Comments (0)

Files changed (8)

File src/paliathemata/java_2/a_2/Book.java Added

View file
 • Ignore whitespace
 • Hide word diff
+package paliathemata.java_2.a_2;
+
+import javax.swing.JOptionPane;
+
+public class Book extends Publication {
+  private int pages;
+
+  public Book() {
+  }
+
+  public Book(String title, String author, double price, int pages) {
+    super(title, author, price);
+    this.pages = pages;
+  }
+
+  @Override
+  public void getData() {
+    super.getData();
+    String resp = JOptionPane.showInputDialog("Eisagete arithmo selidwn");
+    pages = Integer.parseInt(resp);
+  }
+
+  @Override
+  public void printData() {
+    super.printData();
+    System.out.println("Ar. selidwn\t: " + pages);
+  }
+
+  public int getPages() {
+    return pages;
+  }
+
+  public void setPages(int pages) {
+    this.pages = pages;
+  }
+
+}

File src/paliathemata/java_2/a_2/Main.java Added

View file
 • Ignore whitespace
 • Hide word diff
+package paliathemata.java_2.a_2;
+
+import javax.swing.JOptionPane;
+
+/*
+ * Edw einai o aplos tropos
+ * O periplokos einai stis omadas B
+ */
+public class Main {
+
+  public static void main(String[] args) {
+    //gia dokimi bale apla [1]
+    Publication [] pubs = new Publication[10];
+
+    for (int i=0; i<pubs.length; i++) {
+
+      String resp = JOptionPane.showInputDialog(
+          "Antikeimeno "+(i+1)+"/"+pubs.length+
+          " Eisagete 'Book' gia biblio "+
+          "h' 'Tape' gia kasseta");
+      char r = resp.toLowerCase().charAt(0);
+
+      //An den balei kati pou arxizei apo t, dialegei panta Biblio
+      //Sto thema tou B to kanw kalytera
+      if (r == 't') {
+        pubs[i] = new Tape();
+      } else {
+        pubs[i] = new Book();
+      }
+
+      pubs[i].getData();
+    }
+
+    for (int i=0; i<pubs.length; i++) {
+      System.out.println("Antikeimeno "+(i+1)+"/"+pubs.length);
+      pubs[i].printData();
+      System.out.println();
+    }
+  }
+
+}

File src/paliathemata/java_2/a_2/Publication.java Added

View file
 • Ignore whitespace
 • Hide word diff
+package paliathemata.java_2.a_2;
+
+import javax.swing.JOptionPane;
+
+public class Publication {
+  private String title;
+  private String author;
+  private double price;
+
+  public Publication() {
+  }
+
+  public Publication(String title, String author, double price) {
+    this.title = title;
+    this.author = author;
+    this.price = price;
+  }
+
+  public void getData() {
+    //Aploikos tropos, mporei na petaksei lathi se 500 simeia :P
+    //Sta themata B ftiaxnw ena poio periploko
+    title = JOptionPane.showInputDialog("Eisagete titlo");
+    author = JOptionPane.showInputDialog("Eisagete syggrafea");
+    String resp = JOptionPane.showInputDialog("Eisagete timi");
+    price = Double.parseDouble(resp);
+  }
+
+  public void printData() {
+    System.out.println("Titlos\t\t: " + title);
+    System.out.println("Syggrafeas\t: " + author);
+    System.out.println("Timi\t\t: " + price);
+  }
+
+  public String getAuthor() {
+    return author;
+  }
+
+  public void setAuthor(String author) {
+    this.author = author;
+  }
+
+  public double getPrice() {
+    return price;
+  }
+
+  public void setPrice(double price) {
+    this.price = price;
+  }
+
+  public String getTitle() {
+    return title;
+  }
+
+  public void setTitle(String title) {
+    this.title = title;
+  }
+
+}

File src/paliathemata/java_2/a_2/Tape.java Added

View file
 • Ignore whitespace
 • Hide word diff
+package paliathemata.java_2.a_2;
+
+import javax.swing.JOptionPane;
+
+public class Tape extends Publication {
+  private double minutes;
+
+  public Tape() {
+  }
+
+  public Tape(String title, String author, double price, double minutes) {
+    super(title, author, price);
+    this.minutes = minutes;
+  }
+
+  @Override
+  public void getData() {
+    super.getData();
+    String resp = JOptionPane.showInputDialog("Eisagete diarkeia se lepta");
+    minutes = Double.parseDouble(resp);
+  }
+
+  @Override
+  public void printData() {
+    super.printData();
+    System.out.println("Lepta\t\t: " + minutes);
+  }
+
+  public double getMinutes() {
+    return minutes;
+  }
+
+  public void setMinutes(double minutes) {
+    this.minutes = minutes;
+  }
+
+}

File src/paliathemata/java_2/b_2/DVD.java Added

View file
 • Ignore whitespace
 • Hide word diff
+package paliathemata.java_2.b_2;
+
+public class DVD extends Movie {
+  private int region;
+
+  public DVD() {
+  }
+
+  public DVD(String title, String director, double price, int region) {
+    super(title, director, price);
+    this.region = region;
+  }
+
+  @Override
+  public void getData() {
+    super.getData();
+    region = askForInt("Dwste perioxi xrisis");
+  }
+
+  @Override
+  public void printSpecific() {
+    System.out.println("Perioxi\t\t: " + region);
+  }
+
+  public int getRegion() {
+    return region;
+  }
+
+  public void setRegion(int region) {
+    this.region = region;
+  }
+
+}

File src/paliathemata/java_2/b_2/EMovie.java Added

View file
 • Ignore whitespace
 • Hide word diff
+package paliathemata.java_2.b_2;
+
+public class EMovie extends Movie {
+  private double sizeMb;
+
+  public EMovie() {
+  }
+
+  public EMovie(String title, String director, double price, double sizeMb) {
+    super(title, director, price);
+    this.sizeMb = sizeMb;
+  }
+
+  @Override
+  public void getData() {
+    super.getData();
+    sizeMb = askForDouble("Dwste megethos se MB");
+  }
+
+  @Override
+  public void printSpecific() {
+    System.out.println("Megethos (MB)\t: " + sizeMb);
+  }
+
+  public double getSizeMb() {
+    return sizeMb;
+  }
+
+  public void setSizeMb(double sizeMb) {
+    this.sizeMb = sizeMb;
+  }
+ 
+}

File src/paliathemata/java_2/b_2/Main.java Added

View file
 • Ignore whitespace
 • Hide word diff
+package paliathemata.java_2.b_2;
+
+import javax.swing.JOptionPane;
+
+/*
+ * Edw einai o periplokos tropos
+ * O aplos einai stis omadas A
+ */
+public class Main {
+
+  public static void main(String[] args) {
+    //gia dokimi bale apla [1]
+    Movie [] movies = new Movie[14];
+
+    String [] choices = new String [] {"DVD","EMovie"};
+    for (int i=0; i<movies.length; i++) {
+      int choice = JOptionPane.showOptionDialog(null,
+          "Tainia "+(i+1)+"/"+movies.length+" Dialekste typo",
+          null, JOptionPane.YES_NO_OPTION, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE,
+          null, choices, 0);
+      if (choice == 0) {
+        movies[i] = new DVD();
+      } else {
+        movies[i] = new EMovie();
+      }
+      movies[i].getData();
+    }
+
+    for (int i=0; i<movies.length; i++) {
+      System.out.println("Tainia "+(i+1)+"/"+movies.length);
+      movies[i].printData();
+      System.out.println();
+    }
+  }
+
+}
+

File src/paliathemata/java_2/b_2/Movie.java Added

View file
 • Ignore whitespace
 • Hide word diff
+package paliathemata.java_2.b_2;
+
+import javax.swing.JOptionPane;
+
+public abstract class Movie {
+  private String title;
+  private String director;
+  private double price;
+
+  public Movie() {
+  }
+
+  public Movie(String title, String director, double price) {
+    this.title = title;
+    this.director = director;
+    this.price = price;
+  }
+
+  //Xrisimopoiw merikes methodous gia na ginei swsta i douleia
+  //Periploko, mia pio apli lysi einai sta themata tis A
+  public void getData() {
+    title = askForString("Dwste titlo");
+    director = askForString("Dwste skinotheti");
+    price = askForDouble("Dwste timi");
+  }
+
+  public void printData() {
+    System.out.println("Titlos\t\t: " + title);
+    System.out.println("Skinothetis\t: " + director);
+    printSpecific();
+    System.out.println("Timi\t\t: " + price);
+  }
+
+  /*
+   * Override to print subclass-specific information
+   */
+  public abstract void printSpecific();
+
+  public static String askForString (String prompt){
+    String resp;
+    do {
+      resp = JOptionPane.showInputDialog(prompt);
+    } while (resp == null); //Cancel has been pressed, reiterate
+    return resp;
+  }
+
+  public static int askForInt (String prompt){
+    String resp;
+    do {
+      resp = JOptionPane.showInputDialog(prompt);
+    } while (resp == null); //Cancel has been pressed, reiterate
+    return Integer.getInteger(resp, 0); //Returns 0 if input unparsabble
+  }
+
+  public static double askForDouble (String prompt){
+    String resp;
+    double r=0;
+    do {
+      resp = JOptionPane.showInputDialog(prompt);
+      try {
+        r = Double.parseDouble(resp);
+      } catch (NumberFormatException e) {
+        //Nothing entered, return default
+      } catch (NullPointerException e) {
+        //Cancel pressed, let "while" reiterate
+      }
+    } while (resp ==null); //Cancel has been pressed, reiterate
+    return r;
+  }
+
+  public String getDirector() {
+    return director;
+  }
+
+  public void setDirector(String director) {
+    this.director = director;
+  }
+
+  public double getPrice() {
+    return price;
+  }
+
+  public void setPrice(double price) {
+    this.price = price;
+  }
+
+  public String getTitle() {
+    return title;
+  }
+
+  public void setTitle(String title) {
+    this.title = title;
+  }
+
+}