Source

SlackBuilds / xosd / src / patches / .gitignore

Full commit