Overview

HTTPS SSH

BRS#

Rezervační systém pro autobusy vznikl jako zápočtový projekt pro předměty Jazyk C# a platforma .NET a Pokročilé programování pro .NET I vyučovaných na MFF UK v akademickém roce 2014/2015. Projekt byl vyvíjen v prostředí Mono ve verzi 3.12.0 na operačním systému GNU/Linux. Podrobný popis architektury a funkcí je v obsažené dokumentaci.

Distribuce

Projekt je šířen výhradně přes Git repozitář na serveru BitBucker.org.

Překlad

Překlad aplikace probíhá pomocí přiloženého souboru Makefile pomocí unixové utilitky make. Projekt podporuje několik targetů:

  • all - přeloží klientskou i serverovou aplikaci (defaultní)
  • server - přeloží pouze serverovou část
  • client - přeloží pouze klientskou část
  • prepare - do adresáře k přeloženým binárkám nakopíruje vzorové konfigurační soubory a soubory s plánky autobusů
  • start - spustí jeden server, který naplní daty pomocí fill_db.txt a jeden klient. VAROVÁNÍ: tato část je závislá na balíčku gnome-terminal.
  • clean - odstraní všechny soubory vzniklé překladem
  • size - vypíše souhrnou velikost zdrojových souborů na disku
  • doc - vygeneruje dokumentaci. Tento cíl vyžaduje nainstalovaný generátor dokumentace Doxygen.

Doporučený postup

petr@arya$ git clone git@bitbucket.org:pstefan/brs.git
petr@arya$ make
petr@arya$ make prepare
petr@arya$ make start

Volitelné kroky jsou:

petr@arya$ make doc
petr@arya$ make size

Licence

Tento program je šířen pod licencí GNU GPLv3, jejíž text je dostupný například zde. Použitá knihovna C5 je šířena pod MIT licencí (znění zde).