Source

mupen64plus-video-glide64mk2 / src / Glide64 / TexLoad8b.h

Diff from to

src/Glide64/TexLoad8b.h

    v10 = *v6;
    v11 = (*v6 >> 4) & 0xF0F0F0F;
    v12 = v6 + 1;
-   *v7 = 16 * v10 & 0xF0F0F0F0 | v11;
+   *v7 = (16 * v10 & 0xF0F0F0F0) | v11;
    v13 = v7 + 1;
    v14 = (*v12 >> 4) & 0xF0F0F0F;
    v15 = 16 * *v12 & 0xF0F0F0F0;
   v18 = wid_64;
   do
   {
-   *v17 = 16 * v16[1] & 0xF0F0F0F0 | (v16[1] >> 4) & 0xF0F0F0F;
+   *v17 = (16 * v16[1] & 0xF0F0F0F0) | ((v16[1] >> 4) & 0xF0F0F0F);
    v19 = v17 + 1;
    v20 = *v16;
    v16 += 2;
-   *v19 = 16 * v20 & 0xF0F0F0F0 | (v20 >> 4) & 0xF0F0F0F;
+   *v19 = (16 * v20 & 0xF0F0F0F0) | ((v20 >> 4) & 0xF0F0F0F);
    v17 = v19 + 1;
    --v18;
   }