HTTPS SSH

Zdrojové súbory k workshopu o Single Responsibility Principle

Prednášku hľadajte na http://prezentacie.perunhq.org/slides/solid-s.html