HTTPS SSH

Unix benchmark

Tento projekt má za cíl otestovat výkon některých operací používajících UNIXové API. Program je implementován jako benchmark, který obsahuje hlavní aplikaci a jednotlivé moduly. Hlavní program se stará o interakci s uživatelem, načítání jednotlivých modulů a měření doby běhu.

Překlad

Překlad hlavní aplikace i všech modulů pomocí GNU make a gcc je řízen přiloženým souborem Makefile. Vlastní překlad provedete spuštěním

$ make

Přeložené soubory jsou v adresáři bin/. Smazání výsledných binárních a objektových souborů provedete příkazem

$ make clean

Poznámka: V případě vytváření nových modulů je užitečné číst komentáře v souboru Makefile.

Použití

Program podporuje následující přepínače:

 • -h, --help - vypíše krátkou nápovědu
 • -v, --verbose - zapne mód s rozšířeným výpisem
 • -l, --list - vypíše seznam dostupných testů
 • -t, --times - nastaví počet opakování každého testu
 • -a, --all - spustí všechny dostupné testy (toto je výchozí chování)
 • -i, --include - spustí pouze vybrané testy
 • -e, --exclude - spustí všechny testy kromě vyjmenovaných
 • -c, --config - určí cestu ke konfiguračnímu souboru

Přepínače -i a -e vyžadují jako parametr seznam testů. Jejich jména jsou oddělena čárkou bez mezery. Jméno testu, který je v souboru bm_net.so je net.

Přepínače -i, -e a -a se vylučují!

Příklady spuštění

$ ./benchmark -i net,sock -v
$ ./benchmark -e mem -l
$ ./benchmark -c ./my_config.cfg

Konfigurační soubor

K projektu je dodáván výchozí konfigurační soubor, config.cfg. Aplikace standartně hledá konfigurační soubor config.cfg v adresáři, který obsahuje binárku té aplikace. V případě, že tento konfigurační soubor chybí, použijí se výchozí hodnoty pro všechny parametry. Cestu k jinému konfiguračnímu souboru je možné specifikovat při spuštění aplikace pomocí přepínače -c.

Názvy konfigurovaných parametrů odpovídají názvům z kódu jednotlivých modulů, jejich název by měl být dostatečně popisný. Dodávaný soubor také obsahuje stručnou nápovědu.

Konfigurační soubor je parsovám pomocí knihovny libconfig. Její licence je uvedena na začátku každého přejatého souboru.

Popis modulů

Sort

Jednoduchý modul, který setřídí nějaká náhodná data knihovní implementací quicksortu.

Mem

Tento modul testuje sdílenou paměť mezi procesy. Test probíhá tak, že proces provede fork() a tyto 2 procesy (rodič se synem) si přes sdílenou paměť vyměňují střídavě data. Synchronizace je zajištěna pomocí semaforu.

Net

Modul net měří latenci a throughput síťového stacku. Obsahuje jak testy přes TCP tak přes UDP. Ke svému běhu potřebuje spuštěný síťový odpovídač net-echo na cílovém stroji (ve výchozím nastavení localhost). Jeho popisem se zabývá samostatná kapitola. Test probíhá tak, že se vždy odešlou data v bloku dané velikosti a čeká se na jejich návrat.

Sock

Tento modul testuje meziprocesovou komunikaci přes UNIXové sockety. Při testování se opět provede fork() a oba procesy si posílají přes předem otevřené sockety připravené data.

File

Modul file testuje diskové operace, konkrétně čtení a zápis do souborů. Test probíhá paralelně, každé vlákno má na starost jeden soubor. Ty se dočasně tvoří v adresáři /tmp/, po dokončení testu se odstraní. Vlákna jsou tvořena pomocí pthread_create().

Net-echo

Net-echo je pomocný program, který poslouchá na všech dostupných síťových rozhraních na daném portu (výchozí je 10000) a přijatá data obratem odešle zpět. Podporuje i IPv6. Zdrojové soubory i samostatný Makefile jsou v adresáři net-echo/, do kterého se generuje i výsledný binární soubor. Program se ukončí stisknutím klávesové zkratky Ctrl + C.

Přepínače

 • -h, --help - vypíše krátkou nápovědu
 • -t, --tcp - nastaví TCP port
 • -u, --udp - nastaví UDP port