibuffer"));
  }

 if (noninteractive && NILP (Vexecuting_kbd_macro))
  {
   val = read_minibuf_noninteractive (map, initial, prompt,
					 make_number (pos),
					 expflag, histvar, histpos, defalt,
					 allow_props, inherit_input_method);
   UNGCPRO;
   return unbind_to (count, val);
  }

 /* Choose the minibuffer window and frame, and take action on them. */

 choose_minibuf_frame ();

 record_unwind_protect (choose_minibuf_frame_1, Qnil);

 record_unwind_protect (Fset_window_configuration,
			 Fcurrent_window_configuration (Qnil));

 /* If the minibuffer window is on a different frame, save that
   frame's configuration too. */
 mini_frame = WINDOW_FRAME (XWINDOW (minibuf_window));
 if (!EQ (mini_frame, selected_frame))
  record_unwind_protect (Fset_window_configuration,
			  Fcurrent_window_configuration (mini_frame));

 /* If the minibuffer is on an iconified or invisible frame,
   make it visible now. */
 Fmake_frame_visible (mini_frame);

 if (minibuffer_auto_raise)
  Fraise_frame (mini_frame);

 /* We have to do this after saving the window configuration
   since that is what restores the current buffer. */

 /* Arrange to restore a number of minibuffer-related variables.
   We could bind each variable separately, but that would use lots of
   specpdl slots. */
 minibuf_save_list
  = Fcons (Voverriding_local_map,
	   Fcons (minibuf_window, minibuf_save_list));
 minibuf_save_list
  = Fcons (minibuf_prompt,
	   Fcons (make_number (minibuf_prompt_width),
		  Fcons (Vhelp_form,
			  Fcons (Vcurrent_prefix_arg,
				 Fcons (Vminibuffer_history_position,
					 Fcons (Vminibuffer_history_variable,
						minibuf_save_list))))));

 record_unwind_protect (read_minibuf_unwind, Qnil);
 minibuf_level++;
 /* We are exiting the minibuffer one way or the other, so run the hook.
   It should be run before unwinding the minibuf settings. Do it
   separately from read_minibuf_unwind because we need to make sure that
   read_minibuf_unwind is fully executed even if exit-minibuffer-hook
   signals an error. --Stef */
 record_unwind_protect (run_exit_minibuf_hook, Qnil);

 /* Now that we can restore all those variables, start changing them. */

 minibuf_prompt_width = 0;
 minibuf_prompt = Fcopy_sequence (prompt);
 Vminibuffer_history_position = histpos;
 Vminibuffer_history_variable = histvar;
 Vhelp_form = Vminibuffer_help_form;

 if (inherit_input_method)
  {
   /* `current-input-method' is buffer local. So, remember it in
	 INPUT_METHOD before changing the current buffer. */
   input_method = Fsymbol_value (Qcurrent_input_method);
   enable_multibyte = current_buffer->enable_multibyte_characters;
  }

 /* Switch to the minibuffer. */

 minibuffer = get_minibuffer (minibuf_level);
 Fset_buffer (minibuffer);

 /* If appropriate, copy enable-multibyte-characters into the minibuffer. */
 if (inherit_input_method)
  current_buffer->enable_multibyte_characters = enable_multibyte;

 /* The current buffer's default directory is usually the right thing
   for our minibuffer here. However, if you're typing a command at
   a minibuffer-only frame when minibuf_level is zero, then buf IS
   the current_buffer, so reset_buffer leaves buf's default
   directory unchanged. This is a bummer when you've just started
   up Emacs and buf's default directory is Qnil. Here's a hack; can
   you think of something better to do? Find another buffer with a
   better directory, and use that one instead. */
 if (STRINGP (ambient_dir))
  current_buffer->directory = ambient_dir;
 else
  {
   Lisp_Object buf_list;

   for (buf_list = Vbuffer_alist;
	  CONSP (buf_list);
	  buf_list = XCDR (buf_list))
	{
	 Lisp_Object other_buf;

	 other_buf = XCDR (XCAR (buf_list));
	 if (STRINGP (XBUFFER (other_buf)->directory))
	  {
	   current_buffer->directory = XBUFFER (other_buf)->directory;
	   break;
	  }
	}
  }

 if (!EQ (mini_frame, selected_frame))
  Fredirect_frame_focus (selected_frame, mini_frame);

 Vminibuf_scroll_window = selected_window;
 if (minibuf_level == 1 || !EQ (minibuf_window, selected_window))
  minibuf_selected_window = selected_window;

 /* Empty out the minibuffers of all frames other than the one
   where we are going to display one now.
   Set them to point to ` *Minibuf-0*', which is always empty. */
 empty_minibuf = Fget_buffer (build_string (" *Minibuf-0*"));

 FOR_EACH_FRAME (dummy, frame)
  {
   Lisp_Object root_window = Fframe_root_window (frame);
   Lisp_Object mini_window = XWINDOW (root_window)->next;

   if (! NILP (mini_window) && ! EQ (mini_window, minibuf_window)
	 && !NILP (Fwindow_minibuffer_p (mini_window)))
	Fset_window_buffer (mini_window, empty_minibuf, Qnil);
  }

 /* Display this minibuffer in the proper window. */
 Fset_window_buffer (minibuf_window, Fcurrent_buffer (), Qnil);
 Fselect_window (minibuf_window, Qnil);
 XSETFASTINT (XWINDOW (minibuf_window)->hscroll, 0);

 Fmake_local_variable (Qprint_escape_newlines);
 print_escape_newlines = 1;

 /* Erase the buffer. */
 {
  int count1 = SPECPDL_INDEX ();
  specbind (Qinhibit_read_only, Qt);
  specbind (Qinhibit_modification_hooks, Qt);
  Ferase_buffer ();
  unbind_to (count1, Qnil);
 }

 if (!NILP (current_buffer->enable_multibyte_characters)
   && ! STRING_MULTIBYTE (minibuf_prompt))
  minibuf_prompt = Fstring_make_multibyte (minibuf_prompt);

 /* Insert the prompt, record where it ends. */
 Finsert (1, &minibuf_prompt);
 if (PT > BEG)
  {
   Fput_text_property (make_number (BEG), make_number (PT),
			 Qfront_sticky, Qt, Qnil);
   Fput_text_property (make_number (BEG), make_number (PT),
			 Qrear_nonsticky, Qt, Qnil);
   Fput_text_property (make_number (BEG), make_number (PT),
			 Qfield, Qt, Qnil);
   Fadd_text_properties (make_number (BEG), make_number (PT),
			  Vminibuffer_prompt_properties, Qnil);
  }

 minibuf_prompt_width = (int) current_column (); /* iftc */

 /* Put in the initial input. */
 if (!NILP (initial))
  {
   Finsert (1, &initial);
   Fforward_char (make_number (pos));
  }

 clear_message (1, 1);
 current_buffer->keymap = map;

 /* Turn on an input method stored in INPUT_METHOD if any. */
 if (STRINGP (input_method) && !NILP (Ffboundp (Qactivate_input_method)))
  call1 (Qactivate_input_method, input_method);

 /* Run our hook, but not if it is empty.
   (run-hooks would do nothing if it is empty,
   but it's important to save time here in the usual case.) */
 if (!NILP (Vminibuffer_setup_hook) && !EQ (Vminibuffer_setup_hook, Qunbound)
   && !NILP (Vrun_hooks))
  call1 (Vrun_hooks, Qminibuffer_setup_hook);

 /* Don't allow the user to undo past this point. */
 current_buffer->undo_list = Qnil;

 recursive_edit_1 ();

 /* If cursor is on the minibuffer line,
   show the user we have exited by putting it in column 0. */
 if (XWINDOW (minibuf_window)->cursor.vpos >= 0
   && !noninteractive)
  {
   XWINDOW (minibuf_window)->cursor.hpos = 0;
   XWINDOW (minibuf_window)->cursor.x = 0;
   XWINDOW (minibuf_window)->must_be_updated_p = 1;
   update_frame (XFRAME (selected_frame), 1, 1);
   if (rif && rif->flush_display)
	rif->flush_display (XFRAME (XWINDOW (minibuf_window)->frame));
  }

 /* Make minibuffer contents into a string. */
 Fset_buffer (minibuffer);
 if (allow_props)
  val = Fminibuffer_contents ();
 else
  val = Fminibuffer_contents_no_properties ();

 /* VAL is the string of minibuffer text. */

 last_minibuf_string = val;

 /* Choose the string to add to the history. */
 if (SCHARS (val) != 0 || keep_all)
  histstring = val;
 else if (STRINGP (defalt))
  histstring = defalt;
 else
  histstring = Qnil;

 /* Add the value to the appropriate history list, if any. */
 if (SYMBOLP (Vminibuffer_history_variable)
   && !NILP (histstring))
  {
   /* If the caller wanted to save the value read on a history list,
	 then do so if the value is not already the front of the list. */
   Lisp_Object histval;

   /* If variable is unbound, make it nil. */
   if (EQ (SYMBOL_VALUE (Vminibuffer_history_variable), Qunbound))
	Fset (Vminibuffer_history_variable, Qnil);

   histval = Fsymbol_value (Vminibuffer_history_variable);

   /* The value of the history variable must be a cons or nil. Other
	 values are unacceptable. We silently ignore these values. */

   if (NILP (histval)
	 || (CONSP (histval)
	   /* Don't duplicate the most recent entry in the history. */
	   && (keep_all
		 || NILP (Fequal (histstring, Fcar (histval))))))
	{
	 Lisp_Object length;

	 if (history_delete_duplicates) Fdelete (histstring, histval);
	 histval = Fcons (histstring, histval);
	 Fset (Vminibuffer_history_variable, histval);

	 /* Truncate if requested. */
	 length = Fget (Vminibuffer_history_variable, Qhistory_length);
	 if (NILP (length)) length = Vhistory_length;
	 if (INTEGERP (length))
	  {
	   if (XINT (length) <= 0)
		Fset (Vminibuffer_history_variable, Qnil);
	   else
		{
		 Lisp_Object temp;

		 temp = Fnthcdr (Fsub1 (length), histval);
		 if (CONSP (temp)) Fsetcdr (temp, Qnil);
		}
	  }
	}
  }

 /* If Lisp form desired instead of string, parse it. */
 if (expflag)
  val = string_to_object (val, defalt);

 /* The appropriate frame will get selected
   in set-window-configuration. */
 UNGCPRO;
 return unbind_to (count, val);
}

/* Return a buffer to be used as the minibuffer at depth `depth'.
 depth = 0 is the lowest allowed argument, and that is the value
 used for nonrecursive minibuffer invocations */

Lisp_Object
get_minibuffer (depth)
   int depth;
{
 Lisp_Object tail, num, buf;
 char name[24];
 extern Lisp_Object nconc2 ();

 XSETFASTINT (num, depth);
 tail = Fnthcdr (num, Vminibuffer_list);
 if (NILP (tail))
  {
   tail = Fcons (Qnil, Qnil);
   Vminibuffer_list = nconc2 (Vminibuffer_list, tail);
  }
 buf = Fcar (tail);
 if (NILP (buf) || NILP (XBUFFER (buf)->name))
  {
   sprintf (name, " *Minibuf-%d*", depth);
   buf = Fget_buffer_create (build_string (name));

   /* Although the buffer's name starts with a space, undo should be
	 enabled in it. */
   Fbuffer_enable_undo (buf);

   XSETCAR (tail, buf);
  }
 else
  {
   int count = SPECPDL_INDEX ();
   /* `reset_buffer' blindly sets the list of overlays to NULL, so we
	 have to empty the list, otherwise we end up with overlays that
	 think they belong to this buffer while the buffer doesn't know about
	 them any more. */
   delete_all_overlays (XBUFFER (buf));
   reset_buffer (XBUFFER (buf));
   record_unwind_protect (Fset_buffer, Fcurrent_buffer ());
   Fset_buffer (buf);
   Fkill_all_local_variables ();
   unbind_to (count, Qnil);
  }

 return buf;
}

static Lisp_Object
run_exit_minibuf_hook (data)
   Lisp_Object data;
{
 if (!NILP (Vminibuffer_exit_hook) && !EQ (Vminibuffer_exit_hook, Qunbound)
   && !NILP (Vrun_hooks))
  safe_run_hooks (Qminibuffer_exit_hook);

 return Qnil;
}

/* This function is called on exiting minibuffer, whether normally or
  not, and it restores the current window, buffer, etc. */

static Lisp_Object
read_minibuf_unwind (data)
   Lisp_Object data;
{
 Lisp_Object old_deactivate_mark;
 Lisp_Object window;

 /* If this was a recursive minibuffer,
   tie the minibuffer window back to the outer level minibuffer buffer. */
 minibuf_level--;

 window = minibuf_window;
 /* To keep things predictable, in case it matters, let's be in the
   minibuffer when we reset the relevant variables. */
 Fset_buffer (XWINDOW (window)->buffer);

 /* Restore prompt, etc, from outer minibuffer level. */
 minibuf_prompt = Fcar (minibuf_save_list);
 minibuf_save_list = Fcdr (minibuf_save_list);
 minibuf_prompt_width = XFASTINT (Fcar (minibuf_save_list));
 minibuf_save_list = Fcdr (minibuf_save_list);
 Vhelp_form = Fcar (minibuf_save_list);
 minibuf_save_list = Fcdr (minibuf_save_list);
 Vcurrent_prefix_arg = Fcar (minibuf_save_list);
 minibuf_save_list = Fcdr (minibuf_save_list);
 Vminibuffer_history_position = Fcar (minibuf_save_list);
 minibuf_save_list = Fcdr (minibuf_save_list);
 Vminibuffer_history_variable = Fcar (minibuf_save_list);
 minibuf_save_list = Fcdr (minibuf_save_list);
 Voverriding_local_map = Fcar (minibuf_save_list);
 minibuf_save_list = Fcdr (minibuf_save_list);
#if 0
 temp = Fcar (minibuf_save_list);
 if (FRAME_LIVE_P (XFRAME (WINDOW_FRAME (XWINDOW (temp)))))
  minibuf_window = temp;
#endif
 minibuf_save_list = Fcdr (minibuf_save_list);

 /* Erase the minibuffer we were using at this level. */
 {
  int count = SPECPDL_INDEX ();
  /* Prevent error in erase-buffer. */
  specbind (Qinhibit_read_only, Qt);
  specbind (Qinhibit_modification_hooks, Qt);
  old_deactivate_mark = Vdeactivate_mark;
  Ferase_buffer ();
  Vdeactivate_mark = old_deactivate_mark;
  unbind_to (count, Qnil);
 }

 /* When we get to the outmost level, make sure we resize the
   mini-window back to its normal size. */
 if (minibuf_level == 0)
  resize_mini_window (XWINDOW (window), 0);

 /* Make sure minibuffer window is erased, not ignored. */
 windows_or_buffers_changed++;
 XSETFASTINT (XWINDOW (window)->last_modified, 0);
 XSETFASTINT (XWINDOW (window)->last_overlay_modified, 0);
 return Qnil;
}


DEFUN ("read-from-minibuffer", Fread_from_minibuffer, Sread_from_minibuffer, 1, 8, 0,
    doc: /* Read a string from the minibuffer, prompting with string PROMPT.
The optional second arg INITIAL-CONTENTS is an obsolete alternative to
 DEFAULT-VALUE. It normally should be nil in new code, except when
 HIST is a cons. It is discussed in more detail below.
Third arg KEYMAP is a keymap to use whilst reading;
 if omitted or nil, the default is `minibuffer-local-map'.
If fourth arg READ is non-nil, then interpret the result as a Lisp object
 and return that object:
 in other words, do `(car (read-from-string INPUT-STRING))'
Fifth arg HIST, if non-nil, specifies a history list and optionally
 the initial position in the list. It can be a symbol, which is the
 history list variable to use, or it can be a cons cell
 (HISTVAR . HISTPOS). In that case, HISTVAR is the history list variable
 to use, and HISTPOS is the initial position for use by the minibuffer
 history commands. For consistency, you should also specify that
 element of the history as the value of INITIAL-CONTENTS. Positions
 are counted starting from 1 at the beginning of the list.
Sixth arg DEFAULT-VALUE is the default value. If non-nil, it is available
 for history commands; but, unless READ is non-nil, `read-from-minibuffer'
 does NOT return DEFAULT-VALUE if the user enters empty input! It returns
 the empty string.
Seventh arg INHERIT-INPUT-METHOD, if non-nil, means the minibuffer inherits
 the current input method and the setting of `enable-multibyte-characters'.
Eight arg KEEP-ALL, if non-nil, says to put all inputs in the history list,
 even empty or duplicate inputs.
If the variable `minibuffer-allow-text-properties' is non-nil,
 then the string which is returned includes whatever text properties
 were present in the minibuffer. Otherwise the value has no text properties.

The remainder of this documentation string describes the
INITIAL-CONTENTS argument in more detail. It is only relevant when
studying existing code, or when HIST is a cons. If non-nil,
INITIAL-CONTENTS is a string to be inserted into the minibuffer before
reading input. Normally, point is put at the end of that string.
However, if INITIAL-CONTENTS is \(STRING . POSITION), the initial
input is STRING, but point is placed at _one-indexed_ position
POSITION in the minibuffer. Any integer value less than or equal to
one puts point at the beginning of the string. *Note* that this
behavior differs from the way such arguments are used in `completing-read'
and some related functions, which use zero-indexing for POSITION. */)
 (prompt, initial_contents, keymap, read, hist, default_value, inherit_input_method, keep_all)
   Lisp_Object prompt, initial_contents, keymap, read, hist, default_value;
   Lisp_Object inherit_input_method, keep_all;
{
 Lisp_Object histvar, histpos, val;
 struct gcpro gcpro1;

 CHECK_STRING (prompt);
 if (NILP (keymap))
  keymap = Vminibuffer_local_map;
 else
  keymap = get_keymap (keymap, 1, 0);

 if (SYMBOLP (hist))
  {
   histvar = hist;
   histpos = Qnil;
  }
 else
  {
   histvar = Fcar_safe (hist);
   histpos = Fcdr_safe (hist);
  }
 if (NILP (histvar))
  histvar = Qminibuffer_history;
 if (NILP (histpos))
  XSETFASTINT (histpos, 0);

 GCPRO1 (default_value);
 val = read_minibuf (keymap, initial_contents, prompt,
		   Qnil, !NILP (read),
		   histvar, histpos, default_value,
		   minibuffer_allow_text_properties,
		   !NILP (inherit_input_method),
		   !NILP (keep_all));
 UNGCPRO;
 return val;
}

DEFUN ("read-minibuffer", Fread_minibuffer, Sread_minibuffer, 1, 2, 0,
    doc: /* Return a Lisp object read using the minibuffer, unevaluated.
Prompt with PROMPT. If non-nil, optional second arg INITIAL-CONTENTS
is a string to insert in the minibuffer before reading.
\(INITIAL-CONTENTS can also be a cons of a string and an integer. Such
arguments are used as in `read-from-minibuffer') */)
   (prompt, initial_contents)
   Lisp_Object prompt, initial_contents;
{
 CHECK_STRING (prompt);
 return read_minibuf (Vminibuffer_local_map, initial_contents,
		    prompt, Qnil, 1, Qminibuffer_history,
		    make_number (0), Qnil, 0, 0, 0);
}

DEFUN ("eval-minibuffer", Feval_minibuffer, Seval_minibuffer, 1, 2, 0,
    doc: /* Return value of Lisp expression read using the minibuffer.
Prompt with PROMPT. If non-nil, optional second arg INITIAL-CONTENTS
is a string to insert in the minibuffer before reading.
\(INITIAL-CONTENTS can also be a cons of a string and an integer. Such
arguments are used as in `read-from-minibuffer'.) */)
   (prompt, initial_contents)
   Lisp_Object prompt, initial_contents;
{
 return Feval (Fread_minibuffer (prompt, initial_contents));
}

/* Functions that use the minibuffer to read various things. */

DEFUN ("read-string", Fread_string, Sread_string, 1, 5, 0,
    doc: /* Read a string from the minibuffer, prompting with string PROMPT.
If non-nil, second arg INITIAL-INPUT is a string to insert before reading.
 This argument has been superseded by DEFAULT-VALUE and should normally
 be nil in new code. It behaves as in `read-from-minibuffer'. See the
 documentation string of that function for details.
The third arg HISTORY, if non-nil, specifies a history list
 and optionally the initial position in the list.
See `read-from-minibuffer' for details of HISTORY argument.
Fourth arg DEFAULT-VALUE is the default value. If non-nil, it is used
 for history commands, and as the value to return if the user enters
 the empty string.
Fifth arg INHERIT-INPUT-METHOD, if non-nil, means the minibuffer inherits
 the current input method and the setting of `enable-multibyte-characters'. */)
   (prompt, initial_input, history, default_value, inherit_input_method)
   Lisp_Object prompt, initial_input, history, default_value;
   Lisp_Object inherit_input_method;
{
 Lisp_Object val;
 val = Fread_from_minibuffer (prompt, initial_input, Qnil,
			    Qnil, history, default_value,
			    inherit_input_method, Qnil);
 if (STRINGP (val) && SCHARS (val) == 0 && ! NILP (default_value))
  val = default_value;
 return val;
}

DEFUN ("read-no-blanks-input", Fread_no_blanks_input, Sread_no_blanks_input, 1, 3, 0,
    doc: /* Read a string from the terminal, not allowing blanks.
Prompt with PROMPT. Whitespace terminates the input. If INITIAL is
non-nil, it should be a string, which is used as initial input, with
point positioned at the end, so that SPACE will accept the input.
\(Actually, INITIAL can also be a cons of a string and an integer.
Such values are treated as in `read-from-minibuffer', but are normally
not useful in this function.)
Third arg INHERIT-INPUT-METHOD, if non-nil, means the minibuffer inherits
the current input method and the setting of`enable-multibyte-characters'. */)
   (prompt, initial, inherit_input_method)
   Lisp_Object prompt, initial, inherit_input_method;
{
 CHECK_STRING (prompt);
 return read_minibuf (Vminibuffer_local_ns_map, initial, prompt, Qnil,
		    0, Qminibuffer_history, make_number (0), Qnil, 0,
		    !NILP (inherit_input_method), 0);
}

DEFUN ("read-command", Fread_command, Sread_command, 1, 2, 0,
    doc: /* Read the name of a command and return as a symbol.
Prompt with PROMPT. By default, return DEFAULT-VALUE. */)
   (prompt, default_value)
   Lisp_Object prompt, default_value;
{
 Lisp_Object name, default_string;

 if (NILP (default_value))
  default_string = Qnil;
 else if (SYMBOLP (default_value))
  default_string = SYMBOL_NAME (default_value);
 else
  default_string = default_value;

 name = Fcompleting_read (prompt, Vobarray, Qcommandp, Qt,
			  Qnil, Qnil, default_string, Qnil);
 if (NILP (name))
  return name;
 return Fintern (name, Qnil);
}

#ifdef NOTDEF
DEFUN ("read-function", Fread_function, Sread_function, 1, 1, 0,
    doc: /* One arg PROMPT, a string. Read the name of a function and return as a symbol.
Prompt with PROMPT. */)
   (prompt)
   Lisp_Object prompt;
{
 return Fintern (Fcompleting_read (prompt, Vobarray, Qfboundp, Qt, Qnil, Qnil, Qnil, Qnil),
		 Qnil);
}
#endif /* NOTDEF */

DEFUN ("read-variable", Fread_variable, Sread_variable, 1, 2, 0,
    doc: /* Read the name of a user variable and return it as a symbol.
Prompt with PROMPT. By default, return DEFAULT-VALUE.
A user variable is one for which `user-variable-p' returns non-nil. */)
   (prompt, default_value)
   Lisp_Object prompt, default_value;
{
 Lisp_Object name, default_string;

 if (NILP (default_value))
  default_string = Qnil;
 else if (SYMBOLP (default_value))
  default_string = SYMBOL_NAME (default_value);
 else
  default_string = default_value;

 name = Fcompleting_read (prompt, Vobarray,
			  Quser_variable_p, Qt,
			  Qnil, Qnil, default_string, Qnil);
 if (NILP (name))
  return name;
 return Fintern (name, Qnil);
}

DEFUN ("read-buffer", Fread_buffer, Sread_buffer, 1, 3, 0,
    doc: /* Read the name of a buffer and return as a string.
Prompt with PROMPT.
Optional second arg DEF is value to return if user enters an empty line.
If optional third arg REQUIRE-MATCH is non-nil,
 only existing buffer names are allowed.
The argument PROMPT should be a string ending with a colon and a space. */)
   (prompt, def, require_match)
   Lisp_Object prompt, def, require_match;
{
 Lisp_Object args[4];
 unsigned char *s;
 int len;

 if (BUFFERP (def))
  def = XBUFFER (def)->name;

 if (NILP (Vread_buffer_function))
  {
   if (!NILP (def))
	{
	 /* A default value was provided: we must change PROMPT,
	   editing the default value in before the colon. To achieve
	   this, we replace PROMPT with a substring that doesn't
	   contain the terminal space and colon (if present). They
	   are then added back using Fformat. */

	 if (STRINGP (prompt))
	  {
	   s = SDATA (prompt);
	   len = strlen (s);
	   if (len >= 2 && s[len - 2] == ':' && s[len - 1] == ' ')
		len = len - 2;
	   else if (len >= 1 && (s[len - 1] == ':' || s[len - 1] == ' '))
		len--;

	   prompt = make_specified_string (s, -1, len,
					   STRING_MULTIBYTE (prompt));
	  }

	 args[0] = build_string ("%s (default %s): ");
	 args[1] = prompt;
	 args[2] = def;
	 prompt = Fformat (3, args);
	}

   return Fcompleting_read (prompt, Vbuffer_alist, Qnil,
			    require_match, Qnil, Qbuffer_name_history,
			    def, Qnil);
  }
 else
  {
   args[0] = Vread_buffer_function;
   args[1] = prompt;
   args[2] = def;
   args[3] = require_match;
   return Ffuncall(4, args);
  }
}

static Lisp_Object
minibuf_conform_representation (string, basis)
   Lisp_Object string, basis;
{
 if (STRING_MULTIBYTE (string) == STRING_MULTIBYTE (basis))
  return string;

 if (STRING_MULTIBYTE (string))
  return Fstring_make_unibyte (string);
 else
  return Fstring_make_multibyte (string);
}

DEFUN ("try-completion", Ftry_completion, Stry_completion, 2, 3, 0,
    doc: /* Return common substring of all completions of STRING in ALIST.
Each car of each element of ALIST (or each element if it is not a cons cell)
is tested to see if it begins with STRING. The possible matches may be
strings or symbols. Symbols are converted to strings before testing,
see `symbol-name'.
All that match are compared together; the longest initial sequence
common to all matches is returned as a string.
If there is no match at all, nil is returned.
For a unique match which is exact, t is returned.

If ALIST is a hash-table, all the string and symbol keys are the
possible matches.
If ALIST is an obarray, the names of all symbols in the obarray
are the possible matches.

ALIST can also be a function to do the completion itself.
It receives three arguments: the values STRING, PREDICATE and nil.
Whatever it returns becomes the value of `try-completion'.

If optional third argument PREDICATE is non-nil,
it is used to test each possible match.
The match is a candidate only if PREDICATE returns non-nil.
The argument given to PREDICATE is the alist element
or the symbol from the obarray. If ALIST is a hash-table,
predicate is called with two arguments: the key and the value.
Additionally to this predicate, `completion-regexp-list'
is used to further constrain the set of candidates. */)
   (string, alist, predicate)
   Lisp_Object string, alist, predicate;
{
 Lisp_Object bestmatch, tail, elt, eltstring;
 /* Size in bytes of BESTMATCH. */
 int bestmatchsize = 0;
 /* These are in bytes, too. */
 int compare, matchsize;
 int type = (HASH_TABLE_P (alist) ? 3
	   : VECTORP (alist) ? 2
	   : NILP (alist) || (CONSP (alist)
				 && (!SYMBOLP (XCAR (alist))
				   || NILP (XCAR (alist)))));
 int index = 0, obsize = 0;
 int matchcount = 0;
 int bindcount = -1;
 Lisp_Object bucket, zero, end, tem;
 struct gcpro gcpro1, gcpro2, gcpro3, gcpro4;

 CHECK_STRING (string);
 if (type == 0)
  return call3 (alist, string, predicate, Qnil);

 bestmatch = bucket = Qnil;
 zero = make_number (0);

 /* If ALIST is not a list, set TAIL just for gc pro. */
 tail = alist;
 if (type == 2)
  {
   obsize = XVECTOR (alist)->size;
   bucket = XVECTOR (alist)->contents[index];
  }

 while (1)
  {
   /* Get the next element of the alist, obarray, or hash-table. */
   /* Exit the loop if the elements are all used up. */
   /* elt gets the alist element or symbol.
	 eltstring gets the name to check as a completion. */

   if (type == 1)
	{
	 if (!CONSP (tail))
	  break;
	 elt = XCAR (tail);
	 eltstring = CONSP (elt) ? XCAR (elt) : elt;
	 tail = XCDR (tail);
	}
   else if (type == 2)
	{
	 if (!EQ (bucket, zero))
	  {
	   elt = bucket;
	   eltstring = elt;
	   if (XSYMBOL (bucket)->next)
		XSETSYMBOL (bucket, XSYMBOL (bucket)->next);
	   else
		XSETFASTINT (bucket, 0);
	  }
	 else if (++index >= obsize)
	  break;
	 else
	  {
	   bucket = XVECTOR (alist)->contents[index];
	   continue;
	  }
	}
   else /* if (type == 3) */
	{
	 while (index < HASH_TABLE_SIZE (XHASH_TABLE (alist))
		 && NILP (HASH_HASH (XHASH_TABLE (alist), index)))
	  index++;
	 if (index >= HASH_TABLE_SIZE (XHASH_TABLE (alist)))
	  break;
	 else
	  elt = eltstring = HASH_KEY (XHASH_TABLE (alist), index++);
	}

   /* Is this element a possible completion? */

   if (SYMBOLP (eltstring))
	eltstring = Fsymbol_name (eltstring);

   if (STRINGP (eltstring)
	 && SCHARS (string) <= SCHARS (eltstring)
	 && (tem = Fcompare_strings (eltstring, zero,
				   make_number (SCHARS (string)),
				   string, zero, Qnil,
				   completion_ignore_case ? Qt : Qnil),
	   EQ (Qt, tem)))
	{
	 /* Yes. */
	 Lisp_Object regexps;

	 /* Ignore this element if it fails to match all the regexps. */
	 {
	  for (regexps = Vcompletion_regexp_list; CONSP (regexps);
		 regexps = XCDR (regexps))
	   {
		if (bindcount < 0) {
		 bindcount = SPECPDL_INDEX ();
		 specbind (Qcase_fold_search,
			  completion_ignore_case ? Qt : Qnil);
		}
		tem = Fstring_match (XCAR (regexps), eltstring, zero);
		if (NILP (tem))
		 break;
	   }
	  if (CONSP (regexps))
	   continue;
	 }

	 /* Ignore this element if there is a predicate
	   and the predicate doesn't like it. */

	 if (!NILP (predicate))
	  {
	   if (EQ (predicate, Qcommandp))
		tem = Fcommandp (elt, Qnil);
	   else
		{
		 if (bindcount >= 0) {
		  unbind_to (bindcount, Qnil);
		  bindcount = -1;
		 }
		 GCPRO4 (tail, string, eltstring, bestmatch);
		 tem = type == 3
		  ? call2 (predicate, elt,
			   HASH_VALUE (XHASH_TABLE (alist), index - 1))
		  : call1 (predicate, elt);
		 UNGCPRO;
		}
	   if (NILP (tem)) continue;
	  }

	 /* Update computation of how much all possible completions match */

	 if (NILP (bestmatch))
	  {
	   matchcount = 1;
	   bestmatch = eltstring;
	   bestmatchsize = SCHARS (eltstring);
	  }
	 else
	  {
	   compare = min (bestmatchsize, SCHARS (eltstring));
	   tem = Fcompare_strings (bestmatch, zero,
				   make_number (compare),
				   eltstring, zero,
				   make_number (compare),
				   completion_ignore_case ? Qt : Qnil);
	   if (EQ (tem, Qt))
		matchsize = compare;
	   else if (XINT (tem) < 0)
		matchsize = - XINT (tem) - 1;
	   else
		matchsize = XINT (tem) - 1;

	   if (matchsize < 0)
		/* When can this happen ? -stef */
		matchsize = compare;
	   if (completion_ignore_case)
		{
		 /* If this is an exact match except for case,
		   use it as the best match rather than one that is not an
		   exact match. This way, we get the case pattern
		   of the actual match. */
		 if ((matchsize == SCHARS (eltstring)
		    && matchsize < SCHARS (bestmatch))
		   ||
		   /* If there is more than one exact match ignoring case,
			 and one of them is exact including case,
			 prefer that one. */
		   /* If there is no exact match ignoring case,
			 prefer a match that does not change the case
			 of the input. */
		   ((matchsize == SCHARS (eltstring))
		    ==
		    (matchsize == SCHARS (bestmatch))
		    && (tem = Fcompare_strings (eltstring, zero,
						  make_number (SCHARS (string)),
						  string, zero,
						  Qnil,
						  Qnil),
			  EQ (Qt, tem))
		    && (tem = Fcompare_strings (bestmatch, zero,
						  make_number (SCHARS (string)),
						  string, zero,
						  Qnil,
						  Qnil),
			  ! EQ (Qt, tem))))
		  bestmatch = eltstring;
		}
	   if (bestmatchsize != SCHARS (eltstring)
		 || bestmatchsize != matchsize)
		/* Don't count the same string multiple times. */
		matchcount++;
	   bestmatchsize = matchsize;
	   if (matchsize <= SCHARS (string)
		 && matchcount > 1)
		/* No need to look any further. */
		break;
	  }
	}
  }

 if (bindcount >= 0) {
  unbind_to (bindcount, Qnil);
  bindcount = -1;
 }

 if (NILP (bestmatch))
  return Qnil;		/* No completions found */
 /* If we are ignoring case, and there is no exact match,
   and no additional text was supplied,
   don't change the case of what the user typed. */
 if (completion_ignore_case && bestmatchsize == SCHARS (string)
   && SCHARS (bestmatch) > bestmatchsize)
  return minibuf_conform_representation (string, bestmatch);

 /* Return t if the supplied string is an exact match (counting case);
   it does not require any change to be made. */
 if (matchcount == 1 && bestmatchsize == SCHARS (string)
   && (tem = Fcompare_strings (bestmatch, make_number (0),
				 make_number (bestmatchsize),
				 string, make_number (0),
				 make_number (bestmatchsize),
				 Qnil),
	 EQ (Qt, tem)))
  return Qt;

 XSETFASTINT (zero, 0);		/* Else extract the part in which */
 XSETFASTINT (end, bestmatchsize);	/* all completions agree */
 return Fsubstring (bestmatch, zero, end);
}

DEFUN ("all-completions", Fall_completions, Sall_completions, 2, 4, 0,
    doc: /* Search for partial matches to STRING in ALIST.
Each car of each element of ALIST (or each element if it is not a cons cell)
is tested to see if it begins with STRING. The possible matches may be
strings or symbols. Symbols are converted to strings before testing,
see `symbol-name'.
The value is a list of all the strings from ALIST that match.

If ALIST is a hash-table, all the string and symbol keys are the
possible matches.
If ALIST is an obarray, the names of all symbols in the obarray
are the possible matches.

ALIST can also be a function to do the completion itself.
It receives three arguments: the values STRING, PREDICATE and t.
Whatever it returns becomes the value of `all-completions'.

If optional third argument PREDICATE is non-nil,
it is used to test each possible match.
The match is a candidate only if PREDICATE returns non-nil.
The argument given to PREDICATE is the alist element
or the symbol from the obarray. If ALIST is a hash-table,
predicate is called with two arguments: the key and the value.
Additionally to this predicate, `completion-regexp-list'
is used to further constrain the set of candidates.

If the optional fourth argument HIDE-SPACES is non-nil,
strings in ALIST that start with a space
are ignored unless STRING itself starts with a space. */)
   (string, alist, predicate, hide_spaces)
   Lisp_Object string, alist, predicate, hide_spaces;
{
 Lisp_Object tail, elt, eltstring;
 Lisp_Object allmatches;
 int type = HASH_TABLE_P (alist) ? 3
  : VECTORP (alist) ? 2
  : NILP (alist) || (CONSP (alist)
		    && (!SYMBOLP (XCAR (alist))
			  || NILP (XCAR (alist))));
 int index = 0, obsize = 0;
 int bindcount = -1;
 Lisp_Object bucket, tem, zero;
 struct gcpro gcpro1, gcpro2, gcpro3, gcpro4;

 CHECK_STRING (string);
 if (type == 0)
  return call3 (alist, string, predicate, Qt);
 allmatches = bucket = Qnil;
 zero = make_number (0);

 /* If ALIST is not a list, set TAIL just for gc pro. */
 tail = alist;
 if (type == 2)
  {
   obsize = XVECTOR (alist)->size;
   bucket = XVECTOR (alist)->contents[index];
  }

 while (1)
  {
   /* Get the next element of the alist, obarray, or hash-table. */
   /* Exit the loop if the elements are all used up. */
   /* elt gets the alist element or symbol.
	 eltstring gets the name to check as a completion. */

   if (type == 1)
	{
	 if (!CONSP (tail))
	  break;
	 elt = XCAR (tail);
	 eltstring = CONSP (elt) ? XCAR (elt) : elt;
	 tail = XCDR (tail);
	}
   else if (type == 2)
	{
	 if (!EQ (bucket, zero))
	  {
	   elt = bucket;
	   eltstring = elt;
	   if (XSYMBOL (bucket)->next)
		XSETSYMBOL (bucket, XSYMBOL (bucket)->next);
	   else
		XSETFASTINT (bucket, 0);
	  }
	 else if (++index >= obsize)
	  break;
	 else
	  {
	   bucket = XVECTOR (alist)->contents[index];
	   continue;
	  }
	}
   else /* if (type == 3) */
	{
	 while (index < HASH_TABLE_SIZE (XHASH_TABLE (alist))
		 && NILP (HASH_HASH (XHASH_TABLE (alist), index)))
	  index++;
	 if (index >= HASH_TABLE_SIZE (XHASH_TABLE (alist)))
	  break;
	 else
	  elt = eltstring = HASH_KEY (XHASH_TABLE (alist), index++);
	}

   /* Is this element a possible completion? */

   if (SYMBOLP (eltstring))
	eltstring = Fsymbol_name (eltstring);

   if (STRINGP (eltstring)
	 && SCHARS (string) <= SCHARS (eltstring)
	 /* If HIDE_SPACES, reject alternatives that start with space
	   unless the input starts with space. */
	 && ((SBYTES (string) > 0
	    && SREF (string, 0) == ' ')
	   || SREF (eltstring, 0) != ' '
	   || NILP (hide_spaces))
	 && (tem = Fcompare_strings (eltstring, zero,
				   make_number (SCHARS (string)),
				   string, zero,
				   make_number (SCHARS (string)),
				   completion_ignore_case ? Qt : Qnil),
	   EQ (Qt, tem)))
	{
	 /* Yes. */
	 Lisp_Object regexps;
	 Lisp_Object zero;
	 XSETFASTINT (zero, 0);

	 /* Ignore this element if it fails to match all the regexps. */
	 {
	  for (regexps = Vcompletion_regexp_list; CONSP (regexps);
		 regexps = XCDR (regexps))
	   {
		if (bindcount < 0) {
		 bindcount = SPECPDL_INDEX ();
		 specbind (Qcase_fold_search,
			  completion_ignore_case ? Qt : Qnil);
		}
		tem = Fstring_match (XCAR (regexps), eltstring, zero);
		if (NILP (tem))
		 break;
	   }
	  if (CONSP (regexps))
	   continue;
	 }

	 /* Ignore this element if there is a predicate
	   and the predicate doesn't like it. */

	 if (!NILP (predicate))
	  {
	   if (EQ (predicate, Qcommandp))
		tem = Fcommandp (elt, Qnil);
	   else
		{
		 if (bindcount >= 0) {
		  unbind_to (bindcount, Qnil);
		  bindcount = -1;
		 }
		 GCPRO4 (tail, eltstring, allmatches, string);
		 tem = type == 3
		  ? call2 (predicate, elt,
			   HASH_VALUE (XHASH_TABLE (alist), index - 1))
		  : call1 (predicate, elt);
		 UNGCPRO;
		}
	   if (NILP (tem)) continue;
	  }
	 /* Ok => put it on the list. */
	 allmatches = Fcons (eltstring, allmatches);
	}
  }

 if (bindcount >= 0) {
  unbind_to (bindcount, Qnil);
  bindcount = -1;
 }

 return Fnreverse (allmatches);
}

Lisp_Object Vminibuffer_completion_table, Qminibuffer_completion_table;
Lisp_Object Vminibuffer_completion_predicate, Qminibuffer_completion_predicate;
Lisp_Object Vminibuffer_completion_confirm, Qminibuffer_completion_confirm;
Lisp_Object Vminibuffer_completing_file_name;

DEFUN ("completing-read", Fcompleting_read, Scompleting_read, 2, 8, 0,
    doc: /* Read a string in the minibuffer, with completion.
PROMPT is a string to prompt with; normally it ends in a colon and a space.
TABLE can be an list of strings, an alist, an obarray or a hash table.
TABLE can also be a function to do the completion itself.
PREDICATE limits completion to a subset of TABLE.
See `try-completion' and `all-completions' for more details
 on completion, TABLE, and PREDICATE.

If REQUIRE-MATCH is non-nil, the user is not allowed to exit unless
 the input is (or completes to) an element of TABLE or is null.
 If it is also not t, typing RET does not exit if it does non-null completion.
If the input is null, `completing-read' returns DEF, or an empty string
 if DEF is nil, regardless of the value of REQUIRE-MATCH.

If INITIAL-INPUT is non-nil, insert it in the minibuffer initially,
 with point positioned at the end.
 If it is (STRING . POSITION), the initial input is STRING, but point
 is placed at _zero-indexed_ position POSITION in STRING. (*Note*
 that this is different from `read-from-minibuffer' and related
 functions, which use one-indexing for POSITION.) This feature is
 deprecated--it is best to pass nil for INITIAL-INPUT and supply the
 default value DEF instead. The user can yank the default value into
 the minibuffer easily using \\[next-history-element].

HIST, if non-nil, specifies a history list and optionally the initial
 position in the list. It can be a symbol, which is the history list
 variable to use, or it can be a cons cell (HISTVAR . HISTPOS). In
 that case, HISTVAR is the history list variable to use, and HISTPOS
 is the initial position (the position in the list used by the
 minibuffer history commands). For consistency, you should also
 specify that element of the history as the value of
 INITIAL-INPUT. (This is the only case in which you should use
 INITIAL-INPUT instead of DEF.) Positions are counted starting from
 1 at the beginning of the list. The variable `history-length'
 controls the maximum length of a history list.

DEF, if non-nil, is the default value.

If INHERIT-INPUT-METHOD is non-nil, the minibuffer inherits
 the current input method and the setting of `enable-multibyte-characters'.

Completion ignores case if the ambient value of
 `completion-ignore-case' is non-nil. */)
   (prompt, table, predicate, require_match, initial_input, hist, def, inherit_input_method)
   Lisp_Object prompt, table, predicate, require_match, initial_input;
   Lisp_Object hist, def, inherit_input_method;
{
 Lisp_Object val, histvar, histpos, position;
 Lisp_Object init;
 int pos = 0;
 int count = SPECPDL_INDEX ();
 struct gcpro gcpro1;

 init = initial_input;
 GCPRO1 (def);

 specbind (Qminibuffer_completion_table, table);
 specbind (Qminibuffer_completion_predicate, predicate);
 specbind (Qminibuffer_completion_confirm,
	  EQ (require_match, Qt) ? Qnil : require_match);
 last_exact_completion = Qnil;

 position = Qnil;
 if (!NILP (init))
  {
   if (CONSP (init))
	{
	 position = Fcdr (init);
	 init = Fcar (init);
	}
   CHECK_STRING (init);
   if (!NILP (position))
	{
	 CHECK_NUMBER (position);
	 /* Convert to distance from end of input. */
	 pos = XINT (position) - SCHARS (init);
	}
  }

 if (SYMBOLP (hist))
  {
   histvar = hist;
   histpos = Qnil;
  }
 else
  {
   histvar = Fcar_safe (hist);
   histpos = Fcdr_safe (hist);
  }
 if (NILP (histvar))
  histvar = Qminibuffer_history;
 if (NILP (histpos))
  XSETFASTINT (histpos, 0);

 val = read_minibuf (NILP (require_match)
		   ? (NILP (Vminibuffer_completing_file_name)
			 ? Vminibuffer_local_completion_map
			 : Vminibuffer_local_filename_completion_map)
		   : (NILP (Vminibuffer_completing_file_name)
			 ? Vminibuffer_local_must_match_map
			 : Vminibuffer_local_must_match_filename_map),
		   init, prompt, make_number (pos), 0,
		   histvar, histpos, def, 0,
		   !NILP (inherit_input_method), 0);

 if (STRINGP (val) && SCHARS (val) == 0 && ! NILP (def))
  val = def;

 RETURN_UNGCPRO (unbind_to (count, val));
}

Lisp_Object Fminibuffer_completion_help ();
Lisp_Object Fassoc_string ();

/* Test whether TXT is an exact completion. */
DEFUN ("test-completion", Ftest_completion, Stest_completion, 2, 3, 0,
    doc: /* Return non-nil if STRING is a valid completion.
Takes the same arguments as `all-completions' and `try-completion'.
If ALIST is a function, it is called with three arguments:
the values STRING, PREDICATE and `lambda'. */)
    (string, alist, predicate)
   Lisp_Object string, alist, predicate;
{
 Lisp_Object regexps, tail, tem = Qnil;
 int i = 0;

 CHECK_STRING (string);

 if ((CONSP (alist) && (!SYMBOLP (XCAR (alist)) || NILP (XCAR (alist))))
   || NILP (alist))
  {
   tem = Fassoc_string (string, alist, completion_ignore_case ? Qt : Qnil);
   if (NILP (tem))
	return Qnil;
  }
 else if (VECTORP (alist))
  {
   /* Bypass intern-soft as that loses for nil. */
   tem = oblookup (alist,
		   SDATA (string),
		   SCHARS (string),
		   SBYTES (string));
   if (!SYMBOLP (tem))
	{
	 if (STRING_MULTIBYTE (string))
	  string = Fstring_make_unibyte (string);
	 else
	  string = Fstring_make_multibyte (string);

	 tem = oblookup (alist,
			 SDATA (string),
			 SCHARS (string),
			 SBYTES (string));
	}

   if (completion_ignore_case && !SYMBOLP (tem))
	{
	 for (i = XVECTOR (alist)->size - 1; i >= 0; i--)
	  {
	   tail = XVECTOR (alist)->contents[i];
	   if (SYMBOLP (tail))
		while (1)
		 {
		  if (EQ((Fcompare_strings (string, make_number (0), Qnil,
					   Fsymbol_name (tail),
					   make_number (0) , Qnil, Qt)),
			  Qt))
		   {
			tem = tail;
			break;
		   }
		  if (XSYMBOL (tail)->next == 0)
		   break;
		  XSETSYMBOL (tail, XSYMBOL (tail)->next);
		 }
	  }
	}

   if (!SYMBOLP (tem))
	return Qnil;
  }
 else if (HASH_TABLE_P (alist))
  {
   struct Lisp_Hash_Table *h = XHASH_TABLE (alist);
   i = hash_lookup (h, string, NULL);
   if (i >= 0)
	tem = HASH_KEY (h, i);
   else
	for (i = 0; i < HASH_TABLE_SIZE (h); ++i)
	 if (!NILP (HASH_HASH (h, i)) &&
	   EQ (Fcompare_strings (string, make_number (0), Qnil,
				  HASH_KEY (h, i), make_number (0) , Qnil,
				  completion_ignore_case ? Qt : Qnil),
		 Qt))
	  {
	   tem = HASH_KEY (h, i);
	   break;
	  }
   if (!STRINGP (tem))
	return Qnil;
  }
 else
  return call3 (alist, string, predicate, Qlambda);

 /* Reject this element if it fails to match all the regexps. */
 if (CONSP (Vcompletion_regexp_list))
  {
   int count = SPECPDL_INDEX ();
   specbind (Qcase_fold_search, completion_ignore_case ? Qt : Qnil);
   for (regexps = Vcompletion_regexp_list; CONSP (regexps);
	  regexps = XCDR (regexps))
	{
	 if (NILP (Fstring_match (XCAR (regexps),
				  SYMBOLP (tem) ? string : tem,
				  Qnil)))
	  return unbind_to (count, Qnil);
	}
   unbind_to (count, Qnil);
  }

 /* Finally, check the predicate. */
 if (!NILP (predicate))
  {
   return HASH_TABLE_P (alist)
	? call2 (predicate, tem, HASH_VALUE (XHASH_TABLE (alist), i))
	: call1 (predicate, tem);
  }
 else
  return Qt;
}

/* returns:
 * 0 no possible completion
 * 1 was already an exact and unique completion
 * 3 was already an exact completion
 * 4 completed to an exact completion
 * 5 some completion happened
 * 6 no completion happened
 */
int
do_completion ()
{
 Lisp_Object completion, string, tem;
 int completedp;
 Lisp_Object last;
 struct gcpro gcpro1, gcpro2;

 completion = Ftry_completion (Fminibuffer_completion_contents (),
				Vminibuffer_completion_table,
				Vminibuffer_completion_predicate);
 last = last_exact_completion;
 last_exact_completion = Qnil;

 GCPRO2 (completion, last);

 if (NILP (completion))
  {
   bitch_at_user ();
   temp_echo_area_glyphs (build_string (" [No match]"));
   UNGCPRO;
   return 0;
  }

 if (EQ (completion, Qt))	/* exact and unique match */
  {
   UNGCPRO;
   return 1;
  }

 string = Fminibuffer_completion_contents ();

 /* COMPLETEDP should be true if some completion was done, which
   doesn't include simply changing the case of the entered string.
   However, for appearance, the string is rewritten if the case
   changes. */
 tem = Fcompare_strings (completion, Qnil, Qnil, string, Qnil, Qnil, Qt);
 completedp = !EQ (tem, Qt);

 tem = Fcompare_strings (completion, Qnil, Qnil, string, Qnil, Qnil, Qnil);
 if (!EQ (tem, Qt))
  /* Rewrite the user's input. */
  {
   int prompt_end = XINT (Fminibuffer_prompt_end ());
   /* Some completion happened */

   if (! NILP (Vminibuffer_completing_file_name)
	 && SREF (completion, SBYTES (completion) - 1) == '/'
	 && PT < ZV
	 && FETCH_CHAR (PT_BYTE) == '/')
	{
	 del_range (prompt_end, PT + 1);
	}
   else
	del_range (prompt_end, PT);

   Finsert (1, &completion);

   if (! completedp)
	/* The case of the string changed, but that's all. We're not
	  sure whether this is a unique completion or not, so try again
	  using the real case (this shouldn't recurse again, because
	  the next time try-completion will return either `t' or the
	  exact string). */
	{
	 UNGCPRO;
	 return do_completion ();
	}
  }

 /* It did find a match. Do we match some possibility exactly now? */
 tem = Ftest_completion (Fminibuffer_contents (),
			 Vminibuffer_completion_table,
			 Vminibuffer_completion_predicate);
 if (NILP (tem))
  {
   /* not an exact match */
   UNGCPRO;
   if (completedp)
	return 5;
   else if (!NILP (Vcompletion_auto_help))
	Fminibuffer_completion_help ();
   else
	temp_echo_area_glyphs (build_string (" [Next char not unique]"));
   return 6;
  }
 else if (completedp)
  {
   UNGCPRO;
   return 4;
  }
 /* If the last exact completion and this one were the same,
   it means we've already given a "Complete but not unique"
   message and the user's hit TAB again, so now we give him help. */
 last_exact_completion = completion;
 if (!NILP (last))
  {
   tem = Fminibuffer_completion_contents ();
   if (!NILP (Fequal (tem, last)))
	Fminibuffer_completion_help ();
  }
 UNGCPRO;
 return 3;
}

/* Like assoc but assumes KEY is a string, and ignores case if appropriate. */

DEFUN ("assoc-string", Fassoc_string, Sassoc_string, 2, 3, 0,
    doc: /* Like `assoc' but specifically for strings.
Unibyte strings are converted to multibyte for comparison.
And case is ignored if CASE-FOLD is non-nil.
As opposed to `assoc', it will also match an entry consisting of a single
string rather than a cons cell whose car is a string. */)
    (key, list, case_fold)
   register Lisp_Object key;
   Lisp_Object list, case_fold;
{
 register Lisp_Object tail;

 for (tail = list; !NILP (tail); tail = Fcdr (tail))
  {
   register Lisp_Object elt, tem, thiscar;
   elt = Fcar (tail);
   thiscar = CONSP (elt) ? XCAR (elt) : elt;
   if (!STRINGP (thiscar))
	continue;
   tem = Fcompare_strings (thiscar, make_number (0), Qnil,
			   key, make_number (0), Qnil,
			   case_fold);
   if (EQ (tem, Qt))
	return elt;
   QUIT;
  }
 return Qnil;
}

DEFUN ("minibuffer-complete", Fminibuffer_complete, Sminibuffer_complete, 0, 0, "",
    doc: /* Complete the minibuffer contents as far as possible.
Return nil if there is no valid completion, else t.
If no characters can be completed, display a list of possible completions.
If you repeat this command after it displayed such a list,
scroll the window of possible completions. */)
   ()
{
 register int i;
 Lisp_Object window, tem;

 /* If the previous command was not this,
   mark the completion buffer obsolete. */
 if (! EQ (current_kboard->Vlast_command, Vthis_command))
  Vminibuf_scroll_window = Qnil;

 window = Vminibuf_scroll_window;
 /* If there's a fresh completion window with a live buffer,
   and this command is repeated, scroll that window. */
 if (! NILP (window) && ! NILP (XWINDOW (window)->buffer)
   && !NILP (XBUFFER (XWINDOW (window)->buffer)->name))
  {
   struct buffer *obuf = current_buffer;

   Fset_buffer (XWINDOW (window)->buffer);
   tem = Fpos_visible_in_window_p (make_number (ZV), window, Qnil);
   if (! NILP (tem))
	/* If end is in view, scroll up to the beginning. */
	Fset_window_start (window, make_number (BEGV), Qnil);
   else
	/* Else scroll down one screen. */
	Fscroll_other_window (Qnil);

   set_buffer_internal (obuf);
   return Qnil;
  }

 i = do_completion ();
 switch (i)
  {
  case 0:
   return Qnil;

  case 1:
   if (PT != ZV)
	Fgoto_char (make_number (ZV));
   temp_echo_area_glyphs (build_string (" [Sole completion]"));
   break;

  case 3:
   if (PT != ZV)
	Fgoto_char (make_number (ZV));
   temp_echo_area_glyphs (build_string (" [Complete, but not unique]"));
   break;
  }

 return Qt;
}

/* Subroutines of Fminibuffer_complete_and_exit. */

/* This one is called by internal_condition_case to do the real work. */

Lisp_Object
complete_and_exit_1 ()
{
 return make_number (do_completion ());
}

/* This one is called by internal_condition_case if an error happens.
  Pretend the current value is an exact match. */

Lisp_Object
complete_and_exit_2 (ignore)
   Lisp_Object ignore;
{
 return make_number (1);
}

EXFUN (Fexit_minibuffer, 0) NO_RETURN;

DEFUN ("minibuffer-complete-and-exit", Fminibuffer_complete_and_exit,
    Sminibuffer_complete_and_exit, 0, 0, "",
    doc: /* If the minibuffer contents is a valid completion then exit.
Otherwise try to complete it. If completion leads to a valid completion,
a repetition of this command will exit. */)
   ()
{
 register int i;
 Lisp_Object val, tem;

 /* Allow user to specify null string */
 if (XINT (Fminibuffer_prompt_end ()) == ZV)
  goto exit;

 val = Fminibuffer_contents ();
 tem = Ftest_completion (val,
			 Vminibuffer_completion_table,
			 Vminibuffer_completion_predicate);
 if (!NILP (tem))
  {
   if (completion_ignore_case)
	{ /* Fixup case of the field, if necessary. */
	 Lisp_Object compl
	  = Ftry_completion (val,
			    Vminibuffer_completion_table,
			    Vminibuffer_completion_predicate);
	 if (STRINGP (compl)
	   /* If it weren't for this piece of paranoia, I'd replace
		 the whole thing with a call to do_completion. */
	   && EQ (Flength (val), Flength (compl)))
	  {
	   del_range (XINT (Fminibuffer_prompt_end ()), ZV);
	   Finsert (1, &compl);
	  }
	}
   goto exit;
  }

 /* Call do_completion, but ignore errors. */
 SET_PT (ZV);
 val = internal_condition_case (complete_and_exit_1, Qerror,
				 complete_and_exit_2);

 i = XFASTINT (val);
 switch (i)
  {
  case 1:
  case 3:
   goto exit;

  case 4:
   if (!NILP (Vminibuffer_completion_confirm))
	{
	 temp_echo_area_glyphs (build_string (" [Confirm]"));
	 return Qnil;
	}
   else
	goto exit;

  default:
   return Qnil;
  }
 exit:
 return Fexit_minibuffer ();
 /* NOTREACHED */
}

DEFUN ("minibuffer-complete-word", Fminibuffer_complete_word, Sminibuffer_complete_word,
    0, 0, "",
    doc: /* Complete the minibuffer contents at most a single word.
After one word is completed as much as possible, a space or hyphen
is added, provided that matches some possible completion.
Return nil if there is no valid completion, else t. */)
   ()
{
 Lisp_Object completion, tem, tem1;
 register int i, i_byte;
 struct gcpro gcpro1, gcpro2;
 int prompt_end_charpos = XINT (Fminibuffer_prompt_end ());

 /* We keep calling Fbuffer_string rather than arrange for GC to
   hold onto a pointer to one of the strings thus made. */

 completion = Ftry_completion (Fminibuffer_completion_contents (),
				Vminibuffer_completion_table,
				Vminibuffer_completion_predicate);
 if (NILP (completion))
  {
   bitch_at_user ();
   temp_echo_area_glyphs (build_string (" [No match]"));
   return Qnil;
  }
 if (EQ (completion, Qt))
  return Qnil;

#if 0 /* How the below code used to look, for reference. */
 tem = Fminibuffer_contents ();
 b = SDATA (tem);
 i = ZV - 1 - SCHARS (completion);
 p = SDATA (completion);
 if (i > 0 ||
   0 <= scmp (b, p, ZV - 1))
  {
   i = 1;
   /* Set buffer to longest match of buffer tail and completion head. */
   while (0 <= scmp (b + i, p, ZV - 1 - i))
	i++;
   del_range (1, i + 1);
   SET_PT (ZV);
  }
#else /* Rewritten code */
 {
  int buffer_nchars, completion_nchars;

  CHECK_STRING (completion);
  tem = Fminibuffer_completion_contents ();
  GCPRO2 (completion, tem);
  /* If reading a file name,
    expand any $ENVVAR refs in the buffer and in TEM. */
  if (! NILP (Vminibuffer_completing_file_name))
   {
	Lisp_Object substituted;
	substituted = Fsubstitute_in_file_name (tem);
	if (! EQ (substituted, tem))
	 {
	  tem = substituted;
	  del_range (prompt_end_charpos, PT);
	  Finsert (1, &tem);
	 }
   }
  buffer_nchars = SCHARS (tem); /* # chars in what we completed. */
  completion_nchars = SCHARS (completion);
  i = buffer_nchars - completion_nchars;
  if (i > 0
	||
	(tem1 = Fcompare_strings (tem, make_number (0),
				 make_number (buffer_nchars),
				 completion, make_number (0),
				 make_number (buffer_nchars),
				 completion_ignore_case ? Qt : Qnil),
	 ! EQ (tem1, Qt)))
   {
	int start_pos;

	/* Make buffer (before point) contain the longest match
	  of TEM's tail and COMPLETION's head. */
	if (i <= 0) i = 1;
	start_pos= i;
	buffer_nchars -= i;
	while (i > 0)
	 {
	  tem1 = Fcompare_strings (tem, make_number (start_pos), Qnil,
				   completion, make_number (0),
				   make_number (buffer_nchars),
				   completion_ignore_case ? Qt : Qnil);
	  start_pos++;
	  if (EQ (tem1, Qt))
	   break;
	  i++;
	  buffer_nchars--;
	 }
	del_range (start_pos, start_pos + buffer_nchars);
   }
  UNGCPRO;
 }
#endif /* Rewritten code */

 {
  int prompt_end_bytepos;
  prompt_end_bytepos = CHAR_TO_BYTE (prompt_end_charpos);
  i = PT - prompt_end_charpos;
  i_byte = PT_BYTE - prompt_end_bytepos;
 }

 /* If completion finds next char not unique,
   consider adding a space or a hyphen. */
 if (i == SCHARS (completion))
  {
   GCPRO1 (completion);
   tem = Ftry_completion (concat2 (Fminibuffer_completion_contents (),
				   build_string (" ")),
			   Vminibuffer_completion_table,
			   Vminibuffer_completion_predicate);
   UNGCPRO;

   if (STRINGP (tem))
	completion = tem;
   else
	{
	 GCPRO1 (completion);
	 tem =
	  Ftry_completion (concat2 (Fminibuffer_completion_contents (),
				   build_string ("-")),
			   Vminibuffer_completion_table,
			   Vminibuffer_completion_predicate);
	 UNGCPRO;

	 if (STRINGP (tem))
	  completion = tem;
	}
  }

 /* Now find first word-break in the stuff found by completion.
   i gets index in string of where to stop completing. */
 {
  int len, c;
  int bytes = SBYTES (completion);
  register const unsigned char *completion_string = SDATA (completion);
  for (; i_byte < SBYTES (completion); i_byte += len, i++)
   {
	c = STRING_CHAR_AND_LENGTH (completion_string + i_byte,
				  bytes - i_byte,
				  len);
	if (SYNTAX (c) != Sword)
	 {
	  i_byte += len;
	  i++;
	  break;
	 }
   }
 }

 /* If got no characters, print help for user. */

 if (i == PT - prompt_end_charpos)
  {
   if (!NILP (Vcompletion_auto_help))
	Fminibuffer_completion_help ();
   return Qnil;
  }

 /* Otherwise insert in minibuffer the chars we got */

 if (! NILP (Vminibuffer_completing_file_name)
   && SREF (completion, SBYTES (completion) - 1) == '/'
   && PT < ZV
   && FETCH_CHAR (PT_BYTE) == '/')
  {
   del_range (prompt_end_charpos, PT + 1);
  }
 else
  del_range (prompt_end_charpos, PT);

 insert_from_string (completion, 0, 0, i, i_byte, 1);
 return Qt;
}

DEFUN ("display-completion-list", Fdisplay_completion_list, Sdisplay_completion_list,
    1, 2, 0,
    doc: /* Display the list of completions, COMPLETIONS, using `standard-output'.
Each element may be just a symbol or string
or may be a list of two strings to be printed as if concatenated.
If it is a list of two strings, the first is the actual completion
alternative, the second serves as annotation.
`standard-output' must be a buffer.
The actual completion alternatives, as inserted, are given `mouse-face'
properties of `highlight'.
At the end, this runs the normal hook `completion-setup-hook'.
It can find the completion buffer in `standard-output'.
The optional second arg COMMON-SUBSTRING is a string.
It is used to put faces, `completions-first-difference' and
`completions-common-part' on the completion buffer. The
`completions-common-part' face is put on the common substring
specified by COMMON-SUBSTRING. If COMMON-SUBSTRING is nil
and the current buffer is not the minibuffer, the faces are not put.
Internally, COMMON-SUBSTRING is bound to `completion-common-substring'
during running `completion-setup-hook'. */)
   (completions, common_substring)
   Lisp_Object completions;
   Lisp_Object common_substring;
{
 Lisp_Object tail, elt;
 register int i;
 int column = 0;
 struct gcpro gcpro1, gcpro2, gcpro3;
 struct buffer *old = current_buffer;
 int first = 1;

 /* Note that (when it matters) every variable
   points to a non-string that is pointed to by COMPLETIONS,
   except for ELT. ELT can be pointing to a string
   when terpri or Findent_to calls a change hook. */
 elt = Qnil;
 GCPRO3 (completions, elt, common_substring);

 if (BUFFERP (Vstandard_output))
  set_buffer_internal (XBUFFER (Vstandard_output));

 if (NILP (completions))
  write_string ("There are no possible completions of what you have typed.",
		 -1);
 else
  {
   write_string ("Possible completions are:", -1);
   for (tail = completions, i = 0; CONSP (tail); tail = XCDR (tail), i++)
	{
	 Lisp_Object tem, string;
	 int length;
	 Lisp_Object startpos, endpos;

	 startpos = Qnil;

	 elt = XCAR (tail);
	 if (SYMBOLP (elt))
	  elt = SYMBOL_NAME (elt);
	 /* Compute the length of this element. */
	 if (CONSP (elt))
	  {
	   tem = XCAR (elt);
	   CHECK_STRING (tem);
	   length = SCHARS (tem);

	   tem = Fcar (XCDR (elt));
	   CHECK_STRING (tem);
	   length += SCHARS (tem);
	  }
	 else
	  {
	   CHECK_STRING (elt);
	   length = SCHARS (elt);
	  }

	 /* This does a bad job for narrower than usual windows.
	   Sadly, the window it will appear in is not known
	   until after the text has been made. */

	 if (BUFFERP (Vstandard_output))
	  XSETINT (startpos, BUF_PT (XBUFFER (Vstandard_output)));

	 /* If the previous completion was very wide,
	   or we have two on this line already,
	   don't put another on the same line. */
	 if (column > 33 || first
	   /* If this is really wide, don't put it second on a line. */
	   || (column > 0 && length > 45))
	  {
	   Fterpri (Qnil);
	   column = 0;
	  }
	 /* Otherwise advance to column 35. */
	 else
	  {
	   if (BUFFERP (Vstandard_output))
		{
		 tem = Findent_to (make_number (35), make_number (2));

		 column = XINT (tem);
		}
	   else
		{
		 do
		  {
		   write_string (" ", -1);
		   column++;
		  }
		 while (column < 35);
		}
	  }

	 if (BUFFERP (Vstandard_output))
	  {
	   XSETINT (endpos, BUF_PT (XBUFFER (Vstandard_output)));
	   Fset_text_properties (startpos, endpos,
				  Qnil, Vstandard_output);
	  }

	 /* Output this element.
	   If necessary, convert it to unibyte or to multibyte first. */
	 if (CONSP (elt))
	  string = Fcar (elt);
	 else
	  string = elt;
	 if (NILP (current_buffer->enable_multibyte_characters)
	   && STRING_MULTIBYTE (string))
	  string = Fstring_make_unibyte (string);
	 else if (!NILP (current_buffer->enable_multibyte_characters)
		  && !STRING_MULTIBYTE (string))
	  string = Fstring_make_multibyte (string);

	 if (BUFFERP (Vstandard_output))
	  {
	   XSETINT (startpos, BUF_PT (XBUFFER (Vstandard_output)));

	   Fprinc (string, Qnil);

	   XSETINT (endpos, BUF_PT (XBUFFER (Vstandard_output)));

	   Fput_text_property (startpos, endpos,
				 Qmouse_face, intern ("highlight"),
				 Vstandard_output);
	  }
	 else
	  {
	   Fprinc (string, Qnil);
	  }

	 /* Output the annotation for this element. */
	 if (CONSP (elt))
	  {
	   if (BUFFERP (Vstandard_output))
		{
		 XSETINT (startpos, BUF_PT (XBUFFER (Vstandard_output)));

		 Fprinc (Fcar (Fcdr (elt)), Qnil);

		 XSETINT (endpos, BUF_PT (XBUFFER (Vstandard_output)));

		 Fset_text_properties (startpos, endpos, Qnil,
					Vstandard_output);
		}
	   else
		{
		 Fprinc (Fcar (Fcdr (elt)), Qnil);
		}
	  }


	 /* Update COLUMN for what we have output. */
	 column += length;

	 /* If output is to a buffer, recompute COLUMN in a way
	   that takes account of character widths. */
	 if (BUFFERP (Vstandard_output))
	  {
	   tem = Fcurrent_column ();
	   column = XINT (tem);
	  }

	 first = 0;
	}
  }

 if (BUFFERP (Vstandard_output))
  set_buffer_internal (old);

 if (!NILP (Vrun_hooks))
  {
   int count1 = SPECPDL_INDEX ();

   specbind (intern ("completion-common-substring"), common_substring);
   call1 (Vrun_hooks, intern ("completion-setup-hook"));

   unbind_to (count1, Qnil);
  }

 UNGCPRO;

 return Qnil;
}


static Lisp_Object
display_completion_list_1 (list)
   Lisp_Object list;
{
 return Fdisplay_completion_list (list, Qnil);
}

DEFUN ("minibuffer-completion-help", Fminibuffer_completion_help, Sminibuffer_completion_help,
    0, 0, "",
    doc: /* Display a list of possible completions of the current minibuffer contents. */)
   ()
{
 Lisp_Object completions;

 message ("Making completion list...");
 completions = Fall_completions (Fminibuffer_completion_contents (),
				 Vminibuffer_completion_table,
				 Vminibuffer_completion_predicate,
				 Qt);
 clear_message (1, 0);

 if (NILP (completions))
  {
   bitch_at_user ();
   temp_echo_area_glyphs (build_string (" [No completions]"));
  }
 else
  {
   /* Sort and remove duplicates. */
   Lisp_Object tmp = completions = Fsort (completions, Qstring_lessp);
   while (CONSP (tmp))
	{
	 if (CONSP (XCDR (tmp))
	   && !NILP (Fequal (XCAR (tmp), XCAR (XCDR (tmp)))))
	  XSETCDR (tmp, XCDR (XCDR (tmp)));
	 else
	  tmp = XCDR (tmp);
	}
   internal_with_output_to_temp_buffer ("*Completions*",
					  display_completion_list_1,
					  completions);
  }
 return Qnil;
}

DEFUN ("self-insert-and-exit", Fself_insert_and_exit, Sself_insert_and_exit, 0, 0, "",
    doc: /* Terminate minibuffer input. */)
   ()
{
 if (INTEGERP (last_command_char))
  internal_self_insert (XINT (last_command_char), 0);
 else
  bitch_at_user ();

 return Fexit_minibuffer ();
}

DEFUN ("exit-minibuffer", Fexit_minibuffer, Sexit_minibuffer, 0, 0, "",
    doc: /* Terminate this minibuffer argument. */)
   ()
{
 /* If the command that uses this has made modifications in the minibuffer,
   we don't want them to cause deactivation of the mark in the original
   buffer.
   A better solution would be to make deactivate-mark buffer-local
   (or to turn it into a list of buffers, ...), but in the mean time,
   this should do the trick in most cases. */
 Vdeactivate_mark = Qnil;
 Fthrow (Qexit, Qnil);
}

DEFUN ("minibuffer-depth", Fminibuffer_depth, Sminibuffer_depth, 0, 0, 0,
    doc: /* Return current depth of activations of minibuffer, a nonnegative integer. */)
   ()
{
 return make_number (minibuf_level);
}

DEFUN ("minibuffer-prompt", Fminibuffer_prompt, Sminibuffer_prompt, 0, 0, 0,
    doc: /* Return the prompt string of the currently-active minibuffer.
If no minibuffer is active, return nil. */)
   ()
{
 return Fcopy_sequence (minibuf_prompt);
}


/* Temporarily display STRING at the end of the current
  minibuffer contents. This is used to display things like
  "[No Match]" when the user requests a completion for a prefix
  that has no possible completions, and other quick, unobtrusive
  messages. */

void
temp_echo_area_glyphs (string)
   Lisp_Object string;
{
 int osize = ZV;
 int osize_byte = ZV_BYTE;
 int opoint = PT;
 int opoint_byte = PT_BYTE;
 Lisp_Object oinhibit;
 oinhibit = Vinhibit_quit;

 /* Clear out any old echo-area message to make way for our new thing. */
 message (0);

 SET_PT_BOTH (osize, osize_byte);
 insert_from_string (string, 0, 0, SCHARS (string), SBYTES (string), 0);
 SET_PT_BOTH (opoint, opoint_byte);
 Vinhibit_quit = Qt;
 Fsit_for (make_number (2), Qnil, Qnil);
 del_range_both (osize, osize_byte, ZV, ZV_BYTE, 1);
 SET_PT_BOTH (opoint, opoint_byte);
 if (!NILP (Vquit_flag))
  {
   Vquit_flag = Qnil;
   Vunread_command_events = Fcons (make_number (quit_char), Qnil);
  }
 Vinhibit_quit = oinhibit;
}

DEFUN ("minibuffer-message", Fminibuffer_message, Sminibuffer_message,
    1, 1, 0,
    doc: /* Temporarily display STRING at the end of the minibuffer.
The text is displayed for a period controlled by `minibuffer-message-timeout',
or until the next input event arrives, whichever comes first. */)
   (string)
   Lisp_Object string;
{
 CHECK_STRING (string);
 temp_echo_area_glyphs (string);
 return Qnil;
}

void
init_minibuf_once ()
{
 Vminibuffer_list = Qnil;
 staticpro (&Vminibuffer_list);
}

void
syms_of_minibuf ()
{
 minibuf_level = 0;
 minibuf_prompt = Qnil;
 staticpro (&minibuf_prompt);

 minibuf_save_list = Qnil;
 staticpro (&minibuf_save_list);

 Qread_file_name_internal = intern ("read-file-name-internal");
 staticpro (&Qread_file_name_internal);

 Qminibuffer_default = intern ("minibuffer-default");
 staticpro (&Qminibuffer_default);
 Fset (Qminibuffer_default, Qnil);

 Qminibuffer_completion_table = intern ("minibuffer-completion-table");
 staticpro (&Qminibuffer_completion_table);

 Qminibuffer_completion_confirm = intern ("minibuffer-completion-confirm");
 staticpro (&Qminibuffer_completion_confirm);

 Qminibuffer_completion_predicate = intern ("minibuffer-completion-predicate");
 staticpro (&Qminibuffer_completion_predicate);

 staticpro (&last_exact_completion);
 last_exact_completion = Qnil;

 staticpro (&last_minibuf_string);
 last_minibuf_string = Qnil;

 Quser_variable_p = intern ("user-variable-p");
 staticpro (&Quser_variable_p);

 Qminibuffer_history = intern ("minibuffer-history");
 staticpro (&Qminibuffer_history);

 Qbuffer_name_history = intern ("buffer-name-history");
 staticpro (&Qbuffer_name_history);
 Fset (Qbuffer_name_history, Qnil);

 Qminibuffer_setup_hook = intern ("minibuffer-setup-hook");
 staticpro (&Qminibuffer_setup_hook);

 Qminibuffer_exit_hook = intern ("minibuffer-exit-hook");
 staticpro (&Qminibuffer_exit_hook);

 Qhistory_length = intern ("history-length");
 staticpro (&Qhistory_length);

 Qcurrent_input_method = intern ("current-input-method");
 staticpro (&Qcurrent_input_method);

 Qactivate_input_method = intern ("activate-input-method");
 staticpro (&Qactivate_input_method);

 Qcase_fold_search = intern ("case-fold-search");
 staticpro (&Qcase_fold_search);

 DEFVAR_LISP ("read-buffer-function", &Vread_buffer_function,
	    doc: /* If this is non-nil, `read-buffer' does its work by calling this function. */);
 Vread_buffer_function = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("minibuffer-setup-hook", &Vminibuffer_setup_hook,
	    doc: /* Normal hook run just after entry to minibuffer. */);
 Vminibuffer_setup_hook = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("minibuffer-exit-hook", &Vminibuffer_exit_hook,
	    doc: /* Normal hook run just after exit from minibuffer. */);
 Vminibuffer_exit_hook = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("history-length", &Vhistory_length,
	    doc: /* *Maximum length for history lists before truncation takes place.
A number means that length; t means infinite. Truncation takes place
just after a new element is inserted. Setting the history-length
property of a history variable overrides this default. */);
 XSETFASTINT (Vhistory_length, 30);

 DEFVAR_BOOL ("history-delete-duplicates", &history_delete_duplicates,
	    doc: /* *Non-nil means to delete duplicates in history.
If set to t when adding a new history element, all previous identical
elements are deleted. */);
 history_delete_duplicates = 0;

 DEFVAR_LISP ("completion-auto-help", &Vcompletion_auto_help,
	    doc: /* *Non-nil means automatically provide help for invalid completion input.
Under Partial Completion mode, a non-nil, non-t value has a special meaning;
see the doc string of `partial-completion-mode' for more details. */);
 Vcompletion_auto_help = Qt;

 DEFVAR_BOOL ("completion-ignore-case", &completion_ignore_case,
	    doc: /* Non-nil means don't consider case significant in completion.

For file-name completion, the variable `read-file-name-completion-ignore-case'
controls the behavior, rather than this variable. */);
 completion_ignore_case = 0;

 DEFVAR_BOOL ("enable-recursive-minibuffers", &enable_recursive_minibuffers,
	    doc: /* *Non-nil means to allow minibuffer commands while in the minibuffer.
This variable makes a difference whenever the minibuffer window is active. */);
 enable_recursive_minibuffers = 0;

 DEFVAR_LISP ("minibuffer-completion-table", &Vminibuffer_completion_table,
	    doc: /* Alist or obarray used for completion in the minibuffer.
This becomes the ALIST argument to `try-completion' and `all-completions'.
The value can also be a list of strings or a hash table.

The value may alternatively be a function, which is given three arguments:
 STRING, the current buffer contents;
 PREDICATE, the predicate for filtering possible matches;
 CODE, which says what kind of things to do.
CODE can be nil, t or `lambda'.
nil means to return the best completion of STRING, or nil if there is none.
t means to return a list of all possible completions of STRING.
`lambda' means to return t if STRING is a valid completion as it stands. */);
 Vminibuffer_completion_table = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("minibuffer-completion-predicate", &Vminibuffer_completion_predicate,
	    doc: /* Within call to `completing-read', this holds the PREDICATE argument. */);
 Vminibuffer_completion_predicate = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("minibuffer-completion-confirm", &Vminibuffer_completion_confirm,
	    doc: /* Non-nil means to demand confirmation of completion before exiting minibuffer. */);
 Vminibuffer_completion_confirm = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("minibuffer-completing-file-name",
	    &Vminibuffer_completing_file_name,
	    doc: /* Non-nil means completing file names. */);
 Vminibuffer_completing_file_name = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("minibuffer-help-form", &Vminibuffer_help_form,
	    doc: /* Value that `help-form' takes on inside the minibuffer. */);
 Vminibuffer_help_form = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("minibuffer-history-variable", &Vminibuffer_history_variable,
	    doc: /* History list symbol to add minibuffer values to.
Each string of minibuffer input, as it appears on exit from the minibuffer,
is added with
 (set minibuffer-history-variable
 (cons STRING (symbol-value minibuffer-history-variable))) */);
 XSETFASTINT (Vminibuffer_history_variable, 0);

 DEFVAR_LISP ("minibuffer-history-position", &Vminibuffer_history_position,
	    doc: /* Current position of redoing in the history list. */);
 Vminibuffer_history_position = Qnil;

 DEFVAR_BOOL ("minibuffer-auto-raise", &minibuffer_auto_raise,
	    doc: /* *Non-nil means entering the minibuffer raises the minibuffer's frame.
Some uses of the echo area also raise that frame (since they use it too). */);
 minibuffer_auto_raise = 0;

 DEFVAR_LISP ("completion-regexp-list", &Vcompletion_regexp_list,
	    doc: /* List of regexps that should restrict possible completions.
The basic completion functions only consider a completion acceptable
if it matches all regular expressions in this list, with
`case-fold-search' bound to the value of `completion-ignore-case'.
See Info node `(elisp)Basic Completion', for a description of these
functions. */);
 Vcompletion_regexp_list = Qnil;

 DEFVAR_BOOL ("minibuffer-allow-text-properties",
	    &minibuffer_allow_text_properties,
	    doc: /* Non-nil means `read-from-minibuffer' should not discard text properties.
This also affects `read-string', but it does not affect `read-minibuffer',
`read-no-blanks-input', or any of the functions that do minibuffer input
with completion; they always discard text properties. */);
 minibuffer_allow_text_properties = 0;

 DEFVAR_LISP ("minibuffer-prompt-properties", &Vminibuffer_prompt_properties,
	    doc: /* Text properties that are added to minibuffer prompts.
These are in addition to the basic `field' property, and stickiness
properties. */);
 /* We use `intern' here instead of Qread_only to avoid
   initialization-order problems. */
 Vminibuffer_prompt_properties
  = Fcons (intern ("read-only"), Fcons (Qt, Qnil));

 defsubr (&Sset_minibuffer_window);
 defsubr (&Sread_from_minibuffer);
 defsubr (&Seval_minibuffer);
 defsubr (&Sread_minibuffer);
 defsubr (&Sread_string);
 defsubr (&Sread_command);
 defsubr (&Sread_variable);
 defsubr (&Sread_buffer);
 defsubr (&Sread_no_blanks_input);
 defsubr (&Sminibuffer_depth);
 defsubr (&Sminibuffer_prompt);

 defsubr (&Sminibufferp);
 defsubr (&Sminibuffer_prompt_end);
 defsubr (&Sminibuffer_contents);
 defsubr (&Sminibuffer_contents_no_properties);
 defsubr (&Sminibuffer_completion_contents);
 defsubr (&Sdelete_minibuffer_contents);

 defsubr (&Stry_completion);
 defsubr (&Sall_completions);
 defsubr (&Stest_completion);
 defsubr (&Sassoc_string);
 defsubr (&Scompleting_read);
 defsubr (&Sminibuffer_complete);
 defsubr (&Sminibuffer_complete_word);
 defsubr (&Sminibuffer_complete_and_exit);
 defsubr (&Sdisplay_completion_list);
 defsubr (&Sminibuffer_completion_help);

 defsubr (&Sself_insert_and_exit);
 defsubr (&Sexit_minibuffer);

 defsubr (&Sminibuffer_message);
}

void
keys_of_minibuf ()
{
 initial_define_key (Vminibuffer_local_map, Ctl ('g'),
		   "abort-recursive-edit");
 initial_define_key (Vminibuffer_local_map, Ctl ('m'),
		   "exit-minibuffer");
 initial_define_key (Vminibuffer_local_map, Ctl ('j'),
		   "exit-minibuffer");

 initial_define_key (Vminibuffer_local_ns_map, ' ',
		   "exit-minibuffer");
 initial_define_key (Vminibuffer_local_ns_map, '\t',
		   "exit-minibuffer");
 initial_define_key (Vminibuffer_local_ns_map, '?',
		   "self-insert-and-exit");

 initial_define_key (Vminibuffer_local_completion_map, '\t',
		   "minibuffer-complete");
 initial_define_key (Vminibuffer_local_completion_map, ' ',
		   "minibuffer-complete-word");
 initial_define_key (Vminibuffer_local_completion_map, '?',
		   "minibuffer-completion-help");

 Fdefine_key (Vminibuffer_local_filename_completion_map,
	    build_string (" "), Qnil);

 initial_define_key (Vminibuffer_local_must_match_map, Ctl ('m'),
		   "minibuffer-complete-and-exit");
 initial_define_key (Vminibuffer_local_must_match_map, Ctl ('j'),
		   "minibuffer-complete-and-exit");

 Fdefine_key (Vminibuffer_local_must_match_filename_map,
	    build_string (" "), Qnil);
}

/* arch-tag: 8f69b601-fba3-484c-a6dd-ceaee54a7a73
  (do not change this comment) */