1. Vedran Miletić
 2. anaconda-hr

Commits

Vedran Miletić  committed 38cc81d

Mergeani Domagojevi i JJ-evi prijevodi, fixnuta gomila fuzzy stringova.

 • Participants
 • Parent commits 1f31c35
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File hr_new.po

View file
 "\n"
 " from a root terminal."
 msgstr ""
+"Pokušajte koristiti tekstualni način instalacije pokretanjem:\n"
+"\n"
+"'/usr/bin/liveinst -T'\n"
+"\n"
+" iz root terminala."
 
 #: anaconda:326
 msgid " Starting text mode."
 "you to specify your own partitioning layout or package selections. Would you "
 "like to use VNC mode instead?"
 msgstr ""
+"Tekstualni način pruža ograničeni broj instalacijskih mogućnosti. Ne pruža "
+"mogućnost odabira vlastitog rasporeda particioniranja diska, te odabir "
+"paketa. Želite li umjesto toga koristiti VNC način rada?"
 
 #: anaconda:461
 msgid "Graphical installation is not available. Starting text mode."
 "There was an error installing the bootloader. The system may not be "
 "bootable."
 msgstr ""
+"Došlo je do pogreške prilikom instalacije boot učitavača. Sustav možda neće "
+"biti moguće učitati."
 
 #: pyanaconda/cmdline.py:56
 msgid "Completed"
 "Command line mode requires all choices to be specified in a kickstart "
 "configuration file."
 msgstr ""
+"Režim naredbenog retka zahtijeva određivanje svih opcija u kickstart "
+"konfiguracijskoj datoteci."
 
 #: pyanaconda/cmdline.py:98 pyanaconda/gui.py:1147
 #: pyanaconda/kickstart.py:1196 pyanaconda/kickstart.py:1283
 
 #: pyanaconda/constants.py:75
 msgid " with the provider of this software."
-msgstr ""
+msgstr " s isporučiteljem ovog sofvera."
 
 #: pyanaconda/constants.py:79
 # python-format
 "An error occurred while saving the screenshot. If this occurred during "
 "package installation, you may need to try several times for it to succeed."
 msgstr ""
-"Tijekom spremanja snimke zaslona došlo je do pogreške. Ako se ovo dogodilo "
-"tijekom instalacije paketa, bit će potrebno pokušati nekoliko puta."
+"Tijekom spremanja snimke zaslona došlo je do pogreške. Ako se ovo dogodilo "
+"tijekom instalacije paketa, bit će potrebno pokušati nekoliko puta ne bi li "
+"uspjelo."
 
 #: pyanaconda/gui.py:496 pyanaconda/text.py:146
 msgid ""
 
 #: pyanaconda/kickstart.py:385
 msgid "Could not log into any iSCSI nodes at the portal."
-msgstr ""
+msgstr "Prijava u bilo koji od iSCSI čvorova u portalu nije moguća."
 
 #: pyanaconda/kickstart.py:1353 pyanaconda/livecd.py:190
 msgid "Post-Installation"
 
 #: pyanaconda/packages.py:342
 msgid "_Install Anyway"
-msgstr "_Instaliraj bez obzira"
+msgstr "Ipak _instaliraj"
 
 #: pyanaconda/packages.py:345
 msgid "Your system will now be rebooted..."
 msgstr "Pogreška tijekom particioniranja"
 
 #: pyanaconda/partIntfHelpers.py:260
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "The following critical errors exist with your requested partitioning scheme. "
 "These errors must be corrected prior to continuing with your install of "
 "%(errorstr)s"
 msgstr ""
 "U shemi particioniranja koju zahtijevate postoje sljedeće kritične pogreške. "
-"Te pogreške potrebno je ispraviti prije nastavljanja instalacije %s-a.\n"
-"\n"
-"%s"
+"Te pogreške potrebno je ispraviti prije nastavka instalacije %(productName)s.\n"
+"\n"
+"%(errorstr)s"
 
 #: pyanaconda/partIntfHelpers.py:276
 msgid "Partitioning Warning"
-msgstr "Upozorenja particioniranja"
+msgstr "Upozorenje particioniranja"
 
 #: pyanaconda/partIntfHelpers.py:277
 #, python-format
 "\n"
 "Would you like to continue with your requested partitioning scheme?"
 msgstr ""
-"Povezano s vašom shemom particioniranja postoje sljedeća upozorenja:\n"
+"U vezi s vašom shemom particioniranja postoje sljedeća upozorenja:\n"
 "\n"
 "%s\n"
 "\n"
 msgstr "Namjeravate izbrisati RAID uređaj."
 
 #: pyanaconda/partIntfHelpers.py:336
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "You are about to delete the %s partition."
-msgstr "Namjeravate izbrisati particiju /dev/%s."
+msgstr "Namjeravate izbrisati particiju %s."
 
 #: pyanaconda/partIntfHelpers.py:340
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "You are about to delete the %(type)s %(name)s"
-msgstr "Namjeravate izbrisati particiju /dev/%s."
+msgstr "Namjeravate izbrisati %(type)s %(name)s"
 
 #: pyanaconda/partIntfHelpers.py:351
 msgid "Confirm Reset"
 msgstr ""
 
 #: pyanaconda/partIntfHelpers.py:362
-#, fuzzy
 msgid "CHAP pair"
-msgstr "Lozinka"
+msgstr "CHAP par"
 
 #: pyanaconda/partIntfHelpers.py:363
 msgid "CHAP pair and a reverse pair"
-msgstr ""
+msgstr "CHAP par i obrnuti par"
 
 #: pyanaconda/partIntfHelpers.py:364
 msgid "Use the credentials from the discovery step"
-msgstr ""
+msgstr "Iskoristi uvjerenja iz koraka otkrivanja"
 
 #: pyanaconda/partIntfHelpers.py:472
-#, fuzzy
 msgid "iSCSI Nodes"
-msgstr "Učitavanje SCSI upravljačkih programa"
+msgstr "iSCSI čvorovi"
 
 #: pyanaconda/partIntfHelpers.py:473
 msgid "No new iSCSI nodes discovered"
-msgstr ""
+msgstr "Nisu otkriveni novi iSCSI čvorovi"
 
 #: pyanaconda/partIntfHelpers.py:514
-#, fuzzy
 msgid "iSCSI Error"
-msgstr "Pogreška"
+msgstr "iSCSI pogreška"
 
 #: pyanaconda/partIntfHelpers.py:519
 msgid "Discovery"
-msgstr ""
+msgstr "Otkrivanje"
 
 #: pyanaconda/partIntfHelpers.py:519
 msgid "Login"
-msgstr ""
+msgstr "Prijava"
 
 #: pyanaconda/partIntfHelpers.py:520
 #, python-format
 msgid "iSCSI %s Error"
-msgstr ""
+msgstr "iSCSI pogreška %s"
 
 #: pyanaconda/platform.py:109
-#, fuzzy
 msgid "You have not created a bootable partition."
-msgstr "Potrebno je izraditi PPC PReP particiju za pokretanje sustava."
+msgstr "Niste stvorili particiju sposobnu za podizanje sustava."
 
 #: pyanaconda/platform.py:123
-#, fuzzy
 msgid "you have not created a bootloader stage1 target device"
-msgstr "Potrebno je izraditi PPC PReP particiju za pokretanje sustava."
+msgstr "niste stvorili stage1 ciljni uređaj za boot učitavač"
 
 #: pyanaconda/rescue.py:215 pyanaconda/rescue.py:368 pyanaconda/rescue.py:453
 #, python-format
 msgid "Run %s to unmount the system when you are finished."
-msgstr ""
+msgstr "Pokrenite %s za odmontiranje sustava kad završite."
 
 #: pyanaconda/rescue.py:218
 msgid "When finished please exit from the shell and your system will reboot."
 
 #: pyanaconda/rescue.py:232
 msgid "Unable to find /bin/sh to execute! Not starting shell"
-msgstr ""
+msgstr "Nije moguće pronaći /bin/sh za pokretanje! Ne pokrećem ljusku"
 
 #: pyanaconda/rescue.py:250
 msgid "Setup Networking"
 "Unable to activate a networking device. Networking will not be available in "
 "rescue mode."
 msgstr ""
+"Nije moguće aktivirati mrežni uređaj. Umrežavanje neće biti dostupno kod "
+"spašavanja."
 
 #: pyanaconda/rescue.py:293 pyanaconda/rescue.py:375 pyanaconda/rescue.py:385
 #: pyanaconda/rescue.py:456 pyanaconda/rescue.py:488
 "will be skipped and you will go directly to a command shell.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Okruženje spašavanja pokušat će pronaći vašu Linux instalaciju i pristupiti "
-"joj kroz mapu %s. Nakon toga možete unijeti bilo koje potrebne izmjene. Ako "
-"želite nastaviti s ovim korakom kliknite \"Nastavi\". Odabirom opcije \"Samo "
-"za čitanje\" moguće je pristupiti datotečnom sustavu kao 'samo za čitanje', "
-"umjesto kao 'čitanje i pisanje'.\n"
-"\n"
-"Ako iz nekog razloga ovaj proces ne uspije, moguće je odabrati \"Preskoči\". "
-"Ovaj će korak biti preskočen i bit ćete odvedeni izravno u naredbenu "
-"liniju.\n"
+"Okruženje spašavanja pokušat će pronaći vašu Linux instalaciju i montirati "
+"je u mapu %s. Potom možete učiniti potrebne izmjene. Ako želite nastaviti "
+"s ovim korakom odaberite \"Nastavi\". Odabirom opcije \"Samo za čitanje\" "
+"moguće je datotečni sustav učiniti dostupnim samo za čitanje, umjesto za "
+"čitanje i pisanje. Ako imate potrebu za aktiviranjem SAN uređaja odaberite "
+"\"Napredno\".\n"
+"\n"
+"Ako iz nekog razloga ovaj proces ne uspije, moguće je odabrati \"Preskoči\" i "
+"ovaj će korak biti preskočen i bit ćete odvedeni izravno u naredbenu "
+"ljusku.\n"
 "\n"
 
 #: pyanaconda/rescue.py:305 pyanaconda/iw/partition_gui.py:758
 
 #: pyanaconda/rescue.py:305 pyanaconda/rescue.py:310
 msgid "Advanced"
-msgstr ""
+msgstr "Napredno"
 
 #: pyanaconda/rescue.py:344
 msgid "System to Rescue"
 msgstr "Izlaz"
 
 #: pyanaconda/rescue.py:365 pyanaconda/rescue.py:450
-#, fuzzy
 msgid "The system will reboot automatically when you exit from the shell."
-msgstr ""
-"Ne postoji nijedna Linux particija. Za korisničku ljusku pritisnite <ENTER>. "
-"Po izlasku iz ljuske sustav će se automatski ponovo pokrenuti."
+msgstr "Sustav će se automatski ponovno pokrenuti kada izađete iz ljuske."
 
 #: pyanaconda/rescue.py:376
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Your system had dirty file systems which you chose not to mount. Press "
 "return to get a shell from which you can fsck and mount your partitions. %s"
 msgstr ""
-"Sustav ima oštećene datotečne sustave koje niste odabrali za pristup. "
-"Pritisnite <ENTER> za ulazak u korisničku ljusku iz koje možete pokrenuti "
-"program fsck i pristupiti vašim particijama. Po izlasku iz korisničke ljuske "
-"sustav će se automatski ponovo pokrenuti."
+"Vaš sustav ima nečiste datotetečne sustave koje možete ne montirati. "
+"Pritisnite <enter> da bi dobili ljusku iz koje možete vršiti fsck i "
+"montiranje vaših particija. %s"
 
 #: pyanaconda/rescue.py:386
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Your system has been mounted under %(rootPath)s.\n"
 "\n"
 "\n"
 "%(msg)s"
 msgstr ""
-"Vašem se sustavu pristupa pod %s.\n"
-"\n"
-"Za korisničku ljusku pritisnite <ENTER>. Ako želite vaš sustav učiniti "
+"Vaš je sustav montiran unutar %(rootPath)s.\n"
+"\n"
+"Da bi dobili ljusku pritisnite <enter>. Ako želite vaš sustav učiniti "
 "korijenskim okruženjem, pokrenite naredbu:\n"
 "\n"
-"\tchroot %s\n"
-"\n"
-"Po izlasku iz korisničke ljuske sustav će se automatski ponovo pokrenuti."
+"\tchroot %(rootPath)s\n"
+"\n"
+"%(msg)s"
 
 #: pyanaconda/rescue.py:457
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "An error occurred trying to mount some or all of your system. Some of it may "
 "be mounted under %s.\n"
 "\n"
 "Press <return> to get a shell."
 msgstr ""
-"Prilikom pokušaja pristupanja nekog ili svim vašim sustavima došlo je do "
-"pogreške. Nekima od njih moglo bi se pristupati pod %s.\n"
-"\n"
-"Za korisničku ljusku pritisnite <ENTER>. Po izlasku iz korisničke ljuske "
-"sustav će se automatski ponovo pokrenuti."
+"Prilikom pokušaja montiranja nekog ili svih vaših sustava došlo je do "
+"pogreške. Neki od njih su možda montirani pod %s.\n"
+"\n"
+"Da bi dobili ljusku pritisnite <enter>."
 
 #: pyanaconda/rescue.py:466
 msgid "You don't have any Linux partitions. Rebooting.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nemate niti jednu Linux particiju. Ponovno pokrećem.\n"
 
 #: pyanaconda/rescue.py:470
-#, fuzzy
 msgid " The system will reboot automatically when you exit from the shell."
-msgstr ""
-"Ne postoji nijedna Linux particija. Za korisničku ljusku pritisnite <ENTER>. "
-"Po izlasku iz ljuske sustav će se automatski ponovo pokrenuti."
+msgstr " Sustav će se automatski ponovno pokrenuti kada iziđete iz ljuske."
 
 #: pyanaconda/rescue.py:474
 msgid "Rescue Mode"
 msgstr "Spašavanje"
 
 #: pyanaconda/rescue.py:475
-#, fuzzy, python-format
 msgid "You don't have any Linux partitions. Press return to get a shell.%s"
-msgstr ""
-"Ne postoji nijedna Linux particija. Za korisničku ljusku pritisnite <ENTER>. "
-"Po izlasku iz ljuske sustav će se automatski ponovo pokrenuti."
+msgstr "Nemate niti jednu Linux particiju. Da bi dobili ljusku pritisnite <enter>.%s"
 
 #: pyanaconda/rescue.py:487
 #, python-format
 msgid "Your system is mounted under the %s directory."
-msgstr "Vašem se sustavu pristupa iz mape %s."
+msgstr "Vaš sustav je montiran unutar mape %s."
 
 #: pyanaconda/text.py:151
 msgid "Passphrase for encrypted device"
-msgstr ""
+msgstr "Lozinka za šifirirani uređaj"
 
 #: pyanaconda/text.py:164
 msgid "Also add this passphrase to all existing encrypted devices"
-msgstr ""
+msgstr "Dodavanje šifre svim postojećim šifriranim uređajima"
 
 #: pyanaconda/text.py:195
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "The passphrase must be at least %d character long."
 msgid_plural "The passphrase must be at least %d characters long."
-msgstr[0] "Lozinka mora sadržavati najmanje 6 znakova."
-msgstr[1] "Lozinka mora sadržavati najmanje 6 znakova."
+msgstr[0] "Lozinka mora biti duga najmanje %d znak."
+msgstr[1] "Lozinka mora biti duga najmanje %d znaka."
+msgstr[2] "Lozinka mora biti duga najmanje %d znakova."
 
 #: pyanaconda/text.py:229 data/ui/lukspassphrase.glade.h:6
 msgid "Passphrase"
-msgstr ""
+msgstr "Lozinka"
 
 #: pyanaconda/text.py:265
 msgid "Yes, discard any data"
-msgstr ""
+msgstr "Da, odbaci sve podakte"
 
 #: pyanaconda/text.py:266
 msgid "No, keep any data"
-msgstr ""
+msgstr "Ne, zadrži sve podatke"
 
 #: pyanaconda/text.py:376
-#, fuzzy
 msgid "Repository editing is not available in text mode."
-msgstr "Grafička instalacija nije dostupna... Pokreće se tekstualan način."
+msgstr "Uređivanje repozitorija nije dostupno u tekstualnom načinu rada."
 
 #: pyanaconda/text.py:445
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Welcome to %(productName)s for %(productArch)s"
-msgstr "Dobro došli u %s"
+msgstr "Dobrodošli u %(productName)s za %(productArch)s"
 
 #: pyanaconda/text.py:447
 #, python-format
 msgid "Welcome to %s"
-msgstr "Dobro došli u %s"
+msgstr "Dobrodošli u %s"
 
 #: pyanaconda/text.py:449
 msgid ""
 " <Tab>/<Alt-Tab> between elements  | <Space> selects  | <F12> next "
 "screen"
 msgstr ""
-" <Tab>/<Alt-Tab> kretanje između elemenata | <razmaknica> odabir | <F12> "
-"sljedeći zaslon "
+" <Tab>/<Alt-Tab> kretanje između elemenata  | <razmaknica> odabir  | "
+"<F12> idući zaslon"
 
 #: pyanaconda/text.py:527 loader/net.c:109 loader/net.c:474 loader/net.c:532
 #: loader/net.c:677 loader/net.c:685 loader/net.c:1113 loader/net.c:1121
 #: pyanaconda/textw/constants_text.py:68
 msgid "Retry"
-msgstr "Ponovi"
+msgstr "Pokušaj ponovno"
 
 #: pyanaconda/text.py:543
 msgid "Cancelled"
 #: pyanaconda/text.py:544
 msgid "I can't go to the previous step from here. You will have to try again."
 msgstr ""
-"S ove se točke nije moguće vratiti na prethodni korak. Potrebno je ponovo "
-"pokušati."
+"S ove se točke nije moguće vratiti na prethodni korak. Potrebno je pokušati "
+"ponovo."
 
 #: pyanaconda/upgrade.py:51
 msgid "Proceed with upgrade?"
 msgstr "Želite li nastaviti s nadogradnjom?"
 
 #: pyanaconda/upgrade.py:87
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Unknown release on %s"
-msgstr "Nepoznat URL način %s"
+msgstr "Nepoznato izdanje na %s"
 
 #: pyanaconda/upgrade.py:91
-#, fuzzy
 msgid "Cannot Upgrade"
-msgstr "Nakon nadogradnje"
+msgstr "Nadogradnja nije moguća"
 
 #: pyanaconda/upgrade.py:92
 #, python-format
 
 #: pyanaconda/upgrade.py:174
 msgid "Mount failed"
-msgstr "Pristupanje nije uspjelo"
+msgstr "Montiranje nije uspjelo"
 
 #: pyanaconda/upgrade.py:175
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "The following error occurred when mounting the file systems listed in /etc/"
 "fstab. Please fix this problem and try to upgrade again.\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Jednom ili više datotečnih sustava navedenih u /etc/fstab nije moguće "
-"pristupiti. Ispravite ovaj problem i ponovo pokušajte s nadogradnjom."
+"Došlo je do iduće greške kod montiranja datotečnih sustava navedenih u /etc/"
+"fstab. Molim popravite ovaj problem i ponovno pokušajte nadogradnju.\n"
+"%s"
 
 #: pyanaconda/upgrade.py:183 pyanaconda/upgrade.py:190
-#, fuzzy
 msgid "Upgrade root not found"
-msgstr "Nadogradi na početak"
+msgstr "Korijenski direktorij nadogradnje nije pronađen"
 
 #: pyanaconda/upgrade.py:184
 msgid "The root for the previously installed system was not found."
-msgstr ""
+msgstr "Korijenski direktorij prethodnog instaliranog sustava nije pronađen."
 
 #: pyanaconda/upgrade.py:191
 msgid ""
 msgstr "Neispravne mape"
 
 #: pyanaconda/vnc.py:133
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "%(productName)s %(productVersion)s installation on host %(name)s"
-msgstr "%s %s instalacija na računalu %s"
+msgstr "%(productName)s %(productVersion)s instalacija na domaćinu %(name)s"
 
 #: pyanaconda/vnc.py:139
 #, python-format
 msgid "%(productName)s %(productVersion)s installation"
-msgstr ""
+msgstr "%(productName)s %(productVersion)s instalacija"
 
 #: pyanaconda/vnc.py:156
 #, python-format
 msgid "Attempting to connect to vnc client on host %s..."
-msgstr "Pokušavanje povezivanja s VNC klijentom na računalu %s..."
+msgstr "Pokušaj povezivanja s vnc klijentom na domaćinu %s..."
 
 #: pyanaconda/vnc.py:170
 msgid "Connected!"
 
 #: pyanaconda/vnc.py:173
 msgid "Will try to connect again in 15 seconds..."
-msgstr "Pokušaj ponovnog povezivanja za 15 sekundi..."
+msgstr "Ponovni pokušaj povezivanja za 15 sekundi..."
 
 #: pyanaconda/vnc.py:179
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Giving up attempting to connect after %d try!\n"
 msgid_plural "Giving up attempting to connect after %d tries!\n"
-msgstr[0] "Odustaje se od pokušavanja povezivanja nakon 50 pokušaja!\n"
-msgstr[1] "Odustaje se od pokušavanja povezivanja nakon 50 pokušaja!\n"
+msgstr[0] "Odustaje se od pokušavanja povezivanja nakon %d pokušaja!\n"
+msgstr[1] "Odustaje se od pokušavanja povezivanja nakon %d pokušaja!\n"
+msgstr[2] "Odustaje se od pokušavanja povezivanja nakon %d pokušaja!\n"
 
 #: pyanaconda/vnc.py:190
 #, python-format
 msgid "Please manually connect your vnc client to %s to begin the install."
-msgstr "Za pokretanje instalacije ručno povežite vaš VNC klijent s %s."
+msgstr "Za pokretanje instalacije ručno povežite vaš vnc klijent s %s."
 
 #: pyanaconda/vnc.py:192
 msgid "Please manually connect your vnc client to begin the install."
-msgstr "Za pokretanje instalacije ručno povežite vaš VNC klijent."
+msgstr "Za pokretanje instalacije ručno povežite vaš vnc klijent."
 
 #: pyanaconda/vnc.py:195
 msgid "Starting VNC..."
-msgstr "Pokretanje VNC..."
+msgstr "Pokretanje VNC-a..."
 
 #: pyanaconda/vnc.py:232
 msgid "The VNC server is now running."
 msgstr ""
 
 #: pyanaconda/vnc.py:241
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
 "\n"
 "\n"
 "UPOZORENJE!!! VNC poslužitelj izvršava se BEZ LOZINKE!\n"
-"Možete upotrijebiti opciju pokretanja vncpassword=<lozinka>\n"
+"Možete upotrijebiti mogućnost vncpassword=<lozinka> kod pokretanja\n"
 "ukoliko želite osigurati poslužitelj.\n"
 "\n"
 
 msgstr ""
 
 #: pyanaconda/vnc.py:247
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
 "Unknown Error. Aborting. \n"
 "\n"
-msgstr "Nepoznata pogreška"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Nepoznata pogreška. Prekidanje. \n"
+"\n"
 
 #: pyanaconda/vnc.py:269 pyanaconda/vnc.py:362
 msgid "VNC Configuration"
 "installation"
 msgstr ""
 "Lozinka će spriječiti neautorizirana prisluškivanja, kao i povezivanja i "
-"nadziranja vašeg instalacijskog postupka. Unesite lozinku za potrebe "
+"nadziranja vašeg instalacijskog postupka. Unesite lozinku za potrebe "
 "instalacije."
 
 #: pyanaconda/vnc.py:282 pyanaconda/vnc.py:377
 "connect to this computer from another computer and perform a graphical "
 "install or continue with a text mode install?"
 msgstr ""
-"Na računalu nije moguće pokrenuti X. Želite li pokrenuti VNC kako biste se "
+"Na računalu nije moguće pokrenuti X. Želite li pokrenuti VNC kako biste se "
 "na ovo računalo povezali s drugog računala i izveli instalaciju pomoću "
 "grafičkog sučelja ili želite nastaviti u tekstualnom načinu?"
 
 msgstr "%s kB"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:90
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "%s Byte"
 msgid_plural "%s Bytes"
 msgstr[0] "%s bajt"
-msgstr[1] "%s bajt"
+msgstr[1] "%s bajta"
+msgstr[2] "%s bajtova"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:132
 msgid "Preparing to install"
-msgstr ""
+msgstr "Priprema za instalaciju"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:133
-#, fuzzy
 msgid "Preparing transaction from installation source"
-msgstr "Priprema prijenosa s izvora instalacije..."
+msgstr "Priprema prijenosa s izvora instalacije"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:168
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "<b>Upgrading %(pkgStr)s</b> (%(size)s)\n"
-msgstr "<b>Instaliranje paketa: %s</b> (%s)\n"
+msgstr "<b>Nadogradnja %(pkgStr)s</b> (%(size)s)\n"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:171
 #, fuzzy, python-format
 msgid "<b>Installing %(pkgStr)s</b> (%(size)s)\n"
-msgstr "<b>Instaliranje paketa: %s</b> (%s)\n"
+msgstr "<b>Instaliranje %(pkgStr)s</b> (%(size)s)\n"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:216
 #, python-format
 msgid_plural "Packages completed: %(donepkgs)d of %(numpkgs)d"
 msgstr[0] "Dovršeno paketa: %(donepkgs)d of %(numpkgs)d"
 msgstr[1] "Dovršeno paketa: %(donepkgs)d of %(numpkgs)d"
+msgstr[2] "Dovršeno paketa: %(donepkgs)d of %(numpkgs)d"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:230
 #, python-format
 msgid "<b>Cleaning up %s</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Čiščenje %s</b>"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:249
-#, fuzzy
 msgid "Error Installing Package"
-msgstr "Instaliranje paketa"
+msgstr "Pogreška kod instaliranja paketa"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:250
 #, python-format
 "A fatal error occurred when installing the %s package. This could indicate "
 "errors when reading the installation media. Installation cannot continue."
 msgstr ""
-"Došlo je do fatalne greške uslijed instalacije paketa %s To može upućivati "
-"na greške prilikom čitanje instalacijskog medija. Instalacija ne "
-"moženastaviti."
+"Došlo je do fatalne pogreške uslijed instalacije paketa %s. To može upućivati "
+"na greške prilikom čitanje instalacijskog medija. Instalacija ne može "
+"nastaviti."
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:400
 msgid "Change Disc"
 msgstr "Promijenite disk"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:401
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Please insert the %(productName)s disc to continue."
-msgstr "Za nastavak umetnite %s disk %d"
+msgstr "Za nastavak umetnite disk %(productName)s."
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:410
 msgid "Wrong Disc"
 #: pyanaconda/yuminstall.py:555
 #, python-format
 msgid "Repository %r is missing name in configuration, using id"
-msgstr ""
+msgstr "Repozitorij %r nema ime u konfiguraciji, koristim id"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:819 pyanaconda/yuminstall.py:1241
 #: pyanaconda/iw/task_gui.py:309
 "Some of your software repositories require networking, but there was an "
 "error enabling the network on your system."
 msgstr ""
+"Neki od repozitorija softvera zahtjevaju umređavanje, ali došlo je do pogreške "
+"kod omogućavanja mreže na vašem sustavu."
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:907 pyanaconda/yuminstall.py:909
 msgid "Re_boot"
 msgstr "_Ponovo pokreni"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:907
-#, fuzzy
 msgid "_Eject"
 msgstr "Izbaci disk"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:913
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "The file %s cannot be opened. This is due to a missing file, a corrupt "
 "package or corrupt media. Please verify your installation source.\n"
 "likely require reinstallation.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Datoteku %s nije moguće otvoriti. Razlog je nepostojeća datoteka ili je "
-"paket oštećen. Provjerite sadrži li vaše instalacijsko stablo sve potrebne "
-"pakete.\n"
-"\n"
-"Ako napustite instalacijski program vaš će sustav ostati u nedosljednom "
+"Datoteku %s nije moguće otvoriti. Razlog je nepostojeća datoteka, oštećen "
+"paket ili oštećen medij. Molim provjerite instalacijski izvor.\n"
+"\n"
+"Ako napustite instalacijski program, vaš će sustav ostati u nedosljednom "
 "stanju koje će najvjerojatnije zahtijevati ponovnu instalaciju.\n"
 "\n"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:960
-#, fuzzy
 msgid "Retrying"
-msgstr "Dohvaćanje"
+msgstr "Ponovni pokušaj"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:960
-#, fuzzy
 msgid "Retrying download."
-msgstr "Dohvaćanje"
+msgstr "Ponovni pokušaj preuzimanja."
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:995
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "There was an error running your transaction for the following reason: %s\n"
 msgstr ""
-"Tijekom izvršavanja transakcija iz sljedećih je razloga došlo do pogrešaka: "
-"%s"
+"Došlo je do pogreške tijekom izvršavanja transakcije iz idućeg razloga: "
+"%s\n"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:1037 pyanaconda/yuminstall.py:1038
 msgid "file conflicts"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:1039
 msgid "older package(s)"
-msgstr "stariji paketi"
+msgstr "stariji paket(i)"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:1040
 msgid "insufficient disk space"
-msgstr "nedovoljan prostor na disku"
+msgstr "nedovoljno prostora na disku"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:1041
 msgid "insufficient disk inodes"
-msgstr "nedovoljan 'inodes' na disku"
+msgstr "nedovoljno inodeova na disku"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:1042
 msgid "package conflicts"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:1045
 msgid "package for incorrect arch"
-msgstr "paket za nepravilnu arhitekturu"
+msgstr "paket za krivu arhitekturu"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:1046
 msgid "package for incorrect os"
-msgstr "paket za nepravilan OS"
+msgstr "paket za krivi OS"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:1060
 msgid "You need more space on the following file systems:\n"
 msgid ""
 "There were file conflicts when checking the packages to be installed:\n"
 "%s\n"
-msgstr "Koja vrsta medija sadrži pakete za instaliranje?"
+msgstr ""
+"Došlo je do konflikta datoteka kod provjere paketa za instalaciju:\n"
+"%s\n"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:1076
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "There was an error running your transaction for the following reason(s): "
 "%s.\n"
 msgstr ""
-"Tijekom izvršavanja transakcija iz sljedećih je razloga došlo do pogrešaka: "
-"%s"
+"Došlo je do pogreške kod izvođenja transakcije iz idućeg razloga: "
+"%s.\n"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:1083 pyanaconda/yuminstall.py:1088
-#, fuzzy
 msgid "Error Running Transaction"
-msgstr "Pogreška tijekom prijenosa"
+msgstr "Pogreška tijekom izvođenja transakcije"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:1266
 msgid ""
 msgstr "Uredi"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:1326 pyanaconda/yuminstall.py:1523
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Unable to read package metadata. This may be due to a missing repodata "
 "directory. Please ensure that your install tree has been correctly "
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Meta podatke paketa nije moguće pročitati. Vjerojatno nedostaje datoteka "
-"izvještaja. Provjerite je li instalacijsko stablo ispravno generirano. %s"
+"Nije moguće pročitati metapodatke paketa. To može biti zbog nedostajućeg "
+"direktorija repodata. Molim da provjerite je li instalacijsko stablo "
+"ispravno generirano.\n"
+"\n"
+"%s"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:1502
 msgid ""
 msgstr "Nakon nadogradnje"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:1630
-#, fuzzy
 msgid "Performing post-upgrade configuration"
-msgstr "Izvršavanje konfiguriranja nakon nadogradnje..."
+msgstr "Izvršavanje konfiguriranja nakon nadogradnje"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:1632
-#, fuzzy
 msgid "Post Installation"
 msgstr "Nakon instalacije"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:1633
-#, fuzzy
 msgid "Performing post-installation configuration"
-msgstr "Izvršavanje konfiguriranja nakon instalacije..."
+msgstr "Izvršavanje konfiguriranja nakon instalacije"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:1871
-#, fuzzy
 msgid "Installation Starting"
 msgstr "Započinjanje instalacije"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:1872
-#, fuzzy
 msgid "Starting installation process"
-msgstr "Napredovanje instalacije"
+msgstr "Započinjanje instalacijskog procesa"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:1910
 msgid "Dependency Check"
 msgstr "Provjera zavisnosti"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:1911
-#, fuzzy
 msgid "Checking dependencies in packages selected for installation"
-msgstr "Provjerava zavisnosti unutar paketa odabranih za instaliranje..."
+msgstr "Provjerava zavisnosti među paketima odabranim za instalaciju"
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:1967 pyanaconda/yuminstall.py:1983
-#, fuzzy
 msgid "Retrieving installation information."
-msgstr "Dohvaćanje podataka instalacije..."
+msgstr "Dohvaćanje podataka instalacije."
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:1969 pyanaconda/yuminstall.py:1985
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Retrieving installation information for %s."
-msgstr "Dohvaćanje podataka instalacije za %s..."
+msgstr "Dohvaćanje podataka instalacije za %s."
 
 #: pyanaconda/yuminstall.py:1970 pyanaconda/yuminstall.py:1986
 msgid "Installation Progress"
 msgstr "_Fedora"
 
 #: pyanaconda/installclasses/fedora.py:39
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "The default installation of %s includes a set of software applicable for "
 "general internet usage. You can optionally select a different set of "
 "software now."
 msgstr ""
-"Zadana instalacija %s obuhvaća komplet softvera primjenjivog za opću "
-"upotrebu na Internetu. Za koje dodatne zadatke želite da vaš sustav ima "
-"podršku?"
+"Zadana instalacija %s obuhvaća komplet softvera primjenjivog za općenito "
+"korištenje interneta. Opcionalno sada možete odabrati drugačiji skup softvera."
 
 #: pyanaconda/installclasses/fedora.py:48
 msgid "Graphical Desktop"
-msgstr "Grafička Radna Površina"
+msgstr "Grafička radna površina"
 
 #: pyanaconda/installclasses/fedora.py:53
 msgid "Software Development"
 "The default installation of %s is a minimum install. You can optionally "
 "select a different set of software now."
 msgstr ""
-"Predviđena instalacija %s je minimalna. Po potrebi moguće je "
-"odabratirazličit skup softvera."
+"Zadana instalacija %s je minimalna instalacija. Opcionalno sada možete "
+"odabrati različit skup softvera."
 
 #: pyanaconda/iw/GroupSelector.py:147
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Packages in %s"
-msgstr "Odabir paketa"
+msgstr "Paketi u %s"
 
 #: pyanaconda/iw/GroupSelector.py:433
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Optional packages selected: %(inst)d of %(cnt)d"
-msgstr "Nema opcionalnih paketa za odabir"
+msgstr "Opcionalni paketi odabrani: %(inst)d of %(cnt)d"
 
 #: pyanaconda/iw/GroupSelector.py:435
 #, python-format
 msgid "<i>%s</i>"
-msgstr ""
+msgstr "<i>%s</i>"
 
 #: pyanaconda/iw/GroupSelector.py:495
 msgid "Uncategorized"
 msgstr "Bez kategorije"
 
 #: pyanaconda/iw/account_gui.py:52
-#, fuzzy
 msgid "Root _Password:"
-msgstr "_Lozinka korijenskog korisnika:"
+msgstr "_Lozinka root korisnika:"
 
 #: pyanaconda/iw/account_gui.py:54
-#, fuzzy
 msgid "_Confirm:"
 msgstr "_Potvrdite:"
 
 #: pyanaconda/iw/account_gui.py:92
-#, fuzzy
 msgid "Caps Lock is on."
-msgstr "<b>Caps Lock je pritisnut.</b>"
+msgstr "Caps Lock je uključen."
 
 #: pyanaconda/iw/account_gui.py:102 pyanaconda/iw/account_gui.py:110
 #: pyanaconda/iw/account_gui.py:117 pyanaconda/iw/account_gui.py:138
 "You must enter your root password and confirm it by typing it a second time "
 "to continue."
 msgstr ""
-"Za nastavljanje je potrebno unijeti korijensku lozinku i potvrditi je "
+"Za nastavljanje je potrebno unijeti lozinku root korisnika i potvrditi je "
 "ponovnim unošenjem."
 
 #: pyanaconda/iw/account_gui.py:111
 msgid "The passwords you entered were different. Please try again."
-msgstr "Lozinke koje ste unijeli različite su. Pokušajte ponovo."
+msgstr "Lozinke koje ste unijeli su različite. Molim pokušajte ponovo."
 
 #: pyanaconda/iw/account_gui.py:118
 msgid "The root password must be at least six characters long."
-msgstr "Korijenska lozinka mora sadržavati najmanje 6 znakova."
+msgstr "Lozinka root korisnika mora sadržavati najmanje šest znakova."
 
 #: pyanaconda/iw/account_gui.py:127 pyanaconda/textw/userauth_text.py:83
-#, fuzzy
 msgid "Weak Password"
-msgstr "Lozinka"
+msgstr "Slaba lozinka"
 
 #: pyanaconda/iw/account_gui.py:128
 #, python-format
 #: pyanaconda/iw/account_gui.py:131
 #, fuzzy
 msgid "_Use Anyway"
-msgstr "Korisničko ime"
+msgstr "Ipak _koristi"
 
 #: pyanaconda/iw/account_gui.py:139 pyanaconda/textw/userauth_text.py:75
 msgid ""
 
 #: pyanaconda/iw/advanced_storage.py:256
 msgid "Node Name"
-msgstr ""
+msgstr "Ime čvora"
 
 #: pyanaconda/iw/advanced_storage.py:379
-#, fuzzy
 msgid "You must select a NIC to use."
-msgstr "Potrebno je odabrati particiju za uređivanje"
+msgstr "Morate odabrati NIC za korištenje."
 
 #: pyanaconda/iw/autopart_type.py:96
 msgid ""
 msgstr ""
 
 #: pyanaconda/iw/autopart_type.py:121
-#, fuzzy
 msgid "Resize FileSystem Error"
-msgstr "Oblikovanje datotečnog sustava %s ..."
+msgstr "Greška kod promjene veličine datotečnog sustava"
 
 #: pyanaconda/iw/autopart_type.py:122
 #, python-format
 
 #: pyanaconda/iw/autopart_type.py:131
 msgid "Resize Device Error"
-msgstr ""
+msgstr "Greška kod promjene veličine uređaja"
 
 #: pyanaconda/iw/autopart_type.py:132
 #, python-format
 msgstr "%(name)s: %(msg)s"
 
 #: pyanaconda/iw/autopart_type.py:251
-#, fuzzy
 msgid "Use _All Space"
-msgstr "Iskorišteni prostor:"
+msgstr "Iskoristi _sav prostor"
 
 #: pyanaconda/iw/autopart_type.py:253
 msgid ""
 "Brisanje svih particija na odabranom uređaju. Uključujući particije koje su "
 "Kreirali drugi operativni sustavi.\n"
 "\n"
-"<b>Naputak:</b> Ova opcija će ukloniti podatke sa odabranih uređaja. "
+"<b>Naputak:</b> Ova će mogućnost ukloniti podatke sa odabranih uređaja. "
 "Provjerite imate li sigurnosne kopije."
 
 #: pyanaconda/iw/autopart_type.py:259
-#, fuzzy
 msgid "Replace Existing _Linux System(s)"
-msgstr "Zamijeniti postojeće Linux Sustave"
+msgstr "Zamjena postojećih _Linux sustava"
 
 #: pyanaconda/iw/autopart_type.py:261
 msgid ""
 "Provjerite imate li sigurnosne kopije."
 
 #: pyanaconda/iw/autopart_type.py:269
-#, fuzzy
 msgid "_Shrink Current System"
-msgstr "Ključ šifriranja"
+msgstr "_Smanji trenutni sustav"
 
 #: pyanaconda/iw/autopart_type.py:271
 msgid ""
 "Shrinks existing partitions to create free space for the default layout."
 msgstr ""
 "Smanjivanje postojećih particija kako bi se napravilo mjesta za "
-"predodređeniraspored."
+"predodređeni raspored."
 
 #: pyanaconda/iw/autopart_type.py:273
-#, fuzzy
 msgid "Use _Free Space"
-msgstr "Nema slobodnog prostora"
+msgstr "Korištenje _slobodnog prostora"
 
 #: pyanaconda/iw/autopart_type.py:275
 msgid ""
 "slobodnog prostora."
 
 #: pyanaconda/iw/autopart_type.py:279
-#, fuzzy
 msgid "Create _Custom Layout"
-msgstr "Izradi prilagođeni raspored"
+msgstr "Izradi _prilagođeni raspored"
 
 #: pyanaconda/iw/autopart_type.py:281
 msgid ""
 msgstr "_Za pokretački program upotrijebi lozinku"
 
 #: pyanaconda/iw/blpasswidget.py:44
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A boot loader password prevents users from changing kernel options, "
 "increasing security."
 msgstr ""
-"Lozinka programa za pokretanje sustava sprečava korisnike u mijenjanju "
-"opcija proslijeđenih kernelu. Preporučljivo je postaviti lozinku zbog veće "
-"sigurnosti sustava."
+"Lozinka boot učitavača sprječava korisnike u promjeni mogućnosti "
+"proslijeđenih jezgri, što povećava sigurnost."
 
 #: pyanaconda/iw/blpasswidget.py:71
 msgid "Change _password"
-msgstr "_Promijeni lozinku"
+msgstr "Promjena _lozinke"
 
 #: pyanaconda/iw/blpasswidget.py:94
 msgid "Enter Boot Loader Password"
 "Enter a boot loader password and then confirm it. (Note that your BIOS "
 "keymap may be different than the actual keymap you are used to.)"
 msgstr ""
-"Unesite lozinku pokretačkog programa i potvrdite ju. (Uzmite u obzir da se "
+"Unesite lozinku pokretačkog programa i potvrdite ju. (Uzmite u obzir da se "
 "mapa tipkovnice unutar BIOS-a možda razlikuje od one koju inače "
 "upotrebljavate.)"
 
 
 #: pyanaconda/iw/bootloader_main_gui.py:167
 #: pyanaconda/iw/bootloader_main_gui.py:184
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "_Install boot loader on %s."
-msgstr "Instaliranje programa za pokretanje sustava"
+msgstr "Instaliranje boot učitavača na %s."
 
 #: pyanaconda/iw/bootloader_main_gui.py:194
-#, fuzzy
 msgid "_Change device"
-msgstr "Promijenite disk"
+msgstr "_Promjena uređaja"
 
 #: pyanaconda/iw/cleardisks_gui.py:34
 msgid "Clear Disks Selector"
 msgstr "Očistiti izbornik diskova"
 
 #: pyanaconda/iw/cleardisks_gui.py:45 pyanaconda/iw/filter_gui.py:433
-#, fuzzy
 msgid "You must select at least one drive to be used for installation."
-msgstr "Za instaliranje %s potrebno je odabrati najmanje jedan tvrdi disk."
+msgstr ""
+"Potrebno je odabrati barem jedan pogon koji će se koristiti za instalaciju."
 
 #: pyanaconda/iw/cleardisks_gui.py:55
-#, fuzzy
 msgid "You must select one drive to boot from."
-msgstr "Potrebno je odabrati particiju za uređivanje"
+msgstr "Potrebno je odabrati jedan pogon s kojeg će se vršiti pokretanje."
 
 #: pyanaconda/iw/cleardisks_gui.py:127 pyanaconda/iw/cleardisks_gui.py:147
 #: pyanaconda/iw/filter_gui.py:490 pyanaconda/iw/filter_gui.py:501
 msgstr "Međuveza"
 
 #: pyanaconda/iw/cleardisks_gui.py:145
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Boot\n"
 "Loader"
-msgstr "Program za pokretanje sustava"
+msgstr ""
+"Boot\n"
+"učitavač"
 
 #: pyanaconda/iw/cleardisks_gui.py:196
 msgid ""
 msgstr ""
 "Čestitamo, vaša instalacija %s je završena.\n"
 "\n"
-"%s%s"
 
 #: pyanaconda/iw/congrats_gui.py:78 pyanaconda/textw/complete_text.py:42
 msgid "Shutdown"
-msgstr ""
+msgstr "Isključivanje"
 
 #: pyanaconda/iw/congrats_gui.py:80 pyanaconda/textw/complete_text.py:44
-#, fuzzy
 msgid "Please shutdown to use the installed system.\n"
-msgstr "Za pokretanje instalacije povežite se s %s..."
+msgstr "Molim isključite računalo da bi koristili instalirani sustav.\n"
 
 #: pyanaconda/iw/congrats_gui.py:82 pyanaconda/textw/complete_text.py:46
-#, fuzzy
 msgid "Please reboot to use the installed system.\n"
-msgstr "Za pokretanje instalacije povežite se s %s..."
+msgstr "Molim ponovno pokrenite računalo da bi koristili instalirani sustav.\n"
 
 #: pyanaconda/iw/congrats_gui.py:87 pyanaconda/textw/complete_text.py:51
 msgid ""
 msgstr "Ispitivanje nadogradnje"
 
 #: pyanaconda/iw/examine_gui.py:58
-#, fuzzy
 msgid "Fresh Installation"
-msgstr "Instalacija paketa"
+msgstr "Nova instalacija"
 
 #: pyanaconda/iw/examine_gui.py:60
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Choose this option to install a fresh copy of %s on your system. Existing "
 "software and data may be overwritten depending on your configuration choices."
 msgstr ""
-"Odaberite ovu opciju za novu instalaciju sustava. Postojeći programi i "
-"podaci mogu biti prepisani, ovisno o vašem izboru konfiguracije."
+"Odaberite ovu mogućnost za novu instalaciju %s na vaš sustav. Postojeći programi i "
+"podaci mogu biti prepisani u ovisnosti o vašim odabirima kod konfiguracije."
 
 #: pyanaconda/iw/examine_gui.py:65
-#, fuzzy
 msgid "Upgrade an Existing Installation"
-msgstr "_Nadogradi postojeću instalaciju"
+msgstr "Nadogradnja postojeće instalacije"
 
 #: pyanaconda/iw/examine_gui.py:67
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Choose this option if you would like to upgrade your existing %s system. "
 "This option will preserve the existing data on your storage device(s)."
 msgstr ""
-"Odaberite ovu opciju ukoliko želite nadograditi postojeći sustav %s. Ova će "
-"opcija očuvati postojeće podatke na vašim diskovima."
+"Odaberite ovu mogućnost ukoliko želite nadograditi postojeći sustav %s. "
+"Ova će mogućnost očuvati postojeće podatke na vašim uređajima za pohranu "
+"podataka."
 
 #: pyanaconda/iw/examine_gui.py:117
-#, fuzzy
 msgid ""
 "At least one existing installation has been detected on your system. What "
 "would you like to do?"
 msgstr ""
-"Upravljački programi za vaš sustav nisu učitani. Želite li sad učitati neki "
-"program?"
+"Barem jedna postojeća instalacija je prepoznata na vašem sustavu. "
+"Što želite učiniti?"
 
 #: pyanaconda/iw/examine_gui.py:136
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "<b>Which %s installation would you like to upgrade?</b>"
-msgstr "Što biste željeli uraditi?"
+msgstr "<b>Koju instalaciju %s bi željeli nadograditi?</b>"
 
 #: pyanaconda/iw/examine_gui.py:150
 msgid "Unknown Linux system"
 msgstr "Nepoznati Linux sustav"
 
 #: pyanaconda/iw/filter_gui.py:151
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Selected devices: %(selectedDevices)s (%(selectedSize)s MB) out of "
 "%(totalDevices)s (%(totalSize)s MB)."
-msgstr "Odabrani uređaji: %s (%s MB)od %s (%s MB)."
+msgstr ""
+"Odabrani uređaji: %(selectedDevices)s (%(selectedSize)s MB) od "
+"%(totalDevices)s (%(totalSize)s MB)."
 
 #: pyanaconda/iw/filter_gui.py:401
-#, fuzzy
 msgid "Device Filter"
-msgstr "Dohvaćanje"
+msgstr "Filter uređaja"
 
 #: pyanaconda/iw/filter_gui.py:494 pyanaconda/iw/filter_gui.py:524
 #: pyanaconda/iw/filter_gui.py:535
 msgid "Serial Number"
-msgstr "Serijski Broj"
+msgstr "Serijski broj"
 
 #: pyanaconda/iw/filter_gui.py:495 pyanaconda/iw/filter_gui.py:503
 #: pyanaconda/iw/filter_gui.py:514 pyanaconda/iw/filter_gui.py:525
 msgstr "LUN"
 
 #: pyanaconda/iw/filter_type.py:55
-#, fuzzy
 msgid "What type of devices will your installation involve?"
-msgstr "Koja vrsta medija sadrži presliku diska za spašavanje?"
+msgstr "Koje vrste uređaja će vaša instalaciju uključivati?"
 
 #: pyanaconda/iw/filter_type.py:61
-#, fuzzy
 msgid "B_asic Storage Devices"
-msgstr "Dovršavanje nadogradnje"
+msgstr "_Osnovni uređaji za pohranu podataka"
 
 #: pyanaconda/iw/filter_type.py:62
 msgid ""
 #: pyanaconda/iw/filter_type.py:66
 #, fuzzy
 msgid "_Specialized Storage Devices"
-msgstr "Dovršavanje nadogradnje"
+msgstr "_Specijalizirani uređaji za pohranu podatka"
 
 #: pyanaconda/iw/filter_type.py:67
 msgid ""
 #: pyanaconda/iw/language_gui.py:82 loader/lang.c:432
 #: pyanaconda/textw/language_text.py:46
 msgid "What language would you like to use during the installation process?"
-msgstr "Koji jezik želite upotrebljavati tijekom instalacijskog postupka?"
+msgstr "Koji jezik želite koristiti tijekom instalacijskog postupka?"
 
 #: pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:128 pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:174
 #: pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:188 pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:227
 "required by the currently defined logical volumes will be increased to more "
 "than the available space."
 msgstr ""
-"Veličina opsega fizičkog opsega ne može biti izmijenjena, jer bi u "
-"protivnome prostor potreban za trenutno definirane logičke volumene bio veći "
+"Veličina opsega fizičkog opsega ne može biti izmijenjena, jer bi u protivnom "
+"prostor potreban za trenutno definirane logičke volumene bio veći "
 "od postojećeg slobodnog prostora."
 
 #: pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:138
 
 #: pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:148 pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:210
 msgid "C_ontinue"
-msgstr "_Nastavi"
+msgstr "_Nastavak"
 
 #: pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:175
 #, fuzzy, python-format
 "(%(maxpvsize)10.2f MB) in the volume group."
 msgstr ""
 "Veličina fizičkog opsega ne može biti izmijenjena jer je odabrana vrijednost "
-"(%10.2f MB) veća od najmanjeg fizičkog volumena (%10.2f MB) u grupi volumena."
+"(%(curpe)10.2f MB) veća od najmanjeg fizičkog volumena (%(maxpvsize)10.2f MB) "
+"u grupi volumena."
 
 #: pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:189
 #, fuzzy, python-format
 "physical volume (%(maxpvsize)10.2f MB) in the volume group."
 msgstr ""
 "Veličina fizičkog opsega ne može biti izmijenjena jer je odabrana vrijednost "
-"(%10.2f MB) prevelika u odnosu na veličinu najmanjeg fizičkog volumena "
-"(%10.2f MB) u grupi volumena."
+"(%(curpe)10.2f MB) prevelika u odnosu na veličinu najmanjeg fizičkog volumena "
+"(%(maxpvsize)10.2f MB) u grupi volumena."
 
 #: pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:203
 msgid "Too small"
-msgstr "Premalo"
+msgstr "Premaleno"
 
 #: pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:204
 msgid ""
 
 #: pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:406
 msgid "Make Logical Volume"
-msgstr "Izradi logički volumen"
+msgstr "Izrada logičkog volumena"
 
 #: pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:408
 #, python-format
 msgid "Edit Logical Volume: %s"
-msgstr "Uredi logički volumen: %s"
+msgstr "Uređivanje logičkog volumena: %s"
 
 #: pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:447 pyanaconda/iw/raid_dialog_gui.py:461
 msgid "_File System Type:"
 #: pyanaconda/iw/partition_dialog_gui.py:560
 #: pyanaconda/iw/partition_ui_helpers_gui.py:339
 #: pyanaconda/iw/raid_dialog_gui.py:433
-#, fuzzy
 msgid "_Encrypt"
-msgstr "Ključ šifriranja"
+msgstr "Š_ifriranje"
 
 #: pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:483
 #: pyanaconda/iw/partition_dialog_gui.py:490
 #: pyanaconda/iw/partition_dialog_gui.py:441
 #: pyanaconda/iw/raid_dialog_gui.py:452
 msgid "_Mount Point:"
-msgstr "_Točka pristupa:"
+msgstr "_Točka montiranja:"
 
 #: pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:605
 #: pyanaconda/iw/partition_dialog_gui.py:118
 #: pyanaconda/iw/raid_dialog_gui.py:180
-#, fuzzy
 msgid "Mount Point Error"
-msgstr "Točka pristupa"
+msgstr "Pogreška točka montiranja"
 
 #: pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:615
 msgid "Illegal Logical Volume Name"
 #, python-format
 msgid "The logical volume name \"%s\" is already in use. Please pick another."
 msgstr ""
-"Naziv logičkog volumena \"%s\" već je u upotrebi. Odaberite drugi naziv."
+"Naziv logičkog volumena \"%s\" već je u upotrebi. Molim odaberite drugi naziv."
 
 #: pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:672
 #: pyanaconda/iw/partition_dialog_gui.py:134
 #: pyanaconda/iw/raid_dialog_gui.py:195
 msgid "Mount point in use"
-msgstr "Točka pristupa je u upotrebi"
+msgstr "Točka montiranja je u upotrebi"
 
 #: pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:673
 #: pyanaconda/iw/partition_dialog_gui.py:135
 #: pyanaconda/iw/raid_dialog_gui.py:196
 #, python-format
 msgid "The mount point \"%s\" is in use. Please pick another."
-msgstr "Točka pristupa \"%s\" je u upotrebi. Odaberite drugu točku."
+msgstr "Točka montiranja \"%s\" je u upotrebi. Odaberite drugu točku."
 
 #: pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:688
 msgid "Illegal size"
 msgstr "Unesena zahtijevana veličina nije ispravan broj veći od 0."
 
 #: pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:702
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "The current requested size (%(size)10.2f MB) is larger than the maximum "
 "logical volume size (%(maxlv)10.2f MB). To increase this limit you can "
 "create more Physical Volumes from unpartitioned disk space and add them to "
 "this Volume Group."
 msgstr ""
-"Trenutna zahtijevana veličina (%10.2f MB) veća je od najvećeg logičkog "
-"volumena (%10.2f MB). Za povećanje ovog ograničenja potrebno je, od prostora "
-"koji nije particioniran, izraditi više fizičkih volumena i dodati ih u ovu "
-"grupu volumena."
+"Trenutna zahtijevana veličina (%(size)10.2f MB) veća je od najvećeg logičkog "
+"volumena (%(maxlv)10.2f MB). Za povećanje ovog ograničenja potrebno je, od "
+"prostora koji nije particioniran, izraditi više fizičkih volumena i dodati "
+"ih u ovu grupu volumena."
 
 #: pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:723
 #, python-format
 #, fuzzy, python-format
 msgid "You cannot create more than %d logical volume per volume group."
 msgid_plural "You cannot create more than %d logical volumes per volume group."
-msgstr[0] ""
-"Nije moguće izraditi više od %s logičkih volumena po jednoj grupi volumena."
-msgstr[1] ""
-"Nije moguće izraditi više od %s logičkih volumena po jednoj grupi volumena."
+msgstr[0] "Nije moguće izraditi više od %d logičkog volumena po grupi volumena."
+msgstr[1] "Nije moguće izraditi više od %d logička volumena po grupi volumena."
+msgstr[2] "Nije moguće izraditi više od %d logičkih volumena po grupi volumena."
 
 #: pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:852
 msgid "No free space"
 msgstr "Pogreška particioniranja"
 
 #: pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:1115
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Could not allocate requested logical volumes:\n"
 "\n"
 "%s."
 msgstr ""
-"Dodjeljivanje zahtijevani particija nije moguće: \n"
-"\n"
-"%s.%s"
+"Dodjeljivanje zahtijevanih logičkih volumena nije moguće: \n"
+"\n"
+"%s."
 
 #: pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:1316
 msgid "Not enough physical volumes"
 msgstr "_Uredi"
 
 #: pyanaconda/iw/lvm_dialog_gui.py:1518
-#, fuzzy
 msgid "_Logical Volumes"
-msgstr "Logički volumeni"
+msgstr "_Logički volumeni"
 
 #: pyanaconda/iw/network_gui.py:81 pyanaconda/iw/network_gui.py:87
-#, fuzzy
 msgid "Error with Hostname"
-msgstr "Pogreška u podacima"
+msgstr "Pogreška u imenu domaćina"
 
 #: pyanaconda/iw/network_gui.py:82
 #, fuzzy
 msgid "You must enter a valid hostname for this computer."
-msgstr "Potrebno je unijeti naziv poslužitelja."
+msgstr "Potrebno je unijeti valjano ime domaćina za ovo računalo."
 
 #: pyanaconda/iw/network_gui.py:88
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "The hostname \"%(hostname)s\" is not valid for the following reason:\n"
 "\n"
 "%(herrors)s"
 msgstr ""
-"Naziv računala \"%s\" nije ispravno zbog sljedećeg razloga:\n"
-"\n"
-"%s"
+"Ime domaćina \"%(hostname)s\" nije valjano zbog sljedećeg razloga:\n"
+"\n"
+"%(herrors)s"
 
 #: pyanaconda/iw/network_gui.py:132
-#, fuzzy
 msgid "Select network interface"
-msgstr "Omogući mrežno sučelje"
+msgstr "Odabir mrežnog sučelja"
 
 #: pyanaconda/iw/network_gui.py:139
 msgid ""
 "Konfigurirajte mrežno sučelje."
 
 #: pyanaconda/iw/network_gui.py:209
-#, fuzzy
 msgid "Select APs"
-msgstr "_Izbriši"
+msgstr "Odabir točaka pristupa"
 
 #: pyanaconda/iw/network_gui.py:216
 msgid "Select APs for wireless devices"
-msgstr ""
+msgstr "Odabir točaka pristupa za bežične uređaje"
 
 #: pyanaconda/iw/osbootwidget.py:48
-#, fuzzy
 msgid "Boot loader operating system list"
-msgstr "Lozinka za učitavanja pokretača sustava je prekratka"
+msgstr "Lista operacijskih sustava boot učitavača"
 
 #: pyanaconda/iw/osbootwidget.py:63
 msgid "Default"
 msgstr "Zadano odredište pokretanja"
 
 #: pyanaconda/iw/osbootwidget.py:209
-#, fuzzy
 msgid "You must select a device."
-msgstr "Potrebno je odabrati particiju za uređivanje"
+msgstr "Potrebno je odabrati uređaj."
 
 #: pyanaconda/iw/osbootwidget.py:215
 msgid "You must specify a label for the entry"
 
 #: pyanaconda/iw/osbootwidget.py:246
 msgid "Duplicate Label"
-msgstr "Udvostruči oznaku"
+msgstr "Dvostruka oznaka"
 
 #: pyanaconda/iw/osbootwidget.py:247
 msgid "This label is already in use for another boot entry."
 
 #: pyanaconda/iw/osbootwidget.py:258
 msgid "Duplicate Device"
-msgstr "Udvostručeni uređaj"
+msgstr "Dvostruki uređaj"
 
 #: pyanaconda/iw/osbootwidget.py:259
 msgid "This device is already being used for another boot entry."
 msgstr "Ispuni _sav slobodan prostor"
 
 #: pyanaconda/iw/partition_dialog_gui.py:193
-#, fuzzy
 msgid "Error With Request"
-msgstr "Pogreška u podacima"
+msgstr "Pogreška kod zahtjeva"
 
 #: pyanaconda/iw/partition_dialog_gui.py:411
 msgid "Add Partition"
 msgstr "Dodaj particiju"
 
 #: pyanaconda/iw/partition_dialog_gui.py:413
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Edit Partition: %s"
-msgstr "Uredi particiju: /dev/%s"
+msgstr "Uređivanje particije: %s"
 
 #: pyanaconda/iw/partition_dialog_gui.py:450
 msgid "File System _Type:"
 "installation, you will need to format the device or skip it."
 msgstr ""
 
-#: pyanaconda/storage/__init__.py:2022
-#, fuzzy, python-format
+#: pyanaconda/sto#: pyanaconda/storage/__init__.py:2022
+#, python-format
 msgid ""
 "Error enabling swap device %(name)s: %(msg)s\n"
 "\n"
 "\n"
 "Press OK to exit the installer"
 msgstr ""
-"Pogreška tijekom omogućavanja razmjenskog uređaja %s: %s\n"
-"\n"
-"Na particiji nadogradnje /etc/fstab nema reference prema valjanoj "
-"razmjenskoj particiji.\n"
-"\n"
-"Za izlaz iz instalacijskog programa kliknite \"U redu\"."
+"Pogreška tijekom omogućavanja swap uređaja %(name)s: %(msg)s\n"
+"\n"
+"Na particiji nadogradnje /etc/fstab nema reference prema valjanoj swap "
+"particiji.\n"
+"\n"
+"Za izlazak iz instalacijskog programa pritisnite \"U redu\"."
 
 #: pyanaconda/storage/__init__.py:2029
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Error enabling swap device %(name)s: %(msg)s\n"
 "\n"
 "\n"
 "Press OK to exit the installer."
 msgstr ""
-"Pogreška tijekom omogućavanja razmjenskog uređaja %s: %s\n"
-"\n"
-"Najvjerojatniji razlog je da razmjenska particija nije inicijalizirana.\n"
-"\n"
-"Za izlaz iz instalacijskog programa kliknite \"U redu\"."
+"Pogreška tijekom omogućavanja swap uređaja %s: %s\n"
+"\n"
+"Najvjerojatniji razlog je taj što swap particija nije inicijalizirana.\n"
+"\n"
+"Za izlazak iz instalacijskog programa pritisnite \"U redu\"."
 
 #: pyanaconda/storage/__init__.py:2092 pyanaconda/storage/__init__.py:2104
 msgid "Invalid mount point"
-msgstr "Neispravna točka pristupa"
+msgstr "Neispravna točka montiranja"
 
 #: pyanaconda/storage/__init__.py:2093
 #, python-format
 "Press <Enter> to exit the installer."
 msgstr ""
 "Tijekom pokušaja izrade %s došlo je do pogreške. Neki elementi ove putanje "
-"nisu mape. To je opasna pogreška i nije moguće nastaviti s instalacijom.\n"
-"\n"
-"Za izlaz iz instalacijskog programa pritisnite <ENTER>."
+"nisu mape. To je fatalna pogreška i nije moguće nastaviti s instalacijom.\n"
+"\n"
+"Za izlazak iz instalacijskog programa pritisnite <Enter>."
 
 #: pyanaconda/storage/__init__.py:2105
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "An error occurred when trying to create %(mountpoint)s: %(msg)s. This is a "
 "fatal error and the install cannot continue.\n"
 "\n"
 "Press <Enter> to exit the installer."
 msgstr ""
-"Tijekom pokušaja izrade %s došlo je do pogreške: %s. Ovo je opasna pogreška "
-"i nije moguće nastaviti s instalacijom.\n"
-"\n"
-"Za izlaz iz instalacijskog programa pritisnite <ENTER>."
+"Tijekom pokušaja izrade %(mountpoint)s: %(msg)s došlo je do pogreške. To je "
+"fatalna pogreška i nije moguće nastaviti s instalacijom.\n"
+"\n"
+"Za izlazak iz instalacijskog programa pritisnite <Enter>."
 
 #: pyanaconda/storage/__init__.py:2121 pyanaconda/storage/__init__.py:2145
 msgid "Unable to mount filesystem"
-msgstr "Nije moguće pristupiti datotečnom sustavu"
+msgstr "Nije moguće montirati datotečni sustav"
 
 #: pyanaconda/storage/__init__.py:2122
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "An error occurred mounting device %(path)s as %(mountpoint)s. You may "
 "continue installation, but there may be problems."
 msgstr ""
-"Tijekom pristupanja uređaju %s kao %s, došlo je do pogreške. Možete "
-"nastaviti s instalacijom, ali moglo bi biti problema."
+"Tijekom montiranja uređaja %(path)s kao %(mountpoint)s, došlo je do "
+"pogreške. Možete nastaviti s instalacijom, ali moglo bi biti problema."
 
 #: pyanaconda/storage/__init__.py:2146
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "An error occurred mounting device %(path)s as %(mountpoint)s: %(msg)s. This "
 "is a fatal error and the install cannot continue.\n"
 "\n"
 "Press <Enter> to exit the installer."
 msgstr ""
-"Tijekom pokušaja izrade %s došlo je do pogreške: %s. Ovo je opasna pogreška "
-"i nije moguće nastaviti s instalacijom.\n"
-"\n"
-"Za izlaz iz instalacijskog programa pritisnite <ENTER>."
+"Tijekom montiranja uređaja %(path)s kao %(mountpoint)s: %(msg)s, došlo je do "
+"pogreške. To je fatalna pogreška i nije moguće nastaviti s instalacijom.\n"
+"\n"
+"Za izlazak iz instalacijskog programa pritisnite <Enter>."
 
 #: pyanaconda/storage/dasd.py:155
-#, fuzzy
 msgid "Formatting DASD Device"
 msgid_plural "Formatting DASD Devices"
-msgstr[0] "Oblikovanje"
-msgstr[1] "Oblikovanje"
+msgstr[0] "Oblikovanje DASD uređaja"
+msgstr[1] "Oblikovanje DASD uređaja"
 
 #: pyanaconda/storage/dasd.py:156
 #, python-format
 msgid "Preparing %d DASD device for use with Linux..."
 msgid_plural "Preparing %d DASD devices for use with Linux..."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Pripremanje %d DASD uređaja za korištenje uz Linux..."
+msgstr[1] "Pripremanje %d DASD uređaja za korištenje uz Linux..."
 
 #: pyanaconda/storage/devicelibs/lvm.py:299
 #, python-format
 msgid "vginfo failed for %s"
-msgstr ""
+msgstr "vginfo neuspješan za %s"
 
 #: pyanaconda/storage/devicelibs/lvm.py:328
 #, python-format
 msgid "lvs failed for %s"
-msgstr ""
+msgstr "lvs neuspješan za %s"
 
 #: pyanaconda/storage/devices.py:784
-#, fuzzy
 msgid "Creating"
-msgstr "Oblikovanje"
+msgstr "Stvaranje"
 
 #: pyanaconda/storage/devices.py:785
+#, python-format
+msgid "Creating device %s"
+msgstr "Stvaranje uređaja %s"
+
+#: pyanaconda/storage/devices.py:2686
 #, fuzzy, python-format
-msgid "Creating device %s"
-msgstr "Promijenite disk"
-
-#: pyanaconda/storage/devices.py:2686
-#, python-format
 msgid "A RAID%(raidLevel)d set requires at least %(minMembers)d member"
 msgid_plural "A RAID%(raidLevel)d set requires at least %(minMembers)d members"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "RAID%d skup zahtjeva najmanje %d član"
+msgstr[1] "RAID%d skup zahtjeva najmanje %d članova"
 
 #: pyanaconda/storage/devicetree.py:104
 #, python-format
 "If you skip this step the device's contents will not be available during "
 "installation."
 msgstr ""
+"Jeste li sigurni da ne želite unijeti lozinku za uređaj %s?\n"
+"\n"
+"Preskakanje unosa lozinke onemogućava pristup sadržaju uređaja tijekom "
+"instalacije."
 
 #: pyanaconda/storage/devicetree.py:1654
-#, fuzzy
 msgid "This partition is part of an inconsistent LVM Volume Group."
-msgstr "Ova je particija dio LVM grupe volumena."
+msgstr "Ova particija je dio nekonsekventne LVM grupe."
 
 #: pyanaconda/storage/fcoe.py:66 pyanaconda/storage/fcoe.py:67
 msgid "Connecting to FCoE SAN"
-msgstr ""
+msgstr "Spajanje na FCoE SAN"
 
 #: pyanaconda/storage/fcoe.py:111
-#, fuzzy
 msgid "FCoE not available"
-msgstr "Pomoć nije dostupna"
+msgstr "FCoE nedostupan"
 
 #: pyanaconda/storage/formats/fs.py:102
 msgid "filesystem configuration missing a type"
-msgstr ""
+msgstr "postavkama datotečnog sustava nedostaje tip"
 
 #: pyanaconda/storage/formats/fs.py:361 pyanaconda/storage/formats/luks.py:194
 #: pyanaconda/storage/formats/lvmpv.py:103
 #: pyanaconda/storage/formats/fs.py:362
 #, fuzzy, python-format
 msgid "Creating %(type)s filesystem on %(device)s"
-msgstr "Pretraživanje loših blokova na /dev/%s..."
+msgstr "Stvaranje %s datotečnog sustava na %s"
 
 #: pyanaconda/storage/formats/fs.py:464
-#, fuzzy
 msgid "Resizing"
-msgstr "Dohvaćanje"
+msgstr "Izmjena veličine"
 
 #: pyanaconda/storage/formats/fs.py:465
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Resizing filesystem on %s"
-msgstr "Oblikovanje datotečnog sustava %s ..."
+msgstr "Izmjena veličine datotečnog sustava na %s"
 
 #: pyanaconda/storage/formats/fs.py:500
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Unknown return code: %d."
-msgstr "Nepoznat URL način %s"
+msgstr "Nepoznat povratni kod: %d"
 
 #: pyanaconda/storage/formats/fs.py:514
-#, fuzzy
 msgid "Checking"
-msgstr "Provjeravanje \"%s\"..."
+msgstr "Provjeravanje"
 
 #: pyanaconda/storage/formats/fs.py:515
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Checking filesystem on %s"
-msgstr "Pretraživanje loših blokova na /dev/%s..."
+msgstr "Provjeravanje datotečnog sustava na %s"
 
 #: pyanaconda/storage/formats/fs.py:532
 #, python-format
 msgid "%(type)s filesystem check failure on %(device)s: "
-msgstr ""
+msgstr "%(type)s provjera datotečnog sustava nije uspjela na %(device)s:"
 
 #: pyanaconda/storage/formats/fs.py:538
 msgid ""
 
 #: pyanaconda/storage/formats/fs.py:546 pyanaconda/storage/partitioning.py:296
 msgid "Unrecoverable Error"
-msgstr "Nepovratna pogreška"
+msgstr "Neotklonjiva greška"
 
 #: pyanaconda/storage/formats/fs.py:896
 msgid "File system errors left uncorrected."
-msgstr ""
+msgstr "Greške datotečnog sustava nisu popravljene"
 
 #: pyanaconda/storage/formats/fs.py:897
-#, fuzzy
 msgid "Operational error."
-msgstr "Pogreška"
+msgstr "Operativna greška"
 
 #: pyanaconda/storage/formats/fs.py:898
 msgid "Usage or syntax error."
-msgstr ""
+msgstr "Grešta u izvođenju ili sintaktička greška"
 
 #: pyanaconda/storage/formats/fs.py:899
 msgid "e2fsck cancelled by user request."
-msgstr ""
+msgstr "e2fsck obustavljen na zahtjev korisnika"
 
 #: pyanaconda/storage/formats/fs.py:900
 msgid "Shared library error."
-msgstr ""
+msgstr "Greška zajedničke knjižnice"
 
 #: pyanaconda/storage/formats/fs.py:1070
 msgid ""
 "Recoverable errors have been detected or dosfsck has discovered an internal "
 "inconsistency."
 msgstr ""
+"Pronađene su otklonjive greške ili je dosfsck otkrio unutrašnju "
+"nekonsekventnost"
 
 #: pyanaconda/storage/formats/fs.py:1072
-#, fuzzy
 msgid "Usage error."
-msgstr "Pogreška odredišnog diska"
+msgstr "Greška u izvođenju"
 
 #: pyanaconda/storage/formats/luks.py:48
-#, fuzzy
 msgid "Encrypted"
-msgstr "Ključ šifriranja"
+msgstr "Šifrirano"
 
 #: pyanaconda/storage/formats/luks.py:195
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Encrypting %s"
-msgstr "Ključ šifriranja"
+msgstr "Šifriranje %s"
 
 #: pyanaconda/storage/formats/lvmpv.py:104
 #: pyanaconda/storage/formats/swap.py:162
 #, fuzzy, python-format
 msgid "Creating %(type)s on %(device)s"
-msgstr "Pretraživanje loših blokova na /dev/%s..."
+msgstr "Stvaranje %s na %s"
 
 #: pyanaconda/storage/iscsi.py:120
 msgid "Unable to change iSCSI initiator name once set"
-msgstr ""
+msgstr "Nije moguće promijeniti prethodno određen naziv iSCSI inicijalizatora"
 
 #: pyanaconda/storage/iscsi.py:122
-#, fuzzy
 msgid "Must provide an iSCSI initiator name"
-msgstr "Potrebno je unijeti naziv inicijatora."
+msgstr "Potrebno je odrediti naziv iSCSI inicijalizatora"
 
 #: pyanaconda/storage/iscsi.py:153 pyanaconda/storage/iscsi.py:154
-#, fuzzy
 msgid "Scanning iSCSI nodes"
-msgstr "Učitavanje SCSI upravljačkih programa"
+msgstr "Učitavanje iSCSI čvorova"
 
 #: pyanaconda/storage/iscsi.py:174 pyanaconda/storage/iscsi.py:175
 msgid "Initializing iSCSI initiator"
 msgstr "Inicijalizacija iSCSI inicijalizatora"
 
 #: pyanaconda/storage/iscsi.py:230
-#, fuzzy
 msgid "iSCSI not available"
-msgstr "Pomoć nije dostupna"
+msgstr "iSCI nije doptupan"
 
 #: pyanaconda/storage/iscsi.py:232
-#, fuzzy
 msgid "No initiator name set"
-msgstr "Naziv iSCSI inicijalizatora"
+msgstr "Nije određen naziv inicijalizatora"
 
 #: pyanaconda/storage/iscsi.py:258
 #, fuzzy
 msgid "Logging in to iSCSI node"
-msgstr "Učitavanje SCSI upravljačkih programa"
+msgstr "Prijava u iSCSI čvorove"
 
 #: pyanaconda/storage/iscsi.py:259
 #, fuzzy, python-format
 msgid "Logging in to iSCSI node %s"
-msgstr "Učitavanje SCSI upravljačkih programa"
+msgstr "Prijava u iSCSI čvorove"
 
 #: pyanaconda/storage/partitioning.py:215
 msgid ""
 "Could not find enough free space for automatic partitioning. Press 'OK' to "
 "exit the installer."
 msgstr ""
+"Nedovoljno slobodnog prostora za autmatsko particioniranje. Za izlazak iz "
+"instalacijskog programa pritisnite \"U redu\"."
 
 #: pyanaconda/storage/partitioning.py:218
 msgid ""
 "Could not find enough free space for automatic partitioning, please use "
 "another partitioning method."
 msgstr ""
+"Nije pronađeno dovoljno slobodnog prostora za automatsko particioniranje."
+"Koristite drugu metodu particioniranja."
 
 #: pyanaconda/storage/partitioning.py:243
 msgid "Warnings During Automatic Partitioning"
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Tijekom automatskog particioniranja došlo je do sljedećih pogrešaka:\n"
+"Sljedeća upozorenja su se pojavila tijekom automatskog particioniranja:\n"
 "\n"
 "%s"
 
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Za izalazak iz instalacijskog programa kliknite \"U redu\"."
+"Za izlazak iz instalacijskog programa pritisnite \"U redu\"."
 
 #: pyanaconda/storage/partitioning.py:263
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Could not allocate requested partitions: \n"
 "\n"
 "%(msg)s.%(extra)s"
 msgstr ""
-"Dodjeljivanje zahtijevani particija nije moguće: \n"
-"\n"
-"%s.%s"
+"Dodjeljivanje zahtijevanih particija nije moguće: \n"
+"\n"
+"%(msg)s.%(extra)s"
 
 #: pyanaconda/storage/partitioning.py:282
 msgid ""
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Kliknite \"U redu\" ili odaberite drugu opciju particioniranja."
+"Kliknite \"U redu\" za odabir druge opcije particioniranja."
 
 #: pyanaconda/storage/partitioning.py:284
 msgid "Automatic Partitioning Errors"
-msgstr "Pogreške automatskog particioniranja"
+msgstr "Greška kod automatskog particioniranja"
 
 #: pyanaconda/storage/partitioning.py:285
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "The following errors occurred with your partitioning:\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Tijekom vašeg particioniranja došlo je do sljedećih pogrešaka:\n"
 "\n"
-"%s\n"
+"%(errortxt)s\n"
 "\n"
 "Ove se pogreške mogu pojaviti ako na vašim diskovima ne postoji dovoljno "
-"prostora za instalaciju.%s"
+"prostora za instalaciju. %(extra)s"
 
 #: pyanaconda/storage/zfcp.py:51
 msgid "You have not specified a device number or the number is invalid"
-msgstr "Broj uređaja nije određen ili je nepravilan."
+msgstr "Broj uređaja nije određen ili je nepravilan"
 
 #: pyanaconda/storage/zfcp.py:53
 msgid "You have not specified a worldwide port name or the name is invalid."
 
 #: pyanaconda/storage/zfcp.py:55
 msgid "You have not specified a FCP LUN or the number is invalid."
-msgstr "FCP LUN nije određen ili je nepravilan."
+msgstr "FCP LUN nije određen ili je broj nepravilan."
 
 #: pyanaconda/storage/zfcp.py:133
 #, python-format
 msgid "zFCP device %s not found, not even in device ignore list."
-msgstr ""
+msgstr "zFCP uređaj %s nije pronađen, čak ni u listi zanemarenih uređaja"
 
 #: pyanaconda/storage/zfcp.py:143
 #, python-format
 msgid "Could not set zFCP device %(devnum)s online (%(e)s)."
-msgstr ""
+msgstr "Nemoguće postaviti zFCP uređaj %(devnum)s na vezu (%(e)s)."
 
 #: pyanaconda/storage/zfcp.py:154
 #, python-format
 msgid "Could not add WWPN %(wwpn)s to zFCP device %(devnum)s (%(e)s)."
-msgstr ""
+msgstr "Nemoguće dodati WWPN %(wwpn)s zFCP uređaju %(devnum)s (%(e)s)."
 
 #: pyanaconda/storage/zfcp.py:161
 #, python-format
 msgid "WWPN %(wwpn)s not found at zFCP device %(devnum)s."
-msgstr ""
+msgstr "WWPN %(wwpn)s nije pronađen na zFCP uređaju %(devnum)s."
 
 #: pyanaconda/storage/zfcp.py:176
 #, python-format
 "Could not add LUN %(fcplun)s to WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s "
 "(%(e)s)."
 msgstr ""
+"Nemoguće dodati LUN %(fcplun)s u WWPN %(wwpn)s na zFCP uređaj %(devnum)s "
+"(%(e)s)."
 
 #: pyanaconda/storage/zfcp.py:182
 #, python-format
 msgid ""
 "LUN %(fcplun)s at WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s already configured."
 msgstr ""
+"LUN %(fcplun)s u WWPN %(wwpn)s na zFCP uređaju %(devnum)s je već podešen."
 
 #: pyanaconda/storage/zfcp.py:194
 #, python-format