1. petsc
 2. PETSc
 3. petsc

Source

petsc / src / ksp / ksp / examples / tutorials / makefile

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167

CFLAGS	     =
FFLAGS	     =
CPPFLAGS     =
FPPFLAGS     =
LOCDIR      = src/ksp/ksp/examples/tutorials/
EXAMPLESC    = ex1.c ex2.c ex3.c ex4.c ex5.c ex7.c ex8.c ex8g.c ex9.c \
        ex10.c ex11.c ex12.c ex13.c ex15.c ex16.c ex18.c ex23.c \
        ex25.c ex27.c ex28.c ex29.c ex30.c ex31.c ex32.c ex34.c \
        ex41.c ex42.c ex43.c \
        ex45.c ex46.c ex49.c ex50.c ex51.c ex52.c ex53.c \
        ex54.c ex55.c ex56.c ex58.c
EXAMPLESF    = ex1f.F ex2f.F ex6f.F ex11f.F ex13f90.F ex14f.F ex15f.F ex21f.F ex22f.F ex44f.F90 ex45f.F ex52f.F ex54f.F
MANSEC      = KSP
CLEANFILES    = rhs.vtk solution.vtk
NP        = 1

include ${PETSC_DIR}/conf/variables
include ${PETSC_DIR}/conf/rules

ex1: ex1.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex1 ex1.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex1.o

ex1f: ex1f.o chkopts
	-${FLINKER} -o ex1f ex1f.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex1f.o

ex2: ex2.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex2 ex2.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex2.o

ex2a: ex2a.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex2a ex2a.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex2a.o

ex2f: ex2f.o chkopts
	-${FLINKER} -o ex2f ex2f.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex2f.o

ex3: ex3.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex3 ex3.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex3.o

ex4: ex4.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex4 ex4.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex4.o

ex5: ex5.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex5 ex5.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex5.o

ex6: ex6.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex6 ex6.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex6.o

ex6f: ex6f.o chkopts
	-${FLINKER} -o ex6f ex6f.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex6f.o

ex7: ex7.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex7 ex7.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex7.o

ex8: ex8.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex8 ex8.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex8.o

ex8g: ex8g.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex8g ex8g.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex8g.o

ex9: ex9.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex9 ex9.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex9.o

ex10: ex10.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex10 ex10.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex10.o

ex11: ex11.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex11 ex11.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex11.o

ex11f: ex11f.o chkopts
	-${FLINKER} -o ex11f ex11f.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex11f.o

ex12: ex12.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex12 ex12.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex12.o

ex13: ex13.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex13 ex13.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex13.o

ex13f90: ex13f90.o chkopts
	-${FLINKER} -o ex13f90 ex13f90.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex13f90.o

ex14: ex14.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex14 ex14.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex14.o

ex14f: ex14f.o chkopts
	-${FLINKER} -o ex14f ex14f.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex14f.o

ex15: ex15.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex15 ex15.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex15.o

ex15f: ex15f.o chkopts
	-${FLINKER} -o ex15f ex15f.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex15f.o

ex16: ex16.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex16 ex16.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex16.o

ex17: ex17.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex17 ex17.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex17.o

ex18: ex18.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex18 ex18.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex18.o

ex20: ex20.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex20 ex20.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex20.o

ex21f: ex21f.o chkopts
	-${FLINKER} -o ex21f ex21f.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex21f.o

ex22: ex22.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex22 ex22.o ${PETSC_SNES_LIB}
	${RM} ex22.o

ex22f: ex22f.o chkopts
	-${FLINKER} -o ex22f ex22f.o ${PETSC_SNES_LIB}
	${RM} ex22f.o

ex23: ex23.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex23 ex23.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex23.o

ex25: ex25.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex25 ex25.o ${PETSC_SNES_LIB}
	${RM} ex25.o

ex26: ex26.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex26 ex26.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex26.o

ex27: ex27.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex27 ex27.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex27.o

ex28: ex28.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex28 ex28.o ${PETSC_SNES_LIB}
	${RM} ex28.o

ex29: ex29.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex29 ex29.o ${PETSC_SNES_LIB}
	${RM} ex29.o

ex30: ex30.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex30 ex30.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex30.o

ex31: ex31.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex31 ex31.o ${PETSC_SNES_LIB}
	${RM} ex31.o

ex32: ex32.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex32 ex32.o ${PETSC_SNES_LIB}
	${RM} ex32.o

ex33: ex33.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex33 ex33.o ${PETSC_SNES_LIB}
	${RM} ex33.o

ex34: ex34.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex34 ex34.o ${PETSC_SNES_LIB}
	${RM} ex34.o

ex35: ex35.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex35 ex35.o ${PETSC_SNES_LIB}
	${RM} ex35.o

ex36: ex36.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex36 ex36.o ${PETSC_SNES_LIB}
	${RM} ex36.o

ex37: ex37.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex37 ex37.o ${PETSC_SNES_LIB}
	${RM} ex37.o

ex38: ex38.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex38 ex38.o ${PETSC_SNES_LIB}
	${RM} ex38.o

ex39: ex39.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex39 ex39.o ${PETSC_SNES_LIB}
	${RM} ex39.o

ex40: ex40.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex40 ex40.o ${PETSC_SNES_LIB}
	${RM} ex40.o

ex41: ex41.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex41 ex41.o ${PETSC_SNES_LIB}
	${RM} ex41.o

ex42: ex42.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex42 ex42.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex42.o

ex43: ex43.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex43 ex43.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex43.o

# not tested in nightly builds because requires F90 compiler that handles long lines
ex44f: ex44f.o chkopts
	-${FLINKER} -o ex44f ex44f.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex44f.o

ex45f: ex45f.o chkopts
	-${FLINKER} -o ex45f ex45f.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex45f.o

ex45: ex45.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex45 ex45.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex45.o

ex46: ex46.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex46 ex46.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex46.o

ex47: ex47.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex47 ex47.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex47.o

ex49: ex49.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex49 ex49.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex49.o

ex50: ex50.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex50 ex50.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex50.o

ex51: ex51.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex51 ex51.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex51.o

ex52: ex52.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex52 ex52.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex52.o

ex52f: ex52f.o chkopts
	-${FLINKER} -o ex52f ex52f.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex52f.o

ex53: ex53.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex53 ex53.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex53.o

ex54: ex54.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex54 ex54.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex54.o

ex54f: ex54f.o chkopts
	-${FLINKER} -o ex54f ex54f.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex54f.o

ex55: ex55.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex55 ex55.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex55.o

ex56: ex56.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex56 ex56.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex56.o

ex57f: ex57f.o chkopts
	-${FLINKER} -o ex57f ex57f.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex57f.o

ex58: ex58.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex58 ex58.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex58.o

ex59: ex59.o chkopts
	-${CLINKER} -o ex59 ex59.o ${PETSC_KSP_LIB}
	${RM} ex59.o

#----------------------------------------------------------------------------
runex1:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex1 -ksp_monitor_short -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always > ex1_1.tmp 2>&1;	 \
	  if (${DIFF} output/ex1_1.out ex1_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex1_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex1_1.tmp
runex1_2:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex1 -pc_type sor -pc_sor_symmetric -ksp_monitor_short -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always >\
	  ex1_2.tmp 2>&1;  \
	  if (${DIFF} output/ex1_2.out ex1_2.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex1_2, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex1_2.tmp
runex1_3:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex1 -pc_type eisenstat -ksp_monitor_short -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always >\
	  ex1_3.tmp 2>&1;  \
	  if (${DIFF} output/ex1_3.out ex1_3.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex1_3, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex1_3.tmp
runex1f:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex1f -ksp_monitor_short -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always > ex1f_1.tmp 2>&1;	 \
	  if (${DIFF} output/ex1f_1.out ex1f_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex1f_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex1f_1.tmp
runex2:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex2 -ksp_monitor_short -m 5 -n 5 -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always > ex2_1.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex2_1.out ex2_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex2_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex2_1.tmp
runex2_2:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex2 -ksp_monitor_short -m 5 -n 5 -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always > ex2_2.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex2_2.out ex2_2.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex2_2, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex2_2.tmp
runex2_3:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex2 -pc_type sor -pc_sor_symmetric -ksp_monitor_short -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always > \
	  ex2_3.tmp 2>&1;  \
	  if (${DIFF} output/ex2_3.out ex2_3.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex2_3, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex2_3.tmp
runex2_4:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex2 -pc_type eisenstat -ksp_monitor_short -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always >\
	  ex2_4.tmp 2>&1;  \
	  if (${DIFF} output/ex2_4.out ex2_4.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex2_4, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex2_4.tmp
runex2_5:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex2 -ksp_monitor_short -m 5 -n 5 -mat_view draw -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always -nox > ex2_5.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex2_2.out ex2_5.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex2_5, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex2_5.tmp
runex2_7:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex2 -pc_type ilu -pc_factor_drop_tolerance 0.01,0.0,2 > ex2_7.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex2_7.out ex2_7.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex2_7, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex2_7.tmp
runex2_bjacobi:
	-@${MPIEXEC} -n 4 ./ex2 -pc_type bjacobi -pc_bjacobi_blocks 1 -ksp_monitor_short -sub_pc_type jacobi -sub_ksp_type gmres > ex2.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex2_bjacobi.out ex2.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex2_bjacobi, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex2.tmp
runex2_bjacobi_2:
	-@${MPIEXEC} -n 4 ./ex2 -pc_type bjacobi -pc_bjacobi_blocks 2 -ksp_monitor_short -sub_pc_type jacobi -sub_ksp_type gmres -ksp_view > ex2.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex2_bjacobi_2.out ex2.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex2_bjacobi_2, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex2.tmp
runex2_bjacobi_3:
	-@${MPIEXEC} -n 4 ./ex2 -pc_type bjacobi -pc_bjacobi_blocks 4 -ksp_monitor_short -sub_pc_type jacobi -sub_ksp_type gmres > ex2.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex2_bjacobi_3.out ex2.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex2_bjacobi_3, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex2.tmp
runex2_specest_1:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex2 -m 80 -n 80 -ksp_type fgmres -pc_type ksp -ksp_ksp_type specest -ksp_monitor_short > ex2.tmp 2>&1; \
	  ${DIFF} output/ex2_specest_1.out ex2.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex2_specest_1, diffs above\n=========================================\n"; \
	  ${RM} -f ex2.tmp
runex2_specest_2:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex2 -m 80 -n 80 -ksp_type fgmres -pc_type ksp -ksp_ksp_type specest -ksp_monitor_short -ksp_specest_ksp_type cg > ex2.tmp 2>&1; \
	  ${DIFF} output/ex2_specest_2.out ex2.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex2_specest_2, diffs above\n=========================================\n"; \
	  ${RM} -f ex2.tmp
runex2_chebyest_1:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex2 -m 80 -n 80 -ksp_pc_side right -pc_type ksp -ksp_ksp_type chebyshev -ksp_ksp_max_it 5 -ksp_ksp_chebyshev_estimate_eigenvalues 0.9,0,0,1.1 -ksp_monitor_short > ex2.tmp 2>&1; \
      ${DIFF} output/ex2_chebyest_1.out ex2.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex2_chebyest_1, diffs above\n=========================================\n"; \
      ${RM} -f ex2.tmp
runex2_chebyest_2:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex2 -m 80 -n 80 -ksp_pc_side right -pc_type ksp -ksp_ksp_type chebyshev -ksp_ksp_max_it 5 -ksp_ksp_chebyshev_estimate_eigenvalues 0.9,0,0,1.1 -ksp_est_ksp_type cg -ksp_monitor_short > ex2.tmp 2>&1; \
      ${DIFF} output/ex2_chebyest_2.out ex2.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex2_chebyest_2, diffs above\n=========================================\n"; \
      ${RM} -f ex2.tmp
runex2_umfpack:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex2 -ksp_type preonly -pc_type lu -pc_factor_mat_solver_package umfpack > ex2_umfpack.tmp 2>&1; \
      if (${DIFF} output/ex2_umfpack.out ex2_umfpack.tmp) then true; \
      else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex2_umfpack, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
      ${RM} -f ex2_umfpack.tmp
runex2_mkl_pardiso:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex2 -ksp_type preonly -pc_type lu -pc_factor_mat_solver_package mkl_pardiso > ex2_mkl_pardiso.tmp 2>&1; \
      if (${DIFF} output/ex2_mkl_pardiso.out ex2_mkl_pardiso.tmp) then true; \
      else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex2_mkl_pardiso, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
      ${RM} -f ex2_mkl_pardiso.tmp
runex2_fbcgs:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex2 -ksp_type fbcgs -pc_type ilu > ex2.tmp 2>&1; \
      if (${DIFF} output/ex2_fbcgs.out ex2.tmp) then true; \
      else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex2_fbcgs, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
      ${RM} -f ex2.tmp
runex2_fbcgs_2:
	-@${MPIEXEC} -n 3 ./ex2 -ksp_type fbcgsr -pc_type bjacobi > ex2.tmp 2>&1; \
      if (${DIFF} output/ex2_fbcgs_2.out ex2.tmp) then true; \
      else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex2_fbcgs_2, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
      ${RM} -f ex2.tmp

runex2f:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex2f -pc_type jacobi -ksp_monitor_short -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always > ex2f_1.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex2f_1.out ex2f_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex2f_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex2f_1.tmp
runex5:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex5 -pc_type jacobi -ksp_monitor_short -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always > ex5_1.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex5_1.out ex5_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex5_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex5_1.tmp
runex5_2:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex5 -pc_type jacobi -ksp_monitor_short -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always \
	  -ksp_rtol .000001 > ex5_2.tmp 2>&1;  \
	  if (${DIFF} output/ex5_2.out ex5_2.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex5_2, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex5_2.tmp
runex5_5:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex5 -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always > ex5_5.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex5_5.out ex5_5.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex5_5, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex5_5.tmp
runex5_redundant_0:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex5 -m 1000 -pc_type redundant -pc_redundant_number 1 -redundant_ksp_type gmres -redundant_pc_type jacobi -ksp_monitor_short -ksp_rtol 1.e-4 > ex5.tmp 2>&1;  \
	  if (${DIFF} output/ex5_redundant_0.out ex5.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex5_redundant, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex5.tmp
runex5_redundant_1:
	-@${MPIEXEC} -n 5 ./ex5 -pc_type redundant -pc_redundant_number 1 -redundant_ksp_type gmres -redundant_pc_type jacobi -ksp_monitor_short -ksp_rtol 1.e-4 > ex5.tmp 2>&1;  \
	  if (${DIFF} output/ex5_redundant.out ex5.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex5_redundant_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex5.tmp
runex5_redundant_2:
	-@${MPIEXEC} -n 5 ./ex5 -pc_type redundant -pc_redundant_number 3 -redundant_ksp_type gmres -redundant_pc_type jacobi -ksp_monitor_short -ksp_rtol 1.e-4 > ex5.tmp 2>&1;  \
	  if (${DIFF} output/ex5_redundant.out ex5.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex5_redundant_2, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex5.tmp
runex5_redundant_3:
	-@${MPIEXEC} -n 5 ./ex5 -pc_type redundant -pc_redundant_number 5 -redundant_ksp_type gmres -redundant_pc_type jacobi -ksp_monitor_short -ksp_rtol 1.e-4 > ex5.tmp 2>&1;  \
	  if (${DIFF} output/ex5_redundant.out ex5.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex5_redundant_3, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex5.tmp
runex5_redundant_4:
	-@${MPIEXEC} -n 5 ./ex5 -pc_type redundant -pc_redundant_number 3 -redundant_ksp_type gmres -redundant_pc_type jacobi -ksp_monitor_short -ksp_rtol 1.e-4 -psubcomm_type interlaced > ex5.tmp 2>&1;  \
	  if (${DIFF} output/ex5_redundant.out ex5.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex5_redundant_4, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex5.tmp
runex6f:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex6f -pc_type jacobi -mat_view -ksp_monitor_short -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always > ex6f_1.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex6f_1.out ex6f_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex6f_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex6f_1.tmp
runex7:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex7 -ksp_monitor_short -nokspview -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always> ex7_1.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex7_1.out ex7_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex7_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex7_1.tmp
runex7_2:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex7 -ksp_view > ex7_2.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex7_2.out ex7_2.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex7_2, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex7_2.tmp
runex9:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex9 -t 2 -pc_type jacobi -ksp_monitor_short -ksp_type gmres -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always \
	  -s2_ksp_type bcgs -s2_pc_type jacobi -s2_ksp_monitor_short \
      > ex9_1.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex9_1.out ex9_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex9_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex9_1.tmp
NP = 1
M = 4
N = 5
MDOMAINS = 2
NDOMAINS = 1
OVERLAP=1
runex8:
	-@${MPIEXEC} -n ${NP} ./ex8 -m $M -n $N -user_set_subdomains -Mdomains ${MDOMAINS} -Ndomains ${NDOMAINS} -overlap ${OVERLAP} -print_error ${ARGS}

VALGRIND=
runex8g:
	-@${MPIEXEC} -n ${NP} ${VALGRIND} ./ex8g -M $M -N $N -user_set_subdomains -Mdomains ${MDOMAINS} -Ndomains ${NDOMAINS} -overlap ${OVERLAP} -print_error ${ARGS}


BREAKPOINT=
runex8g_debug:
	-@${MPIEXEC} -n ${NP} xterm -e gdb -ex 'set breakpoint pending on' -ex 'b ${BREAKPOINT}' -ex r -ex bt --args ./ex8g -M $M -N $N -user_set_subdomains -Mdomains ${MDOMAINS} -Ndomains ${NDOMAINS} -overlap ${OVERLAP} -print_error ${ARGS}

runex8_1:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex8 -print_error > ex8_1.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex8_1.out ex8_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex8_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex8_1.tmp

runex8g_1:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex8g -M 7 -N 9 -user_set_subdomains -Mdomains 1 -Ndomains 3 -overlap 1 -print_error -pc_gasm_print_subdomains > ex8g_1.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex8g_1.out ex8g_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex8g_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex8g_1.tmp

runex8g_2:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex8g -M 7 -N 9 -user_set_subdomains -Mdomains 1 -Ndomains 3 -overlap 1 -print_error -pc_gasm_print_subdomains > ex8g_2.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex8g_2.out ex8g_2.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex8g_2, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex8g_2.tmp

runex8g_3:
	-@${MPIEXEC} -n 3 ./ex8g -M 7 -N 9 -user_set_subdomains -Mdomains 1 -Ndomains 3 -overlap 1 -print_error -pc_gasm_print_subdomains > ex8g_3.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex8g_3.out ex8g_3.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex8g_3, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex8g_3.tmprunex10:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex10 -f0 ${PETSC_DIR}/include/datafiles/matrices/spd-real-${PETSC_INDEX_SIZE}-${PETSC_SCALAR_SIZE} > ex10_1.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_1.out ex10_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_1.tmp

# See http://www.mcs.anl.gov/petsc/documentation/faq.html#datafiles for how to obtain the datafiles used below
runex10_2:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex10 -ksp_type bicg \
	  -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/medium > ex10_2.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_2.out ex10_2.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_2, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_2.tmp
runex10_3:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex10 -ksp_type bicg -pc_type asm \
	  -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/medium > ex10_3.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_3.out ex10_3.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_3, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_3.tmp
runex10_4:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -ksp_type bicg -pc_type lu \
	  -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/medium > ex10_4.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_4.out ex10_4.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_4, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_4.tmp
runex10_5:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -ksp_type bicg \
	  -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/medium > ex10_5.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_5.out ex10_5.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_5, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_5.tmp
runex10_6:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -pc_factor_levels 2 -pc_factor_fill 1.73 -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always \
	  -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/fem1 > ex10_6.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_6.out ex10_6.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_6, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_6.tmp
# See http://www.mcs.anl.gov/petsc/documentation/faq.html#datafiles for how to obtain the datafiles used below
BS = 2 3 4 5 6 7 8
runex10_7:
	-@touch ex10_7.tmp
	-@for bs in ${BS}; do \
	 ${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/medium -viewer_binary_skip_info \
          -mat_type seqbaij -matload_block_size $$bs -ksp_max_it 100 -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always -ksp_rtol \
          1.0e-15 -ksp_monitor_short >> ex10_7.tmp 2>&1 ; \
	 ${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/medium -viewer_binary_skip_info \
          -mat_type seqbaij -matload_block_size $$bs -ksp_max_it 100 -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always -ksp_rtol \
          1.0e-15 -ksp_monitor_short -pc_factor_mat_ordering_type nd >> ex10_7.tmp 2>&1 ; \
	 ${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/medium -viewer_binary_skip_info \
          -mat_type seqbaij -matload_block_size $$bs -ksp_max_it 100 -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always -ksp_rtol \
          1.0e-15 -ksp_monitor_short -pc_factor_levels 1 >> ex10_7.tmp 2>&1 ; \
	 ${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/medium -viewer_binary_skip_info \
          -mat_type seqbaij -matload_block_size $$bs -ksp_type preonly \
          -ksp_monitor_short -pc_type lu >> ex10_7.tmp 2>&1 ; \
     done;
	-@if (${DIFF} output/ex10_7.out ex10_7.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_7, diffs above\n=========================================\n"; fi;
	-@${RM} -f ex10_7.tmp
# See http://www.mcs.anl.gov/petsc/documentation/faq.html#datafiles for how to obtain the datafiles used below
runex10_8:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -ksp_diagonal_scale -pc_type eisenstat -ksp_monitor_short -ksp_diagonal_scale_fix \
	  -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/medium -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always -mat_no_inode > ex10_8.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_8.out ex10_8.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_8, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_8.tmp
# See http://www.mcs.anl.gov/petsc/documentation/faq.html#datafiles for how to obtain the datafiles used below
runex10_9:
	-@touch ex10_9.tmp
	-@for type in gmres; do \
     for bs in 1 2 3 4 5 6 7; do \
	 ${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/medium -viewer_binary_skip_info \
          -mat_type seqbaij -matload_block_size $$bs -ksp_max_it 100 -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always -ksp_rtol \
          1.0e-15 -ksp_monitor_short >> ex10_9.tmp 2>&1 ; \
	 ${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/medium -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always -viewer_binary_skip_info \
          -mat_type seqbaij -matload_block_size $$bs -ksp_max_it 100 -ksp_rtol \
          1.0e-15 -ksp_monitor_short -trans >> ex10_9.tmp 2>&1 ; \
     for np in 2 3; do \
	 ${MPIEXEC} -n $$np ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/medium -viewer_binary_skip_info \
          -mat_type mpibaij -matload_block_size $$bs -ksp_max_it 100 -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always -ksp_rtol \
          1.0e-15 -ksp_monitor_short >> ex10_9.tmp 2>&1 ; \
	 ${MPIEXEC} -n $$np ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/medium -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always -viewer_binary_skip_info \
          -mat_type mpibaij -matload_block_size $$bs -ksp_max_it 100 -ksp_rtol \
          1.0e-15 -ksp_monitor_short -trans >> ex10_9.tmp 2>&1 ; \
     done; done; done;
	-@if (${DIFF} output/ex10_9.out ex10_9.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_9, diffs above\n=========================================\n"; fi;
	-@${RM} -f ex10_9.tmp
# See http://www.mcs.anl.gov/petsc/documentation/faq.html#datafiles for how to obtain the datafiles used below
runex10_10:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex10 -ksp_type fgmres -pc_type ksp \
	  -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/medium -ksp_fgmres_modifypcksp -ksp_monitor_short> ex10_10.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_10.out ex10_10.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_10, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_10.tmp
runex10_11:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex10 -f0 http://ftp.mcs.anl.gov/pub/petsc/matrices/testmatrix.gz > ex10_11.tmp 2>&1;\
	  if (${DIFF} output/ex10_11.out ex10_11.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_11, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_11.tmp
runex10_12:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -pc_type lu -pc_factor_mat_solver_package matlab -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/arco1 > ex10_12.tmp 2>&1;\
	  if (${DIFF} output/ex10_12.out ex10_12.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_12, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_12.tmp
runex10_13:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -mat_type lusol -pc_type lu -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/arco1 > ex10_13.tmp 2>&1;\
	  if (${DIFF} output/ex10_13.out ex10_13.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_13, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_13.tmp
runex10_14:
	-@${MPIEXEC} -n 3 ./ex10 -pc_type spai -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/medium > ex10_14.tmp 2>&1; \
	 ${DIFF} output/ex10_14.out ex10_14.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_14, diffs above\n=========================================\n"; \
	 ${RM} -f ex10_14.tmp
runex10_15:
	-@${MPIEXEC} -n 3 ./ex10 -pc_type hypre -pc_hypre_type pilut -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/medium > ex10_15.tmp 2>&1;\
	  if (${DIFF} output/ex10_15.out ex10_15.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_15, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_15.tmp
runex10_16:
	-@${MPIEXEC} -n 3 ./ex10 -pc_type hypre -pc_hypre_type parasails -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/medium > ex10_16.tmp 2>&1;\
	  if (${DIFF} output/ex10_16.out ex10_16.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_16, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_16.tmp
runex10_17:
	-@${MPIEXEC} -n 3 ./ex10 -pc_type hypre -pc_hypre_type boomeramg -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/medium > ex10_17.tmp 2>&1;\
	  if (${DIFF} output/ex10_17.out ex10_17.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_17, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_17.tmp
#
#  The following leaves memory unfreed. It appears to be Euclid does something improper with its MPI_Comm
runex10_18:
	-@${MPIEXEC} -n 3 ./ex10 -pc_type hypre -pc_hypre_type euclid -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/medium > ex10_18.tmp 2>&1;\
	  if (${DIFF} output/ex10_18.out ex10_18.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_18, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_18.tmp
# See http://www.mcs.anl.gov/petsc/documentation/faq.html#datafiles for how to obtain the datafiles used below
LEVELS = 0 2 4
runex10_19:
	-@touch ex10_19aij.tmp
	-@touch ex10_19sbaij.tmp
	-@for levels in ${LEVELS}; do \
	${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/poisson1 -ksp_type cg -pc_type icc -pc_factor_levels $$levels >> ex10_19aij.tmp 2>&1; \
	 ${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/poisson1 -ksp_type cg -pc_type icc -pc_factor_levels $$levels -mat_type seqsbaij >> ex10_19sbaij.tmp 2>&1; \
	done;
	-@if (${DIFF} ex10_19aij.tmp ex10_19sbaij.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_19, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	${RM} -f ex10_19aij.tmp ex10_19sbaij.tmp
# See http://www.mcs.anl.gov/petsc/documentation/faq.html#datafiles for how to obtain the datafiles used below

runex10_superlu_lu_1:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/small -ksp_type preonly -pc_type lu -pc_factor_mat_solver_package superlu -num_numfac 2 -num_rhs 2 > ex10_superlu_lu_1.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_mumps.out ex10_superlu_lu_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_superlu_lu_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_superlu_lu_1.tmp

runex10_superlu_dist_lu_1:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/small -ksp_type preonly -pc_type lu -pc_factor_mat_solver_package superlu_dist -num_numfac 2 -num_rhs 2 > ex10_superlu_lu_2.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_mumps.out ex10_superlu_lu_2.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_superlu_lu_2, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_superlu_lu_2.tmp
runex10_superlu_dist_lu_2:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/small -ksp_type preonly -pc_type lu -pc_factor_mat_solver_package superlu_dist -num_numfac 2 -num_rhs 2 > ex10_superlu_lu_2.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_mumps.out ex10_superlu_lu_2.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_superlu_lu_2, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_superlu_lu_2.tmp
runex10_umfpack:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/small -ksp_type preonly -pc_type lu -mat_type seqaij -pc_factor_mat_solver_package umfpack -num_numfac 2 -num_rhs 2 > ex10_umfpack.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_umfpack.out ex10_umfpack.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_umfpack, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_umfpack.tmp
runex10_mumps_lu_1:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/small -ksp_type preonly -pc_type lu -mat_type seqaij -pc_factor_mat_solver_package mumps -num_numfac 2 -num_rhs 2 > ex10_mumps_lu_1.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_mumps.out ex10_mumps_lu_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_mumps_lu_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_mumps_lu_1.tmp
runex10_mumps_lu_2:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/small -ksp_type preonly -pc_type lu -mat_type mpiaij -pc_factor_mat_solver_package mumps -num_numfac 2 -num_rhs 2 > ex10_mumps_lu_2.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_mumps.out ex10_mumps_lu_2.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_mumps_lu_2, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_mumps_lu_2.tmp
runex10_mumps_lu_3:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/small -ksp_type preonly -pc_type lu -mat_type seqbaij -pc_factor_mat_solver_package mumps -num_numfac 2 -num_rhs 2 -matload_block_size 2 > ex10_mumps_lu_3.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_mumps.out ex10_mumps_lu_3.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_mumps_lu_3, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_mumps_lu_3.tmp
runex10_mumps_lu_4:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/small -ksp_type preonly -pc_type lu -mat_type mpibaij -pc_factor_mat_solver_package mumps -num_numfac 2 -num_rhs 2 -matload_block_size 2 > ex10_mumps_lu_4.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_mumps.out ex10_mumps_lu_4.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_mumps_lu_4, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_mumps_lu_4.tmp
runex10_mumps_cholesky_1:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/small -ksp_type preonly -pc_type cholesky -mat_type sbaij -pc_factor_mat_solver_package mumps -num_numfac 2 -num_rhs 2 -mat_ignore_lower_triangular > ex10_mumps_cholesky_1.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_mumps.out ex10_mumps_cholesky_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_mumps_cholesky_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_mumps_cholesky_1.tmp
runex10_mumps_cholesky_2:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/small -ksp_type preonly -pc_type cholesky -mat_type sbaij -pc_factor_mat_solver_package mumps -num_numfac 2 -num_rhs 2 -mat_ignore_lower_triangular > ex10_mumps_cholesky_2.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_mumps.out ex10_mumps_cholesky_2.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_mumps_cholesky_2, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_mumps_cholesky_2.tmp
runex10_mumps_cholesky_3:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/small -ksp_type preonly -pc_type cholesky -mat_type aij -pc_factor_mat_solver_package mumps -num_numfac 2 -num_rhs 2 > ex10_mumps_cholesky_3.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_mumps.out ex10_mumps_cholesky_3.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_mumps_cholesky_3, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_mumps_cholesky_3.tmp
runex10_mumps_cholesky_4:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/small -ksp_type preonly -pc_type cholesky -mat_type aij -pc_factor_mat_solver_package mumps -num_numfac 2 -num_rhs 2 > ex10_mumps_cholesky_4.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_mumps.out ex10_mumps_cholesky_4.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_mumps_cholesky_4, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_mumps_cholesky_4.tmp
runex10_mumps_cholesky_spd_1:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/small -ksp_type preonly -pc_type cholesky -mat_type aij -matload_spd -pc_factor_mat_solver_package mumps -num_numfac 2 -num_rhs 2 > ex10_mumps_cholesky_spd_1.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_mumps.out ex10_mumps_cholesky_spd_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_mumps_cholesky_spd_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_mumps_cholesky_spd_1.tmp
runex10_mumps_cholesky_spd_2:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/small -ksp_type preonly -pc_type cholesky -mat_type aij -matload_spd -pc_factor_mat_solver_package mumps -num_numfac 2 -num_rhs 2 > ex10_mumps_cholesky_spd_2.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_mumps.out ex10_mumps_cholesky_spd_2.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_mumps_cholesky_spd_2, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_mumps_cholesky_spd_2.tmp

NSUBCOMM = 8 7 6 5 4 3 2 1
runex10_mumps_redundant:
	-@touch ex10_mumps_redundant.tmp
	-@for nsubcomm in ${NSUBCOMM}; do \
	${MPIEXEC} -n 8 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/medium -ksp_type preonly -pc_type redundant -pc_redundant_number $$nsubcomm -redundant_pc_factor_mat_solver_package mumps -num_numfac 2 -num_rhs 2 >> ex10_mumps_redundant.tmp 2>&1; \
	done;
	-@if (${DIFF} output/ex10_mumps_redundant.out ex10_mumps_redundant.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_mumps_redundant, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	${RM} -f ex10_mumps_redundant.tmp;

runex10_superlu_dist_redundant:
	-@touch ex10_superlu_dist_redundant.tmp
	-@for nsubcomm in ${NSUBCOMM}; do \
	${MPIEXEC} -n 8 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/medium -ksp_type preonly -pc_type redundant -pc_redundant_number $$nsubcomm -redundant_pc_factor_mat_solver_package superlu_dist -num_numfac 2 -num_rhs 2 >> ex10_superlu_dist_redundant.tmp 2>&1; \
	done;
	-@if (${DIFF} output/ex10_mumps_redundant.out ex10_superlu_dist_redundant.tmp) then true; \
	 else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_superlu_dist_redundant, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	${RM} -f ex10_superlu_dist_redundant.tmp;
runex10_ILU: # test ilu fill greater than zero
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/small -pc_factor_levels 1 > ex10_20.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_ILU.out ex10_20.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_ILU, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_20.tmp
runex10_ILUBAIJ: # test ilu fill greater than zero
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/small -pc_factor_levels 1 -mat_type baij > ex10_20.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_ILU.out ex10_20.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_ILU, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_20.tmp
runex10_cg:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/small -mat_type mpisbaij -ksp_type cg -pc_type eisenstat -ksp_monitor_short -ksp_converged_reason > ex10_20.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_cg_singlereduction.out ex10_20.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_cg, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_20.tmp
runex10_cg_singlereduction:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/small -mat_type mpisbaij -ksp_type cg -pc_type eisenstat -ksp_monitor_short -ksp_converged_reason -ksp_cg_single_reduction > ex10_20.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_cg_singlereduction.out ex10_20.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_cg_singlereduction, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_20.tmp
runex10_seqaijcrl:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/small -ksp_monitor_short -ksp_view -mat_view ascii::ascii_info -mat_type seqaijcrl > ex10_seqaijcrl.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_seqcrl.out ex10_seqaijcrl.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_seqaijcrl, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_seqaijcrl.tmp
runex10_mpiaijcrl:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/small -ksp_monitor_short -ksp_view -mat_type mpiaijcrl > ex10_mpiaijcrl.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_mpiaij.out ex10_mpiaijcrl.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_mpiaijcrl, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_mpiaijcrl.tmp
runex10_seqaijperm:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/small -ksp_monitor_short -ksp_view -mat_view ascii::ascii_info -mat_type seqaijperm > ex10_seqaijperm.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_seqcsrperm.out ex10_seqaijperm.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_seqaijperm, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_seqaijperm.tmp
runex10_mpiaijperm:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/small -ksp_monitor_short -ksp_view -mat_type mpiaijperm > ex10_mpiaijperm.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_mpicsrperm.out ex10_mpiaijperm.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_mpiaijperm, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_mpiaijperm.tmp
runex10_aijcusparse:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex10 -f0 ${DATAFILESPATH}/matrices/medium -ksp_monitor_short -ksp_view -mat_view ascii::ascii_info -mat_type aijcusparse > ex10_aijcusparse.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex10_aijcusparse.out ex10_aijcusparse.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex10_aijcusparse, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex10_aijcusparse.tmp
runex11:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex11 -n 6 -norandom -pc_type none -ksp_monitor_short -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always > ex11_1.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex11_1.out ex11_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex11_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex11_1.tmp
runex11f:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex11f -n 6 -norandom -pc_type none -ksp_monitor_short -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always > ex11f_1.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex11f_1.out ex11f_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex11f_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex11f_1.tmp
runex12:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex12 -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always > ex12_1.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex12_1.out ex12_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex12_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex12_1.tmp
runex13:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex13 -m 19 -n 20 -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always > ex13_1.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex13_1.out ex13_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex13_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex13_1.tmp
runex13f90:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex13f90 -m 19 -n 20 -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always > ex13f90_1.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex13f90_1.out ex13f90_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex13f90_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex13f90_1.tmp
runex14f:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex14f -no_output -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always > ex14_1.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex14_1.out ex14_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex14f_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex14_1.tmp
runex15:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex15 -ksp_view -user_defined_pc -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always > ex15_1.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex15_1.out ex15_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex15_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex15_1.tmp
runex15f:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex15f -ksp_view -user_defined_pc -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always > ex15f_1.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex15f_1.out ex15f_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex15f_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex15f_1.tmp
runex16:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex16 -ntimes 4 -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always > ex16_1.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex16_1.out ex16_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex16_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex16_1.tmp
runex18:
	-@${MPIEXEC} -n 3 ./ex18 -m 39 -n 18 -ksp_monitor_short -permute nd > ex18_1.tmp 2>&1; \
	  ${DIFF} output/ex18_1.out ex18_1.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex18_1, diffs above\n=========================================\n"; \
	  ${RM} -f ex18_1.tmp
runex18_2:
	-@${MPIEXEC} -n 3 ./ex18 -m 39 -n 18 -ksp_monitor_short -permute rcm > ex18_2.tmp 2>&1; \
	  ${DIFF} output/ex18_2.out ex18_2.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex18_2, diffs above\n=========================================\n"; \
	  ${RM} -f ex18_2.tmp
runex21f:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex21f > ex21f_1.tmp 2>&1; \
	  if (${DIFF} output/ex21f_1.out ex21f_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex21f_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex21f_1.tmp
runex22f:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex22f -pc_mg_type full -ksp_monitor_short -mg_levels_ksp_monitor_short -mg_levels_ksp_norm_type preconditioned -pc_type mg -da_refine 2 -ksp_type fgmres > ex22_1.tmp 2>&1;	 \
	  if (${DIFF} output/ex22_1.out ex22_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex22f_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex22_1.tmp

runex23:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex23 -ksp_monitor_short -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always > ex23_1.tmp 2>&1;	 \
	  if (${DIFF} output/ex23_1.out ex23_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex23_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex23_1.tmp

runex23_2:
	-@${MPIEXEC} -n 3 ./ex23 -ksp_monitor_short -ksp_gmres_cgs_refinement_type refine_always > ex23_2.tmp 2>&1;	 \
	  if (${DIFF} output/ex23_2.out ex23_2.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex23_2, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex23_2.tmp

runex25:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex25 -pc_type mg -ksp_type fgmres -da_refine 2 -ksp_monitor_short -mg_levels_ksp_monitor_short -mg_levels_ksp_norm_type unpreconditioned -ksp_view -pc_mg_type full > ex25_1.tmp 2>&1;	 \
	  if (${DIFF} output/ex25_1.out ex25_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex25_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex25_1.tmp

runex25_2:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex25 -pc_type mg -ksp_type fgmres -da_refine 2 -ksp_monitor_short -mg_levels_ksp_monitor_short -mg_levels_ksp_norm_type unpreconditioned -ksp_view -pc_mg_type full > ex25_2.tmp 2>&1;	 \
	  if (${DIFF} output/ex25_2.out ex25_2.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex25_2, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex25_2.tmp

runex28:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex28 -ksp_monitor_short -pc_type mg -pc_mg_type full -ksp_type fgmres -da_refine 2 -mg_levels_ksp_type gmres -mg_levels_ksp_max_it 1 -mg_levels_pc_type ilu > ex28_1.tmp 2>&1;	 \
	  if (${DIFF} output/ex28_1.out ex28_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex28_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex28_1.tmp

runex29:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex29 -pc_type mg -pc_mg_type full -ksp_type fgmres -ksp_monitor_short -da_refine 8 > ex29_1.tmp 2>&1;	 \
	  if (${DIFF} output/ex29_1.out ex29_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex29_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex29_1.tmp

runex29_2:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex29 -bc_type neumann -pc_type mg -pc_mg_type full -ksp_type fgmres -ksp_monitor_short -da_refine 8 -mg_levels_pc_factor_shift_type nonzero -mg_coarse_pc_factor_shift_type nonzero > ex29_2.tmp 2>&1;	 \
	  if (${DIFF} output/ex29_2.out ex29_2.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex29_2, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex29_2.tmp

runex30:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex30 > ex30_1.tmp 2>&1;	 \
	  if (${DIFF} output/ex30_1.out ex30_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex30_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex30_1.tmp

runex32:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex32 -pc_type mg -pc_mg_type full -ksp_type fgmres -ksp_monitor_short -pc_mg_levels 3 -mg_coarse_pc_factor_shift_type nonzero > ex32_1.tmp 2>&1;	 \
	  if (${DIFF} output/ex32_1.out ex32_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex32_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex32_1.tmp

runex34:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex34 -pc_type mg -pc_mg_type full -ksp_type fgmres -ksp_monitor_short -pc_mg_levels 3 -mg_coarse_pc_factor_shift_type nonzero -ksp_view > ex34_1.tmp 2>&1;	 \
	  if (${DIFF} output/ex34_1.out ex34_1.tmp) then true; \
	  else printf "${PWD}\nPossible problem with with ex34_1, diffs above\n=========================================\n"; fi; \
	  ${RM} -f ex34_1.tmp

runex43:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex43 -stokes_ksp_type fgmres -stokes_ksp_rtol 1e-8 -stokes_pc_type fieldsplit -stokes_pc_fieldsplit_block_size 3 -stokes_pc_fieldsplit_type SYMMETRIC_MULTIPLICATIVE -stokes_pc_fieldsplit_0_fields 0,1 -stokes_pc_fieldsplit_1_fields 2 -stokes_fieldsplit_0_ksp_type preonly -stokes_fieldsplit_0_pc_type lu -stokes_fieldsplit_1_ksp_type preonly -stokes_fieldsplit_1_pc_type jacobi -c_str 0 -solcx_eta0 1.0 -solcx_eta1 1.0e6 -solcx_xc 0.5 -solcx_nz 2 -mx 20 -my 20 -stokes_ksp_monitor_short > ex43_1.tmp 2>&1;	 \
	  ${DIFF} output/ex43_1.out ex43_1.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex43_1, diffs above\n=========================================\n"; \
	  ${RM} -f ex43_1.tmp

runex43_2:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex43 -stokes_ksp_type fgmres -stokes_ksp_rtol 1e-8 -stokes_pc_type fieldsplit -stokes_pc_fieldsplit_block_size 3 -stokes_pc_fieldsplit_type SYMMETRIC_MULTIPLICATIVE -stokes_fieldsplit_u_ksp_type preonly -stokes_fieldsplit_u_pc_type lu -stokes_fieldsplit_p_ksp_type preonly -stokes_fieldsplit_p_pc_type jacobi -c_str 0 -solcx_eta0 1.0 -solcx_eta1 1.0e6 -solcx_xc 0.5 -solcx_nz 2 -mx 20 -my 20 -stokes_ksp_monitor_short > ex43_2.tmp 2>&1;	 \
	  ${DIFF} output/ex43_1.out ex43_2.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex43_2, diffs above\n=========================================\n"; \
	  ${RM} -f ex43_2.tmp

runex43_3:
	-@${MPIEXEC} -n 4 ./ex43 -stokes_ksp_type gcr -stokes_ksp_gcr_restart 60 -stokes_ksp_norm_type unpreconditioned -stokes_ksp_rtol 1e-8 -c_str 3 -sinker_eta0 1.0 -sinker_eta1 100 -sinker_dx 0.4 -sinker_dy 0.3 -mx 128 -my 128 -stokes_ksp_monitor_short -stokes_pc_type mg -stokes_mg_levels_pc_type fieldsplit -stokes_pc_mg_galerkin -stokes_mg_levels_pc_fieldsplit_block_size 3 -stokes_mg_levels_pc_fieldsplit_0_fields 0,1 -stokes_mg_levels_pc_fieldsplit_1_fields 2 -stokes_mg_levels_fieldsplit_0_pc_type sor -stokes_mg_levels_fieldsplit_1_pc_type sor -stokes_mg_levels_ksp_type chebyshev -stokes_mg_levels_ksp_max_it 1 -stokes_mg_levels_ksp_chebyshev_estimate_eigenvalues 0,0.2,0,1.1 -stokes_pc_mg_levels 4 -stokes_ksp_view > ex43_3.tmp 2>&1;	 \
	  ${DIFF} output/ex43_3.out ex43_3.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex43_3, diffs above\n=========================================\n"; \
	  ${RM} -f ex43_3.tmp

runex43_bjacobi:
	-@${MPIEXEC} -n 4 ./ex43 -stokes_pc_type bjacobi -stokes_pc_bjacobi_blocks 2 -mat_type aij -stokes_ksp_converged_reason > ex43.tmp 2>&1;	 \
	  ${DIFF} output/ex43_bjacobi.out ex43.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex43_bjacobi, diffs above\n=========================================\n"; \
	  ${RM} -f ex43.tmp
runex43_bjacobi_baij:
	-@${MPIEXEC} -n 4 ./ex43 -stokes_pc_type bjacobi -stokes_pc_bjacobi_blocks 2 -mat_type baij -stokes_ksp_converged_reason > ex43.tmp 2>&1;	 \
	  ${DIFF} output/ex43_bjacobi.out ex43.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex43_bjacobi_baij, diffs above\n=========================================\n"; \
	  ${RM} -f ex43.tmp

runex45:
	-@${MPIEXEC} -n 4 ./ex45 -pc_type exotic -ksp_monitor_short -ksp_type fgmres -mg_levels_ksp_type gmres -mg_levels_ksp_max_it 1 -mg_levels_pc_type bjacobi > ex45_1.tmp 2>&1;	 \
	  ${DIFF} output/ex45_1.out ex45_1.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex45_1, diffs above\n=========================================\n"; \
	  ${RM} -f ex45_1.tmp
runex45_2:
	-@${MPIEXEC} -n 4 ./ex45 -ksp_monitor_short -da_grid_x 21 -da_grid_y 21 -da_grid_z 21 -pc_type mg -pc_mg_levels 3 -mg_levels_ksp_type richardson -mg_levels_ksp_max_it 1 -mg_levels_pc_type bjacobi > ex45_2.tmp 2>&1; \
	  ${DIFF} output/ex45_2.out ex45_2.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex45_2, diffs above\n=========================================\n"; \
	  ${RM} -f ex45_2.tmp
runex45f:
	-@${MPIEXEC} -n 4 ./ex45f -ksp_monitor_short -da_refine 5 -pc_type mg -pc_mg_levels 5 -mg_levels_ksp_type chebyshev -mg_levels_ksp_max_it 2 -mg_levels_pc_type jacobi -ksp_pc_side right > ex45f_1.tmp 2>&1; \
	  ${DIFF} output/ex45f_1.out ex45f_1.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex45f_1, diffs above\n=========================================\n"; \
	  ${RM} -f ex45f_1.tmp

runex49:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex49 -mx 20 -my 30 -elas_ksp_monitor_short -no_view -c_str 3 -sponge_E0 1 -sponge_E1 1000 -sponge_nu0 0.4 -sponge_nu1 0.2 -sponge_t 1 -sponge_w 8 > ex49_1.tmp 2>&1;	 \
	  ${DIFF} output/ex49_1.out ex49_1.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex49_1, diffs above\n=========================================\n"; \
	  ${RM} -f ex49_1.tmp

runex49_2:
	-@${MPIEXEC} -n 4 ./ex49 -mx 20 -my 30 -elas_ksp_monitor_short -no_view -c_str 3 -sponge_E0 1 -sponge_E1 1000 -sponge_nu0 0.4 -sponge_nu1 0.2 -sponge_t 1 -sponge_w 8 -elas_ksp_type gcr -elas_pc_type asm -elas_sub_pc_type lu > ex49_2.tmp 2>&1;	 \
	  ${DIFF} output/ex49_2.out ex49_2.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex49_2, diffs above\n=========================================\n"; \
	  ${RM} -f ex49_2.tmp

runex49_3:
	-@${MPIEXEC} -n 4 ./ex49 -mx 20 -my 30 -elas_ksp_monitor_short -no_view -c_str 2 -brick_E 1,10,1000,100 -brick_nu 0.4,0.2,0.3,0.1 -brick_span 3 -elas_pc_type asm -elas_sub_pc_type lu > ex49_3.tmp 2>&1; \
	  ${DIFF} output/ex49_3.out ex49_3.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex49_3, diffs above\n=========================================\n"; \
	  ${RM} -f ex49_3.tmp

runex49_4:
	-@${MPIEXEC} -n 4 ./ex49 -elas_ksp_monitor_short -elas_ksp_converged_reason -elas_ksp_type cg -elas_ksp_norm_type unpreconditioned -mx 40 -my 40 -c_str 2 -brick_E 1,1e-6,1e-2 -brick_nu .3,.2,.4 -brick_span 8 -elas_mg_levels_ksp_type chebyshev -elas_pc_type ml -elas_mg_levels_ksp_chebyshev_estimate_eigenvalues 0,0.2,0,1.1 -elas_mg_levels_pc_type pbjacobi -elas_mg_levels_ksp_max_it 2 -use_nonsymbc -elas_pc_ml_nullspace user > ex49_4.tmp 2>&1; \
	  ${DIFF} output/ex49_4.out ex49_4.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex49_4, diffs above\n=========================================\n"; \
	  ${RM} -f ex49_4.tmp

runex49_5:
	-@${MPIEXEC} -n 3 ./ex49 -elas_ksp_monitor_short -elas_ksp_converged_reason -elas_ksp_type cg -elas_ksp_norm_type natural -mx 22 -my 22 -c_str 2 -brick_E 1,1e-6,1e-2 -brick_nu .3,.2,.4 -brick_span 8 -elas_pc_type gamg -elas_mg_levels_ksp_type chebyshev -elas_mg_levels_ksp_max_it 1 -elas_mg_levels_ksp_chebyshev_estimate_eigenvalues 0.2,1.1 -elas_mg_levels_pc_type jacobi > ex49_5.tmp 2>&1; \
	  ${DIFF} output/ex49_5.out ex49_5.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex49_5, diffs above\n=========================================\n"; \
	  ${RM} -f ex49_5.tmp

runex50:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex50 -pc_type mg -pc_mg_type full -ksp_type fgmres -ksp_monitor_short -da_refine 1 -mg_levels_pc_factor_shift_type nonzero -mg_coarse_pc_factor_shift_type nonzero -ksp_view > ex50.tmp 2>&1;     \
    ${DIFF} output/ex50.out ex50.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex50, diffs above\n=========================================\n"; \
    ${RM} -f ex50.tmp

runex50_2:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex50 -pc_type mg -pc_mg_type full -ksp_type fgmres -ksp_monitor_short -da_refine 1 -mg_levels_sub_pc_factor_shift_type nonzero -mg_coarse_pc_type redundant -mg_coarse_redundant_pc_type svd -ksp_view > ex50_2.tmp 2>&1;     \
    ${DIFF} output/ex50_2.out ex50_2.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex50_2, diffs above\n=========================================\n"; \
    ${RM} -f ex50_2.tmp

runex52_mumps:
	-@${MPIEXEC} -n 3 ./ex52 -use_mumps_lu > ex52.tmp 2>&1;	 \
	  ${DIFF} output/ex52_1.out ex52.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex52_mumps, diffs above\n=========================================\n"; \
	  ${RM} -f ex52.tmp
runex52_mumps_2:
	-@${MPIEXEC} -n 3 ./ex52 -use_mumps_ch > ex52.tmp 2>&1;	 \
	  ${DIFF} output/ex52_1.out ex52.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex52_mumps_2, diffs above\n=========================================\n"; \
	  ${RM} -f ex52.tmp
runex52_mumps_3:
	-@${MPIEXEC} -n 3 ./ex52 -use_mumps_ch -mat_type sbaij > ex52.tmp 2>&1;	 \
	  ${DIFF} output/ex52_1.out ex52.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex52_mumps_2, diffs above\n=========================================\n"; \
	  ${RM} -f ex52.tmp
runex52f_mumps:
	-@${MPIEXEC} -n 3 ./ex52f > ex52.tmp 2>&1;	 \
	  ${DIFF} output/ex52f_1.out ex52.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex52f_mumps, diffs above\n=========================================\n"; \
	  ${RM} -f ex52.tmp

runex52_superlu:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex52 -use_superlu_ilu > ex52.tmp 2>&1;	 \
	  ${DIFF} output/ex52_1.out ex52.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex52, diffs above\n=========================================\n"; \
	  ${RM} -f ex52.tmp

runex53:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex53 > ex53.tmp 2>&1;     \
    ${DIFF} output/ex53.out ex53.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex53, diffs above\n=========================================\n"; \
    ${RM} -f ex53.tmp

runex53_2:
	-@${MPIEXEC} -n 2 ./ex53 > ex53.tmp 2>&1;	 \
	  ${DIFF} output/ex53.out ex53.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex53_2, diffs above\n=========================================\n"; \
	  ${RM} -f ex53.tmp

runex54_geo:
	-@${MPIEXEC} -n 4 ./ex54 -ne 49 -alpha 1.e-3 -pc_type gamg -pc_gamg_type geo -pc_gamg_coarse_eq_limit 200 -mg_levels_pc_type jacobi -mg_levels_ksp_chebyshev_estimate_eigenvalues 0,0.05,0,1.05 -ksp_monitor_short > ex54.tmp 2>&1;	 \
     ${DIFF} output/ex54_0.out ex54.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex54_geo, diffs above\n=========================================\n"; \
    ${RM} -f ex54.tmp

runex54:
	-@${MPIEXEC} -n 4 ./ex54 -ne 49 -alpha 1.e-3 -pc_type gamg -pc_gamg_type agg -pc_gamg_agg_nsmooths 1 -ksp_monitor_short > ex54.tmp 2>&1; \
     ${DIFF} output/ex54_1.out ex54.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex54, diffs above\n======================================\n"; \
    ${RM} -f ex54.tmp

runex54_Classical:
	-@${MPIEXEC} -n 4 ./ex54 -ne 49 -alpha 1.e-3 -pc_type gamg -pc_gamg_type classical -mg_levels_ksp_chebyshev_estimate_eigenvalues 0,0.05,0,1.05 -ksp_monitor_short > ex54.tmp 2>&1; \
     ${DIFF} output/ex54_classical.out ex54.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex54_Classical, diffs above\n======================================\n"; \
    ${RM} -f ex54.tmp

runex54f:
	-@${MPIEXEC} -n 4 ./ex54f -ne 59 -theta 30.0 -epsilon 1.e-1 -blob_center 0.,0. -pc_type gamg -pc_gamg_type agg -pc_gamg_agg_nsmooths 1 -mg_levels_ksp_chebyshev_estimate_eigenvalues 0,0.05,0,1.05 -mat_coarsen_type hem -pc_gamg_square_graph false -ksp_monitor_short > ex54.tmp 2>&1; \
     ${DIFF} output/ex54f.out ex54.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex54f, diffs above\n======================================\n"; \
    ${RM} -f ex54.tmp

runex55_geo:
	-@${MPIEXEC} -n 4 ./ex55 -ne 29 -alpha 1.e-3 -pc_type gamg -pc_gamg_type geo -use_coordinates -ksp_monitor_short > ex55.tmp 2>&1;	 \
     ${DIFF} output/ex55_0.out ex55.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex55_geo, diffs above\n=========================================\n"; \
    ${RM} -f ex55.tmp

runex55_hypre:
	-@${MPIEXEC} -n 4 ./ex55 -ne 29 -alpha 1.e-3 -pc_type hypre -pc_hypre_type boomeramg -ksp_monitor_short > ex55.tmp 2>&1;	 \
     ${DIFF} output/ex55_hypre.out ex55.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex55_hypre, diffs above\n=========================================\n"; \
    ${RM} -f ex55.tmp

runex55:
	-@${MPIEXEC} -n 4 ./ex55 -ne 29 -alpha 1.e-3 -pc_type gamg -pc_gamg_type agg -pc_gamg_agg_nsmooths 1 -use_coordinates -ksp_monitor_short > ex55.tmp 2>&1; \
     ${DIFF} output/ex55_sa.out ex55.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex55, diffs above\n=========================================\n"; \
    ${RM} -f ex55.tmp

runex55_Classical:
	-@${MPIEXEC} -n 4 ./ex55 -ne 29 -alpha 1.e-3 -ksp_type gmres -pc_type gamg -pc_gamg_type classical -mg_levels_ksp_max_it 5 -ksp_monitor_short > ex55.tmp 2>&1; \
     ${DIFF} output/ex55_classical.out ex55.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex55_Classical, diffs above\n=========================================\n"; \
    ${RM} -f ex55.tmp

runex55_NC:
	-@${MPIEXEC} -n 4 ./ex55 -ne 29 -alpha 1.e-3 -pc_type gamg -pc_gamg_type agg -pc_gamg_agg_nsmooths 1 -ksp_monitor_short > ex55.tmp 2>&1; \
     ${DIFF} output/ex55_NC.out ex55.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex55_NC, diffs above\n======================================\n"; \
    ${RM} -f ex55.tmp

runex56:
	-@${MPIEXEC} -n 8 ./ex56 -ne 9 -alpha 1.e-3 -pc_type gamg -pc_gamg_type agg -pc_gamg_agg_nsmooths 1 -pc_gamg_coarse_eq_limit 10 -pc_gamg_reuse_interpolation true -two_solves -ksp_monitor_short -use_mat_nearnullspace > ex56.tmp 2>&1;	\
     ${DIFF} output/ex56_0.out ex56.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex56, diffs above \n=========================================\n"; \
     ${RM} -f ex56.tmp

runex56_ml:
	-@${MPIEXEC} -n 8 ./ex56 -ne 9 -alpha 1.e-3 -pc_type ml -mg_levels_ksp_type chebyshev -mg_levels_ksp_chebyshev_estimate_eigenvalues 0,0.05,0,1.05 -mg_levels_pc_type sor -ksp_monitor_short > ex56.tmp 2>&1;	\
     ${DIFF} output/ex56_ml.out ex56.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex56_ml, diffs above\n=========================================\n"; \
    ${RM} -f ex56.tmp

runex56_nns:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex56 -ne 9 -alpha 1.e-3 -ksp_monitor_short -ksp_type cg -ksp_max_it 50 -pc_gamg_type agg -pc_gamg_agg_nsmooths 1 -pc_gamg_coarse_eq_limit 1000 -mg_levels_ksp_type chebyshev -mg_levels_pc_type sor -pc_gamg_reuse_interpolation true -two_solves -use_mat_nearnullspace > ex56.tmp 2>&1;	\
     ${DIFF} output/ex56_nns.out ex56.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex56_nns, diffs above\n=========================================\n"; \
     ${RM} -f ex56.tmp

runex58:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex58 -mat_type aij > ex58.tmp 2>&1;     \
	${DIFF} output/ex58.out ex58.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex58, diffs above\n=========================================\n"; \
	${RM} -f ex58.tmp
runex58_baij:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex58 -mat_type baij > ex58.tmp 2>&1;     \
	${DIFF} output/ex58.out ex58.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex58_baij, diffs above\n=========================================\n"; \
	${RM} -f ex58.tmp
runex58_sbaij:
	-@${MPIEXEC} -n 1 ./ex58 -mat_type sbaij > ex58.tmp 2>&1;     \
	${DIFF} output/ex58.out ex58.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex58_sbaij, diffs above\n=========================================\n"; \
	${RM} -f ex58.tmp

runex59:
	-@${MPIEXEC} -n 4 ./ex59 -nex 7 > ex59.tmp 2>&1;     \
	${DIFF} output/ex59_1.out ex59.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex59, diffs above\n=========================================\n"; \
	${RM} -f ex59.tmp
runex59_2:
	-@${MPIEXEC} -n 4 ./ex59 -npx 2 -npy 2 -nex 2 -ney 2 > ex59_2.tmp 2>&1;     \
	${DIFF} output/ex59_2.out ex59_2.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex59_2, diffs above\n=========================================\n"; \
	${RM} -f ex59_2.tmp
runex59_3:
	-@${MPIEXEC} -n 4 ./ex59 -npx 2 -npy 2 -npz 1 -nex 2 -ney 2 -nez 1 > ex59_3.tmp 2>&1;     \
	${DIFF} output/ex59_3.out ex59_3.tmp || printf "${PWD}\nPossible problem with with ex59_3, diffs above\n=========================================\n"; \
	${RM} -f ex59_3.tmp

TESTEXAMPLES_C		    = ex1.PETSc runex1 runex1_2 runex1_3 ex1.rm ex2.PETSc runex2 runex2_2 runex2_3 \
                 runex2_4 runex2_bjacobi runex2_bjacobi_2 runex2_bjacobi_3 runex2_specest_1 runex2_specest_2 \
                 runex2_chebyest_1 runex2_chebyest_2 runex2_fbcgs runex2_fbcgs_2 ex2.rm \
                 ex7.PETSc runex7 runex7_2 ex7.rm ex4.PETSc ex4.rm ex5.PETSc runex5 runex5_2 \
                 runex5_redundant_0 runex5_redundant_1 runex5_redundant_2 runex5_redundant_3 runex5_redundant_4 ex5.rm \
                 ex8g.PETSc runex8g_1 runex8g_2 runex8g_3 ex8g.rm \
                 ex9.PETSc runex9 ex9.rm ex12.PETSc runex12 ex12.rm ex13.PETSc runex13 ex13.rm \
                 ex15.PETSc runex15 ex15.rm ex16.PETSc runex16 ex16.rm \
                 ex23.PETSc runex23 runex23_2 ex23.rm ex25.PETSc runex25 runex25_2 ex25.rm \
                 ex27.PETSc ex27.rm ex28.PETSc ex28.rm ex29.PETSc ex29.rm \
                 ex31.PETSc ex31.rm ex32.PETSc runex32 ex32.rm ex34.PETSc runex34 ex34.rm ex42.PETSc ex42.rm \
                 ex43.PETSc runex43 runex43_2 runex43_3 runex43_bjacobi runex43_bjacobi_baij ex43.rm \
                 ex45.PETSc runex45 runex45_2 ex45.rm \
                 ex49.PETSc runex49 runex49_2 runex49_3 runex49_5 ex49.rm ex53.PETSc runex53 ex53.rm ex55.PETSc runex55_Classical ex55.rm\
                 ex56.PETSc runex56_nns runex56 ex56.rm \
                 ex58.PETSc runex58 runex58_baij runex58_sbaij ex58.rm
TESTEXAMPLES_C_NOCOMPLEX    = ex54.PETSc ex54.rm 
TESTEXAMPLES_C_X	    = ex2.PETSc runex2_5 ex2.rm ex5.PETSc runex5_5 ex5.rm ex8.PETSc ex8.rm ex28.PETSc runex28 ex28.rm
TESTEXAMPLES_FORTRAN	    = ex1f.PETSc runex1f ex1f.rm ex2f.PETSc runex2f ex2f.rm ex6f.PETSc ex6f.rm \
                 ex14f.PETSc runex14f ex14f.rm ex15f.PETSc runex15f ex15f.rm ex22f.PETSc runex22f \
                 ex22f.rm ex21f.PETSc runex21f ex21f.rm ex45f.PETSc runex45f ex45f.rm
TESTEXAMPLES_FORTRAN_MPIUNI  = ex1f.PETSc runex1f ex1f.rm ex6f.PETSc runex6f ex6f.rm
TESTEXAMPLES_C_X_MPIUNI   = ex1.PETSc runex1 runex1_2 runex1_3 ex1.rm ex2.PETSc runex2 runex2_3 ex2.rm \
                 ex7.PETSc ex7.rm ex5.PETSc ex5.rm ex9.PETSc runex9 ex9.rm \
                 ex23.PETSc runex23 ex23.rm
TESTEXAMPLES_C_COMPLEX	    = ex10.PETSc ex10.rm ex11.PETSc runex11 ex11.rm 
TESTEXAMPLES_DATAFILESPATH   = ex10.PETSc runex10_2 runex10_3 runex10_4 runex10_5 runex10_6 runex10_7 runex10_8 \
                 runex10_9 runex10_10 runex10_19 runex10_ILU runex10_ILUBAIJ runex10_cg \
                 runex10_cg_singlereduction runex10_seqaijcrl runex10_mpiaijcrl runex10_seqaijperm runex10_mpiaijperm ex10.rm
# even though ex10.c is -pc_mg_smoothdown na C example to run with -mat_type lusol requires a Fortran compiler, hence
# we list it with the fortran examples
TESTEXAMPLES_FORTRAN_NOCOMPLEX =
TESTEXAMPLES_FORTRAN_COMPLEX  = ex11f.PETSc runex11f ex11f.rm
TESTEXAMPLES_F90	    = ex13f90.PETSc runex13f90 ex13f90.rm
TESTEXAMPLES_13		    = ex3.PETSc ex3.rm ex14f.PETSc ex14f.rm
TESTEXAMPLES_MATLAB_ENGINE   = ex10.PETSc runex10_12 ex10.rm
TESTEXAMPLES_17		    = ex10.PETSc runex10_11 ex10.rm
TESTEXAMPLES_18		    = ex2.PETSc runex2_6 ex2.rm
TESTEXAMPLES_SPAI	    = ex10.PETSc runex10_14 ex10.rm
TESTEXAMPLES_HYPRE	    = ex10.PETSc runex10_15 runex10_16 runex10_17 runex10_18 ex10.rm
TESTEXAMPLES_LUSOL	    = ex10.PETSc runex10_13 ex10.rm
TESTEXAMPLES_MUMPS       = ex10.PETSc runex10_mumps_lu_1 runex10_mumps_lu_2 runex10_mumps_lu_3 runex10_mumps_lu_4 \
				 runex10_mumps_cholesky_1 runex10_mumps_cholesky_2 runex10_mumps_cholesky_3 runex10_mumps_cholesky_4 runex10_mumps_redundant \
                 runex10_mumps_cholesky_spd_1 runex10_mumps_cholesky_spd_2 ex10.rm ex53.PETSc runex53 runex53_2 ex53.rm \
                 ex52.PETSc runex52_mumps runex52_mumps_2 ex52.rm ex52f.PETSc runex52f_mumps ex52f.rm
TESTEXAMPLES_SUPERLU      = ex10.PETSc runex10_superlu_lu_1 ex10.rm ex52.PETSc runex52_superlu ex52.rm
TESTEXAMPLES_FFTW       =
TESTEXAMPLES_SUPERLU_DIST   = ex10.PETSc runex10_superlu_dist_lu_1 runex10_superlu_dist_lu_2 runex10_superlu_dist_redundant ex10.rm
TESTEXAMPLES_MKL_PARDISO    = ex2.PETSc runex2_mkl_pardiso ex2.rm
TESTEXAMPLES_CUDA       = ex10.PETSc runex10_aijcusparse ex10.rm
TESTEXAMPLES_PCBDDC      = ex59.PETSc runex59 runex59_2 runex59_3 ex59.rm

include ${PETSC_DIR}/conf/test