Source

SlackBuilds / samba / src / patches / .gitignore

Full commit