vim / src / po / it.po

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
# Italian Translation for Vim
#
# FIRST AUTHOR Antonio Colombo <azc100@gmail.com>, 2000
#
# Ogni commento č benvenuto...
# Every remark is very welcome...
#
# Translation done under Linux and using an Italian keyboard.
# English words left in the text are unmodified at plural.
# Option names are mostly left untouched.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vim 7.2\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-01 13:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-01 13:21+0100\n"
"Last-Translator:  Vlad Sandrini  <vlad.gently@gmail.com>\n"
"Language-Team:   Italian"
"          Antonio Colombo <azc100@gmail.com>"
"          Vlad Sandrini <vlad.gently@gmail.com>"
"          Luciano Montanaro <mikelima@cirulla.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO_8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"

msgid "E82: Cannot allocate any buffer, exiting..."
msgstr "E82: Non riesco ad allocare alcun buffer, esco..."

msgid "E83: Cannot allocate buffer, using other one..."
msgstr "E83: Non riesco ad allocare un buffer, uso l'altro..."

msgid "E515: No buffers were unloaded"
msgstr "E515: Nessun buffer scaricato"

msgid "E516: No buffers were deleted"
msgstr "E516: Nessun buffer tolto dalla lista"

msgid "E517: No buffers were wiped out"
msgstr "E517: Nessun buffer cancellato"

msgid "1 buffer unloaded"
msgstr "1 buffer scaricato"

#, c-format
msgid "%d buffers unloaded"
msgstr "%d buffer scaricati"

msgid "1 buffer deleted"
msgstr "1 buffer tolto dalla lista"

#, c-format
msgid "%d buffers deleted"
msgstr "%d buffer tolti dalla lista"

msgid "1 buffer wiped out"
msgstr "1 buffer cancellato"

#, c-format
msgid "%d buffers wiped out"
msgstr "%d buffer cancellati"

msgid "E84: No modified buffer found"
msgstr "E84: Nessun buffer risulta modificato"

#. back where we started, didn't find anything.
msgid "E85: There is no listed buffer"
msgstr "E85: Non c'č alcun buffer elencato"

#, c-format
msgid "E86: Buffer %ld does not exist"
msgstr "E86: Non esiste il buffer %ld"

msgid "E87: Cannot go beyond last buffer"
msgstr "E87: Non posso oltrepassare l'ultimo buffer"

msgid "E88: Cannot go before first buffer"
msgstr "E88: Non posso andare prima del primo buffer"

#, c-format
msgid "E89: No write since last change for buffer %ld (add ! to override)"
msgstr ""
"E89: Buffer %ld non salvato dopo modifica (aggiungi ! per eseguire comunque)"

msgid "E90: Cannot unload last buffer"
msgstr "E90: Non riesco a scaricare l'ultimo buffer"

msgid "W14: Warning: List of file names overflow"
msgstr "W14: Attenzione: Superato limite della lista dei nomi di file"

#, c-format
msgid "E92: Buffer %ld not found"
msgstr "E92: Buffer %ld non trovato"

#, c-format
msgid "E93: More than one match for %s"
msgstr "E93: Piů di una corrispondenza per %s"

#, c-format
msgid "E94: No matching buffer for %s"
msgstr "E94: Nessun buffer corrispondente a %s"

#, c-format
msgid "line %ld"
msgstr "linea %ld"

msgid "E95: Buffer with this name already exists"
msgstr "E95: C'č giŕ un buffer con questo nome"

msgid " [Modified]"
msgstr " [Modificato]"

msgid "[Not edited]"
msgstr "[Non elaborato]"

msgid "[New file]"
msgstr "[File nuovo]"

msgid "[Read errors]"
msgstr "[Errori in lettura]"

msgid "[readonly]"
msgstr "[in sola lettura]"

msgid "1 line --%d%%--"
msgstr "1 linea --%d%%--"

msgid "%ld lines --%d%%--"
msgstr "%ld linee --%d%%--"

msgid "line %ld of %ld --%d%%-- col "
msgstr "linea %ld di %ld --%d%%-- col "

msgid "[No Name]"
msgstr "[Senza nome]"

#. must be a help buffer
msgid "help"
msgstr "aiuto"

msgid "[Help]"
msgstr "[Aiuto]"

msgid "[Preview]"
msgstr "[Anteprima]"

msgid "All"
msgstr "Tut"

msgid "Bot"
msgstr "Fon"

msgid "Top"
msgstr "Cim"

msgid ""
"\n"
"# Buffer list:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Lista Buffer:\n"

msgid "[Location List]"
msgstr "[Lista Locazioni]"

msgid "[Quickfix List]"
msgstr "[Lista Quickfix]"

msgid "[Scratch]"
msgstr "[Volatile]"

msgid ""
"\n"
"--- Signs ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Segni ---"

#, c-format
msgid "Signs for %s:"
msgstr "Segni per %s:"

#, c-format
msgid "  line=%ld id=%d name=%s"
msgstr "  linea=%ld id=%d, nome=%s"

#, c-format
msgid "E96: Can not diff more than %ld buffers"
msgstr "E96: Non supporto differenze fra piů di %ld buffer"

msgid "E810: Cannot read or write temp files"
msgstr "E810: Non riesco a leggere o scrivere file temporanei"

msgid "E97: Cannot create diffs"
msgstr "E97: Non riesco a creare differenze "

msgid "Patch file"
msgstr "File di differenze"

msgid "E816: Cannot read patch output"
msgstr "E816: Non riesco a leggere output del comando 'patch'"

msgid "E98: Cannot read diff output"
msgstr "E98: Non riesco a leggere output del comando 'diff'"

msgid "E99: Current buffer is not in diff mode"
msgstr "E99: Buffer corrente non in modalitŕ 'diff'"

msgid "E793: No other buffer in diff mode is modifiable"
msgstr "E793: Nessun altro buffer č modificabile in modalitŕ 'diff'"

msgid "E100: No other buffer in diff mode"
msgstr "E100: Non c'č nessun altro buffer in modalitŕ 'diff'"

msgid "E101: More than two buffers in diff mode, don't know which one to use"
msgstr "E101: Piů di due buffer in modalitŕ 'diff', non so quale usare"

#, c-format
msgid "E102: Can't find buffer \"%s\""
msgstr "E102: Non riesco a trovare il buffer: \"%s\""

#, c-format
msgid "E103: Buffer \"%s\" is not in diff mode"
msgstr "E103: Il buffer \"%s\" non č in modalitŕ 'diff'"

msgid "E787: Buffer changed unexpectedly"
msgstr "E787: Il buffer č variato inaspettatamente"

msgid "E104: Escape not allowed in digraph"
msgstr "E104: Escape not ammesso nei digrammi"

msgid "E544: Keymap file not found"
msgstr "E544: File keymap non trovato"

msgid "E105: Using :loadkeymap not in a sourced file"
msgstr "E105: Uso di :loadkeymap fuori da un file di comandi"

msgid "E791: Empty keymap entry"
msgstr "E791: Nessuna keymap per questo tasto"

msgid " Keyword completion (^N^P)"
msgstr " Completamento Keyword (^N^P)"

#. ctrl_x_mode == 0, ^P/^N compl.
msgid " ^X mode (^]^D^E^F^I^K^L^N^O^Ps^U^V^Y)"
msgstr " modalitŕ ^X (^]^D^E^F^I^K^L^N^O^Ps^U^V^Y)"

msgid " Whole line completion (^L^N^P)"
msgstr " Completamento Linea Intera (^L^N^P)"

msgid " File name completion (^F^N^P)"
msgstr " Completamento nomi File (^F^N^P)"

msgid " Tag completion (^]^N^P)"
msgstr " Completamento Tag (^]^N^P)"

msgid " Path pattern completion (^N^P)"
msgstr " Completamento modello Path (^N^P)"

msgid " Definition completion (^D^N^P)"
msgstr " Completamento Definizione (^D^N^P)"

msgid " Dictionary completion (^K^N^P)"
msgstr " Completamento Dizionario (^K^N^P)"

msgid " Thesaurus completion (^T^N^P)"
msgstr " Completamento Thesaurus (^T^N^P)"

msgid " Command-line completion (^V^N^P)"
msgstr " Completamento linea comandi (^V^N^P)"

msgid " User defined completion (^U^N^P)"
msgstr " Completamento definito dall'utente (^U^N^P)"

msgid " Omni completion (^O^N^P)"
msgstr " Completamento globale (^O^N^P)"

msgid " Spelling suggestion (s^N^P)"
msgstr " Suggerimento ortografico (s^N^P)"

msgid " Keyword Local completion (^N^P)"
msgstr " Completamento Keyword Locale (^N^P)"

msgid "Hit end of paragraph"
msgstr "Giunto alla fine del paragrafo"

msgid "'dictionary' option is empty"
msgstr "l'opzione 'dictionary' non č impostata"

msgid "'thesaurus' option is empty"
msgstr "l'opzione 'thesaurus' non č impostata"

#, c-format
msgid "Scanning dictionary: %s"
msgstr "Scansione dizionario: %s"

msgid " (insert) Scroll (^E/^Y)"
msgstr " (inserisci) Scroll (^E/^Y)"

msgid " (replace) Scroll (^E/^Y)"
msgstr " (sostituisci) Scroll (^E/^Y)"

#, c-format
msgid "Scanning: %s"
msgstr "Scansione: %s"

msgid "Scanning tags."
msgstr "Scansione tag."

msgid " Adding"
msgstr " Aggiungo"

#. showmode might reset the internal line pointers, so it must
#. * be called before line = ml_get(), or when this address is no
#. * longer needed. -- Acevedo.
#.
msgid "-- Searching..."
msgstr "-- Ricerca..."

msgid "Back at original"
msgstr "Ritorno all'originale"

msgid "Word from other line"
msgstr "Parola da un'altra linea"

msgid "The only match"
msgstr "L'unica corrispondenza"

#, c-format
msgid "match %d of %d"
msgstr "corrispondenza %d di %d"

#, c-format
msgid "match %d"
msgstr "corrispondenza %d"

msgid "E18: Unexpected characters in :let"
msgstr "E18: Caratteri non previsti in :let"

#, c-format
msgid "E684: list index out of range: %ld"
msgstr "E684: indice lista fuori intervallo: %ld"

#, c-format
msgid "E121: Undefined variable: %s"
msgstr "E121: Variabile non definita: %s"

msgid "E111: Missing ']'"
msgstr "E111: Manca ']'"

#, c-format
msgid "E686: Argument of %s must be a List"
msgstr "E686: L'argomento di %s deve essere una Lista"

#, c-format
msgid "E712: Argument of %s must be a List or Dictionary"
msgstr "E712: L'argomento di %s deve essere una Lista o un Dizionario"

msgid "E713: Cannot use empty key for Dictionary"
msgstr "E713: Non posso usare una chiave nulla per il Dizionario"

msgid "E714: List required"
msgstr "E714: Č necessaria una Lista"

msgid "E715: Dictionary required"
msgstr "E715: Č necessario un Dizionario"

#, c-format
msgid "E118: Too many arguments for function: %s"
msgstr "E118: Troppi argomenti per la funzione: %s"

#, c-format
msgid "E716: Key not present in Dictionary: %s"
msgstr "E716: Chiave assente dal Dizionario: %s"

#, c-format
msgid "E122: Function %s already exists, add ! to replace it"
msgstr "E122: La funzione %s esiste giŕ, aggiungi ! per sostituirla"

msgid "E717: Dictionary entry already exists"
msgstr "E717: C'č giŕ la voce nel Dizionario"

msgid "E718: Funcref required"
msgstr "E718: Funcref necessario"

msgid "E719: Cannot use [:] with a Dictionary"
msgstr "E719: Non posso usare [:] con un Dizionario"

#, c-format
msgid "E734: Wrong variable type for %s="
msgstr "E734: Tipo di variabile errato per %s="

#, c-format
msgid "E130: Unknown function: %s"
msgstr "E130: Funzione sconosciuta: %s"

#, c-format
msgid "E461: Illegal variable name: %s"
msgstr "E461: Nome di variabile non ammesso: %s"

msgid "E687: Less targets than List items"
msgstr "E687: Destinazioni piů numerose degli elementi di Lista"

msgid "E688: More targets than List items"
msgstr "E688: Destinazioni meno numerose degli elementi di Lista"

msgid "Double ; in list of variables"
msgstr "Doppio ; nella lista di variabili"

#, c-format
msgid "E738: Can't list variables for %s"
msgstr "E738: Non riesco a elencare le variabili per %s"

msgid "E689: Can only index a List or Dictionary"
msgstr "E689: Posso indicizzare solo una Lista o un Dizionario"

msgid "E708: [:] must come last"
msgstr "E708: [:] deve essere alla fine"

msgid "E709: [:] requires a List value"
msgstr "E709: [:] necessita un valore Lista"

msgid "E710: List value has more items than target"
msgstr "E710: Il valore Lista ha piů elementi della destinazione"

msgid "E711: List value has not enough items"
msgstr "E711: Il valore Lista non ha elementi sufficienti"

msgid "E690: Missing \"in\" after :for"
msgstr "E690: Manca \"in\" dopo :for"

#, c-format
msgid "E107: Missing parentheses: %s"
msgstr "E107: Mancano parentesi: %s"

#, c-format
msgid "E108: No such variable: \"%s\""
msgstr "E108: Variabile inesistente: \"%s\""

msgid "E743: variable nested too deep for (un)lock"
msgstr "E743: variabile troppo nidificata per lock/unlock"

msgid "E109: Missing ':' after '?'"
msgstr "E109: Manca ':' dopo '?'"

msgid "E691: Can only compare List with List"
msgstr "E691: Posso confrontare una Lista solo con un'altra Lista"

msgid "E692: Invalid operation for Lists"
msgstr "E692: Operazione non valida per Liste"

msgid "E735: Can only compare Dictionary with Dictionary"
msgstr "E735: Posso confrontare un Dizionario solo con un altro Dizionario"

msgid "E736: Invalid operation for Dictionary"
msgstr "E736: Operazione non valida per Dizionari"

msgid "E693: Can only compare Funcref with Funcref"
msgstr "E693: Posso confrontare un Funcref solo con un Funcref"

msgid "E694: Invalid operation for Funcrefs"
msgstr "E694: Operazione non valida per Funcref"

msgid "E804: Cannot use '%' with Float"
msgstr "E804: Non si puň usare '%' con un numero con virgola"

msgid "E110: Missing ')'"
msgstr "E110: Manca ')'"

msgid "E695: Cannot index a Funcref"
msgstr "E695: Non posso indicizzare un Funcref"

#, c-format
msgid "E112: Option name missing: %s"
msgstr "E112: Nome Opzione mancante: %s"

#, c-format
msgid "E113: Unknown option: %s"
msgstr "E113: Opzione inesistente: %s"

#, c-format
msgid "E114: Missing quote: %s"
msgstr "E114: Manca '\"': %s"

#, c-format
msgid "E115: Missing quote: %s"
msgstr "E115: Manca apostrofo: %s"

#, c-format
msgid "E696: Missing comma in List: %s"
msgstr "E696: Manca virgola nella Lista: %s"

#, c-format
msgid "E697: Missing end of List ']': %s"
msgstr "E697: Manca ']' a fine Lista: %s"

#, c-format
msgid "E720: Missing colon in Dictionary: %s"
msgstr "E720: Manca ':' nel Dizionario: %s"

#, c-format
msgid "E721: Duplicate key in Dictionary: \"%s\""
msgstr "E721: Chiave duplicata nel Dizionario: \"%s\""

#, c-format
msgid "E722: Missing comma in Dictionary: %s"
msgstr "E722: Manca virgola nel Dizionario: %s"

#, c-format
msgid "E723: Missing end of Dictionary '}': %s"
msgstr "E723: Manca '}' a fine Dizionario: %s"

msgid "E724: variable nested too deep for displaying"
msgstr "E724: variabile troppo nidificata per la visualizzazione"

#, c-format
msgid "E740: Too many arguments for function %s"
msgstr "E740: Troppi argomenti per la funzione: %s"

#, c-format
msgid "E116: Invalid arguments for function %s"
msgstr "E116: Argomenti non validi per la funzione: %s"

#, c-format
msgid "E117: Unknown function: %s"
msgstr "E117: Funzione sconosciuta: %s"

#, c-format
msgid "E119: Not enough arguments for function: %s"
msgstr "E119: La funzione: %s richiede piů argomenti"

#, c-format
msgid "E120: Using <SID> not in a script context: %s"
msgstr "E120: Uso di <SID> fuori dal contesto di uno script: %s"

#, c-format
msgid "E725: Calling dict function without Dictionary: %s"
msgstr "E725: Chiamata di funzione dict in assenza di Dizionario: %s"

msgid "E808: Number or Float required"
msgstr "E808: Ci vuole un numero intero o con virgola"

msgid "E699: Too many arguments"
msgstr "E699: Troppi argomenti"

msgid "E785: complete() can only be used in Insert mode"
msgstr "E785: complete() puň essere usata solo in modalitŕ inserimento"

#.
#. * Yes this is ugly, I don't particularly like it either. But doing it
#. * this way has the compelling advantage that translations need not to
#. * be touched at all. See below what 'ok' and 'ync' are used for.
#.
msgid "&Ok"
msgstr "&OK"

#, c-format
msgid "E737: Key already exists: %s"
msgstr "E737: Chiave giŕ esistente: %s"

#, c-format
msgid "+-%s%3ld lines: "
msgstr "+-%s%3ld linee: "

#, c-format
msgid "E700: Unknown function: %s"
msgstr "E700: Funzione sconosciuta: %s"

msgid ""
"&OK\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&OK\n"
"&Non eseguire"

msgid "called inputrestore() more often than inputsave()"
msgstr "inputrestore() chiamata piů volte di inputsave()"

msgid "E786: Range not allowed"
msgstr "E786: Intervallo non consentito"

msgid "E701: Invalid type for len()"
msgstr "E701: Tipo non valido per len()"

msgid "E726: Stride is zero"
msgstr "E726: Incremento indice a zero"

msgid "E727: Start past end"
msgstr "E727: Indice iniziale superiore a quello finale"

msgid "<empty>"
msgstr "<vuoto>"

msgid "E240: No connection to Vim server"
msgstr "E240: Manca connessione con server Vim"

#, c-format
msgid "E241: Unable to send to %s"
msgstr "E241: Impossibile inviare a %s"

msgid "E277: Unable to read a server reply"
msgstr "E277: Non riesco a leggere una risposta del server"

msgid "E655: Too many symbolic links (cycle?)"
msgstr "E655: Troppi link simbolici (circolaritŕ?)"

msgid "E258: Unable to send to client"
msgstr "E258: Impossibile inviare al client"

msgid "E702: Sort compare function failed"
msgstr "E702: Funzione confronto nel sort non riuscita"

msgid "(Invalid)"
msgstr "(Non valido)"

msgid "E677: Error writing temp file"
msgstr "E677: Errore in scrittura su file temporaneo"

msgid "E805: Using a Float as a Number"
msgstr "E805: Uso di un numero con virgola come intero"

msgid "E703: Using a Funcref as a Number"
msgstr "E703: Uso di Funcref come Numero"

msgid "E745: Using a List as a Number"
msgstr "E745: Uso di Lista come Numero"

msgid "E728: Using a Dictionary as a Number"
msgstr "E728: Uso di Dizionario come Numero"

msgid "E729: using Funcref as a String"
msgstr "E729: uso di Funcref come Stringa"

msgid "E730: using List as a String"
msgstr "E730: uso di Lista come Stringa"

msgid "E731: using Dictionary as a String"
msgstr "E731: uso di Dizionario come Stringa"

msgid "E806: using Float as a String"
msgstr "E806: uso di un numero con virgola come stringa"

#, c-format
msgid "E704: Funcref variable name must start with a capital: %s"
msgstr ""
"E704: Il nome della variabile Funcref deve iniziare con una maiuscola: %s"

#, c-format
msgid "E705: Variable name conflicts with existing function: %s"
msgstr "E705: Nome di variabile in conflitto con una funzione esistente: %s"

#, c-format
msgid "E706: Variable type mismatch for: %s"
msgstr "E706: Tipo di variabile non corrispondente per: %s"

#, c-format
msgid "E795: Cannot delete variable %s"
msgstr "E795: Non posso cancellare la variabile %s"

#, c-format
msgid "E741: Value is locked: %s"
msgstr "E741: Valore di %s non modificabile"

msgid "Unknown"
msgstr "Sconosciuto"

#, c-format
msgid "E742: Cannot change value of %s"
msgstr "E742: Non riesco a cambiare il valore di %s"

msgid "E698: variable nested too deep for making a copy"
msgstr "E698: Variabile troppo nidificata per poterla copiare"

#, c-format
msgid "E123: Undefined function: %s"
msgstr "E123: Funzione non definita: %s"

#, c-format
msgid "E124: Missing '(': %s"
msgstr "E124: Manca '(': %s"

#, c-format
msgid "E125: Illegal argument: %s"
msgstr "E125: Argomento non ammesso: %s"

msgid "E126: Missing :endfunction"
msgstr "E126: Manca :endfunction"

#, c-format
msgid "E707: Function name conflicts with variable: %s"
msgstr "E707: Nome funzione in conflitto con la variabile: %s"

#, c-format
msgid "E127: Cannot redefine function %s: It is in use"
msgstr "E127: Non posso ridefinire la funzione %s: Č in uso"

#, c-format
msgid "E746: Function name does not match script file name: %s"
msgstr "E746: Il nome funzione non corrisponde al nome file dello script: %s"

msgid "E129: Function name required"
msgstr "E129: Nome funzione necessario"

#, c-format
msgid "E128: Function name must start with a capital or contain a colon: %s"
msgstr ""
"E128: Il nome funzione deve iniziare con una maiuscola o contenere ':': %s"

#, c-format
msgid "E131: Cannot delete function %s: It is in use"
msgstr "E131: Non posso eliminare la funzione %s: Č in uso"

msgid "E132: Function call depth is higher than 'maxfuncdepth'"
msgstr ""
"E132: Nidificazione della chiamata di funzione maggiore di 'maxfuncdepth'"

#, c-format
msgid "calling %s"
msgstr "chiamo %s"

#, c-format
msgid "%s aborted"
msgstr "%s non completata"

#, c-format
msgid "%s returning #%ld"
msgstr "%s ritorno #%ld"

#, c-format
msgid "%s returning %s"
msgstr "%s ritorno %s"

#, c-format
msgid "continuing in %s"
msgstr "continuo in %s"

msgid "E133: :return not inside a function"
msgstr "E133: :return fuori da una funzione"

msgid ""
"\n"
"# global variables:\n"
msgstr ""
"\n"
"# variabili globali:\n"

msgid ""
"\n"
"\tLast set from "
msgstr ""
"\n"
"\tImpostata l'ultima volta da "

msgid "No old files"
msgstr "Nessun file elaborato in precedenza"

#, c-format
msgid "<%s>%s%s %d, Hex %02x, Octal %03o"
msgstr "<%s>%s%s %d, Esa %02x, Ottale %03o"

#, c-format
msgid "> %d, Hex %04x, Octal %o"
msgstr "> %d, Esa %04x, Ottale %o"

#, c-format
msgid "> %d, Hex %08x, Octal %o"
msgstr "> %d, Esa %08x, Ottale %o"

msgid "E134: Move lines into themselves"
msgstr "E134: Movimento di linee verso se stesse"

msgid "1 line moved"
msgstr "1 linea mossa"

#, c-format
msgid "%ld lines moved"
msgstr "%ld linee mosse"

#, c-format
msgid "%ld lines filtered"
msgstr "%ld linee filtrate"

msgid "E135: *Filter* Autocommands must not change current buffer"
msgstr "E135: *Filter* Gli autocomandi non devono modificare il buffer in uso"

msgid "[No write since last change]\n"
msgstr "[Non salvato dopo l'ultima modifica]\n"

#, c-format
msgid "%sviminfo: %s in line: "
msgstr "%sviminfo: %s nella linea: "

msgid "E136: viminfo: Too many errors, skipping rest of file"
msgstr "E136: viminfo: Troppi errori, ignoro il resto del file"

#, c-format
msgid "Reading viminfo file \"%s\"%s%s%s"
msgstr "Lettura file viminfo \"%s\"%s%s%s"

msgid " info"
msgstr " informazione"

msgid " marks"
msgstr " mark"

msgid " oldfiles"
msgstr " file elaborati in precedenza"

msgid " FAILED"
msgstr " FALLITO"

#. avoid a wait_return for this message, it's annoying
#, c-format
msgid "E137: Viminfo file is not writable: %s"
msgstr "E137: File viminfo \"%s\" inaccessibile in scrittura"

#, c-format
msgid "E138: Can't write viminfo file %s!"
msgstr "E138: Non riesco a scrivere il file viminfo %s!"

#, c-format
msgid "Writing viminfo file \"%s\""
msgstr "Scrivo file viminfo \"%s\""

#. Write the info:
#, c-format
msgid "# This viminfo file was generated by Vim %s.\n"
msgstr "# Questo file viminfo č stato generato da Vim %s.\n"

msgid ""
"# You may edit it if you're careful!\n"
"\n"
msgstr ""
"# File modificabile, attento a quel che fai!\n"
"\n"

msgid "# Value of 'encoding' when this file was written\n"
msgstr "# Valore di 'encoding' al momento della scrittura di questo file\n"

msgid "Illegal starting char"
msgstr "Carattere iniziale non ammesso"

msgid "Save As"
msgstr "Salva con Nome"

msgid "Write partial file?"
msgstr "Scrivo il file incompleto?"

msgid "E140: Use ! to write partial buffer"
msgstr "E140: Usa ! per scrivere il buffer incompleto"

#, c-format
msgid "Overwrite existing file \"%s\"?"
msgstr "Riscrittura del file esistente \"%s\"?"

#, c-format
msgid "Swap file \"%s\" exists, overwrite anyway?"
msgstr "Il file swap \"%s\" esiste giŕ, sovrascrivo?"

#, c-format
msgid "E768: Swap file exists: %s (:silent! overrides)"
msgstr "E768: File swap esistente: %s (:silent! per sovrascriverlo)"

#, c-format
msgid "E141: No file name for buffer %ld"
msgstr "E141: Manca nome file per il buffer %ld"

msgid "E142: File not written: Writing is disabled by 'write' option"
msgstr "E142: File non scritto: Scrittura inibita da opzione 'write'"

#, c-format
msgid ""
"'readonly' option is set for \"%s\".\n"
"Do you wish to write anyway?"
msgstr ""
"opzione 'readonly' attiva per \"%s\".\n"
"Vuoi scrivere comunque?"

#, c-format
msgid ""
"File permissions of \"%s\" are read-only.\n"
"It may still be possible to write it.\n"
"Do you wish to try?"
msgstr ""
"I permessi di \"%s\" sono di sola lettura.\n"
"Questo potrebbe non impedire la scrittura.\n"
"Vuoi provare?"

#, c-format
msgid "E505: \"%s\" is read-only (add ! to override)"
msgstr "E505: \"%s\" č in sola lettura (aggiungi ! per eseguire comunque)"

msgid "Edit File"
msgstr "Elabora File"

#, c-format
msgid "E143: Autocommands unexpectedly deleted new buffer %s"
msgstr ""
"E143: Gli autocomandi hanno inaspettatamente cancellato il nuovo buffer %s"

msgid "E144: non-numeric argument to :z"
msgstr "E144: argomento non-numerico a :z"

msgid "E145: Shell commands not allowed in rvim"
msgstr "E145: Comandi Shell non permessi in rvim"

msgid "E146: Regular expressions can't be delimited by letters"
msgstr "E146: Le espressioni regolari non possono essere delimitate da lettere"

#, c-format
msgid "replace with %s (y/n/a/q/l/^E/^Y)?"
msgstr "sostituire con %s (y/n/a/q/l/^E/^Y)?"

msgid "(Interrupted) "
msgstr "(Interrotto) "

msgid "1 match"
msgstr "1 corrisp. "

msgid "1 substitution"
msgstr "1 sostituzione"

#, c-format
msgid "%ld matches"
msgstr "%ld corrisp."

#, c-format
msgid "%ld substitutions"
msgstr "%ld sostituzioni"

msgid " on 1 line"
msgstr " in 1 linea"

#, c-format
msgid " on %ld lines"
msgstr " in %ld linee"

msgid "E147: Cannot do :global recursive"
msgstr "E147: :global non puň essere usato ricorsivamente"

msgid "E148: Regular expression missing from global"
msgstr "E148: Manca espressione regolare nel comando 'global'"

#, c-format
msgid "Pattern found in every line: %s"
msgstr "Espressione trovata su ogni linea: %s"

msgid ""
"\n"
"# Last Substitute String:\n"
"$"
msgstr ""
"\n"
"# Ultima Stringa Sostituzione:\n"
"$"

msgid "E478: Don't panic!"
msgstr "E478: Non lasciarti prendere dal panico!"

#, c-format
msgid "E661: Sorry, no '%s' help for %s"
msgstr "E661: Spiacente, nessun aiuto '%s' per %s"

#, c-format
msgid "E149: Sorry, no help for %s"
msgstr "E149: Spiacente, nessun aiuto per %s"

#, c-format
msgid "Sorry, help file \"%s\" not found"
msgstr "Spiacente, non trovo file di aiuto \"%s\""

#, c-format
msgid "E150: Not a directory: %s"
msgstr "E150: %s non č una directory"

#, c-format
msgid "E152: Cannot open %s for writing"
msgstr "E152: Non posso aprire %s in scrittura"

#, c-format
msgid "E153: Unable to open %s for reading"
msgstr "E153: Non riesco ad aprire %s in lettura"

#, c-format
msgid "E670: Mix of help file encodings within a language: %s"
msgstr "E670: Codifiche diverse fra file di aiuto nella stessa lingua: %s"

#, c-format
msgid "E154: Duplicate tag \"%s\" in file %s/%s"
msgstr "E154: Tag duplicato \"%s\" nel file %s/%s"

#, c-format
msgid "E160: Unknown sign command: %s"
msgstr "E160: Comando 'sign' sconosciuto: %s"

msgid "E156: Missing sign name"
msgstr "E156: Manca nome 'sign'"

msgid "E612: Too many signs defined"
msgstr "E612: Troppi 'sign' definiti"

#, c-format
msgid "E239: Invalid sign text: %s"
msgstr "E239: Testo 'sign' non valido: %s"

#, c-format
msgid "E155: Unknown sign: %s"
msgstr "E155: 'sign' sconosciuto: %s"

msgid "E159: Missing sign number"
msgstr "E159: Manca numero 'sign'"

#, c-format
msgid "E158: Invalid buffer name: %s"
msgstr "E158: Nome buffer non valido: %s"

#, c-format
msgid "E157: Invalid sign ID: %ld"
msgstr "E157: ID 'sign' non valido: %ld"

msgid " (NOT FOUND)"
msgstr " (NON TROVATO)"

msgid " (not supported)"
msgstr " (non supportata)"

msgid "[Deleted]"
msgstr "[Cancellato]"

msgid "Entering Debug mode. Type \"cont\" to continue."
msgstr "Entro modalitŕ Debug. Batti \"cont\" per continuare."

#, c-format
msgid "line %ld: %s"
msgstr "linea %ld: %s"

#, c-format
msgid "cmd: %s"
msgstr "com: %s"

#, c-format
msgid "Breakpoint in \"%s%s\" line %ld"
msgstr "Pausa in \"%s%s\" linea %ld"

#, c-format
msgid "E161: Breakpoint not found: %s"
msgstr "E161: Breakpoint %s non trovato"

msgid "No breakpoints defined"
msgstr "Nessun 'breakpoint' definito"

#, c-format
msgid "%3d %s %s line %ld"
msgstr "%3d %s %s linea %ld"

msgid "E750: First use \":profile start {fname}\""
msgstr "E750: Usare prima \":profile start {fname}\""

#, c-format
msgid "Save changes to \"%s\"?"
msgstr "Salvare modifiche a \"%s\"?"

msgid "Untitled"
msgstr "Senza Nome"

#, c-format
msgid "E162: No write since last change for buffer \"%s\""
msgstr "E162: Buffer \"%s\" non salvato dopo modifica"

msgid "Warning: Entered other buffer unexpectedly (check autocommands)"
msgstr ""
"Attenzione: Entrato in altro buffer inaspettatamente (controllare "
"autocomandi)"

msgid "E163: There is only one file to edit"
msgstr "E163: C'č un solo file da elaborare"

msgid "E164: Cannot go before first file"
msgstr "E164: Non posso andare davanti al primo file"

msgid "E165: Cannot go beyond last file"
msgstr "E165: Non posso oltrepassare l'ultimo file"

#, c-format
msgid "E666: compiler not supported: %s"
msgstr "E666: compilatore non supportato: %s"

#, c-format
msgid "Searching for \"%s\" in \"%s\""
msgstr "Cerco \"%s\" in \"%s\""

#, c-format
msgid "Searching for \"%s\""
msgstr "Cerco \"%s\""

#, c-format
msgid "not found in 'runtimepath': \"%s\""
msgstr "non trovato in 'runtimepath': \"%s\""

msgid "Source Vim script"
msgstr "Esegui script Vim"

#, c-format
msgid "Cannot source a directory: \"%s\""
msgstr "Non riesco ad eseguire una directory: \"%s\""

#, c-format
msgid "could not source \"%s\""
msgstr "non riesco ad eseguire \"%s\""

#, c-format
msgid "line %ld: could not source \"%s\""
msgstr "linea %ld: non riesco ad eseguire \"%s\""

#, c-format
msgid "sourcing \"%s\""
msgstr "eseguo \"%s\""

#, c-format
msgid "line %ld: sourcing \"%s\""
msgstr "linea %ld: eseguo \"%s\""

#, c-format
msgid "finished sourcing %s"
msgstr "esecuzione di %s terminata"

msgid "modeline"
msgstr "modeline"

msgid "--cmd argument"
msgstr "argomento --cmd"

msgid "-c argument"
msgstr "argomento -c"

msgid "environment variable"
msgstr "variabile d'ambiente"

msgid "error handler"
msgstr "gestore di errore"

msgid "W15: Warning: Wrong line separator, ^M may be missing"
msgstr "W15: Attenzione: Separatore di linea errato, forse manca ^M"

msgid "E167: :scriptencoding used outside of a sourced file"
msgstr "E167: :scriptencoding usato fuori da un file di comandi"

msgid "E168: :finish used outside of a sourced file"
msgstr "E168: :finish usato fuori da file di comandi"

#, c-format
msgid "Current %slanguage: \"%s\""
msgstr "Lingua %sin uso: \"%s\""

#, c-format
msgid "E197: Cannot set language to \"%s\""
msgstr "E197: Non posso impostare lingua a \"%s\""

msgid "Entering Ex mode. Type \"visual\" to go to Normal mode."
msgstr "Entro modalitŕ Ex. Batti \"visual\" per tornare a modalitŕ Normale."

msgid "E501: At end-of-file"
msgstr "E501: Alla fine-file"

msgid "E169: Command too recursive"
msgstr "E169: Comando troppo ricorsivo"

#, c-format
msgid "E605: Exception not caught: %s"
msgstr "E605: Eccezione non intercettata: %s"

msgid "End of sourced file"
msgstr "Fine del file di comandi"

msgid "End of function"
msgstr "Fine funzione "

msgid "E464: Ambiguous use of user-defined command"
msgstr "E464: Uso ambiguo di comando definito dall'utente"

msgid "E492: Not an editor command"
msgstr "E492: Non č un comando dell'editor"

msgid "E493: Backwards range given"
msgstr "E493: Intervallo rovesciato"

msgid "Backwards range given, OK to swap"
msgstr "Intervallo rovesciato, OK invertirlo"

msgid "E494: Use w or w>>"
msgstr "E494: Usa w oppure w>>"

msgid "E319: Sorry, the command is not available in this version"
msgstr "E319: Spiacente, comando non disponibile in questa versione"

msgid "E172: Only one file name allowed"
msgstr "E172: Ammesso un solo nome file"

msgid "1 more file to edit. Quit anyway?"
msgstr "1 ulteriore file da elaborare. Esco lo stesso?"

#, c-format
msgid "%d more files to edit. Quit anyway?"
msgstr "%d ulteriori file da elaborare. Esco lo stesso?"

msgid "E173: 1 more file to edit"
msgstr "E173: ancora 1 file da elaborare"

#, c-format
msgid "E173: %ld more files to edit"
msgstr "E173: ancora %ld file da elaborare"

msgid "E174: Command already exists: add ! to replace it"
msgstr "E174: Il comando esiste giŕ: aggiungi ! per sostituirlo"

msgid ""
"\n"
"  Name    Args Range Complete Definition"
msgstr ""
"\n"
"  Nome    Arg. Inter Completo Definizione"

msgid "No user-defined commands found"
msgstr "Non trovo comandi definiti dall'utente"

msgid "E175: No attribute specified"
msgstr "E175: Nessun attributo specificato"

msgid "E176: Invalid number of arguments"
msgstr "E176: Numero di argomenti non valido"

msgid "E177: Count cannot be specified twice"
msgstr "E177: Non si puň specificare due volte il contatore"

msgid "E178: Invalid default value for count"
msgstr "E178: Valore predefinito del contatore non valido"

msgid "E179: argument required for -complete"
msgstr "E179: argomento necessario per -complete"

#, c-format
msgid "E181: Invalid attribute: %s"
msgstr "E181: Attributo non valido: %s"

msgid "E182: Invalid command name"
msgstr "E182: Nome comando non valido"

msgid "E183: User defined commands must start with an uppercase letter"
msgstr ""
"E183: I comandi definiti dall'utente devono iniziare con lettera maiuscola"

#, c-format
msgid "E184: No such user-defined command: %s"
msgstr "E184: Comando definito dall'utente %s inesistente"

#, c-format
msgid "E180: Invalid complete value: %s"
msgstr "E180: Valore %s non valido per 'complete'"

msgid "E468: Completion argument only allowed for custom completion"
msgstr ""
"E468: Argomento di completamento permesso solo per completamento "
"personalizzato"

msgid "E467: Custom completion requires a function argument"
msgstr ""
"E467: Il completamento personalizzato richiede un argomento di funzione"

#, c-format
msgid "E185: Cannot find color scheme %s"
msgstr "E185: Non riesco a trovare schema colore %s"

msgid "Greetings, Vim user!"
msgstr "Salve, utente Vim!"

msgid "E784: Cannot close last tab page"
msgstr "E784: Non posso chiudere l'ultima linguetta"

msgid "Already only one tab page"
msgstr "C'č giŕ una linguetta sola"

msgid "Edit File in new window"
msgstr "Apri il File in una nuova finestra"

#, c-format
msgid "Tab page %d"
msgstr "Linguetta %d"

msgid "No swap file"
msgstr "Non posso creare un file di swap"

msgid "Append File"
msgstr "In aggiunta al File"

msgid "E747: Cannot change directory, buffer is modified (add ! to override)"
msgstr ""
"E747: Non posso cambiare directory, buffer modificato (aggiungi ! per "
"eseguire comunque)"

msgid "E186: No previous directory"
msgstr "E186: Non c'č una directory precedente"

msgid "E187: Unknown"
msgstr "E187: Sconosciuto"

msgid "E465: :winsize requires two number arguments"
msgstr "E465: :winsize richiede due argomenti numerici"

#, c-format
msgid "Window position: X %d, Y %d"
msgstr "Posizione finestra: X %d, Y %d"

msgid "E188: Obtaining window position not implemented for this platform"
msgstr ""
"E188: Informazioni posizione finestra non disponibili su questa piattaforma"

msgid "E466: :winpos requires two number arguments"
msgstr "E466: :winpos richiede due argomenti numerici"

msgid "Save Redirection"
msgstr "Salva Redirezione"

msgid "Save View"
msgstr "Salva Veduta"

msgid "Save Session"
msgstr "Salva Sessione"

msgid "Save Setup"
msgstr "Salva Setup"

#, c-format
msgid "E739: Cannot create directory: %s"
msgstr "E739: Non posso creare la directory: %s"

#, c-format
msgid "E189: \"%s\" exists (add ! to override)"
msgstr "E189: \"%s\" esiste (aggiungi ! per eseguire comunque)"

#, c-format
msgid "E190: Cannot open \"%s\" for writing"
msgstr "E190: Non riesco ad aprire \"%s\" in scrittura"

#. set mark
msgid "E191: Argument must be a letter or forward/backward quote"
msgstr ""
"E191: L'argomento deve essere una lettera, oppure un apice/apice retroverso"

msgid "E192: Recursive use of :normal too deep"
msgstr "E192: Uso ricorsivo di :normal troppo esteso"

msgid "E809: #< is not available without the +eval feature"
msgstr "E809: #< non disponibile se Vim č compilato senza +eval"

msgid "E194: No alternate file name to substitute for '#'"
msgstr "E194: Nessun nome file alternativo da sostituire a '#'"

msgid "E495: no autocommand file name to substitute for \"<afile>\""
msgstr "E495: nessun file di autocomandi da sostituire per \"<afile>\""

msgid "E496: no autocommand buffer number to substitute for \"<abuf>\""
msgstr ""
"E496: nessun numero di buffer di autocomandi da sostituire per \"<abuf>\""

msgid "E497: no autocommand match name to substitute for \"<amatch>\""
msgstr ""
"E497: nessun nome di autocomandi trovato da sostituire per \"<amatch>\""

msgid "E498: no :source file name to substitute for \"<sfile>\""
msgstr ""
"E498: nessun nome di file :source trovato da sostituire per \"<sfile>\""

#, no-c-format
msgid "E499: Empty file name for '%' or '#', only works with \":p:h\""
msgstr "E499: Un nome di file nullo per '%' o '#', va bene solo con \":p:h\""

msgid "E500: Evaluates to an empty string"
msgstr "E500: Il valore č una stringa nulla"

msgid "E195: Cannot open viminfo file for reading"
msgstr "E195: Non posso aprire il file viminfo in lettura"

msgid "E196: No digraphs in this version"
msgstr "E196: Digrammi non supportati in questa versione"

msgid "E608: Cannot :throw exceptions with 'Vim' prefix"
msgstr "E608: Impossibile lanciare eccezioni con prefisso 'Vim'"

#. always scroll up, don't overwrite
#, c-format
msgid "Exception thrown: %s"
msgstr "Eccezione lanciata: %s"

#, c-format
msgid "Exception finished: %s"
msgstr "Eccezione finita: %s"

#, c-format
msgid "Exception discarded: %s"
msgstr "Eccezione scartata: %s"

#, c-format
msgid "%s, line %ld"
msgstr "%s, linea %ld"

#. always scroll up, don't overwrite
#, c-format
msgid "Exception caught: %s"
msgstr "Eccezione intercettata: %s"

#, c-format
msgid "%s made pending"
msgstr "%s reso 'pending'"

#, c-format
msgid "%s resumed"
msgstr "%s ripristinato"

#, c-format
msgid "%s discarded"
msgstr "%s scartato"

msgid "Exception"
msgstr "Eccezione"

msgid "Error and interrupt"
msgstr "Errore ed interruzione"

msgid "Error"
msgstr "Errore"

#. if (pending & CSTP_INTERRUPT)
msgid "Interrupt"
msgstr "Interruzione"

msgid "E579: :if nesting too deep"
msgstr "E579: nidificazione di :if troppo estesa"

msgid "E580: :endif without :if"
msgstr "E580: :endif senza :if"

msgid "E581: :else without :if"
msgstr "E581: :else senza :if"

msgid "E582: :elseif without :if"
msgstr "E582: :elseif senza :if"

msgid "E583: multiple :else"
msgstr "E583: :else multipli"

msgid "E584: :elseif after :else"
msgstr "E584: :elseif dopo :else"

msgid "E585: :while/:for nesting too deep"
msgstr "E585: nidificazione di :while/:for troppo estesa"

msgid "E586: :continue without :while or :for"
msgstr "E586: :continue senza :while o :for"

msgid "E587: :break without :while or :for"
msgstr "E587: :break senza :while o :for"

msgid "E732: Using :endfor with :while"
msgstr "E732: Uso di :endfor con :while"

msgid "E733: Using :endwhile with :for"
msgstr "E733: Uso di :endwhile con :for"

msgid "E601: :try nesting too deep"
msgstr "E601: nidificazione di :try troppo estesa"

msgid "E603: :catch without :try"
msgstr "E603: :catch senza :try"

#. Give up for a ":catch" after ":finally" and ignore it.
#. * Just parse.
msgid "E604: :catch after :finally"
msgstr "E604: :catch dopo :finally"

msgid "E606: :finally without :try"
msgstr "E606: :finally senza :try"

#. Give up for a multiple ":finally" and ignore it.
msgid "E607: multiple :finally"
msgstr "E607: :finally multipli"

msgid "E602: :endtry without :try"
msgstr "E602: :endtry senza :try"

msgid "E193: :endfunction not inside a function"
msgstr "E193: :endfunction non contenuto in una funzione"

msgid "E788: Not allowed to edit another buffer now"
msgstr "E788: Non si puň aprire ora un altro buffer"

msgid "E811: Not allowed to change buffer information now"
msgstr "E811: Non consentito modificare informazioni del buffer ora"

msgid "tagname"
msgstr "nome_tag"

msgid " kind file\n"
msgstr " tipo file\n"

msgid "'history' option is zero"
msgstr "l'opzione 'history' č a zero"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# %s History (newest to oldest):\n"
msgstr ""
"\n"
"# %s Storia (da piů recente a meno recente):\n"

msgid "Command Line"
msgstr "Linea di Comando"

msgid "Search String"
msgstr "Stringa di Ricerca"

msgid "Expression"
msgstr "Espressione"

msgid "Input Line"
msgstr "Linea di Input"

msgid "E198: cmd_pchar beyond the command length"
msgstr "E198: cmd_pchar dopo la fine del comando"

msgid "E199: Active window or buffer deleted"
msgstr "E199: Finestra attiva o buffer cancellato"

msgid "E812: Autocommands changed buffer or buffer name"
msgstr "E812: Gli autocomandi hanno modificato il buffer o il nome del buffer"

msgid "Illegal file name"
msgstr "Nome di file non ammesso"

msgid "is a directory"
msgstr "č una directory"

msgid "is not a file"
msgstr "non č un file"

msgid "is a device (disabled with 'opendevice' option)"
msgstr "č una periferica (disabilitata con l'opzione 'opendevice')"

msgid "[New File]"
msgstr "[File nuovo]"

msgid "[New DIRECTORY]"
msgstr "[Nuova DIRECTORY]"

msgid "[File too big]"
msgstr "[File troppo grande]"

msgid "[Permission Denied]"
msgstr "[Tipo di accesso non consentito]"

msgid "E200: *ReadPre autocommands made the file unreadable"
msgstr "E200: Gli autocomandi *ReadPre hanno reso il file illeggibile"

msgid "E201: *ReadPre autocommands must not change current buffer"
msgstr "E201: Gli autocomandi *ReadPre non devono modificare il buffer in uso"

msgid "Vim: Reading from stdin...\n"
msgstr "Vim: Leggo da 'stdin'...\n"

msgid "Reading from stdin..."
msgstr "Leggo da 'stdin'..."

#. Re-opening the original file failed!
msgid "E202: Conversion made file unreadable!"
msgstr "E202: La conversione ha reso il file illeggibile!"

msgid "[fifo/socket]"
msgstr "[fifo/socket]"

msgid "[fifo]"
msgstr "[fifo]"

msgid "[socket]"
msgstr "[socket]"

msgid "[character special]"
msgstr "[character special]"

msgid "[RO]"
msgstr "[Sola Lettura]"

msgid "[CR missing]"
msgstr "[manca CR]"

msgid "[long lines split]"
msgstr "[linee lunghe divise]"

msgid "[NOT converted]"
msgstr "[NON convertito]"

msgid "[converted]"
msgstr "[convertito]"

msgid "[crypted]"
msgstr "[cifrato]"

#, c-format
msgid "[CONVERSION ERROR in line %ld]"
msgstr "[ERRORE DI CONVERSIONE alla linea %ld]"

#, c-format
msgid "[ILLEGAL BYTE in line %ld]"
msgstr "[BYTE NON VALIDO alla linea %ld]"

msgid "[READ ERRORS]"
msgstr "[ERRORI IN LETTURA]"

msgid "Can't find temp file for conversion"
msgstr "Non riesco a trovare il file temp per leggerlo"

msgid "Conversion with 'charconvert' failed"
msgstr "Conversione fallita con 'charconvert'"

msgid "can't read output of 'charconvert'"
msgstr "non riesco a leggere il risultato di 'charconvert'"

msgid "E676: No matching autocommands for acwrite buffer"
msgstr "E676: Nessun autocomando corrispondente per buffer acwrite"

msgid "E203: Autocommands deleted or unloaded buffer to be written"
msgstr "E203: Buffer in scrittura cancellato o scaricato dagli autocomandi"

msgid "E204: Autocommand changed number of lines in unexpected way"
msgstr "E204: L'autocomando ha modificato numero linee in maniera imprevista"

msgid "NetBeans disallows writes of unmodified buffers"
msgstr "NetBeans non permette la scrittura di un buffer non modificato"

msgid "Partial writes disallowed for NetBeans buffers"
msgstr "Scrittura parziale disabilitata per i buffer di NetBeans"

msgid "is not a file or writable device"
msgstr "non č un file o un dispositivo su cui si possa scrivere"

msgid "writing to device disabled with 'opendevice' option"
msgstr "scrittura su periferica disabilitata con l'opzione 'opendevice'"

msgid "is read-only (add ! to override)"
msgstr "č in sola lettura (aggiungi ! per eseguire comunque)"

msgid "E506: Can't write to backup file (add ! to override)"
msgstr ""
"E506: Non posso scrivere sul file di backup (aggiungi ! per eseguire "
"comunque)"

msgid "E507: Close error for backup file (add ! to override)"
msgstr ""
"E507: Errore in chiusura sul file di backup (aggiungi ! per eseguire "
"comunque)"

msgid "E508: Can't read file for backup (add ! to override)"
msgstr ""
"E508: Non riesco a leggere il file di backup (aggiungi ! per eseguire "
"comunque)"

msgid "E509: Cannot create backup file (add ! to override)"
msgstr ""
"E509: Non posso creare il file di backup (aggiungi ! per eseguire comunque)"

msgid "E510: Can't make backup file (add ! to override)"
msgstr ""
"E510: Non posso fare il file di backup (aggiungi ! per eseguire comunque)"

msgid "E460: The resource fork would be lost (add ! to override)"
msgstr ""
"E460: La 'fork' sulla risorsa verrebbe persa (aggiungi ! per eseguire "
"comunque)"

msgid "E214: Can't find temp file for writing"
msgstr "E214: Non riesco a trovare un file 'temp' su cui scrivere"

msgid "E213: Cannot convert (add ! to write without conversion)"
msgstr ""
"E213: Non riesco a convertire (aggiungi ! per scrivere senza conversione)"

msgid "E166: Can't open linked file for writing"
msgstr "E166: Non posso aprire il file collegato ('linked') in scrittura"

msgid "E212: Can't open file for writing"
msgstr "E212: Non posso aprire il file in scrittura"

msgid "E667: Fsync failed"
msgstr "E667: Fsync fallito"

msgid "E512: Close failed"
msgstr "E512: Chiusura fallita"

msgid "E513: write error, conversion failed (make 'fenc' empty to override)"
msgstr ""
"E513: errore in scrittura, conversione fallita (rendere 'fenc' nullo per "
"eseguire comunque)"

#, c-format
msgid ""
"E513: write error, conversion failed in line %ld (make 'fenc' empty to "
"override)"
msgstr ""
"E513: errore in scrittura, conversione fallita alla linea %ld (rendere "
"'fenc' nullo per eseguire comunque)"

msgid "E514: write error (file system full?)"
msgstr "E514: errore in scrittura ('File System' pieno?)"

msgid " CONVERSION ERROR"
msgstr " ERRORE DI CONVERSIONE"

#, c-format
msgid " in line %ld;"
msgstr " alla linea %ld;"

msgid "[Device]"
msgstr "[Dispositivo]"

msgid "[New]"
msgstr "[Nuovo]"

msgid " [a]"
msgstr " [a]"

msgid " appended"
msgstr " aggiunto in fondo"

msgid " [w]"
msgstr " [s]"

msgid " written"
msgstr " scritti"

msgid "E205: Patchmode: can't save original file"
msgstr "E205: Patchmode: non posso salvare il file originale"

msgid "E206: patchmode: can't touch empty original file"
msgstr "E206: patchmode: non posso alterare il file vuoto originale"

msgid "E207: Can't delete backup file"
msgstr "E207: Non riesco a cancellare il file di backup"

msgid ""
"\n"
"WARNING: Original file may be lost or damaged\n"
msgstr ""
"\n"
"ATTENZIONE: Il file originale puň essere perso o danneggiato\n"

msgid "don't quit the editor until the file is successfully written!"
msgstr "non uscire dall'editor prima della fine della scrittura del file!"

msgid "[dos]"
msgstr "[DOS]"

msgid "[dos format]"
msgstr "[in formato DOS]"

msgid "[mac]"
msgstr "[MAC]"

msgid "[mac format]"
msgstr "[in formato MAC]"

msgid "[unix]"
msgstr "[UNIX]"

msgid "[unix format]"
msgstr "[in formato UNIX]"

msgid "1 line, "
msgstr "1 linea, "

#, c-format
msgid "%ld lines, "
msgstr "%ld linee,"

msgid "1 character"
msgstr "1 carattere"

#, c-format
msgid "%ld characters"
msgstr "%ld caratteri"

msgid "[noeol]"
msgstr "[noeol]"

msgid "[Incomplete last line]"
msgstr "[Manca carattere di fine linea]"

#. don't overwrite messages here
#. must give this prompt
#. don't use emsg() here, don't want to flush the buffers
msgid "WARNING: The file has been changed since reading it!!!"
msgstr "ATTENZIONE: File modificato dopo essere stato letto dall'Editor!!!"

msgid "Do you really want to write to it"
msgstr "Vuoi davvero riscriverlo"

#, c-format
msgid "E208: Error writing to \"%s\""
msgstr "E208: Errore in scrittura di \"%s\""

#, c-format
msgid "E209: Error closing \"%s\""
msgstr "E209: Errore in chiusura di \"%s\""

#, c-format
msgid "E210: Error reading \"%s\""
msgstr "E210: Errore in lettura di \"%s\""

msgid "E246: FileChangedShell autocommand deleted buffer"
msgstr "E246: L'autocomando 'FileChangedShell' ha cancellato il buffer"

#, c-format
msgid "E211: File \"%s\" no longer available"
msgstr "E211: Il file \"%s\" non esiste piů"

#, c-format
msgid ""
"W12: Warning: File \"%s\" has changed and the buffer was changed in Vim as "
"well"
msgstr ""
"W12: Attenzione: File \"%s\" modificato su disco ed anche nel buffer di Vim"

msgid "See \":help W12\" for more info."
msgstr "Vedere \":help W12\" per ulteriori informazioni."

#, c-format
msgid "W11: Warning: File \"%s\" has changed since editing started"
msgstr "W11: Attenzione: File \"%s\" modificato dopo l'apertura"

msgid "See \":help W11\" for more info."
msgstr "Vedere \":help W11\" per ulteriori informazioni."

#, c-format
msgid "W16: Warning: Mode of file \"%s\" has changed since editing started"
msgstr "W16: Attenzione: Modo File \"%s\" modificato dopo l'apertura"

msgid "See \":help W16\" for more info."
msgstr "Vedere \":help W16\" per ulteriori informazioni."

#, c-format
msgid "W13: Warning: File \"%s\" has been created after editing started"
msgstr "W13: Attenzione: Il file \"%s\" risulta creato dopo l'apertura"

msgid "Warning"
msgstr "Attenzione"

msgid ""
"&OK\n"
"&Load File"
msgstr ""
"&OK\n"
"&Carica File"

#, c-format
msgid "E462: Could not prepare for reloading \"%s\""
msgstr "E462: Non riesco a preparare per ri-caricare \"%s\""

#, c-format
msgid "E321: Could not reload \"%s\""
msgstr "E321: Non riesco a ri-caricare \"%s\""

msgid "--Deleted--"
msgstr "--Cancellato--"

#, c-format
msgid "auto-removing autocommand: %s <buffer=%d>"
msgstr "auto-rimozione dell'autocomando: %s <buffer=%d>"

#. the group doesn't exist
#, c-format
msgid "E367: No such group: \"%s\""
msgstr "E367: Gruppo inesistente: \"%s\""

#, c-format
msgid "E215: Illegal character after *: %s"
msgstr "E215: Carattere non ammesso dopo *: %s"

#, c-format
msgid "E216: No such event: %s"
msgstr "E216: Evento inesistente: %s"

#, c-format
msgid "E216: No such group or event: %s"
msgstr "E216: Evento o gruppo inesistente: %s"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Auto-Commands ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Auto-Comandi ---"

#, c-format
msgid "E680: <buffer=%d>: invalid buffer number "
msgstr "E680: <buffer=%d>: numero buffer non valido"

msgid "E217: Can't execute autocommands for ALL events"
msgstr "E217: Non posso eseguire autocomandi for TUTTI gli eventi"

msgid "No matching autocommands"
msgstr "Nessun autocomando corrispondente"

msgid "E218: autocommand nesting too deep"
msgstr "E218: nidificazione dell'autocomando troppo estesa"

#, c-format
msgid "%s Auto commands for \"%s\""
msgstr "%s Auto comandi per \"%s\""

#, c-format
msgid "Executing %s"
msgstr "Eseguo %s"

#, c-format
msgid "autocommand %s"
msgstr "autocomando %s"

msgid "E219: Missing {."
msgstr "E219: Manca {."

msgid "E220: Missing }."
msgstr "E220: Manca }."

msgid "E490: No fold found"
msgstr "E490: Non trovo alcuna piegatura"

msgid "E350: Cannot create fold with current 'foldmethod'"
msgstr "E350: Non posso create piegatura con il 'foldmethod' in uso"

msgid "E351: Cannot delete fold with current 'foldmethod'"
msgstr "E351: Non posso cancellare piegatura con il 'foldmethod' in uso"

#, c-format
msgid "+--%3ld lines folded "
msgstr "+--%3ld linee piegate"

msgid "E222: Add to read buffer"
msgstr "E222: Aggiunto al buffer di lettura"

msgid "E223: recursive mapping"
msgstr "E223: mapping ricorsivo"

#, c-format
msgid "E224: global abbreviation already exists for %s"
msgstr "E224: una abbreviazione globale giŕ esiste per %s"

#, c-format
msgid "E225: global mapping already exists for %s"
msgstr "E225: un mapping globale giŕ esiste per %s"

#, c-format
msgid "E226: abbreviation already exists for %s"
msgstr "E226: una abbreviazione giŕ esiste per %s"

#, c-format
msgid "E227: mapping already exists for %s"
msgstr "E227: un mapping giŕ esiste per %s"

msgid "No abbreviation found"
msgstr "Non trovo l'abbreviazione"

msgid "No mapping found"
msgstr "Non trovo il mapping"

msgid "E228: makemap: Illegal mode"
msgstr "E228: makemap: modo non consentito"

msgid "E229: Cannot start the GUI"
msgstr "E229: Non posso inizializzare la GUI"

#, c-format
msgid "E230: Cannot read from \"%s\""
msgstr "E230: Non posso leggere da \"%s\""

msgid "E665: Cannot start GUI, no valid font found"
msgstr "E665: Non posso inizializzare la GUI, nessun font valido trovato"

msgid "E231: 'guifontwide' invalid"
msgstr "E231: 'guifontwide' non valido"

msgid "E599: Value of 'imactivatekey' is invalid"
msgstr "E599: Il valore di 'imactivatekey' non č valido"

#, c-format
msgid "E254: Cannot allocate color %s"
msgstr "E254: Non riesco ad allocare il colore %s"

msgid "No match at cursor, finding next"
msgstr "Nessuna corrispondenza al cursore, cerco la prossima"

msgid "<cannot open> "
msgstr "<non posso aprire> "

#, c-format
msgid "E616: vim_SelFile: can't get font %s"
msgstr "E616: vim_SelFile: non riesco a trovare il font %s"

msgid "E614: vim_SelFile: can't return to current directory"
msgstr "E614: vim_SelFile: non posso tornare alla directory in uso"

msgid "Pathname:"
msgstr "Nome percorso:"

msgid "E615: vim_SelFile: can't get current directory"
msgstr "E615: vim_SelFile: non riesco ad ottenere la directory in uso"

msgid "OK"
msgstr "OK"

msgid "Cancel"
msgstr "Non eseguire"

msgid "Scrollbar Widget: Could not get geometry of thumb pixmap."
msgstr "Scrollbar Widget: Non riesco a ottenere geometria del 'thumb pixmap'."

msgid "Vim dialog"
msgstr "Dialogo Vim"

msgid "E232: Cannot create BalloonEval with both message and callback"
msgstr "E232: Non riesco a creare 'BalloonEval' con sia messaggio che callback"

msgid "Vim dialog..."
msgstr "Dialogo Vim..."

msgid ""
"&Yes\n"
"&No\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&Y Sě\n"
"&No\n"
"&C Ignora"

msgid "Input _Methods"
msgstr "_Metodi di inserimento"

msgid "VIM - Search and Replace..."
msgstr "VIM - Sostituisci..."

msgid "VIM - Search..."
msgstr "VIM - Cerca..."

msgid "Find what:"
msgstr "Trova cosa:"

msgid "Replace with:"
msgstr "Sostituisci con:"

#. whole word only button
msgid "Match whole word only"
msgstr "Cerca solo la parola intera"

#. match case button
msgid "Match case"
msgstr "Maiuscole/minuscole"

msgid "Direction"
msgstr "Direzione"

#. 'Up' and 'Down' buttons
msgid "Up"
msgstr "Su"

msgid "Down"
msgstr "Giů"

msgid "Find Next"
msgstr "Trova il Prossimo"

msgid "Replace"
msgstr "Sostituisci"

msgid "Replace All"
msgstr "Sostituisci Tutto"

msgid "Vim: Received \"die\" request from session manager\n"
msgstr "Vim: Ricevuta richiesta \"die\" dal session manager\n"

msgid "Close"
msgstr "Chiusura"

msgid "New tab"
msgstr "Nuova linguetta"

msgid "Open Tab..."
msgstr "Apri linguetta..."

msgid "Vim: Main window unexpectedly destroyed\n"
msgstr "Vim: Finestra principale distrutta inaspettatamente\n"

msgid "Font Selection"
msgstr "Selezione Font"

msgid "&Filter"
msgstr "&Filtro"

msgid "&Cancel"
msgstr "&C Non eseguire"

msgid "Directories"
msgstr "Directory"

msgid "Filter"
msgstr "Filtro"

msgid "&Help"
msgstr "&H Aiuto"

msgid "Files"
msgstr "File"

msgid "&OK"
msgstr "&OK"

msgid "Selection"
msgstr "Selezione"

msgid "Find &Next"
msgstr "&N Trova il Prossimo"

msgid "&Replace"
msgstr "&R Sostituisci"

msgid "Replace &All"
msgstr "&A Sostituisci Tutto"

msgid "&Undo"
msgstr "&U Disfa"

#, c-format
msgid "E610: Can't load Zap font '%s'"
msgstr "E610: Non riesco a caricate il fonte Zap '%s'"

#, c-format
msgid "E611: Can't use font %s"
msgstr "E611: Non riesco a usare il font %s"

msgid ""
"\n"
"Sending message to terminate child process.\n"
msgstr ""
"\n"
"Spedisco un messaggio per terminare il processo figlio.\n"

#, c-format
msgid "E671: Cannot find window title \"%s\""
msgstr "E671: Non trovo il titolo della finestra \"%s\""

#, c-format
msgid "E243: Argument not supported: \"-%s\"; Use the OLE version."
msgstr "E243: Argomento non supportato: \"-%s\"; Usa la versione OLE."

msgid "E672: Unable to open window inside MDI application"
msgstr "E672: Non posso aprire la finestra in un'applicazione MDI"

msgid "Close tab"
msgstr "Chiudi linguetta"

msgid "Open tab..."
msgstr "Apri linguetta..."

msgid "Find string (use '\\\\' to find a '\\')"
msgstr "Stringa di ricerca (usa '\\\\' per cercare un '\\')"

msgid "Find & Replace (use '\\\\' to find a '\\')"
msgstr "Sostituisci (usa '\\\\' per cercare un '\\')"

#. We fake this: Use a filter that doesn't select anything and a default
#. * file name that won't be used.
msgid "Not Used"
msgstr "Non Utilizzato"

msgid "Directory\t*.nothing\n"
msgstr "Directory\t*.nothing\n"

msgid "Vim E458: Cannot allocate colormap entry, some colors may be incorrect"
msgstr ""
"Vim E458: Non riesco ad allocare elemento di colormap, possibili colori "
"errati"

#, c-format
msgid "E250: Fonts for the following charsets are missing in fontset %s:"
msgstr "E250: Mancano descrizioni per i seguenti caratteri nel font: %s"

#, c-format
msgid "E252: Fontset name: %s"
msgstr "E252: Nome fontset: %s"

#, c-format
msgid "Font '%s' is not fixed-width"
msgstr "Il font '%s' non di larghezza fissa"

#, c-format
msgid "E253: Fontset name: %s\n"
msgstr "E253: Nome fontset: %s\n"

#, c-format
msgid "Font0: %s\n"
msgstr "Font0: %s\n"

#, c-format
msgid "Font1: %s\n"
msgstr "Font1: %s\n"

#, c-format
msgid "Font%ld width is not twice that of font0\n"
msgstr "La larghezza di font%ld non č doppia di quella di font0\n"

#, c-format
msgid "Font0 width: %ld\n"
msgstr "Larghezza di Font0: %ld\n"

#, c-format
msgid ""
"Font1 width: %ld\n"
"\n"
msgstr ""
"Larghezza di Font1: %ld\n"
"\n"

msgid "Invalid font specification"
msgstr "Specifica di font non valida"

msgid "&Dismiss"
msgstr "&D Non ora"

msgid "no specific match"
msgstr "nessuna corrispondenza specifica"

msgid "Vim - Font Selector"
msgstr "Vim - Selettore Font"

msgid "Name:"
msgstr "Nome:"

#. create toggle button
msgid "Show size in Points"
msgstr "Mostra dimensione in Punti"

msgid "Encoding:"
msgstr "Codifica:"

msgid "Font:"
msgstr "Font:"

msgid "Style:"
msgstr "Stile:"

msgid "Size:"
msgstr "Dimensione:"

msgid "E256: Hangul automata ERROR"
msgstr "E256: ERRORE processore Hangul"

msgid "E550: Missing colon"
msgstr "E550: Manca ':'"

msgid "E551: Illegal component"
msgstr "E551: Componente non valido"

msgid "E552: digit expected"
msgstr "E552: aspettavo un numero"

#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Pagina %d"

msgid "No text to be printed"
msgstr "Manca testo da stampare"

msgid "Printing page %d (%d%%)"
msgstr "Sto stampando pagina %d (%d%%)"

#, c-format
msgid " Copy %d of %d"
msgstr " Copia %d di %d"

#, c-format
msgid "Printed: %s"
msgstr "Stampato: %s"

msgid "Printing aborted"
msgstr "Stampa non completata"

msgid "E455: Error writing to PostScript output file"
msgstr "E455: Errore in scrittura a file PostScript di output"

#, c-format
msgid "E624: Can't open file \"%s\""
msgstr "E624: Non riesco ad aprire il file \"%s\""

#, c-format
msgid "E457: Can't read PostScript resource file \"%s\""
msgstr "E457: Non riesco a leggere file risorse PostScript \"%s\""

#, c-format
msgid "E618: file \"%s\" is not a PostScript resource file"
msgstr "E618: file \"%s\" non č un file di risorse PostScript"

#, c-format
msgid "E619: file \"%s\" is not a supported PostScript resource file"
msgstr "E619: file \"%s\" non č un file di risorse PostScript supportato"

#, c-format
msgid "E621: \"%s\" resource file has wrong version"
msgstr "E621: il file di risorse \"%s\" ha una versione sbagliata"

msgid "E673: Incompatible multi-byte encoding and character set."
msgstr "E673: Codifica e set di caratteri multi-byte non compatibili."

msgid "E674: printmbcharset cannot be empty with multi-byte encoding."
msgstr "E674: printmbcharset non puň essere nullo con codifica multi-byte."

msgid "E675: No default font specified for multi-byte printing."
msgstr "E675: Font predefinito non specificato per stampa multi-byte."

msgid "E324: Can't open PostScript output file"
msgstr "E324: Non riesco ad aprire file PostScript di output"

#, c-format
msgid "E456: Can't open file \"%s\""
msgstr "E456: Non riesco ad aprire il file \"%s\""

msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"prolog.ps\""
msgstr "E456: Non trovo file risorse PostScript \"prolog.ps\""

msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"cidfont.ps\""
msgstr "E456: Non trovo file risorse PostScript \"cidfont.ps\""

#, c-format
msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"%s.ps\""
msgstr "E456: Non trovo file risorse PostScript \"%s.ps\""

#, c-format
msgid "E620: Unable to convert to print encoding \"%s\""
msgstr "E620: Impossibile convertire a codifica di stampa \"%s\""

msgid "Sending to printer..."
msgstr "Invio a stampante..."

msgid "E365: Failed to print PostScript file"
msgstr "E365: Non riesco ad aprire file PostScript"

msgid "Print job sent."
msgstr "Richiesta di stampa inviata."

msgid "Add a new database"
msgstr "Aggiungi un nuovo database"

msgid "Query for a pattern"
msgstr "Cerca un modello"

msgid "Show this message"
msgstr "Visualizza questo messaggio"

msgid "Kill a connection"
msgstr "Termina una connessione"

msgid "Reinit all connections"
msgstr "Reinizializza tutte le connessioni"

msgid "Show connections"
msgstr "Visualizza connessioni"

#, c-format
msgid "E560: Usage: cs[cope] %s"
msgstr "E560: Uso: cs[cope] %s"

msgid "This cscope command does not support splitting the window.\n"
msgstr "Questo comando cscope non gestisce la divisione delle schermo.\n"

msgid "E562: Usage: cstag <ident>"
msgstr "E562: Uso: cstag <ident>"

msgid "E257: cstag: tag not found"
msgstr "E257: cstag: tag non trovato"

#, c-format
msgid "E563: stat(%s) error: %d"
msgstr "E563: errore stat(%s): %d"

msgid "E563: stat error"
msgstr "E563: errore stat"

#, c-format
msgid "E564: %s is not a directory or a valid cscope database"
msgstr "E564: %s non č una directory o un database cscope valido"

#, c-format
msgid "Added cscope database %s"
msgstr "Aggiunto database cscope %s"

#, c-format
msgid "E262: error reading cscope connection %ld"
msgstr "E262: errore leggendo connessione cscope %ld"

msgid "E561: unknown cscope search type"
msgstr "E561: tipo di ricerca cscope sconosciuta"

msgid "E566: Could not create cscope pipes"
msgstr "E566: Non riesco a creare pipes cscope"

msgid "E622: Could not fork for cscope"
msgstr "E622: Non riesco a fare fork per cscope"

msgid "cs_create_connection exec failed"
msgstr "cs_create_connection exec fallita"

msgid "cs_create_connection: fdopen for to_fp failed"
msgstr "cs_create_connection: fdopen di to_fp fallita"

msgid "cs_create_connection: fdopen for fr_fp failed"
msgstr "cs_create_connection: fdopen di fr_fp fallita"

msgid "E623: Could not spawn cscope process"
msgstr "E623: Non riesco a generare processo cscope"

msgid "E567: no cscope connections"
msgstr "E567: nessuna connessione cscope"

#, c-format
msgid "E259: no matches found for cscope query %s of %s"
msgstr "E259: nessuna corrispondenza trovata per la richiesta cscope %s di %s"

#, c-format
msgid "E469: invalid cscopequickfix flag %c for %c"
msgstr "E469: flag cscopequickfix %c non valido per %c"

msgid "cscope commands:\n"
msgstr "comandi cscope:\n"

#, c-format
msgid "%-5s: %s%*s (Usage: %s)"
msgstr "%-5s: %s%*s (Uso: %s)"

msgid ""
"\n"
"    c: Find functions calling this function\n"
"    d: Find functions called by this function\n"
"    e: Find this egrep pattern\n"
"    f: Find this file\n"
"    g: Find this definition\n"
"    i: Find files #including this file\n"
"    s: Find this C symbol\n"
"    t: Find assignments to\n"
msgstr ""
"\n"
"    c: Trova funzioni che chiamano questa\n"
"    d: Trova funzioni chiamate da questa\n"
"    e: Trova questa espressione egrep\n"
"    f: Trova questo file\n"
"    g: Trova questa definizione\n"
"    i: Trova file che #includono questo file\n"
"    s: Trova questo simbolo C\n"
"    t: Trova assegnazioni a\n"

#, c-format
msgid "E625: cannot open cscope database: %s"
msgstr "E625: impossibile aprire database cscope: %s"

msgid "E626: cannot get cscope database information"
msgstr "E626: impossibile leggere informazioni sul database cscope"

msgid "E568: duplicate cscope database not added"
msgstr "E568: database cscope duplicato, non aggiunto"

#, c-format
msgid "E261: cscope connection %s not found"
msgstr "E261: connessione cscope %s non trovata"

#, c-format
msgid "cscope connection %s closed"
msgstr "connessione cscope %s chiusa"

#. should not reach here
msgid "E570: fatal error in cs_manage_matches"
msgstr "E570: errore irreparabile in cs_manage_matches"

#, c-format
msgid "Cscope tag: %s"
msgstr "Tag cscope: %s"

msgid ""
"\n"
"  #  line"
msgstr ""
"\n"
"  #  linea"

msgid "filename / context / line\n"
msgstr "nomefile / contest / linea\n"

#, c-format
msgid "E609: Cscope error: %s"
msgstr "E609: Errore cscope: %s"

msgid "All cscope databases reset"
msgstr "Tutti i database cscope annullati"

msgid "no cscope connections\n"
msgstr "nessuna connessione cscope\n"

msgid " # pid  database name            prepend path\n"
msgstr " # pid  database nome            prepend path\n"

msgid ""
"E815: Sorry, this command is disabled, the MzScheme libraries could not be "
"loaded."
msgstr ""
"E815: Spiacente, comando non disponibile, non riesco a caricare librerie "
"programmi MzScheme."

msgid "invalid expression"
msgstr "espressione non valida"

msgid "expressions disabled at compile time"
msgstr "espressioni disabilitate in compilazione"

msgid "hidden option"
msgstr "opzione nascosta"

msgid "unknown option"
msgstr "opzione inesistente"

msgid "window index is out of range"
msgstr "indice della finestra non nell'intervallo"

msgid "couldn't open buffer"
msgstr "non sono riuscito ad aprire il buffer"

msgid "cannot save undo information"
msgstr "non riesco a salvare informazioni per 'undo'"

msgid "cannot delete line"
msgstr "non posso cancellare la linea"

msgid "cannot replace line"
msgstr "non posso sostituire la linea"

msgid "cannot insert line"
msgstr "non posso inserire la linea"

msgid "string cannot contain newlines"
msgstr "la stringa non puň contenere caratteri 'A CAPO'"

msgid "Vim error: ~a"
msgstr "Errore Vim: ~a"

msgid "Vim error"
msgstr "Errore Vim"

msgid "buffer is invalid"
msgstr "buffer non valido"

msgid "window is invalid"
msgstr "finestra non valida"

msgid "linenr out of range"
msgstr "numero linea non nell'intervallo"

msgid "not allowed in the Vim sandbox"
msgstr "non ammesso in ambiente protetto"

msgid ""
"E263: Sorry, this command is disabled, the Python library could not be "
"loaded."
msgstr ""
"E263: Spiacente, comando non disponibile, non riesco a caricare libreria "
"programmi Python."

msgid "E659: Cannot invoke Python recursively"
msgstr "E659: Python non puň essere chiamato ricorsivamente"

msgid "can't delete OutputObject attributes"
msgstr "non riesco a cancellare gli attributi OutputObject"

msgid "softspace must be an integer"
msgstr "softspace deve essere un numero intero"

msgid "invalid attribute"
msgstr "attributo non valido"

msgid "writelines() requires list of strings"
msgstr "writelines() richiede una lista di stringhe"

msgid "E264: Python: Error initialising I/O objects"
msgstr "E264: Python: Errore inizializzazione oggetti I/O"

msgid "attempt to refer to deleted buffer"
msgstr "tentativo di referenza a buffer cancellato"

msgid "line number out of range"
msgstr "numero linea non nell'intervallo"

#, c-format
msgid "<buffer object (deleted) at %p>"
msgstr "<buffer oggetto (cancellato) a %p>"

msgid "invalid mark name"
msgstr "nome di mark non valido"

msgid "no such buffer"
msgstr "buffer inesistente"

msgid "attempt to refer to deleted window"
msgstr "tentativo di referenza a una finestra cancellata"

msgid "readonly attribute"
msgstr "attributo 'readonly'"

msgid "cursor position outside buffer"
msgstr "posizione cursore fuori dal buffer"

#, c-format
msgid "<window object (deleted) at %p>"
msgstr "<finestra oggetto (cancellata) a %p>"

#, c-format
msgid "<window object (unknown) at %p>"
msgstr "<finestra oggetto (sconosciuta) a %p>"

#, c-format
msgid "<window %d>"
msgstr "<finestra %d>"

msgid "no such window"
msgstr "finestra inesistente"

msgid "E265: $_ must be an instance of String"
msgstr "E265: $_ deve essere un'istanza di String"

msgid ""
"E266: Sorry, this command is disabled, the Ruby library could not be loaded."
msgstr ""
"E266: Spiacente, comando non disponibile, non riesco a caricare libreria "
"programmi Ruby."

msgid "E267: unexpected return"
msgstr "E267: return imprevisto"

msgid "E268: unexpected next"
msgstr "E268: next imprevisto"

msgid "E269: unexpected break"
msgstr "E269: break imprevisto"

msgid "E270: unexpected redo"
msgstr "E270: redo imprevisto"

msgid "E271: retry outside of rescue clause"
msgstr "E271: retry fuori da clausola rescue"

msgid "E272: unhandled exception"
msgstr "E272: eccezione non gestita"

#, c-format
msgid "E273: unknown longjmp status %d"
msgstr "E273: tipo sconosciuto di salto nel programma %d"

msgid "Toggle implementation/definition"
msgstr "Implementazione/definizione Sě/No"

msgid "Show base class of"
msgstr "Visualizza classe base di"

msgid "Show overridden member function"
msgstr "Visualizza funzione modulo sovrascritto"

msgid "Retrieve from file"
msgstr "Carica da file"

msgid "Retrieve from project"
msgstr "Carica da progetto"

msgid "Retrieve from all projects"
msgstr "Carica da tutti i progetti"

msgid "Retrieve"
msgstr "Carica successivo"

msgid "Show source of"
msgstr "Visualizza sorgente di"

msgid "Find symbol"
msgstr "Trova simbolo"

msgid "Browse class"
msgstr "Esplora classe"

msgid "Show class in hierarchy"
msgstr "Visualizza classe in gerarchia"

msgid "Show class in restricted hierarchy"
msgstr "Visualizza classe nella gerarchia ristretta"

msgid "Xref refers to"
msgstr "Xref si riferisce a"

msgid "Xref referred by"
msgstr "Xref referenziato da"

msgid "Xref has a"
msgstr "Xref ha un"

msgid "Xref used by"
msgstr "Xref usato da"

msgid "Show docu of"
msgstr "Visualizza docu di"

msgid "Generate docu for"
msgstr "Genera docu per"

msgid ""
"Cannot connect to SNiFF+. Check environment (sniffemacs must be found in "
"$PATH).\n"
msgstr ""
"Non riesco a connettermi a SNiFF+. Controllare ambiente (sniffemacs deve "
"essere presente in $PATH).\n"

msgid "E274: Sniff: Error during read. Disconnected"
msgstr "E274: Sniff: Errore in lettura. Disconnessione."

msgid "SNiFF+ is currently "
msgstr "SNiFF+ č al momento "

msgid "not "
msgstr "non "

msgid "connected"
msgstr "connesso"

#, c-format
msgid "E275: Unknown SNiFF+ request: %s"
msgstr "E275: Richiesta SNiFF+ sconosciuta: %s"

msgid "E276: Error connecting to SNiFF+"
msgstr "E276: Errore di connessione a SNiFF+"

msgid "E278: SNiFF+ not connected"
msgstr "E278: SNiFF+ non connesso"

msgid "E279: Not a SNiFF+ buffer"
msgstr "E279: Non č un buffer SNiFF+"

msgid "Sniff: Error during write. Disconnected"
msgstr "Sniff: Errore in scrittura. Disconnesso"

msgid "invalid buffer number"
msgstr "numero buffer non valido"

msgid "not implemented yet"
msgstr "non ancora implementato"

#. ???
msgid "cannot set line(s)"
msgstr "non posso impostare linea(e)"

msgid "mark not set"
msgstr "mark non impostato"

#, c-format
msgid "row %d column %d"
msgstr "riga %d colonna %d"

msgid "cannot insert/append line"
msgstr "non riesco a inserire/aggiungere linea"

msgid "unknown flag: "
msgstr "opzione inesistente: "

msgid "unknown vimOption"
msgstr "'vimOption' inesistente"

msgid "keyboard interrupt"
msgstr "interruzione dalla tastiera"

msgid "vim error"
msgstr "errore vim"

msgid "cannot create buffer/window command: object is being deleted"
msgstr ""
"non riesco a creare comando buffer/finestra: oggetto in via di cancellazione"

msgid ""
"cannot register callback command: buffer/window is already being deleted"
msgstr ""
"non posso registrare comando callback: buffer/finestra giŕ in cancellazione"

#. This should never happen. Famous last word?
msgid ""
"E280: TCL FATAL ERROR: reflist corrupt!? Please report this to "
"vim-dev@vim.org"
msgstr ""
"E280: ERRORE FATALE TCL: reflist corrotta!? Si prega notificare a "
"vim-dev@vim.org"

msgid "cannot register callback command: buffer/window reference not found"
msgstr ""
"non posso registrare comando callback: referenza a buffer/finestra "
"inesistente"

msgid ""
"E571: Sorry, this command is disabled: the Tcl library could not be loaded."
msgstr ""
"E571: Spiacente, comando non disponibile, non riesco a caricare libreria "
"programmi Tcl."

msgid ""
"E281: TCL ERROR: exit code is not int!? Please report this to vim-dev@vim.org"
msgstr ""
"E281: ERRORE TCL: codice di ritorno non int!? Si prega notificare a "
"vim-dev@vim.org"

#, c-format
msgid "E572: exit code %d"
msgstr "E572: codice di uscita %d"

msgid "cannot get line"
msgstr "non riesco a ottenere la linea"

msgid "Unable to register a command server name"
msgstr "Non riesco a registrare un nome di server comando"

msgid "E248: Failed to send command to the destination program"
msgstr "E248: Fallito invio comando a programma destinatario"

#, c-format
msgid "E573: Invalid server id used: %s"
msgstr "E573: Identificativo di server non valido: %s"

msgid "E251: VIM instance registry property is badly formed. Deleted!"
msgstr "E251: Proprietŕ registry relative a VIM non adeguate. Cancellate!"

msgid "Unknown option argument"
msgstr "Argomento di opzione sconosciuto"

msgid "Too many edit arguments"
msgstr "Troppi argomenti di edit"

msgid "Argument missing after"
msgstr "Argomento mancante dopo"

msgid "Garbage after option argument"
msgstr "Spazzatura dopo argomento di opzione"

msgid "Too many \"+command\", \"-c command\" or \"--cmd command\" arguments"
msgstr "Troppi argomenti \"+command\", \"-c command\" o \"--cmd command\""

msgid "Invalid argument for"
msgstr "Argomento non valido per"

#, c-format
msgid "%d files to edit\n"
msgstr "%d file da elaborare\n"

msgid "This Vim was not compiled with the diff feature."
msgstr "Vim non compilato con funzionalitŕ 'diff'."

msgid "'-nb' cannot be used: not enabled at compile time\n"
msgstr "'-nb' non disponibile: non abilitato in compilazione\n"

msgid "Attempt to open script file again: \""
msgstr "Tento di riaprire lo script file: \""

msgid "Cannot open for reading: \""
msgstr "Non posso aprire in lettura: \""

msgid "Cannot open for script output: \""
msgstr "Non posso aprire come script output: \""

msgid "Vim: Error: Failure to start gvim from NetBeans\n"
msgstr "Vim: Errore: Avvio di gvim da NetBeans non riuscito\n"

msgid "Vim: Warning: Output is not to a terminal\n"
msgstr "Vim: Attenzione: Output non diretto a un terminale\n"

msgid "Vim: Warning: Input is not from a terminal\n"
msgstr "Vim: Attenzione: Input non proveniente da un terminale\n"

#. just in case..
msgid "pre-vimrc command line"
msgstr "linea comandi prima di vimrc"

#, c-format
msgid "E282: Cannot read from \"%s\""
msgstr "E282: Non posso leggere da \"%s\""

msgid ""
"\n"
"More info with: \"vim -h\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Maggiori informazioni con: \"vim -h\"\n"

msgid "[file ..]    edit specified file(s)"
msgstr "[file ..]    apri file(s) specificati"

msgid "-        read text from stdin"
msgstr "-        leggi testo da 'stdin'"

msgid "-t tag     edit file where tag is defined"
msgstr "-t tag     apri file in cui č definito il tag"

msgid "-q [errorfile] edit file with first error"
msgstr "-q [errorfile] apri file col primo errore"

msgid ""
"\n"
"\n"
"usage:"
msgstr ""
"\n"
"\n"
" uso:"

msgid " vim [arguments] "
msgstr " vim [argomenti] "

msgid ""
"\n"
"  or:"
msgstr ""
"\n"
"  o:"

msgid ""
"\n"
"Where case is ignored prepend / to make flag upper case"
msgstr ""
"\n"
"Quando si ignorano maiusc./minusc. preporre / per rendere il flag maiusc."

msgid ""
"\n"
"\n"
"Arguments:\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Argomenti:\n"

msgid "--\t\t\tOnly file names after this"
msgstr "--\t\t\tSolo nomi file da qui in poi"

msgid "--literal\t\tDon't expand wildcards"
msgstr "--literal\t\tNon espandere wildcard"

msgid "-register\t\tRegister this gvim for OLE"
msgstr "-register\t\tRegistra questo gvim a OLE"

msgid "-unregister\t\tUnregister gvim for OLE"
msgstr "-unregister\t\tDeregistra gvim a OLE"

msgid "-g\t\t\tRun using GUI (like \"gvim\")"
msgstr "-g\t\t\tEsegui usando GUI (come \"gvim\")"

msgid "-f or --nofork\tForeground: Don't fork when starting GUI"
msgstr "-f opp. --nofork\tForeground: Non usare 'fork' inizializzando GUI"

msgid "-v\t\t\tVi mode (like \"vi\")"
msgstr "-v\t\t\tModalitŕ Vi (come \"vi\")"

msgid "-e\t\t\tEx mode (like \"ex\")"
msgstr "-e\t\t\tModalitŕ Ex (come \"ex\")"

msgid "-s\t\t\tSilent (batch) mode (only for \"ex\")"
msgstr "-s\t\t\tModalitŕ Silenziosa (batch) (solo per \"ex\")"

msgid "-d\t\t\tDiff mode (like \"vimdiff\")"
msgstr "-d\t\t\tModalitŕ Diff (come \"vimdiff\")"

msgid "-y\t\t\tEasy mode (like \"evim\", modeless)"
msgstr "-y\t\t\tModalitŕ Facile (come \"evim\", senza modalitŕ)"

msgid "-R\t\t\tReadonly mode (like \"view\")"
msgstr "-R\t\t\tModalitŕ Sola Lettura (come \"view\")"

msgid "-Z\t\t\tRestricted mode (like \"rvim\")"
msgstr "-Z\t\t\tModalitŕ Ristretta (come \"rvim\")"

msgid "-m\t\t\tModifications (writing files) not allowed"
msgstr "-m\t\t\tRiscritture del file non permesse"

msgid "-M\t\t\tModifications in text not allowed"
msgstr "-M\t\t\tModifiche nel file non permesse"

msgid "-b\t\t\tBinary mode"
msgstr "-b\t\t\tModalitŕ Binaria"

msgid "-l\t\t\tLisp mode"
msgstr "-l\t\t\tModalitŕ Lisp"

msgid "-C\t\t\tCompatible with Vi: 'compatible'"
msgstr "-C\t\t\tCompatibile con Vi: 'compatible'"

msgid "-N\t\t\tNot fully Vi compatible: 'nocompatible'"
msgstr "-N\t\t\tNon interamente compatibile con Vi: 'nocompatible'"

msgid "-V[N][fname]\t\tBe verbose [level N] [log messages to fname]"
msgstr "-V[N][fname]\t\tVerbositŕ [livello N] [log su file fname]"

msgid "-D\t\t\tDebugging mode"
msgstr "-D\t\t\tModalitŕ Debug"

msgid "-n\t\t\tNo swap file, use memory only"
msgstr "-n\t\t\tNiente file di swap, usa solo memoria"

msgid "-r\t\t\tList swap files and exit"
msgstr "-r\t\t\tLista swap file ed esci"

msgid "-r (with file name)\tRecover crashed session"
msgstr "-r (e nome file)\tRecupera da sessione finita male"

msgid "-L\t\t\tSame as -r"
msgstr "-L\t\t\tCome -r"

msgid "-f\t\t\tDon't use newcli to open window"
msgstr "-f\t\t\tNon usare newcli per aprire finestra"

msgid "-dev <device>\t\tUse <device> for I/O"
msgstr "-dev <dispositivo>\t\tUsa <dispositivo> per I/O"

msgid "-A\t\t\tstart in Arabic mode"
msgstr "-A\t\t\tComincia in modalitŕ Araba"

msgid "-H\t\t\tStart in Hebrew mode"
msgstr "-H\t\t\tComincia in modalitŕ Ebraica"

msgid "-F\t\t\tStart in Farsi mode"
msgstr "-F\t\t\tComincia in modalitŕ Farsi (Persiano)"

msgid "-T <terminal>\tSet terminal type to <terminal>"
msgstr "-T <terminale>\tImposta tipo terminale a <terminale>"

msgid "-u <vimrc>\t\tUse <vimrc> instead of any .vimrc"
msgstr "-u <vimrc>\t\tUsa <vimrc> invece di .vimrc"

msgid "-U <gvimrc>\t\tUse <gvimrc> instead of any .gvimrc"
msgstr "-U <gvimrc>\t\tUsa <gvimrc> invece di .gvimrc"

msgid "--noplugin\t\tDon't load plugin scripts"
msgstr "--noplugin\t\tNon caricare script plugin"

msgid "-p[N]\t\tOpen N tab pages (default: one for each file)"
msgstr "-o[N]\t\tApri N linguette (predefinito: una per ogni file)"

msgid "-o[N]\t\tOpen N windows (default: one for each file)"
msgstr "-o[N]\t\tApri N finestre (predefinito: una per ogni file)"

msgid "-O[N]\t\tLike -o but split vertically"
msgstr "-O[N]\t\tCome -o ma dividi le finestre in verticale"

msgid "+\t\t\tStart at end of file"
msgstr "+\t\t\tPosizionati alla fine del file"

msgid "+<lnum>\t\tStart at line <lnum>"
msgstr "+<lnum>\t\tPosizionati alla linea <lnum>"

msgid "--cmd <command>\tExecute <command> before loading any vimrc file"
msgstr ""
"--cmd <comando>\t\tEsegui <comando> prima di caricare eventuali file vimrc"

msgid "-c <command>\t\tExecute <command> after loading the first file"
msgstr "-c <comando>\t\tEsegui <comando> dopo caricamento primo file"

msgid "-S <session>\t\tSource file <session> after loading the first file"
msgstr ""
"-S <sessione>\tEsegui comandi in file <sessione> dopo caricamento primo file"

msgid "-s <scriptin>\tRead Normal mode commands from file <scriptin>"
msgstr "-s <scriptin>\tLeggi comandi in modalitŕ normale da file <scriptin>"

msgid "-w <scriptout>\tAppend all typed commands to file <scriptout>"
msgstr "-w <scriptout>\tAggiungi tutti i comandi immessi a file <scriptout>"

msgid "-W <scriptout>\tWrite all typed commands to file <scriptout>"
msgstr "-W <scriptout>\tScrivi tutti i comandi immessi in file <scriptout>"

msgid "-x\t\t\tEdit encrypted files"
msgstr "-x\t\t\tApri un file cifrato"

msgid "-display <display>\tConnect vim to this particular X-server"
msgstr "-display <schermo>\tEsegui vim a questo particolare server X"

msgid "-X\t\t\tDo not connect to X server"
msgstr "-X\t\t\tNon connetterti a server X"

msgid "--remote <files>\tEdit <files> in a Vim server if possible"
msgstr "--remote <file>\tApri <file> in un server Vim se possibile"

msgid "--remote-silent <files> Same, don't complain if there is no server"
msgstr "--remote-silent <file>  Stessa cosa, ignora se non esiste un server"

msgid ""
"--remote-wait <files> As --remote but wait for files to have been edited"
msgstr ""
"--remote-wait <file>  Come --remote ma aspetta che i file siano elaborati"

msgid ""
"--remote-wait-silent <files> Same, don't complain if there is no server"
msgstr ""
"--remote-wait-silent <file>  Stessa cosa, ignora se non esiste un server"

msgid ""
"--remote-tab[-wait][-silent] <files> As --remote but use tab page per file"
msgstr ""
"--remote-tab[-wait][-silent] <file> Come --remote ma apre una linguetta per "
"file"

msgid "--remote-send <keys>\tSend <keys> to a Vim server and exit"
msgstr "--remote-send <tasti>\tInvia <tasti> a un server Vim ed esci"

msgid "--remote-expr <expr>\tEvaluate <expr> in a Vim server and print result"
msgstr ""
"--remote--expr <expr>\tEsegui <expr> in un server Vim e stampa risultato"

msgid "--serverlist\t\tList available Vim server names and exit"
msgstr "--serverlist\t\tLista nomi server Vim disponibili ed esci"

msgid "--servername <name>\tSend to/become the Vim server <name>"
msgstr "--servername <nome>\tInvia a/diventa server Vim di nome <nome>"

msgid "--startuptime <file>\tWrite startup timing messages to <file>"
msgstr ""
"--startuptime <file>\tScrivi tutti i messaggi iniziali di timing in <file>"

msgid "-i <viminfo>\t\tUse <viminfo> instead of .viminfo"
msgstr "-i <viminfo>\t\tUsa <viminfo> invece di .viminfo"

msgid "-h or --help\tPrint Help (this message) and exit"
msgstr "-h opp. --help\tStampa Aiuto (questo messaggio) ed esci"

msgid "--version\t\tPrint version information and exit"
msgstr "--version\t\tStampa informazioni sulla versione ed esci"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (Motif version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Opzioni accettate da gvim (versione Motif):\n"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (neXtaw version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Opzioni accettate da gvim (versione neXtaw):\n"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (Athena version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Opzioni accettate da gvim (versione Athena):\n"

msgid "-display <display>\tRun vim on <display>"
msgstr "-display <schermo>\tEsegui vim su <schermo>"

msgid "-iconic\t\tStart vim iconified"
msgstr "-iconic\t\tInizia vim riducendolo ad icona"

msgid "-name <name>\t\tUse resource as if vim was <name>"
msgstr "-name <nome>\t\tUsa risorsa come se vim fosse <nome>"

msgid "\t\t\t (Unimplemented)\n"
msgstr "\t\t\t (Non implementato)\n"

msgid "-background <color>\tUse <color> for the background (also: -bg)"
msgstr "-background <colore>\tUsa <colore> come sfondo (anche: -bg)"

msgid "-foreground <color>\tUse <color> for normal text (also: -fg)"
msgstr "-foreground <colore>\tUsa <colore> per il testo normale (anche: -fg)"

msgid "-font <font>\t\tUse <font> for normal text (also: -fn)"
msgstr "-font <font>\t\tUsa <font> for il testo normale (anche: -fn)"

msgid "-boldfont <font>\tUse <font> for bold text"
msgstr "-boldfont <font>\tUsa <font> per testo in grassetto"

msgid "-italicfont <font>\tUse <font> for italic text"
msgstr "-italicfont <font>\tUsa <font> per testo in corsivo"

msgid "-geometry <geom>\tUse <geom> for initial geometry (also: -geom)"
msgstr "-geometry <geom>\tUsa <geom> per la geometria iniziale (anche: -geom)"

msgid "-borderwidth <width>\tUse a border width of <width> (also: -bw)"
msgstr "-borderwidth <larg>\tUsa larghezza <larg> per bordo (anche: -bw)"

msgid "-scrollbarwidth <width> Use a scrollbar width of <width> (also: -sw)"
msgstr ""
"-scrollbarwidth <larg> Usa larghezza <larg> per scrollbar (anche: -sw)"

msgid "-menuheight <height>\tUse a menu bar height of <height> (also: -mh)"
msgstr "-menuheight <alt>\tUsa altezza <alt> per barra menu (anche: -mh)"

msgid "-reverse\t\tUse reverse video (also: -rv)"
msgstr "-reverse\t\tUsa colori invertiti (anche: -rv)"

msgid "+reverse\t\tDon't use reverse video (also: +rv)"
msgstr "+reverse\t\tNon usare colori invertiti (anche: +rv)"

msgid "-xrm <resource>\tSet the specified resource"
msgstr "-xrm <risorsa>\tImposta la risorsa specificata"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (RISC OS version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Argomenti accettati da gvim (versione RISC OS):\n"

msgid "--columns <number>\tInitial width of window in columns"
msgstr "--columns <numero>\tLarghezza iniziale finestra in colonne"

msgid "--rows <number>\tInitial height of window in rows"
msgstr "--rows <numero>\tAltezza iniziale finestra in righe"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (GTK+ version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Argomenti accettati da gvim (versione GTK+):\n"

msgid "-display <display>\tRun vim on <display> (also: --display)"
msgstr "-display <schermo>\tEsegui vim su <schermo> (anche: --display)"

msgid "--role <role>\tSet a unique role to identify the main window"
msgstr ""
"--role <ruolo>\tImposta un ruolo univoco per identificare la finestra "
"principale"

msgid "--socketid <xid>\tOpen Vim inside another GTK widget"
msgstr "--socketid <xid>\tApri Vim dentro un altro widget GTK"

msgid "-P <parent title>\tOpen Vim inside parent application"
msgstr "-P <titolo padre>\tApri Vim in un'applicazione padre"

msgid "--windowid <HWND>\tOpen Vim inside another win32 widget"
msgstr "--windowid <HWND>\tApri Vim dentro un altro widget win32"

msgid "No display"
msgstr "Manca display"

#. Failed to send, abort.
msgid ": Send failed.\n"
msgstr ": Invio fallito.\n"

#. Let vim start normally.
msgid ": Send failed. Trying to execute locally\n"
msgstr ": Invio fallito. Tento di eseguire localmente\n"

#, c-format
msgid "%d of %d edited"
msgstr "%d di %d elaborato"

msgid "No display: Send expression failed.\n"
msgstr "Nessun display: Invio di espressione fallito.\n"

msgid ": Send expression failed.\n"
msgstr ": Invio di espressione fallito.\n"

msgid "No marks set"
msgstr "Nessun mark impostato"

#, c-format
msgid "E283: No marks matching \"%s\""
msgstr "E283: Nessun mark corrispondente a \"%s\""

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"mark line col file/text"
msgstr ""
"\n"
"mark linea col.file/testo"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
" jump line col file/text"
msgstr ""
"\n"
" salt.linea col.file/testo"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"change line col text"
msgstr ""
"\n"
"modif linea col testo"

msgid ""
"\n"
"# File marks:\n"
msgstr ""
"\n"
"# File mark:\n"

#. Write the jumplist with -'
msgid ""
"\n"
"# Jumplist (newest first):\n"
msgstr ""
"\n"
"# Jumplist (dai piů recenti):\n"

msgid ""
"\n"
"# History of marks within files (newest to oldest):\n"
msgstr ""
"\n"
"# Storia dei mark all'interno dei file (dai piů recenti ai meno recenti):\n"

msgid "Missing '>'"
msgstr "Manca '>'"

msgid "E543: Not a valid codepage"
msgstr "E543: Codepage non valido"

msgid "E284: Cannot set IC values"
msgstr "E284: Non posso assegnare valori IC"

msgid "E285: Failed to create input context"
msgstr "E285: Creazione di un contesto di input fallita"

msgid "E286: Failed to open input method"
msgstr "E286: Apertura 'input method' fallita"

msgid "E287: Warning: Could not set destroy callback to IM"
msgstr "E287: Attenzione: Non posso assegnare IM a 'destroy callback'"

msgid "E288: input method doesn't support any style"
msgstr "E288: 'input method' non sopporta alcuno stile"

msgid "E289: input method doesn't support my preedit type"
msgstr "E289: 'input method' non supporta il mio tipo di preedit"

msgid "E290: over-the-spot style requires fontset"
msgstr "E290: stile 'over-the-spot' richiede fontset"

msgid "E291: Your GTK+ is older than 1.2.3. Status area disabled"
msgstr ""
"E291: Il tuo GTK+ č anteriore a versione 1.2.3. Area Status disabilitata"

msgid "E292: Input Method Server is not running"
msgstr "E292: Server di 'Input Method' non in esecuzione"

msgid "E293: block was not locked"
msgstr "E293: il blocco non era riservato"

msgid "E294: Seek error in swap file read"
msgstr "E294: Errore di posizionamento durante lettura swap file"

msgid "E295: Read error in swap file"
msgstr "E295: Errore leggendo swap file"

msgid "E296: Seek error in swap file write"
msgstr "E296: Errore di posizionamento scrivendo swap file"

msgid "E297: Write error in swap file"
msgstr "E297: Errore scrivendo swap file"

msgid "E300: Swap file already exists (symlink attack?)"
msgstr "E300: Lo swap file esiste giŕ (un link simbolico?)"

msgid "E298: Didn't get block nr 0?"
msgstr "E298: Non riesco a leggere blocco numero 0?"

msgid "E298: Didn't get block nr 1?"
msgstr "E298: Non riesco a leggere blocco numero 1?"

msgid "E298: Didn't get block nr 2?"
msgstr "E298: Non riesco a leggere blocco numero 2?"

#. could not (re)open the swap file, what can we do????
msgid "E301: Oops, lost the swap file!!!"
msgstr "E301: Ahimč, lo swap file č perduto!!!"

msgid "E302: Could not rename swap file"
msgstr "E302: Non riesco a rinominare lo swap file"

#, c-format
msgid "E303: Unable to open swap file for \"%s\", recovery impossible"
msgstr ""
"E303: Non riesco ad aprile lo swap file per \"%s\", recupero impossibile"

msgid "E304: ml_upd_block0(): Didn't get block 0??"
msgstr "E304: ml_upd_block0(): Non riesco a leggere blocco 0??"

#, c-format
msgid "E305: No swap file found for %s"
msgstr "E305: Nessun swap file trovato per %s"

msgid "Enter number of swap file to use (0 to quit): "
msgstr "Dimmi numero di swap file da usare (0 per lasciar perdere): "

#, c-format
msgid "E306: Cannot open %s"
msgstr "E306: Non riesco ad aprire %s"

msgid "Unable to read block 0 from "
msgstr "Non riesco a leggere il blocco 0 da "

msgid ""
"\n"
"Maybe no changes were made or Vim did not update the swap file."
msgstr ""
"\n"
"Forse non ci sono state modifiche oppure Vim non ha aggiornato lo swap file."

msgid " cannot be used with this version of Vim.\n"
msgstr " non puň essere usato con questa versione di Vim.\n"

msgid "Use Vim version 3.0.\n"
msgstr "Usa Vim versione 3.0.\n"

#, c-format
msgid "E307: %s does not look like a Vim swap file"
msgstr "E307: %s non sembra uno swap file Vim"

msgid " cannot be used on this computer.\n"
msgstr " non puň essere usato su questo computer.\n"

msgid "The file was created on "
msgstr "Il file č stato creato il "

msgid ""
",\n"
"or the file has been damaged."
msgstr ""
",\n"
"o il file č stato danneggiato."

msgid " has been damaged (page size is smaller than minimum value).\n"
msgstr ""
" č stato danneggiato (la dimensione della pagina č inferiore al minimo).\n"

#, c-format
msgid "Using swap file \"%s\""
msgstr "Uso swap file \"%s\""

#, c-format
msgid "Original file \"%s\""
msgstr "File originale \"%s\""

msgid "E308: Warning: Original file may have been changed"
msgstr ""
"E308: Attenzione: il file originale puň essere stato modificato nel frattempo"

#, c-format
msgid "E309: Unable to read block 1 from %s"
msgstr "E309: Impossibile leggere blocco 1 da %s"

msgid "???MANY LINES MISSING"
msgstr "???MOLTE LINEE MANCANTI"

msgid "???LINE COUNT WRONG"
msgstr "???CONTATORE LINEE ERRATO"

msgid "???EMPTY BLOCK"
msgstr "???BLOCCO VUOTO"

msgid "???LINES MISSING"
msgstr "???LINEE MANCANTI"

#, c-format
msgid "E310: Block 1 ID wrong (%s not a .swp file?)"
msgstr "E310: ID del Blocco 1 errato (che %s non sia un .swp file?)"

msgid "???BLOCK MISSING"
msgstr "???BLOCCO MANCANTE"

msgid "??? from here until ???END lines may be messed up"
msgstr "??? da qui fino a ???END le linee possono essere fuori ordine"

msgid "??? from here until ???END lines may have been inserted/deleted"
msgstr ""
"??? da qui fino a ???END linee possono essere state inserite/cancellate"

msgid "???END"
msgstr "???END"

msgid "E311: Recovery Interrupted"
msgstr "E311: Recupero Interrotto"

msgid ""
"E312: Errors detected while recovering; look for lines starting with ???"
msgstr "E312: Errori durante recupero; controlla linee che iniziano con ???"

msgid "See \":help E312\" for more information."
msgstr "Vedere \":help E312\" per ulteriori informazioni."

msgid "Recovery completed. You should check if everything is OK."
msgstr "Recupero completato. Dovresti controllare se va tutto bene."

msgid ""
"\n"
"(You might want to write out this file under another name\n"
msgstr ""
"\n"
"(Potresti salvare questo file con un altro nome ed eseguire\n"

msgid "and run diff with the original file to check for changes)\n"
msgstr "'diff' rispetto al file originale per vedere le differenze)\n"

msgid ""
"Delete the .swp file afterwards.\n"
"\n"
msgstr ""
"Cancella il file .swp in seguito.\n"
"\n"

#. use msg() to start the scrolling properly
msgid "Swap files found:"
msgstr "Swap file trovati:"

msgid "  In current directory:\n"
msgstr "  Nella directory in uso:\n"

msgid "  Using specified name:\n"
msgstr "  Uso il nome fornito:\n"

msgid "  In directory "
msgstr "  Nella directory "

msgid "   -- none --\n"
msgstr "   -- nessuno --\n"

msgid "     owned by: "
msgstr "   proprietario: "

msgid "  dated: "
msgstr " datato: "

msgid "       dated: "
msgstr "      datato: "

msgid "     [from Vim version 3.0]"
msgstr "     [da Vim versione 3.0]"

msgid "     [does not look like a Vim swap file]"
msgstr "    [non assomiglia ad uno swap file Vim]"

msgid "     file name: "
msgstr "     nome file: "

msgid ""
"\n"
"     modified: "
msgstr ""
"\n"
"    modificato: "

msgid "YES"
msgstr "YES"

msgid "no"
msgstr "no"

msgid ""
"\n"
"     user name: "
msgstr ""
"\n"
"    nome utente: "

msgid "  host name: "
msgstr "  nome computer: "

msgid ""
"\n"
"     host name: "
msgstr ""
"\n"
"     nome computer: "

msgid ""
"\n"
"    process ID: "
msgstr ""
"\n"
"  ID del processo: "

msgid " (still running)"
msgstr " (ancora attivo)"

msgid ""
"\n"
"     [not usable with this version of Vim]"
msgstr ""
"\n"
"     [non utilizzabile con questa versione di Vim]"

msgid ""
"\n"
"     [not usable on this computer]"
msgstr ""
"\n"
"     [not utilizzabile su questo computer]"

msgid "     [cannot be read]"
msgstr "     [non leggibile]"

msgid "     [cannot be opened]"
msgstr "   [non riesco ad aprire]"

msgid "E313: Cannot preserve, there is no swap file"
msgstr "E313: Non posso preservare, manca swap file"

msgid "File preserved"
msgstr "File preservato"

msgid "E314: Preserve failed"
msgstr "E314: Preservazione fallita"

#, c-format
msgid "E315: ml_get: invalid lnum: %ld"
msgstr "E315: ml_get: numero linea non valido: %ld"

#, c-format
msgid "E316: ml_get: cannot find line %ld"
msgstr "E316: ml_get: non riesco a trovare la linea %ld"

msgid "E317: pointer block id wrong 3"
msgstr "E317: ID blocco puntatori errato 3"

msgid "stack_idx should be 0"
msgstr "stack_idx dovrebbe essere 0"

msgid "E318: Updated too many blocks?"
msgstr "E318: Aggiornati troppi blocchi?"

msgid "E317: pointer block id wrong 4"
msgstr "E317: ID blocco puntatori errato 4"

msgid "deleted block 1?"
msgstr "cancellato blocco 1?"

#, c-format
msgid "E320: Cannot find line %ld"
msgstr "E320: Non riesco a trovare la linea %ld"

msgid "E317: pointer block id wrong"
msgstr "E317: ID blocco puntatori errato"

msgid "pe_line_count is zero"
msgstr "pe_line_count a zero"

#, c-format
msgid "E322: line number out of range: %ld past the end"
msgstr "E322: numero linea non ammissibile: %ld dopo la fine"

#, c-format
msgid "E323: line count wrong in block %ld"
msgstr "E323: contatore linee errato nel blocco %ld"

msgid "Stack size increases"
msgstr "Dimensione stack aumentata"

msgid "E317: pointer block id wrong 2"
msgstr "E317: ID blocco puntatori errato 2"

#, c-format
msgid "E773: Symlink loop for \"%s\""
msgstr "E773: Collegamento simbolico ricorsivo per \"%s\""

msgid "E325: ATTENTION"
msgstr "E325: ATTENZIONE"

msgid ""
"\n"
"Found a swap file by the name \""
msgstr ""
"\n"
"Trovato uno swap file di nome \""

msgid "While opening file \""
msgstr "Mentre aprivo file \""

msgid "   NEWER than swap file!\n"
msgstr "   piů RECENTE dello swap file!\n"

#. Some of these messages are long to allow translation to
#. * other languages.
msgid ""
"\n"
"(1) Another program may be editing the same file.\n"
"  If this is the case, be careful not to end up with two\n"
"  different instances of the same file when making changes.\n"
msgstr ""
"\n"
"(1) Un altro programma puň essere in edit sullo stesso file.\n"
"  Se č cosě, attenzione a non trovarti con due versioni\n"
"  differenti dello stesso file a cui vengono apportate modifiche.\n"

msgid "  Quit, or continue with caution.\n"
msgstr "  Esci, o continua con prudenza.\n"

msgid ""
"\n"
"(2) An edit session for this file crashed.\n"
msgstr ""
"\n"
"(2) Una sessione di edit per questo file č finita male.\n"

msgid "  If this is the case, use \":recover\" or \"vim -r "
msgstr "  Se č cosě, usa \":recover\" oppure \"vim -r "

msgid ""
"\"\n"
"  to recover the changes (see \":help recovery\").\n"
msgstr ""
"\"\n"
"  per recuperare modifiche fatte (vedi \":help recovery\").\n"

msgid "  If you did this already, delete the swap file \""
msgstr "  Se hai giŕ fatto ciň, cancella il file di swap \""

msgid ""
"\"\n"
"  to avoid this message.\n"
msgstr ""
"\"\n"
"  per non ricevere ancora questo messaggio.\n"

msgid "Swap file \""
msgstr "Swap file \""

msgid "\" already exists!"
msgstr "\" giŕ esistente!"

msgid "VIM - ATTENTION"
msgstr "VIM - ATTENZIONE"

msgid "Swap file already exists!"
msgstr "Lo swap file esiste giŕ!"

msgid ""
"&Open Read-Only\n"
"&Edit anyway\n"
"&Recover\n"
"&Quit\n"
"&Abort"
msgstr ""
"&O Apri sola-lettura\n"
"&E Apri comunque\n"
"&Recupera\n"
"&Q Esci\n"
"&Annulla"

msgid ""
"&Open Read-Only\n"
"&Edit anyway\n"
"&Recover\n"
"&Delete it\n"
"&Quit\n"
"&Abort"
msgstr ""
"&O Apri sola-lettura\n"
"&E Apri comunque\n"
"&Recupera\n"
"&D Cancellalo\n"
"&Q Esci\n"
"&Annulla"

msgid "E326: Too many swap files found"
msgstr "E326: Trovati troppi swap file"

msgid "E327: Part of menu-item path is not sub-menu"
msgstr ""
"E327: Parte del percorso di questo elemento di Menu non č un sotto-Menu"

msgid "E328: Menu only exists in another mode"
msgstr "E328: I Menu esistono solo in un'altra modalitŕ"

#, c-format
msgid "E329: No menu \"%s\""
msgstr "E329: Nessun Menu \"%s\""

#. Only a mnemonic or accelerator is not valid.
msgid "E792: Empty menu name"
msgstr "E792: Nome menu non valido"

msgid "E330: Menu path must not lead to a sub-menu"
msgstr "E330: Il percorso del Menu non deve condurre a un sotto-Menu"

msgid "E331: Must not add menu items directly to menu bar"
msgstr ""
"E331: Non devi aggiungere elementi di Menu direttamente alla barra Menu"

msgid "E332: Separator cannot be part of a menu path"
msgstr "E332: Il separatore non puň far parte di un percorso di Menu"

#. Now we have found the matching menu, and we list the mappings
#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Menus ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Menu ---"

msgid "Tear off this menu"
msgstr "Togli questo Menu"

msgid "E333: Menu path must lead to a menu item"
msgstr "E333: Il percorso Menu deve condurre ad un elemento Menu"

#, c-format
msgid "E334: Menu not found: %s"
msgstr "E334: Menu non trovato: %s"

#, c-format
msgid "E335: Menu not defined for %s mode"
msgstr "E335: Menu non definito per la modalitŕ %s"

msgid "E336: Menu path must lead to a sub-menu"
msgstr "E336: Il percorso Menu deve condurre ad un sotto-Menu"

msgid "E337: Menu not found - check menu names"
msgstr "E337: Menu non trovato - controlla nomi Menu"

#, c-format
msgid "Error detected while processing %s:"
msgstr "Errore/i eseguendo %s:"

#, c-format
msgid "line %4ld:"
msgstr "linea %4ld:"

#, c-format
msgid "E354: Invalid register name: '%s'"
msgstr "E354: Nome registro non valido: '%s'"

msgid "Messages maintainer: Bram Moolenaar <Bram@vim.org>"
msgstr "Manutentore messaggi: Vlad Sandrini <marco@sandrini.biz>"

msgid "Interrupt: "
msgstr "Interruzione: "

msgid "Press ENTER or type command to continue"
msgstr "Premi INVIO o un comando per proseguire"

#, c-format
msgid "%s line %ld"
msgstr "%s linea %ld"

msgid "-- More --"
msgstr "-- Ancora --"

msgid " SPACE/d/j: screen/page/line down, b/u/k: up, q: quit "
msgstr " SPAZIO/d/j: schermo/pagina/linea giů, b/u/k: su, q: abbandona "

msgid "Question"
msgstr "Domanda"

msgid ""
"&Yes\n"
"&No"
msgstr ""
"&Y Sě\n"
"&No"

msgid ""
"&Yes\n"
"&No\n"
"Save &All\n"
"&Discard All\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&Y Sě\n"
"&No\n"
"&A Salva tutto\n"
"&D Scarta Tutto\n"
"&Cancella"

msgid "Select Directory dialog"
msgstr "Scelta Directory dialogo"

msgid "Save File dialog"
msgstr "Salva File dialogo"

msgid "Open File dialog"
msgstr "Apri File dialogo"

#. TODO: non-GUI file selector here
msgid "E338: Sorry, no file browser in console mode"
msgstr "E338: Spiacente, niente esplorazione file in modalitŕ console"

msgid "E766: Insufficient arguments for printf()"
msgstr "E766: Argomenti non sufficienti per printf()"

msgid "E807: Expected Float argument for printf()"
msgstr "E807: Numero con virgola atteso come argomento per printf()"

msgid "E767: Too many arguments to printf()"
msgstr "E767: Troppi argomenti per printf()"

msgid "W10: Warning: Changing a readonly file"
msgstr "W10: Attenzione: Modifica a un file in sola-lettura"

msgid "Type number and <Enter> or click with mouse (empty cancels): "
msgstr ""
"Inserire un numero e <Invio> o fare clic (lasciare vuoto per annullare): "

msgid "Type number and <Enter> (empty cancels): "
msgstr "Inserire numero e <Invio> (vuoto per annullare): "

msgid "1 more line"
msgstr "1 linea in piů"

msgid "1 line less"
msgstr "1 linea in meno"

#, c-format
msgid "%ld more lines"
msgstr "%ld linee in piů"

#, c-format
msgid "%ld fewer lines"
msgstr "%ld linee in meno"

msgid " (Interrupted)"
msgstr " (Interrotto)"

msgid "Beep!"
msgstr "Beep!"

msgid "Vim: preserving files...\n"
msgstr "Vim: preservo file...\n"

#. close all memfiles, without deleting
msgid "Vim: Finished.\n"
msgstr "Vim: Finito.\n"

msgid "ERROR: "
msgstr "ERRORE: "

#, c-format
msgid ""
"\n"
"[bytes] total alloc-freed %lu-%lu, in use %lu, peak use %lu\n"
msgstr ""
"\n"
"[byte] totali alloc-rilasc %lu-%lu, in uso %lu, max uso %lu\n"

#, c-format
msgid ""
"[calls] total re/malloc()'s %lu, total free()'s %lu\n"
"\n"
msgstr ""
"[chiamate] totale re/malloc() %lu, totale free() %lu\n"
"\n"

msgid "E340: Line is becoming too long"
msgstr "E340: La linea sta diventando troppo lunga"

#, c-format
msgid "E341: Internal error: lalloc(%ld, )"
msgstr "E341: Errore interno: lalloc(%ld, )"

#, c-format
msgid "E342: Out of memory! (allocating %lu bytes)"
msgstr "E342: Non c'č piů memoria! (stavo allocando %lu byte)"

#, c-format
msgid "Calling shell to execute: \"%s\""
msgstr "Chiamo lo shell per eseguire: \"%s\""

msgid "E545: Missing colon"
msgstr "E545: Manca ':'"

msgid "E546: Illegal mode"
msgstr "E546: Modalitŕ non valida"

msgid "E547: Illegal mouseshape"
msgstr "E547: Forma del mouse non valida"

msgid "E548: digit expected"
msgstr "E548: aspettavo un numero"

msgid "E549: Illegal percentage"
msgstr "E549: Percentuale non valida"

msgid "Enter encryption key: "
msgstr "Immetti chiave di cifratura: "

msgid "Enter same key again: "
msgstr "Ribatti per conferma la stessa chiave: "

msgid "Keys don't match!"
msgstr "Le chiavi non corrispondono!"

#, c-format
msgid ""
"E343: Invalid path: '**[number]' must be at the end of the path or be "
"followed by '%s'."
msgstr ""
"E343: Percorso non valido: '**[numero]' deve essere a fine percorso o essere "
"seguito da '%s'."

#, c-format
msgid "E344: Can't find directory \"%s\" in cdpath"
msgstr "E344: Non riesco a trovare la directory \"%s\" nel 'cdpath'"

#, c-format
msgid "E345: Can't find file \"%s\" in path"
msgstr "E345: Non riesco a trovare il file \"%s\" nel percorso"

#, c-format
msgid "E346: No more directory \"%s\" found in cdpath"
msgstr "E346: Nessun altra directory \"%s\" trovata nel 'cdpath'"

#, c-format
msgid "E347: No more file \"%s\" found in path"
msgstr "E347: Nessun altro file \"%s\" trovato nel percorso"

msgid "Cannot connect to Netbeans #2"
msgstr "Non posso connettermi a Netbeans #2"

msgid "Cannot connect to Netbeans"
msgstr "Non posso connettermi a Netbeans"

#, c-format
msgid "E668: Wrong access mode for NetBeans connection info file: \"%s\""
msgstr ""
"E668: Modalitŕ errata di accesso a file info connessione NetBeans: \"%s\""

msgid "read from Netbeans socket"
msgstr "lettura da socket Netbeans"

#, c-format
msgid "E658: NetBeans connection lost for buffer %ld"
msgstr "E658: Connessione NetBeans persa per il buffer %ld"

msgid "E505: "
msgstr "E505: "

msgid "E349: No identifier under cursor"
msgstr "E349: Nessun identificativo sotto il cursore"

msgid "E774: 'operatorfunc' is empty"
msgstr "E774: opzione 'operatorfunc' non impostata"

msgid "E775: Eval feature not available"
msgstr "E775: Funzionalitŕ [eval] non disponibile"

msgid "Warning: terminal cannot highlight"
msgstr "Attenzione: il terminale non č in grado di evidenziare"

msgid "E348: No string under cursor"
msgstr "E348: Nessuna stringa sotto il cursore"

msgid "E352: Cannot erase folds with current 'foldmethod'"
msgstr "E352: Non posso togliere piegature con il 'foldmethod' in uso"

msgid "E664: changelist is empty"
msgstr "E664: lista modifiche assente"

msgid "E662: At start of changelist"
msgstr "E662: All'inizio della lista modifiche"

msgid "E663: At end of changelist"
msgstr "E663: Alla fine della lista modifiche"

msgid "Type :quit<Enter> to exit Vim"
msgstr "Batti :quit<Invio> per uscire da Vim"

#, c-format
msgid "1 line %sed 1 time"
msgstr "1 linea %sa 1 volta"

#, c-format
msgid "1 line %sed %d times"
msgstr "1 linea %sa %d volte"

#, c-format
msgid "%ld lines %sed 1 time"
msgstr "%ld linee %se 1 volta"

#, c-format
msgid "%ld lines %sed %d times"
msgstr "%ld linee %se %d volte"

#, c-format
msgid "%ld lines to indent... "
msgstr "%ld linee da rientrare... "

msgid "1 line indented "
msgstr "1 linea rientrata "

#, c-format
msgid "%ld lines indented "
msgstr "%ld linee rientrate "

msgid "E748: No previously used register"
msgstr "E748: Nessun registro usato in precedenza"

#. must display the prompt
msgid "cannot yank; delete anyway"
msgstr "non riesco a salvare in un registro; cancello comunque"

msgid "1 line changed"
msgstr "1 linea cambiata"

#, c-format
msgid "%ld lines changed"
msgstr "%ld linee cambiate"

#, c-format
msgid "freeing %ld lines"
msgstr "libero %ld linee"

msgid "block of 1 line yanked"
msgstr "blocco di 1 linea messo in registro"

msgid "1 line yanked"
msgstr "1 linea messa in registro"

#, c-format
msgid "block of %ld lines yanked"
msgstr "blocco di %ld linee messo in registro"

#, c-format
msgid "%ld lines yanked"
msgstr "%ld linee messe in registro"

#, c-format
msgid "E353: Nothing in register %s"
msgstr "E353: Niente nel registro %s"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Registers ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Registri ---"

msgid "Illegal register name"
msgstr "Nome registro non ammesso"

msgid ""
"\n"
"# Registers:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Registri:\n"

#, c-format
msgid "E574: Unknown register type %d"
msgstr "E574: Tipo di registro sconosciuto: %d"

#, c-format
msgid "%ld Cols; "
msgstr "%ld Col.; "

#, c-format
msgid "Selected %s%ld of %ld Lines; %ld of %ld Words; %ld of %ld Bytes"
msgstr "Selezionate %s%ld di %ld Linee; %ld di %ld Parole; %ld di %ld Caratt."

#, c-format
msgid ""
"Selected %s%ld of %ld Lines; %ld of %ld Words; %ld of %ld Chars; %ld of %ld "
"Bytes"
msgstr ""
"Selezionate %s%ld di %ld Linee; %ld di %ld Parole; %ld di %ld Caratt.; %ld "
"di %ld Byte"

#, c-format
msgid "Col %s of %s; Line %ld of %ld; Word %ld of %ld; Byte %ld of %ld"
msgstr "Col. %s di %s; Linea %ld di %ld; Parola %ld di %ld; Caratt. %ld di %ld"

#, c-format
msgid ""
"Col %s of %s; Line %ld of %ld; Word %ld of %ld; Char %ld of %ld; Byte %ld of "
"%ld"
msgstr ""
"Col. %s di %s; Linea %ld di %ld; Parola %ld di %ld; Caratt. %ld di %ld; Byte "
"%ld di %ld"

#, c-format
msgid "(+%ld for BOM)"
msgstr "(+%ld per BOM)"

msgid "%<%f%h%m%=Page %N"
msgstr "%<%f%h%m%=Pagina %N"

msgid "Thanks for flying Vim"
msgstr "Grazie per aver volato con Vim"

msgid "E518: Unknown option"
msgstr "E518: Opzione inesistente"

msgid "E519: Option not supported"
msgstr "E519: Opzione non supportata"

msgid "E520: Not allowed in a modeline"
msgstr "E520: Non consentito in una 'modeline'"

msgid "E521: Number required after ="
msgstr "E521: Ci vuole un numero dopo ="

msgid "E522: Not found in termcap"
msgstr "E522: Non trovato in 'termcap'"

#, c-format
msgid "E539: Illegal character <%s>"
msgstr "E539: Carattere non ammesso <%s>"

msgid "E529: Cannot set 'term' to empty string"
msgstr "E529: Non posso assegnare a 'term' il valore 'stringa nulla'"

msgid "E530: Cannot change term in GUI"
msgstr "E530: Non posso modificare 'term' mentre sono nella GUI"

msgid "E531: Use \":gui\" to start the GUI"
msgstr "E531: Usa \":gui\" per far partire la GUI"

msgid "E589: 'backupext' and 'patchmode' are equal"
msgstr "E589: 'backupext' e 'patchmode' sono uguali"

msgid "E617: Cannot be changed in the GTK+ 2 GUI"
msgstr "E617: Non puň essere cambiato nella GUI GTK+ 2"

msgid "E524: Missing colon"
msgstr "E524: Manca ':'"

msgid "E525: Zero length string"
msgstr "E525: Stringa nulla"

#, c-format
msgid "E526: Missing number after <%s>"
msgstr "E526: Manca numero dopo <%s>"

msgid "E527: Missing comma"
msgstr "E527: Manca virgola"

msgid "E528: Must specify a ' value"
msgstr "E528: Devi specificare un valore '"

msgid "E595: contains unprintable or wide character"
msgstr "E595: contiene carattere 'wide' o non-stampabile"

msgid "E596: Invalid font(s)"
msgstr "E596: Font non validi"

msgid "E597: can't select fontset"
msgstr "E597: non posso selezionare fontset"

msgid "E598: Invalid fontset"
msgstr "E598: Fontset non valido"

msgid "E533: can't select wide font"
msgstr "E533: non posso selezionare 'wide font'"

msgid "E534: Invalid wide font"
msgstr "E534: 'Wide font' non valido"

#, c-format
msgid "E535: Illegal character after <%c>"
msgstr "E535: Carattere non ammesso dopo <%c>"

msgid "E536: comma required"
msgstr "E536: virgola mancante"

#, c-format
msgid "E537: 'commentstring' must be empty or contain %s"
msgstr "E537: 'commentstring' deve essere nulla o contenere %s"

msgid "E538: No mouse support"
msgstr "E538: Manca supporto mouse"

msgid "E540: Unclosed expression sequence"
msgstr "E540: Espressione non terminata"

msgid "E541: too many items"
msgstr "E541: troppi elementi"

msgid "E542: unbalanced groups"
msgstr "E542: gruppi sbilanciati"

msgid "E590: A preview window already exists"
msgstr "E590: Una finestra di pre-visualizzazione esiste giŕ"

msgid "W17: Arabic requires UTF-8, do ':set encoding=utf-8'"
msgstr "W17: Arabo richiede UTF-8, esegui ':set encoding=utf-8'"

#, c-format
msgid "E593: Need at least %d lines"
msgstr "E593: Servono almeno %d linee"

#, c-format
msgid "E594: Need at least %d columns"
msgstr "E594: Servono almeno %d colonne"

#, c-format
msgid "E355: Unknown option: %s"
msgstr "E355: Opzione inesistente: %s"

#. There's another character after zeros or the string
#. * is empty. In both cases, we are trying to set a
#. * num option using a string.
#, c-format
msgid "E521: Number required: &%s = '%s'"
msgstr "E521: Ci vuole un numero: &%s = '%s'"

msgid ""
"\n"
"--- Terminal codes ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Codici terminale ---"

msgid ""
"\n"
"--- Global option values ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Valori opzioni globali ---"

msgid ""
"\n"
"--- Local option values ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Valore opzioni locali ---"

msgid ""
"\n"
"--- Options ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Opzioni ---"

msgid "E356: get_varp ERROR"
msgstr "E356: ERRORE get_varp"

#, c-format
msgid "E357: 'langmap': Matching character missing for %s"
msgstr "E357: 'langmap': Manca carattere corrispondente per %s"

#, c-format
msgid "E358: 'langmap': Extra characters after semicolon: %s"
msgstr "E358: 'langmap': Caratteri in piů dopo il ';': %s"

msgid "cannot open "
msgstr "non riesco ad aprire "

msgid "VIM: Can't open window!\n"
msgstr "VIM: Non riesco ad aprire la finestra!\n"

msgid "Need Amigados version 2.04 or later\n"
msgstr "Serve Amigados versione 2.04 o successiva\n"

#, c-format
msgid "Need %s version %ld\n"
msgstr "Serve %s versione %ld\n"

msgid "Cannot open NIL:\n"
msgstr "Non riesco ad aprire NIL:\n"

msgid "Cannot create "
msgstr "Non riesco a creare "

#, c-format
msgid "Vim exiting with %d\n"
msgstr "Vim esce con %d\n"

msgid "cannot change console mode ?!\n"
msgstr "non posso modificare modalitŕ console ?!\n"

msgid "mch_get_shellsize: not a console??\n"
msgstr "mch_get_shellsize: non una console??\n"

#. if Vim opened a window: Executing a shell may cause crashes
msgid "E360: Cannot execute shell with -f option"
msgstr "E360: Non posso eseguire lo shell con l'opzione -f"

msgid "Cannot execute "
msgstr "Non riesco a eseguire "

msgid "shell "
msgstr "shell "

msgid " returned\n"
msgstr " ottenuto\n"

msgid "ANCHOR_BUF_SIZE too small."
msgstr "ANCHOR_BUF_SIZE troppo piccolo."

msgid "I/O ERROR"
msgstr "ERRORE I/O"

msgid "Message"
msgstr "Messaggio"

msgid "'columns' is not 80, cannot execute external commands"
msgstr "'columns' non vale 80, non riesco ad eseguire comandi esterni"

msgid "E237: Printer selection failed"
msgstr "E237: Scelta stampante non riuscita"

#, c-format
msgid "to %s on %s"
msgstr "a %s su %s"

#, c-format
msgid "E613: Unknown printer font: %s"
msgstr "E613: Font per stampante sconosciuto: %s"

#, c-format
msgid "E238: Print error: %s"
msgstr "E238: Errore durante stampa: %s"

#, c-format
msgid "Printing '%s'"
msgstr "Stampato: '%s'"

#, c-format
msgid "E244: Illegal charset name \"%s\" in font name \"%s\""
msgstr "E244: Nome di charset non ammesso \"%s\" nel fonte di nome \"%s\""

#, c-format
msgid "E245: Illegal char '%c' in font name \"%s\""
msgstr "E245: Carattere non ammesso '%c' nel font di nome \"%s\""

msgid "E366: Invalid 'osfiletype' option - using Text"
msgstr "E366: Opzione 'osfiletype' non valida - uso 'Text'"

msgid "Vim: Double signal, exiting\n"
msgstr "Vim: Segnale doppio, esco\n"

#, c-format
msgid "Vim: Caught deadly signal %s\n"
msgstr "Vim: Intercettato segnale fatale %s\n"

msgid "Vim: Caught deadly signal\n"
msgstr "Vim: Intercettato segnale fatale\n"

#, c-format
msgid "Opening the X display took %ld msec"
msgstr "Attivazione visualizzazione X ha richiesto %ld msec"

msgid ""
"\n"
"Vim: Got X error\n"
msgstr ""
"\n"
"Vim: Preso errore X\n"

msgid "Testing the X display failed"
msgstr "Prova visualizzazione X fallita"

msgid "Opening the X display timed out"
msgstr "Apertura visualizzazione X: tempo scaduto"

msgid ""
"\n"
"Could not get security context for "
msgstr ""
"\n"
"Non posso ottenere il contesto di sicurezza per "

msgid ""
"\n"
"Could not set security context for "
msgstr ""
"\n"
"Non posso impostare il contesto di sicurezza per "

msgid ""
"\n"
"Cannot execute shell "
msgstr ""
"\n"
"Non riesco a eseguire shell "

msgid ""
"\n"
"Cannot execute shell sh\n"
msgstr ""
"\n"
"Non riesco a eseguire shell sh\n"

msgid ""
"\n"
"shell returned "
msgstr ""
"\n"
"shell terminato con return-code "

msgid ""
"\n"
"Cannot create pipes\n"
msgstr ""
"\n"
"Non posso creare 'pipe'\n"

msgid ""
"\n"
"Cannot fork\n"
msgstr ""
"\n"
"Non riesco ad effettuare 'fork'\n"

msgid ""
"\n"
"Command terminated\n"
msgstr ""
"\n"
"Comando terminato\n"

msgid "XSMP lost ICE connection"
msgstr "XSMP ha perso la connessione ICE"

#, c-format
msgid "dlerror = \"%s\""
msgstr "dlerror = \"%s\""

msgid "Opening the X display failed"
msgstr "Apertura visualizzazione X fallita"

msgid "XSMP handling save-yourself request"
msgstr "XSMP gestione richiesta 'save-yourself'"

msgid "XSMP opening connection"
msgstr "XSMP apertura connessione"

msgid "XSMP ICE connection watch failed"
msgstr "XSMP osservazione connessione ICE fallita"

#, c-format
msgid "XSMP SmcOpenConnection failed: %s"
msgstr "XSMP SmcOpenConnection fallita: %s"

msgid "At line"
msgstr "Alla linea"

msgid "Could not load vim32.dll!"
msgstr "Non riesco a caricare vim32.dll!"

msgid "VIM Error"
msgstr "Errore VIM"

msgid "Could not fix up function pointers to the DLL!"
msgstr "Non sono riuscito a impostare puntatori di funzione verso la DLL!"

#, c-format
msgid "shell returned %d"
msgstr "shell terminato con return-code %d"

#, c-format
msgid "Vim: Caught %s event\n"
msgstr "Vim: Intercettato evento %s\n"

msgid "close"
msgstr "chiusura"

msgid "logoff"
msgstr "logoff"

msgid "shutdown"
msgstr "shutdown"

msgid "E371: Command not found"
msgstr "E371: Comando non trovato"

msgid ""
"VIMRUN.EXE not found in your $PATH.\n"
"External commands will not pause after completion.\n"
"See :help win32-vimrun for more information."
msgstr ""
"VIMRUN.EXE non trovato nel tuo $PATH.\n"
"I comandi esterni non faranno una pausa dopo aver finito l'esecuzione.\n"
"Vedi :help win32-vimrun per ulteriori informazioni."

msgid "Vim Warning"
msgstr "Avviso da Vim"

msgid "E372: Too many %%%c in format string"
msgstr "E372: Troppi %%%c nella stringa di 'format'"

msgid "E373: Unexpected %%%c in format string"
msgstr "E373: %%%c imprevisto nella stringa di 'format'"

msgid "E374: Missing ] in format string"
msgstr "E374: Manca ] nella stringa di 'format'"

msgid "E375: Unsupported %%%c in format string"
msgstr "E375: %%%c non supportato nella stringa di 'format'"

msgid "E376: Invalid %%%c in format string prefix"
msgstr "E376: %%%c non valido nel prefisso della stringa di 'format'"

msgid "E377: Invalid %%%c in format string"
msgstr "E377: %%%c non valido nella stringa di 'format'"

msgid "E378: 'errorformat' contains no pattern"
msgstr "E378: 'errorformat' non contiene alcun modello"

msgid "E379: Missing or empty directory name"
msgstr "E379: Nome directory mancante o nullo"

msgid "E553: No more items"
msgstr "E553: Non ci sono piů elementi"

#, c-format
msgid "(%d of %d)%s%s: "
msgstr "(%d di %d)%s%s: "

msgid " (line deleted)"
msgstr " (linea cancellata)"

msgid "E380: At bottom of quickfix stack"
msgstr "E380: Al fondo dello stack di quickfix"

msgid "E381: At top of quickfix stack"
msgstr "E381: In cima allo stack di quickfix"

#, c-format
msgid "error list %d of %d; %d errors"
msgstr "lista errori %d di %d; %d errori"

msgid "E382: Cannot write, 'buftype' option is set"
msgstr "E382: Non posso scrivere, l'opzione 'buftype' č impostata"

msgid "E683: File name missing or invalid pattern"
msgstr "E683: Nome file mancante o espressione non valida"

#, c-format
msgid "Cannot open file \"%s\""
msgstr "Non riesco ad aprire il file \"%s\""

msgid "E681: Buffer is not loaded"
msgstr "E681: Buffer non caricato"

msgid "E777: String or List expected"
msgstr "E777: aspettavo Stringa o Lista"

msgid "E339: Pattern too long"
msgstr "E339: Espressione troppo lunga"

msgid "E50: Too many \\z("
msgstr "E50: Troppe \\z("

#, c-format
msgid "E51: Too many %s("
msgstr "E51: Troppe %s("

msgid "E52: Unmatched \\z("
msgstr "E52: Senza riscontro: \\z("

msgid "E53: Unmatched %s%%("
msgstr "E53: Senza riscontro: %s%%("

#, c-format
msgid "E54: Unmatched %s("
msgstr "E54: Senza riscontro: %s("

#, c-format
msgid "E55: Unmatched %s)"
msgstr "E55: Senza riscontro: %s)"

#, c-format
msgid "E59: invalid character after %s@"
msgstr "E59: Carattere non ammesso dopo %s@"

#, c-format
msgid "E60: Too many complex %s{...}s"
msgstr "E60: Troppi %s{...}s complessi"

#, c-format
msgid "E61: Nested %s*"
msgstr "E61: %s* nidificato"

#, c-format
msgid "E62: Nested %s%c"
msgstr "E62: %s%c nidificato"

msgid "E63: invalid use of \\_"
msgstr "E63: uso non valido di \\_"

#, c-format
msgid "E64: %s%c follows nothing"
msgstr "E64: %s%c senza nulla prima"

msgid "E65: Illegal back reference"
msgstr "E65: Riferimento all'indietro non ammesso"

msgid "E66: \\z( not allowed here"
msgstr "E66: \\z( non consentito qui"

msgid "E67: \\z1 et al. not allowed here"
msgstr "E67: \\z1 ecc. non consentiti qui"

msgid "E68: Invalid character after \\z"
msgstr "E68: Carattere non ammesso dopo \\z"

msgid "E69: Missing ] after %s%%["
msgstr "E69: Manca ] dopo %s%%["

msgid "E70: Empty %s%%[]"
msgstr "E70: %s%%[] vuoto"

msgid "E678: Invalid character after %s%%[dxouU]"
msgstr "E678: Carattere non valido dopo %s%%[dxouU]"

msgid "E71: Invalid character after %s%%"
msgstr "E71: Carattere non ammesso dopo %s%%"

#, c-format
msgid "E769: Missing ] after %s["
msgstr "E769: Manca ] dopo %s["

#, c-format
msgid "E554: Syntax error in %s{...}"
msgstr "E554: Errore sintattico in %s{...}"

msgid "External submatches:\n"
msgstr "Sotto-corrispondenze esterne:\n"

msgid " VREPLACE"
msgstr " V-SOSTITUISCI"

msgid " REPLACE"
msgstr " SOSTITUISCI"

msgid " REVERSE"
msgstr " INVERTITO"

msgid " INSERT"
msgstr " INSERISCI"

msgid " (insert)"
msgstr " (inserisci)"

msgid " (replace)"
msgstr " (sostituisci)"

msgid " (vreplace)"
msgstr " (v-sostituisci)"

msgid " Hebrew"
msgstr " Ebraico"

msgid " Arabic"
msgstr " Arabo"

msgid " (lang)"
msgstr " (lingua)"

msgid " (paste)"
msgstr " (incolla)"

msgid " VISUAL"
msgstr " VISUALE"

msgid " VISUAL LINE"
msgstr " VISUALE LINEA"

msgid " VISUAL BLOCK"
msgstr " VISUALE BLOCCO"

msgid " SELECT"
msgstr " SELEZIONA"

msgid " SELECT LINE"
msgstr " SELEZIONA LINEA"

msgid " SELECT BLOCK"
msgstr " SELEZIONA BLOCCO"

msgid "recording"
msgstr "registrazione"

#, c-format
msgid "E383: Invalid search string: %s"
msgstr "E383: Stringa di ricerca non valida: %s"

#, c-format
msgid "E384: search hit TOP without match for: %s"
msgstr "E384: la ricerca ha raggiunto la CIMA senza successo per: %s"

#, c-format
msgid "E385: search hit BOTTOM without match for: %s"
msgstr "E385: la ricerca ha raggiunto il FONDO senza successo per: %s"

msgid "E386: Expected '?' or '/' after ';'"
msgstr "E386: '?' o '/' atteso dopo ';'"

msgid " (includes previously listed match)"
msgstr " (comprese corrispondenze elencate prima)"

#. cursor at status line
msgid "--- Included files "
msgstr "--- File inclusi "

msgid "not found "
msgstr "non trovati "

msgid "in path ---\n"
msgstr "nel percorso ---\n"

msgid " (Already listed)"
msgstr " (Giŕ elencati)"

msgid " NOT FOUND"
msgstr " NON TROVATO"

#, c-format
msgid "Scanning included file: %s"
msgstr "Scandisco file incluso: %s"

#, c-format
msgid "Searching included file %s"
msgstr "Cerco nel file incluso: %s"

msgid "E387: Match is on current line"
msgstr "E387: Corrispondenza nella linea corrente"

msgid "All included files were found"
msgstr "Tutti i file inclusi sono stati trovati"

msgid "No included files"
msgstr "Nessun file incluso"

msgid "E388: Couldn't find definition"
msgstr "E388: Non sono riuscito a trovare la definizione"

msgid "E389: Couldn't find pattern"
msgstr "E389: Non sono riuscito a trovare il modello"

msgid "Substitute "
msgstr "Sostituzione "

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Last %sSearch Pattern:\n"
"~"
msgstr ""
"\n"
"# Ult. %sEspressione di Ricerca:\n"
"~"

msgid "E759: Format error in spell file"
msgstr "E759: Errore di formato nel file ortografico"

msgid "E758: Truncated spell file"
msgstr "E758: File ortografico troncato"

#, c-format
msgid "Trailing text in %s line %d: %s"
msgstr "Testo in eccesso in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid "Affix name too long in %s line %d: %s"
msgstr "Nome affisso troppo lungo in %s linea %d: %s"

msgid "E761: Format error in affix file FOL, LOW or UPP"
msgstr "E761: Errore di formato nel file affissi FOL, LOW o UPP"

msgid "E762: Character in FOL, LOW or UPP is out of range"
msgstr "E762: Carattere fuori intervallo in FOL, LOW o UPP"

msgid "Compressing word tree..."
msgstr "Comprimo albero di parole..."

msgid "E756: Spell checking is not enabled"
msgstr "E756: Controllo ortografico non abilitato"

#, c-format
msgid "Warning: Cannot find word list \"%s.%s.spl\" or \"%s.ascii.spl\""
msgstr "Attenzione: Non trovo lista parole \"%s.%s.spl\" o \"%s.ascii.spl\""

#, c-format
msgid "Reading spell file \"%s\""
msgstr "Lettura file ortografico \"%s\""

msgid "E757: This does not look like a spell file"
msgstr "E757: Questo non sembra un file ortografico"

msgid "E771: Old spell file, needs to be updated"
msgstr "E771: File ortografico obsoleto, č necessario aggiornarlo"

msgid "E772: Spell file is for newer version of Vim"
msgstr "E772: Il file ortografico č per versioni di Vim piů recenti"

msgid "E770: Unsupported section in spell file"
msgstr "E770: Sezione non supportata nel file ortografico"

#, c-format
msgid "Warning: region %s not supported"
msgstr "Attenzione: regione %s non supportata"

#, c-format
msgid "Reading affix file %s ..."
msgstr "Lettura file affissi %s ..."

#, c-format
msgid "Conversion failure for word in %s line %d: %s"
msgstr "Conversione fallita per una parola in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid "Conversion in %s not supported: from %s to %s"
msgstr "Conversione in %s non supportata: da %s a %s"

#, c-format
msgid "Conversion in %s not supported"
msgstr "Conversione in %s non supportata"

#, c-format
msgid "Invalid value for FLAG in %s line %d: %s"
msgstr "Valore di FLAG non valido in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid "FLAG after using flags in %s line %d: %s"
msgstr "FLAG dopo l'uso di flags in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid ""
"Defining COMPOUNDFORBIDFLAG after PFX item may give wrong results in %s line "
"%d"
msgstr ""
"Definire COMPOUNDFORBIDFLAG dopo l'elemento PFX potrebbe dare risultati "
"errati in %s linea %d"

#, c-format
msgid ""
"Defining COMPOUNDPERMITFLAG after PFX item may give wrong results in %s line "
"%d"
msgstr ""
"Definire COMPOUNDPERMITFLAG dopo l'elemento PFX potrebbe dare risultati "
"errati in %s linea %d"

#, c-format
msgid "Wrong COMPOUNDRULES value in %s line %d: %s"
msgstr "Valore errato per COMPOUNDRULES in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid "Wrong COMPOUNDWORDMAX value in %s line %d: %s"
msgstr "Valore errato per COMPOUNDWORDMAX in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid "Wrong COMPOUNDMIN value in %s line %d: %s"
msgstr "Valore errato per COMPOUNDMIN in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid "Wrong COMPOUNDSYLMAX value in %s line %d: %s"
msgstr "Valore errato per COMPOUNDSYLMAX in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid "Wrong CHECKCOMPOUNDPATTERN value in %s line %d: %s"
msgstr "Valore errato per CHECKCOMPOUNDPATTERN in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid "Different combining flag in continued affix block in %s line %d: %s"
msgstr ""
"Flag combinazione diverso in blocco affissi continuo in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid "Duplicate affix in %s line %d: %s"
msgstr "Affisso duplicato in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid ""
"Affix also used for BAD/RARE/KEEPCASE/NEEDAFFIX/NEEDCOMPOUND/NOSUGGEST in %s "
"line %d: %s"
msgstr ""
"Affisso usato anche per BAD/RARE/KEEPCASE/NEEDAFFIX/NEEDCOMPOUND/NOSUGGEST "
"in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid "Expected Y or N in %s line %d: %s"
msgstr "Y o N deve essere presente in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid "Broken condition in %s line %d: %s"
msgstr "Condizione non rispettata in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid "Expected REP(SAL) count in %s line %d"
msgstr "Contatore REP(SAL) necessario in %s linea %d"

#, c-format
msgid "Expected MAP count in %s line %d"
msgstr "Contatore MAP necessario in %s linea %d"

#, c-format
msgid "Duplicate character in MAP in %s line %d"
msgstr "Carattere duplicato in MAP in %s linea %d"

#, c-format
msgid "Unrecognized or duplicate item in %s line %d: %s"
msgstr "Elemento non riconosciuto o duplicato in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid "Missing FOL/LOW/UPP line in %s"
msgstr "Linea FOL/LOW/UPP mancante in %s"

msgid "COMPOUNDSYLMAX used without SYLLABLE"
msgstr "COMPOUNDSYLMAX usato senza SYLLABLE"

msgid "Too many postponed prefixes"
msgstr "Troppi suffissi"

msgid "Too many compound flags"
msgstr "Troppi flag composti"

msgid "Too many postponed prefixes and/or compound flags"
msgstr "Troppi suffissi e/o flag composti"

#, c-format
msgid "Missing SOFO%s line in %s"
msgstr "Linea SOFO%s mancante in %s"

#, c-format
msgid "Both SAL and SOFO lines in %s"
msgstr "Linee sia SAL che SOFO in %s"

#, c-format
msgid "Flag is not a number in %s line %d: %s"
msgstr "Il flag non č un numero in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid "Illegal flag in %s line %d: %s"
msgstr "Flag non ammesso in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid "%s value differs from what is used in another .aff file"
msgstr "Il valore di %s č diverso da quello usato in un altro file .aff"

#, c-format
msgid "Reading dictionary file %s ..."
msgstr "Lettura file dizionario %s ..."

#, c-format
msgid "E760: No word count in %s"
msgstr "E760: Nessun contatore parole in %s"

#, c-format
msgid "line %6d, word %6d - %s"
msgstr "linea %6d, parola %6d - %s"

#, c-format
msgid "Duplicate word in %s line %d: %s"
msgstr "Parola duplicata in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid "First duplicate word in %s line %d: %s"
msgstr "Prima parola duplicata in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid "%d duplicate word(s) in %s"
msgstr "%d parole duplicate in %s"

#, c-format
msgid "Ignored %d word(s) with non-ASCII characters in %s"
msgstr "%d parole con caratteri non-ASCII ignorate in %s"

#, c-format
msgid "Reading word file %s ..."
msgstr "Lettura file parole %s ..."

#, c-format
msgid "Duplicate /encoding= line ignored in %s line %d: %s"
msgstr "Linea /encoding= duplicata ignorata in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid "/encoding= line after word ignored in %s line %d: %s"
msgstr "Linea /encoding= dopo parola ignorata in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid "Duplicate /regions= line ignored in %s line %d: %s"
msgstr "Linea /regions= duplicata ignorata in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid "Too many regions in %s line %d: %s"
msgstr "Troppe regioni in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid "/ line ignored in %s line %d: %s"
msgstr "Linea / ignorata in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid "Invalid region nr in %s line %d: %s"
msgstr "N. regione non valido in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid "Unrecognized flags in %s line %d: %s"
msgstr "Flag non riconosciuti in %s linea %d: %s"

#, c-format
msgid "Ignored %d words with non-ASCII characters"
msgstr "%d parole con caratteri non-ASCII ignorate"

msgid "Compressed %d of %d nodes; %d (%d%%) remaining"
msgstr "%d di %d nodi compressi; ne restano %d (%d%%)"

msgid "Reading back spell file..."
msgstr "Rilettura file ortografico..."

#.
#. * Go through the trie of good words, soundfold each word and add it to
#. * the soundfold trie.
#.
msgid "Performing soundfolding..."
msgstr "Eseguo soundfolding..."

#, c-format
msgid "Number of words after soundfolding: %ld"
msgstr "Numero di parole dopo soundfolding: %ld"

#, c-format
msgid "Total number of words: %d"
msgstr "Conteggio totale delle parole: %d"

#, c-format
msgid "Writing suggestion file %s ..."
msgstr "Scrivo file di suggerimenti %s ..."

#, c-format
msgid "Estimated runtime memory use: %d bytes"
msgstr "Uso stimato di memoria durante esecuzione: %d byte"

msgid "E751: Output file name must not have region name"
msgstr "E751: Il nome del file di output non deve avere il nome di regione"

msgid "E754: Only up to 8 regions supported"
msgstr "E754: Sono supportate fino ad 8 regioni"

#, c-format
msgid "E755: Invalid region in %s"
msgstr "E755: Regione non valida in %s"

msgid "Warning: both compounding and NOBREAK specified"
msgstr "Attenzione: specificati sia composizione sia NOBREAK"

#, c-format
msgid "Writing spell file %s ..."
msgstr "Scrivo file ortografico %s ..."

msgid "Done!"
msgstr "Fatto!"

#, c-format
msgid "E765: 'spellfile' does not have %ld entries"
msgstr "E765: 'spellfile' non ha %ld elementi"

#, c-format
msgid "Word removed from %s"
msgstr "Parola rimossa da %s"

#, c-format
msgid "Word added to %s"
msgstr "Parola aggiunta a %s"

msgid "E763: Word characters differ between spell files"
msgstr "E763: Caratteri di parola differenti nei file ortografici"

msgid "Sorry, no suggestions"
msgstr "Spiacente, nessun suggerimento"

#, c-format
msgid "Sorry, only %ld suggestions"
msgstr "Spiacente, solo %ld suggerimenti"

#. for when 'cmdheight' > 1
#. avoid more prompt
#, c-format
msgid "Change \"%.*s\" to:"
msgstr "Cambiare \"%.*s\" in:"

#, c-format
msgid " < \"%.*s\""
msgstr " < \"%.*s\""

msgid "E752: No previous spell replacement"
msgstr "E752: Nessuna sostituzione ortografica precedente"

#, c-format
msgid "E753: Not found: %s"
msgstr "E753: Non trovato: %s"

#, c-format
msgid "E778: This does not look like a .sug file: %s"
msgstr "E778: Questo non sembra un file .sug: %s"

#, c-format
msgid "E779: Old .sug file, needs to be updated: %s"
msgstr "E779: File .sug obsoleto, č necessario aggiornarlo: %s"

#, c-format
msgid "E780: .sug file is for newer version of Vim: %s"
msgstr "E780: Il file .sug č per versioni di Vim piů recenti: %s"

#, c-format
msgid "E781: .sug file doesn't match .spl file: %s"
msgstr "E781: Il file .sug non corrisponde al file .spl: %s"

#, c-format
msgid "E782: error while reading .sug file: %s"
msgstr "E782: Errore leggendo il file .sug: %s"

#. This should have been checked when generating the .spl
#. * file.
msgid "E783: duplicate char in MAP entry"
msgstr "E783: carattere duplicato nell'elemento MAP"

#, c-format
msgid "E390: Illegal argument: %s"
msgstr "E390: Argomento non ammesso: %s"

#, c-format
msgid "E391: No such syntax cluster: %s"
msgstr "E391: 'cluster' sintattico inesistente: %s"

msgid "No Syntax items defined for this buffer"
msgstr "Nessun elemento sintattico definito per questo buffer"

msgid "syncing on C-style comments"
msgstr "sincronizzo i commenti nello stile C"

msgid "no syncing"
msgstr "nessuna sincronizzazione"

msgid "syncing starts "
msgstr "la sincronizzazione inizia "

msgid " lines before top line"
msgstr " linee prima della linea iniziale"

msgid ""
"\n"
"--- Syntax sync items ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Elementi sincronizzazione sintassi ---"

msgid ""
"\n"
"syncing on items"
msgstr ""
"\n"
"sincronizzo elementi"

msgid ""
"\n"
"--- Syntax items ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Elementi sintattici ---"

#, c-format
msgid "E392: No such syntax cluster: %s"
msgstr "E392: 'cluster' sintattico inesistente: %s"

msgid "minimal "
msgstr "minimale "

msgid "maximal "
msgstr "massimale "

msgid "; match "
msgstr "; corrisp. "

msgid " line breaks"
msgstr " interruzioni di linea"

msgid "E395: contains argument not accepted here"
msgstr "E395: contiene argomenti non accettati qui"

msgid "E396: containedin argument not accepted here"
msgstr "E396: argomento 'containedin' non accettato qui"

msgid "E393: group[t]here not accepted here"
msgstr "E393: group[t]here non ammesso qui"

#, c-format
msgid "E394: Didn't find region item for %s"
msgstr "E394: Elemento di 'region' non trovato per %s"

msgid "E397: Filename required"
msgstr "E397: Nome file necessario"

#, c-format
msgid "E789: Missing ']': %s"
msgstr "E789: Manca ']': %s"

#, c-format
msgid "E398: Missing '=': %s"
msgstr "E398: Manca '=': %s"

#, c-format
msgid "E399: Not enough arguments: syntax region %s"
msgstr "E399: Argomenti non sufficienti per: 'syntax region' %s"

msgid "E400: No cluster specified"
msgstr "E400: Nessun 'cluster' specificato"

#, c-format
msgid "E401: Pattern delimiter not found: %s"
msgstr "E401: Delimitatore di espressione non trovato: %s"

#, c-format
msgid "E402: Garbage after pattern: %s"
msgstr "E402: Spazzatura dopo espressione: %s"

msgid "E403: syntax sync: line continuations pattern specified twice"
msgstr ""
"E403: syntax sync: espressione di continuazione linea specificata due volte"

#, c-format
msgid "E404: Illegal arguments: %s"
msgstr "E404: Argomenti non validi: %s"

#, c-format
msgid "E405: Missing equal sign: %s"
msgstr "E405: Manca '=': %s"

#, c-format
msgid "E406: Empty argument: %s"
msgstr "E406: Argomento nullo: %s"

#, c-format
msgid "E407: %s not allowed here"
msgstr "E407: %s non consentito qui"

#, c-format
msgid "E408: %s must be first in contains list"
msgstr "E408: %s deve venire per primo nella lista 'contains'"

#, c-format
msgid "E409: Unknown group name: %s"
msgstr "E409: Nome gruppo sconosciuto: %s"

#, c-format
msgid "E410: Invalid :syntax subcommand: %s"
msgstr "E410: Sotto-comando :syntax non valido: %s"

msgid "E679: recursive loop loading syncolor.vim"
msgstr "E679: ciclo ricorsivo nel caricamento di syncolor.vim"

#, c-format
msgid "E411: highlight group not found: %s"
msgstr "E411: gruppo evidenziazione non trovato: %s"

#, c-format
msgid "E412: Not enough arguments: \":highlight link %s\""
msgstr "E412: Argomenti non sufficienti: \":highlight link %s\""

#, c-format
msgid "E413: Too many arguments: \":highlight link %s\""
msgstr "E413: Troppi argomenti: \":highlight link %s\""

msgid "E414: group has settings, highlight link ignored"
msgstr "E414: 'group' ha impostazioni, 'highlight link' ignorato"

#, c-format
msgid "E415: unexpected equal sign: %s"
msgstr "E415: segno '=' inatteso: %s"

#, c-format
msgid "E416: missing equal sign: %s"
msgstr "E416: manca segno '=': %s"

#, c-format
msgid "E417: missing argument: %s"
msgstr "E417: manca argomento: %s"

#, c-format
msgid "E418: Illegal value: %s"
msgstr "E418: Valore non ammesso: %s"

msgid "E419: FG color unknown"
msgstr "E419: colore di testo sconosciuto"

msgid "E420: BG color unknown"
msgstr "E420: colore di sfondo sconosciuto"

#, c-format
msgid "E421: Color name or number not recognized: %s"
msgstr "E421: Numero o nome di colore non riconosciuto: %s"

#, c-format
msgid "E422: terminal code too long: %s"
msgstr "E422: codice terminale troppo lungo: %s"

#, c-format
msgid "E423: Illegal argument: %s"
msgstr "E423: Argomento non ammesso: %s"

msgid "E424: Too many different highlighting attributes in use"
msgstr "E424: Troppi gruppi evidenziazione differenti in uso"

msgid "E669: Unprintable character in group name"
msgstr "E669: Carattere non stampabile in un nome di gruppo"

msgid "W18: Invalid character in group name"
msgstr "W18: Carattere non ammesso in un nome di gruppo"

msgid "E555: at bottom of tag stack"
msgstr "E555: al fondo dello stack dei tag"

msgid "E556: at top of tag stack"
msgstr "E556: in cima allo stack dei tag"

msgid "E425: Cannot go before first matching tag"
msgstr "E425: Non posso andare prima del primo tag corrispondente"

#, c-format
msgid "E426: tag not found: %s"
msgstr "E426: tag non trovato: %s"

msgid " # pri kind tag"
msgstr " # pri tipo tag"

msgid "file\n"
msgstr "file\n"

msgid "E427: There is only one matching tag"
msgstr "E427: C'č solo un tag corrispondente"

msgid "E428: Cannot go beyond last matching tag"
msgstr "E428: Non posso andare oltre l'ultimo tag corrispondente"

#, c-format
msgid "File \"%s\" does not exist"
msgstr "Il file \"%s\" non esiste"

#. Give an indication of the number of matching tags
#, c-format
msgid "tag %d of %d%s"
msgstr "tag %d di %d%s"

msgid " or more"
msgstr " o piů"

msgid " Using tag with different case!"
msgstr " Uso tag ignorando maiuscole/minuscole!"

#, c-format
msgid "E429: File \"%s\" does not exist"
msgstr "E429: Il file \"%s\" non esiste"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
" # TO tag     FROM line in file/text"
msgstr ""
"\n"
" # A tag     DA__ linea in file/testo"

#, c-format
msgid "Searching tags file %s"
msgstr "Ricerca nel tag file %s"

#, c-format
msgid "E430: Tag file path truncated for %s\n"
msgstr "E430: Percorso tag file troncato per %s\n"

#, c-format
msgid "E431: Format error in tags file \"%s\""
msgstr "E431: Errore di formato nel tag file \"%s\""

#, c-format
msgid "Before byte %ld"
msgstr "Prima del byte %ld"

#, c-format
msgid "E432: Tags file not sorted: %s"
msgstr "E432: Tag file non ordinato alfabeticamente: %s"

#. never opened any tags file
msgid "E433: No tags file"
msgstr "E433: Nessun tag file"

msgid "Ignoring long line in tags file"
msgstr "Linea lunga ignorata nel tag file"

msgid "E434: Can't find tag pattern"
msgstr "E434: Non riesco a trovare modello tag"

msgid "E435: Couldn't find tag, just guessing!"
msgstr "E435: Non riesco a trovare tag, sto solo tirando a indovinare!"

msgid "' not known. Available builtin terminals are:"
msgstr "' non noto. Terminali disponibili predisposti sono:"

msgid "defaulting to '"
msgstr "predefinito a '"

msgid "E557: Cannot open termcap file"
msgstr "E557: Non posso aprire file 'termcap'"

msgid "E558: Terminal entry not found in terminfo"
msgstr "E558: Descrizione terminale non trovata in 'terminfo'"

msgid "E559: Terminal entry not found in termcap"
msgstr "E559: Descrizione terminale non trovata in 'termcap'"

#, c-format
msgid "E436: No \"%s\" entry in termcap"
msgstr "E436: Nessuna descrizione per \"%s\" in 'termcap'"

msgid "E437: terminal capability \"cm\" required"
msgstr "E437: capacitŕ \"cm\" del terminale necessaria"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Terminal keys ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Tasti Terminale ---"

msgid "new shell started\n"
msgstr "fatto eseguire nuovo shell\n"

msgid "Vim: Error reading input, exiting...\n"
msgstr "Vim: Errore leggendo l'input, esco...\n"

msgid "Used CUT_BUFFER0 instead of empty selection"
msgstr "Uso CUT_BUFFER0 invece che una scelta nulla"

#. must display the prompt
msgid "No undo possible; continue anyway"
msgstr "'undo' non piů possibile; continuo comunque"

msgid "Already at oldest change"
msgstr "Questa č giŕ la prima modifica"

msgid "Already at newest change"
msgstr "Questa č giŕ l'ultima modifica"

#, c-format
msgid "Undo number %ld not found"
msgstr "Undo numero %ld non trovato"

msgid "E438: u_undo: line numbers wrong"
msgstr "E438: u_undo: numeri linee errati"

msgid "more line"
msgstr "linea in piů"

msgid "more lines"
msgstr "linee in piů"

msgid "line less"
msgstr "linea in meno"

msgid "fewer lines"
msgstr "linee in meno"

msgid "change"
msgstr "modifica"

msgid "changes"
msgstr "modifiche"

#, c-format
msgid "%ld %s; %s #%ld %s"
msgstr "%ld %s; %s #%ld %s"

msgid "before"
msgstr "prima"

msgid "after"
msgstr "dopo"

msgid "Nothing to undo"
msgstr "Nessuna modifica, Undo impossibile"

msgid "number changes time"
msgstr "numero modif.  ora"

#, c-format
msgid "%ld seconds ago"
msgstr "%ld secondi fa"

msgid "E790: undojoin is not allowed after undo"
msgstr "E790: undojoin non č consentito dopo undo"

msgid "E439: undo list corrupt"
msgstr "E439: lista 'undo' non valida"

msgid "E440: undo line missing"
msgstr "E440: linea di 'undo' mancante"

#. Only MS VC 4.1 and earlier can do Win32s
msgid ""
"\n"
"MS-Windows 16/32-bit GUI version"
msgstr ""
"\n"
"versione MS-Windows 16/32-bit GUI"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 64-bit GUI version"
msgstr ""
"\n"
"Versione MS-Windows 64-bit GUI"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 32-bit GUI version"
msgstr ""
"\n"
"Versione MS-Windows 32-bit GUI"

msgid " in Win32s mode"
msgstr " in modalitŕ Win32s"

msgid " with OLE support"
msgstr " con supporto OLE"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 64-bit console version"
msgstr ""
"\n"
"Versione MS-Windows 64-bit console"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 32-bit console version"
msgstr ""
"\n"
"Versione MS-Windows 32-bit console"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 16-bit version"
msgstr ""
"\n"
"Versione MS-Windows 16-bit"

msgid ""
"\n"
"32-bit MS-DOS version"
msgstr ""
"\n"
"Version MS-DOS 32-bit"

msgid ""
"\n"
"16-bit MS-DOS version"
msgstr ""
"\n"
"Versione MS-DOS 16-bit"

msgid ""
"\n"
"MacOS X (unix) version"
msgstr ""
"\n"
"Versione MacOS X (unix)"

msgid ""
"\n"
"MacOS X version"
msgstr ""
"\n"
"Versione X MacOS"

msgid ""
"\n"
"MacOS version"
msgstr ""
"\n"
"Versione MacOS"

msgid ""
"\n"
"RISC OS version"
msgstr ""
"\n"
"Versione RISC OS"

msgid ""
"\n"
"OpenVMS version"
msgstr ""
"\n"
"Versione OpenVMS"

msgid ""
"\n"
"Included patches: "
msgstr ""
"\n"
"Patch incluse: "

#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"Extra patches: "
msgstr ""
"\n"
"Patch aggiuntive: "

msgid "Modified by "
msgstr "Modificato da "

msgid ""
"\n"
"Compiled "
msgstr ""
"\n"
"Compilato "

msgid "by "
msgstr "da "

msgid ""
"\n"
"Huge version "
msgstr ""
"\n"
"Versione gigante "

msgid ""
"\n"
"Big version "
msgstr ""
"\n"
"Versione grande "

msgid ""
"\n"
"Normal version "
msgstr ""
"\n"
"Versione normale "

msgid ""
"\n"
"Small version "
msgstr ""
"\n"
"Versione piccola "

msgid ""
"\n"
"Tiny version "
msgstr ""
"\n"
"Versione minuscola "

msgid "without GUI."
msgstr "senza GUI."

msgid "with GTK2-GNOME GUI."
msgstr "con GUI GTK2-GNOME."

msgid "with GTK-GNOME GUI."
msgstr "con GUI GTK-GNOME."

msgid "with GTK2 GUI."
msgstr "con GUI GTK2."

msgid "with GTK GUI."
msgstr "con GUI GTK."

msgid "with X11-Motif GUI."
msgstr "con GUI X11-Motif."

msgid "with X11-neXtaw GUI."
msgstr "con GUI X11-neXtaw."

msgid "with X11-Athena GUI."
msgstr "con GUI X11-Athena."

msgid "with Photon GUI."
msgstr "con GUI Photon."

msgid "with GUI."
msgstr "con GUI."

msgid "with Carbon GUI."
msgstr "con GUI Carbon."

msgid "with Cocoa GUI."
msgstr "con GUI Cocoa."

msgid "with (classic) GUI."
msgstr "con GUI (classica)."

msgid " Features included (+) or not (-):\n"
msgstr " Funzionalitŕ incluse (+) o escluse (-):\n"

msgid "  system vimrc file: \""
msgstr "  file vimrc di sistema: \""

msgid "   user vimrc file: \""
msgstr "    file vimrc utente: \""

msgid " 2nd user vimrc file: \""
msgstr "  II file vimrc utente: \""

msgid " 3rd user vimrc file: \""
msgstr "  III file vimrc utente: \""

msgid "   user exrc file: \""
msgstr "    file exrc utente: \""

msgid " 2nd user exrc file: \""
msgstr "   II file exrc utente: \""

msgid " system gvimrc file: \""
msgstr " file gvimrc di sistema: \""

msgid "  user gvimrc file: \""
msgstr "   file gvimrc utente: \""

msgid "2nd user gvimrc file: \""
msgstr "  II file gvimrc utente: \""

msgid "3rd user gvimrc file: \""
msgstr " III file gvimrc utente: \""

msgid "  system menu file: \""
msgstr "  file menu di sistema: \""

msgid " fall-back for $VIM: \""
msgstr "     $VIM di riserva: \""

msgid " f-b for $VIMRUNTIME: \""
msgstr " $VIMRUNTIME di riserva: \""

msgid "Compilation: "
msgstr "Compilazione: "

msgid "Compiler: "
msgstr "Compilatore: "

msgid "Linking: "
msgstr "Link: "

msgid " DEBUG BUILD"
msgstr " VERSIONE DEBUG"

msgid "VIM - Vi IMproved"
msgstr "VIM - Vi IMproved (VI Migliorato)"

msgid "version "
msgstr "versione "

msgid "by Bram Moolenaar et al."
msgstr "di Bram Moolenaar et al."

msgid "Vim is open source and freely distributable"
msgstr "Vim č 'open source' e puň essere distribuito liberamente"

msgid "Help poor children in Uganda!"
msgstr "Aiuta i bambini poveri dell'Uganda!"

msgid "type :help iccf<Enter>    for information "
msgstr "batti :help iccf<Invio>    per informazioni      "

msgid "type :q<Enter>        to exit     "
msgstr "batti :q<Invio>        per uscire         "

msgid "type :help<Enter> or <F1> for on-line help"
msgstr "batti :help<Invio> o <F1>  per aiuto online      "

msgid "type :help version7<Enter>  for version info"
msgstr "batti :help version7<Invio>  per informazioni su versione"

msgid "Running in Vi compatible mode"
msgstr "Eseguo in modalitŕ compatibile Vi"

msgid "type :set nocp<Enter>    for Vim defaults"
msgstr "batti :set nocp<Invio>    per valori predefiniti Vim"

msgid "type :help cp-default<Enter> for info on this"
msgstr "batti :help cp-default<Enter> per info al riguardo"

msgid "menu Help->Orphans      for information  "
msgstr "menu Aiuto->Orfani      per informazioni  "

msgid "Running modeless, typed text is inserted"
msgstr "Esecuzione senza modalitŕ: solo inserimento"

msgid "menu Edit->Global Settings->Toggle Insert Mode "
msgstr "menu Modifica->Impost.Globali->Modal.Inser. Sě/No"

msgid "               for two modes   "
msgstr "             per modo Inser./Comandi"

msgid "menu Edit->Global Settings->Toggle Vi Compatible"
msgstr "menu Modifica->Impost.Globali->Compatibile Vi Sě/No"

msgid "               for Vim defaults  "
msgstr "              modo Vim predefinito "

msgid "Sponsor Vim development!"
msgstr "Sponsorizza lo sviluppo di Vim!"

msgid "Become a registered Vim user!"
msgstr "Diventa un utente Vim registrato!"

msgid "type :help sponsor<Enter>  for information "
msgstr "batti :help sponsor<Invio>  per informazioni "

msgid "type :help register<Enter>  for information "
msgstr "batti :help register<Invio>  per informazioni "

msgid "menu Help->Sponsor/Register for information  "
msgstr "menu Aiuto->Sponsor/Registrazione per informazioni "

msgid "WARNING: Windows 95/98/ME detected"
msgstr "ATTENZIONE: Trovato Windows 95/98/ME"

msgid "type :help windows95<Enter> for info on this"
msgstr "batti :help windows95<Enter> per info al riguardo"

msgid "Already only one window"
msgstr "C'č giŕ una finestra sola"

msgid "E441: There is no preview window"
msgstr "E441: Non c'č una finestra di pre-visualizzazione"

msgid "E442: Can't split topleft and botright at the same time"
msgstr "E442: Non riesco a dividere ALTO-SX e BASSO-DX contemporaneamente"

msgid "E443: Cannot rotate when another window is split"
msgstr "E443: Non posso ruotare quando un'altra finestra č divisa in due"

msgid "E444: Cannot close last window"
msgstr "E444: Non riesco a chiudere l'ultima finestra"

msgid "E813: Cannot close autocmd window"
msgstr "E813: Non riesco a chiudere la finestra autocomandi"

msgid "E814: Cannot close window, only autocmd window would remain"
msgstr ""
"E814: Non posso chiudere questa finestra, rimarrebbe solo la finestra "
"autocomandi"

msgid "E445: Other window contains changes"
msgstr "E445: Altre finestre contengono modifiche"

msgid "E446: No file name under cursor"
msgstr "E446: Nessun nome file sotto il cursore"

#, c-format
msgid "E447: Can't find file \"%s\" in path"
msgstr "E447: Non riesco a trovare il file \"%s\" nel percorso"

#, c-format
msgid "E370: Could not load library %s"
msgstr "E370: Non riesco a caricare la libreria %s"

msgid "Sorry, this command is disabled: the Perl library could not be loaded."
msgstr ""
"Spiacente, comando non disponibile, non riesco a caricare libreria programmi "
"Perl."

msgid "E299: Perl evaluation forbidden in sandbox without the Safe module"
msgstr ""
"E299: Valorizzazione Perl vietata in ambiente protetto senza il modulo Safe"

msgid "Edit with &multiple Vims"
msgstr "Apri con &molti Vim"

msgid "Edit with single &Vim"
msgstr "Apri con un solo &Vim"

msgid "Diff with Vim"
msgstr "Differenza con Vim"

msgid "Edit with &Vim"
msgstr "Apri con &Vim"

msgid "Edit with existing Vim - "
msgstr "Apri con Vim esistente - "

msgid "Edits the selected file(s) with Vim"
msgstr "Apri i(l) file scelto(i) con Vim"

msgid "Error creating process: Check if gvim is in your path!"
msgstr ""
"Errore creando il processo: Controllate che gvim sia incluso nel vostro "
"percorso (PATH)"

msgid "gvimext.dll error"
msgstr "errore gvimext.dll"

msgid "Path length too long!"
msgstr "Percorso file troppo lungo!"

msgid "--No lines in buffer--"
msgstr "--File vuoto--"

#.
#. * The error messages that can be shared are included here.
#. * Excluded are errors that are only used once and debugging messages.
#.
msgid "E470: Command aborted"
msgstr "E470: Comando finito male"

msgid "E471: Argument required"
msgstr "E471: Argomento necessario"

msgid "E10: \\ should be followed by /, ? or &"
msgstr "E10: \\ dovrebbe essere seguito da /, ? oppure &"

msgid "E11: Invalid in command-line window; <CR> executes, CTRL-C quits"
msgstr "E11: Non valido nella finestra comandi; <INVIO> esegue, CTRL-C ignora"

msgid "E12: Command not allowed from exrc/vimrc in current dir or tag search"
msgstr ""
"E12: Comando non ammesso da exrc/vimrc nella dir. in uso o nella ricerca tag"

msgid "E171: Missing :endif"
msgstr "E171: Manca :endif"

msgid "E600: Missing :endtry"
msgstr "E600: Manca :endtry"

msgid "E170: Missing :endwhile"
msgstr "E170: Manca :endwhile"

msgid "E170: Missing :endfor"
msgstr "E170: Manca :endfor"

msgid "E588: :endwhile without :while"
msgstr "E588: :endwhile senza :while"

msgid "E588: :endfor without :for"
msgstr "E588: :endfor senza :for"

msgid "E13: File exists (add ! to override)"
msgstr "E13: File esistente (aggiungi ! per riscriverlo)"

msgid "E472: Command failed"
msgstr "E472: Comando fallito"

#, c-format
msgid "E234: Unknown fontset: %s"
msgstr "E234: Fontset sconosciuto: %s"

#, c-format
msgid "E235: Unknown font: %s"
msgstr "E235: Font sconosciuto: %s"

#, c-format
msgid "E236: Font \"%s\" is not fixed-width"
msgstr "E236: Font \"%s\" non di larghezza fissa"

msgid "E473: Internal error"
msgstr "E473: Errore interno"

msgid "Interrupted"
msgstr "Interrotto"

msgid "E14: Invalid address"
msgstr "E14: Indirizzo non valido"

msgid "E474: Invalid argument"
msgstr "E474: Argomento non valido"

#, c-format
msgid "E475: Invalid argument: %s"
msgstr "E475: Argomento non valido: %s"

#, c-format
msgid "E15: Invalid expression: %s"
msgstr "E15: Espressione non valida: %s"

msgid "E16: Invalid range"
msgstr "E16: Intervallo non valido"

msgid "E476: Invalid command"
msgstr "E476: Comando non valido"

#, c-format
msgid "E17: \"%s\" is a directory"
msgstr "E17: \"%s\" č una directory"

#, c-format
msgid "E364: Library call failed for \"%s()\""
msgstr "E364: Chiamata a libreria fallita per \"%s()\""

#, c-format
msgid "E448: Could not load library function %s"
msgstr "E448: Non posso caricare la funzione di libreria %s"

msgid "E19: Mark has invalid line number"
msgstr "E19: 'Mark' con numero linea non valido"

msgid "E20: Mark not set"
msgstr "E20: 'Mark' non impostato"

msgid "E21: Cannot make changes, 'modifiable' is off"
msgstr "E21: Non posso fare modifiche, 'modifiable' č inibito"

msgid "E22: Scripts nested too deep"
msgstr "E22: Script troppo nidificati"

msgid "E23: No alternate file"
msgstr "E23: Nessun file alternato"

msgid "E24: No such abbreviation"
msgstr "E24: Abbreviazione inesistente"

msgid "E477: No ! allowed"
msgstr "E477: ! non consentito"

msgid "E25: GUI cannot be used: Not enabled at compile time"
msgstr "E25: GUI non utilizzabile: Non abilitata in compilazione"

msgid "E26: Hebrew cannot be used: Not enabled at compile time\n"
msgstr "E26: Ebraico non utilizzabile: Non abilitato in compilazione\n"

msgid "E27: Farsi cannot be used: Not enabled at compile time\n"
msgstr "E27: Farsi non utilizzabile: Non abilitato in compilazione\n"

msgid "E800: Arabic cannot be used: Not enabled at compile time\n"
msgstr "E800: Arabo non utilizzabile: Non abilitato in compilazione\n"

#, c-format
msgid "E28: No such highlight group name: %s"
msgstr "E28: Nome di gruppo di evidenziazione inesistente: %s"

msgid "E29: No inserted text yet"
msgstr "E29: Ancora nessun testo inserito"

msgid "E30: No previous command line"
msgstr "E30: Nessuna linea comandi precedente"

msgid "E31: No such mapping"
msgstr "E31: Mapping inesistente"

msgid "E479: No match"
msgstr "E479: Nessuna corrispondenza"

#, c-format
msgid "E480: No match: %s"
msgstr "E480: Nessuna corrispondenza: %s"

msgid "E32: No file name"
msgstr "E32: Manca nome file"

msgid "E33: No previous substitute regular expression"
msgstr "E33: Nessuna espressione regolare precedente di 'substitute'"

msgid "E34: No previous command"
msgstr "E34: Nessun comando precedente"

msgid "E35: No previous regular expression"
msgstr "E35: Nessuna espressione regolare precedente"

msgid "E481: No range allowed"
msgstr "E481: Nessun intervallo consentito"

msgid "E36: Not enough room"
msgstr "E36: Manca spazio"

#, c-format
msgid "E247: no registered server named \"%s\""
msgstr "E247: non esiste server registrato con nome \"%s\""

#, c-format
msgid "E482: Can't create file %s"
msgstr "E482: Non riesco a creare il file %s"

msgid "E483: Can't get temp file name"
msgstr "E483: Non riesco ad ottenere nome file 'temp'"

#, c-format
msgid "E484: Can't open file %s"
msgstr "E484: Non riesco ad aprire il file %s"

#, c-format
msgid "E485: Can't read file %s"
msgstr "E485: Non riesco a leggere il file %s"

msgid "E37: No write since last change (add ! to override)"
msgstr "E37: Non salvato dopo modifica (aggiungi ! per eseguire comunque)"

msgid "E38: Null argument"
msgstr "E38: Argomento nullo"

msgid "E39: Number expected"
msgstr "E39: Mi aspettavo un numero"

#, c-format
msgid "E40: Can't open errorfile %s"
msgstr "E40: Non riesco ad aprire il file errori %s"

msgid "E233: cannot open display"
msgstr "E233: non riesco ad aprire lo schermo"

msgid "E41: Out of memory!"
msgstr "E41: Non c'č piů memoria!"

msgid "Pattern not found"
msgstr "Espressione non trovata"

#, c-format
msgid "E486: Pattern not found: %s"
msgstr "E486: Espressione non trovata: %s"

msgid "E487: Argument must be positive"
msgstr "E487: L'argomento deve essere positivo"

msgid "E459: Cannot go back to previous directory"
msgstr "E459: Non posso tornare alla directory precedente"

msgid "E42: No Errors"
msgstr "E42: Nessun Errore"

msgid "E776: No location list"
msgstr "E776: Nessuna lista locazioni"

msgid "E43: Damaged match string"
msgstr "E43: Stringa di confronto danneggiata"

msgid "E44: Corrupted regexp program"
msgstr "E44: Programma 'regexp' corrotto"

msgid "E45: 'readonly' option is set (add ! to override)"
msgstr "E45: file in sola lettura (aggiungi ! per eseguire comunque)"

#, c-format
msgid "E46: Cannot change read-only variable \"%s\""
msgstr "E46: Non posso cambiare la variabile read-only \"%s\""

#, c-format
msgid "E794: Cannot set variable in the sandbox: \"%s\""
msgstr ""
"E794: Non posso impostare la variabile read-only in ambiente protetto: \"%s\""

msgid "E47: Error while reading errorfile"
msgstr "E47: Errore leggendo il file errori"

msgid "E48: Not allowed in sandbox"
msgstr "E48: Non ammesso in ambiente protetto"

msgid "E523: Not allowed here"
msgstr "E523: Non consentito qui"

msgid "E359: Screen mode setting not supported"
msgstr "E359: Impostazione modalitŕ schermo non supportata"

msgid "E49: Invalid scroll size"
msgstr "E49: Quantitŕ di 'scroll' non valida"

msgid "E91: 'shell' option is empty"
msgstr "E91: opzione 'shell' non impostata"

msgid "E255: Couldn't read in sign data!"
msgstr "E255: Errore -- non sono riuscito a leggere i dati del 'sign'!"

msgid "E72: Close error on swap file"
msgstr "E72: Errore durante chiusura swap file"

msgid "E73: tag stack empty"
msgstr "E73: tag stack ancora vuoto"

msgid "E74: Command too complex"
msgstr "E74: Comando troppo complesso"

msgid "E75: Name too long"
msgstr "E75: Nome troppo lungo"

msgid "E76: Too many ["
msgstr "E76: Troppe ["

msgid "E77: Too many file names"
msgstr "E77: Troppi nomi file"

msgid "E488: Trailing characters"
msgstr "E488: Caratteri in piů a fine comando"

msgid "E78: Unknown mark"
msgstr "E78: 'Mark' sconosciuto"

msgid "E79: Cannot expand wildcards"
msgstr "E79: Non posso espandere 'wildcard'"

msgid "E591: 'winheight' cannot be smaller than 'winminheight'"
msgstr "E591: 'winheight' non puň essere inferiore a 'winminheight'"

msgid "E592: 'winwidth' cannot be smaller than 'winminwidth'"
msgstr "E592: 'winwidth' non puň essere inferiore a 'winminwidth'"

msgid "E80: Error while writing"
msgstr "E80: Errore in scrittura"

msgid "Zero count"
msgstr "Contatore a zero"

msgid "E81: Using <SID> not in a script context"
msgstr "E81: Uso di <SID> fuori dal contesto di uno script"

msgid "E449: Invalid expression received"
msgstr "E449: Ricevuta un'espressione non valida"

msgid "E463: Region is guarded, cannot modify"
msgstr "E463: Regione protetta, impossibile modificare"

msgid "E744: NetBeans does not allow changes in read-only files"
msgstr "E744: NetBeans non permette modifiche a file di sola lettura"

#, c-format
msgid "E685: Internal error: %s"
msgstr "E685: Errore interno: %s"

msgid "E363: pattern uses more memory than 'maxmempattern'"
msgstr "E363: l'espressione usa troppa memoria rispetto a 'maxmempattern'"

msgid "E749: empty buffer"
msgstr "E749: buffer vuoto"

msgid "E682: Invalid search pattern or delimiter"
msgstr "E682: Espressione o delimitatore di ricerca non validi"

msgid "E139: File is loaded in another buffer"
msgstr "E139: File giŕ caricato in un altro buffer"

#, c-format
msgid "E764: Option '%s' is not set"
msgstr "E764: opzione '%s' non impostata"

msgid "search hit TOP, continuing at BOTTOM"
msgstr "raggiunta la CIMA nella ricerca, continuo dal FONDO"

msgid "search hit BOTTOM, continuing at TOP"
msgstr "raggiunto il FONDO nella ricerca, continuo dalla CIMA"
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.