Source

lorea_production / elgg / mod / migration_banner / languages / ca.php

<?php
$catalan = array(
        "migration_banner:title" => "Migració imminent!",
        "migration_banner:content" => "Aquesta red serà migrada a una nova versió del software l'1 de novembre. <br />El nou software representa més d'un any de treball per part de les fades de lorea, i porta molts canvis en quant a funcionalitat i usabilitat, així com un nou mòdul d'assamblees. <br/>Pots fer-li una ullada a l'aspecte de la nova versió (només per provar, les dades es sincronitzaran al migrar)<ul><li>n-1: <a href='https://beta.n-1.cc'>beta.n-1.cc</a></li><li>cooperativa: <a href='https://cooperativa.lorea.org'>cooperativa.lorea.org</a></li></ul>Si vols deixar algún comentari pots fer-ho en el grup de <a href='https://n-1.cc/pg/groups/929536/testers-elgg-18/'>testers de 1.8 en n-1</a> o escriu un correu a <a href='mailto:migration@lorea.org'>migration@lorea.org</a><br /><br /><a href='https://dev3.lorea.org/pages/view/1870/versio-lorea-foxglove'>Mas info</a>",
);
add_translation("ca",$catalan);