Commits

Toshi MARUYAMA committed 8fc58cf

replace "email.yml" to "configuration.yml" in pl.yml (#9996)

Comments (0)

Files changed (1)

config/locales/pl.yml

   text_default_administrator_account_changed: Zmieniono domyślne hasło administratora
   text_destroy_time_entries: Usuń wpisy dziennika
   text_destroy_time_entries_question: Przepracowano %{hours} godzin przy zagadnieniu, które chcesz usunąć. Co chcesz zrobić?
-  text_email_delivery_not_configured: "Dostarczanie poczty elektronicznej nie zostało skonfigurowane, więc powiadamianie jest nieaktywne.\nSkonfiguruj serwer SMTP w config/email.yml a następnie zrestartuj aplikację i uaktywnij to."
+  text_email_delivery_not_configured: "Dostarczanie poczty elektronicznej nie zostało skonfigurowane, więc powiadamianie jest nieaktywne.\nSkonfiguruj serwer SMTP w config/configuration.yml a następnie zrestartuj aplikację i uaktywnij to."
   text_enumeration_category_reassign_to: 'Zmień przypisanie na tą wartość:'
   text_enumeration_destroy_question: "%{count} obiektów jest przypisanych do tej wartości."
   text_file_repository_writable: Zapisywalne repozytorium plików