Commits

Patrick Samson  committed 855be5d

Translations: updated: pl

  • Participants
  • Parent commits ab3284a

Comments (0)

Files changed (2)

File postman/locale/pl/LC_MESSAGES/django.mo

Binary file modified.

File postman/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po

 # This file is distributed under the same license as the django-postman package.
 # 
 # Translators:
-# Patrick Samson <maxcom@laposte.net>, 2011.
-# zsiciarz <antyqjon@interia.pl>, 2011.
-# Maciej Marczewski <maciej@marczewski.net.pl>, 2012.
-# Marek Polanski <m.polanski@epoczta.pl>, 2012.
+# Patrick Samson <maxcom@laposte.net>, 2011
+# zsiciarz <antyqjon@interia.pl>, 2011
+# Maciej Marczewski <maciej@marczewski.net.pl>, 2012
+# Marek Polanski <m.polanski@epoczta.pl>, 2012
+# jerzyk <jh@blueice.pl>, 2013
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: django-postman\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bitbucket.org/psam/django-postman/issues\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-12-10 23:14+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-27 09:58+0000\n"
-"Last-Translator: Marek Polanski <m.polanski@epoczta.pl>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-12-10 23:00+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-10-03 13:56+0000\n"
+"Last-Translator: jerzyk <jh@blueice.pl>\n"
+"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/django-postman/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: .\admin.py:25
 msgid "Sender and Recipient cannot be both undefined."
-msgstr "Nadawca i Odbiorca nie mogą być niezdefiniowani."
+msgstr "Nadawca i Odbiorca nie mogą być na raz niezdefiniowani."
 
 #: .\admin.py:32
 msgid "Visitor's email is in excess."
-msgstr ""
+msgstr "Email gościa jest niepotrzebny."
 
 #: .\admin.py:37
 msgid "Visitor's email is missing."
 
 #: .\admin.py:67
 msgid "Response date cannot be set without at least one reply."
-msgstr ""
-"Data odpowiedzi nie może być ustawiona bez przynajmniej jednej odpowiedzi."
+msgstr "Data odpowiedzi nie może być ustawiona bez przynajmniej jednej odpowiedzi."
 
 #: .\admin.py:69
 msgid "The message cannot be replied without being in a conversation."
 msgid ""
 "Ensure this value has at most {limit_value} distinct items (it has "
 "{show_value})."
-msgstr ""
+msgstr "Upewnij się, że ta wartość nie więcej niż {limit_value} unikalnych pozycji (obecnie jest ich {show_value})."
 
 #: .\fields.py:29
 msgid ""
 "Ensure this value has at least {limit_value} distinct items (it has "
 "{show_value})."
-msgstr ""
+msgstr "Upewnij się, że ta wartość ma co najmniej {limit_value} unikalnych pozycji (obecnie jest ich {show_value})."
 
 #: .\fields.py:30
 msgid "Some usernames are rejected: {users}."
 
 #: .\models.py:260
 msgid "moderated at"
-msgstr ""
+msgstr "data moderacji"
 
 #: .\models.py:261
 msgid "rejection reason"
 "\n"
 "{sender} wrote:\n"
 "{body}\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"{sender} napisał:\n"
-"{body}\n"
+msgstr "\n\n{sender} napisał:\n{body}\n"
 
 #: .\utils.py:63
 msgid "Re: {subject}"
 msgid ""
 "Messages in this folder will never be removed. You can use this folder for "
 "long term storage."
-msgstr ""
-"Wiadomości z tego folderu nigdy nie będą usuwane. Możesz używać go do "
-"przechowywania wiadomości przez długi czas."
+msgstr "Wiadomości z tego folderu nigdy nie będą usuwane. Możesz używać go do przechowywania wiadomości przez długi czas."
 
 #: .\templates\postman\base.html.py:4
 msgid "Messaging"
-msgstr ""
+msgstr "Wiadomości"
 
 #: .\templates\postman\base.html.py:13
 msgid "Inbox"
 
 #: .\templates\postman\base_folder.html.py:20
 msgid "by conversation"
-msgstr ""
+msgstr "według rozmowy"
 
 #: .\templates\postman\base_folder.html.py:21
 msgid "by message"
-msgstr ""
+msgstr "według wiadomości"
 
 #: .\templates\postman\base_folder.html.py:25
 #: .\templates\postman\view.html.py:23
 #: .\templates\postman\email_visitor.txt.py:3
 #, python-format
 msgid "On %(date)s, you asked to send a message to the user '%(recipient)s'."
-msgstr ""
-"Dnia %(date)s prosiłeś o wysłanie wiadomości do użytkownika '%(recipient)s'."
+msgstr "Dnia %(date)s prosiłeś o wysłanie wiadomości do użytkownika '%(recipient)s'."
 
 #: .\templates\postman\email_user.txt.py:5
 #: .\templates\postman\email_visitor.txt.py:5
 msgid ""
 "Note: This message is issued by an automated system.\n"
 "Do not reply, this would not be taken into account."
-msgstr ""
-"Uwaga: Ta wiadomość została wysłana automatycznie.\n"
-"Nie odpisuj na nią, ponieważ nie będzie to wzięte pod uwagę."
+msgstr "Uwaga: Ta wiadomość została wysłana automatycznie.\nNie odpisuj na nią, ponieważ nie będzie to wzięte pod uwagę."
 
 #: .\templates\postman\email_user_subject.txt.py:1
 #: .\templates\postman\email_visitor_subject.txt.py:1
 #, python-format
 msgid "Message \"%(subject)s\" on the site %(sitename)s"
-msgstr ""
+msgstr "Wiadomość \"%(subject)s\" z serwisu %(sitename)s"
 
 #: .\templates\postman\email_visitor.txt.py:1
 msgid "Dear visitor,"
 
 #: .\templates\postman\email_visitor.txt.py:8
 msgid "As a reminder, please find below the content of your message."
-msgstr ""
+msgstr "Dla przypomnienia, poniżej znajduje się  Twoja wiadomość."
 
 #: .\templates\postman\email_visitor.txt.py:11
 msgid "Please find below the answer from your correspondent."
-msgstr ""
+msgstr "Poniżej znajdziesz odpowiedź od Twojego rozmówcy."
 
 #: .\templates\postman\email_visitor.txt.py:15
 msgid "For more comfort, we encourage you to open an account on the site."
 
 #: .\templates\postman\inbox.html.py:3
 msgid "Received Messages"
-msgstr "Odebranych wiadomości"
+msgstr "Wiadomości odebrane"
 
 #: .\templates\postman\inbox.html.py:6
 msgid "Received"
 msgid ""
 "Messages in this folder can be removed from time to time. For long term "
 "storage, use instead the archive folder."
-msgstr ""
-"Wiadomości w tym folderze mogą być usuwane co jakiś czas. Do przechowywania "
-"długoterminowego użyj folderu archiwum."
+msgstr "Wiadomości w tym folderze mogą być usuwane co jakiś czas. Do przechowywania długoterminowego użyj folderu archiwum."
 
 #: .\templates\postman\view.html.py:6
 msgid "Conversation"