Source

SlackBuilds / ekiga / src / patches / .gitignore

Full commit