Commits

Vedran Miletić committed 334678e

Sve za danas.

 • Participants
 • Parent commits bce5dea

Comments (0)

Files changed (1)

 "\n"
 msgstr ""
 
+#FIXME tu sam krenuo (VM)
 #: pyanaconda/iw/partition_gui.py:1506
 #, python-format
 msgid "You currently have %d available PV free to use.\n"
 
 #: pyanaconda/iw/task_gui.py:129
 msgid "Edit Repository"
-msgstr ""
+msgstr "Uređivanje repozitorija"
 
 #: pyanaconda/iw/task_gui.py:153
 #, python-format
 "The repository %s has already been added. Please choose a different "
 "repository name and URL."
 msgstr ""
+"Repozitorij %s već je dodan. Molim odaberite drugi naziv repozitorija i URL."
 
 #: pyanaconda/iw/task_gui.py:239
 msgid "Invalid Proxy URL"
-msgstr ""
+msgstr "Neispravan URL proxyja"
 
 #: pyanaconda/iw/task_gui.py:240
 msgid "You must provide an HTTP, HTTPS, or FTP URL to a proxy."
-msgstr ""
+msgstr "Repozitoriju morate dodijeliti HTTP, HTTPS ili FTP URL."
 
 #: pyanaconda/iw/task_gui.py:252 pyanaconda/iw/task_gui.py:436
 msgid "Invalid Repository URL"
-msgstr ""
+msgstr "Neispravan URL repozitorija"
 
 #: pyanaconda/iw/task_gui.py:253 pyanaconda/iw/task_gui.py:437
 msgid "You must provide an HTTP, HTTPS, or FTP URL to a repository."
-msgstr ""
+msgstr "Repozitoriju morate dodijeliti HTTP, HTTPS ili FTP URL."
 
 #: pyanaconda/iw/task_gui.py:274 pyanaconda/iw/task_gui.py:446
 msgid "No Media Found"
-msgstr ""
+msgstr "Medij nije pronađen"
 
 #: pyanaconda/iw/task_gui.py:275 pyanaconda/iw/task_gui.py:447
 msgid ""
 "No installation media was found. Please insert a disc into your drive and "
 "try again."
 msgstr ""
+"Instalacijski medij nije pronađen. Umetnite disk u svoj uređaj i pokušajte "
+"ponovo."
 
 #: pyanaconda/iw/task_gui.py:306 pyanaconda/iw/task_gui.py:470
 msgid "Please enter an NFS server and path."
-msgstr ""
+msgstr "Unesite NFS poslužitelj i putanju."
 
 #: pyanaconda/iw/task_gui.py:325
 #, python-format
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Kod postavljanja repozitorija došlo je do iduće greške:\n"
+"\n"
+"%s"
 
 #: pyanaconda/iw/task_gui.py:348
 msgid "Invalid Repository Name"
-msgstr ""
+msgstr "Neispravan naziv repozitorija"
 
 #: pyanaconda/iw/task_gui.py:349
 msgid "You must provide a repository name."
-msgstr ""
+msgstr "Potrebno je unijeti naziv repozitorija."
 
 #: pyanaconda/iw/task_gui.py:502 data/ui/addrepo.glade.h:3
 msgid "Add Repository"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj repozitorij"
 
 #: pyanaconda/iw/task_gui.py:507
 msgid "No Software Repos Enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Nijedan repozitorij softvera nije uključen"
 
 #: pyanaconda/iw/task_gui.py:508
 msgid ""
 "You must have at least one software repository enabled to continue "
 "installation."
 msgstr ""
+"Da biste nastavili s instalacijom morate uključiti barem jedan repozitorij "
+"softvera."
 
 #: pyanaconda/iw/timezone_gui.py:63 pyanaconda/textw/timezone_text.py:95
 msgid "Time Zone Selection"
-msgstr ""
+msgstr "Izbor vremenske zone"
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_bootloader_gui.py:37
 #: pyanaconda/textw/upgrade_bootloader_text.py:129
 msgid "Upgrade Boot Loader Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nadogradnja konfiguracije boot učitavača"
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_bootloader_gui.py:120
 msgid "_Update boot loader configuration"
-msgstr ""
+msgstr "_Ažuriranje konfiguracije boot učitavača"
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_bootloader_gui.py:121
 msgid "This will update your current boot loader."
-msgstr ""
+msgstr "Ovo će ažuritati vaš trenutni boot učitavač."
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_bootloader_gui.py:125
 #: pyanaconda/textw/upgrade_bootloader_text.py:103
 "Due to system changes, your boot loader configuration can not be "
 "automatically updated."
 msgstr ""
+"Zbog promjena u sustavu, konfiguracija vašeg boot učitavača ne može biti "
+"automatski ažurirana."
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_bootloader_gui.py:128
 #: pyanaconda/textw/upgrade_bootloader_text.py:107
 "The installer is unable to detect the boot loader currently in use on your "
 "system."
 msgstr ""
+"Instalacijski program nije u mogućnosti otkriti boot učitavač koji je "
+"trenutno u upotrebi na vašem sustavu."
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_bootloader_gui.py:135
 #: pyanaconda/textw/upgrade_bootloader_text.py:116
 "The installer has detected the %(type)s boot loader currently installed on "
 "%(bootDev)s."
 msgstr ""
+"Instalacijski je program otkrio pokretački program %(type)s, trenutno "
+"instaliran na %(bootDev)s."
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_bootloader_gui.py:139
 msgid "This is the recommended option."
-msgstr ""
+msgstr "Ovo je preporučena mogućnost."
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_bootloader_gui.py:144
 msgid "_Create new boot loader configuration"
-msgstr ""
+msgstr "_Izradi novu konfiguraciju boot učitavača"
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_bootloader_gui.py:146
 msgid ""
 "This option creates a new boot loader configuration. If you wish to switch "
 "boot loaders, you should choose this."
 msgstr ""
+"Ova mogućnost izrađuje novu konfiguraciju boot učitavača. Odaberite je i ako "
+"želite promijeniti boot učitavač."
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_bootloader_gui.py:153
 msgid "_Skip boot loader updating"
-msgstr ""
+msgstr "_Preskoči ažuriranje konfiguracije boot učitavača"
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_bootloader_gui.py:154
 msgid ""
 "This option makes no changes to boot loader configuration. If you are using "
 "a third party boot loader, you should choose this."
 msgstr ""
+"Ova mogućnost neće učiniti izmjene u konfiguraciji boot učitavača. Odaberite "
+"ovu opciju ako upotrebljavate boot učitavač treće strane."
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_bootloader_gui.py:165
 msgid "What would you like to do?"
-msgstr ""
+msgstr "Što biste željeli uraditi?"
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_migratefs_gui.py:38
 #: pyanaconda/textw/upgrade_text.py:42
 msgid "Migrate File Systems"
-msgstr ""
+msgstr "Preseljenje datotečnih sustava"
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_migratefs_gui.py:69
 #: pyanaconda/textw/upgrade_text.py:44
 "\n"
 "Which of these partitions would you like to migrate?"
 msgstr ""
+"Ovo izdanje sustava %(productName)s podržava ažurirani datotečni sustav, koji "
+"ima nekoliko prednosti u odnosu na datotečni sustav tradicionalno isporučen "
+"sa sustavom %(productName)s. Ovaj instalacijski program u mogućnosti je "
+"preseliti oblikovane particije bez gubitaka podataka.\n"
+"\n"
+"Koje biste od postojećih particija željeli preseliti?"
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_swap_gui.py:35
 msgid "Upgrade Swap Partition"
-msgstr ""
+msgstr "Nadograditi swap particiju"
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_swap_gui.py:92 pyanaconda/textw/upgrade_text.py:107
 #, python-format
 "%dMB of swap configured, but you may create additional swap space on one of "
 "your file systems now."
 msgstr ""
+"Posljednji kerneli (2.4 ili noviji) potražuje daleko više swap prostora nego "
+"stariji kerneli, čak do dvostruko više swap prostora od veličine radne "
+"memorije računala. Trenutno je konfigurirano %dMB swap prostora, ali "
+"možete izraditi dodatni swap prostor na nekom od datotečnih sustava."
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_swap_gui.py:99
 #, python-format
 "\n"
 "The installer has detected %s MB of RAM.\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Instalacijski program pronašao je %s MB radne memorije.\n"
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_swap_gui.py:111
 msgid "I _want to create a swap file"
-msgstr ""
+msgstr "Želim _izraditi swap datoteku"
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_swap_gui.py:120
 msgid "Select the _partition to put the swap file on:"
-msgstr ""
+msgstr "Odaberite _particiju na koju će biti smještena swap datoteka:"
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_swap_gui.py:138 pyanaconda/textw/upgrade_text.py:125
 msgid "Partition"
-msgstr ""
+msgstr "Particija"
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_swap_gui.py:138
 msgid "Free Space (MB)"
-msgstr ""
+msgstr "Slobodan prostor (MB)"
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_swap_gui.py:156
 #, python-format
 "A minimum swap file size of %d MB is recommended. Please enter a size for "
 "the swap file:"
 msgstr ""
+"Najmanja preporučena veličina swap datoteka je %d MB. Unesite veličinu "
+"swap datoteke:"
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_swap_gui.py:171
 msgid "Swap file _size (MB):"
-msgstr ""
+msgstr "_Veličina swap datoteke (MB):"
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_swap_gui.py:181
 msgid "I _don't want to create a swap file"
-msgstr ""
+msgstr "_Ne želim izraditi swap datoteku"
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_swap_gui.py:191
 msgid ""
 "A swap file is strongly recommended. Failure to create one could cause the "
 "installer to abort abnormally. Are you sure you wish to continue?"
 msgstr ""
+"Jako se preporuča izrada swap datoteke. Nepostojanje swap datoteke može "
+"prouzrokovati neoubičajen prekid rada instalacijskog programa. Jeste li "
+"sigurni da želite nastaviti?"
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_swap_gui.py:199 pyanaconda/textw/upgrade_text.py:194
 msgid "The swap file must be between 1 and 2000 MB in size."
-msgstr ""
+msgstr "Veličine swap datoteka mora biti između 1 i 2000 MB."
 
 #: pyanaconda/iw/upgrade_swap_gui.py:206 pyanaconda/textw/upgrade_text.py:189
 msgid ""
 "There is not enough space on the device you selected for the swap partition."
 msgstr ""
+"Na uređaju koji ste odabrali za smještaj swap particije nema dovoljno "
+"prostora."
 
 #: pyanaconda/iw/welcome_gui.py:56 pyanaconda/textw/welcome_text.py:36
 msgid "Network Install Required"
-msgstr ""
+msgstr "Potrebna je mrežna instalacija"
 
 #: pyanaconda/iw/welcome_gui.py:57 pyanaconda/textw/welcome_text.py:37
 msgid ""
 "with the full DVD, full CD set, or do not pass a repo= parameter that "
 "specifies a network source."
 msgstr ""
+"Instalacijski izvor postavljen je na mrežnu lokaciju, ali mrežni uređaji "
+"nisu pronađeni na sustavu. Da bi izbjegli mrežnu instalaciju, pokrenite "
+"instalaciju sa čitavim DVD-om, čitavim skupom CD-a set ili nemojte pridodati "
+"parametar repo= koji označava mrežni izvor."
 
 #: pyanaconda/iw/welcome_gui.py:67
 msgid "E_xit Installer"
-msgstr ""
+msgstr "I_zlaz iz instalacijskog programa"
 
 #: pyanaconda/iw/zipl_gui.py:37
 msgid "z/IPL Boot Loader Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguracija boot učitavača z/IPL"
 
 #: pyanaconda/iw/zipl_gui.py:61
 msgid "The z/IPL boot loader will be installed on your system."
-msgstr ""
+msgstr "Boot učitavač z/IPL bit će instaliran na vaš sustav."
 
 #: pyanaconda/iw/zipl_gui.py:63
 msgid ""
 "You can now enter any additional kernel parameters which your machine or "
 "your setup may require."
 msgstr ""
+"Boot učiutvač z/IPL bit će instaliran na vaš sustav.\n"
+"\n"
+"Korijenska particija bit će ona koju ste prethodno odabrali u postavkama "
+"particija.\n"
+"\n"
+"Za pokretanje računala koristit će se onaj kernel koji je zadan za "
+"instalaciju.\n"
+"\n"
+"Ako želite napraviti izmjene, nakon instalacije možete urediti "
+"konfiguracijsku datoteku /etc/zipl.conf.\n"
+"\n"
+"Ako vaše računalo ili postavke zahtijevaju dodatne parametre kernela, možete "
+"ih sad unijeti."
 
 #: pyanaconda/iw/zipl_gui.py:90 pyanaconda/textw/zipl_text.py:72
 msgid "Kernel Parameters"
-msgstr ""
+msgstr "Parametri kernela"
 
 #: pyanaconda/iw/zipl_gui.py:93 pyanaconda/iw/zipl_gui.py:96
 msgid "Chandev Parameters"
-msgstr ""
+msgstr "Parametri chandev"
 
 #: loader/net.h:27 pyanaconda/textw/netconfig_text.py:164
 msgid "Dynamic IP configuration (DHCP)"
-msgstr ""
+msgstr "Dinamička konfiguracija IP-a (DHCP)"
 
 #: loader/net.h:28
 msgid "Manual configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Ručna konfiguracija"
 
 #: loader/net.h:30
 msgid "Dynamic IP configuration (DHCPv6)"
-msgstr ""
+msgstr "Dinamička konfiguracija IP-a (DHCPv6)"
 
 #: loader/net.h:31 pyanaconda/textw/netconfig_text.py:201
 msgid "Automatic neighbor discovery"
-msgstr ""
+msgstr "Automatsko pronalaženje susjeda"
 
 #: loader/cdinstall.c:186 loader/cdinstall.c:207 loader/mediacheck.c:61
 msgid "Media Check"
-msgstr ""
+msgstr "Provjera medija"
 
 #: loader/cdinstall.c:186 loader/cdinstall.c:189 loader/cdinstall.c:207
 #: loader/cdinstall.c:215 loader/method.c:333
 msgid "Test"
-msgstr ""
+msgstr "Test"
 
 #: loader/cdinstall.c:186 loader/cdinstall.c:190
 msgid "Eject Disc"
-msgstr ""
+msgstr "Izbacivanje diska"
 
 #: loader/cdinstall.c:187
 #, c-format
 msgid ""
-"Choose \"%s\" to test the disc currently in the drive, or \"%s\" to eject "
+"Choose \"%s\" to test the diska currently in the drive, or \"%s\" to eject "
 "the disc and insert another for testing."
 msgstr ""
+"Za ispitivanje diska koji se trenutno nalazi u uređaju odaberite \"%s\", "
+"ili odaberite \"%s\" za izbacivanje diska i umetanje drugog za ispitivanje."
 
 #: loader/cdinstall.c:208
 #, c-format
 "the first time. After they have been successfully tested, it is not required "
 "to retest each disc prior to using it again."
 msgstr ""
+"Ako želite provjeriti dodatne medije, umetnite idući disk i kliknite \"%s\". "
+"Provjera svakog pojedinog diska nije obavezna, ali se jako preporuča barem "
+"prije njihove prve upotrebe. Nakon uspješne provjere neće biti potrebno "
+"ponovo provjeravati svaki disk prije njegove iduće upotrebe."
 
 #: loader/cdinstall.c:230
 #, c-format
 "The %s disc was not found in any of your drives. Please insert the %s disc "
 "and press %s to retry."
 msgstr ""
+"Disk %s nije pronađen niti u jednom uređaju. Umetnite disk %s i kliknite %s "
+"za ponovni pokušaj."
 
 #: loader/cdinstall.c:249
 msgid "Disc Found"
-msgstr ""
+msgstr "Disk je pronađen"
 
 #: loader/cdinstall.c:250
 #, c-format
 "\n"
 "Choose %s to skip the media test and start the installation."
 msgstr ""
+"Za početak ispitivanja medija prije instalacije kliknite %s.\n"
+"\n"
+"Kako biste preskočili ispitivanja medija i pokrenuli instalaciju odaberite %s."
 
 #: loader/cdinstall.c:331
 msgid "Scanning"
-msgstr ""
+msgstr "Ispitivanje"
 
 #: loader/cdinstall.c:331
 #, c-format
 msgid "Looking for installation images on CD device %s\n"
-msgstr ""
+msgid "Traženje instalacijskih slika u CD uređaju %s\n"
 
 #: loader/cdinstall.c:333
 #, c-format
 msgid "Looking for installation images on CD device %s"
-msgstr ""
+msgid "Traženje instalacijskih slika u CD uređaju %s"
 
 #: loader/cdinstall.c:425
 #, c-format
 "The %s disc was not found in any of your CDROM drives. Please insert the %s "
 "disc and press %s to retry."
 msgstr ""
+"Disk %s nije pronađen niti u jednom uređaju. Umetnite disk %s i kliknite %s "
+"za ponovni pokušaj."
 
 #: loader/cdinstall.c:431
 msgid "Disc Not Found"
-msgstr ""
+msgstr "Disk nije pronađen"
 
 #: loader/cdinstall.c:432 loader/driverdisk.c:410 loader/driverdisk.c:442
 #: loader/driverdisk.c:523 loader/driverselect.c:79 loader/driverselect.c:153
 #: pyanaconda/storage/__init__.py:123 pyanaconda/storage/__init__.py:169
 #: pyanaconda/storage/devicetree.py:91 pyanaconda/textw/constants_text.py:52
 msgid "Back"
-msgstr ""
+msgstr "Povratak"
 
 #: loader/cdinstall.c:506
 msgid "Cannot find kickstart file on CDROM."
-msgstr ""
+msgstr "Na CD mediju nije moguće pronaći kickstart datoteku."
 
 #: loader/copy.c:51 loader/method.c:287
 #, c-format
 msgid "Failed to read directory %s: %m"
-msgstr ""
+msgstr "Neuspjeh kod čitanja mape %s: %m"
 
 #: loader/driverdisk.c:274
 msgid "Loading"
-msgstr ""
+msgstr "Učitavanje"
 
 #: loader/driverdisk.c:274
 msgid "Reading driver disk"
-msgstr ""
+msgstr "Učitavanje diska s upravljačkim programima"
 
 #: loader/driverdisk.c:404 loader/driverdisk.c:437
 msgid "Driver Disk Source"
-msgstr ""
+msgstr "Izvor diska s upravljačkim programima"
 
 #: loader/driverdisk.c:405
 msgid ""
 "There are multiple partitions on this device which could contain the driver "
 "disk image. Which would you like to use?"
 msgstr ""
+"Imate više od jedne particije na ovom uređaju koje mogu sadržavati sliku "
+"s u pravljačkim programima. Koji od njih želite upotrijebiti?"
 
 #: loader/driverdisk.c:473
 msgid "Failed to mount partition."
-msgstr ""
+msgstr "Montiranje particije nije uspjelo."
 
 #: loader/driverdisk.c:478
 msgid "Select driver disk image"
-msgstr ""
+msgstr "Odabeirte sliku diska s upravljačkim programima"
 
 #: loader/driverdisk.c:479
 msgid "Select the file which is your driver disk image."
-msgstr ""
+msgstr "Odaberite datoteku koja je vaša slika diska s upravljačkim programima."
 
 #: loader/driverdisk.c:508
 msgid "Failed to load driver disk from file."
-msgstr ""
+msgstr "Učitavanje diska s upravljačkim programima iz datoteke nije uspjelo."
 
 #: loader/driverdisk.c:520
 #, c-format
 msgid "Insert your driver disk into /dev/%s and press \"OK\" to continue."
 msgstr ""
+"Umetnite disk s upravljačkim programima u uređaj /dev/%s i kliknite \"U redu"
+"\" za nastavak."
 
 #: loader/driverdisk.c:523
 msgid "Insert Driver Disk"
-msgstr ""
+msgstr "Umetnite disk s upravljačkim programima"
 
 #: loader/driverdisk.c:536
 msgid "Failed to mount driver disk."
-msgstr ""
+msgstr "Montiranje diska s upravljačkim programima nije uspjelo."
 
 #: loader/driverdisk.c:544
 #, c-format
 msgid "Driver disk is invalid for this release of %s."
-msgstr ""
+msgstr "Disk s upravljačkim programima nije namijenjen za ovo izdanje %s."
 
 #: loader/driverdisk.c:615
 msgid "Manually choose"
-msgstr ""
+msgstr "Ručni odabir"
 
 #: loader/driverdisk.c:616
 msgid "Load another disk"
-msgstr ""
+msgstr "Učitajte drugi disk"
 
 #: loader/driverdisk.c:617
 msgid ""
 "you like to manually select the driver, continue anyway, or load another "
 "driver disk?"
 msgstr ""
+"Upravljački programi odgovarajuće vrste nisu pronađeni na ovom disku. Želite "
+"li ručno odabrati upravljački program, ipak nastaviti ili učitati drugi disk "
+"s upravljačkim programima?"
 
 #: loader/driverdisk.c:655
 msgid "Driver disk"
-msgstr ""
+msgstr "Disk s upravljačkim programima"
 
 #: loader/driverdisk.c:656
 msgid "Do you have a driver disk?"
-msgstr ""
+msgstr "Imate li disk s upravljačkim programima?"
 
 #: loader/driverdisk.c:665
 msgid "More Driver Disks?"
-msgstr ""
+msgstr "Imate li još diskova s upravljačkim programima?"
 
 #: loader/driverdisk.c:666
 msgid "Do you wish to load any more driver disks?"
-msgstr ""
+msgstr "Želite li učitati još diskova s upravljačkim programima?"
 
 #: loader/driverdisk.c:715 loader/driverdisk.c:754 loader/hdinstall.c:360
 #: loader/kickstart.c:135 loader/kickstart.c:145 loader/kickstart.c:187
 #: loader/nfsinstall.c:414 loader/urlinstall.c:374 loader/urlinstall.c:385
 #: loader/urlinstall.c:392
 msgid "Kickstart Error"
-msgstr ""
+msgstr "Kickstart pogreška"
 
 #: loader/driverdisk.c:716
 #, c-format
 msgid "Unknown driver disk kickstart source: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Nepoznati kickstart izvor diska s upravljačkim programima: %s"
 
 #: loader/driverdisk.c:755
 #, c-format
 "The following invalid argument was specified for the kickstart driver disk "
 "command: %s"
 msgstr ""
+"Navedeni su sljedeći neispravni argumenti za kickstart naredbu diska s "
+"upravljačkim programima: %s"
 
 #: loader/driverselect.c:68
 #, c-format
 "separated by spaces. If you don't know what parameters to supply, skip this "
 "screen by pressing the \"OK\" button."
 msgstr ""
+"Unesite parametre koji želite proslijediti modulu %s, razdvojene razmakom. "
+"Ukoliko ne znate koje je parametre potrebno proslijediti, ovaj zaslon "
+"preskočite klikanjem na gumb \"U redu\"."
 
 #: loader/driverselect.c:89
 msgid "Enter Module Parameters"
-msgstr ""
+msgstr "Unesite parametre modula"
 
 #: loader/driverselect.c:152
 msgid "No drivers found"
-msgstr ""
+msgstr "Upravljački programi nisu pronađeni"
 
 #: loader/driverselect.c:152
 msgid "Load driver disk"
-msgstr ""
+msgstr "Učitaj disk s upravljačkim programima"
 
 #: loader/driverselect.c:153
 msgid ""
 "No drivers were found to manually insert. Would you like to use a driver "
 "disk?"
 msgstr ""
+"Nisu pronađeni upravljački programi za ručno postavljanje. Želite li "
+"upotrijebiti disk s upravljačkim programima?"
 
 #: loader/driverselect.c:171
 msgid ""
 "Please select the driver below which you wish to load. If it does not "
 "appear and you have a driver disk, press F2."
 msgstr ""
+"S donjeg popisa odaberite upravljački program koji želite učitati. Ako nije "
+"na popisu, a imate disk s upravljačkim programom, pritisnite F2."
 
 #: loader/driverselect.c:180
 msgid "Specify optional module arguments"
-msgstr ""
+msgstr "Navedite dodatne argumente modula"
 
 #: loader/driverselect.c:205
 msgid "Select Device Driver to Load"
-msgstr ""
+msgstr "Odabir upravljačkog programa uređaja za učitavanje"
 
 #: loader/hdinstall.c:116
 msgid ""
 "An error occured finding the installation image on your hard drive. Please "
 "check your images and try again."
 msgstr ""
+"Došlo je do pogreške tijekom pronalaženja instalacijske slike na vašem "
+"tvrdom disku. Provjerite slike i pokušajte ponovo."
 
 #: loader/hdinstall.c:213
 msgid ""
 "You don't seem to have any hard drives on your system! Would you like to "
 "configure additional devices?"
 msgstr ""
+"Izgleda da nemate niti jedan tvrdi disk na vašem sustavu! Želite li "
+"konfigurirati dodatne uređaje?"
 
 #: loader/hdinstall.c:226
 #, c-format
 "for %s? If you don't see the disk drive you're using listed here, press F2 "
 "to configure additional devices."
 msgstr ""
+"Koja particija i mapa na toj particiji sadrži instalacijsku sliku za %s? "
+"Ako disk koji upotrebljavate nije vidljiv na ovom popisu, pritisnite F2 za "
+"konfiguriranje dodatnih uređaja."
 
 #: loader/hdinstall.c:250
 msgid "Directory holding image:"
-msgstr ""
+msgstr "Mapa koja sadrži slike diskova:"
 
 #: loader/hdinstall.c:278
 msgid "Select Partition"
-msgstr ""
+msgstr "Odaberite particiju"
 
 #: loader/hdinstall.c:326
 #, c-format
 msgid "Device %s does not appear to contain an installation image."
-msgstr ""
+msgstr "Izgleda da uređaj %s ne sadrži instalacijsku sliku."
 
 #: loader/hdinstall.c:361
 #, c-format
 msgid "Bad argument to HD kickstart method command: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Neispravan argument za HD kickstart naredbu načina %s"
 
 #: loader/hdinstall.c:441 loader/hdinstall.c:497
 msgid "Cannot find kickstart file on hard drive."
-msgstr ""
+msgstr "Kickstart datoteku nije moguće pronaći na tvrdom disku."
 
 #: loader/hdinstall.c:484
 #, c-format
 msgid "Cannot find hard drive for BIOS disk %s"
-msgstr ""
+msgstr "Nije moguće pronaći tvrdi disk u skladu s diskom %s iz BIOS-a"
 
 #: loader/kbd.c:117
 msgid "Keyboard Type"
-msgstr ""
+msgstr "Vrsta tipkovnice"
 
 #: loader/kbd.c:118
 msgid "What type of keyboard do you have?"
-msgstr ""
+msgstr "Koju vrstu tipkovnice imate?"
 
 #: loader/kickstart.c:136
 #, c-format
 msgid "Error opening kickstart file %s: %m"
-msgstr ""
-
+msgstr "Pogreška prilikom otvaranja kickstart datoteke %s: %m"
+
+#FIXME tu sam stao (VM)
 #: loader/kickstart.c:146
 #, c-format
 msgid "Error reading contents of kickstart file %s: %m"