1. Richo Healey
 2. vim

Source

vim / src / vim.h

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
/* vi:set ts=8 sts=4 sw=4:
 *
 * VIM - Vi IMproved	by Bram Moolenaar
 *
 * Do ":help uganda" in Vim to read copying and usage conditions.
 * Do ":help credits" in Vim to see a list of people who contributed.
 */

#ifndef VIM__H
# define VIM__H

/* use fastcall for Borland, when compiling for Win32 (not for DOS16) */
#if defined(__BORLANDC__) && defined(WIN32) && !defined(DEBUG)
#if defined(FEAT_PERL) || \
  defined(FEAT_PYTHON) || \
  defined(FEAT_RUBY) || \
  defined(FEAT_TCL) || \
  defined(FEAT_MZSCHEME) || \
  defined(DYNAMIC_GETTEXT) || \
  defined(DYNAMIC_ICONV) || \
  defined(DYNAMIC_IME) || \
  defined(XPM)
 #pragma option -pc
# else
 #pragma option -pr
# endif
#endif

/* ============ the header file puzzle (ca. 50-100 pieces) ========= */

#ifdef HAVE_CONFIG_H	/* GNU autoconf (or something else) was here */
# include "auto/config.h"
# define HAVE_PATHDEF

/*
 * Check if configure correctly managed to find sizeof(int). If this failed,
 * it becomes zero. This is likely a problem of not being able to run the
 * test program. Other items from configure may also be wrong then!
 */
# if (SIZEOF_INT == 0)
  Error: configure did not run properly. Check auto/config.log.
# endif

/*
 * Cygwin may have fchdir() in a newer release, but in most versions it
 * doesn't work well and avoiding it keeps the binary backward compatible.
 */
# if defined(__CYGWIN32__) && defined(HAVE_FCHDIR)
# undef HAVE_FCHDIR
# endif
#endif

/* user ID of root is usually zero, but not for everybody */
#ifdef __TANDEM
# ifndef _TANDEM_SOURCE
# define _TANDEM_SOURCE
# endif
# include <floss.h>
# define ROOT_UID 65535
#else
# define ROOT_UID 0
#endif

#ifdef __EMX__		/* hand-edited config.h for OS/2 with EMX */
# include "os_os2_cfg.h"
#endif

/*
 * MACOS_CLASSIC compiling for MacOS prior to MacOS X
 * MACOS_X_UNIX compiling for MacOS X (using os_unix.c)
 * MACOS_X    compiling for MacOS X (using os_unix.c)
 * MACOS	 compiling for either one
 */
#if defined(macintosh) && !defined(MACOS_CLASSIC)
# define MACOS_CLASSIC
#endif
#if defined(MACOS_X_UNIX)
# define MACOS_X
# ifndef HAVE_CONFIG_H
# define UNIX
# endif
#endif
#if defined(MACOS_X) || defined(MACOS_CLASSIC)
# define MACOS
#endif
#if defined(MACOS_X) && defined(MACOS_CLASSIC)
  Error: To compile for both MACOS X and Classic use a Classic Carbon
#endif
/* Unless made through the Makefile enforce GUI on Mac */
#if defined(MACOS) && !defined(HAVE_CONFIG_H)
# define FEAT_GUI_MAC
#endif

#if defined(FEAT_GUI_MOTIF) \
  || defined(FEAT_GUI_GTK) \
  || defined(FEAT_GUI_ATHENA) \
  || defined(FEAT_GUI_MAC) \
  || defined(FEAT_GUI_W32) \
  || defined(FEAT_GUI_W16) \
  || defined(FEAT_GUI_PHOTON)
# if !defined(FEAT_GUI) && !defined(NO_X11_INCLUDES)
# define FEAT_GUI
# endif
#endif

/* Visual Studio 2005 has 'deprecated' many of the standard CRT functions */
#if _MSC_VER >= 1400
# define _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE
# define _CRT_NONSTDC_NO_DEPRECATE
#endif

#if defined(FEAT_GUI_W32) || defined(FEAT_GUI_W16)
# define FEAT_GUI_MSWIN
#endif
#if defined(WIN16) || defined(WIN32) || defined(_WIN64)
# define MSWIN
#endif
/* Practically everything is common to both Win32 and Win64 */
#if defined(WIN32) || defined(_WIN64)
# define WIN3264
#endif

/*
 * SIZEOF_INT is used in feature.h, and the system-specific included files
 * need items from feature.h. Therefore define SIZEOF_INT here.
 */
#ifdef WIN3264
# define SIZEOF_INT 4
#endif
#ifdef MSDOS
# ifdef DJGPP
# ifndef FEAT_GUI_GTK		/* avoid problems when generating prototypes */
#  define SIZEOF_INT 4		/* 32 bit ints */
# endif
# define DOS32
# define FEAT_CLIPBOARD
# else
# ifndef FEAT_GUI_GTK		/* avoid problems when generating prototypes */
#  define SIZEOF_INT 2		/* 16 bit ints */
# endif
# define SMALL_MALLOC		/* 16 bit storage allocation */
# define DOS16
# endif
#endif

#ifdef AMIGA
 /* Be conservative about sizeof(int). It could be 4 too. */
# ifndef FEAT_GUI_GTK	/* avoid problems when generating prototypes */
# ifdef __GNUC__
#  define SIZEOF_INT	4
# else
#  define SIZEOF_INT	2
# endif
# endif
#endif
#ifdef MACOS
# if defined(__POWERPC__) || defined(MACOS_X) || defined(__fourbyteints__) \
 || defined(__MRC__) || defined(__SC__) || defined(__APPLE_CC__)/* MPW Compilers */
# define SIZEOF_INT 4
# else
# define SIZEOF_INT 2
# endif
#endif
#ifdef RISCOS
# define SIZEOF_INT 4
#endif


#include "feature.h"	/* #defines for optionals and features */

/* +x11 is only enabled when it's both available and wanted. */
#if defined(HAVE_X11) && defined(WANT_X11)
# define FEAT_X11
#endif

#ifdef NO_X11_INCLUDES
  /* In os_mac_conv.c NO_X11_INCLUDES is defined to avoid X11 headers.
   * Disable all X11 related things to avoid conflicts. */
# ifdef FEAT_X11
# undef FEAT_X11
# endif
# ifdef FEAT_GUI_X11
# undef FEAT_GUI_X11
# endif
# ifdef FEAT_XCLIPBOARD
# undef FEAT_XCLIPBOARD
# endif
# ifdef FEAT_GUI_MOTIF
# undef FEAT_GUI_MOTIF
# endif
# ifdef FEAT_GUI_ATHENA
# undef FEAT_GUI_ATHENA
# endif
# ifdef FEAT_GUI_GTK
# undef FEAT_GUI_GTK
# endif
# ifdef FEAT_BEVAL_TIP
# undef FEAT_BEVAL_TIP
# endif
# ifdef FEAT_XIM
# undef FEAT_XIM
# endif
# ifdef FEAT_CLIENTSERVER
# undef FEAT_CLIENTSERVER
# endif
#endif

/* The Mac conversion stuff doesn't work under X11. */
#if defined(FEAT_MBYTE) && defined(MACOS_X)
# define MACOS_CONVERT
#endif

/* Can't use "PACKAGE" here, conflicts with a Perl include file. */
#ifndef VIMPACKAGE
# define VIMPACKAGE	"vim"
#endif

/*
 * Find out if function definitions should include argument types
 */
#ifdef AZTEC_C
# include <functions.h>
# define __ARGS(x) x
#endif

#ifdef SASC
# include <clib/exec_protos.h>
# define __ARGS(x) x
#endif

#ifdef _DCC
# include <clib/exec_protos.h>
# define __ARGS(x) x
#endif

#ifdef __TURBOC__
# define __ARGS(x) x
#endif

#ifdef __BEOS__
# include "os_beos.h"
# define __ARGS(x) x
#endif

#if (defined(UNIX) || defined(__EMX__) || defined(VMS)) \
	&& (!defined(MACOS_X) || defined(HAVE_CONFIG_H))
# include "os_unix.h"	  /* bring lots of system header files */
#endif

#if defined(MACOS) && (defined(__MRC__) || defined(__SC__))
  /* Apple's Compilers support prototypes */
# define __ARGS(x) x
#endif
#ifndef __ARGS
# if defined(__STDC__) || defined(__GNUC__) || defined(WIN3264)
# define __ARGS(x) x
# else
# define __ARGS(x) ()
# endif
#endif

/* __ARGS and __PARMS are the same thing. */
#ifndef __PARMS
# define __PARMS(x) __ARGS(x)
#endif

/* Mark unused function arguments with UNUSED, so that gcc -Wunused-parameter
 * can be used to check for mistakes. */
#ifdef HAVE_ATTRIBUTE_UNUSED
# define UNUSED __attribute__((unused))
#else
# define UNUSED
#endif

/* if we're compiling in C++ (currently only KVim), the system
 * headers must have the correct prototypes or nothing will build.
 * conversely, our prototypes might clash due to throw() specifiers and
 * cause compilation failures even though the headers are correct. For
 * a concrete example, gcc-3.2 enforces exception specifications, and
 * glibc-2.2.5 has them in their system headers.
 */
#if !defined(__cplusplus) && defined(UNIX) \
 && !defined(MACOS_X) /* MACOS_X doesn't yet support osdef.h */
# include "auto/osdef.h"	/* bring missing declarations in */
#endif

#ifdef __EMX__
# define  getcwd _getcwd2
# define  chdir  _chdir2
# undef	  CHECK_INODE
#endif

#ifdef AMIGA
# include "os_amiga.h"
#endif

#ifdef MSDOS
# include "os_msdos.h"
#endif

#ifdef WIN16
# include "os_win16.h"
#endif

#ifdef WIN3264
# include "os_win32.h"
#endif

#ifdef __MINT__
# include "os_mint.h"
#endif

#if defined(MACOS)
# if defined(__MRC__) || defined(__SC__) /* MPW Compilers */
# define HAVE_SETENV
# endif
# include "os_mac.h"
#endif

#ifdef RISCOS
# include "os_riscos.h"
#endif

#ifdef __QNX__
# include "os_qnx.h"
#endif

#ifdef FEAT_SUN_WORKSHOP
# include "workshop.h"
#endif

#ifdef X_LOCALE
# include <X11/Xlocale.h>
#else
# ifdef HAVE_LOCALE_H
# include <locale.h>
# endif
#endif

/*
 * Maximum length of a path (for non-unix systems) Make it a bit long, to stay
 * on the safe side. But not too long to put on the stack.
 */
#ifndef MAXPATHL
# ifdef MAXPATHLEN
# define MAXPATHL MAXPATHLEN
# else
# define MAXPATHL 256
# endif
#endif
#ifdef BACKSLASH_IN_FILENAME
# define PATH_ESC_CHARS ((char_u *)" \t\n*?[{`%#'\"|!<")
#else
# ifdef VMS
  /* VMS allows a lot of characters in the file name */
# define PATH_ESC_CHARS ((char_u *)" \t\n*?{`\\%#'\"|!")
# define SHELL_ESC_CHARS ((char_u *)" \t\n*?{`\\%#'|!()&")
# else
# define PATH_ESC_CHARS ((char_u *)" \t\n*?[{`$\\%#'\"|!<")
# define SHELL_ESC_CHARS ((char_u *)" \t\n*?[{`$\\%#'\"|!<>();&")
# endif
#endif

#define NUMBUFLEN 30	  /* length of a buffer to store a number in ASCII */

/*
 * Shorthand for unsigned variables. Many systems, but not all, have u_char
 * already defined, so we use char_u to avoid trouble.
 */
typedef unsigned char	char_u;
typedef unsigned short	short_u;
typedef unsigned int	int_u;
/* Make sure long_u is big enough to hold a pointer.
 * On Win64, longs are 32 bits and pointers are 64 bits.
 * For printf() and scanf(), we need to take care of long_u specifically. */
#ifdef _WIN64
typedef unsigned __int64    long_u;
typedef		 __int64    long_i;
# define SCANF_HEX_LONG_U    "%Ix"
# define SCANF_DECIMAL_LONG_U  "%Iu"
# define PRINTF_HEX_LONG_U   "0x%Ix"
#else
 /* Microsoft-specific. The __w64 keyword should be specified on any typedefs
  * that change size between 32-bit and 64-bit platforms. For any such type,
  * __w64 should appear only on the 32-bit definition of the typedef.
  * Define __w64 as an empty token for everything but MSVC 7.x or later.
  */
# if !defined(_MSC_VER)	|| (_MSC_VER < 1300)
# define __w64
# endif
typedef unsigned long __w64	long_u;
typedef		 long __w64   long_i;
# define SCANF_HEX_LONG_U    "%lx"
# define SCANF_DECIMAL_LONG_U  "%lu"
# define PRINTF_HEX_LONG_U   "0x%lx"
#endif
#define PRINTF_DECIMAL_LONG_U SCANF_DECIMAL_LONG_U

/*
 * The characters and attributes cached for the screen.
 */
typedef char_u schar_T;
#ifdef FEAT_SYN_HL
typedef unsigned short sattr_T;
# define MAX_TYPENR 65535
#else
typedef unsigned char sattr_T;
# define MAX_TYPENR 255
#endif

/*
 * The u8char_T can hold one decoded UTF-8 character.
 * We normally use 32 bits now, since some Asian characters don't fit in 16
 * bits. u8char_T is only used for displaying, it could be 16 bits to save
 * memory.
 */
#ifdef FEAT_MBYTE
# ifdef UNICODE16
typedef unsigned short u8char_T;  /* short should be 16 bits */
# else
# if SIZEOF_INT >= 4
typedef unsigned int u8char_T;	  /* int is 32 bits */
# else
typedef unsigned long u8char_T;	  /* long should be 32 bits or more */
# endif
# endif
#endif

#ifndef UNIX		  /* For Unix this is included in os_unix.h */
# include <stdio.h>
# include <ctype.h>
#endif

#include "ascii.h"
#include "keymap.h"
#include "term.h"
#include "macros.h"

#ifdef LATTICE
# include <sys/types.h>
# include <sys/stat.h>
#endif
#ifdef _DCC
# include <sys/stat.h>
#endif
#if defined(MSDOS) || defined(MSWIN)
# include <sys/stat.h>
#endif

/*
 * Allow other (non-unix) systems to configure themselves now
 * These are also in os_unix.h, because osdef.sh needs them there.
 */
#ifndef UNIX
/* Note: Some systems need both string.h and strings.h (Savage). If the
 * system can't handle this, define NO_STRINGS_WITH_STRING_H. */
# ifdef HAVE_STRING_H
# include <string.h>
# endif
# if defined(HAVE_STRINGS_H) && !defined(NO_STRINGS_WITH_STRING_H)
#  include <strings.h>
# endif
# ifdef HAVE_STAT_H
# include <stat.h>
# endif
# ifdef HAVE_STDLIB_H
# include <stdlib.h>
# endif
#endif /* NON-UNIX */

#include <assert.h>

#ifdef HAVE_WCTYPE_H
# include <wctype.h>
#endif
#ifdef HAVE_STDARG_H
# include <stdarg.h>
#endif

# if defined(HAVE_SYS_SELECT_H) && \
	(!defined(HAVE_SYS_TIME_H) || defined(SYS_SELECT_WITH_SYS_TIME))
# include <sys/select.h>
# endif

# ifndef HAVE_SELECT
# ifdef HAVE_SYS_POLL_H
#  include <sys/poll.h>
#  define HAVE_POLL
# else
#  ifdef HAVE_POLL_H
#  include <poll.h>
#  define HAVE_POLL
#  endif
# endif
# endif

/* ================ end of the header file puzzle =============== */

/*
 * For dynamically loaded imm library. Currently, only for Win32.
 */
#ifdef DYNAMIC_IME
# ifndef FEAT_MBYTE_IME
# define FEAT_MBYTE_IME
# endif
#endif

/*
 * Check input method control.
 */
#if defined(FEAT_XIM) \
  || (defined(FEAT_GUI) && (defined(FEAT_MBYTE_IME) || defined(GLOBAL_IME))) \
  || (defined(FEAT_GUI_MAC) && defined(FEAT_MBYTE))
# define USE_IM_CONTROL
#endif

/*
 * For dynamically loaded gettext library. Currently, only for Win32.
 */
#ifdef DYNAMIC_GETTEXT
# ifndef FEAT_GETTEXT
# define FEAT_GETTEXT
# endif
/* These are in os_win32.c */
extern char *(*dyn_libintl_gettext)(const char *msgid);
extern char *(*dyn_libintl_bindtextdomain)(const char *domainname, const char *dirname);
extern char *(*dyn_libintl_bind_textdomain_codeset)(const char *domainname, const char *codeset);
extern char *(*dyn_libintl_textdomain)(const char *domainname);
#endif


/*
 * The _() stuff is for using gettext(). It is a no-op when libintl.h is not
 * found or the +multilang feature is disabled.
 */
#ifdef FEAT_GETTEXT
# ifdef DYNAMIC_GETTEXT
# define _(x) (*dyn_libintl_gettext)((char *)(x))
# define N_(x) x
# define bindtextdomain(domain, dir) (*dyn_libintl_bindtextdomain)((domain), (dir))
# define bind_textdomain_codeset(domain, codeset) (*dyn_libintl_bind_textdomain_codeset)((domain), (codeset))
# if !defined(HAVE_BIND_TEXTDOMAIN_CODESET)
#  define HAVE_BIND_TEXTDOMAIN_CODESET 1
# endif
# define textdomain(domain) (*dyn_libintl_textdomain)(domain)
# else
# include <libintl.h>
# define _(x) gettext((char *)(x))
# ifdef gettext_noop
#  define N_(x) gettext_noop(x)
# else
#  define N_(x) x
# endif
# endif
#else
# define _(x) ((char *)(x))
# define N_(x) x
# ifdef bindtextdomain
# undef bindtextdomain
# endif
# define bindtextdomain(x, y) /* empty */
# ifdef bind_textdomain_codeset
# undef bind_textdomain_codeset
# endif
# define bind_textdomain_codeset(x, y) /* empty */
# ifdef textdomain
# undef textdomain
# endif
# define textdomain(x) /* empty */
#endif

/*
 * flags for update_screen()
 * The higher the value, the higher the priority
 */
#define VALID			10 /* buffer not changed, or changes marked
				    with b_mod_* */
#define INVERTED		20 /* redisplay inverted part that changed */
#define INVERTED_ALL		25 /* redisplay whole inverted part */
#define REDRAW_TOP		30 /* display first w_upd_rows screen lines */
#define SOME_VALID		35 /* like NOT_VALID but may scroll */
#define NOT_VALID		40 /* buffer needs complete redraw */
#define CLEAR			50 /* screen messed up, clear it */

/*
 * Flags for w_valid.
 * These are set when something in a window structure becomes invalid, except
 * when the cursor is moved. Call check_cursor_moved() before testing one of
 * the flags.
 * These are reset when that thing has been updated and is valid again.
 *
 * Every function that invalidates one of these must call one of the
 * invalidate_* functions.
 *
 * w_valid is supposed to be used only in screen.c. From other files, use the
 * functions that set or reset the flags.
 *
 * VALID_BOTLINE  VALID_BOTLINE_AP
 *   on		on		w_botline valid
 *   off		on		w_botline approximated
 *   off		off		w_botline not valid
 *   on		off		not possible
 */
#define VALID_WROW	0x01	/* w_wrow (window row) is valid */
#define VALID_WCOL	0x02	/* w_wcol (window col) is valid */
#define VALID_VIRTCOL	0x04	/* w_virtcol (file col) is valid */
#define VALID_CHEIGHT	0x08	/* w_cline_height and w_cline_folded valid */
#define VALID_CROW	0x10	/* w_cline_row is valid */
#define VALID_BOTLINE	0x20	/* w_botine and w_empty_rows are valid */
#define VALID_BOTLINE_AP 0x40	/* w_botine is approximated */
#define VALID_TOPLINE	0x80	/* w_topline is valid (for cursor position) */

/*
 * Terminal highlighting attribute bits.
 * Attributes above HL_ALL are used for syntax highlighting.
 */
#define HL_NORMAL		0x00
#define HL_INVERSE		0x01
#define HL_BOLD			0x02
#define HL_ITALIC		0x04
#define HL_UNDERLINE		0x08
#define HL_UNDERCURL		0x10
#define HL_STANDOUT		0x20
#define HL_ALL			0x3f

/* special attribute addition: Put message in history */
#define MSG_HIST		0x1000

/*
 * values for State
 *
 * The lower bits up to 0x20 are used to distinguish normal/visual/op_pending
 * and cmdline/insert+replace mode. This is used for mapping. If none of
 * these bits are set, no mapping is done.
 * The upper bits are used to distinguish between other states.
 */
#define NORMAL		0x01	/* Normal mode, command expected */
#define VISUAL		0x02	/* Visual mode - use get_real_state() */
#define OP_PENDING	0x04	/* Normal mode, operator is pending - use
				  get_real_state() */
#define CMDLINE		0x08	/* Editing command line */
#define INSERT		0x10	/* Insert mode */
#define LANGMAP		0x20	/* Language mapping, can be combined with
				  INSERT and CMDLINE */

#define REPLACE_FLAG	0x40	/* Replace mode flag */
#define REPLACE		(REPLACE_FLAG + INSERT)
#ifdef FEAT_VREPLACE
# define VREPLACE_FLAG	0x80	/* Virtual-replace mode flag */
# define VREPLACE	(REPLACE_FLAG + VREPLACE_FLAG + INSERT)
#endif
#define LREPLACE	(REPLACE_FLAG + LANGMAP)

#define NORMAL_BUSY	(0x100 + NORMAL) /* Normal mode, busy with a command */
#define HITRETURN	(0x200 + NORMAL) /* waiting for return or command */
#define ASKMORE		0x300	/* Asking if you want --more-- */
#define SETWSIZE	0x400	/* window size has changed */
#define ABBREV		0x500	/* abbreviation instead of mapping */
#define EXTERNCMD	0x600	/* executing an external command */
#define SHOWMATCH	(0x700 + INSERT) /* show matching paren */
#define CONFIRM		0x800	/* ":confirm" prompt */
#define SELECTMODE	0x1000	/* Select mode, only for mappings */

#define MAP_ALL_MODES	(0x3f | SELECTMODE)	/* all mode bits used for
						 * mapping */

/* directions */
#define FORWARD			1
#define BACKWARD		(-1)
#define FORWARD_FILE		3
#define BACKWARD_FILE		(-3)

/* return values for functions */
#if !(defined(OK) && (OK == 1))
/* OK already defined to 1 in MacOS X curses, skip this */
# define OK			1
#endif
#define FAIL			0
#define NOTDONE			2  /* not OK or FAIL but skipped */

/* flags for b_flags */
#define BF_RECOVERED	0x01	/* buffer has been recovered */
#define BF_CHECK_RO	0x02	/* need to check readonly when loading file
				  into buffer (set by ":e", may be reset by
				  ":buf" */
#define BF_NEVERLOADED	0x04	/* file has never been loaded into buffer,
				  many variables still need to be set */
#define BF_NOTEDITED	0x08	/* Set when file name is changed after
				  starting to edit, reset when file is
				  written out. */
#define BF_NEW		0x10	/* file didn't exist when editing started */
#define BF_NEW_W	0x20	/* Warned for BF_NEW and file created */
#define BF_READERR	0x40	/* got errors while reading the file */
#define BF_DUMMY	0x80	/* dummy buffer, only used internally */
#define BF_PRESERVED	0x100	/* ":preserve" was used */

/* Mask to check for flags that prevent normal writing */
#define BF_WRITE_MASK	(BF_NOTEDITED + BF_NEW + BF_READERR)

/*
 * values for xp_context when doing command line completion
 */
#define EXPAND_UNSUCCESSFUL	(-2)
#define EXPAND_OK		(-1)
#define EXPAND_NOTHING		0
#define EXPAND_COMMANDS		1
#define EXPAND_FILES		2
#define EXPAND_DIRECTORIES	3
#define EXPAND_SETTINGS		4
#define EXPAND_BOOL_SETTINGS	5
#define EXPAND_TAGS		6
#define EXPAND_OLD_SETTING	7
#define EXPAND_HELP		8
#define EXPAND_BUFFERS		9
#define EXPAND_EVENTS		10
#define EXPAND_MENUS		11
#define EXPAND_SYNTAX		12
#define EXPAND_HIGHLIGHT	13
#define EXPAND_AUGROUP		14
#define EXPAND_USER_VARS	15
#define EXPAND_MAPPINGS		16
#define EXPAND_TAGS_LISTFILES	17
#define EXPAND_FUNCTIONS	18
#define EXPAND_USER_FUNC	19
#define EXPAND_EXPRESSION	20
#define EXPAND_MENUNAMES	21
#define EXPAND_USER_COMMANDS	22
#define EXPAND_USER_CMD_FLAGS	23
#define EXPAND_USER_NARGS	24
#define EXPAND_USER_COMPLETE	25
#define EXPAND_ENV_VARS		26
#define EXPAND_LANGUAGE		27
#define EXPAND_COLORS		28
#define EXPAND_COMPILER		29
#define EXPAND_USER_DEFINED	30
#define EXPAND_USER_LIST	31
#define EXPAND_SHELLCMD		32
#define EXPAND_CSCOPE		33
#define EXPAND_SIGN		34
#define EXPAND_PROFILE		35
#define EXPAND_BEHAVE		36

/* Values for exmode_active (0 is no exmode) */
#define EXMODE_NORMAL		1
#define EXMODE_VIM		2

/* Values for nextwild() and ExpandOne(). See ExpandOne() for meaning. */
#define WILD_FREE		1
#define WILD_EXPAND_FREE	2
#define WILD_EXPAND_KEEP	3
#define WILD_NEXT		4
#define WILD_PREV		5
#define WILD_ALL		6
#define WILD_LONGEST		7

#define WILD_LIST_NOTFOUND	1
#define WILD_HOME_REPLACE	2
#define WILD_USE_NL		4
#define WILD_NO_BEEP		8
#define WILD_ADD_SLASH		16
#define WILD_KEEP_ALL		32
#define WILD_SILENT		64
#define WILD_ESCAPE		128

/* Flags for expand_wildcards() */
#define EW_DIR		0x01	/* include directory names */
#define EW_FILE		0x02	/* include file names */
#define EW_NOTFOUND	0x04	/* include not found names */
#define EW_ADDSLASH	0x08	/* append slash to directory name */
#define EW_KEEPALL	0x10	/* keep all matches */
#define EW_SILENT	0x20	/* don't print "1 returned" from shell */
#define EW_EXEC		0x40	/* executable files */
/* Note: mostly EW_NOTFOUND and EW_SILENT are mutually exclusive: EW_NOTFOUND
 * is used when executing commands and EW_SILENT for interactive expanding. */

/* Flags for find_file_*() functions. */
#define FINDFILE_FILE	0	/* only files */
#define FINDFILE_DIR	1	/* only directories */
#define FINDFILE_BOTH	2	/* files and directories */

#ifdef FEAT_VERTSPLIT
# define W_WINCOL(wp)	(wp->w_wincol)
# define W_WIDTH(wp)	(wp->w_width)
# define W_ENDCOL(wp)	(wp->w_wincol + wp->w_width)
# define W_VSEP_WIDTH(wp) (wp->w_vsep_width)
#else
# define W_WINCOL(wp)	0
# define W_WIDTH(wp)	Columns
# define W_ENDCOL(wp)	Columns
# define W_VSEP_WIDTH(wp) 0
#endif
#ifdef FEAT_WINDOWS
# define W_STATUS_HEIGHT(wp) (wp->w_status_height)
# define W_WINROW(wp)	(wp->w_winrow)
#else
# define W_STATUS_HEIGHT(wp) 0
# define W_WINROW(wp)	0
#endif

#ifdef NO_EXPANDPATH
# define gen_expand_wildcards mch_expand_wildcards
#endif

/* Values for the find_pattern_in_path() function args 'type' and 'action': */
#define FIND_ANY	1
#define FIND_DEFINE	2
#define CHECK_PATH	3

#define ACTION_SHOW	1
#define ACTION_GOTO	2
#define ACTION_SPLIT	3
#define ACTION_SHOW_ALL	4
#ifdef FEAT_INS_EXPAND
# define ACTION_EXPAND	5
#endif

#ifdef FEAT_SYN_HL
# define SST_MIN_ENTRIES 150	/* minimal size for state stack array */
# ifdef FEAT_GUI_W16
# define SST_MAX_ENTRIES 500	/* (only up to 64K blocks) */
# else
# define SST_MAX_ENTRIES 1000	/* maximal size for state stack array */
# endif
# define SST_FIX_STATES	 7	/* size of sst_stack[]. */
# define SST_DIST	 16	/* normal distance between entries */
#endif

/* Values for 'options' argument in do_search() and searchit() */
#define SEARCH_REV  0x01 /* go in reverse of previous dir. */
#define SEARCH_ECHO  0x02 /* echo the search command and handle options */
#define SEARCH_MSG  0x0c /* give messages (yes, it's not 0x04) */
#define SEARCH_NFMSG 0x08 /* give all messages except not found */
#define SEARCH_OPT  0x10 /* interpret optional flags */
#define SEARCH_HIS  0x20 /* put search pattern in history */
#define SEARCH_END  0x40 /* put cursor at end of match */
#define SEARCH_NOOF  0x80 /* don't add offset to position */
#define SEARCH_START 0x100 /* start search without col offset */
#define SEARCH_MARK 0x200 /* set previous context mark */
#define SEARCH_KEEP 0x400 /* keep previous search pattern */
#define SEARCH_PEEK 0x800 /* peek for typed char, cancel search */

/* Values for find_ident_under_cursor() */
#define FIND_IDENT	1	/* find identifier (word) */
#define FIND_STRING	2	/* find any string (WORD) */
#define FIND_EVAL	4	/* include "->", "[]" and "." */

/* Values for file_name_in_line() */
#define FNAME_MESS	1	/* give error message */
#define FNAME_EXP	2	/* expand to path */
#define FNAME_HYP	4	/* check for hypertext link */
#define FNAME_INCL	8	/* apply 'includeexpr' */
#define FNAME_REL	16	/* ".." and "./" are relative to the (current)
				  file instead of the current directory */

/* Values for buflist_getfile() */
#define GETF_SETMARK	0x01	/* set pcmark before jumping */
#define GETF_ALT	0x02	/* jumping to alternate file (not buf num) */
#define GETF_SWITCH	0x04	/* respect 'switchbuf' settings when jumping */

/* Values for buflist_new() flags */
#define BLN_CURBUF	1	/* May re-use curbuf for new buffer */
#define BLN_LISTED	2	/* Put new buffer in buffer list */
#define BLN_DUMMY	4	/* Allocating dummy buffer */

/* Values for in_cinkeys() */
#define KEY_OPEN_FORW	0x101
#define KEY_OPEN_BACK	0x102
#define KEY_COMPLETE	0x103	/* end of completion */

/* Values for "noremap" argument of ins_typebuf(). Also used for
 * map->m_noremap and menu->noremap[]. */
#define REMAP_YES	0	/* allow remapping */
#define REMAP_NONE	-1	/* no remapping */
#define REMAP_SCRIPT	-2	/* remap script-local mappings only */
#define REMAP_SKIP	-3	/* no remapping for first char */

/* Values for mch_call_shell() second argument */
#define SHELL_FILTER	1	/* filtering text */
#define SHELL_EXPAND	2	/* expanding wildcards */
#define SHELL_COOKED	4	/* set term to cooked mode */
#define SHELL_DOOUT	8	/* redirecting output */
#define SHELL_SILENT	16	/* don't print error returned by command */
#define SHELL_READ	32	/* read lines and insert into buffer */
#define SHELL_WRITE	64	/* write lines from buffer */

/* Values returned by mch_nodetype() */
#define NODE_NORMAL	0	/* file or directory, check with mch_isdir()*/
#define NODE_WRITABLE	1	/* something we can write to (character
				  device, fifo, socket, ..) */
#define NODE_OTHER	2	/* non-writable thing (e.g., block device) */

/* Values for readfile() flags */
#define READ_NEW	0x01	/* read a file into a new buffer */
#define READ_FILTER	0x02	/* read filter output */
#define READ_STDIN	0x04	/* read from stdin */
#define READ_BUFFER	0x08	/* read from curbuf (converting stdin) */
#define READ_DUMMY	0x10	/* reading into a dummy buffer */

/* Values for change_indent() */
#define INDENT_SET	1	/* set indent */
#define INDENT_INC	2	/* increase indent */
#define INDENT_DEC	3	/* decrease indent */

/* Values for flags argument for findmatchlimit() */
#define FM_BACKWARD	0x01	/* search backwards */
#define FM_FORWARD	0x02	/* search forwards */
#define FM_BLOCKSTOP	0x04	/* stop at start/end of block */
#define FM_SKIPCOMM	0x08	/* skip comments */

/* Values for action argument for do_buffer() */
#define DOBUF_GOTO	0	/* go to specified buffer */
#define DOBUF_SPLIT	1	/* split window and go to specified buffer */
#define DOBUF_UNLOAD	2	/* unload specified buffer(s) */
#define DOBUF_DEL	3	/* delete specified buffer(s) from buflist */
#define DOBUF_WIPE	4	/* delete specified buffer(s) really */

/* Values for start argument for do_buffer() */
#define DOBUF_CURRENT	0	/* "count" buffer from current buffer */
#define DOBUF_FIRST	1	/* "count" buffer from first buffer */
#define DOBUF_LAST	2	/* "count" buffer from last buffer */
#define DOBUF_MOD	3	/* "count" mod. buffer from current buffer */

/* Values for sub_cmd and which_pat argument for search_regcomp() */
/* Also used for which_pat argument for searchit() */
#define RE_SEARCH	0	/* save/use pat in/from search_pattern */
#define RE_SUBST	1	/* save/use pat in/from subst_pattern */
#define RE_BOTH		2	/* save pat in both patterns */
#define RE_LAST		2	/* use last used pattern if "pat" is NULL */

/* Second argument for vim_regcomp(). */
#define RE_MAGIC	1	/* 'magic' option */
#define RE_STRING	2	/* match in string instead of buffer text */
#define RE_STRICT	4	/* don't allow [abc] without ] */

#ifdef FEAT_SYN_HL
/* values for reg_do_extmatch */
# define REX_SET	1	/* to allow \z\(...\), */
# define REX_USE	2	/* to allow \z\1 et al. */
#endif

/* Return values for fullpathcmp() */
/* Note: can use (fullpathcmp() & FPC_SAME) to check for equal files */
#define FPC_SAME	1	/* both exist and are the same file. */
#define FPC_DIFF	2	/* both exist and are different files. */
#define FPC_NOTX	4	/* both don't exist. */
#define FPC_DIFFX	6	/* one of them doesn't exist. */
#define FPC_SAMEX	7	/* both don't exist and file names are same. */

/* flags for do_ecmd() */
#define ECMD_HIDE	0x01	/* don't free the current buffer */
#define ECMD_SET_HELP	0x02	/* set b_help flag of (new) buffer before
				  opening file */
#define ECMD_OLDBUF	0x04	/* use existing buffer if it exists */
#define ECMD_FORCEIT	0x08	/* ! used in Ex command */
#define ECMD_ADDBUF	0x10	/* don't edit, just add to buffer list */

/* for lnum argument in do_ecmd() */
#define ECMD_LASTL	(linenr_T)0	/* use last position in loaded file */
#define ECMD_LAST	(linenr_T)-1	/* use last position in all files */
#define ECMD_ONE	(linenr_T)1	/* use first line */

/* flags for do_cmdline() */
#define DOCMD_VERBOSE	0x01	/* included command in error message */
#define DOCMD_NOWAIT	0x02	/* don't call wait_return() and friends */
#define DOCMD_REPEAT	0x04	/* repeat exec. until getline() returns NULL */
#define DOCMD_KEYTYPED	0x08	/* don't reset KeyTyped */
#define DOCMD_EXCRESET	0x10	/* reset exception environment (for debugging)*/
#define DOCMD_KEEPLINE 0x20	/* keep typed line for repeating with "." */

/* flags for beginline() */
#define BL_WHITE	1	/* cursor on first non-white in the line */
#define BL_SOL		2	/* use 'sol' option */
#define BL_FIX		4	/* don't leave cursor on a NUL */

/* flags for mf_sync() */
#define MFS_ALL		1	/* also sync blocks with negative numbers */
#define MFS_STOP	2	/* stop syncing when a character is available */
#define MFS_FLUSH	4	/* flushed file to disk */
#define MFS_ZERO	8	/* only write block 0 */

/* flags for buf_copy_options() */
#define BCO_ENTER	1	/* going to enter the buffer */
#define BCO_ALWAYS	2	/* always copy the options */
#define BCO_NOHELP	4	/* don't touch the help related options */

/* flags for do_put() */
#define PUT_FIXINDENT	1	/* make indent look nice */
#define PUT_CURSEND	2	/* leave cursor after end of new text */
#define PUT_CURSLINE	4	/* leave cursor on last line of new text */
#define PUT_LINE	8	/* put register as lines */
#define PUT_LINE_SPLIT	16	/* split line for linewise register */
#define PUT_LINE_FORWARD 32	/* put linewise register below Visual sel. */

/* flags for set_indent() */
#define SIN_CHANGED	1	/* call changed_bytes() when line changed */
#define SIN_INSERT	2	/* insert indent before existing text */
#define SIN_UNDO	4	/* save line for undo before changing it */

/* flags for insertchar() */
#define INSCHAR_FORMAT	1	/* force formatting */
#define INSCHAR_DO_COM	2	/* format comments */
#define INSCHAR_CTRLV	4	/* char typed just after CTRL-V */
#define INSCHAR_NO_FEX	8	/* don't use 'formatexpr' */

/* flags for open_line() */
#define OPENLINE_DELSPACES 1	/* delete spaces after cursor */
#define OPENLINE_DO_COM	  2	/* format comments */
#define OPENLINE_KEEPTRAIL 4	/* keep trailing spaces */
#define OPENLINE_MARKFIX  8	/* fix mark positions */

/*
 * There are four history tables:
 */
#define HIST_CMD	0	/* colon commands */
#define HIST_SEARCH	1	/* search commands */
#define HIST_EXPR	2	/* expressions (from entering = register) */
#define HIST_INPUT	3	/* input() lines */
#define HIST_DEBUG	4	/* debug commands */
#define HIST_COUNT	5	/* number of history tables */

/*
 * Flags for chartab[].
 */
#define CT_CELL_MASK	0x07	/* mask: nr of display cells (1, 2 or 4) */
#define CT_PRINT_CHAR	0x10	/* flag: set for printable chars */
#define CT_ID_CHAR	0x20	/* flag: set for ID chars */
#define CT_FNAME_CHAR	0x40	/* flag: set for file name chars */

/*
 * Values for do_tag().
 */
#define DT_TAG		1	/* jump to newer position or same tag again */
#define DT_POP		2	/* jump to older position */
#define DT_NEXT		3	/* jump to next match of same tag */
#define DT_PREV		4	/* jump to previous match of same tag */
#define DT_FIRST	5	/* jump to first match of same tag */
#define DT_LAST		6	/* jump to first match of same tag */
#define DT_SELECT	7	/* jump to selection from list */
#define DT_HELP		8	/* like DT_TAG, but no wildcards */
#define DT_JUMP		9	/* jump to new tag or selection from list */
#define DT_CSCOPE	10	/* cscope find command (like tjump) */
#define DT_LTAG		11	/* tag using location list */
#define DT_FREE		99	/* free cached matches */

/*
 * flags for find_tags().
 */
#define TAG_HELP	1	/* only search for help tags */
#define TAG_NAMES	2	/* only return name of tag */
#define	TAG_REGEXP	4	/* use tag pattern as regexp */
#define	TAG_NOIC	8	/* don't always ignore case */
#ifdef FEAT_CSCOPE
# define TAG_CSCOPE	16	/* cscope tag */
#endif
#define TAG_VERBOSE	32	/* message verbosity */
#define TAG_INS_COMP	64	/* Currently doing insert completion */
#define TAG_KEEP_LANG	128	/* keep current language */

#define TAG_MANY	300	/* When finding many tags (for completion),
				  find up to this many tags */

/*
 * Types of dialogs passed to do_vim_dialog().
 */
#define VIM_GENERIC	0
#define VIM_ERROR	1
#define VIM_WARNING	2
#define VIM_INFO	3
#define VIM_QUESTION	4
#define VIM_LAST_TYPE	4	/* sentinel value */

/*
 * Return values for functions like gui_yesnocancel()
 */
#define VIM_YES		2
#define VIM_NO		3
#define VIM_CANCEL	4
#define VIM_ALL		5
#define VIM_DISCARDALL 6

/*
 * arguments for win_split()
 */
#define WSP_ROOM	1	/* require enough room */
#define WSP_VERT	2	/* split vertically */
#define WSP_TOP		4	/* window at top-left of shell */
#define WSP_BOT		8	/* window at bottom-right of shell */
#define WSP_HELP	16	/* creating the help window */
#define WSP_BELOW	32	/* put new window below/right */
#define WSP_ABOVE	64	/* put new window above/left */
#define WSP_NEWLOC	128	/* don't copy location list */

/*
 * arguments for gui_set_shellsize()
 */
#define RESIZE_VERT	1	/* resize vertically */
#define RESIZE_HOR	2	/* resize horizontally */
#define RESIZE_BOTH	15	/* resize in both directions */

/*
 * "flags" values for option-setting functions.
 * When OPT_GLOBAL and OPT_LOCAL are both missing, set both local and global
 * values, get local value.
 */
#define OPT_FREE	1	/* free old value if it was allocated */
#define OPT_GLOBAL	2	/* use global value */
#define OPT_LOCAL	4	/* use local value */
#define OPT_MODELINE	8	/* option in modeline */
#define OPT_WINONLY	16	/* only set window-local options */
#define OPT_NOWIN	32	/* don't set window-local options */

/* Magic chars used in confirm dialog strings */
#define DLG_BUTTON_SEP	'\n'
#define DLG_HOTKEY_CHAR	'&'

/* Values for "starting" */
#define NO_SCREEN	2	/* no screen updating yet */
#define NO_BUFFERS	1	/* not all buffers loaded yet */
/*			0	  not starting anymore */

/* Values for swap_exists_action: what to do when swap file already exists */
#define SEA_NONE	0	/* don't use dialog */
#define SEA_DIALOG	1	/* use dialog when possible */
#define SEA_QUIT	2	/* quit editing the file */
#define SEA_RECOVER	3	/* recover the file */

/*
 * Minimal size for block 0 of a swap file.
 * NOTE: This depends on size of struct block0! It's not done with a sizeof(),
 * because struct block0 is defined in memline.c (Sorry).
 * The maximal block size is arbitrary.
 */
#define MIN_SWAP_PAGE_SIZE 1048
#define MAX_SWAP_PAGE_SIZE 50000

/* Special values for current_SID. */
#define SID_MODELINE	-1	/* when using a modeline */
#define SID_CMDARG	-2	/* for "--cmd" argument */
#define SID_CARG	-3	/* for "-c" argument */
#define SID_ENV		-4	/* for sourcing environment variable */
#define SID_ERROR	-5	/* option was reset because of an error */
#define SID_NONE	-6	/* don't set scriptID */

/*
 * Events for autocommands.
 */
enum auto_event
{
  EVENT_BUFADD = 0,		/* after adding a buffer to the buffer list */
  EVENT_BUFNEW,		/* after creating any buffer */
  EVENT_BUFDELETE,		/* deleting a buffer from the buffer list */
  EVENT_BUFWIPEOUT,		/* just before really deleting a buffer */
  EVENT_BUFENTER,		/* after entering a buffer */
  EVENT_BUFFILEPOST,		/* after renaming a buffer */
  EVENT_BUFFILEPRE,		/* before renaming a buffer */
  EVENT_BUFLEAVE,		/* before leaving a buffer */
  EVENT_BUFNEWFILE,		/* when creating a buffer for a new file */
  EVENT_BUFREADPOST,		/* after reading a buffer */
  EVENT_BUFREADPRE,		/* before reading a buffer */
  EVENT_BUFREADCMD,		/* read buffer using command */
  EVENT_BUFUNLOAD,		/* just before unloading a buffer */
  EVENT_BUFHIDDEN,		/* just after buffer becomes hidden */
  EVENT_BUFWINENTER,		/* after showing a buffer in a window */
  EVENT_BUFWINLEAVE,		/* just after buffer removed from window */
  EVENT_BUFWRITEPOST,		/* after writing a buffer */
  EVENT_BUFWRITEPRE,		/* before writing a buffer */
  EVENT_BUFWRITECMD,		/* write buffer using command */
  EVENT_CMDWINENTER,		/* after entering the cmdline window */
  EVENT_CMDWINLEAVE,		/* before leaving the cmdline window */
  EVENT_COLORSCHEME,		/* after loading a colorscheme */
  EVENT_FILEAPPENDPOST,	/* after appending to a file */
  EVENT_FILEAPPENDPRE,	/* before appending to a file */
  EVENT_FILEAPPENDCMD,	/* append to a file using command */
  EVENT_FILECHANGEDSHELL,	/* after shell command that changed file */
  EVENT_FILECHANGEDSHELLPOST,	/* after (not) reloading changed file */
  EVENT_FILECHANGEDRO,	/* before first change to read-only file */
  EVENT_FILEREADPOST,		/* after reading a file */
  EVENT_FILEREADPRE,		/* before reading a file */
  EVENT_FILEREADCMD,		/* read from a file using command */
  EVENT_FILETYPE,		/* new file type detected (user defined) */
  EVENT_FILEWRITEPOST,	/* after writing a file */
  EVENT_FILEWRITEPRE,		/* before writing a file */
  EVENT_FILEWRITECMD,		/* write to a file using command */
  EVENT_FILTERREADPOST,	/* after reading from a filter */
  EVENT_FILTERREADPRE,	/* before reading from a filter */
  EVENT_FILTERWRITEPOST,	/* after writing to a filter */
  EVENT_FILTERWRITEPRE,	/* before writing to a filter */
  EVENT_FOCUSGAINED,		/* got the focus */
  EVENT_FOCUSLOST,		/* lost the focus to another app */
  EVENT_GUIENTER,		/* after starting the GUI */
  EVENT_GUIFAILED,		/* after starting the GUI failed */
  EVENT_INSERTCHANGE,		/* when changing Insert/Replace mode */
  EVENT_INSERTENTER,		/* when entering Insert mode */
  EVENT_INSERTLEAVE,		/* when leaving Insert mode */
  EVENT_MENUPOPUP,		/* just before popup menu is displayed */
  EVENT_QUICKFIXCMDPOST,	/* after :make, :grep etc */
  EVENT_QUICKFIXCMDPRE,	/* before :make, :grep etc */
  EVENT_SESSIONLOADPOST,	/* after loading a session file */
  EVENT_STDINREADPOST,	/* after reading from stdin */
  EVENT_STDINREADPRE,		/* before reading from stdin */
  EVENT_SYNTAX,		/* syntax selected */
  EVENT_TERMCHANGED,		/* after changing 'term' */
  EVENT_TERMRESPONSE,		/* after setting "v:termresponse" */
  EVENT_USER,			/* user defined autocommand */
  EVENT_VIMENTER,		/* after starting Vim */
  EVENT_VIMLEAVE,		/* before exiting Vim */
  EVENT_VIMLEAVEPRE,		/* before exiting Vim and writing .viminfo */
  EVENT_VIMRESIZED,		/* after Vim window was resized */
  EVENT_WINENTER,		/* after entering a window */
  EVENT_WINLEAVE,		/* before leaving a window */
  EVENT_ENCODINGCHANGED,	/* after changing the 'encoding' option */
  EVENT_CURSORHOLD,		/* cursor in same position for a while */
  EVENT_CURSORHOLDI,		/* idem, in Insert mode */
  EVENT_FUNCUNDEFINED,	/* if calling a function which doesn't exist */
  EVENT_REMOTEREPLY,		/* upon string reception from a remote vim */
  EVENT_SWAPEXISTS,		/* found existing swap file */
  EVENT_SOURCEPRE,		/* before sourcing a Vim script */
  EVENT_SOURCECMD,		/* sourcing a Vim script using command */
  EVENT_SPELLFILEMISSING,	/* spell file missing */
  EVENT_CURSORMOVED,		/* cursor was moved */
  EVENT_CURSORMOVEDI,		/* cursor was moved in Insert mode */
  EVENT_TABLEAVE,		/* before leaving a tab page */
  EVENT_TABENTER,		/* after entering a tab page */
  EVENT_SHELLCMDPOST,		/* after ":!cmd" */
  EVENT_SHELLFILTERPOST,	/* after ":1,2!cmd", ":w !cmd", ":r !cmd". */
  NUM_EVENTS			/* MUST be the last one */
};

typedef enum auto_event event_T;

/*
 * Values for index in highlight_attr[].
 * When making changes, also update HL_FLAGS below! And update the default
 * value of 'highlight' in option.c.
 */
typedef enum
{
  HLF_8 = 0	  /* Meta & special keys listed with ":map", text that is
		    displayed different from what it is */
  , HLF_AT	  /* @ and ~ characters at end of screen, characters that
		    don't really exist in the text */
  , HLF_D	  /* directories in CTRL-D listing */
  , HLF_E	  /* error messages */
  , HLF_H	  /* obsolete, ignored */
  , HLF_I	  /* incremental search */
  , HLF_L	  /* last search string */
  , HLF_M	  /* "--More--" message */
  , HLF_CM	  /* Mode (e.g., "-- INSERT --") */
  , HLF_N	  /* line number for ":number" and ":#" commands */
  , HLF_R	  /* return to continue message and yes/no questions */
  , HLF_S	  /* status lines */
  , HLF_SNC	  /* status lines of not-current windows */
  , HLF_C	  /* column to separate vertically split windows */
  , HLF_T	  /* Titles for output from ":set all", ":autocmd" etc. */
  , HLF_V	  /* Visual mode */
  , HLF_VNC	  /* Visual mode, autoselecting and not clipboard owner */
  , HLF_W	  /* warning messages */
  , HLF_WM	  /* Wildmenu highlight */
  , HLF_FL	  /* Folded line */
  , HLF_FC	  /* Fold column */
  , HLF_ADD	  /* Added diff line */
  , HLF_CHD	  /* Changed diff line */
  , HLF_DED	  /* Deleted diff line */
  , HLF_TXD	  /* Text Changed in diff line */
  , HLF_SC	  /* Sign column */
  , HLF_SPB	  /* SpellBad */
  , HLF_SPC	  /* SpellCap */
  , HLF_SPR	  /* SpellRare */
  , HLF_SPL	  /* SpellLocal */
  , HLF_PNI	  /* popup menu normal item */
  , HLF_PSI	  /* popup menu selected item */
  , HLF_PSB	  /* popup menu scrollbar */
  , HLF_PST	  /* popup menu scrollbar thumb */
  , HLF_TP	  /* tabpage line */
  , HLF_TPS	  /* tabpage line selected */
  , HLF_TPF	  /* tabpage line filler */
  , HLF_CUC	  /* 'cursurcolumn' */
  , HLF_CUL	  /* 'cursurline' */
  , HLF_COUNT	  /* MUST be the last one */
} hlf_T;

/* The HL_FLAGS must be in the same order as the HLF_ enums!
 * When changing this also adjust the default for 'highlight'. */
#define HL_FLAGS {'8', '@', 'd', 'e', 'h', 'i', 'l', 'm', 'M', \
		 'n', 'r', 's', 'S', 'c', 't', 'v', 'V', 'w', 'W', \
		 'f', 'F', 'A', 'C', 'D', 'T', '>', \
		 'B', 'P', 'R', 'L', \
		 '+', '=', 'x', 'X', '*', '#', '_', '!', '.'}

/*
 * Boolean constants
 */
#ifndef TRUE
# define FALSE	0	  /* note: this is an int, not a long! */
# define TRUE	1
#endif

#define MAYBE	2	  /* sometimes used for a variant on TRUE */

/*
 * Operator IDs; The order must correspond to opchars[] in ops.c!
 */
#define OP_NOP		0	/* no pending operation */
#define OP_DELETE	1	/* "d" delete operator */
#define OP_YANK		2	/* "y" yank operator */
#define OP_CHANGE	3	/* "c" change operator */
#define OP_LSHIFT	4	/* "<" left shift operator */
#define OP_RSHIFT	5	/* ">" right shift operator */
#define OP_FILTER	6	/* "!" filter operator */
#define OP_TILDE	7	/* "g~" switch case operator */
#define OP_INDENT	8	/* "=" indent operator */
#define OP_FORMAT	9	/* "gq" format operator */
#define OP_COLON	10	/* ":" colon operator */
#define OP_UPPER	11	/* "gU" make upper case operator */
#define OP_LOWER	12	/* "gu" make lower case operator */
#define OP_JOIN		13	/* "J" join operator, only for Visual mode */
#define OP_JOIN_NS	14	/* "gJ" join operator, only for Visual mode */
#define OP_ROT13	15	/* "g?" rot-13 encoding */
#define OP_REPLACE	16	/* "r" replace chars, only for Visual mode */
#define OP_INSERT	17	/* "I" Insert column, only for Visual mode */
#define OP_APPEND	18	/* "A" Append column, only for Visual mode */
#define OP_FOLD		19	/* "zf" define a fold */
#define OP_FOLDOPEN	20	/* "zo" open folds */
#define OP_FOLDOPENREC	21	/* "zO" open folds recursively */
#define OP_FOLDCLOSE	22	/* "zc" close folds */
#define OP_FOLDCLOSEREC	23	/* "zC" close folds recursively */
#define OP_FOLDDEL	24	/* "zd" delete folds */
#define OP_FOLDDELREC	25	/* "zD" delete folds recursively */
#define OP_FORMAT2	26	/* "gw" format operator, keeps cursor pos */
#define OP_FUNCTION	27	/* "g@" call 'operatorfunc' */

/*
 * Motion types, used for operators and for yank/delete registers.
 */
#define MCHAR	0		/* character-wise movement/register */
#define MLINE	1		/* line-wise movement/register */
#define MBLOCK	2		/* block-wise register */

#define MAUTO	0xff		/* Decide between MLINE/MCHAR */

/*
 * Minimum screen size
 */
#define MIN_COLUMNS	12	/* minimal columns for screen */
#define MIN_LINES	2	/* minimal lines for screen */
#define STATUS_HEIGHT	1	/* height of a status line under a window */
#define QF_WINHEIGHT	10	/* default height for quickfix window */

/*
 * Buffer sizes
 */
#ifndef CMDBUFFSIZE
# define CMDBUFFSIZE	256	/* size of the command processing buffer */
#endif

#define LSIZE	  512		/* max. size of a line in the tags file */

#define IOSIZE	  (1024+1)	/* file i/o and sprintf buffer size */

#ifdef FEAT_MBYTE
# define MSG_BUF_LEN 480	/* length of buffer for small messages */
# define MSG_BUF_CLEN (MSG_BUF_LEN / 6)  /* cell length (worst case: utf-8
					    takes 6 bytes for one cell) */
#else
# define MSG_BUF_LEN 80		/* length of buffer for small messages */
# define MSG_BUF_CLEN MSG_BUF_LEN	  /* cell length */
#endif

/* Size of the buffer used for tgetent(). Unfortunately this is largely
 * undocumented, some systems use 1024. Using a buffer that is too small
 * causes a buffer overrun and a crash. Use the maximum known value to stay
 * on the safe side. */
#define TBUFSZ 2048		/* buffer size for termcap entry */

/*
 * Maximum length of key sequence to be mapped.
 * Must be able to hold an Amiga resize report.
 */
#define MAXMAPLEN  50

#ifdef HAVE_FCNTL_H
# include <fcntl.h>
#endif

#ifdef BINARY_FILE_IO
# define WRITEBIN  "wb"	/* no CR-LF translation */
# define READBIN  "rb"
# define APPENDBIN "ab"
#else
# define WRITEBIN  "w"
# define READBIN  "r"
# define APPENDBIN "a"
#endif

/*
 * EMX doesn't have a global way of making open() use binary I/O.
 * Use O_BINARY for all open() calls.
 */
#if defined(__EMX__) || defined(__CYGWIN32__)
# define O_EXTRA  O_BINARY
#else
# define O_EXTRA  0
#endif

#ifndef O_NOFOLLOW
# define O_NOFOLLOW 0
#endif

#ifndef W_OK
# define W_OK 2		/* for systems that don't have W_OK in unistd.h */
#endif
#ifndef R_OK
# define R_OK 4		/* for systems that don't have R_OK in unistd.h */
#endif

/*
 * defines to avoid typecasts from (char_u *) to (char *) and back
 * (vim_strchr() and vim_strrchr() are now in alloc.c)
 */
#define STRLEN(s)	  strlen((char *)(s))
#define STRCPY(d, s)	  strcpy((char *)(d), (char *)(s))
#define STRNCPY(d, s, n)  strncpy((char *)(d), (char *)(s), (size_t)(n))
#define STRCMP(d, s)	  strcmp((char *)(d), (char *)(s))
#define STRNCMP(d, s, n)  strncmp((char *)(d), (char *)(s), (size_t)(n))
#ifdef HAVE_STRCASECMP
# define STRICMP(d, s)	  strcasecmp((char *)(d), (char *)(s))
#else
# ifdef HAVE_STRICMP
# define STRICMP(d, s)	  stricmp((char *)(d), (char *)(s))
# else
# define STRICMP(d, s)	  vim_stricmp((char *)(d), (char *)(s))
# endif
#endif

/* Like strcpy() but allows overlapped source and destination. */
#define STRMOVE(d, s)	  mch_memmove((d), (s), STRLEN(s) + 1)

#ifdef HAVE_STRNCASECMP
# define STRNICMP(d, s, n) strncasecmp((char *)(d), (char *)(s), (size_t)(n))
#else
# ifdef HAVE_STRNICMP
# define STRNICMP(d, s, n) strnicmp((char *)(d), (char *)(s), (size_t)(n))
# else
# define STRNICMP(d, s, n) vim_strnicmp((char *)(d), (char *)(s), (size_t)(n))
# endif
#endif

#ifdef FEAT_MBYTE
/* We need to call mb_stricmp() even when we aren't dealing with a multi-byte
 * encoding because mb_stricmp() takes care of all ascii and non-ascii
 * encodings, including characters with umlauts in latin1, etc., while
 * STRICMP() only handles the system locale version, which often does not
 * handle non-ascii properly. */

# define MB_STRICMP(d, s)	mb_strnicmp((char_u *)(d), (char_u *)(s), (int)MAXCOL)
# define MB_STRNICMP(d, s, n)	mb_strnicmp((char_u *)(d), (char_u *)(s), (int)(n))
#else
# define MB_STRICMP(d, s)	STRICMP((d), (s))
# define MB_STRNICMP(d, s, n)	STRNICMP((d), (s), (n))
#endif

#define STRCAT(d, s)	  strcat((char *)(d), (char *)(s))
#define STRNCAT(d, s, n)  strncat((char *)(d), (char *)(s), (size_t)(n))

#ifdef HAVE_STRPBRK
# define vim_strpbrk(s, cs) (char_u *)strpbrk((char *)(s), (char *)(cs))
#endif

#define MSG(s)			  msg((char_u *)(s))
#define MSG_ATTR(s, attr)	  msg_attr((char_u *)(s), (attr))
#define EMSG(s)			  emsg((char_u *)(s))
#define EMSG2(s, p)		  emsg2((char_u *)(s), (char_u *)(p))
#define EMSG3(s, p, q)		  emsg3((char_u *)(s), (char_u *)(p), (char_u *)(q))
#define EMSGN(s, n)		  emsgn((char_u *)(s), (long)(n))
#define EMSGU(s, n)		  emsgu((char_u *)(s), (long_u)(n))
#define OUT_STR(s)		  out_str((char_u *)(s))
#define OUT_STR_NF(s)		  out_str_nf((char_u *)(s))
#define MSG_PUTS(s)		  msg_puts((char_u *)(s))
#define MSG_PUTS_ATTR(s, a)	  msg_puts_attr((char_u *)(s), (a))
#define MSG_PUTS_TITLE(s)	  msg_puts_title((char_u *)(s))
#define MSG_PUTS_LONG(s)	  msg_puts_long_attr((char_u *)(s), 0)
#define MSG_PUTS_LONG_ATTR(s, a)  msg_puts_long_attr((char_u *)(s), (a))

/* Prefer using emsg3(), because perror() may send the output to the wrong
 * destination and mess up the screen. */
#ifdef HAVE_STRERROR
# define PERROR(msg)		  (void)emsg3((char_u *)"%s: %s", (char_u *)msg, (char_u *)strerror(errno))
#else
# define PERROR(msg)		  perror(msg)
#endif

typedef long	linenr_T;		/* line number type */
typedef int	colnr_T;		/* column number type */
typedef unsigned short disptick_T;	/* display tick type */

#define MAXLNUM (0x7fffffffL)		/* maximum (invalid) line number */

/*
 * Well, you won't believe it, but some S/390 machines ("host", now also known
 * as zServer) us 31 bit pointers. There are also some newer machines, that
 * use 64 bit pointers. I don't know how to distinguish between 31 and 64 bit
 * machines, so the best way is to assume 31 bits whenever we detect OS/390
 * Unix.
 * With this we restrict the maximum line length to 1073741823. I guess this is
 * not a real problem. BTW: Longer lines are split.
 */
#if SIZEOF_INT >= 4
# ifdef __MVS__
# define MAXCOL (0x3fffffffL)		/* maximum column number, 30 bits */
# else
# define MAXCOL (0x7fffffffL)		/* maximum column number, 31 bits */
# endif
#else
# define MAXCOL	(0x7fff)		/* maximum column number, 15 bits */
#endif

#define SHOWCMD_COLS 10			/* columns needed by shown command */
#define STL_MAX_ITEM 80			/* max nr of %<flag> in statusline */

typedef void	  *vim_acl_T;		/* dummy to pass an ACL to a function */

/*
 * Include a prototype for mch_memmove(), it may not be in alloc.pro.
 */
#ifdef VIM_MEMMOVE
void mch_memmove __ARGS((void *, void *, size_t));
#else
# ifndef mch_memmove
# define mch_memmove(to, from, len) memmove(to, from, len)
# endif
#endif

/*
 * fnamecmp() is used to compare file names.
 * On some systems case in a file name does not matter, on others it does.
 * (this does not account for maximum name lengths and things like "../dir",
 * thus it is not 100% accurate!)
 */
#ifdef CASE_INSENSITIVE_FILENAME
# ifdef BACKSLASH_IN_FILENAME
# define fnamecmp(x, y) vim_fnamecmp((x), (y))
# define fnamencmp(x, y, n) vim_fnamencmp((x), (y), (size_t)(n))
# else
# define fnamecmp(x, y) MB_STRICMP((x), (y))
# define fnamencmp(x, y, n) MB_STRNICMP((x), (y), (n))
# endif
#else
# define fnamecmp(x, y) strcmp((char *)(x), (char *)(y))
# define fnamencmp(x, y, n) strncmp((char *)(x), (char *)(y), (size_t)(n))
#endif

#ifdef HAVE_MEMSET
# define vim_memset(ptr, c, size)  memset((ptr), (c), (size))
#else
void *vim_memset __ARGS((void *, int, size_t));
#endif

#ifdef HAVE_MEMCMP
# define vim_memcmp(p1, p2, len)  memcmp((p1), (p2), (len))
#else
# ifdef HAVE_BCMP
# define vim_memcmp(p1, p2, len)  bcmp((p1), (p2), (len))
# else
int vim_memcmp __ARGS((void *, void *, size_t));
# define VIM_MEMCMP
# endif
#endif

#if defined(UNIX) || defined(FEAT_GUI) || defined(OS2) || defined(VMS) \
	|| defined(FEAT_CLIENTSERVER)
# define USE_INPUT_BUF
#endif

#ifdef MSWIN
/* On MS-Windows the third argument isn't size_t. This matters for Win64,
 * where sizeof(size_t)==8, not 4 */
# define vim_read(fd, buf, count)  read((fd), (char *)(buf), (unsigned int)(count))
# define vim_write(fd, buf, count) write((fd), (char *)(buf), (unsigned int)(count))
#else
# define vim_read(fd, buf, count)  read((fd), (char *)(buf), (size_t) (count))
# define vim_write(fd, buf, count) write((fd), (char *)(buf), (size_t) (count))
#endif

/*
 * Enums need a typecast to be used as array index (for Ultrix).
 */
#define hl_attr(n)	highlight_attr[(int)(n)]
#define term_str(n)	term_strings[(int)(n)]

/*
 * vim_iswhite() is used for "^" and the like. It differs from isspace()
 * because it doesn't include <CR> and <LF> and the like.
 */
#define vim_iswhite(x)	((x) == ' ' || (x) == '\t')

/*
 * EXTERN is only defined in main.c. That's where global variables are
 * actually defined and initialized.
 */
#ifndef EXTERN
# define EXTERN extern
# define INIT(x)
#else
# ifndef INIT
# define INIT(x) x
# define DO_INIT
# endif
#endif

#ifdef FEAT_MBYTE
# define MAX_MCO	6	/* maximum value for 'maxcombine' */

/* Maximum number of bytes in a multi-byte character. It can be one 32-bit
 * character of up to 6 bytes, or one 16-bit character of up to three bytes
 * plus six following composing characters of three bytes each. */
# define MB_MAXBYTES	21
#endif

#if (defined(FEAT_PROFILE) || defined(FEAT_RELTIME)) && !defined(PROTO)
# ifdef WIN3264
typedef LARGE_INTEGER proftime_T;
# else
typedef struct timeval proftime_T;
# endif
#else
typedef int proftime_T;	  /* dummy for function prototypes */
#endif

/* Include option.h before structs.h, because the number of window-local and
 * buffer-local options is used there. */
#include "option.h"	  /* options and default values */

/* Note that gui.h is included by structs.h */

#include "structs.h"	  /* file that defines many structures */

/* Values for "do_profiling". */
#define PROF_NONE	0	/* profiling not started */
#define PROF_YES	1	/* profiling busy */
#define PROF_PAUSED	2	/* profiling paused */

#ifdef FEAT_MOUSE

/* Codes for mouse button events in lower three bits: */
# define MOUSE_LEFT	0x00
# define MOUSE_MIDDLE	0x01
# define MOUSE_RIGHT	0x02
# define MOUSE_RELEASE	0x03

/* bit masks for modifiers: */
# define MOUSE_SHIFT	0x04
# define MOUSE_ALT	0x08
# define MOUSE_CTRL	0x10

/* mouse buttons that are handled like a key press (GUI only) */
# define MOUSE_4	0x100	/* scroll wheel down */
# define MOUSE_5	0x200	/* scroll wheel up */

# define MOUSE_X1	0x300 /* Mouse-button X1 (6th) */
# define MOUSE_X2	0x400 /* Mouse-button X2 */

/* 0x20 is reserved by xterm */
# define MOUSE_DRAG_XTERM  0x40

# define MOUSE_DRAG	(0x40 | MOUSE_RELEASE)

/* Lowest button code for using the mouse wheel (xterm only) */
# define MOUSEWHEEL_LOW		0x60

# define MOUSE_CLICK_MASK	0x03

# define NUM_MOUSE_CLICKS(code) \
  (((unsigned)((code) & 0xC0) >> 6) + 1)

# define SET_NUM_MOUSE_CLICKS(code, num) \
  (code) = ((code) & 0x3f) | ((((num) - 1) & 3) << 6)

/* Added to mouse column for GUI when 'mousefocus' wants to give focus to a
 * window by simulating a click on its status line. We could use up to 128 *
 * 128 = 16384 columns, now it's reduced to 10000. */
# define MOUSE_COLOFF 10000

/*
 * jump_to_mouse() returns one of first four these values, possibly with
 * some of the other three added.
 */
# define IN_UNKNOWN		0
# define IN_BUFFER		1
# define IN_STATUS_LINE		2	/* on status or command line */
# define IN_SEP_LINE		4	/* on vertical separator line */
# define IN_OTHER_WIN		8	/* in other window but can't go there */
# define CURSOR_MOVED		0x100
# define MOUSE_FOLD_CLOSE	0x200	/* clicked on '-' in fold column */
# define MOUSE_FOLD_OPEN	0x400	/* clicked on '+' in fold column */

/* flags for jump_to_mouse() */
# define MOUSE_FOCUS		0x01	/* need to stay in this window */
# define MOUSE_MAY_VIS		0x02	/* may start Visual mode */
# define MOUSE_DID_MOVE		0x04	/* only act when mouse has moved */
# define MOUSE_SETPOS		0x08	/* only set current mouse position */
# define MOUSE_MAY_STOP_VIS	0x10	/* may stop Visual mode */
# define MOUSE_RELEASED		0x20	/* button was released */

# if defined(UNIX) && defined(HAVE_GETTIMEOFDAY) && defined(HAVE_SYS_TIME_H)
# define CHECK_DOUBLE_CLICK 1	/* Checking for double clicks ourselves. */
# endif

#endif /* FEAT_MOUSE */

/* defines for eval_vars() */
#define VALID_PATH		1
#define VALID_HEAD		2

/* Defines for Vim variables. These must match vimvars[] in eval.c! */
#define VV_COUNT	0
#define VV_COUNT1	1
#define VV_PREVCOUNT	2
#define VV_ERRMSG	3
#define VV_WARNINGMSG	4
#define VV_STATUSMSG	5
#define VV_SHELL_ERROR	6
#define VV_THIS_SESSION	7
#define VV_VERSION	8
#define VV_LNUM		9
#define VV_TERMRESPONSE	10
#define VV_FNAME	11
#define VV_LANG		12
#define VV_LC_TIME	13
#define VV_CTYPE	14
#define VV_CC_FROM	15
#define VV_CC_TO	16
#define VV_FNAME_IN	17
#define VV_FNAME_OUT	18
#define VV_FNAME_NEW	19
#define VV_FNAME_DIFF	20
#define VV_CMDARG	21
#define VV_FOLDSTART	22
#define VV_FOLDEND	23
#define VV_FOLDDASHES	24
#define VV_FOLDLEVEL	25
#define VV_PROGNAME	26
#define VV_SEND_SERVER	27
#define VV_DYING	28
#define VV_EXCEPTION	29
#define VV_THROWPOINT	30
#define VV_REG		31
#define VV_CMDBANG	32
#define VV_INSERTMODE	33
#define VV_VAL		34
#define VV_KEY		35
#define VV_PROFILING	36
#define VV_FCS_REASON	37
#define VV_FCS_CHOICE	38
#define VV_BEVAL_BUFNR	39
#define VV_BEVAL_WINNR	40
#define VV_BEVAL_LNUM	41
#define VV_BEVAL_COL	42
#define VV_BEVAL_TEXT	43
#define VV_SCROLLSTART	44
#define VV_SWAPNAME	45
#define VV_SWAPCHOICE	46
#define VV_SWAPCOMMAND	47
#define VV_CHAR		48
#define VV_MOUSE_WIN	49
#define VV_MOUSE_LNUM  50
#define VV_MOUSE_COL	51
#define VV_OP		52
#define VV_SEARCHFORWARD 53
#define VV_OLDFILES	54
#define VV_LEN		55	/* number of v: vars */

#ifdef FEAT_CLIPBOARD

/* VIM_ATOM_NAME is the older Vim-specific selection type for X11. Still
 * supported for when a mix of Vim versions is used. VIMENC_ATOM_NAME includes
 * the encoding to support Vims using different 'encoding' values. */
#define VIM_ATOM_NAME "_VIM_TEXT"
#define VIMENC_ATOM_NAME "_VIMENC_TEXT"

/* Selection states for modeless selection */
# define SELECT_CLEARED		0
# define SELECT_IN_PROGRESS	1
# define SELECT_DONE		2

# define SELECT_MODE_CHAR	0
# define SELECT_MODE_WORD	1
# define SELECT_MODE_LINE	2

# ifdef FEAT_GUI_W32
# ifdef FEAT_OLE
#  define WM_OLE (WM_APP+0)
# endif
# ifdef FEAT_NETBEANS_INTG
  /* message for Netbeans socket event */
#  define WM_NETBEANS (WM_APP+1)
# endif
# endif

/* Info about selected text */
typedef struct VimClipboard
{
  int		available;	/* Is clipboard available? */
  int		owned;		/* Flag: do we own the selection? */
  pos_T	start;		/* Start of selected area */
  pos_T	end;		/* End of selected area */
  int		vmode;		/* Visual mode character */

  /* Fields for selection that doesn't use Visual mode */
  short_u	origin_row;
  short_u	origin_start_col;
  short_u	origin_end_col;
  short_u	word_start_col;
  short_u	word_end_col;

  pos_T	prev;		/* Previous position */
  short_u	state;		/* Current selection state */
  short_u	mode;		/* Select by char, word, or line. */

# if defined(FEAT_GUI_X11) || defined(FEAT_XCLIPBOARD)
  Atom	sel_atom;	/* PRIMARY/CLIPBOARD selection ID */
# endif

# ifdef FEAT_GUI_GTK
  GdkAtom   gtk_sel_atom;	/* PRIMARY/CLIPBOARD selection ID */
# endif

# ifdef MSWIN
  int_u	format;		/* Vim's own special clipboard format */
  int_u	format_raw;	/* Vim's raw text clipboard format */
# endif
} VimClipboard;
#else
typedef int VimClipboard;	/* This is required for the prototypes. */
#endif

#ifdef __BORLANDC__
/* work around a bug in the Borland 'stat' function: */
# include <io.h>	  /* for access() */

# define stat(a,b) (access(a,0) ? -1 : stat(a,b))
#endif

#include "ex_cmds.h"	  /* Ex command defines */
#include "proto.h"	  /* function prototypes */

/* This has to go after the include of proto.h, as proto/gui.pro declares
 * functions of these names. The declarations would break if the defines had
 * been seen at that stage. But it must be before globals.h, where error_ga
 * is declared. */
#if !defined(FEAT_GUI_W32) && !defined(FEAT_GUI_X11) \
	&& !defined(FEAT_GUI_GTK) && !defined(FEAT_GUI_MAC)
# define mch_errmsg(str)	fprintf(stderr, "%s", (str))
# define display_errors()	fflush(stderr)
# define mch_msg(str)		printf("%s", (str))
#else
# define USE_MCH_ERRMSG
#endif

#ifndef FEAT_MBYTE
# define after_pathsep(b, p)	vim_ispathsep(*((p) - 1))
# define transchar_byte(c)	transchar(c)
#endif

#ifndef FEAT_LINEBREAK
/* Without the 'numberwidth' option line numbers are always 7 chars. */
# define number_width(x) 7
#endif


#include "globals.h"	  /* global variables and messages */

#ifdef FEAT_SNIFF
# include "if_sniff.h"
#endif

#ifndef FEAT_VIRTUALEDIT
# define getvvcol(w, p, s, c, e) getvcol(w, p, s, c, e)
# define virtual_active() 0
# define virtual_op FALSE
#endif

/*
 * If console dialog not supported, but GUI dialog is, use the GUI one.
 */
#if defined(FEAT_GUI_DIALOG) && !defined(FEAT_CON_DIALOG)
# define do_dialog gui_mch_dialog
#endif

/*
 * Default filters for gui_mch_browse().
 * The filters are almost system independent. Except for the difference
 * between "*" and "*.*" for MSDOS-like systems.
 * NOTE: Motif only uses the very first pattern. Therefore
 * BROWSE_FILTER_DEFAULT should start with a "*" pattern.
 */
#ifdef FEAT_BROWSE
# ifdef BACKSLASH_IN_FILENAME
# define BROWSE_FILTER_MACROS \
	(char_u *)"Vim macro files (*.vim)\t*.vim\nAll Files (*.*)\t*.*\n"
# define BROWSE_FILTER_ALL_FILES (char_u *)"All Files (*.*)\t*.*\n"
# define BROWSE_FILTER_DEFAULT \
	(char_u *)"All Files (*.*)\t*.*\nC source (*.c, *.h)\t*.c;*.h\nC++ source (*.cpp, *.hpp)\t*.cpp;*.hpp\nVB code (*.bas, *.frm)\t*.bas;*.frm\nVim files (*.vim, _vimrc, _gvimrc)\t*.vim;_vimrc;_gvimrc\n"
# else
# define BROWSE_FILTER_MACROS \
	(char_u *)"Vim macro files (*.vim)\t*.vim\nAll Files (*)\t*\n"
# define BROWSE_FILTER_ALL_FILES (char_u *)"All Files (*)\t*\n"
# define BROWSE_FILTER_DEFAULT \
	(char_u *)"All Files (*)\t*\nC source (*.c, *.h)\t*.c;*.h\nC++ source (*.cpp, *.hpp)\t*.cpp;*.hpp\nVim files (*.vim, _vimrc, _gvimrc)\t*.vim;_vimrc;_gvimrc\n"
# endif
# define BROWSE_SAVE 1	  /* flag for do_browse() */
# define BROWSE_DIR 2	  /* flag for do_browse() */
#endif

/* stop using fastcall for Borland */
#if defined(__BORLANDC__) && defined(WIN32) && !defined(DEBUG)
 #pragma option -p.
#endif

#if defined(MEM_PROFILE)
# define vim_realloc(ptr, size) mem_realloc((ptr), (size))
#else
# define vim_realloc(ptr, size) realloc((ptr), (size))
#endif

/*
 * The following macros stop display/event loop nesting at the wrong time.
 */
#ifdef ALT_X_INPUT
# define ALT_INPUT_LOCK_OFF	suppress_alternate_input = FALSE
# define ALT_INPUT_LOCK_ON	suppress_alternate_input = TRUE
#endif

#ifdef FEAT_MBYTE
/*
 * Return byte length of character that starts with byte "b".
 * Returns 1 for a single-byte character.
 * MB_BYTE2LEN_CHECK() can be used to count a special key as one byte.
 * Don't call MB_BYTE2LEN(b) with b < 0 or b > 255!
 */
# define MB_BYTE2LEN(b)		mb_bytelen_tab[b]
# define MB_BYTE2LEN_CHECK(b)	(((b) < 0 || (b) > 255) ? 1 : mb_bytelen_tab[b])
#endif

#if defined(FEAT_MBYTE) || defined(FEAT_POSTSCRIPT)
/* properties used in enc_canon_table[] (first three mutually exclusive) */
# define ENC_8BIT	0x01
# define ENC_DBCS	0x02
# define ENC_UNICODE	0x04

# define ENC_ENDIAN_B	0x10	  /* Unicode: Big endian */
# define ENC_ENDIAN_L	0x20	  /* Unicode: Little endian */

# define ENC_2BYTE	0x40	  /* Unicode: UCS-2 */
# define ENC_4BYTE	0x80	  /* Unicode: UCS-4 */
# define ENC_2WORD	0x100	  /* Unicode: UTF-16 */

# define ENC_LATIN1	0x200	  /* Latin1 */
# define ENC_LATIN9	0x400	  /* Latin9 */
# define ENC_MACROMAN	0x800	  /* Mac Roman (not Macro Man! :-) */
#endif

#ifdef FEAT_MBYTE
# ifdef USE_ICONV
# ifndef EILSEQ
#  define EILSEQ 123
# endif
# ifdef DYNAMIC_ICONV
/* On Win32 iconv.dll is dynamically loaded. */
#  define ICONV_ERRNO (*iconv_errno())
#  define ICONV_E2BIG 7
#  define ICONV_EINVAL 22
#  define ICONV_EILSEQ 42
# else
#  define ICONV_ERRNO errno
#  define ICONV_E2BIG E2BIG
#  define ICONV_EINVAL EINVAL
#  define ICONV_EILSEQ EILSEQ
# endif
# endif

#endif

/* ISSYMLINK(mode) tests if a file is a symbolic link. */
#if (defined(S_IFMT) && defined(S_IFLNK)) || defined(S_ISLNK)
# define HAVE_ISSYMLINK
# if defined(S_IFMT) && defined(S_IFLNK)
# define ISSYMLINK(mode) (((mode) & S_IFMT) == S_IFLNK)
# else
# define ISSYMLINK(mode) S_ISLNK(mode)
# endif
#endif

#define SIGN_BYTE 1	  /* byte value used where sign is displayed;
			    attribute value is sign type */

#ifdef FEAT_NETBEANS_INTG
# define MULTISIGN_BYTE 2  /* byte value used where sign is displayed if
			    multiple signs exist on the line */
#endif

#if defined(FEAT_GUI) && defined(FEAT_XCLIPBOARD)
# ifdef FEAT_GUI_GTK
  /* Avoid using a global variable for the X display. It's ugly
  * and is likely to cause trouble in multihead environments. */
# define X_DISPLAY	((gui.in_use) ? gui_mch_get_display() : xterm_dpy)
# else
# define X_DISPLAY	(gui.in_use ? gui.dpy : xterm_dpy)
# endif
#else
# ifdef FEAT_GUI
# ifdef FEAT_GUI_GTK
#  define X_DISPLAY	((gui.in_use) ? gui_mch_get_display() : (Display *)NULL)
# else
#  define X_DISPLAY	gui.dpy
# endif
# else
# define X_DISPLAY	xterm_dpy
# endif
#endif

#ifndef FEAT_NETBEANS_INTG
# undef NBDEBUG
#endif
#ifdef NBDEBUG /* Netbeans debugging. */
# include "nbdebug.h"
#else
# define nbdebug(a)
#endif

#ifdef IN_PERL_FILE
 /*
  * Avoid clashes between Perl and Vim namespace.
  */
# undef NORMAL
# undef STRLEN
# undef FF
# undef OP_DELETE
# undef OP_JOIN
# ifdef __BORLANDC__
# define NOPROTO 1
# endif
 /* remove MAX and MIN, included by glib.h, redefined by sys/param.h */
# ifdef MAX
# undef MAX
# endif
# ifdef MIN
# undef MIN
# endif
 /* We use _() for gettext(), Perl uses it for function prototypes... */
# ifdef _
# undef _
# endif
# ifdef DEBUG
# undef DEBUG
# endif
# ifdef _DEBUG
# undef _DEBUG
# endif
# ifdef instr
# undef instr
# endif
 /* bool may cause trouble on MACOS but is required on a few other systems
  * and for Perl */
# if defined(bool) && defined(MACOS) && !defined(FEAT_PERL)
# undef bool
# endif

# ifdef __BORLANDC__
 /* Borland has the structure stati64 but not _stati64 */
# define _stati64 stati64
# endif

# include <EXTERN.h>
# include <perl.h>
# include <XSUB.h>
#endif

/* values for vim_handle_signal() that are not a signal */
#define SIGNAL_BLOCK	-1
#define SIGNAL_UNBLOCK -2
#if !defined(UNIX) && !defined(VMS) && !defined(OS2)
# define vim_handle_signal(x) 0
#endif

/* flags for skip_vimgrep_pat() */
#define VGR_GLOBAL	1
#define VGR_NOJUMP	2

/* behavior for bad character, "++bad=" argument */
#define BAD_REPLACE	'?'	/* replace it with '?' (default) */
#define BAD_KEEP	-1	/* leave it */
#define BAD_DROP	-2	/* erase it */

/* last argument for do_source() */
#define DOSO_NONE	0
#define DOSO_VIMRC	1	/* loading vimrc file */
#define DOSO_GVIMRC	2	/* loading gvimrc file */

/* flags for read_viminfo() and children */
#define VIF_WANT_INFO		1	/* load non-mark info */
#define VIF_WANT_MARKS		2	/* load file marks */
#define VIF_FORCEIT		4	/* overwrite info already read */
#define VIF_GET_OLDFILES	8	/* load v:oldfiles */

#endif /* VIM__H */