Commits

Anonymous committed 8467c96

added danish translation of webwork-messages - this one had many votes on JIRA ;)

git-svn-id: http://svn.opensymphony.com/svn/webwork/trunk@2534573baa09-0c28-0410-bef9-dab3c582ae83

  • Participants
  • Parent commits 9cbcbc7

Comments (0)

Files changed (1)

src/java/com/opensymphony/webwork/webwork-messages_da.properties

+webwork.messages.invalid.token=Denne form er allerede blevet behandlet eller der mangler en token, venligst prřv igen.
+webwork.internal.invalid.token=Form token {0} passer ikke med den token som findes i session {1}.
+
+webwork.messages.bypass.request=Springer over {0}/ {1}
+webwork.messages.current.file=Fil {0} {1} {2} {3}
+webwork.messages.invalid.file=Kan ikke finde filen {0}. Undersřg om den angivne fil er gyldig.
+webwork.messages.invalid.content.type=Kan ikke finde en Content-Type til {0}. Undersřg om den angivne fil er gyldig.
+webwork.messages.removing.file=Sletter fil {0} {1}
+webwork.messages.error.uploading=Fejl ved upload: {0}
+webwork.messages.error.file.too.large=Filen er for stor: {0} "{1}" {2}
+webwork.messages.error.content.type.not.allowed=Content-Type er ikke tilladt: {0} "{1}" {2}
+
+webwork.messages.devmode.notification=Note til udvikler (ret webwork.devMode til 'false' for at deaktivere denne meddelse):\n{0}