Commits

Author Commit Message Date Builds
Maciej Wiśniowski
updated readme
Maciej Wiśniowski
formatting
Maciej Wiśniowski
fixed typo
Noe Nieto
Spanish translations
Maciej Wiśniowski
changed id
Maciej Wiśniowski
fixed last typo
Maciej Wiśniowski
fixed typos
Maciej Wiśniowski
fixed typo
Maciej Wiśniowski
added CarouselItem to admin
Maciej Wiśniowski
remove unnecessary urls
Maciej Wiśniowski
do not display anything if there are no items
Maciej Wiśniowski
allow coin_slider to use translated labels
Maciej Wiśniowski
update README
Maciej Wiśniowski
cleanup + locales
Maciej Wiśniowski
initial commit