Source

pygame / src / bufferproxy.c

illume 41b2237 

Lenard Lindstrom 1b9e415 
illume 41b2237 
Lenard Lindstrom 1b9e415 illume 41b2237 
Lenard Lindstrom 6bf8a4e 
Lenard Lindstrom b11129a 
illume 41b2237 
Lenard Lindstrom c0d170c 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom 8610c95 
illume 41b2237 
Lenard Lindstrom 3c19154 
Lenard Lindstrom 1b9e415 


Lenard Lindstrom c0d170c 
Lenard Lindstrom 1b9e415 

Lenard Lindstrom c0d170c 
illume 41b2237 
Lenard Lindstrom b0359b7 

Lenard Lindstrom 8610c95 
Lenard Lindstrom b0359b7 
Lenard Lindstrom 1b9e415 

Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 3c19154 Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 7504111 

Lenard Lindstrom 1b9e415 


Lenard Lindstrom 9d0fa8b 


illume 41b2237 
Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom b0359b7 
Lenard Lindstrom 9d0fa8b 


Lenard Lindstrom b0359b7 
Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 67f1c85 


Lenard Lindstrom 7504111 

Lenard Lindstrom 67f1c85 

Lenard Lindstrom 7504111 


Lenard Lindstrom db7a252 
Lenard Lindstrom 67f1c85 

Lenard Lindstrom 7504111 

Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 7504111 


Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 7504111 

Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 67f1c85 


Lenard Lindstrom 7504111 


Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 7504111 


Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 7504111 


Lenard Lindstrom 67f1c85 

Lenard Lindstrom 559aa95 
Lenard Lindstrom 7504111 Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 7504111 

Lenard Lindstrom b0359b7 Lenard Lindstrom 7504111 Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 7504111 

Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 7504111 

Lenard Lindstrom db7a252 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom db7a252 
Lenard Lindstrom 6bf8a4e 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom db7a252 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom db7a252 
Lenard Lindstrom b0359b7 
Lenard Lindstrom 3c19154 
Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 1b9e415 


Lenard Lindstrom 67f1c85 


Lenard Lindstrom 1b9e415 


Lenard Lindstrom db7a252 

Lenard Lindstrom 1b9e415 

Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 3c9a756 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 3c9a756 

Lenard Lindstrom 7504111 

Lenard Lindstrom 3c9a756 
Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 1b9e415 Lenard Lindstrom db7a252 
Lenard Lindstrom 1b9e415 Lenard Lindstrom db7a252 


Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 1b9e415 


Lenard Lindstrom 3c9a756 

Lenard Lindstrom 7504111 

Lenard Lindstrom 3c9a756 
Lenard Lindstrom 67f1c85 

Lenard Lindstrom 3c9a756 
Lenard Lindstrom 7504111 

Lenard Lindstrom 3c9a756 Lenard Lindstrom 1b9e415 Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom 7504111 

Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 1b9e415 

Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom 7504111 

Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 1b9e415 

Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom 7504111 


Lenard Lindstrom 67f1c85 


Lenard Lindstrom 1b9e415 

Lenard Lindstrom 559aa95 
Lenard Lindstrom 6bf8a4e 
Lenard Lindstrom 559aa95 
Lenard Lindstrom 6bf8a4e 
Lenard Lindstrom 559aa95 


Lenard Lindstrom 6bf8a4e 
Lenard Lindstrom ff47b77 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 6bf8a4e 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 6bf8a4e 


Lenard Lindstrom 1b9e415 Lenard Lindstrom 5435417 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom 5435417 


Lenard Lindstrom 1b9e415 

Lenard Lindstrom 6bf8a4e 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom 6bf8a4e 

Lenard Lindstrom 9d0fa8b 
Lenard Lindstrom 6bf8a4e 


Lenard Lindstrom 9d0fa8b 

Lenard Lindstrom 6bf8a4e 
Lenard Lindstrom 9d0fa8b 

Lenard Lindstrom 6bf8a4e 
Lenard Lindstrom 9d0fa8b 

Lenard Lindstrom 6bf8a4e 
Lenard Lindstrom 9d0fa8b 

Lenard Lindstrom 6bf8a4e 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom 7504111 

Lenard Lindstrom 8610c95 
Lenard Lindstrom 7504111 

Lenard Lindstrom 1b9e415 

Lenard Lindstrom 8610c95 Lenard Lindstrom 1b9e415 
illume 41b2237 

Lenard Lindstrom 3c19154 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom 7504111 
illume 41b2237 
Lenard Lindstrom 67f1c85 

Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 1b9e415 

Lenard Lindstrom db7a252 
Lenard Lindstrom 67f1c85 

Lenard Lindstrom 1b9e415 

Lenard Lindstrom 7504111 Lenard Lindstrom 1b9e415 Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 1b9e415 

Lenard Lindstrom 9d0fa8b 
illume 41b2237 

Lenard Lindstrom 3c19154 
Lenard Lindstrom 1b9e415 


Lenard Lindstrom 3c19154 
Lenard Lindstrom c0d170c 
Lenard Lindstrom 3c19154 Lenard Lindstrom 1b9e415 


Lenard Lindstrom 3c19154 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom 3c19154 Lenard Lindstrom 1b9e415 

Lenard Lindstrom 3c19154 

Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom 3c19154 
Lenard Lindstrom 1b9e415 Lenard Lindstrom 3c19154 


Lenard Lindstrom 1b9e415 

Lenard Lindstrom c0d170c 

illume 41b2237 
Lenard Lindstrom 3c19154 

Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom 6288c5e 
Lenard Lindstrom 7504111 

Lenard Lindstrom 6288c5e 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
illume 41b2237 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom b0359b7 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
illume 41b2237 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
illume 41b2237 Lenard Lindstrom 1b9e415 
illume 41b2237 Lenard Lindstrom 3c19154 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 8610c95 
Lenard Lindstrom 3c9a756 
illume 41b2237 

Lenard Lindstrom 3c9a756 
illume 41b2237 

Lenard Lindstrom 7504111 
illume 41b2237 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
illume 41b2237 Lenard Lindstrom 3c9a756 
illume 41b2237 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom 3c9a756 
illume 41b2237 

Lenard Lindstrom 1b9e415 

Lenard Lindstrom 3c19154 


Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 3c19154 Lenard Lindstrom 1b9e415 

Lenard Lindstrom 67f1c85 
illume 41b2237 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 67f1c85 
illume 41b2237 

Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom 67f1c85 
illume 41b2237 
Lenard Lindstrom 67f1c85 
illume 41b2237 

Lenard Lindstrom 1b9e415 


Lenard Lindstrom 67f1c85 


Lenard Lindstrom 1b9e415 

Lenard Lindstrom 8610c95 
Lenard Lindstrom c0d170c 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
illume 41b2237 


Lenard Lindstrom 1b9e415 
illume 41b2237 
Lenard Lindstrom c0d170c 


Lenard Lindstrom b0359b7 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom c0d170c 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom c0d170c Lenard Lindstrom b11129a 


Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom c0d170c 
Lenard Lindstrom 1b9e415 


illume 41b2237 

Lenard Lindstrom c0d170c 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom c0d170c 
Lenard Lindstrom 7504111 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom c0d170c 
Lenard Lindstrom 1b9e415 


Lenard Lindstrom b0359b7 
Lenard Lindstrom 1b9e415 


Lenard Lindstrom c0d170c 

Lenard Lindstrom b11129a 
Lenard Lindstrom 1b9e415 


Lenard Lindstrom 67f1c85 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom b11129a 
Lenard Lindstrom b0359b7 
Lenard Lindstrom c0d170c 
Lenard Lindstrom 1b9e415 
Lenard Lindstrom c0d170c 

Lenard Lindstrom 1b9e415 


Lenard Lindstrom c0d170c 

Lenard Lindstrom 1b9e415 
illume 41b2237 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
/*
 pygame - Python Game Library
 Module adapted from bufferproxy.c, Copyright (C) 2007 Marcus von Appen

 This library is free software; you can redistribute it and/or
 modify it under the terms of the GNU Library General Public
 License as published by the Free Software Foundation; either
 version 2 of the License, or (at your option) any later version.

 This library is distributed in the hope that it will be useful,
 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 Library General Public License for more details.

 You should have received a copy of the GNU Library General Public
 License along with this library; if not, write to the Free
 Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

*/

/*
 This module exports a proxy object that exposes another object's
 data throught the Python buffer protocol or the array interface.
 The new buffer protocol is available for Python 3.x. For Python 2.x
 only the old protocol is implemented (for PyPy compatibility).
 Both the C level array structure - __array_struct__ - interface and
 Python level - __array_interface__ - are exposed.
 */

#define PY_SSIZE_T_CLEAN
#define PYGAMEAPI_BUFPROXY_INTERNAL
#include "pygame.h"
#include "pgcompat.h"
#include "pgbufferproxy.h"
#include "doc/bufferproxy_doc.h"


#if SDL_BYTEORDER == SDL_LIL_ENDIAN
#define BUFPROXY_MY_ENDIAN '<'
#define BUFPROXY_OTHER_ENDIAN '>'
#else
#define BUFPROXY_MY_ENDIAN '>'
#define BUFPROXY_OTHER_ENDIAN '<'
#endif

#define PROXY_MODNAME "bufferproxy"
#define PROXY_TYPE_NAME "BufferProxy"
#define PROXY_TYPE_FULLNAME (IMPPREFIX PROXY_TYPE_NAME)

typedef struct PgBufproxyObject_s {
  PyObject_HEAD
  PyObject *obj;               /* Wrapped object       */
  Pg_buffer *view_p;             /* For array interface export */
#if PG_ENABLE_OLDBUF
  Py_ssize_t segcount;            /* bf_getsegcount return value */
  Py_ssize_t seglen;             /* bf_getsegcount len argument */
#endif
  pg_getbufferfunc get_buffer;        /* Pg_buffer get callback   */
  PyObject *dict;              /* Allow arbitrary attributes */
  PyObject *weakrefs;            /* Reference cycles can happen */
} PgBufproxyObject;

static int PgBufproxy_Trip(PyObject *);
static Py_buffer *_proxy_get_view(PgBufproxyObject *);
static int proxy_getbuffer(PgBufproxyObject *, Py_buffer *, int);
static void proxy_releasebuffer(PgBufproxyObject *, Py_buffer *);

static void _release_buffer_from_dict(Py_buffer *);

#if PY_VERSION_HEX < 0x02060000
static int
_IsFortranContiguous(Py_buffer *view)
{
  Py_ssize_t sd, dim;
  int i;

  if (view->ndim == 0) return 1;
  if (view->strides == NULL) return (view->ndim == 1);

  sd = view->itemsize;
  if (view->ndim == 1) return (view->shape[0] == 1 ||
                sd == view->strides[0]);
  for (i=0; i<view->ndim; i++) {
    dim = view->shape[i];
    if (dim == 0) return 1;
    if (view->strides[i] != sd) return 0;
    sd *= dim;
  }
  return 1;
}

static int
_IsCContiguous(Py_buffer *view)
{
  Py_ssize_t sd, dim;
  int i;

  if (view->ndim == 0) return 1;
  if (view->strides == NULL) return 1;

  sd = view->itemsize;
  if (view->ndim == 1) return (view->shape[0] == 1 ||
                sd == view->strides[0]);
  for (i=view->ndim-1; i>=0; i--) {
    dim = view->shape[i];
    if (dim == 0) return 1;
    if (view->strides[i] != sd) return 0;
    sd *= dim;
  }
  return 1;
}

static int
PyBuffer_IsContiguous(Py_buffer *view, char fort)
{

  if (view->suboffsets != NULL) return 0;

  if (fort == 'C')
    return _IsCContiguous(view);
  else if (fort == 'F')
    return _IsFortranContiguous(view);
  else if (fort == 'A')
    return (_IsCContiguous(view) || _IsFortranContiguous(view));
  return 0;
}
#endif /* #if PY_VERSION_HEX < 0x02060000 */

static int
_get_buffer_from_dict(PyObject *dict, Pg_buffer *pg_view_p, int flags) {
  PyObject *obj;
  Py_buffer *view_p = (Py_buffer *)pg_view_p;
  Pg_buffer *pg_dict_view_p;
  Py_buffer *dict_view_p;
  PyObject *py_callback;
  PyObject *py_rval;

  assert(dict && PyDict_Check(dict));
  assert(view_p);
  view_p->obj = 0;
  pg_dict_view_p = PyMem_New(Pg_buffer, 1);
  if (!pg_dict_view_p) {
    PyErr_NoMemory();
    return -1;
  }
  pg_dict_view_p->consumer = pg_view_p->consumer;
  if (PgDict_AsBuffer(pg_dict_view_p, dict, flags)) {
    PyMem_Free(pg_dict_view_p);
    return -1;
  }
  dict_view_p = (Py_buffer *)pg_dict_view_p;
  obj = PyDict_GetItemString(dict, "parent");
  if (!obj) {
    obj = Py_None;
  }
  Py_INCREF(obj);
  py_callback = PyDict_GetItemString(dict, "before");
  if (py_callback) {
    Py_INCREF(py_callback);
    py_rval = PyObject_CallFunctionObjArgs(py_callback, obj, NULL);
    Py_DECREF(py_callback);
    if (!py_rval) {
      PgBuffer_Release(pg_dict_view_p);
      Py_DECREF(obj);
      return -1;
    }
    Py_DECREF(py_rval);
  }
  Py_INCREF(dict);
  dict_view_p->obj = dict;
  view_p->obj = obj;
  view_p->buf = dict_view_p->buf;
  view_p->len = dict_view_p->len;
  view_p->readonly = dict_view_p->readonly;
  view_p->itemsize = dict_view_p->itemsize;
  view_p->format = dict_view_p->format;
  view_p->ndim = dict_view_p->ndim;
  view_p->shape = dict_view_p->shape;
  view_p->strides = dict_view_p->strides;
  view_p->suboffsets = dict_view_p->suboffsets;
  view_p->internal = pg_dict_view_p;
  pg_view_p->release_buffer = _release_buffer_from_dict;
  return 0;
}

/* This will need changes */
static void
_release_buffer_from_dict(Py_buffer *view_p)
{
  Py_buffer *dict_view_p;
  PyObject *dict;
  PyObject *obj;
  PyObject *py_callback;
  PyObject *py_rval;

  assert(view_p && view_p->internal);
  obj = view_p->obj;
  dict_view_p = (Py_buffer *)view_p->internal;
  dict = dict_view_p->obj;
  assert(dict && PyDict_Check(dict));
  py_callback = PyDict_GetItemString(dict, "after");
  if (py_callback) {
    Py_INCREF(py_callback);
    py_rval = PyObject_CallFunctionObjArgs(py_callback, obj, NULL);
    if (py_rval) {
      Py_DECREF(py_rval);
    }
    else {
      PyErr_Clear();
    }
    Py_DECREF(py_callback);
  }
  PgBuffer_Release((Pg_buffer *)dict_view_p);
  PyMem_Free(dict_view_p);
  view_p->obj = 0;
  Py_DECREF(obj);
}

/* Stub functions */
static PyObject *proxy_get_raw(PgBufproxyObject *, PyObject *);

/* End transitional stuff */

static PyObject *
_proxy_subtype_new(PyTypeObject *type,
          PyObject *obj,
          pg_getbufferfunc get_buffer)
{
  PgBufproxyObject *self = (PgBufproxyObject *)type->tp_alloc(type, 0);

  if (!self) {
    return 0;
  }
  Py_XINCREF(obj);
  self->obj = obj;
  self->get_buffer = get_buffer;
  return (PyObject *)self;
}

static Py_buffer *
_proxy_get_view(PgBufproxyObject *proxy) {
  Pg_buffer *view_p = proxy->view_p;

  if (!view_p) {
    view_p = PyMem_New(Pg_buffer, 1);
    if (!view_p) {
      PyErr_NoMemory();
      return 0;
    }
    view_p->consumer = (PyObject *)proxy;
    if (proxy->get_buffer(proxy->obj, view_p, PyBUF_RECORDS_RO)) {
      PyMem_Free(view_p);
      return 0;
    }
    proxy->view_p = view_p;
  }
  assert(((Py_buffer *)view_p)->len && ((Py_buffer *)view_p)->itemsize);
  return (Py_buffer *)view_p;
}

static void
_proxy_release_view(PgBufproxyObject *proxy) {
  Pg_buffer *view_p = proxy->view_p;

  if (view_p) {
    proxy->view_p = 0;
    PgBuffer_Release(view_p);
    PyMem_Free(view_p);
  }
}

static int
_proxy_zombie_get_buffer(PyObject *obj, Pg_buffer *pg_view_p, int flags)
{
  PyObject *proxy = pg_view_p->consumer;

  ((Py_buffer *)pg_view_p)->obj = 0;
  PyErr_Format (PyExc_RuntimeError,
         "Attempted buffer export on <%s at %p, parent=<%s at %p>> "
         "while deallocating it",
         Py_TYPE(proxy)->tp_name, (void *)proxy,
         Py_TYPE(obj)->tp_name, (void *)obj);
  return -1;
}

/**
 * Return a new PgBufproxyObject (Python level constructor).
 */
static PyObject *
proxy_new(PyTypeObject *type, PyObject *args, PyObject *kwds)
{
  PyObject *obj = 0;
  pg_getbufferfunc get_buffer = PgObject_GetBuffer;

  if (!PyArg_ParseTuple(args, "O:Bufproxy", &obj)) {
    return 0;
  }
  if (PyDict_Check(obj)) {
    get_buffer = _get_buffer_from_dict;
  }
  return _proxy_subtype_new(type, obj, get_buffer);
}

/**
 * Deallocates the PgBufproxyObject and its members.
 * Is reentrant.
 */
static void
proxy_dealloc(PgBufproxyObject *self)
{
  /* Prevent infinite recursion from a reentrant call */
  if (self->get_buffer == _proxy_zombie_get_buffer) {
    return;
  }
  self->get_buffer = _proxy_zombie_get_buffer;

  /* Non reentrant call; deallocate */
  PyObject_GC_UnTrack(self);
  _proxy_release_view(self);
  Py_XDECREF(self->obj);
  Py_XDECREF(self->dict);
  if (self->weakrefs) {
    PyObject_ClearWeakRefs((PyObject *)self);
  }
  Py_TYPE(self)->tp_free(self);
}

static int
proxy_traverse(PgBufproxyObject *self, visitproc visit, void *arg) {
  if (self->obj) {
    Py_VISIT(self->obj);
  }
  if (self->view_p && ((Py_buffer *)self->view_p)->obj) /* conditional && */ {
    Py_VISIT(((Py_buffer *)self->view_p)->obj);
  }
  if (self->dict) {
    Py_VISIT(self->dict);
  }
  return 0;
}

/**** Getter and setter access ****/
static PyObject *
proxy_get_arraystruct(PgBufproxyObject *self, PyObject *closure)
{
  Py_buffer *view_p = _proxy_get_view(self);
  PyObject *capsule;

  if (!view_p) {
    return 0;
  }
  capsule = PgBuffer_AsArrayStruct(view_p);
  if (!capsule) {
    _proxy_release_view(self);
  }
  return capsule;
}

static PyObject *
proxy_get_arrayinterface(PgBufproxyObject *self, PyObject *closure)
{
  Py_buffer *view_p = _proxy_get_view(self);
  PyObject *dict;

  if (!view_p) {
    return 0;
  }
  dict = PgBuffer_AsArrayInterface(view_p);
  if (!dict) {
    _proxy_release_view(self);
  }
  return dict;
}

static PyObject *
proxy_get_parent(PgBufproxyObject *self, PyObject *closure)
{
  Py_buffer *view_p = _proxy_get_view(self);
  PyObject *obj;

  if (!view_p) {
    return 0;
  }
  obj = view_p->obj ? view_p->obj : Py_None;
  Py_INCREF(obj);
  return obj;
}

static PyObject *
proxy_get___dict__(PgBufproxyObject *self, PyObject *closure)
{
  if (!self->dict) {
    self->dict = PyDict_New();
    if (!self->dict) {
      return 0;
    }
  }
  Py_INCREF(self->dict);
  return self->dict;
}

static PyObject *
proxy_get_raw(PgBufproxyObject *self, PyObject *closure)
{
  Py_buffer *view_p = _proxy_get_view(self);
  PyObject *py_raw = 0;

  if (!view_p) {
    return 0;
  }
  if (!PyBuffer_IsContiguous(view_p, 'A')) {
    _proxy_release_view(self);
    PyErr_SetString(PyExc_ValueError, "the bytes are not contiguous");
    return 0;
  }
  py_raw = Bytes_FromStringAndSize((char *)view_p->buf, view_p->len);
  if (!py_raw) {
    _proxy_release_view(self);
    return 0;
  }
  return py_raw;
}

static PyObject *
proxy_get_length(PgBufproxyObject *self, PyObject *closure)
{
  Py_buffer *view_p = _proxy_get_view(self);
  PyObject *py_length = 0;

  if (view_p) {
    py_length = PyInt_FromSsize_t(view_p->len);
    if (!py_length) {
      _proxy_release_view(self);
    }
  }
  return py_length;
}

/**** Methods ****/

/**
 * Representation method.
 */
static PyObject *
proxy_repr(PgBufproxyObject *self)
{
  Py_buffer *view_p = _proxy_get_view(self);

  if (!view_p) {
    return 0;
  }
  /* zd is for Py_size_t which python < 2.5 doesn't have. */
#if PY_VERSION_HEX < 0x02050000
  return PyString_FromFormat("<BufferProxy(%d)>", view_p->len);
#else
  return Text_FromFormat("<BufferProxy(%zd)>", view_p->len);
#endif
}

/**
 * Writes raw data to the buffer.
 */
static PyObject *
proxy_write(PgBufproxyObject *self, PyObject *args, PyObject *kwds)
{
  Py_buffer view;
  const char *buf = 0;
  Py_ssize_t buflen = 0;
  Py_ssize_t offset = 0;
  char *keywords[] = {"buffer", "offset", 0};

#if Py_VERSION_HEX >= 0x02050000
#define ARG_FORMAT "s#|n"
#else
#define ARG_FORMAT "s#|i" /* In this case Py_ssize_t is an int */
#endif
  if (!PyArg_ParseTupleAndKeywords(args, kwds,
                   ARG_FORMAT, keywords,
                   &buf, &buflen, &offset)) {
    return 0;
  }
#undef ARG_FORMAT

  if (proxy_getbuffer(self, &view, PyBUF_RECORDS)) {
    return 0;
  }
  if (!PyBuffer_IsContiguous(&view, 'A')) {
    proxy_releasebuffer(self, &view);
    Py_DECREF(self);
    PyErr_SetString(PyExc_ValueError,
            "the BufferProxy bytes are not contiguous");
    return 0;
  }
  if (buflen > view.len) {
    proxy_releasebuffer(self, &view);
    Py_DECREF(self);
    PyErr_SetString(PyExc_ValueError,
            "'buffer' object length is too large");
    return 0;
  }
  if (offset < 0 || buflen + offset > view.len) {
    proxy_releasebuffer(self, &view);
    Py_DECREF(self);
    PyErr_SetString(PyExc_IndexError,
            "'offset' is out of range");
    return 0;
  }
  memcpy((char *)view.buf + offset, buf, (size_t)buflen);
  proxy_releasebuffer(self, &view);
  Py_DECREF(self);
  Py_RETURN_NONE;
}

static struct PyMethodDef proxy_methods[] = {
  {"write", (PyCFunction)proxy_write, METH_VARARGS | METH_KEYWORDS,
   DOC_BUFFERPROXYWRITE},
  {0, 0, 0, 0}
};

/**
 * Getters and setters for the PgBufproxyObject.
 */
static PyGetSetDef proxy_getsets[] =
{
  {"__array_struct__", (getter)proxy_get_arraystruct, 0,
   "Version 3 array interface, C level", 0},
  {"__array_interface__", (getter)proxy_get_arrayinterface, 0,
   "Version 3 array interface, Python level", 0},
  {"parent", (getter)proxy_get_parent, 0,
   DOC_BUFFERPROXYPARENT, 0},
  {"__dict__", (getter)proxy_get___dict__, 0,
   "The object's attribute dictionary, read-only", 0},
  {"raw", (getter)proxy_get_raw, 0,
   DOC_BUFFERPROXYRAW, 0},
  {"length", (getter)proxy_get_length, 0,
   DOC_BUFFERPROXYLENGTH, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0}
};


static int
proxy_getbuffer(PgBufproxyObject *self, Py_buffer *view_p, int flags)
{
  Pg_buffer *pg_obj_view_p = PyMem_New(Pg_buffer, 1);
  Py_buffer *obj_view_p = (Py_buffer *)pg_obj_view_p;

  view_p->obj = 0;
  if (!pg_obj_view_p) {
    PyErr_NoMemory();
    return -1;
  }
  pg_obj_view_p->consumer = (PyObject *)self;
  if (self->get_buffer(self->obj, pg_obj_view_p, flags)) {
    PyMem_Free(pg_obj_view_p);
    return -1;
  }
  Py_INCREF(self);
  view_p->obj = (PyObject *)self;
  view_p->buf = obj_view_p->buf;
  view_p->len = obj_view_p->len;
  view_p->readonly = obj_view_p->readonly;
  view_p->itemsize = obj_view_p->itemsize;
  view_p->format = obj_view_p->format;
  view_p->ndim = obj_view_p->ndim;
  view_p->shape = obj_view_p->shape;
  view_p->strides = obj_view_p->strides;
  view_p->suboffsets = obj_view_p->suboffsets;
  view_p->internal = obj_view_p;
  return 0;
}

static void
proxy_releasebuffer(PgBufproxyObject *self, Py_buffer *view_p)
{
  PgBuffer_Release((Pg_buffer *)view_p->internal);
  PyMem_Free(view_p->internal);
}

#if PG_ENABLE_NEWBUF || PG_ENABLE_OLDBUF


#if PG_ENABLE_OLDBUF
static int
_is_byte_view(Py_buffer *view_p) {
  const char *format = view_p->format;

  /* Conditional ||'s */
  return ((!format)                          ||
      (format[0] == 'B' && format[1] == '\0')           ||
      (format[0] == '=' && format[1] == 'B' && format[2] == '\0') ||
      (format[0] == '<' && format[1] == 'B' && format[2] == '\0') ||
      (format[0] == '>' && format[1] == 'B' && format[2] == '\0') ||
      (format[0] == '@' && format[1] == 'B' && format[2] == '\0') ||
      (format[0] == '!' && format[1] == 'B' && format[2] == '\0')  );
}

static Py_ssize_t
proxy_getreadbuf(PgBufproxyObject *self, Py_ssize_t _index, void **ptr)
{
  Py_buffer *view_p = (Py_buffer *)self->view_p;
  Py_ssize_t offset = 0;
  Py_ssize_t dim;

  if (_index < 0 || _index >= self->segcount) {
    if (_index == 0 && self->segcount == 0) {
      *ptr = 0;
      return 0;
    }
    PyErr_SetString(PyExc_IndexError, "segment index out of range");
    return -1;
  }
  if (!view_p) {
    *ptr = 0;
    return 0;
  }
  if (self->segcount == 1) {
    assert(_index == 0);
    *ptr = view_p->buf;
    return view_p->len;
  }
  /* Segments will be strictly in C contiguous order, which may
    differ from the actual order in memory. It can affect buffer
    copying. This may never be an issue, though, since Python
    never directly supported multi-segment buffers. And besides,
    the old buffer is deprecated. */
  for (dim = view_p->ndim - 1; dim != -1; --dim) {
    offset += _index % view_p->shape[dim] * view_p->strides[dim];
    _index /= view_p->shape[dim];
  }
  *ptr = (char *)view_p->buf + offset;
  return view_p->itemsize;
}

static Py_ssize_t
proxy_getwritebuf(PgBufproxyObject *self, Py_ssize_t _index, void **ptr)
{
  void *p;
  Py_ssize_t seglen = proxy_getreadbuf(self, _index, &p);

  if (seglen < 0) {
    return -1;
  }
  if (seglen > 0 && ((Py_buffer *)self->view_p)->readonly) /* cond. && */ {
    PyErr_SetString(PyExc_ValueError, "buffer is not writeable");
    return -1;
  }
  *ptr = p;
  return seglen;
}

static Py_ssize_t
proxy_getsegcount(PgBufproxyObject *self, Py_ssize_t *lenp)
{
  Py_buffer *view_p = _proxy_get_view(self);

  if (!view_p) {
    PyErr_Clear();
    self->seglen = 0;
    self->segcount = 0;
  }
  else if (view_p->ndim == 0 ||
       (view_p->ndim == 1 && _is_byte_view(view_p))) {
    self->seglen = view_p->len;
    self->segcount = 1;
  }
  else {
    self->seglen = view_p->len;
    self->segcount = view_p->len / view_p->itemsize;
  }
  if (lenp) {
    *lenp = self->seglen;
  }
  return self->segcount;
}

#endif /* #if PG_ENABLE_OLDBUF */


#define PROXY_BUFFERPROCS (&proxy_bufferprocs)

static PyBufferProcs proxy_bufferprocs = {
#if PG_ENABLE_OLDBUF
  (readbufferproc)proxy_getreadbuf,
  (writebufferproc)proxy_getwritebuf,
  (segcountproc)proxy_getsegcount,
  0
#elif HAVE_OLD_BUFPROTO
  0,
  0,
  0,
  0
#endif

#if HAVE_OLD_BUFPROTO && HAVE_NEW_BUFPROTO
   ,
#endif

#if PG_ENABLE_NEWBUF
  (getbufferproc)proxy_getbuffer,
  (releasebufferproc)proxy_releasebuffer
#elif HAVE_NEW_BUFPROTO
  0,
  0
#endif
};

#endif /* #if PG_ENABLE_NEWBUF || PG_ENABLE_OLDBUF */


#if !defined(PROXY_BUFFERPROCS)
#define PROXY_BUFFERPROCS 0
#endif

#if PY2 && PG_ENABLE_NEWBUF
#define PROXY_TPFLAGS \
  (Py_TPFLAGS_DEFAULT | Py_TPFLAGS_BASETYPE | Py_TPFLAGS_HAVE_GC | \
   Py_TPFLAGS_HAVE_NEWBUFFER)
#else
#define PROXY_TPFLAGS \
  (Py_TPFLAGS_DEFAULT | Py_TPFLAGS_BASETYPE | Py_TPFLAGS_HAVE_GC)
#endif

static PyTypeObject PgBufproxy_Type =
{
  TYPE_HEAD(NULL, 0)
  PROXY_TYPE_FULLNAME,    /* tp_name */
  sizeof (PgBufproxyObject), /* tp_basicsize */
  0,             /* tp_itemsize */
  (destructor)proxy_dealloc, /* tp_dealloc */
  0,             /* tp_print */
  0,             /* tp_getattr */
  0,             /* tp_setattr */
  0,             /* tp_compare */
  (reprfunc)proxy_repr,    /* tp_repr */
  0,             /* tp_as_number */
  0,             /* tp_as_sequence */
  0,             /* tp_as_mapping */
  0,             /* tp_hash */
  0,             /* tp_call */
  0,             /* tp_str */
  0,             /* tp_getattro */
  0,             /* tp_setattro */
  PROXY_BUFFERPROCS,     /* tp_as_buffer */
  PROXY_TPFLAGS,       /* tp_flags */
  DOC_PYGAMEBUFFERPROXY,
  (traverseproc)proxy_traverse, /* tp_traverse */
  0,             /* tp_clear */
  0,             /* tp_richcompare */
  offsetof(PgBufproxyObject, weakrefs), /* tp_weaklistoffset */
  0,             /* tp_iter */
  0,             /* tp_iternext */
  proxy_methods,       /* tp_methods */
  0,             /* tp_members */
  proxy_getsets,       /* tp_getset */
  0,             /* tp_base */
  0,             /* tp_dict */
  0,             /* tp_descr_get */
  0,             /* tp_descr_set */
  offsetof(PgBufproxyObject, dict), /* tp_dictoffset */
  0,             /* tp_init */
  PyType_GenericAlloc,    /* tp_alloc */
  proxy_new,         /* tp_new */
  PyObject_GC_Del,      /* tp_free */
};

/**** Module methods ***/

#if PG_ENABLE_OLDBUF
static PyObject *
get_read_buffer(PyObject *self, PyObject *args, PyObject *kwds)
{
  long segment = 0;
  PyObject *obj = 0;
  Py_ssize_t len = 0;
  void *ptr = 0;
  readbufferproc getreadbuffer = 0;
  static char *keywords[] = {"obj", "segment", 0};

  if (!PyArg_ParseTupleAndKeywords(args, kwds, "Ol", keywords,
                   &obj, &segment)) {
    return 0;
  }
  if (!Py_TYPE(obj)->tp_as_buffer) {
    PyErr_SetString(PyExc_ValueError, "No tp_as_buffer struct");
    return 0;
  }
  getreadbuffer = Py_TYPE(obj)->tp_as_buffer->bf_getreadbuffer;
  if (!getreadbuffer) {
    PyErr_SetString(PyExc_ValueError, "No bf_getreadbuffer slot function");
    return 0;
  }
  len = getreadbuffer(obj, segment, &ptr);
  if (len < 0) {
    return 0;
  }
  return Py_BuildValue("ll", (long)len, (long)ptr);
}

static PyObject *
get_write_buffer(PyObject *self, PyObject *args, PyObject *kwds)
{
  long segment = 0;
  PyObject *obj = 0;
  Py_ssize_t len = 0;
  void *ptr = 0;
  writebufferproc getwritebuffer = 0;
  static char *keywords[] = {"obj", "segment", 0};

  if (!PyArg_ParseTupleAndKeywords(args, kwds, "Ol", keywords,
                   &obj, &segment)) {
    return 0;
  }
  if (!Py_TYPE(obj)->tp_as_buffer) {
    PyErr_SetString(PyExc_ValueError, "No tp_as_buffer struct");
    return 0;
  }
  getwritebuffer = Py_TYPE(obj)->tp_as_buffer->bf_getwritebuffer;
  if (!getwritebuffer) {
    PyErr_SetString(PyExc_ValueError, "No bf_getwritebuffer slot function");
    return 0;
  }
  len = getwritebuffer(obj, segment, &ptr);
  if (len < 0) {
    return 0;
  }
  return Py_BuildValue("ll", (long)len, (long)ptr);
}

static PyObject *
get_segcount(PyObject *self, PyObject *obj)
{
  Py_ssize_t segcount = 0;
  Py_ssize_t len = 0;
  segcountproc getsegcount = 0;

  if (!Py_TYPE(obj)->tp_as_buffer) {
    PyErr_SetString(PyExc_ValueError, "No tp_as_buffer struct");
    return 0;
  }
  getsegcount = Py_TYPE(obj)->tp_as_buffer->bf_getsegcount;
  if (!getsegcount) {
    PyErr_SetString(PyExc_ValueError, "No bf_getsegcount slot function");
    return 0;
  }
  segcount = getsegcount(obj, &len);
  return Py_BuildValue("ll", (long)segcount, (long)len);
}

#endif

static PyMethodDef bufferproxy_methods[] = {
#if PG_ENABLE_OLDBUF
  {"get_read_buffer", (PyCFunction)get_read_buffer,
   METH_VARARGS | METH_KEYWORDS, "call bf_getreadbuffer slot function"},
  {"get_write_buffer", (PyCFunction)get_write_buffer,
   METH_VARARGS | METH_KEYWORDS, "call bf_getwritebuffer slot function"},
  {"get_segcount", (PyCFunction)get_segcount,
   METH_O, "call bf_getsegcount slot function"},
#endif
  {0, 0, 0, 0}
};

/**** Public C api ***/

static PyObject *
PgBufproxy_New(PyObject *obj, pg_getbufferfunc get_buffer)
{
  if (!get_buffer) {
    if (!obj) {
      PyErr_SetString(PyExc_ValueError,
              "One of arguments 'obj' or 'get_buffer' is "
              "required: both NULL instead");
      return 0;
    }
    get_buffer = PgObject_GetBuffer;
  }
  return _proxy_subtype_new(&PgBufproxy_Type, obj, get_buffer);
}

static PyObject *
PgBufproxy_GetParent(PyObject *obj)
{
  if (!PyObject_IsInstance (obj, (PyObject *)&PgBufproxy_Type)) {
    PyErr_Format(PyExc_TypeError,
           "Expected a BufferProxy object: got %s instance instead",
           Py_TYPE(obj)->tp_name);
    return 0;
  }
  return proxy_get_parent((PgBufproxyObject *)obj, 0);
}

static int
PgBufproxy_Trip(PyObject *obj)
{
  if (!PyObject_IsInstance (obj, (PyObject *)&PgBufproxy_Type)) {
    PyErr_Format(PyExc_TypeError,
           "Expected a BufferProxy object: got %s instance instead",
           Py_TYPE(obj)->tp_name);
    return -1;
  }
  return _proxy_get_view((PgBufproxyObject *)obj) ? 0 : -1;
}

/*DOC*/ static char bufferproxy_doc[] = DOC_PYGAMEBUFFERPROXY;

MODINIT_DEFINE(bufferproxy)
{
  PyObject *module;
  PyObject *apiobj;
  static void* c_api[PYGAMEAPI_BUFPROXY_NUMSLOTS];

#if PY3
  static struct PyModuleDef _module = {
    PyModuleDef_HEAD_INIT,
    PROXY_MODNAME,
    bufferproxy_doc,
    -1,
    bufferproxy_methods,
    NULL, NULL, NULL, NULL
  };
#endif

  /* imported needed apis */
  import_pygame_base();
  if (PyErr_Occurred()) {
    MODINIT_ERROR;
  }

  /* prepare exported types */
  if (PyType_Ready(&PgBufproxy_Type) < 0) {
    MODINIT_ERROR;
  }

#define bufferproxy_docs ""

  /* create the module */
#if PY3
  module = PyModule_Create(&_module);
#else
  module = Py_InitModule3(MODPREFIX PROXY_MODNAME, bufferproxy_methods,
              bufferproxy_doc);
#endif

  Py_INCREF(&PgBufproxy_Type);
  if (PyModule_AddObject(module,
              PROXY_TYPE_NAME,
              (PyObject *)&PgBufproxy_Type)) {
    Py_DECREF(&PgBufproxy_Type);
    DECREF_MOD(module);
    MODINIT_ERROR;
  }
#if PYGAMEAPI_BUFPROXY_NUMSLOTS != 4
#error export slot count mismatch
#endif
  c_api[0] = &PgBufproxy_Type;
  c_api[1] = PgBufproxy_New;
  c_api[2] = PgBufproxy_GetParent;
  c_api[3] = PgBufproxy_Trip;
  apiobj = encapsulate_api(c_api, PROXY_MODNAME);
  if (apiobj == NULL) {
    DECREF_MOD(module);
    MODINIT_ERROR;
  }
  if (PyModule_AddObject(module, PYGAMEAPI_LOCAL_ENTRY, apiobj)) {
    Py_DECREF(apiobj);
    DECREF_MOD(module);
    MODINIT_ERROR;
  }
  MODINIT_RETURN(module);
}