1. Panagiotis Mavrogiorgos
 2. diplomatiki

Commits

Panagiotis Mavrogiorgos  committed 643fed7

major

 • Participants
 • Parent commits 081fc06
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (77)

File algorithmoi/algorithmoi.tex

View file
 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο αλγόριθμός που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία,
 καθώς και οι τροποποιήσεις που πρόκειται να γίνουν στη συνέχεια.
 Πιο αναλυτικά, στην ενότητα \ref{sec:Αλγόριθμοι - Γενικά στοιχεία} γίνεται μία σύντομη
-βιβλιογραφική ανασκόπηση των εργασιών που χρησιμοποίησαν αντίστοιχη προσέγγιση με 
+βιβλιογραφική ανασκόπηση των εργασιών που χρησιμοποίησαν αντίστοιχη προσέγγιση με
 την παρούσα εργασία.
 
 Στην ενότητα \ref{sec:Αλγόριθμοι - Κλασσική εξόλκευση - εισπίεση} παρουσιάζεται ο αλγόριθμός
-και οι εξισώσεις που τον περιγράφουν για την περίπτωση της κλασσικής εξόλκευσης, 
+και οι εξισώσεις που τον περιγράφουν για την περίπτωση της κλασσικής εξόλκευσης,
 η οποία και αποτελεί τη βάση της παρούσας εργασίας.
 
 Στη συνέχεια γίνεται η περιγραφή των φυσικών φαινομένων που πρόκειται να ενταχθούν στο μέλλον.
-Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα \ref{sec:Αλγόριθμοι - Στήριξη δοκιμίου με παράπλευρες διατμητικές τάσεις} 
-αναλύονται οι εξισώσεις που αφορούν την στήριξη του δοκιμίου με πλευρικές τάσεις, 
+Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα \ref{sec:Αλγόριθμοι - Στήριξη δοκιμίου με παράπλευρες διατμητικές τάσεις}
+αναλύονται οι εξισώσεις που αφορούν την στήριξη του δοκιμίου με πλευρικές τάσεις,
 ενώ στην ενότητα \ref{sec:Αλγόριθμοι - Ημιτελές κλείσιμο ρωγμών} εξετάζεται το
 φαινόμενο της επαναλαμβανόμενης εξόλκευσης -- εισπίεσης όταν λαμβάνεται υπόψη
 το σύνολο της διατομής και όχι μόνο η περιοχή κοντά στη ράβδο.
 ενώ οι \textcite{Haskett2008bond} σε ανεξάρτητη ερευνητική δουλειά ακολούθησαν
 ουσιαστικά την ίδια προσέγγιση με τους πρώτους.
 
-Οι \citeauthor{Tassios1981analytical} τον χρησιμοποίησαν για να επιλύσουν 
+Οι \citeauthor{Tassios1981analytical} τον χρησιμοποίησαν για να επιλύσουν
 προβλήματα αξονικά φορτισμένων δοκιμίων υπό ανακυκλιζόμενες φορτίσεις,
-όταν η τάση του χάλυβα δεν ξεπερνάει τη διαρροή. 
-Από την άλλη οι \citeauthor{Haskett2008bond} επιχείρησαν να συσχετίσουν 
+όταν η τάση του χάλυβα δεν ξεπερνάει τη διαρροή.
+Από την άλλη οι \citeauthor{Haskett2008bond} επιχείρησαν να συσχετίσουν
 τη μακροσκοπική συμπεριφορά των δοκιμίων $(P - δ)$
 με τον καταστατικό νόμο τοπικής συνάφειας -- τοπικής ολίσθησης $(τ - σ)$
 με σχέσεις που δεν εξαρτώνται από το μήκος συνάφειας.
 το προσομοίωμα να είναι σε θέση να περιγράψει συνεπέστερα τις συνθήκες που απαντώνται στις φυσικές κατασκευές.
 
 \section{Κλασσική εξόλκευση -- εισπίεση}\label{sec:Αλγόριθμοι - Κλασσική εξόλκευση - εισπίεση}
-Στο κλασσικό πείραμα εξόλκευσης, οι τάσεις του χάλυβα εξισορροπούνται μέσω 
+Στο κλασσικό πείραμα εξόλκευσης, οι τάσεις του χάλυβα εξισορροπούνται μέσω
 θλιπτικών τάσεων που ασκούνται στο σκυρόδεμα, στο εξολκευόμενο (\emph{φορτισμένο}) άκρο του δοκιμίου.
-Το \emph{Διάγραμμα Ελευθέρου Σώματος} (ΔΕΣ) του δοκιμίου απεικονίζεται 
-στο σχήμα~\ref{fig:Κλασικό δοκίμιο εξόλκευσης}.
+Το \emph{Διάγραμμα Ελευθέρου Σώματος} (ΔΕΣ) του δοκιμίου απεικονίζεται
+στο σχήμα~\ref{fig:Κλασσικό δοκίμιο εξόλκευσης}.
 Αντίστοιχα με την εξόλκευση, στο πείραμα της εισπίεσης, οι τάσεις του χάλυβα
 εξισορροπούνται μέσω θλιπτικών τάσεων που ασκούνται στο \emph{αφόρτιστο} άκρο του δοκιμίου.
 
 
 Χρησιμοποιώντας τις ανωτέρω σχέσεις, και έχοντας γνωστά τα σχετικά μεγέθη σε μία διατομή,
 είναι δυνατό να υπολογιστούν οι εντάσεις και οι παραμορφώσεις σε μια γειτονική της.
-Με τον τρόπο αυτό, και ακολουθώντας μια επαναληπτική διαδικασία, είναι δυνατό να 
+Με τον τρόπο αυτό, και ακολουθώντας μια επαναληπτική διαδικασία, είναι δυνατό να
 προσδιοριστεί βήμα--βήμα η κατανομή των εντατικών μεγεθών κατά μήκος του δοκιμίου.
 Μόνη προϋπόθεση για αυτό είναι η ύπαρξη ορισμένων γνωστών συνοριακών συνθηκών,
-οι οποίες για την περίπτωση της κλασσικής εξόλκευσης και εισπίεσης δίνονται στον 
+οι οποίες για την περίπτωση της κλασσικής εξόλκευσης και εισπίεσης δίνονται στον
 πίνακα \ref{tab:Συνοριακές συνθήκες κλασσικού δοκιμίου}.
 
 \begin{table}[htp]
 \begin{figure}[htp]
   \centering
   \includegraphics{tikz/klassiko_dokimio_exolkeusis.pdf}
-  \caption{Κλασικό δοκίμιο εξόλκευσης.}
-  \label{fig:Κλασικό δοκίμιο εξόλκευσης}
+  \caption{Κλασσικό δοκίμιο εξόλκευσης.}
+  \label{fig:Κλασσικό δοκίμιο εξόλκευσης}
 \end{figure}
 
 \begin{figure}[htp]
  \item η τοπική συνάφεια $τ$,
  \item και η τοπική ολίσθηση $s$,
 \end{inparaenum}
-ενώ οι διαθέσιμες εξισώσεις είναι μόνο τρεις. 
+ενώ οι διαθέσιμες εξισώσεις είναι μόνο τρεις.
 Αυτό έχει ως συνέπεια να μην είναι δυνατή η απευθείας επίλυση του συστήματος των εξισώσεων.
 Για το λόγο αυτό υιοθετείται μία επαναληπτική διαδικασία η οποία συνοψίζεται στα εξής:
 \begin{eenumerate}
 	Με τον τρόπο αυτό ορίζονται οι αριθμητικές τιμές των συνοριακών συνθηκών.
  \item Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω εξισώσεις υπολογίζονται διατομή -- διατομή οι τάσεις και οι παραμορφώσεις κατά μήκος του δοκιμίου.
  \item Γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων της επίλυσης με τις συνοριακές συνθήκες που αναμένονται στο πίσω άκρο του δοκιμίου.
- \item Αν η σύγκλιση δεν είναι ικανοποιητική, γίνεται επιστροφή στο βήμα (2) 
+ \item Αν η σύγκλιση δεν είναι ικανοποιητική, γίνεται επιστροφή στο βήμα (2)
     και εκλέγεται μια νέα, διορθωμένη, τιμή ολίσθησης.
 \end{eenumerate}
 
 Η διαδικασία της σύγκλισης επιταχύνεται μέσω της μεθόδου που περιγράφεται στο Παράρτημα \ref{cha:Μέθοδος σύγκλισης}.
-Σημειώνεται ότι αντί της ολίσθησης, θα μπορούσε ισοδύναμα να ορίζεται αυθαίρετα η τιμή της τάσης του χάλυβα $S_s$.
+Σημειώνεται ότι αντί της ολίσθησης, θα μπορούσε ισοδύναμα να ορίζεται αυθαίρετα η τιμή της τάσης του χάλυβα $σ_s$.
 Η εκλογή της ολίσθησης ως του αγνώστου μεγέθους συνεπάγεται ότι οι πλήρεις ανακυκλίσεις
-γίνονται για σταθερή τάση χάλυβα (\emph{force control}). 
-Στην περίπτωση που είχε επιλεγεί η $S_s$ ως άγνωστο μέγεθος, οι πλήρεις ανακυκλίσεις
-θα γινόντουσαν για σταθερή τιμή ολίσθησης (\emph{displacement control}).\footnote{
+γίνονται για σταθερή τάση χάλυβα (\emph{force control}).
+Στην περίπτωση που είχε επιλεγεί η $σ_s$ ως άγνωστο μέγεθος, οι πλήρεις ανακυκλίσεις
+θα γίνονταν για σταθερή τιμή ολίσθησης (\emph{displacement control}).\footnote{
 Σημειώνεται ότι γενικά τα displacement controlled πειράματα θεωρούνται ακριβέστερα.}
 Ο λόγος που επιλέχθηκε τελικά η ολίσθηση είναι γιατί ένας από τους στόχους της διπλωματικής αυτής
-είναι η διερεύνηση της εξέλιξης της ολίσθησης στο άκρο μιας εξολκευόμενης ράβδου 
-που υπόκειται σε ανακυκλιζόμενες φορτίσεις πριν και μετά τη διαρροή 
+είναι η διερεύνηση της εξέλιξης της ολίσθησης στο άκρο μιας εξολκευόμενης ράβδου
+που υπόκειται σε ανακυκλιζόμενες φορτίσεις πριν και μετά τη διαρροή
 (εν.~\ref{ssec:Αποτελέσματα - Εξέλιξη της ολίσθησης στο άκρο εξολκευόμενης ράβδου}).
- 
+
 \section[Παράπλευρες διατμητικές τάσεις]{Στήριξη δοκιμίου με παράπλευρες διατμητικές τάσεις} \label{sec:Αλγόριθμοι - Στήριξη δοκιμίου με παράπλευρες διατμητικές τάσεις}
 Το κλασσικό δοκίμιο εξόλκευσης, η λειτουργία του οποίου περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα,
-δεν απαντάται στις πραγματικές κατασκευές. 
+δεν απαντάται στις πραγματικές κατασκευές.
 Στην πράξη η ισορροπία του ``δοκιμίου'' δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσω
-τάσεων που ασκούνται στο εμπρός ή στο πίσω τμήμα του δοκιμίου, 
-αλλά αντίθετα επιτυγχάνεται μέσω των διατμητικών τάσεων που ασκούνται 
+τάσεων που ασκούνται στο εμπρός ή στο πίσω τμήμα του δοκιμίου,
+αλλά αντίθετα επιτυγχάνεται μέσω των διατμητικών τάσεων που ασκούνται
 στη ράβδο από το περιβάλλον σκυρόδεμα.\footnote{
-Για την ακρίβεια κάποια η μάζα του σκυροδέματος που βρίσκεται πολύ κοντά 
-στη ράβδο, συμπαρασύρεται από αυτή, με αποτέλεσμα οι τάσεις να μην αναπτύσσονται 
+Για την ακρίβεια, η μάζα του σκυροδέματος που βρίσκεται πολύ κοντά
+στη ράβδο, συμπαρασύρεται από αυτή, με αποτέλεσμα οι τάσεις να μην αναπτύσσονται
 μόνο στη διεπιφάνεια σκυροδέματος -- χάλυβα αλλά και σκυροδέματος -- σκυροδέματος.}
 
-Στην ενότητα αυτή θα αναπτυχθεί ένας αλγόριθμος υπολογισμού των τάσεων και των 
+Στην ενότητα αυτή θα αναπτυχθεί ένας αλγόριθμος υπολογισμού των τάσεων και των
 παραμορφώσεων που αναπτύσσονται κατά μήκος ενός δοκιμίου που στηρίζεται από παράπλευρες διατμητικές τάσεις.
 Το βασικό μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι δεν είναι δυνατό να είναι γνωστό
-εκ των προτέρων το μήκος στο οποίο ασκούνται κατά μήκος του δοκιμίου.
+εκ των προτέρων το μήκος στο οποίο ασκούνται οι ``στηρικτικές τάσεις'' κατά μήκος του δοκιμίου.
 
 Υπενθυμίζεται ότι αυτό που έχει σημασία στην προκειμένη περίπτωση είναι
 να επιτευχθεί η ισορροπία δυνάμεων στο σύνολο του δοκιμίου.
 Κατά συνέπεια, έχοντας ως δεδομένη την εξωτερική δύναμη εξόλκευσης,
-ο μόνος διαθέσιμος περιορισμός για τον προσδιορισμό της μορφής των εξωτερικών τάσεων 
-είναι το ολοκλήρωμα του στερεού που σχηματίζουν κατά το μήκος του δοκιμίου 
+ο μόνος διαθέσιμος περιορισμός για τον προσδιορισμό της μορφής των εξωτερικών τάσεων
+είναι το ολοκλήρωμα του στερεού που σχηματίζουν κατά το μήκος του δοκιμίου
 να ισούται με την εξωτερική δύναμη.
 Υποθέτοντας λοιπόν τριγωνική ή παραβολική κατανομή,
 το πρόβλημα της εύρεσης της μορφής τους ανάγεται στον
-προσδιορισμό της μέγιστης τιμής των τάσεων στο εξολκευόμενο άκρο 
+προσδιορισμό της μέγιστης τιμής των τάσεων στο εξολκευόμενο άκρο
 του δοκιμίου και του μήκους στο οποίο ασκούνται.
 
-Το ενεργό μήκος αγκύρωσης του δοκιμίου $\ell_{b,act}$ είναι ίσο 
+Το ενεργό μήκος αγκύρωσης του δοκιμίου $\ell_{b,act}$ είναι ίσο
 με ένα ποσοστό του συμβατικά υπολογιζόμενου μήκους αγκύρωσης $\ell_b$.
 Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει το μήκος αυτό θα θεωρηθεί ίσο με τα 3/4 του $\ell_{b}$.
 Υπενθυμίζεται ότι το μήκος $\ell_b$ υπολογίζεται για την τάση διαρροής του χάλυβα.
 
 % Οι διατμητικές τάσεις συναφείας, οι οποίες εισάγονται από την εξολκευόμενη ράβδο
 % στη στηρίζουσα μάζα σκυροδέματος προκαλούν σε αυτήν εφελκυστικές ορθές τάσεις.
-% Όπως είναι λογικό, οι τάσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο στο εύρος του δοκιμίου, 
+% Όπως είναι λογικό, οι τάσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο στο εύρος του δοκιμίου,
 % αλλά εκτείνονται σε ένα σημαντικά μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής θεμελιώσεως.
 % Κατά συνέπεια, ένα μικρό μόνο τμήμα των τάσεων αυτών δρα εντός του εύρους του δοκιμίου.
-% Για λόγους απλοποίησης, η μείωση αυτή ελήφθη προσεγγιστικά υπόψη μέσω του μειωτικού 
+% Για λόγους απλοποίησης, η μείωση αυτή ελήφθη προσεγγιστικά υπόψη μέσω του μειωτικού
 % συντελεστή $k_τ$ [εξ.~\ref{eq:Μειωτικός συντελεστής k_τ}].
-% 
+%
 % \begin{equation}
 %   k_τ = 1.00 - 0.65 \cdot \sqrt{\dfrac{x}{\ell_{ext}}}
 %   \label{eq:Μειωτικός συντελεστής k_τ}
 % \end{equation}
-% 
+%
 % Τελικά, ο υπολογισμός των τάσεων του σκυροδέματος γίνεται σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση
 % \begin{equation}
-%   σ_{c,i+1} = σ_{c,i}^s - \left(σ_{s,i+1} - σ_{s,i}\right) \cdot \dfrac{A_s}{A_c} 
+%   σ_{c,i+1} = σ_{c,i}^s - \left(σ_{s,i+1} - σ_{s,i}\right) \cdot \dfrac{A_s}{A_c}
 %   - k_τ \cdot σ_{c,i+1}^τ
 %   \label{eq:Συνολικές τάσεις σκυροδέματος - παράπλευρες τάσεις}
 % \end{equation}
-% 
+%
 % Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στην περίπτωση των παράπλευρων, στηρίζουσων, διατμητικών τάσεων,
 % ο αλγόριθμος για την κλασσική εξόλκευση που αναπτύχθηκε στην ενότητα \ref{sec:Αλγόριθμοι - Κλασσική εξόλκευση - εισπίεση}
-% μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αυτήν την περίπτωση με τη διαφορά ότι, στη θέση 
+% μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αυτήν την περίπτωση με τη διαφορά ότι, στη θέση
 % της εξίσωσης~\eqref{eq:Ισορροπία στοιχείου - κλασσική} χρησιμοποιείται η εξίσωση~
 % \eqref{eq:Συνολικές τάσεις σκυροδέματος - παράπλευρες τάσεις}.
 
 Πρέπει να παρατηρηθεί ότι οι προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες παραγράφους
 συνιστούν απλοποιητικές προσεγγίσεις των πραγματικών χώρων εξόλκευσης που συναντώνται
 στις κατασκευές και οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία.
-Ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να βρεθούν στο σχήμα~\ref{fig:Χώροι εξόλκευσης}.
+Ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζονται στο σχήμα~\ref{fig:Χώροι εξόλκευσης}.
 
 \begin{figure}[tbp]
  \centering
                 +(1.5 * \crackwidth, \hh/3)}--
                 (\BB, \hh)
      decorate[disc]{--   (\BB, 0)} --
-                 (\BB/2 + \bb/2, 0) -- 
+                 (\BB/2 + \bb/2, 0) --
                 (\BB/2 + \bb/2, -\HH + \hh)
      decorate[disc]{--   +(-\bb,0)} --
                 (\BB/2 - \bb/2, -1.5 * \crackwidth)
    \draw[very thick] (\BB/2 + \bb/2 -\cover, -\hh/4) -- +(0, 1.5 *\hh) node[midway,left] {$K$};
    \path (\BB/2 + \bb/2 -\cover, -\hh/4) -- +(0, 1.5 *\hh) node[midway,fill,circle,inner sep=1.5pt] {};
   \end{tikzpicture}
-  \caption{Δοκός}\label{fig:Χώρος εξόλκευσης - δοκός}
+  \caption{Κόμβος}\label{fig:Χώρος εξόλκευσης - κόμβος}
  \end{subfigure}
  \caption{Πραγματικοί ``Χώροι'' μέσα στους οποίους γίνεται εξόλκευση ράβδου.}\label{fig:Χώροι εξόλκευσης}
 \end{figure}
 
-Πιο συγκεκριμένα, η περίπτωση του σχήματος~\ref{fig:Χώρος εξόλκευσης - δοκός},
+Πιο συγκεκριμένα, η περίπτωση του σχήματος~\ref{fig:Χώρος εξόλκευσης - κόμβος},
 και δεδομένου ότι η αγκυρούμενη ράβδος σε κάποιο ενδιάμεσο σημείο $Κ$ παύει να εφελκύεται,\footnote{
 Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό αποτελεί, φυσικά, το ύψος της δοκού να είναι επαρκώς μεγάλο,
 ώστε να μπορεί να αγκυρωθεί η ράβδος εντός του μήκους αυτού.
 \begin{figure}[tbp]
  \centering
  \includegraphics[scale=0.9]{tikz/fortisi_themeliou_me_taseis_synafeias.pdf}
- \caption{Κατά προσέγγιση φόρτιση ``θεμελίου'' με τάσεις συναφείας λόγω εξόλκευσης.}
+ \caption{Κατά προσέγγιση φόρτιση ``θεμελίου'' με τάσεις συναφείας λόγω εξόλκευσης όπου $D_c$ είναι το υποτιθέμενο πλάτος του ``δοκιμίου''.}
  \label{fig:Κατά προσέγγιση φόρτιση ``θεμελίου'' με τάσεις συναφείας λόγω εξόλκευσης}
 \end{figure}
 
 θέτουμε το ερώτημα:
 \begin{quote}
 Ποια θα είναι η κατανομή των τάσεων (διατμητικών κυρίως) κατά μήκος
-των κατακόρυφων τομών $α-α^\prime$ και $β - β^\prime$ σε απόσταση $D/2$ εκατέρωθεν της ράβδου;
+των κατακόρυφων τομών $α-α^\prime$ και $β - β^\prime$ σε απόσταση $D_c/2$ εκατέρωθεν της ράβδου;
 \end{quote}
 Η κατανομή αυτή θα μας επέτρεπε να \emph{αποσπάσουμε} το ``δοκίμιο'' $α α^\prime - β β^\prime$
 μελετώντας το χωριστά, όπως\footnote{\dots εν μέρει τουλάχιστον αυθαίρετα.} περιγράψαμε στην προηγούμενη παράγραφο.
 Στο σχήμα~\ref{fig:Ορθές και διατμητικές τάσεις δρώσες σε κατά μήκος τομές παράλληλα στον άξονα της εξολκευόμενης ράβδου}
 φαίνονται οι κατανομές των εξωτερικών διατμητικών τάσεων σε απόσταση $\ell_0/6$ και $\ell_0/3$ από
 τον άξονα της εξολκευόμενης ράβδου και των ορθών τάσεων σε απόσταση $\ell_0/6$.
-Όπως γίνεται εμφανές, η γενική μορφή της τριγωνικής κατανομής των εξωτερικών διατμητικών τάσεων ``στήριξης'' $τ_e$ 
+Όπως γίνεται εμφανές, η γενική μορφή της τριγωνικής κατανομής των εξωτερικών διατμητικών τάσεων ``στήριξης'' $τ_e$
 η οποία εφαρμόστηκε στα προηγούμενα δεν είναι ορθή.
 Εύλογο καταρχήν είναι οι τάσεις αυτές να συγκεντρώνονται κυρίως εκατέρωθεν του εκάστοτε ενεργού μήκους $\ell_0$
 του οποίου η τιμή που χρησιμοποιήθηκε είναι κατά προσέγγιση σωστή\footcite{Tassios2009} [εξ.~\ref{eq:ell_0}].
 
 Παρόλα αυτά, το ιδανικό θα ήταν να ακολουθηθεί η εξής θαμιστική διαδικασία:
 \begin{iitemize}
- \item Να υιοθετηθεί παραβολική κατανομή $τ_{e,x}$ στο δοκίμιο πλάτους $D_c$ 
+ \item Να υιοθετηθεί παραβολική κατανομή $τ_{e,x}$ στο δοκίμιο πλάτους $D_c$
     και να βρεθεί η κατανομή των τάσεων συναφείας $τ_b$.
  \item Εργαζόμενοι στη θεμελιολωρίδα, να εφαρμοστούν ως εξωτερικό φορτίο οι τάσεις $τ_b$
     στη θέση του άξονα της θεμελιολωρίδας και να υπολογιστούν οι $τ_{e,x}^\prime$ σε απόσταση
 αποδεικνύονται γενικά πολύ μικρές στην περίπτωση του ενδεικτικού παραδείγματος που αναλύθηκε προηγουμένως.
 Εξαίρεση αποτελεί το ανώτερο τμήμα της ράβδου ($x \simeq \ell_0/6$) όπου και εμφανίζονται
 ισχυρές εφελκυστικές ορθές τάσεις, οι οποίες όμως δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα
-διότι, ως γνωστόν, οι τάσεις συναφείας μηδενίζονται ούτως ή άλλως στην ίδια περιοχή. 
+διότι, ως γνωστόν, οι τάσεις συναφείας μηδενίζονται ούτως ή άλλως στην ίδια περιοχή.
 Το φαινόμενο αυτό αγνοείται από την τριγωνική κατανομή που χρησιμοποιήθηκε.
 
-\section{Ημιτελές κλείσιμο ρωγμών}\label{sec:Αλγόριθμοι - Ημιτελές κλείσιμο ρωγμών}
+\section{Ημιτελές κλείσιμο ρωγμών κατά τη θλίψη}\label{sec:Αλγόριθμοι - Ημιτελές κλείσιμο ρωγμών}
+
+\begin{figure}[tbp]
+  \centering
+  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+    \includegraphics[width=\textwidth]{tikz/rogmi1.pdf}
+    \caption{Για $n=0$}\label{fig:Ρωγμή 1}
+  \end{subfigure}
+  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+    \includegraphics[width=\textwidth]{tikz/rogmi2.pdf}
+    \caption{Για $n=1$}\label{fig:Ρωγμή 2}
+  \end{subfigure} \hbox{} \vfill \hbox{}
+  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+    \includegraphics[width=\textwidth]{tikz/rogmi3.pdf}
+    \caption{Για $n=2$}\label{fig:Ρωγμή 3}
+  \end{subfigure}
+  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+    \includegraphics[width=\textwidth]{tikz/rogmi4.pdf}
+    \caption{Για $n>8$}\label{fig:Ρωγμή 4}
+  \end{subfigure}
+  \caption{Ημιτελές κλείσιμο ρωγμών όταν επαναθλίβονται κατά την ανακύκλιση.}
+  \label{fig:Ημιτελές κλείσιμο ρωγμών όταν επαναθλίβονται κατά την ανακύκλιση}
+\end{figure}
+
+\begin{figure}[tbp]
+  \centering
+  \begin{subfigure}[b]{0.33\linewidth}\centering
+    \includegraphics[width=\textwidth]{tikz/anoigma_rogmis1.pdf}
+    \caption{$w > w_0$}\label{fig:Ανοιγμα Ρωγμής 1}
+  \end{subfigure}
+  \begin{subfigure}[b]{0.33\linewidth}\centering
+    \includegraphics[width=\textwidth]{tikz/anoigma_rogmis2.pdf}
+    \caption{$w \equiv w_0$}\label{fig:Ανοιγμα Ρωγμής 2}
+  \end{subfigure}
+  \begin{subfigure}[b]{0.33\linewidth}\centering
+    \includegraphics[width=\textwidth]{tikz/anoigma_rogmis3.pdf}
+    \caption{$w < w_0$}\label{fig:Ανοιγμα Ρωγμής 3}
+  \end{subfigure}
+  \caption{Σταδιακή εξέλιξη των τάσεων σκυροδέματος και χάλυβα στη θλιβόμενη ζώνη της διατομής ($x$),
+       πριν, τη στιγμή και μετά το κλείσιμο των χειλέων της ρωγμής.}
+  \label{fig:Εξέλιξη τάσεων στα χείλη της ρωγμής}
+\end{figure}
+
+\begin{figure}[tbp]
+  \centering
+  \includegraphics{tikz/anoigma_rogmis_exisorropisi_dinameon.pdf}
+  \caption{Απλοποιημένη υπόθεση για ``εξισορρόπηση'' δυνάμεων στη θλιβόμενη διατομή.}
+  \label{fig:Απλοποιημένη υπόθεση για εξισορρόπηση δυνάμεων}
+\end{figure}
+
+\begin{figure}[tbp]
+  \centering
+  \includegraphics{tikz/tassios_plainis.pdf}
+  \caption{Επιστρατευόμενη θλιπτική τάση σκυροδέματος για μηδενικές παραμορφώσεις
+       συναρτήσει του ανοίγματος ρωγμής σε μονοτονικές φορτίσεις (από \textcite{Tassios1980Plainis}).}
+  \label{fig:Τασιος - Πλαίνης μονοτονικές φορτίσεις}
+\end{figure}
 
 Στις ανακυκλιζόμενες φορτίσεις, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την περιοχή γύρω από τη
 ράβδο (σχ.~\ref{fig:Ημιτελές κλείσιμο ρωγμών όταν επαναθλίβονται κατά την ανακύκλιση}) αλλά το σύνολο της διατομής,
 γίνεται αντιληπτό ότι μετά το άνοιγμα της αρχικής ρωγμής (σχ.~\ref{fig:Ρωγμή 1}) και εξαιτίας της αδρομέρειάς της, 
 το άνοιγμα της \emph{δεν} κλείνει τελείως κατά τη θλιπτική φάση (σχ.~\ref{fig:Ρωγμή 2} και \ref{fig:Ρωγμή 3}).
-Η Θλιπτική δύναμη $\left(\frac{M}{z} + \frac{N}{2}\right)$ αναλαμβάνεται πρόωρα από 
-το σκυρόδεμα (πριν από το αλγεβρικό μηδενισμό του ανοίγματος της ρωγμής)
-και κατά συνέπεια μέρος της \textit{εισπίεσης}\marginpar{αποφόρτισης?} \emph{δεν} πραγματοποιείται.
+Η θλιπτική δύναμη $\left(\dfrac{M}{z} + \dfrac{N}{2}\right)$ αναλαμβάνεται πρόωρα από
+το σκυρόδεμα (πριν από τον αλγεβρικό μηδενισμό του ανοίγματος της ρωγμής --
+δηλαδή για άνοιγμα ρωγμής $w_0 \geq w \geq 0$ όπου $w_0 \simeq 0.2 - 0.3 \si{mm}$)
+και κατά συνέπεια μέρος της \textit{εισπίεσης} \emph{δεν} πραγματοποιείται.
 Ως αποτέλεσμα αυτού, η επόμενη εφελκυστική φάση ξεκινάει χωρίς να έχει προηγηθεί
-η πλήρης αντιστροφή της προηγούμενης εξόλκευσης.
+η πλήρης αντιστροφή της προηγούμενης εξόλκευσης. Βέβαια, όπως είναι φυσικό,
+το πρόωρο αυτό σταμάτημα της αποφόρτισης, εξασθενίζει με τις ανακυκλίσεις,\footnote{
+Καθώς οι ανακυκλίσεις προχωρούν, η επιστρατευόμενη θλιπτική τάση του σκυροδέματος
+για μηδενική παραμόρφωση βαίνει μειούμενη.}
+παραμένει όμως σημαντικό για τους πρώτους 4 με 5 κύκλους (σχ.~\ref{fig:Ρωγμή 4}).\footnote{
+Ως αποτέλεσμα αυτού, αναμένεται ότι, προϊουσών των ανακυκλίσεων,
+θα αυξηθεί η παρατηρούμενη εξόλκευση στο άκρο της διατομής
+(βλ. εν. \ref{ssec:Αποτελέσματα - Εξέλιξη της ολίσθησης στο άκρο εξολκευόμενης ράβδου}).}
 
-Βέβαια, όπως είναι φυσικό, το πρόωρο αυτό σταμάτημα της αποφόρτισης, εξασθενίζει με τις ανακυκλίσεις,
-παραμένει όμως σημαντικό για τους πρώτους 4 με 5 κύκλους (σχ.~\ref{fig:Ρωγμή 4}). 
-Το φαινόμενο αυτό δεν έχει ληφθεί υπόψη στην παρούσα υλοποίηση του αλγορίθμου.
+Αναλυτικότερα και εστιάζοντας στη θλιβόμενη ζώνη της διατομής πλάτους $x$,
+για ανοίγματα ρωγμής $w > w_0$ (σχ. \ref{fig:Ανοιγμα Ρωγμής 1})
+αναπτύσσονται μηδενικές τάσεις στο σκυρόδεμα.
+Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται μέχρις ότου το άνοιγμα ρωγμής γίνει ίσο με $w_0$ (σχ. \ref{fig:Ανοιγμα Ρωγμής 2}).
+Μόλις τα χείλη της ρωγμής έρθουν σε επαφή (σχ. \ref{fig:Ανοιγμα Ρωγμής 3}) αρχίζουν να αναπτύσσονται θλιπτικές δυνάμεις στη διατομή ($F_c$).
+Γενικότερα, καθώς το άνοιγμα της ρωγμής μειώνεται ($Δw$),
+αναπτύσσονται πρόσθετες θλιπτικές τάσεις στο σκυρόδεμα ($Δσ$),
+οι οποίες και προξενούν πρόσθετες ελαστικές παραμορφώσεις ($Δε$).
+Οι παραμορφώσεις αυτές ισοδυναμούν με πρόσθετη βράχυνση του στοιχείου σκυροδέματος $Δ\ell_c$
+(σχ. \ref{fig:Απλοποιημένη υπόθεση για εξισορρόπηση δυνάμεων}), 
+η οποία με τη σειρά της προξενεί μείωση της ακραίας διείσδυσης της ράβδου
+και η οποία πλέον υπολογίζεται ως εξής:
+\begin{equation}
+  s_0^\prime = s_0 - Δ\ell_c
+\end{equation}
+
+Σε μία προσπάθεια να ποσοτικοποιηθεί αυτή η μείωση της διείσδυσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
+το σχήμα \ref{fig:Τασιος - Πλαίνης μονοτονικές φορτίσεις} \parencite{Tassios1980Plainis},
+στο οποίο γίνεται συσχέτιση της επιστρατευόμενης θλίψης για μηδενικές παραμορφώσεις
+συναρτήσει του ανοίγματος ρωγμής $w$ και στο οποίο για λόγους απλοποίησης
+θεωρείται ότι η συσχέτιση $w$ -- $σ_c$ είναι γραμμική:
+\begin{equation}\label{eq:Ρωγμές - ευθεία w-fc}
+  \dfrac{σ_c}{0.5 f_c} + \dfrac{w}{w_0} = 1
+\end{equation}
+ή ισοδύναμα ότι:
+\begin{equation}\label{eq:Ρωγμές - αναλογία w-fc}
+  \dfrac{|Δσ|}{0.5 f_c} = \dfrac{|Δw|}{w_0}
+\end{equation}
+
+Η μετακίνηση του σκυροδέματος στο άκρο του δοκιμίου $Δ\ell_c$ δίνεται από τη σχέση \eqref{eq:Ρωγμές - Παραμόρφωση σκυροδέματος}.
+Αντικαθιστώντας στην εξίσωση αυτή το $Δw$ από την εξίσωση \ref{eq:Ρωγμές - αναλογία w-fc}
+προκύπτει η εξίσωση \eqref{eq:Ρωγμές - Παραμόρφωση σκυροδέματος2}.
+\begin{align}
+Δ\ell_c &= \ell \cdot Δε + Δw \label{eq:Ρωγμές - Παραμόρφωση σκυροδέματος} \\
+    &= \ell \dfrac{Δσ}{E_c} + 2 \dfrac{w_0}{f_c} Δσ \label{eq:Ρωγμές - Παραμόρφωση σκυροδέματος2}
+\end{align}
+Λύνοντας την τελευταία ως προς $Δσ$, προκύπτει η εξίσωση \ref{eq:Ρωγμές - Δσ}:
+\begin{equation}\label{eq:Ρωγμές - Δσ}
+  Δσ = \dfrac{Δ\ell_c}{\dfrac{\ell}{E_c} + 2\dfrac{w_0}{f_c}}
+\end{equation}
+
+Όπως είναι προφανές, προκειμένου να ληφθεί υπόψη το φαινόμενο, είναι αναγκαίο,
+κατά το στάδιο αυτό της ανακύκλισης, και προτού ξεκινήσει η επαναληπτική διαδικασία,
+να υπολογιστούν οι νέες οριακές συνθήκες $σ_c$ και $Δ\ell_c$.
+Στην παρούσα φάση δεν έχουν υλοποιηθεί οι απαιτούμενες από τον αλγόριθμο τροποποιήσεις.
+
+\section{Μήκος Ομοιοθεσίας}\label{sec:Αλγόριθμοί - Μήκος Ομοιοθεσίας}
 
 \begin{figure}[tbp]
- \centering
- \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-  \includegraphics{tikz/rogmi1.pdf}
-  \caption{Για $n=0$}\label{fig:Ρωγμή 1}
- \end{subfigure}
- \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-  \includegraphics{tikz/rogmi2.pdf}
-  \caption{Για $n=1$}\label{fig:Ρωγμή 2}
- \end{subfigure} \hbox{} \vfill \hbox{}
- \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-  \includegraphics{tikz/rogmi3.pdf}
-  \caption{Για $n=2$}\label{fig:Ρωγμή 3}
- \end{subfigure}
- \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-  \includegraphics{tikz/rogmi4.pdf}
-  \caption{Για $n>8$}\label{fig:Ρωγμή 4}
- \end{subfigure}
-  \caption{Ημιτελές κλείσιμο ρωγμών όταν επαναθλίβονται κατά την ανακύκλιση.}
-  \label{fig:Ημιτελές κλείσιμο ρωγμών όταν επαναθλίβονται κατά την ανακύκλιση}
+  \centering
+  \includegraphics{tikz/omoiothecy.pdf}
+  \caption{Τιμές του συντελεστή ομοιοθεσίας $\ell_{om}$ και η επίδρασή του στον καταστατικό νόμο τοπικής συνάφειας -- τοπικής ολίσθησης.}
+  \label{fig:Τιμές του υντελεστή ομοιοθεσίας l,om και η επίδρασή του στον καταστατικό νόμο τοπικής συνάφειας -- τοπικής ολίθησης.}
 \end{figure}
-% 
-% \section{Κριτική}\label{sec:Αλγόριθμοί - Κριτική}
+Στο άκρο του δοκιμίου, οι εσωτερικές ρωγμές είναι ευκολότερο να ανοίξουν με αποτέλεσμα
+ο καταστατικός νόμος τοπικής συνάφειας -- τοπικής ολίσθησης να είναι περισσότερο 
+εξασθενημένος σε σχέση με το εσωτερικό του δοκιμίου.
+Η παράμετρος αυτή μπορεί να ληφθεί υπόψη χρησιμοποιώντας το μειωτικό συντελεστή $\ell_{om}$, 
+με τον οποίο και πολλαπλασιάζεται το διάγραμμα $τ-s$.
 
+Καθώς η ποσοτικοποίηση της μείωσης δεν είναι εύκολη, θεωρήθηκε ότι η τιμή του συντελεστή
+αυξάνεται γραμμικά από το 0 ως το 1, συναρτήσει της απόστασης του σημείου από το πλέον γειτονικό άκρο.
+Η παραδοχή ότι η τιμή του συντελεστή στο άκρο είναι μηδενική, που πρακτικά ισοδυναμεί
+με το ότι και η συνάφεια στο άκρο είναι μηδενική, είναι απόλυτα συμβατή με τη θεωρία ελαστικότητας,
+σύμφωνα με την οποία οι διατμητικές τάσεις σε δύο κάθετες πλευρές οφείλουν να είναι ίσες.\footnote{
+Οι διατμητικές τάσεις στις ακραίες διατομές του δοκιμίου (κάθετα στον άξονα του) είναι, λόγω ισορροπίας, προφανώς μηδέν.}
+Από ένα σημείο του δοκιμίου και πέρα, η επίδραση του άκρου μηδενίζεται και ως εκ τούτου, 
+ο συντελεστής ομοιοθεσίας γίνεται ίσος με τη μονάδα. 
+Συμβατικά θεωρείται ότι το μήκος επίδρασης του συντελεστή ομοιοθεσίας είναι
+από $2c$ ως $3c$ όπου $c$ είναι το πάχος της επικάλυψης.
+Ο υπολογισμός του συντελεστή μπορεί να γίνει μέσω του
+σχ. \ref{fig:Τιμές του υντελεστή ομοιοθεσίας l,om και η επίδρασή του στον καταστατικό νόμο τοπικής συνάφειας -- τοπικής ολίθησης.}.
 
+Στις αναλύσεις του κεφαλαίου \ref{cha:Αποτελέσματα}, ο συντελεστής δεν χρησιμοποιήθηκε.
+Παρ´όλα αυτά, στο πρόγραμμα υπάρχει η δυνατότητα να ληφθεί υπόψη η επίδραση του τόσο στο 
+φορτισμένο όσο και στο αφόρτιστο άκρο.

File algorithmoi/tikz/rogmi1.tikz

View file
-\begin{tikzpicture}[>=stealth]
+\begin{tikzpicture}[>=stealth, yscale = 0.8]
 
 \renewcommand{\H}{4}
 \newcommand{\h}{2}

File algorithmoi/tikz/rogmi2.tikz

View file
-\begin{tikzpicture}[>=stealth]
+\begin{tikzpicture}[>=stealth, yscale = 0.8]
 
 \renewcommand{\H}{4}
 \newcommand{\h}{2}

File algorithmoi/tikz/rogmi3.tikz

View file
-\begin{tikzpicture}[>=stealth]
+\begin{tikzpicture}[>=stealth, yscale = 0.8]
 
 \renewcommand{\H}{4}
 \newcommand{\h}{2}

File algorithmoi/tikz/rogmi4.tikz

View file
-\begin{tikzpicture}[>=stealth]
+\begin{tikzpicture}[>=stealth, yscale = 0.8]
 
 \renewcommand{\H}{4}
 \newcommand{\h}{2}

File apotelesmata/apotelesmata.tex

View file
 \chapter{Αποτελέσματα}\label{cha:Αποτελέσματα}
 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έγιναν με το πρόγραμμα.
-Στην παρούσα εργασία δε γίνεται πλήρης διερεύνηση του προβλήματος,
+Στην παρούσα εργασία δεν γίνεται πλήρης διερεύνηση του προβλήματος,
 αλλά εξετάζονται ενδεικτικά ορισμένες μόνο περιπτώσεις.
 Η διάρθρωση αυτών γίνεται στην ενότητα \ref{sec:Αποτελέσματα - Διάρθρωση αναλύσεων},
 ενώ στην ενότητα \ref{sec:Αποτελέσματα - Αποτελέσματα αναλύσεων}
 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τους.
+Καθώς πολλά από τα σχήματα αυτού του κεφαλαίου καταλαμβάνουν ολόκληρη τη σελίδα
+στην οποία βρίσκονται, προκειμένου να είναι ομαλότερη η ροή του κειμένου,
+προτιμήθηκε να σχήματα αυτά να παρουσιαστούν συγκεντρωμένα στην ενότητα
+\ref{sec:Αποτελέσματα - Διαγράμματα}.
 Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την κριτική των αποτελεσμάτων που γίνεται στην ενότητα~
 \ref{sec:Αποτελέσματα - Συμπεράσματα}.
-Καθώς πολλά από τα σχήματα αυτού του κεφαλαίου καταλαμβάνουν ολόκληρη τη σελίδα
-στην οποία βρίσκονται, προκειμένου να είναι ομαλότερη η ροή του κειμένου,
-προτιμήθηκε να σχήματα αυτά να παρουσιαστούν συγκεντρωμένα στο τέλος του κεφαλαίου.
 
 \section{Διάρθρωση αναλύσεων}\label{sec:Αποτελέσματα - Διάρθρωση αναλύσεων}
 Στα παρακάτω, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, οι αναλύσεις έχουν γίνει 
 Αναλυτικότερα, με $N = 1$ συμβολίζεται η εξόλκευση (\emph{μονοτονική φόρτιση}), 
 με $Ν = 2$ η αποφόρτισή, με $Ν = 3$ η εισπίεση και με $Ν = 4$ η επαναφόρτιση.
 Με $Ν = 5$ ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος φορτίσεων (\emph{$2^\text{η}$ εξόλκευση}).
-Αυτό το πρόγραμμα φορτίσεων αναλύεται εποπτικότερα στο σχήμα~\ref{fig:Πρόγραμμα φορτίσεων}.
+Αυτό το πρόγραμμα φορτίσεων αναλύεται εποπτικότερα στο σχήμα~\ref{fig:Ιστορία φόρτισης}.
 
 Οι αναλύσεις που διενεργήθηκαν καλύπτουν τις ακόλουθες περιπτώσεις
 \begin{iitemize}
      (εν. \ref{ssec:Αποτελέσματα - Ανακυκλιζόμενη φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή}).
   \item Διερεύνηση της επιρροής του μεγέθους της υπέρβασης της τάσης διαρροής του χάλυβα
      (εν. \ref{ssec:Αποτελέσματα - Επιρροή μεγέθους υπέρβασης τάσης διαρροής}).
-  \item Σύγκριση των καταστατικών νόμων των Tassios και Eligenhausen
-     (εν. \ref{ssec:Αποτελέσματα - Σύγκριση καταστατικών νόμων}).
   \item Σύγκριση του κλασσικού δοκιμίου εξόλκευσης με το δοκίμιο το στηριζόμενο μέσω εξωτερικών τάσεων δοκίμιο.
      (εν. \ref{ssec:Αποτελέσματα - Παράπλευρες στηρικτικές τάσεις}).
   \item Διερεύνηση της εξέλιξης των ολισθήσεων στο άκρο του δοκιμίου καθώς και του απαιτούμενου μήκους αγκύρωσης
     της ράβδου για ορισμένες τυπικές περιπτώσεις που απαντώνται στην πράξη
     (μία που αντιστοιχεί σε σύγχρονες κατασκευές και μία που αντιστοιχεί σε παλαιότερες --
     εν. \ref{ssec:Αποτελέσματα - Εξέλιξη της ολίσθησης στο άκρο εξολκευόμενης ράβδου}).
+  \item Σύγκριση των αποτελεσμάτων των καταστατικών νόμων των Tassios και Eligenhausen
+     (εν. \ref{ssec:Αποτελέσματα - Σύγκριση αποτελεσμάτων καταστατικών νόμων}).
 \end{iitemize}
 
 \begin{figure}[tbp]
   \centering
   \includegraphics[]{tikz/loading_pattern.pdf}
-  \caption{Πρόγραμμα φορτίσεων.}
-  \label{fig:Πρόγραμμα φορτίσεων}
+  \caption{Ιστορία φόρτισης.}
+  \label{fig:Ιστορία φόρτισης}
 \end{figure}
 
 \section{Αποτελέσματα αναλύσεων}\label{sec:Αποτελέσματα - Αποτελέσματα αναλύσεων}
 υποκειμένου σε μονοτονική φόρτιση πριν τη διαρροή του χάλυβα.
 Τόσο η μορφή όσο και το μέγεθος των διαφόρων μεγεθών βρίσκεται σε συμφωνία
 με τα αντίστοιχα που υπάρχουν στη βιβλιογραφία \parencite{Tassios2009}.
-Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι τάσεις του χάλυβα, 
-με εξαίρεση το εσωτερικό του δοκιμίου όπου και οι τάσεις αυτές σχεδόν μηδενίζονται,
-φαίνεται να ακολουθούν σχεδόν γραμμική κατανομή.
+Χαρακτηριστικά σημεία τα οποία πρέπει να σημειωθούν είναι:
+\begin{iitemize}
+  \item Οι τάσεις του χάλυβα, με εξαίρεση το εσωτερικό του δοκιμίου όπου και οι τάσεις
+     αυτές σχεδόν μηδενίζονται, φαίνεται να ακολουθούν σχεδόν γραμμική κατανομή.
+  \item Οι τάσεις του σκυροδέματος, όπως αναμένεται άλλωστε λόγο ισορροπίας,
+     με εξαίρεση το πρόσημο, είναι πανομοιότυπες με αυτές του χάλυβα.
+  \item Καθώς κανένα υλικό δεν έχει περάσει ακόμα στην πλαστική περιοχή του
+     η κατανομή των παραμορφώσεων τους ακολουθεί την κατανομή των τάσεων (ελαστική περιοχή).
+  \item Ο ρυθμός αύξησης των ολισθήσεων αυξάνει όσο αυξάνει το μέγεθος των παραμορφώσεων του χάλυβα
+     και του σκυροδέματος.
+  \item Οι ``γωνίες'' στην κατανομή των τάσεων συναφείας κατά μήκος του δοκιμίου
+     οφείλονται στο ότι ο καταστατικός νόμος τοπικής συνάφειας -- τοπικής ολίσθησης
+     προσεγγίστηκε μέσω ευθυγράμμων τμημάτων αντί για μία καμπύλη.
+\end{iitemize}
 
 Στο σχήμα \ref{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή}
 φαίνεται η κατανομή των τάσεων και των παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε 
 τα διάφορα μεγέθη δε διαφοροποιούνται ούτε ως προς 
 τη μορφή με την οποία κατανέμονται κατά μήκος του δοκιμίου, 
 ούτε ως προς τις τιμές που λαμβάνουν.
-Πρακτικά η κατανομή τους και η τιμή τους είναι ανεξάρτητη
+Πρακτικά, η κατανομή τους και η τιμή τους είναι ανεξάρτητη
 της δύναμης εξόλκευσης που ασκείται στο άκρο του δοκιμίου.
 Εν πολλοίς, μπορεί να ειπωθεί ότι μετά τη διαρροή του χάλυβα 
 παρατηρείται μία παράλληλη μετατόπιση 
 Στην περιοχή όμως της διαρροής, τα πράγματα διαφοροποιούνται αρκετά.
 Μετά την υπέρβαση της διαρροής παρατηρούνται τα εξής:
 \begin{iitemize}
-  \item Στις περιοχές που έχει διαρρεύσει ο χάλυβας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθησαν στην ενότητα
-    \ref{sec:Συνάφεια μετά τη διαρροή} παρατηρείται μείωση της τάσης συνάφειας
+  \item Στις περιοχές όπου έχει διαρρεύσει ο χάλυβας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθησαν
+    στην ενότητα~\ref{sec:Συνάφεια - Συνάφεια μετά τη διαρροή}, παρατηρείται μείωση της απόκρισης της τάσης συνάφειας
     (σχ.~\ref{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή}).\footnote{
     Το γεγονός αυτό εξηγεί την οριζόντια μετατόπιση όλων των καμπυλών προς το εσωτερικό του δοκιμίου.
     Υπενθυμίζεται ότι το στερεό (ο όγκος) των τάσεων συναφείας πρέπει να είναι ίσο με τη δύναμη εξόλκευσης $P$. 
     Κατά συνέπεια, η μειωμένη συνάφεια στο άκρο του δοκιμίου επιβάλλει τη συμμετοχή
     μεγαλύτερου μήκους του δοκιμίου, προκειμένου να επέλθει η ισορροπία.}
+    Σημειώνεται ότι η μείωση της συνάφειας μπορεί να οφείλεται \emph{και} στις υψηλές τιμές
+    ολισθήσεων (φθιτός κλάδος καταστατικού νόμου τοπικής συνάφειας -- τοπικής ολίσθησης).
     Άμεση απόρροια αυτού είναι και η μείωση της κλίσης των τάσεων σκυροδέματος και χάλυβα 
     (σχ.~\ref{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή} και
     σχ.~\ref{fig:Κατανομή τάσεων σκυροδέματος - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή} αντίστοιχα).
     σχ.~\ref{fig:Κατανομή παραμορφώσεων σκυροδέματος - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή} αντίστοιχα).
     Αυτό οφείλεται και στο ότι το σκυρόδεμα παραμένει κοντά στον γραμμική περιοχή του διαγράμματος
     τάσεων -- παραμορφώσεων.
-  \item Δεδομένου ότι οι παραμορφώσεις του σκυροδέματος δε διαφοροποιούνται ιδιαίτερα, 
+  \item Δεδομένου ότι οι παραμορφώσεις του σκυροδέματος δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα, 
     οι ολισθήσεις αυξάνονται ουσιαστικά ευθέως ανάλογα με τις παραμορφώσεις του χάλυβα
     (σχ.~\ref{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή} και
     εξ.~\ref{eq:Ολίσθηση})
 \subsection{Ανακυκλιζόμενη φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή}\label{ssec:Αποτελέσματα - Ανακυκλιζόμενη φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή}
 Στο σχήμα \ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή}
 φαίνεται η ιστορία της κατανομής των τάσεων και παραμορφώσεων για μία πλήρη ανακύκλιση ενός
-κλασσικού δοκιμίου σύμφωνα με το προσομοίωμα Tassios για φορτίσεις πριν τη διαρροή του χάλυβα.
+κλασσικού δοκιμίου, σύμφωνα με το προσομοίωμα Tassios για φορτίσεις πριν τη διαρροή του χάλυβα.
 Τα σημεία τα οποία αξίζει να υπογραμμιστούν είναι:
 \begin{iitemize}
-  \item Με την ανακύκλιση, ανάλογα και με τον καταστατικό νόμο τοπικής συνάφειας -- τοπικής ολίσθησης
-    που έχει θεωρηθεί, παρουσιάζεται μείωση της μέγιστης παρατηρούμενης συνάφειας, ενώ
+  \item Με την ανακύκλιση παρουσιάζεται μείωση της μέγιστης παρατηρούμενης απόκρισης της συνάφειας, ενώ
     παράλληλα αυξάνεται το μήκους του δοκιμίου στο οποίο αναπτύσσονται οι τάσεις συνάφειας
     ($N = 5$ στο σχ.~\ref{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}).
+    Ουσιαστικά η συνάφεια που ``χάνεται'' λόγω της ανακύκλισης αναπληρώνεται με την επιστράτευση
+    των τμημάτων εκείνων του δοκιμίου τα οποία έχουν ακόμα αποθέματα συνάφειας να δώσουν.
     Άμεση συνέπεια αυτού είναι η αύξηση του μήκους του δοκιμίου που συμμετέχει ``ενεργά'' στην παραλαβή
-    της δύναμης εξόλκευσης ($Ν = 5$ στα σχ.~\ref{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}
-    και \ref{fig:Κατανομή τάσεων σκυροδέματος - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}),
-    ενώ παράλληλα παρατηρείται και αύξηση της ολίσθησης στο εξολκευόμενο άκρο του δοκιμίου
+    της δύναμης εξόλκευσης\footnote{%
+    Κατ' ουσίαν πρόκειται για το μήκος αγκύρωσης.}
+    ($Ν = 5$ στα σχ.~\ref{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}
+    και \ref{fig:Κατανομή τάσεων σκυροδέματος - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}).
+  \item Η μειωμένη απόκριση συνάφειας κατά τη δεύτερη εξόλκευση ($N=5$), έχει ως συνέπεια να μειώνεται η κλίση
+    των κατανομών των τάσεων του σκυροδέματος και του χάλυβα, άρα κατ' επέκταση να υπάρχουν υψηλότερες
+    τάσεις σε μεγαλύτερο μήκος του δοκιμίου. Αυτό έχει ως συνέπεια να παρατηρείται
+    και αύξηση της ολίσθησης στο εξολκευόμενο άκρο του δοκιμίου
     (σχ.~\ref{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}).
   \item Οι ολισθήσεις στο άκρο της ράβδου, κατά την εισπίεση είναι της αυτής τάξης μεγέθους
     των ολισθήσεων κατά την εξόλκευση (σχ.~\ref{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}).\footnote{
     επαρκές ώστε, εντός αυτού, να μηδενίζονται οι ολισθήσεις.}
     Αυτό συνεπάγεται ότι η κατανομή των ολισθήσεων στο εμπρός και στο πίσω άκρο του δοκιμίου
     είναι πρακτικά ανεξάρτητες μεταξύ τους.
+  \item Στην περιοχή των μηδενικών ολισθήσεων, οι τάσεις του χάλυβα και του σκυροδέματος
+    ακολουθούν σταθερή κατανομή.
   \item Κατά τις αποφόρτιση ($N = 2$) και την επαναφόρτιση ($N = 4$)
     εμφανίζονται παραμένουσες τάσεις στο εσωτερικό του δοκιμίου, τόσο στο χάλυβα όσο και στο σκυρόδεμα
     (σχ.~\ref{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή} και 
   \item Το αυξημένο μήκος διαρροής συνεπάγεται μεγάλες παραμορφώσεις 
     στο χάλυβα άρα και μεγάλες ολισθήσεις (σχ.~\ref{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πλήρης ανακυκλιση μετά τη διαρροή}).
     Οι ολισθήσεις αυτές βρίσκονται συγκεντρωμένες στο φορτισμένο άκρο του δοκιμίου (περιοχή διαρροής).
-  \item Οι παραμένουσες ολισθήσεις κατά την αποφόρτιση ($N = 2$) είναι ιδιαίτερα σημαντικές.
+  \item Οι παραμένουσες ολισθήσεις κατά την αποφόρτιση ($N = 2$) είναι ιδιαίτερα σημαντικές.\footnote{
+    Σχετικά με το σύμβολο $N_i$ βλέπε σχ.~\ref{fig:Ιστορία φόρτισης}.}
     Πρακτικά όλη η πλαστική παραμόρφωση του χάλυβα μετατρέπεται σε παραμένουσα ολίσθηση.
   \item Αντίθετα, οι ολισθήσεις κατά την εισπίεση ($Ν = 3$) αλλά και κατά την επαναφόρτιση ($Ν = 4$)
     είναι σημαντικά μειωμένες. Αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό αν ληφθεί υπόψη
 τη μορφή της κατανομής των διάφορων μεγεθών κατά μήκος του δοκιμίου.
 Αυτό που παρατηρείται γενικά είναι η παράλληλη μετατόπιση των καμπυλών προς το εσωτερικό του δοκιμίου.
 Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα παρουσιάζεται μόνο στην εισπίεση ($Ν = 3$) και στην επαναφόρτιση ($Ν = 4$)
-όπου, στην περιοχή διαρροής του χάλυβα, οι παραμορφώσεις του χάλυβα $e_s$, οι ολισθήσεις $s$ και οι τάσεις
+όπου, στην περιοχή διαρροής του χάλυβα, οι παραμορφώσεις του χάλυβα $ε_s$, οι ολισθήσεις $s$ και οι τάσεις
 συναφείας $τ$ εμφανίζουν πολύ απότομες μεταβολές της τιμής τους, μεταβάλλοντας μάλιστα
 και το πρόσημο τους, εντός του μήκους αυτού.
+Η συμπεριφορά αυτή οφείλεται στην κράτυνση του χάλυβα.
 
-Η συμπεριφορά αυτή οφείλεται στην κράτυνση του χάλυβα.
-Εξαιτίας των υψηλών τάσεων, οι πλαστικές παραμορφώσεις είναι τόσο σημαντικές ώστε κατά την 
+Όταν οι τάσεις του χάλυβα είναι πολύ υψηλές, οι πλαστικές παραμορφώσεις είναι τόσο σημαντικές ώστε κατά την
 εισπίεση, παρόλο που αντιστρέφεται το πρόσημο των τάσεων
 (γίνεται αρνητικό - σχ.~\ref{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 3}),
 οι παραμορφώσεις του χάλυβα παραμένουν θετικές σε σχέση με την αρχική κατάσταση
 \ref{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 4})
 εμφανίζεται παρόμοια συμπεριφορά.
 
-\subsection{Σύγκριση καταστατικών νόμων}\label{ssec:Αποτελέσματα - Σύγκριση καταστατικών νόμων}
-Τα προσομοιώματα των Tassios και Eligenhausen, παρουσιάζουν
-\begin{inparaenum}[i)]
-  \item διαφορές στον μονοτονικό καταστατικό νόμο και
-  \item διαφορές στην απομείωση της συνάφειας λόγω ανακύκλισης.
-\end{inparaenum}
-Οι διαφορές αυτές αναπτύχθηκαν αναλυτικότερα στην ενότητα~
-\ref{ssec:Καταστατικοί νόμοι - Συνάφεια - Σύγκριση προσομοιωμάτων Tassios και Eligenhausen}.
-Από τις δύο κατηγορίες διαφορών η πρώτη δεν είναι τόσο σημαντική καθώς δεν οδηγεί 
-σε διαφορές στην κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων, αλλά μόνο σε διαφορές στα μεγέθη.
-Για το λόγο αυτό, κρίθηκε σκοπιμότερο να εστιάσουμε στη σύγκριση των κανόνων απομείωσης της συνάφειας λόγω ανακυκλίσεων.
-
-Προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η σύγκριση αυτή, στις αναλύσεις που ακολουθούν, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί
-κοινός μονοτονικός καταστατικός νόμος, αυτός του προσομοιώματος Tassios.
-Με τον τρόπο αυτό, η μόνη παράμετρος που διαφοροποιείται είναι ο νόμος απομείωσης.
-
-Τα σχήματα~\ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή, Eligenhausen}
-και~\ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση μετά τη διαρροή, Eligenhausen}
-είναι τα αντίστοιχα τω~\ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή}
-και~\ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση μετά τη διαρροή}.
-Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από τη σύγκριση των σχημάτων,
-η μονοτονική φόρτιση, όπως ήταν και αναμενόμενο άλλωστε, στις 2 περιπτώσεις ταυτίζεται.
-Όσον αφορά όμως τις ανακυκλίσεις τα πράγματα διαφοροποιούνται. 
-Το προσομοίωμα του Eligenhausen είναι πολύ πιο συντηρητικό όσον αφορά την
-υποβάθμιση της παρατηρούμενης συνάφειας για χαμηλές τιμές ολισθήσεων και για ολιγοκυκλικές φορτίσεις.
-(εν.~\ref{ssec:Καταστατικοί νόμοι - Συνάφεια - Προσομοίωμα Eligenhausen}).
-Για την ακρίβεια μάλιστα, για τιμές ολισθήσεων μέχρι μισό περίπου χιλιοστό και για
-λιγότερες από 5 πλήρεις ανακυκλίσεις, προβλέπει πρακτικά μηδενική υποβάθμιση της συνάφειας
-(σχ.~\ref{fig:Σύγκριση υλοποίησης προσομοίωματος Eligenhausen - 0.44}).
-Αυτό φαίνεται πολύ ξεκάθαρα στο σχήμα~\ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή, Eligenhausen} όπου, κατά τη δεύτερη εξόλκευση της ράβδου ($N = 5$),
-η κατανομή τόσο των τάσεων όσο και των παραμορφώσεων, πρακτικά ταυτίζεται με αυτή της πρώτης ($N = 1$).
-Επιπρόσθετα, η αυξημένη συνάφεια συνεπάγεται ότι το ενεργό μήκος του δοκιμίου
-που συμμετέχει στην ανάληψη της δύναμης εξόλκευσης δεν αυξάνεται με τις ανακυκλίσεις,
-αλλά αντιθέτως μένει ουσιαστικά σταθερό σε σχέση με το αντίστοιχο μήκος του προσομοιώματος Tassios.
-
-Στην περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση της τάσης διαρροής
-(σχ.~\ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση μετά τη διαρροή, Eligenhausen})
-δεδομένου ότι οι ολισθήσεις είναι μεγαλύτερες, η υποβάθμιση είναι μεν σημαντικότερη,
-αλλά, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που ελέγχθηκαν, το μέγεθος της εξακολουθεί 
-να μην είναι συγκρίσιμο με το αντίστοιχο του προσομοιώματος Tassios.
-
 \subsection{Παράπλευρες στηρικτικές τάσεις}\label{ssec:Αποτελέσματα - Παράπλευρες στηρικτικές τάσεις}
 Στα διαγράμματα που ακολουθούν φαίνονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων για την περίπτωση
 της στήριξης του δοκιμίου με παράπλευρες διατμητικές τάσεις.
 Στις ανακυκλιζόμενες φορτίσεις 
 (σχ. \ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή, εξωτερική στήριξη}) 
 παρουσιάζονται διαφορές σε σχέση με το 
-κλασσικό δοκίμιο στην κατανομή των τάσεων και των παραμορφώσεων τόσο του
+κλασσικό δοκίμιο στην κατανομή των τάσεων και των παραμορφώσεων, τόσο του
 χάλυβα όσο και του σκυροδέματος.\footnote{
-Πρέπει να σημειωθεί ότι η κατανομή των τάσεων κατά μήκος του δοκιμίου 
+Πρέπει να σημειωθεί ότι παρ' όλο που η κατανομή των τάσεων κατά μήκος του δοκιμίου 
 εξαρτάται άμεσα από το μήκος στο οποίο ασκούνται οι στηρικτικές
 διατμητικές τάσεις, εντούτοις, η τιμή των ολισθήσεων στο άκρο του δοκιμίου
 δε φαίνεται να εξαρτάται από το μήκος αυτό.}
 \begin{table}[tbp]
 \centering
 \begin{tabular}{
-  ccc
-  S[table-format = 3] S[table-format = 2] S[table-format = 4]
-  S[table-format = 3] S[table-format = 2] S[table-format = 1]
-  S[table-format = 3] S[table-format = 1.2]
+  cc
+  S[table-format = 3] S[table-format = 2]
+  S[table-format = 4] S[table-format = 3]
+  S[table-format = 2] S[table-format = 3]
+  S[table-format = 2.1]
   }
 \toprule
-Case   & Type   & Bond  & {$f_{yk}$} & {$f_{ck}$} & {$\ell$} & {$D_c$}  & {$d_s$}  & {$d_x$}  & {$P$}   & {$q$} \\
-     &     &     & {\si{MPa}} & {\si{MPa}} & {\si{mm}} & {\si{mm}} & {\si{mm}} & {\si{mm}} & {\si{MPa}} &\\
+\multirow{2}{*}{Περίπτωση} & \multirow{2}{*}{Συνάφεια} & {$f_{yk}$}  & {$f_{ck}$}  & {$\ell$}   & {$D_c$}   & {$d_s$}   & {$σ_s^\prime$} & {$q$} \\
+              &              & {[\si{MPa}]} & {[\si{MPa}]} & {[\si{mm}]} & {[\si{mm}]} & {[\si{mm}]} & {[\si{MPa}]}  & {\%}  \\
 \midrule
-$CΟ_1$  & Κλασσικό & Tassios &    400 &     20 & 1600   & 70    & 18    & 1     & 400    & 1.00\\
-$CΟ_2$  & Κλασσικό & Tassios &    400 &     20 & 1600   & 70    & 18    & 1     & 420    & 1.05\\
-$CN_1$  & Κλασσικό & Tassios &    500 &     25 & 1600   & 120    & 20    & 1     & 500    & 1.00\\
-$CN_2$  & Κλασσικό & Tassios &    500 &     25 & 1600   & 120    & 20    & 1     & 525    & 1.05\\
+$Ο_1$           & Tassios          &     400 &      20 & 1600     & 70     & 18     & 400     & 0.0\\
+$Ο_2$           & Tassios          &     400 &      20 & 1600     & 70     & 18     & 420     & 5.0\\
+$Ο_3$           & Tassios          &     400 &      20 & 1600     & 70     & 18     & 440     & 10.0\\
+\cmidrule(rl){1-9}
+$N_1$           & Tassios          &     500 &      25 & 1600     & 120     & 20     & 500     & 0.0\\
+$N_2$           & Tassios          &     500 &      25 & 1600     & 120     & 20     & 525     & 5.0\\
+$N_3$           & Tassios          &     500 &      25 & 1600     & 120     & 20     & 550     & 10.0\\
+\cmidrule(rl){1-9}
+$E_1$           & Eligen.          &     500 &      25 & 1600     & 120     & 20     & 500     & 0.0\\
+$E_2$           & Eligen.          &     500 &      25 & 1600     & 120     & 20     & 525     & 5.0\\
+$E_3$           & Eligen.          &     500 &      25 & 1600     & 120     & 20     & 550     & 10.0\\
 \bottomrule
 \end{tabular}
-\caption{Δεδομένα αναλύσεων.}
+\caption{Δεδομένα αναλύσεων για τη διερεύνηση της εξέλιξης των ολισθήσεων στο άκρο εξολκευόμενης ράβδου.}
 \label{tab: Δεδομένα αναλύσεων}
 \end{table}
 
-% \clearpage
-% 
-% \renewcommand{\customfolder}{results/old_beam}
-% \begin{figure}[tbp]
-% \centering
-%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/before_yield/Slipping.pdf}
-%     \caption{Πριν τη διαρροή ($CO_1$).}\label{fig:Εξέλιξη ολισθήσεων στο άκρο, CO1}
-%   \end{subfigure}
-%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/after_yield/Slipping.pdf}
-%     \caption{Μετά τη διαρροή ($CO_2$).}\label{fig:Εξέλιξη ολισθήσεων στο άκρο, CO2}
-%   \end{subfigure}\\
-%   \caption{Εξέλιξη των ολισθήσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε 3 πλήρεις ανακυκλίσεις
-%       πριν και μετά τη διαρροή για συνθήκες που απαντώνται σε παλαιότερες κατασκευές (περιπτώσεις $CO_i$).}
-%   \label{fig: Εξέλιξη ολισθήσεων, παλιές κατασκευές}
-% \end{figure}
-% 
-% \renewcommand{\customfolder}{results/new_beam}
-% \begin{figure}[tbp]
-% \centering
-%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/before_yield/Slipping.pdf}
-%     \caption{Πριν τη διαρροή ($CN_1$).}\label{fig:Εξέλιξη ολισθήσεων στο άκρο, CN1}
-%   \end{subfigure}
-%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/after_yield/Slipping.pdf}
-%     \caption{Μετά τη διαρροή ($CN_2$).}\label{fig:Εξέλιξη ολισθήσεων στο άκρο, CN2}
-%   \end{subfigure}\\
-%   \caption{Εξέλιξη των ολισθήσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε 3 πλήρεις ανακυκλίσεις
-%       πριν και μετά τη διαρροή για συνθήκες που απαντώνται σε νεότερες κατασκευές (περιπτώσεις $CN_i$).}
-%   \label{fig: Εξέλιξη ολισθήσεων, νέες κατασκευές}
-% \end{figure}
-
-
-
 Ένα από τα θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον είναι η 
 εξέλιξη των ολισθήσεων στο άκρο εξολκευόμενης ράβδου υποκείμενης σε πλήρεις ανακυκλίσεις.
 Στον πίνακα \ref{tab: Δεδομένα αναλύσεων} παρουσιάζονται συνοπτικά τα δεδομένα 
 των αναλύσεων που διενεργήθηκαν με σκοπό τη διερεύνηση αυτή.
-Οι αναλύσεις χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, τις $CΟ_i$ που αντιστοιχούν
-σε συνθήκες που απαντώνται σε παλαιότερες κατασκευές και τις $CN_i$
-που αντιστοιχούν σε συνθήκες που απαντώνται σε νεότερες κατασκευές.
+Οι αναλύσεις χωρίζονται στις εξής κατηγορίες, τις $Ο_i$ που αντιστοιχούν
+σε συνθήκες που απαντώνται σε παλαιότερες κατασκευές και τις $N_i$ και $E_i$,
+οι οποίες αντιστοιχούν σε συνθήκες που απαντώνται σε νεότερες κατασκευές.
+Για τις δύο πρώτες κατηγορίες χρησιμοποιήθηκε το προσομοίωμα συνάφειας Tassios,
+ενώ για την τελευταία το προσομοίωμα συνάφειας Eligenhuasen.
 Ο δείκτης $i$ αναφέρεται στην τάση φόρτισης της ράβδου κατά τις ανακυκλίσεις
-($1$ για τάση ίση με την τάση διαρροής και $2$ για υπέρβαση της τάσης διαρροής).
-Ως $q$ ορίζεται το ποσοστό υπέρβασης της τάσης διαρροής από την τάση εξόλκευσης $P$ [εξ. \ref{eq:q}].
-Πρέπει να σημειωθεί ότι στην παρούσα εργασία γίνεται μόνο μία ενδεικτική διερεύνηση
-και ότι σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι το θέμα έχει αναλυθεί διεξοδικά.
-\begin{equation}
-  q = \dfrac{P}{f_{yk}}\label{eq:q}
+($1$ για τάση ίση με την τάση διαρροής, $2$ για υπέρβαση της τάσης διαρροής κατά $5\%$ και $3$ για υπέρβαση της τάσης διαρροής κατά $10\%$).
+Ως $q$ ορίζεται το ποσοστό υπέρβασης της τάσης διαρροής από την τάση εξόλκευσης [εξ. \ref{eq:q}].
+Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι στην παρούσα εργασία γίνεται μόνο μία ενδεικτική διερεύνηση
+και ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το θέμα έχει αναλυθεί διεξοδικά.
+Προκειμένου να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα είναι αναγκαίο να διενεργηθούν και άλλες αναλύσεις.
+\begin{equation} \label{eq:q}
+  q = 1 - \dfrac{σ_s^\prime}{f_{yk}} \qquad \text{για } σ_s^\prime \geq f_{sy}
 \end{equation}
 
-Προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η εξαγωγή συμπερασμάτων 
-θα χρησιμοποιηθεί ο αδιάστατος συντελεστής $k_2$ [εξ. \ref{eq:k2}] ο οποίος ορίζεται 
-ως ο λόγος της ολίσθησης στο εξολκευόμενο άκρο κατά το στάδιο $Ν$ 
-προς την ολίσθηση στο εξολκευόμενο άκρο κατά την μονοτονική εξόλκευση :
+Προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η εξαγωγή συμπερασμάτων για τη διαθέσιμη 
+πλαστική γωνία στροφής δομικών μελών, θα χρησιμοποιηθεί
+ο αδιάστατος συντελεστής $k_2^Ν$ [εξ. \ref{eq:k2}] ο οποίος ορίζεται
+ως ο λόγος της ολίσθησης στο εξολκευόμενο άκρο κατά το στάδιο ανακύκλισης $Ν$ 
+προς την ολίσθηση στο εξολκευόμενο άκρο κατά την μονοτονική εξόλκευση:
 \begin{equation}
-  k_2 = \dfrac{s_0^Ν}{s_0^1}\label{eq:k2}
+  k_2 = \dfrac{s_0^Ν}{s_0^1}\label{eq:k2}
 \end{equation}
 
 \begin{table}[tbp]
 \centering
+\sisetup{%
+  round-mode = places,
+  round-precision = 2}
 \begin{tabular}{
-  S[table-format = 2 ] S[table-format = 1.2] S[table-format = 1.2]
-  S[table-format = 1.2] S[table-format = 1.2] S[table-format = 1.2]
-  S[table-format = 1.2] S[table-format = 1.2] S[table-format = 1.2]
-  }
+  c
+  c
+  S[table-format = 1.2]
+  S[table-format = 1.2]
+  S[table-format = 1.2]
+  S[table-format = 1.2]
+  c
+  S[table-format = 1.2]
+  S[table-format = 1.2]
+  S[table-format = 1.2]
+  S[table-format = 1.2]}
 \toprule
-   & \multicolumn{2}{c}{$CO_1$} & \multicolumn{2}{c}{$CO_2$} & \multicolumn{2}{c}{$CN_1$} & \multicolumn{2}{c}{$CN_2$} \\
-    \cmidrule(rl){2-3}      \cmidrule(rl){4-5}      \cmidrule(rl){6-7}      \cmidrule(rl){8-9}
-{$N$} & {$s_0$} & {$k_2$}     & {$s_0$} & {$k_2$}     & {$s_0$} & {$k_2$}     & {$s_0$} & {$k_2$} \\
-{-}  & \si{mm} & \si{mm}     & \si{mm} & \si{mm}     & \si{mm} & \si{mm}     & \si{mm} & \si{mm} \\
+   &\ & \multicolumn{4}{c}{$s_0\text{ [\si{mm}]}$} & \ & \multicolumn{4}{c}{$k_2\text{ [-]}$}\\
+              \cmidrule(rl){3-6}     \cmidrule(rl){8-11}
+{$N$} & & {1} & {5} & {9} & {13} && {1} & {5} & {9} & {13}\\
 \midrule
-  1 &  0.64 & {-}       &  1.09 &  {-}      &  0.58 &   {-}     &  1.05 &   {-} \\
-  5 &  1.08 & 1.68       &  1.92 &  1.75     &  0.96 &  1.65     &  1.83 &  1.74 \\
-  9 &  1.30 & 2.02       &  2.35 &  2.14     &  1.15 &  1.98     &  2.23 &  2.12 \\
-  13 &  1.58 & 2.46       &  2.91 &  2.65     &  1.39 &  2.39     &  2.75 &  2.62 \\
+$O_1$ & & 0.641 & 1.077 & 1.296 & 1.579  && 1.00 & 1.679 & 2.021 & 2.463 \\
+% $O_2$ &  0.755 & 1.282 & 1.551 & 1.898     & 1.00 & 1.699 & 2.054 & 2.514 \\
+$O_2$ & & 1.094 & 1.919 & 2.346 & 2.907  && 1.00 & 1.752 & 2.143 & 2.654 \\
+% $O_4$ & & 1.753 & 3.203 & 3.985 & 5.048     & 1.00 & 1.827 & 2.273 & 2.879 \\
+$O_3$ & & 2.825 & 5.458 & 7.026 & 9.462  && 1.00 & 1.931 & 2.486 & 3.349 \\
+      \cmidrule(rl){1-11}
+$N_1$ & & 0.582 & 0.961 & 1.150 & 1.393  && 1.00 & 1.650 & 1.975 & 2.393 \\
+% $N_2$ & & 0.695 & 1.164 & 1.401 & 1.706     & 1.00 & 1.674 & 2.015 & 2.454 \\
+$N_2$ & & 1.050 & 1.825 & 2.226 & 2.749  && 1.00 & 1.738 & 2.119 & 2.617 \\
+% $N_4$ & & 1.751 & 3.189 & 3.964 & 5.017     & 1.00 & 1.821 & 2.263 & 2.865 \\
+$Ν_3$ & & 2.907 & 5.630 & 7.268 & 9.879  && 1.00 & 1.936 & 2.499 & 3.397 \\
+      \cmidrule(rl){1-11}
+   \cmidrule(rl){2-5}     \cmidrule(rl){7-10}
+$Ε_1$ & & 0.562 & 0.574 & 0.577 & 0.580  && 1.00 & 1.021 & 1.027 & 1.032 \\
+$Ε_2$ & & 0.92 & 0.96 & 0.97 & 0.98    && 1.00 & 1.04 & 1.05 & 1.06 \\
+$Ε_3$ & & 2.087 & 2.333 & 2.418 & 2.480  && 1.00 & 1.117 & 1.158 & 1.188 \\
 \bottomrule
 \end{tabular}
-\caption{Εξέλιξη ολισθήσεων στο άκρο συναρτήσει του αριθμού των ανακυκλίσεων.}
-\label{tab: Εξέλιξη ολισθήσεων στο άκρο συναρτήσει του αριθμού των ανακυκλίσεων}
+\caption{Απόλυτες τιμές ολίσθησης ($s_0$) και αδιαστατοποιημένες τιμές ολίσθησης ($k_2$)
+     στο άκρο εξολκευόμενης ράβδου συναρτήσει του αριθμού των ανακυκλίσεων $N$ (βλ. σχ.~\ref{fig:Ιστορία φόρτισης}).}
+\label{tab: Τιμές ολίσθησης στο άκρο εξολκευόμενης ράβδου συναρτήσει του αριθμού των ανακυκλίσεων}
 \end{table}
 
-% Στα σχήματα \ref{fig: Εξέλιξη ολισθήσεων, παλιές κατασκευές} και \ref{fig: Εξέλιξη ολισθήσεων, νέες κατασκευές}
-% απεικονίζεται η εξέλιξη των ολισθήσεων πριν και μετά τη διαρροή για τις περιπτώσεις που αναλύθηκαν.
-Στον πίνακα \ref{tab: Εξέλιξη ολισθήσεων στο άκρο συναρτήσει του αριθμού των ανακυκλίσεων}
-εμφανίζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων.
-Στο σχήμα \ref{fig:Εξέλιξη του k2 για τις περιπτώσεις που αναλύθηκαν} φαίνεται 
-η εξέλιξη του $k_2$ για τις περιπτώσεις που αναλύθηκαν καθώς και οι 
-ευθείες $ε_1$ και $ε_2$ [εξ. \ref{eq:ε1} και \ref{eq:ε2}].
-Τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν είναι τα εξής\footnote{
-Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μερική μόνο διερεύνηση. 
-Πλήρης διερεύνηση ενδέχεται να διαφοροποιήσει ελαφρώς τα εξαγόμενα.}:
-\begin{iitemize}
-  \item Ο συντελεστής $k_2$ βαίνει αυξανόμενος συναρτήσει του αριθμού των ανακυκλίσεων.
-  \item Ο συντελεστής $k_2$ αυξάνεται όταν η τάση εξόλκευσης υπερβαίνει την τάση διαρροής
-     (σύγκριση $CO_1$ -- $CO_2$ και $CN_1$ -- $CN_2$).
-  \item Ο ρυθμός αύξησης του $k_2$ δε φαίνεται να επηρεάζεται από την υπέρβαση ή μη της τάσης διαρροής ή από τον αριθμό των ανακυκλίσεων.
-  \item Οι συνθήκες (επικάλυψη, ποιότητα σκυροδέματος, χάλυβα κ.τ.λ.) δε δείχνουν να επηρεάζουν το $k_2$ (σύγκριση $CO_1$ -- $CN_1$ και $CO_2$ -- $CN_2$).
-\end{iitemize}
+Στον πίνακα \ref{tab: Τιμές ολίσθησης στο άκρο εξολκευόμενης ράβδου συναρτήσει του αριθμού των ανακυκλίσεων}
+εμφανίζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων που διενεργήθηκαν σχετικά με την
+εξέλιξη των ολισθήσεων στο άκρο εξολκευόμενης ράβδου συναρτήσει του αριθμού των ανακυκλίσεων.
 
-Όπως γίνεται φανερό από το σχήμα \ref{fig:Εξέλιξη του k2 για τις περιπτώσεις που αναλύθηκαν}
-οι περιπτώσεις $CO_1$ και $CN_1$ και οι $CO_2$ και $CN_2$ βρίσκονται πολύ κοντά η μία στην άλλη
-και είναι εύκολο να προσεγγιστούν με μία ευθεία.
-Η ε1 είναι η:
-\begin{equation}
-  ε_1 = 0.095 \cdot N + 1.175 \label{eq:ε1}
+Με βάση τα παραπάνω, είναι δυνατό να υπολογιστεί μία εξίσωση
+υπολογισμού του $k_2$ συναρτήσει των $q$ και $Ν$.\footnote{
+Για τον υπολογισμό των παραμέτρων των εξισώσεων που ακολουθούν,
+χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό που μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση
+\url{http://code.google.com/p/pythonequations/}.}
+Σημειώνεται ότι αν και οι εξισώσεις που ακολουθούν είναι συνεχείς,
+η χρήση τους έχει νόημα μόνο για εκείνες τις τιμές του $N$ οι οποίες αφορούν εξόλκευση ($N = \{5,9,13\}$).
+
+Η απλούστερη προσέγγιση είναι να θεωρηθεί ότι η επιφάνεια που σχηματίζουν τα σημεία
+($q, N, k_2$) είναι ένα επίπεδο στο χώρο με εξίσωση της μορφής:
+\begin{equation}\label{eq:επίπεδο}
+  k_2 = a + b \cdot q + c \cdot N
 \end{equation}
-ενώ η αντίστοιχη ευθεία για τις περιπτώσεις $CO_2$ και $CN_2$ είναι η:
-\begin{equation}
-  ε_2 = 0.11125 \cdot N + 1.16875 \label{eq:ε2}
+Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του πίνακα \ref{tab: Τιμές ολίσθησης στο άκρο εξολκευόμενης ράβδου συναρτήσει του αριθμού των ανακυκλίσεων}
+για τις περιπτώσεις που αφορούν το προσομοίωμα Tassios (τις $O_i$ και $N_i$ δηλαδή,
+προκύπτει ότι η βέλτιστη τιμή των παραμέτρων είναι:\footnote{
+Σε όλες τις αναλύσεις, ως κριτήριο επιλογής για την τιμή των παραμέτρων,
+χρησιμοποιήθηκε η ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των απολύτων σφαλμάτων.}
+\begin{align*}
+  a &= 0.82264 \\
+  b &= 5.71667 \\
+  c &= 0.12875
+\end{align*}
+
+Από τη σύγκριση των τιμών του $k_2$ που προέκυψαν από τις αναλύσεις
+και αυτών που προκύπτουν από την εφαρμογή της εξίσωσης,
+γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η παραπάνω προσέγγιση είναι σχετικά χονδροειδής.\footnote{%
+Αν και, δεδομένων των σκοπών της ανάλυσης και της ακρίβειας της μεθόδου, ενδεχομένως η ακρίβεια αυτή να είναι επαρκής.}
+Καλύτερη ακρίβεια μπορεί να επιτευχθεί αν χρησιμοποιηθεί
+ένα πολυώνυμο μεγαλύτερου βαθμού:\footnote{%
+Ο ``βέλτιστος'' βαθμός του ζητούμενου πολυωνύμου παρεμβολής είναι κάτι που
+δεν έχει εξεταστεί στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας.
+Υπενθυμίζεται μόνο ότι τα πολυώνυμα υψηλού βαθμού,
+εκτός του ότι παρουσιάζουν αυξημένη δυσκολία εφαρμογής, επιπρόσθετα,
+εκτός του εύρους των σημείων τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρεμβολή γίνονται ολοένα και πιο ανακριβή όσο αυξάνεται ο βαθμός τους.}
+\begin{equation}\label{eq:επιφάνεια}
+  k_2 = a + b \cdot q + c \cdot N + d \cdot q \cdot N
 \end{equation}
-Οι ευθείες αυτές αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες τιμές του $q$
-($q = 0.00$ για την εξ.~\ref{eq:ε1}
-και $q = 0.05$ για την εξ.~\ref{eq:ε2}). 
-Δεδομένου αυτού, είναι εύκολο να προκύψει μία οικογένεια παραμετρικών εξισώσεων που
-θα περιγράφουν την εξέλιξη του $k_2$ συναρτήσει του αριθμού των ανακυκλίσεων και
-του ποσοστού υπέρβασης της διαρροής $q$:
-\begin{align}
-  A &= 0.325 \cdot (1 + q) - 0.23 \\
-  B &= -0.125 \cdot (1 + q) + 1.3 \\
-  k_2 &= A \cdot N + B \label{eq:Εξίσωση υπολογισμού k2 συναρτήσει του αριθμού των κύκλων και του επιπέδου υπερβασης της τάσης διαρροής.}
-\end{align}
+Για την περίπτωση αυτή, η βέλτιστη λύση προκύπτει για τις ακόλουθες τιμές των παραμέτρων:
+\begin{align*}
+  a &= 1.20514 \\
+  b &= -1.93333\\
+  c &= 0.08625\\
+  d &= 0.85
+\end{align*}
 
 \begin{figure}[tbp]
   \centering
-  \includegraphics{tikz/k2_development_everything.pdf}
-  \caption{Εξέλιξη του $k_2$ για τις περιπτώσεις που αναλύθηκαν.}
-  \label{fig:Εξέλιξη του k2 για τις περιπτώσεις που αναλύθηκαν}
+  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+    \includegraphics[width=\textwidth]{tikz/plane.pdf}
+    \caption{Εξίσωση \ref{eq:επίπεδο} για Tassios}\label{fig:Γραφική απεικόνιση επιπέδου}
+  \end{subfigure}
+  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+    \includegraphics[width=\textwidth]{tikz/surface.pdf}
+    \caption{Εξίσωση \ref{eq:επιφάνεια} για Tassios }\label{fig:Γραφική απεικόνιση επιφάνειας}
+  \end{subfigure}
+  \caption{Προβολές στο οριζόντιο επίπεδο των γραφικών παραστάσεων των προτεινόμενων εξισώσεων
+       για την πρόβλεψη της αδιαστατοποιημένης ολίσθησης $k_2$ στο άκρο εξολκευόμενης ράβδου υπό ανακυκλιζόμενες φορτίσεις.}
+  \label{fig:Γραφικές απεικονίσεις προτεινόμενων εξισώσεων k2}
 \end{figure}
 
+Στο σχήμα \ref{fig:Γραφικές απεικονίσεις προτεινόμενων εξισώσεων k2}
+φαίνεται η προβολή των παραπάνω επιφανειών στο οριζόντιο επίπεδο.
+Βάσει των παραπάνω αναλύσεων, τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν είναι τα ακόλουθα:
+\begin{iitemize}
+  \item Το $k_2$ βαίνει αυξανόμενο συναρτήσει του αριθμού των ανακυκλίσεων.
+  \item Το $k_2$ αυξάνεται όταν η τάση εξόλκευσης υπερβαίνει την τάση διαρροής.
+  \item Το $k_2$ αυξάνεται γρηγορότερα συναρτήσει του αριθμού των ανακυκλίσεων $N$ όσο μεγαλύτερο είναι το $q$.
+  \item Οι συνθήκες (επικάλυψη, ποιότητα σκυροδέματος, χάλυβα κ.τ.λ.) δεν δείχνουν να επηρεάζουν το $k_2$ (σύγκριση $O_i$ -- $N_i$).
+\end{iitemize}
+
+\begin{figure}[tbp]
+  \centering
+  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+    \includegraphics[width=\textwidth]{tikz/plane_eligen.pdf}
+    \caption{Εξίσωση \ref{eq:επίπεδο} για Eligenhausen}\label{fig:Γραφική απεικόνιση επιπέδου Eligenhausen}
+  \end{subfigure}
+  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+    \includegraphics[width=\textwidth]{tikz/surface_eligen.pdf}
+    \caption{Εξίσωση \ref{eq:επιφάνεια} για Eligenhausen}\label{fig:Γραφική απεικόνιση επιφάνειας Eligenhausen}
+  \end{subfigure}
+  \caption{Προβολές στο οριζόντιο επίπεδο των γραφικών παραστάσεων των προτεινόμενων εξισώσεων
+       για την πρόβλεψη της αδιαστατοποιημένης ολίσθησης $k_2$ στο άκρο εξολκευόμενης ράβδου
+       υπό ανακυκλιζόμενες φορτίσεις σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας Eligenhausen.}
+  \label{fig:Γραφικές απεικονίσεις προτεινόμενων εξισώσεων k2 - Eligenhausen}
+\end{figure}
+
+Όσον αφορά τις αναλύσεις $E_i$, αυτές δηλαδή που χρησιμοποιούν για τη συνάφεια
+το προσομοίωμα του Eligenhausen, τα πράγματα διαφοροποιούνται σημαντικά.
+Στην περίπτωση αυτή, οι αντίστοιχες παράμετροι της εξίσωσης \eqref{eq:επίπεδο} είναι οι:
+\begin{align*}
+  a &= 0.97528 \\
+  b &= 1.3 \\
+  c &= 0.00417
+\end{align*}
+ενώ αυτές της εξίσωσης \eqref{eq:επιφάνεια} είναι οι:
+\begin{align*}
+  a &= 1.00903 \\
+  b &= 0.625\\
+  c &= 0.00042\\
+  d &= 0.075
+\end{align*}
+
+Η προβολή των νέων εξισώσεων στο οριζόντιο επίπεδο φαίνεται στο
+σχήμα~\ref{fig:Γραφικές απεικονίσεις προτεινόμενων εξισώσεων k2 - Eligenhausen}.
+Είναι αμέσως εμφανές ότι οι τιμές του $k_2$ που προκύπτουν από τη χρήση του
+προσομοιώματος Eligenhausen είναι σαφώς πολύ χαμηλότερες από τις αντίστοιχες
+του προσομοιώματος Tassios.
+Εκτενέστερος σχολιασμός αυτού, θα γίνει στη συνέχεια (εν.~\ref{%
+ssec:Αποτελέσματα - Σύγκριση αποτελεσμάτων καταστατικών νόμων}).
+Από εκεί και πέρα, φαίνεται ότι:
+\begin{iitemize}
+  \item για χαμηλές τιμές του $q$ το $k_2$ είναι πρακτικά ανεξάρτητο του αριθμού των ανακυκλίσεων.
+  \item όσο αυξάνει το $q$ τόσο πιο έντονη γίνεται η αύξηση του $k_2$ συναρτήσει του αριθμού των ανακυκλίσεων.
+  \item η χρήση επιφανειών υψηλότερου βαθμού δε φαίνεται να είναι απαραίτητη.
+\end{iitemize}
+
+\subsection{Σύγκριση αποτελεσμάτων καταστατικών νόμων}\label{ssec:Αποτελέσματα - Σύγκριση αποτελεσμάτων καταστατικών νόμων}
+Τα προσομοιώματα των Tassios και Eligenhausen, παρουσιάζουν
+\begin{inparaenum}[i)]
+  \item διαφορές στον μονοτονικό καταστατικό νόμο και
+  \item διαφορές στην απομείωση της συνάφειας λόγω ανακύκλισης.
+\end{inparaenum}
+Οι διαφορές αυτές αναπτύχθηκαν αναλυτικότερα στην ενότητα~
+\ref{ssec:Καταστατικοί νόμοι - Συνάφεια - Σύγκριση προσομοιωμάτων Tassios και Eligenhausen}.
+Από τις δύο κατηγορίες διαφορών η πρώτη δεν είναι τόσο σημαντική καθώς δεν οδηγεί
+σε διαφορές στην κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων, αλλά μόνο σε διαφορές στα μεγέθη.
+Για το λόγο αυτό, κρίθηκε σκοπιμότερο να εστιάσουμε στη σύγκριση των κανόνων απομείωσης της συνάφειας λόγω ανακυκλίσεων.
+
+Τα σχήματα~\ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή, Eligenhausen}
+και~\ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση μετά τη διαρροή, Eligenhausen}
+είναι τα αντίστοιχα τω~\ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή}
+και~\ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση μετά τη διαρροή}
+μόνο που στην περίπτωση αυτή έχει χρησιμοποιηθεί το προσομοίωμα Eligenhausen.
+Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από τη σύγκριση των σχημάτων,
+η μονοτονική φόρτιση, όπως ήταν και αναμενόμενο άλλωστε,
+δεν παρουσιάζει ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των δύο περιπτώσεων.
+Όσον αφορά όμως τις ανακυκλίσεις τα πράγματα διαφοροποιούνται.
+Το προσομοίωμα του Eligenhausen είναι πολύ πιο συντηρητικό όσον αφορά την
+υποβάθμιση της παρατηρούμενης συνάφειας για χαμηλές τιμές ολισθήσεων και για ολιγοκυκλικές φορτίσεις.
+(εν.~\ref{ssec:Καταστατικοί νόμοι - Συνάφεια - Προσομοίωμα Eligenhausen}).
+Για την ακρίβεια μάλιστα, για τιμές ολισθήσεων μέχρι μισό περίπου χιλιοστό και για
+λιγότερες από 5 πλήρεις ανακυκλίσεις, προβλέπει πρακτικά μηδενική υποβάθμιση της συνάφειας
+(σχ.~\ref{fig:Σύγκριση υλοποίησης προσομοίωματος Eligenhausen - 0.44}).
+Αυτό φαίνεται πολύ ξεκάθαρα στο σχήμα~\ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή, Eligenhausen} όπου, κατά τη δεύτερη εξόλκευση της ράβδου ($N = 5$),
+η κατανομή τόσο των τάσεων όσο και των παραμορφώσεων, πρακτικά ταυτίζεται με αυτή της πρώτης ($N = 1$).
+Επιπρόσθετα, η αυξημένη συνάφεια συνεπάγεται ότι το ``ενεργό'' μήκος του δοκιμίου
+που συμμετέχει στην ανάληψη της δύναμης εξόλκευσης δεν αυξάνεται με τις ανακυκλίσεις,
+αλλά αντιθέτως μένει ουσιαστικά σταθερό σε σχέση με το αντίστοιχο μήκος του προσομοιώματος Tassios.
+
+Υπενθυμίζεται εδώ, ότι οι παραδοχές των δύο προσομοιωμάτων είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους.
+Το προσομοίωμα Eligenhausen προϋποθέτει την ύπαρξη εγκάρσιου οπλισμού, εν αντιθέσει με το προσομοίωμα Tassios
+το οποίο αφορά άοπλο και απερίσφιγκτο σκυρόδεμα.
+Εν πάση περιπτώσει, στο βαθμό που μπορεί να θεωρηθεί ότι η υλοποίηση των προσομοιωμάτων είναι ακριβής,
+το πεδίο εφαρμογής τους είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί σε μεγαλύτερο βάθος.
+
+Στην περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση της τάσης διαρροής
+(σχ.~\ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση μετά τη διαρροή, Eligenhausen})
+δεδομένου ότι οι ολισθήσεις είναι μεγαλύτερες, η υποβάθμιση είναι μεν σημαντικότερη,
+αλλά, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που ελέγχθηκαν, το μέγεθος της εξακολουθεί
+να μην είναι συγκρίσιμο με το αντίστοιχο του προσομοιώματος Tassios.
+
 \section{Διαγράμματα}\label{sec:Αποτελέσματα - Διαγράμματα}
-Ακολουθούν τα διαγράμματα που παραλήφθηκαν από την προηγούμενη ενότητα.
+Ακολουθούν τα διαγράμματα που μνημονεύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα.
 \input{./apotelesmata/figures.tex}
 
 \clearpage
      των διαφόρων μεγεθών στην εκτός διαρροής περιοχή ούτε και την τιμή τους.
      Κατ' ουσίαν το μόνο που παρατηρείται είναι μια οριζόντια μετατόπιση 
      των διαφόρων μεγεθών προς το εσωτερικό του δοκιμίου.
-     Οι όποιες αλλαγές παρουσιάζονται οφείλονται στην κράτυνση του χάλυβα,
+     Οι όποιες αλλαγές παρουσιάζονται, οφείλονται στην κράτυνση του χάλυβα,
      αφορούν κυρίως την τιμή των διαφόρων μεγεθών 
      και είναι συγκεντρωμένες στην περιοχή διαρροής.
-\end{eenumerate}
-
-
-  
+  \item Η πρόβλεψη της εξέλιξη των ολισθήσεων συναρτήσει των ανακυκλίσεων και της τάσης εξόλκευσης
+     στο άκρο είναι δυνατή και μπορεί να γίνει ακόμα και με γραμμική συσχέτιση των διαφόρων παραμέτρων.
+  \item Στις ανακυκλιζόμενες φορτίσεις, παρουσιάζονται μεγάλες διαφορές τόσο στα απόλυτα μεγέθη,
+     όσο και στο ρυθμό αύξησης των ολισθήσεων στο άκρο, μεταξύ των προσομοιωμάτων Tassios
+     και Eligenhausen. Οι διαφορές οφείλονται στο διαφορετικό τρόπο απομείωσης της συνάφειας
+     συναρτήσει των ανακυκλίσεων.
+\end{eenumerate}

File apotelesmata/figures.tex

View file
     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
     \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Μονοτονική φόρτιση}
   \end{subfigure}
-\caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μονοτονική φόρτιση για
+\caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε \textbf{μονοτονική φόρτιση πριν τη διαρροή} για
   \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
 \label{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μονοτονική φόρτιση}
 \end{figure}
     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
     \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή}
   \end{subfigure}
-\caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή για
+\caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε \textbf{μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή} για
   \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
 \label{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή}
 \end{figure}
     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
     \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}
   \end{subfigure}
-\caption{Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή για
+\caption{Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε \textbf{μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή} για
   \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
 \label{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή}
 \end{figure}
     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
     \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πλήρης ανακυκλιση μετά τη διαρροή}
   \end{subfigure}
-\caption{Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση μετά τη διαρροή για
+\caption{Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε \textbf{μία πλήρη ανακύκλιση μετά τη διαρροή} για
   \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
 \label{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση μετά τη διαρροή}
 \end{figure}
 
-
 \renewcommand{\customfolder}{results/ClassicTassios/compare_yield_N=1}
 \begin{figure}[tbp]
 \centering
     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
     \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 1}
   \end{subfigure}
-\caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου, πριν και μετά τη διαρροή για
+\caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου, \textbf{πριν και μετά τη διαρροή} για
   \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
 \label{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου πριν και μετά τη διαρροή για Ν = 1}
 \end{figure}
     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
     \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 2}
   \end{subfigure}
-\caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου, πριν και μετά τη διαρροή για
+\caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου, \textbf{πριν και μετά τη διαρροή} για
   \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
 \label{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου πριν και μετά τη διαρροή για Ν = 2}
 \end{figure}
     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
     \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 3}
   \end{subfigure}
-\caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου, πριν και μετά τη διαρροή για
+\caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου, \textbf{πριν και μετά τη διαρροή} για
   \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
 \label{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου πριν και μετά τη διαρροή για Ν = 3}
 \end{figure}
     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
     \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 4}
   \end{subfigure}
-\caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου, πριν και μετά τη διαρροή για
+\caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου, \textbf{πριν και μετά τη διαρροή} για
   \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
 \label{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου πριν και μετά τη διαρροή για Ν = 4}
 \end{figure}
     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
     \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 5}
   \end{subfigure}
-\caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου, πριν και μετά τη διαρροή για
+\caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου, {\bf πριν και μετά τη διαρροή} για
   \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
 \label{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου πριν και μετά τη διαρροή για Ν = 5}
 \end{figure}
 
-
-\renewcommand{\customfolder}{results/CompareBondLaw/Eligenhausen/cyclic}
+\renewcommand{\customfolder}{results/ClassicEligenhausen/cyclic}
 \begin{figure}[htbp]
 \centering
   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
     \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή, Eligenhausen}
   \end{subfigure}
-\caption{Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή για
+\caption{Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε \textbf{μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή} για
   \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
 \label{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή, Eligenhausen}
 \end{figure}
 
-\renewcommand{\customfolder}{results/CompareBondLaw/Eligenhausen/cyclic_yield}
+\renewcommand{\customfolder}{results/ClassicEligenhausen/cyclic_yield}
 \begin{figure}[htbp]
 \centering
   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
     \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πλήρης ανακυκλιση μετά τη διαρροή, Eligenhausen}
   \end{subfigure}
-\caption{Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση μετά τη διαρροή για
+\caption{Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε \textbf{μία πλήρη ανακύκλιση μετά τη διαρροή} για
   \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
 \label{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση μετά τη διαρροή, Eligenhausen}
 \end{figure}
 
+% \renewcommand{\customfolder}{results/ClassicEligenhausen/compare_yield_N=1}
+% \begin{figure}[tbp]
+% \centering
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Stresses.pdf}
+%     \caption{Τάσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 1, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Stresses.pdf}
+%     \caption{Τάσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή τάσεων σκυροδέματος - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 1, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}\\
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Strains.pdf}
+%     \caption{Παραμορφώσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων χάλυβα - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 1, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Strains.pdf}
+%     \caption{Παραμορφώσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων σκυροδέματος - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 1, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}\\
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Slipping.pdf}
+%     \caption{Ολισθήσεις}\label{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 1, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
+%     \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 1, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}
+% \caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου, \textbf{πριν και μετά τη διαρροή} για
+%   \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
+% \label{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου πριν και μετά τη διαρροή για Ν = 1, Eligenhausen}
+% \end{figure}
+% 
+% \renewcommand{\customfolder}{results/ClassicEligenhausen/compare_yield_N=2}
+% \begin{figure}[tbp]
+% \centering
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Stresses.pdf}
+%     \caption{Τάσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 2, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Stresses.pdf}
+%     \caption{Τάσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή τάσεων σκυροδέματος - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 2, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}\\
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Strains.pdf}
+%     \caption{Παραμορφώσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων χάλυβα - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 2, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Strains.pdf}
+%     \caption{Παραμορφώσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων σκυροδέματος - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 2, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}\\
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Slipping.pdf}
+%     \caption{Ολισθήσεις}\label{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 2, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
+%     \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 2, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}
+% \caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου, \textbf{πριν και μετά τη διαρροή} για
+%   \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
+% \label{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου πριν και μετά τη διαρροή για Ν = 2, Eligenhausen}
+% \end{figure}
+% 
+% \renewcommand{\customfolder}{results/ClassicEligenhausen/compare_yield_N=3}
+% \begin{figure}[tbp]
+% \centering
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Stresses.pdf}
+%     \caption{Τάσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 3, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Stresses.pdf}
+%     \caption{Τάσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή τάσεων σκυροδέματος - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 3, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}\\
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Strains.pdf}
+%     \caption{Παραμορφώσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων χάλυβα - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 3, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Strains.pdf}
+%     \caption{Παραμορφώσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων σκυροδέματος - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 3, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}\\
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Slipping.pdf}
+%     \caption{Ολισθήσεις}\label{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 3, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
+%     \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 3, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}
+% \caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου, \textbf{πριν και μετά τη διαρροή} για
+%   \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
+% \label{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου πριν και μετά τη διαρροή για Ν = 3, Eligenhausen}
+% \end{figure}
+% 
+% \renewcommand{\customfolder}{results/ClassicEligenhausen/compare_yield_N=4}
+% \begin{figure}[tbp]
+% \centering
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Stresses.pdf}
+%     \caption{Τάσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 4, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Stresses.pdf}
+%     \caption{Τάσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή τάσεων σκυροδέματος - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 4, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}\\
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Strains.pdf}
+%     \caption{Παραμορφώσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων χάλυβα - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 4, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Strains.pdf}
+%     \caption{Παραμορφώσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων σκυροδέματος - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 4, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}\\
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Slipping.pdf}
+%     \caption{Ολισθήσεις}\label{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 4, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
+%     \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 4, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}
+% \caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου, \textbf{πριν και μετά τη διαρροή} για
+%   \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
+% \label{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου πριν και μετά τη διαρροή για Ν = 4, Eligenhausen}
+% \end{figure}
+% 
+% \renewcommand{\customfolder}{results/ClassicEligenhausen/compare_yield_N=5}
+% \begin{figure}[tbp]
+% \centering
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Stresses.pdf}
+%     \caption{Τάσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 5, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Stresses.pdf}
+%     \caption{Τάσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή τάσεων σκυροδέματος - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 5, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}\\
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Strains.pdf}
+%     \caption{Παραμορφώσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων χάλυβα - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 5, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Strains.pdf}
+%     \caption{Παραμορφώσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων σκυροδέματος - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 5, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}\\
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Slipping.pdf}
+%     \caption{Ολισθήσεις}\label{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 5, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
+%     \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 5, Eligenhausen}
+%   \end{subfigure}
+% \caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου, {\bf πριν και μετά τη διαρροή} για
+%   \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
+% \label{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου πριν και μετά τη διαρροή για Ν = 5, Eligenhausen}
+% \end{figure}
 
 \renewcommand{\customfolder}{results/ExternalTassios/monotonic}
 \begin{figure}[tbp]
     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
     \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Μονοτονική φόρτιση, εξωτερική στήριξη}
   \end{subfigure}
-\caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μονοτονική φόρτιση για
+\caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε \textbf{μονοτονική φόρτιση} για
 \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
 \label{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μονοτονική φόρτιση, εξωτερική στήριξη}
 \end{figure}
     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
     \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή, εξωτερική στήριξη}
   \end{subfigure}
-\caption{Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή για
+\caption{Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε \textbf{μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή} για
 \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
   \label{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή, εξωτερική στήριξη}
 \end{figure}

File apotelesmata/results/ClassicEligenhausen/compare_yield_N=1/caption.txt

View file
-$f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 10.0$ \si{mm}, $N = 1$, για κλασσικό δοκίμιο σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας Eligenhausen.
+$\mathbf{N = 1}$, για $f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 1.0$ \si{mm}, για \textbf{κλασσικό δοκίμιο} σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας \textbf{Eligenhausen}.

File apotelesmata/results/ClassicEligenhausen/compare_yield_N=1/input.txt

View file
 
 Omoiothecy at the front = False
 
-Infinitesimal length (m) = 0.010000
+Infinitesimal length (m) = 0.001000
 
 Tolerance = 1.000000e-20
 

File apotelesmata/results/ClassicEligenhausen/compare_yield_N=2/caption.txt

View file
-$f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 10.0$ \si{mm}, $N = 2$, για κλασσικό δοκίμιο σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας Eligenhausen.
+$\mathbf{N = 2}$, για $f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 1.0$ \si{mm}, για \textbf{κλασσικό δοκίμιο} σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας \textbf{Eligenhausen}.

File apotelesmata/results/ClassicEligenhausen/compare_yield_N=2/input.txt

View file
 
 Omoiothecy at the front = False
 
-Infinitesimal length (m) = 0.010000
+Infinitesimal length (m) = 0.001000
 
 Tolerance = 1.000000e-20
 

File apotelesmata/results/ClassicEligenhausen/compare_yield_N=3/caption.txt

View file
-$f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 10.0$ \si{mm}, $N = 3$, για κλασσικό δοκίμιο σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας Eligenhausen.
+$\mathbf{N = 3}$, για $f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 1.0$ \si{mm}, για \textbf{κλασσικό δοκίμιο} σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας \textbf{Eligenhausen}.

File apotelesmata/results/ClassicEligenhausen/compare_yield_N=3/input.txt

View file
 
 Omoiothecy at the front = False
 
-Infinitesimal length (m) = 0.010000
+Infinitesimal length (m) = 0.001000
 
 Tolerance = 1.000000e-20
 

File apotelesmata/results/ClassicEligenhausen/compare_yield_N=4/caption.txt

View file
-$f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 10.0$ \si{mm}, $N = 4$, για κλασσικό δοκίμιο σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας Eligenhausen.
+$\mathbf{N = 4}$, για $f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 1.0$ \si{mm}, για \textbf{κλασσικό δοκίμιο} σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας \textbf{Eligenhausen}.

File apotelesmata/results/ClassicEligenhausen/compare_yield_N=4/input.txt

View file
 
 Omoiothecy at the front = False
 
-Infinitesimal length (m) = 0.010000
+Infinitesimal length (m) = 0.001000
 
 Tolerance = 1.000000e-20
 

File apotelesmata/results/ClassicEligenhausen/compare_yield_N=5/caption.txt

View file
-$f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 10.0$ \si{mm}, $N = 5$, για κλασσικό δοκίμιο σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας Eligenhausen.
+$\mathbf{N = 5}$, για $f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 1.0$ \si{mm}, για \textbf{κλασσικό δοκίμιο} σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας \textbf{Eligenhausen}.

File apotelesmata/results/ClassicEligenhausen/compare_yield_N=5/input.txt

View file
 
 Omoiothecy at the front = False
 
-Infinitesimal length (m) = 0.010000
+Infinitesimal length (m) = 0.001000
 
 Tolerance = 1.000000e-20
 

File apotelesmata/results/ClassicEligenhausen/cyclic/caption.txt

View file
-$f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 10.0$ \si{mm}, $P = 500$ \si{MPa}, για κλασσικό δοκίμιο σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας Eligenhausen.
+$f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 1.0$ \si{mm}, $σ_{s,0} = 500$ \si{MPa}, για \textbf{κλασσικό δοκίμιο} σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας \textbf{Eligenhausen}.

File apotelesmata/results/ClassicEligenhausen/cyclic/input.txt

View file
 
 Omoiothecy at the front = False
 
-Infinitesimal length (m) = 0.010000
+Infinitesimal length (m) = 0.001000
 
 Tolerance = 1.000000e-20
 

File apotelesmata/results/ClassicEligenhausen/cyclic_yield/caption.txt

View file
-$f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 10.0$ \si{mm}, $P = 550$ \si{MPa}, για κλασσικό δοκίμιο σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας Eligenhausen.
+$f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 1.0$ \si{mm}, $σ_{s,0} = 550$ \si{MPa}, για \textbf{κλασσικό δοκίμιο} σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας \textbf{Eligenhausen}.

File apotelesmata/results/ClassicEligenhausen/cyclic_yield/input.txt

View file
 
 Omoiothecy at the front = False
 
-Infinitesimal length (m) = 0.010000
+Infinitesimal length (m) = 0.001000
 
 Tolerance = 1.000000e-20
 

File apotelesmata/results/ClassicEligenhausen/monotonic/caption.txt

View file
-$f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 10.0$ \si{mm}, $P = 500$ \si{MPa}, για κλασσικό δοκίμιο σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας Eligenhausen.
+$f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 1.0$ \si{mm}, $σ_{s,0} = 500$ \si{MPa}, για \textbf{κλασσικό δοκίμιο} σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας \textbf{Eligenhausen}.

File apotelesmata/results/ClassicEligenhausen/monotonic/input.txt

View file
 
 Omoiothecy at the front = False
 
-Infinitesimal length (m) = 0.010000
+Infinitesimal length (m) = 0.001000
 
 Tolerance = 1.000000e-20
 

File apotelesmata/results/ClassicEligenhausen/monotonic_yield/caption.txt

View file
-$f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 10.0$ \si{mm}, $N = 1$, για κλασσικό δοκίμιο σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας Eligenhausen.
+$\mathbf{N = 1}$, για $f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 1.0$ \si{mm}, για \textbf{κλασσικό δοκίμιο} σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας \textbf{Eligenhausen}.

File apotelesmata/results/ClassicEligenhausen/monotonic_yield/input.txt

View file
 
 Omoiothecy at the front = False
 
-Infinitesimal length (m) = 0.010000
+Infinitesimal length (m) = 0.001000
 
 Tolerance = 1.000000e-20
 

File apotelesmata/results/ClassicTassios/compare_yield_N=1/caption.txt

View file
-$f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 10.0$ \si{mm}, $N = 1$, για κλασσικό δοκίμιο σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας Tassios.
+$\mathbf{N = 1}$, για $f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 1.0$ \si{mm}, για \textbf{κλασσικό δοκίμιο} σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας \textbf{Tassios}.

File apotelesmata/results/ClassicTassios/compare_yield_N=1/input.txt

View file
 
 Omoiothecy at the front = False
 
-Infinitesimal length (m) = 0.010000
+Infinitesimal length (m) = 0.001000
 
 Tolerance = 1.000000e-20
 

File apotelesmata/results/ClassicTassios/compare_yield_N=2/caption.txt

View file
-$f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 10.0$ \si{mm}, $N = 2$, για κλασσικό δοκίμιο σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας Tassios.
+$\mathbf{N = 2}$, για $f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 1.0$ \si{mm}, για \textbf{κλασσικό δοκίμιο} σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας \textbf{Tassios}.

File apotelesmata/results/ClassicTassios/compare_yield_N=2/input.txt

View file
 
 Omoiothecy at the front = False
 
-Infinitesimal length (m) = 0.010000
+Infinitesimal length (m) = 0.001000
 
 Tolerance = 1.000000e-20
 

File apotelesmata/results/ClassicTassios/compare_yield_N=3/caption.txt

View file
-$f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 10.0$ \si{mm}, $N = 3$, για κλασσικό δοκίμιο σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας Tassios.
+$\mathbf{N = 3}$, για $f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 1.0$ \si{mm}, για \textbf{κλασσικό δοκίμιο} σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας \textbf{Tassios}.

File apotelesmata/results/ClassicTassios/compare_yield_N=3/input.txt

View file
 
 Omoiothecy at the front = False
 
-Infinitesimal length (m) = 0.010000
+Infinitesimal length (m) = 0.001000
 
 Tolerance = 1.000000e-20
 

File apotelesmata/results/ClassicTassios/compare_yield_N=4/caption.txt

View file
-$f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 10.0$ \si{mm}, $N = 4$, για κλασσικό δοκίμιο σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας Tassios.
+$\mathbf{N = 4}$, για $f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 1.0$ \si{mm}, για \textbf{κλασσικό δοκίμιο} σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας \textbf{Tassios}.

File apotelesmata/results/ClassicTassios/compare_yield_N=4/input.txt

View file
 
 Omoiothecy at the front = False
 
-Infinitesimal length (m) = 0.010000
+Infinitesimal length (m) = 0.001000
 
 Tolerance = 1.000000e-20
 

File apotelesmata/results/ClassicTassios/compare_yield_N=5/caption.txt

View file
-$f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 10.0$ \si{mm}, $N = 5$, για κλασσικό δοκίμιο σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας Tassios.
+$\mathbf{N = 5}$, για $f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 1.0$ \si{mm}, για \textbf{κλασσικό δοκίμιο} σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας \textbf{Tassios}.

File apotelesmata/results/ClassicTassios/compare_yield_N=5/input.txt

View file
 
 Omoiothecy at the front = False
 
-Infinitesimal length (m) = 0.010000
+Infinitesimal length (m) = 0.001000
 
 Tolerance = 1.000000e-20
 

File apotelesmata/results/ClassicTassios/cyclic/caption.txt

View file
-$f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 10.0$ \si{mm}, $P = 500$ \si{MPa}, για κλασσικό δοκίμιο σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας Tassios.
+$f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 1.0$ \si{mm}, $σ_{s,0} = 500$ \si{MPa}, για \textbf{κλασσικό δοκίμιο} σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας \textbf{Tassios}.

File apotelesmata/results/ClassicTassios/cyclic/input.txt

View file
 
 Omoiothecy at the front = False
 
-Infinitesimal length (m) = 0.010000
+Infinitesimal length (m) = 0.001000
 
 Tolerance = 1.000000e-20
 

File apotelesmata/results/ClassicTassios/cyclic_yield/caption.txt

View file
-$f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 10.0$ \si{mm}, $P = 550$ \si{MPa}, για κλασσικό δοκίμιο σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας Tassios.
+$f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 1.0$ \si{mm}, $σ_{s,0} = 550$ \si{MPa}, για \textbf{κλασσικό δοκίμιο} σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας \textbf{Tassios}.

File apotelesmata/results/ClassicTassios/cyclic_yield/input.txt

View file
 
 Omoiothecy at the front = False
 
-Infinitesimal length (m) = 0.010000
+Infinitesimal length (m) = 0.001000
 
 Tolerance = 1.000000e-20
 

File apotelesmata/results/ClassicTassios/monotonic/caption.txt

View file
-$f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 10.0$ \si{mm}, $P = 500$ \si{MPa}, για κλασσικό δοκίμιο σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας Tassios.
+$f_{ck} = 20$ \si{MPa}, $f_{yk} = 500$ \si{MPa}, $D_c = 100$ \si{mm}, $d_s = 14$ \si{mm}, $\ell = 1000$ \si{mm}, $d_x = 1.0$ \si{mm}, $σ_{s,0} = 500$ \si{MPa}, για \textbf{κλασσικό δοκίμιο} σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας \textbf{Tassios}.