Source

SlackBuilds / njb-sharp / src / patches / .gitignore

Full commit