Commits

Diego Búrigo Zacarão  committed 9e0d235

Updated translations

 • Participants
 • Parent commits 0b9edf7

Comments (0)

Files changed (34)

File transifex/locale/bal/LC_MESSAGES/django.po

 "Project-Id-Version: Transifex (.org)\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-10-13 12:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-13 12:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-14 11:36+0000\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"

File transifex/locale/bn_IN/LC_MESSAGES/django.po

 "Project-Id-Version: Transifex (.org)\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-10-13 12:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-13 12:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-14 11:36+0000\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: Bengali (India) <anubad@lists.ankur.org.in>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"

File transifex/locale/ca/LC_MESSAGES/django.po

 "Project-Id-Version: Transifex (.org)\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-10-13 12:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-13 12:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-14 11:36+0000\n"
 "Last-Translator: redcrash <redcrash@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <None>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "A lock for <a href=\"http://%(current_site)s%(resource_url)s\">%(resource)s "
 "in %(language)s</a> is about to expire on %(expires)s\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Un bloqueig per <a href='http://%(current_site)s%(resource_url)s\">%(resource)s a %(language)s</a> està a punt d'expirar en %(expires)s\n"
+""
 
 #: addons/lotte/views.py:68
 msgid ""
 "Slug should be self-explainable, but it is most important to be unique.\n"
 "Its main purpose is to be part of a reference URL for the specific object.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Slug és una paraula curta que resumeix i defineix de forma única a un projecte.\n"
-"Slug ha de ser autoexplicator-hi, però més important, únic.\n"
-"El seu objectiu principal és ser part d'un enllaç a un objecte específic.\n"
+""
 
 #: templates/helptext/project_form_helptext.html:18
 msgid ""
 "The name is a short name for the project. This is the \"codename\" of the\n"
 "project. E.g. this would be \"Transifex\" for transifex project.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"El nom és un nom curt per al projecte. Aquest és el \"nom en clau\" del projecte. Per exemple, \"Transifex\" per al projecte transifex.\n"
+""
 
 #: templates/helptext/project_form_helptext.html:28
 msgid ""
 "summary about the project. It is an optional field for the project form.\n"
 "E.g. Transifex description : \"An open translation platform.\"\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"La descripció ha de ser una o dues frases. És un resum curt sobre la funcionalitat del projecte. És un camp opcional en el formulari del projecte. Un exemple de descripció per a Transifex seria: \"Una plataforma oberta de traducció\".\n"
+""
 
 #: templates/helptext/project_form_helptext.html:39
 msgid ""
 "Caution! <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Markdown\">Markdown </a>\n"
 "syntax should be used.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"El camp de descripció llarga conté una extensiva descripció del projecte. Per al cas de Transifex podria ser: \"Transifex és un sistema web per al maneig de traduccions en diversos repositoris distribuïts\". Alerta! Useu la <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Markdown\">sintaxi Markdown </a>.\n"
+""
 
 #: templates/helptext/project_form_helptext.html:52
 msgid ""
 "\n"
 "Type in the url of the project's home page.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Escriviu la URL de la plana web del projecte.\n"
+""
 
 #: templates/helptext/project_form_helptext.html:59
 msgid "RSS Feed"
 "which are interested in translation news, can be synchronized with updates\n"
 "on the project.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Aquest és el nom del canal del projecte. Seguint l'enllaç del canal, altres usuaris interessats en notícies de traducció poden estar sincronitzats amb les actualitzacions de les traduccions o del projecte.\n"
+""
 
 #: templates/helptext/project_form_helptext.html:70
 msgid "Bug Tracker"
 "the project. For example, the bug tracker url of transifex is:\n"
 "http://www.transifex.org/\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Aquest camp hauria de contenir l'enllaç per al sistema de seguiment i manteniment del projecte. Per a exemple, l'enllaç del seguiment d'errors de transifex és: http://www.transifex.org\n"
+""
 
 #: templates/helptext/project_form_helptext.html:83
 msgid ""
 "following\n"
 "tags: i18n l10n translations.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Els tags són paraules claus per anotar un objecte. Els tags estan separats d'espais en blanc i s'haurien de fer servir per a cercar un projecte específic. A més, són una descripció compacta d'un projecte. Per exemple, Transifex té els següents tags: i18n l10n translations.\n"
+""
 
 #: templates/helptext/project_form_helptext.html:95
 msgid ""
 "They have permissions to edit the project and to add translators. They can\n"
 "also add, edit remove resources of a project.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Els mantenidos són la gent responsable de l'administració del projecte. Tenen permisos per a editar el projecte i afegir traductors. També poden eliminar recursos d'un projecte.\n"
+""
 
 #: templates/helptext/project_form_helptext.html:102
 msgid ""
 "remove\n"
 "him from the list under the text box.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Aquest camp té funcionalitats ajax pel que podeu escriure uns pocs caràcters i ser redirigit a l'usuari desitjat. Escriviu el nom d'usuari i apareixerà a sobre per a ser afegit. Si voleu esborrar un mantenidor elimineu-lo de la llista de sota la caoxa del text.\n"
+""
 
 #: templates/languages/language_list.html:15
 msgid "Languages on Transifex"
 " Are you sure you want to permanently delete the translation resource '%"
 "(resource_name)s'?\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Esteu segurs que voleu esborrar de forma permanent els recursos de traducció de '%(resource_name)s'?\n"
+""
 
 #: templates/resources/resource_detail.html:93
 msgid "Translation Resource details"
 "\t</div>\n"
 "\t"
 msgstr ""
-"\n"
-"<div class=\"message\"><p>Per a activar automàticament la càrrega de les vostres cadenes original per Transifex, introduïu una URL al vostre fitxer font (p.e., fitxer POT). Veieu <a href=\"http://help.transifex.net/user-guide/projects.html#projects-and-resources\">la documentació</a> per a més informació.</p><b>Atenció</b>:Transifex sobreescriurà les cadenes originals i les traduccions amb les que s'indiquen en el fitxer anterior. Això pot dur a <b>perdre les traduccions</b>, per tant, assegureu-vos que la URL apunta al fitxer correcte abans d'enviar el formulari.</p></blink></div>\t"
 
 #: templates/resources/resource_form.html:57
 msgid "Save translation resource"
 "\n"
 " Delete translations for %(language_name)s of %(resource_name)s resource.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Eliminar les traduccions per a %(language_name)s del recurs %(resource_name)s.\n"
+""
 
 #: templates/resources/resource_translations_confirm_delete.html:14
 #, python-format
 "\n"
 "Delete <em>%(language_name)s</em>\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Esborrar <em>%(language_name)s</em>\n"
+""
 
 #: templates/resources/resource_translations_confirm_delete.html:20
 #, python-format
 "\n"
 "  Say goodbye to all translations for <em>%(language_name)s</em>?"
 msgstr ""
-"\n"
-"Dir adéu a totes les traduccions de <em>%(language_name)s</em>?"
 
 #: templates/resources/resource_translations_confirm_delete.html:26
 #, python-format
 " Are you sure you want to permanently delete the translations for '%"
 "(language_name)s' of '%(resource_name)s'?\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Esteu segurs que voleu esborrar de forma permanent les traduccions '%(language_name)s' de '%(resource_name)s'?\n"
+""
 
 #: templates/resources/upload_create_resource_form.html:16
 #, python-format
 "create your resource based on these.\n"
 " "
 msgstr ""
-"\n"
-"Crear un recurs triant un idioma original i enviant un fitxer per a traduir des del vostre ordinador, com per exemple un fitxer POT en anglès o català. Transifex analitzarà el fitxer, extraurà les cadenes i crearà un recurs basat en aquestes.\n"
-" "
+""
 
 #: templates/resources/upload_create_resource_form.html:89
 msgid "Create Resource"

File transifex/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po

 "Project-Id-Version: Transifex (.org)\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-10-13 12:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-13 12:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-14 11:36+0000\n"
 "Last-Translator: davkol <david@kolibac.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <None>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"

File transifex/locale/da/LC_MESSAGES/django.po

 "Project-Id-Version: Transifex (.org)\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-10-13 12:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-13 12:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-14 11:37+0000\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"

File transifex/locale/de/LC_MESSAGES/django.po

 "Project-Id-Version: Transifex (.org)\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-10-13 12:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-13 12:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-14 11:37+0000\n"
 "Last-Translator: Jannis <jannis@leidel.info>\n"
 "Language-Team: German <>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"

File transifex/locale/el/LC_MESSAGES/django.po

 "Project-Id-Version: Transifex (.org)\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-10-13 12:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-13 12:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-14 11:37+0000\n"
 "Last-Translator: alup <alup@indifex.com>\n"
 "Language-Team: Greek <>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"

File transifex/locale/en_GB/LC_MESSAGES/django.po

 "Project-Id-Version: Transifex (.org)\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-10-13 12:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-13 12:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-14 11:37+0000\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: English (United Kingdom) <None>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"

File transifex/locale/es/LC_MESSAGES/django.po

 "Project-Id-Version: Transifex (.org)\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-10-13 12:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-13 12:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-14 11:37+0000\n"
 "Last-Translator: alej0 <alej0varas@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Spanish (Castilian) <trans-es@lists.fedoraproject.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "A lock for <a href=\"http://%(current_site)s%(resource_url)s\">%(resource)s "
 "in %(language)s</a> is about to expire on %(expires)s\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Un bloqueo de <a href=\"http://%(current_site)s%(resource_url)s\">%(resource)s en %(language)s</a> está a punto de expirar en %(expires)s \n"
+""
 
 #: addons/lotte/views.py:68
 msgid ""
 
 #: resources/formats/pofile.py:111
 msgid "Uploaded file contains DOS newlines (\\r)!"
-msgstr "¡El archivo subido contiene saltos de línea de DOS "
+msgstr ""
+"¡El archivo subido contiene saltos de línea de DOS (\r"
+")!"
 
 #: resources/formats/pofile.py:120
 #, python-format
 "The name is a short name for the project. This is the \"codename\" of the\n"
 "project. E.g. this would be \"Transifex\" for transifex project.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"El nombre es un nombre corto para el proyecto. Este es el \"nombre en clave\" del proyecto. Por ejemplo, este sería \"Transifex\" para el proyecto transifex.\n"
+""
 
 #: templates/helptext/project_form_helptext.html:28
 msgid ""
 "summary about the project. It is an optional field for the project form.\n"
 "E.g. Transifex description : \"An open translation platform.\"\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"La descripción debe ser de una o dos frases de longitud. Este es un breve resumen sobre el proyecto. Es un campo opcional para el formulario del proyecto. Por ejemplo, la descripción de Transifex : \"Una plataforma abierta de traducción\"\n"
+""
 
 #: templates/helptext/project_form_helptext.html:39
 msgid ""
 "\n"
 "Type in the url of the project's home page.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Escriba la URL de la página principal del proyecto.\n"
+""
 
 #: templates/helptext/project_form_helptext.html:59
 msgid "RSS Feed"
 "They have permissions to edit the project and to add translators. They can\n"
 "also add, edit remove resources of a project.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Los mantenedores son los responsables de la administración del proyecto. Tienen permisos para modificar el proyecto y añadir traductores. También pueden agregar, editar quitar recursos de un proyecto.\n"
+""
 
 #: templates/helptext/project_form_helptext.html:102
 msgid ""

File transifex/locale/et/LC_MESSAGES/django.po

 "Project-Id-Version: Transifex (.org)\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-10-13 12:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-13 12:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-14 11:37+0000\n"
 "Last-Translator: alup <alup@indifex.com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"

File transifex/locale/fa/LC_MESSAGES/django.po

 "Project-Id-Version: Transifex (.org)\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-10-13 12:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-13 12:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-14 11:37+0000\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: Persian <trans-fa@lists.fedoraproject.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"

File transifex/locale/fi/LC_MESSAGES/django.po

 "Project-Id-Version: Transifex (.org)\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-10-13 12:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-13 12:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-14 11:37+0000\n"
 "Last-Translator: apuasi <linux.heppu@hotmail.com>\n"
 "Language-Team: Finnish <None>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 
 #: actionlog/templates/object_action_list.html:8
 msgid "Action"
-msgstr "Tapahtuma"
+msgstr "Yleisnäkymä"
 
 #: actionlog/templates/object_action_list.html:14
 msgid "DATETIME_FORMAT"
 #: addons/locks/models.py:76
 #, python-format
 msgid "This resource language is already locked by '%s'"
-msgstr "Tämän resurssikäännöksen on jo lukinnut käyttäjä '%s'"
+msgstr "Tämän resurssikielen on jo lukinnut käyttäjä '%s'"
 
 #: addons/locks/models.py:162
 #, python-format
 
 #: addons/locks/templates/lock_resource_action.html:28
 msgid "Click to renew your lock for a fresh period of time."
-msgstr "Tili luotu. Mene <a href=\"%(overview_url)s\">kirjautumissivulle</a> tunnistautuaksesi ja alkaaksesi käyttämään sivustoa."
+msgstr "Klikkaa pidentääksesi lukitusaikaa."
 
 #: addons/locks/templates/lock_resource_action.html:29
 #: addons/locks/templates/pofile_lock.html:31
 #, python-format
 msgid "Extend lock by %(hours)s hour."
 msgid_plural "Extend lock by %(hours)s hours."
-msgstr[0] "Lukitusaikaa pidennettiin %(hours)s tunnilla."
-msgstr[1] "Lukitusaikaa pidennettiin %(hours)s tunnilla."
+msgstr[0] "Pidennä lukitusaikaa %(hours)s tunnilla."
+msgstr[1] "Pidennä lukitusaikaa %(hours)s tunnilla."
 
 #: addons/locks/templates/lock_resource_action.html:38
 msgid "Lock this translation to notify others you're working with it."
 "A lock for <a href=\"http://%(current_site)s%(resource_url)s\">%(resource)s "
 "in %(language)s</a> is about to expire on %(expires)s\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Lukitus sivustolle <a href=\"http://%(current_site)s%(resource_url)s\">%(resource)s kielessä %(language)s</a> avautuu %(expires)s kuluttua.\n"
+""
 
 #: addons/lotte/views.py:68
 msgid ""
 "This project has more than one source languages and as a result you can not "
 "translate all resources at the same time."
-msgstr "Tällä projektilla on useampi lähdekieli ja tästä johtuen et voi kääntää kaikkia resursseja yhtäaikaa."
+msgstr "Tällä projektilla on useampi lähdekieli ja tästä johtuen et voi kääntää kaikkia resursseja yhtä aikaa."
 
 #: addons/lotte/views.py:90
 msgid ""
 
 #: addons/lotte/views.py:546
 msgid "Translation should not end with a newline (\\n)"
-msgstr ""
+msgstr "Käännöksen tulee päättyä uuteen riviin "
 
 #: addons/lotte/views.py:555
 #, python-format
 
 #: addons/lotte/templates/lotte_details_snippet.html:8
 msgid "Last Translation:"
-msgstr "Viimeksi käännetty"
+msgstr "Viimeisin käännös:"
 
 #: addons/lotte/templates/lotte_details_snippet.html:12
 #, python-format
 msgid "by %(user)s"
-msgstr "sitten, kääntänyt %(user)s."
+msgstr "teki käyttäjä %(user)s."
 
 #: addons/lotte/templates/lotte_details_snippet.html:22
 #: addons/lotte/templates/translate.html:182
 #: addons/lotte/templates/translate.html:110
 #: addons/lotte/templates/view_strings.html:40
 msgid "Showing _START_ to _END_ of _TOTAL_ entries"
-msgstr "Näytetään _START_ kohdetta _END_ yhteensä _TOTAL_ kohteesta"
+msgstr "Näytetään _START_ - _END_ yhteensä _TOTAL_ kohteesta"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:111
 #: addons/lotte/templates/view_strings.html:41
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:190 addons/suggestions/models.py:53
 msgid "suggestions"
-msgstr "ehdotusta"
+msgstr "ehdotukset"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:206
 #: addons/lotte/templates/translate.html:211
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:627
 msgid "Filter by users"
-msgstr "Suodata käyttäjien mukaan"
+msgstr "Suodata käyttäjiä"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:633
 msgid "Show only the strings from<br /> the selected resources."
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:636
 msgid "Filter by resources"
-msgstr "Suodata resurssien mukaan"
+msgstr "Suodata resursseja"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:648
 #: addons/lotte/templates/view_strings.html:177
 
 #: addons/suggestions/templates/lotte_suggestions_snippet.html:210
 msgid "This is the currently accepted translation."
-msgstr "Tämä on nykyinn hyväksytty käännös."
+msgstr "Tämä on nykyinen hyväksytty käännös."
 
 #: addons/suggestions/templates/lotte_suggestions_snippet.html:212
 #: addons/suggestions/templates/lotte_suggestions_snippet.html:215
 #, python-format
 msgid "%(project_name)s Timeline"
 msgstr ""
-"\n"
-" Projektin %(project_name)s aikajana\n"
-" "
+""
 
 #: addons/timeline/templates/timeline/timeline_user.html:16
 #: templates/simpleauth/base_profile.html:4
 #: addons/trans_memory/templates/search_translation.html:60
 #: templates/userprofile/profile/location.html:26
 msgid "Location:"
-msgstr "Sijanti:"
+msgstr "Sijainti:"
 
 #: addons/trans_memory/templates/search_translation.html:72
 msgid "Tough luck! No translations obtained."
 
 #: addons/watches/models.py:42
 msgid "translation watches"
-msgstr "käännöstarkkailua"
+msgstr "käännöstarkkailut"
 
 #: addons/watches/views.py:28 addons/watches/views.py:93
 msgid "Must use POST to activate"
 "all\n"
 "               translation files. Recommended for most\n"
 "               projects."
-msgstr "Myönnä pääsy tietyille henkilöille. Käännösryhmillä on pääsy vain oman kielensä kielitiedostoihin ja projektilaajuisilla koodaajilla on pääsy kaikkiin käännöstiedostoihin. Tätä asetusta suositellaan suurimpaan osaan projeteista."
+msgstr "Myönnä pääsy tietyille henkilöille. Käännösryhmillä on pääsy vain oman kielensä kielitiedostoihin ja projektilaajuisilla koodaajilla on pääsy kaikkiin käännöstiedostoihin. Tätä asetusta suositellaan suurimpaan osaan projekteista."
 
 #: projects/forms.py:77
 msgid "Outsourced access"
 
 #: projects/models.py:123 templates/helptext/project_form_helptext.html:81
 msgid "Tags"
-msgstr "Tunnisteet"
+msgstr "Avainsanat"
 
 #: projects/models.py:126 templates/helptext/project_form_helptext.html:93
 msgid "Maintainers"
 
 #: resources/models.py:49
 msgid "A local file used to extract the strings to be translated."
-msgstr "Paikallista tiedostoa käytetään käänettävien merkkijonojen tuomiseksi."
+msgstr "Paikallista tiedostoa käytetään käännettävien merkkijonojen tuomiseksi."
 
 #: resources/models.py:51
 msgid "I18n type"
 
 #: resources/models.py:132
 msgid "The occurrences of the source string in the project code."
-msgstr "Kertoo lähdemerkkijonon esiitymisen projektin koodissa."
+msgstr "Kertoo lähdemerkkijonon esiintymisen projektin koodissa."
 
 #: resources/models.py:133 resources/models.py:138
 msgid "Flags"
 msgid ""
 "The translations of language %(lang)s for the resource %(resource)s were "
 "deleted successfully."
-msgstr "Käännöksen kielellä %(lang)s resurssissa %(resource)s poistettiin onnistuneesti."
+msgstr "Käännökset kielellä %(lang)s resurssissa %(resource)s poistettiin onnistuneesti."
 
 #: resources/views.py:364
 msgid "Error compiling translation file."
 "\n"
 "Type in the url of the project's home page.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Syötä projektin kotisivun osoite.\n"
+""
 
 #: templates/helptext/project_form_helptext.html:59
 msgid "RSS Feed"
 "following\n"
 "tags: i18n l10n translations.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Käännettyä tekstiä ei enää tallenneta automaattisesti.\n"
+""
 
 #: templates/helptext/project_form_helptext.html:95
 msgid ""
 #: templates/projects/project_detail.html:75
 #: templates/projects/project_list.html:58
 msgid "Tags:"
-msgstr "Tunnisteet:"
+msgstr "Avainsanat:"
 
 #: templates/projects/project_detail.html:84
 msgid "Maintainer:"
 
 #: templates/projects/project_detail.html:128
 msgid "No history recorded yet."
-msgstr "Ei käyttöhistoriaa."
+msgstr "Ei historiamerkintöjä toistaiseksi."
 
 #: templates/projects/project_detail.html:150
 msgid "Delete project"
 
 #: templates/projects/release_detail.html:102
 msgid "Click here to show or hide the resource list"
-msgstr "Klikkaa nähdäksesi piilotettu resurssilista."
+msgstr "Näytetään _START_-_END_ yhteensä _TOTAL_ kohteesta"
 
 #: templates/projects/release_detail.html:103
 #, python-format
 #: templates/projects/release_form.html:28
 #, python-format
 msgid "Editing Release '<a href=\"%(release_url)s\">%(release_name)s</a>'"
-msgstr "Muokataan julkaisua"
+msgstr "Muokataan julkaisua <a href=\"%(release_url)s\">%(release_name)s</a>"
 
 #: templates/projects/release_form.html:44
 msgid "Save release"
 #: templates/projects/resource_list.html:77
 #, python-format
 msgid "Total Strings: %(ts)s<br/>Available Languages: %(al)s"
-msgstr "Merkkijonoja yhteensä: %(ts)s<br/>Saatavilla kielillä: %(al)s"
+msgstr "Merkkijonoja yhteensä: %(ts)s<br/>Saatavilla olevia kieliä: %(al)s"
 
 #: templates/projects/resource_list.html:80
 #: templates/resources/resource_list_more.html:14
 #: templates/projects/resource_list.html:87
 #, python-format
 msgid "Committed by %(last_committer)s"
-msgstr "Lähettänyt käyttäjä "
+msgstr "Lähettänyt käyttäjä %(last_committer)s"
 
 #: templates/projects/resource_list.html:87
 msgid "No committers yet"
 #: templates/resources/resource_actions.html:23
 #, python-format
 msgid " Total:&nbsp;%(total_entities)s strings, %(wordcount)s words"
-msgstr "Yhteensä &amp;nbsp;%(total_entities)s merkkijonoa ja %(wordcount)s sanaa."
+msgstr "Yhteensä &nbsp;%(total_entities)s merkkijonoa ja %(wordcount)s sanaa."
 
 #: templates/resources/resource_actions.html:37
 msgid ""
 
 #: templates/resources/resource_actions.html:69
 msgid "View strings online"
-msgstr "näytä merkkijonot verkossa"
+msgstr "Näytä merkkijonot verkossa"
 
 #: templates/resources/resource_actions.html:73
 msgid "Visit language team"
 
 #: templates/resources/resource_actions.html:129
 msgid "You must login to use this action"
-msgstr "Sinun täytyy kirjatua sisään käyttääksesi tätä toimintoa."
+msgstr "Sinun täytyy kirjautua sisään käyttääksesi tätä toimintoa."
 
 #: templates/resources/resource_actions.html:132
 msgid ""
 
 #: templates/resources/resource_actions.html:160
 msgid "Translation last updated "
-msgstr "Käännöksen viimeisin päivitys"
+msgstr "käännöksen viimeisen päivityksen"
 
 #: templates/resources/resource_actions.html:162
 msgid "by"
 " Are you sure you want to permanently delete the translation resource '%"
 "(resource_name)s'?\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Haluatko varmasti poistaa käännösresurssin '%(resource_name)s' pysyvästi?\n"
+""
 
 #: templates/resources/resource_detail.html:93
 msgid "Translation Resource details"
 #: templates/resources/resource_detail.html:127
 msgid "Release:"
 msgid_plural "Releases:"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Julkaisut:"
+msgstr[1] "Julkaisu:"
 
 #: templates/resources/resource_detail.html:141
 msgid "Available translations"
 #: templates/resources/resource_form.html:22
 #, python-format
 msgid "Edit %(resource_name)s"
-msgstr "Muokkaa resurssia "
+msgstr "Muokkaa resurssia %(resource_name)s"
 
 #: templates/resources/resource_form.html:29
 msgid "Edit the details of the translation resource"
 "\n"
 "Delete <em>%(language_name)s</em>\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Poista kieli <em>%(language_name)s</em> \n"
+""
 
 #: templates/resources/resource_translations_confirm_delete.html:20
 #, python-format
 "\n"
 "  Say goodbye to all translations for <em>%(language_name)s</em>?"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-" Sanotaanko kielen<em>%(language_name)s</em> käännöksille hyvästi?"
 
 #: templates/resources/resource_translations_confirm_delete.html:26
 #, python-format
 " Are you sure you want to permanently delete the translations for '%"
 "(language_name)s' of '%(resource_name)s'?\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Haluatko varmasti poistaa resurssin %(resource_name)s kielen '%(language_name)s' käännökset pysyvästi?\n"
+""
 
 #: templates/resources/upload_create_resource_form.html:16
 #, python-format
 
 #: templates/simpleauth/signin.html:10
 msgid "<p>Please sign in with your email or screen name.<br />"
-msgstr "<p>Kirjaudu sähköpostiosoitteellasi tai käyttäjänimelläsi.<br /> \n"
+msgstr ""
+""
 
 #: templates/storage/storagefilewidget.html:16
 msgid "Upload file"
 msgid ""
 "Are you sure you want to permanently delete the '%(lang_name)s' team which "
 "works on %(project_name)s?"
-msgstr "Haluatko varmasti poistaa kielen '%(lang_name)s' käännösryhmän, joka työskentelee projektissa "
+msgstr "Haluatko varmasti poistaa kielen '%(lang_name)s' käännösryhmän, joka työskentelee projektissa %(project_name)s?"
 
 #: templates/teams/team_detail.html:49
 #, python-format

File transifex/locale/fr/LC_MESSAGES/django.po

 "Project-Id-Version: Transifex (.org)\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-10-13 12:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-13 12:31+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-14 11:37+0000\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: French <None>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"

File transifex/locale/gl/LC_MESSAGES/django.po

 "Project-Id-Version: Transifex (.org)\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-10-13 12:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-13 12:31+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-14 11:38+0000\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"

File transifex/locale/he/LC_MESSAGES/django.po

 "Project-Id-Version: Transifex (.org)\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-10-13 12:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-13 12:31+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-14 11:38+0000\n"
 "Last-Translator: Yaron <sh.yaron@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Hebrew <None>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 
 #: actionlog/models.py:159
 msgid "Action type"
-msgstr ""
+msgstr "סוג הפעולה"
 
 #: actionlog/models.py:160
 msgid "Action time"
-msgstr ""
+msgstr "זמן הפעולה"
 
 #: actionlog/models.py:168
 msgid "log entry"
 
 #: actionlog/templates/object_action_list.html:14
 msgid "DATETIME_FORMAT"
-msgstr ""
+msgstr "DATETIME_FORMAT"
 
 #: actionlog/templates/object_action_list.html:22
 msgid "No changes."
-msgstr ""
+msgstr "אין שינויים."
 
 #: addons/autofetch/models.py:15
 msgid "Source file URL"
 msgid ""
 "A URL pointing to the source file of this resource to be used for automatic "
 "updates."
-msgstr ""
+msgstr "כתובת המצביע על קובץ המקור למשאב זה שתשמש לעדכונים אוטומטיים."
 
 #: addons/autofetch/models.py:19
 msgid "Automatically update source file"
-msgstr ""
+msgstr "עדכון קובץ המקור אוטומטית"
 
 #: addons/autofetch/models.py:20
 msgid ""
 "A boolean field indicating whether the file should be automatically updated "
 "by pulling and merging from the given URL."
-msgstr ""
+msgstr "שדה בוליאני המציין האם יש לעדכן את הקובץ אוטומטית על ידי משיכה ומיזוג מהכתובת הנתונה."
 
 #: addons/autofetch/models.py:25 resources/models.py:152
 #: templates/projects/release_language_detail.html:58
 
 #: addons/autofetch/models.py:30
 msgid "url handler"
-msgstr ""
+msgstr "קידומת לכתובות"
 
 #: addons/autofetch/views.py:24
 msgid "URL not set for this resource."
 msgid ""
 "Display your project's translation statistics on your own website as a "
 "simple image. Perfect for embedding in wiki pages, Trac instances, and email."
-msgstr ""
+msgstr "הצגת סטטיסטיקת המיזם באתר שלך כתמונה פשוטה. מושלם להטמעה בדפי ויקי, מערכות Trac והודעות דוא״ל."
 
 #: addons/charts/templates/charts/widget_snippet.html:69
 msgid "The chart will always report live Transifex numbers."
 "Sorry, but your project doesn't have any resources with up-to-date "
 "statistics. You need to have at least one resource with statistics to export "
 "charts from Transifex."
-msgstr "למיזם שלך אין משאבים עם סטטיסטיקה מעודכנת. יש צורך במשאב אחד לפחות בעל סטטיסטיקה כדי לייצא תרשימים מ־Transifex."
+msgstr "השלמה"
 
 #: addons/helptext/templates/extended_helptext.html:8
 msgid "...more"
 msgid ""
 "User '%(user)s' has no permission to submit translations for '%(resource)s' "
 "to '%(language)s'."
-msgstr ""
+msgstr "למשתמש '%(user)s' אין שום הרשאות לשליחת תרגומים למשאב '%(resource)s' בשפה '%(language)s'."
 
 #: addons/locks/models.py:67
 #, python-format
 
 #: addons/locks/notifications.py:15
 msgid "Lock expiration"
-msgstr ""
+msgstr "תפוגת נעילה"
 
 #: addons/locks/notifications.py:16
 msgid "when a lock for a translation resource will expire"
-msgstr ""
+msgstr "כאשר נעילת משאב תרגום פגה"
 
 #: addons/locks/views.py:43
 msgid "Lock created."
 
 #: addons/locks/templates/lock_resource_action.html:17
 msgid "You locked this translation."
-msgstr ""
+msgstr "נעלת תרגום זו."
 
 #: addons/locks/templates/lock_resource_action.html:19
 #, python-format
 msgid "User '%(owner)s' locked this translation."
-msgstr ""
+msgstr "המשתמש '%(owner)s' נעל תרגום זה."
 
 #: addons/locks/templates/lock_resource_action.html:21
 #, python-format
 #: addons/locks/templates/lock_resource_action.html:42
 msgid ""
 "This translation isn't locked. Most likely no one is working on it right now."
-msgstr ""
+msgstr "תרגום זה אינו נעול. סביר להניח כי אף אחד אינו עובד עליו נכון לעכשיו."
 
 #: addons/locks/templates/lock_resource_action.html:56
 msgid "Creating lock..."
 #: addons/locks/templates/pofile_lock.html:19
 #, python-format
 msgid "User '%(owner)s' locked this file."
-msgstr ""
+msgstr "המשתמש '%(owner)s' נעל קובץ זה."
 
 #: addons/locks/templates/pofile_lock.html:21
 msgid "Click file to unlock."
-msgstr ""
+msgstr "יש ללחוץ על קובץ לשחרור."
 
 #: addons/locks/templates/pofile_lock.html:23
 msgid "Time left:"
 
 #: addons/locks/templates/pofile_lock.html:46
 msgid "This file isn't locked. Most likely no one is working on it right now."
-msgstr ""
+msgstr "קובץ זה אינו נעול. סביר להניח כי אף אחד אינו עובד עליו נכון לעכשיו."
 
 #: addons/locks/templates/notification/project_resource_language_lock_expiring/notice.html:3
 #, python-format
 "A lock for <a href=\"http://%(current_site)s%(resource_url)s\">%(resource)s "
 "in %(language)s</a> is about to expire on %(expires)s\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"הנעילה של &lt;a href=\"http://%(current_site)s%(resource_url)s\"&gt;%(resource)s שב־%(language)s&lt;/a&gt; עומדת לפוג ב־%(expires)s\n"
+""
 
 #: addons/lotte/views.py:68
 msgid ""
 "The source language cannot be edited, because this would result in "
 "translation mismatching! If you want to update the source strings consider "
 "using the command line client of transifex."
-msgstr ""
+msgstr "לא ניתן לערוך את שפת המקור כיוון שצעד זה יכול להוביל לחוסר התאמה בתרגום! אם ברצונך לעדכן את מחרוזות המקור יש להשתמש בלקוח שורת הפקודה של Transifex."
 
 #: addons/lotte/views.py:353
 msgid "Save the specific change"
-msgstr ""
+msgstr "שמירת השינוי המסוים"
 
 #: addons/lotte/views.py:354
 msgid "Undo to initial text"
-msgstr ""
+msgstr "ביטול הטקסט ההתחלתי"
 
 #: addons/lotte/views.py:485
 msgid "Source string cannot be identified in the DB"
-msgstr ""
+msgstr "לא ניתן לאתר את מחרוזת המקור במסד הנתונים"
 
 #: addons/lotte/views.py:492
 msgid "The resource of this source string is not accepting translations."
-msgstr ""
+msgstr "המשאב של מחרוזת מקור זה אינו מקבל תרגומים."
 
 #: addons/lotte/views.py:515
 msgid ""
 "Cannot save unless plural translations are either completely filled or "
 "entirely empty!"
-msgstr ""
+msgstr "לא ניתן לשמור אלא אם כן התרגומים ברבים מלאים לחלוטין או ריקים לחלוטין!"
 
 #: addons/lotte/views.py:535
 msgid "Translation must start with a newline (\\n)"
-msgstr ""
+msgstr "תרגום חייב להתחיל בירידה לשורה חדשה "
 
 #: addons/lotte/views.py:538
 msgid "Translation should not start with a newline (\\n)"
-msgstr ""
+msgstr "תרגום לא יכול להתחיל בירידה לשורה חדשה "
 
 #: addons/lotte/views.py:543
 msgid "Translation must end with a newline (\\n)"
-msgstr ""
+msgstr "תרגום חייב להסתיים בירידה לשורה חדשה "
 
 #: addons/lotte/views.py:546
 msgid "Translation should not end with a newline (\\n)"
-msgstr ""
+msgstr "תרגום לא יכול להסתיים בירידה לשורה חדשה "
 
 #: addons/lotte/views.py:555
 #, python-format
 msgid "Number %s is in the source string but not in the translation."
-msgstr ""
+msgstr "המספר %s מופיע במחרוזת המקור אך לא בתרגום.."
 
 #: addons/lotte/views.py:571
 #, python-format
 msgid "The expression '%s' is not present in the translation."
-msgstr ""
+msgstr "הביטוי '%s' אינו קיים בתרגום."
 
 #: addons/lotte/views.py:581
 #, python-format
 msgid "The expression '%s' is not present in the source string."
-msgstr ""
+msgstr "הביטוי '%s' אינו קיים במחרוזת המקור."
 
 #: addons/lotte/views.py:590
 msgid ""
 "The number of arguments seems to differ between the source string and the "
 "translation."
-msgstr ""
+msgstr "כפי הנראה מספר הארגומנטים שונה בין מחרוזת המקור והתרגום."
 
 #: addons/lotte/views.py:614
 msgid "Translation updated successfully in the DB"
-msgstr ""
+msgstr "התרגום עודכן בהצלחה במסד הנתונים"
 
 #: addons/lotte/views.py:626
 msgid "New translation stored successfully in the DB"
-msgstr ""
+msgstr "תרגום חדש אוחסן בהצלחה במסד הנתונים"
 
 #: addons/lotte/views.py:629
 msgid "The translation string is empty"
-msgstr ""
+msgstr "מחרוזת התרגום ריקה"
 
 #: addons/lotte/views.py:634
 msgid "Error occurred while trying to save translation."
-msgstr ""
+msgstr "אירעה שגיאה בעת הניסיון לשמירת התרגום."
 
 #: addons/lotte/templates/filters_menu_resources.html:16
 #: addons/lotte/templates/filters_menu_users.html:16
 #: addons/lotte/templates/translate.html:107
 #: addons/lotte/templates/view_strings.html:37
 msgid "Processing..."
-msgstr ""
+msgstr "בהליכי עיבוד..."
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:108
 #: addons/lotte/templates/view_strings.html:38
 msgid "Show _MENU_ entries"
-msgstr ""
+msgstr "הצגת _MENU_ רשומות"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:109
 #: addons/lotte/templates/view_strings.html:39
 msgid "No matching records found"
-msgstr ""
+msgstr "לא נמצאו רשומות תואמות"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:110
 #: addons/lotte/templates/view_strings.html:40
 msgid "Showing _START_ to _END_ of _TOTAL_ entries"
-msgstr ""
+msgstr "מוצגות _START_ עד _END_ מתוך _TOTAL_ רשומות"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:111
 #: addons/lotte/templates/view_strings.html:41
 msgid "Nothing to show"
-msgstr ""
+msgstr "אין מה להציג"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:112
 #: addons/lotte/templates/view_strings.html:42
 msgid "(filtered from _MAX_ total entries)"
-msgstr ""
+msgstr "(סוננו מתוך סך כולל של _MAX_ רשומות)"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:114
 #: addons/lotte/templates/view_strings.html:44
 msgid "Search:"
-msgstr ""
+msgstr "חיפוש:"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:117
 #: addons/lotte/templates/view_strings.html:47
 msgid "First"
-msgstr ""
+msgstr "הראשון"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:118
 #: addons/lotte/templates/view_strings.html:48
 msgid "Previous"
-msgstr ""
+msgstr "הקודם"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:119
 #: addons/lotte/templates/view_strings.html:49
 msgid "Next"
-msgstr ""
+msgstr "הבא"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:120
 #: addons/lotte/templates/view_strings.html:50
 msgid "Last"
-msgstr ""
+msgstr "האחרון"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:148
 #: addons/lotte/templates/translate.html:153
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:187
 msgid "details"
-msgstr ""
+msgstr "פרטים"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:190 addons/suggestions/models.py:53
 msgid "suggestions"
 #: addons/lotte/templates/translate.html:206
 #: addons/lotte/templates/translate.html:211
 msgid "Fill in a new translation"
-msgstr ""
+msgstr "מילוי תרגום חדש"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:208
 msgid ""
 "Translation plural form for '+plural_types[rule]+' items (equation: "
 "{{ target_language.rule_other}})"
-msgstr ""
+msgstr "צורת תרגום רבים עבור '+plural_types[rule]+' ]פריטים (משוואה: {{ target_language.rule_other}})"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:213
 msgid ""
 "Translation plural form for '+plural_types[rule]+' items (equation: "
 "{{ target_language.rule_zero }})"
-msgstr ""
+msgstr "צורת תרגום רבים עבור '+plural_types[rule]+' ]פריטים (משוואה: {{ target_language.rule_zero }})"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:215
 msgid ""
 "Translation plural form for '+plural_types[rule]+' item (equation: "
 "{{ target_language.rule_one }})"
-msgstr ""
+msgstr "צורת תרגום רבים עבור פריט '+plural_types[rule]+' ] (משוואה: {{ target_language.rule_one }})"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:217
 msgid ""
 "Translation plural form for '+plural_types[rule]+' items (equation: "
 "{{ target_language.rule_two }})"
-msgstr ""
+msgstr "צורת תרגום רבים עבור '+plural_types[rule]+' ]פריטים (משוואה: {{ target_language.rule_two }})"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:219
 msgid ""
 "Translation plural form for '+plural_types[rule]+' items (equation: "
 "{{ target_language.rule_few }})"
-msgstr ""
+msgstr "צורת תרגום רבים עבור '+plural_types[rule]+' ]פריטים (משוואה: {{ target_language.rule_few }})"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:221
 msgid ""
 "Translation plural form for '+plural_types[rule]+' items (equation: "
 "{{ target_language.rule_many }})"
-msgstr ""
+msgstr "צורת תרגום רבים עבור '+plural_types[rule]+' ]פריטים (משוואה: {{ target_language.rule_many }})"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:232
 msgid "auto translate"
-msgstr ""
+msgstr "תרגום אוטומטי"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:233
 msgid "copy source"
-msgstr ""
+msgstr "העתקת המקור"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:242
 #: addons/lotte/templates/view_strings.html:115
 msgid "Loading strings..."
-msgstr ""
+msgstr "המחרוזות נטענות..."
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:393
 msgid "Translation text will be saved automatically."
-msgstr ""
+msgstr "טקסט התרגום יישמר אוטומטית."
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:397
 msgid "Translation text will no longer be saved automatically."
-msgstr ""
+msgstr "טקסט התרגום לא יישמר עוד אוטומטית."
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:415
 msgid "This page does not have any translations (to delete)!"
-msgstr ""
+msgstr "לעמוד זה אין תרגומים (למחיקה)!"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:416
 msgid ""
 "This action will delete all '+ to_delete.length +' translations in this "
 "page. Are you sure you want to proceed?"
-msgstr ""
+msgstr "פעולה זאת תמחק את כל '+ to_delete.length +' התרגומים שבעמוד זה. האם אכן ברצונך להמשיך?"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:606
 msgid ""
 "Search in Transifex memory for existing translations (uses a new tab/window)"
-msgstr ""
+msgstr "חיפוש בזיכרון של Transifex אחר תרגומים קיימים (תוך שימוש בחלון/לשונים חדשים)"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:607
 msgid "Search translations"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:616
 msgid "Show translations in<br /> the selected languages"
-msgstr ""
+msgstr "הצגת תרגומים<br /> בשפות הנבחרות"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:619
 msgid "More languages"
-msgstr ""
+msgstr "שפות נוספות"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:624
 msgid "Show only the translations<br /> by the selected users"
-msgstr ""
+msgstr "הצגת התרגומים שנערכו<br /> על ידי המשתמש הנבחרים"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:627
 msgid "Filter by users"
-msgstr ""
+msgstr "סינון לפי משתמשים"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:633
 msgid "Show only the strings from<br /> the selected resources."
-msgstr ""
+msgstr "הצגת המחרוזות מהמשאבים<br /> הנבחרים בלבד."
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:636
 msgid "Filter by resources"
-msgstr ""
+msgstr "סינון לפי משבים"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:648
 #: addons/lotte/templates/view_strings.html:177
 msgid "Translated"
-msgstr ""
+msgstr "תורגמו"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:656
 #: addons/lotte/templates/view_strings.html:185
 msgid "Untranslated"
-msgstr ""
+msgstr "לא תורגמו"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:663
 msgid "Modified"
-msgstr ""
+msgstr "השתנו"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:668
 #: addons/lotte/templates/view_strings.html:192
 msgid "Total"
-msgstr ""
+msgstr "סך הכול"
 
 #: addons/lotte/templates/translate.html:681
 #: addons/lotte/templates/view_strings.html:205 resources/models.py:255
 
 #: addons/priorities/models.py:19
 msgid "The resource associated with this priority."
-msgstr ""
+msgstr "המשאב המשויך עם עדיפות זו."
 
 #: addons/priorities/models.py:20
 msgid "Priority Levels"
 msgid ""
 "A value which indicates the relevance of this suggestion to the translation "
 "of the source string."
-msgstr ""
+msgstr "ערך המציין את רלוונטיות הצעת התרגום למחרוזת המקור."
 
 #: addons/suggestions/models.py:34
 msgid "Source Entity"
 
 #: addons/suggestions/models.py:36
 msgid "The source entity this suggestion instance translates or affects."
-msgstr ""
+msgstr "ישות המקור שמופע הצעה זה מתרגם או משפיע עליה."
 
 #: addons/suggestions/models.py:40 resources/models.py:261
 msgid "Target Language"
 #: addons/suggestions/models.py:41 resources/models.py:262
 #: storage/models.py:32
 msgid "The language in which this translation string is written."
-msgstr ""
+msgstr "השפה שבה נכתבות המחרוזות המתורגמות."
 
 #: addons/suggestions/models.py:45
 msgid "The user who committed the specific suggestion."
 
 #: addons/suggestions/models.py:108
 msgid "The suggestion about which the user is voting."
-msgstr ""
+msgstr "ההצעה שלה מצביע המשתמש."
 
 #: addons/suggestions/models.py:112
 msgid "The user who voted for the specific suggestion."
-msgstr ""
+msgstr "המשתמש שהצביע להצעה המסוימת הזו."
 
 #: addons/suggestions/models.py:123
 msgid "vote"
 #: addons/trans_memory/templates/search_translation.html:40
 #, python-format
 msgid "%(source_language)s &rarr; %(translation_language)s"
-msgstr "%(source_language)s &amp;larr; %(translation_language)s"
+msgstr "%(source_language)s &larr; %(translation_language)s"
 
 #: addons/trans_memory/templates/search_translation.html:60
 #: templates/userprofile/profile/location.html:26
 "               process is in place, e.g. when contributions "
 "are\n"
 "               submitted by email or to a separate branch."
-msgstr ""
-"כל משתמש שנכנס למערכת יכול לשלוח קבצים למיזם שלי. &lt;a href=\"http://www.youtube.com/watch?v=okd3hLlvvLw\"\n"
-"target=\"_blank\"&gt;דמיינו&lt;/a&gt; שכל האנשים,\n"
-"משתפים את כל העולם. מומלץ לתרגומים מהירים ולביצוע סקירה שלפני הגשה, לדוגמה כאשר התרומות נשלחות בדוא״ל או למיזם אחר."
+msgstr "כל משתמש שנכנס למערכת יכול לשלוח קבצים למיזם שלי. <a href=\"http://www.youtube.com/watch?v=okd3hLlvvLw\\"
 
 #: projects/forms.py:68
 msgid "Limited access"
 msgid ""
 "A short label to be used in the URL, containing only letters, numbers, "
 "underscores or hyphens."
-msgstr "תווית קצרה שתשמש בתור הכתובת, יכולה להכיל תווים, מספרים, קווים תחתונים ומקפים (מינוסים) בלבד."
+msgstr "תווית קצרה שתשמש בתור הכתובת, יכולה להכיל אותיות באנגלית, מספרים, קווים תחתונים ומקפים (מינוסים) בלבד."
 
 #: projects/models.py:100
 msgid "A short name or very short description."
 
 #: resources/models.py:70
 msgid "The project containing the translation resource."
-msgstr ""
+msgstr "המיזם שמכיל את משאב התרגום."
 
 #: resources/models.py:83
 msgid "resource"
 
 #: resources/models.py:258
 msgid "The source string this translation string translates."
-msgstr ""
+msgstr "מחרוזת המקור שמחרוזת זו היא התרגום שלה."
 
 #: resources/models.py:265
 msgid "Committer"
 msgid ""
 "Your file failed a correctness check (msgfmt -c). Please run this command on "
 "your system to see the errors."
-msgstr ""
+msgstr "הקובץ שלך נכשל בבדיקת הנכונות (msgfmt -c). נא להריץ פקודה זו במערכת שלך כדי לצפות בשגיאות."
 
 #: resources/formats/pofile.py:111
 msgid "Uploaded file contains DOS newlines (\\r)!"
-msgstr "הקובץ שנשלח מכיל שורות חדשות כמו ב־DOS ‏"
+msgstr ""
+"הקובץ שנשלח מכיל שורות חדשות כמו ב־DOS ‏(\r"
+")!"
 
 #: resources/formats/pofile.py:120
 #, python-format
 #: resources/formats/qt.py:68
 #, python-format
 msgid "Your file doesn't seem to contain valid xml: %s!"
-msgstr ""
+msgstr "כפי הנראה הקובץ שלך אינו מכיל XML תקני: %s!"
 
 #: storage/api.py:128
 msgid "A strange error happened."
 msgid ""
 "Whether this file is bound to a project/translation resource, otherwise show "
 "in the upload box"
-msgstr ""
+msgstr "האם קובץ זה כפוף למשאב מיזם/תרגום, אחרת יש להציג בתיבת ההעלאה"
 
 #: storage/models.py:45
 msgid "The user who uploaded the specific file."
 
 #: teams/models.py:29 teams/models.py:71
 msgid "The project this team works on."
-msgstr ""
+msgstr "המיזם עליו עובד צוות זה."
 
 #: teams/models.py:30 teams/models.py:72
 #: templates/projects/release_detail.html:125
 "Slug should be self-explainable, but it is most important to be unique.\n"
 "Its main purpose is to be part of a reference URL for the specific object.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"כינוי היא מילה קצרה וייחודים המגדירה מיזם באופן ייחודי. הכינוי צריך להיות מובן מאליו, אך הכי חשוב שיהיה ייחודי, מטרתו העיקרית היא להיות חלק מכתובת ההפניה לפריט מסוים.\n"
+""
 
 #: templates/helptext/project_form_helptext.html:18
 msgid ""
 "The name is a short name for the project. This is the \"codename\" of the\n"
 "project. E.g. this would be \"Transifex\" for transifex project.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"השם הוא שם קצר למיזם. זהו \"שם הקוד\" של המיזם, לדוגמה \"Transifex\" למיזם transifex.\n"
+""
 
 #: templates/helptext/project_form_helptext.html:28
 msgid ""
 "summary about the project. It is an optional field for the project form.\n"
 "E.g. Transifex description : \"An open translation platform.\"\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"על התיאור להיות בן משפט אחד או שניים. זהו תקציר על המיזם. זהו שדה בלתי מחייב בטופס המיזם. התיאור של Transifex לדוגמה יהיה: \"פלטפורמת תרגומים פתוחה.\"\n"
+""
 
 #: templates/helptext/project_form_helptext.html:39
 msgid ""
 "Caution! <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Markdown\">Markdown </a>\n"
 "syntax should be used.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"שדה התיאור המלא אמור להכיל תיאור פרטני של המיזם. התיאור המלא של Transifex לדוגמה יהיה: \"Transifex הנה מערכת לניהול תרגומים ממגוון מאגרים ציבוריים.\" לתשומת לבך, יש להשתמש בתחביר <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Markdown\">Markdown </a>.\n"
+""
 
 #: templates/helptext/project_form_helptext.html:52
 msgid ""
 "\n"
 "Type in the url of the project's home page.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"נא להזין את כתובת דף הבית של המיזם.\n"
+""
 
 #: templates/helptext/project_form_helptext.html:59
 msgid "RSS Feed"
 "which are interested in translation news, can be synchronized with updates\n"
 "on the project.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"זהו שם הערוץ של המיזם. על ידי מעקב אחר כתובת הערוץ, משתמשים אחרים, המעוניינים בחדשות בנוגע לתרגומים יוכלו לקבל עדכונים על המיזם.\n"
+""
 
 #: templates/helptext/project_form_helptext.html:70
 msgid "Bug Tracker"
 "the project. For example, the bug tracker url of transifex is:\n"
 "http://www.transifex.org/\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"שדה זה אמור להכיל את כתובת מערכת המעקב אחר טיפולי התחזוקה של המיזם. כתובת עוקב הבאגים של tansifex היא: http://www.transifex.org/ \n"
+""
 
 #: templates/helptext/project_form_helptext.html:83
 msgid ""
 "following\n"
 "tags: i18n l10n translations.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"תגיות הנן מילות מפתח כדי שעוזרות לסווג פריט. כדאי להשתמש בתגיות מופרדות ברווחים כדי לסייע בחיפוש אחר מיזם מסוים. הן גם משמשות כתיאור חסכוני למיזם. Transifex לדוגמה משתמשת בתגיות: \n"
+""
 
 #: templates/helptext/project_form_helptext.html:95
 msgid ""
 "They have permissions to edit the project and to add translators. They can\n"
 "also add, edit remove resources of a project.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"מתחזקים הם אלו שאחראים על ניהול המיזם. להם יש את ההרשאות לארוך את המיזם ולהוסיף מתרגמים. ביכולתם גם להוסיף, לערוך ולהסיר משאבים של מיזם.\n"
+""
 
 #: templates/helptext/project_form_helptext.html:102
 msgid ""
 "remove\n"
 "him from the list under the text box.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"שדה זה משתמש ב־AJAX כדי שניתן יהיה להקליד רק מספר מועט של תווים כדי לקבל הפניה לשם המשתמש הרצוי. יש להזין את שם המשתמש המועדף והוא יופיע להלן להוספה. אם ברצונך להסיר מתחזק יש להסיר אותו מהרשימה שמתחת לתיבת הטקסט.\n"
+""
 
 #: templates/languages/language_list.html:15
 msgid "Languages on Transifex"
 msgid ""
 "Are you sure you want to permanently delete the release '%(release_name)s' "
 "which works on %(project_name)s?"
-msgstr ""
+msgstr "האם אכן ברצונך למחוק לצמיתות את ההפצה '%(release_name)s' הפועלת על %(project_name)s?"
 
 #: templates/projects/release_detail.html:85
 msgid "Release date:"
 #: templates/projects/release_detail.html:103
 #, python-format
 msgid "This release has %(resources_number)s resources."
-msgstr ""
+msgstr "להפצה זו ישנם %(resources_number)s משאבים"
 
 #: templates/projects/release_detail.html:119
 msgid "Translation Statistics"
 #: templates/resources/resource_detail.html:28
 #: templates/resources/resource_detail.html:223
 msgid "Please select a target language first."
-msgstr ""
+msgstr "נא לבחור שפת יעד תחילה."
 
 #: templates/projects/release_language_detail.html:139
 #: templates/resources/resource_detail.html:233
 
 #: templates/projects/resource_list.html:68
 msgid "Resource Name"
-msgstr ""
+msgstr "שם המשאב"
 
 #: templates/projects/resource_list.html:70
 msgid "Click the flags to modify the importance of a resource."
-msgstr ""
+msgstr "נא ללחוץ על הדגלים כדי לשנות את חשיבות המשאב."
 
 #: templates/projects/resource_list.html:70
 msgid "Importance"
-msgstr ""
+msgstr "חשיבות"
 
 #: templates/projects/resource_list.html:77
 #, python-format
 msgid "Total Strings: %(ts)s<br/>Available Languages: %(al)s"
-msgstr ""
+msgstr "סך כל המחרוזות: %(ts)s<br/>השפות הזמינות: %(al)s"
 
 #: templates/projects/resource_list.html:80
 #: templates/resources/resource_list_more.html:14
 #: templates/projects/resource_list.html:87
 #, python-format
 msgid "Committed by %(last_committer)s"
-msgstr ""
+msgstr "נשלח על ידי %(last_committer)s"
 
 #: templates/projects/resource_list.html:87
 msgid "No committers yet"
-msgstr ""
+msgstr "אין שולחים עדיין"
 
 #: templates/projects/resource_list.html:122
 #: templates/teams/team_detail.html:251
 #: templates/projects/resource_list.html:130
 #: templates/resources/resource_detail.html:282
 msgid "Select Language"
-msgstr ""
+msgstr "בחירת שפה"
 
 #: templates/projects/resource_list.html:144
 msgid "Translate All"
 #: templates/resources/resource_actions.html:23
 #, python-format
 msgid " Total:&nbsp;%(total_entities)s strings, %(wordcount)s words"
-msgstr ""
+msgstr " סך הכול:&nbsp;%(total_entities)s מחרוזות, %(wordcount)s מילים"
 
 #: templates/resources/resource_actions.html:37
 msgid ""
 "Copy all the translations from this language to a new (chosen) language in "
 "the specific resource. This will copy the pluralized translations too, if "
 "and only if the two languages have exactly the same plural rules."
-msgstr ""
+msgstr "העתקת כל התרגומים משפה זו לשפה חדשה (שנבחרה) במשאב הנוכחי. פעולה זו תעתיק את התרגומים לרבים גם כן, אם ורק אם לשתי השפות יש בדיוק את אותם כללי רבים."
 
 #: templates/resources/resource_actions.html:115
 #: templates/resources/resource_actions.html:117
 
 #: templates/resources/resource_actions.html:125
 msgid "Resource cannot be locked"
-msgstr ""
+msgstr "לא ניתן לנעול את המשאב"
 
 #: templates/resources/resource_actions.html:125
 #: templates/resources/resource_actions.html:129
 msgid ""
 "Lock the file under your ownership and download it locally to edit it, in "
 "one action."
-msgstr ""
+msgstr "נעילת הקובץ תחת בעלותך, הורדתו באופן מקומי ועריכתו בפעולה אחת."
 
 #: templates/resources/resource_actions.html:149
 msgid "This resource currently is not accepting translations."
 #: templates/resources/resource_detail.html:127
 msgid "Release:"
 msgid_plural "Releases:"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "הפצות:"
+msgstr[1] "הפצה:"
 
 #: templates/resources/resource_detail.html:141
 msgid "Available translations"
 
 #: templates/resources/resource_detail.html:159
 msgid "source language"
-msgstr ""
+msgstr "שפת המקור"
 
 #: templates/resources/resource_detail.html:272
 msgid ""
 "If you cannot see your language, click the button below to translate.<span "
 "class=\"note\">( You must belong to a language team of this project, to be "
 "able to translate! )</span>"
-msgstr ""
+msgstr "אם שפתך אינה מופיעה, עליך ללחוץ על הלחצן שלהלן כדי לתרגם.<span class=\"note\">( עליך להיות שייך לצוות שפה במיזם זה כדי לקבל את האפשרות לתרגם! )</span>"
 
 #: templates/resources/resource_detail.html:298
 msgid "Add Translation"
 
 #: templates/resources/upload_create_resource_form.html:44
 msgid "Create New Resource"
-msgstr ""
+msgstr "יצירת משאב חדש"
 
 #: templates/resources/upload_create_resource_form.html:51
 msgid "Create resource to be translated"
 
 #: templates/resources/upload_resource_translation_button.html:7
 msgid "Translate Online"
-msgstr ""
+msgstr "תרגום בדפדפן"
 
 #: templates/resources/upload_resource_translation_button.html:21
 msgid "Adding translations. This might take a while..."
 msgid ""
 "Are you sure you want to permanently delete the '%(lang_name)s' team which "
 "works on %(project_name)s?"
-msgstr ""
+msgstr "האם אכן ברצונך למחוק לצמיתות את צוות השפה '%(lang_name)s' שעובד על המיזם %(project_name)s?"
 
 #: templates/teams/team_detail.html:49
 #, python-format
 #: templates/teams/team_detail.html:69 templates/teams/team_list.html:79
 msgid "Coordinator:"
 msgid_plural "Coordinators:"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "מתאם:"
+msgstr[1] "מתאמים:"
 
 #: templates/teams/team_detail.html:87
 msgid "Become a translator:"
-msgstr ""
+msgstr "הסבה למתרגם:"
 
 #: templates/teams/team_detail.html:90
 msgid "Join this Team"
-msgstr ""
+msgstr "הצטרפות לצוות"
 
 #: templates/teams/team_detail.html:101
 msgid "People waiting for team membership approving:"
-msgstr ""
+msgstr "אנשים הממתינים לאישור חברות בצוותים:"
 
 #: templates/teams/team_detail.html:111 templates/teams/team_list.html:53
 msgid "Approve"
-msgstr ""
+msgstr "קבלה"
 
 #: templates/teams/team_detail.html:115 templates/teams/team_list.html:57
 msgid "Deny"
-msgstr ""
+msgstr "סירוב"
 
 #: templates/teams/team_detail.html:121
 msgid "Withdraw"
-msgstr ""
+msgstr "ביטול"
 
 #: templates/teams/team_detail.html:132
 msgid "Team Translating Resource"
 msgid_plural "Team Translating Resources:"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "הצוות מתרגם את המשאב"
+msgstr[1] "הצוות מתרגם את המשאבים:"
 
 #: templates/teams/team_detail.html:258
 msgid "Team Members:"
-msgstr ""
+msgstr "חברי הקבוצה:"
 
 #: templates/teams/team_detail.html:268
 msgid "Leave"
-msgstr ""
+msgstr "עזיבה"
 
 #: templates/teams/team_detail.html:304
 msgid "Delete team"
-msgstr ""
+msgstr "מחיקת צוות"
 
 #: templates/teams/team_form.html:10
 msgid "Add Team"
-msgstr ""
+msgstr "הוספת צוות"
 
 #: templates/teams/team_form.html:19
 #, python-format
 msgid "%(project_name)s Translation Teams"
-msgstr ""
+msgstr "צוותי תרגום לשפה %(project_name)s"
 
 #: templates/teams/team_form.html:27
 msgid "Translation team details"
-msgstr ""
+msgstr "פרטי צוות התרגום"
 
 #: templates/teams/team_form.html:29
 msgid ""
 "Please note that notification will not be sent when coordinators or members "
 "are added or removed on this page."
-msgstr ""
+msgstr "נא לשים לב שההתרעות לא יישלחו כאשר מתאמים או חברים נוספים או מוסרים מעמוד זה."
 
 #: templates/teams/team_form.html:40
 msgid "Save team"
-msgstr ""
+msgstr "שמירת צוות"
 
 #: templates/teams/team_list.html:20 templates/teams/team_list.html.py:29
 msgid "Translation Teams"
-msgstr ""
+msgstr "צוותי תרגום"
 
 #: templates/teams/team_list.html:33
 msgid "Add a new team"
-msgstr ""
+msgstr "הוספת צוות חדש"
 
 #: templates/teams/team_list.html:44
 msgid "List of team requests:"
-msgstr ""
+msgstr "רשימת בקשות לצוותים:"
 
 #: templates/teams/team_list.html:74
 msgid "List of available teams:"
-msgstr ""
+msgstr "רשימה של צוותים זמינים:"
 
 #: templates/teams/team_list.html:93
 msgid "No translation team has been created yet. Why don't you start one?"
-msgstr ""
+msgstr "עדיין לא נוצר צוות תרגום. למה שלא להקים אחד?"
 
 #: templates/teams/team_list.html:98
 msgid "Request a new translation team for this project"
-msgstr ""
+msgstr "בקשה להקמת צוות תרגום למיזם זה"
 
 #: templates/teams/team_list.html:98
 msgid "Request a new team"
-msgstr ""
+msgstr "בקשה להקמת צוות חדש"
 
 #: templates/teams/team_list.html:108
 msgid "Request team"
-msgstr ""
+msgstr "בקשת צוות"
 
 #: templates/teams/team_off.html:12
 msgid "This project is not using Translation Teams"
-msgstr ""
+msgstr "מיזם זה אינו משתמש בצוותי תרגום"
 
 #: templates/teams/team_off.html:17
 #, python-format
 "teams of project '<a href=%(outsource_url)s>%(outsource_project)s</a>'. In "
 "order to send translations here you'll need to join a team of '%"
 "(outsource_project)s'."
-msgstr ""
+msgstr "מיזם זה אינו מתחזק צוותים משלו, ובמקום זאת בחר להשתמש בצוותים המשמשים את המיזם '<a href=%(outsource_url)s>%(outsource_project)s</a>'.כדי לשלוח תרגומים לכאן עליך להצטרף לקבוצה '%(outsource_project)s'."
 
 #: templates/teams/team_off.html:19
 msgid ""
 "This project allows translation submission from <em>anyone</em>, and thus no "
 "translation teams exist."
-msgstr ""
+msgstr "מיזם זה מאפשר שליחת תרגומים על ידי <em>כל אחד</em>, "
 
 #: templates/txpermissions/base_permission_form.html:8
 msgid "Give access to a translator to send translations to your project"
-msgstr ""
+msgstr "הענקת גישה למתרגם לשליחת תרגומים למיזם שלך."
 
 #: templates/txpermissions/permission_delete_form.html:5
 msgid "Revoke permission"
-msgstr ""
+msgstr "שלילת הרשאות"
 
 #: templates/txpermissions/permission_form.html:13
 msgid "Grant permission"
-msgstr ""
+msgstr "הענקת הרשאות"
 
 #: templates/txpermissions/permission_form.html:15
 msgid "Request permission"
-msgstr ""
+msgstr "בקשת הרשאות"
 
 #: templates/txpermissions/permission_request_approve_form.html:5
 msgid "Approve request"