HTTPS SSH

Zdrojové súbory k workshopu o Open-Closed Principle

Prednášku hľadajte na (http://prezentacie.perunhq.org/slides/solid-o.html)