Source

emacs / lisp / progmodes / ada-mode.el

Full commit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
;;; ada-mode.el --- major-mode for editing Ada sources

;; Copyright (C) 1994-1995, 1997-2011 Free Software Foundation, Inc.

;; Author: Rolf Ebert   <ebert@inf.enst.fr>
;;   Markus Heritsch <Markus.Heritsch@studbox.uni-stuttgart.de>
;;   Emmanuel Briot <briot@gnat.com>
;; Maintainer: Stephen Leake <stephen_leake@member.fsf.org>
;; Keywords: languages ada

;; This file is part of GNU Emacs.

;; GNU Emacs is free software: you can redistribute it and/or modify
;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
;; (at your option) any later version.

;; GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
;; GNU General Public License for more details.

;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with GNU Emacs. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

;;; Commentary:
;; This mode is a major mode for editing Ada code. This is a major
;; rewrite of the file packaged with Emacs-20. The Ada mode is
;; composed of four Lisp files: ada-mode.el, ada-xref.el, ada-prj.el
;; and ada-stmt.el. Only this file (ada-mode.el) is completely
;; independent from the GNU Ada compiler GNAT, distributed by Ada
;; Core Technologies. All the other files rely heavily on features
;; provided only by GNAT.
;;
;; Note: this mode will not work with Emacs 19. If you are on a VMS
;; system, where the latest version of Emacs is 19.28, you will need
;; another file, called ada-vms.el, that provides some required
;; functions.

;;; Usage:
;; Emacs should enter Ada mode automatically when you load an Ada file.
;; By default, the valid extensions for Ada files are .ads, .adb or .ada
;; If the ada-mode does not start automatically, then simply type the
;; following command :
;;   M-x ada-mode
;;
;; By default, ada-mode is configured to take full advantage of the GNAT
;; compiler (the menus will include the cross-referencing features,...).
;; If you are using another compiler, you might want to set the following
;; variable in your .emacs (Note: do not set this in the ada-mode-hook, it
;; won't work) :
;;  (setq ada-which-compiler 'generic)
;;
;; This mode requires find-file.el to be present on your system.

;;; History:
;; The first Ada mode for GNU Emacs was written by V. Broman in
;; 1985. He based his work on the already existing Modula-2 mode.
;; This was distributed as ada.el in versions of Emacs prior to 19.29.
;;
;; Lynn Slater wrote an extensive Ada mode in 1989. It consisted of
;; several files with support for dired commands and other nice
;; things. It is currently available from the PAL
;; (wuarchive.wustl.edu:/languages/ada) as ada-mode-1.06a.tar.Z.
;;
;; The probably very first Ada mode (called electric-ada.el) was
;; written by Steven D. Litvintchouk and Steven M. Rosen for the
;; Gosling Emacs. L. Slater based his development on ada.el and
;; electric-ada.el.
;;
;; A complete rewrite by M. Heritsch and R. Ebert has been done.
;; Some ideas from the Ada mode mailing list have been
;; added. Some of the functionality of L. Slater's mode has not
;; (yet) been recoded in this new mode. Perhaps you prefer sticking
;; to his version.
;;
;; A complete rewrite for Emacs-20 / GNAT-3.11 has been done by Ada Core
;; Technologies.

;;; Credits:
;;  Many thanks to John McCabe <john@assen.demon.co.uk> for sending so
;;   many patches included in this package.
;;  Christian Egli <Christian.Egli@hcsd.hac.com>:
;;   ada-imenu-generic-expression
;;  Many thanks also to the following persons that have contributed
;;  to the ada-mode
;;   Philippe Waroquiers (PW) <philippe@cfmu.eurocontrol.be> in particular,
;;   woodruff@stc.llnl.gov (John Woodruff)
;;   jj@ddci.dk (Jesper Joergensen)
;;   gse@ocsystems.com (Scott Evans)
;;   comar@gnat.com (Cyrille Comar)
;;   stephen.leake@gsfc.nasa.gov (Stephen Leake)
;;   robin-reply@reagans.org
;;  and others for their valuable hints.

;;; Code:
;; Note: Every function in this package is compiler-independent.
;; The names start with ada-
;; The variables that the user can edit can all be modified through
;;  the customize mode. They are sorted in alphabetical order in this
;;  file.

;; Supported packages.
;; This package supports a number of other Emacs modes. These other modes
;; should be loaded before the ada-mode, which will then setup some variables
;; to improve the support for Ada code.
;; Here is the list of these modes:
;;  `which-function-mode': Display in the modeline the name of the subprogram
;;   the cursor is in.
;;  `outline-mode': Provides the capability to collapse or expand the code
;;   for specific language constructs, for instance if you want to hide the
;;   code corresponding to a subprogram
;;  `align': This mode is now provided with Emacs 21, but can also be
;;   installed manually for older versions of Emacs. It provides the
;;   capability to automatically realign the selected region (for instance
;;   all ':=', ':' and '--' will be aligned on top of each other.
;;  `imenu': Provides a menu with the list of entities defined in the current
;;   buffer, and an easy way to jump to any of them
;;  `speedbar': Provides a separate file browser, and the capability for each
;;   file to see the list of entities defined in it and to jump to them
;;   easily
;;  `abbrev-mode': Provides the capability to define abbreviations, which
;;   are automatically expanded when you type them. See the Emacs manual.

(require 'find-file nil t)
(require 'align nil t)
(require 'which-func nil t)
(require 'compile nil t)

(defvar ispell-check-comments)
(defvar skeleton-further-elements)

(defun ada-mode-version ()
 "Return Ada mode version."
 (interactive)
 (let ((version-string "4.00"))
  (if (called-interactively-p 'interactive)
	(message version-string)
   version-string)))

(defvar ada-mode-hook nil
 "*List of functions to call when Ada mode is invoked.
This hook is automatically executed after the `ada-mode' is
fully loaded.
This is a good place to add Ada environment specific bindings.")

(defgroup ada nil
 "Major mode for editing and compiling Ada source in Emacs."
 :link '(custom-group-link :tag "Font Lock Faces group" font-lock-faces)
 :group 'languages)

(defcustom ada-auto-case t
 "*Non-nil means automatically change case of preceding word while typing.
Casing is done according to `ada-case-keyword', `ada-case-identifier'
and `ada-case-attribute'."
 :type 'boolean :group 'ada)

(defcustom ada-broken-decl-indent 0
 "*Number of columns to indent a broken declaration.

An example is :
 declare
   A,
   >>>>>B : Integer;"
 :type 'integer :group 'ada)

(defcustom ada-broken-indent 2
 "*Number of columns to indent the continuation of a broken line.

An example is :
  My_Var : My_Type := (Field1 =>
			>>>>>>>>>Value);"
 :type 'integer :group 'ada)

(defcustom ada-continuation-indent ada-broken-indent
 "*Number of columns to indent the continuation of broken lines in parenthesis.

An example is :
  Func (Param1,
	 >>>>>Param2);"
 :type 'integer :group 'ada)

(defcustom ada-case-attribute 'ada-capitalize-word
 "*Function to call to adjust the case of Ada attributes.
It may be `downcase-word', `upcase-word', `ada-loose-case-word',
`ada-capitalize-word' or `ada-no-auto-case'."
 :type '(choice (const downcase-word)
		 (const upcase-word)
		 (const ada-capitalize-word)
		 (const ada-loose-case-word)
		 (const ada-no-auto-case))
 :group 'ada)

(defcustom ada-case-exception-file
 (list (convert-standard-filename' "~/.emacs_case_exceptions"))
 "*List of special casing exceptions dictionaries for identifiers.
The first file is the one where new exceptions will be saved by Emacs
when you call `ada-create-case-exception'.

These files should contain one word per line, that gives the casing
to be used for that word in Ada files. If the line starts with the
character *, then the exception will be used for substrings that either
start at the beginning of a word or after a _ character, and end either
at the end of the word or at a _ character. Each line can be terminated
by a comment."
 :type '(repeat (file))
 :group 'ada)

(defcustom ada-case-keyword 'downcase-word
 "*Function to call to adjust the case of an Ada keywords.
It may be `downcase-word', `upcase-word', `ada-loose-case-word' or
`ada-capitalize-word'."
 :type '(choice (const downcase-word)
		 (const upcase-word)
		 (const ada-capitalize-word)
		 (const ada-loose-case-word)
		 (const ada-no-auto-case))
 :group 'ada)

(defcustom ada-case-identifier 'ada-loose-case-word
 "*Function to call to adjust the case of an Ada identifier.
It may be `downcase-word', `upcase-word', `ada-loose-case-word' or
`ada-capitalize-word'."
 :type '(choice (const downcase-word)
		 (const upcase-word)
		 (const ada-capitalize-word)
		 (const ada-loose-case-word)
		 (const ada-no-auto-case))
 :group 'ada)

(defcustom ada-clean-buffer-before-saving t
 "*Non-nil means remove trailing spaces and untabify the buffer before saving."
 :type 'boolean :group 'ada)
(make-obsolete-variable 'ada-clean-buffer-before-saving
			"use the `write-file-functions' hook."
			"23.2")


(defcustom ada-indent 3
 "*Size of Ada indentation.

An example is :
procedure Foo is
begin
>>>>>>>>>>null;"
 :type 'integer :group 'ada)

(defcustom ada-indent-after-return t
 "*Non-nil means automatically indent after RET or LFD."
 :type 'boolean :group 'ada)

(defcustom ada-indent-align-comments t
 "*Non-nil means align comments on previous line comments, if any.
If nil, indentation is calculated as usual.
Note that indentation is calculated only if `ada-indent-comment-as-code' is t.

For instance:
  A := 1;  -- A multi-line comment
	   -- aligned if `ada-indent-align-comments' is t"
 :type 'boolean :group 'ada)

(defcustom ada-indent-comment-as-code t
 "*Non-nil means indent comment lines as code.
A nil value means do not auto-indent comments."
 :type 'boolean :group 'ada)

(defcustom ada-indent-handle-comment-special nil
 "*Non-nil if comment lines should be handled specially inside parenthesis.
By default, if the line that contains the open parenthesis has some
text following it, then the following lines will be indented in the
same column as this text. This will not be true if the first line is
a comment and `ada-indent-handle-comment-special' is t.

type A is
 (  Value_1,  -- common behavior, when not a comment
   Value_2);

type A is
 (  -- `ada-indent-handle-comment-special' is nil
   Value_1,
   Value_2);

type A is
 (  -- `ada-indent-handle-comment-special' is non-nil
  Value_1,
  Value_2);"
 :type 'boolean :group 'ada)

(defcustom ada-indent-is-separate t
 "*Non-nil means indent 'is separate' or 'is abstract' if on a single line."
 :type 'boolean :group 'ada)

(defcustom ada-indent-record-rel-type 3
 "*Indentation for 'record' relative to 'type' or 'use'.

An example is:
  type A is
  >>>>>>>>>>>record"
 :type 'integer :group 'ada)

(defcustom ada-indent-renames ada-broken-indent
 "*Indentation for renames relative to the matching function statement.
If `ada-indent-return' is null or negative, the indentation is done relative to
the open parenthesis (if there is no parenthesis, `ada-broken-indent' is used).

An example is:
  function A (B : Integer)
    return C;
  >>>renames Foo;"
 :type 'integer :group 'ada)

(defcustom ada-indent-return 0
 "*Indentation for 'return' relative to the matching 'function' statement.
If `ada-indent-return' is null or negative, the indentation is done relative to
the open parenthesis (if there is no parenthesis, `ada-broken-indent' is used).

An example is:
  function A (B : Integer)
  >>>>>return C;"
 :type 'integer :group 'ada)

(defcustom ada-indent-to-open-paren t
 "*Non-nil means indent according to the innermost open parenthesis."
 :type 'boolean :group 'ada)

(defcustom ada-fill-comment-prefix "-- "
 "*Text inserted in the first columns when filling a comment paragraph.
Note: if you modify this variable, you will have to invoke `ada-mode'
again to take account of the new value."
 :type 'string :group 'ada)

(defcustom ada-fill-comment-postfix " --"
 "*Text inserted at the end of each line when filling a comment paragraph.
Used by `ada-fill-comment-paragraph-postfix'."
 :type 'string :group 'ada)

(defcustom ada-label-indent -4
 "*Number of columns to indent a label.

An example is:
procedure Foo is
begin
>>>>Label:

This is also used for <<..>> labels"
 :type 'integer :group 'ada)

(defcustom ada-language-version 'ada95
 "*Ada language version; one of `ada83', `ada95', `ada2005'."
 :type '(choice (const ada83) (const ada95) (const ada2005)) :group 'ada)

(defcustom ada-move-to-declaration nil
 "*Non-nil means `ada-move-to-start' moves to the subprogram declaration, not to 'begin'."
 :type 'boolean :group 'ada)

(defcustom ada-popup-key '[down-mouse-3]
 "*Key used for binding the contextual menu.
If nil, no contextual menu is available."
 :type '(restricted-sexp :match-alternatives (stringp vectorp))
 :group 'ada)

(defcustom ada-search-directories
 (append '(".")
	 (split-string (or (getenv "ADA_INCLUDE_PATH") "") ":")
	 '("/usr/adainclude" "/usr/local/adainclude"
	  "/opt/gnu/adainclude"))
 "*Default list of directories to search for Ada files.
See the description for the `ff-search-directories' variable. This variable
is the initial value of `ada-search-directories-internal'."
 :type '(repeat (choice :tag "Directory"
			 (const :tag "default" nil)
			 (directory :format "%v")))
 :group 'ada)

(defvar ada-search-directories-internal ada-search-directories
 "Internal version of `ada-search-directories'.
Its value is the concatenation of the search path as read in the project file
and the standard runtime location, and the value of the user-defined
`ada-search-directories'.")

(defcustom ada-stmt-end-indent 0
 "*Number of columns to indent the end of a statement on a separate line.

An example is:
  if A = B
  >>>>then"
 :type 'integer :group 'ada)

(defcustom ada-tab-policy 'indent-auto
 "*Control the behavior of the TAB key.
Must be one of :
`indent-rigidly' : always adds `ada-indent' blanks at the beginning of the line.
`indent-auto'  : use indentation functions in this file.
`always-tab'   : do `indent-relative'."
 :type '(choice (const indent-auto)
		 (const indent-rigidly)
		 (const always-tab))
 :group 'ada)

(defcustom ada-use-indent ada-broken-indent
 "*Indentation for the lines in a 'use' statement.

An example is:
  use Ada.Text_IO,
  >>>>Ada.Numerics;"
 :type 'integer :group 'ada)

(defcustom ada-when-indent 3
 "*Indentation for 'when' relative to 'exception' or 'case'.

An example is:
  case A is
  >>>>when B =>"
 :type 'integer :group 'ada)

(defcustom ada-with-indent ada-broken-indent
 "*Indentation for the lines in a 'with' statement.

An example is:
  with Ada.Text_IO,
  >>>>Ada.Numerics;"
 :type 'integer :group 'ada)

(defcustom ada-which-compiler 'gnat
 "*Name of the compiler to use.
This will determine what features are made available through the Ada mode.
The possible choices are:
`gnat': Use Ada Core Technologies' GNAT compiler. Add some cross-referencing
  features.
`generic': Use a generic compiler."
 :type '(choice (const gnat)
		 (const generic))
 :group 'ada)


;;; ---- end of user configurable variables


(defvar ada-body-suffixes '(".adb")
 "List of possible suffixes for Ada body files.
The extensions should include a `.' if needed.")

(defvar ada-spec-suffixes '(".ads")
 "List of possible suffixes for Ada spec files.
The extensions should include a `.' if needed.")

(defvar ada-mode-menu (make-sparse-keymap "Ada")
 "Menu for Ada mode.")

(defvar ada-mode-map (make-sparse-keymap)
 "Local keymap used for Ada mode.")

(defvar ada-mode-extra-map (make-sparse-keymap)
 "Keymap used for non-standard keybindings.")

;; default is C-c C-q because it's free in ada-mode-map
(defvar ada-mode-extra-prefix "\C-c\C-q"
 "Prefix key to access `ada-mode-extra-map' functions.")

(defvar ada-mode-abbrev-table nil
 "Local abbrev table for Ada mode.")
(define-abbrev-table 'ada-mode-abbrev-table ())

(defvar ada-mode-syntax-table nil
 "Syntax table to be used for editing Ada source code.")

(defvar ada-mode-symbol-syntax-table nil
 "Syntax table for Ada, where `_' is a word constituent.")

(eval-when-compile
 ;; These values are used in eval-when-compile expressions.
 (defconst ada-83-string-keywords
  '("abort" "abs" "accept" "access" "all" "and" "array" "at" "begin"
   "body" "case" "constant" "declare" "delay" "delta" "digits" "do"
   "else" "elsif" "end" "entry" "exception" "exit" "for" "function"
   "generic" "goto" "if" "in" "is" "limited" "loop" "mod" "new"
   "not" "null" "of" "or" "others" "out" "package" "pragma" "private"
   "procedure" "raise" "range" "record" "rem" "renames" "return"
   "reverse" "select" "separate" "subtype" "task" "terminate" "then"
   "type" "use" "when" "while" "with" "xor")
  "List of Ada 83 keywords.
Used to define `ada-*-keywords'.")

 (defconst ada-95-string-keywords
  '("abstract" "aliased" "protected" "requeue" "tagged" "until")
  "List of keywords new in Ada 95.
Used to define `ada-*-keywords'.")

 (defconst ada-2005-string-keywords
  '("interface" "overriding" "synchronized")
  "List of keywords new in Ada 2005.
Used to define `ada-*-keywords.'"))

(defvar ada-ret-binding nil
 "Variable to save key binding of RET when casing is activated.")

(defvar ada-case-exception '()
 "Alist of words (entities) that have special casing.")

(defvar ada-case-exception-substring '()
 "Alist of substrings (entities) that have special casing.
The substrings are detected for word constituent when the word
is not itself in `ada-case-exception', and only for substrings that
either are at the beginning or end of the word, or start after '_'.")

(defvar ada-lfd-binding nil
 "Variable to save key binding of LFD when casing is activated.")

(defvar ada-other-file-alist nil
 "Variable used by `find-file' to find the name of the other package.
See `ff-other-file-alist'.")

(defvar ada-align-list
  '(("[^:]\\(\\s-*\\):[^:]" 1 t)
   ("[^=]\\(\\s-+\\)=[^=]" 1 t)
   ("\\(\\s-*\\)use\\s-" 1)
   ("\\(\\s-*\\)--" 1))
  "Ada support for align.el <= 2.2.
This variable provides regular expressions on which to align different lines.
See `align-mode-alist' for more information.")

(defvar ada-align-modes
 '((ada-declaration
   (regexp . "[^:]\\(\\s-*\\):[^:]")
   (valid  . (lambda() (not (ada-in-comment-p))))
   (modes  . '(ada-mode)))
  (ada-assignment
   (regexp . "[^=]\\(\\s-+\\)=[^=]")
   (valid  . (lambda() (not (ada-in-comment-p))))
   (modes  . '(ada-mode)))
  (ada-comment
   (regexp . "\\(\\s-*\\)--")
   (modes  . '(ada-mode)))
  (ada-use
   (regexp . "\\(\\s-*\\)use\\s-")
   (valid  . (lambda() (not (ada-in-comment-p))))
   (modes  . '(ada-mode)))
  )
 "Ada support for align.el >= 2.8.
This variable defines several rules to use to align different lines.")

(defconst ada-align-region-separate
 (eval-when-compile
  (concat
   "^\\s-*\\($\\|\\("
   "begin\\|"
   "declare\\|"
   "else\\|"
   "end\\|"
   "exception\\|"
   "for\\|"
   "function\\|"
   "generic\\|"
   "if\\|"
   "is\\|"
   "procedure\\|"
   "record\\|"
   "return\\|"
   "type\\|"
   "when"
   "\\)\\>\\)"))
 "See the variable `align-region-separate' for more information.")

;;; ---- Below are the regexp used in this package for parsing

(defconst ada-83-keywords
 (eval-when-compile
  (concat "\\<" (regexp-opt ada-83-string-keywords t) "\\>"))
 "Regular expression matching Ada83 keywords.")

(defconst ada-95-keywords
 (eval-when-compile
  (concat "\\<" (regexp-opt
		  (append
		  ada-95-string-keywords
		  ada-83-string-keywords) t) "\\>"))
 "Regular expression matching Ada95 keywords.")

(defconst ada-2005-keywords
 (eval-when-compile
  (concat "\\<" (regexp-opt
		  (append
		  ada-2005-string-keywords
		  ada-83-string-keywords
		  ada-95-string-keywords) t) "\\>"))
 "Regular expression matching Ada2005 keywords.")

(defvar ada-keywords ada-2005-keywords
 "Regular expression matching Ada keywords.")
;; FIXME: make this customizable

(defconst ada-ident-re
 "[[:alpha:]]\\(?:[_[:alnum:]]\\)*"
 ;; [:alnum:] matches any multibyte word constituent, as well as
 ;; Latin-1 letters and numbers. This allows __ and trailing _;
 ;; someone (emacs bug#1919) proposed [^\W_] to fix that, but \W does
 ;; _not_ mean "not word constituent" inside a character alternative.
 "Regexp matching an Ada identifier.")

(defconst ada-goto-label-re
 (concat "<<" ada-ident-re ">>")
 "Regexp matching a goto label.")

(defconst ada-block-label-re
 (concat ada-ident-re "[ \t\n]*:[^=]")
 "Regexp matching a block label.
Note that this also matches a variable declaration.")

(defconst ada-label-re
 (concat "\\(?:" ada-block-label-re "\\)\\|\\(?:" ada-goto-label-re "\\)")
 "Regexp matching a goto or block label.")

;; "with" needs to be included in the regexp, to match generic subprogram parameters
;; Similarly, we put '[not] overriding' on the same line with 'procedure' etc.
(defvar ada-procedure-start-regexp
 (concat
  "^[ \t]*\\(with[ \t]+\\)?\\(\\(not[ \t]+\\)?overriding[ \t]+\\)?\\(procedure\\|function\\|task\\)[ \t\n]+"

  ;; subprogram name: operator ("[+/=*]")
  "\\("
  "\\(\"[^\"]+\"\\)"

  ;; subprogram name: name
  "\\|"
  "\\(\\(\\sw\\|[_.]\\)+\\)"
  "\\)")
 "Regexp matching Ada subprogram start.
The actual start is at (match-beginning 4). The name is in (match-string 5).")

(defconst ada-name-regexp
 "\\([a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.']*[a-zA-Z0-9]\\)"
 "Regexp matching a fully qualified name (including attribute).")

(defconst ada-package-start-regexp
 (concat "^[ \t]*\\(private[ \t]+\\)?\\(package\\)[ \t\n]+\\(body[ \t]*\\)?" ada-name-regexp)
 "Regexp matching start of package.
The package name is in (match-string 4).")

(defconst ada-compile-goto-error-file-linenr-re
 "\\([-_.a-zA-Z0-9]+\\):\\([0-9]+\\)\\(:\\([0-9]+\\)\\)?"
 "Regexp matching filename:linenr[:column].")


;;; ---- regexps for indentation functions

(defvar ada-block-start-re
 (eval-when-compile
  (concat "\\<\\(" (regexp-opt '("begin" "declare" "else"
				  "exception" "generic" "loop" "or"
				  "private" "select" ))
	  "\\|\\(\\(limited\\|abstract\\|tagged\\)[ \t\n]+\\)*record\\)\\>"))
 "Regexp for keywords starting Ada blocks.")

(defvar ada-end-stmt-re
 (eval-when-compile
  (concat "\\("
	  ";"                    "\\|"
	  "=>[ \t]*$"                "\\|"
	  "=>[ \t]*--.*$"              "\\|"
	  "^[ \t]*separate[ \t]*(\\(\\sw\\|[_.]\\)+)" "\\|"
	  "\\<" (regexp-opt '("begin" "declare" "is" "do" "else" "generic"
				"loop" "private" "record" "select"
				"then abort" "then") t) "\\>" "\\|"
	  "^[ \t]*" (regexp-opt '("function" "package" "procedure")
				 t) "\\>\\(\\sw\\|[ \t_.]\\)+\\<is\\>"    "\\|"
	  "^[ \t]*exception\\>"
	  "\\)")           )
 "Regexp of possible ends for a non-broken statement.
A new statement starts after these.")

(defvar ada-matching-start-re
 (eval-when-compile
  (concat "\\<"
	  (regexp-opt
	   '("end" "loop" "select" "begin" "case" "do" "declare"
	    "if" "task" "package" "procedure" "function" "record" "protected") t)
	  "\\>"))
 "Regexp used in `ada-goto-matching-start'.")

(defvar ada-loop-start-re
 "\\<\\(for\\|while\\|loop\\)\\>"
 "Regexp for the start of a loop.")

(defvar ada-subprog-start-re
 (eval-when-compile
  (concat "\\<" (regexp-opt '("accept" "entry" "function" "overriding" "package" "procedure"
				"protected" "task") t) "\\>"))
 "Regexp for the start of a subprogram.")

(defvar ada-contextual-menu-on-identifier nil
 "Set to true when the right mouse button was clicked on an identifier.")

(defvar ada-contextual-menu-last-point nil
 "Position of point just before displaying the menu.
This is a list (point buffer).
Since `ada-popup-menu' moves the point where the user clicked, the region
is modified. Therefore no command from the menu knows what the user selected
before displaying the contextual menu.
To get the original region, restore the point to this position before
calling `region-end' and `region-beginning'.
Modify this variable if you want to restore the point to another position.")

(easy-menu-define ada-contextual-menu nil
 "Menu to use when the user presses the right mouse button.
The variable `ada-contextual-menu-on-identifier' will be set to t before
displaying the menu if point was on an identifier."
 '("Ada"
  ["Goto Declaration/Body" ada-point-and-xref
   :included ada-contextual-menu-on-identifier]
  ["Goto Body" ada-point-and-xref-body
   :included ada-contextual-menu-on-identifier]
  ["Goto Previous Reference" ada-xref-goto-previous-reference]
  ["List References" ada-find-references
   :included ada-contextual-menu-on-identifier]
  ["List Local References" ada-find-local-references
   :included ada-contextual-menu-on-identifier]
  ["-"        nil nil]
  ["Other File"    ff-find-other-file]
  ["Goto Parent Unit" ada-goto-parent]))


;;------------------------------------------------------------------
;; Support for imenu (see imenu.el)
;;------------------------------------------------------------------

(defconst ada-imenu-comment-re "\\([ \t]*--.*\\)?")

(defconst ada-imenu-subprogram-menu-re
 (concat "^[ \t]*\\(overriding[ \t]*\\)?\\(procedure\\|function\\)[ \t\n]+"
	 "\\(\\(\\sw\\|_\\)+\\)[ \t\n]*\\([ \t\n]\\|([^)]+)"
	 ada-imenu-comment-re
	 "\\)[ \t\n]*"
	 "\\(return[ \t\n]+\\(\\sw\\|[_.]\\)+[ \t\n]*\\)?is[ \t\n]"))

(defvar ada-imenu-generic-expression
 (list
  (list nil ada-imenu-subprogram-menu-re 3)
  (list "*Specs*"
	 (concat
	 "^[ \t]*\\(procedure\\|function\\)[ \t\n]+\\(\\(\\sw\\|_\\)+\\)"
	 "\\("
	 "\\(" ada-imenu-comment-re "[ \t\n]+\\|[ \t\n]*([^)]+)"
	 ada-imenu-comment-re "\\)";; parameter list or simple space
	 "\\([ \t\n]*return[ \t\n]+\\(\\sw\\|[_.]\\)+[ \t\n]*\\)?"
	 "\\)?;") 2)
  '("*Tasks*" "^[ \t]*task[ \t]+\\(type[ \t]+\\)?\\(\\(body[ \t]+\\)?\\(\\sw\\|_\\)+\\)" 2)
  '("*Type Defs*" "^[ \t]*\\(sub\\)?type[ \t]+\\(\\(\\sw\\|_\\)+\\)" 2)
  '("*Protected*"
   "^[ \t]*protected[ \t]+\\(type[ \t]+\\)?\\(\\(body[ \t]+\\)?\\(\\sw\\|_\\)+\\)" 2)
  '("*Packages*" "^[ \t]*package[ \t]+\\(\\(body[ \t]+\\)?\\(\\sw\\|[_.]\\)+\\)" 1))
 "Imenu generic expression for Ada mode.
See `imenu-generic-expression'. This variable will create several submenus for
each type of entity that can be found in an Ada file.")


;;------------------------------------------------------------
;; Support for compile.el
;;------------------------------------------------------------

(defun ada-compile-mouse-goto-error ()
 "Mouse interface for `ada-compile-goto-error'."
 (interactive)
 (mouse-set-point last-input-event)
 (ada-compile-goto-error (point))
 )

(defun ada-compile-goto-error (pos)
 "Replace `compile-goto-error' from compile.el.
If POS is on a file and line location, go to this position. It adds
to compile.el the capacity to go to a reference in an error message.
For instance, on these lines:
 foo.adb:61:11: [...] in call to size declared at foo.ads:11
 foo.adb:61:11: [...] in call to local declared at line 20
the 4 file locations can be clicked on and jumped to."
 (interactive "d")
 (goto-char pos)

 (skip-chars-backward "-a-zA-Z0-9_:./\\")
 (cond
  ;; special case: looking at a filename:line not at the beginning of a line
  ;; or a simple line reference "at line ..."
  ((and (not (bolp))
	 (or (looking-at ada-compile-goto-error-file-linenr-re)
	   (and
	   (save-excursion
		(beginning-of-line)
		(looking-at ada-compile-goto-error-file-linenr-re))
	   (save-excursion
		(if (looking-at "\\([0-9]+\\)") (backward-word 1))
		(looking-at "line \\([0-9]+\\)"))))
	   )
  (let ((line (if (match-beginning 2) (match-string 2) (match-string 1)))
	 (file (if (match-beginning 2) (match-string 1)
		 (save-excursion (beginning-of-line)
				 (looking-at ada-compile-goto-error-file-linenr-re)
				 (match-string 1))))
	 (error-pos (point-marker))
	 source)

   ;; set source marker
   (save-excursion
	(compilation-find-file (point-marker) (match-string 1) "./")
	(set-buffer file)

	(when (stringp line)
	 (goto-char (point-min))
	 (forward-line (1- (string-to-number line))))

	(setq source (point-marker)))

   (compilation-goto-locus error-pos source nil)

   ))

  ;; otherwise, default behavior
  (t
  (compile-goto-error))
  )
 (recenter))


;;-------------------------------------------------------------------------
;; Grammar related function
;; The functions below work with the syntax class of the characters in an Ada
;; buffer. Two syntax tables are created, depending on whether we want '_'
;; to be considered as part of a word or not.
;; Some characters may have multiple meanings depending on the context:
;; - ' is either the beginning of a constant character or an attribute
;; - # is either part of a based literal or a gnatprep statement.
;; - " starts a string, but not if inside a constant character.
;; - ( and ) should be ignored if inside a constant character.
;; Thus their syntax property is changed automatically, and we can still use
;; the standard Emacs functions for sexp (see `ada-in-string-p')
;;
;; On Emacs, this is done through the `syntax-table' text property. The
;; corresponding action is applied automatically each time the buffer
;; changes via syntax-propertize-function.
;;
;; on XEmacs, the `syntax-table' property does not exist and we have to use a
;; slow advice to `parse-partial-sexp' to do the same thing.
;; When executing parse-partial-sexp, we simply modify the strings before and
;; after, so that the special constants '"', '(' and ')' do not interact
;; with parse-partial-sexp.
;; Note: this code is slow and needs to be rewritten as soon as something
;; better is available on XEmacs.
;;-------------------------------------------------------------------------

(defun ada-create-syntax-table ()
 "Create the two syntax tables use in the Ada mode.
The standard table declares `_' as a symbol constituent, the second one
declares it as a word constituent."
 (interactive)
 (setq ada-mode-syntax-table (make-syntax-table))

 ;; define string brackets (`%' is alternative string bracket, but
 ;; almost never used as such and throws font-lock and indentation
 ;; off the track.)
 (modify-syntax-entry ?% "$" ada-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\" "\"" ada-mode-syntax-table)

 (modify-syntax-entry ?: "." ada-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\; "." ada-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?& "." ada-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\| "." ada-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?+ "." ada-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?* "." ada-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?/ "." ada-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?= "." ada-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?< "." ada-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?> "." ada-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?$ "." ada-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\[ "." ada-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\] "." ada-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\{ "." ada-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\} "." ada-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?. "." ada-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\\ "." ada-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\' "." ada-mode-syntax-table)

 ;; a single hyphen is punctuation, but a double hyphen starts a comment
 (modify-syntax-entry ?- ". 12" ada-mode-syntax-table)

 ;; See the comment above on grammar related function for the special
 ;; setup for '#'.
 (if (featurep 'xemacs)
   (modify-syntax-entry ?# "<" ada-mode-syntax-table)
  (modify-syntax-entry ?# "$" ada-mode-syntax-table))

 ;; and \f and \n end a comment
 (modify-syntax-entry ?\f ">  " ada-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\n ">  " ada-mode-syntax-table)

 ;; define what belongs in Ada symbols
 (modify-syntax-entry ?_ "_" ada-mode-syntax-table)

 ;; define parentheses to match
 (modify-syntax-entry ?\( "()" ada-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\) ")(" ada-mode-syntax-table)

 (setq ada-mode-symbol-syntax-table (copy-syntax-table ada-mode-syntax-table))
 (modify-syntax-entry ?_ "w" ada-mode-symbol-syntax-table)
 )

;; Support of special characters in XEmacs (see the comments at the beginning
;; of the section on Grammar related functions).

(if (featurep 'xemacs)
  (defadvice parse-partial-sexp (around parse-partial-sexp-protect-constants)
   "Handles special character constants and gnatprep statements."
   (let (change)
	(if (< to from)
	  (let ((tmp from))
	   (setq from to to tmp)))
	(save-excursion
	 (goto-char from)
	 (while (re-search-forward "'\\([(\")#]\\)'" to t)
	  (setq change (cons (list (match-beginning 1)
				   1
				   (match-string 1))
			    change))
	  (replace-match "'A'"))
	 (goto-char from)
	 (while (re-search-forward "\\(#[0-9a-fA-F]*#\\)" to t)
	  (setq change (cons (list (match-beginning 1)
				   (length (match-string 1))
				   (match-string 1))
			    change))
	  (replace-match (make-string (length (match-string 1)) ?@))))
	ad-do-it
	(save-excursion
	 (while change
	  (goto-char (caar change))
	  (delete-char (cadar change))
	  (insert (caddar change))
	  (setq change (cdr change)))))))

(unless (eval-when-compile (fboundp 'syntax-propertize-via-font-lock))
 ;; Before `syntax-propertize', we had to use font-lock to apply syntax-table
 ;; properties, and in some cases we even had to do it manually (in
 ;; `ada-after-change-function'). `ada-handle-syntax-table-properties'
 ;; decides which method to use.

(defun ada-set-syntax-table-properties ()
 "Assign `syntax-table' properties in accessible part of buffer.
In particular, character constants are said to be strings, #...#
are treated as numbers instead of gnatprep comments."
 (let ((modified (buffer-modified-p))
	(buffer-undo-list t)
	(inhibit-read-only t)
	(inhibit-point-motion-hooks t)
	(inhibit-modification-hooks t))
  (remove-text-properties (point-min) (point-max) '(syntax-table nil))
  (goto-char (point-min))
  (while (re-search-forward
	  ;; The following regexp was adapted from
	  ;; `ada-font-lock-syntactic-keywords'.
	  "^[ \t]*\\(#\\(?:if\\|else\\|elsif\\|end\\)\\)\\|[^a-zA-Z0-9)]\\('\\)[^'\n]\\('\\)"
	  nil t)
   (if (match-beginning 1)
	 (put-text-property
	    (match-beginning 1) (match-end 1) 'syntax-table '(11 . ?\n))
	(put-text-property
	   (match-beginning 2) (match-end 2) 'syntax-table '(7 . ?'))
	(put-text-property
	   (match-beginning 3) (match-end 3) 'syntax-table '(7 . ?'))))
  (unless modified
   (restore-buffer-modified-p nil))))

(defun ada-after-change-function (beg end _old-len)
 "Called when the region between BEG and END was changed in the buffer.
OLD-LEN indicates what the length of the replaced text was."
 (save-excursion
  (save-restriction
   (let ((from (progn (goto-char beg) (line-beginning-position)))
	  (to (progn (goto-char end) (line-end-position))))
	(narrow-to-region from to)
	(save-match-data
	 (ada-set-syntax-table-properties))))))

(defun ada-initialize-syntax-table-properties ()
 "Assign `syntax-table' properties in current buffer."
  (save-excursion
   (save-restriction
	(widen)
	(save-match-data
	 (ada-set-syntax-table-properties))))
  (add-hook 'after-change-functions 'ada-after-change-function nil t))

(defun ada-handle-syntax-table-properties ()
 "Handle `syntax-table' properties."
 (if font-lock-mode
   ;; `font-lock-mode' will take care of `syntax-table' properties.
   (remove-hook 'after-change-functions 'ada-after-change-function t)
  ;; Take care of `syntax-table' properties manually.
  (ada-initialize-syntax-table-properties)))

) ;;(not (fboundp 'syntax-propertize))

;;------------------------------------------------------------------
;; Testing the grammatical context
;;------------------------------------------------------------------

(defsubst ada-in-comment-p (&optional parse-result)
 "Return t if inside a comment.
If PARSE-RESULT is non-nil, use it instead of calling `parse-partial-sexp'."
 (nth 4 (or parse-result
	   (parse-partial-sexp
	   (line-beginning-position) (point)))))

(defsubst ada-in-string-p (&optional parse-result)
 "Return t if point is inside a string.
If PARSE-RESULT is non-nil, use it instead of calling `parse-partial-sexp'."
 (nth 3 (or parse-result
	   (parse-partial-sexp
	   (line-beginning-position) (point)))))

(defsubst ada-in-string-or-comment-p (&optional parse-result)
 "Return t if inside a comment or string.
If PARSE-RESULT is non-nil, use it instead of calling `parse-partial-sexp'."
 (setq parse-result (or parse-result
			 (parse-partial-sexp
			 (line-beginning-position) (point))))
 (or (ada-in-string-p parse-result) (ada-in-comment-p parse-result)))

(defsubst ada-in-numeric-literal-p ()
 "Return t if point is after a prefix of a numeric literal."
 (looking-back "\\([0-9]+#[0-9a-fA-F_]+\\)"))

;;------------------------------------------------------------------
;; Contextual menus
;; The Ada mode comes with contextual menus, bound by default to the right
;; mouse button.
;; Add items to this menu by modifying `ada-contextual-menu'. Note that the
;; variable `ada-contextual-menu-on-identifier' is set automatically to t
;; if the mouse button was pressed on an identifier.
;;------------------------------------------------------------------

(defun ada-call-from-contextual-menu (function)
 "Execute FUNCTION when called from the contextual menu.
It forces Emacs to change the cursor position."
 (interactive)
 (funcall function)
 (setq ada-contextual-menu-last-point
	(list (point) (current-buffer))))

(defun ada-popup-menu (position)
 "Pops up a contextual menu, depending on where the user clicked.
POSITION is the location the mouse was clicked on.
Sets `ada-contextual-menu-last-point' to the current position before
displaying the menu. When a function from the menu is called, the
point is where the mouse button was clicked."
 (interactive "e")

 ;; declare this as a local variable, so that the function called
 ;; in the contextual menu does not hide the region in
 ;; transient-mark-mode.
 (let ((deactivate-mark nil))
  (setq ada-contextual-menu-last-point
	 (list (point) (current-buffer)))
  (mouse-set-point last-input-event)

  (setq ada-contextual-menu-on-identifier
	 (and (char-after)
	    (or (= (char-syntax (char-after)) ?w)
		  (= (char-after) ?_))
	    (not (ada-in-string-or-comment-p))
	    (save-excursion (skip-syntax-forward "w")
			    (not (ada-after-keyword-p)))
	    ))
  (if (fboundp 'popup-menu)
	(funcall (symbol-function 'popup-menu) ada-contextual-menu)
   (let (choice)
	(setq choice (x-popup-menu position ada-contextual-menu))
	(if choice
	  (funcall (lookup-key ada-contextual-menu (vector (car choice)))))))

  (set-buffer (cadr ada-contextual-menu-last-point))
  (goto-char (car ada-contextual-menu-last-point))
  ))


;;------------------------------------------------------------------
;; Misc functions
;;------------------------------------------------------------------

;;;###autoload
(defun ada-add-extensions (spec body)
 "Define SPEC and BODY as being valid extensions for Ada files.
Going from body to spec with `ff-find-other-file' used these
extensions.
SPEC and BODY are two regular expressions that must match against
the file name."
 (let* ((reg (concat (regexp-quote body) "$"))
	 (tmp (assoc reg ada-other-file-alist)))
  (if tmp
	(setcdr tmp (list (cons spec (cadr tmp))))
   (add-to-list 'ada-other-file-alist (list reg (list spec)))))

 (let* ((reg (concat (regexp-quote spec) "$"))
	 (tmp (assoc reg ada-other-file-alist)))
  (if tmp
	(setcdr tmp (list (cons body (cadr tmp))))
   (add-to-list 'ada-other-file-alist (list reg (list body)))))

 (add-to-list 'auto-mode-alist
	    (cons (concat (regexp-quote spec) "\\'") 'ada-mode))
 (add-to-list 'auto-mode-alist
	    (cons (concat (regexp-quote body) "\\'") 'ada-mode))

 (add-to-list 'ada-spec-suffixes spec)
 (add-to-list 'ada-body-suffixes body)

 ;; Support for speedbar (Specifies that we want to see these files in
 ;; speedbar)
 (if (fboundp 'speedbar-add-supported-extension)
   (progn
	(funcall (symbol-function 'speedbar-add-supported-extension)
		 spec)
	(funcall (symbol-function 'speedbar-add-supported-extension)
		 body))))

(defvar ada-font-lock-syntactic-keywords) ; defined below

;;;###autoload
(define-derived-mode ada-mode prog-mode "Ada"
 "Ada mode is the major mode for editing Ada code."

 ;; Set the paragraph delimiters so that one can select a whole block
 ;; simply with M-h
 (set (make-local-variable 'paragraph-start) "[ \t\n\f]*$")
 (set (make-local-variable 'paragraph-separate) "[ \t\n\f]*$")

 ;; comment end must be set because it may hold a wrong value if
 ;; this buffer had been in another mode before. RE
 (set (make-local-variable 'comment-end) "")

 ;; used by autofill and indent-new-comment-line
 (set (make-local-variable 'comment-start-skip) "---*[ \t]*")

 ;; used by autofill to break a comment line and continue it on another line.
 ;; The reason we need this one is that the default behavior does not work
 ;; correctly with the definition of paragraph-start above when the comment
 ;; is right after a multi-line subprogram declaration (the comments are
 ;; aligned under the latest parameter, not under the declaration start).
 (set (make-local-variable 'comment-line-break-function)
    (lambda (&optional soft) (let ((fill-prefix nil))
				 (indent-new-comment-line soft))))

 (set (make-local-variable 'indent-line-function)
    'ada-indent-current-function)

 (set (make-local-variable 'comment-column) 40)

 ;; Emacs 20.3 defines a comment-padding to insert spaces between
 ;; the comment and the text. We do not want any, this is already
 ;; included in comment-start
 (unless (featurep 'xemacs)
  (set (make-local-variable 'parse-sexp-ignore-comments) t)
  (set (make-local-variable 'comment-padding) 0)
  (set (make-local-variable 'parse-sexp-lookup-properties) t))

 (setq case-fold-search t)
 (if (boundp 'imenu-case-fold-search)
   (setq imenu-case-fold-search t))

 (set (make-local-variable 'fill-paragraph-function)
    'ada-fill-comment-paragraph)

 ;; Support for compile.el
 ;; We just substitute our own functions to go to the error.
 (add-hook 'compilation-mode-hook
	  (lambda()
	   ;; FIXME: This has global impact! -stef
	   (define-key compilation-minor-mode-map [mouse-2]
		'ada-compile-mouse-goto-error)
	   (define-key compilation-minor-mode-map "\C-c\C-c"
		'ada-compile-goto-error)
	   (define-key compilation-minor-mode-map "\C-m"
		'ada-compile-goto-error)))

 ;; font-lock support :

 (set (make-local-variable 'font-lock-defaults)
    '(ada-font-lock-keywords
	 nil t
	 ((?\_ . "w") (?# . "."))
	 beginning-of-line))

 (if (eval-when-compile (fboundp 'syntax-propertize-via-font-lock))
   (set (make-local-variable 'syntax-propertize-function)
      (syntax-propertize-via-font-lock ada-font-lock-syntactic-keywords))
  (set (make-local-variable 'font-lock-syntactic-keywords)
     ada-font-lock-syntactic-keywords))

 ;; Set up support for find-file.el.
 (set (make-local-variable 'ff-other-file-alist)
    'ada-other-file-alist)
 (set (make-local-variable 'ff-search-directories)
    'ada-search-directories-internal)
 (setq ff-post-load-hook  'ada-set-point-accordingly
	ff-file-created-hook 'ada-make-body)
 (add-hook 'ff-pre-load-hook 'ada-which-function-are-we-in)

 (make-local-variable 'ff-special-constructs)
 (mapc (lambda (pair) (add-to-list 'ff-special-constructs pair))
	(list
	 ;; Top level child package declaration; go to the parent package.
	 (cons (eval-when-compile
		 (concat "^\\(private[ \t]\\)?[ \t]*package[ \t]+"
			 "\\(body[ \t]+\\)?"
			 "\\(\\(\\sw\\|[_.]\\)+\\)\\.\\(\\sw\\|_\\)+[ \t\n]+is"))
	    (lambda ()
		 (ff-get-file
		 ada-search-directories-internal
		 (ada-make-filename-from-adaname (match-string 3))
		 ada-spec-suffixes)))

	 ;; A "separate" clause.
	 (cons "^separate[ \t\n]*(\\(\\(\\sw\\|[_.]\\)+\\))"
	    (lambda ()
		 (ff-get-file
		 ada-search-directories-internal
		 (ada-make-filename-from-adaname (match-string 1))
		 ada-spec-suffixes)))

	 ;; A "with" clause.
	 (cons "^with[ \t]+\\([a-zA-Z0-9_\\.]+\\)"
	    (lambda ()
		 (ff-get-file
		 ada-search-directories-internal
		 (ada-make-filename-from-adaname (match-string 1))
		 ada-spec-suffixes)))
	 ))

 ;; Support for outline-minor-mode
 (set (make-local-variable 'outline-regexp)
    "\\([ \t]*\\(procedure\\|function\\|package\\|if\\|while\\|for\\|declare\\|case\\|end\\|begin\\|loop\\)\\|--\\)")
 (set (make-local-variable 'outline-level) 'ada-outline-level)

 ;; Support for imenu : We want a sorted index
 (setq imenu-generic-expression ada-imenu-generic-expression)

 (setq imenu-sort-function 'imenu--sort-by-name)

 ;; Support for ispell : Check only comments
 (set (make-local-variable 'ispell-check-comments) 'exclusive)

 ;; Support for align
 (add-to-list 'align-dq-string-modes 'ada-mode)
 (add-to-list 'align-open-comment-modes 'ada-mode)
 (set (make-local-variable 'align-region-separate) ada-align-region-separate)

 ;; Exclude comments alone on line from alignment.
 (add-to-list 'align-exclude-rules-list
	    '(ada-solo-comment
		 (regexp . "^\\(\\s-*\\)--")
		 (modes  . '(ada-mode))))
 (add-to-list 'align-exclude-rules-list
	    '(ada-solo-use
		 (regexp . "^\\(\\s-*\\)\\<use\\>")
		 (modes  . '(ada-mode))))

 (setq ada-align-modes nil)

 (add-to-list 'ada-align-modes
	    '(ada-declaration-assign
		 (regexp . "[^:]\\(\\s-*\\):[^:]")
		 (valid  . (lambda() (not (ada-in-comment-p))))
		 (repeat . t)
		 (modes  . '(ada-mode))))
 (add-to-list 'ada-align-modes
	    '(ada-associate
		 (regexp . "[^=]\\(\\s-*\\)=>")
		 (valid  . (lambda() (not (ada-in-comment-p))))
		 (modes  . '(ada-mode))))
 (add-to-list 'ada-align-modes
	    '(ada-comment
		 (regexp . "\\(\\s-*\\)--")
		 (modes  . '(ada-mode))))
 (add-to-list 'ada-align-modes
	    '(ada-use
		 (regexp . "\\(\\s-*\\)\\<use\\s-")
		 (valid  . (lambda() (not (ada-in-comment-p))))
		 (modes  . '(ada-mode))))
 (add-to-list 'ada-align-modes
	    '(ada-at
		 (regexp . "\\(\\s-+\\)at\\>")
		 (modes . '(ada-mode))))

 (setq align-mode-rules-list ada-align-modes)

 ;; Set up the contextual menu
 (if ada-popup-key
   (define-key ada-mode-map ada-popup-key 'ada-popup-menu))

 ;; Support for Abbreviations (the user still need to "M-x abbrev-mode"
 (setq local-abbrev-table ada-mode-abbrev-table)

 ;; Support for which-function mode
 (set (make-local-variable 'which-func-functions) '(ada-which-function))

 ;; Support for indent-new-comment-line (Especially for XEmacs)
 (set (make-local-variable 'comment-multi-line) nil)

 ;; Support for add-log
 (set (make-local-variable 'add-log-current-defun-function)
    'ada-which-function)

 (easy-menu-add ada-mode-menu ada-mode-map)

 (set (make-local-variable 'skeleton-further-elements)
    '((< '(backward-delete-char-untabify
	   (min ada-indent (current-column))))))
 (add-hook 'skeleton-end-hook 'ada-adjust-case-skeleton nil t)

 ;; To be run after the hook, in case the user modified
 ;; ada-fill-comment-prefix
 (add-hook 'hack-local-variables-hook
      (lambda ()
       (set (make-local-variable 'comment-start)
          (or ada-fill-comment-prefix "-- "))

       ;; Run this after the hook to give the users a chance
       ;; to activate font-lock-mode.

       (unless (or (eval-when-compile (fboundp 'syntax-propertize-via-font-lock))
             (featurep 'xemacs))
        (ada-initialize-syntax-table-properties)
        (add-hook 'font-lock-mode-hook
             'ada-handle-syntax-table-properties nil t))

       ;; FIXME: ada-language-version might be set in the mode
       ;; hook or it might even be set later on via file-local
       ;; vars, so ada-keywords should be set lazily.
       (cond ((eq ada-language-version 'ada83)
           (setq ada-keywords ada-83-keywords))
          ((eq ada-language-version 'ada95)
           (setq ada-keywords ada-95-keywords))
          ((eq ada-language-version 'ada2005)
           (setq ada-keywords ada-2005-keywords)))

       (if ada-auto-case
         (ada-activate-keys-for-case)))
      nil 'local))

(defun ada-adjust-case-skeleton ()
 "Adjust the case of the text inserted by a skeleton."
 (save-excursion
  (let ((aa-end (point)))
   (ada-adjust-case-region
    (progn (goto-char (symbol-value 'beg)) (forward-word -1) (point))
    (goto-char aa-end)))))

(defun ada-region-selected ()
 "Should we operate on an active region?"
 (if (fboundp 'use-region-p)
   (use-region-p)
  (region-active-p)))

;;-----------------------------------------------------------------
;;           auto-casing
;; Since Ada is case-insensitive, the Ada mode provides an extensive set of
;; functions to auto-case identifiers, keywords, ...
;; The basic rules for autocasing are defined through the variables
;; `ada-case-attribute', `ada-case-keyword' and `ada-case-identifier'. These
;; are references to the functions that will do the actual casing.
;;
;; However, in most cases, the user will want to define some exceptions to
;; these casing rules. This is done through a list of files, that contain
;; one word per line. These files are stored in `ada-case-exception-file'.
;; For backward compatibility, this variable can also be a string.
;;-----------------------------------------------------------------

(defun ada-save-exceptions-to-file (file-name)
 "Save the casing exception lists to the file FILE-NAME.
Casing exception lists are `ada-case-exception' and `ada-case-exception-substring'."
 (find-file (expand-file-name file-name))
 (erase-buffer)
 (mapc (lambda (x) (insert (car x) "\n"))
	(sort (copy-sequence ada-case-exception)
	   (lambda(a b) (string< (car a) (car b)))))
 (mapc (lambda (x) (insert "*" (car x) "\n"))
	(sort (copy-sequence ada-case-exception-substring)
	   (lambda(a b) (string< (car a) (car b)))))
 (save-buffer)
 (kill-buffer nil)
 )

(defun ada-create-case-exception (&optional word)
 "Define WORD as an exception for the casing system.
If WORD is not given, then the current word in the buffer is used instead.
The new word is added to the first file in `ada-case-exception-file'.
The standard casing rules will no longer apply to this word."
 (interactive)
 (let ((file-name
     (cond ((stringp ada-case-exception-file)
        ada-case-exception-file)
        ((listp ada-case-exception-file)
        (car ada-case-exception-file))
        (t
        (error (concat "No exception file specified. "
                "See variable ada-case-exception-file"))))))

  (unless word
   (with-syntax-table ada-mode-symbol-syntax-table
    (save-excursion
     (skip-syntax-backward "w")
     (setq word (buffer-substring-no-properties
           (point) (save-excursion (forward-word 1) (point)))))))

  ;; Reread the exceptions file, in case it was modified by some other,
  (ada-case-read-exceptions-from-file file-name)

  ;; If the word is already in the list, even with a different casing
  ;; we simply want to replace it.
  (if (and (not (equal ada-case-exception '()))
	   (assoc-string word ada-case-exception t))
	(setcar (assoc-string word ada-case-exception t) word)
   (add-to-list 'ada-case-exception (cons word t)))

  (ada-save-exceptions-to-file file-name)))

(defun ada-create-case-exception-substring (&optional word)
 "Define the substring WORD as an exception for the casing system.
If WORD is not given, then the current word in the buffer is used instead,
or the selected region if any is active.
The new word is added to the first file in `ada-case-exception-file'.
When auto-casing a word, this substring will be special-cased, unless the
word itself has a special casing."
 (interactive)
 (let ((file-name
	 (cond ((stringp ada-case-exception-file)
		ada-case-exception-file)
	    ((listp ada-case-exception-file)
		(car ada-case-exception-file))
	    (t
		(error (concat "No exception file specified. "
			    "See variable ada-case-exception-file"))))))

  ;; Find the substring to define as an exception. Order is: the parameter,
  ;; if any, or the selected region, or the word under the cursor
  (cond
   (word  nil)

   ((ada-region-selected)
   (setq word (buffer-substring-no-properties
		 (region-beginning) (region-end))))

   (t
   (let ((underscore-syntax (char-syntax ?_)))
	(unwind-protect
	  (progn
	   (modify-syntax-entry ?_ "." (syntax-table))
	   (save-excursion
		(skip-syntax-backward "w")
		(setq word (buffer-substring-no-properties
			  (point)
			  (save-excursion (forward-word 1) (point))))))
	 (modify-syntax-entry ?_ (make-string 1 underscore-syntax)
			    (syntax-table))))))

  ;; Reread the exceptions file, in case it was modified by some other,
  (ada-case-read-exceptions-from-file file-name)

  ;; If the word is already in the list, even with a different casing
  ;; we simply want to replace it.
  (if (and (not (equal ada-case-exception-substring '()))
	   (assoc-string word ada-case-exception-substring t))
	(setcar (assoc-string word ada-case-exception-substring t) word)
   (add-to-list 'ada-case-exception-substring (cons word t))
   )

  (ada-save-exceptions-to-file file-name)

  (message "%s" (concat "Defining " word " as a casing exception"))))

(defun ada-case-read-exceptions-from-file (file-name)
 "Read the content of the casing exception file FILE-NAME."
 (if (file-readable-p (expand-file-name file-name))
   (let ((buffer (current-buffer)))
	(find-file (expand-file-name file-name))
	(set-syntax-table ada-mode-symbol-syntax-table)
	(widen)
	(goto-char (point-min))
	(while (not (eobp))

	 ;; If the item is already in the list, even with an other casing,
	 ;; do not add it again. This way, the user can easily decide which
	 ;; priority should be applied to each casing exception
	 (let ((word (buffer-substring-no-properties
		    (point) (save-excursion (forward-word 1) (point)))))

	  ;; Handling a substring ?
	  (if (char-equal (string-to-char word) ?*)
		(progn
		 (setq word (substring word 1))
		 (unless (assoc-string word ada-case-exception-substring t)
		  (add-to-list 'ada-case-exception-substring (cons word t))))
	   (unless (assoc-string word ada-case-exception t)
		(add-to-list 'ada-case-exception (cons word t)))))

	 (forward-line 1))
	(kill-buffer nil)
	(set-buffer buffer)))
 )

(defun ada-case-read-exceptions ()
 "Read all the casing exception files from `ada-case-exception-file'."
 (interactive)

 ;; Reinitialize the casing exception list
 (setq ada-case-exception '()
	ada-case-exception-substring '())

 (cond ((stringp ada-case-exception-file)
	 (ada-case-read-exceptions-from-file ada-case-exception-file))

	((listp ada-case-exception-file)
	 (mapcar 'ada-case-read-exceptions-from-file
		 ada-case-exception-file))))

(defun ada-adjust-case-substring ()
 "Adjust case of substrings in the previous word."
 (interactive)
 (let ((substrings      ada-case-exception-substring)
	(max          (point))
	(case-fold-search   t)
	(underscore-syntax   (char-syntax ?_))
	re)

  (save-excursion
    (forward-word -1)

    (unwind-protect
	 (progn
	  (modify-syntax-entry ?_ "." (syntax-table))

	  (while substrings
	   (setq re (concat "\\b" (regexp-quote (caar substrings)) "\\b"))

	   (save-excursion
		 (while (re-search-forward re max t)
		  (replace-match (caar substrings) t)))
	   (setq substrings (cdr substrings))
	   )
	  )
	 (modify-syntax-entry ?_ (make-string 1 underscore-syntax) (syntax-table)))
    )))

(defun ada-adjust-case-identifier ()
 "Adjust case of the previous identifier.
The auto-casing is done according to the value of `ada-case-identifier'
and the exceptions defined in `ada-case-exception-file'."
 (interactive)
 (if (or (equal ada-case-exception '())
	 (equal (char-after) ?_))
   (progn
	(funcall ada-case-identifier -1)
	(ada-adjust-case-substring))

  (progn
   (let ((end  (point))
	  (start (save-excursion (skip-syntax-backward "w")
				  (point)))
	  match)
	;; If we have an exception, replace the word by the correct casing
	(if (setq match (assoc-string (buffer-substring start end)
				   ada-case-exception t))

	  (progn
	   (delete-region start end)
	   (insert (car match)))

	 ;; Else simply re-case the word
	 (funcall ada-case-identifier -1)
	 (ada-adjust-case-substring))))))

(defun ada-after-keyword-p ()
 "Return t if cursor is after a keyword that is not an attribute."
 (save-excursion
  (forward-word -1)
  (and (not (and (char-before)
		  (or (= (char-before) ?_)
		    (= (char-before) ?'))));; unless we have a _ or '
	 (looking-at (concat ada-keywords "[^_]")))))

(defun ada-adjust-case (&optional force-identifier)
 "Adjust the case of the word before the character just typed.
If FORCE-IDENTIFIER is non-nil then also adjust keyword as identifier."
 (if (not (bobp))
   (progn
	(forward-char -1)
	(if (and (not (bobp))
		 ;; or if at the end of a character constant
		 (not (and (eq (following-char) ?')
			  (eq (char-before (1- (point))) ?')))
		 ;; or if the previous character was not part of a word
		 (eq (char-syntax (char-before)) ?w)
		 ;; if in a string or a comment
		 (not (ada-in-string-or-comment-p))
		 ;; if in a numeric literal
		 (not (ada-in-numeric-literal-p))
		 )
	  (if (save-excursion
		 (forward-word -1)
		 (or (= (point) (point-min))
		   (backward-char 1))
		 (= (following-char) ?'))
		(funcall ada-case-attribute -1)
	   (if (and
		  (not force-identifier)   ; (MH)
		  (ada-after-keyword-p))
		 (funcall ada-case-keyword -1)
		(ada-adjust-case-identifier))))
	(forward-char 1)
	))
 )

(defun ada-adjust-case-interactive (arg)
 "Adjust the case of the previous word, and process the character just typed.
ARG is the prefix the user entered with \\[universal-argument]."
 (interactive "P")

 (if ada-auto-case
   (let ((lastk last-command-event))

    (with-syntax-table ada-mode-symbol-syntax-table
     (cond ((or (eq lastk ?\n)
           (eq lastk ?\r))
         ;; horrible kludge
         (insert " ")
         (ada-adjust-case)
         ;; horrible dekludge
         (delete-char -1)
         ;; some special keys and their bindings
         (cond
         ((eq lastk ?\n)
          (funcall ada-lfd-binding))
         ((eq lastk ?\r)
          (funcall ada-ret-binding))))
        ((eq lastk ?\C-i) (ada-tab))
        ;; Else just insert the character
        ((self-insert-command (prefix-numeric-value arg))))
     ;; if there is a keyword in front of the underscore
     ;; then it should be part of an identifier (MH)
     (if (eq lastk ?_)
       (ada-adjust-case t)
      (ada-adjust-case))))

  ;; Else, no auto-casing
  (cond
   ((eq last-command-event ?\n)
   (funcall ada-lfd-binding))
   ((eq last-command-event ?\r)
   (funcall ada-ret-binding))
   (t
   (self-insert-command (prefix-numeric-value arg))))))

(defun ada-activate-keys-for-case ()
 ;; FIXME: Use post-self-insert-hook instead of changing key bindings.
 "Modify the key bindings for all the keys that should readjust the casing."
 (interactive)
 ;; Save original key-bindings to allow swapping ret/lfd
 ;; when casing is activated.
 ;; The 'or ...' is there to be sure that the value will not
 ;; be changed again when Ada mode is called more than once
 (or ada-ret-binding  (setq ada-ret-binding (key-binding "\C-M")))
 (or ada-lfd-binding  (setq ada-lfd-binding (key-binding "\C-j")))

 ;; Call case modifying function after certain keys.
 (mapcar (function (lambda(key) (define-key
				  ada-mode-map
				  (char-to-string key)
				  'ada-adjust-case-interactive)))
	 '( ?` ?_ ?# ?% ?& ?* ?( ?) ?- ?= ?+
		?| ?\; ?: ?' ?\" ?< ?, ?. ?> ?/ ?\n 32 ?\r )))

(defun ada-loose-case-word (&optional _arg)
 "Upcase first letter and letters following `_' in the following word.
No other letter is modified.
ARG is ignored, and is there for compatibility with `capitalize-word' only."
 (interactive)
 (save-excursion
  (let ((end  (save-excursion (skip-syntax-forward "w") (point)))
	 (first t))
   (skip-syntax-backward "w")
   (while (and (or first (search-forward "_" end t))
		 (< (point) end))
	(and first
	   (setq first nil))
	(insert-char (upcase (following-char)) 1)
	(delete-char 1)))))

(defun ada-no-auto-case (&optional _arg)
 "Do nothing. ARG is ignored.
This function can be used for the auto-casing variables in Ada mode, to
adapt to unusual auto-casing schemes. Since it does nothing, you can for
instance use it for `ada-case-identifier' if you don't want any special
auto-casing for identifiers, whereas keywords have to be lower-cased.
See also `ada-auto-case' to disable auto casing altogether."
 nil)

(defun ada-capitalize-word (&optional _arg)
 "Upcase first letter and letters following '_', lower case other letters.
ARG is ignored, and is there for compatibility with `capitalize-word' only."
 (interactive)
 (let ((end  (save-excursion (skip-syntax-forward "w") (point)))
	(begin (save-excursion (skip-syntax-backward "w") (point))))
  (modify-syntax-entry ?_ "_")
  (capitalize-region begin end)
  (modify-syntax-entry ?_ "w")))

(defun ada-adjust-case-region (from to)
 "Adjust the case of all words in the region between FROM and TO.
Attention: This function might take very long for big regions!"
 (interactive "*r")
 (let ((begin nil)
	(end nil)
	(keywordp nil)
	(attribp nil))
  (message "Adjusting case ...")
  (with-syntax-table ada-mode-symbol-syntax-table
   (save-excursion
    (goto-char to)
    ;;
    ;; loop: look for all identifiers, keywords, and attributes
    ;;
    (while (re-search-backward "\\<\\(\\sw+\\)\\>" from t)
     (setq end (match-end 1))
     (setq attribp
        (and (> (point) from)
           (save-excursion
            (forward-char -1)
            (setq attribp (looking-at "'.[^']")))))
     (or
      ;; do nothing if it is a string or comment
      (ada-in-string-or-comment-p)
      (progn
       ;;
       ;; get the identifier or keyword or attribute
       ;;
       (setq begin (point))
       (setq keywordp (looking-at ada-keywords))
       (goto-char end)
       ;;
       ;; casing according to user-option
       ;;
       (if attribp
         (funcall ada-case-attribute -1)
        (if keywordp
          (funcall ada-case-keyword -1)
         (ada-adjust-case-identifier)))
       (goto-char begin))))
    (message "Adjusting case ... Done")))))

(defun ada-adjust-case-buffer ()
 "Adjust the case of all words in the whole buffer.
ATTENTION: This function might take very long for big buffers!"
 (interactive "*")
 (ada-adjust-case-region (point-min) (point-max)))


;;--------------------------------------------------------------
;; Format Parameter Lists
;; Some special algorithms are provided to indent the parameter lists in
;; subprogram declarations. This is done in two steps:
;; - First parses the parameter list. The returned list has the following
;;  format:
;;   ( (<Param_Name> in? out? access? <Type_Name> <Default_Expression>)
;;    ... )
;;  This is done in `ada-scan-paramlist'.
;; - Delete and recreate the parameter list in function
;;  `ada-insert-paramlist'.
;; Both steps are called from `ada-format-paramlist'.
;; Note: Comments inside the parameter list are lost.
;;    The syntax has to be correct, or the reformatting will fail.
;;--------------------------------------------------------------

(defun ada-format-paramlist ()
 "Reformat the parameter list point is in."
 (interactive)
 (let ((begin nil)
	(end nil)
	(delend nil)
	(paramlist nil))
  (with-syntax-table ada-mode-symbol-syntax-table

   ;; check if really inside parameter list
   (or (ada-in-paramlist-p)
     (error "Not in parameter list"))

   ;; find start of current parameter-list
   (ada-search-ignore-string-comment
    (concat ada-subprog-start-re "\\|\\<body\\>" ) t nil)
   (down-list 1)
   (backward-char 1)
   (setq begin (point))

   ;; find end of parameter-list
   (forward-sexp 1)
   (setq delend (point))
   (delete-char -1)
   (insert "\n")

   ;; find end of last parameter-declaration
   (forward-comment -1000)
   (setq end (point))

   ;; build a list of all elements of the parameter-list
   (setq paramlist (ada-scan-paramlist (1+ begin) end))

   ;; delete the original parameter-list
   (delete-region begin delend)

   ;; insert the new parameter-list
   (goto-char begin)
   (ada-insert-paramlist paramlist))))

(defun ada-scan-paramlist (begin end)
 "Scan the parameter list found in between BEGIN and END.
Return the equivalent internal parameter list."
 (let ((paramlist (list))
	(param (list))
	(notend t)
	(apos nil)
	(epos nil)
	(semipos nil)
	(match-cons nil))

  (goto-char begin)

  ;; loop until end of last parameter
  (while notend

   ;; find first character of parameter-declaration
   (ada-goto-next-non-ws)
   (setq apos (point))

   ;; find last character of parameter-declaration
   (if (setq match-cons
	    (ada-search-ignore-string-comment "[ \t\n]*;" nil end t))
	 (progn
	  (setq epos (car match-cons))
	  (setq semipos (cdr match-cons)))
	(setq epos end))

   ;; read name(s) of parameter(s)
   (goto-char apos)
   (looking-at "\\(\\(\\sw\\|[_, \t\n]\\)*\\(\\sw\\|_\\)\\)[ \t\n]*:[^=]")

   (setq param (list (match-string 1)))
   (ada-search-ignore-string-comment ":" nil epos t 'search-forward)

   ;; look for 'in'
   (setq apos (point))
   (setq param
	  (append param
		  (list
		  (consp
		   (ada-search-ignore-string-comment
		   "in" nil epos t 'word-search-forward)))))

   ;; look for 'out'
   (goto-char apos)
   (setq param
	  (append param
		  (list
		  (consp
		   (ada-search-ignore-string-comment
		   "out" nil epos t 'word-search-forward)))))

   ;; look for 'access'
   (goto-char apos)
   (setq param
	  (append param
		  (list
		  (consp
		   (ada-search-ignore-string-comment
		   "access" nil epos t 'word-search-forward)))))

   ;; skip 'in'/'out'/'access'
   (goto-char apos)
   (ada-goto-next-non-ws)
   (while (looking-at "\\<\\(in\\|out\\|access\\)\\>")
	(forward-word 1)
	(ada-goto-next-non-ws))

   ;; read type of parameter
   ;; We accept spaces in the name, since some software like Rose
   ;; generates something like: "A : B 'Class"
   (looking-at "\\<\\(\\sw\\|[_.' \t]\\)+\\>")
   (setq param
	  (append param
		  (list (match-string 0))))

   ;; read default-expression, if there is one
   (goto-char (setq apos (match-end 0)))
   (setq param
	  (append param
		  (list
		  (if (setq match-cons
			   (ada-search-ignore-string-comment
			   ":=" nil epos t 'search-forward))
			(buffer-substring (car match-cons) epos)
		   nil))))

   ;; add this parameter-declaration to the list
   (setq paramlist (append paramlist (list param)))

   ;; check if it was the last parameter
   (if (eq epos end)
	 (setq notend nil)
	(goto-char semipos))
   )
  (reverse paramlist)))

(defun ada-insert-paramlist (paramlist)
 "Insert a formatted PARAMLIST in the buffer."
 (let ((i (length paramlist))
	(parlen 0)
	(typlen 0)
	(inp nil)
	(outp nil)
	(accessp nil)
	(column nil)
	(firstcol nil))

  ;; loop until last parameter
  (while (not (zerop i))
   (setq i (1- i))

   ;; get max length of parameter-name
   (setq parlen (max parlen (length (nth 0 (nth i paramlist)))))

   ;; get max length of type-name
   (setq typlen (max typlen (length (nth 4 (nth i paramlist)))))

   ;; is there any 'in' ?
   (setq inp (or inp (nth 1 (nth i paramlist))))

   ;; is there any 'out' ?
   (setq outp (or outp (nth 2 (nth i paramlist))))

   ;; is there any 'access' ?
   (setq accessp (or accessp (nth 3 (nth i paramlist))))
   )

  ;; does paramlist already start on a separate line ?
  (if (save-excursion
	 (re-search-backward "^.\\|[^ \t]" nil t)
	 (looking-at "^."))
	;; yes => re-indent it
	(progn
	 (ada-indent-current)
	 (save-excursion
	  (if (looking-at "\\(is\\|return\\)")
		(replace-match " \\1"))))

   ;; no => insert it where we are after removing any whitespace
   (fixup-whitespace)
   (save-excursion
	(cond
	 ((looking-at "[ \t]*\\(\n\\|;\\)")
	 (replace-match "\\1"))
	 ((looking-at "[ \t]*\\(is\\|return\\)")
	 (replace-match " \\1"))))
   (insert " "))

  (insert "(")
  (ada-indent-current)

  (setq firstcol (current-column))
  (setq i (length paramlist))

  ;; loop until last parameter
  (while (not (zerop i))
   (setq i (1- i))
   (setq column firstcol)

   ;; insert parameter-name, space and colon
   (insert (nth 0 (nth i paramlist)))
   (indent-to (+ column parlen 1))
   (insert ": ")
   (setq column (current-column))

   ;; insert 'in' or space
   (if (nth 1 (nth i paramlist))
	 (insert "in ")
	(if (and
	   (or inp
		 accessp)
	   (not (nth 3 (nth i paramlist))))
	  (insert "  ")))

   ;; insert 'out' or space
   (if (nth 2 (nth i paramlist))
	 (insert "out ")
	(if (and
	   (or outp
		 accessp)
	   (not (nth 3 (nth i paramlist))))
	  (insert "  ")))

   ;; insert 'access'
   (if (nth 3 (nth i paramlist))
	 (insert "access "))

   (setq column (current-column))

   ;; insert type-name and, if necessary, space and default-expression
   (insert (nth 4 (nth i paramlist)))
   (if (nth 5 (nth i paramlist))
	 (progn
	  (indent-to (+ column typlen 1))
	  (insert (nth 5 (nth i paramlist)))))

   ;; check if it was the last parameter
   (if (zerop i)
	 (insert ")")
	;; no => insert ';' and newline and indent
	(insert ";")
	(newline)
	(indent-to firstcol))
   )

  ;; if anything follows, except semicolon, newline, is or return
  ;; put it in a new line and indent it
  (unless (looking-at "[ \t]*\\(;\\|\n\\|is\\|return\\)")
   (ada-indent-newline-indent))
  ))



;;;----------------------------------------------------------------
;; Indentation Engine
;; All indentations are indicated as a two-element string:
;;   - position of reference in the buffer
;;   - offset to indent from this position (can also be a symbol or a list
;;    that are evaluated)
;; Thus the total indentation for a line is the column number of the reference
;; position plus whatever value the evaluation of the second element provides.
;; This mechanism is used so that the Ada mode can "explain" how the
;; indentation was calculated, by showing which variables were used.
;;
;; The indentation itself is done in only one pass: first we try to guess in
;; what context we are by looking at the following keyword or punctuation
;; sign. If nothing remarkable is found, just try to guess the indentation
;; based on previous lines.
;;
;; The relevant functions for indentation are:
;; - `ada-indent-region': Re-indent a region of text
;; - `ada-justified-indent-current': Re-indent the current line and shows the
;;  calculation that were done
;; - `ada-indent-current': Re-indent the current line
;; - `ada-get-current-indent': Calculate the indentation for the current line,
;;  based on the context (see above).
;; - `ada-get-indent-*': Calculate the indentation in a specific context.
;;  For efficiency, these functions do not check they are in the correct
;;  context.
;;;----------------------------------------------------------------

(defun ada-indent-region (beg end)
 "Indent the region between BEG end END."
 (interactive "*r")
 (goto-char beg)
 (let ((block-done 0)
	(lines-remaining (count-lines beg end))
	(msg (format "%%4d out of %4d lines remaining ..."
		   (count-lines beg end)))
	(endmark (copy-marker end)))
  ;; catch errors while indenting
  (while (< (point) endmark)
   (if (> block-done 39)
	 (progn
	  (setq lines-remaining (- lines-remaining block-done)
		 block-done   0)
	  (message msg lines-remaining)))
   (if (= (char-after) ?\n) nil
	(ada-indent-current))
   (forward-line 1)
   (setq block-done   (1+ block-done)))
  (message "Indenting ... done")))

(defun ada-indent-newline-indent ()
 "Indent the current line, insert a newline and then indent the new line."
 (interactive "*")
 (ada-indent-current)
 (newline)
 (ada-indent-current))

(defun ada-indent-newline-indent-conditional ()
 "Insert a newline and indent it.
The original line is re-indented if `ada-indent-after-return' is non-nil."
 (interactive "*")
 ;; If at end of buffer (entering brand new code), some indentation
 ;; fails. For example, a block label requires whitespace following
 ;; the : to be recognized. So we do the newline first, then
 ;; go back and indent the original line.
 (newline)
 (if ada-indent-after-return
   (progn
    (forward-char -1)
    (ada-indent-current)
    (forward-char 1)))
 (ada-indent-current))

(defun ada-justified-indent-current ()
 "Indent the current line and explain how the calculation was done."
 (interactive)

 (let ((cur-indent (ada-indent-current)))

  (let ((line (save-excursion
		 (goto-char (car cur-indent))
		 (count-lines 1 (point)))))

   (if (equal (cdr cur-indent) '(0))
	 (message (concat "same indentation as line " (number-to-string line)))
	(message "%s" (mapconcat (lambda(x)
				  (cond
				  ((symbolp x)
				   (symbol-name x))
				  ((numberp x)
				   (number-to-string x))
				  ((listp x)
				   (concat "- " (symbol-name (cadr x))))
				  ))
				 (cdr cur-indent)
				 " + "))))
  (save-excursion
   (goto-char (car cur-indent))
   (sit-for 1))))

(defun ada-batch-reformat ()
 "Re-indent and re-case all the files found on the command line.
This function should be used from the command line, with a
command like:
 emacs -batch -l ada-mode -f ada-batch-reformat file1 file2 ..."

 (while command-line-args-left
  (let ((source (car command-line-args-left)))
   (message "Formatting %s" source)
   (find-file source)
   (ada-indent-region (point-min) (point-max))
   (ada-adjust-case-buffer)
   (write-file source))
  (setq command-line-args-left (cdr command-line-args-left)))
 (message "Done")
 (kill-emacs 0))

(defsubst ada-goto-previous-word ()
 "Move point to the beginning of the previous word of Ada code.
Return the new position of point or nil if not found."
 (ada-goto-next-word t))

(defun ada-indent-current ()
 "Indent current line as Ada code.
Return the calculation that was done, including the reference point
and the offset."
 (interactive)
 (let ((orgpoint (point-marker))
	cur-indent tmp-indent
	prev-indent)

  (unwind-protect
	(with-syntax-table ada-mode-symbol-syntax-table

	 ;; This need to be done here so that the advice is not always
	 ;; activated (this might interact badly with other modes)
	 (if (featurep 'xemacs)
	   (ad-activate 'parse-partial-sexp t))

	 (save-excursion
	  (setq cur-indent

         ;; Not First line in the buffer ?
         (if (save-excursion (zerop (forward-line -1)))
           (progn
            (back-to-indentation)
            (ada-get-current-indent))

          ;; first line in the buffer
          (list (point-min) 0))))

	 ;; Evaluate the list to get the column to indent to
	 ;; prev-indent contains the column to indent to
	 (if cur-indent
	   (setq prev-indent (save-excursion (goto-char (car cur-indent))
						(current-column))
		  tmp-indent (cdr cur-indent))
	  (setq prev-indent 0 tmp-indent '()))

	 (while (not (null tmp-indent))
	  (cond
	   ((numberp (car tmp-indent))
	   (setq prev-indent (+ prev-indent (car tmp-indent))))
	   (t
	   (setq prev-indent (+ prev-indent (eval (car tmp-indent)))))
	   )
	  (setq tmp-indent (cdr tmp-indent)))

	 ;; only re-indent if indentation is different then the current
	 (if (= (save-excursion (back-to-indentation) (current-column)) prev-indent)
	   nil
	  (beginning-of-line)
	  (delete-horizontal-space)
	  (indent-to prev-indent))
	 ;;
	 ;; restore position of point
	 ;;
	 (goto-char orgpoint)
	 (if (< (current-column) (current-indentation))
	   (back-to-indentation)))

   (if (featurep 'xemacs)
	 (ad-deactivate 'parse-partial-sexp)))

  cur-indent))

(defun ada-get-current-indent ()
 "Return the indentation to use for the current line."
 (let (column
	pos
	match-cons
	result
	(orgpoint (save-excursion
		  (beginning-of-line)
		  (forward-comment -10000)
		  (forward-line 1)
		  (point))))

  (setq result
  (cond

   ;;-----------------------------
   ;; in open parenthesis, but not in parameter-list
   ;;-----------------------------

   ((and ada-indent-to-open-paren
	  (not (ada-in-paramlist-p))
	  (setq column (ada-in-open-paren-p)))

   ;; check if we have something like this (Table_Component_Type =>
   ;;                     Source_File_Record)
   (save-excursion

	;; Align the closing parenthesis on the opening one
	(if (= (following-char) ?\))
	  (save-excursion
	   (goto-char column)
	   (skip-chars-backward " \t")
	   (list (1- (point)) 0))

	 (if (and (skip-chars-backward " \t")
		  (= (char-before) ?\n)
		  (not (forward-comment -10000))
		  (= (char-before) ?>))
	   ;; ??? Could use a different variable
	   (list column 'ada-broken-indent)

	  ;; We want all continuation lines to be indented the same
	  ;; (ada-broken-line from the opening parenthesis. However, in
	  ;; parameter list, each new parameter should be indented at the
	  ;; column as the opening parenthesis.

	  ;; A special case to handle nested boolean expressions, as in
	  ;;  ((B
	  ;;    and then C) -- indented by ada-broken-indent
	  ;;   or else D)   -- indenting this line.
	  ;; ??? This is really a hack, we should have a proper way to go to
	  ;; ??? the beginning of the statement

	  (if (= (char-before) ?\))
		(backward-sexp))

	  (if (memq (char-before) '(?, ?\; ?\( ?\)))
		(list column 0)
	   (list column 'ada-continuation-indent)
	   )))))

   ;;---------------------------
   ;;  at end of buffer
   ;;---------------------------

   ((not (char-after))
   (ada-indent-on-previous-lines nil orgpoint orgpoint))

   ;;---------------------------
   ;; starting with e
   ;;---------------------------

   ((= (downcase (char-after)) ?e)
   (cond

    ;; ------- end ------

    ((looking-at "end\\>")
	(let ((label 0)
	   limit)
	 (save-excursion
	  (ada-goto-matching-start 1)

	  ;;
	  ;; found 'loop' => skip back to 'while' or 'for'
	  ;;         if 'loop' is not on a separate line
	  ;; Stop the search for 'while' and 'for' when a ';' is encountered.
	  ;;
	  (if (save-excursion
		 (beginning-of-line)
		 (looking-at ".+\\<loop\\>"))
		(progn
		 (save-excursion
		  (setq limit (car (ada-search-ignore-string-comment ";" t))))
		 (if (save-excursion
			(and
			 (setq match-cons
			   (ada-search-ignore-string-comment ada-loop-start-re t limit))
			 (not (looking-at "\\<loop\\>"))))
		   (progn
			(goto-char (car match-cons))
			(save-excursion
			 (back-to-indentation)
			 (if (looking-at ada-block-label-re)
			   (setq label (- ada-label-indent))))))))

	  ;; found 'record' =>
	  ;; if the keyword is found at the beginning of a line (or just
	  ;; after limited, we indent on it, otherwise we indent on the
	  ;; beginning of the type declaration)
	  ;;   type A is (B : Integer;
	  ;;         C : Integer) is record
	  ;;     end record;  -- This is badly indented otherwise
	  (if (looking-at "record")
		(if (save-excursion
		   (beginning-of-line)
		   (looking-at "^[ \t]*\\(record\\|limited record\\)"))
		  (list (save-excursion (back-to-indentation) (point)) 0)
		 (list (save-excursion
			 (car (ada-search-ignore-string-comment "\\<type\\>" t)))
			0))

	   ;; Else keep the same indentation as the beginning statement
	   (list (+ (save-excursion (back-to-indentation) (point)) label) 0)))))

    ;; ------ exception ----

    ((looking-at "exception\\>")
	(save-excursion
	 (ada-goto-matching-start 1)
	 (list (save-excursion (back-to-indentation) (point)) 0)))

    ;; else

    ((looking-at "else\\>")
	(if (save-excursion (ada-goto-previous-word)
			  (looking-at "\\<or\\>"))
	  (ada-indent-on-previous-lines nil orgpoint orgpoint)
	 (save-excursion
	  (ada-goto-matching-start 1 nil t)
	  (list (progn (back-to-indentation) (point)) 0))))

    ;; elsif

    ((looking-at "elsif\\>")
	(save-excursion
	 (ada-goto-matching-start 1 nil t)
	 (list (progn (back-to-indentation) (point)) 0)))

    ))

   ;;---------------------------
   ;; starting with w (when)
   ;;---------------------------

   ((and (= (downcase (char-after)) ?w)
	  (looking-at "when\\>"))
   (save-excursion
	(ada-goto-matching-start 1)
	(list (save-excursion (back-to-indentation) (point))
	   'ada-when-indent)))

   ;;---------------------------
   ;;  starting with t (then)
   ;;---------------------------

   ((and (= (downcase (char-after)) ?t)
	  (looking-at "then\\>"))
   (if (save-excursion (ada-goto-previous-word)
			 (looking-at "and\\>"))
	 (ada-indent-on-previous-lines nil orgpoint orgpoint)
	(save-excursion
	 ;; Select has been added for the statement: "select ... then abort"
	 (ada-search-ignore-string-comment
	  "\\<\\(elsif\\|if\\|select\\)\\>" t nil)
	 (list (progn (back-to-indentation) (point))
		'ada-stmt-end-indent))))

   ;;---------------------------
   ;;  starting with l (loop)
   ;;---------------------------

   ((and (= (downcase (char-after)) ?l)
	  (looking-at "loop\\>"))
   (setq pos (point))
   (save-excursion
	(goto-char (match-end 0))
	(ada-goto-stmt-start)
	(if (looking-at "\\<\\(loop\\|if\\)\\>")
	  (ada-indent-on-previous-lines nil orgpoint orgpoint)
	 (unless (looking-at ada-loop-start-re)
	  (ada-search-ignore-string-comment ada-loop-start-re
					   nil pos))
	 (if (looking-at "\\<loop\\>")
	   (ada-indent-on-previous-lines nil orgpoint orgpoint)
	  (list (progn (back-to-indentation) (point)) 'ada-stmt-end-indent)))))

   ;;----------------------------
   ;;  starting with l (limited) or r (record)
   ;;----------------------------

   ((or (and (= (downcase (char-after)) ?l)
	    (looking-at "limited\\>"))
	 (and (= (downcase (char-after)) ?r)
	    (looking-at "record\\>")))

   (save-excursion
	(ada-search-ignore-string-comment
	 "\\<\\(type\\|use\\)\\>" t nil)
	(if (looking-at "\\<use\\>")
	  (ada-search-ignore-string-comment "for" t nil nil
					   'word-search-backward))
	(list (progn (back-to-indentation) (point))
	   'ada-indent-record-rel-type)))

   ;;---------------------------
   ;;  starting with b (begin)
   ;;---------------------------

   ((and (= (downcase (char-after)) ?b)
	  (looking-at "begin\\>"))
   (save-excursion
	(if (ada-goto-decl-start t)
	  (list (progn (back-to-indentation) (point)) 0)
	 (ada-indent-on-previous-lines nil orgpoint orgpoint))))

   ;;---------------------------
   ;;  starting with i (is)
   ;;---------------------------

   ((and (= (downcase (char-after)) ?i)
	  (looking-at "is\\>"))

   (if (and ada-indent-is-separate
	    (save-excursion
		 (goto-char (match-end 0))
		 (ada-goto-next-non-ws (point-at-eol))
		 (looking-at "\\<abstract\\>\\|\\<separate\\>")))
	 (save-excursion
	  (ada-goto-stmt-start)
	  (list (progn (back-to-indentation) (point)) 'ada-indent))
	(save-excursion
	 (ada-goto-stmt-start)
	 (if (looking-at "\\<overriding\\|package\\|procedure\\|function\\>")
	   (list (progn (back-to-indentation) (point)) 0)
	  (list (progn (back-to-indentation) (point)) 'ada-indent)))))

   ;;---------------------------
   ;; starting with r (return, renames)
   ;;---------------------------

   ((and (= (downcase (char-after)) ?r)
	  (looking-at "re\\(turn\\|names\\)\\>"))

   (save-excursion
	(let ((var 'ada-indent-return))
	 ;; If looking at a renames, skip the 'return' statement too
	 (if (looking-at "renames")
	   (let (pos)
		(save-excursion
		 (setq pos (ada-search-ignore-string-comment ";\\|return\\>" t)))
		(if (and pos
			 (= (downcase (char-after (car pos))) ?r))
		  (goto-char (car pos)))
		(setq var 'ada-indent-renames)))

	 (forward-comment -1000)
	 (if (= (char-before) ?\))
	   (forward-sexp -1)
	  (forward-word -1))

	 ;; If there is a parameter list, and we have a function declaration
	 ;; or a access to subprogram declaration
	 (let ((num-back 1))
	  (if (and (= (following-char) ?\()
		   (save-excursion
		    (or (progn
			   (backward-word 1)
			   (looking-at "\\(function\\|procedure\\)\\>"))
			  (progn
			   (backward-word 1)
			   (setq num-back 2)
			   (looking-at "\\(function\\|procedure\\)\\>")))))

		;; The indentation depends of the value of ada-indent-return
		(if (<= (eval var) 0)
		  (list (point) (list '- var))
		 (list (progn (backward-word num-back) (point))
			var))

	   ;; Else there is no parameter list, but we have a function
	   ;; Only do something special if the user want to indent
	   ;; relative to the "function" keyword
	   (if (and (> (eval var) 0)
		    (save-excursion (forward-word -1)
				    (looking-at "function\\>")))
		 (list (progn (forward-word -1) (point)) var)

		;; Else...
		(ada-indent-on-previous-lines nil orgpoint orgpoint)))))))

   ;;--------------------------------
   ;;  starting with 'o' or 'p'
   ;;  'or'   as statement-start
   ;;  'private' as statement-start
   ;;--------------------------------

   ((and (or (= (downcase (char-after)) ?o)
	    (= (downcase (char-after)) ?p))
	  (or (ada-looking-at-semi-or)
	    (ada-looking-at-semi-private)))
   (save-excursion
	;; ??? Wasn't this done already in ada-looking-at-semi-or ?
	(ada-goto-matching-start 1)
	(list (progn (back-to-indentation) (point)) 0)))

   ;;--------------------------------
   ;;  starting with 'd' (do)
   ;;--------------------------------

   ((and (= (downcase (char-after)) ?d)
	  (looking-at "do\\>"))
   (save-excursion
	(ada-goto-stmt-start)
	(list (progn (back-to-indentation) (point)) 'ada-stmt-end-indent)))

   ;;--------------------------------
   ;;  starting with '-' (comment)
   ;;--------------------------------

   ((= (char-after) ?-)
   (if ada-indent-comment-as-code

	 ;; Indent comments on previous line comments if required
	 ;; We must use a search-forward (even if the code is more complex),
	 ;; since we want to find the beginning of the comment.
	 (let (pos)

	  (if (and ada-indent-align-comments
		   (save-excursion
		    (forward-line -1)
		    (beginning-of-line)
		    (while (and (not pos)
				  (search-forward "--" (point-at-eol) t))
			 (unless (ada-in-string-p)
			  (setq pos (point))))
		    pos))
		(list (- pos 2) 0)

	  ;; Else always on previous line
	  (ada-indent-on-previous-lines nil orgpoint orgpoint)))

	;; Else same indentation as the previous line
	(list (save-excursion (back-to-indentation) (point)) 0)))

   ;;--------------------------------
   ;;  starting with '#' (preprocessor line)
   ;;--------------------------------

   ((and (= (char-after) ?#)
	  (equal ada-which-compiler 'gnat)
	  (looking-at "#[ \t]*\\(if\\|els\\(e\\|if\\)\\|end[ \t]*if\\)"))
   (list (point-at-bol) 0))

   ;;--------------------------------
   ;;  starting with ')' (end of a parameter list)
   ;;--------------------------------

   ((and (not (eobp)) (= (char-after) ?\)))
   (save-excursion
	(forward-char 1)
	(backward-sexp 1)
	(list (point) 0)))

   ;;---------------------------------
   ;; new/abstract/separate
   ;;---------------------------------

   ((looking-at "\\(new\\|abstract\\|separate\\)\\>")
   (ada-indent-on-previous-lines nil orgpoint orgpoint))

   ;;---------------------------------
   ;; package/function/procedure
   ;;---------------------------------

   ((and (or (= (downcase (char-after)) ?p) (= (downcase (char-after)) ?f))
	  (looking-at "\\<\\(package\\|function\\|procedure\\)\\>"))
   (save-excursion
	;; Go up until we find either a generic section, or the end of the
	;; previous subprogram/package, or 'overriding' for this function/procedure
	(let (found)
	 (while (and (not found)
		   (ada-search-ignore-string-comment
	   "\\<\\(generic\\|end\\|begin\\|overriding\\|package\\|procedure\\|function\\)\\>" t))

	  ;; avoid "with procedure"... in generic parts
	  (save-excursion
	   (forward-word -1)
	   (setq found (not (looking-at "with"))))))

	(cond
	 ((looking-at "\\<generic\\|overriding\\>")
	 (list (progn (back-to-indentation) (point)) 0))

	 (t
	 (ada-indent-on-previous-lines nil orgpoint orgpoint)))))

   ;;---------------------------------
   ;; label
   ;;---------------------------------

   ((looking-at ada-label-re)
   (if (ada-in-decl-p)
     ;; ada-block-label-re matches variable declarations
	 (ada-indent-on-previous-lines nil orgpoint orgpoint)
	(append (ada-indent-on-previous-lines nil orgpoint orgpoint)
		'(ada-label-indent))))

   ))

  ;;---------------------------------
  ;; Other syntaxes
  ;;---------------------------------
  (or	result (ada-indent-on-previous-lines nil orgpoint orgpoint))))

(defun ada-indent-on-previous-lines (&optional nomove orgpoint initial-pos)
 "Calculate the indentation for the new line after ORGPOINT.
The result list is based on the previous lines in the buffer.
If NOMOVE is nil, moves point to the beginning of the current statement.
if INITIAL-POS is non-nil, moves point to INITIAL-POS before calculation."
 (if initial-pos
   (goto-char initial-pos))
 (let ((oldpoint (point)))

  ;; Is inside a parameter-list ?
  (if (ada-in-paramlist-p)
	(ada-get-indent-paramlist)

   ;; Move to beginning of current statement. If already at a
   ;; statement start, move to beginning of enclosing statement.
   (unless nomove
	(ada-goto-stmt-start t))

   ;; no beginning found => don't change indentation
   (if (and (eq oldpoint (point))
	    (not nomove))
	 (ada-get-indent-nochange)

	(cond
	 ;;
	 ((and
	  ada-indent-to-open-paren
	  (ada-in-open-paren-p))
	 (ada-get-indent-open-paren))
	 ;;
	 ((looking-at "end\\>")
	 (ada-get-indent-end orgpoint))
	 ;;
	 ((looking-at ada-loop-start-re)
	 (ada-get-indent-loop orgpoint))
	 ;;
	 ((looking-at ada-subprog-start-re)
	 (ada-get-indent-subprog orgpoint))
	 ;;
	 ((looking-at ada-block-start-re)
	 (ada-get-indent-block-start orgpoint))
	 ;;
	 ((looking-at ada-block-label-re) ; also variable declaration
	 (ada-get-indent-block-label orgpoint))
	 ;;
	 ((looking-at ada-goto-label-re)
	 (ada-get-indent-goto-label orgpoint))
	 ;;
	 ((looking-at "\\(sub\\)?type\\>")
	 (ada-get-indent-type orgpoint))
	 ;;
	 ;; "then" has to be included in the case of "select...then abort"
	 ;; statements, since (goto-stmt-start) at the beginning of
	 ;; the current function would leave the cursor on that position
	 ((looking-at "\\(\\(els\\)?if\\>\\)\\|then abort\\\>")
	 (ada-get-indent-if orgpoint))
	 ;;
	 ((looking-at "case\\>")
	 (ada-get-indent-case orgpoint))
	 ;;
	 ((looking-at "when\\>")
	 (ada-get-indent-when orgpoint))
	 ;;
	 ((looking-at "separate\\>")
	 (ada-get-indent-nochange))
	 ;;
	 ((looking-at "with\\>\\|use\\>")
	 ;; Are we still in that statement, or are we in fact looking at
	 ;; the previous one ?
	 (if (save-excursion (search-forward ";" oldpoint t))
	   (list (progn (back-to-indentation) (point)) 0)
	  (list (point) (if (looking-at "with")
			   'ada-with-indent
			  'ada-use-indent))))
	 ;;
	 (t
	 (ada-get-indent-noindent orgpoint)))))
  ))

(defun ada-get-indent-open-paren ()
 "Calculate the indentation when point is behind an unclosed parenthesis."
 (list (ada-in-open-paren-p) 0))

(defun ada-get-indent-nochange ()
 "Return the current indentation of the previous line."
 (save-excursion
  (forward-line -1)
  (back-to-indentation)
  (list (point) 0)))

(defun ada-get-indent-paramlist ()
 "Calculate the indentation when point is inside a parameter list."
 (save-excursion
  (ada-search-ignore-string-comment "[^ \t\n]" t nil t)
  (cond
   ;; in front of the first parameter
   ((= (char-after) ?\()
   (goto-char (match-end 0))
   (list (point) 0))

   ;; in front of another parameter
   ((= (char-after) ?\;)
   (goto-char (cdr (ada-search-ignore-string-comment "(\\|;" t nil t)))
   (ada-goto-next-non-ws)
   (list (point) 0))

   ;; After an affectation (default parameter value in subprogram
   ;; declaration)
   ((and (= (following-char) ?=) (= (preceding-char) ?:))
   (back-to-indentation)
   (list (point) 'ada-broken-indent))

   ;; inside a parameter declaration
   (t
   (goto-char (cdr (ada-search-ignore-string-comment "(\\|;" t nil t)))
   (ada-goto-next-non-ws)
   (list (point) 'ada-broken-indent)))))

(defun ada-get-indent-end (orgpoint)
 "Calculate the indentation when point is just before an end statement.
ORGPOINT is the limit position used in the calculation."
 (let ((defun-name nil)
	(indent nil))

  ;; is the line already terminated by ';' ?
  (if (save-excursion
	 (ada-search-ignore-string-comment ";" nil orgpoint nil
					  'search-forward))

	;; yes, look what's following 'end'
	(progn
	 (forward-word 1)
	 (ada-goto-next-non-ws)
	 (cond
	  ;;
	  ;; loop/select/if/case/return
	  ;;
	  ((looking-at "\\<\\(loop\\|select\\|if\\|case\\|return\\)\\>")
	  (save-excursion (ada-check-matching-start (match-string 0)))
	  (list (save-excursion (back-to-indentation) (point)) 0))

	  ;;
	  ;; record
	  ;;
	  ((looking-at "\\<record\\>")
	  (save-excursion
	   (ada-check-matching-start (match-string 0))
	   ;; we are now looking at the matching "record" statement
	   (forward-word 1)
	   (ada-goto-stmt-start)
	   ;; now on the matching type declaration, or use clause
	   (unless (looking-at "\\(for\\|type\\)\\>")
		(ada-search-ignore-string-comment "\\<type\\>" t))
	   (list (progn (back-to-indentation) (point)) 0)))
	  ;;
	  ;; a named block end
	  ;;
	  ((looking-at ada-ident-re)
	  (setq defun-name (match-string 0))
	  (save-excursion
	   (ada-goto-matching-start 0)
	   (ada-check-defun-name defun-name))
	  (list (progn (back-to-indentation) (point)) 0))
	  ;;
	  ;; a block-end without name
	  ;;
	  ((= (char-after) ?\;)
	  (save-excursion
	   (ada-goto-matching-start 0)
	   (if (looking-at "\\<begin\\>")
		 (progn
		  (setq indent (list (point) 0))
		  (if (ada-goto-decl-start t)
			(list (progn (back-to-indentation) (point)) 0)
		   indent))
		(list (progn (back-to-indentation) (point)) 0)
		)))
	  ;;
	  ;; anything else - should maybe signal an error ?
	  ;;
	  (t
	  (list (save-excursion (back-to-indentation) (point))
		 'ada-broken-indent))))

   (list (save-excursion (back-to-indentation) (point))
	  'ada-broken-indent))))

(defun ada-get-indent-case (orgpoint)
 "Calculate the indentation when point is just before a case statement.
ORGPOINT is the limit position used in the calculation."
 (let ((match-cons nil)
	(opos (point)))
  (cond
   ;;
   ;; case..is..when..=>
   ;;
   ((save-excursion
	(setq match-cons (and
			 ;; the `=>' must be after the keyword `is'.
			 (ada-search-ignore-string-comment
			  "is" nil orgpoint nil 'word-search-forward)
			 (ada-search-ignore-string-comment
			  "[ \t\n]+=>" nil orgpoint))))
   (save-excursion
	(goto-char (car match-cons))
	(unless (ada-search-ignore-string-comment "when" t opos)
	 (error "Missing 'when' between 'case' and '=>'"))
	(list (save-excursion (back-to-indentation) (point)) 'ada-indent)))
   ;;
   ;; case..is..when
   ;;
   ((save-excursion
	(setq match-cons (ada-search-ignore-string-comment
			 "when" nil orgpoint nil 'word-search-forward)))
   (goto-char (cdr match-cons))
   (list (save-excursion (back-to-indentation) (point)) 'ada-broken-indent))
   ;;
   ;; case..is
   ;;
   ((save-excursion
	(setq match-cons (ada-search-ignore-string-comment
			 "is" nil orgpoint nil 'word-search-forward)))
   (list (save-excursion (back-to-indentation) (point)) 'ada-when-indent))
   ;;
   ;; incomplete case
   ;;
   (t
   (list (save-excursion (back-to-indentation) (point))
	  'ada-broken-indent)))))

(defun ada-get-indent-when (orgpoint)
 "Calculate the indentation when point is just before a when statement.
ORGPOINT is the limit position used in the calculation."
 (let ((cur-indent (save-excursion (back-to-indentation) (point))))
  (if (ada-search-ignore-string-comment "[ \t\n]*=>" nil orgpoint)
	(list cur-indent 'ada-indent)
   (list cur-indent 'ada-broken-indent))))

(defun ada-get-indent-if (orgpoint)
 "Calculate the indentation when point is just before an if statement.
ORGPOINT is the limit position used in the calculation."
 (let ((cur-indent (save-excursion (back-to-indentation) (point)))
	(match-cons nil))
  ;;
  ;; Move to the correct then (ignore all "and then")
  ;;
  (while (and (setq match-cons (ada-search-ignore-string-comment
				 "\\<\\(then\\|and[ \t]*then\\)\\>"
				 nil orgpoint))
		(= (downcase (char-after (car match-cons))) ?a)))
  ;; If "then" was found (we are looking at it)
  (if match-cons
	(progn
	 ;;
	 ;; 'then' first in separate line ?
	 ;; => indent according to 'then',
	 ;; => else indent according to 'if'
	 ;;
	 (if (save-excursion
		(back-to-indentation)
		(looking-at "\\<then\\>"))
	   (setq cur-indent (save-excursion (back-to-indentation) (point))))
	 ;; skip 'then'
	 (forward-word 1)
	 (list cur-indent 'ada-indent))

   (list cur-indent 'ada-broken-indent))))

(defun ada-get-indent-block-start (orgpoint)
 "Calculate the indentation when point is at the start of a block.
ORGPOINT is the limit position used in the calculation."
 (let ((pos nil))
  (cond
   ((save-excursion
	(forward-word 1)
	(setq pos (ada-goto-next-non-ws orgpoint)))
   (goto-char pos)
   (save-excursion
	(ada-indent-on-previous-lines t orgpoint)))

   ;; Special case for record types, for instance for:
   ;;   type A is (B : Integer;
   ;;        C : Integer) is record
   ;;     null;  -- This is badly indented otherwise
   ((looking-at "record")

   ;; If record is at the beginning of the line, indent from there
   (if (save-excursion
	  (beginning-of-line)
	  (looking-at "^[ \t]*\\(record\\|limited record\\)"))
	 (list (save-excursion (back-to-indentation) (point)) 'ada-indent)

	;; else indent relative to the type command
	(list (save-excursion
		(car (ada-search-ignore-string-comment "\\<type\\>" t)))
	   'ada-indent)))

   ;; Special case for label:
   ((looking-at ada-block-label-re)
   (list (- (save-excursion (back-to-indentation) (point)) ada-label-indent) 'ada-indent))

   ;; nothing follows the block-start
   (t
   (list (save-excursion (back-to-indentation) (point)) 'ada-indent)))))

(defun ada-get-indent-subprog (orgpoint)
 "Calculate the indentation when point is just before a subprogram.
ORGPOINT is the limit position used in the calculation."
 (let ((match-cons nil)
	(cur-indent (save-excursion (back-to-indentation) (point)))
	(foundis nil))
  ;;
  ;; is there an 'is' in front of point ?
  ;;
  (if (save-excursion
	 (setq match-cons
	    (ada-search-ignore-string-comment
		"\\<\\(is\\|do\\)\\>" nil orgpoint)))
	;;
	;; yes, then skip to its end
	;;
	(progn
	 (setq foundis t)
	 (goto-char (cdr match-cons)))
   ;;
   ;; no, then goto next non-ws, if there is one in front of point
   ;;
   (progn
	(unless (ada-goto-next-non-ws orgpoint)
	 (goto-char orgpoint))))

  (cond
   ;;
   ;; nothing follows 'is'
   ;;
   ((and
    foundis
    (save-excursion
	 (not (ada-search-ignore-string-comment
	    "[^ \t\n]" nil orgpoint t))))
   (list cur-indent 'ada-indent))
   ;;
   ;; is abstract/separate/new ...
   ;;
   ((and
    foundis
    (save-excursion
	 (setq match-cons
	   (ada-search-ignore-string-comment
	    "\\<\\(separate\\|new\\|abstract\\)\\>"
	    nil orgpoint))))
   (goto-char (car match-cons))
   (ada-search-ignore-string-comment ada-subprog-start-re t)
   (ada-get-indent-noindent orgpoint))
   ;;
   ;; something follows 'is'
   ;;
   ((and
    foundis
    (save-excursion (setq match-cons (ada-goto-next-non-ws orgpoint)))
    (goto-char match-cons)
    (ada-indent-on-previous-lines t orgpoint)))
   ;;
   ;; no 'is' but ';'
   ;;
   ((save-excursion
	(ada-search-ignore-string-comment ";" nil orgpoint nil 'search-forward))
   (list cur-indent 0))
   ;;
   ;; no 'is' or ';'
   ;;
   (t
   (list cur-indent 'ada-broken-indent)))))

(defun ada-get-indent-noindent (orgpoint)
 "Calculate the indentation when point is just before a 'noindent stmt'.
ORGPOINT is the limit position used in the calculation."
 (let ((label 0))
  (save-excursion
   (beginning-of-line)

   (cond

    ;; This one is called when indenting a line preceded by a multi-line
    ;; subprogram declaration (in that case, we are at this point inside
    ;; the parameter declaration list)
    ((ada-in-paramlist-p)
	(ada-previous-procedure)
	(list (save-excursion (back-to-indentation) (point)) 0))

    ;; This one is called when indenting the second line of a multi-line
    ;; declaration section, in a declare block or a record declaration
    ((looking-at "[ \t]*\\(\\sw\\|_\\)*[ \t]*,[ \t]*$")
	(list (save-excursion (back-to-indentation) (point))
	   'ada-broken-decl-indent))

    ;; This one is called in every other case when indenting a line at the
    ;; top level
    (t
	(if (looking-at (concat "[ \t]*" ada-block-label-re))
	  (setq label (- ada-label-indent))

	 (let (p)

	  ;; "with private" or "null record" cases
	  (if (or (save-excursion
		   (and (ada-search-ignore-string-comment "\\<private\\>" nil orgpoint)
			  (setq p (point))
			  (save-excursion (forward-char -7);; skip back "private"
					  (ada-goto-previous-word)
					  (looking-at "with"))))
		  (save-excursion
		   (and (ada-search-ignore-string-comment "\\<record\\>" nil orgpoint)
			  (setq p (point))
			  (save-excursion (forward-char -6);; skip back "record"
					  (ada-goto-previous-word)
					  (looking-at "null")))))
		(progn
		 (goto-char p)
		 (re-search-backward "\\<\\(type\\|subtype\\)\\>" nil t)
		 (list (save-excursion (back-to-indentation) (point)) 0)))))
	(if (save-excursion
	   (ada-search-ignore-string-comment ";" nil orgpoint nil
						'search-forward))
	  (list (+ (save-excursion (back-to-indentation) (point)) label) 0)
	 (list (+ (save-excursion (back-to-indentation) (point)) label)
		'ada-broken-indent)))))))

(defun ada-get-indent-block-label (orgpoint)
 "Calculate the indentation when before a label or variable declaration.
ORGPOINT is the limit position used in the calculation."
 (let ((match-cons nil)
	(cur-indent (save-excursion (back-to-indentation) (point))))
  (ada-search-ignore-string-comment ":" nil)
  (cond
   ;; loop label
   ((save-excursion
	(setq match-cons (ada-search-ignore-string-comment
			 ada-loop-start-re nil orgpoint)))
   (goto-char (car match-cons))
   (ada-get-indent-loop orgpoint))

   ;; declare label
   ((save-excursion
	(setq match-cons (ada-search-ignore-string-comment
			 "\\<declare\\|begin\\>" nil orgpoint)))
   (goto-char (car match-cons))
   (list (save-excursion (back-to-indentation) (point)) 'ada-indent))

   ;; variable declaration
   ((ada-in-decl-p)
   (if (save-excursion
	  (ada-search-ignore-string-comment ";" nil orgpoint))
	 (list cur-indent 0)
	(list cur-indent 'ada-broken-indent)))

   ;; nothing follows colon
   (t
   (list cur-indent '(- ada-label-indent))))))

(defun ada-get-indent-goto-label (orgpoint)
 "Calculate the indentation when at a goto label."
 (search-forward ">>")
 (ada-goto-next-non-ws)
 (if (>= (point) orgpoint)
   ;; labeled statement is the one we need to indent
   (list (- (point) ada-label-indent))
  ;; else indentation is indent for labeled statement
  (ada-indent-on-previous-lines t orgpoint)))

(defun ada-get-indent-loop (orgpoint)
 "Calculate the indentation when just before a loop or a for ... use.
ORGPOINT is the limit position used in the calculation."
 (let ((match-cons nil)
	(pos (point))

	;; If looking at a named block, skip the label
	(label (save-excursion
		 (back-to-indentation)
		 (if (looking-at ada-block-label-re)
		   (- ada-label-indent)
		  0))))

  (cond

   ;;
   ;; statement complete
   ;;
   ((save-excursion
	(ada-search-ignore-string-comment ";" nil orgpoint nil
					 'search-forward))
   (list (+ (save-excursion (back-to-indentation) (point)) label) 0))
   ;;
   ;; simple loop
   ;;
   ((looking-at "loop\\>")
   (setq pos (ada-get-indent-block-start orgpoint))
   (if (equal label 0)
	 pos
	(list (+ (car pos) label) (cadr pos))))

   ;;
   ;; 'for'- loop (or also a for ... use statement)
   ;;
   ((looking-at "for\\>")
   (cond
    ;;
    ;; for ... use
    ;;
    ((save-excursion
	 (and
	  (goto-char (match-end 0))
	  (ada-goto-next-non-ws orgpoint)
	  (forward-word 1)
	  (if (= (char-after) ?') (forward-word 1) t)
	  (ada-goto-next-non-ws orgpoint)
	  (looking-at "\\<use\\>")
	  ;;
	  ;; check if there is a 'record' before point
	  ;;
	  (progn
	   (setq match-cons (ada-search-ignore-string-comment
			    "record" nil orgpoint nil 'word-search-forward))
	   t)))
	(if match-cons
	  (progn
	   (goto-char (car match-cons))
	   (list (save-excursion (back-to-indentation) (point)) 'ada-indent))
	 (list (save-excursion (back-to-indentation) (point)) 'ada-broken-indent))
	)

    ;;
    ;; for..loop
    ;;
    ((save-excursion
	 (setq match-cons (ada-search-ignore-string-comment
			  "loop" nil orgpoint nil 'word-search-forward)))
	(goto-char (car match-cons))
	;;
	;; indent according to 'loop', if it's first in the line;
	;; otherwise to 'for'
	;;
	(unless (save-excursion
		 (back-to-indentation)
		 (looking-at "\\<loop\\>"))
	 (goto-char pos))
	(list (+ (save-excursion (back-to-indentation) (point)) label)
	   'ada-indent))
    ;;
    ;; for-statement is broken
    ;;
    (t
	(list (+ (save-excursion (back-to-indentation) (point)) label)
	   'ada-broken-indent))))

   ;;
   ;; 'while'-loop
   ;;
   ((looking-at "while\\>")
   ;;
   ;; while..loop ?
   ;;
   (if (save-excursion
	  (setq match-cons (ada-search-ignore-string-comment
			   "loop" nil orgpoint nil 'word-search-forward)))

	 (progn
	  (goto-char (car match-cons))
	  ;;
	  ;; indent according to 'loop', if it's first in the line;
	  ;; otherwise to 'while'.
	  ;;
	  (unless (save-excursion
		   (back-to-indentation)
		   (looking-at "\\<loop\\>"))
	   (goto-char pos))
	  (list (+ (save-excursion (back-to-indentation) (point)) label)
		 'ada-indent))

	(list (+ (save-excursion (back-to-indentation) (point)) label)
	   'ada-broken-indent))))))

(defun ada-get-indent-type (orgpoint)
 "Calculate the indentation when before a type statement.
ORGPOINT is the limit position used in the calculation."
 (let ((match-dat nil))
  (cond
   ;;
   ;; complete record declaration
   ;;
   ((save-excursion
	(and
	 (setq match-dat (ada-search-ignore-string-comment
			 "end" nil orgpoint nil 'word-search-forward))
	 (ada-goto-next-non-ws)
	 (looking-at "\\<record\\>")
	 (forward-word 1)
	 (ada-goto-next-non-ws)
	 (= (char-after) ?\;)))
   (goto-char (car match-dat))
   (list (save-excursion (back-to-indentation) (point)) 0))
   ;;
   ;; record type
   ;;
   ((save-excursion
	(setq match-dat (ada-search-ignore-string-comment
			 "record" nil orgpoint nil 'word-search-forward)))
   (goto-char (car match-dat))
   (list (save-excursion (back-to-indentation) (point)) 'ada-indent))
   ;;
   ;; complete type declaration
   ;;
   ((save-excursion
	(ada-search-ignore-string-comment ";" nil orgpoint nil
					 'search-forward))
   (list (save-excursion (back-to-indentation) (point)) 0))
   ;;
   ;; "type ... is", but not "type ... is ...", which is broken
   ;;
   ((save-excursion
	(and
	 (ada-search-ignore-string-comment "is" nil orgpoint nil
					  'word-search-forward)
	 (not (ada-goto-next-non-ws orgpoint))))
   (list (save-excursion (back-to-indentation) (point)) 'ada-broken-indent))
   ;;
   ;; broken statement
   ;;
   (t
   (list (save-excursion (back-to-indentation) (point))
	  'ada-broken-indent)))))


;; -----------------------------------------------------------
;; -- searching and matching
;; -----------------------------------------------------------

(defun ada-goto-stmt-start (&optional ignore-goto-label)
 "Move point to the beginning of the statement that point is in or after.
Return the new position of point.
As a special case, if we are looking at a closing parenthesis, skip to the
open parenthesis."
 (let ((match-dat nil)
	(orgpoint (point)))

  (setq match-dat (ada-search-prev-end-stmt))
  (if match-dat

	;;
	;; found a previous end-statement => check if anything follows
	;;
	(unless (looking-at "declare")
	 (progn
	  (unless (save-excursion
		   (goto-char (cdr match-dat))
		   (ada-goto-next-non-ws orgpoint ignore-goto-label))
	   ;;
	   ;; nothing follows => it's the end-statement directly in
	   ;;          front of point => search again
	   ;;
	   (setq match-dat (ada-search-prev-end-stmt)))
	  ;;
	  ;; if found the correct end-statement => goto next non-ws
	  ;;
	  (if match-dat
		(goto-char (cdr match-dat)))
	  (ada-goto-next-non-ws)
	  ))

   ;;
   ;; no previous end-statement => we are at the beginning of the
   ;;               accessible part of the buffer
   ;;
   (progn
	(goto-char (point-min))
	;;
	;; skip to the very first statement, if there is one
	;;
	(unless (ada-goto-next-non-ws orgpoint)
	 (goto-char orgpoint))))
  (point)))


(defun ada-search-prev-end-stmt ()
 "Move point to previous end statement.
Return a cons cell whose car is the beginning and whose cdr
is the end of the match."
 (let ((match-dat nil)
	(found nil))

  ;; search until found or beginning-of-buffer
  (while
	(and
	 (not found)
	 (setq match-dat (ada-search-ignore-string-comment
			 ada-end-stmt-re t)))

   (goto-char (car match-dat))
   (unless (ada-in-open-paren-p)
	(cond

	 ((and (looking-at
		"\\<\\(record\\|loop\\|select\\|else\\|then\\)\\>")
	    (save-excursion
		 (ada-goto-previous-word)
		 (looking-at "\\<\\(end\\|or\\|and\\)\\>[ \t]*[^;]")))
	 (forward-word -1))

	 ((looking-at "is")
	 (setq found
		(and (save-excursion (ada-goto-previous-word)
				   (ada-goto-previous-word)
				   (not (looking-at "subtype")))

		  (save-excursion (goto-char (cdr match-dat))
				  (ada-goto-next-non-ws)
				  ;; words that can go after an 'is'
				  (not (looking-at
				   (eval-when-compile
				    (concat "\\<"
					    (regexp-opt
						'("separate" "access" "array"
						 "private" "abstract" "new") t)
					    "\\>\\|("))))))))

	 ((looking-at "private")
	 (save-excursion
	  (backward-word 1)
	  (setq found (not (looking-at "is")))))

	 (t
	 (setq found t))
	)))

  (if found
	match-dat
   nil)))

(defun ada-goto-next-non-ws (&optional limit skip-goto-label)
 "Skip to next non-whitespace character.
Skips spaces, newlines and comments, and possibly goto labels.
Return `point' if moved, nil if not.
Stop the search at LIMIT.
Do not call this function from within a string."
 (unless limit
  (setq limit (point-max)))
 (while (and (<= (point) limit)
	   (or (progn (forward-comment 10000)
             (if (and (not (eobp))
                 (save-excursion (forward-char 1)
                         (ada-in-string-p)))
               (progn (forward-sexp 1) t)))
         (and skip-goto-label
            (looking-at ada-goto-label-re)
            (progn
             (goto-char (match-end 0))
             t)))))
 (if (< (point) limit)
   (point)
  nil)
 )


(defun ada-goto-stmt-end (&optional limit)
 "Move point to the end of the statement that point is in or before.
Return the new position of point or nil if not found.
Stop the search at LIMIT."
 (if (ada-search-ignore-string-comment ada-end-stmt-re nil limit)
   (point)
  nil))


(defun ada-goto-next-word (&optional backward)
 "Move point to the beginning of the next word of Ada code.
If BACKWARD is non-nil, jump to the beginning of the previous word.
Return the new position of point or nil if not found."
 (let ((match-cons nil)
	(orgpoint (point))
	(old-syntax (char-to-string (char-syntax ?_))))
  (modify-syntax-entry ?_ "w")
  (unless backward
   (skip-syntax-forward "w"))
  (if (setq match-cons
       (ada-search-ignore-string-comment "\\w" backward nil t))
	;;
	;; move to the beginning of the word found
	;;
	(progn
	 (goto-char (car match-cons))
	 (skip-syntax-backward "w")
	 (point))
   ;;
   ;; if not found, restore old position of point
   ;;
   (goto-char orgpoint)
   'nil)
  (modify-syntax-entry ?_ old-syntax))
 )


(defun ada-check-matching-start (keyword)
 "Signal an error if matching block start is not KEYWORD.
Moves point to the matching block start."
 (ada-goto-matching-start 0)
 (unless (looking-at (concat "\\<" keyword "\\>"))
  (error "Matching start is not '%s'" keyword)))


(defun ada-check-defun-name (defun-name)
 "Check if the name of the matching defun really is DEFUN-NAME.
Assumes point to be already positioned by `ada-goto-matching-start'.
Moves point to the beginning of the declaration."

 ;; named block without a `declare'; ada-goto-matching-start leaves
 ;; point at start of 'begin' for a block.
 (if (save-excursion
	(ada-goto-previous-word)
	(looking-at (concat "\\<" defun-name "\\> *:")))
   t                 ; name matches
  ;; else
  ;;
  ;; 'accept' or 'package' ?
  ;;
  (unless (looking-at ada-subprog-start-re)
   (ada-goto-decl-start))
  ;;
  ;; 'begin' of 'procedure'/'function'/'task' or 'declare'
  ;;
  (save-excursion
   ;;
   ;; a named 'declare'-block ? => jump to the label
   ;;
   (if (looking-at "\\<declare\\>")
	 (progn
	  (forward-comment -1)
	  (backward-word 1))
	;;
	;; no, => 'procedure'/'function'/'task'/'protected'
	;;
	(progn
	 (forward-word 2)
	 (backward-word 1)
	 ;;
	 ;; skip 'body' 'type'
	 ;;
	 (if (looking-at "\\<\\(body\\|type\\)\\>")
	   (forward-word 1))
	 (forward-sexp 1)
	 (backward-sexp 1)))
   ;;
   ;; should be looking-at the correct name
   ;;
   (unless (looking-at (concat "\\<" defun-name "\\>"))
	(error "Matching defun has different name: %s"
	    (buffer-substring (point)
				 (progn (forward-sexp 1) (point))))))))

(defun ada-goto-decl-start (&optional noerror)
 "Move point to the declaration start of the current construct.
If NOERROR is non-nil, return nil if no match was found;
otherwise throw error."
 (let ((nest-count 1)
    (regexp (eval-when-compile
         (concat "\\<"
             (regexp-opt
              '("is" "separate" "end" "declare" "if" "new" "begin" "generic" "when") t)
             "\\>")))

	;; first should be set to t if we should stop at the first
	;; "begin" we encounter.
	(first t)
	(count-generic nil)
	(stop-at-when nil)
	)

  ;; Ignore "when" most of the time, except if we are looking at the
  ;; beginning of a block (structure: case .. is
  ;;                  when ... =>
  ;;                    begin ...
  ;;                    exception ... )
  (if (looking-at "begin")
	(setq stop-at-when t))

  (if (or
	 (looking-at "\\<\\(package\\|procedure\\|function\\)\\>")
	 (save-excursion
	  (ada-search-ignore-string-comment
	  "\\<\\(package\\|procedure\\|function\\|generic\\)\\>" t)
	  (looking-at "generic")))
	(setq count-generic t))

  ;; search backward for interesting keywords
  (while (and
	  (not (zerop nest-count))
	  (ada-search-ignore-string-comment regexp t))
   ;;
   ;; calculate nest-depth
   ;;
   (cond
    ;;
    ((looking-at "end")
	(ada-goto-matching-start 1 noerror)

	;; In some case, two begin..end block can follow each other closely,
	;; which we have to detect, as in
	;;   procedure P is
	;;    procedure Q is
	;;    begin
	;;    end;
	;;   begin  -- here we should go to procedure, not begin
	;;   end

	(if (looking-at "begin")
	  (let ((loop-again t))
	   (save-excursion
		(while loop-again
		 ;; If begin was just there as the beginning of a block
		 ;; (with no declare) then do nothing, otherwise just
		 ;; register that we have to find the statement that
		 ;; required the begin

		 (ada-search-ignore-string-comment
		  "\\<\\(declare\\|begin\\|end\\|procedure\\|function\\|task\\|package\\)\\>"
		  t)

		 (if (looking-at "end")
		   (ada-goto-matching-start 1 noerror t)

		  (setq loop-again nil)
		  (unless (looking-at "begin")
		   (setq nest-count (1+ nest-count))))
		 ))
	   )))
    ;;
    ((looking-at "generic")
	(if count-generic
	  (progn
	   (setq first nil)
	   (setq nest-count (1- nest-count)))))
    ;;
    ((looking-at "if")
	(save-excursion
	 (forward-word -1)
	 (unless (looking-at "\\<end[ \t\n]*if\\>")
	  (progn
	   (setq nest-count (1- nest-count))
	   (setq first nil)))))

    ;;
    ((looking-at "declare\\|generic")
	(setq nest-count (1- nest-count))
	(setq first t))
    ;;
    ((looking-at "is")
    ;; look for things to ignore
    (if
      (or
       ;; generic formal parameter
       (looking-at "is[ t]+<>")

       ;; A type definition, or a case statement. Note that the
       ;; goto-matching-start above on 'end record' leaves us at
       ;; 'record', not at 'type'.
       ;;
       ;; We get to a case statement here by calling
       ;; 'ada-move-to-end' from inside a case statement; then
       ;; we are not ignoring 'when'.
       (save-excursion
        ;; Skip type discriminants or case argument function call param list
        (forward-comment -10000)
        (forward-char -1)
        (if (= (char-after) ?\))
          (progn
           (forward-char 1)
           (backward-sexp 1)
           (forward-comment -10000)
           ))
        ;; skip type or case argument name
        (skip-chars-backward "a-zA-Z0-9_.'")
        (ada-goto-previous-word)
        (and
        ;; if it's a protected type, it's the decl start we
        ;; are looking for; since we didn't see the 'end'
        ;; above, we are inside it.
        (looking-at "\\<\\(sub\\)?type\\|case\\>")
		  (save-match-data
		   (ada-goto-previous-word)
		   (not (looking-at "\\<protected\\>"))))
        )          ; end of type definition p

       ;; null procedure declaration
       (save-excursion (ada-goto-next-word) (looking-at "\\<null\\>"))
       );; end or
      ;; skip this construct
      nil
     ;; this is the right "is"
     (setq nest-count (1- nest-count))
     (setq first nil)))

    ;;
    ((looking-at "new")
	(if (save-excursion
	   (ada-goto-previous-word)
	   (looking-at "is"))
	  (goto-char (match-beginning 0))))
    ;;
    ((and first
	   (looking-at "begin"))
	(setq nest-count 0))
    ;;
    ((looking-at "when")
	(save-excursion
	  (forward-word -1)
	  (unless (looking-at "\\<exit[ \t\n]*when\\>")
	   (progn
	    (if stop-at-when
		  (setq nest-count (1- nest-count)))
	    ))))
    ;;
    ((looking-at "begin")
	(setq first nil))
    ;;
    (t
	(setq nest-count (1+ nest-count))
	(setq first nil)))

   );; end of loop

  ;; check if declaration-start is really found
  (if (and
	 (zerop nest-count)
	 (if (looking-at "is")
	   (ada-search-ignore-string-comment ada-subprog-start-re t)
	  (looking-at "declare\\|generic")))
	t
   (if noerror nil
	(error "No matching proc/func/task/declare/package/protected")))
  ))

(defun ada-goto-matching-start (&optional nest-level noerror gotothen)
 "Move point to the beginning of a block-start.
Which block depends on the value of NEST-LEVEL, which defaults to zero.
If NOERROR is non-nil, it only returns nil if no matching start was found.
If GOTOTHEN is non-nil, point moves to the 'then' following 'if'."
 (let ((nest-count (if nest-level nest-level 0))
	(found nil)

	(last-was-begin '())
	;; List all keywords encountered while traversing
	;; something like '("end" "end" "begin")
	;; This is removed from the list when "package", "procedure",...
	;; are seen. The goal is to find whether a package has an elaboration
	;; part

	(pos nil))

  ;; search backward for interesting keywords
  (while (and
	  (not found)
	  (ada-search-ignore-string-comment ada-matching-start-re t))

   (unless (and (looking-at "\\<record\\>")
		  (save-excursion
		   (forward-word -1)
		   (looking-at "\\<null\\>")))
	(progn
	 ;; calculate nest-depth
	 (cond
	  ;; found block end => increase nest depth
	  ((looking-at "end")
	  (push nil last-was-begin)
	  (setq nest-count (1+ nest-count)))

	  ;; found loop/select/record/case/if => check if it starts or
	  ;; ends a block
	  ((looking-at "loop\\|select\\|record\\|case\\|if")
	  (setq pos (point))
	  (save-excursion
	   ;; check if keyword follows 'end'
	   (ada-goto-previous-word)
	   (if (looking-at "\\<end\\>[ \t]*[^;]")
		 (progn
		  ;; it ends a block => increase nest depth
		  (setq nest-count (1+ nest-count)
			 pos    (point))
		  (push nil last-was-begin))

		;; it starts a block => decrease nest depth
		(setq nest-count (1- nest-count))

		;; Some nested "begin .. end" blocks with no "declare"?
		;; => remove those entries
		(while (car last-was-begin)
		 (setq last-was-begin (cdr (cdr last-was-begin))))

		(setq last-was-begin (cdr last-was-begin))
		))
	  (goto-char pos)
	  )

	  ;; found package start => check if it really is a block
	  ((looking-at "package")
	  (save-excursion
	   ;; ignore if this is just a renames statement
	   (let ((current (point))
		  (pos (ada-search-ignore-string-comment
			 "\\<\\(is\\|renames\\|;\\)\\>" nil)))
		(if pos
		  (goto-char (car pos))
		 (error (concat
			 "No matching 'is' or 'renames' for 'package' at"
			 " line "
			 (number-to-string (count-lines 1 (1+ current)))))))
	   (unless (looking-at "renames")
		(progn
		 (forward-word 1)
		 (ada-goto-next-non-ws)
		 ;; ignore it if it is only a declaration with 'new'
		 ;; We could have package Foo is new ....
		 ;; or      package Foo is separate;
		 ;; or      package Foo is begin null; end Foo
		 ;;           for elaboration code (elaboration)
		 (if (and (not (looking-at "\\<\\(new\\|separate\\|begin\\)\\>"))
			  (not (car last-was-begin)))
		   (setq nest-count (1- nest-count))))))

	  (setq last-was-begin (cdr last-was-begin))
	  )
	  ;; found task start => check if it has a body
	  ((looking-at "task")
	  (save-excursion
	   (forward-word 1)
	   (ada-goto-next-non-ws)
	   (cond
	    ((looking-at "\\<body\\>"))
	    ((looking-at "\\<type\\>")
		;; In that case, do nothing if there is a "is"
		(forward-word 2);; skip "type"
		(ada-goto-next-non-ws);; skip type name

		;; Do nothing if we are simply looking at a simple
		;; "task type name;" statement with no block
		(unless (looking-at ";")
		 (progn
		  ;; Skip the parameters
		  (if (looking-at "(")
			(ada-search-ignore-string-comment ")" nil))
		  (let ((tmp (ada-search-ignore-string-comment
				"\\<\\(is\\|;\\)\\>" nil)))
		   (if tmp
			 (progn
			  (goto-char (car tmp))
			  (if (looking-at "is")
				(setq nest-count (1- nest-count)))))))))
	    (t
		;; Check if that task declaration had a block attached to
		;; it (i.e do nothing if we have just "task name;")
		(unless (progn (forward-word 1)
			    (looking-at "[ \t]*;"))
		 (setq nest-count (1- nest-count))))))
	  (setq last-was-begin (cdr last-was-begin))
	  )

	  ((looking-at "declare")
	  ;; remove entry for begin and end (include nested begin..end
	  ;; groups)
	  (setq last-was-begin (cdr last-was-begin))
	  (let ((count 1))
	   (while (and (> count 0))
		(if (equal (car last-was-begin) t)
		  (setq count (1+ count))
		 (setq count (1- count)))
		(setq last-was-begin (cdr last-was-begin))
		)))

	  ((looking-at "protected")
	  ;; Ignore if this is just a declaration
	  (save-excursion
	   (let ((pos (ada-search-ignore-string-comment
			 "\\(\\<is\\>\\|\\<renames\\>\\|;\\)" nil)))
		(if pos
		  (goto-char (car pos)))
		(if (looking-at "is")
		  ;; remove entry for end
		  (setq last-was-begin (cdr last-was-begin)))))
	  (setq nest-count   (1- nest-count)))

	  ((or (looking-at "procedure")
		(looking-at "function"))
	  ;; Ignore if this is just a declaration
	  (save-excursion
	   (let ((pos (ada-search-ignore-string-comment
			 "\\(\\<is\\>\\|\\<renames\\>\\|)[ \t]*;\\)" nil)))
		(if pos
		  (goto-char (car pos)))
		(if (looking-at "is")
		  ;; remove entry for begin and end
		  (setq last-was-begin (cdr (cdr last-was-begin))))))
	  )

	  ;; all the other block starts
	  (t
	  (push (looking-at "begin") last-was-begin)
	  (setq nest-count (1- nest-count)))

	  )

	 ;; match is found, if nest-depth is zero
	 (setq found (zerop nest-count))))) ; end of loop

  (if (bobp)
	(point)
   (if found
	 ;;
	 ;; match found => is there anything else to do ?
	 ;;
	 (progn
	  (cond
	   ;;
	   ;; found 'if' => skip to 'then', if it's on a separate line
	   ;;                and GOTOTHEN is non-nil
	   ;;
	   ((and
	    gotothen
	    (looking-at "if")
	    (save-excursion
		 (ada-search-ignore-string-comment "then" nil nil nil
						  'word-search-forward)
		 (back-to-indentation)
		 (looking-at "\\<then\\>")))
	   (goto-char (match-beginning 0)))

	   ;;
	   ;; found 'do' => skip back to 'accept' or 'return'
	   ;;
	   ((looking-at "do")
	   (unless (ada-search-ignore-string-comment
		    "\\<accept\\|return\\>" t)
		(error "Missing 'accept' or 'return' in front of 'do'"))))
	  (point))

	(if noerror
	  nil
	 (error "No matching start"))))))


(defun ada-goto-matching-end (&optional nest-level noerror)
 "Move point to the end of a block.
Which block depends on the value of NEST-LEVEL, which defaults to zero.
If NOERROR is non-nil, it only returns nil if no matching start found."
 (let ((nest-count (or nest-level 0))
	(regex (eval-when-compile
		 (concat "\\<"
			 (regexp-opt '("end" "loop" "select" "begin" "case"
				    "if" "task" "package" "record" "do"
				    "procedure" "function") t)
			 "\\>")))
	found
	pos

	;; First is used for subprograms: they are generally handled
	;; recursively, but of course we do not want to do that the
	;; first time (see comment below about subprograms)
	(first (not (looking-at "declare"))))

  ;; If we are already looking at one of the keywords, this shouldn't count
  ;; in the nesting loop below, so we just make sure we don't count it.
  ;; "declare" is a special case because we need to look after the "begin"
  ;; keyword
  (if (looking-at "\\<if\\|loop\\|case\\|begin\\>")
	(forward-char 1))

  ;;
  ;; search forward for interesting keywords
  ;;
  (while (and
	  (not found)
	  (ada-search-ignore-string-comment regex nil))

   ;;
   ;; calculate nest-depth
   ;;
   (backward-word 1)
   (cond
    ;; procedures and functions need to be processed recursively, in
    ;; case they are defined in a declare/begin block, as in:
    ;;  declare -- NL 0  (nested level)
    ;;   A : Boolean;
    ;;   procedure B (C : D) is
    ;;   begin -- NL 1
    ;;     null;
    ;;   end B;  -- NL 0, and we would exit
    ;;  begin
    ;;  end; -- we should exit here
    ;; processing them recursively avoids the need for any special
    ;; handling.
    ;; Nothing should be done if we have only the specs or a
    ;; generic instantiation.

    ((and (looking-at "\\<procedure\\|function\\>"))
	(if first
	  (forward-word 1)

	 (setq pos (point))
	 (ada-search-ignore-string-comment "is\\|;")
	 (if (= (char-before) ?s)
	   (progn
		(ada-goto-next-non-ws)
		(unless (looking-at "\\<new\\>")
		 (progn
		  (goto-char pos)
		  (ada-goto-matching-end 0 t)))))))

    ;; found block end => decrease nest depth
    ((looking-at "\\<end\\>")
	(setq nest-count (1- nest-count)
	   found (<= nest-count 0))
	 ;; skip the following keyword
	(if (progn
	   (skip-chars-forward "end")
	   (ada-goto-next-non-ws)
	   (looking-at "\\<\\(loop\\|select\\|record\\|case\\|if\\)\\>"))
	  (forward-word 1)))

    ;; found package start => check if it really starts a block, and is not
    ;; in fact a generic instantiation for instance
    ((looking-at "\\<package\\>")
	(ada-search-ignore-string-comment "is" nil nil nil
					 'word-search-forward)
	(ada-goto-next-non-ws)
	;; ignore and skip it if it is only a 'new' package
	(if (looking-at "\\<new\\>")
	  (goto-char (match-end 0))
	 (setq nest-count (1+ nest-count)
		found   (<= nest-count 0))))

    ;; all the other block starts
    (t
	(if (not first)
	  (setq nest-count (1+ nest-count)))
	(setq found   (<= nest-count 0))
	(forward-word 1)))       ; end of 'cond'

   (setq first nil))

  (if found
	t
   (if noerror
	 nil
	(error "No matching end")))
  ))


(defun ada-search-ignore-string-comment
 (search-re &optional backward limit paramlists search-func)
 "Regexp-search for SEARCH-RE, ignoring comments, strings.
Returns a cons cell of begin and end of match data or nil, if not found.
If BACKWARD is non-nil, search backward; search forward otherwise.
The search stops at pos LIMIT.
If PARAMLISTS is nil, ignore parameter lists.
The search is done using SEARCH-FUNC. SEARCH-FUNC can be optimized
in case we are searching for a constant string.
Point is moved at the beginning of the SEARCH-RE."
 (let (found
	begin
	end
	parse-result)

  ;; FIXME: need to pass BACKWARD to search-func!
  (unless search-func
   (setq search-func (if backward 're-search-backward 're-search-forward)))

  ;;
  ;; search until found or end-of-buffer
  ;; We have to test that we do not look further than limit
  ;;
  (with-syntax-table ada-mode-symbol-syntax-table
   (while (and (not found)
         (or (not limit)
           (or (and backward (<= limit (point)))
             (>= limit (point))))
         (funcall search-func search-re limit 1))
    (setq begin (match-beginning 0))
    (setq end (match-end 0))
    (setq parse-result (parse-partial-sexp (point-at-bol) (point)))
    (cond
     ;;
     ;; If inside a string, skip it (and the following comments)
     ;;
     ((ada-in-string-p parse-result)
     (if (featurep 'xemacs)
       (search-backward "\"" nil t)
      (goto-char (nth 8 parse-result)))
     (unless backward (forward-sexp 1)))
     ;;
     ;; If inside a comment, skip it (and the following comments)
     ;; There is a special code for comments at the end of the file
     ;;
     ((ada-in-comment-p parse-result)
     (if (featurep 'xemacs)
       (progn
        (forward-line 1)
        (beginning-of-line)
        (forward-comment -1))
      (goto-char (nth 8 parse-result)))
     (unless backward
      ;; at the end of the file, it is not possible to skip a comment
      ;; so we just go at the end of the line
      (if (forward-comment 1)
        (progn
         (forward-comment 1000)
         (beginning-of-line))
       (end-of-line))))
     ;;
     ;; directly in front of a comment => skip it, if searching forward
     ;;
     ((and (= (char-after begin) ?-) (= (char-after (1+ begin)) ?-))
     (unless backward (progn (forward-char -1) (forward-comment 1000))))

     ;;
     ;; found a parameter-list but should ignore it => skip it
     ;;
     ((and (not paramlists) (ada-in-paramlist-p))
     (if backward
       (search-backward "(" nil t)
      (search-forward ")" nil t)))
     ;;
     ;; found what we were looking for
     ;;
     (t
     (setq found t)))))      ; end of loop

  (if found
	(cons begin end)
   nil)))

;; -------------------------------------------------------
;; -- Testing the position of the cursor
;; -------------------------------------------------------

(defun ada-in-decl-p ()
 "Return t if point is inside a declarative part.
Assumes point to be at the end of a statement."
 (or (ada-in-paramlist-p)
   (save-excursion
	(ada-goto-decl-start t))))


(defun ada-looking-at-semi-or ()
 "Return t if looking at an 'or' following a semicolon."
 (save-excursion
  (and (looking-at "\\<or\\>")
	 (progn
	  (forward-word 1)
	  (ada-goto-stmt-start)
	  (looking-at "\\<or\\>")))))


(defun ada-looking-at-semi-private ()
 "Return t if looking at the start of a private section in a package.
Return nil if the private is part of the package name, as in
'private package A is...' (this can only happen at top level)."
 (save-excursion
  (and (looking-at "\\<private\\>")
	 (not (looking-at "\\<private[ \t]*\\(package\\|generic\\)"))

	 ;; Make sure this is the start of a private section (ie after
	 ;; a semicolon or just after the package declaration, but not
	 ;; after a 'type ... is private' or 'is new ... with private'
	 ;;
	 ;; Note that a 'private' statement at the beginning of the buffer
	 ;; does not indicate a private section, since this is instead a
	 ;; 'private procedure ...'
	 (progn (forward-comment -1000)
		(and (not (bobp))
		   (or (= (char-before) ?\;)
			 (and (forward-word -3)
			   (looking-at "\\<package\\>"))))))))


(defun ada-in-paramlist-p ()
 "Return t if point is inside the parameter-list of a declaration, but not a subprogram call or aggregate."
 (save-excursion
  (and
   (ada-search-ignore-string-comment "(\\|)" t nil t)
   ;; inside parentheses ?
   (= (char-after) ?\()

   ;; We could be looking at two things here:
   ;; operator definition:  function "." (
   ;; subprogram definition: procedure .... (
   ;; Let's skip back over the first one
   (progn
    (skip-chars-backward " \t\n")
    (if (= (char-before) ?\")
	  (backward-char 3)
	 (backward-word 1))
    t)

   ;; and now over the second one
   (backward-word 1)

   ;; We should ignore the case when the reserved keyword is in a
   ;; comment (for instance, when we have:
   ;;  -- .... package
   ;;  Test (A)
   ;; we should return nil

   (not (ada-in-string-or-comment-p))

   ;; right keyword two words before parenthesis ?
   ;; Type is in this list because of discriminants
   ;; pragma is not, because the syntax is that of a subprogram call.
   (looking-at (eval-when-compile
		  (concat "\\<\\("
			  "procedure\\|function\\|body\\|"
			  "task\\|entry\\|accept\\|"
			  "access[ \t]+procedure\\|"
			  "access[ \t]+function\\|"
			  "type\\)\\>"))))))

(defun ada-search-ignore-complex-boolean (regexp backwardp)
 "Search for REGEXP, ignoring comments, strings, 'and then', 'or else'.
If BACKWARDP is non-nil, search backward; search forward otherwise."
 (let (result)
 (while (and (setq result (ada-search-ignore-string-comment regexp backwardp))
	   (save-excursion (forward-word -1)
			   (looking-at "and then\\|or else"))))
 result))

(defun ada-in-open-paren-p ()
 "Non-nil if in an open parenthesis.
Return value is the position of the first non-ws behind the last unclosed
parenthesis, or nil."
 (save-excursion
  (let ((parse (parse-partial-sexp
		 (point)
		 (or (car (ada-search-ignore-complex-boolean
			  "\\<\\(;\\|is\\|then\\|loop\\|begin\\|else\\)\\>"
			  t))
		   (point-min)))))

   (if (nth 1 parse)
	 (progn
	  (goto-char (1+ (nth 1 parse)))

	  ;; Skip blanks, if they are not followed by a comment
	  ;; See:
	  ;; type A is (  Value_0,
	  ;;        Value_1);
	  ;; type B is (  -- comment
	  ;;       Value_2);

	  (if (or (not ada-indent-handle-comment-special)
		  (not (looking-at "[ \t]+--")))
		(skip-chars-forward " \t"))

	  (point))))))


;; -----------------------------------------------------------
;; -- Behavior Of TAB Key
;; -----------------------------------------------------------

(defun ada-tab ()
 "Do indenting or tabbing according to `ada-tab-policy'.
In Transient Mark mode, if the mark is active, operate on the contents
of the region. Otherwise, operate only on the current line."
 (interactive)
 (cond ((eq ada-tab-policy 'indent-rigidly) (ada-tab-hard))
	((eq ada-tab-policy 'indent-auto)
	 (if (ada-region-selected)
	   (ada-indent-region (region-beginning) (region-end))
	  (ada-indent-current)))
	((eq ada-tab-policy 'always-tab) (error "Not implemented"))
	))

(defun ada-untab (_arg)
 "Delete leading indenting according to `ada-tab-policy'."
 ;; FIXME: ARG is ignored
 (interactive "P")
 (cond ((eq ada-tab-policy 'indent-rigidly) (ada-untab-hard))
	((eq ada-tab-policy 'indent-auto) (error "Not implemented"))
	((eq ada-tab-policy 'always-tab) (error "Not implemented"))
	))

(defun ada-indent-current-function ()
 "Ada mode version of the `indent-line-function'."
 (interactive "*")
 (let ((starting-point (point-marker)))
  (beginning-of-line)
  (ada-tab)
  (if (< (point) starting-point)
	(goto-char starting-point))
  (set-marker starting-point nil)
  ))

(defun ada-tab-hard ()
 "Indent current line to next tab stop."
 (interactive)
 (save-excursion
  (beginning-of-line)
  (insert-char ? ada-indent))
 (if (bolp) (forward-char ada-indent)))

(defun ada-untab-hard ()
 "Indent current line to previous tab stop."
 (interactive)
 (indent-rigidly (point-at-bol) (point-at-eol) (- 0 ada-indent)))


;; ------------------------------------------------------------
;; -- Miscellaneous
;; ------------------------------------------------------------

;; Not needed any more for Emacs 21.2, but still needed for backward
;; compatibility
(defun ada-remove-trailing-spaces ()
 "Remove trailing spaces in the whole buffer."
 (interactive)
 (save-match-data
  (save-excursion
   (save-restriction
	(widen)
	(goto-char (point-min))
	(while (re-search-forward "[ \t]+$" (point-max) t)
	 (replace-match "" nil nil))))))

(defun ada-gnat-style ()
 "Clean up comments, `(' and `,' for GNAT style checking switch."
 (interactive)
 (save-excursion

  ;; The \n is required, or the line after an empty comment line is
  ;; simply ignored.
  (goto-char (point-min))
  (while (re-search-forward "--[ \t]*\\([^-\n]\\)" nil t)
   (replace-match "-- \\1")
   (forward-line 1)
   (beginning-of-line))

  (goto-char (point-min))
  (while (re-search-forward "\\>(" nil t)
   (if (not (ada-in-string-or-comment-p))
	 (replace-match " (")))
  (goto-char (point-min))
  (while (re-search-forward ";--" nil t)
   (forward-char -1)
   (if (not (ada-in-string-or-comment-p))
	 (replace-match "; --")))
  (goto-char (point-min))
  (while (re-search-forward "([ \t]+" nil t)
   (if (not (ada-in-string-or-comment-p))
	 (replace-match "(")))
  (goto-char (point-min))
  (while (re-search-forward ")[ \t]+)" nil t)
   (if (not (ada-in-string-or-comment-p))
	 (replace-match "))")))
  (goto-char (point-min))
  (while (re-search-forward "\\>:" nil t)
   (if (not (ada-in-string-or-comment-p))
	 (replace-match " :")))

  ;; Make sure there is a space after a ','.
  ;; Always go back to the beginning of the match, since otherwise
  ;; a statement like ('F','D','E') is incorrectly modified.
  (goto-char (point-min))
  (while (re-search-forward ",[ \t]*\\(.\\)" nil t)
   (if (not (save-excursion
		 (goto-char (match-beginning 0))
		 (ada-in-string-or-comment-p)))
	 (replace-match ", \\1")))

  ;; Operators should be surrounded by spaces.
  (goto-char (point-min))
  (while (re-search-forward
	  "[ \t]*\\(/=\\|\\*\\*\\|:=\\|\\.\\.\\|[-:+*/]\\)[ \t]*"
	  nil t)
   (goto-char (match-beginning 1))
   (if (or (looking-at "--")
	   (ada-in-string-or-comment-p))
	 (progn
	  (forward-line 1)
	  (beginning-of-line))
	(cond
	 ((string= (match-string 1) "/=")
	 (replace-match " /= "))
	 ((string= (match-string 1) "..")
	 (replace-match " .. "))
	 ((string= (match-string 1) "**")
	 (replace-match " ** "))
	 ((string= (match-string 1) ":=")
	 (replace-match " := "))
	 (t
	 (replace-match " \\1 ")))
	(forward-char 1)))
  ))



;; -------------------------------------------------------------
;; -- Moving To Procedures/Packages/Statements
;; -------------------------------------------------------------

(defun ada-move-to-start ()
 "Move point to the matching start of the current Ada structure."
 (interactive)
 (let ((pos (point)))
  (with-syntax-table ada-mode-symbol-syntax-table

   (save-excursion
    ;;
    ;; do nothing if in string or comment or not on 'end ...;'
    ;;      or if an error occurs during processing
    ;;
    (or
     (ada-in-string-or-comment-p)
     (and (progn
        (or (looking-at "[ \t]*\\<end\\>")
          (backward-word 1))
        (or (looking-at "[ \t]*\\<end\\>")
          (backward-word 1))
        (or (looking-at "[ \t]*\\<end\\>")
          (error "Not on end ...;")))
       (ada-goto-matching-start 1)
       (setq pos (point))

       ;;
       ;; on 'begin' => go on, according to user option
       ;;
       ada-move-to-declaration
       (looking-at "\\<begin\\>")
       (ada-goto-decl-start)
       (setq pos (point))))

    )                ; end of save-excursion

   ;; now really move to the found position
   (goto-char pos))))

(defun ada-move-to-end ()
 "Move point to the end of the block around point.
Moves to 'begin' if in a declarative part."
 (interactive)
 (let ((pos (point))
	decl-start)
  (with-syntax-table ada-mode-symbol-syntax-table

   (save-excursion

    (cond
     ;; Go to the beginning of the current word, and check if we are
     ;; directly on 'begin'
     ((save-excursion
      (skip-syntax-backward "w")
      (looking-at "\\<begin\\>"))
     (ada-goto-matching-end 1))

     ;; on first line of subprogram body
     ;; Do nothing for specs or generic instantiation, since these are
     ;; handled as the general case (find the enclosing block)
     ;; We also need to make sure that we ignore nested subprograms
     ((save-excursion
      (and (skip-syntax-backward "w")
         (looking-at "\\<function\\>\\|\\<procedure\\>" )
         (ada-search-ignore-string-comment "is\\|;")
         (not (= (char-before) ?\;))
         ))
     (skip-syntax-backward "w")
     (ada-goto-matching-end 0 t))

     ;; on first line of task declaration
     ((save-excursion
      (and (ada-goto-stmt-start)
         (looking-at "\\<task\\>" )
         (forward-word 1)
         (ada-goto-next-non-ws)
         (looking-at "\\<body\\>")))
     (ada-search-ignore-string-comment "begin" nil nil nil
                      'word-search-forward))
     ;; accept block start
     ((save-excursion
      (and (ada-goto-stmt-start)
         (looking-at "\\<accept\\>" )))
     (ada-goto-matching-end 0))
     ;; package start
     ((save-excursion
      (setq decl-start (and (ada-goto-decl-start t) (point)))
      (and decl-start (looking-at "\\<package\\>")))
     (ada-goto-matching-end 1))

     ;; On a "declare" keyword
     ((save-excursion
      (skip-syntax-backward "w")
      (looking-at "\\<declare\\>"))
     (ada-goto-matching-end 0 t))

     ;; inside a 'begin' ... 'end' block
     (decl-start
     (goto-char decl-start)
     (ada-goto-matching-end 0 t))

     ;; (hopefully ;-) everything else
     (t
     (ada-goto-matching-end 1)))
    (setq pos (point))
    )

   ;; now really move to the position found
   (goto-char pos))))

(defun ada-next-procedure ()
 "Move point to next procedure."
 (interactive)
 (end-of-line)
 (if (re-search-forward ada-procedure-start-regexp nil t)
   (goto-char (match-beginning 4))
  (error "No more functions/procedures/tasks")))

(defun ada-previous-procedure ()
 "Move point to previous procedure."
 (interactive)
 (beginning-of-line)
 (if (re-search-backward ada-procedure-start-regexp nil t)
   (goto-char (match-beginning 4))
  (error "No more functions/procedures/tasks")))

(defun ada-next-package ()
 "Move point to next package."
 (interactive)
 (end-of-line)
 (if (re-search-forward ada-package-start-regexp nil t)
   (goto-char (match-beginning 1))
  (error "No more packages")))

(defun ada-previous-package ()
 "Move point to previous package."
 (interactive)
 (beginning-of-line)
 (if (re-search-backward ada-package-start-regexp nil t)
   (goto-char (match-beginning 1))
  (error "No more packages")))


;; ------------------------------------------------------------
;; -- Define keymap and menus for Ada
;; -------------------------------------------------------------

(defun ada-create-keymap ()
 "Create the keymap associated with the Ada mode."

 ;; All non-standard keys go into ada-mode-extra-map
 (define-key ada-mode-map ada-mode-extra-prefix ada-mode-extra-map)

 ;; Indentation and Formatting
 (define-key ada-mode-map "\C-j"   'ada-indent-newline-indent-conditional)
 (define-key ada-mode-map "\C-m"   'ada-indent-newline-indent-conditional)
 (define-key ada-mode-map "\t"    'ada-tab)
 (define-key ada-mode-map "\C-c\t"  'ada-justified-indent-current)
 (define-key ada-mode-map "\C-c\C-l" 'ada-indent-region)
 (define-key ada-mode-map [(shift tab)]  'ada-untab)
 (define-key ada-mode-map "\C-c\C-f" 'ada-format-paramlist)
 ;; We don't want to make meta-characters case-specific.

 ;; Movement
 (define-key ada-mode-map "\M-\C-e" 'ada-next-procedure)
 (define-key ada-mode-map "\M-\C-a" 'ada-previous-procedure)
 (define-key ada-mode-map "\C-c\C-a" 'ada-move-to-start)
 (define-key ada-mode-map "\C-c\C-e" 'ada-move-to-end)

 ;; Compilation
 (unless (lookup-key ada-mode-map "\C-c\C-c")
  (define-key ada-mode-map "\C-c\C-c" 'compile))

 ;; Casing
 (define-key ada-mode-map "\C-c\C-b" 'ada-adjust-case-buffer)
 (define-key ada-mode-map "\C-c\C-t" 'ada-case-read-exceptions)
 (define-key ada-mode-map "\C-c\C-y" 'ada-create-case-exception)
 (define-key ada-mode-map "\C-c\C-\M-y" 'ada-create-case-exception-substring)

 ;; On XEmacs, you can easily specify whether DEL should deletes
 ;; one character forward or one character backward. Take this into
 ;; account
 (define-key ada-mode-map
  (if (boundp 'delete-key-deletes-forward) [backspace] "\177")
  'backward-delete-char-untabify)

 ;; Make body
 (define-key ada-mode-map "\C-c\C-n" 'ada-make-subprogram-body)

 ;; Use predefined function of Emacs19 for comments (RE)
 (define-key ada-mode-map "\C-c;"  'comment-region)
 (define-key ada-mode-map "\C-c:"  'ada-uncomment-region)

 ;; The following keys are bound to functions defined in ada-xref.el or
 ;; ada-prj,el., However, RMS rightly thinks that the code should be shared,
 ;; and activated only if the right compiler is used

 (define-key ada-mode-map (if (featurep 'xemacs) '(shift button3) [S-mouse-3])
  'ada-point-and-xref)
 (define-key ada-mode-map [(control tab)] 'ada-complete-identifier)

 (define-key ada-mode-extra-map "o"   'ff-find-other-file)
 (define-key ada-mode-map "\C-c5\C-d" 'ada-goto-declaration-other-frame)
 (define-key ada-mode-map "\C-c\C-d" 'ada-goto-declaration)
 (define-key ada-mode-map "\C-c\C-s" 'ada-xref-goto-previous-reference)
 (define-key ada-mode-map "\C-c\C-c" 'ada-compile-application)
 (define-key ada-mode-extra-map "c"   'ada-change-prj)
 (define-key ada-mode-extra-map "d"   'ada-set-default-project-file)
 (define-key ada-mode-extra-map "g"   'ada-gdb-application)
 (define-key ada-mode-map "\C-c\C-m" 'ada-set-main-compile-application)
 (define-key ada-mode-extra-map "r"   'ada-run-application)
 (define-key ada-mode-map "\C-c\C-o" 'ada-goto-parent)
 (define-key ada-mode-map "\C-c\C-r" 'ada-find-references)
 (define-key ada-mode-extra-map "l"   'ada-find-local-references)
 (define-key ada-mode-map "\C-c\C-v" 'ada-check-current)
 (define-key ada-mode-extra-map "f"   'ada-find-file)

 (define-key ada-mode-extra-map "u" 'ada-prj-edit)

 (define-key ada-mode-map "\C-xnd" 'ada-narrow-to-defun); override narrow-to-defun

 ;; The templates, defined in ada-stmt.el

 (let ((map (make-sparse-keymap)))
  (define-key map "h"  'ada-header)
  (define-key map "\C-a" 'ada-array)
  (define-key map "b"  'ada-exception-block)
  (define-key map "d"  'ada-declare-block)
  (define-key map "c"  'ada-case)
  (define-key map "\C-e" 'ada-elsif)
  (define-key map "e"  'ada-else)
  (define-key map "\C-k" 'ada-package-spec)
  (define-key map "k"  'ada-package-body)
  (define-key map "\C-p" 'ada-procedure-spec)
  (define-key map "p"  'ada-subprogram-body)
  (define-key map "\C-f" 'ada-function-spec)
  (define-key map "f"  'ada-for-loop)
  (define-key map "i"  'ada-if)
  (define-key map "l"  'ada-loop)
  (define-key map "\C-r" 'ada-record)
  (define-key map "\C-s" 'ada-subtype)
  (define-key map "S"  'ada-tabsize)
  (define-key map "\C-t" 'ada-task-spec)
  (define-key map "t"  'ada-task-body)
  (define-key map "\C-y" 'ada-type)
  (define-key map "\C-v" 'ada-private)
  (define-key map "u"  'ada-use)
  (define-key map "\C-u" 'ada-with)
  (define-key map "\C-w" 'ada-when)
  (define-key map "w"  'ada-while-loop)
  (define-key map "\C-x" 'ada-exception)
  (define-key map "x"  'ada-exit)
  (define-key ada-mode-extra-map "t" map))
 )


(defun ada-create-menu ()
 "Create the Ada menu as shown in the menu bar."
 (let ((m '("Ada"
	   ("Help"
	   ["Ada Mode"        (info "ada-mode") t]
	   ["GNAT User's Guide"   (info "gnat_ugn")
	    (eq ada-which-compiler 'gnat)]
	   ["GNAT Reference Manual" (info "gnat_rm")
	    (eq ada-which-compiler 'gnat)]
	   ["Gcc Documentation"   (info "gcc")
	    (eq ada-which-compiler 'gnat)]
	   ["Gdb Documentation"   (info "gdb")
	    (eq ada-which-compiler 'gnat)]
	   ["Ada95 Reference Manual" (info "arm95") t])
	   ("Options" :included (derived-mode-p 'ada-mode)
	   ["Auto Casing" (setq ada-auto-case (not ada-auto-case))
	    :style toggle :selected ada-auto-case]
	   ["Auto Indent After Return"
	    (setq ada-indent-after-return (not ada-indent-after-return))
	    :style toggle :selected ada-indent-after-return]
	   ["Automatically Recompile For Cross-references"
	    (setq ada-xref-create-ali (not ada-xref-create-ali))
	    :style toggle :selected ada-xref-create-ali
	    :included (eq ada-which-compiler 'gnat)]
	   ["Confirm Commands"
	    (setq ada-xref-confirm-compile (not ada-xref-confirm-compile))
	    :style toggle :selected ada-xref-confirm-compile
	    :included (eq ada-which-compiler 'gnat)]
	   ["Show Cross-references In Other Buffer"
	    (setq ada-xref-other-buffer (not ada-xref-other-buffer))
	    :style toggle :selected ada-xref-other-buffer
	    :included (eq ada-which-compiler 'gnat)]
	   ["Tight Integration With GNU Visual Debugger"
	    (setq ada-tight-gvd-integration (not ada-tight-gvd-integration))
	    :style toggle :selected ada-tight-gvd-integration
	    :included (string-match "gvd" ada-prj-default-debugger)])
	   ["Customize"   (customize-group 'ada)
	   :included (fboundp 'customize-group)]
	   ["Check file"  ada-check-current  t]
	   ["Compile file" ada-compile-current t]
	   ["Set main and Build" ada-set-main-compile-application t]
	   ["Show main" ada-show-current-main t]
	   ["Build"     ada-compile-application t]
	   ["Run"      ada-run-application   t]
	   ["Debug"     ada-gdb-application (eq ada-which-compiler 'gnat)]
	   ["------"    nil nil]
	   ("Project"
	   ["Show project" ada-show-current-project t]
	   ["Load..."   ada-set-default-project-file t]
	   ["New..."    ada-prj-new         t]
	   ["Edit..."   ada-prj-edit         t])
	   ("Goto"  :included (derived-mode-p 'ada-mode)
	   ["Goto Declaration/Body"  ada-goto-declaration
	    (eq ada-which-compiler 'gnat)]
	   ["Goto Body"        ada-goto-body
	    (eq ada-which-compiler 'gnat)]
	   ["Goto Declaration Other Frame"
	    ada-goto-declaration-other-frame
	    (eq ada-which-compiler 'gnat)]
	   ["Goto Previous Reference" ada-xref-goto-previous-reference
	    (eq ada-which-compiler 'gnat)]
	   ["List Local References"  ada-find-local-references
	    (eq ada-which-compiler 'gnat)]
	   ["List References"     ada-find-references
	    (eq ada-which-compiler 'gnat)]
	   ["Goto Reference To Any Entity" ada-find-any-references
	    (eq ada-which-compiler 'gnat)]
	   ["Goto Parent Unit"    ada-goto-parent
	    (eq ada-which-compiler 'gnat)]
	   ["--"           nil               nil]
	   ["Next compilation error" next-error       t]
	   ["Previous Package"    ada-previous-package  t]
	   ["Next Package"      ada-next-package    t]
	   ["Previous Procedure"   ada-previous-procedure t]
	   ["Next Procedure"     ada-next-procedure   t]
	   ["Goto Start Of Statement" ada-move-to-start   t]
	   ["Goto End Of Statement"  ada-move-to-end    t]
	   ["-"            nil          nil]
	   ["Other File"       ff-find-other-file   t]
	   ["Other File Other Window" ada-ff-other-window  t])
	   ("Edit"  :included (derived-mode-p 'ada-mode)
	   ["Search File On Source Path" ada-find-file        t]
	   ["------"           nil             nil]
	   ["Complete Identifier"     ada-complete-identifier   t]
	   ["-----"            nil             nil]
	   ["Indent Line"         ada-indent-current-function t]
	   ["Justify Current Indentation" ada-justified-indent-current t]
	   ["Indent Lines in Selection"  ada-indent-region      t]
	   ["Indent Lines in File"
	    (ada-indent-region (point-min) (point-max))        t]
	   ["Format Parameter List"    ada-format-paramlist     t]
	   ["-"              nil             nil]
	   ["Comment Selection"      comment-region        t]
	   ["Uncomment Selection"     ada-uncomment-region     t]
	   ["--"             nil             nil]
	   ["Fill Comment Paragraph"   fill-paragraph        t]
	   ["Fill Comment Paragraph Justify"
	    ada-fill-comment-paragraph-justify             t]
	   ["Fill Comment Paragraph Postfix"
	    ada-fill-comment-paragraph-postfix             t]
	   ["---"             nil             nil]
	   ["Adjust Case Selection"    ada-adjust-case-region    t]
	   ["Adjust Case in File"     ada-adjust-case-buffer    t]
	   ["Create Case Exception"    ada-create-case-exception  t]
	   ["Create Case Exception Substring"
	    ada-create-case-exception-substring            t]
	   ["Reload Case Exceptions"   ada-case-read-exceptions   t]
	   ["----"            nil             nil]
	   ["Make body for subprogram"  ada-make-subprogram-body   t]
	   ["-----"            nil             nil]
	   ["Narrow to subprogram"    ada-narrow-to-defun     t])
	   ("Templates"
	   :included (derived-mode-p 'ada-mode)
	   ["Header"     ada-header     t]
	   ["-"        nil         nil]
	   ["Package Body"  ada-package-body  t]
	   ["Package Spec"  ada-package-spec  t]
	   ["Function Spec"  ada-function-spec  t]
	   ["Procedure Spec" ada-procedure-spec t]
	   ["Proc/func Body" ada-subprogram-body t]
	   ["Task Body"    ada-task-body    t]
	   ["Task Spec"    ada-task-spec    t]
	   ["Declare Block"  ada-declare-block  t]
	   ["Exception Block" ada-exception-block t]
	   ["--"       nil         nil]
	   ["Entry"      ada-entry      t]
	   ["Entry family"  ada-entry-family  t]
	   ["Select"     ada-select     t]
	   ["Accept"     ada-accept     t]
	   ["Or accept"    ada-or-accep    t]
	   ["Or delay"    ada-or-delay    t]
	   ["Or terminate"  ada-or-terminate  t]
	   ["---"       nil         nil]
	   ["Type"      ada-type      t]
	   ["Private"     ada-private     t]
	   ["Subtype"     ada-subtype     t]
	   ["Record"     ada-record     t]
	   ["Array"      ada-array      t]
	   ["----"      nil         nil]
	   ["If"       ada-if       t]
	   ["Else"      ada-else      t]
	   ["Elsif"      ada-elsif      t]
	   ["Case"      ada-case      t]
	   ["-----"      nil         nil]
	   ["While Loop"   ada-while-loop   t]
	   ["For Loop"    ada-for-loop    t]
	   ["Loop"      ada-loop      t]
	   ["------"     nil         nil]
	   ["Exception"    ada-exception    t]
	   ["Exit"      ada-exit      t]
	   ["When"      ada-when      t])
	   )))

  (easy-menu-define ada-mode-menu ada-mode-map "Menu keymap for Ada mode" m)
  (if (featurep 'xemacs)
	(progn
	 (define-key ada-mode-map [menu-bar] ada-mode-menu)
	 (setq mode-popup-menu (cons "Ada mode" ada-mode-menu))))))


;; -------------------------------------------------------
;;   Commenting/Uncommenting code
;; The following two calls are provided to enhance the standard
;; comment-region function, which only allows uncommenting if the
;; comment is at the beginning of a line. If the line have been re-indented,
;; we are unable to use comment-region, which makes no sense.
;;
;; In addition, we provide an interface to the standard comment handling
;; function for justifying the comments.
;; -------------------------------------------------------

(defadvice comment-region (before ada-uncomment-anywhere disable)
 (if (and (consp arg) ;; a prefix with \C-u is of the form '(4), whereas
		    ;; \C-u 2 sets arg to '2' (fixed by S.Leake)
	  (derived-mode-p 'ada-mode))
   (save-excursion
	(let ((cs (concat "^[ \t]*" (regexp-quote comment-start))))
	 (goto-char beg)
	 (while (re-search-forward cs end t)
	  (replace-match comment-start))
	 ))))

(defun ada-uncomment-region (beg end &optional arg)
 "Uncomment region BEG .. END.
ARG gives number of comment characters."
 (interactive "r\nP")

 ;; This advice is not needed anymore with Emacs21. However, for older
 ;; versions, as well as for XEmacs, we still need to enable it.
 (if (or (<= emacs-major-version 20) (featurep 'xemacs))
   (progn
	(ad-activate 'comment-region)
	(comment-region beg end (- (or arg 2)))
	(ad-deactivate 'comment-region))
  (comment-region beg end (list (- (or arg 2))))
  (ada-indent-region beg end)))

(defun ada-fill-comment-paragraph-justify ()
 "Fill current comment paragraph and justify each line as well."
 (interactive)
 (ada-fill-comment-paragraph 'full))

(defun ada-fill-comment-paragraph-postfix ()
 "Fill current comment paragraph and justify each line as well.
Adds `ada-fill-comment-postfix' at the end of each line."
 (interactive)
 (ada-fill-comment-paragraph 'full t))

(defun ada-fill-comment-paragraph (&optional justify postfix)
 "Fill the current comment paragraph.
If JUSTIFY is non-nil, each line is justified as well.
If POSTFIX and JUSTIFY are non-nil, `ada-fill-comment-postfix' is appended
to each line filled and justified.
The paragraph is indented on the first line."
 (interactive "P")

 ;; check if inside comment or just in front a comment
 (if (and (not (ada-in-comment-p))
	  (not (looking-at "[ \t]*--")))
   (error "Not inside comment"))

 (let* (indent from to
	 (opos (point-marker))

	 ;; Sets this variable to nil, otherwise it prevents
	 ;; fill-region-as-paragraph to work on Emacs <= 20.2
	 (parse-sexp-lookup-properties nil)

	 fill-prefix
	 (fill-column (current-fill-column)))

  ;; Find end of paragraph
  (back-to-indentation)
  (while (and (not (eobp)) (looking-at ".*--[ \t]*[^ \t\n]"))
   (forward-line 1)

   ;; If we were at the last line in the buffer, create a dummy empty
   ;; line at the end of the buffer.
   (if (eobp)
	 (insert "\n")
	(back-to-indentation)))
  (beginning-of-line)
  (setq to (point-marker))
  (goto-char opos)

  ;; Find beginning of paragraph
  (back-to-indentation)
  (while (and (not (bobp)) (looking-at ".*--[ \t]*[^ \t\n]"))
   (forward-line -1)
   (back-to-indentation))

  ;; We want one line above the first one, unless we are at the beginning
  ;; of the buffer
  (unless (bobp)
   (forward-line 1))
  (beginning-of-line)
  (setq from (point-marker))

  ;; Calculate the indentation we will need for the paragraph
  (back-to-indentation)
  (setq indent (current-column))
  ;; unindent the first line of the paragraph
  (delete-region from (point))

  ;; Remove the old postfixes
  (goto-char from)
  (while (re-search-forward "--\n" to t)
   (replace-match "\n"))

  (goto-char (1- to))
  (setq to (point-marker))

  ;; Indent and justify the paragraph
  (setq fill-prefix ada-fill-comment-prefix)
  (set-left-margin from to indent)
  (if postfix
	(setq fill-column (- fill-column (length ada-fill-comment-postfix))))

  (fill-region-as-paragraph from to justify)

  ;; Add the postfixes if required
  (if postfix
	(save-restriction
	 (goto-char from)
	 (narrow-to-region from to)
	 (while (not (eobp))
	  (end-of-line)
	  (insert-char ? (- fill-column (current-column)))
	  (insert ada-fill-comment-postfix)
	  (forward-line))
	 ))

  ;; In Emacs <= 20.2 and XEmacs <=20.4, there is a bug, and a newline is
  ;; inserted at the end. Delete it
  (if (or (featurep 'xemacs)
	  (<= emacs-major-version 19)
	  (and (= emacs-major-version 20)
		 (<= emacs-minor-version 2)))
	(progn
	 (goto-char to)
	 (end-of-line)
	 (delete-char 1)))

  (goto-char opos)))


;; ---------------------------------------------------
;;  support for find-file.el
;; These functions are used by find-file to guess the file names from
;; unit names, and to find the other file (spec or body) from the current
;; file (body or spec).
;; It is also used to find in which function we are, so as to put the
;; cursor at the correct position.
;; Standard Ada does not force any relation between unit names and file names,
;; so some of these functions can only be a good approximation. However, they
;; are also overridden in `ada-xref'.el when we know that the user is using
;; GNAT.
;; ---------------------------------------------------

;; Overridden when we work with GNAT, to use gnatkrunch
(defun ada-make-filename-from-adaname (adaname)
 "Determine the filename in which ADANAME is found.
This matches the GNAT default naming convention, except for
pre-defined units."
 (while (string-match "\\." adaname)
  (setq adaname (replace-match "-" t t adaname)))
 (downcase adaname)
 )

(defun ada-other-file-name ()
 "Return the name of the other file.
The name returned is the body if `current-buffer' is the spec,
or the spec otherwise."

 (let ((is-spec nil)
	(is-body nil)
	(suffixes ada-spec-suffixes)
	(name (buffer-file-name)))

  ;; Guess whether we have a spec or a body, and get the basename of the
  ;; file. Since the extension may not start with '.', we can not use
  ;; file-name-extension
  (while (and (not is-spec)
		suffixes)
   (if (string-match (concat "\\(.*\\)" (car suffixes) "$") name)
	 (setq is-spec t
		name  (match-string 1 name)))
   (setq suffixes (cdr suffixes)))

  (if (not is-spec)
	(progn
	 (setq suffixes ada-body-suffixes)
	 (while (and (not is-body)
		   suffixes)
	  (if (string-match (concat "\\(.*\\)" (car suffixes) "$") name)
		(setq is-body t
		   name  (match-string 1 name)))
	  (setq suffixes (cdr suffixes)))))

  ;; If this wasn't in either list, return name itself
  (if (not (or is-spec is-body))
	name

   ;; Else find the other possible names
   (if is-spec
	 (setq suffixes ada-body-suffixes)
	(setq suffixes ada-spec-suffixes))
   (setq is-spec name)

   (while suffixes

	;; If we are using project file, search for the other file in all
	;; the possible src directories.

	(if (fboundp 'ada-find-src-file-in-dir)
	  (let ((other
		  (ada-find-src-file-in-dir
		  (file-name-nondirectory (concat name (car suffixes))))))
	   (if other
		 (setq is-spec other)))

	 ;; Else search in the current directory
	 (if (file-exists-p (concat name (car suffixes)))
	   (setq is-spec (concat name (car suffixes)))))
	(setq suffixes (cdr suffixes)))

   is-spec)))

(defun ada-which-function-are-we-in ()
 "Return the name of the function whose definition/declaration point is in.
Used in `ff-pre-load-hook'."
 (setq ff-function-name nil)
 (save-excursion
  (end-of-line);; make sure we get the complete name
  (or (if (re-search-backward ada-procedure-start-regexp nil t)
	  (setq ff-function-name (match-string 5)))
	(if (re-search-backward ada-package-start-regexp nil t)
	  (setq ff-function-name (match-string 4))))
  ))


(defvar ada-last-which-function-line -1
 "Last line on which `ada-which-function' was called.")
(defvar ada-last-which-function-subprog 0
 "Last subprogram name returned by `ada-which-function'.")
(make-variable-buffer-local 'ada-last-which-function-subprog)
(make-variable-buffer-local 'ada-last-which-function-line)


(defun ada-which-function ()
 "Return the name of the function whose body the point is in.
This function works even in the case of nested subprograms, whereas the
standard Emacs function `which-function' does not.
Since the search can be long, the results are cached."

 (let ((line (count-lines 1 (point)))
	(pos (point))
	end-pos
	func-name indent
	found)

  ;; If this is the same line as before, simply return the same result
  (if (= line ada-last-which-function-line)
	ada-last-which-function-subprog

   (save-excursion
	;; In case the current line is also the beginning of the body
	(end-of-line)

	;; Are we looking at "function Foo\n  (paramlist)"
	(skip-chars-forward " \t\n(")

	(condition-case nil
	  (up-list 1)
	 (error nil))

	(skip-chars-forward " \t\n")
	(if (looking-at "return")
	  (progn
	   (forward-word 1)
	   (skip-chars-forward " \t\n")
	   (skip-chars-forward "a-zA-Z0-9_'")))

	;; Can't simply do forward-word, in case the "is" is not on the
	;; same line as the closing parenthesis
	(skip-chars-forward "is \t\n")

	;; No look for the closest subprogram body that has not ended yet.
	;; Not that we expect all the bodies to be finished by "end <name>",
	;; or a simple "end;" indented in the same column as the start of
	;; the subprogram. The goal is to be as efficient as possible.

	(while (and (not found)
		  (re-search-backward ada-imenu-subprogram-menu-re nil t))

	 ;; Get the function name, but not the properties, or this changes
	 ;; the face in the modeline on Emacs 21
	 (setq func-name (match-string-no-properties 3))
	 (if (and (not (ada-in-comment-p))
		  (not (save-excursion
			 (goto-char (match-end 0))
			 (looking-at "[ \t\n]*new"))))
	   (save-excursion
		(back-to-indentation)
		(setq indent (current-column))
		(if (ada-search-ignore-string-comment
		   (concat "end[ \t]+" func-name "[ \t]*;\\|^"
			   (make-string indent ? ) "end;"))
		  (setq end-pos (point))
		 (setq end-pos (point-max)))
		(if (>= end-pos pos)
		  (setq found func-name))))
	 )
	(setq ada-last-which-function-line line
	   ada-last-which-function-subprog found)
	found))))

(defun ada-ff-other-window ()
 "Find other file in other window using `ff-find-other-file'."
 (interactive)
 (and (fboundp 'ff-find-other-file)
    (ff-find-other-file t)))

(defun ada-set-point-accordingly ()
 "Move to the function declaration that was set by `ff-which-function-are-we-in'."
 (if ff-function-name
   (progn
	(goto-char (point-min))
	(unless (ada-search-ignore-string-comment
		 (concat ff-function-name "\\b") nil)
	 (goto-char (point-min))))))

(defun ada-get-body-name (&optional spec-name)
 "Return the file name for the body of SPEC-NAME.
If SPEC-NAME is nil, return the body for the current package.
Return nil if no body was found."
 (interactive)

 (unless spec-name (setq spec-name (buffer-file-name)))

 ;; Remove the spec extension. We can not simply remove the file extension,
 ;; but we need to take into account the specific non-GNAT extensions that the
 ;; user might have specified.

 (let ((suffixes ada-spec-suffixes)
	end)
  (while suffixes
   (setq end (- (length spec-name) (length (car suffixes))))
   (if (string-equal (car suffixes) (substring spec-name end))
	 (setq spec-name (substring spec-name 0 end)))
   (setq suffixes (cdr suffixes))))

 ;; If find-file.el was available, use its functions
 (if (fboundp 'ff-get-file-name)
   (ff-get-file-name ada-search-directories-internal
			(ada-make-filename-from-adaname
			 (file-name-nondirectory
			 (file-name-sans-extension spec-name)))
			ada-body-suffixes)
  ;; Else emulate it very simply
  (concat (ada-make-filename-from-adaname
	   (file-name-nondirectory
	   (file-name-sans-extension spec-name)))
	  ".adb")))


;; ---------------------------------------------------
;;  support for font-lock.el
;; Strings are a real pain in Ada because a single quote character is
;; overloaded as a string quote and type/instance delimiter. By default, a
;; single quote is given punctuation syntax in `ada-mode-syntax-table'.
;; So, for Font Lock mode purposes, we mark single quotes as having string
;; syntax when the gods that created Ada determine them to be.
;;
;; This only works in Emacs. See the comments before the grammar functions
;; at the beginning of this file for how this is done with XEmacs.
;; ----------------------------------------------------

(defconst ada-font-lock-syntactic-keywords
 ;; Mark single quotes as having string quote syntax in 'c' instances.
 ;; We used to explicitly avoid ''' as a special case for fear the buffer
 ;; be highlighted as a string, but it seems this fear is unfounded.
 ;;
 ;; This sets the properties of the characters, so that ada-in-string-p
 ;; correctly handles '"' too...
 '(("[^a-zA-Z0-9)]\\('\\)[^\n]\\('\\)" (1 (7 . ?')) (2 (7 . ?')))
  ("^[ \t]*\\(#\\(if\\|else\\|elsif\\|end\\)\\)" (1 (11 . ?\n)))))

(defvar ada-font-lock-keywords
 (eval-when-compile
  (list
   ;;
   ;; handle "type T is access function return S;"
   (list "\\<\\(function[ \t]+return\\)\\>" '(1 font-lock-keyword-face) )

   ;; preprocessor line
   (list "^[ \t]*\\(#.*\n\\)" '(1 font-lock-type-face t))

   ;;
   ;; accept, entry, function, package (body), protected (body|type),
   ;; pragma, procedure, task (body) plus name.
   (list (concat
	  "\\<\\("
	  "accept\\|"
	  "entry\\|"
	  "function\\|"
	  "package[ \t]+body\\|"
	  "package\\|"
	  "pragma\\|"
	  "procedure\\|"
	  "protected[ \t]+body\\|"
	  "protected[ \t]+type\\|"
	  "protected\\|"
	  "task[ \t]+body\\|"
	  "task[ \t]+type\\|"
	  "task"
	  "\\)\\>[ \t]*"
	  "\\(\\sw+\\(\\.\\sw*\\)*\\)?")
	  '(1 font-lock-keyword-face) '(2 font-lock-function-name-face nil t))
   ;;
   ;; Optional keywords followed by a type name.
   (list (concat           ; ":[ \t]*"
	  "\\<\\(access[ \t]+all\\|access[ \t]+constant\\|access\\|constant\\|in[ \t]+reverse\\|\\|in[ \t]+out\\|in\\|out\\)\\>"
	  "[ \t]*"
	  "\\(\\sw+\\(\\.\\sw*\\)*\\)?")
	  '(1 font-lock-keyword-face nil t) '(2 font-lock-type-face nil t))

   ;;
   ;; Main keywords, except those treated specially below.
   (concat "\\<"
	   (regexp-opt
	   '("abort" "abs" "abstract" "accept" "access" "aliased" "all"
		"and" "array" "at" "begin" "case" "declare" "delay" "delta"
		"digits" "do" "else" "elsif" "entry" "exception" "exit" "for"
		"generic" "if" "in" "interface" "is" "limited" "loop" "mod" "not"
		"null" "or" "others" "overriding" "private" "protected" "raise"
		"range" "record" "rem" "renames" "requeue" "return" "reverse"
		"select" "separate" "synchronized" "tagged" "task" "terminate"
		"then" "until" "when" "while" "with" "xor") t)
	   "\\>")
   ;;
   ;; Anything following end and not already fontified is a body name.
   '("\\<\\(end\\)\\>\\([ \t]+\\)?\\(\\(\\sw\\|[_.]\\)+\\)?"
    (1 font-lock-keyword-face) (3 font-lock-function-name-face nil t))
   ;;
   ;; Keywords followed by a type or function name.
   (list (concat "\\<\\("
		  "new\\|of\\|subtype\\|type"
		  "\\)\\>[ \t]*\\(\\sw+\\(\\.\\sw*\\)*\\)?[ \t]*\\((\\)?")
	  '(1 font-lock-keyword-face)
	  '(2 (if (match-beginning 4)
		  font-lock-function-name-face
		 font-lock-type-face) nil t))
   ;;
   ;; Keywords followed by a (comma separated list of) reference.
   ;; Note that font-lock only works on single lines, thus we can not
   ;; correctly highlight a with_clause that spans multiple lines.
   (list (concat "\\<\\(goto\\|raise\\|use\\|with\\)"
		  "[ \t]+\\([a-zA-Z0-9_., \t]+\\)\\W")
	  '(1 font-lock-keyword-face) '(2 font-lock-reference-face nil t))

   ;;
   ;; Goto tags.
   '("<<\\(\\sw+\\)>>" 1 font-lock-reference-face)

   ;; Highlight based-numbers (R. Reagan <robin-reply@reagans.org>)
   (list "\\([0-9]+#[0-9a-fA-F_]+#\\)" '(1 font-lock-constant-face t))

   ;; Ada unnamed numerical constants
   (list "\\W\\([-+]?[0-9._]+\\)\\>" '(1 font-lock-constant-face))

   ))
 "Default expressions to highlight in Ada mode.")


;; ---------------------------------------------------------
;; Support for outline.el
;; ---------------------------------------------------------

(defun ada-outline-level ()
 "This is so that `current-column' DTRT in otherwise-hidden text."
 ;; patch from Dave Love <fx@gnu.org>
 (let (buffer-invisibility-spec)
  (save-excursion
   (back-to-indentation)
   (current-column))))

;; ---------------------------------------------------------
;; Support for narrow-to-region
;; ---------------------------------------------------------

(defun ada-narrow-to-defun (&optional _arg)
 "Make text outside current subprogram invisible.
The subprogram visible is the one that contains or follow point.
Optional ARG is ignored.
Use \\[widen] to go back to the full visibility for the buffer."

 (interactive)
 (save-excursion
  (let (end)
   (widen)
   (forward-line 1)
   (ada-previous-procedure)
   (setq end (point-at-bol))
   (ada-move-to-end)
   (end-of-line)
   (narrow-to-region end (point))
   (message
    "Use M-x widen to get back to full visibility in the buffer"))))

;; ---------------------------------------------------------
;;  Automatic generation of code
;; The Ada mode has a set of function to automatically generate a subprogram
;; or package body from its spec.
;; These function only use a primary and basic algorithm, this could use a
;; lot of improvement.
;; When the user is using GNAT, we rather use gnatstub to generate an accurate
;; body.
;; ----------------------------------------------------------

(defun ada-gen-treat-proc (match)
 "Make dummy body of a procedure/function specification.
MATCH is a cons cell containing the start and end locations of the last search
for `ada-procedure-start-regexp'."
 (goto-char (car match))
 (let (func-found procname functype)
  (cond
   ((or (looking-at "^[ \t]*procedure")
	 (setq func-found (looking-at "^[ \t]*function")))
   ;; treat it as a proc/func
   (forward-word 2)
   (forward-word -1)
   (setq procname (buffer-substring (point) (cdr match))) ; store proc name

   ;; goto end of procname
   (goto-char (cdr match))

   ;; skip over parameterlist
   (unless (looking-at "[ \t\n]*\\(;\\|return\\)")
	(forward-sexp))

   ;; if function, skip over 'return' and result type.
   (if func-found
	 (progn
	  (forward-word 1)
	  (skip-chars-forward " \t\n")
	  (setq functype (buffer-substring (point)
					   (progn
					    (skip-chars-forward
						"a-zA-Z0-9_\.")
					    (point))))))
   ;; look for next non WS
   (cond
    ((looking-at "[ \t]*;")
	(delete-region (match-beginning 0) (match-end 0));; delete the ';'
	(ada-indent-newline-indent)
	(insert "is")
	(ada-indent-newline-indent)
	(if func-found
	  (progn
	   (insert "Result : " functype ";")
	   (ada-indent-newline-indent)))
	(insert "begin")
	(ada-indent-newline-indent)
	(if func-found
	  (insert "return Result;")
	 (insert "null;"))
	(ada-indent-newline-indent)
	(insert "end " procname ";")
	(ada-indent-newline-indent)
	)

    ((looking-at "[ \t\n]*is")
	;; do nothing
	)

    ((looking-at "[ \t\n]*rename")
	;; do nothing
	)

    (t
	(message "unknown syntax"))))
   (t
   (if (looking-at "^[ \t]*task")
	 (progn
	  (message "Task conversion is not yet implemented")
	  (forward-word 2)
	  (if (looking-at "[ \t]*;")
		(forward-line)
	   (ada-move-to-end))
	  ))))))

(defun ada-make-body ()
 "Create an Ada package body in the current buffer.
The spec must be the previously visited buffer.
This function typically is to be hooked into `ff-file-created-hook'."
 (delete-region (point-min) (point-max))
 (insert-buffer-substring (car (cdr (buffer-list))))
 (goto-char (point-min))
 (ada-mode)

 (let (found ada-procedure-or-package-start-regexp)
  (if (setq found
	   (ada-search-ignore-string-comment ada-package-start-regexp nil))
	(progn (goto-char (cdr found))
	    (insert " body")
	    )
   (error "No package"))

  (setq ada-procedure-or-package-start-regexp
	 (concat ada-procedure-start-regexp
		 "\\|"
		 ada-package-start-regexp))

  (while (setq found
		(ada-search-ignore-string-comment
		 ada-procedure-or-package-start-regexp nil))
   (progn
	(goto-char (car found))
	(if (looking-at ada-package-start-regexp)
	  (progn (goto-char (cdr found))
		  (insert " body"))
	 (ada-gen-treat-proc found))))))


(defun ada-make-subprogram-body ()
 "Create a dummy subprogram body in package body file from spec surrounding point."
 (interactive)
 (let* ((found (re-search-backward ada-procedure-start-regexp nil t))
	 (spec (match-beginning 0))
	 body-file)
  (if found
	(progn
	 (goto-char spec)
	 (if (and (re-search-forward "(\\|;" nil t)
		  (= (char-before) ?\())
	   (progn
		(ada-search-ignore-string-comment ")" nil)
		(ada-search-ignore-string-comment ";" nil)))
	 (setq spec (buffer-substring spec (point)))

	 ;; If find-file.el was available, use its functions
	 (setq body-file (ada-get-body-name))
	 (if body-file
	   (find-file body-file)
	  (error "No body found for the package. Create it first"))

	 (save-restriction
	  (widen)
	  (goto-char (point-max))
	  (forward-comment -10000)
	  (re-search-backward "\\<end\\>" nil t)
	  ;; Move to the beginning of the elaboration part, if any
	  (re-search-backward "^begin" nil t)
	  (newline)
	  (forward-char -1)
	  (insert spec)
	  (re-search-backward ada-procedure-start-regexp nil t)
	  (ada-gen-treat-proc (cons (match-beginning 0) (match-end 0)))
	  ))
   (error "Not in subprogram spec"))))

;; --------------------------------------------------------
;; Global initializations
;; --------------------------------------------------------

;; Create the keymap once and for all. If we do that in ada-mode,
;; the keys changed in the user's .emacs have to be modified
;; every time
(ada-create-keymap)
(ada-create-menu)

;; Create the syntax tables, but do not activate them
(ada-create-syntax-table)

;; Add the default extensions (and set up speedbar)
(ada-add-extensions ".ads" ".adb")
;; This two files are generated by GNAT when running with -gnatD
(if (equal ada-which-compiler 'gnat)
  (ada-add-extensions ".ads.dg" ".adb.dg"))

;; Read the special cases for exceptions
(ada-case-read-exceptions)

;; Setup auto-loading of the other Ada mode files.
(autoload 'ada-change-prj          "ada-xref" nil t)
(autoload 'ada-check-current        "ada-xref" nil t)
(autoload 'ada-compile-application     "ada-xref" nil t)
(autoload 'ada-compile-current       "ada-xref" nil t)
(autoload 'ada-complete-identifier     "ada-xref" nil t)
(autoload 'ada-find-file          "ada-xref" nil t)
(autoload 'ada-find-any-references     "ada-xref" nil t)
(autoload 'ada-find-src-file-in-dir     "ada-xref" nil t)
(autoload 'ada-find-local-references    "ada-xref" nil t)
(autoload 'ada-find-references       "ada-xref" nil t)
(autoload 'ada-gdb-application       "ada-xref" nil t)
(autoload 'ada-goto-declaration       "ada-xref" nil t)
(autoload 'ada-goto-declaration-other-frame "ada-xref" nil t)
(autoload 'ada-goto-parent         "ada-xref" nil t)
(autoload 'ada-make-body-gnatstub      "ada-xref" nil t)
(autoload 'ada-point-and-xref        "ada-xref" nil t)
(autoload 'ada-reread-prj-file       "ada-xref" nil t)
(autoload 'ada-run-application       "ada-xref" nil t)
(autoload 'ada-set-default-project-file   "ada-xref" nil t)
(autoload 'ada-xref-goto-previous-reference "ada-xref" nil t)
(autoload 'ada-set-main-compile-application "ada-xref" nil t)
(autoload 'ada-show-current-main      "ada-xref" nil t)

(autoload 'ada-customize          "ada-prj" nil t)
(autoload 'ada-prj-edit           "ada-prj" nil t)
(autoload 'ada-prj-new           "ada-prj" nil t)
(autoload 'ada-prj-save           "ada-prj" nil t)

(autoload 'ada-array      "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-case      "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-declare-block  "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-else      "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-elsif      "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-exception    "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-exception-block "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-exit      "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-for-loop    "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-function-spec  "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-header     "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-if       "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-loop      "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-package-body  "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-package-spec  "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-private     "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-procedure-spec "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-record     "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-subprogram-body "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-subtype     "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-tabsize     "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-task-body    "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-task-spec    "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-type      "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-use       "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-when      "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-while-loop   "ada-stmt" nil t)
(autoload 'ada-with      "ada-stmt" nil t)

;;; provide ourselves
(provide 'ada-mode)

;;; ada-mode.el ends here