Commits

Steve Borho committed 108a8dd Merge

Merge with stable

 • Participants
 • Parent commits cf352c5, e3d3048

Comments (0)

Files changed (9)

doc/ReadMe-nl.txt

+TortoiseHg Documentatie
+
+Om deze documentatie aan te maken moet Sphinx geďnstalleerd zijn. Voor Ubuntu
+is dit het python-sphinx pakket. Voor Windows maakt u de beste kans met
+easy_install of pip. Om een build te doen zonder waarschuwingen heeft u
+Sphinx 0.6 of later nodig.
+
+Om PDF bestanden te maken heeft u LaTeX pakketten nodig. Voor Ubuntu zijn dat
+texlive-latex-extra, texlive-fonts-recommended en al hun afhankelijkheden. Voor
+Windows is de beste keuze MiKTeX.
+
+Eens alle voorwaarden voldaan zijn kunt u de makefile gebruiken om doelen te
+maken: 'make html htmlhelp latex'.
+
+Eens 'latex' aangemaakt is gaat u met cd naar de resultaatmap om 'make all-pdf'
+te laten lopen om de eigenlijke PDF bestanden te maken.
+
+Eens 'htmlhelp' gemaakt is kunt u de eigenlijke HTML Help Compiler laten lopen
+op een Windows machine.
+
+Als u geen make programma hebt voor Windows kunt u build.bat gebruiken. Als
+de HTML Help Compiler en MiKTeX geďnstalleerd zijn kunt u het CHM bestand
+('build chm') en het PDF bestand ('build pdf') rechtstreeks genereren.
+
+Hacking in de broncode
+======================
+
+Volg aub onderstaande regels als u de bronbestanden van de documentatie gaat
+aanpassen.
+
+- Zoals voorgesteld door Sphinx (zie http://sphinx.pocoo.org/rest.html#sections) gebruik:
+
+ ***************
+ Hoofdstuk titel
+ ***************
+
+ Sectie titel
+ ============
+
+ Subsectie titel
+ ---------------
+
+ Subsubsectie titel
+ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
+
+- Om een toets of toetscombinatie aan te geven gebruik :kbd:, bijvoorbeeld:
+
+ :kbd:`Ctrl-A`
+
+- Om een veldnaam of knop aan te geven, of eender wat in de
+gebruikersinterfaces verschijnt, gebruik :guilabel:, bijvoorbeeld:
+
+ :guilabel:`Commit`
+
+- Om een menukeuze aan te geven gebruik :menuselection: en -->, bijvoorbeeld:
+
+ :menuselection:`Bestand --> Instellingen...`
+
+- Om een bestand aan te geven gebruik :file:, bijvoorbeeld:
+
+ :file:`.hg/hgrc`
+
+- Om een opdracht aan te geven om in het opdrachtvenster in te voeren gebruik
+:command:, bijvoorbeeld:
+
+ :command:`thg log`
+
+- Om een tekst aan te geven om in te geven in een tekstveld in de GUI gebruik ``, bijvoorbeeld:
+
+ ``myproxy:8000``

tortoisehg/hgqt/commit.py

         self.commit.stwidget.refthread.wait()
         QTimer.singleShot(0, self.reject)
 
+  def promptExit(self):
+    exit = self.commit.canExit()
+    if not exit:
+      exit = qtlib.QuestionMsgBox(_('TortoiseHg Commit'),
+        _('Are you sure that you want to cancel the commit operation?'),
+        parent=self)
+    if exit:
+      s = QSettings()
+      s.setValue('commit/geom', self.saveGeometry())
+      self.commit.saveSettings(s, 'committool')
+    return exit
+  
   def accept(self):
     self.commit.commit()
 
   def reject(self):
-    if self.commit.canExit():
-      s = QSettings()
-      s.setValue('commit/geom', self.saveGeometry())
-      self.commit.saveSettings(s, 'committool')
+    if self.promptExit():
       QDialog.reject(self)
 
+  def closeEvent(self, event):
+    if not self.promptExit():
+      event.ignore()
+
 def run(ui, *pats, **opts):
   from tortoisehg.util import paths
   from tortoisehg.hgqt import thgrepo

tortoisehg/hgqt/compress.py

     self.resize(0, 340)
     self.setWindowTitle(_('Compress - %s') % repo.displayname)
 
+    self.restoreSettings()
+
   def checkStatus(self):
     repo = self.repo
     class CheckThread(QThread):
     self.cancelbtn.setShown(False)
     uc = ['update', '--repository', self.repo.root, '--clean', '--rev',
        str(self.revs[1])]
-    rc = ['revert', '--repository', self.repo.root, '--all', '--rev', 
+    rc = ['revert', '--repository', self.repo.root, '--all', '--rev',
        str(self.revs[0])]
     self.repo.incrementBusyCount()
     self.cmd.run(uc, rc)
       self.runner.commandFinished.connect(finished)
       self.repo.incrementBusyCount()
       self.runner.run(cmdline)
+
+  def storeSettings(self):
+    s = QSettings()
+    s.setValue('compress/geometry', self.saveGeometry())
+
+  def restoreSettings(self):
+    s = QSettings()
+    self.restoreGeometry(s.value('compress/geometry').toByteArray())
+
+  def accept(self):
+    self.storeSettings()
+    super(CompressDialog, self).accept()
+
+  def reject(self):
+    self.storeSettings()
+    super(CompressDialog, self).reject()

tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py

       actionlist = ['opensubrepo', 'explore', 'terminal']
     else:
       contextmenu = self.filecontextmenu
-      actionlist = ['diff', 'ldiff', 'edit', 'save', 'ledit', 'revert',
-            'navigate', 'diffnavigate']
+      actionlist = ['diff', 'ldiff', None, 'edit', 'save', 'ledit', None,
+            'revert', None, 'navigate', 'diffnavigate']
 
     if not contextmenu:
       contextmenu = QMenu(self)

tortoisehg/hgqt/pbranch.py

   TODO: Should be extended to list all branches
   """
   _columns = ['Graph', 'Name', 'Status', 'Title', 'Message',]
+  _headers = (_('Graph'), _('Name'), _('Status'), _('Title'), _('Message'))
 
   def __init__(self, model, wd_branch="", parent=None):
     QAbstractTableModel.__init__(self, parent)
   def headerData(self, section, orientation, role):
     if orientation == Qt.Horizontal:
       if role == Qt.DisplayRole:
-        return QVariant(self._columns[section])
+        return QVariant(self._headers[section])
       if role == Qt.TextAlignmentRole:
         return QVariant(Qt.AlignLeft)
     return nullvariant

tortoisehg/hgqt/repomodel.py

       self.reloadConfig()
       self.updateColumns()
       self.setBranch(branch)
-  
+
   def initBranchColors(self):
     # Set all the branch colors once on a fixed order,
     # which should make the branch colors more stable
-    
+
     # Always assign the first color to the default branch
     self.namedbranch_color('default')
     # Then assign colors to all branches in alphabetical order

tortoisehg/hgqt/revdetails.py

       else:
         self.filecontextmenu = contextmenu
 
-    if len(self.filelist.getSelectedFiles()) > 1 and not itemissubrepo:
+    ln = len(self.filelist.getSelectedFiles())
+    if ln == 0:
+      return
+    if ln > 1 and not itemissubrepo:
       singlefileactions = False
     else:
       singlefileactions = True

tortoisehg/hgqt/shellconf.py

     cmenuwidget = QWidget()
     grid = QGridLayout()
     cmenuwidget.setLayout(grid)
-    tw.addTab(cmenuwidget, _("Contex Menu"))
+    tw.addTab(cmenuwidget, _("Context Menu"))
 
     w = QLabel(_("Top menu items:"))
     grid.addWidget(w, 0, 0)

tortoisehg/hgqt/thgrepo.py

     raise error.RepoError('%s is not a valid repository' % path)
   return _repocache[path]
 
+class _LockStillHeld(Exception):
+  'Raised to abort status check due to lock existence'
+
 class ThgRepoWrapper(QObject):
 
   configChanged = pyqtSignal()
     if self.locked():
       dbgoutput('locked, aborting')
       return
-    if self._checkdirstate():
-      dbgoutput('dirstate changed, exiting')
-      return
-    self._checkrepotime()
-    self._checkuimtime()
+    try:
+      if self._checkdirstate():
+        dbgoutput('dirstate changed, exiting')
+        return
+      self._checkrepotime()
+      self._checkuimtime()
+    except _LockStillHeld:
+      dbgoutput('lock still held - ignoring for now')
 
   def locked(self):
     if os.path.lexists(self.repo.join('wlock')):
     if self._repomtime < self._getrepomtime():
       dbgoutput('detected repository change')
       if self.locked():
-        dbgoutput('lock still held - ignoring for now')
-        return
+        raise _LockStillHeld
       self.recordState()
       self.repo.thginvalidate()
       self.repositoryChanged.emit()
       return False
     if mtime <= self._dirstatemtime:
       return False
+    changed = self._checkparentchanges() or self._checkbranch()
     self._dirstatemtime = mtime
+    return changed
+
+  def _checkparentchanges(self):
     nodes = self._getrawparents()
     if nodes != self._parentnodes:
       dbgoutput('dirstate change found')
       if self.locked():
-        dbgoutput('lock still held - ignoring for now')
-        return True
+        raise _LockStillHeld
       self.recordState()
       self.repo.thginvalidate()
       self.repositoryChanged.emit()
       return True
+    return False
+
+  def _checkbranch(self):
     try:
       mtime = os.path.getmtime(self.repo.join('branch'))
     except EnvironmentError:
       return False
     if mtime <= self._branchmtime:
       return False
+    changed = self._checkbranchcontent()
     self._branchmtime = mtime
+    return changed
+
+  def _checkbranchcontent(self):
     try:
       newbranch = self.repo.opener('branch').read()
     except EnvironmentError:
     if newbranch != self._rawbranch:
       dbgoutput('branch time change')
       if self.locked():
-        dbgoutput('lock still held - ignoring for now')
-        return True
+        raise _LockStillHeld
       self._rawbranch = newbranch
       self.repo.thginvalidate()
       self.workingBranchChanged.emit()