Commits

Toshi MARUYAMA  committed e180710

Azerbaijanian translation updated by Samir Suleymanov (#13152)

 • Participants
 • Parent commits 855143e

Comments (0)

Files changed (1)

File config/locales/az.yml

  label_between: arasında
  setting_issue_group_assignment: İstifadəçi qruplarına təyinata icazə vermək 
  label_diff: Fərq(diff)
- text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
+ text_git_repository_note: "Saxlama yerini göstərin (məs: /gitrepo, c:\\gitrepo)"
  description_query_sort_criteria_direction: Çeşidləmə qaydası
- description_project_scope: Searcscope
+ description_project_scope: Layihənin həcmi
  description_filter: Filtr
- description_user_mail_notification: Mail notification settings
- description_date_from: Enter start date
- description_message_content: Message content
- description_available_columns: Available Columns
- description_date_range_interval: Choose range by selecting start and end date
- description_issue_category_reassign: Choose issue category
- description_search: Searchfield
+ description_user_mail_notification: E-poçt Mail xəbərdarlıqlarının sazlaması
+ description_date_from: Başlama tarixini daxil edin
+ description_message_content: Mesajın kontenti
+ description_available_columns: Mövcud sütunlar
+ description_date_range_interval: Tarixlər diapazonunu seçin
+ description_issue_category_reassign: Məsələnin kateqoriyasını seçin
+ description_search: Axtarış sahəsi
  description_notes: Qeyd
  description_date_range_list: Siyahıdan diapazonu seçin
  description_choose_project: Layihələr
  button_export: İxrac
  label_export_options: "%{export_format} ixracın parametrləri"
  error_attachment_too_big: Faylın maksimal ölçüsü artdığına görə bu faylı yükləmək mümkün deyildir (%{max_size})
- notice_failed_to_save_time_entries: "Failed to save %{count} time entrie(s) on %{total} selected: %{ids}."
+ notice_failed_to_save_time_entries: "Səhv N %{ids}. %{total} girişdən %{count} yaddaşa saxlanıla bilmədi."
  label_x_issues:
   zero: 0 Tapşırıq
   one:  1 Tapşırıq
  setting_unsubscribe: "İstifadəçilərə şəxsi uçot qeydlərini silməyə icazə vermək" 
  button_delete_my_account: "Mənim uçot qeydlərimi silmək" 
  text_account_destroy_confirmation: "Sizin uçot qeydiniz bir daha bərpa edilmədən tam olaraq silinəcək.\nDavam etmək istədiyinizə əminsinizmi?" 
- error_session_expired: Your session has expired. Please login again.
- text_session_expiration_settings: "Warning: changing these settings may expire the current sessions including yours."
- setting_session_lifetime: Session maximum lifetime
- setting_session_timeout: Session inactivity timeout
- label_session_expiration: Session expiration
- permission_close_project: Close / reopen the project
+ error_session_expired: Sizin sessiya bitmişdir. Xahiş edirik yenidən daxil olun.
+ text_session_expiration_settings: "Diqqət: bu sazlamaların dəyişməyi cari sessiyanın bağlanmasına çıxara bilər."
+ setting_session_lifetime: Sessiyanın maksimal Session maximum həyat müddəti
+ setting_session_timeout: Sessiyanın qeyri aktivlik müddəti
+ label_session_expiration: Sessiyanın bitməsi
+ permission_close_project: Layihəni bağla / yenidən aç
  label_show_closed_projects: Bağlı layihələrə baxmaq
- button_close: Close
- button_reopen: Reopen
- project_status_active: active
- project_status_closed: closed
- project_status_archived: archived
- text_project_closed: This project is closed and read-only.
- notice_user_successful_create: User %{id} created.
- field_core_fields: Standard fields
- field_timeout: Timeout (in seconds)
- setting_thumbnails_enabled: Display attachment thumbnails
- setting_thumbnails_size: Thumbnails size (in pixels)
- label_status_transitions: Status transitions
- label_fields_permissions: Fields permissions
- label_readonly: Read-only
- label_required: Required
+ button_close: Bağla
+ button_reopen: Yenidən aç
+ project_status_active: aktiv
+ project_status_closed: bağlı
+ project_status_archived: arxiv
+ text_project_closed: Bu layihə bağlıdı və yalnız oxuma olar.
+ notice_user_successful_create: İstifadəçi %{id} yaradıldı.
+ field_core_fields: Standart sahələr
+ field_timeout: Zaman aşımı (saniyə ilə)
+ setting_thumbnails_enabled: Əlavələrin kiçik şəklini göstər
+ setting_thumbnails_size: Kiçik şəkillərin ölçüsü (piksel ilə)
+ label_status_transitions: Status keçidləri
+ label_fields_permissions: Sahələrin icazələri
+ label_readonly: Ancaq oxumaq üçün
+ label_required: Tələb olunur
  text_repository_identifier_info: Yalnız kiçik latın hərflərinə (a-z), rəqəmlərə, tire və çicgilərə icazə verilir.<br />Yadda saxladıqdan sonra identifikatoru dəyişmək olmaz.
- field_board_parent: Parent forum
- label_attribute_of_project: Project's %{name}
- label_attribute_of_author: Author's %{name}
- label_attribute_of_assigned_to: Assignee's %{name}
- label_attribute_of_fixed_version: Target version's %{name}
- label_copy_subtasks: Copy subtasks
+ field_board_parent: Ana forum
+ label_attribute_of_project: Layihə %{name}
+ label_attribute_of_author: Müəllif %{name}
+ label_attribute_of_assigned_to: Təyin edilib %{name}
+ label_attribute_of_fixed_version: Əsas versiya %{name}
+ label_copy_subtasks: Alt tapşırığın surətini çıxarmaq
  label_cross_project_hierarchy: With project hierarchy
  permission_edit_documents: Edit documents
  button_hide: Hide