Source

SlackBuilds / akonadi / src / patches / .gitignore

Full commit