Source

SlackBuilds / kimono / src / patches / .gitignore

Full commit