Source

django-djaboto / AUTHORS

Full commit
* Odd Otter Team <djaboto@oddotter.com>