Commits

Johan Samyn committed 88b22e6

doc: add dutch version of ReadMe.txt

 • Participants
 • Parent commits 7628b20
 • Branches stable

Comments (0)

Files changed (1)

doc/ReadMe-nl.txt

+TortoiseHg Documentatie
+
+Om deze documentatie aan te maken moet Sphinx geďnstalleerd zijn. Voor Ubuntu
+is dit het python-sphinx pakket. Voor Windows maakt u de beste kans met
+easy_install of pip. Om een build te doen zonder waarschuwingen heeft u
+Sphinx 0.6 of later nodig.
+
+Om PDF bestanden te maken heeft u LaTeX pakketten nodig. Voor Ubuntu zijn dat
+texlive-latex-extra, texlive-fonts-recommended en al hun afhankelijkheden. Voor
+Windows is de beste keuze MiKTeX.
+
+Eens alle voorwaarden voldaan zijn kunt u de makefile gebruiken om doelen te
+maken: 'make html htmlhelp latex'.
+
+Eens 'latex' aangemaakt is gaat u met cd naar de resultaatmap om 'make all-pdf'
+te laten lopen om de eigenlijke PDF bestanden te maken.
+
+Eens 'htmlhelp' gemaakt is kunt u de eigenlijke HTML Help Compiler laten lopen
+op een Windows machine.
+
+Als u geen make programma hebt voor Windows kunt u build.bat gebruiken. Als
+de HTML Help Compiler en MiKTeX geďnstalleerd zijn kunt u het CHM bestand
+('build chm') en het PDF bestand ('build pdf') rechtstreeks genereren.
+
+Hacking in de broncode
+======================
+
+Volg aub onderstaande regels als u de bronbestanden van de documentatie gaat
+aanpassen.
+
+- Zoals voorgesteld door Sphinx (zie http://sphinx.pocoo.org/rest.html#sections) gebruik:
+
+ ***************
+ Hoofdstuk titel
+ ***************
+
+ Sectie titel
+ ============
+
+ Subsectie titel
+ ---------------
+
+ Subsubsectie titel
+ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
+
+- Om een toets of toetscombinatie aan te geven gebruik :kbd:, bijvoorbeeld:
+
+ :kbd:`Ctrl-A`
+
+- Om een veldnaam of knop aan te geven, of eender wat in de
+gebruikersinterfaces verschijnt, gebruik :guilabel:, bijvoorbeeld:
+
+ :guilabel:`Commit`
+
+- Om een menukeuze aan te geven gebruik :menuselection: en -->, bijvoorbeeld:
+
+ :menuselection:`Bestand --> Instellingen...`
+
+- Om een bestand aan te geven gebruik :file:, bijvoorbeeld:
+
+ :file:`.hg/hgrc`
+
+- Om een opdracht aan te geven om in het opdrachtvenster in te voeren gebruik
+:command:, bijvoorbeeld:
+
+ :command:`thg log`
+
+- Om een tekst aan te geven om in te geven in een tekstveld in de GUI gebruik ``, bijvoorbeeld:
+
+ ``myproxy:8000``