Commits

Panagiotis Mavrogiorgos  committed d1f2a0d

All

 • Participants
 • Parent commits c1027ac

Comments (0)

Files changed (14)

File algorithmoi/algorithmoi.tex

 φαινόμενο της επαναλαμβανόμενης εξόλκευσης -- εισπίεσης όταν λαμβάνεται υπόψη
 το σύνολο της διατομής και όχι μόνο η περιοχή κοντά στη ράβδο.
 
-Το κεφάλαιο κλείνει (εν.~\ref{sec:Αλγόριθμοί - Κριτική}) με την κριτική της προσέγγισης που υιοθετήθηκε.
+% Το κεφάλαιο κλείνει (εν.~\ref{sec:Αλγόριθμοί - Κριτική}) με την κριτική της προσέγγισης που υιοθετήθηκε.
 
 \section{Γενικά στοιχεία} \label{sec:Αλγόριθμοι - Γενικά στοιχεία}
 Ο αλγόριθμός που χρησιμοποιήθηκε, τουλάχιστον όσον αφορά τη σύλληψή του, δεν είναι πρωτότυπος.
     και εκλέγεται μια νέα, διορθωμένη, τιμή ολίσθησης.
 \end{eenumerate}
 
-Η διαδικασία της σύγκλισης επιταχύνεται μέσω της μεθόδου που περιγράφεται στην παράγραφο \ref{cha:Μέθοδος σύγκλισης}.
-Σημειώνεται ότι αντί της ολίσθησης, θα μπορούσε ισοδύναμα να ορίζεται αυθαίρετα η τιμή κάποιου άλλου μεγέθους.
-% 
+Η διαδικασία της σύγκλισης επιταχύνεται μέσω της μεθόδου που περιγράφεται στο Παράρτημα \ref{cha:Μέθοδος σύγκλισης}.
+Σημειώνεται ότι αντί της ολίσθησης, θα μπορούσε ισοδύναμα να ορίζεται αυθαίρετα η τιμή της τάσης του χάλυβα $S_s$.
+Η εκλογή της ολίσθησης ως του αγνώστου μεγέθους συνεπάγεται ότι οι πλήρεις ανακυκλίσεις
+γίνονται για σταθερή τάση χάλυβα (\emph{force control}). 
+Στην περίπτωση που είχε επιλεγεί η $S_s$ ως άγνωστο μέγεθος, οι πλήρεις ανακυκλίσεις
+θα γινόντουσαν για σταθερή τιμή ολίσθησης (\emph{displacement control}).\footnote{
+Σημειώνεται ότι γενικά τα displacement controlled πειράματα θεωρούνται ακριβέστερα.}
+Ο λόγος που επιλέχθηκε τελικά η ολίσθηση είναι γιατί ένας από τους στόχους της διπλωματικής αυτής
+είναι η διερεύνηση της εξέλιξης της ολίσθησης στο άκρο μιας εξολκευόμενης ράβδου 
+που υπόκειται σε ανακυκλιζόμενες φορτίσεις πριν και μετά τη διαρροή 
+(εν.~\ref{ssec:Αποτελέσματα - Εξέλιξη της ολίσθησης στο άκρο εξολκευόμενης ράβδου}).
+ 
 \section[Παράπλευρες διατμητικές τάσεις]{Στήριξη δοκιμίου με παράπλευρες διατμητικές τάσεις} \label{sec:Αλγόριθμοι - Στήριξη δοκιμίου με παράπλευρες διατμητικές τάσεις}
-Το ενεργό μήκος αγκύρωσης του δοκιμίου $\ell_{b,act}$ θεωρείται ίσο με τα 3/4 του 
-συμβατικά υπολογιζόμενου μήκους αγκύρωσης $\ell_b$.
+Το κλασσικό δοκίμιο εξόλκευσης, η λειτουργία του οποίου περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα,
+δεν απαντάται στις πραγματικές κατασκευές. 
+Στην πράξη η ισορροπία του ``δοκιμίου'' δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσω
+τάσεων που ασκούνται στο εμπρός ή στο πίσω τμήμα του δοκιμίου, 
+αλλά αντίθετα επιτυγχάνεται μέσω των διατμητικών τάσεων που ασκούνται 
+στη ράβδο από το περιβάλλον σκυρόδεμα.\footnote{
+Για την ακρίβεια κάποια η μάζα του σκυροδέματος που βρίσκεται πολύ κοντά 
+στη ράβδο, συμπαρασύρεται από αυτή, με αποτέλεσμα οι τάσεις να μην αναπτύσσονται 
+μόνο στη διεπιφάνεια σκυροδέματος -- χάλυβα αλλά και σκυροδέματος -- σκυροδέματος.}
+
+Στην ενότητα αυτή θα αναπτυχθεί ένας αλγόριθμος υπολογισμού των τάσεων και των 
+παραμορφώσεων που αναπτύσσονται κατά μήκος ενός δοκιμίου που στηρίζεται από παράπλευρες διατμητικές τάσεις.
+Το βασικό μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι δεν είναι δυνατό να είναι γνωστό
+εκ των προτέρων το μήκος στο οποίο ασκούνται κατά μήκος του δοκιμίου.
+
+Υπενθυμίζεται ότι αυτό που έχει σημασία στην προκειμένη περίπτωση είναι
+να επιτευχθεί η ισορροπία δυνάμεων στο σύνολο του δοκιμίου.
+Κατά συνέπεια, έχοντας ως δεδομένη την εξωτερική δύναμη εξόλκευσης,
+ο μόνος διαθέσιμος περιορισμός για τον προσδιορισμό της μορφής των εξωτερικών τάσεων 
+είναι το ολοκλήρωμα του στερεού που σχηματίζουν κατά το μήκος του δοκιμίου 
+να ισούται με την εξωτερική δύναμη.
+Υποθέτοντας λοιπόν τριγωνική ή παραβολική κατανομή,
+το πρόβλημα της εύρεσης της μορφής τους ανάγεται στον
+προσδιορισμό της μέγιστης τιμής των τάσεων στο εξολκευόμενο άκρο 
+του δοκιμίου και του μήκους στο οποίο ασκούνται.
+
+Το ενεργό μήκος αγκύρωσης του δοκιμίου $\ell_{b,act}$ είναι ίσο 
+με ένα ποσοστό του συμβατικά υπολογιζόμενου μήκους αγκύρωσης $\ell_b$.
+Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει το μήκος αυτό θα θεωρηθεί ίσο με τα 3/4 του $\ell_{b}$.
 Υπενθυμίζεται ότι το μήκος $\ell_b$ υπολογίζεται για την τάση διαρροής του χάλυβα.
 \begin{equation}\label{eq:lb act}
  \ell_{b,act} \simeq \dfrac{3}{4} \cdot \ell_b
 \end{figure}
 
 Πιο συγκεκριμένα, η περίπτωση του σχήματος~\ref{fig:Χώρος εξόλκευσης - δοκός},
-και δεδομενου ότι η αγκυρούμενη ράβδος σε κάποιο ενδιάμεσο σημείο $Κ$ παύει να εφελκύεται,\footnote{
+και δεδομένου ότι η αγκυρούμενη ράβδος σε κάποιο ενδιάμεσο σημείο $Κ$ παύει να εφελκύεται,\footnote{
 Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό αποτελεί, φυσικά, το ύψος της δοκού να είναι επαρκώς μεγάλο,
 ώστε να μπορεί να αγκυρωθεί η ράβδος εντός του μήκους αυτού.
 Σε διαφορετική περίπτωση, παρατηρούνται σχετικές ολισθήσεις της ράβδου καθ' όλο το μήκος της.}
   \caption{Ημιτελές κλείσιμο ρωγμών όταν επαναθλίβονται κατά την ανακύκλιση.}
   \label{fig:Ημιτελές κλείσιμο ρωγμών όταν επαναθλίβονται κατά την ανακύκλιση}
 \end{figure}
+% 
+% \section{Κριτική}\label{sec:Αλγόριθμοί - Κριτική}
 
-\section{Κριτική}\label{sec:Αλγόριθμοί - Κριτική}
 
-

File apotelesmata/apotelesmata.tex

 Η διάρθρωση αυτών γίνεται στην ενότητα \ref{sec:Αποτελέσματα - Διάρθρωση αναλύσεων},
 ενώ στην ενότητα \ref{sec:Αποτελέσματα - Αποτελέσματα αναλύσεων}
 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τους.
-
-Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την κριτική των αποτελεσμάτων που γίνεται στην ενότητα
-\ref{sec:Αποτελέσματα - Κριτική αποτελεσμάτων}.
+Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την κριτική των αποτελεσμάτων που γίνεται στην ενότητα~
+\ref{sec:Αποτελέσματα - Συμπεράσματα}.
+Καθώς πολλά από τα σχήματα αυτού του κεφαλαίου καταλαμβάνουν ολόκληρη τη σελίδα
+στην οποία βρίσκονται, προκειμένου να είναι ομαλότερη η ροή του κειμένου,
+προτιμήθηκε να σχήματα αυτά να παρουσιαστούν συγκεντρωμένα στο τέλος του κεφαλαίου.
 
 \section{Διάρθρωση αναλύσεων}\label{sec:Αποτελέσματα - Διάρθρωση αναλύσεων}
 Στα παρακάτω, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, οι αναλύσεις έχουν γίνει 
-για το κλασσικό δοκίμιο εξόλκευσης (εν. \ref{sec:Αλγόριθμοι - Κλασσική εξόλκευση - εισπίεση}), 
-θεωρώντας ότι ισχύει το προσομοίωμα Tassios(εν. \ref{sec:Συνάφεια - Προσομοίωμα Tassios}).
+για το κλασσικό δοκίμιο εξόλκευσης (εν.~\ref{sec:Αλγόριθμοι - Κλασσική εξόλκευση - εισπίεση}), 
+θεωρώντας ότι ισχύει το προσομοίωμα Tassios (εν.~\ref{sec:Συνάφεια - Προσομοίωμα Tassios}).
 Ακόμη έχει γίνει η θεώρηση ότι κάθε πλήρης ανακύκλιση χωρίζεται σε 4 μέρη.
-Αναλυτικότερα, με $N = 1$ συμβολίζεται η μονοτονική φόρτιση (\emph{εξόλκευση}), 
-με $Ν = 2$ η αποφόρτισή της, με $Ν = 3$ η επαναφόρτιση με αντίθετο πρόσημο της μονοτονικής (\emph{εισπίεση})
-και με $Ν = 4$ η αποφόρτισή της.
-Αυτό το πρόγραμμα φορτίσεων αναλύεται εποπτικότερα στο σχήμα \ref{fig:Πρόγραμμα φορτίσεων}.
+Αναλυτικότερα, με $N = 1$ συμβολίζεται η εξόλκευση (\emph{μονοτονική φόρτιση}), 
+με $Ν = 2$ η αποφόρτισή, με $Ν = 3$ η εισπίεση και με $Ν = 4$ η επαναφόρτιση.
+Με $Ν = 5$ ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος φορτίσεων (\emph{$2^\text{η}$ εξόλκευση}).
+Αυτό το πρόγραμμα φορτίσεων αναλύεται εποπτικότερα στο σχήμα~\ref{fig:Πρόγραμμα φορτίσεων}.
 
 Οι αναλύσεις που διενεργήθηκαν καλύπτουν τις ακόλουθες περιπτώσεις
 \begin{iitemize}
-  \item Μονοτονική φόρτιση πριν τη διαρροή του χάλυβα.
-  \item Μονοτονική φόρτιση μετά τη διαρροή του χάλυβα.
-  \item Πλήρης ανακύκλιση πριν τη διαρροή του χάλυβα.
-  \item Πλήρης ανακύκλιση μετά τη διαρροή του χάλυβα.
-  \item σύγκριση των καταστατικών νόμων του Tassios και Eligenhausen,
-  \item σύγκριση του κλασσικού δοκιμίου εξόλκευσης με το δοκίμιο στηριζόμενο με εξωτερικές τάσεις,
-  \item διερεύνηση της εξέλιξης των ολιθήσεων για ορισμένες τυπικές περιπτώσεις που απαντώνται στην πράξη.
+  \item Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή του χάλυβα 
+     (εν. \ref{ssec:Αποτελέσματα - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή}).
+  \item Πλήρεις ανακυκλίσεις πριν και μετά τη διαρροή του χάλυβα
+     (εν. \ref{ssec:Αποτελέσματα - Ανακυκλιζόμενη φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή}).
+  \item Διερεύνηση της επιρροής του μεγέθους της υπέρβασης της τάσης διαρροής του χάλυβα
+     (εν. \ref{ssec:Αποτελέσματα - Επιρροή μεγέθους υπέρβασης τάσης διαρροής}).
+  \item Σύγκριση των καταστατικών νόμων των Tassios και Eligenhausen
+     (εν. \ref{ssec:Αποτελέσματα - Σύγκριση καταστατικών νόμων}).
+  \item Σύγκριση του κλασσικού δοκιμίου εξόλκευσης με το δοκίμιο το στηριζόμενο μέσω εξωτερικών τάσεων δοκίμιο.
+     (εν. \ref{ssec:Αποτελέσματα - Παράπλευρες στηρικτικές τάσεις}).
+  \item Διερεύνηση της εξέλιξης των ολισθήσεων στο άκρο του δοκιμίου καθώς και του απαιτούμενου μήκους αγκύρωσης
+    της ράβδου για ορισμένες τυπικές περιπτώσεις που απαντώνται στην πράξη
+    (μία που αντιστοιχεί σε σύγχρονες κατασκευές και μία που αντιστοιχεί σε παλαιότερες --
+    εν. \ref{ssec:Αποτελέσματα - Εξέλιξη της ολίσθησης στο άκρο εξολκευόμενης ράβδου}).
 \end{iitemize}
 
 \begin{figure}[tbp]
-\centering
-\includegraphics[]{tikz/loading_pattern.pdf}
-\caption{Πρόγραμμα φορτίσεων.}
-\label{fig:Πρόγραμμα φορτίσεων}
+  \centering
+  \includegraphics[]{tikz/loading_pattern.pdf}
+  \caption{Πρόγραμμα φορτίσεων.}
+  \label{fig:Πρόγραμμα φορτίσεων}
 \end{figure}
 
 \section{Αποτελέσματα αναλύσεων}\label{sec:Αποτελέσματα - Αποτελέσματα αναλύσεων}
 φαίνεται η κατανομή των τάσεων και των παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου
 υποκειμένου σε μονοτονική φόρτιση πριν τη διαρροή του χάλυβα.
 Τόσο η μορφή όσο και το μέγεθος των διαφόρων μεγεθών βρίσκεται σε συμφωνία
-με τα αντίστοιχα που υπάρχουν στη βιβλιογραφία.
+με τα αντίστοιχα που υπάρχουν στη βιβλιογραφία \parencite{Tassios2009}.
 Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι τάσεις του χάλυβα, 
 με εξαίρεση το εσωτερικό του δοκιμίου όπου και οι τάσεις αυτές σχεδόν μηδενίζονται,
 φαίνεται να ακολουθούν σχεδόν γραμμική κατανομή.
 Στην περιοχή όμως της διαρροής, τα πράγματα διαφοροποιούνται αρκετά.
 Μετά την υπέρβαση της διαρροής παρατηρούνται τα εξής:
 \begin{iitemize}
-  \item Στις περιοχές που έχει διαρρεύσει ο χάλυβας, επέρχεται μείωση της παρατηρούμενης τάσης συνάφειας
-    (σχ. \ref{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή}).\footnote{
+  \item Στις περιοχές που έχει διαρρεύσει ο χάλυβας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθησαν στην ενότητα
+    \ref{sec:Συνάφεια μετά τη διαρροή} παρατηρείται μείωση της τάσης συνάφειας
+    (σχ.~\ref{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή}).\footnote{
     Το γεγονός αυτό εξηγεί την οριζόντια μετατόπιση όλων των καμπυλών προς το εσωτερικό του δοκιμίου.
     Υπενθυμίζεται ότι το στερεό (ο όγκος) των τάσεων συναφείας πρέπει να είναι ίσο με τη δύναμη εξόλκευσης $P$. 
     Κατά συνέπεια, η μειωμένη συνάφεια στο άκρο του δοκιμίου επιβάλλει τη συμμετοχή
     μεγαλύτερου μήκους του δοκιμίου, προκειμένου να επέλθει η ισορροπία.}
-  \item Μειώνεται η κλίση των τάσεων σκυροδέματος και χάλυβα 
-    (σχ. \ref{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή} και
-    σχ. \ref{fig:Κατανομή τάσεων σκυροδέματος - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή} αντίστοιχα).
-    Η μείωση αυτή οφείλεται στην υποβάθμιση της συνάφειας που οφείλεται στην υπέρβαση της διαρροής.
+    Άμεση απόρροια αυτού είναι και η μείωση της κλίσης των τάσεων σκυροδέματος και χάλυβα 
+    (σχ.~\ref{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή} και
+    σχ.~\ref{fig:Κατανομή τάσεων σκυροδέματος - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή} αντίστοιχα).
   \item Όπως είναι αναμενόμενο, εμφανίζονται πολύ μεγάλες παραμορφώσεις στον χάλυβα,
     ενώ οι αντίστοιχες παραμορφώσεις του σκυροδέματος δε διαφοροποιούνται ιδιαίτερα
-    (σχ. \ref{fig:Κατανομή παραμορφώσεων χάλυβα - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή} και
-    σχ. \ref{fig:Κατανομή παραμορφώσεων σκυροδέματος - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή} αντίστοιχα).
+    (σχ.~\ref{fig:Κατανομή παραμορφώσεων χάλυβα - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή} και
+    σχ.~\ref{fig:Κατανομή παραμορφώσεων σκυροδέματος - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή} αντίστοιχα).
     Αυτό οφείλεται και στο ότι το σκυρόδεμα παραμένει κοντά στον γραμμική περιοχή του διαγράμματος
     τάσεων -- παραμορφώσεων.
   \item Δεδομένου ότι οι παραμορφώσεις του σκυροδέματος δε διαφοροποιούνται ιδιαίτερα, 
     οι ολισθήσεις αυξάνονται ουσιαστικά ευθέως ανάλογα με τις παραμορφώσεις του χάλυβα
-    (σχ. \ref{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή} και
-    εξ. \ref{eq:Ολίσθηση})
+    (σχ.~\ref{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή} και
+    εξ.~\ref{eq:Ολίσθηση})
 \end{iitemize}
 
 \subsection{Ανακυκλιζόμενη φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή}\label{ssec:Αποτελέσματα - Ανακυκλιζόμενη φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή}
-Στο σχήμα \ref{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή}
-φαίνεται η κατανομή των διάφόρων μεγεθών για μία πλήρη ανακύκλιση ενός
+Στο σχήμα \ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή}
+φαίνεται η ιστορία της κατανομής των τάσεων και παραμορφώσεων για μία πλήρη ανακύκλιση ενός
 κλασσικού δοκιμίου σύμφωνα με το προσομοίωμα Tassios για φορτίσεις πριν τη διαρροή του χάλυβα.
 Τα σημεία τα οποία αξίζει να υπογραμμιστούν είναι:
 \begin{iitemize}
-  \item Κατά τις αποφορτίσεις ($N = 2$ για την εξόλκευση και $N = 4$ για την εισπίεση)
-    εμφανίζονται παραμένουσες τάσεις στο εσωτερικό του δοκιμίου, τόσο στο σκυρόδεμα όσο και στο χάλυβα
-    (σχ. \ref{fig:Κατανομή τάσεων σκυροδέματος - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή} και
-    σχ. \ref{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή} αντίστοιχα).
-    Κατά την αποφόρτιση της εισπίεσης οι παραμένουσες τάσεις του σκυροδέματος είναι εφελκυστικές, 
-    αλλά η τιμή τους είναι κάτω από την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος.
-    Οι παραμορφώσεις του σκυροδέματος και του χάλυβα είναι αντίστοιχες με αυτές των τάσεων
-    (σχ. \ref{fig:Κατανομή παραμορφώσεων σκυροδέματος - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή} και
-    σχ. \ref{fig:Κατανομή παραμορφώσεων χάλυβα - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή} αντίστοιχα).
-    \item Επιπρόσθετα, κατά τις αποφορτίσεις ($N = 2$ και $Ν = 4$), εμφανίζονται και παραμένουσες 
-    ολισθήσεις στο δοκίμιο (σχ. \ref{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}
-    οι οποίες είναι ομόσημες των ολισθήσεων που παρουσιάζονται κατά
-    τις φορτίσεις ($N = 1$ και $Ν = 3$ αντίστοιχα).
-  \item Όπως φαίνεται από την κατανομή των τάσεων συναφείας 
-    (σχ. \ref{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή})
-    και των ολισθήσεων (σχ. \ref{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή})
-    στα σημεία που μηδενίζονται οι τάσεις συναφείας, το διάγραμμα των ολισθήσεων 
-    εμφανίζει σημείο καμπής.
   \item Με την ανακύκλιση, ανάλογα και με τον καταστατικό νόμο τοπικής συνάφειας -- τοπικής ολίσθησης
     που έχει θεωρηθεί, παρουσιάζεται μείωση της μέγιστης παρατηρούμενης συνάφειας, ενώ
     παράλληλα αυξάνεται το μήκους του δοκιμίου στο οποίο αναπτύσσονται οι τάσεις συνάφειας
-    ($N = 5$ στο σχ. \ref{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}).
+    ($N = 5$ στο σχ.~\ref{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}).
     Άμεση συνέπεια αυτού είναι η αύξηση του μήκους του δοκιμίου που συμμετέχει ``ενεργά'' στην παραλαβή
-    της δύναμης εξόλκευσης ($Ν = 5$ στα σχ. \ref{fig:Κατανομή τάσεων σκυροδέματος - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}
-    και \ref{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}),
+    της δύναμης εξόλκευσης ($Ν = 5$ στα σχ.~\ref{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}
+    και \ref{fig:Κατανομή τάσεων σκυροδέματος - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}),
     ενώ παράλληλα παρατηρείται και αύξηση της ολίσθησης στο εξολκευόμενο άκρο του δοκιμίου
-    (σχ. \ref{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}).
+    (σχ.~\ref{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}).
   \item Οι ολισθήσεις στο άκρο της ράβδου, κατά την εισπίεση είναι της αυτής τάξης μεγέθους
-    των ολισθήσεων κατά την εξόλκευση.\footnote{Το μέγεθος αυτό των ολισθήσεων
-    εξαρτάται άμεσα από το νόμο συναφειας που έχει επιλεγεί, και πιο συγκεκριμένα 
+    των ολισθήσεων κατά την εξόλκευση (σχ.~\ref{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}).\footnote{
+    Το μέγεθος αυτό των ολισθήσεων
+    εξαρτάται άμεσα από το νόμο συνάφειας που έχει επιλεγεί, και πιο συγκεκριμένα 
     από το μέγεθος της υποβάθμισης της συνάφειας κατά την πρώτη αντιστροφή του προσήμου των ολισθήσεων.
     Στην συγκεκριμένη περίπτωση, που χρησιμοποιείται το προσομοίωμα Tassios, η υποβάθμιση
-    είναι σημαντική ($\simeq30\%$) εξού και το αποτέλεσμα αυτό. 
+    είναι σημαντική ($\simeq30\%$) εξ ου και το αποτέλεσμα αυτό. 
     Αν θεωρηθεί ότι κατά την ``παρθενική'' εισπίεση η παρατηρούμενη συνάφεια
     είναι αντίστοιχη της μονοτονικής φόρτισης, το μέγεθος των ολισθήσεων είναι σημαντικά μικρότερο
     ($\simeq 50\%$).}
-  \item Κατά την εισπίεση ($N = 4$) εμφανίζονται ολισθήσεις και στο αφόρτιστο άκρο του δοκιμίου,
+  \item Κατά την εισπίεση ($N = 3$) εμφανίζονται ολισθήσεις και στο αφόρτιστο άκρο του δοκιμίου,
     οι οποίες όμως είναι αρκετά μικρότερες σε σχέση με αυτές που παρατηρούνται στο φορτισμένο άκρο.
     Η ύπαρξη τάσεων στην περιοχή αυτή οφείλεται σε λόγους ισορροπίας (στήριξη του δοκιμίου
     από πίσω), ενώ οι σχετικά χαμηλές τιμές των ολισθήσεων οφείλονται στο ότι οι αντίστοιχες 
-    τάσεις του χάλυβα αυτή είναι μικρές (\ref{eq:Ολίσθηση}).
+    τάσεις του χάλυβα στην περιοχή αυτή είναι μικρές (εξ.~\ref{eq:Ολίσθηση}).
   \item Όπως γίνεται εμφανές από την κατανομή των ολισθήσεων κατά μήκος του δοκιμίου
-    (σχ. \ref{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή} 
+    (σχ.~\ref{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}),
     σε όλα τα στάδια της ανακύκλισης, υπάρχει μια περιοχή στην οποία οι ολισθήσεις είναι μηδενικές.\footnote{
     Στην πράξη αυτό είναι ένας από τους βασικούς περιορισμούς της μεθόδου. 
     Προκειμένου να επιτευχθεί αριθμητική σύγκλιση, πρέπει το μήκος του δοκιμίου να είναι 
     επαρκές ώστε, εντός αυτού, να μηδενίζονται οι ολισθήσεις.}
     Αυτό συνεπάγεται ότι η κατανομή των ολισθήσεων στο εμπρός και στο πίσω άκρο του δοκιμίου
     είναι πρακτικά ανεξάρτητες μεταξύ τους.
+  \item Κατά τις αποφόρτιση ($N = 2$) και την επαναφόρτιση ($N = 4$)
+    εμφανίζονται παραμένουσες τάσεις στο εσωτερικό του δοκιμίου, τόσο στο χάλυβα όσο και στο σκυρόδεμα
+    (σχ.~\ref{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή} και 
+    σχ.~\ref{fig:Κατανομή τάσεων σκυροδέματος - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή} αντίστοιχα).
+    Κατά την αποφόρτιση της εισπίεσης οι παραμένουσες τάσεις του σκυροδέματος είναι εφελκυστικές, 
+    αλλά η τιμή τους είναι μικρότερες από την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος.
+    Οι παραμορφώσεις του σκυροδέματος και του χάλυβα είναι αντίστοιχες με αυτές των τάσεων
+    (σχ.~\ref{fig:Κατανομή παραμορφώσεων χάλυβα - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή} και
+    σχ.~\ref{fig:Κατανομή παραμορφώσεων σκυροδέματος - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή} αντίστοιχα).
+  \item Επιπρόσθετα, κατά τις αποφόρτιση και την επαναφόρτιση ($N = 2$ και $Ν = 4$ αντίστοιχα), 
+    εμφανίζονται και παραμένουσες ολισθήσεις στο δοκίμιο 
+    (σχ.~\ref{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή})
+    οι οποίες είναι ομόσημες των ολισθήσεων που παρουσιάζονται κατά
+    τις φορτίσεις ($N = 1$ και $Ν = 3$ αντίστοιχα).
+  \item Όπως φαίνεται από την κατανομή των τάσεων συναφείας 
+    (σχ.~\ref{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή})
+    και των ολισθήσεων (σχ.~\ref{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή})
+    το διάγραμμα των ολισθήσεων εμφανίζει σημείο καμπής
+    στα σημεία που μηδενίζονται οι τάσεις συναφείας.
 \end{iitemize}
 
 Στην περίπτωση που η ανακύκλιση γίνεται για τάσεις που ξεπερνούν την τάση διαρροής
-(σχ. \ref{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση μετά τη διαρροή}),
-εξακολουθούν να ισχύουν όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως.
-Επιπρόσθετα όμως, πρέπει να σημειωθούν και τα ακόλουθα:
+(σχ.~\ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση μετά τη διαρροή}),
+εξακολουθούν να ισχύουν όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, όμως, 
+επιπρόσθετα, πρέπει να σημειωθούν και τα ακόλουθα:
 \begin{iitemize}
   \item Με την ανακύκλιση, το μήκος στο οποίο ο χάλυβας διαρρέει αυξάνεται
-    (σχ. \ref{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Πλήρης ανακυκλιση μετά τη διαρροή}).
+    (σχ.~\ref{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Πλήρης ανακυκλιση μετά τη διαρροή}).
     Η αύξηση αυτή οφείλεται στην υποβάθμιση της συνάφειας λόγω ανακύκλισης.\footnote{
       Μικρότερη συνάφεια συνεπάγεται ηπιότερη μεταβολή των τάσεων του σκυροδέματος
       και του χάλυβα.}
   \item Το αυξημένο μήκος διαρροής συνεπάγεται μεγάλες παραμορφώσεις 
-    στο χάλυβα άρα και μεγάλες ολισθήσεις. Οι ολισθήσεις αυτές βρίσκονται
-    συγκεντρωμένες στο φορτισμένο άκρο του δοκιμίου.
-  \item Εκτός της περιοχής διαρροής, 
+    στο χάλυβα άρα και μεγάλες ολισθήσεις (σχ.~\ref{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πλήρης ανακυκλιση μετά τη διαρροή}).
+    Οι ολισθήσεις αυτές βρίσκονται συγκεντρωμένες στο φορτισμένο άκρο του δοκιμίου (περιοχή διαρροής).
+  \item Οι παραμένουσες ολισθήσεις κατά την αποφόρτιση ($N = 2$) είναι ιδιαίτερα σημαντικές.
+    Πρακτικά όλη η πλαστική παραμόρφωση του χάλυβα μετατρέπεται σε παραμένουσα ολίσθηση.
+  \item Αντίθετα, οι ολισθήσεις κατά την εισπίεση ($Ν = 3$) αλλά και κατά την επαναφόρτιση ($Ν = 4$)
+    είναι σημαντικά μειωμένες. Αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό αν ληφθεί υπόψη
+    ότι στα στάδια αυτά θα πρέπει να αντιστραφούν οι πλαστικές παραμορφώσεις
+    που έχει λάβει ο χάλυβας κατά την εξόλκευση.
 \end{iitemize}
 
-\renewcommand{\customfolder}{results/ClassicTassios/monotonic}
+Εκτός της περιοχής διαρροής, δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις 
+όσον αφορά το μέγεθος και την κατανομή των διαφόρων μεγεθών, σε σχέση
+με τις ανακυκλίσεις πριν τη διαρροή του χάλυβα.
+Η επιρροή του μεγέθους της υπέρβασης της τάσης διαρροής του χάλυβας
+μελετάται πιο διεξοδικά στην ενότητα~\ref{ssec:Αποτελέσματα - Επιρροή μεγέθους υπέρβασης τάσης διαρροής}.
+
+\subsection{Επιρροή μεγέθους υπέρβασης τάσης διαρροής}\label{ssec:Αποτελέσματα - Επιρροή μεγέθους υπέρβασης τάσης διαρροής}
+Στα σχήματα που ακολουθούν 
+(σχ.~\ref{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου πριν και μετά τη διαρροή για Ν = 1} ως
+σχ.~\ref{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου πριν και μετά τη διαρροή για Ν = 5})
+παρουσιάζεται για όλα τα στάδια μίας πλήρους ανακύκλισης ($N = 1$ ως $N = 5$) 
+η επιρροή του μεγέθους υπέρβασης της τάσης διαρροής.
+
+Όπως γίνεται άμεσα αντιληπτό, η τάξη μεγέθους της υπέρβασης της τάσης διαρροής δεν αλλάζει
+τη μορφή της κατανομής των διάφορων μεγεθών κατά μήκος του δοκιμίου.
+Αυτό που παρατηρείται γενικά είναι η παράλληλη μετατόπιση των καμπυλών προς το εσωτερικό του δοκιμίου.
+Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα παρουσιάζεται μόνο στην εισπίεση ($Ν = 3$) και στην επαναφόρτιση ($Ν = 4$)
+όπου, στην περιοχή διαρροής του χάλυβα, οι παραμορφώσεις του χάλυβα $e_s$, οι ολισθήσεις $s$ και οι τάσεις
+συναφείας $τ$ εμφανίζουν πολύ απότομες μεταβολές της τιμής τους, μεταβάλλοντας μάλιστα
+και το πρόσημο τους, εντός του μήκους αυτού.
+
+Η συμπεριφορά αυτή οφείλεται στην κράτυνση του χάλυβα.
+Εξαιτίας των υψηλών τάσεων, οι πλαστικές παραμορφώσεις είναι τόσο σημαντικές ώστε κατά την 
+εισπίεση, παρόλο που αντιστρέφεται το πρόσημο των τάσεων
+(γίνεται αρνητικό - σχ.~\ref{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 3}),
+οι παραμορφώσεις του χάλυβα παραμένουν θετικές σε σχέση με την αρχική κατάσταση
+(σχ.~\ref{fig:Κατανομή παραμορφώσεων χάλυβα - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 3}).
+Ως συνέπεια αυτού παρατηρούνται χαμηλές τιμές ολισθήσεων στην περιοχή αυτή
+(σχ.~\ref{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 3}),
+άρα και χαμηλές τιμές συνάφειας (σχ.~\ref{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 3}).
+Κατά την επαναφόρτιση, όπως φαίνεται και από τα αντίστοιχα διαγράμματα
+(σχ.~\ref{fig:Κατανομή παραμορφώσεων χάλυβα - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 4},
+\ref{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 4} και
+\ref{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 4})
+εμφανίζεται παρόμοια συμπεριφορά.
+
+\subsection{Σύγκριση καταστατικών νόμων}\label{ssec:Αποτελέσματα - Σύγκριση καταστατικών νόμων}
+Τα προσομοιώματα των Tassios και Eligenhausen, παρουσιάζουν
+\begin{inparaenum}[i)]
+  \item διαφορές στον μονοτονικό καταστατικό νόμο και
+  \item διαφορές στην απομείωση της συνάφειας λόγω ανακύκλισης.
+\end{inparaenum}
+Οι διαφορές αυτές αναπτύχθηκαν αναλυτικότερα στην ενότητα~
+\ref{ssec:Καταστατικοί νόμοι - Συνάφεια - Σύγκριση προσομοιωμάτων Tassios και Eligenhausen}.
+Από τις δύο κατηγορίες διαφορών η πρώτη δεν είναι τόσο σημαντική καθώς δεν οδηγεί 
+σε διαφορές στην κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων, αλλά μόνο σε διαφορές στα μεγέθη.
+Για το λόγο αυτό, κρίθηκε σκοπιμότερο να εστιάσουμε στη σύγκριση των κανόνων απομείωσης της συνάφειας λόγω ανακυκλίσεων.
+
+Προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η σύγκριση αυτή, στις αναλύσεις που ακολουθούν, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί
+κοινός μονοτονικός καταστατικός νόμος, αυτός του προσομοιώματος Tassios.
+Με τον τρόπο αυτό, η μόνη παράμετρος που διαφοροποιείται είναι ο νόμος απομείωσης.
+
+Τα σχήματα~\ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή, Eligenhausen}
+και~\ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση μετά τη διαρροή, Eligenhausen}
+είναι τα αντίστοιχα τω~\ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή}
+και~\ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση μετά τη διαρροή}.
+Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από τη σύγκριση των σχημάτων,
+η μονοτονική φόρτιση, όπως ήταν και αναμενόμενο άλλωστε, στις 2 περιπτώσεις ταυτίζεται.
+Όσον αφορά όμως τις ανακυκλίσεις τα πράγματα διαφοροποιούνται. 
+Το προσομοίωμα του Eligenhausen είναι πολύ πιο συντηρητικό όσον αφορά την
+υποβάθμιση της παρατηρούμενης συνάφειας για χαμηλές τιμές ολισθήσεων και για ολιγοκυκλικές φορτίσεις.
+(εν.~\ref{ssec:Καταστατικοί νόμοι - Συνάφεια - Προσομοίωμα Eligenhausen}).
+Για την ακρίβεια μάλιστα, για τιμές ολισθήσεων μέχρι μισό περίπου χιλιοστό και για
+λιγότερες από 5 πλήρεις ανακυκλίσεις, προβλέπει πρακτικά μηδενική υποβάθμιση της συνάφειας
+(σχ.~\ref{fig:Σύγκριση υλοποίησης προσομοίωματος Eligenhausen - 0.44}).
+Αυτό φαίνεται πολύ ξεκάθαρα στο σχήμα~\ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή, Eligenhausen} όπου, κατά τη δεύτερη εξόλκευση της ράβδου ($N = 5$),
+η κατανομή τόσο των τάσεων όσο και των παραμορφώσεων, πρακτικά ταυτίζεται με αυτή της πρώτης ($N = 1$).
+Επιπρόσθετα, η αυξημένη συνάφεια συνεπάγεται ότι το ενεργό μήκος του δοκιμίου
+που συμμετέχει στην ανάληψη της δύναμης εξόλκευσης δεν αυξάνεται με τις ανακυκλίσεις,
+αλλά αντιθέτως μένει ουσιαστικά σταθερό σε σχέση με το αντίστοιχο μήκος του προσομοιώματος Tassios.
+
+Στην περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση της τάσης διαρροής
+(σχ.~\ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση μετά τη διαρροή, Eligenhausen})
+δεδομένου ότι οι ολισθήσεις είναι μεγαλύτερες, η υποβάθμιση είναι μεν σημαντικότερη,
+αλλά, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που ελέγχθηκαν, το μέγεθος της εξακολουθεί 
+να μην είναι συγκρίσιμο με το αντίστοιχο του προσομοιώματος Tassios.
+
+\subsection{Παράπλευρες στηρικτικές τάσεις}\label{ssec:Αποτελέσματα - Παράπλευρες στηρικτικές τάσεις}
+Στα διαγράμματα που ακολουθούν φαίνονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων για την περίπτωση
+της στήριξης του δοκιμίου με παράπλευρες διατμητικές τάσεις.
+Τα διαγράμματα που παρουσιάζονται είναι τα αντίστοιχα των σχημάτων
+\ref{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μονοτονική φόρτιση}
+και \ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή}.
+Πιο συγκεκριμένα, στο διάγραμμα 
+\ref{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μονοτονική φόρτιση, εξωτερική στήριξη}
+παρουσιάζεται η κατανομή των τάσεων και των παραμορφώσεων για μονοτονική φόρτιση πριν τη διαρροή και στο διάγραμμα 
+\ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή, εξωτερική στήριξη}
+εμφανίζεται η ιστορία της κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων πριν τη διαρροή για μία πλήρη ανακύκλιση.
+
+Όσον αφορά τη μονοτονική φόρτιση, μία βασική διαφορά σε σχέση με το κλασσικό δοκίμιο είναι ότι στην περίπτωση 
+του δοκιμίου του στηριζόμενου μέσω παράπλευρων διατμητικών τάσεων, 
+οι τάσεις και οι παραμορφώσεις στο πίσω άκρο του δοκιμίου είναι,
+όπως αναμενόταν άλλωστε, μηδενικές.
+Πέρα από αυτό, διαφοροποιήσεις υπάρχουν στην κατανομή 
+των τάσεων και των παραμορφώσεων του σκυροδέματος
+(σχ.~\ref{fig:Κατανομή τάσεων σκυροδέματος - Μονοτονική φόρτιση, εξωτερική στήριξη}
+και~\ref{fig:Κατανομή παραμορφώσεων σκυροδέματος - Μονοτονική φόρτιση, εξωτερική στήριξη}).
+Εντούτοις, η κατανομή των αντίστοιχων μεγεθών του χάλυβα
+δε φαίνεται να επηρεάζεται ουσιωδώς από τον τρόπο στήριξης του δοκιμίου
+(σχ.~\ref{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Μονοτονική φόρτιση, εξωτερική στήριξη}
+και~\ref{fig:Κατανομή παραμορφώσεων χάλυβα - Μονοτονική φόρτιση, εξωτερική στήριξη}).
+Οι δε ολισθήσεις και οι αντίστοιχες τάσεις συναφείας φαίνεται να είναι
+παρόμοιες με το κλασσικό δοκίμιο τόσο όσον αφορά τη μορφή αλλά και το μέγεθος τους
+(σχ.~\ref{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Μονοτονική φόρτιση, εξωτερική στήριξη}
+και~\ref{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Μονοτονική φόρτιση, εξωτερική στήριξη}).
+
+Στις ανακυκλιζόμενες φορτίσεις 
+(σχ. \ref{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή, εξωτερική στήριξη}) 
+παρουσιάζονται διαφορές σε σχέση με το 
+κλασσικό δοκίμιο στην κατανομή των τάσεων και των παραμορφώσεων τόσο του
+χάλυβα όσο και του σκυροδέματος.\footnote{
+Πρέπει να σημειωθεί ότι η κατανομή των τάσεων κατά μήκος του δοκιμίου 
+εξαρτάται άμεσα από το μήκος στο οποίο ασκούνται οι στηρικτικές
+διατμητικές τάσεις, εντούτοις, η τιμή των ολισθήσεων στο άκρο του δοκιμίου
+δε φαίνεται να εξαρτάται από το μήκος αυτό.}
+Και πάλι όμως, η κατανομή και η τάξη μεγέθους των ολισθήσεων και
+των τάσεων συναφείας είναι αντίστοιχη με το κλασσικό δοκίμιο εξόλκευσης.
+Επίπρόσθετα, ο ρυθμός αύξησης της ολίσθησης στο εξολκευόμενο άκρο δε φαίνεται 
+να διαφέρει στις δύο στηρικτικές μεθόδους.
+
+\subsection{Εξέλιξη της ολίσθησης στο άκρο εξολκευόμενης ράβδου}\label{ssec:Αποτελέσματα - Εξέλιξη της ολίσθησης στο άκρο εξολκευόμενης ράβδου}
+
+\begin{table}[tbp]
+\centering
+\begin{tabular}{
+  ccc
+  S[table-format = 3] S[table-format = 2] S[table-format = 4]
+  S[table-format = 3] S[table-format = 2] S[table-format = 1]
+  S[table-format = 3] S[table-format = 1.2]
+  }
+\toprule
+Case   & Type   & Bond  & {$f_{yk}$} & {$f_{ck}$} & {$\ell$} & {$D_c$}  & {$d_s$}  & {$d_x$}  & {$P$}   & {$q$} \\
+     &     &     & {\si{MPa}} & {\si{MPa}} & {\si{mm}} & {\si{mm}} & {\si{mm}} & {\si{mm}} & {\si{MPa}} &\\
+\midrule
+$CΟ_1$  & Κλασσικό & Tassios &    400 &     20 & 1600   & 70    & 18    & 1     & 400    & 1.00\\
+$CΟ_2$  & Κλασσικό & Tassios &    400 &     20 & 1600   & 70    & 18    & 1     & 420    & 1.05\\
+$CN_1$  & Κλασσικό & Tassios &    500 &     25 & 1600   & 120    & 20    & 1     & 500    & 1.00\\
+$CN_2$  & Κλασσικό & Tassios &    500 &     25 & 1600   & 120    & 20    & 1     & 525    & 1.05\\
+\bottomrule
+\end{tabular}
+\caption{Δεδομένα αναλύσεων.}
+\label{tab: Δεδομένα αναλύσεων}
+\end{table}
+
+% \clearpage
+% 
+% \renewcommand{\customfolder}{results/old_beam}
+% \begin{figure}[tbp]
+% \centering
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/before_yield/Slipping.pdf}
+%     \caption{Πριν τη διαρροή ($CO_1$).}\label{fig:Εξέλιξη ολισθήσεων στο άκρο, CO1}
+%   \end{subfigure}
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/after_yield/Slipping.pdf}
+%     \caption{Μετά τη διαρροή ($CO_2$).}\label{fig:Εξέλιξη ολισθήσεων στο άκρο, CO2}
+%   \end{subfigure}\\
+%   \caption{Εξέλιξη των ολισθήσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε 3 πλήρεις ανακυκλίσεις
+%       πριν και μετά τη διαρροή για συνθήκες που απαντώνται σε παλαιότερες κατασκευές (περιπτώσεις $CO_i$).}
+%   \label{fig: Εξέλιξη ολισθήσεων, παλιές κατασκευές}
+% \end{figure}
+% 
+% \renewcommand{\customfolder}{results/new_beam}
+% \begin{figure}[tbp]
+% \centering
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/before_yield/Slipping.pdf}
+%     \caption{Πριν τη διαρροή ($CN_1$).}\label{fig:Εξέλιξη ολισθήσεων στο άκρο, CN1}
+%   \end{subfigure}
+%   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
+%     \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/after_yield/Slipping.pdf}
+%     \caption{Μετά τη διαρροή ($CN_2$).}\label{fig:Εξέλιξη ολισθήσεων στο άκρο, CN2}
+%   \end{subfigure}\\
+%   \caption{Εξέλιξη των ολισθήσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε 3 πλήρεις ανακυκλίσεις
+%       πριν και μετά τη διαρροή για συνθήκες που απαντώνται σε νεότερες κατασκευές (περιπτώσεις $CN_i$).}
+%   \label{fig: Εξέλιξη ολισθήσεων, νέες κατασκευές}
+% \end{figure}
+
+
+
+Ένα από τα θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον είναι η 
+εξέλιξη των ολισθήσεων στο άκρο εξολκευόμενης ράβδου υποκείμενης σε πλήρεις ανακυκλίσεις.
+Στον πίνακα \ref{tab: Δεδομένα αναλύσεων} παρουσιάζονται συνοπτικά τα δεδομένα 
+των αναλύσεων που διενεργήθηκαν με σκοπό τη διερεύνηση αυτή.
+Οι αναλύσεις χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, τις $CΟ_i$ που αντιστοιχούν
+σε συνθήκες που απαντώνται σε παλαιότερες κατασκευές και τις $CN_i$
+που αντιστοιχούν σε συνθήκες που απαντώνται σε νεότερες κατασκευές.
+Ο δείκτης $i$ αναφέρεται στην τάση φόρτισης της ράβδου κατά τις ανακυκλίσεις
+($1$ για τάση ίση με την τάση διαρροής και $2$ για υπέρβαση της τάσης διαρροής).
+Ως $q$ ορίζεται το ποσοστό υπέρβασης της τάσης διαρροής από την τάση εξόλκευσης $P$ [εξ. \ref{eq:q}].
+Πρέπει να σημειωθεί ότι στην παρούσα εργασία γίνεται μόνο μία ενδεικτική διερεύνηση
+και ότι σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι το θέμα έχει αναλυθεί διεξοδικά.
+\begin{equation}
+  q = \dfrac{P}{f_{yk}}\label{eq:q}
+\end{equation}
+
+Προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η εξαγωγή συμπερασμάτων 
+θα χρησιμοποιηθεί ο αδιάστατος συντελεστής $k_2$ [εξ. \ref{eq:k2}] ο οποίος ορίζεται 
+ως ο λόγος της ολίσθησης στο εξολκευόμενο άκρο κατά το στάδιο $Ν$ 
+προς την ολίσθηση στο εξολκευόμενο άκρο κατά την μονοτονική εξόλκευση :
+\begin{equation}
+  k_2 = \dfrac{s_0^Ν}{s_0^1}\label{eq:k2}
+\end{equation}
+
+\begin{table}[tbp]
+\centering
+\begin{tabular}{
+  S[table-format = 2 ] S[table-format = 1.2] S[table-format = 1.2]
+  S[table-format = 1.2] S[table-format = 1.2] S[table-format = 1.2]
+  S[table-format = 1.2] S[table-format = 1.2] S[table-format = 1.2]
+  }
+\toprule
+   & \multicolumn{2}{c}{$CO_1$} & \multicolumn{2}{c}{$CO_2$} & \multicolumn{2}{c}{$CN_1$} & \multicolumn{2}{c}{$CN_2$} \\
+    \cmidrule(rl){2-3}      \cmidrule(rl){4-5}      \cmidrule(rl){6-7}      \cmidrule(rl){8-9}
+{$N$} & {$s_0$} & {$k_2$}     & {$s_0$} & {$k_2$}     & {$s_0$} & {$k_2$}     & {$s_0$} & {$k_2$} \\
+{-}  & \si{mm} & \si{mm}     & \si{mm} & \si{mm}     & \si{mm} & \si{mm}     & \si{mm} & \si{mm} \\
+\midrule
+  1 &  0.64 & {-}       &  1.09 &  {-}      &  0.58 &   {-}     &  1.05 &   {-} \\
+  5 &  1.08 & 1.68       &  1.92 &  1.75     &  0.96 &  1.65     &  1.83 &  1.74 \\
+  9 &  1.30 & 2.02       &  2.35 &  2.14     &  1.15 &  1.98     &  2.23 &  2.12 \\
+  13 &  1.58 & 2.46       &  2.91 &  2.65     &  1.39 &  2.39     &  2.75 &  2.62 \\
+\bottomrule
+\end{tabular}
+\caption{Εξέλιξη ολισθήσεων στο άκρο συναρτήσει του αριθμού των ανακυκλίσεων.}
+\label{tab: Εξέλιξη ολισθήσεων στο άκρο συναρτήσει του αριθμού των ανακυκλίσεων}
+\end{table}
+
+% Στα σχήματα \ref{fig: Εξέλιξη ολισθήσεων, παλιές κατασκευές} και \ref{fig: Εξέλιξη ολισθήσεων, νέες κατασκευές}
+% απεικονίζεται η εξέλιξη των ολισθήσεων πριν και μετά τη διαρροή για τις περιπτώσεις που αναλύθηκαν.
+Στον πίνακα \ref{tab: Εξέλιξη ολισθήσεων στο άκρο συναρτήσει του αριθμού των ανακυκλίσεων}
+εμφανίζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων.
+Στο σχήμα \ref{fig:Εξέλιξη του k2 για τις περιπτώσεις που αναλύθηκαν} φαίνεται 
+η εξέλιξη του $k_2$ για τις περιπτώσεις που αναλύθηκαν καθώς και οι 
+ευθείες $ε_1$ και $ε_2$ [εξ. \ref{eq:ε1} και \ref{eq:ε2}].
+Τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν είναι τα εξής\footnote{
+Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μερική μόνο διερεύνηση. 
+Πλήρης διερεύνηση ενδέχεται να διαφοροποιήσει ελαφρώς τα εξαγόμενα.}:
+\begin{iitemize}
+  \item Ο συντελεστής $k_2$ βαίνει αυξανόμενος συναρτήσει του αριθμού των ανακυκλίσεων.
+  \item Ο συντελεστής $k_2$ αυξάνεται όταν η τάση εξόλκευσης υπερβαίνει την τάση διαρροής
+     (σύγκριση $CO_1$ -- $CO_2$ και $CN_1$ -- $CN_2$).
+  \item Ο ρυθμός αύξησης του $k_2$ δε φαίνεται να επηρεάζεται από την υπέρβαση ή μη της τάσης διαρροής ή από τον αριθμό των ανακυκλίσεων.
+  \item Οι συνθήκες (επικάλυψη, ποιότητα σκυροδέματος, χάλυβα κ.τ.λ.) δε δείχνουν να επηρεάζουν το $k_2$ (σύγκριση $CO_1$ -- $CN_1$ και $CO_2$ -- $CN_2$).
+\end{iitemize}
+
+Όπως γίνεται φανερό από το σχήμα \ref{fig:Εξέλιξη του k2 για τις περιπτώσεις που αναλύθηκαν}
+οι περιπτώσεις $CO_1$ και $CN_1$ και οι $CO_2$ και $CN_2$ βρίσκονται πολύ κοντά η μία στην άλλη
+και είναι εύκολο να προσεγγιστούν με μία ευθεία.
+Η ε1 είναι η:
+\begin{equation}
+  ε_1 = 0.095 \cdot N + 1.175 \label{eq:ε1}
+\end{equation}
+ενώ η αντίστοιχη ευθεία για τις περιπτώσεις $CO_2$ και $CN_2$ είναι η:
+\begin{equation}
+  ε_2 = 0.11125 \cdot N + 1.16875 \label{eq:ε2}
+\end{equation}
+Οι ευθείες αυτές αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες τιμές του $q$
+($q = 0.00$ για την εξ.~\ref{eq:ε1}
+και $q = 0.05$ για την εξ.~\ref{eq:ε2}). 
+Δεδομένου αυτού, είναι εύκολο να προκύψει μία οικογένεια παραμετρικών εξισώσεων που
+θα περιγράφουν την εξέλιξη του $k_2$ συναρτήσει του αριθμού των ανακυκλίσεων και
+του ποσοστού υπέρβασης της διαρροής $q$:
+\begin{align}
+  A &= 0.325 \cdot (1 + q) - 0.23 \\
+  B &= -0.125 \cdot (1 + q) + 1.3 \\
+  k_2 &= A \cdot N + B \label{eq:Εξίσωση υπολογισμού k2 συναρτήσει του αριθμού των κύκλων και του επιπέδου υπερβασης της τάσης διαρροής.}
+\end{align}
+
 \begin{figure}[tbp]
-\centering
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Stresses.pdf}
-    \caption{Τάσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Μονοτονική φόρτιση}
-  \end{subfigure}
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Stresses.pdf}
-    \caption{Τάσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή τάσεων σκυροδέματος - Μονοτονική φόρτιση}
-  \end{subfigure}\\
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Strains.pdf}
-    \caption{Παραμορφώσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων χάλυβα - Μονοτονική φόρτιση}
-  \end{subfigure}
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Strains.pdf}
-    \caption{Παραμορφώσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων σκυροδέματος - Μονοτονική φόρτιση}
-  \end{subfigure}\\
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Slipping.pdf}
-    \caption{Ολισθήσεις}\label{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Μονοτονική φόρτιση}
-  \end{subfigure}
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
-    \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Μονοτονική φόρτιση}
-  \end{subfigure}
-\caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μονοτονική φόρτιση για
-  \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
-\label{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μονοτονική φόρτιση}
+  \centering
+  \includegraphics{tikz/k2_development_everything.pdf}
+  \caption{Εξέλιξη του $k_2$ για τις περιπτώσεις που αναλύθηκαν.}
+  \label{fig:Εξέλιξη του k2 για τις περιπτώσεις που αναλύθηκαν}
 \end{figure}
 
-\renewcommand{\customfolder}{results/ClassicTassios/compare_yield_N=1}
-\begin{figure}[tbp]
-\centering
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Stresses.pdf}
-    \caption{Τάσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή}
-  \end{subfigure}
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Stresses.pdf}
-    \caption{Τάσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή τάσεων σκυροδέματος - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή}
-  \end{subfigure}\\
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Strains.pdf}
-    \caption{Παραμορφώσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων χάλυβα - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή}
-  \end{subfigure}
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Strains.pdf}
-    \caption{Παραμορφώσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων σκυροδέματος - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή}
-  \end{subfigure}\\
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Slipping.pdf}
-    \caption{Ολισθήσεις}\label{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή}
-  \end{subfigure}
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
-    \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή}
-  \end{subfigure}
-\caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή για
-  \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
-\label{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μονοτονική φόρτιση πριν και μετά τη διαρροή}
-\end{figure}
+\section{Διαγράμματα}\label{sec:Αποτελέσματα - Διαγράμματα}
+Ακολουθούν τα διαγράμματα που παραλήφθηκαν από την προηγούμενη ενότητα.
+\input{./apotelesmata/figures.tex}
 
-\renewcommand{\customfolder}{results/ClassicTassios/compare_yield_N=2}
-\begin{figure}[tbp]
-\centering
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Stresses.pdf}
-    \caption{Τάσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 2}
-  \end{subfigure}
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Stresses.pdf}
-    \caption{Τάσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή τάσεων σκυροδέματος - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 2}
-  \end{subfigure}\\
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Strains.pdf}
-    \caption{Παραμορφώσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων χάλυβα - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 2}
-  \end{subfigure}
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Strains.pdf}
-    \caption{Παραμορφώσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων σκυροδέματος - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 2}
-  \end{subfigure}\\
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Slipping.pdf}
-    \caption{Ολισθήσεις}\label{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 2}
-  \end{subfigure}
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
-    \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 2}
-  \end{subfigure}
-\caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου, πριν και μετά τη διαρροή για
-  \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
-\label{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου πριν και μετά τη διαρροή για Ν = 2}
-\end{figure}
+\clearpage
 
-\renewcommand{\customfolder}{results/ClassicTassios/compare_yield_N=3}
-\begin{figure}[tbp]
-\centering
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Stresses.pdf}
-    \caption{Τάσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 3}
-  \end{subfigure}
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Stresses.pdf}
-    \caption{Τάσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή τάσεων σκυροδέματος - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 3}
-  \end{subfigure}\\
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Strains.pdf}
-    \caption{Παραμορφώσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων χάλυβα - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 3}
-  \end{subfigure}
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Strains.pdf}
-    \caption{Παραμορφώσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων σκυροδέματος - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 3}
-  \end{subfigure}\\
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Slipping.pdf}
-    \caption{Ολισθήσεις}\label{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 3}
-  \end{subfigure}
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
-    \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 3}
-  \end{subfigure}
-\caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου, πριν και μετά τη διαρροή για
-  \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
-\label{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου πριν και μετά τη διαρροή για Ν = 3}
-\end{figure}
+\section{Συμπεράσματα}\label{sec:Αποτελέσματα - Συμπεράσματα}
+Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μία σύντομη διερεύνηση του φαινομένου της εξόλκευσης
+ράβδων οπλισμένου σκυροδέματος σε ανακυκλιζόμενες φορτίσεις, μετά τη διαρροή.
+Συνοπτικά, τα βασικότερα σημεία που προέκυψαν από την ανάλυση είναι τα ακόλουθα:
+\begin{eenumerate}
+  \item Οι ολισθήσεις της ράβδου οφείλονται πρωτίστως στις παραμορφώσεις του χάλυβα
+     και βρίσκονται συγκεντρωμένες κυρίως στο εξολκευόμενο άκρο της ράβδου.
+  \item Μετά τη διαρροή, οι ολισθήσεις αυξάνονται σημαντικά.
+     Οι ολισθήσεις στο τμήμα της ράβδου που δεν έχει διαρρεύσει είναι 
+     αμελητέες μπροστά σε αυτές του τμήματος που έχει διαρρεύσει.
+  \item Η υποβάθμισης της συνάφειας λόγω των ανακυκλίσεων οδηγεί σε αύξηση των 
+     ολισθήσεων στο άκρο της εξολκευόμενης ράβδου.
+  \item Ο τύπος στήριξης του δοκιμίου δε φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα το 
+     μέγεθος της ολίσθησης στο εξολκευόμενο άκρο.
+  \item Ο καταστατικός νόμος τοπικής συνάφειας -- τοπικής ολίσθησης
+     και πιο συγκεκριμένα ο τρόπος υποβάθμισής του συναρτήσει των ανακυκλίσεων
+     παίζει σημαντικότατο ρόλο στην πρόβλεψη των ολισθήσεων.
+     Η μορφή και οι τιμές του μονοτονικού καταστατικού νόμου επηρεάζουν μόνο την τιμή των ολισθήσεων.
+  \item Το μέγεθος υπέρβασης της τάσης διαρροής δεν αλλάζει ούτε την κατανομή
+     των διαφόρων μεγεθών στην εκτός διαρροής περιοχή ούτε και την τιμή τους.
+     Κατ' ουσίαν το μόνο που παρατηρείται είναι μια οριζόντια μετατόπιση 
+     των διαφόρων μεγεθών προς το εσωτερικό του δοκιμίου.
+     Οι όποιες αλλαγές παρουσιάζονται οφείλονται στην κράτυνση του χάλυβα,
+     αφορούν κυρίως την τιμή των διαφόρων μεγεθών 
+     και είναι συγκεντρωμένες στην περιοχή διαρροής.
+\end{eenumerate}
 
-\renewcommand{\customfolder}{results/ClassicTassios/compare_yield_N=4}
-\begin{figure}[tbp]
-\centering
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Stresses.pdf}
-    \caption{Τάσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 4}
-  \end{subfigure}
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Stresses.pdf}
-    \caption{Τάσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή τάσεων σκυροδέματος - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 4}
-  \end{subfigure}\\
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Strains.pdf}
-    \caption{Παραμορφώσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων χάλυβα - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 4}
-  \end{subfigure}
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Strains.pdf}
-    \caption{Παραμορφώσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων σκυροδέματος - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 4}
-  \end{subfigure}\\
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Slipping.pdf}
-    \caption{Ολισθήσεις}\label{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 4}
-  \end{subfigure}
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
-    \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 4}
-  \end{subfigure}
-\caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου, πριν και μετά τη διαρροή για
-  \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
-\label{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου πριν και μετά τη διαρροή για Ν = 4}
-\end{figure}
 
-\renewcommand{\customfolder}{results/ClassicTassios/compare_yield_N=5}
-\begin{figure}[tbp]
-\centering
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Stresses.pdf}
-    \caption{Τάσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 5}
-  \end{subfigure}
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Stresses.pdf}
-    \caption{Τάσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή τάσεων σκυροδέματος - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 5}
-  \end{subfigure}\\
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Strains.pdf}
-    \caption{Παραμορφώσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων χάλυβα - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 5}
-  \end{subfigure}
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Strains.pdf}
-    \caption{Παραμορφώσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων σκυροδέματος - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 5}
-  \end{subfigure}\\
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Slipping.pdf}
-    \caption{Ολισθήσεις}\label{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 5}
-  \end{subfigure}
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
-    \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πριν και μετά τη διαρροή - Ν = 5}
-  \end{subfigure}
-\caption{Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου, πριν και μετά τη διαρροή για
-  \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
-\label{fig:Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου πριν και μετά τη διαρροή για Ν = 5}
-\end{figure}
-
-\renewcommand{\customfolder}{results/ClassicTassios/cyclic}
-\begin{figure}[tbp]
-\centering
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Stresses.pdf}
-    \caption{Τάσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}
-  \end{subfigure}
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Stresses.pdf}
-    \caption{Τάσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή τάσεων σκυροδέματος - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}
-  \end{subfigure}\\
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Strains.pdf}
-    \caption{Παραμορφώσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων χάλυβα - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}
-  \end{subfigure}
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Strains.pdf}
-    \caption{Παραμορφώσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων σκυροδέματος - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}
-  \end{subfigure}\\
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Slipping.pdf}
-    \caption{Ολισθήσεις}\label{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}
-  \end{subfigure}
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
-    \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πλήρης ανακυκλιση πριν τη διαρροή}
-  \end{subfigure}
-\caption{Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή για
-  \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
-\label{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση πριν τη διαρροή}
-\end{figure}
-
-\renewcommand{\customfolder}{results/ClassicTassios/cyclic_yield}
-\begin{figure}[tbp]
-\centering
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Stresses.pdf}
-    \caption{Τάσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή τάσεων χάλυβα - Πλήρης ανακυκλιση μετά τη διαρροή}
-  \end{subfigure}
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Stresses.pdf}
-    \caption{Τάσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή τάσεων σκυροδέματος - Πλήρης ανακυκλιση μετά τη διαρροή}
-  \end{subfigure}\\
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Steel_Strains.pdf}
-    \caption{Παραμορφώσεις χάλυβα}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων χάλυβα - Πλήρης ανακυκλιση μετά τη διαρροή}
-  \end{subfigure}
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Concrete_Strains.pdf}
-    \caption{Παραμορφώσεις σκυροδέματος}\label{fig:Κατανομή παραμορφώσεων σκυροδέματος - Πλήρης ανακυκλιση μετά τη διαρροή}
-  \end{subfigure}\\
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Slipping.pdf}
-    \caption{Ολισθήσεις}\label{fig:Κατανομή ολισθήσεων - Πλήρης ανακυκλιση μετά τη διαρροή}
-  \end{subfigure}
-  \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
-    \includegraphics[width=\linewidth]{\customfolder/Bond_Reduced_Stresses.pdf}
-    \caption{Τάσεις συναφείας}\label{fig:Κατανομή τάσεων συναφείας - Πλήρης ανακυκλιση μετά τη διαρροή}
-  \end{subfigure}
-\caption{Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση μετά τη διαρροή για
-  \protect\input{./apotelesmata/\customfolder/caption.txt}}
-\label{fig:Ιστορία κατανομής τάσεων και παραμορφώσεων κατά μήκος δοκιμίου υποκειμένου σε μία πλήρη ανακύκλιση μετά τη διαρροή}
-\end{figure}
-
-\subsection{Σύγκριση κατασταστικών νόμων}\label{ssec:Αποτελέσματα - Σύγκριση καταστατικών νόμων}
-
-Υπενθυμίζεται ότι αυτό που έχει σημασία στην προκειμένη περίπτωση είναι
-να επιτευχθεί η ισορροπία δυνάμεων στο σύνολο του δοκιμίου.
-Κατά συνέπεια, έχοντας ως δεδομένη την εξωτερική δύναμη εξόλκευσης,
-ο μόνος διαθέσιμος περιορισμός για τον προσδιορισμό της μορφής των εξωτερικών τάσεων 
-είναι το ολοκλήρωμα του στερεού που σχηματίζουν κατά το μήκος του δοκιμίου να ισούται με την 
-εξωτερική δύναμη.
-Υποθέτοντας λοιπόν τριγωνική ή παραβολική κατανομή,
-το πρόβλημα της εύρεσης της μορφής τους ανάγεται στον
-προσδιορισμό της μέγιστης τιμής των τάσεων στο εξολκευόμενο άκρο 
-του δοκιμίου και του μήκους στο οποίο ασκούνται.
-
-\subsection{Παράπλευρες στηρικτικές τάσεις}\label{ssec:Αποτελέσματα - Παράπλευρες στηρικτικές τάσεις}
-Το βασικό μειονέκτημα της στήριξης του δοκιμίου μέσω παράπλευρων διατμητικών τάσεων
-είναι ότι δεν είναι δυνατό να είναι γνωστή εκ των προτέρων η μορφή τους κατά μήκος του δοκιμίου.
-
-Υπενθυμίζεται ότι αυτό που έχει σημασία στην προκειμένη περίπτωση είναι
-να επιτευχθεί η ισορροπία δυνάμεων στο σύνολο του δοκιμίου.
-Κατά συνέπεια, έχοντας ως δεδομένη την εξωτερική δύναμη εξόλκευσης,
-ο μόνος διαθέσιμος περιορισμός για τον προσδιορισμό της μορφής των εξωτερικών τάσεων 
-είναι το ολοκλήρωμα του στερεού που σχηματίζουν κατά το μήκος του δοκιμίου 
-να ισούται με την εξωτερική δύναμη.
-Υποθέτοντας λοιπόν τριγωνική ή παραβολική κατανομή,
-το πρόβλημα της εύρεσης της μορφής τους ανάγεται στον
-προσδιορισμό της μέγιστης τιμής των τάσεων στο εξολκευόμενο άκρο 
-του δοκιμίου και του μήκους στο οποίο ασκούνται.
-
-Όπως γίνεται φανερό από τα επόμενα διαγράμματα, αν και η κατανομή των τάσεων κατά 
-μήκος του δοκιμίου εξαρτάται άμεσα από το μήκος στο οποίο ασκούνται οι στηρικτικές
-διατμητικές τάσεις, εντούτοις, η τιμή των ολισθήσεων στο άκρο του δοκιμίου
-δε φαίνεται να εξαρτάται από το μήκος αυτό.
-Επιπρόσθετα, 
-
-% \section{Κριτική αποτελεσμάτων}\label{sec:Αποτελέσματα - Κριτική αποτελεσμάτων}
+  

File apotelesmata/tikz/k2_development_everything.tikz

 \tikzset{%
   st1/.style={dotted, mark = triangle},
   st2/.style={dotted, mark = x},
-  st3/.style={dashed, mark = o},
-  st4/.style={dashed, mark = +},
+  st3/.style={dotted, mark = o},
+  st4/.style={dotted, mark = +},
 }
 
 % Unless specified, the marks appear dashed, dotted etc
   legend pos = outer north east,
 ]
 
-\addplot[domain=5:13,solid,thick] {0.095 * x + 1.175};
+\addplot[domain=5:13,dashed,thick] {0.095 * x + 1.175};
 \addplot[domain=5:13,dashdotted,thick] {0.11125 * x + 1.16875};
 
 \addplot [st1]

File bibliography.bib

 }
 
 @BOOK{FIB2010modela,
-  title = {Model code 2010 - First complete draft},
+  title = {Model Code 2010 - First complete draft},
   publisher = {fib},
   year = {2010},
   author = {{Fédération Internationale du Béton}},
   url = {www.cambridge.org/9780521852876}
 }
 
-@techreport{Ma1976,
+@report{Ma1976,
   address = {Berkeley - California},
   author = {Ma, S.Y.M. and Bertero, Vitelmo and Popov, Egor},
   institution = {University of California},

File conclusions/conclusions.tex

-\chapter{Συμπεράσματα}\label{cha:Συμπεράσματα}
-\section{Τομείς για πέρα έρευνα}
-\begin{itemize}
-  \item Να ενσωματωθεί κάποιο προσομοίωμα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του τη μη γραμμική συμπεριφορά του σκυροδέματος.
-  \item Να ενσωματωθεί ένα λεπτομερέστερο, μη γραμμικοποιημένο προσομοίωμα για τον χάλυβα
-     το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του την μη γραμμική συμπεριφορά του χάλυβα ακόμα και κατά το μέτρο αναλογίας.
-  \item α
-\end{itemize}
+\chapter{Ανακεφαλαίωση -- Επίλογος}\label{cha:Επίλογος}
+Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε το πρόβλημα της εξόλκευσης ράβδων οπλισμένου σκυροδέματος
+υπό ανακυκλιζόμενες φορτίσεις μετά τη διαρροή.
+Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω του οποίου
+είναι δυνατό να επιτευχθεί με ευκολία και εποπτικότητα,
+η διερεύνηση της εξέλιξης του φαινομένου.
 
+Στα πλαίσια αυτά, και χρησιμοποιώντας το προαναφερθέν πρόγραμμα,
+έγινε μία προκαταρκτική διερεύνηση του προβλήματος και εξήχθησαν ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα.
+Πρέπει να τονιστεί ότι το θέμα δεν έχει εξαντληθεί καθώς δεν έχουν
+διερευνηθεί πλήρως ούτε όλες οι παράμετροι του προβλήματος,
+και κυρίως, ούτε και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους.
 
+Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι η εργασία αυτή αποτελεί μία χρήσιμη συμβολή
+σε ένα σημαντικό για την αντισεισμική μηχανική θέμα και μπορεί να 
+βοηθήσει αφενός στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου και αφετέρου
+(όπως ελπίζουμε τουλάχιστον) στην μετουσίωση της κατανόησης αυτής σε
+εφαρμόσιμη γνώση.
+
+\section{Ελλείψεις -- Τομείς για πέρα έρευνα}
+Η εργασία αυτή, και το πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή που αποτέλεσε το κυρίως αντικείμενό της,
+έγινε στα, κατά το μάλλον ή ήττον, περιορισμένα χρονικά πλαίσια μιας διπλωματική εργασίας.
+Ως εκ τούτου δεν δύναται να πληρεί προϋποθέσεις ούτε τελειότητας, ούτε πληρότητας.
+Κατά τη διάρκεια της εκπόνησής της, ανέκυψε μια σειρά θεμάτων τα οποία, 
+άλλοτε λόγω έλλειψης χρόνου και άλλοτε λόγω έλλειψης αξιόπιστων επιστημονικών δεδομένων,
+δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθούν/ενσωματωθούν.
+Τα βασικότερα εξ' αυτών είναι τα εξής:
+\begin{iitemize}
+  \item Η ενσωμάτωση ενός προσομοιώματος το οποίο θα λαμβάνει υπόψη 
+     τη μη γραμμική συμπεριφορά του σκυροδέματος.
+  \item Η ενσωμάτωση λεπτομερέστερων προσομοιωμάτων για το χάλυβα ούτως ώστε
+     να μπορεί να ληφθούν υπόψη φαινόμενα όπως η ισότροπη κράτυνση αλλά και
+     η μη γραμμική συμπεριφορά του χάλυβα για τάσεις μεταξύ της τάσης αναλογίας και της τάσης διαρροής.
+  \item Δεδομένης της σημασίας που φαίνεται να έχει ο τρόπος υποβάθμισης της 
+     συνάφειας συναρτήσει των ανακυκλίσεων, η περαιτέρω διερεύνηση μέσω της υλοποίησης
+     και άλλων καταστατικών νόμων τοπικής συνάφειας -- τοπικής ολίσθησης.
+  \item Καθώς δε βρέθηκε αξιόπιστος τρόπος να ληφθεί με κάποιο τρόπο υπόψη 
+     η μεταβολή του καταστατικού νόμου τοπικής συνάφειας -- τοπικής ολίσθησης
+     εξαιτίας της θλιπτικής διαρροής του χάλυβα, το φαινόμενο αυτό αγνοήθηκε.
+\end{iitemize}
+
+Πέρα από αυτά το πρόγραμμα, στην παρούσα φάση, μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί 
+για τη διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν και άλλα συναφή μεγέθη όπως 
+το μήκος αγκύρωσης ευθύγραμμων ράβδων, ενώ διαφορετικού τύπου αναλύσεις, 
+όπως οι επαναλαμβανόμενες \emph{(repeating)} φορτίσεις
+είναι πολύ εύκολο να υλοποιηθούν.
+Τέλος, ο κώδικας μπορεί εύκολα να αποτελέσει τη βάση για ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο 
+θα είναι σε θέση να καλύψει και άλλα συναφή προβλήματα όπως αυτό της
+πρόβλεψης του φορτίου ρηγμάτωσης, του πλάτους των ρωγμών και της απόστασης μεταξύ τους
+Μερικώς Προεντεταμένων Φορέων.

File custom_stuff.tex

-% % Features related to the memoir class
-% 
-% %-------------------------------------------------------
-% % Define the headstyle
-% % options include : bringhurst, crosshead, default, dawding, komalike, memman, ntglike, tandh, wilsondob 
-% \headstyles{komalike}
-% 
-% %-------------------------------------------------------
-% % Page Layout
-% \isopage
-% 
-% %-------------------------------------------------------
-% % Define the chapterstyle
-% % options include : default, section, hangnum, companion, article, reparticle, pederson, demo3, ell
-% % more info can be found at : http://www.ctan.org/tex-archive/info/latex-samples/MemoirChapStyles
-% % NOTE: The chapterstyle has already be defined by headstyle
-% %\chapterstyle{ell}
-% %\chapterstyle{chappell}
-% \chapterstyle{komalike}
-% %-------------------------------------------------------
-% % Define the depth of section numbering.
-% \setsecnumdepth{subsubsection}
-% 
-% %-------------------------------------------------------
-% % Define the depth of sectioning at the TOC.
-% \maxtocdepth{subsection}
-
-% 
-% \captionnamefont{\sffamily \bfseries}
-% \captiontitlefont{\sffamily}
-% \captionstyle{}
-% \captionwidth{\linewidth}
-% \normalcaptionwidth
-% \normalcaption
-% \captiondelim{: }              % Specify the caption delimiter
-% \precaption{\rule{\linewidth}{0.4pt}\par}  % Add a rule above the caption
-% \captiontitlefinal{.}            % Don't input a period at the end of captions!!!
 %-------------------------------------------------------
 % Custom Stuff
 %-------------------------------------------------------
 
-% This command allows the use of both english and greek text with correct hyphenation.
-% Engish text must be placed in braces. Example:
-% Ελληνικό κείμενο και \en{English text}. Ξανά ελληνικό κείμενο.
-%\newcommand{\en}[1]{\setlanguage{american}#1\setlanguage{monogreek}}
-
-%\newcommand{\en}[1]{\begin{english}#1\end{english}}
 \newcommand{\StateofArt}{\emph{State of the Art Report}\xspace}
 \newcommand{\MCninety}{\emph{Model Code 1990}\xspace}
 \newcommand{\MCten}{\emph{Model Code 2010}\xspace}
 
 \newcommand{\footlink}[2]{\href{#2}{#1}\footnote{\url{#2}}}
 
+
 \newcommand{\customfolder}{}
 
 \newenvironment{iitemize}[0]%
     \setlength{\parsep}{1pt}}
   {\end{enumerate}}
 
-\newenvironment{wholepage}[0]%
-  {}%\newgeometry{top = 2cm, left = 1cm, right = 1cm}}
-%   \pagestyle{plain}}
-  {\restoregeometry}
+\newenvironment{ddescription}[0]%
+  {\begin{description}
+    \setlength{\itemsep}{2pt}
+    \setlength{\parskip}{1pt}
+    \setlength{\parsep}{1pt}}
+  {\end{description}}
 
-% Custom lists
-% % \newenvironment{myenumerate}{\begin{enumerate} \tightlist}{\end{enumerate}}
-% % \newenvironment{myitemize}{
-% %   \begin{itemize} 
-% %     \firmlist
-% %     % Distance between list and preceding/following text.
-% %     \setlength{\topsep}{\baselineskip}
-% %     \setlength{\parskip}{0em}
-% %     \setlength{\partopsep}{0pt}
-% %     % Distance between items
-% %     \setlength{\itemsep}{0pt}
-% %     \setlength{\parsep}{0pt}}
-% %     {\end{itemize}}
-% % \newenvironment{mydescription}{\begin{description} \tightlist}{\end{description}}
-
-% Symbol list
-% \renewenvironment{symbols}%
-%   {\list{}% empty label
-%     {% Distance between list and preceding/following text.
-%     \setlength{\topsep}{\baselineskip}
-%     \setlength{\parskip}{0em}
-%     \setlength{\partopsep}{0pt}
-%     % Distance between items
-%     \setlength{\itemsep}{0pt}
-%     \setlength{\parsep}{0pt}
-%     %
-%     \setlength{\leftmargin}{2em}
-%     \setlength{\rightmargin}{0em}
-%     %
-%     \setlength{\listparindent}{1em}
-%     \setlength{\itemindent}{0em}
-%     \setlength{\labelwidth}{0em}
-%     \setlength{\labelsep}{2em}}}%
-%   {\endlist}
-% \newcommand{\symb}[1]{\item[#1]\mbox{}\nopagebreak}
-
-% % Create new float environments.
-% \newsubfloat{table}
-% \newsubfloat{figure}
+% When a page is inserted before the beginning of a chapter
+% insert a completely blank page (from fancyhdr manual)
+\makeatletter
+\def\cleardoublepage{\clearpage\if@twoside \ifodd\c@page\else
+\hbox{}
+\vspace*{\fill}
+% \begin{center}
+% This page intentionally contains only this sentence.
+% \end{center}
+\vspace{\fill}
+\thispagestyle{empty}
+\newpage
+\if@twocolumn\hbox{}\newpage\fi\fi\fi}
+\makeatother

File introduction/introduction.tex

 Οι παράμετροι αυτές είναι:
 \begin{iitemize}
   \item η μη γραμμική συμπεριφορά του χάλυβα (\emph{Baushinger effect})
-  \item ολίσθηση εξόλκευόμενης ράβδου 
+  \item ολίσθηση εξολκευόμενης ράβδου 
 \end{iitemize}
 
 Αναλυτικότερα, η χαμηλή εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος, οδηγεί σε εκτεταμένες ρηγματώσεις
 καθώς και της αύξησης του απαιτούμενου μήκους αγκύρωσης της ράβδου.
 
 \section{Διάρθρωση}\label{sec:Εισαγωγή - Διάρθρωση}
-Η εργασία διαρθρώνεται συνολικά σε \ref{cha:Συμπεράσματα} κεφάλαια ενώ ακολουθούν και παραρτήματα.
+Η εργασία διαρθρώνεται συνολικά σε \ref{cha:Επίλογος} κεφάλαια ενώ ακολουθούν και παραρτήματα.
 
 Το παρών κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή, στην οποία ορίζεται το πρόβλημα, το πλαίσιο και ο στόχος της εργασίας.
 
 Πρέπει να σημειωθεί ότι στην παρούσα εργασία δε γίνεται πλήρης διερεύνηση των παραμέτρων 
 που υπεισέρχονται στο φαινόμενο ούτε εξετάζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ τους.
 
-Στο κεφάλαιο \ref{cha:Συμπεράσματα} συνοψίζονται τα συμπεράσματα και διατυπώνονται
+Στο κεφάλαιο \ref{cha:Επίλογος} γίνεται μια σύντομη ανακεφαλαίωση και διατυπώνονται
 προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
 
 Στο συνοδευτικά παραρτήματα εξετάζονται θέματα, σχετικά με το καθαρά προγραμματιστικό τμήμα της εργασίας,
 
 Τόσο για την ανάπτυξη του προαναφερθέντος προγράμματος όσο και για τη συγγραφή
 της εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά προγράμματα ανοικτού λογισμικού (\emph{open source}).
-Πιο συγκεκριμένα για την ανάπτυξη του προγραμματος χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα Python, 
+Πιο συγκεκριμένα για την ανάπτυξη του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα Python, 
 ενώ για τη στοιχειοθεσία χρησιμοποιήθηκε το \XeLaTeX.
 Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, τα σχήματα και οι εικόνες είναι πρωτότυπα
-και σχεδόν στο σύνολο τους έχουν γίνει με χρήση του πακέτου \textsf{Tikz}.
+και σχεδόν στο σύνολο τους έχουν γίνει μέσω \LaTeX\ με χρήση του πακέτου \textsf{Tikz}.
 
 Τα αρχεία κώδικα του κειμένου αλλά και των σχημάτων είναι 
 \footlink{ελεύθερα διαθέσιμα}{https://pmav99@bitbucket.org/pmav99/diplomatiki}

File katastatikoi/katastatikoi_nomoi.tex

 \end{figure}
 
 \subsection{Εφελκυσμός}
-Για απλοποιητικούς λόγους, οι παραμορφώσεις του σκυροδέματος σε εφελκυσμό,
+Για λόγους απλοποίησης, οι παραμορφώσεις του σκυροδέματος σε εφελκυσμό,
 θεωρείται ότι είναι γραμμικά εξαρτημένες από το μέτρο ελαστικότητας του 
 σκυροδέματος σε εφελκυσμό [εξ. \ref{eq:Παραμόρφωση σκυροδέματος σε εφελκυσμό}].
 \begin{equation}
   \item η ισότροπη κράτυνση (\emph{isotropic strain hardening}) (σχ.~\ref{fig:Ισότροπη κράτυνση})
 \end{iitemize}
 
-Η διάκριση μεταξύ των δύο γίνεται ανάλογα με τη συμπεριφορά της επιφάνειας διαρροής.
+Η διάκριση μεταξύ των δύο γίνεται ανάλογα με τη μεταβολή της επιφάνειας διαρροής.
 Αν η επιφάνεια διαρροής αυξάνεται ομοιόμορφα χωρίς μεταβολές στο
 σχήμα της ή μετατοπίσεις, τότε έχουμε ισότροπη κράτυνση.
 Αν όμως η επιφάνεια διαρροής απλά μετατοπίζεται, χωρίς μεταβολές στο σχήμα της,
 τότε μιλάμε για κινηματική κράτυνση [σχ.~\ref{fig:Χώροι σ - ε πριν και μετά την κράτυνση του χάλυβα}].
 Τα γνωστότερα προσομοιώματα αυτού του τύπου είναι αυτό των \textcite{Ramberg1943} που χρησιμοποιεί μια καμπύλη τριών παραμέτρων
 και το προσομοίωμα των \textcite{Menegotto1973}.
+
 \begin{figure}[tbp]
   \centering
   \begin{subfigure}[b]{.49\linewidth}\centering
 Στην παρούσα εργασία έγινε η θεώρηση ότι ο χάλυβας ακολουθεί έναν απλοποιημένο διγραμμικό νόμο
 τόσο σε θλίψη όσο και σε εφελκυσμό (ελαστική -- ελαστοπλαστική συμπεριφορά).
 Αναλυτικότερα όσον αφορά τις μονοτονικές φορτίσεις, έγινε η παραδοχή ότι η συμπεριφορά του χάλυβα είναι γραμμική
-και ανάλογη του ελαστικού μέτρου Eλαστικότητας του χάλυβα $E_s$ 
+και ανάλογη του ελαστικού μέτρου Ελαστικότητας του χάλυβα $E_s$ 
 όσο η αναπτυσσόμενη τάση $σ_s$ είναι μικρότερη από το όριο διαρροής $f_y$.
 Στην πλαστική περιοχή η συμπεριφορά του χάλυβα εξακολουθεί να είναι γραμμική
 αλλά η κλίση του διαγράμματος τάσεων~--~παραμορφώσεων ($σ-ε$) είναι ίση με το
 
 Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, κυρίως για λόγους προγραμματιστικής ευκολίας, υπήρξαν ορισμένες
 διαφοροποίησεις σε σχέση με το αρχικό προσομοίωμα και οι οποίες αφορούν \begin{inparaenum}[(i)] \item την μονοτονική καμπύλη
-η οποία προσεγγίστηκε μεσω διαδοχικών ευθύγραμμων τμημάτων \item την κλίση του διαγράμματος
+η οποία προσεγγίστηκε μέσω διαδοχικών ευθύγραμμων τμημάτων \item την κλίση του διαγράμματος
 τοπικής συνάφειας -- τοπικής ολίσθησης κατά την αποφόρτιση, η οποία λαμβάνεται ίση με την κλίση\footnote{
 Ανάλογα με την αντοχή του σκυροδέματος λαμβάνει τιμές της τάξης των 200 -- \SI{250}{MPa}. 
 Υπενθυμίζεται ότι η προβλεπόμενη από το μοντέλο κλίση είναι \SI{180}{MPa}.}
 Η σύγκριση είναι γραφική και όχι αναλυτική, αλλά δεδομένης της αβεβαιότητας που
 υπεισέρχεται στο φαινόμενο της συνάφειας, κρίνεται επαρκής.
 
-Αναλυτικότερα, για μεγάλο αριθμό κύκλων ($n > 10$) η παρούσα υλοποίηση είναι ελαφρά συντηρητική,
+Αναλυτικότερα, για αρκετά μεγάλο αριθμό κύκλων ($n > 10$) η παρούσα υλοποίηση είναι ελαφρά συντηρητική,
 υποεκτιμώντας ελαφρώς την αναμενόμενη συνάφεια και τους οφειλόμενους στην τριβή κλάδους συνάφειας.
 Όσον αφορά πάντως τις ολιγοκυκλικές επαναλήψεις, ($n < 3$), οι οποίες οποίες αποτελούν και 
 το βασικό πεδίο ενδιαφέροντος για τον αντισεισμικό σχεδιασμό, πρακτικά, υπάρχει ταύτιση των αποτελεσμάτων.
  \centering
  \begin{subfigure}[b]{\linewidth}\centering
   \includegraphics[scale=0.9]{tikz/eligenhausen_compare_044.pdf}
-  \caption{Ανακυκλίσεις για $s = 0.44$\si{mm}}\label{fig:0.44}
+  \caption{Ανακυκλίσεις για $s = 0.44$\si{mm}}\label{fig:Σύγκριση υλοποίησης προσομοίωματος Eligenhausen - 0.44}
  \end{subfigure}
  \begin{subfigure}[b]{\linewidth}\centering
   \includegraphics[scale=0.9]{tikz/eligenhausen_compare_165.pdf}
-  \caption{Ανακυκλίσεις για $s = 1.65$\si{mm}}\label{fig:1.65}
+  \caption{Ανακυκλίσεις για $s = 1.65$\si{mm}}\label{fig:Σύγκριση υλοποίησης προσομοίωματος Eligenhausen - 1.65}
  \end{subfigure}
  \begin{subfigure}[b]{\linewidth}\centering
   \includegraphics[scale=0.9]{tikz/eligenhausen_compare_460.pdf}
-  \caption{Ανακυκλίσεις για $s = 4.60$\si{mm}}\label{fig:4.60}
+  \caption{Ανακυκλίσεις για $s = 4.60$\si{mm}}\label{fig:Σύγκριση υλοποίησης προσομοίωματος Eligenhausen - 4.60}
  \end{subfigure}
  \caption{Σύγκριση προσομοίωματος Eligenhausen όπως αυτό υλοποιήθηκε με τα πειραματικά αποτελέσματα από τα οποία προέκυψε και 
      με την υλοποίησή του από τους Eligenhausen et al.}

File my_thesis.tex

-\documentclass[a4paper,12pt,fleqn,openany,twoside]{book}
+\documentclass[a4paper,12pt,fleqn,openright,twoside]{book}
 
 \usepackage[a4paper,headheight=15pt,xetex]{geometry}
 \usepackage{lscape}
 \setTransitionsForGreek{\setlanguage{greek}}{\setlanguage{english}}
 
 \usepackage{amsmath}
-% \usepackage[math-style=ISO]{unicode-math}
+\usepackage[math-style=ISO]{unicode-math}
 \usepackage{mathtools}
 
 \newtagform{brackets}{[}{]}
 \usetagform{brackets}
 
-% \newfontfamily\greekfont[Mapping=tex-text]{Minion Pro} % to suppress a warning message about changed references.
-\setmainfont[Kerning=On,Mapping=tex-text]{Minion Pro}
-\setsansfont[Mapping=tex-text]{Myriad Pro} % sans font 
+\setmainfont[%
+  Kerning=On,
+  Mapping=tex-text,
+  UprightFont = Minion Pro,
+  ItalicFont = Minion Pro Italic,
+  SlantedFont = Minion Pro Italic,
+  BoldFont = Minion Pro Semibold,
+  BoldItalicFont = Minion Pro Semibold Italic,
+  BoldSlantedFont = Minion Pro Semibold Italic,
+  SmallCapsFont = Minion Pro,
+  ]{Minion Pro}
+\setsansfont[%
+  Kerning=On,
+  Mapping=tex-text,
+  UprightFont = Myriad Pro,
+  ItalicFont = Myriad Pro Italic,
+  SlantedFont = Myriad Pro Italic,
+  BoldFont = Myriad Pro Semibold,
+  BoldItalicFont = Myriad Pro Semibold Italic,
+  BoldSlantedFont = Myriad Pro Semibold Italic,
+  SmallCapsFont = Myriad Pro,
+  ]{Myriad Pro} % sans font 
 \setmonofont[Mapping=tex-text]{Consolas} % monospace font 
-% \setmathfont{XITS Math}
-% \setmathfont[range=\ell]{Asana Math}
+\setmathfont{XITS Math}
+\setmathfont[range=\ell]{Asana Math}
 
 \usepackage{fancyhdr}
 \pagestyle{fancy}
+% \renewcommand{\chaptermark}[1]{\markboth{\thechapter.\ \MakeUppercase{#1}}{}}
+% \renewcommand{\sectionmark}[1]{\markboth{\thesection.\ \MakeUppercase{#1}}{}}
 
-% \usepackage{floatrow}
+\pagestyle{fancy}
+\usepackage{calc}
+% \fancyheadoffset[LE,RO]{\marginparsep+\marginparwidth}
+\renewcommand{\chaptermark}[1]{\markboth{#1}{}}
+\renewcommand{\sectionmark}[1]{\markright{\thesection\ #1}}
+\fancyhf{}
+\fancyhead[LE,RO]{\bfseries\thepage}
+\fancyhead[LO]{\bfseries\rightmark}
+\fancyhead[RE]{\bfseries\leftmark}
+\fancypagestyle{plain}{%
+  \fancyhead{} % get rid of headers
+  \renewcommand{\headrulewidth}{0pt} % and the line
+}
+
+
+
+\usepackage{floatrow}
 \usepackage[
- margin=10pt,
- font=small,
- labelfont=bf,
- labelsep=endash,]
-{caption}
+  margin=10pt,
+  font={small},
+  labelfont=bf,
+  labelsep=endash,
+]{caption}
 \usepackage[]{subcaption}
 
 
 
 \usepackage{import}
 \usepackage{xspace}
-
+% 
 \input{tikz_stuff.tex}
 
 \usepackage[final]{hyperref}
   pdfproducer={Producer}, % producer of the document
   pdfkeywords={keyword1} {key2} {key3}, % list of keywords
   pdfnewwindow=true,   % links in new window
-  colorlinks=true,    % false: boxed links; true: colored links
+%   colorlinks=true,    % false: boxed links; true: colored links
   linkcolor=red,     % color of internal links
   anchorcolor=blue,		% color of anchors
   citecolor=green,    % color of links to bibliography
   maxbibnames=99,
   minbibnames=1,
   maxcitenames=2,
-  mincitenames=1]
-{biblatex}
+  mincitenames=1,
+]{biblatex}
 
 % Add the *.bib file
 \addbibresource{bibliography.bib}
 
 \input{custom_stuff.tex}
 
-% \usepackage[protrusion=true]{microtype}
+\usepackage[protrusion=true]{microtype}
 
 \usepackage[stable]{footmisc}
 
   mainauthor={Μαυρογιώργος Παναγιώτης},
   thesistitle={Αναλυτική προσομοίωση πειραμάτων εξόλκευσης σε ανακυκλιζόμενες φορτίσεις μετά τη διαρροή},
   thesissubtitle={},
-  department={Πολιτικών Μηχανικών},
+  faculty={Πολιτικών Μηχανικών},
   university={Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο},
-  supervisorNameA={Τάσιος Π. Θεοδόσιος},
+  supervisorNameA={Τ\kern-1.2pt άσιος Π. Θεοδόσιος},
   supervisorTitleA={Ομ. Καθηγητής},
   supervisorNameB={Βιντζηλαίου Ελισάβετ},
   supervisorTitleB={Καθηγήτρια},
   supervisorTitleC={Καθηγητής},
 ]{ntua-thesis}
 
+\usepackage{sectsty}
+\makeatletter\def\@seccntformat#1{\protect\makebox[0pt][r]{\csname the#1\endcsname\hspace{12pt}}}\makeatother
+\allsectionsfont{\raggedright\sffamily}
+% 
+% \usepackage[Sonny]{fncychap}
+
+
 \begin{document}
+
 \frontmatter
+\pagestyle{empty}
 
 \halftitlepage
-
 \comiteepage
-
 \copyrightpage
 
-\clearpage
-
+\pagestyle{fancy}
 \tableofcontents
 \addcontentsline{toc}{chapter}{Περιεχόμενα}
+\clearpage
 \listoffigures
 \addcontentsline{toc}{chapter}{Κατάλογος σχημάτων}
+\clearpage
 \listoftables
 \addcontentsline{toc}{chapter}{Κατάλογος πινάκων}
 
-\clearpage
-
 \mainmatter
 
+\subimport{introduction/}{introduction.tex}
 
-\subimport{introduction/}{introduction.tex}
-% % 
-% \subimport{synafeia/}{synafeia.tex}
-% 
-% \subimport{katastatikoi/}{katastatikoi_nomoi.tex}
-% 
-% \subimport{algorithmoi/}{algorithmoi.tex}
-% % 
+\subimport{synafeia/}{synafeia.tex}
+
+\subimport{katastatikoi/}{katastatikoi_nomoi.tex}
+
+\subimport{algorithmoi/}{algorithmoi.tex}
+
 \subimport{apotelesmata/}{apotelesmata.tex}
 
 \subimport{conclusions/}{conclusions.tex}
 % 
-\appendix
-
-\subimport{symbolismoi/}{symbolismoi.tex}
-
-\subimport{programma/}{programma.tex}
+% \appendix
+% \subimport{parartimata/}{parartimata.tex}
+% % \subimport{parartimata/}{symbolismoi.tex}
+% \subimport{parartimata/}{programma.tex}
 
 \phantom{\parencite{FIB2010modelb}}
 \printbibliography
+\addcontentsline{toc}{chapter}{Βιβλιογραφία}
 
 \end{document}

File parartimata/parartimata.tex

 Αναλυτικότερα, στο παράρτημα \ref{cha:Python} γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση της γλώσσας προγραμματισμού
 που χρησιμοποιήθηκε ενώ αναλύονται και οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή της.
 
-Στο παράρτημα \ref{cha:pyBond} δίνονται περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα που αποτέλεσε το κυρίως αντικείμενο της διπλωματικής αυτής.
+Στο παράρτημα \ref{cha:pyBond} δίνονται περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα που αποτέλεσε 
+το κυρίως αντικείμενο της διπλωματικής αυτής.
 
 Στο παράρτημα \ref{cha:Μέθοδος σύγκλισης} περιγράφεται λεπτομερώς η αριθμητική μέθοδος που 
-χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκλιση του αλγορίθμου.
-
-Στο παράρτημα \ref{cha:LaTeX} \LaTeX.
+χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκλιση του αλγορίθμου.

File parartimata/programma.tex

-\chapter{\LaTeX}\label{cha:LaTeX}
-Το \LaTeX είναι μια μηχανή στοιχειοθεσίας.
-Χρησιμοποιείται για την συγγραφή άρτιων τυπογραφικά κειμένων.
-
-Πακέτο tikz
-
-παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους επιλέχτηκε η χρήση της \Python ως γλώσσα προγραμματισμού,
-ενώ στην ενότητα \ref{cha:pyBond} δίνονται στοιχεία για το πρόγραμμα 
-το οποίο αποτέλεσε το αντικείμενο της παρούσης εργασίας.
-
 \chapter{Python}\label{cha:Python}
 Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια παρουσίαση της γλώσσας προγραμματισμού,
 ενώ εξηγούνται και οι λόγοι που την καθιστούν κατάλληλο εργαλείο για την 
 
 \chapter{pyBond}\label{cha:pyBond}
 Στο παράρτημα αυτό, αρχικά παρουσιάζονται οι βασικές βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν
-ενώ στη συνέχεια γίνεται η περιγραφή της δομής του προγράμματος pyBond
-το οποίο και αποτέλεσε τον καρπό της παρούσης εργασίας.
+ενώ στη συνέχεια γίνεται η περιγραφή της δομής του προγράμματος pyBond.
 
 \section{Βιβλιοθήκες}\label{sec:pyBond - Βιβλιοθήκες}
-Χωρίς να είναι οι μοναδικές, οι βασικές βιβλιοθήκες της Python
-που σχετίζονται με την υπολογιστική μηχανική είναι οι:
-\begin{itemize}
+Χωρίς να είναι οι μοναδικές, οι βασικές βιβλιοθήκες της \Python
+που σχετίζονται με την υπολογιστική μηχανική είναι οι ακόλουθες:
+\begin{iitemize}
 \item \footlink{numpy}{http://numpy.scipy.org/} η οποία είναι η βασική βιβλιοθήκη
    για την ανάπτυξη κώδικα σχετικού με την υπολογιστική μηχανική και η οποία
    επιτρέπει την εύκολη κλήση βιβλιοθηκών γραμμένων σε \emph{C} ή σε \Fortran.
 \item \footlink{matplotlib}{http://matplotlib.sourceforge.net/} η οποία βοηθά στη
    δημιουργία γραφημάτων υψηλής ποιότητας (\emph{publication quatity}),
    αντιστοίχων με αυτά τα οποία παράγονται από το \emph{Matlab} ή το \emph{Mathematica}.
-\end{itemize}
-Εκτενείς οδηγίες εγκατάστασης και παραδείγματα χρήσης τους μπορούν να βρεθούν στους αντίστοιχους ιστότοπους.
+\end{iitemize}
+
+Εκτενείς οδηγίες εγκατάστασης και παραδείγματα χρήσης τους μπορούν εύκολα να βρεθούν στους αντίστοιχους ιστότοπους.
+Προκειμένου να γίνει ταχύτερη η εκτέλεση του κώδικα του προγράμματος, 
+χρησιμοποιήθηκε και η Cython η οποία είναι μία γλώσσα προγραμματισμού
+με παρόμοια σύνταξη με την \Python, η οποία όμως απαιτεί τη δήλωση 
+τύπων \emph{(type declaration)} για τα αντικείμενα και επιτρέπει
+τη μεταγλώττιση \emph{(compiling)} του κώδικα σε γλώσσα μηχανής \emph{(binary)}.
 
 \section{Πρόγραμμα}\label{sec:pyBond - Πρόγραμμα}
 Ο κώδικας του προγράμματος που αποτελεί το αντικείμενο αυτής της διπλωματικής
 \footlink{διατίθεται ελεύθερα}{https://bitbucket.org/pmav99/pybond/}
 υπό την άδεια \footlink{GPL v.3}{http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html} ή νεώτερη αυτής.
 
-Η τεχνική προγραμματισμού είναι αντικειμενοστραφής ενώ χρησιμοποιήθηκε απλή κληρονομικότητα \emph{(single inheritance)}.
+Η τεχνική προγραμματισμού είναι αντικειμενοστραφής.
+Για την ανάπτυξη των κλάσεων χρησιμοποιήθηκε απλή κληρονομικότητα 
+\emph{(single inheritance)} και σύνθεση \emph{(composition)}.
 Ορίστηκαν οι ακόλουθες βασικές κλάσεις αντικειμένων:
-\begin{description}
+\begin{ddescription}
  \item [\texttt{Specimen}] όπου ορίζονται οι βασικές ιδιότητες του δοκιμίου.
  \item [\texttt{Concrete}] όπου ορίζονται οι μέθοδοι που περιγράφουν
 	τις παραμορφώσεις και τις τάσεις του σκυροδέματος.
 	τις παραμορφώσεις και τις τάσεις του χάλυβα.
  \item [\texttt{Bond}] όπου ορίζονται οι μέθοδοι που περιγράφουν 
 	τη συνάφεια οπλισμού και σκυροδέματος.
- \item [\texttt{Test}] όπου ορίζονται οι μέθοδοι που αφορούν
-	αυτή καθ' εαυτή τη διαδικασία της δοκιμής εξόλκευσης -- εισπίεσης.
+\end{ddescription}
+
+Πέρα από αυτές, ορίστηκαν κλάσεις που εξειδικεύουν ακόμα περισσότερο τα διαθέσιμα αντικείμενα. 
+Πιο συγκεκριμένα, οι κλάσεις αυτές είναι οι:
+\begin{description}
+  \item [\texttt{ModelCode2010}] όπου ορίζεται μία κλάση σκυροδέματος σύμφωνα με το \MCten.
+  \item [\texttt{B500C}] όπου ορίζεται μια κλάση χάλυβα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
+     κατηγορίας \emph{B500C}.
+  \item [\texttt{Tassios}] όπου ορίζεται ο κατασταστικός νόμος τοπικής συνάφειας -- τοπικής
+     ολίσθησης σύμφωνα με το προσομοίωμα Tassios.
+  \item [\texttt{Eligenhausen}] όπου ορίζεται ο κατασταστικός νόμος τοπικής συνάφειας -- τοπικής
+     ολίσθησης σύμφωνα με το προσομοίωμα Eligenhausen.
 \end{description}
 
-Πέρα από αυτές, συντάχθηκαν και κάποιες βοηθητικές συναρτήσεις 
+Για την διεξαγωγή των αναλύσεων, ορίστηκαν οι κλάσεις:
+\begin{ddescription}
+  \item [\texttt{PullOutClassicTassios}] η οποία χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή αναλύσεων
+     με το κλασσικό δοκίμιο εξόλκευσης σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας Tassios.
+  \item [\texttt{PullOutClassicEligenhausen}] η οποία χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή αναλύσεων
+     με το κλασσικό δοκίμιο εξόλκευσης σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας Eligenhausen.
+  \item [\texttt{PullOutExternalTassios}] η οποία χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή αναλύσεων
+     με το στηριζόμενο μέσω εξωτερικών τάσεων δοκίμιο σύμφωνα με το προσομοίωμα συνάφειας Tassios.
+\end{ddescription}
+
+Τέλος για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων των αναλύσεων ορίστηκαν οι κλάσεις:
+\begin{ddescription}
+  \item [\texttt{ClassicResults}] η οποία χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των 
+     αποτελεσμάτων των κλάσεων που αφορούν το κλασσικό δοκίμιο εξόλκευσης.
+  \item [\texttt{ExternalResults}] η οποία χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των 
+     αποτελεσμάτων των κλάσεων που αφορούν το στηριζόμενο μέσω εξωτερικών τάσεων δοκίμιο.
+\end{ddescription}
+
+Πέρα από παραπάνω, συντάχθηκαν και κάποιες βοηθητικές συναρτήσεις 
 οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με τους γεωμετρικούς υπολογισμούς που απαιτούνται 
-από τους καταστατικούς νόμους των υλικών.
+από τους καταστατικούς νόμους των υλικών αλλά και με την απεικόνιση των αποτελεσμάτων.
 
 Εξαιτίας της αντικειμενοστραφούς φύσης του κώδικα, διορθώσεις ή/και 
 επεκτάσεις του είναι δυνατό να γίνουν με σχετική ευκολία.

File parartimata/symbolismoi.tex

 \chapter{Συμβολισμοί}\label{cha:Συμβολισμοί}
+Ακολουθούν οι βασικοί συμβολισμοί που χρησιμοποιήθηκαν στο σώμα του κειμένου.
 \begin{description}
- \item {$\ell$} είναι το μήκος του δοκιμίου.
- \item {$\ell_{ext}$} είναι το μήκος στο οποίο ασκούνται οι εξωτερικά ασκούμενες (\emph{στηρίζουσες}) διατμητικές τάσεις.
- \item {$\ell_b$} είναι το συμβατικά υπολογιζόμενο μήκος αγκύρωσης της ράβδου.
- \item {$\ell_{b,act}$} είναι το ενεργό μήκος αγκύρωσης της ράβδου. 
- \item {$d_s$} είναι η διάμετρος της ράβδου. 
- \item {$D_c$} είναι η διάμετρος του δοκιμίου. 
- \item {$A_s$} είναι το εμβαδόν της ράβδου. 
- \item {$A_c$} είναι το εμβαδόν του δοκιμίου. 
- \item {$τ_{e,x}$} είναι η τιμή της εξωτερικής (\emph{στηρίζουσας}) διατμητικής τάσης στη θέση $x$. 
- \item {$τ_{e,0}$} είναι η μέγιστη τιμή της εξωτερικής (\emph{στηρίζουσας}) διατμητικής τάσης. 
- \item {$τ_{b,x}$} είναι η τάση συνάφειας που αναπτύσσεται μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος στη θέση $x$. 
- \item {$σ_{s,x}$} είναι η τάση που ασκείται στο χάλυβα στη θέση x. 
- \item {$σ_{c,x}^s$} είναι η τάση που αναπτύσσεται στο σκυρόδεμα εξαιτίας των τάσεων του χάλυβα στη θέση x. 
- \item {$σ_{c,x}^τ$} είναι η τάση που αναπτύσσεται στο σκυρόδεμα εξαιτίας των διατμητικών τάσεων $τ_{e}$ που στηρίζουν το δοκίμιο στη θέση x.
+  \item $f_{ck}$ είναι η χαρακτηριστική αντοχή του σκυροδέματος.
+  \item $f_{yk}$ είναι η χαρακτηριστική αντοχή του χάλυβα, η οποία συμβατικά θεωρείται ίση με την τάση διαρροής του.
+  \item {$\ell$} είναι το μήκος του δοκιμίου.
+  \item {$\ell_{ext}$} είναι το μήκος στο οποίο ασκούνται οι εξωτερικά ασκούμενες (\emph{στηρίζουσες}) διατμητικές τάσεις.
+  \item {$\ell_b$} είναι το συμβατικά υπολογιζόμενο μήκος αγκύρωσης της ράβδου.
+  \item {$\ell_{b,act}$} είναι το ενεργό μήκος αγκύρωσης της ράβδου. 
+  \item {$d_s$} είναι η διάμετρος της ράβδου. 
+  \item {$D_c$} είναι η διάμετρος του δοκιμίου. 
+  \item {$A_s$} είναι το εμβαδόν της ράβδου. 
+  \item {$A_c$} είναι το εμβαδόν του δοκιμίου. 
+  \item {$τ_{e,x}$} είναι η τιμή της εξωτερικής (\emph{στηρίζουσας}) διατμητικής τάσης στη θέση $x$. 
+  \item {$τ_{e,0}$} είναι η μέγιστη τιμή της εξωτερικής (\emph{στηρίζουσας}) διατμητικής τάσης. 
+  \item {$τ_{b,x}$} είναι η τάση συνάφειας που αναπτύσσεται μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος στη θέση $x$. 
+  \item {$σ_{s,x}$} είναι η τάση που ασκείται στο χάλυβα στη θέση x. 
+  \item {$σ_{c,x}^s$} είναι η τάση που αναπτύσσεται στο σκυρόδεμα εξαιτίας των τάσεων του χάλυβα στη θέση x. 
+  \item {$σ_{c,x}^τ$} είναι η τάση που αναπτύσσεται στο σκυρόδεμα εξαιτίας των διατμητικών τάσεων $τ_{e}$ που στηρίζουν το δοκίμιο στη θέση x.
+  \item $s_i^N$ είναι η ολίσθηση του σημείου $i$ κατά το στάδιο $N$.
+  \item $P$ είναι η τάση εξόλκευσης της ράβδου.
+  \item $q$ είναι το ποσοστό υπέρβασης της τάσης διαρροής $f_{yk}$ από την τάση εξόλκευσης $P$.
+  \item $k_2$ είναι ο λόγος της εξόλκευσης στο άκρο κατά το στάδιο $N$ προς την εξόλκευση του άκρου κατά την μονοτονική εξόλκευση.
 \end{description}
 

File synafeia/synafeia.tex

 
 Η συνάφεια επηρεάζει τις κατασκευές από σκυρόδεμα ποικιλοτρόπως.
 Όσον αφορά τις Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας (\emph{ΟΚΛ})
-η συνάφεια παίζει καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό του ανοίγματος των ρωγμών,
-στο tension stiffening\marginpar{μετάφραση}\ και στις καμπυλότητες.
+η συνάφεια παίζει καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό του ανοίγματος των ρωγμών 
+και στις καμπυλότητες διαρροής και αστοχίας.
 Όσον αφορά πάλι τις Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας (\emph{OKA}) η συνάφεια 
 επηρεάζει δραστικά τις αγκυρώσεις παντός τύπου καθώς και τη δυνατότητα στροφής
 των περιοχών σχηματισμού πλαστικών αρθρώσεων.
 Καθώς τα πειραματικά στοιχεία είναι ελάχιστα στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές στην απόκριση
 στην απόκριση δεν έχουν ποσοτικοποιηθεί επαρκώς.
 
-\subsection{Shima et al.}
+\subsection{Shima et al.}\label{ssec: Συνάφεια - Shima et al}
 
 Οι πρώτοι που μελέτησαν το φαινόμενο ήταν οι \cite{Shima1987models}, οι οποίοι κατόπιν
 πειραμάτων κατέληξαν στη σχέση \ref{eq:Shima Equation} η οποία συσχετίζει την τάση
 μελετήθηκε η επιρροή μόνο της εφελκυστικής διαρροής του χάλυβα.
 Η εφαρμογή της στην περίπτωση της θλιπτικής διαρροής δεν έχει αποδειχτεί.
 
-\subsection{Ruiz et al.}
+\subsection{Ruiz et al.}\label{ssec: Συνάφεια - Ruiz et al}
 Διαφορετική προσέγγιση ακολουθήθηκε από τους \cite{Ruiz2007postyield}, οι οποίοι πρότειναν
 η μείωση της συνάφειας να ληφθεί υπόψη μέσω του μειωτικού συντελεστή $K_b$.
 Σε συγκρίσεις που έκαναν οι συγγραφείς με τα πειράματα των \cite{Shima1987models}
 Το μέγεθος της απομείωσης, εξαρτάται τόσο από τη γεωμετρία όσο και από τα ελαστικά
 χαρακτηριστικά του χάλυβα.
 
-\subsection{Model Code 2010}
+\subsection{Model Code 2010}\label{ssec: Συνάφεια - Model Code 2010}
 Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα \ref{sec:Συνάφεια - CEB}, ο \MCten είναι ο πρώτος κανονισμός
 στον οποίο λαμβάνεται υπόψη η μείωση της συνάφειας μετά τη διαρροή του χάλυβα.
 Η μείωση γίνεται μέσω του συντελεστή $Ω_y$ ο οποίος υπολογίζεται μέσω της εξίσωσης \eqref{eq:CEB Ωy}.

File synafeia/tikz/CEB_compare_Confined.tikz

   xmin=0, xmax=8,
   ymin=0, ymax=15,
   axis on top,
+  grid = major,
   legend entries={1990 good,1990 other,2010 good,2010 other},
   legend pos = outer north east,
 ]